P. 1
Supliment-PNEUMOLOGIE

Supliment-PNEUMOLOGIE

|Views: 880|Likes:
Published by Ana Ionita

More info:

Published by: Ana Ionita on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

esofagian etc. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . de cavitate bucalã. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. conform ultimei statistici a OMS. Atunci.. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe.ºi cel al bolilor cardiovasculare . Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. Supliment Medical Market . În ultimii ani. Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. accidentele vasculare etc.unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. într-adevãr. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. Lista este foarte lungã. diabet zaharat etc. cifrele reale erau ascunse. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. permit o mai bunã recuperare a acestora.infarctul miocardic. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase. precum SIDA. hepatitã cronicã. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. precum: cancerul bronhopulmonar. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. lipsa unor stocuri de medicamente . dar ºi altele. În schimb.PNEUMOLOGIE . pot sã spun cã acest numãr. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. boli digestive. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. cancerul laringian. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi. vezical. boala ischemicã cardiacã. crize financiare etc.care sã fie reînnoite regulat -. în ultimii ani. Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne.000 de noi cazuri. dau roade. bronºita cronica. astmul bronºic . cu boli sau comorbiditãþi facilitante. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. care. în mod indirect. strict supravgheatã de cadrele medicale. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989.). pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS).INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. începând de la sãrãcia populaþiei. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare.

pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. fiind identificatã cu “ftiziologia”.2011 era doar a trata tuberculoza. astmul bronºic etc. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. multe dintre ele neglijate. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative. în centrele universitare. puncte slabe. Ulterior. unde. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. alergologi. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. unde. precum BPOC. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. În plus. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. de fapt. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. De 3 ani. care a devenit doar de suprafaþã. Va rog sã argumentaþi de ce. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. de CT. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. Pe de altã parte. în congrese. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. Avem foarte multe exemple de þãri. în termeni de puncte forte. de fapt. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. pediatri. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. cardiologi. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. au un rol la fel de important. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. dupã o astfel de interdicþie. în acest an. Mulþi ani. PET CT. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. pe plan mondial. împreunã cu alþi colegi .interniºti. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. din cauza lipsei de fonduri. o invitaþie de a pãtrunde. aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. În acest “An al Plãmânului”. Care sunt. am þinut sesiuni educative. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. Treptat. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. ca Sibiu ºi Iaºi. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. în întreprinderi private. de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. ameninþãri ºi oportunitãþi. unde. la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. Avem un grup de lideri de opinie care. 5 .

Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). Dr. mai ales la vârsta pediatricã. Consumã însã mai mult timp. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. spre deosebire de sistemul digestiv. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor.adormit”. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. este prezentatã în tabelul 1. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover.PNEUMOLOGIE . publicatã Tabelul 1. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început.. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. medii ºi în cãile aeriene mici. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv. Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. permit mixarea de soluþii.01µ la 100µ. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. facialã 6 Supliment Medical Market . fãrã coordonare.. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. sunt . este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. iar DPI genereazã particule solide. mai ales la copii.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. fãrã o tehnicã specialã. Ca principiu. Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor. Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI.

.

ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . Siemens. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. Tehnicile endoscopice reduc costurile. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. În acela]i timp. Draeger.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . în Oradea. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. Integra.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat.PNEUMOLOGIE . la sacrificii. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. mai ales pentru diagnosticul. pneumolog. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic. anestezist. pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. oncolog. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. toracoscopie ºi mediastinoscopie. THORACUT . mai ales la munca de echipã. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. Martin. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. oncologie. anatomopatolog. Storz. faþã de costurile spitaliceºti. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului.06. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. multidisciplinar. totuºi. Firmele Olympus. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. cardiolog. Este importantã munca de echipã. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient. ecografe performante). la dedicare. internist. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã. imagist.2010 Dr. Oradea. radiolog. . ecobronhoscopie.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. Novatech. medicinã internã. 02.aceste servicii . stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. care sã foloseascã tehnologii moderne. Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare.

tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. fãrã alergii. Modalitãþile de tratament sunt numeroase.ro Clinica Anima . medicamentelor uzuale. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. pleoape iritate. ochi iritaþi. spirometrie. Consultul medical. pneumotorax spontan. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ. 9 . în primul rând. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. teste alergice. iritativã. nasul curge apos. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). Nu în ultimul rând.clinica-anima. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. De asemenea. sângerare nazalã.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie .homeopatie.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã. sufocare. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. În plus. Dr. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. 75-77 tel. infarct miocardic sau pulmonar. pericolul vine. femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni.2011 totalã nou nãscuþilor. acest tip de terapie este de preferat.38 www. Vã urez o primavarã frumoasã. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. agravat de aer rece. usturimi în gât. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. sugarilor. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . cu iritaþie a nãrilor. nas care curge iritant. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse.021.98. bronºitã cronicã. roºii. emfizem pulmonar. hemoragii nazale si oculare (retiniene. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. la cabinetul medicului de familie sau specialist. conjunctivale).Victoriei Calea Buze]ti Nr. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). de multe ori. din punct de vedere medical. este foarte important. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. pneumonie. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. program/ri . imunoelectroforeza. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 .

aspectului radiologic pulmonar. pulmonarã în hilul drept. CT toracic. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. surprinzãtor. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. în toate aceste cazuri. în care. Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. în grade diferite. Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. fibrozã interstiþialã. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii.hipoxemie) +/. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. Gabriela B/rbulescu Dr. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. fãrã relevanþã specialã.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã. ECO cardiografie ºi ex. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã.hemoptizie. Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. pleurezie neclasatã. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. fãrã decelare de HTP. simptomelor.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. Bucure]ti Supliment Medical Market . insuficienþã cardiacã. pânã în momentul efectuãrii examenului CT . latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. }tefan". În final. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). EKG. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. pneumonie. În ceea ce ne priveºte. proces de condensare neomogenã. Concluzii: în toate aceste cazuri. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. În scurta expunere care urmeaz/.PNEUMOLOGIE 10 .un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. pleurezie micã. Dr. prin hazard sau prin atenþia noastrã. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . bazalã. cu decelarea. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare.

capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. 126. 122.clavulanat.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Stafilococul Aureus. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. Sector 6. Concluzie: Corect diagnosticate. 0214403588. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare.: 0214403488. dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. în evoluþia sa. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. Haemophilus Influenzae. De menþionat. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. tratate ºi monitorizate. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei.2011 11 .cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. 0314254783. alãturi de DNF ºi antihistaminice. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. De reþinut. 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. Dr. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani. caz în care se recomandã adenoidectomia. 173. infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. 221. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). n acelaºi timp. 43 B. Este ºtiut cã.

Cristian George Popa . med..55 ªef sectie Dr. Mara Popescu Hagen – m. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. Pediatru.m. pneumolog. 4500596 ªef sectie: Dr. 289. drd. drd.ºt.m. www.pr.m. pneumologie.med. pr. Sasu Ana-Maria – m. Serban Voda nr. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. As. acupuncturã. Anca Macri – m. Bucureºti Telefon: 021 450 0594.. 336. pneumolog. pneumolog.. Dr.m. în ºt.pr. Anca Macri . Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As..m. pneumolog. As.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. Eugenia Aurora Constantinescu . Dr. dr. Elena Dalia Manolache .med. med. în ºt. Radu Chiotan – m. Ioana Varachiu . med. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. med. ªerban Vodã nr.01 Email: nasta@mariusnasta.med.25. Dr.ªef Margareta Oproiu . pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str.. Viorica Filipescu . Bogdan Miron Alexandru .25. univ. pneumolog.38. 12 Supliment Medical Market . pneumolog.01. 336. supraspecializãri homeopatie. pr. pneumolog. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. sp. sect.m. med.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Asis. med. Mihaela-Carmen Mitrea .m. pneumologie. Dr. Dr. univ. Gheorghe Murgoci . competentã în pneumologie pediatricã. Pneumolog. Univ.med.69. pneumolog. pr.m. Fax: 337. Rãzvan Adrian Mocanu.pneumolog. Constantin Marica .99. sp.marius-nasta. sect.med. Dr. dr.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. sp. As. master în managementul serviciilor sanitare publice. Claudia Toma . med.38.. Director Financiar-Contabil: Ec. m.med. Dr. dr. Dan Avramescu – medic pr. pr.m. pneumolog. sevraj tabagic. sect. Dr. pneumoftiziologie pediatricã. Dr. 021-336. pr. medicinã internã ºi pneumologie.m. m. Sector 5 Bucureºti.Lacul Bucura nr.as. în ºt. sp. somnografie. pr. 4.m.. Serban Voda nr.Antonela Dragomir . ºt. Asis.10-17 337. Dr. pr.as.m. alergologie. pr.m.. Dr. în ºt. pr. Dr. competenþã în management sanitary. SRP ªef lucrari: Dr. competenþã în bronhologie. pneumolog. Dr.ªef Aura Cernica . pr. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu .m.Mihaela Badulescu . Bucureºti Telefon: 021-336. pneumolog. Cornelia Tudose .. Beatrice Mahler – m. pr.pr.asist. Mirela Ciontu – m.pr. drd. pediatru cu competenþã în pneumologie..pneumolog.40. As. As. ºt. Dr. sect. univ. Dr. Bucureºti Telefon: 4500594. 289.med. vicepreº. medicinã internã ºi pneumologie. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.gen. competenþã în managementul sanitar.pr. As. pr.gr. 40..pr. 4. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. pneumolog. dr.ªef Nicoleta Preda . Dr.25. Dr.med.: Dr.ro Manager: Dr. Dr. pneumolog... al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. med. ºt. pneumolog. dr. Emilia Tabacu – medic pr. Bucureºti Telefon: 336. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf.. cc.I.as. Viilor nr. vicepres. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str. pneumolog.m. Ileana Rohan – m. SRP. Asist. pr. pr. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str. ºt. Micapora Neagos . sp. chirurgie toracicã Director Medical: Prof. 4. sp. ªef lucrari Dr.ªef Dana Trandafir . drd. pr. homeopatie. Dan Avramescu . pr. sp.ªef . pneumolog Dr. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof. Dr. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr.99.. med. pr.univ. Asist. ºt.asist.m. dr. Pneumolog.55 ªef sectie: Dr.55 Dr.ªef Mioara Marinache . pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica. Dr. competenþã endoscopie toracicã. Daniela Mihãilescu. m. m.m. pneumolog.med. Bucureºti Telefon: 336.Irina Strambu . 90.m. Dr.71. sect. vicepreº. pr.Lacul Bucura nr.: Dr. As.m. vicepres. Emilia Criºan. 289. sp. Dragos Bumbacea .PNEUMOLOGIE . pneumolog. med. Bogdan Miron Alexandru . pneumolog. pr. pr. Dr. pneumolog. sp. dr.ªef Daniela Bastar .ro. Jeni Mihaela Petrea .99. pr.as.m. drd. dr.m. pneumolog.m. As.st. pediatru cu competenþã în pneumologie. master în managementul sanitar. 5.asis. competenþã endoscopie toracicã. sp. dr. sp. competente ecografie generalã. Vladimir Serban Ghinescu m.pr. ºt. pr. Florin Mihãlþan. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr. pr. Dr. Dr. drd.m.71. Ileana Rohan .Delia Liana Marta . Dr. în ºt. pneumolog. pneumolog. cod 050152 Telefon: 335. 5.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos.as. dr.71. pr. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. med. pr. ºef Nicoleta Moise . Gabriela Otel . dr. dr.

m. toracoscopie. pr. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie. Cristina Maria Teleaga .2011 Coordonator: Dr. Dr. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. Dotãri: mediastinoscop.. chimist principal. cerc. Dr. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. .. ºt. în ºt.ªef Anita Bumbanac .bronºic pentru prelucrãri citologice. pneumolog. Dr.m. Dr. Madalina Burecu..cerc.cerc. pneumolog. III. dr. chirurgie laparoscopicã. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale.gr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. Dr.m. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. gr. med. med. dr. Dr.st. biopsie bronºicã. supraspecializãri mediastinoscopie. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof.pr. dozarea angiotensin-convertazei serice. pneumolog Dr.. pr. ºt. bronhoaspiraþii. chirurgia traheei. med. Boris Constantin Coman –m.. chirurgie toracicã.. Asist. dozarea fosfatazei acide.III . ºt. dr. pneumolog. pr.pr. Asist.Cristina Popa . chirurgie toracicã As. pneumolog. în ºt. SECÞIA A. dr. . bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. chirurgie toracicã. preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. competenþã în bronhologie. ºt.pr. competenþã bronhologie.med. Ioana Munteanu. pneumologie intervenþionalã. pneumolog. Niculae Galie – m. pneumolog. pr.. biopsie pulmonarã transbronºicã. Diana Ionita . m. drd. lavaj bronhoalveolar.m. cerc. pneumolog. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. pr. III.m.m. cerc. drd.Petronela Grigore . chirurgie esofag.I.cerc. secretar ºt.. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar.. în chimie Dr. în ºt.cerc. ºt. drd.Dr.gr. Luminita Iuliana Cervis .. Simona Bliorþ . pr.. cerc.III.Univ. Dr.. Asist.. gr. Dr.m. pr. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 .pr.m. Dr..pr. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale. termocoagulare endobronºicã. med. Asist. chirurgie toracicã.Victor Spinu . A. chirurgie toracicã. ºi COMPARTIMENTUL T. drd. management sanitar. drd.m. Dr. med. cerc. dr.monitor / defibrillator.pr. ºt. pr.pr. pr. ºt. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale. A. m.med. primar pneumolog Dr. pneumolog. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. Domnica Ioana Chiotan . med. cerc.m.ºef Carmen Pãcuraru . m. extragere corpi straini intrabonºici. pr. imunocitologia lavajului bronhoalveolar.asist. Andreea Dumitrescu . pneumolog. aplicare de proteze stenturi.T.m. m. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu. Dr. gr. pr. Roxana Nemes . în ºt.pr. pneumolog. formator pneumologie.cerc. competenþe chirurgie toracoscopicã..electrocardiograf 3 canale. . Ileana Dediu . Ileana Stoicescu . Dr.T. pr.gr. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. Dr. Cristian Paleru .Mihai Alexe .asist.. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef..ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. drd. competenþã în bronhologie.m.injectomat. A.med.med.nebulazitor. ecografie generalã.I.st. Mihnea George Orghidan . Dr.m. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. competenþã în bronhologie. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. ºt.I. pr. III. gr. Codin Theodor Saon . .endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ .Aneta Serbescu. instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale.. mediastinoscopie.atele. bronºice. dr.Ruxandra Ulmeanu . sp. Genoveva Cadar .asist.m.st..T. . III. ºt.pr. Radu Stoica . Ioan Cordoº . pr.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. ºt. cercetare. drd. broºaj -periaj.. sp.I. pr. cerc.Emilia Criºan .I. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie. ºt.pr. Elmira Ibraim . pneumolog.cerc. Servicii: fibrobronhoscopie.. Dr.gr. dr. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.instrumentar micã chirurgie. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . pr. pr. univ.m. pr. m. chirurgie toracicã.m.sac mascã valvã. ºt. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . pr.pr. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. Doina Lugoji m. Radu-Dragos Posea . competenþã în bronhologie.ºef Anca Pavel .chimist spec.med. CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof.T. sp. protezare endobronºicã. Dr. . Ruxandra Spataru ..gr. sectie As. cervico-toracicã.asist.II. Dr. chim. .I. m. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar. Mirela Tigau . drd.coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. Dr. Dr.I.st. pneumolog. Dr. echipament medical: ventilator.. gr. dr.I.m. chirurgie toracicã video asistatã. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã. Asist. pneumolog.pr. Asoc. med.psiholog.

Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos. diagnostic de laborator.sp. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT . centralã: 021. cerc. med. centrala: 021. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine.m. Grozovici nr.Dr.USA.Post I.m. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . Adriana Moiºoiu .com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr.pe autocaravana Philips M40 MULLER. I.61.90.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. sp. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. dozari ºi determinãri de imunoglobuline. secretariat@mateibals. pr. competenþã tomografie computerizatã. pipete automate electronice ºi semiautomate-. Tel. compartiment de sterilizare.800 C. instrumentar de unicã folosinþã.biolog principal. analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii. Dr. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen .sp. Tel. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. ºt. radiologie ºi imagisticã medicalã. sp.gr. microbiologie Dotãri: agitator Vortex. Svetlana Vasile-Bugarin . pr.biolog pr.47.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-. radioscopii ºi radiografii pulmonare.com Cabinet Pneumologie: Dr.tuse convulsivã. congelator .PNEUMOLOGIE .60. în ºt. m. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. bodypletismograf. anti. indici de elasticitate pulmonarã. dr. 22. nebulizator pentru testul bornhomotor. Epuran Valeriu . dr. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan .med. Adriana Moiºoiu .m.00.st. pr. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.15 E-mail: inms_romania@yahoo.D6 .gr. BD. nr. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi).Eltex 400.biolog pr. electrocardiograf portabil BIOSET 3700.318. þi anume. pr.37-39. medii de culturã: IC. Tel. m. în biologie Dorina Banicã .secretariat: 021. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. cerc. examen pletismografic. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr.m.318. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice.47.80..biolog principal. sector 5.m. 1. Dr. bronhodilatator-. teste bronhomotor -bronhoconstrictor.I. radiografii abdominale. dr. MATEI BALª Str.m. Dorina Victoria Roºca .318. teste de efort. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF..Dr. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM . sp. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã . flowscreen. proteine patologice. sector 2. Georgeta Cristea . în biologie Monica Bendorf . tomografii plane. DR. Panduri. ºef de Lucrãri Dr. Dr. radiografii osoase. Aurica Georgeta Raduþã Stan . epidemiologie ºi boli infecþioase./Fax secretariat: 021. Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice.318. dr.st. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. explorãri radiologice ale tubului digestiv. sector 2. cerc.microbiologie. Bucureþti. Bucureºti Tel: 021-3224140.biolog pr. cicloergometru.biolog pr. radiologie ºi imagisticã medicalã. ºt. Rongen MRF mobil .I. dr.SWISSRAY Elvetia.. Rodica Bacruban. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. Servicii: vaccinãri la cerere. Laborator. Bucuresti. presiuni musculare.318. cod 022103 Tel..gr. Daniela Piþigoi. gr. complement.ro 14 Supliment Medical Market .00. Dr. radiologie ºi imagisticã medicalã. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate.318. cerc. epidemiologie. scopie .I. Tudor Cipruþ .95.06 Fax: 021.60. 021. pr. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri..

Doina Niþescu. med. Cristina Angelescu. sector 2. Gabriela Ticu. m. Speranþa Teodorescu. sp. m. Servicii Diagnosticul. Dr. în ºt. m. c. sp. pr. 63. sp. Stanescu. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. dr. Dr. medic ªef secþie. EKG.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri. EMG.21. Gologanu Daniela. gr. medicinã internã. med. imunoprofilaxiept. m. sector 1. medicinã internã. VHA. pr. Sonia Cornelia Bãdulici. infecþiile cu: VHB. Ioan Matei. Bucureºti Telefon: 021/252. meningococ. sp. Dr. ªtefan cel Mare nr. m. medicina muncii.. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. Asistent universitar Dr. Roxana Matei. Rozina Iagaru.gov.2011 15 . dr. paragripale ºi adenovirusuri. Secþia Medicinã Internã II . pr. Tania Alexandrescu. pr. centralã: 021. m. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. medicinã internã. m. Asistent universitar Dr. m. med. ºt. m. As. m. reumatologie. Dr. drd. Dr. pr. Dr. m. spec. pr. medicinã internã. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. Simona Caraiola. m.sp. Dr. m. pr. Cristina M. Echipa medicalã: Dr. Mihaela Iacob. Cristina Grigoropol. pr.80 paturi. competenþã ecografie gen.45. pr. ºt. med. medicinã internã.:021. m.85.. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. m. Eugenia Naghi. medicinã internã.int. Adresa email: spital. Dr. drd. Angelica Viºan. Ianuli Mihaela.C. medicina muncii. medicina muncii. Dr. m. sp. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. Cristian Bãicuþ. ºi pneumoftiziologie. m. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti.. m.33. drd. Adriana Nicolau. Dr. pediatrie. laringite acute obstructive.. Dr.: 021/316. Dr.34-secretariat.. m. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. pr. în þt. DR. hepatologie. pr. Adina Stãncescu.sp. pr. serviciul de biotoxicologie profesionalã .. Dr. în ºt..70 . medicina muncii.47. medicina muncii. dr. în ºt.pr. drd. medicinã internã. III. medicinã internã.sp.. sp. m. As. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. boli infecþioase. dr. în ºt. pr. med. dr. pr.. m. Tel. dr. 50. dr. pr. H Influenzae tip b. int. pr.29. pr. competenþã ecografie gen. m. Dr. în ºt. Ruxandra Patrascu. Dr. Dr. medicinã internã. dr. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. med. m. Dr. Cristina Gica. m. analizor de gaze sanguine. medicinã internã. medicinã internã. Cornelia Bistran. m. în ºtiinþe medicale. 5 þi 8 paturi. m. medicina muncii. m. Dr. m. boli infecþioase. medicinã internã. m. Dr. Fax: 021. m. Tãnãseanu Stefãniþã.71. Dr. Sonia Bãdulici. Dr.gerota@mai. Dr. m.28. pr. Bucureºti Tel. med.31. m. m.. medicinã internã. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. ªef lucrãri Dr. pr. med. pr. medicinã internã. competenþã endoscopie bronºicã. boli infecþioase. m. paragripale ºi adenovirusuri. pr. m. m. boli infecþioase. Dr. Dr. medicinã internã. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. med. Dr. pneumologie. grd... Afrodita Tudor. Ferdinand nr. Testare imunitate postvaccinalã. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T.. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali. boli interne. univ. I. sp. în ºt. Luminiþa-Monica Luminos. pr. în ºt. spec. Eugenia Bãlãnescu. Dr. în þt. Dr.. pr. Dotãri: 40 paturi. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. spec. Ruxandra Mãntescu. cardiologie. pneumoftiziologie. 2010 . Prof. univ. medicinã internã.32.ro Secþia Pneumologie Str. pr. Iulia Crull. Viroze respiratorii cu virusuri gripale. Andrei Nanu. cc.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. þef Lucrãri Dr. medicina muncii. medicina muncii. spectrometru UV ºi vizual. pr. Agripina Rascu. m. audiometru. Valer Mihai Pompilian. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. Luminiþa Marin. 19 . dr. Dr. Dionisie Lupu nr. pneumococ. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. med. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. medicina muncii.pr. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. reumatologie. Badea Georgeta.317. pr. boli infecþioase. competenþã endoscopie. m. Pr.317. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. med.. drd. Isabel Constantinescu. Dr. ct. pr. Damian Fotache.316. drd. Dr. Muncii. ecograf.55. Dr. Dr. pr.. Coman Tãnãsescu. boli interne. Dr. pr. boli infecþioase. m.unic în Bucureþti. Cristina Grigoropol. Dr. Dr. m. rezident boli infecþioase. Octavian Ghizdavu. medicinã internã. pr. Bucureºti Tel. m. m. pr. Bronhopneumonii ºi pneumonii.. pirometru. Cristina Popescu. m. medicinã internã. 021/252. dr. adtiv.. sindrom pertussis viral).B. gr. spec. explorãri funcþionale. sector 2. m. III. medicinã internã.10dispecerat Fax: 021/252. Daha Ioana. med. Dotãri: 6 rezerve de câte 4. reumatologie. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. pediatru. Dr.

IOAN ªos. Laborator de Anatomie Patologicã . cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã. probe functionale respiratorii prin flowscreen.. Electrocardiograf. 11. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator.38. spirometru. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M. CT. centralã: 021. pleurale.39. Fibrobronhoscopia directa etc. Examen radiografic.39. pr. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . citologie exfoliativa a tractului genital feminin. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului. fistulografii pentru fistulele esobronsice. pr. Bucureºti. competenþã toracocopie. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. pneumologie. chirurgie toracicã.334.I. lichide patologice. constantin. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. Florinel Pop. extractie corp strain. Doina Obãcescu.334. Examene histopatologice:bronsice. centrala: 021.pr. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. Tel. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. Tel.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. m. Dr.210. cura pneumotoraxului spontan. foraje transtraheale. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. ferestre pericardo-pleurale. Savu Angelica. Marian Ilie.sfantul. Vasile Popa – m.histo-chimice. Examene bronhoscopice. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice. Vitan-Bãrzesti nr.dabelea@rombiomedica. lavaj bronsic. cu viza diagnostica sau terapeutica:. competenþã torascopie. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice.Dr. STEFAN Sos.50. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. extratoracice. sector 4.35. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. Dr. etc.90. Aparate pentru aerosoli. chirurgie toracicã.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. bronsiectazii. examene bronhoscopice. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica.Farmacist Sef: Ioana Serban. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. m. 021.A. Servicii medicale: Aerosolo-terapie. oxigenoterapie sau de lungã duratã. pneumologie.334.astral.Dr. drvasilepopa@gmail. pr. Dabelea Constantin – m./Fax secretariat: 021. Stefan cel Mare nr. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. cc. competenta bronhologie Farmacie . sector 2. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom.59. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. 16 Supliment Medical Market .51. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. bronhografii. Tomografii plane ºi în plan bronºic. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. Testare farmacodinamica bronsicã. cod 020122 Tel. 021. competenþã bronhologie. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. Consultanþã anti fumat. m. Tel.com Dotãri: 15 paturi. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. pulmonare. pleurodeze chimice pentru pleureziile. Dotare: Aspiratoare pleurale.70 CLINICÃ CHIRURGIE I .210. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. 13. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. pr. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK.PNEUMOLOGIE . terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . Bucuresti. Serviciu Bronhologie. mediastinale. spalatura si periaj bronsic. echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. pr. pleurale.75. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF. st. medicinã de laborator clinic þi microbiologie.36.210.stefan@b. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. limfoganglionare. farmacist primar Laborator Analize Medicale .Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. examen radiografic. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica.com. 4 rezerve cu 2 paturi. Serviciu de radiologie. m. punctii biopsii pleurale. astm bronsic. biopsii bronsice. tomografie computerizata.þef laborator: Dr. cu teste de provocare sau nu. BPOC etc. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24.31 spitalul./Fax: 021. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare.

63. bronhopneumonii. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. Tel. nr.40 paturi ºef secþie: Dr. sp. HCV.spitalleordeni.ro Dispensar TBC – m.Micu Marioara m. m. 2 Sebis. Gabriela Bãrbulescu. sp.spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. m. pneumologie. Secþia II PNF 50 paturi: Dr. Ecaterina Varga. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. Florica Borea. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 . probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. Nr. Jud. Jud. lavaj bronþic.. NR. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. 145. testare farmacodinamicã bronþicã.Sandu Adriana Mariana. Chisineu Cris. hemoptizii.pa. etc. m. Horea.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. pr.2011 17 . broþaj bronþic. pr. aspirat bronþic. pneumoftiziologie dr. BPOC suprainfectata. m. 0248/653690. pr. Aparat probe functionale respiratorii. pnf. cu teste de provocare sau nu. Jud. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. Marcu Luminiþa. Pneumolog Dr. spitalsebis@artelecom.50 paturi Sos. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str. micoze pulmonare. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. pneumologie Dr. 6. HPV cu genotipare etc. biopsii bronsice. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink. Medici: Dr. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. Pulsoximetre. spitalul_cimpeni@yahoo. competenþã bronhologie. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. pneumologie. competenþã bronhologie Dr. pneumoftiziolog. Arad. str. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. pr. Marian Ilie. nr. contact@spitalleordeni.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. lichid pleural. Adina Sorina Petrescu. m.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str. examen radiografic. Dr. m. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. Alba Tel. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. www. pneumoftiziologie dr. examene bronhoscopice.45 Dr.Coloniei nr. pr. Garii. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. Dr. Dr.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. 49. Tel. portabil. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã. fistulografii pentru fistulele esobronºice. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. pneumologie. consult clinic pneumologic. Aparat aerosoli.. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. PITEªTI. 0258/771715. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. pneumoftiziolog. pneumofiziologie. Câmpeni. Laurenþia Bãdulescu.Buleu Florin. pneumonii.Argeº.Marmandiu Loredana Nicoleta m.106.Leordeni. pr. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . sector 5. pr. Bucuresti. pr. PSA. Nr. Fax.ro www. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar.: 420. pr. Alexandriei nr. Tineretului.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. spirometrie. Roxana Tudor. Jud. sp. Dr. transtoracicã. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24. flowscreen. bronhografii. Daniela Chiriþã. pr. HVB. Dr. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . Cuza Voda. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã.cronici . pr. m. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. m.Argeº Tel: 0248646500. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. medicinã internã cronici. pr. Loc. m. examene citologice de sputã. Tel 0257/311059. Anisoara-Alina Halpern.38. directorul me-dical al spitalului Dr. pleurezii masive. pneumologie. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III .Badea Carmen Liliana m. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. CEA. HCV. Dr. pneumologie. m. Aparat punctie pleurala.ro. ILIE PITEªTI Str.50 paturi ºef secþie: Dr. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã.Stanescu Cristiana Felicia.24. 0248/653694. bronsiectazii etc. produse de puncþie ganglionarã. m.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M. jud. pr.

