Sunteți pe pagina 1din 1

Fundamentele dreptului

Teme de control realizate prin referate

Tema: PRINCIPIILE CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI


- Se vor identifica şi analiza articolele care alcătuiesc Titlul I şi Titlul II ale Constituţiei României.
- BIBLIOGRAFIE pentru realizarea temei:
o Constituţia României; Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Antonie Iorgovan, Revizuirea
Constituţiei României, Ed. Rosetti, Buc., 2003;
o Ioan Muraru, Protecţia constituţională a libertăţilor de opinie, Ed LUMINA LEX,
Bucuresti, 1991;
o Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept Constituţional şi instituiţii politice, Bucuresti,
2002.

Termen de predare tema I: 22 noiembrie 2010

RISE I, sem I