INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.

209 SECTOR 5 BUCURESTI TEL/FAX:0213173659 E-mail cjrae.ilfov@yahoo.com/cjrae@ilfov.isj.edu.ro web:www.cjrae-ilfov.ro

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA ILFOV
Vizat, Director CJRAE ILFOV, Prof Cuciinic Constanta

PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI PRIVIND DIMINUAREA/ELIMINAREA CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE

PREAMBUL Programul vizeaza preventia / interventia in cazurile elevilor/tinerilor aflati in situatii de risc/criza in ceea ce priveste consumul de substante nocive/ ierburi etnobotanice. Serviciile noastre se adresează preadolescenţilor, adolescenţilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse între 10-18/19 ani. Scopul programului este dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viata sănătos, fără consum de substante nocive/plante etnobotanice . [1]

Consilierea sociala si psihologica a tinerilor si a membrilor familiei . dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. 2.Servciile oferite în cadrul Cabinetelor scolare de consiliere si de asistenta psihopedagogica vizeaza : 1. aducerea în prim plan a situaţiilor conflictuale şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea pozitivă şi favorabilă a acestora.Grupuri peer to peer Au ca scop formarea voluntarilor în vederea implicării acestora în activităţile de prevenire şi timp liber. etc. muncă în echipă. valorizarea participanţilor.Grupuri de dezvoltare personală pentru preadolescenţi şi tineri. tinerii beneficiază de formare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare. vizionări de filme urmate de dezbateri. Prevenirea consumului Activităţile presupun campanii şi seminarii în şcoli. dezvoltare a autocunoaşterii Aceste grupuri au ca obiectiv: activarea capacităţii de a asculta. de informaţii utile în susţinerea activităţilor de prevenire. adaptate vârstei şi nevoilor identificate la nivel local. În cadrul acestor grupuri. dezvoltarea creativităţii. ateliere de creaţie. etc. Tot în cadrul acestor activităţi se realizează campanii de sensibilizare a comunitaţii privind efectele consumului de substante nocive/plante etnobotanice. precum şi programe de informare a părinţilor. Metode folosite – metode psihodramatice (joc de rol). * Activităţi de timp liber -sunt activităţi alternative de petrecere a timpului liber: excursii. de a comunica asertiv. nu în ultimul rând. depăşirea timidităţii. . negocierea conflictelor şi. [2] . verbalizarea propriilor trăiri pozitive şi negative. dezvoltarea încrederii şi stimei de sine.Grupuri de suport .

s-au produs pasi sensibili în cunoasterea precursorilor abuzului si consumului problematic al diferitelor substante psihoactive. Această deteriorare a rolului socializator al contextului social apropiat (familie. mai ales cele vulnerabile din punct de vedere socio-sanitar – adolescentii si tinerii . retele sociale de sprijin) pot conduce la probleme legate de abuzul de alcool. circumstantele asociate într-un mod consistent cu abuzul de ierburi etnobotanice au fost descrise ca factori de risc. De exemplu. Factorii de risc sunt circumstantele prezente înainte de initierea consumului.Dezvoltarea cunostintelor bazate pe evidenta stiintifică în domeniul consumului de ierburi etnobotanice permite încercarea explicării de ce. Persoanele si grupurile există si se dezvoltă în contexte sociale marcate prin valori si structuri ale societătii.  factori cu caracter individual si interpersonal. [3] .diferitele patternuri de consum si abuz de ierburi etnobotanice nu au continuat să evolueze proportional fortei respectivelor presiuni. formale si informale. Chiar dacă pe baza cercetărilor existente nu se poate înca stabili o relatie de cauzalitate. în perceperea anumitor comportamente si schimbări ale aspectelor economice relationate cu ierburi etnobotanice. inclusiv drogurile legale. în ciuda cresterii presiunilor. deschise sau subliminale.  Dezorganizarea în mediul social imediat Când o populatie este înfruntată cu schimbări culturale bruste. Pe baza datelor disponibile. se produce o sensibilă deteriorare a abilitătilor familiei pentru a transmite valori prosociale copiilor si adolescentilor. au demonstrat a fi asociate cu schimbări în comportamentele de consum de ierburi etnobotanice si în prevalenta globală a consumului diferitelor substante psihoactive. adică factorii relationali si sau încadrati prin aspecte legale si normativele sociale explicite sau percepute în relatie cu comportamentele de consum sau abuz de ierburi etnobotanice. În ciuda lacunelor existente. schimbări în normele culturale. acesti precursori au început să se numeasca factori de risc si au oferit bazele modelului teoretic al factorilor de risc si de protectie. diversi autori au propus diferite categorii de factori de risc:  factori sociali si culturali ampli (contextuali). abuzului sau consumului problematic de ierburi etnobotanice. la care sunt supuse diferitele grupuri ale populatiei. cartier.

însă. precum apertenenta la un grup determinat sau o clasă socială si expunerea la norme sociale schimbătoare în timp. labilitate emotională sau agresivitate si ostilitate. Aceasta asociere pozitiv a fost în mod consistent observată atât pentru drogurile legale.  Factori psihologici Unele studii semnalează existenta unei relatii pozitive între anumite caracteristici psihologice si comportamentele de consum si abuz de ierburi etnobotanice. Împotriva a ceea ce se credea initial.  Atitudini si comportamente familiale permisive cu privire la ierburi etnobotanice Modelarea exercitată de către părinti prin propriul lor consum influentează într-un mod important consumul de de catre ierburi etnobotanice de către adolescenti.rănirii (capacitate scazută de evitare). cât si pentru cele ilegale. un prag scăzut în evitarea durerii . mai ales la copiii care prezintă vreun tip de comportament dezadaptativ (tulburări de atentie. analizate împreună. depresie sau stimă de sine scăzută. iritabilitate si agresivitate). [4] . nu s-au găsit asocieri pozitive între consumul de subst. Diverse studii arată relatia existentă între ineficacitatea sau inconsistenta în dezvoltarea rolurilor părintesti si a functiilor familiei în stabilirea de norme de comportament în familie si problemele de abuz de ierburi etnobotanice. Fără îndoială. cercetările disponibile până acum au permis identificarea a diversi factori de risc de caracter individual.  Disfunctii educative ale familiei/ Stiluri parentale inconsistente.Odată eliminati posibilii factori de confuzie. Nu este clar. căutarea de senzatii noi. în general un stil educativ permisiv. incapacitatea de a controla emotiile. că. de exemplu. în timp ce alte studii au adus evidente asupra faptului că labilitatea emotională pare a fi mai degrabă o consecintă a abuzului de ierburi etnobotanice decât o cauză. evidentele disponibile cu privire la importanta acestor factori sunt încă contradictorii. influentează în mod direct initierea si mentinerea ulterioară a consumului de ierburi etnobotanice./ ierburi etnobotanice si simptomatologia de anxietate. precum atitudini permisive cu privire la consumul de ierburi etnobotanice de către copii.

în acest sens. OBIECTIV GENERAL: Informarea elevilor.  Asocierea cu colegi consumatori de ierburi etnobotanice (anturajul) Consumul de ierburi etnobotanice de către grupul de egali este unul dintre factorii asociati cu consistenta cea mai mare pentru consumul individual.  Esecul scolar Randamentul scolar scăzut a fost identificat ca factor de predispozitie al frecventei si intensitătii consumului de ierburi etnobotanice. OBIECTIVE SPECIFICE:  Informarea elevilor. intrarea în grupuri fără norme se produce înaintea initierii consumului de ierburi etnobotanice. a cadrelor didactice și a părinților cu privire la factorii de risc şi de protecţie în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. Pe de altă parte nu există nici o evidentă ca un coeficient intelectual scăzut ar fi un factor predictiv pentru abuzul de ierburi etnobotanice. a cadrelor didactice si a părintilor în ceea ce priveşte factorii de risc şi de protecţie care sunt implicaţi în consumul de ierburi etnobotanice la vârsta adolescenţei. în mod normal. adică. [5] . absenta unor legături afective puternice în mediul familial poate fi relationat cu dezvoltarea unor comportamente de abuz de pe ierburi etnobotanice pe termen lung. se produce o relatie biunivocă (indivizii tind să se integreze în grupuri cu aceleasi afinităti) si. evidente recente relevă că relatia între afilierea la un grup si consumul de ierburi etnobotanice nu este o relatie unidirectională (influenta grupului asupra individului) ci. Lipsa unor legături afective familiale Absenta părintilor sau unor tutori capabili să ofere suport emotional pozitiv copiilor lor.

în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos. cu privire la consumul de ierburi etnobotanice  Preventia în mediul familial . privind factorii de risc şi de protecţie individuali şi de grup.Desfăşurarea în şcoli a unor activităţi/campanii de informare a elevilor/tinerilor.  Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul elevilor/tinerilor. Sensibilizarea.  Preventia în mediul scolar .  Sensibilizarea şi educarea elevilor/tinerilor în scopul evitării ferme a consumului experimental/recreaţional de ierburi etnobotanice şi apoi a trecerii de la aceste experiente ale curiozitatii la cele de obisnuinta/dependenta. a familie/tutorilor.a cadrelor didactice. fără substante nocive/ierburi etnobotanice. conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active. corelate la celelalte arii de intervenţie preventivă GRUP ŢINTĂ:  elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a si elevi din învătământul liceal. Implementarea strategiilor de cunoastere si asumaree a factorilor de protecţie specifici în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice.  părinti  membrii ai comunitatii REZULTATE ASTEPTATE [6] . prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber.  cadre didactice/diriginti.Oferirea de programe care să permită părinţilor să devină activi în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice în cadrul familiei.

diriginti.masurile de preventie si renuntare la consumul de ierburi etnobotanice.-elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18/19 ani. consilieri scolari ( CJRAE. CJRAE Ilfov. riscurile. -elevi/tineri centrati pe un stil de viata sanatos. cadre concepte/notiuni cu alte materiale didactice. diriginti. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP „Ce ştim despre ierburi etnobotanice? „ ISJ Ilfov. judet/ Elevi. parinti – informati in domeniul [7] Elevi. comunicare la nivel scolar si comunitar cu CSAP privire la prevenirea. cadre didactice. CJAP. CSAP ) Chestionare 1-15 aprilie 2011 Semestrial . Interpretarea chestionarelor de către CSAP Raport statistic si calitativ al studiului Unitati scolare din Cunoasterea unor Pliante. privire la ierburile informative CSAP. DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE: An scolar 2010-2011 PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE ACTIVITĂTI/ACTIUNI RESPONSABILI PARTICIPANŢI SI PARTENERI REZULTATE AŞTEPTATE MONITORIZARE/ EVALUARE PERIOADA Studiu diagnostic vizand efectele . CJAP Ilfov Initierea. Elaborarea/realizarea de materiale de informare şi educaţie anticonsum de plante etnobotanice . specific. părinti vor fi informaţi cu privire la factorii de risc şi de protecţie implicaţi în consumul ierburi etnobotanice. eliminarea consumului de ierburi etnobotanice. Autoritatea/ etnobotanice – comunitatea locala prezentare. susţinerea şi monitorizarea unor Profesori psihologi/ psihopedagogi din campanii de informare/educare. brosuri. părinţi. efecte/riscuri etc Elevi/tineri.

activităţi artistice şi culturale etc. massmedia locala/regionala şi autorităţi publice locale (seminarii.„ Ce facem sa prevenim/sa eliminam riscurile consumului de ierburi etnobotanice ? ” Organizarea unor manifestări cu tematică centrata pe consumul de substante psihoactive/ierburi etnobotanice. afise tematice Activităţi /acţiuni de diseminare/informare/asumare / respectare a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interna al scolii Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. CJRAE Ilfov.ierburi etnobotanice Concurs de pliante.verbale materiale rezultate Alte instrumente de inregistrare/ De promovare a activitatilor Ianuarie – Februarie 2011 . afişe. cu participarea comunităţii locale.) ISJ Ilfov. CJAP Ilfov Unitati scolare din judet. alte Procese. Autoritatea/ comunitatea locala preventiei. CSAP. Observare directă desene. diriginti Campanie de informare la nivelul scolii si la nivel Portofolii cu comunitar cu produsele privire la efectele campaniei consumului de substante nocive/. dezbateri publice. Consiliul elevilor . brosuri. părinţi. cadre didactice. alte materiale informative Semestrul I/2010-2011 conform graficului elaborat la nivel de CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. eliminarii riscurilor de consum ierburi etnobotanice. sesiuni de comunicări ştiinţifice. întreceri sportive. pliante. Poliţia locală Biserica Institutii de [8] Planşe.alte substante nocive Promovare de materialele cu tematică antidrog/anticonsu m de ierburi etnobotanice. conferinţe. Pliante.

cadre did. suporturi Februarie 2011.masă rotundă cu invitaţi Prezentare de filme cu continut tematic „Protectie. asumare Renunţarea la consumul experienţial de ierburi etnobotanice Informare asupra efectelor/riscurilor consumului de substante nocive/psihoactive Comportamente. fotografii de fiecare CSAP Materiale. invitati Elevi.verbal Iunie. de voi. de ei” Consumul de ierburi etnobotanice – vicii periculoase ” Discuţii. consilierul educativ. de noi. risc ” Studii de caz Jocuri de rol/ tematic „Decizia de a fi sanatos” -concurs pe teme de sanatate personala si sociogrupala Seminar pe tema „ Drogurile şi efectele lor” cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Profesori psihologi /psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi.de mine. informare. atitudini in favoarea unui stil de viata sanatos Produse. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. diriginte. membri ai comunitatii.sanatate publica „Mituri legate de ierburi etnobotanice”. Conform logistica planului elaborat Materiale de fiecare CSAP rezultate Suporturi care vizibilizeaza activitatea Materiale rezultate Proces . părinţi. ONG-uri Elevi. iulie. eliminarea riscului vizand consumul de ierburi etnobotanice Cunoastere/ autocunoastere. preventie. Norme de conform conduita planului elaborat Fim. diriginţi.. august . părinţi Elevi. părinţi Preventie. realizarea unor produse care pot promova o campanie anticonsum de substante nocive. diriginti [9] . părinţi.2011 Mai 2011 „ Imi pasa! . pt portofoliul conform activitatii graficului elaborat de fiecare CSAP Observare directă Aprilie 2011.

Psihopedagog Anghel Maria Prof. Stefănescu Ileana Narcisa [10] . Dr. Psihopedagog.Coordonator CJAP. Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful