Sunteți pe pagina 1din 8

Academia de Studii Economice

Facultatea de Management-Economic

Perceptia studentilor
asupra jobului in timpul
facultatii

Autori:
Otelea Marina
Pagu Valentina
Paraschiv Cristina-Madalina
Petrea Gina

Bucuresti, 2010

Cuprins
I.Tema cercetarii........................................

II.Obiectivele cercetarii.................................

III.Bazele teoretice.....................................

IV.Studiul propriu-zis.................................

4.1. Metodologia cercetarii................................

4.2. Esantionul cercetarii....................................

V.Interpretarea datelor.................................

VI.Concluzii.................................................

Anexa 1: Chestionar.....................................

Anexa 2: Tabele statistice...........................

VII.Bibliografie............................................
I.Tema cercetarii
Aceasta tema isi propune sa studieze perceptia studentilor de la
Facultatea de Management – Economic din cadrul Academiei de Studii
Economice asupra detinerii unui job pe timpul facultatii.

II.Obiectivele cercetarii
Cercetarea îşi propune să surprindă prin intermediul opiniilor
studentilor parerea pe care acestia o au despre faptul de a avea un job full
time sau part-time in timpul studiilor universitare.
De asemenea, această cercetare îşi propune ca obiectiv secundar, să
observe dacă există diferenţe intre parerea celor care activeaza deja in
campul muncii si cei care nu lucreaza pe timpul facultatii.
Cercetarea este una calitativă şi are un caracter explorator, neavand
pretentii de reprezentativitate.

III.Bazele teoretice
Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in
concordanta cu cerintele obiective ale societatii, dar si ale individului.
Cel mai important criteriu care impune si justifica educatia
permanenta este factorul social schitat de accelerarea schimbarilor,
dinamismului, mobilitatea profesiilor, evolutia stiintelor, sporirea timpului
liber, criza modelelor relationale si de viata, precum si de cresterea gradului
de democratizare a vietii sociale. Mai nou, necesitatea educatiei este
impusa si de o serie de factori individuali cum ar fi necesitatea integrarii
dinamice a omului in societate, nivelul crescut al aspiratiilor individuale,
sentimentul demnitatii personale, nevoia de incredere in viitor si in progres.
Scopul fundamental al educatiei permanente este de a mentine si de a
imbunatati calitatea vietii si progresul.
Studiile universitare fiind ultimul pas spre defintivarea educatiei
individului.Sunt multi studenti insa care intra in campul muncii inca din
timpul facultatii din diverse motive fie ca e vorba de un venit banesc
suplimentar fie ca e vorba de o necesitate sau de acumularea de exeperienta
pe care angajatorii o solicita.
Imbinarea educatiei universitare cu un loc de munca full-time sau
part-time poate fi de multe ori dificila implicand renuntarea la anumite
cursuri si seminarii in favoarea serviciului.

IV.Studiul propriu-zis

4.1.Metodologia cercetarii

In cercetarea privind perceptia studentilor asupra jobului in


timpul facultatii va fi folosita ca si metoda anchetei pe baza de chestionar.
Chestionarul pe care noi l-am propus este unul de opinie, referindu-se la
date pe care nu le-am fi putut observa în mod direct. Pe de altă parte, se ştie că nu
întotdeauna între opiniile declarate şi comportamentul efectiv există convergeţă.
Acest chestionar îşi propune să investigheze in ce masura sunt
dispusi tinerii studenti sa lucreze in timpul facultatii si care considera ei ca
sunt implicatiile desfasurarii in pararel acestor doua activitati.

Chestionarul – Consideratii generale

Chestionarul reprezintă un instrument de cercetare flexibil, care


permite culegerea datelor primare prin intermediul unor întrebări,
structurate după principii bine definite, astfel încât să trezească interesul şi
să antreneze subiecţii investiţii pentru a răspunde cât mai sincer şi cât mai
clar la întrebările care le sunt adresate prin intermediul lui.
Theodore Caplow (1970, 17), analizând principalele surse de date
din articolele publicate în Revue Française de Sociologie (1965–1967) şi în
The American Sociological Review (1966–1967), sublinia faptul că
anchetele prin intedrviu şi chestionar reprezentau mai mult de jumătate din
totalul studiilor publicate. şi în sociologia românească predomină anchetele
pe bază de chestionar. Necesităţile cercetării sociale au impus
perfecţionarea recoltării răspunsurilor prin chestionar. Chiar dacă, iniţial,
această tehnică a fost utilizată de către etnografi, rafinarea tehnică a
chestionarului reprezintă rodul colaborării dintre sociologi şi psihologi.
Psihologul francez P. Pichot scria în Les Testes mentaux (1954,
65): „Chestionarele sunt teste compuse dintr-un număr mai mare sau mai
mic de întrebări prezentate în scris subiecţilor şi se referă la opiniile,
preferinţele, sentimentele, interesele şi comportamentele lor în circumstanţe
precise“
Ancheta prin chestionar se distinge de celelalte tehnici de cercetare
printr-o serie de aspecte care o individualizează . Aceste aspecte ţin, fie de
natura formală (adică de modul de realizare a cercetării), fie de natura
conţinutului (adică de natura problemelor abordate), fie de natura populaţiei
investigate (în ceea ce priveşte reprezentativitatea,numărul).
In primul rând, trebuie menţionat faptul că subiecţii sunt anchetaţi cu
privire la un anumit domeniu al realităţii sociale cu care nu intră în contact
direct, ei situându-se în afara mediului social al problemei.
In al doilea rând, ancheta prin chestionar are un caracter standardizat,
deoarece întrebările sunt formulate clar dinainte, la fel şi numărul şi ordinea
acestora; mai mult decât atât, este stabilit şi numărul persoanelor cu
anumite caracteristici (sex, vârsta, nivel de pregătire etc.), cărora li se
adresează întrebările, fără a se putea interveni sau abate de la această
schemă de organizare a anchetei.
Indiferent dacă este vorba de un sondaj de opinie publică, de o
anchetă sociologică sau de o cercetare de teren, chestionarul se dovedeşte a
fi una din tehnicile cele mai frecvent utilizate în ştiinţele socioumane.
Ghidul nostru de interviu cuprinde 15 intrebari cu privire la opinia
studentilor din cadrul Facultatii de Management – Economic anul I asupra
problematicii de a avea un job in pararel cu studiile universitare.

4.2.Esantionul cercetarii

Esantionul este cuprins din 30 de subiecti, toti in anul I, Facultatea


de Management – Economic din cadrul Academiei de Studii Economice
Bucuresti, din care 50% de sexul feminin (15 fete) si 50% de sexul masculin
(15 baieti).

V.Interpretarea datelor
Anexa 1
Chestionar:

Nume.........................................................................
Prenume....................................................................
Sex......................Masculin...........................Feminin
Varsta........................................................................
Facultate....................................................................
An studiu..................................................................

1. Ati fi dispus sa lucrati inca din timpul facultatii ?


Da Nu

2. Cat de departe sunteti dispus sa va mutati pentru jobul ales?


a)In cartier/localitatea in care locuiesc;
b)In afara localitatii;
c)In afara judetului;
d)In afara tarii;

3. Care este venitul asteptat pentru primul job?


a)intre 200-300 euro;
b)intre 300-500 euro;
c)intre 500-800 euro;
d)peste 800 euro;

4. Care dintre variante vi se pare cea mai eficienta:


a)job full time;
b)job part-time;

5. Ce alte facilitati ati dori sa vi se ofere odata cu acordarea jobului?


a)telefon mobil;
b)program flexibil;
c)bonuri de masa;
d)un mediu ambiant;
6.Care este domeniul in care v-ati dori sa va desfasurati activitatea?
a)Marketing
b) IT
c) Managementul proiectelor
d)Bancar;
e)Alt domeniu.....................................................................................

7.Ati dori sa lucrati in domeniul aferent profilului dvs din facultate?


a) Da;
b) Nu;
c) Poate;

8. In ce masura credeti ca ocuparea unui loc de munca ar afecta


concentrarea asupra studiilor?
a)in mica masura;
b)in mare masura;
c)semnificativ;
d)deloc;

9.Care ar fi motivele pentru care ati dori sa lucrati in timpul facultatii?


a) financiare;
b) experinta;
c) umplerea timpului liber;
d) integrarea in campul muncii;

10. Ati fi dispus sa faceti parte dintr-un intership?


a)Da;
b)Nu;
c)Sunt nehotarat/a;