Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

(3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii. 140 alin. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. Factura avans. (5) lit. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. (2) 4 . de aplicare a art. Conform pct. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. Inregistrari contabile Dana Jinga. 1342 alin. TVA Adrian Benta. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat. neplatitor de TVA. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA. 152 alin.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. 150 alin. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. Regim TVA. Conform contractului. acesta fiind 3. 155 alin. (2). Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. in conformitate cu prevederile art. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei". presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat. nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art.3817 lei/euro. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. (1) din Codul fiscal. n) din Codul fiscal. conform art. 156^4 din Codul fiscal. pana in data de 15 a lunii urmatoare. Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. Acum eu ar trebui sa stornez avansul. Din punctul de vedere al declaratiei 390.47 BAZA si 3259.Prestari servicii de consultanta.

47 lei 3259." Articole contabile: 1. reprezentand diferenta de cota TVA (4117.54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857.3259. art.54 lei 2. 151 sau art. stornarea facturii de avans. mentionez ca nu este noua.31 3259. 390 si nici in INTRASTAT. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.01 lei 3.(6). deci nu se declara in declaratia 300.20415. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina.47 lei .78 lei 17155. acordarea unui discount catre client in suma de 857. 5 . 1511 din Codul fiscal. de la o persoana fizica din ITALIA. nu este cuprinsa in sfera de TVA. cum trebuie sa procedez? Contabil.01 lei 17155.54 lei 4.01 lei -17155. Nu se declara in Declaratia 390.77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE. incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415. emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415. de la persoana fizica Irina Coma.47 lei 4117.77 lei.in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" . in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii.31 lei 5. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272.

In acest sens. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In anul 2005. pe care se pot executa constructii. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. 2. in urma transformarii. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). Vanzare apartament.2010. 140 alin. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". 134 (prim) alin. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. exclusiv valoarea terenului. In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii.Factura de avans. Raspuns: Potrivit art. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. Prin exceptie. (7) din Codul fiscal. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani. (3) si (4) din Codul fiscal. Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. Intre anii 2005 . Conform art. dupa caz. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. 4. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. daca costul transformarilor. dupa caz in functie de prevederile contractuale. factura care include si TVA. ulterior transformarii. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. 141 alin. 3. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. societatea achita factura de avans pe total lucrare. 6 . scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. TVA. (2) lit. ce procent de taxa trebuie utilizat. din punct de vedere al TVA. se definesc urmatoarele: 1. exclusiv taxa. conform legislatiei in vigoare. in absenta acestor modificari. precum si a oricaror altor terenuri. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. In august 2010. Conform OUG 58/2010.

4 al art.. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. (2) lit. va fi inscrisa in notificare. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. dupa depunerea notificarii.000 lei. f) din Codul fiscal. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare.In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. (3) al art. republicata. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. cu modificarile si completarile ulterioare. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc.. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. inclusiv a terenului pe care sunt construite.. in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. exclusiv TVA. exclusiv anexele gospodaresti. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2. data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct.. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare. Factura se va emite cu TVA colectata. va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. (2) lit. In acest sens. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 . (21) din legea mentionata. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(.. Astfel cum prevede alin. a caror valoare. (2) lit. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. 141 alin. inclusiv a terenului pe care sunt construite. cu modificarile si completarile ulterioare. 141 alin. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. 4 al art. Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. 141 alin. Daca. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol. 145-1471 din Codul fiscal. nu depaseste suma de 380. in conditiile stabilite prin norme. identificata cu exactitate. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. 141 alin. republicata. Asadar. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie. 140 alin. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. (2) lit.

fiecare sau impreuna.b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu. (21) lit. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte.000 euro. 141 alin. respectiv: 1. (. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj. 1 si 2 din Codul fiscal. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. in cazul caselor de locuit individuale. (21) lit.. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. din oficiu. firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat.. 140 alin. (10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.. Firma suspendata. (2) din acest ordin anularea. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea. in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. in cazul familiilor. inclusiv amprenta la sol a locuintei. sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina. preia riscul mentionat in polita de asigurare. serviciile desfasurate se incadreaza la art.. 2.)” Astfel cum prevede punctul 23 alin.. sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. potrivit art. Conform contractului. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622). inscrisa in registrul comertului. 140 alin. Intr-adevar. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma. Intrebare: Avand in vedere art. 1 si 2 din Codul fiscal. 5 alin.terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2.000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. c) pct. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat. autentificata de un notar. 2 lit. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare. o declaratie pe propria raspundere. acestea fiind scutite. firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. a vectorului fiscal cu privire la TVA. din oficiu. c) pct. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. Asadar. 141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35. indiferent de cuanutumul acestor servicii. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2. in cazul persoanelor necasatorite. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 .

(1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". Astfel. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. Inregistrarile contabile vor fi: 1. valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. inscrisa in registrul comertului. TVA 9 . care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii. in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. cheltuielile de transport. din Germania de exemplu. ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. 153 din Codul fiscal.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. In Cuprinsul acestui act normativ. In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. 128 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. actionand ca atare. S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. Raspuns: 10 . as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. (2). ce desfasoara o profesie liberala. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. (5)). din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. 128-130. 132 si 133. astfel cum este definita la art. 127 alin. (7) al acestui articol. in conformitate cu prevederile art. platitor de TVA la momentul achizitiei. 128 alin. In conformitate cu dispozitiile art. Astfel cum prevede art. donatie. de la o persoana fizica. fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. 130 din legea mentionata. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. se va colecta TVA. adica fara plata. 128 alin. cu exceptia transferului prevazut la alin. 127 alin. intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. In cazul prezentat. De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura. (4) lit. efectuate cu plata. In cazul vanzarii autoturismului. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. Raspuns: Potrivit art. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat. 126 alin.b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. in sensul art. (1). valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. precum si in cazul unui schimb de bunuri. inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. in functie de situatiile din firma). constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.Irina Dumitrescu. in sfera taxei. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art.

Pentru firma dvs. fara a avea un caracter obligatoriu. nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. etc.ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149. consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei. Prestari servicii internationale. . Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs. Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. conform art. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. Aduc drept argument posibilitatea ivirii. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. . In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010. se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. stabilita in afara teritoriului Romaniei. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. Din acest motiv. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA.primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA. dar nu in Romania. la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii. modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. . pe care le-a vandut in Romania si in state terte. ambarcatiuni. prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. Astfel. indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii.calcularea pro-rata pentru anul 2010. Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA. rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii. cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. locul prestarii acestor servicii este in Anglia.Pana in prezent. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate. de exemplu: . impozabila. cum ar fi. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1. 2.

Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat.nu colectati TVA. . (5) din Codul fiscal.serviciile de expertiza. De regula. alineatul 5. .serviciile de constructii-montaj. . completata cu toate informatiile impuse prin art. serviciul prestat de catre firma dvs.evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. Astfel.raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P. In acest caz.servicii de remediere in perioada de garantie. Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru. cum ar fi de exemplu: . se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare. cate o factura pentru fiecare luna. (2) lit. un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator. caz in care procedati astfel: . scutite conform art. . serviciul prestat de firma dvs. TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale.serviciile consultanta. TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei.emiteti factura in valuta negociata. 155 alin. litera k).inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010. astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. 12 . data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii. . b) si c) din Codul fiscal. . 143alin. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei. data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru. Asa cum se poate constata. motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155. daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. care se vor factura in luna august 2010. Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei. la data prestarii serviciului. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator. este impozabil in Romania cu cota standard TVA. . . fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului. precum si livrari intracomunitare de bunuri.alte servicii similare celor enumerate anterior.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " .serviciile de cercetare. . daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii. prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. serviciul este neimpozabil in Romania. Servicii de furnizare date de prospectare a pietei. din care: " cu reportarea sumei la randul 3.

de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Din acest motiv. In situatia prezentata de dvs. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.02 – 31.Of. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor. aprobate prin HG 44/2004 publicata in M. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial. prin urmare." In concluzie. la data faptului generator. data emiterii raportului de lucru. va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila. cu exceptia lunii iulie 2010.2010. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1). 534 din 30 iulie 2010. Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client.07. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.. In acest caz. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA. potrivit art. 155 alin. Cota TVA Georgeta Serban Matei. 13 . furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii. daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010.In situatia prezentata de dvs.2010. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Scoatere din evidenta debitori incerti. cu modificarile si completarile ulterioare. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30. (1) din Codul fiscal. ar fi aplicabil exemplul nr.06. Faptul generator de taxa este. In acest sens. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%. cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1. nr. De exemplu. Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator".

I. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator.I. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs. se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . 5 si 17 si in declaratia 390.I. ……. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd.C.C.Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. se inscrie simbolul "A" . asa cum se poate constata.la coloana "Cod operator intracomunitar". Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. se inscrie denumirea/nume. 126 alin. prin care. efectuate cu plata. de catre furnizor.la coloana "Baza impozabila". dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare. TVA Irina Dumitrescu.la coloana "Tara". raportarea A.". valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. . 128-130. se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci. Referitor la partenerul dvs. Oare cum as putea face asta in declaratia 390. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. se regaseste o "NOTA". in sfera taxei. prenume operator intracomunitar" . preluata de la art. trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: . in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA. ca si un proprietar.C. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art.. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei. 132 si 133.la coloana "Tipul operatiunii". b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. . prenume al furnizorului care a emis factura.130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune. in sensul art. in conformitate cu prevederile art. fapt dovedit si prin definitia A. 14 . nu se inscrie nimic. se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A. catre un stat membru.la coloana "Denumire/Nume. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

(2). 140 alin. TVA. (4) lit. 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. concesionare si arendare de bunuri. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract. Asadar. Astfel cum prevede alin. (8) lit. se va efectua regularizarea facturii de avans. cu exceptia celor la care se face referire la alin. 1341 alin. Bunuri constatate lipsa din gestiune. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. In conformitate cu dispozitiile art. (1)). este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. potrivit prevederilor art. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei.operatiunilor de inchiriere. Asadar.07. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 18 . Formularul 300 Irina Dumitrescu. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. (4) din Codul fiscal. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art. 128 alin. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. bunurile constatate lipsa din gestiune.” In cazul prezentat. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. prevazuta in contract. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. (3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 9 si achizitia la rd. 1342 alin. in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. 140 din Codul fiscal. 1342 alin. leasing. Prin urmare. Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd. aceasta se va considera o factura de avans. a)-c) al acestui articol. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%.

Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere.„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: .In cazul prezentat. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri. . 10. aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. conform art. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente. (3) din Codul fiscal. cu exceptia celor prevazute la art. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea.ajustarile prevazute la art.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile. 140 alin. . ziare si reviste. Art. Prestari servicii bunuri imobile. 22. 138 din Codul fiscal. 11 si 12 din deconturile anterioare. Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC. pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA. 23 din deconturile anterioare. precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.cota standard TVA – 19% . respectiv: . dupa caz. (3) din Codul fiscal. 1342 alin. 1342 alin. un decont de taxa. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. potrivit dispozitiilor art. cu exceptia celor prevazute la art. pentru fiecare perioada fiscala. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei.pentru livrarea de manuale scolare. Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 . in conditiile prevazute la art.ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. Asadar. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii . iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. 138 din Codul fiscal. Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA. 2 a OANAF 2245/2010.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente.sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. 138 din Codul fiscal. . la Randul 15 .sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare.cota redusa de 9%. 1471 alin. care determina modificarea datelor declarate initial. . suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010. La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: . carti.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. dupa caz. (2). care determina modificarea datelor declarate initial. Cum emit factura? Dana Jinga. .

pentru urmatoarele prestari de servicii. Raspuns: 20 . (4) lit. a) din Codul fiscal. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei. 133 alin.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. transformare. curatare si demolare. operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. Pe langa serviciile mentionate la art. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. Conform pct. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. (2) si (3). Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus. printre altele. (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. 133 alin. serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. Nu se declara in Declaratia recapitulativa. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. (1) Serviciile prevazute la art. transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. 1564 din Codul fiscal. 133 alin. intretinere. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor". locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. 133 alin. finisare. insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii. instalare. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile. care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. (4) lit. cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). indiferent de statutul beneficiarului. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. reparatii. si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. 14. inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa).Raspuns: Conform art. a) din Codul fiscal. 133 alin.

Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. e) operatiunile prevazute la art. 1-5 si lit. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila. concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare.1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare. conform art. intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. d) operatiuni scutite de taxa. este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca. ca operatiune impozabila. conform art. considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). cheltuielile de transport. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art.1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. 128 alin. In baza celor prezentate. 141 alin. (8) si la art. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil. (7). (2) lit. 145 alin. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare. Lichidare societate. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2. 128 alin. 129 alin. TVA 21 . Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. c) operatiuni scutite de taxa. (2). daca taxa ar fi deductibila. (2) si (3) din Codul fiscal. b). 145 alin. 129 alin.1. 145 alin. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. In concluzie. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). Avand in vedere cele mentionate mai sus. 144 si 1441.1. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. Mijloace fixe. 50 si 51 din Subsectiunea 8. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. (3) Daca nu contravine prevederilor alin. (5). b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. 145 alin. De asemenea. Raspuns: Potrivit art. Temei legal: pct. in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. a) pct. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. iar in conformitate cu art.” Asadar. aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. (2) si (3) din Codul fiscal. (7) si la art. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. 143.

avand un asociat unic. precum si a oricaror altor terenuri. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE. 128 alin. de exemplu. fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital.d. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d. dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.v. 141 alin. (7). ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. intervine prevederea de la art. avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata. (2) lit. conform legislatiei in vigoare. scutire sau nu de TVA. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. si de pasive.p. 128 alin. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. (5) din Codul fiscal. societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art. Prin exceptie. in sensul prezentului articol. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege. cu exceptia transferului prevazut la alin. Avansuri incasate. pe care se pot executa constructii. in cazul amintit de dvs privind terenurile. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. efectuat cu ocazia transferului de active sau. se definesc urmatoarele: 1. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. ce stabileste ca sunt scutite de TVA.” Exceptia de la alin. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora. (5) din Codul fiscal.” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. analizand tratamentul alternativ. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general.” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art. fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. Inregistrari contabile 22 . teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. persoana fizica. 149 sau 161 din Codul fiscal. f).Mihaela Benta. din Codul fiscal. in functie de data achizitiei. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. Cota de TVA aplicabila. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. dupa caz. in functie de prevederea stabilita de lege. se va analiza prevederea de la art.

efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. rapoarte de lucru. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.10. In aceasta situatie. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi.600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 . livrarile de energie electrica si altele asemenea. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. dupa caz.Irina Dumitrescu. Din punct de vedere contabil. exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul. (2) lit.000 411 = 4427 12.900 si 411 = 707 + 704 50. cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. serviciile de telefonie.1.900 lei (10.000 lei si vom face factura pe diferenta de 40. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului.000 din cei 50. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale. (2). 1342 alin. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. in vigoare la aceasta data. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. cum sunt serviciile de constructii-montaj.600 TVA =49. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%.000 411 = 4427 . Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10. 1342 alin. b) al acestui articol stabileste ca.000 fara TVA. 1342 alin.000 Raspuns: Potrivit art. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. In conformitate cu prevederile art. (2). dar perioada de decontare nu poate depasi un an.000 + 9. sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”. cu exceptia cazurilor prevazute la art. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. consultanta. 140 alin. in functie de prevederile contractuale. Alin. de apa.000 lei + 1. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 . valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11. prin exceptie. Astfel cum prevede art. expertiza si alte servicii similare. cercetare. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. pentru cazurile prevazute la art. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. Totusi. 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. perioada de decontare nu poate depasi un an.

900 .900 10. Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10... valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei)..000 Daca insa cei 10. pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10. 12.. Deducere persoanla necuvenita. Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative. Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % . faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna...000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate"..900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3.10... a adus si adeverinta de la scoala.1.900 lei 40..1.. 704 "Venituri din servicii prestate" 50.600 lei In acest caz cei 10. Consecinte.000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie...000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%...11.. 24 .000 .. Rodica Mantescu. in aceasta situatie.000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%..000 x 24% = 9.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2. inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11.000 x 19% = 1.000 .. inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62.000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" . Pentru diferenta de 40.. A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani.000 1.

Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. cum ar fi: numele.acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere. ciupercilor. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere. obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora. prenumele. .persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului. contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere.datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele. prenumele. . In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. 571/2003 privind Codul fiscal. Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului. 56 din Codul fiscal. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul.nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere. cultivare a arbustilor si plantelor decorative. . aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: . la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. domiciliul. . Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. codul numeric personal. platitorul veniturilor din salarii va 25 . ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine.existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere. codul numeric personal. In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. domiciliul. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute. codul numeric personal). exploatare a pepinierelor viticole si pomicole. cum ar fi: numele. se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. cu exceptia copilului minor. in solarii amenajate si in sistem irigat. . trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . codul numeric personal).datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala.Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. .angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele. Cu privire la aplicarea art. precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. legume si zarzavat in sere. domiciliul. la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala.datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare.

atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. pentru 3 ani.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. in conformitate cu realitatea economica. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. inchizand declaratia vamala de import in vama.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37. atunci se procedeaza astfel: . Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. si nu numai de forma juridica a acestora. doar valoarea reziduala fara dobanda. a facut si importul definitiv. poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. . 26 . Leasingul s-a terminat in iunie 2009. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata. In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice. iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul. 292 Codul penal. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni. precum si riscurile asociate acestor operatiuni. In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. in conditiile prevazute in art. valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia. Potrivit acestuia. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu. pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor. Leasing extern. intre acesta si persoana fizica. punand in evidenta drepturile si obligatiile. achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului. sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala.000 eur.

Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. De asemenea. punctul 7 alin. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Astfel cum prevede art. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar. respectiv cheltuieli in avans. celeilalte parti. denumita locator/finantator. nefiind o prelungire a contractului de 27 . in baza documentelor justificative. dar nu mai devreme de 12 luni. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. cu respectarea fondului economic al acestora. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. Potrivit art. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. (3) lit. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. al carui proprietar este. dar nu mai devreme de 12 luni. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. In conditii obitnuite.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. a) din Codul fiscal. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. incadrarea reducerilor acordate. la reduceri comerciale sau financiare. inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. contra unei plati periodice. Din punct de vedere fiscal. respectiv primite. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. de catre utilizatori. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. la solicitarea acestuia. 2 lit. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. denumita locatar/utilizator. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. 129 alin. prin contractele de leasing o parte. la solicitarea acesteia. forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. respectiv consignatie. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. denumita rata de leasing. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract. astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. La sfarsitul perioadei de leasing. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. recunoasterea veniturilor. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. In cazuri rare.

153 sau 1531. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA. aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia. taxa aferenta acestui serviciu. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. dar stabilite in Comunitate. 153 sau art. o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art.1 si 19. Potrivit dispozitiilor art. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. in conformitate cu prevederile art. (2). (4) sau (5). e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 153 alin. Constantin. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei). daca este cazul.1. aprobat prin OANAF 76/2010. incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale. asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art.1 si 7. acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". 1564 alin. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. Recuperare TVA Daniel J. Prin urmare. 145-1471. cu preluarea sumelor la Randul 19. (2). prin taxare inversa. 150 alin. Prin urmare. In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. 133 alin.depasirea plafonului. chiar daca este inregistrata in Romania conform art. in conformitate cu prevederile art. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale.leasing. Procedura de compensare debite. cat si la efectuarea importului.157 alin. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare.1. aceasta a fost considerata prestare de serviciu. (2). de la persoane impozabile nestabilite in Romania.1.” In acest caz. unctul 4). In situatia in care. Din punct de vedere contabil. trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 133 alin. 150 alin. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 . 1251 alin. insa. atat ca taxa colectata.1 si Randul 19. (2). valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA. in limitele si in conditiile stabilite la art. cat si ca taxa deductibila. (1) lit. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. asa cum am aratat. cu preluarea sumelor la Randul 7. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate.

care au obtinut certificat de amanare de la plata. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. se efectueaza un import de bunuri in Romania. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. 160 alin. Astfel cum prevede art. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. In conformitate cu dispozitiile art. (1) lit. Punctul 59 alin. In conformitate cu prevederile art. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. in urma depasirii plafonului stabilit de lege. in sensul art. conform art. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 157 alin. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. 126 alin. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare. cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar. Regim TVA. 1511. (1) lit. (2) lit. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. Alin. daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. Import bunuri. (3). a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. proprietarul bunurilor la aceasta data. Nerezidenti Irina Dumitrescu. cu TVA-ul de recuperat. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. (2) din legea mentionata. respectiv suma negativa. (3). in absenta acestui cumparator. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat. (1) din Codul fiscal. importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . De la data de 1 ianuarie 2013. 153. prin exceptare de la prevederile alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. prin exceptare de la prevederile alin. 1322 alin. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. O alta intrebare ar fi. Astfel cum este prevazut la art. (4) al acestui articol stabileste ca. daca importul nu este scutit de taxa. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. Potrivit art. 142 alin. Asadar.

precum si. pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania. cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania. (2). Prin urmare. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar. astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. 30 . Conventie intre doua societati. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant. 1562. Astfel cum prevede art. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. cu modificarile ulterioare. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. 118 alin.” Asadar. dupa caz.secundare rezultate din valorificarea acestora. care se va evidentia in decontul prevazut la art. in cazul prezentat. stabileste urmatoarele: „1. (1) lit. cat si ca taxa deductibila. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. republicata. Constantin. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. veniturile din servicii prestate in Romania. Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. In conformitate cu prevederile art. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. Punctul 1 al art. in momentul realizarii venitului. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. (1) lit. Odata cu incheierea acestei conventii. care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata. notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. Regim TVA Daniel J. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. scutirea de TVA prevazuta la art. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri. 142 alin. atat ca taxa colectata. Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. 115 alin.

Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%. efectuata inainte de data livrarii. valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. facturile se pot compensa.cota de TVA-19% pentru valoarea de 100. (3) din Codul fiscal.Art. 132^2 alin. .000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. 134^2 alin. -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA. 141 alin. 134^2 din Codul fiscal. Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren.000 lei. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA.. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Regim TVA. b) la data la care se incaseaza avansul. In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client. 140 alin. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200. pentru cazurile prevazute la art.” Exceptia stabilita de art.TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48. Valoarea totala apartament conform contract este de 200. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (.000 lei .Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200..2010. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi. (1). . Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: . fara drept de deducere.) (2) Prin derogare de la prevederile alin. inainte de data la care intervine faptul generator.In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros. iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta". Inregistrari contabile Mihaela Benta. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb.000 lei 31 .000 lei fara TVA. In ceea ce priveste facturarea. 134^2 alin. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros. compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Stornare avans incasat. (2) din Codul fiscal. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. societatea dumneavostra va factura cu TVA.Art. iar in conditiile facturarii reciproce. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. (2). (2).

Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. cu ajutorul jurnalului pentru cumparari. depaseste plafonul de 35. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01.Comentariu: La data prezentului raspuns. SC se inregistreaza in scopuri TVA. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans.000 lei Total rest plata 129.01. inregistrata in scopuri TVA. respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. 153. 152 din Codul fiscal. (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic. Conform pct. (2). ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01.000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA.07. organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. Depasire plafon TVA. (3). au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere. 153. conform art. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere. 152 alin. Decont TVA Ionut Jinga. persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire. in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62.- Stornare avans 419 = 461 cu . 153. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri. conform art. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. (6) din Codul fiscal. 152 alin.2008. . In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal. INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa.(minus)100. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 . cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire. conform art.000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19.000 lei. prevazuta la alin.2010. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010. Raspuns: Conform art. conform art.C. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. dupa verificare.

au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau. (4). cu conditia. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. (5) din Codul fiscal. 145 . (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. inclusiv celor aflate in curs de executie. in conditiile prevazute la art. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. in cazul bunurilor de capital. acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art.2008. inclusiv celor aflate in curs de executie.10.inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. prevazuta la art. Organul de inspectie fiscala a procedat corect. (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. 153 din Codul fiscal. 145 . indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente. organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. conform pct. (2). 155 alin. ca perioada de ajustare a deducerii. (2) din Codul fiscal. (5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin. 153 din Codul fiscal. Concluzie: 1. factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. Totodata. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. dupa caz. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe.149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30. 2. aflate in proprietatea 33 . 149 alin. 153 din Codul fiscal. conform pct. stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA). Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. intr-un decont ulterior.149 din Codul fiscal.07. in conditiile art.2010. 145-149 din Codul fiscal. 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. 62(2) lit. sa nu fi expirat. Prin exceptie de la prevederile art.

2008. In 14.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani. (1) lit. Drept urmare. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului.10. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti. Decont TVA Dana Jinga. Daca nu se respecta durata contractului. pentru o perioada de 1 an. de una dintre parti.sa la data de 30. cum facturez aceasta suma. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. inscrisa in registrul comertului. 5 alin. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12. In factura emisa. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. in fapt. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale.11. inclusiv TVA. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.__/________”. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr. Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA.01. Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese.09. factura se va emite fara TVA. (2) din OMFP 1786/2010. 137 alin. Asadar. b) al acestui articol. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01. (3) lit. in cazul prezentat.2008-30. 34 .se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului". privind aprobarea Procedurii de modificare. Raspuns: Potrivit art. Va rog sa-mi spuneti. si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.06. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu. a vectorului fiscal cu privire la TVA. din oficiu. cu TVA sau fara TVA? De asemenea. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. In conformitate cu prevederile alin. altele decat cele prevazute la lit.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor. din oficiu. aceasta este obligata la plata de daune-interese.06. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica.2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. beneficiarului sau a unui tert. conform contractului de inchiriere. la nivelul unei chirii lunare.2010. baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului.

1 lit. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate. cu exceptia situatiei prevazute la pct. Regim TVA Ionut Jinga. 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti. la termenele prevazute de lege". in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. 2.1 si 2. fara facturare. decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA. c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA. 137 alin. 1. 35 . b. Intrebarea mea este: cum procedez acum. 3 lit. se face o factura pe minus. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct. 1 .2". puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal.2 . f si g . contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. care circula prin facturare. b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art.1 lit. Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez. 128 alin.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2.1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu. rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea. caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. Temei legal: Contabil. Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. 137 alin.2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. prin schimb. Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 2.Conform pct. "(2. Cand se returneaza ambalajele. in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009.

d) din Codul fiscal. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . fara facturare. se vor face urmatoarele inregistrari contabile. lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb. 137 alin. conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. nu se includ in baza de impozitare a taxei. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii. fara taxa. cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. (3) lit. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. fara facturare. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. 1341 alin. furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare.Norme metodologice (7) In sensul art. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. uzurii." Concluzie: 1. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2.

(1). 146 alin. In temeiul prevederilor art. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. punctul 59 alin. este obligatia importatorului. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. in absenta acestui cumparator. (2) al acestui punct. (1) lit. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. In acest sens. 1322 alin. 1511. de catre furnizor. Potrivit prevederilor art. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Astfel cum prevede alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 37 . 1342 alin. daca locul importului este in Romania. proprietarul bunurilor la aceasta data. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . 571/2003 privind Codul fiscal. (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Prin exceptie de la aceasta prevedere. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. cu exceptia cazurilor prevazute la art. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. 1301 din Legea nr. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. In conformitate cu prevederile art. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. potrivit art. 571/2003 privind Codul fiscal. catre un stat membru. TVA. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. 126 alin. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. 1322. Irina Dumitrescu. (1) lit. in contul furnizorului sau al cumparatorului. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. (2) din Legea nr. 140 alin. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. potrivit art. de catre cumparator sau de catre alta persoana. ca si un proprietar. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. c) din legea mentionata. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. Conform art. (1). (2). Produsul respectiv este fabricat in China. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. Art.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. 136 din Codul fiscal. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale.

catre un stat membru. TVA. Achizitie bunuri transportate din China. (5)). cu exceptia importurilor scutite de taxa. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (3) . (3). eliberata de alt stat membru. 157 alin. 153. in limitele si in conditiile stabilite la art. In aceasta situatie societatea dvs. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. precum si documente care sa ateste plata taxei. De la data de 1 ianuarie 2013.01. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. 157 alin. taxa pentru importuri de bunuri. 1562 din Codul fiscal. Produsul respectiv este fabricat in China. prin exceptare de la prevederile alin.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. 1301 din Legea nr. care au obtinut certificat de amanare de la plata. in contul furnizorului sau al cumparatorului. Prin exceptie de la aceste prevederi. 153 (alin. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator.Asadar. cat si ca taxa deductibila. 145-1471 (alin. Prin urmare. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (4)). 571/2003 privind Codul fiscal. atat ca taxa colectata. Societatea dvs. ca si un proprietar. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Potrivit acestora. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. 38 . cod MFP 14. Irina Dumitrescu.13. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. de catre cumparator sau de catre alta persoana. de catre furnizor. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv.(5). valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. potrivit art. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. (3)). aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie.

pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. (1). (2) al acestui punct. eliberata de alt stat membru. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit art. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. (5)). sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. este obligatia importatorului. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. (3)). operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. In acest sens. Prin exceptie de la aceste prevederi. 1562 din Codul fiscal. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. cu exceptia importurilor scutite de taxa. care au obtinut certificat de amanare de la plata. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. Potrivit acestora. prin exceptare de la prevederile alin. (1). 146 alin. 145-1471 (alin. In conformitate cu prevederile art. 1322 alin. (3) . persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . in absenta acestui cumparator. 153 (alin. c) din legea mentionata. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. De la data de 1 ianuarie 2013. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . atat ca taxa colectata. Astfel cum prevede alin. Prin exceptie de la aceasta prevedere. Asadar. daca locul importului este in Romania. Societatea dvs. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. proprietarul bunurilor la aceasta data. (1) lit. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (1) lit. 153. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. 157 alin. 1511. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. 571/2003 privind Codul fiscal. precum si documente care sa ateste plata taxei. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. in limitele si in conditiile stabilite la art. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.(5). 126 alin. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. 136 din Codul fiscal. In temeiul prevederilor art. punctul 59 alin. Art. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. taxa pentru importuri de bunuri. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. 1322. 157 alin. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. (4)).Potrivit prevederilor art. cat si ca taxa deductibila. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. (3).

06.34 x 24% = 201.2010 aveam un pret 10 lei pt un produs.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA.02 – 201.2010.13.2010. si ulterior dupa 01.34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840.66 = 42.042. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv.06. valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea.68 Valoarea stocului la 01. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial.OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania .66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. Prin urmare.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201.01. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca. Stornarea facturilor de avans.68 = 1.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala.68 = 840. Irina Dumitrescu. 40 . Modificarea cotei de TVA. si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24.07. TVA 19% inclus: 1. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30. pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul. In aceasta situatie societatea dvs.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs.042. Marfuri la pret cu amanuntul.68 – 159.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1.07. Inregistrari contabile. Daca pana la 30.2010 primesc in gestiune acelasi produs.02 2. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare). cod MFP 14.34 + 201. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".000 Ron Valoarea TVA: 159. TVA 24% inclus: 840.

(2) lit. prin exceptie. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. vroiam sa va intreb. (5) lit. 1341 alin. la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor). Potrivit art. cu exceptiile prevazute in acest capitol. Prin urmare. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. n) din Codul fiscal. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.2010 cu TVA 19%. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. In conformitate cu prevederile art. Cresterea TVA la 24%.Irina Dumitrescu. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. daca la marfurile existente pe stoc. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 571/2003 privind Codul fiscal. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. la un magazin de desfacere cu amanuntul. 1342 alin. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. Ce se intampla in acest caz. 1342 alin. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. Asadar. pentru cazurile prevazute la art. 140 alin. in cazul prezentat. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30. restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul. Punctul 69 alin.06. b) al acestui articol stabileste ca. (1) din Legea nr. (2). cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. 1342 alin. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%. (2). trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Alin. (1) din Legea nr. 155 alin. Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. 155 alin. Astfel cum prevede art. in conformitate cu prevederile art. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.

acestei modificari. Pentru efectuarea inventarierii. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc.F. In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = . (4) lit. Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". inventarierea nu este obligatorie. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. datoriilor si capitalurilor proprii. Firma respectiva emite factura fara TVA. dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna. Conform art. bilet . inscrise in liste de inventariere ca documente justificative. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. pasager. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria. 133 alin. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita. Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. 133 alin.M. Astfel. consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs.133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie. in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art . Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. b) din Codul fiscal. nr.P. ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA. Bilet avion agentie Austria. TVA Ana Maria Georgescu. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr. Am verificat pe site-ul mfinante. in situatia in care firma dvs. se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 . Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art. In concluzie. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. ruta.

legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul. stocuri existente cu 19%. Georgeta Serban Matei. .2010. datoriilor si capitalurilor proprii.(7) din Codul fiscal.F. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea.07. transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul. 144 (prim) din Codul fiscal. (4) . indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30.adaosul comercial. pe baza unor liste de inventariere a 43 . nr. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul. (2) si (3) din Codul fiscal. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art. nr. (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art. g) din Codul fiscal. Modificarea cotei de TVA. (1) lit. Prin aceasta O.TVA neexigibila. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art. intotdeauna exceptia prevaleaza. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. Conform art. alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%. La pct. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza.P. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: . 143 din Codul fiscal. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art. Stocuri existente. 133 alin. De asemenea este scutita de taxa conform art. 133 alin.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390). 13 alin. (2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori.U. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art.costul de achizitie. Pentru aceasta modificare fiscala. 133 alin. s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane. 143 alin.2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1.M.U. Pentru efectuarea inventarierii. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa.G.G. . (1) din normele metodologice. Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. 133 alin. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.06. 2. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul.

precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. b) din Legea nr. Raspuns: Art. intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno. Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. dupa caz. noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. fara semnul minus. contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). Prin urmare. Potrivit art. iar in luna 07 este 24%. Astfel. Asadar. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. respectiv luna iunie 2010 .p. in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal. TVA. in cazul prezentat. Masuri de simplificare Irina Dumitrescu. cu exceptia cazurilor prevazute la art. cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. In acest sens. punctul 20 alin. 140 alin. In baza acestor liste.produselor existente in stoc.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. care vor fi transmise si beneficiarului. (3) din legea mentionata. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Comert cu cereale. Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate. 571/2003 privind Codul fiscal. In situatia in care firma dvs. 138 lit. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06. preturile de vanzare afisate la raft se mentin. Trebuie facuta factura de stornare. a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau.d. valabil la 30-Iun-2010 44 . > sa mentina adaosul comercial. Totusi. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. d. 138 lit. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. in luna 07. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. (2). furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. Cota de TVA aplicabila este de 19%. 1342 alin. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. dar evenimentele prevazute la art. daca baza de impozitare se majoreaza. b) din Legea nr.v.

1562. atat ca taxa colectata. (1)).2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. cat si beneficiarii. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens. din Codul fiscal. (1) al acestui articol. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme.06. inclusiv pentru avansurile incasate.06. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. (2) lit. Vanzare produse cu amanuntul. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. c) din legea mentionata. care se va evidentia in decontul prevazut la art. (2)). respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. Din punct de vedere contabil. cat si ca taxa deductibila. paine si produse de panificatie. fructe. Incepand cu aceasta data. 571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. in conformitate cu prevederile art. 160 alin. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. legume. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. zahar. faina. 133. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. (2) din Codul fiscal. In conformitate cu prevederile alin. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari. respectiv art. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. se aplica taxarea inversa. fiind preluata atat ca taxa colectata. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica. Astfel cum este prevazut la alin. (6) din Codul fiscal. 160 din Codul fiscal. 153. 153. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. punctul 82 alin. plante tehnice. 160 alin. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. (7)). cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Vand produse la pret cu amanuntul. cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. 145-1471.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 . 134 alin.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice). carne. (6)). 132. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. se aplica prevederile art.

65 lei = 12.000 lei – 31.42 lei – 31.14 si 31. TVA neexigibila aferenta: 205.932. 37 lei (diferenta dintre 40.788. publicata in Monitorul Oficial nr.392. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul.932.5%.336.336.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere).744.403. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi). Spre exemplu.37 lei.neexigibila 208.65 lei.84 lei = 152. 44 si art.77 lei – 15. in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.000 lei (sold cont 371 dupa inventariere).77/19 x 5).932.14 lei – 15. 431 din 28 iunie 2010. atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200.744.39 lei.77 lei = 7.77 lei) x 1. TVA aferenta . dferenta de TVA = 39.403.84 lei (sold cont 378).534.39 lei. adaos comercial rezultat: 15.24 = 208. I pct.42 lei.278.000 lei.000 lei x 4.932. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4. diminuare adaos comercial 5.932.77 sau 31. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.37 lei).336. La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.278. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8.84 lei = 152. rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208.677. TVA aferenta .65 lei.788.37 x 24/124 = 40. cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%. Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2.403.744.278.025 = 205.20168% (in exemplul ipotetic prezentat.000 x 19/119 = 31.65 lei = 2.G. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208. V din O.403.37 lei – 40.neexigibila 200. 46 .Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%.278.U.403.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret). nr. astfel cum a fost modificata prin art.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi). Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi).000 lei – 31. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200. respectiv (200.677.744.000 lei – 7. reflectata in preturile cu amanuntul.20168% = 8.278.84 lei (sold cont 378).19 lei. Deci. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15. 58/2010. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul. avem 200.84 lei – 2.000 lei x 24/124 = 39.000 lei x 1.403.

Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale. asa cum este ea prevazuta la art.000.39 lei. 47 .d. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu. incadrarea in plafoanele prevazute la alin. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa. 53 alin. De asemenea. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA. (14) lit. Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin. pct.534. in rosu. au colectat doar TVA cu cota de 19%.v. totusi. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala.788. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an. conform art.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial.00 lei – 39. Conform acestei norme.- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205. 148 din Codul fiscal si pct. pana la data de 30.p. 6-8 si art.d. iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial. 61 alin.677. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. 2 din Normele metodologice. f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit".65 lei. Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7.2010 furnizorii dvs. (8) lit. conform pct. care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune. Astfel. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an.744.19 lei = 152.v. d.42 lei – 12. 45 alin. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15). La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei. 3. iar dvs. 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal.744. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc.p. al impozitului pe profit. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele.06. 1471 din Codul fiscal). 62 alin.

2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii . Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428. Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare. astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%.intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin." In concluzie. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . Prestari servicii constructii-montaj. In acest context. prin normele de aplicare ale Codului fiscal. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare. Servicii medicale veterinare. Autofactura astfel emisa. si operatiunile strans legate de acestea. o singura data pe an.. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. ingrijirile medicale. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. Emitere factura. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice. serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA.01. indiferent de forma de organizare. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87.Pentru colectarea TVA se emite autofactura. alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". etapa considerata fapt generator al TVA. ….2004 – 31. Raspuns: Pentru o prestare de servicii. pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata". cabinete si laboratoare medicale. inregistrata in evidenta contabila. TVA Georgeta Serban Matei. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%.12. incepand cu data de 1 ianuarie 2007. (1) lit. precum …. centre de ingrijire medicala si de diagnostic. Scutirea s-a acordat in perioada 01. inclusiv veterinare.

de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura …….daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans. Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august. perioada de decontare nu poate depasi un an. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate. In concluzie. Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi. Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj. pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor. cum sunt serviciile de constructiimontaj. emite situatiile de lucrari. In aceasta situatie. 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal).au fost prestate serviciile. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante.daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. in calitate de prestator.2010.- la data prestarii serviciilor. Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor).. Totusi. . pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari. factura se emite. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: . la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar.07.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie. pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. Totusi. dar cu data de 31. in functie de prevederile contractuale (art.daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans. astfel: . Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania. . la data acceptarii acestora de catre beneficiari. Totusi. ……. In aceasta situatie.a fost incasat un avans. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii." Astfel. PFA. …. Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. factura poate fi emisa si inaintea faptului generator. dupa caz. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar. . in functie de prevederile contractuale. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans. firma pe care o reprezentati. Regim TVA 49 .

de catre furnizor. putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri. Transport EXW.Dani Cucu. 132 alin. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. (3) lit. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390. 132 alin. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara. ESTE 50 . valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. 130 indice 1 alin. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin. neplatitoare de TVA. ca si un proprietar. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru. Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura. 126 alin. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila.000 euro. a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri. Achizitia intracomunitara este definita la art. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. 2) cu privire la vanzarile la distanta. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art. in contul furnizorului sau al cumparatorului. (1) lit. si careia nu i se aplica prevederile art. ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. de catre cumparator sau de catre alta persoana. catre un stat membru.

CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. potrivit prevederilor contractuale. transport si asigurare. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art.” Astfel. prin intocmirea notei de receptie. cheltuielile de ambalare. 137 alin. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. cheltuielile de transport. acestea cad in sarcina vanzatorului. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. b) cheltuielile accesorii.” Astfel. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 . Dupa cum am facut precizarea. In declaratia 390 tot separat. conform art. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. conform art: 137 alin. 137 alin. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara. In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare. valoarea transportului se va include in costul de achizitie. dupa cum a fost descris in intrebare. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului. 1301 alin. (2). 137 alin. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. doua pozitii separate in decontul de TVA. cum sunt: comisioanele. a). cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. Altfel spus. (2) lit. platitoare de TVA. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri. Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza. c) si ale art. in evidenta contabila. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. (1) lit. daca prin lege nu se prevede altfel. va efectua operatia de taxare inversa. (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele.

constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. conform art. ulterior transformarii. (9) lit. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata. astfel ca. Vanzare bunuri ipotecate. aprobate prin HG 44/2004. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. In acest sens. . scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. 126 alin. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. Potrivit art. exclusiv valoarea terenului. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. dupa caz. b) ale art. 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. bunurile (imobil + utilaje) respective. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010. . cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul.livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. precum si a oricaror altor terenuri. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. (1) cu dispozitiile alin. precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. exclusiv taxa. Alin. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare. aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. 153. In acest sens: . de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA . natura ori destinatia sa au fost modificate sau.12. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. au fost scoase la licitatie bunurile societatii. (2) lit. c) din legea mentionata. in absenta acestor modificari. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. in urma transformarii. Prin exceptie. Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia. 52 . punctul 38 alin. 141 alin. Societate in faliment. daca costul transformarilor. Regim TVA Irina Dumitrescu. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. in vigoare pana la data de 31.2009. pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. In concluzie. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. In conformitate cu prevederile art. (2) lit. (3) al articolului 141 prevede ca.

creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. 2. dupa caz. prestari de servicii sau alte lucrari. In conformitate cu prevederile art. (2). Factura se va emite cu TVA colectata. 19 alin. alte creante chirografare. (1) din acelasi act normativ. 149 din Codul fiscal. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. 8. va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. cele rezultate din livrari de produse. gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. In plus. in urmatoarea ordine: 1. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . (2) lit. 24 si ale art. f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. In aceasta situatie. in favoarea creditorului. 157 alin. cu dobanzile si cheltuielile aferente. cu cheltuielile si dobanzile aferente. In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. Asadar. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol. precum si din chirii. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. taxe. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. creantele izvorate din raportul de munca. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. Numai creantele reprezentand creditele. 10. creantele reprezentand credite bancare.Astfel. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. daca acesta este persoana fizica. de catre un membru al grupului de interes economic. (4). art. 1562 si 1563. 23. potrivit art. taxa fiind considerata dedusa. Astfel. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. 141 alin. taxele. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. in baza unor obligatii de intretinere. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. 3. cu dobanzile si cheltuielile aferente. grevate. creantele vor fi platite. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. 121 alin. (3). creantele subordonate. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cum este prevazut la art. 102 alin. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. de ipoteci. ori. sub rezerva celor prevazute la art. creantele bugetare. art. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. in cazul falimentului. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 98 alin. creantele reprezentand creditele. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. 4. 9. 5. 7. 6.

creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare. conform legislatiei in vigoare. f) din Codul fiscal. 23 si 24. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. rezulta din certificatul de urbanism. c) daca terenul si constructia au valori egale. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. creantele creditorilor garantati. prevederile alin. potrivit naturii lor. Certificat de urbanism. 37 alin. constructii care urmeaza sa fie demolate. ulterior. (1) din normele metodologice. 2. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. (2) lit. pentru diferenta. 19 alin. se precizeaza ca. (2). valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. 123. sumele prevazute la pct. 1. (2) lit. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . 10. (6) din normele metodologice se precizeaza ca. prevazute la art. 37 alin. 141 alin. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. La pct. inclusiv TVA si. Vanzare cladire veche. precum si cheltuielile. precum si cheltuielile. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. art. majorarile si penalitatile de orice fel. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar.conservarea si administrarea acestor bunuri. 141 alin.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. Aplicarea prevederilor art. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. in aplicarea art. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. (2) lit. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. intai vor fi distribuite de catre licihidator. f) din Codul fiscal. Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile. 37 din Normele metodologice. dobanzile. dobanzile. La pct. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. Regim TVA Ana Maria Georgescu. 37 alin. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. (1) din normele metodologice. art. Prin urmare. cuprinzand tot capitalul. creditorii vor avea. majorarile si penalitatile de orice fel. 141 alin. asa cum rezulta din raportul de expertiza. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. creanta bancii cuprinzand tot capitalul. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. La pct.

(2). catre client. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. dupa caz. se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si. dupa caz. 141 alin. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise. in cazurile prevazute la pct. dupa caz. Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. (3) si (4) sau. indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. potrivit art. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. (3). in conditiile legii. (8). iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. dupa caz. Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. (2) lit. potrivit contractului. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau.” 55 . in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). catre client. se considera ca actioneaza in nume propriu. dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. dar in contul altei persoane. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. 141 alin. 6 alin. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. dupa caz. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor. Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA. avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. (3) pentru aplicarea taxarii. 18 alin. sub denumirea de structura de comisionar. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. 19 alin. vanzatorul are dreptul sa opteze conform art. si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. respectiv se considera ca furnizorul ori. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. ale pct. O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. f) din Codul fiscal. Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. Totusi. ia parte la o prestare de servicii. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri. 7 alin. Punctul 6 alin. 129 alin. Daca. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. dar in contul comitentului. TVA. la randul sau. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu.

c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Astfel. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. respectiv in Romania. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. Asadar. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA".beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia. aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. in situatia in care casa de expeditii. dupa caz. a unui sediu fix. (8). cod MFP 14. Pentru aceste servicii va primi. cu modificarile si completarile ulterioare. din alt stat membru. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. stabilita in Romania. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in principiu. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport. 19 alin. locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3. . cu respectarea prevederilor art. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte. 56 . facturi cu TVA colectata. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. sau. din punct de vedere al TVA. din Comunitate. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. serviciile nu sunt impozabile in Romania. in conformitate cu prevederile art. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. Factura se va intocmi fara TVA. achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania. 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 133 alin. Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". In conformitate cu prevederile art. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii. Din punct de vedere contabil. Daca aceste conditii sunt indeplinite.1. ca regula generala.13. aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice.1564 alin. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.01.Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. (1) lit.

primul ca am vandut unei persoane fizice... In 2008. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie. eu va scriu asta.. al 2-lea.. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8.. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006.000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata. are sau nu are importanta... nu plateam taxa teren decat pentru cei 14. iar factura de cumparare este purtatoare de TVA. cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene. TVA Silviu Stoica. 37 si pct. trebuie sa aveti in vedere prevederile art. organizeaza un transport de marfuri.000 mp patrati.000mp platforma. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. f din Codul fiscal si ale pct.000mp.000 mp platforma. si nu unei societati. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?.000 mp... din ordinul si pe seama unui comitent.000 euro. 212. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1.. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica.000-12. In situatia prezentata. ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren... cu acesti 10..000 mp = 2.. inspectorii fiscali in control. sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune.000*19%=22. din 2 motive.. la conturile 211. teren cu platforma sau platforma cu teren?.. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa. iar pentru 8.. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren. 57 . in octombrie 2007. o suprafata de teren de cca 8. oricum actele au fost perfectate nu la Husi.800 euro TVA. Casa de expeditii. nespecificandu-se cat si cum valoric. dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali. Din punct de vedere al TVA..... fara a fi ea insasi transportatorul... 38 din Normele metodologice. la care au aplicat majorari. teren si/sau cladiri. din care cca 12. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14.. 141 alin. TVA. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile.Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora.. care au dedus din valoarea totala de 120.. la taxele locale..000 mp.. din totalul de cca 14. 2 lit. Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public. societatea vinde din patrimoniu.. deci cei 8. ci intr-un mare birou notarial din Iasi). erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. TVA (120.000 mp teren sunt X..p. clauzele contractuale stabilite intre parti.... serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport. In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”. La primarie..v. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d.. 281.000mp.

conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. asa cum rezulta din raportul de expertiza. Incepand cu anul 2009. 3 si 4 din Codul fiscal). respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul. urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca. 3 din Codul fiscal si pct.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap. 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil. ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara. . regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. conform art. fiind vorba de livrarea unui teren construibil.430/2005. In acest context. 462 Cod civil. situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. care se incadreaza la exceptia prevazuta la art. 2 din Codul fiscal si pct.teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). 141 alin. in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: . 2 lit. in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei. 1 din Codul fiscal). atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. Din punct de vedere faptic. . tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu. 2 lit. dar putea deveni taxabila prin Optiune. f din 58 . 141 alin. cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009. De asemenea. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. tranzactia era scutita de TVA. f pct. avand in vedere si prevederile art.5. identificat printr-un singur numar cadastral.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art.5. in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza. 141 alin. in anul 2008. atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. respectiv un bun imobil. 141 alin. Din punct de vedere al TVA. subgrupa 1. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel). avand in vedere si prevederile art. 2 lit.terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct. f pct. asa cum rezulta din cele prezentate. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). daca era o constructie veche. 2 lit. abia incepand cu anul 2009. Deci. inclusiv terenul aferent unui bun imobil. 38 din Normele metodologice.139/2004 (grupa 1 – Constructii. f pct.Astfel. 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. normele metodologice (pct. 37 din Normele metodologice). pe care se pot executa constructii. Ulterior. 141 alin. calsa 1. 38 alin. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). 2 din Normele metodologice).

160 alin. un avans in valuta de 1 Euro. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt. pe data de 31 a lunii. la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute.. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. in situatia in care era o constructie veche. motivatia lor. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1. surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. pentru o zi. 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). chiar daca la o analiza mai atenta. este un pic confuza intrucat. masurile de simplificare nu se mai aplicau.Codul fiscal. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. 2. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. Insa. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA). Cu toate acestea. In acest caz. retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept. Cursul 4. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. inspectia derulandu-se in anul 2008.2 ron/euro Incasarea diferentei de 4. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. asa cum este prezentata de dvs. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului. cursul 4. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. de la un client extern. cursul 4 ron/euro. Contabilitate avansuri incasate. In sensul reglementarilor contabile. inclusiv la instantele de contencios administrativ. Din punct de vedere contabil. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. reevaluarea existenta in soldul contului 105. am emis factura pentru avansul incasat. de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie. Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA. aferenta acestor active. 124 alin. Am incasat.055/2009). 160 din Codul fiscal. 1 din Codul fiscal. dar in aceeasi zi. Prin urmare.4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . asa cum erau ele in vigoare in anul 2007. stornandu-se avansul. Conform acestor prevederi. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. 111 alin. 3. iar factura se emitea cu TVA. si se factureaza evenimentul. ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art. Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. situatia nu ar mai putea fi indreptata.752/2005. Ulterior incasarii. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA).95 Euro are loc pe data de 2. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). Insa. trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. fara taxare inversa (conform art. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte.

2 5124=765.47 ron = 4. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704.64 ron=0. 20.2 4427. am emis 2 facturi: Prima factura. suma -1 Euro: 419=4427. (2) .95 *4. la cursul de 4. (1). se exprima 60 .79Euro * 4.79ron =4.2 704." ART.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.36 ron =0. daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni. precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art. respectiv: 4119=411. 132. 0. 4ron*19119=0. (2) Prin derogare de la prevederile alin. 150 alin. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.95* (4. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania. de 4.64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans. 17.2 Incasarea din data de 2: 5124=411. desi este pe data de intai. b) la data la care se incaseaza avansul. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.84euro*4 4427. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii. 3.99 = 4. -4ron*19119= -0. transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii. 134 .95Euro*4. trebuie sa tin cont de 2 cursuri. 3. (7) Prevederile alin. inainte de data la care intervine faptul generator.79 ron = 4. daca baza impozabila este stabilita in valuta. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.1342. 512=419 .(6) din Codul fiscal. 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.4-4. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art.95 Euro.32 ron = 0.16Euro* 4. alta decat importul de bunuri.2: 411 = % 20.2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4. 0. 1391 alin. Raspuns: Din punct de vedere al TVA.Pe data de 31: Incasarea avansului. pe care am contabilizat-o: 419=4427.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii. potrivit art.

64 (0.5 lei/euro. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.84 euro * 4 ron/euro) 0.500 x 19% = 665 lei.in valuta.000 euro x 3. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte. de la data efectuarii operatiunii. Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1. care costa 5. (1) din legea mentionata. Astfel cum este prevazut la art.16 euro * 4 ron/euro) 61 . Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. pe baza celor doua cursuri de schimb.500 lei. (2) lit.00 (1. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul.36 (0. 153 din Codul fiscal incaseaza 1. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita. Potrivit art. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului.00 euro * 4 ron/euro) 3. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA. Baza de impozitare a TVA = 1.900 x 19% = 3.5 lei/euro = 3.000 de euro. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor.000 euro x 3. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin. Asadar. 1342 alin. valabil la data incasarii avansului.” Din punct de vedere contabil. 134 alin. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art. (1).000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B. in baza legii. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.5 lei/euro) + (4. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. Cursul din data livrarii bunului este de 3.401 lei. A va emite o factura catre B la cursul de 3. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. Alin. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.000 euro x 3. Exigibilitatea TVA este definita la art.6 lei/euro)] x 19% = 17.6 lei/euro. cu exceptiile prevazute in acest articol. Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. 1341 alin.

