Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect la disciplina „Analiză economico-financiară”

Tema 1 Prezentare societate comercială

Tema 2 Analiza activităţii de producţie şi comercializare


2.1 Sistemul indicatorilor valorici utilizaţi pentru caracterizarea
activităţii de producţie şi comercializare
2.2 Analiza cifrei de afaceri
2.3 Analiza valorii adăugate
2.4 Analiza producţiei fizice
2.5 Analiza calităţii producţiei

Tema 3 Analiza resurselor umane


3.1 Analiza dinamicii şi structurii resurselor umane
3.2 Analiza stabilităţii resurselor umane
3.3 Analiza calificării resurselor umane
3.4 Analiza utilizării resurselor umane

Tema 4 Analiza resurselor materiale


4.1 Analiza dinamicii si structurii mijloacelor fixe
4.2 Analiza stării mijloacelor fixe
4.3 Analiza eficienţei mijloacelor fixe
4.4 Analiza stocurilor

Tema 5 Analiza cheltuielilor


5.1 Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri totale
5.2 Analiza cheltuielilor de exploatare
5.3 Analiza cheltuielilor variabile şi fixe
5.4 Analiza cheltuielilor materiale
5.5 Analiz a cheltuielilor salariale
5.6 Analiza costurilor de producţie

Tema 6 Analiza rentabilităţii


6.1 Analiza profitului
6.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune
6.3 Analiza rezultatului din exploatare
6.4 Analiza ratelor de rentabilitate

Tema 7 Analiza situaţiei financiare a întreprinderii


7.1 Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii
7.2 Analiza echilibrului financiar
7.3 Analiza corelaţiei dintre creanţe şi obligaţii pe termen scurt
7.4 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
7.5 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
7.6 Analiza fluxurilor de trezorerie

Tema 8 Concluzii şi soluţii finale

Precizări privind abordarea proiectului:


- toate temele sunt obligatorii;
- este obligatorie abordarea unui subpunct la fiecare temă;
- pentru fiecare tema se vor folosi reprezentări grafice ale rezultatelor obţinute;
- sunt necesare minim 4 vize pentru predarea proiectului.

Coordonator proiect,
Data primirii temei
3 octombrie 2010 Ec. dr. ing. GHEORGHE CĂTĂLIN