Sunteți pe pagina 1din 10

Managementul calitatii totale

CONCEPTUL DE CALITATE
Termenul provine din limba latină, de la cuvântul
„qualis”, care poate fi tradus prin expresia „fel de a fi”.
Definitii:
* Philip Crosby (specialist calitolog american): Calitatea
= “gradul de conformitate cu necesitatile clientului”
* Joseph Juran (prof. american de origine romana):
Calitatea = „aptitudinea pentru utilizare”

Conceptul de calitate în economie se bazează


pe teoria semnificaţiei elaborată de Ioachim Von
Uexküll, corespunzător careia imaginea unui produs
este reprezentată de caracteristicile acestuia
Orientări actuale în definirea calităţii

 a) Orientarea spre produs


 b) Orientarea spre procesele de producţie
 c) Orientarea spre costuri
 d) Orientarea spre utilizator
Calitatea Totala
În perioada anilor `80, Feigenbaum lansează o nouă filosofie
asupra calităţii- Controlul Total al Calităţii (Total Quality Control).

- calitatea totală presupune satisfacerea continuă a cerinţelor


clienţilor în condiţiile unor costuri minime in conceptia lui
Corming
- calitatea totală este o noţiune mult mai largă decât calitatea
produsului sau serviciului şi se referă la satisfacerea nevoilor
clientului extern exprimate în termenii: calitatea produselor sau
serviciilor , livrarea în volumul cerut , la momentul şi la locul
dorit , la un cost
cât mai mic, în condiţiile unor relaţii agreabile şi eficiente cu
aceştia şi a unui sistem administrativ fără erori.
Managementul Calităţii Totale
 J. Koller defineşte TQM ca pe: ,,o modalitate
sistematică de conducere a unei organizaţii”. În
concepţia sa pentru aplicarea TQM, organizaţiile
trebuie mai întâi să-şi elaboreze strategii
corespunzătoare, să realizeze, prin metode specifice,
o schimbare în cultură şi infrastructură şi să
introducă metode şi tehnici prin care să mobilizeze şi
să motiveze toţi salariaţii pentru a colabora la
realizarea politicii şi obiectivelor calităţii în
organizaţie şi la îmbunătăţirea continuă a acesteia.
Principiile managementului calităţii
totale
Noul ISO 9000/2000, identifică următoarele opt principii ale
managementului calităţii,
ce pot contribui la realizarea obiectivelor de calitate într-un STE (sistem
tehnico- economic):

 1. Orientarea către client


 2. Poziţia de leader (leadership-ul)
 3. Implicarea personalului
 4. Abordarea prin proces.
 5. Abordarea sistemului de calitate ca proces managerial
 6. Îmbunătăţirea continuă a calităţii
 7. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor
 8. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii
Avantajele introducerii TQM in
organizatie

 A. Imbunatatirea profitului si a
competitivitatii
 B. Imbunatatirea eficientei structurilor

organizatorice
 C. Imbunatatirea satisfacerii clientilor
Principalele valori TQM
 1. Atitidinea fata de client sau intaietatea clientului
 2. Munca in echipa si cooperarea
 3. Necesitatea sprijinirii clientului intern (internalizarea relatiei
clientfurnizor)
 4. Multumirea clientului trebuie sa dirijeze toti indicatorii de eficienta ai
firmei
 5. Imbunatatirea pe termen lung trebuie sa fie preferata remedierilor rapide
 6. Considerarea faptelor si datelor ca element principal in obtinerea
solutiilor si nu a prezumtiilor si banuielilor
 7. Concentrarea pt gasirea solutiilor si nu pe cautarea greselilor
 8. Implicarea totala este elementul de succes al TQM
 9. TQM nu este un program separat
 10. TQM este un proces intensiv desfasurat asupra personalului
 11. Promovarea unui spirit de echipa si de angajare totala din partea
tuturor factorilor antrenati in imbunatatirea TQM
Metode şi tehnici de
îmbunătăţire continuă a
calităţii in managementul
japonez – studiu de caz
Concluzii:
 Absenţa calităţii costă scump. Efectuarea unei estimări a
costurilor aferente calităţii oferă adesea rezultate
surprinzătoare. Astfel avem de-a face cu un mijloc puternic
pentru a incita la acţiune persoanele implicate într-o anumită
activitate.

 În concluzie calitatea a devenit un atu primordial în


contextul concurenţial şi totodată condiţia de supravieţuire.
Calitatea este considerată ca funcţie-obiectiv în realizarea
obiectivelor şi indicatorilor de performanţă ai organizaţiei,
respectiv pentru sistemul calităţii, iar problema legată de
alegerea parametrilor în baza cărora se apreciază calitatea
este o problemă fundamentală.