P. 1
Figuri de stil

Figuri de stil

|Views: 4,397|Likes:
Published by mariusika90

More info:

Published by: mariusika90 on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2015

pdf

text

original

FIGURI STILISTICE ÎN PRESĂ 1. FIGURI FONOLOGICE - RIMA Mihaela Mancaş,1, consideră rima o figură de sunet.

- “o potrivire muzicală, eufonică, a sunetelor de la sfârşitul a două sau mai multe versuri, începând cu ultima vocală accentuată”2. - rima se încadrează între figurile fonologice alături de aliteraţie, asonanţă, armonii imitative, simbolism fonetic, onomatopee, sincopă, afereză, apocopă, proteză etc. - din perspectiva formei, reprezintă operaţia care alterează expresia, continuitatea fonică sau grafică a mesajului. - o asemenea figură fonologică are la bază pe de o parte repetiţia, aşa cum observa şi Roman Jakobson3. - are un caracter stereotip, dar prin crearea unor combinaţii fonologice ea determină un efect al insistenţei care este amplificat de cel al simetriei. - în presă rima este întâlnită în titluri şi are valoare expresivă
-

2. FIGURI MORFOSINTACTICE
-

-

analiza figurilor morfosintactice are în vedere tocmai valoarea stilistică a părţilor de vorbire şi a structurilor sintactice. aici se încadrează figurile insistenţei, figurile relaţionale şi figurile intonaţionale.

2.1. Figurile insistenţei

1

Mancaş, Mihaela, Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 2 Georgeta Corniţă, op. cit., p. 160-161. 3 Roman Jakobson, “Lingvistică şi poetică” în: Probleme de stilistică. Culegere de articole, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, pag. 108.

repetiţia este o figură a insistenţei.majoritatea repetiţiilor sunt simple. Ferdinand Schöningh. semnificaţia şi valoarea acestei figuri de stil diferă în funcţie de scopul urmărit de autor. .în afară de poziţie şi formă. . epanalepsa. repetiţiile se remarcă prin conţinut.simploca. . . chiasmul (antimetabolă. - şi 2. anadiploza. dacă insistenţa este marcată prin folosirea excesivă a conjuncţiilor. 4 Harald Fricke. dacă. poate apare şi antanaclaza (joc al polisemiei şi omonimiei). Rüdiger Zymner. conjuncţiile sunt suprimate. ciclul. în cea de-a doua parte) şi refrenul (repetare a unei structuri sau a mai multora). ca şi repetiţia. enunţarea succesivă a elementelor poate fi polisindetică. dimpotrivă. sau asindetică. repetiţiile sunt de obicei imediate şi mai rar la distanţă. în care cuvintele primei părţi sunt reluate simetric în ordine inversă. 1993. dar. - 2. Auflage. Repetiţia din punctul de vedere al formei.2. o figură a insistenţei frecvent întâlnită. valoarea ei este uneori dublată de repetiţie.scopul repetiţiei este de a asigura densitate semantică.se remarcă aşezarea la început (anaforă) şi la sfârşit (epiforele) . Padeborn-MünchenWien-Zürich.antiteză formală. antimetateză . 2. cercetarea amănunţită a demonstrat că valoarea stilistică a acestor construcţii se relevă mai ales prin integrarea lor în semnificaţia globală a textului. Enumeraţia - - enumeraţia este.1.1. Einführung in die Literaturwissenschaft.1. chiasmul paralelismul sun considerate figuri retorice ale repetiţiei4 .

