P. 1
Baza de impozitare

Baza de impozitare

|Views: 4,214|Likes:
Published by ramonafira

More info:

Published by: ramonafira on Dec 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. n) din Codul fiscal. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. TVA Adrian Benta. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art. Factura avans. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei". Acum eu ar trebui sa stornez avansul. (2). cu exceptia cazurilor prevazute la art. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. (1) din Codul fiscal. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. Conform pct. Din punctul de vedere al declaratiei 390. presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat. (5) lit. 152 alin. 155 alin. de aplicare a art. 140 alin. 156^4 din Codul fiscal.47 BAZA si 3259. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. acesta fiind 3. Conform contractului. 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. Inregistrari contabile Dana Jinga. conform art. 150 alin. 1342 alin. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art. in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii. (2) 4 .3817 lei/euro. pana in data de 15 a lunii urmatoare. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. in conformitate cu prevederile art. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. neplatitor de TVA. Regim TVA. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA.Prestari servicii de consultanta. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat.

emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415. 390 si nici in INTRASTAT. cum trebuie sa procedez? Contabil.47 lei .31 lei 5. de la persoana fizica Irina Coma. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina.01 lei 3. de la o persoana fizica din ITALIA.01 lei 17155." Articole contabile: 1.77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE. stornarea facturii de avans. 151 sau art. 1511 din Codul fiscal.77 lei. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272.47 lei 3259.54 lei 2.54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.31 3259.in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" .78 lei 17155. in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii. art. 5 .54 lei 4.47 lei 4117.01 lei -17155. mentionez ca nu este noua.(6).3259. nu este cuprinsa in sfera de TVA. incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415. acordarea unui discount catre client in suma de 857. reprezentand diferenta de cota TVA (4117.20415. Nu se declara in Declaratia 390. deci nu se declara in declaratia 300.

2. daca costul transformarilor.Factura de avans. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. 3. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii. (3) si (4) din Codul fiscal. se definesc urmatoarele: 1. 141 alin. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. exclusiv valoarea terenului. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. Raspuns: Potrivit art. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. TVA. Intre anii 2005 . Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. In acest sens. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate. 6 . alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. (7) din Codul fiscal. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. dupa caz in functie de prevederile contractuale. 140 alin. precum si a oricaror altor terenuri. in urma transformarii. (2) lit. conform legislatiei in vigoare. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. Conform art. Vanzare apartament. Prin exceptie. societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). 4. Conform OUG 58/2010. factura care include si TVA.2010. exclusiv taxa. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. ulterior transformarii. dupa caz. societatea achita factura de avans pe total lucrare. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. pe care se pot executa constructii. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani. 134 (prim) alin. Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. In anul 2005. dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In august 2010. in absenta acestor modificari. ce procent de taxa trebuie utilizat. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. din punct de vedere al TVA.

si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. (2) lit. Asadar. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei. republicata. in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare.In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. 141 alin. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. va fi inscrisa in notificare. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. (2) lit. a caror valoare. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare. 141 alin. nu depaseste suma de 380. 4 al art. exclusiv TVA. 140 alin... Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului. (21) din legea mentionata. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. In acest sens. in conditiile stabilite prin norme. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol. Factura se va emite cu TVA colectata. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(.. 145-1471 din Codul fiscal. f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. Daca.000 lei. cu modificarile si completarile ulterioare.. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. dupa depunerea notificarii. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. Astfel cum prevede alin. identificata cu exactitate. (2) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. 141 alin. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 . inclusiv a terenului pe care sunt construite. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente. 4 al art.. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc. 141 alin. inclusiv a terenului pe care sunt construite. republicata. f) din Codul fiscal. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare. (3) al art. exclusiv anexele gospodaresti. (2) lit.

(10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. potrivit art. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 . in cazul persoanelor necasatorite. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil.. c) pct. firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. respectiv: 1. sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina. in cazul caselor de locuit individuale. (2) din acest ordin anularea. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte.terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2.000 euro. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. (. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2. din oficiu. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu. Asadar.. inscrisa in registrul comertului. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. fiecare sau impreuna.. serviciile desfasurate se incadreaza la art.. a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. 141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35. o declaratie pe propria raspundere.. inclusiv amprenta la sol a locuintei. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. 2 lit. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622). sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea. autentificata de un notar. 140 alin. Conform contractului. 1 si 2 din Codul fiscal.)” Astfel cum prevede punctul 23 alin. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. Intr-adevar.b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere. Firma suspendata. 5 alin. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma. Intrebare: Avand in vedere art. 1 si 2 din Codul fiscal. in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. acestea fiind scutite. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare. preia riscul mentionat in polita de asigurare. (21) lit. 140 alin. 141 alin. indiferent de cuanutumul acestor servicii. (21) lit. a vectorului fiscal cu privire la TVA. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj. in cazul familiilor. c) pct. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art.000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. 2. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat. din oficiu.

valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). In Cuprinsul acestui act normativ. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. TVA 9 . nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate. Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. (1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". din Germania de exemplu. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2. Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii. ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. cheltuielile de transport.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. Inregistrarile contabile vor fi: 1. 153 din Codul fiscal. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. Astfel. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. inscrisa in registrul comertului.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. de la o persoana fizica. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. donatie. in conformitate cu prevederile art. (7) al acestui articol. in sensul art.b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. efectuate cu plata. cu exceptia transferului prevazut la alin. precum si in cazul unui schimb de bunuri. S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. astfel cum este definita la art. 130 din legea mentionata. Astfel cum prevede art. ce desfasoara o profesie liberala. 128 alin. 128 alin. fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. 126 alin. 127 alin. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. (1). daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. 128 alin. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. (4) lit. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata.Irina Dumitrescu. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA. in sfera taxei. In cazul prezentat. valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. platitor de TVA la momentul achizitiei. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. adica fara plata. Raspuns: 10 . In conformitate cu dispozitiile art. Raspuns: Potrivit art. De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura. in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. In cazul vanzarii autoturismului. 132 si 133. (5)). in functie de situatiile din firma). se va colecta TVA. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art. actionand ca atare. (2). inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. 128-130. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat.

Din acest motiv. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia. nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs. pe care le-a vandut in Romania si in state terte. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA. Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv.primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. Prestari servicii internationale. cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii. stabilita in afara teritoriului Romaniei. impozabila. .ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149. cum ar fi. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei. modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. locul prestarii acestor servicii este in Anglia. In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal. rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA. prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. conform art.calcularea pro-rata pentru anul 2010. Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. dar nu in Romania.Pana in prezent. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . Aduc drept argument posibilitatea ivirii. ambarcatiuni. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA. de exemplu: . fara a avea un caracter obligatoriu. Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. . Astfel.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010. Pentru firma dvs. Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei. . etc. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1. indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii. 2.

. data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155.serviciile consultanta. care se vor factura in luna august 2010. fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului. se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare. . Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat. .raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P. . caz in care procedati astfel: .evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. cate o factura pentru fiecare luna. serviciul prestat de firma dvs. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. Servicii de furnizare date de prospectare a pietei. 12 .serviciile de constructii-montaj.servicii de remediere in perioada de garantie. 155 alin. . (5) din Codul fiscal. un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator. TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale. precum si livrari intracomunitare de bunuri.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). la data prestarii serviciului.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " . alineatul 5.nu colectati TVA.serviciile de cercetare.emiteti factura in valuta negociata. (2) lit. . TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei. TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei.inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii. cum ar fi de exemplu: . litera k). din care: " cu reportarea sumei la randul 3. 143alin. . un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator. motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010. In acest caz.serviciile de expertiza. Astfel. este impozabil in Romania cu cota standard TVA. b) si c) din Codul fiscal. Asa cum se poate constata. daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. scutite conform art. serviciul prestat de catre firma dvs. Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei. De regula. . Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru.alte servicii similare celor enumerate anterior. completata cu toate informatiile impuse prin art. . astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii. serviciul este neimpozabil in Romania. prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii.

termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010. Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Cota TVA Georgeta Serban Matei.07.02 – 31. De exemplu. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%. cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator". cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30. In situatia prezentata de dvs. aprobate prin HG 44/2004 publicata in M. 155 alin. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010. data emiterii raportului de lucru. cu modificarile si completarile ulterioare.Of. potrivit art. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.2010.In situatia prezentata de dvs. furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului." In concluzie. Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila. Faptul generator de taxa este. nr. Scoatere din evidenta debitori incerti. (1) din Codul fiscal. Din acest motiv. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010.2010. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1). la data faptului generator. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor. de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. In acest caz." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial. prin urmare. hotarare ramasa definitiva si irevocabila.06. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA. 534 din 30 iulie 2010. 13 . Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client. ar fi aplicabil exemplul nr. cu exceptia lunii iulie 2010.. In acest sens.

constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. se inscrie denumirea/nume. ……. 128-130. fapt dovedit si prin definitia A.Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei. incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale.C. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. ca si un proprietar. dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: . preluata de la art.I. valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. 5 si 17 si in declaratia 390. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art.C.I. in sensul art.la coloana "Denumire/Nume. Oare cum as putea face asta in declaratia 390. in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA. Referitor la partenerul dvs. se inscrie simbolul "A" . Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd. efectuate cu plata. in conformitate cu prevederile art.la coloana "Tipul operatiunii".I.. la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A. asa cum se poate constata. 132 si 133. TVA Irina Dumitrescu. se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . prenume operator intracomunitar" .130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune. . 14 . de catre furnizor. prin care. in sfera taxei. nu se inscrie nimic.". se regaseste o "NOTA".C. raportarea A. prenume al furnizorului care a emis factura. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului.la coloana "Baza impozabila". catre un stat membru. dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare. . de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator.la coloana "Cod operator intracomunitar".la coloana "Tara". b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci. 126 alin.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract. (8) lit. 1342 alin. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei. 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. (3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. Prin urmare. aceasta se va considera o factura de avans. 1341 alin. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Bunuri constatate lipsa din gestiune. 18 . este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. Asadar.” In cazul prezentat. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd. 140 din Codul fiscal. In conformitate cu dispozitiile art.operatiunilor de inchiriere. potrivit prevederilor art. prevazuta in contract. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. 9 si achizitia la rd. se va efectua regularizarea facturii de avans. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii. 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art. 128 alin. concesionare si arendare de bunuri. (4) lit. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. Astfel cum prevede alin. (1)). Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. a)-c) al acestui articol. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata.07. 1342 alin. TVA. Formularul 300 Irina Dumitrescu. (4) din Codul fiscal. cu exceptia celor la care se face referire la alin. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. 140 alin. (2). leasing. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. Asadar. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii. bunurile constatate lipsa din gestiune.

