REFERAT ASIGURAREA CALITATII PLANIFICAREA CALITATII

Grupa :933

atât în depistarea punctelor forte si slabe. una din functiile de baza ale managementului calitatii este functia de planificare a calitatii. Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. 4. b) Specific unui diagnostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ. . Prin extensie. diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul unui ins trumentar specific in scopul principal de a ident ifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si. este necesara formarea unei echipe competente si de implicarea mai multor angajati cu specializari diferite. diagnosticul calitatii reprezinta o investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor realizate. 2. 3. prin raportare la rezultatele obtinute într-o anumita perioada sau la performantele concurentilor. precum si pentru formularea recomandarilo r. Efectuarea de analize previzionale. Planificarea strategica se refera la formularea principiilor de baza si a orientarii firmei privitor la calitate. care cuptinde urmatoarele etape: 1. Stabilirea actiunilor si procedurilor de întreprins. c) Diagnosticul calitatii se finalizeaza in recomandari. diagnosticul calitatii are trei caracteristici definitorii: a) Se bazeaza foarte mult pe relatia cauza-efect.Potrivit literaturii de specialitate. Ca metoda de management. managerii trebuind sa diagnosticheze precis domeniul condus. pentru a fundamenta corect decizii. Un doctor nu este considerat bun daca nu reuseste sa stabileasca cu exactitate un diagnostic.planificarea strategica . planificarea calitatii se subîmparte în doua componente : . Diagnosticul calitatii În managementul firmei. La fel se pune problema si în managementul firmei.planificarea operationala . Stabilirea obiectivelor în domeniul calitatii. Plecând de la aceasta definitie. metoda diagnosticarii îndeplineste acela si rol pe care îl regasim si în medicina. precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. Stabilirea resurselor necesare. . 5. Pentru a reusi un diagnostic corect. formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare. Diagnosticul calitatii. din care nu trebuie sa lipseasca managerii si executantii nemijlocit implicati în desfasurarea activitatilor. pe aceasta baza. Asa cum se desprinde din definitia anterioara. cu scopul evaluarii rezultatelor firmei. in acest domeniu. cu diferenta ca face referiri clare la procesele operationale si resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii. toate acestea concretizându-se în continutul politicii privind calitatea. calitatea în speta. corespunzatoare naturii problemelor analizate. O definitie sensibil asemanatoare o da si Standardul ISO 9000 : 2000. considerente privind politica referitoare la calitate si cerintele Standardului ISO 9000:2000 Planificarea strategica este urmata de planificarea operationala. referindu-ne la tema noastra.

Stabilirea punctelor forte si slabe. Eficacitatea diagnosticului calitatii depinde foarte mult de competenta persoanelor care-l efectueaza. . tipuri de grafice utilizate. realizeaza analiza viabilitatii activitatilor prin prisma calitatii. . Aceste premise sunt: 1. prin prisma întreprinderilor care achizitioneaza produsele altora sub forma de materii prime sau mijloace de productie. coordonatorul echipei prezinta metodologia cu instrumentele de lucru. si între acestea si consumatori. vor participa la analiza activitatilor firmei prin intermediul sedintelor de lucru. . definesc punctele forte si slabe. aceasta trebuie mai întâi sa fie definita. .conjuctura actuala a pietei. tinându-se cont de rezultatele diagnosticului si de conditiile de mediu preconozate. etc. interviul. de aceea este bine ca firma sa apeleze la experti in domeniu. în cadrul sedintei de lucru. O analiza previzionala completa trebuie sa cuprinda analize si referiri la urmatoarele elemente : .Situatia promovarii . . Echipa trebuie stabilita din specialisti din afara si din cadrul firmei investigate.Situatia distributiei. Pentru realizarea analizei pietei de desfacere. Se poate spune ca pietele sunt locurile în care se realizeaza schimburi de produse si servicii între întreprinderi. Pregatirea strângerii informatiilor si însusirea de catre echipa a metodologiei diagnosticului calitatii si a instrumentelor de strângere si analiza a datelor si informatiilor. diagrama PARETO. diagrame de proces.Situatia macromediului. Pe piata de desfacere.determinarea potentialui de viabilitate economica. diagrama cauza -efect. În cadrul echipei este necesara o definire riguroasa a rolurilor pe care componentii acesteia le îndeplinesc pe parcursul diagnosticarii. Analiza previzionala Analiza previzionala are ca scop evaluarea si estimarea evolutiei probabile a rezultatelor si performantelor întreprinderii în domeniul calitatii.Pentru a realiza un diagnostic al calitatii reusit. 2. vor participa la conturarea punctelor forte. studiul documentelor.Situatia produsului . În aceasta directie. -conturarea unor recomandari de amplificare a potentialului firmei. Conturarea echipei ce va efectua diagnosticul calitatii.furnizarea elementelor necesare planificarii calitatii în firma. 3. Specialistii din afara firmei elaboreaza metodologia si etapele diagnosticului. Antrenarea si implicarea persona lului firmei in scopul realizarii unui diagnostic complet si corect.Stabilirea obiectivelor diagnosticului calitatii. . disfunctionalitatile si cauzele acestora si elaboreaza recomandari. acestea sunt de regula urmatoarele: . Astfel. 4. . creându-se premisele necesare unui demers stiintific. principala componenta a analizei previzionale este analiza de piata. . cei din interiorul firmei vor furniza datele si informatiile solicitate. În acest scop. slabe si a cauzelor acestora si de asemenea vor participa la elaborarea recomandarilor.Situatia concurentei. acesta trebuie sa fie în prealabil pregatit.stabilirea pierderilor înregistrate datorate noncalitatii. Dintre acestea pot fi enumerate: chestionarul. observarea directa. cererea se manifesta sub doua forme : cerere directa (a consumatorilor finali) si cerere derivata. .depistarea( pe cât posibil cuantificata) a punctelor forte si slabe.

sistemele de conducere ocupa o pozitie aparte. practic. Obiectivele fundamentale în domeniul calitatii vizeaza în general: . toate componentele procesuale si structurile ale întreprinderii. . Se cuvine sa remarcam aici ideea ca oferta prezentata de întreprinderi prin cataloage. se trece apoi la operationalizarea acestora prin stabilirea obiectivelor derivate la nivel de activitati. cu privire la situatia interna. Management prin obiective În categoria instrumentarului managerial. cerintelor pietei. trebuie sa se tina seama de diferentele de sensibilitate ale cererii consumatorilor fata de modificarea pretului. a preferintelor consumatorilor si a actiunilor concurentilor. d) reclama adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale : organizatorica.Consolidarea imaginii firmei privind calitatea oferita. . data fiind complexitatea ridicata a acestora respectiv modelele si tehnicile ce le compun contributia majora adusa la executarea proceselor de management în ansamblul lor. eterogenitatea este însa mult mai accentuata la nivelul cererii. resurselor si termenelor Urmatoarea etapa a planificarii calitatii este stabilirea obiectivelor fundamentale ale calitatii în functie de concluziile desprinse în cadrul diagnosticului calitatii. indispensabile unui c limat de munca orientat spre eficienta . st imularea / sanctionarea acestora realizându-se în functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor .Livrarea de produse conform contractelor. Pornind de la astfel de obiective fundamentale. etapa care trebuie sa constituie un interval de „asezare” pe principii economice a managementului întreprinderii. Stabilirea obiectivelor. subdiviziuni organizatorice. si din analizele previzionale provitoare la evolutia pietelor de desfacere. materiale si financiare necesare îndeplinirii lor. .Asigurarea protectiei fata de amenintarile existente.Utilizarea oportunitatilor surprinse. Unul din cele mai complexe si raspândite sisteme de conducere pe plan mondial este Managementul prin obiective. În scopul argumentarii acestei afirmatii prezentam urmatoarele elemente: a) cuprinde. .Acest fapt reprezinta o constrângere evidenta pentru analist. etc. O alta caracteristica a pietelor este lipsa de omogenitate a acestora. Apelarea la aceste sisteme reprezinta o necesitate pentru actuala etapa de tranzitie spre economia de piata. a actiunilor si modalitatilor de îndeplinire a acestora.premisa a comensurarii exacte a cheltuielilor si rezultatelor.Înlaturarea punctelor slabe ale întreprinderii. . Totul depinde de natura produsului. acesta trebuind sa cunoasca mai multe medii si sa evalueze mai multe piete. cât si al ofertei.. c) permite „împingerea” gestiunii economice pâna la nivelul celor mai de jos diviziuni organizatorice . decizionala si informationala si pe acest fond transformarea managementului într-o veritabila pârghie a cresterii eficientei. Pentru întelegerea cât mai exacta a situatiei actuale a pietei într -un anumit domeniu. atât la nivelul cererii. a termenelor calendaristice si a resurselor umane. procese. si fata de actiunile de marketing pe de alta parte. pe de o parte. de tipul de nevoie sociala pe care îl satisface. care este raspunsul fiecarui fabricant la cererea resimtita.Consolidarea punctelor forte. actiunilor. reprezinta o informatie pertinenta privind structura cererii într-un anumit domeniu. b) introduce o noua optica în ceea ce priveste aprec ierea salariatilor si a subdiviziunilor organizatorice în care îsi desfasoara activitatea. . tratarea acestora fiind realizata de pe pozit ia obiectivelor concepute si dimensionate într-o viziune sistemica. e) introduce ordine si disciplina în activitatea fiecarui salariat conducator sau executant.

Programele de actiuni Se întocmesc pentru fiecare subdiviziune organizatorica principala a firmei. de regula. colectiv sau individ si le propune spre realizare într-un termen stabilit si cu mijloace predeterminate. de la sedinta la managementul prin bugete. Bugetele Fundamentul economic si motivational al MPO îl reprezinta bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorica constituita ca centru de venituri si cheltuieli si pentru firma în ansamblul sau. Managementul prin obiective cuprinde. în limitele unor costuri ce nu pot fi depasite.f) permite folosirea unui evantai de metode si tehnici manageriale. obiectivele asigura elaborarea unor programe de realizat. ansamblul activitatilor unei întreprinderi. În cadrul programelor se cuprind de o maniera foarte precisa resursele umane. este bine ca fiecarui executant sa i se precizeze obiectivul pe care îl are de executat. pe baza integrarii eficiente a eforturilor si a rezultatelor fiecarui component al ei. utilizându-se principiul numararii inverse. multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. − La nivelurile inferioare de conducere. Esential este ca sistemul categorial de obiective sa se agregheze armonios pe verticala sistemului de management. scopuri sau deziderate cuantificabile pe care o întreprindere. În acest context. obiective derivate (de gradul I si II). De aici rezulta deosebita sa complexitate. Stabilirea actiunilor de întreprins. − Obiectivele compartimentelor sau subdiviziunilor organizatorice (obiective derivate de gradul I si II) rezultate din obiectivele generale ale unitatii este necesar sa fie clar definite. cum trebuie actionat cu precadere si ce rezultate se pot obtine dupa atingerea lor. Calendarele de termene Pentru a asigura o sincronizare temporala adecvata. de la diagnosticare la delegare. Sistemul categorial de obiective cuprinde: obiective fundamentale. − Obiectivele fundamentale reprezinta exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost înfiintata si functioneaza unitatea economica. asigurând realizarea obiectivelor cuprinse în planul sau programul firmei. alcatuita din sase componente: Sistemul categorial de obiective Prin obiective se înteleg teluri. MPO are o structura complexa. Managementul prin obiective poate fi definit în mod sintetic ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pâna la nivelul executantilor. facilitând astfel realizarea lor. materiale si financiare aferente realizarii obiectivelor previzionate. împreuna cu specificarea actiu nilor necesare în acest scop. sa concorde cu cele ale unita tii pe ansamblu si sa fie recunoscute si însusite de întreg personalul. obiective specifice si obiective individuale. respectiv sanctiunilor cu nivelul obiectivelor prestabilite. se efectueaza c u luarea în considerare a prioritatilor diferitelor categorii de obiective. care participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea strânsa a recompenselor. Acestea trebuie definite de o maniera cât mai concreta si operationala. evident pentru ansamblul întreprinderii. Pe aceasta baza se asigura o determinare precisa a resurselor cheltuite de principalele componente ale întreprinderii si a rezultatelor efective . constituite pe centre de cheltuieli si venituri si. Obiectivele derivate trebuie astfel formulate încât sa permita întelegerea operativitatii adoptarii deciziilor. ca si a mijloacelor disponibile. pe cât posibil cuantificat. în elaborarea lor se porneste de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale si obiectivele derivate de gradul I. de la managementul prin exceptii la tabloul de bord etc. Ca urmare.

