INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.

209 SECTOR 5 BUCURESTI TEL/FAX:0213173659 E-mail cjrae.ilfov@yahoo.com/cjrae@ilfov.isj.edu.ro web:www.cjrae-ilfov.ro

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA ILFOV
Vizat, Director CJRAE ILFOV, Prof Cuciinic Constanta

PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI PRIVIND DIMINUAREA/ELIMINAREA CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE

PREAMBUL Programul vizeaza preventia / interventia in cazurile elevilor/tinerilor aflati in situatii de risc/criza in ceea ce priveste consumul de substante nocive/ ierburi etnobotanice. Serviciile noastre se adresează preadolescenţilor, adolescenţilor şi tinerilor, cu vârste cuprinse între 10-18/19 ani. Scopul programului este dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viata sănătos, fără consum de substante nocive/plante etnobotanice . [1]

În cadrul acestor grupuri. de informaţii utile în susţinerea activităţilor de prevenire.Grupuri de dezvoltare personală pentru preadolescenţi şi tineri. [2] .Grupuri de suport . valorizarea participanţilor. precum şi programe de informare a părinţilor. Metode folosite – metode psihodramatice (joc de rol). tinerii beneficiază de formare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare. ateliere de creaţie. muncă în echipă. etc. dezvoltarea încrederii şi stimei de sine. etc. negocierea conflictelor şi. vizionări de filme urmate de dezbateri. nu în ultimul rând. Tot în cadrul acestor activităţi se realizează campanii de sensibilizare a comunitaţii privind efectele consumului de substante nocive/plante etnobotanice.Servciile oferite în cadrul Cabinetelor scolare de consiliere si de asistenta psihopedagogica vizeaza : 1. dezvoltarea creativităţii. dezvoltare a autocunoaşterii Aceste grupuri au ca obiectiv: activarea capacităţii de a asculta.Grupuri peer to peer Au ca scop formarea voluntarilor în vederea implicării acestora în activităţile de prevenire şi timp liber. depăşirea timidităţii. dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos. 2. adaptate vârstei şi nevoilor identificate la nivel local. Consilierea sociala si psihologica a tinerilor si a membrilor familiei . de a comunica asertiv. verbalizarea propriilor trăiri pozitive şi negative. aducerea în prim plan a situaţiilor conflictuale şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea pozitivă şi favorabilă a acestora. Prevenirea consumului Activităţile presupun campanii şi seminarii în şcoli. . * Activităţi de timp liber -sunt activităţi alternative de petrecere a timpului liber: excursii.

Chiar dacă pe baza cercetărilor existente nu se poate înca stabili o relatie de cauzalitate. schimbări în normele culturale. Pe baza datelor disponibile. adică factorii relationali si sau încadrati prin aspecte legale si normativele sociale explicite sau percepute în relatie cu comportamentele de consum sau abuz de ierburi etnobotanice. abuzului sau consumului problematic de ierburi etnobotanice. Persoanele si grupurile există si se dezvoltă în contexte sociale marcate prin valori si structuri ale societătii. Această deteriorare a rolului socializator al contextului social apropiat (familie. De exemplu. diversi autori au propus diferite categorii de factori de risc:  factori sociali si culturali ampli (contextuali). în ciuda cresterii presiunilor. retele sociale de sprijin) pot conduce la probleme legate de abuzul de alcool. formale si informale. la care sunt supuse diferitele grupuri ale populatiei. [3] . inclusiv drogurile legale. circumstantele asociate într-un mod consistent cu abuzul de ierburi etnobotanice au fost descrise ca factori de risc.  Dezorganizarea în mediul social imediat Când o populatie este înfruntată cu schimbări culturale bruste. s-au produs pasi sensibili în cunoasterea precursorilor abuzului si consumului problematic al diferitelor substante psihoactive.  factori cu caracter individual si interpersonal. deschise sau subliminale. acesti precursori au început să se numeasca factori de risc si au oferit bazele modelului teoretic al factorilor de risc si de protectie. în perceperea anumitor comportamente si schimbări ale aspectelor economice relationate cu ierburi etnobotanice. au demonstrat a fi asociate cu schimbări în comportamentele de consum de ierburi etnobotanice si în prevalenta globală a consumului diferitelor substante psihoactive. cartier. Factorii de risc sunt circumstantele prezente înainte de initierea consumului. mai ales cele vulnerabile din punct de vedere socio-sanitar – adolescentii si tinerii . se produce o sensibilă deteriorare a abilitătilor familiei pentru a transmite valori prosociale copiilor si adolescentilor. În ciuda lacunelor existente.diferitele patternuri de consum si abuz de ierburi etnobotanice nu au continuat să evolueze proportional fortei respectivelor presiuni.Dezvoltarea cunostintelor bazate pe evidenta stiintifică în domeniul consumului de ierburi etnobotanice permite încercarea explicării de ce.

evidentele disponibile cu privire la importanta acestor factori sunt încă contradictorii. Diverse studii arată relatia existentă între ineficacitatea sau inconsistenta în dezvoltarea rolurilor părintesti si a functiilor familiei în stabilirea de norme de comportament în familie si problemele de abuz de ierburi etnobotanice. Nu este clar. [4] . mai ales la copiii care prezintă vreun tip de comportament dezadaptativ (tulburări de atentie. depresie sau stimă de sine scăzută. un prag scăzut în evitarea durerii . incapacitatea de a controla emotiile. căutarea de senzatii noi. iritabilitate si agresivitate). influentează în mod direct initierea si mentinerea ulterioară a consumului de ierburi etnobotanice. cât si pentru cele ilegale. însă. nu s-au găsit asocieri pozitive între consumul de subst.  Factori psihologici Unele studii semnalează existenta unei relatii pozitive între anumite caracteristici psihologice si comportamentele de consum si abuz de ierburi etnobotanice. în timp ce alte studii au adus evidente asupra faptului că labilitatea emotională pare a fi mai degrabă o consecintă a abuzului de ierburi etnobotanice decât o cauză. Împotriva a ceea ce se credea initial./ ierburi etnobotanice si simptomatologia de anxietate.Odată eliminati posibilii factori de confuzie. de exemplu. cercetările disponibile până acum au permis identificarea a diversi factori de risc de caracter individual. că.rănirii (capacitate scazută de evitare). Aceasta asociere pozitiv a fost în mod consistent observată atât pentru drogurile legale. în general un stil educativ permisiv.  Disfunctii educative ale familiei/ Stiluri parentale inconsistente. labilitate emotională sau agresivitate si ostilitate.  Atitudini si comportamente familiale permisive cu privire la ierburi etnobotanice Modelarea exercitată de către părinti prin propriul lor consum influentează într-un mod important consumul de de catre ierburi etnobotanice de către adolescenti. precum atitudini permisive cu privire la consumul de ierburi etnobotanice de către copii. Fără îndoială. precum apertenenta la un grup determinat sau o clasă socială si expunerea la norme sociale schimbătoare în timp. analizate împreună.

adică.  Asocierea cu colegi consumatori de ierburi etnobotanice (anturajul) Consumul de ierburi etnobotanice de către grupul de egali este unul dintre factorii asociati cu consistenta cea mai mare pentru consumul individual. absenta unor legături afective puternice în mediul familial poate fi relationat cu dezvoltarea unor comportamente de abuz de pe ierburi etnobotanice pe termen lung. [5] . OBIECTIVE SPECIFICE:  Informarea elevilor.  Esecul scolar Randamentul scolar scăzut a fost identificat ca factor de predispozitie al frecventei si intensitătii consumului de ierburi etnobotanice. OBIECTIV GENERAL: Informarea elevilor. a cadrelor didactice și a părinților cu privire la factorii de risc şi de protecţie în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. intrarea în grupuri fără norme se produce înaintea initierii consumului de ierburi etnobotanice. Lipsa unor legături afective familiale Absenta părintilor sau unor tutori capabili să ofere suport emotional pozitiv copiilor lor. a cadrelor didactice si a părintilor în ceea ce priveşte factorii de risc şi de protecţie care sunt implicaţi în consumul de ierburi etnobotanice la vârsta adolescenţei. se produce o relatie biunivocă (indivizii tind să se integreze în grupuri cu aceleasi afinităti) si. în mod normal. în acest sens. evidente recente relevă că relatia între afilierea la un grup si consumul de ierburi etnobotanice nu este o relatie unidirectională (influenta grupului asupra individului) ci. Pe de altă parte nu există nici o evidentă ca un coeficient intelectual scăzut ar fi un factor predictiv pentru abuzul de ierburi etnobotanice.

Oferirea de programe care să permită părinţilor să devină activi în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice în cadrul familiei. cu privire la consumul de ierburi etnobotanice  Preventia în mediul familial . a familie/tutorilor. în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos. fără substante nocive/ierburi etnobotanice. prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber.  Preventia în mediul scolar . corelate la celelalte arii de intervenţie preventivă GRUP ŢINTĂ:  elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a si elevi din învătământul liceal.  cadre didactice/diriginti.  Sensibilizarea şi educarea elevilor/tinerilor în scopul evitării ferme a consumului experimental/recreaţional de ierburi etnobotanice şi apoi a trecerii de la aceste experiente ale curiozitatii la cele de obisnuinta/dependenta. privind factorii de risc şi de protecţie individuali şi de grup.  Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul elevilor/tinerilor. conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active.  părinti  membrii ai comunitatii REZULTATE ASTEPTATE [6] .a cadrelor didactice.Desfăşurarea în şcoli a unor activităţi/campanii de informare a elevilor/tinerilor. Implementarea strategiilor de cunoastere si asumaree a factorilor de protecţie specifici în prevenirea consumului de ierburi etnobotanice. Sensibilizarea.

diriginti. specific. cadre concepte/notiuni cu alte materiale didactice. DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNE: An scolar 2010-2011 PLAN DE MĂSURI SI ACTIUNI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CONSUMULUI DE IERBURI ETNOBOTANICE ACTIVITĂTI/ACTIUNI RESPONSABILI PARTICIPANŢI SI PARTENERI REZULTATE AŞTEPTATE MONITORIZARE/ EVALUARE PERIOADA Studiu diagnostic vizand efectele . părinţi.masurile de preventie si renuntare la consumul de ierburi etnobotanice. -elevi/tineri centrati pe un stil de viata sanatos. judet/ Elevi.-elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18/19 ani. Interpretarea chestionarelor de către CSAP Raport statistic si calitativ al studiului Unitati scolare din Cunoasterea unor Pliante. Autoritatea/ etnobotanice – comunitatea locala prezentare. diriginti. cadre didactice. CJAP. efecte/riscuri etc Elevi/tineri. riscurile. CSAP ) Chestionare 1-15 aprilie 2011 Semestrial . consilieri scolari ( CJRAE. comunicare la nivel scolar si comunitar cu CSAP privire la prevenirea. eliminarea consumului de ierburi etnobotanice. susţinerea şi monitorizarea unor Profesori psihologi/ psihopedagogi din campanii de informare/educare. Elaborarea/realizarea de materiale de informare şi educaţie anticonsum de plante etnobotanice . părinti vor fi informaţi cu privire la factorii de risc şi de protecţie implicaţi în consumul ierburi etnobotanice. brosuri. parinti – informati in domeniul [7] Elevi. CJRAE Ilfov. CJAP Ilfov Initierea. privire la ierburile informative CSAP. Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP „Ce ştim despre ierburi etnobotanice? „ ISJ Ilfov.

CJRAE Ilfov. eliminarii riscurilor de consum ierburi etnobotanice. CSAP. întreceri sportive.„ Ce facem sa prevenim/sa eliminam riscurile consumului de ierburi etnobotanice ? ” Organizarea unor manifestări cu tematică centrata pe consumul de substante psihoactive/ierburi etnobotanice. conferinţe.verbale materiale rezultate Alte instrumente de inregistrare/ De promovare a activitatilor Ianuarie – Februarie 2011 . dezbateri publice. afişe. afise tematice Activităţi /acţiuni de diseminare/informare/asumare / respectare a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interna al scolii Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi.ierburi etnobotanice Concurs de pliante.alte substante nocive Promovare de materialele cu tematică antidrog/anticonsu m de ierburi etnobotanice. massmedia locala/regionala şi autorităţi publice locale (seminarii. CJAP Ilfov Unitati scolare din judet.) ISJ Ilfov. sesiuni de comunicări ştiinţifice. diriginti Campanie de informare la nivelul scolii si la nivel Portofolii cu comunitar cu produsele privire la efectele campaniei consumului de substante nocive/. alte materiale informative Semestrul I/2010-2011 conform graficului elaborat la nivel de CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. alte Procese. părinţi. Consiliul elevilor . cadre didactice. Observare directă desene. Pliante. cu participarea comunităţii locale. activităţi artistice şi culturale etc. Poliţia locală Biserica Institutii de [8] Planşe. Autoritatea/ comunitatea locala preventiei. pliante. brosuri.

de noi. de ei” Consumul de ierburi etnobotanice – vicii periculoase ” Discuţii. părinţi.. diriginti [9] . cadre did. risc ” Studii de caz Jocuri de rol/ tematic „Decizia de a fi sanatos” -concurs pe teme de sanatate personala si sociogrupala Seminar pe tema „ Drogurile şi efectele lor” cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Profesori psihologi /psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. august . Profesori psihologi/ psihopedagogi din CSAP Elevi. preventie. realizarea unor produse care pot promova o campanie anticonsum de substante nocive. Norme de conform conduita planului elaborat Fim. eliminarea riscului vizand consumul de ierburi etnobotanice Cunoastere/ autocunoastere. iulie. Conform logistica planului elaborat Materiale de fiecare CSAP rezultate Suporturi care vizibilizeaza activitatea Materiale rezultate Proces .masă rotundă cu invitaţi Prezentare de filme cu continut tematic „Protectie. părinţi Preventie.verbal Iunie. fotografii de fiecare CSAP Materiale. consilierul educativ.de mine. părinţi Elevi. asumare Renunţarea la consumul experienţial de ierburi etnobotanice Informare asupra efectelor/riscurilor consumului de substante nocive/psihoactive Comportamente. ONG-uri Elevi. atitudini in favoarea unui stil de viata sanatos Produse.sanatate publica „Mituri legate de ierburi etnobotanice”. diriginte. informare. părinţi. suporturi Februarie 2011. de voi. pt portofoliul conform activitatii graficului elaborat de fiecare CSAP Observare directă Aprilie 2011. membri ai comunitatii. diriginţi.2011 Mai 2011 „ Imi pasa! . invitati Elevi.

Prof. Psihopedagog Anghel Maria Prof. Psihopedagog. Stefănescu Ileana Narcisa [10] .Coordonator CJAP. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times