INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.

209 SECTOR 5 BUCURESTI TEL/FAX:0213173659 E-mail cjrae.ilfov@yahoo.com/cjrae@ilfov.isj.edu.ro web:www.cjrae-ilfov.ro

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA ILFOV
Vizat, Director CJRAE ILFOV, Prof Cuciinic Constanta

PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI PRIVIND DIMINUAREA/ELIMINAREA CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE

PREAMBUL Programul vizeaza preventia / interventia in cazurile elevilor/tinerilor aflati in situatii de risc/criza in ceea ce priveste consumul de substante nocive/ ierburi etnobotanice. Serviciile noastre se adresează preadolescenţilor, adolescenţilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse între 10-18/19 ani. Scopul programului este dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viata sănătos, fără consum de substante nocive/plante etnobotanice . [1]

* Activităţi de timp liber -sunt activităţi alternative de petrecere a timpului liber: excursii. adaptate vârstei şi nevoilor identificate la nivel local. dezvoltarea creativităţii. Consilierea sociala si psihologica a tinerilor si a membrilor familiei . ateliere de creaţie. negocierea conflictelor şi. de a comunica asertiv. . Tot în cadrul acestor activităţi se realizează campanii de sensibilizare a comunitaţii privind efectele consumului de substante nocive/plante etnobotanice. nu în ultimul rând.Grupuri de dezvoltare personală pentru preadolescenţi şi tineri. vizionări de filme urmate de dezbateri. [2] . În cadrul acestor grupuri. verbalizarea propriilor trăiri pozitive şi negative.Grupuri peer to peer Au ca scop formarea voluntarilor în vederea implicării acestora în activităţile de prevenire şi timp liber. tinerii beneficiază de formare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare. dezvoltarea încrederii şi stimei de sine. etc. aducerea în prim plan a situaţiilor conflictuale şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea pozitivă şi favorabilă a acestora. dezvoltare a autocunoaşterii Aceste grupuri au ca obiectiv: activarea capacităţii de a asculta. dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. de informaţii utile în susţinerea activităţilor de prevenire.Grupuri de suport .Servciile oferite în cadrul Cabinetelor scolare de consiliere si de asistenta psihopedagogica vizeaza : 1. precum şi programe de informare a părinţilor. muncă în echipă. Prevenirea consumului Activităţile presupun campanii şi seminarii în şcoli. 2. valorizarea participanţilor. etc. depăşirea timidităţii. Metode folosite – metode psihodramatice (joc de rol).

Pe baza datelor disponibile.  Dezorganizarea în mediul social imediat Când o populatie este înfruntată cu schimbări culturale bruste. Chiar dacă pe baza cercetărilor existente nu se poate înca stabili o relatie de cauzalitate. diversi autori au propus diferite categorii de factori de risc:  factori sociali si culturali ampli (contextuali). schimbări în normele culturale. au demonstrat a fi asociate cu schimbări în comportamentele de consum de ierburi etnobotanice si în prevalenta globală a consumului diferitelor substante psihoactive.Dezvoltarea cunostintelor bazate pe evidenta stiintifică în domeniul consumului de ierburi etnobotanice permite încercarea explicării de ce. acesti precursori au început să se numeasca factori de risc si au oferit bazele modelului teoretic al factorilor de risc si de protectie.  factori cu caracter individual si interpersonal. se produce o sensibilă deteriorare a abilitătilor familiei pentru a transmite valori prosociale copiilor si adolescentilor. mai ales cele vulnerabile din punct de vedere socio-sanitar – adolescentii si tinerii . în perceperea anumitor comportamente si schimbări ale aspectelor economice relationate cu ierburi etnobotanice. Factorii de risc sunt circumstantele prezente înainte de initierea consumului. În ciuda lacunelor existente. [3] . De exemplu. inclusiv drogurile legale. deschise sau subliminale.diferitele patternuri de consum si abuz de ierburi etnobotanice nu au continuat să evolueze proportional fortei respectivelor presiuni. adică factorii relationali si sau încadrati prin aspecte legale si normativele sociale explicite sau percepute în relatie cu comportamentele de consum sau abuz de ierburi etnobotanice. abuzului sau consumului problematic de ierburi etnobotanice. formale si informale. în ciuda cresterii presiunilor. cartier. circumstantele asociate într-un mod consistent cu abuzul de ierburi etnobotanice au fost descrise ca factori de risc. retele sociale de sprijin) pot conduce la probleme legate de abuzul de alcool. Persoanele si grupurile există si se dezvoltă în contexte sociale marcate prin valori si structuri ale societătii. la care sunt supuse diferitele grupuri ale populatiei. Această deteriorare a rolului socializator al contextului social apropiat (familie. s-au produs pasi sensibili în cunoasterea precursorilor abuzului si consumului problematic al diferitelor substante psihoactive.

incapacitatea de a controla emotiile. un prag scăzut în evitarea durerii . însă. Diverse studii arată relatia existentă între ineficacitatea sau inconsistenta în dezvoltarea rolurilor părintesti si a functiilor familiei în stabilirea de norme de comportament în familie si problemele de abuz de ierburi etnobotanice.  Disfunctii educative ale familiei/ Stiluri parentale inconsistente. că. Fără îndoială. evidentele disponibile cu privire la importanta acestor factori sunt încă contradictorii. Împotriva a ceea ce se credea initial. în general un stil educativ permisiv. influentează în mod direct initierea si mentinerea ulterioară a consumului de ierburi etnobotanice.rănirii (capacitate scazută de evitare). iritabilitate si agresivitate). precum apertenenta la un grup determinat sau o clasă socială si expunerea la norme sociale schimbătoare în timp. Aceasta asociere pozitiv a fost în mod consistent observată atât pentru drogurile legale. mai ales la copiii care prezintă vreun tip de comportament dezadaptativ (tulburări de atentie. depresie sau stimă de sine scăzută./ ierburi etnobotanice si simptomatologia de anxietate. de exemplu.Odată eliminati posibilii factori de confuzie. Nu este clar. în timp ce alte studii au adus evidente asupra faptului că labilitatea emotională pare a fi mai degrabă o consecintă a abuzului de ierburi etnobotanice decât o cauză. [4] . nu s-au găsit asocieri pozitive între consumul de subst. cât si pentru cele ilegale. analizate împreună. căutarea de senzatii noi. labilitate emotională sau agresivitate si ostilitate.  Factori psihologici Unele studii semnalează existenta unei relatii pozitive între anumite caracteristici psihologice si comportamentele de consum si abuz de ierburi etnobotanice. precum atitudini permisive cu privire la consumul de ierburi etnobotanice de către copii.  Atitudini si comportamente familiale permisive cu privire la ierburi etnobotanice Modelarea exercitată de către părinti prin propriul lor consum influentează într-un mod important consumul de de catre ierburi etnobotanice de către adolescenti. cercetările disponibile până acum au permis identificarea a diversi factori de risc de caracter individual.

 Lipsa unor legături afective familiale Absenta părintilor sau unor tutori capabili să ofere suport emotional pozitiv copiilor lor. în mod normal. Pe de altă parte nu există nici o evidentă ca un coeficient intelectual scăzut ar fi un factor predictiv pentru abuzul de ierburi etnobotanice. în acest sens. intrarea în grupuri fără norme se produce înaintea initierii consumului de ierburi etnobotanice. evidente recente relevă că relatia între afilierea la un grup si consumul de ierburi etnobotanice nu este o relatie unidirectională (influenta grupului asupra individului) ci. se produce o relatie biunivocă (indivizii tind să se integreze în grupuri cu aceleasi afinităti) si.  Asocierea cu colegi consumatori de ierburi etnobotanice (anturajul) Consumul de ierburi etnobotanice de către grupul de egali este unul dintre factorii asociati cu consistenta cea mai mare pentru consumul individual. a cadrelor didactice și a părinților cu privire la factorii de risc şi de protecţie în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. a cadrelor didactice si a părintilor în ceea ce priveşte factorii de risc şi de protecţie care sunt implicaţi în consumul de ierburi etnobotanice la vârsta adolescenţei. OBIECTIV GENERAL: Informarea elevilor. absenta unor legături afective puternice în mediul familial poate fi relationat cu dezvoltarea unor comportamente de abuz de pe ierburi etnobotanice pe termen lung. adică. [5] . OBIECTIVE SPECIFICE:  Informarea elevilor.  Esecul scolar Randamentul scolar scăzut a fost identificat ca factor de predispozitie al frecventei si intensitătii consumului de ierburi etnobotanice.

 Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul elevilor/tinerilor.  Sensibilizarea şi educarea elevilor/tinerilor în scopul evitării ferme a consumului experimental/recreaţional de ierburi etnobotanice şi apoi a trecerii de la aceste experiente ale curiozitatii la cele de obisnuinta/dependenta.Desfăşurarea în şcoli a unor activităţi/campanii de informare a elevilor/tinerilor. Sensibilizarea. în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos.  Preventia în mediul scolar . corelate la celelalte arii de intervenţie preventivă GRUP ŢINTĂ:  elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a si elevi din învătământul liceal.a cadrelor didactice. a familie/tutorilor.Oferirea de programe care să permită părinţilor să devină activi în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice în cadrul familiei. fără substante nocive/ierburi etnobotanice. cu privire la consumul de ierburi etnobotanice  Preventia în mediul familial . conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active. Implementarea strategiilor de cunoastere si asumaree a factorilor de protecţie specifici în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber. privind factorii de risc şi de protecţie individuali şi de grup.  cadre didactice/diriginti.  părinti  membrii ai comunitatii REZULTATE ASTEPTATE [6] .

diriginti. Elaborarea/realizarea de materiale de informare şi educaţie anticonsum de plante etnobotanice . privire la ierburile informative CSAP. CJAP Ilfov Initierea. susţinerea şi monitorizarea unor Profesori psihologi/ psihopedagogi din campanii de informare/educare. Autoritatea/ etnobotanice – comunitatea locala prezentare. părinţi. parinti – informati in domeniul [7] Elevi. brosuri. riscurile. CJRAE Ilfov. consilieri scolari ( CJRAE. CSAP ) Chestionare 1-15 aprilie 2011 Semestrial . judet/ Elevi. CJAP. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP „Ce ştim despre ierburi etnobotanice? „ ISJ Ilfov. comunicare la nivel scolar si comunitar cu CSAP privire la prevenirea. părinti vor fi informaţi cu privire la factorii de risc şi de protecţie implicaţi în consumul ierburi etnobotanice. Interpretarea chestionarelor de către CSAP Raport statistic si calitativ al studiului Unitati scolare din Cunoasterea unor Pliante. cadre didactice. diriginti. DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE: An scolar 2010-2011 PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE ACTIVITĂTI/ACTIUNI RESPONSABILI PARTICIPANŢI SI PARTENERI REZULTATE AŞTEPTATE MONITORIZARE/ EVALUARE PERIOADA Studiu diagnostic vizand efectele . -elevi/tineri centrati pe un stil de viata sanatos. specific.-elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18/19 ani. efecte/riscuri etc Elevi/tineri. eliminarea consumului de ierburi etnobotanice.masurile de preventie si renuntare la consumul de ierburi etnobotanice. cadre concepte/notiuni cu alte materiale didactice.

activităţi artistice şi culturale etc. CJAP Ilfov Unitati scolare din judet. diriginti Campanie de informare la nivelul scolii si la nivel Portofolii cu comunitar cu produsele privire la efectele campaniei consumului de substante nocive/.„ Ce facem sa prevenim/sa eliminam riscurile consumului de ierburi etnobotanice ? ” Organizarea unor manifestări cu tematică centrata pe consumul de substante psihoactive/ierburi etnobotanice. Observare directă desene. părinţi. pliante.verbale materiale rezultate Alte instrumente de inregistrare/ De promovare a activitatilor Ianuarie – Februarie 2011 . Consiliul elevilor . alte materiale informative Semestrul I/2010-2011 conform graficului elaborat la nivel de CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. conferinţe. alte Procese. afise tematice Activităţi /acţiuni de diseminare/informare/asumare / respectare a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interna al scolii Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. brosuri. CSAP.) ISJ Ilfov. Pliante. cadre didactice. sesiuni de comunicări ştiinţifice. cu participarea comunităţii locale. eliminarii riscurilor de consum ierburi etnobotanice. Autoritatea/ comunitatea locala preventiei.alte substante nocive Promovare de materialele cu tematică antidrog/anticonsu m de ierburi etnobotanice. afişe. Poliţia locală Biserica Institutii de [8] Planşe.ierburi etnobotanice Concurs de pliante. dezbateri publice. CJRAE Ilfov. massmedia locala/regionala şi autorităţi publice locale (seminarii. întreceri sportive.

cadre did. consilierul educativ. Norme de conform conduita planului elaborat Fim. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. diriginţi. preventie. membri ai comunitatii. părinţi. asumare Renunţarea la consumul experienţial de ierburi etnobotanice Informare asupra efectelor/riscurilor consumului de substante nocive/psihoactive Comportamente.de mine. iulie. diriginti [9] . Conform logistica planului elaborat Materiale de fiecare CSAP rezultate Suporturi care vizibilizeaza activitatea Materiale rezultate Proces . eliminarea riscului vizand consumul de ierburi etnobotanice Cunoastere/ autocunoastere. pt portofoliul conform activitatii graficului elaborat de fiecare CSAP Observare directă Aprilie 2011.verbal Iunie.. invitati Elevi. diriginte. realizarea unor produse care pot promova o campanie anticonsum de substante nocive. informare. fotografii de fiecare CSAP Materiale. părinţi Elevi. suporturi Februarie 2011. ONG-uri Elevi. august .sanatate publica „Mituri legate de ierburi etnobotanice”.masă rotundă cu invitaţi Prezentare de filme cu continut tematic „Protectie.2011 Mai 2011 „ Imi pasa! . părinţi. părinţi Preventie. atitudini in favoarea unui stil de viata sanatos Produse. de ei” Consumul de ierburi etnobotanice – vicii periculoase ” Discuţii. de voi. de noi. risc ” Studii de caz Jocuri de rol/ tematic „Decizia de a fi sanatos” -concurs pe teme de sanatate personala si sociogrupala Seminar pe tema „ Drogurile şi efectele lor” cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Profesori psihologi /psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi.

Prof. Psihopedagog Anghel Maria Prof. Dr. Stefănescu Ileana Narcisa [10] .Coordonator CJAP. Psihopedagog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful