P. 1
DEVIZ GENERAL, DEVIZ OBIECT, DEVIZ FINANCIAR HG 28/2008

DEVIZ GENERAL, DEVIZ OBIECT, DEVIZ FINANCIAR HG 28/2008

|Views: 3,168|Likes:
Published by Petrut Simianu
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării: DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR - informativ în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 2 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obținerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utili
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării: DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT MĂSURA 313 FEADR - informativ în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 2 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obținerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utili

More info:

Published by: Petrut Simianu on Nov 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

Nr.

crt.
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
2222 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580
Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711
TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 7.900 1.847 1.896 9.796 2.290
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
Studii de teren Studii de teren Studii de teren Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii 5.370 1.256 1.289 6.659 1.557
Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie 33.414 7.812 8.019 41.433 9.687
Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Consultan$! Consultan$! Consultan$! Consultan$! 80.000 18.705 19.200 99.200 23.194
Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! 13.000 3.040 3.120 16.120 3.769
TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 131.784 30.812 31.628 163.413 38.207
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii 654.974 153.139 157.194 812.167 189.892
Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri Dot!ri 218.912 51.184 52.539 271.451 63.468
Active necorporale Active necorporale Active necorporale Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 924.763 216.218 221.943 1,146.707 268.110
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizare de "antier Organizare de "antier Organizare de "antier Organizare de "antier 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.731 2.041 2.095 10.826 2.531
Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470
TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 95.108 22.237 22.826 117.933 27.574
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 1,162.555 271.816 279.013 1,441.569 337.051
Din care C + M Din care C + M Din care C + M Din care C + M 671.619 157.030 161.188 832.807 194.718
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA A
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
2222 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580
Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711
TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 7.900 1.847 1.896 9.796 2.290
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
Studii de teren Studii de teren Studii de teren Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii 5.370 1.256 1.289 6.659 1.557
Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie 33.414 7.812 8.019 41.433 9.687
Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Consultan$! Consultan$! Consultan$! Consultan$! 80.000 18.705 19.200 99.200 23.194
Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! 13.000 3.040 3.120 16.120 3.769
TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 131.784 30.812 31.628 163.413 38.207
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii 654.974 153.139 157.194 812.167 189.892
Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri Dot!ri 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
Active necorporale Active necorporale Active necorporale Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 912.319 213.308 218.957 1,131.276 264.502
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizare de "antier Organizare de "antier Organizare de "antier Organizare de "antier 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.731 2.041 2.095 10.826 2.531
Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470
TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 95.108 22.237 22.826 117.933 27.574
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 1,150.111 268.906 276.027 1,426.138 333.444
Din care C + M Din care C + M Din care C + M Din care C + M 671.619 157.030 161.188 832.807 194.718

Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE obiectului CONSTRUIRE CL!DIRE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 3.538 0.827 0.849 4.388 1.026
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 417.848 97.697 100.284 518.132 121.144
Izola#ii Izola#ii Izola#ii 85.508 19.992 20.522 106.029 24.791
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 40.207 9.401 9.650 49.857 11.657
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 15.793 3.693 3.790 19.583 4.579
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 25.504 5.963 6.121 31.624 7.394
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 588.398 137.573 141.215 729.613 170.590
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 639.275 149.468 153.426 792.701 185.341

Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL! obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL! obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL! obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL! obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL! obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL! obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL! obiectului AMENAJ!RI PENTRU PROTEC'IA MEDIULUI (I ADUCEREA LA STAREA INI'IAL!
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 0.118 0.028 0.028 0.146 0.034
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 5.782 1.352 1.388 7.170 1.676
Izolatii Izolatii Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711

00000
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE obiectului UTILIT!'I, BRAN(AMENTE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 0.060 0.014 0.014 0.074 0.017
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Izolatii Izolatii Izolatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 2.940 0.687 0.706 3.646 0.852
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870

00000
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului ÎMPREJMUIRE obiectului ÎMPREJMUIRE obiectului ÎMPREJMUIRE obiectului ÎMPREJMUIRE obiectului ÎMPREJMUIRE obiectului ÎMPREJMUIRE obiectului ÎMPREJMUIRE obiectului ÎMPREJMUIRE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 0.153 0.036 0.037 0.190 0.044
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 7.501 1.754 1.800 9.302 2.175
Izola#ii Izola#ii Izola#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 7.654 1.790 1.837 9.491 2.219
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 7.654 1.790 1.837 9.491 2.219

Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului PAVAJE obiectului PAVAJE obiectului PAVAJE obiectului PAVAJE obiectului PAVAJE obiectului PAVAJE obiectului PAVAJE obiectului PAVAJE
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 0.273 0.064 0.065 0.338 0.079
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 13.359 3.123 3.206 16.565 3.873
Izola#ii Izola#ii Izola#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 13.631 3.187 3.271 16.903 3.952
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 13.631 3.187 3.271 16.903 3.952

Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI obiectului CIRCULA'II AUTO, PARC!RI
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 0.906 0.212 0.217 1.123 0.263
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 44.385 10.378 10.652 55.037 12.868
Izola#ii Izola#ii Izola#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 45.291 10.589 10.870 56.160 13.131
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 45.291 10.589 10.870 56.160 13.131

Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului DOT!RI obiectului DOT!RI obiectului DOT!RI obiectului DOT!RI obiectului DOT!RI obiectului DOT!RI obiectului DOT!RI obiectului DOT!RI
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M&SURA 313 FEADR
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Izola#ii Izola#ii Izola#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DEVIZ GENERAL - COMPONENTA B
privind cheltuielile necesare realiz!rii:
DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M!SURA 313 FEADR - informativ
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
2222 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob"inerea #i amenajarea terenului
Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului Ob#inerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! Amenaj!ri pentru protec$ia mediului %i aducerea la starea ini#ial! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten&$ tehnic$
Studii de teren Studii de teren Studii de teren Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii Taxe pentru ob$inerea de avize, acorduri si autoriza$ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie Proiectare "i inginerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie Organizarea procedurilor de achizi$ie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Consultan$! Consultan$! Consultan$! Consultan$! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! Asisten$! tehnic! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi&ia de baz$
Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii Construc$ii "i instala$ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice "i func$ionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport Utilaje f!r! montaj "i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri Dot!ri 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
Active necorporale Active necorporale Active necorporale Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Organizare de "antier Organizare de "antier Organizare de "antier Organizare de "antier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 5.1.1 Lucr!ri de construc$ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz!rii "antierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute Cheltuieli diverse "i neprev!zute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare Preg!tirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
Din care C + M Din care C + M Din care C + M Din care C + M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.
2.1
2.2
III.
3.1
3.2
3.3
00000000
DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL DEVIZUL
obiectului LOC DE JOAC! obiectului LOC DE JOAC! obiectului LOC DE JOAC! obiectului LOC DE JOAC! obiectului LOC DE JOAC! obiectului LOC DE JOAC! obiectului LOC DE JOAC! obiectului LOC DE JOAC!
DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ DENUMIRE OBIECTIV - PROIECT M&SURA 313 FEADR - informativ
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
222 3 4 5 6 7
LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II LUCR!RI DE CONSTRUC'II
Terasamente Terasamente Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) Construc#ii: rezisten#! (funda#ii, structur!) %i arhitectur! (finisaje) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Izola#ii Izola#ii Izola#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii electrice Instala#ii electrice Instala#ii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare Instala#ii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala#ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale Instala#ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii Instala#ii de telecomunica#ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL I TOTAL I TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MONTAJ MONTAJ MONTAJ
Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice Montaj utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL II TOTAL II TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PROCURARE PROCURARE PROCURARE
Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice Utilaje %i echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport Utilaje %i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dot!ri Dot!ri Dot!ri 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
TOTAL III TOTAL III TOTAL III 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 12.444 2.910 2.987 15.431 3.608
000
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 1
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
4
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
4
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
4
2222 3 4 5 6 7
4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob$inerea "i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob$inerea "i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob$inerea "i amenajarea terenului
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru ob$inerea "i amenajarea terenului
4
Ob&inerea terenului Ob&inerea terenului Ob&inerea terenului Ob&inerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cump!rare teren cump!rare teren cump!rare teren cump!rare teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
plata concesiunii (redeven&ei) pe durata realiz!rii lucr!rilor plata concesiunii (redeven&ei) pe durata realiz!rii lucr!rilor plata concesiunii (redeven&ei) pe durata realiz!rii lucr!rilor plata concesiunii (redeven&ei) pe durata realiz!rii lucr!rilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
exproprieri, desp!gubiri, schimbarea regimului juridic al terenului exproprieri, desp!gubiri, schimbarea regimului juridic al terenului exproprieri, desp!gubiri, schimbarea regimului juridic al terenului exproprieri, desp!gubiri, schimbarea regimului juridic al terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
scoaterea temporar/definitiv din circuitul agricol scoaterea temporar/definitiv din circuitul agricol scoaterea temporar/definitiv din circuitul agricol scoaterea temporar/definitiv din circuitul agricol 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
alte cheltuieli alte cheltuieli alte cheltuieli alte cheltuieli 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului Amenajarea terenului 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580
4
cheltuieli cu preg!tirea amplasamentului - demol!ri, demont!ri, dezafect!ri,
defri'!ri, evacu!ri materiale rezultate
cheltuieli cu preg!tirea amplasamentului - demol!ri, demont!ri, dezafect!ri,
defri'!ri, evacu!ri materiale rezultate
cheltuieli cu preg!tirea amplasamentului - demol!ri, demont!ri, dezafect!ri,
defri'!ri, evacu!ri materiale rezultate
cheltuieli cu preg!tirea amplasamentului - demol!ri, demont!ri, dezafect!ri,
defri'!ri, evacu!ri materiale rezultate
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
devieri re%ele de utilit!%i din amplasament devieri re%ele de utilit!%i din amplasament devieri re%ele de utilit!%i din amplasament devieri re%ele de utilit!%i din amplasament 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
sistematiz!ri pe vertical! sistematiz!ri pe vertical! sistematiz!ri pe vertical! sistematiz!ri pe vertical! 2.000 0.468 0.480 2.480 0.580
4
drenaje, epuismente drenaje, epuismente drenaje, epuismente drenaje, epuismente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
devieri de cursuri de ap! devieri de cursuri de ap! devieri de cursuri de ap! devieri de cursuri de ap! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
str!mut!ri de localit!%i sau monumente instorice str!mut!ri de localit!%i sau monumente instorice str!mut!ri de localit!%i sau monumente instorice str!mut!ri de localit!%i sau monumente instorice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Amenaj$ri pentru protec"ia mediului %i aducerea la starea ini&ial$ Amenaj$ri pentru protec"ia mediului %i aducerea la starea ini&ial$ Amenaj$ri pentru protec"ia mediului %i aducerea la starea ini&ial$ Amenaj$ri pentru protec"ia mediului %i aducerea la starea ini&ial$ 5.900 1.379 1.416 7.316 1.711
4
plantare de copaci plantare de copaci plantare de copaci plantare de copaci 1.800 0.421 0.432 2.232 0.522
4
reamenajare spa&ii verzi reamenajare spa&ii verzi reamenajare spa&ii verzi reamenajare spa&ii verzi 4.100 0.959 0.984 5.084 1.189
4
reîntroducerea în circuit agricol a suprafe%elor scoase temporar reîntroducerea în circuit agricol a suprafe%elor scoase temporar reîntroducerea în circuit agricol a suprafe%elor scoase temporar reîntroducerea în circuit agricol a suprafe%elor scoase temporar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 TOTAL CAPITOL 1 7.900 1.847 1.896 9.796 2.290
4
4
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
2.1
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 2
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
4
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
4
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
4
2222 3 4 5 6 7
4
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilit!$ilor necesare obiectivului
4
Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilit$"ilor necesare obiectivului 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
4
alimentare cu ap! alimentare cu ap! alimentare cu ap! alimentare cu ap! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
canalizare canalizare canalizare canalizare 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
4
alimentare cu gaze naturale alimentare cu gaze naturale alimentare cu gaze naturale alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
alimentare cu agent termic alimentare cu agent termic alimentare cu agent termic alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
alimentare cu energie electrica alimentare cu energie electrica alimentare cu energie electrica alimentare cu energie electrica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
telecomunicatii (telefonie, radio - tv) telecomunicatii (telefonie, radio - tv) telecomunicatii (telefonie, radio - tv) telecomunicatii (telefonie, radio - tv) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
alte tipuri de re%ele exterioare alte tipuri de re%ele exterioare alte tipuri de re%ele exterioare alte tipuri de re%ele exterioare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
drumuri de acces drumuri de acces drumuri de acces drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cai ferate industriale cai ferate industriale cai ferate industriale cai ferate industriale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cheltuieli aferente racord!rii la re&ele de utilit!&i cheltuieli aferente racord!rii la re&ele de utilit!&i cheltuieli aferente racord!rii la re&ele de utilit!&i cheltuieli aferente racord!rii la re&ele de utilit!&i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 TOTAL CAPITOL 2 3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
4
4
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 3
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
4
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
4
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
4
2222 3 4 5 6 7
4
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten#! tehnic!
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten#! tehnic!
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten#! tehnic!
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare %i asisten#! tehnic!
4
Studii de teren Studii de teren Studii de teren Studii de teren
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studii geotehnice studii geotehnice studii geotehnice studii geotehnice
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studii geologice studii geologice studii geologice studii geologice
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studii topografice studii topografice studii topografice studii topografice
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studii de stabilitate a terenului studii de stabilitate a terenului studii de stabilitate a terenului studii de stabilitate a terenului
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studii hidrologice studii hidrologice studii hidrologice studii hidrologice
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studii hidrogeotehnice studii hidrogeotehnice studii hidrogeotehnice studii hidrogeotehnice
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studii fotogrammetrice studii fotogrammetrice studii fotogrammetrice studii fotogrammetrice
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Taxe pentru ob"inerea de avize, acorduri si autoriza"ii Taxe pentru ob"inerea de avize, acorduri si autoriza"ii Taxe pentru ob"inerea de avize, acorduri si autoriza"ii Taxe pentru ob"inerea de avize, acorduri si autoriza"ii
5.370 1.256 1.289 6.659 1.557
4
ob%inere / prelungire valabilitate certificat de urbanism ob%inere / prelungire valabilitate certificat de urbanism ob%inere / prelungire valabilitate certificat de urbanism ob%inere / prelungire valabilitate certificat de urbanism
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
ob%inere / prelungire valabilitate autoriza%ie de construire / desfiin%are ob%inere / prelungire valabilitate autoriza%ie de construire / desfiin%are ob%inere / prelungire valabilitate autoriza%ie de construire / desfiin%are ob%inere / prelungire valabilitate autoriza%ie de construire / desfiin%are
1.570 0.367 0.377 1.947 0.455
4
ob%inere aviz re%ele publice de ap! - canalizare ob%inere aviz re%ele publice de ap! - canalizare ob%inere aviz re%ele publice de ap! - canalizare ob%inere aviz re%ele publice de ap! - canalizare
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
ob%inere aviz re%ele publice de gaze ob%inere aviz re%ele publice de gaze ob%inere aviz re%ele publice de gaze ob%inere aviz re%ele publice de gaze
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
ob%inere aviz re%ele publice de termoficare ob%inere aviz re%ele publice de termoficare ob%inere aviz re%ele publice de termoficare ob%inere aviz re%ele publice de termoficare
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
ob%inere aviz re%ele publice de energie electric! ob%inere aviz re%ele publice de energie electric! ob%inere aviz re%ele publice de energie electric! ob%inere aviz re%ele publice de energie electric!
0.100 0.023 0.024 0.124 0.029
4
ob%inere aviz re%ele publice de telefonie ob%inere aviz re%ele publice de telefonie ob%inere aviz re%ele publice de telefonie ob%inere aviz re%ele publice de telefonie
0.100 0.023 0.024 0.124 0.029
4
ob%inere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar ob%inere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar ob%inere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar ob%inere aviz sanitar, sanitar - veterinar si fitosanitar
0.100 0.023 0.024 0.124 0.029
4
ob%inere certificat de nomenclatur! stradal! 'i adres! ob%inere certificat de nomenclatur! stradal! 'i adres! ob%inere certificat de nomenclatur! stradal! 'i adres! ob%inere certificat de nomenclatur! stradal! 'i adres!
0.300 0.070 0.072 0.372 0.087
4
întocmire documenta%iei, ob%inere num!r cadastral provizoriu 'i
înregistrarea terenului în Cartea Funciar!
întocmire documenta%iei, ob%inere num!r cadastral provizoriu 'i
înregistrarea terenului în Cartea Funciar!
întocmire documenta%iei, ob%inere num!r cadastral provizoriu 'i
înregistrarea terenului în Cartea Funciar!
întocmire documenta%iei, ob%inere num!r cadastral provizoriu 'i
înregistrarea terenului în Cartea Funciar!
1.000 0.234 0.240 1.240 0.290
4
ob%inere aviz P.S.I. ob%inere aviz P.S.I. ob%inere aviz P.S.I. ob%inere aviz P.S.I.
0.200 0.047 0.048 0.248 0.058
4
ob%inere acord de mediu ob%inere acord de mediu ob%inere acord de mediu ob%inere acord de mediu
1.000 0.234 0.240 1.240 0.290
4
alte avize, acorduri 'i autoriza%ii solicitate alte avize, acorduri 'i autoriza%ii solicitate alte avize, acorduri 'i autoriza%ii solicitate alte avize, acorduri 'i autoriza%ii solicitate
1.000 0.234 0.240 1.240 0.290
4
Proiectare #i inginerie Proiectare #i inginerie Proiectare #i inginerie Proiectare #i inginerie
33.414 7.812 8.019 41.433 9.687
4
studiu de prefezabilitate studiu de prefezabilitate studiu de prefezabilitate studiu de prefezabilitate
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
studiu de fezabilitate studiu de fezabilitate studiu de fezabilitate studiu de fezabilitate
11.995 2.805 2.879 14.874 3.478
4
proiect tehnic proiect tehnic proiect tehnic proiect tehnic
16.949 3.963 4.068 21.017 4.914
4
detalii de execu%ie detalii de execu%ie detalii de execu%ie detalii de execu%ie
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
verificarea tehnic! a proiect!rii verificarea tehnic! a proiect!rii verificarea tehnic! a proiect!rii verificarea tehnic! a proiect!rii
3.000 0.701 0.720 3.720 0.870
4
elaborare documenta%ie tehnic! pentru ob%inerea autoriza%iei de construire elaborare documenta%ie tehnic! pentru ob%inerea autoriza%iei de construire elaborare documenta%ie tehnic! pentru ob%inerea autoriza%iei de construire elaborare documenta%ie tehnic! pentru ob%inerea autoriza%iei de construire
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
elaborare documenta%ii necasare pentru ob%inerea acordurilor, avizelor elaborare documenta%ii necasare pentru ob%inerea acordurilor, avizelor elaborare documenta%ii necasare pentru ob%inerea acordurilor, avizelor elaborare documenta%ii necasare pentru ob%inerea acordurilor, avizelor
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
elaborare certificat de performan%! energetic! a cl!dirii elaborare certificat de performan%! energetic! a cl!dirii elaborare certificat de performan%! energetic! a cl!dirii elaborare certificat de performan%! energetic! a cl!dirii
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
elaborare expertiz! tehnic! pentru construc%ii începute 'i neterminate
sau care urmeaz! a fi modificate prin proiect (moderniz!ri, consolid!ri)
elaborare expertiz! tehnic! pentru construc%ii începute 'i neterminate
sau care urmeaz! a fi modificate prin proiect (moderniz!ri, consolid!ri)
elaborare expertiz! tehnic! pentru construc%ii începute 'i neterminate
sau care urmeaz! a fi modificate prin proiect (moderniz!ri, consolid!ri)
elaborare expertiz! tehnic! pentru construc%ii începute 'i neterminate
sau care urmeaz! a fi modificate prin proiect (moderniz!ri, consolid!ri)
1.470 0.344 0.353 1.823 0.426
4
elaborare audit energetic pentru lucr!rile de cre'tere a performan%ei energetice a
cl!dirilor ca urmare a moderniz!rilor sau reabilit!rilor
elaborare audit energetic pentru lucr!rile de cre'tere a performan%ei energetice a
cl!dirilor ca urmare a moderniz!rilor sau reabilit!rilor
elaborare audit energetic pentru lucr!rile de cre'tere a performan%ei energetice a
cl!dirilor ca urmare a moderniz!rilor sau reabilit!rilor
elaborare audit energetic pentru lucr!rile de cre'tere a performan%ei energetice a
cl!dirilor ca urmare a moderniz!rilor sau reabilit!rilor
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Organizarea procedurilor de achizi"ie Organizarea procedurilor de achizi"ie Organizarea procedurilor de achizi"ie Organizarea procedurilor de achizi"ie
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cheltuieli aferente întocmirii documenta%iei de atribuire (i multiplic!rii acesteia
(exclusiv cele cump!rate de ofertan%i)
cheltuieli aferente întocmirii documenta%iei de atribuire (i multiplic!rii acesteia
(exclusiv cele cump!rate de ofertan%i)
cheltuieli aferente întocmirii documenta%iei de atribuire (i multiplic!rii acesteia
(exclusiv cele cump!rate de ofertan%i)
cheltuieli aferente întocmirii documenta%iei de atribuire (i multiplic!rii acesteia
(exclusiv cele cump!rate de ofertan%i)
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cheltuieli aferente onorariilor, transportului, caz!rii 'i diurnei membrilor desemna%i
în comisiile de evaluare
cheltuieli aferente onorariilor, transportului, caz!rii 'i diurnei membrilor desemna%i
în comisiile de evaluare
cheltuieli aferente onorariilor, transportului, caz!rii 'i diurnei membrilor desemna%i
în comisiile de evaluare
cheltuieli aferente onorariilor, transportului, caz!rii 'i diurnei membrilor desemna%i
în comisiile de evaluare
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
coresponden%!, anun%uri coresponden%!, anun%uri coresponden%!, anun%uri coresponden%!, anun%uri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Consultan"$ Consultan"$ Consultan"$ Consultan"$
80.000 18.705 19.200 99.200 23.194
4
plata serviciilor de consultan%! la întocmirea cererii de finan%are, memoriului
justificativ, studiilor de pia%!, evalu!rilor
plata serviciilor de consultan%! la întocmirea cererii de finan%are, memoriului
justificativ, studiilor de pia%!, evalu!rilor
plata serviciilor de consultan%! la întocmirea cererii de finan%are, memoriului
justificativ, studiilor de pia%!, evalu!rilor
plata serviciilor de consultan%! la întocmirea cererii de finan%are, memoriului
justificativ, studiilor de pia%!, evalu!rilor
40.000 9.352 9.600 49.600 11.597
4
plata serviciilor de consultan%! în domeniul managementului execu%iei investi%iei
sau administrarea contractului de execu%ie
plata serviciilor de consultan%! în domeniul managementului execu%iei investi%iei
sau administrarea contractului de execu%ie
plata serviciilor de consultan%! în domeniul managementului execu%iei investi%iei
sau administrarea contractului de execu%ie
plata serviciilor de consultan%! în domeniul managementului execu%iei investi%iei
sau administrarea contractului de execu%ie
40.000 9.352 9.600 49.600 11.597
4
Asisten"$ tehnic$ Asisten"$ tehnic$ Asisten"$ tehnic$ Asisten"$ tehnic$
13.000 3.040 3.120 16.120 3.769
4
asisten%! tehnic! din partea proiectantului pe perioada de execu%ie a lucr!rilor
(în cazul în care aceasta nu intr! în tarifarea proiect!rii)
asisten%! tehnic! din partea proiectantului pe perioada de execu%ie a lucr!rilor
(în cazul în care aceasta nu intr! în tarifarea proiect!rii)
asisten%! tehnic! din partea proiectantului pe perioada de execu%ie a lucr!rilor
(în cazul în care aceasta nu intr! în tarifarea proiect!rii)
asisten%! tehnic! din partea proiectantului pe perioada de execu%ie a lucr!rilor
(în cazul în care aceasta nu intr! în tarifarea proiect!rii)
1.000 0.234 0.240 1.240 0.290
4
plata dirigin%ilor de (antier desemna%i de autoritatea contractant! plata dirigin%ilor de (antier desemna%i de autoritatea contractant! plata dirigin%ilor de (antier desemna%i de autoritatea contractant! plata dirigin%ilor de (antier desemna%i de autoritatea contractant!
12.000 2.806 2.880 14.880 3.479
4
TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 TOTAL CAPITOL 3 131.784 30.812 31.628 163.413 38.207
4
4
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 4
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
4
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
4
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
4
2222 3 4 5 6 7
4
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi#ia de baz!
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi#ia de baz!
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi#ia de baz!
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi#ia de baz!
4
Construc"ii #i instala"ii Construc"ii #i instala"ii Construc"ii #i instala"ii Construc"ii #i instala"ii 654.974 153.139 157.194 812.167 189.892
4
Terasamente Terasamente Terasamente Terasamente 4.870 1.139 1.169 6.039 1.412
4
Construc%ii: rezisten%! (funda%ii, structur!) 'i arhitectur! (finisaje) Construc%ii: rezisten%! (funda%ii, structur!) 'i arhitectur! (finisaje) Construc%ii: rezisten%! (funda%ii, structur!) 'i arhitectur! (finisaje) Construc%ii: rezisten%! (funda%ii, structur!) 'i arhitectur! (finisaje) 483.093 112.951 115.942 599.035 140.060
4
Izola%ii Izola%ii Izola%ii Izola%ii 85.508 19.992 20.522 106.029 24.791
4
Instala%ii electrice Instala%ii electrice Instala%ii electrice Instala%ii electrice 40.207 9.401 9.650 49.857 11.657
4
Instala%ii sanitare Instala%ii sanitare Instala%ii sanitare Instala%ii sanitare 15.793 3.693 3.790 19.583 4.579
4
Instala%ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala%ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala%ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet Instala%ii de înc!lzire, ventilare, climatizare, P.S.I., radio-tv, intranet 25.504 5.963 6.121 31.624 7.394
4
Instala%ii de alimentare cu gaze naturale Instala%ii de alimentare cu gaze naturale Instala%ii de alimentare cu gaze naturale Instala%ii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Instala%ii de telecomunica%ii Instala%ii de telecomunica%ii Instala%ii de telecomunica%ii Instala%ii de telecomunica%ii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice Montaj utilaje tehnologice 3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
4
Cheltuieli aferente montajului utilajelor tehnologice 'i al utilajelor incluse în instala%iile
func%ionale, inclusiv re%elele aferente necesare func%ion!rii acestora
Cheltuieli aferente montajului utilajelor tehnologice 'i al utilajelor incluse în instala%iile
func%ionale, inclusiv re%elele aferente necesare func%ion!rii acestora
Cheltuieli aferente montajului utilajelor tehnologice 'i al utilajelor incluse în instala%iile
func%ionale, inclusiv re%elele aferente necesare func%ion!rii acestora
Cheltuieli aferente montajului utilajelor tehnologice 'i al utilajelor incluse în instala%iile
func%ionale, inclusiv re%elele aferente necesare func%ion!rii acestora
3.769 0.881 0.904 4.673 1.093
4
Utilaje, echipamente tehnologice #i func"ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice #i func"ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice #i func"ionale cu montaj Utilaje, echipamente tehnologice #i func"ionale cu montaj 47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
4
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor tehnologice, precum 'i a celor
incluse în instala%iile func%ionale
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor tehnologice, precum 'i a celor
incluse în instala%iile func%ionale
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor tehnologice, precum 'i a celor
incluse în instala%iile func%ionale
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor tehnologice, precum 'i a celor
incluse în instala%iile func%ionale
47.109 11.014 11.306 58.415 13.658
4
Utilaje f$r$ montaj #i echipamente de transport Utilaje f$r$ montaj #i echipamente de transport Utilaje f$r$ montaj #i echipamente de transport Utilaje f$r$ montaj #i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor care nu necesit! montaj,
precum 'i a echipamentelor de transport tehnologic
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor care nu necesit! montaj,
precum 'i a echipamentelor de transport tehnologic
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor care nu necesit! montaj,
precum 'i a echipamentelor de transport tehnologic
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii utilajelor 'i echipamentelor care nu necesit! montaj,
precum 'i a echipamentelor de transport tehnologic
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Dot$ri Dot$ri Dot$ri Dot$ri 206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
4
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii bunurilor ce intr!, conform legii, în categoria mijloacelor fixe
sau obiecte de inventar
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii bunurilor ce intr!, conform legii, în categoria mijloacelor fixe
sau obiecte de inventar
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii bunurilor ce intr!, conform legii, în categoria mijloacelor fixe
sau obiecte de inventar
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii bunurilor ce intr!, conform legii, în categoria mijloacelor fixe
sau obiecte de inventar
206.468 48.274 49.552 256.020 59.860
4
Active necorporale Active necorporale Active necorporale Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii drepturilor referitoare la brevete, licen%e, know-how sau
cuno'tin%e tehnice nebrevetate
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii drepturilor referitoare la brevete, licen%e, know-how sau
cuno'tin%e tehnice nebrevetate
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii drepturilor referitoare la brevete, licen%e, know-how sau
cuno'tin%e tehnice nebrevetate
Cheltuieli aferente achizi%ion!rii drepturilor referitoare la brevete, licen%e, know-how sau
cuno'tin%e tehnice nebrevetate
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 TOTAL CAPITOL 4 912.319 213.308 218.957 1,131.276 264.502
4
4
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
5.1
5.2
5.3
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 5
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
4
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
4
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
4
2222 3 4 5 6 7
4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
4
Organizare de #antier Organizare de #antier Organizare de #antier Organizare de #antier 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
4
5.1.1 Lucr$ri de construc"ii 5.1.1 Lucr$ri de construc"ii 5.1.1 Lucr$ri de construc"ii 5.1.1 Lucr$ri de construc"ii 1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
4
construc&ii provizorii sau amenaj!ri la construc%ii existente pentru vestiare pentru
muncitori
construc&ii provizorii sau amenaj!ri la construc%ii existente pentru vestiare pentru
muncitori
construc&ii provizorii sau amenaj!ri la construc%ii existente pentru vestiare pentru
muncitori
construc&ii provizorii sau amenaj!ri la construc%ii existente pentru vestiare pentru
muncitori
1.976 0.462 0.474 2.451 0.573
4
grupuri sanitare grupuri sanitare grupuri sanitare grupuri sanitare
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
rampe de sp!lare auto rampe de sp!lare auto rampe de sp!lare auto rampe de sp!lare auto
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
depozite pentru materiale depozite pentru materiale depozite pentru materiale depozite pentru materiale
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
funda&ii pentru macarale funda&ii pentru macarale funda&ii pentru macarale funda&ii pentru macarale
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
re&ele electrice de iluminat 'i for%! re&ele electrice de iluminat 'i for%! re&ele electrice de iluminat 'i for%! re&ele electrice de iluminat 'i for%!
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
c!i de acces auto 'i c!i ferate c!i de acces auto 'i c!i ferate c!i de acces auto 'i c!i ferate c!i de acces auto 'i c!i ferate
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
bran(amente 'i racorduri la utilit!&i bran(amente 'i racorduri la utilit!&i bran(amente 'i racorduri la utilit!&i bran(amente 'i racorduri la utilit!&i
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
împrejmuiri împrejmuiri împrejmuiri împrejmuiri
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
panouri de prezentare panouri de prezentare panouri de prezentare panouri de prezentare
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
pichete de incendiu pichete de incendiu pichete de incendiu pichete de incendiu
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
alte cheltuieli alte cheltuieli alte cheltuieli alte cheltuieli
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cheltuieli de desfiin&are de (antier cheltuieli de desfiin&are de (antier cheltuieli de desfiin&are de (antier cheltuieli de desfiin&are de (antier
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
5.1.2 Cheltuieli conexe organiz$rii #antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz$rii #antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz$rii #antierului 5.1.2 Cheltuieli conexe organiz$rii #antierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
ob%inere autoriza%ie de construire / desfiin%are aferente lucr!rilor de organizare de
'antier
ob%inere autoriza%ie de construire / desfiin%are aferente lucr!rilor de organizare de
'antier
ob%inere autoriza%ie de construire / desfiin%are aferente lucr!rilor de organizare de
'antier
ob%inere autoriza%ie de construire / desfiin%are aferente lucr!rilor de organizare de
'antier
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
taxe de amplasament taxe de amplasament taxe de amplasament taxe de amplasament 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
închirieri semne de circula%ie închirieri semne de circula%ie închirieri semne de circula%ie închirieri semne de circula%ie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
întrerupere temporar! a re%elelor de transport sau distribu%ie de ap!, canalizare,
agent termic, energie electric!, gaze naturale, sau a circula%iei rutiere, feroviare,
navale sau aeriene
întrerupere temporar! a re%elelor de transport sau distribu%ie de ap!, canalizare,
agent termic, energie electric!, gaze naturale, sau a circula%iei rutiere, feroviare,
navale sau aeriene
întrerupere temporar! a re%elelor de transport sau distribu%ie de ap!, canalizare,
agent termic, energie electric!, gaze naturale, sau a circula%iei rutiere, feroviare,
navale sau aeriene
întrerupere temporar! a re%elelor de transport sau distribu%ie de ap!, canalizare,
agent termic, energie electric!, gaze naturale, sau a circula%iei rutiere, feroviare,
navale sau aeriene
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
contract de asisten%! cu poli%ia rutier! contract de asisten%! cu poli%ia rutier! contract de asisten%! cu poli%ia rutier! contract de asisten%! cu poli%ia rutier! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
contract temporar cu furnizorul de energie electric! sau unit!%i de salubrizare contract temporar cu furnizorul de energie electric! sau unit!%i de salubrizare contract temporar cu furnizorul de energie electric! sau unit!%i de salubrizare contract temporar cu furnizorul de energie electric! sau unit!%i de salubrizare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
taxe de depozit ecologic taxe de depozit ecologic taxe de depozit ecologic taxe de depozit ecologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
taxe locale taxe locale taxe locale taxe locale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
chirii pentru ocuparea temporar! a domeniului public chirii pentru ocuparea temporar! a domeniului public chirii pentru ocuparea temporar! a domeniului public chirii pentru ocuparea temporar! a domeniului public 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
costul transportului muncitorilor nelocalnici 'i / sau cazarea acestora costul transportului muncitorilor nelocalnici 'i / sau cazarea acestora costul transportului muncitorilor nelocalnici 'i / sau cazarea acestora costul transportului muncitorilor nelocalnici 'i / sau cazarea acestora 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
paza 'antierului paza 'antierului paza 'antierului paza 'antierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
asigurarea pompierului autorizat asigurarea pompierului autorizat asigurarea pompierului autorizat asigurarea pompierului autorizat 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8.731 2.041 2.095 10.826 2.531
4
comisionul b!ncii finan&atoare comisionul b!ncii finan&atoare comisionul b!ncii finan&atoare comisionul b!ncii finan&atoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 50/1991
(0.7 % x C+M)
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 50/1991
(0.7 % x C+M)
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 50/1991
(0.7 % x C+M)
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 50/1991
(0.7 % x C+M)
4.701 1.099 1.128 5.830 1.363
4
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 453/2001
(0.1 % x C+M)
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 453/2001
(0.1 % x C+M)
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 453/2001
(0.1 % x C+M)
cota aferent! Inspectoratului de Stat în Construc%ii, conform Legii 453/2001
(0.1 % x C+M)
0.672 0.157 0.161 0.833 0.195
4
valoare prime de asigurare din sarcina autorit!%ii contractante valoare prime de asigurare din sarcina autorit!%ii contractante valoare prime de asigurare din sarcina autorit!%ii contractante valoare prime de asigurare din sarcina autorit!%ii contractante 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
comisioane 'i dobânzi aferente creditului pe durata execu%iei obiectivului comisioane 'i dobânzi aferente creditului pe durata execu%iei obiectivului comisioane 'i dobânzi aferente creditului pe durata execu%iei obiectivului comisioane 'i dobânzi aferente creditului pe durata execu%iei obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cota aferent! Casei Sociale a Constructorilor
(0.5 % x C+M)
cota aferent! Casei Sociale a Constructorilor
(0.5 % x C+M)
cota aferent! Casei Sociale a Constructorilor
(0.5 % x C+M)
cota aferent! Casei Sociale a Constructorilor
(0.5 % x C+M)
3.358 0.785 0.806 4.164 0.974
4
Cheltuieli diverse #i neprev$zute Cheltuieli diverse #i neprev$zute Cheltuieli diverse #i neprev$zute Cheltuieli diverse #i neprev$zute 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470
4
cheltuieli neprev!zute -
maxim 10%
(1.2 + 1.3 + 2 + 3 + 4) x 8.00% 84.400 19.734 20.256 104.656 24.470
4
TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 TOTAL CAPITOL 5 95.108 22.237 22.826 117.933 27.574
4
C+M C+M C+M C+M 671.619 157.030 161.188 832.807 194.718
4
4
Nr.
crt.
Nr.
crt.
1
6.1
6.2
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
DEVIZ FINANCIAR - capitolul 6
privind detalierea cheltuielilor din DEVIZUL GENERAL aferent realiz!rii obiectivului:
4
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
DENUMIRE OBIECTIV -
PROIECT M!SURA 313 FEADR
4
în mii lei / mii euro la cursul 4.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010 lei / euro din data de 20/07/2010
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
valoare total! f!r! T.V.A. valoare total! f!r! T.V.A. T.V.A. valoare total! cu T.V.A. valoare total! cu T.V.A.
4
Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli Denumirea capitolelor "i subcapitolelor de cheltuieli
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
4
2222 3 4 5 6 7
4
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste %i predare la beneficiar
4
Preg$tirea personalului de exploatare Preg$tirea personalului de exploatare Preg$tirea personalului de exploatare Preg$tirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cheltuieli pentru instruire / 'colarizare personal în vederea utiliz!rii corecte 'i
eficiente a utilajelor 'i tehnologiilor
cheltuieli pentru instruire / 'colarizare personal în vederea utiliz!rii corecte 'i
eficiente a utilajelor 'i tehnologiilor
cheltuieli pentru instruire / 'colarizare personal în vederea utiliz!rii corecte 'i
eficiente a utilajelor 'i tehnologiilor
cheltuieli pentru instruire / 'colarizare personal în vederea utiliz!rii corecte 'i
eficiente a utilajelor 'i tehnologiilor
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste Probe tehnologice %i teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
cheltuieli pentru execu%ia probelor prev!zute în proiect, rodaje, expertize la
recep%ie, omolog!ri
cheltuieli pentru execu%ia probelor prev!zute în proiect, rodaje, expertize la
recep%ie, omolog!ri
cheltuieli pentru execu%ia probelor prev!zute în proiect, rodaje, expertize la
recep%ie, omolog!ri
cheltuieli pentru execu%ia probelor prev!zute în proiect, rodaje, expertize la
recep%ie, omolog!ri
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4
4

847 0.2 3.812 0.000 0.319 153.2 Amenajarea terenului 1.COMPONENTA A privind cheltuielile necesare realizării: DENUMIRE OBIECTIV PROIECT MĂSURA 313 FEADR în mii lei / mii euro la cursul 4.904 4.000 49.1 4. mii lei mii euro 3 4 5 6 7 .3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice.150.000 0.720 0.444 194. mii lei valoare totală cu T.4 4.000 333.027 1.659 41.718 1.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 3.370 33.557 9.720 0.470 27.000 80.000 276.734 22.000 206.000 2.276 189.502 0.A.095 20.451 2.306 58.5 3.1 Organizare de şantier 5.000 1.019 0.109 0.415 0.474 0.379 1.000 0.000 131.237 0.274 0.093 13.000 218.A.000 99.468 1.289 8.720 3.433 0.3 4.108 0.2 Comisioane.000 0.000 5.000 18.188 832.000 0.308 157.796 0.000 2.000 0.1 Obținerea terenului 1. costul creditului 5.892 1.619 0.480 1.769 47.531 24.3 3.000 0.256 22.5 4.194 3.200 3.812 0.041 19.976 0.000 48.769 38. echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj Utilaje fără montaj şi echipamente de transport Dotări Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.574 654.000 0. crt.400 95.705 3.000 1.687 0.111 671.1.462 0.DEVIZ GENERAL . acorduri si autorizaţii Proiectare şi inginerie Organizarea procedurilor de achiziţie Consultanţă Asistenţă tehnică TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.826 2.030 0. mii lei mii euro T.6 Studii de teren Taxe pentru obţinerea de avize.V. teste și predare la beneficiar 6.474 0.628 0.673 11.000 0.1 3.V.807 0.701 0.120 31.573 0.014 0.000 13.000 268.900 0.426.000 0.000 0.1 Lucrări de construcţii 5.316 9.4 3.000 213.000 0.000 23.040 30.480 7.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 5.1.933 0.896 0.194 812.656 117.000 0.784 0.139 0.731 84.957 1.000 264.701 0.000 19.976 1.000 2.573 0. 1 Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 2 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.200 16.974 3.A.906 157.000 0.416 1.167 0.860 0.711 2.000 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.580 1.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.900 7.000 5.2 Probe tehnologice și teste TOTAL GENERAL Din care C + M 0.131.451 0.000 59.2 4.413 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 10.000 8.138 161.000 1.658 0.120 163.207 3.000 0.552 256.870 0.720 3.414 0. cote.462 0.2770 lei / euro din data de 20/07/2010 Nr.290 valoare totală fără T.870 0.000 3.000 912.V.000 6.000 0.826 104.881 11.6 Construcţii şi instalaţii Montaj utilaje tehnologice Utilaje.000 2.020 0. taxe.256 7.000 2.468 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->