P. 1
Baza de impozitare

Baza de impozitare

|Views: 4,214|Likes:
Published by ramonafira

More info:

Published by: ramonafira on Dec 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. 150 alin. Acum eu ar trebui sa stornez avansul. 1342 alin. pana in data de 15 a lunii urmatoare. 155 alin. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. Regim TVA.3817 lei/euro. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA. (1) din Codul fiscal.Prestari servicii de consultanta. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. TVA Adrian Benta. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. (2). in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii. n) din Codul fiscal. Inregistrari contabile Dana Jinga. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. de aplicare a art. (2) 4 . Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Factura avans.47 BAZA si 3259. 156^4 din Codul fiscal. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. acesta fiind 3. Conform pct. 152 alin. Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. conform art. Conform contractului. (5) lit. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. Din punctul de vedere al declaratiei 390. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. 140 alin. in conformitate cu prevederile art. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. neplatitor de TVA. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei". presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat.

47 lei 3259. 151 sau art.(6).01 lei 3. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina. 5 . nu este cuprinsa in sfera de TVA. 390 si nici in INTRASTAT. de la o persoana fizica din ITALIA.01 lei -17155. 1511 din Codul fiscal.47 lei 4117. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272.78 lei 17155. reprezentand diferenta de cota TVA (4117.in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" .77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE. de la persoana fizica Irina Coma. acordarea unui discount catre client in suma de 857. in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii.01 lei 17155. cum trebuie sa procedez? Contabil. stornarea facturii de avans.3259. emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415.47 lei .54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857." Articole contabile: 1.20415. incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415.54 lei 4. mentionez ca nu este noua.54 lei 2. Nu se declara in Declaratia 390.77 lei. art. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.31 lei 5.31 3259. deci nu se declara in declaratia 300.

Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. Intre anii 2005 . dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". precum si a oricaror altor terenuri. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. Vanzare apartament. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. 134 (prim) alin. din punct de vedere al TVA. 3. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. exclusiv taxa. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani. TVA. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. 141 alin. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. In anul 2005. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). Conform OUG 58/2010. (7) din Codul fiscal. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. in urma transformarii. factura care include si TVA. Prin exceptie. Conform art. 6 . TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. se definesc urmatoarele: 1. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. in absenta acestor modificari.Factura de avans. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. pe care se pot executa constructii. ulterior transformarii. (2) lit. 2. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. In acest sens. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate.2010. In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii. In august 2010. 140 alin. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. Raspuns: Potrivit art. conform legislatiei in vigoare. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. exclusiv valoarea terenului. 4. ce procent de taxa trebuie utilizat. dupa caz. (3) si (4) din Codul fiscal. societatea achita factura de avans pe total lucrare. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. daca costul transformarilor. dupa caz in functie de prevederile contractuale.

Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 . (21) din legea mentionata. exclusiv anexele gospodaresti. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. inclusiv a terenului pe care sunt construite. 4 al art. (2) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. In acest sens. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii..In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. (2) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol.. (2) lit. 141 alin. 141 alin. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(. va fi inscrisa in notificare. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc. Asadar. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Astfel cum prevede alin. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale.... nu depaseste suma de 380. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare. exclusiv TVA. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. Factura se va emite cu TVA colectata. inclusiv a terenului pe care sunt construite. f) din Codul fiscal. (2) lit. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. republicata. identificata cu exactitate. f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. Daca. dupa depunerea notificarii. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. 4 al art. si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente. 141 alin. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. in conditiile stabilite prin norme. 140 alin. 141 alin. republicata. a caror valoare. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. (3) al art.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei.000 lei. 145-1471 din Codul fiscal. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare.

firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat.. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622). Intrebare: Avand in vedere art. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. 5 alin. 140 alin. inclusiv amprenta la sol a locuintei. sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%.terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2. (21) lit. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte. (2) din acest ordin anularea. (21) lit. o declaratie pe propria raspundere. 140 alin. firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. indiferent de cuanutumul acestor servicii.000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. din oficiu. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35. 1 si 2 din Codul fiscal. 1 si 2 din Codul fiscal. preia riscul mentionat in polita de asigurare. respectiv: 1. serviciile desfasurate se incadreaza la art. 141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35. acestea fiind scutite.000 euro. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. Conform contractului. a vectorului fiscal cu privire la TVA. (10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu.. sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea. potrivit art.. in cazul persoanelor necasatorite. 2 lit. Intr-adevar. Firma suspendata. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. in cazul familiilor. inscrisa in registrul comertului. 141 alin. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2.b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere.. 2. fiecare sau impreuna. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. autentificata de un notar. in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. in cazul caselor de locuit individuale. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.)” Astfel cum prevede punctul 23 alin. c) pct. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. din oficiu. Asadar. (. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 . a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare. c) pct. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma..

(1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). In Cuprinsul acestui act normativ. din Germania de exemplu. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. cheltuielile de transport. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. 153 din Codul fiscal. valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2. nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate. Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. TVA 9 . Astfel. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Inregistrarile contabile vor fi: 1. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. inscrisa in registrul comertului. ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA.

in sfera taxei. inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. In conformitate cu dispozitiile art. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. ce desfasoara o profesie liberala. Raspuns: Potrivit art. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 132 si 133. intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. 128 alin. in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. precum si in cazul unui schimb de bunuri. In cazul vanzarii autoturismului. Astfel cum prevede art. as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA. De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. 128 alin. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. adica fara plata. In cazul prezentat. (4) lit. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. in sensul art. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. 127 alin. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. 128 alin. de la o persoana fizica.Irina Dumitrescu. 126 alin. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. in functie de situatiile din firma). in conformitate cu prevederile art. se va colecta TVA. (2). 127 alin. S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. Raspuns: 10 . actionand ca atare. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat. fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. (7) al acestui articol. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. (1). daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. platitor de TVA la momentul achizitiei. 128-130.b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. efectuate cu plata. 130 din legea mentionata. cu exceptia transferului prevazut la alin. astfel cum este definita la art. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. donatie. (5)).

ambarcatiuni. cum ar fi. Prestari servicii internationale. Astfel. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA.calcularea pro-rata pentru anul 2010. Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs. cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. 2. Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei. prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii.ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149. In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal. stabilita in afara teritoriului Romaniei. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. dar nu in Romania. etc.Pana in prezent. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii.primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA. . pe care le-a vandut in Romania si in state terte. Din acest motiv. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. . impozabila. Aduc drept argument posibilitatea ivirii. locul prestarii acestor servicii este in Anglia. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei. de exemplu: . Pentru firma dvs. . Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv. conform art. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate. modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. fara a avea un caracter obligatoriu.

Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat. 12 . 143alin. care se vor factura in luna august 2010. fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului. . cate o factura pentru fiecare luna.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155. astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru. un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " .serviciile consultanta. TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale. TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei.serviciile de constructii-montaj.servicii de remediere in perioada de garantie. b) si c) din Codul fiscal.alte servicii similare celor enumerate anterior. Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei. motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010. .nu colectati TVA. . litera k). din care: " cu reportarea sumei la randul 3. De regula.inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). In acest caz. .raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P.emiteti factura in valuta negociata. (5) din Codul fiscal. . data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru. serviciul este neimpozabil in Romania. TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei. data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii. daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. serviciul prestat de firma dvs. prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator. Asa cum se poate constata. serviciul prestat de catre firma dvs. precum si livrari intracomunitare de bunuri. . . daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii. se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare. este impozabil in Romania cu cota standard TVA.serviciile de expertiza. la data prestarii serviciului. .serviciile de cercetare. Astfel. Servicii de furnizare date de prospectare a pietei. 155 alin. cum ar fi de exemplu: . completata cu toate informatiile impuse prin art. caz in care procedati astfel: .evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. scutite conform art. . alineatul 5. (2) lit.

cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator". Din acest motiv. daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010.2010. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010.2010. 13 .. data emiterii raportului de lucru. la data faptului generator. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti. prin urmare. Faptul generator de taxa este. cu modificarile si completarile ulterioare.02 – 31.06.Of.07. nr. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor. de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. ar fi aplicabil exemplul nr. 155 alin. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. In acest sens. Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client. Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator. furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii. Scoatere din evidenta debitori incerti. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA. Cota TVA Georgeta Serban Matei. De exemplu. cu exceptia lunii iulie 2010." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial. va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. (1) din Codul fiscal. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. 534 din 30 iulie 2010. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. In acest caz. potrivit art. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila. In situatia prezentata de dvs. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010.In situatia prezentata de dvs. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1)." In concluzie. aprobate prin HG 44/2004 publicata in M.

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. de catre furnizor. se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului.I. prenume operator intracomunitar" . dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare.".Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA.la coloana "Cod operator intracomunitar". 128-130. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei. asa cum se poate constata. . ca si un proprietar. dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: .la coloana "Tara". catre un stat membru. 132 si 133. se inscrie simbolul "A" .la coloana "Baza impozabila". la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A.C.I. efectuate cu plata. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. Referitor la partenerul dvs.I. in conformitate cu prevederile art. fapt dovedit si prin definitia A.130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. nu se inscrie nimic. se inscrie denumirea/nume. incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs. in sensul art. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. 14 .la coloana "Tipul operatiunii". (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci.C. Oare cum as putea face asta in declaratia 390. prenume al furnizorului care a emis factura. . …….C. 126 alin.. noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd. TVA Irina Dumitrescu. Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. se regaseste o "NOTA". in sfera taxei. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului.la coloana "Denumire/Nume. preluata de la art. trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art. prin care. se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . raportarea A. 5 si 17 si in declaratia 390. in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

potrivit prevederilor art. (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. (2). 1341 alin.” In cazul prezentat. 9 si achizitia la rd. (1)). concesionare si arendare de bunuri. In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. cu exceptia cazurilor prevazute la art. a)-c) al acestui articol. bunurile constatate lipsa din gestiune.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. leasing. Prin urmare.07. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii. Formularul 300 Irina Dumitrescu. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. Astfel cum prevede alin. in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. (3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. aceasta se va considera o factura de avans. 128 alin. (8) lit. Asadar. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art. Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. TVA. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract. este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. (4) lit.operatiunilor de inchiriere. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei. Bunuri constatate lipsa din gestiune. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd. (4) din Codul fiscal. se va efectua regularizarea facturii de avans. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. 140 din Codul fiscal. 18 . pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. Asadar. In conformitate cu dispozitiile art. prevazuta in contract. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. 1342 alin. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%. 1342 alin. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. cu exceptia celor la care se face referire la alin. 140 alin.

In cazul prezentat. cu exceptia celor prevazute la art. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri. 138 din Codul fiscal. 22.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. care determina modificarea datelor declarate initial. conform art. .„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: .orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei. Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. 1342 alin. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. Art. faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente. cu exceptia celor prevazute la art. dupa caz. 138 din Codul fiscal. 11 si 12 din deconturile anterioare.pentru livrarea de manuale scolare. a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. potrivit dispozitiilor art.sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010. iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. dupa caz. (3) din Codul fiscal. Prestari servicii bunuri imobile. 140 alin. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. 1471 alin.cota redusa de 9%. sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile. 23 din deconturile anterioare. un decont de taxa. 138 din Codul fiscal. 2 a OANAF 2245/2010. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA. Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data. pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA. Cum emit factura? Dana Jinga. aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC. Asadar. Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. carti. 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art. . suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si. . Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. respectiv: . in conditiile prevazute la art. pentru fiecare perioada fiscala. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. la Randul 15 .ajustarile prevazute la art. ziare si reviste. 1342 alin. Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 . 10. (3) din Codul fiscal. cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii .sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere. (2). cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. . . care determina modificarea datelor declarate initial.cota standard TVA – 19% .ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: .

pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile. 133 alin. indiferent de statutul beneficiarului.Raspuns: Conform art. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. (4) lit. transformare. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. Conform pct. 1564 din Codul fiscal. (4) lit. Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei. operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping. 133 alin. finisare. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. pentru urmatoarele prestari de servicii. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. a) din Codul fiscal. insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). intretinere. 133 alin. pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii. cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". 133 alin. serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. printre altele. 133 alin. locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. (1) Serviciile prevazute la art. Raspuns: 20 . si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. 14.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. Pe langa serviciile mentionate la art. (2) si (3). (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin. instalare. a) din Codul fiscal. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa). reparatii. transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. Nu se declara in Declaratia recapitulativa. curatare si demolare. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor".

1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila. Mijloace fixe. Temei legal: pct. e) operatiunile prevazute la art. d) operatiuni scutite de taxa. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. (2). Avand in vedere cele mentionate mai sus. (7). (2) lit. este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. Raspuns: Potrivit art. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. (2) si (3) din Codul fiscal. concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare.” Asadar. 2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil. TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective. b). De asemenea. 145 alin. ca operatiune impozabila. Lichidare societate.1. (2) si (3) din Codul fiscal. 143. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. conform art. In baza celor prezentate. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare. 128 alin. 1-5 si lit. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. 144 si 1441. 145 alin. TVA 21 . taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). In concluzie. b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. 50 si 51 din Subsectiunea 8. iar in conformitate cu art. (3) Daca nu contravine prevederilor alin. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. 145 alin. considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA. c) operatiuni scutite de taxa. conform art. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. 129 alin. 129 alin. 141 alin. a) pct. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. daca taxa ar fi deductibila. (5). (7) si la art.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2.1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare. 145 alin.1. 128 alin. in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. (8) si la art. cheltuielile de transport.

pe care se pot executa constructii. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. Avansuri incasate. se va analiza prevederea de la art. in functie de data achizitiei. Cota de TVA aplicabila. Prin exceptie. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. 128 alin. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital. Inregistrari contabile 22 .v. 128 alin. ce stabileste ca sunt scutite de TVA. avand un asociat unic. al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. de exemplu. precum si a oricaror altor terenuri. in sensul prezentului articol. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. persoana fizica.” Exceptia de la alin. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. in functie de prevederea stabilita de lege. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege. si de pasive. cu exceptia transferului prevazut la alin. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art. Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general.” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. analizand tratamentul alternativ. scutire sau nu de TVA. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE. din Codul fiscal. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d. daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art. in cazul amintit de dvs privind terenurile. (5) din Codul fiscal. efectuat cu ocazia transferului de active sau. f). (2) lit. dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari.Mihaela Benta. 141 alin. 149 sau 161 din Codul fiscal. se definesc urmatoarele: 1. conform legislatiei in vigoare. intervine prevederea de la art.” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA.d. (7). avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul. ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora.p. dupa caz. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. (5) din Codul fiscal. societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate.

900 si 411 = 707 + 704 50.Irina Dumitrescu.000 411 = 4427 12. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%. serviciile de telefonie. 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. In conformitate cu prevederile art. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010. in functie de prevederile contractuale. (2) lit. pentru cazurile prevazute la art. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Alin.900 lei (10. la data acceptarii acestora de catre beneficiari.000 + 9. cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. (2). In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. consultanta. cum sunt serviciile de constructii-montaj.600 TVA =49. b) al acestui articol stabileste ca. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. perioada de decontare nu poate depasi un an.000 Raspuns: Potrivit art. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 . Astfel cum prevede art.000 411 = 4427 . 1342 alin. Din punct de vedere contabil. exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10.1. In aceasta situatie.000 lei + 1. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11.000 din cei 50. dupa caz. sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”. livrarile de energie electrica si altele asemenea. 1342 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. expertiza si alte servicii similare. (2). alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 . 140 alin. Totusi. rapoarte de lucru. cu exceptia cazurilor prevazute la art. prin exceptie. 1342 alin. de apa.000 fara TVA. cercetare. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor.10. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi.000 lei si vom face factura pe diferenta de 40. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale. in vigoare la aceasta data. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului.

000 . pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3.000 x 19% = 1... Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % .. Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10. faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna.000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%.. Consecinte.1.... Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative. a adus si adeverinta de la scoala.1.000 Daca insa cei 10. 24 ... 12. Deducere persoanla necuvenita.. in aceasta situatie.. inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11..000 x 24% = 9. inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62.900 lei 40..000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" . 704 "Venituri din servicii prestate" 50.900 ..000 1. valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei)..000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie.000 . Pentru diferenta de 40. Rodica Mantescu.600 lei In acest caz cei 10...11.000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate".000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%.10. A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani...900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2..900 10.

pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala. obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. in solarii amenajate si in sistem irigat. prenumele. 56 din Codul fiscal. cultivare a arbustilor si plantelor decorative. platitorul veniturilor din salarii va 25 .datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare. aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: . Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului.datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele. domiciliul. . codul numeric personal. contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere. cum ar fi: numele. la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala.acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere. .datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele. 571/2003 privind Codul fiscal. domiciliul. ciupercilor. codul numeric personal). In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. exploatare a pepinierelor viticole si pomicole. se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. . .Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . . inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute. codul numeric personal. ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine. Cu privire la aplicarea art.nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere.datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. . Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. cu exceptia copilului minor. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora. In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. codul numeric personal).angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere. legume si zarzavat in sere. cum ar fi: numele.existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere. Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . prenumele. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. domiciliul.

In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. pentru 3 ani. atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. atunci se procedeaza astfel: . Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata. Leasingul s-a terminat in iunie 2009.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. 292 Codul penal. in conformitate cu realitatea economica. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia. In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala. doar valoarea reziduala fara dobanda. dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice. in conditiile prevazute in art. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37. pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar. iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. 26 . si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni. a facut si importul definitiv. Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. precum si riscurile asociate acestor operatiuni. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia. intre acesta si persoana fizica. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor. poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. Leasing extern.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia.000 eur. punand in evidenta drepturile si obligatiile. . achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. Potrivit acestuia. 571/2003 privind Codul fiscal. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate. inchizand declaratia vamala de import in vama. si nu numai de forma juridica a acestora.

la solicitarea acestuia. la solicitarea acesteia. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. denumita locator/finantator. al carui proprietar este. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. 129 alin. celeilalte parti. contra unei plati periodice. De asemenea. a) din Codul fiscal. In cazuri rare. dar nu mai devreme de 12 luni. Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. cu respectarea fondului economic al acestora. recunoasterea veniturilor. Astfel cum prevede art. respectiv cheltuieli in avans. La sfarsitul perioadei de leasing. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. In conditii obitnuite. inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. punctul 7 alin. (3) lit. respectiv consignatie. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. Din punct de vedere fiscal. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. nefiind o prelungire a contractului de 27 . denumita rata de leasing. in baza documentelor justificative. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. denumita locatar/utilizator. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. incadrarea reducerilor acordate. Potrivit art. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. dar nu mai devreme de 12 luni. prin contractele de leasing o parte. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. la reduceri comerciale sau financiare. respectiv primite. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar. de catre utilizatori. 2 lit. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea.

rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale. cu preluarea sumelor la Randul 7.leasing. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.157 alin. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei). In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. prin taxare inversa. asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor. in conformitate cu prevederile art. aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia.1. (2). atat ca taxa colectata. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA.1 si 19. in conformitate cu prevederile art. cu preluarea sumelor la Randul 19. dar stabilite in Comunitate. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 153 sau art. Prin urmare. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 133 alin. taxa aferenta acestui serviciu. Constantin. 150 alin. cat si la efectuarea importului. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate. orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. in limitele si in conditiile stabilite la art. chiar daca este inregistrata in Romania conform art.depasirea plafonului. asa cum am aratat. (1) lit. (4) sau (5). (2).1. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale. daca este cazul. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 . (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". 1251 alin. 150 alin. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. 153 sau 1531. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva.1. 145-1471. aprobat prin OANAF 76/2010.1 si 7. Prin urmare. (2). In situatia in care. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare. 153 alin. Recuperare TVA Daniel J. aceasta a fost considerata prestare de serviciu. insa.” In acest caz. incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art.1 si Randul 19. unctul 4). care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. cat si ca taxa deductibila. trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. Procedura de compensare debite. (2). Din punct de vedere contabil. Potrivit dispozitiilor art. de la persoane impozabile nestabilite in Romania. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. 1564 alin. 133 alin.

daca importul nu este scutit de taxa. (3). in urma depasirii plafonului stabilit de lege. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. 153. (1) lit. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Regim TVA. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Nerezidenti Irina Dumitrescu. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (1) din Codul fiscal.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. 142 alin. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare. Astfel cum este prevazut la art. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. in absenta acestui cumparator. importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar. prin exceptare de la prevederile alin. O alta intrebare ar fi. Asadar. 153. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA. proprietarul bunurilor la aceasta data. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 126 alin. in sensul art. (3). 157 alin. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. De la data de 1 ianuarie 2013. Alin. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Punctul 59 alin. 1322 alin. In conformitate cu prevederile art. (1) lit. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. cu TVA-ul de recuperat. (2) din legea mentionata. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. (4) al acestui articol stabileste ca. 1511. Import bunuri. prin exceptare de la prevederile alin. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare. se efectueaza un import de bunuri in Romania. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. In conformitate cu dispozitiile art. 160 alin. conform art. Potrivit art. 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. care au obtinut certificat de amanare de la plata. respectiv suma negativa. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. (2) lit. Astfel cum prevede art.

cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania.” Asadar. Constantin. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. care se va evidentia in decontul prevazut la art. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri. a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. atat ca taxa colectata. 142 alin.secundare rezultate din valorificarea acestora. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. dupa caz. 1562. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant. 118 alin. Punctul 1 al art. (2). exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat. este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata. Odata cu incheierea acestei conventii. Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. Prin urmare. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. (1) lit. scutirea de TVA prevazuta la art. notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. cu modificarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art. precum si. 115 alin. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. stabileste urmatoarele: „1. Regim TVA Daniel J. republicata. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. Astfel cum prevede art. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. veniturile din servicii prestate in Romania. 30 . Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. in cazul prezentat. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. in momentul realizarii venitului. (1) lit. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar. Conventie intre doua societati. cat si ca taxa deductibila.

cota de TVA-19% pentru valoarea de 100. (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client. ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200. iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta". valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. 141 alin. Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA. 134^2 alin.000 lei fara TVA. (2) din Codul fiscal. (2). Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.Art. . compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica. Valoarea totala apartament conform contract este de 200. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Stornare avans incasat.000 lei . . (3) din Codul fiscal. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. (1). facturile se pot compensa. 140 alin.) (2) Prin derogare de la prevederile alin.Art. Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200. b) la data la care se incaseaza avansul.000 lei. Regim TVA.000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (. efectuata inainte de data livrarii. (2). fara drept de deducere.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%.. Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren. -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi. cu exceptia cazurilor prevazute la art. In ceea ce priveste facturarea. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: .2010. inainte de data la care intervine faptul generator. societatea dumneavostra va factura cu TVA. 134^2 alin. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48.” Exceptia stabilita de art. Inregistrari contabile Mihaela Benta. insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. 134^2 din Codul fiscal. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. 132^2 alin.. pentru cazurile prevazute la art. iar in conditiile facturarii reciproce.In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros.000 lei 31 .

respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului. dupa verificare.C. au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere. 153. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans. 153. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit.2008. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate. Depasire plafon TVA.000 lei Total rest plata 129.000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire. . depaseste plafonul de 35. In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal. (2). cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.(minus)100. persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire.000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 . prevazuta la alin. 152 alin.Comentariu: La data prezentului raspuns. 153. inregistrata in scopuri TVA. 152 alin. conform art.000 lei.07. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere. INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. SC se inregistreaza in scopuri TVA. de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa. conform art. (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010. (3).2010. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01. ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01. Raspuns: Conform art. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. Decont TVA Ionut Jinga. cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. 152 din Codul fiscal. conform art. conform art. organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. Conform pct.01.- Stornare avans 419 = 461 cu . (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. (6) din Codul fiscal. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic. in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului.

inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. sa nu fi expirat. Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. ca perioada de ajustare a deducerii. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. 145 . (5) din Codul fiscal. 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.2010. dupa caz. stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA). Totodata.07. 2. prevazuta la art. acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. inclusiv celor aflate in curs de executie. intr-un decont ulterior. cu conditia. (4). Concluzie: 1. au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau. indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente. conform pct. (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. (2) din Codul fiscal. aflate in proprietatea 33 . in cazul bunurilor de capital. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. Prin exceptie de la prevederile art. 145 . persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art.149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. in conditiile prevazute la art. inclusiv celor aflate in curs de executie. (5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30. organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. 155 alin. 149 alin. in conditiile art. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Organul de inspectie fiscala a procedat corect. factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. 62(2) lit. 153 din Codul fiscal. 153 din Codul fiscal. conform pct.2008. 153 din Codul fiscal.10.149 din Codul fiscal. (2). 145-149 din Codul fiscal.

anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese.01. in fapt.2010. privind aprobarea Procedurii de modificare. a vectorului fiscal cu privire la TVA.se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului". Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma. aceasta este obligata la plata de daune-interese. in cazul prezentat. Asadar.06. Decont TVA Dana Jinga.2008-30. (1) lit. din oficiu. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului.09.__/________”.2008. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. (2) din OMFP 1786/2010. factura se va emite fara TVA.2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. cu TVA sau fara TVA? De asemenea. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu.sa la data de 30. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01. si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr. 34 . inscrisa in registrul comertului. b) al acestui articol.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani. Drept urmare. altele decat cele prevazute la lit. din oficiu. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.10. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica. (3) lit. In conformitate cu prevederile alin. Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA. beneficiarului sau a unui tert. baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. conform contractului de inchiriere. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Raspuns: Potrivit art. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale.11. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti. Daca nu se respecta durata contractului. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. In 14. 5 alin. In factura emisa. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru o perioada de 1 an.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor.06. Va rog sa-mi spuneti. inclusiv TVA. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. cum facturez aceasta suma. la nivelul unei chirii lunare. de una dintre parti. 137 alin.

137 alin. 137 alin. "(2. in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009. concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA. 2.2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art.2 . rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. Regim TVA Ionut Jinga. 1 .Conform pct. Cand se returneaza ambalajele. Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez. 2. Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). Temei legal: Contabil. decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA.1 si 2. prin schimb. 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti. 35 . valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate.2". la termenele prevazute de lege". in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct.1 lit. 128 alin. 3 lit. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea.1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu. b. 1. se face o factura pe minus. care circula prin facturare. in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2. cu exceptia situatiei prevazute la pct. 1 lit. contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. f si g . (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct. Intrebarea mea este: cum procedez acum. fara facturare. puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal.

(3) lit. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. fara facturare. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare. nu se includ in baza de impozitare a taxei. cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. 137 alin. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale." Concluzie: 1. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb.Norme metodologice (7) In sensul art. fara taxa. uzurii. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. d) din Codul fiscal. furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. fara facturare. 1341 alin. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb. se vor face urmatoarele inregistrari contabile. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%. conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura.

(2) din Legea nr. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. daca locul importului este in Romania. 1322 alin. Potrivit prevederilor art. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". cu modificarile si completarile ulterioare. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. 1322. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. 140 alin. (1). proprietarul bunurilor la aceasta data. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. 1301 din Legea nr. de catre cumparator sau de catre alta persoana. (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Irina Dumitrescu. c) din legea mentionata. In acest sens. catre un stat membru. 1511. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. (1) lit. Art. potrivit art.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. In conformitate cu prevederile art. Prin exceptie de la aceasta prevedere. TVA. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. 146 alin. (1). furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. 136 din Codul fiscal. in contul furnizorului sau al cumparatorului. punctul 59 alin. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. 571/2003 privind Codul fiscal. 37 . Conform art. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. 126 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. potrivit art. in absenta acestui cumparator. de catre furnizor. ca si un proprietar. Astfel cum prevede alin. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. (2). importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. cu exceptia cazurilor prevazute la art. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. In temeiul prevederilor art. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . 1342 alin. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. (1) lit. Produsul respectiv este fabricat in China. este obligatia importatorului. (2) al acestui punct. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau.

1562 din Codul fiscal. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.01. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Societatea dvs. in contul furnizorului sau al cumparatorului. Achizitie bunuri transportate din China.Asadar.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. Irina Dumitrescu. (3)). Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. 157 alin. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. de catre cumparator sau de catre alta persoana. precum si documente care sa ateste plata taxei. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". potrivit art. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. 153 (alin. catre un stat membru. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. TVA. de catre furnizor. De la data de 1 ianuarie 2013. Potrivit acestora. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. 571/2003 privind Codul fiscal. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. (3) . Prin exceptie de la aceste prevederi. In aceasta situatie societatea dvs. atat ca taxa colectata. in limitele si in conditiile stabilite la art. 1301 din Legea nr. care au obtinut certificat de amanare de la plata. 38 . Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. (3).titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . (4)).02/r aprobat prin OANAF 76/2010. cu exceptia importurilor scutite de taxa. cat si ca taxa deductibila.(5). prin exceptare de la prevederile alin. eliberata de alt stat membru. cod MFP 14. (5)).13. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. Prin urmare. ca si un proprietar. 145-1471 (alin. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. taxa pentru importuri de bunuri. 153. Produsul respectiv este fabricat in China. 157 alin.

in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (1) lit. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. cu modificarile si completarile ulterioare. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. care au obtinut certificat de amanare de la plata. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. (4)). In temeiul prevederilor art. 126 alin. 145-1471 (alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 571/2003 privind Codul fiscal. cu exceptia importurilor scutite de taxa. taxa pentru importuri de bunuri.Potrivit prevederilor art. In acest sens.(5). sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. atat ca taxa colectata. potrivit art. 1322. 153.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . (1) lit. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. 136 din Codul fiscal. prin exceptare de la prevederile alin. (3). (1). daca locul importului este in Romania. 146 alin. Potrivit acestora. este obligatia importatorului. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. (2) al acestui punct. (1). Asadar. precum si documente care sa ateste plata taxei. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. Societatea dvs. 157 alin. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. 153 (alin. De la data de 1 ianuarie 2013. (3)). c) din legea mentionata. 1511. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. In conformitate cu prevederile art. cat si ca taxa deductibila. Prin exceptie de la aceasta prevedere. Astfel cum prevede alin. eliberata de alt stat membru. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. Prin exceptie de la aceste prevederi. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. 1562 din Codul fiscal. in limitele si in conditiile stabilite la art. punctul 59 alin. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. (2) din Legea nr. proprietarul bunurilor la aceasta data. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Art. 157 alin. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. in absenta acestui cumparator. (5)). Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 1322 alin. (3) .

OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania.042. pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul.34 x 24% = 201.06.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201.68 Valoarea stocului la 01.66 = 42. TVA 24% inclus: 840.68 = 1. Modificarea cotei de TVA. Irina Dumitrescu. si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24. 40 .titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania .34 + 201.07. valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare).02 – 201.68 = 840.01. Inregistrari contabile.68 – 159.13.000 Ron Valoarea TVA: 159. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial.34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840. TVA 19% inclus: 1. Marfuri la pret cu amanuntul. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. In aceasta situatie societatea dvs. Prin urmare. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. Stornarea facturilor de avans.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca.2010. si ulterior dupa 01.66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42.2010 primesc in gestiune acelasi produs.042. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".06.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1. Daca pana la 30. cod MFP 14.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA.2010.2010 aveam un pret 10 lei pt un produs.07.02 2.

Astfel cum prevede art. Potrivit art. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. in conformitate cu prevederile art. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. n) din Codul fiscal. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. pentru cazurile prevazute la art. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. prin exceptie. 1342 alin. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. b) al acestui articol stabileste ca. (1) din Legea nr. la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor). Prin urmare. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. 140 alin.06. 1341 alin. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. vroiam sa va intreb. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. in cazul prezentat. 1342 alin. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. (2) lit. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . cu exceptiile prevazute in acest capitol. la un magazin de desfacere cu amanuntul. (2). Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. Punctul 69 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. In conformitate cu prevederile art. 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. 155 alin. (1) din Legea nr. Asadar. (2). Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. 1342 alin. 155 alin. (5) lit. daca la marfurile existente pe stoc.Irina Dumitrescu. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art.2010 cu TVA 19%. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Ce se intampla in acest caz. Alin. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. Cresterea TVA la 24%.

2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul. Bilet avion agentie Austria.133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii. (4) lit.P. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art . Astfel. In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = . in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator. Pentru efectuarea inventarierii. Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc. in situatia in care firma dvs. b) din Codul fiscal. Firma respectiva emite factura fara TVA. Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr. Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. nr. inventarierea nu este obligatorie. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Am verificat pe site-ul mfinante. Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. 133 alin. Conform art.acestei modificari. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic. ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA. (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 .F. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. TVA Ana Maria Georgescu. bilet . datoriilor si capitalurilor proprii. pasager. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. ruta. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). 133 alin.M. Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art. In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. In concluzie. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie. inscrise in liste de inventariere ca documente justificative.

2010.07.F. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. 133 alin. nr. 13 alin. alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%.(7) din Codul fiscal. Georgeta Serban Matei. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: . stocuri existente cu 19%. 2. Conform art.U. De asemenea este scutita de taxa conform art. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.U. intotdeauna exceptia prevaleaza. g) din Codul fiscal. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art. datoriilor si capitalurilor proprii. Modificarea cotei de TVA. Pentru efectuarea inventarierii. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea.G. legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul.06.2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva.G. 133 alin. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art.TVA neexigibila. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul.P. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art. La pct. 133 alin. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul. pe baza unor liste de inventariere a 43 . (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30. nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143 alin. (2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Pentru aceasta modificare fiscala. . s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere. 133 alin.costul de achizitie. .M. (2) si (3) din Codul fiscal. 143 din Codul fiscal. Prin aceasta O.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390). indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. 144 (prim) din Codul fiscal. (1) lit. prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%. (1) din normele metodologice.adaosul comercial. (4) . Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat. Stocuri existente.

Comert cu cereale. Raspuns: Art. (2). respectiv luna iunie 2010 . Prin urmare. Totusi. cu exceptia cazurilor prevazute la art. precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj.d. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. In acest sens. care vor fi transmise si beneficiarului. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. Asadar. valabil la 30-Iun-2010 44 . 138 lit. > sa mentina adaosul comercial. punctul 20 alin. Masuri de simplificare Irina Dumitrescu. (1) din Normele de aplicare a Legii nr.produselor existente in stoc. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In baza acestor liste. daca baza de impozitare se majoreaza.v. b) din Legea nr. dupa caz. preturile de vanzare afisate la raft se mentin.data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. (3) din legea mentionata. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. fara semnul minus. Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%.p. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. iar in luna 07 este 24%. TVA. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. in situatiile prevazute la art. Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. 140 alin. Trebuie facuta factura de stornare.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. In situatia in care firma dvs. 1342 alin. Astfel. contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06. intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno. 138 lit. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". in luna 07. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 138 din Codul fiscal. in cazul prezentat. cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. Potrivit art. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. Cota de TVA aplicabila este de 19%. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. d. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. b) din Legea nr. dar evenimentele prevazute la art. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor.

(2) lit. 160 din Codul fiscal. faina. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.06. respectiv art. plante tehnice. (2)). legume. fructe. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme. 160 alin. fiind preluata atat ca taxa colectata. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. 132. pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. cat si beneficiarii. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin. c) din legea mentionata. 153. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. Vanzare produse cu amanuntul. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. (6)). In conformitate cu prevederile alin. 571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 . paine si produse de panificatie. Vand produse la pret cu amanuntul. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. se aplica prevederile art. cat si ca taxa deductibila. furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. 134 alin. Incepand cu aceasta data. 160 alin. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. inclusiv pentru avansurile incasate. (1) al acestui articol. atat ca taxa colectata. punctul 82 alin. 145-1471. din Codul fiscal. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. carne. (6) din Codul fiscal. Astfel cum este prevazut la alin. 1562. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. se aplica taxarea inversa.06. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice). zahar. 133. 153. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. (1)). (7)). Din punct de vedere contabil. (2) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens. care se va evidentia in decontul prevazut la art. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. in conformitate cu prevederile art.2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr.

84 lei (sold cont 378).677.744.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi).65 lei = 2.403.000 lei – 31. 58/2010. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8. TVA neexigibila aferenta: 205.19 lei.932.336. 431 din 28 iunie 2010. rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208. atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200.65 lei.788. TVA aferenta . astfel cum a fost modificata prin art.403.39 lei. Spre exemplu.534.278. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208. TVA aferenta . Deci.000 lei.neexigibila 200.84 lei – 2.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere).U.000 lei x 1.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret). avem 200.677. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4.278.5%. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.932.65 lei = 12.788. publicata in Monitorul Oficial nr.403.932. reflectata in preturile cu amanuntul.744. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul.84 lei (sold cont 378).20168% = 8.37 x 24/124 = 40. diminuare adaos comercial 5. 44 si art.000 lei x 24/124 = 39. I pct. Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.14 si 31.000 lei x 4.025 = 205. La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.77/19 x 5).392. 46 .000 lei – 31.24 = 208. dferenta de TVA = 39. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200.000 lei (sold cont 371 dupa inventariere).000 x 19/119 = 31. cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%.G.336.932. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi). in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.403. nr.932. 37 lei (diferenta dintre 40.84 lei = 152.278. V din O. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul.278.403.42 lei – 31.744.278.336.37 lei).000 lei – 7.77 lei – 15.403. adaos comercial rezultat: 15.20168% (in exemplul ipotetic prezentat.37 lei.84 lei = 152.42 lei.37 lei – 40.14 lei – 15.744.77 lei) x 1.Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%. respectiv (200.77 sau 31.neexigibila 208.65 lei.39 lei.77 lei = 7. Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi).

65 lei. Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala. La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei. 62 alin. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc. iar dvs.39 lei. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. (14) lit. (8) lit. Astfel. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale. totusi. au colectat doar TVA cu cota de 19%.788. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial.534. 2 din Normele metodologice. in rosu.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2. 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. incadrarea in plafoanele prevazute la alin. conform pct. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale.677.v.06. d. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA.744.000. 6-8 si art. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative.p.00 lei – 39. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic. Conform acestei norme. 45 alin. conform art. pct. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an. 148 din Codul fiscal si pct. Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin. 1471 din Codul fiscal). 47 . pana la data de 30.d. iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial.42 lei – 12.19 lei = 152. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an.v. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale.d. 3. 61 alin. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. asa cum este ea prevazuta la art.744. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici. De asemenea. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu. 53 alin.2010 furnizorii dvs. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15). al impozitului pe profit.- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205.p. f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit". care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune.

chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice. In acest context. Scutirea s-a acordat in perioada 01. cabinete si laboratoare medicale. Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. incepand cu data de 1 ianuarie 2007. si operatiunile strans legate de acestea. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii. alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". prin normele de aplicare ale Codului fiscal. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin.2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. ingrijirile medicale. Raspuns: Pentru o prestare de servicii. TVA Georgeta Serban Matei. o singura data pe an. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007.. (1) lit. inregistrata in evidenta contabila. Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare. astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%. inclusiv veterinare. indiferent de forma de organizare. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei.01. precum …. Servicii medicale veterinare.intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare." In concluzie. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. Autofactura astfel emisa. Emitere factura. etapa considerata fapt generator al TVA. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii .Pentru colectarea TVA se emite autofactura. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%. pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata". Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. …. factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427.12. centre de ingrijire medicala si de diagnostic. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati. Prestari servicii constructii-montaj.2004 – 31.

cum sunt serviciile de constructiimontaj. considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar. ….. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar.07. Regim TVA 49 . sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans. Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. Totusi. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor." Astfel. . pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. . factura poate fi emisa si inaintea faptului generator. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. in functie de prevederile contractuale. astfel: . . aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante.daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans. consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. In aceasta situatie. In concluzie. …….- la data prestarii serviciilor. perioada de decontare nu poate depasi un an. Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi. Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj. factura se emite. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii.a fost incasat un avans. In aceasta situatie. Totusi. la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura ……. in calitate de prestator. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: . 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal). Totusi. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania. firma pe care o reprezentati.2010. de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs. emite situatiile de lucrari.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie.au fost prestate serviciile. Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor). dupa caz. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar. dar cu data de 31. in functie de prevederile contractuale (art.daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans. PFA.daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august. trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii.

ESTE 50 . ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri. de catre cumparator sau de catre alta persoana. 2) cu privire la vanzarile la distanta. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. catre un stat membru. de catre furnizor. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura. (1) lit. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme. Transport EXW. 132 alin. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila.000 euro. 132 alin. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile. (3) lit. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. 126 alin. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara. Achizitia intracomunitara este definita la art. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru. neplatitoare de TVA. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. 130 indice 1 alin. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art. in contul furnizorului sau al cumparatorului. ca si un proprietar. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. si careia nu i se aplica prevederile art. a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri.Dani Cucu.

Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului. Dupa cum am facut precizarea. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii.CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat. (2) lit. solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. va efectua operatia de taxare inversa. 137 alin. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. valoarea transportului se va include in costul de achizitie. Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza. 1301 alin. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. (2). Altfel spus. dupa cum a fost descris in intrebare. In declaratia 390 tot separat. transport si asigurare. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. doua pozitii separate in decontul de TVA. potrivit prevederilor contractuale. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca. de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. cum sunt: comisioanele. 137 alin. cheltuielile de ambalare. acestea cad in sarcina vanzatorului. cheltuielile de transport. conform art. a). platitoare de TVA. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. daca prin lege nu se prevede altfel. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri. c) si ale art. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. b) cheltuielile accesorii. se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. in evidenta contabila. prin intocmirea notei de receptie. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. 137 alin.” Astfel.” Astfel. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele. fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. (1) lit. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 . conform art: 137 alin. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa.

Prin exceptie. precum si a oricaror altor terenuri. ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. (2) lit. Vanzare bunuri ipotecate. (9) lit. in urma transformarii. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. . . Societate in faliment. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. ulterior transformarii. precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 126 alin. au fost scoase la licitatie bunurile societatii. In concluzie.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. Potrivit art. exclusiv valoarea terenului. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. (2) lit. punctul 38 alin.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant.2009. In acest sens: . cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. dupa caz. Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia.livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. daca costul transformarilor. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA. aprobate prin HG 44/2004. Regim TVA Irina Dumitrescu. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007. In acest sens. 141 alin. b) ale art. conform art. furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. c) din legea mentionata. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. (1) cu dispozitiile alin. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (3) al articolului 141 prevede ca. exclusiv taxa. 153. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa.12. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. in absenta acestor modificari. 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA . 52 . valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. in vigoare pana la data de 31. astfel ca. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. bunurile (imobil + utilaje) respective. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010. Alin. In conformitate cu prevederile art.

cum este prevazut la art. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. 1562 si 1563. de ipoteci. 98 alin. cu dobanzile si cheltuielile aferente. In aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. 4. 121 alin. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. (4). Factura se va emite cu TVA colectata. daca acesta este persoana fizica. f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. 157 alin. (2). alte creante chirografare. 7. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. 3. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. in cazul falimentului. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. creantele subordonate. 6. taxele. creantele reprezentand credite bancare. Astfel. precum si din chirii. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. in baza unor obligatii de intretinere. Numai creantele reprezentand creditele. creantele izvorate din raportul de munca. prestari de servicii sau alte lucrari. In plus. 8. art.Astfel. inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. sub rezerva celor prevazute la art. 141 alin. creantele reprezentand creditele. cele rezultate din livrari de produse. 5. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. de catre un membru al grupului de interes economic. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. art. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 10. ori. cu cheltuielile si dobanzile aferente. 2. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare. dupa caz. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. creantele bugetare. 24 si ale art. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol. in favoarea creditorului. 23. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. 102 alin. potrivit art. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. (1) din acelasi act normativ. cu dobanzile si cheltuielile aferente. in urmatoarea ordine: 1. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. taxa fiind considerata dedusa. Asadar. grevate. creantele vor fi platite. 149 din Codul fiscal. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. 9. taxe. (2) lit. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. (3). In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. 19 alin.

potrivit naturii lor. 19 alin. rezulta din certificatul de urbanism. f) din Codul fiscal. Vanzare cladire veche. dobanzile. 23 si 24. Prin urmare. creditorii vor avea. 141 alin. ulterior. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. dobanzile. La pct. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile. prevederile alin. La pct. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. sumele prevazute la pct.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. constructii care urmeaza sa fie demolate. (6) din normele metodologice se precizeaza ca. prevazute la art. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. inclusiv TVA si. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. 37 alin. (2) lit. 141 alin. (2) lit. 1. 37 alin. 37 alin. (1) din normele metodologice. se precizeaza ca. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. art. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. 141 alin. in aplicarea art. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. majorarile si penalitatile de orice fel. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. conform legislatiei in vigoare. La pct. pentru diferenta. precum si cheltuielile. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. art. 37 din Normele metodologice. 123. cuprinzand tot capitalul. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. (2) lit. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. precum si cheltuielile. creantele creditorilor garantati. 2. c) daca terenul si constructia au valori egale.conservarea si administrarea acestor bunuri. (1) din normele metodologice. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. intai vor fi distribuite de catre licihidator. Regim TVA Ana Maria Georgescu. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. creanta bancii cuprinzand tot capitalul. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. Aplicarea prevederilor art. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . majorarile si penalitatile de orice fel. Certificat de urbanism. (2). f) din Codul fiscal. 10. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. asa cum rezulta din raportul de expertiza. creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare.

si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA. ale pct. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. in conditiile legii. dupa caz. catre client.” 55 . potrivit contractului. structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. f) din Codul fiscal. (3). dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. la randul sau. respectiv se considera ca furnizorul ori. dupa caz. avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. 7 alin. indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. 141 alin. 6 alin. se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA. comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si. primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. potrivit art. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. (2) lit. (8). Totusi. (3) pentru aplicarea taxarii.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. 129 alin. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). catre client. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. (2). 18 alin. se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri. dar in contul altei persoane. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. dupa caz. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. dar in contul comitentului. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. sub denumirea de structura de comisionar. in cazurile prevazute la pct. Daca. ia parte la o prestare de servicii. vanzatorul are dreptul sa opteze conform art. dupa caz. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor. dupa caz. Punctul 6 alin. se considera ca actioneaza in nume propriu. 141 alin. Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. (3) si (4) sau. 19 alin. TVA.

(4) pentru a refactura cheltuieli accesorii. . (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru aceste servicii va primi. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. Asadar. facturi cu TVA colectata. stabilita in Romania.1. 19 alin. (8). dupa caz. Factura se va intocmi fara TVA. 133 alin. furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. cu modificarile si completarile ulterioare. sau. din Comunitate. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cu respectarea prevederilor art. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Daca aceste conditii sunt indeplinite. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport. (1) lit. Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. din punct de vedere al TVA. ca regula generala. a unui sediu fix.beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice. Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". respectiv in Romania.01.Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. In conformitate cu prevederile art. in conformitate cu prevederile art.13. stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. cod MFP 14.beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia. 56 . 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in principiu. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile.1564 alin. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania. Din punct de vedere contabil.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Astfel. in situatia in care casa de expeditii. din alt stat membru. aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice. serviciile nu sunt impozabile in Romania.

.000-12.. care au dedus din valoarea totala de 120. Din punct de vedere al TVA..p. 38 din Normele metodologice.000 mp platforma. erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. iar pentru 8. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14. clauzele contractuale stabilite intre parti. In situatia prezentata. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile. la care au aplicat majorari. inspectorii fiscali in control..000*19%=22. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006. din ordinul si pe seama unui comitent. Casa de expeditii. la taxele locale.v. deci cei 8. si nu unei societati.. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie.. La primarie. trebuie sa aveti in vedere prevederile art.800 euro TVA. 212.000 mp. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d.000mp. In 2008. fara a fi ea insasi transportatorul.... 281. la conturile 211. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie.000 mp. 57 . 2 lit. serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport.. din 2 motive..000mp platforma. organizeaza un transport de marfuri. oricum actele au fost perfectate nu la Husi.000 mp teren sunt X. TVA.000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata.000mp. Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public.000 mp = 2. nu plateam taxa teren decat pentru cei 14.... f din Codul fiscal si ale pct. are sau nu are importanta.... eu va scriu asta. in octombrie 2007. dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali. teren si/sau cladiri.000 mp patrati. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa. societatea vinde din patrimoniu. din care cca 12......... o suprafata de teren de cca 8.. 141 alin. iar factura de cumparare este purtatoare de TVA.. din totalul de cca 14. al 2-lea. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?. primul ca am vandut unei persoane fizice. ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren.. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8.... teren cu platforma sau platforma cu teren?. cu acesti 10.. 37 si pct. sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune.. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1..000 euro. TVA (120. TVA Silviu Stoica.Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora. In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”. nespecificandu-se cat si cum valoric. ci intr-un mare birou notarial din Iasi). cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren..

terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct.5.Astfel. conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. 141 alin.5. f pct. 2 din Normele metodologice). ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca. regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul. . subgrupa 1. 2 lit. Incepand cu anul 2009. 141 alin. Ulterior. daca era o constructie veche. conform art. 141 alin. De asemenea. se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). Din punct de vedere al TVA. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. 37 din Normele metodologice). urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel). fiind vorba de livrarea unui teren construibil. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. in anul 2008. asa cum rezulta din cele prezentate. inclusiv terenul aferent unui bun imobil. 2 lit.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap. pe care se pot executa constructii. f pct. In acest context. tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu. cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. f din 58 . 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil. In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009. 2 lit. identificat printr-un singur numar cadastral. 38 din Normele metodologice. 141 alin. 2 din Codul fiscal si pct. 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. care se incadreaza la exceptia prevazuta la art. avand in vedere si prevederile art. in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: . 462 Cod civil. abia incepand cu anul 2009. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). 3 din Codul fiscal si pct. avand in vedere si prevederile art. tranzactia era scutita de TVA. 38 alin. dar putea deveni taxabila prin Optiune. 1 din Codul fiscal). 141 alin.430/2005. Din punct de vedere faptic.139/2004 (grupa 1 – Constructii. .constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). 2 lit. f pct. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. calsa 1. in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza. atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. asa cum rezulta din raportul de expertiza. in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei. Deci. respectiv un bun imobil. atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. normele metodologice (pct. 3 si 4 din Codul fiscal).teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat.

retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept. este un pic confuza intrucat. Am incasat. inclusiv la instantele de contencios administrativ.055/2009). 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. 160 alin. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. Ulterior incasarii. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. Conform acestor prevederi. aferenta acestor active. 3. cursul 4 ron/euro. reevaluarea existenta in soldul contului 105. 111 alin. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt. Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA. 2. 160 din Codul fiscal. am emis factura pentru avansul incasat. 1 din Codul fiscal. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA). la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute.752/2005. in situatia in care era o constructie veche. Insa. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. dar in aceeasi zi. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. In acest caz. Contabilitate avansuri incasate. trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. situatia nu ar mai putea fi indreptata. fara taxare inversa (conform art. pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute. motivatia lor. si se factureaza evenimentul. cursul 4. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu.Codul fiscal.2 ron/euro Incasarea diferentei de 4. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1. de la un client extern. inspectia derulandu-se in anul 2008. 124 alin. Din punct de vedere contabil. stornandu-se avansul. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. masurile de simplificare nu se mai aplicau. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA). Cu toate acestea. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. pe data de 31 a lunii. numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). un avans in valuta de 1 Euro. Cursul 4. In sensul reglementarilor contabile. pentru o zi. chiar daca la o analiza mai atenta.95 Euro are loc pe data de 2. Prin urmare. Insa. asa cum erau ele in vigoare in anul 2007..4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . iar factura se emitea cu TVA. trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. asa cum este prezentata de dvs. ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art.

47 ron = 4.79ron =4. 512=419 . transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii. (2) Prin derogare de la prevederile alin. b) la data la care se incaseaza avansul.95* (4." ART. desi este pe data de intai. respectiv: 4119=411. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania. 4ron*19119=0. 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii. de 4. Raspuns: Din punct de vedere al TVA.2: 411 = % 20.2 4427.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419.16Euro* 4.79Euro * 4. potrivit art.84euro*4 4427. pe care am contabilizat-o: 419=4427.32 ron = 0. (7) Prevederile alin. trebuie sa tin cont de 2 cursuri. -4ron*19119= -0. 3. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704. 134 . 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.2 704.1342. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 132. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron. am emis 2 facturi: Prima factura. 150 alin.(6) din Codul fiscal.79 ron = 4. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului. daca baza impozabila este stabilita in valuta. alta decat importul de bunuri.4-4. la cursul de 4.95 *4. precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art. se exprima 60 .2 5124=765. 0. inainte de data la care intervine faptul generator. (2) .2 Incasarea din data de 2: 5124=411. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.36 ron =0.95 Euro. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.64 ron=0.2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4.Pe data de 31: Incasarea avansului. 20.99 = 4.95Euro*4. (1). daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni.64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans. suma -1 Euro: 419=4427. 3. 17. 0. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.

pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.” Din punct de vedere contabil. Asadar.6 lei/euro. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte. (1) din legea mentionata.00 (1. Cursul din data livrarii bunului este de 3.500 lei. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin. in baza legii. o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar.64 (0.000 de euro.900 x 19% = 3. Astfel cum este prevazut la art.5 lei/euro = 3.5 lei/euro.6 lei/euro)] x 19% = 17. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului. 1341 alin. Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. Potrivit art. Exigibilitatea TVA este definita la art.5 lei/euro) + (4. valabil la data incasarii avansului.500 x 19% = 665 lei.36 (0.000 euro x 3.000 euro x 3. Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. A va emite o factura catre B la cursul de 3. cu exceptiile prevazute in acest articol. 134 alin.in valuta. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.16 euro * 4 ron/euro) 61 .401 lei.84 euro * 4 ron/euro) 0. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei. pe baza celor doua cursuri de schimb. care costa 5. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. de la data efectuarii operatiunii. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1. Alin.000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul.00 euro * 4 ron/euro) 3. 153 din Codul fiscal incaseaza 1.000 euro x 3. 1342 alin. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art. (2) lit. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. (1). Baza de impozitare a TVA = 1.

2 ron/euro) 4427 3.3.2 ron/euro) 0.36 (0.00 (1.2 ron/euro) 4.84 euro * 4 ron/euro) 4427 . De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) . "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane.32 (0.2) Contract leasing autovehicul.79 euro *4. 1451 din Legea 571/2003. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital". Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20.95 euro *4. Deducere avans.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri. Deducere TVA Ionut Jinga. (1).4 – 4.2 ron/euro) 17.0.64 (0.84 euro * 4 ron/euro) 4427 0.95 euro *4.79 (4.99 4.64 (0. Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4.95 * (4. Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului.36 (0. 4111 = 419 = 704 % .47 (4. va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie.16 euro * 4 ron/euro) 4.79 (4. incluzand si scaunul șoferului.4. In caz ca nu.00 (1 euro * 4 ron/euro) 3.00 (1. In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans. alin. valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii.5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca.16 euro *4.00 euro * 4 ron/euro) 3. Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului. Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art.2.00 euro * 4 ron/euro) . cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20. nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 .

baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. 137 alin. reparatii. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). 45 1 lit.(2) lit. valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. 2. atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. (1) lit. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. paza si protectie. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y.b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. cu exceptia TVA. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. Conform prevederilor legale mai sus mentionate. Recuperarea cheltuielilor de judecata. TVA. curierat. b) si c) ale acestui articol. rezulta urmatoarele: 1. In conformitate cu dispozitiile alin. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. daca prin lege nu se prevede altfel. beneficiarului sau a unui tert. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului . Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y). penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 .pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. Astfel cum este prevazut la (3) lit. deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi. altele decat cele prevazute la lit.

Regimul TVA Irina Dumitrescu. in fapt. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. 256 alin. 137 alin. Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . datorii prescrise. in decursul 64 . Art. e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta. Din punct de vedere contabil. pentru rezultatele obtinute. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. cat si castigurile din orice alte surse. onorarii). achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania. care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa).v. pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. precum si activitatile conexe acestora. d. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. atat cele comerciale cat si cele financiare. ca parte integranta a obiectului sau de activitate.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert.Ce implictii. genereaza aceste "CREDIT NOTE". inregistrata in scopuri de TVA in Romania. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate.p. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. se cuprind in baza de impozitare a TVA. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Punctul 18 alin. b) remizele . ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare. si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente. Achizitii intracomunitare. recuperate de la debitor.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . consideram ca. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In baza celor prezentate.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. a) din Codul fiscal. Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile . fie ulterior. scutite sau anulate potrivit legii. inregistrati in scopuri de TVA in Germania. TVA. potrivit art. Asadar. (1) lit.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. potrivit prevederilor art. cheltuielile de judecata (taxe. valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania. precum si alte venituri din exploatare. Reduceri de pret. cuprinzand veniturile din creante recuperate. Intrebare: . veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”. (2) lit. si c) risturnele . se includ in baza de impozitare a TVA. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare). Reducerile de pret. 252 alin. penalitati contractuale.totala sau partiala a obligatiilor contractuale.

Asa fiind. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Asadar. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. 2 a OANAF 77/2010. remizele. dupa caz. (3) lit. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. 155 din legea mentionata. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective. care vor fi transmise si beneficiarului. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol. reducerile acordate vor urma. In acest sens. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. 138 din Codul fiscal. 65 . Prin urmare. din punct de vedere al TVA.unei perioade determinate. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. si TVA aferenta. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. Potrivit art. 137 alin. de asemenea. (4) din Codul fiscal.. dar evenimentele prevazute la art. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. 150 alin. a)-c) si e) din Codul fiscal. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). 138 lit. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. Se inscriu.” Astfel. fara semnul minus. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. livrate la un moment dat. 155 alin. atunci cand acestea au loc ulterior. documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi. punctul 20 alin. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. Potrivit art. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. 138 lit. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse. pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. 138 din Codul fiscal. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. in situatiile prevazute la art. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. daca baza de impozitare se majoreaza.

trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare. In cazul de fata. chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului. respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 . conform art.140 al 2. Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga. Factura este emisa in 03.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10." Nu se admite ca locuinta respectiva.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr. pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit. nicidecum pentru constructia acestora. vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari.000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta. 1344 alin. Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii. (3) din Codul fiscal. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi". nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA.05. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat). livrata de dvs. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor.1 lit c. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA. Vanzare locuinta.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". Plus de marfa fata de factura. asa cum este si firesc. pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c).pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". persoanele impozabile care livreaza locuinte. . Altfel spus. operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care. adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. TVA Georgeta Serban Matei. Astfel. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal. Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art. La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura.05. Prin urmare. c) este recomandabil ca: . daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%).2010. 2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei.

identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei. deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil. 138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate. iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37. b) scoaterea din evidenta a activelor: . al.teren . Anul acesta se vinde. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1. Intrebari: 1.309. Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei. 2.In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal.000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor). (2) lit.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37. Se poate vinde fara TVA tinand cont de art. valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti. Nu se poate vinde fara TVA . Facturi emise in numele si in contul furnizorului.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1. pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA.1 . TVA Ionut Jinga. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2.000. (art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003). f din Codul Fiscal? Raspuns: 1. pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art. Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa.000 800. 141. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza.000 4427 209.100. Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002.000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) .Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene).000 7583 1. Aspecte contabile si fiscale 67 . pretul unitar etc). Inregistrari contabile vanzare teren.

in aceasta situatie. alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei. care vor fi transmise si beneficiarului. respectiv acordate ulterior facturarii.Irina Dumitrescu. ca la sfarsitul fiecarei luni. Potrivit alin. 138 din Codul fiscal. reducerile comerciale primite ulterior facturarii. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623. dar acum? 4111=623. pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. In acest sens. in calitate de furnizor al bunurilor. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor. 155 alin. (1) si (2). baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. In situatia in care societatea dvs. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. de exemplu: a) rabaturile . 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Din punct de vedere contabil potrivit art. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). reducerile comerciale pot fi. 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. remizele. 141 alin. Astfel. cu valorile inscrise cu semnul minus. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. b. 68 . dupa caz. Prin urmare. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. (5) al acestui articol. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. remizele. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. cum ar trebui inregistrata. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. 138 lit. in situatia in care clientul dvs. in situatiile prevazute la art. daca baza de impozitare se majoreaza. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. societatea dvs. indiferent de perioada la care se refera. pe seama conturilor de terti. presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art. dar evenimentele prevazute la art. in cazul in care rabaturile. fara semnul minus.4426=4011. 159 alin. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art. potrivit caruia. 8 lit.. conform art.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. punctul 20 alin.4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor.

si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. b) din Codul fiscal. prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. respectiv. 155 alin. 153 din Codul fiscal. Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 . cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . (8) lit. In acest sens. indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). daca este inregistrat in Romania conform art. in sensul art. in situatia in care societatea dvs. in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.b) remizele . 155 alin.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. a) si. 155 alin. Asa cum am aratat. (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Acest cont are functie de activ. b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. 155 alin. g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. (8) lit. In conditiile art. 153 din Codul fiscal.valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata. b). d) atat furnizorul/prestatorul. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs. in decursul unei perioade determinate. Astfel. Factura emisa de catre client. aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. (5) din Codul fiscal. c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. indiferent de perioada la care se refera. punctul 72 alin. (8) lit. La furnizor.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. In aceasta situatie insa. factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare. 153 din Codul fiscal. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. si c) risturnele .

21 alin. aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului.Mihaela Benta. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere. (1) din Codul fiscal.pierderi tehnologice . pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare. 21 din codul fiscal. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata. Ca si documente justificative.. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art. 21 alin. in baza unui contract scris. d) din codul fiscal. a) din codul fiscal. privind documentele justificative. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Chiriasul a efectuat plata garantiei. bon de consum. facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj. depozitare. (3) lit. avand in vedere diversitatea situatiilor posibile. in functie de faza de comercializare (transport. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea." conform prevderilor de la art. Regim TVA Georgeta Serban Matei.. prin procese verbale." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. in cazul cafelei. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar. 21 alin. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004. etc Factura emisa de catre locator catre chirias.) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit. pe baza documentelor justificative. (2) lit. atunci este si mai bine.perisabilitati . stabilite de OMFP 3512/2008. ce afirma: "In sensul art. promovare. precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. etc. ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei.cheltuieli de marketing si publicitate. distrugeri. raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale.. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: . Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. Pierderile tehnologice. bon de consum colectiv. produse deteriorate.cheltuieli de protocol . valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar). dar inainte de a se derula 70 . si constatarea consumurilor in acest retar. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. minute. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit. produselor sau serviciilor.. legea nu specifica un anume tip.

Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie. fapt ce rezulta din Codul fiscal.contractul de inchiriere. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale.suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. 3. 71 . art. In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. trebuie inscrise urmatoarele informatii: . va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati. alin. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta. in acest caz. Desi se opteaza pentru emiterea facturii. Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat. ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. in fapt. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Consum intern. in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. daca se opteaza pentru emiterea acesteia. acesta a renuntat. b) sumele reprezentand daune-interese. valoarea facturii de penalitati. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma. Fata de cele aratate mai sus. factura se emite in regim normal de taxare. cu TVA colectata. b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. Inregistrari contabile Adrian Benta. Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. In cursul lunii insa. optional. 137.numarul contractului in baza caruia au fost calculate. In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". dar." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. . lit. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428). reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe.

din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil.00 m. daca se colecteaza TVA. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine. Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. Constructie imobil.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp. WC. republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei. 23 (10) din norme. trecerilor cu deschideri pana la 1. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. constand in: camera de zi. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. terenul de sub garaj. sa fie o activitate "cu plata". In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. . valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp. Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0.Ce inregistrari contabile se fac. 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil.000 lei. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului. pragurilor golurilor de usi.valoarea locuintei. este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie. spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. niselor de radiatoare. teren. Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului. Daca in discutie este o casa de locuit individuala. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale. 140 alin. inclusiv a terenului pe care sunt construite. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996. bai.constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii. . cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . garaj) este sub valoarea de 380. dormitoare. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor. garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor. Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. adica daca se considera livrare sau nu. 143 din codul fiscal. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie).000 lei exclusiv TVA. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 . Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta. Terenul (amprenta la sol a locuintei. (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei. 126 din codul fiscal. Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti. bucatarie. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva. exclusiv TVA sa fie de maxim 380. teren. cum se descarca gestiunea. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art. in baza art. Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari. dus.

140 alin. 138 lit. autentificata de un notar. " Pe acest teren se va construi o locuinta". acestea fiind excluse. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. 11 si 12 din deconturile anterioare. fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. cuprinse in Anexa nr. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. Falimentul beneficiarului. in situatiile prevazute la art. (2) din legea mentionata. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. 10. se poate aplica 5% cota redusa TVA. Baza impozitare vanzare imobil 73 . 9. dupa caz. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. cand baza de impozitare se reduce sau.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. c) pct. Ajustarea bazei de impozitare. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente.000 lei. precum: acordarea de reduceri de pret. Totusi. c) pct. In conformitate cu prevederile art. suprafata utila. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. fara semnul minus. anexele) trebuie sa existe deja. (2^1) lit. inclusiv amprenta la sol a locuintei. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. In concluzie. iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. se va lua in calcul suprafata totala a terenului. terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. Prin urmare. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. Reevaluare imobil. 1 si 2 din Codul fiscal. conform prevederilor art. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. o declaratie pe propria raspundere. nicidecum al incheierii contractului de constructie. cu valorile inscrise cu semnul minus. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art.p. 140 alin. 1 si 2 din Codul fiscal. 2 a ordinului mentionat. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. care vor fi transmise si beneficiarului. cu exceptia situatiei prevazute la art. Asa cum se poate constata. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art.de 250 mp. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. daca baza de impozitare se majoreaza. d). Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. 138 lit. modificarea pretului de vanzare. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. are cel mult 120 mp. Astfel. 159 alin. (2^1) lit. precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial. 140 alin. valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art.

900.000 Eur Baza impozit pe profit 5. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art.000 Eur.22 alin. valoarea imobilului este de 5. Intrebari: 1.000 – 5. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit. Identificam doua situatii: A . care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil.000. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4.000 Eur. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004.000 Eur Pret vanzare : 6. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro.000 euro. este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare.100.000 Eur.000 Eur. este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit..100.19 alin. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. dupa caz: "pentru" (. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari. persoana juridica nerezidenta. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal.000. Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului. 115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100. rezidenta in Romania. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate.Adrian Benta. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro.000. Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A.000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6..100.000 eur.000 = 900. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe. Presupunem ca in urma unei revaluari. (5). insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art. b) Vanzare cu reevaluare.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2. prin urmare baza impozabila este 5. Baza de impozitare este 6. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe. care este baza de impozitare? 5.000.000. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro.000.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 . detine 100% din capitalul societatii B. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare. inclusiv a terenurilor.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri.000 Eur. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100.

900. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil. 7 alin." Prin urmare in interpretarea noastra.000. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada. 31. 4 al articolului mai sus amintit. (5) Dispozitiile alin. Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art. valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100. Expropiere utilitate publica. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune.000.200.000 eur. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin. respectiv art.000 eur. 271 din codul fiscal . respectiv pentru suma de 5.000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor. in noiembrie 2009.000 eur. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. aferente activelor si pasivelor transferate. Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare. lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu. divizarilor partiale.000 eur. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri.000 eur. conform art. Prin urmare baza de impozitare este 3. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul. Litigiu Georgeta Serban Matei. 116 alin. se datoreaza impozit in suma de 16%. la data 75 . la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren). asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. prevederea la la art.din transferul titlurilor de participare. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. Se retine ca din punctul nostru de vedere. asa cum sunt definite la art. detinute intr-o persoana juridica romana. Respectiv in baza art." Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B. 27 din codul fiscal: Reorganizari. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. in baza certificatului de rezidenta fiscala. (1) pct. in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva. Prin urmare baza de impozitare este 5. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere. respectiv 1. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc.900. Totusi. divizarilor. 22 alin. fara impozitarea diferentei din reevaluare." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii. Valoarea oferita ca despagubire.

fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea. altele decat cele construibile. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. . Totusi. respectiv: .. Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 . asa cum se impune prin art. livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA. d) din Codul fiscal si pct. Pentru astfel de situatii. firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita. alineatul 6. Deoarece este vorba despre un bun imobil. alineatul 2. inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire".constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite. (3) litera c).constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii.. daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998. trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile. In astfel de situatii. 141. b) regimul normal de taxare pentru: . valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. Astfel. 20 din normele metodologice. 155. Incasarea despagubirii. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Scutirea se aplica optional.orice alte terenuri. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate.000 lei. este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA. Stornare factura Ana Maria Georgescu. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA. se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. In baza prevederilor articolului 134^1. pentru livrarile de bunuri imobile. care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva. in patrimoniul statului. indiferent de marimea sa. chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. Recuperare sume facturate. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri. . momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator. litera f). 128 alin. faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat. Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat. alineatul 5.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190. 138 lit. Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire".terenurile construibile.

d. .A. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009. Astfel.v.. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01. facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici. PFA.01. pentru sumele facturate in anul 2009. nu a fost platitoare de TVA. Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic.pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor.000 euro 77 . alineatul 1. Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza. Plafon TVA Dani Cucu.. Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA.. pe baza venitului estimat. De asemenea. efectuand articolul: 411. suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie. valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009. In concluzie. si a emis facturi catre clienti fara TVA. dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura. valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35. al TVA.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile. la data incasarii. Astfel.8 = 411 si 654 = 411. Societate civila.p.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 . facturile emise in anul 2009. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator.pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata. prin plati anticipate.V. D. Aceste facturi s-au incasat in anul 2010.8. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: . dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit. cifra de afaceri de 35. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. In situatia prezentata de dvs. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire.p. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35. Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate.d. nu la data incasarii acestora.v. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. .000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic. stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise. al impozitului pe venit. la punctul 62. d. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire. O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate.2010.

desi la art. 126 alin. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”. Asadar.. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila. 153 alin. 153 alin. Pentru aceste tipuri de activitati independente. De asemenea.000 euro privind regimul special de scutire. (2) din Codul fiscal. precizam faptul ca.] regim special de scutire. obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile. PFA impus pe baza de norme de venit. 152 alin. potrivit art. efectuate in cursul unui an calendaristic.Conform informatiilor ANAF plafonul de 35. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat). va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor. (1) din Codul fiscal. a carei cifra de afaceri anuala. conform art. numita [. (1). sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. trebuie precizat ca. 156 din Codul fiscal. (2) lit. a) din Codul fiscal. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania. Totodata. poate solicita scutirea de taxa. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA. declarata sau realizata.. care ar fi taxabile. 156 din Codul fiscal. 152 alin. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. inclusiv operatiunile care ar fi scutite. pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri. a tuturor operatiunilor. principale.000 euro= lei 119. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala.]. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.. 143 alin.000 euro: • orice livrari de active fixe.000 euro. In acest context. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. b)”. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual. 49 din Codul fiscal. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35. de asigurari si imobiliare. in contextul precizarilor de mai sus. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art. (2) lit. Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.000. fara TVA. • operatiuni bancare.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [. b) din Codul fiscal cu cele ale art.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148. In acest sens. livrari de bunuri si prestari de servicii. (1) lit. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35. In temeiul art.000 (conform curs la data aderarii). (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. din coroborarea prevederilor art. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. fara angajati. 152 alin. este inferioara plafonului de 35. prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art.000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . pentru operatiunile prevazute la art. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. intr-un punct fix sau ambulant.. in sensul dispozitiilor art. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. conform specificului propriu de activitate. scutite conform art. 152 alin.

deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc. cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa. a) din Codul fiscal.. Declaratia 392. Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru). livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare).. pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri. 1563 alin. avand in vedere ca este vorba de o fundatie. conform legislatiei fiscale din Romania.fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca. 2 lit. trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art. iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila. 4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ." (art. prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. pentru care se aplica TVA.. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei. aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii. Completare Silviu Stoica. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. Persoana fizica va fi operata in Romania..fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa). iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”. 153 din Codul fiscal. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA. atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri.comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art.. dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca. are loc o livrare locala de bunuri. Obligatii declaratii Silviu Stoica. valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania.000 RON. . 79 . cu doua variante posibile: . valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere. iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare. iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara. Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE. caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania. livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES). conform art. 143 alin. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. In ambele situatii. 1563 alin. asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”. In concluzie.". In mod similar. TVA. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala.. care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) . Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca. 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”.

care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez. In acest sens. de regula. se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. in situatia in care tva nu este deductibil. 61 alin.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. 73. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa. 155 alin. 1451 privind limitarea dreptului de deducere.nedeductibile fiscal?? 8. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. de asemenea. 80 alin.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. foaie de parcurs). justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. pentru carburantii auto achizitionati. in materie de TVA. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal. 78. de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare.02. (5) din Codul fiscal. republicata. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Alin. doar in cazul achizitiei de 80 .Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. Deductibilitate. Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original. valoarea fiind destul de mare? 6. Astfel. deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA. ma refer la bonurile de motorina. 146 alin. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. cifra de afaceri include. cu obligatia respectarii prevederilor art. punctul 46 alin. 2 si pct.aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. orice livrari de bunuri si prestari de servicii. Deducerea TVA Irina Dumitrescu.(1) lit. indiferent de valoarea acestora. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa. pentru taxa datorata sau achitata. se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3. As dori sa stiu daca se pote deduce TVA.10.inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. 155. 146 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. (1) din Codul fiscal. Prin urmare. aprobate prin HG 44/2004. deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila. (2) al acestui punct prevede ca. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. cu modificarile ulterioare).

aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale. care nu au la baza un document justificativ. avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 6 alin. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. (1) din Legea 82/1991. Potrivit prevederilor articolului 21 alin. In acest sens. Aceste formulare sunt redate in Anexa nr. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice. 2 a OMEF 3512/2008 . La data de 25 iunie 2009. cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 . art.Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. (2) din ordinul mentionat.cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. republicata. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. pe baza de bon fiscal. inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art. punctul 23 lit. decont de cheltuieli. Potrivit art. De asemenea. stabileste ca. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. dobandind astfel calitatea de document justificativ. Prin urmare.documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. la care se anexeaza bonul fiscal. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil. 2 alin. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. 21 alin. In aceasta situatie. 2. achitate cu numerar sau card bancar. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative. potrivit legii.carburanti. pe baza Decontului de cheltuieli. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr.” Astfel. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

societatea poate opta pentru taxarea operatiunii. Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art. 141 alin. fie cota redusa de TVA de 5%. in conformitate cu art.141 alin (2) litera f) sau art. daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. Inregistrare in scopuri de TVA.respectiv de la art. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Daca bunul imobil a fost supus. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010. 140 alin. stabilite la art. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35. 149 alin. c) din Codul fiscal. in conditiile prezentate. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. 161 alin.140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art.chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale . Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. 3. TVA.000 euro. este deductibila la determinarea profitului impozabil. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic.este inregistrata pe cheltuieli.000 euro Adriana Simion. conform art. inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli. Prin urmare. 141 alin. Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%. 10-11 din Codul fiscal. cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35. 8 din Codul fiscal). vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. suma totala a bonului fiscal. daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art. 2 lit. valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998.000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. 21 lit. Calculul plafonului de 35. 82 . unei operatiuni de transformare sau modernizare. Desigur. Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital. inclusiv TVA. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet. caldura.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte). 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. 152 din Codul fiscal. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. videoproiector. dupa data aderarii. La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. (3) din Codul fiscal. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . 161 alin.000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. f) din Codul fiscal.

• are valoarea mai mare de 1.livrarea de terenuri. 66 alin.operatiunile de asigurare si de reasigurare. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. sunt nesemnificative. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile. 47 alin. Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii. aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs. . daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA.000 euro. • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal. concesionare. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale. Potrivit pct. Daca din contra.000 euro.Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. • livrarile de active corporale sau necorporale. • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. In concret. • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: . • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA. respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica.000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.operatiunile de arendare. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi. li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct.prestarile de servicii de natura financiar-bancara. se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. .livrarea de constructii. inchiriere si leasing de bunuri imobile. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila. 83 . Astfel. va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA.800 lei. Potrivit pct. Asadar. . daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35. . de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu.

(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Astfel. In anul 2008. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract. din vina lui Y. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. 84 . acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA. atunci suma de 30.p.000 lei. Raspuns: Potrivit art. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor. sau sunt inregistrate din oficiu. b) din legea mentionata. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. al TVA? Daca da. scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA.d. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o. pe care le va realiza ulterior. respectiv operatiuni taxabile. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. efectuate cu plata.v. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. in sfera taxei. In conformitate cu prevederile art. (3) lit. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. scutite cu sau fara drept de deducere. societatea Y vinde terenul. 126 alin. 137 alin. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv. Investitii aferente unui teren inchiriat. aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA. in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30.000 lei. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d. TVA. in fapt. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. suma de 30.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

(2) din Codul fiscal. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila. este stabilit in afara Comunitatii.Alin. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". cu respectarea prevederilor art. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. in absenta acestora. servicile sunt impozabile in Romania. Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. (3) sau exceptia de la alin. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. Astfel. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite. Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc). (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. daca. serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. Prin urmare. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice. inregistrata in scopuri de TVA. 133 alin. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.e) punctul 4 din Codul fiscal. indiferent de statutul sau. Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. in baza activitatilor desfasurate. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". (5) lit. este in Romania. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9. amenajare. sau. daca. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. nu este situat pe teritoriul Romaniei. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. sau a sediului fix. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. din afara Comunitatii. TVA. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. presteaza lucrari de constructii. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. 133 alin. in functie de natura serviciului. Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 .

1251 alin. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase. conform art. Materiale lemnoase. 89 . in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora. aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa. indiferent de statutul beneficiarului. cu modificarile si completarile ulterioare. 160 din Codul fiscal. 133 alin. De asemenea. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit. in luna ianuarie 2010. (2) . efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. 150 alin. instalare. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei. conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA.In conformitate cu prevederile art. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog.(4) din legea mentionata. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. Potrivit art. taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. transformare. o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. din punct de vedere al TVA. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj. Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. intretinere. pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. finisare. reparatii. Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state. Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 153 alin. Astfel. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora. Potrivit art.Codul silvic. curatare si demolare. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. Punctul 14 alin.(6).

costurile respective. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs. nu revine vanzatorului. cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 . Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali. baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: . Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic. Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri. in aceasta situatie. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".numai valoarea bunurilor. vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera. exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare.Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. costul transportului si alte servicii de manipulare.. consider ca firma dvs. In functie de conditia de livrare negociata.. rachita si puieti. traversele. pentru materialele prezentate de dvs. Asadar. cheresteaua. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri.valoarea bunurilor. lemnul ecarisat . la comanda dvs. In situatia dvs.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -. pe cheltuiala firmei dvs. nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. gaurire. publicat in 90 . intregi sau parti din acestia. in numele firmei dvs. Declaratia 390. descarcare.. pomi de Craciun. slefuire. etc. La randul sau. Din acest motiv. flancurile. Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar. Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat. Avand in vedere cele prevazute mai sus. precum si lemnul cioplit. in opinia mea. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. .. ci firmei dvs. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic. in aceste conditii.

inclusiv taxa. . denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si.1. Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit. randul 19. La sfarsitul fiecarei luni.1.1.achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5. daca este cazul. • randul 17 si.1. comunicat de BNR . comunicat de BNR. intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . daca este cazul. astfel: . caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii. la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute.1.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427. orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial. si.1.1 si 17. Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia.1. la urmatoarele randuri: .1. ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta. • randul 19 . exclusiv taxa. daca este cazul. Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427. si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia. fie pe factura emisa de furnizor. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 .1 . Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii .1. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent. intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna .Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010. Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta. cu reportarea sumei la randul 5.achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 . valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit. cu reportarea sumei la randul 7. de la data efectuarii operatiunii.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara. randul 17. cu preluarea sumei la randul 7. din ultima zi bancara a lunii in cauza. intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare. ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate. pe date. daca este cazul. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. 19. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile.

In ianuarie 2010.4 Active Circulante-Terti. Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 . Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere.01. In concluzie.). In concluzie. la capitolul 8. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata. 141 alin.2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. punctul 185 alin 8 si punctul 186. valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. eugenii etc. Creditare firma. a) pct. deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale.creditare firma de catre cei 3 asociati. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. paste. (2) lit. faina. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb. Cont 455 Georgeta Serban Matei. Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite.10. (2) lit. 2 dintre asociati s-au retras. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara. • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141. La art. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 . 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite. sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. incepand cu 01. Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. din ultima zi bancara a lunii . fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c). comunicat de BNR. a) pct.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.01. Deci. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei.2010. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119. 141 alin. Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

93 . pentru activitatea de publicitate. data receptiei 17. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut.2010.2010. De asemenea. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri.01.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri. banii si bunurile primite prin sponsorizare. diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar. Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. Inregistrari contabile. din data la care intervine exigibilitatea taxei. De asemenea. De asemenea. presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15.01. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile. sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA. este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare. In alta ordine de idei. de la achizitie. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. Astfel. Din punct de vedere al TVA. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15. din punctul de vedere al impozitului pe profit. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). Achizitii intracomunitare. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal. iar pe restul. La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva . Taxare inversa Georgeta Serban Matei.2010. Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective.02. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA.cantitati fixe lunare.

deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului. reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. . Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna. efectuata cu plata.utilizarea de masini si instalatii. . fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor). conform articolului 132. animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. acela din data facturii furnizorului. un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate. obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite. Produse acordate in natura. are adus aport suprafata de teren de catre actionari. deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie. livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . poate fi considerata persoana impozabila.000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice. o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . 2. Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori. va recomand sa utilizati un singur curs valutar. in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. 4. printre altele. 94 . Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza.aprovizionarea. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991.organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei. uneltelor. O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. un grup de persoane. o institutie publica. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal. Astfel. Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal.si alte asemenea activitati. . societatea agricola. in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole. Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. Societate agricola. 3. In baza articolul 135 alineatul 3. care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial. de a emite un bilant. persoana impozabila poate fi o persoana fizica. locul de livrare a bunurilor este in Romania. la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru. Colectare TVA Georgeta Serban Matei. indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza.

000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata. baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 . deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii. in contul partenerului extern. cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia.000 * total baza de impozitare si de plata = 190. Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective.000 lei. Dupa ultimul produs. pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara.000.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10. Achizitie intracomunitara.000 lei. Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ). Raspuns: In conditiile in care.000 lei. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs.Din punct de vedere fiscal. Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200. Din punct de vedere al TVA. in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA. raportarea fiscala (decont de TVA). acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului. Taxare inversa. In concluzie. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) . evidenta fiscala. raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat). Prin Codul fiscal. deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200.10. La randul sau. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila. Suma de 190. pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat. asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara. fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs. Astfel. Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal.000 lei. Aceeasi valoarea de 200. faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole. Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. prin oferta de pret efectuata de catre furnizor. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200. urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport.000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390. astfel..

punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. 7 alin. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. iar dvs. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. VII. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE. Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. dupa caz. urmand sa ii achite costul transportului. (3) sau. va refactura serviciul lui B. Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A.p. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. 138 lit. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. Achizitii intracomunitare. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs. valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi. (1). 6 alin. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana.v. declarata printr-o hotarare 96 . prin urmare. In acest context. avand drept baza de impozitare suma de 10. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. fie invers. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului.000 lei. iar A.la negociate. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. transportul este in sarcina cumparatorului. Prin capitolul VII din Codul fiscal. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. Conditia de livrare este ex-works. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. indeosebi din UE. cum incadram operatiunea d. stabilita conform cap. a lui B. la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. aplicand structura de comisionar. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile. In norme se regaseste si exemplul nr. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da. la pct. 2 care. De asemenea. in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. al TVA? Raspuns: Art. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu.d.

chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. Prin urmare. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. in situatiile prevazute la art. In acest scop.. Prin urmare. 138 din Codul fiscal. Imposibilitatea recuperarii debitelor. sau in urma unui arbitraj. d). la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. dupa caz.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata... incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. 138 din Codul fiscal. In aceasta situatie. 85/2006 privind procedura insolventei. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. 138 lit. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza. 97 . valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta. cu valorile inscrise cu semnul minus. 159 alin. daca baza de impozitare se majoreaza. In situatiile descrise mai sus. in situatiile prevazute la art. care vor fi transmise si beneficiarului.. care vor fi transmise si beneficiarului. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. 2 din legea mentionata. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. sau dupa facturarea livrarii/prestarii. dupa caz.” Potrivit art.judecatoreasca definitiva si irevocabila. cand baza de impozitare se reduce sau. cu exceptia situatiei prevazute la art. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. 138 lit. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu. De asemenea. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art. fara semnul minus. Astfel. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. din punct de vedere al TVA. daca baza de impozitare se majoreaza. sau in urma unui arbitraj. fara semnul minus.) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. dar evenimentele prevazute la art. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Debitor in stare de faliment.

ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil.refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei.Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1. taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. (3) lit.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1. cu chirasul sau. In aceasta situatie. ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local. aferente acestor venituri. 4118 = 4111 1. firma dvs a achitat un impozit pe cladire.000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu. prin contract. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1. taxa hoteliera . Prin operatiunea efectuata. valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art. In cursul anului. Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2. impozite . sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii. inregistrarile contabile vor fi: 1. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice. inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 . e) din Codul fiscal. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA.000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4.190 RON inclusiv TVA. Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane. in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil. firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste. taxe. De exemplu.000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3. 137 alin. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau. dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare". taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli.

scutire de TVA Irina Dumitrescu. Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. (2) lit. a) pct. Venituri din activitate de amanet . este inferioara plafonului de 35. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii). e) si f). 126 alin. (2) lit. 143 alin. Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. a). prevazute la art. (1) pct. 143 alin. valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet. Astfel. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. 141 alin. Acest lucru este prevazut la punctul 35. obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. efectuate de persoana impozabila. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Prin urmare. pentru operatiunile prevazute la art. (2) lit. Vanzarea bunurilor amanetate.recupereze de la un beneficiar.000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute. astfel cum sunt definite la art. neplatitoare de TVA. a carei cifra de afaceri anuala. 141 alin. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. (1). 3. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere.000 euro. b).” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa. b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. b). scutite conform art. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra. total sau partial. deci neimpozabile in Romania. b). efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 . 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 125(1) alin. din Austria. numita in continuare regim special de scutire. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35. (2) lit. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. sunt impozabile in Austria. scutite conform art. declarata sau realizata.

. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. Destinatia garantiei este: 1. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. Pentru valoarea garantiei incasate. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor.prin OMFP 1372/6. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata./data. efectuata inainte de data prestarii acestora. serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 . In baza noii modificari. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei.. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere.05. 2. . Contract de inchiriere . Totusi. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . Nu intra in sfera de TVA“. Privind decont TVA cod 300.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”.

/data.Contract de inchiriere . Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. Nu intra in sfera de TVA“. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. Totusi. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. 2. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: .. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. . 101 .incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor.. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Destinatia garantiei este: 1. efectuata inainte de data prestarii acestora. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. Pentru valoarea garantiei incasate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->