Sunteți pe pagina 1din 7

Mantram - Magia Conştiinţei

"Tot ce ia naştere în cap, se bazează pe Conştiinţă şi e modelat tot de Conştiinţă."


Pali Canon. 500-250 î. e. n.
Tipurile manipulărilor corporale

Dându-şi seama o dată despre existenţa a unora sau a altor senzaţii, ce însoţesc trecerea
prin corp a fluxurilor de prană, omul învaţă treptat să le observe şi să-şi găsească mişcările
proprii, individuale, şi manipulările, cu ajutorul cărora e posibil de a le direcţiona şi a le
fortifica. Anume pe baza unor astfel de observări ale diferitor acţiuni fizice şi ale urmărilor lor
bioenergetice au fost elaborate multiple stiluri şi şcoli de exersări psihofizice, precum cele
orientale, la fel şi cele occidentale. Pentru ca ele să ia forma tradiţiilor stabilite yoghine, dao
şi ale altor tipuri de practici, au fost necesare milenii. Însă datorită stocării cantităţii imense
de informaţie şi a selecţiei minuţioase a celor mai efective căi, ca urmare, s-au format tehnici
care acţionează impecabil şi, în urma unei utilizări corecte, duc la rezultatul exact planificat.
Cu ele ne vom întâlni în cartea dată. Acum însă să cercetăm procedeele cele mai
elementare, ce ne permit să „umplem" formele exerciţiilor cu senzaţiile fluxurilor de prană.
Toate manipulările descrise mai jos trebuie îndeplinite având coloana vertebrala strict în
poziţie verticală.

Fixarea atenţiei pe cel de al treilea ochi.


Înainte să încercaţi de a efectua
manipulările descrise mai jos, se
recomandă de a „fixa" aspectul
corporal al atenţiei pe punctul aşa
numitului al „treilea ochi" - trikuta,
care este una din principalele adhare
- „deschiderea corpului fin". Prin
aceste deschideri este efectuat
schimbul de prană al omului cu
mediul înconjurător. Pentru a fixa
atenţia pe trikută, amplasaţi buricele
degetului mare al mânii drepte în aşa
mod pe mijlocul frunţii, încât degetele
mânii cu palma deschisă spre faţă să
fie îndreptate în jos. Apăsând cu
degetul fruntea, faceţi o rotaţie pe un
arc de o sută optzeci de grade schimbând poziţia palmei în direcţia indicată de degete.
Neatingând fruntea cu celelalte degete, reveniţi la poziţia iniţială. Repetaţi de 3-9 ori (Fig.
8.1)

Mişcarea rotativă încordată a umerilor înainte şi înapoi.


Pentru a atinge efectul maximal, e de dorit să efectuaţi, rapid
şi puternic, câteva cercuri într-o direcţie. Mişcarea trebuie să
fie încordată, amplitudinea ei - maximă. Observaţi senzaţiile
care apar în regiunea creştetului capului, fetei, cefei, gâtului,
suprafeţei spatelui, a părţii din fată si din spate a soldurilor.
Efectuând mişcarea dată cu umărul drept sau stâng
consecutiv, puteţi intensifica fluxurile pranei în partea
corespunzătoare acorpului. Pentru o mai mare eficacitate,
mişcările umerilor trebuie făcute sincronizându-le cu o
inspiraţie moale dar destul de intensivă după o completă
expiraţie. Relaxaţi-vă şi urmăriţi atent senzaţiile care apar în
corp.

Mişcări rotative cu ochii. Reţinând respiraţia relaxată la o semi- expiraţie sau la o


incompletă inspiraţie, rotiţi, cu insistenţă, ochii după şi contra acelor de ceasornic, atingând
la maxim periferia câmpului vizual. Faceţi trei-nouă cercuri în fiecare direcţie (Fig. 8.2). Pe
parcurs, urmăriţi senzaţiile care apar în interiorul şi pe suprafaţa capului, în partea de sus a
spinării, în umeri, mâini şi picioare.

Cei bolnavi de glaucom sau cu predispoziţia spre tensiunea intraoculară ridicată,


trebuie să manifeste o deosebită atenţie. Ar fi mai indicat de a lăsa încercarea acestei
metode până atunci, când cu ajutorul practicilor descrise în capitolele acestei cărţi,
boala va fi învinsă. Dând dovadă de o vădită insistenţă şi încredere în sine, acele
timpuri vor veni destul de repede. Până atunci, puteţi efectua celelalte metode
descrise aici. Relaxaţi-vă şi urmăriţi senzaţiile ce apar în corp.

Inspiraţia întretăiată.
Lipiţi vârful limbii de gingia de sus un pic mai sus de baza dinţilor din faţă. Aduceţi ochii la
mijloc şi ridicaţi-i în sus, de parcă aţi încerca să vă uitati la mijlocul frunţii proprii. Fixat i atent
ia pe linia imaginară, ce trece de la rădăcina nasului spre creştetul capului. Expiraţi un pic de
aer, inspiraţi şi opriţi respiraţia, urmărind senzaţiile. Inspiraţi încă un pic şi iar opriţi-vă.
Repetaţi până când plămânii se vor umple la maximum. Încet expiraţi şi relaxaţi-vă, urmărind
senzaţiile.

Cei bolnavi de hipertensiune şi boli ale inimii trebuie să fie extrem de atenţi cu această
metodă.

Blocarea limbii.
Poziţia ochilor şi atenţia fixată exact ca în metoda precedentă. Respiraţia
liberă. Deplasaţi încet vârful limbii pe cerul gurii de la dinţii din faţă până la cerul gurii
moale cât mai adânc spre gâtlej şi înapoi. Urmăriţi, pe parcurs, senzaţiile din interiorul
capului şi ale părţii superioare a corpului. Această metodă este una din cele mai eficace. Şi
e absolut inofensivă.

Toate aceste metode sunt foarte simple şi se califică în categoria celor necondiţionat active.
Dacă după numeroase încercări rezultatul dorit nu este atins, nu disperaţi. Cauza poate fi
impuritatea excesivă a canalelor corpului energetic, în urma căreia fluxurile de prană sunt
foarte slabe şi nu sunt percepute de organele de simţ. Dar ele există, în caz contrar corpul
nu ar putea să trăiască. În această situaţie, urmează să începeţi practicarea sistematizată
conform metodelor descrise în această carte, din când în când revenind la încercările de a
învăţa sesizarea fluxurilor de prană cu ajutorul unuia sau al mai multor metode propuse mai
sus. Ajungând la un anumit nivel de curăţenie al corpului fin, succesul va sosi neapărat.

În afară de aceste metode descrise mai sus, există o mulţime de alte mişcări simple şi
manipulări, ce permit sesizarea fluxurilor de prană şi a învăţă cum acestea să fie utilizate.

La moment însă memorizaţi următoarele:


 Eficacitatea unui exerciţiu „plin", adică a acelui pe parcursul efectuării căruia omul
simte fluxurile de prană, este cel puţin cu un nivel mai înalt decât un exerciţiu „gol" a
formei goale ce corespunde mişcării „sportive" a corpului, lipsite de conţinutul psiho-
energetic.

 abordare corectă a însuşirii şi a efectuării formei clasice a oricărui exerciţiu oriental,


mai devreme sau mai târziu, întotdeauna inevitabil, duce la descoperirea, de către
practician, a sensului său veridic şi a naturii sale energetice, transformându-se dintr-
un procedeu de antrenament fizic într-un mijloc de dirijare a conştiinţei. La acest
nivel, potenţialul de tămăduire al metodelor tradiţionale ale antrenamentului psihofizic
este, într-adevăr, fantastic.

Acel care a învăţat să redistribuie conform propriei voinţe prana în sistemul corpului fin,
primeşte în mâinile sale cea mai puternică armă de luptă cu bolile, deoarece îmbogăţirea
intenţionată cu prană a locurilor bolnave şi generalele „exersări cu prană" ale organismului
sunt în stare să facă minuni chiar şi (pare) în cele mai disperate cazuri.

Din când în când, noi primeam mesaje scurte, dar interesante de la colonelul Bradford.
Făcea lecţii în grup, ici şi colo prin întreaga lume, şi nu se reţinea mult timp nicăieri. Odată
am primit o scrisoare destul de lungă. Conţinea informaţie nouă şi ne era adresată nouă.
Titlul scrisorii „Mantram - Magia Conştiinţei" ne-a stârnit o oarecare curiozitate, deoarece
cuvântul Mantram era necunoscut multor din noi, cu toate că unii îşi aminteau că au văzut
deja acest cuvânt prin presă. Scrisoarea colonelului relata:

Este o deosebire între cuvintele Mantra şi Mantram. Ambele sunt luate din sanscrită de la
cuvântul ce înseamnă Instrumentul Gândului. Deosebirea este doar că Mantram semnifică
instrumentul gândului, iar Mantra este fară sunet.

Totul constă în faptul, conştientizaţi aceasta sau nu, că vă creaţi şi vă formaţi viaţa voastră
prin gândurile voastre. Toate lucrurile, care devin parte a realităţii voastre fizice, la început
sunt create în conştiinţa voastră, Din, aşa numita, materie primară: gând. Şi utilizând puterea
acestuia, a Instrumentului Gândului, puteţi utiliza Mantram, formându-vă viaţa aşa cum doriţi
să o vedeţi.

Acum, pentru a utiliza Mantram în propriul beneficiu, trebuie să vă înţelegeţ i, mai întâi,
natura conştiinţei şi mecanizvele ei funcţionale. În zilele noastre noţiunea de Subconştiinţă
este utilizată foarte des, dar rareori se ştie ce înseamnă aceasta. În loc de subconştient,
lama întrebuinţează cuvântul care s-ar traduce Supra-conştiinţă - conştiinţă de un ordin mai
înalt. Lucrul supraconştiinţei constă în a prelua gândul (sau formaţiunea gândului), care
reprezintă energia primară, şi a-i da formă fizică în lumea materială.

Despre aceasta putem scrie o mulţime de cărţi, dar acum trebuie să ţineţi minte un lucru
important:

Supraconştiinţa voastră este o slugă care arde de nerăbdare să vă îndeplinească orice ordin
în forma unui gând. Atunci când creaţi o idee, daţi deja un ordin. Sluga voastră o
îndeplineşte prin materializarea ei în lumea fizică, acolo unde gândurile devin obiecte şi
evenimente ale vieţii voastre. Realitatea fizică este oglinda gândurilor voastre. Schimbaţi-vă
gândurile şi veţi putea schimba imaginea din oglindă. Cu alte cuvinte, vă veţi schimba viaţa.

Acest lucru, foarte simplu pentru mulţi oameni, devine o adevărată piatra de încercare.
Ei ne relatează cazurile nefaste sau chiar tragice din viaţa lor şi refuză să creadă că ei înşişi
au putut să le creeze prin propriile gânduri. Dar, dacă ei ar urmări cu atenţie şirul propriilor
gândurilor, ar vedea că gândurile negative înfruntă pe cele pozitive. Într-un anumit moment
vă veţi spune „Vreau să fiu fericit!", dar în următorul moment veţi aduce mii de cauze de a fi
nefericit: munca plină de stres, timpul urât de afară, chinurile cu facturile, obezitatea, vecinii
gălăgioşi, întârzierea la o întâlnire, şi aşa mai departe. Deci, atunci când vă puneţi directiva
de a fi fericit, gândurile voastre lucrează extra-program la crearea situaţiei exact inverse.

Iar Mantram este acea metodă, pe care o puteţi utiliza pentru consolidarea gândurilor
voastre şi ridicarea lor la nivelul celor mai înalte şi benefice dorinţe. Pentru a începe
utilizarea acestui instrument puternic, trebuie să clarificaţi mai întâi ce trebuie să „vă livreze
viaţa". Iată un exerciţiu foarte simplu care vă va ajuta să o faceţi. Vă va lua doar câteva
minute, aşa că, vă recomand să-l repetaţi lunar. Aşezaţi-vă şi alcătuiţi o listă a lucrurilor pe
care le visaţi/doriţi.

În listă nu trebuie să fie lucruri care ar fi trebuit să le doriţi. Enumeraţi visurile/dorinţele


voastre, incluzând totul ce vă vine în minte în acest moment.

Acum verificaţi cu atenţie lista şi întrebaţi-vă CE poate să vă ofere realizarea visurilor


(dorinţelor) voastre enumerate. Exact ACEASTA şi trebuie să fie scopul vostru. Scrieţi
aceste realizări sau înfăptuiri tot aici, în listă.

De exemplu, dacă aţi scris, „Vreau un serviciu bun", semnifică probabil, că doriţi într- adevăr
tot ceea ce poate oferi un serviciu bun. Poate doriţi să primiţi satisfacţia creativă, punând
aptitudinile şi talentul vostru în serviciul societăţii. Poate aţi dori să lucraţi într-o atmosferă
caldă şi prietenoasă.

Ceea ce doriţi să primiţi, trebuie să fie exprimat în emoţii. Emoţiile sunt fructele dulci şi
amare ale trăirilor vieţii. Ele şi sunt recompensa pe care noi ne străduim să o primim în
această viaţă. Atunci când veţi părăsi această lume, veţi lăsa toate bunurile materiale, însă
emoţiile voastre vă vor însoţi permanent. Aşa deci alegeţi cu atentie ce aţi dori să aveţi ca
tovarăş permanent de drum.

Acum revedeţi lista voastră de dorinţe şi realizări. Citiţi totul, de sus în jos, şi cât timp faceţi
aceasta, căutaţi două-trei cuvinte sau fraze care ar uni toate astea. La început ar părea
imposibil. Dar cum numai veţi cerceta mai atent, veţi vedea grupuri de dorinţe şi realizări
care, la prima vedere, nu se aseamănă, dar sunt toate îndreptate spre un scop comun.
Divizaţi dorinţele voastre în două, trei grupuri de acest fel şi găsiţi cuvântul sau fraza care
include în sine totul. De exemplu, dacă doriţi o casă mai bună, o maşină scumpă şi haine
noi, scopul comun din toate acestea reiese de a fi Bunăstarea şi Belşugul.

Acum ar trebui să aveţi o imagine clară a dorinţelor voastre fundamentale, aşa că adunaţi-le
toate împreună şi formulaţi-le într-o listă succintă. Ea trebuie să fie scurtă, preciză şi să aibă
un caracter pozitiv. De exemplu, „Eu doresc Fericire, Putere şi Prosperitate, imediat!" şi
veţi primi. Când lista este pronunţată cu voce, ea se transformă în Mantram, sau explicând
mai clar, în instrumentul, care îl puteţi utiliza pentru a pune Supraconştiinţa în acţiune.

A dori Putere este o dorinţă bună, aceasta poate să vă aducă sănătate, rezistenţă şi energie
corpului vostru fizic. Iar, la nivel mental, aceasta vă va oferi puteri pentru a deveni maestrul
propriei vieţi. Ordinul vostru „imediat" comunică Supraconştiinţei când doriţi ca aceasta să se
întâmple: ACUM. Ea dă ordin Supraconştiinţei de a acţiona imediat, implementând dorinţele
voastre în viaţă.

Acum aveţi Mantram şi îl puteţi utiliza fară mari dificultăţi. Simţiţi puterea propriei voci şi
vorbiţi astfel, de parcă ordonaţi unu spirit magic să îndeplinească tot ceea ce doriţi. Trebuie
doar să pronunţaţi în glas Mantram, cu ferma convingere că totul se va îndeplini. Doar atât!

Pronunţaţi Mantram-ul vostru înainte de somn, noaptea şi dimineaţa când vă treziţi.


Străduiţi-vă ca repetarea Mantram-ului, la intervale egale de timp pe parcursul întregii zile,
să devină o obişnuinţă. Puterea Mantram-ului se măreşte dacă îl veţi pronunţa cu
convingere fermă în faţa oglinzii, privind în imaginea propriilor ochi. Pe parcursul întregii
zile, urmăriţi atent ce vorbiţi şi ce gândiţi. Fiţi perseverenţi, nu admiteţi gânduri negative
sau cuvinte care pot intra în conflict cu ordinile date Supraconştiinţei. Aceste gânduri pot
neutraliza puterea pozitivă a Mantram-ului. Atunci când le observaţi, opriţi-vă, inspiraţi adânc
şi revocaţi gândurile şi cuvintele negative, din nou pronunţând Mantram-ul cu ferma
convingere. Desigur, puteţi să fiţ i în prezenţa altor oameni şi nu puteţi, pe neaşteptate, să
ziceţi „Eu doresc Fericire, Putere şi Prosperitate, imediat!" În acest caz, v-aş recomanda să
folosiţi Mantra. Trebuie doar să repetaţi Mantra în gând, creând imaginile cuvintelor în
conştiinţa proprie. Mantra care nu e alimentată de puterea vocii nu e atât de efectivă ca un
Mantram pronunţat, dar, cel puţin, tot va aduce un rezultat bun. Indiferent de faptul dacă
folosiţi Mantram sau Mantra, important e să memorizaţi următorul lucru: atunci când ordonaţi
Supraconştiinţei voastre, trebuie să vă concentraţii doar pe rezultatul final. Niciodată nu
încercaţi să dictaţi Supraconştiinţei modul în care trebuie să-şi înfăptuiască minunile sale.
Supraconştiinta este mult mai deşteaptă şi ingenioasă decât vă puteti imagina. Dacă a
început ceva, nu va ceda niciodată şi nu va abandona ce a început, deoarece cunoaşte că
există zeci de mii de căi de a atinge rezultatul dorit. Dacă, prin gândurile proprii şi prin ideile
preconcepute, veţi încerca să indicaţi Supraconştiinţei cum să-şi efectueze lucrul, doar îi veţi
limita posibilităţile şi veţ i înnoda puterea Magiei care ar putea fi în completă în desfăşurare.
Supraconştiinţa noastră reprezintă un lucru minunat: ea obţine o mare satisfacţie, lucrând la
realizarea tuturor dorinţelor noastre. Visurile, dorinţele - sunt o putere foarte mare şi atunci
când le folosiţi pentru a pune Supraconştiinţa în acţiune, ea va fremăta de plăcere,
implementând visurile voastre cordiale în modul cel mai neaşteptat.

Încă un lucru pe care trebuie să îl ştiţi - zona Supraconştiinţei nu analizează gândurile


voastre până a începe implementarea lor. Ea nu face diferenţă între durere şi plăcere,
îndurerare sau succes, tristeţe sau bucurie. Mai exact, Supraconştiinţa nu are sentimente
sau emoţii plăcute sau neplăcute. Scopul ei este de a transforma gândurile sau programarea
mentală în materie. Toate gândurile şi stările emotive, bune şi rele. Supraconştiinţa nu ar fi
putut să îşi exercite funcţia dacă mai întâi de toate ar fi trebuit să analizeze gândurile
voastre, şi cele bune, şi cele rele, vesele sau triste, veritabile sau inutile.

Vă dezvălui deci un secret uimitor, care poate permite fiecăruia să obţină tot ce visează:
Schimbaţi gândurile voastre (programarea voastră mentală), si vă veti schimba viata.
Dacă vă gândiţi la ceva minunat, la ceva ce vă provocă emoţii pozitive, Supraconştiinţa
voastră va inunda viaţa cu toate aceste lucruri, în locul tuturor lucrurilor şi evenimentelor
neplăcute din viaţa voastră.

Supraconştiinţa este un lucru neobişnuit, dar ea nu poate folosi gândurile care nu sunt
alimentate cu vizualizări. Prin urmare, pentru eficacitate, Mantram-ul vostru trebuie să sune
pentru vouă înşivă cu un sens plin de însemnătate. Ca să fiţi convinşi, că este aşa, trebuie
să ţineţi cont de două lucruri:

Prima: este important ca Mantramul vostru să vă urmeze în mişcările evolutive. Atunci când
simţiţi că, în rezultatul creşterii personale, scopurile voastre s-au schimbat, introduceţi
schimbările necesare şi în Mantram-ul vostru, care le va oglindi.

Doi: Mantram-ul vostru trebuie spus în limba pe care o posedaţi la perfecţie (sau în limba
maternă). Aduc acest exemplu, deoarece unii învăţători orientali răspândesc Mantrame care
sunt bune pentru oamenii orientali sau pentru cei care vorbesc limbile orientale. Însă aceste
Mantrame sunt inutile pentru oamenii care nu înţeleg aceste limbi. Chiar dacă vi se explică
sensul acestor cuvinte, ele sunt doar o aberaţie pentru Supraconştiinţa voastră şi, ca
rezultat, scopul nu va fi atins.

Cu toate acestea există o excepţie. Un cuvânt deosebit, venit din orient, are un efect magic
asupra Supraconştiinţei şi, totodată, asupra creerului şi a sistemului nervos central. Cuvântul
OM. Ceea ce îl face deosebit nu e cuvântul în sensul sunetului, şi nici ceea ce înseamnă.
Preţiozitatea este în vibraţia tonalităţii. Toţi acei care vor folosi OM în contextul vibraţiei, vor
beneficia indiferent de limba pe care o vorbesc. Succesul va depinde doar de gradul de
pregătire a persoanei pentru a primi vibraţii de o astfel de putere şi înălţime. Utilizarea lui
OM, o voi numi al şaptelea ritual, poate duce persoanele, pregătite pentru aceasta, să
obţină rezultate excepţionale. Cu o intonaţie corectă, frecvenţa vibraţiei are un puternic efect
stimulator asupra glandei pineale - epifizei, care este conectată cu cel de-al şaptelea centru
superior (Sahasrara). Iar, dacă viaţa voastră personală nu este concentrată asupra planului
superior, nu trebuie să începeţi stimularea Epifizei.

Exact ca şi seminţa care nu poate creşte pe un teren arid, astfel şi vibraţiile de un nivel
superior nu pot să se dezvolte într-o conştiinţă care nu este pregătită pentru a le primi. Nu
încercaţi să practicaţi al şaptelea ritual până când primele cinci nu au sistematizat
componentele fizice şi mintale. Vibraţiile voastre trebuie să fie destul de înalte, în sensul că
deja nu mai întrebuinţaţi droguri, alcool şi tutun. Pregătindu-vă de al şaptelea ritual, ţineţi
cont de dietă. Ea nu trebuie să conţină grăsimi şi substanţe care conţin zahăr, deoarece
zahărul este vărul alcoolului. Amidonul tot e dăunător dacă nu este mestecat minuţios. Dacă
amidonul a trecut, cu bine, prima parte a procesului digestiv în cavitatea bucală, atunci în
cantităţi mici nu este dăunător. Îndeosebi de importantă este mărirea cantităţii de apă pe
care o folosiţi. O persoană de talie medie trebuie să bea 3 litri de apă pură. Dacă sunteţi de
talie mai mică sau mai mare, beaţi corespunzător mai puţin sau mai mult. Nu începeţi să beţi
imediat toată această cantitate. Măriţi cantitatea apei utilizate treptat timp de 60 zile. Apa nu
doar că va ajuta să cureţe organismul vostru de impurităţi, ea este de asemenea şi un
conductor perfect al electricităţii şi al vibraţiilor sonore. Utilizaţi cantitatea maximă de apă
timp de minim o lună, şi doar după aceasta vă puteţi permite să începeţi al şaptelea ritual,
aşteptând rezultate bune. Pentru practicarea ritualului staţi pe podea sau aşezaţi-vă într-un
fotoliu comfortabil. Relaxaţi-vă total, dar nu vă gârboviţi. Îndreptaţi şi ţineţi sus bărbia
voastră, astfel încât coardele vocale să nu fie incomodate de nimic. Aţi putea chiar şi să vă
culcaţi pe spate pe un pat rigid sau pe podea, dacă doriţi, însă nu puneţi nimic sub cap.
Altfel, capul va veni în faţă şi va strânge coardele vocale.

Sunetul OM se pronunţă exact ca în cuvântul POM. Pentru a obţine intonaţia corectă la


pronunţarea acestui sunet magic, începeţi cu o inspiraţie adâncă, dar nu umpleţi plămânii
până la limită. Apoi cu o voce plină scoateţi sunetul O-O-O... Maxilarul vostru să fie deschis
pe jumătate. Buzele să fie rotunjite, limba trasă şi să se afle în partea de jos a gurii, dar un
pic ridicată la rădăcină. Menţineţi sunetul O-O-O timp de 5 secunde. Apoi, continuând
sunetul, închideţi şi relaxaţi maxilarul şi buzele, relaxaţi limba, aducând-o în poziţie plată,
concomitent formând sunetul M-M-M... şi menţineţi-l pentru 10 secunde. La sunetul O-O-O,
să simţiţi rezonanţa în piept, iar la sunetul M-M-M, rezonanţa sunetului trebuie simţită în nas.
Dacă totul este făcut corect, două sunete formează o consonanţă într-un sunet pozitiv O-O-
O-M-M-M-M Când terminaţi, relaxaţi-vă, faceţi 1-2 inspiraţii profunde, înainte de a începe
iar. Repetarea exerciţiului trei-patru ori consecutiv este deajuns. Nu exageraţi, dacă simţiţi o
uşoară ameţeală sau o slăbiciune, opriţi-vă. După un interval de o oră repetaţi încă de
câteva ori. La început să nu repetaţi ritualul mai mult de 10 ori pe zi, chiar dacă nu simţiţi
slăbiciune sau ameţeală. Stimularea intensă a epifizei nu este recomandată începătorilor. Va
fi mai bine dacă nu veţi pronunţa Mantram pe parcursul celui de al şaptelea riual. Ritualul
trebuie îndeplinit atunci când conştiinţa este liniştită şi liberă de gânduri. Cu toate acestea
puteţi combina cu succes ritualul cu Mantra: atunci când pronunţaţi O-O-O... pe parcursul a
5 secunde menţineţi conştiinţa voastră în linişte şi pace, apoi când treceţi la sunetul M- M-
M... pe parcursul a 10 secunde repetaţi mantra voastră în gând de câteva ori. Mantra trebuie
pregătită din timp şi poate fi identică cu Mantram-ul vostru. Mantra se pronunţă în gând, sub
formă de ordin, cerând executarea scopurilor voastre principale. Verificaţi ca mantra sa nu
conţină gânduri negative şi cuvinte care ar putea anula puterea pozitivă a mantrei voastre.
Este un ritual foarte puternic prevăzut pentru adulţi. Persoanelor mai tinere de 21 ani nu li
se recomandă de a practica cel de-al şaprelea ritual. Această practică îşi manifestă cel mai
puternic efectul asupra persoanele care au atins vârsta când înţelepciunea începe să se
maturizeze în inimă.

În general, la persoanele vârstnice progresul ridicării vibraţiilor se manifestă mult mai


puternic decât la tineri. Acest rezultat se explică prin faptul că ei nu sunt distraşi de iluziile
lumii materiale, unde satisfacţiile zboară atât de rapid, ca şi frunzele uscate purtate de vânt.
Ei ştiu că darurile adevărate ale vieţii se află nu în exterior,ci în lumea din interiorul nostru.

Înţelepţii antichităţii - Oamenii Luminii/ Iluminaţii (probabil e vorba despre o civilizaţie antică)
- foloseau al şaptelea ritual pentru ridicarea vibraţiilor conştiinţei şi ale corpului fizic. De
asemenea, această tehnică era folosită de ei în călătoriile prin alte lumi. Efectuând la fel, veţi
merge înainte pentru obţinerea tinereţei conştiinţei, tinereţei corpului însoţiţi de darul
înţelepciunii. În încheiere, vă invit să răspundeţi chemării şi să începeţi totul imediat. Chiar
dacă aţi obţinut un progres enorm şi aţi realizat multe, nimic nu se compară cu ce vă
aşteaptă, atunci când veţi începe călătoria în interiorul vostru (autocunoaşterea). Începând
aceasta călătorie şi văzând toate acele lucruri minunate, care se află doar la distanta
unei mâni întinse, nimic nu vă va face să vă întoarceţi înapoi.