P. 1
REFERAT ASIGURAREA CALITATII

REFERAT ASIGURAREA CALITATII

|Views: 5,162|Likes:
Published by eucristian

More info:

Published by: eucristian on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

REFERAT ASIGURAREA CALITATII PLANIFICAREA CALITATII

Grupa :933

care cuptinde urmatoarele etape: 1. cu scopul evaluarii rezultatelor firmei. formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare. c) Diagnosticul calitatii se finalizeaza in recomandari. . Pentru a reusi un diagnostic corect. Diagnosticul calitatii. considerente privind politica referitoare la calitate si cerintele Standardului ISO 9000:2000 Planificarea strategica este urmata de planificarea operationala. metoda diagnosticarii îndeplineste acela si rol pe care îl regasim si în medicina. este necesara formarea unei echipe competente si de implicarea mai multor angajati cu specializari diferite. Prin extensie. pentru a fundamenta corect decizii. Asa cum se desprinde din definitia anterioara. 5. diagnosticul calitatii reprezinta o investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor realizate. Diagnosticul calitatii În managementul firmei.planificarea operationala . in acest domeniu. 3. La fel se pune problema si în managementul firmei. planificarea calitatii se subîmparte în doua componente : . toate acestea concretizându-se în continutul politicii privind calitatea. referindu-ne la tema noastra. Planificarea strategica se refera la formularea principiilor de baza si a orientarii firmei privitor la calitate. cu diferenta ca face referiri clare la procesele operationale si resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii. O definitie sensibil asemanatoare o da si Standardul ISO 9000 : 2000. una din functiile de baza ale managementului calitatii este functia de planificare a calitatii. precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. calitatea în speta. precum si pentru formularea recomandarilo r. din care nu trebuie sa lipseasca managerii si executantii nemijlocit implicati în desfasurarea activitatilor. Plecând de la aceasta definitie. Stabilirea resurselor necesare. Un doctor nu este considerat bun daca nu reuseste sa stabileasca cu exactitate un diagnostic. 2. diagnosticul calitatii are trei caracteristici definitorii: a) Se bazeaza foarte mult pe relatia cauza-efect. Stabilirea actiunilor si procedurilor de întreprins. Stabilirea obiectivelor în domeniul calitatii. managerii trebuind sa diagnosticheze precis domeniul condus. Ca metoda de management. pe aceasta baza. 4. b) Specific unui diagnostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ.planificarea strategica . . Efectuarea de analize previzionale. diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul unui ins trumentar specific in scopul principal de a ident ifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si. prin raportare la rezultatele obtinute într-o anumita perioada sau la performantele concurentilor. corespunzatoare naturii problemelor analizate.Potrivit literaturii de specialitate. atât în depistarea punctelor forte si slabe.

-conturarea unor recomandari de amplificare a potentialului firmei.Pentru a realiza un diagnostic al calitatii reusit. Eficacitatea diagnosticului calitatii depinde foarte mult de competenta persoanelor care-l efectueaza. . Pregatirea strângerii informatiilor si însusirea de catre echipa a metodologiei diagnosticului calitatii si a instrumentelor de strângere si analiza a datelor si informatiilor. acestea sunt de regula urmatoarele: . slabe si a cauzelor acestora si de asemenea vor participa la elaborarea recomandarilor. vor participa la analiza activitatilor firmei prin intermediul sedintelor de lucru. disfunctionalitatile si cauzele acestora si elaboreaza recomandari. vor participa la conturarea punctelor forte. Dintre acestea pot fi enumerate: chestionarul. cei din interiorul firmei vor furniza datele si informatiile solicitate. 4. si între acestea si consumatori. 2. creându-se premisele necesare unui demers stiintific. Se poate spune ca pietele sunt locurile în care se realizeaza schimburi de produse si servicii între întreprinderi. interviul. diagrama cauza -efect. de aceea este bine ca firma sa apeleze la experti in domeniu. tipuri de grafice utilizate.Situatia distributiei.Situatia concurentei. . . În cadrul echipei este necesara o definire riguroasa a rolurilor pe care componentii acesteia le îndeplinesc pe parcursul diagnosticarii. în cadrul sedintei de lucru.depistarea( pe cât posibil cuantificata) a punctelor forte si slabe. În acest scop.furnizarea elementelor necesare planificarii calitatii în firma.conjuctura actuala a pietei. Specialistii din afara firmei elaboreaza metodologia si etapele diagnosticului. observarea directa. principala componenta a analizei previzionale este analiza de piata. O analiza previzionala completa trebuie sa cuprinda analize si referiri la urmatoarele elemente : . . Analiza previzionala Analiza previzionala are ca scop evaluarea si estimarea evolutiei probabile a rezultatelor si performantelor întreprinderii în domeniul calitatii. realizeaza analiza viabilitatii activitatilor prin prisma calitatii. studiul documentelor. Conturarea echipei ce va efectua diagnosticul calitatii. În aceasta directie. 3. etc. cererea se manifesta sub doua forme : cerere directa (a consumatorilor finali) si cerere derivata. diagrame de proces. . definesc punctele forte si slabe. aceasta trebuie mai întâi sa fie definita. tinându-se cont de rezultatele diagnosticului si de conditiile de mediu preconozate. Antrenarea si implicarea persona lului firmei in scopul realizarii unui diagnostic complet si corect.Situatia promovarii .determinarea potentialui de viabilitate economica.Situatia macromediului. . Pe piata de desfacere. . prin prisma întreprinderilor care achizitioneaza produsele altora sub forma de materii prime sau mijloace de productie. Pentru realizarea analizei pietei de desfacere.Stabilirea obiectivelor diagnosticului calitatii.Stabilirea punctelor forte si slabe. acesta trebuie sa fie în prealabil pregatit. Echipa trebuie stabilita din specialisti din afara si din cadrul firmei investigate. Astfel.Situatia produsului . .stabilirea pierderilor înregistrate datorate noncalitatii. . diagrama PARETO. Aceste premise sunt: 1. coordonatorul echipei prezinta metodologia cu instrumentele de lucru.

atât la nivelul cererii. a termenelor calendaristice si a resurselor umane. Management prin obiective În categoria instrumentarului managerial. cu privire la situatia interna. . cât si al ofertei.Asigurarea protectiei fata de amenintarile existente.Acest fapt reprezinta o constrângere evidenta pentru analist. . actiunilor. materiale si financiare necesare îndeplinirii lor. Pentru întelegerea cât mai exacta a situatiei actuale a pietei într -un anumit domeniu. . resurselor si termenelor Urmatoarea etapa a planificarii calitatii este stabilirea obiectivelor fundamentale ale calitatii în functie de concluziile desprinse în cadrul diagnosticului calitatii. pe de o parte. reprezinta o informatie pertinenta privind structura cererii într-un anumit domeniu.Consolidarea punctelor forte. si fata de actiunile de marketing pe de alta parte.. trebuie sa se tina seama de diferentele de sensibilitate ale cererii consumatorilor fata de modificarea pretului. si din analizele previzionale provitoare la evolutia pietelor de desfacere. e) introduce ordine si disciplina în activitatea fiecarui salariat conducator sau executant. se trece apoi la operationalizarea acestora prin stabilirea obiectivelor derivate la nivel de activitati. de tipul de nevoie sociala pe care îl satisface. eterogenitatea este însa mult mai accentuata la nivelul cererii. Se cuvine sa remarcam aici ideea ca oferta prezentata de întreprinderi prin cataloage. Obiectivele fundamentale în domeniul calitatii vizeaza în general: . . data fiind complexitatea ridicata a acestora respectiv modelele si tehnicile ce le compun contributia majora adusa la executarea proceselor de management în ansamblul lor. procese. O alta caracteristica a pietelor este lipsa de omogenitate a acestora. practic. Apelarea la aceste sisteme reprezinta o necesitate pentru actuala etapa de tranzitie spre economia de piata. care este raspunsul fiecarui fabricant la cererea resimtita. sistemele de conducere ocupa o pozitie aparte. Pornind de la astfel de obiective fundamentale. decizionala si informationala si pe acest fond transformarea managementului într-o veritabila pârghie a cresterii eficientei. .Utilizarea oportunitatilor surprinse. b) introduce o noua optica în ceea ce priveste aprec ierea salariatilor si a subdiviziunilor organizatorice în care îsi desfasoara activitatea.Livrarea de produse conform contractelor. c) permite „împingerea” gestiunii economice pâna la nivelul celor mai de jos diviziuni organizatorice . subdiviziuni organizatorice. st imularea / sanctionarea acestora realizându-se în functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor . Totul depinde de natura produsului. tratarea acestora fiind realizata de pe pozit ia obiectivelor concepute si dimensionate într-o viziune sistemica.premisa a comensurarii exacte a cheltuielilor si rezultatelor. acesta trebuind sa cunoasca mai multe medii si sa evalueze mai multe piete. a actiunilor si modalitatilor de îndeplinire a acestora. indispensabile unui c limat de munca orientat spre eficienta . . a preferintelor consumatorilor si a actiunilor concurentilor.Consolidarea imaginii firmei privind calitatea oferita. cerintelor pietei. Stabilirea obiectivelor. În scopul argumentarii acestei afirmatii prezentam urmatoarele elemente: a) cuprinde.Înlaturarea punctelor slabe ale întreprinderii. toate componentele procesuale si structurile ale întreprinderii. d) reclama adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale : organizatorica. etc. Unul din cele mai complexe si raspândite sisteme de conducere pe plan mondial este Managementul prin obiective. etapa care trebuie sa constituie un interval de „asezare” pe principii economice a managementului întreprinderii.

f) permite folosirea unui evantai de metode si tehnici manageriale. Managementul prin obiective poate fi definit în mod sintetic ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pâna la nivelul executantilor. Managementul prin obiective cuprinde. de la diagnosticare la delegare. sa concorde cu cele ale unita tii pe ansamblu si sa fie recunoscute si însusite de întreg personalul. Pe aceasta baza se asigura o determinare precisa a resurselor cheltuite de principalele componente ale întreprinderii si a rezultatelor efective . ca si a mijloacelor disponibile. cum trebuie actionat cu precadere si ce rezultate se pot obtine dupa atingerea lor. Sistemul categorial de obiective cuprinde: obiective fundamentale. Obiectivele derivate trebuie astfel formulate încât sa permita întelegerea operativitatii adoptarii deciziilor. Acestea trebuie definite de o maniera cât mai concreta si operationala. pe baza integrarii eficiente a eforturilor si a rezultatelor fiecarui component al ei. MPO are o structura complexa. asigurând realizarea obiectivelor cuprinse în planul sau programul firmei. în elaborarea lor se porneste de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale si obiectivele derivate de gradul I. În cadrul programelor se cuprind de o maniera foarte precisa resursele umane. de la managementul prin exceptii la tabloul de bord etc. este bine ca fiecarui executant sa i se precizeze obiectivul pe care îl are de executat. Bugetele Fundamentul economic si motivational al MPO îl reprezinta bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorica constituita ca centru de venituri si cheltuieli si pentru firma în ansamblul sau. Esential este ca sistemul categorial de obiective sa se agregheze armonios pe verticala sistemului de management. scopuri sau deziderate cuantificabile pe care o întreprindere. În acest context. Calendarele de termene Pentru a asigura o sincronizare temporala adecvata. pe cât posibil cuantificat. materiale si financiare aferente realizarii obiectivelor previzionate. alcatuita din sase componente: Sistemul categorial de obiective Prin obiective se înteleg teluri. colectiv sau individ si le propune spre realizare într-un termen stabilit si cu mijloace predeterminate. împreuna cu specificarea actiu nilor necesare în acest scop. obiective specifice si obiective individuale. obiective derivate (de gradul I si II). respectiv sanctiunilor cu nivelul obiectivelor prestabilite. − Obiectivele compartimentelor sau subdiviziunilor organizatorice (obiective derivate de gradul I si II) rezultate din obiectivele generale ale unitatii este necesar sa fie clar definite. obiectivele asigura elaborarea unor programe de realizat. evident pentru ansamblul întreprinderii. în limitele unor costuri ce nu pot fi depasite. Stabilirea actiunilor de întreprins. facilitând astfel realizarea lor. care participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea strânsa a recompenselor. Programele de actiuni Se întocmesc pentru fiecare subdiviziune organizatorica principala a firmei. multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. Ca urmare. de regula. De aici rezulta deosebita sa complexitate. de la sedinta la managementul prin bugete. ansamblul activitatilor unei întreprinderi. se efectueaza c u luarea în considerare a prioritatilor diferitelor categorii de obiective. − La nivelurile inferioare de conducere. utilizându-se principiul numararii inverse. constituite pe centre de cheltuieli si venituri si. − Obiectivele fundamentale reprezinta exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost înfiintata si functioneaza unitatea economica.

