Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

1342 alin. Acum eu ar trebui sa stornez avansul. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. 156^4 din Codul fiscal. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei". neplatitor de TVA. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. (1) din Codul fiscal. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. conform art. acesta fiind 3. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. (2). in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. Regim TVA. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul. 140 alin. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. in conformitate cu prevederile art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. pana in data de 15 a lunii urmatoare. n) din Codul fiscal.47 BAZA si 3259. de aplicare a art. (2) 4 . Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art.Prestari servicii de consultanta. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat. TVA Adrian Benta. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. Factura avans. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. Conform contractului. 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. Conform pct. Din punctul de vedere al declaratiei 390. Inregistrari contabile Dana Jinga. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. 150 alin. 155 alin. 152 alin. (5) lit.3817 lei/euro.

in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" . cum trebuie sa procedez? Contabil. de la o persoana fizica din ITALIA. art. 5 .54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857. deci nu se declara in declaratia 300.01 lei 3.47 lei . 390 si nici in INTRASTAT. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272.20415.01 lei -17155. nu este cuprinsa in sfera de TVA. Nu se declara in Declaratia 390.54 lei 4.77 lei. stornarea facturii de avans. in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii. mentionez ca nu este noua. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina.31 3259. emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415.77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE. acordarea unui discount catre client in suma de 857.78 lei 17155.(6). incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415. 151 sau art. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.47 lei 4117.54 lei 2. 1511 din Codul fiscal.3259. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului. de la persoana fizica Irina Coma.31 lei 5. reprezentand diferenta de cota TVA (4117.47 lei 3259.01 lei 17155." Articole contabile: 1.

4. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. TVA. societatea achita factura de avans pe total lucrare. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate. 3. dupa caz in functie de prevederile contractuale. exclusiv valoarea terenului. societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. dupa caz. 140 alin. se definesc urmatoarele: 1. Vanzare apartament. Conform OUG 58/2010. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. 134 (prim) alin. (3) si (4) din Codul fiscal. Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). exclusiv taxa. factura care include si TVA. pe care se pot executa constructii.Factura de avans. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. Prin exceptie. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". 141 alin. in absenta acestor modificari. Intre anii 2005 . natura ori destinatia sa au fost modificate sau. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. ce procent de taxa trebuie utilizat. In acest sens. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. (7) din Codul fiscal. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani. ulterior transformarii. In august 2010. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. in urma transformarii. 2. conform legislatiei in vigoare. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. (2) lit.2010. In anul 2005. Conform art. 6 . Raspuns: Potrivit art. precum si a oricaror altor terenuri. din punct de vedere al TVA. daca costul transformarilor. TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii.

140 alin. dupa depunerea notificarii. si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol. (2) lit. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. Astfel cum prevede alin. inclusiv a terenului pe care sunt construite. In acest sens.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2. Asadar. 4 al art. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului.. a caror valoare. exclusiv anexele gospodaresti. data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie. (3) al art. cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.. Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. Factura se va emite cu TVA colectata. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. 141 alin. (21) din legea mentionata. identificata cu exactitate. 141 alin. 141 alin. (2) lit. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei.. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. exclusiv TVA. 4 al art. in conditiile stabilite prin norme. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare.000 lei. (2) lit. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare.. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare. Daca. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. 145-1471 din Codul fiscal. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare. nu depaseste suma de 380. inclusiv a terenului pe care sunt construite. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 . in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. f) din Codul fiscal.. 141 alin. va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente.In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. va fi inscrisa in notificare. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(. (2) lit. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei.

in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. a vectorului fiscal cu privire la TVA. 2 lit. potrivit art.b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere. 1 si 2 din Codul fiscal. Intrebare: Avand in vedere art.000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu. c) pct... valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea. firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 .)” Astfel cum prevede punctul 23 alin.. respectiv: 1. (. sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina. c) pct. inclusiv amprenta la sol a locuintei. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. din oficiu. preia riscul mentionat in polita de asigurare. firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. Asadar.. in cazul caselor de locuit individuale. a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. fiecare sau impreuna. Intr-adevar. Conform contractului. serviciile desfasurate se incadreaza la art. Firma suspendata. 5 alin. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj. 1 si 2 din Codul fiscal. o declaratie pe propria raspundere. (21) lit. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. (21) lit. indiferent de cuanutumul acestor servicii. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622).terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2. 141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35. acestea fiind scutite. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat. 140 alin. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. inscrisa in registrul comertului. autentificata de un notar. sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%.000 euro. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte.. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2. 2. (2) din acest ordin anularea. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. in cazul persoanelor necasatorite. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. in cazul familiilor. 140 alin. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte. (10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. din oficiu. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. 141 alin.

153 din Codul fiscal. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA. in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. (1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2. din Germania de exemplu. Astfel. Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii. ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. cheltuielile de transport. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. Inregistrarile contabile vor fi: 1. nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. In Cuprinsul acestui act normativ. care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". inscrisa in registrul comertului. valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). TVA 9 .

S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. 128 alin. (1). cu exceptia transferului prevazut la alin. in conformitate cu prevederile art. inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. platitor de TVA la momentul achizitiei.b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. (4) lit. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. adica fara plata. donatie. In conformitate cu dispozitiile art. efectuate cu plata. 126 alin. 128 alin. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. 128-130. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. Raspuns: Potrivit art. se va colecta TVA. 127 alin. actionand ca atare. 127 alin.Irina Dumitrescu. de la o persoana fizica. in sensul art. 128 alin. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. (5)). In cazul vanzarii autoturismului. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA. precum si in cazul unui schimb de bunuri. in functie de situatiile din firma). (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 130 din legea mentionata. (7) al acestui articol. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. Astfel cum prevede art. Raspuns: 10 . c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. ce desfasoara o profesie liberala. in sfera taxei. 132 si 133. astfel cum este definita la art. (2). in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. In cazul prezentat. De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura.

. consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA. Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs. Aduc drept argument posibilitatea ivirii.ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149. inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. Din acest motiv.calcularea pro-rata pentru anul 2010. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal. cum ar fi. cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii. etc. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. . Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei. ambarcatiuni. Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA. rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. Pentru firma dvs. locul prestarii acestor servicii este in Anglia. se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei. 2. dar nu in Romania. Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. de exemplu: . pe care le-a vandut in Romania si in state terte. stabilita in afara teritoriului Romaniei.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate. impozabila. modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010.primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA. Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1. conform art.Pana in prezent. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. Prestari servicii internationale. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. Astfel. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. fara a avea un caracter obligatoriu. . la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii.

serviciul prestat de firma dvs. . motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155. cum ar fi de exemplu: . serviciul prestat de catre firma dvs. 12 . .evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. cate o factura pentru fiecare luna. data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii. TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010.serviciile consultanta. TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei. se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare. scutite conform art. Astfel. Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei.serviciile de expertiza. . din care: " cu reportarea sumei la randul 3. b) si c) din Codul fiscal. fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului.nu colectati TVA. Asa cum se poate constata. (5) din Codul fiscal. completata cu toate informatiile impuse prin art.inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii. TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale. un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator. . Servicii de furnizare date de prospectare a pietei. . prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator.raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P. precum si livrari intracomunitare de bunuri. In acest caz. .serviciile de cercetare. Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat.serviciile de constructii-montaj. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei. data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru. este impozabil in Romania cu cota standard TVA. daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. alineatul 5.servicii de remediere in perioada de garantie. caz in care procedati astfel: . Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru. daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii.emiteti factura in valuta negociata. . litera k). care se vor factura in luna august 2010.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " . (2) lit. serviciul este neimpozabil in Romania. . De regula.alte servicii similare celor enumerate anterior.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). 143alin. . 155 alin. la data prestarii serviciului.

furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii. Scoatere din evidenta debitori incerti. In acest caz.Of. nr. va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1). (1) din Codul fiscal. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%. termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. Cota TVA Georgeta Serban Matei.2010. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. De exemplu. Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila. 13 . Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client. cu modificarile si completarile ulterioare. 155 alin. prin urmare." In concluzie. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30. ar fi aplicabil exemplul nr. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti. In acest sens. aprobate prin HG 44/2004 publicata in M.06. 534 din 30 iulie 2010. data emiterii raportului de lucru.07. cu exceptia lunii iulie 2010.2010. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010.02 – 31. daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. In situatia prezentata de dvs. Faptul generator de taxa este. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator. cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator".. de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor.In situatia prezentata de dvs. cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1. potrivit art. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA. la data faptului generator." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. Din acest motiv.

. Oare cum as putea face asta in declaratia 390. 126 alin.la coloana "Tara". preluata de la art. in conformitate cu prevederile art. in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA.la coloana "Denumire/Nume.I. Referitor la partenerul dvs. TVA Irina Dumitrescu. prenume al furnizorului care a emis factura. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. 14 . se inscrie simbolul "A" . 128-130. . noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd. dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: .la coloana "Tipul operatiunii". se inscrie denumirea/nume. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei. ……. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare. Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. nu se inscrie nimic. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.".I. catre un stat membru.C. 132 si 133. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. in sensul art. de catre furnizor. ca si un proprietar. in sfera taxei.C. se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs. efectuate cu plata.Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. prin care.130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune.la coloana "Baza impozabila".I. raportarea A. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. fapt dovedit si prin definitia A. trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".la coloana "Cod operator intracomunitar". se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . . se regaseste o "NOTA". de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator.C. 5 si 17 si in declaratia 390. prenume operator intracomunitar" . la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A. se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci. valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. asa cum se poate constata.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. aceasta se va considera o factura de avans. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd. leasing. potrivit prevederilor art. (8) lit. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei. Asadar.” In cazul prezentat. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. Astfel cum prevede alin. Prin urmare. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%. concesionare si arendare de bunuri. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract. (2). 9 si achizitia la rd. 1342 alin. a)-c) al acestui articol. 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. 140 din Codul fiscal. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. Asadar. (4) lit. Bunuri constatate lipsa din gestiune. prevazuta in contract.operatiunilor de inchiriere. se va efectua regularizarea facturii de avans. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. 140 alin. Formularul 300 Irina Dumitrescu. 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art. 18 . (4) din Codul fiscal. In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. (1)). (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii. in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. 128 alin. bunurile constatate lipsa din gestiune. TVA.07. 1341 alin. (3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii. In conformitate cu dispozitiile art. 1342 alin. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. cu exceptia celor la care se face referire la alin. valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata.

cu exceptia celor prevazute la art.„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: . 1342 alin. Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21.cota standard TVA – 19% . (3) din Codul fiscal. Cum emit factura? Dana Jinga. Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr.ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. in conditiile prevazute la art.sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. 138 din Codul fiscal.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. . faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. cu exceptia celor prevazute la art. respectiv: .orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. la Randul 15 .pentru livrarea de manuale scolare. (2). . (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA. La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: . . un decont de taxa. pentru fiecare perioada fiscala. 10. potrivit dispozitiilor art. cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii . Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 . aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei. a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. 2 a OANAF 2245/2010. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. 138 din Codul fiscal. 140 alin. 138 din Codul fiscal. . carti.cota redusa de 9%. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC. (3) din Codul fiscal. 1471 alin. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere. 11 si 12 din deconturile anterioare. conform art. Asadar.In cazul prezentat. 1342 alin. sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. care determina modificarea datelor declarate initial. care determina modificarea datelor declarate initial. precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. 22. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. ziare si reviste. Prestari servicii bunuri imobile. dupa caz. suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si. pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente. dupa caz. Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri. 23 din deconturile anterioare. . 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art. Art.ajustarile prevazute la art.

reparatii. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. a) din Codul fiscal. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping. 1564 din Codul fiscal. 133 alin. 133 alin. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. Conform pct. serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. curatare si demolare. (1) Serviciile prevazute la art. pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa). intretinere. 14. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. indiferent de statutul beneficiarului. Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. Pe langa serviciile mentionate la art. pentru urmatoarele prestari de servicii. a) din Codul fiscal. instalare. Raspuns: 20 . si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. (4) lit. 133 alin. finisare. (2) si (3). 133 alin. care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin.Raspuns: Conform art. (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei. Nu se declara in Declaratia recapitulativa. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor". operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. printre altele. (4) lit. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". transformare. cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 133 alin. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile.

129 alin. este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca. ca operatiune impozabila. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. TVA 21 . 128 alin. 128 alin. concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. (8) si la art. Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. 1-5 si lit. 145 alin.1. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. 50 si 51 din Subsectiunea 8. (2) si (3) din Codul fiscal. cheltuielile de transport. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective. (2) si (3) din Codul fiscal.1. In baza celor prezentate. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare. 145 alin. b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. 141 alin. In concluzie. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2. 145 alin. Lichidare societate. intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA. 145 alin. Avand in vedere cele mentionate mai sus. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. d) operatiuni scutite de taxa. 2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil. iar in conformitate cu art. (7). (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 144 si 1441. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. De asemenea. in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. Raspuns: Potrivit art. aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. 129 alin. considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). 143. (5). Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. (2) lit.” Asadar. e) operatiunile prevazute la art.1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare. a) pct. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. Mijloace fixe. (7) si la art. conform art. b). (3) Daca nu contravine prevederilor alin. c) operatiuni scutite de taxa. Temei legal: pct. conform art.1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila. (2). daca taxa ar fi deductibila.

se definesc urmatoarele: 1. fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. ce stabileste ca sunt scutite de TVA. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. (7). pe care se pot executa constructii. dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari. analizand tratamentul alternativ. daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. de exemplu.v. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. 128 alin. Avansuri incasate. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora. 141 alin. al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. (5) din Codul fiscal. Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general. scutire sau nu de TVA. conform legislatiei in vigoare. Cota de TVA aplicabila.d.” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art. in functie de data achizitiei. avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul.” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE.p. persoana fizica. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata.” Exceptia de la alin. Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat.Mihaela Benta. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege. ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. Inregistrari contabile 22 . in functie de prevederea stabilita de lege. dupa caz. (5) din Codul fiscal. (2) lit. intervine prevederea de la art. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. in cazul amintit de dvs privind terenurile. fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. din Codul fiscal. si de pasive. f). in sensul prezentului articol. societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate. avand un asociat unic. se va analiza prevederea de la art. precum si a oricaror altor terenuri. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. 128 alin. 149 sau 161 din Codul fiscal. Prin exceptie. cu exceptia transferului prevazut la alin. efectuat cu ocazia transferului de active sau.

600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 .900 lei (10. dupa caz. livrarile de energie electrica si altele asemenea. 1342 alin. In conformitate cu prevederile art. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. pentru cazurile prevazute la art. consultanta. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%. cu exceptia cazurilor prevazute la art.000 fara TVA. (2). perioada de decontare nu poate depasi un an. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. 1342 alin. cercetare. prin exceptie. Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010.000 + 9. de apa.000 411 = 4427 12. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.900 si 411 = 707 + 704 50. b) al acestui articol stabileste ca. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11. cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. serviciile de telefonie.600 TVA =49. sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”. 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor.000 411 = 4427 .1. expertiza si alte servicii similare. in functie de prevederile contractuale.000 lei + 1. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. (2) lit. (2). Totusi. 140 alin.Irina Dumitrescu. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. 1342 alin. In aceasta situatie.10. Astfel cum prevede art. in vigoare la aceasta data. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 . alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau.000 lei si vom face factura pe diferenta de 40. Alin. exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul.000 Raspuns: Potrivit art. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. cum sunt serviciile de constructii-montaj.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. Din punct de vedere contabil. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. rapoarte de lucru.000 din cei 50. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.

900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2.000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" .000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate"..000 . Rodica Mantescu. Pentru diferenta de 40.000 x 24% = 9.900 lei 40.1. Deducere persoanla necuvenita.. Consecinte.11.. pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10. 704 "Venituri din servicii prestate" 50. inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62. a adus si adeverinta de la scoala..000 x 19% = 1.. A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani..000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie. Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % .. Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative.000 1..000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%..000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. 24 .1.000 Daca insa cei 10.... Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10.900 . in aceasta situatie.... faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna.600 lei In acest caz cei 10. valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei)....10.000 . 12. inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11.900 10...

In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. . obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. ciupercilor. prenumele. . codul numeric personal. precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori.persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. . Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului. Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. cum ar fi: numele. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. in solarii amenajate si in sistem irigat.datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare. 56 din Codul fiscal.Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. legume si zarzavat in sere. 571/2003 privind Codul fiscal. cum ar fi: numele. domiciliul.datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute.nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere. cultivare a arbustilor si plantelor decorative. trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . cu exceptia copilului minor. prenumele. exploatare a pepinierelor viticole si pomicole. platitorul veniturilor din salarii va 25 .acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere. contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere. domiciliul. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: .angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat. . ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine. 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora. se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. . codul numeric personal. codul numeric personal). codul numeric personal). aprobate prin Hotararea Guvernului nr.datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele. Cu privire la aplicarea art. pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala. la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul. aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: .existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere. la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. domiciliul. .datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele. Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere.

sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate.000 eur. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata. precum si riscurile asociate acestor operatiuni. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. doar valoarea reziduala fara dobanda. punand in evidenta drepturile si obligatiile. pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata. in conditiile prevazute in art. In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. intre acesta si persoana fizica. Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. atunci se procedeaza astfel: . pentru 3 ani. Leasingul s-a terminat in iunie 2009. 292 Codul penal. Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. si nu numai de forma juridica a acestora.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia. . iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera. dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice. achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. inchizand declaratia vamala de import in vama. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. Leasing extern. 26 . valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu. in conformitate cu realitatea economica.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia. a facut si importul definitiv. Potrivit acestuia. 571/2003 privind Codul fiscal. dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37.

Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. incadrarea reducerilor acordate. nefiind o prelungire a contractului de 27 . inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. (3) lit. respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. prin contractele de leasing o parte. denumita locatar/utilizator. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. dar nu mai devreme de 12 luni. La sfarsitul perioadei de leasing. 2 lit. Din punct de vedere fiscal. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. de catre utilizatori. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. respectiv primite. astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. la solicitarea acestuia. punctul 7 alin. respectiv consignatie. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. cu respectarea fondului economic al acestora. denumita rata de leasing. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. denumita locator/finantator. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. in baza documentelor justificative. dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. In cazuri rare. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. 129 alin. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. la solicitarea acesteia. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. De asemenea. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. la reduceri comerciale sau financiare. In conditii obitnuite. Astfel cum prevede art. Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. respectiv cheltuieli in avans. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. contra unei plati periodice. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. al carui proprietar este. dar nu mai devreme de 12 luni. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. celeilalte parti. Potrivit art. a) din Codul fiscal. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. recunoasterea veniturilor.

1251 alin. insa. de la persoane impozabile nestabilite in Romania. cat si ca taxa deductibila.1. unctul 4). orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. daca este cazul. Constantin. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. atat ca taxa colectata.1 si Randul 19. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 . cu preluarea sumelor la Randul 7. (4) sau (5). 153 sau art.” In acest caz. 153 alin. Prin urmare. chiar daca este inregistrata in Romania conform art. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare.depasirea plafonului. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. asa cum am aratat. In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. 145-1471. o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art. in conformitate cu prevederile art. Procedura de compensare debite. prin taxare inversa. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei). valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA. cat si la efectuarea importului. aceasta a fost considerata prestare de serviciu. dar stabilite in Comunitate. Din punct de vedere contabil. (2). trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. in limitele si in conditiile stabilite la art. acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. (2). in conformitate cu prevederile art. 133 alin.1. cu preluarea sumelor la Randul 19. (1) lit. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate. 1564 alin. (2).1 si 7. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale.157 alin. 150 alin. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice.1 si 19. asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor. Prin urmare.1. taxa aferenta acestui serviciu. Recuperare TVA Daniel J. aprobat prin OANAF 76/2010. (2). 150 alin. 133 alin. Potrivit dispozitiilor art. aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia. incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. 153 sau 1531. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA.leasing. In situatia in care.

(2) din legea mentionata. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. in sensul art. Nerezidenti Irina Dumitrescu. De la data de 1 ianuarie 2013. 153. 153. 1511. care au obtinut certificat de amanare de la plata. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. Alin. prin exceptare de la prevederile alin. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA. daca importul nu este scutit de taxa. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania. 126 alin. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. Punctul 59 alin. (2) lit. se efectueaza un import de bunuri in Romania. in urma depasirii plafonului stabilit de lege. Astfel cum este prevazut la art. in absenta acestui cumparator. (4) al acestui articol stabileste ca. Import bunuri. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat. (1) din Codul fiscal. 157 alin. importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. (1) lit. (3). Asadar. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. (1) lit. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. 142 alin. 160 alin. conform art. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. In conformitate cu dispozitiile art. In conformitate cu prevederile art. Astfel cum prevede art. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar. Regim TVA. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. O alta intrebare ar fi. Potrivit art. (3). nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. proprietarul bunurilor la aceasta data. respectiv suma negativa. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. cu TVA-ul de recuperat. daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. 1322 alin. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare. prin exceptare de la prevederile alin.

veniturile din servicii prestate in Romania. Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. Astfel cum prevede art. cu modificarile ulterioare. pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. Punctul 1 al art. Regim TVA Daniel J. atat ca taxa colectata. cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania. exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar. este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata. care se va evidentia in decontul prevazut la art. (2). in momentul realizarii venitului.secundare rezultate din valorificarea acestora. astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. stabileste urmatoarele: „1. (1) lit. dupa caz. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. in cazul prezentat. 142 alin.” Asadar. republicata. Odata cu incheierea acestei conventii. care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. (1) lit. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. cat si ca taxa deductibila. Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. 30 . 1562. Conventie intre doua societati. Prin urmare. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. 118 alin. a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. In conformitate cu prevederile art. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. 115 alin. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. precum si. scutirea de TVA prevazuta la art. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. Constantin.

ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb. (3) din Codul fiscal. iar in conditiile facturarii reciproce.cota de TVA-19% pentru valoarea de 100. iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta". (1).000 lei 31 .In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros.. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. In ceea ce priveste facturarea. 140 alin.000 lei fara TVA.TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA. 132^2 alin. valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. 141 alin.Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%. (2). efectuata inainte de data livrarii.000 lei .) (2) Prin derogare de la prevederile alin. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi. insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 134^2 alin. facturile se pot compensa. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. b) la data la care se incaseaza avansul.. . pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. societatea dumneavostra va factura cu TVA. Regim TVA.Art. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren. Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA. In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client.” Exceptia stabilita de art. -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA. Stornare avans incasat. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: . pentru cazurile prevazute la art. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros.Art. 134^2 alin. (2). . 134^2 din Codul fiscal. compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica.000 lei. Valoarea totala apartament conform contract este de 200. (2) din Codul fiscal. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19. Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200. cu exceptia cazurilor prevazute la art. inainte de data la care intervine faptul generator. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. Inregistrari contabile Mihaela Benta. fara drept de deducere. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi.2010.

07. 153. respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului. cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans.C. (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire. (3). Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 .000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA. 153. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.2010. conform art.01. In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal. cu ajutorul jurnalului pentru cumparari. au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere.- Stornare avans 419 = 461 cu . organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. depaseste plafonul de 35. conform art.000 lei. .Comentariu: La data prezentului raspuns. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri. in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. dupa verificare. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate.000 lei Total rest plata 129. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. conform art. Decont TVA Ionut Jinga. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire. Conform pct. de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa. prevazuta la alin. Raspuns: Conform art. conform art. (2).(minus)100. SC se inregistreaza in scopuri TVA.000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19. Depasire plafon TVA. INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. 153. 152 alin.2008. inregistrata in scopuri TVA. (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. (6) din Codul fiscal. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01. 152 din Codul fiscal. 152 alin. ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01.

Prin exceptie de la prevederile art. 2. acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal.2008. ca perioada de ajustare a deducerii. intr-un decont ulterior.149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente. (5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin. stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA). (5) din Codul fiscal.07. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. 145 . aflate in proprietatea 33 . dupa caz. Totodata. in conditiile prevazute la art.10. (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege. inclusiv celor aflate in curs de executie. cu conditia. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare. inclusiv celor aflate in curs de executie. 62(2) lit. 145-149 din Codul fiscal. 145 .inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. (2) din Codul fiscal. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. 149 alin. Concluzie: 1. conform pct. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege.2010. prevazuta la art. conform pct. Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. 155 alin. in cazul bunurilor de capital. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. in conditiile art. 153 din Codul fiscal.149 din Codul fiscal. (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. (2). organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. (4). 153 din Codul fiscal. au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau. sa nu fi expirat. 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. Organul de inspectie fiscala a procedat corect. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30.

baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. pentru o perioada de 1 an.sa la data de 30. Daca nu se respecta durata contractului.09. cu TVA sau fara TVA? De asemenea. in cazul prezentat. 137 alin. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. beneficiarului sau a unui tert. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. (2) din OMFP 1786/2010. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12.2008-30. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr. (1) lit. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma. Va rog sa-mi spuneti. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. cum facturez aceasta suma. (3) lit. Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA. in fapt. de una dintre parti. In conformitate cu prevederile alin. 34 . din oficiu. 5 alin. conform contractului de inchiriere. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art. inclusiv TVA. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. b) al acestui articol. aceasta este obligata la plata de daune-interese.06. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. In 14. factura se va emite fara TVA. Drept urmare. la nivelul unei chirii lunare. a vectorului fiscal cu privire la TVA. inscrisa in registrul comertului. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu.01. Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor.11. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. din oficiu. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei.2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. Raspuns: Potrivit art.10. Asadar.se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului". altele decat cele prevazute la lit.2010.__/________”. privind aprobarea Procedurii de modificare.2008. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. Decont TVA Dana Jinga. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani.06. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In factura emisa. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale.

Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct.1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu. b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art. Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez. fara facturare. "(2. care circula prin facturare. puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal. 3 lit. in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. cu exceptia situatiei prevazute la pct. c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. 1 lit. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct. b.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. Cand se returneaza ambalajele. 128 alin. 2. Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate.2 . 137 alin. in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene. in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009.2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti. decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA.1 lit.1 si 2. Temei legal: Contabil. 1 . la termenele prevazute de lege". 2. Intrebarea mea este: cum procedez acum.2". se face o factura pe minus. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea. f si g . 137 alin. prin schimb. 35 . caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct.Conform pct. 1. Regim TVA Ionut Jinga. rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA.

fara facturare. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2. (3) lit. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii." Concluzie: 1. cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. fara facturare. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale.Norme metodologice (7) In sensul art. d) din Codul fiscal. 137 alin. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb. furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. fara taxa. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. nu se includ in baza de impozitare a taxei. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. 1341 alin. se vor face urmatoarele inregistrari contabile. uzurii. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite.

proprietarul bunurilor la aceasta data. (1). 1301 din Legea nr. 1342 alin. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. Irina Dumitrescu. de catre furnizor. potrivit art. (1) lit. (2). Potrivit prevederilor art. daca locul importului este in Romania. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. catre un stat membru. in absenta acestui cumparator. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. 37 . Conform art. (1). c) din legea mentionata. este obligatia importatorului. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. (2) al acestui punct. 571/2003 privind Codul fiscal. in contul furnizorului sau al cumparatorului. 1511. ca si un proprietar. 1322. 140 alin. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. 1322 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 126 alin. punctul 59 alin. potrivit art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. In temeiul prevederilor art. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. (1) lit. 136 din Codul fiscal. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. Prin exceptie de la aceasta prevedere. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. Art. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. In acest sens. Produsul respectiv este fabricat in China. In conformitate cu prevederile art. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . 571/2003 privind Codul fiscal. 146 alin. (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. (2) din Legea nr. de catre cumparator sau de catre alta persoana. Astfel cum prevede alin. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. TVA. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin.

153. (5)). 157 alin. Achizitie bunuri transportate din China. prin exceptare de la prevederile alin. 145-1471 (alin. (3)). in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. cu exceptia importurilor scutite de taxa. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. de catre cumparator sau de catre alta persoana. Produsul respectiv este fabricat in China. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". taxa pentru importuri de bunuri. 157 alin. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune.(5). (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . (3) . 38 . care au obtinut certificat de amanare de la plata. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale.01. 571/2003 privind Codul fiscal. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. (4)). cod MFP 14. In aceasta situatie societatea dvs. de catre furnizor.Asadar.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. De la data de 1 ianuarie 2013. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. 1301 din Legea nr.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. in limitele si in conditiile stabilite la art. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.13. eliberata de alt stat membru. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . Prin urmare. in contul furnizorului sau al cumparatorului. Societatea dvs. 153 (alin. cat si ca taxa deductibila. TVA. potrivit art. precum si documente care sa ateste plata taxei. atat ca taxa colectata. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. ca si un proprietar.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Irina Dumitrescu. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. Prin exceptie de la aceste prevederi. (3). nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. catre un stat membru. 1562 din Codul fiscal. Potrivit acestora.

1511. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. (3). pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. (3)). 157 alin. (1) lit. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. (5)). Prin exceptie de la aceasta prevedere. c) din legea mentionata. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. care au obtinut certificat de amanare de la plata. Art. (3) . 126 alin. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. eliberata de alt stat membru. Societatea dvs. Astfel cum prevede alin. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. 146 alin. In acest sens. 157 alin. Potrivit acestora. precum si documente care sa ateste plata taxei. In temeiul prevederilor art. De la data de 1 ianuarie 2013. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . este obligatia importatorului. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale.(5). In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. (4)). potrivit art. (1) lit. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . in absenta acestui cumparator. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art.Potrivit prevederilor art. 136 din Codul fiscal. 1322 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. taxa pentru importuri de bunuri. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. in limitele si in conditiile stabilite la art. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. cu exceptia importurilor scutite de taxa. cat si ca taxa deductibila. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. (2) din Legea nr. 153 (alin. 145-1471 (alin. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. 571/2003 privind Codul fiscal. proprietarul bunurilor la aceasta data. (2) al acestui punct. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. 1562 din Codul fiscal. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. (1). Prin exceptie de la aceste prevederi. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. punctul 59 alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. In conformitate cu prevederile art. (1). importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. Asadar. 153. daca locul importului este in Romania. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. prin exceptare de la prevederile alin. atat ca taxa colectata. 1322.

2010 aveam un pret 10 lei pt un produs. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".66 = 42. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca. 40 . importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania.042.07.13.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201.02 – 201.06.2010 primesc in gestiune acelasi produs. Daca pana la 30. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania .66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840.000 Ron Valoarea TVA: 159.07.2010. pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul. Prin urmare.68 – 159.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA. Stornarea facturilor de avans. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1. Modificarea cotei de TVA. valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea.34 + 201. si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24. In aceasta situatie societatea dvs. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv.68 = 840. cod MFP 14.68 Valoarea stocului la 01.68 = 1.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare).01.OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42.2010. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30.34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840.34 x 24% = 201. Marfuri la pret cu amanuntul.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. Inregistrari contabile.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1. TVA 24% inclus: 840. Irina Dumitrescu. si ulterior dupa 01.06.02 2. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42.042. TVA 19% inclus: 1. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial.

(3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30. trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . la un magazin de desfacere cu amanuntul. 155 alin. 1342 alin. cu exceptiile prevazute in acest capitol. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. (5) lit. (1) din Legea nr. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. in cazul prezentat.2010 cu TVA 19%. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. Punctul 69 alin. pentru cazurile prevazute la art. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. Ce se intampla in acest caz. n) din Codul fiscal. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%. In conformitate cu prevederile art. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. 155 alin. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. vroiam sa va intreb. Potrivit art. Alin. Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. (2) lit. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 571/2003 privind Codul fiscal. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. (2). la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor). b) al acestui articol stabileste ca. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. prin exceptie. 1342 alin. in conformitate cu prevederile art.Irina Dumitrescu. restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. (2). Prin urmare. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. Cresterea TVA la 24%. 1342 alin. 140 alin. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.06. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Asadar. Astfel cum prevede art. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. daca la marfurile existente pe stoc.

Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie.F. Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art . urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). Astfel. 133 alin. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. 133 alin. Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". b) din Codul fiscal. In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = . (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 . se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator. Conform art. datoriilor si capitalurilor proprii.acestei modificari. inventarierea nu este obligatorie. nr. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul. pasager. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria. consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs.M. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. TVA Ana Maria Georgescu. Firma respectiva emite factura fara TVA. Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. (4) lit. Am verificat pe site-ul mfinante. dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. inscrise in liste de inventariere ca documente justificative. In concluzie. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr. Bilet avion agentie Austria.P. bilet . ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA.133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. in situatia in care firma dvs. Pentru efectuarea inventarierii. Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. ruta. Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic.

La pct. (1) lit.G. 13 alin.U. 2.costul de achizitie.adaosul comercial. Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. Conform art. . transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere.G. .07. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art.2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. (2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori. 133 alin. (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea.F. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa.(7) din Codul fiscal.2010. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: . 133 alin.P. De asemenea este scutita de taxa conform art. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul. nr. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane. g) din Codul fiscal. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. nr.M. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30. 143 alin. Stocuri existente. 133 alin. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul. 133 alin. s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". Prin aceasta O. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva. Pentru efectuarea inventarierii. stocuri existente cu 19%.U. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art. (2) si (3) din Codul fiscal. prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat.06.TVA neexigibila.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390). alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%. 144 (prim) din Codul fiscal. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art. Georgeta Serban Matei. pe baza unor liste de inventariere a 43 . datoriilor si capitalurilor proprii. Modificarea cotei de TVA. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza. 143 din Codul fiscal. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art. legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul. (4) . intotdeauna exceptia prevaleaza. Pentru aceasta modificare fiscala. indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. (1) din normele metodologice. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul.

cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. (2). intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno. Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. > sa mentina adaosul comercial. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. Trebuie facuta factura de stornare. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%. In situatia in care firma dvs. TVA.produselor existente in stoc. Raspuns: Art. 1342 alin. In baza acestor liste. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 138 lit. contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). care vor fi transmise si beneficiarului. d. dar evenimentele prevazute la art. Comert cu cereale. Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate. fara semnul minus. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06. In acest sens. preturile de vanzare afisate la raft se mentin. in cazul prezentat. Potrivit art. punctul 20 alin. Prin urmare. b) din Legea nr. precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. Totusi.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. in luna 07. Masuri de simplificare Irina Dumitrescu. Asadar. 571/2003 privind Codul fiscal. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. valabil la 30-Iun-2010 44 . a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. Cota de TVA aplicabila este de 19%. 138 lit. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. daca baza de impozitare se majoreaza.d. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. in situatiile prevazute la art. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%. (3) din legea mentionata.data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. iar in luna 07 este 24%. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. respectiv luna iunie 2010 . b) din Legea nr. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.p.v. 140 alin. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. dupa caz. Astfel. 138 din Codul fiscal.

fructe. 1562. (1)). se aplica taxarea inversa. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. faina. respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin.2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. care se va evidentia in decontul prevazut la art. 153. (2) din Codul fiscal. legume. 160 alin. respectiv art.06. atat ca taxa colectata. Astfel cum este prevazut la alin. punctul 82 alin. 133. carne. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 . 160 alin. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. Vanzare produse cu amanuntul. Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. 132.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice).06. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme. plante tehnice. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. Incepand cu aceasta data. 134 alin. fiind preluata atat ca taxa colectata. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (6) din Codul fiscal. cat si beneficiarii. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. zahar. (7)). cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. In conformitate cu prevederile alin. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari. in conformitate cu prevederile art. din Codul fiscal. Din punct de vedere contabil. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. paine si produse de panificatie. (2) lit. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. inclusiv pentru avansurile incasate. se aplica prevederile art. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Vand produse la pret cu amanuntul. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. 145-1471. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. (2)). cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. (6)). valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%. 571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. c) din legea mentionata. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. (1) al acestui articol. cat si ca taxa deductibila. 160 din Codul fiscal. 153.

336.000 lei x 1.000 lei x 4.677.5%.42 lei – 31.744.000 lei.932.84 lei = 152.77 sau 31. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8.932. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.403.278.788.65 lei = 2. rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208.84 lei = 152.336. V din O.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi).77 lei = 7. Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi).37 lei).39 lei.14 lei – 15. astfel cum a fost modificata prin art.392. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208.Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%. TVA aferenta .025 = 205.403.37 lei.37 x 24/124 = 40.84 lei – 2.77 lei – 15.403.932.65 lei = 12.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret). 431 din 28 iunie 2010. TVA neexigibila aferenta: 205.403. diminuare adaos comercial 5. 58/2010. La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.000 x 19/119 = 31.932.677.403.U.neexigibila 200. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4. atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200.39 lei.G. 46 .14 si 31.788.20168% (in exemplul ipotetic prezentat.534. 37 lei (diferenta dintre 40.77 lei) x 1.278.84 lei (sold cont 378).20168% = 8.37 lei – 40.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere). 44 si art.744.19 lei.278.000 lei (sold cont 371 dupa inventariere). Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2. TVA aferenta . reflectata in preturile cu amanuntul.278.neexigibila 208.000 lei – 7.336.744.000 lei – 31. Deci. in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.42 lei. Spre exemplu. avem 200.65 lei.403. I pct.744.932.000 lei x 24/124 = 39. respectiv (200. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul. adaos comercial rezultat: 15. dferenta de TVA = 39. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi).65 lei.278. cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%.84 lei (sold cont 378).000 lei – 31.24 = 208. nr. publicata in Monitorul Oficial nr.77/19 x 5). valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200.

(8) lit. Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic.534. iar dvs. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15). conform pct.65 lei.d.788. 3. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu. iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial.v. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa. al impozitului pe profit. Astfel. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici.677. 53 alin.v. 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. 2 din Normele metodologice. 45 alin.d. in rosu. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc. au colectat doar TVA cu cota de 19%. totusi.19 lei = 152. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative.00 lei – 39.p. incadrarea in plafoanele prevazute la alin.06. 148 din Codul fiscal si pct. De asemenea. d.744. f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit". 47 .000. 61 alin. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale.39 lei. (14) lit.42 lei – 12. 6-8 si art.744. 62 alin. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere. pana la data de 30. 1471 din Codul fiscal). asa cum este ea prevazuta la art. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an. Conform acestei norme.- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205. care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA.p.2010 furnizorii dvs. La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2. conform art. pct. Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile.

Scutirea s-a acordat in perioada 01.01.2004 – 31. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. Raspuns: Pentru o prestare de servicii. inclusiv veterinare. TVA Georgeta Serban Matei. incepand cu data de 1 ianuarie 2007. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin. o singura data pe an. si operatiunile strans legate de acestea. Emitere factura.Pentru colectarea TVA se emite autofactura.2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare." In concluzie. precum …. Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428. cabinete si laboratoare medicale. etapa considerata fapt generator al TVA. alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". Autofactura astfel emisa. prin normele de aplicare ale Codului fiscal. astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%. Prestari servicii constructii-montaj. pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata". centre de ingrijire medicala si de diagnostic.intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. ingrijirile medicale. ….. chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii . Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. Servicii medicale veterinare. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. indiferent de forma de organizare. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%. (1) lit. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei. serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA. inregistrata in evidenta contabila. In acest context.12.

in functie de prevederile contractuale. de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs. Totusi. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura ……. dar cu data de 31. acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august.daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans. Regim TVA 49 . cum sunt serviciile de constructiimontaj. firma pe care o reprezentati. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari. considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar.2010. Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive.07.a fost incasat un avans. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. …. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar. emite situatiile de lucrari.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie. Totusi. dupa caz. Totusi. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: .au fost prestate serviciile. Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj. ……. pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi. In aceasta situatie. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans. Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor). astfel: . . aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante. perioada de decontare nu poate depasi un an. trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii. factura se emite." Astfel. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari.- la data prestarii serviciilor.daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans. Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar. PFA. factura poate fi emisa si inaintea faptului generator. in functie de prevederile contractuale (art.daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal). pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. in calitate de prestator. . In concluzie. . Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania.. pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii. In aceasta situatie. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii.

Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. neplatitoare de TVA. a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. 132 alin. catre un stat membru. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila. (1) lit. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. ca si un proprietar. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara.000 euro. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. 132 alin. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa. 2) cu privire la vanzarile la distanta. (3) lit. putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri. Transport EXW. si careia nu i se aplica prevederile art. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art. 126 alin. ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. de catre cumparator sau de catre alta persoana. Achizitia intracomunitara este definita la art. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema. 130 indice 1 alin. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura. ESTE 50 . de catre furnizor. in contul furnizorului sau al cumparatorului. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin.Dani Cucu. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru.

a). acestea cad in sarcina vanzatorului. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. conform art. conform art: 137 alin. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art.CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii.” Astfel. de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. Altfel spus. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului. solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. cheltuielile de transport. 137 alin. fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara. cum sunt: comisioanele. potrivit prevederilor contractuale. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. 137 alin. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca. in evidenta contabila. In declaratia 390 tot separat. b) cheltuielile accesorii. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. (2). se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 . Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma. 137 alin. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art. doua pozitii separate in decontul de TVA. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. valoarea transportului se va include in costul de achizitie. cheltuielile de ambalare. c) si ale art. dupa cum a fost descris in intrebare. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. Dupa cum am facut precizarea. transport si asigurare. 1301 alin. Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). platitoare de TVA. daca prin lege nu se prevede altfel. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza.” Astfel. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri. va efectua operatia de taxare inversa. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa. prin intocmirea notei de receptie. (2) lit. (1) lit. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii.

aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. In concluzie. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. exclusiv valoarea terenului. valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA. punctul 38 alin. (1) cu dispozitiile alin. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. ulterior transformarii. conform art. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA .constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare. 153. (2) lit. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. dupa caz. pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007. Societate in faliment. furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. natura ori destinatia sa au fost modificate sau.12. 141 alin. In acest sens: . precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. In acest sens. in urma transformarii. Regim TVA Irina Dumitrescu. bunurile (imobil + utilaje) respective. in vigoare pana la data de 31. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. in absenta acestor modificari. Potrivit art. Prin exceptie. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. precum si a oricaror altor terenuri. (2) lit. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. Vanzare bunuri ipotecate. ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. . (3) al articolului 141 prevede ca. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010. exclusiv taxa. Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia.livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. 126 alin. au fost scoase la licitatie bunurile societatii. c) din legea mentionata. 52 . f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (9) lit. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. In conformitate cu prevederile art. Alin. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata. .2009. daca costul transformarilor. cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. astfel ca. aprobate prin HG 44/2004. b) ale art.

grevate. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. creantele subordonate. cu dobanzile si cheltuielile aferente. in favoarea creditorului. cu dobanzile si cheltuielile aferente. ori. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare. de ipoteci. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol. taxe. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. (4). inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . precum si din chirii. in urmatoarea ordine: 1. 157 alin. 6. In conformitate cu prevederile art. In plus. 121 alin.Astfel. 9. (2) lit. creantele vor fi platite. 98 alin. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. 4. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. Astfel. (1) din acelasi act normativ. In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. (3). Factura se va emite cu TVA colectata. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. de catre un membru al grupului de interes economic. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 23. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. taxele. 1562 si 1563. 5. 149 din Codul fiscal. dupa caz. prestari de servicii sau alte lucrari. 10. 19 alin. 102 alin. creantele reprezentand creditele. sub rezerva celor prevazute la art. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. 24 si ale art. art. in baza unor obligatii de intretinere. art. 3. cu cheltuielile si dobanzile aferente. gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. creantele reprezentand credite bancare. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. potrivit art. 7. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. 8. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. cele rezultate din livrari de produse. creantele bugetare. Asadar. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. taxa fiind considerata dedusa. va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. 2. creantele izvorate din raportul de munca. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. In aceasta situatie. Numai creantele reprezentand creditele. daca acesta este persoana fizica. (2). f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. 141 alin. in cazul falimentului. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. cum este prevazut la art. alte creante chirografare.

creantele creditorilor garantati. 123. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . Regim TVA Ana Maria Georgescu. 37 alin. creanta bancii cuprinzand tot capitalul. (1) din normele metodologice. 1. creditorii vor avea. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. Certificat de urbanism. 141 alin. 141 alin. art. dobanzile. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile. 37 din Normele metodologice. prevederile alin. 37 alin. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. La pct. f) din Codul fiscal. La pct. art. Vanzare cladire veche. dobanzile.conservarea si administrarea acestor bunuri. sumele prevazute la pct. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. cuprinzand tot capitalul. precum si cheltuielile. pentru diferenta. Prin urmare. majorarile si penalitatile de orice fel. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. La pct. rezulta din certificatul de urbanism. (2) lit. 37 alin. inclusiv TVA si. (6) din normele metodologice se precizeaza ca. (2). asa cum rezulta din raportul de expertiza. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. ulterior. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. Aplicarea prevederilor art. (2) lit. precum si cheltuielile. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. 141 alin. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. 2. f) din Codul fiscal. creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare. 23 si 24. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. c) daca terenul si constructia au valori egale. intai vor fi distribuite de catre licihidator. constructii care urmeaza sa fie demolate. (2) lit. valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. prevazute la art. majorarile si penalitatile de orice fel. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. se precizeaza ca. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. conform legislatiei in vigoare. 19 alin. 10. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. potrivit naturii lor. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. in aplicarea art. (1) din normele metodologice.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare.

Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor. se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. 18 alin. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. (2). (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. dupa caz.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. dupa caz. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. 6 alin. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii. 19 alin. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA. in conditiile legii. dupa caz. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. ale pct. dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. Punctul 6 alin. la randul sau. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. 7 alin. (3) pentru aplicarea taxarii. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu.” 55 . respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri. iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. catre client. sub denumirea de structura de comisionar. dar in contul altei persoane. Daca. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. (3). (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. 141 alin. Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. TVA. (3) si (4) sau. vanzatorul are dreptul sa opteze conform art. 141 alin. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. potrivit art. in cazurile prevazute la pct. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau. se considera ca actioneaza in nume propriu. respectiv se considera ca furnizorul ori. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. Totusi. potrivit contractului. dupa caz. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. ia parte la o prestare de servicii. f) din Codul fiscal. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2) lit. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. dupa caz. in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. 129 alin. indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. catre client. dar in contul comitentului. si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA. (8).

13. Pentru aceste servicii va primi. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Din punct de vedere contabil. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . Asadar. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. in principiu.01.1. In conformitate cu prevederile art. Astfel. Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Factura se va intocmi fara TVA.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. (8). achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania.1564 alin. furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. cod MFP 14. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. serviciile nu sunt impozabile in Romania. 19 alin. in situatia in care casa de expeditii. stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. 133 alin. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport. stabilita in Romania. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3. Daca aceste conditii sunt indeplinite. aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice. cu modificarile si completarile ulterioare. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. ca regula generala. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. sau. din punct de vedere al TVA.Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin. facturi cu TVA colectata. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. dupa caz. cu respectarea prevederilor art. din Comunitate. respectiv in Romania. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. . (1) lit. a unui sediu fix.beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia. din alt stat membru. in conformitate cu prevederile art. locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. 56 . locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice.

.. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?.000 mp patrati. din ordinul si pe seama unui comitent. cu acesti 10. erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. TVA (120.... In situatia prezentata.800 euro TVA. primul ca am vandut unei persoane fizice.. inspectorii fiscali in control. din care cca 12. clauzele contractuale stabilite intre parti.... ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren.000*19%=22.... In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”. societatea vinde din patrimoniu. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1. teren cu platforma sau platforma cu teren?...Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora... din totalul de cca 14. f din Codul fiscal si ale pct.000 mp platforma. o suprafata de teren de cca 8. In 2008. 57 .. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie. din 2 motive. iar pentru 8. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica.. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie. care au dedus din valoarea totala de 120. si nu unei societati.. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14.. Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa. 141 alin.000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata...000 mp. eu va scriu asta.000mp. TVA Silviu Stoica.p.. teren si/sau cladiri.000 mp teren sunt X. la taxele locale. sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d.. Din punct de vedere al TVA. la care au aplicat majorari. fara a fi ea insasi transportatorul. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8. dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali.000mp. TVA.000 euro... Casa de expeditii. 2 lit. ci intr-un mare birou notarial din Iasi)..... nu plateam taxa teren decat pentru cei 14.. 38 din Normele metodologice. la conturile 211. La primarie. serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport.. 37 si pct..000 mp = 2.. deci cei 8. 281.v. nespecificandu-se cat si cum valoric. 212. iar factura de cumparare este purtatoare de TVA. are sau nu are importanta. organizeaza un transport de marfuri. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006.. cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene. in octombrie 2007. al 2-lea.000mp platforma.000-12. trebuie sa aveti in vedere prevederile art.000 mp. oricum actele au fost perfectate nu la Husi.

f din 58 .5. identificat printr-un singur numar cadastral. In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009. normele metodologice (pct. pe care se pot executa constructii. 3 din Codul fiscal si pct. asa cum rezulta din cele prezentate.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. avand in vedere si prevederile art. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel). urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile. conform art. asa cum rezulta din raportul de expertiza. f pct. 2 lit. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. Deci. situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. 38 din Normele metodologice. tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu. f pct. se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). 141 alin. 141 alin. atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. 3 si 4 din Codul fiscal).5. 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil. 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: . cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. 2 din Normele metodologice). subgrupa 1.430/2005. conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. Ulterior. daca era o constructie veche. abia incepand cu anul 2009. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza.Astfel. regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. avand in vedere si prevederile art. Din punct de vedere faptic. 141 alin. fiind vorba de livrarea unui teren construibil. tranzactia era scutita de TVA. Din punct de vedere al TVA. care se incadreaza la exceptia prevazuta la art. 462 Cod civil. 37 din Normele metodologice). f pct. In acest context. 38 alin. in anul 2008. 141 alin. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). 2 lit. ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara. 2 lit. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. calsa 1. 2 lit. respectiv un bun imobil.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap. Incepand cu anul 2009. 1 din Codul fiscal).teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat.terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct. in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei. De asemenea. .139/2004 (grupa 1 – Constructii. . 2 din Codul fiscal si pct. 141 alin. inclusiv terenul aferent unui bun imobil. respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul. dar putea deveni taxabila prin Optiune.

Codul fiscal. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). Ulterior incasarii. stornandu-se avansul. Am incasat. cursul 4 ron/euro. ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art. Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA. pentru o zi. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt. aferenta acestor active. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. cursul 4. in situatia in care era o constructie veche. trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. In acest caz.4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . Insa. pe data de 31 a lunii. numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA). retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept.055/2009).2 ron/euro Incasarea diferentei de 4. 160 alin. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte. Insa. reevaluarea existenta in soldul contului 105. asa cum este prezentata de dvs. 2. motivatia lor. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA). iar factura se emitea cu TVA.. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie.95 Euro are loc pe data de 2.752/2005. 111 alin. surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. si se factureaza evenimentul. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului. In sensul reglementarilor contabile. pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute. 3. dar in aceeasi zi. inclusiv la instantele de contencios administrativ. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. un avans in valuta de 1 Euro. 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. 1 din Codul fiscal. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. Contabilitate avansuri incasate. de la un client extern. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. situatia nu ar mai putea fi indreptata. Din punct de vedere contabil. 124 alin. inspectia derulandu-se in anul 2008. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. masurile de simplificare nu se mai aplicau. Conform acestor prevederi. este un pic confuza intrucat. fara taxare inversa (conform art. am emis factura pentru avansul incasat. trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. asa cum erau ele in vigoare in anul 2007. 160 din Codul fiscal. Cu toate acestea. chiar daca la o analiza mai atenta. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. Prin urmare. Cursul 4. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.

79Euro * 4. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului. (1). precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.84euro*4 4427.4-4. daca baza impozabila este stabilita in valuta. 1391 alin. alta decat importul de bunuri.64 ron=0.16Euro* 4.2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. 132. 3. la cursul de 4.95Euro*4. (7) Prevederile alin. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704.95 *4. 3. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania. 0.1342. 134 .Pe data de 31: Incasarea avansului. pe care am contabilizat-o: 419=4427. respectiv: 4119=411.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419. (2) Prin derogare de la prevederile alin. 20. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.2: 411 = % 20.64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans. -4ron*19119= -0." ART.2 4427.47 ron = 4. trebuie sa tin cont de 2 cursuri. transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 17. am emis 2 facturi: Prima factura. suma -1 Euro: 419=4427.(6) din Codul fiscal. desi este pe data de intai. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron. 512=419 .2 Incasarea din data de 2: 5124=411.2 704.95* (4. 150 alin.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii.2 5124=765. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii.95 Euro. 0. de 4. (2) . potrivit art. daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni. 4ron*19119=0. 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat. b) la data la care se incaseaza avansul. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.79 ron = 4. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii.99 = 4. Raspuns: Din punct de vedere al TVA.79ron =4. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.36 ron =0. inainte de data la care intervine faptul generator.32 ron = 0. se exprima 60 .

efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte.5 lei/euro) + (4. Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1. Exigibilitatea TVA este definita la art. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. (1).84 euro * 4 ron/euro) 0. 134 alin.900 x 19% = 3. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin. Baza de impozitare a TVA = 1. A va emite o factura catre B la cursul de 3.6 lei/euro. o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar.401 lei. Asadar. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art. valabil la data incasarii avansului. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. de la data efectuarii operatiunii. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita. Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009.16 euro * 4 ron/euro) 61 . din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza. Potrivit art. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. 1341 alin. (1) din legea mentionata. care costa 5. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. (2) lit.5 lei/euro.000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B.36 (0. 153 din Codul fiscal incaseaza 1.00 (1. in baza legii. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4.000 euro x 3. cu exceptiile prevazute in acest articol. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului.000 euro x 3.000 euro x 3.500 lei.6 lei/euro)] x 19% = 17. Cursul din data livrarii bunului este de 3. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor.in valuta. pe baza celor doua cursuri de schimb. 1342 alin.” Din punct de vedere contabil. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul. Alin. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului.500 x 19% = 665 lei. Astfel cum este prevazut la art.5 lei/euro = 3.00 euro * 4 ron/euro) 3.64 (0. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului.000 de euro.

95 euro *4. Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20.99 4.00 euro * 4 ron/euro) .5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca.95 * (4.00 euro * 4 ron/euro) 3. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri.2 ron/euro) 0.3.00 (1 euro * 4 ron/euro) 3. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului. incluzand si scaunul șoferului.16 euro * 4 ron/euro) 4. va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie.84 euro * 4 ron/euro) 4427 .2. Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului.00 (1.79 euro *4.79 (4. In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans. In caz ca nu. 1451 din Legea 571/2003.2 ron/euro) 4427 3.16 euro *4.0. "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4.84 euro * 4 ron/euro) 4427 0. alin.95 euro *4.4 – 4. Deducere avans.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20. Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) . Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art.2) Contract leasing autovehicul. Deducere TVA Ionut Jinga.00 (1.47 (4. nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 .2 ron/euro) 4.64 (0.4. 4111 = 419 = 704 % .32 (0. valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3. (1).36 (0.2 ron/euro) 17.36 (0. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital".64 (0.79 (4.

Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. cu exceptia TVA. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. daca prin lege nu se prevede altfel. valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi. altele decat cele prevazute la lit. 45 1 lit. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y. Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului . pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. 2. beneficiarului sau a unui tert. Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. In conformitate cu dispozitiile alin. TVA. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. 137 alin. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. paza si protectie.pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. Recuperarea cheltuielilor de judecata. Conform prevederilor legale mai sus mentionate.b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. reparatii. Astfel cum este prevazut la (3) lit. curierat. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. (1) lit.(2) lit. baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. b) si c) ale acestui articol. rezulta urmatoarele: 1. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y). f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 . Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale. atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport.

a) din Codul fiscal.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. precum si activitatile conexe acestora. Asadar. TVA.Ce implictii. in fapt. inregistrata in scopuri de TVA in Romania. consideram ca. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. Intrebare: . Regimul TVA Irina Dumitrescu.v. in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente.reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare). In baza celor prezentate. recuperate de la debitor. scutite sau anulate potrivit legii. achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania. Reduceri de pret. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. onorarii). Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . se includ in baza de impozitare a TVA. in decursul 64 . care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa). datorii prescrise. (2) lit.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . potrivit art. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. fie ulterior. pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. cuprinzand veniturile din creante recuperate. se cuprind in baza de impozitare a TVA.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential.totala sau partiala a obligatiilor contractuale. genereaza aceste "CREDIT NOTE". atat cele comerciale cat si cele financiare. inregistrati in scopuri de TVA in Germania. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. precum si alte venituri din exploatare. cat si castigurile din orice alte surse. ca parte integranta a obiectului sau de activitate. 252 alin. potrivit prevederilor art. (1) lit. veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”. 137 alin. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania. 256 alin. e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta. ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare.p. Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile . b) remizele . si c) risturnele . d. Achizitii intracomunitare. Reducerile de pret. Punctul 18 alin. Din punct de vedere contabil. pentru rezultatele obtinute. penalitati contractuale. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. cheltuielile de judecata (taxe. Art.

(3) lit. de asemenea. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. in situatiile prevazute la art. Asa fiind. 138 din Codul fiscal. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau.unei perioade determinate. punctul 20 alin. documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi. 138 lit. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. care vor fi transmise si beneficiarului. remizele. 155 alin. 2 a OANAF 77/2010. fara semnul minus. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare.. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Prin urmare. reducerile acordate vor urma. pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. si TVA aferenta. In acest sens. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. 150 alin. daca baza de impozitare se majoreaza. Potrivit art. dar evenimentele prevazute la art. 138 lit. la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. 65 .” Astfel. din punct de vedere al TVA. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. a)-c) si e) din Codul fiscal. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective. atunci cand acestea au loc ulterior. livrate la un moment dat. Se inscriu. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. 138 din Codul fiscal. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. dupa caz. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. (4) din Codul fiscal. Asadar. 155 din legea mentionata. 137 alin. Potrivit art.

2010." Nu se admite ca locuinta respectiva. 2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei. Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte. Factura este emisa in 03. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi". nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal.05. pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c).05. daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10. nicidecum pentru constructia acestora.1 lit c. (3) din Codul fiscal. adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. . vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari. Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga. Astfel. In cazul de fata. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. conform art. Vanzare locuinta. Prin urmare. Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 . pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit. chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului. daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%). operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care. La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor. aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA. livrata de dvs.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". 1344 alin.pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". asa cum este si firesc. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat). trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr. c) este recomandabil ca: .140 al 2. TVA Georgeta Serban Matei. respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. Altfel spus. Plus de marfa fata de factura. persoanele impozabile care livreaza locuinte.000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta.

Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa.1 . TVA Ionut Jinga.000 800. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002. 2.309. 141. (2) lit.000 4427 209. Facturi emise in numele si in contul furnizorului. pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA. pretul unitar etc). deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil. iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37. b) scoaterea din evidenta a activelor: . daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1.000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) .000 7583 1. identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. 138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate.000. valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti.In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal. Anul acesta se vinde. Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei. Inregistrari contabile vanzare teren. Intrebari: 1. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1.100. al.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37.teren . Nu se poate vinde fara TVA . Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei. (art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003). Se poate vinde fara TVA tinand cont de art. Aspecte contabile si fiscale 67 .Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene). f din Codul Fiscal? Raspuns: 1. pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art.000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor).

pe seama conturilor de terti. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. In acest sens. in calitate de furnizor al bunurilor.. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei. in cazul in care rabaturile. pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). in aceasta situatie. reducerile comerciale primite ulterior facturarii. 155 alin. presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. remizele. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art. 138 din Codul fiscal. dupa caz.4426=4011. (5) al acestui articol. societatea dvs. 138 lit. b. Din punct de vedere contabil potrivit art. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. 159 alin. care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". daca baza de impozitare se majoreaza. Prin urmare.Irina Dumitrescu. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor. factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. 8 lit.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor. 141 alin. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. conform art. baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. (1) si (2). care vor fi transmise si beneficiarului. ca la sfarsitul fiecarei luni. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. in situatiile prevazute la art. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623. Potrivit alin. potrivit caruia. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. respectiv acordate ulterior facturarii. dar acum? 4111=623. dar evenimentele prevazute la art. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. cu valorile inscrise cu semnul minus. reducerile comerciale pot fi. punctul 20 alin. de exemplu: a) rabaturile .4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art. cum ar trebui inregistrata. fara semnul minus.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Astfel. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. remizele. In situatia in care societatea dvs. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia. indiferent de perioada la care se refera. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 68 . 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in situatia in care clientul dvs.

acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. b). Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). La furnizor. in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. Factura emisa de catre client. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. in situatia in care societatea dvs. Acest cont are functie de activ. (8) lit. (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. si c) risturnele . prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. daca este inregistrat in Romania conform art.valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 . g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. 155 alin. aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. d) atat furnizorul/prestatorul. In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii. cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. 153 din Codul fiscal. In acest sens. factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare. urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs. b) din Codul fiscal. in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. indiferent de perioada la care se refera.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. in sensul art.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert.b) remizele . c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. a) si. Asa cum am aratat. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. In conditiile art. (5) din Codul fiscal. (8) lit. indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). Astfel. 155 alin. respectiv. 155 alin. (8) lit. punctul 72 alin. e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. In aceasta situatie insa. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. 153 din Codul fiscal. 155 alin. 153 din Codul fiscal. b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. in decursul unei perioade determinate.

aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului.Mihaela Benta. produse deteriorate. a) din codul fiscal.cheltuieli de protocol . etc. pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004. legea nu specifica un anume tip. raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale." conform prevderilor de la art. precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art. 21 alin. atunci este si mai bine. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit.. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea. minute. si constatarea consumurilor in acest retar. in baza unui contract scris. produselor sau serviciilor. depozitare. avand in vedere diversitatea situatiilor posibile.etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: .. d) din codul fiscal. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. (2) lit. 21 alin.. Ca si documente justificative. Regim TVA Georgeta Serban Matei. Pierderile tehnologice. dar inainte de a se derula 70 . pe baza documentelor justificative. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere. bon de consum colectiv. (3) lit. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile.pierderi tehnologice . ce afirma: "In sensul art. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. distrugeri. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar. bon de consum.perisabilitati .) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. Chiriasul a efectuat plata garantiei. Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. stabilite de OMFP 3512/2008. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit. in cazul cafelei.. ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. (1) din Codul fiscal. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. 21 din codul fiscal. promovare. Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar). privind documentele justificative. 21 alin. in functie de faza de comercializare (transport. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (. prin procese verbale. etc Factura emisa de catre locator catre chirias. facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj.cheltuieli de marketing si publicitate. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre.

in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. fapt ce rezulta din Codul fiscal. art. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe. dar. Desi se opteaza pentru emiterea facturii. 137. ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. In cursul lunii insa. . Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma. respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei. b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. optional. incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. Fata de cele aratate mai sus. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. factura se emite in regim normal de taxare.contractul de inchiriere. 71 . 3. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie. b) sumele reprezentand daune-interese. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta.numarul contractului in baza caruia au fost calculate. trebuie inscrise urmatoarele informatii: . lit. factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. in acest caz. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale. In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Inregistrari contabile Adrian Benta." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati.suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". valoarea facturii de penalitati. Consum intern. acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. daca se opteaza pentru emiterea acesteia. alin. Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie. acesta a renuntat. in fapt. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428). cu TVA colectata. Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat.

Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. WC. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor. exclusiv TVA sa fie de maxim 380. bucatarie. garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. niselor de radiatoare.constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale. constand in: camera de zi. bai. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti. terenul de sub garaj. cum se descarca gestiunea. Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta. 126 din codul fiscal. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. inclusiv a terenului pe care sunt construite. adica daca se considera livrare sau nu. republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei. Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine.00 m. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala. In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. trecerilor cu deschideri pana la 1.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie).000 lei exclusiv TVA.000 lei. 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil. Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului. sa fie o activitate "cu plata". pragurilor golurilor de usi. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996. Daca in discutie este o casa de locuit individuala. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0. este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil. 23 (10) din norme. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor. Constructie imobil. . garaj) este sub valoarea de 380. dormitoare. Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei. teren. . Terenul (amprenta la sol a locuintei. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 . Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari. spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. dus. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva. 143 din codul fiscal. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. 140 alin. cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp. daca se colecteaza TVA.valoarea locuintei. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale.Ce inregistrari contabile se fac. (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. teren. in baza art.

fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial. cuprinse in Anexa nr. fara semnul minus. daca baza de impozitare se majoreaza. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. nicidecum al incheierii contractului de constructie. modificarea pretului de vanzare. se poate aplica 5% cota redusa TVA. Prin urmare. d). suprafata utila. Totusi. (2^1) lit. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. precum: acordarea de reduceri de pret. are cel mult 120 mp. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. 1 si 2 din Codul fiscal. dupa caz. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. 138 lit. cu exceptia situatiei prevazute la art. In concluzie. Falimentul beneficiarului. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. 10. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. c) pct. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. 140 alin. Baza impozitare vanzare imobil 73 . la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular. se va lua in calcul suprafata totala a terenului. Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii. cu valorile inscrise cu semnul minus. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art.000 lei. Reevaluare imobil.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. conform prevederilor art. 140 alin. care vor fi transmise si beneficiarului. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. " Pe acest teren se va construi o locuinta". (2^1) lit. Astfel.de 250 mp. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. cand baza de impozitare se reduce sau. 11 si 12 din deconturile anterioare. acestea fiind excluse. c) pct. Ajustarea bazei de impozitare. in situatiile prevazute la art. 140 alin. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti.p. In conformitate cu prevederile art. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. o declaratie pe propria raspundere. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. Asa cum se poate constata. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. (2) din legea mentionata. 159 alin. 9. anexele) trebuie sa existe deja. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. 1 si 2 din Codul fiscal. autentificata de un notar. 138 lit. inclusiv amprenta la sol a locuintei. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. 2 a ordinului mentionat.

000. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate.000 eur.000.100. 115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe. insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art. persoana juridica nerezidenta. Intrebari: 1.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale..Adrian Benta.900. Baza de impozitare este 6.000.19 alin. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro. rezidenta in Romania. dupa caz: "pentru" (. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro.000 Eur Baza impozit pe profit 5.100. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2.000 euro. inclusiv a terenurilor. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A. Identificam doua situatii: A . este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 . (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit. (5).22 alin. prin urmare baza impozabila este 5.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100.000 Eur. Presupunem ca in urma unei revaluari. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro.000 Eur.000 Eur Pret vanzare : 6. b) Vanzare cu reevaluare. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. valoarea imobilului este de 5.000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6. detine 100% din capitalul societatii B.000. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal.000. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5. este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art. care este baza de impozitare? 5. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului.000 = 900. Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3.100.000 Eur.. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art. Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului.000 Eur.000 – 5. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro.000.000 Eur.

Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare. divizarilor partiale.000 eur. Se retine ca din punctul nostru de vedere. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva. respectiv 1. 271 din codul fiscal . 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. Litigiu Georgeta Serban Matei. Totusi. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere. (1) pct. (5) Dispozitiile alin. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile.000. 22 alin. respectiv art.200.000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria. asa cum sunt definite la art." Prin urmare in interpretarea noastra. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala.din transferul titlurilor de participare. prevederea la la art.000 eur. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc. Prin urmare baza de impozitare este 3. 116 alin. lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu. valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100.000 eur. in noiembrie 2009. Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art. 27 din codul fiscal: Reorganizari. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene. la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli.000. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren). 7 alin. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B. 4 al articolului mai sus amintit. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune. Respectiv in baza art.900. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada." Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea.000 eur. detinute intr-o persoana juridica romana. la data 75 . Valoarea oferita ca despagubire.900. fara impozitarea diferentei din reevaluare. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. in baza certificatului de rezidenta fiscala.000 eur. divizarilor. in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. conform art. 31. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii. Prin urmare baza de impozitare este 5.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor. aferente activelor si pasivelor transferate. respectiv pentru suma de 5. Expropiere utilitate publica. se datoreaza impozit in suma de 16%.

Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA. pentru livrarile de bunuri imobile. fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea. in patrimoniul statului. faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art. chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004.terenurile construibile. In astfel de situatii. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate. 155. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire". 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA. alineatul 6. . Pentru astfel de situatii.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190. valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA. se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. alineatul 5. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri. Astfel. . altele decat cele construibile. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat.. d) din Codul fiscal si pct. Stornare factura Ana Maria Georgescu. 138 lit. 141.constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite. 20 din normele metodologice. (3) litera c). il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva. Recuperare sume facturate. Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire". b) regimul normal de taxare pentru: . Incasarea despagubirii. alineatul 2. Totusi. firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita.orice alte terenuri. Scutirea se aplica optional. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat. ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii. momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator.. Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 .000 lei. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr. daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. litera f). este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. In baza prevederilor articolului 134^1. respectiv: .constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. asa cum se impune prin art. 128 alin. Deoarece este vorba despre un bun imobil. indiferent de marimea sa. trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile.

al impozitului pe venit. Astfel..p. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. pe baza venitului estimat. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009.. valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009.V.p. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA.01.000 euro 77 .v. si a emis facturi catre clienti fara TVA. Plafon TVA Dani Cucu. dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati. . Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate.2010. D.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: . efectuand articolul: 411.8. cifra de afaceri de 35. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire. nu a fost platitoare de TVA. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise.8 = 411 si 654 = 411. valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei.. Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial. De asemenea.000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic. In concluzie. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 . Societate civila. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata.v. Aceste facturi s-au incasat in anul 2010.pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor. Astfel. Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010. .d. pentru sumele facturate in anul 2009. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi. alineatul 1. facturile emise in anul 2009. dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit.pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite. PFA. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic.A. Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01. Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35. nu la data incasarii acestora. In situatia prezentata de dvs. facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati.d. al TVA.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile. O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate. d. prin plati anticipate. la data incasarii. la punctul 62.

156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 152 alin.. Totodata. livrari de bunuri si prestari de servicii. sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.000 euro privind regimul special de scutire. 152 alin. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”. De asemenea. poate solicita scutirea de taxa. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual. fara angajati.000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . 143 alin.]. 156 din Codul fiscal. din coroborarea prevederilor art. obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile. Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art. Pentru aceste tipuri de activitati independente.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [.000. scutite conform art.000 euro. principale. conform specificului propriu de activitate. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat).Conform informatiilor ANAF plafonul de 35. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4. intr-un punct fix sau ambulant. in contextul precizarilor de mai sus. Asadar. 153 alin. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit.] regim special de scutire. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA. (1). (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. a tuturor operatiunilor. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. de asigurari si imobiliare. 49 din Codul fiscal. 126 alin. a) din Codul fiscal. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35. fara TVA.000 euro= lei 119. (2) lit.. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35. va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor. b) din Codul fiscal cu cele ale art. conform art. in sensul dispozitiilor art. a carei cifra de afaceri anuala. prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. (1) din Codul fiscal. (2) lit.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. In temeiul art. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. PFA impus pe baza de norme de venit. (1) lit. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. potrivit art. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35. pentru operatiunile prevazute la art. trebuie precizat ca. 156 din Codul fiscal. 153 alin. efectuate in cursul unui an calendaristic. declarata sau realizata. care ar fi taxabile. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala. desi la art. (2) din Codul fiscal. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila. b)”. In acest sens. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. 152 alin. 152 alin.000 euro: • orice livrari de active fixe.000 (conform curs la data aderarii). • operatiuni bancare. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. inclusiv operatiunile care ar fi scutite. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala. pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art.. numita [.. este inferioara plafonului de 35. precizam faptul ca. In acest context.

4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE. aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii.000 RON. sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala. Completare Silviu Stoica. Persoana fizica va fi operata in Romania. valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere.. 1563 alin. pentru care se aplica TVA. caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. TVA. conform art. livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare).. 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”. cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa. 79 . are loc o livrare locala de bunuri.. pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA.. Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca. dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art. In ambele situatii. prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul .fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca. In concluzie. 1563 alin. iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara." (art. avand in vedere ca este vorba de o fundatie. 2 lit.. 143 alin. conform legislatiei fiscale din Romania. deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc. care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) ..fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa).comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare. asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”. caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA. Obligatii declaratii Silviu Stoica. livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES). atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri. a) din Codul fiscal. . trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art. In mod similar. valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania. 153 din Codul fiscal. cu doua variante posibile: .". Declaratia 392. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”. Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru). iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila.

inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. valoarea fiind destul de mare? 6. (5) din Codul fiscal. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. pentru carburantii auto achizitionati. pentru taxa datorata sau achitata. republicata. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila.02. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25. In acest sens.aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. 155 alin. aprobate prin HG 44/2004. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5. 61 alin. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. 146 alin. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare. 1451 privind limitarea dreptului de deducere. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 155. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. Alin. Astfel. cifra de afaceri include. orice livrari de bunuri si prestari de servicii. deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. 78. deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA.(1) lit.Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. cu modificarile si completarile ulterioare. foaie de parcurs). in materie de TVA. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Prin urmare. (2) al acestui punct prevede ca. Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original. 80 alin. Deducerea TVA Irina Dumitrescu. de regula.nedeductibile fiscal?? 8. 73. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. punctul 46 alin. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. doar in cazul achizitiei de 80 . inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3. (1) din Codul fiscal. 2 si pct. se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez. cu obligatia respectarii prevederilor art. cu modificarile ulterioare). As dori sa stiu daca se pote deduce TVA.10. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. de asemenea. In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa. 146 alin. Deductibilitate. se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2. indiferent de valoarea acestora. in situatia in care tva nu este deductibil. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa. ma refer la bonurile de motorina. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 . art.Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. (1) din Legea 82/1991. decont de cheltuieli. care nu au la baza un document justificativ. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr. stabileste ca. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. In aceasta situatie. Prin urmare. (2) din ordinul mentionat. la care se anexeaza bonul fiscal. In acest sens. 2. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli. 2 a OMEF 3512/2008 . avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. Potrivit prevederilor articolului 21 alin. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art. Aceste formulare sunt redate in Anexa nr. punctul 23 lit.documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. achitate cu numerar sau card bancar. potrivit legii.” Astfel. 21 alin.cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative. De asemenea. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit art. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare. 2 alin. pe baza Decontului de cheltuieli. La data de 25 iunie 2009. sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale. 6 alin. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. republicata. documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. pe baza de bon fiscal.carburanti. dobandind astfel calitatea de document justificativ.

000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. fie cota redusa de TVA de 5%. 161 alin. 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art.000 euro Adriana Simion. este deductibila la determinarea profitului impozabil. 141 alin. Calculul plafonului de 35. caldura. Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. 2 lit. conform art. valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998. inclusiv TVA. Prin urmare. daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. f) din Codul fiscal. Inregistrare in scopuri de TVA. in conformitate cu art. societatea poate opta pentru taxarea operatiunii.140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art. videoproiector.este inregistrata pe cheltuieli. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%. inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte). La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. 141 alin.chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale . efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. dupa data aderarii. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010. 140 alin. 149 alin. Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital. 21 lit. TVA. 10-11 din Codul fiscal. 3. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA. Desigur.000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet. cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale.000 euro. c) din Codul fiscal. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. suma totala a bonului fiscal. 152 din Codul fiscal. daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art. Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art. 8 din Codul fiscal). 161 alin. 82 .141 alin (2) litera f) sau art. Daca bunul imobil a fost supus. stabilite la art.respectiv de la art.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. unei operatiuni de transformare sau modernizare. (3) din Codul fiscal. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. in conditiile prezentate. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal.

. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale. institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu. pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA. • livrarile de active corporale sau necorporale. Potrivit pct. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal. se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi.livrarea de terenuri.000 euro. • are valoarea mai mare de 1. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. . • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila. sunt nesemnificative. respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA. Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii. 83 . Astfel.operatiunile de arendare. In concret.Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. concesionare. 47 alin. daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale.000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. Potrivit pct.operatiunile de asigurare si de reasigurare. inchiriere si leasing de bunuri imobile. . aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs. • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii.prestarile de servicii de natura financiar-bancara.000 euro. . 66 alin. • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: . Asadar. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita.livrarea de constructii. Daca din contra.800 lei.

in sfera taxei. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca. suma de 30. (3) lit.000 lei. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. pe care le va realiza ulterior. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d.d. sau sunt inregistrate din oficiu. Investitii aferente unui teren inchiriat. in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30. 126 alin. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv. al TVA? Daca da. din vina lui Y. respectiv operatiuni taxabile. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract. aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani. in fapt. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. b) din legea mentionata. In conformitate cu prevederile art.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. TVA. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. 137 alin.v.000 lei. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. scutite cu sau fara drept de deducere. Astfel.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o. 84 . scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. societatea Y vinde terenul. efectuate cu plata. acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Raspuns: Potrivit art. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese.p. In anul 2008. atunci suma de 30.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. sau a sediului fix. in baza activitatilor desfasurate. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. (2) din Codul fiscal. din afara Comunitatii. inregistrata in scopuri de TVA. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila.Alin. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. servicile sunt impozabile in Romania. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc). Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 . daca. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. daca. 133 alin. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu. cu respectarea prevederilor art. presteaza lucrari de constructii. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”.e) punctul 4 din Codul fiscal. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. nu este situat pe teritoriul Romaniei. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite. (3) sau exceptia de la alin. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. este stabilit in afara Comunitatii. 133 alin. in absenta acestora. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. Prin urmare. pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). amenajare. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii. este in Romania. (5) lit. indiferent de statutul sau. Astfel. sau. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9. in functie de natura serviciului. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice. serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. TVA. Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata.

in luna ianuarie 2010. reparatii. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit. 89 . indiferent de statutul beneficiarului. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art.In conformitate cu prevederile art. pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile. Potrivit art. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. curatare si demolare. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa. transformare. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. din punct de vedere al TVA. cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor. Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion. Materiale lemnoase. De asemenea. 1251 alin. Potrivit art. conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii. 133 alin. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase. taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. 160 din Codul fiscal. instalare. Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog. 153 alin. conform art. Punctul 14 alin. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj.(4) din legea mentionata. cu modificarile si completarile ulterioare. finisare.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . (2) . 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei. Astfel. intretinere. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca.Codul silvic. 150 alin.(6). pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora. in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora.

etc. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. In functie de conditia de livrare negociata.numai valoarea bunurilor. publicat in 90 . rachita si puieti. Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". Asadar. costurile respective. pomi de Craciun. Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar.. cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 . baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: . pe cheltuiala firmei dvs. lemnul ecarisat . vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. intregi sau parti din acestia.. a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri. costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. Din acest motiv. Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic. pentru materialele prezentate de dvs. consider ca firma dvs. gaurire.valoarea bunurilor.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -. in opinia mea. Declaratia 390. nu revine vanzatorului. Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri. La randul sau.. in numele firmei dvs. in aceasta situatie. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs. in aceste conditii. In situatia dvs. inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera. nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. Avand in vedere cele prevazute mai sus. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. traversele. furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. descarcare. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. la comanda dvs. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc.Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. flancurile. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic. cheresteaua. costul transportului si alte servicii de manipulare. slefuire. ci firmei dvs.. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat. precum si lemnul cioplit. exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare. .

intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor. fie pe factura emisa de furnizor.1.1. comunicat de BNR . intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna.1. ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni. randul 17. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . • randul 19 . cu reportarea sumei la randul 7. comunicat de BNR. valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit.Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427. cu preluarea sumei la randul 7. si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare.achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 . inclusiv taxa. daca este cazul.1.1. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 .1. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. daca este cazul.1 si 17. astfel: . Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent. La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei. fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate. orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial. randul 19.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara.1 .1. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. la urmatoarele randuri: . de la data efectuarii operatiunii. cu reportarea sumei la randul 5. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. • randul 17 si. din ultima zi bancara a lunii in cauza. si. la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute. Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii. daca este cazul. . cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile.1. Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei.achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5. Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia. Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427. La sfarsitul fiecarei luni. 19.1. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii. denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. daca este cazul. pe date. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta. exclusiv taxa. intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna . Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii .

Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs.4 Active Circulante-Terti. deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale. (2) lit. comunicat de BNR. 2 dintre asociati s-au retras.). 141 alin. 141 alin. Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere. sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 . incepand cu 01. La art. faina. 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite.creditare firma de catre cei 3 asociati. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale. valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 . • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi. Cont 455 Georgeta Serban Matei. Deci. In ianuarie 2010. fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c). paste. valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb. a) pct. (2) lit. din ultima zi bancara a lunii .10. Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. eugenii etc. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141.01. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata.01.2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA. Creditare firma.2010. a) pct.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. la capitolul 8. iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. punctul 185 alin 8 si punctul 186. In concluzie. In concluzie. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119.

pentru activitatea de publicitate. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. din data la care intervine exigibilitatea taxei. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15. De asemenea.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri.01. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile. de la achizitie. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15. Din punct de vedere al TVA. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. data receptiei 17. Taxare inversa Georgeta Serban Matei. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile. presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs. Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri.2010. din punctul de vedere al impozitului pe profit. De asemenea. Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective. La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva .01. sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA. Inregistrari contabile. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar. Achizitii intracomunitare. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. iar pe restul. banii si bunurile primite prin sponsorizare. 93 . cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara. De asemenea.2010.cantitati fixe lunare.2010. Astfel.02. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare. In alta ordine de idei. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri. nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal.

Astfel. de a emite un bilant. indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza. locul de livrare a bunurilor este in Romania. 4. 2. un grup de persoane. O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA. la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. societatea agricola. animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. Colectare TVA Georgeta Serban Matei. o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. Produse acordate in natura. va recomand sa utilizati un singur curs valutar. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei. in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . uneltelor. Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza. . Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna. Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal. obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. acela din data facturii furnizorului. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu. deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA. deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului. un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate. Societate agricola. daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor). trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie. . 94 .aprovizionarea. poate fi considerata persoana impozabila. printre altele.organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. are adus aport suprafata de teren de catre actionari. care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial.si alte asemenea activitati. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. o institutie publica. fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal.000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice. persoana impozabila poate fi o persoana fizica. . conform articolului 132. In baza articolul 135 alineatul 3. efectuata cu plata. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara.utilizarea de masini si instalatii. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991. Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. 3. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru.

Din punct de vedere fiscal. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs. valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. prin oferta de pret efectuata de catre furnizor.. Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective. pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). La randul sau. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) . deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii. Taxare inversa. Astfel. pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat.000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 . raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat).000 lei. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200. Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427. baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426. evidenta fiscala. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia. Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200.10. Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200. acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului. Suma de 190. cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei. Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA. In concluzie.000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima.000 * total baza de impozitare si de plata = 190. urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport. Prin Codul fiscal. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. Aceeasi valoarea de 200. Raspuns: In conditiile in care. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200. astfel. asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara.000 lei. Achizitie intracomunitara. in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA.000.000 lei. in contul partenerului extern.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania. Dupa ultimul produs. Din punct de vedere al TVA. raportarea fiscala (decont de TVA). fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata. faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole. Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200.000 lei. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ). deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs.

Conditia de livrare este ex-works. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs. a lui B. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. indeosebi din UE. dupa caz. al TVA? Raspuns: Art. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala. (3) sau. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5. va refactura serviciul lui B. iar dvs. cum incadram operatiunea d. urmand sa ii achite costul transportului. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile. avand drept baza de impozitare suma de 10. la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A. Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca. In acest context. Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi.p. aplicand structura de comisionar. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”.v. iar A. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. stabilita conform cap. ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.000 lei. In norme se regaseste si exemplul nr. VII. fie invers. in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. 7 alin. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. 6 alin. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. De asemenea. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE.la negociate. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. 2 care. la pct. Achizitii intracomunitare. transportul este in sarcina cumparatorului. Prin capitolul VII din Codul fiscal. prin urmare. declarata printr-o hotarare 96 .d. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana. (1). 138 lit.

furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. 159 alin. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. In situatiile descrise mai sus. 138 lit.. Prin urmare. fara semnul minus. care vor fi transmise si beneficiarului. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Prin urmare. dar evenimentele prevazute la art.” Potrivit art. cu exceptia situatiei prevazute la art. 97 . dupa caz. In aceasta situatie. incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza. sau in urma unui arbitraj. fara semnul minus. cand baza de impozitare se reduce sau. daca baza de impozitare se majoreaza. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. Imposibilitatea recuperarii debitelor. veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata.judecatoreasca definitiva si irevocabila...d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. 138 din Codul fiscal. In acest scop. la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. daca baza de impozitare se majoreaza. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. din punct de vedere al TVA. care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. d). 85/2006 privind procedura insolventei. Debitor in stare de faliment. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. 138 lit. cu valorile inscrise cu semnul minus. dupa caz. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. Astfel. 138 din Codul fiscal.) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. in situatiile prevazute la art. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. De asemenea. sau in urma unui arbitraj.. care vor fi transmise si beneficiarului. sau dupa facturarea livrarii/prestarii. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu. 2 din legea mentionata. in situatiile prevazute la art. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. hotarare ramasa definitiva si irevocabila.

dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare". ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii. 137 alin. In aceasta situatie. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local. aferente acestor venituri.000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA.000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1. firma dvs a achitat un impozit pe cladire. taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii. impozite . in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil. Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane. cu chirasul sau.190 RON inclusiv TVA. e) din Codul fiscal. Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri. sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii. firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste. Prin operatiunea efectuata.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1. taxa hoteliera . Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli. 4118 = 4111 1. taxe.refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau.000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4. In cursul anului. ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil. De exemplu. inregistrarile contabile vor fi: 1. taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 .Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu. prin contract. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art. valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1. (3) lit. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446.

Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. astfel cum sunt definite la art. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii). declarata sau realizata. 141 alin. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. sunt impozabile in Austria. (1). 143 alin. Acest lucru este prevazut la punctul 35. b). pentru operatiunile prevazute la art. efectuate de persoana impozabila. Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. Prin urmare. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. Venituri din activitate de amanet . 126 alin.” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet. (2) lit.scutire de TVA Irina Dumitrescu. (2) lit. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. numita in continuare regim special de scutire. deci neimpozabile in Romania. a). constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. scutite conform art. prevazute la art. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. 3. e) si f). (2) lit. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. 125(1) alin. Astfel. b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 . a) pct. Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art. neplatitoare de TVA. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. este inferioara plafonului de 35. (2) lit. total sau partial. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. a carei cifra de afaceri anuala. b). 143 alin. serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. scutite conform art. (1) pct. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. din Austria. b). Vanzarea bunurilor amanetate. 141 alin.000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute.000 euro. (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra.recupereze de la un beneficiar.

Nu intra in sfera de TVA“. Contract de inchiriere . garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 . Privind decont TVA cod 300.prin OMFP 1372/6.05. serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . Totusi. serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei.. 2. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. Pentru valoarea garantiei incasate.. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion./data. Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal. . Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. efectuata inainte de data prestarii acestora. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. In baza noii modificari. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. Destinatia garantiei este: 1.

Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 2. Totusi. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Nu intra in sfera de TVA“. Destinatia garantiei este: 1. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. efectuata inainte de data prestarii acestora./data..Contract de inchiriere . Pentru valoarea garantiei incasate.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. .garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. 101 . Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful