INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.

209 SECTOR 5 BUCURESTI TEL/FAX:0213173659 E-mail cjrae.ilfov@yahoo.com/cjrae@ilfov.isj.edu.ro web:www.cjrae-ilfov.ro

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA ILFOV
Vizat, Director CJRAE ILFOV, Prof Cuciinic Constanta

PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI PRIVIND DIMINUAREA/ELIMINAREA CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE

PREAMBUL Programul vizeaza preventia / interventia in cazurile elevilor/tinerilor aflati in situatii de risc/criza in ceea ce priveste consumul de substante nocive/ ierburi etnobotanice. Serviciile noastre se adresează preadolescenţilor, adolescenţilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse între 10-18/19 ani. Scopul programului este dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viata sănătos, fără consum de substante nocive/plante etnobotanice . [1]

Tot în cadrul acestor activităţi se realizează campanii de sensibilizare a comunitaţii privind efectele consumului de substante nocive/plante etnobotanice. Consilierea sociala si psihologica a tinerilor si a membrilor familiei . etc. valorizarea participanţilor. tinerii beneficiază de formare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare. ateliere de creaţie. dezvoltare a autocunoaşterii Aceste grupuri au ca obiectiv: activarea capacităţii de a asculta. [2] . aducerea în prim plan a situaţiilor conflictuale şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea pozitivă şi favorabilă a acestora. adaptate vârstei şi nevoilor identificate la nivel local.Grupuri peer to peer Au ca scop formarea voluntarilor în vederea implicării acestora în activităţile de prevenire şi timp liber. vizionări de filme urmate de dezbateri. muncă în echipă. dezvoltarea încrederii şi stimei de sine. dezvoltarea creativităţii. . Prevenirea consumului Activităţile presupun campanii şi seminarii în şcoli.Servciile oferite în cadrul Cabinetelor scolare de consiliere si de asistenta psihopedagogica vizeaza : 1. de informaţii utile în susţinerea activităţilor de prevenire. În cadrul acestor grupuri. dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. depăşirea timidităţii. precum şi programe de informare a părinţilor. nu în ultimul rând. etc.Grupuri de dezvoltare personală pentru preadolescenţi şi tineri. 2.Grupuri de suport . verbalizarea propriilor trăiri pozitive şi negative. de a comunica asertiv. negocierea conflictelor şi. * Activităţi de timp liber -sunt activităţi alternative de petrecere a timpului liber: excursii. Metode folosite – metode psihodramatice (joc de rol).

De exemplu. se produce o sensibilă deteriorare a abilitătilor familiei pentru a transmite valori prosociale copiilor si adolescentilor. formale si informale. retele sociale de sprijin) pot conduce la probleme legate de abuzul de alcool. în perceperea anumitor comportamente si schimbări ale aspectelor economice relationate cu ierburi etnobotanice. în ciuda cresterii presiunilor. au demonstrat a fi asociate cu schimbări în comportamentele de consum de ierburi etnobotanice si în prevalenta globală a consumului diferitelor substante psihoactive. Pe baza datelor disponibile. mai ales cele vulnerabile din punct de vedere socio-sanitar – adolescentii si tinerii . inclusiv drogurile legale. Această deteriorare a rolului socializator al contextului social apropiat (familie. adică factorii relationali si sau încadrati prin aspecte legale si normativele sociale explicite sau percepute în relatie cu comportamentele de consum sau abuz de ierburi etnobotanice. În ciuda lacunelor existente. acesti precursori au început să se numeasca factori de risc si au oferit bazele modelului teoretic al factorilor de risc si de protectie. Persoanele si grupurile există si se dezvoltă în contexte sociale marcate prin valori si structuri ale societătii. Factorii de risc sunt circumstantele prezente înainte de initierea consumului. cartier.  Dezorganizarea în mediul social imediat Când o populatie este înfruntată cu schimbări culturale bruste. s-au produs pasi sensibili în cunoasterea precursorilor abuzului si consumului problematic al diferitelor substante psihoactive. abuzului sau consumului problematic de ierburi etnobotanice.diferitele patternuri de consum si abuz de ierburi etnobotanice nu au continuat să evolueze proportional fortei respectivelor presiuni. diversi autori au propus diferite categorii de factori de risc:  factori sociali si culturali ampli (contextuali). circumstantele asociate într-un mod consistent cu abuzul de ierburi etnobotanice au fost descrise ca factori de risc. [3] .  factori cu caracter individual si interpersonal. schimbări în normele culturale. Chiar dacă pe baza cercetărilor existente nu se poate înca stabili o relatie de cauzalitate. la care sunt supuse diferitele grupuri ale populatiei. deschise sau subliminale.Dezvoltarea cunostintelor bazate pe evidenta stiintifică în domeniul consumului de ierburi etnobotanice permite încercarea explicării de ce.

incapacitatea de a controla emotiile. precum apertenenta la un grup determinat sau o clasă socială si expunerea la norme sociale schimbătoare în timp. însă./ ierburi etnobotanice si simptomatologia de anxietate. Diverse studii arată relatia existentă între ineficacitatea sau inconsistenta în dezvoltarea rolurilor părintesti si a functiilor familiei în stabilirea de norme de comportament în familie si problemele de abuz de ierburi etnobotanice.  Atitudini si comportamente familiale permisive cu privire la ierburi etnobotanice Modelarea exercitată de către părinti prin propriul lor consum influentează într-un mod important consumul de de catre ierburi etnobotanice de către adolescenti. analizate împreună. depresie sau stimă de sine scăzută. căutarea de senzatii noi. Împotriva a ceea ce se credea initial. evidentele disponibile cu privire la importanta acestor factori sunt încă contradictorii. nu s-au găsit asocieri pozitive între consumul de subst. precum atitudini permisive cu privire la consumul de ierburi etnobotanice de către copii. în general un stil educativ permisiv.  Disfunctii educative ale familiei/ Stiluri parentale inconsistente. că. labilitate emotională sau agresivitate si ostilitate. un prag scăzut în evitarea durerii . [4] . mai ales la copiii care prezintă vreun tip de comportament dezadaptativ (tulburări de atentie. iritabilitate si agresivitate).Odată eliminati posibilii factori de confuzie. cât si pentru cele ilegale. Nu este clar.  Factori psihologici Unele studii semnalează existenta unei relatii pozitive între anumite caracteristici psihologice si comportamentele de consum si abuz de ierburi etnobotanice. cercetările disponibile până acum au permis identificarea a diversi factori de risc de caracter individual. de exemplu. influentează în mod direct initierea si mentinerea ulterioară a consumului de ierburi etnobotanice. în timp ce alte studii au adus evidente asupra faptului că labilitatea emotională pare a fi mai degrabă o consecintă a abuzului de ierburi etnobotanice decât o cauză. Aceasta asociere pozitiv a fost în mod consistent observată atât pentru drogurile legale.rănirii (capacitate scazută de evitare). Fără îndoială.

a cadrelor didactice si a părintilor în ceea ce priveşte factorii de risc şi de protecţie care sunt implicaţi în consumul de ierburi etnobotanice la vârsta adolescenţei. în mod normal. Pe de altă parte nu există nici o evidentă ca un coeficient intelectual scăzut ar fi un factor predictiv pentru abuzul de ierburi etnobotanice. în acest sens. OBIECTIV GENERAL: Informarea elevilor. intrarea în grupuri fără norme se produce înaintea initierii consumului de ierburi etnobotanice. [5] . OBIECTIVE SPECIFICE:  Informarea elevilor.  Esecul scolar Randamentul scolar scăzut a fost identificat ca factor de predispozitie al frecventei si intensitătii consumului de ierburi etnobotanice. absenta unor legături afective puternice în mediul familial poate fi relationat cu dezvoltarea unor comportamente de abuz de pe ierburi etnobotanice pe termen lung. a cadrelor didactice și a părinților cu privire la factorii de risc şi de protecţie în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. evidente recente relevă că relatia între afilierea la un grup si consumul de ierburi etnobotanice nu este o relatie unidirectională (influenta grupului asupra individului) ci.  Asocierea cu colegi consumatori de ierburi etnobotanice (anturajul) Consumul de ierburi etnobotanice de către grupul de egali este unul dintre factorii asociati cu consistenta cea mai mare pentru consumul individual. adică. se produce o relatie biunivocă (indivizii tind să se integreze în grupuri cu aceleasi afinităti) si. Lipsa unor legături afective familiale Absenta părintilor sau unor tutori capabili să ofere suport emotional pozitiv copiilor lor.

fără substante nocive/ierburi etnobotanice.  cadre didactice/diriginti. privind factorii de risc şi de protecţie individuali şi de grup.Oferirea de programe care să permită părinţilor să devină activi în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice în cadrul familiei. conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active. prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber.  Preventia în mediul scolar .  părinti  membrii ai comunitatii REZULTATE ASTEPTATE [6] .  Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul elevilor/tinerilor. Sensibilizarea.a cadrelor didactice.Desfăşurarea în şcoli a unor activităţi/campanii de informare a elevilor/tinerilor.  Sensibilizarea şi educarea elevilor/tinerilor în scopul evitării ferme a consumului experimental/recreaţional de ierburi etnobotanice şi apoi a trecerii de la aceste experiente ale curiozitatii la cele de obisnuinta/dependenta. Implementarea strategiilor de cunoastere si asumaree a factorilor de protecţie specifici în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. corelate la celelalte arii de intervenţie preventivă GRUP ŢINTĂ:  elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a si elevi din învătământul liceal. cu privire la consumul de ierburi etnobotanice  Preventia în mediul familial . în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos. a familie/tutorilor.

comunicare la nivel scolar si comunitar cu CSAP privire la prevenirea. -elevi/tineri centrati pe un stil de viata sanatos. diriginti. Autoritatea/ etnobotanice – comunitatea locala prezentare. CJAP Ilfov Initierea. Elaborarea/realizarea de materiale de informare şi educaţie anticonsum de plante etnobotanice . CSAP ) Chestionare 1-15 aprilie 2011 Semestrial . CJRAE Ilfov. diriginti. DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE: An scolar 2010-2011 PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE ACTIVITĂTI/ACTIUNI RESPONSABILI PARTICIPANŢI SI PARTENERI REZULTATE AŞTEPTATE MONITORIZARE/ EVALUARE PERIOADA Studiu diagnostic vizand efectele . parinti – informati in domeniul [7] Elevi. CJAP. cadre concepte/notiuni cu alte materiale didactice. consilieri scolari ( CJRAE. cadre didactice. specific.-elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18/19 ani. Interpretarea chestionarelor de către CSAP Raport statistic si calitativ al studiului Unitati scolare din Cunoasterea unor Pliante. brosuri. privire la ierburile informative CSAP. părinţi. efecte/riscuri etc Elevi/tineri. riscurile. părinti vor fi informaţi cu privire la factorii de risc şi de protecţie implicaţi în consumul ierburi etnobotanice. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP „Ce ştim despre ierburi etnobotanice? „ ISJ Ilfov. judet/ Elevi.masurile de preventie si renuntare la consumul de ierburi etnobotanice. susţinerea şi monitorizarea unor Profesori psihologi/ psihopedagogi din campanii de informare/educare. eliminarea consumului de ierburi etnobotanice.

conferinţe. cadre didactice.verbale materiale rezultate Alte instrumente de inregistrare/ De promovare a activitatilor Ianuarie – Februarie 2011 . părinţi. alte materiale informative Semestrul I/2010-2011 conform graficului elaborat la nivel de CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. Consiliul elevilor . Observare directă desene. massmedia locala/regionala şi autorităţi publice locale (seminarii.„ Ce facem sa prevenim/sa eliminam riscurile consumului de ierburi etnobotanice ? ” Organizarea unor manifestări cu tematică centrata pe consumul de substante psihoactive/ierburi etnobotanice.) ISJ Ilfov.alte substante nocive Promovare de materialele cu tematică antidrog/anticonsu m de ierburi etnobotanice. diriginti Campanie de informare la nivelul scolii si la nivel Portofolii cu comunitar cu produsele privire la efectele campaniei consumului de substante nocive/. Poliţia locală Biserica Institutii de [8] Planşe. CSAP.ierburi etnobotanice Concurs de pliante. sesiuni de comunicări ştiinţifice. eliminarii riscurilor de consum ierburi etnobotanice. întreceri sportive. afişe. dezbateri publice. CJRAE Ilfov. pliante. Pliante. brosuri. CJAP Ilfov Unitati scolare din judet. alte Procese. activităţi artistice şi culturale etc. Autoritatea/ comunitatea locala preventiei. cu participarea comunităţii locale. afise tematice Activităţi /acţiuni de diseminare/informare/asumare / respectare a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interna al scolii Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi.

eliminarea riscului vizand consumul de ierburi etnobotanice Cunoastere/ autocunoastere.2011 Mai 2011 „ Imi pasa! . părinţi. ONG-uri Elevi. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. asumare Renunţarea la consumul experienţial de ierburi etnobotanice Informare asupra efectelor/riscurilor consumului de substante nocive/psihoactive Comportamente. părinţi Elevi.masă rotundă cu invitaţi Prezentare de filme cu continut tematic „Protectie. de noi.verbal Iunie. părinţi. Norme de conform conduita planului elaborat Fim. consilierul educativ. pt portofoliul conform activitatii graficului elaborat de fiecare CSAP Observare directă Aprilie 2011. realizarea unor produse care pot promova o campanie anticonsum de substante nocive. invitati Elevi. membri ai comunitatii.de mine. preventie. informare. suporturi Februarie 2011. de voi..sanatate publica „Mituri legate de ierburi etnobotanice”. Conform logistica planului elaborat Materiale de fiecare CSAP rezultate Suporturi care vizibilizeaza activitatea Materiale rezultate Proces . diriginţi. risc ” Studii de caz Jocuri de rol/ tematic „Decizia de a fi sanatos” -concurs pe teme de sanatate personala si sociogrupala Seminar pe tema „ Drogurile şi efectele lor” cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Profesori psihologi /psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. atitudini in favoarea unui stil de viata sanatos Produse. august . fotografii de fiecare CSAP Materiale. diriginti [9] . diriginte. de ei” Consumul de ierburi etnobotanice – vicii periculoase ” Discuţii. iulie. părinţi Preventie. cadre did.

Dr. Stefănescu Ileana Narcisa [10] . Psihopedagog. Psihopedagog Anghel Maria Prof. Prof.Coordonator CJAP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful