Sunteți pe pagina 1din 3

1

Generozitatea – libertatea de a oferi.


În 15 Aprilie 1912 la 2.20 dimineaţa se scufundă cel mai mare vas al
vremii – Titanic. Peste 1500 de persoane şi-au pierdut viaţa. Printre
Cu o săptămână în urmă a izbucnit în Japonia un vulcan care a făcut acestea se spune că era şi o femeie care a ajuns la una din insuficientele
numeroase victime şi a provocat distrugeri materiale, dar parcă ceea ce bărci de salvare. Ajunsă acolo însă a constatat că nu luase caseta ei cu
a impresionat opinia publică în general a fost accidentul cerebral al diamante. Şi-a lăsat soţul în barcă şi s-a întors în cabină. Nu a mai
primului ministru, cea mai înaltă poziţie executivă a Japoniei. revenit niciodată.

Pe 29 August 79 AD. a avut loc erupţia unui alt vulcan, Vezuviu care s- Cred că se poate continua cu multe istorii de acest fel, dar ceea ce vreau
a soldat cu dispariţia unui dintre cele mai mari oraşe ale vremii – să scot în evidenţă este faptul că posesiunile materiale pot deveni
Pompei. lanţuri ale morţii. Cu toţii cunoaştem oameni care au sufletele înlănţuite
În 1748, arheologii au început căutarea acestui oraş. Săpând săptămâni de diverse patimi, dar de puţine ori oamenii sunt conştienţi de tăria
în şir, când erau pe puntul de a abandona lucrările, au descoperit un lanţurilor cu care Satan leagă sufletele oamenilor când este vorba
gros strat de cenuşă vulcanică (1763). Atunci au început să sape cu şi despre posesiunile materiale.
mai mult aplomb şi eforturile le-au fost răsplătite. Au descoperit un
oraş care fusese surprins într-o perioadă de dezvoltare a culturii sale. Pentru sufletul care doreşte libertatea şi creşterea, maturizarea
spirituală, o atitudine potrivită cu privire la bani şi posesiuni materiale
Datorită ploilor căzute imediat după erupţie, cenuşa şi nămolul au este esenţială. Această atitudine atinge în cele din urmă esenţa şi natura
acoperit cadavrele şi le-au conservat în cea mai mare parte. Arheologii existenţei noastre.
au avut astfel şansa să vadă şi care erau valorile acestui oraş.
Iată ce spune Domnul Isus în vestita “Predică de pe Munte” cu privire
Datorită unei excepţionale conservări, arheologii au putut reface la aceste lucruri:
aproape în întregime imaginea oraşului şi a locuitorilor lui. Au găsit Matei 6:19-21
19
gladiatori care au fost legaţi în lanţuri pentru a nu fugi sau pentru a nu Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi
se sinucide, au găsit familii întregi, preoţi ai templelor păgâne… cam rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; 20 ci strângeţi-vă comori în cer,
tot ce cuprinde viaţa într-un oraş. unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le
fură.21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima
Interesant a fost însă că o mare mulţime dintre cadavrele găsite erau voastră.
înconjurate fie de bani fie de bijuterii. Mulţi preoţi au fost găsiţi cărând
statuete de aur masiv, femei pline de podoabe scumpe. Cred că trebuie să avem o înţelegere potrivită cu privire la aceste
lucruri. Sunt foarte multe persoane care resping din start ideea unei
Se pare că mulţi dintre cei surprinşi, (în jur de 2000 de persoane au fost probleme spirituale creată de posesiuni. Trebuie să spunem că este una
descoperite) au pierit pentru că au ţinut mai mult la banii şi bijuteriile din barierele foarte bine camuflate dar cu mare eficienţă. În vreme ce
lor. majoritatea oamenilor sesizează nocivitatea spirituală a ispitelor
2
sexuale, în ceea ce priveşte posesiunile materiale lucrurile stau cu totul Uneori asemenea oameni îşi spun: ei nu o să câştig eu dar cine ştie. Am
altfel. auzit de oameni care tremurau în faţa telefonului pentru că sunase
telefonul şi când au ajuns ei să răspundă apelul se întrerupse-se.
Sunt mulţi cei care consideră că săraci fiind, nu au o problemă cu Oare care este motivaţia pentru asemenea acţiuni. Ştiu că sunt şi
posesiunile. Tocmai de aceea trebuie să vedem ce spune Scriptura cu creştini care cochetează cu asemenea jocuri. “În cele din urmă este doar
privire la aceste lucruri. o joacă!” spun ei. Este, dar una periculoasă.
Odată cu biletele acestea foarte mulţi oameni cumpără fantezii, visuri.
1. Posesiunile materiale sunt necesare. Speră ca un câştig să schimbe întreaga lor viaţă. Speră să câştige într-
atât încât să aibă linişte toată viaţa. De acum, îşi spun ei, nu o să mai
Încă de la început, Dumnezeu a încredinţat omului anumite lucruri spre am nici o grijă. O să am casa de care am nevoie, maşină poate hainele,
folosinţă funcţie de nevoile sale. Dumnezeu nu a legat însă împlinirea … Ei bine să ştiţi, şi nu este o afirmaţie de efect, goliciunea din vieţile
vieţii de aceste lucruri. Împlinirea vieţii omului era asigurată de părtăşia oamenilor nu se vindecă cu bunuri materiale.
cu Dumnezeu.
În momentul în care omul a păcătuit şi legătura cu Dumnezeu a fost Evander Hollyfield - campion mondial de box, la categoria grea,
ruptă, omul a căutat mereu ceva care să aducă împlinire vieţii sale. De posesorul unei averi considerabile. Avea o casă cât Magazinul Unirea,
atunci încearcă mereu. un teren de fotbal propriu, maşini mai multe decât putea conduce într-o
zi. Deşi anunţase retragerea şi a stat departe de ring pentru o bună
Domnul Isus spune şi el că este altceva ce va aduce împlinire: bucată de vreme a revenit spunând că nu găsea nici un sens în viaţa pe
Matei 6:33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea care o ducea. De curând este implicat într-un scandal legat de divorţul
Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. său, în care martor în proces este chemat şi pastorul bisericii din care
Evander face parte.
Deci ceea ce trebuie să facem este să nu confundăm locul Creatorului
cu lucrurile create. Împlinirea noastră nu vine prin lucrurile create dacă Se pot da multe exemple de oameni a căror satisfacţie nu vine din
nu am găsit-o în relaţia cu Creatorul nostru. bogăţii. Sunt şi oameni bogaţi care au satisfacţii, dar acestea vin din
credinţa şi familia lor.
2. Posesiunile promit mult şi oferă puţin.
Bogăţiile promit mult, dar oferă puţin.
Noi trăim acum o adevărată febră a jocurilor de noroc. La ore de
maximă audienţă, aproape toate posturile de televiziune oferă jocuri în
care sunt implicate câştiguri substanţiale.
Pe stradă vedem oameni care aleargă de la un vânzător ambulant la altul
încercând să cumpere bilete de la toate jocurile posibile.
3. Conştientizează efectul bogăţiilor în viaţa ta.
3
1 Timotei 6:9 Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în
ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe
oameni în prăpăd, şi pierzare.
10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au
umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri
cu o mulţime de chinuri.

4. Deprinde bucuria de a oferi.

Fapte 20:35 În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că,
lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de
cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai
decât să primeşti.”

Atunci când îşi găseşti plăcerea în a oferi eşti mai puţin preocupat de
ceea ce ai. Este modul în care îşi găseşti cel mai repede împlinirea.