Sunteți pe pagina 1din 82

8 Echipament electric

80B FARURI

80C BECURI CU XENON

82A ANTIDEMARAJ

83A INSTRUMENT TABLOU DE BORD

83C SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT

85A ŞTERGERE - SPĂLARE

86A RADIO AUTO

86B RADIOTELEFON

87C GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE

88A CABLAJ

X74

DECEMBRIE 2004 Edition Roumaine

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scrisă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2004


LAGUNA II FAZA II - Capitolul 8 CuprinsPagina

LAGUNA II FAZA II - Capitolul 8

Cuprins

80B FARURI 80C BECURI CU XENON

Aprindere automată lumini 80B-1 Calculator bec cu xenon:


Demontare - Remontare 80C-10
Lumini de zi 80B-2
Senzor faţă de reglare faruri:
Far cu halogen: Demontare - Demontare - Remontare 80C-11
Remontare 80B-3
Senzor spate de reglare
Far cu halogen: Reglare 80B-4 faruri: Demontare -
Becuri halogene: Înlocuire 80B-5 Remontare 80C-12

Proiector de ceaţă faţă:


Demontare - Remontare 80B-7

Motor de reglare în poziţie 82A ANTIDEMARAJ


faruri: Demontare -
Remontare 80B-8 Generalităţi 82A-1

Comandă de reglare în Descriere 82A-2


poziţie faruri: Demontare -
Funcţionare 82A-3
Remontare 80B-9
Antene pornire: Funcţionare 82A-6

Antenă pornire:
Demontare - Remontare 82A-7
80C BECURI CU XENON
Buton de pornire:
Faruri cu xenon: Descriere 80C-1 Demontare - Remontare 82A-10

Far cu xenon: Demontare - Zăvor electric coloană de


Remontare 80C-4 direcţie:
Demontare - Remontare 82A-11
Unitate de înaltă tensiune far
cu xenon: Demontare - Cititor de cartelă 82A-13
Remontare 80C-5

Faruri cu xenon: Reglare 80C-6

Bec cu xenon: Înlocuire 80C-7 83A INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Mecanism de reglare în
Tablou de bord: Demontare -
poziţie:
Remontare 83A-1
Demontare - Remontare 80C-9
Cuprins

83C SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT 86A RADIO AUTO

Navigare "model de bază al Antenă: Funcţionare 86A-6


gamei": Demontare -
Remontare 83C-1 Difuzor frecvenţe înalte:
Demontare - Remontare 86A-7
Ecran de navigare:
Demontare - Remontare 83C-2 Difuzoare faţă:
Demontare - Remontare 86A-8
Antenă: Demontare -
Remontare 83C-4 Difuzoare spate:
Demontare - Remontare 86A-9
Navigare "model de bază al
gamei": Cod de protecţie 83C-5

Navigare "model de bază al


gamei": Introducere cod de 86B RADIOTELEFON
protecţie 83C-6
Suport ansamblu combinat
Navigare "model de vârf al telefon: Demontare -
gamei": Tastatură 83C-8 Remontare 86B-1
Unitate centrală de Microfon "mâini libere":
comunicaţie: Demontare - Demontare - Remontare 86B-2
Remontare 83C-9

87C GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE


85A ŞTERGERE - SPĂLARE
Vehicul fără cheie: Descriere 87C-1
Pompă spălător geam:
Demontare - Remontare 85A-1 Vehicul fără cheie:
Funcţionare 87C-3
Spălător geam 85A-2
Antene deschidere 87C-8
Pompă spălător far:
Demontare - Remontare 85A-3 Antene deschidere:
Funcţionare 87C-9
Jiclor spălător far:
Demontare - Remontare 85A-4 Contactor deschidere hayon:
Demontare - Remontare 87C-10
Spălătoare faruri 85A-6
Broască hayon: Demontare -
Remontare 87C-11

Motor blocare uşiţă umplere


86A RADIO AUTO cu carburant: Demontare -
Remontare 87C-12
"model de bază al gamei":
Cod de protecţie 86A-1

"model de vârf al gamei":


Cod de protecţie 86A-2 88A CABLAJ

Ampli-tuner: Demontare - Priză diagnosticare 88A-1


Remontare 86A-3
Cablaj garnitură pavilion:
Afişaj 86A-4 Demontare - Remontare 88A-2
Antenă radio auto: Implantare calculatoare 88A-3
Demontare - Remontare 86A-5
FARURI
Aprindere automată lumini 80B
I - APRINDERE AUTOMATĂ LUMINI VEHICUL ÎN - rotiţi maneta de iluminare de două ori consecutiv de la
STAŢIONARE (ILUMINARE EXTERIOARĂ DE poziţia "0" la poziţia lumini de poziţie.
ÎNSOŢIRE)
Tabloul de bord emite un semnal sonor.
Vehiculele pot fi echipate cu aprinderea automată a
luminilor de întâlnire (motor oprit) pentru a permite
iluminarea în faţa vehiculului. Notă:

Această funcţie nu este posibilă decât cu contactul Pentru particularităţile de înlocuire a detectorului de
întrerupt şi funcţionează pe perioade temporizate de luminozitate, consultaţi85A, Ştergere/Spălare,
30 s (maxim 2 min). Detector de ploaie şi de luminozitate.

Activare
Activarea este efectuată cu ajutorul manetei de
iluminare:

- întrerupeţi contactul (cartelă scoasă),


- efectuaţi un apel lumini de drum cu ajutorul manetei
de iluminare,
- luminile de întâlnire sunt alimentate timp de 30 s.

Notă:
Fiecare apel lumini de drum prin manetă adaugă o
temporizare de 30 s (maxim 2 min).

Aprinderea luminilor de poziţie stopează funcţia.

II - APRINDERE AUTOMATĂ LUMINI VEHICUL ÎN


RULARE
Activarea sau inhibarea funcţiei este efectuată cu
ajutorul manetei de iluminare, dacă unitatea centrală
habitaclu este corect configurată (consultaţi 87B, Cutie
de Interconectare, Unitate centrală habitaclu
Configurare).

1 - Pentru a activa funcţia:

Cu motorul oprit sau nu,


- introduceţi cartela,
- puneţi contactul,

- rotiţi maneta de iluminare de două ori consecutiv de la


poziţia "0" la poziţia lumini de poziţie.
Tabloul de bord emite un semnal sonor.
Sistemul funcţionează în mod automat.

2 - Pentru a dezactiva funcţia:


Cu motorul oprit,
- introduceţi cartela,
- puneţi contactul,

80B-1
FARURI
Lumini de zi 80B
Material indispensabil

tester de diagnosticare

I - FUNCŢIONARE
Această funcţie, impusă pentru ţările scandinave,
aprinde luminile de poziţie şi luminile de întâlnire cu
motorul pornit fără acţionarea şoferului asupra
comenzii luminilor.
Funcţionarea luminilor de zi (lumini de mers) este
asigurată de unitatea centrală habitaclu.

II - CONFIGURARE
Configuraţi unitatea centrală habitaclu cu ajutorul
testerului de diagnosticare (consultaţi 87B, Cutie de
interconectare habitaclu, Configurare):
- intraţi în comunicaţie cu UCH,
- utilizaţi meniul « mod reparaţie» , « Scriere
configuraţie »,
- selectaţi linia CF118 « Tip unitate centrală
habitaclu »,
- selectaţi linia CF014 « Lumini de zi »,
- alegeţi « Cu » sau « Fără »,
- clicaţi pe « Validaţi »,
- verificaţi în meniul LC008 « Citire configuraţie » ca,
configurarea să fie bine efectuată.
- asiguraţi-vă că toate echipamentele vehiculului
funcţionează.

80B-2
FARURI
Far cu halogen: Demontare - Remontare 80B
ATENŢIE
Pentru farurile cu xenon, respectaţi obligatoriu
regulile de securitate (consultaţi 80C, Becuri cu 3
xenon, Far cu xenon).

DEMONTARE
Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi 5 5 A ,
Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă).
2

1
111455
Demontaţi şurubul de fixare inferioară (2) a farului.
Declipsaţi farul din centrorul său (3).
Debranşaţi conectorii farului.
Demontaţi farul.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

111454
Reglaţi farurile (consultaţi80B, Far, Far cu
halogen: Reglare).
Demontaţi şuruburile de fixare superioară (1) a
farului.

80B-3
FARURI
Far cu halogen: Reglare 80B
Material indispensabil

regloscope

Poziţionaţi vehiculul pe o suprafaţă plană şi


orizontală.

ATENŢIE
Nu strângeţi frâna de parcare.

Controlaţi şi puneţi sub presiune pneurile.


Asiguraţi-vă ca portbagajul vehiculului să fie gol.
Poziţionaţi comanda de reglare în poziţie la "0". 1
Aprindeţi luminile de întâlnire.
Plasaţi un regloscope în faţa vehiculului şi reglaţi-l
în funcţie de valoarea scrisă pe far - 1 %.
111451

2
111430
Efectuaţi reglarea manuală a farurilor fără a deplasa
vehiculul:
- acţionaţi şurubul (1) pentru reglajul vertical,
- acţionaţi şurubul (2) pentru reglajul orizontal.

80B-4
FARURI
Becuri halogene: Înlocuire 80B
DEMONTARE
2
Notă:
Pentru înlocuirea becurilor farurilor cu xenon,
consultaţi 80C, Becuri cu xenon, Becuri cu
xenon: Înlocuire.

I - BECURI LUMINI DE DRUM ŞI DE POZIŢIE

111429

Debranşaţi conectorii becurilor.

Deblocaţi agrafa (2).

Demontaţi becul luminii de drum.

Demontaţi becul luminii de poziţie prinzând clipsurile


1 duliei.

111430
Demontaţi capacul etanş (1). Notă:
Utilizaţi exclusiv becuri H1 omologate pentru
luminile de întâlnire.
Utilizaţi exclusiv becuri W5W omologate pentru
luminile de poziţie.

II - BECURI LUMINI DE ÎNTÂLNIRE

Demontaţi capacul gravat şi declipsaţi rezervorul de


lichid direcţie asistată pentru a permite accesul la
becul farului dreapta.

3
111430

Demontaţi capacul etanş (3).

80B-5
FARURI
Becuri halogene: Înlocuire 80B
4

111429
Debranşaţi conectorii becului.
Deblocaţi agrafa (4).
Demontaţi becul.

Notă:
Utilizaţi exclusiv becuri H 7 omologate pentru
luminile de drum.

III - BECURI SEMNALIZATOR DE DIRECŢIE

111430
Demontaţi dulia (5) (un sfert de tură spre exteriorul
vehiculului).

Notă:
Utilizaţi exclusiv becuri PY21W omologate pentru
semnalizatoarele de direcţie.

80B-6
FARURI
Proiector de ceaţă faţă: Demontare - Remontare 80B
DEMONTARE
Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi55A,
Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă).

111453
Efectuaţi reglarea proiectoarelor de ceaţă cu ajutorul
unei şurubelniţe.
111460
Debranşaţi conectorul.
Demontaţi şuruburile de fixare (1).

Notă:
Utilizaţi exclusiv becuri H11 omologate.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

80B-7
FARURI
Motor de reglare în poziţie faruri: Demontare - Remontare 80B
DEMONTARE Rotiţi mecanismul de acţionare cu o optime de tură
spre interiorul vehiculului.
Demontaţi farul (consultaţi 80B, Far, Far).
Branşaţi conectorul mecanismului de acţionare.
Slăbiţi şurubul de reglare a mecanismului de
acţionare (şase ture).
Procedaţi la reglarea farurilor (consultaţi 80B, Far,
Far cu halogen: Reglare).
4

3
1

5
111431

Debranşaţi conectorul mecanismului de acţionare.

Strângeţi şurubul de reglare (1) (şase ture maxim).

Exercitaţi o presiune (2).

Declipsaţi mecanismul de acţionare (3) cu o optime


de tură spre exteriorul vehiculului acţionând asupra
clipsului (4).

Decuplaţi rotula (5) a parabolei basculând uşor


mecanismul de acţionare.

REMONTARE

Notă:
Strângeţi şurubul de reglare a mecanismului de
acţionare cu şase ture pentru o înlocuire cu o
piesă nouă.

Demontaţi capacul etanş al becului luminii de drum.

Menţineţi parabola spre partea din spate a farului


trăgând de dulia becului.

Clipsaţi rotula în agrafa farului.

ATENŢIE
Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci
aşezată în canal.

80B-8
FARURI
Comandă de reglare în poziţie faruri: Demontare - Remontare 80B
DEMONTARE REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

111504

Declipsaţi capacul (1).

111503

Demontaţi şuruburile (2).

Extrageţi comanda frânei de parcare automată.

Debranşaţi conectorii.

Declipsaţi garnitura (3).

Debranşaţi conectorii.

Declipsaţi comanda platinei.

80B-9
BECURI CU XENON
Faruri cu xenon: Descriere 80C
Aceste vehicule sunt obligatoriu echipate cu: - spălătoare de faruri.
- un sistem de reglare automată a fasciculului luminos
al fiecărui far în funcţie de asietă, de acceleraţie, de
frânare şi de viteza vehiculului,

A
D

111693

(A) Senzor spate


Notă:
(B) Senzor faţă
(C) Calculator - Înălţimea fasciculului luminos variază în funcţie de
viteza vehiculului.
(D) Mecanism de acţionare
- Peste 30 km/h, bătaia de iluminare este mai
importantă.
IMPORTANT
Becurile nu conţin filament. Lumina acestor becuri este
- Este interzis să aprindeţi un bec care nu este generată începând cu cei doi electrozi dintr-un bec de
poziţionat în farul său (periculos pentru ochi). quartz care conţine un gaz la presiune ridicată (xenon)
- Becurile cu xenon funcţionează la o tensiune de şi mercur.
20000 V la aprindere apoi la 85 V alternativ în Fiecare far este prevăzut cu un modul înaltă tensiune
funcţiune. (modul electronic).
- Aşteptaţi ca ansamblul « modul înaltă tensiune » Modulul înaltă tensiune şi becul cu xenon pot fi
să fie rece înainte de demontare. înlocuite independent de far.
- Debranşaţi obligatoriu bateria începând cu borna
negativă înainte de orice intervenţie.

80C-1
BECURI CU XENON
Faruri cu xenon: Descriere 80C

1
2

5
3

1
2

6
3

111692

Pin Denumire

1 Mecanism de acţionare B

2 Modul xenon

3 Modul înaltă tensiune

4 Calculator

5 Senzor faţă

6 Senzor spate

Iluminarea luminilor de drum este completată de


becurile cu xenon:

- dacă luminile de întâlnire sunt stinse, becul cu xenon A


nu este alimentat, un apel luminos nu comandă decât
luminile de drum, 100274

- dacă luminile de întâlnire (becuri cu xenon) sunt (A) Electromagnet


aprinse, un apel luminos comandă luminile de drum şi (B) Sistem de modificare flux
un electromagnet (becul cu xenon rămâne aprins). (poziţie joasă pentru lumină de
Acest electromagnet are drept efect să modifice fluxul întâlnire; poziţie înaltă pentru
luminos al luminilor de întâlnire. lumină de drum)

80C-2
BECURI CU XENON
Faruri cu xenon: Descriere 80C
În caz de defecţiune a electromagnetului sau a Flux luminos lumină de drum
sistemului de modificare a fluxului, înlocuiţi farul.

I - CONTROL ELECTROMAGNET
În momentul unui apel luminos (lumini de întâlnire
stinse), aprinderea luminilor de drum trebuie să fie
însoţită de alimentarea electromagnetului (care poate fi
auzită).

II - CONTROL MODIFICARE FLUX LUMINOS

IMPORTANT
Nu vă plasaţi în faţa farurilor (periculoase pentru
ochi).

- Debranşaţi conectorii becurilor luminilor de drum.


- Plasaţi un regloscope în faţa farurilor.
- Aprindeţi luminile de întâlnire.
100277
- Puneţi maneta de iluminare în poziţia lumini de drum.
- Fluxul luminos trebuie să fie modificat.

Flux luminos lumină de întâlnire

100276

80C-3
BECURI CU XENON
Far cu xenon: Demontare - Remontare 80C
DEMONTARE - REMONTARE
Metoda de demontare-remontare a farurilor echipate
cu becuri cu xenon este identică cu cea a farurilor cu
halogen (consultaţi 80B, Far, far).

ATENŢIE
- Este interzis să aprindeţi un bec care nu este
poziţionat în farul său (periculos pentru ochi).
- Becurile cu xenon funcţionează la o tensiune de
20000 V la aprindere apoi la 85 V alternativ în
funcţiune.
- Aşteptaţi ca « modulul înaltă tensiune » să fie
rece înainte de demontare.
- Debranşaţi obligatoriu bateria înaintea oricărei
intervenţii.

Notă:
Efectuaţi obligatoriu o iniţializare a sistemului
becurilor cu xenon (consultaţi80C, Bec cu
xenon, Far cu xenon: Reglare) şi procedaţi la
reglarea farurilor.

80C-4
BECURI CU XENON
Unitate de înaltă tensiune far cu xenon: Demontare - Remontare 80C
ATENŢIE
- Este interzis să aprindeţi un bec care nu este
poziţionat în farul său (periculos pentru ochi).
- Becurile cu xenon funcţionează la o tensiune de
20000 V la aprindere apoi la 85 V alternativ în
funcţiune.
- Aşteptaţi ca « modulul înaltă tensiune » să fie rece
înainte de demontare.
- Debranşaţi obligatoriu bateria înaintea oricărei
intervenţii.

111492
DEMONTARE
Demontaţi şuruburile de fixare.
Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
Extrageţi unitatea de înaltă tensiune.
Demontaţi farul (consultaţi 80B, Far, Far).
Debranşaţi alimentarea unităţii de înaltă tensiune.
Plasaţi farul pe o lavetă curată pentru a nu-l zgâria.

REMONTARE
Înlocuiţi obligatoriu garnitura la fiecare demontare a
unităţii de înaltă tensiune.
Rebranşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

1 ATENŢIE
2 Efectuaţi obligatoriu o iniţializare a sistemului
becurilor cu xenon, consultaţi 80C, Becuri cu
xenon, Faruri cu xenon: Reglare.

111427
Demontaţi condensatorul (2) rotindu-l cu o optime de
tură în sens invers acelor de ceasornic (1).

80C-5
BECURI CU XENON
Faruri cu xenon: Reglare 80C
Plasaţi un regloscope reglat la - 1,3 % (valoare
înscrisă pe far) în faţa vehiculului.
Material indispensabil
Aprindeţi luminile de întâlnire.
tester de diagnosticare

regloscope

ATENŢIE
Orice operaţie asupra unui far cu xenon, asupra
unui senzor sau asupra unui element al trenurilor
rulante antrenează o iniţializare apoi o reglare a
farurilor.

Puneţi vehiculul pe o suprafaţă plană şi orizontală.


Controlaţi şi puneţi sub presiune pneurile.
Asiguraţi-vă ca portbagajul vehiculului să fie gol.

1
Notă:
- Nu strângeţi frâna de parcare.
- Nu urcaţi în vehicul pe durata operaţiei.
111452

REGLARE
Puneţi contactul. 1
Branşaţi testerul de diagnosticare.

Selectaţi de pe testerul de diagnosticare sistemul


« bec cu descărcare ».
Verificaţi absenţa defectului.
Lansaţi comanda CF001 « Calibrare calculator ».

Notă: 2
- Este posibil să verificaţi ca sistemul să fie 111430
iniţializat:
Procedaţi la reglarea farurilor:
• valoarea senzorului faţă citită de parametrul
PR017 « Înălţime faţă » trebuie să fie identică - şurub (1) pentru înălţime,
cu valoarea înălţimii faţă iniţiale (PR004), - şurub (2) pentru direcţie.
• valoarea senzorului spate citită de parametrul
PR018 « Înălţime spate » trebuie să fie
identică cu valoarea înălţimii spate iniţiale Notă:
(PR005).
Iniţializarea poate eşua:
- Iniţializarea sistemului este imposibilă:
- atunci când viteza vehiculului nu este nulă,
• dacă viteza vehicul este absentă sau nenulă,
- atunci când există un defect al senzorilor
• dacă poziţia unui senzor este în afara (semnal inexistent sau semnal incoerent),
toleranţei,
- atunci când nu există nici o configurare în
• dacă configurarea calculatorului nu este corect calculator (tip vehicul: Laguna II şi Laguna II
realizată. Break).

80C-6
BECURI CU XENON
Bec cu xenon: Înlocuire 80C
IMPORTANT
- Este interzis să aprindeţi un bec care nu este
poziţionat în farul său (periculos pentru ochi).
- Becurile cu xenon funcţionează la o tensiune de
20000 V la aprindere apoi la 85 V alternativ în
funcţiune.
- Aşteptaţi ca « modulul înaltă tensiune » să fie rece
înainte de demontare.
- Debranşaţi obligatoriu bateria înaintea oricărei
intervenţii.

Pentru înlocuirea unui bec cu xenon, demontaţi farul


(consultaţi 80C, Becuri cu xenon, Faruri cu xenon).

DEMONTARE

111438

Demontaţi becul cu atenţie.

REMONTARE
Luaţi becul de soclu (nu atingeţi becul cu degetele,
în caz contrar curăţaţi becul cu alcool şi cu o lavetă
moale nescămoşată).

111428 4
Demontaţi capacul de etanşeitate (1).

2
3
5

12398
111427
Demontaţi condensatorul (3) rotindu-l cu o optime de
tură în sens invers acelor de ceasornic (2). ATENŢIE
Becul nu trebuie sufere nici un şoc deoarece
conductorul extern (4) este foarte fragil şi nu
trebuie să fie deformat.

80C-7
BECURI CU XENON
Bec cu xenon: Înlocuire 80C
Poziţionaţi:
- becul (pintenul (5) trebuie să fie în faţa canalului
farului),
- condensator.

Notă:
- Efectuaţi obligatoriu iniţializarea sistemului
becurilor cu xenon şi procedaţi la reglarea
farurilor (consultaţi 80C, Becuri cu xenon,
Faruri cu xenon: Reglare).
- Utilizaţi exclusiv becuri D2S omologate.

80C-8
BECURI CU XENON
Mecanism de reglare în poziţie: Demontare - Remontare 80C
Clipsaţi rotula în agrafa farului.

Notă:
ATENŢIE
Mecanismele de acţionare a farurilor echipate cu
Rotula nu trebuie să fie numai în contact ci
becuri cu xenon sunt specifice.
aşezată în canal.

Rotiţi mecanismul de acţionare cu o optime de tură


DEMONTARE spre interiorul vehiculului.

Demontaţi farul (consultaţi 80B, Far, Far). Branşaţi conectorul mecanismului de acţionare.
Slăbiţi şurubul de reglare a mecanismului de
acţionare (şase ture).

4 Procedaţi la reglarea farurilor (consultaţi 80C,


Becuri cu xenon, Faruri cu xenon: Reglare).

3 1

5
111431

Debranşaţi conectorul mecanismului de acţionare.

Strângeţi şurubul de reglare (1) (şase ture maxim).

Exercitaţi o presiune (2).

Declipsaţi mecanismul de acţionare (3) cu o optime


de tură spre exteriorul vehiculului acţionând asupra
clipsului (4).

Decuplaţi rotula (5) a parabolei basculând uşor


mecanismul de acţionare.

REMONTARE

Notă:
Strângeţi şurubul de reglare a mecanismului de
acţionare cu şase ture pentru o înlocuire cu o
piesă nouă.

Demontaţi capacul etanş al becului cu xenon.

Menţineţi parabola spre partea din spate a farului


trăgând de modulul becului.

80C-9
BECURI CU XENON
Calculator bec cu xenon: Demontare - Remontare 80C
IMPORTANT ATENŢIE
- Este interzis să aprindeţi un bec care nu este Efectuaţi obligatoriu o iniţializare a sistemului
poziţionat în farul său (periculos pentru ochi). becurilor cu xenon, consultaţi 80C, Becuri cu
xenon, Faruri cu xenon: Reglare.
- Becurile cu xenon funcţionează la o tensiune de
20000 V la aprindere apoi la 85 V alternativ în
funcţiune.
- Aşteptaţi ca « modulul înaltă tensiune » să fie rece
înainte de demontare.
- Debranşaţi obligatoriu bateria înaintea oricărei
intervenţii.

DEMONTARE
Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

111491
Declipsaţi calculatorul (1).
Debranşaţi conectorii.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Rebranşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

80C-10
BECURI CU XENON
Senzor faţă de reglare faruri: Demontare - Remontare 80C
Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a senzorului
(8 N.m).
Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a 8 N.m ATENŢIE


senzorului Efectuaţi obligatoriu iniţializarea sistemului
becurilor cu xenon (consultaţi 80C, Becuri cu
Senzorul de înălţime faţă este situat în spatele roţii faţă
xenon, Faruri cu xenon: Reglare).
stânga.

DEMONTARE

18852
Demontaţi:
- agrafa extremităţii bieletei (1),
- şuruburile de fixare a senzorului (2).
Debranşaţi conectorul senzorului.
Demontaţi senzorul de înălţime.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ATENŢIE
Înlocuiţi agrafa extremităţii bieletei după fiecare
demontare.

80C-11
BECURI CU XENON
Senzor spate de reglare faruri: Demontare - Remontare 80C
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Cupluri de strângerem
ATENŢIE
şurub de fixare a 8 N.m Efectuaţi obligatoriu iniţializarea sistemului
suportului senzorului de becurilor cu xenon (consultaţi 80C, Becuri cu
înălţime spate xenon, Faruri cu xenon: Reglare).

Senzorul de înălţime spate este situat în spatele roţii


spate stânga.

18853

Demontaţi:

- agrafa extremităţii bieletei,

- piuliţa de fixare a suportului (1).

Debranşaţi conectorul (2).

Demontaţi:

- senzorul şi suportul său,

- şuruburile de fixare (3) a senzorului.

REMONTARE
Poziţionaţi senzorul împreună cu suportul său pe
vehicul.

ATENŢIE
Înlocuiţi agrafa extremităţii bieletei după fiecare
demontare.

Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului


senzorului de înălţime spate (8 N.m).

80C-12
ANTIDEMARAJ
Generalităţi 82A
Antidemarajul este comandat de un sistem de
autentificare a cartelei Renault cu cod evolutiv aleatoriu
(criptat V3).
Sistemul antidemaraj nu mai dispune de un cod de
depanare ci un cod de reparaţie atribuit pe viaţă
vehiculului în momentul fabricaţiei sale.
Acest sistem poate să conţină până la patru cartele
RENAULT maxim. Cartelele Renault cu telecomandă 1
« simplă » şi « mâini libere » sunt diferite şi nu pot fi
utilizate pe acelaşi vehicul.
În caz de pierdere sau furt al unui vehicul, o cartelă
Renault poate fi dezafectată. Ea va putea fi reatribuită
pe acelaşi vehicul dacă este necesar.

ATENŢIE
Cu acest sistem, înlocuirea mai multor elemente
(unitate centrală habitaclu şi cartelă Renault sau
unitate centrală habitaclu şi calculator de injecţie)
deodată este imposibilă. Aceste piese sunt vândute 23304
necodate.
Cartelele Renault sunt echipate cu o cheie de rezervă
În momentul înlocuirii unui element, unul dintre (1) care permite deschiderea uşii în caz de incident de
elementele sistemului trebuie să posede codul original funcţionare.
al vehiculului în memorie (consultaţi82A, Cartelele Renault livrate ca piese de schimb sunt
Antidemaraj, Programare). neiniţializate. Un protector este poziţionat în locul cheii
Codul înregistrat de elementele sistemului nu poate fi de rezervă.
şters.
Notă:
Notă: Este posibil să comandaţi o cheie de rezervă la
Pentru particularităţile unităţii centrale habitaclu magazinul de piese de schimb menţionând
(consultaţi87B, Cutie de interconectare numerele de securitate şi de identificare a
habitaclu). vehiculului.

Pentru particularităţile de deschidere-închidere a


deschiderilor mobile (consultaţi 87C, Gestionare
deschideri mobile).

82A-1
ANTIDEMARAJ
Descriere 82A

7
1

13

14
10
11 3
6
12 16

9 5 4 8 15

100269

Sistemul se compune din: - patru antene de pornire (14) racordate la cititorul de


cartelă (specific versiunii mâini libere),
- două cartele Renault (1) (sistemul poate să conţină
până la patru), - un avertizor sonor (15) (specific versiunii mâini libere,
neutilizat pentru funcţia antidemaraj),
- un cititor de cartelă (2),
- mânere şi broaşte (16) (specific versiunii mâini libere,
- o unitate centrală habitaclu (3), situată în habitaclu, neutilizate pentru funcţia antidemaraj).

- un martor luminos roşu antidemaraj (4),

- un calculator de injecţie (5),

- un zăvor electric coloană de direcţie (6),

- un buton de pornire (7),

- un calculator airbag (8),

- un calculator sistem antiblocare roţi (9),

- un senzor pedală de ambreiaj (10),

- un senzor de poziţie "punct mort" cutie de viteze (11),

- un senzor pedală de frână (1 2) (specific versiunii


mâini libere),

- două antene de gestionare a deschiderilor mobile (13)


(specific versiunii mâini libere, neutilizată pentru
funcţia antidemaraj),

82A-2
ANTIDEMARAJ
Funcţionare 82A
I - FUNCŢIONARE SIMPLĂ - Dacă semnalele emise de unitatea centrală habitaclu
şi cele emise de calculatorul de injecţie corespund,
Atunci când sistemul antidemaraj este operaţional,
unitatea centrală habitaclu autorizează pornirea
martorul luminos roşu al antidemarajului clipeşte.
motorului şi injecţia se deblochează.
Zăvorul electric al coloanei de direcţie este blocat.
Antidemarajul este activat câteva secunde după
întreruperea contactului. 1 - Cazuri particulare
- În momentul unei apăsări pe butonul de pornire sau - Dacă, calculatorul de injecţie sau zăvorul electric al
pe pedala de frână, unitatea centrală habitaclu coloanei de direcţie nu are nici un cod de referinţă în
interoghează cititorul de cartelă, cartela Renault fiind memorie, codul care este trimis se înscrie în memorie.
introdusă în cititorul de cartelă.
- Cititorul de cartelă recepţionează codul cartelei - Dacă există o problemă de coincidere a codurilor,
Renault introdus şi îl transmite unităţii centrale sistemul rămâne blocat. Martorul luminos roşu al
habitaclu. antidemarajului clipeşte sau se aprins continuu,
(consultaţi tabelul de aprindere martori luminoşi).
- Dacă, codul este autentificat de unitatea centrală
habitaclu, unitatea centrală habitaclu trimite un - Dacă unitatea centrală habitaclu este neiniţializată,
semnal codat la zăvorul electric al coloanei de direcţie martorul luminos al antidemarajului rămâne stins.
prin reţeaua multiplex.
- Dacă semnalul codat primit de zăvorul electric este
identic cu cel înscris în memorie, zăvorul electric ATENŢIE
deblochează coloana de direcţie şi trimite un mesaj de Atunci când bateria este puţin încărcată, căderea
confirmare la unitatea centrală habitaclu. de tensiune provocată de solicitarea demarorului
- Atunci când unitatea centrală habitaclu primeşte poate reactiva antidemarajul. Dacă tensiunea este
acest mesaj, unitatea centrală habitaclu stabileşte prea mică, pornirea este imposibilă, chiar
alimentarea « circulaţie » şi stinge martorul luminos împingând vehiculul.
roşu al antidemarajului.
- Atunci când alimentarea « circulaţie » este stabilită,
unitatea centrală habitaclu şi calculatorul de injecţie 2 - Tabel de aprindere martori luminoşi
îşi trimit semnale codate prin reţeaua multiplex.

Aprindere martor Contact Cauză posibilă


luminos pus

Clipitor Nu Antidemaraj în acţiune (nici o cartelă


recunoscută în cititorul de cartelă)

Clipitor rapid (cititorul Nu Cartelă nerecunoscută de cititorul de


de cartelă clipeşte în cartelă. Cartelă nu corespunde vehiculului
acelaşi timp) sau este dezafectată.

Continuu Nu Problemă de zăvor electric al coloanei de


direcţie sau de legătură multiplex.

