Sunteți pe pagina 1din 5

Automatizări Industriale

SoluŃii de automatizare performante pentru industrie


1.Sisteme de automatizare pentru maşini şi procese industriale

AplicaŃie

Realizăm sisteme de control pentru maşini şi procese


industriale implementate pe automate programabile(PLC-uri).
Acestea permit interfaŃarea cu nivelul senzori/actuatoare cu
ajutorul modulelor de intrare/ieşire analogice şi digitale.Pot
avea până la câteva mii de puncte de intrare/ieşire digitale. În
funcŃie de aplicaŃie se pot utiliza module funcŃie cum ar fi PID,
Fuzzy, PoziŃionare, etc..Pot fi interconectate prin reŃele de tip
industrial(Profibus, Profinet ,ASi Interface, etc.). InterfaŃa om-
maşină se realizează cu ajutorul panourilor operator cu
tastatură sau ecran tactil. În funcŃie de aplicaŃie se pot interfaŃa
cu calculatoare de proces folosind o reŃea de tip industrial.

ComponenŃă

q Automat programabil(PLC)
q Module de intrare/ieşire analogice şi digitale
q Module funcŃie PID,Fuzzy,Positioning
q Module de comunicaŃie industrială
q InterfaŃă operator(HMI) cu tastatură sau cu ecran tactil
q Tablouri industriale
q Elemente de protecŃie şi de cuplare
q Elemente de senzoristică,comandă şi semnalizare
q Convertizoare statice de frecvenŃă pentru comanda
motoarelor cu turaŃie variabilă

2.Modernizări ale maşinilor şi proceselor industriale existente

AplicaŃie

Există numeroase situaŃii când este mai rentabil să se


modernizeze maşinile / procesele industriale existente dacă
sistemul de control este depăşit din punct de vedere
tehnico-economic.
Această modernizare are efecte benefice direct legate de
costul cu întreŃinerea echipamentelor, productivitate, timpul
de remediere al defectelor maşinilor/proceselor,etc.

ComponenŃă

q Automat programabil(PLC)
q Module de intrare/ieşire analogice şi digitale
q Module funcŃie PID,Fuzzy,Positioning
q Module de comunicaŃie industrială
q InterfaŃă operator(HMI) cu tastatură sau cu ecran tactil
q Tablouri industriale
q Elemente de protecŃie şi de cuplare
q Elemente de senzoristică,comandă şi semnalizare
q Convertizoare statice de frecvenŃă pentru comanda
motoarelor cu turaŃie variabilă
5.Sisteme de acŃionări electrice reglabile

AplicaŃie

Dezvoltarea electronicii de putere a făcut ca sistemele de


acŃionări electrice să fie mai eficiente din punct de vedere
energetic. Realizăm sisteme complexe de acŃionări electrice
reglabile(AER) utilizând convertizoare de frecvenŃă pentru
diverse aplicaŃii.
Pot fi conectate în reŃele de tip industrial (Profibus ,Profinet
DeviceNET,Modbus,etc.) pentru integrarea în sisteme
industriale de control şi monitorizare.
ConŃin regulatoare de tip PID pentru reglarea proceselor în
funcŃie de o mărime de referinŃă (temperatură,debit,nivel,etc.).

ComponenŃă

q Tablou electric de comandă ales în funcŃie de cerinŃele


instalaŃiei tehnologice
q Elemente de protecŃie pentru cabluri şi pentru
elementele de execuŃie
q Elemente de cuplare pentru elementele de execuŃie
q Elemente de comandă şi de semnalizare
q Convertizoare de frecvenŃă pentru comanda motoarelor
cu turaŃie variabilă
q Module opŃionale(de comunicaŃie,I/O,PLC,encoder,etc.)

6.Back-up pe/de pe module de memorie Siemens Simatic S5

AplicaŃie

În cazul automatelor programabile mai vechi de la Siemens


(Simatic S5) este de dorit realizarea unui back-up al
programului de control pe memorie externă.
X Machines Control realizează back-up pe suport de memorie
externă sau de pe acesta în cazul în care doriŃi să vizualizaŃi
programul de control stocat pe acesta.

ComponenŃă

q Modul de memorie externă compatibilă Simatic S5.


3.Programare automate programabile(PLC) şi panouri operator(OP,HMI)

AplicaŃie

În cazul în care doriŃi să realizaŃi modificări la sistemele de


control existente, puteŃi conta pe noi.ExperienŃa ne-a arătat că
orice maşină/proces trebuie ajustat ca să funcŃioneze aşa
cum ne dorim. Beneficiile acestor intervenŃii pot fi:
r creşterea productivităŃii
r scăderea consumului de energie
r realizarea anumitor produse care înainte nu erau posibile
r modificarea unor parametrii de proces
r etc.

ComponenŃă

q Automat programabil(PLC)
q InterfaŃă operator(HMI) cu tastatură sau cu ecran tactil

4.Service industrial pentru sisteme de automatizare realizate cu PLC-uri

AplicaŃie

Avem oameni experimentaŃi în găsirea şi depanarea


defectelor sistemelor de automatizare realizate cu automate
programabile.
Dacă timpul este un factor crucial(şi cum în 90% din cazuri
chiar este) ne puteŃi contacta pentru rezolvarea problemelor
dumneavoastră.

ComponenŃă

q Automat programabil(PLC)
q Module de intrare/ieşire analogice şi digitale
q Module funcŃie pentru cântărire
q Module de comunicaŃie
q InterfaŃă operator(HMI) cu tastatură sau cu ecran tactil
q Tablouri industriale
q Elemente de protecŃie şi de cuplare
q Elemente de senzoristică,comandă şi semnalizare
q Convertizoare statice de frecvenŃă pentru comanda
motoarelor cu turaŃie variabilă
Automatizări Industriale
Alte servicii pe care le oferim: Echipamente utilizate:

q Proiecte automatizări maşini şi procese


industriale
q Programare automate programabile(PLC) şi
panouri operator(OP şi HMI)
q Service industrial pentru sisteme de
automatizare
q ExecuŃie proiecte de automatizări
q Sisteme de acŃionări industriale
q AcŃionări cu turaŃie variabilă
q ExecuŃie tablouri electrice de acŃionare
q Software industrial
q Upgrade sisteme de automatizare cu PLC-uri
q Upgrade sisteme de acŃionare electrică
q Automatizări Agricultură

SC X Machines Control SRL


Automatizari Industriale

Str.RacoviŃei Bl.A1 Sc.A Ap.5


Caransebeş
Caraş-Severin
Romania
Tel:+40725.432.300
+40725.432.301
Fax:+40 356 815 670
www.xmachines.ro