cu precizarea ca acestea trebuie sa se încadreze în succesiunea etapelor MPO si sa asigure atingerea calitativa si cantitativa a obiectivelor asumate.. cât si în cea de executie. . organizarea. mediu si interior. MPB asigura o comensurare valorica a obiectivelor. Concomitent se poate apela la oricare din sistemele. dar nic i prea generale. o descentralizare de jos în sus prin asumare de atributii. antrenarea si control – evaluarea. cheltuielilor. a sanctiunilor. MPO este sistemul de conducere cu cele mai mari valente de crestere a eficientei economice a firme i în care se aplica si de aceea avantajele sunt multiple. rigiditate.Acest sistem de conducere permite o veritabila descentralizare manage riala în interiorul unitatilor economice. fireste.obtinute . în care gradul de implicare. derularea corespunzatoare a proceselor de management în fiecare din cele trei etaje ale managementului firmei: superior. MPO permite folosirea unui evanta i de metode si tehnic i manageriale. iar un loc aparte în metodologia de operationalizare a sistemului îl ocupa Managementul prin bugete (MPB). trinom a carui regasire în practica manageriala a unei firme genereaza caracter de ordine. precum si a celor folosite de personalul de spec ialitate de înalta calificare. . Reflectarea importantei ce se acorda acestui aspect o reprezinta repertoarele de metode utilizate în întreprindere. Conducerea pe baza de obiective asigura îmbinarea armonioasa a obiectivelor. . manifestari anarhice etc. ce se reflecta la unele din activitati ale firmei. concomitent cu evidentierea mai exacta a recompenselor si. întrucât faciliteaza aparitia manifestarilor de imobilism. metodele si tehnic ile de management. de participare la realizarea acestora constituie principalul element de conditionare a marim ii recompenselor si sanctiunilor. Instructiunile se elaboreaza în doua categorii: o generale. Repertoarele de metode Suportul logistic al MPO îl reprezinta metodele utilizate atât în munca de management. Instructiunile ref1ecta conceptia conducerii firmei asupra modulu i de realizare a obiectivelor si ele trebuie sa respecte legislatia si sa ref1ecte experienta respectivei firme. o partiale. rezultatelor si recompenselor sau sanctiunilor. deoarece favorizeaza confuzii. ci un proces rational de selectie a celor mai adecvate metode si tehnici. Instructiunile Aceasta componenta majora a MPO este reprezentata de instructiunile de respectat în implementarea componentelor de mai sus amintite. apatie. Pentru a fi cât mai utile este necesar ca instructiunile sa nu fie amanuntite. veniturilor si rezultatelor firmei si componentelor sale abordate ca centre de gestiune. Întocmirea acestora nu este o operatie mecanica . disciplina si rigurozitate pe ansamblu si la nivelul fiecarei componente procesuale si structurale. responsabilitati si competente de catre principalele subdiviziuni organizatorice ale firmei. tinând cont de caracteristicile obiectivelor stabilite si ale proceselor de munca implicate. de regula realizate intr-un centru de gestiune. valabile pentru ansamblul activitatilor firmei. asigurând promovarea si utilizarea unor sisteme flexibile de cointeresare materiala. coordonarea . element fundamental pentru luarea unor masuri de perfectionare judicios localizate.MPO are si o complexa dimensiune motiva tionala. O atentie deosebita trebuie acordata metodelor prin care se realizeaza functiile managementului: previziunea .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful