CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL LUCRARII A. LUCRARI DE DEFRISARE A VEGETATIEI FORESTIERE DIN CULOARUL DE
SIGURANTA A LINIILOR ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE SI JOASA TENSIUNE; B. INTRETINERE CULOARE DE SIGURANTA DEFRISATE

Prezentul caiet de sarcini trateaza lucrarile de defrisare (taiere) a vegetatiei din culoarul de siguranta a liniilor electrice de medie si joasa tensiune (LEA – MT si LEA – JT) si intretinerea acestor culoare Lucrarile mentionate mai sus vor face obiectul unui contract de prestari servicii pentru defrisarea vegetatiei si intretinere culoare rezultate in urma defrisarii, contract ce va cuprinde urmatoarele tarife: UNITATE TARIF (Ron) MASURA Defrisare prin taiere si degajare arbori cu Buc. Tarif cu transport diametrul 8–20 cm Tarif fara transport Defrisare prin taiere si degajare arbori cu Buc. Tarif cu transport diametrul mai mare de 20 cm Tarif fara transport Defrisare, degajare si curatire culoar de MP Tarif cu transport siguranta prin taierea tufisurilor si Tarif fara transport arbustilor Defrisare pentru asigurarea culoarului de ML (pe o siguranta prin taierea coronamentului fata a Tarif fara transport copacilor – degajarea culoarului. liniei) • TIP LUCRARE EXECUTATA Garantie

Prin defrisare se va asigura un culoar de siguranta a liniilor electrice avand latimea minima de: - 6 metri pentru LEA –MT (3m de la axul LEA in stanga si 3m in dreapta) si - 4 m pentru LEA – JT (2m de la axul LEA in stanga si 2 in dreapta); Prin „transport” se intelege transportul masei lemnoase rezultata in urma defrisarilor la locatiile indicate de Ocolul Silvic Local sau la indicatia acestuia, organizarea masei lemnoase in locatia in care s-a efectuat defrisarea sub forma de gramezi ordonate pozitionate in afara culoarului de siguranta creat. intretinerea culoarului de siguranta creat (taierea crengilor crescute spre interiorul culoarului).

1

pentru siguranta in exploatare a utilajelor dar si pentru a asigura o zona de lucru sigura necesara pentru lucrarile de mentenanta la aceste linii electrice. In timpul repaosului de masa cat si repaosului de la sfarsitul zilei de lucru. Ofertantul este obligat sa introduca pe sectorul exploatat gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare. 3. curatirea si transportul materialului rezultat in urma defrisarii la locatiile indicate de Ocolul Silvic. inclusiv degajarea. b. curatirea si transportul materialului rezultat in urma defrisarilor la locatiile indicate de Ocolul Silvic. a defectelor sau a deconectarilor accidentale din retelele de alimentare cu energie electrica datorate scurt circuitelor trecatoare (RAR) sau ruperii liniilor electrice de catre vegetatia (crengi sau arbori) din culoarul liniilor.2. Este interzis sa se execute tapa la mai multi arbori odata si a lasa arborele tapat nedoborat. Aceste culoare de siguranta sunt obligatorii pentru a asigura buna functionare a liniilor. Orice eveniment in activitatea de defrisare (accidente. ninsori. d. in perioada de garantie. ceata densa. SCOPUL LUCRARII Reducerea la minim a perioadelor de stationare a utilajelor din lipsa de alimentare cu energie electrica. 2 . chiciura. Este intrezisa doborarea arborilor pe timp de furtuna. Directia de cadere a arborelui va fi stabilita de seful echipei si va fi comunicata muncitorilor pentru evitarea unor acidente. Desemeni este obligat sa foloseasca pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare lucrarilor ce se executa. incendii. Defrisarea culoarelor de siguranta prin taierea coronamentelor copacilor. arbori ce se pot rupe in cazul unor conditii atmosferice nefavorabile (vant puternic. e. Degajarea.. Taierea arborilor se face cat mai jos. aprobata de seful de sectie pe raza careia se executa defrisarea. Defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri sau arbusti din culoarul liniilor. Paza utilajelor va fi asigurata de catre executantul lucrarii. ploaie torentiala sau intuneric. Intretinerea si curatirea de vegetatia crescuta in culoarul de siguranta inclusiv degajarea si curatirea si transportul materialului rezultat in urma defrisarii la locatiile indicate de Ocolul Silvic. Tapa se va executa la adancimea de 1/2 -1/3 din grosimea arborelui pe partea corespunzatoare directiei de cadere. astfel incat inaltimea cioatei masurata pe partea din amonte sa nu depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia iar la arborii mai grosi de 30 cm sa nu depaseasca 10 cm. alunecari de teren sau descarcari atmosferice). ninsoare. sculele si utilajele vor fi depozitate in locuri stabilite de conducatorul lucrarii impreuna cu seful sectiei. NOMENCLATORUL LUCRARILOR Principalele lucrari ce se vor executa constau in: a. in afara zonei drumului. polei. Doborirea arborilor din culoarul de siguranta. c. etc. Sectionarea trunchiurilor va incepe dupa sprijinirea si fixarea acestora pe pamant. ) ramane in exclusivitate in raspunderea ofertantului.

acestea fiind certificate de responsabilii de lucrari din partea executantului si beneficiarului si aprobate de conducatorii unitatilor implicate in executia si receptia lucrarilor 7.3. Beneficiarul va intocmi de comun acord cu executantul un grafic si program strict de lucru. sa execute lucrarile din prezentul Caiet de sarcini. Executantul va obtine avizul de la autoritatile silvice locale de pe raza carora sunt amplasate liniile electrice pentru defrisarea (taierea) arborilor situati in culoarul de siguranta al liniilor electrice suportand eventualele taxe aferente. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI Executantul va efectua in intregime lucrarea si isi va asuma intreaga raspundere pentru operatiile executate. 6. 4. Executantul trebuie sa faca dovada ca personalul sau de executie este calificat pentru acest tip de lucrari si detine atit scule cit si utilaje performante pentru efectuarea unor lucrari de calitate . RECEPTIA LUCRARILOR Receptia lucrarilor se va face in teren pentru lungimile concrete de culoare realizate cit si pentru calitatea lucrarilor efectuate. 5. CONDITII DE PARTICIPARE 3. cu pierderi cit mai mici de productie petroliera. In perioada de garantie furnizorul va inlatura intreaga vegetatie crescuta pe locatiile in care s-a efectuat defrisarea inclusiv cosmetizarea coronamentelor si nu va 3 . intocmindu-se documente (situatii de lucrari) din care sa rezulte atat cantitatile de lucrari efectuate cat si valoarea acestora.1 Ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul documentelor licitatiei avizul prin care este autorizat de catre autoritatile silvice pe raza carora sunt amplasate liniile electrice. Beneficiarul va intocmi un Proces Verbal de predare – primire a zonei ce se doreste a fi defrisata. Beneficiarul va nominaliza un responsabil de lucrare. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI Beneficiarul va asigura scoaterea de sub tensiune a liniilor electrice pe perioada lucrarilor de defrisare si de curatire a vegetatiei crescute in culoarul de siguranta a acestora precum si asigurarea acestora impotriva aparitiei de tensiuni accidentale (punere in scurt si la pamant). Executantul va incepe lucrarile de defrisare numai cu acordul beneficiarului respectind programul de lucru stabilit de comun acord cu beneficiarul . Executantul va suporta toate pagubele in caz de avariere sau rupere a liniilor electrice pe perioada efectuarii lucrarilor de defrisare. GARANTIA LUCRARILOR EXECUTATE Perioada de garantie pentru lucrarile executate va fi indicata de furnizori. Perioada de garantie acordata va constitui un criteriu in apreciere a ofertei. Executantul va nominaliza un responsabil de lucrare.

4 . este obligatorie pentru toti ofertantii participanti la licitatie. DURATA CONTRACTULUI Lucrarile de defrisare si de intretinere culoare defrisate se vor desfasura timp de 1 an cu posibilitatea prelungirii cu inca 1 an cu acordul partilor. 8. Pierderile de productie inregistrate pe seama avariilor la liniile electrice (puneri la pamant nete sau accidentale. prin semnare si parafare .percepe tarif de intretinere. scurtcircuitari sau ruperi ale conductoarelor) cauzate de vegetatia crescuta (tufani. coronament necosmetizat) in zonele in care a fost efectuata defrisarea vor cadea in seama contractorului. Insusirea prezentului caiet de sarcini . acesta urmind sa faca parte integranta din contractul de vinzare-cumparare ce urmeaza sa se incheie cu cistigatorul licitatiei. arbori marcati si nedoborati. daca zona defrisata se afla in perioada de garantie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful