Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

(1) din Codul fiscal. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. cu exceptia cazurilor prevazute la art. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. Conform contractului. Inregistrari contabile Dana Jinga. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat. valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. 140 alin. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. conform art. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. neplatitor de TVA. (5) lit. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. Conform pct.3817 lei/euro. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat. 1342 alin. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA. in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei". 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. Regim TVA. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. Factura avans. de aplicare a art. (2) 4 . 156^4 din Codul fiscal. n) din Codul fiscal. nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. pana in data de 15 a lunii urmatoare. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. 152 alin.47 BAZA si 3259.Prestari servicii de consultanta. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. Din punctul de vedere al declaratiei 390. TVA Adrian Benta. in conformitate cu prevederile art. Acum eu ar trebui sa stornez avansul. (2). 155 alin. 150 alin. acesta fiind 3. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art.

77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE. de la o persoana fizica din ITALIA.54 lei 2. de la persoana fizica Irina Coma. deci nu se declara in declaratia 300.54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857.31 3259. 5 .47 lei ." Articole contabile: 1.01 lei 17155. mentionez ca nu este noua.47 lei 3259. in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii.01 lei -17155. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”. 1511 din Codul fiscal.54 lei 4. cum trebuie sa procedez? Contabil. 390 si nici in INTRASTAT. art. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina.01 lei 3. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului.31 lei 5. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272.3259. reprezentand diferenta de cota TVA (4117. 151 sau art. Nu se declara in Declaratia 390.78 lei 17155.in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" . nu este cuprinsa in sfera de TVA.77 lei. acordarea unui discount catre client in suma de 857. stornarea facturii de avans. emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415.20415. incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415.(6).47 lei 4117.

(7) din Codul fiscal. ulterior transformarii. exclusiv taxa. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. societatea achita factura de avans pe total lucrare. se definesc urmatoarele: 1. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. (2) lit.2010. Conform OUG 58/2010. 2. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. 3. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. 141 alin. 4. In acest sens. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. dupa caz in functie de prevederile contractuale. Intre anii 2005 . de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. daca costul transformarilor. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. (3) si (4) din Codul fiscal. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. in urma transformarii. dupa caz. din punct de vedere al TVA. Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. Vanzare apartament. exclusiv valoarea terenului. precum si a oricaror altor terenuri. ce procent de taxa trebuie utilizat. 140 alin. Prin exceptie. in absenta acestor modificari. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite.Factura de avans. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. 6 . societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. factura care include si TVA. In august 2010. TVA. In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii. Raspuns: Potrivit art. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. 134 (prim) alin. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. pe care se pot executa constructii. dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate. conform legislatiei in vigoare. In anul 2005. Conform art.

va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. Asadar.000 lei. republicata. nu depaseste suma de 380. 141 alin. exclusiv anexele gospodaresti. (2) lit. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei.. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare. si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare.. Factura se va emite cu TVA colectata. 4 al art. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. (3) al art. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie. (2) lit. republicata. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare. 141 alin. 140 alin. In acest sens.. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. 145-1471 din Codul fiscal. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. in conditiile stabilite prin norme.. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol. a caror valoare.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2. (2) lit. 4 al art. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. va fi inscrisa in notificare. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului. cu modificarile si completarile ulterioare. exclusiv TVA. (2) lit. dupa depunerea notificarii. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 .In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. inclusiv a terenului pe care sunt construite. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. 141 alin. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. cu modificarile si completarile ulterioare. f) din Codul fiscal. inclusiv a terenului pe care sunt construite. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare.. identificata cu exactitate. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. Daca. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc. (21) din legea mentionata. 141 alin. Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. Astfel cum prevede alin. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei.

sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina. 1 si 2 din Codul fiscal. c) pct. 5 alin.000 euro. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu. in cazul persoanelor necasatorite. indiferent de cuanutumul acestor servicii. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte. 1 si 2 din Codul fiscal. (10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. inscrisa in registrul comertului. Asadar. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 . firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. din oficiu.. (21) lit. din oficiu. 141 alin. serviciile desfasurate se incadreaza la art. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35. in cazul caselor de locuit individuale. acestea fiind scutite. fiecare sau impreuna. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma. preia riscul mentionat in polita de asigurare. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea. sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%. Intr-adevar. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare. 141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35. inclusiv amprenta la sol a locuintei.. (21) lit. c) pct. 2 lit. respectiv: 1. Conform contractului. autentificata de un notar. in cazul familiilor. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622). Firma suspendata. firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. (.)” Astfel cum prevede punctul 23 alin. 140 alin.. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. 140 alin. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil.. 2. in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. o declaratie pe propria raspundere. Intrebare: Avand in vedere art. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat.000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. a vectorului fiscal cu privire la TVA. potrivit art.terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2. (2) din acest ordin anularea.b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere.. a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj.

TVA 9 . (1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Astfel. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. inscrisa in registrul comertului. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA. valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. din Germania de exemplu.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. 153 din Codul fiscal. Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. cheltuielile de transport. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2. costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate. Inregistrarile contabile vor fi: 1. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. In Cuprinsul acestui act normativ.

130 din legea mentionata. astfel cum este definita la art. Astfel cum prevede art. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. efectuate cu plata. donatie. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. Raspuns: Potrivit art. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat. Raspuns: 10 . S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. (2). cu exceptia transferului prevazut la alin. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. in sfera taxei. precum si in cazul unui schimb de bunuri.b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. 127 alin. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. 127 alin. 128-130. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. (7) al acestui articol. valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. In conformitate cu dispozitiile art. adica fara plata. in functie de situatiile din firma). (4) lit. 128 alin.Irina Dumitrescu. (1). din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. ce desfasoara o profesie liberala. De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura. intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art. in conformitate cu prevederile art. in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. 126 alin. 132 si 133. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. In cazul prezentat. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. in sensul art. In cazul vanzarii autoturismului. se va colecta TVA. 128 alin. platitor de TVA la momentul achizitiei. 128 alin. (5)). de la o persoana fizica. fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. actionand ca atare.

se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. pe care le-a vandut in Romania si in state terte. . 2. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate. Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA. Din acest motiv. inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . ambarcatiuni. fara a avea un caracter obligatoriu. cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. locul prestarii acestor servicii este in Anglia. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA. stabilita in afara teritoriului Romaniei.ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii. impozabila.Pana in prezent. modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. etc. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei. Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv. consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia.calcularea pro-rata pentru anul 2010. conform art. Pentru firma dvs. nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1. dar nu in Romania. Aduc drept argument posibilitatea ivirii. Astfel. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. de exemplu: . indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010. Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs. Prestari servicii internationale. . .primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. cum ar fi. Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei.

completata cu toate informatiile impuse prin art. fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului. serviciul este neimpozabil in Romania.raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P. scutite conform art. litera k). caz in care procedati astfel: .serviciile de expertiza. Asa cum se poate constata. prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru. . din care: " cu reportarea sumei la randul 3. cum ar fi de exemplu: . daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. . se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " . TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale. precum si livrari intracomunitare de bunuri.inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii. un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator.serviciile de constructii-montaj.evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei. Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat. Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei.nu colectati TVA. b) si c) din Codul fiscal. serviciul prestat de catre firma dvs. astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010. . (5) din Codul fiscal. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei. . De regula. . In acest caz. Servicii de furnizare date de prospectare a pietei. (2) lit.servicii de remediere in perioada de garantie. data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii.alte servicii similare celor enumerate anterior.serviciile de cercetare. alineatul 5. care se vor factura in luna august 2010.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155. un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator. Astfel. Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru.emiteti factura in valuta negociata. . este impozabil in Romania cu cota standard TVA.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE). TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010. 155 alin. . 12 . .serviciile consultanta. daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii. serviciul prestat de firma dvs. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. cate o factura pentru fiecare luna. 143alin. la data prestarii serviciului. .

155 alin.Of. data emiterii raportului de lucru. 13 . cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator". aprobate prin HG 44/2004 publicata in M. de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.07. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1). cu exceptia lunii iulie 2010. Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client.. Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator. De exemplu. daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010. In acest sens. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010." In concluzie. potrivit art. prin urmare.2010. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Din acest motiv. Cota TVA Georgeta Serban Matei. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. 534 din 30 iulie 2010. termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. la data faptului generator. Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila. furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii. Scoatere din evidenta debitori incerti. In acest caz. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti.2010.06." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor. ar fi aplicabil exemplul nr.02 – 31. nr. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010.In situatia prezentata de dvs. cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. In situatia prezentata de dvs. Faptul generator de taxa este. cu modificarile si completarile ulterioare. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. (1) din Codul fiscal.

……. la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A. .I. in sensul art. dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: . de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs. 126 alin.la coloana "Baza impozabila".I.la coloana "Tara".130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune. se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. prin care. 132 si 133.C.". in sfera taxei. preluata de la art. se regaseste o "NOTA". constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.la coloana "Denumire/Nume. 14 . in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA. se inscrie denumirea/nume. raportarea A. Oare cum as putea face asta in declaratia 390. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului.. TVA Irina Dumitrescu. Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. se inscrie simbolul "A" . prenume operator intracomunitar" . asa cum se poate constata.la coloana "Tipul operatiunii".Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . Referitor la partenerul dvs.C.C. valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. efectuate cu plata. dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei. prenume al furnizorului care a emis factura. noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd. trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art.I. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. fapt dovedit si prin definitia A.la coloana "Cod operator intracomunitar". ca si un proprietar. 5 si 17 si in declaratia 390. . se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. 128-130. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. de catre furnizor. in conformitate cu prevederile art. catre un stat membru. nu se inscrie nimic.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

18 . valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%. potrivit prevederilor art. 140 alin. Formularul 300 Irina Dumitrescu. leasing. cu exceptia cazurilor prevazute la art. In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. In conformitate cu dispozitiile art. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract. TVA. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. 1342 alin.” In cazul prezentat. (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Astfel cum prevede alin. 128 alin. (4) din Codul fiscal. 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art.operatiunilor de inchiriere. 1341 alin. este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. bunurile constatate lipsa din gestiune. 140 din Codul fiscal. (8) lit. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. a)-c) al acestui articol. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei. se va efectua regularizarea facturii de avans. (2). Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. concesionare si arendare de bunuri.07. prevazuta in contract. (1)). (4) lit. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. 9 si achizitia la rd. Asadar. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd. aceasta se va considera o factura de avans. Asadar. Bunuri constatate lipsa din gestiune. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. 1342 alin. in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. cu exceptia celor la care se face referire la alin. Prin urmare. 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. (3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.

La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: . (3) din Codul fiscal.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari.cota redusa de 9%. pentru fiecare perioada fiscala. . 138 din Codul fiscal. (2). sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile.cota standard TVA – 19% . Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. in conditiile prevazute la art. .sumele rezultate din regularizarile prevazute la art.pentru livrarea de manuale scolare. . 138 din Codul fiscal. Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data. Art. 140 alin. Prestari servicii bunuri imobile. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere. 22. conform art.„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: . 1342 alin. Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010. 11 si 12 din deconturile anterioare. dupa caz. a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente. care determina modificarea datelor declarate initial. 138 din Codul fiscal. cu exceptia celor prevazute la art.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21. 1471 alin. . 23 din deconturile anterioare. 2 a OANAF 2245/2010. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. cu exceptia celor prevazute la art. dupa caz. precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea.ajustarile prevazute la art. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. 10. un decont de taxa. Cum emit factura? Dana Jinga. carti. suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. Asadar. care determina modificarea datelor declarate initial. la Randul 15 . pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA. iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA. . 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC. (3) din Codul fiscal. faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si. 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei. ziare si reviste.ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 . potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.In cazul prezentat. cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii . respectiv: .

pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). (4) lit. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. Raspuns: 20 . a) din Codul fiscal.Raspuns: Conform art. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. instalare. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin. 133 alin. transformare. printre altele. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. Pe langa serviciile mentionate la art. (1) Serviciile prevazute la art. indiferent de statutul beneficiarului. si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. Conform pct. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor". serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. 133 alin. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii. transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei. 133 alin. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa). precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping. reparatii. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). 1564 din Codul fiscal. Nu se declara in Declaratia recapitulativa. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. (4) lit. (2) si (3). finisare. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". pentru urmatoarele prestari de servicii. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. 14. curatare si demolare. (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. intretinere. 133 alin. a) din Codul fiscal. 133 alin.

ca operatiune impozabila. Temei legal: pct. conform art. Mijloace fixe. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare. TVA 21 . d) operatiuni scutite de taxa. cheltuielile de transport. Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. Lichidare societate. 50 si 51 din Subsectiunea 8. conform art. (2) lit. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila.1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. De asemenea. aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. (5). in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. a) pct. 145 alin. Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective. 145 alin.1. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. Raspuns: Potrivit art. 128 alin. concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare.” Asadar. 129 alin. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (7) si la art. (2) si (3) din Codul fiscal. (2) si (3) din Codul fiscal. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2. TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. daca taxa ar fi deductibila. (3) Daca nu contravine prevederilor alin. intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor.1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. iar in conformitate cu art. (2). 1-5 si lit. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). In baza celor prezentate. (7). 145 alin. 145 alin. Avand in vedere cele mentionate mai sus. 2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil. c) operatiuni scutite de taxa. 141 alin. (8) si la art. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. 129 alin. 144 si 1441. b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. 128 alin. e) operatiunile prevazute la art. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. In concluzie. b). este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca.1. 143.

constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. precum si a oricaror altor terenuri. din Codul fiscal. ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. Avansuri incasate.d.v. Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general. Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege. in functie de data achizitiei. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art. daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. de exemplu. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE.” Exceptia de la alin. in sensul prezentului articol. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. se va analiza prevederea de la art. f). (2) lit. avand un asociat unic. analizand tratamentul alternativ. (7). societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate.” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. Inregistrari contabile 22 . teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. Cota de TVA aplicabila. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari. pe care se pot executa constructii. dupa caz. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art. 128 alin. ce stabileste ca sunt scutite de TVA.p. 149 sau 161 din Codul fiscal. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d. 141 alin. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi.Mihaela Benta. in functie de prevederea stabilita de lege. scutire sau nu de TVA. avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora. persoana fizica. si de pasive.” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA. (5) din Codul fiscal. se definesc urmatoarele: 1. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata. in cazul amintit de dvs privind terenurile. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. 128 alin. cu exceptia transferului prevazut la alin. efectuat cu ocazia transferului de active sau. conform legislatiei in vigoare. intervine prevederea de la art. (5) din Codul fiscal. Prin exceptie.

000 + 9. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Astfel cum prevede art. cercetare. Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul. sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”. (2) lit. 1342 alin.000 411 = 4427 12. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. 1342 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. expertiza si alte servicii similare.000 din cei 50. prin exceptie. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.000 fara TVA. perioada de decontare nu poate depasi un an. cum sunt serviciile de constructii-montaj. livrarile de energie electrica si altele asemenea. la data acceptarii acestora de catre beneficiari.000 lei si vom face factura pe diferenta de 40. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. pentru cazurile prevazute la art.600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 . Din punct de vedere contabil. Alin. b) al acestui articol stabileste ca. rapoarte de lucru. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. In aceasta situatie. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului.900 lei (10. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor.1. cu exceptia cazurilor prevazute la art. de apa.900 si 411 = 707 + 704 50. in vigoare la aceasta data. (2). dupa caz. in functie de prevederile contractuale. 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. 1342 alin.Irina Dumitrescu.000 Raspuns: Potrivit art.10. Totusi. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 . In conformitate cu prevederile art. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11. consultanta.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale. serviciile de telefonie. (2).600 TVA =49.000 411 = 4427 .000 lei + 1. 140 alin.

. 24 ..10..000 1.000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%.. Deducere persoanla necuvenita. Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10. in aceasta situatie...900 lei 40. Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % . A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani... faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna. 704 "Venituri din servicii prestate" 50.000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" ...000 .900 10. inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62. Pentru diferenta de 40..000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%.000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate"..1. 12.1.600 lei In acest caz cei 10.000 x 19% = 1.000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie.. valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei).900 . Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative.000 .900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3. Rodica Mantescu.11..000 x 24% = 9.. Consecinte.. a adus si adeverinta de la scoala... inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11.000 Daca insa cei 10.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2.. pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10..

.datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere. codul numeric personal. obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. cum ar fi: numele. cum ar fi: numele. domiciliul. in solarii amenajate si in sistem irigat. prenumele. Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului. ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine. trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: .acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere. 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: . prenumele. cu exceptia copilului minor. codul numeric personal). Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul. . exploatare a pepinierelor viticole si pomicole. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. . ciupercilor.datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele. codul numeric personal). legume si zarzavat in sere. se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. . In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala. la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. .existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere.persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . domiciliul.datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare. platitorul veniturilor din salarii va 25 . la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala. Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori. domiciliul.datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 56 din Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului.nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere. cultivare a arbustilor si plantelor decorative. . inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute. Cu privire la aplicarea art.Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. codul numeric personal.angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.

571/2003 privind Codul fiscal. in conformitate cu realitatea economica. . dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate. atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu. sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala. atunci se procedeaza astfel: . In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia. valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia. Potrivit acestuia. a facut si importul definitiv. In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. Leasingul s-a terminat in iunie 2009. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Leasing extern. punand in evidenta drepturile si obligatiile. pentru 3 ani. recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. inchizand declaratia vamala de import in vama. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata. dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului. si nu numai de forma juridica a acestora.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. intre acesta si persoana fizica.000 eur. Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. 26 . pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar. precum si riscurile asociate acestor operatiuni. achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. in conditiile prevazute in art. doar valoarea reziduala fara dobanda. si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni. 292 Codul penal.

respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. 2 lit. 129 alin. contra unei plati periodice. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. punctul 7 alin. respectiv consignatie. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. dar nu mai devreme de 12 luni. cu respectarea fondului economic al acestora. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. la reduceri comerciale sau financiare. prin contractele de leasing o parte. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. celeilalte parti. In conditii obitnuite. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. al carui proprietar este. dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. incadrarea reducerilor acordate. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. La sfarsitul perioadei de leasing. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. Potrivit art. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. Astfel cum prevede art. denumita locatar/utilizator. la solicitarea acestuia. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. dar nu mai devreme de 12 luni. In cazuri rare. respectiv primite. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. recunoasterea veniturilor. respectiv cheltuieli in avans. denumita locator/finantator. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. De asemenea. a) din Codul fiscal. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. Din punct de vedere fiscal. (3) lit. inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. nefiind o prelungire a contractului de 27 . se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. la solicitarea acesteia. denumita rata de leasing. de catre utilizatori. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar. in baza documentelor justificative.

1 si 7. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei). 153 alin. 150 alin. cat si ca taxa deductibila. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare.157 alin. (4) sau (5).1 si 19. 1564 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. Prin urmare. (2). e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (2). incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. 133 alin. de la persoane impozabile nestabilite in Romania. 145-1471. Recuperare TVA Daniel J. Potrivit dispozitiilor art. asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor. In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. cat si la efectuarea importului. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale. cu preluarea sumelor la Randul 7. in conformitate cu prevederile art. rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale. (2). Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA. 150 alin. chiar daca este inregistrata in Romania conform art. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. In situatia in care. trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. Constantin. aceasta a fost considerata prestare de serviciu. asa cum am aratat. 153 sau art. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA. aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia. orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art.” In acest caz. 153 sau 1531.1. Prin urmare. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate.leasing. prin taxare inversa. daca este cazul. 1251 alin. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. dar stabilite in Comunitate. 133 alin. (1) lit. atat ca taxa colectata. aprobat prin OANAF 76/2010. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art.1. unctul 4). in conformitate cu prevederile art. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 . insa. in limitele si in conditiile stabilite la art. Procedura de compensare debite.depasirea plafonului. taxa aferenta acestui serviciu. acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".1 si Randul 19. cu preluarea sumelor la Randul 19. o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art.1. Din punct de vedere contabil. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. (2). pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice.

in sensul art. conform art. respectiv suma negativa. in urma depasirii plafonului stabilit de lege. (3). (1) lit. Nerezidenti Irina Dumitrescu. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. (3). importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. cu TVA-ul de recuperat. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. Punctul 59 alin. 1511. 142 alin. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Astfel cum prevede art. 126 alin. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. proprietarul bunurilor la aceasta data. 157 alin. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. prin exceptare de la prevederile alin. cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA. In conformitate cu dispozitiile art. De la data de 1 ianuarie 2013. Astfel cum este prevazut la art. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Asadar. (4) al acestui articol stabileste ca. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. prin exceptare de la prevederile alin. (1) lit. se efectueaza un import de bunuri in Romania. O alta intrebare ar fi. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. Regim TVA. 153. Import bunuri. daca importul nu este scutit de taxa. 160 alin. daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. 153. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat. Alin. (2) lit. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. in absenta acestui cumparator. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. (2) din legea mentionata. Potrivit art. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. care au obtinut certificat de amanare de la plata. (1) din Codul fiscal. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . 1322 alin. In conformitate cu prevederile art. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare.

pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. Regim TVA Daniel J. (1) lit. care se va evidentia in decontul prevazut la art. 115 alin. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri. 118 alin. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. 142 alin. (2). notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. Constantin. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. republicata. cu modificarile ulterioare. astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania. veniturile din servicii prestate in Romania. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. atat ca taxa colectata. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. precum si. stabileste urmatoarele: „1. (1) lit. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. 1562. Conventie intre doua societati. Punctul 1 al art. este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. 30 . a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. in cazul prezentat. exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania.secundare rezultate din valorificarea acestora. Odata cu incheierea acestei conventii. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant.” Asadar. dupa caz. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Prin urmare. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. scutirea de TVA prevazuta la art. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. Astfel cum prevede art. cat si ca taxa deductibila. In conformitate cu prevederile art. in momentul realizarii venitului. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat.

