REFERAT ASIGURAREA CALITATII PLANIFICAREA CALITATII

Grupa :933

planificarea calitatii se subîmparte în doua componente : . 3. pentru a fundamenta corect decizii. 5. b) Specific unui diagnostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ. managerii trebuind sa diagnosticheze precis domeniul condus. Stabilirea actiunilor si procedurilor de întreprins. O definitie sensibil asemanatoare o da si Standardul ISO 9000 : 2000. Planificarea strategica se refera la formularea principiilor de baza si a orientarii firmei privitor la calitate.planificarea operationala . Diagnosticul calitatii. considerente privind politica referitoare la calitate si cerintele Standardului ISO 9000:2000 Planificarea strategica este urmata de planificarea operationala. metoda diagnosticarii îndeplineste acela si rol pe care îl regasim si în medicina. precum si pentru formularea recomandarilo r. Stabilirea resurselor necesare. calitatea în speta. . atât în depistarea punctelor forte si slabe. Asa cum se desprinde din definitia anterioara. Prin extensie. cu diferenta ca face referiri clare la procesele operationale si resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii. Efectuarea de analize previzionale. Stabilirea obiectivelor în domeniul calitatii. este necesara formarea unei echipe competente si de implicarea mai multor angajati cu specializari diferite. toate acestea concretizându-se în continutul politicii privind calitatea. referindu-ne la tema noastra. in acest domeniu. prin raportare la rezultatele obtinute într-o anumita perioada sau la performantele concurentilor. Pentru a reusi un diagnostic corect. Plecând de la aceasta definitie. pe aceasta baza. din care nu trebuie sa lipseasca managerii si executantii nemijlocit implicati în desfasurarea activitatilor. 2. diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul unui ins trumentar specific in scopul principal de a ident ifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si. Ca metoda de management. care cuptinde urmatoarele etape: 1. Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. diagnosticul calitatii reprezinta o investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor realizate. precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. 4. una din functiile de baza ale managementului calitatii este functia de planificare a calitatii. Diagnosticul calitatii În managementul firmei. Un doctor nu este considerat bun daca nu reuseste sa stabileasca cu exactitate un diagnostic. formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare.planificarea strategica . diagnosticul calitatii are trei caracteristici definitorii: a) Se bazeaza foarte mult pe relatia cauza-efect.Potrivit literaturii de specialitate. c) Diagnosticul calitatii se finalizeaza in recomandari. cu scopul evaluarii rezultatelor firmei. corespunzatoare naturii problemelor analizate. . La fel se pune problema si în managementul firmei.

disfunctionalitatile si cauzele acestora si elaboreaza recomandari. În cadrul echipei este necesara o definire riguroasa a rolurilor pe care componentii acesteia le îndeplinesc pe parcursul diagnosticarii. creându-se premisele necesare unui demers stiintific. tipuri de grafice utilizate. prin prisma întreprinderilor care achizitioneaza produsele altora sub forma de materii prime sau mijloace de productie. definesc punctele forte si slabe. .furnizarea elementelor necesare planificarii calitatii în firma. . interviul.Situatia produsului . 2. -conturarea unor recomandari de amplificare a potentialului firmei. aceasta trebuie mai întâi sa fie definita. vor participa la analiza activitatilor firmei prin intermediul sedintelor de lucru.depistarea( pe cât posibil cuantificata) a punctelor forte si slabe. Se poate spune ca pietele sunt locurile în care se realizeaza schimburi de produse si servicii între întreprinderi.Situatia concurentei. de aceea este bine ca firma sa apeleze la experti in domeniu. . coordonatorul echipei prezinta metodologia cu instrumentele de lucru. Antrenarea si implicarea persona lului firmei in scopul realizarii unui diagnostic complet si corect. . . Pregatirea strângerii informatiilor si însusirea de catre echipa a metodologiei diagnosticului calitatii si a instrumentelor de strângere si analiza a datelor si informatiilor.stabilirea pierderilor înregistrate datorate noncalitatii. Echipa trebuie stabilita din specialisti din afara si din cadrul firmei investigate.Stabilirea punctelor forte si slabe.conjuctura actuala a pietei. Conturarea echipei ce va efectua diagnosticul calitatii. . În aceasta directie.determinarea potentialui de viabilitate economica. diagrama PARETO. vor participa la conturarea punctelor forte. Analiza previzionala Analiza previzionala are ca scop evaluarea si estimarea evolutiei probabile a rezultatelor si performantelor întreprinderii în domeniul calitatii. Pentru realizarea analizei pietei de desfacere. În acest scop. O analiza previzionala completa trebuie sa cuprinda analize si referiri la urmatoarele elemente : . Eficacitatea diagnosticului calitatii depinde foarte mult de competenta persoanelor care-l efectueaza.Situatia promovarii .Situatia distributiei.Situatia macromediului. slabe si a cauzelor acestora si de asemenea vor participa la elaborarea recomandarilor. . Specialistii din afara firmei elaboreaza metodologia si etapele diagnosticului. etc. acestea sunt de regula urmatoarele: . observarea directa. diagrama cauza -efect. diagrame de proces. . tinându-se cont de rezultatele diagnosticului si de conditiile de mediu preconozate. studiul documentelor. în cadrul sedintei de lucru. cererea se manifesta sub doua forme : cerere directa (a consumatorilor finali) si cerere derivata. cei din interiorul firmei vor furniza datele si informatiile solicitate. 3. Astfel. Aceste premise sunt: 1. Dintre acestea pot fi enumerate: chestionarul. principala componenta a analizei previzionale este analiza de piata. Pe piata de desfacere. 4. . realizeaza analiza viabilitatii activitatilor prin prisma calitatii.Pentru a realiza un diagnostic al calitatii reusit.Stabilirea obiectivelor diagnosticului calitatii. acesta trebuie sa fie în prealabil pregatit. si între acestea si consumatori.

procese. a preferintelor consumatorilor si a actiunilor concurentilor. etapa care trebuie sa constituie un interval de „asezare” pe principii economice a managementului întreprinderii. subdiviziuni organizatorice. indispensabile unui c limat de munca orientat spre eficienta . toate componentele procesuale si structurile ale întreprinderii.. d) reclama adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale : organizatorica. . trebuie sa se tina seama de diferentele de sensibilitate ale cererii consumatorilor fata de modificarea pretului. . c) permite „împingerea” gestiunii economice pâna la nivelul celor mai de jos diviziuni organizatorice . b) introduce o noua optica în ceea ce priveste aprec ierea salariatilor si a subdiviziunilor organizatorice în care îsi desfasoara activitatea. care este raspunsul fiecarui fabricant la cererea resimtita. Obiectivele fundamentale în domeniul calitatii vizeaza în general: . Pornind de la astfel de obiective fundamentale. resurselor si termenelor Urmatoarea etapa a planificarii calitatii este stabilirea obiectivelor fundamentale ale calitatii în functie de concluziile desprinse în cadrul diagnosticului calitatii.Consolidarea imaginii firmei privind calitatea oferita. Unul din cele mai complexe si raspândite sisteme de conducere pe plan mondial este Managementul prin obiective. cu privire la situatia interna. sistemele de conducere ocupa o pozitie aparte. a termenelor calendaristice si a resurselor umane. tratarea acestora fiind realizata de pe pozit ia obiectivelor concepute si dimensionate într-o viziune sistemica. etc. de tipul de nevoie sociala pe care îl satisface. se trece apoi la operationalizarea acestora prin stabilirea obiectivelor derivate la nivel de activitati. actiunilor. . eterogenitatea este însa mult mai accentuata la nivelul cererii. . cerintelor pietei.Înlaturarea punctelor slabe ale întreprinderii.Asigurarea protectiei fata de amenintarile existente. st imularea / sanctionarea acestora realizându-se în functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor . În scopul argumentarii acestei afirmatii prezentam urmatoarele elemente: a) cuprinde.Livrarea de produse conform contractelor. a actiunilor si modalitatilor de îndeplinire a acestora. data fiind complexitatea ridicata a acestora respectiv modelele si tehnicile ce le compun contributia majora adusa la executarea proceselor de management în ansamblul lor.Utilizarea oportunitatilor surprinse. . practic. si din analizele previzionale provitoare la evolutia pietelor de desfacere. reprezinta o informatie pertinenta privind structura cererii într-un anumit domeniu.Acest fapt reprezinta o constrângere evidenta pentru analist.premisa a comensurarii exacte a cheltuielilor si rezultatelor. acesta trebuind sa cunoasca mai multe medii si sa evalueze mai multe piete. cât si al ofertei. atât la nivelul cererii. . Se cuvine sa remarcam aici ideea ca oferta prezentata de întreprinderi prin cataloage. Pentru întelegerea cât mai exacta a situatiei actuale a pietei într -un anumit domeniu. materiale si financiare necesare îndeplinirii lor. Stabilirea obiectivelor. Totul depinde de natura produsului.Consolidarea punctelor forte. Management prin obiective În categoria instrumentarului managerial. decizionala si informationala si pe acest fond transformarea managementului într-o veritabila pârghie a cresterii eficientei. si fata de actiunile de marketing pe de alta parte. pe de o parte. e) introduce ordine si disciplina în activitatea fiecarui salariat conducator sau executant. O alta caracteristica a pietelor este lipsa de omogenitate a acestora. Apelarea la aceste sisteme reprezinta o necesitate pentru actuala etapa de tranzitie spre economia de piata.

În acest context. MPO are o structura complexa. Pe aceasta baza se asigura o determinare precisa a resurselor cheltuite de principalele componente ale întreprinderii si a rezultatelor efective . obiective derivate (de gradul I si II). Obiectivele derivate trebuie astfel formulate încât sa permita întelegerea operativitatii adoptarii deciziilor. ansamblul activitatilor unei întreprinderi. scopuri sau deziderate cuantificabile pe care o întreprindere. multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. ca si a mijloacelor disponibile. Managementul prin obiective poate fi definit în mod sintetic ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pâna la nivelul executantilor. de la diagnosticare la delegare. Bugetele Fundamentul economic si motivational al MPO îl reprezinta bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorica constituita ca centru de venituri si cheltuieli si pentru firma în ansamblul sau. în limitele unor costuri ce nu pot fi depasite. evident pentru ansamblul întreprinderii. constituite pe centre de cheltuieli si venituri si. alcatuita din sase componente: Sistemul categorial de obiective Prin obiective se înteleg teluri. cum trebuie actionat cu precadere si ce rezultate se pot obtine dupa atingerea lor. De aici rezulta deosebita sa complexitate. se efectueaza c u luarea în considerare a prioritatilor diferitelor categorii de obiective. În cadrul programelor se cuprind de o maniera foarte precisa resursele umane. Sistemul categorial de obiective cuprinde: obiective fundamentale. de regula. obiective specifice si obiective individuale. − Obiectivele fundamentale reprezinta exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost înfiintata si functioneaza unitatea economica. utilizându-se principiul numararii inverse. − La nivelurile inferioare de conducere. Stabilirea actiunilor de întreprins. sa concorde cu cele ale unita tii pe ansamblu si sa fie recunoscute si însusite de întreg personalul. de la sedinta la managementul prin bugete. Calendarele de termene Pentru a asigura o sincronizare temporala adecvata. respectiv sanctiunilor cu nivelul obiectivelor prestabilite. care participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea strânsa a recompenselor. Ca urmare. Managementul prin obiective cuprinde. este bine ca fiecarui executant sa i se precizeze obiectivul pe care îl are de executat. colectiv sau individ si le propune spre realizare într-un termen stabilit si cu mijloace predeterminate. − Obiectivele compartimentelor sau subdiviziunilor organizatorice (obiective derivate de gradul I si II) rezultate din obiectivele generale ale unitatii este necesar sa fie clar definite. obiectivele asigura elaborarea unor programe de realizat. materiale si financiare aferente realizarii obiectivelor previzionate. în elaborarea lor se porneste de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale si obiectivele derivate de gradul I. Programele de actiuni Se întocmesc pentru fiecare subdiviziune organizatorica principala a firmei. pe cât posibil cuantificat. Esential este ca sistemul categorial de obiective sa se agregheze armonios pe verticala sistemului de management.f) permite folosirea unui evantai de metode si tehnici manageriale. împreuna cu specificarea actiu nilor necesare în acest scop. asigurând realizarea obiectivelor cuprinse în planul sau programul firmei. de la managementul prin exceptii la tabloul de bord etc. pe baza integrarii eficiente a eforturilor si a rezultatelor fiecarui component al ei. facilitând astfel realizarea lor. Acestea trebuie definite de o maniera cât mai concreta si operationala.

deoarece favorizeaza confuzii. organizarea. trinom a carui regasire în practica manageriala a unei firme genereaza caracter de ordine. de participare la realizarea acestora constituie principalul element de conditionare a marim ii recompenselor si sanctiunilor. de regula realizate intr-un centru de gestiune. derularea corespunzatoare a proceselor de management în fiecare din cele trei etaje ale managementului firmei: superior. Reflectarea importantei ce se acorda acestui aspect o reprezinta repertoarele de metode utilizate în întreprindere. element fundamental pentru luarea unor masuri de perfectionare judicios localizate. întrucât faciliteaza aparitia manifestarilor de imobilism. Concomitent se poate apela la oricare din sistemele. o descentralizare de jos în sus prin asumare de atributii. rigiditate. . a sanctiunilor. precum si a celor folosite de personalul de spec ialitate de înalta calificare. fireste. antrenarea si control – evaluarea. Instructiunile Aceasta componenta majora a MPO este reprezentata de instructiunile de respectat în implementarea componentelor de mai sus amintite. veniturilor si rezultatelor firmei si componentelor sale abordate ca centre de gestiune. apatie. tinând cont de caracteristicile obiectivelor stabilite si ale proceselor de munca implicate. rezultatelor si recompenselor sau sanctiunilor. Instructiunile ref1ecta conceptia conducerii firmei asupra modulu i de realizare a obiectivelor si ele trebuie sa respecte legislatia si sa ref1ecte experienta respectivei firme. dar nic i prea generale. Întocmirea acestora nu este o operatie mecanica . MPO permite folosirea unui evanta i de metode si tehnic i manageriale.MPO are si o complexa dimensiune motiva tionala. responsabilitati si competente de catre principalele subdiviziuni organizatorice ale firmei. cheltuielilor. O atentie deosebita trebuie acordata metodelor prin care se realizeaza functiile managementului: previziunea . concomitent cu evidentierea mai exacta a recompenselor si. Conducerea pe baza de obiective asigura îmbinarea armonioasa a obiectivelor.Acest sistem de conducere permite o veritabila descentralizare manage riala în interiorul unitatilor economice. MPO este sistemul de conducere cu cele mai mari valente de crestere a eficientei economice a firme i în care se aplica si de aceea avantajele sunt multiple. ce se reflecta la unele din activitati ale firmei. manifestari anarhice etc. iar un loc aparte în metodologia de operationalizare a sistemului îl ocupa Managementul prin bugete (MPB). Instructiunile se elaboreaza în doua categorii: o generale. cât si în cea de executie. asigurând promovarea si utilizarea unor sisteme flexibile de cointeresare materiala.obtinute . mediu si interior. metodele si tehnic ile de management. . ci un proces rational de selectie a celor mai adecvate metode si tehnici. . Pentru a fi cât mai utile este necesar ca instructiunile sa nu fie amanuntite. MPB asigura o comensurare valorica a obiectivelor. Repertoarele de metode Suportul logistic al MPO îl reprezinta metodele utilizate atât în munca de management.. în care gradul de implicare. disciplina si rigurozitate pe ansamblu si la nivelul fiecarei componente procesuale si structurale. valabile pentru ansamblul activitatilor firmei. coordonarea . cu precizarea ca acestea trebuie sa se încadreze în succesiunea etapelor MPO si sa asigure atingerea calitativa si cantitativa a obiectivelor asumate. o partiale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful