Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara valabil 01.10.

2010
Facultatea de Design
Domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură: Arte
Domeniul de studii universitare de licenţă : Arte plastice, decorative şi design
Specializarea: Design
Titlul absolventului: Licenţiat în Design
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învăţământ: zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL I
AN UNIVERSITAR 2010/2011

Semestrul I (14 săpt) Semestrul II (14 săpt) Nr. ore/disciplină


Nr. Cod
Discipline TIP Nr. Nr.
crt. dis. C S L FV C S L FV Total C S L
cred. cred.
A DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Anatomie şi Ergonomie F D101 2 1 - C 6 - - - - - 42 28 14 -
2. Reprezentarea clasică 2D F D102 2 - 2 E 3 - - - - - 56 28 - 28
3. Bazele desenului pentru design D D103 2 - 4 E 6 - - - - - 84 28 - 56
4. Bazele compozitiei pentru design D D104 2 - 2 E 6 - - - - - 56 28 - 28
5. Istoria artei F D105 - - - - - 2 - - E 4 28 28 - -
6. Reprezentarea clasică 3D F D106 - - - - - 2 - 1 C 3 42 28 - 14
7. Bazele culorii pentru design D D107 - - - - - 2 - 4 E 6 84 28 - 56
8. Modelare - machetare D D108 - - - - - 2 - 2 C 6 56 28 - 28
9. Teoria designului F D109 - - - - - 2 - - E 2 28 28 - -
10. Practica de specialitate I S D110 - - 2 C 2 - - 2 C 2 56 - - 56
11. Educaţie fizică şi sport C D111 - - 2 C 2 - - 2 C 2 56 - - 56
8 1 12 C-3 10 - 11 C-4
Total ore/disciplină 25 25 588 252 14 322
21 E-3 21 E-3
B DISCIPLINE OPŢIONALE (1 pachet din 2)
Pachetul A+P
1. Design ambiental I S D121 2 - 1 C 5 - - - - - 42 28 - 14
2. Design produs I S D122 - - - - - 2 - 1 E 5 42 28 - 14
Pachetul V+G
3. Design vestimentar I S D124 2 - 1 C 5 - - - - - 42 28 - 14
4. Design grafic I S D123 - - - - - 2 - 1 E 5 42 28 - 14
2 - 1 C-1 5 2 - 1 E-1 5 84 56 - 28
Total ore/disciplină
3 3
10 1 13 C-4 12 - 12 C-4
Total A + B 30 30 672 308 14 350
24 E-3 24 E-4
C DISCIPLINE FACULTATIVE
2. Studiul corpului uman S D191 - - 2 C 1 - - 2 C 1 56 - - 56
3. Limba engleză I C D192 - 2 - C 1 - 2 - C 1 56 - 56 -
Total facultative - 2 2 C-2 2 - 2 2 C-2 2 112 - 56 56

LEGENDA:
F – discipline fundamentale D- discipline din domeniu S – discipline de specialitate C – discipline complementare

RECTOR, DECAN,
Prof. univ.dr. Cornel HARANGUŞ Conf. univ. dr. Tiberiu KARNYANSZKY
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara valabil 01.10.2010
Facultatea de Design
Domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură: Arte
Domeniul de studii universitare de licenţă : Arte plastice, decorative şi design
Specializarea: Design
Titlul absolventului: Licenţiat în Design
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învăţământ: zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL II
AN UNIVERSITAR 2010/2011

Semestrul I (14 săpt) Semestrul II (14 săpt) Nr. ore/disciplină


Nr. Cod
Discipline TIP Nr. Nr.
crt. dis. C S L FV C S L FV Total C S L
cred. cred.
A DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Istoria designului F D201 3 1 - E 4 - - - - - 56 42 14 -
2. Studiul desenului pentru design D D202 2 - 2 E 6 - - - - - 56 28 - 28
3. Studiul compoziţiei tridimensionale D D203 2 - 2 E 6 - - - - - 56 28 - 28
4. Materiale şi tehnologii de specialitate I S D204 2 - 2 C 4 - - - - - 56 28 - 28
5. Studiul culorii pentru design D D205 - - - - - 2 - 2 E 6 56 28 - 28
6. Reprezentarea modernă 2D, 3D F D206 - - - - - 2 - 2 C 4 56 28 - 28
7. Tehnici de reprezentare I S D207 - - - - - 2 - 2 C 6 56 28 - 28
8. Practica de specialitate II S D208 - - - - - - - 4 C 4 56 - - 56
9 1 6 C-1 6 - 10 C-3
Total ore/disciplină
E-3
20
E-1
20 448 210 14 224
16 16
B DISCIPLINE OPŢIONALE (1pachet din 4)
1.1 Design ambiental II S D221 2 - 2 C 4 2 - 2 E 4 112 56 - 56
1.2 Proiectare computerizată 2D S D222 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
1.3 Materiale şi structuri S D223 - - - - - 2 - 2 E 6 56 28 - 28
2.1 Design grafic II S D224 2 - 2 C 4 2 - 2 E 4 112 56 - 56
2.2 Studiul imaginii fotografice S D225 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
2.3 Tehnici grafice digitale S D226 - - - - - 2 - 2 E 6 56 28 - 28
3.1 Design de produs II S D227 2 - 2 C 4 2 - 2 E 4 112 56 - 56
3.2 Studiu bionic 1 S D228 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
3.3 CAD-CAM I S D229 - - - - - 2 - 2 E 6 56 28 - 28
4.1 Design vestimentar II S D230 2 - 2 C 4 2 - 2 E 4 112 56 - 56
4.2 Istoria costumului S D231 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
4.3 Tipar şi asamblare vestimentară I S D232 - - - - - 2 - 2 E 6 56 28 - 28
4 - 4 C-2 10 4 - 4 10 224 112 - 112
Total ore/disciplină
8 8 E-2
13 1 10 C-3 10 - 14 C-3
Total A + B 30 30 672 322 14 336
24 E-3 24 E-3
C DISCIPLINE FACULTATIVE
1. Crochiuri S D291 - - 2 C 1 - - 2 C 1 56 - - 56
2. Limba engleză II C D292 - 2 - C 1 - 2 - C 1 56 - 56 -
Total facultative - 2 2 C-2 2 - 2 2 C-2 2 112 - 56 56

LEGENDA:
F – discipline fundamentale D- discipline din domeniu S – discipline de specialitate C – discipline complementare

RECTOR, DECAN,
Prof. univ.dr. Cornel HARANGUŞ Conf. univ. dr. Tiberiu KARNYANSZKY
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara valabil 01.10.2010
Facultatea de Design
Domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură: Arte
Domeniul de studii universitare de licenţă : Arte plastice, decorative şi design
Specializarea: Design
Titlul absolventului: Licenţiat în Design
Durata studiilor: 3 ani
Forma de învăţământ: zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL III
AN UNIVERSITAR 2010/2011

Semestrul I (14 săpt) Semestrul II (12 săpt) Nr. ore/disciplină


Nr. Cod
Discipline TIP Nr. Nr.
crt. dis. C S L FV C S L FV Total C S L
cred. cred.
A DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Marketing şi mangement în design D D301 2 - - E 4 - - - - - 28 28 - -
2. Tehnici de reprezentare II S D302 2 - 2 E 6 - - - - - 56 28 - 28
3. Materiale şi tehnologii de specialitate II S D3033 - 1 E 4 - - - - - 56 42 - 14
4. Portofoliu S D304 - - - - - 3 - 2 E 4 60 36 - 24
5. Redactarea lucrarii de licenţă D D305 - - - - - - - 2 C 2 24 - - 24
6 Practica de specialitate III S D306 - - 4 C 4 - - - - - 56 - - 56
7 - 7 C-1 3 - 4 C-1
Total ore/disciplină 18 6 280 134 - 146
14 E-3 7 E-1
B DISCIPLINE OPŢIONALE (1pachet din 4)
1.1 Design ambiental III S D321 2 - 4 C 6 2 - 4 E 6 156 52 - 104
1.2 Detalii şi finisaje S D322 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
1.3 Proiectare computerizată 3D S D323 - - - - - 3 - 3 E 6 72 36 - 36
1.4 Ambient interior- stiluri şi tendinţe C D324 - - - - - 3 - 2 C 6 60 36 - 24
2.1 Design grafic III S D325 2 - 4 C 6 2 - 4 E 6 156 52 - 104
2.2 Imagine şi ilustraţie computerizată S D326 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
2.3 Comunicare vizuală S D327 - - - - - 3 - 3 E 6 72 36 - 36
2.4 Fotografia publicitară D328 - - - - - 3 - 2 C 6 60 36 - 24
3.1 Design de produs III S D329 2 - 4 C 6 2 - 4 E 6 156 52 - 104
3.2 CAD-CAM II S D330 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
3.3 Studiu bionic 2 S D331 - - - - - 3 - 3 E 6 72 36 - 36
3.4 Tendinţe în designul industrial C D332 - - - - - 3 - 2 C 6 60 36 - 24
4.1 Design vestimentar III S D333 2 - 4 C 6 2 - 4 E 6 156 52 - 104
4.2 Tipar şi asamblare vestimentară II S D334 2 - 2 C 6 - - - - - 56 28 - 28
4.3 Tehnici vestimentare S D335 - - - - - 3 - 3 E 6 72 36 - 36
4.4 Accesorii vestimentare C D336 - - - - - 3 - 2 C 6 60 36 - 24
4 - 6 C-2 12 8 - 9 C-1 24 344 152 - 192
Total ore/disciplină
10 17 E-2
11 - 13 C-3 11 - 13 C-2
Total A + B 30 30 624 286 - 338
24 E-3 24 E-3
C DISCIPLINE FACULTATIVE
1. Pregătire pentru tipar C D391 2 - 2 C 1 - - - - - 56 28 - 28
2. Semne şi simboluri C D392 - - - - - 2 - - C 1 24 24 - -
Total facultative 2 - 2 C-1 1 2 - -1 C-1 1 80 52 - 28

LEGENDA:
F – discipline fundamentale D- discipline din domeniu S – discipline de specialitate C – discipline complementare

RECTOR, DECAN,
Prof. univ.dr. Cornel HARANGUŞ Conf. univ. dr. Tiberiu KARNYANSZKY