Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL LYCEUM

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE OF THE ACADEMY OF


A MOLDOVEI SCIENCES OF MOLDOVA

Str.Sprîncenoaia, 1 1, Sprincenoaia Str.


MD 2028, Chişinău, MD 2028, Chisinau
Republica Moldova Republic of Moldova
tel: (+373 22) 923 790 phone: (+373 22) 923 790
E-mail: liceu@asm.md E-mail: liceu@asm.md

_____ ___________________

Ref: Admiterea la studii în anul de învăţămînt


2010-2011, Liceul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei

Avînd în vedere:

- prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii la


Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei aprobat prin decizia Hotărîrii Consiliului
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei nr._____ din __________________;
- Rezultatele probei de admitere constatate în Procesul verbal al Comisiei de
examinare din 22.08.10

Comisia de admitere în componenţa:

1. MC AŞM Maria Duca, rector, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei -


preşedintele Comisiei;
2. Galina Filip, director, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
3. Iurie Cristea, vicedirector, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, secretar;

Stabileşte:

1. A accepta la studii în clasa a X-a, la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei


următorii elevi:

Profil umanist
1. Graur Alexandru 8. Sculea Claudia
2. Bîtrîncea Alexandra 9. Căpşună Ion
3. Onofrei Nicoleta 10. Curmei Victoria
4. Ureche Andrei 11. Raileanu Dumitriţa
5. Caracaş Nicolae 12. Mogîldea Mihail
6. Viniţchi Andrei 13. Baciu Vasile
7. Nistor Marcela 14. Caraus Nina
15. Pascari Oleg 17. Melniciuc Cristian
16. Şevciuc Adela 18. Fratea Andrian

Profil real, grupa I (fizică-matematică)

1. Ciugureanu Daniel 10. Vlas Cătălin


2. Şleahtiţchi Ana 11. Oboroc Ion
3. Guţu Liubovi 12. Spînu Dumitriţa
4. Ţărnă Cristina 13. Cernagal Sabin
5. Vlas Dumitru 14. Berzoi Dumitru
6. Ureche Ion 15. Roman Daniel
7. Cazacu Liubovi 16. Vicol Alexandru
8. Moraru Liliana 17. Buzu Tudor
9. Gurdiş Valeriu 18. Cucuta Valentina

Profil real, grupa II (biologie – chimie)


1. Pavlov Ion 10. Gapei Victor
2. Tagadiuc Elena 11. Tumanov Elena
3. Gorceac Victoria 12. Plămădeală Igor
4. Graur Irina 13. Golovei Andrei
5. Tocan Radu 14. Macovei Veronica
6. Isac Eugenia 15. Rusu Alexandru –Cristian
7. Tcaciuc Nina 16. Tîrşu Mihaela
8. Jalbă Dumitriţă 17. Iftodi Nicoleta
9. Burlacenco Cristina 18. Pascarenco Cristian

Clasa a XI-a
1. Nîrca Vadim, profil real 3. Poştaru Sandu, profil real
2. Pereu Ion, profil real

Preşedintele Comisie de admitere

MC AŞM M.Duca

Secretar,

Iu.Cristea