Sunteți pe pagina 1din 33
PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ

PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS

PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ
PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ
PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ
PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ

LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ

PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ
PREISLISTE PRICELIST INFRASTRUKTURPRODUKTE INFRASTRUCTURE PRODUCTS LISTÃ DE PREÞURI PRODUSEPENTRUINFRASTRUCTURÃ

DESPRE NOI

ÜBER UNS / ABOUT US

Oferim produse eficiente atât economic cât ºi ecologic pentru infrastructurã, construcþii civile ºi industriale, ºi elemente structurale. Domeniul infrastructurii cuprinde elemente de canalizare, de depozitare a apei, produse de tehnicã a mediului ºi produse pentru infrastructura de transport. În domeniul construcþiilor civile ºi industriale oferim mai multe tipuri de structuri de planºeu precum ºi alte elemente prefabricate. Proiectãm, producem ºi montãm elemente structurale din beton precomprimat. Aceste tipuri de structuri sunt utilizabile în domeniul industrial, depozite, centre comerciale ºi orice alte destinaþii.

SW Umwelttechnik România vã mulþumeºte cã aþi ales produsele noastre ºi, prin intermediul echipei de reprezentanþi tehnici ºi comerciali, vã poate ajuta în vederea alegerii soluþiei optime, care sã se potriveascã cel mai bine necesitãþilor proiectelor dumneavoastrã.

Deoarece ne preocupãm în permanenþã de îmbunãtãþirea ºi diversificarea produselor noastre, vã recomandãm sã consultaþi periodic ºi varianta electronicã a Listei de Preþuri - Produse Pentru Infrastructurã”, pentru eventualele modificãri , disponibilã pe site-ul nostru:

www.sw-umwelttechnik.ro

2010

CUPRINS

INHALT/CONTENTS

INFRASTRUCTURÃ

INFRASTRUKTUR / INFRASTRUCTURE

TUBURI DIN BETON ªI BETON ARMAT

BETON - u.STAHLBETONROHRE / CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PIPES

Tuburi cu mufã din beton simplu

Betonrohre mit Glockenmuffe / Bellshape concrete pipes

Tuburi cu mufã din beton armat

Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe / Bellshape reinforced concrete pipes

Tuburi cu talpã, cu cep ºi buzã din beton simplu

Falzmuffenrohre mit Fuss / Concrete pipes with z-profile joint

Tuburi pentru subtraversãri din beton armat

Stahlbeton - Vortriebsrohre / Reinforced jacking pipes

ELEMENTE DE CÃMIN Inele de aducere la cotã (supraînãlþare)

SCHACHTAUFBAUTEILE / MANHOLE ELEMENTS

Ausgleichsringe / Adjustment ring

Cap tronconic Plãci de acoperire pentru cãmine

Abdeckplatten / Cover plates

Inele pentru cãmine (element drept)

Schachtringe / Shaft units

Plãci de reducþie pentru cãmine

Reduzierplatten / Reduction plates

Elemente de bazã pentru cãmine Garnituri pentru cãmine

Dichtungen / Rubber seals

Lubrifiant

Gleitmittel / Lubricant

Piese de racord pentru cãmine

Anschlussmuffen / Fittings

Dalã carosabilã

Schachtunterteile / Manhole bottoms

Konus / Cone

/

Preþuri suplimentare pentru elementele de bazã

Zulagepositionen / Supplements

Cãmine rectangulare

Schachtbauwerke / Special construction

Cãmine de tragere

Elektro-Schacht/Electric Manhole

Plãci de reducþie pentru cãmine rectangulare

Reduzierplatten / Reduction plates

Inele de îmbinare pentru cãmine

Fußauflagering / Spigot ring

Rame ºi capace circulare din fontã ductilã

Schachtabdeckungen / Ductile covers

4

-

4

-

4

-

5

6

-

6

-

6

-

7

-

7

-

8

-

8

-

8

-

9

-

9

-

10

-

10

-

10

-

11

-

11

-

11

www.sw-umwelttechnik.ro

2010

+ Soluþii de îmbinare a elementelor de cãmin

Schachtaufbauvarianten / Construction variantes

- Elemente de cãmin DN 800, îmbinare cu garniturã

Schachtaufbau DN 800 mit Muffenverbindung /manhole elements DN 800, junction with rubber seal

- Elemente de cãmin DN 1000, îmbinare fãrã garniturã

Schachtaufbau DN 1000 mit Falzverbindung / manhole elements DN 1000, junction without rubber seal

- Elemente de cãmin DN 1000, îmbinare cu garniturã

Schachtaufbau DN 1000 mit Muffenverbindung / manhole elements DN 1000, junction with rubber seal

- Elemente de cãmin DN 1200 - 1500, îmbinare cu garniturã

Schachtaufbau DN 1200-1500 mit

M

uffenverbindung /

manhole elements DN 1200-1500, junction with rubber seal

12

-

13

-

14

-

15

-

Cãmine de vid

16

Vakuumentwässerung / Vacuum manholes

REZERVOARE DE APÃ, STAÞII DE POMPARE

BEHÄLTER; PUMPSTATIONEN / RESERVOIRS AND PUMPING STATIONS

Bazine rectangulare

17

Rechteckschächte / Rectangular reservoirs

Plãci de acoperire pentru bazine rectangulare

Abdeckplatten / Cover plates

Inele de îmbinare pentru bazine

Fußauflagering / Spigot rings

Bazine cilindrice

Rundbehälter / Reservoirs

Staþii de pompare

Pumpstationen / Pumping stations

Bazine cu cuþit cheson

Absenkschächte / Drop-down shafts

Garnituri pentru baznine

Dichtungen / Rubber seals

Inele pentru supraînãlþare pentru rezervoare, separatoare, staþii de pompare

-

17

-

17

-

18

-

18

-

19

-

19

-

20

Schachtringe / Rings

-

Plãci de acoperire pentru bazine

20

Abdeckplatten / Cover plates

INFRASTRUCTURÃ DE TRANSPORT

PRODUKTE FUER DEN STRASSENBAU / PRODUCTS FOR ROAD CONSTRUCTION

Rigole cu placã

21

Gerinne mit Abdeckung/Gutter with cover plates

Rigole fãrã placã

Offene Gerinne/Open gutter

Guri de scurgere

Strasseneinläufe/Gullys

Elemente de sprijin Delta bloc

Wandelemente/Wall elements

Delta Blocks/Delta bloc

www.sw-umwelttechnik.ro

-

21

-

22

-

25

-

25

2010

PRODUSE DE TEHNICÃ A MEDIULUI

PRODUKTE FUER DEN UNWELTSCHUTZ / ENVIRONMENT TECHNOLOGY

Separatoare de hidrocarburi

26

Abscheider / Separators

-

Separatoare de grãsimi

28

Fettabscheider / Fat separators

-

Staþii de epurareAquamax Classic

2

9

Kläranlagen / Waste water treatment plant

-

Staþii de epurare Aquamax Professional

2

9

Kläranlagen / Waste water treatment plant

www.sw-umwelttechnik.ro

2010 TUBURI DIN BETON ªI BETON ARMAT BETON-u.STAHLBETONROHRE/CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PIPES Tuburi cu muf

2010

TUBURI DIN BETON ªI BETON ARMAT

BETON-u.STAHLBETONROHRE/CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PIPES

AND REINFORCED CONCRETE PIPES Tuburi cu muf ã din beton simplu Betonrohre mit

Tuburi cu mufã din beton simplu

Betonrohre mit Glockenmuffe/Bellshape concrete pipes

Dimensiuni [mm] Greutate Preþ Cod produs D d g L [kg] [RON]
Dimensiuni
[mm]
Greutate
Preþ
Cod produs
D
d
g
L
[kg]
[RON]

01103230100

420

300

60

2300

440

150,68

01104230100

530

400

65

2300

600

187,53

01105230100

620

500

60

2300

655

310,59

01106230100

730

600

65

2300

940

384,41

01108230000

980

800

90

2300

1590

584,33

Obsevaþie: la cerere se pot executa ºi alte dimensiuni

Tuburi cu mufã din beton armat

Stahlbetonrohre mit Glockenmuffe/Bellshape reinforced concrete pipes

mit Glockenmuffe/Bellshape reinforced concrete pipes Dimensiuni [mm] Greutate Preþ Cod produs D d g L
Dimensiuni [mm] Greutate Preþ Cod produs D d g L [kg] [RON]
Dimensiuni
[mm]
Greutate
Preþ
Cod produs
D
d
g
L
[kg]
[RON]

01203230100

420

300

60

2300

440

196,88

01204230100

530

400

65

2300

600

252,21

01205230100

620

500

60

2300

655

378,32

01206230100

730

600

65

2300

940

476,70

01208230000

980

800

90

2300

1590

670,43

Obsevaþie: la cerere se pot executa ºi alte dimensiuni

Obsevaþie : la c erere se pot executa ºi alte dimensiuni Tuburi cu talpã,cu cep ºi

Tuburi cu talpã,cu cep ºi buzã din beton simplu

Falzmuffenrohre mit Fuss/Concrete pipes with z-profile joint

 

Dimensiuni

Cod produs

[mm]

Greutate

Preþ

 

D

d

g

L

[kg]

[RON]

01403100200

380

300

40

1000

120

36,86

01404100200

490

400

45

1000

175

54,81

01405100200

600

500

50

1000

260

78,86

01406100200

710

600

55

1000

375

114,66

Obsevaþie: la cerere se pot executa ºi alte dimensiuni

600 55 1000 375 114,66 Obsevaþie : la c erere se pot executa ºi alte dimensiuni

4 www.sw-umwelttechnik.ro

2010

2010

2010 Tuburi pentru subtraversãri din beton armat Stahlbeton - V ortriebsrohre /Reinforced jacking pipes Cod produs
2010 Tuburi pentru subtraversãri din beton armat Stahlbeton - V ortriebsrohre /Reinforced jacking pipes Cod produs
2010 Tuburi pentru subtraversãri din beton armat Stahlbeton - V ortriebsrohre /Reinforced jacking pipes Cod produs

Tuburi

pentru subtraversãri

din beton armat

Stahlbeton - Vortriebsrohre/Reinforced jacking pipes

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Gew

Gew

Preþ

[to/m]

[to/Rohr]

[RON]

D

d

g

L

01505200011

760

500

130

2000

0,62

1,24

preþ la cerere

01506200011

860

600

130

2000

0,72

1,44

preþ la cerere

01507200011

960

700

130

2000

0,81

1,62

preþ la cerere

01508200011

1100

800

150

3000

1,07

3,21

preþ la cerere

01509300011

1280

900

190

3000

1,56

4,68

preþ la cerere

01510300011

1280

1000

140

3000

1,2

3,60

preþ la cerere

01512300011

1490

1200

145

3000

1,47

4,41

preþ la cerere

01514300011

1720

1400

160

3000

1,88

5,64

preþ la cerere

01515300011

1820

1500

160

3000

2,08

6,24

preþ la cerere

01516300011

1920

1600

160

3000

2,12

6,36

preþ la cerere

01518300011

2200

1800

200

3000

3,01

9,03

preþ la cerere

01520300011

2400

2000

200

3000

3,32

9,96

preþ la cerere

01522300011

2700

2200

250

3000

4,62

13,86

preþ la cerere

01524300011

2900

2400

250

3000

5

15,00

preþ la cerere

01525300011

3000

2500

250

2500

5,18

12,95

preþ la cerere

01526250011

3100

2600

250

2500

5,34

13,35

preþ la cerere

01528250011

3300

2800

250

2370

5,75

13,63

preþ la cerere

01530250011

3600

3000

300

2500

7,46

18,65

preþ la cerere

Obsevaþie: la comandã se pot executa ºi alte dimensiuni

7,46 18,65 pre þ la cerere Obsevaþie : la comandã se pot executa ºi alte dimensiuni

www.sw-umwelttechnik.ro

5

2010 LISTADE PREÞURI ELEMENTE DE CÃMIN SCHACHTAUFBAUTEILE / MANHOLE ELEMENTS Inele de aducere la cotã

2010

LISTADE PREÞURI

ELEMENTE DE CÃMIN

SCHACHTAUFBAUTEILE/ MANHOLE ELEMENTS

ELEMENTE DE CÃMIN SCHACHTAUFBAUTEILE / MANHOLE ELEMENTS Inele de aducere la cotã ( supraînãlþare )

Inele de aducere la cotã(supraînãlþare)

Ausgleichsringe/Adjustment ring

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

D

d

g

H

02162005220

800

625

87

50

24

40,64

02162010220

800

625

87

100

47

50,51

02162010220 800 625 87 100 47 50,51 Cap tronconic Konus/Cone Cod produs Dimensiuni [ mm]

Cap tronconic

Konus/Cone

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

D

d

g

H

02208635000

800

625

120

490

315

80,85

02210655100

1000

625

100

645

466

131,25

02210655000

1000

625

120

670

600

173,25

02210875020

1000

800

120

815

750

250,80

02210875020 1000 800 120 815 750 250,80 Plãci de acoperire pentru cãmine Abdeckplatten /Cover

Plãci de acoperire pentru cãmine

Abdeckplatten/Cover plates

Cod produs

Dimensiuni

 

[mm] Execuþie

Greutate

Preþ

D

d

H

[kg]

[RON]

02360820011

1040

625

200

Mufã

230

383,25

02361020111

1240

625

200

Buzã

432

441,00

02381020111

1240

800

200

Buzã

338

409,50

02361020011

1240

625

200

Mufã

432

441,00

02381020011

1240

800

200

Mufã

338

409,50

02361220011

1500

625

200

Mufã

700

509,25

02381220011

1500

800

200

Mufã

610

477,75

02361525011

1800

625

250

Mufã

1342

931,35

02381525011

1800

800

250

Mufã

1225

907,20

Mufã 1342 931,35 02381525011 1800 800 250 Mufã 1225 907,20 6 1 www.sw-umwelttechnik.ro
Mufã 1342 931,35 02381525011 1800 800 250 Mufã 1225 907,20 6 1 www.sw-umwelttechnik.ro
6 1 www.sw-umwelttechnik.ro
6 1
www.sw-umwelttechnik.ro
2010

2010

2010 Inele pentru cãmine (elemente drepte) Schachtringe /Shaft units Cod produs Dimensiuni [ mm ] Execuþie
2010 Inele pentru cãmine (elemente drepte) Schachtringe /Shaft units Cod produs Dimensiuni [ mm ] Execuþie

Inele pentru cãmine (elemente drepte)

Schachtringe/Shaft units

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Execuþie

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

D

d

g

H

02408025000

1040

800

120

250

Cep

215

84,63

02408050000

1040

800

120

500

Cep

430

96,18

02408075000

1040

800

120

750

Cep

610

134,61

02410025100

1200

1000

100

250

Buzã

210

99,75

02410050100

1200

1000

100

500

Buzã

420

115,34

02410075100

1200

1000

100

750

Buzã

630

161,70

02410100100

1200

1000

100

1000

Buzã

820

207,90

02410025000

1240

1000

120

250

Cep

255

126,00

02410050000

1240

1000

120

500

Cep

520

158,03

02410075000

1240

1000

120

750

Cep

750

211,58

02410100000

1240

1000

120

1000

Cep

1020

277,20

Plãci de reducþie pentru cãmine

Reduzierplatten/Reduction plates

reducþie pentru cãmine Reduzierplatten /Reduction plates Dimensiuni Cod produs [ mm ]   Execuþie

Dimensiuni

Cod produs

[mm]

 

Execuþie

Greutate

Preþ

D

d

H

[kg]

[RON]

02580102111

1240

800

200

Buzã

338

409,50

02580102011

1240

800

200

Cep

338

409,50

02580122011

1500

800

200

Cep

607

477,75

02510122011

1500

1000

200

Cep

470

430,50

02580155011

1800

800

250

Cep

1225

907,20

02510155011

1800

1000

250

Cep

1053

934,50

www.sw-umwelttechnik.ro

7

2010 Elemente de bazã pentru cãmine Schachtunterteile / Manhole bottoms Dimensiuni [mm] Cod produs Execuþie
2010
Elemente de bazã pentru cãmine
Schachtunterteile / Manhole bottoms
Dimensiuni
[mm]
Cod produs
Execuþie
Greutate
Preþ
D
d
g
[kg]
[RON]
Hint
03080050000
1040
800
120
500
Cep
540
242,24
03080075000
1040
800
120
750
Cep
733
311,34
03080100000
1040
800
120
1000
Cep
906
384,41
03100050100
1240
1000
120
500
Buzã
730
284,55
03100075100
1240
1000
120
750
Buzã
960
353,75
03100100100
1240
1000
120
1000
Buzã
1180
403,73
03100050000
1300
1000
150
500
Cep
770
434,39
03100075000
1300
1000
150
750
Cep
1020
469,04
03100100000
1300
1000
150
1000
Cep
1310
495,92
03100123011
1400
1000
200
1030
Cep
1860
591,36
03100135011
1500
1000
250
1150
Cep
2600
708,75
03120140011
1600
1200
200
1200
Cep
4150
2.403,45
03150165011
1900
1500
200
1500
Cep
8000
3.175,20
Garnituri pentru cãmine
Dichtungen / Rubber seals
Dimensiuni
Diametrul
Preþ
Cod produs
Tip
[mm]
cãminului
[RON]
Profil
L
99050800041
Tok-Ring
800
19,5/19,5
2540
40,50
99051000041
Tok-Ring
1000
19,5/19,5
3120
45,50
99053030141
Cauciuc crud
-
30/30
3000
35,65

8 1

45,50 99053030141 Cauciuc crud - 30/30 3000 35,65 8 1 Lubrifiant Gleitmi t tel / Lubricant

Lubrifiant

Gleitmittel / Lubricant

Cod produs

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

99060000041

Gãleatã

5kg

21,00

www.sw-umwelttechnik.ro

2010

2010

Piese de racord pentru cãmine

Anschlussmuffen/Fittings

Cod produs

Material

Dimensiuni

[mm] Execuþie

DN

Preþ

[RON]

a l Dimensiuni [ mm] Execuþie D N Preþ [ R ON] 99030110020 PVC 100 Mufã
a l Dimensiuni [ mm] Execuþie D N Preþ [ R ON] 99030110020 PVC 100 Mufã
a l Dimensiuni [ mm] Execuþie D N Preþ [ R ON] 99030110020 PVC 100 Mufã

99030110020

PVC

100

Mufã

29,72

99030125020

PVC

125

Mufã

30,03

99030160020

PVC

150

Mufã

32,34

99030200020

PVC

200

Mufã

34,02

99030250020

PVC

250

Mufã

44,70

99030315020

PVC

300

Mufã

64,30

99030400020

PVC

400

Mufã

157,40

99030500020

PVC

500

Mufã

225,17

99050063241

LKS

63

Mufã

31,50

99050075241

LKS

75

Mufã

34,65

99050090241

LKS

90

Mufã

54,08

99050100241

LKS

100

Mufã

36,75

99050150241

LKS

150

Mufã

52,50

99050200241

LKS

200

Mufã

65,10

99050250241

LKS

250

Mufã

77,70

99050300241

LKS

300

Mufã

94,50

99050400241

LKS

400

Mufã

12,08

99040300001

Beton

300

Cep

45,68

99040300101

Beton

300

Mufã

60,06

99040400001

Beton

400

Cep

56,07

99040400101

Beton

400

Mufã

74,76

99040500001

Beton

500

Cep

93,14

99040500101

Beton

500

Mufã

124,02

99040600001

Beton

600

Cep

115,50

99040600101

Beton

600

Mufã

153,30

99040800001

Beton

800

Cep

175,14

99040800101

Beton

800

Mufã

233,52

Dalã carosabilã

/

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Lext

lext

Hext

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

16493015121

490

300

150

44,5

30,00

ext l ext H ext Greutate Preþ [ kg ] [ R ON] 16493015121 490 300

www.sw-umwelttechnik.ro

9

2010 LISTADE PREÞURI Preþuri suplimentare pentru elemente de bazã Zulagepositionen / Supplements   Dimensiuni

2010

LISTADE PREÞURI

Preþuri suplimentare pentru elemente de bazã

Zulagepositionen / Supplements

 

Dimensiuni

 

Cod produs

Denumire

[mm]

Preþ

 

[RON]

 

DN

Hint

98100000000

pentru o intrare in unghi

-

-

12,60

98200000000

pentru o intrare suplimentarã

-

-

12,60

98300000000

pentru diferenþe de înãlþime între axele intrãrilor, mai mari de 10 cm

-

-

12,60

98400000000

jgheab în element de bazã

800

-

35,00

98500000000

jgheab în element de bazã

1000

-

54,00

98600000000

jgheab în element de bazã

1200

500

149,10

98700000000

jgheab în element de bazã

1500

500

231,00

98800000000

treapta de acces

-

- 12,20

98900000000

servicii de gãurire:gãuri cu diametre < 250mm

-

- 86,10

98110000000

servicii de gãurire:gãuri cu diametre între 250mm-600mm

-

- 121,80

98503000000

servicii de îmbinare pentru tuburi in unghi

300

- 246,00

98504000000

servicii de îmbinare pentru tuburi in unghi

400

- 287,00

98505000000

servicii de îmbinare pentru tuburi in unghi

500

- 328,00

98506000000

servicii de îmbinare pentru tuburi in unghi

600

- 369,00

98508000000

servicii de îmbinare pentru tuburi in unghi

800

- 472,00

98510000000

servicii de îmbinare pentru tuburi in unghi

1000

- 615,00

de îmbinare pentru tuburi in unghi 1000 - 615,00 Cãmine rectangulare Schachtbau werke / Special construction

Cãmine rectangulare

Schachtbauwerke / Special construction

Cãmine rectangulare Schachtbau werke / Special construction Cod produs Racord Diametru maxim Dimensiuni [ mm ]

Cod produs

Racord

Diametru maxim

Dimensiuni

[mm]

Greutate

Preþ

Lint

lint

gperete

gfund

Hint

Hext

[kg]

[RON]

04171516011

1200

1700

1500

200

200

1600

1800

6360

5.768,70

04191518011

1400

1900

1500

200

200

1800

2000

7186

6.231,75

04211520011

1600

2100

1500

200

200

2000

2200

8030

6.895,35

04231522011

1800

2300

1500

200

200

2200

2400

8890

7.521,15

04251524011

2000

2500

1500

200

200

2400

2600

9766

8.203,65

Obsevaþie: la cerere se pot executa alte dimensiuni ºi forme

: la c erere se pot executa alte dimensiuni ºi forme Cãmine de tragere Elektro-Schacht/Electric Manhole

Cãmine de tragere

Elektro-Schacht/Electric Manhole

Dimensiuni

Cod produs

[mm]

Greutate

Preþ

 

Lint

lint

Hint

[kg]

[RON]

23010101011 1000

1000

1000

3136

2.634,00

1

10

www.sw-umwelttechnik.ro

Obsevaþie: la cerere se pot executa alte dimensiuni ºi forme

2010

2010

Plãci de reducþie pentru cãmine rectangulare

2010 Plãci de reducþie pentru cãmine rectangulare Reduzierplatten / Reduction plates Cod produs R a c

Reduzierplatten / Reduction plates

Cod produs

Racord

Dimensiuni

[mm]

Lext

lext

g

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

05211925011

1200

2100

1900

250

1923

1.316,70

05231925011

1400

2300

1900

250

2151

1.418,55

05251925011

1600

2500

1900

250

2379

1.521,45

05271925011

1800

2700

1900

250

2607

1.623,30

05291925011

2000

2900

1900

250

2835

1.755,60

2000 2900 1900 250 2835 1.755,60 d h Inele de îmbinare pentru cãmine Fu ßauflagering /
d h
d
h
2000 2900 1900 250 2835 1.755,60 d h Inele de îmbinare pentru cãmine Fu ßauflagering /
2000 2900 1900 250 2835 1.755,60 d h Inele de îmbinare pentru cãmine Fu ßauflagering /

Inele de îmbinare pentru cãmine

Fußauflagering / Spigot ring

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

D

d

g

H

06100017011

1280

800

240

170

170

207,00

06080017011

1280

1000

140

170

140

161,00

06080017011 1280 1000 140 170 140 161,00 Rame ºi capace circulare din fontã ductilã Schacht a

Rame ºi capace circulare din fontã ductilã

Schachtabdeckungen / Ductile covers

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

d

H

Greutate

Încãrcare

[kg]

maximã

Preþ

[euro]

99016212031

625

60

37

125

KN

61,25

99016225031

625

75

54

250

KN

79,80

99016240031

625

100

67

400

KN

86,25

99018040031

800

100

123

400

KN

414,75

Observaþie: pentru preþurile în Euro nu se ofera discount

www.sw-umwelttechnik.ro

11

Soluþii de îmbinare a elementelor de cãmin 2 0 1 0 ELEMENTE DE CÃMIN Îmbinare

Soluþii de îmbinare a elementelor de cãmin

2010

Soluþii de îmbinare a elementelor de cãmin 2 0 1 0 ELEMENTE DE CÃMIN Îmbinare cu

ELEMENTE DE CÃMIN Îmbinare cu garniturã

DN 800

SCHACHTAUFBAU DN 800 mit Muffenverbidung/manhole elements DN 800, junction with rubber seal

elements DN 800, junction with rubber seal Inel de aducere la cot ã ( supraîn ãlþare)

Inel de aducere la cotã (supraînãlþare) Ausgleichsringe / Adjusment ring

Dimensiuni [mm] Greutate Preþ Cod produs D d g H [kg] [RON]
Dimensiuni
[mm]
Greutate
Preþ
Cod produs
D
d
g
H
[kg]
[RON]

02162005220

800

625

87

50

24

40,64

02162010220

800

625

87

100

47

50,51

Cap tronconic

Konus / Cone

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Greutate

Preþ

D

d

g

H

[kg]

[RON]

02208635000

800

625

120

490

315

80,85

Placã de acoperire

Abdeckplatten / Cover plates

Dimensiuni Greutate Cod produs [mm] Preþ Variante D d H [kg] [RON]
Dimensiuni
Greutate
Cod produs
[mm]
Preþ
Variante
D d
H
[kg]
[RON]

02360820011

1040

625

200

-

230 383,25

02360820211

1040

625

200

Ductil

- la cerere

02360820211 1040 625 200 Ductil - la cerere 1 12 www.sw-umwelttechnik.ro Inele pentru cãmine (elemente

1

12

www.sw-umwelttechnik.ro

Inele pentru cãmine (elemente drepte)

Schachtringe / Shaft units

Dimensiuni [mm] Greutate Preþ Cod produs D d g H [kg] [RON]
Dimensiuni
[mm]
Greutate
Preþ
Cod produs
D d
g
H
[kg]
[RON]

02408025000

1040

800

120

250

215

84,63

02408050000

1040

800

120

500

430

96,18

02408075000

1040

800

120

750

610

134,61

Elemente de bazã

Schachtunterteile / Manhole bottoms

Dimensiuni [mm] Greutate Preþ Cod produs [kg] [RON] D d g Hint Dmax
Dimensiuni
[mm]
Greutate
Preþ
Cod produs
[kg]
[RON]
D
d
g
Hint
Dmax

03080050000

1040

800

120

500

150

540

242,24

03080075000

1040

800

120

750

200

733

311,34

03080100000

1040

800

120

1000

200

906

384,41

Soluþii de îmbinare a elementelor de cãmin 2010 ELEMENTE DE CÃMIN DN 1000 Îmbinare fãrã

Soluþii de îmbinare a elementelor de cãmin

2010

Soluþii de îmbinare a elementelor de cãmin 2010 ELEMENTE DE CÃMIN DN 1000 Îmbinare fãrã garniturã

ELEMENTE DE CÃMIN DN 1000 Îmbinare fãrã garniturã

SCHACHTAUFBAU DN 1000 mit Falzverbindung/manhole elements DN 1000, junction without rubber seal

/manhole elements DN 1000, junction without rubber seal Inel de aducere la cot ã ( supraîn
/manhole elements DN 1000, junction without rubber seal Inel de aducere la cot ã ( supraîn

Inel de aducere la cotã (supraînãlþare) Ausgleichsringe / Adjusment ring

Cod produs

Dimensiuni

 

[mm]

Greutate

Preþ

D

d

g

H

[kg]

[RON]

02162005220

800

625

87

50

24

40,64

02162010220

800

625

87

100

47

50,51

Cap tronconic Konus / Cone

Dimensiuni [mm] Greutate Preþ Cod produs D d g H [kg] [RON]
Dimensiuni
[mm]
Greutate
Preþ
Cod produs
D d
g
H
[kg]
[RON]

02210655100

1000

625

100

645

466

131,25

Placã de acoperire

Abdeckplatten / Cover plates

Dimensiuni Greutate Cod produs [mm] Preþ Variante D d [kg] [RON] Hint
Dimensiuni
Greutate
Cod produs
[mm]
Preþ
Variante
D
d
[kg]
[RON]
Hint

02361020111

1240

625

200

-

432

441,00

02361025311

1240

625

250

Ductil

-

la cerere

02381020111

1240

800

200

-

338

409,50

02381025311

1240

800

250

Ductil

-

la cerere

Inele pentru cãmine (elemente drepte)

Schachtringe / Shaft units

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

D d

g

H

02410025100

1200

1000

100

250

210

99,75

02410050100

1200

1000

100

500

420

115,34

02410075100

1200

1000

100

750

630

161,70

02410100100

1200

1000

100

1000

820

207,90

Elemente de bazã

Schachtunterteile / Manhole bottoms

Cod produs

Dimensiuni

[mm]

Greutate

Preþ

[kg]

[RON]

D

d