Sunteți pe pagina 1din 3

Reguli generale proiect fonduri structurale

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013


Numărul de referintă al programului (CCI):2007RO051PO001
Proiecte strategice (iunie 2010)
axa prioritara 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii
bazate pe cunoastere";

Manual de proceduri proiecte Fonduri Structurale

A. Introducere: prezentare generala

1. Cheltuieli cu Personalul
1.1 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
1.2 Pontaje
1.3 Raport activitate

2. Cheltuilei cu cazarea transportul si diurna (personal) – categoria bugetara: 1.1


2.1 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
2.2 Politica de acordare/ justificare avansuri de deplasare
2.3 Politica de deplasare
2.4 Formulare

3 Cheltuilei cu cazarea transportul si diurna (participanti) – categoria bugetara: 2.1


3.1 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
3.2 Politica de deplasare
3.3 Formulare

4 Cheltuieli pentru subventii si burse – categoria bugetara: 2.2


4.1 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
4.2 Justificarea cheltuielilor
4.3 Formulare

5 Cheltuieli aferente managementului de proiect – categoria bugetara: 3.1


5.1 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
5.2 Stabilirea tipurilor de fundatie pentru decontarea contractelor de internet/ printing
5.3 Materiale de natura obiectelor de inventar, materiale consumabile
5.4 Fromulare

6 Cheltuieli aferente taxelor – categoria bugetara: 3.2


6.1 Taxe de eliberare competente, de formare profesionala etc
6.2 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
6.3 Formulare

7 Cheltuieli Financiare si juridice – categoria bugetara: 3.3


7.1 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
7.2 Formulare

8 Cheltuieli pentru inchirieri, amortizari si Leasing – categoria bugetara: 3.4


8.1 Definirea cheltuielior (Inchiriere locatii, bunuri, sedii, amortizare, rate leasing) si
justificarea cheltuielilor eligibile
Reguli generale proiect fonduri structurale

8.2 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile

9 Cheltuielii de informare si publicitate – categoria bugetara: 3.5


9.1 Procedura de arhivare materiale publicitare

10 Cheltuieli de tip FEDR – categoria bugetara: 3.6


10.1 Tipuri de cheltuieli FEDR (mijloace fixe)
10.2 Procedura de inventariere si luare in evidenta ( nr nventar, PV receptie fisa mijl fix)
10.3 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
10.4 Formulare

11 Cheltuieli generale de administratie – categoria bugetara: 4


11.1 Personal admin, secretariat, utilitati
11.2 Reguli de eligibilitate si justificarea cheltuielilor eligibile
11.3 Formulare

12 Achizitii publice in cadrul proiectului


12.1 Respectarea regulilor privind achizitiile publice
12.2 Roluri şi responsabilităţi
12.3 Proceduri utilizate
12.4 Cerinţe contractuale privind raportarea achiziţiilor publice

13 Gestionarea echipamentelor si bunurilor in cadrul proiectului


13.1 Procedura de inventariere
13.2 Formulare

14 Metodologie plati
14.1 Proces, Formulare, nivele aprobare, gestionare conturi bancare
14.2 Plati salarii- state . OP-uri separate

15 Reguli generale
15.1 Echipa de implementare a proiectului
15.2 Completarea bugetului cererii de finantare
15.3 Justificarea bugetului cererii de finantare
15.4 Lista cheltuielilor eligibile
15.5 Aspecte privind implementarea proiectelor FSE

16 Raportarea financiara a proiectului


16.1 Rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor
16.2 Previziunea fluxului de numerar (cash-flow)
16.3 Rambursarea TVA

17 Monitorizarea si raportarea la nivelul proiectului


17.1 Monitorizarea proiectelor
17.2 Raportul tehnico-financiar
17.3 Vizitele de monitorizare
17.4 Nerealizarea indicatorilor de monitorizare

18 Linkuri
18.1 Lista personal
Reguli generale proiect fonduri structurale

18.2 Adrese utile