Sunteți pe pagina 1din 2
Liltectt sunt singurele mamifere care s-au fususit perfect arta zborulut, Insd existd trel grupe de mamifere, netarudite cu acestia, care pot parcurge in bor planat distante considera- bile. Acestea sunt veveritele zbu- ratoare, falangertt zburdtori $f corre srt Mamifere zburatoare © Praptndian st rns, vveia Sturticne seh er pert a ena bongn moval In cere mare ms Steers merana, Yeverta 2 Sir a sept cntscia exburitoar, Veveritele zburditoare 1) Cel mat ape nner stor ene veer ise Ne pe eve Fie 9 Vite dine vevestele abutoare sont mick f xn 6 lungine s oopulo de pn I 1350 fick conda coractensbed nga slo n tate pore igen hah lore a 4 , dmilate cele ale nideior lr, veveriee bist, Tees in veggunt pl f ys Sculake via dn ncaa aml copa Gir Se hres cu see, mugen unacle 8 # Fructe, le nant toil cu cesta vogenst § | ne, 3) nck spect se htnose gi cu ou de pt 8 SM insect qe set mich Eme poeibil oa = neniisi nici nu observe ok oveceria sbunitcare 3p 5 [EB ease zavearoane tntieste tn pacunea cin apropiere deoance, spre feosetue de vevenia obs, es cut hana in impal nopa, Pern as incepe zou en agian vinful uni copac, ea $1 zburtoarde ngittioare ci) au abel cn rk nel Sines Ta fsb dd dal incer, inknzindksh petoareie pentar a deschide membrana st Phoart pe tn a copac. th timpul sce ik folowete coada suteast peters 4 nm Ta sirgrul zhoruk event is Tine picosree inunte penins a seriaa pe pts labe apa ashore ou ghearle sale ascutte, ss accede rope in spate 820, cts cm a gh de un prtdtcr, Langmes sborulal plant al sevetiel varia, dat sa de 100 de me, Yevet zburtiaue ewopeand exe de fapto specie sberand, En nu se javeste mab depare spre vest det Finland sf Teton, Aces an fille sunt mic, stn Ast, In spec in Inca, se pisese vevetite urate malt mal man ‘amierele zhuracane din America cle Nort formenza dona gripe, event zbrataire now dices cele side, vatsirens sil lor de vita Sure Sinilre cu eee ale vevertebr aburicare Gin Furast, it scestea sun mal mict Be pee Se animate de cist foarte simp (Cele daa grupuin de vevene shurticare cin Afpea sunt cunosce sub aumele ce vever fccach solvoass, He Mert de vevertel America de Nord gi ele din Eurasia pin fap fel membrana ese att de membre ta rival ‘calor, at a nivel inchetetut labor, Din ste puncte de vedere, ele seaming foarte nile fa celehite voverge sburstnre, Exitd mai mule speck ineghara st dante Lemurienii zburatori Lerten zbuttto a sant nit eburtoare, nik lemurt Probabil of umtele alternative colo si cobego ar mai potvite, Ei se ghee in Tnsulele Flipine, Indoneris, Maigcia sid Chine . Lemurul shuritor are membrancle ma deavokte deat veverka vuritoae, Picket 9¢ Tntinde unind inteaga coadlt a virhcle labelor flcdnd J ante ex un mic cover suritor cind ‘beard dint-an copac in alt, Ace ananul ete apeoximaty de miimca unel isi ~ este sau mai mare decit- mijoritatea veveritelor © Principalatrisiturd lemurulul sburitor ste membrana sa foarte bine dezvolati, El re nip inci inci! in fo care ajuth Si culeagh fuctele 4 materia vegetal ct ‘core ze hint, ahuritewe, Femelele sunt de culowe sri ix maseuli cocoa Temunt zbucitod se Itnese ev fructe runze, seine 5) augur. ran sho cael th tinpal nopti, iar in timpal ale} doom, Ca st lee, femel rage un Singur pu, care se aa dle bana de pe pleptal es Zhonal planet poate suing 136 de met Falangerii zburdtori Folurgert ural sunt anmale:marsupae samierele cu pungi din Atstalt s) Kous Guiree: Mernbrarat care le seneste la shor eve de asemenen com lng! 31 stoase.Falanger ‘air suet rasirclt in est Ausra i “Tasmania si Nou Gulnee, it denarece 5 sre vite de roapie por fsa dear fot Se) Kel mip de falangen unten Trp grap, cele mas mic sort source erin le place Tyan tee Fle sin gt pe Bate #1 abe pe bur qclntres: 130g ea! mai © put aburttowele méncticare de mere Papua formeazd o subspecie in Nowa Gulee Stns inrudai cu cburtoaree meine de mniere sunt opensuial dartor rn, un anna evi mal atte docit asowea 9) Zzuitonl cu Tura lbend, care apxoupe tine aines tuned pisick Aosta viewtoate poate schimnbs sSivcti zbomalu, Penta scares deci el isi foloreste cole bea dea dow DO zbarstoercle mircttoare de miere sunt ‘xi mal il ditre flerigeri curator, Dey cle teql pot controla shor uncle spec se pot ‘ringe i pot schimba dire dup decolae, ‘opossum sburstor pgm, ss zhurtooree et ‘racks de pene, numite sel der coal cre seamnt cu nse pene. O specie teste in Atala lar alt it Nous Gulroe, Er aunt de rmisimen source 35 se hiinese ey nec frior st enecte Al ueilea falanger zhurtor hurr mare are o sirgurl specie Gace eee fn esl Australis. Hl este Tnwclt cu hoa 9h 5 Faneste rain cr fuse sh mvuguatl de ‘such, El ete el mat mare fulanger burton ‘Gini 15 hi RE MARSUPTARE ST MO