Scont.

Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: Un furnizor acorda o reducere financiara (scont), pentru plata care i se va efectua inainte de scadenta (reducerea este acordata dupa livrare). Factura pe care acesta o emite, in sensul diminuarii creantei sale, este purtatoare de TVA? Raspuns: Scontul nu se include in baza de impozitarea a TVA conform art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal si pct. 19 alin. (1) din normele metodologice. Potrivit art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce in cazul in care aceasta reducere se acorda dupa livrare. Daca scontul se acorda dupa facturare, furnizorul emite factura cu valori inscrise cu semnul minus, iar beneficiarul are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.

Servicii de transport bunuri. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010 Intrebare: O societate romaneasca A importa produse din China de la furnizorul B. Conditia de livrare este FOB portul "X" din China. Pe documentul de transport extern (BL) este trecut ca port de descarcare Constanta. Marfa ajunge in portul Constanta si se face tranzit pana la Vama Brasov. Pentru transportul marfii din Constanta la Brasov furnizorul C (firma de transport din Constanta) emite o factura de transport, factura cu TVA. Vama Brasov cuprinde si aceasta factura de transport in valoarea in vama a produselor importate de catre A, pe langa factura de transport extern China -Constanta. In felul acesta firma A plateste o data TVA in vama aferent valorii transportului intern si mai plateste o data TVA catre furnizorul C pentru factura de transport. Furnizorul C nu poate emite factura de transport intern fara TVA pentru ca in felul acesta are el probleme cu Fiscul. Este corecta cuprinderea valorii transportului intern in valoarea in vama? Daca da, cum ar trebui emisa factura de transport intern pentru a evita aceasta problema? Raspuns: Conform art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile de transport si serviciile accesorii transportului legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal. Conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal, baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin pana la la primul loc de destinatie a bunurilor in Romania, in masura in care aceste cheltuieli au fost cuprinse in valoarea in vama stabilita conform legislatiei vamale in vigoare. Primul loc de destinatie a bunurilor il reprezinta destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania sau in absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor in Romania. Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, se justifica de prestator in masura in care locul prestarii este consideraat a fi in Romania in conformitate cu art. 133 din Codul fiscal si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica scutirea de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt stabilite de instructiunile aprobate prin Ordinul 2222/2006, cu modificarile ulterioare, fiind urmatoarele: a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoana care presteaza efectiv serviciile documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; 1

b) contractul incheiat cu beneficiarul; c) documentul specific de transport, care in cazul transportului rutier este CMR, carnetul TIR, documentul de tranzit vamal comunitar TI; d) documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost importate in Comunitate si ca valoarea serviciilor este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate. Prin urmare, firma C are posibilitatea de a emite factura fara TVA daca detine toate documentele de justificare a scutirii de taxa prevazute la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, deoarece transportul intern Constanta - Brasov a fost curpins in baza de impozitare a bunurilor importate.

TVA. Exemple de operatiuni de transfer de active
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Oct-2010 Intrebare: In ce situatii se aplica OMFP 2374/2010 referitor la transferul de active? Detaliati putin ce reprezinta transfer de active in intelesul art.128 alin (7), dar fara a cita din Codul fiscal. Rog exemple de astfel de cazuri. Raspuns: Alin. (7) al articolul 128 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal vizeaza transferul de active realizat in urmatoarele situatii: - divizare - fuziune - aport in natura la capitalul unei societati - transfer de afacere prin vanzare Exemple de situati in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (7): 1. Fuziune: Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis unei alte societati deja existente sau unei societati noi care se creeaza. Fuziunea este reglementata de Legea 31/1990 republicata si imbraca doua forme: • fuziunea prin absorbtie care presupune transmiterea patrimoniului unei societati asupra unei alte societati existente, total sau partial. Societatea care absoarbe (absorbanta) dobandeste drepturile si obligatiile societatii absorbite care isi inceteaza activitatea. In acest caz, societatea absorbanta isi majoreaza capitalul social, iar societatea absorbita se dizolva ; • fuziunea prin reuniune sau prin contopire consta in aceea ca doua sau mai multe societati isi transmit patrimoniul pentru a forma o noua societate. In acest caz, drepturile si obligatiile societatilor care isi inceteaza activitatea trec asupra societatii care se constituie. Astfel, in cazul fuziunii societatea absorbita transfera activele si pasivele fie societatii absorbante, in cazul fuziunii prin absorbtie, fie noii societati, in cazul fuziunii prin contopire. 2. Aport in natura: O societate comerciala – A contribuie in natura, cu active din patrimoniul sau, la formarea/majorarea capitalului social al altei societati – B. 3. Transfer de afacere prin vanzare: O societate comerciala – A decide sa transfere prin vanzare o ramura a afacerii sale catre o alta societate – B in schimbul unei sume de bani. In acest fel se realizeaza un transfer de active (utilaje, constructii etc.) si pasive din patrimoniul societatii A in patrimoniul societatii B. 2

Declarare scount in declaratia 390
Ana Maria Georgescu, valabil la 15-Oct-2010 Intrebare: O societate face o achizitie intracomunitatara in 30 august (data facturii). Pe factura este trecut ca se acorda un scont de 3% daca plata se face in 5 zile. Societatea face plata in termenul specificat, adica in 3 septembrie si beneficiaza de scont. Intrebarea este daca reducerea financiara-scontul de 3%, se declara prin 390 si la ce luna? Specific ca pentru acest scont nu se primeste un credit note. Raspuns: Pentru achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 135 din Codul fiscal si pct. 17 din normele metodologice exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se face achizitia. Daca factura este emisa inainte de aceasta data exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii. In functie de data exigibilitatii taxei se evidentiaza livrarea intracomunitara in declaratia recapitulativa si in decont in statul membru de origine din care se face livrarea si achizitia intracomunitara in statul membru de destinatie unde se efectueaza achizitia. In cazul prezentat in care data livrarii coincide cu data facturii data exigibilitatii intervine la 30 august si achizitia intracomunitara se trece in decont si in declaratia recapitulativa aferenta lunii august. Conform art. 138 (prim) din Codul fiscal, pentru achizitie intracomunitara de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 din Codul fiscal pentru baza de impozitare in cazul livrarii aceluiasi bun in interiorul tarii. Baza de impozitae a achizitiei intracomunitare cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal si se ajusteaza conform art. 138 din Codul fiscal. Conform art. 138 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce cu scontul acordat dupa livrarea bunurilor. In cazul prezentat scontul este acordat dupa livrare. Pentru acordarea scontului trebuie efectuata regularizarea care se comunica clientului. La art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal, se prevede ca valoarea ajustarilor de TVA efectuate conform art. 138 si 138 (prim) se declara pentru luna calendaristica in cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului. Daca regularizarea nu se comunica clientului ca in cazul de fata, pana pe 15 septembrie se emite autofactura conform art. 155 (prim) alin. (1) din Codul fiscal, deoarece mentiunea de pe factura ca se acorda scontul de 3% nu reprezinta regularizare comunicata clientului, in sensul art. 156 (patru) alin. (3) lit. k) din Codul fiscal.

Curs valutar inregistrare operatiuni
Irina Coma, valabil la 22-Sep-2010 Intrebare: Pentru o operatiune in interiorul tarii, pentru care baza este stabilita in valuta, transformarea in lei, la ce curs se va efectua? - cursul anuntat de BNR anterior zilei din data facturii care este valabil si pentru ziua urmatoare, sau cursul BNR din data facturii? Raspuns: Cursul utilizat este cel comunicat de BNR anterior zilei din data facturii, care este valabil si pentru ziua urmatoare. 3

Factura avans. conform art. 69 din Normele metodologice la Codul fiscal. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. nu se necesita ca persoana fizica autorizata romana (avocatul) sa se inregistreze ca platitor de TVA. Obligatia la inregistrare ca platitor de TVA este imperativa cand acest cabinet va depasi plafonul prevazut de art. inregistrarea ca platitor de TVA este obligatorie in termen de 10 zile de la finalizarea lunii la care s-a atins plafonul. presteaza servicii de consultanta catre un beneficiar din Italia platitor de TVA? In aceste conditii trebuie avocatul sa se inregistreze ca platitor de TVA pentru aceste prestari de servicii? Daca da trebuie depus decontul special si declaratia 390? Raspuns: Prin simpla existenta a clientului din Italia inregistrat ca platitor de TVA in acel stat. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Acum eu ar trebui sa stornez avansul. in acest sens putand sa deduca TVA de la achizitii.54 TVA (TVA 19%) Scaunul este importat din Brazilia. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei". Din punctul de vedere al declaratiei 390. Regim TVA. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Facem precizarea ca aceste servicii de consultanta juridica se cuprind in plafonul de mai sus. 155 alin. in conformitate cu prevederile art. n) din Codul fiscal. (2) 4 . 155 din Legea 571/2003 " (3) Regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. Cabinetul de avocatura poate optional sa se inregistreze ca platitor de TVA si pana la atingerea plafonului daca este avantajat din punct de vedere comercial. (1) din Codul fiscal. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Care sunt polibilitatile legale prin care sa nu oblig clientul la plata diferentei de TVA? Care sunt note contabile ce trebuiesc intocmite? Raspuns: Conform art. acesta fiind 3. dupa inregistrarea ca platitor de TVA pentru orice prestare de servicii intracomunitare. Nu se impune regularizarea de catre beneficiarul care are obligatia platii taxei. Inregistrari contabile Dana Jinga. pana in data de 15 a lunii urmatoare. (2). 140 alin. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. 156^4 din Codul fiscal. 1342 alin. Conform contractului. (5) lit. de aplicare a art. in valoare de 35000 euro la cursul de la data aderarii Romaniei la UE. valabil la 21-Sep-2010 Intrebare: Am facturat in luna mai un avans pentru un scaun dentar. cu TVA 19% si sa refactures cu 24% Clientul nu e dispus sa plateasca diferenta de 5% TVA. platitorul de TVA are obligatia depunderii declaratiei recapitulative prevazuta de art.3817 lei/euro. valabil la 23-Sep-2010 Intrebare: Un cabinet de avocat.Prestari servicii de consultanta. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. pe care clientul l-a achitat in luna mai 17155. marfa a fost achitata INTEGRAL in avans. Conform pct. Din diverse motive independente de noi marfa a ajuns in tara in iulie. 150 alin. 152 alin. neplatitor de TVA.47 BAZA si 3259. TVA Adrian Benta. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior.

1511 din Codul fiscal.(6). incasarea avansului de la client 5121"Conturi la banci in lei" = 411 "Clienti" 20415.in luna iulie 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" .20415.3259. reprezentand diferenta de cota TVA (4117. de la persoana fizica Irina Coma. Nu se declara in Declaratia 390.01 lei -17155. inregistrarea facturii cu cota de 24 % TVA 411"Clienti" = % 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 4427"TVA colectata" 21272. 390 si nici in INTRASTAT. stornarea facturii de avans. emiterea facturii de avans in luna mai 2010 411"Clienti" = % 419"Clienti creditori" 4427"TVA colectata" 20415. acordarea unui discount catre client in suma de 857. de la o persoana fizica din ITALIA. art.47 lei 3259. In decont de TVA se trece la neimposabile? Raspuns: In decontul de TVA operatiunea se inscrie la rd 24 “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”.77 lei Inregistrari contabile achizitie masina UE.77 lei.54 lei 2.31 3259. cum trebuie sa procedez? Contabil." Articole contabile: 1.54 lei 4.01 lei 3.31 lei 5.01 lei 17155. mentionez ca nu este noua. valabil la 10-Sep-2010 Intrebare: Daca cumparam o masina.47 lei 4117. nu este cuprinsa in sfera de TVA. 151 sau art.78 lei 17155. deci nu se declara in declaratia 300. in cazul facturilor de avans sau a facturilor partiale emise de furnizorii de bunuri sau de prestatorii de servicii. 5 .47 lei .54) 709"Reduceri comerciale acordate" = 411"Clienti" 857. In contabilitate veti efectua inregistrarea contabila: 2133 = 404 cu valoarea autoturismului.

Vanzare apartament.2010. 140 alin. exclusiv taxa. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate pana la 1 august 2010 trebuiau emise facturile cu TVA de 19% si stornata factura de avans cu TVA la valoarea serviciilor prestate. In acest interval au loc si receptii partiale aferente acestui obiectiv de investitii. cum trebuie procedat in legatura cu factura de avans? Raspuns: Pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator al taxei intervine la data prestarii serviciilor. TVA datorata se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA in vigoare la data prestarii serviciilor. societatea inregistreaza pe "Imobilizari in curs de executie" echipamente si servicii aferente lucrarii. OUG 58/2010 Ana Maria Georgescu. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. (3) si (4) din Codul fiscal. daca costul transformarilor. Conform OUG 58/2010. in absenta acestor modificari. din punct de vedere al TVA. Cota aplicabila Irina Dumitrescu. in urma transformarii. ulterior transformarii. (7) din Codul fiscal. factura care include si TVA. 141 alin. iar data prestarii acestor servicii se stabileste conform art. precum si a oricaror altor terenuri. TVA. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. conform legislatiei in vigoare. Prin exceptie. dupa caz. la data acceptarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar. Intrebarea este daca la aceasta vanzare trebuie sa colectam TVA si daca da. In august 2010. dupa caz in functie de prevederile contractuale. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal este scutita de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. exclusiv valoarea terenului. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. societatea decide sa vanda apartamentul unei personae fizice. valabil la 09-Sep-2010 Intrebare: O societate angajeaza in anul 2005 o lucrare care se desfasoara pe o perioada de 10 ani. In anul 2005. Mentionez ca este o vanzare ce nu are legatura cu obiectul de activitate. Intre anii 2005 . 4. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. se definesc urmatoarele: 1.Factura de avans. 6 . de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. 3. pe care se pot executa constructii. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: O SC are in patrimoniu (cont 2120) un apartament vechi achizitionat in 1997 (achizitie fara TVA la acel moment). Raspuns: Potrivit art. Conform art. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant. Pentru serviciile de constructii-montaj efectuate dupa 1 august 2010 facturile trebuie emise cuTVA calculata cu cota de TVA de 24% si stornata factura de avans cu TVA de 19% la valoarea serviciilor prestate dupa 1 august 2010. dar mare parte din sume se regasesc in "Imobilizari in curs de executie". In acest sens. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. 2. (2) lit. 134 (prim) alin. fiind data la care sunt emise situatiile de lucrari. ce procent de taxa trebuie utilizat. societatea achita factura de avans pe total lucrare.

f) din Codul fiscal. si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. inclusiv a terenului pe care sunt construite. a caror valoare. In acest sens punctul 39 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. exclusiv anexele gospodaresti. dupa depunerea notificarii. in anul 2010 vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. In cazul in care optiunea se refera numai la o parte a bunurilor imobile. va transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente. exclusiv TVA. 145-1471 din Codul fiscal. 141 orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. (3) al art. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca 7 ..In conformitate cu dispozitiile punctului 37 alin. 141 alin.000 lei. 141 alin. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri. nu depaseste suma de 380. 3 la aceste norme si se exercita pentru bunurile imobile mentionate in notificare. prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se intelege: „(. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. Daca. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit acestuia cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. Daca in anul 2009 apartamentul a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei 114/1996. 4 al art. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va conduce la anularea optiunii de taxare exercitate de vanzator si nici la anularea dreptului de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc. Factura se va emite cu TVA colectata. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 141 alin. (21) din legea mentionata. (2) lit. 140 alin. 141 alin. persoana impozabila doreste sa renunte la optiunea de taxare. 4 al art.. astfel incat sa fie considerat constructie noua in sensul prevazut la acest articol. republicata. republicata. in conditiile stabilite prin norme. va fi inscrisa in notificare. Optiunea se notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. pentru vanzarea apartamentului societatea poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei. achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. inclusiv a terenului pe care sunt construite. Asadar. data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective. data primei utilizari a unei constructii se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. cu modificarile si completarile ulterioare.. cu modificarile si completarile ulterioare. identificata cu exactitate. (2) lit. aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare.. In acest sens. f) din Codul fiscal astfel incat sa fie considerat constructie noua. Pentru livrarea apartamentului se va aplica cota standard de TVA de 24 % sau cota redusa de TVA de 5% in situatiile prevazute la art. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie. (2) lit. (2) lit. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. f) din Codul fiscal daca asupra acestuia nu s-au efectuat lucrari de transformare.) c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2.. Astfel cum prevede alin. f) din Codul fiscal in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului.

5 alin. (. 141 alin. o declaratie pe propria raspundere. in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. Asigurarea activitate scutita de TVA Irina Coma. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. (2) din acest ordin anularea. Cum se procedeaza cand isi reia activitatea..000 euro)? Raspuns: Intrucat societatea dvs. in cazul persoanelor necasatorite.. cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2. Cum procedeaza cand isi reia activitatea? Justinian Cucu. (21) lit. c) pct. 140 alin. sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina. valabil la 28-Sep-2010 Intrebare: O firma a fost suspendata pe o perioada determinata si i s-a si anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. fiecare sau impreuna. se efectueaza cu data de intai a lunii 8 . Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%.)” Astfel cum prevede punctul 23 alin. nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. in cazul familiilor. 1 si 2 din Codul fiscal. din oficiu. Raspuns: Reglementarea procedurii este realizata prin OANAF 1786/2010 pentru aprobarea procedurii de modificare. inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. respectiv: 1. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. Asadar..000 euro. Intrebare: Avand in vedere art. (21) lit.. Prin contractul semnat cu societatea de brokeraj. 2. din oficiu. Conform contractului. Certificate de inregistrare in scopuri de TVA anulat. firma noastra trebuie sa incheie contracte in nume propriu pentru societatile de asigurare cu care are contracte de mandat. inscrisa in registrul comertului.b – desfasurand in acest caz servicii scutite fara drept de deducere. nu aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru astfel de servicii. 140 alin. sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%. indiferent de cuanutumul acestor servicii. a vectorului fiscal cu privire la TVA. inclusiv amprenta la sol a locuintei. c) pct. acestea fiind scutite. firma noastra preia riscul mentionat in polita de asigurare in conditiile in care se dovedeste o culpa in acest sens. in cazul caselor de locuit individuale. serviciile desfasurate se incadreaza la art. autentificata de un notar. potrivit art. preia riscul mentionat in polita de asigurare. Firma suspendata. Intr-adevar. a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. valabil la 04-Sep-2010 Intrebare: Societatea noastra desfasoara activitate numai pentru emiterea de polite de asigurare. (10) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2. In acest sens a fost obligata sa detina un singur cod caen (6622). 141 din Codul fiscal este aceasta activitate scutita de TVA (indiferent de atingerea plafonului de 35. 2 lit. chiar daca se depaseste contravaloarea a 35.. in cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte. 1 si 2 din Codul fiscal.

costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. Aceasta se va inregistra cu ajutorul contului 461 "Debitori diversi". care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara. si pana la incasarea banilor reprezentand TVA german. TVA 9 . In Cuprinsul acestui act normativ. Achizitia marfurilor: % = 401 „Furnizori” 371 „Marfuri” 461 "Debitori diversi" 2. Incasarea TVA: 5121 = 461 „Conturi la banci in lei” "Debitori diversi" Instrainarea unui autoturism din patrimoniul unui cabinet de avocatura. Aceasta semnifica faptul ca incetarea cauzelor care au determinat anularea din oficiu a inregistrarii.urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului. Rambursare TVA pentru achizitii efectuate in state membre. ce se va recupera de la autoritatile fiscale din statele respective. TVA achitata pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru. 153 din Codul fiscal. in cadrul Capitolului III Sectiunea 1 este reglementata succesiunea de etape si documentele intocmite de catre administratia fiscala in scopul anularii inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). cheltuielile de transport. Actul normativ nu prevede si o procedura speciala de redobandire a inregistrarii calitatii de platitor de TVA. Inregistrarile contabile vor fi: 1. (1) din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. Cum se procedeaza? Raspuns: Potrivit punctului 51 alin. din Germania de exemplu. valabil la 06-Sep-2010 Intrebare: Va rog sa imi spuneti care este monografia contabila de recuperare a TVA din statele membre. nu se va include in costul bunurilor/serviciilor achizitionate. Ma intereseaza de la achizitie unde avem TVA. ca si cum anterior nu a detinut aceasta calitate. In aceste conditii suspendarea atrage anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Astfel. determina contribuabilul sa initieze de la inceput toate procedurile de inregistrare. inscrisa in registrul comertului. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

De asemenea nu se va colecta TVA la incetarea activitatii cabinetului de avocatura. inchiderea activitatii cabinetului de avocat si oricare alta operatiune de transfer in alt patrimoniu. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. In cazul vanzarii autoturismului. 126 alin. donatie. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. (7) al acestui articol. In cazul prezentat. precum si in cazul unui schimb de bunuri. in sensul art. 128 alin. Astfel cum prevede art. se va colecta TVA. as vrea sa stiu daca jurnalele de cumparari si de vanzari au suportat modificari (aparitia de coloane distincte pe procentele de TVA. actionand ca atare. fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata. 128 alin. (1). valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Tinand cont de modificarile intervenite de la 1 iulie in domeniul TVA. 127 alin. Raspuns: 10 . In conformitate cu dispozitiile art. nu se va colecta TVA daca acesta va fi donat. in sfera taxei. 130 din legea mentionata. efectuate cu plata. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. Preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit. Raspuns: Potrivit art. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata (art. (1) din legea mentionata este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. de la o persoana fizica.Irina Dumitrescu. 128 alin. in conformitate cu prevederile art. (4) lit. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. 132 si 133. (5)). c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. ce desfasoara o profesie liberala. 127 alin. astfel cum este definita la art. respectiv deducerea TVA aferent? Atentie instrainarea include orice schimb. adica fara plata. in cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. S-au produs modificari la jurnalele de cumparari si de vanzari dupa 1 iulie 2010? Georgeta Serban Matei. valabil la 26-Aug-2010 Intrebare: In ce situatie nu se factureaza TVA la instrainarea unui autovehicul ce a fost achizitionat de un cabinet de avocat persoana fizica. in functie de situatiile din firma). (2). intrucat la achizitia autoturismului nu s-a dedus TVA. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial (art. 128-130.b)) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. cu exceptia transferului prevazut la alin. platitor de TVA la momentul achizitiei.

Daca firma din Anglia are un sediu fix pe teritoriul Romaniei. Avand in vedere faptul ca prestarea de catre firma dvs. In astfel de situatii o eventuala ajustare a TVA se efectueaza la valoarea sumei TVA pentru care s-a exercitat initial dreptul de deducere a TVA. 19% si 24% este recomandabila si in cazul organizarii evidentei Registrului bunurilor de capital achizitionate in cursul anului 2010. impozabila. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Societate romaneasca. stabilita pe teritoriul Romaniei serviciul este neimpozabil in Romania numai daca sunt respectate doua conditii cumulative: 1. Pentru firma dvs. consider ca locul prestarii este considerat a fi in Anglia. stabilita in afara teritoriului Romaniei. . cu coloana de 24% utilizata dupa aceasta data. Aduc drept argument posibilitatea ivirii. Eu nu va recomand sa suprapuneti pentru anul 2010 coloana de 19% utilizata pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv.Pana in prezent. In acest caz este aplicabila regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal. Astfel. Este recomandabila inserarea unor coloane distincte pentru fiecare cota de TVA.calcularea pro-rata pentru anul 2010. . ambarcatiuni. ulterior datei de 30 iunie 2010 a unor anumitor evenimente in care veti avea obligatia sa efectuati regularizari si ajustari ale TVA. pe care le-a vandut in Romania si in state terte. serviciile prestate sunt utilizate de catre beneficiar la sediul activitatii economice din Anglia sau la orice alt sediu fix stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert. 2. cum ar fi. nu au fost efectuate modificari ale OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata. de exemplu: . Raspuns: Din intrebarea formulata de dvs.efectuarea de retururi pentru reclamatii calitative ale bunurilor aprovizionate. se poate face dovada ca beneficiarul serviciilor este o persoana impozabila. etc. locul prestarii acestor servicii este in Anglia. Reparatiile in garantie sunt prestate de societatea romaneasca. dar nu in Romania. inregistrata in scopuri de TVA a achizitionat din Anglia. de exemplu un magazin prin care se vand produsele respective pentru care trebuie asigurate 11 . prin deplasarea echipei tehnice la bordul ambarcatiunilor care pot fi in Romania sau orice alt port din lume si sunt facturate furnizorului din Anglia. rezulta faptul ca responsabilitatea remedierii in perioada de garantie a bunurilor defecte revine firmei din Anglia in calitate de producator (sau furnizor) al acestora. conform art. indiferent de locul unde este stabilit fiecare utilizator al ambarcatiunii care s-a defectat in timpul exploatarii. la locul unde este stabilit beneficiarul direct al acestor servicii.ajustarea TVA pentru bunuri mobile conform articolului 148 sau pentru bunuri de capital conform articolului 149. fara a avea un caracter obligatoriu.primirea sau acordarea de bonusuri ulterioare livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. modelele preluate din OMFP 1372 pot fi adaptate in functie de necesitatile firmei dvs. Din acest motiv. Prestari servicii internationale. Inserarea a doua coloane de TVA pentru cota standard TVA aplicata in anul 2010. . 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si nici nu cred ca acest ordin va fi modificat deoarece modelele reglementate au un caracter orientativ. societate impozabila si inregistrata in scopuri de TVA. a serviciilor de remediere in perioada de garantie a bunurilor nu se incadreaza la exceptii. Doresc sa stiu care este regimul TVA pentru aceste prestari de servicii si cum se declara in decontul 300 si in declaratie 390. Declaratia 300 si 390 Georgeta Serban Matei.

Daca firma din Anglia nu are un sediu fix pe teritoriul Romanei. . Asa cum se poate constata. serviciul prestat de firma dvs.alte servicii similare celor enumerate anterior. din care: " cu reportarea sumei la randul 3. se incadreaza in categoria operatiunilor intracomunitare.nu colectati TVA. . . serviciul prestat de catre firma dvs. scutite conform art.raportati operatiunea prin decontul de TVA la randul 3 denumit "Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE).serviciile de constructii-montaj. fara a tine cont de perioada de prestare a serviciului. data faptului generator se considera a fi data intocmirii raportului de lucru de catre prestator la terminarea lucrarii.serviciile de expertiza. Astfel. daca serviciul respectiv nu se incadreaza in categoria serviciilor succesive. este impozabil in Romania cu cota standard TVA. De regula. TVA 19 sau 24%? Georgeta Serban Matei. (5) din Codul fiscal.raportati operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul P. . daca un serviciu este prestat intr-o perioada de patru luni de la data contractarii. 143alin. motiv pentru care aveti obligatia sa va inscrieti in Registrul operatorilor intracomunitari in baza formularului cod 095 denumit "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat prin OANAF 2101/2010. cate o factura pentru fiecare luna. moment al faptului generator nu se considera fiecare luna calendaristica in care serviciul a fost efectiv prestat. b) si c) din Codul fiscal. Factura se emite la predarea raportului privind prestarea serviciului contractat. un serviciu prestat poate fi facturat fara acceptarea prealabila de catre beneficiar a raportului de lucru emis de catre prestator. prestate de societatea noastra in trimestrul 2 al anului 2010. alineatul 5. valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: Pentru servicii de furnizare de date de prospectare a pietei. caz in care procedati astfel: . data faptului generator al serviciului prestat este data emiterii raportului de lucru. care se vor factura in luna august 2010. Servicii de furnizare date de prospectare a pietei. In acest caz. .inregistrati factura in evidenta contabila la cursul valutar in vigoare la data emiterii.inscrieti pe factura mentiunea "neimpozabil in Romania" conform obligatiei de la articolul 155. . Avand in vedere faptul ca beneficiarul serviciilor este stabilit intr-un stat membru.1 "Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata " .serviciile consultanta. precum si livrari intracomunitare de bunuri. 155 alin. . 12 . litera k). . cum ar fi de exemplu: . .evidentiati factura emisa in jurnalul pentru vanzari. (2) lit. TVA colectat era de 19%? Raspuns: In functie de prevederile contractuale.emiteti factura in valuta negociata.servicii de remediere in perioada de garantie. TVA colectat va fi de 19% sau de 24%? Daca serviciile de mai sus se facturau pana pe data de 15 iulie 2010. un serviciu poate fi facturat fara sa fie acceptat in prealabil de catre beneficiar in baza raportului de lucru intocmit de prestator. astfel incat sa fie obligatorie emiterea a patru facturi. completata cu toate informatiile impuse prin art.serviciile de cercetare. serviciul este neimpozabil in Romania. la data prestarii serviciului.

data emiterii raportului de lucru. de la data pronuntatii sentintei sau de la data comunicarii sentintei? Raspuns: In situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. cu exceptia lunii iulie 2010. Cota TVA Georgeta Serban Matei. Din acest motiv. cu modificarile si completarile ulterioare. furnizorul ajusteaza baza de impozitare a TVA prin utilizarea cote de 19 % TVA in vigoare la data emiterii facturii. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: Care este cota de TVA valabila la scoaterea din evidenta a debitorilor incerti.06. De exemplu. In situatia prezentata de dvs. cota de TVA aplicabila este de 24% chiar daca prin contract s-a prevazut ca perioada de realizare a serviciului de 6 luni calendaristice in intervalul 1. va recomand sa cititi si exemplele de la punctul 23^1 privind normele de aplicare a prevederilor articolului 140 reglementate prin HG 768/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. ar fi aplicabil exemplul nr. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%. daca o factura este emisa in luna mai 2009 iar hotararea judecatoreasca privind declararea starii de faliment a clientului ramane definitiva si irevocabila dupa data de 15 septembrie 2010. termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010. 13 . Faptul generator se considera data prestarii serviciului iar data prestarii serviciului se considera data predarii studiului de piata catre clientul care l-a comandat in vederea exploatarii informatiilor furnizate de catre prestator.07.2010. daca predarea studiului cu privire la prospectarea pietei ar fi fost pus la dispozitia beneficiarului pana la data de 30. Faptul generator de taxa este. prin urmare.Of." In concluzie. a caror procedura de faliment este finalizata (definitiva): cota de la data emiterii facturilor. potrivit art. aprobate prin HG 44/2004 publicata in M. 534 din 30 iulie 2010.In situatia prezentata de dvs." Ajustarea consta in reducerea bazei de impozitare a bunurilor livrate si a serviciilor prestate initial. 4: "O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. pentru ajustarea TVA se utilizeaza cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii privind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. nr. Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client. Scoatere din evidenta debitori incerti. (1) din Codul fiscal. In acest sens. cota de TVA aplicabila ar fi fost de 19% in baza prevederilor alineatului (3) de la articolul 140 conform caruia "Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator". daca prin raportul de lucru sau studiul prezentat beneficiarului se face dovada ca serviciul a fost finalizat in luna august 2010.. 155 alin. interval in care a fost aplicabila si cota de 19% TVA. Aduc drept argument prevederile articolului 138 litera d) din Codul fiscal conform caruia "Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. legislatia fiscala permite ajustarea bazei de impozitare a TVA incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.02 – 31. In acest caz. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Conditia obligatorie pentru efectuarea ajustarii este ca hotararea judecatoreasa sa fie definitiva si irevocabila.2010. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010. la data faptului generator. exigibilitatea taxei intervine la data faptului generator in baza prevederilor articolului 134^2 alineatul (1).

in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA. ca si un proprietar. 14 . se regaseste o "NOTA". noi fiind platitori de TVA? Zilele trecute mi-ati spus sa o declar in decont TVA la rd. 128-130. catre un stat membru. se inscrie simbolul "A" . Oare cum as putea face asta in declaratia 390. noi fiind platitori de TVA? Georgeta Serban Matei. incadrarea unei operatiuni la achizitie intracomunitara de bunuri nu este conditionata de existenta unui cod valid de TVA al partenerului dvs.I. din punct de vedere al TVA sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care. in sensul art.la coloana "Baza impozabila". asa cum se poate constata. prenume operator intracomunitar" . (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. in conformitate cu prevederile art.C. raportarea A. de catre furnizor. .la coloana "Cod operator intracomunitar".I. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Mai este valabila legislatia referitoare la facturarea cu TVA a serviciilor efectuate asupra bunurilor mobile? Raspuns: Potrivit art. dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei: . 5 si 17 si in declaratia 390. prin care. TVA Irina Dumitrescu. nu se inscrie nimic. se inscrie denumirea/nume.la coloana "Denumire/Nume. fapt dovedit si prin definitia A.. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. se inscrie valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor Deci. preluata de la art. prenume al furnizorului care a emis factura. Referitor la partenerul dvs. in sfera taxei.la coloana "Tipul operatiunii". la punctul 1 se prezinta procedura de lucru privind raportarea A. 126 alin.". Spre deosebire de livrarile intracomunitare de bunuri. valabil la 21-Aug-2010 Intrebare: Cum inregistrez achizitia de marfa din Germania de la o firma neplatitoare de TVA. 132 si 133. se poate efectua si fara a fi in posesia unui cod de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului. trebuie sa cunoasteti faptul ca in OMFP 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".130^1 "Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune.C. efectuate cu plata. . dintr-un stat membru care nu este inregistrat in scopuri de TVA sau care nu v-a comunicat codul sau de inregistrare. ……. Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. se inscrie codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara . de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.la coloana "Tara".I. se verifica codurile de TVA valide? Raspuns: Pentru raportarea operatiunii atat prin decontul de TVA cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 nu este necesara existenta codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului.C.

