Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA APROBAT

Birou Senat 27.09.2010


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Senatul28.09.2010
UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU”
Str. Horia nr. 7-9, IAŞI – 700126 – ROMANIA
Tel.+40232-212549; Fax. 40232-212551 Nr. 3681/29.09.2010

Tabel conţinând valoarea taxelor (*)la Universitatea de


Arte “George Enescu” Iaşi, ce intră în vigoare începând cu
anul universitar 2010-2011

Nr Tipul de document Valoare RON


crt
1. Taxă pentru înmatriculare** şi reînmatriculare.
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi
Teatru (fără Departamentul Teatru)
- Facultatea de Interpretare muzicală 100
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 150
- Departamentul Teatru 150
Notă: Taxa poate fi achitată în două rate: 1/2 la începutul sem. I şi 1/2 100
la începutul sem. II
2. Taxă pentru refacerea creditelor/semestru la disciplinele de
specialitate, toate Facultăţile:
- teoretice 100
- practice 200
3. Taxă pentru transfer la o altă specializare (examen de diferenţă)
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi
Teatru (fără Departamentul Teatru) 50/ examen
- Facultatea de Interpretare muzicală
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design
- Departamentul Teatru
4. Taxă pentru reexaminare (a treia programare a examenelor)
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi
Teatru (fără Departamentul Teatru) 100
- Facultatea de Interpretare muzicală 150
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 100
- Departamentul Teatru 200
5. Taxă pentru îmbunătăţirea notei 150/disciplină
6. Taxă pentru concurs de admitere **
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi
Teatru 200
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 200
- Facultatea de Interpretare muzicală 200
7. Taxă pentru repetarea examenului de licenţă
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 300/probă
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi 300/ probă
Teatru
- Deparatmentul Teatru 400/probă
- Facultatea de Interpretare muzicală 250/ probă

8. Taxă de înscriere la examenul de licenţă pentru particulari:


- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi
Teatru 400
- Facultatea de Interpretare muzicală 400
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 500
9 Taxă pentru un examen din cadrul licenţei (pentru particulari şi

1
pentru cei care repetă)
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 400(2 x 400 =800)
- Facultatea de Interpretare muzicală 200(2 x 200 =400)
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi 300(2 x 300 =600)
Teatru (fără Departamentul Teatru)
- Departamentul Teatru 300(2 x 300 =600)
10 Taxă înscriere la examenul de selecţie pentru licenţă
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 200
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi 200
Teatru
- Facultatea de Interpretare muzicală 300
11 Taxă pentru un examen din cadrul selecţiei (absolventi din alte 80 x 5 = 400
institutii)
12 Taxă pregătire pentru concursul de admitere la Facultăţile din cadrul 50 lei/şedinţă
Universitaţii de Arte „G. Enescu”
13 Taxă pentru eliberarea Diplomei de licenţă împreună cu Suplimentul
anexă, în regim de urgenţă (mai devreme de 1 an de la absolvire) 100
14 Taxă pentru eliberarea Diplomei de master împreună cu Suplimentul
anexă, în regim de urgenţă (mai devreme de 1 an de la absolvire) 100
15 Taxă pentru eliberarea Diplomei de licenta sau a Diplomei de Master,
în regim de urgenţă (mai devreme de 1 an de la absolvire) 100
16 Taxă pentru eliberarea Suplimentului anexa la Diplomă, în regim de
urgenţă (mai devreme de 1 an de la absolvire) 100
17 Taxă pentru eliberarea unui duplicat după diploma de licenţă
- Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design 200
- Facultatea de Interpretare muzicală 200
- Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi 200
Teatru
18 Taxă pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de
absolvire a Modulului de pregătire psihopedagogică din DPPD 120
19 Taxă pentru eliberarea certificatului de absolvire a Modulului de
pregătire psihopedagogică din DPPD împreună cu Foaia 100
matricolă, în regim de urgenţă (mai devreme de 1 an de la
absolvire)
20 Taxă pentru eliberarea certificatului de definitivat, gr. II şi I, în 100
regim de urgenţă (mai devreme de 1 an de la absolvire)
21 Taxă colocviu gradul I 150
22 Taxă pentru examen gradul II 150
23 Taxă pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de 120
definitivat, gr. II şI I
24 Taxă pentru studierea disciplinelor din cadrul Departamentului 400/an modulI
pentru Pregătirea Personalului Didactic în alt an decât sunt 600/an modul II
prevăzute în planul de învăţământ ca si pentru cei in regim de
taxa ; modulul II este cu taxa pentru toti studentii***
25 Taxă pentru recuperare cursuri din cadrul Departamentului
Personalului Didactic -1an /regim postuniversitar: 1200modul I/
- Modul Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi Teatru - 1200 modul II
1 an
- Modul Interpretare muzicală (Instrumente şi Canto)-1 an
- Modul Arte Plastice şi Decorative – 1an
26 Taxă echivalare discipline DPPD 20 /disciplina
27 Taxă reexaminarea / mărire / refacere credite in DPPD 50
28 Taxă pentru eliberarea certificatului de absolvire (adeverinţă de
absolvent) pentru particulari, toate Facultăţile 70
- duplicat toate Facultăţile

2
130
29 Taxă pentru eliberarea unui duplicat după certificatul de absolvire
(adeverinţă de absolvent) pentru absolvenţii propri, toate facultăţile 150
30 Taxă pentru eliberarea unui duplicat după diploma de absolvire a
studiilor de Master toate facultăţile 150
31 Taxă pentru eliberarea unui duplicat după foaia matricolă integrală şi
foaia matricolă parţială toate facultăţile 150
32 Taxă pentru eliberarea unei foi matricole şi Suplimente parţiale 50****
- în regim de urgenţă 100****
33 Taxă pentru pierderea carnetului de student 30
34 Taxă pentru eliberarea unei noi legitimaţii de student 30
35 Taxă pentru eliberarea unei noi legitimaţii de călătorie 30
36 Taxă pentru eliberarea unei adeverinţe pentru străinătate care atestă
profilul şi specializarea universităţii toate facultăţile 150
37 - Taxă pentru eliberarea unei programe analitice sau planuri de
învăţământ toate facultăţile 200
38 Taxă pentru concursuri didactice
- profesor universitar 600
- conferenţiar univresitar 500
- lector universitar 300
- asistent universitar 200
- preparator universitar 200
39 Taxă pentru pierderea sau deteriorarea unei publicaţii, disc sau casetă Conform Legii
audiovideo, CD, DVD (valoarea de inventar+coeficientde inflaţie la bibli. 334/2002
zi+(1-5) preţul calculat
40 Taxă înscriere la bibliotecă pe an universitar pentru cititori externi şi
cabinetul acustic 25
41 Taxă pentru pierderea sau deteriorarea unui instrument sau altor De două ori
obiecte împrumutate de la magazia institutului valoarea actuală a
obiectului
42 Taxă pentru obţinerea vizei MECI pe actele de studii ce urmează a fi
eliberate cetăţenilor străini toate facultăţile 600
43 Taxă/an***** pentru studenţii nebugetari la:
Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi
Teatru:
- Pedagogie muzicală 1800
- Dirijat, Compoziţie-Muzicologie-Jazz 2400
- Muzică Religioasă 1800
- Artele spectacolului de Teatru (Păpuşi) 3500
- Artele spectacolului de Teatru (Actorie) 4000
- Artele spectacolului de Teatru (Regie) 4500
- Teatrologie 2500
- Masterat – Pedag. Muzicală 2000
- Masterat – Teatru 4000
Facultatea de Interpretare muzicală:
- Interpretare instrumentală (instrument) 4000
- Interpretare instrumentală (canto) 4000
- Masterat 4000
Facultatea de Arte plastice, Decorative şi Design:
- Arte plastice (Pictura, Sculptura, Grafica) 4000
- Arte Plastice (Foto – video) 4500
- Pedagogia artei – arte plastice şi decorative 2000
- Arte decorative (Arte textile, Arta murala) 4000
- Arte decorative (Ceramica) 2000
- Conservare, restaurare opere de artă 4000

3
- Design 4500
- Istoria si teoria Artei 2000
- Masterat – Arte plastice (Pictura, Sculptura, Grafica) 4000
- Masterat – Arte plastice (Foto-video) 4500
- Masterat – Arte decorative 4000
- Masterat Design 4500
- Masterat Conservare, restaurare opere de artă 4000
- Master Interdisciplinar 2000
44 Taxă de înscriere la examenul de admitere la masterat** toate
facultăţile: 200
45 Taxă pentru fiecare examen susţinut de cetăţenii din Rep. Moldova în 100/ examen
vederea echivalării diplomelor toate facultăţile:
46 Taxă de înmatriculare la Masterat ** toate facultăţile 100
47 Taxă adeverinţă dosar pensionare 20
48 Taxă de studii de licenţă şi masterat (toate specializările în afară de 420 euro/ lună
Interpretare muzicală şi teatru) pentru cetăţenii străini care nu au
cetăţenie română - extracomunitari******
49 Taxă de studii de licenţă şi masterat (Interpretare muzicală şi teatru) 750 euro/ lună
pentru cetăţenii străini care nu au cetăţenie română -
extracomunitari******
50 Taxă pentru studenţii audienţi toate facultăţile 2500/an (20 ore)
51 Taxă împrumut instrument pentru solicitanţii din exterior 50/an
52 Taxă pentru xeroxare materiale cadre didactice si studenţi 0,15/pag.
53 Taxă pentru adeverinţă de autenticitate (în limba romană) 70

Notă: * Senatul Universităţii îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor.

*** Pentru studenţii în regim cu taxă, taxa pentru modulul DPPD este suplimentară taxei de
şcolarizare.
**** Excepţie pentru bursierii Socrates şi alte categorii de bursieri în străinătate care dovedesc cu acte
acest lucru.
***** Taxele de şcolarizare pentru studenţii din anii II – IV rămân neschimbate.
****** Taxele se platesc pe întreaga durată a anului de învăţământ, inclusiv pentru perioadele de
practică prevăzute în planurile de învăţământ. Taxele se platesc cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni.

Termenele de achitare a taxelor de şcolarizare sunt: 15 noiembrie 2010, 15 ianuarie 2011, 15 martie
2011, 15 mai 2011.

RECTOR Secretar Ştiinţific al Senatului


Prof. univ. dr. Viorel Munteanu Conf. univ. dr. Anca Ciobotaru