Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă limba română

1. Citiţi cu atenţie textul următor


„Într-o dimineaţă, Suzana a văzut pe fereastră un cârd de copii, jucându-se zgomotos
în piaţă. Făceau un om de zăpadă. Se băteau cu bulgări. Se alungau, cădeau şi râdeau.
Erau mulţi. Fetiţe şi băieţi. Erau veseli, cum n-a văzut vreodată copii atât de gălăgioşi şi
voioşi. Parcă a lor era toată iarna, zăpada şi strada.
Viscolul încetase. [...]
Suzana descoperi printre copii două fetiţe care i-au plăcut pe dată. Aşa ar fi vrut şi
ea să aibă două prietene. Fără îndoială că ele ar şti să-i spună ce e aceea o feerie”.

a) Scrie o formulă de permisiune pe care Suzana ar putea-o adresa celor două fetiţe.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..
b) Transcrie a doua propoziţie enunţiativă a textului şi scrie în casetă numărul de
cuvinte.
c) Desparte în silabe cuvintele subliniate.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...
d) Adaugă încă trei cuvinte la propoziţia „Viscolul încetase.” Şi scrie propoziţia nou
formată.
...............................................................................................................................................
.
e) Selectează din text cuvintele care au vocală dublă în interior. Dă alte cinci
exemple de cuvinte cu vocală dublă în interior.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...