Continuu Da Zăvorul electric al coloanei de direcţie


este deblocat.
Vehiculul prezintă o problemă de injecţie.

Continuu (3s) apoi Da Pornire motor.


stins

82A-3
ANTIDEMARAJ
Funcţionare 82A
II - FUNCŢIONARE « MÂINI LIBERE » 1 - Cazuri particulare
Atunci când sistemul antidemaraj este operaţional, - Cartela Renault « mâini libere » funcţionează cu
martorul luminos roşu al antidemarajului clipeşte. ajutorul unei baterii. În caz de nefuncţionare a bateriei,
Zăvorul electric al coloanei de direcţie este blocat: cartela poate fi introdusă în cititorul de cartelă.
Vehiculul funcţionează ca un vehicul « simplu » (fără
- În momentul unei apăsări pe butonul de pornire,
funcţia « mâini libere »).
vehiculul interoghează cartela prin antenele de
pornire (125 kHz). - Dacă, calculatorul de injecţie sau zăvorul electric al
coloanei de direcţie nu are nici un cod de referinţă în
- Cartela răspunde la o frecvenţă de 433 MHz sau
memorie, codul care este trimis se înscrie în memorie.
315 MHz (în funcţie de ţară).
- Dacă există o problemă de coincidere a codurilor,
- Codul cartelei este primit de unitatea centrală
sistemul rămâne blocat. Martorul luminos roşu al
habitaclu.
antidemarajului clipeşte sau se aprinde continuu şi
- Dacă, codul este autentificat de unitatea centrală tabloul de bord afişează mesaje. Consultaţi tabelul de
habitaclu, unitatea centrală habitaclu trimite un aprindere martori luminoşi.
semnal codat la zăvorul electric al coloanei de direcţie
- Dacă unitatea centrală habitaclu este neiniţializată,
prin reţeaua multiplex.
martorul luminos al antidemarajului clipeşte.
- Dacă semnalul codat primit de zăvorul electric este
identic cu cel înscris în memoria sa, zăvorul electric
deblochează coloana de direcţie şi trimite un mesaj de ATENŢIE
confirmare la unitatea centrală habitaclu. Atunci când bateria este puţin încărcată, căderea
- Atunci când unitatea centrală habitaclu primeşte de tensiune provocată de solicitarea demarorului
mesajul de la zăvorul electric al coloanei de direcţie, poate reactiva antidemarajul. Dacă tensiunea este
unitatea centrală habitaclu stabileşte alimentarea prea mică, pornirea este imposibilă, chiar
« circulaţie» şi stinge martorul luminos roşu al împingând vehiculul.
antidemarajului.
- Atunci când alimentarea « circulaţie » este stabilită, 2 - Tabel de aprindere martori luminoşi
unitatea centrală habitaclu şi calculatorul de injecţie
îşi trimit semnale codate prin reţeaua multiplex.
- Dacă semnalele emise de unitatea centrală habitaclu
şi cele emise de calculatorul de injecţie corespund,
unitatea centrală habitaclu autorizează pornirea
motorului şi injecţia se deblochează.

Aprindere martor Mesaj tablou de bord Contact Cauză posibilă


luminos pus

Clipitor Apăsaţi frâne + start sau Nu Antidemaraj în acţiune (nici o cartelă


debreiaţi recunoscută în cititorul de cartelă)

Clipitor Cititorul de cartelă scos din Nu Cartelă nerecunoscută de cititorul de


funcţiune sau cartelă cartelă. Cartelă nu corespunde vehiculului
nedetectată sau este dezafectată.

Clipitor Direcţie neblocată sau Nu Problemă de zăvor electric al coloanei de


cartelă nerecunoscută direcţie sau de legătură multiplex.

Continuu Injecţie defectă - antidemaraj Da Zăvorul electric al coloanei de direcţie este


defect deblocat.
Vehiculul prezintă o problemă de injecţie.

Continuu (3 s) apoi - Da Pornire motor.


stins

82A-4
ANTIDEMARAJ
Funcţionare 82A
III - CONDIŢII NECESARE LA PORNIRE MOTOR

1 - Particularităţi sistem « simplu »


- Cartelă în cititorul de cartelă,
- Transponder (integrat în cititorul de cartelă), zăvor
electric coloană de direcţie şi calculator de injecţie
autentificate,
- Pedală de ambreiaj debreiată sau pedală de frână
apăsată şi cutie de viteze mecanică la punctul mort,
- Pedală de frână apăsată şi cutie de viteze automată
în poziţia « Neutru » sau « Parcare ».

2 - Particularităţi sistem « mâini libere »


- Cartelă în zona de pornire,
- Cartelă, zăvor electric coloană de direcţie şi calculator
de injecţie autentificate,
- Pedală de ambreiaj debreiată sau pedală de frână
apăsată şi cutie de viteze mecanică la punctul mort,
- Pedală de frână apăsată şi cutie de viteze automată
în poziţia « Neutru » sau « Parcare ».

82A-5
ANTIDEMARAJ
Antene pornire: Funcţionare 82A

1
2

111849
Vehiculele echipate cu sistemul « mâini libere » dispun
de patru antene de pornire şi de alte două pentru
gestionarea deschiderilor mobile.
- antenele (1) şi (2) pentru detectarea cartelei (zonă
faţă) sunt situate una pe traversa planşei de bord şi
cealaltă în apropierea levierului de viteze.
- antena (3) pentru detectarea cartelei (zonă centrală)
este situată în partea spate a consolei centrale.
- antena (4) pentru detectarea cartelei (zonă spate)
este situată în spatele scaunelor spate sub mochetă.

Notă:
Versiunea break nu dispune de antena de
deschidere în bara paraşoc spate.
Pentru demontarea antenelor de gestionare a
deschiderilor mobile (consultaţi 87C, Gestionare
deschideri mobile, Antenă deschidere).

82A-6
ANTIDEMARAJ
Antenă pornire: Demontare - Remontare 82A
Demontarea antenelor este identică oricare ar fi
localizarea antenelor.

Detaliul demontării antenei din agrafa sa este prezentat


pe antena 3.

ATENŢIE
Agrafele de fixare a antenelor şi centrorul care
serveşte drept blocare sunt fragile; manipulaţi cu
2
atenţie.

DEMONTARE

I - ANTENA 1 (ZONĂ FAŢĂ)

Demontaţi planşa de bord (consultaţi83A,


Instrument tablou de bord, Planşă de bord).
111433
Efectuaţi o decupare a covorului (2) urmărind
ilustraţia de mai sus.

Notă:
Utilizaţi agrafe (referinţă 77 01 047 751) pentru a
refixa cele două părţi ale covorului.

111295
4
Debranşaţi conectorul.

Exersaţi o presiune în sus, parte conector, pentru a


scoate centrorul (1) din locaşul său. 3
Declipsaţi antena cu ajutorul unei mici şurubelniţe
plate şi culisaţi antena spre faţa vehiculului 111434
(consultaţi detaliu Antena 3).
Demontaţi conductele de ventilare în (3) şi (4).

II - ANTENA 2 (ZONĂ FAŢĂ)

Demontaţi consola centrală (consultaţi57A,


Accesorii interioare, Consolă centrală).

82A-7
ANTIDEMARAJ
Antenă pornire: Demontare - Remontare 82A

6
9

10
5

111435 111444
Demontaţi şuruburile de fixare (5) a platinei suport Exercitaţi o presiune (7), pentru a scoate centrorul
priză de diagnosticare. (8) din locaşul său.
Demontaţi parţial platina. Declipsaţi antena (9 ) cu ajutorul unei mici
şurubelniţe plate şi culisaţi antena (10).
Debranşaţi conectorul antenei.
Exercitaţi o presiune în sus, parte conector, pentru a
IV - ANTENA 4 (ZONĂ SPATE)
scoate centrorul din locaşul său.
Demontaţi covorul portbagajului (consultaţi 71A,
Declipsaţi antena (6 ) cu ajutorul unei mici
Garnisaj interior caroserie, Covor portbagaj).
şurubelniţe plate şi culisaţi antena spre stânga
(consultaţi detaliu Antena 3).

III - ANTENA 3 (ZONĂ CENTRALĂ)


Demontaţi consola centrală (consultaţi57A,
Accesorii interioare, Consolă centrală).

82A-8
ANTIDEMARAJ
Antenă pornire: Demontare - Remontare 82A

11

111441
Debranşaţi conectorul (11).
Exercitaţi o presiune în sus, parte conector, pentru a
scoate centrorul din locaşul său.
Declipsaţi antena cu ajutorul unei mici şurubelniţe
plate şi culisaţi antena spre dreapta (consultaţi
detaliu Antena 3).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Efectuaţi un test de funcţionalitate a sistemului.

82A-9
ANTIDEMARAJ
Buton de pornire: Demontare - Remontare 82A
DEMONTARE

18830
111206

Declipsaţi garnitura (1).

4
3

101923
2
Prindeţi clipsurile butonului de pornire (4) trecând pe
111207
deasupra coloanei de direcţie.
Trageţi volanul la maxim în poziţie joasă. Extrageţi butonul de pornire.

Defiletaţi şuruburile inferioare ale cochiliilor (2). Debranşaţi conectorul.

Declipsaţi cochilia superioară (3).


REMONTARE
Demontaţi ansamblul "cochilie superioară -
garnitură". Procedaţi în ordinea inversă demontării.

82A-10
ANTIDEMARAJ
Zăvor electric coloană de direcţie: Demontare - Remontare 82A
DEMONTARE
Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

şurub de fixare a 8 N.m


zăvorului coloanei de
direcţie

Zăvorul electric al coloanei de direcţie este fixat pe


coloana de direcţie.

ATENŢIE
Înaintea demontării zăvorului coloanei de direcţie,
blocaţi calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului 1
de diagnosticare (consultaţi88C, Airbag şi
pretensionatoare, Procedură de blocare
calculator airbag). Atunci când această funcţie
este activată, toate liniile de declanşare sunt 111294
inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de
bord se aprinde continuu (contact pus). Zăvorul
coloanei de direcţie este deblocat.
Demontarea zăvorului nu este posibilă decât dacă
coloana de direcţie este deblocată.

100231
Demontaţi şurubul de fixare (1) a zăvorului electric al
coloanei de direcţie rotind în sens orar.

Notă:
Şurubul de fixare a zăvorului electric al coloanei
de direcţie este cu pas inversat (pas pe stânga).
Zăvorul electric al coloanei de direcţie nu poate fi
demontat decât dacă a fost în prealabil deblocat.

82A-11
ANTIDEMARAJ
Zăvor electric coloană de direcţie: Demontare - Remontare 82A
Debranşaţi conectorul.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a zăvorului
coloanei de direcţie (8 N.m).

CODIFICARE ZĂVOR ELECTRIC COLOANĂ DE


DIRECŢIE

Notă:
Zăvorul electric este livrat necodat. Trebuie deci
să înregistraţi codul sistemului antidemaraj la
montarea sa pentru a autoriza punerea
contactului.

ATENŢIE
Calculatorul de injecţie păstrează codul
antidemaraj pe viaţă.
Este interzis să realizaţi teste cu un zăvor
electric, împrumutat de la magazinul de piese de
schimb sau de pe un alt vehicul, care trebuie apoi
să fie restituit.
Codul înregistrat nu poate fi şters.

Introduceţi cartela în cititorul de cartelă.


Apăsaţi pe butonul de pornire.
Scoateţi cartela din cititorul de cartelă pentru a
întrerupe contactul.

Notă:
- Zăvorul electric al coloanei de direcţie
blochează coloana de direcţie după câteva
secunde; el este atunci codat.
- Martorul luminos roşu al antidemarajului
clipeşte pentru a indica dacă funcţia
antidemaraj este activă.

82A-12
ANTIDEMARAJ
Cititor de cartelă 82A
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ms. 1544 Dispozitiv de demontare


radio auto-Carminat
Becker

Ms. 1373 Dispozitiv de demontare


radio auto Philips

DEMONTARE

111254
Declipsaţi scrumiera.

111256
Declipsaţi burduful.

3
111261
Demontaţi radioul auto cu ajutorul dispozitivului
2 (Ms. 1544) sau (Ms. 1373) (după nivelul de
echipare).
Demontaţi platina comenzii de climatizare (3).
Debranşaţi conectorul.

111255
Declipsaţi garnitura superioară a consolei centrale în
(1) şi (2).

82A-13
ANTIDEMARAJ
Cititor de cartelă 82A

4
111445
Declipsaţi cititorul de cartelă acţionând pe clipsurile
(4) şi (5).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

82A-14
INSTRUMENT TABLOU DE BORD
Tablou de bord: Demontare - Remontare 83A
DEMONTARE

111208

111206 Declipsaţi platina (3).

Declipsaţi garnitura (1).


5

2
4

111209
Declipsaţi garnitura tabloului de bord în (4), (5).
111207

Trageţi volanul la maxim, în poziţie joasă,

Defiletaţi şuruburile inferioare ale cochiliilor,

Declipsaţi cochilia superioară (2),

Demontaţi ansamblul «cochilie superioară,


garnitură » (2), (1),

Declipsaţi burduful garniturii (1 ) a cochiliei


superioare (2).

83A-1
INSTRUMENT TABLOU DE BORD
Tablou de bord: Demontare - Remontare 83A

111210
Demontaţi şurubul (6),
Declipsaţi:
- tabloul de bord (7),
- conectorii tabloului de bord,
Demontaţi tabloul de bord.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării,

Notă:
În momentul remontării ansamblului « cochilie
superioară, garnitură » (2), (1) :
- trageţi volanul la maxim, în poziţie joasă,
- fixaţi cochilia superioară,
- poziţionaţi garnitura (1),
- clipsaţi burduful garniturii (1 ) pe cochilia
superioară (2),
- clipsaţi garnitura (1).

Efectuaţi configurările necesare: (consultaţi 83A


instrument Tablou de Bord, Tablou de bord,
Configurare).

83A-2
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Navigare "model de bază al gamei": Demontare - Remontare 83C
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ms. 1544 Dispozitiv de demontare


radio auto-Carminat Becker

DEMONTARE

111546
Demontaţi radionavigarea cu ajutorul dispozitivului
(Ms. 1544).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Introduceţi codul de protecţie (consultaţi83C,
Sistem telematic încorporat, Navigare model de
bază al gamei introducere cod de protecţie).

83C-1
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Ecran de navigare: Demontare - Remontare 83C
DEMONTARE Ecran model de vârf al gamei.

ATENŢIE
Pentru a evita orice degradare, nu apăsaţi pe
4
faţada ecranului.

Ecran model de bază al gamei.


1

111266
Declipsaţi capacele (4).

5
111547
Declipsaţi:
- viziera ecranului (1),
- conectorii.

2
2

111265
Demontaţi şuruburile (5).
3

3
111550
Declipsaţi ecranul în (2), (3).

83C-2
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Ecran de navigare: Demontare - Remontare 83C
6

111264

Declipsaţi:

- viziera ecranului (6),

- conectorul.

8
8

9
9
111549

Demontaţi şuruburile (7).

Menţineţi clipsurile (8) distanţate cu ajutorul unui set


de cale 0,4 mm, 0,6 mm.

Declipsaţi ecranul în (9) păstrând clipsurile (8)


distanţate,

Demontaţi ecranul.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

83C-3
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Antenă: Demontare - Remontare 83C
DEMONTARE

111551

Demontaţi garnitura pavilionului (consultaţi71A,


Garnisaj interior caroserie, Garnitură pavilion).

111440

Demontaţi garnitura custodă (consultaţi71A,


Garnisaj interior caroserie, Garnitură custodă).

Declipsaţi conectorii (2).

Demontaţi:

- piuliţa (1),

- antena.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

83C-4
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Navigare "model de bază al gamei": Cod de protecţie 83C
Două componente ale sistemului sunt protejate printr- - recuperaţi precodul radionavigării compus dintr-o
un cod: literă şi din ultimele trei cifre situate sub codul de bare
în spatele radionavigării,
- introduceţi VIN-ul vehiculului şi precodul,
I - COD DE PROTECŢIE
- codul de ştergere este astfel obţinut.
Codul de protecţie din patru cifre este legat de
radionavigare. Acest cod este solicitat utilizatorului la
fiecare întrerupere a alimentării. Acest cod trebuie să ATENŢIE
fie introdus cu ajutorul satelitului de comandă. Afişajul
Numai schimbătoarele de CD-uri din faţadă sunt
indică « CODE » urmat de « 0000 ».
codate. Schimbătoarele din portbagaj nu sunt
codate.
- În caz de cod eronat, radionavigarea emite un semnal
sonor, afişează « CODE » şi se blochează (1 min
pentru prima eroare, 2 min pentru a doua eroare,
4 min pentru a treia eroare până la 32 min maxim. Notă:
- După prima introducere a codului, anumiţi parametri Radionavigarea începe o operaţie de schimbare a
sunt de programat (consultaţi NT 6011A, Navigare codurilor exclusiv cu schimbătorul după
model de bază al gamei, 83C, Navigare model de întreruperea alimentării.
bază al gamei: Parametraj). Aceşti parametri sunt
păstraţi atunci când bateria este debranşată.

- Radionavigarea poate funcţiona aproximativ 2 min cu


emisii regulate de bipuri fără introducerea codului.

II - COD SCHIMBAT ÎNTRE SCHIMBĂTORUL DE


CD-URI ŞI RADIONAVIGARE

1 - În caz de înlocuire a radionavigării exclusiv:

Introduceţi codul noii radionavigări.

Introduceţi codul CD (codul vechii radionavigări cu care


schimbătorul era conectat înainte).

2 - În caz de înlocuire a schimbătorului de CD-uri


exclusiv:

Dacă schimbătorul de CD-uri este nou, codul


sistemului este înregistrat automat.

Dacă schimbătorul a fost deja conectat la un sistem de


navigare:

- Introduceţi codul CD (codul vechii radionavigări cu


care schimbătorul era conectat înainte).

- în caz de pierdere a codului vechii radionavigări, codul


de legătură poate fi şters printr-un cod de ştergere.

Pentru a obţine codul de ştergere:

- conectaţi calculatorul la RENAULT NET,

- gestionare coduri,

- cod radio auto,

83C-5
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Navigare "model de bază al gamei": Introducere cod de protecţie 83C
ALP 1 Afişajul indică: "CODE" sau "CD CODE"

Introducere cod de securitate.

Radionavigarea emite bipuri la fiecare secundă la


prima instalare.
Radionavigarea afişează <<CODE>> apoi
<<0000>>.

da

Introduceţi prima cifră cu ajutorul moletei comenzii


la volan.

Validaţi cifra printr-o apăsare scurtă pe tasta


inferioară a comenzii la volan.

Introduceţi celelalte trei cifre urmând aceeaşi


metodă.

Validaţi codul de securitate printr-o apăsare lungă


pe tasta inferioară a comenzii la volan.
da
Radionavigarea afişează <<CODE>> Încercaţi din nou introducerea codului
şi <<0000>>?

nu

Radionavigarea funcţionează corect

83C-6
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Navigare "model de bază al gamei": Introducere cod de protecţie 83C
ALP 2 Afişajul indică "CD CODE"

Radionavigarea afişează « ERROR CD »,


« CD CODE » apoi « CD-0000 »

Introducere a codului vechii radionavigări conectate


la acest schimbător.

Introduceţi prima cifră cu ajutorul moletei comenzii


la volan.

Validaţi cifra printr-o apăsare scurtă pe spatele


moletei.

Introduceţi celelalte trei cifre urmând aceeaşi


metodă.

Validaţi codul de securitate printr-o apăsare lungă


pe spatele moletei.

Codul schimbătorului corespunde codului nu Radionavigarea afişează mesajul « ERROR » apoi


radionavigării? « CD CODE ». Dacă problema persistă, introduceţi
codul de ştergere.

da

Schimbătorul de CD-uri şi radionavigarea


funcţionează corect.

83C-7
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Navigare "model de vârf al gamei": Tastatură 83C
DEMONTARE

111446
111256 Declipsaţi tastatura de comandă în (3).
Declipsaţi burduful levierului de viteze.
REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

1
2

111255
Declipsaţi:
- partea superioară a consolei centrale (1), (2).
- conectorii.
Demontaţi partea superioară a consolei centrale.

83C-8
SISTEM TELEMATIC ÎNCORPORAT
Unitate centrală de comunicaţie: Demontare - Remontare 83C
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ms. 1373 Dispozitiv de demontare


radio auto Philips

DEMONTARE

111262
Demontaţi unitatea centrală de comunicaţie (1) cu
ajutorul dispozitivului (Ms. 1373)
Debranşaţi conectorii.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Introduceţi codul de protecţie în caz de înlocuire a
unităţii centrale de comunicaţie (consultaţi 83C,
Sistem telematic încorporat, Navigare model de
vârf al gamei, cod de protecţie).

83C-9
ŞTERGERE - SPĂLARE
Pompă spălător geam: Demontare - Remontare 85A
Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi55A,
Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă).

111457
Debranşaţi conectorul (1) al pompei spălătorului de
geam.
Reperaţi cele două conducte (2) înainte de a le
debranşa.
Demontaţi pompa.

Notă:
Pentru a demonta rezervorul, demontaţi:
- pompa spălătorului de geam,
- pompa spălătorului de far (în funcţie de nivelul
de echipare),
- şurubul de fixare (3) a rezervorului.
Extrageţi rezervorul spre spatele vehiculului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

85A-1
ŞTERGERE - SPĂLARE
Spălător geam 85A
Acest vehicul este echipat cu o pompă electrică
bidirecţională care permite să alimentaţi cu lichid
plecând de la acelaşi rezervor, fie spălătorul de geam
faţă, fie spălătorul de geam spate în funcţie de
alimentarea electrică a celor doi pini ai conectorului.
Spălătoarele de geam faţă şi spate sunt pilotate direct
de maneta ştergătorului de geam.
Două cazuri sunt prezente: A şi B.

2 1

4 3

20389
A: Conducta este alimentată prin capul de
racordare 3, spălătorul de geam faţă funcţionează
Pin Denumire

1 Masă

2 + 12 V

B: Conducta este alimentată prin capul de


racordare 4, spălătorul de geam spate funcţionează
Pin Denumire

1 + 12 V

2 Masă

85A-2
ŞTERGERE - SPĂLARE
Pompă spălător far: Demontare - Remontare 85A
Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi55A,
Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă).

111457
Debranşaţi conectorul (1) al pompei spălătorului de
far.
Debranşaţi conducta (2).
Demontaţi pompa.

Notă:
Pentru a demonta rezervorul, demontaţi:
- pompa spălătorului de geam,
- pompa spălătorului de far (în funcţie de nivelul
de echipare),
- şurubul de fixare (3) a rezervorului.
Extrageţi rezervorul spre spatele vehiculului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

85A-3
ŞTERGERE - SPĂLARE
Jiclor spălător far: Demontare - Remontare 85A
DEMONTARE
Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi55A,
Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă).

111410
Debranşaţi racordul (1) al conductei de alimentare.
111419
Declipsaţi obturatorul (5) al spălătorului de far.

3 3

4
2
6

111459
Debranşaţi conducta (2).
111420
Demontaţi şuruburile de fixare (3) a jiclorului
spălătorului de far. Demontaţi:

Declipsaţi jiclorul în (4). - clipsul (6),

Extrageţi jiclorul prin partea superioară a barei - jiclorul.


paraşoc.

85A-4
ŞTERGERE - SPĂLARE
Jiclor spălător far: Demontare - Remontare 85A
REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Notă:
Este posibil să adaptaţi spălătoare de faruri pe o
bară paraşoc faţă neechipată, un marcaj este
prezent pe bara paraşoc: pentru găurire şi
adaptare, consultaţi 55A, protecţii exterioare,
Bară paraşoc faţă.

85A-5
ŞTERGERE - SPĂLARE
Spălătoare faruri 85A
Pompa spălătoarelor de faruri (1) este comandată prin
unitatea centrală habitaclu.
Notă:
Atunci când comanda spălătorului de geam este
acţionată şi luminile de drum sau de întâlnire sunt Numai vehiculele echipate cu spălătoare de faruri
aprinse, unitatea centrală habitaclu pilotează releul dispun de un senzor de nivel de lichid (2).
pompei spălătoarelor de faruri (releul R30 de pe cutia
siguranţe relee habitaclu opţional, situat în spatele
compartimentului de depozitare, consultaţi NT
Schemă electrică, Laguna II, cod organ 1619).

111410
Jicloarele sunt alimentate simultan de pompă.
Racordul conductei de alimentare (3 ) permite
demontarea barei paraşoc.

111457

111458

85A-6
RADIO AUTO
"model de bază al gamei": Cod de protecţie 86A
Radioul auto este protejat printr-un cod de patru cifre.
Acest cod este solicitat utilizatorului după fiecare
debranşare a conectorilor sau a bateriei. Acest cod
trebuie să fie introdus cu ajutorul satelitului de
comandă sau prin tastatura radioului auto. Afişajul
indică « CODE » urmat de « 0000 ».

INTRODUCERE COD

1 - Prin comanda la volan

Pentru a valida introducerea unei cifre, apăsaţi pe tasta


inferioară a comenzii.

2 - Prin tastatura radioului auto

1 2 3

4 5 6
18627

Introduceţi cifrele cu tastele (1) până la (4) apoi validaţi


cu tasta (6).

- În caz de cod eronat, radioul auto emite un semnal


sonor, afişează « cod » şi se blochează (1 min pentru
prima eroare, 2 min pentru a doua eroare, 4 min
pentru a treia eroare până la 32 min maxim.

- După prima introducere a codului, anumiţi parametri


sunt de programat (consultaţi NT 3701A, Radio auto
model de bază al gamei, 86A, Radio auto:
Configurări-Parametraj). Aceşti parametri sunt
păstraţi atunci când bateria este debranşată.

- Modul bruiat poate fi restabilit prin apăsarea simultană


a tastelor (2) şi (5) punând aparatul sub tensiune.
Aşteptaţi apoi aproximativ 2 min.

- Radioul auto poate funcţiona aproximativ 2 min cu


emisii regulate de bipuri fără introducerea codului.

86A-1
RADIO AUTO
"model de vârf al gamei": Cod de protecţie 86A
Introduceţi codul CD (codul vechiului amplituner cu
care schimbătorul era conectat înainte).

2 - În caz de înlocuire a schimbătorului de CD-uri


1 exclusiv:

2 6 Dacă schimbătorul de CD-uri este nou, codul


5 sistemului este înregistrat automat.
3
4 Dacă schimbătorul a fost deja conectat la un
amplituner:
- Introduceţi codul CD (codul vechiului amplituner cu
care schimbătorul era conectat înainte).
- în caz de pierdere a codului vechiului amplituner,
codul de legătură poate fi şters printr-un cod de
ştergere.
Pentru a obţine codul de ştergere:
- conectaţi calculatorul la RENAULT NET,
- gestionare coduri,
100794
- cod radio auto,
Două componente ale sistemului sunt protejate printr- - recuperaţi precodul amplituner-ului compus dintr-o
un cod: literă şi din ultimele trei cifre situate sub codul de bare
în spatele amplituner-ului,
I - COD DE PROTECŢIE - introduceţi VIN-ul vehiculului şi precodul,

Codul de protecţie din patru cifre este legat de - codul de ştergere este astfel obţinut.
amplituner. Acest cod este solicitat utilizatorului la
fiecare întrerupere a alimentării. Acest cod trebuie să
fie introdus cu ajutorul satelitului de comandă. Afişajul ATENŢIE
indică « CODE » urmat de « 0000 ». Numai schimbătoarele de CD-uri din faţadă sunt
codate. Schimbătoarele din portbagaj nu sunt
- În caz de cod eronat, radioul auto emite un semnal codate.
sonor, afişează « CODE » şi se blochează (1 min
pentru prima eroare, 2 min pentru a doua eroare,
4 min pentru a treia eroare până la 32 min maxim.

- După prima introducere a codului, anumiţi parametri


sunt de programat (consultaţi NT 3702A, Radio auto
model de vârf al gamei, 86A, Radio auto:
Configurări-Parametraj). Aceşti parametri sunt
păstraţi atunci când bateria este debranşată.

- Modul bruiat poate fi restabilit prin apăsarea simultană


a tastelor (2) şi (5) punând aparatul sub tensiune.
Aşteptaţi aproximativ 2 min.

- Radioul auto poate funcţiona aproximativ 2 min cu


emisii regulate de bipuri fără introducerea codului.

II - COD SCHIMBAT ÎNTRE SCHIMBĂTORUL DE


CD-URI ŞI AMPLITUNER

1 - În caz de înlocuire a amplituner-ului exclusiv:

Introduceţi codul noului amplituner.

86A-2
RADIO AUTO
Ampli-tuner: Demontare - Remontare 86A
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ms. 1373 Dispozitiv de demontare


radio auto Philips

DEMONTARE
3

111284
Demontaţi:
- şuruburile (3),
- suportul amplituner-ului.
Declipsaţi conectorii.
111286
Demontaţi şurubul (1).

19306
Demontaţi amplituner-ul din suportul său cu ajutorul
dispozitivului (Ms. 1373).
111287
Declipsaţi (2) garnitura compartimentului de
depozitare. REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
introduceţi codul de protecţie (consultaţi 86A, Radio
auto model de vârf al gamei, Cod de protecţie).

86A-3
RADIO AUTO
Afişaj 86A
DEMONTARE

111547

Declipsaţi:
- viziera ecranului (1),
- conectorii.

2 2

3
111550
Declipsaţi ecranul în (2), (3).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

86A-4
RADIO AUTO
Antenă radio auto: Demontare - Remontare 86A
Antena serigrafiată este situată: 2 - Versiune break.

- pe partea superioară a lunetei spate pentru versiune


berlină,
- pe custoda spate dreapta pentru versiunea break.
Sistemul necesită un amplificator alimentat de radioul
auto situat:

- sub garnitura hayonului pentru versiunea berlină,


- sub garnitura custodă spate dreapta pentru versiunea
break.

DEMONTARE

AMPLIFICATOR ANTENĂ SERIGRAFIATĂ.

1 - Versiune Berlină.

111552

Demontaţi:
- şurubul de fixare a garniturii custodă spate dreapta.
- parţial chederul portbagajului şi de ancadrament al
uşii spate.
Declipsaţi parţial garnitura custodă spate dreapta.
Debranşaţi conectorii.
Demontaţi:
- şurubul amplificatorului antenei,
- amplificatorul antenei

Notă:
Pentru demontarea antenei demontaţi geamul
custodă spate (consultaţi 54A, geamuri, geam
18551 custodă spate).
Demontaţi partea centrală superioară a garniturii de
ancadrament a lunetei cu ajutorul cleştelui de REMONTARE
degrafat.
Procedaţi în ordinea inversă demontării.
Debranşaţi conectorii.
Demontaţi:

- şurubul amplificatorului antenei,


- amplificatorul antenei

Notă:
Pentru demontarea antenei demontaţi geamul
lunetei spate (consultaţi 54A, geamuri, geam
lunetă spate).

86A-5
RADIO AUTO
Antenă: Funcţionare 86A
Vehiculele sunt echipate cu unul din cele trei nivele de
antene specifice recepţiei:
- radio auto,
- radio auto + telefon,
- radio auto + telefon + navigare.

Antena Radio serigrafiată este situată:


- pe geamul lunetei spate pentru versiunea Berlină,
- pe geamul custodă pentru versiunea Break.

Antena utilizează un amplificator situat:


- sub partea centrală superioară a garniturii de
ancadrament a lunetei spate pentru versiunea
Berlină,
- sub garnitura custodă spate dreapta pentru versiunea
break.

Amplificatorul este alimentat prin:


- radioul auto pentru vehiculele neechipate cu asistenţă
la navigare,
- unitatea centrală de comunicaţie pentru vehiculele
echipate cu asistenţă la navigare (consultaţi
NT 6011A, Sistem telematic încorporat, Navigare
model de bază al gamei: Generalităţi).

86A-6
RADIO AUTO
Difuzor frecvenţe înalte: Demontare - Remontare 86A
DEMONTARE II - DIFUZOARE FRECVENŢE ÎNALTE SPATE

I - DIFUZOARE FRECVENŢE ÎNALTE FAŢĂ

3
1

111502

Demontaţi grila (3) a difuzorului spate.


111282
Declipsaţi grila (1) a difuzorului de frecvenţe înalte.

111501
Demontaţi difuzorul de frecvenţe înalte (4),
111281 Declipsaţi conectorul.
Demontaţi difuzorul de frecvenţe înalte (2).
Declipsaţi conectorul. REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

86A-7
RADIO AUTO
Difuzoare faţă: Demontare - Remontare 86A
DEMONTARE

111499

Declipsaţi grila difuzorului (1).

111500

Demontaţi:

- şuruburile (2) ale difuzorului faţă,

- difuzorul faţă.

Declipsaţi conectorul.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

86A-8
RADIO AUTO
Difuzoare spate: Demontare - Remontare 86A
DEMONTARE

111502

Demontaţi grila (1) a difuzorului spate.

111501

Demontaţi:

- şuruburile (2) ale difuzorului spate,

- difuzorul spate.

Declipsaţi conectorul.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

86A-9
RADIOTELEFON
Suport ansamblu combinat telefon: Demontare - Remontare 86B
DEMONTARE

4 1

111778
Demontaţi consola centrală (consultaţi57A,
Accesorii interioare, Consolă centrală).
Declipsaţi:
111498
- conectorii suportului ansamblului combinat telefon,

Notă:
Pentru a declipsa conectorul antenei din suportul
ansamblului combinat telefon:
- menţineţi partea mică (1) a conectorului,
- aduceţi partea mare (2) spre partea mică (1)
în (3),
- menţineţi partea mare (2) a conectorului pe
partea mică (1),
- trageţi partea mică a conectorului în (4). 6

111258

Declipsaţi conectorul prizei de accesorii (6).

Demontaţi:
- priza de accesorii (6),
- şuruburile suportului ansamblului combinat telefon
(5),

- cablajul suportului ansamblului combinat telefon,


- suportul ansamblului combinat telefon.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

86B-1
RADIOTELEFON
Microfon "mâini libere": Demontare - Remontare 86B
DEMONTARE

111496
Demontaţi garnitura pavilionului (consultaţi71A,
Garnisaj interior caroserie, Garnitură pavilion).
Declipsaţi:
- conectorul microfonului,
- microfonul.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

86B-2
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Vehicul fără cheie: Descriere 87C
Sistemul de gestionare a deschiderilor mobile care - zăvor coloană de direcţie care permite blocarea
echipează vehiculul fără cheie este compus din: mecanică a volanului de direcţie,

- unitatea centrală habitaclu, - motoare de blocare - deblocare a deschiderilor mobile


(integrate în broaşte),
- cartele Renault specifice care conţin două butoane în
versiunea « simplă » şi trei butoane în versiunea
- două antene specifice de detectare a cartelei Renault
« mâini libere »,
(versiune « mâini libere ») situate în bara paraşoc
- un cititor de cartelă necodat (receptor radiofrecvenţă spate (numai pe berlină) şi în garnitura pavilionului,
şi transponder în versiunea « simplă ») şi un cititor de
cartelă necodat (receptor transponder în versiunea - senzori de prezenţă şi de mişcare integraţi în
« mâini libere »), mânerele uşii (versiune « mâini libere »),

- un buton cu impulsuri care permite pornirea şi oprirea - broaşte uşi specifice pentru funcţiile securitate copil şi
motorului, superblocare (în funcţie de versiune).

19043

Pentru particularităţile unităţii centrale habitaclu, La fabricaţie, două cartele Renault sunt alocate
(consultaţi 87B, Cutie de interconectare habitaclu, vehiculului. În funcţie de nivelul de echipare, vehiculul
Unitate centrală habitaclu: Generalităţi). poate fi echipat:
- fie cu două cartele Renault cu două butoane (fără
Pentru particularităţile unităţii de protecţie şi de sistem "mâini libere"),
comutaţie, (consultaţi 87G, Cutie de interconectare
- fie cu două cartele Renault echipate cu un sistem
motor, Unitate de protecţie şi de comutaţie:
"mâini libere" (trei butoane).
Generalităţi).

Pentru particularităţile cititorului de cartelă şi ale


butonului de pornire, (consultaţi 82A, Antidemaraj).

87C-1
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Vehicul fără cheie: Descriere 87C
I - CARTELĂ RENAULT CU TELECOMANDĂ II - CARTELĂ RENAULT "MÂINI LIBERE"

18249 23303

Cartelele Renault cu telecomandă cu două butoane Acest sistem permite deschiderea şi închiderea
sunt echipate cu: deschiderilor mobile fără acţiune asupra telecomenzii
radiofrecvenţă.
- o unitate electronică codată care funcţionează fără
baterie, care permite să comandaţi antidemarajul, El permite de asemenea invitaţia la pornire a
vehiculului, fără a fi obligat să prezinte cartela Renault
- o telecomandă radiofrecvenţă care permite să
în cititorul de cartelă.
comandaţi blocarea sau deblocarea deschiderilor
mobile. Cartela "mâini libere" poate fi recunoscută prin
prezenţa unui al treilea buton (1) care permite să
Codul radiofrecvenţă transmis de cartelele Renault
aprindeţi luminile cu motorul oprit.
este evolutiv pentru a evita o eventuală copiere.
Cu acest sistem, resincronizarea telecomenzilor este
realizată automat. Notă:
Funcţia telecomandă este utilizată exclusiv pentru Dacă bateria vehiculului este slab încărcată, este
blocarea şi deblocarea deschiderilor mobile (nici o imposibil să deblocaţi zăvorul coloanei de direcţie.
acţiune asupra antidemarajului). Pornirea prin împingerea vehiculului este
imposibilă.

Notă:
Unitatea centrală habitaclu poate să gestioneze
patru coduri diferite (patru cartele Renault maxim).

87C-2
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Vehicul fără cheie: Funcţionare 87C
I - FUNCŢIONARE CARTELE RENAULT CU
TELECOMANDĂ "SIMPLĂ"

4
1

19242

Pentru a funcţiona, acest sistem utilizează:


- o cartelă Renault cu telecomandă (două butoane) (1),
- un receptor radiofrecvenţă integrat în cititorul de
cartelă (2),
- o unitate electronică de comandă integrată în unitatea 9
centrală habitaclu (3),
- un buton de pornire (4),
- broaştele uşii,
- un martor luminos roşu de blocare a uşilor,
- avertizoarele de direcţie,
8
- calculatorul de injecţie (5),
- senzorii (6) ai pedalei de ambreiaj şi de poziţie "punct
mort" ai cutiei de viteze pentru antidemaraj,
- zăvorul electric al coloanei de direcţie (7) pentru
antidemaraj.

18249
Cartela Renault cu telecomandă "simplă" conţine două
butoane:
- un buton de blocare (8),

87C-3
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Vehicul fără cheie: Funcţionare 87C
- un buton de deblocare (9). Anumite vehicule (versiune direcţie pe partea dreaptă)
sunt echipate cu funcţia "superblocare" care
Pentru a bloca uşile vehiculului, apăsaţi pe butonul blochează uşile astfel încât să interzică deschiderea
închidere. din interior a vehiculului. Pentru superblocarea
vehiculului, efectuaţi două apăsări succesive pe
Blocarea uşilor prin telecomandă poate fi vizualizată butonul închidere (8 ). Această funcţie utilizează
prin două clipiri ale luminilor de avarie (dacă toate uşile motoare de blocare suplimentare şi specifice. Starea
sunt bine închise). Martorul luminos roşu de blocare de superblocare este materializată printr-o clipire
este aprins. succesivă a luminilor de avarie.
Dacă una sau mai multe uşi sunt închise greşit, luminile Vehiculele cu direcţie pe partea dreaptă pot fi echipate
de avarie rămân stinse în momentul blocării cu cu deschiderea uşă şofer separat. Această funcţie
telecomanda. permite să nu deblocaţi decât uşa şoferului şi
portbagajul în momentul unei apăsări pe cartela
Pentru a debloca uşile vehiculului, apăsaţi pe butonul Renault. Este nevoie de două apăsări succesive pentru
deschidere. a deschide toate uşile.
Deblocarea uşilor prin telecomandă poate fi vizualizată Pentru vehiculele echipate cu macara geam cu
printr-o clipire a luminilor de avarie. comandă cu impulsuri sau cu trapă de aerisire
electrică, o apăsare lungă pe butonul închidere
permite închiderea tuturor deschiderilor mobile
Notă: (acestea trebuie să fi fost iniţializate).

Clipirea luminilor de avarie în momentul solicitării Dacă o uşă este închisă greşit în momentul apăsării pe
telecomenzilor este pilotată de unitatea centrală butonul închidere, uşile se blochează apoi se
habitaclu. deblochează automat.

Butonul de blocare centralizată a uşilor este inhibat II - FUNCŢIONARE CARTELE RENAULT "MÂINI
atunci când uşile au fost blocate cu telecomanda. LIBERE"

16
10

22

11

23 25

20
19 12
15
21

18 14 13 17 24

100269

87C-4
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Vehicul fără cheie: Funcţionare 87C
Pentru a funcţiona, acest sistem utilizează: Cartela Renault cu funcţia "mâini libere" este echipată
cu trei butoane:
- o cartelă Renault "mâini libere" cu trei butoane (10),
- un buton de închidere (2 6). Acest buton permite
- un cititor de cartelă (11), blocarea deschiderilor mobile şi inhibarea funcţiei
"mâini libere",
- o unitate electronică de comandă integrată în unitatea
centrală habitaclu (12), - un buton de deschidere (27). Acest buton permite
deblocarea deschiderilor mobile şi inhibarea funcţiei
- un martor luminos roşu antidemaraj (13),
"mâini libere",
- calculatorul de injecţie (14) pentru antidemaraj,
- un buton (28) care permite să aprindeţi luminile, cu
- zăvorul electric al coloanei de direcţie (15) pentru motorul oprit (iluminare exterioară de însoţire).
antidemaraj,

- butonul de pornire (16), 1 - Funcţionare în mod manual

- calculatorul airbag-ului pentru antidemaraj (17), Este posibil să ieşiţi din modul "mâini libere" printr-o
apăsare pe tasta închidere sau deschidere. În acest
- calculatorul sistemului antiblocare roţi pentru caz, funcţionarea este identică cu telecomanda simplă.
antidemaraj (18), Pentru a regăsi modul "mâini libere", puneţi contactul
introducând cartela Renault în cititorul de cartelă.
- senzorul pedalei de ambreiaj (19) pentru antidemaraj,

- senzorul de poziţie "punct mort" al cutiei de viteze (20) 2 - Deblocare uşi


pentru antidemaraj,
Apropiaţi-vă de vehicul, în zona de detectare a
- senzorul pedalei de frână (21) pentru antidemaraj, antenelor, astfel încât cartela Renault să intre în
comunicaţie cu unitatea centrală habitaclu.
- antene de detectare a cartelei Renault pentru
deschiderea uşilor (22), Treceţi mâna într-unul dintre mânerele uşii sau
deschideţi portbagajul.
- antene de detectare a cartelei Renault pentru
pornirea motorului (23), Senzorii de prezenţă situaţi în mânere provoacă
- avertizorul sonor (24), interogarea "mâini libere" a vehiculului prin antena de
pe pavilion.
- mânerele echipate cu senzori de prezenţă şi cu
contactor de mişcare, şi broaştele (25). Dacă cartela este recunoscută de cititorul de cartelă,
vehiculul se deblochează (vizualizabilă printr-o clipire a
luminilor de avarie).

28 Notă:
27 Clipirea luminilor de avarie în momentul solicitării
telecomenzilor este pilotată de unitatea centrală
habitaclu.

3 - Blocare uşi

Îndepărtaţi-vă de vehicul, cu uşa închisă, în afara zonei


26 de detectare a antenelor, astfel încât cartela Renault să
iasă din comunicaţia cu unitatea centrală habitaclu.

Uşile se blochează automat.

Blocarea uşilor este vizualizată prin două clipiri a


luminilor de avarie, aprinderea continuă a lămpilor de
semnalizare laterale (timp de aproximativ zece
23303 secunde) şi emisia unui bip.

87C-5
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Vehicul fără cheie: Funcţionare 87C
Senzorul (29), poziţionat pe capătul mânerului, este
însoţit de un reflector şi de un contactor de mişcare a
Notă: mânerului.
Senzorii de prezenţă situaţi în mânerele uşii sunt După un interval lung de inactivitate (72 h), senzorul
operaţionali timp de 72 h. După această perioadă, este trecut printr-un releu de contactorul de mişcare a
trebuie să efectuaţi o mişcare de deschidere a mânerului.
mânerului.
Pentru demontarea mânerelor uşii, consultaţi (51A,
Mecanisme deschideri laterale mobile, Mâner
4 - Funcţionare senzori de deschidere exterior uşă).

Pentru a permite funcţionarea cartelei Renault "mâini Pentru deschiderea portbagajului, senzorul este
libere", fiecare dintre mânerele uşii este echipat cu un înlocuit cu un contactor.
senzor de prezenţă. Acest senzor permite detectarea
mâinii utilizatorului şi declanşarea interogării mâini III - FUNCŢIONARE LĂMPI DE SEMNALIZARE
libere. LATERALE
Pentru a controla deschiderea şi închiderea
deschiderilor mobile, semnalizatoarele de direcţie şi
lămpile de semnalizare laterale sunt pilotate de
unitatea centrală habitaclu.
29

18993

Apăsare pe cartela Renault Consecinţă Funcţionare Funcţionare Funcţionare


asupra semnalizatoare lămpi de avertizor sonor
broaştelor de direcţie semnalizare
laterale

1 apăsare scurtă blocare 2 clipiri 2 clipiri -


deschideri
mobile

2 apăsări scurte superblocare clipiri rapide clipiri rapide -


Închidere deschideri
mobile

1 apăsare închidere 2 clipiri clipiri rapide -


lungă**** geamuri şi trapă
de aerisire*

mod mâini libere blocare 2 clipiri aprindere 1 semnal


deschideri continuă timp de (configurabil)
mobile 10 s aproximativ

87C-6
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Vehicul fără cheie: Funcţionare 87C
1 apăsare scurtă deblocare 1 clipire 1 clipire -
deschideri
mobile sau uşă
şofer**

Deschidere 2 apăsări scurte deblocare 1 clipire 1 clipire -


deschideri
mobile***

mod mâini libere deblocare 1 clipire 1 clipire -


deschideri
mobile sau uşă
şofer**

* Pentru această funcţie, vehiculul trebuie să fie


echipat cu macarale geamuri cu comandă cu impulsuri
şi cu o trapă de aerisire electrică antiprindere.
** Anumite vehicule direcţie pe partea dreaptă pot fi
echipate cu deschiderea "uşă şofer separat". Această
funcţie permite să nu deblocaţi decât uşa şoferului în
momentul unei apăsări scurte pe cartela Renault.
*** Deblocare deschideri mobile pentru vehiculele
echipate cu deschiderea "uşă şofer separat".
****Pe anumite versiuni "direcţie pe partea dreaptă",
această funcţie este precedată de "superblocare".
Funcţionare degradată
În momentul comenzii de închidere:
- uşa faţă şofer deschisă împiedică blocarea tuturor
deschiderilor mobile,
- portbagajul sau o uşă deschisă inhibă funcţionarea
semnalizatoarelor de direcţie şi a lămpilor de
semnalizare laterale şi împiedică blocarea mâini
libere.

87C-7
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Antene deschidere 87C
Pentru funcţionarea în mod "mâini-libere", vehiculele
trebuie să fie echipate cu mânere de uşi care
integrează un senzor de prezenţă. Acest senzor Notă:
permite detectarea mâinii utilizatorului şi declanşarea Versiunea break nu dispune de antena de
interogării "mâini libere". deschidere în bara paraşoc spate.

Antenă integrată în garnitura pavilionului

18993

Senzorul, poziţionat pe fundul mânerului, este însoţit 111439

de un deflector şi de un contactor de mişcare a Pentru a înlocui antena, consultaţi (88A, Cablaj,


mânerului. Cablaj garnitură pavilion).

Pentru a demonta mânerele uşilor, consultaţi (51A,


Mecanisme deschideri laterale mobile, Mâner
exterior uşă).

Antenă integrată în bara paraşoc spate

111461

Pentru a avea acces la antenă, demontaţi bara paraşoc


spate (consultaţi55A, Protecţii exterioare, Bară
paraşoc spate).

87C-8
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Antene deschidere: Funcţionare 87C
Antenă de detectare a cartelei Renault

111848
Vehiculele echipate cu sistemul « mâini libere » dispun
de patru antene de pornire şi de alte două pentru
gestionarea deschiderilor mobile.
Antenele de detectare a cartelei "Renault" sunt
localizate în modul următor:
- O antenă (1) pentru detectarea cartelei (zonă
centrală) situată în garnitura pavilionului.
- O antenă (2) pentru detectarea cartelei (zonă spate)
situată în bandoul barei paraşoc spate.

Notă:
Versiunea break nu dispune de antena de
deschidere în bara paraşoc spate.

87C-9
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Contactor deschidere hayon: Demontare - Remontare 87C
DEMONTARE
Demontaţi garnitura hayonului (consultaţi 73A,
Garnisaj deschideri frontale mobile, Garnitură
hayon).

111495
Debranşaţi conectorul (1).
Demontaţi şuruburile de fixare (2).
Declipsaţi platina.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

87C-10
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Broască hayon: Demontare - Remontare 87C
DEMONTARE
Demontaţi garnitura hayonului (consultaţi 73A,
Garnisaj deschideri frontale mobile, Garnitură
hayon).

100232

Notă:
Este posibil în momentul unei defecţiuni electrice
111494 să deschideţi hayonul manual.
Demontaţi capacul cu ajutorul unei şurubelniţe mici
plate. Deblocaţi broasca hayonului cu ajutorul unei
şurubelniţe apăsând pe pintenul (2).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

111493

Demontaţi şuruburile de fixare (1).

Extrageţi broasca prin interiorul hayonului.

Debranşaţi conectorul.

Demontaţi broasca.

87C-11
GESTIONARE DESCHIDERI MOBILE
Motor blocare uşiţă umplere cu carburant: Demontare - Remontare 87C
Blocarea - deblocarea uşiţei de umplere cu carburant
este comandată în acelaşi timp cu uşa şoferului.

DEMONTARE
Demontaţi:
- ecranul pasaj de roată spate dreapta (consultaţi
55A, Protecţii exterioare, Ecran pasaj de roată
spate),
- garnitura pasajului de roată spate dreapta
(consultaţi71A, Garnisaj interior caroserie,
Garnitură pasaj de roată spate),
2
ATENŢIE
Asiguraţi-vă ca motorul să fie în poziţie "uşiţă
deblocată".

1 105881
Demontaţi:
- piuliţa de fixare (2) a motorului (situată lângă uşiţă
în pasajul de roată),
- motorul.

Notă:
Comanda electrică de blocare a uşiţei este un
inversor simplu.

REMONTARE

ATENŢIE
Strângeţi moderat piuliţa pe filetul din plastic al
19249
motorului.

Procedaţi în ordinea inversă demontării.


Notă:
În momentul unei pene electrice, este posibil
să acţionaţi motorul manual prin mânerul de
tragere (1).

Debranşaţi conectorul.

87C-12
CABLAJ
Priză diagnosticare 88A
Implantare

111497
Demontaţi capacul pentru a avea acces la priza de
diagnosticare.

88A-1
CABLAJ
Cablaj garnitură pavilion: Demontare - Remontare 88A
Garnitura pavilionului nu este lipită pe vehicul. Aceasta REMONTARE
este menţinută de chederele deschiderilor mobile,
de parasolare şi de mânerele de menţinere (consultaţi
71A, Garnisaj interior caroserie , Garnitură pavilion).
În momentul unei înlocuiri, cablajul garniturii
pavilionului este livrat cu garnitura pavilionului.
Fasciculul de cabluri nu este reparabil. Înlocuiţi-l
obligatoriu dacă este tăiat, spart sau ars.

DEMONTARE
Demontaţi garnitura pavilionului (consultaţi 71A, 2
Garnisaj interior caroserie, Garnitură pavilion).

111439
Există mai multe tipuri de garnituri pavilion după
nivelul de echipare al vehiculului:
- o garnitură pavilion, versiune trapă de aerisire sau
nu,
- o garnitură pavilion echipată cu "mâini libere"
1 (prezenţa unei perne plate (2) care serveşte drept
antenă de detectare a cartelei "mâini libere"),
versiune trapă de aerisire sau nu.
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

18550
Debranşaţi conectorul garniturii pavilionului (1).

88A-2
CABLAJ
Implantare calculatoare 88A
IMPLANTARE CALCULATOARE ÎN VEHICUL

19

20

10 12
11
13 14
17 9
8 10 12
6 7 15
5 16 18
3

4
2
1

19045

(1) Calculator sistem antiblocare roţi.

(2) Calculator de injecţie

(3) Baterie

(4) Calculator cutie de viteze automată (după versiune)

(5) Cititor de cartelă RENAULT

(6) Unitate Centrală de Comunicaţie

(7) Tablou de comandă climatizare

(8) Radio auto şi navigare

(9) Afişaj pe tabloul de bord

(10) Motor macara cu impulsuri geam multiplex

(11) Sinteză vocală

(12) Senzori de şoc lateral

(13) Calculator airbag

88A-3
CABLAJ
Implantare calculatoare 88A
(14) Tablou de bord

(15) Zăvor electric coloană de direcţie

(16) Unitate centrală Habitaclu

(17) Calculator becuri cu Xenon

(18) Sistem de memorare post de conducere

(19) Calculator sistem de asistenţă la staţionare

(20) Schimbător de CD-uri

88A-4