Sunteți pe pagina 1din 4

Indicatori de bonitate (de structura)

1.Cifra de afaceri
CA = productia vanduta + vanzari de marfuri

2.Capitaluri proprii nete

3.Rezultatul net al exercitiului


Rn= rezultatul brut al exercitiului – impozit pe profit

4.Fond de rulment
FR = pasive pe termen lung – active imobilizate

5.Necesarul de fond de rulment


NFR = active realizabile – datorii curente cu scadenta mai mica de 1 an

6.Trezorerie neta
Tn = FR – NFR

7.Lichiditatea
a.imediata
AC - stocuri - clienti incerti
Li = ×100
datorii pe termen scurt

b.curenta
AC - stocuri nevalorifi cabile - clienti incerti
Lc = ×100
datorii pe termen scurt

8.Solvabilitatea
active totale - stocuri nev. - clienti incerti
S = datorii totale - diferente conversie pasive ×100

9.Gradul de indatorare
a.generala
datorii totale
Gîg = capitaluri proprii nete ×100

b.financiara
datorii financiare
Gîf = capitaluri proprii nete ×100

10.Viteza de rotatie a activelor circulante


CA
VrAC = *100
AC

11.Durata medie de incasare a clientilor


soldul mediu de incasare a creantelor × 360 zile
Dmîc = ×100
CA

12.Durata medie a platii catre furnizori


soldul mediu de plata catre fz × 360 zile
Dmpfz = ×100
cheltuieli totale

Indicatori de performanta
1
1.Indicatori de rentabilitate

Rentabilitatea
a.de exploatare
-bruta de exploatare
excedentul brut de exploatare
Reb = productia exercitiul ui + vanzari de marfuri ×100

-neta de exploatare
rezultatul din exploatare
Ren = ×100
CA

b.economica
excedentul brut total
Rec = ×100
total active
SAU
rezultatul brut (net) al exercitiul ui
Rec = ×100
total active

c.financiara
rezultatul brut (net) al exercitiul ui
Rf = ×100
capitaluri proprii nete
SAU
capacitate a de autofinant are neta
Rf = ×100
capitaluri proprii nete

2.Riscul financiar
a.acoperirea dobanzii
rezultatul inaintea platii dobanzilor si a impoz pe profit
Ad = ×100
cheltuieli cu dobanzile

b.ponderea datoriilor financiare in excedentul brut total


c.ponderea dobanzilor in excedentul brut total
d.ponderea dobanzilor in CA
e.ponderea dobanzilor in datoriile financiare

3.Rata valorii adaugate

VA
RVA = ×100
CA
VA = marja comerciala + marja industriala

4.Rata distribuirii dividendelor

dividende
Rd = ×100
rezultatul net al exercitiul ui

Indicatorii performantelor bancare

I.Indicatorii eficientei bancare

1.Rata profitului brut

2
Pb
Rpb = ×100
total venituri

2.Rentabilitatea
Pb
R= ×100
total cheltuieli

3.Productivitatea muncii
Pb
Wm = ×100
nr salariati

4.Ponderea salariilor in cheltuielile operationale


salarii
Psco = cheltuieli operationa le ×100

5.Cheltuieli cu functionarea (operationale) pe salariat


cheltuieli operationa le
Cf/sal = ×100
nr salariati

6.Gradul de acoperire a salariilor pe seama comisioanelor si taxelor incasate


venituri din taxe si comisioane
Gasc = ×100
salarii

7.Gradul de acoperire a cheltuielilor operationale pe seama comisioanelor si taxelor incasate


venituri din taxe si comisioane
Gacoc = ×100
cheltuieli operationa le

II.Indicatori de profitabilitate si rentabilitate


5.Rata utilizarii activelor
1.Rata rentabilitatii financiare total venituri
Pn Rua = ×100
Rrf = ×100 total active
capitaluri proprii
6.Dobanda neta marginala (marja neta de dobanda)
2.Rata rentabilitatii economice venituri nete din dobanzi
Pn Dnm = active generate din venitu ri ×100
Rre = ×100
total active

3.Efectul de parghie
total active rf R
Ep = capitaluri proprii ×100 = ×100
Rre

4.Rata profitului net


Pn
Rpn = ×100
total venituri

III.Indicatorii veniturilor si costurilor bancare

1.Ponderea veniturilor din dobanzi in total active


2.Ponderea veniturilor din alte surse decat dobanzile in total active
3.Rata cheltuielilor cu dobanzile fata de total active

3
IV.Indicatorii de apreciere a calitatii activelor

1.Gradul de acoperire a creditelor acordate prin provizioanele de risc


2.Ponderea plasamentelor in credite in total active

V.Indicatorii de lichiditate si solvabilitate

A.Indicatorii de lichiditate

1.Lichiditatea creditelor
a.Ponderea creditelor in total active
b.Ponderea creditelor in total surse atrase (depozite & imprumuturi de pe piata)

2.Lichiditatea activelor sigure


Ponderea activelor lichide in total active (in total plasamente)

B.Indicatorii de solvabilitate

1.Gradul de acoperire a activelor totale pe seama capitalului propriu


2.Gradul de acoperire a creditelor pe baza capitalului propriu
3.Ponderea capitalului propriu in total surse atrase
4.Ponderea capitalului propriu in expunerea neta