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2); Din punct de vedere al TVA, locul prestarii serviciilor se stabileste in conformitate cu prevederile art. 133 din legea mentionata. Potrivit alin. (2) si (3) ale acestui articol locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. Potrivit punctului 13 alin.(14) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea bunurilor mobile corporale. Evaluarea bunurilor mobile corporale reprezinta examinarea unor bunuri mobile corporale in scopul stabilirii valorii acestora. Exceptii de la regulile generale de stabilire a locului de prestare in cazul acestor servicii sunt redate la alin. (5) lit. d) si alin. (7) al articolului 133. Potrivit acestora, locul acestor servicii este considerat a fi locul in care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile. De asemenea, cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania. In acest sens, punctul 151 alin. (1) lit. b) din Titlul VI al normelor mentionate stabileste ca serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale se considera a fi efectiv utilizate si exploatate in Romania daca sunt efectuate pe teritoriul Romaniei. Astfel, incepand cu anul 2010, locul de prestare al unui serviciu se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului . Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. 15

Pentru determinarea locului prestarii serviciilor constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale se vor aplica, in functie de statutul beneficiarului, prevederile art. 133 alin. (2), alin. (5) lit. d) sau alin. (7) din Codul fiscal. Prin urmare, serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale sunt impozabile in Romania daca sunt indeplinite in mod cumulativ cele patru conditii prevazute la art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Serviciile pentru care locul prestarii, stabilit in conformitate cu cele prezentate, se considera a fi in Romania sunt impozabile in Romania. Pentru acestea, prestatorul persoana impozabila stabilita in Romania va emite factura cu TVA colectata. Serviciile pentru care locul prestarii nu este considerat a fi in Romania nu sunt impozabile in Romania. Pentru aceste servicii factura se va emite fara TVA.

Avans pentru achizitie auto. Curs valutar. Cote de TVA. Inregistrari contabile
Dana Jinga, valabil la 27-Aug-2010 Intrebare: In 21.04.2010 s-a achitat un avans de 49000 EUR pentru achizitie autoturism la o firma din Ungaria pe baza facturii emisa de furnizor. In 05.07.2010 s-a preluat autoturismul si s-a achitat factura de 23000 EUR pe diferenta. Ce curs valutar si ce cote de TVA se foloseste pentru aceste operatiuni pentru a depune declaratia 390 si decontul de TVA si ce curs se foloseste pentru inregistrarea in contabilitate aceste operatiuni? Care sunt inregistrarile contabile aferente acestei achizitii? Autoturismul se va folosi pentru obtinere de venituri din inchiriere. Raspuns: Conform art. 1391 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " (2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza". Conform pct. 22 din Normele metodologice la Codul fiscal de aplicare a art. 139 1 din C.F: "22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua urmatoare. (2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand se fac regularizarile avansurilor ." (4) in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, astfel cum este stabilit la art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile". Inregistrari contabile: 1. inregistrarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" = 404 "Furnizori de imobilizari" 203.271 lei (49.000 Eur*4,1484 lei/Eur) 4426 "TVA deductibila" = 4427"TVA colectata" 38.621 lei 16

2. plata facturii de avans 404"Furnizori de imobilizari" = 5124"Conturi la banci in valuta " 49000 eur echivalent in lei 203.271

3. inregistrarea facturii finale din 05.07.2010 a. stornarea facturii de avans 409"Furnizori debitori" 4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" = 4427"TVA colectata" -49000 eur echivalent in lei - 203.271

-38.621 lei

b. inregistrarea facturii finale 2133"Instalatii tehnice, mijloace de transport" = 401"Furnizori" EUR*4,1484+23000EUR*4,3048) 4426"TVA deductibila" 4. plata diferentei la factura 404"Furnizori de imobilizari"= 5124"Conturi la banci in valuta" 23000 EUR echivalent in lei 99.010 = 4427"TVA colectata" 302.281 lei (49000

72.547 lei

Contract de leasing financiar. Cota de TVA aplicabila
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Aug-2010 Intrebare: Societatea noastra are in derulare un contract de leasing financiar. In luna Iunie 2010 s-a emis factura cu TVA 19% iar in Iulie 2010 am mai primit o factura de plata pentru diferenta de TVA de la 19 la 24 aferenta facturii emise in luna Iunie 2010, reprezentand regularizare TVA cpnform Art. 140 alin. (4) Cod fiscal. Este corect asa? Mentionam ca pe factura emisa in luna Iunie 2010 se precizeaza ca perioada prestarii este 01.07-01.08.2010. Raspuns: Potrivit art. 140 alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2). Astfel cum prevede art. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. Alin. (2) lit. b) al acestui articol stabileste ca, prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. In conformitate cu dispozitiile art. 1341 alin.(1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin. (9) al acestui articol stabileste ca, in cazul 17

se va efectua regularizarea facturii de avans. la care cota de TVA este de 9% pentru reviste si 19% pentru produse alimentare. concesionare si arendare de bunuri. a)-c) al acestui articol. valabil la 12-Aug-2010 Intrebare: Firma detine un contract de administare a unei benzinarii si a primit o factura in data de 05. Formularul 300 Irina Dumitrescu. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. 1342 alin. 1342 alin. 140 alin. (1)). 22 va fi corect decontul tinand cont ca la baza impozabila nu va corespunde un TVA de 24% (pentru cel de 19%)? Raspuns: Potrivit art. Astfel cum prevede alin. imputabile sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. Cota de TVA pe care o vom folosi va fi de 9% pentru reviste si 19% pentru restul? In jurnalul de cumparari si vanzari aferent lunii iulie 2010 programul permite inregistrarea facturilor cu TVA 19%. cu exceptia cazurilor prevazute la art. in cazul operatiunilor de leasing faptul generator intervine la data specificata in contract pentru efectuarea platii. Pentru situatia prezentata este reprezentativ exemplul nr. (4) lit. aceasta se va considera o factura de avans. in vigoare la data specificata in contract pentru efectuarea platii. (8) lit. Prin urmare firma trebuie sa se autofactureze pentru aceste minusuri in suma de 500 lei. dar cand intocmim decontul de TVA daca prindem vanzarea la rd.07.2010 in suma de 500 lei reprezentand minusuri inventar imputabile aferente lunii iunie 2010. 1341 alin.operatiunilor de inchiriere. Prin urmare. cu exceptia celor la care se face referire la alin. Asadar. bunurile constatate lipsa din gestiune. Cotele de TVA aplicabile sunt cele prevazute la art. (2). potrivit prevederilor art.” In cazul prezentat. d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata bunurile constatate lipsa din gestiune. In conformitate cu dispozitiile art. Cota de TVA aplicabila este cota in vigoare la aceasta data. (4) din Codul fiscal. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. Pentru rata de leasing având data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. este in luna iulie 2010 aceasta factura se considera o factura de avans. 18 . In aceasta situatie societatea de leasing a procedat corect emitand in luna iulie o noua factura pentru regularizarea avansului facturat in luna iunie (TVA 19%) aplicând cota de TVA de 24%. Asadar. Bunuri constatate lipsa din gestiune. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. TVA. prevazuta in contract. 9 si achizitia la rd. (3) al acestui articol cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. (1) faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. 128 alin. 3 redat la punctul 231 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule. daca societatea de leasing a facturat in luna iunie 2010 rata a carei scadenta pentru efectuarea platii. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator (art. leasing. 140 din Codul fiscal. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract.

. Montajul si transportul intra in mod normal in pretul tamplariei. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea.cota standard TVA – 19% . 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente.sumele rezultate din regularizarile prevazute la art. Asadar. care determina modificarea datelor declarate initial.ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. (2). . 1342 alin. Art. pe care o transporta cu masina proprie si o monteaza la o firma din Austria care are cod valid de TVA. suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si.„Regularizari taxa colectata” al acestui formular se evidentiaza: . a caror exigibilitate este ulterioara datei de 1 iulie 2010. pentru fiecare perioada fiscala. 10. precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. potrivit dispozitiilor art. care determina modificarea datelor declarate initial. 140 alin. carti. cu exceptia celor prevazute la art. iar transportul si montarea pe alta factura considerand-o servicii prestate. 2 a OANAF 2245/2010. Cum emit factura? Dana Jinga.cota redusa de 9%. Cotele de TVA aplicabile sunt cele in vigoare la aceasta data.In cazul prezentat. Acesta va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si. un decont de taxa. (3) din Codul fiscal. valabil la 06-Aug-2010 Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA si inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari produce tamplarie PVC. . cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii . Prestari servicii bunuri imobile. . 1342 alin. Cum emit factura in fiecare caz si ce trebuie sa mentionez pe factura referitor la TVA? 19 . faptul generator si exigibilitatea TVA au intervenit in luna iunie 2010. sau pot considera tot ca fiind servicii legate de bunuri imobile. respectiv: . dupa caz. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare. suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei. suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere. Incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010 se utilizeaza Decontul de TVA a carui continut si model sunt aprobate prin OANAF 2245/2010. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. la Randul 15 . ziare si reviste. dupa caz. 138 din Codul fiscal. cu exceptia celor prevazute la art. (3) din Codul fiscal. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%.ajustarile prevazute la art. La Randul 28 „Regularizari taxa dedusa” se evidentiaza: . 23 din deconturile anterioare.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 21. 22. 11 si 12 din deconturile anterioare. (4) din Codul fiscal datorate modificarii cotelor de TVA.pentru livrarea de manuale scolare. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. Trebuie sa facturez tamplaria termopan pe o factura si sa o consider livrare intracomunitara de bunuri. . 1471 alin. aceste operatiuni a caror exigibilitate a intervenit in luna iunie 2010 se vor raporta prin formularul (300) "Decont de TVA" aferent lunii iulie la randurile de regularizari. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea. conform art.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. 138 din Codul fiscal. in conditiile prevazute la art.orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente.sumele rezultate din corectarea informatiilor de la randurile 9. 1562 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoanele inregistrate conform art. dar care au fost generate de operatiuni pentru care cota de TVA aplicata a fost de 19%. 138 din Codul fiscal. Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr.

Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile. intretinere. 133 alin. 14. Nu mai este vorba de aplicarea masurilor de simplificare (taxare inversa). (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: " Prin exceptie de la prevederile alin. valabil la 02-Aug-2010 Intrebare: Care sunt inregistrarile contabile care se fac in cazul in care avem o factura de bunuri de la un furnizor stabilit in UE. care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. 133 alin. transportul si manopera aferenta) si nu va contine TVA. insa acele bunuri nu parasesc teritoriul tarii respective? Facturile primite sunt cu TVA (cota in vigoare pentru acea tara). inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari. curatare si demolare. 1564 din Codul fiscal. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. (4) lit. 133 alin. 133 alin. a) din Codul fiscal. indiferent de statutul beneficiarului. (1) Serviciile prevazute la art. reparatii. a) din Codul fiscal. (4) din Codul fiscal fac exceptie de la regulile generale prevazute la art. Inregistrari contabile bunuri UE care nu parasesc teritoriul tarii respective Dana Hristu. printre altele. operatiunea poate fi incadrata in categoria serviciilor in legatura cu bunurile imobile. instalare. (2) Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil conform prevederilor art. Raspuns: 20 . (2) si (3). precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor". Concluzie : Avand in vedere prevederile legale de mai sus. cu locul prestarii serviciilor in Austria (locul unde este situat bunul imobil). pentru urmatoarele prestari de servicii. precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier". Nu se declara in Declaratia recapitulativa. Conform pct. 133 alin. de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile. precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping.(1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "14. serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind. locul prestarii este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile. de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara. Pe langa serviciile mentionate la art. operatiuni precum: a) lucrarile de constructii-montaj. (4) lit. (2) si (3) din Codul fiscal in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii. Factura va cuprinde contravaloarea serviciilor in legatura cu bunurile imobile (valoarea tamplariei.Raspuns: Conform art. si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa. transformare. pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii. finisare.

1-5 si lit. considera ca datorita faptului ca rezultatul cercetarii nu se transmite catre finantator (si in baza Circularei 526582007 a MFP). conform art. Deducere TVA aferenta achizitiilor Irina Dumitrescu. (5). c) operatiuni scutite de taxa. Raspuns: Potrivit art. d) operatiuni scutite de taxa. conform art. Avand in vedere cele mentionate mai sus. In baza celor prezentate. Temei legal: pct. 145 alin. 2 din Codul fiscal se interpreteaza ca si TVA aferent achizitiilor nu este deductibil.” Asadar. atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni. 145 alin. (7) si la art. b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate. De asemenea.Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. 143. TVA 21 . Lichidare societate. daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni: “ a) operatiuni taxabile. Acesta considera imposibila deducerea TVA pentru achizitiile efectuate pentru realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare. in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania. b). (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. (7). taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). aceste operatiuni nu se cuprind in sfera de aplicare a TVA. cheltuielile de transport. 129 alin.1. 50 si 51 din Subsectiunea 8. (3) Daca nu contravine prevederilor alin. Daca rezultatele nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. 144 si 1441. a) pct. beneficiarul tip intreprindere va deduce TVA aferenta achizitiilor de servicii de cercetare. 128 alin. (2).1 care are nelamuriri in ceea ce priveste deductibilitatea TVA pentru activitatile de cercetare.1. daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. valabil la 31-Iul-2010 Intrebare: Avem un beneficiar la un proiect de cercetare pe axa POS CCE O 2. 145 alin. persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. El considera ca tratamentul aplicabil din punct de vedere al TVA se face in functie de modalitatea de utilizare al rezultatului activitatii de cercetare-dezvoltare. In concluzie. (8) si la art. concluzionam ca deductibilitatea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se determina in functie de utilizarea rezultatelor activitatii de cercetaredezvoltare. Mijloace fixe. TVA aferenta achizitiilor nu este deductibila. (2) lit. 145 alin. TVA-ul respectiv intra in costul bunurilor respective. (2) si (3) din Codul fiscal. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. daca taxa ar fi deductibila. e) operatiunile prevazute la art. orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor. in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii. (2) si (3) din Codul fiscal.1 din OMFP 3055/2009 Reglementari contabile conforme directivelor europene Activitati de cercetare-dezvoltare. precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane. ca operatiune impozabila. TVA aferenta achizitiilor este deductibila doar in situatiile in care acestea sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. 129 alin. iar in conformitate cu art. 141 alin. 128 alin. este TVA deductibila sau nu? Opinia noastra a fost ca. intrucat activitatea de cercetare nu mai este scutita de TVA.

teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. si de pasive. se definesc urmatoarele: 1. Tratamenul fiscal al unor posturi bilantiere din punctul de vedere al TVA este individual si nu la modul general. 128 alin. societatea avand in patrimoniul sau cateva loturi de teren extravilan in Romania? Raspuns: Intrebarea are un caracter destul de mare de generalitate. (5) din Codul fiscal. (5) din Codul fiscal. in sensul prezentului articol. 141 alin. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege. ca pentru transferurile ce nu sunt supuse TVA. cu exceptia transferului prevazut la alin. conform legislatiei in vigoare. in functie de data achizitiei. Conform normelor metodologice aferente acestui articol. Se retine tot ca si tratament individual al bunurilor de capital. Inregistrari contabile 22 . fara drept de deducere urmatoarele: „f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila.” Prin urmare daca terenul este construibil atunci se datoreaza TVA pentru transfer. in functie de prevederea stabilita de lege. f). dar pentru care s-a dedus TVA la achizitie sau ulterior pentru modernizari.d. pe care se pot executa constructii. efectuat cu ocazia transferului de active sau. precum si a oricaror altor terenuri. de exemplu. daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. ce stabileste ajustarea TVA (plata unei parti din TVA-ul dedus). Acest lucru nu inseamna ca toate aceste transferuri sunt supuse TVA. (7). daca nu este construibil atunci este scutit de TVA fara drept de deducere. inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile. ce stabileste: “(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai. fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. ce stabileste ca sunt scutite de TVA. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. Prin exceptie. prin dizolvarea fara lichidare a unei societati cu raspundere limitata. acest transfer cu ocazia dizolvarii fara lichidare este supusa TVA. Cota de TVA aplicabila. scutire sau nu de TVA.” Se retine ca reglementare generala ca operatia este supusa TVA. indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea. dupa caz.” Exceptia de la alin. in cazul amintit de dvs privind terenurile. insa se necesita analiza individuala a fiecarui post bilantier. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. analizand tratamentul alternativ. se va analiza prevederea de la art. Ca si o concluzie se retine ca potrivit art. avand in vedere ca transferul patrimoniului cuprinde atat active cat si pasive si nu se precizeaza la cine se efectueaza transferul.p. avand un asociat unic.Mihaela Benta. documentul justificativ ce atesta calitatea de teren construibil/neconstruibil este certificatul de urbanism. persoana fizica. inainte sau dupa aderarea Romaniei la UE. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Care este tratamentul fiscal d. 149 sau 161 din Codul fiscal. (2) lit. al TVA in situatia transmiterii integrale a patrimoniului. 128 alin. constituie livrare de bunuri efectuata cu plata. (7) prevede: “(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora. din Codul fiscal. intervine prevederea de la art. Ca reglementari principale aferente situatiei din intrebarea transmisa sunt prevederile de la art.v. Avansuri incasate.

in functie de prevederile contractuale.Irina Dumitrescu. exigibilitatea taxei intervine la data la care la data la care se incaseaza avansul. dupa caz.000 Raspuns: Potrivit art. In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu cum sunt: livrarile de gaze naturale. prin exceptie. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. Astfel cum prevede art. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. de apa. rapoarte de lucru. cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.900 lei (10. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor.000 din cei 50.10. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. In aceasta situatie. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. 1342 alin.000 lei + 1. cercetare. consultanta.000 lei si vom face factura pe diferenta de 40. valabil la 27-Iul-2010 Intrebare: Daca firma a facturat (si incasat) in luna iunie 2010 un avans in valoare de 11. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. perioada de decontare nu poate depasi un an. Totusi. la data acceptarii acestora de catre beneficiari.000 411 = 4427 12. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor) se va storna factura de avans emisa cu TVA de 19% si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor/serviciilor aplicandu-se cota de taxa de 24%.900 si 411 = 707 + 704 50.000 + 9. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. 1342 alin.900 TVA) din contravaloarea unor servicii si marfuri in valoare totala de 50. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. pentru cazurile prevazute la art. b) al acestui articol stabileste ca. 1341 ca regula generala faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. In conformitate cu prevederile art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. expertiza si alte servicii similare. Din punct de vedere contabil. serviciile de telefonie. (2).600 lei sau b) vom storna avansul facturat in semestrul 1 si vom factura per total: 411 = 707+704 .1.000 fara TVA. 140 alin. 1342 alin. In situatia prezentata inregistrarile contabile sunt: 23 . Din intrebarea adresata reiese ca societatea a incasat in luna iunie 2010 un avans pentru bunuri si servicii ce vor fi livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010. Alin. (3) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cum sunt serviciile de constructii-montaj.600 TVA =49. cum vom proceda incepand cu data de 01 iulie odata cu modificarea cotei de TVA: a) vom considera ca partenerul nostru a achitat 10. in vigoare la aceasta data. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau.000 411 = 4427 . livrarile de energie electrica si altele asemenea. (2) lit. sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii se inregistreaza cu ajutorul contului 419 „Clienti – creditori”. (2). pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.

.000 lei reprezentand contravaloarea bunurilor si serviciilor livrate/prestate dupa data de 01 iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%..900 .000 .000} 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 "TVA colectata" ...10. 704 "Venituri din servicii prestate" 50. Pentru aceste operatiuni societatea datoreaza TVA astfel: 10..1.000 lei este aplicabila cota de TVA de 19%....000 lei reprezinta contravaloarea unor marfuri livrate in luna iunie si/sau unor servici efectuate in luna iunie.. Deducere persoanla necuvenita. faptul generator al acestor livrari/prestari a intervenit in aceasta luna.000 .. 24 . inregistrarea facturii de avans: 4111 "Clienti" = % 11. Consecinte.11. in aceasta situatie.000 lei se vor evidentia in contabilitate cu ajutorul conturilor 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” / 704 "Venituri din servicii prestate"..900 10...000 1. Am un caz cu problema in care pe proprie raspundere a completat declaratia unde este specificat ca in cel mult 5 zile calendaristice se obliga sa instiinteze societatea daca intervin modificari si sa prezinte actele justificative... inregistrarea contravalorii bunurilor/serviciilor prestate: 4111"Clienti" = % 62.900 lei 40.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 2.600 lei In acest caz cei 10.900 419 "Clienti creditori" 4427 "TVA colectata" 3. a adus si adeverinta de la scoala. pentru aceste livrari de bunuri/prestari servicii in suma de 10....000 x 19% = 1.. Rodica Mantescu.000 x 24% = 9.000 Daca insa cei 10. valabil la 23-Iul-2010 Intrebare: La angajare personal se completeaza un set de documente pentru deducere personala in cazul in care au persoane in intretinere (venit pana in 200 lei). A declarat pe fata ei care este la master in varsta de 22 ani.1. Pentru diferenta de 40. 12. Stornarea facturii de avans la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor: 4111 "Clienti" = % ..

la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . 44/2004 stabilesc ca deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia. In situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere. domiciliul. platitorul veniturilor din salarii va 25 . la functia de baza are obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala.existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere. Persoanele pentru care se solicita acordarea deducerii personale sunt efectiv in intretinerea salariatului. codul numeric personal. domiciliul. .angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere. aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: .Am verificat lista cu persoane intretinute si cand am intrebat angajata despre situatia fetei am aflat ca s-a angajat din decembrie 2009. contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere. cum ar fi: numele. . codul numeric personal.datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare. cultivare a arbustilor si plantelor decorative.nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere.datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele.acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere.datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora. cum ar fi: numele. Ce se poate face in cazul asta? Trebuie sa anunt la finante si sa i se i-a banii necuveniti? Risca si amenda? Vreau sa stiu pasii care se fac si cum se procedeaza cu angajatii care sunt din 2007. .persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar. In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere. 571/2003 privind Codul fiscal. legume si zarzavat in sere. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul. precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori. Cu privire la aplicarea art. in solarii amenajate si in sistem irigat. exploatare a pepinierelor viticole si pomicole. Deducerea personala nu se acorda decat persoanelor aflate efectiv in intretinerea salariatului. domiciliul. se refac in fiecare an documentele privind declararea acestor documente cu persoane intretinute? Raspuns: Platitorului de venit din salarii. prenumele. ea isi va manifesta acordul in scris ca agreeaza acordarea deducerii respective salariatului care o intretine. 56 din Codul fiscal. . .datele de identificare a persoanei aflate in intretinere. trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: . obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar. cu exceptia copilului minor. ciupercilor. codul numeric personal). Normele metodologice de aplicare a Legii nr. codul numeric personal). inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute. . pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere. prenumele.

000 eur. atunci se procedeaza astfel: . 292 Codul penal. si atunci firma Scania i-a esalonat rata reziduala pe 12 luni. intre acesta si persoana fizica. dupa cum urmeaza: „In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice. . inchizand declaratia vamala de import in vama. prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate.” Declararea necorespunzatoare adevarului in cuprinsul declaratiei pe proprie raspundere. dar clientul meu nu a avut banii necesari sa achite valoarea reziduala care era de 37. astfel incat toate declaratiile 390 depuse de mine anul acesta. In aceasta situatie veti proceda in conformitate cu pct. doar valoarea reziduala fara dobanda. in rate egale plus o dobanda pe care a perceput-o pentru acest serviciu.impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia. recalcularea drepturilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera.impozitul neretinut se retine de angajator/platitor din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia. valabil la 19-Iul-2010 Intrebare: Va rog frumos daca se poate sa ne raspunde-ti la urmatoarea intrebare : Avem un leasig extern contactat in anul 2006 de la firma Scania Suedia. Potrivit acestuia. Intrebare: La iunie 2010 ar trebui sa fac o declaratie 390 cu diferenta de valoare reziduala nedeclarata. pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar. a facut si importul definitiv. sa coincida ca si valoare cu valoarea ratei reziduale? Nu stiu cum sa procedez ca sa nu gresesc. In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator/platitor exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii. indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor. precum si riscurile asociate acestor operatiuni. In iunie 2010 a terminat de achitat toata valoarea reziduala. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul impozitului lunar/anual nu mai are relatii contractuale generatoare de venituri din salarii si angajatorul/platitorul nu poate sa efectueze operatiunea de plata/incasare a diferentelor de impozit. iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii. Declaratia 390 Irina Dumitrescu. in conditiile prevazute in art. punand in evidenta drepturile si obligatiile. Din ianuarie 2010 am declarat rata reziduala in declaratia 390. Leasingul s-a terminat in iunie 2009. 571/2003 privind Codul fiscal. sanctiunea fiind inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda penala. pentru 3 ani.reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul. si nu numai de forma juridica a acestora. deoarece era o prestare de servicii si am considerat ca trebuie declarata. in conformitate cu realitatea economica. Leasing extern. 129 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. poate atrage raspunderea penala a persoanei respective pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii. achitand si TVA in vama la valoarea reziduala. atunci acestea vor fi administrate de organul fiscal competent. Raspuns: In articolul 46 din Reglementarile contabile conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009 este reglementat principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare. 26 .

prin contractele de leasing o parte. respectiv a cheltuielilor in contul de profit si pierdere sau ca venituri in avans. cu respectarea fondului economic al acestora. al carui proprietar este. incadrarea reducerilor acordate. Avand in vedere informatiile pe care le-ati furnizat. inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odata cu rata de leasing. Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul in care acestea se produc. recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul. daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului. incadrarea operatiunilor la vanzare in nume propriu sau comision. Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizari financiare. denumita locator/finantator. a contractelor de leasing in leasing operational sau financiar. de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Din punct de vedere fiscal. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing. consideram ca esalonarea valorii reziduale in 12 rate lunare pentru care se percepe o dobanda nu poate fi considerata prestare de serviciu. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator. dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract. 129 alin. De asemenea. incadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt. punctul 7 alin. se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing. respectiv consignatie.Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc. contra unei plati periodice. c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care. Exemple de situatii cand se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: incadrarea. contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. nefiind o prelungire a contractului de 27 . respectiv cheltuieli in avans. precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului. Astfel cum prevede art. dar nu mai devreme de 12 luni. Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing. ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului. Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile. situatie in care valoarea de transfer va cuprinde si suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenta. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii conform art. In conditii obitnuite. dar nu mai devreme de 12 luni. respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. atunci cand exista diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica. la reduceri comerciale sau financiare. Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza prin analiza clauzelor contractului incheiat intre parti. denumita locatar/utilizator. recunoasterea veniturilor. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. respectiv primite. la solicitarea acesteia. (3) lit. la solicitarea acestuia. astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura operatiunii. sa difere de cea care ar fi stabilita in lipsa aplicarii acestui principiu. 1 din OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. a) din Codul fiscal. forma juridica a unui document trebuie sa fie in concordanta cu realitatea economica. denumita rata de leasing. in baza documentelor justificative. 2 lit. daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract. La sfarsitul perioadei de leasing. celeilalte parti. entitatea va inregistra in contabilitate aceste operatiuni. operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul. determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului. In cazuri rare. de catre utilizatori. Potrivit art.

(2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile de servicii prevazute la art. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. potrivit caruia: “Taxa este datorata de orice persoana impozabila. TVA astfel datorata se inregistreaza prin formula: 4426 = 4427 „TVA deductibila” „TVA colectata” Din informatiile furnizate. In situatia in care.depasirea plafonului. aceasta a fost considerata prestare de serviciu. de la persoane impozabile nestabilite in Romania. cat si ca taxa deductibila. 133 alin. Prin urmare. 153 alin. precum si identificarea obligatiilor de plata si declarative se poate efectua doar in baza analizei clauzelor contractuale.1 si 19. (2). orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. Recuperare TVA Daniel J. In Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 aceasta operatiune se raporta la Randul 7. (2). Din punct de vedere contabil. in conditiile in care TVA dedus rezulta din perioada fiscala deja verificata? 28 . cu preluarea sumelor la Randul 7. in conformitate cu prevederile art. 150 alin. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art.1. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1251 alin. cu preluarea sumelor la Randul 19. taxa aferenta acestui serviciu. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. asa cum am aratat. (2). (2). atat ca taxa colectata. insa. care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 1564 alin. unctul 4). acest serviciu trebuia raportat si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. 150 alin. aveati obligatia platii taxei pe valoare adaugata aferenta acestuia. chiar daca este inregistrata in Romania conform art. cu TVA de recuperat rezultat dupa ajustare. dar stabilite in Comunitate.1 si Randul 19.leasing. asupra valorii reziduale s-ar achita si deduce TVA atat la plata ratelor.1 si 7. Constantin. valabil la 18-Aug-2010 Intrebare: Inspectorii fiscali determina TVA colectat si accesoriile ca urmare a neinregistrarii SC in scopuri de TVA.” In acest caz. In primul decont SC ajusteaza TVA deteminand TVA de dedus pentru perioada in care SC s-ar fi comportat normal in scopuri de TVA. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente. Prin urmare.157 alin. (4) sau (5). Potrivit dispozitiilor art.1. rezulta ca societatea a achitat in vama TVA aferenta valorii reziduale. prin taxare inversa. in limitele si in conditiile stabilite la art. 153 sau art. 133 alin. incadrarea acestei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal. Rezulta TVA de recuperat care acopera debitele din decizia de impunere (peste 5000 lei). in conformitate cu prevederile art. 145-1471. cat si la efectuarea importului. trebuia sa evidentiati in decontul de taxa. daca este cazul. Procedura de compensare debite. 153 sau 1531.1. aprobat prin OANAF 76/2010. (1) lit. Intrebare: Care este procedura de compensare a debitelor determinate de inspectori pe linie de TVA.

153. 1322 alin. a) din legea mentionata este scutit de taxa importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii. Astfel cum prevede art. In conformitate cu dispozitiile art. Asadar.Raspuns: Avand in vedere ca societatea se va comporta ca si platitoare de TVA. daca o firma din Bulgaria presteaza servicii de demolare cu utilajele proprii (escavatoare. Astfel ca in momentul depunerii decontului de TVA cu sumele rezultate in urma ajustarii. (3). (1) lit. cu locul importului in Romania unde se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar. Alin. care au obtinut certificat de amanare de la plata. (3). cu TVA-ul de recuperat. (4) al acestui articol stabileste ca. (1) din Codul fiscal. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului. daca importul nu este scutit de taxa. proprietarul bunurilor la aceasta data. se efectueaza un import de bunuri in Romania. in absenta acestui cumparator. in sensul art. Punctul 59 alin. prin exceptare de la prevederile alin. 160 alin. O alta intrebare ar fi. va avea obligatia depunerii deconturilor de TVA. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Nerezidenti Irina Dumitrescu. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. 126 alin. prin exceptare de la prevederile alin. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. respectiv suma negativa. (2) lit. importatorul trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. valabil la 16-Iul-2010 Intrebare: Va rog sa-mi spuneti daca se poate obtine scutire de plata TVA aferent unei achizitii de fier vechi din Moldova in conditiile in care este livrat la un combinat din tara si se aplica masurile de simplificare. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. autoritatile fiscale vor compensa debitele rezultate in urma controlului. daca importul nu este scutit de TVA societatea care importa fierul fiechi in Romania trebuie sa achite la organele vamale taxa aferenta importului de bunuri. In conformitate cu prevederile art. 153. 142 alin. macarale etc) pe teritoriul Romaniei in mai multe locatii din tara pentru o firma din tara. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Regim TVA. Potrivit art. (1) lit. Import bunuri. in urma depasirii plafonului stabilit de lege. (2) din legea mentionata. Prin urmare compensarea debitelor se va realiza prin intermediul decontului de TVA. Astfel cum este prevazut la art. a) se aplica taxarea inversa pentru livrarea de deseuri si materii prime 29 . 131 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. 157 alin. De la data de 1 ianuarie 2013. conform art. 1511. acest import de bunuri este operatiune impozabila in Romania. inregistrata in scopuri de TVA si prezinta certificat de rezidenta fiscala mai este nevoie sa-i retinem impozit la sursa? Raspuns: In cazul prezentat.

care ulterior le putem compensa? Societatea nostra va intocmi factura cu TVA? Raspuns: In ceea ce priveste conventia incheiata intre cele doua societati. este de notat faptul ca aceasta conventie trebuie sa fie autentificata. prin urmare trebuie intocmita in fata unui notar.secundare rezultate din valorificarea acestora. daca societatea din Bulgaria prezinta certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din acest stat aceste venituri se impun in statul de rezidenta al beneficiarului. (2). in cazul prezentat. 1562. k) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Odata cu incheierea acestei conventii. Prin urmare. 118 alin. care se va evidentia in decontul prevazut la art. cat si ca taxa deductibila. astfel cum sunt definite de OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. 115 alin. profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat contractant. a) nu se aplica importului de fier vechi efectuat intrucat livrarea acestuia in interiorul tarii nu este scutita de TVA. stabileste urmatoarele: „1. veniturile obtinute fiind impozabile numai in Bulgaria. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. precum si. notarul va evalua cele doua terenuri care fac obiectul schimbului. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod. In aceasta situatie nu va revine obligatia de a retine si plati organelor fiscale competente impozit pe aceste venituri. in momentul realizarii venitului. in afara de cazul cand intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. 7 din Conventia din 01/06/1994 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital. Astfel cum prevede art. Suntem obligati ca aceasta conventie sa fie facuta cu titlu oneros si deci sa ne emitem facturi reciproce. scutirea de TVA prevazuta la art. Si aceasta societate detine parcela Y "in arenda" de la diversi proprietari. 142 alin. atat ca taxa colectata. Punctul 1 al art. indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate. Regim TVA Daniel J. cu modificarile ulterioare. Constantin. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant vor fi impozabile numai in acel stat. In conformitate cu prevederile art. 30 . Aceste livrari insa nu sunt scutite de TVA. cu exceptia faptului cand o astfel de activitate s-ar desfasura prin intermediul unui sediu permanent in Romania. (1) lit. Conventie intre doua societati. nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit. dupa caz.” Asadar. republicata. dar numai acea parte dintre ele care este atribuibila acelui sediu permanent. veniturile din servicii prestate in Romania. valabil la 25-Aug-2010 Intrebare: In vederea lucrarii comasate a unor terenuri agricole pe care societatea noastra le detine "in arenda de la diversi proprietari " am semnat o conventie de schimb de folosiinta teren cu o persoana juridica neplatitoare de TVA prin care noi ii dam in lucru de exemplu 10 ha in sola x si aceasta ne da in lucru 10 ha in parcela Y. pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene. o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport sunt venituri impozabile obtinute din Romania. (1) lit.

000 lei (cont 419) plus TVA in valoare de 19.000 lei? Cum fac reglarile pentru avansul incasat? Ce inregistrari contabile voi face? Raspuns: Din punctul nostru de vedere stornarea avansului incasat se va face utilizand TVA in procentul de 19%. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului.) (2) Prin derogare de la prevederile alin.. Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (. (2). societatea dumneavostra va factura cu TVA. este exact situatia aplicabila pentru avansuri conform urmatoarelor prevederi. (2) din Codul fiscal. (2). facturile se pot compensa.000 lei . valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Sunt societate comerciala platitoare de TVA. (1). pentru cazurile prevazute la art.. Valoarea totala apartament conform contract este de 200. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. iar in conditiile facturarii reciproce. -vanzarea unui apartament vechi este scutita de TVA. Monografia contabila se efectueaza considerand ca livrarea este supusa TVA. b) la data la care se incaseaza avansul.Art. ce reprezinta o suma de bani datorata ca diferenta intre valoarea a doua lucruri ce se transmit in executarea unui contract de schimb. 141 alin. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. (3) si (4) din Codul fiscal “(3) Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. Regim TVA. efectuata inainte de data livrarii. 140 alin. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei”. 134^2 alin. . . 132^2 alin.Art.In conditiile in care este vorba despre doua terenuri cu valori identice sau apropriate nu exista o obligatie ca aceasta conventie sa fie incheiata cu titlu oneros. cu exceptia cazurilor prevazute la art.cota de TVA-19% pentru valoarea de 100. compensare care se va realiza pentru suma cea mai mica. In cursul anului 2009 am facturat si incasat avansuri pentru apartament vandut unui client. In aceste conditii conventia va fi incheiata cu titlu oneros. Stornare avans incasat. Ce cota de TVA aplic pentru suma de 200. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. 134^2 alin. In ceea ce priveste facturarea.000 lei fara TVA. 134^2 din Codul fiscal. (4) In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.” Exceptia stabilita de art.000 lei 31 . Obligatia revine insa in conditiile in care valoarea unui teren care face obirctul schimbului este mult mai mare decat valoarea celuilalt teren.Vanzare la client : 461 = 7583 cu 200. valoare pentru care intocmesc factura finala in luna 07. iar una din parti ii va plati celeilalte o suma denumita "sulta". Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele prevederi: . fara drept de deducere. insa aveti dreptul sa facturati cu TVA daca depuneti notificarea stabilita de art. Inregistrari contabile Mihaela Benta. inainte de data la care intervine faptul generator. (3) din Codul fiscal. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.000 lei.2010.TVA aferent livrarii (24%) 461 = 4427 cu 48.

01.000 lei Stornare TVA avans (19%) 461 = 4427 cu – (minus) 19. Plata fizica a TVA s-a datorat la valoarea fara avans. precum si evidenta bunurilor si a serviciilor taxabile achizitionate.- Stornare avans 419 = 461 cu . Conform pct. cu ajutorul jurnalului pentru cumparari. depaseste plafonul de 35. conform art. conform art. in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. conform art. (6) din Codul fiscal. respectiv sa fractioneze baza de aplicare a TVA de 24% numai pentru valoarea ce nu a fost supusa avansului. dupa verificare. (6) si (7) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: "(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri. 153. Depasire plafon TVA.000 euro in octombrie 2008 si nu se inregistreaza in scopuri de TVA. (1) Persoanele care aplica regimul special de scutire. organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de 32 . ce modifica TVA la 24% incepand cu data de 01. persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire. 62 din HG 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal: "62.000 lei.2010. au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere. cu ajutorul jurnalului pentru vanzari.(minus)100. inregistrata in scopuri TVA. inca nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a OUG 58/2010. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O S. SC se inregistreaza in scopuri TVA. de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa. INTREBARE: Pentru aceeasi perioada SC nu are dreptul de deducere a TVA pentru achizitii? Care este procedura in continuare intrucat SC i-a fost transmis actul de control? Mentionez ca in luna iunie 2010. Raspuns: Conform art. 153. organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente. conform art.07.Comentariu: La data prezentului raspuns.C.000 lei Total rest plata 129. Un principiu similar a existat in momentul in care s-a eliminat taxarea inversa de la activitatea de constructii montaj la data de 01. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere. (3). 153. Este posibil ca legiuitorul sa adopte o alta abordare. 152 alin. In iunie 2010 organele de control calculeaza TVA colectat aplicand cota de 19% la venituri si majorarile de intarziere aferente pe perioada in care SC s-ar fi comportat normal. (2). (7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA. este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic.2008. prevazuta la alin. Decont TVA Ionut Jinga. (2) in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire. 152 din Codul fiscal. 152 alin. trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. .

(5) Pentru ajustarea taxei prevazuta la alin. urmatoarele: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data de 30. ca perioada de ajustare a deducerii. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. 2.149 din Codul fiscal: a) taxa deductibila aferenta bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. sa nu fi expirat. organele fiscale competente vor stabili obligatiile fiscale accesorii aferente conform prevederilor legale in vigoare. (5) din Codul fiscal. 62(2) lit.10.149 din Codul fiscal. aflate in proprietatea 33 . 145 . in conditiile prevazute la art. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata. conform pct. aflate in proprietatea sa la data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege. (2) din Codul fiscal. (4) Persoanele impozabile care nu au solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut de lege. (2). acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. Totodata. stabilind in sarcina societatii dumneavoastra obligatii suplimentare de plata reprezentand TVA si majorari de intarziere (plata taxei pe care societarea ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de TVA). (3) Dupa determinarea taxei de plata conform alin. Concluzie: 1. organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. persoana impozabila trebuie sa indeplineasca conditiile si formalitatile prevazute la art. dupa caz. 62 (4) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.07. in cazul bunurilor de capital. prevazuta la art. Prin exceptie de la prevederile art.2008. intr-un decont ulterior. Organul de inspectie fiscala a procedat corect. inclusiv celor aflate in curs de executie. 153 din Codul fiscal. 153 din Codul fiscal. 145-149 din Codul fiscal. Firma dumneavoastra are dreptul sa ajusteze in decont TVA cu termen legal de depunere in data de 25. b) taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe. 149 alin. 145 . cu conditia. conform pct.2010. 155 alin. inclusiv celor aflate in curs de executie. factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. au dreptul sa ajusteze in primul decont depus dupa inregistrare sau. in conditiile art. a din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. (4). indiferent daca au facut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente.

aceasta este obligata la plata de daune-interese. beneficiarului sau a unui tert. din oficiu. b) si c) este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. daunele solicitate beneficiarului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale nu se includ in baza de impozitare a TVA intrucat nu reprezinta cotravaloarea unui serviciu prestat.2008-30. 34 . Va rog sa-mi spuneti. Firma in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului.se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care starea de inactivitate temporara a fost inscrisa in registrul comertului".06. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. 137 alin. a vectorului fiscal cu privire la TVA.11. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. In factura emisa. inclusiv TVA.__/________”. privind aprobarea Procedurii de modificare.01. altele decat cele prevazute la lit. din oficiu. baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. a Inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor aflati in inactivitate temporara. (3) lit. la nivelul unei chirii lunare. cum facturez aceasta suma.2008. precum si a modelului si continutului unor formulare: "Anularea. pentru o perioada de 1 an.2009 suspenda activitatea la registrul comertului si de la aceeasi data a cerut regim derogatoriu pentru depunerea declaratiilor.sa la data de 30. in fapt. In 14.10. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Ce declaratii/decont trebuie depus in urma scoaterii din evidenta platitorilor de TVA. factura se va emite fara TVA. Daca nu se respecta durata contractului. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: O firma la 15. Suma facturata este cea prevazuta in contractul incheiat intre parti. (2) din OMFP 1786/2010. b) al acestui articol. valabil la 09-Iul-2010 Intrebare: O societate cu raspundere limitata a incheiat un contract de inchiriere cu o persoana juridica. (1) lit. In conformitate cu prevederile alin. Societatea detine un autoturism cu valoare de intrare 12000 lei + TVA achizitionat in 12. Drept urmare. anularea in scopuri de TVA s-a efectuat conform art. 5 alin. de una dintre parti. c) taxa deductibila aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in perioada 01. Decont TVA Dana Jinga. Facturarea daunelor interese incasate potrivit clauzelor contractuale Irina Dumitrescu. Asadar. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. in cazul prezentat.2010 a primit o adresa de la finante prin care se anunta ca se scoate din evidenta platitorilor de TVA. va rog sa-mi spuneti ce scriu in factura la descrierea prestarii? Precizez ca s-a incasat suma.06.2009 la care s-a inceput amortizarea liniara pe 4 ani.2010. la denumirea operatiunii se poate inscrie „Daune-interese conform contract nr. cu TVA sau fara TVA? De asemenea. pe ce perioada se depune si la ce rand se evidentiaza modificarea din decont? Care sunt inregistrarile contabile din evidenta contabila? Raspuns: Datorita faptului ca firma este inregistrata in scopuri de TVA si se afla in inactivitate temporara inscrisa in Registrul comertului. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. conform contractului de inchiriere. si stocuri de marfa in valoare de 3000 lei. baza de impozitare a TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.09. Raspuns: Potrivit art. inscrisa in registrul comertului.

la termenele prevazute de lege". care circula prin facturare. cu exceptia situatiei prevazute la pct. b din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare Conform art.2) Pentru fractiunile de an fiscal aflate in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu. 1 lit. in functie de data definitivarii exercitiului financiar 2009. c din Codul fiscal (Legea 571/2003 cu modificari si completari ulterioare) Art. 35 .1 si 2. 137 alin. se face o factura pe minus.Conform pct. in conformitate cu Ordinul 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele eurpene. Temei legal: Contabil.Sectiunea C din OPANAF 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu: "(2. Se face inregistrarea 4111 = 708 si 4427 si se descarca gestiunea de ambalaje (cont 378). 3 lit. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si Normelor metodologice de apicare a Codului fiscal (pct. contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct.2 . Cand se returneaza ambalajele. in legatura cu Baza de impozitare a TVA: Art. 1. Sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb si prin facturare. fara facturare. Cum o sa se vada acest lucru in jurnalele de TVA si in decont? Este corect asa? Cum procedez. "(2. Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate. caci am facturat marfa cu 19% si trebuie sa fac storno tot cu 19%. 2. Regim TVA Ionut Jinga.1) Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu. Intrebarea mea este: cum procedez acum. 1 .1 lit. 128 alin. exact cu aceleasi valori si se incarca gestiunea.2". 7 si 8): “ (3) Baza de impozitare a TVA nu cuprinde urmatoarele: d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti. 137 alin. f si g . b. puteti inregistra: 4111 sau 461 % 7581 4427 Fiscal. Nu trebuie sa mai intocmiti decont TVA. concret in aceasta situatie? Raspuns: Aceste venituri pe care va trebui sa le facturati le puteti considera venituri din despagubiri intrand in categoria altor venituri din exploatare la care va trebui sa aplicati TVA. valabil la 13-Iul-2010 Intrebare: Firma noastra livreaza impreuna cu marfa si ambalaje. rezulta ca aveati numai obligatia depunerii Declaratiei 101 privind impozitul pe profit la termenul prevazut de lege. 2. prin schimb. decat dupa reluarea activitatii si reactivarea ca platitor de TVA.

uzurii. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale." Concluzie: 1. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale. nu se includ in baza de impozitare a taxei. se factureaza diferentele in minus constatate (lipsurile) si se scad din gestiune ambalajele lipsa: 4111”Clienti’’ = % 708 “Venituri din activitati diverse’’ 4427”TVA colectata’’ 608 “Cheltuieli privind ambalajele’’ = 358 “Ambalaje aflate la terti’’ 2. fara facturare. Daca firma dumneavoastra va practica sistemul de circuit al ambalajelor prin schimb. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 36 . pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de un an calendaristic. conform prevederilor legale mai sus mentionate: a) predare ambalaje la beneficiarul marfii 4111”Clienti’’ = 419 “Clienti creditori’’ b) scoaterea din gestiune a ambalajelor predate 358 “Ambalaje aflate la terti’’ = 381 “Ambalaje’’ c) pe baza inventarului la beneficiar. fara facturare. furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale. in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii. ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb. 137 alin. cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii. (3) lit. cota de TVA aplicabila la factura de storno va fi tot 19%. fara taxa. (8) Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor. daca firma dumneavoastra va practica in continuare sistemul de livrare a ambalajelor prin facturare. d) din Codul fiscal. se vor face urmatoarele inregistrari contabile.Norme metodologice (7) In sensul art. suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale. chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. conform prevederilor legale de mai jos: Conform art. 1341 alin. lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura.

(1) lit. in absenta acestui cumparator. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . (3) din Legea 571/2003 : “(3) Cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. (2) al acestui punct. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 136 din Codul fiscal. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. 571/2003 privind Codul fiscal. 37 . orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. In temeiul prevederilor art. (1). (1) lit. Art. (2). altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. In conformitate cu prevederile art. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. Astfel cum prevede alin. 126 alin. 146 alin. potrivit art. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei" Achizitie bunuri transportate din China. daca locul importului este in Romania. TVA. importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol". a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. In acest sens. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. de catre furnizor. respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. Irina Dumitrescu. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. proprietarul bunurilor la aceasta data. in contul furnizorului sau al cumparatorului. 1322 alin. Conform art. 1342 alin. Prin exceptie de la aceasta prevedere. (1). 1511. Produsul respectiv este fabricat in China. ca si un proprietar.“(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. de catre cumparator sau de catre alta persoana. (2) din Legea nr. 1322. Potrivit prevederilor art. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. potrivit art. 1301 din Legea nr. este obligatia importatorului. punctul 59 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. catre un stat membru. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. 140 alin. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale. cu modificarile si completarile ulterioare. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. c) din legea mentionata.

titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. eliberata de alt stat membru. atat ca taxa colectata. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". 157 alin. potrivit art. (5)). Trebuie declarat acest import in declaratia 390? Raspuns: Aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat. de catre furnizor. Irina Dumitrescu. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. valabil la 07-Iul-2010 Intrebare: O societate comerciala are contract de achizitie pentru un singur produs cu o firma din Germania. cu exceptia importurilor scutite de taxa. In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. care au obtinut certificat de amanare de la plata. Va rugam sa ne precizati ce obligatiuni declarative avem in acesta situatie. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. catre un stat membru. Prin exceptie de la aceste prevederi.01. de catre cumparator sau de catre alta persoana. (3) .13. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania. cat si ca taxa deductibila. prin exceptare de la prevederile alin. taxa pentru importuri de bunuri. 1301 din Legea nr. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania . Efectiv marfa vine din China direct in Romania iar firma din Romania achita in vama tva si taxe vamale. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. In aceasta situatie societatea dvs. achizitia intracomuntara reprezinta obtinerea dreptului de a dispune. 153 (alin. (4)). 145-1471 (alin. Potrivit acestora. 1562 din Codul fiscal. 38 . 571/2003 privind Codul fiscal.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art.Asadar. operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. cod MFP 14. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 157 alin. (3). se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. 153. Produsul respectiv este fabricat in China. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator.(5). Prin urmare. De la data de 1 ianuarie 2013. in limitele si in conditiile stabilite la art. precum si documente care sa ateste plata taxei. ca si un proprietar. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. Societatea dvs. Achizitie bunuri transportate din China. in contul furnizorului sau al cumparatorului. TVA. (3)).

a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr. In acest caz operatiunea se va raporta prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin 39 . In aceasta situatie se evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. atat ca taxa colectata. cat si ca taxa deductibila. De la data de 1 ianuarie 2013. c) din legea mentionata. Intrucat acest import de bunuri nu se incadreaza in prevederile art. (2) al acestui punct.Potrivit prevederilor art. proprietarul bunurilor la aceasta data. (4) si (5) din Codul fiscal societatea a achitat taxa organelor vamale vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import . respectiv va refactura valoarea bunurilor importate si taxa pe valoarea adaugata aferenta catre persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. taxa pentru importuri de bunuri. Prin exceptie de la aceste prevederi. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. Prin exceptie de la aceasta prevedere. 1322 alin. punctul 59 alin. 1562 din Codul fiscal. In temeiul prevederilor art. pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate. pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei. pentru taxa achitata pentru importul de bunuri. (1) lit. precum si documente care sa ateste plata taxei. 571/2003 privind Codul fiscal. 153. isi poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferenta importului in baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale. (1) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. (4)). importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau. Societatea dvs. (2) din Legea nr. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar . Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania. sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize (alin. 157 alin. cu exceptia importurilor scutite de taxa. 157 alin. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente importului respectiv decat in situatia in care va aplica structura de comisionar. plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii. precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau. nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 145-1471 (alin. Astfel cum prevede alin. (3). nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. in limitele si in conditiile stabilite la art. in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 1511. In acest sens. prin exceptare de la prevederile alin. este obligatia importatorului. care au obtinut certificat de amanare de la plata. furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. In conformitate cu prevederile art. persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale.(5). Art. eliberata de alt stat membru. care sa o mentioneze ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. 126 alin. care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei. 136 din Codul fiscal. (1). operatiunea descrisa reprezinta un import de bunuri efectuat in Romania. in absenta acestui cumparator. dar pe numele careia au fost declarate bunurile in momentul in care taxa devine exigibila conform art. daca locul importului este in Romania. orice persoana care nu este obligata la plata taxei pentru un import conform alin. este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana. se plateste la organul vamal in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import. 153 (alin. Pentru importurile de bunuri plata taxei la buget se efectueaza in conformitate cu prevederile art. potrivit art. Potrivit acestora. (5)). (3) . Asadar. (1). 146 alin. 1322. (3)).

pentru evaluarea stocurilor se utilizeaza metoda pretului cu amanuntul.13. Prin urmare. TVA 24% inclus: 840.01.06. aceasta nu se va raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".02/r aprobat prin OANAF 76/2010. Pentru exemplificare vom lua urmatoarele date: Valoarea stocului la 30. In aceasta situatie societatea dvs.02 – 201.34 + 201.34 Ron Valoarea TVA la cota de 24%: 840. TVA 19% inclus: 1. importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata este furnizorul din Germania.2010.02 (in rosu) Modificarea cotei de TVA.042. in situatia in care voi avea doua preturi la acelasi produs.06.02 Ron Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc : 201. Stornarea facturilor de avans. dar de data aceasta la pret de intrare cu tva 24(deci mai mare). valabil la 05-Iul-2010 Intrebare: Cum voi descarca gestiunea.68 = 840. Modificarea cotei de TVA. cod MFP 14. Daca pana la 30.68 – 159.07.OANAF 77/2010 la Randul 21 „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%” Asa cum am aratat operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara efectuata in Romania. Marfuri la pret cu amanuntul. Cand fac vanzarea din gestiune de unde stiu care este cu pret vechi (tva 19%) si care cu pret nou (tva 24%)? Raspuns: Din intrebarea adresata reiese ca. Irina Dumitrescu. si ulterior dupa 01.2010 aveam un pret 10 lei pt un produs. Societatea a hotarat sa suporte cresterea de TVA din adaosul comercial.02 2. Diminuarea adaosului comercial cu aceasta diferenta: 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” -42. In situatia in care bunurile sunt expediate din China de catre un alt furnizor ce a emis factura catre societatea din Germania .34 x 24% = 201.68 Valoarea stocului la 01.042.07.titularul operatiunii de vamuire mentionat in declaratia vamala. 40 . si hotarasc sa nu-i majorez pretul din cauza tva -ului de 24.66 = 42.02 Ron Valoarea stocului fara TVA: 1.66 Ron Valoarea stocului fara TVA: 840.000 Ron Valoarea TVA: 159.34 Ron Pentru marfurile aflate in stoc la data de 30 iunie 2010 se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile: 1. nu are drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta importului respectiv. Inregistrari contabile.68 = 1. Diferenta de TVA aferenta marfurilor in stoc: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” 42.2010.2010 primesc in gestiune acelasi produs.

Potrivit art. stornarea avansului incasat se poate efectua separat sau pe aceiasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri. Prin urmare. In conformitate cu prevederile art. la data livrarii bunurilor avansurile incasate se vor storna la cota de TVA in vigoare la data incasarii acestora (19%) si se va factura intreaga contravaloare a bunurilor aplicandu-se cota de taxa de 24% in vigoare la data la care intervine faptul generator (data livrarii bunurilor). Punctul 69 alin. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca regularizarea facturilor emise de catre furnizori/prestatori pentru avansuri. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. 155 alin. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. trebuie facuta inventarierea patrimoniului sau alte note specifice 41 . vroiam sa va intreb. 571/2003 privind Codul fiscal. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. restitui banii sau intocmesc factura cu 19%? Ar fi o solutie sa cuprind stornarea avansului intr-o factura de livrare pentru a ascunde diferenta de TVA? Raspuns: In conformitate cu dispozitiile art.2010 cu TVA 19%. Cum ar trebui emisa o factura de stornare a unui avans incasat in primul semestru din 2010 cu TVA 19%? Suma stornata ar fi mai mare cu 5%. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Marfuri pe stoc Georgeta Serban Matei. (1) din Legea nr. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. atunci cand se emit mai multe facturi pentru aceeasi operatiune. (3) si (4) cota de TVA aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator.Irina Dumitrescu. Asadar. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor.06. (2). (5) lit. 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. 155 alin. (1) din Legea nr. pentru cazurile prevazute la art. valabil la 01-Iul-2010 Intrebare: Intrebarea mea se refera la avansurile facturate inainte de 30. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. la un magazin de desfacere cu amanuntul. 1342 alin. Cresterea TVA la 24%. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. Pe factura emisa se va face o referire la facturile de avans sau facturile partiale emise anterior. exigibilitatea taxei intervine la data la care se incaseaza avansul. 140 alin. cu exceptiile prevazute in acest capitol. 1341 alin. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: In legatura cu cresterea TVA la 24%. 1342 alin. 1342 alin. (1) exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. in cazul prezentat. daca la marfurile existente pe stoc. cu exceptia cazurilor prevazute la art. (2). cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile. Ce se intampla in acest caz. se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. sau in cazul emiterii de facturi partiale pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. Astfel cum prevede art. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. n) din Codul fiscal. in conformitate cu prevederile art. In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii. b) al acestui articol stabileste ca. Alin. (2) lit. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. prin exceptie.

TVA Ana Maria Georgescu. conducatorul firmei trebuie sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O. Conform art. 133 alin.M. este comercializarea cu amanuntul a marfurilor pentru care se aplica cota standard TVA majorata de la 19% la 24%. Sa consider ca firma aplica regimul special de scutire aferent agentiilor de turism si sa consider tranzactia ca fiind scutita. In concluzie. Inventarierea este necesara chiar daca nu se majoreaza preturile. pe baza unor liste de inventariere a produselor existente in stoc.378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. caz in care stocurile se inregistreaza la pretul de achizitie. Cum se procedeaza? Raspuns: Intr-o astfel de situatie. b) din Codul fiscal. datoriilor si capitalurilor proprii. Inventarierea nu este necesara pentru comercializarea marfurilor cu ridicata. (4) lit. in situatia in care firma dvs. ro codul de TVA inscris pe factura si am primt raspuns ca este un cod valid de TVA. inventarierea nu este obligatorie. inscrise in liste de inventariere ca documente justificative. dar pentru care a emis factura fara TVA pentru valoarea globala a serviciului de transport si a serviciului de intermediere ceea ce inseamna ca actionat in nume propriu si putea aplica si regimul special de taxa pentru agentii de turism. nr.acestei modificari. Pentru efectuarea inventarierii. (2) din Codul fiscal si prin urmare nu fac obiectul 42 . 133 alin. se va majora rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". Am verificat pe site-ul mfinante. In Romania este o achizitie de servicii neimpozabila in Romania. Ex: bilet avion ruta Bucuresti-Viena-Iasi. dar este necesara pentru a justifica si a corecta preturile de vanzare cu amanuntul care se vor practica incepand cu luna iulie 2010. In aceasta situatie se va diminua rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = . Pentru aceste servicii nu se aplica regula generala de stabilire a locului prestarii prevazuta la art. Firma respectiva emite factura fara TVA. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. in cazul serviciilor de transport de calatori locul prestarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse. se face mentiunea ca agentia de turism face intermedierea dintre calator si transportator/turoperator. Bilet avion agentie Austria. bilet . Unde trebuiesc raportate in Declaratia 300? Raspuns: Intelegem ca agentia din Austria a intermediat pentru o societate din Romania (persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania) serviciul de transport international de calatori. pasager. consider ca inventarierea trebuie efectuata doar in situatia in care obiectul de activitate al firmei dvs.P. decide sa suporte cresterea TVA din adaosul commercial inclus in pretul de vanzarea cu amanuntul. valabil la 08-Iul-2010 Intrebare: Descriere situatie: In scopul deplasarii in interes de serviciu se fac rezervari bilete avion la o firma din Austria. ruta. Sa stabilesc locul prestarii de servicii conform normelor de aplicare al art . Daca s-a aplicat regimul special este serviciu unic.F. In baza noilor preturi stabilite prin majorarea cotei de TVA. Cu toate acestea dupa inscrierea pe factura a informatiilor referitoare la nr. Astfel. locul de impozitare este in Austria unde are sediul activitatii economice agentia. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. dar fara nici o alta mentiune referitoare la directiva sau legislatia lor interna.133? Se declara sau nu in vies aceste tranzactii.

F. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale nu au aparut norme de aplicare iar elaborarea acestora dupa data de 1 iulie 2010 ar fi tardiva.TVA neexigibila.costul de achizitie. Comisia astfel desemnata trebuie sa calculeze noile preturi cu amanuntul pentru fiecare sortiment de marfa. Pentru efectuarea inventarierii. prin diminuarea adaosului comercial in favoarea TVA de 24%.U. Stocuri existente. s-a modificat doar articolul 140 "Cotele". Modificarea cotei de TVA. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.adaosul comercial.06.2010.G. 133 alin. indiferent de optiunea selectata de catre conducerea firmei pe care o reprezentati: 1. datoriilor si capitalurilor proprii. nr. serviciul de intermediere prestatat in numele si in contul altei persoane. nr. (2) si (3) din Codul fiscal se aplica numai in situati in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art.M. mentinerea preturilor de vanzare cu amanuntul. Raspuns: Pentru majorarea cotei de TVA de la 19% la 24% reglementata prin O. Georgeta Serban Matei. stocuri existente cu 19%. (2) si (3) din Codul fiscal. daca serviciile respective nu sunt scutite in statul membru in care se impoziteaza. In situatia stocurilor de marfuri pentru care se tine evidenta la pret cu amanuntul. .(7) din Codul fiscal. pe baza unor liste de inventariere a 43 . 133 alin. 133 alin. se precizeaza ca regulile generale de stabilire a locului prestarii prevazute la art. De asemenea este scutita de taxa conform art. g) din Codul fiscal. intotdeauna exceptia prevaleaza. Prin urmare in scopul aplicarii regulii de baza de stabilire a locului prestarii prevazute la art. Conform art.U. majorarea preturilor de vanzare cu amanuntul datorita cotei de TVA majorate in conditiile in care se mentine adaosul comercial practicat. Prin aceasta O. 144 (prim) din Codul fiscal. 13 alin. transportul international de persoane este operatiune scutita de taxa cu drept de deducere. 2. (2) din Codul fiscal trebuie sa demonstrati ca serviciul facturat de agentie nu este un serviciu de transport de calatori. valabil la 06-Iul-2010 Intrebare: Norme de aplicare a TVA de 24% in cazul marfurilor cu amanuntul. Inventarirerea este necesara in fiecare situatie prezentata deoarece trebuie efectuate calcule necesare determinarii structurii fiecarui pret cu amanuntul format din: . alineatul (1) care se refera la cota standard TVA de 24%. 143 alin. (1) din normele metodologice. Data inventarierii trebuie sa fie data de 30.G. legiuitorul nu a avut in vedere consecintele financiar-contabile si volumul de munca necesar regularizarii stocurilor in cazul comertului cu amanuntul. datorita modificarii cotei trebuie efectuata inventarierea. in cazul in care acest serviciu este prestat in legatura cu operatiunea scutita conform art.2010 astfel incat noile preturi stabilite sa fie aplicabile incepand cu data de 1. (4) . 143 din Codul fiscal. 133 alin. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. conducatorul firmei ar fi trebuit sa numeasca o comisie de inventariere in baza prevederilor O.07. La pct.unei achizitii intracomunitare de servicii sau prestarii intracomunitare de servicii pentru care se intocmeste si se depune declaratia recapitulativa (390). (1) lit. Pentru aceasta modificare fiscala. nemaifiind aplicabile rgulile generale stabilite la art.P. .

138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. se majoreaza rulajul creditor al contului 4428 "TVA neexigibila" in corespondenta cu debitul contului 371 "Marfuri". Listele de inventariere astfel intocmite reprezinta documente justificative pentru inregistrarile contabile care trebuie efectuate. b) din Legea nr. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. daca baza de impozitare se majoreaza. Totusi. Ajustarea bazei de impozitare a TVA. In baza acestor liste. b) din Legea nr. Comert cu cereale.2010 clientul returneaza bunul datorita faptului ca nu este multumit de caracteristicile in exploatare. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata.data livrarii bunului care ulterior s-a returnat datorita neconformitatii din punct de vedere al calitatii cu prevederile cuprinse in contract. iar in luna 07 este 24%. precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj. intrebarea este la ce cota calculez TVA pe factura de storno.d. Prin urmare. in aceasta situatie se va emite o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. Trebuie facuta factura de stornare. > sa mentina adaosul comercial. a decis: > sa suporte cresterea TVA din adaosul comercial inclus in pretul de vanzare cu amanuntul. (2). Astfel. 140 alin. 138 din Codul fiscal. in luna 07. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. dar evenimentele prevazute la art. TVA. Cota de taxa aplicabila Irina Dumitrescu. Potrivit art. preturile de vanzare afisate la raft se mentin. (3) din legea mentionata. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. Cota de TVA aplicabila este de 19%. pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei. punctul 20 alin.2010 am emis o factura reprezentand vanzarea unui mijloc fix. care vor fi transmise si beneficiarului. respectiv luna iunie 2010 . Masuri de simplificare Irina Dumitrescu.produselor existente in stoc. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. valabil la 30-Iun-2010 44 . avand in vedere ca in luna 06 TVA a fost 19%.p. in situatiile prevazute la art.v. 138 lit. cota in vigoare la data la care a intervenit faptul generator. cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator. in cazul prezentat. In situatia in care firma dvs. 571/2003 privind Codul fiscal. urmeaza sa efectuati corectia valorii stocurilor de marfuri inregistrate la pret cu amanuntul efectuate initial in baza notelor de receptie intocmite la momentul aprovizionarii marfurilor. Raspuns: Art. 1342 alin. d. fara semnul minus. Asadar. In acest sens. noile preturi se majoreaza datorita cotei de 24%. dupa caz. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: In luna 06. baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata se reduce in conformitate cu prevederile art. contabil se diminueaza rulajul creditor al contului 378 (in rosu -371 = 378) in favoarea rulajului creditor al contului 4428 (in negru 371 = 4428). furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. 138 lit.

care se va evidentia in decontul prevazut la art. astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. din Codul fiscal. zahar. in conformitate cu prevederile art. 134 alin. 132. si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal (alin. 1562. fiind preluata atat ca taxa colectata. 160 din Codul fiscal. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari. plante tehnice. (1) din Titlul VI al Normelor metodologice stabileste ca prin livrari de bunuri/prestari de servicii in interiorul tarii se intelege operatiunile realizate numai intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. (2) lit. In cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor. (1) al acestui articol. se aplica taxarea inversa. (2) din Codul fiscal.2010 au intrat in vigoare modificarile aduse Legii nr. Astfel cum este prevazut la alin. Incepand cu aceasta data. Pentru solutionarea situatiilor tranzitorii care pot aparea ca urmare a eliminarii sau a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxare inversa in cadrul art. atat ca taxa colectata. 153. (6)). respectiv art. In cazul livrarilor de bunuri prevazute la art.06. (6) din Codul fiscal. cat si beneficiarii. care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art.06. inclusiv pentru avansurile incasate. Trecerea la cota TVA de 24% Silviu Stoica. se aplica prevederile art. (3) – (5) pe facturile emise pentru aceste livrari de bunuri furnizorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. Din punct de vedere contabil. 160 alin. cat si ca taxa deductibila. De aplicarea acestor prevederi sunt responsabili atat furnizorii. la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 160 alin. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (1)). fructe. faina.2010 pot deduce diferenta de TVA de 5%? 45 . punctul 82 alin. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art.Intrebare: Societatea noastra activeaza in domeniul agriculturii: achizitioneaza cereale de la perosane fizice si le revinde catre terti (persoane fizice si juridice). Vanzare produse cu amanuntul. beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente (alin. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere (alin. Aceste prevederi se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii In acest sens. cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. c) din legea mentionata. 133. 153. cum procedez pentru a trece de la cota de 19% la cota de 24%? Care sunt inregistrarile contabile? Pentru stocul de marfa existent in stoc la 30. (2)). (7)). pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale. Vand produse la pret cu amanuntul. respectiv se va aplica regimul in vigoare la data exigibilitatii de taxa (alin. organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii. Cand se aplica regimul de taxare inversa? Care este sfera de aplicare si normele pentru taxare inversa pentru comertul cu cereale? Raspuns: Incepand cu data de 23. carne. paine si produse de panificatie. 145-1471. conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme. legume. Beneficiarii vor determina taxa aferenta. In conformitate cu prevederile alin. 571/2003 privind Codul fiscal prin Ordonanta de urgenta nr. valabil la 30-Iun-2010 Intrebare: De la data de iulie 2010 intra in vigoare cota de tva 24%.

000 lei – 31. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15.278.84 lei (sold cont 378). diminuare adaos comercial 5.000 lei (sold cont 371 dupa inventariere). TVA aferenta .403.39 lei.000 lei – 7.788.278. atunci trebuie ca intreaga diferenta de cota sa majoreze pretul de vanzare cu amanuntul.65 lei.788.U.24 = 208.000 lei. Daca societatea doreste sa suporte partial din adaosul propriu majorarea de TVA si sa majoreze preturile cu doar 2.14 lei (sold cont 4428 dupa majorarea de pret).19 lei.14 si 31. Spre exemplu. 46 .84 lei (sold cont 378).5%.932.744. 37 lei (diferenta dintre 40.neexigibila 208.403.677.Raspuns: De la 1 iulie 2010 intra in vigoare noua cota standard de TVA de 24%.G.37 x 24/124 = 40.77 lei = 7. respectiv (200.77 lei) x 1.403.neexigibila 200. in urma inventarierii se determina urmatoarele: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 200.403. TVA neexigibila aferenta: 205.42 lei.278. Inregistrarea contabila a diferentelor de pret urmare majorarii preturilor de vanzare cu amanuntul datorita majorarii cotei de TVA este: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 8.932.77 lei (sold cont 4428 dupa inventariere).677. 44 si art. avem 200.84 lei = 152. La trecerea de la cota standard de 19% la cea de 24%.744. publicata in Monitorul Oficial nr.42 lei – 31.65 lei = 12. reflectata in preturile cu amanuntul. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 200.20168% (in exemplul ipotetic prezentat.77/19 x 5).77 lei – 15.14 lei – 15.39 lei. in conditiile in care comerciantul nu preia el insusi o parte di majorare este de 5/119 x 100 = 4.000 lei x 24/124 = 39.744. este obligatorie inventarierea stocului de marfa la sfarsitul zilei de 30 iunie 2010 si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi).000 lei x 4.37 lei. 431 din 28 iunie 2010. rezultand pentru data de 1 iulie 2010: marfa la pret de vanzare cu amanuntul in stoc : 208.932.20168% = 8.278. V din O.392.744. nr.37 lei – 40.336.336. dferenta de TVA = 39.403.84 lei – 2.932.65 lei = 2. TVA aferenta .403.932.336. I pct. fiind vorba de bunuri pentru care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul. valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 208.534.000 x 19/119 = 31.37 lei (sold cont 371 dupa stabilirea noilor preturi).000 lei – 31. 58/2010.025 = 205.65 lei.278. astfel cum a fost modificata prin art. adaos comercial rezultat: 15. Deci. atunci vom avea: marfa la pret de vanzare cu amanuntul: 200. adaosul comercial aferent stocului de marfa 15. cresterea determinata de majorarea cotei de TVA cu 5%.000 lei x 1.37 lei). Daca se doreste ca societatea sa nu suporte nimic din cresterea cotei de TVA (adaosul comercial sa ramana acelasi).84 lei = 152.77 sau 31.

1471 din Codul fiscal). 6-8 si art.06. fara a fi conditionata de rezultatul fiscal al firmei pe care o reprezentati: profit impozabil sau pierdere fiscala.d. totusi. 53 alin. iar dvs. daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele.00 lei – 39. La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Georgeta Serban Matei. al TVA determinarea modului de exercitare a dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol effectuate pe parcursul unui intreg an calendaristic se efectueaza o singura data pe an.d.p.65 lei. intrucat in stoc aveti doar marfa aprovizionata cu cota de TVA de 19% (pur si simplu.744. v-ati regularizat-o prin deducere si scadere din propria taxa colectata prin decontul de TVA. d. exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta cheltuielilor de protocol care pot fi justificate prin originalul facturilor emise de catre vanzatori sau prestatori are loc pe intregul an calendaristic.- valoarea stocului de marfa la pret de achizitie: 205.42 lei – 12.19 lei = 152. 4-6 din Normele metodologice pentru aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. 47 . iar beneficiarii pot sa-si ajusteze taxa nededusa initial. determinarea rezultatului fiscal se efectueaza trimestrial. respectiv in anul urmator celui in care au fost efectuate cheltuielile. Astfel. (14) lit. De asemenea.677.65 lei si 371 “Marfuri” = 378 “Diferente de pret la marfuri” cu 2.v. Stabilirea depasirii sau incadrarii in plafoanele de 2% se efectueaza o singura data pe an. a) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. pct. au colectat doar TVA cu cota de 19%. in baza prevederilor cuprinse in normele metodologice de aplicare ale articolului 128 prin punctul 6 alineatul (15). 3. 61 alin. Mentionam ca nu exista posibilitatea ca diferenta de TVA de 5% sa fie dedusa suplimentar pentru marfa existenta in stoc. prin care anumite operatiuni fara drept de deducere (dar la care furnizorii de bunuri si servicii aferente au colectat TVA in amonte) devin operatiuni cu drept de deducere. 62 alin. care nu au fost inregistrate in scopuri de TVA (nu si-au dedus deloc taxa la momentul achizitiei bunurilor) si care se inregistreaza urmare depasirii plafonului de scutire sau prin optiune. conform pct.788. 148 din Codul fiscal si pct. Ajustarea dreptului de deducere pentru marfa existenta in stoc nu este permisa decat in cazul in care intreprinderilor mici. Inregistrarile contabile vor fi: 371 “Marfuri” = 4428 “TVA neexigibila” cu 7. Conform acestei norme. Acest aspect este reglementat la punctul 6 alineatul 14 litera a) de aplicare a articolului 128 alin. al impozitului pe profit. (8) lit. conform art.v. 45 alin. incadrarea in plafoanele prevazute la alin. f) din Codul fiscal conform caruia bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca "valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit".000. in rosu. asa cum este ea prevazuta la art. 2 din Normele metodologice. valabil la 23-Iun-2010 Intrebare: La ce rand din decont se trece TVA nedeductibil aferent chetuielilor de protocol peste limita de 2%? Raspuns: Daca d. pana la data de 30. nu ne aflam nici in situatia in care au aparut modificari legislative.p.744.2010 furnizorii dvs.39 lei. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa. cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale.534. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale.

Raspuns: Pentru o prestare de servicii. a) din Codul fiscal nu se aplica pentru serviciile medicale veterinare "astfel cum a fost pronuntata hotararea Curtii Europene de Justitie in cazul CEJ C-122/87. astfel de servicii se taxeaza prin aplicarea regimului normal de taxare cu cota standard TVA de 19%. (1) lit. Servicii medicale veterinare. Va rog sa ne spuneti daca am procedat corect folosind 418 si 4428. Emitere factura. si operatiunile strans legate de acestea. ingrijirile medicale. precum …. serviciile medicale veterinare nu se mai incadreaza la operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. factura trebuie emisa cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. se inregistreaza si in evidenta fiscala intocmita in baza jurnalului pentru vanzari completat pentru perioada in care se depune sau trebuie sa se depuna situatiile financiare anuale. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: In cursul lunii productia de prestari servicii .intretinere drumuri am inregistrat o prin 418= 704 4428 deoarece receptia unora dintre lucrarile aferente acestei luni se face in luna urmatoare. Beneficiari persoane fizice Georgeta Serban Matei. inregistrata in evidenta contabila. chiar daca beneficiari ai acestor servicii sunt persoanele fizice. Autofactura sta la baza inregistrarii contabile 658 (sau 635) = 4427. fara ca fiscul sa creada ca am amanat intentionat plata TVA colectindu-l si platindu-l la data intocmirii facturii. valabil la 28-Iun-2010 Intrebare: Societatea are un centru de echitatie unde tine in pensiune si caii unor persoane fizice. Suma respectiva se inregistreaza la TVA colectata deoarece depasirea este asimilata unei livrari de bunuri. Faptul generator poate fi stabilit intr-unul din urmatoarele momente: 48 . alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati…". In acest context. Prestari servicii constructii-montaj. inclusiv veterinare.2006 in baza prevederilor articolului 141 alineatul 1 litera a) din Codul fiscal "spitalizarea. urmand ca factura sa se faca la data receptiei in luna urmatoare." In concluzie. pe intreg parcursul unui an calendaristic se evidentiaza la randul 21 din decontul de TVA denumit "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%" Suma TVA colectata annual pe baza autofacturii se raporteaza la randul 15 din decontul de TVA denumit "Regularizari taxa colectata". etapa considerata fapt generator al TVA. Autofactura astfel emisa. incepand cu data de 1 ianuarie 2007. …. prin normele de aplicare ale Codului fiscal. cabinete si laboratoare medicale.2004 – 31. Scutirea s-a acordat in perioada 01. indiferent de forma de organizare. in anul imediat urmator inregistrarii cheltuielilor de protocol. Suma TVA pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA in cadrul unei luni calendaristice. TVA Georgeta Serban Matei.Pentru colectarea TVA se emite autofactura. desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati. Autofactura se emite in perioada fiscala de intocmire a situatiilor financiare anuale cand se determina incadrarea in plafoanele privind protocolul si sponsorizare.12. o singura data pe an. Aceasta prevedere legala a fost abrogata incepand cu data de 1 ianuarie 2007. la punctul 24 alineatul (1) litera c) se face precizarea ca scutirea reglementata prin articolul 141 alin. Facturarea acestei prestari de servicii se face cu tva? Raspuns: Prestarea unor astfel de servicii este taxabila cu cota standard TVA de 19%.01. centre de ingrijire medicala si de diagnostic..

In concluzie. Totusi. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. Faptul generator este data la care sunt indeplinite conditiile de emitere a facturii prin care se colecteaza TVA pentru lucrarile de constructii-montaj. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. dupa caz. factura se emite. . Trebuie de asemenea sa aveti in vedere faptul ca la emiterea unei facturi. PFA. fie in luna iulie 2010 cand situatiile de lucrari sunt acceptate de catre beneficiar. in functie de prevederile contractuale. In aceasta situatie. trebuie sa aveti in vedere ca obligatia "sa emita o factura ……. Se cunoaste faptul ca pentru serviciile de constructii-montaj faptul generator ia nastere fie la data emiterii situatiilor de lucrari de catre constructor. …. Totusi.2010. Totusi. pe factura se inscrie atat data emiterii facturii. consider ca este prudent ca factura sa fie emisa faptic pana pe data de 15 august. firma pe care o reprezentati. 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal).07. fie la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar." Astfel. de exemplu fie in luna iunie 2010 cand firma dvs. …….daca factura este emisa in data in care a avut loc prestarea sau incasarea unui avans. cat si data prestarii sau a incasarii unui avans. informatii reglementate in mod expres prin Codul fiscal la articolul 155 alineatul 5 de la litera a) la n) si normele de aplicare de la punctul 72: data la care: . cum sunt serviciile de constructiimontaj. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. in functie de prevederile contractuale (art.daca factura este emisa inainte de data prestarii sau inainte de data incasarii unui avans.. aspect care trebuie avut in vedere de catre organul de inspectie fiscala care nu poate modifica vointa partilor contractante. dar cu data de 31. la data incasarii unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Regim TVA 49 . .a fost incasat un avans. pe factura se inscrie doar data emiterii facturii. Achizitii intracomunitare de bunuri din Germania. Aceste informatii suplimentare se inscriu numai in situatia in care data faptului generator este diferita de data emiterii facturii.cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare" nu inseamna ca pentru serviciile prestate in luna iunie. pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. . Factura se poate emite pana pe data de 15 iulie 2010 daca faptul generator se considera a fi in iunie 2010 (data emiterii situatiilor de lucrari) sau pana pe 15 august 2010 daca faptul generator se considera a fi in iulie 2010 (data acceptarii situatiilor). acceptate in iulie factura poate fi emisa cu data de 15 august. astfel: . factura poate fi emisa si inaintea faptului generator.daca factura este emisa ulterior datei prestarii sau incasarii unui avans. In aceasta situatie. este bine sa revedeti clauza contractuala cu privire la obligatiile partilor privind emiterea si acceptarea situatiilor de lucrari. Organul de inspectie fiscala nu poate avea suspiciuni referitoare la stabilirea faptului generator in conditiile in care sunt respectate prevederile articolului 134^1 alineatul 7 din Codul fiscal in stransa legatura cu prevederile contractuale. considerand neexigibila TVA aferenta lucrarilor care nu au fost inca acceptate de catre beneficiar. perioada de decontare nu poate depasi un an. procedati corect prin efectuarea inregistrarilor mentionate.- la data prestarii serviciilor. in calitate de prestator. Prin acest articol se prevede "(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. trebuie sa aiba in vedere inscrierea in factura a urmatoarelor informatii obligatorii pentru operatiunea de prestari servicii. emite situatiile de lucrari.au fost prestate serviciile.

000 euro. ce documente va trebui sa primesca de la persoana fizica din Austria? Raspuns: In conditiile in care legislatia statelor mentionate este armonizata PFA din Austria si intreprinderea individuala din Romania vor avea obligatia sa se inregistreze ca platitoare de TVA ca urmare a achizitiei intracomunitare de bunuri din Germania. Achizitia intracomunitara este definita la art. Aceasta determina obligatia de inscriere a operatiunii in Decontul de taxa pe valoarea adaugata cod 300 si de inscriere a operatiunii in Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare cod 390. putand avea in vedere si alte documente cum sunt contractul dintre parti ori asigurarea pentru bunuri. (3) lit. in contul furnizorului sau al cumparatorului. altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. si careia nu i se aplica prevederile art. (1) din Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune. efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila. al carui echivalent in lei este stabilit prin norme. care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru. (4) in sensul ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. ESTE 50 . 2) cu privire la vanzarile la distanta. alaturi de factura este absolut necesar documentul care sa ateste ca bunurile au fost transportate in Romania. In acest sens urmeaza a fi avut in vedere prevederile art. de catre cumparator sau de catre alta persoana. neplatitoare de TVA. In ceea ce priveste documentele necesare a fi primite de la furnizorul persoana fizica autorizata din Austria. altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile.adica baza de impozitare nu contine decat valoare bunurilor nu si contravaloarea transportului (asta am inteles eu acum dupa ce am mai studiat) Pana acum la receptia marfii noi in pretul de achizitie am inclus si contravaloare transportului. Transport EXW. cumpara marfa (haine) de la o societate din Germania si o vinde in Romania la o intreprindere individuala platitoare de TVA. furnizorul ne factureaza si transportul pe alta factura.Dani Cucu. 132 alin. 132 alin. valabil la 21-Iun-2010 Intrebare: Persoana fizica autorizata cu sediul social in Austria. Pentru intreprinderea individuala operatiunea mentionata este o achizitie intracomunitara. de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator. Cum va evidentia intreprinderea individuala operatiunea din punct de vedere TVA? Inafara de factura. desi credeam ca am lamurita in minte aceasta situati: -cumparam marfa din Polonia si pe langa factura de marfa. ca si un proprietar. a) potrivit caruia este o operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri. 126 alin. valabil la 05-Aug-2010 Intrebare: Achizitii intracomunitare -modalitate de transport EXW Ma confrunt cu urmatoarea problema. Pe toate facturile conditia de livrare negociata este EXW. b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. (1) lit. catre un stat membru. Este necesar a fi avute in vedere derogarea prevazuta la alin. de catre furnizor. Se trece in pretul de achizitie? Mihaela Benta. 130 indice 1 alin.

platitoare de TVA. valoarea transportului se va include in costul de achizitie. c) si ale art. conform art: 137 alin. 138 ^1 din Codul fiscal “Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. Astfel la inregistrarea in contabilitate valoarea transportului se va inregistra in valoarea bunurilor. Dupa cum am facut precizarea. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. fapt ce am inteles ca s-a efectuat si in perioada anterioara. potrivit prevederilor contractuale. acestea cad in sarcina vanzatorului. putem concluziona: Conditia EX WORKS (franco fabrica) inseamna ca responsabilitatea producatorului fata de livrarea bunului se termina in momentul iesirii bunului din incinta producatorului. Raspuns: Vom detalia analiza din doua puncte de vedere: a) Din punct de vedere contabil. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului. Acelasi act normativ precizeaza: ”Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare. cum sunt cele de asigurare sau de ambalare. 137 alin. (2) lit. 1301 alin. baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. a). In declaratia 390 tot separat. b) Din punct de vedere fiscal este evident ca atat pentru achizitia bunului in sine cat si pentru valoarea transportului societatea din Romania. doua pozitii separate in decontul de TVA. cum sunt: comisioanele. (2). (2) din Codul fiscal:“ Baza de impozitare cuprinde urmatoarele: a) impozitele si taxele. legat strict de tranzactia de achizitie el efectueaza pentru dvs un alt serviciu. Totusi din punctul de vedere al acuratetii inregistrarilor sunt aplicabile prevederile art. care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza. se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai daca.” Astfel. prin intocmirea notei de receptie. Prin urmare chiar daca acesta face si transportul. transport si asigurare. 137 alin. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale). In acest caz sunt aplicabile prevederile stabilite de pct 50 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene ce stabileste ca valoarea de intrare in patrimoniu este data de costul de achizitie. solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. respectiv doua tipuri de activitati raportate prin declaratia 390. achizitie de bunuri si achizitie de prestari servicii. se considera cheltuieli accesorii” Prevederea este mai bine explicitata prin punct 9 al normelor metodologice de aplicare pentru art. va efectua operatia de taxare inversa. daca prin lege nu se prevede altfel. cheltuielile de ambalare. Prin urmare se vor evidentia tranzactiile prin doua inregistrari de taxare inversa. 137 alin. b) cheltuielile accesorii. (1) lit. Altfel spus.” Astfel. Desigur nu are foarte mare relevanta daca evidenta taxarii inverse se efectueaza printr-o singura inregistare s-au prin doua inregistari ce insumate conduc la aceiasi suma. In cazul in care nu am receptionat bine pana acum ce pot sa fac cu privire la receptiile din urma. (2) din Codul fiscal: „ Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. cheltuielile de transport. in evidenta contabila. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri. contravaloarea bunurilor cumparate trec la randul 5 si 17 ia contravaloarea transport la randul 7 si 19. conform art. dupa cum a fost descris in intrebare. de la poarta fabricii tot riscul si toate cheltuielile sunt in sarcina cumparatorului. Daca deconturile de TVA respectiv declaratiile 390 au fost intocmite in alt mod (rand 5 si 17 achizitie si 51 .CORECT? SAU TREBUIE DIFERENTIAT? Eu in decont le trec separat.

exclusiv valoarea terenului. (9) lit. in absenta acestor modificari. Acelasi lucru este permis si pentru rectificarea declaratiei 390 conform Ordin 76/2010. aveau obligatia sa aplice masurile de simplificare. precum si a oricaror altor terenuri. ulterior transformarii. in vigoare pana la data de 31. exclusiv taxa. . 160 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. precum si prevederile HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. punctul 38 alin.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant.2009. bunurile (imobil + utilaje) respective. Regim TVA Irina Dumitrescu. 52 . In conformitate cu prevederile art.12. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. (3) al articolului 141 prevede ca. cu exceptia bunurilor livrate in cadrul comertului cu amanuntul. aceste operatiuni sunt scutite de taxa fara drept de deducere. aprobate prin HG 44/2004. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare era ca atat furnizorul. furnizorii si beneficiarii bunurilor si/sau serviciilor livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. (2) lit. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. daca costul transformarilor. Prin exceptie. orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. firma nu are bani din ce sa plateasca TVA . pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. valabil la 14-Iun-2010 Intrebare: Firma este in faliment. 126 alin. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. (1) cu dispozitiile alin. natura ori destinatia sa au fost modificate sau. sunt scutite de taxa pe valoare adaugata livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite. (2) lit.livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia. pentru operatiunile taxabile factura se va emite cu TVA colectata. pentru aceste tranzactii se aplica regimul normal de taxare. dupa caz. . Trebuie facturat catre firma care a castigat licitatia. Ce se intampla din punct de vedere TVA? Din cate stim trebuie aplicat TVA. Potrivit art. ce se va intampla cu suma de TVA pentru ca banii vor fi virati la banca deoarece constructia este ipotecata? Raspuns: Din coroborarea dispozitiilor alin. In concluzie. In acest sens: . Alin. in urma transformarii. au fost scoase la licitatie bunurile societatii.o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura. Societate in faliment. scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. conform art. De la aceasta data nu mai aplica taxarea inversa pentru bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa. Vanzare bunuri ipotecate. In acest sens. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiune se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. b) ale art.rand 7 si 19 transport) astunci se necesita depunerea unor deconturi de corectare a erorilor materiale conform OMEF 179/2007. c) din legea mentionata. 141 alin. 153. astfel ca.

in cazul falimentului. cele rezultate din livrari de produse. 102 alin. 5. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. taxele. cu dobanzile si cheltuielile aferente. pentru vanzarea cladirii se poate aplica scutirea de taxa prevazuta la art. daca la achizitia cladirii ati dedus TVA. va revine obligatia sa ajustati taxa deductibila in conformitate cu prevederile art. in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social. fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului. (4). prestari de servicii sau alte lucrari. (2) lit. cu dobanzile si cheltuielile aferente. in baza unor obligatii de intretinere. Daca ulterior achizitiei au fost efectuate lucrari de modernizare si transformare astfel incat cladirea sa fie considerata noua sau daca societatea opteaza pentru taxarea acestei operatiuni. alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta. 121 alin. art. 2. potrivit art. taxa fiind considerata dedusa. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii. b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. in urmatoarea ordine: 1. Astfel. 9. creantele vor fi platite. 3. precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii se platesc inaintea creantelor bugetare. creantele subordonate. 7. precum si din chirii. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru intretinerea debitorului si a familiei sale. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. (3). In conformitate cu prevederile art. creantele izvorate din raportul de munca. 4. (2). 8. alte creante chirografare. 24 si ale art. Factura se va emite cu TVA colectata. creantele reprezentand creditele. in favoarea creditorului. art. 98 alin. 10. taxe. f) din Codul fiscal daca aceasta nu a fost modificata sau asupra acesteia nu s-au efectuat lucrari de transformare in valoare de minimum 50% din valoarea de piata a constructiei. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. 157 alin. Asadar. 149 din Codul fiscal. In aceasta situatie. 141 alin. Numai creantele reprezentand creditele. de catre un membru al grupului de interes economic. creantele reprezentand credite bancare. cu cheltuielile si dobanzile aferente. vanzarea se va efectua in regimul normal de taxare. vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 1. gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel. respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor. cum este prevazut la art. creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului. inclusiv cheltuielile necesare pentru 53 . de ipoteci. creantele bugetare. orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. dupa caz. 23. ori. daca acesta este persoana fizica. 123 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei. sub rezerva celor prevazute la art. astfel incat sa fie considerata constructie noua in sensul prevazut la acest articol.Astfel. 1562 si 1563. Aplicarea taxarii inverse la achizitie nu afecteaza operatiunea de ajustare. In aceasta situatie nu mai exista obligatia de ajustare a taxei deductibile. 6. timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective. creantele bugetare se platesc inaintea creantelor reprezentand credite bancare. grevate. In plus. 19 alin. (1) din acelasi act normativ.

(2). 141 alin. De asemenea as dori sa stiu tratamentul in cazul in care terenul si constructia au acelasi numar cadastral. Daca este important faptul ca vanzatorul se obliga sau nu sa obtina toate autorizatiile de demolare. Se va avea in vedere suprafata construita desfasurata a constructiei. inclusiv TVA si. 37 din Normele metodologice. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei asa cum rezulta din raportul de expertiza. intai vor fi distribuite de catre licihidator. atunci as dori sa stiu tratamentul dpdv al TVA in ambele cazuri. majorarile si penalitatile de orice fel. precum si cheltuielile. 10. f) din Codul fiscal. 23 si 24. Aplicarea prevederilor art. ulterior. Regim TVA Ana Maria Georgescu. 1. sumele prevazute la pct. f) din Codul fiscal se face conform precizarilor de la pct. calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu alta destinatie. valabil la 17-Iun-2010 Intrebare: In cazul in care o societate achizioneaza un teren intravilan pe care sunt constructii vechi. creditorii vor avea. (1) din normele metodologice. art. (2) lit. se precizeaza ca. Raspuns: Vanzarea cladirilor vechi este scutita de TVA conform art. (2) lit. (1) din normele metodologice. dobanzile. 2. art. dobanzile. precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in conditiile art. prevederile alin. constructii care urmeaza sa fie demolate. asa cum rezulta din raportul de expertiza. Vanzare cladire veche. (6) din normele metodologice se precizeaza ca. La pct.conservarea si administrarea acestor bunuri. 37 alin. b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. precum si cheltuielile. prevazute la art. creantele creditorilor garantati. se aplica TVA? Vanzatorul este o persoana juridica platitoare de TVA. La pct. Eliberarea certificatului de urbanism de catre primarie la solicitarea proprietarului. in aplicarea art.regimul corpului funciar va fi stabilit in functie de bunul imobil cu suprafata cea mai mare. cuprinzand tot capitalul. (1) nu se aplica in situatia in care 54 . In cazul in care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata in intregime a respectivelor creante garantate. f) din Codul fiscal. majorarile si penalitatile de orice fel. identificat printr-un singur numar cadastral: a) terenul pe care s-a edificat constructia urmeaza regimul constructiei. creante chirografare care vor veni in concurs cu cele cuprinse in categoria corespunzatoare. pentru diferenta. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. Certificat de urbanism. 141 alin. creanta bancii cuprinzand tot capitalul. 19 alin. 123. se prevede caatunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. potrivit naturii lor. 37 alin. 141 alin. la momentul vanzarii sale de catre proprietar. Prin urmare. Nu este scutita de taxa conform acestui articol vanzare de terenuri construibile. La pct. conform legislatiei in vigoare. Terenul construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat pe care se pot executa constructii. (2) lit. rezulta din certificatul de urbanism. 37 alin. c) daca terenul si constructia au valori egale.

indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al cumparatorului. (8). 18 alin. potrivit contractului. dar in contul altei persoane. (2). Asemenea operatiuni de livrare si de demolare formeaza o operatiune unica in ce priveste TVA. De asemenea cum se face inregistreaza unui transport intracomunitar facturat fara TVA care un beneficar din UE. dar primeste si/sau emite facturi pe numele sau. 141 alin. (2) lit. iar nu livrarea constructiei existente si a terenului pe care se afla acestea. in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate. Doresc sa stiu ce inregistrari contabile se fac. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor. (3) si (4) sau. Aceasta emite factura pentru intreaga valoare a a transportului comandat de beneficiar si primeste la randul ei factura de la firma de transport care efectueaza transportul pe intreaga valoare (mai mica decat cea emisa. 6 alin. persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar. O copie de pe notificare se transmite si cumparatorului. in conditiile legii. catre client. (4) din normele mentionate rezulta ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii. respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri. avand in ansamblu ca obiect livrarea unui teren. se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. (2) cu dispozitiile punctului 6 alin. Raspuns: Din punct de vedere al TVA.” 55 . primind facturi pe numele sau de la comitentul vanzator sau. Daca. se considera ca actioneaza in nume propriu. Totusi. acest fapt il transforma in cumparator revanzator din punctul de vedere al taxei. se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. respectiv se considera ca furnizorul ori. daca cifra de afaceri se incarca cu intreaga factura sau doar comisionul. la randul sau. dupa caz. dupa caz. dupa caz. diferenta reprezentand comisionul prceput de casa de expeditie). Optiunea vanzatorul trebuie notificata organului fiscal. 7 alin. (4) care stabileste urmatoarele: „In cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 129 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. TVA. Servicii prestate de catre o casa de expeditii. 19 alin. f) din Codul fiscal. potrivit art. indiferent de stadiul lucrarilor de demolare a constructiei in momentul livrarii efective a terenului. dupa caz. comisionarul face o alta livrare de bunuri catre comitentul cumparator sau. vanzatorul are dreptul sa opteze conform art. in cazurile prevazute la pct. (3) pentru aplicarea taxarii. sub denumirea de structura de comisionar. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. si cum trebuie trecute in registrul de TVA facturile primite si cele emise. comisionarul actioneaza in numele si in contul comitentului ca mandatar. Punctul 6 alin. dupa caz. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: O societate comerciala romana platitoare de TVA desfasoara activitate de intermediere transport (este casa de expeditii). structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. comitentul vanzator face o livrare de bunuri catre comisionar si.se livreaza un teren pe care se afla o constructie a carei demolare a inceput inainte de livrare si a fost asumata de vanzator. de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre comitentul cumparator ori. catre client. ia parte la o prestare de servicii. dar in contul comitentului. (3). Trebuie sa retineti ca pentru operatiunile scutite de taxa conform art. atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu. 141 alin. si prestat de o societate romana care factureaza cu TVA. si are obligatia de a colecta TVA pentru operatiunile taxabile. Din coroborarea dispozitiilor punctului 7 alin. ale pct.

Acestea se vor raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Serviciile se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". sau. Daca aceste conditii sunt indeplinite. in situatia in care casa de expeditii.01. furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevazuta la pct. . din Comunitate. in conformitate cu prevederile art.02/r aprobat prin OANAF 76/2010. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii.1. cu modificarile si completarile ulterioare. (8). serviciile nu sunt impozabile in Romania. Asadar.beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii economice sau catre sedii fixe ale acestuia.13. din alt stat membru. 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. aceasta operatiune se va inregistra prin urmatoarea formula contabila: % = 401 „Furnizori” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” 4426 „TVA deductibila” Serviciile de transport bunuri refacturate catre o societatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt neimpozabile in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice. a unui sediu fix. 19 alin.Astfel cum este prevazut la punctul 18 alin. ca regula generala.beneficiarul va comunica o adresa a sediului activitatii economice. in principiu. locul prestarii este locul unde casa de expeditii isi are stabilit sediul activitatii sale economice. dupa caz. din punct de vedere al TVA. stabilindu-se locul prestarii in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. achizitioneaza servicii de transport de la un beneficiar stabilit in Romania. Din punct de vedere contabil. Factura se va intocmi fara TVA. In conformitate cu prevederile art. respectiv in Romania. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 56 . aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3. cu respectarea prevederilor art. 133 alin. stabilita in Romania. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix. Astfel. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 21 – „Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%”. (1) lit. cod MFP 14. facturi cu TVA colectata. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. Pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al serviciilor de transport achizitionate si al serviciilor refacturate se va analiza fiecare serviciu in parte. precum si un cod valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru. Pentru aceste servicii va primi. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport.1564 alin.

oricum actele au fost perfectate nu la Husi. organizeaza un transport de marfuri.000 mp teren sunt X. in valoarea acestuia fiind inclus si comisionul casei de expeditie. teren si/sau cladiri. parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009. are sau nu are importanta. serviciul facturat de catre casa de expeditie este un serviciu de transport. valabil la 11-Iun-2010 Intrebare: Dupa reevaluarea din 2006..p.000 euro. deci cei 8. erau in totalitate acoperiti de aceasta platforma betonata. TVA (120. teren cu platforma sau platforma cu teren?.000mp.000 mp. Casa de expeditii..000 mp platforma. 37 si pct. din totalul de cca 14.000mp..800 euro TVA. asupra contului 105 mai trebuie sau nu operat ceva pe debit?. al 2-lea. in octombrie 2007. la conturile 211.. din care cca 12. ca oricum am vandut o platforma betonata si nu teren.. care au 3 hale de productie amplasate pe aceasta locatie) a fost dobandit prin cumparare la o licitatie. In 2008.. la care au aplicat majorari. deoarece suprafata era considerata acoperita de o constructie speciala (pentru care nu se datoreaza impozit pe cladiri) si nici taxa teren..Inregistrarea in contabilitate a serviciilor de transport refacturare se efectueaza prin articolul contabil: 4111 = 704 „ Clienti” „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate” La inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se au in vedere continutul economic al acestora. La primarie.. TVA.. din 2 motive. 141 alin. nu plateam taxa teren decat pentru cei 14.000mp platforma. iar factura de cumparare este purtatoare de TVA. clauzele contractuale stabilite intre parti. valorile reevaluate in contabilitate pentru 8. retrateaza aceasta operatie ca fiind taxabila d. si nu unei societati. 38 din Normele metodologice.000 mp patrati..000 mp patrati fiind acoperiti de o platforma betonata.. care au dedus din valoarea totala de 120.. Din punct de vedere al TVA. sunt Y intrebari: 1) ce am vandut ?. In situatia prezentata.. dar este considerata eronata de catre inspectorii fiscali.. inspectorii fiscali in control.. cu acesti 10. f din Codul fiscal si ale pct. nu si concomitentele la scaderile din gestiune de acest fel? Raspuns: 1.. la taxele locale. cat si prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene.v.. desi eu am argumentat ca am vandut un teren acoperit cu o platforma betonata Fac precizarea ca intregul complex (teren 14. sau consider ca 105 il creditez si/sau debitez doar cu operatiunile care privesc strict si limitativ reevaluarile. 57 .. fara a fi ea insasi transportatorul. 2) este operatiune taxabila sau nu? (factura fiscala este cu taxare inversa. 281...... nespecificandu-se cat si cum valoric. trebuie sa aveti in vedere prevederile art.000 mp = 2..000*19%=22.. Vanzare teren cu imobil catre persoana fizica. societatea vinde din patrimoniu..000 mp. Vanzarea a fost efectuata catre o persoana fizica din orasul Husi Vaslui (de profesie notar public.. In aceasta situatie consideram ca intreaga valoare a serviciului de transport facturat catre client se va inregistra in contabilitate cu ajutorul contului 704 „Venituri din lucrari executate si sevicii prestate”. din ordinul si pe seama unui comitent. 2 lit... 212. sustinand chiar ca mi-au facut o concesie in cazul acesta) 3) stiind ca trebuie sa operez o scadere din gestiune la aceasta operatiune. o suprafata de teren de cca 8.. TVA Silviu Stoica. primul ca am vandut unei persoane fizice. eu va scriu asta... ci intr-un mare birou notarial din Iasi). iar pentru 8....000-12.

avand in vedere si prevederile art. Deci. asa cum rezulta din cele prezentate. .5. abia incepand cu anul 2009. Din punct de vedere faptic. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. 38 din Normele metodologice. daca valoarea acestuia este mai mica decat valoarea constructiei si viceversa. normele metodologice au fost modificate si au prevazut ca. .139/2004 (grupa 1 – Constructii. respectiv daca era inregistrat un teren liber de constructii sau un teren ocupat de o constructie speciala (platforma). 141 alin. Din punct de vedere al TVA. se poate aprecia ca platforma betonata este o constructie (chiar daca una speciala). 2 lit. 141 alin. tranzactia era scutita de TVA. inclusiv terenul aferent unui bun imobil. daca era o constructie veche. dar putea deveni taxabila prin Optiune. De asemenea. respectiv un bun imobil. f pct. 2 lit. 1 din Codul fiscal). 141 alin. f pct.9) si continutul Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – cap.5. in functie de valoarea individuala a acestora rezultata din expertiza. identificat printr-un singur numar cadastral.constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant (art. 2 din Normele metodologice). pe care se pot executa constructii. in anul 2007 regimul TVA pentru intreaga tranzactie se aplica in functie de regimul constructiei. respectiv terenul urmeaza regimul constructiei. ar prezenta relevanta modul in care era inregistrat terenul in cartea funciara. cele ale Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG 2. 2 din Codul fiscal si pct. In acest context. 462 Cod civil. 2 lit. In situatia in care tranzactia s-ar fi realizat in anul 2009. asa cum rezulta din raportul de expertiza. regimul fiscal din punct de vedere al TVA se aplica in functie de valoarea lor luata in considerare separat. urmeaza regimul bunului imobil daca sunt proprietati indivizibile. avand in vedere si prevederile art. subgrupa 1.Astfel. Daca in cartea funciara si in contractul de vanzare-cumparare obiectul tranzactiei il constituie doar terenul (platforma betonata nefiind mentionata in niciun fel).terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile (pct. f pct. tranzactia era taxabila cu TVA in mod obligatoriu.430/2005. respectiv: daca era o constructie noua (ceea ce nu ar fi cazul. in anul 2008. conform legislatiei specifice in domeniul constructiilor (art. f din 58 . situatia constructiilor si a terenurilor aferente s-a clarificat din punct de vedere al regimului de taxare pentru TVA. 3 din Codul fiscal si pct.teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat. care se incadreaza la exceptia prevazuta la art. atunci regimul TVA aplicat tranzactiei depindea de regimul terenului sau regimul constructiei. 141 alin. fiind vorba de livrarea unui teren construibil. ati vandut un teren pe care era amplasata o constructie speciala (platforma betonata). conform art. atunci se poate aprecia ca operatiunea era taxabila obligatoriu. normele metodologice (pct. 37) au prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil. calsa 1. 141 alin. 38 alin. 3 si 4 din Codul fiscal). 2 Categorii de constructii din Normele metodologice aprobate prin OMTCT 1. Ulterior. 37 din Normele metodologice). 2 lit. Incepand cu anul 2009. in conformitate cu prevederile in vigoare in anul 2007 (anul realizarii tranzactiei) avem: .

aferenta acestor active. avand in vedere ca a expirat termenul de exercitare a oricarei cai de atac. este un pic confuza intrucat. motivatia lor. masurile de simplificare nu se mai aplicau. un avans in valuta de 1 Euro. trebuiau sa stabileasca daca operatiunea era taxabila si. Am incasat. inspectia derulandu-se in anul 2008. avand in vedere ca beneficiarul era o persoana neinregistrata in scopuri de TVA (se intelege ca tranzactia s-a realizat fie cu o persoana fizica. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. Pe data de intai a lunii urmatoare are loc cazarea clientului. reevaluarea existenta in soldul contului 105. Cursul 4.Codul fiscal. trebuia sa aveti in vedere prevederile pct. inclusiv la instantele de contencios administrativ. 3 din Reglementarile contabile conforme aprobate prin OMFP 1.4 ron/euro Operatiile au fost: 59 . pe data de 31 a lunii. situatia nu ar mai putea fi indreptata. Conform acestor prevederi. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. 3 din Reglementarile aprobate prin OMFP 3. retinerile din raportul de inspectie fiscala si motivatia in fapt si in drept. Cu toate acestea. trebuia capitalizata prin transferare la rezerve. fie cu o persoana fizica ce desfasura o profesie de notar. si se factureaza evenimentul. pe langa scaderile din gestiune pentru activele imobilizate vandute. de la un client extern. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. fara taxare inversa (conform art. surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. 111 alin. asa cum erau ele in vigoare in anul 2007.95 Euro are loc pe data de 2. Pretul cazarii zi este 5 euro fara TVA. dar in aceeasi zi. in vigoare in anul 2007 (prevederi similare sunt la pct. inainte de a constata ca ati vandut unei persoane fizice (caz in care nu se putea aplica taxarea inversa – observatie corecta). ar fi fost aplicabile masurile de simplificare sau regimul de "taxare inversa" prevazute de art. asa cum este prezentata de dvs. iar in cazul in care este incorect sa-mi precizati inregistrarile corecte. Referitor la inspectia realizata de organele fiscale. valabil la 02-Iun-2010 Intrebare: V-as ruga sa-mi spuneti daca am contabilizat corect operatiunile de mai jos. stornandu-se avansul. castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. trebuiau sa verifice daca este noua sau nu si daca ati depus notificare privind optiunea de taxare. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA).752/2005. numai daca operatiunea ar fi fost taxabila (chiar si prin optiune). In acest caz. Insa. cursul 4 ron/euro. pentru o zi. 1 din Codul fiscal. Ulterior incasarii. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Nota contabila este 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. In sensul reglementarilor contabile. iar factura se emitea cu TVA. de vreme ce au constatat ca ati vandut o constructie. Insa. Prin urmare. Avand in vedere ca in anul 2007 terenul urma regimul constructiei. reprezantand avans cazare hotel (din Romania). cursul 4.2 ron/euro Incasarea diferentei de 4. 3..055/2009). Din punct de vedere contabil. s-ar descoperi inadvertente intre starea de fapt. 2. Contabilitate avansuri incasate. 160 alin. chiar daca la o analiza mai atenta. am emis factura pentru avansul incasat. in situatia in care era o constructie veche. conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare fiind ca atat furnizorul. 124 alin. la momentul scoaterii din evidenta a activelor imobilizate vandute. dar care nu era inregistrata in scopuri de TVA). 160 din Codul fiscal.

2) Trebuia sa fi facturat toata valoarea evenimentului la cursul de 4. b) la data la care se incaseaza avansul.84euro*4 4427. 4ron*19119=0. 1391 alin. pe care am contabilizat-o: 419=4427." ART.79ron =4. 1Euro= 4ron Emitere factura avans pentru suma totala de 1 Euro= 4 ron.95 Euro. (2) Prin derogare de la prevederile alin.4-4.2 4427. 20.2: 411 = % 20. emisa la cursul valabil la data incasarii avansului: 411= % 4ron=1Euro 704. precum si pentru serviciile achizitionate de la prestatori stabiliti in Comunitate sau in afara Comunitatii.2? Pentru aceste operatii am tinut cont de urmatoarele precizari din codul fiscal: (6) Pentru operatiunile in interiorul tarii. transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 3. inainte de data la care intervine faptul generator. (1). 150 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. am emis 2 facturi: Prima factura. 132. precumsi in cazul livrarilor de bunuri care nu au locul in Romania conform art.64 ron Pe data de intai: Stornare factura de avans.99 = 4. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. se exprima 60 . 512=419 .36 ron =0.64 ron Intrucat la facturarea evenimentului.95Euro*4.95* (4.Pe data de 31: Incasarea avansului. respectiv: 4119=411. 0.47 ron = 4. 1342 Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.79 ron = 4. (6) se aplica si pentru serviciile prestate catre persoane stabilite in Comunitate sau in afara Comunitatii. 17. trebuie sa tin cont de 2 cursuri.64 ron=0.(6) din Codul fiscal. sau al achizitiilor de bunuri care au locul in Romania si pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art.95 *4.16Euro* 4.79Euro * 4. (7) Prevederile alin. alta decat importul de bunuri.16euro*4 Am inchis in contabilitate aceasta factura prin avansul din 419. daca baza impozabila este stabilita in valuta.2 5124=765. suma -1 Euro: 419=4427. 3. la cursul de 4. Raspuns: Din punct de vedere al TVA. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni. 1 Euro =4 ron Emiterea facturii de eveniment pentru suma ramasa de achitat. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. potrivit art.2 704. 134 .2 Incasarea din data de 2: 5124=411. (2) .32 ron = 0. desi este pe data de intai. efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi.1342. 0. -4ron*19119= -0. de 4.

valabil la data incasarii avansului. (2) lit.500 lei. Emiterea facturii de avans in data de 31: 4111 = % 419 4427 4. din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza. b) al acestui articol stabileste ca exigibilitatea TVA intervine la data la care se incaseaza avansul.6 lei/euro)] x 19% = 17.000 de euro. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. (1). 134 alin.84 euro * 4 ron/euro) 0. Baza de impozitare a TVA se determina astfel: [(1. Cursul din data livrarii bunului este de 3. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.000 euro x 3.00 (1.000 de euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B. ati procedat corect la stabilirea bazei de impozitare si a TVA.00 euro * 4 ron/euro) 3.5 lei/euro. in baza legii. 153 din Codul fiscal incaseaza 1.64 (0. Asadar. Baza de impozitare a TVA = 1. o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar. Exigibilitatea TVA este definita la art. chiar daca plata acestei taxe poate fi amanata. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator.6 lei/euro. in conformitate cu dispozitiile art 185 alin.900 x 19% = 3. de la data efectuarii operatiunii. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3. cu exceptiile prevazute in acest articol. Alin.000 euro x 3.000 euro x 3.16 euro * 4 ron/euro) 61 .500 x 19% = 665 lei. Inregistrarile contabile pe care le-ati redat sunt corecte. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. Intrucat factura de avans este emisa in momentul incasarii avansului. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. 1341 alin. (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal: „Exemplu: O persoana impozabila A inregistrata in scopuri de TVA conform art.36 (0. (1) din legea mentionata. cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile.5 lei/euro = 3. 1342 alin. exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. care costa 5. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a TVA aferente importului. Astfel cum este prevazut la art. pe baza celor doua cursuri de schimb.” Din punct de vedere contabil. Potrivit art.401 lei. sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei. A va emite o factura catre B la cursul de 3.in valuta. consideram ca operatiunile efectuate se pot inregistra si prin urmatoarele formule contabile: 1. Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind data la care autoritatea fiscala devine indreptatita. Redam mai jos exemplul prezentat la punctul 22 alin. comunicat de Banca Nationala a Romaniei.5 lei/euro) + (4.

In caz ca nu. La data respectiva firma a platit un avans iar pe factura fiscala nu scrie avans ci "capital".2 ron/euro) 4427 3.2 ron/euro) 17. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.2 ron/euro) 0.2. nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii 62 .79 (4. Mentionez ca firma realizeaza lucrari de instalatii la sediul clientului.5 tone) destinat deplasarii muncitorilor de la sediul firmei la locul de munca.95 * (4.84 euro * 4 ron/euro) 4427 0. Deducere TVA Ionut Jinga. alin. Deducere avans.4.47 (4.64 (0. In contract nu exista alta referire la destinatia acestui avans. De asemeni firma doreste sa achite in 2010 integral valoarea masinii si deci sa inchida contractul de leasing (sa intre in posesia masinii ca proprietar) .36 (0.84 euro * 4 ron/euro) 4427 . Stornarea facturii de avans si emiterea facturii de cazare in data de 01 a lunii urmatoare.4 – 4.79 (4.2 ron/euro) 4.2) Contract leasing autovehicul.16 euro * 4 ron/euro) 4.00 euro * 4 ron/euro) . Incasarea avansului in data de 31: 5124 = 4111 4.0. valabil la 29-Mai-2010 Intrebare: In februarie firma a incheiat un contract de leasing pentru un autovehicul (sub 3.00 (1. Ce regim de deducere va avea TVA aferent acestei ultime facturi? Raspuns: Conform art.95 euro *4.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri. Va rog sa-mi spuneti si mie daca am facut bine ca am dedus integral valoarea avansului la data emiterii facturii.36 (0.16 euro * 4 ron/euro) % 4111 704 4111 = % 20.79 euro *4. incluzand si scaunul șoferului. Incasarea diferentei in data de 02: 5124 5124 = = 765 4111 20.00 (1 euro * 4 ron/euro) 3. Tot in februarie a avut loc si transferul dreptului de folosinta asupra bunului.00 (1.95 euro *4. va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia acum acesta situatie. 4111 = 419 = 704 % .3.64 (0. "in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane.16 euro *4. (1).99 4. 1451 din Legea 571/2003.00 euro * 4 ron/euro) 3.32 (0.

baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului. Inregistrari contabile Irina Dumitrescu. Executorul judecatoresc percepe un onorariu (a emis factura cu TVA) ce se plateste la incheierea contractului. rezulta urmatoarele: 1. acesta virand suma respectiva in contul bancar al companiei X. In conformitate cu dispozitiile alin. ceea ce implica transferul dreptului de proprietate (achizitia in fapt a masinii). Este corecta deducerea integrala a TVA aferenta avansului . a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. deci se va deduce TVA aferent ultimei facturi. atunci cand exista dificultati evidente de a gasi alte mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport. Recuperarea cheltuielilor de judecata. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. 137 alin. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. a) al acestui articol baza de impozitare cuprinde impozitele si taxele. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. cu exceptia TVA.pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. Faptul ca dumneavoastra intentionati sa achitati in 2010 integral valoarea masinii echivaleaza cu plata restului de capital datorat si a valorii reziduale.(2) lit. valabil la 22-Mai-2010 Intrebare: Pentru punerea in executare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.b) baza de impozitare nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. 45 1 lit. altele decat cele prevazute la lit. TVA. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea 63 . reparatii. f): "vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor in scopul desfasurarii activitatii economice la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii. Astfel cum este prevazut la (3) lit. 2. Achizitia de catre firma dumneavoastra a autovehiculului destinat transportului salariatilor de la sediul societatii la locul de desfasurare a activitatii nu se incadreaza in limitarile speciale ale dreptului de deducere prevazute de art 1451 din Legea 571/2003 (face parte din exceptii). paza si protectie. Definitia vehiculelor utilizate pentru transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii este data de pct. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. Ulterior toate cheltuielile efectuate de catre executorul judecatoresc vor fi recuperate de la debitor (compania y). daca prin lege nu se prevede altfel. Conform prevederilor legale mai sus mentionate. compania X apeleaza la serviciile unui executor judecatoresc pentru a recupera contravaloarea facturilor neachitate de catre compania Y. Cum inregistreaza in contabilitate compania X contravaloarea cheltuielilor de judecata recuperate de la debitor si cum se trateaza problema din punct de vedere al TVA? Raspuns: Potrivit art. beneficiarului sau a unui tert. b) si c) ale acestui articol. (1) lit. curierat. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

in fapt. Achizitii intracomunitare. (1) lit. inregistrati in scopuri de TVA in Germania.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. potrivit prevederilor art. precum si alte venituri din exploatare. recuperate de la debitor. Reducerile comerciale pot fi: a) rabaturile . in decursul 64 . si c) risturnele . pentru rezultatele obtinute. care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa).p. potrivit art.totala sau partiala a obligatiilor contractuale. se cuprind in baza de impozitare a TVA.Ce implictii. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. 252 alin. inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Regimul TVA Irina Dumitrescu.reduceri de natura comerciala (sau reduceri comerciale) . Punctul 18 alin. daca nu sunt incluse in pretul bunurilor livrate ori al serviciilor prestate. Asadar. Intrebare: . precum si activitatile conexe acestora.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. Art. (2) lit. Reducerile de pret. atat cele comerciale cat si cele financiare. veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de judecata se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”. d. fie ulterior. se includ in baza de impozitare a TVA.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. pot fi acordate fie in momentul facturarii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. ca parte integranta a obiectului sau de activitate. Furnizorii din Germania acorda societatii din Romania bonusuri. penalitati contractuale. In baza celor prezentate. ci sunt recuperate de la clienti prin refacturare.v. scutite sau anulate potrivit legii. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. a) din Codul fiscal.reduceri de natura financiara (sau reduceri financiare). datorii prescrise. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate. si emit un "CREDIT NOTE" prin care reduc obligatiile de plata catre ei. (1) si (2) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. 137 alin. achizitioneaza marfa de la furnizori din Germania. Raspuns: In literatura de specialitate sunt intalnite doua categorii de reduceri de pret: . e) prevede ca veniturile din exploatare cuprind alte venituri din exploatarea curenta. b) remizele . daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. valabil la 20-Mai-2010 Intrebare: Societatea din Romania. cat si castigurile din orice alte surse. Din punct de vedere contabil. Reduceri de pret. onorarii). TVA. cuprinzand veniturile din creante recuperate. genereaza aceste "CREDIT NOTE". in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente. consideram ca. cheltuielile de judecata (taxe. 256 alin. (7) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca orice cheltuieli cu impozitele si taxele datorate de o persoana impozabila in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

138 din Codul fiscal. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. 150 alin. 138 lit. 155 alin. 138 din Codul fiscal. dupa caz. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile intracomunitare. din punct de vedere al TVA. intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective. Potrivit art. remizele. aceste reduceri fiind acordate in legatura cu achizitii intracomunitare efectuate de societatea dvs. Asa fiind. livrate la un moment dat. dar evenimentele prevazute la art. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. In acest sens. risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 65 . pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. Potrivit art. 137 alin. taxarea acestora se va efectua prin urmatoarea formula contabila : 4426 = „TVA deductibila” 4427 in rosu „TVA colectata” Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in Anexa nr. inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. acelas tratament ca si operatiunile care le-au generat. daca baza de impozitare se majoreaza. respectiv achizitiile intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. atunci cand acestea au loc ulterior. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. (3) lit. si TVA aferenta. Se inscriu. Prin urmare. 2 a OANAF 77/2010. la Randul 5 al acestui formular se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de art. de asemenea. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. a)-c) si e) din Codul fiscal. precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial. 138 lit. in situatiile prevazute la art. reducerile acordate vor urma. in situatia in care furnizorii acorda reduceri de pret dupa livrarea bunurilor acestora le revine obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare). (4) din Codul fiscal.” Astfel. Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru operatiunile prevazute la art. privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania. 155 din legea mentionata. aceste operatiuni se vor raporta in Formularul (300) "Decont de TVA" la Randul 5 si Randul 17. „Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. Intrucat aceasta nota de credit se refera la anumite produse. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care rabaturile. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. fara semnul minus. Asadar.unei perioade determinate. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. daca acestea indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol. care vor fi transmise si beneficiarului. punctul 20 alin. documentele de tipul notelor de credit reprezinta echivalentul unor facturi..

adica la data incheierii formalitatilor legale privind transferul dreptului de proprietate. daca societatea incheie cu clientul un antecontract de vanzare-cumparare pentru un bun viitor (care va indeplini la livrare conditiile mentionate pentru a se incadra in cota de 5%). daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art. 1344 alin.2010 iar produsele sunt receptionate pe 10. c) este recomandabil ca: . pentru a va incadra in prevederile punctului 23 alineatul 11 din normele de aplicare ale articolului 140 alineatul (2^1) lit. Se aplica taxarea inversa? Dana Jinga. Prin urmare. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza in contabilitate plusul de marfa (nu se va factura de catre furnizor plusul receptionat). (3) din Codul fiscal. La data receptiei se constata ca produsul y a fost livrat intr-o cantitate dubla fata de ceea ce este trecuta pe factura. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor.2010. trebuie sa rezulte ca locuinta respectiva poate fi "locuita ca atare. nicidecum pentru constructia acestora. TVA Georgeta Serban Matei. operatiunea urmeaza a fi incadrata la prestari de servicii constructii-montaj care. asa cum este si firesc. Se aplica taxarea inversa pentru plusul de marfa? 66 . Daca prin antecontract se prevede constructia unei locuinte. aceste operatiuni se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" completat si depus pentru luna in care are loc ajustarea bazei de impozitare a TVA.Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" cuprinse in Anexa nr.000 lei pentru a fi adusa in stadiul de locuinta.140 al 2. Din contractul incheiat in forma autentica la momentul vanzarii. Astfel.obiectul antecontractui sa fie "livrarea unei locuinte noi". respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului. sa mai necesite continuarea unor lucrari specifice astfel incat sa se depaseasca valoarea de 380. 2 a OANAF 76/2010 prevad ca ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei. nu mai poate fi incadrata la livrare de bun astfel incat sa beneficieze de cota super redusa de TVA. vor aplica cota de 5% inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrari. Plus de marfa fata de factura.pe fiecare factura de avans sa se mentioneze "avans livrare locuinta". conform art. pentru facturile ce se vor emite in baza acestui antecontract (pe masura construirii bunului) se va calcula TVA de 5%? Raspuns: Asa cum se mentioneaza la articolul 140 punctul 2^1 litera c). Vanzare locuinta. livrata de dvs. persoanele impozabile care livreaza locuinte. chiar daca aceasta nu este construita la momentul incheierii antecontractului. Factura este emisa in 03.1 lit c. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Societatea X achizitioneaza din Anglia produse destinate revanzarii. trebuie evitata mentiunea "care urmeaza a se construi". . Altfel spus. valabil la 23-Mai-2010 Intrebare: Codul fiscal art 23 al (11) din normele de aplicare Cod Fiscal." Nu se admite ca locuinta respectiva.05.05. In cazul de fata.

(art 141 alin 2 lit f din Legea 571/2003). Se vinde la valoarea totala teren+ cladire : 1 100 000 lei.000. 141.000 4427 209. deoarece imobilul urmeaza regimul fiscal al terenului construibil. valabil la 15-Mai-2010 Intrebare: Avem urmatoarea problema: Detinem ca activ un imobil constructie + teren situat in sectorul 4 Bucuresti.000 7583 1. daca valoarea acesteia este mai mica decat valoarea terenului asa cum rezulta din raportul de expertiza. pentru care nu se poate aplica scutirea de TVA. 138 1 din Legea 571/2003 si cuprinde contravaloarea bunurilor aprovizionate conform facturii (document intocmit conform art 155 din Legea 571/2003 care cuprinde in mod obligatoriu denumirea si cantitatea bunurilor aprovizionate.000 800. 2. Valoarea din contabilitate este pentru teren 1 000 000 lei si pentru cladire 800 000 lei.309.teren . Se poate vinde fara TVA tinand cont de art. b) scoaterea din evidenta a activelor: . pentru ca baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare este stabilita conform art.Raspuns: Plusul de marfa se inregistreaza cu formula contabila: 371 = 758 (conform functiune cont 371 din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene). f din Codul Fiscal? Raspuns: 1.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (37. atunci cand constructia si terenul pe care este edificata formeaza un singur corp funciar. Intrebari: 1. Care ar fi formula contabila de inregistrare a vanzarii si cum este tratata diferenta? (deductibila sau nedeductibila) 2. Inregistrari contabile vanzare teren.1 . Anul acesta se vinde.000 Terenul fiind construbil nu se poate aplica scutirea de TVA (art 141 al 2 lit f) din Legea 571/2003) . (2) lit. identificat printr-un singur numar cadastral: b) constructia va urma regimul terenului pe care este edificata. TVA Ionut Jinga. pretul unitar etc).000 val amortizata val ramasa neamortizata a) vanzarea propriu-zisa: 461 = 212 Valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal conform art 24 alin 15 -Legea 571/2003 coroborat cu art 7 pct 33 din Legea 571/2003 (definitia valorii fiscale in cazul mijloacelor fixe amortizabile si terenurilor). Societatea a cumparat terenul in anul 2000 si apoi a construit o hala de productie care a fost receptionata in anul 2002. Formula contabila de inregistrare a vanzarii: = % 1. Nu se poate vinde fara TVA .100.imobil 6583 % 2812 6583 = 2111 1. iar constructia va urma regimul fiscal al terenului (pct 37. Facturi emise in numele si in contul furnizorului. Aspecte contabile si fiscale 67 . Pentru plusul de marfa nu se aplica taxarea inversa.In aplicarea art 141 alin 2 lit f din Codul fiscal. al.

acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate sunt aplicabile prevederile art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. 138 lit. in aceasta situatie.4426=4011. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. cu valorile inscrise cu semnul minus. In acest sens. persoanele impozabile au obligatia de a factura fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii efectuata. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite". In situatia in care societatea dvs. punctul 20 alin. in cazul in care rabaturile. factura emisa cu minus dar nu stiu cum sa o incadrez. (5) al acestui articol.Irina Dumitrescu.se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare. de exemplu: a) rabaturile . b. in situatiile prevazute la art. Pana in 2009 eu inregistram aceste facturi 623. Acum primesc factura in care eu sunt furnizor. Din punct de vedere contabil potrivit art. Baza de impozitare a TVA se reduce in situatiile prevazute la art. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Aceasta obligatie reiese si din prevederile art. trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii. ca la sfarsitul fiecarei luni. in calitate de furnizor al bunurilor. Potrivit alin. Prin urmare. are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. societatea dvs. pentru ca factura era emisa de clientul meu ca o cheltuiala de marketing pentru mine. 68 . in situatia in care clientul dvs. presteaza anumite servicii de marketing pentru societatea dvs. baza de impozitare se reduce in cazul in care rabaturile. fara semnul minus. dar evenimentele prevazute la art. alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei. altele decat cele scutite de TVA fara drept de deducere. risturnele si alte reduceri de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal potrivit caruia. 51 din Reglementarea conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. 155 alin. dupa caz. 8 lit. cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate").. Astfel. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (1) si (2). dar acum? 4111=623. aceasta are obligatia de a va emite o factura in numele si in contul sau. cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. 138 din Codul fiscal. reducerile comerciale primite ulterior facturarii.4427 cu minus? Este bine asa? Am TVA colectat cu minus? Iar la decontul de TVA unde este cuprinsa? La vanzari? Raspuns: In conformitate cu prevederile art. care vor fi transmise si beneficiarului Prin urmare. La inceputul anului s-a facut un acord cu un client din Romania (la care eu ii livrez produse) conform articolului 155 alin. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. respectiv acordate ulterior facturarii. cum ar trebui inregistrata. acest client sa emita in numele meu o factura de reduceri (de fapt sunt cheltuieli de marketing). Acest acord s-a notificat si la organele fiscale. indiferent de perioada la care se refera. 159 alin. conform art. remizele. care vor fi transmise si beneficiarului. remizele. pe seama conturilor de terti.furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. 141 alin. persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. daca baza de impozitare se majoreaza. reducerile comerciale pot fi. potrivit caruia. valabil la 11-Mai-2010 Intrebare: Am intalnit un caz mai aparte si nu stiu cum sa-l incadrez din punt ce vedere a TVA si a declaratiilor.

prin norme se stabilesc conditiile in care se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului. 153 din Codul fiscal. Astfel. punctul 72 alin. a) si. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceasta factura poate fi emisa de catre client in numele si in contul societatii dvs. In aceasta situatie insa.se primesc in cazul vanzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). Asa cum am aratat. acorda o reducere de pret pentru bunurile livrate aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus.valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). in numele si in contul societatii dvs in calitate de furnizor. 155 alin. indiferent de perioada la care se refera. f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. Acest cont are functie de activ. (5) din Codul fiscal. In conformitate cu prevederile Capitolului VII din reglementarea mentionata. 155 alin. (8) lit. (8) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. (8) lit. in situatia in care societatea dvs. 153 din Codul fiscal. b) din Codul fiscal. si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. La furnizor. in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. aveti obligatia sa inregistrati aceasta factura intr-un jurnal special de vanzari. g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator. urmeaza acelasi regim de evidentiere fiscala si inregistrare contabila ca si in situatiile in care factura este emisa de catre societatea dvs. factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare. In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza: . b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii. d) atat furnizorul/prestatorul. cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia. aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei.sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. 153 din Codul fiscal. In conditiile art. Factura emisa de catre client. cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare. 155 alin. daca este inregistrat in Romania conform art. 155 alin. In acest sens. (8) lit. e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului. b). reducerile comerciale acordate ulterior facturarii se vor inregistra prin urmatoarea formula contabila: 709 = 4111 "Reduceri comerciale acordate" „Clienti” Art. cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii. respectiv. in sensul art. in decursul unei perioade determinate. c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. si c) risturnele .b) remizele . Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. Deducere contravaloare marfuri acordate cu titlu gratuit 69 .

" conform prevderilor de la art. Ca si documente justificative. In contract s-a prevazut si o garantie pe care chiriasul trebuie sa o depuna la locator pentru acoperierea unor evenimente cum sunt cele de neplata. legea nu specifica un anume tip. 21 alin. Cheltuielile de protocol sunt deductibile astfel: "cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. (3) lit. d) din codul fiscal. in baza unui contract scris. etc Factura emisa de catre locator catre chirias. prin procese verbale. bon de consum. bon de consum colectiv.etc) Raspuns: Din punctul nostru de vedere sunt posibile patru situatii: . produselor sau serviciilor.) e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu. ce stabileste: "cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. Ce procese/formalitati trebuie sa indeplinim pentru a deduce contravaloarea marfurilor acordate cu titlu gratuit. a) din codul fiscal. promovare. Regim TVA Georgeta Serban Matei. incheierea contractului mai devreme decat termenul convenit. facturate cu valoare 0 catre clienti cu diverse ocazii (ex la instalare espressorului in locatie se consuma 1-2 kg de cafea pentru reglaj. etc. precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor. pe baza documentelor justificative. Pierderile tehnologice." De ademenea legea nu prevede un anume tip de document justificativ. precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre. distrugeri.perisabilitati . Astfel noi consideram ca fiecare societate comerciala isi poate elabora o structura de procese tehnologice. Prin urmare noi consideram ca prin aplicarea unui retetar.. 21 alin. stabilite de OMFP 3512/2008. si constatarea consumurilor in acest retar. ce afirma: "In sensul art. noi considerand ca sunt suficiente corespondentele cu clienti ce fac referire la aceste sume. depozitare.. aceasta este reglementata la pozitia 33 din lista avand mai multe procente de perisabilitate. (1) din Codul fiscal. raportandu-se la eventualele standarde nationale si internationale. in cazul cafelei. valabil la 03-Mai-2010 Intrebare: Societatea noastra a incheiat cu contract de inchiriere in calitate de locator cu o alta societate in calitate de chirias (locatar). minute. Daca are posibilitatea certificarii acestor procese. valabil la 10-Mai-2010 Intrebare: Suntem o firma de distributie/comert cu ridicata cu cafea. produse deteriorate. (2) lit. atunci este si mai bine. " prin uramare acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. privind documentele justificative. Perisabilitatile sunt aprobate prin HG 831/2004.. Chiriasul a efectuat plata garantiei. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. dar inainte de a se derula 70 . pentru incercarea produselor si demonstraţii la punctele de vanzare. aprobata de persoana cu responsabilitatea administrarii patrimoniului.Mihaela Benta.cheltuieli de marketing si publicitate. 21 alin. in functie de faza de comercializare (transport.. insa noi consideram ca acestea pot fi inregistrate in baza confirmarilor facute de clientii dvs privind consumul de la locul de incarcare a automatelor de cafea.cheltuieli de protocol . Cheltuielile de reclama si publicitate sunt integral deductibile conform prevederilor de la art. 21 din codul fiscal. avand in vedere diversitatea situatiilor posibile.pierderi tehnologice . sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si urmatoarele: (. etc) Documentatia justificativa este documentatia de inventariere. avand in vedere prevederile normelor metodologice pentru art.

3. cu TVA colectata. In cursul lunii insa. b) sumele reprezentand daune-interese. respectiv in coloana 18 "Operatiuni neimpozabile/ Sume neincluse in baza de impozitare (optional)" din modelul orientativ reglementat prin OMFP 1372/2008 ". In situatia in care penalitatile reprezinta in fapt contravalorea unor cheltuieli materiale pentru care s-a exercitat dreptul de deducere la momentul achizitiei. factura urmeaza tratamentul fiscal aplicabil unei livrari de bunuri sau prestari de servicii. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care. in jurnalul pentru vanzari intr-o coloana distincta.contractul de inchiriere. Pentru acesta situatie in contract este prevazuta plata unor despagubiri/penalitati. in baza de impozitare a taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale.suma penalitatilor calculate cu mentiunea "neinclus in baza de impozitare a TVA". Achizitie combustibil pentru pompe benzinarie. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. avand in vedere ca reprezinta despagubiri/penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Emiterea unei facturi pentru incasarea penalitatilor nu este obligatorie. dar. acestea nu pot fi considerate in sfera de aplicare a TVA. valabil la 27-Apr-2010 Intrebare: Firma achizitioneaza combustibil pentru pompe de benzinarie si inregistreaza prin 371 (pune si 378 si 4428). Inregistrarea sumei incasate de catre locator drept garantie se inregistreaza prin formula contabila: 5121 = 167 "Conturi curente la banci" "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In situatia in care penalitatile nu reprezinta recuperarea contravalorii unor cheltuieli de natura materiala aferente spatiului care urma sa fie inchiriat. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. alin. optional. camioanele proprii ale firmei (are si activitate de transport marfa) alimenteaza de la aceleasi pompe. 137. ca urmare a faptului ca locatarul a renuntat la contract chiar inainte ca acesta sa inceapa? Raspuns: Presupun ca suma incasata drept garantie inainte de implinirea termenului de predare a spatiului destinat inchirierii nu a fost inregistrata prin creditul contului 419 "Clienti creditori" astfel incat sa poata fi considerata o plata in avans pentru serviciul prestat. incasarea unei garantii in cadrul unui contract se inregistreaza printr-un cont de imobilizari financiare deoarece se considera ca suma respectiva nu indeplineste cumulativ cele 4 conditii enumerate la articolul 126 alineatul 1 din Codul fiscal. Fata de cele aratate mai sus. daca se opteaza pentru emiterea acesteia. 71 . valoarea facturii de penalitati. Consum intern. in acest caz. nu trebuie raportata prin decontul de TVA cod 300 chiar daca se evidentiaza. trebuie inscrise urmatoarele informatii: . b) "Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:…. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. . factura se emite in regim normal de taxare. In acest sens partile au convenit ca din garantia platita de chirias. stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. in fapt. Desi se opteaza pentru emiterea facturii. lit." Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate. acesta a renuntat. Inregistrari contabile Adrian Benta. locatorul sa opreasca o suma pentru acoperirea despagubirilor si penalitatilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale urmand a emite o factura pentru aceasta suma. fapt ce rezulta din Codul fiscal. va rugam sa ne precizati care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA al facturii ce urmeaza a fi emisa de catre locator catre chirias. restul sumei urmand a fi virata chiriasului ca restituire garantie.numarul contractului in baza caruia au fost calculate. art.

spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. 3022=371 – transformarea din punct de vedere contabil. spatiilor ocupate de sobe si cazane de baie (se scad 0.000 lei. este scutit de TVA dar cu drept de deducere la achizitie. Valoarea de vanzare a imobilului (locuinta.00 m. Astfel se deduce TVA la achizitie si se colecteaza TVA la livrarea combustibilului prin pompa si la efectuarea transportului. valabil la 12-Apr-2010 Intrebare: Societatea X SRL platitoare de TVA are in proprietate un teren. Pe acest teren se va construi o locuinta care se incadreaza in limitele precizate la art 140 (2) indice 1 lit (c) din Cod Fiscal si un garaj. bai. prin urmare nu consideram consumul propriu o activitate supusa TVA. adica daca se considera livrare sau nu. cum se descarca gestiunea. WC.constructia poate fi locuita ca atare in momentul vanzarii.000 lei exclusiv TVA. Acesta este un cost al societatii pentru o activitate comerciala. teren. cota indiviza drum acces) se incadreaza in limita de 250 mp. teren. daca se colecteaza TVA. Societatea va factura cu TVA 5%? Georgeta Serban Matei. cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale. ori pentru consumul autocamioanelor proprii nu este vorba de asa ceva. exclusiv TVA sa fie de maxim 380.Ce inregistrari contabile se fac. bucatarie. garaj) este sub valoarea de 380. Noi consideram corecte urmatoarele inregistrari. dus. Tratamentul contabil pentru conturile 378 si 4427 378 = 371 – pentru adaosul aferent combustibilului consumat de autocamionele proprii 4428=371 – pentru TVA aferent adaosului. Terenul (amprenta la sol a locuintei. terenul de sub garaj. dormitoare.50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie). in baza art. trecerilor cu deschideri pana la 1. astfel cum a fost completat prin OUG 200/2008. 140 alin. deoarece nu corespunde conditiei stabilite de art. In suprafata utila de 120 mp nu se ia in considerare suprafata anexelor gospodaresti. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii bunului imobil indeplinesc urmatoarele conditii: . pragurilor golurilor de usi.valoarea locuintei. niselor de radiatoare. . inclusiv a terenului pe care sunt construite. Constructie imobil. 143 din codul fiscal. In suprafata utila intra toate suprafetele utile ale incaperilor unei locuinte. Cumparatorul persoana fizica ne-a pus la dispozitie o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu pct. (21) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. sa fie o activitate "cu plata". republicata si reprezinta suprafata desfasurata a locuintei. garaj? Raspuns: Potrivit prevederilor art. cum il descarc pe 378 si 4428? Implicatii fiscale. Definitia suprafetei utile este preluata in Codul fiscal din Legea 114/1996. 23 (10) din norme. . Facem precizarea ca evidentierea adaosului si TVA neexigibil este corect pentru evidenta marfii la pret cu amanuntul. Intrebare: societatea va factura cu TVA 5% intreaga valoare a imobilului compus din locuinta. 126 din codul fiscal. Daca in discutie este o casa de locuit individuala. Raspuns: Din punctul nostru de vedere operatia nu este o livrare catre terti si nici o livrare catre sine. din marfa in carburant 6022=3022 – consumul de combustibil. in suprafata utila nu intra suprafata aferenta logiilor si a balcoanelor. in care nu se ia in considerare suprafata peretilor. constand in: camera de zi.locuinta sa aiba o suprafata utila de maximum 120 mp. terenul pe care este construita nu trebuie sa depaseasca suprafata 72 . Pentru locuintelor duplex nu intra in suprafata utila rampa si palierele. daca acesta din urma este un serviciu pentru o livrare intracomunitara sau un export. deci trebuie repusa situatia initiala de la achizitie (se storneaza) Se retine ca operatia nu ridica probleme dificile din punct de vedere fiscal.

2 a ordinului mentionat. care vor fi transmise si beneficiarului.de 250 mp. in situatiile prevazute la art. 10. in vederea determinarii modului de calcul a suprafetei de teren pe care este construita o locuinta pentru a carei livrare poate fi aplicata cota de de TVA de 5%. In concluzie. c) pct. 138 lit. acestea fiind excluse. dupa caz. are cel mult 120 mp. fara semnul minus. Astfel. anexele) trebuie sa existe deja. o declaratie pe propria raspundere.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Decontul de TVA Irina Dumitrescu. precum si orice alte sume rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial. Falimentul beneficiarului. 1 si 2 din Codul fiscal. Baza impozitare vanzare imobil 73 . care va fi pastrata de vanzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%. suprafata utila. In conformitate cu prevederile art. 138 lit. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. inainte sau in momentul livrarii bunului imobil. daca baza de impozitare se majoreaza. " Pe acest teren se va construi o locuinta". valabil la 18-Mar-2010 Intrebare: La ce rand se cuprinde TVA in Declaratia 300 rezultata ca urmare a ajustarii bazei de impozitare conform art 138 lit d (falimentul beneficiarului) din Codul fiscal? Raspuns: Potrivit art. (2) din legea mentionata. la Randul 15 se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. Totusi. cumparatorul va pune la dispozitia vanzatorului. Aceasta conditie privind o casa care poate fi locuita la momentul vanzarii. 9. desi prin lege nu se mentioneaza acest fapt. deci la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. conform prevederilor art. inclusiv suprafata pe care sunt construite anexele gospodaresti. c) pct. 140 alin. Reevaluare imobil. 159 alin. cand baza de impozitare se reduce sau. (2^1) lit. cu valorile inscrise cu semnul minus. baza de impozitare a TVA se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.p. modificarea pretului de vanzare. Ajustarea bazei de impozitare. din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile stabilite la art. Prin urmare. 11 si 12 din deconturile anterioare. autentificata de un notar. terenul pe care este construita nu depaseste 250 m. d). 1 si 2 din Codul fiscal. cuprinse in Anexa nr. cota de 5% nu se aplica in cazul unei case care urmeaza a fi construita. precum: acordarea de reduceri de pret.000 lei. Factura emisa nu se va transmite beneficiarului. 140 alin. nicidecum al incheierii contractului de constructie. aveti obligatia sa emiteti o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. la momentul vanzarii cladirea (inclusiv garajul. consider ca daca acea casa individuala este deja construita. in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. se va lua in calcul suprafata totala a terenului. consider ca este obligatoriu ca firma pe o reprezentati sa aiba in obiectul sau de activitate constructia de cladiri. pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA. Potrivit Instructiunilor pentru completarea acestui formular. iar valoarea contractului de vanzare nu depaseste 380. nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea etc. 140 alin. (2^1) din Codul fiscal doar la stabilirea suprafetei utile a locuintei. cu exceptia situatiei prevazute la art. Asa cum se poate constata. inclusiv amprenta la sol a locuintei. (2^1) lit. fara ca prin contract sa se prevada construirea ei in perspectiva asa cum rezulta din formularea dvs. rezulta si din alineatul (10) al punctului 23 din normele de aplicare: " in vederea indeplinirii conditiei prevazute la art. se poate aplica 5% cota redusa TVA. Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 15 – „Regularizari taxa colectata”. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

este util de justificat pretul printr-un raport de evaluare.000. Daca societatea A vinde partile sociale ale societatii B la 6 mil euro. iar valoarea acestuia rezulta de 6 mil. b) Vanzare cu reevaluare. valoarea imobilului este de 5. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. (5 ) cod fiscal privind prevederile generale pentru detreminarea impozitului pe profit.000 Eur se impoziteaza tot la data vanzari. Poate efectua vanzarea si fara reevaluarea imobilului? 2. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate.100.22 alin. Identificam doua situatii: A .000 – 5. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe.000 Eur. Intrebare 3: Considerand ca pretul de achizitie a partilor sociale este de 3. Nu s-a realizat pana acum nici o reevaluare a imobilului.in cazul in care societatea nerezidenta nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau este rezidenta a unui stat cu care Romania nu are semnata conventie de evitare a dublei impuneri.000. se achita impozitul de 16% insa datorita impozitului pe profit. 115 alin (2) din codul fiscal ce stabileste "Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III. Intrebari: 1.000 Eur. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 4. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. 51 din codul fiscal ce stabilesc "prin exceptie de la prevederile alin. persoana juridica nerezidenta. insa datorita existentei persoanei afiliate chiar daca din explicatiile oferite de intrebare nu sunt incidente art. dupa cum vom demonstra mai jos: a) Vanzare fara reevaluare: Valoare imobil din evidenta contabila 100. considerand ca a platit 3 mil pentru achizitionare.000. inclusiv a terenurilor. dupa caz" Prin urmare diferenta din reevaluare de 5. este irelevant daca se efectueaza reevaluarea deoarece baza imozabila este identica fie ca imobilul este revaluat fie ca nu se opteaza pentru reevaluare. in urma reevaluarii care este baza de impozitare? Raspuns: Intrebare 1: La vanzarea activelor imobilizate. Valuarea actuala de piata a acestui imobil este de 6 mil de euro.)b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau 74 .. rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe. Daca societatea B vinde imobilul la pretul de 6 mil euro.000.000 Eur Baza impozit pe profit 5.000 euro. rezidenta in Romania. In cazul fuziunii intre societatile A si B cu vanzarea ulterioara a imobilului la 6 mil. Exista societatea C interesata sa cumpere acest imobil la pretul de 6 mil de euro. care este baza de impozitare si cat trebuie sa plateasca? 3.19 alin. Intrebare 2: Din punct de vedere fiscal.000 eur.000. In ce priveste reevaluarea sunt incidente prevederile art. valabil la 23-Mar-2010 Intrebare: Societatea A. Presupunem ca in urma unei revaluari. Se observa o diferenta de reevaluare in suma de 5.Adrian Benta. In cazul in care societatea B efectueaza reevaluarea imobilului..000 Eur. (5). prin urmare baza impozabila este 5. Baza de impozitare este 6. Societatea A a cumparat partile sociale ale societatii B la o valoare de 3 mil de euro.000 Eur. Argumentatia noastra se bazeaza pe urmatoarele considerente: pentru baza impozabila este valabila prevederea de la art. legea nu prevede obligativitatea intocmirii unei reevaluari. Societatea B detine un imobil inregistrat in contabilitate la valoarea de 100.000 eur si societatea A le vinde unui tert la pret de 6.000 Eur Pret vanzare : 6. dupa caz: "pentru" (.000 Eur.100.100. care este baza de impozitare? 5. ce obliga ca la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer. detine 100% din capitalul societatii B.000.000 = 900.900.

lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare (1) In cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice in schimbul unor titluri de participare la aceasta persoana juridica se aplica urmatoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile in intelesul prevederilor prezentului titlu. fara impozitarea diferentei din reevaluare. 271 din codul fiscal . valoarea fiscala a imobilului adus aport de societatea B la noua societate este tot de 100. Valoarea oferita ca despagubire. 2 lit d) ce stabileste impozitul pe venitul nerezidentilor in procent de 16% din venitul "brut" nu este incidenta acestei tranzactii. respectiv art.000 eur. Expropiere utilitate publica. la care se vor identifica dupa caz si alte venituri sau cheltuieli. Prin urmare baza de impozitare este 3. c) valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoana respectiva.000 eur. Raspunsul este in concordantanta cu prevederile art. 27 din codul fiscal: Reorganizari. Litigiu Georgeta Serban Matei. (5) Dispozitiile alin. divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc. Cladirea a fost demolata si s-a construit deja o strada." De asemenea consideram util de amintit si prevederile aplicabile celorlalte active sau pasive aduse ca aport regula generala aplicabila in cazul fuziunii.900. se aplica procedura din conventie si procentul cel mai favorabil dintre legislatia interna si cel prevazut in conventie. ce stabileste "(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. Se retine ca din punctul nostru de vedere. transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene. valabil la 21-Mar-2010 Intrebare: Situatia cu care se confrunta societatea noastra este urmatoarea: Societatea a fost expropriata pentru o cauza de utilitate publica de un imobil (cladire+teren). Prin urmare baza de impozitare este 5. respectiv pentru suma de 5.200.000 eur. 51 din codul fiscal reevaluarae este impozabila la data scaderii din gestiune. Respectiv in baza art. divizarilor. in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea. (1) pct.900. in baza certificatului de rezidenta fiscala.000. 22 alin. urmata de vanzarea ulterioara a imobilului la pret de 6. aferente activelor si pasivelor transferate. in noiembrie 2009. prevederea la la art." Prin urmare in interpretarea noastra. conform art. se datoreaza impozit in suma de 16%.000 eur. 116 alin. consideram ca valoarea intre pretul de piata si costul istoric este impozabila in conformitate cu alin. detinute intr-o persoana juridica romana. 7 alin. precum si venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile.Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor. 31." Incidente sunt in acest caz prevederile Tiltului al II lea.000 lei a fost respinsa de societatea noastra si ca urmare suntem in litigiu cu Primaria.000 eur. 4 al articolului mai sus amintit.din transferul titlurilor de participare. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere. asa cum sunt definite la art. Intrebare 4: Societatea A fuzioneza cu societeatea B. Presupunand ca aceasta este reevaluata la o alta valoare mai mare. Intrebare 5: Prin raspunsul la intrebarea 1 a fost prezentat incidenta reevaluarii la data vanzarii unui imobil. respectiv 1. B – in cazul in care societatea straina este rezidenta a unui stat cu care Romania are semnata conventie de evitare a dublei impuneri. la data 75 .000. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. 14 lit d) din codul fiscal ce stabileste "in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. Totusi. divizarilor partiale. b) valoarea fiscala a activelor primite de persoana juridica este egala cu valoarea fiscala a acelor active la persoana care contribuie cu activul.

Stornarea facturilor este permisa incepand cu data pronuntarii 76 .terenurile construibile. chiar daca livrarea are loc catre o institutie a statului. In baza prevederilor articolului 134^1. care a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004. faptul generator al taxei se considera data la care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.orice alte terenuri. valabil la 24-Mar-2010 Intrebare: Am un client de la care nu mai pot recupera sumele facturate. Totusi. Factura se emite in mod obisnuit prin completarea tuturor informatiilor necesare pentru identificarea operatiunii. daca nu au avut loc lucrari de modernizare si transformare a cladirii care sa va oblige sa efectuati ajustarea TVA. la emiterea facturii privind bunul imobil expropriat. Deoarece este operatiune impozabila TVA si se incadreaza la livrare de bunuri. alineatul 6. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia se realizeaza prin "expropriere pentru cauza de utilitate publica". Pentru astfel de situatii. consider ca au fost respectate prevederile alineatului (3) conform caruia trecerea in domeniul prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica se efectueaza dupa "o justa si prealabila despagubire".. .constructiile vechi si terenurile pe care acestea sunt construite. (3) litera c). Scutirea se aplica optional. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de proprietate. este inca o dovada a faptului ca a avut loc un transfer al proprietatii bunului imobil din patrimoniul firmei dvs. Deoarece este vorba despre un bun imobil. sub rezerva depunerii notificarii de taxare la organul fiscal competent. il pot recupera? Trebuia sa-mi constitui provizion si acum sa il inchid? Daca inca nu am hotararea definitiva. Stornare factura Ana Maria Georgescu. pentru livrarile de bunuri imobile. daca iau in considerare si prevederile articolului 8 din Legea 213/1998. cand trebuie intocmita factura si la ce valoare de catre Primarie? Raspuns: In baza prevederilor art. inclusiv pentru facturile emise inainte de data de 1 ianuarie 2004. Una din modalitatile de dobandire a dreptului de proprietate publica reglementate prin articolul 7 din legea nr. altele decat cele construibile. ce inregistrari contabile am referitor la TVA? Raspuns: Conform art. Astfel factura se emite fie la data documentului prin care se face dovada acestui transfer. Incasarea despagubirii. 128 alin. b) regimul normal de taxare pentru: . alineatul 2. asa cum se impune prin art. in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. In astfel de situatii. . se emite factura de stornare numai in situatia in care clientul a intrat in faliment. litera f). livrarea bunurilor are loc prin respectarea regimului de taxare aplicabil cladirilor vechi sau noi. Il dau in judecata si castig: cum stornez factura emisa catre el? Baza e deductibila (se scade la calculul impozitului)? TVA initial colectat si virat la stat. Chiar daca suma platita catre persoana expropriata drept contravaloarea a bunului expropriat este denumita "despagubire". Astfel. 138 lit. Intrebare: Care este baza de impozitare din punct de vedere al TVA. firma expropriata trebuie sa emita factura pentru despagubirea primita.000 lei. in patrimoniul statului.. 155. indiferent de marimea sa. se aplica unul din urmatoarele doua regimuri fiscale: a) regimul de scutire fara drept de deducere a TVA pentru bunurile care se incadreaza in prevederile art. fie pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul/livrarea. trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile. 141. in schimbul unei despagubiri este operatiune din sfera de aplicare a TVA. alineatul 5. 20 din normele metodologice. respectiv: . este recomandabil sa aplicati regimul de scutire fara drept de deducere a TVA.demolarii a fost virata in contul societatii suma de 190. Recuperare sume facturate.constructiile noi si terenurile pe care acestea sunt construite. momentul generator al taxei intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator. d) din Codul fiscal si pct.

Obligatia de plata a impozitului pe venit intervine trimestrial. . la data incasarii.000 euro 77 . facturile emise in anul 2009 au fost evidentiate fiscal in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru anul 2009. iar numai deprecierea prin: 681 = 496. pentru sumele facturate in anul 2009. Intocmirea jurnalului pentru vanzari era obligatorie si pentru anul 2009.8 = 411 si 654 = 411.2010. .v. Aceasta obligatie rezulta din normele metodologice de aplicare ale articolului 152 . valabil la 07-Mar-2010 Intrebare: Situatie: PFA inregistrata pe baza de norma de venit si neplatitoare TVA fiind sub plafonul de 35. pe baza venitului estimat. si a emis facturi catre clienti fara TVA. facturile emise in anul 2009. nu la data incasarii acestora.. Contabil scoaterea definitiva din evidenta a clientului se inregistreaza. fara a tine cont de faptul ca acestea sunt sau nu sunt incasate de catre prestator.8. chiar chiar daca societatea respectiva nu era inregistrata in scopuri de T. suma respectiva se achita bugetului general consolidat trebuie. dar se considera cheltuiala nedeductibila la determinarea impozitului pe venit.A. stabilirea cifrei de afaceri are in vedere valoarea facturilor emise. Aceste facturi s-au incasat in anul 2010. d.v. alineatul 1.p. Pentru determinarea impozitului pe venit se ia in considerare valoarea totala a facturilor emise fara TVA deoarece societatea se afla in regimul special de scutire De la data la care societatea devine platitoare de TVA. In concluzie. valabil la 15-Mar-2010 Intrebare: O societate civila profesionala de avocati in anul 2009. la determinarea impozitului pe venit se ia in calcul doar suma reprezentand baza de impozitare a TVA. Societate civila.. Jurnalul pentru vanzari va ajuta sa demonstrati organului de inspectie fiscala data la care a fost realizata cifra de afaceri de 35.V.d. nu a fost platitoare de TVA. la punctul 62. efectuand articolul: 411. Astfel. In situatia prezentata de dvs. Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici.000 euro se determina in functie de valoarea totala a prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic. Astfel.000 euro iar jurnalul pentru cumparari va ajuta sa va exercitati dreptul de deducere a TVA dupa inregistrarea in scopuri de TVA.hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului pe baza hotararii ramase definitive si irevocabile. cind societatea a devenit platitoare de TVA de la 01. perioada in care societatea se afla in regimul special de scutire. cifra de afaceri de 35. in situatia in care intr-o perioada fiscala datorati TVA de plata. Plafon TVA Dani Cucu. Modalitati facturare TVA Georgeta Serban Matei.. dar incasate in anul 2010 se evidentiaza in registrul jurnal de incasari si plati in anul 2010. dar incasate in anul 2010 nu se mai emite o alta factura. nu se datoreaza TVA in anul 2010 la momentul incasarii acestora deoarece exigibilitatea taxei a intervenit la data emiterii fiecarei facturi. al TVA. trebuie sa aveti in vedere urmatoarea diferenta intre evidenta fiscala a impozitului pe venit si evidenta fiscala referitoare la TVA: .pentru impozitul pe venit faptul generator este incasarea facturilor emise si achitarea facturilor primite.d. Obligatia de plata sau de rambursat intervine in fiecare perioada fiscala: luna sau trimestru calendaristic. se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati. al impozitului pe venit. Daca la data emiterii facturilor respective in anul 2009 societatea civila se afla in regimul special de scutire. fiind suficienta doar completarea registrului jurnal de incasari si plati. Cum se procedeaza cu incasarea? Este purtatoare de TVA? Se emite alta factura?! Raspuns: Spre deosebire de impozitul pe venit care se datoreaza bugetului de stat doar pentru facturile incasate. D.pentru TVA faptul generator este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor. O astfel de evidenta fiscala consta in intocmirea unui jurnal pentru vanzari si a unui jurnal pentru cumparari in care se consemneaza toate operatiunile economice realizate.01. PFA.p. prin plati anticipate. De asemenea.

000 euro: • orice livrari de active fixe. OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 35. in sensul dispozitiilor art.000 euro= lei 119. care ar fi taxabile. Totodata. precizam faptul ca. b)”. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.000 (conform curs la data aderarii). 156 din Codul fiscal. trebuie subliniat faptul ca in contextul prevederii art. pentru operatiunile prevazute la art.000 euro.] regim special de scutire. fara TVA. declarata sau realizata. sunt grupate intr-un nomenclator al acestor activitati independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. 49 din Codul fiscal. 126 alin. 153 alin. livrari de bunuri si prestari de servicii. intr-un punct fix sau ambulant. 143 alin. (2) lit.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania. daca s-ar aplica regimul normal de taxare. PFA care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit neavand obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. (2) lit. Totusi urmatoarele operatiuni nu intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 35. principale. De asemenea. In acest sens. (1).000 euro privind regimul special de scutire. (2) din Codul fiscal. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. va fi supus impozitului pe venit in cota de 16% indiferent de incasarilor si platilor. Intrebare: care este plafonul de incadrare corect in LEI pentru anul 2010 ? Raspuns: Activitatile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit. fara angajati. dar cursul la data de 31 XII 2009 este 4. scutite conform art. cifra de afaceri anuala declarata sau realizata de 35. pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual... obligatiile privind organizarea evidentei fiscale ale operatiunilor din sfera TVA sunt diferite de cele privind organizarea evidentei contabile si sunt aplicabile pentru toate persoanele impozabile.. rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. Asadar. In temeiul art. (1) din Codul fiscal. a tuturor operatiunilor. pentru PFA care isi desfasoara activitatea singuri. inclusiv pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit pe baza normelor de venit care nu sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla. din coroborarea prevederilor art. desi la art. de asigurari si imobiliare. administratia fiscala stabileste venitul net anual din activitati independente pe baza normelor de venit. 152 alin. In acest context. prezinta modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. conform art. 152 alin. fiecare persoana impozabila putand sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila. a) din Codul fiscal. 152 alin.Conform informatiilor ANAF plafonul de 35. potrivit art. (1) lit. in contextul precizarilor de mai sus. Pentru aceste tipuri de activitati independente.000 euro pentru intreprinderile mici fie ca sunt persoane juridice sau persoane fizice: „Persoana impozabila stabilita in Romania [.]. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. venitul net care sta la baza determinarii impozitului pe venit fiind norma de venit stabilita in mod forfetar de catre administratia fiscala. a carei cifra de afaceri anuala. (1) din Codul fiscal stabilesc drept plafon de scutire de TVA.000. „persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatilor lor economice”. (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 35. b) din Codul fiscal cu cele ale art. este inferioara plafonului de 35.000 euro se stabileste la cursul de schimb 78 . Este necesar de subliniat faptul ca prevederile art. cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala. poate solicita scutirea de taxa. potrivit careia echivalentul in lei al plafonului de 35.2282 deci plafonul de incadrare corect pentru anul 2010 este de lei 148. PFA impus pe baza de norme de venit. trebuie precizat ca. • operatiuni bancare. 153 alin.. 152 alin. 156 din Codul fiscal. numita [. conform specificului propriu de activitate. efectuate in cursul unui an calendaristic. inclusiv operatiunile care ar fi scutite. si fiind exceptati si de la obligatia de completare si depunerea a declaratiei anuale de venit (formularul 200 – Declaratie privind venitul realizat).

cu alte cuvinte persoane impozabile inregistrate “normal”/neinregistrate in scopuri de taxa. cu doua variante posibile: . livrarile si achizitiile trebuie sa contina si livrarile/achizitiile din strainatate? Vanzarea unui autoturism folosit de firma pentru activitate (imobilizare). a) din Codul fiscal." (art. trebuie inclus in declaratia 392? Raspuns: Conform art.. iar firma din Romania procedeaza in mod asemnator unei livrari locale (aceasta situatie este posbibila. TVA. Declaratia 392. valabil la 27-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania vinde o proteza (implantabila) unei persoane fizice tot din Romania. Persoana fizica va fi operata in Romania. conform art. inscrierea ei in jurnalul de cumparari si declararea prin decocntul de TVA. 2 lit. 153 din Codul fiscal. rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 119. 5 si Instructiunile aprobate prin OPANAF 1/2008) datele se preiau din “Jurnalul de vanzari” si “Jurnalul pentru cumparari”. cum s-ar proceda? Raspuns: Ca regula generala. Este corect? Ce obligatii declarative are firma din Romania? Daca operatia (implantul) ar avea loc intr-o tara terta din UE. In mod similar. daca bunul nu paraseste teritoriul Romaniei. sa o inregistreze in jurnalul de vanzari si sa o declare in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390 VIES. avand in vedere ca este vorba de o fundatie.. Obligatii declaratii Silviu Stoica. 1563 alin.". iar vanzarea locala a unui autoturism din patrimoniul societatii se declara. livrarile/achizitiile din strainatate nu se declara prin declaratiile informative 392 (pentru aceasta exista declaratia recapitulativa 390 VIES). iar firma din Romania trebuie sa emita factura cu mentiunea „livrare intracomunitara scutita”.comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. deci proteza nu va parasi teritoriul romanesc.. In ambele situatii.. atunci are loc o livrare intracomunitara de bunuri. 143 alin. . dar primeste banii de la o fundatie din Danemarca.000 RON. 79 . care prin definitie nu desfasoara activitate economica si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA) .fundatia are un cod valabil de platitor de TVA (a depasit plafonul de scutire pentru achizitiile intracomunitare din tara sa). asa cum sunt inscrise in “Jurnalul de vanzari”. prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul . conform legislatiei fiscale din Romania. Firma din Romania emite o factura cu TVA romanesc firmei din Danemarca.fundatia nu are cod valabil de platitor de TVA eliberat de autoritatile fiscale din Danemarca. Daca bunul paraseste teritoriul Romaniei (se poate face dovada transportului intr-un alt stat membru). aprobate prin OPANAF 1/2008 se declara livrarile de bunuri si prestari de servicii. Completare Silviu Stoica. caz in care livrarea intracomunitara nu este scutita de TVA. este vorba de livrari/prestari/achizitii catre si de la persoane inregistrate/neinregistrate in scopuri de TVA conform art. iar aceasta din urma va plati factura in contul firmei furnizoare. valabil la 23-Feb-2010 Intrebare: In declaratia 392 cifra de afacere. In concluzie. pentru formularul (392B) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri.. pentru care se aplica TVA. are loc o livrare locala de bunuri.. iar singurele obligatii ale firmei furnizoare sunt emiterea facturii cu TVA. 1563 alin. 4 din Codul fiscal si Instructiunilor de completare a formularului (392 A) "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul . caz in care livrarea intracomunitara este scutita de TVA in Romania.

155 alin. in situatia in care tva nu este deductibil. aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila. se poate deduce TVA de pe bonurile fiscale de ROVIGNETE emise de statiile peco? (codul fiscal face referire doar la bonurile de combustibil) 3. pentru carburantii auto achizitionati. doar in cazul achizitiei de 80 .inclusiv facturile emise pentru avansuri incasate sau neincasate (pct. ma refer la bonurile de motorina. se poate deduce TVA de pe bonurile de motorina cu valoare mai mare de 100 ron? 2. care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. (5) din Codul fiscal. deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. cu obligatia respectarii prevederilor art. inclusiv facturi transmise pe cale electronica in conditiile stabilite la pct. cu modificarile ulterioare). 146 alin. persoana impozabila trebuie sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art.(1) lit. cifra de afaceri include. Astfel. o cheltuiala nedeductibila la calculul imppr si se trece intr-un cont distinct de evidentiere a ch. care este nota contabila corecta?? se trece si valoarea tva tot pe cheltuiala?? sau tva nedeductibil reprez. aprobate prin HG 44/2004. in situatia in care se poate deduce TVA la bon fiscal pentru ROVIGNETA. (1) din Codul fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare. deoarece in perioada iuliedecembrie 2009 nu am dedus TVA de pe nici un bon de ROVIGNETA. punctul 46 alin. 2 si pct. In anul 2009 justificarea deducerii TVA cu bonuri fiscale era permisa.Nota: Cifra de afaceri in materie de TVA nu are aceeasi semnificatie cu cifra de afaceri stabilita conform reglementarilor contabile. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. pot face regularizare pentru TVA deductibil in decontul lunii ianuarie 2010 ce se depune acum pe 25. in materie de TVA. (2) al acestui punct prevede ca. orice livrari de bunuri si prestari de servicii.10. justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. As dori sa stiu daca se pote deduce TVA. Alin. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: Obiectul de activitate al firmei este transport intern si international de marfa.mai exista acea conditionare legata de valoare mai mica de 100 ron?? 7. Deducerea TVA Irina Dumitrescu. 1 din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal. rovignete emise de statii decombustibil precum si celelalte bonuri de cheltuieli? 1.02. de asemenea. indiferent de valoarea acestora. M-ati putea ajuta spunandu-mi care este regimul acestor ch. Deductibilitate. pentru taxa datorata sau achitata.nedeductibile fiscal?? 8. cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. Facturile transmise prin posta electronica sunt considerate facturi in original.aferente bonurilor fiscale si dpdv al deductibilitatii lor la calculul imppr? Raspuns: Art. 155. republicata. de regula. In acest sens. pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. 73. s-au schimbat prevederile cu privire la deductibilitatea TVA aferente bonurilor fiscale in 2010 fata de 2009? 5. 146 alin. Prin urmare.(1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. valoarea fiind destul de mare? 6. deducerea TVA poate fi justificata cu bonuri fiscale doar in cazul achizitiei de carburanti auto. foaie de parcurs). se poate deduce TVA de pe celelalte bonuri reprezentand cheltuieli diverse: spalat auto sau parcare? (bonurile fiind stampilate) 4. 78. 1451 privind limitarea dreptului de deducere. Cheltuieli efectuate cu bon fiscal. 80 alin. de pe bonurile fiscale aduse de soferi la incheierea curselor (deconturi insorite de ordin de deplasare. 61 alin.

sau ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate. Potrivit art. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca. achitate cu numerar sau card bancar. punctul 23 lit. decont de cheltuieli. In cazul utilizarii decontului de cheltuieli. Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice. (2) din ordinul mentionat. avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal. cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata in situatii cand taxa pe valoarea adaugata 81 . stabileste ca. 2. (4) litera f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile inregistrate in contabilitate. inregistrarile contabile vor fi: 542 = 5311 „Avansuri de trezorerie” 6xx „Casa in lei” = 542 cu suma totala a bonului fiscal. care nu au la baza un document justificativ.Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile. La data de 25 iunie 2009. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. In aceasta situatie. pe baza Decontului de cheltuieli. potrivit legii. dobandind astfel calitatea de document justificativ. In acest sens. republicata. 2 alin. 2 a OMEF 3512/2008 . Aceste formulare sunt redate in Anexa nr.” Astfel. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. dupa cum urmeaza: „II (2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate. pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.carburanti. documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. Acest ghid cuprinde si unele prevederi referitoare la conditiile in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi inregistrate in contabilitate ca documente justificative. inclusiv TVA „Avansuri de trezorerie” Art. fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare. in vederea aplicarii unitare si a evidentierii in contabilitate a masurilor financiarfiscale reglementate prin OUG 34/2009 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. documentele financiar contabile trebuie sa respecte continutul minimal prevazut in anexa nr. care va fi adaptat in mod corespunzator pentru decontari interne. prevede ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate. 21 alin. (1) din Legea 82/1991. Potrivit prevederilor articolului 21 alin. la care se anexeaza bonul fiscal. compartimentul financiar-contabil intocmeste Nota de contabilitate care reprezinta si document justificativ. se poate efectua in urmatoarele conditii: (i) entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate. Prin urmare. De asemenea.documentul utilizat este „Decont de cheltuieli – cod 14-5-5” aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. 6 alin. doar in aceste conditii cheltuielile cu serviciile achizitionate cu bon fiscal sunt considerate deductibile la determinarea profitului impozabil.cod 14-5-5 / 14-5-5/a sau a Ordinului de deplasare – cod 14-5-4 / 14-54/a. pe baza de bon fiscal. aprobat de conducatorul unitatii si avand toate aprobarile legale. art.

152 din Codul fiscal. unei operatiuni de transformare sau modernizare. este deductibila la determinarea profitului impozabil. c) din Codul fiscal. devin aplicabile prevederile referitoare la ajustare stipulate la art. caz in care aplica fie cota generala de TVA de 19%. f) din Codul fiscal. 3. 10-11 din Codul fiscal. Desigur. daca taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri impozabile. 140 alin.chirii din inchirierea de spatii birouri sau comerciale . valabil la 19-Feb-2010 Intrebare: Pentru o locuinta de serviciu receptionata si inchiriata in anul 1998. 82 . 161 alin. In cadrul inchirierilor pentru evenimente in costul chiriei cu sala intra si: instalatia de sunet. conform art.respectiv de la art. (3) din Codul fiscal. 2 lit. Unitatea bugetara realizeaza intr-un an venituri din inchirieri mai mari de plafonul de 35. Veniturile din chirii de spatii conform codului fiscal sunt scutite de TVA. 21 lit. Inregistrare in scopuri de TVA. 149 din Codul fiscal (nu sunt indeplinite conditiile privind perioada de ajustare de la art. valabil la 21-Feb-2010 Intrebare: O institutie bugetara neplatitoare de TVA realizeaza venituri din inchiriere de spatii catre diverse persoane juridice platitoare sau neplatitoare de TVA de 2 tipuri: . TVA. inclusiv TVA. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. 141 alin. caldura. cu exceptia urmatoarelor: • livrarile de active fixe corporale sau necorporale. 149 alin. Fiind vorba de un bun imobil construit inainte de data aderarii nu sunt aplicabile prevederile referitoare la ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital.este inregistrata pe cheltuieli. daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. 161 alin. dupa data aderarii. sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.000 euro Adriana Simion. 8 din Codul fiscal). La calculul cifrei de afaceri pentru atingerea plafonului de 35. daca sunt indeplinite conditiile specifice prevazute la art. Prin urmare. AGA a aprobat vanzarea catre chirias a acesteia in luna februarie 2010. in conditiile prezentate.000 euro se vor lua in considerare si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere.chirii din inchirierea de spatii pentru diverse evenimente (conferinte). inregistrata in conturile corespunzatoare de cheltuieli.140 alin (2) litera c)? Raspuns: Conform art. in conformitate cu art. lumina inchirieri de bunuri ce nu mai sunt scutite conform codului fiscal. Refacturarea utilitatilor catre chiriasii din spatiile de birouri ar trebui sa fie purtatoare de TVA? Unitatea bugetara ar trebui sa devina platitorare de TVA dupa ce depaseste plafonul de 35. 141 alin. vanzarea (livrarea) locuintei vechi este o operatiune scutita de TVA. Calculul plafonului de 35.000 euro.141 alin (2) litera f) sau art. suma totala a bonului fiscal. Vanzare locuinta veche Silviu Stoica. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic. stabilite la art.000 euro? Raspuns: Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru atingerea plafonului de 35. fie cota redusa de TVA de 5%.000 euro este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. Facturarea acesteia se face cu sau fara TVA? Se aplica prevederile din Codul Fiscal art. videoproiector. societatea poate opta pentru taxarea operatiunii. Daca bunul imobil a fost supus.

concesionare. In concret. • livrarile de active corporale sau necorporale. aceasta va fi nepurtatoare de TVA in cazul in care unitatea dvs. 47 alin. . pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.Livrarile de active fixe corporale sau necorporale precum si livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi nu vor fi luate in considerate la calculul plafonului de 35. • operatiunile scutite fara drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale precum: . inchiriere si leasing de bunuri imobile.800 lei. • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ne comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA. Astfel.prestarile de servicii de natura financiar-bancara. Daca din contra. 66 alin.operatiunile de asigurare si de reasigurare. . Potrivit pct. se va lua in considerare valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii reprezentand: • operatiuni taxabile care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. se va analiza daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale. . daca activitatea de inchiriere este o operatiune accesorie activitatii principale nu este necesara inregistrarea in scopuri de TVA in momentul atingerii plafonului de 35. • operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile. respectiv pentru partea din structura prin care desfasoara numai activitati in calitate de autoritate publica. • suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii. Asadar. o operatiune este accesorie activitatii principale daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: • realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal.000 euro indiferent daca acestea sunt sau nu accesorii activitatii principale. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.000 euro. refacturarea utilitatilor va fi purtatoare de TVA in cazul in care facturile de utilitati primite sunt la randul lor purtatoare de TVA. activitatea de inchiriere nu este o operatiune accesorie activitatii principale.livrarea de constructii. (3) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. daca acest activ: • are durata normala de utilizare mai mare de un an. de parti ale acesteia si a terenului pe care este construita. sunt nesemnificative. institutiilor publice care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau sunt inregistrate din oficiu. li se va atribui un cod de inregistrare in scopuri de TVA numai pentru partea din structura/activitatea pentru care au calitatea de persoana impozabila. • operatiunile scutite fara drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. In ceea ce priveste refacturarea utilitatilor catre chiriasi. Pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35.operatiunile de arendare. 83 .livrarea de terenuri. va fi necesara inregistrarea in scopuri de TVA. in timp ce pentru activitatile pentru care nu au calitatea de persoana impozabila.000 euro. pentru calculul cifrei de afaceri in vederea atingerii plafonului de 35. • operatiunile scutite cu drept de deducere daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. . Activele corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii.000 euro nu se vor lua in considerare: • operatiunile scutite cu drept de deducere care sunt accesorii activitatii principale. li se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct. • are valoarea mai mare de 1. Potrivit pct. nu este inregistrata in scopuri de TVA iar in cazul in care veti decide ca este necesara inregistrarea in scopuri de TVA.

din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. 84 . stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. scutite cu sau fara drept de deducere. penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale. aceasta nu se exclude din baza de impozitare a TVA. in sfera taxei. va fi considerata persoana impozabila dar numai in ceea ce priveste stabilirea locului prestarii serviciilor. cu dreptul de a le recupera daca contractul se finalizeaza inainte de termenul prevazut in contract. In anul 2008.p. Orice institutie publica careia i s-a atribuit un cod de inregistrare in scopuri de TVA. baza de impozitare a TVA nu cuprinde sumele reprezentand daune-interese. Astfel. scutite fara drept de deducere sau scutite cu drept de deducere si solicita inregistrarea in scopuri de TVA. intrucat in situatia pe care ati prezentat-o. (3) lit. 126 alin.000 lei. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. TVA. suma de 30.000 lei. din vina lui Y. In conformitate cu prevederile art. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila. in cazul unei sentinte judecatoresti prin care societatea Y SRL este obligata la plata sumei de 30. b) din legea mentionata. Societatea X are dreptul de a efectua investitii pe terenul respectiv. reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania. 137 alin. valabil la 20-Feb-2010 Intrebare: Societatea X incheie in anul 2006 cu societatea Y un contract de comodat asupra unui teren pe termen de 5 ani. sau sunt inregistrate din oficiu.d. daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate.000 lei pe care trebuie sa o recupereze societatea X includeTVA sau reprezinta doar baza? Mentionez ca sentinta nu este definitiva. efectuate cu plata. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica. al TVA? Daca da. Recuperarea cheltuielilor in instanta Irina Dumitrescu.000 lei pe care societatea Y este obligata prin hotarare judecatoreasca sa o achite societatii X reprezinta contravaloarea unor servicii prestate. in fapt. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care.v. Raspuns: Potrivit art. respectiv operatiuni taxabile. societatea Y vinde terenul. reprezentand cheltuieli efectuate de societatea X cu o serie de lucrari pentru amenajarea terenului? Societatea Y a virat societatii X suma de 10. atunci suma de 30. acesta va fi valabil pentru orice alte operatiuni taxabile. Se intocmeste factura fiscala? Este o operatiune taxabila d. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA. iar societatea X isi recupereaza cheltuielile cu investitiile pe cale judecatoreasca. pe care le va realiza ulterior. li se va atribui un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. Dupa atribuirea codului de inregistrare in scopuri de TVA.Institutiilor publice care desfasoara numai activitati pentru care au calitatea de persoana impozabila. Investitii aferente unui teren inchiriat.

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal pentru aceste operatiuni aveti obligatia sa emiteti factura, in conditiile prevazute la acest articol. Intrucat prin hotararea judecatoreasca societatea Y este obligata la plata sumei de 30.000 lei, aceasta suma reprezinta totalul de plata, si nu baza de impozitare a TVA.

Depasire platfon TVA
Irina Coma, valabil la 22-Feb-2010 Intrebare: In urma unui control, organele de control mi-au stabilit TVA care ar fi trebuit colectata potrivit pct. 62 din HG 442004 privind Normele de aplicare a Legii 5712003 in stiuatia unei PFA care a depasit plafonul de scutire de 35000 euro dar nu s-a declarat ca platitor de TVA si care are obiectul de activitate comert cu amanuntul utilizandu-se formula: cifra de afaceri stabilita incepand cu 01.01.2010 (data de intai a lunii urmatoare celei in care trebuia sa depun declaratia de inregistrare in scopuri de TVA daca as fi fost inregistrat la timp) * 19119 = 10000*19119=1596 lei. Explicatia a fost urmatoare: ---eu trebuia sa colectez de la clientii mei TVA la produsele vandu-te cu amanuntul lucrul pe care nu l-am facut dar avand in vedere faptul ca pretul de piata, respectiv pretul dupa raft la vanzare cu amanuntul trebuie sa includa toate taxele suplimentare neavand posibilitatea de a-i cere clientului sa plateasca vreo diferenta ulterioara, TVA care ar fi trebuit colectata a fost determinat din total vanzari efectuate in luna ianuarie respectiv 10000*19119= 1596 lei (fapt care a diminuat totodata si venitul brut impozabil stabilit la control cu acceiasi suma adica 10000-1596 lei ) si nu aplicand 19% la cifra de afaceri obtinuta in acesta luna. Va rog sa-mi precizati care din aceste doua metode 1" DIN " sau " peste" ar fi cea legala? Raspuns: Intrucat nu erati platitor de TVA – pretul de vanzare cu amanuntul afisat pe raft era un pret care nu includea TVA. In mod normal organul fiscal trebuia sa colecteze TVA la suma de 10.000 lei – care reprezenta pret fara TVA. V-a avantajat as putea spune intrucat, asa cum au mentionat si acestia, daca se colecta TVA la suma de 10.000 lei care era incasata – nu mai aveati posibilitatea sa recuperati de la client TVA respectiv. Organul fiscal a considerat ca pretul afisat pe raft includea TVA pe care dvs. nu l-ati colectat – ceea ce consider ca este fals. In conditiile in care ati devenit platitor de TVA – preturile de vanzare pe care le practicati s-au modificat – la preturile existente adaugand si TVA (sau ati modificat adaosul – astfel incat pretul de vanzare sa nu se modifice....). In orice caz – organul fiscal are posibilitatea sa estimeze baza de impunere – asa cum a facut-o in acest caz. Conform normelor metodologice de aplicare ale art 152 din Codul fiscal, organul fiscal trebuia sa stabileasca TVA pe care dvs. l-ati fi datorat daca erati inregistrat normal in scopuri de TVA. "(2) In cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform prevederilor art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele de inspectie fiscala inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata, organele fiscale competente vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se va stabili data de la care persoanele respective vor fi inregistrate in scopuri de taxa; b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din 85

Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege si data la care a fost inregistrata."

Servicii de marketing. Regimul TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: In 2009 am incheiat un contract de perestari de servicii de marketing cu o societate din Elvetia. Deci prestatorul este persoana juridica romana iar benerificiarul este o presoana juridica elvetiana. Serviciul de marketing se desfasoare pe teritoriul Romaniei. Va rog sa-mi raspundeti la urmatoarele : - pentru anul 2009 care este regimul din punct de vedere TVA ( scutit de TVA sau platitor de TVA si incadrarea legala)? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2009? - daca se poate cere rambursare de TVA? - pentru anul 2010 care este regimul din punct de vedere TVA? - pe ce rand din decontul de TVA trebuie trecut la 2010? - daca trebuie ceruta dovada de inregistrare ca persoana impozabila a partenerului elventian? Raspuns: Pentru anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, locul prestarii serviciilor de publicitate si marketing este considerat a fi locul locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix in afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionand ca atare, stabilita sau care are un sediu fix in Comunitate, dar nu in acelasi stat cu prestatorul. Potrivit art. 126 alin. (1) din legea mentionata, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din activitati economice. Conform prevederilor legale mentionate, in anul 2009 aceste operatiuni nu erau impozabile in Romania. Prin urmare, factura trebuia intocmita fara TVA, cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Aceasta operatine se raporta la Randul 3 din Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat prin OANAF 1746/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 01 ianuarie 2010, locul de prestare al serviciilor se stabileste in functie de calitatea de persoana impozabila sau neimpozabila a beneficiarului. Potrivit art. 127 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

86

In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor, art. 133 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca: a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate; b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) si (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu aceasta data, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Acestea sunt regulile generale. Exceptiile sunt reglementate prin alin. (4) – (7) ale acestui articol. In conformitate cu prevederile alin. (5) lit.e) punctul 4 pentru serviciile de publicitate, locul prestarii este locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii. Potrivit dispozitiilor punctului 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, in situatia in care un prestator stabilit in Romania furnizeaza servicii care intra sub incidenta art. 133 alin. (2) din Codul fiscal catre: a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre sediul/sediile fixe din Romania; b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara Romaniei. Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular, a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru stabilirea locului prestarii. 87

aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 3. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". locul prestarii acestor servicii determinat in conformitate cu cele prezentate. servicile sunt impozabile in Romania. In acest scop prestatorul trebuie sa obtina suficiente dovezi de la clientul sau care sa demonstreze ca este o persoana impozabila. nu au locul in Romania serviciile de publicitate care sunt prestate catre persoane impozabile stabilite in afara Comunitatii.e) punctul 4 din Codul fiscal. (2) din Codul fiscal. serviciile nu sunt impozabile in Romania factura se va intocmi factura fara TVA. sau un alt cod de inregistrare similar care identifica persoana impozabila. Prin urmare. aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 9. sau. Daca acestea nu reprezinta servicii de publicitate va trebui sa demonstrati si faptul ca beneficiarul este o persoana impozabila. in absenta acestora. amenajare. aceste servicii pot fi considerate servicii de publicitate. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. locul prestarii nu este considerat a fi in Romania. daca prestatorul poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila si ca este stabilit in afara Comunitatii.Alin. (11) si (12) ale acestui punct stabilesc ca. (3) sau exceptia de la alin. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: O firma din Romania. presteaza lucrari de constructii. insotite de alte informatii relevante cum sunt materiale printate de pe un website care confirma statutul de persoana impozabila al beneficiarului. din afara Comunitatii. este in Romania. Pentru aceasta este suficient ca prestatorul sa faca dovada ca beneficiarul. aplicandu-se regula generale de prestare a serviciilor prevazuta de art. in baza activitatilor desfasurate. a domiciliului stabil sau a resedintei obisnuite. este suficient sa faceti dovada ca beneficiarul este stabilit in afara Comunitatii. (5) lit. Clientul din Franta a incheiat cu prestatorul roman mai multe contracte pentru lucrari asupra unor imobile aflate atat in comunitate (Paris si Belgrad) dar si in afara comunitatii (Maroc). pentru a considera ca aceste servicii nu au locul in Romania. Astfel. nu este situat pe teritoriul Romaniei. indiferent de statutul sau. din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. Pentru alte servicii prestate de o persoana impozabila stabilita in Romania catre o persoana impozabila stabilita in afara Comunitatii si care intra sub incidenta art. Daca locul prestarii locul prestarii acestor servicii. finisare (servicii legate de bunuri imobile) unei firma din Franta inregistrata in scopuri de TVA (care comunica codul firmei din Romania). inregistrata in scopuri de TVA. 133 alin. cu respectarea prevederilor art. 133 alin. Daca prestatorul nu poate face dovada ca beneficiarul este o persoana impozabila. daca. se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana neimpozabila. Factura se va intocmi cu TVA colectata si se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA". daca. in functie de natura serviciului. cu mentiunea „Neimpozabil in Romania”. informatii obtinute de la autoritatea fiscala din tara beneficiarului care confirma ca acesta este o persoana impozabila. Prestatorul trebuie sa verifice autenticitatea acestora prin procedurile curente de verificare existente. sau a sediului fix. Ce obligatii are firma din Romania din punct de vedere TVA? Cum factureaza serviciile (atat pentru lucrarile din comunitate cat si din afara ei) si cine este obligat la declararea si plata TVA? Raspuns: 88 . din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. formularul de comanda al beneficiarului care contine adresa sediului activitatii economice si codul de inregistrare comerciala sau informatii printate de pe website-ul beneficiarului din care sa rezulte ca acesta efectueaza o activitate economica. este stabilit in afara Comunitatii. Aceste dovezi pot consta in codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului care este stabilit in tari terte care aplica TVA. Servicii prestate asupra bunurilor imobile Irina Dumitrescu. atribuit beneficiarului de tara in care este stabilit. TVA. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand clientul comunica prestatorului adresa sediului activitatii economice.

pentru serviciile pe care le-ati descris locul prestarii se considera a fi pe teritoriul statelor membre sau a statului tert in care se afla bunurile imobile. cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA. De asemenea. Materiale lemnoase. valabil la 18-Feb-2010 Intrebare: Am primit. 153 alin. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca. daca pentru aceste produse se aplica sistemul de taxare inversa. instalare. Potrivit art.(6). Punctul 14 alin. efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa. transformare.(4) din legea mentionata. finisare. 89 . reparatii. (2) .In conformitate cu prevederile art. astfel cum sunt definite prin Legea 46/2008 . pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. 1251 alin. conform echivalentului acestor articole din legislatia statelor membre sau altor prevederi ale legislatiei fiscale aplicabila pe teritoriul acestora sau al statului din afara comunitatii. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei. cu mentionarea temeiului legal? Raspuns: Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa. cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul. precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinatia lor. din punct de vedere al TVA. Aplicarea masurilor de simplificare Adriana Simion. cu modificarile si completarile ulterioare. 150 alin. taxarea inversa se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii. Astfel. indiferent de statutul beneficiarului. Pentru astfel de operatiuni ati putea avea obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA si/sau ca sediu permanent in aceste state. in luna ianuarie 2010. conform art. o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. Potrivit art.(4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. intretinere. Serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile cuprind si lucrarile de constructii-montaj. in conditiile stabilite de legislatia fiscala aplicabila pe teritoriul acestora. 133 alin. curatare si demolare. se aplica taxarea inversa in cazul livrarii de masa lemnoasa si materiale lemnoase. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA veti avea obliga sa respectati prevederile legislatiei fiscale aplicabile pe teritoriu acestora.Codul silvic. inainte de efectuarea respectivelor operatiuni. Inregistrarea in scopuri de TVA va permite societatii sa deduca TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul acestor state. o factura de la un furnizor X inregistrat in scop tva pentru urmatoarele produse: -ferme din lemn rasinos -stilpi din lemn rasinos -tranverse din lemn rasinos -rigle din lemn rasinos Va rog. 160 din Codul fiscal.

rachita si puieti. publicat in 90 . cheresteaua. traversele. furnizorul inregistrat in Marea Britanie trimite factura pe 1000 EUR marfa si 50 EURO servicii de transport (aferent trimiterii marfii in Romania). exclusiv costul transportului si a altor servicii de manipulare. In situatia dvs. gaurire. in opinia mea.. valabil la 24-Feb-2010 Intrebare: La o firma din Romania care face achizitie intracomunitara de bunuri. in baza de impozitare a achizitiilor intracomunitare de bunuri intra doar valoarea bunurilor facturate de furnizorul comunitar. . intregi sau parti din acestia. lemnul ecarisat . in numele firmei dvs. precum si lemnul cioplit. etc. Avand in vedere cele prevazute mai sus. nu se incadreaza in categoria masei lemnoase sau a materialelor lemnoase conform prevederilor din Codul silvic. vanzatorul bunurilor din Marea Britanie a refacturat firmei dvs.numai valoarea bunurilor. Aceasta categorie cuprinde si arbori si arbusti ornamentali.. pentru materialele prezentate de dvs. baza de impozitare a TVA aferenta achizitiei intracomunitare de bunuri este formata din: .Definitii din Anexa la Codul silvic: · Masa lemnoasa reprezinta totalitatea arborilor pe picior si/sau doborati. Exploatarea forestiera reprezinta procesul de productie prin care se extrage din paduri lemnul brut in conditiile prevazute de regimul silvic.. Declaratia 390. nu revine vanzatorului. la comanda dvs. La randul sau. toate elementele din lemn obtinute prin operatiuni de incleiere. 160 din Codul fiscal deoarece nu sunt considerate materiale lemnoase in sensul prevederilor din Codul silvic. a beneficiat atat de o achizitie intracomunitara de bunuri. flancurile. slefuire. costurile respective. pe cheltuiala firmei dvs. consider ca firma dvs. Aceasta obligatie rezulta din conditia de livrare negociata cu partenerul comunitar.cu sectiune dreptunghiulara sau patrata -. costul transportului si alte servicii de manipulare. in aceasta situatie. Cum trebuie declarat in decont de TVA si in declaratia recapitulativa? Transportul aferent va apare ca achizitie intracomunitara de bunuri (fiind accesoriu achizitiei de marfa) sau se declara separat la servicii intracomunitare? Raspuns: Din situatia prezentata rezulta faptul ca obligatia de transport a bunurilor achizitionate de firma dvs. Din acest motiv. In functie de conditia de livrare negociata. descarcare. Daca obligatia de transport ar fi revenit vanzatorului. Materialele lemnoase reprezinta lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc. Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii Georgeta Serban Matei. nu se aplica masurile de simplificare prevazute la art. pomi de Craciun. cele doua pozitii inscrise in factura primita de la furnizor trebuie evidentiate separat in jurnalele de TVA dupa aplicarea regimului de taxare inversa prin formula 4426 = 4427 . Deoarece relatia contractuala de transport a existat intre vanzatorul bunurilor si transportatorul acestora. cat si de o achizitie intracomunitara de bunuri. vanzatorul si-a asumat doar obligatia sa contacteze un transportator. inclusiv cei aflati in diferite stadii de transformare si miscare in cadrul procesului de exploatare forestiera. Aceste doua operatiuni distincte se raporteaza astfel prin decontul de TVA reglementat prin OMFP 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".valoarea bunurilor. in aceste conditii. ci firmei dvs. Asadar. costul transportului a fost facturat de catre tranportator vanzatorului. costurile legate de transport si alte cheltuieli accesorii transportului ar fi fost incluse in pret fara a fi facturate separat..

achizitia intracomunitara de servicii : • randul 7 .1. • randul 19 . inclusiv taxa.1 . denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea intracomunitara" . comunicat de BNR. fie pe factura emisa de furnizor. intreaga diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna.1. de la data efectuarii operatiunii. denumit "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si.1. La sfarsitul lunii se centralizeaza aceste sume si se determina totalul comisionului agentiei. randul 19.1. fie prin constituirea de depozite din care se indestuleaza contra valaloarea facturilor emise in functie de rezervarile efectuate. cu reportarea sumei la randul 5. cursul de schimb care se aplica pentru incasarea sau decontarea sumelor este cursul de schimb comunicat de BNR din data la care se efectueaza decontarile. 19.1. astfel: .1. daca este cazul. caci toate serviciile sunt prestate in afara tarii. si prin metoda sutei marite se determina baza impozabila si TVA aferent. Curs valutar agentie turism Georgeta Serban Matei. daca este cazul. intre suma totala incasata de la calator si platile agentiei catre furnizorii de servicii in folosul calatorilor. Daca creantele sau datoriile sunt exprimate in valuta. si platile efectuate catre furnizori pentru partea ce se aloca acestuia. • randul 17 si. daca este cazul. intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna .achizitia intracomunitara de bunuri: • randul 5 cu preluarea sumei la randul 5. La sfarsitul fiecarei luni. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426. ( care intervine pana in luna decontarii) se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenite in cursul fiecarei luni. la urmatoarele randuri: . denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si. Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427. valabil la 12-Feb-2010 Intrebare: In cazul agentiilor de turism baza impozabila TVA este marja de profit. cu reportarea sumei la randul 7. . randul 17. daca este cazul. din ultima zi bancara a lunii in cauza. orice tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara. Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426.atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit.1. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare.1 denumit" "Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara" Suma TVA inscrisa la acest rand se preia din rulajul creditor al contului 4427. comunicat de BNR .1. Pentru fiecare client se tine o fisa analitica ce cuprinde pe de o parte factura emisa clientului cu incasarile acesteia. ca perioada fiscala? Raspuns: In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea opratiunilor in valuta. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care sunt inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Agentia efectueaza plati in valuta catre prestatorii de servicii. Pentru determinarea in lei a contra valorii platilor catre furnizori aferente fiecarui calator credeti ca putem utiliza cursul valutar comunicat de BNR din ultima zi a lunii . cu preluarea sumei la randul 7.Monitorul oficial 67 din 29 ianuarie 2010.1.1 si 17. la cursul de schimb valutar aferent fiecarei valute. pe date. Sumele astfel declarate ca operatiuni intracomunitare prin decontul de TVA se raporteaza prin declaratia cod 390 la doua pozitii distincte: achizitie de bunuri si achizitie de servicii. exclusiv taxa. si. Diferentele de curs valutar inregistrate se recunosc in 91 .

eugenii etc. faina.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. paste. iar in soldul contului 4551 au ramas sumele cu care au creditat firma. In ianuarie 2010. incepand cu 01. valoarea sumelor incasate nu se iau in considerare pentru calcularea pro-rata. comunicat de BNR.4 Active Circulante-Terti. imprumutul acordat de asociati este asimilat unui serviciu de natura financiar-bancara. deoarece este considerat un serviciu accesoriu activitatii principale. Cont 455 Georgeta Serban Matei. Desi este considerat un serviciu scutit fara drept de deducere. In concluzie. 141 alin. • la stingerea platii facturilor din depozitele constituite. Ce se intampla cu sumele respective? Daca exista varianta ca suma creditata sa devina venit (758) si TVA 4427? Raspuns: Sumele existente in soldul creditor al contului 455 nu pot reprezenta venituri impozabile astfel incat firma dvs.2010. aveti urmatoarele obligatii: • sa determinati valoarea in lei a platilor catre furnizori prin utilizarea cursului valutar comunicat de BNR valabil pentru ziua in care se efectueaza plata. • in situatia in care la inchiderea unei luni calendaristice inregistrati un sold creditor al contului de furnizori externi. din ultima zi bancara a lunii . (2) lit.2010 si sunt reglementate in OMFP 3055/29. Aceste prevederi sunt valabile incepand cu 01. 1 din Codul fiscal acordarea si negocierea de credite. • sa reevaluati lunar soldul debitor al depozitelor in valuta constituite pentru acoperirea platii facturilor emise. La art. a) pct. la capitolul 8. 2 dintre asociati s-au retras.contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.01.).10. punctul 185 alin 8 si punctul 186. (2) lit. fapt reglementat prin articolul 147 alineatul 7 litera c). valabil la 31-Ian-2010 Intrebare: Suntem un magazin de vanzare produse panificatie cu amanuntul paine. sa fie obligata sa colecteze TVA la cota standard TVA de 19% sau sa calculeze TVA colectata prin aplicarea cotei recalculate de 19/119. Deci.creditare firma de catre cei 3 asociati. nu exista riscul ca soldul creditor al contului 455 sa se inchida prin inregistrarea contabila: 455 = % 758 4427 TVA la pret mai mic de vanzare Georgeta Serban Matei. incadrate la scutite fara drept de deducere TVA asa cum sunt reglementate la punctul 35 alineatul 3 prin normele de aplicare ale articolul 141. precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda este considerat un serviciu de natura financiar-bancara. sa reevaluati datoriile la cursul de schimb. 141 alin.01. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati sau actionari societatilor comerciale cu scopul asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale. La un anumit rulaj furnizorul ne acorda discounturi si ne-am obligat prin contact sa luam anumite 92 . Prin norme se stabileste faptul ca se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. valabil la 01-Feb-2010 Intrebare: Sc x SRL are la sfarsitul anului 2009 sold la 455 . sa calculati diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate din diferenta de curs valutar dintre data constituirii depozitului si data platii sumelor in cauza. Creditare firma. Niciun organ de inspectie fiscala nu poate reconsidera destinatia sumelor incasate astfel incat acestea sa reprezinte baza de impozitare a TVA. Incasarea sumelor respective de la asociati reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA. In concluzie. a) pct.

01. din data la care intervine exigibilitatea taxei.02. banii si bunurile primite prin sponsorizare. cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt considerate cheltuieli deductibile. din punctul de vedere al impozitului pe profit.01. valabil pentru operatiunile care se vor desfasura in ziua imediat urmatoare. este bine sa colectam pe factura doar TVA la pretul mai mic de vanzare. data receptiei 17. De aceea am incheiat un contract de livrare marfa cu un ONG care il doneaza la camine de copii sau batrani la un pret sub pretul de achizitie datorita faptului ca termenul de expirare este a doua zi si marfa nu ar mai fi vandabila. La valoarea in lei astfel stabilita se aplica taxarea inversa prin formula 4426 = 4427 care se raporteaza prin decontul de TVA si declaratia recapitulativa lunara cu primul termen de depunere data de 15.2010.2010. presupun ca ONG-ul respectiv face "neoficial" reclama firmei dvs. cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea valorii in lei ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii. Achizitii intracomunitare. indiferent de data la care sunt receptionate bunurile.cantitati fixe lunare. Nu reusim intotdeauna sa vindem intreaga cantitate si de multe ori ne vedem in situatia de a arunca produsele respective. Inregistrari contabile. De asemenea.taxarea inversa? Daca se folosesc ambele cursuri. de la achizitie. exista riscul ca activitatea ONG-ului sa fie reconsiderata de catre un organ de inspectie fiscala drept activitate economica astfel incat pentru depasirea unei cifre de afaceri de 35. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitare avem urmatoarea situatie: Data facturii 15. fundatia poate fi obligata sa plateasca impozit pe profit deoarece este scutita doar pentru donatii. Astfel. 93 .2010. diferenta dintre cele doua cursuri cum se inregistreaza in contabilitate? Raspuns: In astfel de situatii se utilizeaza cursul valutar din data facturii emise de furnizorul intracomunitar. In alta ordine de idei. Din punct de vedere al TVA.000 euro sa fie obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA. pentru activitatea de publicitate. ONG-ul face reclama firmei noastre printre oamenii nevoiasi in schimbul vanzarii acestor produse la preturi mai mici decat piata. De asemenea. Daca pentru operatiunea respectiva ati achitat un avans inainte de primirea de bunuri. Taxare inversa Georgeta Serban Matei. La ce curs se face inregistrarea marfii in contabilitate? Ce curs folosim pentru tva . baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru o livrare de bunuri. este constituita din "contrapartida" obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor din partea cumparatorului. De asemenea. deoarece efectuarea declarata a serviciilor de publicitate reprezinta operatiune economica din sfera de aplicare a TVA. fara a colecta suplimentar TVA pentru diferenta de pret sau fara a ajusta dreptul de deducere TVA exercitat initial la momentul achizitiei bunurilor. Daca aceasta obligatie este inscrisa prin contractul de vanzare-cumparare. se colecteaza TVA doar la valoarea bunurilor livrate in baza preturilor negociate. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de banca respectiva in ziua anterioara. nu se considera cheltuiala nedeductibila fiscal diferenta negativa dintre costul de achizitie si costul bunului vandut. Pentru stabilirea valorii in lei a unei achizitii intracomunitare se aplica ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile. Conform prevederilor articolului 21 alineatul 1 din Codul fiscal. Asa cum se reglementeaza prin articolul 137 alineatul 1 litera a). sa-l consideram deductibil? Raspuns: Diferenta negativa dintre costul de achizitie a bunurilor si costul bunurilor vandute nu reprezinta baza de impozitare TVA. iar pe restul.

Societate agricola. la articolul 125^1 „Semnificatia unor termeni si expresii”. conform articolului 132. poate fi considerata persoana impozabila. o institutie publica. Asa cum se reglementeaza la articolul 127 din Codul fiscal. . o persoana juridica si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica. deoarece desfasoara operatiuni cu caracter economic constand in exploatarea agricola a pamantului. va recomand sa utilizati un singur curs valutar. de a emite un bilant. exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru. 3. operatiunea este o livrare de bunuri in sfera taxei.000 euro din valorificarea produselor agricole sau din alte activitati economice. Colectare TVA Georgeta Serban Matei. 4. Astfel. reglementata prin articolul 126 alineatul 1 de la litera a) la d): 1. are adus aport suprafata de teren de catre actionari. Avand in vedere faptul ca bunurile sunt primite in aceiasi luna. Asa cum se reglementeaza prin articolul 139^1 din Codul fiscal. diferenta dintre cele doua cursuri valutare reintregeste valoarea bunurilor primite. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. acela din data facturii furnizorului.si alte asemenea activitati. societatea agricola. indiferent de forma de organizare juridica ale persoanei impozabile care le realizeaza. . Prin articolul 5 din legea 36/1991 se face precizarea ca exploatarea agricola poate consta din: . trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. valabil la 12-Ian-2010 Intrebare: Daca o societate agricola infiintata conform legii 36/1991. persoana impozabila poate fi o persoana fizica. Societatea agricola desfasoara operatiuni de natura economica dovedite si prin obligatia de a avea cenzori.In situatia in care la data receptiei utilizati cursul valutar la data intocmirii notei de intrare receptie. locul de livrare a bunurilor este in Romania. livrarea bunurilor este realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare. 2.utilizarea de masini si instalatii. un grup de persoane. in situatia in care realizeaza o cifra de afaceri egala sau peste 35. Produse acordate in natura. pentru astfel de operatiuni se utilizeaza cursul de schimb valutar din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara. O astfel de operatiune de plata in natura a profitului nu poate fi considerata in afara sferei de aplicare a TVA. . prelucrarea si valorificarea produselor agricole si neagricole. printre altele. obiectul de activitate si modul de impartire a profitului sau pierderilor. deoarece indeplineste cumulativ cele patru conditii de incadrare in sfera de TVA.organizarea si efectuarea de lucrari agricole si imbunatatiri funciare. efectuata cu plata. daca aceasta este emisa inainte de cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (data livrarii bunurilor). care este articolul din Codul Fiscal care prevede acest aspect? Raspuns: Chiar daca societatea agricola nu are caracter comercial. Societatea agricola are un statut prin care se reglementeaza. 94 . livrarea bunurilor este rezultatul desfasurarii unei activitati economice . animalelor si altor mijloace aduse in societate de catre asociati. uneltelor. In baza articolul 135 alineatul 3.aprovizionarea. in categoria activitatilor economice se incadreaza si activitatile agricole. fara a afecta veniturile sau cheltuielile financiare de natura diferentelor favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Efectuarea in natura a platii profitului repartizat reprezinta pentru societatea agricola o livrare de bunuri care se supune taxarii cu cota standard TVA. atunci pentru produsele acordate in natura proprietarilor de teren si actionarilor se colecteaza TVA? In statut este prevazuta conditia de acordare de produse din productia realizata in functie de suprafata adusa ca aport? Daca nu. un buget de venituri si cheltuieli si un proiect de repartizare a excedentului ori a pagubelor rezultate.

000 lei.000 lei. Plata in natura pentru aducerea terenului in patrimoniul afacerii este considerata o livrare de bun reglementata prin articolul 128 din Codul fiscal. acordul pentru suportarea cheltuielilor de transport care ar fi fost in sarcina sa daca si-ar fi respectat obligatiile prin pretul solicitat 95 . Dupa ultimul produs.000 lei. Astfel. reprezentand plata in natura a profitului repartizat intervine la data stabilita pentru plata acestuia. cat si cele care sunt mentionate in factura intracomunitara asa cum v-am prezentat mai sus. deoarece operatiunile economice din sfera TVA sunt structurate in doua categorii: livrari de bunuri si prestari de servicii. Taxarea operatiunii de achizitie intracomunitara se efectueaza asupra unei baze de impozitare de 200.Din punct de vedere fiscal. Achizitie intracomunitara. faptul generator si exigibilitatea TVA pentru livrarile de produse agricole. furnizorul imi trece in factura si urmatoarea mentiune: * participare la transport ( remise ) . Suma de 190. Din punct de vedere al TVA. in contul partenerului extern. In concluzie. deoarece transportul acestor bunuri reprezinta operatiune distincta efectuata de firma dvs. astfel. raportarea fiscala (decont de TVA). pentru ce suma trebuie sa fac taxare inversa ? Din punct de vedere al declaratiei recapitulative (390). Taxare inversa. baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este suma de 200. valabil la 21-Dec-2009 Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. Aceeasi valoarea de 200. suma care trebuie sa corespunda si cu valoarea bunurilor receptionate si inregistrate in evidenta contabila a firmei pe care o reprezentati. Raspuns: In conditiile in care. Valoarea achizitiei nu poate fi diminuata la momentul determinarii bazei de impozitare a TVA. asigurandu-se astfel concordanta dintre o livrare intracomunitara si o achizitie intracomunitara. in situatia in care societatea agricola este inregistrata in scopuri de TVA.000 lei se raporteaza si prin declaratia recapitulativa cod 390. ce suma trebuie sa raportez? Mentionati si articolele din Codul Fiscal care fac referire la raspunsul dat de dumneavoastra. acesta si-a asumat si obligatia efectuarii transportului. titlul VI nu se regasesc precizari exprese referitoare la aceasta situatie prezentata de dvs.000 lei a cheltuielilor de transport si isi exprima. Declaratia 390 Georgeta Serban Matei.000 * total baza de impozitare si de plata = 190. Furnizorul mentioneaza toate produsele in factura a caror baza de impozitare este de 200. urmand ca furnizorul marfii sa suporte cota parte atat a cheltuielilor de transport.000 lei. pentru produsele distribuite asociatilor drept plata in natura a profitului realizat. asigurandu-se astfel concordanta dintre evidenta contabila. baza care trebuie evidentiata in jurnalele de TVA si raportata prin decontul de TVA cod 300 la randul 4 corespunzator rulajului creditor al contului 4427 si la randul 15 corespunzator rulajului debitor al contului 4426. aceasta este obligata sa emita factura cu TVA colectata. Baza de impozitare a TVA este valoarea de piata a produselor agricole respective. La randul sau. furnizorul raporteaza prin Raportul VIES o livrare intracomunitara in valoare de 200. evidenta fiscala.000. prin oferta de pret efectuata de catre furnizor. Prin Codul fiscal. fara a fi diminuata cu valoarea transportului suportata de firma dvs.. Facturile astfel emise se inregistreaza pe venituri din activitatea de exploatare si in creditul contului 4427. inseamna ca valoarea reala a achizitiei intracomunitare este suma de 200.000 euro reprezinta suma de plata datorata partenerului care prin emiterea facturii respective confirma ca este dispus sa suporte cota parte de 10. s-a cazut de comun acord ca firma din Romania sa-si asigure si sa-si achite transportul (acesta s-a efectuat de catre o firma de transport din Romania ).10.000 Deoarece furnizorul nu a putut asigura transportul marfii in Romania. raportarea informativa (declaratia cod 390) si declararea statistica (Intrastat).

Desi acesta si-a insusit refuzul nostru la plata facturii cu suma facturata in plus. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea. In norme se regaseste si exemplul nr. Deoarece transportul bunurilor a fost asigurat de catre o firma din Romania. in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza. se face precizarea ca pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. stabilita conform cap.p. Totusi B il mandateaza pe A sa angajeze o firma de transport. 6 alin. 7 alin. declarata printr-o hotarare 96 . 138 lit. iar A. De asemenea. Asa cum este definita prin articolul 125^1 denumit: „Semnificatia unor termeni si expresii” alineatul 1 punctul 5.v.000 lei. Prin capitolul VII din Codul fiscal. a lui B. (1). valabil la 12-Dec-2009 Intrebare: Societatea noastra deruleaza multiple tranzactii cu parteneri externi. Neacceptarea preturilor facturate Irina Dumitrescu. In acest context.la negociate. transportul este in sarcina cumparatorului. dupa caz. la punctul 18 din normele de aplicare ale articolului 137 alineatul 9 se face precizarea ca se cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar. Se considera ca A a primit si a prestat el insusi serviciul de transport”. in situatia in care o persoana impozabila primeste o factura pe numele sau pentru prestari de servicii (de exemplu firma dvs. 2 care. urmand sa ii achite costul transportului. pentru transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului. ati efectuat acest serviciu in contul furnizorului intracomunitar. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei achizitii intracomunitare impozabile. iar dvs. persoana care aplica structura de comisionar realizeaza o prestare de aceeasi natura ca si cea realizata de persoana care a realizat efectiv prestarea. indeosebi din UE. Concludent este textul de lege din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. (3) sau. Conditia de livrare este ex-works. calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate. Pretul bunurilor facturate a fost mai mare decat cel negociat. la pct. cum incadram operatiunea d. la articolul 138^1 denumit „Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare” alineatul 1. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. prin urmare. avand drept baza de impozitare suma de 10. chiar daca nu exista un contract de comision intre parti. aplicand structura de comisionar. va refactura serviciul lui B. acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. Este corect sa emitem noi o factura de recuperare diferente de pret catre partener? Daca da. ar fi fost corect sa emiteti o factura cu TVA colectata pe numele sau. chiar daca este dat pentru o LIC este valabil la regula si principiu de taxare si pentru o AIC: „Un furnizor A din Romania realizeaza o livrare intracomunitara de bunuri catre beneficiarul B din Ungaria. fie invers. Acestia utilizeaza frecvent documentele numite "note de debit" sau "note de credit" pe care le inregistreaza in contabilitatea lor si pe care le emit indeosebi pentru a corecta documente initiale emise eronat fie de societatea noastra catre ei. totusi nu reusim sa intram in posesia unei facturi sau a unei "note de credit" pentru a corecta factura initiala. Se considera ca numai din punctul de vedere al TVA. Persoana care aplica structura de comisionar nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. al TVA? Raspuns: Art. din Romania care primeste o factura pentru serviciile de transport) realizate in beneficiul altei persoane (de exemplu furnizorul din UE) si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana. intrebarea noastra este urmatoarea: Am primit facturi de bunuri de la un partener din UE. Achizitii intracomunitare. punctul 19 alineatul 4 prin care se efectueaza precizarea ca. Transportatorul C factureaza serviciul de transport lui A. VII.d.

incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. Aceasta factura nu se va transmite beneficiarului. 85/2006 privind procedura insolventei. In aceasta situatie. Prin urmare..” Potrivit art. furnizorul este cel obligat sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus. cu exceptia situatiei prevazute la art. Imposibilitatea recuperarii debitelor. Inregistrare in contabilitate Irina Dumitrescu. Debitor in stare de faliment.judecatoreasca definitiva si irevocabila. dupa caz.) d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. care sunt notele contabile care trebuie inregistrate in contabilitate? Raspuns: Art.d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede: „Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: (. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente. 138 lit. dupa caz. ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. sau in urma unui arbitraj. fara semnul minus. furnizorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. Prin urmare. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 97 .. 159 alin. chiar daca livrarea/prestarea nu a fost efectuata. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare. cu valorile inscrise cu semnul minus. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. 138 din Codul fiscal. in situatiile prevazute la art. furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii.. in situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. De asemenea. 2 din legea mentionata. Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. fara semnul minus. din punct de vedere al TVA. nu este justificata emiterea unei facturi pentru recuperarea diferentelor de pret. in situatiile prevazute la art. furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau. veti putea emite o factura de ajustare in care se va inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare cat si taxa pe valoare adaugata. valabil la 30-Nov-2009 Intrebare: Cum se interpreteaza Art 138 lit d) din Codul fiscal? In cazul in care am un client intrat in faliment si de la care nu imi mai pot recupera sumele facturate catre acesta. cand baza de impozitare se reduce sau. Astfel. care vor fi transmise si beneficiarului. se poate reduce baza de impozitare doar in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea in cauza. 138 din Codul fiscal. in cazul refuzurilor totale sau partiale privind preturile bunurilor livrate. dar evenimentele prevazute la art. sau in urma unui arbitraj. In situatiile descrise mai sus. d). ori in cazul in care exista un acord scris intre parti. In acest scop. daca baza de impozitare se majoreaza. care vor fi transmise si beneficiarului. declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. 138 lit. daca baza de impozitare se majoreaza. hotarare ramasa definitiva si irevocabila. sau dupa facturarea livrarii/prestarii..

valabil la 01-Dec-2009 Raspuns: Nu se colecteaza TVA doar pentru majorarile si penalitatile de intarziere pe care le calculeaza firma dvs datorita nerespectarii unor clauze contractuale de catre partenerul dvs de tranzactie. in baza contractului incheiat cu utilizatorul bunului imobil.000 „Ajustari pentru deprecierea „Venituri din ajustari pentru creantelor – clienti" deprecierea activelor circulante” Penalitati. Asa cum rezulta din punctul 19 alineatul (5) litera a) din normele de aplicare ale art. Operatiunea de refacturare a costurilor nu se incadreaza in prevederile articolului 137 alineatul 3 litera e) conform caruia nu intra in baza de impozitare sumele incasate in contul si in numele altei persoane. In aceasta situatie. Prin operatiunea efectuata. inseamna ca a efectuat o cheltuiala pe care urmeaza sa o 98 . De exemplu. 4118 = 4111 1.190 „Clienti incerti sau in litigiu" „Clienti“ 2. Firma dvs refactureaza costurile efectuate anterior a realiza venituri din activitatea de exploatare in corelatie cu cheltuielile de exploatare efectuate. taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice. taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii.190 RON inclusiv TVA. Doar in astfel de situatii se emite o factura prin care nu se colecteaza TVA. impozite . 137 alin.Pentru exemplificare presupunem ca valoarea facturii emisa catre beneficiar este 1. ma duce cu gandul la faptul ca firma dvs a efectuat diverse cheltuieli de exploatare in vederea desfasurarii unei activitati economice concretizata in operatiuni de livrare si prestare de servicii. o taxa sau o penalitate aferenta acestora in contul unei institutii publice.000 „Pierderi din creante „Clienti incerti sau in litigiu" si debitori diversi“ In rosu: 4118 = 4427 190 „Clienti incerti sau in litigiu" „TVA colectata“ 4. taxa hoteliera .000 „Cheltuieli de exploatare „Ajustari pentru deprecierea privind ajustarile pentru creantelor – clienti“ activelor circulante“ 3.Scoaterea din activ a creantei incerte in urma hotararii de faliment definitiva si irevocabila: 654 = 4118 1. cu exemplificare prin taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. aferente acestor venituri.Anularea ajustarii pentru deprecierea creantei: 491 = 7814 1. Faptul ca firma dvs a achitat in numele sau un impozit la bugetul local prin formula contabila 635 = 446. sumele incasate in numele si in contul altei persoane care nu se cuprind in baza de impozitare se refera la cotizatii. taxe. (3) lit. prin contract. e) din Codul fiscal. ca acesta sa suporte o parte din cheltuielile aferente acelui bun imobil. firma dvs se poate afla in situatia in care inchiriaza unei firme un bun imobil pentru care datoreaza impozit pe cladiri si stabileste. dar se insereaza o mentiune de genul "neinclus in baza de impozitare". Faptul ca sunteti in situatia sa refacturati niste costuri.refacturare cu sau fara TVA Georgeta Serban Matei.Trecerea sumei neincasate din contul de clienti in contul de clienti incerti si in litigiu.Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantei in momentul declararii procedurii de deschidere a falimentului: 6814 = 491 1. cu chirasul sau. inclusiv majorarile de intarziere aferente pentru nerespectarea termenului de plata a obligatiei fata de bugetul local. inregistrarile contabile vor fi: 1. firma dvs emite o factura pentru care trebuie sa colecteze TVA deoarece se considera ca a prestat un serviciu clientului sau. Pentru recuperarea partiala a acestor cheltuieli. In cursul anului. firma dvs a achitat un impozit pe cladire. firma dvs nu incaseaza de la clientul sau un impozit.

125(1) alin. 143 alin. 126 alin. Acest lucru este prevazut la punctul 35. numita in continuare regim special de scutire. valabil la 19-Nov-2009 Intrebare: O societate care desfasoara activitate de amanet.000 de euro se vor lua in calcul atat veniturile din comisioanele incasate pentru acordarea de imprumuturi cat si veniturile din vanzarea obiectelor vandute. Raspuns: Serviciile de cazare nu sunt impozabile pe teritoriul Romaniei deoarece locul taxarii se considera a fi locul unde este stabilit prestatorul in conformitate cu regula generala de taxare reglementata pentru anul fiscal 2009 prin articolul 133 alineatul 1. efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic.” Comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt operatiuni scutite conform art. (2) lit. pentru deplasarea Directorului General al companiei din punct de vedere al TVA ? Facturile sunt emise de prestatorii din Austria direct catre societatea noastra. este inferioara plafonului de 35. (3) din Titlul VI al Normei metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. pentru operatiunile prevazute la art. din Austria. constituie o operatiune taxabila din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata. (1) pct. declarata sau realizata. astfel cum sunt definite la art.000 euro. 3. 141 alin. incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere. valabil la 15-Nov-2009 Intrebare: Cum se inregistreaza factura de cazare (sau alte servicii). serviciul de cazare si serviciile accesorii acestuia. b). scutite conform art. total sau partial. Vanzarea bunurilor amanetate. efectuate de persoana impozabila.scutire de TVA Irina Dumitrescu. a). Prin urmare. b). (2) lit. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. ca urmare a neachitarii imprumutului de catre deponentul bunului amanetat. a) pct. 143 alin. obtine venituri din comision amanet si venituri din vanzarea obiectelor neridicate. (2) lit. (2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. prevazute la art. scutite conform art. a carei cifra de afaceri anuala. Recuperarea acelei sume se efectueaza prin emiterea unei facturi care se inregistreaza prin formula contabila 411 = 758 si concomitent 411 = 4427. Inregistrare factura de cazare Georgeta Serban Matei. Astfel. sunt impozabile in Austria. (2) lit. la determinarea cifrei de afaceri pentru a stabili incadrarea in plafonul de 35. deci neimpozabile in Romania. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele: „(1) Persoana impozabila stabilita in Romania. Aceste serviciu inregistrat in contabilitate prin formula 625 = 401 sau 625 = 542 se evidentiaza din punct de vedere fiscal in jurnalul pentru cumparari in coloana 18 din modelul de jurnal reglementat 99 .recupereze de la un beneficiar. cu exceptia urmatoarelor: a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale. neplatitoare de TVA. 141 alin. Venituri din activitate de amanet . b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi. b). (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere. cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. e) si f). Ce venituri se iau in calculul plafonului de scutire de 35000 euro? Raspuns: Art. (1). daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale. al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa.

05. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA./data.efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura.. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Pentru valoarea garantiei incasate. Nu intra in sfera de TVA“. .garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. 2. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii.prin OMFP 1372/6. taxarea serviciului se efectueaza la locul unde sunt situate bunurile imobile. la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor. Totusi. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. serviciul se raporteaza la randul 21 denumit „Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile”. Destinatia garantiei este: 1. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata. Contract de inchiriere . Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Privind decont TVA cod 300. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. serviciul de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara fiind considerat o prestare de servicii efectuate in legatura cu un bun imobil. Aceeasi regula de taxare a serviciilor va fi aplicabila si in anul 2010 cu deosebirea ca un astfel de serviciu este reglementat prin articolul 133 alineatul 4 litera a) din OUG 109/2009 de modificare a Codului fiscal.2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA.. efectuata inainte de data prestarii acestora. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. In baza noii modificari.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate” 100 . garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”.

efectuarea platii sumei stabilite prin contract: 2678 = 5121 “Alte creante imobilizate” “Conturi curente la banci" • pentru locator: . 101 . la articolul 134^2 “Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari servicii” drept plata partiala sau integrala a contravalorii serviciilor.incasarea sumei stabilite prin contract: 5121 = 167 “Conturi curente la banci” “Alte imprumuturi si datorii asimilate”. Garantia incasata de locator la inceputul derularii unui contract de inchiriere. efectuata inainte de data prestarii acestora.Contract de inchiriere . Pentru valoarea garantiei incasate. locatorul persoana juridica impozabila inregistrata in scopuri de TVA nu are obligatia fiscala de a emite o factura.. garantia fiind doar o clauza intr-un contract de inchiriere. Destinatia garantiei este: 1. Pentru a nu se confunda cu plata in avans a unei chirii. 2.garantia se factureaza cu TVA? Georgeta Serban Matei. garantia nu se inregistreaza prin contul 409 “Furnizori – debitori” sau 419 “Clienti creditori”. locatorul poate emite o astfel de factura pe care inscrie mentiunea “garantie achitata conform contractului nr. Garantia incasata nu are caracterul unui avans asa cum este definit prin Legea 571/2003 privind Codul fiscal. in situatia in care locatarul solicita locatorului o factura pentru garantia achitata./data. nu reprezinta pentru proprietarul vehiculului operatiune economica din sfera TVA. Pentru a nu fi considerata in sfera TVA astfel incat incasarea acesteia sa oblige pe locator sa colecteze TVA. valabil la 20-Oct-2009 Intrebare: As dori sa stiu daca se factureaza cu TVA garantia dintr-un contract de inchiriere pentru un camion. Nu intra in sfera de TVA“. Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: • pentru locatar: . Raspuns: Pentru garantia in numerar nu se incheie un contract distinct. . garantia nu trebuie sa isi schimbe destinatia pentru care a fost constituita. acoperirea contravalorii chiriei pe o perioada de doua-trei luni in situatia in care chiriasul sisteaza plata chiriei. Totusi. acoperirea eventualelor costuri legate de reparatiile efectuate la bunul mobil inchiriat din cauze imputabile chiriasului..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful