INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.

209 SECTOR 5 BUCURESTI TEL/FAX:0213173659 E-mail cjrae.ilfov@yahoo.com/cjrae@ilfov.isj.edu.ro web:www.cjrae-ilfov.ro

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA ILFOV
Vizat, Director CJRAE ILFOV, Prof Cuciinic Constanta

PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI PRIVIND DIMINUAREA/ELIMINAREA CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE

PREAMBUL Programul vizeaza preventia / interventia in cazurile elevilor/tinerilor aflati in situatii de risc/criza in ceea ce priveste consumul de substante nocive/ ierburi etnobotanice. Serviciile noastre se adresează preadolescenţilor, adolescenţilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse între 10-18/19 ani. Scopul programului este dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viata sănătos, fără consum de substante nocive/plante etnobotanice . [1]

nu în ultimul rând. valorizarea participanţilor.Grupuri de dezvoltare personală pentru preadolescenţi şi tineri. adaptate vârstei şi nevoilor identificate la nivel local.Grupuri de suport . [2] . * Activităţi de timp liber -sunt activităţi alternative de petrecere a timpului liber: excursii. negocierea conflictelor şi. ateliere de creaţie. depăşirea timidităţii. dezvoltarea creativităţii. În cadrul acestor grupuri. 2. vizionări de filme urmate de dezbateri. tinerii beneficiază de formare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare. Prevenirea consumului Activităţile presupun campanii şi seminarii în şcoli. verbalizarea propriilor trăiri pozitive şi negative. de informaţii utile în susţinerea activităţilor de prevenire. . dezvoltare a autocunoaşterii Aceste grupuri au ca obiectiv: activarea capacităţii de a asculta. etc. etc. precum şi programe de informare a părinţilor. Tot în cadrul acestor activităţi se realizează campanii de sensibilizare a comunitaţii privind efectele consumului de substante nocive/plante etnobotanice. dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. Consilierea sociala si psihologica a tinerilor si a membrilor familiei .Grupuri peer to peer Au ca scop formarea voluntarilor în vederea implicării acestora în activităţile de prevenire şi timp liber. Metode folosite – metode psihodramatice (joc de rol). de a comunica asertiv. aducerea în prim plan a situaţiilor conflictuale şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea pozitivă şi favorabilă a acestora.Servciile oferite în cadrul Cabinetelor scolare de consiliere si de asistenta psihopedagogica vizeaza : 1. muncă în echipă. dezvoltarea încrederii şi stimei de sine.

în ciuda cresterii presiunilor. Pe baza datelor disponibile. circumstantele asociate într-un mod consistent cu abuzul de ierburi etnobotanice au fost descrise ca factori de risc. retele sociale de sprijin) pot conduce la probleme legate de abuzul de alcool. au demonstrat a fi asociate cu schimbări în comportamentele de consum de ierburi etnobotanice si în prevalenta globală a consumului diferitelor substante psihoactive. În ciuda lacunelor existente. formale si informale. adică factorii relationali si sau încadrati prin aspecte legale si normativele sociale explicite sau percepute în relatie cu comportamentele de consum sau abuz de ierburi etnobotanice. Persoanele si grupurile există si se dezvoltă în contexte sociale marcate prin valori si structuri ale societătii. Chiar dacă pe baza cercetărilor existente nu se poate înca stabili o relatie de cauzalitate. se produce o sensibilă deteriorare a abilitătilor familiei pentru a transmite valori prosociale copiilor si adolescentilor. la care sunt supuse diferitele grupuri ale populatiei. schimbări în normele culturale. Această deteriorare a rolului socializator al contextului social apropiat (familie. mai ales cele vulnerabile din punct de vedere socio-sanitar – adolescentii si tinerii . De exemplu.diferitele patternuri de consum si abuz de ierburi etnobotanice nu au continuat să evolueze proportional fortei respectivelor presiuni. abuzului sau consumului problematic de ierburi etnobotanice.  factori cu caracter individual si interpersonal. s-au produs pasi sensibili în cunoasterea precursorilor abuzului si consumului problematic al diferitelor substante psihoactive. [3] . Factorii de risc sunt circumstantele prezente înainte de initierea consumului. inclusiv drogurile legale. deschise sau subliminale. în perceperea anumitor comportamente si schimbări ale aspectelor economice relationate cu ierburi etnobotanice. cartier.Dezvoltarea cunostintelor bazate pe evidenta stiintifică în domeniul consumului de ierburi etnobotanice permite încercarea explicării de ce.  Dezorganizarea în mediul social imediat Când o populatie este înfruntată cu schimbări culturale bruste. diversi autori au propus diferite categorii de factori de risc:  factori sociali si culturali ampli (contextuali). acesti precursori au început să se numeasca factori de risc si au oferit bazele modelului teoretic al factorilor de risc si de protectie.

incapacitatea de a controla emotiile. Nu este clar. nu s-au găsit asocieri pozitive între consumul de subst. labilitate emotională sau agresivitate si ostilitate. însă. de exemplu. influentează în mod direct initierea si mentinerea ulterioară a consumului de ierburi etnobotanice.Odată eliminati posibilii factori de confuzie. cercetările disponibile până acum au permis identificarea a diversi factori de risc de caracter individual. mai ales la copiii care prezintă vreun tip de comportament dezadaptativ (tulburări de atentie. iritabilitate si agresivitate). Împotriva a ceea ce se credea initial. în general un stil educativ permisiv. cât si pentru cele ilegale. precum apertenenta la un grup determinat sau o clasă socială si expunerea la norme sociale schimbătoare în timp. că.  Factori psihologici Unele studii semnalează existenta unei relatii pozitive între anumite caracteristici psihologice si comportamentele de consum si abuz de ierburi etnobotanice. depresie sau stimă de sine scăzută. căutarea de senzatii noi. Diverse studii arată relatia existentă între ineficacitatea sau inconsistenta în dezvoltarea rolurilor părintesti si a functiilor familiei în stabilirea de norme de comportament în familie si problemele de abuz de ierburi etnobotanice. evidentele disponibile cu privire la importanta acestor factori sunt încă contradictorii. un prag scăzut în evitarea durerii .rănirii (capacitate scazută de evitare). [4] . Fără îndoială. în timp ce alte studii au adus evidente asupra faptului că labilitatea emotională pare a fi mai degrabă o consecintă a abuzului de ierburi etnobotanice decât o cauză.  Disfunctii educative ale familiei/ Stiluri parentale inconsistente. Aceasta asociere pozitiv a fost în mod consistent observată atât pentru drogurile legale.  Atitudini si comportamente familiale permisive cu privire la ierburi etnobotanice Modelarea exercitată de către părinti prin propriul lor consum influentează într-un mod important consumul de de catre ierburi etnobotanice de către adolescenti. analizate împreună. precum atitudini permisive cu privire la consumul de ierburi etnobotanice de către copii./ ierburi etnobotanice si simptomatologia de anxietate.

Pe de altă parte nu există nici o evidentă ca un coeficient intelectual scăzut ar fi un factor predictiv pentru abuzul de ierburi etnobotanice. în mod normal. a cadrelor didactice și a părinților cu privire la factorii de risc şi de protecţie în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice.  Esecul scolar Randamentul scolar scăzut a fost identificat ca factor de predispozitie al frecventei si intensitătii consumului de ierburi etnobotanice. absenta unor legături afective puternice în mediul familial poate fi relationat cu dezvoltarea unor comportamente de abuz de pe ierburi etnobotanice pe termen lung. a cadrelor didactice si a părintilor în ceea ce priveşte factorii de risc şi de protecţie care sunt implicaţi în consumul de ierburi etnobotanice la vârsta adolescenţei. [5] . Lipsa unor legături afective familiale Absenta părintilor sau unor tutori capabili să ofere suport emotional pozitiv copiilor lor. se produce o relatie biunivocă (indivizii tind să se integreze în grupuri cu aceleasi afinităti) si. intrarea în grupuri fără norme se produce înaintea initierii consumului de ierburi etnobotanice. în acest sens. adică. evidente recente relevă că relatia între afilierea la un grup si consumul de ierburi etnobotanice nu este o relatie unidirectională (influenta grupului asupra individului) ci. OBIECTIVE SPECIFICE:  Informarea elevilor. OBIECTIV GENERAL: Informarea elevilor.  Asocierea cu colegi consumatori de ierburi etnobotanice (anturajul) Consumul de ierburi etnobotanice de către grupul de egali este unul dintre factorii asociati cu consistenta cea mai mare pentru consumul individual.

 Sensibilizarea şi educarea elevilor/tinerilor în scopul evitării ferme a consumului experimental/recreaţional de ierburi etnobotanice şi apoi a trecerii de la aceste experiente ale curiozitatii la cele de obisnuinta/dependenta. Sensibilizarea. privind factorii de risc şi de protecţie individuali şi de grup. a familie/tutorilor. fără substante nocive/ierburi etnobotanice.  Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul elevilor/tinerilor. Implementarea strategiilor de cunoastere si asumaree a factorilor de protecţie specifici în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice.  părinti  membrii ai comunitatii REZULTATE ASTEPTATE [6] .Oferirea de programe care să permită părinţilor să devină activi în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice în cadrul familiei.Desfăşurarea în şcoli a unor activităţi/campanii de informare a elevilor/tinerilor. prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber. cu privire la consumul de ierburi etnobotanice  Preventia în mediul familial .  cadre didactice/diriginti. conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active. corelate la celelalte arii de intervenţie preventivă GRUP ŢINTĂ:  elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a si elevi din învătământul liceal.  Preventia în mediul scolar .a cadrelor didactice. în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Elaborarea/realizarea de materiale de informare şi educaţie anticonsum de plante etnobotanice . DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE: An scolar 2010-2011 PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE ACTIVITĂTI/ACTIUNI RESPONSABILI PARTICIPANŢI SI PARTENERI REZULTATE AŞTEPTATE MONITORIZARE/ EVALUARE PERIOADA Studiu diagnostic vizand efectele . eliminarea consumului de ierburi etnobotanice.masurile de preventie si renuntare la consumul de ierburi etnobotanice. diriginti. -elevi/tineri centrati pe un stil de viata sanatos. consilieri scolari ( CJRAE. părinti vor fi informaţi cu privire la factorii de risc şi de protecţie implicaţi în consumul ierburi etnobotanice. brosuri. CJAP Ilfov Initierea.-elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18/19 ani. diriginti. Autoritatea/ etnobotanice – comunitatea locala prezentare. CJAP. judet/ Elevi. CJRAE Ilfov. cadre concepte/notiuni cu alte materiale didactice. riscurile. Interpretarea chestionarelor de către CSAP Raport statistic si calitativ al studiului Unitati scolare din Cunoasterea unor Pliante. specific. privire la ierburile informative CSAP. CSAP ) Chestionare 1-15 aprilie 2011 Semestrial . efecte/riscuri etc Elevi/tineri. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP „Ce ştim despre ierburi etnobotanice? „ ISJ Ilfov. cadre didactice. părinţi. comunicare la nivel scolar si comunitar cu CSAP privire la prevenirea. susţinerea şi monitorizarea unor Profesori psihologi/ psihopedagogi din campanii de informare/educare. parinti – informati in domeniul [7] Elevi.

pliante.verbale materiale rezultate Alte instrumente de inregistrare/ De promovare a activitatilor Ianuarie – Februarie 2011 . eliminarii riscurilor de consum ierburi etnobotanice. Poliţia locală Biserica Institutii de [8] Planşe. diriginti Campanie de informare la nivelul scolii si la nivel Portofolii cu comunitar cu produsele privire la efectele campaniei consumului de substante nocive/. cu participarea comunităţii locale.ierburi etnobotanice Concurs de pliante. sesiuni de comunicări ştiinţifice. alte Procese.) ISJ Ilfov.„ Ce facem sa prevenim/sa eliminam riscurile consumului de ierburi etnobotanice ? ” Organizarea unor manifestări cu tematică centrata pe consumul de substante psihoactive/ierburi etnobotanice. Pliante. alte materiale informative Semestrul I/2010-2011 conform graficului elaborat la nivel de CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. dezbateri publice. activităţi artistice şi culturale etc.alte substante nocive Promovare de materialele cu tematică antidrog/anticonsu m de ierburi etnobotanice. brosuri. părinţi. întreceri sportive. afişe. CJRAE Ilfov. Observare directă desene. conferinţe. cadre didactice. Autoritatea/ comunitatea locala preventiei. Consiliul elevilor . CJAP Ilfov Unitati scolare din judet. CSAP. massmedia locala/regionala şi autorităţi publice locale (seminarii. afise tematice Activităţi /acţiuni de diseminare/informare/asumare / respectare a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interna al scolii Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi.

diriginte. pt portofoliul conform activitatii graficului elaborat de fiecare CSAP Observare directă Aprilie 2011. diriginti [9] . de voi.. părinţi. părinţi Preventie. consilierul educativ. preventie. de ei” Consumul de ierburi etnobotanice – vicii periculoase ” Discuţii. suporturi Februarie 2011. cadre did. eliminarea riscului vizand consumul de ierburi etnobotanice Cunoastere/ autocunoastere. Norme de conform conduita planului elaborat Fim. părinţi Elevi. risc ” Studii de caz Jocuri de rol/ tematic „Decizia de a fi sanatos” -concurs pe teme de sanatate personala si sociogrupala Seminar pe tema „ Drogurile şi efectele lor” cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Profesori psihologi /psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. diriginţi.sanatate publica „Mituri legate de ierburi etnobotanice”. atitudini in favoarea unui stil de viata sanatos Produse. Conform logistica planului elaborat Materiale de fiecare CSAP rezultate Suporturi care vizibilizeaza activitatea Materiale rezultate Proces . de noi. invitati Elevi. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. realizarea unor produse care pot promova o campanie anticonsum de substante nocive. informare. fotografii de fiecare CSAP Materiale. membri ai comunitatii. iulie.masă rotundă cu invitaţi Prezentare de filme cu continut tematic „Protectie. august . părinţi. ONG-uri Elevi.de mine.verbal Iunie.2011 Mai 2011 „ Imi pasa! . asumare Renunţarea la consumul experienţial de ierburi etnobotanice Informare asupra efectelor/riscurilor consumului de substante nocive/psihoactive Comportamente.

Psihopedagog. Stefănescu Ileana Narcisa [10] . Dr.Coordonator CJAP. Psihopedagog Anghel Maria Prof. Prof.