Sunteți pe pagina 1din 21

Înregistrarea unei monografi contabile in programul SAGA

1.1. Prezentarea programului SAGA

SAGA este un alt soft de contabilitate, des utilizat atât de institutiile publice dar si de societatile private,
datorita faptului ca este gratuit, doar actualizarile facându-se pe baza de abonament, dar si datorita interfetei
prietenoase.

SAGA este si el structurat pe trei module:

SAGA C - Program integrat pentru evidenta contabila si de stocuri.

SAGA B - Program integrat pentru evidenta contabila si de stocuri destinat institutiilor bugetare.

SAGA PS - Program integrat pentru evidenta contabila în partida simpla, destinat persoanelor fizice
autorizate - cabinete de avocatura si notariat, cabinete medicale, experti financiari si alte profesii liberale.

În cadrul acestei teme vom înregistra aceeasi monografie contabila, a se vedea tema 7, si vom încerca sa
vizualizam diferentele dintre cele doua soft-uri.

.8.2. Configurarea unei societati comerciale

La deschiderea programului, la fel ca la programul CIEL, se va configura societatea comerciala, careia i se


va tine evidenta contabila cu ajutorul acestui program.

Configurarea societatii presupune introducerea datelor de identificare, respectiv date generale,


configurarea conturilor utilizate (conturi automate), stabilirea persoanelor îndreptatite pentru a semna diferitele
documentatii (semnaturi pentru rapoarte), precum si diverse setari privind modul de numerotare, tipul de calcul al
datelor scadente etc.

Dupa completarea datelor prezentate mai sus se va realiza preluarea de date contabile, ,mai precis va fi
configurata balanta de pornire, care în cazul nostru, fiind o societate nou înfiintata va fi zero. Abia dup validarea
acestei balante se por efectua înregistrarile. Validarea se realizeaza prin apasarea butonului din partea inferioara a
paginii .

Pentru ca informatiile introduse în baza de date a programului sa fie în siguranta se va configura user si
parola pentru fiecare persoana ce va avea acces la acest soft. La configurare vor fi stabilite si re 838g68i
sponsabilitatile acestor persoane, pentru a se evita efectuarea unor înregistrari în necunostinta de cauza.
1[1]

SAGA are un meniu usor de utilizat, dupa cum se poate observa si din figura de mai jos.

8.3. Introducerea unor operatii economice legate de capitalul societatii si imobilizarile pe care le detine
societatea

Aplicatia 1.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
Actul Subscriere
1. 01.03.N 456 101.1 40.000 40.000
constitutiv capital
Chitanta nr. Depunere
2. 01.03.N 512.1 456 40.000 40.000
12 capital
Chitanta nr. Varsare
3. 01.03.N 101.1 101.2 40.000 40.000
12 capital

Pentru a introduce datele aferente primei aplicatii, vom accesa meniul Operatii – Articole contabile. Aici
vor fi introduse înregistrarile 1 si 3, cea de-a doua înregistrare efectuându-se în Operatii – Jurnal banca.
Cu ajutorul acestui buton se adauga înregistrarile;

Apasând acest buton se pot realiza modificari ale înregistrarilor.

Acest buton sterge înregistrarea.

Acest buton ajuta la tiparirea aplicatiei

Este utilizat la iesirea din meniu.

Aceasta fereastra prezinta doua particularitati, pe de o parte permite realizarea de conturi analitice pentru
fiecare cont bancar, dar are si doua butoane care permit tiparirea jurnalului de banca dar si a
ordinului de plata în cazul în care era vorba de plata unei facturi .

Aplicatia 2 / 3.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
Factura nr.
4. 02.03 N Achizitie utilaj % 404 8.211
101
212 6.900
4426 1.311
Ordinul de Plata facturii
5. 02.03.N 404 5121 8.211 8.211
plata nr. 1432 nr. 101

Pentru efectuarea acestei aplicatii vom intra în meniul Operatii – Intrari pentru a înregistra achizitia si în
Operatii – Jurnal banca pentru a opera plata facturii.

Dat fiind faptul ca nu am configurat nici un furnizor, vom realiza acest lucru acum. Introducem datele de
identificare, salvam si iesim din fereastra.

Validez operatia, iar daca plata s-ar fi facut prin casierie, tot din aceasta fereastra putea realiza
înregistrarea, cu ajutorul butonului .

Pentru a înregistra plata facturii, vom merge în meniul Operatii – Jurnal banca, adaugam o noua operatie,
selectam furnizorul si factura pe care o achitam.
Fiind vorba de imobilizari, se vor crea si fisele mijlocului fix pentru fiecare intrare, acest lucru fiind posibil
prin meniul Operatii – Imobilizari. În cele ce urmeaza vom exemplifica pentru unul din echipamentele
achizitionate.

Din aceasta fereastra poate fi listata:

Receptia;

Fisa mijlocului fix;


Registrul Imobilizarilor.

8.4. Introducerea unor operatii economice

ce afecteaza stocurile societatii

Înainte de a efectua înregistrarile legate de stocuri trebuie sa definim gestiunile, din meniul Fisiere –
Gestiuni:

Aplicatia 4.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
% 401 190 226,1
Factura Achizitie
6. fiscala 03.03. N materiale 302 36,1
nr. 123 consumabile
442.6
Bon de Dare în consum 602 302 132 132
7. consum 03.03. N materiale
nr.12 consumabile

Pentru a realiza aceasta aplicatie trebuie sa realizam o înregistrare la intrari pentru achizitie, dar si darea în
consum.
2[2]

3[3]

Aplicatia 6.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
% 401 845 1005,55
Factura
Achizitie
10. fiscala 07.03. N 371 160,55
marfuri
nr. 5123
442.6
371 % 261 84,5
Înregistrare
NIR
11. 07.03. N adaos 378 176
Nr. 12
comercial
442.8
Pentru a înregistra si diferentele de pret trebuie sa stabilim adaosul comercial cu ajutorul butonului
.

Aplicatia 7.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
531.1 % 108 90,75
Monetar Vânzare
12. 07.03. N 707 17,25
nr.2 marfuri
442.7

Pentru a înregistra vânzarea de marfuri vom realiza o înregistrare în meniul Operatii – Iesiri, privind bonul
de casa emis si o înregistrare privind încasarea.
4[4]

5[5]

Aplicatia 8.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
% 401 112,5 134
Factura fiscala Achizitie
13. 08.03. N 301 21,5
nr.456 materii prime
442.6
Bon de 601 301 54,5 54,5
Consum
14. consum 08.03. N
materii prime
nr. 21
Dat fiind faptul ca aceste materii prime vor fi utilizate pentru productie, consumurile vor fi înregistrare
odata cu productia, a se vedea aplicatia 9.

Aplicatia 9.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
Înregistrare 345 711 150 150
Raport de
15. 10.03. N productie
productie
realizata

Pentru a realiza aceasta aplicatie vom merge în meniul Operatii – Productie:

Aplicatia 10.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
411.1 % 200 168
Factura fiscala Vânzare
16. 15.03. N 701 31,92
nr.12 produse finite
442.7

8.5. Introducerea unor operatii economice

ce afecteaza trezoreria societatii

Aplicatia 5.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
Ridicare Ridicare
8. 04.03. N 581 5.121 1.500 1.500
numerar numerar
531.1 581 1.500 1.500
Ridicare Achitare 425 531.1 1.100 1.100
9. numerar / 05.03. N avans
Liste avans chenzinal

6[6]

7[7]
8[8]

Din fereastra Registrului de Casa se pot realiza si lista o serie de documente:

Chitanta;

Dispozitie de plata / de încasare;

Registrul de casa.

8.6. Evidentierea salariatilor si realizarea înregistrarilor

contabile aferente salariilor

Aplicatia 11.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
Stat de plata Cheltuieli cu 641 421 3174 3174
18. 20.03. N
– martie N salariile
421 % 1.944 1100

425 302

431.2 29
Stat de plata Retineri
19. 20.03. N
– martie N salariati
437.2 208

431.4 305

444
645 % 872,85 618,93

431.1 190,44
Stat de plata Retineri
20. 20.03. N
– martie N angajator
431.3 63,48

437.1

Evidenta salariilor este usor de realizat utilizând acest soft, deoarece odata introduse datele legate de
angajati, calculul salariilor devine o rutina. Deci prima etapa în ceea ce priveste salariile este introducerea datelor
privind salariile, din meniul Fisiere – salariati:
În cadrul acestei ferestre vom introduce datele legate de:

Date personale salariat;

Salariul;

Persoane aflata în întretinere;

Contractul de munca si carnet de munca;

Sporuri;

Fise fiscale;

Concedii de odihna.

Pentru a realiza calculul salariilor si a retinerilor aferente acestor salarii vom merge în meniul Operatii –
State salariati permanenti. De aici vom putea lista statul de plata, precum si toate declaratiile lunare privind
retinerile salariale ce trebuie depuse la Directia Finantelor Publice, Directia de Sanatate, ITM si AJOFM.:
Declaratie CAS;

Declaratie somaj;

Declaratie Sanatate;

Declaratie ITM;

Declaratie concedii si Indemnizatii.

8.7. Evidentierea înregistrarilor aferente închiderii de luna

Aplicatia 12.

Document Simbolul
Data Sume
Nr.crt. (felul, nr., Explicatii contului
operatiei
data) D C D C
% 442.6 48,73 1528,98
Regularizare
21. 30.03. N 442.7 1480,25
TVA
442.4
% 371 80,39 105,3

Descarcare 607 8,10


22. 30.03. N gestiune la
marfuri 378 16,81

442.8
121 % 4313,74 54,5

601 132

Închidere 602 80,39


23. 30.03. N conturi de
cheltuieli 607 3174

641 872,85

645
% 121 10 266,49

Închidere 711 88,49


24. 30.03. N conturi de
venituri 707 168

701
În cadrul acestei ferestre pe lânga validarea închiderii de luna se mai pot vizualiza si imprima urmatoarele
declaratii:

Declaratia 100;

Declaratia 102;

Declaratia 103;

Declaratia privind impozitul pe venit.

Acestea vor fi listate în functie de caracteristicile firmei.

8.8. Vizualizarea înregistrarilor

Pentru a putea vizualiza înregistrarile aferente unei anumite perioade de timp, vom merge în meniul
Operatii – articole contabile;
8.9. Listarea principalelor documente

Despre listarea documentelor am mai vorbit pe parcursul temei, dar acum în acest subcapitol ne vom opri
doar asupra documentelor centralizatoare, pentru care vom accesa meniul Situatii-Listari:

Din multitudinea de optiuni, în cele ce urmeaza ne vom opri asupra:


Registrul Jurnal;

Registrul de banca;

Registrul de casa;

Balanta;

Fise de cont;

Bilant.

Registrul jurnal

Balanta
Fise de cont

Pentru exemplificare vom vizualiza situatia contului 1012 „ Capital subscris varsat”
Bilant
Acestea sunt câteva notiuni de baza privind utilizarea programelor informatice în domeniul contabilitatii,
ne-am oprit asupra a doua soft-uri, cele mai utilizate, astfel încât absolventul specializarii Contabilitate si
Informatica de Gestiune sa fie familiarizat cu cele doua programe si pentru a face fasa exigentelor viitorului loc de
munca.