36 (0.84 euro * 4 ron/euro) 4427 0.84 euro * 4 ron/euro) 4427 .64 (0. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital". alin.79 (4. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.00 euro * 4 ron/euro) .00 (1 euro * 4 ron/euro) 3.36 (0.4. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii. incluzand si scaunul șoferului.64 (0.0.3. 4111 = 419 = 704 % . va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie.4 – 4.2.79 (4.2) Contract leasing autovehicul.2 ron/euro) 4. valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3. 1451 din Legea 571/2003.99 4.32 (0.2 ron/euro) 0. Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri.79 euro *4.00 euro * 4 ron/euro) 3.95 euro *4.2 ron/euro) 17.16 euro *4.00 (1.95 euro *4.5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca.47 (4. Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului. Deducere TVA Ionut Jinga.95 * (4.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20. (1). "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului. nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 . Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20. In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans. De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) .00 (1. Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare.16 euro * 4 ron/euro) 4. Deducere avans. Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art. In caz ca nu.2 ron/euro) 4427 3.

deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi. Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului . Conform prevederilor legale mai sus mentionate. daca prin lege nu se prevede altfel. altele decat cele prevazute la lit.b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In conformitate cu dispozitiile alin. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. curierat. Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). b) si c) ale acestui articol. Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale. (1) lit. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y.pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. 45 1 lit.(2) lit. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Astfel cum este prevazut la (3) lit. valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. 137 alin. beneficiarului sau a unui tert. Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y). transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. rezulta urmatoarele: 1. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. paza si protectie. a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 . a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. TVA. baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. 2. reparatii. acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. Recuperarea cheltuielilor de judecata. cu exceptia TVA. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii.

(2) lit. atat cele comerciale cat si cele financiare. potrivit art. precum si activitatile conexe acestora. si c) risturnele . precum si alte venituri din exploatare. b) remizele . in fapt.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. potrivit prevederilor art. datorii prescrise. Reduceri de pret. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”. genereaza aceste "CREDIT NOTE".sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. Art. penalitati contractuale. 256 alin. fie ulterior. achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania. se includ in baza de impozitare a TVA. si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. recuperate de la debitor.Ce implictii. pentru rezultatele obtinute.v. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . 252 alin. scutite sau anulate potrivit legii. in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. Asadar. inregistrata in scopuri de TVA in Romania.totala sau partiala a obligatiilor contractuale. e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta. cheltuielile de judecata (taxe. se cuprind in baza de impozitare a TVA. Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile .se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. cuprinzand veniturile din creante recuperate. care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa). 137 alin.reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare). consideram ca. d.p. ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare. in decursul 64 . (1) lit. pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Regimul TVA Irina Dumitrescu. a) din Codul fiscal. valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . Achizitii intracomunitare. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. inregistrati in scopuri de TVA in Germania. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. Din punct de vedere contabil. Punctul 18 alin. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. TVA. ca parte integranta a obiectului sau de activitate. Reducerile de pret. Intrebare: . cat si castigurile din orice alte surse. In baza celor prezentate. onorarii).

155 alin. Asadar. si TVA aferenta. 138 din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. Potrivit art. (4) din Codul fiscal. din punct de vedere al TVA. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). fara semnul minus. aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. 138 lit. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. daca baza de impozitare se majoreaza. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in situatiile prevazute la art. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 155 din legea mentionata. Asa fiind. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art.. 150 alin. remizele.” Astfel. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. reducerile acordate vor urma. a)-c) si e) din Codul fiscal. atunci cand acestea au loc ulterior. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. Potrivit art. (3) lit. punctul 20 alin. 138 lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. Se inscriu. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari. 138 din Codul fiscal. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. dupa caz. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. 2 a OANAF 77/2010.unei perioade determinate. care vor fi transmise si beneficiarului. de asemenea. dar evenimentele prevazute la art. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. Prin urmare. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. 137 alin. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. In acest sens. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol. livrate la un moment dat. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. 65 . documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse.

2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei. Vanzare locuinta. operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care.140 al 2.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr. asa cum este si firesc.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari. conform art. Plus de marfa fata de factura. (3) din Codul fiscal. Prin urmare. aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA. Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat). In cazul de fata. pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit. persoanele impozabile care livreaza locuinte. Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. Astfel.1 lit c. c) este recomandabil ca: . nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA. adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. .05. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte.000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta. chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului." Nu se admite ca locuinta respectiva.pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". livrata de dvs. daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art.2010. 1344 alin. Factura este emisa in 03. La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal. nicidecum pentru constructia acestora. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi". cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor. TVA Georgeta Serban Matei. daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%). Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 . trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare. Altfel spus.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10.05. pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c).

138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate.000 7583 1. Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei. f din Codul Fiscal? Raspuns: 1.Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene). Aspecte contabile si fiscale 67 . (art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003). Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa.000 800. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1. (2) lit. b) scoaterea din evidenta a activelor: . Intrebari: 1. Se poate vinde fara TVA tinand cont de art. pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art. Facturi emise in numele si in contul furnizorului. 2. TVA Ionut Jinga. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1. identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti. Inregistrari contabile vanzare teren. 141.000.teren . iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37.000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) . deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil. pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. Anul acesta se vinde.000 4427 209.100. al. Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002.000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor).In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal. Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei. Nu se poate vinde fara TVA .309. pretul unitar etc).1 . daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37.

respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). Din punct de vedere contabil potrivit art. factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. respectiv acordate ulterior facturarii. Prin urmare.4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art. b. (1) si (2). 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. dar acum? 4111=623. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. cu valorile inscrise cu semnul minus. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". dupa caz. Potrivit alin. punctul 20 alin. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623. baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor.4426=4011. ca la sfarsitul fiecarei luni. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. conform art. pe seama conturilor de terti.Irina Dumitrescu. Astfel. In acest sens. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. care vor fi transmise si beneficiarului. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. 155 alin. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art. in cazul in care rabaturile. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. in calitate de furnizor al bunurilor. indiferent de perioada la care se refera. 68 . dar evenimentele prevazute la art. remizele. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia. (5) al acestui articol. presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. in aceasta situatie. in situatia in care clientul dvs. alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. cum ar trebui inregistrata. 138 lit. 159 alin. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. potrivit caruia. reducerile comerciale pot fi. 138 din Codul fiscal. daca baza de impozitare se majoreaza. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. reducerile comerciale primite ulterior facturarii. in situatiile prevazute la art. 8 lit. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art. In situatia in care societatea dvs. Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. fara semnul minus. 141 alin. de exemplu: a) rabaturile . persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.. remizele. societatea dvs. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii.

aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. 155 alin. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). b) din Codul fiscal. daca este inregistrat in Romania conform art. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. In aceasta situatie insa. urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs. b). cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii. Factura emisa de catre client. g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. 155 alin. 155 alin. Acest cont are functie de activ.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. in sensul art. In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata. punctul 72 alin. prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. si c) risturnele . in situatia in care societatea dvs. si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. 153 din Codul fiscal.b) remizele . (5) din Codul fiscal. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). (8) lit. 155 alin. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. 153 din Codul fiscal. 153 din Codul fiscal. Astfel. cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 . a) si. aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. (8) lit. In conditiile art. (8) lit. in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. La furnizor. d) atat furnizorul/prestatorul. b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. indiferent de perioada la care se refera. Asa cum am aratat. respectiv.valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). In acest sens. cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. in decursul unei perioade determinate. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca.

d) din codul fiscal. Chiriasul a efectuat plata garantiei. valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar). Ca si documente justificative. etc Factura emisa de catre locator catre chirias.pierderi tehnologice . pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare. in cazul cafelei. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit. Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. produse deteriorate.cheltuieli de marketing si publicitate. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata.. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar." conform prevderilor de la art.Mihaela Benta. privind documentele justificative.. aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea.. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea. in functie de faza de comercializare (transport. 21 alin. raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale. bon de consum. minute. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art. Regim TVA Georgeta Serban Matei. a) din codul fiscal. 21 alin. (1) din Codul fiscal. legea nu specifica un anume tip. stabilite de OMFP 3512/2008. in baza unui contract scris. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate. distrugeri. precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. produselor sau serviciilor. si constatarea consumurilor in acest retar. promovare. prin procese verbale. Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. 21 din codul fiscal.etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: . Pierderile tehnologice.perisabilitati .. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004. 21 alin. atunci este si mai bine. dar inainte de a se derula 70 . avand in vedere diversitatea situatiilor posibile. depozitare. (3) lit.) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. pe baza documentelor justificative. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. etc. bon de consum colectiv. ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei.cheltuieli de protocol . (2) lit. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit. facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj. ce afirma: "In sensul art." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ.

valoarea facturii de penalitati. Inregistrari contabile Adrian Benta. optional. In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei. nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. cu TVA colectata. 3. In cursul lunii insa. ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. dar. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. alin.contractul de inchiriere. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta. incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. . respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". b) sumele reprezentand daune-interese. Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie. acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. lit. trebuie inscrise urmatoarele informatii: .suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat. Desi se opteaza pentru emiterea facturii. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428). Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. Fata de cele aratate mai sus. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati. fapt ce rezulta din Codul fiscal. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe. va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. in acest caz. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma. art. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. Consum intern. daca se opteaza pentru emiterea acesteia. in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. 137. factura se emite in regim normal de taxare. in fapt.numarul contractului in baza caruia au fost calculate. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale. 71 . acesta a renuntat.

este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor. spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. adica daca se considera livrare sau nu. 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului. inclusiv a terenului pe care sunt construite. Daca in discutie este o casa de locuit individuala. Terenul (amprenta la sol a locuintei. WC. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti.000 lei. terenul de sub garaj. valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. pragurilor golurilor de usi.constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii. cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp. Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. bai. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. cum se descarca gestiunea. Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei. (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp. Constructie imobil. din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil. constand in: camera de zi. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie). daca se colecteaza TVA. In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. niselor de radiatoare. Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele. Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor. 143 din codul fiscal. sa fie o activitate "cu plata". 23 (10) din norme. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. 140 alin. .000 lei exclusiv TVA. teren. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale.valoarea locuintei. Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta.Ce inregistrari contabile se fac. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0. Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari. bucatarie. . garaj) este sub valoarea de 380. exclusiv TVA sa fie de maxim 380. teren. dus. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. 126 din codul fiscal. dormitoare. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 . Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. trecerilor cu deschideri pana la 1. in baza art. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996.00 m. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine.

care vor fi transmise si beneficiarului. 1 si 2 din Codul fiscal. precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. precum: acordarea de reduceri de pret. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. Astfel. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. cuprinse in Anexa nr. o declaratie pe propria raspundere. c) pct. cand baza de impozitare se reduce sau. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. modificarea pretului de vanzare. (2^1) lit. 138 lit. 11 si 12 din deconturile anterioare. (2) din legea mentionata. cu valorile inscrise cu semnul minus. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. fara semnul minus. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. anexele) trebuie sa existe deja. 140 alin. In conformitate cu prevederile art. 1 si 2 din Codul fiscal. daca baza de impozitare se majoreaza. Falimentul beneficiarului. Totusi. Asa cum se poate constata. 10. Prin urmare. 2 a ordinului mentionat. iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. are cel mult 120 mp. 9. Baza impozitare vanzare imobil 73 . d). Ajustarea bazei de impozitare. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. " Pe acest teren se va construi o locuinta". se poate aplica 5% cota redusa TVA. dupa caz. In concluzie. valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art. (2^1) lit. 140 alin. suprafata utila. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. 138 lit. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. c) pct. se va lua in calcul suprafata totala a terenului.p. conform prevederilor art. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. autentificata de un notar. in situatiile prevazute la art. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. 159 alin. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. 140 alin.000 lei. fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. acestea fiind excluse. cu exceptia situatiei prevazute la art. inclusiv amprenta la sol a locuintei. Reevaluare imobil. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular.de 250 mp. nicidecum al incheierii contractului de constructie.

000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro. persoana juridica nerezidenta. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit.22 alin. dupa caz: "pentru" (. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro.000.Adrian Benta.100. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. Presupunem ca in urma unei revaluari. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100.000 = 900. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro. rezidenta in Romania. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. inclusiv a terenurilor. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. care este baza de impozitare? 5. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare. (5).100.100.000 Eur.000 Eur Pret vanzare : 6. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art. (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art. este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare.000 Eur Baza impozit pe profit 5. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. Identificam doua situatii: A . detine 100% din capitalul societatii B.000 euro.000. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5.19 alin. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil.000 Eur. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. Baza de impozitare este 6.000 Eur. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4.000 Eur. b) Vanzare cu reevaluare. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe.. insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art.. valoarea imobilului este de 5. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate. prin urmare baza impozabila este 5.000.000. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2. Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 .000 eur. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. 115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III.000 – 5. Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari.900.000. este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare. Intrebari: 1.000.000 Eur. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului.

asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene. Prin urmare baza de impozitare este 3." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul.900. 27 din codul fiscal: Reorganizari. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune. asa cum sunt definite la art. 22 alin. (5) Dispozitiile alin. 7 alin. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada. respectiv pentru suma de 5. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil. aferente activelor si pasivelor transferate. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc.000. 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. Se retine ca din punctul nostru de vedere. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. 4 al articolului mai sus amintit. in noiembrie 2009.000 eur. Expropiere utilitate publica.000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria. Respectiv in baza art. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin. respectiv art. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren). conform art. prevederea la la art. respectiv 1. se datoreaza impozit in suma de 16%. la data 75 . lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu." Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea. detinute intr-o persoana juridica romana. divizarilor. 31.000 eur. 271 din codul fiscal . in baza certificatului de rezidenta fiscala. Prin urmare baza de impozitare este 5." Prin urmare in interpretarea noastra. in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. Valoarea oferita ca despagubire.000 eur. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile. Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art.000 eur. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B. Litigiu Georgeta Serban Matei. valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100.200.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor. fara impozitarea diferentei din reevaluare. Totusi. (1) pct. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva. 116 alin.000 eur.900.din transferul titlurilor de participare.000. divizarilor partiale. la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli. Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare.

Recuperare sume facturate. cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art. 128 alin. Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire". alineatul 2. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire". In astfel de situatii. Pentru astfel de situatii.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190. firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita. 20 din normele metodologice. d) din Codul fiscal si pct. Scutirea se aplica optional. in patrimoniul statului. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr. pentru livrarile de bunuri imobile. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". litera f). daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998.terenurile construibile. alineatul 5. il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri.. chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. altele decat cele construibile. trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile.orice alte terenuri. Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii. 155. respectiv: . se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. alineatul 6. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate. este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. (3) litera c). asa cum se impune prin art..000 lei. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat. b) regimul normal de taxare pentru: . Astfel. fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004. 141. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA. Stornare factura Ana Maria Georgescu. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator. Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA. .constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. indiferent de marimea sa.constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite. Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 . este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. Deoarece este vorba despre un bun imobil. In baza prevederilor articolului 134^1. livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. . 138 lit. ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. Incasarea despagubirii. Totusi.

Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. pentru sumele facturate in anul 2009. Societate civila. cifra de afaceri de 35. Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA. valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35.8 = 411 si 654 = 411.V. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010. prin plati anticipate. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 .01.. pe baza venitului estimat. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: .p. Aceste facturi s-au incasat in anul 2010. Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici. al impozitului pe venit. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire.d.8. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009. la data incasarii.pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor. alineatul 1. suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie. nu a fost platitoare de TVA.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire.. In situatia prezentata de dvs. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata. si a emis facturi catre clienti fara TVA. De asemenea. D. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35. valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009.p. dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit. al TVA. ..A. O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01.d. In concluzie. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA. d. PFA. Plafon TVA Dani Cucu.2010.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile.000 euro 77 .pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite. nu la data incasarii acestora.v. efectuand articolul: 411. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator.000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic.v. facturile emise in anul 2009. la punctul 62. Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati. Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial. stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise. Astfel. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati. . facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. Astfel. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi. dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura.

potrivit art. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala. va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor. precizam faptul ca. prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35. Totodata. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. fara angajati. efectuate in cursul unui an calendaristic.000 euro: • orice livrari de active fixe. 156 din Codul fiscal. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA. in sensul dispozitiilor art. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. 153 alin.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. (1). in contextul precizarilor de mai sus. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei.000 (conform curs la data aderarii). principale. • operatiuni bancare. Asadar.000 euro. sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. livrari de bunuri si prestari de servicii. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. 152 alin. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. 152 alin. a carei cifra de afaceri anuala. (1) lit. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila. conform specificului propriu de activitate... numita [. conform art. poate solicita scutirea de taxa. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania. Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art. 153 alin.] regim special de scutire. obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile.Conform informatiilor ANAF plafonul de 35. a) din Codul fiscal.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [..000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . b)”.]. pentru operatiunile prevazute la art.000 euro privind regimul special de scutire. (1) din Codul fiscal. 126 alin. (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. In acest sens. a tuturor operatiunilor. 156 din Codul fiscal. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat). pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri.000. 143 alin. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. In temeiul art. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.. intr-un punct fix sau ambulant. de asigurari si imobiliare. De asemenea. din coroborarea prevederilor art. (2) lit. (2) din Codul fiscal. PFA impus pe baza de norme de venit. (2) lit. care ar fi taxabile. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.000 euro= lei 119. b) din Codul fiscal cu cele ale art. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. desi la art. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”. Pentru aceste tipuri de activitati independente. inclusiv operatiunile care ar fi scutite. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35. este inferioara plafonului de 35. declarata sau realizata. scutite conform art. 49 din Codul fiscal. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit. trebuie precizat ca. fara TVA. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art. In acest context. 152 alin. 152 alin.

1563 alin. 153 din Codul fiscal. sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri. 2 lit. aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii. 1563 alin. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca. prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . Completare Silviu Stoica. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. Persoana fizica va fi operata in Romania." (art. Obligatii declaratii Silviu Stoica. Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru). livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES).comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. avand in vedere ca este vorba de o fundatie. livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare). iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara.. iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”.. Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE.. In mod similar. conform legislatiei fiscale din Romania. asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”.". Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca. caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA.000 RON. care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) . . trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art.fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca.. 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”. cu doua variante posibile: . In ambele situatii. 4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei. cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa.. valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere. In concluzie. iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare. conform art. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala. TVA. deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc. 143 alin. atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA. Declaratia 392. 79 . are loc o livrare locala de bunuri.. a) din Codul fiscal.fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa). pentru care se aplica TVA. valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania. caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania.

a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. In acest sens. (2) al acestui punct prevede ca. cu obligatia respectarii prevederilor art. Alin. de regula. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1. doar in cazul achizitiei de 80 . cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 155 alin. punctul 46 alin. in materie de TVA. (5) din Codul fiscal. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa. de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare. 155.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. 146 alin. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.10. (1) din Codul fiscal. pentru carburantii auto achizitionati. deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila. Deducerea TVA Irina Dumitrescu. cu modificarile ulterioare). 61 alin. aprobate prin HG 44/2004. 146 alin. se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2.Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25. in situatia in care tva nu este deductibil. ma refer la bonurile de motorina. 2 si pct. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. 78. foaie de parcurs).aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. Prin urmare. 80 alin. 1451 privind limitarea dreptului de deducere. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. indiferent de valoarea acestora. cu modificarile si completarile ulterioare. 73. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. Deductibilitate. cifra de afaceri include. In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa. valoarea fiind destul de mare? 6. inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. pentru taxa datorata sau achitata. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3. se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. orice livrari de bunuri si prestari de servicii. republicata. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original.02.nedeductibile fiscal?? 8.inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal.(1) lit. de asemenea. As dori sa stiu daca se pote deduce TVA. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. Astfel. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art.

sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. 21 alin. 2 alin. Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. 2 a OMEF 3512/2008 . aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale. la care se anexeaza bonul fiscal. De asemenea. pe baza de bon fiscal. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Aceste formulare sunt redate in Anexa nr. documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. Prin urmare. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil. La data de 25 iunie 2009. Potrivit art. stabileste ca. (2) din ordinul mentionat. achitate cu numerar sau card bancar. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr. inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. potrivit legii. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. In acest sens. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca.cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. (1) din Legea 82/1991. decont de cheltuieli. prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice. art.carburanti. 6 alin.” Astfel. care nu au la baza un document justificativ. Potrivit prevederilor articolului 21 alin. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. republicata. cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 .Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare.documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. pe baza Decontului de cheltuieli. dobandind astfel calitatea de document justificativ. 2. In aceasta situatie. punctul 23 lit. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

videoproiector. este deductibila la determinarea profitului impozabil. caldura. (3) din Codul fiscal. vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. 149 alin. conform art. suma totala a bonului fiscal. Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. dupa data aderarii.respectiv de la art. 10-11 din Codul fiscal. Desigur.000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. 21 lit. 140 alin. inclusiv TVA. 152 din Codul fiscal. valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998. unei operatiuni de transformare sau modernizare. in conformitate cu art. inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli. 141 alin. daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art. 161 alin. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. c) din Codul fiscal. societatea poate opta pentru taxarea operatiunii. 8 din Codul fiscal). 141 alin.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte). Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale. 3.000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. Daca bunul imobil a fost supus.140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art. in conditiile prezentate. 2 lit. Prin urmare. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. stabilite la art. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet. caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%. fie cota redusa de TVA de 5%. 161 alin. Calculul plafonului de 35.chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale .141 alin (2) litera f) sau art.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art.este inregistrata pe cheltuieli. f) din Codul fiscal. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010. Inregistrare in scopuri de TVA. 82 .000 euro. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35. La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35. TVA.000 euro Adriana Simion. Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA. daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art.

Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi. Astfel.000 euro. daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35.000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale. Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii. concesionare. . 66 alin. respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica.000 euro. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila.operatiunile de asigurare si de reasigurare. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. . • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. 47 alin.livrarea de terenuri. • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: . 83 . sunt nesemnificative. pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. Daca din contra. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila. • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii. de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35.operatiunile de arendare. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. • livrarile de active corporale sau necorporale. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. In concret. se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. Potrivit pct. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile.livrarea de constructii. aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs. Asadar. li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. .800 lei. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. • are valoarea mai mare de 1.prestarile de servicii de natura financiar-bancara. institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu. inchiriere si leasing de bunuri imobile. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal. Potrivit pct. . va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA. daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate. in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA. (3) lit. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. TVA. 137 alin. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu. atunci suma de 30. suma de 30. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca. din vina lui Y. sau sunt inregistrate din oficiu. In anul 2008. Investitii aferente unui teren inchiriat.000 lei. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract. scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA. pe care le va realiza ulterior. In conformitate cu prevederile art. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. 84 .p. Astfel. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani. al TVA? Daca da. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. in fapt.000 lei. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA.v. in sfera taxei. societatea Y vinde terenul. scutite cu sau fara drept de deducere. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.d.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila. acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv. respectiv operatiuni taxabile. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. Raspuns: Potrivit art. 126 alin. b) din legea mentionata. efectuate cu plata. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”.e) punctul 4 din Codul fiscal. locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. sau. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. indiferent de statutul sau. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. sau a sediului fix. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc). inregistrata in scopuri de TVA. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 . 133 alin. in baza activitatilor desfasurate. din afara Comunitatii. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite. pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". (3) sau exceptia de la alin. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. servicile sunt impozabile in Romania. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. Astfel. Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. este in Romania. in absenta acestora. (5) lit. amenajare. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila.Alin. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. daca. nu este situat pe teritoriul Romaniei. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. este stabilit in afara Comunitatii. cu respectarea prevederilor art. 133 alin. (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. Prin urmare. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu. daca. presteaza lucrari de constructii. (2) din Codul fiscal. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. in functie de natura serviciului. TVA. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9.

Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj. instalare. cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora.(4) din legea mentionata. curatare si demolare. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora.(6). finisare. Potrivit art. pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile. Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion. Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state. reparatii. 160 din Codul fiscal. De asemenea. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . 1251 alin. Materiale lemnoase. in luna ianuarie 2010. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. intretinere. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile.Codul silvic.In conformitate cu prevederile art. din punct de vedere al TVA. 153 alin. Punctul 14 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit art. (2) . conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii. taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. transformare. 89 . (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. indiferent de statutul beneficiarului. conform art. Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit. 150 alin. 133 alin. aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor. Astfel.

gaurire. In functie de conditia de livrare negociata. pentru materialele prezentate de dvs. precum si lemnul cioplit. vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. . furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). costurile respective. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. etc.. ci firmei dvs. nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. pe cheltuiala firmei dvs. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri. Avand in vedere cele prevazute mai sus.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -.. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. descarcare. costul transportului si alte servicii de manipulare.. rachita si puieti. exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare. in aceste conditii. inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera. baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: .Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. pomi de Craciun. slefuire.. Din acest motiv. intregi sau parti din acestia. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali. Declaratia 390. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs. la comanda dvs. in opinia mea. a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri.valoarea bunurilor. La randul sau. Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". publicat in 90 . in aceasta situatie. Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc. consider ca firma dvs. Asadar. cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 . lemnul ecarisat . Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. cheresteaua. Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului. Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora. traversele.numai valoarea bunurilor. nu revine vanzatorului. In situatia dvs. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic. in numele firmei dvs. costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. flancurile.

orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial. astfel: . Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii .achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427. cu reportarea sumei la randul 7. 19. cu preluarea sumei la randul 7. Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara. randul 19. de la data efectuarii operatiunii. • randul 19 . intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna . Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta. valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit. • randul 17 si. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . comunicat de BNR . comunicat de BNR. La sfarsitul fiecarei luni.1 . si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia. fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate. daca este cazul.1. pe date.Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010.1.1.1. cu reportarea sumei la randul 5.1 si 17.1. daca este cazul.1. caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii. ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta. Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei. .1. intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor. si. La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent.1. Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii. inclusiv taxa. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427. ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. fie pe factura emisa de furnizor. denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. exclusiv taxa. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. din ultima zi bancara a lunii in cauza. intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. randul 17. daca este cazul. cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare. daca este cazul. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 . la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute.achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 . la urmatoarele randuri: .1.

a) pct.2010. (2) lit.10. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata. La art. Cont 455 Georgeta Serban Matei. Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere. faina. eugenii etc. Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs. • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi.creditare firma de catre cei 3 asociati. la capitolul 8. Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. 141 alin. In concluzie. 141 alin. 2 dintre asociati s-au retras. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 . punctul 185 alin 8 si punctul 186. comunicat de BNR. fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c).4 Active Circulante-Terti. din ultima zi bancara a lunii . deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara. Deci. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. incepand cu 01. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale. a) pct. valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. In concluzie. paste. Creditare firma. 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141.2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. (2) lit.01. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119. Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA. valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 .). sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. In ianuarie 2010. iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara.01. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise.

iar pe restul. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). din punctul de vedere al impozitului pe profit. La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva .2010. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. din data la care intervine exigibilitatea taxei. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate.01.2010. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35. pentru activitatea de publicitate. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile. Achizitii intracomunitare. 93 . Din punct de vedere al TVA. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal.cantitati fixe lunare.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara. nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut. De asemenea. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare. presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs. In alta ordine de idei. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri. este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri. Inregistrari contabile. Taxare inversa Georgeta Serban Matei. diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar.02. sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA. Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. data receptiei 17.2010. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile. de la achizitie. Astfel.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri.01. banii si bunurile primite prin sponsorizare. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. De asemenea. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. De asemenea.

2. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. Colectare TVA Georgeta Serban Matei. Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal. In baza articolul 135 alineatul 3. la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. societatea agricola. Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza. un grup de persoane. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu.utilizarea de masini si instalatii. Produse acordate in natura. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna. conform articolului 132. Astfel. trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. . 3. prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole. Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal. uneltelor. Societate agricola. locul de livrare a bunurilor este in Romania. reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. poate fi considerata persoana impozabila. de a emite un bilant. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite. persoana impozabila poate fi o persoana fizica. 94 . Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA. indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei. 4.si alte asemenea activitati. printre altele. are adus aport suprafata de teren de catre actionari.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie. . in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA.organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate. Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . acela din data facturii furnizorului. o institutie publica. animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. efectuata cu plata. daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor).000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice. deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru. obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial. o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. .aprovizionarea. Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara. va recomand sa utilizati un singur curs valutar.

Achizitie intracomunitara. pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427. Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA.000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima. astfel. acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului.000 * total baza de impozitare si de plata = 190. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ). Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200. raportarea fiscala (decont de TVA).000 lei. Aceeasi valoarea de 200. evidenta fiscala. Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective.000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390. Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal. In concluzie. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200. Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200. Astfel. deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs. in contul partenerului extern.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania. Raspuns: In conditiile in care.Din punct de vedere fiscal.000 lei. cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus.10.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10.000 lei. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) .000 lei. prin oferta de pret efectuata de catre furnizor. La randul sau. deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii. Dupa ultimul produs. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. Din punct de vedere al TVA.. valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. Taxare inversa. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200. baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426. fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs. raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat). in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA. asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara.000. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 . pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat. Suma de 190. Prin Codul fiscal. urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata. faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei.

Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. a lui B. (3) sau. avand drept baza de impozitare suma de 10. la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. (1). transportul este in sarcina cumparatorului. 138 lit. stabilita conform cap. al TVA? Raspuns: Art. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana. Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii.v. In norme se regaseste si exemplul nr. De asemenea. urmand sa ii achite costul transportului.000 lei. la pct. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului. in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza. iar A. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs.d. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. Achizitii intracomunitare. fie invers. valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala.la negociate. 2 care. aplicand structura de comisionar. Conditia de livrare este ex-works. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5. Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. indeosebi din UE. va refactura serviciul lui B. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. VII. 7 alin. dupa caz. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca. cum incadram operatiunea d. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE. In acest context. prin urmare. 6 alin. iar dvs. declarata printr-o hotarare 96 . calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. Prin capitolul VII din Codul fiscal.p.

85/2006 privind procedura insolventei. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. sau in urma unui arbitraj. 138 lit. In situatiile descrise mai sus. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. d). ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.. veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata. fara semnul minus. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. Astfel. la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta. In aceasta situatie. 159 alin. Prin urmare. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. care vor fi transmise si beneficiarului. 97 . Imposibilitatea recuperarii debitelor. sau in urma unui arbitraj.judecatoreasca definitiva si irevocabila.) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.. 138 lit. care vor fi transmise si beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. din punct de vedere al TVA. in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. cu valorile inscrise cu semnul minus. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza.. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. 138 din Codul fiscal. dupa caz. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. cu exceptia situatiei prevazute la art. sau dupa facturarea livrarii/prestarii. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. De asemenea. in situatiile prevazute la art. Debitor in stare de faliment. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. fara semnul minus. daca baza de impozitare se majoreaza. dar evenimentele prevazute la art.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. daca baza de impozitare se majoreaza. dupa caz. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. In acest scop.. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 2 din legea mentionata. 138 din Codul fiscal. Prin urmare. cand baza de impozitare se reduce sau. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii.” Potrivit art. incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati. e) din Codul fiscal. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice. prin contract. taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii. 4118 = 4111 1.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local. inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 . taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA. Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1. Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate. taxa hoteliera . 137 alin. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art. Prin operatiunea efectuata. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit.Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1. Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli. taxe.190 RON inclusiv TVA.000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4. (3) lit. ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii.refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei. cu chirasul sau.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1. In cursul anului. ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil. inregistrarile contabile vor fi: 1. dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare".000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3. in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil. valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie. impozite . aferente acestor venituri. De exemplu. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau. sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1. firma dvs a achitat un impozit pe cladire. In aceasta situatie.

(2) lit. (2) lit. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra. (2) lit. 141 alin. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin.scutire de TVA Irina Dumitrescu.” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. Acest lucru este prevazut la punctul 35. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii). Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. 143 alin. este inferioara plafonului de 35. Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. Astfel.recupereze de la un beneficiar. deci neimpozabile in Romania. b). scutite conform art. a carei cifra de afaceri anuala. 125(1) alin. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. (2) lit. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. a) pct.000 euro. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. 141 alin. sunt impozabile in Austria. Venituri din activitate de amanet . 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Vanzarea bunurilor amanetate. prevazute la art. Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art. neplatitoare de TVA. 143 alin. (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. total sau partial. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. b). Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. (1).000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute. (1) pct. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. a). Prin urmare. declarata sau realizata. astfel cum sunt definite la art. e) si f). efectuate de persoana impozabila. scutite conform art. din Austria. obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. 3. 126 alin. serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 . b). daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. pentru operatiunile prevazute la art. numita in continuare regim special de scutire.

. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii.. serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.05. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. Contract de inchiriere . serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil. . valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Destinatia garantiei este: 1.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 . efectuata inainte de data prestarii acestora. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. Totusi./data. taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. 2.prin OMFP 1372/6. Nu intra in sfera de TVA“. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. Pentru valoarea garantiei incasate. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Privind decont TVA cod 300. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. In baza noii modificari.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: .

Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. . 2. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. 101 . acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. Pentru valoarea garantiei incasate. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor./data. Nu intra in sfera de TVA“. efectuata inainte de data prestarii acestora. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere..incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei.Contract de inchiriere . in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. Destinatia garantiei este: 1. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. Totusi. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA..efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful