P. 1
Supliment-PNEUMOLOGIE

Supliment-PNEUMOLOGIE

|Views: 879|Likes:
Published by Ana Ionita

More info:

Published by: Ana Ionita on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Supliment

MEDICAL Market
PNEUMOLOGIE
2010 - 2011

Editura

Str. Mãguricea nr. 7-11, sector 1 Bucureºti, România, 014231 Telefon fix: +40 21 233 11 75 Fax: +40 21 233 11 76 Web: www.salespromotion.ro E-mail: office@salespromotion.ro

Monitor de oxid nitric expirat (FENO) Nobreath

EasyOne Pro - DLCO “la purtãtor”

Cea mai convenabilã soluþie pentru monitorizarea inflamaþiilor cãilor respiratorii
NObreath® permite mãsurarea rapidã si precisã a oxidului nitric expirat (FENO) printr-o modalitate simplã, neinvazivã, utilã în depistarea inflamaþiilor cãilor aeriene (ex.: astm) ºi / sau în monitorizarea procesului de vindecare sau a unei medicaþii administrate. Caracteristici: • Mic, uºor, portabil, alimentare pe baterii (3 x AA) • Interfata grafica simpla cu feedback vizual ºi auditiv pentru a asigura corectitudinea mãsurãtorii • Numãr nelimitat de mãsurãtori pe perioada de valabilitate a senzorului (2 ani); • Auto-calibrare ºi abilitatea de a efectua verificãri funcþionale • Monitorizare permanentã a nivelului NO din aerul ambiant, fapt care permite ca inspirul sa nu se facã prin aparat, simplificând manevra; • Costuri mici pentru consumabile, piesele de gurã sunt de unicã folosinþã per pacient; • Posibilitatea monitorizãrii FENO ºi la pacienþii de vârsta micã • Posibilitatea adaptãrii unui dispozitiv de mãsurare offline.

Sistem deschis, respectând cele mai noi tendinþe pentru interfaþa de pacient, confortul operãrii ºi gestionarea parametrilor gazului.
Un analizor “de ultimã orã” al funcþiilor pulmonare, • Portabil, autonom, utilizare instantanee, nu necesita încãlzire • Nu necesitã componente adiþionale (cum ar fi calculator, monitor, tastatura, mouse) • Robust, nu necesitã calibrare, senzorii sunt gata de lucru instantaneu • Sistem de operare Windows XP embedded, suportã imprimate standard, acces la reþea, funcþii de securitate ºi dispozitive periferice Aptitudini vaste de testare a funcþiilor pulmonare: • Spirometrie completa (Pre/Post, FVC, FVL, tidal breathing) • Capacitate de difuzie prin tehnica “Single Breath” (DLCO) • Volume pulmonare statice (SVC) • Ventilarea voluntara maxima • Determinarea volumelor pulmonare prin tehnica “Single Breath” (RV, TLC) • Control al trend-urilor (tendinþelor) biologice ºi simulate • Testare cu provocare bronhica • UPG Operare cu un singur gaz: (10% He, 0.3% CO, 21% O2 în N2) Stabilitate pe viaþã

EasyOne Diagnostic Worldspirometer

Spirometru portabil cu ultrasunete, cu posibilitate de conectare la calculator sau direct la imprimantã.

• mãsurãtori de mare precizie chiar ºi la fluxuri mici (copii, afecþiuni severe); • senzorul nu intrã în contact cu proba; • nu este influenþat de umiditate, temperaturã, presiune atmosfericã, contaminare; • nu necesitã incalzire, calibrare, curãþare sau întreþinere costisitoare; • consumabile simple ºi economice; • uºor de operat în afara laboratorului, cu sugestii ºi diagnostic; • acurateþe extrem de ridicatã pentru fluxuri reduse.

SpiroScout® - Diagnostic pulmonar cu ultrasunete

O nouã dimensiune în mãsurarea simultanã a valorilor spirometrice ºi gazelor respiratorii

• Mãsoarã simultan fluxul ºi densitatea gazului, oferind dintr-o singurã mãsurãtoare informaþii despre volumele ºi schimbul de gaze respiratorii; • Mãsurare foarte exacta ºi sensibilitate foarte redusã la factori perturbatori (rezoluþia senzorului ultrasonic – 1000 Hz); • Nu existã o rezistentã perceptibilã ce poate obstrucþiona respiraþia, aspect foarte important pentru pacienþii cu probleme respiratorii; • Nu necesitã încãlzire sau calibrare; • Module opþionale: capnovolumetrie, diagnostic emfizem pulmonar, determinarea spatiilor anatomice moarte.

CUPRINS
Interviu cu medicul Florin Mih/l[an, director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta', pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Alegerea inhalatorului potrivit Neoplasmul bronhopulmonar Alergiile respiratorii sezoniere - abordare homeopatic/ TEP - un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ 4

Supliment

MEDICAL Market
P N E U M O LO G I E
2 01 0 - 2 01 1

6 8
Editura

9 10

EDITOR

Infec[iile din sfera ORL - cauz/ 11 frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE 13

FIN
WATCH

Aleea Negru Vodã nr.6, bl. C3, sc. 3, parter, 030775, sector 3, Bucureºti Tel: 021.321.61.23 Fax: 021.321.61.30 redactie@finwatch.ro P.O. Box 4-124, 030775 Tipar: Vizual 2003

MEDICAL MARKET
CD bazã de date!
Baza de date medicalã conþine:
spitale (date contact, lista medici, dotãri, servicii medicale prestate) centre ºi cabinete medicale private medici de familie stomatologii farmacii furnizori de aparaturã ºi consumabile medicale selecþiile se pot face dupã tipul unitãþii medicale, specialitate medicalã, judeþ, denumire serviciu medical prestat, denumire aparat/instrument medical, nume sau/ºi prenume medic, cuvânt cheie aflat în denumirea unitãþilor medicale sau în textul prezentãrilor acestora selecþiile pot fi salvate în formate compatibile Word sau Excel. Comenzi la 021/321.61.23, redactie@finwatch.ro

ã baz

C dD a te ed

Progresele sunt legate în special de acest DOTS plus un program de supraveghere a administrãrii medicaþiei. Care sunt cauzele ce favorizeazã apariþia bolii? Când judeci situaþia tuberculozei în România. pre]edintele Societ/[ii Române de Pneumologie Potrivit statisticilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS). Boala aceasta contagioasã are multe izvoare care o alimenteazã. numãrul bolnavilor români de TBC a scãzut. cancerul laringian. Care sunt principalele boli cauzate de acesta ºi cele mai noi terapii de combatere a fenomenului? Tabagismul este o boalã care induce ºi are valoare de factor de risc pentru cel puþin 100 de alte afecþiuni. prin izolare ºi tratament prelungit cu scheme alternative. Programele naþionale de control al acestei boli ºi alegerea co4 rectã a prioritãþilor. Grupul de boli de temut în care fumatul este factor cauzal este cel al afecþiunilor maligne. numãrul mare de cazuri cronice beneficiazã de altã supraveghere ºi tratament în aceste servicii din Institutul de Pneumologie “M. strict supravgheatã de cadrele medicale. care þin de existenþa unor organisme cu deficite imunitare. noncomplianþa unei populaþii cu un nivel de educaþie scãzut. într-adevãr. director adjunct al Institutului Na[ional de Pneumologie 'Marius Nasta'. scade rata de recidive sau de selecþie a unor cazuri chimiorezistente. S-au implicat Fondul Global ºi Ministerul Sãnãtãþii. iar tratamentele nu erau ierarhizate corect ºi nici complete. precum: cancerul bronhopulmonar. cu boli sau comorbiditãþi facilitante. boala ischemicã cardiacã. Lista este foarte lungã. trebuie sã o priveºti comparativ pe cele douã perioade pânã în 1989 ºi dupã. lipsa unor stocuri de medicamente . diabet zaharat etc. în România numãrul pacienþilor cu tuberculozã este în scãdere de la un an la altul. 90 de români pierzându-ºi zilnic viaþa în urma consumului. hepatitã cronicã. de cavitate bucalã. Rata de negativare la examenul sputei la ieºirea din spital. dau roade. care evita noncomplianþa pacienþilor ºi..000 de noi cazuri. în fiecare an înregistrându-se în jur de 30. permit o mai bunã recuperare a acestora. crize financiare etc. Drumul este însã lung ºi mai sunt multe de fãcut pânã la stãpânirea acestei afecþiuni contagioase.care sã fie reînnoite regulat -. începând de la sãrãcia populaþiei. Doctorii erau penalizaþi pentru o prevalenþã mai mare per cabinet. Sunt în continuare probleme cu oamenii strãzii. accidentele vasculare etc. esofagian etc. pot sã spun cã acest numãr. dar românii fumãtori mor în principal prin acest grup masiv de suferinþe. cu ºomerii sau cu cei care se constituie în cazuri sociale. dar ºi altele. Care sunt principalele mãsuri de prevenire a bolii? Dar programele locale ºi naþionale care susþin lupta anti-TBC? (Vã invit sã faceþi referire ºi la modelele de programe care au avut rezultate deosebite în urma aplicãrii lor!) Da. care. bronºita cronica. dar ºi rata de vindecare este în prezent alta. astmul bronºic .unde ca factor de risc sau cauzal acþioneazã: emfizemul pulmonar. condiþii de igienã ºi izolare deficitare. boli digestive. mare de pacienþi raportat a fost alimentat de dinainte de 1989. Tutunul este duºmanul cel mai des întâlnit al plãmânului. cifrele reale erau ascunse. perioadele de crizã ale unei þãri (rãzboaie. cu pãtura de ”sãrãciþi” postrevoluþie. În schimb. conform ultimei statistici a OMS.INTERVIU Interviu cu medicul Florin Mih/l[an.infarctul miocardic.PNEUMOLOGIE .). Nasta” ºi din sanatoriul Bisericani.ºi cel al bolilor cardiovasculare . în mod indirect. vezical. Având în vedere cã am petrecut ºi cunosc bine ºi situaþia de pânã la revoluþie. în ultimii ani. urmat de grupul de afecþiuni respiratorii cronice . România ocupã primul loc în Uniunea Europeanã în ceea ce priveºte numãrul bolnavilor de tuberculozã. precum SIDA. Atunci. În ultimii ani. Supliment Medical Market .

aceastã temã aleasã de noi vine ca o mãnuºã ºi este. pot produce schimbãri esenþiale în ceea ce priveºte poziþionarea fumãtorilor ºi nefumãtorilor faþã de fumat? Amânarea unei legi care interzice total fumatul în locurile publice duce la efecte negative economice ºi asupra sistemului sanitar inimaginabile. munca ºi proiectele acestei reþele au fost axate în principal pe aspecte educative.INTERVIU Care sunt efectele amânãrii aplicãrii legii de interzicere a fumatului în locurile publice? În ce condiþii campaniile educaþionale. Mulþi ani. în întreprinderi private. Campaniile de conºtientizare alãturi de mãsurile legislative. în termeni de puncte forte. pe plan mondial. În acest “An al Plãmânului”. unde. Unde am pierdut teren? Este vorba despre cercetare. a unei dotãri moderne ºi a salariilor neatractive. De 3 ani. Un model îl pot constitui Franþa ºi Italia. Am început cu campanii de genul “Fumatul te face scrum” ºi am ajuns la judeþe-pilot. de conºtientizare a impactului tutunului asupra sãnãtãþii. chirurgi de chirurgie toracicã în aceastã lume vastã pneumologicã. care a devenit doar de suprafaþã. Pneumologia a avut o problemã de imagine serioasã. alergologi. cele mai noi ºi revoluþionare tehnologii. Va rog sã argumentaþi de ce. puncte slabe. metode de investigaþie noninvazive în sfera bronhologiei etc. Va invit sã faceþi o analizã a pneumologiei în România. singura asociaþie profesionalã din þarã cu o secþiune de tabacologie. Sunt generaþii de tineri rezidenþi care sunt familiarizaþi cu cunoºtinþe moderne în privinþa investigaþiilor. pentru a face “lobby” în favoarea Convenþiei Cadru de Control al Fumatului unde România este semnatarã. Pneumologia româneascã a fãcut mulþi paºi sãnãtoºi în ultimii ani. au un rol la fel de important. cardiologi. Pe de altã parte. Un alt pericol la orizont este cel legat de emigraþia în masã a tinerilor capabili. Ulterior. în acest an. 5 . la care pe vremea secundariatului meu aveam dreptul doar sã visez. dar sã nu uitam cã un rol important îl au ºi campaniile de screening de spirometrie. Treptat. de CT. de fapt. Care sunt. împreunã cu alþi colegi . de citologie sau cele care se orienteazã spre vaccinarea în masã a populaþiei.interniºti. unde. se ocupã de pregãtirea schimbului de mâine. PET CT. pediatri. ameninþãri ºi oportunitãþi. unde. dintre care unele pun presiune pe sistem de mulþi ani ºi vor continua sã o facã pânã în 2020. am þinut sesiuni educative. multe dintre ele neglijate. care însã trebuie sã fie ºi supravegheate ca modalitate de aplicare. Progresele în domeniul nostru sunt pe douã planuri: existã multe coduri genetice care au fost sau sunt pe cale de a fi descoperite ºi fundamenteazã terapii genice la modã.2011 era doar a trata tuberculoza. în congrese. în centrele universitare. tema principalã a Congresului de Pneumologie este “Plãmâ” nul – parte a unui întreg”. Care sunt acþiunile pe care le-aþi organizat ºi principalele obiective pe care v-aþi propus sã le atingeþi prin intermediul organizaþiei? Este o organizaþie care combinã experienþa membrilor Societãþii Române de Pneumologie. Avem foarte multe exemple de þãri. o bunã parte dintre medici nu sunt pregãtiþi sã consilieze un fumãtor. astmul bronºic etc. fiind identificatã cu “ftiziologia”. Sunteþi preºedintele Reþelei pentru Prevenirea Fumatului în România. ne-am extins activitãþile abordând ºi comisiile de sãnãtate din Senat ºi Camera Deputaþilor. dar ºi pentru a susþine o parte dintre mãsurile legislative care ne pot apropia ºi pe noi de o lege de control al tabagismului coerentã ºi modernã. descoperiri ºtiinþifice ºi modalitãþi de combatere a afecþiunilor ºi bolilor pulmonare? Ca sã poþi combate o afecþiune pulmonarã trebuie sã intri în complicatele mecanisme patogenice care faciliteazã instalarea ºi progresia acesteia. În plus. de fapt. avem de-a face cu progrese în zona diagnosticã: tomografe computerizate performante. au scãzut prezentãrile la camera de gardã de accidente vasculare ºi infarct cu 11-16%. extrem de puþine afecþiuni din alte domenii medicale pot fi privite independent ºi fãrã a le conecta direct la plãmân. dupã o astfel de interdicþie. precum BPOC. cu expertiza a douã ONG-uri “Romtens” (specializat în locuri de muncã fãrã fumat) ºi “Aer Pur“. chiar dacã pleacã de la sfatul minimal ºi ajung la o consultaþie intensivã. Toate acestea reuºesc sã descopere precoce unele afecþiuni cronice sau acute. pentru cã mulþi români nu ºtiu ce riscã. am demonstrat cã avem o paletã foarte largã de boli. ca Sibiu ºi Iaºi. din cauza lipsei de fonduri. o invitaþie de a pãtrunde. pneumologia a fost privitã la noi ca o rudã sãracã a lumii medicale româneºti. pentru a lucra în þãri unde plata medicului are decenþa care se impune. Avem un grup de lideri de opinie care. iar ceea ce aveau de fãcut colegii 2010 . slogan lansat de foarte multe organizaþii internaþionale.

Particulele mai mari de 5µ se vor depozita la nivelul zonei orofaringiene. Factorul principal individual care influenþeazã depoziþia pulmonarã þine de calibrul bronhiilor pacien- Alegerea dispozitivului cel mai potrivit la nevoile pacientului O strategie generalã de alegere a inhalatoarelor pentru copiii cu astm bronºic cu vârsta sub 5 ani. inhalatoare presurizate cu doze mãsurate (MDI) ºi inhalatoare cu pulbere uscatã (DPI). spre deosebire de sistemul digestiv. Vârsta Dispozitivul preferat Dispozitiv alternativ Principalul factor care influsub vârsta de 4 ani MDI plus spacer dedicat Nebulizator cu mascã enþeazã decizia de alegere a unui dispozitiv inhalator. este modul corect de focu piesã bucalã cu mascã facialã sau losire a acestuia de cãtre paNebulizator cu piesã cient. este prezentatã în tabelul 1. MDI sunt dispozitive care pot genera o depunere pulmonarã mare. mai ales la copii. Anumite particule depuse între laringe ºi bronhiolele terminale pot fi îndepãrtate prin clearance-ul mucociliar ºi nu vor determina efect antiinflamator sau bronhodilatator. Mihaela Oros Medic primar pediatru Clinica de Pediatrie Medicover. erosolii sunt folosiþi de multe secole în tratarea afecþiunilor respiratorii. Pentru DPI este necesarã o inhalare adâncã ºi rapidã de la început. fiecare fiind o combinaþie unicã între substanþa medicamentoasã ºi dispozitivul respectiv.PNEUMOLOGIE .01µ la 100µ. iar la nevoie se poate administra concomitent ºi oxigen. Ca principiu. ºtiind cã inhalarea de aerosoli este neglijabilã la un copil care plânge ºi cã depunerea de aerosoli este cu 74% mai mare la un copil . Particulele mai mici de 2µ au cel mai mare potenþial de a se depune în porþiunea respiratorie a plãmânilor.instruiþi” pentru a elimina particulele strãine. fãrã coordonare. Ele pot fi folosite cu respiraþie normalã. Pentru terapia inhalatoare s-au realizat diferite forme terapeutice. Diferenþa esenþialã dintre tratamentul pe cale oralã ºi cel inhalator constã în faptul cã plãmânii.. Dr. permite o mai bunã coordonare mânã-gurã ºi reduce foarte mult depunerea faringianã. iar DPI genereazã particule solide. A Factorii care influen[eaz/ depunerea particulelor în pl/mâni Factorul principal care þine de forma terapeuticã este mãrimea particulelor emise. dar acest lucru necesitã o tehnicã extrem de bunã. adesea copiii mici ºi pacienþii dispneici nu sunt capabili sã aibã un flux inspirator corespunzãtor. publicatã Tabelul 1. Administrarea medicaþiei inhalatorii cu nebulizatorul se poate face ºi în timpul somnului. aspectul fiind esenþial bucalã sau mascã pentru eficienþa terapeuticã. mai ales la vârsta pediatricã.adormit”. ultimele cercetãri aducând progrese considerabile în acest domeniu. în timp ce doar particulele cu diametrul între 2 si 5µ (cum sunt cele generate de dispozitivele inhalatorii terapeutice) se vor depune în bronhiile mari. MDI ºi nebulizatoarele genereazã particule lichide sau suspensii (lichid/solid). Bucure]ti Dispozitivele ]i tehnica inhalatoare Existã 3 mari categorii de dispozitive folosite pentru a elibera aerosolii terapeutici: nebulizatoare. fãrã o tehnicã specialã.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alegerea inhalatorului potrivit tului ºi de tehnica inhalatoare folositã. medii ºi în cãile aeriene mici. atât cu mascã facialã facialã pentru adulþi cât ºi pentru 4-5 ani MDI plus spacer dedicat MDI plus spacer dedicat copii. sunt . Inspiraþia lentã creºte depunerea pulmonarã pentru MDI ºi nebulizãri. Alegerea unui dispozitiv inhalator pentru copiii cu astm în Ghidul GINA 2009. acest lucru favorizând absorbþia sistemicã. Nebulizatoarele pot folosi doze mari de medicaþie. Deºi tehnica este relativ uºor de învãþat. Mãrimea aerosolilor poate varia de la 0. Utilizarea MDI împreunã cu spacerele cu valvã. permit mixarea de soluþii. iar dispozitivele sunt mai puþin portabile decât MDI sau DPI. facialã 6 Supliment Medical Market . Consumã însã mai mult timp..