fie la verbe. 1998. Editura Dacia. Figuri relaţionale . Dragomirescu atrage atenţia. p.Inversiunea 5 6 Ibidem.2. că elipsa nu înseamnă atât omisiunea unui cuvânt. . Elipsa - - Gh.3. 81.2. 2. fiindcă se remarcă în cadrul înşiruirii elementelor unui enunţ. de obicei.elipsa este prezentă mai ales la nivelul verbului. . elipsa poate fi punctul de plecare în analiza semnificaţiilor simbolice.2.1. Figurile simplificării .cu valoare stilistică sunt structurile asindetice sau eliptice. citându-l pe Kühner. 2. N. dacă elipsa este privită ca “o figură de construcţie prin sustragere”6 în presă este eliminat. 2. p. asindetul susţinând dinamismul exprimării şi simbolistica textului.2. ci mai degrabă o exteriorizare a ideii cu minimum de mijloace verbale:5 la fel ca şi asindetul.asindetul este legat de enumerare. Asindetul - - s-a constatat că se întâlnesc enumerări din care sunt omise conjuncţiile. . Cluj-Napoca.2. . verbul. Marius Jucan. în afară de lipsa conectorilor la concizia textului contribuie şi suprimarea altor părţi de vorbire. 43. în câteva cazuri lipsa conectorilor marchează o simplificare. Fascinaţia ficţiunii sau despre retorica elipsei.pentru a susţine dinamismul exprimării autorul renunţă fie la conjuncţii.

1. personificarea şi metafora. 3. care. iar apoi extinderea metaforei şi construirea alegoriei. se poate conchide că rolul inversiunii este un “mise en relief” cu implicaţii stilistice şi cu reverberaţii în toată structura textului. metonimie. la nivelul metaforei se analizează metafora propriu-zisă. o atenţie aparte este acordată simbolului. fiind o problemă de atitudine. mai ales prin evidenţierea valorii stilistice a antonimelor fără a i se dedica un capitol special se face frecvent trimiterea la ironie. formulând întrebări. litota.4. exprimă indignare. Epitetul . nemulţumire. alte figuri de stil (hiperbolă.- - pentru a pune în evidenţă simboluri sau pentru a crea alte valori expresivă. îndoială. sarcasm. de la ironie nevinovată la sarcasm (vezi stilul din Academia Caţavencu). este mereu prezentă şi cunoaşte nuanţe diferite. comentariul nu se opreşte asupra antitezei. considerându-se că rolul ei a fost semnalat la prezentarea nivelului lexical.aici se încadrează folosirea invocaţiei retorice şi a interogaţiilor retorice care. FIGURI SEMANTICE - - - la nivel semantic atrag atenţia în special figurile analogiei cu precădere epitetul. 2. 3. ironie. etc. sinecdocă. comparaţia. se schimbă ordinea obişnuită a cuvintelor în cadrul enunţului afectând topica acestuia.) sunt amintite pe scurt fiindcă nu au aceeaşi pondere. Figuri intonaţionale . categoria catacrezei.

Studii de stilistică.datorită faptului că epitetul se poate împleti cu alte figuri de stil. - 3. . Dragomirescu. dintre care unul serveşte să evoce pe celălalt”10 7 8 Paul Magheru.după natura elementului regent. . antitetice. . . cele mai multe epitete sunt adjective. mai mult sau mai puţin îndepărtate ale realităţii”9.luând ca reper cercetarea lui Tudor Vianu despre Epitetul eminescian se evidenţiază epitetele evocative şi cele apreciative. p.de multe ori această surpriză se bazează pe asocieri insolite între cuvinte obişnuite. p.. . cel evocativ poate fi fizic sau moral. p. Comparaţia - figura de stil “cu ajutorul căreia se exprimă un raport de asemănare între două obiecte. ed. 1998. analiza poate releva epitetele sinestezice. . 10 Gh. .expresivitatea provine din faptul că “epitetul şi cuvântul pe care îl determină provin din regiuni deosebite. Modus. 45.pe când epitetul apreciativ e rezultatul unei judecăţi de valoare.. câteva substantive. 158. Spaţiul stilistic. Tudor Vianu. . N.ponderea este deţinută de determinările simple.epitetul constă în alăturarea unui cuvânt calificativ la un altul. p. majoritatea determină substantive.aşa cum unii cercetători deosebesc epitetul non-trop de epitetul trop7.privitor la structura gramaticală. . 164. în scopuri estetice.2. . . metaforice şi chiar simbolice. Reşiţa. cu toate că există şi epitete dezvoltate sau duble. . Dicţionarul figurilor de stil. 9 Ibidem. ed. cit. cit.cu valoare stilistică sunt epitetele care “stârnesc în mintea cititorului efectul unei surprize”8.autorul studiului amintit atrage atenţia că epitetele apreciative sunt greu de delimitat de cele evocative. personificatoare. 123.

există modalităţi diferite de construire a personificării.- expresivitatea comparaţiei este determinată de structură şi de împletirea cu alte figuri de stil.4. Dragomirescu..la baza personificării ca şi a comparaţiei şi a metaforei stă principiul similitudinii şi al transferului de sensuri13. . precum şi unor vietăţi necuvântătoare12. p.prin extensie. 236. Dicţionarul figurilor de stil. ca abducţie (Peirce). ed. cercetarea acelor raporturi menite să evidenţieze asemănarea dintre două obiecte. N. p. în general..Coleridge aprecia că cele mai importante principii organizatoare ale poeziei sunt metrul şi metafora. 11 12 Paul Magheru. . determinări circumstanţiale. p.. . acest trop dobândeşte calitatea unei figuri de compoziţie. .procedeul cel mai obişnuit prin care se atribuie însuşiri omeneşti unor obiecte neînsufleţite ori abstracte. alegorie sau parabolă. cit.metafora a fost interpretată ca transfer de proprietăţi (Goodman).teoriile contemporane critică însă concepţia tradiţională despre metaforă ca substitutiv14. relevă atât diversitatea cât şi ineditul structurilor comparative 3. din punct de vedere gramatical. ed. 52. ed. Jean-Marie Schaeffer. cit. are o importanţă covârşitoare în crearea valorilor stilistice. . ca similitudine. cit. cit. comparaţiile sunt. ed. 62. . Personificarea .ca şi în cazul celorlalte figuri semantice personificarea nu este folosită izolat. Gh. 3. ci în combinaţie cu alte figuri de stil. Spaţiul stilistic. 379. din care unul serveşte să-l evoce pe celălalt11. se poate spune că. ca “schimbare de sens” (Ullmann).3. prin intermediul locurilor comune (Max Black) sau al trăsăturilor pertinente. Spaţiul stilistic. Metafora . . op. cit. 14 Oswald Ducrot. 13 Paul Magheru. p.

metafora dispune de posibilităţi infinite de construcţie prin care se obţin semnificaţii şi efecte variate. p.pentru a se constata valoarea metaforei ca trop fundamental. Austin Warren. Grundbegriffe moderner Literaturtheorie. Francke Verlag.- - - - - după M. verbale. Rene. metafora şi metonimia sunt tropi compuşi. Teoria literaturii. În Retorica poeziei metafora reprezintă produsul a două sinecdoce. 384 p. 1990. 1967. în special a metaforei propriu-zise. Tübingen und Basel. 19 Ştefan Munteanu. Editura pentru Literatură Universală. 316. Rhétorique de la poésie. nu numai din punctul de vedere al nivelului de suprafaţă sau 15 16 Ibidem. se poate analiza structura metaforei urmărindu-se tipurile metaforice (adjectivale. ed. concrete. sinestezii) precum şi cele din imediata apropiere a metaforei (catacreza şi alegoria). Warren şi Wellek susţin că metafora are la bază ca şi sinecdoca contiguitatea17. metafora fiind tropul conector prin excelenţă ea rămâne tropul fundamental care se impune ca “figurăregină”18. p. Introducere în stilistica operei literare. Jakobson vede acest trop ca o legătură metonimică în lanţ16.26. simbolice. Beardsley o “opoziţie verbală” fiind mai degrabă o predicaţie nepertinentă15. metafora se constituie prin similaritate. . C. cit. 18 Groupe µ . trebuie precizat că structura metaforei cuprinde o mare diversitate tipologică. “înălţând astfel gândirea pe trepte de expresie artistică şi de cunoaştere” inaccesibile altor figuri de stil19. se consideră că. Éditions du Seuil. antropomorfizări. 379-381. 199. respectiv după M. pentru animarea inanimatului. R. dacă sinecdoca este un trop simplu.. dacă metonimia se bazează pe contiguitate. Structura metaforei . Bucureşti.1. p. Black ea pune în funcţie “o interacţiune”. 17 Wellek. nominale. 488 pagini.4. Paris. 3. Jeremy Hawthorn.

comparaţie. 20 Mihaela Mancaş. 24 Mihaela Mancaş. p. metonimie. implicite) şi metafore adjectivale24. Spaţiul stilistic. ci şi din punctul de vedere gramatical şi semantic. p. cit. Der metaphorische Prozeß. 22 Werner Ingendahl. “Metaforă. metafora nu are o funcţie ornamentală. p. 1970. p. 57. Mihaela Mancaş identifică mai multe categorii: metafora verbală. 317-334. vol. Pädagogischer Verlag Schwann. ed. iar cele in absentia la o analogie implicită (metafora propriu-zisă). Raporturile in praesentia conduc la o analogie explicită (metafora coalescentă). 3. respectiv metafora conceptuală şi cea referenţială. 39. XV. 25 Tomaşevski. IV. în special gândirea bazată pe imagini artistice duce la folosirea metaforică a substantivelor22. 21 Paul Magheru. în cazul celei din urmă un termen este absent în structura de suprafaţă. analogii şi delimitări ale figurilor” în Limbă şi literatură. Christine Brooke-Rose. metafora prezintă cazul unei structuri de adâncime21. . între coalescenţă şi implicare ar fi o diferenţă sintactică20. ci una semnificantă şi cognitivă. p. Poetica. din punct de vedere gramatical. metafora nominală (construcţii genitivale. prepoziţionale. în Teoria literaturii Boris Tomaşevski este de părere că ultima categorie ar fi cea mai frecventă25. 23 Ibidem. în timp ce comparaţia apare ca o structură de suprafaţă în care sunt prezenţi ambii termeni.- - - de adâncime a textului. 1973. 37. Bucureşti. orice parte de vorbire poate deveni metaforă23. 489-501. Düsseldorf.4. de pildă.2. 1973. “La structure sémantique de la métaphore poétique” în Révue Roumaine de Linguistique. Teoria literaturii. Editura Univers. Boris. 1988. deşi după alţi autori. Tipurile metaforei - - - după Werner Ingendahl. termenul metaforizat existând în structura profundă a metaforei implicite. apare metafora in absentia şi metafora in praesentia.

“Metonimie.3. vol. situate în strânsă legătură cu procesul de metaforizare. Das sprachliche Kunstwerk. cit. 30 Tomaşevski. ele demonstrează ceea ce afirma Wolfgang Kayser29 că metafora este cel mai important mod al vorbirii figurate. Bucureşti. 169 p. În acest sens alegoriile reprezintă o valorificare la maximum a acestui trop. Teoria literaturii. cit. Figuri situate în câmpul metaforic - - - - - în Einführung in die Literaturwissenschaft autorii consideră catacreza. dacă Boris Tomaşevski30 consideră că alegoria este de obicei convenţională. Boris. cit. Eugeniu Speranţia31 este de părere că alegoria este o construcţie de stil care prelungeşte sau amplifică metafora. se observă alte două categorii distincte. păstrând legătura cu sensul ei fictiv. dar şi cu fondul pe care ficţiunea îl maschează. 381. în general. alegoria a fost socotită din antichitate o metaforă dezvoltată. Wolfgang.4. ed. unele metafore se apropie de structura unei catacreze. Einführung in die Literaturwissenschaft. p. ea este definită ca o metaforă uzată ce decurge din faptul că în limba curent vorbită lipseşte denumirea necesară pentru o anumită noţiune. 29 Kayser. în afară de această diversitate tipologică a metaforei. Harald. devin alegorii. ed. personificarea. 26 27 Oswald Ducrot. (1968). cit. Rüdiger Zymner. Jean-Marie Schaeffer. I. 55-57.. alegoria şi simbolul figuri din imediata apropiere a metaforei (im Umfeld der Metapher)27.. 28 Mihaela Mancaş. prin extinderea procesului de metaforizare la nivelul întregului text. ed. Sinecdocă” în Limbă şi literatură. 1995. ea devine o figură de compoziţie. Editura Tineretului. dacă metafora generează un adevărat “câmp metaforic”. Iniţiere în poetică. 3. cit. op. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. anul XL. Fricke. pe când metafora poate fi cu desăvârşire nouă şi neaşteptată. ed. altele.- - după unii valoarea cognitivă a enunţului figurativ poetic constă în faptul că permite o reconsiderare a lumii sub un alt aspect26. Catacreza este considerată o metonimie în limbajul uzual28. 31 Eugeniu Speranţia. p. . Poetica.

. 3. curaj. II. simbolurile literare etc simbolul rămâne obscur până ce reapariţia elementelor carel compun îl dezvăluie iniţiaţilor36. nobleţe.simbol păstrând simultan sensul propriu şi sensul simbolic. “Simbol (poetic)” în Limbă şi literatură. 1986. Stilistică. Bucureşti. Editura Univers. (Antologie Tel Quel 1960-1971). 36 Maria Pavel. după Michel Le Guern.).dincolo de frumuseţea epitetului. a personificării. devenind una din cheile lui. simbolurile istorice. Julia Kristeva34 îi atribuie o dimensiune verticală. simbolurile mitologice. Universitatea “Al. cit. dar s-ar deosebi de metaforă fiind o comparaţie neactualizată33. p. 75. a comparaţiei. 159. Mihaela Mancaş consideră că simbolul este ales convenţional pentru o întreagă clasă de obiecte şi are la bază un proces metaforic de analogie35. “Stratificare şi simbol” în Lingvistică. unii cercetători sunt de părere că simbolul s-ar asemăna cu metafora şi metonimia prin tehnica substituirii. 35 Mihaela Mancaş. 1980. p. Poetică. Simbolul - - - - - experienţa umană şi bogăţia impresionantă de informaţii se proiectează şi se transmite în forme simbolice. dacă metafora rămâne conţinută în limbaj.6. ed. termenul . Spaţiul stilistic. 1982. a metaforei sau a simbolului şi alte figuri de stil îşi relevă valoarea. se pot întâlni: simbolurile religioase. vol. 34 *** Pentru o teorie a textului. o organizare paradigmatică în “unităţi de restricţie” în raport cu universaliile simbolizate (eroism. virtute etc. ca figură de stil sugerează caracteristicile unui fenomen. I. 32 33 Paul Magheru.3. p. 75. simbolul sparge graniţele limbajului şi permite toate transpoziţiile. el se bazează pe un cumul de sensuri.32 simbolul substituie o realitate prin semnul altei realităţi pe baza unei analogii uşor de sesizat.5. Iaşi. Ibidem. Cuza”. Alte figuri de stil . 183. p.

Ironia este o problemă de atitudine. până la sarcasm uneori cu accente de pamflet. 171. însă. cit. op. abia perceptibilă. ceilalţi tropi nu au aceeaşi pondere. p.- - dintre figurile contradicţiei37 ironia este specifică stilului jurnalistic. aceste exemple sunt menite să sugereze posibilitatea lărgirii cercetării nivelului stilistic. manifestându-se mai degrabă izolat. faţă de figurile de stil menţionate. Ea cunoaşte tonalităţi diferite de la cea subtilă. .. 37 Georgeta Corniţă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->