Sunteți pe pagina 1din 4

CATEDRA DE STIINŢE SOCIO-UMANE Masterat 2009-2010

CONSTRUCŢIE EUROPEANĂ. ISTORIE ŞI PERSPECTIVE

Programa analitică a seminariilor:

I. Europa – spaţiu de cultură şi civilizaţie. Unitatea şi diversitatea etnică, religioasă şi


cultural-lingvistică a Europei
II. Statele şi teritoriile UE din perspectiva istoriei moderne. Studii de caz
III. Locuri simboluri ale UE. Repere istorice
IV. Personalităţi marcante ale istoriei integrării europene
V. Avantaje şi disfuncţionalităţi ale construcţiei europene din perspectivă istorică
VI. Identificarea mutaţiilor istorice majore rezultate din integrarea României în UE
VII. Predarea temelor alese şi prezentate în cadrul seminariilor

BIBLIOGRAFIA:

Bache, Ian, Stephen George, Politics in the European Union, Second Edition, Oxford
University Press, 2006.
Banciu, Angela (coord.), Integrare eropeană: repere istorice şi evoluţii instituţionale
contemporane, Editura Politehnica Press, 2006.
Idem, Teorii politice şi integrare europeană, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2006.
Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Uniunea Europeană – aprofundare şi extindere: de la
Comunităţile Europene la Uniunea Europeană, Editura Trei, Bucureşti, 2001.
Idem, Uniunea Europeană de la economic la politic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.
Bîrzea, Cezar, Cetăţenia europeană, Editura Politeia – SNSPA, Bucureşti, 2005.
Blimann, Claude, Droit istitutionnel de l´Union européenne, Litec, Paris, 2005.

1
Bossuat, Gérard, L´Europe Occidentale à l´heure américaine. Le Plan Marshall et l´unité de
européenne (1945-1952), Bruxelles, 2002.
Carpentier, Jean, François Lebrun, Istoria Europei, Humanitas, Bucureşti, 1997.
Cairns, Walter, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, 2001.
Calvocoressi, Peter, Rupeţi rândurile! Al Doilea Război Mondial şi configurarea Europei
postbelice, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
Clapie, Michel, Institutions, européennes, Flammarion, Paris, 2003.
Clergerie, Jean-Louis, La systeme juridique de l´Union européenne, Ellipses, Paris, 2004.
Cotoară, Daniela Maricica, Uniunea Europeană, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004.
Courty, Guillaume, Guillaume Devin, Construcţia europeană, C.N.I. Coresi, Bucureşti, 2003.
Defarges, Philippe Moreau, Instituţiile europene, Editura Amarcond, Timişoara, 2002.
Dobre, Ana Maria (coord.), România şi integrarea europeană, Institutul European, Iaşi, 2005.
Domínguez Ortiz, Antonio, Spania: trei milenii de istorie, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2008.
Droz, Jacques, Istoria Germaniei, Editura Corint, Bucureşti, 2000.
Dyson, Kenneth (ed.), European States and the Euro, Oxford University Press, 2002.
Duverger, Maurice, Europa de la Atlantic la Delta Dunării, Editura Omegapres, Bucureşti,
1991.
Ferréol, Gilles (coord.), Dicţionarul Uniunii Europene, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
Fontaine, Pascal, Construcţia europeană de la 1945 până în zilele noastre, Institutul
European, Iaşi, 1998.
Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.
Fulbrook, Mary, O scurtă istorie a Germaniei, Institutul European, Iaşi, 2002.
Ghica, Luciana (coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 2005.
Hen, Christian, Jacques Léonard, Uniunea Europeană, Editura C.N.I. „Coresi” S.A.,
Bucureşti, 2004.
Hoffmann, Stanley, Sisiful europen. Studii despre Europa (1964-1994), Editura Curtea
Veche, Bucureşti, 2003.
Houteer, Cristine, La construction européenne. Etapes, obfectifs, réalisations, Editions
Nathan, Paris, 2000.
Jelavich, Barbara, Istoria Balcanilor, vol. I-II, Institutul European, Iaşi, 2000.
Jinga, Ion, Uniunea Europeană în căutarea viitorului. Studii europene, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2008.
Johnson, Paul, O istorie a lumii moderne: 1920-2000, Humanitas, Bucureşti, 2000.
Leonard, Dick, Ghidul Uniunii Europene, Editura Trei, Bucureşti, 2001.

2
Lützeler, Paul Michael, Europa după Maastricht. Perspective americane şi europene,
Institutul European, Bucureşti, 2004.
Maurois, André, Istoria Angliei, Editura Orizonturi, Bucureşti, 1996.
Mougel, François-Charles, Europa de Nord în secolul al XX-lea, Editura Corint, Bucureşti,
2004.
Moussis, Nicholas, Guide to European Policies, 10th rev. Ed., European Study Service,
Brussels, 2005.
Nugent, Neill, The Government and Politics of the European Union, 5th ed., Palgrave
Macmillan, London, 2003.
Oberdorff, Henri, L´Union européenne, Armand Colin, Paris, 2004.
Pelkmans, Jacques, Integrarea europeană: metode şi analiză economică, Institutul European
din România, Bucureşti, 2003.
Pinder, John, Uniunea Europeană: foarte scurtă introducere, Editura ALL, Bucureşti, 2005.
Pond, Elisabeth, Renaşterea Europei, Editura Pandora-M, Târgovişte, 2003.
Prodi, Roman, O viziune asupra Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
Sauron, Jean, La Constitution européenne expliquée, Gualino, Paris, 2004.
Scăunaş, Stelian, Uniunea Europeană. Construcţie, reformă, instituţii, drept, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2008.
Schnapper, Dominique, Christian Bachelier, Ce este cetăţenia? Editura Polirom, Iaşi, 2001.
Schwok, René, Theories de l´integration européenne, Montchrestein, 2005.
Smith, Karen E., Politica externă a Uniunii Europene, Editura Trei, Bucureşti, 2004.
Soulet, Jean-Fançais, Istoria Europei de Est de la al doilea război mondial până în prezent,
Editura Polirom, Iaşi, 2008.
Suciu, Dumitru, Evoluţia ideii de Europă unită: anul 1918 în Europa Centrală şi
Răsăriteană, Editura Historia, Bucureşti, 2007.
Tartler, Grete, Europa naţiunilor, Europa raţiunilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti,
2001.
Thiesse, Anne-Marie, Crearea identităţilor naţionale în Europa. Secolele XVIII-XX, Editura
Polirom, Iaşi, 2000.
Todd, Emmanuel, Inventarea Europei, Editura AMARCOND, Timişoara, 2002.
Trăistaru, Marin, Integrare europeană, teorii şi modele, Editura Bren, Bucureşti, 2002.
Tsoukalis, Loukas, Ce fel de Europă? Editura BIC ALL, Bucureşti, 2005.
Urwin, Derek, Dicţionar de istorie şi politică europeană (1945-1995), Institutul European,
Iaşi, 2000.
Verluise, Pierre, Geopolitique de l´Europe, Ellipses, Paris, 2005.

3
Wallace, William, Helen Wallace, Procesul politic în Uniunea Europeană, Editura Arc,
Chişinău, 2004.
Zorgbibe, Charles, Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor, Editura Trei Bucureşti,
1998.

http://www.ec.europa.eu
http://www.europa.eu/index ro.htm
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.cor.eu.int
http://www.eesc.europa.eu
www.bei.europa.eu
http://www.diploweb.com
http://www.robert-schuman.eu
http://www.infoeuropa.ro