ce se reflecta la unele din activitati ale firmei. O atentie deosebita trebuie acordata metodelor prin care se realizeaza functiile managementului: previziunea . . asigurând promovarea si utilizarea unor sisteme flexibile de cointeresare materiala. MPO este sistemul de conducere cu cele mai mari valente de crestere a eficientei economice a firme i în care se aplica si de aceea avantajele sunt multiple. concomitent cu evidentierea mai exacta a recompenselor si. Repertoarele de metode Suportul logistic al MPO îl reprezinta metodele utilizate atât în munca de management. a sanctiunilor. . Concomitent se poate apela la oricare din sistemele. rigiditate. valabile pentru ansamblul activitatilor firmei. Pentru a fi cât mai utile este necesar ca instructiunile sa nu fie amanuntite. Instructiunile ref1ecta conceptia conducerii firmei asupra modulu i de realizare a obiectivelor si ele trebuie sa respecte legislatia si sa ref1ecte experienta respectivei firme. rezultatelor si recompenselor sau sanctiunilor. cheltuielilor.Acest sistem de conducere permite o veritabila descentralizare manage riala în interiorul unitatilor economice. organizarea.. veniturilor si rezultatelor firmei si componentelor sale abordate ca centre de gestiune. coordonarea . apatie. o descentralizare de jos în sus prin asumare de atributii. cât si în cea de executie. MPB asigura o comensurare valorica a obiectivelor. derularea corespunzatoare a proceselor de management în fiecare din cele trei etaje ale managementului firmei: superior.MPO are si o complexa dimensiune motiva tionala. Reflectarea importantei ce se acorda acestui aspect o reprezinta repertoarele de metode utilizate în întreprindere. întrucât faciliteaza aparitia manifestarilor de imobilism. antrenarea si control – evaluarea. de participare la realizarea acestora constituie principalul element de conditionare a marim ii recompenselor si sanctiunilor. mediu si interior. metodele si tehnic ile de management. responsabilitati si competente de catre principalele subdiviziuni organizatorice ale firmei. Instructiunile se elaboreaza în doua categorii: o generale. Întocmirea acestora nu este o operatie mecanica .obtinute . de regula realizate intr-un centru de gestiune. disciplina si rigurozitate pe ansamblu si la nivelul fiecarei componente procesuale si structurale. Conducerea pe baza de obiective asigura îmbinarea armonioasa a obiectivelor. tinând cont de caracteristicile obiectivelor stabilite si ale proceselor de munca implicate. MPO permite folosirea unui evanta i de metode si tehnic i manageriale. Instructiunile Aceasta componenta majora a MPO este reprezentata de instructiunile de respectat în implementarea componentelor de mai sus amintite. în care gradul de implicare. element fundamental pentru luarea unor masuri de perfectionare judicios localizate. . iar un loc aparte în metodologia de operationalizare a sistemului îl ocupa Managementul prin bugete (MPB). deoarece favorizeaza confuzii. fireste. ci un proces rational de selectie a celor mai adecvate metode si tehnici. trinom a carui regasire în practica manageriala a unei firme genereaza caracter de ordine. dar nic i prea generale. cu precizarea ca acestea trebuie sa se încadreze în succesiunea etapelor MPO si sa asigure atingerea calitativa si cantitativa a obiectivelor asumate. precum si a celor folosite de personalul de spec ialitate de înalta calificare. manifestari anarhice etc. o partiale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->