dupa caz. 138 din Codul fiscal.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. cu exceptia celor prevazute la art. care determina modificarea datelor declarate initial. Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. .ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. . 23 din deconturile anterioare.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21. 22. care determina modificarea datelor declarate initial. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere. 138 din Codul fiscal. 2 a OANAF 2245/2010. 11 si 12 din deconturile anterioare. valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010. La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: . (2). 1342 alin. Prestari servicii bunuri imobile. Art. dupa caz. 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art. a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. (3) din Codul fiscal. ziare si reviste. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. cu exceptia celor prevazute la art. sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile. in conditiile prevazute la art. respectiv: . Cum emit factura? Dana Jinga. aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. . 140 alin. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. la Randul 15 . Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 . un decont de taxa. suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si. precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.In cazul prezentat. iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. . potrivit dispozitiilor art.sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. Asadar. 138 din Codul fiscal.ajustarile prevazute la art. cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii . Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA. 10.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. carti.pentru livrarea de manuale scolare. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei. .„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: . 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente. pentru fiecare perioada fiscala. (3) din Codul fiscal. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. 1471 alin. suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr.cota standard TVA – 19% . pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA.cota redusa de 9%. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri. 1342 alin. conform art.

si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor". (4) lit. locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. pentru urmatoarele prestari de servicii. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. Conform pct. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile. Nu se declara in Declaratia recapitulativa. instalare. (1) Serviciile prevazute la art. 133 alin. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei. operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. indiferent de statutul beneficiarului. inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. (4) lit. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). 133 alin.Raspuns: Conform art. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa). intretinere. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin. serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. printre altele. curatare si demolare. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. reparatii. 133 alin. transformare. 133 alin. 133 alin. a) din Codul fiscal. 14. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. (2) si (3). transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping. Pe langa serviciile mentionate la art. care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). Raspuns: 20 . (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus. pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. a) din Codul fiscal. finisare. 1564 din Codul fiscal.

in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. (2) si (3) din Codul fiscal. este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. TVA 21 . iar in conformitate cu art. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare. (7) si la art. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.” Asadar. ca operatiune impozabila. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. (7). a) pct. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. conform art. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. cheltuielile de transport. 50 si 51 din Subsectiunea 8. Mijloace fixe. (2) si (3) din Codul fiscal. (2) lit. 128 alin. Raspuns: Potrivit art.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. 145 alin. 129 alin. 129 alin. 145 alin. TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). In baza celor prezentate. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. b). e) operatiunile prevazute la art. 2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil. 144 si 1441. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective. conform art. De asemenea.1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare. (2). 145 alin. daca taxa ar fi deductibila. Avand in vedere cele mentionate mai sus. intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA. Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. 143. Lichidare societate. Temei legal: pct. (8) si la art. 145 alin. 1-5 si lit.1.1.1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila. c) operatiuni scutite de taxa. 141 alin. Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. (5). (3) Daca nu contravine prevederilor alin. in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. d) operatiuni scutite de taxa. 128 alin. In concluzie.

(5) din Codul fiscal. in sensul prezentului articol. precum si a oricaror altor terenuri.Mihaela Benta. Cota de TVA aplicabila. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. pe care se pot executa constructii. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata. Inregistrari contabile 22 . efectuat cu ocazia transferului de active sau.” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general. (2) lit. f). scutire sau nu de TVA. si de pasive.” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA. (7). fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. 141 alin. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). de exemplu. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. (5) din Codul fiscal. Avansuri incasate. al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. in cazul amintit de dvs privind terenurile. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata.v. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora. ce stabileste ca sunt scutite de TVA.d. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. in functie de prevederea stabilita de lege. din Codul fiscal. avand un asociat unic. Prin exceptie. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. dupa caz. dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari. persoana fizica. societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate. se definesc urmatoarele: 1.p. se va analiza prevederea de la art. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. 128 alin. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. intervine prevederea de la art. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital. Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art. conform legislatiei in vigoare.” Exceptia de la alin. avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul. 128 alin. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. 149 sau 161 din Codul fiscal. in functie de data achizitiei. analizand tratamentul alternativ. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d. daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. cu exceptia transferului prevazut la alin.

900 lei (10. (2). 1342 alin. Astfel cum prevede art.000 din cei 50. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%. cercetare. 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. dar perioada de decontare nu poate depasi un an.000 Raspuns: Potrivit art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. livrarile de energie electrica si altele asemenea. serviciile de telefonie.000 fara TVA. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. prin exceptie. Alin. expertiza si alte servicii similare. (2) lit. exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010.Irina Dumitrescu.000 lei + 1. de apa. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. consultanta. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale.000 411 = 4427 . b) al acestui articol stabileste ca.600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 . 140 alin. 1342 alin. In conformitate cu prevederile art. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.000 + 9. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.900 si 411 = 707 + 704 50.10. (2). cum sunt serviciile de constructii-montaj. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Totusi.1. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.600 TVA =49. in vigoare la aceasta data. dupa caz. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.000 lei si vom face factura pe diferenta de 40. perioada de decontare nu poate depasi un an. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10. pentru cazurile prevazute la art. Din punct de vedere contabil. sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. rapoarte de lucru. In aceasta situatie. 1342 alin. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor.000 411 = 4427 12. in functie de prevederile contractuale. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 .

12. pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10. faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna..000 x 19% = 1. Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % . Rodica Mantescu..600 lei In acest caz cei 10.000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%.000 Daca insa cei 10. A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani. inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11... Pentru diferenta de 40.... 24 .000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie.. Consecinte.1.900 10.... in aceasta situatie.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2...000 1.000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate". Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10. 704 "Venituri din servicii prestate" 50. a adus si adeverinta de la scoala.000 x 24% = 9..000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" .000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%...1.900 lei 40.900 . valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei)..000 .000 ..10. Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative..11.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3. Deducere persoanla necuvenita. inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62..

se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. .datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele. Cu privire la aplicarea art. . ciupercilor.datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere. platitorul veniturilor din salarii va 25 .angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat. cum ar fi: numele. Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului. la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala. . aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: .nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere. cum ar fi: numele. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere. prenumele. 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala. Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului.acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere. codul numeric personal. legume si zarzavat in sere.persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. domiciliul. in solarii amenajate si in sistem irigat. In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora. codul numeric personal). aprobate prin Hotararea Guvernului nr. codul numeric personal). cu exceptia copilului minor. exploatare a pepinierelor viticole si pomicole. 571/2003 privind Codul fiscal. In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. 56 din Codul fiscal. . codul numeric personal. . obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. domiciliul.datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute. trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere.datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele. precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori.Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine. Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. domiciliul. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul. . prenumele. la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. cultivare a arbustilor si plantelor decorative. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: .

achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. Leasingul s-a terminat in iunie 2009. Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala. precum si riscurile asociate acestor operatiuni. punand in evidenta drepturile si obligatiile. atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata.000 eur. dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice. Potrivit acestuia. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. intre acesta si persoana fizica. inchizand declaratia vamala de import in vama. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. in conformitate cu realitatea economica. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata. iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni. Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. a facut si importul definitiv. In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala. . atunci se procedeaza astfel: . poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. Leasing extern. in conditiile prevazute in art. 571/2003 privind Codul fiscal. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu. si nu numai de forma juridica a acestora. doar valoarea reziduala fara dobanda.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia. pentru 3 ani. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate. dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37. 26 . valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. 292 Codul penal. pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar.

dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. celeilalte parti. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. denumita locatar/utilizator. cu respectarea fondului economic al acestora. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. la reduceri comerciale sau financiare. respectiv primite. incadrarea reducerilor acordate. a) din Codul fiscal. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. 129 alin. (3) lit. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. Astfel cum prevede art. dar nu mai devreme de 12 luni. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. denumita rata de leasing. in baza documentelor justificative. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. Din punct de vedere fiscal. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. Potrivit art. De asemenea. La sfarsitul perioadei de leasing. dar nu mai devreme de 12 luni. respectiv consignatie. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. In conditii obitnuite. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar. prin contractele de leasing o parte.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. punctul 7 alin. la solicitarea acestuia. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. In cazuri rare. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. respectiv cheltuieli in avans. nefiind o prelungire a contractului de 27 . denumita locator/finantator. recunoasterea veniturilor. al carui proprietar este. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. la solicitarea acesteia. inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. 2 lit. Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. de catre utilizatori. contra unei plati periodice.

1 si 7. cat si ca taxa deductibila. 153 sau 1531. aprobat prin OANAF 76/2010. Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA. trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. cu preluarea sumelor la Randul 19. Recuperare TVA Daniel J. in limitele si in conditiile stabilite la art. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 150 alin. incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. aceasta a fost considerata prestare de serviciu. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. (2). e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 153 sau art. (2). rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale.1. cu preluarea sumelor la Randul 7. 133 alin.157 alin. taxa aferenta acestui serviciu. (2). asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. 145-1471. atat ca taxa colectata. de la persoane impozabile nestabilite in Romania.1 si 19. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. asa cum am aratat. 150 alin. In situatia in care. Procedura de compensare debite. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei). Prin urmare. insa. o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. 1564 alin. Potrivit dispozitiilor art. cat si la efectuarea importului. acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". Prin urmare. prin taxare inversa. 1251 alin. Din punct de vedere contabil. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 .1. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA. unctul 4).1.depasirea plafonului. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare. in conformitate cu prevederile art. daca este cazul.” In acest caz. (4) sau (5). in conformitate cu prevederile art. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate.leasing. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale. aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia. dar stabilite in Comunitate. 133 alin. 153 alin. orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. (2).1 si Randul 19. (1) lit. Constantin. chiar daca este inregistrata in Romania conform art.

In conformitate cu dispozitiile art. 160 alin. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. Potrivit art. Punctul 59 alin. conform art. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 142 alin. (4) al acestui articol stabileste ca. 153. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. daca importul nu este scutit de taxa. (2) lit. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. (1) din Codul fiscal. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. In conformitate cu prevederile art. importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. (3). daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. Asadar. care au obtinut certificat de amanare de la plata. 1511. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. 153. in sensul art. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare. Nerezidenti Irina Dumitrescu. proprietarul bunurilor la aceasta data. cu TVA-ul de recuperat. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. 157 alin. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. in absenta acestui cumparator. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat. 1322 alin. Alin. (2) din legea mentionata. prin exceptare de la prevederile alin. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. (1) lit. se efectueaza un import de bunuri in Romania. Import bunuri. De la data de 1 ianuarie 2013. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. (3). in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. O alta intrebare ar fi. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA. respectiv suma negativa. Astfel cum este prevazut la art. cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania. (1) lit. Astfel cum prevede art. Regim TVA. in urma depasirii plafonului stabilit de lege. prin exceptare de la prevederile alin. 126 alin.

este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata.secundare rezultate din valorificarea acestora. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. (2). veniturile din servicii prestate in Romania. Prin urmare. scutirea de TVA prevazuta la art. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. stabileste urmatoarele: „1. 142 alin. cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania. (1) lit. in momentul realizarii venitului. a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. 30 . in cazul prezentat. (1) lit. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. cat si ca taxa deductibila. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. care se va evidentia in decontul prevazut la art. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. Astfel cum prevede art. Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri. exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. atat ca taxa colectata. In conformitate cu prevederile art. Constantin. Regim TVA Daniel J. 1562. cu modificarile ulterioare.” Asadar. pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. Conventie intre doua societati. precum si. 118 alin. Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant. Punctul 1 al art. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar. dupa caz. Odata cu incheierea acestei conventii. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat. 115 alin. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. republicata.

132^2 alin.TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: .000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19. fara drept de deducere.Art. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros.” Exceptia stabilita de art. 134^2 alin. efectuata inainte de data livrarii. pentru cazurile prevazute la art. 140 alin.In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros. societatea dumneavostra va factura cu TVA.. 134^2 din Codul fiscal. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%. ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb. inainte de data la care intervine faptul generator. (3) din Codul fiscal. (2). Stornare avans incasat. compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.2010. b) la data la care se incaseaza avansul. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator..Art. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.000 lei fara TVA. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. facturile se pot compensa. 141 alin. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA. Inregistrari contabile Mihaela Benta. 134^2 alin. In ceea ce priveste facturarea. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client. iar in conditiile facturarii reciproce. Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren. Regim TVA. iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta". -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA.000 lei 31 . Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200.000 lei . (1). (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.) (2) Prin derogare de la prevederile alin. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (. .Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200. . Valoarea totala apartament conform contract este de 200.000 lei. (2) din Codul fiscal. (2). insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi.cota de TVA-19% pentru valoarea de 100.

153. organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. conform art.2010. Depasire plafon TVA. (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. Raspuns: Conform art. 153. respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului. (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. . INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. cu ajutorul jurnalului pentru cumparari. (3).C. prevazuta la alin.2008. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic. dupa verificare. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA.000 lei.- Stornare avans 419 = 461 cu .000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19. Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans. in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. inregistrata in scopuri TVA. (2). SC se inregistreaza in scopuri TVA. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01. conform art.000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA.000 lei Total rest plata 129. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62. 153.01. cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010. depaseste plafonul de 35. 152 din Codul fiscal. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere.Comentariu: La data prezentului raspuns. au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere. conform art. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire. Conform pct. de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 . ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01. In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal.(minus)100. 152 alin. 152 alin. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. conform art. persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire. Decont TVA Ionut Jinga.07. (6) din Codul fiscal. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit.

145-149 din Codul fiscal. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare. dupa caz. acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. (2) din Codul fiscal. factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal. intr-un decont ulterior. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. conform pct.10. Concluzie: 1. 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30. inclusiv celor aflate in curs de executie. in conditiile art.149 din Codul fiscal. 2. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. in cazul bunurilor de capital. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. cu conditia. 62(2) lit. (4). 149 alin. ca perioada de ajustare a deducerii. 153 din Codul fiscal. sa nu fi expirat. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. 145 . prevazuta la art. aflate in proprietatea 33 . (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege.2010. 155 alin. (5) din Codul fiscal. 153 din Codul fiscal. Totodata. in conditiile prevazute la art. (2). (5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin.2008. Prin exceptie de la prevederile art. conform pct. persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. Organul de inspectie fiscala a procedat corect.inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente. 145 . inclusiv celor aflate in curs de executie. organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA).149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau.07.

si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei. din oficiu. (2) din OMFP 1786/2010. (3) lit.se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului". din oficiu. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.__/________”. cu TVA sau fara TVA? De asemenea. Drept urmare. la nivelul unei chirii lunare. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. 137 alin. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. aceasta este obligata la plata de daune-interese. in fapt. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu. Raspuns: Potrivit art. cum facturez aceasta suma. Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului.01.09. Daca nu se respecta durata contractului.2008-30. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 34 . inclusiv TVA. In factura emisa. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti. beneficiarului sau a unui tert. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01. (1) lit. b) al acestui articol. Decont TVA Dana Jinga. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat. In 14.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. privind aprobarea Procedurii de modificare. conform contractului de inchiriere.2008. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. a vectorului fiscal cu privire la TVA. factura se va emite fara TVA. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma. Va rog sa-mi spuneti. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. altele decat cele prevazute la lit. pentru o perioada de 1 an. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor.sa la data de 30. In conformitate cu prevederile alin.06.2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara.11. in cazul prezentat.06. inscrisa in registrul comertului.10. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. 5 alin. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art. de una dintre parti. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica. Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA. Asadar.2010. baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii.

Cand se returneaza ambalajele. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct.Conform pct. cu exceptia situatiei prevazute la pct. in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. prin schimb. se face o factura pe minus. 1 lit. "(2. concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA. contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. fara facturare.2 . 1 . Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. 35 . 2. c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. 1. 3 lit. care circula prin facturare. Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez. f si g .1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu.1 si 2. 2.2". exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea. Temei legal: Contabil. Regim TVA Ionut Jinga. b. puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal. b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art. 137 alin. 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2. Intrebarea mea este: cum procedez acum. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. 128 alin. in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate. contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 137 alin. caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009.1 lit.2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. la termenele prevazute de lege". Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA.

nu se includ in baza de impozitare a taxei. fara facturare. (3) lit. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale. conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. uzurii. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb.Norme metodologice (7) In sensul art. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii. pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. 137 alin. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. 1341 alin. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2. lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare. fara facturare." Concluzie: 1. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. fara taxa. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. d) din Codul fiscal. se vor face urmatoarele inregistrari contabile. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%.

punctul 59 alin. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. in absenta acestui cumparator. In conformitate cu prevederile art. daca locul importului este in Romania. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. cu exceptia cazurilor prevazute la art. in contul furnizorului sau al cumparatorului. 1322 alin. c) din legea mentionata. Produsul respectiv este fabricat in China. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. (2). 37 . precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. 126 alin. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. Astfel cum prevede alin. 146 alin. 1322. 136 din Codul fiscal.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. 571/2003 privind Codul fiscal. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. In temeiul prevederilor art. In acest sens. potrivit art. (2) din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. de catre cumparator sau de catre alta persoana. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. (1). catre un stat membru. potrivit art. 140 alin. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. este obligatia importatorului. (1). TVA. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. (1) lit. Prin exceptie de la aceasta prevedere. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. ca si un proprietar. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. proprietarul bunurilor la aceasta data. 1301 din Legea nr. 1342 alin. (1) lit. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". Potrivit prevederilor art. (2) al acestui punct. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. de catre furnizor. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. 1511. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Conform art. 571/2003 privind Codul fiscal. Art. Irina Dumitrescu. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar .

nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. 153. 145-1471 (alin. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. (3). Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. cat si ca taxa deductibila. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. de catre furnizor. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . ca si un proprietar. catre un stat membru. 157 alin. De la data de 1 ianuarie 2013.Asadar. Potrivit acestora. cu exceptia importurilor scutite de taxa. Prin exceptie de la aceste prevederi. precum si documente care sa ateste plata taxei. Societatea dvs. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. TVA. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. 153 (alin. prin exceptare de la prevederile alin. in contul furnizorului sau al cumparatorului. Achizitie bunuri transportate din China. 157 alin. care au obtinut certificat de amanare de la plata. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.13.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. de catre cumparator sau de catre alta persoana. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. In aceasta situatie societatea dvs.(5). nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Produsul respectiv este fabricat in China. (3) . altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. (3)). 1562 din Codul fiscal. eliberata de alt stat membru.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. potrivit art. 38 .01. cod MFP 14. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. atat ca taxa colectata. 571/2003 privind Codul fiscal. taxa pentru importuri de bunuri. (5)). In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. Irina Dumitrescu. (4)). (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . in limitele si in conditiile stabilite la art. 1301 din Legea nr. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. Prin urmare.

c) din legea mentionata. 146 alin. 153 (alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . care au obtinut certificat de amanare de la plata. In conformitate cu prevederile art. (5)). 153. Prin exceptie de la aceste prevederi. (2) din Legea nr. cat si ca taxa deductibila. In temeiul prevederilor art. Astfel cum prevede alin. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. Asadar. cu exceptia importurilor scutite de taxa. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. 157 alin. precum si documente care sa ateste plata taxei. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 1322. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. (1) lit. in limitele si in conditiile stabilite la art. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. (4)). (1). (2) al acestui punct.Potrivit prevederilor art. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. Prin exceptie de la aceasta prevedere. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. proprietarul bunurilor la aceasta data. (3). operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. 136 din Codul fiscal. (1) lit. este obligatia importatorului. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . Societatea dvs. 145-1471 (alin. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. De la data de 1 ianuarie 2013. taxa pentru importuri de bunuri. atat ca taxa colectata. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. In acest sens. 126 alin. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. Art. potrivit art. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. punctul 59 alin. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. Potrivit acestora. cu modificarile si completarile ulterioare. 1562 din Codul fiscal. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1322 alin. daca locul importului este in Romania. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (1). In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (3)). 1511. 571/2003 privind Codul fiscal. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. 157 alin.(5). eliberata de alt stat membru. in absenta acestui cumparator. (3) . prin exceptare de la prevederile alin. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau.

68 = 1.66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania.02 – 201.68 – 159. si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial.34 x 24% = 201.06.34 + 201. TVA 19% inclus: 1.01. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201.042.2010 primesc in gestiune acelasi produs.07. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". In aceasta situatie societatea dvs.OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs. cod MFP 14. Stornarea facturilor de avans.13. pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul. Modificarea cotei de TVA. TVA 24% inclus: 840. Inregistrari contabile. Daca pana la 30.000 Ron Valoarea TVA: 159. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare).02 2.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala.07.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA.66 = 42.68 Valoarea stocului la 01. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42.2010. 40 .2010 aveam un pret 10 lei pt un produs.2010. Marfuri la pret cu amanuntul. Irina Dumitrescu. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42.06.34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840.042. si ulterior dupa 01. Prin urmare. valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania .68 = 840.

(1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. (2) lit. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. 1341 alin. (1) din Legea nr. pentru cazurile prevazute la art. la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor). sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. cu exceptia cazurilor prevazute la art. prin exceptie. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. 155 alin. 140 alin. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. in conformitate cu prevederile art. 1342 alin. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. daca la marfurile existente pe stoc. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. Alin. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. 1342 alin. in cazul prezentat. Astfel cum prevede art.Irina Dumitrescu. (1) din Legea nr. la un magazin de desfacere cu amanuntul. b) al acestui articol stabileste ca. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.2010 cu TVA 19%. In conformitate cu prevederile art. 1342 alin. n) din Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. 155 alin. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30. Asadar. Punctul 69 alin. (2). Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Potrivit art. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. Prin urmare. (5) lit. vroiam sa va intreb. Ce se intampla in acest caz. (2). exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Cresterea TVA la 24%. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.06. cu exceptiile prevazute in acest capitol. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = . Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul. Firma respectiva emite factura fara TVA. Pentru efectuarea inventarierii. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. ruta. in situatia in care firma dvs. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita.acestei modificari. Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art.P. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna.M.133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii. Bilet avion agentie Austria.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs. inventarierea nu este obligatorie. Am verificat pe site-ul mfinante. dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 . Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr.F. Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. datoriilor si capitalurilor proprii. pasager. bilet . 133 alin. nr. 133 alin. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. TVA Ana Maria Georgescu. In concluzie. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. (4) lit. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art . In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator. Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". Astfel. b) din Codul fiscal. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. Conform art. Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc. inscrise in liste de inventariere ca documente justificative. ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA.

133 alin. 143 alin. Pentru efectuarea inventarierii. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane. nr. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art. La pct. prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390). stocuri existente cu 19%.adaosul comercial. g) din Codul fiscal. legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere.07. 133 alin.2010. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. datoriilor si capitalurilor proprii. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea. 13 alin. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: . (1) din normele metodologice. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art. Georgeta Serban Matei. alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%. (2) si (3) din Codul fiscal.G.P.2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1.G. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30. Modificarea cotei de TVA. 143 din Codul fiscal. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. pe baza unor liste de inventariere a 43 .06. indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art.U.(7) din Codul fiscal. . 144 (prim) din Codul fiscal. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art. . 133 alin. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art. s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". Conform art. (2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul. (1) lit.F. (4) . Pentru aceasta modificare fiscala. nr. 2.U. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O.TVA neexigibila. intotdeauna exceptia prevaleaza.costul de achizitie. Stocuri existente. 133 alin. De asemenea este scutita de taxa conform art. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza. Prin aceasta O.M. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat.

intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno. valabil la 30-Iun-2010 44 . 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (3) din legea mentionata. Raspuns: Art. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. b) din Legea nr. Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate. Cota de TVA aplicabila este de 19%. Astfel. Potrivit art. in luna 07. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. 138 lit. In acest sens.data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. care vor fi transmise si beneficiarului.produselor existente in stoc. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. d. In situatia in care firma dvs. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. daca baza de impozitare se majoreaza. punctul 20 alin. 140 alin. 138 lit. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. b) din Legea nr. iar in luna 07 este 24%. in situatiile prevazute la art. avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%. Totusi.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. cu exceptia cazurilor prevazute la art.v. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. fara semnul minus. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. preturile de vanzare afisate la raft se mentin. 138 din Codul fiscal. in cazul prezentat. In baza acestor liste. Masuri de simplificare Irina Dumitrescu. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06. a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". dar evenimentele prevazute la art. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. respectiv luna iunie 2010 . 571/2003 privind Codul fiscal. noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%.d. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata.p. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. TVA. Trebuie facuta factura de stornare. (2). calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. Asadar. Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). 1342 alin. cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. Comert cu cereale. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj. Prin urmare. dupa caz. > sa mentina adaosul comercial.

cat si ca taxa deductibila. in conformitate cu prevederile art. faina. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. paine si produse de panificatie. 571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. (1) al acestui articol. Vand produse la pret cu amanuntul. Vanzare produse cu amanuntul. se aplica taxarea inversa.06. cat si beneficiarii. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. carne. fructe. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%. din Codul fiscal. cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. plante tehnice. Astfel cum este prevazut la alin. 132. 133. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. (6) din Codul fiscal. c) din legea mentionata. 153. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. In conformitate cu prevederile alin. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. respectiv art. inclusiv pentru avansurile incasate. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin. respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. 134 alin. (1)). furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. fiind preluata atat ca taxa colectata. (6)). 145-1471. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. care se va evidentia in decontul prevazut la art. (2) lit.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 . Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice). Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. (7)). cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. zahar. punctul 82 alin. legume. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. se aplica prevederile art. 160 alin. 160 din Codul fiscal. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. 153. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. (2)).06. atat ca taxa colectata. 1562.2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr. (2) din Codul fiscal. 160 alin. Din punct de vedere contabil. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica. Incepand cu aceasta data.

G.37 lei).65 lei = 2. V din O. La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.65 lei.392.278.025 = 205.403.84 lei = 152. dferenta de TVA = 39. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul.39 lei.403. Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2.403.42 lei.39 lei.744. TVA aferenta .84 lei (sold cont 378).932. 44 si art. 46 . rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208.37 x 24/124 = 40.677.000 lei x 4.278.000 x 19/119 = 31.000 lei x 24/124 = 39.37 lei – 40. cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%. Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi). 37 lei (diferenta dintre 40.932.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi).336.19 lei.403. publicata in Monitorul Oficial nr. Spre exemplu. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200.677.37 lei.65 lei.84 lei – 2. Deci. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul.788.000 lei.84 lei (sold cont 378).14 lei – 15.neexigibila 208. 431 din 28 iunie 2010.Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%.932.534.788. TVA aferenta .000 lei – 31.000 lei – 31.20168% (in exemplul ipotetic prezentat.65 lei = 12.U.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere).77 sau 31.77/19 x 5). TVA neexigibila aferenta: 205.744. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.744.744.14 si 31.5%. adaos comercial rezultat: 15. astfel cum a fost modificata prin art.336.278. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8.42 lei – 31. in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret).84 lei = 152. I pct. 58/2010. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4. avem 200.932.278. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi).932.77 lei – 15. reflectata in preturile cu amanuntul.403.20168% = 8. atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200.403.000 lei (sold cont 371 dupa inventariere).24 = 208. nr.000 lei x 1. diminuare adaos comercial 5.77 lei) x 1.77 lei = 7.neexigibila 200.000 lei – 7.278. respectiv (200.336.

61 alin. asa cum este ea prevazuta la art. conform art.- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205.v. iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial. care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala.677. 62 alin. Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc.744.000.p. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu. 6-8 si art. (14) lit. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an. Conform acestei norme.v.788. al impozitului pe profit.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale.00 lei – 39. La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei. in rosu.d.39 lei. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere. 2 din Normele metodologice.744. d. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an. pct. Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial.19 lei = 152.42 lei – 12. De asemenea.2010 furnizorii dvs. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. Astfel. totusi. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa. incadrarea in plafoanele prevazute la alin. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici. 47 .d. au colectat doar TVA cu cota de 19%. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15). 3.p. (8) lit. 1471 din Codul fiscal). 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. 45 alin. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. iar dvs.65 lei. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile.534. f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit". conform pct. 148 din Codul fiscal si pct. pana la data de 30. 53 alin.06.

inclusiv veterinare. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii .01.12. TVA Georgeta Serban Matei.intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. Autofactura astfel emisa. (1) lit. Prestari servicii constructii-montaj. o singura data pe an." In concluzie. ingrijirile medicale. pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata". Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Scutirea s-a acordat in perioada 01. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . centre de ingrijire medicala si de diagnostic. prin normele de aplicare ale Codului fiscal. alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". precum …. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. …. chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice.2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare. In acest context. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin. indiferent de forma de organizare. astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427.Pentru colectarea TVA se emite autofactura. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. inregistrata in evidenta contabila. Raspuns: Pentru o prestare de servicii. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare. Emitere factura. serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA.2004 – 31. etapa considerata fapt generator al TVA. Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. si operatiunile strans legate de acestea. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87. cabinete si laboratoare medicale. Servicii medicale veterinare. incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii..

In concluzie. dar cu data de 31. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie. PFA. aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar. In aceasta situatie. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate. consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. perioada de decontare nu poate depasi un an. cum sunt serviciile de constructiimontaj. factura poate fi emisa si inaintea faptului generator. la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.." Astfel. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: . factura se emite. ….- la data prestarii serviciilor.07. firma pe care o reprezentati.daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans. …….daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar. emite situatiile de lucrari. acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august. dupa caz. Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania. Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans. In aceasta situatie. pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau.au fost prestate serviciile. 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal). . Totusi. . considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari.2010. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii. in functie de prevederile contractuale. Totusi. . in functie de prevederile contractuale (art. Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii. Totusi. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura ……. Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj.a fost incasat un avans. Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. in calitate de prestator. Regim TVA 49 . Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor).daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans. astfel: .

126 alin. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. 2) cu privire la vanzarile la distanta. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390. Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile. si careia nu i se aplica prevederile art. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art.000 euro. ca si un proprietar. catre un stat membru. 132 alin. ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema. (3) lit. Achizitia intracomunitara este definita la art. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila. de catre cumparator sau de catre alta persoana. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri. Transport EXW. (1) lit. neplatitoare de TVA. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa. de catre furnizor. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. ESTE 50 .Dani Cucu. in contul furnizorului sau al cumparatorului. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. 132 alin. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme. 130 indice 1 alin.

fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara. transport si asigurare. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. 137 alin. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). platitoare de TVA. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. (2). c) si ale art. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii. doua pozitii separate in decontul de TVA. 137 alin. Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului.” Astfel. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare. In declaratia 390 tot separat. (1) lit. b) cheltuielile accesorii. potrivit prevederilor contractuale. va efectua operatia de taxare inversa. dupa cum a fost descris in intrebare. a). cheltuielile de ambalare. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. 137 alin. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca. conform art. daca prin lege nu se prevede altfel. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. in evidenta contabila. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. 1301 alin. cum sunt: comisioanele. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. acestea cad in sarcina vanzatorului. valoarea transportului se va include in costul de achizitie.” Astfel. Dupa cum am facut precizarea. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. prin intocmirea notei de receptie. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 . In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. conform art: 137 alin. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri. Altfel spus.CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat. (2) lit. de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma. (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele. solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. cheltuielile de transport.

livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. precum si a oricaror altor terenuri. aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. 52 . au fost scoase la licitatie bunurile societatii.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. c) din legea mentionata. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. Prin exceptie. conform art. (2) lit. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA. In acest sens: . (3) al articolului 141 prevede ca. In acest sens. Alin. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. exclusiv taxa. ulterior transformarii. Regim TVA Irina Dumitrescu. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. Vanzare bunuri ipotecate. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. in vigoare pana la data de 31. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. Societate in faliment. Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia. 153. (1) cu dispozitiile alin. (9) lit. . exclusiv valoarea terenului. In concluzie. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA . 126 alin. daca costul transformarilor. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. punctul 38 alin. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. 141 alin. Potrivit art. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. dupa caz. aprobate prin HG 44/2004. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. In conformitate cu prevederile art. bunurile (imobil + utilaje) respective. astfel ca. in absenta acestor modificari. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. in urma transformarii. cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare.2009. (2) lit.12. b) ale art. valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. . (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

taxa fiind considerata dedusa. 1562 si 1563. creantele vor fi platite. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. In aceasta situatie. (1) din acelasi act normativ. in cazul falimentului. Numai creantele reprezentand creditele. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. dupa caz. 157 alin. ori. 10. in urmatoarea ordine: 1. creantele reprezentand creditele. creantele bugetare. 24 si ale art. daca acesta este persoana fizica. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. grevate. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. (3). in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol. In conformitate cu prevederile art. Astfel. (2). 121 alin. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. alte creante chirografare. prestari de servicii sau alte lucrari. va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. 2. in baza unor obligatii de intretinere. art. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. creantele izvorate din raportul de munca. sub rezerva celor prevazute la art. (2) lit. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. 8. 98 alin. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. 4. cu dobanzile si cheltuielile aferente. Factura se va emite cu TVA colectata. creantele reprezentand credite bancare. cu dobanzile si cheltuielile aferente. inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . 9. cu cheltuielile si dobanzile aferente. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. 6. art. cele rezultate din livrari de produse. 149 din Codul fiscal. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. 23. de ipoteci. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. 19 alin. cum este prevazut la art. 7. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. creantele subordonate. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. precum si din chirii. potrivit art. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. (4).Astfel. Asadar. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. taxele. creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. 102 alin. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare. 3. in favoarea creditorului. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. 5. 141 alin. In plus. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. de catre un membru al grupului de interes economic. taxe. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

intai vor fi distribuite de catre licihidator. in aplicarea art. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. Vanzare cladire veche. La pct. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. 123. f) din Codul fiscal. creditorii vor avea. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. f) din Codul fiscal. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . Aplicarea prevederilor art. La pct. se precizeaza ca. 37 alin.conservarea si administrarea acestor bunuri. Prin urmare. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. 10. prevederile alin. (2) lit. conform legislatiei in vigoare. creanta bancii cuprinzand tot capitalul. 23 si 24. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. majorarile si penalitatile de orice fel. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. sumele prevazute la pct. 37 din Normele metodologice. 141 alin. inclusiv TVA si. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. Certificat de urbanism. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. (2) lit. dobanzile. c) daca terenul si constructia au valori egale. 2. (1) din normele metodologice. precum si cheltuielile. Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare. 141 alin. ulterior. (1) din normele metodologice. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. 1. valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. rezulta din certificatul de urbanism. Regim TVA Ana Maria Georgescu. (2) lit. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. (2). constructii care urmeaza sa fie demolate. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. potrivit naturii lor. prevazute la art. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. cuprinzand tot capitalul. (6) din normele metodologice se precizeaza ca.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. art. 37 alin. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. asa cum rezulta din raportul de expertiza. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. majorarile si penalitatile de orice fel. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. 37 alin. La pct. 141 alin. pentru diferenta. precum si cheltuielile. art. creantele creditorilor garantati. dobanzile. 19 alin.

(2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA. dupa caz. se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si. ia parte la o prestare de servicii. dar in contul altei persoane. 7 alin. respectiv se considera ca furnizorul ori. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. 129 alin. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. in cazurile prevazute la pct. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii. 141 alin. Totusi. vanzatorul are dreptul sa opteze conform art. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA.” 55 . avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. 141 alin. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. (2) lit. respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri. si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. (3) si (4) sau. se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. sub denumirea de structura de comisionar. dupa caz. in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. dupa caz. TVA. 6 alin. (3) pentru aplicarea taxarii. potrivit art. Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. dupa caz. la randul sau. dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. in conditiile legii. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (8). Daca. 18 alin. dar in contul comitentului. catre client. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. potrivit contractului. ale pct. Punctul 6 alin. Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. f) din Codul fiscal. se considera ca actioneaza in nume propriu. Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. dupa caz. (2). valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). catre client. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. (3). Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. 19 alin. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor. indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu.

1564 alin. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. a unui sediu fix. dupa caz. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. Pentru aceste servicii va primi. cu respectarea prevederilor art. sau.Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin. 133 alin. (8).beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia. Astfel. In conformitate cu prevederile art. achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania. 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice.beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice. cu modificarile si completarile ulterioare. (1) lit.13. cod MFP 14. din punct de vedere al TVA. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. din alt stat membru. .01. serviciile nu sunt impozabile in Romania. locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. ca regula generala. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3. in situatia in care casa de expeditii. stabilita in Romania.1.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Factura se va intocmi fara TVA. 19 alin. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport. 56 . (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii. respectiv in Romania. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca aceste conditii sunt indeplinite. in conformitate cu prevederile art. in principiu. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Din punct de vedere contabil. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. din Comunitate. aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". facturi cu TVA colectata. Asadar. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct.

. din 2 motive. oricum actele au fost perfectate nu la Husi.000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata.. 141 alin. din totalul de cca 14. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?. iar pentru 8.. din ordinul si pe seama unui comitent...000 mp platforma. care au dedus din valoarea totala de 120.000 mp.. organizeaza un transport de marfuri. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa.000mp. la care au aplicat majorari. 57 . 281...800 euro TVA.. fara a fi ea insasi transportatorul.. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?.. teren si/sau cladiri..v.. cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene... dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali.. al 2-lea.. nespecificandu-se cat si cum valoric. La primarie.. are sau nu are importanta. primul ca am vandut unei persoane fizice. la conturile 211. Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d.000mp platforma. ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren. societatea vinde din patrimoniu. in octombrie 2007.p.000 euro. 38 din Normele metodologice. TVA Silviu Stoica. Din punct de vedere al TVA. In 2008. 2 lit.000-12. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile. erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1.. o suprafata de teren de cca 8. nu plateam taxa teren decat pentru cei 14. serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport.000mp.000 mp = 2. iar factura de cumparare este purtatoare de TVA. 37 si pct. teren cu platforma sau platforma cu teren?. f din Codul fiscal si ale pct. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8. inspectorii fiscali in control. la taxele locale... si nu unei societati..Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora. din care cca 12.. ci intr-un mare birou notarial din Iasi).000 mp. deci cei 8. cu acesti 10. 212... eu va scriu asta. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006.. In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren. Casa de expeditii.000*19%=22. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie. TVA (120..000 mp teren sunt X.... TVA... sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009.000 mp patrati. clauzele contractuale stabilite intre parti. trebuie sa aveti in vedere prevederile art... In situatia prezentata..

f pct. avand in vedere si prevederile art. f din 58 .5. f pct. asa cum rezulta din cele prezentate. normele metodologice (pct. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. respectiv un bun imobil. pe care se pot executa constructii. Deci. atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. 38 din Normele metodologice. asa cum rezulta din raportul de expertiza. 141 alin. 141 alin. Din punct de vedere al TVA. 2 lit. In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009.5. tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu. conform art. 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. 462 Cod civil. In acest context. urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile. 37 din Normele metodologice). 2 lit. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel). in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei.terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct. f pct. Ulterior. . Din punct de vedere faptic. 141 alin.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap. in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza. 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). 2 din Codul fiscal si pct. regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. 141 alin.teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. De asemenea. 2 din Normele metodologice).430/2005.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art. conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. subgrupa 1. fiind vorba de livrarea unui teren construibil. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. avand in vedere si prevederile art. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca. in anul 2008. respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul.139/2004 (grupa 1 – Constructii. dar putea deveni taxabila prin Optiune. 3 din Codul fiscal si pct. tranzactia era scutita de TVA. 141 alin. situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. Incepand cu anul 2009. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. inclusiv terenul aferent unui bun imobil. se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). . identificat printr-un singur numar cadastral. 2 lit. 3 si 4 din Codul fiscal). 1 din Codul fiscal).Astfel. abia incepand cu anul 2009. in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: . 2 lit. atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. calsa 1. 38 alin. daca era o constructie veche. care se incadreaza la exceptia prevazuta la art.

Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA. inspectia derulandu-se in anul 2008. 160 alin. inclusiv la instantele de contencios administrativ. la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului. Am incasat. aferenta acestor active. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA). 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. cursul 4 ron/euro. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. Prin urmare. si se factureaza evenimentul.4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. Ulterior incasarii. un avans in valuta de 1 Euro. pe data de 31 a lunii. situatia nu ar mai putea fi indreptata. stornandu-se avansul. 124 alin. de la un client extern. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. asa cum este prezentata de dvs. 2. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. chiar daca la o analiza mai atenta. Din punct de vedere contabil. iar factura se emitea cu TVA. trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. 111 alin. Conform acestor prevederi. motivatia lor. Cu toate acestea. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. 3.055/2009).2 ron/euro Incasarea diferentei de 4.95 Euro are loc pe data de 2. trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. asa cum erau ele in vigoare in anul 2007. surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. Contabilitate avansuri incasate. fara taxare inversa (conform art. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1. de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie. in situatia in care era o constructie veche. Insa. 1 din Codul fiscal. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art. pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute.752/2005. dar in aceeasi zi. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA). In sensul reglementarilor contabile. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). 160 din Codul fiscal.Codul fiscal. cursul 4. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. am emis factura pentru avansul incasat. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Cursul 4. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept. In acest caz. reevaluarea existenta in soldul contului 105.. este un pic confuza intrucat. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte. masurile de simplificare nu se mai aplicau. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. pentru o zi. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. Insa.

47 ron = 4. (7) Prevederile alin. potrivit art. transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 0.4-4.32 ron = 0.16Euro* 4. 150 alin. b) la data la care se incaseaza avansul. 0. la cursul de 4. desi este pe data de intai.95* (4.64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans.84euro*4 4427. daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni. 3.2 4427. inainte de data la care intervine faptul generator. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704. Raspuns: Din punct de vedere al TVA.36 ron =0. 20. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii. alta decat importul de bunuri.95 *4. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania.1342. 134 . 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat.2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului.95 Euro. -4ron*19119= -0.2 704. trebuie sa tin cont de 2 cursuri. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron.2: 411 = % 20. 132. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 17. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. (2) . precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii. 3. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. respectiv: 4119=411. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi. am emis 2 facturi: Prima factura. 1391 alin.2 Incasarea din data de 2: 5124=411. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. se exprima 60 . 512=419 .79Euro * 4. de 4. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii.79 ron = 4. (2) Prin derogare de la prevederile alin. suma -1 Euro: 419=4427.99 = 4. 4ron*19119=0.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419.Pe data de 31: Incasarea avansului.79ron =4. daca baza impozabila este stabilita in valuta.2 5124=765. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (1).64 ron=0. pe care am contabilizat-o: 419=4427." ART.(6) din Codul fiscal.95Euro*4.

Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4.00 (1. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1. de la data efectuarii operatiunii. Asadar.500 x 19% = 665 lei. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. 134 alin. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. in baza legii. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata.900 x 19% = 3.84 euro * 4 ron/euro) 0.000 euro x 3. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar.6 lei/euro)] x 19% = 17. Alin. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1341 alin. din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.5 lei/euro. Astfel cum este prevazut la art. Potrivit art.6 lei/euro. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. care costa 5. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009.000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B.5 lei/euro = 3. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA. 1342 alin. Cursul din data livrarii bunului este de 3. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. pe baza celor doua cursuri de schimb.36 (0. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte.” Din punct de vedere contabil. cu exceptiile prevazute in acest articol.5 lei/euro) + (4. Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita.16 euro * 4 ron/euro) 61 .401 lei.000 euro x 3. valabil la data incasarii avansului. Exigibilitatea TVA este definita la art. A va emite o factura catre B la cursul de 3. (2) lit.000 euro x 3. (1) din legea mentionata. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului. Baza de impozitare a TVA = 1.500 lei. 153 din Codul fiscal incaseaza 1.00 euro * 4 ron/euro) 3.in valuta. Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1.64 (0. (1). pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.000 de euro.

2 ron/euro) 4. In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans.79 (4.16 euro * 4 ron/euro) 4.84 euro * 4 ron/euro) 4427 0. 1451 din Legea 571/2003. In caz ca nu.2) Contract leasing autovehicul. Deducere TVA Ionut Jinga.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri.47 (4. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital". nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 . De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) . Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art.00 (1.16 euro *4.00 euro * 4 ron/euro) . (1).00 euro * 4 ron/euro) 3. va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie.2 ron/euro) 17. alin.99 4.79 euro *4. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului.95 euro *4.64 (0.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20.0.2 ron/euro) 4427 3.00 (1. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii.4. Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare. "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20. Deducere avans. Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4.36 (0. valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.36 (0.95 euro *4.00 (1 euro * 4 ron/euro) 3.64 (0.2 ron/euro) 0. Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului.2.4 – 4. 4111 = 419 = 704 % .79 (4.84 euro * 4 ron/euro) 4427 .32 (0.95 * (4.5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca.3. incluzand si scaunul șoferului.

In conformitate cu dispozitiile alin. reparatii. f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 . rezulta urmatoarele: 1. curierat. acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. Astfel cum este prevazut la (3) lit. altele decat cele prevazute la lit. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. Recuperarea cheltuielilor de judecata. 45 1 lit. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. TVA. a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului . Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. cu exceptia TVA. 137 alin. Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. 2.pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. Conform prevederilor legale mai sus mentionate. (1) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y). atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). b) si c) ale acestui articol.(2) lit. beneficiarului sau a unui tert. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. paza si protectie. daca prin lege nu se prevede altfel. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi. baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului.

care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa). Reduceri de pret.p. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. Regimul TVA Irina Dumitrescu. onorarii). fie ulterior. a) din Codul fiscal. se cuprind in baza de impozitare a TVA. in decursul 64 . Punctul 18 alin. 137 alin.Ce implictii.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. ca parte integranta a obiectului sau de activitate. si c) risturnele . inregistrata in scopuri de TVA in Romania. in fapt. scutite sau anulate potrivit legii. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. precum si alte venituri din exploatare. Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile . e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta. consideram ca.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania. Intrebare: . Achizitii intracomunitare. datorii prescrise. se includ in baza de impozitare a TVA. 256 alin. b) remizele . cheltuielile de judecata (taxe.totala sau partiala a obligatiilor contractuale. (1) lit. achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania. (2) lit. cat si castigurile din orice alte surse. Asadar. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Art. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. potrivit prevederilor art. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. 252 alin. d. Din punct de vedere contabil. recuperate de la debitor. penalitati contractuale.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare. precum si activitatile conexe acestora.v. Reducerile de pret.reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare). Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . In baza celor prezentate. in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente. TVA. cuprinzand veniturile din creante recuperate. potrivit art. veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”. pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. inregistrati in scopuri de TVA in Germania. pentru rezultatele obtinute. genereaza aceste "CREDIT NOTE". atat cele comerciale cat si cele financiare.

(11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). in situatiile prevazute la art. care vor fi transmise si beneficiarului. Asa fiind. remizele. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. (4) din Codul fiscal. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. Se inscriu. In acest sens. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. livrate la un moment dat. din punct de vedere al TVA. reducerile acordate vor urma. la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. 138 lit. Potrivit art. 155 din legea mentionata. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. atunci cand acestea au loc ulterior. aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. 150 alin. (3) lit. Potrivit art. 137 alin. a)-c) si e) din Codul fiscal. daca baza de impozitare se majoreaza. punctul 20 alin. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. Prin urmare. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. dupa caz. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. de asemenea. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. fara semnul minus. aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. 138 lit.” Astfel. si TVA aferenta. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. 155 alin. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol.unei perioade determinate. 138 din Codul fiscal. 138 din Codul fiscal. Asadar. dar evenimentele prevazute la art. 2 a OANAF 77/2010. pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. 65 . (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca.

c) este recomandabil ca: . Factura este emisa in 03. respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. In cazul de fata. pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit.05. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat). Altfel spus. daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%). Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte. Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga. TVA Georgeta Serban Matei.pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari. persoanele impozabile care livreaza locuinte. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal. Plus de marfa fata de factura.140 al 2.000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10. operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care. daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art. conform art. Prin urmare. Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 . asa cum este si firesc. nicidecum pentru constructia acestora.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr. . (3) din Codul fiscal. nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului.1 lit c. Astfel. pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c).2010. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi"." Nu se admite ca locuinta respectiva. Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii. 1344 alin. Vanzare locuinta. livrata de dvs. adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor.05. aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare. 2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei.

Aspecte contabile si fiscale 67 . al. pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA. Anul acesta se vinde.000. Nu se poate vinde fara TVA . Intrebari: 1. (2) lit.000 800. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa.1 .000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor).000 4427 209. 141. Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei. Se poate vinde fara TVA tinand cont de art. identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata.100.000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) . Facturi emise in numele si in contul furnizorului. pretul unitar etc).In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal. 2.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37. 138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate.teren . Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei.000 7583 1. Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002.Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene). TVA Ionut Jinga. deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil. valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1. b) scoaterea din evidenta a activelor: . iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37. pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2. Inregistrari contabile vanzare teren.309. (art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003). f din Codul Fiscal? Raspuns: 1. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar.

in situatiile prevazute la art. cum ar trebui inregistrata. 141 alin. factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia. care vor fi transmise si beneficiarului. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". 155 alin. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. In acest sens. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. de exemplu: a) rabaturile . risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. daca baza de impozitare se majoreaza. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Din punct de vedere contabil potrivit art. (1) si (2). dar evenimentele prevazute la art. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in aceasta situatie. persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. ca la sfarsitul fiecarei luni. dar acum? 4111=623. remizele. care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). societatea dvs.Irina Dumitrescu. 68 . pe seama conturilor de terti. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. in situatia in care clientul dvs. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art.4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art.. Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. fara semnul minus. 8 lit. 159 alin. alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei. In situatia in care societatea dvs. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. 138 din Codul fiscal. 138 lit. baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). cu valorile inscrise cu semnul minus. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Prin urmare. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor. dupa caz. are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. in cazul in care rabaturile. b. Potrivit alin. reducerile comerciale pot fi. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. reducerile comerciale primite ulterior facturarii. respectiv acordate ulterior facturarii. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor. Astfel.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. conform art. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. indiferent de perioada la care se refera. in calitate de furnizor al bunurilor. pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine.4426=4011. (5) al acestui articol. punctul 20 alin. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. potrivit caruia. remizele.

valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. (5) din Codul fiscal. in situatia in care societatea dvs. in decursul unei perioade determinate. Factura emisa de catre client. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. 153 din Codul fiscal. 153 din Codul fiscal. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs. si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. (8) lit. In conditiile art. In acest sens.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. indiferent de perioada la care se refera. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. in sensul art. in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Acest cont are functie de activ. si c) risturnele .sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. a) si. 155 alin. In aceasta situatie insa. cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. 155 alin. La furnizor. b) din Codul fiscal. (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (8) lit. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. punctul 72 alin. b). factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare. In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata. respectiv. 155 alin.b) remizele . Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 . cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii. Asa cum am aratat. 155 alin. indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. daca este inregistrat in Romania conform art. g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . Astfel. (8) lit. 153 din Codul fiscal. d) atat furnizorul/prestatorul. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute").

etc." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ. Ca si documente justificative. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate.cheltuieli de marketing si publicitate. ce afirma: "In sensul art. in cazul cafelei. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare. minute. Regim TVA Georgeta Serban Matei.pierderi tehnologice ." conform prevderilor de la art. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. legea nu specifica un anume tip. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea. valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar). precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. promovare.cheltuieli de protocol . aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului. produselor sau serviciilor. atunci este si mai bine. a) din codul fiscal. (2) lit. 21 din codul fiscal. Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. Chiriasul a efectuat plata garantiei.perisabilitati . raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale. Pierderile tehnologice. 21 alin. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre. bon de consum colectiv. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (.. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata. in functie de faza de comercializare (transport. (1) din Codul fiscal.. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004. depozitare. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar. 21 alin. dar inainte de a se derula 70 . stabilite de OMFP 3512/2008. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit. distrugeri. (3) lit. privind documentele justificative.. facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj. etc Factura emisa de catre locator catre chirias.Mihaela Benta. pe baza documentelor justificative. prin procese verbale. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art. produse deteriorate.) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. d) din codul fiscal.. 21 alin. si constatarea consumurilor in acest retar. in baza unui contract scris. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. bon de consum.etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: . avand in vedere diversitatea situatiilor posibile. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea.

va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. valoarea facturii de penalitati. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta. factura se emite in regim normal de taxare. b) sumele reprezentand daune-interese. cu TVA colectata. alin.suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". trebuie inscrise urmatoarele informatii: . in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. lit. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. 137. Desi se opteaza pentru emiterea facturii. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale.contractul de inchiriere. Inregistrari contabile Adrian Benta. Consum intern." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma.numarul contractului in baza caruia au fost calculate. Fata de cele aratate mai sus. . acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie. in fapt. daca se opteaza pentru emiterea acesteia. factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. dar. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe. respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". acesta a renuntat. 3. Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat. art. 71 . ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. in acest caz. In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei. In cursul lunii insa. fapt ce rezulta din Codul fiscal. Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie. optional. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428). reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

00 m. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal. teren. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva. Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti. bucatarie. constand in: camera de zi. 143 din codul fiscal. Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. teren. (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta. valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale. este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie. cum se descarca gestiunea. . cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp. sa fie o activitate "cu plata". Daca in discutie este o casa de locuit individuala.constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii.000 lei exclusiv TVA. terenul de sub garaj. adica daca se considera livrare sau nu. 140 alin. spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. . in baza art. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996. niselor de radiatoare. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor.000 lei. pragurilor golurilor de usi. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie). 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei. 23 (10) din norme. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil. dormitoare. 126 din codul fiscal. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. dus. WC. inclusiv a terenului pe care sunt construite. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala. Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta. Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine. Constructie imobil. garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. Terenul (amprenta la sol a locuintei. bai. republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei.Ce inregistrari contabile se fac. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 .valoarea locuintei. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. exclusiv TVA sa fie de maxim 380. Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. garaj) este sub valoarea de 380.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp. trecerilor cu deschideri pana la 1. In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. daca se colecteaza TVA. Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art.

" Pe acest teren se va construi o locuinta".de 250 mp. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii. Reevaluare imobil. cu exceptia situatiei prevazute la art. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. cu valorile inscrise cu semnul minus. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. Totusi. fara semnul minus. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. conform prevederilor art. se poate aplica 5% cota redusa TVA. 1 si 2 din Codul fiscal. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. c) pct. 159 alin. 2 a ordinului mentionat. 140 alin. Astfel. fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. (2) din legea mentionata. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. d). daca baza de impozitare se majoreaza. Asa cum se poate constata. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. In concluzie. terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial. (2^1) lit. are cel mult 120 mp.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Baza impozitare vanzare imobil 73 . 9. 138 lit. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. cand baza de impozitare se reduce sau. 140 alin. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. se va lua in calcul suprafata totala a terenului. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. 1 si 2 din Codul fiscal. in situatiile prevazute la art. Falimentul beneficiarului. care vor fi transmise si beneficiarului. 140 alin. valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art. nicidecum al incheierii contractului de constructie. modificarea pretului de vanzare. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. (2^1) lit. precum: acordarea de reduceri de pret. acestea fiind excluse. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. 138 lit. c) pct. suprafata utila. Ajustarea bazei de impozitare. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. cuprinse in Anexa nr. 11 si 12 din deconturile anterioare.p. Prin urmare. anexele) trebuie sa existe deja. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular. o declaratie pe propria raspundere.000 lei. autentificata de un notar. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. dupa caz. iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. inclusiv amprenta la sol a locuintei. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. In conformitate cu prevederile art. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. 10.

se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate.000. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3.000 Eur Baza impozit pe profit 5. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro. b) Vanzare cu reevaluare.900. 115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III. valoarea imobilului este de 5. (5).000 – 5.000 euro.000 = 900. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer.100..000 Eur. persoana juridica nerezidenta. care este baza de impozitare? 5.000.22 alin. dupa caz: "pentru" (. insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100. prin urmare baza impozabila este 5. Identificam doua situatii: A . rezidenta in Romania. Baza de impozitare este 6. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului. Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil.000 Eur. este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare.000 eur.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri.Adrian Benta.000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6.. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5.19 alin.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari.000 Eur. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A.100. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 .000. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe.100.000 Eur. este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro. Intrebari: 1. (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare. Presupunem ca in urma unei revaluari.000.000 Eur Pret vanzare : 6. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro.000.000.000 Eur. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2. Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3. inclusiv a terenurilor. detine 100% din capitalul societatii B.

(1) pct. 271 din codul fiscal . 22 alin. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil.din transferul titlurilor de participare. lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. conform art. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva. Se retine ca din punctul nostru de vedere.000. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune. Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare. Totusi. 4 al articolului mai sus amintit." Prin urmare in interpretarea noastra. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii. 31. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere.200. 7 alin. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile. Prin urmare baza de impozitare este 5. in baza certificatului de rezidenta fiscala.000 eur. Prin urmare baza de impozitare este 3. 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. divizarilor. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul.900.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor. Respectiv in baza art. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin.000. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene. 27 din codul fiscal: Reorganizari. la data 75 . in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B. (5) Dispozitiile alin. respectiv pentru suma de 5. 116 alin. Litigiu Georgeta Serban Matei. se datoreaza impozit in suma de 16%.000 eur. respectiv 1. asa cum sunt definite la art. Expropiere utilitate publica. valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100. aferente activelor si pasivelor transferate." Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren).000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria. divizarilor partiale.000 eur. fara impozitarea diferentei din reevaluare. Valoarea oferita ca despagubire.900. la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli.000 eur.000 eur. in noiembrie 2009. respectiv art. Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art. prevederea la la art. detinute intr-o persoana juridica romana.

il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA.constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri. Deoarece este vorba despre un bun imobil. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire". daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. indiferent de marimea sa. in patrimoniul statului. momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator. Astfel. asa cum se impune prin art. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. Recuperare sume facturate. . 20 din normele metodologice. In baza prevederilor articolului 134^1. Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA. faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea. 141. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA. Totusi. Scutirea se aplica optional. 155. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat. In astfel de situatii. respectiv: . chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat. Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii. firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita.000 lei. b) regimul normal de taxare pentru: .orice alte terenuri.terenurile construibile. 138 lit. Stornare factura Ana Maria Georgescu.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190. Incasarea despagubirii. (3) litera c). cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art. . valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr.. trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate. d) din Codul fiscal si pct. pentru livrarile de bunuri imobile. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. alineatul 2. 128 alin. Pentru astfel de situatii.. alineatul 5. Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 . Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire". care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. litera f). altele decat cele construibile.constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA. alineatul 6.

stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35. facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. pe baza venitului estimat. Plafon TVA Dani Cucu. Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA. suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie.pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati. O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate. efectuand articolul: 411. la punctul 62. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire.v. dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit.. . valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009. nu a fost platitoare de TVA.000 euro 77 .8 = 411 si 654 = 411. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata.V. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire.8. Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate.pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor.A.2010. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA. Societate civila. si a emis facturi catre clienti fara TVA. valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati. Aceste facturi s-au incasat in anul 2010. facturile emise in anul 2009..d. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 . al TVA.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA.p.d. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator. Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza.000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic. prin plati anticipate. In situatia prezentata de dvs. D. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: . Astfel. Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial. d.. cifra de afaceri de 35. . Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01.01. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei. In concluzie. pentru sumele facturate in anul 2009. De asemenea. al impozitului pe venit.p. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic. PFA. la data incasarii. alineatul 1. dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura. nu la data incasarii acestora.v. Astfel. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010.

fara angajati.] regim special de scutire. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4.000 euro= lei 119. sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. b) din Codul fiscal cu cele ale art. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. precizam faptul ca. (2) lit. (1) din Codul fiscal. numita [. Pentru aceste tipuri de activitati independente. 156 din Codul fiscal. 126 alin. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat). a carei cifra de afaceri anuala. 152 alin.. este inferioara plafonului de 35. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art. (2) lit. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. In acest sens. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. scutite conform art. desi la art. in sensul dispozitiilor art.. Asadar. Totodata.000 euro.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei. 152 alin.. principale. intr-un punct fix sau ambulant.000 euro privind regimul special de scutire. din coroborarea prevederilor art. conform art. 143 alin. De asemenea.000. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35. 152 alin.000 (conform curs la data aderarii). efectuate in cursul unui an calendaristic. a tuturor operatiunilor. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala. a) din Codul fiscal. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. inclusiv operatiunile care ar fi scutite. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. 152 alin. • operatiuni bancare. pentru operatiunile prevazute la art. prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. declarata sau realizata. (1). conform specificului propriu de activitate. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. in contextul precizarilor de mai sus. 153 alin. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.]. va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor. b)”. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. poate solicita scutirea de taxa. de asigurari si imobiliare. care ar fi taxabile. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. livrari de bunuri si prestari de servicii.Conform informatiilor ANAF plafonul de 35. In temeiul art.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148. (2) din Codul fiscal. pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri. fara TVA. Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. PFA impus pe baza de norme de venit.. trebuie precizat ca. 49 din Codul fiscal. 153 alin. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit. potrivit art.000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala.000 euro: • orice livrari de active fixe. (1) lit. obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile. In acest context. 156 din Codul fiscal. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”.

143 alin. pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art. dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca.fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca. are loc o livrare locala de bunuri. 1563 alin. 1563 alin. Persoana fizica va fi operata in Romania. In ambele situatii. prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare). conform art. atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri.. In mod similar. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala.. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa. cu doua variante posibile: . aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii..". Obligatii declaratii Silviu Stoica. caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania. avand in vedere ca este vorba de o fundatie. Declaratia 392. iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila. 153 din Codul fiscal. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei.fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa). Completare Silviu Stoica. Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca. 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”..000 RON. pentru care se aplica TVA. TVA.comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES). iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”. conform legislatiei fiscale din Romania. 2 lit. ." (art. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. 4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”.. iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare.. 79 . valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania. deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc. trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art. iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara. caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA. Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA. Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru). valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere. sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. a) din Codul fiscal. In concluzie. care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) .

(1) lit.02. cu modificarile ulterioare). se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2. in materie de TVA. Prin urmare.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. 155. 78. Deductibilitate.10. 80 alin. pentru carburantii auto achizitionati. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa. Deducerea TVA Irina Dumitrescu. doar in cazul achizitiei de 80 . justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 73. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. de regula. 2 si pct. de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare. punctul 46 alin.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 61 alin.Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa. As dori sa stiu daca se pote deduce TVA. In acest sens. deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (5) din Codul fiscal. indiferent de valoarea acestora. 155 alin. deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. aprobate prin HG 44/2004. valoarea fiind destul de mare? 6. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1. foaie de parcurs). cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. ma refer la bonurile de motorina. Alin. Astfel. orice livrari de bunuri si prestari de servicii.inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. in situatia in care tva nu este deductibil. 1451 privind limitarea dreptului de deducere. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3. (1) din Codul fiscal. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila. de asemenea. care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. cu modificarile si completarile ulterioare. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. 146 alin.nedeductibile fiscal?? 8. inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. pentru taxa datorata sau achitata. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25.aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. republicata. cu obligatia respectarii prevederilor art. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. cifra de afaceri include. 146 alin. (2) al acestui punct prevede ca. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5.

Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative. De asemenea. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare. 2 alin. care nu au la baza un document justificativ. dobandind astfel calitatea de document justificativ. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. potrivit legii. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 .cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. stabileste ca. (2) din ordinul mentionat. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. La data de 25 iunie 2009. prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. In acest sens. (1) din Legea 82/1991. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. decont de cheltuieli. republicata. sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. pe baza de bon fiscal. art. Potrivit art. Potrivit prevederilor articolului 21 alin.Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile.documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. achitate cu numerar sau card bancar. la care se anexeaza bonul fiscal. In aceasta situatie. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Prin urmare. 2.” Astfel. pe baza Decontului de cheltuieli. avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. punctul 23 lit. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. 21 alin. 2 a OMEF 3512/2008 . aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale.carburanti. 6 alin. Aceste formulare sunt redate in Anexa nr. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr.

141 alin (2) litera f) sau art. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital. cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte). f) din Codul fiscal. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. 2 lit. Inregistrare in scopuri de TVA. stabilite la art.respectiv de la art. conform art.000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal. caldura. Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. 161 alin. Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA.000 euro Adriana Simion.chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale . 149 alin. 3. 10-11 din Codul fiscal. 141 alin. 21 lit. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet. Prin urmare. TVA. Desigur. dupa data aderarii. (3) din Codul fiscal. 82 . Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art. 140 alin. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35.000 euro. 161 alin.140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art. inclusiv TVA. este deductibila la determinarea profitului impozabil.000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. suma totala a bonului fiscal. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . 141 alin.este inregistrata pe cheltuieli. societatea poate opta pentru taxarea operatiunii. Calculul plafonului de 35. in conditiile prezentate. c) din Codul fiscal. inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. 8 din Codul fiscal). caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%. valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998. unei operatiuni de transformare sau modernizare. in conformitate cu art. 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art. fie cota redusa de TVA de 5%. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. videoproiector.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. 152 din Codul fiscal. Daca bunul imobil a fost supus.

livrarea de terenuri. inchiriere si leasing de bunuri imobile. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. In concret. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale. sunt nesemnificative. aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs.Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. Daca din contra. . respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica. 83 .operatiunile de arendare. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale. institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu. de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA. concesionare.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale.800 lei.000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. • livrarile de active corporale sau necorporale.000 euro. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi. pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. Potrivit pct. Asadar.000 euro. Potrivit pct. 47 alin. . (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.livrarea de constructii. li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an. va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA. daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. . Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii. se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere.operatiunile de asigurare si de reasigurare. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35.prestarile de servicii de natura financiar-bancara. 66 alin. . • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: . • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila. Astfel. • are valoarea mai mare de 1. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal. • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale.

b) din legea mentionata. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Investitii aferente unui teren inchiriat. suma de 30. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d. sau sunt inregistrate din oficiu. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA. Astfel. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. al TVA? Daca da. in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o.d. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10. atunci suma de 30. 137 alin. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA. din vina lui Y. respectiv operatiuni taxabile. 126 alin. in fapt. Raspuns: Potrivit art. In anul 2008.000 lei.v. 84 . in sfera taxei. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. (3) lit. societatea Y vinde terenul.p. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. In conformitate cu prevederile art. scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. pe care le va realiza ulterior.000 lei. acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile. scutite cu sau fara drept de deducere. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. efectuate cu plata. TVA.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

este stabilit in afara Comunitatii. Prin urmare. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. Astfel. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. in baza activitatilor desfasurate. serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice. nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii. sau a sediului fix. 133 alin. locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 . 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2) din Codul fiscal. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc). este in Romania.Alin. nu este situat pe teritoriul Romaniei. (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. sau. din afara Comunitatii. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica.e) punctul 4 din Codul fiscal. servicile sunt impozabile in Romania. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. daca. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. in absenta acestora. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. inregistrata in scopuri de TVA. cu respectarea prevederilor art. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". (5) lit. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila. indiferent de statutul sau. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite. TVA. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. amenajare. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. 133 alin. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. (3) sau exceptia de la alin. daca. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. in functie de natura serviciului. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9. presteaza lucrari de constructii.

aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa. in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora. Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state. Potrivit art. (2) . Materiale lemnoase. 150 alin. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit. o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. 153 alin.(4) din legea mentionata. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog.In conformitate cu prevederile art. Punctul 14 alin. curatare si demolare. reparatii. Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion. 89 .Codul silvic. conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. finisare. Astfel. instalare. intretinere. pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. De asemenea. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. 1251 alin. in luna ianuarie 2010. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor. indiferent de statutul beneficiarului. conform art. Potrivit art. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa.(6). taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora. 160 din Codul fiscal. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase. transformare. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . 133 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. din punct de vedere al TVA.

Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. intregi sau parti din acestia. ci firmei dvs. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs. Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: .valoarea bunurilor. rachita si puieti.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -. Avand in vedere cele prevazute mai sus. In functie de conditia de livrare negociata. Asadar. furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). cheresteaua. costurile respective. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc. la comanda dvs. nu revine vanzatorului. etc. Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". pe cheltuiala firmei dvs. vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. in aceasta situatie. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri. pomi de Craciun. consider ca firma dvs. La randul sau. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. Din acest motiv. Declaratia 390. In situatia dvs. flancurile. in opinia mea. traversele. gaurire. pentru materialele prezentate de dvs. exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare.. precum si lemnul cioplit. slefuire.. a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri. in aceste conditii. nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. descarcare. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. in numele firmei dvs. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali. inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic. lemnul ecarisat . costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic. Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar.numai valoarea bunurilor. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. publicat in 90 . Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului. .. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat. Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora. costul transportului si alte servicii de manipulare. cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 ..

orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial. cu reportarea sumei la randul 5. valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. fie pe factura emisa de furnizor. La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei. 19. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . pe date. randul 17.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427. inclusiv taxa. La sfarsitul fiecarei luni.1.1. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit.1. .achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 .1.1.Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010. intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna . intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426.1 .atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara. daca este cazul. de la data efectuarii operatiunii. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare. daca este cazul. Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii . randul 19. caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii. • randul 19 . ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta. Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei. Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 .1 si 17. din ultima zi bancara a lunii in cauza.achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent.1. fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate.1.1. • randul 17 si. la urmatoarele randuri: . Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii. ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni. comunicat de BNR . Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia. comunicat de BNR. si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia. la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute. si. denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si.1. cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile. exclusiv taxa. daca este cazul. cu preluarea sumei la randul 7. Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta. daca este cazul. denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. cu reportarea sumei la randul 7. astfel: .

In concluzie. Cont 455 Georgeta Serban Matei. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb. Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA.01. a) pct. In concluzie. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise.).2010. din ultima zi bancara a lunii . iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite. Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. 2 dintre asociati s-au retras.creditare firma de catre cei 3 asociati. 141 alin. incepand cu 01. Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 . In ianuarie 2010. comunicat de BNR. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata. Creditare firma. punctul 185 alin 8 si punctul 186. deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara.2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. (2) lit. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141. valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c). 141 alin. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite. valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 . a) pct. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei. paste. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. Deci. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale.01. la capitolul 8. La art.10. faina. sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere. • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119. Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara. (2) lit. eugenii etc.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.4 Active Circulante-Terti.

diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35. de la achizitie. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15.01. Inregistrari contabile. data receptiei 17. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara. banii si bunurile primite prin sponsorizare. De asemenea. Astfel. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile.cantitati fixe lunare.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri. sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15. presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs.02. Din punct de vedere al TVA. La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva . Taxare inversa Georgeta Serban Matei. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal.2010. pentru activitatea de publicitate. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare. din punctul de vedere al impozitului pe profit. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri.2010. iar pe restul. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile.2010.01.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. In alta ordine de idei. De asemenea. din data la care intervine exigibilitatea taxei. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii. nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut. Achizitii intracomunitare. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). De asemenea. Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. 93 . este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare.

Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza. Produse acordate in natura. Societate agricola. deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului. 94 . are adus aport suprafata de teren de catre actionari. animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite.si alte asemenea activitati. Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal. . Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza. reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA.aprovizionarea. trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. de a emite un bilant. Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA.organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. 4. Astfel.utilizarea de masini si instalatii. prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole. care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial. locul de livrare a bunurilor este in Romania. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. conform articolului 132. o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. . un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate. la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. persoana impozabila poate fi o persoana fizica. Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori. uneltelor. acela din data facturii furnizorului. O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal.000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice. efectuata cu plata. obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. va recomand sa utilizati un singur curs valutar. . daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor). fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara. Colectare TVA Georgeta Serban Matei. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu. poate fi considerata persoana impozabila. in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei. In baza articolul 135 alineatul 3. printre altele. livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna. un grup de persoane.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie. societatea agricola. 3. 2. o institutie publica.

Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal.000 lei. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 . fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs. Prin Codul fiscal. valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. La randul sau. Din punct de vedere al TVA. deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs. Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200. Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200. Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200. cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200. pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara.000 lei. Suma de 190. Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427.000 lei. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ). Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA.000 * total baza de impozitare si de plata = 190. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) . Achizitie intracomunitara.000.000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima. Taxare inversa. prin oferta de pret efectuata de catre furnizor. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata. in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA. In concluzie. acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului. raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat).. Raspuns: In conditiile in care. baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila. raportarea fiscala (decont de TVA).000 lei. deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii. astfel. Astfel. faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia.000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390.Din punct de vedere fiscal. Aceeasi valoarea de 200. evidenta fiscala. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. in contul partenerului extern. Dupa ultimul produs. urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport.10. pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs.

la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. 138 lit. a lui B. Conditia de livrare este ex-works.d. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE. aplicand structura de comisionar. Prin capitolul VII din Codul fiscal. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. In acest context. 7 alin. transportul este in sarcina cumparatorului. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana. dupa caz. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”. Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. stabilita conform cap. al TVA? Raspuns: Art. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. 2 care. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. (3) sau. prin urmare. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau.p. In norme se regaseste si exemplul nr. De asemenea.la negociate. declarata printr-o hotarare 96 . Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu. 6 alin. VII. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da. Achizitii intracomunitare. la pct.v. urmand sa ii achite costul transportului. punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile. fie invers.000 lei. (1). cum incadram operatiunea d. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs. indeosebi din UE. iar A. va refactura serviciul lui B. iar dvs. avand drept baza de impozitare suma de 10.

din punct de vedere al TVA. Imposibilitatea recuperarii debitelor. cand baza de impozitare se reduce sau. care vor fi transmise si beneficiarului. Prin urmare.. fara semnul minus. d). care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. Astfel.. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. In acest scop.judecatoreasca definitiva si irevocabila. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 138 lit. in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal. valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta. cu valorile inscrise cu semnul minus. incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. 159 alin.” Potrivit art. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. 97 . Debitor in stare de faliment. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. in situatiile prevazute la art. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. 2 din legea mentionata. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. cu exceptia situatiei prevazute la art. dupa caz. sau in urma unui arbitraj. dar evenimentele prevazute la art. sau in urma unui arbitraj. 138 lit. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii. 138 din Codul fiscal. furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. Prin urmare. daca baza de impozitare se majoreaza. daca baza de impozitare se majoreaza. In situatiile descrise mai sus.) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. sau dupa facturarea livrarii/prestarii. la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. 85/2006 privind procedura insolventei. care vor fi transmise si beneficiarului. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. dupa caz. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza.. In aceasta situatie. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. fara semnul minus. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. De asemenea.

inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 . In aceasta situatie. (3) lit. taxe. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art. firma dvs a achitat un impozit pe cladire. impozite . valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate. De exemplu. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2.Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice. prin contract. In cursul anului.000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3. dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare". firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste.190 RON inclusiv TVA. Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1. ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil. aferente acestor venituri. 137 alin. taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii. Prin operatiunea efectuata. sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii. cu chirasul sau. 4118 = 4111 1. e) din Codul fiscal. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane.refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei. Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri. taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii. inregistrarile contabile vor fi: 1. taxa hoteliera .000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati. in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil.000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu.

1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. scutite conform art. (1) pct. efectuate de persoana impozabila. Acest lucru este prevazut la punctul 35. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (2) lit. declarata sau realizata. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa. 141 alin. constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. b). a carei cifra de afaceri anuala. Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. (2) lit. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35. din Austria. Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. Vanzarea bunurilor amanetate. total sau partial. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 . (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.000 euro. (2) lit. 143 alin. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. b). deci neimpozabile in Romania. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet. b). a) pct. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. e) si f). prevazute la art. obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. pentru operatiunile prevazute la art. (2) lit. (1). Venituri din activitate de amanet . cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. 141 alin. sunt impozabile in Austria. Astfel. 3. 125(1) alin. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii).” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art.recupereze de la un beneficiar. a). 126 alin. b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. este inferioara plafonului de 35. Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra. neplatitoare de TVA. scutite conform art.scutire de TVA Irina Dumitrescu. serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. numita in continuare regim special de scutire. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. Prin urmare.000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute. 143 alin. astfel cum sunt definite la art. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic.

/data. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. Contract de inchiriere . Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. 2. . Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 . in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata.. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. Pentru valoarea garantiei incasate. serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”. In baza noii modificari. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Nu intra in sfera de TVA“.. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita.05.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei.prin OMFP 1372/6. efectuata inainte de data prestarii acestora. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. Totusi. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Destinatia garantiei este: 1. Privind decont TVA cod 300.

efectuata inainte de data prestarii acestora.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. 101 .garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal.. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. Pentru valoarea garantiei incasate. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. Totusi. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. Destinatia garantiei este: 1. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor..Contract de inchiriere . nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. . Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . Nu intra in sfera de TVA“. 2. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”./data. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->