Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

3817 lei/euro. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art. Conform pct. (2) 4 . valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. Regim TVA. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei". in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii.47 BAZA si 3259. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. TVA Adrian Benta. conform art. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. 1342 alin. 140 alin. 155 alin.Prestari servicii de consultanta. pana in data de 15 a lunii urmatoare. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat. presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat. Din punctul de vedere al declaratiei 390. (1) din Codul fiscal. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. de aplicare a art. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art. (2). 156^4 din Codul fiscal. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. Conform contractului. cu exceptia cazurilor prevazute la art. acesta fiind 3. 150 alin. 152 alin. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. n) din Codul fiscal. in conformitate cu prevederile art. neplatitor de TVA. nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. (5) lit. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA. Acum eu ar trebui sa stornez avansul. Factura avans. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. Inregistrari contabile Dana Jinga.

78 lei 17155.77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE. in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii.47 lei .3259. deci nu se declara in declaratia 300. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina. reprezentand diferenta de cota TVA (4117. emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415. art.47 lei 3259.01 lei -17155. 1511 din Codul fiscal. stornarea facturii de avans.01 lei 17155.54 lei 4.31 3259. acordarea unui discount catre client in suma de 857. mentionez ca nu este noua." Articole contabile: 1. 390 si nici in INTRASTAT. de la o persoana fizica din ITALIA. 151 sau art.54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului. incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415.01 lei 3. de la persoana fizica Irina Coma.47 lei 4117. cum trebuie sa procedez? Contabil.(6). 5 .77 lei.54 lei 2.in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" . Nu se declara in Declaratia 390.31 lei 5. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.20415. nu este cuprinsa in sfera de TVA. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272.

din punct de vedere al TVA. conform legislatiei in vigoare. 4. 3. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". Conform OUG 58/2010. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. Intre anii 2005 . teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. ce procent de taxa trebuie utilizat. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. ulterior transformarii. se definesc urmatoarele: 1. societatea achita factura de avans pe total lucrare. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. in absenta acestor modificari. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant.2010. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. In august 2010. 6 . dupa caz in functie de prevederile contractuale. 134 (prim) alin. dupa caz. daca costul transformarilor. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. in urma transformarii. factura care include si TVA. 141 alin. pe care se pot executa constructii. (3) si (4) din Codul fiscal. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. exclusiv taxa. Vanzare apartament. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate. In acest sens. Prin exceptie. societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. (2) lit. precum si a oricaror altor terenuri. Conform art. (7) din Codul fiscal. TVA.Factura de avans. exclusiv valoarea terenului. Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. Raspuns: Potrivit art. 2. 140 alin. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii. In anul 2005. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani.

a caror valoare.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2. 141 alin. Daca. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei.. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie..000 lei. cu modificarile si completarile ulterioare. inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. nu depaseste suma de 380.In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. (3) al art. data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. 4 al art. 4 al art. Factura se va emite cu TVA colectata. Asadar. republicata. (2) lit. f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. (2) lit. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare. Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. in conditiile stabilite prin norme. in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. identificata cu exactitate. si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. exclusiv anexele gospodaresti. (21) din legea mentionata. 141 alin. (2) lit. republicata. 145-1471 din Codul fiscal. dupa depunerea notificarii. (2) lit. In acest sens. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol. cu modificarile si completarile ulterioare. va fi inscrisa in notificare. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare. exclusiv TVA. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie... Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. f) din Codul fiscal. 141 alin. 140 alin. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(.. inclusiv a terenului pe care sunt construite. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Astfel cum prevede alin. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 . 141 alin.

firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 . sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. Conform contractului.. sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%. in cazul caselor de locuit individuale. 140 alin. Asadar. a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. potrivit art.. 141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35.000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. indiferent de cuanutumul acestor servicii. respectiv: 1.000 euro. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. o declaratie pe propria raspundere.)” Astfel cum prevede punctul 23 alin. autentificata de un notar. preia riscul mentionat in polita de asigurare. 140 alin. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu. fiecare sau impreuna. Firma suspendata. Intr-adevar. 5 alin. 2 lit. acestea fiind scutite. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma. 1 si 2 din Codul fiscal. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. inclusiv amprenta la sol a locuintei. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare..b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere... (10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. 141 alin. serviciile desfasurate se incadreaza la art. din oficiu. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea. 1 si 2 din Codul fiscal. a vectorului fiscal cu privire la TVA. (. din oficiu. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. in cazul persoanelor necasatorite.terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2. (21) lit. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. Intrebare: Avand in vedere art. (21) lit. firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622). in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat. (2) din acest ordin anularea. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj. in cazul familiilor. c) pct. 2. c) pct. inscrisa in registrul comertului.

nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii. din Germania de exemplu. care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. cheltuielile de transport. Inregistrarile contabile vor fi: 1. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. (1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. inscrisa in registrul comertului. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. Astfel. 153 din Codul fiscal. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA. In Cuprinsul acestui act normativ. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. TVA 9 . in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2.

cu exceptia transferului prevazut la alin. in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. in sensul art. se va colecta TVA. 128 alin. (5)). (7) al acestui articol. In cazul prezentat. intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. Astfel cum prevede art. inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. 126 alin. ce desfasoara o profesie liberala. Raspuns: 10 . precum si in cazul unui schimb de bunuri. efectuate cu plata. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. adica fara plata. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art. 132 si 133. 127 alin.Irina Dumitrescu. (4) lit. de la o persoana fizica. donatie. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura. 128-130. in sfera taxei. 128 alin. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. (1).b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. In cazul vanzarii autoturismului. valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. 127 alin. S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. 130 din legea mentionata. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. Raspuns: Potrivit art. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. platitor de TVA la momentul achizitiei. astfel cum este definita la art. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. (2). in conformitate cu prevederile art. in functie de situatiile din firma). fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. actionand ca atare. as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA. In conformitate cu dispozitiile art. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. 128 alin.

Pentru firma dvs. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii. modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. . etc. Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs.ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149.calcularea pro-rata pentru anul 2010. Astfel. In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA. Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei. . Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA. Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv. . consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia. se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. Prestari servicii internationale. prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate.Pana in prezent. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. stabilita in afara teritoriului Romaniei. cum ar fi. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . conform art. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. fara a avea un caracter obligatoriu.primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei. indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii. Aduc drept argument posibilitatea ivirii. impozabila. Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. dar nu in Romania. pe care le-a vandut in Romania si in state terte. cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA. la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA. de exemplu: . locul prestarii acestor servicii este in Anglia. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. Din acest motiv. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. ambarcatiuni. 2.

De regula. Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat. data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii. daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. . In acest caz. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei. Asa cum se poate constata.nu colectati TVA. . daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii. care se vor factura in luna august 2010. Servicii de furnizare date de prospectare a pietei.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " . TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei.emiteti factura in valuta negociata. 143alin. . serviciul prestat de catre firma dvs. din care: " cu reportarea sumei la randul 3. .servicii de remediere in perioada de garantie.serviciile de cercetare. un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator. scutite conform art. cum ar fi de exemplu: . .serviciile de expertiza. se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare. 155 alin.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). serviciul este neimpozabil in Romania. Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei. serviciul prestat de firma dvs.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155. (2) lit. . data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru. Astfel. caz in care procedati astfel: .evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. . 12 . b) si c) din Codul fiscal.serviciile consultanta. litera k). TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010. alineatul 5.alte servicii similare celor enumerate anterior. . (5) din Codul fiscal. TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale. este impozabil in Romania cu cota standard TVA. fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului. completata cu toate informatiile impuse prin art.raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P.inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii. .serviciile de constructii-montaj. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator. motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010. la data prestarii serviciului. Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru. astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. precum si livrari intracomunitare de bunuri. cate o factura pentru fiecare luna.

Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila. aprobate prin HG 44/2004 publicata in M. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. potrivit art." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial. Din acest motiv. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. In acest caz. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%.2010.In situatia prezentata de dvs. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti. 155 alin. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010. 13 . Cota TVA Georgeta Serban Matei. Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator. furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii.. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. ar fi aplicabil exemplul nr.02 – 31. Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client. la data faptului generator. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30.2010. de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.Of. cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator". hotarare ramasa definitiva si irevocabila. cu exceptia lunii iulie 2010. (1) din Codul fiscal.07. cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1.06. prin urmare. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA." In concluzie. 534 din 30 iulie 2010. Scoatere din evidenta debitori incerti. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010. In situatia prezentata de dvs. termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. data emiterii raportului de lucru. nr. daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010. cu modificarile si completarile ulterioare. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1). va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. In acest sens. Faptul generator de taxa este. De exemplu.

nu se inscrie nimic. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. . se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. se inscrie denumirea/nume. 132 si 133. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei.C. noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd. 128-130. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. in sfera taxei.130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA. trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". TVA Irina Dumitrescu. se inscrie simbolul "A" . valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. 126 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. prin care. asa cum se poate constata.I.la coloana "Denumire/Nume. se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs. fapt dovedit si prin definitia A. 5 si 17 si in declaratia 390. …….I. prenume operator intracomunitar" . se regaseste o "NOTA".la coloana "Tipul operatiunii". se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci. .Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA.I. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art.". la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A. efectuate cu plata.C.C. de catre furnizor. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. in conformitate cu prevederile art. in sensul art. Referitor la partenerul dvs. catre un stat membru.la coloana "Tara".la coloana "Baza impozabila". 14 . dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare..la coloana "Cod operator intracomunitar". Oare cum as putea face asta in declaratia 390. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: . ca si un proprietar. prenume al furnizorului care a emis factura. preluata de la art. Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. raportarea A.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. Asadar. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract. in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. se va efectua regularizarea facturii de avans. TVA. 1342 alin.” In cazul prezentat. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. (3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 140 alin. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii.07. Asadar.operatiunilor de inchiriere. concesionare si arendare de bunuri. a)-c) al acestui articol. (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. 140 din Codul fiscal. cu exceptia celor la care se face referire la alin.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. (1)). 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art. 128 alin. (4) din Codul fiscal. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd. Bunuri constatate lipsa din gestiune. Prin urmare. Formularul 300 Irina Dumitrescu. leasing. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei. cu exceptia cazurilor prevazute la art. (2). (4) lit. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. bunurile constatate lipsa din gestiune. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. aceasta se va considera o factura de avans. 1342 alin. prevazuta in contract. Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. Astfel cum prevede alin. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%. 18 . 9 si achizitia la rd. 1341 alin. In conformitate cu dispozitiile art. (8) lit. potrivit prevederilor art. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%.

Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data. care determina modificarea datelor declarate initial.cota redusa de 9%. respectiv: .In cazul prezentat. suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si. suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii . 138 din Codul fiscal.ajustarile prevazute la art. La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: . (3) din Codul fiscal. 1471 alin. la Randul 15 .sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere. carti. conform art.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. ziare si reviste. dupa caz. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente. Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010.pentru livrarea de manuale scolare. 138 din Codul fiscal.ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. 22. 1342 alin. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. 11 si 12 din deconturile anterioare. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA. Art. . aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. Asadar. Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr.sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. un decont de taxa. 140 alin. (2). valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC. . a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. . pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. care determina modificarea datelor declarate initial. cu exceptia celor prevazute la art. 10.„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: .cota standard TVA – 19% . pentru fiecare perioada fiscala. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. (3) din Codul fiscal. 2 a OANAF 2245/2010. Prestari servicii bunuri imobile. 1342 alin. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri. faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. 23 din deconturile anterioare. Cum emit factura? Dana Jinga. Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 . precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. . in conditiile prevazute la art. . iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei. 138 din Codul fiscal. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. dupa caz. cu exceptia celor prevazute la art. 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art. potrivit dispozitiilor art.

(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin. operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. Conform pct. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. (4) lit. Pe langa serviciile mentionate la art. a) din Codul fiscal. Nu se declara in Declaratia recapitulativa. Raspuns: 20 . 133 alin. operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. 133 alin. pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa). indiferent de statutul beneficiarului. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. curatare si demolare. precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor". insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). (4) lit. 133 alin. transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. instalare. intretinere. 133 alin. (1) Serviciile prevazute la art. reparatii. Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. (2) si (3). cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). pentru urmatoarele prestari de servicii. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. finisare. transformare.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. 14. 1564 din Codul fiscal.Raspuns: Conform art. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile. 133 alin. (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. printre altele. a) din Codul fiscal.

concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare. 2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. c) operatiuni scutite de taxa. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA. conform art. 143. TVA 21 . cheltuielile de transport. In concluzie.” Asadar. Temei legal: pct. 141 alin. aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 145 alin. ca operatiune impozabila. 1-5 si lit. (2) si (3) din Codul fiscal. TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art.1. De asemenea. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. Raspuns: Potrivit art.1.1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. (2) si (3) din Codul fiscal. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2. b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. (8) si la art. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila. este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca. e) operatiunile prevazute la art. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. (2) lit. 129 alin. 129 alin. 145 alin. conform art. 128 alin. in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. Avand in vedere cele mentionate mai sus. daca taxa ar fi deductibila. considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). (3) Daca nu contravine prevederilor alin. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare. (5). iar in conformitate cu art. (2). taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). 128 alin. Lichidare societate. a) pct. 144 si 1441. 145 alin. In baza celor prezentate. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. 145 alin. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. (7). 50 si 51 din Subsectiunea 8. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. d) operatiuni scutite de taxa.1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare. (7) si la art. b). Mijloace fixe. Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective.

” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA. si de pasive.” Exceptia de la alin. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital. (5) din Codul fiscal. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul. (7).” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. in sensul prezentului articol. avand un asociat unic. Inregistrari contabile 22 . dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari. se va analiza prevederea de la art. (2) lit. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. Prin exceptie. 128 alin. conform legislatiei in vigoare. precum si a oricaror altor terenuri. Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. pe care se pot executa constructii. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. Avansuri incasate. intervine prevederea de la art. fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art. se definesc urmatoarele: 1. in cazul amintit de dvs privind terenurile. dupa caz. persoana fizica. analizand tratamentul alternativ. ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege. efectuat cu ocazia transferului de active sau. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art. 149 sau 161 din Codul fiscal. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai.v.Mihaela Benta. 128 alin. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. Cota de TVA aplicabila. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. de exemplu.p. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. din Codul fiscal. cu exceptia transferului prevazut la alin. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d.d. f). in functie de prevederea stabilita de lege. ce stabileste ca sunt scutite de TVA. in functie de data achizitiei. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. (5) din Codul fiscal. Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). scutire sau nu de TVA. societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate. fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. 141 alin.

sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”.000 411 = 4427 . dupa caz. de apa. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. Din punct de vedere contabil. prin exceptie. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.900 lei (10. Astfel cum prevede art. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10.900 si 411 = 707 + 704 50.000 fara TVA. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. 1342 alin. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. (2) lit.1.000 lei + 1. Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010. serviciile de telefonie.000 Raspuns: Potrivit art. in functie de prevederile contractuale. expertiza si alte servicii similare. in vigoare la aceasta data. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%. 140 alin. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11.000 411 = 4427 12. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. Totusi. (2).000 din cei 50. In aceasta situatie.000 lei si vom face factura pe diferenta de 40.600 TVA =49. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. b) al acestui articol stabileste ca. (2). Alin. cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 . 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. cercetare. rapoarte de lucru.600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 . pentru cazurile prevazute la art.000 + 9. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. livrarile de energie electrica si altele asemenea. 1342 alin.10. exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive.Irina Dumitrescu. 1342 alin. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. perioada de decontare nu poate depasi un an. cum sunt serviciile de constructii-montaj. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. cu exceptia cazurilor prevazute la art. consultanta.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. In conformitate cu prevederile art. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna. Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative..11. pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10...900 10. valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei)..900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2.10....000 Daca insa cei 10...000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie.1. Consecinte.000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%..... 704 "Venituri din servicii prestate" 50.000 .1.. 24 . Deducere persoanla necuvenita.. inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11.000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" .900 . Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10..000 1. A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani.900 lei 40. 12.600 lei In acest caz cei 10.. inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62.000 x 24% = 9. Rodica Mantescu. a adus si adeverinta de la scoala.000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%..900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3. Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % . in aceasta situatie.000 x 19% = 1.000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate". Pentru diferenta de 40...000 .

datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele.angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat. 56 din Codul fiscal. In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului. legume si zarzavat in sere. pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala. Cu privire la aplicarea art. la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala. cultivare a arbustilor si plantelor decorative. Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora. . codul numeric personal. domiciliul. In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . . Pentru ca o persoana sa fie in intretinere. in solarii amenajate si in sistem irigat. codul numeric personal). codul numeric personal). platitorul veniturilor din salarii va 25 . precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori. domiciliul.acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere. prenumele. domiciliul. ciupercilor. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. exploatare a pepinierelor viticole si pomicole.datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele.persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. . Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul.Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere. codul numeric personal. . cum ar fi: numele. aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: .datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute. 571/2003 privind Codul fiscal. Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine.datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare. cu exceptia copilului minor. 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere. .nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere. cum ar fi: numele. . prenumele.

dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice.000 eur. in conformitate cu realitatea economica. Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. si nu numai de forma juridica a acestora.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. Leasingul s-a terminat in iunie 2009. punand in evidenta drepturile si obligatiile. recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera. pentru 3 ani.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul. Potrivit acestuia. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni. sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor. 26 . . valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia. a facut si importul definitiv. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata. pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar. poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului. precum si riscurile asociate acestor operatiuni. in conditiile prevazute in art. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate. Leasing extern. doar valoarea reziduala fara dobanda. intre acesta si persoana fizica. atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. atunci se procedeaza astfel: . In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata. achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu. 292 Codul penal. inchizand declaratia vamala de import in vama.

forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. a) din Codul fiscal. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. dar nu mai devreme de 12 luni. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. denumita locatar/utilizator. respectiv cheltuieli in avans. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. Astfel cum prevede art. la solicitarea acestuia. contra unei plati periodice. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. prin contractele de leasing o parte. denumita rata de leasing. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract. In cazuri rare. respectiv primite. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. (3) lit. La sfarsitul perioadei de leasing. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. Din punct de vedere fiscal. In conditii obitnuite. inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. respectiv consignatie. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. incadrarea reducerilor acordate. 2 lit. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. 129 alin. dar nu mai devreme de 12 luni. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. in baza documentelor justificative. Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. de catre utilizatori. al carui proprietar este. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. punctul 7 alin. celeilalte parti. la reduceri comerciale sau financiare. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. cu respectarea fondului economic al acestora. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. De asemenea. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. la solicitarea acesteia. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar. respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. Potrivit art. recunoasterea veniturilor. nefiind o prelungire a contractului de 27 . astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. denumita locator/finantator.

Din punct de vedere contabil. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Prin urmare. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei).leasing. In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. 153 sau 1531. (2). 153 alin. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. aprobat prin OANAF 76/2010. unctul 4). insa. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 . aceasta a fost considerata prestare de serviciu.1 si 7. chiar daca este inregistrata in Romania conform art.depasirea plafonului. aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia. 150 alin. 150 alin. In situatia in care. de la persoane impozabile nestabilite in Romania. Procedura de compensare debite. Potrivit dispozitiilor art. 153 sau art.157 alin.1 si Randul 19. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. taxa aferenta acestui serviciu. acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". (2). 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. asa cum am aratat. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale.” In acest caz. in conformitate cu prevederile art. dar stabilite in Comunitate.1.1 si 19. prin taxare inversa. 1564 alin. 133 alin. atat ca taxa colectata. (1) lit. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate. daca este cazul. 133 alin. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. 145-1471.1. Prin urmare. Constantin. Recuperare TVA Daniel J. care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA.1. in limitele si in conditiile stabilite la art. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA. cat si la efectuarea importului. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. cu preluarea sumelor la Randul 7. cu preluarea sumelor la Randul 19. 1251 alin. asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor. in conformitate cu prevederile art. (4) sau (5). rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale. o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare. (2). pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. cat si ca taxa deductibila. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. (2).

proprietarul bunurilor la aceasta data. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. (1) lit. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1511. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. daca importul nu este scutit de taxa. (2) lit. 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Punctul 59 alin. De la data de 1 ianuarie 2013. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare. in sensul art. 157 alin. conform art. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. 153. (1) lit. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. care au obtinut certificat de amanare de la plata. prin exceptare de la prevederile alin. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in absenta acestui cumparator. 126 alin. Asadar. Astfel cum este prevazut la art. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . Import bunuri. Regim TVA. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. respectiv suma negativa. (1) din Codul fiscal. (3). O alta intrebare ar fi. In conformitate cu dispozitiile art. Potrivit art. importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. 160 alin. cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar. Alin. In conformitate cu prevederile art. 142 alin. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA. prin exceptare de la prevederile alin. in urma depasirii plafonului stabilit de lege. daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. Astfel cum prevede art. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. (3). in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat. cu TVA-ul de recuperat. se efectueaza un import de bunuri in Romania. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania. Nerezidenti Irina Dumitrescu. (2) din legea mentionata. (4) al acestui articol stabileste ca. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. 1322 alin.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. 153.

este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata. Punctul 1 al art. Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. 30 . pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. 142 alin. (2). notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. 115 alin. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. Regim TVA Daniel J. (1) lit. exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri.secundare rezultate din valorificarea acestora. 1562. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat. cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania. cu modificarile ulterioare. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant. astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. In conformitate cu prevederile art. Constantin. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. scutirea de TVA prevazuta la art. cat si ca taxa deductibila. Prin urmare. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. 118 alin.” Asadar. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. precum si. republicata. in momentul realizarii venitului. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. atat ca taxa colectata. care se va evidentia in decontul prevazut la art. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. Odata cu incheierea acestei conventii. veniturile din servicii prestate in Romania. Conventie intre doua societati. care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. stabileste urmatoarele: „1. (1) lit. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. Astfel cum prevede art. a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. dupa caz. in cazul prezentat.

Art.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%. Regim TVA. ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb. 134^2 alin. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi.cota de TVA-19% pentru valoarea de 100. Inregistrari contabile Mihaela Benta. (2) din Codul fiscal. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. iar in conditiile facturarii reciproce. societatea dumneavostra va factura cu TVA. facturile se pot compensa. (1). . efectuata inainte de data livrarii. Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: . pentru cazurile prevazute la art. 140 alin. . valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA. inainte de data la care intervine faptul generator. valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. In ceea ce priveste facturarea.000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19.Art. (2). fara drept de deducere.2010..000 lei.TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48. (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii..000 lei 31 . 134^2 alin.Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.000 lei fara TVA. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros. (2). cu exceptia cazurilor prevazute la art.” Exceptia stabilita de art. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren.) (2) Prin derogare de la prevederile alin. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.000 lei . iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta".In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros. 134^2 din Codul fiscal. In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client. insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica. b) la data la care se incaseaza avansul. Valoarea totala apartament conform contract este de 200. 132^2 alin. Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA. -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA. (3) din Codul fiscal. Stornare avans incasat. 141 alin.

trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. . (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art.01. persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire. Depasire plafon TVA. de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa. conform art. conform art. 153. in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere. conform art. (3). Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate. prevazuta la alin. cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.000 lei Total rest plata 129. SC se inregistreaza in scopuri TVA. 152 din Codul fiscal. respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului.- Stornare avans 419 = 461 cu . depaseste plafonul de 35. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010.2008.Comentariu: La data prezentului raspuns. conform art. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. (2).000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 . (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. 153. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62. inregistrata in scopuri TVA. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire.2010. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere. dupa verificare. 152 alin. ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01.000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19. INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. (6) din Codul fiscal. In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal. organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. Raspuns: Conform art.(minus)100.07. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. 152 alin. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri. 153.000 lei. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. Conform pct.C. Decont TVA Ionut Jinga.

stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA).inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art.149 din Codul fiscal.2008. Organul de inspectie fiscala a procedat corect. (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. in conditiile prevazute la art. aflate in proprietatea 33 . 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. prevazuta la art. conform pct. 62(2) lit. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. (5) din Codul fiscal. 145-149 din Codul fiscal.10. 153 din Codul fiscal. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare. Totodata. au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau. 153 din Codul fiscal. 145 .2010. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. (2) din Codul fiscal. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30. conform pct. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. ca perioada de ajustare a deducerii. sa nu fi expirat.07.149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. cu conditia. dupa caz. acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. inclusiv celor aflate in curs de executie. persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. 145 . Prin exceptie de la prevederile art. 2. (2). intr-un decont ulterior. in cazul bunurilor de capital. 153 din Codul fiscal. inclusiv celor aflate in curs de executie. 155 alin. (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege. 149 alin. organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. in conditiile art. indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente. (4). factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. (5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin. Concluzie: 1.

Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA.sa la data de 30. Decont TVA Dana Jinga. Daca nu se respecta durata contractului. Drept urmare. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica. (1) lit. de una dintre parti. (2) din OMFP 1786/2010. din oficiu. In 14. Va rog sa-mi spuneti.2010. a vectorului fiscal cu privire la TVA. cum facturez aceasta suma. inclusiv TVA. conform contractului de inchiriere. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. in fapt. In conformitate cu prevederile alin. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. cu TVA sau fara TVA? De asemenea. beneficiarului sau a unui tert. 137 alin.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.11.se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului". Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului.06. (3) lit. 34 . Asadar. Raspuns: Potrivit art. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu. baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr. factura se va emite fara TVA. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. la nivelul unei chirii lunare.10.09. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma.__/________”.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani. b) al acestui articol. pentru o perioada de 1 an.2008-30. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. din oficiu. anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. in cazul prezentat. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului.01. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.06. altele decat cele prevazute la lit.2008. aceasta este obligata la plata de daune-interese. 5 alin. In factura emisa. privind aprobarea Procedurii de modificare. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara.2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. inscrisa in registrul comertului. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

Conform pct. 2. Regim TVA Ionut Jinga. care circula prin facturare. 35 .1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu.2". 137 alin. exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA. contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal. in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene. cu exceptia situatiei prevazute la pct. fara facturare. f si g . 1 . Cand se returneaza ambalajele.1 lit. 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti. 3 lit. contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. "(2. 128 alin. 137 alin.1 si 2. Temei legal: Contabil. Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art.2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. Intrebarea mea este: cum procedez acum. prin schimb. caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct. se face o factura pe minus. 2. in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. b. in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009. 1. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. la termenele prevazute de lege". 1 lit.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2. decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA.2 . Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez.

cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. nu se includ in baza de impozitare a taxei.Norme metodologice (7) In sensul art. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. 1341 alin. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale. se vor face urmatoarele inregistrari contabile. conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb." Concluzie: 1. fara facturare. fara facturare. lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. d) din Codul fiscal. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. uzurii. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2. fara taxa. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare. (3) lit. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. 137 alin.

571/2003 privind Codul fiscal. In temeiul prevederilor art. 1511. TVA. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. c) din legea mentionata.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. cu exceptia cazurilor prevazute la art. punctul 59 alin. 146 alin. potrivit art. (1). daca locul importului este in Romania. (2). Art. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. Astfel cum prevede alin. 1322 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . (2) din Legea nr. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. Prin exceptie de la aceasta prevedere. 1342 alin. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. proprietarul bunurilor la aceasta data. (2) al acestui punct. 571/2003 privind Codul fiscal. (1) lit. de catre cumparator sau de catre alta persoana. Produsul respectiv este fabricat in China. in absenta acestui cumparator. cu modificarile si completarile ulterioare. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. Potrivit prevederilor art. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. 136 din Codul fiscal. (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. ca si un proprietar. potrivit art. (1). pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. In conformitate cu prevederile art. 140 alin. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. este obligatia importatorului. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. (1) lit. Conform art. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. In acest sens. Irina Dumitrescu. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. de catre furnizor. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. 1301 din Legea nr. 37 . este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. 1322. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. 126 alin. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. in contul furnizorului sau al cumparatorului. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. catre un stat membru.

pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. in limitele si in conditiile stabilite la art.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. 38 . (3). altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. eliberata de alt stat membru. 145-1471 (alin. taxa pentru importuri de bunuri.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate.13. catre un stat membru. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. atat ca taxa colectata. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. Potrivit acestora. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. in contul furnizorului sau al cumparatorului. de catre furnizor. (4)). Prin urmare. precum si documente care sa ateste plata taxei. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. TVA. 571/2003 privind Codul fiscal. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. Prin exceptie de la aceste prevederi. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. care au obtinut certificat de amanare de la plata. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. (3) . nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. prin exceptare de la prevederile alin. Irina Dumitrescu. 1562 din Codul fiscal. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. Societatea dvs. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune.01.Asadar. 153 (alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. cat si ca taxa deductibila. cod MFP 14. 1301 din Legea nr. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale.(5). potrivit art. Produsul respectiv este fabricat in China. (5)). de catre cumparator sau de catre alta persoana. In aceasta situatie societatea dvs.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. cu exceptia importurilor scutite de taxa. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . 157 alin. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 153. (3)). 157 alin. ca si un proprietar. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Achizitie bunuri transportate din China. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. De la data de 1 ianuarie 2013.

146 alin. Art. (3). operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. 126 alin. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. De la data de 1 ianuarie 2013. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. (1). precum si documente care sa ateste plata taxei. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. 145-1471 (alin. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. (2) al acestui punct. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Societatea dvs. 157 alin. 1322 alin. Prin exceptie de la aceste prevederi.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. eliberata de alt stat membru. 136 din Codul fiscal. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. taxa pentru importuri de bunuri. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. c) din legea mentionata. Potrivit acestora. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. atat ca taxa colectata. In acest sens. care au obtinut certificat de amanare de la plata.(5). orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. in limitele si in conditiile stabilite la art. (3) . care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. Prin exceptie de la aceasta prevedere. Asadar. cu modificarile si completarile ulterioare. (1). pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . cat si ca taxa deductibila. (2) din Legea nr. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. proprietarul bunurilor la aceasta data.Potrivit prevederilor art. daca locul importului este in Romania. 153 (alin. cu exceptia importurilor scutite de taxa. este obligatia importatorului. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . (3)). Astfel cum prevede alin. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 1562 din Codul fiscal. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. prin exceptare de la prevederile alin. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. 1511. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (4)). potrivit art. In conformitate cu prevederile art. In temeiul prevederilor art. 1322. punctul 59 alin. in absenta acestui cumparator. (5)). 157 alin. 153. (1) lit. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. (1) lit. 571/2003 privind Codul fiscal. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin.

Marfuri la pret cu amanuntul.2010 primesc in gestiune acelasi produs. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare).2010. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42.02 2. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". Daca pana la 30.34 x 24% = 201.68 = 840.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala.OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. In aceasta situatie societatea dvs. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30.042.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201.68 – 159.68 Valoarea stocului la 01.01. pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul.34 + 201. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42.66 = 42.07.06.13.68 = 1. 40 .2010 aveam un pret 10 lei pt un produs. Stornarea facturilor de avans.000 Ron Valoarea TVA: 159. si ulterior dupa 01.34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840. TVA 19% inclus: 1.02/r aprobat prin OANAF 76/2010.06. Modificarea cotei de TVA.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . Prin urmare. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea. cod MFP 14.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1.2010. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. Inregistrari contabile. si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA.07.02 – 201. TVA 24% inclus: 840. Irina Dumitrescu.042.66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs.

1342 alin. cu exceptiile prevazute in acest capitol. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. cu exceptia cazurilor prevazute la art. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. 1342 alin. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor). Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.2010 cu TVA 19%. prin exceptie. 1341 alin. Potrivit art. (5) lit. (2). Asadar. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. in conformitate cu prevederile art. pentru cazurile prevazute la art. (2). b) al acestui articol stabileste ca. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. 140 alin. Astfel cum prevede art. vroiam sa va intreb. Alin. n) din Codul fiscal. Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. In conformitate cu prevederile art. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Cresterea TVA la 24%. (1) din Legea nr. Ce se intampla in acest caz. Punctul 69 alin. trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%. 571/2003 privind Codul fiscal. 155 alin.Irina Dumitrescu. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art. in cazul prezentat. Prin urmare. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. 155 alin. daca la marfurile existente pe stoc. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.06. (2) lit. 1342 alin. la un magazin de desfacere cu amanuntul. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. (1) din Legea nr. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.

Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. bilet . Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. in situatia in care firma dvs. inventarierea nu este obligatorie.F. 133 alin. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita. Pentru efectuarea inventarierii. ruta. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. datoriilor si capitalurilor proprii. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie. Bilet avion agentie Austria.M. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna. dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. Firma respectiva emite factura fara TVA. Astfel.acestei modificari. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). b) din Codul fiscal. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc. pasager. (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 . inscrise in liste de inventariere ca documente justificative. nr. In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = .133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria. Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic.P. dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art. 133 alin. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA. Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr. (4) lit. consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs. Conform art. TVA Ana Maria Georgescu. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art . urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. In concluzie. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. Am verificat pe site-ul mfinante. se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator.

13 alin. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva. Stocuri existente. (1) din normele metodologice. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza. 144 (prim) din Codul fiscal. g) din Codul fiscal. (4) .(7) din Codul fiscal. nr.P. intotdeauna exceptia prevaleaza. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30. alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%. transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere.adaosul comercial. legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: . prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%. Pentru aceasta modificare fiscala. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O.costul de achizitie.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390). (2) si (3) din Codul fiscal. Georgeta Serban Matei. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art. pe baza unor liste de inventariere a 43 .M. s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 133 alin. indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. 143 din Codul fiscal. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea. Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. 2. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Modificarea cotei de TVA. La pct. De asemenea este scutita de taxa conform art. . 133 alin. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul. Conform art.U. (2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori. nr. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art. (1) lit. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane.2010. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art.U. 143 alin. datoriilor si capitalurilor proprii. 133 alin.06. Pentru efectuarea inventarierii. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat. (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art.F. stocuri existente cu 19%. .07. 133 alin.G.TVA neexigibila.G.2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1. Prin aceasta O. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art.

Asadar. b) din Legea nr. > sa mentina adaosul comercial. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea.produselor existente in stoc. Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. (3) din legea mentionata. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. in luna 07. in situatiile prevazute la art. b) din Legea nr. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. dupa caz. Prin urmare.d. dar evenimentele prevazute la art. Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. cu exceptia cazurilor prevazute la art. avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%. 140 alin. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. Cota de TVA aplicabila este de 19%. respectiv luna iunie 2010 . iar in luna 07 este 24%.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. 571/2003 privind Codul fiscal. In baza acestor liste. d.p. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri".data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. (2). care vor fi transmise si beneficiarului. Trebuie facuta factura de stornare. In acest sens. contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). in cazul prezentat. intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno. 138 lit. valabil la 30-Iun-2010 44 . a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. Comert cu cereale. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06. Astfel. Totusi. daca baza de impozitare se majoreaza. 138 din Codul fiscal. 138 lit. fara semnul minus. In situatia in care firma dvs. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. preturile de vanzare afisate la raft se mentin. cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. TVA. Raspuns: Art. Potrivit art. precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj. 1342 alin. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Masuri de simplificare Irina Dumitrescu.v. punctul 20 alin.

1562. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. c) din legea mentionata. 145-1471. in conformitate cu prevederile art. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%. punctul 82 alin. cat si ca taxa deductibila. din Codul fiscal. Incepand cu aceasta data. se aplica taxarea inversa. faina. cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. paine si produse de panificatie. 160 din Codul fiscal. Din punct de vedere contabil. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. (1) al acestui articol. (6)). plante tehnice. (2) din Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin. respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin. In conformitate cu prevederile alin. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 .06. 133. (1)). cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. inclusiv pentru avansurile incasate. Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica. carne. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa.2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr. Astfel cum este prevazut la alin. respectiv art. (2) lit. fructe.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice). 132. (2)). 153. Vanzare produse cu amanuntul. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. (7)). atat ca taxa colectata. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. care se va evidentia in decontul prevazut la art. zahar. cat si beneficiarii. 160 alin. legume. 134 alin. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153. Vand produse la pret cu amanuntul. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art.06. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. 160 alin. pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. fiind preluata atat ca taxa colectata. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. se aplica prevederile art. (6) din Codul fiscal.

valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208.84 lei = 152. Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi). cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8.65 lei = 12.336.932.65 lei.24 = 208. TVA aferenta . adaosul comercial aferent stocului de marfa 15. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul.Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%.42 lei – 31.42 lei. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret).84 lei (sold cont 378).84 lei (sold cont 378).403.37 lei. astfel cum a fost modificata prin art.677.677.403.20168% (in exemplul ipotetic prezentat.14 si 31.000 lei x 1. Deci.788.65 lei = 2. V din O.403. in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.534.788.932. dferenta de TVA = 39.37 lei – 40. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi).403.932. Spre exemplu.932.G.744.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere).000 lei – 31.744. Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2. 44 si art.37 x 24/124 = 40.37 lei).278.392. rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208. 37 lei (diferenta dintre 40.336.77 lei = 7.77 lei – 15.025 = 205.000 lei – 31. nr.77 sau 31.278.5%.000 lei – 7. reflectata in preturile cu amanuntul.neexigibila 208.744.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi). La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.neexigibila 200.403. TVA aferenta .278. TVA neexigibila aferenta: 205.403. respectiv (200.39 lei.19 lei.84 lei = 152.000 lei x 4.336.278. diminuare adaos comercial 5. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200. avem 200.14 lei – 15.932.U. adaos comercial rezultat: 15. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4.000 lei (sold cont 371 dupa inventariere). 46 . atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200. 58/2010.000 lei x 24/124 = 39.278.20168% = 8.000 x 19/119 = 31.000 lei.77 lei) x 1.77/19 x 5).84 lei – 2. 431 din 28 iunie 2010. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul.744. publicata in Monitorul Oficial nr.65 lei. I pct.39 lei.

744. Conform acestei norme. totusi. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici. al impozitului pe profit.p. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc. Astfel.p. conform art. au colectat doar TVA cu cota de 19%. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2. care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune. La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an. d. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15).- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205. pct. in rosu. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic.d. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu.v. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative. De asemenea. incadrarea in plafoanele prevazute la alin. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere.19 lei = 152. 148 din Codul fiscal si pct. 6-8 si art. conform pct. 53 alin.v. iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial. 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale.42 lei – 12. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. 1471 din Codul fiscal). f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit". 45 alin. pana la data de 30.2010 furnizorii dvs. 3. (8) lit. asa cum este ea prevazuta la art. 62 alin.534. Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin. 2 din Normele metodologice.744. iar dvs.06.788. 61 alin.65 lei. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. 47 . Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7.d. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa.00 lei – 39. (14) lit. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial.000. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele.39 lei.677.

TVA Georgeta Serban Matei. Scutirea s-a acordat in perioada 01. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427. incepand cu data de 1 ianuarie 2007.2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata".12. Prestari servicii constructii-montaj. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. centre de ingrijire medicala si de diagnostic. ingrijirile medicale. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare. serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA. prin normele de aplicare ale Codului fiscal. o singura data pe an. inregistrata in evidenta contabila. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%. (1) lit. alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. etapa considerata fapt generator al TVA. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. Autofactura astfel emisa. ….Pentru colectarea TVA se emite autofactura.intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. precum …." In concluzie. inclusiv veterinare. cabinete si laboratoare medicale. In acest context. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin. astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii . Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87. si operatiunile strans legate de acestea. Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428. chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice. Raspuns: Pentru o prestare de servicii.. indiferent de forma de organizare. Servicii medicale veterinare.2004 – 31. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei. Emitere factura. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati.01.

pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans.au fost prestate serviciile. astfel: . . . Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: . In aceasta situatie.a fost incasat un avans. factura poate fi emisa si inaintea faptului generator.daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi. Regim TVA 49 . emite situatiile de lucrari. In aceasta situatie. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor). firma pe care o reprezentati. ……. factura se emite. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal)." Astfel. acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august.- la data prestarii serviciilor. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor. Totusi. considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar. Totusi. aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante.daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans. la data acceptarii acestora de catre beneficiari.. …. Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania. In concluzie. dupa caz. .daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans. in calitate de prestator. la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. perioada de decontare nu poate depasi un an. trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii. consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive.2010. in functie de prevederile contractuale (art. in functie de prevederile contractuale. dar cu data de 31. pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar.07. Totusi. PFA. cum sunt serviciile de constructiimontaj. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura ……. de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs.

Achizitia intracomunitara este definita la art. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Transport EXW. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria. (1) lit. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila. ESTE 50 . 126 alin. de catre cumparator sau de catre alta persoana. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art. 132 alin. in contul furnizorului sau al cumparatorului. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390.000 euro. ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. de catre furnizor. Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura. si careia nu i se aplica prevederile art. putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri.Dani Cucu. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. neplatitoare de TVA. 130 indice 1 alin. catre un stat membru. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. ca si un proprietar. 2) cu privire la vanzarile la distanta. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. (3) lit. 132 alin. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile.

doua pozitii separate in decontul de TVA. platitoare de TVA. 1301 alin. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare.” Astfel. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. 137 alin. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale).CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat. a).” Astfel. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza. c) si ale art. In declaratia 390 tot separat. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca. conform art. prin intocmirea notei de receptie. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. cum sunt: comisioanele. conform art: 137 alin. (2) lit. cheltuielile de transport. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. in evidenta contabila. (1) lit. cheltuielile de ambalare. 137 alin. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. b) cheltuielile accesorii. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa. Altfel spus. 137 alin. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri. (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele. dupa cum a fost descris in intrebare. fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara. solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. acestea cad in sarcina vanzatorului. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 . va efectua operatia de taxare inversa. In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. potrivit prevederilor contractuale. se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. valoarea transportului se va include in costul de achizitie. transport si asigurare. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. daca prin lege nu se prevede altfel. Dupa cum am facut precizarea. Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. (2). de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art.

furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. exclusiv taxa. b) ale art. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare. bunurile (imobil + utilaje) respective. In acest sens: . aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. Societate in faliment. In conformitate cu prevederile art.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Prin exceptie. natura ori destinatia sa au fost modificate sau.12. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. astfel ca. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. (9) lit. In concluzie. cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul. in vigoare pana la data de 31. aprobate prin HG 44/2004. (1) cu dispozitiile alin. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in urma transformarii. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In acest sens.2009. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. in absenta acestor modificari.livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. (2) lit. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata. Alin. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA. . 52 . ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007. precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. . conform art. daca costul transformarilor. Potrivit art. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA . au fost scoase la licitatie bunurile societatii. ulterior transformarii. 126 alin. (3) al articolului 141 prevede ca. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010. punctul 38 alin. 141 alin.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. precum si a oricaror altor terenuri. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. dupa caz. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. c) din legea mentionata. (2) lit. Regim TVA Irina Dumitrescu. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. 153. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. Vanzare bunuri ipotecate. exclusiv valoarea terenului.

prestari de servicii sau alte lucrari. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare.Astfel. in cazul falimentului. de catre un membru al grupului de interes economic. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. 8. In conformitate cu prevederile art. Asadar. creantele subordonate. cele rezultate din livrari de produse. cu dobanzile si cheltuielile aferente. grevate. 23. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. 4. de ipoteci. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. cu dobanzile si cheltuielile aferente. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. 5. (1) din acelasi act normativ. in baza unor obligatii de intretinere. 9. (4). gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. creantele vor fi platite. (2) lit. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. Astfel. 102 alin. 121 alin. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. Factura se va emite cu TVA colectata. 3. 157 alin. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. sub rezerva celor prevazute la art. 10. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. creantele bugetare. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. (3). acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. cu cheltuielile si dobanzile aferente. alte creante chirografare. precum si din chirii. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 1562 si 1563. 149 din Codul fiscal. creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. 24 si ale art. Numai creantele reprezentand creditele. ori. taxe. creantele reprezentand credite bancare. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol. art. inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . In plus. taxele. potrivit art. daca acesta este persoana fizica. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. in urmatoarea ordine: 1. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 6. taxa fiind considerata dedusa. creantele reprezentand creditele. art. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. dupa caz. va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. In aceasta situatie. 98 alin. cum este prevazut la art. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. in favoarea creditorului. creantele izvorate din raportul de munca. 141 alin. 2. (2). 7. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. 19 alin.

art. se precizeaza ca. 37 alin. 37 alin. intai vor fi distribuite de catre licihidator. in aplicarea art. 23 si 24. prevazute la art. cuprinzand tot capitalul. dobanzile. potrivit naturii lor. 37 alin. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. ulterior. (1) din normele metodologice. inclusiv TVA si. 123. sumele prevazute la pct. prevederile alin. 19 alin. 10. (2). c) daca terenul si constructia au valori egale. Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile.conservarea si administrarea acestor bunuri. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. (2) lit. creanta bancii cuprinzand tot capitalul. La pct. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 2. f) din Codul fiscal. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. La pct. art. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. La pct. 141 alin. rezulta din certificatul de urbanism. f) din Codul fiscal. majorarile si penalitatile de orice fel. (2) lit. majorarile si penalitatile de orice fel. 141 alin. asa cum rezulta din raportul de expertiza. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. precum si cheltuielile. 1. Vanzare cladire veche. (6) din normele metodologice se precizeaza ca. 141 alin. (2) lit. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . creditorii vor avea. Aplicarea prevederilor art. conform legislatiei in vigoare. pentru diferenta. Prin urmare. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. creantele creditorilor garantati. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. 37 din Normele metodologice. precum si cheltuielile. dobanzile.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. Certificat de urbanism. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. (1) din normele metodologice. constructii care urmeaza sa fie demolate. Regim TVA Ana Maria Georgescu.

potrivit art. in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. la randul sau. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA. indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. (8). dupa caz. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. Punctul 6 alin. in cazurile prevazute la pct. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). dar in contul comitentului. ia parte la o prestare de servicii. 141 alin. catre client. se considera ca actioneaza in nume propriu. 141 alin. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. (2) lit. (3). sub denumirea de structura de comisionar. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2). 7 alin. Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. (3) pentru aplicarea taxarii. catre client. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor. dupa caz. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. (3) si (4) sau. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau. 19 alin. TVA. 6 alin. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. dupa caz. 18 alin. Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. vanzatorul are dreptul sa opteze conform art. Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. in conditiile legii. avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. Totusi. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza.” 55 . se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. Daca. respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri. respectiv se considera ca furnizorul ori. f) din Codul fiscal. ale pct. potrivit contractului. dupa caz. dupa caz. 129 alin. se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. dar in contul altei persoane. O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise.

serviciile nu sunt impozabile in Romania. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3. aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice. Asadar. facturi cu TVA colectata. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". din punct de vedere al TVA. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. . in principiu. sau. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport.1564 alin. stabilita in Romania.beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice. In conformitate cu prevederile art.01. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. (1) lit.13. in situatia in care casa de expeditii. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. (8).beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia. dupa caz. Pentru aceste servicii va primi. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. a unui sediu fix. din Comunitate. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Astfel. Din punct de vedere contabil. Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin. 19 alin. cu modificarile si completarile ulterioare.1. ca regula generala.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. in conformitate cu prevederile art. 133 alin. din alt stat membru. Daca aceste conditii sunt indeplinite. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte. Factura se va intocmi fara TVA. cod MFP 14. 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. respectiv in Romania. 56 . locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. cu respectarea prevederilor art.

.. ci intr-un mare birou notarial din Iasi). o suprafata de teren de cca 8. teren cu platforma sau platforma cu teren?. iar pentru 8. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie. In 2008.. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren. 57 .... trebuie sa aveti in vedere prevederile art. sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune. eu va scriu asta.800 euro TVA. societatea vinde din patrimoniu.000 mp = 2. clauzele contractuale stabilite intre parti.. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14..000mp platforma. din totalul de cca 14. din 2 motive. La primarie.. erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. Din punct de vedere al TVA.000 mp platforma.. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d. 212.. cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene. In situatia prezentata. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile. are sau nu are importanta. TVA. cu acesti 10.Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora. In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”.. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie.v.. ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren. la conturile 211.. inspectorii fiscali in control.. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1.000*19%=22. serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport.000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata.. la care au aplicat majorari. si nu unei societati.000 mp.. f din Codul fiscal si ale pct.. dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa..000 mp patrati..000-12. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?.. iar factura de cumparare este purtatoare de TVA. care au dedus din valoarea totala de 120... organizeaza un transport de marfuri. 2 lit. teren si/sau cladiri. din care cca 12.. oricum actele au fost perfectate nu la Husi. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006. deci cei 8... in octombrie 2007. la taxele locale.000 euro.. 37 si pct. Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public. 281. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. 141 alin. primul ca am vandut unei persoane fizice. TVA Silviu Stoica.000 mp teren sunt X. nu plateam taxa teren decat pentru cei 14.. Casa de expeditii. TVA (120... nespecificandu-se cat si cum valoric..000mp. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?..p. din ordinul si pe seama unui comitent..000mp. al 2-lea...000 mp. 38 din Normele metodologice. fara a fi ea insasi transportatorul.

2 lit. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). dar putea deveni taxabila prin Optiune. Din punct de vedere faptic. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). 141 alin. conform art. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. subgrupa 1. 141 alin. respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul. regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. in anul 2008. inclusiv terenul aferent unui bun imobil. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. Incepand cu anul 2009. f pct.Astfel. Deci. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. In acest context. avand in vedere si prevederile art.terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap. tranzactia era scutita de TVA. in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza. atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. 38 alin. 462 Cod civil. 2 din Codul fiscal si pct. 141 alin. Ulterior. 2 lit. 2 din Normele metodologice). asa cum rezulta din cele prezentate. f pct. identificat printr-un singur numar cadastral. se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). care se incadreaza la exceptia prevazuta la art.430/2005. abia incepand cu anul 2009. asa cum rezulta din raportul de expertiza. f pct. 3 si 4 din Codul fiscal). 141 alin. De asemenea. situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. 1 din Codul fiscal). cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. 38 din Normele metodologice. 37 din Normele metodologice). 2 lit. pe care se pot executa constructii. f din 58 . avand in vedere si prevederile art. fiind vorba de livrarea unui teren construibil. 2 lit. Din punct de vedere al TVA. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel).139/2004 (grupa 1 – Constructii.5. normele metodologice (pct. respectiv un bun imobil. In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009.5. 3 din Codul fiscal si pct. tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art. 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. . in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei. . in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: . ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara. daca era o constructie veche. 141 alin. calsa 1. 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil. urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile.teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat.

Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. Contabilitate avansuri incasate. ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. masurile de simplificare nu se mai aplicau. cursul 4 ron/euro. trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. Cu toate acestea. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). 111 alin. iar factura se emitea cu TVA. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt. am emis factura pentru avansul incasat. motivatia lor. Prin urmare. Am incasat.4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. pe data de 31 a lunii. si se factureaza evenimentul. 160 alin. pentru o zi. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. fara taxare inversa (conform art. 1 din Codul fiscal. in situatia in care era o constructie veche. situatia nu ar mai putea fi indreptata. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA). 160 din Codul fiscal. de la un client extern.. Conform acestor prevederi. Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA. retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept.Codul fiscal. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1. numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). Ulterior incasarii. surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie. Cursul 4. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte. 2. aferenta acestor active.95 Euro are loc pe data de 2. cursul 4. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA). Insa. 124 alin. trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In sensul reglementarilor contabile. asa cum este prezentata de dvs.2 ron/euro Incasarea diferentei de 4. pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute. dar in aceeasi zi. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. reevaluarea existenta in soldul contului 105. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). inspectia derulandu-se in anul 2008.055/2009). Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. inclusiv la instantele de contencios administrativ. este un pic confuza intrucat. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. In acest caz. stornandu-se avansul. Insa.752/2005. asa cum erau ele in vigoare in anul 2007. 3. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului. chiar daca la o analiza mai atenta. Din punct de vedere contabil. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. un avans in valuta de 1 Euro.

2 704.Pe data de 31: Incasarea avansului. (1). respectiv: 4119=411. Raspuns: Din punct de vedere al TVA.36 ron =0. (7) Prevederile alin. 512=419 . daca baza impozabila este stabilita in valuta. 0. b) la data la care se incaseaza avansul.79 ron = 4. (2) . precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. desi este pe data de intai. alta decat importul de bunuri. 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat.95 *4. precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art. 20. 4ron*19119=0. 0. 17. 3.4-4.(6) din Codul fiscal. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. potrivit art. 134 . de 4. transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. pe care am contabilizat-o: 419=4427. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419.2 5124=765.1342. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania.95 Euro.84euro*4 4427.79Euro * 4. suma -1 Euro: 419=4427.16Euro* 4. am emis 2 facturi: Prima factura. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. trebuie sa tin cont de 2 cursuri." ART.95* (4.99 = 4. 1391 alin.79ron =4.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.2 4427. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704.64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului.2 Incasarea din data de 2: 5124=411. se exprima 60 . 132. la cursul de 4. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. (2) Prin derogare de la prevederile alin. 3. daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni.47 ron = 4. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 150 alin. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron.64 ron=0.2: 411 = % 20.95Euro*4. inainte de data la care intervine faptul generator. -4ron*19119= -0.2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii.32 ron = 0.

36 (0. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art.000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1.900 x 19% = 3. pe baza celor doua cursuri de schimb. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3.000 euro x 3. in baza legii. Cursul din data livrarii bunului este de 3.6 lei/euro)] x 19% = 17. Potrivit art.500 x 19% = 665 lei.” Din punct de vedere contabil. o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1.6 lei/euro.00 (1.5 lei/euro. Alin. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului.000 de euro. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. A va emite o factura catre B la cursul de 3. Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. 134 alin. (2) lit. valabil la data incasarii avansului. Baza de impozitare a TVA = 1.5 lei/euro) + (4. 1342 alin. de la data efectuarii operatiunii. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor.84 euro * 4 ron/euro) 0. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. Exigibilitatea TVA este definita la art. Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4. din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Astfel cum este prevazut la art.in valuta. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte.000 euro x 3. 153 din Codul fiscal incaseaza 1. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin.5 lei/euro = 3. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. cu exceptiile prevazute in acest articol. Asadar. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.64 (0. 1341 alin. (1). (1) din legea mentionata. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei.16 euro * 4 ron/euro) 61 . faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. care costa 5. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.00 euro * 4 ron/euro) 3.401 lei.000 euro x 3.500 lei. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita.

valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3.3. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.84 euro * 4 ron/euro) 4427 . (1). Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital". De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) .4 – 4. Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20.99 4. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului. Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4. Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art. Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare.16 euro *4. In caz ca nu. alin.00 (1 euro * 4 ron/euro) 3. 4111 = 419 = 704 % .79 (4. 1451 din Legea 571/2003.2 ron/euro) 4.36 (0.95 euro *4. In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans. va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie.4. "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane.2 ron/euro) 17.36 (0.47 (4.2) Contract leasing autovehicul. Deducere TVA Ionut Jinga.84 euro * 4 ron/euro) 4427 0.5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca. incluzand si scaunul șoferului.16 euro * 4 ron/euro) 4.95 euro *4.00 euro * 4 ron/euro) 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri.00 (1.79 (4. Deducere avans.00 euro * 4 ron/euro) .2 ron/euro) 4427 3. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii.2 ron/euro) 0.2.64 (0. nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 .79 euro *4.64 (0.0.00 (1.95 * (4.32 (0.

daca prin lege nu se prevede altfel. baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. beneficiarului sau a unui tert. Astfel cum este prevazut la (3) lit. Recuperarea cheltuielilor de judecata. TVA. b) si c) ale acestui articol. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 . curierat. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. rezulta urmatoarele: 1.(2) lit. deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi. atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. In conformitate cu dispozitiile alin. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. 137 alin. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). cu exceptia TVA. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y). Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale. acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. 2. Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului .pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici.b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. Conform prevederilor legale mai sus mentionate. paza si protectie. reparatii. 45 1 lit. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. (1) lit. valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. altele decat cele prevazute la lit.

In baza celor prezentate. penalitati contractuale. Intrebare: . si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. Reducerile de pret. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . in decursul 64 . se includ in baza de impozitare a TVA. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. TVA. Reduceri de pret. ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare. a) din Codul fiscal.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. cat si castigurile din orice alte surse. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. inregistrati in scopuri de TVA in Germania. cheltuielile de judecata (taxe. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . Achizitii intracomunitare. d. Din punct de vedere contabil. pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. atat cele comerciale cat si cele financiare. cuprinzand veniturile din creante recuperate. b) remizele . 252 alin. pentru rezultatele obtinute. Asadar. Punctul 18 alin. in fapt. consideram ca. onorarii). veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”. si c) risturnele . Regimul TVA Irina Dumitrescu. ca parte integranta a obiectului sau de activitate. precum si activitatile conexe acestora. potrivit art. inregistrata in scopuri de TVA in Romania. achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania. (2) lit. fie ulterior.v. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. recuperate de la debitor.reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare).se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential.Ce implictii. genereaza aceste "CREDIT NOTE". valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. precum si alte venituri din exploatare. in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente. (1) lit. datorii prescrise. potrivit prevederilor art. se cuprind in baza de impozitare a TVA. care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa). 137 alin. e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta. Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile .totala sau partiala a obligatiilor contractuale. Art. 256 alin. scutite sau anulate potrivit legii.p.

remizele. 155 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. si TVA aferenta. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal.. care vor fi transmise si beneficiarului. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. Prin urmare. In acest sens. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. punctul 20 alin. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari.unei perioade determinate. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. reducerile acordate vor urma. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. Potrivit art. pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art.” Astfel. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective. documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. Potrivit art. 2 a OANAF 77/2010. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. fara semnul minus. 138 din Codul fiscal. livrate la un moment dat. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. de asemenea. Se inscriu. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. (4) din Codul fiscal. atunci cand acestea au loc ulterior. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. 138 din Codul fiscal. 155 din legea mentionata. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. din punct de vedere al TVA. in situatiile prevazute la art. dupa caz. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. Asadar. 65 . Asa fiind. daca baza de impozitare se majoreaza. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol. (3) lit. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. 138 lit. 150 alin. dar evenimentele prevazute la art. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. 137 alin.

Plus de marfa fata de factura. La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura." Nu se admite ca locuinta respectiva. . Astfel. vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari. 2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei.2010.000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta. Altfel spus. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi". Prin urmare. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA. Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii. (3) din Codul fiscal. pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit. nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA. c) este recomandabil ca: .05. daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c). respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 . cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului. livrata de dvs. Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal. Factura este emisa in 03. Vanzare locuinta. operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care. conform art.pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat).140 al 2. daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%). adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. nicidecum pentru constructia acestora.05. In cazul de fata. persoanele impozabile care livreaza locuinte. TVA Georgeta Serban Matei. trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare.1 lit c. 1344 alin. Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte. asa cum este si firesc.

2. Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37. iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37. 138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate. (art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003).000 7583 1. Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa. pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2. 141. Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1.309.In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal.000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor). pretul unitar etc). Aspecte contabile si fiscale 67 . Anul acesta se vinde. Nu se poate vinde fara TVA .000 800.1 . (2) lit. al.000 4427 209.000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) . deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. TVA Ionut Jinga.teren . Se poate vinde fara TVA tinand cont de art.Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene). b) scoaterea din evidenta a activelor: .100. Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002. f din Codul Fiscal? Raspuns: 1. identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata.000. Inregistrari contabile vanzare teren. valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti. Facturi emise in numele si in contul furnizorului. pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art. Intrebari: 1. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza.

factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. reducerile comerciale primite ulterior facturarii. pe seama conturilor de terti. de exemplu: a) rabaturile . c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia.. conform art. baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. Potrivit alin. alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei. in calitate de furnizor al bunurilor. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. care vor fi transmise si beneficiarului. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. in situatiile prevazute la art. persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In situatia in care societatea dvs. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. respectiv acordate ulterior facturarii. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 138 lit. cum ar trebui inregistrata. 68 . (1) si (2).se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. 8 lit. ca la sfarsitul fiecarei luni. b. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623. in cazul in care rabaturile. reducerile comerciale pot fi. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). fara semnul minus. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. punctul 20 alin. remizele. potrivit caruia. 159 alin. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cu valorile inscrise cu semnul minus. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.Irina Dumitrescu.4426=4011. are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". Din punct de vedere contabil potrivit art. In acest sens. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. dupa caz. pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine. care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. in aceasta situatie. dar acum? 4111=623. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. (5) al acestui articol. remizele. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). indiferent de perioada la care se refera.4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art. in situatia in care clientul dvs. societatea dvs. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor. 138 din Codul fiscal. presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art. 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Astfel. Prin urmare. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. 141 alin. 155 alin. dar evenimentele prevazute la art. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. daca baza de impozitare se majoreaza. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art.

aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). 153 din Codul fiscal. (8) lit. daca este inregistrat in Romania conform art. urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs. (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. d) atat furnizorul/prestatorul. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. b). La furnizor. aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. 155 alin. In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata. e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. Acest cont are functie de activ. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. 153 din Codul fiscal. 155 alin. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. 155 alin. In conditiile art. Factura emisa de catre client. Astfel. Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 . In aceasta situatie insa. 155 alin. indiferent de perioada la care se refera. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. (8) lit. a) si. in situatia in care societatea dvs. In acest sens. respectiv. factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare.valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411).se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. in decursul unei perioade determinate. b) din Codul fiscal. cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. punctul 72 alin. in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. in sensul art. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). 153 din Codul fiscal.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. (8) lit.b) remizele . Asa cum am aratat. c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. (5) din Codul fiscal. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. si c) risturnele . cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit. in cazul cafelei. (3) lit. Regim TVA Georgeta Serban Matei. precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea.. depozitare.. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art. bon de consum. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (. legea nu specifica un anume tip.cheltuieli de marketing si publicitate. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale. (2) lit. (1) din Codul fiscal. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea. etc Factura emisa de catre locator catre chirias. distrugeri.etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: . ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare. aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului. dar inainte de a se derula 70 . atunci este si mai bine. ce afirma: "In sensul art. d) din codul fiscal. valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar). avand in vedere diversitatea situatiilor posibile. Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. si constatarea consumurilor in acest retar. privind documentele justificative. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata. 21 din codul fiscal. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ. a) din codul fiscal. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate. etc. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit.. in baza unui contract scris. produse deteriorate. facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj. stabilite de OMFP 3512/2008. Ca si documente justificative.cheltuieli de protocol . Pierderile tehnologice. 21 alin." conform prevderilor de la art. prin procese verbale. pe baza documentelor justificative. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004. 21 alin. produselor sau serviciilor..pierderi tehnologice .Mihaela Benta. minute. in functie de faza de comercializare (transport.) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. Chiriasul a efectuat plata garantiei. bon de consum colectiv. 21 alin.perisabilitati . promovare.

dar. valoarea facturii de penalitati. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. factura se emite in regim normal de taxare. daca se opteaza pentru emiterea acesteia. acesta a renuntat. respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". Desi se opteaza pentru emiterea facturii. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe. trebuie inscrise urmatoarele informatii: . In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma. . factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428). Fata de cele aratate mai sus. alin. 3. in fapt. optional. Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati. Consum intern." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. 137. cu TVA colectata. fapt ce rezulta din Codul fiscal. In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei. 71 . In cursul lunii insa. in acest caz. Inregistrari contabile Adrian Benta.contractul de inchiriere. art. Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie. b) sumele reprezentand daune-interese. in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie. lit. acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale.suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat.numarul contractului in baza caruia au fost calculate.

din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil.Ce inregistrari contabile se fac. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0. 126 din codul fiscal. niselor de radiatoare. bai. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. 143 din codul fiscal. Constructie imobil. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. 23 (10) din norme. in baza art. dormitoare. este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie). republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal.000 lei exclusiv TVA. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti. spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta. 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine. exclusiv TVA sa fie de maxim 380. garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari. . (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. . terenul de sub garaj. valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului. trecerilor cu deschideri pana la 1. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva. Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. pragurilor golurilor de usi. teren. sa fie o activitate "cu plata". cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996. Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului.constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii. constand in: camera de zi. garaj) este sub valoarea de 380.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp.00 m. Terenul (amprenta la sol a locuintei. dus.000 lei. inclusiv a terenului pe care sunt construite. 140 alin. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. Daca in discutie este o casa de locuit individuala. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 . WC. bucatarie. Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor. cum se descarca gestiunea. Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor.valoarea locuintei. adica daca se considera livrare sau nu. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta. daca se colecteaza TVA. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . teren. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art.

terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. 11 si 12 din deconturile anterioare. in situatiile prevazute la art. 140 alin. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. 2 a ordinului mentionat. In concluzie. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. Reevaluare imobil. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. 159 alin. cand baza de impozitare se reduce sau. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular.000 lei. anexele) trebuie sa existe deja. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. d). 10. Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii. 140 alin. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. 9. 140 alin. nicidecum al incheierii contractului de constructie. In conformitate cu prevederile art. suprafata utila. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. 1 si 2 din Codul fiscal. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. modificarea pretului de vanzare. cuprinse in Anexa nr. (2) din legea mentionata. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. precum: acordarea de reduceri de pret. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. se poate aplica 5% cota redusa TVA. care vor fi transmise si beneficiarului.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. inclusiv amprenta la sol a locuintei.p. la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. Ajustarea bazei de impozitare. are cel mult 120 mp. " Pe acest teren se va construi o locuinta". (2^1) lit. Baza impozitare vanzare imobil 73 . 138 lit. iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. conform prevederilor art. acestea fiind excluse. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. Prin urmare. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti. se va lua in calcul suprafata totala a terenului. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. cu valorile inscrise cu semnul minus. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. autentificata de un notar. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. 138 lit. daca baza de impozitare se majoreaza. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Astfel. dupa caz. valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art. fara semnul minus. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. 1 si 2 din Codul fiscal. c) pct. Totusi.de 250 mp. o declaratie pe propria raspundere. Asa cum se poate constata. precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial. (2^1) lit. Falimentul beneficiarului. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. cu exceptia situatiei prevazute la art. c) pct.

inclusiv a terenurilor. b) Vanzare cu reevaluare.000. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro. Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului.19 alin.000. Baza de impozitare este 6. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art. dupa caz: "pentru" (. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 . Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3.000 Eur.000.000 Eur Baza impozit pe profit 5. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe.000 Eur Pret vanzare : 6.. insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art.000. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3.900.000. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro. (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri.000 – 5. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A.100. rezidenta in Romania..000 Eur.000 eur.000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari.Adrian Benta. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil. este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare.000 Eur. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare. Intrebari: 1. 115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III. (5). valoarea imobilului este de 5. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004.000 euro. persoana juridica nerezidenta. detine 100% din capitalul societatii B. Identificam doua situatii: A .000 Eur.000.100. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. prin urmare baza impozabila este 5.22 alin.000 Eur. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5. Presupunem ca in urma unei revaluari. este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare. care este baza de impozitare? 5.100.000 = 900. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit.

" Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile. 27 din codul fiscal: Reorganizari.000 eur. asa cum sunt definite la art. (1) pct.000 eur. 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.din transferul titlurilor de participare." Prin urmare in interpretarea noastra. aferente activelor si pasivelor transferate. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune.000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria.200. Respectiv in baza art.900. Se retine ca din punctul nostru de vedere." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii. Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare. in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea. lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu. respectiv 1.000 eur. la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli.000.000. Valoarea oferita ca despagubire. (5) Dispozitiile alin. fara impozitarea diferentei din reevaluare. Prin urmare baza de impozitare este 3. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin. divizarilor. 7 alin. 31.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor. se datoreaza impozit in suma de 16%. respectiv pentru suma de 5. in baza certificatului de rezidenta fiscala. conform art.900. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri.000 eur. Expropiere utilitate publica. 4 al articolului mai sus amintit. 116 alin. prevederea la la art. detinute intr-o persoana juridica romana. respectiv art. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul. Prin urmare baza de impozitare este 5. Litigiu Georgeta Serban Matei. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren). Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art. divizarilor partiale. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva. la data 75 . (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere. valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. Totusi. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc.000 eur. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. 271 din codul fiscal . 22 alin. in noiembrie 2009.

fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea. se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire". firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita. pentru livrarile de bunuri imobile. este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat. In baza prevederilor articolului 134^1. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat.terenurile construibile. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA. Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire". data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate. 128 alin. Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA. asa cum se impune prin art. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art. care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. Recuperare sume facturate. 155. alineatul 2.orice alte terenuri. Incasarea despagubirii. il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190. 20 din normele metodologice. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. Stornare factura Ana Maria Georgescu. livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. b) regimul normal de taxare pentru: . d) din Codul fiscal si pct. indiferent de marimea sa. . daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998.000 lei.constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. Pentru astfel de situatii. In astfel de situatii. trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile.. . Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii. 141. alineatul 6. Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 . litera f). ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. respectiv: . valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. in patrimoniul statului. Totusi. 138 lit. este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. alineatul 5. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. Astfel. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri.constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA. Deoarece este vorba despre un bun imobil. Scutirea se aplica optional. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. altele decat cele construibile.. inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004. momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator. (3) litera c).

V. De asemenea. PFA. In situatia prezentata de dvs.d. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata.d. Aceste facturi s-au incasat in anul 2010. la punctul 62. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA.v. O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009.p. nu a fost platitoare de TVA. dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit.8 = 411 si 654 = 411. efectuand articolul: 411.2010. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile.000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati. la data incasarii. . dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura. nu la data incasarii acestora. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. pe baza venitului estimat. facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. Plafon TVA Dani Cucu.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA. al impozitului pe venit. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01. Astfel. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic. suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi. Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial. pentru sumele facturate in anul 2009.v. Societate civila. valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35. Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate. facturile emise in anul 2009.8. .pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor. stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise.. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35.p. Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire. alineatul 1. valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009.000 euro 77 . In concluzie. Astfel. D...pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei. al TVA. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: . si a emis facturi catre clienti fara TVA. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator. d.A. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 . Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA. cifra de afaceri de 35. Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza. prin plati anticipate.01.

(2) lit. in sensul dispozitiilor art. pentru operatiunile prevazute la art. trebuie precizat ca.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania. In acest sens. De asemenea. obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile. (2) lit. declarata sau realizata. principale. livrari de bunuri si prestari de servicii. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. 49 din Codul fiscal. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. de asigurari si imobiliare. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat). a carei cifra de afaceri anuala. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA.000 euro: • orice livrari de active fixe. (1) lit.. in contextul precizarilor de mai sus..000 euro= lei 119. din coroborarea prevederilor art. sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. fara TVA. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala. 156 din Codul fiscal.000 euro privind regimul special de scutire. potrivit art. va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor.000 (conform curs la data aderarii). prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila. 156 din Codul fiscal. (1) din Codul fiscal. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art.. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35. Totodata. 126 alin. a tuturor operatiunilor. scutite conform art. pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri. (1). este inferioara plafonului de 35. PFA impus pe baza de norme de venit. 153 alin.000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . 153 alin. efectuate in cursul unui an calendaristic.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [. conform specificului propriu de activitate. Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148. Asadar. In acest context. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35. a) din Codul fiscal. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. precizam faptul ca. poate solicita scutirea de taxa. (2) din Codul fiscal. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. • operatiuni bancare. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. care ar fi taxabile. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. Pentru aceste tipuri de activitati independente. 143 alin. 152 alin. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. fara angajati. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit. b) din Codul fiscal cu cele ale art. numita [. intr-un punct fix sau ambulant. conform art. desi la art. In temeiul art. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual. 152 alin. inclusiv operatiunile care ar fi scutite.] regim special de scutire. 152 alin. 152 alin.000. b)”. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala.. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.000 euro.Conform informatiilor ANAF plafonul de 35. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35.].

000 RON.. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala.fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca. livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES). pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri. care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) . Declaratia 392. In ambele situatii. 1563 alin. 143 alin. 153 din Codul fiscal. Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru). iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara. iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila.". Persoana fizica va fi operata in Romania. dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca. a) din Codul fiscal. iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare. In concluzie. livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare). Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca. valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania. ." (art. Obligatii declaratii Silviu Stoica. Completare Silviu Stoica. pentru care se aplica TVA. sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc.. cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa. cu doua variante posibile: .. caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania.. Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA. 4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art. conform art. conform legislatiei fiscale din Romania.fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa). 2 lit. asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”. 79 . prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . are loc o livrare locala de bunuri. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii.. In mod similar. 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”. valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere.comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art. TVA. iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”. atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri.. 1563 alin. avand in vedere ca este vorba de o fundatie. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA.

Deducerea TVA Irina Dumitrescu. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1. de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare. se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. 146 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 73. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. cu obligatia respectarii prevederilor art. care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez. Deductibilitate. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25. (2) al acestui punct prevede ca.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 155. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila. in materie de TVA.(1) lit. valoarea fiind destul de mare? 6.aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. Astfel. ma refer la bonurile de motorina. se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2.02. republicata.nedeductibile fiscal?? 8. cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. pentru carburantii auto achizitionati. indiferent de valoarea acestora. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal. punctul 46 alin. In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa. 155 alin. justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. Alin. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 2 si pct. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca.inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. pentru taxa datorata sau achitata. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. (5) din Codul fiscal. Prin urmare. 78. de regula. 61 alin. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. de asemenea.Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. orice livrari de bunuri si prestari de servicii. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. doar in cazul achizitiei de 80 . in situatia in care tva nu este deductibil. 80 alin. As dori sa stiu daca se pote deduce TVA. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa. cifra de afaceri include. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. foaie de parcurs). deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA. 1451 privind limitarea dreptului de deducere. In acest sens. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3. Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original. (1) din Codul fiscal. aprobate prin HG 44/2004.10. cu modificarile ulterioare). deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. 146 alin. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art.

2 a OMEF 3512/2008 . Potrivit art.carburanti. la care se anexeaza bonul fiscal. cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 . inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil. pe baza de bon fiscal. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli. Prin urmare. (1) din Legea 82/1991. (2) din ordinul mentionat. aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale.Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. stabileste ca. care nu au la baza un document justificativ. De asemenea. avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. Potrivit prevederilor articolului 21 alin. Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative. 2.” Astfel. art. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. In aceasta situatie. achitate cu numerar sau card bancar. republicata. Aceste formulare sunt redate in Anexa nr. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. punctul 23 lit. potrivit legii. dobandind astfel calitatea de document justificativ.documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr. decont de cheltuieli. In acest sens. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. 6 alin. 21 alin. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare. documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. pe baza Decontului de cheltuieli. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. 2 alin. La data de 25 iunie 2009.

141 alin. dupa data aderarii. 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art. 149 alin.000 euro Adriana Simion.000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. 140 alin. cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale. 10-11 din Codul fiscal. (3) din Codul fiscal. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art. in conformitate cu art. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet. 161 alin. caldura. 2 lit. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010.respectiv de la art. in conditiile prezentate. Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal.000 euro. 82 . inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli. stabilite la art. 3. La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35.140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. 161 alin. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . Inregistrare in scopuri de TVA. este deductibila la determinarea profitului impozabil. Prin urmare. unei operatiuni de transformare sau modernizare.000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. f) din Codul fiscal. Desigur. 152 din Codul fiscal. suma totala a bonului fiscal. fie cota redusa de TVA de 5%. Calculul plafonului de 35. valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998. daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art. videoproiector. Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital.chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale . Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35. Daca bunul imobil a fost supus. conform art.este inregistrata pe cheltuieli. vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. 8 din Codul fiscal). inclusiv TVA. caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%.141 alin (2) litera f) sau art. c) din Codul fiscal. TVA. 141 alin.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte). societatea poate opta pentru taxarea operatiunii. 21 lit.

sunt nesemnificative.livrarea de terenuri. se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile. . Potrivit pct.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. • livrarile de active corporale sau necorporale. concesionare. .operatiunile de arendare.livrarea de constructii. Daca din contra.000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii. inchiriere si leasing de bunuri imobile. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. . Astfel. aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs.000 euro. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. Potrivit pct. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale. . Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii. • are valoarea mai mare de 1. de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita. daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35. • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. 47 alin. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale. • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale.800 lei. pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an. 66 alin.Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35.prestarile de servicii de natura financiar-bancara. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. Asadar. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal. va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA.000 euro.operatiunile de asigurare si de reasigurare. 83 . In concret. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: . institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu.

penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract. (3) lit. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv.000 lei. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA. efectuate cu plata. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila.v.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. in sfera taxei. din vina lui Y. 84 . in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10. In conformitate cu prevederile art. acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. societatea Y vinde terenul. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. al TVA? Daca da. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA. in fapt. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. TVA. suma de 30. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Raspuns: Potrivit art. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu. scutite cu sau fara drept de deducere. 137 alin. In anul 2008. pe care le va realiza ulterior. sau sunt inregistrate din oficiu. Astfel. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. b) din legea mentionata. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. 126 alin. aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA. Investitii aferente unui teren inchiriat. atunci suma de 30.p.000 lei. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani.d. respectiv operatiuni taxabile. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. este in Romania. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9. Astfel. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. nu este situat pe teritoriul Romaniei. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. din afara Comunitatii. presteaza lucrari de constructii. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. daca. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. (3) sau exceptia de la alin.e) punctul 4 din Codul fiscal. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. (2) din Codul fiscal. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. Prin urmare. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. este stabilit in afara Comunitatii. Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc). pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”. (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu. inregistrata in scopuri de TVA. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. 133 alin. locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". indiferent de statutul sau. (5) lit. servicile sunt impozabile in Romania.Alin. Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 . se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. daca. cu respectarea prevederilor art. nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii. 133 alin. in baza activitatilor desfasurate. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. TVA. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". amenajare. sau. in absenta acestora. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. in functie de natura serviciului. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. sau a sediului fix.

Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora. finisare. aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa. conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii. Potrivit art. Materiale lemnoase. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. 160 din Codul fiscal. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase.Codul silvic. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . 1251 alin. De asemenea. (2) . Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. 153 alin. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog. 133 alin. intretinere. in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj. taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.In conformitate cu prevederile art. Astfel. indiferent de statutul beneficiarului. Punctul 14 alin.(6). o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. Potrivit art. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 150 alin. transformare. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. din punct de vedere al TVA.(4) din legea mentionata. instalare. 89 . (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. in luna ianuarie 2010. cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. curatare si demolare. cu modificarile si completarile ulterioare. conform art. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit. pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. reparatii.

valoarea bunurilor. Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc. etc. Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic. cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 . ci firmei dvs. lemnul ecarisat . costul transportului si alte servicii de manipulare. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. pentru materialele prezentate de dvs. a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri. traversele. Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare. cheresteaua. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic. In functie de conditia de livrare negociata. la comanda dvs. furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). in numele firmei dvs. precum si lemnul cioplit. in opinia mea. In situatia dvs. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri. pomi de Craciun. intregi sau parti din acestia. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. . slefuire.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -. descarcare. rachita si puieti. in aceste conditii. nu revine vanzatorului. Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora. gaurire. nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. costurile respective. Din acest motiv. in aceasta situatie. Asadar. pe cheltuiala firmei dvs. Declaratia 390. La randul sau. costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. consider ca firma dvs. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs.. Avand in vedere cele prevazute mai sus. inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera.Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. flancurile. publicat in 90 . Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar..numai valoarea bunurilor. baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: ...

Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit. daca este cazul. • randul 19 . ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni.1. daca este cazul. 19. din ultima zi bancara a lunii in cauza. intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna . Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. La sfarsitul fiecarei luni. intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor. Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii . fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate.achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 . la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute.1. daca este cazul. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si.1.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara. fie pe factura emisa de furnizor. exclusiv taxa. comunicat de BNR. de la data efectuarii operatiunii. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. astfel: . daca este cazul. cu preluarea sumei la randul 7. ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta.1. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426.Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 . pe date.1. Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia. orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial. • randul 17 si.1. si. La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei. inclusiv taxa.1 si 17. randul 19. cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile.1. valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit. Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta. Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii. comunicat de BNR . denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427. si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. cu reportarea sumei la randul 5. randul 17. caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii. .1 .1. denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare. cu reportarea sumei la randul 7.1. Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei. la urmatoarele randuri: .achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5.

fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c). la capitolul 8. Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs. In concluzie.01. In concluzie.2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei. • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi. deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale. valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. Deci. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. paste. eugenii etc. (2) lit. din ultima zi bancara a lunii .4 Active Circulante-Terti. Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA.2010. iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. Creditare firma. comunicat de BNR. a) pct. Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite. La art. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119.01. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata. 141 alin. faina. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale. Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. (2) lit. In ianuarie 2010.creditare firma de catre cei 3 asociati. Cont 455 Georgeta Serban Matei.10. 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite. a) pct. 2 dintre asociati s-au retras.). 141 alin. incepand cu 01. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 . valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 . sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara. punctul 185 alin 8 si punctul 186.

2010. In alta ordine de idei. Achizitii intracomunitare. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut. Inregistrari contabile. Astfel. de la achizitie. din punctul de vedere al impozitului pe profit.cantitati fixe lunare. data receptiei 17. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. iar pe restul. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15. Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile. De asemenea. De asemenea. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri. 93 . La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva . Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri. banii si bunurile primite prin sponsorizare. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile.2010. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35.2010. Din punct de vedere al TVA. pentru activitatea de publicitate. diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar.01. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. Taxare inversa Georgeta Serban Matei. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective. De asemenea. din data la care intervine exigibilitatea taxei.02. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare. sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii. presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs.01. este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare.

Colectare TVA Georgeta Serban Matei. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal.000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice. reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. 2. daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor). animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. . . obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. de a emite un bilant. un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate.aprovizionarea. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori. in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. Societate agricola. Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu. Astfel. o institutie publica. are adus aport suprafata de teren de catre actionari. prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole. Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna. persoana impozabila poate fi o persoana fizica.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie. . un grup de persoane. livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Produse acordate in natura. efectuata cu plata. deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA.si alte asemenea activitati. In baza articolul 135 alineatul 3. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991. Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal. 3. locul de livrare a bunurilor este in Romania. la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. 4. societatea agricola. trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. uneltelor. 94 . indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza. conform articolului 132. Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru. va recomand sa utilizati un singur curs valutar. poate fi considerata persoana impozabila. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara. printre altele.organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului.utilizarea de masini si instalatii. Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza. care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial. acela din data facturii furnizorului.

baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426. Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia. in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) .Din punct de vedere fiscal.000 lei. Suma de 190. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ).000 * total baza de impozitare si de plata = 190. Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427. fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 . cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus. pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat. Dupa ultimul produs.10. Aceeasi valoarea de 200. valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. evidenta fiscala. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200. In concluzie. in contul partenerului extern. deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs. Raspuns: In conditiile in care. urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania. Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective.000 lei.000 lei. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200. raportarea fiscala (decont de TVA). deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10.000 lei. Achizitie intracomunitara.000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390.000. pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). prin oferta de pret efectuata de catre furnizor. La randul sau. astfel. Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200. Taxare inversa. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila. Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA. Din punct de vedere al TVA.. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200. Astfel.000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima. raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat). faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. Prin Codul fiscal. asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara. Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200. acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului.

in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza.p. al TVA? Raspuns: Art. Achizitii intracomunitare. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala. Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. Conditia de livrare este ex-works. In acest context. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza.000 lei. Prin capitolul VII din Codul fiscal. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. 7 alin. transportul este in sarcina cumparatorului. indeosebi din UE. valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi. aplicand structura de comisionar. prin urmare. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile. fie invers. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. In norme se regaseste si exemplul nr.la negociate. 2 care. Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. (3) sau. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da. 138 lit. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. avand drept baza de impozitare suma de 10. iar A. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”. ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE. punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca.d. cum incadram operatiunea d. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. iar dvs. declarata printr-o hotarare 96 . De asemenea. va refactura serviciul lui B.v. a lui B. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau. Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului. (1). la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. urmand sa ii achite costul transportului. stabilita conform cap. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs. la pct. dupa caz. 6 alin. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. VII.

hotarare ramasa definitiva si irevocabila. dupa caz. Imposibilitatea recuperarii debitelor. In aceasta situatie. sau in urma unui arbitraj. In acest scop. 138 lit. fara semnul minus. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. 85/2006 privind procedura insolventei. 138 din Codul fiscal. 138 din Codul fiscal. In situatiile descrise mai sus. sau dupa facturarea livrarii/prestarii. 97 . veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata. cand baza de impozitare se reduce sau. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. Prin urmare.” Potrivit art. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. 2 din legea mentionata..d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. d). Astfel. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. sau in urma unui arbitraj. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii. valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. dar evenimentele prevazute la art. care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art.judecatoreasca definitiva si irevocabila. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. cu exceptia situatiei prevazute la art. dupa caz. din punct de vedere al TVA. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza. 159 alin.. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile.. daca baza de impozitare se majoreaza. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. cu valorile inscrise cu semnul minus. Debitor in stare de faliment. in situatiile prevazute la art. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu. in situatiile prevazute la art.. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. daca baza de impozitare se majoreaza. De asemenea. 138 lit.) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Prin urmare. care vor fi transmise si beneficiarului. fara semnul minus. care vor fi transmise si beneficiarului.

impozite . taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii. aferente acestor venituri.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau. Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate. dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare".000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3. firma dvs a achitat un impozit pe cladire.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste. Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri. inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 .Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA. sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu. in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil.000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati. taxa hoteliera . inregistrarile contabile vor fi: 1. cu chirasul sau. ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil. In cursul anului. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1. Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane. valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie. prin contract. In aceasta situatie. taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.190 RON inclusiv TVA. Prin operatiunea efectuata. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local. De exemplu.000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4. 4118 = 4111 1.refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei. ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii. taxe.

Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. scutite conform art. b). ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. (2) lit.scutire de TVA Irina Dumitrescu. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere.” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. (2) lit. total sau partial. 125(1) alin. b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata.000 euro. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. sunt impozabile in Austria. a). 3. declarata sau realizata. (1).recupereze de la un beneficiar. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra. a carei cifra de afaceri anuala. (2) lit. neplatitoare de TVA. (1) pct. 143 alin. 141 alin. Astfel. (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. Acest lucru este prevazut la punctul 35. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. e) si f). numita in continuare regim special de scutire. b). a) pct. Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. din Austria. valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet. pentru operatiunile prevazute la art. este inferioara plafonului de 35. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. 143 alin. Vanzarea bunurilor amanetate. Prin urmare. deci neimpozabile in Romania. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii). Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. (2) lit. obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. efectuate de persoana impozabila. scutite conform art. astfel cum sunt definite la art. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 . Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art. Venituri din activitate de amanet . 126 alin. serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. prevazute la art. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa.000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute. b). 141 alin.

Contract de inchiriere . locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura... acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului.05. Destinatia garantiei este: 1. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata.prin OMFP 1372/6.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 .efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. Nu intra in sfera de TVA“. efectuata inainte de data prestarii acestora. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Pentru valoarea garantiei incasate. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil./data. 2.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. Totusi. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. In baza noii modificari. . locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. Privind decont TVA cod 300.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA.

garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. Totusi. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct..Contract de inchiriere .garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. Pentru valoarea garantiei incasate. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Destinatia garantiei este: 1. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. 101 . Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. Nu intra in sfera de TVA“. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion./data.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: .incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”.. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. . efectuata inainte de data prestarii acestora. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful