Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA: MICA
EDUCATOARE: SPULBER MARIANA.
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITĂŢI LIBER
ALESE
TEMA: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
SUBTEMA: „FRUCTE DE TOAMNĂ”
MIJLOC DE REALIZARE:
1. Artă – mototolire
2. Construcţii
3. Joc de creaţie
TEMA:
1. Boabe de struguri
2. Temă la alegere
3. „Aşteptăm musafiri la masă”
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare şi consolidare de priceperi şi
deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
• Formarea şi consolidarea deprinderii de a mototoli hârtia
creponată.
• Dezvoltarea simţului practic şi estetic.
• Stimularea expresivităţii şi creativităţii.
• Formarea unor deprinderi sociale de cooperare, de
comunicare, de înţelegere a relaţiilor sociale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să colaboreze şi să comunice între ei în mod liber şi
civilizat;
O2 – să mototolească hârtia creponată astfel încât să obţină
nişte bobiţe;
O3 – să asambleze bucăţile de lego realizând tema propusă;
O4 – să adopte comportament adecvat rolului de gazdă,
respectiv de musafir;

1
O5 – să comunice pe tot parcursul jocului folosind
convorbirea dialogată;
O6 – să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă,
plăcută.

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE:
M1 – Observaţia
M2 – Conversaţia
M3 – Explicaţia
M4 – Demonstraţia
M5 – Exerciţiul
M6 – Jocul
M7 – Munca independentă

MIJLOACE DIDACTICE:
m1 – coşuleţe cu bucăţi de hârtie creponată
m2 – lego
m3 – set de bucătărie, păpuşi

METODE DE EVALUARE:
a) continuă – observarea curentă şi aprecieri verbale
b) finală – analiza lucrărilor

DURATA: 20 minute
LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă
MATERIALE BIBLIOGRAFICE:
• Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de
copii, (2005), ED. V&I INTEGRAL, Bucureşti
• Ezechil, L., Lăzărescu, P.M., (2001), Laborator preşcolar –
ghidul metodologic – ED. V&I INTEGRAL, Bucureşti

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. EVENI- CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALU-


crt. MENT DIDACTICE ARE
DIDACTIC
1. Moment Voi pregăti condiţiile optime Observa-
organiza- pentru desfăşurarea activităţii: rea
toric - aerisirea sălii de grupă; compor-
- aranjarea mobilierului şi a tamentu-
materialului didactic pentru 3 lui
subgrupe de lucru; copiilor
- intrarea ordonată a copiilor.
2. Captarea O voi face prin intuirea M1
atenţiei materialelor de pe măsuţe. M2
Voi stimula motivaţia m1
pentru activitate lăsând m2
copiilor posibilitatea alegerii m3
sectorului preferat.
3. Enunţarea Astăzi cu materialele pe care M1 Observ
temei şi a le-am pregătit pe măsuţe vom M2 compor-
obiective- mototoli bobiţe, vom construi M3 tamentul
lor şi vom primi musafiri. copiilor.
4. Prezenta- Voi prezenta şi explica copiilor
rea conţi- modul de lucru:
nutului şi  Copiii care doresc să
dirijarea mototolească hârtia creponată
învăţării se vor aşeza la masa cu
coşuleţe şi vor mototoli cu
grijă.
 Copiii care vor să
construiască se vor aşeza la
sectorul „construcţii”, ei îşi
vor alege singuri tema.
 Copiii care vor să se

3
aşeze la sectorul creaţie, vor
găti, vor servi şi vor primi
musafiri.
- Voi cere copiilor să se aşeze
la sectoarele care doresc.
- Copiii de la sectorul „artă”
vor face câteva exerciţii de
încălzire a muşchilor mici ai
mâinilor – „spălatul rufelor,
plouă”.
- Urez copiilor „Spor la Evalua-
treabă!”, după care ei vor trece rea orală
la realizarea lucrărilor şi la
desfăşurarea jocurilor.
5. Obţinerea - Copiii îşi vor alege sectorul M2
performan preferat şi vor desfăşura
-ţei activitatea.
- Voi trece pe rând pe la toate M5
subgrupele şi voi supraveghea O1
activitatea tuturor copiilor, voi M6 O2
da explicaţii suplimentare unde M7 O3
este nevoie. O4
- Voi interveni la sectorul de m1 O5
creaţie ca subiect participativ, m2
încercând să stimulez activita- m3
tea.
- Voi încerca să asigur
motivaţia necesară pe tot
parcursul activităţii şi voi avea M2
grijă ca toţi copiii să se M3
rotească, dacă vor, pe la toate
subgrupele existente.
6. Retenţia Formularea şi fixarea unor
concluzii:
- Artă – reguli de muncă

4
individuală şi în grup
- Construcţii – comportament,
reguli
- Creaţie – modul de tratare al M2
musafirilor.
7. Evaluarea Voi face aprecieri colective Aprecieri
şi individuale privind compor- M2 colective
tamentul copiilor, modul în şi indivi-
care au lucrat. duale
8. Încheierea Voi face aprecieri asupra
activităţii participării copiilor la
activitate.