INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.

209 SECTOR 5 BUCURESTI TEL/FAX:0213173659 E-mail cjrae.ilfov@yahoo.com/cjrae@ilfov.isj.edu.ro web:www.cjrae-ilfov.ro

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA ILFOV
Vizat, Director CJRAE ILFOV, Prof Cuciinic Constanta

PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI PRIVIND DIMINUAREA/ELIMINAREA CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE

PREAMBUL Programul vizeaza preventia / interventia in cazurile elevilor/tinerilor aflati in situatii de risc/criza in ceea ce priveste consumul de substante nocive/ ierburi etnobotanice. Serviciile noastre se adresează preadolescenţilor, adolescenţilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse între 10-18/19 ani. Scopul programului este dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viata sănătos, fără consum de substante nocive/plante etnobotanice . [1]

negocierea conflictelor şi. Metode folosite – metode psihodramatice (joc de rol). etc. de informaţii utile în susţinerea activităţilor de prevenire. dezvoltare a autocunoaşterii Aceste grupuri au ca obiectiv: activarea capacităţii de a asculta.Grupuri de suport .Grupuri peer to peer Au ca scop formarea voluntarilor în vederea implicării acestora în activităţile de prevenire şi timp liber. aducerea în prim plan a situaţiilor conflictuale şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea pozitivă şi favorabilă a acestora.Servciile oferite în cadrul Cabinetelor scolare de consiliere si de asistenta psihopedagogica vizeaza : 1.Grupuri de dezvoltare personală pentru preadolescenţi şi tineri. Tot în cadrul acestor activităţi se realizează campanii de sensibilizare a comunitaţii privind efectele consumului de substante nocive/plante etnobotanice. . Prevenirea consumului Activităţile presupun campanii şi seminarii în şcoli. În cadrul acestor grupuri. [2] . dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. adaptate vârstei şi nevoilor identificate la nivel local. 2. precum şi programe de informare a părinţilor. tinerii beneficiază de formare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare. etc. * Activităţi de timp liber -sunt activităţi alternative de petrecere a timpului liber: excursii. valorizarea participanţilor. dezvoltarea încrederii şi stimei de sine. verbalizarea propriilor trăiri pozitive şi negative. Consilierea sociala si psihologica a tinerilor si a membrilor familiei . nu în ultimul rând. dezvoltarea creativităţii. ateliere de creaţie. de a comunica asertiv. vizionări de filme urmate de dezbateri. depăşirea timidităţii. muncă în echipă.

diferitele patternuri de consum si abuz de ierburi etnobotanice nu au continuat să evolueze proportional fortei respectivelor presiuni. În ciuda lacunelor existente. abuzului sau consumului problematic de ierburi etnobotanice. adică factorii relationali si sau încadrati prin aspecte legale si normativele sociale explicite sau percepute în relatie cu comportamentele de consum sau abuz de ierburi etnobotanice. retele sociale de sprijin) pot conduce la probleme legate de abuzul de alcool. Chiar dacă pe baza cercetărilor existente nu se poate înca stabili o relatie de cauzalitate.Dezvoltarea cunostintelor bazate pe evidenta stiintifică în domeniul consumului de ierburi etnobotanice permite încercarea explicării de ce. acesti precursori au început să se numeasca factori de risc si au oferit bazele modelului teoretic al factorilor de risc si de protectie. inclusiv drogurile legale. în ciuda cresterii presiunilor. deschise sau subliminale. schimbări în normele culturale. la care sunt supuse diferitele grupuri ale populatiei. în perceperea anumitor comportamente si schimbări ale aspectelor economice relationate cu ierburi etnobotanice. cartier. au demonstrat a fi asociate cu schimbări în comportamentele de consum de ierburi etnobotanice si în prevalenta globală a consumului diferitelor substante psihoactive. Pe baza datelor disponibile. mai ales cele vulnerabile din punct de vedere socio-sanitar – adolescentii si tinerii . [3] . circumstantele asociate într-un mod consistent cu abuzul de ierburi etnobotanice au fost descrise ca factori de risc. se produce o sensibilă deteriorare a abilitătilor familiei pentru a transmite valori prosociale copiilor si adolescentilor. Această deteriorare a rolului socializator al contextului social apropiat (familie. Factorii de risc sunt circumstantele prezente înainte de initierea consumului. De exemplu. Persoanele si grupurile există si se dezvoltă în contexte sociale marcate prin valori si structuri ale societătii. s-au produs pasi sensibili în cunoasterea precursorilor abuzului si consumului problematic al diferitelor substante psihoactive.  Dezorganizarea în mediul social imediat Când o populatie este înfruntată cu schimbări culturale bruste. diversi autori au propus diferite categorii de factori de risc:  factori sociali si culturali ampli (contextuali).  factori cu caracter individual si interpersonal. formale si informale.

Împotriva a ceea ce se credea initial. în general un stil educativ permisiv. incapacitatea de a controla emotiile. precum atitudini permisive cu privire la consumul de ierburi etnobotanice de către copii. Aceasta asociere pozitiv a fost în mod consistent observată atât pentru drogurile legale. un prag scăzut în evitarea durerii . însă. depresie sau stimă de sine scăzută. Fără îndoială./ ierburi etnobotanice si simptomatologia de anxietate. cercetările disponibile până acum au permis identificarea a diversi factori de risc de caracter individual. [4] . Diverse studii arată relatia existentă între ineficacitatea sau inconsistenta în dezvoltarea rolurilor părintesti si a functiilor familiei în stabilirea de norme de comportament în familie si problemele de abuz de ierburi etnobotanice. mai ales la copiii care prezintă vreun tip de comportament dezadaptativ (tulburări de atentie. de exemplu. nu s-au găsit asocieri pozitive între consumul de subst. evidentele disponibile cu privire la importanta acestor factori sunt încă contradictorii. cât si pentru cele ilegale. labilitate emotională sau agresivitate si ostilitate. analizate împreună. căutarea de senzatii noi. precum apertenenta la un grup determinat sau o clasă socială si expunerea la norme sociale schimbătoare în timp.rănirii (capacitate scazută de evitare).  Factori psihologici Unele studii semnalează existenta unei relatii pozitive între anumite caracteristici psihologice si comportamentele de consum si abuz de ierburi etnobotanice. în timp ce alte studii au adus evidente asupra faptului că labilitatea emotională pare a fi mai degrabă o consecintă a abuzului de ierburi etnobotanice decât o cauză. iritabilitate si agresivitate).  Disfunctii educative ale familiei/ Stiluri parentale inconsistente. influentează în mod direct initierea si mentinerea ulterioară a consumului de ierburi etnobotanice.  Atitudini si comportamente familiale permisive cu privire la ierburi etnobotanice Modelarea exercitată de către părinti prin propriul lor consum influentează într-un mod important consumul de de catre ierburi etnobotanice de către adolescenti.Odată eliminati posibilii factori de confuzie. că. Nu este clar.

OBIECTIV GENERAL: Informarea elevilor. a cadrelor didactice si a părintilor în ceea ce priveşte factorii de risc şi de protecţie care sunt implicaţi în consumul de ierburi etnobotanice la vârsta adolescenţei. în mod normal. în acest sens.  Asocierea cu colegi consumatori de ierburi etnobotanice (anturajul) Consumul de ierburi etnobotanice de către grupul de egali este unul dintre factorii asociati cu consistenta cea mai mare pentru consumul individual. adică. OBIECTIVE SPECIFICE:  Informarea elevilor. evidente recente relevă că relatia între afilierea la un grup si consumul de ierburi etnobotanice nu este o relatie unidirectională (influenta grupului asupra individului) ci. Lipsa unor legături afective familiale Absenta părintilor sau unor tutori capabili să ofere suport emotional pozitiv copiilor lor. absenta unor legături afective puternice în mediul familial poate fi relationat cu dezvoltarea unor comportamente de abuz de pe ierburi etnobotanice pe termen lung. a cadrelor didactice și a părinților cu privire la factorii de risc şi de protecţie în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. se produce o relatie biunivocă (indivizii tind să se integreze în grupuri cu aceleasi afinităti) si.  Esecul scolar Randamentul scolar scăzut a fost identificat ca factor de predispozitie al frecventei si intensitătii consumului de ierburi etnobotanice. [5] . Pe de altă parte nu există nici o evidentă ca un coeficient intelectual scăzut ar fi un factor predictiv pentru abuzul de ierburi etnobotanice. intrarea în grupuri fără norme se produce înaintea initierii consumului de ierburi etnobotanice.

 Preventia în mediul scolar .  părinti  membrii ai comunitatii REZULTATE ASTEPTATE [6] . prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber.a cadrelor didactice.  Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul elevilor/tinerilor. Implementarea strategiilor de cunoastere si asumaree a factorilor de protecţie specifici în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice.Oferirea de programe care să permită părinţilor să devină activi în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice în cadrul familiei. conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active. în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos.  cadre didactice/diriginti. corelate la celelalte arii de intervenţie preventivă GRUP ŢINTĂ:  elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a si elevi din învătământul liceal. privind factorii de risc şi de protecţie individuali şi de grup. Sensibilizarea. cu privire la consumul de ierburi etnobotanice  Preventia în mediul familial .Desfăşurarea în şcoli a unor activităţi/campanii de informare a elevilor/tinerilor. fără substante nocive/ierburi etnobotanice.  Sensibilizarea şi educarea elevilor/tinerilor în scopul evitării ferme a consumului experimental/recreaţional de ierburi etnobotanice şi apoi a trecerii de la aceste experiente ale curiozitatii la cele de obisnuinta/dependenta. a familie/tutorilor.

judet/ Elevi. efecte/riscuri etc Elevi/tineri. susţinerea şi monitorizarea unor Profesori psihologi/ psihopedagogi din campanii de informare/educare. CJAP. părinti vor fi informaţi cu privire la factorii de risc şi de protecţie implicaţi în consumul ierburi etnobotanice. eliminarea consumului de ierburi etnobotanice. DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE: An scolar 2010-2011 PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE ACTIVITĂTI/ACTIUNI RESPONSABILI PARTICIPANŢI SI PARTENERI REZULTATE AŞTEPTATE MONITORIZARE/ EVALUARE PERIOADA Studiu diagnostic vizand efectele . consilieri scolari ( CJRAE. cadre concepte/notiuni cu alte materiale didactice. Interpretarea chestionarelor de către CSAP Raport statistic si calitativ al studiului Unitati scolare din Cunoasterea unor Pliante. CJRAE Ilfov.-elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18/19 ani. specific.masurile de preventie si renuntare la consumul de ierburi etnobotanice. CJAP Ilfov Initierea. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP „Ce ştim despre ierburi etnobotanice? „ ISJ Ilfov. CSAP ) Chestionare 1-15 aprilie 2011 Semestrial . riscurile. Elaborarea/realizarea de materiale de informare şi educaţie anticonsum de plante etnobotanice . cadre didactice. diriginti. brosuri. privire la ierburile informative CSAP. comunicare la nivel scolar si comunitar cu CSAP privire la prevenirea. Autoritatea/ etnobotanice – comunitatea locala prezentare. -elevi/tineri centrati pe un stil de viata sanatos. parinti – informati in domeniul [7] Elevi. diriginti. părinţi.

Observare directă desene. cu participarea comunităţii locale. sesiuni de comunicări ştiinţifice.ierburi etnobotanice Concurs de pliante. diriginti Campanie de informare la nivelul scolii si la nivel Portofolii cu comunitar cu produsele privire la efectele campaniei consumului de substante nocive/.„ Ce facem sa prevenim/sa eliminam riscurile consumului de ierburi etnobotanice ? ” Organizarea unor manifestări cu tematică centrata pe consumul de substante psihoactive/ierburi etnobotanice. dezbateri publice. părinţi.verbale materiale rezultate Alte instrumente de inregistrare/ De promovare a activitatilor Ianuarie – Februarie 2011 . activităţi artistice şi culturale etc. afişe.alte substante nocive Promovare de materialele cu tematică antidrog/anticonsu m de ierburi etnobotanice. Consiliul elevilor . Autoritatea/ comunitatea locala preventiei.) ISJ Ilfov. conferinţe. Pliante. Poliţia locală Biserica Institutii de [8] Planşe. CSAP. alte materiale informative Semestrul I/2010-2011 conform graficului elaborat la nivel de CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. pliante. afise tematice Activităţi /acţiuni de diseminare/informare/asumare / respectare a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interna al scolii Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. eliminarii riscurilor de consum ierburi etnobotanice. massmedia locala/regionala şi autorităţi publice locale (seminarii. alte Procese. brosuri. CJAP Ilfov Unitati scolare din judet. cadre didactice. CJRAE Ilfov. întreceri sportive.

verbal Iunie. de ei” Consumul de ierburi etnobotanice – vicii periculoase ” Discuţii. Norme de conform conduita planului elaborat Fim. Conform logistica planului elaborat Materiale de fiecare CSAP rezultate Suporturi care vizibilizeaza activitatea Materiale rezultate Proces . invitati Elevi. cadre did. ONG-uri Elevi. pt portofoliul conform activitatii graficului elaborat de fiecare CSAP Observare directă Aprilie 2011. suporturi Februarie 2011. părinţi. informare. fotografii de fiecare CSAP Materiale. iulie. atitudini in favoarea unui stil de viata sanatos Produse. preventie. părinţi Elevi. membri ai comunitatii. de noi. risc ” Studii de caz Jocuri de rol/ tematic „Decizia de a fi sanatos” -concurs pe teme de sanatate personala si sociogrupala Seminar pe tema „ Drogurile şi efectele lor” cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Profesori psihologi /psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. părinţi Preventie. de voi. diriginte. eliminarea riscului vizand consumul de ierburi etnobotanice Cunoastere/ autocunoastere. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. consilierul educativ. diriginti [9] . august .sanatate publica „Mituri legate de ierburi etnobotanice”.de mine.2011 Mai 2011 „ Imi pasa! .. părinţi. diriginţi.masă rotundă cu invitaţi Prezentare de filme cu continut tematic „Protectie. asumare Renunţarea la consumul experienţial de ierburi etnobotanice Informare asupra efectelor/riscurilor consumului de substante nocive/psihoactive Comportamente. realizarea unor produse care pot promova o campanie anticonsum de substante nocive.

Prof. Psihopedagog Anghel Maria Prof. Stefănescu Ileana Narcisa [10] . Psihopedagog.Coordonator CJAP. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful