Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

*** Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003.


*** Statutul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008.
Balcă, N., Formarea clerului în Biserica Ortodoxă Română, în “Mitropolia Olteniei”, nr. 1-2, 1976.
Branişte, E., Vocaţia pentru preoţie, “Ortodoxia”, nr. 2, 1979.
Buzescu, N., Liturghia, centrul cultului ortodox, “Ortodoxia”, nr. 1, 1981.
Cândea, Sp., Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi, “Studii teologice”, nr. 3-6, 1950.
Chiţescu, N., Aspecte ale eclesiologiei la Sf. Trei Ierarhi, în “Studii teologice”, nr. 7-8, 1962.
Dron, C., Canoanele, vol. I-II, Bucureşti, 1932.
Dură, N., Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sf. Euharistii, “Glasul Bisericii”, nr. 7-8, 1979.
Floca, I. N., Canoanele Bisericii OrtodoxeRomâne, Sibiu, 2005.
Idem, Drept canonic ortodox (vol. I şi II), Bucureşti, 1990.
Idem, Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română, Sibiu, 1969.
Fotino, G., Pagini din istoria dreptului românesc, Bucureşti, 1972.
Găină, D., Temeiuri canonice ale conştiinţei ortodoxe, “Ortodoxia”, nr. 3, 1962.
Iliescu, V., Despre rugăciune, “Glasul Bisericii”, nr. 11, 1958.
Ionicescu, I., Biserica locaş de închinare, în “Mitropolia Olteniei”, nr, 11-12, 1974.
Mihuţ, M., Instanţele judiciare în Bisericile Ortodoxe, “Studii teologice”, nr. 9-10, 1966.
Mircea, I., Taina Botezului, “Ortodoxia”, nr. 3-4, 1979.
Mladin, N., Caracterul de unitate în viaţa Bisericii Ortodoxe Române, BOR, nr. 6, 1968.
Munteanu, A., Pedepsele aplicate clericilor de către Biserică, BOR, nr. 9-10, 1961.
Nartea, T. V., Despre Biserică (locaş şi comunitate), “Glasul Bisericii”, nr. 3-4, 1974.
Paraschi, V., Relaţii interconfesionale, “Mitropolia Olteniei”, nr. 7-8, 1969.
Popescu, M. Th., Sfânta Tradiţie ca temei de credinţă în Biserica Ortodoxă, “Ortodoxia”, nr. 1, 1954.
Radu, D., Taina Preoţiei, “Ortodoxia”, 3-4, 1979.
Stan, A. I., „Drepturi şi obligaţii ale clerului creştin ortodox faţă de viaţa publică”, în: Almanah Bisericesc,
Arhiepiscopia Târgoviştei, 2001, pp. 94-100.
Idem, Drept bisericesc, împreună cu Canoanele Apostolice şi ale Sinoadelor Ecumenice, Târgovişte, 2007.
Idem, Patriarhia – Instituţie a autocefaliei, în vol. „Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă”, EIBMBOR, Bucureşti,
1995, pp. 291-300.
Stan, L. Biserica şi Dreptul, în “Mitropolia Olteniei” nr. 1-2, 1966.
Idem, Autocefalia şi autonomia în Ortodoxie, “Mitropolia Olteniei”, nr. 5-6, 1961.
Idem, Pe drumul tradiţiei şi al canoanelor ortodoxe, BOR 5-6, 1958.
Idem, Pentru o teologie ecumenică, , “Ortodoxia”, nr. 3, 1965.
Stăniloae, D., Biserica universală şi sobornicească, “Ortodoxia”, nr. 2, 1966.
Vintilescu, P., Sensul pomenirii sfinţilor după jertfa euharistică, “Glasul Bisericii”, nr. 5-6, 1962.
Vornicescu, N., Principiul sinodsalităţii în viaţa Bisericii Ortodoxe Române, “Studii teologice”, nr. 5-6, 1975.