REFERAT ASIGURAREA CALITATII PLANIFICAREA CALITATII

Grupa :933

O definitie sensibil asemanatoare o da si Standardul ISO 9000 : 2000. referindu-ne la tema noastra. este necesara formarea unei echipe competente si de implicarea mai multor angajati cu specializari diferite. Diagnosticul calitatii. Diagnosticul calitatii În managementul firmei. diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul unui ins trumentar specific in scopul principal de a ident ifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si. Stabilirea obiectivelor în domeniul calitatii. atât în depistarea punctelor forte si slabe. precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. Plecând de la aceasta definitie. b) Specific unui diagnostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ. Prin extensie. 2. cu diferenta ca face referiri clare la procesele operationale si resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii. calitatea în speta. c) Diagnosticul calitatii se finalizeaza in recomandari. . formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare. Ca metoda de management. pe aceasta baza. Stabilirea actiunilor si procedurilor de întreprins. diagnosticul calitatii are trei caracteristici definitorii: a) Se bazeaza foarte mult pe relatia cauza-efect.planificarea strategica . cu scopul evaluarii rezultatelor firmei. Pentru a reusi un diagnostic corect. toate acestea concretizându-se în continutul politicii privind calitatea. pentru a fundamenta corect decizii. Planificarea strategica se refera la formularea principiilor de baza si a orientarii firmei privitor la calitate. prin raportare la rezultatele obtinute într-o anumita perioada sau la performantele concurentilor. care cuptinde urmatoarele etape: 1. in acest domeniu. La fel se pune problema si în managementul firmei. managerii trebuind sa diagnosticheze precis domeniul condus. Efectuarea de analize previzionale. precum si pentru formularea recomandarilo r. diagnosticul calitatii reprezinta o investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor realizate. Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate. Asa cum se desprinde din definitia anterioara. Un doctor nu este considerat bun daca nu reuseste sa stabileasca cu exactitate un diagnostic. din care nu trebuie sa lipseasca managerii si executantii nemijlocit implicati în desfasurarea activitatilor. planificarea calitatii se subîmparte în doua componente : . Stabilirea resurselor necesare. 5. una din functiile de baza ale managementului calitatii este functia de planificare a calitatii. corespunzatoare naturii problemelor analizate.planificarea operationala . 3. metoda diagnosticarii îndeplineste acela si rol pe care îl regasim si în medicina. . 4.Potrivit literaturii de specialitate. considerente privind politica referitoare la calitate si cerintele Standardului ISO 9000:2000 Planificarea strategica este urmata de planificarea operationala.

determinarea potentialui de viabilitate economica.furnizarea elementelor necesare planificarii calitatii în firma.Stabilirea obiectivelor diagnosticului calitatii. 3. . vor participa la conturarea punctelor forte. Pe piata de desfacere. aceasta trebuie mai întâi sa fie definita. Antrenarea si implicarea persona lului firmei in scopul realizarii unui diagnostic complet si corect.Stabilirea punctelor forte si slabe. . si între acestea si consumatori. creându-se premisele necesare unui demers stiintific. . O analiza previzionala completa trebuie sa cuprinda analize si referiri la urmatoarele elemente : . tinându-se cont de rezultatele diagnosticului si de conditiile de mediu preconozate. prin prisma întreprinderilor care achizitioneaza produsele altora sub forma de materii prime sau mijloace de productie. În aceasta directie. . principala componenta a analizei previzionale este analiza de piata. acestea sunt de regula urmatoarele: . 4. În cadrul echipei este necesara o definire riguroasa a rolurilor pe care componentii acesteia le îndeplinesc pe parcursul diagnosticarii. Analiza previzionala Analiza previzionala are ca scop evaluarea si estimarea evolutiei probabile a rezultatelor si performantelor întreprinderii în domeniul calitatii.Situatia promovarii . definesc punctele forte si slabe. etc.conjuctura actuala a pietei. Eficacitatea diagnosticului calitatii depinde foarte mult de competenta persoanelor care-l efectueaza. studiul documentelor.Pentru a realiza un diagnostic al calitatii reusit. de aceea este bine ca firma sa apeleze la experti in domeniu. Conturarea echipei ce va efectua diagnosticul calitatii. Astfel. Pentru realizarea analizei pietei de desfacere. . . Dintre acestea pot fi enumerate: chestionarul. cei din interiorul firmei vor furniza datele si informatiile solicitate. diagrame de proces. cererea se manifesta sub doua forme : cerere directa (a consumatorilor finali) si cerere derivata. interviul. slabe si a cauzelor acestora si de asemenea vor participa la elaborarea recomandarilor. vor participa la analiza activitatilor firmei prin intermediul sedintelor de lucru. realizeaza analiza viabilitatii activitatilor prin prisma calitatii. -conturarea unor recomandari de amplificare a potentialului firmei. diagrama cauza -efect. Pregatirea strângerii informatiilor si însusirea de catre echipa a metodologiei diagnosticului calitatii si a instrumentelor de strângere si analiza a datelor si informatiilor. coordonatorul echipei prezinta metodologia cu instrumentele de lucru.Situatia concurentei. diagrama PARETO. observarea directa.Situatia distributiei.Situatia produsului . .stabilirea pierderilor înregistrate datorate noncalitatii. acesta trebuie sa fie în prealabil pregatit. Echipa trebuie stabilita din specialisti din afara si din cadrul firmei investigate.Situatia macromediului. Se poate spune ca pietele sunt locurile în care se realizeaza schimburi de produse si servicii între întreprinderi. În acest scop. . tipuri de grafice utilizate. disfunctionalitatile si cauzele acestora si elaboreaza recomandari.depistarea( pe cât posibil cuantificata) a punctelor forte si slabe. Aceste premise sunt: 1. Specialistii din afara firmei elaboreaza metodologia si etapele diagnosticului. . 2. în cadrul sedintei de lucru.

si fata de actiunile de marketing pe de alta parte. cerintelor pietei. acesta trebuind sa cunoasca mai multe medii si sa evalueze mai multe piete. . tratarea acestora fiind realizata de pe pozit ia obiectivelor concepute si dimensionate într-o viziune sistemica.Utilizarea oportunitatilor surprinse. c) permite „împingerea” gestiunii economice pâna la nivelul celor mai de jos diviziuni organizatorice . reprezinta o informatie pertinenta privind structura cererii într-un anumit domeniu. Unul din cele mai complexe si raspândite sisteme de conducere pe plan mondial este Managementul prin obiective. trebuie sa se tina seama de diferentele de sensibilitate ale cererii consumatorilor fata de modificarea pretului. procese. Se cuvine sa remarcam aici ideea ca oferta prezentata de întreprinderi prin cataloage. pe de o parte. indispensabile unui c limat de munca orientat spre eficienta . eterogenitatea este însa mult mai accentuata la nivelul cererii. Apelarea la aceste sisteme reprezinta o necesitate pentru actuala etapa de tranzitie spre economia de piata. . a preferintelor consumatorilor si a actiunilor concurentilor. b) introduce o noua optica în ceea ce priveste aprec ierea salariatilor si a subdiviziunilor organizatorice în care îsi desfasoara activitatea. . resurselor si termenelor Urmatoarea etapa a planificarii calitatii este stabilirea obiectivelor fundamentale ale calitatii în functie de concluziile desprinse în cadrul diagnosticului calitatii. si din analizele previzionale provitoare la evolutia pietelor de desfacere.premisa a comensurarii exacte a cheltuielilor si rezultatelor.Consolidarea punctelor forte. . data fiind complexitatea ridicata a acestora respectiv modelele si tehnicile ce le compun contributia majora adusa la executarea proceselor de management în ansamblul lor. toate componentele procesuale si structurile ale întreprinderii. Stabilirea obiectivelor. Management prin obiective În categoria instrumentarului managerial. Pentru întelegerea cât mai exacta a situatiei actuale a pietei într -un anumit domeniu. În scopul argumentarii acestei afirmatii prezentam urmatoarele elemente: a) cuprinde. se trece apoi la operationalizarea acestora prin stabilirea obiectivelor derivate la nivel de activitati. . practic. Pornind de la astfel de obiective fundamentale. O alta caracteristica a pietelor este lipsa de omogenitate a acestora. actiunilor. a termenelor calendaristice si a resurselor umane.Înlaturarea punctelor slabe ale întreprinderii. etc. a actiunilor si modalitatilor de îndeplinire a acestora. sistemele de conducere ocupa o pozitie aparte. e) introduce ordine si disciplina în activitatea fiecarui salariat conducator sau executant..Consolidarea imaginii firmei privind calitatea oferita. de tipul de nevoie sociala pe care îl satisface. atât la nivelul cererii. st imularea / sanctionarea acestora realizându-se în functie de gradul de îndeplinire a obiectivelor .Acest fapt reprezinta o constrângere evidenta pentru analist. subdiviziuni organizatorice. cu privire la situatia interna. decizionala si informationala si pe acest fond transformarea managementului într-o veritabila pârghie a cresterii eficientei. d) reclama adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale : organizatorica. Obiectivele fundamentale în domeniul calitatii vizeaza în general: .Livrarea de produse conform contractelor.Asigurarea protectiei fata de amenintarile existente. care este raspunsul fiecarui fabricant la cererea resimtita. . cât si al ofertei. Totul depinde de natura produsului. etapa care trebuie sa constituie un interval de „asezare” pe principii economice a managementului întreprinderii. materiale si financiare necesare îndeplinirii lor.

se efectueaza c u luarea în considerare a prioritatilor diferitelor categorii de obiective. Stabilirea actiunilor de întreprins. de la sedinta la managementul prin bugete. Esential este ca sistemul categorial de obiective sa se agregheze armonios pe verticala sistemului de management. Programele de actiuni Se întocmesc pentru fiecare subdiviziune organizatorica principala a firmei. − Obiectivele fundamentale reprezinta exprimari cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost înfiintata si functioneaza unitatea economica. Obiectivele derivate trebuie astfel formulate încât sa permita întelegerea operativitatii adoptarii deciziilor. facilitând astfel realizarea lor. în elaborarea lor se porneste de la termenele finale pentru obiectivele fundamentale si obiectivele derivate de gradul I. − La nivelurile inferioare de conducere. este bine ca fiecarui executant sa i se precizeze obiectivul pe care îl are de executat. de la managementul prin exceptii la tabloul de bord etc. obiectivele asigura elaborarea unor programe de realizat. respectiv sanctiunilor cu nivelul obiectivelor prestabilite. constituite pe centre de cheltuieli si venituri si. în limitele unor costuri ce nu pot fi depasite. colectiv sau individ si le propune spre realizare într-un termen stabilit si cu mijloace predeterminate. Calendarele de termene Pentru a asigura o sincronizare temporala adecvata. ca si a mijloacelor disponibile. Acestea trebuie definite de o maniera cât mai concreta si operationala. Bugetele Fundamentul economic si motivational al MPO îl reprezinta bugetele elaborate pentru fiecare subdiviziune organizatorica constituita ca centru de venituri si cheltuieli si pentru firma în ansamblul sau. Sistemul categorial de obiective cuprinde: obiective fundamentale. cum trebuie actionat cu precadere si ce rezultate se pot obtine dupa atingerea lor. multiplele aspecte la care trebuie sa se refere. Ca urmare.f) permite folosirea unui evantai de metode si tehnici manageriale. Pe aceasta baza se asigura o determinare precisa a resurselor cheltuite de principalele componente ale întreprinderii si a rezultatelor efective . asigurând realizarea obiectivelor cuprinse în planul sau programul firmei. ansamblul activitatilor unei întreprinderi. evident pentru ansamblul întreprinderii. De aici rezulta deosebita sa complexitate. În cadrul programelor se cuprind de o maniera foarte precisa resursele umane. obiective specifice si obiective individuale. MPO are o structura complexa. materiale si financiare aferente realizarii obiectivelor previzionate. utilizându-se principiul numararii inverse. care participa nemijlocit la stabilirea lor si corelarea strânsa a recompenselor. Managementul prin obiective poate fi definit în mod sintetic ca un sistem de management bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pâna la nivelul executantilor. obiective derivate (de gradul I si II). împreuna cu specificarea actiu nilor necesare în acest scop. În acest context. de la diagnosticare la delegare. alcatuita din sase componente: Sistemul categorial de obiective Prin obiective se înteleg teluri. − Obiectivele compartimentelor sau subdiviziunilor organizatorice (obiective derivate de gradul I si II) rezultate din obiectivele generale ale unitatii este necesar sa fie clar definite. scopuri sau deziderate cuantificabile pe care o întreprindere. Managementul prin obiective cuprinde. pe baza integrarii eficiente a eforturilor si a rezultatelor fiecarui component al ei. pe cât posibil cuantificat. sa concorde cu cele ale unita tii pe ansamblu si sa fie recunoscute si însusite de întreg personalul. de regula.

MPO are si o complexa dimensiune motiva tionala. . de participare la realizarea acestora constituie principalul element de conditionare a marim ii recompenselor si sanctiunilor. Conducerea pe baza de obiective asigura îmbinarea armonioasa a obiectivelor. precum si a celor folosite de personalul de spec ialitate de înalta calificare. rezultatelor si recompenselor sau sanctiunilor. cu precizarea ca acestea trebuie sa se încadreze în succesiunea etapelor MPO si sa asigure atingerea calitativa si cantitativa a obiectivelor asumate. Instructiunile se elaboreaza în doua categorii: o generale. trinom a carui regasire în practica manageriala a unei firme genereaza caracter de ordine. disciplina si rigurozitate pe ansamblu si la nivelul fiecarei componente procesuale si structurale. fireste. . o descentralizare de jos în sus prin asumare de atributii. iar un loc aparte în metodologia de operationalizare a sistemului îl ocupa Managementul prin bugete (MPB). a sanctiunilor. de regula realizate intr-un centru de gestiune. MPO este sistemul de conducere cu cele mai mari valente de crestere a eficientei economice a firme i în care se aplica si de aceea avantajele sunt multiple. cheltuielilor. întrucât faciliteaza aparitia manifestarilor de imobilism.. o partiale. rigiditate. derularea corespunzatoare a proceselor de management în fiecare din cele trei etaje ale managementului firmei: superior. Repertoarele de metode Suportul logistic al MPO îl reprezinta metodele utilizate atât în munca de management. antrenarea si control – evaluarea. organizarea. asigurând promovarea si utilizarea unor sisteme flexibile de cointeresare materiala. cât si în cea de executie. tinând cont de caracteristicile obiectivelor stabilite si ale proceselor de munca implicate. mediu si interior. dar nic i prea generale. Instructiunile Aceasta componenta majora a MPO este reprezentata de instructiunile de respectat în implementarea componentelor de mai sus amintite. veniturilor si rezultatelor firmei si componentelor sale abordate ca centre de gestiune. . ce se reflecta la unele din activitati ale firmei.obtinute . MPB asigura o comensurare valorica a obiectivelor. metodele si tehnic ile de management. deoarece favorizeaza confuzii. Concomitent se poate apela la oricare din sistemele. Întocmirea acestora nu este o operatie mecanica . concomitent cu evidentierea mai exacta a recompenselor si. MPO permite folosirea unui evanta i de metode si tehnic i manageriale. element fundamental pentru luarea unor masuri de perfectionare judicios localizate. valabile pentru ansamblul activitatilor firmei. apatie. ci un proces rational de selectie a celor mai adecvate metode si tehnici. în care gradul de implicare. Reflectarea importantei ce se acorda acestui aspect o reprezinta repertoarele de metode utilizate în întreprindere. O atentie deosebita trebuie acordata metodelor prin care se realizeaza functiile managementului: previziunea . manifestari anarhice etc. coordonarea . Instructiunile ref1ecta conceptia conducerii firmei asupra modulu i de realizare a obiectivelor si ele trebuie sa respecte legislatia si sa ref1ecte experienta respectivei firme. responsabilitati si competente de catre principalele subdiviziuni organizatorice ale firmei. Pentru a fi cât mai utile este necesar ca instructiunile sa nu fie amanuntite.Acest sistem de conducere permite o veritabila descentralizare manage riala în interiorul unitatilor economice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful