Sunteți pe pagina 1din 9

Construcţia învelişului electronic

„ Regulile de completare a nivelelor energetice în atom


cu electroni sunt empirice şi se referă la atomi în stare
fundamentală.
„ 1. Principiul excluziunii (Pauli)
Intr-un atom nu pot exista 2e- în aceeaşi stare energetică
(cu aceleaşi numere cuantice, n, l, m, s). Ca o
consecinţă, într-un orbital, nu pot exista mai mult de 2e-
care trebuie să fie de spin opus.
2. Regula lui Hund (regula multiplicităţii maxime) –
stările cu multiplicitate maximă de spin sunt cele mai
stabile. Într-un atom cu subnivele energetice
degenerate, se ocupă mai întâi fiecare subnivel cu câte
un e- cu spin paralel şi numai după aceea are loc
împerecherea spinului.
Construcţia învelişului electronic
3. Regula sumei (n+l)
Succesiunea energetică a orbitalilor se poate stabili cu ajutorul
sumei (n+l) (regula Klecicovschi). Orbitalii se ocupă cu e- în
ordinea crescătoare a sumei (n+l). În cazul existenţei a 2 orbitali
caracterizaţi de aceeaşi sumă (n+l), aceştia se ocupă cu e- în
ordinea crescătoare a lui n.
1s(1) 2s(2) 2p(3) 3s(3) 3p(4) 3d(5) 4s(4) 4p(5) 4d(6)
4f(7) 5s(5) 5p(6) 5d(7)
Ordinea de ocupare a orbitalilor
1s(1) 2s(2) 2p(3) 3s(3) 3p(4) 4s(4) 3d(5) 4p(5) 5s(5)
4d(6) 5p(6) 6s(6) 4f(7) 5d(7) 6p(7) 7s(7) 5f(8) 6d(8)
7p(8)

2s22p3
2s22p5 4s2 3d6
N [2He] 2s22p3 F [2He] 2s22p5 Fe [18Ar]3d64s2
Construcţia învelişului electronic
Un anumit atom diferă de atomul precedent din
sistemul periodic printr-o sarcină pozitivă a nucleului
şi printr-un electron în plus adăugat în configuraţia
electronică, numit electron distinctiv.
În perioadele 1-3 nu există abateri de la regulile
normale de completare cu electroni.
În perioada 4
Configuraţiile cu orbitali complet ocupaţi cu e- sau la
semiocupare sunt mai stabile.
24Cr [ 18 Ar]3d 54s1

29Cu [18Ar]3d 4s
10 1
Inversiuni în succesiunea unor nivele energetice

4f
„ Din valorile energiei de
5d
6s
ionizare calculate pentru
5p
4d
5s
5d 5p diferite subnivele se pot trage
5s
4p 4f concluzii cu privire la natura
3d 4d

E
4s 4s
4p
electronului ionizabil (primul
3p
e- care părăseşte atomul).
3d
3s
3p „ In general, se consideră că
3s
2p nivelul energetic n nu se
separă net de nivelele (n-1) şi
2s
2p (n+1) şi chiar are loc o
2s
suprapunere a acestora, în
Z
special după ce acestea se
ocupă cu e-.
Construcţia învelişului electronic

În perioada 5, apar abateri de la regulile normale de


completare cu e- la elementele cu Z=41-47 (toate
elementele au un singur e- în orbitalul 5s, cu excepţia Pd.
41 Nb (gr. 5) [ 36 Kr]4d 45s1
42 Mo (gr. 6) [ 36 Kr]4d 55s1

43Tc (gr. 7) [36Kr]4d 5s 44Ru (gr. 8) [36Kr]4d 5s


6 1 7 1

45Rh (gr. 9) [ 36Kr]4d 85s1


46 Pd (gr. 10) [ 36Kr]4d 105s0

47 Ag (gr. 11) [ 36 Kr]4d 105s1

În perioada 6
57La (gr.3) [54Xe]5d 6s
1 2

78 Pt (gr.10) [ 54 Xe]4f 145d96s1

79 Au (gr.11) [ 54Xe]4f 145d106s1


Construcţia învelişului electronic
Nr. de electroni din învelişul de
valenţă = numărul grupei
Blocul S – învelişul de valenţă este
format din orbitalul ns1-2 şi au e-
distinctiv în orbitalul ns
Blocul P – învelişul de valenţă este
format din orbitalii ns2np1-6 şi au e-
distinctiv în orbitalul np.
Blocul D - învelişul de valenţă este
format din orbitalii (n-1)d1-10ns1-2 şi
au e- distinctiv în orbitalul (n-1)d.
Elementele din blocul S şi P
formează grupele principale, iar
elementele din blocul D sunt
metale tranziţionale.
Blocul F – lantanoidele şi
actinoidele (n-2)f1-14(n-1)d0,1ns2
Proprietăţi periodice ale elementelor

Proprietăţi fizice Proprietăţi chimice


„ Raza atomică şi ionică • Caracterul metalic sau
„ Volumul atomic nemetalic
„ Energia de ionizare • Stări de oxidare
„ Afinitatea pentru • Proprietăţi acido-
electroni bazice ale compuşilor
„ Densitatea elementelor
„ Puncte de fierbere şi
• Caracterul redox al
topire elementelor
„ Conductibilitatea
termică şi electrică
Raza atomică

¾ Raza atomică a unui


element chimic este o
măsură a mărimii atomului
şi reprezintă distanţa dintre
nucleu şi suprafaţa externă
a învelişului electronic.
¾ Raza atomică creşte în
grupă de sus în jos.
¾ În general, raza atomică
scade în perioadă de
stânga la dreapta.
Raza atomică şi volumul atomic
„În blocurile d şi f, diferenţele
dintre razele atomice sunt mult
mai mici decât în cazul
elementelor tipice deoarece e-
distinctiv se află într-un orbital
interior.
„ Volumul atomic are o variaţie în sistemul periodic
asemănătoare cu cea a razei atomice.
Este o măsură a dimensiunii atomului (a spaţiului ocupat
de atom).
„ Volumul atomic creşte în grupă de sus în jos şi scade
în perioadă de la stânga la dreapta datorită creşterii
sarcinii nucleare.