PLANUL DE INTERVENŢIE -Structura –cadru1.

Date de identificare: • Denumirea agentului economic sau a instituţiei; • Sediul, număr de telefon, fax; • Profilul de activitate; 2.Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează: • Amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă; • Căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia; • Reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă şi late substanţe stingătoare; • Rezervele de agenţi stingători şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie; • Reţelele şi acordurile de alimentare cu energie elecrtică, agent termic, gaze şi late fluide combustibile; • Reţelele de canalizare; • Vecinătăţile. 3.Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: • Concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de siguranţă la foc sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor; • Particularităţi tactice de intervenţie pentru: - evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate; - localizarea şi lichidarea incendiilor, - protecţia personalului de intervenţie; - protecţia vecinătăţilor; - înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. 4.Forţe de intervenţie în caz de incendiu: • serviciul propriu de pompieri civili (dotare, încadrare); • servicii de pompieri civili cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare); • subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare); • alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (ambulanţa, protecţia civilă, etc.). 5.Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii: -reţele de alimentare cu apă: - debite ; - presiuni; - amplasarea hidranţilor şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii -alte surse naturale sau artificiale de apă: - felul şi capacitatea acestora; - platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. 6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se Înscriu date privind: .destinaţia spaţii lor (încăperilor);

.suprafaţa construită şi aria desfăşurată; .regimul de Înălţime (numărul de niveluri); .numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total; . .căile interioare de acces, evacuare si de intervenţie; .natura materialelor si a elementelor de construcţii; . .nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc, asigurate; .instalaţiile utilitare aferente; .instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată; .dispozitivul de intervenţie În caz de incendiu. NOTA: -În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri Înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie Întocmirea p19nurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situaţii, În conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate În planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori Într-un tabel separat, se înscriu suplimentar' destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, gradele de rezistenţă la foc sau nivelurile de stabilitate la foc si, după caz, categoriile pericolului do incendiu. -O copie autentificată (avizată) de pe planul de intervenţie se pune la dispoziţie brigăzii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora ţn aplicare cu prilejul exerciţiilor, aplicaţiilor tactice de intervenţie, precum şi În situaţiile de urgenţă publică, În caz de incendiu ori de alte dezastre.

STUDIU DE CAZ 1. PLANUL DE INTERVENŢIE LA UNITATEA ……
1. Date de identificare: denumirea instituţiei – SC; sediul ………, număr de telefon ……; profilul de activitate Planul general al unităţii

1.1 Prezentare generala a constructiilor Suprafata totala a incintei este de …….mp. Profilul de activitate este ………... Intreaga activitate se desfasoara in CLADIREA cu o suprafata de ……… mp, celelalte constructii au fost conservate sau inchiriate. In contractele de inchiriere s-a stipulat in mod special ca fiecare entitate isi va coordona activitatea de PSI si cea la dezastre in mod independent, in functie de profilul de activitate.

Terenul SC are urmatoarele vecinatati : - la nord ……. - la est ……. - la vest …….. - la sud …….. Structura de rezistenta a cladirii - Stilpi, grinzi din beton armat prefabricati in fundatii pahar. - Pereti despartitori, interiori zidarie de BCA (g=25) Conform datelor tehnologice, obiectivele sunt incadrate pentru cladiri industriale de categoria D,de pericol de incendiu, grupa I si II de rezistenta la foc cu volum maxim cuprins intre 20.000 – 50.000 mc. Limitarea propagarii incendiilor la interior este asigurata prin peretii interiori din BCA, precum si datorita protejarii cu usi metalice la zonele expuse, arhive. Evacuarea fumului si gazelor fierbinti, in caz de incendiu, se realizeaza prin suprafata vitrata a incaperilor, in conformitate cu prevederile din Normativul siguranta la foc a constructiilor P118/99. Spatiul este echipat cu instalatie de hidranti interiori, cite 2 pentru fiecare etaj. Instalatia este racordata la reteaua de alimentare cu apa a orasului printr-un bransament Dn- 100. Iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori in caz de incendiu se asigura cu luminoblocuri. La realizarea instalatiilor utilitare sau respectat prevederile Normativelor I-6, I-9, I-13, I-7, astfel : Instalatia electrica Conductoarele instalatiei electrice(protejate in tuburi IPY , cind este cazul, sunt montate aparentpe pereti. Iluminarea se realizeaza cu tuburi fluorescente sau cu becuri cu incandescenta( protejate cu globuri de protectie ) Tabloul general(Pi = 200kw), tablourile de forta, precum si tabloul de iluminat si prize sunt dotate cu sigurante fuzibile calibrate in mod corespunzator. Toate echipamentele (calculatoare,xerox,..) sunt legate la reteaua de impamintare, realizata din banda OL conform prevederilor Normativului I-7 si a fost executata de catre specialisti atestati, in prezent fiind verificata periodic. Sistemul de incalzire Cladirea principala , inclusiv grupurile sanitare, sunt echipate cu instalatie de incalzire cu radiatoare din otel, alimentata de la o centrala termica alimentata cu gaz metan. Instalatia de gaze

A fost realizata conform prevederilor Normativului I-6, de catre specialisti atestati. 2.2 Planul general al SC ……………( schita anexa) pe care s-a marcat: - amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice - căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia; - reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă; - reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile; - reţelele de canalizare; - vecinătăţile. 3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu 3.1 - Concluzii privind intervenţia, Intrucit in aceeasi incinta se afla si alta persoana juridica, trebuie sa se coopereze in vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin in caz de incendiu prin masuri de : - Informare reciproca in cazul producerii unui incendiu. - Acordarea primului ajutor cu persoane si mijloace disponibile pentru prima interventie in caz de incendiu; - Organizarea si executarea unor exercitii de evacuare si interventie pentru situatii de incendiu; Pentru asigurarea unei evacuari rapide se impune intocmirea si afisarea planurilor de evacuare in locuri vizibile si aducerea lor la cunostinta ocupantilor In caz de incendiu, se intervine cu mijloace de prima interventie din dotare, conform Planului de organizare a interventiei si evacuare in caz de incendiu la locul de munca. In timpul programului de lucru, echipele de prima interventie pentru alarmare,stingere si evacuare sunt constituite conform planurilor mentionate. In afara programului si in zilele nelucratoare, echipele de prima interventie sunt constituite din personalul de paza . Fortele de prima interventie vor actiona pentru localizarea incendiului, evacuarea persoanelor si bunurilor pina la sosirea subunitatilor de pompieri militari care vor fi solicitati telefonic la nr.112 prin Serviciul Unic de Urgenta Publica. Interventia trebuie organizata si executata urmarindu-se : - cercetarea zonei afectate si salvarea persoanelor surprinse in cladire ; - intreruperea alimentarii cu utilitati din zonele afectate : gaze, energie electrica, abur,unde este cazul, care pot pune in pericol viata oamenilor sau pot propaga incendiul; - operatiunea de stingere - acordarea primului ajutor. 3.2 Particularităţi tactice de intervenţie

Evacuarea utilizatorilor (persoane , bunuri materiale) se va face conform planurilor de evacuare afisate pe fiecare etaj. Se efectueaza concomitent cu celelalte operatiuni de interventie, Iar in situatii deosebite se actioneaza numai pentru salvarea persoanelor si acordarea primului ajutor , urmind ca ulterior sa se efectueze stingerea sau localizarea focarelor de incendiu.şi protejarea bunurilor periclitate. 3.2.1 Evacuarea persoanelor

Se asigura din primele momente, raminind pe loc doar persoanele cu atributii privind asigurarea interventiei. Se pune in functiune sistemul de alertare in scopul evitarii surprinderii persoanelor in cladire. Se utilizeaza caile de evacuare cele mai scurte si ferite de pericol. Incaperile parasite nu vor fi incuiate. Revenirea persoanelor este admisa doar cu aprobarea conducatorului unitatii. Se va actiona calm prevenind panica. Dupa salvarea persoanelor se trece la evacuarea bunurilor. 3.2.2 Evacuarea bunurilor materiale.

Se efectueaza numai pentru valori cu caracter deosebit si numai daca acest lucru nu pune in pericol viata utilizatorului, sau daca bunurile activeaza arderea si se poate ajunge la extinderea rapida a incendiului. 3.2.3 Localizarea şi lichidarea incendiilor.

a. Localizarea incendiului Se urmareste limitarea dezvoltarii si propagarii arderii prin: – actionarea neintrerupta asupra principalelor focare de ardere, utilizindu-se stingatoarele portatiuve din dotare si hidrantii interiori de incendiu - protejarea cailor de acces- evacuarea pentru persoane si a bunurilor materiale - eliminarea materialelor combustibile si asubstantelor periculoase b.Lichidarea incendiului In aceasta faza se obtine intreruperea arderii si se elimina posibilitatea reinitierii ei prin : - sincronizarea actiunilor membrilor echipei de interventie responsabila cu lichidarea focarului din zona incendiata - utilizarea mijloacelor si procedeelor compatibile cu natura materialelor incendiate - eliminarea produselor de ardere pentru reducerea temperaturii si oprirea inaintarii focului 3.2.4 Protecţia personalului de intervenţie

Echipele de prima interventie nu sunt dotate cu mijloace individuale de protectie impotriva fumului, actiunii calorice a flacarilor sau a apei.

In cazul dezvoltarii incendiului lichidarea si stingerea lui se va efectua de catre personal militar din raionul de competenta. Interventia se va efectua dupa luarea urmatoarelor masuri : - intreruperea alimentarii cu energie electrica in zona in care se desfasoara interventia, numai de catre persoanele autorizate. - Asigurare iluminatului de siguranta pentru interventie, daca e cazul. - Eliminarea fumului si gazelor fierbinti din zona afectata 3.2.5 Inlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu. se verifica locul unde s-a intervenit se iau masuri pentru a impiedica reizbucnirea incendiului se evacueaza apa din cladire se elimina elementele de constructie ce prezinta pericol de prabusire

4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu 4.1 Forte de prima interventie Sunt constituite din echipe de alarmare, evacuare si interventie conform Planului de interventie si evacuare de la locul de munca si au urmatoarele sarcini: - alarmarea personalului - evacuarea personalului - efectuarea interventiei in vederea stingerii incendiului, cu mijloace de prima interventie din dotare ( stingatoare cu pulberi, stingatoare cu CO2 si cu spuma chimica) - folosirea hidrantilor interiori din cladire. Echipele de prima interventie formate din salariati, efectueaza aceste operatii in timpul programului de lucru. In afara orelor de program echipele de prima interventie sunt reprezentate de personalul de paza. In caz de incendiu, echipele asigura prima interventie si alarmeaza subunitatea de pompieri militari, telefonind la serviciul de urgenta in caz de dezastre 112. Dotare cu mijloace de stingere a incendiilor: Conform Anexei nr.3 la DGPSI 003 la fiecare etaj exista cite 2 stingatoare portabile cu pulbere si CO2 tip P9. Institutul este dotat cu hidranti de incendiu de interior (2,5 l/s), 2 pe fiecare etaj, si hidranti de incendiu de exterior (10 l/s). 4.2 Subunitatea de pompieri: Sectia …….. , , distanta 3 Km. Itinerariul :…………………. Mijloace de alarmare telefon112 (981) 4.3 Alte forte cu care se coopereaza ( telefon 112)

-Salvare -Politie 5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu: Alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti este asigurata printr-un bransament Dn=100 din conducta publica a orasului Bucuresti Dn=200 de pe …….. pozata vizavi de amplasamentul institutului

DIRECTOR EXECUTIV