Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

cu exceptia cazurilor prevazute la art. 150 alin. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior.Prestari servicii de consultanta. (1) din Codul fiscal. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. TVA Adrian Benta. Conform contractului. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei".47 BAZA si 3259. pana in data de 15 a lunii urmatoare. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. Acum eu ar trebui sa stornez avansul.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. 152 alin. in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul. Regim TVA. in conformitate cu prevederile art. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. neplatitor de TVA. valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. Inregistrari contabile Dana Jinga. 155 alin. (2). Din punctul de vedere al declaratiei 390. Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. de aplicare a art. (2) 4 . (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA. n) din Codul fiscal. 1342 alin. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art. nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat. 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. (5) lit. 140 alin. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. Conform pct. 156^4 din Codul fiscal. Factura avans.3817 lei/euro. conform art. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. acesta fiind 3.

5 .01 lei 17155. incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415. de la o persoana fizica din ITALIA.31 lei 5.54 lei 2.47 lei 3259.54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857.01 lei 3. Nu se declara in Declaratia 390.in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" . 1511 din Codul fiscal.31 3259." Articole contabile: 1. reprezentand diferenta de cota TVA (4117. emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415. in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii.3259.77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE. mentionez ca nu este noua.47 lei .78 lei 17155. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului. 151 sau art. deci nu se declara in declaratia 300. stornarea facturii de avans.01 lei -17155.20415.54 lei 4.77 lei. nu este cuprinsa in sfera de TVA.47 lei 4117. cum trebuie sa procedez? Contabil. acordarea unui discount catre client in suma de 857. art. 390 si nici in INTRASTAT. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.(6). de la persoana fizica Irina Coma.

societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. 2. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. 3. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. se definesc urmatoarele: 1. exclusiv valoarea terenului. 140 alin. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. in urma transformarii. din punct de vedere al TVA. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. In august 2010. 4. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. (2) lit. TVA. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. dupa caz. Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. (3) si (4) din Codul fiscal. 134 (prim) alin. In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii. TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. Conform art. dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". In anul 2005. 6 . teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. conform legislatiei in vigoare. daca costul transformarilor. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. societatea achita factura de avans pe total lucrare. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. precum si a oricaror altor terenuri. factura care include si TVA. ce procent de taxa trebuie utilizat. In acest sens. pe care se pot executa constructii. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. Raspuns: Potrivit art. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. in absenta acestor modificari. (7) din Codul fiscal. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). Intre anii 2005 .2010. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. exclusiv taxa. Prin exceptie.Factura de avans. dupa caz in functie de prevederile contractuale. ulterior transformarii. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. 141 alin. Conform OUG 58/2010. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. Vanzare apartament.

f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. cu modificarile si completarile ulterioare.. republicata. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului. (2) lit. Factura se va emite cu TVA colectata. va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente. inclusiv a terenului pe care sunt construite. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. f) din Codul fiscal. exclusiv TVA. 141 alin. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. a caror valoare. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. 141 alin.. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc. (21) din legea mentionata. cu modificarile si completarile ulterioare. 4 al art.000 lei. (2) lit. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. Daca. identificata cu exactitate. exclusiv anexele gospodaresti.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2. (2) lit. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 . data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. In acest sens. 141 alin. Astfel cum prevede alin. 141 alin. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. in conditiile stabilite prin norme.. republicata. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare.In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. 140 alin.. va fi inscrisa in notificare. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol. inclusiv a terenului pe care sunt construite. nu depaseste suma de 380.. 4 al art. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare. (3) al art. (2) lit. si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. dupa depunerea notificarii. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. 145-1471 din Codul fiscal. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. Asadar. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(.

141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35.000 euro. inscrisa in registrul comertului. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte. (. 1 si 2 din Codul fiscal. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622). 2 lit. (21) lit. indiferent de cuanutumul acestor servicii. 140 alin. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu. a vectorului fiscal cu privire la TVA.terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2. sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%.. 2. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Intrebare: Avand in vedere art. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma. inclusiv amprenta la sol a locuintei.. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. din oficiu. 5 alin. firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat. Firma suspendata. firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. autentificata de un notar. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea. 1 si 2 din Codul fiscal. din oficiu. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35. c) pct. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil.)” Astfel cum prevede punctul 23 alin. in cazul familiilor. 140 alin.000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2. sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina.. a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. (21) lit. in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. Intr-adevar. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. o declaratie pe propria raspundere. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. c) pct.. preia riscul mentionat in polita de asigurare. serviciile desfasurate se incadreaza la art. potrivit art. Conform contractului. 141 alin. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. (10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj. Asadar. (2) din acest ordin anularea. fiecare sau impreuna. acestea fiind scutite. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%.. respectiv: 1. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 . valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare.b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat. in cazul persoanelor necasatorite. in cazul caselor de locuit individuale.

Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. Inregistrarile contabile vor fi: 1. ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. (1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. inscrisa in registrul comertului. Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. cheltuielile de transport. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2. din Germania de exemplu. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA. care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). 153 din Codul fiscal. valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. In Cuprinsul acestui act normativ.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Astfel. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. TVA 9 . Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

132 si 133. actionand ca atare. as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA.Irina Dumitrescu. intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. (7) al acestui articol. 128-130. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. In cazul vanzarii autoturismului. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. Raspuns: 10 . constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. (4) lit. 128 alin. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art. S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. Astfel cum prevede art. cu exceptia transferului prevazut la alin. de la o persoana fizica. in sensul art. platitor de TVA la momentul achizitiei. (2). donatie. 128 alin. 130 din legea mentionata. 128 alin. fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. in functie de situatiile din firma). astfel cum este definita la art. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. 127 alin. precum si in cazul unui schimb de bunuri. (5)).b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. ce desfasoara o profesie liberala. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. in sfera taxei. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Raspuns: Potrivit art. (1). 126 alin. in conformitate cu prevederile art. De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. In conformitate cu dispozitiile art. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. 127 alin. se va colecta TVA. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. efectuate cu plata. valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. In cazul prezentat. adica fara plata.

inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii. ambarcatiuni. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA.calcularea pro-rata pentru anul 2010. dar nu in Romania. Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei.ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149. In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal. etc. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. stabilita in afara teritoriului Romaniei. . conform art. nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. Prestari servicii internationale. Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv.primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA.Pana in prezent. Astfel. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1. la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii. . Pentru firma dvs. Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. . Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs. rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. de exemplu: . prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. 2. locul prestarii acestor servicii este in Anglia. Aduc drept argument posibilitatea ivirii. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. cum ar fi. fara a avea un caracter obligatoriu. impozabila. pe care le-a vandut in Romania si in state terte. se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA. Din acest motiv.

serviciile consultanta. este impozabil in Romania cu cota standard TVA. precum si livrari intracomunitare de bunuri.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " . un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator.serviciile de cercetare.inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii. serviciul este neimpozabil in Romania. TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010. . scutite conform art. completata cu toate informatiile impuse prin art.raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P. . fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului. data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). litera k). la data prestarii serviciului. serviciul prestat de firma dvs. In acest caz.nu colectati TVA. TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei. din care: " cu reportarea sumei la randul 3. Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru.servicii de remediere in perioada de garantie. 155 alin. . daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii.evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. Asa cum se poate constata. TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale. . cum ar fi de exemplu: . . (5) din Codul fiscal. care se vor factura in luna august 2010. . se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare.serviciile de constructii-montaj. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei. serviciul prestat de catre firma dvs. caz in care procedati astfel: .serviciile de expertiza. Servicii de furnizare date de prospectare a pietei. . data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii. Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat. alineatul 5. Astfel. astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. b) si c) din Codul fiscal. 143alin. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010. .alte servicii similare celor enumerate anterior. daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator.emiteti factura in valuta negociata. Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei. cate o factura pentru fiecare luna. (2) lit. De regula.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155. 12 . .

Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010. Cota TVA Georgeta Serban Matei. va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. aprobate prin HG 44/2004 publicata in M. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%. furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii. ar fi aplicabil exemplul nr. cu modificarile si completarile ulterioare. daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial.In situatia prezentata de dvs. De exemplu. termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1). In acest caz. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor." In concluzie. Din acest motiv. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30. nr. Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator. prin urmare. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA. Scoatere din evidenta debitori incerti.2010.02 – 31. Faptul generator de taxa este. In acest sens. 534 din 30 iulie 2010. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. cu exceptia lunii iulie 2010. hotarare ramasa definitiva si irevocabila.07. la data faptului generator. cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1. data emiterii raportului de lucru. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor. (1) din Codul fiscal. de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.2010. Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti. In situatia prezentata de dvs.. cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator". Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client. potrivit art.Of. 13 . 155 alin. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.06.

trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. prin care.la coloana "Tipul operatiunii". se inscrie denumirea/nume. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. 14 . incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs.I. nu se inscrie nimic.la coloana "Denumire/Nume. 132 si 133. 128-130. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd. de catre furnizor. …….I. valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. fapt dovedit si prin definitia A.la coloana "Tara". Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. Referitor la partenerul dvs. dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare. prenume al furnizorului care a emis factura.Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. raportarea A. TVA Irina Dumitrescu. se inscrie simbolul "A" .la coloana "Baza impozabila"..la coloana "Cod operator intracomunitar".C.C. . efectuate cu plata. se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . in sensul art. 5 si 17 si in declaratia 390.I. in conformitate cu prevederile art. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art. se regaseste o "NOTA". Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. Oare cum as putea face asta in declaratia 390. asa cum se poate constata. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA.". b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.C. dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: . . ca si un proprietar. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. in sfera taxei.130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune. se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei. preluata de la art. prenume operator intracomunitar" . din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. catre un stat membru. 126 alin.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

(3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract. Bunuri constatate lipsa din gestiune. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. 1342 alin. Asadar. (8) lit. In conformitate cu dispozitiile art. (2). aceasta se va considera o factura de avans. in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. (1)). Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. 18 . Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. concesionare si arendare de bunuri. (4) din Codul fiscal.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. 140 din Codul fiscal. Asadar. se va efectua regularizarea facturii de avans. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii. a)-c) al acestui articol. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. cu exceptia celor la care se face referire la alin. este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei. bunurile constatate lipsa din gestiune. 1341 alin. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. 128 alin. Astfel cum prevede alin. potrivit prevederilor art. (4) lit. In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. Formularul 300 Irina Dumitrescu. 140 alin. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor.operatiunilor de inchiriere. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 9 si achizitia la rd. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%.” In cazul prezentat. Prin urmare.07. prevazuta in contract. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii. leasing. TVA. 1342 alin.

Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data. un decont de taxa.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri. Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. 1342 alin. Cum emit factura? Dana Jinga. la Randul 15 . Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010. 138 din Codul fiscal. cu exceptia celor prevazute la art. (2). (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. 2 a OANAF 2245/2010. care determina modificarea datelor declarate initial. sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile. .orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. 1342 alin. dupa caz. Asadar.„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: .orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. pentru fiecare perioada fiscala. potrivit dispozitiilor art. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei. 22.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21. Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. 1471 alin. . ziare si reviste. Prestari servicii bunuri imobile. cu exceptia celor prevazute la art. . valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC. conform art. . 10. .ajustarile prevazute la art.cota redusa de 9%.cota standard TVA – 19% . care determina modificarea datelor declarate initial. 140 alin. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente. 138 din Codul fiscal. 23 din deconturile anterioare. 11 si 12 din deconturile anterioare.In cazul prezentat. a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA. 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art. dupa caz. La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: . 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. 138 din Codul fiscal. aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. (3) din Codul fiscal. respectiv: .pentru livrarea de manuale scolare. precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. carti. in conditiile prevazute la art. suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii .sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. Art. Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 .ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. (3) din Codul fiscal.

indiferent de statutul beneficiarului. Conform pct. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. (1) Serviciile prevazute la art. Pe langa serviciile mentionate la art. precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. curatare si demolare. 133 alin. Raspuns: 20 . instalare. reparatii. 133 alin. Nu se declara in Declaratia recapitulativa. 14. 133 alin. (2) si (3). insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa). si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus. locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. transformare. finisare. serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii. a) din Codul fiscal. printre altele. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile. pentru urmatoarele prestari de servicii.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. 1564 din Codul fiscal.Raspuns: Conform art. cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). 133 alin. a) din Codul fiscal. (4) lit. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei. operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. intretinere. 133 alin. (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor". (4) lit.

2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil. aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. De asemenea. (2). considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). ca operatiune impozabila. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). conform art. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2. 145 alin. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. In concluzie.1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare. Lichidare societate.” Asadar.1. iar in conformitate cu art. (7) si la art. daca taxa ar fi deductibila. 128 alin. (8) si la art. intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA. 129 alin.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. (7). (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. d) operatiuni scutite de taxa. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare.1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. 145 alin. Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art.1. 145 alin. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. 145 alin. (2) lit. (5). Mijloace fixe. a) pct. c) operatiuni scutite de taxa. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. cheltuielile de transport. Avand in vedere cele mentionate mai sus. Temei legal: pct. e) operatiunile prevazute la art. 143. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila. (3) Daca nu contravine prevederilor alin. 1-5 si lit. este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca. conform art. b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. Raspuns: Potrivit art. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare. TVA 21 . 50 si 51 din Subsectiunea 8. in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. (2) si (3) din Codul fiscal. b). manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. 144 si 1441. 129 alin. 128 alin. (2) si (3) din Codul fiscal. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. In baza celor prezentate. 141 alin.

din Codul fiscal. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. ce stabileste ca sunt scutite de TVA. persoana fizica. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. f). conform legislatiei in vigoare. Avansuri incasate. avand un asociat unic.Mihaela Benta. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital. se definesc urmatoarele: 1. dupa caz.” Exceptia de la alin. dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul. precum si a oricaror altor terenuri. daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art.p. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. de exemplu. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate. analizand tratamentul alternativ. Prin exceptie. 149 sau 161 din Codul fiscal. (5) din Codul fiscal.” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. Inregistrari contabile 22 . efectuat cu ocazia transferului de active sau. (7). al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d. Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.v. 141 alin. ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. in functie de data achizitiei. (5) din Codul fiscal. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). se va analiza prevederea de la art. cu exceptia transferului prevazut la alin. 128 alin. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata. 128 alin. fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. pe care se pot executa constructii. intervine prevederea de la art. in functie de prevederea stabilita de lege.d. in cazul amintit de dvs privind terenurile. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE. scutire sau nu de TVA. Cota de TVA aplicabila. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai.” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA. si de pasive. in sensul prezentului articol. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora. (2) lit.

cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Alin. 1342 alin. Totusi. cu exceptia cazurilor prevazute la art. cum sunt serviciile de constructii-montaj.000 411 = 4427 12. in vigoare la aceasta data.600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 .000 lei si vom face factura pe diferenta de 40. dupa caz. Din punct de vedere contabil. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. b) al acestui articol stabileste ca. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10. pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin.000 Raspuns: Potrivit art.000 fara TVA. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.1. Astfel cum prevede art. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive.600 TVA =49.10. 140 alin. Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010. (2) lit. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale. 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor.000 din cei 50. in functie de prevederile contractuale. In conformitate cu prevederile art.900 lei (10. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. (2). valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11.000 lei + 1. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari.000 411 = 4427 . (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. serviciile de telefonie. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. In aceasta situatie. de apa. cercetare. 1342 alin. consultanta.000 + 9. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. prin exceptie. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 . In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. livrarile de energie electrica si altele asemenea. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%. rapoarte de lucru. expertiza si alte servicii similare. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.900 si 411 = 707 + 704 50. perioada de decontare nu poate depasi un an.Irina Dumitrescu. (2). exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul.

24 .000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie... Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative.10. Pentru diferenta de 40.000 ...000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. Consecinte..000 .1... inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62.. Rodica Mantescu..600 lei In acest caz cei 10.. Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2. faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna..900 . Deducere persoanla necuvenita.000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" .900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3.. a adus si adeverinta de la scoala.. pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10. Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % . in aceasta situatie..000 x 24% = 9..000 1.000 Daca insa cei 10..900 lei 40. 704 "Venituri din servicii prestate" 50. valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei).11.000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate". inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11..900 10..1..000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%..000 x 19% = 1. A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani. 12.

codul numeric personal. . codul numeric personal). aprobate prin Hotararea Guvernului nr. codul numeric personal.Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. 571/2003 privind Codul fiscal. Cu privire la aplicarea art. cu exceptia copilului minor.existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere.persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala. cum ar fi: numele. codul numeric personal). Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. . cum ar fi: numele. obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. prenumele.angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat. inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute. se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori. legume si zarzavat in sere. Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului. trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . . exploatare a pepinierelor viticole si pomicole. la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. . 56 din Codul fiscal. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. ciupercilor. domiciliul. aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: .datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala. In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere. domiciliul. 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia.nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere. platitorul veniturilor din salarii va 25 . . cultivare a arbustilor si plantelor decorative.datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare. ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine.acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere. in solarii amenajate si in sistem irigat. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul.datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele.datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele. Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului. prenumele. . domiciliul. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere. In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora.

doar valoarea reziduala fara dobanda. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate. . recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. Leasing extern. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. in conformitate cu realitatea economica. 26 . precum si riscurile asociate acestor operatiuni. poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. 571/2003 privind Codul fiscal. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. punand in evidenta drepturile si obligatiile. In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu.000 eur. iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. Leasingul s-a terminat in iunie 2009. 292 Codul penal.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia. pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar. pentru 3 ani. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata. atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. in conditiile prevazute in art. si nu numai de forma juridica a acestora. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice. valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia. a facut si importul definitiv. si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul. intre acesta si persoana fizica. atunci se procedeaza astfel: . Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. Potrivit acestuia. achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. inchizand declaratia vamala de import in vama. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor.

respectiv primite. al carui proprietar este. la solicitarea acesteia. La sfarsitul perioadei de leasing. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. Potrivit art. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. In cazuri rare. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. de catre utilizatori. 2 lit. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. incadrarea reducerilor acordate. punctul 7 alin. In conditii obitnuite. inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. 129 alin. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. contra unei plati periodice. dar nu mai devreme de 12 luni. respectiv consignatie. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. denumita rata de leasing. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. prin contractele de leasing o parte. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. a) din Codul fiscal. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. in baza documentelor justificative. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. cu respectarea fondului economic al acestora. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. Din punct de vedere fiscal. (3) lit. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. respectiv cheltuieli in avans. De asemenea. dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. la solicitarea acestuia. recunoasterea veniturilor. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. nefiind o prelungire a contractului de 27 . dar nu mai devreme de 12 luni. la reduceri comerciale sau financiare. celeilalte parti. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. Astfel cum prevede art. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. denumita locator/finantator. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. denumita locatar/utilizator. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract.

acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". Constantin. cu preluarea sumelor la Randul 19. trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. Recuperare TVA Daniel J. 153 alin. incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. Procedura de compensare debite.leasing. aceasta a fost considerata prestare de serviciu. 153 sau art.1 si 19. de la persoane impozabile nestabilite in Romania. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. in conformitate cu prevederile art. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate. cat si la efectuarea importului. 133 alin. Din punct de vedere contabil.depasirea plafonului. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. unctul 4). 150 alin. insa. prin taxare inversa.1. (1) lit. in conformitate cu prevederile art.1 si Randul 19. (2). efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art.1 si 7. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. aprobat prin OANAF 76/2010. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. daca este cazul.1. 133 alin. In situatia in care. 1564 alin. taxa aferenta acestui serviciu. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei). (4) sau (5). 150 alin. Prin urmare. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 . care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 153 sau 1531. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. in limitele si in conditiile stabilite la art.157 alin. cat si ca taxa deductibila. cu preluarea sumelor la Randul 7.” In acest caz. (2). asa cum am aratat. (2). aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia. orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. Potrivit dispozitiilor art. asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor. rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale. 145-1471. 1251 alin. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA. Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA. chiar daca este inregistrata in Romania conform art. Prin urmare. dar stabilite in Comunitate. (2). o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art.1. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. atat ca taxa colectata.

respectiv suma negativa. 153. cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar. (2) din legea mentionata. in urma depasirii plafonului stabilit de lege. 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . se efectueaza un import de bunuri in Romania. Punctul 59 alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 142 alin. Astfel cum este prevazut la art. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. Regim TVA. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. In conformitate cu prevederile art. care au obtinut certificat de amanare de la plata. (1) lit. Alin. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. prin exceptare de la prevederile alin. Potrivit art. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. Import bunuri. daca importul nu este scutit de taxa. O alta intrebare ar fi. 153. prin exceptare de la prevederile alin. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. (2) lit. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare. in absenta acestui cumparator. cu TVA-ul de recuperat. in sensul art. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. 157 alin. 126 alin. proprietarul bunurilor la aceasta data. (4) al acestui articol stabileste ca. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 1511. conform art. 1322 alin. Nerezidenti Irina Dumitrescu. importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. (3). (1) din Codul fiscal. Asadar. 160 alin. (3). In conformitate cu dispozitiile art. De la data de 1 ianuarie 2013. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. (1) lit. Astfel cum prevede art. daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri.

Prin urmare. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. (1) lit.” Asadar. cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania. 118 alin. exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar. este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata. republicata. 30 . astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. precum si. (2). Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat. Punctul 1 al art. cu modificarile ulterioare. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. stabileste urmatoarele: „1. care se va evidentia in decontul prevazut la art. a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. Odata cu incheierea acestei conventii. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. Astfel cum prevede art. Conventie intre doua societati. Constantin. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. veniturile din servicii prestate in Romania. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. 142 alin. atat ca taxa colectata. 115 alin. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant. 1562. cat si ca taxa deductibila. (1) lit. in momentul realizarii venitului. In conformitate cu prevederile art. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. scutirea de TVA prevazuta la art. in cazul prezentat. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri. pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. dupa caz. care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. Regim TVA Daniel J.secundare rezultate din valorificarea acestora. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo.

compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica. Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200. ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb. In ceea ce priveste facturarea. .000 lei 31 .TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48. iar in conditiile facturarii reciproce. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: . iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta".Art. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. inainte de data la care intervine faptul generator. efectuata inainte de data livrarii. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. societatea dumneavostra va factura cu TVA.cota de TVA-19% pentru valoarea de 100.000 lei.2010. Regim TVA. 134^2 alin. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. . Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA. 140 alin.Art. (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 141 alin.000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. 134^2 din Codul fiscal.) (2) Prin derogare de la prevederile alin. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros..” Exceptia stabilita de art. (2). pentru cazurile prevazute la art. -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA. (2) din Codul fiscal. b) la data la care se incaseaza avansul. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Valoarea totala apartament conform contract este de 200. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi.000 lei fara TVA. fara drept de deducere.. (2).Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (. 132^2 alin. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros. Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren. In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. facturile se pot compensa. (1). Inregistrari contabile Mihaela Benta. insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. (3) din Codul fiscal. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.000 lei . Stornare avans incasat.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%. 134^2 alin.

de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa. SC se inregistreaza in scopuri TVA. Conform pct.(minus)100. inregistrata in scopuri TVA.2008.000 lei Total rest plata 129. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate. INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. 152 alin. 153. Raspuns: Conform art. in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. conform art. dupa verificare. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri. (6) din Codul fiscal. cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.07. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62. 153.000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA. depaseste plafonul de 35.000 lei.Comentariu: La data prezentului raspuns. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art.C. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere. In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal. respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului. conform art. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. 152 alin. 153.- Stornare avans 419 = 461 cu .2010. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 . conform art. (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010.01. prevazuta la alin. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01. . ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. conform art.000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19. 152 din Codul fiscal. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere. (3). persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire. Depasire plafon TVA. Decont TVA Ionut Jinga. (2). cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic. Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans.

Organul de inspectie fiscala a procedat corect. inclusiv celor aflate in curs de executie. cu conditia. conform pct. 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.07. in cazul bunurilor de capital. 155 alin. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. 153 din Codul fiscal.2010. (2) din Codul fiscal. 145 . (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. 153 din Codul fiscal. Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA). (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege.2008.10. 153 din Codul fiscal.149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. intr-un decont ulterior.149 din Codul fiscal. (5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin. conform pct. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Concluzie: 1.inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. (4). Prin exceptie de la prevederile art. (5) din Codul fiscal. ca perioada de ajustare a deducerii. factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. prevazuta la art. in conditiile prevazute la art. 149 alin. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30. acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. sa nu fi expirat. (2). 62(2) lit. dupa caz. Totodata. inclusiv celor aflate in curs de executie. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. 2. in conditiile art. aflate in proprietatea 33 . 145-149 din Codul fiscal. au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau. 145 . indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale.

a vectorului fiscal cu privire la TVA. In 14.09.2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. Va rog sa-mi spuneti.06. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. (1) lit. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. privind aprobarea Procedurii de modificare. In factura emisa. baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. Drept urmare. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.10. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. Decont TVA Dana Jinga. 5 alin.2010. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01.2008.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. (3) lit. inscrisa in registrul comertului. factura se va emite fara TVA.__/________”. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. din oficiu. Asadar. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani.01. cum facturez aceasta suma. altele decat cele prevazute la lit. in cazul prezentat. si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei. cu TVA sau fara TVA? De asemenea. de una dintre parti. 137 alin.sa la data de 30. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese.11. anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art.06. 34 . in fapt. In conformitate cu prevederile alin. b) al acestui articol.2008-30. conform contractului de inchiriere. Raspuns: Potrivit art. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat.se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului". Daca nu se respecta durata contractului. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu. aceasta este obligata la plata de daune-interese. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica. Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. inclusiv TVA. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. din oficiu. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. beneficiarului sau a unui tert. la nivelul unei chirii lunare. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. pentru o perioada de 1 an. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12. (2) din OMFP 1786/2010. Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA.

rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate.1 si 2. 3 lit. 1 . in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009. Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez. se face o factura pe minus. la termenele prevazute de lege". 35 . cu exceptia situatiei prevazute la pct. 1 lit. caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. 137 alin. 1.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2. exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea.1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA. contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. prin schimb. "(2. puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal. 137 alin. b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art. concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA. in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene. in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. b. 2. f si g . (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct. Intrebarea mea este: cum procedez acum. fara facturare. Temei legal: Contabil. Regim TVA Ionut Jinga.2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. Cand se returneaza ambalajele.2".2 . c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. 2. care circula prin facturare.Conform pct. Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). 128 alin.1 lit. contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti.

pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb. 137 alin. (3) lit. nu se includ in baza de impozitare a taxei.Norme metodologice (7) In sensul art. fara facturare. furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. d) din Codul fiscal. fara taxa. fara facturare. 1341 alin. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare. se vor face urmatoarele inregistrari contabile." Concluzie: 1. lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. uzurii. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale. conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale.

respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. Prin exceptie de la aceasta prevedere. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. (1) lit. (1). potrivit art. 146 alin. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. Astfel cum prevede alin. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. daca locul importului este in Romania. de catre cumparator sau de catre alta persoana. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. (1) lit. In temeiul prevederilor art. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. (1). plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. catre un stat membru. In acest sens. in absenta acestui cumparator. de catre furnizor. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. 136 din Codul fiscal. TVA. (2) din Legea nr. 1301 din Legea nr. in contul furnizorului sau al cumparatorului. (2). cu modificarile si completarile ulterioare. 1322. potrivit art. 1322 alin. Produsul respectiv este fabricat in China. c) din legea mentionata. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. Irina Dumitrescu. Art. (2) al acestui punct. 571/2003 privind Codul fiscal. 37 . proprietarul bunurilor la aceasta data. este obligatia importatorului. Potrivit prevederilor art. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. 126 alin. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. 571/2003 privind Codul fiscal. Conform art. ca si un proprietar. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. 1342 alin. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. In conformitate cu prevederile art. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". 1511. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. 140 alin. punctul 59 alin.

Asadar. ca si un proprietar. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". potrivit art. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. de catre cumparator sau de catre alta persoana. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. atat ca taxa colectata. precum si documente care sa ateste plata taxei. cod MFP 14. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . (5)). operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. Produsul respectiv este fabricat in China. De la data de 1 ianuarie 2013. cat si ca taxa deductibila.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. catre un stat membru. TVA. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. 145-1471 (alin. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. 38 . sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. Irina Dumitrescu. (3) . pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. Prin exceptie de la aceste prevederi. 153 (alin. 157 alin. 157 alin. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. Potrivit acestora. 153. in limitele si in conditiile stabilite la art. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . de catre furnizor.13. in contul furnizorului sau al cumparatorului. (3)).01. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei.(5). Societatea dvs. care au obtinut certificat de amanare de la plata. prin exceptare de la prevederile alin. taxa pentru importuri de bunuri. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. 1301 din Legea nr. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. Achizitie bunuri transportate din China. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. (3). 1562 din Codul fiscal. eliberata de alt stat membru. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. 571/2003 privind Codul fiscal. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. cu exceptia importurilor scutite de taxa. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. Prin urmare. (4)). In aceasta situatie societatea dvs.

nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. daca locul importului este in Romania. (2) al acestui punct. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. prin exceptare de la prevederile alin. 136 din Codul fiscal. 126 alin. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. 1322 alin. potrivit art. atat ca taxa colectata. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. (1). Asadar. 146 alin. (3) . 153 (alin. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. 153. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. punctul 59 alin. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. In temeiul prevederilor art. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. In acest sens. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. proprietarul bunurilor la aceasta data. precum si documente care sa ateste plata taxei. De la data de 1 ianuarie 2013. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1322. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. Prin exceptie de la aceasta prevedere. eliberata de alt stat membru.(5). pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. c) din legea mentionata. (4)). dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. (1) lit. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. Potrivit acestora. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 571/2003 privind Codul fiscal. 1511. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . 145-1471 (alin. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. taxa pentru importuri de bunuri. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. Astfel cum prevede alin. cat si ca taxa deductibila. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . (1). cu modificarile si completarile ulterioare. (3)). (3). In conformitate cu prevederile art. este obligatia importatorului. (1) lit.Potrivit prevederilor art. in absenta acestui cumparator. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. Societatea dvs. (2) din Legea nr. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. Prin exceptie de la aceste prevederi. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. care au obtinut certificat de amanare de la plata. Art. (5)). (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . in limitele si in conditiile stabilite la art. 1562 din Codul fiscal. 157 alin. cu exceptia importurilor scutite de taxa. 157 alin.

000 Ron Valoarea TVA: 159. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv.34 + 201. 40 . Irina Dumitrescu. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42. Inregistrari contabile.2010.34 x 24% = 201. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42.02 2. Marfuri la pret cu amanuntul.042. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania .07. si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs.01.02 – 201.34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala.2010.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA. valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea. Modificarea cotei de TVA.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1. Stornarea facturilor de avans. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201. In aceasta situatie societatea dvs.68 Valoarea stocului la 01.68 = 1. TVA 19% inclus: 1.06. cod MFP 14. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". Prin urmare. si ulterior dupa 01.06.2010 primesc in gestiune acelasi produs.13.68 – 159. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca.OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania.68 = 840. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare). pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1.02/r aprobat prin OANAF 76/2010.042.2010 aveam un pret 10 lei pt un produs. Daca pana la 30.07. TVA 24% inclus: 840.66 = 42.66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840.

(2). Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. Cresterea TVA la 24%. b) al acestui articol stabileste ca. (2) lit. 571/2003 privind Codul fiscal. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. pentru cazurile prevazute la art. cu exceptiile prevazute in acest capitol.Irina Dumitrescu. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Potrivit art. Prin urmare. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. 1341 alin. Alin.06. In conformitate cu prevederile art. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art. Astfel cum prevede art. in conformitate cu prevederile art. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. in cazul prezentat. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. la un magazin de desfacere cu amanuntul. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. (2). Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul. vroiam sa va intreb. 155 alin. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Ce se intampla in acest caz. trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. 1342 alin. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. 140 alin. Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. n) din Codul fiscal. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. cu exceptia cazurilor prevazute la art. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30.2010 cu TVA 19%. prin exceptie. (1) din Legea nr. Punctul 69 alin. (5) lit. 155 alin. Asadar. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. daca la marfurile existente pe stoc. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. 1342 alin. (1) din Legea nr. 1342 alin. la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor).

Bilet avion agentie Austria. pasager. ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA. In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. Pentru efectuarea inventarierii. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. In concluzie. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = . Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr. Astfel. Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). in situatia in care firma dvs. consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs. inscrise in liste de inventariere ca documente justificative. Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie. inventarierea nu este obligatorie. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. Firma respectiva emite factura fara TVA. Conform art. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita. se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator.133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii. bilet . ruta.P. Am verificat pe site-ul mfinante. dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria. Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. datoriilor si capitalurilor proprii. TVA Ana Maria Georgescu. in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 . Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art .acestei modificari.M.F. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul. 133 alin. (4) lit. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. b) din Codul fiscal. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. nr. 133 alin. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O.

prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%.P. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art. 143 din Codul fiscal. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. (1) din normele metodologice. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. (2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: .G. . 144 (prim) din Codul fiscal. 133 alin. Pentru aceasta modificare fiscala. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza. s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". nr. intotdeauna exceptia prevaleaza. (4) . Conform art. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art.2010. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul.U. De asemenea este scutita de taxa conform art. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.(7) din Codul fiscal.F. nr. Stocuri existente. (2) si (3) din Codul fiscal. 133 alin. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art.U. 143 alin. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art. g) din Codul fiscal. La pct. .costul de achizitie.07.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390). 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. datoriilor si capitalurilor proprii. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul. transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere. pe baza unor liste de inventariere a 43 .2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1.06. alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%. 2. Prin aceasta O. Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. (1) lit.TVA neexigibila. indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea. 133 alin. Pentru efectuarea inventarierii. 133 alin. stocuri existente cu 19%.adaosul comercial. Modificarea cotei de TVA.M.G. Georgeta Serban Matei. legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane. 13 alin. (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art.

In baza acestor liste.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. In situatia in care firma dvs.p. Totusi. fara semnul minus. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. Comert cu cereale. > sa mentina adaosul comercial. cu exceptia cazurilor prevazute la art. valabil la 30-Iun-2010 44 . chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. 571/2003 privind Codul fiscal. b) din Legea nr. 1342 alin. intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno.v. (2). (1) din Normele de aplicare a Legii nr. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Prin urmare. 140 alin. Potrivit art. dupa caz. cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. Astfel. d. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06. 138 lit. care vor fi transmise si beneficiarului. In acest sens. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. (3) din legea mentionata. daca baza de impozitare se majoreaza. in luna 07. a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. Asadar. Masuri de simplificare Irina Dumitrescu. in cazul prezentat.data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. punctul 20 alin. Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate. preturile de vanzare afisate la raft se mentin. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau.produselor existente in stoc. iar in luna 07 este 24%.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. respectiv luna iunie 2010 . contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). b) din Legea nr. 138 din Codul fiscal. 138 lit.d. dar evenimentele prevazute la art. Trebuie facuta factura de stornare. precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj. avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. TVA. Cota de TVA aplicabila este de 19%. Raspuns: Art. in situatiile prevazute la art. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%.

571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. 134 alin. 1562. In conformitate cu prevederile alin. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. c) din legea mentionata. (7)). 153. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. Vanzare produse cu amanuntul. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%. respectiv art. (2)). 160 alin. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (1) al acestui articol. 160 alin. (1)). (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. care se va evidentia in decontul prevazut la art. 153. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art.06. Incepand cu aceasta data. faina. fiind preluata atat ca taxa colectata. cat si beneficiarii. pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari. legume. 133. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme. (2) din Codul fiscal. respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin.06. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. 145-1471. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. carne.2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr. 132. cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin. furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. (2) lit. din Codul fiscal. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 160 din Codul fiscal. (6) din Codul fiscal. fructe. se aplica prevederile art. plante tehnice. punctul 82 alin. paine si produse de panificatie.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 . inclusiv pentru avansurile incasate.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice). se aplica taxarea inversa. Astfel cum este prevazut la alin. zahar. Vand produse la pret cu amanuntul. (6)). cat si ca taxa deductibila. cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. in conformitate cu prevederile art. atat ca taxa colectata. Din punct de vedere contabil.

Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi). 58/2010.77 lei = 7.025 = 205. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul. diminuare adaos comercial 5.84 lei (sold cont 378).744.000 x 19/119 = 31.19 lei.403. publicata in Monitorul Oficial nr.534. Deci.Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%. rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208.37 lei).336. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4.278.744.278. adaos comercial rezultat: 15.000 lei – 31. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8.932. V din O.932.65 lei. atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200.37 lei – 40. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.677. Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2. cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%.U.42 lei.24 = 208. TVA neexigibila aferenta: 205.37 x 24/124 = 40. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200. 46 .20168% (in exemplul ipotetic prezentat.G.65 lei = 12. La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.65 lei = 2. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208. astfel cum a fost modificata prin art.403.403.42 lei – 31.000 lei x 4.788. TVA aferenta .403.932. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi).392.000 lei.37 lei.77 sau 31.336.000 lei x 1.788. nr.39 lei. dferenta de TVA = 39. reflectata in preturile cu amanuntul.84 lei (sold cont 378).77/19 x 5).932. avem 200.77 lei) x 1.278.403.39 lei. 44 si art.744.000 lei x 24/124 = 39. 431 din 28 iunie 2010.20168% = 8.84 lei – 2.677.77 lei – 15.000 lei (sold cont 371 dupa inventariere).000 lei – 31.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi).neexigibila 200.000 lei – 7.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret).336. TVA aferenta .278.278.84 lei = 152.5%.932.14 si 31. respectiv (200. Spre exemplu.744. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul. in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere).84 lei = 152.14 lei – 15.65 lei.403. I pct.neexigibila 208. 37 lei (diferenta dintre 40.

v. Conform acestei norme.19 lei = 152. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15). Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic.06. conform pct. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal.p.677. (8) lit.42 lei – 12. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial.744. d. iar dvs.000.534. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu. La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei.- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205. (14) lit.65 lei.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile.788. 2 din Normele metodologice. De asemenea. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative. in rosu. incadrarea in plafoanele prevazute la alin. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala. totusi.d. asa cum este ea prevazuta la art. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc. 3.00 lei – 39. au colectat doar TVA cu cota de 19%. 61 alin. 53 alin. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa.v. 6-8 si art. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale. al impozitului pe profit.39 lei. Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin.d. 45 alin. 62 alin.744. pana la data de 30. 47 . conform art. Astfel. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial. 148 din Codul fiscal si pct. pct. 1471 din Codul fiscal). care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA.2010 furnizorii dvs. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici.p. f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit".

Prestari servicii constructii-montaj. TVA Georgeta Serban Matei. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. inregistrata in evidenta contabila. Servicii medicale veterinare. Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare.intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. Emitere factura. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin.12. Autofactura astfel emisa. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. In acest context. precum …. Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. incepand cu data de 1 ianuarie 2007. astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%. ingrijirile medicale. alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". …. prin normele de aplicare ale Codului fiscal. factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii . pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata".01. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. etapa considerata fapt generator al TVA. indiferent de forma de organizare. centre de ingrijire medicala si de diagnostic. chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice.Pentru colectarea TVA se emite autofactura." In concluzie. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . Scutirea s-a acordat in perioada 01. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati..2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. (1) lit. Raspuns: Pentru o prestare de servicii. inclusiv veterinare. o singura data pe an. cabinete si laboratoare medicale. serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427. si operatiunile strans legate de acestea. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87.2004 – 31. Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428.

Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. perioada de decontare nu poate depasi un an. Totusi. dar cu data de 31. In concluzie. de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs. considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar. . Totusi. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar. la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar. Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. PFA. Totusi." Astfel. la data acceptarii acestora de catre beneficiari.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari. emite situatiile de lucrari. Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi. Regim TVA 49 . pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: . trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii. astfel: . dupa caz. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor).- la data prestarii serviciilor. 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal).daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans.au fost prestate serviciile. …. factura se emite. .. In aceasta situatie.a fost incasat un avans. acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august. in functie de prevederile contractuale. In aceasta situatie.2010. . pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii.daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. in functie de prevederile contractuale (art.daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura ……. factura poate fi emisa si inaintea faptului generator. cum sunt serviciile de constructiimontaj. in calitate de prestator. firma pe care o reprezentati. …….07. aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans.

putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri. 132 alin. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa. (1) lit. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.000 euro.Dani Cucu. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. (3) lit. si careia nu i se aplica prevederile art. 130 indice 1 alin. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. de catre cumparator sau de catre alta persoana. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. neplatitoare de TVA. ESTE 50 . a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. catre un stat membru. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. Transport EXW. de catre furnizor. 126 alin. 132 alin. ca si un proprietar. in contul furnizorului sau al cumparatorului. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura. 2) cu privire la vanzarile la distanta. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. Achizitia intracomunitara este definita la art.

” Astfel. b) cheltuielile accesorii. cum sunt: comisioanele. 1301 alin. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 . in evidenta contabila. cheltuielile de ambalare. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. prin intocmirea notei de receptie. dupa cum a fost descris in intrebare. de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. 137 alin. a). In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri.” Astfel. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. conform art. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. Altfel spus. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. In declaratia 390 tot separat. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului. acestea cad in sarcina vanzatorului.CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. valoarea transportului se va include in costul de achizitie. fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara. se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. daca prin lege nu se prevede altfel. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. va efectua operatia de taxare inversa. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. potrivit prevederilor contractuale. (2) lit. Dupa cum am facut precizarea. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. 137 alin. conform art: 137 alin. (1) lit. c) si ale art. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. doua pozitii separate in decontul de TVA. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. (2). In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. platitoare de TVA. cheltuielile de transport. (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele. 137 alin. Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. transport si asigurare. Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma.

astfel ca. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA. ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. exclusiv taxa. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA . Potrivit art. Societate in faliment. . daca costul transformarilor.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. b) ale art. exclusiv valoarea terenului. in urma transformarii. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. c) din legea mentionata. aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. (9) lit. aprobate prin HG 44/2004. 153.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. bunurile (imobil + utilaje) respective. Alin. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. punctul 38 alin.livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. conform art. au fost scoase la licitatie bunurile societatii. precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. Regim TVA Irina Dumitrescu. Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. in vigoare pana la data de 31. In acest sens: . f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. (3) al articolului 141 prevede ca. in absenta acestor modificari. (1) cu dispozitiile alin. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata. In acest sens. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. In concluzie. precum si a oricaror altor terenuri. In conformitate cu prevederile art. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010. (2) lit. 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 126 alin. (2) lit. pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. Vanzare bunuri ipotecate. cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul. 52 . . dupa caz. 141 alin. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare.2009. Prin exceptie.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007.12. ulterior transformarii. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA.

6. (4). (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cu dobanzile si cheltuielile aferente. prestari de servicii sau alte lucrari. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. In conformitate cu prevederile art. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol. 4. cu cheltuielile si dobanzile aferente. cu dobanzile si cheltuielile aferente. grevate. creantele reprezentand creditele. dupa caz. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. 2. sub rezerva celor prevazute la art. In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. taxe.Astfel. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. In plus. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. (2). va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. de catre un membru al grupului de interes economic. 3. 98 alin. gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. 1562 si 1563. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 102 alin. In aceasta situatie. precum si din chirii. 5. cele rezultate din livrari de produse. 9. 7. creantele vor fi platite. creantele izvorate din raportul de munca. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. in urmatoarea ordine: 1. creantele subordonate. in cazul falimentului. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. 10. Asadar. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. 24 si ale art. cum este prevazut la art. creantele reprezentand credite bancare. (2) lit. 141 alin. ori. taxele. 19 alin. 157 alin. Factura se va emite cu TVA colectata. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. 23. (1) din acelasi act normativ. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. Numai creantele reprezentand creditele. art. potrivit art. creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. alte creante chirografare. inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . Astfel. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. (3). in favoarea creditorului. taxa fiind considerata dedusa. creantele bugetare. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. 121 alin. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. art. de ipoteci. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. in baza unor obligatii de intretinere. 149 din Codul fiscal. 8. daca acesta este persoana fizica.

Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile. Aplicarea prevederilor art. majorarile si penalitatile de orice fel. sumele prevazute la pct.conservarea si administrarea acestor bunuri. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. creantele creditorilor garantati. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. potrivit naturii lor. dobanzile. majorarile si penalitatile de orice fel. pentru diferenta. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. conform legislatiei in vigoare. inclusiv TVA si. 23 si 24. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. 37 alin. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. intai vor fi distribuite de catre licihidator. dobanzile. Vanzare cladire veche. asa cum rezulta din raportul de expertiza. 1. (6) din normele metodologice se precizeaza ca. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . creanta bancii cuprinzand tot capitalul. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. Regim TVA Ana Maria Georgescu. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. Prin urmare. La pct. cuprinzand tot capitalul. rezulta din certificatul de urbanism. La pct. precum si cheltuielile. 141 alin. art. La pct. creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare. (2). creditorii vor avea. prevederile alin. (2) lit. (2) lit.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. 141 alin. 37 alin. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. precum si cheltuielile. 19 alin. constructii care urmeaza sa fie demolate. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. (2) lit. Certificat de urbanism. 2. se precizeaza ca. c) daca terenul si constructia au valori egale. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. art. ulterior. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. in aplicarea art. 10. 37 alin. (1) din normele metodologice. prevazute la art. 123. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. (1) din normele metodologice. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. 37 din Normele metodologice. f) din Codul fiscal. f) din Codul fiscal. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. 141 alin.

TVA. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. (3) pentru aplicarea taxarii. iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. dupa caz. dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. Totusi. sub denumirea de structura de comisionar. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. Daca. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). 6 alin. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. catre client. (2). indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. potrivit contractului. potrivit art. comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si. dupa caz. dupa caz. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. (3) si (4) sau. 7 alin. dupa caz. (2) lit. avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. ale pct.” 55 . primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. se considera ca actioneaza in nume propriu. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. f) din Codul fiscal. structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA. Punctul 6 alin. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii. 129 alin. (3). (8). vanzatorul are dreptul sa opteze conform art.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu. Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor. la randul sau. se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. ia parte la o prestare de servicii. Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. 141 alin. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. 141 alin. Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau. 19 alin. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. respectiv se considera ca furnizorul ori. in conditiile legii. dupa caz. in cazurile prevazute la pct. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. dar in contul altei persoane. dar in contul comitentului. si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. 18 alin. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. catre client. respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri.

stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice. serviciile nu sunt impozabile in Romania. Daca aceste conditii sunt indeplinite.01. locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in situatia in care casa de expeditii. a unui sediu fix. ca regula generala. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. Factura se va intocmi fara TVA.1. respectiv in Romania. stabilita in Romania. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. din alt stat membru. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3.beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia. din Comunitate. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". In conformitate cu prevederile art. 133 alin.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. cu modificarile si completarile ulterioare. (8). sau. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. (1) lit. Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: .13. din punct de vedere al TVA. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. facturi cu TVA colectata. in principiu. in conformitate cu prevederile art. cod MFP 14. Din punct de vedere contabil. 56 . furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport.beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. dupa caz. Pentru aceste servicii va primi.1564 alin. Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii. .Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin. 19 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cu respectarea prevederilor art. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Astfel. Asadar.

000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata... serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport. si nu unei societati.. teren si/sau cladiri... societatea vinde din patrimoniu.. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa.000 euro. 57 . 281. 212.800 euro TVA. ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren.. ci intr-un mare birou notarial din Iasi). iar pentru 8.. la care au aplicat majorari.. cu acesti 10..000mp. In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”. deci cei 8. la taxele locale.... Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public.000 mp teren sunt X. inspectorii fiscali in control. La primarie..000mp... care au dedus din valoarea totala de 120.. al 2-lea.. TVA. 37 si pct. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie. la conturile 211. organizeaza un transport de marfuri.v.. are sau nu are importanta. cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene..000 mp. din care cca 12. clauzele contractuale stabilite intre parti. In situatia prezentata. nu plateam taxa teren decat pentru cei 14.000*19%=22. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8. fara a fi ea insasi transportatorul. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1. din totalul de cca 14.. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren.. sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune..Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora. in octombrie 2007.000-12.p... iar factura de cumparare este purtatoare de TVA.. erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. f din Codul fiscal si ale pct. trebuie sa aveti in vedere prevederile art..000 mp platforma. din ordinul si pe seama unui comitent. In 2008. nespecificandu-se cat si cum valoric. 141 alin. eu va scriu asta. oricum actele au fost perfectate nu la Husi.000 mp = 2.. TVA (120....... TVA Silviu Stoica. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006.000 mp.000 mp patrati.000mp platforma. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile. dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali. 38 din Normele metodologice. primul ca am vandut unei persoane fizice. Din punct de vedere al TVA. din 2 motive. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie.. o suprafata de teren de cca 8. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d. 2 lit. Casa de expeditii. teren cu platforma sau platforma cu teren?.

430/2005. Incepand cu anul 2009. abia incepand cu anul 2009. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. 141 alin. identificat printr-un singur numar cadastral. in anul 2008.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap. De asemenea. 141 alin. regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. care se incadreaza la exceptia prevazuta la art.5. ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara. 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. avand in vedere si prevederile art. conform art. respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul. avand in vedere si prevederile art. 3 si 4 din Codul fiscal). f pct. respectiv un bun imobil. 2 lit. 1 din Codul fiscal).teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). 141 alin. . asa cum rezulta din cele prezentate. 37 din Normele metodologice). asa cum rezulta din raportul de expertiza. tranzactia era scutita de TVA. 141 alin. 2 lit. Ulterior. conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. f din 58 . Din punct de vedere faptic. calsa 1. f pct. daca era o constructie veche. pe care se pot executa constructii. In acest context. 3 din Codul fiscal si pct. se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). dar putea deveni taxabila prin Optiune. 38 din Normele metodologice. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). 2 din Normele metodologice). atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. 462 Cod civil. cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. . 2 din Codul fiscal si pct. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca. Din punct de vedere al TVA.Astfel. 2 lit. 38 alin.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art. 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel). In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009.terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct. Deci. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. inclusiv terenul aferent unui bun imobil. subgrupa 1. situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: . fiind vorba de livrarea unui teren construibil. f pct. atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. 141 alin. urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile. 2 lit.5.139/2004 (grupa 1 – Constructii. in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei. normele metodologice (pct. in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza.

o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. am emis factura pentru avansul incasat. la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute. asa cum erau ele in vigoare in anul 2007. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. masurile de simplificare nu se mai aplicau. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. motivatia lor. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). este un pic confuza intrucat. pe data de 31 a lunii.Codul fiscal. Conform acestor prevederi. 160 alin. 3. inspectia derulandu-se in anul 2008. Insa. trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. Din punct de vedere contabil.4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . un avans in valuta de 1 Euro. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt. Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA..055/2009). retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept. in situatia in care era o constructie veche. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA). 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. aferenta acestor active. Insa. 124 alin. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului. 111 alin. In acest caz. In sensul reglementarilor contabile. cursul 4.2 ron/euro Incasarea diferentei de 4. trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte.95 Euro are loc pe data de 2. reevaluarea existenta in soldul contului 105. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Cu toate acestea. stornandu-se avansul. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. Am incasat. pentru o zi. 1 din Codul fiscal. ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art. inclusiv la instantele de contencios administrativ. 2. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). Contabilitate avansuri incasate. Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. Cursul 4. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1. situatia nu ar mai putea fi indreptata. si se factureaza evenimentul. de la un client extern. dar in aceeasi zi.752/2005. fara taxare inversa (conform art. surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie. pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. chiar daca la o analiza mai atenta. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. Ulterior incasarii. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA). cursul 4 ron/euro. 160 din Codul fiscal. numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). iar factura se emitea cu TVA. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. Prin urmare. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. asa cum este prezentata de dvs.

b) la data la care se incaseaza avansul.95Euro*4.99 = 4.2 5124=765. 17.4-4. 4ron*19119=0. daca baza impozabila este stabilita in valuta. am emis 2 facturi: Prima factura. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.84euro*4 4427. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.(6) din Codul fiscal. 3.95 Euro. transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 0. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704.79 ron = 4. 20. 134 .16Euro* 4. 1391 alin.2: 411 = % 20. 3.79Euro * 4. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.2 704.Pe data de 31: Incasarea avansului.95 *4.2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4." ART. desi este pe data de intai.2 4427. trebuie sa tin cont de 2 cursuri. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. (1). 0.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419. alta decat importul de bunuri.1342.47 ron = 4. daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron. potrivit art. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. se exprima 60 . (2) Prin derogare de la prevederile alin. pe care am contabilizat-o: 419=4427.2 Incasarea din data de 2: 5124=411. -4ron*19119= -0. 150 alin. (2) .64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii. respectiv: 4119=411.64 ron=0.32 ron = 0. (7) Prevederile alin. 132. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.36 ron =0. la cursul de 4. 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat. inainte de data la care intervine faptul generator. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii.79ron =4. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania. precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului. suma -1 Euro: 419=4427. de 4.95* (4. 512=419 .

Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1.500 lei.6 lei/euro.00 euro * 4 ron/euro) 3. Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3.401 lei. care costa 5. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.84 euro * 4 ron/euro) 0.5 lei/euro = 3. Baza de impozitare a TVA = 1. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului. 134 alin. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. Astfel cum este prevazut la art.000 de euro.36 (0. (2) lit. Cursul din data livrarii bunului este de 3. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. cu exceptiile prevazute in acest articol.000 euro x 3. (1) din legea mentionata. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte. in baza legii. 1341 alin. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata.5 lei/euro) + (4.64 (0. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009.000 euro x 3. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita. Exigibilitatea TVA este definita la art.000 euro x 3. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei.” Din punct de vedere contabil. valabil la data incasarii avansului.900 x 19% = 3. pe baza celor doua cursuri de schimb. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.5 lei/euro.6 lei/euro)] x 19% = 17. (1). 153 din Codul fiscal incaseaza 1. 1342 alin.000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B. A va emite o factura catre B la cursul de 3. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA. de la data efectuarii operatiunii. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului.16 euro * 4 ron/euro) 61 . o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar. Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4.in valuta.00 (1. Potrivit art. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Asadar. Alin.500 x 19% = 665 lei.

Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4.99 4.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri. Deducere TVA Ionut Jinga. Deducere avans. incluzand si scaunul șoferului.64 (0.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. In caz ca nu. nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 . "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului. 1451 din Legea 571/2003. valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3.64 (0. De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) .5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca.16 euro *4.2 ron/euro) 0.2) Contract leasing autovehicul.95 euro *4. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii.79 euro *4.2 ron/euro) 4427 3.00 (1.16 euro * 4 ron/euro) 4.84 euro * 4 ron/euro) 4427 . In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans. Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare. (1).84 euro * 4 ron/euro) 4427 0. 4111 = 419 = 704 % .2.4.2 ron/euro) 4.36 (0. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital".4 – 4.0.00 (1.36 (0.2 ron/euro) 17. alin. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului.47 (4.00 euro * 4 ron/euro) 3.00 euro * 4 ron/euro) .79 (4.95 * (4.79 (4.95 euro *4.32 (0. Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20. Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art.3.00 (1 euro * 4 ron/euro) 3. va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie.

cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. beneficiarului sau a unui tert. Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y).b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. 137 alin. TVA. (1) lit. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale. curierat. acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. Recuperarea cheltuielilor de judecata. cu exceptia TVA. reparatii. 2. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. 45 1 lit. Conform prevederilor legale mai sus mentionate. rezulta urmatoarele: 1. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. In conformitate cu dispozitiile alin. valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. altele decat cele prevazute la lit.(2) lit. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 . paza si protectie. b) si c) ale acestui articol. atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. Astfel cum este prevazut la (3) lit. Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului . daca prin lege nu se prevede altfel. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii.

Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile . cuprinzand veniturile din creante recuperate. (2) lit. 252 alin. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. scutite sau anulate potrivit legii. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. se cuprind in baza de impozitare a TVA. penalitati contractuale. care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa).reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare).v. achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania. Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . potrivit prevederilor art. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. atat cele comerciale cat si cele financiare. valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania. Asadar. si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. Achizitii intracomunitare. datorii prescrise. d. inregistrata in scopuri de TVA in Romania.totala sau partiala a obligatiilor contractuale.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. Reducerile de pret. 256 alin. In baza celor prezentate. fie ulterior. pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. 137 alin. (1) lit. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. b) remizele . Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. Regimul TVA Irina Dumitrescu. precum si activitatile conexe acestora. onorarii). inregistrati in scopuri de TVA in Germania. in fapt. Art.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . consideram ca. cat si castigurile din orice alte surse.p. recuperate de la debitor. Din punct de vedere contabil. ca parte integranta a obiectului sau de activitate.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. pentru rezultatele obtinute. cheltuielile de judecata (taxe. si c) risturnele . potrivit art. precum si alte venituri din exploatare. se includ in baza de impozitare a TVA. genereaza aceste "CREDIT NOTE". in decursul 64 . Reduceri de pret. in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. Intrebare: . Punctul 18 alin. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. TVA. a) din Codul fiscal. e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta. ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare.Ce implictii. veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”.

155 din legea mentionata. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol. a)-c) si e) din Codul fiscal. Se inscriu. punctul 20 alin.. dar evenimentele prevazute la art. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. 2 a OANAF 77/2010. Asadar. (4) din Codul fiscal. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. din punct de vedere al TVA. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. dupa caz. pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. Potrivit art. in situatiile prevazute la art. la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. livrate la un moment dat. reducerile acordate vor urma. 65 . daca baza de impozitare se majoreaza. fara semnul minus. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). Prin urmare. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. atunci cand acestea au loc ulterior. In acest sens. Asa fiind. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.unei perioade determinate. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. 137 alin. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. de asemenea. 150 alin. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. Potrivit art. care vor fi transmise si beneficiarului. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. remizele. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi. 138 din Codul fiscal.” Astfel. 138 din Codul fiscal. si TVA aferenta. (3) lit. 155 alin. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. 138 lit. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. 138 lit. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.

000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta. nicidecum pentru constructia acestora. Astfel. nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA. La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr. (3) din Codul fiscal.1 lit c. operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care. Altfel spus. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%). c) este recomandabil ca: . 2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii. adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare. persoanele impozabile care livreaza locuinte.05. pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit. respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal. conform art. livrata de dvs. Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga. pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c). TVA Georgeta Serban Matei. 1344 alin. aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA." Nu se admite ca locuinta respectiva.pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. Prin urmare. Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat). chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului.140 al 2. daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art. Factura este emisa in 03. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor. Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 . . Vanzare locuinta.2010. Plus de marfa fata de factura. In cazul de fata.05.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10. asa cum este si firesc. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi".

100. deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil. valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti.000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor).000 4427 209. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2. Inregistrari contabile vanzare teren. pretul unitar etc). Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei.1 . identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. 138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate. pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA. TVA Ionut Jinga.309. Se poate vinde fara TVA tinand cont de art. Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei.000.Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene).000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) . 2. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. f din Codul Fiscal? Raspuns: 1. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. (2) lit.000 7583 1. Aspecte contabile si fiscale 67 .000 800. Nu se poate vinde fara TVA . Facturi emise in numele si in contul furnizorului.teren . iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37. Anul acesta se vinde.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37. al. Intrebari: 1. Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa. b) scoaterea din evidenta a activelor: . (art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003). 141. Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1. pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art.In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1.

punctul 20 alin. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor. fara semnul minus. dar evenimentele prevazute la art. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. In acest sens.Irina Dumitrescu. (5) al acestui articol. persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. remizele. 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia. Potrivit alin. indiferent de perioada la care se refera. respectiv acordate ulterior facturarii. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art. de exemplu: a) rabaturile . in situatiile prevazute la art. Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. societatea dvs. ca la sfarsitul fiecarei luni. 8 lit. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. 68 . 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in cazul in care rabaturile. 159 alin. Din punct de vedere contabil potrivit art. In situatia in care societatea dvs. care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. 155 alin. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). dupa caz. b. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor. 141 alin. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. (1) si (2). furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art. in situatia in care clientul dvs. daca baza de impozitare se majoreaza. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.4426=4011. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine. factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. in calitate de furnizor al bunurilor. conform art. 138 lit. potrivit caruia. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. care vor fi transmise si beneficiarului. in aceasta situatie.. 138 din Codul fiscal. pe seama conturilor de terti. cu valorile inscrise cu semnul minus. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. cum ar trebui inregistrata. dar acum? 4111=623. reducerile comerciale primite ulterior facturarii. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. Prin urmare. remizele. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. reducerile comerciale pot fi. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623.4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. Astfel. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei.

indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. In aceasta situatie insa. 153 din Codul fiscal. in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert.valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. La furnizor. a) si. respectiv. aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare. b) din Codul fiscal. daca este inregistrat in Romania conform art. cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. in sensul art. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . Astfel. 155 alin. in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. In acest sens. (5) din Codul fiscal. e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. 153 din Codul fiscal. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. (8) lit. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. (8) lit. prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. In conditiile art. 155 alin. b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. b). Asa cum am aratat. d) atat furnizorul/prestatorul. Acest cont are functie de activ. in decursul unei perioade determinate. cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii. Factura emisa de catre client. in situatia in care societatea dvs. 155 alin. si c) risturnele . indiferent de perioada la care se refera. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. 155 alin. 153 din Codul fiscal. (8) lit. Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 . acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus.b) remizele . urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs. punctul 72 alin.

in cazul cafelei. avand in vedere diversitatea situatiilor posibile. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Pierderile tehnologice. legea nu specifica un anume tip. stabilite de OMFP 3512/2008. in baza unui contract scris.. produselor sau serviciilor.) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. ce afirma: "In sensul art. bon de consum colectiv. atunci este si mai bine. privind documentele justificative. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere. (1) din Codul fiscal.Mihaela Benta. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004. prin procese verbale. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit.. produse deteriorate. (3) lit. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj. dar inainte de a se derula 70 .. precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar. 21 din codul fiscal. distrugeri. pe baza documentelor justificative.cheltuieli de protocol . minute. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. promovare. etc Factura emisa de catre locator catre chirias. Ca si documente justificative. 21 alin. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre." conform prevderilor de la art. pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare. a) din codul fiscal. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata. Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. bon de consum. Chiriasul a efectuat plata garantiei.. depozitare. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (.cheltuieli de marketing si publicitate. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: . precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar). 21 alin. etc. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit. 21 alin. ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. (2) lit. Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate.perisabilitati . si constatarea consumurilor in acest retar." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ. d) din codul fiscal.pierderi tehnologice . Regim TVA Georgeta Serban Matei. aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului. in functie de faza de comercializare (transport. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art.

acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate.contractul de inchiriere. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale. in acest caz. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428). incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. art. alin. factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. fapt ce rezulta din Codul fiscal. Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. 3. In cursul lunii insa. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe. cu TVA colectata. Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie. in fapt. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. optional. Inregistrari contabile Adrian Benta. valoarea facturii de penalitati.numarul contractului in baza caruia au fost calculate. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. Consum intern. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". dar. lit. factura se emite in regim normal de taxare. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma. 137. . ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". daca se opteaza pentru emiterea acesteia. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati. b) sumele reprezentand daune-interese. Fata de cele aratate mai sus. trebuie inscrise urmatoarele informatii: . in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. 71 . In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei. acesta a renuntat. nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. Desi se opteaza pentru emiterea facturii.

constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii. constand in: camera de zi. daca se colecteaza TVA. din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil. inclusiv a terenului pe care sunt construite. republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei. Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp. trecerilor cu deschideri pana la 1. bucatarie. este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996. Daca in discutie este o casa de locuit individuala. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal. spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. cum se descarca gestiunea. . valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor.Ce inregistrari contabile se fac. dormitoare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. niselor de radiatoare. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta. Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului. teren. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. exclusiv TVA sa fie de maxim 380. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva. Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 . in baza art. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie). Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. sa fie o activitate "cu plata". . teren. terenul de sub garaj. garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei. garaj) este sub valoarea de 380. Constructie imobil. Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari.000 lei exclusiv TVA. dus. bai. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti. 143 din codul fiscal. 140 alin. 23 (10) din norme. pragurilor golurilor de usi. Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele. Terenul (amprenta la sol a locuintei. adica daca se considera livrare sau nu. 126 din codul fiscal. WC. 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil.00 m. cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp.000 lei.valoarea locuintei.

iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. (2^1) lit. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Asa cum se poate constata. 138 lit. cand baza de impozitare se reduce sau. la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. Totusi. cu exceptia situatiei prevazute la art. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. 1 si 2 din Codul fiscal. acestea fiind excluse. 140 alin. 159 alin. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. Baza impozitare vanzare imobil 73 . precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial. modificarea pretului de vanzare. 140 alin. (2) din legea mentionata.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti. autentificata de un notar. " Pe acest teren se va construi o locuinta". inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. Astfel. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. In conformitate cu prevederile art. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. 9. daca baza de impozitare se majoreaza. cu valorile inscrise cu semnul minus. care vor fi transmise si beneficiarului. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. c) pct. 1 si 2 din Codul fiscal.de 250 mp. Prin urmare. se va lua in calcul suprafata totala a terenului. o declaratie pe propria raspundere. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular. in situatiile prevazute la art. inclusiv amprenta la sol a locuintei. fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. d). anexele) trebuie sa existe deja. 138 lit. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. In concluzie. 11 si 12 din deconturile anterioare. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. 140 alin. nicidecum al incheierii contractului de constructie. conform prevederilor art.000 lei. Ajustarea bazei de impozitare. Falimentul beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. suprafata utila. (2^1) lit. 10. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. 2 a ordinului mentionat. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. dupa caz. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%.p. cuprinse in Anexa nr. precum: acordarea de reduceri de pret. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. se poate aplica 5% cota redusa TVA. c) pct. Reevaluare imobil. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. fara semnul minus. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art. are cel mult 120 mp. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului.

115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III. b) Vanzare cu reevaluare. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare. prin urmare baza impozabila este 5.000 Eur.19 alin. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro.000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6. rezidenta in Romania. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro. Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe.000.000. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului.. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil.Adrian Benta. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal.000 Eur Baza impozit pe profit 5. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100. Baza de impozitare este 6. insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari.100.000. valoarea imobilului este de 5.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari.000.000.100. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer.000. Identificam doua situatii: A . Intrebari: 1. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe. Presupunem ca in urma unei revaluari. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art.000 Eur. dupa caz: "pentru" (. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro. persoana juridica nerezidenta. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3. (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit.000 Eur.000 Eur.000 Eur.. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro.22 alin.000 = 900. (5). Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului.000 eur.000 euro. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit.000 – 5. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare.100.000 Eur Pret vanzare : 6.900. care este baza de impozitare? 5. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. detine 100% din capitalul societatii B. este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare. inclusiv a terenurilor.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 . Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art.

in baza certificatului de rezidenta fiscala. asa cum sunt definite la art. divizarilor. Respectiv in baza art.900.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor. divizarilor partiale. aferente activelor si pasivelor transferate. valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune. Totusi. respectiv art. Se retine ca din punctul nostru de vedere. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere. Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare. 27 din codul fiscal: Reorganizari. Valoarea oferita ca despagubire. la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin.000 eur. 7 alin. 116 alin.000 eur.000. Prin urmare baza de impozitare este 5. 31." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii. Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile. prevederea la la art. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul." Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea. respectiv 1. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva. la data 75 . Litigiu Georgeta Serban Matei. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B." Prin urmare in interpretarea noastra.900.000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria. lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu.000 eur. Expropiere utilitate publica. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren).200.000 eur. fara impozitarea diferentei din reevaluare. in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea.000. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. conform art. 4 al articolului mai sus amintit.din transferul titlurilor de participare. (5) Dispozitiile alin. Prin urmare baza de impozitare este 3. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. respectiv pentru suma de 5. 22 alin.000 eur. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. (1) pct. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil. 271 din codul fiscal . detinute intr-o persoana juridica romana. se datoreaza impozit in suma de 16%. in noiembrie 2009. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada.

pentru livrarile de bunuri imobile. d) din Codul fiscal si pct.. in patrimoniul statului. Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 . 141. In baza prevederilor articolului 134^1. Astfel. faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire". Stornare factura Ana Maria Georgescu. este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. Deoarece este vorba despre un bun imobil. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat. fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea. Recuperare sume facturate. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat.constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite.orice alte terenuri. ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire". In astfel de situatii. (3) litera c). il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva. b) regimul normal de taxare pentru: . trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile. se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. altele decat cele construibile.000 lei. Pentru astfel de situatii. alineatul 5. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. alineatul 2. asa cum se impune prin art. Scutirea se aplica optional. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA. cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art. . 138 lit. respectiv: . alineatul 6. chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate. momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator. litera f). indiferent de marimea sa. 128 alin. . Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii. Incasarea despagubirii. daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998.terenurile construibile. care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190.constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. 155. inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA. Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. 20 din normele metodologice. Totusi.

Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA. alineatul 1. efectuand articolul: 411.000 euro 77 . nu la data incasarii acestora. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01. cifra de afaceri de 35.p.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile. pe baza venitului estimat.A. Astfel. D.2010. la punctul 62. prin plati anticipate.pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati. nu a fost platitoare de TVA.v. PFA. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA.01.. facturile emise in anul 2009. O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 .p.v. al impozitului pe venit. . Aceste facturi s-au incasat in anul 2010. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire.d.pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35.000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic. suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie. De asemenea. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010. si a emis facturi catre clienti fara TVA.8. Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate. valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009..8 = 411 si 654 = 411. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati. Astfel. pentru sumele facturate in anul 2009. valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35. Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza. Plafon TVA Dani Cucu. dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: .. . d. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. Societate civila. In concluzie.V. facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. al TVA. dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic.d. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire. Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici. stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise. In situatia prezentata de dvs. la data incasarii. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi.

cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. intr-un punct fix sau ambulant. pentru operatiunile prevazute la art. poate solicita scutirea de taxa. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat).]. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila.000 euro privind regimul special de scutire. conform specificului propriu de activitate. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. a) din Codul fiscal. 152 alin. PFA impus pe baza de norme de venit. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35. 143 alin. (2) lit. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. 153 alin. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”. 156 din Codul fiscal. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei..000 euro. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art. fara angajati. conform art.000 euro: • orice livrari de active fixe.000 euro= lei 119. efectuate in cursul unui an calendaristic. 153 alin. In acest context. a carei cifra de afaceri anuala. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35. (1) din Codul fiscal. pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148. inclusiv operatiunile care ar fi scutite. prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 49 din Codul fiscal. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. b) din Codul fiscal cu cele ale art. De asemenea.. (2) lit. in sensul dispozitiilor art. In acest sens. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs.000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . 152 alin. precizam faptul ca. principale. 152 alin.] regim special de scutire. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Asadar.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [. 156 din Codul fiscal. Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art. 152 alin. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35. In temeiul art. (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. • operatiuni bancare. potrivit art.000. trebuie precizat ca. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual.000 (conform curs la data aderarii). 126 alin. a tuturor operatiunilor. (2) din Codul fiscal. (1). b)”. din coroborarea prevederilor art. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4. de asigurari si imobiliare. scutite conform art. (1) lit.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit. in contextul precizarilor de mai sus. declarata sau realizata. Pentru aceste tipuri de activitati independente. livrari de bunuri si prestari de servicii. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.. este inferioara plafonului de 35. care ar fi taxabile. desi la art.Conform informatiilor ANAF plafonul de 35.. Totodata. fara TVA. numita [.

caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA. iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare. TVA.. dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca. 4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . pentru care se aplica TVA. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei. conform art." (art. Persoana fizica va fi operata in Romania. conform legislatiei fiscale din Romania. livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES).. 79 . pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri.. Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE. valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania. Completare Silviu Stoica. iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”. 143 alin. a) din Codul fiscal. avand in vedere ca este vorba de o fundatie. Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru). Obligatii declaratii Silviu Stoica.fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca. 1563 alin. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala.000 RON. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA. asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”. trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art. 1563 alin. caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania. livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare). care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) . 153 din Codul fiscal. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. Declaratia 392.. atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri. iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. cu doua variante posibile: . valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere. In mod similar. sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. In ambele situatii.comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. .fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa). iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila.". 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”. are loc o livrare locala de bunuri.. In concluzie. Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca. aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii. 2 lit. prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa. deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc..

Deductibilitate. (5) din Codul fiscal. de regula. Prin urmare. pentru taxa datorata sau achitata.02. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. cu obligatia respectarii prevederilor art. valoarea fiind destul de mare? 6. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile ulterioare). 61 alin. Astfel. justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. cifra de afaceri include. 2 si pct. 155 alin. aprobate prin HG 44/2004. deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. As dori sa stiu daca se pote deduce TVA. In acest sens. ma refer la bonurile de motorina. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. Alin.Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. punctul 46 alin. 73.inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare. in situatia in care tva nu este deductibil. republicata. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2. Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original. care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez.10. orice livrari de bunuri si prestari de servicii. doar in cazul achizitiei de 80 . In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. de asemenea. 1451 privind limitarea dreptului de deducere. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25.(1) lit. indiferent de valoarea acestora. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa. cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. 146 alin. 146 alin. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3. 78. 80 alin. (2) al acestui punct prevede ca. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1. se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA.nedeductibile fiscal?? 8. in materie de TVA. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. Deducerea TVA Irina Dumitrescu. foaie de parcurs). 155. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal. (1) din Codul fiscal. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca.aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. pentru carburantii auto achizitionati.

prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. dobandind astfel calitatea de document justificativ. Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative.documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. republicata. (2) din ordinul mentionat. 2 alin. pe baza Decontului de cheltuieli. care nu au la baza un document justificativ. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli.cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. art. la care se anexeaza bonul fiscal. stabileste ca. Potrivit prevederilor articolului 21 alin. 6 alin. cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 . potrivit legii. De asemenea. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. In aceasta situatie. inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Prin urmare. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. In acest sens. Aceste formulare sunt redate in Anexa nr. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare. decont de cheltuieli.carburanti. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice.Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. 2 a OMEF 3512/2008 . 2. achitate cu numerar sau card bancar. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. 21 alin. La data de 25 iunie 2009. pe baza de bon fiscal. aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale. Potrivit art. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil. avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. (1) din Legea 82/1991.” Astfel. sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr. punctul 23 lit.

chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale . 2 lit. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. Daca bunul imobil a fost supus. 161 alin. videoproiector. stabilite la art. dupa data aderarii. f) din Codul fiscal. Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. 152 din Codul fiscal. 149 alin. unei operatiuni de transformare sau modernizare.141 alin (2) litera f) sau art. in conformitate cu art. Inregistrare in scopuri de TVA. fie cota redusa de TVA de 5%. este deductibila la determinarea profitului impozabil. conform art. 82 .140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. 140 alin. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35. 141 alin. inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli. Desigur. societatea poate opta pentru taxarea operatiunii. Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA.respectiv de la art. valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998. in conditiile prezentate. La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital. inclusiv TVA.000 euro. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet. 10-11 din Codul fiscal.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte). daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. (3) din Codul fiscal. 8 din Codul fiscal). TVA. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35.000 euro Adriana Simion. Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. Prin urmare. daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art.000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. 141 alin. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010.este inregistrata pe cheltuieli. Calculul plafonului de 35. caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%. c) din Codul fiscal.000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. suma totala a bonului fiscal.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. 3. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal. 21 lit. 161 alin. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art. caldura.

Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. sunt nesemnificative.livrarea de terenuri.livrarea de constructii. Asadar. institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu. 66 alin.000 euro. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi. • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: . se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. . respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica.operatiunile de arendare.operatiunile de asigurare si de reasigurare. . de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita.prestarile de servicii de natura financiar-bancara.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale. • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii. daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an. 83 . • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. . Potrivit pct. li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile. concesionare. daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila. Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii. Potrivit pct. Astfel. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. inchiriere si leasing de bunuri imobile. 47 alin. • livrarile de active corporale sau necorporale.800 lei. In concret. • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale.000 euro. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. Daca din contra. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila. aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs. • are valoarea mai mare de 1.000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale. . pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv.000 lei. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. (3) lit. pe care le va realiza ulterior. scutite cu sau fara drept de deducere. Astfel. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu. din vina lui Y. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. in sfera taxei.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. TVA. Raspuns: Potrivit art. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila.d. suma de 30.v. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30. 84 . reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.p. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA. al TVA? Daca da. 137 alin. 126 alin. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. b) din legea mentionata. acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile. In conformitate cu prevederile art. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani. respectiv operatiuni taxabile. Investitii aferente unui teren inchiriat. in fapt.000 lei. atunci suma de 30. sau sunt inregistrate din oficiu. efectuate cu plata. In anul 2008. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA. societatea Y vinde terenul. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

este stabilit in afara Comunitatii. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata.Alin. (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. TVA. in baza activitatilor desfasurate. amenajare. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu. este in Romania. daca. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. presteaza lucrari de constructii. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. indiferent de statutul sau. cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii. 133 alin. (2) din Codul fiscal. Astfel. Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 . formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. (3) sau exceptia de la alin. Prin urmare. daca. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9. Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. nu este situat pe teritoriul Romaniei. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA.e) punctul 4 din Codul fiscal. servicile sunt impozabile in Romania. in functie de natura serviciului. Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc). sau a sediului fix. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila. Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. sau. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cu respectarea prevederilor art. 133 alin. serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. din afara Comunitatii. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. inregistrata in scopuri de TVA. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. (5) lit. in absenta acestora.

160 din Codul fiscal. curatare si demolare. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa.(4) din legea mentionata. (2) . Astfel. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj. Materiale lemnoase. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase. conform art.In conformitate cu prevederile art. cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. 153 alin. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. cu modificarile si completarile ulterioare. in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora. Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state.(6). transformare. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei.Codul silvic. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora. conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii. reparatii. 89 . 150 alin. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. din punct de vedere al TVA. indiferent de statutul beneficiarului. De asemenea. 133 alin. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. Punctul 14 alin. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . instalare. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion. o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. 1251 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. intretinere. in luna ianuarie 2010. Potrivit art. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit. finisare. Potrivit art. pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile.

inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. publicat in 90 . Din acest motiv. Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali. ci firmei dvs. nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art.numai valoarea bunurilor. lemnul ecarisat . Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. etc... in numele firmei dvs. Avand in vedere cele prevazute mai sus. in aceste conditii. nu revine vanzatorului.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -. . cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 . Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". In situatia dvs. rachita si puieti. In functie de conditia de livrare negociata. Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri. costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. flancurile. precum si lemnul cioplit. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. cheresteaua. intregi sau parti din acestia. in opinia mea.Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. costurile respective. costul transportului si alte servicii de manipulare. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs. gaurire. La randul sau. traversele. in aceasta situatie. Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora.valoarea bunurilor. vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare.. furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). pentru materialele prezentate de dvs.. slefuire. consider ca firma dvs. Asadar. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. Declaratia 390. baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: . pomi de Craciun. descarcare. Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar. pe cheltuiala firmei dvs. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc. la comanda dvs. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic.

daca este cazul. ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta.1. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426.1. comunicat de BNR . cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile. Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii . cu reportarea sumei la randul 7.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara. din ultima zi bancara a lunii in cauza. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia. intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor. cu preluarea sumei la randul 7.1.Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427. intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna . randul 17. fie pe factura emisa de furnizor. comunicat de BNR. orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare. inclusiv taxa. la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute. denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. • randul 19 . La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei. fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. • randul 17 si.1.1.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit. caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii.1 si 17. Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii. 19. intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna. exclusiv taxa.1. daca este cazul. valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit.1.1 . cu reportarea sumei la randul 5. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 . . pe date. randul 19. de la data efectuarii operatiunii. Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta. si. la urmatoarele randuri: . daca este cazul. si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia.achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.1. Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei. astfel: . La sfarsitul fiecarei luni.1. ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni.achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 . daca este cazul.

10. Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale. Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs.01. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 . Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite. La art. iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite.2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. 141 alin. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb.creditare firma de catre cei 3 asociati. comunicat de BNR. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei.2010. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise. Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere. 141 alin. eugenii etc.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. a) pct.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. In ianuarie 2010. sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale. a) pct. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata. paste. Deci. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara.). In concluzie. punctul 185 alin 8 si punctul 186. 2 dintre asociati s-au retras. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi. fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c). valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 . faina.4 Active Circulante-Terti. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata. (2) lit. la capitolul 8. incepand cu 01.01. Cont 455 Georgeta Serban Matei. din ultima zi bancara a lunii . Creditare firma. In concluzie. (2) lit. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141.

De asemenea. este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate. de la achizitie.2010.02. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara.01. Din punct de vedere al TVA. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15. sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. In alta ordine de idei. din punctul de vedere al impozitului pe profit. Astfel. 93 . cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii. De asemenea. din data la care intervine exigibilitatea taxei.cantitati fixe lunare. presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. iar pe restul. banii si bunurile primite prin sponsorizare. pentru activitatea de publicitate. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15. Inregistrari contabile. diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar.2010. Achizitii intracomunitare. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri.2010. Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. De asemenea. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile.01. nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva . data receptiei 17. Taxare inversa Georgeta Serban Matei.

reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial. un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate. In baza articolul 135 alineatul 3. . 94 . conform articolului 132. Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA. deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie. 3.si alte asemenea activitati. daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor). deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA. efectuata cu plata. o institutie publica.organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. Astfel. obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. Societate agricola. Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna. 2. in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. 4. o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza. are adus aport suprafata de teren de catre actionari. de a emite un bilant. . printre altele. prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole.000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice.utilizarea de masini si instalatii. la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. acela din data facturii furnizorului. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei. livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . Colectare TVA Georgeta Serban Matei. un grup de persoane. poate fi considerata persoana impozabila. uneltelor. va recomand sa utilizati un singur curs valutar. Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal. societatea agricola. locul de livrare a bunurilor este in Romania. Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal. animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991. fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. . Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. persoana impozabila poate fi o persoana fizica. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu. Produse acordate in natura. in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite.aprovizionarea.

Suma de 190. Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427. faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole.10. asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ).000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390. Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200..000. deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs. in contul partenerului extern. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200. Taxare inversa. pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA. Astfel. Dupa ultimul produs. valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. Aceeasi valoarea de 200. Achizitie intracomunitara.000 lei. urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport. baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) . Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10. raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat).000 lei. prin oferta de pret efectuata de catre furnizor. cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 . Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania.000 * total baza de impozitare si de plata = 190. Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs. Din punct de vedere al TVA. deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii.Din punct de vedere fiscal. Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal. evidenta fiscala. pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat. La randul sau. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila. Raspuns: In conditiile in care. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. Prin Codul fiscal. acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei.000 lei. fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs. raportarea fiscala (decont de TVA).000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima. In concluzie. astfel.000 lei.

ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. transportul este in sarcina cumparatorului. al TVA? Raspuns: Art. valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. aplicand structura de comisionar. Prin capitolul VII din Codul fiscal. declarata printr-o hotarare 96 . (1). 7 alin. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. la pct. punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca. stabilita conform cap. la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. urmand sa ii achite costul transportului. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. fie invers.la negociate. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana. In acest context. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. In norme se regaseste si exemplul nr. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da.v. (3) sau. indeosebi din UE. prin urmare.000 lei. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE. 138 lit. avand drept baza de impozitare suma de 10. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5.p. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile. va refactura serviciul lui B. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau. Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. iar A. VII. cum incadram operatiunea d. iar dvs. Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. Conditia de livrare este ex-works.d. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala. Achizitii intracomunitare. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”. 6 alin. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A. dupa caz. a lui B. 2 care. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. De asemenea. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza. Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu.

hotarare ramasa definitiva si irevocabila. 2 din legea mentionata. in situatiile prevazute la art. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. cu valorile inscrise cu semnul minus. care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art. care vor fi transmise si beneficiarului. d). la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. Debitor in stare de faliment. 138 lit. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. care vor fi transmise si beneficiarului. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. sau in urma unui arbitraj. sau in urma unui arbitraj. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. Prin urmare. valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta.. Prin urmare.. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Imposibilitatea recuperarii debitelor. 138 lit. furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. 138 din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. In situatiile descrise mai sus. 85/2006 privind procedura insolventei. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. fara semnul minus. 159 alin. cand baza de impozitare se reduce sau. fara semnul minus. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu.” Potrivit art. veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata. din punct de vedere al TVA. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. De asemenea. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 din Codul fiscal. Astfel. daca baza de impozitare se majoreaza. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. dar evenimentele prevazute la art. incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii. sau dupa facturarea livrarii/prestarii. dupa caz. daca baza de impozitare se majoreaza..) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. 97 . in situatiile prevazute la art. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza. dupa caz. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. In aceasta situatie. In acest scop.judecatoreasca definitiva si irevocabila.

000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4. firma dvs a achitat un impozit pe cladire. taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA. In aceasta situatie. e) din Codul fiscal.000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3. firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste. impozite . valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie. taxe. dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare". In cursul anului.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit. Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane. cu chirasul sau. in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446. inregistrarile contabile vor fi: 1.refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau. inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 .000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local. De exemplu. aferente acestor venituri. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art. ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii. 137 alin. Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri. 4118 = 4111 1.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1. sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii. taxa hoteliera . taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice. ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1. Prin operatiunea efectuata.Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1. Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli.190 RON inclusiv TVA. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. prin contract. (3) lit.

000 euro. Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii). 141 alin. (2) lit.000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute. 143 alin. pentru operatiunile prevazute la art. (2) lit. 3. scutite conform art. prevazute la art. 143 alin. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35.scutire de TVA Irina Dumitrescu. Prin urmare. Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. efectuate de persoana impozabila.recupereze de la un beneficiar. obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. b). (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. din Austria. e) si f). Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. (2) lit. b). b). valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. numita in continuare regim special de scutire. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. scutite conform art. declarata sau realizata. sunt impozabile in Austria. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra. (1). a carei cifra de afaceri anuala. astfel cum sunt definite la art. a). neplatitoare de TVA. 126 alin. serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. (1) pct. Vanzarea bunurilor amanetate. este inferioara plafonului de 35.” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. Astfel. a) pct. total sau partial. Acest lucru este prevazut la punctul 35. 125(1) alin. 141 alin. deci neimpozabile in Romania. Venituri din activitate de amanet . Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. (2) lit. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 .

Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. efectuata inainte de data prestarii acestora. Contract de inchiriere . Nu intra in sfera de TVA“. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. . acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal. Totusi.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 .garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. 2. In baza noii modificari.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . Destinatia garantiei este: 1. Pentru valoarea garantiei incasate. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului..05. Privind decont TVA cod 300.. taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere.prin OMFP 1372/6. serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor./data.

Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. 101 . efectuata inainte de data prestarii acestora. Totusi. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura.. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. Destinatia garantiei este: 1. Pentru valoarea garantiei incasate. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. .incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”.Contract de inchiriere .. Nu intra in sfera de TVA“. 2. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr./data. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful