Sunteți pe pagina 1din 4
Pasarile alergatoare Pasarile sunt stmbotl zbornint, totust multe dintre ele sunt la fel de experte si la mersul “pe jos’, la setrit sau la alergat. Altele, in principal cele care trittesc pe pajisti, in deserturt si alte habitate deschise, san spoctaltzat in alergare; multe dintre acestea sunt slabe zburitoare, in timp ce unele au devenit complet nezburdioare. 1 combina lor ce mene snteioare ecificete su forms de spt sk membre verre adapeite Tamers tn cout pice, alergare, arr, inot sti scufuncare, pestle aureus <4 expnteze o gam’ lang ce Frabitte gi de modi de vit, Pater lot de a abu a fee on cate Teen ajaar st devin iste fnimale oo un sieces enom peste 1t in hame. ed sunt capebile st aboare bine in pul mig rajualoy, uke pais cre ttiese pe pais, fo _, depertusl si ake habiuze deschive plese car seiul si sort acaczte la alengae, Citeva exer ple sunt glinscle de pumps, dropile, pepe lhete, faa sate pst vera, precum? 9} cu cal aenattor & gatele terest Pasar lmeoke sunt la el de bune zbusttou- recast alergatoue, dat cur ese nevole. Fle ai akarga pe pla hr urginea valor, prt ‘ind crevete miki, Paste barcole au poate Cece © sini au fost pane prima ctl rod to Rosen nani 1860, unc era rset ports panel cas lor Mule au Spat dob forme Fr neput ot se Temalar ace. sume cae le conferd Un cent cle gress joss aces le ajua sgl mertin echlbal pe ware Chiu vercale, att Instabie aa crerse. Mult psi: ieresve au piciowe lung; pera ele fu este neces cu centul de wuts se tt Ue fo, Gaea Ge ese mpornt e ct picicaele Be desu de puemice pencu mers str penint ang; Pasarlle folosese uel puri difeate de eplassre — mersul si alewarea. in care picknrele se misct aera le se mig impreuna. [a cazil mars, fecare ‘inte cena ete Ia 6 pent mai lt dct jumaate din pas, cafel inctt sure evamente in fare ambele wont I ck In cul alent Hecare priclr eel el mai putin de juratue dn pas, fel incl ex memente ia care nici unl in cle ru ange ptadntul, Aserenen nou, multe pasta merg penta a se deplasaTncet Hi sol si ‘lear peren te deplass ma roped Tipuri de deplasare Majaitten psticlekr Paserines) sue pista lcboricole mkt cae in general sa ce pe crear 2 pe ala—cea ma upd met de deplsare 4 copac, unde exs2 putine puncte de spin penis picoare dr picearele pox nut untul Hing celal pe ocreanga Matsa coke pasta umbla sau olemp, cles! nei utlizeaza 3) intl care © cost nand cin America de Sug pies pull a elbaticle —un comportamant obit peru toi rand adult. Mascull se pera. ‘hoard cu mal muita femele g apo le docepte ‘toate ule - uncon pind Ia 80 singurS cats. @ Nandu din norsk bnrinindu-ae cu frunte, seminte girdle, pprecum 41 cu insecte, vier! yopisle. [Bh Pasar asncaronne sista La sol. Unit emi fails clorloe erg, pe cindalgh akarga. Copefina unbla ind vite $8 x deplaseze ine sare clad vrea st se deplaseze mal repede. Asernenea vals lon ek ae o Srturd asimetich cudetl, cu pi Charele defizate url fag le ceidlak) Uncle Spel, precuin micrce sia tu, unex’ sar (uneort eur Diketatea pastor fooduoare sunt slabe Alergamare ~ puree vedeu cit Ge sengicl se epiaseaza © fat su un cufundac, edndise pe plsarelecispuse depare In spate corpula as ese nein faraarl coe de mute $list) sunt piss nechignuite prin Saptal Sunt ane pune alergteare cits bune Inout; isa alerptoare si cele terest a de obicet ficioate hing # ptemice, cu degete ut La ‘ino pasar alergatoare, degetie sunt reuse de Je aural obsnuit de pam [2 tei Seu, pastren cel ma. bine acuta I alegre, este Init prin pt el are doar doua dager Strutul Seraul exe ce) a mare si rai faa cine toate pps afl in ving. Altar de mai mule rude, ‘cuncsente sub niumele de rate ~ ranch, erty ‘zai gi kip el ete adapta penira mews 3 flergare, si nu zboark Sup se gsexte in cie- Site pam ale Afrod, cin sudul Marocult yi Eto pit ping in Afica Ge Sud, desi multe popu fv int in deco fa empul acesui 01 Else nln tn zone semideyerice intise,secetoase i deschise, #59 elu de sevant ‘Adapt la clexgae, seul ae picoare lang? sl puermice yi dout degete cue fonmeazt © elcid aseradnitowre cl 0 cop, sindart co eas antiogelor sd alor munilere cue teags tepode, Aowsta ese un avant) fa alengtea api 428 reduce supratua de conact si recarea cu solu aul dings deyete, prevazui cu 0 une Turi, este milk mal mare si por cea ma fave pore a greutdtt pase. Easiciatea ven oanelor piocarekr sile 4 xjun pe Sut st feconornsensct energie, a fel ca 0 minge, ‘Sauqul are o propane mult mal mare de muschi i plolarelor i compu stu dec paste burton, ponmandv-t sl lenge putt Mal pede decit-maoriates antilopelor. Paste prccum straful gf celelalte rie cu un stl gra- fio, oe alergetosr rapide, cto mare censor 1g, loses fn maxinmum oxigenul spon, fcimparate ca pase preci ping tgs tele Care unblt sles Intun mod sang. ‘Acomti iconsumd oxigenul de aproxinan tel fri mai epede, Mapeeatea pasanieraleyiccre Fai const oxigendl la aproximady acess. tt a si un mamiler de grilste smilaat cise se Ceploseand cu seve vitezl Experimeniele efectate cu stu ansrena lenge pe o bund tansponoaz alt in miscare “stl ect sf rim scionan ~ art ct ei ‘consuar exigenal la aprosimaty aceeasi rt ca ‘un ponel de acceasgreutate. Sul poste st ‘lenge cu 0 steed de aprenimad 48 kava trap de 20 de ininse ft $8 oboseasct gi poate st Uuble oF in st foteun im consaer Se apro- may 80 de” pes. pe tninur (ica + iy) Aceisit reastentd exe lpowantd peony ai ppemile nel pasa pate de abor sd evte ra {toa precuen leoparal st hlenele. Stutul este ‘vest penn capacratea de a leg cu pdr 6k im expt sce ch gun el aM vere de ping la 72 kevh, cid sprinew petty a scipa de un pencelAslesea Se dest= otet pid cnt parte in ata, find ase mat [peu de pains. Ln strut din Rebervaia de Vind [ = PICIOARELESTRUTULUIL i fate Masai Mara cin Kenya a Fost crcocmet lo vent de 60 km/h = dest de mae pens 8 clgcgs majorite cunselor de cal. Char g pul de uma teva hin. pox sf alerge cu 50 lh Un stay matur i floseste picencele puter: ice ru nual penta alone, dar spent 8 ered loculor de cubist, apie de petditor fi lupaa cu rival lovind putemic cu depel is Tang si eduabil Sil este muk mal rapid tp detectarea peniceluful deett- mastiateamanafesdlor in [pal rin, Cac este alamat el va alert he aninial, frecun wunnele de anilope case psc, cvea ce Ifave o stuinelt exceertt pea Foeutont savaneior Ratitele Diente speci de rate sum clasticae fn ending separste, deoarecefiecire dine ele are 0 fone Jing evctute care incepi in Gem 4 pe Struful are pcioore unice, esemeénatoare cu nip cope (rus) core B 18 clenge repede, Str nandu folorese mersul aumit mers ‘cconomiseyte aes -centrul de greutate of eon accelereazd yi Utllzénd aceestis energie, eo trebule sé depund un efort mic pentru @ umbia (sus) sau alerge (fos). ‘energie pin princptd pone rc i coboerd (nceet pen Sa ‘estes scade pe mésurd ce paxérea maui 130 de mifoane de ani, Flecare din aceste supa de pl 2 evolu. pe continerte sepa fe dupa ce masele de wat sau despa. Des at genurzat lt puterea zbonul raitele av evouat din strinca! zbunton De fapc ek Imulle Gaactereci ae pisatlorcburatoare, Asc rule cca epost stata eae § Sljainusele de papas (un oxi de pis abe @ ahuraoare insite in America Cencala st de Sud) ~ incusiv ataniamental Ge deschidet in is Dsele coapselor si un model nie de nase inte ‘passe lor nazale =Sigereia ca sramosi aces tor post sar putea font nice stave te & sattelor. Studie recente, mastrind simlariatie & © Emu se giserte pe blazonut ‘Austral lature gu. Este un fnimal nomad ¥ chess in impul for- ‘il, Mascul eloceste Oui, ecloziunes roducindu-se dips 56 de alle lar ‘urdnd dupd aceea pull pardsesc cubul cextente privind preteinele si ADN-ul detelor ‘grupurh ssn aceasel teore. De asenenea ele Sugereazt ct rudele cele ma apropiate ale SSnguhi sunt manda cin America de Su Emu din Ausra si cazuanil din Nous Gui- ee fi exten, nor-estcl a australe, pac af ‘mai Sine innit.) koul din Nous Zeeland deci cu srl, Bit coud speci de mand, ‘are superiial seaman cu alge stu mci mic, ar diferentee sunt mute, Seca mal mae, randol mare, ar o inthe e pat la 15 my, dar cAnwreste proponionsl ‘mult ma putin decit un stag, nr depésind 50 kg, Este cea mai mare paste din Lumea Nou, Nand ities pe itinsele pamoasus hn Argen= tina pe care sunt crescute viel, pe pebble std, baxute de vn le Patagoriel spe plbsthe de kx a inti’ ale Muntdor Anz anc sunt alergen rapt armascul eae dlocese outle si erse Pui (cin eval ator tieke in afar argv la cure acest sarc sunt fimpinite) aac ofee intus~ se cupose eau fn care au stacat chiar saviour micl Cag ems i eznar, mand au doar te! degete Emu Emu eats mai ina decit nandu oi al doi co ‘maine cpt sua EF ete int pe terenar abusi, deschise sav semideschise pidun de ‘eucalip, baraine sate puri de teen deschis dix mare pate 4 Ausvals, eve eater de nomad! uni pes accu pnt 1.000 fan fr esse ain cfutaren yavel aketaate din Parte, dupa ple shinbstowre. Peioule lor Kings pemice le peril unble dstane ran et vite conse’ de 7 rh i Fgh Ge perweie eu vite de ping l 48 kt Few ee singin dire rate pan lpste de shor cave goa ptt cea ma mare pane di ‘ech ate De apt ar putes ca uml 2 HER qrecut o ditt cu etinderea tremor Sukiate 9 asguriea Unct oi suse de hen sub forma curr de cere, Cazuari si kiwi Spre deoscbire de se, cru 3 nando dn regi tile deachise, cazuani shit ties fn pe, Caruait pot a8 alee repede prin angi des cd at urn tb sn pr ahr Dorel nee pe Care ate animale mat incapable at I penser, tnd coal pe PB Psanue auenakroane forzontalt si capul si git! intnse spre eine Gaset mace comosta care i iese in ll copula poate sti sevens cept bere. Exist tre speci de ci2uan. Cel mal mare, coral suc, ima de 18m, se indlnoste in Penineia CCepe York din nord-ctel Austaliel prec iin Nova Guinee, calelake dout spect ee gies ‘ural ip Roun Guinee gl inslele din apropire. CCacuat cure cele mai periuloase pls din ame. Cind sunt inch sou cind femelle it pled outle sau pul, pot sf asice ore inks Bindi} au ghewele imense de_pe degetcle innenore, Ace cllige putemice sunt ural de eras diana de 3 cr aE, ie iste anve de temut, capable spintece burts unul ‘ne af proveae nl fatale ccm. (Cale uel spect de ki, inte numa Nout Zeenat sunc mult nal mic cect celeal- te rile ~ cea mt ate, manoie KAS EE, ane Toate de nual 45 om. In afera uel sub- spe ele sin noctame Sse hanes liza simp ascupe al mites, cane in mM eo Figur pentns © paste, este entre de dex voli, He seommonese cv docinle hing, user cusbate in jos, fol) umd al por sa Funzele ciate a detecta insecte, plianjeni, serine Sate alien, folosinc\rsi tarde extrem de sensiile alte tn vr Goce Tu, Kiwi sant capabli st alerge repede prin sibnboreul des pe pickarcle lor robuste st putemice, ind tug ‘de pero, in cinpul ansuaricr nupiale stu cod shina ral de pe tet lr Remarcabilul cuc alergator cea al ep dentate dice pase tou exe Cuca lento, paar rasp in ste din ahve SUa, and ave de a retest] Cabo, Nevada eh snd Lian ge sd pint in sl Meo sp est yarn alg, Texas Desi aes pone Die aengnd poses pete drum ete pase recut as rat pertade aprpiera ond “Ciel alergor aparene stadia uct di, spee deceebie de familar nose cic eo © Kiwi bran are 0 Important simbolcd In Nova Zaoland, curler din partes ‘mamiferelor natu ‘ate, precum herme: Tinele 3 nevdstucle. © Cuculaleraitor, _semenea altor cut fare dou degete or fentate spre Inante $1 ddout degete orienta te spre inapo, ase, Inet dup wraele sale nu te ved tn co directo a alergat pean el i petece cea mal mare pate din timp la sol si nu et depune ouile fn cular alto pis. In neptile rec in zonele de abuse em Gesenice sf cx chaperal cucul erator economsejte energie liindk> i temperstuns compulu st scaclt ev citeva rade, devenind ast fel seminctiv, Dupe rdstrcl search, pastes se Tnctlzeste expuniad pete ce pile inchisl fs uloue, care absorb repede cals sourlut O pereche de cul aleqaton ales pe un terion. are este de obice! suprafat de gproxiniaty 100.000 a pe toc impul anulul Primavar snasculu se couaudl pe un copac mon, 0 pat sau un caus s evs ragust, din pte uu, rdieindu-s sor capa flecare “er — intl “bipbip’ ce si penenajul din desenul fnenat De fépt, aceasta pesine chcaet are un repenceu Tear Vas de sight, schist dieree sete ccheunate, de cucurgt i cexona, "umoasa imagine cin desenul ait preain et evculaengaioe spvitind pe govea cu 0 vez rreredibilt, scofind accle “bip-bip™ us. In realty el ve depasenal de cbizei mal incet eu pint la 2) kav, dei a fost inrogeest aleygéed si cu 29 kea/h fo siuatl normale, fexte 0 paste extern de ali, Taclod rs base 9i fntorcinduse la fel de abil cs un lepue. El unde st agge cut rapid in kx de sleygari de maraion, Fa timpul unet asemenea aleygan, find rman de 0. masing, un cue alergetor a fost eronometa agin 0 vert de AA kn ali se sti pos ineact pe cr Ceul aerator oar rir, dae Cin are nevole St apangt Ian Jee de cocoa pent Siprerenta Garsal nail sa pentns a sjunge a ‘ulbal elu, care este de obiel la inahime de 35 ‘mieten arbut, copac sa cactus. Eclibrinds- te 4 cérmind cu conde aa lang gal ica: arpile ugor deschise ay rola! de sablizaon ai piste, Ea alert mai mui met, apo. se fopresic bruce cu pence covaene rdiste sic cooda in sus pea a s¢ Wa dup pat iainne dea continua st airge, Cind loclizeazs Scare powte @ unul dino gama lag de animale mci, mal ales sopire, epi, lzcuse 51 feet nordetnerican, wndack soaen, uote ‘uneot past nc\~ Usteste dupa ea sia prince fn coe. Scorponiy tarantlee, minapodee 1 ‘uneont fuctee, precur exe ale cactus pad tepmig, s) semetele sunt 1 ele inclise in emul su allmermar, Cicul alergtice se se Ianeste in mod opomunist si mgnanca tc ae pote <4 sparga cect sau iter Cast alent sunt capabil sf ack fa epi lungi de pant it 50 cm, inctualy specie verinoate preci: serpi eu lopete.Pasen de obleei fs omoart pra Loring saypele in ceaft cp coca sl pater. Quculalrgtor este doar putin ameninge de mescitude de sarpe, dour Fece aproupe Inkdestna poate sl lace st st lene ma repede dect poate ste nie pala Su Seypl sl sont sunt fork repeat cx local ca de panna pent a se spenge sa 3 ‘csele,asfel inci pusdrea ste pout tng 8 ‘igera eu mal mace sine Pal cucu slengxor, de obice numark arn) st cnc, sur hrs pe tr tmpal etc Del mie incisv pu de sop in mec! nae Fal pa pres cua ot apc Fe ‘Cacul alengitor Ccunoscut sub mumele de ‘ucal slergitor muse) are 0 singuck uct apr plat, cave exte cucalalergtor mic din Mee si America Central, Desi cucul clegttor mic are penal putin sll colont 9i ca ak model, in fencal obicelue sale ure simile ov cele ale fide! sele mal cunoacate