Sunteți pe pagina 1din 1

Scară 1:5000

AchiziŃia datelor
Analogică: ZEISS, LEICA f=150 mm
Camera
Digitală IMU, DMC f=120 mm
Scara de aerofotografiere 1:25000, 1:36000
Film Negativ color/imagini digitale
Acoperire 60%±5% longitudinal, 30%±5% transversal
Sistem de navigaŃie GPS
DirecŃia de zbor est-vest
Acoperire 98% din suprafaŃa României
Perioada de zbor mai-septembrie 2003-2005

Ortofotoplan
RezoluŃie 50 cm
Precizie ± 1,5 m
Bandă spectrală RGB
Format 24-bit TIF/TFW, ECW
Sistem proiecŃie Stereografic 70
Dimensiune ortofotoplan 2,5 km x 2,5 km
Denumire ortofotoplan Coordonate colŃ SV (ex.: 350_450)
Vizualizare index www.ancpi.ro HărŃi şi planuri, SituaŃie acoperire ortofotoplan
Dimensiune raster TIF 75 Mb/6,25 km²
Dimensiune raster ECW 8 Mb/km²
Suport livrare CD, DVD, hard disk extern
Alte informaŃii
Autoritatea publică responsabilă ANCPI
Drept de proprietate ANCPI
Drept de utilizare Conform angajamentului de utilizare
Modalitate de vizualizare www.ancpi.ro Server Imagini
Disponibil la comandă
Solicitare adresată:
§ FNG fng@ancpi.ro, TEL/FAX: 021 224 39 67
ModalitaŃi de comandă B-dul ExpoziŃiei nr. 1A, Bucureşti
www.ancpi.ro, secŃiunea „HărŃi şi planuri”
§ OCPI judeŃene
PreŃ 80 lei/ortofoto; 2 lei/km² - mozaic