134^2 alin.TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48.Art.Art. 140 alin.000 lei 31 . (3) din Codul fiscal. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. fara drept de deducere. efectuata inainte de data livrarii. iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta". In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client. . ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (. . precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. 134^2 din Codul fiscal. (2).000 lei fara TVA.Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200. facturile se pot compensa. 134^2 alin. 141 alin. cu exceptia cazurilor prevazute la art.” Exceptia stabilita de art. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros. Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA..2010. (1).) (2) Prin derogare de la prevederile alin. b) la data la care se incaseaza avansul.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%. insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. Valoarea totala apartament conform contract este de 200. 132^2 alin. (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator..In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros.000 lei . pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19. Regim TVA. pentru cazurile prevazute la art. valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA. inainte de data la care intervine faptul generator. compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica. Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren. Stornare avans incasat. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: . (2) din Codul fiscal.000 lei. societatea dumneavostra va factura cu TVA. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.cota de TVA-19% pentru valoarea de 100. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200. Inregistrari contabile Mihaela Benta. In ceea ce priveste facturarea. -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. iar in conditiile facturarii reciproce. (2).

in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit.2008. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic.000 lei Total rest plata 129. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 .- Stornare avans 419 = 461 cu . 152 din Codul fiscal. (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere. prevazuta la alin. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01.Comentariu: La data prezentului raspuns. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire. 152 alin.000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19. conform art.C. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. 153. depaseste plafonul de 35. respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului. Depasire plafon TVA. organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. conform art. 153. (2). persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire. (6) din Codul fiscal. ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01. de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa.000 lei.2010. conform art.000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA. Decont TVA Ionut Jinga. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate. au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.(minus)100. cu ajutorul jurnalului pentru cumparari. 153. Raspuns: Conform art. Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri.01. . (3). 152 alin. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010. INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. conform art.07. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. SC se inregistreaza in scopuri TVA. (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. inregistrata in scopuri TVA. cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal. dupa verificare. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62. Conform pct.

(2) din Codul fiscal. (4). Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. (5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin. indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe.10.07. cu conditia. in conditiile art.2008. Organul de inspectie fiscala a procedat corect.149 din Codul fiscal. dupa caz. (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau. 145-149 din Codul fiscal. 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. intr-un decont ulterior. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare.149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. 153 din Codul fiscal. persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. prevazuta la art. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30. conform pct. factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art.2010. 155 alin. Concluzie: 1. (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. 145 . Prin exceptie de la prevederile art. inclusiv celor aflate in curs de executie. (5) din Codul fiscal. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. ca perioada de ajustare a deducerii. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. 153 din Codul fiscal. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 145 . 2.inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. 153 din Codul fiscal. aflate in proprietatea 33 . in cazul bunurilor de capital. (2). Totodata. stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA). 62(2) lit. inclusiv celor aflate in curs de executie. sa nu fi expirat. 149 alin. conform pct. in conditiile prevazute la art.

Asadar.01.sa la data de 30. In conformitate cu prevederile alin. inscrisa in registrul comertului. 137 alin. cum facturez aceasta suma.2008-30. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma. Va rog sa-mi spuneti. 34 .2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. Decont TVA Dana Jinga. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12. si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei. conform contractului de inchiriere. a vectorului fiscal cu privire la TVA. cu TVA sau fara TVA? De asemenea.11.2008. In 14. (1) lit. de una dintre parti. in cazul prezentat. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. inclusiv TVA. Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. factura se va emite fara TVA. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. privind aprobarea Procedurii de modificare.2010. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate.se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului". valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat. la nivelul unei chirii lunare. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. In factura emisa. altele decat cele prevazute la lit. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art. pentru o perioada de 1 an. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica.06. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA. Raspuns: Potrivit art. Drept urmare. b) al acestui articol. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. din oficiu. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani. beneficiarului sau a unui tert. 5 alin. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01. Daca nu se respecta durata contractului. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.09.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti.10. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. (2) din OMFP 1786/2010. din oficiu. aceasta este obligata la plata de daune-interese.__/________”.06. (3) lit. in fapt.

b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art. Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate. 1. 137 alin. puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal. cu exceptia situatiei prevazute la pct. b. la termenele prevazute de lege". in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009. Cand se returneaza ambalajele. Temei legal: Contabil. 2. 2.1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu.1 si 2.Conform pct. prin schimb. Regim TVA Ionut Jinga. in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct. "(2. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. Intrebarea mea este: cum procedez acum. 1 .2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 137 alin. se face o factura pe minus.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2. 3 lit. fara facturare. caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA.2". rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. 1 lit. Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez. f si g . 128 alin.2 . exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea. care circula prin facturare. decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA. 35 . in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene. 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti.1 lit.

conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare. fara facturare. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. 137 alin. fara taxa. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. (3) lit. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. nu se includ in baza de impozitare a taxei. d) din Codul fiscal. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2. lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . se vor face urmatoarele inregistrari contabile.Norme metodologice (7) In sensul art. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. uzurii. 1341 alin." Concluzie: 1. pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. fara facturare. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb.

Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. potrivit art. 1342 alin. (2) din Legea nr. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. proprietarul bunurilor la aceasta data. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. Conform art. 146 alin. Astfel cum prevede alin. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. Produsul respectiv este fabricat in China. Irina Dumitrescu. potrivit art. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. (1) lit. catre un stat membru. (1). c) din legea mentionata. In conformitate cu prevederile art. (2) al acestui punct. 1301 din Legea nr. 126 alin.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. ca si un proprietar. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. punctul 59 alin. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. Prin exceptie de la aceasta prevedere. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. 1511. 1322 alin. de catre furnizor. in contul furnizorului sau al cumparatorului. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. In acest sens. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. 571/2003 privind Codul fiscal. (1). in absenta acestui cumparator. 140 alin. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. de catre cumparator sau de catre alta persoana. este obligatia importatorului. (2). furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. 37 . Potrivit prevederilor art. Art. (1) lit. In temeiul prevederilor art. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. 136 din Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal. daca locul importului este in Romania. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. cu modificarile si completarile ulterioare. 1322. TVA. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. cu exceptia cazurilor prevazute la art. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin.

pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. 1562 din Codul fiscal. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. in limitele si in conditiile stabilite la art. 157 alin. In aceasta situatie societatea dvs. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". precum si documente care sa ateste plata taxei. (4)). de catre furnizor. prin exceptare de la prevederile alin. 153. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 571/2003 privind Codul fiscal. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. Irina Dumitrescu. 145-1471 (alin. cod MFP 14. in contul furnizorului sau al cumparatorului. Potrivit acestora.13. TVA. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. 157 alin.01.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. de catre cumparator sau de catre alta persoana. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . 38 . nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . De la data de 1 ianuarie 2013. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. 1301 din Legea nr. (3)). altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. ca si un proprietar. (3) . cu exceptia importurilor scutite de taxa. eliberata de alt stat membru. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.(5). Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. potrivit art. Achizitie bunuri transportate din China.Asadar. Prin exceptie de la aceste prevederi. catre un stat membru. care au obtinut certificat de amanare de la plata. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. Prin urmare. Societatea dvs. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. (3). 153 (alin. taxa pentru importuri de bunuri. Produsul respectiv este fabricat in China. atat ca taxa colectata. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. cat si ca taxa deductibila. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (5)). sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin.

(3)). cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 146 alin. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 571/2003 privind Codul fiscal. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . taxa pentru importuri de bunuri. (1) lit. Potrivit acestora. (4)). In acest sens. eliberata de alt stat membru.Potrivit prevederilor art. daca locul importului este in Romania. atat ca taxa colectata. punctul 59 alin. Societatea dvs. c) din legea mentionata. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. cat si ca taxa deductibila. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. (2) al acestui punct. potrivit art. (1) lit. este obligatia importatorului. Astfel cum prevede alin.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. (3). 153 (alin. (3) . 157 alin. Prin exceptie de la aceasta prevedere. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. (1). prin exceptare de la prevederile alin. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. Art. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. Asadar. proprietarul bunurilor la aceasta data. 153. 1511. in limitele si in conditiile stabilite la art. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. (1). 1322. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. 1322 alin. 136 din Codul fiscal. 145-1471 (alin. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. De la data de 1 ianuarie 2013. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. In conformitate cu prevederile art. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. in absenta acestui cumparator. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. 157 alin. precum si documente care sa ateste plata taxei.(5). persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. 126 alin. (5)). 1562 din Codul fiscal. (2) din Legea nr. care au obtinut certificat de amanare de la plata. Prin exceptie de la aceste prevederi. cu exceptia importurilor scutite de taxa. In temeiul prevederilor art. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin.

34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840. Stornarea facturilor de avans. si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania.01.02 2.07. 40 .2010. In aceasta situatie societatea dvs.68 – 159.66 = 42. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare).34 + 201.06.07. si ulterior dupa 01.02 – 201.2010 aveam un pret 10 lei pt un produs.13. Inregistrari contabile. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30.68 Valoarea stocului la 01. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . cod MFP 14. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial.68 = 840. Prin urmare. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs.02/r aprobat prin OANAF 76/2010.68 = 1.2010 primesc in gestiune acelasi produs.000 Ron Valoarea TVA: 159. TVA 24% inclus: 840. Marfuri la pret cu amanuntul.66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840. pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul. Daca pana la 30.042. Modificarea cotei de TVA.OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".042.34 x 24% = 201. TVA 19% inclus: 1.06. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca.2010. Irina Dumitrescu.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201. valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala.

vroiam sa va intreb. Ce se intampla in acest caz. in conformitate cu prevederile art. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. in cazul prezentat. (2). precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. pentru cazurile prevazute la art. daca la marfurile existente pe stoc. 571/2003 privind Codul fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. cu exceptiile prevazute in acest capitol. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. (2). n) din Codul fiscal. trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . 155 alin. 1342 alin. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30. 140 alin.06. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. la un magazin de desfacere cu amanuntul. la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor). (1) din Legea nr. Punctul 69 alin. (5) lit. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. (1) din Legea nr. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. 1342 alin. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. Alin. Asadar. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. prin exceptie. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%.2010 cu TVA 19%. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. 1341 alin. Cresterea TVA la 24%. Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In conformitate cu prevederile art. b) al acestui articol stabileste ca. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Potrivit art. 1342 alin. exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul.Irina Dumitrescu. Astfel cum prevede art. Prin urmare. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. (2) lit. 155 alin. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. cu exceptia cazurilor prevazute la art. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii. Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. TVA Ana Maria Georgescu. dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. ruta. se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria. inventarierea nu este obligatorie. In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = . Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. Bilet avion agentie Austria. 133 alin. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna. in situatia in care firma dvs. Pentru efectuarea inventarierii.M. Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). nr. In concluzie. ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA. Astfel. Conform art. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita. Firma respectiva emite factura fara TVA. (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 . Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. 133 alin.P. consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. bilet . inscrise in liste de inventariere ca documente justificative. Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr. Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art . b) din Codul fiscal. Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. pasager. datoriilor si capitalurilor proprii.F. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. (4) lit. Am verificat pe site-ul mfinante. in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul.acestei modificari.

(2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390).2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1.(7) din Codul fiscal. legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul. prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%. La pct. 133 alin. 133 alin. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art.M. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: . nr. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul.F.costul de achizitie. De asemenea este scutita de taxa conform art. Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. (2) si (3) din Codul fiscal.adaosul comercial. Conform art. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art.G. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.2010. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza. (4) .G. 144 (prim) din Codul fiscal. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea. 2. g) din Codul fiscal. Georgeta Serban Matei. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art. Modificarea cotei de TVA. s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". . intotdeauna exceptia prevaleaza. 133 alin. (1) lit.U. transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere. Pentru aceasta modificare fiscala.06. 13 alin. (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art.TVA neexigibila. Pentru efectuarea inventarierii. alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%. . indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30. 133 alin.U. nr. pe baza unor liste de inventariere a 43 .P. stocuri existente cu 19%. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. (1) din normele metodologice. Prin aceasta O. Stocuri existente.07. 143 din Codul fiscal. 143 alin. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat. datoriilor si capitalurilor proprii.

Trebuie facuta factura de stornare. in cazul prezentat. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. b) din Legea nr. 138 din Codul fiscal. intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. in luna 07. a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. 138 lit. respectiv luna iunie 2010 .produselor existente in stoc. cu exceptia cazurilor prevazute la art. iar in luna 07 este 24%. 140 alin. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. In acest sens.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. daca baza de impozitare se majoreaza. b) din Legea nr. (2). 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. Potrivit art. TVA. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. d. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. care vor fi transmise si beneficiarului. 138 lit. Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. Masuri de simplificare Irina Dumitrescu. valabil la 30-Iun-2010 44 . avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%. dar evenimentele prevazute la art. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri".d. contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). Raspuns: Art. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. Cota de TVA aplicabila este de 19%. Asadar. preturile de vanzare afisate la raft se mentin. In baza acestor liste. Totusi. Prin urmare. Comert cu cereale. (3) din legea mentionata. fara semnul minus. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. in situatiile prevazute la art. precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj. 1342 alin. Astfel. noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%. In situatia in care firma dvs. cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. > sa mentina adaosul comercial. 571/2003 privind Codul fiscal.v. punctul 20 alin. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06.p. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. dupa caz.

cat si beneficiarii. (1) al acestui articol.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice). (2)). valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%. (6)). 160 alin. fructe. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. legume. in conformitate cu prevederile art. se aplica taxarea inversa. (6) din Codul fiscal. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme.06. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. Incepand cu aceasta data. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. care se va evidentia in decontul prevazut la art. punctul 82 alin. 132. paine si produse de panificatie. Astfel cum este prevazut la alin. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. respectiv art. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. 153. atat ca taxa colectata. 133. furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens. (1)). din Codul fiscal. Din punct de vedere contabil.06. carne. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. zahar. Vanzare produse cu amanuntul. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art.2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr. cat si ca taxa deductibila. cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. plante tehnice. (2) din Codul fiscal. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin. (2) lit.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 . fiind preluata atat ca taxa colectata. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. 134 alin. 160 alin. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica. (7)). Vand produse la pret cu amanuntul. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. inclusiv pentru avansurile incasate. c) din legea mentionata. respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 1562. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. faina. se aplica prevederile art. 145-1471. 160 din Codul fiscal. In conformitate cu prevederile alin. cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Beneficiarii vor determina taxa aferenta.

677. Spre exemplu.278.403.77 lei = 7.37 lei – 40. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4. atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200.Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi).000 lei – 7.932.403. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8.G.403.744.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere). 58/2010.77 sau 31.42 lei – 31.392.744. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15. respectiv (200.278. V din O.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi). dferenta de TVA = 39.65 lei = 2.025 = 205.20168% = 8. TVA aferenta .403.14 lei – 15.000 x 19/119 = 31. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208.278.932. adaos comercial rezultat: 15.19 lei. astfel cum a fost modificata prin art.336.932.744.20168% (in exemplul ipotetic prezentat.000 lei x 4. TVA neexigibila aferenta: 205.403.278.000 lei – 31.5%. rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208.336.U. 431 din 28 iunie 2010.336.neexigibila 208. cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret). I pct.84 lei = 152.39 lei. La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.788.84 lei = 152.534. Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2.677. 37 lei (diferenta dintre 40. avem 200.24 = 208. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul.37 lei. reflectata in preturile cu amanuntul.000 lei x 24/124 = 39.788. Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi).39 lei. 44 si art.932. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.37 lei). publicata in Monitorul Oficial nr.65 lei = 12.84 lei (sold cont 378). valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200. nr.744.77/19 x 5).37 x 24/124 = 40.278.77 lei) x 1.65 lei.77 lei – 15.000 lei – 31.65 lei.neexigibila 200.403.84 lei (sold cont 378).000 lei (sold cont 371 dupa inventariere). 46 . TVA aferenta . diminuare adaos comercial 5.84 lei – 2.14 si 31. Deci.000 lei.42 lei. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul. in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.000 lei x 1.932.

Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin.677. La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15). (8) lit. Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7.534. 45 alin.2010 furnizorii dvs.744.v. care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune. 1471 din Codul fiscal). totusi. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala. 3. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale. conform pct.p. 53 alin. asa cum este ea prevazuta la art. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial.d. iar dvs.p. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an.39 lei. incadrarea in plafoanele prevazute la alin. pana la data de 30. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit".744. iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial. 61 alin.42 lei – 12.06. 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. De asemenea.00 lei – 39. 47 . al impozitului pe profit. Astfel. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale. conform art. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic.- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere.d. 148 din Codul fiscal si pct. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. 2 din Normele metodologice. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa.v. 6-8 si art. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. d. Conform acestei norme. 62 alin.19 lei = 152. (14) lit. in rosu. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu. au colectat doar TVA cu cota de 19%. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc. pct.000.65 lei.788.

….01. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. etapa considerata fapt generator al TVA.Pentru colectarea TVA se emite autofactura.intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87. factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. Autofactura astfel emisa. alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii. Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice. ingrijirile medicale." In concluzie. TVA Georgeta Serban Matei. cabinete si laboratoare medicale. Scutirea s-a acordat in perioada 01. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii . precum …. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare. In acest context.2004 – 31. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati.12. Emitere factura. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. Raspuns: Pentru o prestare de servicii. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. (1) lit. o singura data pe an. inregistrata in evidenta contabila. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale.2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata". serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA. inclusiv veterinare. si operatiunile strans legate de acestea. Servicii medicale veterinare. indiferent de forma de organizare. incepand cu data de 1 ianuarie 2007. centre de ingrijire medicala si de diagnostic.. Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei. prin normele de aplicare ale Codului fiscal. Prestari servicii constructii-montaj. Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427.

daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. In aceasta situatie. PFA.. dar cu data de 31. Totusi.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie. factura se emite. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. Totusi. . pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. ……. dupa caz.07. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: . perioada de decontare nu poate depasi un an. pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In aceasta situatie.daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans.- la data prestarii serviciilor. astfel: . Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. Totusi.2010. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura ……. Regim TVA 49 . consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. firma pe care o reprezentati. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.au fost prestate serviciile." Astfel. considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. . . sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar. in calitate de prestator. 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal). in functie de prevederile contractuale. trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii. cum sunt serviciile de constructiimontaj. pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi.a fost incasat un avans. de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs. Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor). in functie de prevederile contractuale (art. emite situatiile de lucrari. aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante. Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania. factura poate fi emisa si inaintea faptului generator. …. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari. acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans. Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj.daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans. In concluzie. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor.

in contul furnizorului sau al cumparatorului. neplatitoare de TVA. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa.Dani Cucu. de catre cumparator sau de catre alta persoana. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura. Transport EXW. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390. Achizitia intracomunitara este definita la art. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri.000 euro. 130 indice 1 alin. catre un stat membru. Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. (3) lit. ESTE 50 . 132 alin. si careia nu i se aplica prevederile art. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. 2) cu privire la vanzarile la distanta. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. (1) lit. putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. 132 alin. ca si un proprietar. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile. 126 alin. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila. de catre furnizor. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art.

manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. valoarea transportului se va include in costul de achizitie. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 . In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri.” Astfel. va efectua operatia de taxare inversa. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). Altfel spus. conform art: 137 alin. fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara.CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat. b) cheltuielile accesorii. potrivit prevederilor contractuale. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului. in evidenta contabila. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza. acestea cad in sarcina vanzatorului. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. a). 137 alin. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. prin intocmirea notei de receptie. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca. 137 alin. In declaratia 390 tot separat. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. Dupa cum am facut precizarea. 1301 alin. Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa. platitoare de TVA. (2) lit. (2). transport si asigurare. doua pozitii separate in decontul de TVA.” Astfel. 137 alin. Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma. se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare. conform art. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. daca prin lege nu se prevede altfel. (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele. cheltuielile de ambalare. c) si ale art. cum sunt: comisioanele. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. dupa cum a fost descris in intrebare. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. cheltuielile de transport. solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. (1) lit.

Societate in faliment. Potrivit art.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. au fost scoase la licitatie bunurile societatii. (2) lit. . conform art. in urma transformarii. (9) lit. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare. ulterior transformarii. . pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Alin. Regim TVA Irina Dumitrescu. 126 alin. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. In concluzie. dupa caz. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010. astfel ca. (3) al articolului 141 prevede ca. In acest sens: . 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. daca costul transformarilor. Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia. 141 alin. Vanzare bunuri ipotecate.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata. (2) lit. punctul 38 alin. b) ale art. cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul. exclusiv valoarea terenului. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.2009. bunurile (imobil + utilaje) respective. In acest sens. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. Prin exceptie.livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. in absenta acestor modificari. 153. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. (1) cu dispozitiile alin. 52 .constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. In conformitate cu prevederile art. aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. c) din legea mentionata. exclusiv taxa. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. precum si a oricaror altor terenuri. aprobate prin HG 44/2004. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. in vigoare pana la data de 31. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA.12. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA . se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei.

alte creante chirografare. Asadar. 121 alin. taxa fiind considerata dedusa. (4). cu dobanzile si cheltuielile aferente. In conformitate cu prevederile art. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. de catre un membru al grupului de interes economic. creantele vor fi platite. 98 alin. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 24 si ale art.Astfel. 157 alin. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. 149 din Codul fiscal. (3). sub rezerva celor prevazute la art. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. 23. in baza unor obligatii de intretinere. Factura se va emite cu TVA colectata. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. taxele. Astfel. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. in urmatoarea ordine: 1. gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. 141 alin. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. 2. creantele izvorate din raportul de munca. f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. 9. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol. cu dobanzile si cheltuielile aferente. cum este prevazut la art. 3. 6. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. (1) din acelasi act normativ. 8. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. de ipoteci. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. creantele subordonate. grevate. creantele reprezentand creditele. cu cheltuielile si dobanzile aferente. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. creantele reprezentand credite bancare. 10. precum si din chirii. 19 alin. 1562 si 1563. Numai creantele reprezentand creditele. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. taxe. In aceasta situatie. cele rezultate din livrari de produse. inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . 7. daca acesta este persoana fizica. dupa caz. 4. 102 alin. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. in favoarea creditorului. prestari de servicii sau alte lucrari. art. creantele bugetare. 5. in cazul falimentului. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. (2) lit. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. art. (2). In plus. potrivit art. ori.

Prin urmare. se precizeaza ca. Aplicarea prevederilor art. creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare. Regim TVA Ana Maria Georgescu. asa cum rezulta din raportul de expertiza. 141 alin. (2) lit. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile. conform legislatiei in vigoare.conservarea si administrarea acestor bunuri. intai vor fi distribuite de catre licihidator. valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. 10. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. rezulta din certificatul de urbanism. ulterior. (1) din normele metodologice. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. 37 din Normele metodologice. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. creantele creditorilor garantati. inclusiv TVA si. constructii care urmeaza sa fie demolate. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. (2). 1. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. 2. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. (1) din normele metodologice. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. dobanzile. creanta bancii cuprinzand tot capitalul. 23 si 24. f) din Codul fiscal. Vanzare cladire veche. 37 alin. pentru diferenta. In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. dobanzile. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. 141 alin. potrivit naturii lor. majorarile si penalitatile de orice fel. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. 19 alin. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. Certificat de urbanism. precum si cheltuielile. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. cuprinzand tot capitalul. 37 alin. art. creditorii vor avea. c) daca terenul si constructia au valori egale. prevazute la art. (6) din normele metodologice se precizeaza ca. 37 alin. majorarile si penalitatile de orice fel. f) din Codul fiscal. art. (2) lit. prevederile alin. in aplicarea art. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. sumele prevazute la pct. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. 123. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . (2) lit. 141 alin. La pct. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. precum si cheltuielile. La pct. La pct.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare.

Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. (3). 141 alin. Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. catre client. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. dupa caz. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. potrivit art. Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. 141 alin. potrivit contractului. Daca. iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si. in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. TVA. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise. (3) pentru aplicarea taxarii. se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. la randul sau. dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. Totusi. 18 alin. dupa caz. indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. dupa caz. respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri. (8). (3) si (4) sau. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. ia parte la o prestare de servicii.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. dar in contul altei persoane. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. 6 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau. (2). si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. dar in contul comitentului. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. in conditiile legii. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. ale pct.” 55 . (2) lit. in cazurile prevazute la pct. Punctul 6 alin. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). dupa caz. f) din Codul fiscal. se considera ca actioneaza in nume propriu. structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. dupa caz. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu. respectiv se considera ca furnizorul ori. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. vanzatorul are dreptul sa opteze conform art. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). 19 alin. sub denumirea de structura de comisionar. Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. catre client. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA. indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. 7 alin. 129 alin. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor.

(1) lit. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport. din Comunitate. in principiu. Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice. din punct de vedere al TVA. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. facturi cu TVA colectata. aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice. respectiv in Romania. Asadar. locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3.Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin.beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia. furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. sau. cu respectarea prevederilor art. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . . ca regula generala. in situatia in care casa de expeditii. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Din punct de vedere contabil. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. stabilita in Romania. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (8).01. Daca aceste conditii sunt indeplinite. 133 alin. achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania. Astfel. in conformitate cu prevederile art. dupa caz. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. a unui sediu fix. stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. cu modificarile si completarile ulterioare.1564 alin. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. In conformitate cu prevederile art. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". serviciile nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii va primi.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. 56 . 19 alin.13. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii. Factura se va intocmi fara TVA. 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte.1. cod MFP 14. din alt stat membru.

. Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public. Casa de expeditii.p.. teren si/sau cladiri.000*19%=22. care au dedus din valoarea totala de 120. eu va scriu asta.000 euro... teren cu platforma sau platforma cu teren?. nespecificandu-se cat si cum valoric. dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?. din totalul de cca 14. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile.. In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”.Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora..... din ordinul si pe seama unui comitent.000mp. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa. si nu unei societati. Din punct de vedere al TVA.000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata. in octombrie 2007. In situatia prezentata.000 mp teren sunt X.000 mp. 141 alin. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8. TVA.v. primul ca am vandut unei persoane fizice. la care au aplicat majorari. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d. societatea vinde din patrimoniu. 57 . oricum actele au fost perfectate nu la Husi. la conturile 211. la taxele locale.000mp. al 2-lea. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren. o suprafata de teren de cca 8.000 mp. 2 lit. TVA (120..000mp platforma. erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. TVA Silviu Stoica.000 mp platforma.000-12.. 38 din Normele metodologice.. deci cei 8.... fara a fi ea insasi transportatorul.. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. inspectorii fiscali in control. din 2 motive.. 37 si pct.. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica... iar pentru 8. ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren.. 281.. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1.. clauzele contractuale stabilite intre parti. nu plateam taxa teren decat pentru cei 14.. organizeaza un transport de marfuri.... are sau nu are importanta.800 euro TVA..000 mp = 2. sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune.. iar factura de cumparare este purtatoare de TVA.. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie. trebuie sa aveti in vedere prevederile art. cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene. 212. In 2008..000 mp patrati.. f din Codul fiscal si ale pct. La primarie. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie. cu acesti 10. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?.. din care cca 12. serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport... valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006. ci intr-un mare birou notarial din Iasi).

141 alin. f pct. in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: . subgrupa 1. atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. Din punct de vedere al TVA. abia incepand cu anul 2009. conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. Ulterior. pe care se pot executa constructii. 38 alin. tranzactia era scutita de TVA. 2 din Codul fiscal si pct. f pct. 2 lit. avand in vedere si prevederile art. 141 alin. De asemenea. f din 58 . cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009. 2 lit. 3 din Codul fiscal si pct. 2 lit. in anul 2008. 1 din Codul fiscal). . tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu. asa cum rezulta din raportul de expertiza. 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil.terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei. identificat printr-un singur numar cadastral. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca. in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza. atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. daca era o constructie veche. Incepand cu anul 2009. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. dar putea deveni taxabila prin Optiune. respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul.5. Din punct de vedere faptic. ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara.5. 141 alin. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. 141 alin. Deci. 462 Cod civil.teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. inclusiv terenul aferent unui bun imobil.139/2004 (grupa 1 – Constructii. normele metodologice (pct. f pct.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art. asa cum rezulta din cele prezentate. calsa 1. fiind vorba de livrarea unui teren construibil.430/2005. situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. conform art. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel). urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile.Astfel. 3 si 4 din Codul fiscal). 2 lit. 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. respectiv un bun imobil. In acest context. 38 din Normele metodologice. . se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). 141 alin. care se incadreaza la exceptia prevazuta la art. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. 37 din Normele metodologice). 2 din Normele metodologice). avand in vedere si prevederile art.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap.

masurile de simplificare nu se mai aplicau. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.2 ron/euro Incasarea diferentei de 4. 124 alin. trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). reevaluarea existenta in soldul contului 105. chiar daca la o analiza mai atenta. valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA). numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. Ulterior incasarii. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului.055/2009). am emis factura pentru avansul incasat. motivatia lor. in situatia in care era o constructie veche.. In acest caz. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. In sensul reglementarilor contabile. 111 alin. dar in aceeasi zi. Insa. 1 din Codul fiscal. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1. fara taxare inversa (conform art. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. asa cum erau ele in vigoare in anul 2007. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. Conform acestor prevederi. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. Cursul 4. si se factureaza evenimentul. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. Am incasat. stornandu-se avansul. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. Insa. Contabilitate avansuri incasate.4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute. 160 alin. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. situatia nu ar mai putea fi indreptata. trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. iar factura se emitea cu TVA. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. de la un client extern. Prin urmare. pe data de 31 a lunii. un avans in valuta de 1 Euro.95 Euro are loc pe data de 2. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte. este un pic confuza intrucat. Din punct de vedere contabil. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. Cu toate acestea. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. pentru o zi. Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA. retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept. 3. asa cum este prezentata de dvs. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt.Codul fiscal. 160 din Codul fiscal. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA). la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute.752/2005. aferenta acestor active. cursul 4. de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie. ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art. cursul 4 ron/euro. inclusiv la instantele de contencios administrativ. 2. inspectia derulandu-se in anul 2008.

pe care am contabilizat-o: 419=4427. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 132.16Euro* 4.95Euro*4. de 4. (2) Prin derogare de la prevederile alin. am emis 2 facturi: Prima factura.2 5124=765. 512=419 . trebuie sa tin cont de 2 cursuri. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.1342.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii.95 *4. b) la data la care se incaseaza avansul. la cursul de 4.36 ron =0. Raspuns: Din punct de vedere al TVA.64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans. 3.79ron =4.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului. 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat. (7) Prevederile alin.2 704. 0.79Euro * 4. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art.2: 411 = % 20.Pe data de 31: Incasarea avansului. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi. 20." ART. daca baza impozabila este stabilita in valuta.47 ron = 4. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii. (2) . 17.79 ron = 4. daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni. 4ron*19119=0. transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. -4ron*19119= -0. alta decat importul de bunuri.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419.4-4. 3. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. inainte de data la care intervine faptul generator.84euro*4 4427. 1391 alin. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii. suma -1 Euro: 419=4427. 134 .2 Incasarea din data de 2: 5124=411. 0. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.32 ron = 0. precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art.95 Euro. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania.2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4. desi este pe data de intai. 150 alin.64 ron=0.(6) din Codul fiscal. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704.95* (4.99 = 4. potrivit art. se exprima 60 . (1). respectiv: 4119=411.2 4427.

Astfel cum este prevazut la art. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009.500 lei. cu exceptiile prevazute in acest articol.36 (0. de la data efectuarii operatiunii.5 lei/euro = 3. A va emite o factura catre B la cursul de 3. Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4.000 de euro.000 euro x 3. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3. Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile.16 euro * 4 ron/euro) 61 . 153 din Codul fiscal incaseaza 1. Potrivit art. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art. 134 alin. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului.000 euro x 3. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B.401 lei.in valuta.000 euro x 3. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului. valabil la data incasarii avansului. Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1.00 euro * 4 ron/euro) 3. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte. Alin. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. care costa 5.84 euro * 4 ron/euro) 0. 1342 alin. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.900 x 19% = 3. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. comunicat de Banca Nationala a Romaniei.” Din punct de vedere contabil.00 (1. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA. Baza de impozitare a TVA = 1.5 lei/euro.64 (0. Cursul din data livrarii bunului este de 3. o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar.500 x 19% = 665 lei. (1) din legea mentionata. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul. Exigibilitatea TVA este definita la art. (2) lit. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile.6 lei/euro)] x 19% = 17.6 lei/euro. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza. (1). 1341 alin.5 lei/euro) + (4. Asadar. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1. in baza legii. pe baza celor doua cursuri de schimb.

36 (0.0. nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 .79 (4.00 (1. "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) .5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital".36 (0.79 euro *4. Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului.2 ron/euro) 17.95 euro *4. alin. Deducere TVA Ionut Jinga.00 euro * 4 ron/euro) .99 4.4. Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art. va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie.2 ron/euro) 0.2 ron/euro) 4. 4111 = 419 = 704 % .84 euro * 4 ron/euro) 4427 .79 (4. Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4. incluzand si scaunul șoferului.4 – 4.84 euro * 4 ron/euro) 4427 0.16 euro * 4 ron/euro) 4. (1).64 (0.00 (1.2 ron/euro) 4427 3.2) Contract leasing autovehicul.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri.3.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20. 1451 din Legea 571/2003. Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare.95 euro *4.95 * (4. In caz ca nu. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului.2.16 euro *4.00 euro * 4 ron/euro) 3. In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans. valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3. Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20.64 (0.47 (4. Deducere avans.00 (1 euro * 4 ron/euro) 3. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.32 (0. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii.

Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y. altele decat cele prevazute la lit. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. daca prin lege nu se prevede altfel. valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi.pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. Recuperarea cheltuielilor de judecata. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 . Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. Conform prevederilor legale mai sus mentionate.(2) lit. acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cu exceptia TVA. 45 1 lit. baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. b) si c) ale acestui articol.b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. 137 alin. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. TVA. rezulta urmatoarele: 1. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii. Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y). 2. paza si protectie. a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. reparatii. curierat. (1) lit. In conformitate cu dispozitiile alin. Astfel cum este prevazut la (3) lit. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). beneficiarului sau a unui tert. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului .

onorarii). inregistrati in scopuri de TVA in Germania. scutite sau anulate potrivit legii. potrivit prevederilor art. Regimul TVA Irina Dumitrescu.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile . achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . precum si alte venituri din exploatare. Art. (1) lit. fie ulterior. ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare. cuprinzand veniturile din creante recuperate. in fapt. in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente. datorii prescrise. a) din Codul fiscal. pentru rezultatele obtinute. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. Reduceri de pret. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. inregistrata in scopuri de TVA in Romania. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania. atat cele comerciale cat si cele financiare. 256 alin. Din punct de vedere contabil.v. recuperate de la debitor. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. TVA. d. b) remizele . Achizitii intracomunitare. e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta.totala sau partiala a obligatiilor contractuale. cat si castigurile din orice alte surse. se cuprind in baza de impozitare a TVA. Intrebare: .Ce implictii. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. Punctul 18 alin. cheltuielile de judecata (taxe. si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”. (2) lit.p. 137 alin. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Asadar. penalitati contractuale. potrivit art. precum si activitatile conexe acestora. consideram ca. in decursul 64 . Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. ca parte integranta a obiectului sau de activitate. care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa). In baza celor prezentate. 252 alin.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert.reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare). Reducerile de pret. se includ in baza de impozitare a TVA. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. si c) risturnele . genereaza aceste "CREDIT NOTE".

aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. 138 lit. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. care vor fi transmise si beneficiarului.” Astfel. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol. dupa caz. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. a)-c) si e) din Codul fiscal. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). Asadar. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. si TVA aferenta. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. de asemenea.. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 150 alin. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. 155 alin. in situatiile prevazute la art. 137 alin. aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. Se inscriu. 138 lit. 138 din Codul fiscal.unei perioade determinate. la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. Prin urmare. 65 . 138 din Codul fiscal. (3) lit. remizele. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. Asa fiind. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. dar evenimentele prevazute la art. atunci cand acestea au loc ulterior. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. In acest sens. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. daca baza de impozitare se majoreaza. documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. (4) din Codul fiscal. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse. Potrivit art. punctul 20 alin. livrate la un moment dat. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. din punct de vedere al TVA. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. reducerile acordate vor urma. fara semnul minus. Potrivit art. 155 din legea mentionata. 2 a OANAF 77/2010. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii.

nicidecum pentru constructia acestora. TVA Georgeta Serban Matei. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi". persoanele impozabile care livreaza locuinte. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr. vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat). respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura. Astfel. nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA. Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor. trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare.05. asa cum este si firesc. c) este recomandabil ca: . Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii." Nu se admite ca locuinta respectiva. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art. daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%).000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta.2010. Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 .pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga.1 lit c. (3) din Codul fiscal. chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului. livrata de dvs.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c). pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit. 1344 alin. Plus de marfa fata de factura. . aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA. conform art.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10. Factura este emisa in 03. adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care.140 al 2. Prin urmare.05. Vanzare locuinta. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. 2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei. Altfel spus. In cazul de fata.

pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art. Se poate vinde fara TVA tinand cont de art.309. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza.In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37. f din Codul Fiscal? Raspuns: 1.000 4427 209.000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor).Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene). TVA Ionut Jinga.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1.000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) . Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002. Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei. (art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003). pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA. identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. Intrebari: 1. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1. 138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate. Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa. Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei. al. Aspecte contabile si fiscale 67 . valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti. Facturi emise in numele si in contul furnizorului. iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37.000.teren .1 . Anul acesta se vinde. b) scoaterea din evidenta a activelor: .100. pretul unitar etc). Nu se poate vinde fara TVA . 2. deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil.000 800. Inregistrari contabile vanzare teren. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2. 141.000 7583 1. (2) lit.

138 din Codul fiscal. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623. are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. cu valorile inscrise cu semnul minus.4426=4011. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor. 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei. 141 alin. pe seama conturilor de terti. in situatia in care clientul dvs.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. Potrivit alin. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. de exemplu: a) rabaturile . respectiv acordate ulterior facturarii. care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. In situatia in care societatea dvs. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. remizele. societatea dvs.4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. cum ar trebui inregistrata. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. Astfel. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. fara semnul minus. In acest sens. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). Prin urmare. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Din punct de vedere contabil potrivit art. pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine. persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. conform art.Irina Dumitrescu. reducerile comerciale primite ulterior facturarii. dar evenimentele prevazute la art. 8 lit. potrivit caruia. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art. ca la sfarsitul fiecarei luni. punctul 20 alin. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"). (5) al acestui articol. in situatiile prevazute la art. dar acum? 4111=623. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. indiferent de perioada la care se refera. reducerile comerciale pot fi. baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. daca baza de impozitare se majoreaza. 159 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 68 . presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs. Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. dupa caz.. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. in aceasta situatie. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. remizele. factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. care vor fi transmise si beneficiarului. 155 alin. b. 138 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia. in calitate de furnizor al bunurilor. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. (1) si (2). risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. in cazul in care rabaturile.

b) din Codul fiscal. cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. La furnizor. 153 din Codul fiscal.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare. (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). 155 alin. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). Acest cont are functie de activ. e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. in situatia in care societatea dvs. Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 . 153 din Codul fiscal. (5) din Codul fiscal. Asa cum am aratat. 155 alin. (8) lit. in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii. punctul 72 alin. d) atat furnizorul/prestatorul. In conditiile art. si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei. b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. 155 alin. indiferent de perioada la care se refera. c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . in sensul art. si c) risturnele . 153 din Codul fiscal. Astfel. Factura emisa de catre client. (8) lit. b).se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential.valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). 155 alin. g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. respectiv. in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. a) si. In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata.b) remizele . (8) lit. daca este inregistrat in Romania conform art. In acest sens. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. in decursul unei perioade determinate. In aceasta situatie insa. urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs.

etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: . facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj. in baza unui contract scris. ce afirma: "In sensul art. distrugeri. 21 alin.. legea nu specifica un anume tip. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar. Chiriasul a efectuat plata garantiei. atunci este si mai bine. si constatarea consumurilor in acest retar. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. bon de consum. 21 din codul fiscal. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea. bon de consum colectiv. in functie de faza de comercializare (transport. (2) lit. Pierderile tehnologice. 21 alin. (1) din Codul fiscal. promovare. in cazul cafelei. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. d) din codul fiscal." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ. a) din codul fiscal. aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului. precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. avand in vedere diversitatea situatiilor posibile. pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate.Mihaela Benta.. minute. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre. Regim TVA Georgeta Serban Matei.cheltuieli de marketing si publicitate. privind documentele justificative. Ca si documente justificative. dar inainte de a se derula 70 . stabilite de OMFP 3512/2008. (3) lit. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004.. valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar).cheltuieli de protocol .) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. depozitare. Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit. raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale." conform prevderilor de la art. prin procese verbale. pe baza documentelor justificative. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea. produse deteriorate. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (. Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile.. ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. 21 alin.perisabilitati . produselor sau serviciilor. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata. etc. etc Factura emisa de catre locator catre chirias. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere.pierderi tehnologice .

nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. . in acest caz. Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie.suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". fapt ce rezulta din Codul fiscal. factura se emite in regim normal de taxare. in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. 3. Desi se opteaza pentru emiterea facturii.contractul de inchiriere. Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat. acesta a renuntat. In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie. cu TVA colectata. optional. Consum intern. 137. In cursul lunii insa. Inregistrari contabile Adrian Benta. in fapt. valoarea facturii de penalitati. respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. trebuie inscrise urmatoarele informatii: . penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. dar. incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. art. alin. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428)." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. Fata de cele aratate mai sus. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale. daca se opteaza pentru emiterea acesteia. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma. In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei.numarul contractului in baza caruia au fost calculate. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta. 71 . acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. b) sumele reprezentand daune-interese. lit.

dormitoare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . 140 alin. Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 . WC. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti. terenul de sub garaj. 143 din codul fiscal. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie). pragurilor golurilor de usi. constand in: camera de zi. 23 (10) din norme. Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. dus. din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil. in baza art. Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva. exclusiv TVA sa fie de maxim 380. In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. cum se descarca gestiunea.000 lei exclusiv TVA. trecerilor cu deschideri pana la 1. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0. republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei. este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie. Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. . cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp. sa fie o activitate "cu plata". garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. bucatarie. Constructie imobil. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta.00 m. . Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului. (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala. spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. 126 din codul fiscal. garaj) este sub valoarea de 380.constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii.valoarea locuintei. daca se colecteaza TVA. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996. 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil. niselor de radiatoare. adica daca se considera livrare sau nu. teren. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp. inclusiv a terenului pe care sunt construite. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art. teren. Daca in discutie este o casa de locuit individuala. Terenul (amprenta la sol a locuintei. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. bai. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei.000 lei. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal. valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele.Ce inregistrari contabile se fac. Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari.

fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. (2) din legea mentionata.000 lei. Prin urmare. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. (2^1) lit. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. (2^1) lit.de 250 mp. se poate aplica 5% cota redusa TVA. fara semnul minus. anexele) trebuie sa existe deja. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. " Pe acest teren se va construi o locuinta".p. 1 si 2 din Codul fiscal. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. In conformitate cu prevederile art. In concluzie. Asa cum se poate constata. suprafata utila. nicidecum al incheierii contractului de constructie. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. dupa caz. inclusiv amprenta la sol a locuintei. cand baza de impozitare se reduce sau. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial. 2 a ordinului mentionat. c) pct. modificarea pretului de vanzare. valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. acestea fiind excluse. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. d). Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. care vor fi transmise si beneficiarului. Ajustarea bazei de impozitare. daca baza de impozitare se majoreaza. cu valorile inscrise cu semnul minus. 140 alin. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Baza impozitare vanzare imobil 73 . autentificata de un notar. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. 140 alin. 138 lit. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. c) pct. precum: acordarea de reduceri de pret. 159 alin. cuprinse in Anexa nr. 140 alin. se va lua in calcul suprafata totala a terenului. Astfel. o declaratie pe propria raspundere. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. in situatiile prevazute la art. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. Reevaluare imobil. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. Falimentul beneficiarului. Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 1 si 2 din Codul fiscal. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti. 11 si 12 din deconturile anterioare. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular. 10. 9. Totusi. cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. are cel mult 120 mp. conform prevederilor art.

000 Eur.000. este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare.100. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari.000 eur.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari.Adrian Benta.000 – 5.900. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer. insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art.000 Eur Baza impozit pe profit 5. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art. persoana juridica nerezidenta. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare. (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit.000 Eur Pret vanzare : 6. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin. Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro.000. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale.000 euro.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri.22 alin..000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. care este baza de impozitare? 5. inclusiv a terenurilor.000 Eur. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5. Intrebari: 1.000 = 900. 115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III. valoarea imobilului este de 5. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. Identificam doua situatii: A .000 Eur. Presupunem ca in urma unei revaluari.000. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil.000.000. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro. dupa caz: "pentru" (. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 . este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare. rezidenta in Romania. detine 100% din capitalul societatii B. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro. b) Vanzare cu reevaluare. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A. prin urmare baza impozabila este 5.. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. (5). care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4.19 alin. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro.100.000 Eur. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe. Baza de impozitare este 6. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate.100.000. Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2.000 Eur.

900. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. respectiv art. (5) Dispozitiile alin. in noiembrie 2009. Valoarea oferita ca despagubire. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin. aferente activelor si pasivelor transferate.000 eur.000 eur. Expropiere utilitate publica. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil. se datoreaza impozit in suma de 16%. la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli. Totusi. divizarilor. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere. Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare.200. 22 alin. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile. in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea. fara impozitarea diferentei din reevaluare. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren). (1) pct.000 eur. respectiv 1.000 eur.000 eur. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B." Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea. la data 75 . Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art. prevederea la la art. detinute intr-o persoana juridica romana. respectiv pentru suma de 5. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva.din transferul titlurilor de participare. Prin urmare baza de impozitare este 5.000. Prin urmare baza de impozitare este 3. 116 alin.000. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune.900. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor.000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. 7 alin. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul. 4 al articolului mai sus amintit. 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. Respectiv in baza art. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada." Prin urmare in interpretarea noastra. Litigiu Georgeta Serban Matei. lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu. Se retine ca din punctul nostru de vedere." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii. in baza certificatului de rezidenta fiscala. 27 din codul fiscal: Reorganizari. conform art. divizarilor partiale. 271 din codul fiscal . asa cum sunt definite la art. 31.

20 din normele metodologice. daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998. livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita. Stornare factura Ana Maria Georgescu. altele decat cele construibile. asa cum se impune prin art. Totusi. este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. 128 alin. indiferent de marimea sa. Incasarea despagubirii.terenurile construibile. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire". in patrimoniul statului. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr. Astfel. b) regimul normal de taxare pentru: . cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art.. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA. respectiv: . . chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. 141. d) din Codul fiscal si pct. alineatul 2. litera f). fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea.orice alte terenuri. momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator. ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. 155. In astfel de situatii. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. Recuperare sume facturate. Scutirea se aplica optional. alineatul 6. Pentru astfel de situatii.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190. pentru livrarile de bunuri imobile. (3) litera c).. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. . inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate. In baza prevederilor articolului 134^1. Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA.000 lei. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat.constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA.constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. Deoarece este vorba despre un bun imobil. este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri. il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva. Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire". trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile. valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat. alineatul 5. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. 138 lit. Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 .

suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie. Aceste facturi s-au incasat in anul 2010. d. prin plati anticipate. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01. la punctul 62. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati. In concluzie. efectuand articolul: 411.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile. stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA.000 euro 77 . cifra de afaceri de 35. facturile emise in anul 2009. Societate civila. Astfel. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009.pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor. In situatia prezentata de dvs.d. Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi.. dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit. nu a fost platitoare de TVA. De asemenea.v.8. dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura. si a emis facturi catre clienti fara TVA. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35. Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza.000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic. pentru sumele facturate in anul 2009. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati..01. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire. . Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici. pe baza venitului estimat. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 . O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate.V.p. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: . alineatul 1. al impozitului pe venit. Plafon TVA Dani Cucu..2010. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei. valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35.d. D. la data incasarii.pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite. facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. .A. PFA. al TVA. Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial. valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009. Astfel. Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic.8 = 411 si 654 = 411.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010.v. nu la data incasarii acestora.p.

(1) din Codul fiscal. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art. pentru operatiunile prevazute la art. in sensul dispozitiilor art. obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. In acest sens. • operatiuni bancare. 153 alin.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148.. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”. declarata sau realizata. Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art.000 euro: • orice livrari de active fixe. fara angajati. (2) din Codul fiscal. precizam faptul ca.000 euro. Totodata. trebuie precizat ca. 152 alin.000. (2) lit. va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor. 153 alin..000 euro privind regimul special de scutire. (1) lit.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [. conform art. In acest context. desi la art. pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri. inclusiv operatiunile care ar fi scutite. PFA impus pe baza de norme de venit. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. De asemenea. b)”. sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.000 (conform curs la data aderarii). in contextul precizarilor de mai sus. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual.Conform informatiilor ANAF plafonul de 35. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit. 156 din Codul fiscal. poate solicita scutirea de taxa. de asigurari si imobiliare. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. 152 alin. fara TVA. intr-un punct fix sau ambulant. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania. numita [. care ar fi taxabile. 152 alin. prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. In temeiul art. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. 152 alin. principale. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35.. din coroborarea prevederilor art.. (2) lit. (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. este inferioara plafonului de 35. b) din Codul fiscal cu cele ale art. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35. 143 alin.000 euro= lei 119. conform specificului propriu de activitate. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. a) din Codul fiscal. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila. efectuate in cursul unui an calendaristic. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei. a carei cifra de afaceri anuala. a tuturor operatiunilor.]. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. (1). Asadar. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat).000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . scutite conform art. 49 din Codul fiscal. potrivit art. 156 din Codul fiscal. Pentru aceste tipuri de activitati independente. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. livrari de bunuri si prestari de servicii. 126 alin. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala.] regim special de scutire.

Obligatii declaratii Silviu Stoica. pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri.comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie." (art. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) . Completare Silviu Stoica. iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila. 143 alin. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA. iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”. 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. 1563 alin. Declaratia 392. 153 din Codul fiscal.fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca. aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii. 1563 alin.. livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare). iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare. livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES). sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA.. . In ambele situatii. prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru).fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa).. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei. conform art. atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri. 2 lit.". valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere. cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa. are loc o livrare locala de bunuri. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala. trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art.000 RON. TVA. pentru care se aplica TVA. In concluzie. a) din Codul fiscal. Persoana fizica va fi operata in Romania. deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc. caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania. 79 . 4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . In mod similar.. Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca. valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania. dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca. cu doua variante posibile: . iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara.. conform legislatiei fiscale din Romania. Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE. avand in vedere ca este vorba de o fundatie.. asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”.

de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare. foaie de parcurs).inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. 146 alin. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1. (2) al acestui punct prevede ca. 1451 privind limitarea dreptului de deducere. 61 alin. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. cu modificarile si completarile ulterioare. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila. 78. deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5. 155 alin. In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa.02. Deductibilitate. cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. 155. deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. in situatia in care tva nu este deductibil. indiferent de valoarea acestora. pentru carburantii auto achizitionati. Astfel.aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. de asemenea. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. ma refer la bonurile de motorina.10. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3.(1) lit. pentru taxa datorata sau achitata.nedeductibile fiscal?? 8. inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa. cu obligatia respectarii prevederilor art. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal. justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. de regula. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. Alin. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez. cu modificarile ulterioare). Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. In acest sens. As dori sa stiu daca se pote deduce TVA. valoarea fiind destul de mare? 6. 73. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. punctul 46 alin. se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2. cifra de afaceri include. in materie de TVA. aprobate prin HG 44/2004. 2 si pct. (5) din Codul fiscal. 146 alin. 80 alin. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. Deducerea TVA Irina Dumitrescu. (1) din Codul fiscal. orice livrari de bunuri si prestari de servicii. republicata.Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25. Prin urmare. doar in cazul achizitiei de 80 .

documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. 2 alin. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. punctul 23 lit. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art.” Astfel. care nu au la baza un document justificativ. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. 2. potrivit legii. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. art. 2 a OMEF 3512/2008 . (2) din ordinul mentionat. pe baza de bon fiscal. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. decont de cheltuieli. avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr. De asemenea. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. Potrivit prevederilor articolului 21 alin. In acest sens. (1) din Legea 82/1991. stabileste ca. cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 .documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. 21 alin. Aceste formulare sunt redate in Anexa nr. Potrivit art.carburanti. La data de 25 iunie 2009. dobandind astfel calitatea de document justificativ. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. achitate cu numerar sau card bancar. la care se anexeaza bonul fiscal. pe baza Decontului de cheltuieli. 6 alin. republicata. Prin urmare. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli. aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale. In aceasta situatie. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca.

daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art.000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. suma totala a bonului fiscal. inclusiv TVA. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. 21 lit. 10-11 din Codul fiscal. caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%. 140 alin. in conditiile prezentate. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35. La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte).000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. 152 din Codul fiscal. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35. stabilite la art. 3. fie cota redusa de TVA de 5%. in conformitate cu art. 161 alin. c) din Codul fiscal. Prin urmare.000 euro. 8 din Codul fiscal). Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital. 141 alin.chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale .este inregistrata pe cheltuieli. 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art. f) din Codul fiscal. cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale. 161 alin. este deductibila la determinarea profitului impozabil. valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. dupa data aderarii. videoproiector. Desigur.respectiv de la art. conform art. TVA. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal. Calculul plafonului de 35.141 alin (2) litera f) sau art. 2 lit. Inregistrare in scopuri de TVA. Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art. caldura. vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. Daca bunul imobil a fost supus.000 euro Adriana Simion. 141 alin. daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile.140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . unei operatiuni de transformare sau modernizare. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. (3) din Codul fiscal. inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli. Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. societatea poate opta pentru taxarea operatiunii. 82 . Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. 149 alin. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

Astfel. Asadar. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale. concesionare. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA. • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii. Potrivit pct.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila.000 euro. • livrarile de active corporale sau necorporale. de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. • are valoarea mai mare de 1. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. 83 .000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. In concret. .Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35. Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale.prestarile de servicii de natura financiar-bancara. . Potrivit pct. . li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila. • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale.800 lei.operatiunile de asigurare si de reasigurare.000 euro. 47 alin. se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal. daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an. Daca din contra.livrarea de terenuri. • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. 66 alin.livrarea de constructii. institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu. sunt nesemnificative. aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs. inchiriere si leasing de bunuri imobile. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi. • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: .operatiunile de arendare. . (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

societatea Y vinde terenul. 126 alin. atunci suma de 30. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate. TVA. respectiv operatiuni taxabile. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. (3) lit. Investitii aferente unui teren inchiriat.000 lei. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d. sau sunt inregistrate din oficiu.000 lei.d. scutite cu sau fara drept de deducere. din vina lui Y. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. In conformitate cu prevederile art. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA. 137 alin. b) din legea mentionata. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o. suma de 30. scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA. efectuate cu plata. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10. pe care le va realiza ulterior. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. Raspuns: Potrivit art. al TVA? Daca da.p.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. 84 . aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. in fapt. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv. Astfel. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. In anul 2008. in sfera taxei.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila.v. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

sau a sediului fix. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. nu este situat pe teritoriul Romaniei. in functie de natura serviciului. indiferent de statutul sau. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite.Alin. (5) lit. sau. nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc).e) punctul 4 din Codul fiscal. locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. presteaza lucrari de constructii. 133 alin. este in Romania. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. servicile sunt impozabile in Romania. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. amenajare. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Prin urmare. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila. Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 . inregistrata in scopuri de TVA. cu respectarea prevederilor art. daca. cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). 133 alin. in absenta acestora. (2) din Codul fiscal. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. TVA. este stabilit in afara Comunitatii. daca. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. Astfel. pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. in baza activitatilor desfasurate. serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. (3) sau exceptia de la alin. Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii. din afara Comunitatii. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu.

Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state. Potrivit art. instalare. Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. transformare. 150 alin. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei. De asemenea. 89 . cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. (2) . in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase. taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. din punct de vedere al TVA. in luna ianuarie 2010. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj.In conformitate cu prevederile art. finisare. reparatii. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . 153 alin. Astfel. aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa. pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog. Punctul 14 alin. Potrivit art. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor. o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 133 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora. intretinere. conform art.(6). efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa.Codul silvic. curatare si demolare. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit.(4) din legea mentionata. 160 din Codul fiscal.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. indiferent de statutul beneficiarului. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. Materiale lemnoase. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 1251 alin. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA.

costurile respective. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs. Declaratia 390. lemnul ecarisat . nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic. furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: .numai valoarea bunurilor. consider ca firma dvs. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat. . a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri. pe cheltuiala firmei dvs. Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic. Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata". Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar.valoarea bunurilor. Asadar. la comanda dvs. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali.. Avand in vedere cele prevazute mai sus. La randul sau. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. nu revine vanzatorului. publicat in 90 . ci firmei dvs.. flancurile. in opinia mea. intregi sau parti din acestia. etc. In functie de conditia de livrare negociata. rachita si puieti. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc. cheresteaua. exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. pomi de Craciun. costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. Din acest motiv. cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 . slefuire.. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri. in aceasta situatie. Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului.Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. in numele firmei dvs. gaurire. descarcare. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. traversele. costul transportului si alte servicii de manipulare. pentru materialele prezentate de dvs. in aceste conditii. precum si lemnul cioplit.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -.. vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. In situatia dvs. inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera.

1. comunicat de BNR . . si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent. intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor.achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 . Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. cu reportarea sumei la randul 5. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare.1. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. daca este cazul. 19. comunicat de BNR. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. inclusiv taxa. randul 19. randul 17. ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni.1.1. la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit. intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna . La sfarsitul fiecarei luni.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427. • randul 17 si. orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial. ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta. si. la urmatoarele randuri: .achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5. daca este cazul. caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii. fie pe factura emisa de furnizor. denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii . denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . de la data efectuarii operatiunii. exclusiv taxa. La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei.1. din ultima zi bancara a lunii in cauza. intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna. astfel: . valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit.1 . denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si.Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. cu preluarea sumei la randul 7. daca este cazul. fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate.1. • randul 19 . daca este cazul. cu reportarea sumei la randul 7. pe date. Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta.1.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 . Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii.1. Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia. cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile. Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427.1.1 si 17.

Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs. paste. 2 dintre asociati s-au retras. (2) lit. 141 alin.2010. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119. sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. eugenii etc. Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere. a) pct. din ultima zi bancara a lunii . Creditare firma. la capitolul 8. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata. deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale. (2) lit.). Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA. Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 .2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. a) pct. • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi. Deci. valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 . Cont 455 Georgeta Serban Matei. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara. 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale. La art. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA.10. In ianuarie 2010. Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb. incepand cu 01.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara. iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata.4 Active Circulante-Terti. In concluzie. faina. comunicat de BNR. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei. In concluzie. punctul 185 alin 8 si punctul 186.creditare firma de catre cei 3 asociati.01. 141 alin.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite.01. fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c).

presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs. Taxare inversa Georgeta Serban Matei. este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare. Astfel. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35. data receptiei 17. baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile. De asemenea.2010. din punctul de vedere al impozitului pe profit.cantitati fixe lunare. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA. iar pe restul. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii. de la achizitie. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile.01. La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva . De asemenea.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate. pentru activitatea de publicitate. din data la care intervine exigibilitatea taxei. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). Din punct de vedere al TVA. De asemenea.2010. diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar. nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut. banii si bunurile primite prin sponsorizare.02. Achizitii intracomunitare. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15. Inregistrari contabile. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare.2010. In alta ordine de idei.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. 93 . Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal.01. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului.

la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. . Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori. uneltelor. un grup de persoane. Colectare TVA Georgeta Serban Matei. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu. animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. poate fi considerata persoana impozabila. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991. conform articolului 132.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie.si alte asemenea activitati. 3.000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice. . 2. O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. persoana impozabila poate fi o persoana fizica. acela din data facturii furnizorului. in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole.aprovizionarea. fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Societate agricola. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru. printre altele. Produse acordate in natura. deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA. 94 .organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. societatea agricola. va recomand sa utilizati un singur curs valutar. care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial. are adus aport suprafata de teren de catre actionari. indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza. In baza articolul 135 alineatul 3. de a emite un bilant. Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal. in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal. . un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite. locul de livrare a bunurilor este in Romania. deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului. efectuata cu plata.utilizarea de masini si instalatii. o institutie publica. daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor). trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. Astfel. Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza. 4. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara. Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna.

pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania. Dupa ultimul produs. acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului. La randul sau. Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200. Suma de 190.10. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. Taxare inversa. cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus. evidenta fiscala. Aceeasi valoarea de 200.000 lei.000. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata. Prin Codul fiscal. in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA. Din punct de vedere al TVA. deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs. valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. Astfel. Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal. raportarea fiscala (decont de TVA). Raspuns: In conditiile in care.Din punct de vedere fiscal.000 lei. asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara.000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima. raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat). urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport.000 * total baza de impozitare si de plata = 190. Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) .000 lei. astfel. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs. Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427. in contul partenerului extern. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ). fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila.. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 .000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10. prin oferta de pret efectuata de catre furnizor. faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole.000 lei. deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii. pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. In concluzie. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200. Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia. Achizitie intracomunitara. baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426.

(3) sau. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. Prin capitolul VII din Codul fiscal. ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana. Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A.000 lei. declarata printr-o hotarare 96 . Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. transportul este in sarcina cumparatorului. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului. aplicand structura de comisionar. (1). baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile.la negociate. 2 care. dupa caz. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs. va refactura serviciul lui B. stabilita conform cap. Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. fie invers. al TVA? Raspuns: Art. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala. a lui B. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. Conditia de livrare este ex-works. 138 lit. 7 alin. cum incadram operatiunea d. punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. In acest context. In norme se regaseste si exemplul nr. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. iar dvs. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5. in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza.v. indeosebi din UE.p. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. urmand sa ii achite costul transportului. Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau. De asemenea. VII. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi. la pct. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. prin urmare. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da. 6 alin. Achizitii intracomunitare. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. avand drept baza de impozitare suma de 10.d. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. iar A.

furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii. sau dupa facturarea livrarii/prestarii.. Prin urmare. din punct de vedere al TVA. sau in urma unui arbitraj. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. In aceasta situatie.. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. sau in urma unui arbitraj. Imposibilitatea recuperarii debitelor. daca baza de impozitare se majoreaza. In acest scop. in situatiile prevazute la art.judecatoreasca definitiva si irevocabila. dar evenimentele prevazute la art. valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta. 97 . Prin urmare. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza. furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. d). hotarare ramasa definitiva si irevocabila. De asemenea. care vor fi transmise si beneficiarului. care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 159 alin. cand baza de impozitare se reduce sau. dupa caz. daca baza de impozitare se majoreaza. veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. care vor fi transmise si beneficiarului. 85/2006 privind procedura insolventei. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. 2 din legea mentionata. cu exceptia situatiei prevazute la art. fara semnul minus. in situatiile prevazute la art. In situatiile descrise mai sus. fara semnul minus. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus.) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. 138 lit. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu. cu valorile inscrise cu semnul minus. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului..” Potrivit art. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. Debitor in stare de faliment. Astfel.. incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. 138 din Codul fiscal.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. 138 din Codul fiscal. dupa caz. 138 lit.

ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2. taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice. inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 .refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei. De exemplu. Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli.000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati. firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu. cu chirasul sau. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local. ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii. e) din Codul fiscal. prin contract.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit. In cursul anului. dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare".190 RON inclusiv TVA. (3) lit. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau.000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4. In aceasta situatie. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA. firma dvs a achitat un impozit pe cladire. taxa hoteliera . Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane. 137 alin.000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. Prin operatiunea efectuata. taxe. valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446. inregistrarile contabile vor fi: 1. sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii. 4118 = 4111 1. in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil. Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri. impozite . aferente acestor venituri. taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii.Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1.

serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. a) pct.recupereze de la un beneficiar. b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. Prin urmare. Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. (2) lit. Venituri din activitate de amanet . scutite conform art.scutire de TVA Irina Dumitrescu. b).” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art. a carei cifra de afaceri anuala. pentru operatiunile prevazute la art. a). sunt impozabile in Austria. declarata sau realizata. numita in continuare regim special de scutire. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. (2) lit. 126 alin. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii). (2) lit. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra. b). (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. din Austria. 143 alin.000 euro. Vanzarea bunurilor amanetate. 141 alin. valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet. 125(1) alin. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 . obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. (1) pct. scutite conform art. Acest lucru este prevazut la punctul 35. este inferioara plafonului de 35. Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. efectuate de persoana impozabila. prevazute la art. total sau partial. astfel cum sunt definite la art. (2) lit. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35. Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. 141 alin. e) si f). (1).000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute. deci neimpozabile in Romania. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. Astfel. b). 143 alin. 3. neplatitoare de TVA. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa.

Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal. . serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita.prin OMFP 1372/6. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. 2. Totusi. Privind decont TVA cod 300. taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. In baza noii modificari. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. Nu intra in sfera de TVA“. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. Pentru valoarea garantiei incasate./data. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 . Contract de inchiriere . efectuata inainte de data prestarii acestora.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Destinatia garantiei este: 1. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere.. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA.05. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr.

Pentru valoarea garantiei incasate. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion./data. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata.Contract de inchiriere . Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. 101 . garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Totusi. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: .. 2. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. . Destinatia garantiei este: 1.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei.. Nu intra in sfera de TVA“. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. efectuata inainte de data prestarii acestora.