Sunteți pe pagina 1din 7

http://www.videotutorial.ro/?

p=1935

http://www.ipedia.ro/sistemul-muscular-218/

http://www.referat-preferat.ro/biologie/inima.html

Facultatea de Educatie Fizica si Sport


Apartine de: Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti
Oras : Bucuresti
Adresa ( Vezi harta) : Str. Constantin Noica (fosta Stefan Furtuna) nr. 140, sector 6, Bucuresti
Telefon : 021-212.61.64
Fax : 021-312.04.00
Grupul de discutii de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport

B) PROBA SCRISA
Candidatii vor fi testati printr-o lucrare scrisa, tip grila, care contine 90 de intrebari, astfel:
- 1 - 45 / biologie
- 46 - 90 / lb. romana
Exista trei variante de raspuns (a, b, c), dintre care un singur raspuns corect (a sau b sau c).

BIOLOGIE
Tematica acestei probe cuprinde:
- Celula
- Sistemul osos
- Sistemul muscular
- Sistemul respirator. Anatomie si fiziologie
- Sistemul cardiovascular (inima, vasele de sange). Anatomie si fiziologie

Bibliografie:
1. Biologie B1, clasa a XI-a - Tatiana Tiplic, Editura Niculescu ABC, 2005.
2. Biologie B1, clasa a XI-a - Ioana Arinis, Adriana Vasile, Editura Sigma, 2002.
3. Biologie B1, clasa a XI-a - Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu, Carmen Salavastru, Bogdan
Voiculescu, Dan Cristescu, Editura Corint, 2004.
NOTA: Candidatul se poate pregati dupa unul dintre manualele alternative (aprobate de
M.Ed.C.T.S.), cerut in bibliografie. Raspunsurile la proba scrisa, tip grila, se vor regasi in toate
manualele indicate in bibliografie. Notiunile de patologie nu vor fi incluse in proba scrisa.

LIMBA ROMANA
Tematica acestei probe cuprinde:
- Ortografie si ortoepie

Bibliografie:
*** Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane, Editura Academiei, Bucuresti,
1989 (sunt valabile si alte editii).
- Lexic
- Cuvantul: sensul propriu si sensul figurat
- Mijloacele externe de imbogatire a vocabularului: imprumuturile, neologismele
- Sinonimele. Antonimele
- Cuvintele polisemantice
- Unitatile frazeologice: locutiuni, expresii
- Pleonasmul

Bibliografie:
Dictionar explicativ al limbii romane - Academia Romana, Editura Univers Enciclopedic,
Bucuresti, 1998
Dictionar explicativ scolar - Dumitru I. Hancu, Editura Stiinta, Bucuresti, 2003
Dictionar ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane - Academia Romana, Editura Univers
Enciclopedic Bucuresti, 2007
Dictionar uzual de neologisme - Florin Marcu, Editura Saeculum Vizual, Bucuresti, 2003
Pregatirea candidatilor se poate face si dupa alte dictionare in care se regasesc problemele sus-
mentionate.

- Cursurile Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic din


cadrul U.N.E.F.S. sunt prevazute in programul zilnic si sunt GRATUITE.
- Cazarea in caminul U.N.E.F.S. se face in ordinea descrescatoare a anilor de studii; pentru
studentii anului I, in limita locurilor disponibile; criteriul de cazare este media de admitere.
- Alegerea liniei de specializare in domeniul licentei, pentru studentii anului I, se face dupa
inmatriculare.

Perioada Înscriere la Contestaţii


concurs1
Proba de
aptitudini
Probe de
concurs
Afişarea
rezultatelor depunere rezolvare Inmatriculări Afîşare
rezultate finale
SESIUNEA I - luna iulie 2010
24 ore de la
12 ...31 iulie 12…22 iulie 23 iulie 24 si 25
iulie 27 iulie afişarea
rezultatelor
expirarea termen
de contestare
12.....30 iulie
27...30 iulie 31 iulie
SESIUNEA a II-a – septembrie 2010
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de
înmatriculare după prima sesiune)
24 ore de la
06….17 sept. 06...11 sept. 12 sept 13 si 14
sept 15 sept afişarea
rezultatelor
expirarea termen
de contestare
06...17 sept 17 sept

Dosarul candidatului
Acte necesare înscrierii la concursul de admitere :
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în valoarea taxei
de înscriere la
concurs);
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalenta acesteia (se
exceptează
absolvenţii promoţiei 2010 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă
are consemnată şi
media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte
domenii
de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei înlocuitoare);
- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depusă la altă
facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;
e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată);
f) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care
urmează o a doua
specializare);
g) certificat de naştere (copie legalizată);
h) aviz medical eliberat de medicul de familie;
i) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
j) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
k) diploma de absolvire a învăţământului universitar,original sau copie legalizată
( pentru admiterea la un
al doilea domeniu de studii sau pentru continuarea studiilor);
l) anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite, original sau
copie legalizată ( pentru
admiterea la un al doilea domeniu de studii sau pentru continuarea studiilor).
Acte necesare pentru inmatriculare:
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, numai pe
baza următoarelor
acte depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată
în tab.1 :
- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile
finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă
domeniului de studii in
care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar
2010/2011;
(metodologiile proprii facultăţilor pot prevedea decalări legate de termenul
limită pentru plata
primei rate din taxa de şcolarizare, dar nu mai târziu de 15 septembrie 2010)
- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I.
Candidatul admis la mai multe domenii de studii pe locuri finanţate de la
bugetul de stat trebuie să
opteze pentru domeniul la care doreşte să fie subvenţionat prin prezentarea
dosarului cu actele în original.
Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2010 – pe locurile „fără
taxă” sau pe locuri „cu
taxă” – care nu s-au înmatriculat in perioada prevăzută in tab. 1, îşi pierd
această calitate

KINETOTERAPIE
Domeniu licenta: Cultura fizica si sport
Locuri admitere pe domeniu: 40 locuri fara taxa, 100 locuri cu taxa
Durata: Zi - 180 credite - 3 ani
Admiterea:

1. Proba sportiva, la alegere intre:


- test de pregatire motrica generala - traseu aplicativ contra cronometru sau
- test de specialitate dintr-o ramura de sport: volei, inot, fotbal, dans sportiv, handbal, gimnastica
artistica, baschet, gimnastica ritmica, judo, lupte greco-romane, atletism, tenis de camp, caiac,
tenis de masa, canoe, karate-do - 70%
2. Media examenului de bacalaureat - 30%

NOTA: Vor primi nota 10.00 (zece) fara a mai participa la proba sportiva, urmatorii candidati:
- sportivi categoria I-a - sporturi individuale;
- sportivi - componenti ai unei echipe de jocuri sportive divizia A, care au participat la competitii
oficiale.
Candidatii mai sus amintiti, vor avea obligatia sa prezinte la inscriere o adeverinta eliberata de
clubul sportiv de unde provin, cu avizul federatiei de specialitate, unde sa fie specificate cele
solicitate.

ACTE NECESARE:
- cerere de inscriere in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate de
formularul respectiv;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; absolventii de liceu din promotia
anului curent pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip din care sa rezulte ca
au absolvit liceul, media cu care au promovat examenul de bacalaureat;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- adeverinta medicala tip MS 18.1-1;
- 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
- adeverinta de student, in cazul celor care se inscriu la concurs pentru a urma o a doua
specializare;
- copie legalizata de pe diploma de bacalaureat si adeverinta din care sa rezulte ca diploma de
bacalaureat in original, a fost depusa la alta institutie de invatamant superior, precum si copie a
legitimatiei de concurs de la institutia unde s-a inscris anterior (pentru cei aflati in aceasta
situatie);
- foaia matricola pentru anii de liceu, original sau copie legalizata;
- diploma de licenta sau absolvire (original sau copie legalizata), pentru candidatii care doresc sa
urmeze o a doua specializare;
- chitanta pentru achitarea taxei de inscriere;
- acte doveditoare pentru scutirea taxei de inscriere.

Sunt SCUTITI DE PLATA TAXEI DE INSCRIERE candidatii care prezinta acte doveditoare:
- copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor - in cazul celor orfani de ambii parinti;
- adeverinta de la casa de copii - in cazul celor aflati in asemenea situatie;
- copii legalizate ale certificatului de deces al parintelui erou-martir al revolutiei sau, dupa caz, al
certificatului medical ori al altui document doveditor, in situatia in care insusi candidatul a fost
ranit in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989;
- adeverinta din care sa rezulte ca parintii lucreaza in invatamant sau sunt salariati ai Universitatii
din Pitesti.

OLIMPICI:
Sunt inscrisi, in regimul de scolarizare bugetat fara a mai sustine examen, absolventii de liceu cu
diploma de bacalaureat care au obtinut:
- locurile I la concursurile sportive de nivel mondial sau olimpic in unul din ultimii patru ani de
studii;
- locurile II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si locurile I, II şi III la Campionatele
Europene (seniori, tineret, juniori) in unul din ultimii doi ani de studii;
- sportivii calificati cu jocurile sportive (seniori, tineret, juniori) la turneele finale ale
Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale si Campionatelor Europene;
- facultatea este autorizata sa stabileasca reguli de inscriere, fara sustinerea
admiterii, pe locurile cu taxa de studiu si pentru: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice,
Campionatele Mondiale si Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori).
Candidatii care au obtinut performantele respective in timpul studiilor liceale
beneficiaza de facilitati intr-o perioada de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

TAXE:
Taxa de inscriere: 600.000 lei / 60 lei noi.
Taxa anuala de scolarizare: 23 milioane lei / 2.300 lei noi.
Taxa de inmatriculare: 1.000.000 lei / 100 lei noi.

CALENDARUL ADMITERII:
Perioada de inscriere: 11-20 iulie, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 05-
10 septembrie.
Probe de aptitudini: 25 iulie, respectiv 12 septembrie.
Afisarea rezultatelor: 26 iulie, respectiv 13 septembrie.
Inmatriculari: pana la 29 iulie, respectiv 16 septembrie.
Modalitate admitere

Modalitate admitere

Concurs de admitere – media generala de


admitere va fi calculata astfel:
- 20 % din media generala obtinuta
la bacalaureat,
- 80 % din media obtinuta la
concursul de admitere care va
consta in parcurgerea unui traseu
aplicativ sau sustinerea unei probe
sportive, la alegere, conform
metodologiei proprii de admitere.

Admiterea, in toate etapele ei, se face in


ordinea descrescatoare a mediilor, in
functie de optiunile candidatilor pentru
specializarile de concurs (optiuni pentru
locurile finantate de la buget si optiuni
pentru locurile cu taxa).

In fiecare etapa, se procedeaza in felul


urmator: se ordoneaza toti candidatii in
ordinea descrescatoare a mediei generale;
se stabileste, pentru fiecare candidat, prima
specializare, din lista personala de optiuni,
pentru care exista un loc disponibil.
In situatia in care un candidat nu ocupa un
loc subventionat la prima specializare,
acesta poate opta pentru un loc subventionat la a doua specializare trecuta
in fisa de inscriere, daca media ii permite
acest lucru. in mod similar se va proceda si
in situatia in care nu se incadreaza in
numarul total de locuri la prima
specializare.