.

cardiolog. ecografe performante).PNEUMOLOGIE . mai ales pentru diagnosticul. deoarece acesta va avea cu cine sta de vorbã pentru a i se rãspunde la diferite întrebãri. este nevoie de o echipã formatã din chirurg. pentru cã o desfãºurãm în beneficiul bolnavului. Carl Reiner ºi altele ne furnizeazã echipamente medicale ultramoderne (videoendoscoape pentru bronhoscopie. la dedicare. faþã de costurile spitaliceºti. Vrem ca THORACUT sã reprezinte o ºansã în plus pentru pacienþii din România: multe dintre intervenþiile medicale care pânã acum necesitau deplasãri costisitoare în strãinãtate se pot face acum ºi la noi.06. Este importantã munca de echipã. bronhoscopie cu luminã diagnosticã specialã. Gândindu-ne la spitalizãrile îndelungate ºi drumurile pe care trebuie sã le facã pacientul pentru a obþine un diagnostic. în Oradea. oncolog. medicinã internã. echipament de ablaþie tumoralã prin radiofrecvenþã. mai ales la munca de echipã. totuºi.tehnici minim invazive de diagnostic sau tratament pentru chirurgia toracicã ºi pneumologia intervenþionalã . Deoarece tratamentul acestor boli este multimodal. Oradea. multidisciplinar. Storz. Pe lângã tehnologia de vârf pe care vrem sã o punem la dispoziþia bolnavului. THORACUT . pentru cazurile de cancer care nu pot primi indicaþie de rezecþie chirurgicalã. anestezist.ARTICOLE DE SPECIALITATE Neoplasmul bronhopulmonar Neoplasmul bronhopulmonar este cel mai frecvent dintre cancere ]i d/ cea mai mare mortalitate specific/ prin cancer. ca ºi stadializarea ºi restadializãrile ulterioare de pe parcursul tratamentului se fac pe baza prelevãrii de probe de þesut în mod minim invaziv sau invaziv. ecobronhoscopie. Un cabinet astfel dotat înseamnã asigurarea de metode diagnostice ºi terapeutice atât pentru fazele avansate cât ºi pentru fazele incipiente ale bolilor neoplazice cu localizare toracicã. radiolog. internist. endoscopie pentru protezãri endotraheobronºice. mãresc confortul pacienþilor ºi reduc timpii de refacere postoperatorie. pneumolog. oncologie. anatomopatolog. dorim sã-i asigurãm acestuia un plus de confort: sectorul privat vrea sã asigure consultul multidisciplinar pentru nevoia unui singur pacient.un cabinet privat multidisciplinar care oferã servicii ambulatorii de chirurgie toracicã endoscopicã/minim invazivã. avantajele unei astfel de clinici devin evidente. imagist. care sã foloseascã tehnologii moderne. Oferirea în sistem privat a unor proceduri diagnostice ºi terapeutice pe care sistemul public de sãnãtate nu le asigurã în orice spital sau policlinicã din România poate fi privitã ca realizare excepþionalã eventual. laser terapeutic pentru rezecþii ºi coagulãri endoscopice. Prevalen[a acestei boli \n Rom`nia este cea mai mare din Europa ]i a doua din lume. Costurile ambulatorii – s-a vãzut peste tot în lume – sunt mult mai convenabile pentru managementul acestor afecþiuni. Draeger. stadializarea ºi restadializarea cancerului bronhopulmonar ºi altor cancere toracice (inclusiv mamar). ºi solicitarea tuturor colegilor care participã la aceastã idee generoasã de a oferi ºanse în plus pacienþilor cu patologie neoplazicã toracicã este mare ºi ne obligã la standarde. În acela]i timp.constituie realitãþi curente în oferta de care beneficiazã populaþia numeroasã de 8 Supliment Medical Market . fondurile guvernamentale rom`ne]ti nu privesc dec`t cancerele genital feminin ]i mamar. pacienþi din þãrile avansate în Europa ºi în lume. Asigurarea colaborãrii interdisciplinare face ca bolnavul sã nu fie trimis dintr-o unitate în alta pentru a gãsi specialistul necesar. Daniel Grigorescu Medic primar chirurg toracic P recizarea diagnosticului de cancer. 02. Siemens. cardiologie ºi pneumologie intervenþionalã.2010 Dr. toracoscopice ºi în chirurgia deschisã. la sacrificii. Martin. Ce înseamnã acest lucru? Timp câºtigat pentru pacient ºi un plus de confort psihic.aceste servicii . Sigur cã gradul de antrenare al personalului pentru astfel de pretenþii de diagnostic este mai mare. Firmele Olympus. Novatech. Tehnicile endoscopice reduc costurile. . toracoscopie ºi mediastinoscopie. Acesta este unul dintre motivele pentru care am înfiinþat. Integra. dar ºi pentru tratamente ambulatorii în alte patologii toraco-pulmonare care beneficiazã actualmente în lume de abordare endoscopicã sau minim invazivã.

sugarilor. Dar aceastã personalizare o poate face numai medicul homeopat. reacþie laringianã (rãguºealã ºi greutate în respiraþie). femeilor însãrcinate sau care alãpteazã ºi vârstnicilor care mai au ºi numeroase alte afecþiuni. cu iritaþie a nãrilor. strãnut EUPHRASIA OFFICINALIS: ochi iritaþi care lãcrimeazã. este foarte important. Dacã în 3 zile situaþia nu se amelioreazã sau se agraveazã. pneumotorax spontan. Consultul medical. Nu în ultimul rând. spirometrie.ro Clinica Anima . usturimi în gât. în primul rând. care lãcrimeazã strãnut în salve (10-20 de episoade) tuse uscatã. Simptomele sunt deosebit de sup/r/toare ]i prin ignorare pot evolua c/tre forme grave. tuse uscatã bronºicã Evident este faptul cã existã mult mai multe medicamente capabile sã trateze alergia respiratorie. În concluzie putem afirma cu certitudine faptul cã ALERGIA RESPIRATORIE DE PRIMÃVARA TREBUIE INVESTIGATÃ ªI TRATATÃ.98. acest tip de terapie este de preferat. pleoape iritate. Vã urez o primavarã frumoasã. intoleranþã la mirosul florilor STICTA PULMONARIA: nas uscat ºi înfundat la nivelul rãdãcinii nasului SANGUINARIA CANADENSIS: nas înfundat care curge. iritativã. Modalitãþile de tratament sunt numeroase. Care sunt medicamentele homeopatice cele mai eficiente? Sã facem o scurtã enumerare: ALLIUM CEPA: nas înfundat care curge ºi iritã nãrile. este deja cunoscut faptul cã prin lipsa contraindicaþiilor ºi a efectelor adverse.homeopatie. fãrã alergii. pot apare accidente de tipul: atac vascular cerebral. pneumonie.ARTICOLE DE SPECIALITATE Alergiile respiratorii sezoniere . de la posibilitatea de evoluþie spre astm bronºic. Fiecare metodã terapeuticã oferã posibilitãþi multiple. conjunctivale). agravat de aer rece. mai ales la lumina solarã ºi caldurã SABADILLA OFFICINARUM: strãnut în salve. roºii.Cadar Sorin Dan Medic primar ORL Medic homeopat www. sângerare nazalã. sufocare.2011 totalã nou nãscuþilor. pericolul vine. emfizem pulmonar. tratamentul homeopatic se poate administra în siguranþã 2010 . din punct de vedere medical. bronºitã cronicã. medicamentelor uzuale. la cabinetul medicului de familie sau specialist. Începeþi cu diluþia CH 9 de 3 ori pe zi. crup laringian (sufocare brutalã = urgenþã majorã). ochi iritaþi. Terapia homeopaticã ºi-a dovedit de-a lungul timpului eficienþa. hemoragii nazale si oculare (retiniene. nas care curge iritant. program/ri . De asemenea. tuse uscatã trahealã PHLEUM PRATENSE: strãnut în salve JUSTICIA ADHATODA: strãnut.clinica-anima. deoarece tratamentul homeopatic este totdeauna un tratament personalizat pacientului. În plus. polipozã nazalã ºi intoleranþã la mirosul florilor CISTUS CANADENSIS: agravarea simptomelor la frig cu senzaþia de “aer rece” în nas RUMEX CRISPUS: tuse uscatã la aer rece proaspãt ARALIA RACEMOSA: nas care curge apos. Mai sus am enumerat doar câteva dintre medicamentele pe care le puteþi utiliza acasã.abordare homeopatic/ Perioada Aprilie . 75-77 tel.ro Sã enumerãm pe scurt simptomele: nas înfundat nas care curge apos (rinoree) ochi iritaþi. de multe ori.Victoriei Calea Buze]ti Nr. înseamnã ca nu aþi ales bine medicamentul ºi va fi necesarã prezentarea la un medic homeopat. care au numeroase contraindicaþii si efecte adverse. astmatici reactivi nazal AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA: nas iritat. imunoelectroforeza. infarct miocardic sau pulmonar.Iunie este sezonul alergiilor respiratorii. Investigaþiile necesare sunt puþine dar importante: hemoleucogramã.38 www. nasul curge apos. uneori cu senzaþie de sufocare mâncãrime nazalã ºi în cerul gurii (prurit) senzaþie de sufocare În afara disconfortului major pe care acest tip de alergie îl produce. Dr. teste alergice.021. 9 .

Rezultatul fãrã echivoc al revizuirii noastre a fost urmãtorul: niciun pacient nu a fost suspectat de TEP la internare. Aceºti pacienþi ne-au fãcut atenþi asupra unei patologii cu potenþial ameninþãtor de viaþã. Metoda: Am luat în considerare perioada 2008-2009. 3 pacienþi au fost evaluaþi ECO cardiografic în timpul spitalizãrii noastre (prin consult interdisciplinar în Spitalul de Urgenþã). Cea mai frapantã remarcã în aceste cazuri a fost cã nimic din simptome sau din aspectul radiologic clasic ori din reacþia la tratamentul preliminar (de fapt. insuficienþã cardiacã. Un singur pacient a avut istoric de trombozã venoasã profundã.ARTICOLE DE SPECIALITATE TEP . pulmonarã în hilul drept. fibrozã interstiþialã.PNEUMOLOGIE 10 . cu consecinþe importante de sãnãtate în timp ºi cu implicaþii terapeutice cruciale. aspectului radiologic pulmonar. autorii aduc \n prim plan cazuistica TEP. istoricului de trombozã venoasã profundã a membrelor inferioare.8 pacienþi: 2 femei (23 ºi 62 de ani) ºi 6 bãrbaþi (între 42 ºi 83 de ani). pleurezie neclasatã. Gabriela B/rbulescu Dr. s-au selectat cele mai multe cazuri de TEP . Nu avem date despre eventuale angiografii sau scintigrafii pulmonare ulterioare. pneumonie. a c/rei diagnosticare valid/ constituie o real/ \ncercare pentru cultura medical/ ]i instinctul de clinician ale pneumologului. proces de condensare neomogenã. pleurezie micã. cu decelarea. cu evanescenþã retrogradã (semn Westermark). ECO cardiografie ºi ex. în toate aceste cazuri. Simptomele absolute au fost: dispneea (cu SaO2 scãzutã . un “nonrãspuns”) nu s-a “potrivit”. Examenul radiologic a indicat: aspect reticular ºi în ”geam mat”. fãrã decelare de HTP. bazalã. Ceva a “lipsit” în permanenþã în acest “puzzle”. }tefan".hemoptizie. prin hazard sau prin atenþia noastrã. subliniind cele mai importante caracteristici simptomatice. În final. În scurta expunere care urmeaz/. EKG a indicat într-un singur caz modificãri de tip BRD ºi S1-Q3. fãrã relevanþã specialã. surprinzãtor. Toþi pacienþii au fost preluaþi de Clinica de Cardiologie a Spitalului de Urgenþã Floreasca ºi au avut evoluþii favorabile sub tratamentul anticoagulant. Concluzii: în toate aceste cazuri. cu scopul de a atrage aten[ia asupra "capcanelor" acestei patologii. în care. Bucure]ti Supliment Medical Market . pânã în momentul efectuãrii examenului CT . simptomelor. nu s-a “armonizat” în vederea susþinerii diagnosticului de la internare sau a celui de 72 de ore. Laura B/dulescu Spitalul de Pneumologie "Sf. diagnosticul de TEP a fost neaºteptat. Un singur caz a prezentat dilatare de aa. EKG.hipoxemie) +/.un diagnostic înc/ nea]teptat în practica pneumologic/ TEP r/m`ne o stare clinic/ particular/. s-a recurs la investigarea imagisticã prin CT cu substanþã de contrast. în grade diferite. CT toracic. Ne-am concentrat asupra: diagnosticului formulat la internare. În ceea ce ne priveºte. Diagnosticele prezumate au variat între: BPOC exacerbatã. Nici un bolnav nu a fost examinat bronhologic. latenþa de stabilire a diagnosticului a variat între 3 ºi 7 zile. de obstrucþie tromboticã a circulaþiei pulmonare arteriale. Dr.

Competen[/ Audiologie Manager Ghencea Medical Center Î Ghencea Medical Center Bdul Ghencea Nr. Germenii frecvent întâlniþi la nou-nãscuþi ºi sugari sunt: Streptococul Pneumoniae. Sâmbãtã: 08:00-13:00 2010 . infecþiile din sfera ORL pot preveni apariþia unor forme grave de infecþii în cãile aeriene inferioare. De menþionat. Legionella este incriminatã mai ales în apariþia pneumoniilor la pacienþii imunocompromiºi. cã majoritatea copiilor diagnosticaþi cu pneumonii au un istoric cu afecþiuni respiratorii înalte de tip rinofaringitã. 122. dar repetarea rinitelor acute (în condiþiile de infecþiozitate ridicatã cu bacterii ºi viruºi în cadrul colectivitãþilor ori la pacienþi cu imunitate scãzutã sau cu tratamente incorecte) determinã cronicizarea lor. Dr.clavulanat. Haemophilus Influenzae. 126. o rinofaringitã evolueazã banal în 5-6 zile. 43 B. 173. n acelaºi timp. Sector 6. în evoluþia sa.: 0214403488. Exemplu: virusul respirator sinciþial determinã pneumonii grave la sugari.ro : Program: Luni-Vineri: 07:00-21:00. Stafilococul Aureus. pneumoniile alãturi de infecþiile respiratorii superioare (ORL) reprezintã peste jumãtate din totalitatea afecþiunilor de naturã infecþioasã diagnosticate frecvent la nou-nãscuþi ºi copii. caz în care se recomandã adenoidectomia. Pseudomonas Aeruginosa sau alþi germeni rezistenþi la tratament. alãturi de DNF ºi antihistaminice. Gabriela Kubinschi Medic primar otorinolaringologie. tratate ºi monitorizate. De reþinut. capãtã risc suplimentar de a se infecta cu Mycoplasma Pneumoniae sau cu viruºi care determinã afecþiuni pulmonare frecvente în funcþie de teren. pentru cã mucoasa are imunitate naturalã – poate afecta grav parenchimul pulmonar. scãderea rezistenþei naturale la germeni a mucoasei cãilor aeriene superioare ºi propagarea infecþiei. contribuind astfel la scãderea costurilor de îngrijire medicalã ºi reducerea complicaþiilor. Contaminarea se face atât prin contact direct cu persoane infectate (prin intermediul picãturilor Pfluge) cât ºi prin propagarea infecþiei din rinofaringe. forme de boalã estimate la peste 150 de milioane cazuri în lume/an la copii mai mici de 5 ani.ARTICOLE DE SPECIALITATE Infec[iile din sfera ORL . 385 E-mail: office@ghenceamedicalcenter. Concluzie: Corect diagnosticate.cauz/ frecvent/ în apari[ia pneumoniilor la copii Pneumoniile ]i afec[iunile tractului respirator inferior sunt unele dintre cele mai importante cauze de mortalitate \n \ntreaga lume.2011 11 . 0214403588. cã Streptococul Pneumoniae – saprofit în cãile aeriene superioare. Pe mãsurã ce copilul înainteazã în vârstã. 0314254783. iar copiii cu fibrozã chisticã se infecteazã mai frecvent cu Stafilococul Aureus. Este ºtiut cã. penicilina sau eritromicinã de la 5-10 zile). dar ºi suspectarea hipertrofiei de amigdala faringianã. Bucureºti (în incinta Ghencea Business Center) Tel. 0756045204 Fax: 021 7464038 Mijloace de transport: 41. 221. Tratamentul are ca obiectiv eradicarea focarului rinofaringitei prin folosirea antibioterapiei (amoxicilinã +/.

univ. medicinã internã ºi pneumologie.38. ºt.m. ªerban Vodã nr.med. competentã în pneumologie pediatricã. 336.asist.med. dr. alergologie. m.univ. med.ro. vicepreº. pr. Dr. pneumolog. pr. pr. master în managementul serviciilor sanitare publice. med. Dr. 289. SRP ªef lucrari: Dr. ºt. pneumolog. Dr.ªef Mioara Marinache .as.med. Gheorghe Murgoci . 4. Claudia Toma . pneumolog.m. Dr. As. pr. m. pneumolog. sect. Florin Mihãlþan. Dan Avramescu – medic pr. Asis. Ioana Varachiu . Dan Avramescu . al sectiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie.Lacul Bucura nr. pneumolog.25. ºt.25. ªef catedra pneumologie UMF Carol Davila. Secþia Clinica Pneumoftiziologie VII Str.ªef Nicoleta Preda . Mara Popescu Hagen – m.38.m. dr.: Dr. As. 021 450 0596 ªef sectie: Dr.m. As.Lacul Bucura nr.m..69. sp. Serban Voda nr.m.gr.ro Manager: Dr. sp. Dr. cc. med. sp. Mihaela-Carmen Mitrea .Irina Strambu . competenþã în managementul sanitar.. Bucureºti Telefon: 336. Viorica Filipescu . med. dr. Jeni Mihaela Petrea . Secþia Clinica Pneumoftiziologie II ªef sectie: As.Delia Liana Marta . pr. Anca Macri – m. Gabriela Otel . 4. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie III ªef sectie: Prof. Dr.. univ. pr. Dr.I. Ileana Rohan .SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALE BUCUREªTI INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Sos. pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrica.asis. în ºt.pr. sp. acupuncturã.med. chirurgie toracicã Director Medical: Prof.med.pneumolog. competenþã în management sanitary. univ.gen.m. m. Diana Ionita CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ªef clinica: Prof.. pneumolog.. pneumolog. Univ. 336.ªef Dana Trandafir . medicinã internã ºi pneumologie.ªef Daniela Bastar . Dr. pneumolog. med. Dr. med.med.99. Dr.. homeopatie. Vladimir Serban Ghinescu m.. Dr. Bucureºti Telefon: 4500594.m.ªef . Elena Dalia Manolache . drd. 5. Pneumolog.55 ªef sectie Dr. dr. drd. Stefan Dumitrache Rujinschi – m. ªef catedra de pneumologie UMF Carol Davila. Dr.med. med. 12 Supliment Medical Market .gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie VI Str. Beatrice Mahler – m.40.m. pr. în ºt.m.asist. pr. pr. Serban Voda nr.marius-nasta. Asis.pr. pneumolog. Constantin Marica .25.pr..m.as.m.m.01. As. Cornelia Tudose . Daniela Mihãilescu. 021-336. ºef Nicoleta Moise . pneumolog. pneumolog. sevraj tabagic. competenþã endoscopie toracicã. pneumoftiziologie pediatricã. pneumolog. Dr.pr. Dr. Bucureºti Telefon: 021 450 0594. 289. As. dr. med. pr.55 ªef sectie: Dr. 40. dr. dr.pr. pr. sect.99. coordonator tehnic naþional al Programului Naþional de Control al Tuberculozei Mihaela Tanasescu . pr.10-17 337. Sector 5 Bucureºti. Dr. Viilor nr. supraspecializãri homeopatie. somnografie. master în managementul sanitar. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr.as. sp.m. drd.m.med. pr. pneumolog.. med. Emilia Criºan. 5. ºt.pneumolog. vicepres. pneumologie. pneumolog. 90. competenþã în bronhologie. pr.71.71. dr. pediatru cu competenþã în pneumologie. pneumolog. Doina Goicea Director Administrativ: Monica Raduþ Director de Ingrijiri Medicale: As. Sasu Ana-Maria – m. pr. Dr. dr.. Societãþii Române de Pneumologie Secþia Clinica Pneumoftiziologie I ªef sectie: Conf. Bogdan Miron Alexandru . Rãzvan Adrian Mocanu. pneumolog.m. vicepres. Dr.m. sp. As. pr. Secþia Clinicã Pneumoftiziologie VIII Str.ªef Aura Cernica . sect. pneumolog. sect. pneumolog.as. pr. Bucureºti Telefon: 336.gen Secþia de Pneumoftiziologie Copii X Str. Pediatru. pr.m. pr. www.pr. ªef lucrari Dr. pneumolog. Dr. dr. ºt.. cod 050152 Telefon: 335. drd. Pneumolog. în ºt.m. pr. Dragos Bumbacea . pneumologie. Secþia Clinica de Pneumoftiziologie V ªef sectie: Dr.: Dr. Dr. Asist. sp. Dr.01 Email: nasta@mariusnasta. Dr. Bucureºti Telefon: 021-336.. Dr. pr. Cristian George Popa . sp.. sp. pneumolog Dr. în ºt. SRP.Mihaela Badulescu . dr.m. pneumolog. competenþã endoscopie toracicã.as.m. Director Financiar-Contabil: Ec. sect. 4500596 ªef sectie: Dr. Dr. drd.. Bogdan Miron Alexandru .99.m.55 Dr.gen Secþia Clinica Pneumoftiziologie IV ªef sectie: Prof. 289.pr.. Eugenia Aurora Constantinescu . pr. Asist. Mirela Ciontu – m. în ºt. pr. Dr.ºt. sp. pneumolog Secþia de Pneumoftiziologie Copii IX Str.st. vicepreº. Dr. Fax: 337. pneumolog. Ileana Rohan – m. Micapora Neagos . pr. As. Radu Chiotan – m. m.m.PNEUMOLOGIE .71.Antonela Dragomir . sp.med. coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. competente ecografie generalã. med. med. pediatru cu competenþã în pneumologie. drd. pneumolog. As. dr. ºt.ªef Margareta Oproiu . pr. Anca Macri . 4. Emilia Tabacu – medic pr.

Dr. pneumolog. în ºt.cerc. Asist. laser terapie Nd-Yag endobronºicã pentru obstrucþii ale cãilor aeriene centrale.. pr. Dr.m.pr.asist.cerc.med. dr. pr. pr. în ºt. Dr. toata gama de intervenþii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale.m. sectie As. pneumolog Dr.. m. aplicare de proteze stenturi. ºt. competenþã în bronhologie.bronºic pentru prelucrãri citologice. Elmira Ibraim .st. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi mediastinoscopie.. Dr.st. pr.asist. dr. gr. bronºice. med. primar pneumolog Dr. dr.I. dozarea adenozin-dezominase Singurul Laborator din România unde se efectueazã: dilataþii traheale.med. ºt. echipament medical: ventilator. Kinetoterapeut Cãtãlina Lucia Marinescu.. chirurgia traheei. ºt. pr. coliere cervicale SECÞIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMO FTIZIOLOGIE MARIUS NASTA Colectiv de cercetare a tuberculozei ºi a altor boli pulmonare cronice 2010 . instrumentar pentru chirurgia toracicã ºi toracoscopie Servicii: asistarea endobronºicã a pacienþilor cu canule traheale. chirurgie toracicã ºi chirurgie generalã. mediastinoscopie. Dr. . Mihnea George Orghidan . drd..Victor Spinu .pr. Dr. ..gr. .Mihai Alexe .ªef Anita Bumbanac . preºedinte al secþiei de bronhologie a Societãþii Române de Bronhologie. pneumolog.pr. cerc.nebulazitor.Petronela Grigore .activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã Coordonator: Prof. competenþã în bronhologie. chim. drd. Dr..m. toracoscopie. drd.Dr. chimist principal.III. dr.med. formator pneumologie. m. sp.m. sp.pr. lavaj bronhoalveolar.m. Dr. gr.monitor / defibrillator. Dotãri: mediastinoscop. asistarea postoperatorie a pacienþilor operaþi pe torace. dr. m. SECÞIA CHIRURGIE TORACICÃ II ªef secþie chirurgie toracicã II: Prof. bronhoaspiraþii. med. ºi COMPARTIMENTUL T. Genoveva Cadar .. Doina Lugoji m.I. Simona Bliorþ .coordonator: Minel Serbu Dotãri: 5 paturi supraveghere. broºaj -periaj. III.gr. chirurgie toracicã. drd..T. Boris Constantin Coman –m.. Dr. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENTELOR -CPUMedic coordonator: Dr. chirurgie toracicã. Asist. Ioana Munteanu.T.injectomat.Aneta Serbescu. în ºt.. pneumolog.. .. Cristian Paleru . dozarea fosfatazei acide. Andreea Dumitrescu . pr. pr. competenþã în bronhologie. ºt. competenþã chirurgie minim invazivã mediastinoscopie. pneumolog. med. chirurgie toracicã video asistatã. pr. gr. pr. biopsie bronºicã.pr. pneumolog. pr. competenþe chirurgie toracoscopicã. Kinetoterapeut Alexandru Pahonþu. Luminita Iuliana Cervis .electrocardiograf 3 canale.ºef Carmen Pãcuraru . competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale Dr. Ioan Cordoº . A. Roxana Nemes . competenþã în bronhologie. pneumologie intervenþionalã.I. Ruxandra Spataru . cercetare. Asist. chirurgie de graniþã toraco-abdominalã. dozarea angiotensin-convertazei serice. secretar ºt. drd. supraspecializãri chirurgie cardio-toracicã. competenþã bronhologie. cerc.pr.med. Pneumolog COLECTIV LAVAJ BRONHOALVEOLAR . pneumolog. chirurgie laparoscopicã.cerc. în chimie Dr. chirurgie toracicã.asist. competenþã explorãri funcþionale respiratorii speciale 13 . Domnica Ioana Chiotan . pr.III .pr. supraspecializãri mediastinoscopie. pneumolog.m. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar. pr. pneumolog. III.activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã ªef laborator: Dr. cerc. ºt.m. Ileana Stoicescu .m. chirurgie toracicã. pr.. sp.gr.endotraheale COLECTIV ENDOSCOPIE BRONªICÃ . pneumolog.m.. ºt. pneumolog ºi medicinã generalã / medicina de familie.. pneumolog. med. III. univ.m.T. Madalina Burecu. termocoagulare endobronºicã. chirurgie toracicã As. dr. drd. A. cerc. drd. Dr. Dr. Dr.m. Asist.. Dr. Dr.atele. ºt.. ºt.m.Ruxandra Ulmeanu . bronhoscopie rigida cu anestezie generalã în sistem jet-ventilation. ºt. drd. Asist. competenþe chirurgie toracoscopicã ºi bronhoscopie. pneumolog.pr. III.asist. ºt..I. med. dr.Emilia Criºan . pr. SECÞIA A. pr.m. pneumolog.m. Servicii: fibrobronhoscopie.. chirurgie toracicã..I. m. dr. chirurgie esofag.Univ. A. Radu Stoica . Cristina Maria Teleaga . m. în ºt. Dr.T. Mirela Tigau . ºt.ªef Daniela Mariana Anghelescu -asist. biopsie pulmonarã transbronºicã. Dr. gr.pr.sac mascã valvã. Asoc.gr. pr.psiholog.pr. Servicii: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar.chimist spec. cerc. cerc.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia de Pneumologie Cronici MDR-TB ªef. coloraþii speciale în lavajul bronhoalveolar.gr. pr. Dr.I.II. . pneumolog.pr. cerc. m.. Dr.I.2011 Coordonator: Dr. pr. Diana Ionita .ºef Anca Pavel .Cristina Popa . pr. imunocitologia lavajului bronhoalveolar. Dr.cerc.st.I. ecografie generalã. .pr. Radu-Dragos Posea . protezare endobronºicã. med. Niculae Galie – m. med.m. COLECTIV FIZIOPATOLOGIE RESPIRATORIE Explorãri Funcþionale Respiratorii Speciale ªef laboartor: Dr. Ileana Dediu . CLINICA CHIRURGIE TORACICÃ ªef clinicã chirurgie toracicã: Prof. gr. supraspecialitate chirurgie toracoscopicã. cervico-toracicã.cerc. puncþie ganglionarã extracþie de corpi strãini intrabronºici.med. Codin Theodor Saon .st.instrumentar micã chirurgie. extragere corpi straini intrabonºici.m. pr.m.cerc. . ºt. Dr.. management sanitar.

318. teste de efort. în biologie Monica Bendorf . epidemiologie ºi boli infecþioase. vaccinare: anti-pneumococica (copii þi adulþi). Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecþiilor HIV micobacteriene ºi nespecifice. aparat pentru mãsurarea gazelor sanguine.sp. Georgeta Cristea . Servicii: vaccinãri la cerere. Negoescu Mihaela (epidemiolog) Consiliere ANTI-FUMAT .m. pr. bronhodilatator-. radiologie ºi imagisticã medicalã. Bucureºti Tel: 021-3224140. cod 022103 Tel. radiologie ºi imagisticã medicalã. Rodica Bacruban. scopie . sector 5.318.PNEUMOLOGIE . dr.gr.90. MATEI BALª Str. Rongen MRF mobil .I. dr. radiografii abdominale. Laborator.biolog principal. pr./Fax secretariat: 021. dozari ºi determinãri de imunoglobuline.com Cabinet de vaccinãri Medic coordonator: Dr. þi anume.Eltex 400.sp. competenþã tomografie computerizatã. pr. 1.st. Ciobanu Magda INSTITUTUL NAÞIONAL DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ {I RECUP ERARE A CAP ACI T ÃÞ I I DE MUNC Ã ªos.80.95. indici de elasticitate pulmonarã. sp.microbiologie Laborator florã nespecificã Dr. cerc. determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice LABORATOR DIAGNOSTIC PCR ªef laborator: Dorina Bãnicã .Dr. Dr.. tomografii plane. pr.microbiologie. Tel. sector 2.med. competenþã tomografie computerizatã ºi rezonanþã magneticã Laborator Radiologie ªef laborator: Dr. centralã: 021. Tel.47..37-39.m. m. echipamente electroforezã: HELENA -cu scanner ºi computer. radiografii osoase.SWISSRAY Elvetia. Aurica Georgeta Raduþã Stan .318.318. cicloergometru. gr.. Panduri. Grozovici nr.biolog pr. 021-3220240 Fax: 021-3214213 inemrcm@yahoo. radioscopii ºi radiografii pulmonare. pipete automate electronice ºi semiautomate-.biolog pr.Dr. Dorina Victoria Roºca .318.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotãri: aparat pentru mãsurarea difuziunii alveolocapilare -transfer gazos-.biolog pr.Post I. instrumentar de unicã folosinþã. examen pletismografic. COLECTIV BACTERIOLOGIE Olga Moldovan . sp. bodypletismograf. Adriana Moiºoiu . 22. epidemiologie. Dr. microscoape cu fluorescenþã termostate Servicii: determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice ºi chimioterapice a tulpinilor bacteriene ºi fungice.com Cabinet Pneumologie: Dr. Rontgen digital ddR MULTi-SYSTEM .gr. centrala: 021.m.m. LASER nefelometru pentru diagnosticul infecþiilor specifice ºi nespecifice pleuro-pulmonare. Bucureþti. explorãri radiologice ale tubului digestiv. urografii LABORATOR ANALIZE MEDICALE Laborator Bacteriologie ºi Laborator Naþional de Referinþã în diagnosticul tuberculozei ªef laborator: Olga Moldovan . Adriana Moiºoiu . med.USA.61.60.47. flowscreen. complement. dr. în biologie Dorina Banicã . Svetlana Vasile-Bugarin . I. medii de culturã: IC.00. secretariat@mateibals.gr. congelator . analizor pentru depistarea rapidã a infecþiilor cu micobacterii.biolog principal.pe autocaravana Philips M40 MULLER.00.06 Fax: 021. ºef de Lucrãri Dr. pr.m. dr. nr. sector 2. nebulizator pentru testul bornhomotor. Daniela Piþigoi. Tel. BD. în ºt. pneumolog INSTITUTUL NAÞIONAL DE MEDICINÃ SPORTIVÃ B-dul Basarabia nr. în biologie Servicii: diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie molecularã PCR Compartiment de NOSOCOMIALE . m. Epuran Valeriu .. cerc. în afara celor asigurate prin Programul Naþional de Imunizãri.st. în biologie SERVICIUL DE RADIOLOGIE ºi IMAGISTICÃ MEDICALÃ Laborator computer-tomograf ªef laborator: Dr.I. computer-tomograf Servicii: examene radiologice la angajare sau examene periodice. teste bronhomotor -bronhoconstrictor. presiuni musculare. factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilarã. Bucuresti. compartiment de sterilizare. radiologie ºi imagisticã medicalã. aparaturã ºi reactivi de mare sensibilitate pentru determinãri imunoserologice -linii semiautomate. diagnostic de laborator.15 E-mail: inms_romania@yahoo. cerc. dr. anti.I. cerc.tuse convulsivã.biolog pr. 021. spirograf Servicii: activitate de cercetare ºi asistenþã medicalã. ºt.60. Dr. Tudor Cipruþ . sp.318.ro 14 Supliment Medical Market .D6 .m.800 C. competenþã tomografie computerizatã Dotãri: aparate radioscopie/grafie Rontgen . ºt.secretariat: 021. DR. Dr. INSTITUTUL NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE PROF. proteine patologice. electrocardiograf portabil BIOSET 3700. microbiologie Dotãri: agitator Vortex..

Sonia Cornelia Bãdulici. med.gerota@mai. dr. m. m. pirometru.85.pr. medicina muncii. spec. Luminiþa Marin. Badea Georgeta. drd. ªef lucrãri Dr. Roxana Matei.317. medicinã internã. Dr. explorãri funcþionale. med. Dr. m. pr. Dr.pr.C. Cristina Popescu.21. Dr. m.. Dr. Dr. m. pr. sp.28. Damian Fotache. Agripina Rascu. pr. medicina muncii. bronºiolite acute cu virus sincital respirator. Tel.. Testare imunitate postvaccinalã. m. bronhopneumonii ºi pneumonii-forme severe complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. m. pediatru. Gologanu Daniela. ecograf. în ºt. Dr. Cornelia Bistran. DIMITRIE GEROTA“ BUCUREªTI Bd. Diagnostic si tratament specific pentru boli respiratorii acute (tuse convulsivã-forme severe complicate cu crize de apnee ºi cianozã. Doina Niþescu. pr. spec. adtiv. III. sector 1. cc.. sector 2. pr. m. medicinã internã. m.. medicina muncii.B. viroze respiratorii cu: virusuri gripale. pr.int. m. m.. Dr. med. sindrom pertussis viral). pr. m. Dionisie Lupu nr.sp.. pr. Dotãri: Camere cu 2-3 paturi. medicinã internã. drd. sp. competenþã ecografie gen. medicinã internã.:021. m. competenþã ecografie gen. pr. ºt. medic ªef secþie.sp. m.47.. Secþia Medicinã Internã II . medicinã internã.. Dotãri: 6 rezerve de câte 4.unic în Bucureþti. pr. m. medicina muncii. Andrei Nanu. centralã: 021. Daha Ioana. în ºtiinþe medicale. m. Eugenia Naghi. Servicii Diagnosticul. medicina muncii. rezident boli infecþioase. Dr. Secþia Clinicã Boli Infecþioase X – Copii ºef secþie: Conf. H Influenzae tip b. teste cutanate la alergeni profesionali unic în Bucureºti. pneumoftiziologie. Dr. medicinã internã. 5 þi 8 paturi. pr. 14850 Cu compartiment Pneumologie – T.316. boli infecþioase. reumatologie. paragripale ºi adenovirusuri. sp. Dr. m.33. med.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Secþia clinicã Boli Infecþioase IX – Copii ºef de secþie: Dr. 19 . în þt. Adina Stãncescu... univ. sp. în ºt. pr. boli infecþioase.. pediatrie. Octavian Ghizdavu. m. gr. boli infecþioase. Bucureºti Tel. m. Dr. Adresa email: spital.70 . în ºt. ºi pneumoftiziologie. medicinã internã. pr. Bronhopneumonii ºi pneumonii. serviciul de alergologie profesionalã -teste de provocare bronþicã la alergeni profesionali.2011 15 . Pr. dr. hepatologie.55.32. Cristina Angelescu. Dr. paragripale ºi adenovirusuri. SPITALUL CLINIC COLENTINA ªos. în ºt. Gabriela Ticu. m.: 021/316. m. pr. EKG. pr. m. m. în ºt. Ioan Matei. cu douã bãi þi douã grupuri sanitare comune. reumatologie. meningococ. m. sp.gov. drd. medicinã internã. Clinicã Medicina Muncii ªef clinicã: Prof. Asistent universitar Dr. med. medicinã internã. Ruxandra Mãntescu. Iulia Crull. dr.sp. Asistent universitar Dr. med. medicinã internã. Ianuli Mihaela. m. m.. Dr.29.12 Secþia Clinicã Medicinã Internã I – 80 paturi ºef secþie: ºef lucrãri.ro Secþia Pneumologie Str. Mihaela Iacob. spec. EMG. m. Dr. reumatologie. spec. Bucureºti Tel. boli interne. Tania Alexandrescu. Isabel Constantinescu. Ferdinand nr. Bucureºti Telefon: 021/252. m. Adriana Nicolau. ct. grd. int. As. med. Sonia Bãdulici. m. boli interne. Dr. univ. sp. Cristina Grigoropol. þef Lucrãri Dr. m. Dr. med. m.31. Speranþa Teodorescu. spectrometru UV ºi vizual. m. aparaturã de radiologie þi imagisticã medicalã. boli infecþioase.. sector 2. med. în þt. m. boli infecþioase. Dotãri: 40 paturi. medicina muncii. Dr. Tãnãseanu Stefãniþã. medicinã internã. Dr. pr. Dr. m.80 paturi. Rozina Iagaru. Dr. medicina muncii. Cristina Grigoropol. medicina muncii. Viroze respiratorii cu virusuri gripale.. med. medicinã internã. m. diagnosticul þi tratamentul bolilor profesionale ºi al bolilor legate de profesiune. etilogia ºi tratamentul bolilor respiratorii acute complicate cu insuficienþã respiratorie acutã. Muncii. 2010 . imunoprofilaxiept. pr. laringite acute obstructive. pr. III. pr. Dr. medicinã internã.. dr. m. cardiologie. Stanescu. aparaturã pentru biotoxicologie profesionalã: spectrofotometru cu absorbþie atomicã. Fax: 021. drd. Dr. dr. 021/252. pr. drd. pr. Dr. Dr. medicinã internã.10dispecerat Fax: 021/252. med. serviciul de biotoxicologie profesionalã . pr. pr. m. pneumologie. Dr. boli infecþioase. dr. laborator LASERterapie ºef secþie: Prof. m. instalaþie de oxigen ºi aspiraþie a secreþiilor traheobroºice. ºt. m.317. competenþã endoscopie bronºicã. med. pr. Echipa medicalã: Dr. competenþã endoscopie. pr. pneumococ. Prof. Cristina M. audiometru. pr. m. m. dr. ªtefan cel Mare nr. Dr. m. VHA.71. Dr. medicinã internã. Servicii: Comisia Naþionalã de Pneumoconioze. infecþiile cu: VHB.34-secretariat. Eugenia Bãlãnescu. SPITALUL DE URGENÞÃ „PROF. medicinã internã. sp. Dr. Dr. pr. pr. dr. Valer Mihai Pompilian. drd. Angelica Viºan. DR. dr. 50. dr.. As. Dr. gr. Dr. 63. în ºt. medicina muncii. pr. c. analizor de gaze sanguine. în ºt. Dr. pr. m. medicinã internã. Afrodita Tudor. Dr. Luminiþa-Monica Luminos.45. Coman Tãnãsescu. pr. Cristina Gica. Dr. m. Simona Caraiola. Dr.. medicinã internã. I. Cristian Bãicuþ. medicinã internã.. Ruxandra Patrascu.

m. Bucuresti. Bucureºti. Provocarea expectoratiei prin aerosoli expectoranti sai instilatii intratraheale. Fibrobronhoscop – Tip OLYMPUS. citologie exfoliativa a tractului genital feminin. Tel. cu viza diagnostica sau terapeutica:. simpatectomii ºi splahnicectomii toracice. Compartimente: Secþie clinica cu saloane de pneumologie ºi tuberculoza. Laborator de Anatomie Patologicã . 4 rezerve cu 2 paturi.histo-chimice. lichide patologice. 13. platforma energeticã ce permite hemostaza –disecþie –suturã vascularã atât pentru operaþiile toracice cât þi pentru toatã gama intervenþiilor toracoscopice.Dr.dabelea@rombiomedica. pr. examene bronhoscopice. centrala: 021. Dr. Testare farmacodinamica bronsicã.36. aspirat bronsic pentru examen bacteriologic. Examen radiografic. punctii cu ac fin _ Examen histo-patologic prin incluzionarea la parafina si coloratii speciale _ Examene imuno . echipament complet pentru intervenþiile toracoscopice. Sisteme informatice complete pentru evidenþa electronicã a pacienþilor ºi investigaþiilor ºi intervenþiilor chirurgicale ale acestora. Dotare: Aspiratoare pleurale. Colectarea datelor referitoare la incidenþa ºi prevalenþa anualã a tuberculozei. chirurgie toracicã. m. foraje transtraheale. bronhoaspiratii cu viza de combatere a sindromului de incarcare bronsica. Sistem înregistrare video ºi foto pentru documentarea foto ºi video a intervenþiilor toracice clasice ºi toracoscopice. Aparate pentru aerosoli. prin fibroscopie cu viza diagnostica sau terapeutica.210.50. Evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase conform Programului National de Control al Tuberculozei.90.59. Vitan-Bãrzesti nr. BPOC etc. cc. constantin. pneumologie. spirometru.Dr. Diagnosticul de laborator al infectiilor pleuro-pulmonare nespecifice. Operaþii toracoscopice: rezecþii pulmonare. pr. Examene histopatologice:bronsice. Serviciu de radiologie. bronsiectazii.210. terapia medicala a afectiunilor pulmonare TBC si non TBC Cabinet Bronhologie . drvasilepopa@gmail. 021. astm bronsic. punctii biopsii pleurale.stefan@b. examen radiografic. biopsii bronsice. 021. Examene bronhoscopice. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24.39.ro Servicii generale unitate: consult clinic pneumologic. sector 4. sector 2. Doina Obãcescu. Florinel Pop. Terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.39. extractie corp strain.334. cod 020122 Tel. IOAN ªos. biochimist principal Servicii: Examene de cito-patologie: aspirat. farmacist primar Laborator Analize Medicale .51. fistulografii pentru fistulele esobronsice.Farmacist Sef: Ioana Serban.þef laborator: Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE explorãri funcþionale respiratorii. Asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. centralã: 021.com. Dabelea Constantin – m. competenþã toracocopie. etc.sfantul. competenþã torascopie. biopsii diagnostice tumori pulmonare/mediastinale/pleurale. Serviciu explorãri funcþionale respiratorii. medicinã de laborator clinic þi microbiologie. extratoracice. pleurodeze chimice pentru pleureziile. 11. anatomie patologicã Cristina Negoiþã. Dispensar pentru monitorizarea bolnavilor cu TBC – angajati M.334. Dr. Monitorizarea unor boli cronice ca: fibroze pulmonare. STEFAN Sos. pr. st.31 spitalul. Tel. pr. Vasile Popa – m. Examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare.70 CLINICÃ CHIRURGIE I . Consultaþii de specialitate cu bilet de trimitere (în douã exemplare) pentru asiguraþii OPSNAJ – gratis ºi contra cost (cu programare) = 35 lei Servicii medicale contra cost: Bronhoscopii = 70 lei SPITALUL CLINIC DE URGENÞÃ SF.pr. CT. 16 Supliment Medical Market . pr. probe functionale respiratorii prin flowscreen. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigida.PNEUMOLOGIE . competenþã bronhologie. Servicii medicale: Aerosolo-terapie.com Dotãri: 15 paturi.38. pleurale. Tomografii plane ºi în plan bronºic.astral. Punctii pleurale diagnostice ºi terapeutice – evacuatorii cu aspirator tip Olympus Spirometrie cu ºi fara test bronhodilatator. spalatura si periaj bronsic. chirurgie toracicã. m. Tel. Fibrobronhoscopia directa etc.334.210. Servicii: toatã gama intervenþiilor toracice clasice inclusiv chirurgia mediastinului.I. operaþii pe sistemul nervos vegetativ autonom. Marian Ilie. cura pneumotoraxului spontan. pleurale.35. Examene de laborator uzuale ºi microbiologice pentru germenii banali ºi BK. lavaj bronsic./Fax secretariat: 021. bronhografii. punctii evacuatorii ale revarsatelor pleurale. mediastinale. tomografie computerizata. oxigenoterapie sau de lungã duratã. Stefan cel Mare nr. pulmonare.Compartiment chirurgie toracicã Echipa medicalã: Dr. Savu Angelica.75. pneumologie. Examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonara. o salã de operaþie complet dotatã pentru intervenþii toracice clasice ºi toracoscopie. cu teste de provocare sau nu. ferestre pericardo-pleurale. Electrocardiograf. m. cu þinerea la zi a registrului naþional de tuberculozã.A. Serviciu Bronhologie./Fax: 021. Consultanþã anti fumat. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. limfoganglionare.. examene de laborator uzuale si microbiologice pentru germenii banali si BK. Pense de biopsie endoscop de diferite profile. competenta bronhologie Farmacie .

sp. 2 Sebis.Marina Silvia CENTRUL DE SÃNÃTATE CHISINEU CRIª Str.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Examene imunologice si markeri tumorali: HIV. transtoracicã. contact@spitalleordeni. afectiuni cronice pulmonare decompensate Ambulatoriu de specialitate Pneumologie-TBC SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. spirografe Sectia Pneumoftiziologie I . HPV cu genotipare etc. Jud. ILIE PITEªTI Str. Aparat aerosoli.net Secþia Pneumologie –TBC – 45 paturi M.. pr.Sandu Adriana Mariana. pneumologie. Tineretului. sp. SPITALE PROVINCIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD AIUD. HVB. Electrocardiograf Laborator bacteriologie acreditat RENAR. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. pneumologie. pneumologie. competenþã bronhologie Dr. www. SR EN ISO / CEI 17025/2005 Laborator biochimie hematologie în curs de acreditare 2010 .spitalul-pneumoftiziologie-sf-ilie. PSA. directorul me-dical al spitalului Dr. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronþicã.ro SPITALUL ORêENESC CÂMPENI Str. pr. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidã. sector 5. Pneumolog Dr. bronhografii. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. flowscreen. 6.Argeº. lavaj bronþic. m. m. spitalsebis@artelecom. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare. nr. Tel 0257/311059. Anisoara-Alina Halpern.ro Dispensar TBC – m. Dr. PITEªTI. Bucuresti. ENS etc _ Teste de biologie moleculara pentru depistarea de agenti patologeni Mycobacterium tuberculosis complex. jud. Jud. Jud. m. BPOC suprainfectata.: 420. Ecaterina Varga. Speranþa Maria Eugenia Brânzei. sp. micoze pulmonare. m. m. Medici: Dr. lavaj bronþic ºi bronhiolo-alveolar. 0258/771715.38. spirometrie. pr. pr. HCV. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice (evacuatorii cu aspirator tip Olympus. 145. aspirat bronþic. Adina Sorina Petrescu. pr. m. pneumoftiziolog. examen radiografic. Arad. CEA. 49. tipic si atipic si cu chimiorezistenta. pr. pr. 0248/653694.Buleu Florin. m.Badea Carmen Liliana m. Gabriela Bãrbulescu. pr. produse de puncþie ganglionarã.2011 17 . Secþia II PNF 50 paturi: Dr. 63. pr. nr. examene citologice de sputã. pneumologie Dr. Garii. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã. m. pneumonii. pneumoftiziologie dr. m. biopsii bronsice. Horea. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare Secþia Pneumoftiziologie II . Dr. etc. Aparat probe functionale respiratorii.cronici . spitalul_cimpeni@yahoo.40 paturi ºef secþie: Dr. Alda Ioan Tuberculoza pulmonara BK+. examene bronhoscopice. Loc. monitorizarea unor boli cronice ca: FID. portabil. 0248/653690. bronsiectazii etc. Roxana Tudor.ro. Pulsoximetre. fistulografii pentru fistulele esobronºice. Tel. pr. Alexandriei nr. competenþã bronhologie. SPITAL DE BOLI CRONICE SEBIª Str.50 paturi ºef secþie: Dr. pleurezii masive. Aparat punctie pleurala. pr. pneumoftiziologie dr.Stanescu Cristiana Felicia. Tel. Jud. lichid pleural. Arad Tel: 0257 350 190 Fax: 0257 520950 Spitalizare continuã în specializãrile: pneumoftiziologie. Marcu Luminiþa. pneumoftiziolog. Dr. hemoptizii. pneumologie Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Dr. m.Coloniei nr.106.pa.24. pneumologie.Argeº Tel: 0248646500. broþaj bronþic. Nr. pneumofiziologie. Florica Borea. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice. Fax. Daniela Chiriþã.ro www.50 paturi Sos. pneumofiziologie Dotari: Aparat radiologie 2007. examen radioscopic pulmonar 24 de ore din 24.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI Str. m. examene de laborator uzuale þi microbiologice pentru germeni banali þi BK. pneumologie Secþia Pneumoftiziologie III . medicinã internã cronici. NR.Micu Marioara m. str. HCV. Nr.Leordeni. pnf.spitalleordeni. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. consult clinic pneumologic. Laborator Explorãri Funcþionale Dotãri: electrocardiograf 3 canale. cu teste de provocare sau nu. Dr.. Marian Ilie. Chisineu Cris. Cuza Voda. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã.45 Dr. bronhopneumonii. jud Alba Tel: 0258 / 861 165 pitaltbcaiud@astralnet. pneumologie. Dr. pr. Câmpeni. pr. Fax: 0248646638 spitaltbc@rdslink.Marmandiu Loredana Nicoleta m. testare farmacodinamicã bronþicã.ro Secþii Spital Secþia I PNF 60 paturi: Dr. Alba Tel. aspirat bronþic pentru examen bacteriologic. Laurenþia Bãdulescu.

Secretariat 0234-51.din Judeþul BACÃU. lichid de ascita.38. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi Sunt tratate afecþiunile: tuberculozã primarã. Judeþul Argeº. Dispensar TBC-Internãri-Informatii 0234-51. Georgeta Popa Secþii Spital Secþia I Pneumologie. abces pulmonar. pr. Bacãu.clpnf@gmail.7. explorari functionale respiratorii. Halbedel Cristina. 0248673 550. consultaþii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulþi ºi copii. Tel. Viºoiu Sorin Nicolae Director financiar contabil: Ec. Judeþul Bacãu Tel: 0234. Pneumoftiziologie copii – 70 paturi 2. pr.129 / Fax: 0234. m. nr. indrumare ºi control metodologic în specialitate . M. Polisomnograf în cadrul Laboratorului de Somnografie. Laborator analize medicale .72. M. Gavrilã Gabriel.com. hematologie.Argeº.PNEUMOLOGIE . m. Dr. pneumologie. competenþe în Endoscopie bronºicã.wordpress. etc.ro. competenþe în Endoscopie bronºicã. tuberculozã secundarã. sp. Dr. anatomie patologicã asistenta bolnavilor de TBC . m. antibiograme. Delia Olguta Lixandru SPITALUL ORêENESC “REGELE CAROL I” COSTEªTI Str.76. Aparat explorari functionale respiratorii (spiroetrie).com/ PNEUMOTERAPIE: ultrasonoaerosoli. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator.astral. Pneumoftiziolog. pneumonii virale. www. ecografie generalã examene microscopice pentru BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. Ganac Gheorghe Director Medical .348. Dana Maria Stanescu. Ftizioterapie.com www. m. la nivel judeþean. – Pneumologie SANATORIUL BALNEAR SLÃNIC MOLDOVA Str. dirmed@pneumoftiziologie-bacau.M. PID SPITALUL PNEUMOLOGIE CÂMPULUNG MUSCEL Str. culturi. afecþiuni pleurale. Pneumoftiziologie adulþi – 90 paturi 3. Apostu Marius.). competenþã Management Spitalicesc Director Medical: Dr. Anca Florentina Dumitrescu. Câmpulung. M. Viºoiu Sorin Nicolae.). Pneumologie I – 90 paturi din care 3 paturi spitalizare zi.Dr. M. Tel. Ileana Drambareanu. 72. Oituz nr.Ec. Dr. Bacãu Tel. Gheorghe Milos.22. Frigioiu Mihaela. pr. pneumotorax.75 spitaltbc@BACÃU. Medic ªef Dr. ªef secþie Dr. pneumologie. Laborator analize 0234-52. m. Dr.Dr. Tel. pr. Anca Florentina Dumitrescu M. diagnostic ºi tratamentul sindromului de apnee obstructiva în somn.pneumologie. Manager . Fax 0248673850. Enachescu Serban . competenþe în Endoscopie bronºicã. 18 Supliment Medical Market .184 E-mail:sanatoriuslanic@clicknet. jud. Serviciu Tehnic – Administrativ 0234-52.ro. pneumoftiziolog Laborator analize medicale. Medic ªef laborator Dr.ro. ªef secþie Dr. m.Dr. Glod Elena Dispensar TBC – 6 cabinete . astm bronºic. Pneumolog. biochimie. pr. Munteanu Cezara. chist hidatic. etc.Dr. achizitii@pneumoftiziologie-bacau. bronºite acute.ro.55. medicinã de laborator Farmacie Farm. cord pulmonar cronic. empieme pleurale. spitalcostesti@yahoo.ro Dispensar TBC . Jud. Industriei. pneumonii bacteriene. sp.348. Secþia II Pneumologie. Costeºti.ro.00.culturi BK din sputa ºi alte lichide biologice (lichid pleural. lichid de ascita.Argeº 1.ro. tumori pulmonare. Cod postal 115100. Brînzei Luminiþa. Tel. Maria Zarnescu. Dr. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACÃU Str. mpr. bronºite cronice. Pneumoftiziolog. Slãnic Moldova. pneumologie. statistica@pneumoftiziologie-bacau. Mares Mariana Nicoleta. Rusu Cristina. http://sanatoriulslanic. medic laborator clinic Farmacie – Farm. 19. emfizem pulmonar.consiliere pentru renuntarea la fumat. M. sp. pr. Pneumologie II – 90 de paturi din care 3 paturi spitalizare zi. runos@pneumoftiziologie-bacau.ro. Chiriac Graþiela. M. Apostu Marius Servicii medicale: radiografii toracice. Lascar Catargiu. bronºiectazii. farmacie@pneumoftiziologie-bacau. Dr. pneumologie. tipizari.Bãlcescu nr. pneumologie.Dr. pr.ro. Luiza Catalina Iorgut Dotari: Aparat Röntgen. Pneumoftiziolog. Cod: 605500. pr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SFÂNTUL ANDREI” Valea Iaºului . investigatia bacteriologicã: ex. Dr. Bronhoscop. 0248510954 / 510150. ªef secþie Dr. Dr. microscopie. ªef secþie Dr. direc@pneumoftiziologiebacau.23. inhalaþii cu ape minerale colectate zilnic din regiunea Izvoare a staþiunii sau cu substanþe medicamentoase. pr. tumori mediastinale.55.ro Manager: Dr. nr. Gavrilã Constantin Director financiar contabil . Pneumoftiziologlog. bronhoscopie.pnf. Aparatura pentru analize medicale Ambulatoriul de specialitate Cabinet TBC. sp. N. Tel.spitalregelecarol. sp. pr.

Ecografie pelvis.com Dr.1. pr.Câmpiniu nr. Examen radiologic torace ºi organe ale toracelui. Iliºua. Izvorului nr.L.spitalmoinesti. insuficienta respiratorie acuta).. Fax 0263 348267. Asanache Carmen.R. pneumoftiz@rdsor. Eroilor. Fax: 0231/578 073 / 0727 654 978 tbcguranda@yahoo. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culturi pozitive) – sputã.. Ungureanu Dragoº. spital multipavilionar spitaldorohoi@gmail.eu SPITALUL MUNICIPAL . Fax 0231/584024. ec. com. preventoriul.pneumologie. Rx. 0745 123 117 Secþia pneumologie . m. din care: – TBC copii 4. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã . Camerã de gardã. nr. BACÃU. rinofaringite.Ilisua@yahoo. Zorilor. Oradea.com.pr. Botoºani. spirometru. 584118. Tomografie planã. Strada Crisan.com SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOºANI: Str. nr. chirurgie. jud. Ambulatoriul de Specialitate Pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA Str.24. Manager. E-mail: office@pneumobt. Jud.ro 2010 . astmul bronsic. Tel. Dispensar TBC. Pneumologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRÃILA Str. Cristina Rusu. Ambulatoriul . ATI. pr. nr. Compartiment BK. amigdalite.medicinã internã. Examen microscopic colorat – secreþii. Ecografie generalã. 0744 329 616 Director medical. Analizor automat de biochimie. competenþe endoscopie bronºicã. competenþe Explorari functionale ale aparatului respirator Dotare: Aparat radiologie fix. pr. Cristina Bahrin. ftiziopediatrie. PREVENTORIUL TBC DE COPII ILIªUA Str. Laborator analize medicale. ginecologie-obstetricã. Laborator explorãri funcþionale – Dr. dr. Codreanu Viorel.0231/ 584082. Bistriþa-Nãsãud. centurã scapularã sau pelvinã. tel. laringite.asistenta medicalã pentru copii 0-18 ani pentru: Afectiuni respiratorii (rinite. Judeþul Bihor.2. O. Botosani Tel: 0231/578 023. cod 810003 jud. Guranda.60 paturi. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – lichid puncþie SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI B-dul Victoriei nr. recuperare medicalã. m. nr. m.astral. Instalaþie de sterilizare SPITALUL MUNICIPAL DE URGENÞÃ MOINEªTI Str. m. Gheonea Anca. Rx. endoscop. Culturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – secreþii. pneumoftiziologie. 268.ro. 0231/613240. 0722 650 075 Director financiar-contabilitate. pneumoftiziologie. Tel.Dr. coloanã vertebralã. Moisuc Doina. bronsite.ro Activitatea medicalã .coloanã cervicalã. Dorohoi. SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GURANDA Sat. Radu S. Trandafirilor. Aparat funcþional Laboratoarele deservesc atât paturile cât ºi ambulatoriul Investigaþii paraclinice: Spirometrie. Laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. pneumoftiziologie. POP MIRCEA’’ MARGHITA Marghita. bronsiolite.2011 19 . pneumonii. Rx esofag (substanþã asiguratã de pacient). Bronhologie – Dr. Rx. Dr. din care: Compartiment TBC 40 paturi. Rx. spitalmoinesti@BACÃU.0234-362520. ps. compartimentele administrative Str. pr. competenþe endoscopie bronºicã.0231/584 024. Margasoiu Daniela.astral. DR.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE pneumoftiziologie. 0359-413471. ec. electrocardiograf. Secþia pneumologie II – 60 paturi. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen – urinã. Dr. competenþã pneumoftiziologie.ro.spitpneumo. Uroculturã (inclusiv antibiogramã pentru culture pozitive) – urinã. craniu faþã. Examen radiologic tract digestiv superior. neonatologie. Spirogramã + test farmacodinamic bronhomotor. pleurezii. sp. IDR 2 ui PPD. Dr. m.com. medicinã generalã. www. pediatrie. Vladimir Tiberiu. competenþã echografie generalã. 21 Brãila. pãrþi ale scheletului în douã planuri. Fax 0359-413470. Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen sputã. Nr. Brãila Tel: 0239 / 613113 613665 612893 Fax: 0239 / 613113 612893 629 662 pneumobr@braila. bronsiectazii. judeþul Botoºani. 57. 0231/610178. TBC adulþi 36.14 pentru activitatea medicalã propriu zisã Spitalizare continuã în sistem pavilionar: . Examen microscopic colorat Gram – sputã. 75. www. Dr. m. pneumoftiziologie. (substanþã asiguratã de pacient). Radiodiagnostic. pneumoftiziologie. Examen microscopic frotiu lichid puncþie. Ecografie abdomen superior. 0263 348267. ecograf. m. jud. Frigioiu Mihaela. Principalã. Rx. Carmen Elena Iacob. spitaldorohoi1@dorohoi. psihiatrie. sp. Farmacie. Durnesti.ro. 0748 233 000. oftalmologie. m. Tel. Dr. Viorel Ion Lefter. Analizor automat de hematologie.

477. Pneumoftiziologie Director financiar contabil Ec. 0242528297. m. Tel. pr. Dealul Spirii Nr 12. Ambulatoriu TBC: Dr. pneumolog.: Popescu Alina Director financiar contabil: Dediu Marilena Secþii spital. competenþe acupuncturã ºi homeopatie Director medical: Todea Doina Adina. sp.-pneumologie.270. Oituz nr.20. Livia Filip m. 44. pr. centrala 0264 597453 spital_pneumo@yahoo. Tel. pr. pneumoftiziologie.compartiment ATI – 3. Cãlãraºi. Dr. Braºov Tel: 0268. hotã cu flux laminar vertical-2. pr. Fenes Matei m. electrocardiograf-3. m.Nicolae Iuliana. . ODELCA). Oraviþa. 477. m.477. Secþia Sanatorialã Pneumologie – TBC: Comuna 20 Supliment Medical Market . agitator. 50 paturi din care . defibrilator monofazic-1. m.13 paturi. Verinceanu Liviu. 0242515932. CaraºSeverin Tel. master managementul serviciilor de sãnãtate.com. Axion Iconos MD-Siemens. Jud.Dr. pr. Rontgen:4 (ELROM 400.14 paturi Compartiment explorãri funcþionale SPITALUL ORêENESC BUDEªTI Str. pneumolog. manager judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei. m. Gabor Daniela. cod 915100. microscop fluorescenta. Milena Man m. Nr 1.. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAªOV Str. interimar Secþie pneumoftiziologie II: (46 pat-TBC. pneumolog. Catrinoiu Mihai Ambulatoriu integrat al spitalului. m. SPITALUL MUNICIPAL OLTENIÞA Str. SPITALUL ORêENESC ORAVIÞA Strada Spitalului nr. baie apa termostat. Dr. Munteanu Ion m. pr. Sacele. Carmen Monica Pop m. / Fax: 0264-592176. bronhoscop-3.ro Manager: Dr. analizor hematologie. pneumoftiziologie SPITAL MUNICIPAL CARANSEBEª Str. diplomã absolvire curs managementul spitalului. Biolog principal Coleasa Eugenia Aparaturã: ap. 12.P.compartiment TBC – 11 paturi. 5 paturi-spitalizare de zi: Dr. Fax 0255571966 spitaluloravita@clicknet. remus_c2002@yahoo. competenþã bronhologie Laborator: biochime ºi bacteriologie BK(microscopie. Niþulescu Dan. pr. Catrinoiu Mihai.591263. Independenþei.293 e-mail: smsacele@gmail. jud. spoltenita@walla. Cluj-Napoca.0255-229361.ro Pneumologie – TBC: ºef secþie dr. m. 90 paturi SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “ LEON DANIELLO” CLUJ-NAPOCA Str. 0264 591902. competenþe explorãri. ABG cu serie scurta)-acreditat RENAR: Biochimist pr. sp. Caransebeº.smsacele. 0264-591228. Verinceanu Elena.263 Fax: 0268. Grãdinilor nr. sp. balanta tehnic. Dumitrescu Spiridon Director med.com Compartiment pneumologie . 0255571645/0255571646. pr. Pneumoftiziologie. 0268.Varianta Nord nr. analizor bichimie semiautomat. 0264. pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CÃLÃRAºI Str. 134. Dr. Sistem monobloc. Dan-Mihail Nicolau m. tel/fax: 0242/313180 pneumocalarasi@clicknet. Popescu Alina Compartiment Radiologie: Dr. competenþã bronhologie.ªef Secþie. spitalcb@cs. str.ro AMBULATORIUL INTEGRAT . 45 paturi din care . concentratoare oxigen-6. telefon 0268/270570. pneumoftiziologie.com Compartiment Pneumoftiziologie: Dr. m. etuva. pr.compartiment TBC – 12. centrifuga-3. Popescu Alina.273. Tel. Dr. pneumoftiziologie 47 paturi din care . 0255-511423. Haºdeu nr. bidistilator. Compartiment Explorãri funcþionale Respiratorii: Dr. Urs Tereza Total 242 paturi Secþia Clinicã Pneumologie I: ºef secþie Dr. Caraº-Severin. 30 paturi din care . tel. sp. Banaceu Stana m. pulsoximetru-3. sterilizator cu aburi cu functie de uscare prin vacuum.011.467 SPITALUL MUNICIPAL SÃCELE Str. Dr.ro Ftiziologie: 45 paturi .ªef Secþie. spital_budesti@yahoo. Argeºului nr. 54. Cãlãraºi. 0268.830. pr./Fax 0268. Braºov..în contract cu CASJCL. cultura. microscop optic. ELTEX400. Episcop Popeea nr. pneumolog.PNEUMOLOGIE .compartiment TBC . spekol. pr. Dumitrescu Spiridon. 6. Secþia Clinicã de Chirurgie toraco-pulmonarã: ºef secþie Dr. Dr.com http: www.. Verinceanu Elena. 112 paturi: Secþie pneumoftiziologie I: 56 paturi (46 pat-TBC. Cãlãraºi. Verinceanu Liviu. sp. B. Compartiment bronhologie: Dr. 5 pat. Turcu Lucia.Sãcele. pneumolog. 325600 Jud. Secþia Clinicã Pneumologie II:: ºef secþie Prof. Dr. pneumolog.2. autoclav cu sterilizare cu prin aburi.com Manager: Mureºan Vasile. camera termostat. Tel. pentru consultatii de pneumologie./ Fax. 5 pat. Jud. chirurgie toracicã. compenþã explorãri funcþionale respiratorii . 0242515931. Secþia Clinicã Pneumologie III: ºef secþie Dr. spirometru-4. aparate de aerosoli-3. 5 paturi-spitalizare de zi): Dr. fax 0242510673.pneumologie.

Cabinete consultaþii. bronºiectazii. pleurale. Cluj. m. pleurezii masive. Dr. explorãri funcþionale ventilatorii simple bronhoconstrictoare.27 30 paturi din care compartiment TBC . laborator clinic microbiologie. B.: centrala 0264/597706. asistenþã de urgenþã a acutizãrilor din insuficienþele respiratorii cronice ºi din insuficienþa respiratorie acutã.com Site: www. m. Laborator Bronhologie . pneumoftiziologie. examene citologice pentru diagnosticul afecþiunilor bronhopulmonare. examene histopatologice: bronºice. www. determinarea parametrilor elasticitãþii pulmonare. cabinet asistente de teren. pneumologie (monitorizare astm bronºic ºi BPOC). testarea capacitãþii de adaptare la efort. evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiþii de program la nivel naþional. Cluj . m. SPITALUL MILITAR DE URGENÞà “DR. Popescu Maria – m. pr. pulmonare.815. pneumoftiziologie. cu vizã diagnosticã sau terapeuticã. chirurgie toracicã SPITALUL CLINIC DE URGENÞà PENTRU COPII CLUJ .go. Principalã nr. extratoracice. 1 Mai nr.com. determinarea transferului gazos.spitcocluj. sp. determinãri de volum rezidual prin metoda pletismograficã ºi metoda diluþiei Heliului. 347. bilanþul preoperator sau prechimioterapie în neoplasmele bronhopulmonare evaluarea beneficiilor lor la distanþã. pr. pleurale. aspirat bronºic. Cluj-Napoca. 14-16.ro Secþia Pneumologie: Str. Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã .ro Cabinet TBC: Dr. bronhoscopii cu fibroscop Olympus. Marius Ghita.spitalulhuedin. Liliana Pãduraru -70 paturi Bloc Operator.spitaldej. examene de laborator uzuale microbiologice pentru germeni banali ºi BK. diagnosticul bolilor autoimune cu implicaþii în patologia pleuro-pulmonarã.C. puncþie-biopsie pleuralã. Jud. înregistrarea ºi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice.Hasdeu Nr. debutul oxigenoterapiei ºi evaluarea beneficiilor ºi a toleranþei pe lungã duratã. fiºier. transbronºice. examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã.175 spitalul. pr.354.astral. Turda. spirogramã. Laborator Endoscopie Bronºicã. Fax: 0264/599463. pneumotoraxuri. spirometrie.ro Secþia Pneumologie. jud. pneumoftiziologie SPITALUL MUNICIPAL TURDA Str. m. bronhoaspiraþii cu vizã de combatere a sindromului de încãrcare bronºicã. Doina Nicola. cod 405400 Tel.2011 21 . Staþie de Sterilizare. Tel. prin fibroscopie. cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonarã ºi extrapulmonarã cu ajutorul aparatului B/BACT. Compartiment de Prevenire ºi Control al Infecþiilor Nozocomiale.211341.212.351. cabinete consultaþii copii.: 0264/312420 fax: 0264-311578. testarea sensibilitãþii antimicrobiene a factorilor etiologici ai infecþiilor pleuropulmonare. Cluj. m. determinarea cantitativã a proteinelor speciale ºi de fazã acutã implicate în patologia pleuro-pulmonarã. Dr. Compartiment Fiziokinetoterapie Dispensar TBC: cabinete consultaþii adulþi.ºef secþie Dr. pneumoftiziologie Cabinet de explorãri funcþionale ºi respiratorii.: 0264. lavaj bronºic ºi bronhiolo-alveolar.640. Moþilor nr. Fax: 0264. ecoendoscopie bronºicã.: 0264. provocarea expectoraþiei prin aerosoli expectoranþi sau instilaþii intratraheale. Spitalului nr. Cabinet tratamente. laborator radiologie ºi imagisticã medicalã Compartiment Statisticã Medicalã Ambulatoriul integrat spitalului. spitaldej@xnet. examen radiografic.ºef secþie Dr. dr. ªef secþie: Dr. Huedin. sp. punct laborator – bacteriologie. Marioara Simon. Jud. Farmacie.ro. spital_dej@yahoo. Andrei Mureºanu nr 12-14.Nicola Doina. Cluj. examene citologice de sputã. Tel. Laborator Explorãri Funcþionale. salã de tratament. www. puncþii pleurale diagnostice ºi terapeutice. Farmacie Sãvãdisla. examene bronhoscopice.P. investigaþie funcþionalã de efort nestandardizat. terapia medicalã a afecþiunilor pulmonare TBC ºi non TBC. sp. monitorizarea unor boli cronice ca: FID.ro. Fax: 0264. Dr. Dej. lichid pleural. pr. îmbogãþit mai eficient ca mediul clasic Lowenstein-Jensen. Pneumoftiziologie 2010 . jud. consult clinic pneumologic. limfoganglionare. sp. SPITALUL ORêENESC HUEDIN Str. Tel. brasaj bronºic. m. 68. testare farmacodinamicã bronºicã. Camera de recoltare a sputelor Servicii: aerosolo-terapie oxigeno-intermitentã sau de lungã duratã. Iuliu Panduru m. Andreia-Mihaela Olteanu. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA Secþia Pneumoftiziologie ªef secþie: Dr. diagnosticul de laborator al infecþiilor pleuro-pulmonare nespecifice.com Dispensar T. Laborator Analize Medicale ºef secþie Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Sãvãdisla. cabinete în specialitãþile: pneumologie. Daniela Homorodean m. spitalmunicipalturda@yahoo. Radiologie. Mãlina Dincã.10 paturi. metodã care foloseºte mediul lichid – Middlebook -.NAPOCA Str. runoshuedin@yahoo.huedin@cluj. rezolvarea marilor urgenþe pneumologice: hemoptizii. str.B. pneumoftiziologie.ro. SPITALUL MUNICIPAL DEJ Str. probe funcþionale respiratorii prin flowscreen. office@spitcocluj. pneumoftiziologie Dispensar TBC. 42. Moldovan Ioan. pr. mediastinale. cu teste de provocare sau nu.ºef secþie Dr.

696. m.Moroeni. Mircea cel Bãtrân nr.PNEUMOLOGIE .Borgazi Erdin Director medical S.pr. Dr.Manescu Veronica. 0241. Fax: 0241-741121 spital. saloane: 16.1. pneumoftiziolog. Manager judeþean în Programul National de Combatere a tuberculozei.M. Sectia pneumologie III. Apti Ghiulten. sanatoriul_moroeni@yahoo. 520064. Dr.sp. Dr. Pneumoftiziolog .m. www. pneumoftiziologie SANATORIUL TBC MOROENI Com. Asistenta medicala sefa Secþia Pneumologie Copii. 40. Jud.sp.infomedic. pneumoftiziolog. ºt. med. Dr. Dr. dispuse în 3 secþii: Sectia pneumologie I –TBC 75 paturi. Dr. Competenþa în: Bronhologie.pr.sp. din care 15 paturi comp TBC. tel. Sipos Andras.pr. de prevenþie ºi control al infectiilor nozocomiale 22 Supliment Medical Market .pr. ªef secþie: Dr.Radulescu LauraM.C.Tolbaru Florica Cristiana m. 0241. Constanþa. m. Dr. 0241/ 751 337.ro SANATORIUL BALNEAR ªI DE RECUPERARE MANGALIA Str. Emilia Nitulescu Asistenta medicala ºefa.pr. Sectia pneumologie II – TBC 75 paturi. Laborator analize Medicale. Fax: 0241.dr. info@spitfog. pneumoftiziologie. Raduly Eniko m. pneumoftiziolog.pr.net. Luiza Velescu . Jud. radiolog. Dr. 40. Dr. FOGOLYAN KRISTOF” SFÂNTU GHEORGHE Str. med. pneumologie.sp. Mihai Nichi. Med.L.pr. Fax: 0241/75. Competenþa în Management Sanitar. comp. Palazu Mare.pr.L. Alexa Anca m. Sentinelei nr. Pneumoftiziolog.m.sp. m. DR. Dr. m. pneumoftiziolog Competenþa în Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale. 0241. jud. Nr. Floca Livia. Dr. Competenþa în Ecografie. m. Dr. apa sulfuroasa tamponata.pr. Constanta. Tel. Constanþa Tel: 0241-742450/742451. Vasiliu Emanoil Coordonator de Dispensar. Pneumoftiziolog. Competenþa în: Bronhologie. Laborator de Analize: Biologie.486300..807.com Manager . Nr. Sfântu Gheorghe. pneumoftiziolog. DR. Sipos Andras ºef secþie m. laborator clinic Coordonator ªef: Dr. sanatoriulbalnear@mangalia.astral.dr.B.sp.697.m. Stefan Alina .40 paturi Secþia Militara dr.Cojocaru Viorica.pr. Competenþa în Management Sanitar. Laborator DISPENSAR T.TBC 75 paturi Farmacie. Pneumoftiziolog.486324. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. m. Competenþa în Management Sanitar.. Bacteriologie Coordonator ªef Dr. Dr Stiinte Medicale SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞÃ „DR. AGIGEA.2.696.m.pr. Dr.M.bronhologie.15 paturi Medicii spitalului pot fi gasiti ºi în structura Ambulatoriu Integrat al spitalului ce funcþioneaza în cladirea Dispensarului TBC.696.sp. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.ro SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANÞA Str. pr. 1.m. Pneumoftiziolog . pneumoftiziolog. Comp.486 324.486301. Telefon: 0267/ 311981(secretariat). Damian Mihaela. m. paturi: 45. Maria Burdujan. DR.130. Dr. Competenþa în Ecografie. m. Sentinelei nr. Popescu Georgeta. Dr.15. Jud. ºt. Mun. Chimie. Dr. Dr. Jud.12. Jud. pr. Competenþa în Ecografie. cod 905500. Dr. Fax: 0267/ 351883. Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.sp. Constanþa.. Secþia II Pneumologie Adulti 85 paturi. Covasna. Elena Dumitrache m. competenta bronhologie ºi explorari functionale respiratorii Unitatea functioneaza cu 225 paturi. pr.L. ªef secþie: Dr. S.astral. Stadionului nr. Sanatoriului Nr. m.pneumoftiziologie Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale.sp. ºt. pneumoftiziolog. Elena Danteº Director Medical. pr. pneumologie Director Medical . Pneumoftiziologie. office@balnear.m. Fax: 0241. Pneumoftiziologie.Þapu Nicolae Secþii spital: Secþia I Clinicã Pneumologie Adulþi . Constanþa Tel: 0241.sp.55 paturi. Competenta în: Explorari Funcþionale Respiratorii Speciale ºi Management Sanitar.ro Proceduri pneumoterapie: aerosoli individuali cu apa de mare.sp.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE. S.: 0241. substante medicamentoase SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Str.ro Manager Dr. Dr. Dr. Diana Traicu . 0241.400 veraenikoall@xnet. Rotariu Anca. Raduly Eniko m. pneumoftiziologie. Pneumoftiziolog.agigea@mangalia.0245772154. pneumoftiziolog.Dr. Doctor în stiinte medicale. Fildan Petronela Ariadna. pneumoftiziolog. Voicu Ghiorghita. Nemes Eva m. pneumoftiziolog. Dispensarul TBC Constanþa Medici: Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE FTIZIOLOGIE AGIGEA Str.Glavan Alexandru m. Eniko-Vera Pall. Tel. Vasile Iuliana Director Administrativ Ec. Osman Emel .882. -/311580 (centrala).pr.Danteº Elena Director financiar contabil ec. Oana Cristina Arghir m. Dambovita.tbc.

m. Dr. drd. Dr. Dr. Tel. Pr. competenþã ecografie. ªef secþie::Dr. dr. în st. Dr. modernizat. competenþã informaticã Medicalã. boli infecþioase. pr. Pneumoftiziologie • Clinica Pneumoftiziologie adulþi II. • Clinica Pneumoftiziologie adulþi I. Dr. Dragos Nicolosu. Doina Ene. competenþã ecografie • Clinica Boli Infecþioase adulþi II. Dr.boli infecþioase competenta ecografie. Electocardiograf SPITALUL MUNICIPAL MORENI Str. pr. constand în examen microscopic ºi cultura BK.. pr. 22 Decembrie 1989. Aurora Roºca. lector univ. nr. Examen radiologic standard. Mioara Cotulbea. m. laborator clinic ºi microbiologie.0245/666036. m.. med. pneumoftiziologie. competenþã ecografie ºi informaticã Medicalã. pr. m. Petrascu Elena. m./fax Dispensar TBC: 0245/762225 e-mail: spitalpucioasa@yahoo. ªef secþie: Dr. Adriana Georgescu.Morfopatologie. competenþã ecografie. pneumolog. Dr. pneumoftiziologie pediatrie Dr. med. pneumoftiziologie. med. Ileana Bazavan. Livia Dragonu. m. m. Dr. m. m. Dr. în st. pneumoftiziologie. ªef laborator: Dr.pr.: 0251.med. în st. m. vbabes@rdscv.Ionescu Valentina.Voicu Macesanu Alin. m. Felicia Dumitrascu. 0245/760618. m. Doina-Lorena Stanescu. laborator clinic ºi microbiologie. pr.54 31 06. competenþã ecografie. pr. m. Fax 0245668391. m. Asigurarea investigatiilor de laborator necesare diagnosticului. jud. Valentina Cioroianu. boli infecþioase pediatrie. Corneliu-Emilian Miu. Ana-Maria Vanghelie.C. Silvia Munteanu. m. în st. Pr.. pneumoftiziologie. Republicii. Dr. lector univ. boli infecþioase. m. boli infecþioase. competenþã ecografie. m. mobilier modern. Daniela Dragnei-Veselu. Carmen Canciovici.pr. Pr. pr. Dr. pr. drd.com site: www. boli infecþioase. Dr. competenþã bronhologie. m.2011 infecþioase. Tania Tudorache. Dr. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. Analizor automat hematologie. Lucica Godeanu Statie. pr. boli infecþioase. Dorel Gheorghe. Dan Hurezeanu. boli infecþioase. m. competenþã ecografie. Paulica Surugiu.. 0245/760728 Tel.stomatolog Dr. m. pr. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC PUCIOASA Str. Med.. competenþã ecografie. pr. m.Dr. Manda Adina Director de ingrijiri .Stanoiu Bogdan. m. m. Iulian Diaconescu. competenþã informaticã Medicalã ºi acupuncturã. în st. dr. pneumoftiziolog. m. în st. • Laborator Anatomie patologica.. Dr. Dr.centrala: 0245/760510. Dr. Dr. Paul Ginga.125. competenþã ecografie. m.B. Camelia Tudosie. m.com Dispensar TBC .laborator clinic ºi microbiologie.univ. pr. Pr. m. Spirometru. ªef secþie: Dr. boli infecþioase pediatrie. Dr. 0251.Poenaru Luminita Director financiar contabil . pr. pneumoftiziologie. Dr. spitalul_municipal_moreni@yahoo. drd. Dr. competenþã bronhologie. dr. ªef secþie: Dr. competenþã informaticã Medicalã ºi endoscopie bronºicã. med. pneumoftiziologie. Dr. pr. Craiova. Manuela-Elena Musa.vbabes-cv. Mimi-Floarea Niþu. m. competenþã informaticã Medicalã. Mirela Mihailescu. med. pneumoftiziologie pediatrie Dr. pr. Dr. Diagnosticul de laborator bacteriologic al infectiilor cu mycobacterii. univ. pneumoftiziologie. Efectuarea de spirometrii ºi curbe flux volum în scop diagnostic. pneumoftiziologie. m. laborator clinic ºi microbiologie. Eugenia Sãndulescu.med. pr. pr.Savu Dragnei Ileana Constanta Secþii spital • Clinica Boli Infecþioase adulþi I. as. deruleaza Subprogramul de sanatate „Tratamentul bolnavilor de tuberculoza” SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEª” Calea Bucureºti nr. Pucioasa Judeþul Dâmboviþa..Dr. pr. med. Punctii pleurale Dotãri cu aparaturã: Analizor automat biochimie. Dr. competenþã ecografie. pneumoftiziologie. ªef secþie: Dr. Dr. Dr. competenta bronhologie. Magdalena Peter. pr. Dolj.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii: Diagnosticul ºi terapia Medicala a afectiunilor pulmonare TBC ºi non TBC.ro Manager .. coordonator programe T.spitalpucioasa. m. Carmen-Daniela Culman. Morfopatologie • Laborator Radiologie. Tel. Dr.Brînzoiu Elena-Maria –m. boli infecþioase.. Doina Constantinescu. dr.med. m. Dr. judeþul Dâmboviþa.ro Dispensar TBC – dr. m.pneumologie. Sp. Dr. Gabriela Marasescu. MirelaCristina Corneanu.54 23 33 www. Elena Volosciuc. Director Medical . m. dr. Rezolvarea marilor urgente pneumologice (hemoptizii.as.Ec. m. • Clinica Boli Infecþioase copii. Dr. competenþã informaticã Medicalã. 126. aparatura radiologica. m. ªef lucrari. Lucian Ioncica. pneumoftiziologie. Aparat radiologie fix. m. pr. Constantin Ecobici. pneumoftiziologie pediatrie • Dispensar Pneumoftiziologie. Dr. Maria Marinescu. Tel. Instalatie de sterilizare. pr. pr. pr.. pr.. boli infecþioase. boli infecþioase pediatrie. Dr. m. pr. competenþã ecografie. pr.pr. pneumoftiziologie. pr.18. as. Marin Mateescu. nr. m.ºt. competenþã acupuncturã. pneumoftiziologie. m. m. boli infecþioase pediatrie. Monica- 23 .Ioncicã Lucian. Daniela Bica. Dr. m. pr.boli infectioase. pneumoftiziologie. dr. pr. m.pr. boli infecþioase.pr. Pr. m. boli 2010 . pneumotorax. ªef secþie: Dr. drd. pr. pr. dr.ro. pleurezii masive). pr. Dr. • Clinica Pneumoftiziologie copii. competenta pneumologie • Laborator Analize Medicale. pr.

. m. Insotitori 36 paturi. m.Stoian Andreea. 5.65 paturi.pr. m.10paturi. 0251. Dr.TBC: 0251-441.ro. ªef clinicã: Dr. Disp.230. Laborator analize Medicale.Ioncica Lucian. pr.1. 46 03 14 Fax: 0236/46 07 71 spitalpneumoftiziologie@upcmail. DILOF RODICA. Mioara Cirstea.Butaliu Letitia Director Financiar-Contabil: Tabacu George Structura Primire Urgente. • Cabinet Cardiologie.boli infectioase. dr. univ... Dr.231. Fax: 0251 334824 Dispensar TBC – Bechet M.ºt. Bucovat.sp. m.. Dr.234 Financiar-contabilitate: 0251-442. Dr. ªef secþie:: Dr. 46 07 14. deserv. Comp. Laborator explorari functionale . as. TBC 35paturi. Comp. Bronhologie în cadrul spitalului ce deserveste sectiile.606 (centrala). prof. med. • Comp..75 paturi. m. Dr.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Stomatologie Truta Mirela.230. m. Dr. Traian nr. sp. SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞà CRAIOVA Str. drd. ORL. Calafat. sp.com Dispensar TBC. Dr. m. Laborator radiologie ºi imagistica Medicala. Tel. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA Sat Leamna. DOBRINESCU ADRIAN GABRIEL. Fax: 0251. ORL Structurã spital Sectia clinica boli infectioase adulti I . Tabaci nr. muncii • Camera Primire Niculescu Irina. scjuc2006@gmail. m.Kalath Tereza. Dr. dr.Pr. Dr. Judeþul Dolj.65 paturi.gen.Comp. univ.Comp. m. Angela Colceriu. as.competenta bronhologie.pr. Sectia clinica pneumologie copii . HIV/SIDA 15 paturi. TBC 45 paturi.PNEUMOLOGIE .. Radiologie. deserv.267. Dolj. Dr. m. Racoþeanu nr.sp. Oraºul Filiaºi. chir. pneumologie SPITALUL ORêENESC AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI DÃBULENI Str. Comp.Comp.117. Laborator anatomie patologica. Dr. Unirii Nr.Ivan Cornel Director Medical: Dr. Dispensar TBC Cabinete: Dermatovenerologie – HIV/SIDA. • Secþia de zi HIV/SIDA. pr. Dolj.com Clinica Chirurgie Toracicã: 25 paturi. dermatolog.pr.: 0251.stomatolog. ºi toracicã. Dr.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Alma Gavrilescu. Comp. Chitucea Ramona Florina. Tel. ATI . chirurgie toraco-pulmonara.402. Dr.sp. m. drd.Dinu Jean. 800189 .univ. Judeþul Dolj.Farm. boli infecþioase ºi epidemiologie. Dumitrescu Florentina.Galati Tel: 0236/46 07 12. 217. Internãri: 0251-441.746 (secretariat). în ºt. pr. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie II – 50 paturi din care . chirurgie toracicã. Endoscopie Bronsica 6 paturi. dr.. Camera de garda boli infectioase. drd. TBC – 26 paturi Sectia Pneumologie III – 54 paturi din care . m. as. 46 07 13. Sectia clinica boli infectioase copii . Laborator Analize Medicale . jud. Dr.383. As.60 paturi. Camerã de Gardã. Cardiologie. pr.radiologie. Dr. spec. Spitalizare de zi 25 paturi Farmacie. Conf. TBC – 28 paturi Laborator Radiologie . spec.Costinel-Adrian Fintanã.: 334824.med. pr.sp.117. Carmen Olar. medicinã generalã adulþi. m.: 0251.pr. din care comp. m. din care comp. m. As. boli infecþioase. TBC 45 paturi. pr. m.boli infectioase.pr. Georgiana Grecu. Giubelan Lucian. Univ.boli infectioase • Comp. Sectia clinica boli infectioase adulti II . m.univ. m. Boli infectioase (dispensarizare hepatita). Dr. Dr./Fax: 360395/360054 Manager: Dr. univ. Camera de garda pneumologie. jud. spitalcalafat@gmail. 24 Supliment Medical Market . Cupsa Dina Maria.boli infectioase. Stomatologie – HIV/SIDA. sp. Craiova.200. DUMITRA SILVIANA – pneumologie SPITALUL ORêENESC FILIAªI – SPITALUL FILIªANILOR Str. m. Sectia clinica pneumologie II . m. pneumologie competenþã explorãri funcþionale SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAÞI Str. m. Cupsa Augustin.pr.univ. 11. Stiintei nr.pr. chirurgie toraco-pulmonara. m. Victoria Tender Farmacia cu Circuit Inchis . pr. pr. în ºt. e-mail: spitalul_filiasi@yahoo.com Secþia exterioarã TBC Pneumologie Poiana Mare. pneumologie. pr. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale.As.epidemiolog • Cabinet ORL. Tel. radiologie. pneumologie. Rugeanu Cristian. prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. Boli infectioase (vaccinare antirabica). HIV/SIDA. Cardiolog • Comp.45paturi din care comp. Tel. MÎNDRILà ION. Spiridon Ovidiu SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT Str. m. Judeþul Dolj.med. Secretariat:Tel/ Fax 0251-441. m.Mihaela Barcan.Sectia de zi HIV/SIDA • Cabinet Intreprindere Tutunaru Denisa. Dãbuleni. med. DEMETRIAN ALIN-DRAGOS. Birou Internari Sectia Pneumologie I – 50 paturi din care.• Cabinet Dermatologie Romanescu Amalia.. as. Bunea Gabriela Victoria m. Gugila Mihaela. Sectia clinica pneumologie I -75 paturi.502.

372. 0254 611051 sanatoriulb@rdslink. Jud.Burlea Alexandru m. Laborator radiologie: . Oraº Bolintin Vale Judeþul Giurgiu.13.com Dispensar T.18. Dispensar T. m. leptospiroze.Dr. 212052. pneumoftiziolog.ro SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIU Str.5. 0253/278571 Fax: 0253/278692. Cod.ro Pneumologie:ªef secþie: Dr.R.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE SINGURENI Loc.: Centralã 0243-255. Contabilitate 0243-254. meningite.. info@sanatoriugeoagiu. biolog sp./Fax: 0040-266-212186.2011 25 . Aerosoli.375.Cihac nr. Urziceni. sp. Fax: 0243-255./Fax 0246/234209. Pulsoximetrie. Magura. Decebal nr.ro Dispensar TBC . Giurgiu. nr paturi 125.sp. Tel. Administrativ 0243-254.D.P. Dr. Stegaru Patricia Director Medical Dr. M. Aparat radiologie. spitalizvoru@yahoo. pr. Gál Éva as.com Pneumologie – 12 paturi. pneumolog ºef secþie.655. pneumologie. sp. Dr. Dr. aerosoli ºi oxigenoterapie. Jud. M. Pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU-SECUIESC Str. 535600. Jud. Sat Izvoru Nr 307.m.: Dr. tel.com web http://www. Fax: 0243.m. .673.odorhei@gmail.30 IAªI Cod 700115 Tel: 0232. Tomografii plane. 25.B. Tel.. 72..26. Bethlen Gabor Nr. www. Dr. comp. spitalul_singureni@yahoo. Geoagiu. m. pr. Dr. infecþii urinare.ro SPITAL MUNICIPAL “DR. 1. Dr. 16.Rebedea Cristina m. / Fax 0246/273049 e-mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo. Gorj Tel: 0253/278691. nr saloane 23.379. la P.ro Dispensar pneumoftiziologie: Dr.spitsingureni. pneumoftiziolog SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD Str. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU Comuna Runcu.ro.130. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU Com Vanatorii Mici. pneumoftiziologie dr Elena Nicolescu. pneumoftiziologie. Slobozia. Computer Tomograf: Dr. Hunedoara Tel: 0254 611050. Guse Ana Director Financiar-Contabil ec. sanatoriu..com Manager Dr. nr. Jud.212. pneumoftiziologie dr Patricia Stegaru.: 0254-713820.sp. pneumolog. Servicii oferite: Spirometrie. hepatite virale. Cerghezan Imre-m. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLOBOZIA Str. Topliþa.brad@comser.G.pneumo-iasi. jud.Apetrei Simona m.R.ro 2010 . I.Coltatu Claudia Mirela-m. Guse Ana.212.m.pr. Frankfurt Magdalena m.D.Harghita. Jud.23.Hunedoara. Jud. Ialomiþa Tel.pr.com. Interne: 0243254.Isvoranu Mihaela..13 www. spizvoru@yahoo. smsecretariat@rdslink.393.pr.. Ecografie SPITALUL MUNICIPAL URZICENI Str. sp.F.C.300. Oproiescu Carmen Doina . Dispensar TBCCristuru-Secuiesc. Camburu Cornel m. Ciurcã Alin Constantin. med. EKG. pneumoftiziologie dr. sp. 0246/234185. boli infecþioase ale copilãriei etc). Jud Giurgiu.spitalulbolintin. Tel. secretariat. coordonator judeþean al Programului Naþional de Control al Tuberculozei.234657 E-mail: office@spitalslobozia.B. Tel.26. Tel.ro SPITALUL MUNICIPAL TOPLIÞA Str.I.ro. jud. examen bacteriologic ºi A. Victoriei nr.B. 25 paturi din care:. Hunedoara. perfecþionare pneumologie. 3 saloane. Harghita.C. Consultatii Medicale pneumoftiziologie. Dr.Dr. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAªI Str. diaree infecþioase.C. SPITALUL ORêENESC BOLINTIN VALE Intrarea Republicii nr. m. Policlinicã 0243-254. Fax 0246265023.pr.ro Dispensar T. Androne Georgeta. cod 335404.ro/ Spitalizare continuã: secþia boli infecþioase – diagnosticarea ºi tratamentul pacienþilor internaþi cu afecþiuni infecþioase (pneumonii.: 0243. Ialomiþa Tel centralã.sp.Sanatoriului.:0254-248884. imagisticã medicalã. office@spitaldobrita. 0246265023/0246265526.Victor Babeº nr. Panduri nr. spirometrie. Fax:. pneumoftiziolog. 0266218188. Singureni.379 E-mail: smurziceni@gmail.sp.Baltã Mãdãlina. Secretariat: 0243. Hunedoara.B. sp.pr. Tel:0266342432 secretariat@spitaltoplita. pneumologie. Neagu Nicu Raul Structura spital:.15 paturi compartiment TBC Servicii medicale:recoltare sputã pentru BK. Tel. M.8. ALEXANDRU SIMIONESCU“ Str. Dr.0232.3.aparat radiologic ELTEX 400.sp. Dispensar TBC-Odorheiu-Secuiesc. Secretariat 0243255. nr. pneumolog. Bálint Csillam. Lazãr Gabriela Melania . test bronhomotor puncþii pleurale. Jud.18. Farmacie 0243-254.199.

594 . 0252361908.. Mureº tel.241. site web: www. 381. Dr..ro. Victor Babeº nr. m. 63 Târgu Frumos. m. pr. Jud. Jud. Tel. SPITALUL MUNICIPAL “DR. pneumologie.sp. Floare de Colþ Nr. cod 545200.: 021/2670881. ºef de secþie. Jud.2.ro Dr. 0262 –342120.004 .-Fax 0265-411889. m. 0265/44. spitalulvinjumare@gmail./ fax 0252350296 E-mail: spitalulvinjumare@yahoo. www. Gheorghiu Darius . 8 Asistente medicale Cabinet Pneumologie . EUGEN NICOARÔ REGHIN Str.Mehedinþi. Iaºi Tel. Fax: 021/2671012. Jud Mureº CP 545600.sptgfrumos. pneumologie SPITALUL ORêENESC LUDUª DR. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BAIA .pr. Luduº. m.40.com http://www.Zaharia Boiu Nr.Dr.: 0232/716519 Fax: 0232/710845 sptgfrumos@gmail. str.C. Principalã nr.PNEUMOLOGIE . 381.Dorina Maria Ciurba.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL ORêENESC TÂRGU FRUMOS Str. m. SPITALUL ORêENESC BAIA DE ARAMà Str. specializare tratament Pneumologie. Str. Ilfov Tel.ro Sectie Pneumologie: Dr Onigas Dinu-m.Ioana Felicia Fontu. pneumologie. fax 0252360623.B. Str. 20. pneumoftiziologie.34. 9-11. Pneumologie SPITALUL ORêENESC VÎNJU MARE Vînju Mare.12.004 .ro/ Dispensar TBC: Mihãilescu Constantin m. Jud.Dr.Secþia Interne. Dr. sp.spital-ludus. Fax: 381.Balataretu-Dinca Elena. Cuza Vodã nr. Iulian Predescu nr.sp. . Porþile de Fier nr.spitalulvinjumare.pr. Dr.61.m. Colea Marilena. pneumologie.MARE Baia Mare. Jud. punct de laborator bacteriologie SPITALUL ORêENESC TG. Costache Doina: medic principal radiologie – radiologie ºi imagisticã medicalã.Administratia.6. 381. pr.C. Victor Babeº Nr. Coadã Petronela Director financiar-contabil: ec.com. www. Botezatu Elena Director medical: dr. Pop Maria Magdalena – m. 507.ro Dispensar TBC . Jud.sp. Maramureº Tel. str. Maramures Tel.ro Dispensar TBC: Dr. Jud. spmtar@yahoo. pr.ro Dispensar T. 0262 384 324 Cabinet pneumologie SPITALUL MUNICIPAL ORªOVA Orºova. 004-0265-512712. 1 Asistenta medicalã SPITALUL COMUNAL PERIª Comuna Periº.Rahova nr.241.B.61. 381.34.ro. e-mail: spperis@yahoo. 342121 Fax: 0262-343169.com. Fax: 0265/44. sp. Bisericani.Dr.spitaltarnaveni. jud. m.Administratia. Mistoi Octavian: medic principal pneumoftiziologie. Filip Gabriela . Reghin cod 545300.Dr.com.. Jud. pneumologie.56 e-mail: spmt@tvas. e-mail: office@spitalulorsova. Lãpus. Jud. Laborator Radiologie ºi Imagistica Medicala Dr.ro Secþia Pneumologie (30 paturi din care 20 paturi TBC) pentru toata patologia respirato-rie. competenþã în endoscopie bronºicã Dispensar T. Jud. radiodiagnostic SPITALUL MUNICIPAL TÎRNÃVENI Str. Mehedinþi Tel. Cod: 225 100 Tel: 381. pneumoftiziolog.500. Târnãveni. Pneumologie Dispensar TBC Cujmir: Bãrbulescu Stela m. Stefani Carmen Ioana: m. Dr. Fax: 0233. pneumologie – dispensar TBC. LÃPUª Str.052 Centrala sporba@rdslink. Nr. MRF. Neamþ Tel: 0233. Aparat radiologie PHILIPS DUODIAGNOST.965 e-mail: sanbisericani@artelecom.net Manager: dr. pneumologie Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã.go.pneumologiesp. sp. spludus@ludusnet. Bordeanu Monica-Geanina. Baia de Aramã. Mihali Maria m.594 Financiar-Contabil.Madalin Mateescu. Sighiºoara Tel/Fax:0265772253 E-mail: spital_runos@teleson.61. spital_borsa@yahoo. Tineretului nr.sp.ro Pneumologie .052 Centrala.Dr. Olar Emilia Mariana – m. cabinet asistente.Secþia Interne. pneumologie fiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI Comuna Alexandru cel Bun.com Dr. fax 004-0265-512809 e-mail: secretariat@spitalreghin.489 . Curcã Cristian 26 Supliment Medical Market . VALER RUSU B-dul 1 Decembrie 1918. Mehedinþi. Biolog principal Sepsi Arpad SPITALUL MUNICIPAL SIGHIªOARA Str.pneumologie Dispensar TBC: Dr. Spitalului nr. Maramureº Tel: 0262 275995.489 .1. cod 225200 tel. Fax: 0262 276730 sptbc@sintec. 381. . Borºa.19-20. Mureº Tel. Tg.pr. pr. cabinet consultaþii.FinanciarContabil.ro SPITALUL DE RECUPERARE BORªA Str. 81. Zmeu Gheorghe Marius – m.com Dispensar TBC: Dr.

Birou Internãri: postmaster@sanatoriudrajna. TBC: Ruja Silvia. radiologie. Laborator analize medicale. pneumonii. pr. investigaþii radiologice. Jud. Tîrgu Neamþ. ªtefan cel Mare.m. farmacie. pneumoftiziologie. Chirobocea Elena. Jud. din care. Fax. Dr. de prevenire ºi control al infectiilor nozocomiale. electrocardiograf. Ioana Stoianovici . Farmacie: Pârvu Elena. Cristinela Vasile. Spirometrie. Contabilitate: contabilitate@sanatoriudrajna. biochimist. Analizator de biochimie tip Livia – în laborator analize medicale. nr.m. Corabia. pneumofiziologie. Olt Tel. m.com Dispensar TBC: Dr. Olt Tel. CENTRUL DE SÃNÃTATE DRÃGÃNEªTI -OLT Str.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dotare: 320 paturi. Manager Dr. ecograf. manager@spitalbreaza. Prahova Tel. Comp. Laborator de analize medicale: Hematologie.ro Medicinã internã: 25 paturi+ 1 spitalizare zi. 0249/460443 Email. Fax: 0244/290970 E-mail: Management: manager@sanatoriudrajna. 436139.4 paturi): 80 de paturi. Laborator de analize medicale: Raicu Aurelia. Spirometru – în cabinet de pneumoftiziologie SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEªTI B-dul Muncii. Echipamente:oxigeneratoare. Com. Jud. Biochimie.ro.2011 27 . pr. ftiziologie 70 de paturi. Maria Lazãr. www. Dr. 0249/465370 Email. Pneumofiziologie SPITALUL ORêENESC CORABIA Str.com.42-46. Prahova Tel: 0244/290671.ro. Sterilizare.ro Ambulatoriu pneumoftiziologie SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA Str. Drajna . Jud. 2. urgenþã. repartizate astfel: Secþia Pneumologie I: 80 de paturi (din care 40 paturi compartiment TBC).: 0249 431764.). 436129 e-mail: spjslatina1@rdslink. pneumologie. Drãgãneºti Olt. Maria Lazãr Secþia 2 pneumologie – 45 paturi – Dr.:0244 . 116. investigaþii paraclinice (Bronhologie. etuva. Cpt Drãgãnescu. Danilã Eduard.Sat Drajna de jos. pleurezii. office@spitalpnf. spirometru. Informaticã: info@sanatoriudrajna. Aurel Furtuna . Secþia Pneumologie III: 90 de paturi. farmaceutice. Fax: 0244 – 341464. Petrescu Bazavan Mihaela Director Financiar-Contabil: Ec.9-11. spirometrie. Medici: pneumologie – Dr.ro. Criºan. nr. Dr.ro. Cod 615200 Tel. Jud. Serviciile medicale sunt pentru urmatoarele afectiuni-boli respiratorii netuberculoase: astm bronsic. m. 431765.com. grup electrogen. Jud. afecþiuni pneumoftiziologice acute. Dr. Comp. statistica medicalã ºi informaticã – Samoilã Mariana. (04)0233/790933. Imunologie.ro Manager: Ec. Rusu Mircea Alin Director med. Clara Rusita. spitalpnf@yahoo. Rusu Mircea Alin Director financiar contabil Tecuceanu Mircea Servicii medicale pentru afecþiuni pneumoftiziologice cronice.a. IACRS. 35. Olt Tel. BPOC. 0249/460340. pneumofiziologie. Dotare: radiologie. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE DRAJNA Str. s. Richea Corina Secþia 1 pneumologie – 40 paturi: Dr Mihaela Petrescu Bazavan. Compartimente auxiliare: laborator clinic. Spirometrie. pr.340419. autoclav. nr. Olt Tel. Aparat Philips pt radiografie ºi fluoroscopie BASIC tip Duo Diagnost. balanta laborator. spitaldrgolt@clicknet. Echograf Sonoace – în laborator radiologie ºi imagisticã medicalã. State Greta. Jud. sp. Dr. (04)0233/790824 Fax. Dr.ro Manager: Dr. nr.ro Dispensar TBC: Dr. Tereja Claudia. 0249-560671. State Greta Director Financiar Contabil: Ec Raiciu Liliana Director medical: Dr. Carpaþi. 0249-563171 Email spitalcorabia@yahoo. Secþia II – 90 de paturi pentru ftiziologie. Laborator radiologie.ro. bronsite acute ºi cronice. Farmacie: farmacie@sanatoriudrajna. Nr. Principalã 888.spitalcorabia. Marinescu Lenuþa Director Medical: Dr. Secþia Pneumologie IV (include compartiment pentru copii. Ruja Silvia Structura: Secþia I – 90 de paturi din care: pneumologie 20 de paturi.pneumoftiziologie SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà SLATINA str. Email: spital_tgneamt@yahoo. Puiu Tatiana. nr. Slatina. Leana Stanescu . SPITALUL ORêENESC TÎRGU NEAMÞ Str. 21. Laborator radiologie ºi imagistica medicala. Echograf Esaote – doppler multidisciplinar. Dr. sindroame bronsitice post tuberculoas-diagnosticare ºi stadializare cancer bronho-pulmonar. hematologie 2010 . Comp. Secþia Pneumologie II (Centrul de Referinþã pentru tratarea tuberculozei multidrogrezistente): 70 de paturi.m. Neamþ. pr. Fax. Breaza. Dotãri: aparat radiologie cu 2 posturi (radioscopie ºi radiografie). Miron Caproiu. 5 paturi. Dr. bronhologie ºi explorãri funcþionale. Scornicesti.

Ambulatoriu de specialitate. Secþia Pneumologie III . Mizil. Tãºnad. 20 paturi. pediatrie_sibiu@yahoo.sp. Seik Monica m. Popescu Mihai. Manta Mãdãlina.Ialomiþei nr. comp. Mediaº.92.ro ªef secþie Pneumologie: Dr.530.678 carmenboescu@sjup.de radiologie. pneumoftiziologie SPITALUL ORêENESC JIBOU Str. pneumolog SPITALUL ORêENESC TêNAD Str. pneumolog Pneumologie.com Medicinã Internã .1-3. Email: info@spitalulmedias.: 0260-644348. Jud. Baritiu. 35 paturi. Medic ªef Secþie . statistica_spital_sv@clicknet.FILOFTEIA’’ MIZIL Str.ro Pneumologie I.19. secretariat@pediatriesibiu. Fax: 0261/ 827120 spitaltasnad@yahoo.com.60 paturi. Comp. Prahova 0244-250505. 40 paturi. Pneumologie – adulti.28. Pneumologie – adulþi. amplasata în Vila II.pr. Bojan Viorel Smaranda-m. Fax: 0269 845564. bronhologie (in curs de amenajare) SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà PLOIEªTI Str.ro. cu Comp. jud. Kerezsi Csaba m.: 0244-36. EKG. I. Tel: 0269230260. 0244-251115. Cojocariu Florinel – m. 0260-644744. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà “SF. Medic ªef Secþie: dr. de prevenire ºi control al infectiilor nosocomiale. atestat în management sanitar. Fax: 0260-644710 www.sp. Cantacuzino. Medic ªef Secþie dr.21 Email: tbcflorestiph@yahoo. dr.Padeanu Vasile-m.com Dispensar TBC: Dr. Suceava. Eugenia Neacºu.60 paturi. Floreºti.dr. Jud. Pallay Vasile-m.com. Aparaturã medicalã: Ap. Duca nr. pneumolog. Goga Dorina Liliana SPITALUL DE BOLI CRONICE SOLCA Jud. Comp. Dumineca Daniela. Pneumologie II. pneumolog.sp. www. Sibiu..dr. IOAN CEL NOU” SUCEAVA Jud. EKG. Fax: 0244-251115 leonardrosu@yahoo. Sibiu. 1 Decembrie nr. Satu Mare Tel. 10 paturi. Secþia Pneumologie II .sp. explorari functionale. Dotare: spirometru. comp. comp. Strada Republicii 14.ro SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU Sediul social: Str.521. dr. TBC adulþi. Laborator analize medicale. Buna Vestire nr.ro Manager: Ec.sp.: 0261/ 825600. Comp.. m. TBC III .B.m. comp. Zaman Cãtãlina Georgia Director Medical: Dr. TBC copii. Diana Dumineca Director Financiar-Contabil: Ec. radiology. Satu Mare. Dohi Lorant m.com. atestat în management sanitar SECÞIA III-A BIXAD -55 paturi. Fax: 0372-874075 tbc_sm@yahoo.44. Hegedus Sanda-m. Ignat Adrian Radu . Tel: 0230/222098. Comp. Gh.15. SF. Pompeiu Onofreiu.2-4. Jibou. Medic ªef Secþie . Fax:0230/520412. Duica Ioana Farmacie: Nicolae Maria. PASCUT VASILE -m.ro T. imagistica medicala. Prahova Tel: 0244. spital_sv@clicknet. Comp.9. Comp. Tel: 0269 842550. pneumolog SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE Str. Fax: 0244.80 paturi. Fax: 0269/ 230212 spitaltbcsibiu@clicknet. 440078. nr.G. Gr.Libertãþii Nr.C. Tel: 0269230260. www.ro SPITALUL MUNICIPAL MEDIAª Str. Nicolae Bãlcescu nr. jud. comp. Comp. TBC II . Ecograf.sp.678 0244. MDR-5 paturi.spitalfloresti. TBC adulþi.ro Secþia Pneumologie 25 paturi din care TBC 14 paturi Dr. 3-5. Laboratoare: radiologie. Negru Rinceanu Elena m. Sibiu Tel: 0269/ 210979/ 217139. jud.sp. Dr.ro. statistica ºi informatica medicala .sjup. Prahova Tel.spitaljibou. Pneumologie SPITALUL ORêENESC. Solca.pr. atestat în management sanitar. 725600 Tel: 0230477389.160 paturi – Dr.Varga Ritta-m. TBC . pr. secretariat@sjup. Satu Mare Tel.cu 35 paturi – ºef secþie .Fenechiu Olivia. MDR-5 paturi. Spirometru.300. Fax:0269130045 Sediul administrativ: Str. Sãlaj Tel. 21.spitalpnfsm.530.ro. Popescu Rodica. nr.ro.21. dr. Câmpean Ioan Marius. Jud. nr. B-dul. SECÞIA IV-A BIXAD -50 paturi. Dispensar TBC Laboratoare si cabinete medicale: Analize Medicale - 28 Supliment Medical Market .sp.: 0261-730913.93.46 paturi. www. SECÞIA PNEUMOLOGIE II-50 paturi. Fax: 0230477020 Manager dr. Laborator radiologie. Dr.ro SECÞIA PNEUMOLOGIE I -55 paturi. Vasile Lorel.pr. Medicinã Internã SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU Aleea Filozofilor nr. amplasata în Vila 3. 15 paturi. explorari functionale. Dr. – 30 paturi – Dr. pneumolog. Diaconescu Daniela. nr.dr. dr. Jud.36. mun. 5 paturi. Suceava. Fax:026913004 www. Silvia Chivu Secþia Pneumologie I . 55 paturi.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREªTI Str. Ploieºti. Sterilizare. Suceava.46 paturi – Dr. Jud. Spitalului.PNEUMOLOGIE . pneumologie. 1-3. Fax: 0244. medicinã internã Director MEDICAL dr.pediatriesibiu.sp. pneumolog. 33. 30 paturi.

Dr.med. Dr. Dr. Dragan Codrut – chimist specialist. Timiº. HIV/SIDA. Lab. în st. Elena-Gratiela Ioncelescu. pr. Traila Daniel. Maria Cerbu. MonicaDaniela Cotfas. Muha Maria. ªef sectie: Dr. Dr.: 29 . Dr.Chereji Monica. Carmen Panaitescu. Dr. Conf. Dr. Dr. Mun.Sas Daniel. 145400 Tel/fax: 0247/366995.Sorescu Cristian. Pneumologie.Schuch Angela. m. Dr. Recup. Stelian-Eugen Stoia-Djesca. Conf. sp. univ. terapie intensivã. Gheorghe Adam nr. boli infecþ. pr. Lab. m. pr. Manuela-Gabriela Curescu. pr. Dr. Dr. boli infecþ. Dr.pneumologie Director MEDICAL interimar. HIV/SIDA. m. sp. Pneumologie. pneumologie. anestezie.ro Manager Dr. Pneumologie.ro. Pneumologie. pr. M. pr. Fax: 0247466651 pneumofi@evstar. pr. boli infecþ. Radioterapie Pneumoftiziologie II. m. rezid. Pneumologie. Mateiu Loredana Manuela. med. Dr. Corneliu Constantinescu. Irina-Ionela Stoia-Djesca.R. boli infecþ.Oancea Cristian. Rosiori de Vede.1 Tel: 0247466651. pr. Lucian PaulHorea Negrutiu.. Comp. m. bronsite acute si cronice. pr pneumologie. Geru Gabriel. Elena-Voichita Lazureanu. Sanda-Anca Levitchi. Dr. Prof. Vancea Dorin. Lazureanu Elena Voichita.. Alexandru Crisan. Dr. Secþia Boli Infecþ. m. Biol. toracica. pr. Dr. m. m. pneumologie. Timiºoara. Dr. Secþia Pneumologie I .Chim.. sp.sp. Virgil-Filaret Musta. Dr.pneumologie.ro SPITALUL ORêENESC ZIMNICEA Jud. Nr. Comp. de Explorãri Funcþionale. Szilagy Delia Monica. Comp. m. m.pr.6 paturi: Dr. epidemiologie. boli infecþ.735 conta@spitalul-vbabes-tm. m. Dr. ºef secþie. m. m. sp. I Adulþi -67 paturi din care 4 paturi Comp. Dr. Dr. Pneumoftiziologie I. m. Dr. m. Dr. Dispensar TBC.pr. Med. pneumoftiziologie SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÞIOASE ªI PNEUMOLOGIE V. m.pr.pr. m. Ungurean Ioana. Dr Madem Alina Luminita. internã. Pneumologie. laparoscopicã. Bica Valerica – biolog specialist. II Copii ºi Adulþi. m. m. m.4 paturi. Teleorman. Pneumologie. pr. Lab. Dr. rezid. m. Dr. Dr. CameliaTeodora Nita.. sp. dr. boli infecþ. Gorici Corina. As. Voicu-Mircea Tudorache. atiari@spitalul-vbabeº-tm. pr. Lab. Terapie Intensivã . pr. As.F.. pr. competenþã ecografie generalã. boli infecþ. Pneumologie. pr. de endoscopie bronsica: Dr Vaipan Mihaiescu Virginia. competenþã ecografie. univ. Opreanu Radu Virgil.Miron Ramona Mihaela. Dr. Iftimesei Elena SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROªIORII DE VEDE Jud.Ivascu Ana. Alergologie si imunologie clinica. TBC ºef secþie: Prof. pr. Str. boli infecþ.. Dr. med.Chim. Stefan Mihaicuta m. in st. Budarescu Maria Cristina. m. anatomie patologicã. Director financiar contabil Ec Badea Janeta Secþia Boli Infecþ. Comp.. competenþã Chir. As. Dr.Iovan Ionela. Bertici Nicoleta. Dr. în st. Dorin 2010 . i boli infecþ. 0247466701. m.. RodicaValerica Potre Oncu.. Dr. pr. univ. Monþia Tatiana. Medicale. Dr. m.Curelea Aura Eugenia. Draghici Dan -sef sectie – m.BABEª TIMIªOARA jud. Zimnicea. Cab. cu competenta in ecografie si computer tomografie. coordonator.2011 Vancea. Lab. m. pr. Dr. Dr. radiologie. m. TBC. Dr.. Dr. Malac Constantin – chimist specialist.com Secþia med. Med.79 paturi din care 60 paturi Comp.14 paturi.pneumologie.. pentru studiul tulburãrilor respiratorii în timpul somnului: Dr.. manager. internã – 60 paturi. Dr. Dimitriu Raluca Diana.. pr pneumologie. Narcisa-Daniela Nicolescu. Computer Tomograf.34 paturi. Comp. Dr.universitar Dr. in st.boli interne boli respiratorii (pneumonii. pneumologie. Vancea Dorin. pr.Ardelean Carmen Loredana. Chir. Dr. m. boli infecþ.66 paturi din care 6 paturi Comp. ºef lab. Lab. m. m. 0752443805 spitalzimnicea@yahoo. m. Pneumologie: Dr. Dr. dirmed@spitalul-vbabestm. boli infecþ.Chim..670. respiratorie . Radiologie ºi Imagisticã Med. Dr. pr. Dr. Pneumologie. Dr. sp. 13 Tel. Traian nr. i pneumologie: Dr. competenþe acupuncturã ºi bronhologie.. m.Laza Florin. boli infecþ. Fax: 0256. m. 68-72. Dr.. ToracoPulmonarã .. competenþã bronhologie. Adriana Socaci. anestezie. Mihalcea Elisabeta. Dr.Fira Mladinescu Ovidiu. pr. pr. competenþã ecografie. Dr. Corbeanu Cristina Elena. Stoenescu Dorel – biolog princ. Anestezie.ro.207. Conf. Clitan Monica Mihaela. sp.: 0256. m.Fratila ZenoIoan. m. sp. Chir. sp.207. Hanna Csunderlik. m. m. competenþã ecografie. pneumologie. m. sp. competenþã ecografie. competenþã ecografie. pr. TELEORMAN. m.. Borcan Daniela. astm bronsic etc) Dispensar TBC – dr. sef farmacie. Teodora Moisil. med Dr. med. m. Gherman Minerva – chimist specialist. m. farmacist primar. ºef secþie. m. imagisticã med. pr. pr. Str. Emilia-Octavia Nicoara. de Radiologie. Dr. Conf. Dr. m. boli infecþ. pr. sp. Anatomie Patologicã – Citologie. Dr. m. Chis Minodora. Dr. Lab. sp. pr boli infecþ. terapie intensivã. Dr. competenþã ecografie generalã.. Comp. Oanta Gratiela. competenþã ecografie. boli transmisibile ºi epidemiologie. Str.pr. m. m. Virginia Mihaescu. Stefan Mihaicuta. dr.pr. pr. Conf. Farmacie: Sâmbotin I. Sorina Maria-Denisa Laitin. pr. de Spitalizare de Zi HIV/SIDA . Adriana Botila.. Dr. Dr. Maria Ileana. Dr. m.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Servicii Externalizate-Synevo.boli infecþ. Pneumologie. Nan Delia.79 paturi din care 34 paturi Comp. boli infecþ. Hazm Aljabory. Dr. pr. Dr. Dr. dr. univ. de Prevenire ºi Control a Infecþiilor Nozocomiale. Isai Luminita Alina.. m. Marc Monica. Dr. Dr. boli infecþ.Badescu Sorina. abau Roxana. Dr.pr. Med. contzim@yahoo... Biol. Aviatiei. de Anal. pneumologie. Explorãri Funcþionale. As.com. Secþia Pneumologie II . ºef secþie: Prof. pr. Roman Horatiu – m. Adriana-Mihaela Dan. Dr. dr. med. Balint Gib Marius. Marincu Iosif. explorãri funcþionale.. m. m. de Anatomie Patologicã. Dr.

Tulcea.. respiratie asistata cu ventilatie mecanica.ro Dispensar TBC 30 Supliment Medical Market . aspir. Lab.pneumoftiziolog. Lab. boli infecþ. Calea lui Traian. Dr. ºef secþie Pneumoftiz Dispensar TBC. monitor pacient (T. Spirometru microMEDICAL pentru explorari functionale. Duta Constantin. Panciu. Fax: 0256-370697 spitalsanicolaumare@artelecom. Vâlcea. radiologie ºi imagisticã med. VASLUI. 4. somacin2002@yahoo. Comp.m. ºef secþie dr. de intubatie oro-traheala.pneumologie.5 paturi. Vâlcea. Victoria Teodorescu . spitalbabadag@yahoo. Laborator analize medicaleDr. B-dul Epureanu nr. . radiologie ºi imagisticã med.: 0250/748001. Lab. ºef secþie dr. Loc. 66 paturi. . M. Cab.: 0237/ 275600. 150 Tel. str. Mihãeºti Str. boli infecþ. Dr. Sandu Maria.pneumoftiziolog.: Rita Opriþescu Mogoº SPITALUL ORêENESC SÂNNICOLAU MARE Jud.Ion Cosmin SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “CONSTANTIN ANASTASATU” MIHÃEªTI Jud.spitalfaget.: 0256-371770. III pneumoftiziologie.Dr.4. Str. 305300 Tel: 0256 320860. Dr.14 Tel. str.online. Dr. Fax: 0250/746989. 0250860620.m.com Cab. Tulcea. 20 paturi Cabinet de pneumoftiziologie Dotare: ap. Str.ro. "Centrul de Consiliere pentru renuntare la fumat". nr. Dr. SPITALUL ORêENESC FÃGET Jud.sjv.: 0235/457330. Cornelia Vultur . Deta.pr.HIV/SIDA. Constantin Rusanda Rahela. 5. 66 paturi. www. Fax: 0256-390427 Email: conta@spitaldeta.Timiº. Rm Vâlcea. Fax: 0237/ 275779 spital.com Dispensar TBC. Fax: 0235/416685 spitaluldecopiibarlad@gmail. Oraº Fãget. www. bronsite. Pneumologie. Sectii: I. Dr.ro Sectie Boli pulmonare (pneumonii. de Psih. Popescu Luciana Mihaela -med. 025086062.Timiº. Str.com Secþia pneumologie. “KARL DIEL” JIMBOLIA Jud. spitaljimbolia@artelecom. M.pr. de legatura. www. med. astm bronsic. SEITAN GHEORGHE DANIEL.pr. Fax: 0240/ 571968. Nr. nr. Radiologie si imagistica.ro Dotarea: EKG.fr. etc) Cab. nr. Tel. Fax 0240/ 561820. 201.com.PNEUMOLOGIE . Fax: 0250860231 spitalul_horezu@yahoo. str. 50 Tel: 0235/416220. Tel. Nr. nr.I. Fax: 0235/457730 www. Cuza nr.ro Sectie Med. 0256 320692. Pneumoftiziologie. Str. 66 paturi. Sânnicolau Mare. Mãcin.pr. II pneumoftiziologie. 41.com Laboratoare: Lab. specialist.: 0256-391260. 360682. Victoria Teodorescu . tub oxigen. Negreºti.sp. Jimbolia.SPITALE CARE OFER? SERVICII DE PNEUMOLOGIE Dr. 0250/768282. SPITALUL DR. Tel. Comp. Tel: 0240/ 562115. 34.4. Barlad. Timiº. Laborator analize medicale.16 paturi Dispensar TBC SPITALUL ORêENESC BABADAG jud.Vaslui. 10. Elena Todorescu. puls. Mircea Vodã.spitalnegresti. respiratie. Cab. www. ºef secþie dr. Nesin Marina. sef sectie dr primar Deleanu Taisia SPITALUL ORêENESC PANCIU Judeþul Vrancea. . Dr. Str. A. spitalul_Vâlcea @yahoo. Fax: 0256 320039 sanatatesg@artelecom.m. 29 Tel. m. 245800. Horezu. tensiometru adulti. Tel.ro Dispensar TBC. Gheorghe Deaconu . Miu Sorin.com. SPITALUL ORêENESC MÃCIN Jud. Str.spitaluldecopiibarlad. Desaga Daniela. dr. Peia Andra Maria. Mihai Viteazul.pneumoftiziolog.m. As. 12 capsule. Pneumologie . temperatura corporala). Pneumologie SPITALUL DE COPII “SF. Vâlcea. Dr.Spitalului nr.Cornea Georgeta.Penumologie SPITALUL ORêENESC DETA Jud. Antonescu. M. Lab.. Bulacu Monica.net Comp. a nr. Timiº. Salã de gimnasticã.dispensarizare a hepatitei.net Pneumoftiziologie DR. Internã. oscilometru. radiologie si imagisticã med. explorãri funcþionale ventilatorii ºi EKG. Bloc operator. Dr. Heracleea.Dr. Rosoga Gheorghe. Princ. Gheorghe Deaconu . Telefon: 0240/ 571884. Decebal Nr. antirabic. 25 paturi.m. Cab. NICOLAE” BÂRLAD Jud.pneumoftiziolog.: Tel/ Fax: 0256 360655. SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENÞà VÂLCEA Jud. Timiºoarei.Iugulescu Magdalena. 571883. Computer. EKG. med.spitalulmacin. Dr.panciu@sanitar. A.Maresal I. spital_negrestivs@yahoo. EKG Hellige.ro SPITALUL ORêENESC NEGREªTI Jud.net. Contele Csekonics Nr. terapie intensivã boli infecþ.pr. Babadag.pr.pneumoftiziolog.pr. Iosifescu Cristina.Ciontea Elena. în curs de organizare .pr.radiolog. de picior. Fax 0250/768045 anasta_spital@yahoo. Pneumologie SPITALUL ORêENESC HOREZU Jud. de anal.

toate acestea conducând la scãderea toleranþei la efort ºi scãderea calitãþii vieþii. Echipa. 90 Tel. Dr. Diana Ioni[/. 7. un psiholog ]i un asistent medical. Evaluarea iniþialã ºi finalã a pacienþilor se face prin teste funcþionale respiratorii. Programul propriu-zis constã în 20 ºedinþe de antrenament la efort (exerciþii aerobe ale musculaturii periferice pe cicloergometru). vor putea sã facã eforturi mai mari/mai îndelungate. }os. afectare muscularã perifericã ºi decondiþionare fizicã. Miron Bogdan. 518. 021 335 69 10. Ace]tia beneficiaz/ de colaborarea Serviciului de Explor/ri Func[ionale Respiratorii condus de dr. Viilor nr. etaj I. chestionare de calitate a vieþii ºi indici de prognostic. Sector 5. 420. dr. un fiziokinetoterapeut. educaþie terapeuticã ºi consiliere psihologicã.30 . antrenament al muscu- P laturii respiratorii. test de mers. Bucure]ti Centrul de Reabilitare Respiratorie din Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" a fost \nfiin[at \n 2009 printr-un program finan[at de Ministerul Educa[iei ]i Cercet/rii. cu simptome mai puþine ºi mai uºoare. Contact Centrul de Reabilitare Respiratorie Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" Pavilionul III. Scopul reabilitãrii respiratorii este de a creºte toleranþa la efort ºi calitatea vieþii acestor pacienþi. este alc/tuit/ din: un medic pneumolog. kinetoterapie respiratorie. determinarea presiunilor musculare respiratorii. dar ºi celor cu alte boli respiratorii cronice. care.14. rogramul de reabilitare respiratorie se adreseazã în primul rând pacienþilor cu BPOC. Bucure]ti. test standardizat cardiorespirator de efort. int. Alina Croitoru Fiziokinetoterapeut Lucia Marinescu Program: luni-vineri. condus/ de prof. prin ameliorarea obiectivã a parametrilor urmãriþi ºi prin ameliorarea simptomelor ºi a calitãþii vieþii. Eficienþa programului de reabilitare respiratorie a fost demonstratã ºi în centrul nostru.30 .Centrul de Reabilitare Respiratorie în Ambulator din Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”. care au simptome respiratorii. la sfârºitul programului cu duratã de douã luni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->