POVESTIREA 1.

DEFINIŢIE
În accepţiune largă, se confundă cu naraţiunea ca modalitate de existenţă a genului epic. Această identificare se bazează pe identitatea de sens dintre verbele „a povesti” şi „a nara”. Astfel, povestirea devine modul prin care se constituie toate speciile genului epic, elementul lor comun. Ca specie literară, povestirea este o naraţiune subiectivizată (relatarea este făcută din perspectiva povestitorului, implicat ca narator, ca participant, ca martor, ca mesager al întâmplării) care se limitează la nararea unui singur fapt epic.

2. TRĂSĂTURI
→ povestirea are dimensiuni mai reduse decât ale nuvelei şi mai ample decât ale

schiţei;

→ povestirea urmăreşte un singur fir epic, intriga fiind simplă şi având caracter

exemplar (întâmplările poartă în ele o morală, o pildă, un exemplu);

→ relatarea este făcută din perspectiva naratorului, implicat ca personaj, ca martor → → → →

sau ca mesager (colportor); interesul se manifestă nu atât faţă de personaj, cât faţă de întâmplări; construcţia subiectului este mai puţin riguroasă decât în cazul nuvelei; desfăşurarea acţiunii e mai puţin tensionată decât în nuvelă; oralitatea (Apar, astfel, mărci ale oralităţii: formule de adresare şi de menţinere a interesului, de testare a atenţiei ascultătorilor, de creare a suspansului, de potenţare a efectelor); → caracterul ceremonial, atmosfera în care sunt surprinse faptele .Ca deţinător al faptului epic, naratorul îşi organizează discursul pe baza principiului psihologic al aşteptării frustrate, regizând suspansul, tensiunea, pentru a capta atenţia ascultătorului); → plasarea acţiunii într-un trecut nedeterminat, echivalent al timpului mitic (aspectul atemporal, mitic, specific povestirii oferă un caracter general întâmplării, făcând dintro experienţă individuală una unanim acceptată şi valabilă.); → utilizarea evocării ca modalitate de prezentare a întâmplărilor.

3. CLASIFICĂRI
-

după formă: povestire în versuri şi povestire în proză; după conţinut şi destinaţie: satirică, filosofică, fantastică, romantică, pentru copii. Aristotel identifică 3 tipuri de povestiri: • povestiri ale destinului; • povestiri ale personajului (maturizarea eroului, proba); • povestiri ale gândirii (educaţia, eroul are o revelaţie, descoperă ceva sau pe cineva într-o altă lumină).

4. POVESTIREA ÎN RAMĂ (frame stories, roman a tiroirs)
Povestirea în ramă - o formă de încadrare a uneia sau a mai multor naraţiuni de sine stătătoare într-o altă naraţiune, prin procedeul inserţiei. Povestirea în povestire - un personaj al naraţiunii principale întrerupe firul acţiunii printr-o istorisire proprie, preluând, în raport cu aceasta, rolul de narator.

1

Ceilalţi naratori.MIHAIL SADOVEANU STRUCTURA TEXTULUI NARATIV I. domnia lui Scarlat Calimachi: 1812-1819 şi domnia lui Mihail Sturza: 18341849).funcţia narativă: de relatare propriu-zisă a evenimentelor. al XIX-lea. iar pe de altă parte. personaje în naraţiunea-cadru şi.5. al lui „a fost odată”. pe de o parte. „vremea veche” în care s-au întâmplat lucruri care azi nu se mai văd. . . povestirea se construieşte pe perspectiva narativă internă.). pe rând. II. ca personaje. al „toamnei aurii”. PERSPECTIVA NARATIVĂ Reper esenţial în definirea speciei povestirii. evocat. au în povestirile relşatate de ei diverse roluri: narator-martor.timpul povestit.timpul naratorului auctorial anonim care evocă nostalgic „îndepărtata vreme”. al „celeilalte Ancuţe”. 1700-1703. intradiegetici (care aparţin. HANU ANCUŢEI . paradisul 2 .  CONSTRUCŢIA SUBIECTULUI NARATIV RELAŢIILE TEMPORALE ŞI SPAŢIALE – SPECIFICUL CRONOTOPULUI Hanu Ancuţei reuneşte trei timpuri distincte: . delegat de autor pentrui a-l reprezenta. pe focalizarea internă. rămas în zona deixisului temporal incert.CEALALTĂ ANCUŢĂ (1928) . prin câţiva indici temporali precişi (domnia lui Duca-Vodă: 1693-1695. Un alt indiciu pentru datarea povestirii-ramă este şi mărturisirea lui Dămian Cristişor. al hanului. narator-mesager.funcţia de interpretare: asumarea unui discurs evaluativ şi emotiv. Evenimentul la care se face referire e războiul Crimeei. respectiv viziunea „cu”. „gospodari şi cărăuşi din Ţara-de-Sus”. Astfel. în diferite ipostaze diegezei. III. pe rând.cadru. definindu-se şi prezentându-se prin raportare la ceilalţi oaspeţi ai hanului. INSTANŢELE COMUNICĂRII NARATIVE Există. fixat. martori. om în floarea vârstei. Acesta poate fi fixat în a doua jumătate a sec. care asistă ca martor la relatarea fiecărei povestiri de la han.timpul povestirii . din 1854-1856. al povestitorilor. mesageri) determină o naraţiunea puternic subiectivizată – naraţiunea homodiegetică (naraţiunea în care naratorul se situează în interiorul universului povestit). . Aceşti zece naratori ai întâmplărilor evocate ocupă. o implicare afectivă în faptele relatate. când se deapănă şirul de istorisiri. care reliefează o perspectivă subiectivă. capacitatea de a cita discursul eroilor în propriul discurs. pentru cei de la han. prezentul actului evocării. prim-planul secvenţelor-ramă. că s-a născut în anul 1814. El este anonim. Vremea veche e. Naratorii uniscienţi. Funcţiile îndeplinite de aceşti naratori sunt: . deoarece petrecerea de la han e raportată la momentul în care „Împăratul Alb şi-a ridicat muscalii lui împotriva limbilor străine”. în primul rând. specificul perspectivei narative reiese din modul de raportare a naratorului la diegeză (universul ficţional descris). narator-personaj. Faptul că e acceptat de ei dovedeşte preţuirea acestora şi recunoaşterea de care se bucură în rândul lor.funcţia de regie: dirijarea intrărilor în scenă ale personajelor. . nedefinit (timpul basmului. ascultători – naratari. un povestitor al naraţiunii-cadru → naratorul auctorial.

În zori. reconstituită tot prin dialog. Iluzia vechimii şi a continuităţii provine din existenţa infinită a Hanului Ancuţei. închis în sine. Modul cel mai frecvent de a sugera această durată nedeterminată este raportarea tuturor întâmplărilor la acelaşi spaţiu. cu punct de referinţă chiar hanul Ancuţei. Situaţia aceasta conflictuală instituită prin intrigă se dezvoltă în secvenţele următoare – desfăşurarea acţiunii. de o alta. Hanul unifică toate cele trei timpuri: al naratorului auctorial. Hanul se singularizează chiar prin construcţie: „. ccare a cutezat să pună la cale fuga sa cu duduca Varvara. metaforic. negustorl de mărunţişuri..pierdut. curând. definind un spaţiu al imaginaţiei. Din acest moment. ajunge la han. naratorul devine şi personaj. are ca temă iubirea interzisă. de întâmplări şi destine şi unul închis: „nu era han. totul e identic cu sine de la început. al siguranţei. Tendinţa de a împinge întâmplările cât mai adânc într-un trecut de legendă se ciocneşte. Rezolvarea duce la o confuzie temporală specifică genului povestirii. noaptea închizându-se. Dublă participare al cărei rezultat e strângerea timpului într-o durată nedeterminată. totodată. Avea nişte ziduri groase de ici până colo. precum timpul. povestitorii se referă la han ca la un loc al poveştilor şi al împrejurărilor Coincidenţa locului favorizează coincidenţa timpului. Protagonistul este Todiriţă Catană. Hanul este deopotrivă un spaţiu deschis: aflat la răscruce de drumuri.este urmată de situaţia – intrigă: evadarea lui Todiriţă Catană.era cetate. Naratorul auctorial se semnalează permanent la han. Evenimentele sunt împinse cât mai mult în trecut şi idealizate. sfâtuindu-l să treacă apa Moldovei pe podul plutitor  3 . ACŢIUNEA – MOMENTELE SUBIECTULUI Subiectul este construit pe principiul cronologic. Durata întâmplărilor din povestirea Cealaltă Ancuţă este concentrată – trei zile-. târgul Iaşilor. Spaţiul. se caracterizează prin repetare. sora boierului Bobeică. Ienache asistă ca martor la întemniţarea răzeşului „nebun şi nemernic” în turnul Goliei. atribuindu-ise un rol în scenariul pus la care de fuga. timpul este indeterminat. Când potera care o însoţeşte de duduca Varvara. iar spaţiul – determinat geografic –zona Moldovei. pe care povestitorii o simt în egală măsură. trimisă la mânăstirea Agapia de către fratele ei. El află detaliile prinderii lui Todiriţă Catană din dialogul cu arnăutul Costea Căruntu. Ienache porneşte la drum pentru a-şi vinde marfa şi este luat în căruţă de un răzeş în care-l recunoaşte pe Todiriţă Catană. aşa cum se întâmplă şi cu prezenţa eroilor în epoca în care se petrec evenimentele narate. contrară. Hanul devine un spaţiu al protecţiei. Poposind la hanul Ancuţei. loc de întâlnire a diferitelor destine şi poveşti ale unor oameni diferiţi. dar trimite în acelaşi timp şi la imaginea idealizată a trecutului legendar al Moldovei. fiind mitic. răzeşul e ajutat de hangiţa impresionată de temeritatea celui care „a făcut legământ cu moartea” pentru „o dragoste mare”. unde pătrund doar cei iniţiaţi. un răzeş temerar din ţinutul Vasluiului. al povestitorilor şi al întâmplărilor. şi nişte porţi ferecate cum n-am văzut în zilele mele”. era cetate”. ca şi cum hanul ar avea proprietatea conservării trecutului. aceea de a-şi declara participarea la ele. Prezenţa naratorului auctorial în epoca în care se spun poveştile la han are drept scop amestecarea planurilor temporale.. Întâmplarea neobişnuită pe care o narază Ienache. Ancuţa şi Ienache îi spun lui Costea Căruntu că Todiriţă Catană a pornit spre Timişeşti. Această primă secvenţă – expoziţiunea. Zidurile hanului-cetate sunt. Aici. însumând toate cele cinci momente ale subiectului. Valoarea simbolică a acestui spaţiu e aceea a unui centru al lumii. graniţele dintre lumea realului şi cea a povestirii. la permanenţă. Caracterizarea aceasta indică dubla natură a hanului-reală şi mitică-porţile sale deschizându-se ziua spre drumuri şi spre existenţa oamenilor.

un grup mai întreprinzător reuşeşte să-şi găsească un refugiu. nostalgia. exterior. Tipul oriental de povestire în ramă se distinge prin capacitatea de a reflecta străvechea tradiţie răsăriteană a aservirii supuşilor. naratorul necreditabil formulând doar supoziţii despre deznodământul întâmplărilor. furtună. dar acum nu mai e vorba de dreptul abuziv de viaţă şi de moarte al unui stăpân unic. care îl aduce în prim-plan pe Ienache Coropcarul.  CONSTRUCŢIA DISCURSULUI NARATIV INCIPIT – FINAL Incipitul aparţine secvenţei-ramă.  CONFLICTUL IV. Prin raportarea acestei povestiri la contextul volumului. ele se referă la secvenţa fugii lui Todiriţă Catană împreună cu duduca Varvara şi la prinderea lui de către arnăuţi. pot fi identificate şi elipse în discursul narativ. Cei doi dispar în noapte – punctul culminant al povestirii. Ienache formulând doar supoziţii despre modul în care cei doi îndrăgostiţi au reuşit să treacă în Ţara Ungurească. la întâmplările de dincolo de pod şi la fuga celor doi îndrăgostiţi. În cazul de faţă. Acţiunea e declanşată de conflictul principal. pretextul narativ imaginează ivirea unei restrişti în viaţa oamenilor. primul termen fiind evident favorizat.  4 . de către conducătorul atotputernic. Dominanta afectivă a discursului său. înainte de întemniţarea în turnul Goliei. SECVENŢE NARATIVE – EPISOADE – MODALITĂŢI DE LEGARE A SECVENŢELOR NARATIVE În discursul narativ din „Cealaltă Ancuţă”. Incipitul se construieşte prin reprezentare – ca sevenţă dialogică. social. respectiv între Todiriţă Catană şi arnăuţii porniţi pe urmele lui. Tot incipitul fixează şi termenii unei comparaţii între „vremea veche” şi „lumea nouă becisnică”. Rama povestirii are funcţii multiple – conturează atmosfera. secvenţele narative se leagă prin înlănţuire. modalitatea de legare a secvenţelor narative este inserţia – volumul are forma povestirii în ramă. ci de abaterea unui fenomen dăunător asupra unei comunităţi: epidemie. şi elementele de portret al lui Ienache sunt reliefate prin comentariul naratorului auctorial. deoarece cele nouă povestiri de sine stătătoare sunt încadrate într-o altă naraţiune prin acest procedeu al inserţiei. între Todiriţă Catană şi boierul Bobeică. Arnăutul crede cuvintele hangiţei şi o însoţeşte p duduca Varvara pe podul plutitor. precizează cronotopul. Adăpostul se preface într-un decor privilegiat unde se încheagă o învoială liber acceptată dedicată povestirilor. Deznodământul nu dezleagă misterul întâmplărilor nocturne. la evadarea acestuia.de la Tupilaţi. Dintre potenţialele victime ale calamităţii. la drumul parcurs de erou până la întâlnirea cu naratorul. ezitând între gândul că duduca Varvara a dispărut prin puterea vrăjilor făcute de hangiţă şi ideea că Todiriţă Catană şi-a salvat iubita şi a împlinit un act justiţiar. la acţiunile lui Todiriţă Catană până la trecerea podului de către Costea Căruntu şi Varvara. indiferent de rang. război. instituie comunicarea între narator şi naratari – şi se regăseşte la începutul şi la finalul fiecăreia dintre cele nouă povestiri ale volumului.  ELIPSE Deoarece una din trăsăturile speciei povestirii este construcţia mai puţin riguroasă decât cea a nuvelei. inundaţie. Finalul este deschis. În tipul occidental de povestire în ramă.

În privinţa îndeletnicirilor. Un câmp semnatiic al nelegiuirii îşi pune amprenta asupra portretului eroului. când. Avea mustăţi bălăi şi ochii negri şi se uita fudul în juru-i. nu negustor străbătând târgurile şi iarmaroacele – propune o altă imagine a eroului: „cât a fost legat. socotesc ei. melancolicul şi tipic sadovenianul sentiment al trecerii timpului şi al efemerităţii lucrurilor omeneşti. orbul sărac e cerşetor. fie exteriorizând „nesinceritatea” (etichetarea negativă a lui Todiriţă Catană. În afară de căutarea companiei celorlalţi. toate erau mai de preţ.PAUZE DESCRIPTIVE Prin pauzele descriptive de tip tablou. Este. un „ticălos” „fără minte”.Rolul de patron al adunării şi-l asumă lăudărosul comis Ioniţă care tot „ameninţă” că va spune o istorie „mai straşnică şi mai minunată” decât toate celelalte. o poveste nefericită de dragoste). Ienache e negustor ambulant de mărunţişuri. care crede despre Todiriţă Catană că este „un rău şi un mişel”. cel prins în funii apare „întru adevăr om nalt şi voinic – subţire la mijloc. pe întreaga suprafaţă textuală. Era cu capul gol şi cu buzele sângerate sub mutăţi. – descrierea exterioară a hanului şi a adunării din interiorul – schiţează cadrul propice evocării şi se creează atmosfera favorabilă intrării în timpul povestit. un portret difuz. caracterului sau pentru că le-a fost dat să sufere o „rană” în tinereţe ( o nedreptate. ele sunt acelea ale unor oameni singuratici: Gherman e călugăr. dar şi din naraţiunea inserată în ramă. dar şi din baladele populare vitejeşti. PERSONAJELE . prin caracterizare directă. Ii mai uneşte pe cei de la han preferinţa pentru întâmplări „straşnice” şi „minunate”. Dincolo de firul narativ. într-o succesiune de ipostaze oferite de instanţa naratorială. ecouri din literatura cu haiduci parcursă de Sadoveanu în adolescenţă. Pauzele descriptive de tip portret din povestirea în ramă – descrierea eroului. Todiriţă Catană trebuie sancţionat pentru că nu a respectat ierarhia socială. Leonte e zodier. Însă. Era îmbrăcat cu mintean şi cu ciubote roşii cu tureatca răsfrântă. din perspectiva opticii înguste a slujbaşilor domneşti. taciturnul Zaharia e fântânar. pentru care comunicarea devine un mod de a-şi revărsa prea-plinul de sociabilitate. deşi cu toţii îl admirau pentru curajul său). Ei îşi iau revanşa pentru îndelungata izolare autoimpusă savurând din plin tovărăşiile din faţa ulcelelor cu vin. am avut TODIRIŢĂ CATANĂ 5 . lat la spate. compus în etape succesive. Portretul eroului conjugă prosopografia (înfăţişarea personajului) cu etopeea (descrierea conformaţiei psiho-morale). a hangiţei de demult – creionează şi individualizează profilul personajelor. izolaţi de colectivităţile lor.INDIVIDUALITĂŢI REUNITE ÎNTR-O CONFRERIE EPICĂ Povestirea este alcătuită după un scenariu cu aventuri de muşchetari. a III-a şi trecând sub tăcere propria implicare în întâmplări. prin imaginea eroului ei. Viziunea unui arnăut bătrân – om al sabiei şi al glonţului. reunirea de la han le anulează această solitudine şi îi arată ca pe nişte persoane joviale. ca un răzăş cuprins. de asemenea. O altă trăsătură comună este înclinaţia de a practica uneori disimularea. din cauza îndeletnicirii. Sadoveanu preferă drept protagonişti indivizi de la ţară. încât şi-a ridicat ochii asupra luminăţiei sale”. imaginea eroului povestirii se construieşte deosebit de elaborat. din naraţiunea – ramă. „Saracă ţară moldovenească O consecinţă a paseismului e puternicul. Constandin Moţoc e cioban. a sfidat semeţ rânduielile şi a avut „aşa neobrăzare. păstrând. ataşamentul la tinereţea lor tumultoasă. adoptând cu discreţie pers. nostalgia. În viziunea lui Ienache coropcarul.  V.Nu altfel decât imaginea construită prin ochii lui Ienache este cea pe care o proiectează Costea Căruntu. îi mai uneşte şi paseismul.

Se vede că nu eşti înţelept. Ca orice naraţiune homodiegetică. dacă i-s slobode braţele şi are în pumnul lui fier. evadarea spectaculoasă a acestuia) şi comentariul subiectiv al naratorului necreditabil. Todiriţă Catană.ascultători). angajarea se face direct. Personajul însuşi se caracterizează ca o fire pasională. căci iubeşti o copilă de boier”. judecăţi de valoare personalizate prin care se marchează emoţional momentele de mare tensiune ale întâmplării narate: „cel prins era întru adevăr om nalt şi voinic – subţire la mijloc. căpătând proporţiile unui erou legendar idealizat. „mai degrabă răul acela. Indicii textuali ai subiectivităţii eului narator – activând funcţia expresivă a limbajului – sunt nu doar pronumele şi verbele persoanei I. -angajarea – în cazul lui Ienache. care a cutezat să ruşineze o cinstită casă boierească!”. mărci prezenţei naratorului. „Şi să scape cu uşurinţă un nevrednic ca acela. LIMBAJUL PROZEI NARATIVE (modalităţile narării. devorată de o tensiune interioară ca de o fatalitate. şa încălicat cal. în Ţara-de-Sus. la fel şi aşteptarea hangiţei cu „oale nouă şi vin proaspăt”. „Eu ştiu că nu eşti om cu mintea întreagă. ale unui erou înzestrat cu însuşiri fizice impresionante. adică devotat dragostei sale. limbajul personajelor. registre stilistice) ale Desenul epic se întregeşte prin apelul la diverse modalităţi de narare: relatarea. îl individualizează în cercul povestitorilor. Ienache amână povestirea – „vă rog numai oleacă să îngăduiţi pânăce-oi potrivi în lulea o frunză de tutun. Aventurier.” Eroii sadovenieni nu concep. Cuvintele lui – „într-adevăr. admirativ însă. „Zăludul”. implicit. am împuns şam zădărit cu vreascuri focul aţipit în blăniţa-i de spuză”.stăpânire şi putere asupra lui. ce presupune comnicarea directă între cei doi parteneri. Todiriţă Catană e un „nebun”. trăit la intensitate maximă: „pentru o dragoste pot să-mi dau viaţa şi tinereţile mele. Acelaşi portret. a stat acolo la pândă ş-a ştropşit pe slujitorul Domniei”. ci şi epitete calificative. Pentru Ancuţa de demult. iubirea cere sacrificiul suprem.naratari (receptori. s-a întâmplat în târgul nostru la ieşi mare bocluc”. el trăieşte cu optimism aventura iubirii sale. impulsiv.. cu arta de a povesti. nu se găseşte voinic care să-l poată ajunge şi să-l poată răpune”. reprezentarea (întemniţarea lui Todiriţă Catană în turnul Goliei. E o strategie narativă specifică. care iese din limitele ordinii sociale stabilite. Apoi curiozitatea ascultătorilor fiind suscitată. lat în spate”. -enunţarea – „iar într-un rând. dar din perspectiva legii nescrise a comunităţii. în vremea veche s-au întâmplat lucruri care astăzi nu se mai văd” – prelungesc ecourile întâmplărilor rostite anteriior. dar îi şi semnalează prezenţa. pentru care iubirea e un eveniment sufletesc hotârâtor. dar acuma. la Baia.” 6 . pe când îmi pregăteam lăzile ca să mă duc la iarmaroc. căci te pui cu stăpânirea. E afirmarea crezului romantic în dragoste la vârsta privilegiată a tinereţii. „blăstămatul” Todiriţă Catană evadează senzaţional din turnul Goliei şi dobândeşte atributele unui haiduc al vremilor de demult. de fapt. Etapele (codul ritualic) pe care le înregistrează ceremonialul povestirii sunt: -pregătirea atmosferei şi a dispoziţiei necesare receptării – intervenţia naratorului auctorial punctează acest moment al codului ritualic: „m-am dat lângă vatră. prin urmare.. Todiriţă Catană e o fire voluntară şi aprigă. şi povestirea relatată de Ienache coropcarul impune o perspectivă narativă internă şi. 6. Erosul în afara thanatosului. Dintr-un cumul de viziuni – pluriperspectivism – jocul permanent al oglindirilor concentrează imaginea unui erou sadovenian tipic. Acest sistem de convenţii echivalează. un discurs puternic marcat subiectiv prin mărcile prezenţei naratorului. Prezenţa naratorului trimite şi la ceremonialul povestirii – un sistem de convenţii care reglează raportul narator (emiţător).

arnăut. familiaritate). coropcar. o anumită atmosferă. ospăţul lor provoacă o dezlănţuire de viaţă. „iubiţilor prieteni” (respect. formulele de adresare. -pauza (interludii) – întreruperea firului întâmplărilor pentru a li se adresa direct ascultătorilor -deznodământul Există şi o retorică a ceremonialului povestirii. Formulele de adresare variază de la cele cu un caracter general: „domnilor mei”. Vremea în care se spun poveştile e marcată de semne ale statorniciei sociale. în care conflictele par să se fi suspendat şi oamenii se bucură de o libertate nesfârşită Sărbătoarea e un mod privilegiat de a exista. 7 . „cucoane Ioniţă”. se bucură şi se întristează de ceea ce li s-a întâmplat lor sau altora. Opera sadoveniană. nefer. este. deci. un ceremonial al petrecerii.-istorisirea. restabileşte armonia cu sine. vornic). moldovenisme. apropiere. „fraţii mei”. Altele exprimă pur şi simplu angajarea naratorului în actul povestirii: „ cinstite om bun”. până la cele care individualizează: „prea cinstite comise”. pentru aceşti oameni. „omule”. o adevărată arhivă lingvistică: arrhaisme (comis. prin identificarea primei sale etape. construcţii frazeologice populare. îşi deschid inimile. Acest ceremonial al povestirii presupune obligatoriu. Oameni care s-au întâlnit întâmplător se numesc „prieteni” sau „fraţi”. Ei petrec la modul dionisiac. din acest punct de vedere. le dă iluzia eternităţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful