Sunteți pe pagina 1din 6
Familia ursuletilor spalatori Ursuletit spallatori si rudele lor se trag din familia caintior si au evoluat cu peste 20 de milioane de ant in urma, cand Europa sf America de Nord erau unite. Cu exceptia ursilor panda, tol membrii Samtliei ursuletlior spilltitort trétiesc in America de Nord st de Sud. mba familia urueilor span M:: ‘de marime mica pana la medte, mi corpul ng. lana, etd Calera ber Ex Yatoch Caro co, King ates inlepronurste do eure fu chit le spell se carceacued fois pee alle cles, cele sa inom Kinane tule sai ough, le cra pete scandal os o must och Hea mena plage, al depen pe tiple peturor un sate edpar ait de aig chess carta pps hac ‘sca teat! dep cam cel ma inl ere pan sunt delat omalvor flac dl edepati on vega vas forma Sit din plant ct dn anal, Dou ot furt apede consuat predoiaane cane cforiter ombelor tecse mil sue Sept aon wol‘pe nae ss pe vert ase ado i Ni a Inceapat di ste focine de Si! menial al Baio Col wa 8 O Uecutetul epsis- roast, fructe. nucl {1 rectu mansjare © De obice soit, \reultiepliter! pot ‘intdnin grup acolo unde exist nik din belug, El {un obicel comun fu rudele lr, cil, ‘umoscut este wmulel se fatdlneste din provineile sudice ale Canidei a jos pint in America Cental. Unwlejul spaitor comun are blane cenusie, mneort aproape neagrd, care pote st alot fo tenia de brun sau tesa, Irdeosebi th Jur anulul. Coad Stare wre cinel sf aece ele Degre, in inp ce bland mal sut de pe fact ne cirtetersiet masca de och, neagra ca ‘margin albe, Cap ese lat §1 hot asc trechile sunt rcieate scurte i mune ‘Unleti spalten se pasese into variate mare de habjate, desi preferd terenulle ‘mpldurie slate aproape de apt — lacus, pitaie, eletoie sau bit. Doar sir se aver foreazi la tnahimi de peste 2.500 de met Mersul lor este un sir ent de salusi, cu eapul pleat, spatele arcul 91 coada atimind in jes: Toul el por schimba sepede vitera Gach este nevoie, FL sunt, «biodata, st bunt ‘rotten, a BB sorceress Ussulelspaliter sun: fn prinetpal anima sole st sun in gereral agesiy unit Ea ce api Tose! seth innit #9 Rruporl ces de man acolo nde exits hrara cin belsig, Indeosebi in. apropieea agezielor umane pent ed ursulegi splton sure jefuitar Fa lsilor de gun ga gropilor ce des Regimul alimentar Cle spaiton consumo vets iment; mmiete vega. lacluysmugus41 ft sfkatice fase de pldure, och, exe) st Trung, Dine anal et consum Brve Paele.souret ce ctnp sce cee fame, cristae, melt reps precm Bras. tele wescase cute lor, brent oul Pl five Una dine spect, ustetl spat I embior, ae un vegit al specelzaty dat fo chica num ays consult dour cable neta tot flu de animale cave ter cu] fabian ual mk cra Habitatul si inmultirea wie spakor comun ese rativ nual fo America de Nord si de Sud. dir w palruns s1 In urele pant ale Furopel i Asie unde acum se stabslesc popula salparce mic, Pe nga Adipoctul ain tunchiun de cope, ursuleul palator comun it faze vizuina 9 it din stinct sat in viauin) abandonste oe al Animale, Uneori se adapostese. chiar ia proune sai in acaretud ale ospoderlior, Tp picile nordice le arealalui uursulewl spilazor poate sa devind dest) Inaetv. fp panea cea mal aspri a iexal amd in viina sa lle in ir, ledleste din grisines cerpalui, acurmulat fa timput toampe. Tocusl, ursulegul spalaor a 4 iemeart eu acevarse fatale inn sale a se nese, emperaiura comput stm seace $a ‘sete ce lingo, acest armani are 0 pung fan, I schinb posecd plande ce miss pe Pept si pe burt, pe care fe freact ce ren Chace pare ca pent i mares triton Kinksjual is petrece aproape toca vata in cous] se cata tse deplaseaat cu este coats prehensilt pen: mop bk ti tsi mentine echilbnul end alearga des Tinga! unet creng, apot s! Incolacest coada in jurul une crengi cand trece dineain cepac in alu. Aceasia 9 face cu gr si teltv lent, eluindus! coach de pe creangl pink nus gurl. o poate bund a piicarelor pe cella ‘copac. Is petece thaa dormind int-un trunchi ‘ee copie si, dick vremea este ued, nts pe o amu Regimul alimentar ou pot ul ure pera dulce, hinuul exe Cet mal mare frugvor al amie ursletor Spalzon, a fee ale alent dll ~ Dectaral i nierea ~consituieaproape incl Siu regin, Jacek silo prefers ent Srvochnle libtice, uavele, ange #12 Kinkaj ee sdund ivan copac cu rade eo, ied! pind ul a alo tp ce concunesat penny brand, Kinkafuul paca fructele In. gura, sau le culege folosindist lini denvebit de bine adaplate, near, daca hrana preferuta nu este disponbia, Kinajucl msininct 5 snsete si oudle pastor inmultirea Imperecheres pace af al loc in once moment anu, Femaa ig aur exept : iad un seit me, de supunee, cnd Spropie un maveul, Peiivada Tung Oe Restae “'hi2-16 alle ~ are ca tezulat un singur pul de pina a 200g, aeopent cu 0 blag pus, fragile, cu sre de oleure Shishi 5 desi dup exe 10 ale, $F spade poste xt stimat de coadd) Feels. devin mature din pl vinta de Cire 18 ar mascali cu aproemate9 heck jae A) = CAINI SALBATI