REFERAT ASIGURAREA CALITATII PLANIFICAREA CALITATII

Grupa :933

referindu-ne la tema noastra. toate acestea concretizându-se în continutul politicii privind calitatea. Plecând de la aceasta definitie. Planificarea strategica se refera la formularea principiilor de baza si a orientarii firmei privitor la calitate. Diagnosticul calitatii. atât în depistarea punctelor forte si slabe.planificarea strategica .Potrivit literaturii de specialitate. metoda diagnosticarii îndeplineste acela si rol pe care îl regasim si în medicina. planificarea calitatii se subîmparte în doua componente : . in acest domeniu. considerente privind politica referitoare la calitate si cerintele Standardului ISO 9000:2000 Planificarea strategica este urmata de planificarea operationala. prin raportare la rezultatele obtinute într-o anumita perioada sau la performantele concurentilor.planificarea operationala . pe aceasta baza. Pentru a reusi un diagnostic corect. este necesara formarea unei echipe competente si de implicarea mai multor angajati cu specializari diferite. Stabilirea resurselor necesare. c) Diagnosticul calitatii se finalizeaza in recomandari. Efectuarea de analize previzionale. 4. precum si pentru formularea recomandarilo r. Ca metoda de management. cu diferenta ca face referiri clare la procesele operationale si resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii. corespunzatoare naturii problemelor analizate. pentru a fundamenta corect decizii. formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare. O definitie sensibil asemanatoare o da si Standardul ISO 9000 : 2000. 3. Prin extensie. cu scopul evaluarii rezultatelor firmei. Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. 2. 5. din care nu trebuie sa lipseasca managerii si executantii nemijlocit implicati în desfasurarea activitatilor. . precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul unui ins trumentar specific in scopul principal de a ident ifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si. La fel se pune problema si în managementul firmei. b) Specific unui diagnostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ. una din functiile de baza ale managementului calitatii este functia de planificare a calitatii. Asa cum se desprinde din definitia anterioara. . diagnosticul calitatii reprezinta o investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor realizate. Stabilirea actiunilor si procedurilor de întreprins. Diagnosticul calitatii În managementul firmei. managerii trebuind sa diagnosticheze precis domeniul condus. diagnosticul calitatii are trei caracteristici definitorii: a) Se bazeaza foarte mult pe relatia cauza-efect. calitatea în speta. Stabilirea obiectivelor în domeniul calitatii. Un doctor nu este considerat bun daca nu reuseste sa stabileasca cu exactitate un diagnostic. care cuptinde urmatoarele etape: 1.

acesta trebuie sa fie în prealabil pregatit. cererea se manifesta sub doua forme : cerere directa (a consumatorilor finali) si cerere derivata. definesc punctele forte si slabe. disfunctionalitatile si cauzele acestora si elaboreaza recomandari. . creându-se premisele necesare unui demers stiintific. O analiza previzionala completa trebuie sa cuprinda analize si referiri la urmatoarele elemente : .Pentru a realiza un diagnostic al calitatii reusit. . Pe piata de desfacere. Dintre acestea pot fi enumerate: chestionarul. În cadrul echipei este necesara o definire riguroasa a rolurilor pe care componentii acesteia le îndeplinesc pe parcursul diagnosticarii. Se poate spune ca pietele sunt locurile în care se realizeaza schimburi de produse si servicii între întreprinderi.Situatia concurentei.conjuctura actuala a pietei. coordonatorul echipei prezinta metodologia cu instrumentele de lucru. . prin prisma întreprinderilor care achizitioneaza produsele altora sub forma de materii prime sau mijloace de productie. . . vor participa la conturarea punctelor forte. Specialistii din afara firmei elaboreaza metodologia si etapele diagnosticului. si între acestea si consumatori. vor participa la analiza activitatilor firmei prin intermediul sedintelor de lucru. tipuri de grafice utilizate. Astfel. . Pentru realizarea analizei pietei de desfacere.Stabilirea punctelor forte si slabe. Pregatirea strângerii informatiilor si însusirea de catre echipa a metodologiei diagnosticului calitatii si a instrumentelor de strângere si analiza a datelor si informatiilor.Situatia macromediului. .Situatia promovarii . în cadrul sedintei de lucru.determinarea potentialui de viabilitate economica. diagrama cauza -efect. interviul.depistarea( pe cât posibil cuantificata) a punctelor forte si slabe. cei din interiorul firmei vor furniza datele si informatiile solicitate.furnizarea elementelor necesare planificarii calitatii în firma.stabilirea pierderilor înregistrate datorate noncalitatii. 4. realizeaza analiza viabilitatii activitatilor prin prisma calitatii. aceasta trebuie mai întâi sa fie definita. tinându-se cont de rezultatele diagnosticului si de conditiile de mediu preconozate. Analiza previzionala Analiza previzionala are ca scop evaluarea si estimarea evolutiei probabile a rezultatelor si performantelor întreprinderii în domeniul calitatii. de aceea este bine ca firma sa apeleze la experti in domeniu. Antrenarea si implicarea persona lului firmei in scopul realizarii unui diagnostic complet si corect. În acest scop. diagrame de proces. . observarea directa. Aceste premise sunt: 1.Situatia distributiei. Conturarea echipei ce va efectua diagnosticul calitatii.Stabilirea obiectivelor diagnosticului calitatii. diagrama PARETO. -conturarea unor recomandari de amplificare a potentialului firmei. Eficacitatea diagnosticului calitatii depinde foarte mult de competenta persoanelor care-l efectueaza. . acestea sunt de regula urmatoarele: . principala componenta a analizei previzionale este analiza de piata. etc. 3. studiul documentelor. 2. slabe si a cauzelor acestora si de asemenea vor participa la elaborarea recomandarilor. Echipa trebuie stabilita din specialisti din afara si din cadrul firmei investigate.Situatia produsului . În aceasta directie.

trebuie sa se tina seama de diferentele de sensibilitate ale cererii consumatorilor fata de modificarea pretului. . d) reclama adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale : organizatorica. a preferintelor consumatorilor si a actiunilor concurentilor. . practic. Stabilirea obiectivelor.Consolidarea punctelor forte. subdiviziuni organizatorice.Înlaturarea punctelor slabe ale întreprinderii. O alta caracteristica a pietelor este lipsa de omogenitate a acestora. Totul depinde de natura produsului. cu privire la situatia interna. st imularea / sanctionarea acestora realizându-se în functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor . atât la nivelul cererii. decizionala si informationala si pe acest fond transformarea managementului într-o veritabila pârghie a cresterii eficientei. Apelarea la aceste sisteme reprezinta o necesitate pentru actuala etapa de tranzitie spre economia de piata. Obiectivele fundamentale în domeniul calitatii vizeaza în general: . Se cuvine sa remarcam aici ideea ca oferta prezentata de întreprinderi prin cataloage. si din analizele previzionale provitoare la evolutia pietelor de desfacere.Livrarea de produse conform contractelor. acesta trebuind sa cunoasca mai multe medii si sa evalueze mai multe piete. materiale si financiare necesare îndeplinirii lor. toate componentele procesuale si structurile ale întreprinderii. Pornind de la astfel de obiective fundamentale. eterogenitatea este însa mult mai accentuata la nivelul cererii. Management prin obiective În categoria instrumentarului managerial. actiunilor. si fata de actiunile de marketing pe de alta parte. pe de o parte. Unul din cele mai complexe si raspândite sisteme de conducere pe plan mondial este Managementul prin obiective. În scopul argumentarii acestei afirmatii prezentam urmatoarele elemente: a) cuprinde. etc. indispensabile unui c limat de munca orientat spre eficienta .Utilizarea oportunitatilor surprinse. Pentru întelegerea cât mai exacta a situatiei actuale a pietei într -un anumit domeniu. care este raspunsul fiecarui fabricant la cererea resimtita. cerintelor pietei. tratarea acestora fiind realizata de pe pozit ia obiectivelor concepute si dimensionate într-o viziune sistemica. .Acest fapt reprezinta o constrângere evidenta pentru analist. .. cât si al ofertei.Consolidarea imaginii firmei privind calitatea oferita. . de tipul de nevoie sociala pe care îl satisface. resurselor si termenelor Urmatoarea etapa a planificarii calitatii este stabilirea obiectivelor fundamentale ale calitatii în functie de concluziile desprinse în cadrul diagnosticului calitatii. a actiunilor si modalitatilor de îndeplinire a acestora. c) permite „împingerea” gestiunii economice pâna la nivelul celor mai de jos diviziuni organizatorice . etapa care trebuie sa constituie un interval de „asezare” pe principii economice a managementului întreprinderii. se trece apoi la operationalizarea acestora prin stabilirea obiectivelor derivate la nivel de activitati. b) introduce o noua optica în ceea ce priveste aprec ierea salariatilor si a subdiviziunilor organizatorice în care îsi desfasoara activitatea. reprezinta o informatie pertinenta privind structura cererii într-un anumit domeniu.premisa a comensurarii exacte a cheltuielilor si rezultatelor. . procese. a termenelor calendaristice si a resurselor umane. sistemele de conducere ocupa o pozitie aparte. data fiind complexitatea ridicata a acestora respectiv modelele si tehnicile ce le compun contributia majora adusa la executarea proceselor de management în ansamblul lor. e) introduce ordine si disciplina în activitatea fiecarui salariat conducator sau executant.Asigurarea protectiei fata de amenintarile existente.

Managementul prin obiective cuprinde. colectiv sau individ si le propune spre realizare într-un termen stabilit si cu mijloace predeterminate. evident pentru ansamblul întreprinderii. − La nivelurile inferioare de conducere. − Obiectivele compartimentelor sau subdiviziunilor organizatorice (obiective derivate de gradul I si II) rezultate din obiectivele generale ale unitatii este necesar sa fie clar definite. alcatuita din sase componente: Sistemul categorial de obiective Prin obiective se înteleg teluri. − Obiectivele fundamentale reprezinta exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost înfiintata si functioneaza unitatea economica.f) permite folosirea unui evantai de metode si tehnici manageriale. este bine ca fiecarui executant sa i se precizeze obiectivul pe care îl are de executat. de regula. obiective derivate (de gradul I si II). pe cât posibil cuantificat. în elaborarea lor se porneste de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale si obiectivele derivate de gradul I. respectiv sanctiunilor cu nivelul obiectivelor prestabilite. care participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea strânsa a recompenselor. materiale si financiare aferente realizarii obiectivelor previzionate. cum trebuie actionat cu precadere si ce rezultate se pot obtine dupa atingerea lor. Sistemul categorial de obiective cuprinde: obiective fundamentale. în limitele unor costuri ce nu pot fi depasite. Ca urmare. asigurând realizarea obiectivelor cuprinse în planul sau programul firmei. Obiectivele derivate trebuie astfel formulate încât sa permita întelegerea operativitatii adoptarii deciziilor. Acestea trebuie definite de o maniera cât mai concreta si operationala. obiective specifice si obiective individuale. Programele de actiuni Se întocmesc pentru fiecare subdiviziune organizatorica principala a firmei. utilizându-se principiul numararii inverse. împreuna cu specificarea actiu nilor necesare în acest scop. facilitând astfel realizarea lor. obiectivele asigura elaborarea unor programe de realizat. se efectueaza c u luarea în considerare a prioritatilor diferitelor categorii de obiective. ansamblul activitatilor unei întreprinderi. pe baza integrarii eficiente a eforturilor si a rezultatelor fiecarui component al ei. Calendarele de termene Pentru a asigura o sincronizare temporala adecvata. Managementul prin obiective poate fi definit în mod sintetic ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pâna la nivelul executantilor. MPO are o structura complexa. Esential este ca sistemul categorial de obiective sa se agregheze armonios pe verticala sistemului de management. În acest context. Bugetele Fundamentul economic si motivational al MPO îl reprezinta bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorica constituita ca centru de venituri si cheltuieli si pentru firma în ansamblul sau. constituite pe centre de cheltuieli si venituri si. de la diagnosticare la delegare. De aici rezulta deosebita sa complexitate. sa concorde cu cele ale unita tii pe ansamblu si sa fie recunoscute si însusite de întreg personalul. multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. Pe aceasta baza se asigura o determinare precisa a resurselor cheltuite de principalele componente ale întreprinderii si a rezultatelor efective . ca si a mijloacelor disponibile. de la managementul prin exceptii la tabloul de bord etc. de la sedinta la managementul prin bugete. Stabilirea actiunilor de întreprins. În cadrul programelor se cuprind de o maniera foarte precisa resursele umane. scopuri sau deziderate cuantificabile pe care o întreprindere.

valabile pentru ansamblul activitatilor firmei. Conducerea pe baza de obiective asigura îmbinarea armonioasa a obiectivelor. cu precizarea ca acestea trebuie sa se încadreze în succesiunea etapelor MPO si sa asigure atingerea calitativa si cantitativa a obiectivelor asumate. precum si a celor folosite de personalul de spec ialitate de înalta calificare.MPO are si o complexa dimensiune motiva tionala. dar nic i prea generale. element fundamental pentru luarea unor masuri de perfectionare judicios localizate. . MPB asigura o comensurare valorica a obiectivelor. Repertoarele de metode Suportul logistic al MPO îl reprezinta metodele utilizate atât în munca de management. tinând cont de caracteristicile obiectivelor stabilite si ale proceselor de munca implicate. fireste. în care gradul de implicare. concomitent cu evidentierea mai exacta a recompenselor si. apatie.obtinute . derularea corespunzatoare a proceselor de management în fiecare din cele trei etaje ale managementului firmei: superior. a sanctiunilor. Reflectarea importantei ce se acorda acestui aspect o reprezinta repertoarele de metode utilizate în întreprindere. iar un loc aparte în metodologia de operationalizare a sistemului îl ocupa Managementul prin bugete (MPB). Întocmirea acestora nu este o operatie mecanica . de participare la realizarea acestora constituie principalul element de conditionare a marim ii recompenselor si sanctiunilor. de regula realizate intr-un centru de gestiune. o partiale. mediu si interior. întrucât faciliteaza aparitia manifestarilor de imobilism. Pentru a fi cât mai utile este necesar ca instructiunile sa nu fie amanuntite. Instructiunile ref1ecta conceptia conducerii firmei asupra modulu i de realizare a obiectivelor si ele trebuie sa respecte legislatia si sa ref1ecte experienta respectivei firme. cât si în cea de executie. disciplina si rigurozitate pe ansamblu si la nivelul fiecarei componente procesuale si structurale. antrenarea si control – evaluarea. ci un proces rational de selectie a celor mai adecvate metode si tehnici. O atentie deosebita trebuie acordata metodelor prin care se realizeaza functiile managementului: previziunea . veniturilor si rezultatelor firmei si componentelor sale abordate ca centre de gestiune. rigiditate. ce se reflecta la unele din activitati ale firmei. Instructiunile se elaboreaza în doua categorii: o generale. asigurând promovarea si utilizarea unor sisteme flexibile de cointeresare materiala.Acest sistem de conducere permite o veritabila descentralizare manage riala în interiorul unitatilor economice. Concomitent se poate apela la oricare din sistemele. rezultatelor si recompenselor sau sanctiunilor. deoarece favorizeaza confuzii. . MPO permite folosirea unui evanta i de metode si tehnic i manageriale. manifestari anarhice etc. o descentralizare de jos în sus prin asumare de atributii. MPO este sistemul de conducere cu cele mai mari valente de crestere a eficientei economice a firme i în care se aplica si de aceea avantajele sunt multiple. . metodele si tehnic ile de management. cheltuielilor.. trinom a carui regasire în practica manageriala a unei firme genereaza caracter de ordine. coordonarea . responsabilitati si competente de catre principalele subdiviziuni organizatorice ale firmei. Instructiunile Aceasta componenta majora a MPO este reprezentata de instructiunile de respectat în implementarea componentelor de mai sus amintite. organizarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful