P. 1
REFERAT ASIGURAREA CALITATII

REFERAT ASIGURAREA CALITATII

|Views: 5,217|Likes:
Published by eucristian

More info:

Published by: eucristian on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

REFERAT ASIGURAREA CALITATII PLANIFICAREA CALITATII

Grupa :933

planificarea calitatii se subîmparte în doua componente : . La fel se pune problema si în managementul firmei. Planificarea strategica se refera la formularea principiilor de baza si a orientarii firmei privitor la calitate. pentru a fundamenta corect decizii. formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare. Prin extensie. considerente privind politica referitoare la calitate si cerintele Standardului ISO 9000:2000 Planificarea strategica este urmata de planificarea operationala. Asa cum se desprinde din definitia anterioara. cu diferenta ca face referiri clare la procesele operationale si resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii. . Plecând de la aceasta definitie. 5. pe aceasta baza. corespunzatoare naturii problemelor analizate.planificarea strategica . diagnosticul calitatii reprezinta o investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor realizate. O definitie sensibil asemanatoare o da si Standardul ISO 9000 : 2000. Diagnosticul calitatii În managementul firmei. metoda diagnosticarii îndeplineste acela si rol pe care îl regasim si în medicina. din care nu trebuie sa lipseasca managerii si executantii nemijlocit implicati în desfasurarea activitatilor. Efectuarea de analize previzionale. Stabilirea actiunilor si procedurilor de întreprins. 4. prin raportare la rezultatele obtinute într-o anumita perioada sau la performantele concurentilor. una din functiile de baza ale managementului calitatii este functia de planificare a calitatii. precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. Stabilirea resurselor necesare.planificarea operationala . Un doctor nu este considerat bun daca nu reuseste sa stabileasca cu exactitate un diagnostic. c) Diagnosticul calitatii se finalizeaza in recomandari. toate acestea concretizându-se în continutul politicii privind calitatea. . b) Specific unui diagnostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ. Stabilirea obiectivelor în domeniul calitatii. diagnosticul calitatii are trei caracteristici definitorii: a) Se bazeaza foarte mult pe relatia cauza-efect. managerii trebuind sa diagnosticheze precis domeniul condus. Ca metoda de management. este necesara formarea unei echipe competente si de implicarea mai multor angajati cu specializari diferite. care cuptinde urmatoarele etape: 1. Diagnosticul calitatii. atât în depistarea punctelor forte si slabe. Pentru a reusi un diagnostic corect. cu scopul evaluarii rezultatelor firmei. diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul unui ins trumentar specific in scopul principal de a ident ifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si. in acest domeniu. precum si pentru formularea recomandarilo r. calitatea în speta. Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. 3. 2.Potrivit literaturii de specialitate. referindu-ne la tema noastra.

conjuctura actuala a pietei.furnizarea elementelor necesare planificarii calitatii în firma. În cadrul echipei este necesara o definire riguroasa a rolurilor pe care componentii acesteia le îndeplinesc pe parcursul diagnosticarii. principala componenta a analizei previzionale este analiza de piata. acestea sunt de regula urmatoarele: . În acest scop. studiul documentelor.Situatia produsului .Pentru a realiza un diagnostic al calitatii reusit. Se poate spune ca pietele sunt locurile în care se realizeaza schimburi de produse si servicii între întreprinderi. Analiza previzionala Analiza previzionala are ca scop evaluarea si estimarea evolutiei probabile a rezultatelor si performantelor întreprinderii în domeniul calitatii. . de aceea este bine ca firma sa apeleze la experti in domeniu. .determinarea potentialui de viabilitate economica. si între acestea si consumatori. Eficacitatea diagnosticului calitatii depinde foarte mult de competenta persoanelor care-l efectueaza.Situatia promovarii . definesc punctele forte si slabe. .Situatia concurentei. diagrama PARETO. . O analiza previzionala completa trebuie sa cuprinda analize si referiri la urmatoarele elemente : . Pregatirea strângerii informatiilor si însusirea de catre echipa a metodologiei diagnosticului calitatii si a instrumentelor de strângere si analiza a datelor si informatiilor. în cadrul sedintei de lucru. . Antrenarea si implicarea persona lului firmei in scopul realizarii unui diagnostic complet si corect.Stabilirea obiectivelor diagnosticului calitatii. acesta trebuie sa fie în prealabil pregatit. Astfel. slabe si a cauzelor acestora si de asemenea vor participa la elaborarea recomandarilor. 2. Specialistii din afara firmei elaboreaza metodologia si etapele diagnosticului. creându-se premisele necesare unui demers stiintific. coordonatorul echipei prezinta metodologia cu instrumentele de lucru. 3. Conturarea echipei ce va efectua diagnosticul calitatii. diagrama cauza -efect. vor participa la analiza activitatilor firmei prin intermediul sedintelor de lucru. .Stabilirea punctelor forte si slabe. Dintre acestea pot fi enumerate: chestionarul. -conturarea unor recomandari de amplificare a potentialului firmei. Pe piata de desfacere. realizeaza analiza viabilitatii activitatilor prin prisma calitatii. . 4. interviul. .Situatia macromediului. vor participa la conturarea punctelor forte. . disfunctionalitatile si cauzele acestora si elaboreaza recomandari. diagrame de proces. observarea directa.depistarea( pe cât posibil cuantificata) a punctelor forte si slabe. Aceste premise sunt: 1. tinându-se cont de rezultatele diagnosticului si de conditiile de mediu preconozate. aceasta trebuie mai întâi sa fie definita.stabilirea pierderilor înregistrate datorate noncalitatii. prin prisma întreprinderilor care achizitioneaza produsele altora sub forma de materii prime sau mijloace de productie.Situatia distributiei. tipuri de grafice utilizate. Pentru realizarea analizei pietei de desfacere. În aceasta directie. Echipa trebuie stabilita din specialisti din afara si din cadrul firmei investigate. cei din interiorul firmei vor furniza datele si informatiile solicitate. cererea se manifesta sub doua forme : cerere directa (a consumatorilor finali) si cerere derivata. etc.

d) reclama adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale : organizatorica. trebuie sa se tina seama de diferentele de sensibilitate ale cererii consumatorilor fata de modificarea pretului. Se cuvine sa remarcam aici ideea ca oferta prezentata de întreprinderi prin cataloage. Stabilirea obiectivelor. pe de o parte. Totul depinde de natura produsului. a termenelor calendaristice si a resurselor umane. actiunilor. . subdiviziuni organizatorice. procese. cu privire la situatia interna. Apelarea la aceste sisteme reprezinta o necesitate pentru actuala etapa de tranzitie spre economia de piata. . b) introduce o noua optica în ceea ce priveste aprec ierea salariatilor si a subdiviziunilor organizatorice în care îsi desfasoara activitatea. si din analizele previzionale provitoare la evolutia pietelor de desfacere. reprezinta o informatie pertinenta privind structura cererii într-un anumit domeniu. Obiectivele fundamentale în domeniul calitatii vizeaza în general: . atât la nivelul cererii. e) introduce ordine si disciplina în activitatea fiecarui salariat conducator sau executant. Pornind de la astfel de obiective fundamentale. toate componentele procesuale si structurile ale întreprinderii. Management prin obiective În categoria instrumentarului managerial.Acest fapt reprezinta o constrângere evidenta pentru analist.Utilizarea oportunitatilor surprinse. O alta caracteristica a pietelor este lipsa de omogenitate a acestora. de tipul de nevoie sociala pe care îl satisface. În scopul argumentarii acestei afirmatii prezentam urmatoarele elemente: a) cuprinde.Înlaturarea punctelor slabe ale întreprinderii. . etc. . eterogenitatea este însa mult mai accentuata la nivelul cererii. cerintelor pietei. acesta trebuind sa cunoasca mai multe medii si sa evalueze mai multe piete. .Consolidarea punctelor forte.premisa a comensurarii exacte a cheltuielilor si rezultatelor. etapa care trebuie sa constituie un interval de „asezare” pe principii economice a managementului întreprinderii.Consolidarea imaginii firmei privind calitatea oferita. tratarea acestora fiind realizata de pe pozit ia obiectivelor concepute si dimensionate într-o viziune sistemica. se trece apoi la operationalizarea acestora prin stabilirea obiectivelor derivate la nivel de activitati. si fata de actiunile de marketing pe de alta parte.Livrarea de produse conform contractelor. Unul din cele mai complexe si raspândite sisteme de conducere pe plan mondial este Managementul prin obiective. decizionala si informationala si pe acest fond transformarea managementului într-o veritabila pârghie a cresterii eficientei. Pentru întelegerea cât mai exacta a situatiei actuale a pietei într -un anumit domeniu. .Asigurarea protectiei fata de amenintarile existente.. c) permite „împingerea” gestiunii economice pâna la nivelul celor mai de jos diviziuni organizatorice . cât si al ofertei. st imularea / sanctionarea acestora realizându-se în functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor . materiale si financiare necesare îndeplinirii lor. data fiind complexitatea ridicata a acestora respectiv modelele si tehnicile ce le compun contributia majora adusa la executarea proceselor de management în ansamblul lor. sistemele de conducere ocupa o pozitie aparte. a preferintelor consumatorilor si a actiunilor concurentilor. care este raspunsul fiecarui fabricant la cererea resimtita. practic. a actiunilor si modalitatilor de îndeplinire a acestora. resurselor si termenelor Urmatoarea etapa a planificarii calitatii este stabilirea obiectivelor fundamentale ale calitatii în functie de concluziile desprinse în cadrul diagnosticului calitatii. indispensabile unui c limat de munca orientat spre eficienta .

Sistemul categorial de obiective cuprinde: obiective fundamentale. Obiectivele derivate trebuie astfel formulate încât sa permita întelegerea operativitatii adoptarii deciziilor. De aici rezulta deosebita sa complexitate. Acestea trebuie definite de o maniera cât mai concreta si operationala. Calendarele de termene Pentru a asigura o sincronizare temporala adecvata. împreuna cu specificarea actiu nilor necesare în acest scop. ca si a mijloacelor disponibile. scopuri sau deziderate cuantificabile pe care o întreprindere. Stabilirea actiunilor de întreprins. utilizându-se principiul numararii inverse. Pe aceasta baza se asigura o determinare precisa a resurselor cheltuite de principalele componente ale întreprinderii si a rezultatelor efective . de la sedinta la managementul prin bugete. ansamblul activitatilor unei întreprinderi. de la diagnosticare la delegare. cum trebuie actionat cu precadere si ce rezultate se pot obtine dupa atingerea lor. facilitând astfel realizarea lor. constituite pe centre de cheltuieli si venituri si. în elaborarea lor se porneste de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale si obiectivele derivate de gradul I. materiale si financiare aferente realizarii obiectivelor previzionate. asigurând realizarea obiectivelor cuprinse în planul sau programul firmei. obiective derivate (de gradul I si II). În cadrul programelor se cuprind de o maniera foarte precisa resursele umane. în limitele unor costuri ce nu pot fi depasite. − La nivelurile inferioare de conducere. Managementul prin obiective poate fi definit în mod sintetic ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pâna la nivelul executantilor. este bine ca fiecarui executant sa i se precizeze obiectivul pe care îl are de executat. obiectivele asigura elaborarea unor programe de realizat. MPO are o structura complexa. pe baza integrarii eficiente a eforturilor si a rezultatelor fiecarui component al ei. de regula. care participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea strânsa a recompenselor. pe cât posibil cuantificat. colectiv sau individ si le propune spre realizare într-un termen stabilit si cu mijloace predeterminate. obiective specifice si obiective individuale. alcatuita din sase componente: Sistemul categorial de obiective Prin obiective se înteleg teluri. Managementul prin obiective cuprinde. evident pentru ansamblul întreprinderii. Esential este ca sistemul categorial de obiective sa se agregheze armonios pe verticala sistemului de management. se efectueaza c u luarea în considerare a prioritatilor diferitelor categorii de obiective.f) permite folosirea unui evantai de metode si tehnici manageriale. Ca urmare. de la managementul prin exceptii la tabloul de bord etc. − Obiectivele compartimentelor sau subdiviziunilor organizatorice (obiective derivate de gradul I si II) rezultate din obiectivele generale ale unitatii este necesar sa fie clar definite. − Obiectivele fundamentale reprezinta exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost înfiintata si functioneaza unitatea economica. În acest context. Programele de actiuni Se întocmesc pentru fiecare subdiviziune organizatorica principala a firmei. sa concorde cu cele ale unita tii pe ansamblu si sa fie recunoscute si însusite de întreg personalul. respectiv sanctiunilor cu nivelul obiectivelor prestabilite. multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. Bugetele Fundamentul economic si motivational al MPO îl reprezinta bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorica constituita ca centru de venituri si cheltuieli si pentru firma în ansamblul sau.

