P. 1
cealalta ancuta..

cealalta ancuta..

4.0

|Views: 13,957|Likes:
Published by Laura Cristea

More info:

Published by: Laura Cristea on Dec 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2015

pdf

text

original

POVESTIREA 1.

DEFINIŢIE
În accepţiune largă, se confundă cu naraţiunea ca modalitate de existenţă a genului epic. Această identificare se bazează pe identitatea de sens dintre verbele „a povesti” şi „a nara”. Astfel, povestirea devine modul prin care se constituie toate speciile genului epic, elementul lor comun. Ca specie literară, povestirea este o naraţiune subiectivizată (relatarea este făcută din perspectiva povestitorului, implicat ca narator, ca participant, ca martor, ca mesager al întâmplării) care se limitează la nararea unui singur fapt epic.

2. TRĂSĂTURI
→ povestirea are dimensiuni mai reduse decât ale nuvelei şi mai ample decât ale

schiţei;

→ povestirea urmăreşte un singur fir epic, intriga fiind simplă şi având caracter

exemplar (întâmplările poartă în ele o morală, o pildă, un exemplu);

→ relatarea este făcută din perspectiva naratorului, implicat ca personaj, ca martor → → → →

sau ca mesager (colportor); interesul se manifestă nu atât faţă de personaj, cât faţă de întâmplări; construcţia subiectului este mai puţin riguroasă decât în cazul nuvelei; desfăşurarea acţiunii e mai puţin tensionată decât în nuvelă; oralitatea (Apar, astfel, mărci ale oralităţii: formule de adresare şi de menţinere a interesului, de testare a atenţiei ascultătorilor, de creare a suspansului, de potenţare a efectelor); → caracterul ceremonial, atmosfera în care sunt surprinse faptele .Ca deţinător al faptului epic, naratorul îşi organizează discursul pe baza principiului psihologic al aşteptării frustrate, regizând suspansul, tensiunea, pentru a capta atenţia ascultătorului); → plasarea acţiunii într-un trecut nedeterminat, echivalent al timpului mitic (aspectul atemporal, mitic, specific povestirii oferă un caracter general întâmplării, făcând dintro experienţă individuală una unanim acceptată şi valabilă.); → utilizarea evocării ca modalitate de prezentare a întâmplărilor.

3. CLASIFICĂRI
-

după formă: povestire în versuri şi povestire în proză; după conţinut şi destinaţie: satirică, filosofică, fantastică, romantică, pentru copii. Aristotel identifică 3 tipuri de povestiri: • povestiri ale destinului; • povestiri ale personajului (maturizarea eroului, proba); • povestiri ale gândirii (educaţia, eroul are o revelaţie, descoperă ceva sau pe cineva într-o altă lumină).

4. POVESTIREA ÎN RAMĂ (frame stories, roman a tiroirs)
Povestirea în ramă - o formă de încadrare a uneia sau a mai multor naraţiuni de sine stătătoare într-o altă naraţiune, prin procedeul inserţiei. Povestirea în povestire - un personaj al naraţiunii principale întrerupe firul acţiunii printr-o istorisire proprie, preluând, în raport cu aceasta, rolul de narator.

1

al „toamnei aurii”. . evocat. care reliefează o perspectivă subiectivă. pe rând. prin câţiva indici temporali precişi (domnia lui Duca-Vodă: 1693-1695.timpul naratorului auctorial anonim care evocă nostalgic „îndepărtata vreme”. că s-a născut în anul 1814. PERSPECTIVA NARATIVĂ Reper esenţial în definirea speciei povestirii. pentru cei de la han. Naratorii uniscienţi. rămas în zona deixisului temporal incert. Vremea veche e. Aceşti zece naratori ai întâmplărilor evocate ocupă. al hanului. al lui „a fost odată”. fixat. personaje în naraţiunea-cadru şi. „vremea veche” în care s-au întâmplat lucruri care azi nu se mai văd. Astfel. prezentul actului evocării. nedefinit (timpul basmului.CEALALTĂ ANCUŢĂ (1928) . El este anonim. în diferite ipostaze diegezei. pe de o parte. Faptul că e acceptat de ei dovedeşte preţuirea acestora şi recunoaşterea de care se bucură în rândul lor. 1700-1703. HANU ANCUŢEI . au în povestirile relşatate de ei diverse roluri: narator-martor. intradiegetici (care aparţin.timpul povestit. Ceilalţi naratori.funcţia narativă: de relatare propriu-zisă a evenimentelor. INSTANŢELE COMUNICĂRII NARATIVE Există. care asistă ca martor la relatarea fiecărei povestiri de la han.cadru. pe rând. narator-mesager. „gospodari şi cărăuşi din Ţara-de-Sus”. respectiv viziunea „cu”. când se deapănă şirul de istorisiri. din 1854-1856. în primul rând. II.5. . iar pe de altă parte. prim-planul secvenţelor-ramă. ascultători – naratari. . specificul perspectivei narative reiese din modul de raportare a naratorului la diegeză (universul ficţional descris). Funcţiile îndeplinite de aceşti naratori sunt: . povestirea se construieşte pe perspectiva narativă internă. martori.MIHAIL SADOVEANU STRUCTURA TEXTULUI NARATIV I. narator-personaj.timpul povestirii . definindu-se şi prezentându-se prin raportare la ceilalţi oaspeţi ai hanului.funcţia de interpretare: asumarea unui discurs evaluativ şi emotiv. deoarece petrecerea de la han e raportată la momentul în care „Împăratul Alb şi-a ridicat muscalii lui împotriva limbilor străine”. capacitatea de a cita discursul eroilor în propriul discurs. domnia lui Scarlat Calimachi: 1812-1819 şi domnia lui Mihail Sturza: 18341849). ca personaje. paradisul 2 . al „celeilalte Ancuţe”. Acesta poate fi fixat în a doua jumătate a sec. mesageri) determină o naraţiunea puternic subiectivizată – naraţiunea homodiegetică (naraţiunea în care naratorul se situează în interiorul universului povestit). . al XIX-lea.  CONSTRUCŢIA SUBIECTULUI NARATIV RELAŢIILE TEMPORALE ŞI SPAŢIALE – SPECIFICUL CRONOTOPULUI Hanu Ancuţei reuneşte trei timpuri distincte: . pe focalizarea internă. om în floarea vârstei. o implicare afectivă în faptele relatate. al povestitorilor. delegat de autor pentrui a-l reprezenta.). Evenimentul la care se face referire e războiul Crimeei. un povestitor al naraţiunii-cadru → naratorul auctorial.funcţia de regie: dirijarea intrărilor în scenă ale personajelor. Un alt indiciu pentru datarea povestirii-ramă este şi mărturisirea lui Dămian Cristişor. III.

aceea de a-şi declara participarea la ele. Naratorul auctorial se semnalează permanent la han. dar trimite în acelaşi timp şi la imaginea idealizată a trecutului legendar al Moldovei.pierdut. Evenimentele sunt împinse cât mai mult în trecut şi idealizate. se caracterizează prin repetare. curând. Hanul unifică toate cele trei timpuri: al naratorului auctorial. Prezenţa naratorului auctorial în epoca în care se spun poveştile la han are drept scop amestecarea planurilor temporale. era cetate”. metaforic. târgul Iaşilor. Din acest moment. definind un spaţiu al imaginaţiei. Ienache porneşte la drum pentru a-şi vinde marfa şi este luat în căruţă de un răzeş în care-l recunoaşte pe Todiriţă Catană. Situaţia aceasta conflictuală instituită prin intrigă se dezvoltă în secvenţele următoare – desfăşurarea acţiunii. naratorul devine şi personaj. Hanul devine un spaţiu al protecţiei.. graniţele dintre lumea realului şi cea a povestirii. Avea nişte ziduri groase de ici până colo. de o alta. Caracterizarea aceasta indică dubla natură a hanului-reală şi mitică-porţile sale deschizându-se ziua spre drumuri şi spre existenţa oamenilor. un răzeş temerar din ţinutul Vasluiului. unde pătrund doar cei iniţiaţi. atribuindu-ise un rol în scenariul pus la care de fuga. aşa cum se întâmplă şi cu prezenţa eroilor în epoca în care se petrec evenimentele narate. În zori. Iluzia vechimii şi a continuităţii provine din existenţa infinită a Hanului Ancuţei. iar spaţiul – determinat geografic –zona Moldovei. Rezolvarea duce la o confuzie temporală specifică genului povestirii. Zidurile hanului-cetate sunt. Hanul este deopotrivă un spaţiu deschis: aflat la răscruce de drumuri.era cetate. Această primă secvenţă – expoziţiunea. răzeşul e ajutat de hangiţa impresionată de temeritatea celui care „a făcut legământ cu moartea” pentru „o dragoste mare”. Valoarea simbolică a acestui spaţiu e aceea a unui centru al lumii. şi nişte porţi ferecate cum n-am văzut în zilele mele”. ajunge la han. Protagonistul este Todiriţă Catană.. precum timpul. Tendinţa de a împinge întâmplările cât mai adânc într-un trecut de legendă se ciocneşte. loc de întâlnire a diferitelor destine şi poveşti ale unor oameni diferiţi. El află detaliile prinderii lui Todiriţă Catană din dialogul cu arnăutul Costea Căruntu. Când potera care o însoţeşte de duduca Varvara. Ienache asistă ca martor la întemniţarea răzeşului „nebun şi nemernic” în turnul Goliei. fiind mitic. noaptea închizându-se. închis în sine. povestitorii se referă la han ca la un loc al poveştilor şi al împrejurărilor Coincidenţa locului favorizează coincidenţa timpului. ca şi cum hanul ar avea proprietatea conservării trecutului. Dublă participare al cărei rezultat e strângerea timpului într-o durată nedeterminată. contrară. la permanenţă. totul e identic cu sine de la început. Poposind la hanul Ancuţei. sfâtuindu-l să treacă apa Moldovei pe podul plutitor  3 . are ca temă iubirea interzisă. Modul cel mai frecvent de a sugera această durată nedeterminată este raportarea tuturor întâmplărilor la acelaşi spaţiu. însumând toate cele cinci momente ale subiectului. trimisă la mânăstirea Agapia de către fratele ei. ACŢIUNEA – MOMENTELE SUBIECTULUI Subiectul este construit pe principiul cronologic. pe care povestitorii o simt în egală măsură. Ancuţa şi Ienache îi spun lui Costea Căruntu că Todiriţă Catană a pornit spre Timişeşti. totodată. Durata întâmplărilor din povestirea Cealaltă Ancuţă este concentrată – trei zile-. timpul este indeterminat. ccare a cutezat să pună la cale fuga sa cu duduca Varvara. Întâmplarea neobişnuită pe care o narază Ienache. reconstituită tot prin dialog. cu punct de referinţă chiar hanul Ancuţei. de întâmplări şi destine şi unul închis: „nu era han. al siguranţei. sora boierului Bobeică. negustorl de mărunţişuri. Spaţiul. al povestitorilor şi al întâmplărilor. Hanul se singularizează chiar prin construcţie: „.este urmată de situaţia – intrigă: evadarea lui Todiriţă Catană. Aici.

furtună. pretextul narativ imaginează ivirea unei restrişti în viaţa oamenilor. Arnăutul crede cuvintele hangiţei şi o însoţeşte p duduca Varvara pe podul plutitor. Finalul este deschis. SECVENŢE NARATIVE – EPISOADE – MODALITĂŢI DE LEGARE A SECVENŢELOR NARATIVE În discursul narativ din „Cealaltă Ancuţă”. instituie comunicarea între narator şi naratari – şi se regăseşte la începutul şi la finalul fiecăreia dintre cele nouă povestiri ale volumului. primul termen fiind evident favorizat. dar acum nu mai e vorba de dreptul abuziv de viaţă şi de moarte al unui stăpân unic.  4 .  CONFLICTUL IV. Prin raportarea acestei povestiri la contextul volumului. exterior. Dintre potenţialele victime ale calamităţii. înainte de întemniţarea în turnul Goliei. social. Ienache formulând doar supoziţii despre modul în care cei doi îndrăgostiţi au reuşit să treacă în Ţara Ungurească.  ELIPSE Deoarece una din trăsăturile speciei povestirii este construcţia mai puţin riguroasă decât cea a nuvelei. În tipul occidental de povestire în ramă. În cazul de faţă. şi elementele de portret al lui Ienache sunt reliefate prin comentariul naratorului auctorial. un grup mai întreprinzător reuşeşte să-şi găsească un refugiu. inundaţie. la drumul parcurs de erou până la întâlnirea cu naratorul. Incipitul se construieşte prin reprezentare – ca sevenţă dialogică. respectiv între Todiriţă Catană şi arnăuţii porniţi pe urmele lui. precizează cronotopul. ezitând între gândul că duduca Varvara a dispărut prin puterea vrăjilor făcute de hangiţă şi ideea că Todiriţă Catană şi-a salvat iubita şi a împlinit un act justiţiar. Deznodământul nu dezleagă misterul întâmplărilor nocturne. care îl aduce în prim-plan pe Ienache Coropcarul. modalitatea de legare a secvenţelor narative este inserţia – volumul are forma povestirii în ramă. deoarece cele nouă povestiri de sine stătătoare sunt încadrate într-o altă naraţiune prin acest procedeu al inserţiei.  CONSTRUCŢIA DISCURSULUI NARATIV INCIPIT – FINAL Incipitul aparţine secvenţei-ramă. Tipul oriental de povestire în ramă se distinge prin capacitatea de a reflecta străvechea tradiţie răsăriteană a aservirii supuşilor. indiferent de rang.de la Tupilaţi. între Todiriţă Catană şi boierul Bobeică. Rama povestirii are funcţii multiple – conturează atmosfera. ci de abaterea unui fenomen dăunător asupra unei comunităţi: epidemie. Tot incipitul fixează şi termenii unei comparaţii între „vremea veche” şi „lumea nouă becisnică”. pot fi identificate şi elipse în discursul narativ. Cei doi dispar în noapte – punctul culminant al povestirii. la întâmplările de dincolo de pod şi la fuga celor doi îndrăgostiţi. de către conducătorul atotputernic. nostalgia. Dominanta afectivă a discursului său. la evadarea acestuia. Acţiunea e declanşată de conflictul principal. război. la acţiunile lui Todiriţă Catană până la trecerea podului de către Costea Căruntu şi Varvara. ele se referă la secvenţa fugii lui Todiriţă Catană împreună cu duduca Varvara şi la prinderea lui de către arnăuţi. secvenţele narative se leagă prin înlănţuire. Adăpostul se preface într-un decor privilegiat unde se încheagă o învoială liber acceptată dedicată povestirilor. naratorul necreditabil formulând doar supoziţii despre deznodământul întâmplărilor.

o poveste nefericită de dragoste). fie exteriorizând „nesinceritatea” (etichetarea negativă a lui Todiriţă Catană. deşi cu toţii îl admirau pentru curajul său). Un câmp semnatiic al nelegiuirii îşi pune amprenta asupra portretului eroului. un „ticălos” „fără minte”. Leonte e zodier.  V. Era îmbrăcat cu mintean şi cu ciubote roşii cu tureatca răsfrântă. Sadoveanu preferă drept protagonişti indivizi de la ţară. imaginea eroului povestirii se construieşte deosebit de elaborat. Constandin Moţoc e cioban. taciturnul Zaharia e fântânar. un portret difuz. Însă. Avea mustăţi bălăi şi ochii negri şi se uita fudul în juru-i. ecouri din literatura cu haiduci parcursă de Sadoveanu în adolescenţă. toate erau mai de preţ. îi mai uneşte şi paseismul. a sfidat semeţ rânduielile şi a avut „aşa neobrăzare. melancolicul şi tipic sadovenianul sentiment al trecerii timpului şi al efemerităţii lucrurilor omeneşti. într-o succesiune de ipostaze oferite de instanţa naratorială. Dincolo de firul narativ. din naraţiunea – ramă. lat la spate. Pauzele descriptive de tip portret din povestirea în ramă – descrierea eroului. orbul sărac e cerşetor. am avut TODIRIŢĂ CATANĂ 5 . Todiriţă Catană trebuie sancţionat pentru că nu a respectat ierarhia socială. izolaţi de colectivităţile lor. care crede despre Todiriţă Catană că este „un rău şi un mişel”. a hangiţei de demult – creionează şi individualizează profilul personajelor. pe întreaga suprafaţă textuală. În afară de căutarea companiei celorlalţi. prin caracterizare directă. Viziunea unui arnăut bătrân – om al sabiei şi al glonţului. Ii mai uneşte pe cei de la han preferinţa pentru întâmplări „straşnice” şi „minunate”. Ienache e negustor ambulant de mărunţişuri.Rolul de patron al adunării şi-l asumă lăudărosul comis Ioniţă care tot „ameninţă” că va spune o istorie „mai straşnică şi mai minunată” decât toate celelalte. cel prins în funii apare „întru adevăr om nalt şi voinic – subţire la mijloc.PAUZE DESCRIPTIVE Prin pauzele descriptive de tip tablou. reunirea de la han le anulează această solitudine şi îi arată ca pe nişte persoane joviale. socotesc ei. În viziunea lui Ienache coropcarul.INDIVIDUALITĂŢI REUNITE ÎNTR-O CONFRERIE EPICĂ Povestirea este alcătuită după un scenariu cu aventuri de muşchetari. În privinţa îndeletnicirilor. Este. O altă trăsătură comună este înclinaţia de a practica uneori disimularea. „Saracă ţară moldovenească O consecinţă a paseismului e puternicul. PERSONAJELE . încât şi-a ridicat ochii asupra luminăţiei sale”. din cauza îndeletnicirii. nu negustor străbătând târgurile şi iarmaroacele – propune o altă imagine a eroului: „cât a fost legat. nostalgia. când.Nu altfel decât imaginea construită prin ochii lui Ienache este cea pe care o proiectează Costea Căruntu. dar şi din baladele populare vitejeşti. adoptând cu discreţie pers. Ei îşi iau revanşa pentru îndelungata izolare autoimpusă savurând din plin tovărăşiile din faţa ulcelelor cu vin. ca un răzăş cuprins. Portretul eroului conjugă prosopografia (înfăţişarea personajului) cu etopeea (descrierea conformaţiei psiho-morale). ele sunt acelea ale unor oameni singuratici: Gherman e călugăr. păstrând. compus în etape succesive. pentru care comunicarea devine un mod de a-şi revărsa prea-plinul de sociabilitate. din perspectiva opticii înguste a slujbaşilor domneşti. Era cu capul gol şi cu buzele sângerate sub mutăţi. de asemenea. ataşamentul la tinereţea lor tumultoasă. a III-a şi trecând sub tăcere propria implicare în întâmplări. dar şi din naraţiunea inserată în ramă. caracterului sau pentru că le-a fost dat să sufere o „rană” în tinereţe ( o nedreptate. prin imaginea eroului ei. – descrierea exterioară a hanului şi a adunării din interiorul – schiţează cadrul propice evocării şi se creează atmosfera favorabilă intrării în timpul povestit.

„mai degrabă răul acela. E afirmarea crezului romantic în dragoste la vârsta privilegiată a tinereţii. -angajarea – în cazul lui Ienache. Acelaşi portret. adică devotat dragostei sale. dacă i-s slobode braţele şi are în pumnul lui fier.ascultători). ale unui erou înzestrat cu însuşiri fizice impresionante. care iese din limitele ordinii sociale stabilite. Todiriţă Catană e un „nebun”. de fapt. registre stilistice) ale Desenul epic se întregeşte prin apelul la diverse modalităţi de narare: relatarea. căci iubeşti o copilă de boier”. mărci prezenţei naratorului.stăpânire şi putere asupra lui. LIMBAJUL PROZEI NARATIVE (modalităţile narării. ce presupune comnicarea directă între cei doi parteneri. reprezentarea (întemniţarea lui Todiriţă Catană în turnul Goliei. Aventurier. Todiriţă Catană. căci te pui cu stăpânirea. un discurs puternic marcat subiectiv prin mărcile prezenţei naratorului. 6.. în vremea veche s-au întâmplat lucruri care astăzi nu se mai văd” – prelungesc ecourile întâmplărilor rostite anteriior. admirativ însă. pe când îmi pregăteam lăzile ca să mă duc la iarmaroc. Se vede că nu eşti înţelept. „Şi să scape cu uşurinţă un nevrednic ca acela. Personajul însuşi se caracterizează ca o fire pasională. a stat acolo la pândă ş-a ştropşit pe slujitorul Domniei”. angajarea se face direct. dar acuma. ci şi epitete calificative. iubirea cere sacrificiul suprem. în Ţara-de-Sus. Ca orice naraţiune homodiegetică. şa încălicat cal. limbajul personajelor. E o strategie narativă specifică.naratari (receptori. dar îi şi semnalează prezenţa. evadarea spectaculoasă a acestuia) şi comentariul subiectiv al naratorului necreditabil. Pentru Ancuţa de demult. „blăstămatul” Todiriţă Catană evadează senzaţional din turnul Goliei şi dobândeşte atributele unui haiduc al vremilor de demult. prin urmare. Prezenţa naratorului trimite şi la ceremonialul povestirii – un sistem de convenţii care reglează raportul narator (emiţător). Acest sistem de convenţii echivalează.. dar din perspectiva legii nescrise a comunităţii. Todiriţă Catană e o fire voluntară şi aprigă. Ienache amână povestirea – „vă rog numai oleacă să îngăduiţi pânăce-oi potrivi în lulea o frunză de tutun. la fel şi aşteptarea hangiţei cu „oale nouă şi vin proaspăt”. -enunţarea – „iar într-un rând. care a cutezat să ruşineze o cinstită casă boierească!”. îl individualizează în cercul povestitorilor. Apoi curiozitatea ascultătorilor fiind suscitată. Indicii textuali ai subiectivităţii eului narator – activând funcţia expresivă a limbajului – sunt nu doar pronumele şi verbele persoanei I. căpătând proporţiile unui erou legendar idealizat. Etapele (codul ritualic) pe care le înregistrează ceremonialul povestirii sunt: -pregătirea atmosferei şi a dispoziţiei necesare receptării – intervenţia naratorului auctorial punctează acest moment al codului ritualic: „m-am dat lângă vatră. am împuns şam zădărit cu vreascuri focul aţipit în blăniţa-i de spuză”. şi povestirea relatată de Ienache coropcarul impune o perspectivă narativă internă şi. judecăţi de valoare personalizate prin care se marchează emoţional momentele de mare tensiune ale întâmplării narate: „cel prins era întru adevăr om nalt şi voinic – subţire la mijloc. pentru care iubirea e un eveniment sufletesc hotârâtor. trăit la intensitate maximă: „pentru o dragoste pot să-mi dau viaţa şi tinereţile mele.” Eroii sadovenieni nu concep. la Baia. „Zăludul”. Cuvintele lui – „într-adevăr. implicit. el trăieşte cu optimism aventura iubirii sale. s-a întâmplat în târgul nostru la ieşi mare bocluc”.” 6 . nu se găseşte voinic care să-l poată ajunge şi să-l poată răpune”. devorată de o tensiune interioară ca de o fatalitate. impulsiv. lat în spate”. „Eu ştiu că nu eşti om cu mintea întreagă. Dintr-un cumul de viziuni – pluriperspectivism – jocul permanent al oglindirilor concentrează imaginea unui erou sadovenian tipic. Erosul în afara thanatosului. cu arta de a povesti.

se bucură şi se întristează de ceea ce li s-a întâmplat lor sau altora. „fraţii mei”. „omule”. „cucoane Ioniţă”. Vremea în care se spun poveştile e marcată de semne ale statorniciei sociale. îşi deschid inimile. nefer. Opera sadoveniană. arnăut. Ei petrec la modul dionisiac. Acest ceremonial al povestirii presupune obligatoriu. formulele de adresare. o anumită atmosferă. vornic). o adevărată arhivă lingvistică: arrhaisme (comis. familiaritate). până la cele care individualizează: „prea cinstite comise”. construcţii frazeologice populare. apropiere. Altele exprimă pur şi simplu angajarea naratorului în actul povestirii: „ cinstite om bun”. Formulele de adresare variază de la cele cu un caracter general: „domnilor mei”. coropcar. deci. le dă iluzia eternităţii. ospăţul lor provoacă o dezlănţuire de viaţă. -pauza (interludii) – întreruperea firului întâmplărilor pentru a li se adresa direct ascultătorilor -deznodământul Există şi o retorică a ceremonialului povestirii. 7 . un ceremonial al petrecerii. este. pentru aceşti oameni. moldovenisme. restabileşte armonia cu sine. prin identificarea primei sale etape.-istorisirea. în care conflictele par să se fi suspendat şi oamenii se bucură de o libertate nesfârşită Sărbătoarea e un mod privilegiat de a exista. Oameni care s-au întâlnit întâmplător se numesc „prieteni” sau „fraţi”. din acest punct de vedere. „iubiţilor prieteni” (respect.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->