Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: 23 ianuarie 2006


Clasa a X-a A
Unitatea şcolară: Grup Şcolar „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos
Obiectul: Consiliere şi orientare
Diriginte: Prof. Andronic Aurica
Tema: De la agresivitate între colegi la agresivitatea în societate
Competenţa generală: Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă.
Calitatea relaţiilor sociale
Competenţe specifice:
- Violenţa domestică.
- Consecinţe emoţionale, cognitive şi comportamentale.
- Strategii de prevenţie în şcoală şi comunitate.
- Promovarea valorilor şi principiilor personale.

Competenţe derivate (Obiective de referinţă)


- Combaterea şi prevenirea violenţei în rândul elevilor;
- Deprinderea şi înţelegerea cauzelor care generează agresevitatea;
- Formarea deprinderilor de intervenţia adecvată în cazurile de agresivitate,
abuz, devianţă.
Strategii de realizare:
a) Metode şi procedee: studiul de caz, discuţia, conversaţia problematizată.
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, foi colorate, caiete
c) Forma de organizare: frontală, pe grupe şi individuală.

Scenariul
1. Momentul organizatoric

- asigurarea condiţiilor didactico-materiale


- stabilirea prezenţei şi a aspectelor de disciplină şcolară.
2. Anunţarea temei şi a obiectivelor
De la agresivitate între colegi la agresivitatea în societate
3. Verificarea cunoştiinţelor:
- Unde poate fi întâlnită violenţa?
- Exemplificaţi câteva motive care duc la violenţă?
- Când trebuie să vă împotriviţi violenţei?
- Cum putem evita comportamentul violent?
- Prezentaţi câteva trăsături caracteristice agresiunii?
- Cum putem preveni agresiunea?

1
4. Desfăşurarea activităţii
Se împarte clasa în patru grupe, iar fiecare grupă va primi câte un caz.
Prezentarea cazurilor

Cazul 1
Când am ajuns în clasă bătaia încetase. Elevul C. Era plin de sânge pe faţă, iar P.
Avea nasul roşu şi sufla de parcă atunci ar fi sosit dintr-o cursă de alergare.
- Ce s-a întâmplat ? am întrebat.
- De mai multă vreme – mi-a spus C, murdar de sânge – P îmi spune
“Lunganu”.
Face acest lucru nu numai câd suntem între noi, colegii de clasă, ci şi în curtea şcolii, în
pauze, încât au auzit şi elevii din alte clase şi încep să mi se adreseze cu “Lunganul”. L-am
rugat odată, de două ori ... degeaba... Azi aceeaşi situaţie. Dacă i-am zis să înceteze, m-a
lovit cu capul în nas şo....
- Şi?
- I-am arătat eu cine-i şi ce poate “Lunganul”.
- Dar parcă eraţi prieteni?
- Suntem şi acum, dar asta nu înseamnă că pot să-l las să facă ce vrea.
- Dar clasa n-a intervenit?
- Ba da! Mi-au răspuns mai mulţi elevi. Dacă nu interveneau se băteau
mai rău.

Cazul 2
Copiii vecinilor în cauză erau colegi de clasă şi de bancă. În clasa a IX-a învăţau
amândoi foarte bine. Se jucau împreună, îşi făceau lecţiile împreună, erau prieteni buni. În
clasa a X-a, unul dintre ei a intrat într-o “gaşcă” cu băieţii din cartiar şi a devenit tot mai
slab la învăţătură. Tatăl lui îşi deschisese o afacere, era tot timpul plecat, nu ştia ce face fiul
său. Mama a observat că fiul ei pleacă foarte mult timp de acasă, i-a atras atenţia, dar lui
nu-i păsat de ce spune mama. La şcoală, prietenul îi spunea într-o pauză:
- De ce ai făcut asta? E doar prietenul tău!
- Tata m-a învăţat să nu mă las. Dacă nu-l pot întrece la învăţătură să-i
dovedesc că sunt mai tare ca el... Şi a început să plângă...

Cazul 3
De câteva săptămâni “Van Damme”, un elev din clasa a XII-a care se mândrea cu
porecla ce-o avea datorită muşchilor pe care şi-i exprima datorită muşchilor pe care şi-i
expunea neîncetat, chinuia un elev mic din clasa a V-a. Îi punea piedică, îl înghiontea, îl
urmărea într-un loc mai retras din curtea şcolii şi-i lua banii. Acesta nu îndrăznea să spună
nimic şi nimănui de teama bătăii promise de fiecare dată. Până într-o zi, când un coleg al
“vedetei” îi atrage atenţia că nu aşa trebuie să se poarte cu elevii mai mici şi că-l va pune în
discuţie la ora de diriginţie dacă nu încetează. Acesta a fost motivul pentru care a început
bătaia. Luaţi la întrebări de diriginte, “Van Damme” răspunde orgolios:
2
- Dacă nu se uită la filme şi nu ştie să se bată, de ce nu-şi tine gura?

Cazul 4
Părinţii elevului în cuză se certau tot mai des. Atmosfera din casă era de nesuportat.
Ca să scape de ea, Răzvan pleca de acasă des, sub diverse pretexte: să înveţe cu un coleg la
istorie, să se pregătească pentru teză la alt coleg. Când rămânea acasă, singurul lui tovarăş
era televizorul. Din elev bun, începe să ia note mici, în pauze era trist, se izola de colegii de
clasă. Întrebat de diriginte dacă părinţii cunosc rezultatele lui şcolare răspunde :
- Da, le cunosc, dar părinţii numi pretind note mari, au încredere în
mine! Numai
că, după ce i se trec mai multe note slabe în carnet, acesta “dispare”. Când s-a discutat mai
serios cu el, explicându-i-se că pierderea carnetului duce la sancţionarea elevului, apare
carnetul, dar avea toate notele slabe modificate.
- Mi-a fost ruşine să-mi vadă tata notele.

Fiecare grupă are o fişă de lucru pe care trebuie să noteze:


1. Cauzele ce au dus la întâmplarea relatată;
2. Ce măsuri credeţi că trebuiesc luate;
3. Cum aţi continua întâmplarea ...

Timpul de lucru va fi de 10 minute. Fişele vor fi fixate pe tablă şi liderul fiecărei grupe va
prezenta ceea ce au rezolvat cei din grupa sa. Fiecare grupă va folosi o anumită culoare.
Elevii din celelalte grupe vor fi atenţi, vor putea pune întrebări, vor putea aduce completări
care vor fi trecute pe fişă cu culoarea grupei lor. Prin aceasta se va vedea care grupă a fost
mai activă. Pentru a li se întipări mai bine în memorie care sunt cauzele acestor agresuni se
vor încercui cauzele comune cu aceeaşi culoare.

5. Asigurarea retenţiei şi a transferului


Elevii vor complecta următorul test:

1. Agresivitatea este o tulburare de ......................... care se manifestă


prin............................................................................................................................
2. Agresivitatea fizică şi verbală este o dominantă a tinerilor care aparţin bandelor
stradale. Aceşti tineri sunt lipsiţi de ............................................., ceea ce îi face
agresivi.
3. Cum sunt relaţiile dintre un tânăr agresiv şi şcoală ( profesori, colegi)?
4. Comunică cu familia? Credeţi că TV-ul le răpeşte mult din timp?
Concluzii generale:
Mihai Ralea definea omul “drept o fiinţă capabilă să-şi înfrâneze reacţiile”.
N-am fi oameni dacă nu am lupta cu impulsurile noastre negative şi nu le-am înfrâna.
6. Evaluarea
Se fac aprecieri verbale asupra participării elevilor la lecţie.
3
4