metodele si tehnic ile de management. Concomitent se poate apela la oricare din sistemele. cât si în cea de executie. ce se reflecta la unele din activitati ale firmei. antrenarea si control – evaluarea. cu precizarea ca acestea trebuie sa se încadreze în succesiunea etapelor MPO si sa asigure atingerea calitativa si cantitativa a obiectivelor asumate. MPO permite folosirea unui evanta i de metode si tehnic i manageriale.obtinute . dar nic i prea generale.. MPO este sistemul de conducere cu cele mai mari valente de crestere a eficientei economice a firme i în care se aplica si de aceea avantajele sunt multiple.MPO are si o complexa dimensiune motiva tionala. Întocmirea acestora nu este o operatie mecanica . Instructiunile ref1ecta conceptia conducerii firmei asupra modulu i de realizare a obiectivelor si ele trebuie sa respecte legislatia si sa ref1ecte experienta respectivei firme. asigurând promovarea si utilizarea unor sisteme flexibile de cointeresare materiala. Instructiunile se elaboreaza în doua categorii: o generale. Reflectarea importantei ce se acorda acestui aspect o reprezinta repertoarele de metode utilizate în întreprindere. rigiditate. coordonarea . veniturilor si rezultatelor firmei si componentelor sale abordate ca centre de gestiune. concomitent cu evidentierea mai exacta a recompenselor si. manifestari anarhice etc. o partiale. fireste. ci un proces rational de selectie a celor mai adecvate metode si tehnici. precum si a celor folosite de personalul de spec ialitate de înalta calificare. apatie. . disciplina si rigurozitate pe ansamblu si la nivelul fiecarei componente procesuale si structurale. rezultatelor si recompenselor sau sanctiunilor. trinom a carui regasire în practica manageriala a unei firme genereaza caracter de ordine. O atentie deosebita trebuie acordata metodelor prin care se realizeaza functiile managementului: previziunea . organizarea. cheltuielilor. responsabilitati si competente de catre principalele subdiviziuni organizatorice ale firmei. în care gradul de implicare. tinând cont de caracteristicile obiectivelor stabilite si ale proceselor de munca implicate. . Pentru a fi cât mai utile este necesar ca instructiunile sa nu fie amanuntite. . mediu si interior. Instructiunile Aceasta componenta majora a MPO este reprezentata de instructiunile de respectat în implementarea componentelor de mai sus amintite. derularea corespunzatoare a proceselor de management în fiecare din cele trei etaje ale managementului firmei: superior. element fundamental pentru luarea unor masuri de perfectionare judicios localizate. deoarece favorizeaza confuzii. de participare la realizarea acestora constituie principalul element de conditionare a marim ii recompenselor si sanctiunilor.Acest sistem de conducere permite o veritabila descentralizare manage riala în interiorul unitatilor economice. MPB asigura o comensurare valorica a obiectivelor. iar un loc aparte în metodologia de operationalizare a sistemului îl ocupa Managementul prin bugete (MPB). Repertoarele de metode Suportul logistic al MPO îl reprezinta metodele utilizate atât în munca de management. o descentralizare de jos în sus prin asumare de atributii. Conducerea pe baza de obiective asigura îmbinarea armonioasa a obiectivelor. valabile pentru ansamblul activitatilor firmei. a sanctiunilor. de regula realizate intr-un centru de gestiune. întrucât faciliteaza aparitia manifestarilor de imobilism.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->