pr. pneumonii virale.Dr. pr. Dr. ªef secþie Dr. Tel. m.com. Dr. antibiograme. sp. 18 Supliment Medical Market . m. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. Pneumolog. Oituz nr.ro. investigatia bacteriologicã: ex.com www.ro. m. Ftizioterapie. Rusu Cristina. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. dirmed@pneumoftiziologie-bacau. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. pneumologie. emfizem pulmonar. nr. chist hidatic. Tel. Fax 0248673850. Cod: 605500. Bacãu Tel. www. spitalcostesti@yahoo. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . Dana Maria Stanescu. pr. M. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn.00. Enachescu Serban . pneumologie. bronhoscopie. biochimie. pr. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Maria Zarnescu. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. etc.348. Apostu Marius.wordpress. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie). etc. microscopie. Viºoiu Sorin Nicolae.consiliere pentru renuntarea la fumat. competenþe în Endoscopie bronºicã. Medic ªef Dr. tuberculozã secundarã. Tel.Dr.75 spitaltbc@BACÃU. tumori mediastinale. competenþe în Endoscopie bronºicã. Medic ªef laborator Dr.55. runos@pneumoftiziologie-bacau. pneumologie. Frigioiu Mihaela. Dr.astral.Argeº 1. statistica@pneumoftiziologie-bacau.23.ro. afecþiuni pleurale. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. bronºite cronice. tipizari. Tel. sp.Ec. Anca Florentina Dumitrescu.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Mares Mariana Nicoleta. Pneumoftiziolog. 0248673 550. la nivel judeþean. Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi. lichid de ascita.Dr.Dr.ro Dispensar TBC . M. Munteanu Cezara. Gavrilã Constantin Director financiar contabil .ro. 19.pnf. Chiriac Graþiela.ro. ªef secþie Dr. mpr. explorari functionale respiratorii. direc@pneumoftiziologiebacau. empieme pleurale.Dr.ro. pneumologie. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Pneumoftiziologlog. competenþe în Endoscopie bronºicã. Secretariat 0234-51. Judeþul Argeº. pr. ªef secþie Dr. Halbedel Cristina.22. http://sanatoriulslanic. culturi. Dr. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str. cord pulmonar cronic. Jud.). ªef secþie Dr.M. jud. 72. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. Dr. Bronhoscop. Pneumoftiziolog.din Judeþul BACÃU. pneumonii bacteriene. M. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . Dr.ro. Slãnic Moldova. Manager .ro. m.Argeº. pr. pr. competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. indrumare ºi control metodologic în specialitate .129 / Fax: 0234. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator.72. Industriei.Bãlcescu nr.com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. Ganac Gheorghe Director Medical . Bacãu. pneumotorax. m. 0248510954 / 510150.pneumologie. Brînzei Luminiþa. M. hematologie. Gavrilã Gabriel. bronºiectazii. astm bronºic.76.184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. nr. Ileana Drambareanu. Secþia II Pneumologie.ro Manager: Dr.PNEUMOLOGIE . Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. Judeþul Bacãu Tel: 0234. Gheorghe Milos. Câmpulung.7. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. M. lichid de ascita. pneumologie. tumori pulmonare. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52. m. bronºite acute. medic laborator clinic Farmacie – Farm. pr. Dr.). achizitii@pneumoftiziologie-bacau. sp. Anca Florentina Dumitrescu M. N. sp. sp. Tel. pr. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2.348. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC .55. Dr. M. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. pr.38. Cod postal 115100. abces pulmonar.clpnf@gmail. medicinã de laborator Farmacie Farm. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. Laborator analize 0234-52. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. Costeºti. Lascar Catargiu.spitalregelecarol. Pneumoftiziolog. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Laborator analize medicale .

com. Cristina Rusu. 21 Brãila. Fax 0359-413470. bronsite. Radiodiagnostic. medicinã generalã. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. preventoriul. ecograf. (substanþã asiguratã de pacient). Fax 0231/584024. Margasoiu Daniela. Rx. Analizor automat de biochimie. sp. ec. Bronhologie – Dr. Rx. ps. Dr.0231/ 584082. Fax 0263 348267. IDR 2 ui PPD. spirometru. Ecografie abdomen superior. nr. m. tel. Asanache Carmen. ec. Tomografie planã. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. Oradea.com. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã.Ilisua@yahoo.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. compartimentele administrative Str. Ecografie generalã. m. Vladimir Tiberiu. Zorilor. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. Durnesti. 268. din care: – TBC copii 4.medicinã internã. m. Farmacie. neonatologie.Câmpiniu nr. nr. 0263 348267. Nr. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. jud. Radu S. pr. pneumonii. judeþul Botoºani. Moisuc Doina.com Dr. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. Camerã de gardã. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. 584118. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str.pneumologie. Laborator analize medicale. spitaldorohoi1@dorohoi.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . pneumoftiz@rdsor. coloanã vertebralã. pãrþi ale scheletului în douã planuri. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . bronsiolite. Tel. Dr. competenþe endoscopie bronºicã.24. Bistriþa-Nãsãud. 57. Manager. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str.. O. Ecografie pelvis. rinofaringite. jud. insuficienta respiratorie acuta).SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. Examen radiologic tract digestiv superior.0231/584 024. TBC adulþi 36. Ambulatoriul .2. endoscop. amigdalite. Botoºani.Dr. Jud. centurã scapularã sau pelvinã. Tel.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Analizor automat de hematologie.ro 2010 .. electrocardiograf.spitalmoinesti.60 paturi. pr. pneumoftiziologie. ftiziopediatrie. chirurgie.0234-362520. Dispensar TBC. laringite. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Rx. Examen microscopic colorat – secreþii. www. 0359-413471. nr. 0745 123 117 Secþia pneumologie . Strada Crisan.eu SPITALUL MUNICIPAL . Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo.pr. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. 0231/613240.2011 19 .R. Frigioiu Mihaela. Guranda. pr. pneumoftiziologie. 75. Viorel Ion Lefter. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). www.L. BACÃU. craniu faþã. pediatrie. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. astmul bronsic. competenþe endoscopie bronºicã. Tel. bronsiectazii. Iliºua. Eroilor. Principalã.ro Activitatea medicalã . Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. Examen microscopic colorat Gram – sputã.astral. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. nr. dr. recuperare medicalã. pneumoftiziologie. Rx. Gheonea Anca. ATI. competenþã echografie generalã. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail. Ungureanu Dragoº. pleurezii. Dr. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã.coloanã cervicalã.ro. Secþia pneumologie II – 60 paturi. spitalmoinesti@BACÃU. m. pneumoftiziologie.1. DR. Cristina Bahrin. Dorohoi. 0748 233 000. psihiatrie. Compartiment BK. Codreanu Viorel. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. ginecologie-obstetricã. E-mail: office@pneumobt. competenþã pneumoftiziologie. 0231/610178. com. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. Dr. oftalmologie. m. 0744 329 616 Director medical. m. Trandafirilor. Botosani Tel: 0231/578 023. Carmen Elena Iacob.astral. cod 810003 jud. Dr. m. din care: Compartiment TBC 40 paturi.ro. m. pr. Judeþul Bihor. pneumoftiziologie.ro.spitpneumo. sp. Laborator explorãri funcþionale – Dr. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Izvorului nr. Rx.

Pneumoftiziologie. fax 0242510673. sp. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. balanta tehnic. master managementul serviciilor de sãnãtate. 0268. Compartiment bronhologie: Dr. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. ODELCA). Verinceanu Liviu. baie apa termostat. pr.0255-229361. Axion Iconos MD-Siemens. Tel. Dan-Mihail Nicolau m. telefon 0268/270570. Verinceanu Elena. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. competenþã bronhologie.270. defibrilator monofazic-1. agitator.pneumologie. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. 0242515931. jud. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. Tel.293 e-mail: smsacele@gmail. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. microscop fluorescenta. spital_budesti@yahoo. Jud. m. 44.. sp. spitalcb@cs. sp. aparate de aerosoli-3. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. pr. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. str. Dumitrescu Spiridon. spirometru-4.ro AMBULATORIUL INTEGRAT .2. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. Dr. ELTEX400. remus_c2002@yahoo. concentratoare oxigen-6.compartiment TBC – 11 paturi. Braºov Tel: 0268. Jud. Dr.ªef Secþie. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. Independenþei. pneumolog.Dr. analizor hematologie. Sistem monobloc.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. chirurgie toracicã.20. m. Dealul Spirii Nr 12. 12. pneumoftiziologie 47 paturi din care . sp. pr. pneumolog. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. pr. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. cultura. 477.compartiment ATI – 3.com. 30 paturi din care .compartiment TBC .ro Ftiziologie: 45 paturi . camera termostat.011.smsacele. Gabor Daniela. pr. pr. Episcop Popeea nr. Banaceu Stana m. pr. Cluj-Napoca. Dr. 0242515932. CaraºSeverin Tel.. sp. analizor bichimie semiautomat. tel. Cãlãraºi.compartiment TBC – 12. pneumolog.P. Oituz nr.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. 0264.PNEUMOLOGIE .263 Fax: 0268. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC.com http: www. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Tel. .com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. microscop optic. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. Munteanu Ion m.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. Dr. Niþulescu Dan.ro Manager: Dr. 0255-511423. Dumitrescu Spiridon Director med.în contract cu CASJCL. pneumoftiziologie. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. m. Popescu Alina. / Fax: 0264-592176. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. cod 915100. etuva.com Compartiment pneumologie .ªef Secþie. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr./Fax 0268. Rontgen:4 (ELROM 400. Braºov. Livia Filip m.Nicolae Iuliana. 54. diplomã absolvire curs managementul spitalului. pentru consultatii de pneumologie. Argeºului nr. Haºdeu nr.13 paturi. Milena Man m. pulsoximetru-3. Caransebeº. spekol.477. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. m. pneumolog. B. electrocardiograf-3. 134.. Nr 1. Turcu Lucia. Tel. m. 5 pat. 0264-591228.273. 0242528297. Fenes Matei m. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. m. 0255571645/0255571646. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . Ambulatoriu TBC: Dr. Sacele. pr. 0264 591902. pr.com Manager: Mureºan Vasile. Verinceanu Liviu. 50 paturi din care .591263. 477.-pneumologie. Dr. 5 pat. Oraviþa. spoltenita@walla. autoclav cu sterilizare cu prin aburi. Carmen Monica Pop m. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. 45 paturi din care .Varianta Nord nr. Caraº-Severin. 0268. pneumolog. Cãlãraºi. Dr. competenþe explorãri. Verinceanu Elena. Dr. m. 6. bronhoscop-3. Catrinoiu Mihai. m. pr.Sãcele. pneumolog. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . Cãlãraºi. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str.830. hotã cu flux laminar vertical-2. m. bidistilator. pneumoftiziologie. centrifuga-3. Grãdinilor nr. pr./ Fax. 325600 Jud.

spirogramã. spirometrie. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Mãlina Dincã. mediastinale. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. Turda. sp.ro Secþia Pneumologie: Str. Radiologie.go. Fax: 0264/599463.ro. testare farmacodinamicã bronºicã. Principalã nr.: 0264. lichid pleural. pneumoftiziologie. Laborator Bronhologie . Cabinet tratamente. Dr. punct laborator – bacteriologie. Cluj . str. cabinete în specialitãþile: pneumologie. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã. Cluj-Napoca. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -. aspirat bronºic. Jud. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. Dr. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii.astral. examen radiografic. Iuliu Panduru m. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. consult clinic pneumologic. Tel. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. sp.640. examene histopatologice: bronºice. pneumoftiziologie. sp. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã.ºef secþie Dr.ºef secþie Dr. salã de tratament. puncþie-biopsie pleuralã. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. Marioara Simon.com Site: www. Dej.com. Moldovan Ioan. B.com Dispensar T. runoshuedin@yahoo. examene bronhoscopice.212. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. 347. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului.ºef secþie Dr.ro.ro Secþia Pneumologie.Hasdeu Nr. Laborator Endoscopie Bronºicã.B. Cluj. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. limfoganglionare. Staþie de Sterilizare.27 30 paturi din care compartiment TBC . pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC).spitcocluj. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã.351. 14-16. Farmacie Sãvãdisla. transbronºice. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. sp. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale. pr. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. testarea capacitãþii de adaptare la efort. m. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. pr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. ªef secþie: Dr. Marius Ghita.: centrala 0264/597706. pleurale. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr. fiºier.P. m. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. dr. Andreia-Mihaela Olteanu.NAPOCA Str. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. pulmonare. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã. brasaj bronºic.2011 21 . Huedin. Moþilor nr.: 0264/312420 fax: 0264-311578. Daniela Homorodean m. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. Fax: 0264. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. Jud. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. 1 Mai nr. 42. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator. jud. pr. Cluj. cabinete consultaþii copii. Laborator Explorãri Funcþionale. www. Andrei Mureºanu nr 12-14. Doina Nicola.10 paturi. Cluj.C. m. Tel. 68.175 spitalul. m. m.ro Cabinet TBC: Dr. Dr. pneumotoraxuri. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar. spitaldej@xnet. prin fibroscopie. office@spitcocluj.huedin@cluj. Popescu Maria – m.211341. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK.spitalulhuedin. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. determinarea transferului gazos. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. spitalmunicipalturda@yahoo.ro. pleurale. pr. spital_dej@yahoo. bronºiectazii.spitaldej. ecoendoscopie bronºicã. extratoracice. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. cabinet asistente de teren. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. examene citologice de sputã. laborator clinic microbiologie. Fax: 0264. pleurezii masive. Farmacie. www. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ . jud. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare.815. Tel. pr. cod 405400 Tel.354. pneumoftiziologie Dispensar TBC. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. Pneumoftiziologie 2010 . Spitalului nr.: 0264. pneumoftiziologie. cu teste de provocare sau nu.Nicola Doina. Cabinete consultaþii.

Dr. pneumologie. pneumologie Director Medical .sp. Dr.infomedic. Pneumoftiziolog. 520064.sp. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str. Elena Danteº Director Medical.pr. pneumoftiziologie. Stadionului nr. Jud.astral. pneumoftiziolog. paturi: 45.2. Pneumoftiziolog.M.ro Manager Dr. 0241. pr. Dr. Luiza Velescu . pneumoftiziolog. comp.696. DR. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Fildan Petronela Ariadna.Cojocaru Viorica. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi.0245772154. Sipos Andras. Dr.sp. Mihai Nichi.m. pneumoftiziolog. Sectia pneumologie III. Raduly Eniko m. Nemes Eva m.Moroeni.m. Maria Burdujan. AGIGEA. Dr.882. Pneumoftiziolog. Fax: 0241-741121 spital. -/311580 (centrala).C. Apti Ghiulten.dr.. Competenþa în Ecografie. Raduly Eniko m. Rotariu Anca.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. Sentinelei nr.696. Competenþa în: Bronhologie.sp. Dr.pr.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Diana Traicu . pneumoftiziolog.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. saloane: 16.486301.Borgazi Erdin Director medical S. Competenþa în Management Sanitar. 0241. Sanatoriului Nr. ºt.. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. Dr. Competenþa în Ecografie. sanatoriul_moroeni@yahoo.m. Pneumoftiziologie. Dr. Mun. Telefon: 0267/ 311981(secretariat).Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi .486 324. S. pr. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. Competenþa în Ecografie.sp. radiolog. Laborator DISPENSAR T. Nr.astral. Chimie. Sentinelei nr. jud.pr.130. Dr.15. Palazu Mare.m..pr. Jud.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str.dr. Med. Oana Cristina Arghir m.1.pr. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.com Manager . 1. Sfântu Gheorghe. m. Mircea cel Bãtrân nr. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. m.Glavan Alexandru m.pr.pr. Constanþa. Eniko-Vera Pall. Nr. Sipos Andras ºef secþie m.sp. Dr. Damian Mihaela. m. Pneumoftiziologie. tel. din care 15 paturi comp TBC. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.12. pneumoftiziolog. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar. Pneumoftiziolog . Laborator analize Medicale. ºt.sp. 40. Dr.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare.tbc.L.M. pneumoftiziolog. Fax: 0267/ 351883.bronhologie. DR. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR.pr. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr. apa sulfuroasa tamponata.pr. sanatoriulbalnear@mangalia. pneumoftiziolog.Manescu Veronica. Pneumoftiziolog . Pneumoftiziolog.m. Dr. 40. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. pneumoftiziolog. cod 905500. Competenþa în Management Sanitar. S. m.B.net. m.Dr. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei. Jud.697. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str. med. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market .Tolbaru Florica Cristiana m. Jud. Dr. Laborator de Analize: Biologie. Tel. Dr.TBC 75 paturi Farmacie.55 paturi. Dr. 0241. pr.pr.Danteº Elena Director financiar contabil ec. Fax: 0241. DR. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. pneumoftiziolog.sp. Fax: 0241.L. office@balnear. pneumoftiziologie.Radulescu LauraM. Alexa Anca m. Popescu Georgeta. Elena Dumitrache m. Comp.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC.sp.807. Stefan Alina .40 paturi Secþia Militara dr. ªef secþie: Dr.400 veraenikoall@xnet. Constanþa. info@spitfog. Floca Livia. Osman Emel . Tel.696.486324. Constanta. pr.L. med. www. m. ºt. Covasna. 0241/ 751 337. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. Competenþa în Management Sanitar. m. Dr.pr. Dr.pr. Fax: 0241/75. Jud.486300.PNEUMOLOGIE . Competenþa în: Bronhologie.sp.: 0241. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. Dr. Dr. Constanþa Tel: 0241. Dambovita. 0241. Doctor în stiinte medicale.agigea@mangalia. Voicu Ghiorghita. ªef secþie: Dr. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. m.m. Dr.sp.

m. ªef secþie: Dr. dr. pr. Examen radiologic standard. pr. pneumoftiziologie.Poenaru Luminita Director financiar contabil . boli 2010 . Ileana Bazavan.Dr. Livia Dragonu.pr. Sp. pneumoftiziologie pediatrie Dr. Gabriela Marasescu. pr. Doina Constantinescu. pneumoftiziologie. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. spitalul_municipal_moreni@yahoo.0245/666036. Dr. competenþã ecografie. pr. ªef secþie::Dr.Ioncicã Lucian. pr.centrala: 0245/760510. pr. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. pneumoftiziologie. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului.Morfopatologie. drd. Maria Marinescu. Fax 0245668391. pr. pr. Med.med. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. Dr. jud.Ionescu Valentina. Dr. Dr.. Mimi-Floarea Niþu.54 31 06. m. Lucica Godeanu Statie. Dr. Paulica Surugiu. boli infecþioase. pr. Dr.. Carmen-Daniela Culman. competenþã informaticã Medicalã. m. competenþã ecografie.54 23 33 www. Doina-Lorena Stanescu. Dr.laborator clinic ºi microbiologie. pleurezii masive). Dr. drd. m. competenþã informaticã Medicalã. coordonator programe T.boli infecþioase competenta ecografie. drd. Felicia Dumitrascu. Dr.med. pneumoftiziologie. m. Monica- 23 . competenta bronhologie. Dolj. competenþã ecografie. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. med. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II.. Magdalena Peter. lector univ.C. Daniela Dragnei-Veselu. Dr. boli infecþioase. boli infecþioase pediatrie. Valentina Cioroianu. ªef laborator: Dr. Carmen Canciovici. pr. Doina Ene. drd. boli infecþioase. Dr. Manda Adina Director de ingrijiri .. nr. m. m. pr. m.com site: www. Dr. pr. Mioara Cotulbea. pr. Dr. Dragos Nicolosu. m. pneumolog.ºt. m. pr. în st. Marin Mateescu. Dr.pr. Dr. nr. Dr. boli infecþioase. dr. Director Medical . Mirela Mihailescu. pr. Pr. în st. Dr.ro Manager . Dr. Dr. m. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. • Clinica Pneumoftiziologie copii. dr. Tel. m. m. pr. pneumoftiziologie... Manuela-Elena Musa. pr. boli infecþioase pediatrie. competenþã bronhologie. în st.pr. m. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa. ªef secþie: Dr. mobilier modern. aparatura radiologica. boli infecþioase.B. pneumoftiziologie. m. Pr. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii. pr. med. pneumoftiziologie pediatrie Dr. m. m. boli infecþioase pediatrie. competenþã bronhologie. Constantin Ecobici. m.com Dispensar TBC . med. m.univ. Tania Tudorache. pneumoftiziologie. Pr. med. Craiova. pr. Daniela Bica. Tel. pr. Elena Volosciuc. Analizor automat hematologie. m. med. Dan Hurezeanu.. Corneliu-Emilian Miu. Adriana Georgescu. m. pr. m. Dr. Dorel Gheorghe. ªef secþie: Dr.vbabes-cv. boli infecþioase. competenþã ecografie. judeþul Dâmboviþa. m. m. în st.Ec. Aurora Roºca. Dr. Dr. Dr.Stanoiu Bogdan. m. Dr. Tel.Voicu Macesanu Alin. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie.pneumologie. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. m. 0251. lector univ. ªef secþie: Dr. Petrascu Elena. pr. pr.stomatolog Dr. Camelia Tudosie. pneumoftiziologie.18. m. Morfopatologie • Laborator Radiologie. Pr. m. boli infecþioase pediatrie./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.. boli infecþioase. Spirometru. ªef lucrari. m. pneumoftiziolog. competenþã ecografie. m. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. Republicii. laborator clinic ºi microbiologie. competenþã informaticã Medicalã. Dr. pr. pneumotorax. dr. dr. univ. 126. as.spitalpucioasa. pneumoftiziologie. • Clinica Boli Infecþioase copii.Dr.boli infectioase. m. m. Dr. Ana-Maria Vanghelie. pr. Dr. pr. 0245/760618. Iulian Diaconescu. dr. dr.. 0245/760728 Tel. competenþã acupuncturã. ªef secþie: Dr.ro. m. Instalatie de sterilizare. boli infecþioase. Dr.pr. pr. Lucian Ioncica. pr. m. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã.2011 infecþioase. pr. Dr. Silvia Munteanu. modernizat. med.. pr. Dr. pr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. pneumoftiziologie. Dr. m. Aparat radiologie fix.pr.ro Dispensar TBC – dr. Dr. pneumoftiziologie. boli infecþioase. competenþã ecografie.as.med. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. pneumoftiziologie. Eugenia Sãndulescu. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. m. laborator clinic ºi microbiologie. • Laborator Anatomie patologica. as.Brînzoiu Elena-Maria –m. pr. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. în st. în st. m. MirelaCristina Corneanu. constand în examen microscopic ºi cultura BK. m. m. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. m.125.. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. Pr. 22 Decembrie 1989. competenþã ecografie. competenþã ecografie. Paul Ginga. laborator clinic ºi microbiologie. m. vbabes@rdscv. pr. Dr.: 0251. m. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str.

Dr. Racoþeanu nr. as. Gugila Mihaela. Bunea Gabriela Victoria m.Comp.Mihaela Barcan. Dr.10paturi.. chir. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.sp. m. Camera de garda pneumologie. HIV/SIDA.Farm. Laborator Analize Medicale .• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia. Disp.pr. m. pr. m.200. Camerã de Gardã. spitalcalafat@gmail. as. Internãri: 0251-441.Ioncica Lucian. • Secþia de zi HIV/SIDA.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela.pr. As.: 0251.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Judeþul Dolj. Cupsa Augustin. sp. Dr.Kalath Tereza.Stoian Andreea.. drd.Comp. ºi toracicã.sp. Mioara Cirstea. medicinã generalã adulþi. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. Tabaci nr. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . Laborator anatomie patologica.PNEUMOLOGIE . Dr.. med. 800189 . Boli infectioase (dispensarizare hepatita). Cupsa Dina Maria. Camera de garda boli infectioase.60 paturi.. chirurgie toracicã. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str.. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile.ºt. Chitucea Ramona Florina. m. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str.gen. dr. Cardiologie. m. Boli infectioase (vaccinare antirabica). As. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Dr. m. sp. sp. HIV/SIDA 15 paturi. Dolj.boli infectioase.pr. m. din care comp.65 paturi.boli infectioase. dermatolog. m. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu.75 paturi. Tel. Insotitori 36 paturi. jud.: 0251. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. în ºt. în ºt. dr. scjuc2006@gmail. univ. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS.: 334824. Dr. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . Radiologie. 46 07 13.231. ªef clinicã: Dr.Ivan Cornel Director Medical: Dr. Carmen Olar. m. Comp.Galati Tel: 0236/46 07 12. ATI . chirurgie toraco-pulmonara. Dr. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. • Comp. Rugeanu Cristian.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. Stiintei nr. Dr./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. 46 07 14. spec.Comp. Cardiolog • Comp. Craiova. univ.competenta bronhologie. ªef secþie:: Dr. pr.boli infectioase • Comp. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . pr.med. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . MÎNDRILà ION. Comp. drd. m. m. TBC 35paturi. m.. Sectia clinica boli infectioase copii .45paturi din care comp.com Dispensar TBC. din care comp. Georgiana Grecu.502.sp.. TBC 45 paturi.267. Giubelan Lucian. drd. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. m. m.sp. Angela Colceriu. Laborator analize Medicale. Stomatologie – HIV/SIDA. Fax: 0251.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. m. univ. Judeþul Dolj.ro. m. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. as. Dãbuleni. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . deserv. Oraºul Filiaºi. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. boli infecþioase.epidemiolog • Cabinet ORL. Dr. Bucovat.Pr. 11. Dolj.stomatolog. TBC 45 paturi. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. pr.univ. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi. Dr. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. Dr. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M.boli infectioase. DILOF RODICA. m.pr. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. Sectia clinica pneumologie copii . pr.383. m. deserv. Tel. Traian nr. Judeþul Dolj. Unirii Nr.Costinel-Adrian Fintanã.Dinu Jean. 24 Supliment Medical Market .65 paturi. • Cabinet Cardiologie.230. Dr.746 (secretariat). pr. prof. spec.pr. pneumologie.pr. m. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. ORL. Dr. 217. Endoscopie Bronsica 6 paturi. Comp. med. Dr. pneumologie. Dr. Dr. boli infecþioase ºi epidemiologie.606 (centrala). m.pr. Tel.univ. Univ. Calafat.TBC: 0251-441. Comp.402. chirurgie toraco-pulmonara. Dr. m.med. Dumitrescu Florentina. dr.As. m. Sectia clinica pneumologie II . pr.univ. Laborator explorari functionale . Sectia clinica boli infectioase adulti II . as. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. Conf. radiologie.117. Tel.117. m. 5. 0251..230. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. m. jud.radiologie.1. pr.

com Manager Dr. pneumoftiziologie. secretariat. 25 paturi din care:. sp. Sat Izvoru Nr 307.Dr. spirometrie. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita.com. Dispensar TBCCristuru-Secuiesc.ro. pneumoftiziolog.D.m. pneumoftiziolog.B. info@sanatoriugeoagiu. sp.brad@comser.aparat radiologic ELTEX 400. Fax: 0243-255. Ialomiþa Tel centralã. spitalul_singureni@yahoo. Victoriei nr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici.ro Dispensar TBC .pneumo-iasi. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru. Dispensar T.199. perfecþionare pneumologie.sp.ro SPITAL MUNICIPAL “DR. Fax:. Hunedoara Tel: 0254 611050.26. Lazãr Gabriela Melania .. 16. Dr. Oproiescu Carmen Doina . Dr.ro Dispensar T./Fax: 0040-266-212186. Dr.655. meningite. hepatite virale. spitalizvoru@yahoo. Bálint Csillam.2011 25 . m.m. infecþii urinare.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. nr saloane 23. Tel. Contabilitate 0243-254. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str.R. nr. Aparat radiologie. nr.C. Jud. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. pr. med. jud.B.. Neagu Nicu Raul Structura spital:. 0266218188. Fax 0246265023. Ciurcã Alin Constantin. imagisticã medicalã. Slobozia. Secretariat: 0243. pneumolog.F. Jud. biolog sp. M. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.26. sp.Isvoranu Mihaela.sp. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str.Cihac nr. smsecretariat@rdslink. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str.212.3. Servicii oferite: Spirometrie.393. pr. sp. Administrativ 0243-254. Cod.ro 2010 .Coltatu Claudia Mirela-m.P. Jud Giurgiu. Jud. 0246265023/0246265526.0232.18. test bronhomotor puncþii pleurale. Tel. .Rebedea Cristina m. Jud. 3 saloane.379. sp.13. pneumolog ºef secþie. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu.Harghita.300. 72. 0246/234185.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.Dr. 535600.Victor Babeº nr. Tel.23..sp. Dr. boli infecþioase ale copilãriei etc). Jud.G. Pulsoximetrie. Farmacie 0243-254. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str.18. Secretariat 0243255. Consultatii Medicale pneumoftiziologie.: Centralã 0243-255.. Interne: 0243254. Cerghezan Imre-m. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str. pneumologie. Singureni./Fax 0246/234209. Harghita. Tel. Magura.372. 0253/278571 Fax: 0253/278692. diaree infecþioase.D. M. tel.pr. Dr.Baltã Mãdãlina.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii. I. la P.C. M. Gorj Tel: 0253/278691. Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu. Tomografii plane. Gál Éva as.. Stegaru Patricia Director Medical Dr. Computer Tomograf: Dr. Hunedoara.8. comp. Dr. Geoagiu.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr.Apetrei Simona m.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. Urziceni.673. Androne Georgeta. Topliþa.m.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr. Giurgiu.5.com Dispensar T.pr. www.com web http://www.pr. Jud. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. cod 335404. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc.ro. spizvoru@yahoo.R. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. m. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink. examen bacteriologic ºi A. Decebal nr.234657 E-mail: office@spitalslobozia. Dr.sp.I. office@spitaldobrita. Aerosoli.pr. Fax: 0243.: 0243. leptospiroze. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. EKG.spitsingureni. jud. 212052. Panduri nr. Tel. Hunedoara. m. Laborator radiologie: .ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.375. Jud.C. Frankfurt Magdalena m. Bethlen Gabor Nr. sanatoriu. Guse Ana.130.Hunedoara.: Dr.sp.B. pneumologie. nr paturi 125. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu. 1.: 0254-713820. Policlinicã 0243-254. pneumolog.:0254-248884.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str.Sanatoriului.13 www. Camburu Cornel m.212.spitalulbolintin.odorhei@gmail. Tel.B.Burlea Alexandru m.com Pneumologie – 12 paturi. Ialomiþa Tel.. pneumoftiziologie dr. Dr.pr. 25.379 E-mail: smurziceni@gmail. aerosoli ºi oxigenoterapie.

Maramureº Tel. pr.pneumologiesp.594 . Maramures Tel. pneumologie.34. Târnãveni. Lãpus.052 Centrala. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec. Luduº.965 e-mail: sanbisericani@artelecom. 20. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec. Fax: 381.Secþia Interne. spludus@ludusnet. Jud Mureº CP 545600. Fax: 021/2671012.61.Dr.61. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.34. cod 545200.12. Mureº tel.Madalin Mateescu. pneumologie – dispensar TBC.19-20. Neamþ Tel: 0233. Baia de Aramã.MARE Baia Mare.spitalulvinjumare.004 . m. Ilfov Tel. Bordeanu Monica-Geanina.241.m.Dr.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str.56 e-mail: spmt@tvas. Dr.ro. Pop Maria Magdalena – m. Gheorghiu Darius . MRF. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str. Jud. sp. 0252361908.ro Dispensar TBC: Dr. cabinet consultaþii.pr.004 . 507. spital_borsa@yahoo. Principalã nr.sp. 0265/44.Dorina Maria Ciurba.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m. Stefani Carmen Ioana: m. Tineretului nr.com. pneumoftiziologie. 381.Ioana Felicia Fontu.052 Centrala sporba@rdslink.ro Dr.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. .C.. EUGEN NICOARÔ REGHIN Str. cabinet asistente. Fax: 0233.Secþia Interne. Iaºi Tel. fax 0252360623. Nr. pr. specializare tratament Pneumologie. www. Maramureº Tel: 0262 275995.-Fax 0265-411889. Borºa.ro Dispensar T. 63 Târgu Frumos. Mihali Maria m. site web: www. Cod: 225 100 Tel: 381. m. Mureº Tel. Olar Emilia Mariana – m. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. Tel. Spitalului nr. Jud.com.com Dr. m.ro.Administratia. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. Reghin cod 545300. 381..500. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã. Jud. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T.40. Mehedinþi Tel.pr. Botezatu Elena Director medical: dr./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. m.Balataretu-Dinca Elena. m. Dr.com http://www. Porþile de Fier nr. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str.go. str.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson.Dr. Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market .61.spital-ludus.. Jud. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.: 021/2670881.ro Dispensar TBC . jud. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.Dr. . VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918.com.Mehedinþi. Colea Marilena. 004-0265-512712. Jud. LÃPUª Str. pneumologie.Administratia. cod 225200 tel. Dr. 381. 9-11. pneumoftiziolog. pr.sp.489 . www. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR.Zaharia Boiu Nr.sp. Jud. Str.pr.sp. spmtar@yahoo. 381. Str. Bisericani. Fax: 0265/44. Iulian Predescu nr. 0262 –342120. SPITALUL MUNICIPAL “DR. 342121 Fax: 0262-343169.com Dispensar TBC: Dr. Zmeu Gheorghe Marius – m.Rahova nr.pneumologie Dispensar TBC: Dr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.ro Pneumologie . sp.594 Financiar-Contabil. Filip Gabriela . str.489 . SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA . sp. Jud. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº.2. pr. Jud.C.PNEUMOLOGIE .spitaltarnaveni.1. spitalulvinjumare@gmail.net Manager: dr. Floare de Colþ Nr. 81. e-mail: spperis@yahoo.6. m. Mehedinþi. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie . Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã. 381. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun. Tg. Jud. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. Dr. ºef de secþie. pneumologie. Cuza Vodã nr.FinanciarContabil. Victor Babeº nr.B. e-mail: office@spitalulorsova.241.B. Victor Babeº Nr. Jud. pneumologie.sptgfrumos.Dr.ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m.

21. 0249/460443 Email. Dr. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Ioana Stoianovici . Informaticã: info@sanatoriudrajna. 431765. Manager Dr. Dr. BPOC.42-46.m. Puiu Tatiana. Tereja Claudia. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. Olt Tel. bronsite acute ºi cronice. Compartimente auxiliare: laborator clinic. m. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Rusu Mircea Alin Director med. investigaþii paraclinice (Bronhologie. pr.a. Neamþ. Jud. Cpt Drãgãnescu. Drãgãneºti Olt. Echipamente:oxigeneratoare. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Email: spital_tgneamt@yahoo. Danilã Eduard. Carpaþi. pneumoftiziologie. Maria Lazãr. farmacie.ro.com. nr. Farmacie: Pârvu Elena. sp. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. radiologie. Dr.ro Manager: Ec. electrocardiograf. office@spitalpnf. Corabia. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. 0249/465370 Email. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Olt Tel.ro. SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. Fax. Criºan.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. Imunologie. pr. pleurezii. (04)0233/790824 Fax. autoclav. spirometrie. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str. Medici: pneumologie – Dr. Jud. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. pneumonii. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi. nr. Spirometrie. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. Dr. urgenþã. s. TBC: Ruja Silvia. Principalã 888. Chirobocea Elena. 436139. biochimist. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC). Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. Laborator radiologie. spirometru. Fax. Com. etuva. pr. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr. Biochimie. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. Dr. Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. ecograf. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi. Olt Tel. Scornicesti. Miron Caproiu. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. State Greta. 35. pneumologie. Breaza. Dr.:0244 . Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. Olt Tel. Nr. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. IACRS.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. Jud.com Dispensar TBC: Dr. ftiziologie 70 de paturi.: 0249 431764. hematologie 2010 . Slatina.). Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec. Dr. 116. nr. pneumofiziologie. din care. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str. 0249/460340. farmaceutice. m. (04)0233/790933. Sterilizare.spitalcorabia.ro. spitaldrgolt@clicknet. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. balanta laborator. Jud. nr. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. Prahova Tel: 0244/290671. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. ªtefan cel Mare. Fax: 0244 – 341464. nr. 0249-560671. Comp. Leana Stanescu . pneumofiziologie. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. Prahova Tel.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. www. Comp. Cod 615200 Tel. Jud. investigaþii radiologice.2011 27 . Dotare: radiologie.com.ro Manager: Dr.4 paturi): 80 de paturi.9-11. Spirometrie. Laborator de analize medicale: Hematologie. Drajna .ro Dispensar TBC: Dr. grup electrogen. 5 paturi. Jud. Aurel Furtuna .ro. Laborator analize medicale.m. spitalpnf@yahoo. Clara Rusita. pr. Jud. Cristinela Vasile. 2. Dr.m. Tîrgu Neamþ. manager@spitalbreaza.Sat Drajna de jos.ro. Comp. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str.340419.

SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi.pr.sp.ro T. www. comp. SF.com.dr. 35 paturi. statistica_spital_sv@clicknet. spital_sv@clicknet. 0244-251115. Jud. Dr.9. 0260-644744. Suceava. Kerezsi Csaba m. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. jud. Hegedus Sanda-m.300. dr. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo.: 0244-36. TBC II . Pneumologie II. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. Sãlaj Tel.spitalpnfsm.530. nr. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr.15. cu Comp. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market . Vasile Lorel. Fax: 0244. Mediaº. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud.21 Email: tbcflorestiph@yahoo.com. Popescu Rodica.60 paturi. pneumolog. nr.. Tel: 0269 842550.sp. Cojocariu Florinel – m. comp. Ambulatoriu de specialitate. Secþia Pneumologie II . Bojan Viorel Smaranda-m.sp.2-4. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. TBC copii. Satu Mare. Medic ªef Secþie dr. secretariat@pediatriesibiu. Câmpean Ioan Marius.ro ªef secþie Pneumologie: Dr.sp. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str. Medic ªef Secþie . imagistica medicala. atestat în management sanitar. 15 paturi. medicinã internã Director MEDICAL dr. Comp.sp.160 paturi – Dr. Sterilizare. www. pneumologie. Suceava. Jibou.pediatriesibiu. I. Sibiu.: 0261-730913.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi.FILOFTEIA’’ MIZIL Str. nr. MDR-5 paturi.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str.ro. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. 5 paturi. Satu Mare Tel. Comp. Sibiu. Diaconescu Daniela. mun. – 30 paturi – Dr. TBC adulþi. Tel: 0269230260. Dr.1-3. Fax: 0244. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo. 440078. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . pneumolog. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. Prahova Tel: 0244. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. Negru Rinceanu Elena m.sp. Fax: 0260-644710 www. Dotare: spirometru. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139.Fenechiu Olivia. Jud. TBC . EKG. Comp. www. Gr. Medic ªef Secþie . Seik Monica m. Fax:026913004 www. Ecograf. 21. Jud. Fax: 0269 845564. Manta Mãdãlina. Comp. pneumolog. pr. Mizil. 3-5. Satu Mare Tel. jud. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. explorari functionale. Aparaturã medicalã: Ap.cu 35 paturi – ºef secþie . 40 paturi.spitaljibou.G. dr.pr. Pneumologie – adulti. explorari functionale. Laborator analize medicale. 725600 Tel: 0230477389. Ploieºti. Dumineca Daniela. MDR-5 paturi. 1-3. m. Suceava. Duca nr.36. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str.ro. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str.: 0261/ 825600.Varga Ritta-m.m. amplasata în Vila II. Dohi Lorant m. Comp.19. Spirometru.com Dispensar TBC: Dr. Jud. 1 Decembrie nr. Dr.Padeanu Vasile-m.sp. comp. Fax:0230/520412.C.Ialomiþei nr. Comp. 20 paturi.ro. 55 paturi.sp. atestat în management sanitar. Gh. pneumolog Pneumologie. Fax: 0230477020 Manager dr. TBC adulþi.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Pneumologie SPITALUL ORêENESC.spitalfloresti. Comp.530. pediatrie_sibiu@yahoo. PASCUT VASILE -m. TBC III . Pneumologie – adulþi. Laborator radiologie. Nicolae Bãlcescu nr. nr.. Baritiu. 30 paturi. Cantacuzino. Pompeiu Onofreiu.B.com. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. Jud. Secþia Pneumologie III . Pallay Vasile-m.46 paturi – Dr. Strada Republicii 14.de radiologie. B-dul. Floreºti. Email: info@spitalulmedias. comp.ro.521. Buna Vestire nr.pr. Prahova Tel. Tel: 0230/222098. Tel: 0269230260. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. Ignat Adrian Radu . Medic ªef Secþie: dr.44.678 carmenboescu@sjup. 33.93. Prahova 0244-250505. Laboratoare: radiologie. Spitalului. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr.sp.PNEUMOLOGIE .ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str.28. Popescu Mihai.80 paturi. Eugenia Neacºu. Solca. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str.: 0260-644348.sjup.Libertãþii Nr. amplasata în Vila 3.ro Manager: Ec. pneumolog.46 paturi. dr.92. dr. Tãºnad.678 0244. jud. secretariat@sjup. 10 paturi. EKG.dr. radiology. statistica ºi informatica medicala .ro Pneumologie I.60 paturi.dr.21. comp.com Medicinã Internã .

Str. Fax: 0256. Geru Gabriel. pr.. Dr. Pneumologie. Secþia Boli Infecþ. Vancea Dorin. m. competenþã ecografie generalã.2011 Vancea. Virginia Mihaescu. As. pr.ro.79 paturi din care 34 paturi Comp. m.universitar Dr. Gheorghe Adam nr. Traian nr. Teleorman. Mateiu Loredana Manuela. Manuela-Gabriela Curescu.Fratila ZenoIoan. Lucian PaulHorea Negrutiu. Conf. sp. Nan Delia. m. Computer Tomograf.66 paturi din care 6 paturi Comp. II Copii ºi Adulþi. Chis Minodora.pr. Dr.. m. pr. Voicu-Mircea Tudorache. de Radiologie. boli transmisibile ºi epidemiologie. Comp. Pneumologie.Ivascu Ana.207. Medicale. pr. m.Sas Daniel. Ungurean Ioana. Lab. Dr. pr. competenþe acupuncturã ºi bronhologie. 0247466701. contzim@yahoo. Pneumologie. ToracoPulmonarã . Clitan Monica Mihaela. Chir.: 0256. pr.. Dr. m. m. pr. boli infecþ. Secþia Pneumologie I . Irina-Ionela Stoia-Djesca. MonicaDaniela Cotfas. As. rezid. sp. pr.pr.. Dragan Codrut – chimist specialist. pr. sp. sef farmacie. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr. m. dr.. univ. Dr. Dr. Zimnicea. 13 Tel.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. m. Opreanu Radu Virgil. Pneumologie. Dr Madem Alina Luminita. RodicaValerica Potre Oncu. Borcan Daniela. Pneumologie.Chim.Schuch Angela. internã – 60 paturi. Budarescu Maria Cristina. m. univ. m. Comp.. pr. Dr. Dr. Dr. med. Oanta Gratiela. Lab. Dr. Dr.pr. Chir. in st.Laza Florin.com Secþia med. Cab.ro Manager Dr. boli infecþ. HIV/SIDA. Aviatiei. ºef secþie: Prof. rezid. m. m. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. Dr. coordonator.Miron Ramona Mihaela. Corbeanu Cristina Elena.Ardelean Carmen Loredana. Stefan Mihaicuta. Radioterapie Pneumoftiziologie II. Lab. Dr. pr. Conf.. Biol.Badescu Sorina. pr. m. m. Dr. Dr. Marc Monica. m.14 paturi. Dr. Str. sp. atiari@spitalul-vbabeº-tm. m. competenþã ecografie generalã. m. Dispensar TBC. competenþã ecografie. boli infecþ. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. Dr. sp. m. Sorina Maria-Denisa Laitin. Bica Valerica – biolog specialist. As. pneumologie.. Farmacie: Sâmbotin I. m. Mun. M. sp. competenþã ecografie. dr. ºef secþie. Dr. anestezie.. Dr. Dr. Maria Ileana. pr. competenþã ecografie. abau Roxana. Str. Dr. Anestezie. Recup. Secþia Pneumologie II . med. toracica. dr. Dr. Dr. m. Maria Cerbu. pr. Prof. Anatomie Patologicã – Citologie. Pneumologie. m. TBC ºef secþie: Prof. Dr.ro. boli infecþ. pr pneumologie.. Dr. de Anatomie Patologicã. m. sp. Marincu Iosif. Dr. competenþã ecografie. Hanna Csunderlik. sp. de Explorãri Funcþionale. pneumologie. Balint Gib Marius. boli infecþ. boli infecþ. Pneumoftiziologie I. Gherman Minerva – chimist specialist. Stefan Mihaicuta m. competenþã ecografie. m.med.Oancea Cristian. Dr. Dr. Pneumologie.. Gorici Corina.com. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. Dr. Dr. Terapie Intensivã . pr boli infecþ. 145400 Tel/fax: 0247/366995. m. m.pr.pneumologie Director MEDICAL interimar. Dr.BABEª TIMIªOARA jud.. sp. med.207. pr. Dr. m.F. Lab. Alergologie si imunologie clinica. Dr. pr. 68-72. m. pr. m. pneumologie..Fira Mladinescu Ovidiu. Comp. m. Pneumologie: Dr. m.4 paturi.boli infecþ. pr. Elena-Gratiela Ioncelescu. m. Isai Luminita Alina.. in st. m. Muha Maria.34 paturi. Dr.pr. Comp. Dr. i boli infecþ.sp. Dr.. pr. Dr. Dimitriu Raluca Diana... Carmen Panaitescu. Vancea Dorin. Dr. m. m. Timiº. Lazureanu Elena Voichita. Dr. Szilagy Delia Monica. Traila Daniel. boli infecþ. Emilia-Octavia Nicoara. Dr. Rosiori de Vede. Dorin 2010 . Corneliu Constantinescu..Chereji Monica. Dr. pneumologie. med. Elena-Voichita Lazureanu. competenþã Chir. i pneumologie: Dr.Chim. Lab. Dr. Sanda-Anca Levitchi.735 conta@spitalul-vbabes-tm. cu competenta in ecografie si computer tomografie.1 Tel: 0247466651. TELEORMAN. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. med Dr. pr. Dr.670. Adriana Socaci. pr. în st.6 paturi: Dr. m. univ. m. terapie intensivã.. m. Comp. Pneumologie.Sorescu Cristian.. Dr. Comp. Pneumologie. Dr. Conf. în st. Dr. Virgil-Filaret Musta. Dr. m. de Anal. Dr. anestezie. radiologie. Dr. boli infecþ. Dr. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. respiratorie . dirmed@spitalul-vbabestm. internã. Med. Monþia Tatiana. HIV/SIDA. Explorãri Funcþionale. Dr.Iovan Ionela. boli infecþ. pr. Dr. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. boli infecþ. sp. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. m. ºef lab. ªef sectie: Dr. boli infecþ. Lab. m. m. sp. m. competenþã ecografie. Draghici Dan -sef sectie – m. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . pr. boli infecþ. m. Narcisa-Daniela Nicolescu.79 paturi din care 60 paturi Comp. Teodora Moisil. competenþã bronhologie. m. Dr. CameliaTeodora Nita. sp. pr. ºef secþie. explorãri funcþionale. Adriana Botila.pneumologie. Conf. Dr. Conf.. Nr. boli infecþ. Dr. pneumologie. Dr. m.pneumologie. laparoscopicã. Dr. anatomie patologicã.Curelea Aura Eugenia. Stoenescu Dorel – biolog princ. univ. pr. Med. Roman Horatiu – m. Dr. pr. farmacist primar. Dr. Dr. Timiºoara. terapie intensivã. dr. As. boli infecþ. Lab.pr.: 29 . pr pneumologie. Mihalcea Elisabeta. m.. Radiologie ºi Imagisticã Med. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr... Dr. Dr. Hazm Aljabory. Pneumologie. m. Med. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud. m. bronsite acute si cronice. Adriana-Mihaela Dan. imagisticã med. Bertici Nicoleta.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo.pr.R. Alexandru Crisan. manager. Biol. TBC.boli interne boli respiratorii (pneumonii. Malac Constantin – chimist specialist. epidemiologie. pr. pr. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. pr.Chim.

Constantin Rusanda Rahela. Fax: 0237/ 275779 spital.: 0256-391260. Nr. nr. de anal. Gheorghe Deaconu . Comp. Bloc operator. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale.dispensarizare a hepatitei. Tel.Vaslui.com Secþia pneumologie. radiologie ºi imagisticã med.pneumologie.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud. . Mihãeºti Str. radiologie ºi imagisticã med.com Cab. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. A. 305300 Tel: 0256 320860.ro Dotarea: EKG. Vâlcea.m. Rosoga Gheorghe. Str. Str. Str.com Laboratoare: Lab. de Psih. 0256 320692.pr. Radiologie si imagistica. Timiº.pr. tub oxigen. Tel.Maresal I. spitaljimbolia@artelecom. Horezu. Lab. 66 paturi. Internã. bronsite.Cornea Georgeta. Str. Lab. As. Pneumologie . Elena Todorescu. B-dul Epureanu nr.sjv. specialist. 12 capsule. Antonescu. Str. Laborator analize medicale.pneumoftiziolog. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom.ro. Iosifescu Cristina. II pneumoftiziologie. M.pr. . aspir. A.panciu@sanitar. Vâlcea. Comp. Cab. puls. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea.m. str. 245800. Gheorghe Deaconu . Computer. 201. Timiº. EKG. Cuza nr. EKG Hellige.online. Sânnicolau Mare.: 0250/748001. respiratie asistata cu ventilatie mecanica. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap.4. 5. www.spitalulmacin. Dr. radiologie si imagisticã med. Rm Vâlcea.Iugulescu Magdalena. oscilometru.ro Dispensar TBC. 0250/768282. Fax: 0240/ 571968. 025086062.m. Salã de gimnasticã. Calea lui Traian. Pneumoftiziologie. Dr. Heracleea.4. de picior. Sandu Maria.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud. Duta Constantin. Miu Sorin. 10.. m.pneumoftiziolog.spitaluldecopiibarlad.com.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . 66 paturi. temperatura corporala). Tel. III pneumoftiziologie. Babadag.net Comp. str. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Nesin Marina. Panciu. nr. Dr.pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. Nr. Dr. NICOLAE” BÂRLAD Jud. Princ. www.pneumoftiziolog. Victoria Teodorescu .pr. Dr. Jimbolia. antirabic. nr. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud.net Pneumoftiziologie DR. Negreºti. Bulacu Monica. Dr.: 0237/ 275600.. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. ºef secþie dr. Tel. în curs de organizare . Tulcea. Deta. ºef secþie dr. 34. Fax: 0235/457730 www. med.Ciontea Elena. Oraº Fãget. Mircea Vodã.pr. Popescu Luciana Mihaela -med. Fax: 0250/746989. monitor pacient (T. Vâlcea. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. www. Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. a nr. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom. etc) Cab. Cab.com Dispensar TBC.Timiº. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat".sp. terapie intensivã boli infecþ. de legatura. astm bronsic. respiratie.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii.: 0256-371770. 50 Tel: 0235/416220. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. 0250860620. 29 Tel. Barlad.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud. Dr.com. Victoria Teodorescu . Laborator analize medicaleDr. nr. str. Peia Andra Maria. Mihai Viteazul. Timiºoarei. spitalul_Vâlcea @yahoo. Pneumologie.ro Sectie Med. Dr. 4. Lab.pneumoftiziolog. Tulcea. Sectii: I. 66 paturi. 360682. dr.fr.Timiº. boli infecþ.spitalfaget.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud.net.pneumoftiziolog.HIV/SIDA. spital_negrestivs@yahoo.spitalnegresti. Dr. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud.Dr. SEITAN GHEORGHE DANIEL. ºef secþie dr.m. 25 paturi. Fax 0240/ 561820.14 Tel. somacin2002@yahoo. VASLUI. Loc. spitalbabadag@yahoo.radiolog. Cornelia Vultur .5 paturi. boli infecþ. Contele Csekonics Nr. Str. Tel: 0240/ 562115. Telefon: 0240/ 571884. Decebal Nr. Dr.m.Spitalului nr.pr. www. de intubatie oro-traheala. Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. Cab. SPITALUL DR. med. 41.pr.I. M. Desaga Daniela.: Tel/ Fax: 0256 360655. M. 150 Tel.: 0235/457330. Mãcin. . tensiometru adulti. 571883. Lab.Dr.PNEUMOLOGIE . explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG.

vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. etaj I. test standardizat cardiorespirator de efort. 021 335 69 10. 420. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru.30 . test de mers. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã.30 . Sector 5. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. un fiziokinetoterapeut. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. 518. Viilor nr. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. 7. Echipa. Dr. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. care. un psiholog ]i un asistent medical. }os. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. kinetoterapie respiratorie. Miron Bogdan. dr. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. 90 Tel. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. condus/ de prof. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. determinarea presiunilor musculare respiratorii. Bucure]ti.Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. Diana Ioni[/. care au simptome respiratorii. int.14. antrenament al muscu- P laturii respiratorii. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->