Sunteți pe pagina 1din 32

ALINA VASILESCU ALINA PALANICI LUCIANA FRUMOS

CARMEN VLAIDUC MIHAELA PETRESCU


BOHOSIEVICI MIHAELA
EVALUAREA CURRICULARĂ
A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE
CLASELE I-II
GRILA DE EVALUARE
Limba Română - clasa I
Obiective Obiective de Criterii de evaluare Fişa Evaluare
cadru referinţă 0 I S B FB

Dezvoltarea Să înţeleagă - susţine un dialog iniţiat de evaluator sau 1


capacităţii de semnificaţia de alţi copii
receptare a globală a - identifică diferite obiecte din mediul
mesajului oral mesajului oral şcolar şi precizează utilitatea lor
Să sesizeze - selectează propoziţia corectă dintr-o 2
intuitiv serie de enunţuri
corectitudinea - ordonează logic cuvinte în propoziţii
unei
propoziţii
ascultate
Să distingă - delimitează cuvintele în enunţuri 3
cuvintele - stabileşte poziţia unui cuvânt într-o
dintr-o propoziţie
propoziţie - identifică poziţia silabelor în cuvânt
dată, silabele
- distinge sunetul iniţial, final sau din
dintr-un
interiorul unei silabe sau al unui cuvânt
cuvânt şi
- precizează cuvinte care încep, conţin sau
sunetele dintr-
se termină cu o silabă dată
o silabă
Să sesizeze - stabileşte legătura între cuvântul auzit şi 4
sensul imaginea corespunzătoare
cuvintelor - elimină cuvântul care nu se potriveşte ca
într-un enunţ înţeles cu celelalte dintr-o listă dată
dat
Să manifeste - susţine un dialog pe o temă familiară 5
curiozitate
faţă de
mesajele
emise de
diferiţi
interlocutori
în situaţii de
comunicare
concretă
Dezvoltarea Să formuleze - pronunţă corect şi clar enunţuri 6

1
capacităţii de clar şi corect - construieşte corect enunţuri pe baza unor
exprimare orală enunţuri imagini sau cuvinte date
verbale - prezintă şi descrie obiecte din mediul
potrivite unor înconjurător
situaţii date - formulează întrebări şi răspunsuri pe
baza unei imagini date
- recită o strofă dintr-o poezie cunoscută/
povesteşte o întâmplare din viaţa
personală
Să integreze - identifică sinonime, antonime şi 7
cuvintele noi omonime
în enunţuri - utilizează cuvintele noi în propoziţii cu
înţeles
- desparte cuvintele noi în silabe
- compune cuvinte pornind de la o silabă
dată
Să manifeste - utilizează formule de adresare adecvate 8
iniţiativă şi situaţiilor de comunicare
interes pentru - îşi exprimă propriile păreri în legătură cu
a comunica cu fapte, întâmplări cunoscute
ceilalţi
Dezvoltarea Să identifice - realizează corespondenţa/asocierea între 9
capacităţii de litere, grupuri imagine şi litera iniţială/grupul de litere
receptare a de litere, iniţial din structura cuvântului
mesajului scris silabe, cuvinte - citeşte literele, silabele, cuvintele şi
(citirea/lectură) şi enunţuri în propoziţiile, scrise de mână şi de tipar
textul tipărit şi - stabileşte legătura între cuvânt şi
în textul scris imaginea corespunzătoare
de mână
Să sesizeze - realizează corespondenţa între cuvântul 10
legătura dintre scris de mână şi de tipar cu imaginea
enunţuri şi - realizează corespondenţa între enunţul
imaginile care scris cu imaginea corespunzătoare
le însoţesc
Să citească în - citeşte corect, în ritm propriu un text 11
ritm propriu, cunoscut
corect un text
cunoscut
Să desprindă - stabileşte valoarea de adevăr a unor
semnificaţia enunţuri
globală a unui- citeşte selectiv enunţuri, în funcţie de
text citit diferite repere (punctul, semnul întrebării)
- formulează răspunsuri la întrebări pe
marginea textului citit
Să manifeste - recită o strofă dintr-o poezie/ spune o 6
curiozitate ghicitoare
pentru lectură
Dezvoltarea Să scrie corect - copiază şi transcrie corect litere, silabe şi 12
capacităţii de litere, silabe, cuvinte
exprimare scrisă cuvinte - scrie cuvinte care denumesc imagini

2
- desparte în silabe cuvinte
- completează cuvinte lacunare cu silabe
potrivite
Să scrie - scrie după dictare litere, silabe, cuvinte, 13
corect, lizibil propoziţii Ane
şi îngrijit - ordonează cuvintele în propoziţii xa
propoziţii - stabileşte acorduri gramaticale în
scurte propoziţii scurte
- alcătuieşte propoziţii folosind cuvinte
date
- apreciază corect spaţiul dintre cuvinte
Să utilizeze - foloseşte corect punctul, semnul 14
convenţii ale întrebării şi scrierea cu majusculă
limbajului - transcrie corect propoziţii enunţiative şi
scris (punctul, interogative
semnul
întrebării,
scrierea cu
majusculă)
Să manifeste - completează rebusuri folosind cuvintele 15
interes pentru învăţate
exprimarea
scrisă

3
FIŞA NR. 1

1. Răspunde la următoarele întrebări:


• În ce clasă eşti?
• La ce şcoală înveţi?
• Ce iţi place să faci la şcoală?
• Ce iţi place sa faci în timpul liber?
• Care sunt prietenii tăi?

2. Priveşte cu atenţie imaginile următoare. Sunt obiecte din viaţa ta de şcolar. Cum
se numesc? La ce folosesc ele?

FIŞA NR. 2

1. Cum se spune corect?


 Copiii vin la şcoală sau Copiii vine la şcoală.
 Roşiile este coapte sau Roşiile sunt coapte.
 Case frumoase sau Căşi frumoase.

2. Ordonează următoarele cuvinte într-o propoziţie cu înţeles:


are, mere, Irina

4
FIŞA NR. 3

1. Se dă propoziţia: Maria citeşte povestea.


- precizează numărul şi ordinea cuvintelor.
- desparte fiecare cuvânt în silabe; spune numărul şi ordinea silabelor
- precizează numărul sunetelor şi poziţia lor în fiecare silabă.

2. Se dau cuvintele: pană, capace, sapa, Paula, aparat, aripa.


- precizează cuvintele care încep, conţin sau se termină cu silaba “pa”.

FIŞA NR.4

Se prezintă elevului 6 imagini cu obiecte familiare:

Se solicită elevului:
a) Arată-mi imaginea...........................(3 alegeri)
b) Priveşte primul şir de imagini şi spune care nu se potriveşte cu celelalte.
De ce?
Priveşte al doilea şir de imagini şi spune care nu se potriveşte. De ce?

FIŞA NR.5

Ascultă cu atenţie povestea următoare:

“Leul şi măgarul au plecat la vânătoare. La un moment dat leul îi spuse


măgarului:

5
- Cred că ai un glas tare puternic. Ia şi strigă cât poţi tu de tare. Fiarele
pădurii o vor fugi de teamă şi eu le voi prinde.
Şi chiar aşa au făcut. Măgarul striga, animalele fugeau, iar leul le prindea. După
vânătoare leul îi spuse măgarului:
- Ce bine ai strigat! Ce glas puternic ai avut!
De atunci, măgarul strigă mereu, tot aşteptând să fie lăudat de cineva.”

Repetă povestea mea aşa cum te pricepi mai bine!

FIŞA NR. 6

1. Pronunţă după mine:


Moş, moş, cocoloş
Vino iute, dă-mi un coş
Să pun în el un cocoş.

2. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: ureche, nai, veveriţă.

3. Răspunde la următoarele întrebări:


• Cum arată un ciocan? La ce foloseşte?
• Cum arată un stilou? La ce foloseşte?
• Cum arată o bibliotecă? La ce foloseşte?

4. Priveşte imaginea următoare:

• Unde are loc acţiunea?


• Ce face fata?
• Ce face băiatul?

5. Recită o strofă dintr-o poezie.

6
FIŞA NR. 7

1. Activităţi şi jocuri didactice:

a) Dacă nu este---, cum este?


Cald, frumos, lumină, mare

b) Cum poţi spune în loc de:

steag gălăgios vesel


drapel tăcut voios
tablou vorbăreţ trist

2. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele: steag, gălăgios, vesel.

3. Desparte în silabe cuvintele: steag, gălăgios, vesel.

5. Găseşte trei cuvinte care conţin sunetul “che” la început, la mijloc şi la sfârşit.

FIŞA NR. 8

1. Cum saluţi când te întâlneşti cu un coleg? Dar când te întâlneşti cu d-na


învăţătoare? Cum spui când pleci?

2. Ce crezi despre clasa ta? Dar despre şcoala ta? Cum sunt colegii tăi?

7
FIŞA NR. 10

8
1. Potriveşte cuvintele scrise de mână şi de tipar cu imaginile corespunzătoare:

2. Pot
rive
şte
enunţurile de mai jos cu imaginile corespunzătoare:

Irina scrie o scrisoare. Fermierul culege mere din Tractorul şi combina


livadă. lucrează pe câmp.

FIŞA NR.11

9
1. Citeşte:

Veveriţa Tiţa

Adriana a găsit un pui de veveriţă. Fetiţa este bucuroasă. Îi


va da numele Tiţa. Tiţa are blăniţa moale şi roşcată.
Ionuţ o strigă. El loveşte două alune. Tiţa vine repede.
Băiatul îi dă o alună. Veveriţa o mănâncă repede. Apoi se caţără
în copac. Oare de ce?

2. Adevarat sau fals:


• Veveriţa manâncă alune.
• Ancuţa a găsit o veveriţă.
• Petruţ loveşte două alune.

3. Citeşte două propoziţii cu punct. Citeşte o propoziţie cu semnul întrebării.

4. Răspunde oral la următoarele întrebări:


• Ce nume îi dă Adriana veveriţei?
• Cum arată veveriţa?
• Unde se caţără veveriţa?

FIŞA NR. 12

10
1. a) Copiază:

b)Transcrie:
R, m, o, F, U, p
Da, nu, le
Copiii, cerc, pădure
Cărţile sunt în ghiozdan.

3. a) Scrie numele obiectelor din imagini:

11
________________ ________________ ________________

c) Desparte în silabe cuvintele scrise:

4. Completează cuvintele următoare cu silabe potrivite:

re-….. ro-…….-ţă o-……lari

FIŞA 13

1. Scrie după dictare:

2.Ordonează cuvintele de mai jos pentru a forma o propoziţie cu înţeles:

12
aduce daruri Iepuraşul multe .

3. Taie cu o linie cuvântul greşit:


El cer /cere cercul.
Copiii vine / vin repede.
Roşiile sunt / este coapte.

4. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele : pachet , îngheţată, zăpadă

5. Separă cuvintele pentru a forma propoziţii:

FIŞA NR. 14

13
1. Formulează o propoziţie terminată cu punct şi una cu semnul întrebării.

2. Transcrie:
Gina şi Cecilia culeg flori în grădină. Ele sunt vesele.

FIŞA NR. 15

Încercuieşte în careu cuvintele: măr , ou , ac , rac , tren, are , luna, ramă , nucă;

M Ă R O A M L
A R S T C L U
R A C I M A N
E N O U T S A
L S R A M Ă E
T R E N C M I
M A T N U C Ă

ANEXA

Dictare:

14
- litere: c J M P g v
- silabe: ra mu să
- cuvinte: pachet îngheţată zăpadă
- Anghel culege zambile.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
LIMBA ROMÂNĂ – CLASA I

15
FIŞA FOARTE BINE BINE SUFICIENT

16
1. Răspunde corect la întrebări Răspunde la întrebări în Răspunde la întrebări cu 3-4
în propoziţii de 3-4 cuvinte. propoziţii cu 1-2 erori. erori sau doar prin cuvinte.
Denumeşte corect imagini de Denumeşte imagini de obiecte Denumeşte imagini de obiecte
obiecte şi le precizează şi le precizează utilitatea cu 1- şi le precizează utilitatea cu 3-4
utilitatea. 2 erori. erori.
2. Realizează corect acordul Realizează acordul Realizează acordul
subiect/predicat şi subiect/predicat şi subiect/predicat şi
substantiv/adjectiv. substantiv/adjectiv cu o eroare. substantiv/adjectiv cu 2 erori.
Ordonează corect cuvinte în Ordonează cuvinte în Ordonează cuvinte în
propoziţii. propoziţii cu o eroare. propoziţii cu 2 erori.
3. Delimitează corect cuvintele Delimitează cuvintele în Delimitează cuvintele în
în enunţuri. enunţuri cu o eroare. enunţuri cu 2 erori.
Stabileşte corect poziţia Stabileşte poziţia cuvintelor în Stabileşte poziţia cuvintelor în
cuvintelor în propoziţie. propoziţie cu o eroare. propoziţie cu 2 erori.
Stabileşte corect poziţia Stabileşte poziţia silabelor în Stabileşte poziţia silabelor în
silabelor în cuvinte date. cuvinte date cu 1-2 erori. cuvinte date cu 3-4 erori.
Stabileşte corect poziţia Stabileşte poziţia sunetului în Stabileşte poziţia sunetului în
sunetului în cuvinte date. cuvinte date cu 1-2 erori. cuvinte date cu 3-4 erori.
Găseşte 6 cuvinte care conţin Găseşte cuvinte care conţin o Găseşte cuvinte care conţin o
o silabă dată, situată iniţial, silabă dată, situată iniţial, silabă dată, situată iniţial,
median sau final într-un median sau final într-un cuvânt median sau final într-un cuvânt
cuvânt cu 1-2 erori sau omisiuni cu 3-4 erori sau omisiuni
4. Indică imaginea Indică imaginea Indică imaginea
corespunzătoare cuvântului corespunzătoare cuvântului cu corespunzătoare cuvântului cu
1-2 erori 3-4 erori
Elimină corect cuvântul care Elimină corect cuvântul care Elimină corect cuvântul care
nu se potriveşte ca înţeles cu nu se potriveşte ca înţeles cu nu se potriveşte ca înţeles cu
celelalte dintr-o listă dată celelalte dintr-o listă dată cu o celelalte dintr-o listă dată cu 2
eroare erori
5. Repovesteşte corect şi Repovesteşte coerent o Repovesteşte cu sprijin o
coerent o întâmplare audiată. întâmplare audiată, cu unele întâmplare, cu unele erori de
erori de exprimare. exprimare şi logică.
6. Pronunţă clar şi corect Pronunţă clar enunţuri, cu 1-2 Pronunţă enunţuri, cu 3-4 erori.
enunţuri erori.
Alcătuieşte corect enunţuri Alcătuieşte enunţuri verbale cu Alcătuieşte enunţuri verbale cu
verbale cu imagini sau imagini sau cuvinte date cu o imagini sau cuvinte date cu 2
cuvinte date. eroare. erori.
Descrie corect, în propoziţii Descrie cu o eroare, în Descrie cu 2 erori, cu sprijin,
de 4-5 cuvinte obiecte propoziţii de 2-3 cuvinte în cuvinte, obiecte uzuale.
uzuale. obiecte uzuale.
Răspunde corect, în Răspunde în propoziţii de 2-3
Răspunde cu sprijin la
propoziţii de 3-4 cuvinte la cuvinte la întrebări pe baza
întrebări, în cuvinte sau
întrebări pe baza unei unei imagini date. propoziţii incomplete, la
imagini date. întrebări pe baza unei imagini
date.
Recită corect o strofă dintr-o Recită cu 1-2 erori o strofă Recită cu 3-4 erori o strofă
poezie. dintr-o poezie. dintr-o poezie.
7. Identifică sinonime şi Identifică sinonime şi Identifică sinonime şi
antonime, la cerere. antonime, la cerere, cu 1-2 antonime, la cerere, cu 3-
erori. 4erori.

17
Alcătuieşte enunţuri folosind Alcătuieşte enunţuri folosind Alcătuieşte enunţuri folosind
cuvinte noi. cuvinte noi, cu o eroare. cuvinte noi, cu 2 erori.
Desparte corect în silabe Desparte în silabe cuvintele Desparte în silabe cuvintele
cuvintele noi. noi, cu o eroare. noi, cu 2 erori.
Compune corect 3 cuvinte Compune corect 2 cuvinte care Compune corect 1 cuvânt care
care conţin o silabă dată în conţin o silabă dată în diferite conţine o silabă dată.
diferite poziţii în cuvânt. poziţii în cuvânt.
8. Utilizează corect 3 formule Utilizează corect 2 formule de Utilizează corect 1 formulă de
de adresare, potrivite unei adresare, potrivite unei situaţii adresare, potrivită unei situaţii
situaţii date. date. date.
Exprimă 3 opinii personale, Exprimă 3 opinii personale, în Exprimă 3 opinii personale, în
în propoziţii corecte. propoziţii cu o eroare de propoziţii incomplete.
exprimare.
9. Realizează corespondenţa Realizează corespondenţa Realizează corespondenţa
imagine/litera iniţială a imagine/litera iniţială a imagine/litera iniţială a
cuvântului (5/5). cuvântului (4/5). cuvântului (3/5).
Citeşte corect litere, silabe, Citeşte litere, silabe, cuvinte şi Citeşte litere, silabe, cuvinte şi
cuvinte şi propoziţii scrise de propoziţii scrise de mână şi de propoziţii scrise de mână şi de
mână şi de tipar. tipar, cu 1-2 erori. tipar, cu 3-4 erori.
Stabileşte corect legătura Stabileşte legătura Stabileşte legătura
cuvânt/imagine. cuvânt/imagine cu o eroare. cuvânt/imagine cu 2 erori.
10. Realizează corect Realizează corespondenţa (2/3) Realizează corespondenţa (1/3)
corespondenţa (3/3) imagine/cuvânt scris de mână imagine/cuvânt scris de mână
imagine/cuvânt scris de şi de tipar. şi de tipar.
mână şi de tipar.
Realizează corect Realizează corespondenţa (2/3) Realizează corespondenţa (1/3)
corespondenţa (3/3) imagine/propoziţie scrisă de imagine/propoziţie scrisă de
imagine/propoziţie scrisă de mână şi de tipar. mână şi de tipar.
mână şi de tipar.
11. Citeşte corect, în ritm Citeşte în ritm propriu un text Citeşte în ritm propriu un text
propriu un text cunoscut. cunoscut, cu 1-2 erori. cunoscut, cu 3-4 erori.
Stabileşte corect valoarea de Stabileşte valoarea de adevăr a Stabileşte valoarea de adevăr a
adevăr a unor enunţuri (3/3) unor enunţuri (2/3) unor enunţuri (1/3)
Citeşte selectiv propoziţii Citeşte selectiv propoziţii (2/3) Citeşte selectiv propoziţii (1/3)
(3/3)
Răspunde la întrebări (3/3) Răspunde la întrebări (2/3) pe Răspunde la întrebări (1/3) pe
pe marginea textului citit. marginea textului citit. marginea textului citit.
12. Copiază şi transcrie corect Copiază şi transcrie litere, Copiază şi transcrie litere,
litere, silabe, cuvinte, silabe, cuvinte, propoziţii cu 1- silabe, cuvinte, propoziţii cu 3-
propoziţii. 2 erori. 4 erori.
Scrie corect cuvinte- Scrie cuvinte-denumiri cu o Scrie cuvinte-denumiri cu 2
denumiri. eroare. erori.
Desparte corect cuvinte în Desparte cuvinte în silabe Desparte cuvinte în silabe
silabe (3/3). (2/3). (1/3).
Completează corect cuvinte Completează cuvinte lacunare Completează cuvinte lacunare
lacunare cu silabe cu silabe potrivite(2/3). cu silabe potrivite(1/3).
potrivite(3/3).
13. Scrie corect după dictare Scrie după dictare litere, Scrie după dictare litere, silabe,
litere, silabe, cuvinte, silabe, cuvinte, propoziţii, cu cuvinte, propoziţii, cu 3-4
propoziţii. 1-2 erori. erori.

18
Ordonează corect cuvinte în Ordonează cuvinte în Ordonează cuvinte în
propoziţii(3/3). propoziţii(2/3). propoziţii(1/3).
Stabileşte corect acorduri Stabileşte acorduri gramaticale Stabileşte acorduri gramaticale
gramaticale în propoziţii în propoziţii (2/3). în propoziţii (1/3).
(3/3).
Alcătuieşte corect propoziţii, Alcătuieşte propoziţii, folosind Alcătuieşte propoziţii, folosind
folosind cuvinte date. cuvinte date cu o eroare. cuvinte date cu 2 erori.
Delimitează corect cuvintele Delimitează cuvintele în Delimitează cuvintele în
în propoziţii. propoziţii cu o eroare. propoziţii cu 2 erori.
14. Foloseşte corect semnele de Foloseşte semnele de Foloseşte semnele de
punctuaţie şi scrierea cu punctuaţie şi scrierea cu punctuaţie şi scrierea cu
majusculă. majusculă, cu o eroare. majusculă, cu 2 erori.
Transcrie corect propoziţii Transcrie propoziţii Transcrie propoziţii enunţiative
enunţiative şi interogative. enunţiative şi interogative, cu 1 şi interogative, cu 2 erori.
eroare.
15. Completează rebusuri. Completează rebusuri cu 1-2 Completează rebusuri cu 3-4
erori. erori.

19
Şcoala_____________________________
Numele şi prenumele elevului
__________________________________
Clasa______________________________
Anul şcolar_________________________

GRILĂ DE EVALUARE
Matematică clasa I

Obiective Obiective de Criterii de evaluare Fişa Evaluare


cadru referinţă O I S B FB
Cunoaşterea şi Să înţeleagă - descompune numerele în 1
utilizarea sistemul zecimal de zecile şi unităţile din care sunt
conceptelor formare a formate
specifice numerelor (din zeci
matematicii şi unităţi), utilizând
obiecte pentru
justificări
Să scrie, să - scrie numerele naturale după 2
citească, să dictare în concentrul 0-100
compare şi să - compară numerele de la 0 la
ordoneze numerele 100, folosind diferite
naturale de la 0 la reprezentări ale acestora
100 - numără cu pas dat “înainte”
şi “înapoi” în concentrul 0-100
- ordonează crescător numerele
naturale în concentrul 0-100
- ordonează descrescător
numerele naturale în
concentrul 0-100
Să efectueze - efectuează operaţii de 3
operaţii de adunare adunare în concentrul 0-30,
şi de scădere în fără trecere peste ordin
concentrul 0-30, - efectuează operaţii de scădere
fără trecere peste în concentrul 0-30, fără trecere
ordin peste ordin
Dezvoltarea Să stabilească - poziţionează obiecte în spaţiu 4
capacităţilor de poziţii relative ale
explorare/ obiectelor în spaţiu
investigare şi Să recunoască - identifică corect figurile 5
rezolvare de forme plane, să geometrice (cerc, pătrat,
probleme sorteze şi să triunghi, dreptunghi)
clasifice obiecte - desenează corect figurile
date sau desene, geometrice (cerc, pătrat,
după criterii diverse triunghi, dreptunghi)
Să sesizeze - identifică elementele unei 6
asocierea dintre mulţimi, când ştie regula de
elementele a două corespondenţă şi elementele

20
grupe de obiecte, celei de-a doua mulţimi
desene sau numere
mai mici ca 30, pe
baza unor criterii
date
Să continue modele - continuă modele repetitive 7
repetitive reprezentate prin obiecte,
reprezentate prin desene şi numere
obiecte, desene sau
numere mai mici
decât 10
Să exploreze - descompune numere mai 8
modalităţi de a mici ca 30
descompune
numere mai mici ca
30 în sumă sau - compune numere mai mici ca
diferenţă, folosind 30
obiecte, desene sau
numere
Să rezolve - rezolvă probleme de tipul 9
probleme care a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt
presupun o singură numere date
operaţie dintre cele
învăţate
Să formuleze oral - formulează probleme cu 10
exerciţii şi sprijin concret în desene
probleme cu
numere de la 0 la
30
Să măsoare - măsoară dimensiunile, 11
dimensiunile, capacitatea sau masa unor
capacitatea sau obiecte folosind unităţi de
masa unor obiecte măsură nestandard
folosind unităţi de
măsură nestandard
aflate la îndemâna
copiilor
Să recunoască orele - citeşte orele fixe pe ceas 12
fixe pe ceas
- cunoaşte zilele săptămânii
- cunoaşte lunile anului

Formarea şi Să verbalizeze - exprimă în cuvinte proprii 13


dezvoltarea modalităţile de modul de lucru folosit în
capacităţii de a calcul folosite în rezolvarea unor sarcini care
comunica rezolvarea unor solicită operarea cu obiecte,
utilizând probleme practice desene sau numere
limbajul şi de calcul
matematic

21
Dezvoltarea Să manifeste o - utilizează numerele în diverse 14
interesului şi a atitudine pozitivă şi situaţii concrete
motivaţiei disponibilitate faţă
pentru studiul şi de utilizarea
aplicarea numerelor
matematicii în Să conştientizeze - sesizează situaţiile în care 15
contexte variate utilitatea memorarea sau utilizarea unui
matematicii în viaţa număr este utilă
cotidiană

22
FIŞA 1

Scrie în tabelul de mai jos următoarele numere: 12, 37, 3, 20, 59, 88.

Z U

FIŞA 2

1. Scrie după dictare următoarele numere: (vezi ANEXA 1)

________________________________________________________________________

2. a) Încercuieşte mulţimea cu cele mai multe flori:

b) Încercuieşte mulţimea cu cei mai puţini brazi:

c) Încercuieşte mulţimea care are tot atâtea ceasuri cu prima mulţime:

23
3. Completează spaţiile libere cu numerele potrivite:

3, 4, 5, ___,___, 8, ___10

2, 4, 6, ____, 10, ____, 14,____,18

30, 31, 32, ____, ____, ____, 36

67, 66, 65, ____, ____, 62,____,60

30, 40, 50, ____, ____,80,____,100

4. Ordonează crescător următoarele numere: 75, 42, 7, 15, 91.


____________________________________________________________________________

5. Ordonează descrescător următoarele numere: 17, 89, 35, 6, 60.

_________________________________________________________________

FIŞA 3

1. Efectuează următoarele adunări:

5+4 = 10+ 6 = 20+ 7 =


4+3 = 4+15 = 5+24 =
8+2 = 13+12 = 23+ 6 =

2. Efectuează următoarele scăderi:

6-2 = 15- 4 = 26- 5 =


10-3 = 19-13 = 29-20 =
8-5 = 17-10 = 28- 8 =

24
FIŞA 4

Se dă pătratul de mai jos:

a) scrie în colţul drept sus numărul 6


b) scrie în colţul stâng jos numărul 10
c) scrie în interiorul pătratului numărul 14
d) scrie în exteriorul pătratului numărul 27

FIŞA 5
1. Colorează cu:
a) roşu – triunghiul
b) galben – pătratul
c) albastru – dreptunghiul
d) verde – cercurile

25
2. Desenează în spaţiul de mai jos:
- un pătrat
- un triunghi
- un cerc
- un dreptunghi

FIŞA 6

Desenează în diagrama alăturată pentru fiecare triunghi un pătrat şi scrie în casete


numerele corespunzătoare fiecărei mulţimi:

FIŞA 7

Observă regula şi continuă şirurile:

a)

________________________________________

b) 3 5 8 3 5 8 3 _________________________________________________

26
FIŞA 8

1. Descompune următoarele numere:

2. Compune următoarele numere:

FIŞA 9

1. Ioana are 11 de caiete. Alina are 15 caiete . Câte caiete au în total Ioana şi
Alina?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________

2. Marian are 28 de creioane colorate. Adi a luat 7 creioane.


Câte creioane are acum Marian?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________

27
FIŞA 10

Compune şi rezolvă, oral, câte o problemă pentru fiecare dintre imaginile de mai
jos: 1.

2)

FIŞA 11

Măsoară lungimea mesei cu ajutorul creionului.


Câte pahare cu apă sunt necesare pentru a umple o găletuşă?
Care lucru este mai greu: caietul sau ghiozdanul?

FIŞA 12

1.Spune ora indicată de fiecare ceas:

28
2. Astăzi este___________________________________
Ce zi a fost ieri?_______________________________
Ce zi va fi mâine?________________________________

3. În ce lună a anului suntem?____________________________


Ce lună a fost înainte de aceasta?_______________________
Ce lună urmează?_____________________________________

FIŞA 13

Ghiceşte numărul din fiecare exerciţiu. Spune cum ai făcut.

5+ =8 +6=9

8- =3 -3=2

FIŞA 14

Numără scaunele din această încăpere şi spune câţi elevi pot învăţa aici.

FIŞA 15

Spune:
- numărul străzii pe care locuieşti
- numărul etajului la care locuieşti
- câte zile are o săptămână
ANEXA 1

15,

29
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
MATEMATICĂ, CLASA I

FIŞA FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Scrie toate numerele în Scrie numerele în tabel, Scrie trei numere în tabel,
tabel, respectând locul respectând locul zecilor şi al respectând locul zecilor şi al
zecilor şi al unităţilor unităţilor, cu 1-2 erori unităţilor

2. Scrie corect toate numerele Scrie patru sau cinci numere Scrie corect trei numere
corect
Încercuieşte corect toate Încercuieşte corect două Încercuieşte corect doar o mulţime
mulţimile mulţimi
Completează corect toate Completează corect patru sau Completează corect trei şiruri de
şirurile de numere cinci şiruri de numere numere
Ordonează corect toate Ordonează corect patru Ordonează corect trei numere
numerele numere
Ordonează corect toate ordonează corect patru Ordonează corect trei numere
numerele numere
3. Efectuează corect toate Efectuează exerciţiile de Efectuează corect patru exerciţii de
exerciţiile de adunare adunare având două sau trei adunare
erori
Efectuează corect toate Efectuează exerciţiile de Efectuează corect patru exerciţii de
exerciţiile de scădere scădere având două sau trei scădere
erori
4. Scrie toate numerele în Scrie trei numere în locurile Scrie două numere în locurile
locurile indicate indicate indicate
5. Colorează corespunzător Colorează corespunzător trei Colorează corespunzător două
toate figurile geometrice figuri geometrice figuri geometrice
Desenează corect toate Desenează corect trei figuri Desenează corect două figuri
figurile geometrice geometrice geometrice
6. Desenează pentru fiecare Desenează patru pătrate în Desenează doar trei pătrate în
triunghi un pătrat şi scrie îndiagrama alăturată şi scrie diagrama alăturată şi scrie greşit
casete numerele corect numărul triunghiurilor numărul triunghiurilor şi pătratelor
corespunzătoare
7. Continuă corect elementele Continuă corect fiecare şir Completează doar şirurile începute
fiecărui şir până la capătul început şi mai reproduce încă

30
rândului un şir
8. Descompune corect toate Descompune corect trei Descompune corect două numere
numerele numere
Compune corect toate Compune corect trei numere Compune corect două numere
numerele
9. Scrie operaţia de adunare şi Scrie operaţia de adunare şi Rezolvă problema cu sprijin
află rezultatul corect greşeşte rezultatul
Scrie operaţia de scădere şi Scrie operaţia de scădere şi Rezolvă problema cu sprijin
află rezultatul corect greşeşte rezultatul
10. Compune şi rezolvă corect Compune corect o problemă Compune, cu sprijin, o problemă
o problemă cu operaţia de cu operaţia de adunare după cu operaţia de adunare după
adunare după imaginea imaginea dată, dar nu o imaginea dată
dată rezolvă
Compune şi rezolvă corect Compune corect o problemă Compune, cu sprijin, o problemă
o problemă cu operaţia de cu operaţia de scădere după cu operaţia de scădere după
scădere după imaginea dat imaginea dată, dar nu o imaginea dată
rezolvă
11. Cunoaşte şi utilizează Cunoaşte şi utilizează corect Cunoaşte şi utilizează corect doar
corect unităţile de măsură două dintre unităţile de una dintre unităţile de măsură
nestandard pentru lungime, măsură nestandard nestandard
capacitate, masă
12. Spune corect ora indicată Spune corect ora indicată de Spune corect ora indicată de un
de toate cele trei ceasuri două ceasuri singur ceas
Numeşte corect trei zile ale Numeşte corect două zile ale Numeşte corect doar o zi a
săptămânii săptămânii săptămânii
Numeşte corect trei luni ale Numeşte corect două luni ale Numeşte corect doar o lună a
anului anului anului
13. Ghiceşte toate numerele şi Ghiceşte numerele dar nu Ghiceşte numerele cu sprijin
explică cum a procedat explică cum a procedat
14. Spune corect numărul Spune corect doar numărul Numără scaunele cu sprijin
scaunelor şi al elevilor scaunelor
15. Spune corect numărul în Spune numărul corect doar în Spune numărul corect doar într-o
toate cele trei situaţii două situaţii situaţie

31
32

S-ar putea să vă placă și