P. 1
Structuri Metalice Teza de Doctorat

Structuri Metalice Teza de Doctorat

|Views: 583|Likes:
Published by Pirvulescu Nicolae

More info:

Published by: Pirvulescu Nicolae on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

STUDIUL STABILITĂŢII ŞI DUCTILITĂŢII HALELOR METALICE UŞOARE CU STRUCTURI ÎN CADRE CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4

Teză destinată obţinerii titlului ştiinţific de doctor inginer la Universitatea “Politehnica” din Timişoara în domeniul INGINERIE CIVILĂ de către Ing. Ionel-Mircea Cristuţiu

Conducător ştiinţific: Referenţi ştiinţifici:

prof.dr.ing. prof.dr.ing. prof.dr.ing. prof.dr.ing.

Dan Dubină Jean Pierre Jaspart Luis Simoes da Silva Daniel Grecea

Data susţinerii tezei: 09.12.2006

Cuvânt înainte
Lucrarea de faţă prezintă rezultatele obţinute în urma activităţii de cercetare desfăşurată în cadrul Centrului de Cercetare pentru Mecanica Materialelor şi Siguranţa Structurilor (CEMSIG - Centru de Excelenţă) din cadrul Facultăţii de Construcţii a Universităţii „Politehnica” din Timişoara. Încercările experimentale, stagiile la universităţile europene şi întreaga activitate de cercetare efectuată pe parcursul elaborării tezei au fost realizate în cadrul unor programe de cercetare naţionale şi europene. Autorul mulţumeşte pe această cale Comisiei Europene şi Guvernului României (MEC, CNCSIS) pentru sprijinul acordat. Mulţumesc pentru încrederea şi încurajarea de care m-am bucurat din partea conducătorului ştiinţific, d-lui prof.dr.ing. Dan Dubină, pe parcursul celor cinci ani de elaborare a tezei. Deschiderea internaţională pe care mi-a oferit-o, prin participarea conferinţe internaţionale şi cunoaşterea unor personalităţi marcante din ţară şi străinătate, şi-a lăsat cu siguranţă amprenta asupra acestei lucrări. Îi sunt recunoscător d-lui prof.dr.ing. Tudor Clipii pentru citirea atentă şi analiza minuţioasă a manuscrisului, pentru comentariile utile şi greşelile semnalate. Sunt onorat de acceptul d-lor prof.dr.ing. Jean-Pierre Jaspart, prof.dr.ing. Luis Simoes da Silva şi prof.dr.ing. Daniel Grecea de a face parte din comisia de doctorat şi le mulţumesc pentru revizuirea atentă a lucrării şi pentru comentariile şi sugestiile utile pe care le-au adus. Discuţiile pe care le-am avut cu diverse ocazii în stadiile iniţiale de elaborare a tezei au marcat considerabil forma actuală a lucrării. Mulţumesc d-lui prof.dr.ing. Radu Băncilă pentru prezidarea comisiei de doctorat. Prietenia, ajutorul reciproc şi îndrumarea colegului dr. ing Viorel Ungureanu mi-au fost de mare folos atât în primii paşi în domeniul cercetării cât şi pe tot parcursul celor cinci ani de elaborare a tezei. Nu pot să nu amintesc aici şi să nu adresez mulţumiri companiei multinaţionale Lindab, reprezentată de ing. Zsolt Nagy, care mi-au pus la dispoziţie materialele/specimenele pentru încercările experimentale. Mulţumesc de asemenea conf.dr.ing. Mircea Georgescu, dr. Adrian Ciutina, dr. Aurel Stratan, dr. Raul Zaharia, dr. Florea Dinu, drd. Nicu Muntean, drd. Adrian Dogaru, drd. Radu Hepuţ, drd. Bogdan Neagoie şi drd. Daniel Ţicle, a căror ajutor şi sprijin sunt de nepreţuit. Încercările experimentale nu ar fi fost posibile fără ing. Viorel Popa, Dan Scarlat şi Mircea Dumitrăşcuţă. Le mulţumesc pentru spiritul practic şi răbdarea de care au dat dovadă. Şi nu în ultimul rând, mulţumesc familiei mele care mi-a fost alături toţi aceşti ani şi care m-a încurajat şi ajutat continuu.

Timişoara, decembrie 2006

Ing. Ionel-Mircea CRISTUŢIU

Cristuţiu, Ionel-Mircea STUDIUL STABILITĂŢII ŞI DUCTILITĂŢII HALELOR METALICE UŞOARE CU STRUCTURI ÎN CADRE CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4 Teze de doctorat ale UPT, Seria 5, Nr. 2, Editura Politehnica, 2006, 278 pagini, 155 figuri, 40 tabele. ISSN:1842-581x ISBN (10): 973-625-388-0; ISBN (13) 978-973-625-388-1 Cuvinte cheie: Hale metalice, cadre metalice parter, cadre cu inima plină, secţiuni zvelte, elemente cu secţiune variabilă, soluţii constructive, rezistenţa critică de flambaj, flambaj lateral prin încovoiere, flambaj lateral prin încovoiere-răsucire, analiza de stabilitate, analiza de ductilitate, comportarea îmbinărilor, metoda componentelor, simulari numerice, program experimental, criterii de performanţă, structuri tipizate. Rezumat: Lucrarea abordează comportarea cadrelor metalice parter din punct de vedere al stabilităţii şi ductilităţii, cadre având elemente cu secţiuni variabile, zvelte, utilizate la realizarea halelor industriale. În acest scop au fost întreprinse investigaţii numerice, au fost realizate analize cu elemente finite şi teste experimentale pentru evaluarea caracteristicilor îmbinărilor. A fost studiată influenţa blocajelor laterale, asigurate în practică de structura secundară a închiderilor: panele de acoperiş şi riglele de perete. Au fost determinaţi coeficienţi de reducere a acţiunii seismice, care ţin cont de modul de legare laterală a cadrului. Se poate concluziona că în comportamentul cadrului un rol major este jucat de clasa secţiunii tălpii, iar clasa secţiunii inimii are un efect redus. În acest sens soluţia cea mai eficientă, din punct de vedere al consumului de material şi al rezistenţei, pentru realizarea elementelor componente este: tălpi de clasă 2 şi inimă de clasă 4.

Seriile Teze de doctorat ale UPT sunt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Automatică Chimie Energetică Ingineria Chimică Inginerie Civilă Inginerie Electrică 7. Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii 8. Inginerie Industrială 9. Inginerie Mecanică 10. Ştiinţa Calculatoarelor 11. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea „Politehnica” din Timişoara a iniţiat seriile de mai sus în scopul diseminării expertizei, cunoştinţelor şi rezultatelor cercetărilor întreprinse în cadrul şcolii doctorale a universităţii. Seriile conţin, potrivit H.B.Ex.S Nr. 14 / 14.07.2006, tezele de doctorat susţinute în universitate începând cu 1 octombrie 2006.

Copyright © Editura Politehnica – Timişoara, 2006

Această publicaţie este supusă prevederilor legii dreptului de autor. Multiplicarea acestei publicaţii, în mod integral sau în parte, traducerea, tipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, expunerea, radiodifuzarea, reproducerea pe microfilme sau în orice altă formă este permisă numai cu respectarea prevederilor Legii române a dreptului de autor în vigoare şi permisiunea pentru utilizare obţinută în scris din partea Universităţii „Politehnica” din Timişoara. Toate încălcările acestor drepturi vor fi penalizate potrivit Legii române a drepturilor de autor.

România, 300159 Timişoara, Bd. Republicii 9, tel. 0256 403823, fax. 0256 403221 e-mail: editura@edipol.upt.ro

CUPRINS
LISTA FIGURILOR ...................................................................................... VI LISTA TABELELOR ...................................................................................... XI TABLE OF CONTENT ................................................................................ XIII LIST OF FIGURES ....................................................................................XVII LIST OF TABLES .................................................................................... XXIII REZUMAT .................................................................................................XXV SUMMARY .............................................................................................. XXIX 1. INTRODUCERE ......................................................................................... 1 2. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI PROBLEME SPECIFICE ALE CALCULULUI ŞI PROIECTĂRII HALELOR CU STRUCTURĂ METALICĂ DIN CADRE CU INIMĂ PLINĂ ŞI IMBINĂRI CU ŞURUBURI .............................................................. 4 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. INTRODUCERE................................................................................. 4 SOLUŢII CONSTRUCTIVE ALE CADRELOR PARTER ................................. 4 Cadre parter cu o singură deschidere .................................................. 5 Cadre cu stâlpi intermediari ............................................................... 6 Cadre cu tirant ................................................................................ 6

2.2.4. Soluţii constructive pentru realizarea cadrele parter cu o singura deschidere ................................................................................................... 7 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ALE SISTEMELOR DE ÎNCHIDERI....................10 Generalităţi ....................................................................................10 Influenţa sistemului de închidere în costul cadrului...............................10 Sisteme de închideri folosind tablă lăcuită din oţel................................11 Pane de acoperiş şi rigle de perete ....................................................12 PROBLEME SPECIFICE DE CALCUL .....................................................12 Generalităţi ....................................................................................12 Probleme de stabilitate ....................................................................13 Comportarea în zone seismice...........................................................15 Comportarea îmbinărilor ..................................................................16

..............1............................ Influenţa blocajelor laterale elastice asupra comportamentului cadrului........18 Calculul rezistenţei critice de flambaj .....48 Calibrarea modelelor de calcul ... METODE ŞI PRESCRIPŢII DE CALCUL PENTRU VERIFICAREA LA STABILITATE.....2.. 3...........2.....2............II CUPRINS 2.............................................................................................6.......2...36 Asigurarea stabilităţii generale şi configurarea antiseismică .........................6.................4............5.....................33 2....5..54 Stabilitatea in planul cadrului......19 Evaluarea rezistenţei critice cu ajutorul calculatorului ................ 2.....................................8......... PRESCRIPŢII PENTRU CALCULUL CADRELOR METALICE PARTER ÎN ZONE SEISMICE .....................................5..............6...6.....7.................28 2.....39 Metode de proiectare antiseismică ... factorul q .......63 3....................................... parter 2.............1[18] .... INTRODUCERE................. 3........ 2.......................3.. 2.........6.................................................................................. 3.....2......3. Influenta imperfecţiunilor asupra comportării cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile.................... 3........ 3................49 Stabilitatea generală .................. Criterii de proiectare antiseismică în conformitate cu P100-92 şi P100/2006 (EN 1998-1)......................... 3...............................65 3.5............7...2.......................... 2.......................5........77 ...........33 2.............................. 2.......74 3............................1...31 2............................45 3..1................. 47 3..........................20 Determinarea lungimii de flambaj a stâlpilor – Ermopoulos[23]..................................5...................4......... Generalităţi.........18 2..............41 Metode de analiză structurală ......... 2...... Metoda generală de verificare la flambaj lateral sau flambaj lateral prin încovoiere-răsucire EN1993-1............................... Stabilitatea in planul cadrului si efectele de ordinul doi ....................2...................6..6........72 3..... DUCTILITATEA CADRELOR METALICE PARTER AVÂND ELEMENTE CU SECŢIUNI VARIABILE ..............................71 Metoda generala de calcul din EN1993-1-1 .. Generalităţi ............5....................................3................... 2..................................74 Performanţe seismice.....................1.... Recomandări pentru alcătuirea şi calculul structurilor pentru hale metalice ............ având talpa comprimată nelegată......................................................2..20 Evaluarea rezistenţei critice de flambaj Davies (1990)[13] .......7.............40 Factorii de reducere a forţelor seismice ........................... Generalităţi..................3...48 3................................. Analiza neliniară Pushover .......5...................................... STABILITATEA CADRELOR METALICE PARTER AVÂND ELEMENTE CU SECŢIUNI VARIABILE .............2....6..................22 Verificarea la flambaj a elementelor cu secţiuni de clasă 3 şi 4.........................3......................6........6.....2.......2..................5.......................2...........5..3............................ 2.....44 CONCLUZII ................1................................. PROGRAM DE SIMULĂRI NUMERICE PE CADRE METALICE CU SECŢIUNI VARIABILEDE CLASĂ 3 ŞI 4 .....5...47 3........................8........4................5.. 2...2.............61 Cazuri practice de proiectare .................24 2.. Pierderea stabilităţii laterale a barelor încastrate la extremităţi.

............................................................3..80 Analiza neliniară dinamică ....... 119 Determinarea rigidităţii iniţiale ........ 122 Determinarea momentului rezistent ......4.......2.......................... 131 Comparaţie metoda componentelor teste experimentale..... 5............................... 4...1..................2............. 4......1..8 şi legea moment-rotire ... 116 5.....................3..................... 102 REZULTATELE TESTELOR EXPERIMENTALE........ 131 5....................... 5.. 5. 135 Clasificarea îmbinărilor în conformitate cu EN1993-1.... PROGRAM EXPERIMENTAL PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR ÎMBINĂRILOR RIGLĂ-STÂLP LA CADRE METALICE PARTER CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4 .............. PARTICULARITĂŢI ALE ÎMBINĂRILOR LA FORŢĂ AXIALĂ ŞI MOMENT ÎNCOVOIETOR ............. 117 Componentele de bază conform EN1993-1..................................................... 3...... ..3...... 112 CONCLUZII ...... 4................ 103 Rezultate încercări monotone....................4....................2...............2.................2.3..3. 127 Modelul mecanic propus de Cerfontaine & Jaspart (2003)[8] ......2...................... METODA COMPONENTELOR .................. 94 4..................... 4...............3....3................8[20] ....2..................... EVALUAREA CARACTERISTICILOR ÎMBINĂRILOR APLICÂND METODA COMPONENTELOR..... Determinarea diagramei de interacţiune pentru îmbinare ........99 Procedura de încărcare ..................2................. 4................... 101 Prelucrarea datelor experimentale ... 116 Introducere .. 104 Rezultate încercări ciclice .3..................................................... 5.....3....1....3................................................. 107 Influenţa diferitelor componente în rotirea totală a îmbinării ..............................3..................................5..............................................2....5........................ INTRODUCERE......... 4... 5.............................3......... 124 5................... 5............ ... 116 Etapele metodei componentelor ................................... 3.... 137 ..............1.....................1.......................... 5.. 4...................... 5............................................................. 5..5........................CUPRINS III 3........... 115 5........... 4...... 130 5......................... 126 Îmbinări structurale supuse la moment încovoietor M şi forţă axială N ... Generalităţi........................................................................... .............................1.........4.............1..2.....95 Specimenele ............................................................................................3.......................83 Cazuri practice de proiectare ....3.. 126 5....... APLICAREA METODEI COMPONENTELOR PENTRU CARACTERIZAREA COMPORTĂRII ÎMBINĂRILOR RIGLĂ-STÂLP LA CADRE METALICE PARTER CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4...............2........ 3..94 PROGRAMUL EXPERIMENTAL .......4.......2.............. Metoda spectrului de capacitate ......3..................3. 4. 4.....................................92 4..................... 4.... 110 PROGRAM DE SIMULĂRI NUMERICE .........1..............4..88 CONCLUZII .1...............3.......................97 Caracteristicile materialelor ..95 Scopul încercărilor şi montajul .....................................2..................2..............5...........1.....2...1...............................1.............. 4..

...........................4...........................................2...................................................................................................3.. 164 7................................. 7.............................1........................... 180 VALORIFICAREA REZULTATELOR ...........3........3... 7...........................4............................................. 8.....4...........................1.4....................1..... INTRODUCERE............ 171 EXEMPLU DE APLICAŢIE ..... 153 Obiective şi nivele de performanţă...................1..............................................1.......2.............................. 6.......................................REZULTATELE ANALIZEI ELASTO-PLASTICE DISTRIBUŢIA EFORTURILOR UNITARE ŞI MODURI DE CEDARE ..................................... Generalităţi ........................................... 148 6....... METODOLOGII DE PROIECTARE BAZATE PE CRITERII DE PERFORMANŢĂ ALE CADRELOR METALICE PARTER CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4 ŢINÂND SEAMA DE COMPORTAREA REALĂ A ÎMBINĂRILOR .................... 162 7..... 7. 7. Studiu parametric privind comportarea îmbinărilor riglă-stâlp la cadre metalice parter aplicând metoda componentelor ..... 164 SOLUŢIA TIPIZATĂ ŞI PROIECTAREA EI CONCEPTUALĂ ...............4..... INTRODUCERE..................................................................................4...............3.................................... 146 6.. 171 PERFORMANŢE TEHNICO-ECONOMICE ALE TIPIZĂRII .... CONTRIBUŢII PERSONALE .. 175 CONTRIBUŢII PERSONALE ... 146 6. CONCLUZII . 173 CONCLUZII ..... 6....................................................... 7.................... 157 CONCLUZII . 174 8.. 156 Definirea obiectivelor de performanţă propuse..............................................4...................... 8..................... 146 6....... 152 6................................ 153 6..1........................................ 146 Noduri semirigide....2..2................. 190 ............... 6.............................. METODOLOGIE DE PROIECTARE A CADRELOR METALICE PARTER AVÂND NODURI SEMI-RIGIDE . Metode de analiză structurală şi modelarea nodurilor pentru analiza structurală .........................................2...... 6....1...... CONCLUZII.... 166 Soluţia de închidere (acoperiş şi perete) ..........2.......................... 144 6............................. ANALIZA STATICĂ LINIARĂ ŢINÂND CONT DE RIGIDITATEA REALĂ A ÎMBINĂRII ................... 184 ANEXA 1 ................................. CONCLUZII ................................... PROIECTAREA BAZATĂ PE CRITERII DE PERFORMANŢĂ A CADRELOR METALICE PARTER ...................IV CUPRINS 5...... 154 Nivele de performanţă pentru structuri slab disipative ....................2...... 7........................ STRUCTURI TIPIZATE PENTRU HALE METALICE PARTER AVÂND CADRELE REALIZATE DIN ELEMENTE CU SECŢIUNI VARIABILE .. 166 Proiectarea conceptuală şi reguli de configurare...................................4................................ 175 8........ 141 5..................1..2...... 6....... 181 BIBLIOGRAFIE ..........................................................................................................3.................................5......5........................................4....

.......................VERIFICAREA LA STABILITATE A ELEMENTELOR UNUI CADRU PORTAL CONFORM EN1993-1-1 .......................... 194 ANEXA 3 – ANALIZA PUSHOVER APARIŢIA ZONELOR PLASTICE ..............................................................CALCULUL CLASEI SECŢIUNILOR ..................... 223 ANEXA 6 – DIMENSIONAREA ELEMENTELOR COMPONENTE LA HALE TIPIZATE......................... 221 ANEXA 5 – REZULTATE COMPARATIVE STUDIU PARAMETRIC PRIVIND COMPORTAREA NODURILOR RIGLĂ-STÂLP LA CADRE METALICE PARTER APLICÂND METODA COMPONENTELOR ........................CUPRINS V ANEXA 2 ........... 245 ................................................................................................................ 228 ANEXA 7 – CONSUM DE MATERIAL PENTRU STRUCTURI TIPIZATE KG /MP ŞI KG /MC ......... 213 ANEXA 4 ..................

VI LISTA FIGURILOR

LISTA FIGURILOR
Figura 2 1:Cadre parter cu o singură deschidere................................................ 5 Figura 2 2:Cadre cu stâlpi intermediari............................................................. 6 Figura 2 3:Cadre cu tirant .............................................................................. 7 Figura 2 4 : Prinderea stâlpului la baza ............................................................ 8 Figura 2 5: Tipuri de îmbinare rigla-stâlp .......................................................... 8 Figura 2 6: Tipuri de blocaje laterale................................................................ 9 Figura 2 7: Sisteme de contravântuiri .............................................................. 9 Figura 2 8: Sistem de închidere realizate cu pane de acoperiş şi rigle de pereţi .....10 Figura 2 9: Sistem de închidere realizat din tablă cu cută înaltă ..........................10 Figura 2 10: Contrafişă pentru legarea tălpii comprimate ...................................11 Figura 2 11: Elemente pentru fixarea panelor şi a riglelor de structura principală ..12 Figura 2 12: Geometria cadrelor testate Li şi Li (2002)[43] ................................14 Figura 2 13: Tipuri de blocaje laterale: tip a-împiedică răsucirea şi tip b-împiedică deplasarea laterală.......................................................................................18 Figura 2 14: Tipuri de blocaje pentru prevenirea răsucirii ...................................19 Figura 2 15: Elementul cu secţiune variabilă ....................................................22 Figura 2 16: Element variabil în structura cu: a) noduri deplasabile; b) noduri fixe 23 Figura 2 17: Cadru metalic parter realizat din elemente cu secţiune variabilă, articulat în fundaţie ......................................................................................24 Figura 2 18: Curbele de flambaj şi factorii de imperfecţiune corespunzători ..........27 Figura 2 19: Bare încastrate la extremităţi cu talpa comprimată nelegată .............28 Figura 2 20: Axa elementelor de legătură şi axa elementului verificat ..................30 Figura 2 21: Valori intermediare ale momentelor ..............................................31 Figura 2 22: Hale industriale şi alte structuri cu un singur nivel a)cu legaturi, riglăstâlp rigide; b) cu legaturi, riglă-stâlp articulate ...............................................34 Figura 2 23: Clasificarea secţiunilor conform EN1993-1.1...................................38 Figura 2 24:Structura tipică a unei hale metalice cu contravântuiri în X................39 Figura 2 25: Analiza inelastică Pushover ..........................................................40 Figura 2 26:Definiţia factorilor de reducere ......................................................42 Figura 2 27: Relaţie calitativă tipică între factorii de reducere qμ/qS şi perioada T (Fischinger şi Fajfar, 1994[28])......................................................................43 Figura 3 1: Efectele P-Δ asupra cadrelor portal.................................................48 Figura 3 2: Fenomenul de instabilitate ............................................................48 Figura 3 3: Schema statica............................................................................50 Figura 3 4: Modelele analizate în ANSYS..........................................................52 Figura 3 5:Curba de material .........................................................................52

LISTA FIGURILOR VII Figura 3 6:Comparaţie între rezultatele experimentale şi analiza neliniară ............53 Figura 3 7:Moduri de prindere a stâlpilor in fundaţie..........................................54 Figura 3 8: Tipuri de cadre portal ...................................................................54 Figura 3 9: Tipuri de prinderi laterale ..............................................................54 Figura 3 10:Analiza elasto-plastică plană .........................................................58 Figura 3 11: Analiza elasto-plastică spaţială.....................................................58 Figura 3 12: Moduri de cedare .......................................................................58 Figura 3 13: Valorile forţelor critice în funcţie de tipul de prindere .......................60 Figura 3 14: Modurile de flambaj-cadru tip 1C (stâlp cu secţiune variabila)...........60 Figura 3 15: Modurile de flambaj - cadru tip 3C (stâlp cu secţiune constanta) .......60 Figura 3 16: Geometria cadrelor analizate .......................................................64 Figura 3 17: Moduri de cedare .......................................................................65 Figura 3 18: Imperfecţiuni considerate in analize numerice ................................67 Figura 3 19: Imperfecţiuni de montaj observate pe şantier.................................67 Figura 3 20: Factori de încărcare ....................................................................68 Figura 3 21. Factori de încărcare ....................................................................69 Figura 3 22: Cuplarea modurilor de flambaj local-global ....................................70 Figura 3 23 : Influenta imperfecţiunilor asupra factorului elastic critic ..................71 Figura 3 24: Blocaje laterale elastice ..............................................................71 Figura 3 25: Influenta blocajelor laterale elastice..............................................72 Figura 3 26: Rezultate metoda generala vs MEF ...............................................73 Figura 3 27: Comparaţie intre metoda generala si formulele de calcul din EN19931.1 ....................................................................................................74 Figura 3 28:Analiza inelastică Pushover...........................................................75 Figura 3 29:Deformarea cadrelor....................................................................75 Figura 3 30: Curbele de comportament, analize pushover ..................................76 Figura 3 31: Dezvoltarea zonelor plastice în riglă ..............................................76 Figura 3 32: Dezvoltarea zonelor plastice si apariţia articulaţiilor plastice la baza stâlpului ....................................................................................................76 Figura 3 33: Modelul simplificat al capacităţii de redistribuire plastică ..................77 Figura 3 34: Factori q ...................................................................................78 Figura 3 35: Criterii de performanţă ...............................................................78 Figura 3 36:Curba moment-rotire (riglă) .........................................................79 Figura 3 37:Curba moment-rotire (stâlp).........................................................79 Figura 3 38: Spectrul liniar elastic conform EN1998-1[22] .................................80 Figura 3 39: Metoda spectrului de capacitate ...................................................81 Figura 3 40: Elementul tip fibra......................................................................83 Figura 3 41: Modelarea curbei de material .......................................................84 Figura 3 42: Modelarea cu fibra a unei secţiuni dublu T .....................................84 Figura 3 43: Curba de material ......................................................................85 Figura 3 44: Rezultate Drain 3DX ...................................................................85

VIII LISTA FIGURILOR Figura 3 45: Rezultate comparative Ansys-Drain 3DX ........................................86 Figura 3 46: Accelerograme utilizate în analize .................................................86 Figura 3 47: Curbele de capacitate Drain 3DX ..................................................87 Figura 3 48: Compararea factorilor q Ansys v5.4-Drain 3DX ...............................88 Figura 3 49: Prinderea articulată a stâlpului la bază ..........................................88 Figura 3 50: Factori q ...................................................................................90 Figura 3 51: Curbe forţă-deplasare elemente cu secţiuni de clasă 3 .....................90 Figura 3 52: Curbe forţă-deplasare elemente cu secţiuni de clasă 4 .....................91 Figura 3 53: Factori q pentru elemente cu secţiuni de clasă 3 .............................91 Figura 3 54: Factori q pentru elemente cu secţiuni de clasă 4 .............................92 Figura 4 1: Standul experimental pentru încercarea specimenelor .......................95 Figura 4 2: Vedere de ansamblu asupra standului de încercare ...........................95 Figura 4 3: Articulaţie mobilă la capătul grinzii .................................................96 Figura 4 4: Articulaţie la baza stâlpului............................................................96 Figura 4 5: Geometrie cadre ..........................................................................97 Figura 4 6: Gabarite specimene .....................................................................98 Figura 4 7: Tipuri de suduri utilizate pentru realizarea specimenelor ....................98 Figura 4 8: Elemente componente nod testat ...................................................99 Figura 4 9: Încercarea de tracţiune. Montaj .....................................................99 Figura 4 10: Definirea parametrilor din Tabelul 4 3 ......................................... 100 Figura 4 11: Schema statică de încărcare şi procedura ECCS[16] pentru determinarea forţei de curgere..................................................................... 101 Figura 4 12: Procedura de aplicare a încărcării ciclice în conformitate cu prevederile ECCS: a) standard, b) modificată ................................................................. 101 Figura 4 13: Aranjamentul experimental ....................................................... 102 Figura 4 14: Exemplu de determinare a limitei de curgere................................ 103 Figura 4 15: Curbe comportament încărcări monotone .................................... 104 Figura 4 16: Moduri de cedare – încărcări monotone. ...................................... 104 Figura 4 17: Comparaţie FEM vs experimental................................................ 105 Figura 4 18: Modul de determinare a momentelor capabile şi a rotirilor.............. 106 Figura 4 19: Ductilitate încărcare monotonă................................................... 106 Figura 4 20: Mecanismul de cedare la încărcări monotone................................ 107 Figura 4 21: Rând suplimentar de şuruburi pentru îmbunătăţirea comportamentului la acţiuni ciclice ......................................................................................... 108 Figura 4 22: Comportarea specimenelor la încărcări ciclice: a) curba moment-rotire; b) mod de cedare) ..................................................................................... 109 Figura 4 23: Ductilitate încărcare ciclică ........................................................ 110 Figura 4 24: Definirea rotirii panoului de inimă a nodului ................................. 110 Figura 4 25: Definirea rotirii panoului de inimă a grinzii ................................... 111 Figura 4 26: Influenta diferitelor componente in rotirea totala a îmbinării ........... 111

LISTA FIGURILOR IX Figura 4 27: Discretizarea îmbinărilor pentru analiza cu MEF ............................ 112 Figura 4 28: Curba de material σ-ε ............................................................... 113 Figura 4 29: Imperfecţiuni considerate în analiza numerică .............................. 113 Figura 4 30: Moduri de cedare şi comparaţie MEF – experimental...................... 114 Figura 5 1: Componentele unei îmbinări rigla-stâlp ......................................... 117 Figura 5 2: Tipuri de mecanisme plastice....................................................... 118 Figura 5 3: Curba moment-rotire convenţională.............................................. 121 Figura 5 4: Modelul resorturilor pentru o îmbinare cu placa de capăt extinsă....... 122 Figura 5 5: Distribuţia eforturilor interne ....................................................... 124 Figura 5 6: Îmbinare riglă-stâlp la cadre metalice parter cu rigla în pantă........... 127 Figura 5 7: Curba de interacţiune M-N .......................................................... 128 Figura 5 8: Îmbinare supusă la moment încovoietor şi forţă axială .................... 129 Figura 5 9: Distribuţia eforturilor interne în funcţie de raportul M/N ................... 129 Figura 5 10: Modelul mecanic propus de Cerfontaine şi Jaspart ......................... 130 Figura 5 11: Numerotarea rândurilor de şuruburi ............................................ 132 Figura 5 12: Moduri de interacţiune între rândurile de şuruburi ......................... 133 Figura 5 13: Exemplu de diagrama de interacţiune M-N (Cerfontaine 2003)[7].... 134 Figura 5 14: Caracteristici dimensionale îmbinări ............................................ 135 Figura 5 15: Comparaţie analitic-experimental ............................................... 136 Figura 5 16: Curbele moment-rotire obţinute analitic ...................................... 137 Figura 5 17: Relaţii moment-rotire pentru îmbinări tipice (Leon 1995)[42] ......... 138 Figura 5 18: Clasificarea rigidităţii nodurilor în funcţie de rigiditate .................... 139 Figura 5 19: Clasificarea nodurilor în conformitate cu EN1993-1.8[20]............... 140 Figura 5 20: Definiţie dimensiuni elemente. ................................................... 143 Figura 5 21: Influenţa creşterii înălţimii inimii sau a lăţimii tălpii ....................... 144 Figura 6 1: Idealizarea relaţiei moment rotire ................................................ 148 Figura 6 2: Dimensiuni cadru de referinţă ...................................................... 148 Figura 6 3: Parametrii monitorizaţi în gruparea fundamentală........................... 150 Figura 6 4: Parametrii monitorizaţi în gruparea specială................................... 150 Figura 6 5: Matricea obiectivelor seismice (SEAOC Vision 2000, 1995) ............... 155 Figura 6 6: Criteriile de performanţă pentru structuri slab disipative (FEMA 274, 1997[29])................................................................................................. 157 Figura 6 7: Modelarea unei secţiuni dublu T cu elemente de tip „fibră” ............... 157 Figura 6 8: Accelerograme utilizate în analize................................................. 158 Figura 6 9: Definiţia deplasarea laterală la colţul cadrului................................. 159 Figura 6 10: Metoda spectrului de capacitate ................................................. 160 Figura 6 11: Determinarea capacităţii de rotire DuctrotM ( 1-flambaj în plan, 2 – flambaj în afara planului) ............................................................................ 160

X LISTA FIGURILOR Figura 6 12: Factori de reducere corespunzători nivelelor de performanţă considerate ............................................................................................... 162 Figura 7 1: Sisteme structurale tipizate (Nagy 2003)[50]................................. 165 Figura 7 2: Tipo-dimensiuni pentru cadre articulate ........................................ 167 Figura 7 3: Tipo-dimensiuni pentru cadre semi-rigide ...................................... 167 Figura 7 4: Reguli de contravântuire ............................................................. 168 Figura 7 5: Detalii constructive structură articulată. ........................................ 169 Figura 7 6: Detalii constructive structură semi-rigidă....................................... 170 Figura 7 7: Soluţia de închidere ................................................................... 171 Figura 7 8: Dimensiuni principale structură .................................................... 172 Figura 7 9: Faze de montaj ale unei structuri tipizate ...................................... 172 Figura 7 10: Ponderea componentelor în cazul unei clădiri metalice parter.......... 173 Figura 7 11: Strategia echipei de proiect – poziţionarea rezultatului în punctul 2 . 174

...........................65 Tabelul 3 10: Dimensiuni cadre analizate.. .............................66 Tabelul 3 11: Rotirile elementelor...79 Tabelul 3 12: Acceleraţia şi deplasarea conform spectrului de capacitate ..................................................... 100 Tabelul 4 4: Valori rezultate: moment capabil..........36 Tabelul 2 7: Factorii de reducere admişi în funcţie de clasa secţiunii ....................................35 Tabelul 2 6: Condiţiile pentru starea limită a exploatării normale .....................................................97 Tabelul 4 3: Rezultate încercării la tracţiune pe materiale folosite la încercări................................................................................ 135 Tabelul 5 4: Rezultate: moment capabil-rigiditate iniţială ......................................97 Tabelul 4 2: Dimensiuni specimene.....................................................................27 Tabelul 2 3: Valorile coeficientului ψ....... 143 ....................................... 137 Tabelul 5 5: Dimensiuni şi clase de secţiuni grindă îmbinată .............. 142 Tabelul 5 6: Rezultate analize numerice ....................................25 Tabelul 2 2: Selectarea curbelor de flambaj pentru secţiuni dublu T sudate ........................34 Tabelul 2 4: Concepte de proiectare...........13) ....................................................................... factorul de comportare......55 Tabelul 3 5: Definirea factorilor din ecuaţia (3........................................38 Tabelul 3 1: Dimensiunea cadrelor testate ............................................. 105 Tabelul 4 5: Momente capabile................59 Tabelul 3 7:Factorul elastic critic ...................................... rigiditate iniţială.......... 108 Tabelul 5 1: Componente de bază ale nodului (EN 1993-1... rotiri încercări ciclice ..........56 Tabelul 3 6:Rezultate comparative intre Eurocode 3 si analiza FEM..64 Tabelul 3 9: Rezultate comparative MEF si Norme..................... clasa de ductilitate..................................................................................................................8)....................................82 Tabelul 3 14: Rezultatele analizelor ........ rotiri.....63 Tabelul 3 8: Dimensiunile principale ale secţiunilor......................................LISTA TABELELOR XI LISTA TABELELOR Tabelul 2 1: Definirea factorilor din ecuaţia (2...............53 Tabelul 3 4: Dimensiunile secţiunilor transversale ..........53 Tabelul 3 3:Moduri de cedare........................................................................................................................................50 Tabelul 3 2: Forţe ultime.................................................................................... 124 Tabelul 5 3: Dimensiuni geometrice ............................................35 Tabelul 2 5: Definirea grupării speciale........89 Tabelul 4 1: Dimensiuni cadre.......................................2) ........................................................................... 120 Tabelul 5 2: Valorile coeficientului ψ .82 Tabelul 3 13: Nivelul de plasticizare al secţiunilor .................

.................................................................................................... 151 Tabelul 6 5: Valoarea factorilor elastici critici (noduri rigide / noduri semi-rigide) 151 Tabelul 6 6:Capacităţile plastice de rotire a secţiunii grinzii ..XII LISTA TABELELOR Tabelul 6 1:Proprietăţile geometrice ale cadrelor .......... ...................................................... 149 Tabelul 6 3: Rezultate grupare fundamentală .................... 149 Tabelul 6 2: Rigiditate iniţială îmbinare ............................... 161 Tabelul 6 8: Valorile factorilor de amplificare corespunzătoare nivelelor de performantă selectate......................................................................... 150 Tabelul 6 4: Rezultate gruparea specială ..... 161 Tabelul 6 7: Deplasările laterale corespunzătoare celor trei nivele de performanţă ......................................... 161 ..................................................................................

...................10 Coated sheeting in clading systems ....11 Purlins and side rails.......................5................ 2........... 2.........2... DESIGN METHODS AND PRESCRIPTIONS FOR THE STABILITY CHECK OF THE PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH SLENDER CROSS .......... General method for lateral buckling or lateral torsional buckling check according to EN1993-1........4..........Davies (1990)..............4...........................................5.......3.......... 6 Constructive solutions for single bay portal frames..........12 General ...............................2...........1.....................................1....18 Calculation of critical buckling strength..................2................................................12 Stability problems .................... INTRODUCTION ..............2..........16 2.... 2.................................XVII LIST OF TABLES ................8...... 4 2..................4... 2............................................1........2. 2....... 2.................... ....................... 1 2.............4...........................10 The influence of clading system on the cost of the portal frame ............................5................................. 2..10 General .................................. 2................ CONSTRUCTIVE SOLUTIONS AND SPECIFFIC PROBLEMS OF THE DESIGN AND DETAILING OF STEEL INDUSTRIAL HALLS MADE OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMS WITH BOLTED JOINTS ...5.......24 Buckling of restrained members with an unrestrained compression flange ................2..... 4 Single bay portal frames ...............................................3......................19 Computer aided evaluation of critical buckling strength.....31 .....5.............4.....1.........................15 The behaviour of joints .. 2........5.......................................................................3..5... 7 CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR THE CLADING SYSTEM ..............3.....................................2...................13 The behaviour in seismic zones ...................5...............12 SPECIFFIC DESIGN PROBLEMS............................... 2.1.........2...............5.........28 2................... 5 Portal frames with intermediate columns ............3........ 2......... 2..............TABLE OF CONTENT XIII TABLE OF CONTENT LIST OF FIGURES ......................... 4 CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR PITCHED ROOF PORTAL FRAMES ............................... 2....2...................4......................................................3........ 6 Portal frames with ties ......4......3.......................5.....sections ..........20 The determination of column buckling length – Ermopoulos...........20 Evaluation of critical buckling strength ...... 2.SECTIONS .......... 2....18 2............22 Stability check of elements having Class 3 and 4 cross ....... 2..3................... 2.. General .. 2...4.......4.................... 2...............................3.................................... INTRODUCTION ......................... 2.. XXIII 1....................................................................7...................1...6... 2.........

...................................2.......1.74 Seismic performances........... 2...........1......88 CONCLUSIONS ......................3.. Design and detailing recommendations for pitched roof portal frames ................SECTIONS ...........................................45 3...........................................49 General stability . 94 4.................40 Reduction factors for seismic forces ...............3..........................3......... INTRODUCTION .SECTIONS.......................................................4....3....1...SECTIONS ...............2...........5............44 CONCLUSIONS ....................................4....................................................39 Seismic design methods....................3..3...80 Dynamic nonlinear analysis ..2.. 3......... 3........2....1.................................... 4......7...... In-plane buckling and second order effects .....2.......33 2.... 47 3..... “q” factor.................. 2........2..2...................................................... The influence of elastic lateral restraints on the frame behaviour ...............36 General stability assurance and seismic configuration .........2.... 3........6................................... General.................... THE STABILITY OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH CLASS 3 AND 4 VARIABLE CROSS .......... 4................................3..........2. EXPERIMENTAL PROGRAMME FOR THE EVALUATION OF BEAM – TO – COLUMN JOINT PERFORMANCES OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH CLASS 3 AND 4 VARIABLE CROSS ....3........33 2........................ 4....6....................................................1.............4...1...........................................6....... 2..................74 3...94 EXPERIMENTAL PROGRAMME ......... NUMERICAL SIMULATION PROGRAMME FOR PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH CLASS 3 AND 4 VARIABLE CROSS ..............47 3...............................................................92 4..................4... 3.2..... ...72 3...section .................................................97 Material characteristics ......................48 3... 3.........................95 Specimens .................................................2....6..................48 Calibration of calculation models ..............2.........................................5...............2................................................ 3.......7..............6................... THE DUCTILITY OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH ELEMENTS HAVING SLENDER VARIABLE CROSS .71 General design method according to EN1993-1-1 .....65 3..2............................63 3.99 ........................83 Practical design cases .. 3.....3. INTRODUCTION ............................... 2........ General..2.. 3....95 The aim of testing and assemblage................................................... The influence of imperfections on the behaviour of pitched roof portal frames with elements of variable cross .....6................6...............................3..........2................................................41 Structural analysis methods. Seismic design criteria according to P100-92 şi P100/2006 (EN 1998-1) ....... Pushover nonlinear analysis ....8..6......................................................54 In-plane frame stability......5..................... 3.......61 Practical design cases ....................................... DESIGN PRESCRIPTIONS FOR PITCHED ROOF PORTAL FRAMES IN SEISMIC ZONES...........SECTIONS ....2...... 4........... 3...............77 Capacity spectrum method ....... 2................6......................XIV TABLE OF CONTENT 2..............

..1. 116 The steps of component method ........ 122 Determination of resisting moment..........................................3.................3.................. 131 5.....2.....1..........1............ 1......1.....5......................... 146 ...................... 126 5.............. 4....................1... 116 Introduction ...................4...................................... 101 Editing of experimental data .................. APPLYING THE COMPONENT METHOD................2.......2.. 127 Mechanical model proposed by Cerfontaine & Jaspart (2003).............. 117 Basic components according to EN1993-1...........................................5.........................2............3....................2.......... 116 5... 146 6............2........2..................................2. General...................................................2..................... 146 6........3.... .. Structural analysis methods and the modelling of joints for structural analysis ...............................8 and the moment – rotation law ..........................................................2................................................ DESIGN METHODOLOGY BASED ON PERFORMANCE CRITERIA OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH CLASS 3 AND 4 VARIABLE CROSS – SECTIONS TAKING INTO ACCOUNT THE REAL BEHAVIOUR OF THE CONNECTIONS ........................3....................... 119 Determination of initial rigidity ......................... 104 Results for cyclic loading ............................3........................................... Parametric study on the behaviour of beam – to – column connection of pitched roof portal frames by applying the component method ...... 102 RESULTS OF EXPERIMENTAL TESTS...... 5............... ......................1............ 5......................................... THE COMPONENT METHOD ................. 146 Semirigid joints ....1........................ 137 5...... 126 Structural joints subjected to bending moment M and axial force N ........... 4. 5.......1............................. 107 The influence of various components on the entire rotation of the joint1110 NUMERICAL SIMULATION PROGRAMME ................ INTRODUCTION ................. 5...... 112 CONCLUSIONS ................. 4................. ......... PARTICULARITIES OF JOINTS UNDER AXIAL FORCE AND BENDING MOMENT ...............3.....1............ 124 5.............4............. 4............. CONCLUSIONS ................4................................................... 5.......8 The determination of the interaction diagrame of the connection.........................1........ 115 5. 4..........1...........5.........3...................1............. 144 6.......... 5.......... 103 Results for monotonic loading ..3...... 4. 5..3....................3....................4...........3.................... 135 Classification of the connections according to the prescriptions of EN1993........2.......... 5...... 131 Comparison between the component method and experimental test.. 141 5.................................................. 130 5........ 4.....1............ EVALUATION OF BEAM–TO–COLUMN CONNECTION CHARACTERISTICS OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMES BY APLYING THE COMPONENT METHOD...1............................ 6.................... THE CHARACTERISATION OF BEAM–TO–COLUMN CONNECTION OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH CLASS 3 AND 4 VARIABLE CROSS – SECTIONS...........3........... Loading procedure ................. 5...TABLE OF CONTENT XV 4..4...................

........XVI TABLE OF CONTENT 6.. 8..........5...... 213 ANNEX 4 – ESTABLISHING SECTION CLASS.......................................1.......................................................3......................................4................ 7................ 8................................... 171 TECHNICAL – ECONOMICAL PERFORMANCES OF STANDARDIZATION ..........................................................2.... 7.........................................................2.........3............................. 157 CONCLUSIONS ..................................... 184 ANNEX 1 – RESULTS OF ELASTO – PLASTIC ANALYSIS............. 148 6............................................................. 6.................4...................... 181 BIBLIOGRAPHY..................... 180 ENPHASIZING THE RESULTS ........2. DESING BASED ON PERFORMANCE CRITERIA OF STEEL PITCHED ROOF PORTAL FRAMES WITH ELEMENTS HAVING VARIABLE CLASS 3 AND 4 CROSS SECTIONS ............ STRESS DISTRIBUTION AND FAILURE MODES ............................................. 221 ....... 164 7............... JOINTS DESIGN METHODOLOGY OF STEEL PORTAL FRAMES WITH SEMIRIGID . 173 CONCLUSIONS ..................................................2... 7.... 7........4................ 156 The definition of proposed performance objectives .................................................. 164 STANDARDIZED SOLUTION AND ITS DESIGN CONCEPT...............................2..................... 153 Objectives and performance levels ........................................................ PERSONAL CONTRIBUTIONS .............. 7.... 6........................................................ 152 6.............. 194 ANNEX 3 – PUSHOVER ANALYSIS AND PLASTIC HINGE DEVELOPMENT ........................................................................................................... CONCLUSIONS....2.............3.. General ................................................1................. CONCLUSIONS ................................................. 6...... 162 7.... 7.... 166 Cladding system (roofs and walls) ................2.. 153 6................. STANDARDIZED STEEL INDUSTRIAL HALLS ...................................... ........... INTRODUCTION .....4..................................1....................5.......1............ LINEAR STATIC ANALYSIS OF STEEL PORTAL FRAMES TAKING INTO ACCOUNT THE REAL RIGIDITY OF THE CONNECTIONS .....4.................... 175 8................................... 166 Design concept and detailing rules..............4. 154 Performace criteria for low dissipative structures ............... 6...... 174 8................... 190 ANNEX 2 – STABILITY CHECKS OF THE ELEMENTS OF A PITCHED ROOF PORTAL FRAME ACCORDING TO EN1993-1-1 ........4........... 175 PERSONAL CONTRIBUTIONS.............................. 171 EXAMPLE OF APPLICATION ....3................

.................................. 223 ANNEX 6 – DIMENSIONING OF THE ELEMENTS OF STANDARD TYPE INDUSTRIAL HALLS .................................................... 228 ANNEX 7 – MATERIAL CONSUPTION FOR STANDARD TYPE STRUCTURES:CONSUMPTION /SM ŞI CONSUMPTION /CM ....................... 245 ...................................................................................TABLE OF CONTENT XVII ANNEX 5 – PARAMETRIC STUDY OF BEAM – TO – COLUMN CONNECTIONS OF PITCHED ROOF PORTAL FRAMESUSING THE COMPONENT METHOD: COMPARING RESULTS ....................................

................................................................................................................24 Figure 2 18: Buckling curves and corresponding imperfection factors................52 .42 Figure 2 27: Qualitative relationship between the reduction factors qμ/qS and period T (Fischinger and Fajfar....................to – column connections ......................................................XVIII LIST OF FIGURES LIST OF FIGURES Figure 2 1:Single bay pitched roof portal frames..............................................10 Figure 2 10: Fly graces to restrain compressed flange ................................ b) pinned beam .............................. ..................................................................... 9 Figure 2 8: Cladding system with purlins and side rails ........................34 Figure 2 23: The classification of section according to EN1993-1........................................23 Figure 2 17: Pitched roof portal frames with variable section.......................................22 Figure 2 16: Variable element in: a) sway frames...........................38 Figure 2 24: “X” braced steel industrial hall structure ......................................39 Figure 2 25: Pushover nonlinear analysis....................... 5 Figure 2 2: Portal frames with intermediate columns ............................1 ..........10 Figure 2 9: Cladding systems with deep deck profiled sheeting ...12 Figure 2 12: The geometry of pitched roof portal frames tested by Li and Li (2002) .......................................................................................................... 6 Figure 2 3: Portal frames with ties...............................................................................48 Figure 3 2: Instability phenomena ...........................................................................48 Figure 3 3: Static scheme ....... pinned to the foundation ...............31 Figure 2 22: Pitched roof portal frames a)rigid beam-to–column connections...................................................................11 Figure 2 11: Elements for fixing the purlins and side railes to the structure . 8 Figure 2 6: Types of lateral restraints ............................................................................... 8 Figure 2 5: Types of beam–to–column connections ...... b) nonsway frames .....................................27 Figure 2 19: Elements with fixed ends and unrestrained compressed flange...........................18 Figure 2 14: Types of restraints to prevent torsion.................28 Figure 2 20: The axis of lateral restraint and the axis of the elemnt..............50 Figure 3 4: Models analysed in ANSYS ............................................................. 1994) ....40 Figure 2 26: Definition of the reduction factors........ 7 Figure 2 4: Column base connection .......................................................43 Figure 3 1: P-Δ effects on steel pitched roof portal frames ...........................................................................................................................................14 Figure 2 13: Types of lateral restraints (a) against torsion (b) stops lateral displacements .............................................. 9 Figure 2 7: Bracing systems ....................................................19 Figure 2 15: Varible element .........................................30 Figure 2 21: Intermediate values of bending moments ....................

...67 Figure 3 19: Erecting imperfections noticed on construction site ........................................................69 Figure 3 22: Coupling of local – global buckling modes ......................................................67 Figure 3 20: Loading factors .......................................................................................81 Figure 3 40: Fibre type element ..............................54 Figure 3 10: Plan elastic – plastic analysis .............................................................................................................................76 Figure 3 33: Simplified model of the plastic redistribution capacity .....................................................................83 Figure 3 41: Modelling of material curve.64 Figure 3 17: Failure modes..............73 Figure 3 27: Comparison between the general method and the method presented in EN 1993 – 1.......................................................................LIST OF FIGURES XIX Figure 3 5: Material curve ............................ FEM ................................78 Figure 3 36: Beam moment ...........rotation curve ..........60 Figure 3 16: The geometry of analysed portal frames ..........74 Figure 3 28: Pushover inelastic analysis .................72 Figure 3 26: Results from general method vs..............................................................58 Figure 3 11: Spatial elastic – plastic analysis...................................................................................................80 Figure 3 39: The method of capacity spectrum ........58 Figure 3 13: Critical buckling forces function of connection type.....................53 Figure 3 7: Types of column base connections...76 Figure 3 32: Development of plastic zones and the appearance plastic hinges at column base .....70 Figure 3 23: Influence of imperfections on the critical elastic factor .........1 .................rotation curve.................75 Figure 3 29: Deformation of pitched roof portal frames ................................................................................................................79 Figure 3 37: Column moment ................................................................................76 Figure 3 31: Development of plastic hinges in beams ...frame type 3C (column of constant section) .......................................................78 Figure 3 35: Performance criteria ..........................................................54 Figure 3 8: Types of steel pitched roof portal frames .........79 Figure 3 38: Linear elastic spectrum according to EN1998-1.................................................................77 Figure 3 34: q factors ..................................................................60 Figure 3 15: Buckling modes .......................................68 Figure 3 21: Loading factors .................................... pushover analysis...............................................84 Figure 3 43: Material curve ...........60 Figure 3 14: Buckling modes – frame type 1C (column of variable section).........................................................71 Figure 3 24: Elastic lateral restraints.58 Figure 3 12: Failure modes...............................................75 Figure 3 30: Behaviour curves..........................................................................................65 Figure 3 18: Imperfections considered in numerical analysis ........52 Figure 3 6: Comparison between experimental data and nonlinear analyses ...............................................................................................................................................71 Figure 3 25: The influence of elastic lateral restraints .............................................................................................................................84 Figure 3 42: Double T profile modelled with fibre type elements ...85 ....................54 Figure 3 9: Types of lateral restraints ..............

............................................................................... 109 Figure 4 23: Ductility in cyclic loads........................................................................................................................................................4-Drain 3DX .... 101 Figure 4 12: Cyclic load application procedure according to ECCS provisions: a) standard b) modified ...........................................................................................................................................86 Figure 3 47: Capacity curves Drain 3DX ...90 Figure 3 51: Force .................... 106 Figure 4 20: Failure mechanism – monotonic loads .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 Figure 4 24: Definition of the rotation of the connection panel web..................................................................92 Figure 4 1: Experimental testing stands ..........................97 Figure 4 6: Specimen dimensions ............................................................... .............87 Figure 3 48: q factor comparisons Ansys v5........................99 Figure 4 10: The definition of parameters from table 4 3 ............................98 Figure 4 7: Types of welds used for building up the elements ...... 101 Figure 4 13: Experimental arrangement .95 Figure 4 3: Simple support at the end of the beam ...............95 Figure 4 2: Assemble view of the testing stand....................................................................... b) failure mode..................................................................... 108 Figure 4 22: Behaviour of specimens under cyclic loads a) moment – rotation curve.... 106 Figure 4 19: Ductility in monotonic loads ...............................88 Figure 3 49: Pinned column based connection .......XX LIST OF FIGURES Figure 3 44: Results from Drain 3DX...........................................................................................................................91 Figure 3 54: q factors for elements of Class 4 section...........88 Figure 3 50: q factors ....................................................................displacement curves for elements of Class 3 section ..............................................96 Figure 4 5: Frame geometry ................................ 102 Figure 4 14: Example of determination of yield limit............................ Montage .. 104 Figure 4 16: Failure modes – monotonic loads.............96 Figure 4 4: Pinned column base ..................................... 104 Figure 4 17: Comparison FEM vs experimental .................. 105 Figure 4 18: The modes of determining the resistant moment and rotations ................. 110 Figure 4 25: Definition of the rotation of the beam panel web.......90 Figure 3 52: Force ...........................99 Figure 4 9: Tensile testing........................... 107 Figure 4 21: Supplementary row of bolts for better behaviour under cyclic loading ..................................................................................86 Figure 3 46: Accelerograms used in analyses ........................ 111 .. 103 Figure 4 15: Behaviour curves for monotonic loads ........ 100 Figure 4 11: Static loading scheme and the ECCS procedure in determining the yield force ...............................85 Figure 3 45: Comparative results Ansys-Drain 3DX ...............................................91 Figure 3 53: q factors for elements of Class 3 section......................................98 Figure 4 8: Component elements of the tested connection ....displacement curves for elements of Class 4 section ...............................

................ 159 Figure 6 10: Capacity spectrum method ................................................................................................... 144 Figure 6 1: Moment rotation curve idealisation ............................................................................. 1995).... ....................................................... 140 Figure 5 20: Elements dimensions-definition.. 114 Figure 5 1: Components of a beam-to-column joint ....................................................................dimensions ................. 121 Figure 5 4: Spring models for an extended end plate connection...LIST OF FIGURES XXI Figure 4 26: The influence of different components on the total rotation of the connection ...................... 134 Figure 5 14: Geometric characteristics of the joints........................ 158 Figure 6 9: Definition of the lateral displacement ......................... 150 Figure 6 5: Seismic objectives (SEAOC Vision 2000...... 143 Figure 5 21: Influence of the height or width increasing in the bearing capacity of joint .................................................................... 160 ............................................ 148 Figure 6 3: Parameters for fundamental combination .............................. 111 Figure 4 27: Modelling of connection for FEM analyses........................................ 117 Figure 5 2: Types of plastic mechanism........................................................................................................... 135 Figure 5 15: Comparison analytic-experimental . 133 Figure 5 13: Example of an interaction diagram M-N (Cerfontaine 2003)............................ 150 Figure 6 4: Parameters for seismic combination........................................................................................................ 129 Figure 5 9: Distribution of the internal forces function of M/N ratio ............................................................................. 124 Figure 5 6: Beam-to-column joint for pitched roof portal frame.......... 138 Figure 5 18: Classification of joints function of their rigidity............................................... 1997) 157 Figure 6 7: Double t section element modelled with fibres. 128 Figure 5 8: Joint under bending moment and axial force ............................................................. ........................................................... 118 Figure 5 3: Conventional moment-rotation curve ......... 112 Figure 4 28: σ-ε material curve................................................ 136 Figure 5 16: Moment-rotation curves obtained analytically .................. 137 Figure 5 17: Moment-rotation relation for usual joints (Leon 1995) .................... 148 Figure 6 2: Reference frame ..........................................8........ 139 Figure 5 19: Classification of joints according to EN1993-1..... 129 Figure 5 10: Mechanical model proposed by Cerfontaine and Jaspart ......................... 155 Figure 6 6: Performance criteria for low dissipative structures (FEMA 274............................................................. 122 Figure 5 5: Distribution of the internal forces ............... 130 Figure 5 11: Numbering of bolt rows.................................................... 157 Figure 6 8: Accelerograms used in analyses . 132 Figure 5 12: Interaction modes between bolt rows........... 113 Figure 4 29: Imperfections taken into account in numerical analyses ............... 113 Figure 4 30: Failure modes and comparisons between FEM – experimental data................ 127 Figure 5 7: M-N interaction curve ..............

......................................... 172 Figure 7 10: Influence of different components in the total cost of the building ........... 160 Figure 6 12: Behaviour factors corresponding for each performance objectives ........dimension.......................................................... 168 Figure 7 5: Constructive details pinned column base frames.......................... 174 .......XXII LIST OF FIGURES Figure 6 11: Evaluation of rotation capacity by means of DuctrotM (1.......... 167 Figure 7 3: Semi-rigid column base frames . 167 Figure 7 4: Bracing rules. ........................... 172 Figure 7 9: Erection phases of a standard-type structure ......dimensions ...... 170 Figure 7 7: Cladding solution ........ 169 Figure 7 6: Constructive details semi-rigid column base frames................ 2 – out-of-plane buckling) .......................................................... 173 Figure 7 11: Strategy of the design team – moving the results in point 2 ........................................................ 171 Figure 7 8: Main dimensions of the frames ............................................................................. 165 Figure 7 2: Pinned column base frames ............. 162 Figure 7 1: Standard type structural systems (Nagy 2003)....in-plane buckling.......................................

................................. 105 Table 4 5: Moment resistance..............................................................50 Table 3 2: Ultimate forces ......27 Table 2 3: Values of ψ coefficient...........................................53 Table 3 4: Dimensions of the cross-sections......25 Table 2 2: Selection of the buckling curves for double t welded sections.............8) ......................................................................................................82 Table 3 13: Plasticization levels or the cross sections ................... (3.............................................................................................................36 Table 2 7: Behaviour factors............. ......................................55 Table 3 5: Definition of the factors from Eqn...............66 Table 3 11: Elements rotations ............. rotations for cyclic loadings ............... 108 Table 5 1: Basic components of the joints (EN 1993-1............................. 137 Table 5 5: Dimensions and section classes..........................2) ..............56 Table 3 6: Comparative result Eurocode 3 – FEM analysis ...................................97 Table 4 2: Specimens dimensions............................. function of the ductility class ....................................................................................................................................................................... 120 Table 5 2: Values of coefficient .......................... (2.............. initial stiffness.....................64 Table 3 9: Comparative results FEM and codes .....................53 Table 3 3: Failure modes.....................................................................................LIST OF TABLES XXIII LIST OF TABLES Table 2 1: Definition of factors from Eqn................................ 143 ................59 Table 3 7: Elastic critical factor .. 124 Table 5 3: Geometric dimensions .... 142 Table 5 6: Results of numerical analysis .....................................................................................97 Table 4 3: Results of the tensile tests in order to evaluate material mechanical characteristics .................................... ductility class....35 Table 2 6: Condition for the serviceability limit states........................................................................... behaviour factor...... 135 Table 5 4: Results: moment resistance-initial stiffness ...........63 Table 3 8: Main dimensions of the cross sections ...... 100 Table 4 4: Resulted values: moment resistance.....................................................................................82 Table 3 14: Results of analysis...........................................37 Table 2 4: Design concepts...............................79 Table 3 12: Acceleration and displacement according to capacity spectrum ..................................................13).... rotations ..............................................................................38 Table 3 1: Main dimensions of the tested frames ...65 Table 3 10: Dimensions of the analysed frames.................35 Table 2 5: Definition of the special (seismic) load combination...................89 Table 4 1: Frames dimensions ......................

................ 151 Table 6 5: Values of elastic critical values (rigid joints / semi-rigid joints) ........................... 149 Table 6 2: Initial stiffness of the joint. 161 .......................................................... .......................... 149 Table 6 3: Results for gravitational loads combinations ......................... 150 Table 6 4: Results for seismic loads combinations ..................... 151 Table 6 6: Plastic rotation capacity of the rafter............ 161 Table 6 7: Lateral displacements corresponding for the three performance levels 161 Table 6 8: Loading factors for the three performance levels.....................................XXIV LIST OF TABLES Table 6 1: Geometrical properties of the frames ..............................................

ia valori de la 1. Vor fi determinaţi factori de reducere a încărcării seismice. clasa secţiunii poate varia de la Clasă 2 la Clasa 3 şi chiar Clasă 4 în unele cazuri. posibilităţi multiple de amenajare şi re-amenajare. Lucrarea de faţă propune soluţii pentru rezolvarea parţială sau totală a categoriile de problemele enumerate anterior. Din punct de vedere al comportării în zone seismice. pentru care factorul q. prin doua metode. realizarea de construcţii ce pot fi demontate şi relocate fără pierderi prea mari de materiale. Cadrele metalice parter sunt realizate în mod frecvent din secţiuni zvelte. Având secţiuni în general zvelte. rigidizate între ele prin intermediul tablei cutate introduc un efect favorabil din acest punct de vedere.0 la 1. contravântuirile joacă un rol deosebit în preluarea şi transmiterea la reazeme a sarcinilor orizontale cu rol destabilizator. Un model analitic avansat. datorită avantajelor pe care le conferă şi anume: rapiditate şi acurateţe în execuţie şi montaj. Detalierea şi modelarea îmbinărilor riglă-stâlp. q. Panele de acoperiş şi riglele de perete. structurile uşoare din oţel (în special cele alcătuite din secţiuni neductile). sudate. acest lucru poate conduce în realitate la o redistribuţie a eforturilor în structură. cât şi la o scădere a rigidităţii globale a structurii. dacă nu sunt prevăzute legături laterale adecvate (în planul învelitorii). Tendinţa este de a considera îmbinarea rigidă.5 a factorului q se justifică prin redundanţa şi rezervele de rezistenţă datorate proiectării structurii şi proprietăţilor materialului. În structura de rezistenţă se distribuie sisteme de contravântuiri în aşa fel încât ele să asigure stabilizarea structurii şi în acelaşi timp să răspundă cerinţelor arhitecturale. însă acesta este dificil de cuantificat pentru proiectarea curentă.5. situate în zone seismice şi cu zăpadă abundentă. Elementele cadrelor au secţiuni variabile în concordanţă cu distribuţia eforturilor. Această soluţie este adoptată în special pentru a reduce consumurile de materiale şi pentru a folosi cât mai eficient materialul. Pentru acest tip de structuri. şi anume una bazată pe o . în cazul structurilor de acest tip. spaţii deschise de dimensiuni variate. sunt folosite cu preponderenţă cadrele metalice parter. fapt ce nu este adevărat în toate cazurile. calibrat experimental. datorită capacităţii de rotire plastică redusă. sunt clasificate în conformitate cu EN 1998-1 şi P100/2006 ca fiind structuri slab disipative. Valoarea de 1. un grad înalt de prefabricare. compatibilitatea cu orice sistem de placare interioară şi exterioară. atât stabilitatea cât şi ductilitatea sunt probleme cu care inginerul proiectant trebuie confruntă la realizare fiecărui obiectiv în parte. Rezistenţa elementelor structurii împotriva fenomenului de pierdere al stabilităţii este în general scăzută.REZUMAT La realizarea halelor metalice uşoare. În structurile metalice formate din bare. factorul de disipare al forţei seismice. a fost utilizat pentru a evalua rezistenţa la flambaj şi ductilitatea cadrelor metalice portal. un calcul în domeniul plastic nu este posibil. joacă un rol important în comportarea în ansamblu a structuri. In consecinţă. O comparaţie între rezultatele obţinute şi formulele de calcul existente în norme vor fi de asemenea prezentate. Stabilitatea generala a structurii se asigură prin crearea unor sisteme legături la nivelul structurii şi în punctele de rezemare care să elimine pericolul instabilităţii la nivel global.

XXVI REZUMAT analiză neliniară elasto-plastică şi cealaltă pe o analiză neliniară dinamică. În toate cazurile cedarea îmbinărilor s-a înregistrat la ciclurile pozitive. realizate între elemente cu secţiune variabilă. de semenea. dar şi a legăturilor elastice. şi modul în care acestea ar putea influenţa capacitatea portantă a cadrului transversal. Cedarea a avut loc prin distorsiunea tălpii interioare cuplată cu voalarea locală a inimii grinzii. Testele experimentale s-au efectuat pe specimene la scară naturală. În plus pentru a completa investigaţiile pe aceste două direcţii (stabilitate şi ductilitate). În prima parte se face o trecere în revistă a principalelor soluţii constructive utilizate la realizarea cadrelor metalice parter în general. de riglele de perete şi de contrafişe. conducând în final la posibilitatea clasificării cadrelor în una din categoriile de ductilitate cunoscute: mare. din punct de vedere al rezistenţei. ductilităţii şi rigidităţii îmbinărilor riglă-stâlp. prin intermediul unor analize elastice de flambaj. În urma analizelor efectuate s-a determinat factorul de reducere a încărcării seismice. În acest sens s-a făcut o . ductilitate şi rezistenţă. În continuare sunt prezentate rezultatele mai multor studii numerice întreprinse pe cadre metalice parter având secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. În cadrul aceluiaşi capitol sunt descrise. insistând în special pe cele utilizate la realizarea cadrelor din elemente cu secţiune variabilă. S-a studiat influenţa blocajelor laterale. s-a derulat un program experimental în vederea determinării rezistenţei. Va fi propusă de asemenea adoptarea proiectării bazată pe criterii de performantă alegând o abordare cu trei nivele de performanţă. În finalul capitolului se regăsesc metode şi prescripţii de calcul pentru proiectarea cadrelor metalice parter la combinaţia de încărcări fundamentală şi combinaţia de încărcări specială. De asemenea se face o prezentare a principalelor soluţii de realizare a închiderilor. Referitor la comportarea cadrelor în zone seismice au fost întreprinse investigaţii prin intermediul unor analize neliniare elasto-plastice şi neliniare dinamice. Analizele efectuate au ca bază de plecare calibrarea modelelor utilizate pe baza unor teste experimentale realizate de Halasz şi Ivany (1978). Analize neliniare elasto-plastice au fost efectuate în vederea determinării modurilor de cedare şi a capacităţii portante a cadrului. problemele de ductilitate locală şi generală (generate în mare măsură de caracterul nedisipativ al elementelor componente) şi comportamentul îmbinărilor riglă-stâlp. medie şi redusă. S-a urmărit de asemenea influenţa imperfecţiunilor asupra comportamentului cadrului. În urma prelucrării rezultatelor a fost posibilă o clasificare a acestor tipuri de îmbinări în funcţie de rigiditate. rezultatele obţinute în urma unui program experimental. după atingerea momentului capabil. Studiul a pornit iniţial de la un număr restrâns de cazuri. asigurate în practică de panele de acoperiş. pe îmbinări riglă-stâlp. la încărcări monotone şi ciclice. Este binecunoscut faptul că încercările experimentale sunt costisitoare atât din punct de vedere al consumului de material cât şi al consumului de forţă de muncă şi timp. ductilităţii şi rigidităţii. se enumerăm aici: problemele de stabilitate în planul cadrului cât şi în afara cestuia. realizate între elemente cu secţiuni variabile zvelte. iar în cazul specimenelor cu inima de clasa 4 acestea au fost acompaniate de distorsiunea la tăiere a panoului de inimă a îmbinării. Au fost studiate modurile proprii de flambaj a cadrelor. fiind extins mai apoi la cazuri care să acopere majoritatea celor întâlnite în proiectarea curentă. sub efectul încărcărilor aplicate vertical. problemele cu care inginerul proiectant se confruntă la dimensionarea elementelor componente şi detalierea acestora. Sunt prezentate. derulat în Laboratorul Departamentului de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor. Rezultatele sunt comparate cu cele obţinute aplicând metoda componentelor şi cu rezultate obţinute prin analiza cu elemente finite.

permiţând o rotire relativă între riglă şi stâlp şi având uneori o rezistenţă inferioară elementului îmbinat. starea limită de avarie şi starea limită ultimă. Pe lângă problemele de stabilitate ce apar în urma acestui fenomen. Această procedură poate conduce la soluţii ne-economice pentru detalierea nodului. Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor pe cale analitică se face prin adoptarea binecunoscutei metode a componentelor din EN 1993-1. Acest aspecte pozitive recomandă folosirea analizelor numerice detaliate (mai puţin costisitoare) ca o alternativă la încercările experimentale. În final sunt scoase în evidenţă principalele avantaje tehnico-economice ale tipizării halelor metalice cu structură în cadre. există un set de avantaje clare care pot fi valorificate prin tipizare: • Dezvoltarea unor seturi de abace de referinţă pentru consumurile de oţel în structură permite oricărei persoane să întocmească o estimare rapidă. pe baza rezultatelor experimentale. Rezultatele obţinute sunt comparate cu cele obţinute pe cale experimentală. Studiul a fost realizat pentru o abordare cu trei nivele de performantă şi anume: starea limită de serviciu. q. datorate unui nivel de încărcări mai reduse decât cele din ipotezele de calcul. economiile din simplificarea procesului de producţie şi caracterul repetitiv al operaţiunilor pot fi substanţiale. fără depunerea unui efort deosebit • Chiar dacă în unele cazuri se pot obţine consumuri mai scăzute. În cea de a doua parte se propune o analiză a cadrelor parter din prisma criteriilor bazate pe performanţă. apar eforturi de compresiune semnificative în grindă. fie articulate. Sunt prezentate soluţiile constructive adoptate în funcţie de deschidere şi înălţime. care tradiţional erau considerate fie perfect rigide. Evaluarea caracteristicilor îmbinării prin metoda componentelor s-a făcut prin intermediul unui program de calcul dezvoltat la Universitate din Liege. • S-a arătat că se pot obţine costuri şi termene mai scăzute decât media pe . Majoritatea nodurilor reale au însă o comportare intermediară între cele două extreme.8 pentru verificarea îmbinărilor riglă-stâlp a cadrelor metalica parter având elemente variabile cu secţiuni zvelte. Analizele efectuate în acest sens au fost neliniare elasto-palstice şi neliniare dinamice. determinând un factor de reducere. cât şi pentru elementele cadrului. Raţiunea principală pentru care se recurge la idealizarea comportării nodurilor cadrului în noduri rigide şi articulate este dată de simplificarea majoră a calculului static al structurii. rigla cadrului are o înclinaţie dată. Concluziile şi comparaţiile sunt de asemenea prezentate în cadrul acestui capitol. Astfel caracteristicile nodurilor proiectate trebuie să îndeplinească ipotezele asupra comportării făcute iniţial. În urma analizelor neliniare s-au obţinut rezultate aproximativ identice atât din punct de vedere al modului de cedare cât şi din punct de vedere al curbei forţă-deplasare. în plus faţă de influenţa momentului încovoietor. având secţiuni variabile de clasă 3 şi/sau 4 se îmbină în nodurile cadrului. utilizate pentru realizarea halelor metalice. la dimensionarea îmbinărilor prin metoda componentelor trebuie să se ţină cont şi de influenţa forţei axiale. pentru fiecare nivel de performanţă în parte. Ţinând seama de comportarea reală a îmbinărilor se studiază modul în care acestea influenţează comportamentul cadrelor metalice parter cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. în acest caz se poate concluziona că deşi procesul de tipizare al unui produs prezintă şi unele dezavantaje. Deoarece la cadrele metalice parter. Influenţa semi-rigidităţii se studiază în prima parte prin intermediul unor analize statice elastice simple. Elementele de rezistenţă ale cadrelor metalice parter.REZUMAT XXVII calibrare prin metoda elementelor finite.

XXVIII REZUMAT ramură datorită eficienţei şi rapidităţii proceselor dezvoltate • Tipurile dezvoltate au o aplicabilitate largă. care acoperă mai mult de 80% din teritoriul ţării • Posibilitate de benchmarking / optimizare . .alegerea celei mai economice soluţii dintre cele existente.

when designing such a structure situated in a seismic zone and big snow falls. The bracing system is provided in such a way to ensure the stability of the structure and in the same way to answer archidectural demands. This was also experimentally calibrated. for the reduction of seismic forces will be determined on 2 ways.SUMMARY XXIX SUMMARY For the construction of light weight industrial halls. One based on a nonlinear elsto–plastic analysis and the other one based on a dynamic nonlinear analysis. multiple arrangement possibilities. open spaces of different dimensions. In addition to this. The 1. The tendency is to consider this connection rigid which is not entirely the case. In order to evaluate the buckling strength and the ductility of pitched roof portal frames it has been used an advanced analitycal model. It will also be suggested the design based on performance criteria. Because of their slender sections. one has to deal with stability and ductility problems of this structure. Pitched roof portal frames are usually made – up of elements with welded slender sections. high level of prefabrication. The general stability of the structure is provided by means of restraints at different levels of the structure and in the bearing system. For the steel structures made up from beam elements. In reality this can lead to a redistribution of the internal forces in the structure and to a drop in the global rigidity of this one. From the seismic behaviour point of view.5 value is due to the redundancy and design overstrenght of the structure and material properties. to complete these investigations of the stability and ductility. The elements have variable cross – section. The purlins and side rails. an experimental programme was performed with the aim of determining the strength. The q factors. choosing 3 levels of performance. as low dissipative structures in which the q factor takes values fron 1. The strength of the elements against bukling phenomena is quite low if not provided lateral restraints. ductility and rigidity of beam-to–column connections of variable . However this is quite difficult to be quantified in design practice. For these type of structures. constructions that can be disessemble and relocated without much material loss. it is preferable to use pitched roof portal frames. restrained with the help of profiled sheeting introduce a favourable effect from this point of view. This solution is usually used due to less material consumption and for the most efficient use of the material.Taking these into accont. A comparison between the obtained results and the design formulas existing in norms will also be presented. the breacing system plays a very important role in overtaking and transmiting to the foundation of the horizontal forces. according to the distribution of efforts. The present work tries to suggest solutions to solve partially or totally the above mentioned problems. light weight steel structures (especially those made from nonductile sections). are classified according EN 1998-1 and P100/2006. a plastic design is not possible. due to the reduced plastic rotation capacity.5. The detailing and modelling of the beam-to-column connection plays an important role on the entire behaviour of the structure. the compatibility with any kind of cladding system. the section class may vary from Class 2 to Class 3 or even 4 in some cases. due to the advantages they bring: fast and accurate errection.0 to 1.

After analysing all the obtained results. medium and low. one can find methods and prescriptions for the design of steel pitched roof portal frames. It has also been studied the influence of lateral restraints. making possible the classification of the frames under disscution into one of the know ductility categories: high. The failure was by distortion of inner flange coupled with the buckling of the web rafter and in case of class 4 members. such as: in–plane and out–of–plane stability problems. in all cases. on the basis of experimental data. Comparable values of moment capacity of tested joints have been observed in case of monotonic and cyclic tests. The nonlinear elasto – plastic analyses were used to determine the bearing capacities and failure modes of the frames. there are presented the results obtained from numerical studies on steel pitched roof portal frames with variable sections of Class 3 and 4. The initial stiffness of the joints is not influenced by the class of the cross section and direction of loading. q . One can also find in this paper the results obtained from an experimental programme carried out on beam – to – column connections. continuing with an extended one in such a way to cover most of the problems met in everyday design. It is well known that experimental tests are expensive from the material consumption point of view. As a result of these analyses was the determination of seismic load reduction factor. the study was carried out starting from a smaller number of cases. Another point that has been followed was the influence of imperfections upon the behaviour of the frame and on the elastic lateral restraints.XXX SUMMARY slender sections. side rails and fly braces. Concerning the total joint rotation. The 1st part is reviewing the main constructive solutions used for steel pitched roof portal frames. local and general ductility problems (due mainly to the nondissipative behaviour of the component elements) and the behaviour of beam–to–column connection (strength. from elements of variable sections. by means of nonlinear elasto–plastic and nonlinear dynamic analyses. Further on. labour and time. the main source of plastic deformation being the rafter (plastic flange distortion coupled with web buckling). These results were compared to those obtained from the component method and from a finite element analysis. function of their rigidity. When talking about seismic zones. This programme took place in the Laboratory of the Department of Steel Constructions and the Mechanics of structures. under positive cycles. accompanied by shear distortion of the web in the panel zone. when designing and detailing the component elements. subjected to monotonic and cyclic loads. It is also presented the cladding system and the way in which this might influence the bearing capacity of the transversal frame. This chapter also presents the conclusions and comparisons obtained from this study. ductility and rigidity). There are also presented the problems that the structural engineer is dealing with. Initially. it was possible to make a classification of these types of connections. when the ultimate moment capacity is reached. by means of elastic buckling analyses. the inelastic rotation of the joint web panel is quite reduced. underlining those for frames with variable sections. It was . In practice the role of lateral restraints is played by the purlins. Failure of the joints occurred. There have been studied the buckling eigen modes of the frames under the effect of direct applied vertical forces. for both gravitational and seismic load combinations. ductility and strength. The bases of these analyses are reperesented by the calibrated models used as test specimens by Halasz and Ivany (1978). one has followed the behaviour of the pitched roof portal frames. it has been done a calibration by finite element method. In this sense. The testing was carried out on real scale specimens. At the end of this part.

In the end are highlighted the main technical–economical advantages of standardization of steel pitched roof portal frames. Beam-to-column joints used to be treated as beeing either perfectly rigid or pinned. beside the bending moment. It has been shown that shorter dead lines and lower costs were obtained than the average in the field. This is also applicable when talking about the force–displacement curve. due to the efficiency and rapidity of developing processes. The influence of semirigidity is studied in the 1st part by means of simple elastic static analyses. The 2nd part proposes the analysis of steel pitched roof portal frames taking into account performance based criterias. covering more than 80% from the country’s teritory (romania). These positive aspects encourage the use of detailed numerical analyses (less expensive) as an alternative to experimental tests. The analyses carried out were nonlinear elasto – plastic and nonlinear dynamic.The obtained results were compared to those obtained experimentally. the obtained results were similar. resulting a q factor for each performance level. deamegeability limit state and ultimate limit state. Because the beam of the frame has a given inclination. it was studied the way in which these influence the behaviour of steel pitched roof portal frames with slender variable sections of class 3 and 4. The majority of real joints has an intermediate behaviour between these 2 extremes. due to smaller loadings.SUMMARY XXXI noticed that from the failure mode point of view. The developed types have a large aplicability. This simplification is a result of the significant simplification of the static calculus. when dimensioning the connections by the component method. In this sense one can conclude that despite some dezadvantages. There are also presented the costructive solution adopted funtion the height and opening of frames. • • • . significant compression efforts act on it. costs can be saved from the simplification of production process and simplicity of operations. a set of advantages can be enphasized through standardization: • Even if in some cases one can obtain more reduced steel consumtions. The possibility of benchmarking / optimization – the choice of most economical solution from the existing one. Taking into account the real behaviour of the connections. one must take into account this axial force. Besides the stability problems which appear due to this phenomenon. This procedure may lead to non-economical solutions for the detailing of nodes and for the elements of the frame. allowing a relative rotation between the beam and column and sometimes having an inferior resistence than the connected element. The above mentioned evaluation was made with a computer programme developed at the University of Liege. The study was carried out taking into account 3 levels of performance: serviceability limit state.8 (for the check of beam – to – column connections of pitched roof portal frames with slender sections). The evaluation of the characteristics of these connections is done analytically by addoptind the well know component method mentiond in EN 19931. than those from initial hypothesis.

realizarea de construcţii ce pot fi demontate şi relocate fără pierderi prea mari de materiale. mai ales în contextual actual al dezvoltării sectorului de construcţii metalice cât şi al afluxului de noi tehnologii. . În structura de rezistenţă sistemele de contravântuiri se repartizează în aşa fel încât ele să asigure stabilizarea structurii şi în acelaşi timp să răspundă cerinţelor funcţionale. Elementele cadrelor au secţiuni variabile în concordanţă cu distribuţia eforturilor. în general.INTRODUCERE Datorită avantajelor tehnico-economice pe care le reprezintă. al sistemului adoptat pentru structura metalică de rezistenţă respectiv al sistemului de realizare a închiderilor: • utilitate: exclusiv clădiri din sectorul ne-rezidenţial (spaţii de producţie. • spaţii deschise de dimensiuni variate. contravântuirile joacă un rol deosebit în preluarea şi transmiterea la reazeme a sarcinilor orizontale cu rol destabilizator. • sistemele de închidere sunt realizate pe bază de tablă cutată. Dacă nu sunt prevăzute legături laterale adecvate în planul învelitorii. un calcul în domeniul plastic nu este posibil. datorită capacităţii de rotire plastică redusă. În structurile metalice formate din bare. constituie o familie de sisteme constructive cu următoarele elemente comune din punct de vedere al utilităţii. O definiţie exhaustivă în legătura cu noţiunea de "hală metalică uşoară". Totuşi. • scheletul de rezistenţă al închiderilor este realizat din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece. datorită avantajelor pe care le conferă: • rapiditate şi acurateţe în execuţie şi montaj. realizate în sistem de cadru portal. este extrem de dificil de formulat. nu numai în noile state membre ale Uniunii Europene. în accepţiunea actuală a acestui termen. cum este şi cazul României. • sistemul adoptat pentru structura metalică de rezistenţă constă în: structuri metalice cu un singur nivel şi cu una sau mai multe deschideri. La realizarea halelor metalice uşoare. Aceasta soluţie este adoptată în special pentru a reduce consumurile de materiale şi pentru a folosi cât mai eficient materialul. Panele de acoperiş şi riglele de perete.EQUATION SECTION 3 1. construcţiile metalice. Pentru acest tip de structuri. sudate. Având secţiuni în general zvelte. Stabilitatea generală a structurii se asigură prin crearea unor sisteme de legături la nivelul structurii şi în punctele de rezemare care să elimine pericolul instabilităţii la nivel global. rezistenţa elementelor structurii împotriva fenomenului de pierdere al stabilităţii este în general scăzută. rigidizate între ele prin intermediul tablei cutate introduc un efect favorabil din acest punct de vedere. posibilităţi multiple de amenajare şi re-amenajare. cât şi în viitoarele state membre. şi halele metalice parter în special. sunt folosite cu preponderenţă cadrele metalice parter. se poate afirma că halele metalice uşoare. • compatibilitatea cu orice sistem de placare interioară şi exterioară. cu caracter comercial şi depozite). au cunoscut o dezvoltare exponenţială în ultimii ani. clasa secţiunii poate varia de la Clasă 2 la Clasa 3 şi chiar Clasă 4 în unele cazuri. un grad înalt de prefabricare. Cadrele metalice parter sunt realizate în mod frecvent din secţiuni zvelte. dar care este dificil de cuantificat în proiectarea curentă.

În plus pentru a completa investigaţiile pe aceste doua direcţii. pentru care. ductilităţii şi rigidităţii îmbinărilor riglă-stâlp. ductilităţii şi rigidităţii. În urma analizelor efectuate s-a determinat factorul de reducere a încărcării seismice. încercări derulate în Laboratorul Departamentului de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor. fapt ce nu este adevărat in toate cazurile. În cadrul aceluiaşi capitol sunt descrise problemele cu care inginerul proiectant se confruntă la dimensionarea elementelor componente şi la detalierea acestora. factorul de disipare al forţei seismice q. la . sub efectul încărcărilor aplicate vertical. Mai mult decât atât. a fost utilizat pentru a evalua rezistenţa la flambaj şi ductilitatea cadrelor metalice portal. Analize neliniare elasto-plastice au fost efectuate în vederea determinării modurilor de cedare şi a capacităţii portante a cadrului. De asemenea se face o scurtă prezentare a principalelor soluţii de realizare a închiderilor şi a modului în care acestea ar putea influenţa capacitatea portantă a cadrului transversal. situate în zone seismice şi cu zăpadă abundentă.2 Introducere . Tendinţa este de a considera îmbinarea rigidă. În consecinţă. detalierea şi modelarea îmbinărilor rigla-stâlp. medie şi redusă. Au fost studiate modurile proprii de flambaj ale cadrelor. asigurate în practică de panele de acoperiş. prin intermediul unor analize elastice de flambaj. Lucrarea de faţă propune soluţii pentru categoriile de problemele enumerate anterior. În Capitolul 4. cât şi la o scădere a rigidităţii globale a structurii. Analizele efectuate au ca bază de plecare calibrarea unor modele pe baza unor teste experimentale. S-a urmărit de asemenea influenţa imperfecţiunilor asupra comportamentului cadrului. Un model analitic avansat. sunt clasificate în conformitate cu EN 1998-1[22] şi P100/2006[55] ca fiind structuri slab disipative. Valoarea de 1. Testele experimentale s-au efectuat pe specimene scară naturală. s-a derulat un program experimental in vederea determinării rezistenţei.5. din punct de vedere al rezistenţei. conducând în final la posibilitatea clasificării cadrelor în una din categoriile de ductilitate cunoscute: mare. Capitolul 2 trece în revistă principalele soluţii constructive utilizate la realizarea cadrelor metalice parter în general. Capitolul 3 prezintă rezultatele mai multor studii numerice întreprinse pe cadre metalice parter având secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. O comparaţie între rezultatele obţinute şi formulele de calcul existente în norme a fost de asemenea prezentată. atât stabilitatea cât şi ductilitatea sunt probleme cu care inginerul proiectant trebuie să se confrunte la realizarea fiecărui obiectiv în parte.5 a factorului q se justifică prin redundanţa şi rezervele de rezistenţă datorate proiectării structurii şi proprietăţilor materialului. aşa cum ar fi: problemele de stabilitate. Referitor la comportarea cadrelor în zone seismice au fost întreprinse investigaţii prin intermediul unor analize neliniare elasto-plastice şi neliniare dinamice. calibrat experimental. sunt prezentate rezultatele experimentale obţinute obţinute la încercarea îmbinărilor riglă-stâlp ale elementelor cu secţiuni variabile.0 la 1. ia valori de la 1. de riglele de perete şi de contrafişe. structurile uşoare din oţel (în special cele alcătuite din secţiuni neductile). S-a studiat influenţa blocajelor laterale. insistând în special pe cele utilizate la realizarea cadrelor din elemente cu secţiune variabilă. joacă un rol important în comportarea în ansamblu a întregii structuri. realizate între elemente cu secţiuni variabile zvelte. atât în planul cadrului cât şi în afara cestuia. în cazul structurilor de acest tip.1 Din punct de vedere al comportării în zone seismice. În finalul capitolului se regăsesc metode şi prescripţii de calcul pentru proiectarea cadrelor metalice parter. Considerarea îmbinării semi-rigide poate conduce la o redistribuţie a eforturilor în structură. problemele de ductilitate locală şi generală (generate în mare măsură de caracterul nedisipativ al elementelor componente) şi comportamentul îmbinărilor riglă-stâlp.

pentru fiecare nivel de performanţă în parte. În urma prelucrării rezultatelor a fost posibilă o clasificare a acestor tipuri de îmbinări în funcţie de rigiditate. Studiul a fost realizat pentru o abordare cu trei nivele de performantă şi anume: starea limită de serviciu. utilizate pentru realizarea halelor metalice. Evaluarea caracteristicilor îmbinării prin metoda componentelor se face prin intermediul unui program de calcul dezvoltat la Universitate din Liege.3 încărcări monotone şi ciclice. Concluziile şi comparaţiile sunt de asemenea prezentate în cadrul acestui capitol. În cea de a doua parte se propune o analiză a cadrelor parter din prisma criteriilor bazate pe performanţă. rigla cadrului are o înclinaţie dată. în final determinând un factor de reducere. Capitolul 5 propune adoptarea binecunoscutei metode a componentelor din EN 1993-1. La dimensionarea îmbinărilor prin metoda componentelor trebuie să se ţină cont şi de influenţa forţei axiale. în acest sens s-a făcut o calibrare pe baza rezultatelor experimentale a unor modele numerice prin metoda elementelor finite. starea limită de avarie şi starea limită ultimă. În acest sens au fost efectuate analize neliniare elasto-palstice şi neliniare dinamice. q. În anexele ataşate sunt prezentate detaliat rezultatele simulărilor numerice şi ale încercărilor experimentale efectuate în cadrul tezei. în plus faţă de prezenţa momentului încovoietor.8[19] pentru verificarea îmbinărilor riglă-stâlp. Sunt prezentate soluţiile constructive adoptate în funcţie tipologia cadrului. . Rezultatele obţinute sunt comparate cu cele obţinute pe cale experimentală. Capitolul 8 recapitulează principalele cercetări întreprinse în cadrul tezei şi evidenţiază principalele contribuţii ale autorului la cunoaşterea în domeniu. Deoarece la cadrele metalice parter. apar eforturi de compresiune în aceasta. Influenţa semi-rigidităţii se studiază în prima parte prin intermediul unor analize statice elastice simple. Sunt prezentate de asemenea câteva proceduri Mathcad utilizate pentru a reduce volumul de calcul survenit la verificarea elementelor. Încercările experimentale sunt costisitoare atât din punct de vedere al consumului de material cât şi al consumului de forţă de muncă şi timp. ductilitate şi rezistenţă. Capitolul 6 prezintă câteva metodologii de calcul ale cadrelor metalice parter cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4 ţinând seama de comportarea reală a îmbinărilor. Capitolul 7 scoate în evidenţă principalele avantaje tehnico-economice ale tipizării halelor metalice cu structură în cadre.

2.SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI PROBLEME SPECIFICE ALE CALCULULUI ŞI PROIECTĂRII HALELOR CU STRUCTURĂ METALICĂ DIN CADRE CU INIMĂ PLINĂ ŞI IMBINĂRI CU ŞURUBURI
2.1. Introducere

Proiectarea cadrelor metalice parter implică forme şi detalii structurale specifice, diferite in general de cele utilizate pentru alte tipuri de structuri. Ca rezultat, modul de abordare a calculului pentru dimensionarea acestor cadre diferă, în mare măsura, de cel întâlnit în proiectarea uzuală a celorlalte tipuri de structuri. Elementele structurale au in general secţiune variabilă, de Clasă 3 sau 4. Pentru obţinerea unei secţiuni cat mai eficiente, care sa corespunda atât din punct de vedere al rezistentei cat si al rigidităţii, se folosesc elemente realizate din table sudate. Realizarea elementelor cu secţiune variabila se poate face fie utilizând profile europene, fie utilizând table sudate. Referitor la utilizarea unui anumit tip, şi anume profile europene, sau table sudate, pentru realizarea elementelor structurale, părerile sunt împărţite. S-a dovedit faptul ca lucrul cu profile europene conduce la un consum de materiale mai mare de material deşi este mult simplificată proiectarea şi execuţia. În cadrul prezentului capitol se va face o trecere în revistă a diferitelor soluţii constructive ce pot fi adoptate pentru realizarea cadrelor metalice parter, îndeosebi a celor cu o singură deschidere. De asemenea vor fi descrise principalele probleme specifice de calcul, dimensionare şi detaliere a cadrelor metalice parter cu o singură deschidere cât şi prescripţii de proiectare întâlnite în normele de calcul europene şi romaneşti. Cadrele metalice parter, utilizate la construcţia clădirilor industriale metalice, cu deschideri medii si mari, sunt realizate în general din elemente având secţiuni sudate, zvelte. Elementele cadrului au secţiune variabilă în concordanta cu starea de eforturi interne. Pentru aceste tipuri de structuri, un calcul plastic nu este foarte eficient, chiar imposibil de realizat, datorita zvelteţii secţiunilor. Deoarece în riglă se dezvoltă eforturi de compresiune semnificative, rezultate din unghiul de înclinare al acoperişului, comportamentul acestora este caracterizat de o sensibilitate ridicata la flambaj prin încovoiere-răsucire. Daca nu sunt prevăzute blocaje laterale, care sa preîntâmpine pierderea stabilităţii, rezistenţa la flambaj lateral prin încovoiererăsucire este în general scăzută. Oricum, blocajele laterale care apar în practică datorită structurii secundare a închiderilor şi a efectului de diafragmă, îmbunătăţesc semnificativ stabilitatea lor.

2.2.

Soluţii constructive ale cadrelor parter

Ca urmare a modificărilor permanente ale tehnologiilor de producţie a diferitelor ramuri ale industriei, de depozitare şi de distribuţie, există o cerere continuă pe piaţă pentru construcţiile din oţel cu un singur nivel. Cu toate că în

2.2 - Soluţii constructive ale cadrelor parter

5

acest domeniu domină sectorul industrial există şi alte sectoare cu dimensiune semnificativă cum ar fi cel al structurilor pentru spaţii comerciale sau pentru agrement. În domeniile menţionate, oţelul rămâne materialul de construcţie fără rival, iar structurile realizate din acest material însumează în oricare an al ultimei perioade circa 90% din totalul construcţiilor metalice. Cauzele principale ale acestei stări de fapt pot fi atribuite următorilor factori: Rezistenţa ridicată a materialului care permite acoperirea unor deschideri libere considerabile: deschideri de peste 24 m se realizează în mod curent în fiecare an; Viteza de execuţie, care permite o punere în funcţie mai promptă a obiectivului respectiv şi deci o recuperare mai rapidă a investiţiei; Adaptabilitatea sistemului constructiv, care permite extinderea acestuia sau schimbarea destinaţiei sale. Circa o treime din cheltuielile de investiţii pentru construcţii industriale sunt destinate extinderilor sau modificărilor; Reutilizarea şi / sau reciclarea materialelor de construcţie. Structura pe cadre metalice de tip portal cu inimă plină a devenit la ora actuală soluţia cea mai răspândita pentru clădiri industriale deoarece se pretează la un grad ridicat de industrializare a execuţiei ceea ce conduce la costuri si termene de execuţie mai mici.

2.2.1. Cadre parter cu o singură deschidere
Cadrele de tip portal (parter) cu deschideri libere (L) mergând pana la 60 m oferă o mare versatilitate a soluţiilor constructive (Figura 2-1). În cazul adoptării unor înălţimi la streaşina (H) de 4 pana la 5 m, rezulta elemente structurale şi detalii de îmbinare relativ uşoare, însă aceste înălţimi pot fi eventual depăşite pentru a se asigura condiţiile impuse de utilizarea spaţiului respectiv (considerente de gabarit interior de depozitare sau de gabarit de pod rulant). Evident că o structură mai înaltă este supusă la încărcări de nivel mai ridicate decât una joasă, datorită cărora, de exemplu, pentru creşteri ale înălţimii la streaşina de până la 10 m numai preţul structurii de rezistenta principale (cadrele metalice) creşte cu 25%. La aceasta se adaugă şi costurile suplimentare ale închiderilor.

Figura 2-1:Cadre parter cu o singură deschidere

Minimizarea costurilor de utilizare ale clădirii (climatizare interioară, iluminare) se poate realiza limitând cat mai mult posibil volumul construit, prin limitarea înălţimii la streaşină; la aceasta se poate adăuga şi adoptarea unei înălţimi

6 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul - 2 reduse la coamă (în relaţie cu panta minimă admisă pentru învelitoare), ceea ce contribuie la eliminarea spaţiilor interioare moarte de sub acoperiş. Panta acoperişului depinde in mare măsura de sistemul de închidere folosit, dar şi de cerinţele sistemului structural principal. Panta afectează consumul de material al structurii şi deplasarea verticala. Pentru a reduce aria de acoperire a acoperişului şi a volumului la interior, panta redusă reprezintă soluţia cea mai economica. Panta fiind dictată în majoritatea cazurilor de sistemul de închidere folosit.

2.2.2. Cadre cu stâlpi intermediari
În cazul în care deschiderea liberă (Figura 2-1) nu este absolut necesară, ea poate fi împărţită în două prin introducerea unui stâlp intermediar, ceea ce reduce greutatea structurii, evident, minus costul fundaţiilor suplimentare necesare şirului de stâlpi intermediari introduşi (Figura 2-2a,b).

a)
Figura 2-2:Cadre cu stâlpi intermediari

b)

Necesitatea schimbării de pantă a acoperişului ca şi a introducerii unor sisteme de colectare corespunzătoare pentru apa de ploaie este eliminată dacă se folosesc unul sau mai multe şiruri de stâlpi intermediari, ceea ce permite menţinerea acoperişului în două ape caracteristic cadrului portal cu o singura deschidere. Un avantaj suplimentar al cadrului cu stâlpi intermediari se manifestă atunci când există cerinţa compartimentării spaţiului interior, caz în care aceşti stâlpi pot susţine pereţii despărţitori dintre încăperi sau în caz de necesitate pot fi folosiţi pentru susţinerea unor planşee intermediare (Figura 2-2b). Deoarece elementele structurii principale de rezistentă (stâlpii exteriori si riglele înclinate ale cadrului) rezulta cu dimensiuni ale secţiunii transversale mai mici decât în cazul deschiderii libere, vor trebui luate măsuri pentru ca structura in ansamblul ei sa fie suficient de rigidă pentru a face fată la solicitări orizontale (vânt, seism).

2.2.3. Cadre cu tirant
Cadrul cu tirant reprezintă o soluţie constructivă, eficientă prin reducerea momentelor încovoietoare din stâlpi şi a recţiunilor orizontale din fundaţii, care vor fi preluate parţial de către tirantul (T). Totuşi, în acest caz intervin şi o serie de dezavantaje, nu numai în ceea ce priveşte introducerea tirantului ca element structural suplimentar dar mai ales datorită necesitaţii introducerii pendulilor

2.2 - Soluţii constructive ale cadrelor parter

7

intermediari verticali (T1) prin care se evită o încovoiere nedorită a tirantului. Totodată este necesară prevederea unor elemente de contravântuire cu rol de preluare a compresiunii induse în tirant de succţiunea din vânt pe acoperiş.

Figura 2-3:Cadre cu tirant

În cazul acoperişurilor cu panta mai mică decât 15°, soluţia cadrului cu tirant devine nepractică deoarece împingerile riglelor cresc excesiv, în acelaşi timp, fiind posibilă apariţia unor dificultăţi în ceea ce priveşte realizarea constructivă a blocajelor tirantului în zona colţului de cadru. Similar cadrului cu stâlpi intermediari, trebuiesc luate măsuri speciale pentru asigurarea rigidităţii structurii la forţe orizontale.

2.2.4. Soluţii constructive pentru realizarea cadrele parter cu o singura deschidere
În subcapitolele anterioare s-a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor tipuri de cadre metalice parter, folosite la realizarea halelor metalice uşoare. Soluţiile constructive adoptate la proiectarea şi realizarea halelor industriale, cu structuri în cadre parter se referă la: • Sistemul de prindere a stâlpului la bază. În funcţie de necesarul de rigiditate în plan al cadrului, soluţia adoptată poate fi articulată, semi-încastrata sau încastrată. O soluţie articulată, presupune un detaliu simplu al bazei stâlpului, care conduce la o rigiditate în plan mai redusă; de asemenea această soluţie are avantajul unor eforturi reduse la nivelul infrastructurii (Figura 2-4a). O soluţie încastrată, presupune un detaliu mai complex al bazei stâlpului, şi în consecinţă un cost suplimentar de execuţie, dar rigiditatea în plan fiind considerabil îmbunătăţită. Alegerea oricărei soluţii, din cele indicate anterior, conduce la un calcul static simplificat, convenabil in marea majoritate a calculului structurii (Figura 2-4b). Alegerea unei soluţii semi-incastrate (Figura 2-4c), presupune acordarea unei atenţii deosebite la detalierea îmbinării cat si la efectuarea calculului static. Adoptarea acestei soluţii, deşi din perspectiva proiectării implica o atenţie sporita si cunostinte aprofundate, conduce la realizarea unei baze de stâlp economice atât din punct de vedere al consumului de materiale si al forţei de munca, cat si din punct de vedere al eforturilor pe blocul de fundaţie.

8 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul - 2

a)

Figura 2-4 : Prinderea stâlpului la baza

b)

c)

• Îmbinarea rigla-stâlp. În principiu, îmbinarea între rigla şi stâlpul cadrului se realizează cu placă de capăt extinsă şi şuruburi de înaltă rezistenţă. În funcţie de forma elementelor ce alcătuiesc cadrul, îmbinarea se poate realiza pe capul stâlpului (Figura 2-5a), în cazul stâlpilor cu secţiune variabilă, sau la faţa stâlpului. Cea de-a doua variantă se pretează mai ales pentru stâlpi cu secţiune constantă (Figura 2-5b), dar se poate realiza la fel de bine şi pentru cei cu secţiune variabilă (Figura 2-5c). O atenţie deosebită, la detalierea îmbinării trebuie alocată panoului de inimă, care din considerente de rezistenţă la forţă tăietoare, poate necesita dispunerea unei rigidizări în diagonală care să îmbunătăţească capacitatea la forfecare a panoului. În general soluţia de îmbinare din Figura 2-5c se adoptă din considerente de gabarit de transport a riglei cadrului.

a)

b)

c)

Figura 2-5: Tipuri de îmbinare rigla-stâlp

• Legaturile (blocajele) laterale. Elementele componente ale cadrului (rigla şi stâlpul) solicitate la eforturi de compresiune şi încovoiere, îşi pierd în general stabilitatea prin flambaj lateral prin încovoiere sau încovoiere-răsucire. Legăturile (blocajele) laterale sunt folosite pentru a îmbunătăţii rezistenţa la flambaj a elementelor cadrului. Acestea sunt de două tipuri, legaturi pentru a împiedica flambajul lateral (Figura 2-6a; rigle de perete sau pane de acoperiş) si legaturi laterale pentru a împiedica atât flambajul lateral cât şi răsucirea elementului (Figura 2-6b; realizate in practica prin intermediul contrafişelor).

La structurile metalice formate din bare. care la rândul lui poate fi realizat in diferite configuraţii. La contravântuirile realizate din tiranţi. Daca din considerente arhitecturale sau funcţionale nu se poate adopta acest tip de contravântuire. a) Figura 2-7: Sisteme de contravântuiri b) .Soluţii constructive ale cadrelor parter 9 a) Figura 2-6: Tipuri de blocaje laterale b) • Sistemul de contravântuiri . Tipul de cel mai frecvent utilizat în cazul halelor metalice este „contravântuirea în X” lucrând exclusiv la întindere (Figura 2-7a). un alt sistem întâlnit este cel de tip „portal de contravântuire” (Figura 2-7b). Distribuţia sistemului de contravântuiri se va face astfel încât sa asigure stabilizarea structurii şi în acelaşi timp să răspundă cerinţelor arhitecturale. se recomandă prevederea întinzătoarelor. contravântuirile joacă un rol deosebit în preluarea şi transmiterea la reazeme a sarcinilor orizontale cu rol destabilizator.2. pentru compensarea abaterilor dimensionale realizate la montajul structurii de rezistenţă.2 .

3. Metecno.2 2. elementele rezemând direct pe structura de rezistenţă. Pentru a realiza o maximă eficientă şi o economie importantă. chiar dacă nu este afectată încărcarea din greutate proprie.10 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . Influenţa sistemului de închidere în costul cadrului Alegerea unui anumit sistem de închidere poate avea un impact major în economia cadrului transversal. Costul combinat al închiderilor şi al structurii de rezistenţă trebuie evaluat împreună. trebuie ţinut cont de implicaţiile sistemului de închidere în proiectarea cadrului.3. Tabla profilată. Soluţii constructive ale sistemelor de închideri 2. Rannila. aceste elemente sunt realizate din profile cu pereţi subţiri formate la rece. cunoscută sub denumirea de tablă cu cută înaltă pentru acoperiş şi casete pentru pereţi. mai ales în cazul în care acesta face parte dintr-un perete rezistent la foc. iar detaliile de realizare trebuie alese cu mare atenţie. Panele de acoperiş şi riglele de perete pot fi utilizate pentru a stabiliză talpa interioară (comprimată) a elementelor cadrului prin intermediul unei contrafişe suplimentare (Figura 2-10). Ruuki. formează o diafragmă continuă. exemple în acest sens ar fi: Lindab. şi reprezintă suport pentru straturile de la acoperiş. Acest sistem creează un cadru U inversat. Megaprofil. Înaintea selectării unui anumit sistem de închidere trebuie avut în vedere şi rezistenţa acestuia la foc.3. pentru a ajunge la costul cel mai economic de realizare a clădirii.1. care . Butler. membrană hidroizolantă Tablă cu cută înaltă cadre transversale termoizolaţie Figura 2-9: Sistem de închidere realizat din tablă cu cută înaltă Pe piaţă există o varietate extinsă pentru realizarea sistemelor de închidere. respectiv pereţi. Generalităţi Sistemele de închidere ale halelor metalice pot fi divizate în două categorii importante şi anume: Închideri realizate pe un sistem secundar de rezistenţă alcătuit din pane şi rigle de perete (Figura 2-8). însoţite de documentaţii tehnice detaliate. tablă exterioară pană tablă interioară termoizolaţie cadre transversale Figura 2-8: Sistem de închidere realizate cu pane de acoperiş şi rigle de pereţi Închideri realizate din tablă cu cută înaltă sau casete (Figura 2-9).2. 2. În consecinţă. etc.

formând un element unitar. Figura 2-10: Contrafişă pentru legarea tălpii comprimate Marele avantaj al utilizării contrafişelor. rigle) rămâne în toate cazurile vizibilă. este de 1. decât din motive de rezistenţă a panei de acoperiş. utilizate pentru legarea tălpii comprimate. distanţa dintre panele de acoperiş trebuie limitată. Acest sistem este utilizat în cazurile în care se realizează doar un strat de protecţie hidrofugă. Miezul de spumă între cele două fâşii de tablă este realizat de obicei prin injectare in cadrul unui proces de producţie continuu. conducând la realizarea unei structuri mai eficiente şi mai puţin costisitoare. Pentru a realiza structura cea mai bună. Există pe piaţă produse de o calitate ridicată. rigle) poate rămâne vizibilă. este dat de capacitatea elementului de a rezista la eforturi mai mari fără a flamba. pe lângă faptul ca are proprietăţi de izolare. Acestea pot fi împărţite în următoarele categorii: • Panouri sandwich. Această limitare se face mai ales din considerente de rezistenţă la flambaj al cadrului.3.Soluţii constructive ale sistemelor de închideri 11 utilizează rezistenţa la încovoiere a panei pentru a îmbunătăţii rezistenţa la flambaj a tălpii interioare. structura secundară de rezistenţă (pane.6 m. Închiderile folosind tablă lăcuită din oţel oferă posibilităţi arhitecturale care ar fi imposibil de realizat din punct de vedere economic prin utilizarea altor sisteme de închidere cum ar fi panourile prefabricate de beton. 2. Aceste sisteme sunt alcătuite dintr-o fâşie de tablă la interior. . un strat de protecţie termică (vată minerala în cele mai multe cazuri) şi o fâşie de tablă lăcuită de oţel la exterior. Sisteme de închideri folosind tablă lăcuită din oţel Cel mai economic sistem de închidere este în mod normal cel care utilizează la exterior tablă lăcuită cu cute din oţel. fiind folosit în special la clădirile destinate depozitării anumitor materiale sau pentru închiderea anumitor procese industriale. lucrează şi ca un miez structural. În cazul acestor tipuri de panouri.3 . Aceasta este o metodă de legare mai ieftină decât utilizând legături în planul tălpii interioare. Pe lângă faptul ca permit adoptarea unei culori dintr-o paletă extinsă.3. Aceste panouri sunt realizate din două fâşii de tablă lăcuită de oţel. însă depinde totodată de zvelteţea elementului legat. structura secundară a închiderilor (pane. În cazul sistemelor asamblate pe şantier. • Sisteme de închideri asamblate pe şantier. cu un miez de spumă între ele. fără a se prevedea termoizolarea clădirii. din punct de vedere al consumului de material. sau poate fi înglobată în cadrul sistemului. din acest considerent. Distanţă uzuală de dispunere a panelor.2. permit realizarea suprafeţelor curbe. • Sisteme simplu strat. Acest miez de spumă poliuretanică. Tabla lăcuită din oţel este folosită într-o largă varietate de sisteme de închideri. conducând la realizarea unui panou rezistent şi rigid în acelaşi timp. care pe lângă o durabile bună în timp au şi un aspect vizual plăcut.

folosite pentru realizarea halelor metalice uşoare. din considerente economice. dar şi cel torsional. După cum s-a subliniat anterior. în calcul intervin blocajele laterale.3. împiedică flambajul lateral. modul de prindere al structurii secundare de cea principală diferă de la caz la caz. Acestea sunt prinse de structura principală de rezistenţă (cadru parter) direct sau prin intermediul unor elemente de fixare suplimentare. mult mai economic decât cel care foloseşte profile laminate la cald cu secţiuni U sau I. Probleme specifice de calcul 2. table.4. Diferite tipuri de prindere sunt prezentate în Figura 2-11. Profilele având pereţi subţiri realizate prin formare la rece sunt de departe cel mai economic sistem. şuruburi. Generalităţi Proiectarea cadrelor metalice parter. În majoritatea standardelor de proiectare. inclusiv sisteme complete de închidere care includ toate elementele necesare (rigle. aleasă special pentru a urmării starea de eforturi din structură şi pentru a folosi cât mai eficient materialul. calculul cadrelor metalice parter presupune o abordare oarecum diferita de cea întâlnita la proiectarea structurilor multi-etajate.2 2. . nu se regăsesc prescripţii specifice pentru aceste tipuri de structuri. Din acest motiv.).12 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . europene sau naţionale. Pane de acoperiş şi rigle de perete Cele mai eficiente şi moderne pane de acoperiş şi rigle de perete sunt realizate din tablă galvanizată formate la rece rezultând secţiuni cu pereţi subţiri.1.4. pane. termoizolaţie. Figura 2-11: Elemente pentru fixarea panelor şi a riglelor de structura principală 2. Pe de altă parte. din considerente de simplificare si uniformizare.4. etc. implica forme si detalii diferite de cele întâlnite in proiectarea structurilor metalice uzuale. Alegerea unui anumit tip va depinde de circumstanţele economice şi tehnologia de lucru din anumite uzine. care în funcţie de modul de aplicare. Există multe produse disponibile pentru realizarea panelor de acoperiş şi a riglelor de perete. Complexitatea proiectării este data in primul rând de forma variabilă a elementelor.

Deşi valoarea forţei critice datorată asimetriei este în majoritatea cazurilor hotărâtoare. În aceasta privinţa Davies (1990)[13] a elaborat un set de formule pentru evaluarea factorul elastic critic ţinând cont de distribuţia eforturilor din elemente precum şi de modul de prindere al stâlpului în fundaţie (articulat. Camotim (2001)[57]. una asociată încărcărilor antisimetrice. Probleme de stabilitate Principale probleme cu care inginerul proiectant se confrunta la dimensionarea şi detalierea structurilor metalice parter. Datorită pantei acoperişului. stabilitatea generală în afara planului cadrului şi stabilitatea locală a elementelor componente.2. problema instabilităţii devenind mult mai complexă decât în cazul cadrelor multietajate. Stabilitatea cadrelor metalice parter. etc. reliefând că: „instabilitatea cadrelor metalice portal cu o singură deschidere este condiţionată de doua forţe de bifurcare a echilibrului. În funcţie de valoarea obţinuta pentru factorul elastic critic.Portugalia. semi-rigid. Pentru a evita această procedură de calcul laborioasă. efectele de ordinul doi influenţează într-o măsură mai mare sau mai mică comportamentul în planul cadrului.2. în plan sau în afara planului sunt: • • forma şi clasa secţiunii elementelor structurale.4 . Ca şi în cazul cadrelor metalice portal cu o singură deschiere stabilitatea fiind condiţionată de două moduri critice şi anume: unul antisimetric şi unul simetric. fixarea tălpii comprimate prin intermediul contrafişelor. variaţia secţiunii elementelor structurale pe lungimea acestora. în anii anteriori au fost propuse diferite metode aproximative de evaluare care au ajutat inginerii proiectanţi să determine cu uşurinţă lungimile critice ale elementelor având secţiuni variabile. ductilitatea şi comportarea îmbinărilor. presupune analiza de stabilitate a întregii structuri.Probleme specifice de calcul 13 2.Marea Britanie şi Camotim (2001)[57] de la Universitatea „Tehnica” din Lisabona . eforturile axiale de compresiune în riglă sunt însemnate. a panelor de acoperiş şi a riglelor de perete în conlucrare cu învelitoarea. Determinarea exactă a lungimii de flambaj pentru elementele comprimate. Acest studiu a fost extins ulterior şi la cadrele metalice portal având mai multe deschideri. Principalii factori care influenţează stabilitatea cadrului. Una dintre aceste metode a fost propusă de Ermopoulos (1997)[23].4. Problema stabilităţii în planul cadrului şi contribuţia efectelor de ordinul doi a fost comentată în mai multe articole de către Davies (1990)[13] de la Universitatea din Manchester . mai ales în cazul stâlpilor cu prindere încastrată în fundaţie. pornind de la metoda determinării lungimii de flambaj .0. aparţinând unei structuri. iar cea de a doua asociată încărcărilor simetrice”. având secţiuni variabile zvelte sunt stabilitatea. presupune o abordare pe mai multe direcţii şi anume: stabilitatea generală în planul cadrului. • modul de fixare laterală a cadrului: prin intermediul contravântuirilor şi a riglelor longitudinale. rigid). a prezentat şi discutat rezultate referitoare la prezenţa asimetriei (geometrică şi de încărcare) la cadrele metalice portal şi modul în care acestea influenţează instabilitatea în planul cadrului. • îmbinările riglă-stâlp. raportul dintre cele două este apropiat de 1. În urma acestei analize pot fi determinate forţele critice de flambaj şi în consecinţă lungimile de flambaj ale elementelor. riglă-riglă şi modul de fixare a stâlpului în fundaţie. şi în consecinţă a înclinării riglei cadrului.

au realizat un program experimental pe cadre la scară naturală. Geometria cadrelor testate şi dimensiunea secţiunilor este prezentată în Figura 2-12. păstrând un nivel constant al forţelor verticale. realizate de asemenea din eruroprofile. În acest scop au fost dispuse legături laterale în vederea îmbunătăţirii rezistenţei la flambaj în afara planului. au fost realizate un set de teste experimentale de către Hollasz şi Ivany (1978)[37]. s-au analizat mai multe cadre modelate cu ajutorul elementelor finite de tip placă.14 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . Fenomenul de flambaj lateral prin încovoiere sau încovoiere-răsucire a cadrelor metalice portal alcătuite din elemente având secţiuni zvelte a fost studiat de către Pasternak şi Schilling (1998)[53] de la Universitatea Tehnică din CottbusGermania. Aceste teste au fost realizate pe cadre având stâlpi cu secţiune constantă. Obiectivul principal a fost investigarea stabilităţii cadrului în planul lui şi în afara acestuia. schimbând panta acoperişului. Li şi Li (2002)[43] de la Universitatea TongjiShanghai din China. Calculul efectuat a demonstrat că utilizând formulele de calcul din DIN 18800 se obţin valori foarte acoperitoare rezultând în final elemente supra-dimensionate şi bineînţeles neeconomice. Testele s-au realizat pe două cadre identice. Pentru promovarea adoptării unei proiectări în domeniul plastic a acestor tipuri de structuri metalice. realizate din europrofile. Pentru a urmării acest fenomen. unul supus doar la forţe incrementale verticale iar cel de-al doilea la forţe incrementale orizontale. În vederea evaluării capacităţii portante a cadrelor metalice parter realizate din elemente cu secţiune variabilă. Pentru calculul lungimii de flambaj a elementelor având secţiune variabilă. şi grinzi de acoperiş vutate. Cadrul a fost considerat articulat în fundaţie. În urma testelor efectuate s-a concluzionat ca principalul mod de cedare este flambajul lateral prin încovoiere sau încovoiererăsucire iar prinderile laterale la nivelul riglei de acoperiş şi la nivelul stâlpilor joacă un rol important în reducerea acestui fenomen.2 echivalente pentru elemente având secţiune constantă (Anexa E – Eurocode 3). rezultatele obţinute fiind comparate cu rezultatele corespunzătoare din DIN 18800 (Norma de calcul germană – care stă la baza dezvoltării Eurocodului 3). Figura 2-12: Geometria cadrelor testate Li şi Li (2002)[43] . Ermopoulos[23] de la Universitatea Naţională Tehnică din Atena-Grecia propune o formulă care permite determinarea valorii critice de flambaj ţinând cont de rigiditatea la capetele barelor datorată îmbinărilor. la Universitatea Tehnică din Budapesta-Ungaria. iar îmbinările riglă-stâlp şi riglă-riglă au fost realizate cu placă de capăt cu şuruburi.

Probleme specifice de calcul 15 Concluziile trasate în urma testelor experimentale realizate de Li şi Li sunt: • În urma testelor la încărcări gravitaţionale incrementale s-a atins limita corespunzătoare cedării în planul cadrului. Comportarea în zone seismice În zone cu seismicitate ridicată. Cuteanu şi Bălut (2003)[12] sugerează o metodă de verificare la flambaj prin încovoiere-răsucire a elementelor unui cadru parter. la calculul structurilor trebuie sa se ţină cont şi de comportamentul acestora sub efectul încărcărilor orizontale.2. . utilizată în general pentru verificarea panelor de acoperiş având secţiuni cu pereţi subţiri formate la rece. în consecinţă proiectantul trebuie să ia în considerare dispunerea unor contrafişe pentru a legarea tălpii comprimată de pana de acoperiş. însă dovedindu-se a fi nesemnificativă la cadrele testate la încărcări gravitaţionale. dacă principiile proiectării anti-seismice sunt corect aplicate şi structura este bine legată împotriva pierderii stabilităţii prin flambaj cu încovoiere răsucire. Determinarea ductilităţii globale a cadrelor metalice portal s-a făcut prin intermediul factorului de comportare seismică. Această metodă. Este binecunoscut faptul că o pană de acoperiş continuă are o rigiditatea mai bună la încovoiere decât una simplu rezemată.3. Cercetări în această direcţie au fost întreprinse la Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor în cadrul unor contracte de cercetare naţionale. fără a fi atinsă limita corespunzătoare cedării în planul cadrului. inspirată din metoda utilizată pentru verificarea elementelor realizate din profile cu pereţi subţiri din EN1993-1. q. Autorii lucrării au concluzionat că efectul de distorsiune a tălpii comprimate datorită flambajului lateral prin încovoiere-răsucire este foarte important (în special în cazul elementelor realizate prin sudură cu inimi zvelte). a fost adoptată pentru verificarea riglei cadrului.4 . cum sunt şi unele zone de pe teritoriul României.3[19]. O evaluare corectă a factorului q poate fi definită prin raportul dintre valoarea acceleraţiei corespunzătoare colapsului structurii şi cea corespunzătoare atingerii limitei de curgere in fibra extremă. Această evaluare este posibilă doar prin intermediul unei analize neliniare time-history pentru determinarea valorilor acceleraţiilor. redundanţa şi supra-rezistenţa rezultată ar putea îmbunătăţii această valoare. Metoda oferă o imagine explicită a influenţei diferiţilor factori asupra rezistenţei la flambaj prin încovoiere-răsucire a grinzii cadrului şi oferă posibilitatea de a adopta măsuri de îmbunătăţire. 2. dacă acestea sunt necesare.5 a factorului de reducere a încărcării seismice propus în EN 19981[22] şi P100/2006[55] pentru aceste tipuri de structuri (realizate din elemente cu inima zveltă de clasă 3 şi 4). Oricum. Rezultatele obţinute au fost comparate cele obţinute aplicând formulele de calcul din CECS (norma de calcul chinezească-similară cu cea românească).4. Rezultatele obţinute confirmă caracterul slab disipativ al cadrului şi valoarea de 1. concluzionând că norma de calcul este mult prea conservativă. asta pe lângă faptul că este şi mai economică. În schimb în cazul cadrului testat la încărcări gravitaţionale constante şi orizontale incrementale cedarea a avut loc prin instabilitate în afara planului. • Rigiditatea bazei stâlpului influenţează rigiditatea şi capacitatea cadrului supus la încărcări orizontale.

Proiectarea Bazată pe criterii de Performanţă (PBP) a structurilor amplasate în zone seismice a devenite relevantă în urma cutremurelor devastatoare din Kobe (1995) şi Northridge (1994). cum ar fi metodele convenţionale bazate pe rezistenţă. 2004)[35]. Se sugerează folosirea conceptelor oferite de proiectarea de capacitate pentru controlul comportamentului inelastic al structurii şi desemnarea componentelor ductile ale sistemului de rezistenţă la forţe laterale.4. Anterior. limitează verificarea îmbinărilor la efortul maxim de întindere în şurub. cât şi pentru cele nestructurale. Cu toate acestea. Însă. În viziunea lui Ghobarah (2001)[32]. 2001)[32]. 2. este posibilă. pierderile din punct de vedere economic au fost neaşteptat de ridicate. fiind introdusă formal în SUA de documentele SEAOC (1995)[56] şi FEMA 273 (1996)[29]. proiectate în conformitate cu normele de calcul actuale. Sunt descrise cinci nivele de performanţă. proiectarea bazată pe performanţă a fost aplicată pentru structuri în cadre necontravântuite (Grecea şi colab. Trei documente au încercat să dezvolte proceduri ce pot fi folosite drept prevederi antiseismice în normele de proiectare şi care stau la baza conceperii criteriilor de proiectare bazată pe performanţă: • • • SEAOC Vision 2000 (1995)[56] ATC 40 (1996)[3] FEMA 273 şi 274 (1996)[29] Scopul SEAOC Vision 2000 este de a dezvolta un cadru pentru nişte proceduri care ar permite proiectarea structurilor cu performanţe seismice previzibile şi care să satisfacă multiple obiective de performanţă. cât şi a celor reziduale.16 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . metodele convenţionale de proiectare antiseismică se rezumă la siguranţa vieţii (rezistenţă şi ductilitate) şi controlul distrugerilor (starea limită de serviciu).4. În momentul de faţă.2 O nouă abordare în proiectarea structurilor în zone seismice este proiectarea bazată pe criterii de performanţă. Metodele de proiectare includ diverse proceduri de calcul. Studiul prezintă conceptele şi se adresează nivelelor de performanţă atât pentru elementele structurale. Un motiv important a fost că deşi unele clădiri. dar . atât celor tranziente. părerile despre sensul acestuia şi a metodelor de implementare diferă substanţial (Ghobarah. generează eforturi suplimentare în fundaţie care conduc la o dimensionare ne-economică. adoptarea unei proiectării bazate pe performanţă. au avut o comportare bună din punct de vedere al pierderilor de vieţi omeneşti. Aceasta din urma dacă nu este detaliată corespunzător. fiind definite limitări ale deplasărilor relative de nivel corespunzătoare. Criteriile de proiectare sunt definite de limitarea eforturilor unitare şi a forţelor interne evaluate din nivelele prescrise ale forţei tăietoare la bază. metode bazate pe deformaţii şi metode energetice. Există o unanimitate tot mai puternică printre cercetători şi ingineri proiectanţi asupra faptului că normele viitoare de proiectare antiseismică trebuie să se bazeze pe PBP. mulţi proiectanţi de structuri. care în fapt a fost dezvoltată pentru structuri disipative şi pentru structuri nedisipative cum este cazul cadrelor metalice parter realizate din elemente cu secţiuni variabile cu pereţi zvelţi. Comportarea îmbinărilor În întregul ansamblu al cadrului un rol major este jucat de îmbinările dintre elemente dar şi de modul de prindere a stâlpului în fundaţie.

şi anume: rigiditatea la rotire. Comportarea îmbinărilor a fost evaluată în urma unui program experimental. realizat de asemenea la universitatea mai sus amintită de către Cerfontaine şi Jaspart (2003)[8]. evaluarea proprietăţilor mecanice a acestor componente şi asamblarea componentelor.4 .2. Rezistenţa îmbinării a fost urmărită prin trei mecanisme de cedare diferite: Primul mecanism de cedare fiind cedarea prin tăiere a panoului de inimă. denumite componente. Proprietăţile mecanice ale acestor componente aşa cum ar fi deformaţia elastică. existenţa rigidizărilor. Ultimul mecanism fiind dat de rezistenţa tălpilor elementelor componente. momentul rezistent de calcul. cât şi riglă-stâlp de la streaşină nu au o influenţă prea mare în comportamentul neliniar al cadrului. Studii anterioare au mai fost efectuate de Lim şi Nethercot (2004)[45]. pe noduri ale cadrelor metalice portal realizate din elemente formate la rece. Aceste studii au arătat ca îmbinările cu şuruburi ale cadrelor metalice portal realizate din elemente formate la rece au un comportament semi-rigid. în final rezultând proprietăţile mecanice ale întregului nod. încărcarea lor făcându-se în regim static şi dinamic. În vederea investigării comportamentului îmbinărilor cu şuruburi sub efectul cuplat al momentului încovoietor şi al forţei axiale. la Universitatea din Liege s-a desfăşurat un amplu studiu experimental şi analitic. care depinde de zvelteţea acestui panou. implică trei paşi succesivi: identificarea componentelor de bază. Proprietăţile componentelor fiind mai apoi asamblate. Chung şi Lau (1999)[10]. rezistenţa de calcul şi capacitatea de deformare sunt evaluate prin intermediul unor modele consacrate de calcul. Al doilea mecanism constă în rezistenţa câmpului de tensiuni influenţat de raportul dintre dimensiunea panoului de inimă şi tălpile elementelor componente. În consecinţă caracterizarea proprietăţilor unui nod. Modelul mecanic dezvoltat în acest sens a fost utilizat şi în cadrul unui program de calcul al îmbinărilor. (1995)[66]. aportul cel mai mare avându-l în schimb modul de fixare a stâlpului în fundaţie. dar poate fi aplicată şi pentru alte tipuri de configuraţii a îmbinărilor. Metoda componentelor reprezintă o procedură de calcul binecunoscută pentru evaluarea proprietăţilor de calcul a îmbinărilor structurale. Este folosită ca referinţă în EN 1993[20] şi EN 1994[21] pentru dimensionarea îmbinărilor structurilor metalice şi mixte. într-o manieră numerică a răspunsului nodului riglă-stâlp solicitat la încovoiere cu forţă axială. utilizând metoda componentelor. Modelul permite determinarea.Probleme specifice de calcul 17 acest lucru s-a dovedit a fi insuficient deoarece în comportarea globală a îmbinării un rol major îl joacă şi restul elementelor componente cum ar fi: placa de capăt. În urma studiului efectuat s-a ajuns la concluzia că atât îmbinarea riglă-riglă de la coamă. Comportarea îmbinărilor elementelor cu pereţi zvelţi (cu precădere a panoului de inimă) ale cadrelor metalice portal a fost studiată de către Vayas şi colab. în care îmbinările testate au fost realizate prin sudură. Comportamentul neliniar al cadrelor metalice portal având îmbinări semirigide a fost studiat de către Nogueiro şi Silva (1999)[52] de la universitatea din Coimbra-Portugalia. În cadrul metodei componentelor fiecare nod este considerat ca fiind alcătuit dintr-un set de elemente. şi tălpile elementelor componente. bazat pe utilizarea metodei componentelor. . modul de cedare şi capacitatea la rotire. panoul de inimă. De asemenea acest tip de îmbinare este parţial rezistent (Lim şi Nethercot (2003)[44]. Wong şi Chung (2002)[68]).

având elemente cu secţiuni variabile. b a b a Figura 2-13: Tipuri de blocaje laterale: tip a-împiedică răsucirea şi tip b-împiedică deplasarea laterală Problema flambajului prin lateral prin încovoiere sau încovoiere-răsucire este trată în majoritatea normelor de calcul. ţinând cont şi de modul de prindere a stâlpului la bază.5. Problema stabilităţii în afara planului poate fi poate fi raportată la: stabilitatea riglei cadrului. stabilitatea stâlpului şi/sau stabilitatea cadrului în ansamblu. nu există reguli de proiectare şi detaliere în cazul îmbinărilor riglă-stâlp pentru cadre metalice portal. Evaluarea rezistenţei critice de flambaj. elaborat în cadrul proiectului european Cestruco-Leonardo da Vinci. se poate face cu ajutorul calculatorului prin intermediul unei analize a modurilor proprii de flambaj sau analitic folosind formulele de calcul propuse de Davies (1990)[13].2 În literatura de specialitate apar numeroase lucrări care tratează comportarea.1. Partea 1. alcătuirea şi rigiditatea îmbinărilor elementelor structurilor metalice realizate cu şuruburi. înca o data îmbinarea elementelor cadrelor portal cu secţiuni variabile nu este tratată şi în special când îmbinarea se face pe capul stâlpului. existând există formule dedicate pentru a . În cadrul acestui manual sunt analizate diferite îmbinări cu şuruburi.8[20]: Proiectarea îmbinărilor (adoptat în 2006 şi de ASRO). însă. Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate 2. Stâlpul şi rigla cadrului îşi pot pierde stabilitate în afara planului fie prin flambaj lateral prin încovoiere sau flambaj lateral prin încovoiere-răsucire. De asemenea. Generalităţi Principalele probleme care apar la dimensionarea elementelor unui cadru parter metalic sunt stabilitatea în planul şi în afara planului.5. 2. Multe dintre acestea sunt cuprinse şi în manualul: Design of structural connections to Eurocode 3-Frequently asked questions [49]. Verificarea stabilităţii în planul cadrului constă în evaluarea rezistenţei critice de flambaj şi a lungimilor de flambaj a elementelor componente (riglă-stâlp) în planul cadrului. se specifică faptul că în normativul de calcul european EN1993-1. în funcţie de tipul de blocaj lateral aplicat şi anume: blocaj lateral care sa împiedice deplasarea laterală sau blocaj lateral care să împiedice răsucirea (vezi Figura 2-13 şi Figura 2-14).18 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul .

datorită multitudinii de factori care influenţează acest fenomen. formulele sunt mult mai simple. norma europeană „EN 1993-1.5 .2. eforturi). Pentru prima dată cadrul în ansamblu poate fi verificat prin „Metoda generală de calcul” din EN 1993-1.1: Design of steel structures.5. Această sensibilitate este evaluată prin factorul V λcr = cr VSd unde: VSd Vcr este încărcarea considerată este forţa critică de flambaj a structurii pentru aceeaşi combinaţie de acţiuni (încărcări. în funcţie de diferire condiţii de reazem. pentru fiecare element în parte. Dacă ⎛ ⎞ VSd (b) 5 ≤ λcr < 10 sau > 0. însă e nevoie de o analiză mai avansată a cadrului. Calculul rezistenţei critice de flambaj Scopul determinării rezistenţei critice de flambaj este de a stabili sensibilitatea structurii la efecte de ordinul II din combinaţia de încărcări considerată. discretizare cu elemente de tip placă. norma de calcul din Hong-Kong (2005) ”Code of practice for the structural use of steel”[11]. În cadrul acestei metode. în unele cazuri fiind nevoie chiar de analiza cu metoda elementelor finite pe cadre. Problema majoră care se pune este că verificarea elementelor se realizează individual.1[18]. Majoritatea formulelor sunt greu de aplicat lăsând loc de interpretări. stâlp grindă Figura 2-14: Tipuri de blocaje pentru prevenirea răsucirii 2. General rules and rules for buildings”[18].1 ⎟ ⎜ 0.2 ≥ Vcr ⎝ ⎠ (a) λcr ≥ 10 sau .1 ⎟ ⎜ Vcr ⎝ ⎠ se apreciază că structura este insensibilă la efectele de ordinul II.2. aici pot fi evidenţiate: norma românească „STAS 10108/078: Calculul elementelor din oţel”[63]. Dacă: ⎛ VSd ⎞ ≤ 0.Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate 19 face verificările necesare.

metodă care ce are la bază funcţiile de stabilitate şi ecuaţiile lui Merchant-Rankine-Wood. prinderi în fundaţie diferite) dar şi alte încărcări decât cele verticale. Evaluarea rezistenţei critice cu ajutorul calculatorului Cele mai multe diferenţe dintre soluţiile date de calculator sunt cele legate de rezultatele de ieşire. Totuşi. Acestea îl ajută să înţeleagă cum şi unde să rigidizeze structura. dacă λcr este foarte mic. cu factorul de multiplicare Merchant-Rankine. De obicei se cere doar primul mod de vibraţie. λcr.4. Metoda se bazează pe calcularea factorului elastic critic. calculat pe baza metodei elaborate de Davies (1990). Principalele diferenţe sunt numărul şi forma modurilor proprii de vibraţie calculate. Soluţiile date de calculator ar trebui să fie capabile să ia în considerare distribuţia corectă a fiecărei combinaţii de încărcări aplicate. Modurile superioare arată dacă numai primul mod este determinant sau mai sunt şi alte probleme. 2.3. pe de altă parte.2 ⎟ ⎜ Vcr ⎝ ⎠ care arată că structura este cu sensibilitate ridicată la efectele de ordinul II.5. rigiditatea piciorului stâlpului. cadrele care nu au o structură obişnuită (secţiuni variabile. Metoda propusă de Davies (1990) ia în considerare. pe de o parte. ⎛ VSd ⎞ > 0. Trebuie reţinut faptul că fiecărei combinaţii de încărcări îi corespunde o valoare diferită a lui Dacă λ cr . în mod explicit. pentru proiectanţi poate fi foarte util să cunoască şi forma modurilor de vibraţie superioare. caz în care este obligatoriu calculul de ordinul I cu considerarea imperfecţiunilor. (c) λcr < 5 sau 2.5.2 atunci structura se consideră că este moderat sensibilă la efectele de ordinul II şi se recomandă ca acestea să fie luate în considerare prin multiplicarea eforturilor şi deformaţiilor rezultate dintr-o analiză de ordinul I. Utilizând următoarele simboluri: E modulul de elasticitate al oţelului = 210 kN/mm2 Ir momentul de inerţie al riglei în planul cadrului Is momentul de inerţie al stâlpului în planul cadrului l lungimea grinzii în planul înclinat h înălţimea stâlpului ⎛ Is ⎞ Il rigiditatea stalpului ⎜ h ⎟ R = ⎝ ⎠ = s ⎛ I r ⎞ Ir h rigiditatea riglei ⎜ l ⎟ ⎝ ⎠ Ps Pr forţa axială din stâlp din analiza elastică forţa axială din riglă din analiza elastică . Evaluarea (1990)[13] rezistenţei critice de flambaj Davies S tabilitatea în planul cadrului poate fi studiată prin intermediul factorului elastic critic. (1-1/λcr). Metoda a fost elaborată de Davies (1990) şi apoi modificată pentru a putea lua în considerare. exprimat la fel ca λcr sau Vcr .20 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul .

9 + 2.2 ⎞ ⎛ l ⎢0. dar care poate avea o rigiditate de pana la 10% din rigiditatea stâlpului sau 0.1) care poate fi exprimat şi în funcţie de forţele de flambaj Euler ale riglei şi stâlpului: λcr = ⎛ Pr ⎜ ⎜P ⎝ r .2 ⎞ ⎛ l ⎢0. 4R ) EIr ⎡ ⎤ 1.cr Pr.5) care la fel poate fi exprimat şi în funcţie de forţele de flambaj Euler ale riglei şi stâlpului: .2 + 0.1R ) ⎛ Pr ⎜ ⎜P ⎝ r .4) Pentru baza stâlpului rigidă dar care permite o uşoară flexibilitate: λcr = 5E (10 + 0.2.4EIs/h : λcr = ( 4.7R ) ⎜ s ⎟ ⎜P ⎠ ⎝ s.16 + Ph R ⎟ s ⎥ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ (2.3Pr l + ⎜1 + Ph R ⎟ s ⎥ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ (2. 42Pr l + ⎜ 1.cr ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2.cr 1 ⎞ ⎛ P ⎟ + ( 4 + 3.2) Pentru baza stâlpului articulată.Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate Ps. 6R + 4 ) s ⎥ ⎢ Is ⎦ ⎣ Ir (2.3R ) ⎜ s ⎟ ⎜P ⎠ ⎝ s.cr ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2.5 . 8R ) ⎡ 5Pr l 2 P h2 ⎤ + (2.cr 21 π 2EIs = forţa critică de flambaj Euler a stâlpului h2 π 2EIr = forţa critică de flambaj Euler a riglei l2 Pentru baza stâlpului perfect articulată cu rigiditate zero: λcr = 3EIr ⎡ ⎤ 1.cr ⎞ ⎛ P ⎟ + (2.3) şi care poate fi exprimat şi în funcţie de forţele de flambaj Euler ale riglei şi stâlpului: λcr = (1 + 0.

22 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul .7) I'c Lc/2 Lc Lc/2 Ic Im Ix A x a O Figura 2-15: Elementul cu secţiune variabilă Determinarea lungimii de flambaj pentru acest tip de element se poate face atât pentru cadrul cu noduri deplasabile (Figura 2-16a). aparţinând unei structuri. Momentul de inerţie al secţiunii transversale la distanta x fata de origine poate fi evaluat cu formula: ⎛x⎞ I x = Ic ⎜ ⎟ ⎝a⎠ B 2 (2. 8 + 0. 08R ) ⎛ Pr ⎜ ⎜P ⎝ r . cadrul este considerat ca având nodurile deplasabile daca raportul Vsd/Vcr<10.cr ⎞ ⎛ P ⎟ + ( 0. au fost propuse diferite metode aproximative de evaluare care au ajutat inginerii proiectanţi să evalueze cu uşurinţă lungimile critice ale elementelor având secţiuni variabile. În urma acestei analize pot fi determinate forţele critice de flambaj şi.cr ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (2. pornind de la metoda determinării lungimii de flambaj echivalente pentru elemente având secţiune constantă (Anexa E – Eurocode 3). lungimile de flambaj ale elementelor.2 λcr = (1 + 0. în consecinţă.5. ar presupune analiza de stabilitate a întregii structuri.52R ) ⎜ s ⎟ ⎜P ⎠ ⎝ s. cât şi pentru cadru cu noduri fixe (Figura 2-16b). în anii anteriori.6) 2. Una dintre aceste metode a fost propusă de Ermopoulos (1997)[23]. Pentru a evita această procedură de calcul laborioasă.5. Determinarea Ermopoulos[23] lungimii de flambaj a stâlpilor – Determinarea exactă a lungimii de flambaj pentru elementele comprimate. . În Figura 2-15 se prezintă cazul uni stâlp cu secţiune variabilă.

9) Determinând factorii de distribuţie cu ajutorul formulelor de calcul (2. k2 = 1 K B + K1 (2.8) şi (2. l = c a Lc Lc Lc Ki = Ii .Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate P 1 B 2 1 23 P B 2 3 A 4 3 A 4 Figura 2-16: Element variabil în structura cu: a) noduri deplasabile. (i = 1. cu o singura deschidere.9). având secţiune variabilă (Figura 2-17) şi articulaţi în fundaţie factorii de distribuţie iau următoarea formă: k1 = KB .10) Ca o aplicaţie la stâlpii cadrelor metalice portal. şi de tipul cadrului (cu noduri deplasabile sau cu noduri fixe) se poate determina raportul echivalent al lungimii de flambaj. ţinând cont de modul de prindere al elementului la cele două capete. se calculează cu formula: a) P P b) k1 = KB K B + K1 + K2 KA K A + K3 + K 4 (2. k. K B = c = c (1 + l )2 ..8) k2 = unde: I I' I L K A = c . b) noduri fixe Factorii de distribuţie. pentru elementul AB.11) . Astfel lungimea de flambaj a elementului se determină cu relaţia: Lcr = k ⋅ Lc (2.2.5 .4) Li (2.

. care se ia in funcţie de λtr μ ⋅l iy coeficient care se calculează in funcţie de raportul l 2 ⋅ Ir h2 ⋅ Iy iy 1 ∑ hi ⋅ ti3 moment de inerţie la răsucire 3 raza de giraţie a secţiunii barei în raport cu axa y-y. 0R ⎛ σ ⎞ ⋅ Wx ϕg ⋅ ⎜1 − ⎟ σE ⎠ ⎝ ϕ⋅A (2. se va face cu relaţia: N + c x ⋅ Mx ≤ 1.12) unde: A. Wx N ϕ Mx cx σE aria şi modulul de rezistenţă al secţiunii brute efortul axial aplicat la centrul de greutate al secţiunii valoarea minimă a coeficientului de flambaj momentul încovoietor maxim pe bară ⎛ σ ⎞ coeficient care corectează valoarea factorului Mx / ⎜1 − ⎟ în funcţie σE ⎠ ⎝ N .24 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . 2 λ ϕg λtr = γ ⋅ γ Ir = respectiv y-y in care are loc încovoierea coeficient de flambaj lateral. articulat în fundaţie 2. de modul de distribuţie al momentelor pe bară. corespunzător planului x-x. pentru secţiunile dublu T.5.6. Verificarea la flambaj a elementelor cu secţiuni de clasă 3 şi 4 Conform normelor romaneşti in vigoare (STAS 10108/0-78[63]).2 lv Lc(m) L (m) Figura 2-17: Cadru metalic parter realizat din elemente cu secţiune variabilă. σ = A π2 ⋅ E efortul critic de flambaj σ E = . verificarea la stabilitate a elementelor supuse la compresiune si încovoiere bidirecţionala.

cum este cazul ţevilor. pentru zvelteţea respectiv z: λ. . şi anume: • elemente care nu sunt predispuse la răsucire. χ z .2. sau secţiunile în care torsiunea este împiedecată • elemente predispuse la răsucire.y 0 3 A Wel. χ z NRk = fy ⋅ A Mi . care ţin cont de tipul secţiunii. cazul secţiunilor deschise.13) γM 1 γM 1 unde: NEd. factorul de reducere datorat flambajului lateral prin răsucire. χ y .Rk (2.Rk = fy ⋅ Wi reprezintă eforturile de calcul determinate in urma unui calcul static liniar elastic momentele datorită translaţiei axei neutre (secţiuni eficace clasă 4) factori de reducere datoraţi flambajului lateral prin încovoiere rezistenţele la flambaj trecute în Tabelul 2-1. din elemente având secţiuni dublu T. factori de interacţiune. χ LT tyy tzy.Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate 25 În normele europene de calcul (EN 1993-1-1[18]) stabilitatea elementelor supuse la compresiune cu încovoiere se face ţinându-se cont de două situaţii. Rezistenţele la flambaj se determină conform formulelor prezentate anterior prin utilizarea factorilor definiţi în Tabelul 2-1.Ed ≤1 χ z ⋅ NRk χ LT ⋅ My . în general.Ed. My.Ed NEd + t zy ⋅ y .Ed ≤1 χ LT ⋅ My . se determină cu relaţiile (2.13) Clasa secţiunii A Wy ΔMy 1 A Wpl.y eN. se va analiza în continuare cazul elementelor susceptibile la răsucire.14). χy . Verificarea la stabilitate în acest caz se va face cu formula: NEd 1 χ y ⋅ NRk γM + tyy ⋅ My .Ed. Deoarece elementele principale ale cadrelor portal sunt alcătuite.y 0 4 Aeff Weff.yNEd Factorii de reducere datoraţi flambajului lateral prin încovoiere. pentru fiecare din direcţia y. Tabelul 2-1: Definirea factorilor din ecuaţia (2.y 0 2 A Wpl.Ed + ΔMy .5 .Rk γM 1 M + ΔMy . clasa secţiunii si modul de distribuţie al momentului pe bara. ΔMy.

17) Lcr i este lungimea de flambaj raza de giraţie conform axei de flambaj Aeff A βA = λ1 = π ⋅ ε = E = 93.2 + λ ⎤ ⎢ ⎣ ( ) ⎥ ⎦ (2. Lungimea de flambaj.14) 2 φ = 0.16) λ = unde: Aeff ⋅ fy Ncr = βA Lcr ⋅ λ1 i (2.17) în funcţie de clasa secţiunii: pentru secţiuni de clasă 1.5 ⋅ ⎡1 + α λ − 0.26 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . Lcr. .16) sau (2. Factorul de imperfecţiune corespunzător unei anumite curbe de flambaj şi modul de alegere al curbei de flambaj. a unui element comprimat se determină în funcţie de condiţiile de rezemare ale elementului la capete. funcţie de forma secţiunii. 9 ⋅ ε fy 235 . fy cu fy în N/mm2. se face în conformitate cu Tabelul 2-2 şi Figura 2-18.2 şi 3 λ = pentru secţiuni de clasă 4 A ⋅ fy Ncr = Lcr 1 ⋅ i λ1 (2.15) Zvelteţea λ .2 χ = 1 φ + φ2 − λ unde: 2 (2. se determină cu relaţia (2.

18) unde: φLT = 0.Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate Tabelul 2-2: Selectarea curbelor de flambaj pentru secţiuni dublu T sudate 27 Secţiune transversală Limite Flambaj după axa Curba de flambaj S235 S275 S460 S355 S420 b c c d b c c d Secţiuni dublu T sudate tf ≤ 40 mm y-y z-z y-y z-z t f ≤ 40 mm χ Curba a0 a b c d α 0.21 0.34 0.49 0.76 λ Figura 2-18: Curbele de flambaj şi factorii de imperfecţiune corespunzători Factorul de reducere datorat flambajului lateral prin răsucire se determină cu relaţia: χ LT = 1 2 φLT + φLT − λ LT 2 (2.5 ⋅ ⎡1 + α LT λ LT − 0.2 + λ LT ⎤ 2 ⎢ ⎣ ( ) ⎥ ⎦ (2.19) αLT λ LT Mcr coeficient de imperfecţiune Wy ⋅ fy zvelteţea redusă = Mcr momentul critic elastic .2.5 .13 0.

28 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . la care talpa întinsă este legată în puncte intermediare. Elementele care nu formează articulaţii plastice vor fi verificate in conformitate cu recomandările pentru elemente cu inimi zvelte în zonele situate între legăturile intermediare aplicate la talpa întinsă. Prinderea este obligatorie pentru toate articulaţiile în care apare rotire la valori ale încărcării aferente stării limita ultime. având talpa comprimată nelegată În cadrul prezentului paragraf se prezintă modul de verificare la pierderea stabilităţii laterale a elementelor metalice sau a porţiunilor de elemente metalice cu încastrări la extremităţi din punct de vedere al răsucirii. 2. se rotesc şi apoi se opresc din rotire o dată cu dezvoltarea altor articulaţii plastice.7. (vezi Figura 2-19) Element cu secţiune constantă Talpa comprimată Talpa comprimată Talpa comprimată Figura 2-19: Bare încastrate la extremităţi cu talpa comprimată nelegată În Figura 2-19 s-au folosit următoarele simboluri: * Reazeme încastrate pentru răsucire la nivelul ambelor tălpi X Legături laterale dispuse la talpa întinsă F Forţa axială (acolo unde există) M Moment direct aplicat (în ambele sensuri) A-A Axa de referinţă B-B Axa elementelor de prindere laterală Lungimea liberă corespunzătoare Lt Norma europeană EN 1993-1. distribuţia reala a momentului.1[18] cere a se prevedea legături laterale atât la talpa întinsă cât şi la talpa comprimată în zonele de apariţie a articulaţiilor plastice sau dacă acest lucru nu este posibil cel puţin la distanta D/2 de poziţia articulaţiei plastice unde prin D s-a notat înălţimea secţiunii transversale a elementului.5. inclusiv articulaţii care se formează. însă talpa comprimată este liberă. legaturile laterale iar în cazul secţiunilor variabile.2 Momentul critic elastic se bazează pe proprietăţile secţiunii transversale şi ia în considerare condiţiile de încărcare. . Pierderea stabilităţii laterale a barelor încastrate la extremităţi. variaţia acestora.

Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate 29 În cazul barelor cu secţiune variabilă. .75h se lucrează cu α=1. În cazul barelor având secţiuni cu tălpi de lăţime şi grosime constantă.21) G = E 2 (1 + ν ) (2.23) It Iz Iw momentul de inerţie la torsiune momentul de inerţie minim momentul de inerţie la torsiune împiedicata care se obţine cu relaţia 2 ⎛h ⎞ Iw = I z ⎜ s ⎟ ⎝2⎠ este lungimea dintre punctele de legare laterala a ambelor tălpi Lt conform Figura 2-19 a este distanta dintre axa elementelor de legare laterala (de exemplu axa centrelor de greutate ale panelor) si centrul de taiere al secţiunii riglei (vezi Figura 2-20) h este înălţimea secţiunii transversale a riglei hs este distanta dintre centrele de taiere ale tălpilor În cazul grinzilor cu secţiuni transversale simetrice sau aproximativ simetrice după ambele axe principale de inerţie şi la care a = 0. Legăturile prevăzute la talpa întinsă nu trebuie să fie continue.22) 2 2 2 is = iy + iz + a2 (2. valorile critice Ncr şi Mcr0 se calculează utilizând următoarele relaţii de calcul: Ncr = ⎞ π 2EI z GIt 1 ⎛ π 2EI z a2 π 2EIw + + GIt ⎟ = α + 2 2 ⎜ 2 2 is ⎝ Lt Lt L2 is t ⎠ (2. în ipoteza ca ar avea legături laterale la ambele tălpi în punctele respective. sau a celor cu vute nu se acceptă apariţia articulaţiilor plastice în zonele variabile şi se vor prevedea legături laterale la nivelul coltului interior al cadrului. simetrice după axa minima de inerţie.5 .0.2. cu condiţia ca elementul verificat sa nu îşi piardă stabilitatea laterală între aceste prinderi.20) unde: ⎛ 2 Iw ⎞ ⎜a + I ⎟ z ⎟ α =⎜ 2 ⎜ is ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ (2.

cu prinderi de tip standard . la sfert.Rd 2 Mc. Factorul momentului echivalent uniform mt se va general în care momentul încovoietor pe porţiunea de bara punctele de impiedicare a torsiunii) nu prezintă o alura urmatoarea formulă dedusă de Singh (1969): mt = ⎞ 3MSd 2 4MSd 3 3MSd 4 M 1 ⎛ McRd ⎞ ⎛ MSd1 + + + + Sd 5 + 2μSE ⎟ (2. se poate aplica va lua egal cu 1.Rd 5 ⎠ Notaţiile MSd1 până la MSd5 corespund valorilor momentelor aplicate la extremităţile porţiunii verificate (unde se află legaturile pentru torsiune).Rd1 Mc.26) ⎜ ⎟ ⎜ 12 ⎝ MSd ⎠min ⎝ Mc. Valorile lui MSd sunt pozitive atunci când produc compresiune în talpă fără legaturi laterale.Rd 3 Mc. momentul elastic critic se determină cu relaţia: ⎛ 1 ⎞ Mcr = ⎜ ⋅ Mcr 0 2 ⎟ ⎝ mt c ⎠ (2. la jumătate şi la trei sferturi de lungime conform celor din Figura 2-21.0 şi se va lucra cu valoarea maximă λ LT pentru secţiunea cu înălţime maximă. în cazul unei solicitări la încovoiere cu moment încovoietor constant rezultă din relaţia: ⎛ i2 ⎞ Mcr 0 = ⎜ s ⎟ ⋅ Ncr ⎝ 2a ⎠ (2.Rd 4 Mc. 0 . .24) În cazul secţiunilor transversale simetrice în raport cu axa minimă de inerţie şi având tălpi cu secţiune uniformă.2 Figura 2-20: Axa elementelor de legătură şi axa elementului verificat În cazul elementelor cu secţiune transversală simetrică în raport cu axa minimă de inerţie.30 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . Se vor lua in considerare doar valorile pozitive MSd. coeficientul ”c” se care se obţine de obicei determina pentru cazul verificată (cuprinsă între liniară.25) În cazul grinzilor cu secţiune variabilă la care λ LT > 1. momentul critic elastic Mcr0 de pierdere a stabilităţii laterale a elementului.

cu observaţia că se vor lua în considerare doar valorile pozitive: μSE = ⎜ unde: ⎛ M ⎞ MSdS M M = max ⎜ Sd 2 .2.27) ⎛ Mc.5 .RdE ⎠ ⎝ (2.8. 2.Rd = pl y pentru secţiuni transversale de Clasa 1 sau de Clasa 2 Notaţia ⎛ Mc.Rd ⎞ reprezintă valoarea minima a rapoartelor ⎜ ⎟ ⎝ MSd ⎠min calculate în punctele 1 pana la 5 unde: W f Mc.5.Rd 2 Mc.Rd = Wel fy γ M0 Weff fy pentru secţiuni transversale de Clasa 3 pentru secţiuni transversale de Clasa 4 γ M0 În relaţiile prezentate anterior Wpl reprezintă modulul de rezistenţă plastic al secţiunilor de Clasă 1 sau de Clasă 2 în raport cu axa y-y. Metoda generală de verificare la flambaj lateral sau flambaj lateral prin încovoiere-răsucire EN1993-1. Sd 4 ⎟ Mc. în dreptul momentelor aplicate MSd1 până la MSd5 menţionate mai sus.Metode şi prescripţii de calcul pentru verificarea la stabilitate 31 Figura 2-21: Valori intermediare ale momentelor Notaţiile Mc. Sd 5 ⎟ Mc.RdE ⎝ M1 Mc.1[18] pentru verificarea elementelor la flambaj prin încovoiere răsucire.1[18] Această metodă se utilizează în cazurile în care nu pot fi aplicate formulele de interacţiune din EN 1993-1.Rd 3 Mc.Rd 4 ⎠ ⎝ ⎛M ⎞ MSdE M = max ⎜ Sd1 .Rd1 până la Mc.Rd5 corespund rezistenţelor la încovoiere ale secţiunii transversale.RdS Mc. reprezintă modulul de rezistenta elastic al secţiunilor de Clasă 3 Wel Weff reprezintă modulul de rezistenţă efectiv al secţiunilor de Clasă 4.RdS Mc.Rd 5 ⎠ ⎛ MSdS ⎞ M − SdE ⎟ Mc. Coeficientul μSE rezultă din relaţia (2. Metoda permite verificarea la flambaj lateral şi flambaj prin încovoiere-răsucire pentru următoarele cazuri: .27). Sd 3 .Rd = Mc.Rd ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ MSd ⎠ γ M0 Mc.

χ LT ) . fără a ţine cont de flambajul lateral prin încovoiere-răsucire sau flambajul lateral prin încovoiere. considerând comportamentul în planul cadrului. se face cu formula: * χ LT ⋅ α ult . elemente solidarizate.k α cr .k ≥ 1. nu trebuie să conţină articulaţii plastice. 0 γ M1 (2.LT şi α ult . pentru a ţine cont de * * flambajul lateral şi flambajul lateral prin încovoiere-răsucire. • cadre plane sau părţi ale cadrelor alcătuite din aceste tipuri de elemente. globale sau locale.32 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . * Factorul de reducere χ LT poate fi determinat prin una din următoarele metode: a) minimul dintre * χ LT = min(χ . fara a tine cont de flambajul in planul cadrului.LT este factorul minim de amplificare a încărcărilor de calcul pentru atingerea rezistentei elastice critice a elementelor structurale ţinând cont de flambajul lateral prin încovoiere si flambajul lateral prin încovoiere-răsucire. însă ţinând cont de toate efectele care apar în planul cadrului datorită imperfecţiunilor geometrice. supuse la eforturi de compresiune şi/sau moment încovoietor monoaxial.k este posibilă prin intermediul unor analize cu elemente finite (de bară sau placă). * χ LT factorul de reducere a zvelteţii globale λ LT . λ LT . Elementele enumerate anterior. a componentelor structurale se determină cu relaţia: λ LT = unde: * α ult . fiecare dintre acestea determinate * utilizând în formula lor valoarea zvelteţii globale λ LT χ pentru flambajul lateral χ LT pentru flambajul lateral prin încovoiere-răsucire . corespunzător atingerii limitei de curgere în sectiunea cea mai solicitată.k este factorul minim de amplificare a încărcărilor de calcul. cu condiţii complexe sau simple de rezemare.28) unde: α ult . uniforme sau neuniforme.29) α cr . care se conformează cu cele prezentate anterior.LT (2. Zvelteţea globala. Verificarea rezistenţei generale la flambaj lateral sau flambaj prin încovoiere-răsucire a oricărui element structural.2 • elemente izolate. Determinarea factorilor α cr .

Ca un exemplu: dacă 1 α ult .Ed NEd * + ≤ χ LT NRk / γ M1 My .6. atunci această metodă conduce la următoarea relaţie: NRk My . determinate ca şi la punctul a) utilizând formula de determinare a lui α ult .6.k este determinat prin verificarea secţiunii α ult . Valorile coeficientului ψ pentru hale metalice industriale sunt prezentate in tabelul care urmează: . Coeficientul de reducere a efectelor acţiunii seismice ψ.1.k este determinat prin verificarea secţiunii α ult .k = NEd + . iar elementele structurale secundare să posede o rezistenţă suficientă.6 .Prescripţii pentru calculul cadrelor metalice parter în zone seismice Ca un exemplu: dacă 1 33 α ult . precum şi de efectele de amortizare ale vibraţiilor.Ed χ LT ⋅ My .Rk NEd My . Criterii de proiectare antiseismică conformitate cu P100-92 şi P100/2006 (EN 1998-1) în Proiectarea structurilor metalice amplasate în zone seismice se face astfel încât elementele principale ale sistemului structural sa fie proiectate şi detaliate pentru a putea disipa energia acumulată în timpul unui seism. astfel încât ideea disipării energiei poate fi menţinută. ţine seama de ductilitatea structurii.k corespunzătoare secţiunii critice. capacitatea de redistribuţie a eforturilor.2.31) 2. Aceste părţi din structură sunt denumite zone plastice potenţiale.30) b) o valoarea interpolată între valorile χ şi χ LT . 0 (2. Generalităţi.Rk / γ M1 ≤ 1. de ponderea cu care intervin rezervele de rezistenta neconsiderate în calcul. Astfel pentru un calcul în domeniul plastic al structurilor acţiunea seismică este redusă prin intermediul coeficientului ψ.Ed χ ⋅ NRk / γ M1 + My . În conformitate cu P100-92[54] structurile metalice rezistente la seism se proiectează astfel încât în timpul acţiunii seismice intense unele părţi ale lor sa poată depăşi domeniul de comportare elastic în scopul de a disipa energia seismică prin deformaţii postelastice. atunci această metodă conduce la următoarea relaţie: NRk My . Prescripţii pentru calculul cadrelor metalice parter în zone seismice 2.Rk / γ M1 (2. altele decât cele asociate structurii de rezistenta.k = NEd My .Ed + .Rk My .

în proiectarea halelor metalice cu structuri în cadre. pentru a ţine cont de răspunsul neliniar al structurii. energia seismica fiind disipată de regulă prin deformaţii postelastice.40 0.2 Tabelul 2-3: Valorile coeficientului ψ. de regula. articulaţiile plastice sunt localizate.7. sistemului structural şi procedurii de proiectare.17 ale coeficientului ψ indicate pentru acest tip de structuri sunt stabilite în ipoteza că pe direcţia necontravantuită stâlpii sunt incastraţi la bază şi legaţi rigizi cu riglele (Figura 2-22a). factorul de reducere al acţiunii seismice ψ=1.Pe direcţia necontravantuită în plan vertical cu o singură deschidere cu mai multe deschideri .20 0.34 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . riglă-stâlp rigide. Tipul structurii Hale industriale .Pe direcţia contravântuită în plan vertical portale cu diagonale prinse centric la noduri: cu diagonale în V cu diagonale întinse portale cu diagonale prinse excentric în noduri Coeficientul ψ 0. lângă nodurile riglă-stâlp. având un sistem de contravântuiri în X lucrând exclusiv la întindere. a) b) Figura 2-22: Hale industriale şi alte structuri cu un singur nivel a)cu legaturi. În conformitate cu P100/2006[55] (EN1998-1[20]) structurile metalice amplasate în zone seismice trebuiesc proiectate ţinând cont de unul din următoarele concepte: • • Conceptul a) Comportament structural disipativ Conceptul b) Comportament structural cu capacităţi de disipare redusă Factorul de comportare q este definit ca factorul utilizat în proiectare în scopul reducerii forţelor obţinute dintr-o analiză neliniară elastică.20 0. În tabelul următor sunt prezentate valorile recomandate pentru factorul q. În cazul structurilor cu rigle legate articulat de stâlpi (Figura 2-22b) valorile de mai sus se vor majora prin multiplicarea cu coeficientul 1.20 Valorile 0.17 0.0. asociat materialului. funcţie de clasa de ductilitate necesară şi conceptul de proiectare antiseismică. . b) cu legaturi. în care forţele seismice sunt preluate prin încovoierea elementelor.20 si 0. riglă-stâlp articulate În cazul cadrelor cu un singur nivel (Figura 2-22). În mod curent.

deplasarea coltului cadrului trebuie sa satisfacă condiţia din Tabelul 2-6. Structurile proiectate în conformitate cu conceptul a) trebuie sa aparţină claselor de ductilitate M sau H..încărcări excepţionale nd – coeficient de lungă durată a încărcării Gk .2 1.2.0. Spectrul de proiectare în acest caz se calculează ţinându-se cont de factorul de proiectare q=1. O structura aparţinând unei anumite clase de ductilitate trebuie să satisfacă cerinţele specifice: tipul structural.încărcări permanente normate C . clasa secţiunii şi capacitatea de rotire a îmbinărilor. în cazul cadrelor metalice portal.5.încărcări cvasipermanente normate V . factorul de comportare..5.Prescripţii pentru calculul cadrelor metalice parter în zone seismice Tabelul 2-4: Concepte de proiectare.. clasa de ductilitate 35 Concept de proiectare Conceptul b) Structuri cu capacităţi reduse de disipare Conceptul a) Structuri disipative Conceptul a) Structuri disipative Factorul de comportare. Aceste clase corespund capacităţilor crescătoare ale structurii de a disipa energie în mecanisme plastice.coeficient pentru valoarea cvasipermanentă a acţiunii variabile AEd – încărcări seismice Pentru starea limita a exploatării normale.5. Calculul elementelor la starea limită ultimă se va face în conformitate cu STAS 10108/0-78[63] (SLU) şi EN1993-1-1[18] (ULS) cu eforturile obţinute din combinaţia specială în care a fost considerată acţiunea seismică. În acest caz spectrul de proiectare la acţiunea seismică se obţine prin reducerea spectrului elastic cu valoarea factorului q.2.i P . .scăzută M (Medium) moderată H (High) .ridicată În cazul conceptului de proiectare a) se ia în considerare capacitatea unor părţi ale structurii (zone disipative) de a rezista la acţiunea cutremurelor printr-un comportament inelastic..6 . Tabelul 2-5: Definirea grupării speciale STAS 10101/0A-77 EN1990 (SR EN 1990) + Ei ∑P + ∑C + ∑n V i i d i i ∑G k.2<q<4 q>4 Clasa de ductilitate necesara L (Low) .încărcări permanente caracteristice Qk .încărcări variabile normate E . q 1.încărcări variabile caracteristice ΨE . Grupările de încărcări speciale se determină conform STAS 10101/0A-77[62] şi respectiv EN1990[17] conform celor prezentate în Tabelul 2-5. În cazul conceptului b) efectele acţiunii seismice sunt calculate pe baza unei analize elastice fără a ţine cont de comportamentul neliniar al materialului. j + AEd + ∑ ψ 2 ⋅ Qk ...

20. e) Şuruburile de înaltă rezistenţă în care apar eforturi de întindere vor satisface condiţiile de calitate 8. c) Elementele din tablă de grosimi mai mari de 16 mm.2.deplasarea la coltul cadrului ν .8 şi 10. Ele vor fi supuse la un efort de pretensionare de cel putin 50% din efortul de pretensionare prescris pentru P100/2006 a) Raportul dintre rezistenţa la rupere fud şi rezistenţa minimă de curgere fyd va fi cel puţin 1.9. cu alungire specifică la sfârşitul palierului de curgere.5%.6. si in clasa II-a de calitate pentru elemente supuse predominant la eforturi de compresiune.9. d) Şuruburile de înaltă rezistenţă folosite la îmbinări care lucrează la forfecare vor fi din grupele de calitate 8. b) Oţeluri cu limita de curgere de proiectare fyd ≥ 350 N/mm2 se pot folosi numai dacă proprietăţile plastice ale materialului sunt atestate prin încercări experimentale. iar alungirea la rupere.deplasarea la coltul cadrului H . ν=0. iar alungirea la rupere A5 va fi cel puţin 20%. perpendicular pe planul lor.8 si 10. e) În cazul prinderilor grindă . Comparaţie P100/92[54] şi P100-92 a) Otelurile utilizate la realizarea elementelor componente vor avea raportul dintre rezistenta la rupere. Oţelurile folosite în elementele structurale cu rol disipativ vor avea un palier de curgere distinct.înălţimea la coltul cadrului Deplasările orizontale de la coltul cadrului reprezintă deplasări maxime ale structurii care includ şi componentele din domeniul postelastic. Se vor efectua încercări la tracţiune pe direcţia grosimii (conform SR EN 10002-1:2002) a pieselor din zona îmbinărilor rigide grindă-stâlp.stâlp cu placă de capăt. se vor controla ultrasonic pe toată zona astfel solicitată. unde dr . b) Otelurile folosite în zone în care se pot dezvolta deformaţii postelastice vor avea un palier de curgere distinct. Recomandări pentru alcătuirea şi calculul structurilor pentru hale metalice parter Recomandări privind P100/2006[55] materialele. 2. respectiv q (EN1998-1) a valorilor săgeţilor elastice stabilite pe baza încărcărilor seismice de calcul. cu o alungire specifica la extremitatea palierului de curgere de cel puţin 1.36 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . de cel puţin 1. se vor folosi şuruburi de înaltă rezistenţă.înălţimea la coltul cadrului P100/2006[55] (EN1998-1[22]) dr ⋅ ν ≤ 0. La montaj se va asigura . Rm şi limita de curgere Re egal cu cel puţin 1. c) Cordoanele de sudura se vor incadre in clasa I-a de calitate pentru elementele supuse predominant la eforturi de intindere.25.2 Tabelul 2-6: Condiţiile pentru starea limită a exploatării normale P100-92[54] Δr ≤ 0. solicitate la tensiuni de întindere.01 .5 h . 075 ⋅ h . egala cu 15%. d) Îmbinările cu şuruburi ale structurilor rezistente la seism se vor proiecta cu şuruburi de înaltă rezistenţă grupele 8.8 şi 10. A. unde H Δr . Se admite ca în mod simplificat valorile acestor deplasări să se determine prin înmulţirea cu 1/ψ (P100/92).5%.factor de reducere.9.

f) Şuruburile de ancoraj ale stâlpilor în fundaţii vor fi realizate din oţeluri din grupele de calitate 4. 5. 5.8 şi 6. (din oţel slab aliat cu tratament termic de normalizare). Aceste valori vor fi înscrise în planurile de execuţie. . g) Pentru zonele şi barele disipative. f) Şuruburile de ancoraj prevăzute pentru ancorarea bazei stâlpilor vor fi realizate din oteluri corespunzând grupelor de calitate 4. j) Alegerea clasei de calitate a oţelului funcţie de condiţiile de lucru. valoarea limitei de curgere fy.8. dar care au o • capacitate de rotire plastică redusă şi nu permit redistribuirea plastică a momentelor încovoietoare în structură. 6.6.Prescripţii pentru calculul cadrelor metalice parter în zone seismice şuruburile îmbinărilor care lucrează prin forfecare. Această clasificare este necesară pentru a delimita secţiunile care pot avea incursiuni în domeniul elasto-plastic faţă de celelalte tipuri de secţiuni. până la atingerea unghiurilor de rotire plastică admisibile.6.2. se acceptă utilizarea şuruburilor cu caracteristici fizico-mecanice ale grupei de calitate 8.max care nu poate fi depăşită de materialul folosit efectiv la realizarea structurii. trebuie specificată şi notată în planurile de execuţie. Este posibilă redistribuirea eforturilor în structură. 5.1γov ( f y . În cazul solicitărilor foarte mari.max nu va fi mai mare ca limita de curgere care defineşte marca oţelului amplificată cu 1.6.6. care ar conduce la rezolvări constructive complicate ale bazelor stâlpilor. Clasă 2 – secţiuni care permit formarea articulaţiilor plastice. 37 o pretensionare a acestora cu un efort de 50% din efortul de pretensionare prescris pentru îmbinările care lucrează prin frecare. h) Limita de curgere fy.6 .1γ ov f yd ).8. Sunt definite patru clase de secţiuni: Clasă 1 – secţiuni care permit plastificarea lor şi dezvoltarea articulaţiilor • plastice (rotire sub efort constant) fără apariţia voalării. iar calculul se face pe baza teoriei formării articulaţiilor plastice. i) Energia de rupere KV a oţelului şi a îmbinărilor sudate va fi cel puţin 27 J la temperatura minimă de exploatare considerată în gruparea de încărcări care include acţiunea seismică.8.max ≤ 1. Prin supleţe se înţelege raportul dintre lăţimea şi grosimea peretelui. temperatura de exploatare şi grosime Condiţii pentru supleţea pereţilor elementelor structurale în zone plastice potenţiale Clasificare secţiunilor transversale se face funcţie de supleţea pereţilor secţiunii şi de distribuţia semnelor tensiunii.

.25 ≤ ψ < 0.50 clasa 3 În situaţiile în care se apreciază că în elementele structurilor în proiectarea cărora s-a considerat ψ ≥ 0.50 pot apărea plastificări P100/2006 Relaţia între abilitatea globală a structurii de a disipa energie. şi ductilitatea globală asigurată de elementele de otel având diferite clase ale secţiunilor sunt prezentate în tabelul următor: Clasa de ductilitate H M M Factorul q q>4 2<q≤4 1. exprimată prin factorul q.25 clasa 1 0.38 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul .sectiuni semicompacte Clasa 4.3 cauzate de acţiunea seismică se pot accepta condiţiile corespunzătoare clasei 2. Moment Clasa 1.5 < q ≤ 2 Clasa de secţiune necesară Clasa 1 Clasa 1. 2 Clasa 1. Tabelul 2-7: Factorii de reducere admişi în funcţie de clasa secţiunii P100-92 În funcţie de valoarea coeficientului ψ. adoptat la proiectarea structurii trebuie respectate următoarele condiţii: 0.17 ≤ ψ < 0.1 În Tabelul 2-7 sunt prezentaţi factorii de reducere admişi în calculul seismic în funcţie de clasa de ductilitate a secţiunii.2.sectiuni plastice Mp Clasa 2. Clasă 4 – secţiuni cu supleţe mare la care fenomenul de voalare • (caracterizat de rezistenţe critice cu valori inferioare limitei de curgere) împiedică atingerea limitei de curgere în fibra extremă comprimată.sectiuni compacte My Clasa 3.50 clasa 2 ψ ≥ 0.sectiuni zvelte Rotire Figura 2-23: Clasificarea secţiunilor conform EN1993-1. Calculul eforturilor în structură se face în domeniul elastic. Calculul eforturilor în structură se face în domeniul elastic. sau clasa de ductilitate.2 • Clasă 3 – secţiuni în care se pot dezvolta compresiuni în fibrele extreme până la nivelul limitei de curgere (rezistenţă critică de voalare se situează la nivelul limitei de curgere). fără a se putea însă dezvolta articulaţii plastice.

in conformitate cu prevederile normei europene Eurocode3 preluate de Normativul P 100-92 şi P100/2006). • asigurarea ductilităţii îmbinărilor între bazele stâlpilor şi sistemul de fundare (în special în ceea ce priveşte buloanele de ancoraj). Tipul de contravântuire utilizat pe scară largă în cazul halelor metalice este contravântuirea în X (Figura 2-24) lucrând exclusiv la întindere. respectiv prin crearea unor sisteme de legături la nivelul structurii şi în punctele de rezemare care să elimine pericolul instabilităţii la nivel global. Aceste prevederi se referă la: a) Asigurarea caracterului dispativ al structurii prin: asigurarea ductilităţii secţiunilor transversale (se lucrează cu secţiuni • transversale de Clasa 1 sau 2 (eventual 3).2. La structurile metalice formate din bare. Figura 2-24:Structura tipică a unei hale metalice cu contravântuiri în X Configurarea antiseismică a elementelor structurii de rezistenţă precum şi a ansamblului acesteia se face în conformitate cu prevederile normativului P 100 – 92 şi în viitor P100/2006.6. cu condiţia ca elementele structurii să nu fie afectate de deplasările respective. b) Limitarea deplasării orizontale de nivel la H/100. Asigurarea antiseismică stabilităţii generale şi configurarea Stabilitatea generală a structurii se asigură prin respectarea prevederilor constructive incluse în normele de proiectare. .3.6 .Prescripţii pentru calculul cadrelor metalice parter în zone seismice 39 2. Se recomandă prevederea întinzătoarelor. Proiectantul structurii de rezistenţă trebuie să distribuie sistemele de contravântuiri în aşa fel încât ele să asigure stabilizarea structurii şi în acelaşi timp să răspundă cerinţelor arhitecturale. pentru compensarea abaterilor dimensionale realizate la montajul structurii de rezistenţă. contravântuirile joacă un rol deosebit în preluarea şi transmiterea la reazeme a sarcinilor orizontale cu rol destabilizator. • asigurarea ductilităţii îmbinărilor cu şuruburi. H fiind înălţimea la streaşina a halelor cu un singur nivel.

Pentru prevenirea colapsului structurii. care ia în considerare capacitatea structurii de disipare a energiei.40 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . se recomandă divizarea structurii prin rosturi în subansamble de formă rectangulară (sau cât mai apropiate de această formă). Evaluarea corectă a factorului q. funcţie de perioada T. proiectarea antiseismică a structurilor poate fi realizată în prezent prin intermediul a două metode de analiză structurală. f) Daca forma clădirii respective în plan orizontal este neregulată (adică nu este pătrată sau dreptunghiulară). În cazul utilizării metodei la stări limita. care poate fi definit ca raportul dintre valoarea acceleraţiei care conduce la cedarea structurii şi valoarea acceleraţiei corespunzătoare formării primei articulaţii plastice.6. acesta deformându-se lateral în funcţie de magnitudinea forţei aplicate. Pentru analiza neliniară pushover. Prima metodă foloseşte analiza dinamică neliniară care poate furniza cu un grad suficient de acurateţe răspunsul în timp al structurii la acţiunea unor cutremure. forţa tăietoare de bază utilizată în cadrul verificării la gruparea specială de încărcări conţinând solicitarea seismică. care furnizează. Metode de proiectare antiseismică Uzual. mai ales în cazul halelor industriale grele (cu poduri rulante masive sau adăpostind procese tehnologice grele). 2. se va determina cu un coeficient de reducere ψ = 1. Cea de-a doua metoda se bazează pe analiza modala în domeniul elastic utilizând un spectru de proiectare. necesită realizarea unor analize dinamice pentru diferite tipuri de miscări seismice. cadrele sunt încărcate cu o forţă orizontală crescătoare (Figura 2-25). F F 2 F 2 H F F F F F 2 H F 2 F F F H H Figura 2-25: Analiza inelastică Pushover . Performanţele globale seismice ale cadrelor metalice portal pot fi evaluate printr-o analiză neliniară inelastică de tip pushover. e) În cazul structurilor din elemente cu secţiunea transversală de Clasă 3 sau de Clasă 4. pseudospectrul normalizat al acceleraţiei. necesar pentru un anumit nivel al răspunsului inelastic Aceste spectre inelastice se obţin în normele de proiectare antiseismică modificând spectrul de răspuns elastic de proiectare prin intermediul factorului q. structurile sunt proiectate astfel încât o parte din energia înmagazinata în timpul cutremurelor puternice sa fie disipată prin deformaţii inelastice.4.2 c) Limitarea zvelteţilor stâlpilor λ în aşa fel încât ca aceştia să corespundă principiilor constructive aferente unei structuri disipative. valorile acestor deformaţii plastice trebuie limitate în conformitate cu ductilitatea locală şi globală a structurii şi cu capacitatea de disipare a energiei. d) Respectarea unor prevederi speciale referitoare la ductilitatea sistemelor de contravântuiri.

Raţiunea pentru proiectarea structurilor la o fracţiune din forţa necesară unui răspuns elastic al structurii decurge din observaţia că majoritatea structurilor sunt capabile să supravieţuiască un seism major (fără colapsul structurii..32) δu δy este deplasarea ultimă a sistemului.forţa de curgere a sistemului. Pentru simplificarea răspunsului neliniar al structurii se adoptă adeseori o idealizare biliniară. Vd . aşa cum o fac majoritatea normelor este comodă pentru proiectare. Însă. U tilizarea unui singur factor de reducere a forţelor seismice. 1994[28]) şi sunt folosiţi în cadrul metodei de analiză elastică echivalentă.1. În Figura 2-26 este prezentată o relaţie tipică dintre forţa tăietoare de bază şi deplasarea la vârf a unei structuri. încercând să aproximeze forţele minime care pot fi folosite la proiectare astfel ca să se asigure un răspuns satisfăcător al structurii în domeniul plastic (EN 1998-1. 1994[28]). V1 – forţa tăietoare de bază la formarea primei articulaţii plastice. Fischinger şi Fajfar.6.33) . datorită capacităţii de disipare a energiei prin deformaţii în domeniul plastic şi a suprarezistenţei. Vy .5. este deplasarea corespunzătoate curgerii globale. Se mai definesc următorii termeni folosiţi în continuare: Ve – forţa corespunzătoare unui răspuns infinit elastic. Factorii de reducere a forţelor seismice Factorii de reducere a forţelor seismice (factorul q în EN 1998-1. după care structura se comportă inelastic până la colapsul acesteia. 1998[6]. structura se comportă elastic până la apariţia primei articulaţii plastice corespunzător factorului de amplificare αe. dar cu degradări structurale importante).Prescripţii pentru calculul cadrelor metalice parter în zone seismice 41 Sub acţiunea forţei orizontale. Pe baza acesteia se poate defini ductilitatea globală a structurii: μ = în care δu δy (2.forţa tăietoare de bază de calcul. bazându-se pe observaţii ale performanţei diverselor tipuri structurale la cutremurele trecute (Fischinger şi Fajfar. Factorii de reducere din norme sunt în mare parte empirici. Acceptarea unor distrugeri în structură în cazul unui cutremur major este o problemă de natură economică. Factorul de reducere al forţelor seismice datorat ductilităţii structurii a fost studiat pe larg pentru sisteme cu un singur grad de libertate dinamică (Bruneau şi colab.1[22] sau R în UBC[65]) sunt folosiţi pe larg în normele de proiectare antiseismică pentru reducerea cerinţelor spectrale elastice la cele de calcul. 2003[22]).2.6 . 2. putând fi definit ca: qμ = Ve Vy (2. diferenţierea şi cuantificarea factorilor responsabili de reducerea forţelor seismice este utilă pentru înţelegerea mai bună a răspunsului seismic al structurii.

λu fiind multiplicatorul accelerogramei la atingerea criteriului de cedare.35) . iar primei articulaţii plastice.multiplicatorul accelerogramei la formarea V Ve raspuns infinit elastic raspuns real q qμ qd qS Vy V1 Vd raspuns idealizat qR qSd δy δe δu δ Figura 2-26:Definiţia factorilor de reducere Majoritatea structurilor posedă o rezistenţă mai mare decât cea de calcul.34) unde s-a folosit relaţia Ve = V1 ⋅ λu λ1 . λ1 . Suprarezistenţa structurii poate fi exprimată ca (Fischinger şi Fajfar. Un factor important care contribuie la suprarezistenţa structurii este capacitatea de redistribuţie plastică a eforturilor în structuri ductile static nedeterminate. în contextul unei analize dinamice incrementale poate fi scrisă: qμ = λu V1 ⋅ λ1 Vy (2. • rezistenţă reală a materialelor mai mare decât cea nominală (caracteristică). • evitarea unei variaţii prea mari a numărului de secţiuni pentru a uniformiza şi simplifica procesele de proiectare şi execuţie.2 care. datorită plastificării succesive a zonelor disipative. aceasta fiind definită ca şi suprarezistenţă.42 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . 1994[28]): qS = Vy Vd (2. Unele cauze ale suprarezistenţei includ: • dimensionarea structurii din alte condiţii decât rezistenţa la cutremur (rezistenţă în gruparea fundamentală de încărcări sau limitarea deplasărilor relative de nivel la starea limită de serviciu seismică).

cât şi diferenţa fenomenologică dintre redundanţă şi ceilalţi factori care contribuie la suprarezistenţa qS. dat de: qd = qμ ⋅ qS = qμ ⋅ qSd ⋅ qR = λu V1 ⋅ λ1 Vd (2.37) şi qSd este suprarezistenţa de proiectare: qSd = V1 Vd (2. sau capacitatea de redistribuţie plastică a eforturilor: qR = Vy V1 (2.6 .38) Factorul total de reducere.40) q qμ 1 qS Τ Figura 2-27: Relaţie calitativă tipică între factorii de reducere qμ/qS şi perioada T (Fischinger şi Fajfar. 1994[28]) .2.39) Eliminând din formula (2. aceasta din urmă poate fi exprimată ca şi produsul a doi factori: qS = qR ⋅ qSd (2.36) unde qR este redundanţa.Prescripţii pentru calculul cadrelor metalice parter în zone seismice 43 Recunoscând importanţa capacităţii de redistribuţie plastică a eforturilor (sau redundanţei) asupra răspunsului seismic al structurii. astfel.39) influenţa modului de dimensionare a structurii (qSd). folosit în proiectare este. mai poate fi definit factorul de reducere q ce caracterizează strict răspunsul structurii: q = qμ ⋅ qR = Ve λ = u V1 λ1 (2.

şi nici elastică (Hamburger. Cu toate că această metodă de analiză este dezvoltată suficient şi este mult mai exactă decât metoda statică echivalentă în cazul structurilor cu cerinţe mici de ductilitate. va permite evidenţierea unor moduri de cedare nefavorabile care nu pot fi determinate cu ajutorul unei analize elastice. De asemenea. cât şi a celor existente (Fajfar. Pentru a depăşi aceste probleme ale analizei statice neliniare. . cât şi de utilizare a unor configuraţii adaptive ale forţelor laterale.6. Comportarea construcţiilor în timpul cutremurelor însă. reprezentative pentru amplasamentul dat şi pentru nivelul de hazard seismic ales. Cu toate acestea. analiza statică neliniară reprezintă o estimare proastă a cerinţelor de eforturi şi deformaţii în structură. Analiza dinamică neliniară ("time-history") reprezintă cea mai evoluată metodă de analiză structurală. Analiza dinamică liniară (modală) este încurajată în normele de proiectare antiseismică mai noi şi este văzută de mulţi practicieni ca o metodă "de vârf" în analiza răspunsului seismic al structurilor. nu este nici statică. şi poate fi considerat aproximativ constant şi egal cu ductilitatea μ în domeniul de viteze şi deplasări spectrale constante (qμ=μ pentru T>TC). Suprarezistenţa qS este mai mare la structurile cu perioada fundamentală de vibraţie mică. Metode de analiză structurală Metodele curente de proiectare antiseismică se bazează în mare parte pe analiza statică echivalentă (liniar elastică). nefiind în stare să determine corect răspunsul structurii după modificarea caracteristicilor acesteia. Această metodă de analiză are la bază încărcarea progresivă a structurii cu o configuraţie constantă de forţe laterale până la atingerea unei deplasări ţintă. În cazul structurilor al căror răspuns este controlat de modul fundamental de vibraţie. Modelul structurii trebuie să cuprindă răspunsul neliniar al elementelor structurale. ea nu este mult mai bună decât analiza statică în cazul structurilor cu cerinţe de ductilitate mari. • un model realist al structurii. Metoda statică neliniară ("pushover") devine din ce în ce mai populară pentru evaluarea răspunsului seismic al structurilor atât noi. 1998[24]). este necesar să se îndeplinească mai multe condiţii: • utilizarea unui set de accelerograme înregistrate sau sintetice. 1996[[36]). Metoda statică neliniară permite prezicerea eforturilor şi deformaţiilor structurii. o analiză de acest fel va determina doar primul mecanism de cedare. Acest fapt limitează substanţial capacitatea metodei de a evalua corect performanţa structurii sub acţiunea unui seism. Pentru ca o astfel de analiză să fie credibilă şi sigură. în cazul în care răspunsul structurii este influenţat de modurile superioare de vibraţie.2 În Figura 2-27 sunt prezentate nişte relaţii calitative ale factorilor qμ şi qS şi perioada T. ţinând cont într-o manieră aproximativă de redistribuirea eforturilor în domeniul inelastic.44 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . În plus. analiza statică neliniară va furniza estimări bune ale deformaţiilor inelastice globale şi locale. Acest tip de analiză se bazează pe ipoteza că răspunsul structurii este dictat de un singur mod de vibraţie şi că acesta rămâne constant pe parcursul mişcării seismice. 2. s-au făcut propuneri de utilizare a mai multor distribuţii de forţe laterale pe înălţime.6. Factorul de reducere datorat ductilităţii qμ variază în funcţie de perioadă şi tipul mişcării seismice.

Această metodă ţine cont de modul real de comportare a cadrului în ansamblu. fiind . Astfel la calculul seismic nu se poate pune bază pe capacitatea de disipare a energiei seismice. un grad înalt de prefabricare.Concluzii 45 • modele constitutive forţă-deformaţie pentru elementele structurale care să fie reprezentative pentru comportarea lor reală. O metodă mai exactă de evaluare a capacităţii elementelor cadrului este propusă în EN 1993-1. Panele de acoperiş şi riglele de perete. Pentru acest tip de structuri. 2.5-2. poate lua valori în intervalul 1. În ce priveşte ductilitatea.2. ductilitatea şi comportarea îmbinărilor.1. Stabilitatea cadrelor metalice parter. Elementele cadrelor au secţiuni variabile în concordanţă cu distribuţia eforturilor.1). • metodele de analiză şi interpretare a rezultatelor adecvate. Verificarea la rezistenţă şi stabilitate a elementelor cadrului se poate face aplicând metodele de calcul din norme (STAS 10108/0-78 sau EN 1993-1. clasificarea acestora în conformitate cu P100/2006 (EN 1998-1) se face în clasa de ductilitate redusă. acesta Principale probleme cu care inginerul proiectant se confruntă la dimensionarea şi detalierea structurilor metalice parter. Proiectarea Bazată pe criterii de Performanţă (PBP) a structurilor amplasate în zone seismice a devenite relevantă în urma cutremurelor devastatoare din Kobe (1995) şi Northridge (1994).7 . realizarea de construcţii ce pot fi demontate si relocate fără pierderi prea mari de materiale. de modul de prindere a stâlpului în fundaţie. Având în general secţiuni zvelte. realizate cu preponderenţă din pereţi zvelţi. de tipul de legături laterale. numai dacă este asigurată o bună legătură laterală a elementelor acestuia. dacă nu sunt prevăzute legături laterale adecvate (în planul învelitorii). sudate. Concluzii Halele metalice uşoare sunt realizate cu preponderenţă pe un sistem structural în cadre parter. astfel factorul de reduce q. Rezistenţa elementelor structurii împotriva fenomenului de pierdere al stabilităţii este în general scăzută. un calcul în domeniul plastic nu este posibil. rigidizate între ele prin intermediul tablei cutate introduc un efect favorabil din acest punct de vedere. sub titulatura de „Metoda generală de calcul”. Ţinând cont de considerentele expuse mai sus. Utilizarea acestora este justificată de avantajele pe care le conferă: rapiditate şi acurateţe in execuţie şi montaj. având secţiuni variabile zvelte sunt stabilitatea. însă toate acestea conduc la un calcul foarte laborios şi lasă loc la multiple interpretări.7. O abordare oarecum nouă în proiectarea structurilor în zone seismice este proiectarea bazată pe criterii de performanţă. Cadrele metalice parter sunt realizate în mod frecvent din secţiuni zvelte.0. compatibilitatea cu orice sistem de placare interioara si exterioara. este cert că această metodă de analiză nu este dezvoltată suficient pentru a face posibilă utilizarea ei pe scară largă în birourile de proiectare. clasa secţiunii poate varia de la Clasă 2 la Clasa 3 şi chiar Clasă 4 în unele cazuri. datorită elementelor componente. de flambajul local sau general. stabilitatea generală în afara planului cadrului şi stabilitatea locală a elementelor componente. presupune o abordare pe mai multe direcţii şi anume: stabilitatea generală în planul cadrului. spatii deschise de dimensiuni variate. Aceasta soluţie este adoptata în special pentru a reduce consumurile de materiale şi pentru o folosire cât mai eficientă a materialul. datorită capacităţii de rotire plastică redusă. posibilitati multiple de amenajare si re-amenajare.

Un motiv important al unei astfel de decizii a fost că deşi unele clădiri. Criteriile de proiectare sunt definite de limitarea eforturilor unitare şi a forţelor interne evaluate din nivelele prescrise ale forţei tăietoare la bază. principalul mod de cedare. programe de cercetare care să rezolve problemele enumerate în prezentul capitol rămân totuşi de rezolvat câteva probleme de interes major. Acest lucru este posibil aplicând metoda componentelor din EN 1993-1. pierderile din punct de vedere economic au fost neaşteptat de ridicate. ductilitate şi rezistenţă. deoarece în grindă se dezvoltă eforturi semnificative de compresiune. În cazul în care acest unghi este diferit. Metoda s-a dovedit a fi destul de exactă pentru evaluarea caracteristicilor îmbinării între elemente riglă-stâlp realizate din profile dublu T cu secţiune constantă şi sub un unghi de incidenţă de 90 grade. unele din acestea constituind subiectul prezentei teze. În viziunea lui Ghobarah (2001). Studiul comportării îmbinărilor este important atât din punct de vedere al proiectării în gruparea fundamentală cât şi în gruparea specială de acţiuni. Deşi există preocupări în domeniu. au avut o comportare bună din punct de vedere al pierderilor de vieţi omeneşti. Dimensionarea îmbinării în acest caz trebuie făcută ţinând cont de interacţiunea dintre momentul încovoietor şi forţa axială. ductilităţii şi rigidităţii. metodele convenţionale de proiectare antiseismică se rezumă la siguranţa vieţii (rezistenţă şi ductilitate) şi controlul distrugerilor (starea limită de serviciu). cum ar fi: • elaborarea unei metode simple şi corecte de verificare la flambaj lateral şi flambaj lateral prin încovoiere-răsucire a elementelor componente.1.46 Soluţii constructive şi probleme specifice de calcul . • caracterizarea din punct de vedere al ductilităţii globale al cadrelor metalice parter realizate din elemente cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. proiectate în conformitate cu normele de calcul actuale. . • caracterizarea îmbinărilor riglă-stâlp din punct de vedere al rezistenţei. problema devine mult mai complicată.2 introdusă formal în SUA de documentele SEAOC (1995) şi FEMA 273 (1996). Pentru calculul structural este necesară evaluarea caracteristicilor îmbinării riglă-stâlp. În vederea validării acestei metode au fost întreprinse o serie de teste experimentale şi aplicaţii numerice. riglă-riglă şi a stâlpului la bază în termeni de rigiditate.

cu programe de calcul dedicate.1[18] şi P100/2006[55] a factorului de reducere a încărcării seismice pentru elemente realizate din secţiuni neductile (clasa 3 si 4). analize elastice pentru determinarea modurilor proprii de flambaj. . a pornit iniţial de la un număr restrâns de cazuri. fiind extins mai apoi la cazuri care să acopere cât mai multe din cele întâlnite în proiectarea curentă. factorul q fiind definit în acest caz ca fiind raportul dintre factorul de amplificare dinamică corespunzător colapsului structurii şi cel corespunzător curgerii în fibra extremă. Introducere Prezentul studiu analizează comportarea cadrelor metalice parter cu o singură deschidere. influenta legaturilor laterale. Primul pas în vederea atingerii acestui scop. S-a avut in vedere influenta mai multor factori asupra comportării cadrelor realizate din elemente cu secţiune variabilă şi cu o pantă dată. Pentru determinarea factorilor de comportare seismică se vor folosi două metode şi anume: prima metodă bazată pe teoria factorului de ductilitate. sub efectul încărcărilor gravitaţionale şi/sau seismice. iar cea dea doua metodă folosind rezultatele unei analize neliniare dinamice. este în general scăzută. Metodele de proiectare a structurilor metalice în zone seismice din normativele actuale sunt bazate în mare parte pe folosirea unei analize statice echivalente şi a factorului de reducere a încărcării seismice. a clasei si formei secţiunilor. Cadrele considerate în analiză au fost selectate pentru a acoperi tipodimensiuni variate (deschideri diferite. în care se va ţine cont de modul de prindere laterală cadrului. S-au realizat analize numerice elasto-plastice şi elastice de flambaj in vederea determinării comportamentului sub efectul încărcărilor gravitaţionale. Acest lucru se datorează în special capacităţii reduse a elementelor de a dezvolta articulaţii plastice. cum este şi cazul structurilor metalice parter realizate din elemente sudate cu pereţi zvelţi. Factorii consideraţi au fost: prinderea stâlpului la baza. a fost calibrarea modelelor folosite în analizele numerice pe baza unor teste experimentale. Studiu concentrat în special pe cele două direcţii de cercetare şi anume stabilitatea şi ductilitatea cadrelor metalice parter. stabilitatea locala şi generală a elementelor şi cuplarea celor doua forme de instabilitate. utilizate la realizarea halelor industriale. înălţimi diferite). dar şi cu conexiuni între cele două. În acest scop au fost realizate analize neliniare elasto-plastice plane şi spaţiale.3. S-a urmărit in deosebi modul de cedare al cadrelor în planul lor şi în afara acestuia.PROGRAM DE SIMULĂRI NUMERICE PE CADRE METALICE CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4 3. Valoarea propusă în EN1998-1. Rezultatele obţinute în urma analizelor numerice au fost comparate cu rezultatele obţinute pe cale analitică.1.

Trebuiesc avute în vedere două aspecte importante şi anume: • Efectele P-Δ. asimetria încărcărilor. lipsa verticalităţii stâlpilor. Aceste momente pot avea o importanţă ridicată în proiectarea în domeniul plastic a cadrelor metalice portal.2. Această deplasare va cauza excentricităţi ale forţelor verticale. care vor genera în cele din urmă momente de ordinul doi datorită forţei axiale aplicate excentric în elementele verticale. şi daca acestea vor cauza instabilitatea cadrului. cât şi următoarelor efecte: asimetria structurii. Efectele de ordinul doi. este nevoie a se avea în vedere două efecte primare în ceea ce priveşte comportarea structurii. Primul dintre acestea este reprezentat de efectele de ordinul doi. Aceste momente de ordinul doi în literatura de specialitate sunt cunoscute sub numele de efectele P-Δ („P” forţa axială aplicată la excentricitatea Δ) (Figura 3-1). în cazurile în care elementele sunt relativ zvelte. Stabilitatea cadrelor elemente cu secţiuni variabile metalice parter având 3.1. P Figura 3-1: Efectele P-Δ asupra cadrelor portal Conceptul de instabilitate poate fi înţeles foarte bine. se datorează în primul rând deplasării laterale a cadrului în planul său. Ceea ce este necesar în acest caz. este o metodă pentru a determina dacă efectele P-Δ sunt importante sau nu. al doilea fiind considerat cel al instabilităţii.2.3 3. prin considerarea unei console verticale încărcate cu o forţă axială (Figura 3-2) P Figura 3-2: Fenomenul de instabilitate . se datorează nu numai încărcărilor orizontale. Stabilitatea in planul cadrului si efectele de ordinul doi Pentru a înţelege mai bine conceptul de instabilitate a cadrului în planul său. • Efectele P-Δ nu cauzează neapărat instabilitatea cadrului.48 Program de simulări numerice . în forma lor simplificată.

fără luarea în considerare a unei forţe orizontale. Calibrarea modelelor de calcul Calibrarea modelelor analizate s-a făcut pe baza testelor experimentale realizate de prof.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 49 În cazul forţelor axiale relativ reduse şi/sau zvelteţi mici ale consolei. iar în momentul în care această perturbaţie este îndepărtată.3. Acesta este o metodă simplificată de proiectare a unei structuri simple. La valori ridicate ale forţei axiale. între punctele de prinderi laterale. Pierderea stabilităţii locale se poate datora flambajului lateral prin încovoiere-răsucire a riglei cadrului sau a stâlpului în funcţie de zvelteţea acestora. Cadrele testate au fost realizate din table sudate. O valoare λcr < 4. În mod normal elementele cadrului au imperfecţiuni iniţiale. respectiv orizontal. chiar şi cea mai mică forţă disturbatoare. din acest motiv sunt necesare prevederi. sau prin pierderea stabilităţii locale.2. ţinând cont de comportarea structurii pe direcţie longitudinală. Ivany[37] la Universitatea Tehnica din Budapesta. este conferită de rigiditatea elementelor şi a îmbinărilor. vertical. Forţa care cauzează instabilitatea este cunoscută sub numele de forţă elastică critică. acesta este un alt aspect care poate genera instabilitate. O. care să ţină cont şi de legarea cadrului pe direcţie longitudinală nu numai prin intermediul riglelor de perete şi al panelor de acoperiş. orice forţă disturbatoare va cauza deformarea consolei cu o valoare finită. s-au analizat mai multe cadre având aceiaşi înălţime şi deschidere. M. secţiunile tuturor elementelor au fost dublu T din oţel OL37 (S235) având limita de curgere fy=235N/mm2.2 . . ţinându-se cont de lungimea efectivă a elementelor individuale. iar raportul dintre aceasta şi forţa de exploatare care acţionează asupra barei reprezintă factorul elastic critic. Încărcările au fost aplicate static.2.1) Fe În normele în vigoare este specificat că o valoare λcr > 10 înseamnă că efectele de ordinul II sunt nesemnificante şi pot fi neglijate. λcr : F λcr = cr (3. în consecinţă orice forţă orizontală disturbatoare trebuie luată în considerare. Schema statica de încărcare a cadrelor este prezentat în Figura 3-3. Cadrele testate având geometria şi dimensiunile prezentate în Tabelul 3-1. şi de asemenea prinderi la baza stâlpului diferite. datorită efectelor de ordinul doi. Cadrele metalice portal pot ceda fie prin pierdea stabilităţii generale. Aceleaşi efecte pot apărea şi în cazul cadrelor metalice portal. Pentru a urmării stabilitatea cadrelor metalice portal cu rigla acoperişului înclinată. Oricum în planul cadrului rezistenţa la deplasarea laterală. indică în mod general o structură potenţial instabilă. dar şi prin contravântuirile din pereţii longitudinali şi din acoperiş. Hallasz şi prof. s-a realizat calibrarea lor pe baza unor teste experimentale. caz în care se impune efectuarea unei analize de ordinul II. generate de procesul de producţie sau de montajul structurii.6 . 3. Înainte de a trece la analiza propriu zisă. pante ale acoperişului diferite. pentru a putea realiza o interpretare corectă a fenomenului de instabilitate. consola va reveni la forma ei iniţială. Instabilitatea în afara planului cadrului este verificată. va cauza deformarea incontrolabilă a barei.

7° L constantă h=270 b=135 tf=10 tw=5 vuta h=270. care modelează eventualele încărcări orizontale (seism.. Pentru a împiedica flambajul lateral al elementelor cadrului.8 m =5.50 Program de simulări numerice . F F F F F 2 F 2 F F F F F 2 H F 2 e Figura 3-3: Schema statica .0 m H=4. vânt) a fost aplicată la colţul din stânga al cadrului. la talpa exterioară a elementelor s-au realizat fixări laterale în punctele în care riglele de perete şi panele de acoperiş sunt prinse de cadru.3 Tabelul 3-1: Dimensiunea cadrelor testate Geometrie Cadru Dimensiunea secţiunilor [mm] Riglă tw h tf b Stâlp Prinderea la bază 2C-1 H L=12.20 m.0 m H=4.3° L Încărcările verticale au fost aplicate în punctele în care s-a considerat că panele de acoperiş intersectează rigla cadrului. O încărcare orizontală. Distanta intre panele de acoperiş fiind considerata de 1.635 b=135 tf=10 tw=6 2C-2 constantă h=400 b=180 tf=12 tw=8 articulată H L=12. la talpa superioara.. având magnitudinea egală cu o forţa disturbatoare orizontală.8 m =11.

Astfel pentru a întări talpa îmbinată a stâlpului. Schema statică de încărcare este aceeaşi din Figura 3-3. Partea 1. Din nou trebuie specificat că acest lucru nu a fost posibil în cadru unei analize plane. Elementele situate pe talpa exterioară a riglei şi a stâlpului.3. Schema statică de încărcare a cadrului este aceiaşi din Figura 3-3 (încărcări verticale aplicate la distanta de 1200mm şi o încărcare perturbatoare orizontală la colţul cadrului care simulează efectul vântului). reprezintă elementele de prindere a riglei de perete şi a panelor de acoperiş. În Figura 3-4 se poate observa o detaliere mai amănunţită a cadrelor analizate. Pentru analiza elasto-plastice plană a cadrului s-a utilizat programul PEPMicro. fiind astfel posibilă o discretizare mai amănunţită a cadrelor analizate.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 51 În vederea realizării unor comparaţii cu rezultatele experimentale s-au efectuat analize numerice în plan şi spaţial. În poziţia în care aceste elemente au fost amplasate. iar îmbinarea rigla-stâlp este semi-rigidă. Rigiditatea îmbinării a fost calculată conform metodei componentelor EN1993-1-1. Aceste analize au fost realizate cu programe de calcul automat. Acest detaliu nu a putut fi luat în considerare. astfel încât partea vutată a riglei a fost modelată prin împărţirea lungimii vutei în 4 segmente egale. acţionează încărcările verticale şi s-au prevăzut blocaje laterale pentru a preveni cedarea prematură prin flambajului lateral. s-au dispus rigidizări între inimă şi talpă. care lucrează cu elemente de tip bară. Prinderile la baza stâlpului sunt articulate. apropiind modelul foarte mult de realitate. pentru a întări această zonă. Un alt aspect important care a fost luat în considerare. O comportare de material elastică perfect plastică a fost atribuită tipului de material utilizat în analiza numerică. fara a lua în considerare strivirea betonului sub papucul stâlpului. în analiza plană. . materialul utilizat s-a considerat ca având un comportament bilinear izotropic. atribuindu-i fiecărui segment o secţiune constantă. a fost dispusă în zona de racordaj dintre vută şi rigla constantă. La rezemarea cadrului în fundaţie. O altă rigidizare.4.8 „Design of Joints”[20]. Cele două modele analizate sunt prezentate în Figura 3-4. coamă. În punctele în care sunt dispuse şuruburile s-a prevăzut cuplarea nodurilor respective pe direcţia axei şurubului. Un alt element suplimentar utilizat în analiză este talpa riglei constante care se continua şi în zona vutei şi care menţine secţiunea vutei în zona de Clasă 1.2 . însă acest program nu permite folosirea elementelor cu secţiune variabilă. Modelele au fost construite pe baza modelelor folosite în testele experimentale. Curba şi caracteristicile materialului sunt prezentate în Figura 3-5. spre exemplu. unde sa considerat doar comportarea în planul cadrului. permiţânduse astfel o apropiere mai mare faţă de modelele reale. Ca imperfecţiune s-a aplicat o înclinare generală a cadrului de 1/1000 din înălţimea stâlpului. de aceasta data pe rigle. nepermiţând voalarea prematură a inimii. Aceasta s-a realizat utilizând elemente de contact între elementele aflate în contact (riglă-stâlp. în special în zona îmbinării. au fost utilizate de asemenea elemente de contact între placa de capăt a stâlpului şi fundaţie. având următoarele caracteristici: limita de curgere fy=235 N/mm2. Secţiunile elementelor constante sunt aceleaşi ca şi în cazul testelor experimentale. aceasta din urma a fost modelată ca fiind un bloc rigid. Modelarea cadrelor s-a realizat cu elemente plastice de tip shell. Analiza elasto-plastică spaţială a fost realizată cu programul de elemente finite ANSYS v5. reazeme în fundaţii). predispusă la flambaj local. la analizele efectuate. este îmbinarea elementelor. care utilizează metoda elementelor finite. modulul de elasticitate E=210000 N/mm2.

7x10-5 N/mm3 ν=0.4 fy=235 N/mm2 Figura 3-5:Curba de material Compararea rezultatelor obţinute în urma analizelor efectuate (plană şi spaţială) cu rezultatele obţinute în urma testelor experimentale se face prin curba de comportare neliniară a structurii (Figura 3-6).3 Vedere generala Cadru 2C-1 Detaliu îmbinare 2C-2 Figura 3-4: Modelele analizate în ANSYS y Modulul de elasticitate Greutatea specifică Coeficientul Poisson Coeficientul de frecare Limita de curgere E=210000 N/mm2 γ=7.52 Program de simulări numerice . .3 μ=0.

3.1 [kN] 231 252 cu răsucire cu răsucire cu răsucire cu răsucire Din rezultatele prezentate mai sus se pot concluziona ca: rezultatele obţinute în urma analizei neliniare elasto-plastice spaţiale cu programul ANSYS v5. care în analize sunt pur teoretice. Tabelul 3-2: Forţe ultime Tipul cadrului 2C-1 2C-2 Experimental [kN] 285 325 Analiză elastoplastică 2D [kN] 257 279 Tabelul 3-3:Moduri de cedare Tipul de analiză Experimental Tipul cadrului 2C-1 2C-2 2C-1 Analiză neliniară 2D 2C-2 2C-1 Analiză neliniară 3D 2C-2 Mod de cedare flambaj lateral prin încovoierea a riglei şi stâlpului flambaj lateral al riglei flambaj lateral prin încovoierea a riglei şi stâlpului flambaj lateral prin încovoierea a riglei şi stâlpului flambaj lateral prin încovoierea a riglei şi stâlpului flambaj lateral prin încovoierea a riglei cu răsucire Analiză elastoplastică 3D [kN] 292 330 EN 1993-1. În Tabelul 3-2 sunt prezentate valorile forţelor verticale ultime corespunzătoare cedării cadrului.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile Frame 2C-2 350 300 250 200 53 Frame 2C-1 350 300 250 200 S 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250 S 2C-1 3D 2C-1 EXP 2C-1 2D 150 100 50 2C-2 3D 2C-2 EXP 2C-2 2D 300 0 0 50 100 150 200 250 300 e [mm] e [mm] Figura 3-6:Comparaţie între rezultatele experimentale şi analiza neliniară Curbele din Figura 3-6 au fost trasate prin unirea punctelor având pe abscisă valoarea deplasării verticale a coamei cadrului.2 . analiza spaţială a cadrului. iar in al doilea rând imperfecţiunilor cadrului. . Modurile de cedare ale structurii sunt prezentate în Tabelul 3-3. Diferenţele mici care apar se datorează în primul rând curbei de material (în cazul analizelor s-a considerat o curbă de material ideală). iar pe ordonată suma forţelor verticale corespunzătoare. iar în ultima coloană sunt trecute rezultatele obţinute conform calculului din Erocode 3. rezultate în fiecare din cazurile luate în considerare: experimental. analiza plană a cadrului.4 sunt foarte apropiate de comportarea inelastică a structurilor pe durata testelor experimentale.

Au fost studiate un număr de cadre parter.împiedicarea deplasării laterale.împiedicarea deplasării laterale cât şi a rotirii. cu limita de curgere fy=235 N/mm2.3. panele de acoperiş şi contrafişe la talpa inferioara în unele cazuri.2. Stabilitatea generală Rezultatele bune obţinute în urma calibrării modelelor. elastic-perfect plastic. Toate cadrele analizate au rigla vutată. (a) tip 1 (b) tip 2 (c) tip 3 Figura 3-9: Tipuri de prinderi laterale (d) tip 4 . În ambele analize s-a considerat un comportament bilinear. iar analizele 3D au fost realizate cu programul de elemente finite ANSYS. În cazul analizei 3D. unghiuri diferite de acoperiş (10%. semi-rigidă şi încastrată (Figura 3-7). Dimensiunile principale ale cadrelor şi a secţiunilor elementelor sunt prezentate în Tabelul 3-4.54 Program de simulări numerice . tipul 4 – împiedecarea deplasării laterale a tălpii exterioare cat si a tălpii inferioare (in punctele in care au fost considerate contrafişe). care operează numai cu elemente de tip bară. iar secţiunea stâlpilor este variabilă sau constantă după caz (Figura 3-8). al materialului (Figura 3-5). (a) articulată (b) semi-rigidă (c) încastrată Figura 3-7:Moduri de prindere a stâlpilor in fundaţie H varHxL H conHxL L (a) stâlp variabil (var) (b) stâlp constant (con) Figura 3-8: Tipuri de cadre portal L Au fost realizate analize elasto-plastice plane (2D) cât şi spaţiale (3D).deplasări libere (in lungul elementului). Analizele plane s-au realizat cu programul PEP-Micro. având aceiaşi deschidere şi înălţime la streaşină.3 3. în cadrul căruia discretizarea cadrelor s-a realizat cu ajutorul elementelor de tip SHELL43 plastice. au permis extinderea analizelor numerice la un alt eşantion de cadre. S-au simulat patru tipuri de blocaje laterale (Figura 3-8) şi anume: tipul 1 . 20%) şi trei moduri de prindere a stâlpilor în fundaţie: articulate. tipul 2 . tipul 3 . S-a utilizat OL37 (S235). deplasările laterale ale riglelor şi stâlpilor cadrului s-au considerat blocate la talpa exterioară a elementului asigurate în practică de către de riglele de perete.

În analiza 2D comportarea îmbinării a fost modelată prin introducerea rigidităţii la rotire între elementele îmbinate. My. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: χ y ⋅ NRk γM 1 NEd + tyy ⋅ My ..600 b=180 tf=12 tw=8 h=400 b=180 tf=12 tw=8 Îmbinarea riglă-stâlp este rigidă (Figura 3-8) dar cu soluţii constructive diferite pentru cele două tipuri de cadre (îmbinare pe capul stâlpului-stâlpi vutaţi şi îmbinare la faţa stâlpului-stâlpi cu secţiune constantă).Ed ΔMy....8 Stâlp h=240.Ed ≤1 χ z ⋅ NRk χ LT ⋅ My .Ed χy.. În cazul analizei 3D îmbinarea riglă-stâlp şi prinderea stâlpilor în fundaţie au fost modelate utilizând elemente de contact.8 12x4. χz reprezintă eforturile de calcul determinate in urma unui calcul static liniar elastic momentele datorita mutării axei neutre (secţiuni eficace-clasa 4) factori de reducere datoraţi flambajului lateral prin încovoiere .8 12x4.8 12x4.8 12x4.8 12x4. iniţială şi săgeţi iniţiale ale elementelor structurale au fost considerate în ambele modele. elementele pentru care flambajul lateral prin încovoiere cu răsucire este un mod potenţial de cedare.600 b=135 tf=10 tw=6 Tipul cadrului var var var var con con con con Cod 1C-1 1C-1 1C-2 1C-2 3C-1 3C-1 3C-2 3C-2 LxH 12x4.Rk γM 1 + ΔMy .3.2 . încercând a păstra o oarecare echivalenţă între distribuţia eforturilor în elemente la stările limita ultime şi rigiditate la stările limita ale exploatării normale. aceasta fiind calculată conform metodei componentelor EN1993-1.. O încărcare orizontală.1[18]. reprezentând 12% din încărcările verticale. Pentru calculul analitic în concordanţă cu EN1993-1-1[18].Rk (3.Ed ≤1 χ LT ⋅ My .Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 55 Dimensiunile secţiunilor transversale au fost obţinute în urma dimensionării cadrelor la încărcările de calcul.600 b=135 tf=10 tw=6 h=270. Acţiunile verticale din încărcările permanente şi zăpadă au fost introduse în punctele în care panele intersectează cadrul.Ed M NEd + t zy ⋅ y . O înclinare globala a cadrului.8 12x4.8 12x4. Dimensiunile astfel obţinute sunt prezentate in tabelul următor: Tabelul 3-4: Dimensiunile secţiunilor transversale Baza stâlpului pin sem pin sem sem rig sem rig α 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 20% Rigla constantă h=270 b=135 tf=10 tw=5 h=270 b=135 tf=10 tw=5 vutată h=270.Ed + ΔMy .2) γM 1 γM 1 unde: NEd. a fost aplicată în colţul din stânga sus a cadrului.8. în conformitate cu prevederile din EN19931.

zvelteţea λ . acestea reprezintă rezistentele la flambaj si sunt trecute in Tabelul 3-5 factorul de reducere datorat flambajului lateral prin răsucire.3 NRk = fy ⋅ A Mi . Rezistenţele la flambaj se determină conform formulelor prezentate anterior prin utilizarea factorilor definiţi în Tabelul 3-5. Tabelul 3-5: Definirea factorilor din ecuaţia (3.y 0 3 A Wel.5) λ = unde: Aeff ⋅ fy Ncr = βA Lcr ⋅ λ1 i (3.2) Clasa secţiunii A Wy ΔMy 1 A Wpl.y eN. clasa secţiunii si modul de distribuţie al momentului pe bara. factori de interacţiune. pentru direcţia y.56 Program de simulări numerice .2 si 3 λ = • pentru secţiuni de clasa 4 A ⋅ fy Ncr = Lcr 1 ⋅ i λ1 (3.y 0 4 Aeff Weff. trebuie determinaţi utilizând formula. χy.6) Lcr i reprezintă lungimea de flambaj raza de giraţie conform axei de flambaj Aeff A βA . χ = 1 φ + φ2 − λ unde: 2 (3.5 ⋅ ⎡1 + α λ − 0. care ţin cont de tipul secţiunii.3) 2 φ = 0.4) În acest caz.yNEd Factorii de reducere datoraţi flambajului lateral prin încovoiere.Rk = fy ⋅ Wi χLT tyy tzy.2 + λ ⎤ ⎢ ⎣ ( ) ⎥ ⎦ (3. pentru zvelteţea respectiv z: λ. χz . se va determina cu relaţia: • pentru secţiuni de clasa 1.y 0 2 A Wpl.

Lungimea de flambaj. secţiunea stâlpilor este cuprinsă între Clasa 1 şi Clasa 3. la îmbinarea elementelor (rigla-stâlp. plane. după cum se poate vedea şi din Figura 3-8. Factorul de reducere datorat flambajului lateral prin răsucire se determina cu relaţia: χ LT = 1 2 φLT + φLT − λ LT 2 (3.3.2 + λ LT ⎤ 2 ⎢ ⎣ ( ) ⎥ ⎦ (3. Lcr. şi anume: cu secţiune variabilă şi secţiune constantă. Clasa secţiunii riglei. Pentru analiza plană rigiditatea îmbinării a fost calculată cu programul SteelCon. semirigidă (două rânduri de buloane în interiorul secţiunii). cadrul a fost legat împotriva flambajului . dar pante diferite.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 57 λ1 = π ⋅ ε = E = 93. în timp ce stâlpii cadrelor de tip 3C au secţiunea stâlpilor de Clasă 1 în totalitate. prinderea stâlpului în fundaţie) s-au dispus elemente de contact. Pentru a urmării comportarea structurii sub acţiunea forţelor aplicate. 9 ⋅ ε fy cu 235 .7) unde: φLT = 0. variaţia acestora. încastrată (două rânduri de buloane în exteriorul secţiunii).8[20]. având limita de curgere 235 N/mm2.8) α LT λ LT = Mcr coeficient de imperfecţiune în funcţie de curba de flambaj Wy ⋅ fy Mcr zvelteţea redusă reprezintă momentul critic elastic Momentul critic elastic se bazează pe proprietăţile secţiunii transversale. Mai multe detalii despre cadrele analizate sunt prezentate în Tabelul 3-4. a unui element comprimat se va determina în funcţie de condiţiile de rezemare a elementului la capete. adică Fe360. care permite evaluarea rigidităţii şi a rezistenţei unei îmbinări conform metodei componentelor din EN1993-1. cadrele au fost supuse unor analize neliniare elasto-plastice. iar în zona vutată variază între 1 şi 3. Îmbinarea riglă-stâlp este rigidă.2 . având aceiaşi deschidere şi aceiaşi înălţime. prinderea stapului în fundaţie este articulată (un singur rând de buloane). distribuţia reală a momentului. coamă. riglele au o porţiune vutată având lungimea de 1800 mm (0. fy fy în N/mm2.5 ⋅ ⎡1 + α LT λ LT − 0. În toate cele patru cazuri. Materialul utilizat în analiză este acelaşi ca şi cel folosit pentru calibrarea cadrelor. legaturile laterale iar în cazul secţiunilor variabile. în ambele cazuri. În cazul cadrelor de tip 1C. respectiv spaţiale. şi ia în considerare condiţiile de încărcare. Au fost studiate un număr de patru cadre. în schimb stâlpii sunt de două tipuri. În cazul analizei neliniare plane.15L) calculată din axul stâlpului. este 1 pe toată porţiunea constantă. În cazul analizei elasto-plastice spaţiale.

în . pe ordonată.58 Program de simulări numerice .3 lateral prin legături de tipul 2 (Figura 3-9). se observă că influenţa prinderii stâlpului în fundaţie este mult redusă în comparaţie cu influenţa pantei acoperişului. prezentate mai sus. respectiv săgeata la coama cadrului pe abscisă. (a) var Figura 3-12: Moduri de cedare (b) con Mecanismul de cedare rezultat depinde de prinderea laterală a cadrului şi de tipul cadrului. care are un aport considerabil în ceia ce priveşte răspunsul structurii. Rezultate obţinute în urma acestor analize sunt prezentate în Figura 3-10 şi Figura 3-11 în funcţie de suma forţelor verticale. adică a fost împiedicată numai deplasarea laterală a tălpii superioare a cadrului. s-a obţinut o instabilitate globală a cadrelor datorată dezvoltării unor articulaţii plastice concentrate in rigla si stâlp. 2D Elastic-Plastic Analysis 350 300 250 200 1c-1 1c-2 1c-1sem 1c-2sem 2D Elastic-Plastic Analysis 350 300 250 200 3c-1sem 3c-2sem 3c-1rig 3c-2rig S 100 50 0 0 50 100 150 200 250 S 150 150 100 50 0 300 0 50 100 150 200 e [mm] e [mm] Figura 3-10:Analiza elasto-plastică plană 3D Elastic-Plastic Analysis 450 400 350 300 3D Elastic-Plastic Analysis 400 350 300 250 1c-1 pin 1c-2 pin 1c-1 sem 1c-2 sem S S 250 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250 300 350 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250 300 3c-1 sem 3c-2 sem 3c-1 rig 3c-2 rig 350 40 e [mm] e [mm] Figura 3-11: Analiza elasto-plastică spaţială Din Figura 3-10 şi Figura 3-11. În urma analizei plane 2D.

Tabelul 3-6:Rezultate comparative intre Eurocode 3 si analiza FEM 400 350 300 Fu [kN] 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 FEM analysis Design Code Cadru 1C-1 (1) 1C-1 (2) 1C-2 (3) 1C-2 (4) 3C-1(5) 3C-1 (6) 3C-2 (7) 3C-2 (8) Fu [kN] FEM 344 349 394 402 297 313 336 361 Eurocode 3 260 275 285 303 198 208 210 227 Comportamentul spaţial al cadrului poate fi studiat prin intermediul unor analize de flambaj. Forţele critice corespunzătoare fiecărui tip de structură şi fiecărui tip de legătură sunt prezentate în Figura 3-13. Apariţia flambajul prin încovoiere-răsucire numai la nivelul riglei în cazul cadrelor de tip 1C ar putea fi justificată de rezistenţa şi rigiditatea superioară a stâlpului în vecinătatea îmbinării. 1000 900 800 700 Fcr [kN] 600 500 400 300 200 100 0 1c1 art 1c1 sem 1c2 art 1c2 sem 3c1 sem 3c1 rig 3c2 sem 3c2 rig prindere tip 1 prindere tip 2 prindere tip 3 prindere tip 4 Tipul cadrului Figura 3-13: Valorile forţelor critice în funcţie de tipul de prindere . structurile au fost legate împotriva flambajului lateral în cele patru moduri prezentate în Figura 3-9.2 .Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 59 timp ce în cazul analizei 3D. determinând modurile proprii de flambaj ale acestuia. S-a observat că valoarea forţei critice este hotărâta în mare măsura de tipul de prindere laterală a cadrului. s-a înregistrat pierderea locală a stabilităţii elementelor (prin dezvoltarea unor zone plastice) după cum urmează: flambaj lateral prin încovoiere-răsucire a riglei în cazul cadrelor de tip 1C şi respectiv flambaj lateral prin încovoiere-răsucire a riglei şi a stâlpului în cazul cadrelor de tip 3C (Figura 3-12).3.4. Aceste analize au fost realizate cu ajutorul programului de elemente finite ANSYS v5. Modurile de cedare ale cadrelor sunt prezentate detaliat în Anexa 1. O comparaţie între rezultate analizelor numerice şi rezultatele obţinute utilizând formulele de calcul din EN1993-1.1 este prezentată în Tabelul 3-6. iar influenţa prinderii în fundaţie şi a formei elementului nu este neapărat hotărâtoare în răspunsul final al structurii. Pentru determinarea primului mod de flambaj al structurii.

3 a) prindere tip 1 b) prindere tip2 Figura 3-14: Modurile de flambaj-cadru tip 1C (stâlp cu secţiune variabila) c) prindere tip 3 d) prindere tip 4 a) prindere tip 1 b) prindere tip2 Figura 3-15: Modurile de flambaj .cadru tip 3C (stâlp cu secţiune constanta) c) prindere tip 3 d) prindere tip 4 Modul de flambaj şi valoarea forţelor critice depind de modul de prindere laterală a cadrului.60 Program de simulări numerice . • pentru prinderea de tip 2 (Figura 3-14b. astfel din Figura 3-14 si Figura 3-15 se poate observa că: • pentru tipul de prindere 1 (Figura 3-14a. la valori relativ mici ale forţei verticale. Figura 3-15a) se obţine flambajul lateral al riglei. Figura 3-15b) structura cedează .

4. prinderi în fundaţie diferite) dar şi alte încărcări decât cele verticale. pentru prinderea de tip 4 (Figura 3-14d. ia în considerare şi cadrele care nu au o structură obişnuită (secţiuni variabile. metodă care ce are la baza funcţiile de stabilitate şi ecuaţiile lui Merchant-Rankine-Wood.cr forţa axială din stâlp din analiza elastică forţa axială din riglă din analiza elastică π 2EIs = forţa critică de flambaj Euler a stâlpului h2 π 2EIr = forţa critică de flambaj Euler a riglei l2 Pentru baza stâlpului perfect articulată cu rigiditate 0: λcr = 3EIr ⎡ ⎤ 1. Metoda se bazează pe calcularea factorului elastic critic. la valori substanţial mai mari ale forţei critice. λcr. utilizând această valoare se va calcula factorul de încărcare plastic. în mod explicit. λp. Se constată de asemenea că forma modurilor de flambaj este asemănătoare între cele doua tipuri de cadre 1C şi 3C. Figura 3-15c) structura cedează de asemenea prin flambaj lateral cu încovoiere-răsucire. pentru acelaşi tip de prindere laterală.2. Figura 3-15d) cedarea structurii are • loc de asemenea prin flambaj lateral cu încovoiere răsucire.cr Pr. 3. mai apoi dacă este necesar. • pentru prinderea de tip 3 ( Figura 3-14c. corespunzător colapsului structurii. calculat pe baza metodei elaborate de Davies (1990)[13].Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 61 prin flambajul lateral cu încovoiere răsucire atât a riglei cât şi a stâlpuluisimetric. Metoda propusă de Davies.3Pr l + ⎜1 + Ph R ⎟ s ⎥ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ (3. Stabilitatea in planul cadrului Stabilitatea în panul cadrului poate fi studiată prin intermediul factorului elastic critic. rigiditatea piciorului stâlpului. în cazul unei analize plastice sau prin utilizarea unui factor de amplificare în cazul unei analize elastice a cadrului. insă de această dată valoarea forţei critice se triplează faţă de cazul precedent.9) . Metoda a fost determinată de Davies (1990). Considerând astfel: E modulul de elasticitate al oţelului = 210 kN/mm2 Ir momentul de inerţie al riglei în planul cadrului momentul de inerţie al stâlpului în planul cadrului Is l lungimea grinzii în planul înclinat h înălţimea stâlpului ⎛ Is ⎞ Il rigiditatea stalpului ⎜ h ⎟ R = ⎝ ⎠ = s rigiditatea riglei ⎛ I r ⎞ Ir h ⎜ l ⎟ ⎝ ⎠ Ps Pr Ps. observându-se reducerea lungimii de flambaj prin introducerea unei prinderi suplimentare la talpa inferioara cat si o creştere semnificative a forţei critice fata de cazul b. şi apoi modificată pentru a putea lua în considerare.3.2 ⎞ ⎛ l ⎢0.2 .

12) Pentru baza stâlpului rigidă dar care permite o uşoară flexibilitate: λcr = 5E (10 + 0.16 + Ph R ⎟ s ⎥ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ (3.4EIs/h : λcr = ( 4.7R ) ⎜ s ⎟ ⎜P ⎠ ⎝ s.cr 1 ⎞ ⎛ P ⎟ + ( 4 + 3.13) care la fel poate fi exprimat şi în funcţie de forţele de flambaj Euler ale riglei şi stâlpului: λcr = (1 + 0.2 + 0. 42Pr l + ⎜ 1.14) Pe baza formulelor de calul prezentate mai sus.cr ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3.52R ) ⎜ s ⎟ ⎜P ⎠ ⎝ s. .10) Pentru baza stâlpului articulată.cr ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3.cr ⎞ ⎛ P ⎟ + ( 0. dar care poate avea o rigiditate de pana la 10% din rigiditatea stâlpului sau 0. 08R ) ⎛ Pr ⎜ ⎜P ⎝ r . 8 + 0.cr ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ (3. 9 + 2. factorul critic elastic corespunzător fiecărui cadru în parte este trecut în Tabelul 3-7. 8R ) ⎡ 5Pr l P h2 ⎤ + (2.11) şi care poate fi exprimat şi în funcţie de forţele de flambaj Euler ale riglei şi stâlpului: λcr = (1 + 0. 6R + 4 ) s ⎥ ⎢ Is ⎦ ⎣ Ir 2 (3.cr ⎞ ⎛ P ⎟ + (2.3 care poate fi exprimat şi în funcţie de forţele de flambaj Euler ale riglei şi stâlpului: λcr = ⎛ Pr ⎜ ⎜P ⎝ r .3R ) ⎜ s ⎟ ⎜P ⎠ ⎝ s.2 ⎞ ⎛ l ⎢0. 4R ) EIr ⎡ ⎤ 1.1R ) ⎛ Pr ⎜ ⎜P ⎝ r .62 Program de simulări numerice .

85E-05 9. În cadrul analizelor au fost aplicate blocaje laterale de tip 2 (Figura 3-8).24 2.49 1C.24 1. Astfel se poate afirma că în cazul cadrelor considerate cedarea poate avea loc doar prin instabilitate în afara cadrului.24 1.96 187.60 51.98 186.85E-05 9.95E-05 120.95E-05 Se consideră următoarele situaţii: ⎛ VSd ⎞ (a) ≤ 0.80 4.21 9.98E-04 1.12 Pc [kN] 189.98E-04 1.32 9.5.85E-05 1.2.10 188.98E-04 1.85E-05 9.82 182.80 Ic s Ir h λcr 9.66 9.1 ⎟ sau ⎜ 0. Toate cadrele au fost modelate cu elemente de tip SHELL43.95E-05 135.2 ⎟ ⎜ Vcr ⎝ ⎠ care arată că structura este cu sensibilitate ridicată la efectele de ordinul II.03 6.80 4.80 4.2 ≥ Vcr ⎝ ⎠ care arată că structura este moderat sensibilă la efectele de ordinul II şi se recomandă ca acestea încât acestea să fie luate în considerare prin multiplicarea eforturilor şi deformaţiilor rezultate dintr-o analiză de ordinul I. Oţelul utilizat fiind S235.24 9.85 182.80 4.98E-04 4 R= h [m] 4.80 4.12 184. ⎛ VSd ⎞ > 0.49 2. (1-1/λcr). ⎛ ⎞ VSd (b) 5 ≤ λcr < 10 > 0.95E-05 105.41 9.52 9. având diferite soluţii de prindere a stâlpului la bază şi diferite blocaje laterale.95E-05 140.58 9. In paragraful următor se vor analiza câteva cadre parter des întâlnite în proiectarea curentă a halelor metalice.2 .24 1. caz în care este obligatoriu calculul de ordinul I cu considerarea imperfecţiunilor.49 2. cu secţiune variabilă.4. având stâlpi articulaţi în fundaţie. Valorile obţinute indică faptul că efectul de pierdere al stabilităţii în planul cadrului poate fi ignorat. Trebuie reţinut faptul că fiecărei combinaţii de încărcări îi corespunde o valoare diferită a lui (c) λ cr .20 Ic [m ] 9.97 9.03 6.40 9.29 182. Din Tabelul 3-8 se poate observa că a fost . ca şi în cazurile precedente. iar îmbinările au fost modelate cu elemente de contact.12 6.49 2.15L.5.1 ⎟ λcr ≥ 10 sau ⎜ ⎝ Vcr ⎠ care arată că structura este insensibilă la efectele de ordinul II.54 37.62 9.03 6.56 9.3.95E-05 111. Lungimea vutei este de 0.47 1.95E-05 104. şi un unghi de acoperiş de 80 (Figura 3-16).12 6.95E-05 4 63 Stâlp s [m] 6.2 sem 108.03 6.80 4. cu factorul de multiplicare Merchant-Rankine. Cadrele au fost supuse unor analize elasto-plastice 3D cu programul de element finite Ansys v. Dimensiunile şi caracteristicile sunt date în Tabelul 3-8.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile Tabelul 3-7:Factorul elastic critic Cadru 1C-1 pin 1C-1 sem 1C-2 pin 3C-1 sem 3C-1 rig 3C-2 sem 3C-2 rig Riglă Pr [kN] Ir [m ] 100. λcr < 5 sau 3.12 6.80 9. Cazuri practice de proiectare Rezultatele prezentate în paragrafele anterioare se referă la un număr de cadre calibrate.37 9. rigle vutate.80 4.

Tabelul 3-8: Dimensiunile principale ale secţiunilor Tip cadru var4x18pin var4x24pin var4x30pin var6x18pin var6x24pin var6x30pin var8x18pin var8x24pin var8x30pin Dimensiuni h*b*tf*tw [mm] stâlp (350…800)*220*12*10 (450…900)*280*15*10 (500…1200)*350*15*12 (350…800)*220*12*10 (450…900)*280*15*10 (500…1200)*350*15*12 (350…800)*220*12*10 (450…900)*280*15*10 (500…1200)*350*15*12 Vuta-rigla (400…800)*200*12*10 (500…900)*250*15*12 (550…1200)*300*15*12 (400…800)*200*12*10 (500…900)*250*15*12 (550…1200)*300*15*12 (400…800)*200*12*10 (500…900)*250*15*12 (550…1200)*300*15*12 Rigla constanta 400*200*10*8 500*250*12*10 550*300*15*10 400*200*10*8 500*250*12*10 550*300*15*10 400*200*10*8 500*250*12*10 550*300*15*10 H=8 m . Se observă că forţele ultime obţinute în urma analizelor neliniare elasto-plastice (mult mai apropiate de cazul real) sunt superioare celor rezultate aplicând formulele din norme. O comparaţie între rezultatele obţinute şi normele de proiectare este prezentată în Tabelul 3-10. Mecanismul de cedare înregistrat a fost flambaj lateral prin încovoiererăsucire sau flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei sau a stâlpului (Figura 3-17).2 m =8° =8° 3.3 păstrată aceiaşi dimensiunea a acţiunii transversale a elementelor.1 este prezentată detaliat în Anexa 2. la o deschidere dată. =8° 4. acest aspect poate fi explicat de rolul major pe care stâlpul îl are în comportarea globală a cadrului.64 Program de simulări numerice . la fel ca şi în cazurile precedente. a fost înregistrată pierderea stabilităţii globale şi nu locale. De asemenea forţa ultimă scade crescând înălţimea structurii. Apariţia flambajului în riglă sau stâlp depinde în mare măsură de înălţimea cadrului.3 m 2.5 m H=4 m H=6 m varHxLpin L=18 m L=24 m L=30 m Figura 3-16: Geometria cadrelor analizate Mai mult. Procedura de calcul pentru verificare elementelor în conformitate cu prevederile EN 1993-1. pentru înălţimi diferite a cadrului.

de orice natură. să se evite greselile de orice fel.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile Tabelul 3-9: Rezultate comparative MEF si Norme 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 n n n n n n n n n pi pi pi pi pi pi pi pi pi 18 24 30 18 18 30 24 24 30 4x 4x 4x 6x 8x 6x 6x 8x 8x ar ar ar ar ar ar ar ar ar v v v v v v v v v Frame name Design code FEM analysis 65 Nume Cadru var4x18pin var4x24pin var4x30pin var6x18pin var6x24pin var6x30pin var8x18pin var8x24pin var8x30pin Fu [kN] Analiza MEF 615 967 1220 569 836 1100 544 796 1050 Norma 418 551 720 426 527 696 407 523 684 F [kN ] u a) H=4 m b) H=6 m Figura 3-17: Moduri de cedare c) H=8 m 3.3. putem susţine cu certitudine că “Toate structurile sunt imperfecte”.2 . Desigur că este un ideal al tuturor constructorilor ca lucrările de construcţiimontaj să fie realizate fara deficienţe. imperfectiuni generate de procesul de fabricatie. Influenta imperfecţiunilor asupra comportării cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile Fie că este vorba de imperfecţiuni generate de procesul de fabricaţie sau imperfectiuni generate de operaţiunile de montaj.2. care includ imperfectiunile de .6. pe care trebuie sa o urmarim cu totii. Împerfectiuniile structurale pot fi împărtite în două mari categorii. o modalitate de ridicare a calitatii şi de asigurare a durabilitatii constructiilor. Însă acest lucru ramâne deocamdată o aspiraţie a tuturor celor implicati în această activitate.

66 Program de simulări numerice . clasificându-se în acest fel ca având elemente de Clasa 4. De asemenea materialele de constructii trebuiesc insoţite întotdeauna de certificate de calitate (agrementarea materialelor de construcţie) iar executia trebuie să asigure conformitatea cu proiectul şi standardele în vigoare. Cadrele analizate au geometria prezentate în Figura 3-16. În practică datorită procesului de execuţie (uzinare) şi montaj. Pentru reducerea la minim a imperfecţiunilor structurale în fabricaţie şi montaj nivelul imperfecţiunilor se limitează prin standarde de calitate şi norme de tolerante iar în proiectare efectul imperfecţiunilor se ia în considerare prin intermediul coeficientilor de sigurantă şi prin proceduri speciale de calcul. În Tabelul 3-10.2. adică imperfecţiunile geometrice globale şi imperfectiunile mecanice la transmiterea forţelor şi rezemării. se regăseşte in intervalul 90-120.5 la care s-au mai adăugat un număr de cadre obţinute prin micşorarea grosimii inimii. imperfectiunile geometrice la nivelul elementelor structurale şi a subansamblurilor şi imperfectiuni generate de operatiunile de montaj. grinzi vutate la capete. In toate cazurile tălpile sunt de Clasa 2. Cadrele considerate au prindere la baza articulata. astfel: (3) înseamnă grinzi cu secţiune de Clasa 3.3 material. cifra din paranteza reprezintă clasa secţiunii grinzii. . 500*250*12*10 550*300*15*10 500*250*12*10 550*300*15*10 500*250*12*10 550*300*15*10 500*250*12*10 550*300*15*10 Cadrele au fost dimensionate ţinând cont de efectul încărcărilor verticale. Acestea pot fi clasificate ca: imperfecţiuni de execuţie (datorate procesului de uzinare a elementelor) şi imperfecţiuni de montaj (datorate montajului defectuos al structuri) . iar inimile stâlpilor sunt de Clasa 3. şi dimensiunea elementelor componente este trecută în tabelul următor. Tabelul 3-10: Dimensiuni cadre analizate Denumire cadru var4x24pin(3) var4x30pin(3) var8x24pin(3) var8x30pin(3) var4x24pin(4) var4x30pin(4) var8x24pin(4) var8x30pin(4) Dimensiuni h*b*tf*tw [mm] Stâlp variabil (450…900)*280*15*10 (500…1200)*350*15*12 (450…900)*280*15*10 (500…1200)*350*15*12 (450…900)*280*15*10 (500…1200)*350*15*12 (450…900)*280*15*10 (500…1200)*350*15*12 Grinda vută (500…900)*250*15*12 (550…1200)*300*15*12 (500…900)*250*15*12 (550…1200)*300*15*12 (500…900)*250*15*10 (550…1200)*300*15*10 (500…900)*250*15*10 (550…1200)*300*15*10 Grinda const. si o înclinaţie a acoperişului de 80. iar (4) reprezintă codificarea pentru grinzi cu secţiune de Clasa 4.În cadrul acestui studiu au fost selectate un număr de cadre din cele prezentate în paragraful 3. apar inevitabil imperfecţiuni. la care raportul (zvelteţea inimii). stâlpi cu secţiune variabila pe toata lungimea. Lungimea vutei riglei reprezintă 15% din deschidere in toate cazurile. pentru a satisface starea limita ultima si starea limita a exploatării normale. b/t..

Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 67 Imperfecţiuni de montaj (deplasarea colţului stâlpului în afara planului asimetrică) Imperfecţiuni de execuţie (încovoierea si răsucirea in afara planului a grinzii asimetrică) Figura 3-18: Imperfecţiuni considerate in analize numerice Figura 3-19: Imperfecţiuni de montaj observate pe şantier .3.2 .

fără a fi afectare de imperfecţiuni.3 λcr. pentru fiecare caz în parte. De asemenea. Ca imperfecţiune globala a fost considerata in toate cazurile o înclinare generala a cadrului. Aceste valori sunt prezentate comparativ Figura 3-20. Pentru a putea identifica mai mai uşor modul de cedare a fiecărui cadru in parte. au fost prevăzute blocaje laterale ca cele prezentate in Figura 3-9. a modului de cedare.4 λcr. factorul elastic. (LT) Flambaj lateral prin încovoiere-răsucire. corespunzător atingerii limitei de curgere in λe element.2 λcr.. pentru a limita flambajul prematur in afara planului. (FT) Flambaj lateral prin încovoiere. Primul pas în studiul influenţei imperfecţiunilor a constat în analizarea cadrelor propuse. determinarea factorului elastic critic. λcr.1. var8x30pin(4) var8x24pin(4) var4x30pin(4) var4x24pin(4) var8x30pin(3) var8x24pin(3) var4x30pin(3) var4x24pin(3) 0 Figura 3-20: Factori de încărcare λu λcr. imperfecţiunea înregistrată fiind de 144 mm. corespunzător fiecărui tip de blocaj lateral şi a factorului ultim de încărcare. chiar pe parcursul efectuării studiului la montajul structurii unei hale metalice parter având deschiderea de 24 m. (T) Flambaj prin încovoiere-răsucire. Analizele numerice au fost realizate cu programul de elemente finite Ansys v6.1 1 2 3 4 5 6 În Figura 3-20 şi Figura 3-21 s-au folosit următoarele simboluri: λu factorul ultim de multiplicare. . spre exemplu. Pentru a simplifica analizele numerice. în conformitate cu specificaţiile din pr1993-1-1. Imperfecţiuni de montaj au fost înregistrate.3 Pentru a determina comportamentul cadrelor au fost realizate analize elastice de flambaj si analize elasto-plastice. iar modelarea elementelor s-a realizat cu elemente plastice de tip Shell 43. in prima faza au fost blocajele au fost considerate rigide.68 Program de simulări numerice . In pasul următor au fost aplicate imperfecţiuni. factorii de încărcare prezentaţi anterior au fost comparaţi pentru fiecare caz in parte (vezi Figura 3-21).i factorul elastic critic corespunzător blocajului de tip I. Analizele efectuate au permis identificarea. ca cele prezentate în Figura 3-18. (L) Flambaj local.

5 1 0.3 (FT) λcr.5 0 0 100 200 displacement [mm] 300 400 λel λu λcr.5 0 0 100 200 displacement [mm] var8x24pin(4) 3 λel λu λcr.4 (FT) F-d 300 400 Figura 3-21.3 (FT) λcr.4 (FT) F-d 2.5 1 0.3 (T) λcr. În funcţie de tipul de blocaj lateral (vezi Figura 3-9).5 0 0 100 200 displacement [mm] 300 400 λel λu λcr.2 .Figura . flambajul plastic local apare înaintea celui elastic global.4 (L) F-d 300 400 300 400 λel λu λcr.2 (FT) λcr.2 (T) λcr.5 2 1.5 2 1.3 (T) λcr.5 1 0.1 (LT) λcr.2 (FT) λcr. Mai mult.1 (LT) λcr. în majoritatea cazurilor. daca structura este bine legata lateral.3 (T+L) λcr.5 3 load factor 2. Factori de încărcare Analizând rezultatele obţinute se poate observa ca blocajele laterale influenţează modul în care se face resimţită prezenţa flambajul general al elementului sau flambajul local.4 (FT) F-d 3.5 1 0.5 3 load factor 2.1 (LT) λcr.1 (LT) λcr.3 (FT) λcr.5 4 3.1 (LT) λcr.5 0 0 50 100 150 200 250 300 displacement [mm] var8x30pin(3) 3.2 (FT) λcr.3.4 (T) F-d var4x30pin(3) 3 load factor 2.2 (FT) λcr.2 (T) λcr.1 (LT) λcr.3 (L) λcr.2 (T) λcr.1 (LT) λcr.2 (T) λcr.3 (FT) λcr. au fost înregistrate diferite tipuri de flambaj elastic : • blocaj de tipul 1 – flambaj lateral prin răsucire (toate cazurile .5 1 0.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 6 5 load factor 4 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 displacement [mm] 7 6 load factor 5 4 3 2 1 0 0 100 200 displacement [mm] var8x24pin(3) 4.5 load factor 2 1.5 load factor 3 2.5 λel λu λcr.4 (FT) F-d 69 var4x24pin(3) λel λu λcr.4 (T+L) F-d 150 200 250 300 displacement [mm] var4x30pin(4) 4 3.1 (LT) λcr.5 0 0 100 200 displacement [mm] var8x30pin(4) λel λu λcr.5 2 1.5 2 1.4 (T) F-d 6 5 load factor 4 3 2 1 0 0 50 100 var4x24pin(4) λel λu λcr.

3 3-22a). S-a observat ca in comparaţie cu structura perfecta. flambaj local. . influenta imperfecţiunilor este in general scăzuta.Figura 3-22b). În cazul cadrelor având grinzi de Clasa 4. • blocaj de tipul 3 – flambaj prin răsucire. blocaj de tipul 4 . De asemenea au fost cazuri în care a fost înregistrată o cuplare a fenomenelor de flambaj (flambaj global şi voalare locala a inimii grinzii) (Figura 3-22c). este caracterizat de o eroziune scăzuta datorita imperfecţiunilor (Dubină 1996[14]).Figura • 3-22a). sau cuplarea celor • doua moduri. s-a înregistrat în general voalarea prematură a inimii (flambaj local .70 Program de simulări numerice . Astfel este confirmat faptul ca flambajul lateral prin încovoiere-răsucire. blocaj de tipul 2 – flambaj prin încovoiere-răsucire (toate cazurile . Chiar si in cazul elementelor de Clasa 4. flambaj local. care reprezintă modul natural de cuplare intre fenomenul de răsucire si cel de încovoiere.flambaj prin răsucire. unde voalarea locala apare înaintea flambajului local. influenta imperfecţiunilor este nesemnificativa. sau cuplarea celor doua. prin aplicarea blocajelor de tipul 3 si 4. a) Flambaj lateral prin b) Flambaj local (L) c) Cuplarea modurilor de încovoiere-răsucire –global flambaj (LT+L) (LT) Figura 3-22: Cuplarea modurilor de flambaj local-global Pasul următor a fost afectarea structurii cu imperfecţiunile prezentate în Figura 3-18 si efectuarea analizelor numerice.

Din acest motiv în cadrul acestui studiu s-a considerat doar rigiditatea axială a panelor de acoperiş. de executie Figura 3-23 : Influenta imperfecţiunilor asupra factorului elastic critic 3. cadrele sunt legate lateral de pane de acoperiş şi rigle de perete. fiind vorba în general de un procent de 5%.5 fara imp. aplicând blocaje de tipul 2 (vezi Figura 3-24b).7. . rigide.5 1 1. care se comportă ca un reazem elastic. de montaj imp. această reducere nu este semnificativă. Evaluarea rigidităţii axiale a panelor de acoperiş şi a riglelor de perete în cooperare cu tabla cutată nu este o problemă simplă. imp. Influenţa blocajelor comportamentului cadrului laterale elastice asupra În paragraful anterior a fost tratat cazul blocajelor laterale rigide.5 2 2.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 71 var8x30pin(4) var8x24pin(4) var4x30pin(4) var4x24pin(4) var8x30pin(3) var8x24pin(3) var4x30pin(3) var4x24pin(3) 0 0. Blocajele laterale în acest caz. (a) blocaj tip 1 (b) blocaj tip 2 (c) blocaj tip 3 (d) blocaj tip 4 Figura 3-24: Blocaje laterale elastice În Figura 3-25 este prezentată o comparaţie între factorii elastici critici pentru cele două cazuri de blocare laterale.3. În realitate. Mai mult dacă s-ar tine cont şi de conlucrarea panelor cu învelitoarea acesta reducere ar fi şi mai mică. Chiar dacă blocajele laterale elastice conduc la o scădere a factorului elastic critic. devenind elastice (vezi Figura 3-24).2. respectiv elastice.2 .

λ LT . 0 γ M1 în care: α ult . prezentată in paragraful 6.5 2 Figura 3-25: Influenta blocajelor laterale elastice blocaje rigide blocaje elastice 3.16) α cr . dar care nu permit formarea de articulaţii plastice.LT (3.3 var8x30pin(4) var8x24pin(4) var4x30pin(4) var4x24pin(4) var8x30pin(3) var8x24pin(3) var4x30pin(3) var4x24pin(3) 0 0. Metoda generala de calcul din EN1993-1-1 Aceasta metodă.k Determinarea factorilor α cr .15) ≥ 1. globale sau locale. însă ţinând cont de toate efectele care apar în planul cadrului datorită imperfecţiunilor geometrice.3.72 Program de simulări numerice . * * Zvelteţea globala.2.8. pentru a ţine cont de flambajul lateral şi flambajul lateral prin încovoiere-răsucire.4 din EN1993-1-1[18].LT este factorul minim de amplificare a încărcărilor de calcul pentru atingerea rezistentei elastice critice a elementelor structurale ţinând cont de flambajul lateral prin încovoiere si flambajul lateral prin încovoiere-răsucire. a elementelor structurale ce alcătuiesc cadre plane. fără a ţine cont de flambajul lateral prin încovoiere-răsucire sau flambajul lateral prin încovoiere.5 1 1. solicitate la forţa axiala şi moment încovoietor.k α cr . a componentelor structurale se determină cu relaţia: λ LT = în care: * α ult .k (3. considerând comportamentul în planul cadrului.k este factorul minim de amplificare a încărcărilor de calcul. α ult .k este posibilă prin intermediul unor analize cu elemente finite (de bară sau placă). este definit anterior. permite verificarea rezistentei la flambaj lateral prin încovoiere sau flambaj lateral prin încovoiere-răsucire. . fără a ţine cont de flambajul în planul cadrului. Rezistenta la flambaj în afara planului cadrului se va determina cu relaţia: * χ LT ⋅ α ult .LT şi α ult . * χ LT reprezintă factorul de reducere a zvelteţii globale λ LT . corespunzător atingerii limitei de curgere în secţiunea cea mai solicitată.

în timp ce la cadrele cu înălţimi mari (H=8m). vezi Figura 3-9) var8x30pin(4) . elementul care cedează primul este stâlpul. Pentru elementele cu inima de Clasa 4.k. elementul care cedează primul este grinda.3.2 .1[18] şi analizele numerice (MEF analize elastice de flambaj pentru determinarea modurilor proprii şi analize elasto-plastice) este prezentată în Figura 3-26. corespunzător atingerii limitei de curgere în secţiunea cea mai solicitata a componentelor structurale.4 λu λgm.1 λcr.i factorul de multiplicare a fortelor de calcul pantru a verifica ecuatia (3. Se observa ca rezultatele obtinute in urma aplicarii metodei generale sunt acoperitoare in toate cazurile.1 λgm.2 λcr. din EN1993-1-1[18] (Figura 3-27).15). αult. modelând componentele structurale cu elemente de tip shell.2. In formulele analitice elementele au fost considerate simplu rezemate şi blocate lateral la talpa superioară. Factorul de încărcare minim corespunzător flambajului elastic critic a fost determinat în urma unei analize 3D cu MEF. Se remarcă o diferenţă considerabilă între capacităţile elementelor având sectiuni de clasa 3. 6 5 4 3 2 1 0 λcr.Stabilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 73 Aceasta metodă a fost aplicată în cazul cadrelor prezentate în Tabelul 3-10. ţinând cont de blocajele laterale prezentate în Figura 3-9. O comparatie intre rezulatatele obstinute în urma aplicării “metodei generale” din EN1993-1. respectiv 4.3 λgm. F actorul minim de multiplicare a încărcărilor. a fost determinată prin intermediul unei analize liniare elastice spatiale.4 var4x24pin(3) var4x30pin(3) var8x24pin(3) var8x30pin(3) var4x24pin(4) var4x30pin(4) var8x24pin(4) Figura 3-26: Rezultate metoda generala vs MEF Unde: λgm.2 λgm.4 (i se refera la tipul de blocaj lateral.3 λcr. Rezistenţa la flambaj prin incovoiere sau incovoiere-rasucire a fost determinata de asemenea folosind ecuatiile de verificare a elementelor la eforturi axiale si incovoieroare. a modurilor proprii de flambaj. i=1.3. Acelsi lucru s-a observat şi în cadrul analizelor elastoplastice. in cadrul acestor formule s-au utilizat caracteristicile eficace ale sectiunilor (datorate scoaterii din lucru a panoului de inima voalat). În general la cadrele cu înălţimi reduse (H=4m).

3 λgm. valorile acestor deformaţii plastice trebuie limitate în conformitate cu ductilitatea locala şi globala a structurii şi cu capacitatea de disipare a energiei. necesită realizarea unor analize dinamice pentru diferite tipuri de miscări seismice. necesar pentru un anumit nivel al răspunsului inelastic Aceste spectre inelastice se obţin în normele de proiectare antiseismică modificând spectrul de răspuns elastic de proiectare prin intermediul factorului q.8 1 1. Analiza neliniară Pushover Structurile metalice sunt proiectate astfel încât o parte din energia înmagazinata în timpul cutremurelor puternice sa fie disipată prin deformaţii inelastice. Ductilitatea cadrelor elemente cu secţiuni variabile metalice parter având 3. funcţie de perioada T. Evaluarea corectă a factorului q. Pentru prevenirea colapsului structurii.4 λgm.4 Figura 3-27: Comparaţie intre metoda generala si formulele de calcul din EN1993-1. structura deformându-se lateral în funcţie de magnitudinea forţei aplicate si de rigiditatea in plan a cadrului. Proiectarea antiseismică a structurilor la stările limită poate fi realizată în prezent prin intermediul a două metode de analiză structurală. Performanţele globale seismice ale cadrelor metalice portal pot fi evaluate printr-o analiză neliniară inelastică de tip pushover.1. Cea de-a doua metoda se bazează pe analiza modala în domeniul elastic utilizând un spectru de proiectare.1 λgm.2 0.1 prE1993-1-1 3. Prima metodă foloseşte analiza dinamică neliniară care poate furniza cu un grad suficient de acurateţe răspunsul în timp al structurii la acţiunea unor cutremure. definită ca raportul dintre valoarea acceleraţiei care conduce la cedarea structurii şi valoarea acceleraţiei corespunzătoare formării primei articulaţii plastice.3. cadrele sunt încărcate cu o forţă orizontală crescătoare (Figura 3-28). . care furnizează. Pentru analiza neliniară pushover. pseudo-spectrul normalizat al acceleraţiei.74 Program de simulări numerice .3 var8x30pin(4) var8x24pin(4) var4x30pin(4) var4x24pin(4) var8x30pin(3) var8x24pin(3) var4x30pin(3) var4x24pin(3) 0 0.2 λgm.6 0.3. care ia în considerare capacitatea structurii de disipare a energiei.4 0.2 1. Generalităţi.

Forţa orizontală a fost aplicată la partea superioară a stâlpului din stânga. prin intermediul căreia se poate estima capacitatea de rezistenţă a structurii în stadiul postelastic. in scopul de a observa comportarea acestora sub efectul incarcarilor orizontale. Analiza Pushover este o analiză statică inelastică. Rezultatele obţinute în urma analizelor neliniare elasto-pastice sunt reprezentate grafic în Figura 3-30. semi-rigidă. Tinand cont de cele prezentate anterior. Pentru a determina comportarea structurilor. Cadrul a fost legat împotriva deplasărilor în afara planului cu legături de tip 2 (vezi Figura 3-9b). Cadru tip 1C Figura 3-29:Deformarea cadrelor Cadru tip 3C .3 .Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile F F F 2 F 2 F 75 H F F F F 2 H F 2 F F H H Figura 3-28:Analiza inelastică Pushover Sub acţiunea forţei orizontale. Această metodă implică aplicarea unei forţe orizontale predefinite la colţul cadrului (Figura 3-28) care va fi incrementată monoton într-un control de deplasare până la atingerea unui nivel de deplasare laterală impusă iniţial. structura se comportă elastic până la apariţia primei articulaţii plastice corespunzător factorului de amplificare αe.3. Această metodă de analizarea a structurilor poate fi de asemenea utilizată pentru a determina zonele slabe ale structurii. rigidă. vezi Figura 3-7).4. Cadrele prezentate se diferenţiază prin următoarele caracteristici: panta acoperişului. având înscris pe abscisă deplasarea laterală la colţul cadrului. prinderea în fundaţie (articulată. Deformarea cadrelor sub efectul acţiunii forţelor aplicate si modul de distribuţie a eforturilor in structura este prezentată în Figura 3-29. au fost selectate cadrele prezentate in Tabelul 3-4 si s-au realizat analize neliniare cu ajutorul programului de calcul ANSYS v5. în timp ce forţele verticale au fost menţinute constante pe durata analizei. tipul stâlpului (secţiune variabilă. după care structura se comportă inelastic până la colapsul acesteia. secţiune constantă). iar pe ordonată valoarea corespunzătoare forţei orizontale. au fost selectate un număr de cadre metalice parter având elemente cu secţiuni variabile.

Influenţa pantei acoperişului este aproape nulă.1 se m 1c . analize pushover Din graficele prezentate mai sus se observă că influenta primordială în comportarea structurilor sub acţiune forţelor orizontale o constituie prinderea cadrului în fundaţie.76 Program de simulări numerice . dar cu pante diferite aproape că se confundă. Se observa un comportament îmbunătăţit al cadrelor având secţiune constantă şi prindere în fundaţie semi-rigidă sau rigidă. Cadru tip 1C Cadru tip 3C Figura 3-31: Dezvoltarea zonelor plastice în riglă Cadru tip 1C-pin Cadru tip 3C-sem Cadru tip 3C-rig Figura 3-32: Dezvoltarea zonelor plastice si apariţia articulaţiilor plastice la baza stâlpului .2 se m 3c.1 r ig 3c.2 pi n 1c .1 pi n 1c .1 se m 3 c . în riglă se dezvoltă zone plastice în zona de racord a vutei cu rigle constantă (Figura 3-31).2 r ig Figura 3-30: Curbele de comportament. La toate structurile analizate. plasticizarea se produce în primul rând în riglă. iar în cazul structurilor cu rigiditate ridicată a bazei stâlpului apariţia zonei plastice are loc mai întâi în stâlp şi apoi în riglă. diagramele corespunzătoare structurilor cu aceiaşi conformaţie.2 se m 3 c .3 200 18 0 16 0 14 0 12 0 10 0 80 60 40 20 0 0 10 0 200 d [ mm] 300 400 1c . Se observă că în cazul structurilor având o rigiditate scăzută a bazei stâlpului. Moduri de cedare mai amănunţite (pentru fiecare tip de cadru in parte) sunt prezentate in cadrul Anexei 3. Plasticizarea stâlpilor depinde în mare măsură de prinderea acestora în fundaţii (Figura 3-32).

5 (3.18) αu [(1 − β ')α c + β '] αy (3. cu β ' > 0.17) în care αc este multiplicatorul critic elastic al încărcărilor verticale În ecuaţia (3. Metoda se bazează pe ipoteza formarii unui mecanism global.t Figura 3-33: Modelul simplificat al capacităţii de redistribuire plastică Din analiza modelului simplificat din Figura 3-33. Această metodă a apărut din necesitatea luării în considerare a efectului P-Δ datorat încărcărilor gravitaţionale asupra structurilor metalice în cadre. Dacă: β = β' ecuaţia (3. β este un coeficient de echivalenţă dinamică care defineşte echivalenta dintre modelul static elasto-plastic şi modelul dinamic.t articulatie plastica Mp. Factorul q în cazul de faţă se va determina pe baza teoriei factorului de ductilitate.3.2.20) .3 . Performanţe seismice.17) poate fi rescrisă astfel: q= αu αy (3. acumulate în urma unui cutremur.17). articulatie plastica Mp. factorul q Factorul q caracterizează capacitatea de disipare a energiei seismice a unei structuri. Pe baza acestor rezultate: β ' = 1 − T .Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 77 3.19) Coeficientul β' poate fi obţinut din rezultatele obţinute din comportarea dinamică a sistemelor SDOF.3. rezultă următoarea relaţie: q= ⎛α ⎞ δu = αc ⎜ u − β ⎟ + β ⎜α ⎟ δy ⎝ y ⎠ (3.

cât şi dezvoltarea şi localizarea zonelor plastice în structură. De asemenea se poate concluziona că proiectarea antiseismică a cadrelor metalice portal trebuie făcută în concordanţă cu conceptul de structură cu capacitate redusă de disipare a energiei seismice. dacă principiile proiectării seismice sunt aplicate corect. şi structura este bine legată spaţial împotriva fenomenului de flambaj lateral prin încovoiere cu răsucire.19). ele vor ceda prematur prin instabilitate dinamică. fapt neîntâlnit în practică. 3 2. Oricum. Valorile subunitare ale factorului q. Valorile factorului q. Prinderea laterală a cadrelor cât şi prinderea în fundaţie a stâlpilor cadrului au o contribuţie importantă asupra caracterului disipativ al structurii. obţinute în cazul prinderii cadrului de tip 1 se datorează efectului mare pe care coeficientul αc îl joacă în formula (3. fiind foarte sensibile la fenomenul de pierdere al stabilităţii.5 0 1C1 1C1 1C2 1C2 3C1 3C1 3C2 3C2 pin sem pin sem sem rig sem rig Cadru Figura 3-34: Factori q 250 200 1c-1 pin 1c-2 pin 1c-1 sem 1c-2 sem 3c-1 sem 3c-2 sem 3c-1 rig 3c-2 rig 0. sunt prezentate in Figura 3-34. Sub acţiunea încărcărilor seismice.5 s. calculate în conformitate cu relaţia (3.5 factorul q 2 blocaj tip 1 blocaj tip 2 blocaj tip 3 blocaj tip 4 1. sunt prezentate mai detaliat în Anexa 3.50% 2. pentru valori ale perioadei T > 0. în acest caz aceste valori sunt foarte reduse. Cadrele respective nu sunt legate lateral. valoarea factorului de comportare seismica ar putea fi îmbunătăţită substanţial.g q=1.5 1 0.5 s acesta va fi o funcţie liniara de T.19).3 Astfel. unde este reprezentată modul de cedare a fiecărui cadru în parte. factorul q va avea o valoare constantă iar pentru T < 0. Valorile factorului q obţinute confirmă valorile prescrise în EN 1998-1[22] pentru structuri nedisipative (e.50% 0 50 100 d [mm] 150 200 250 150 100 50 0 Figura 3-35: Criterii de performanţă .5).78 Program de simulări numerice .50% 1. Rezultatele obţinute.

50% Rotire riglă [rad] 0.64 2.96E-03 1.81 141.3.01E-03 7.94E-03 1.50% 71.89 187.03E-02 1.6 0. 1. 1.81 141.02 4.22E-03 1.2 1 0.50% 2.08E-03 9.88E-03 8.8 0.75 43.25 120. Valorile obţinute în urma calculului efectuat sunt următoarele: 0.50% 20.39 3.4 0.4 0.19E-022. 2.96E-02 56.8 0.68E-02 Capacitatea de rotire ale elementelor cadrului (riglă Figura 3-36.29E-02 81.25 120.87 71.Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 79 În Figura 3-35 şi Tabelul 3-1 sunt reprezentate forţele corespunzătoare diferitelor valori ale deplasărilor orizontale (0.5%)H şi rotirile elementelor în zonele plastice.22E-03 8.50% 2.5%.83 43.47E-023.25 172.86E-03 8.83 20.42E-03 1.87E-03 1. Din valorile obţinute se poate deduce ca secţiunea riglei în zona constantă este mai compactă decât secţiunea stâlpului.84E-03 7.08E-02 1.14E-03 2.48E-031.5%.2 0 0 1 2 3 θ /θ p 4 5 6 7 M/Mp elastic-plastic behavior post buckling behavior Figura 3-37:Curba moment-rotire (stâlp) .50% 1.27 2.54E-02 89.4 2.88E-03 7.14E-03 1.76E-02 1.77E-03 1.4 1.29E-02 3.78 3. Tabelul 3-11: Rotirile elementelor Cadru 1c-1 pin 1c-2 pin 1c-1 sem 1c-2 sem 3c-1 sem 3c-2 sem 3c-1 rig 3c-2 rig H[kN] 0.14E-03 6.053 rad pentru riglă. a fost calculată cu ajutorul programului DUCTROT M.01E-02 82.50% - 82.73E-02 56.04 169.25E-02 1. locul unde apar zonele plastice.2 1 M/Mp 0. stâlp Figura 3-37).29E-02 94. corespunzătoare acestor deplasări.042 rad pentru stâlp şi 0.2 0 0 1 2 3 θ/θp 4 5 6 elastic-plastic behavior post buckling behavior Figura 3-36:Curba moment-rotire (riglă) 1.39E-03 1.22E-031.11E-02 1.6 101.76 185. având o capacitate de rotire mai mare.87 85.6 0.3 . pe baza teoriei mecanismului plastic local (Gioncu 2002)[34].58E-03 8.27 2.67 3.50% Rotire stâlp [rad] 0.4 1.75 1.47 3.05E-02 76.50% 1.

spectru mişcării seismice este construit pe baza spectrului liniar-elastic al acceleraţiei.21) (3. k1 T [sec] (3. 3. Metoda spectrului de capacitate Metoda spectrului de capacitate compară capacitatea structurii cu necesarul indus de mişcarea seismică (Fajfar 1999[27]). Sd. (3. iar cea dea doua la spectru inelastic.23) ⎡T ⎤ ⎡T ⎤ Se (T ) = ag Sηβ o ⎢ C ⎥ ⎢ D ⎥ ⎣ TD ⎦ ⎣ T ⎦ T ≥ TD . Prima din aceste abordări se referă la spectrul linear elastic amortizat. Cum s-a putut observa şi din paragraful precedent cadrele metalice portal folosite la hale industriale. şi a spectrului deplasării. pentru o valoare dată a amortizării vâscoase. k1 k2 (3.3.3 Pentru nici unul din criteriile de performanţa adoptate nu a fost atinsă capacitatea de rotire plastică a elementului. Se[T] agSηβo B C agS A D TB TC TD 0 ≤ T ≤ TB .3. Necesarul de capacitate poate fi reprezentat utilizând două abordări diferite. ξ. În concordanţă cu aceasta. acceleraţia de proiectare seismică. în consecinţă se recomandă folosirea primei metode. TB ≤ T ≤ TC . perioada de vibraţie a unui sistem cu un singur grad de libertate. Spectru linear-elastic (Figura 3-38) a fost calculat conform Eurocode 8. . sunt caracterizate ca având capacităţi limitate de disipare a energiei seismice.80 Program de simulări numerice .22) Figura 3-38: Spectrul liniar elastic conform EN1998-1[22] ⎡ ⎤ T (ηβo − 1)⎥ Se (T ) = ag S ⎢1 + TB ⎣ ⎦ Se (T ) = ag Sηβo ⎡T ⎤ Se (T ) = ag Sηβo ⎢ C ⎥ ⎣T ⎦ TC ≤ T ≤ TD . Sa.24) unde: Se(T) T ag spectrul elastic. Acelaşi mod de abordare a definirii spectrului se regăseşte si in noua norma de calcul romaneasca la seism P100/2006.

TD valoarea perioadei definind intervalul de deplasare constantă a spectrului. poate fi reprezentată trasând diagrama forţă-deplasare obţinută în urma analizei statice neliniare inelastice Pushover.1 0 0 20 40 60 80 100 Sd [mm] 120 140 160 180 elasic spectrum 1c1pin 1c2pin 1c1sem 1c2sem 3c1sem 3c2sem 3c1rig 3c2rig Figura 3-39: Metoda spectrului de capacitate . a unui sistem cu un sigur grad de libertate echivalent.Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile unei a βo 81 coeficientul de amplificare a acceleraţiei spectrale. curbele pushover pot fi convertite într-o curba idealizată.3. S parametrul care ţine cont de tipul solului.9 0. 1 0.k2 vibraţie mai mare decât TC.27) unde m* reprezintă masa unui sistem echivalent cu un singur grad de libertate. având valoarea de referinţă η=1 pentru 5% amortizare vâscoasă.6 0.8 0.2 0.3 . respectiv TD. acceleraţie-deplasare. Δ* = Δ Γ (3. Spectrul liniar elastic amortizat.TC limitele acceleraţiei spectrale constante.4 0.5 0.3 0.26) iar. necesar. după cum urmează: a* = F m*Γ (3. Presupunând că răspunsul seismic global al structurii este predominat de modul de vibraţie fundamental. corespunzător mortizări vâscoase de 5% TB.7 0. poate fi trasat utilizându-se formula de mai jos: Sa 4π 2 ≅ 2 Sd T (3. exponenţi care influenţează alura spectrului pentru o perioadă de k1.25) Capacitatea structurii dată de forţa laterală şi deplasarea la colţul cadrului. Γ fiind factorul de participare globală. η factorul de corecţie al amortizării.

Plasticizarea parţială a secţiunilor confirmă ductilitatea redusă a cadrului. chiar şi a depăşi.47 0.63 0. însă se produce plasticizarea riglei la trecerea de la secţiune constantă la cea variabilă.375 0.06 stâlp 0. pe urma în riglă.479 0.74 Tabelul 3-13: Nivelul de plasticizare al secţiunilor Tipul cadrului 1C-1 pin 1C-2 pin 1C-1 sem 1C-2 sem 3C-1 sem 3C-2 sem 3C-1 rig 3C-2 rig Apl/A riglă 0. Oricum.341 0.62 0.3 Relaţia a*-Δ* (curba de capacitate) este trasată împreună cu spectrul elastic Sa-Sd.482 0.45 35. Trebuie subliniat faptul că aceste valori ale driftului pot fi atinse fără depăşirea capacităţii de rotire plastică a elementelor în zona în care se produce plasticizarea.16 1.24 1.89 48.65 0.08 0.600 Sd [mm] 67.10 48.42 Drift [%] 1.590 0. . cadrele sunt capabile de a atinge. drifturile specificate în Tabelul 3-12.37 59.15 0.71 0. Raportul de plasticizare al secţiunilor.64 55.17 0. pentru 5% amortizare vâscoasă.02 1.95 67. adică nu se formează articulaţii plastice complete ale elementelor.78 0. Aceste valori sunt trecute în Tabelul 3-12 împreună cu valoarea driftului corespunzător deplasării respective. Tabelul 3-12: Acceleraţia şi deplasarea conform spectrului de capacitate Tipul cadrului 1C-1 pin 1C-2 pin 1C-1 sem 1C-2 sem 3C-1 sem 3C-2 sem 3C-1 rig 3C-2 rig Sa [g] 0.30 37.400 0.45 0.42 1. Intersecţia curbei de capacitate cu spectru de capacitate (vezi Figura 3-39) reprezintă acceleraţia şi deplasarea corespunzătoare capacităţii structurii. exprimat în funcţie de aria plastificată şi aria totalaă a secţiunii. este trecut în Tabelul 3-13.61 Din tabelul precedent se remarcă faptul că nu apar plasticizări ale stâlpului în cazul cadrelor de tip 1C. datorită prinderii articulate a stâlpilor in fundaţie.339 0.40 1. În cazul stâlpilor cu secţiune constantă şi prindere rigidă la bază (Tip 3C) plasticizarea se produce mai întâi în stâlp.01 0.82 Program de simulări numerice .69 0. analizele efectuate arată că aproape în toate cazurile.

Proprietăţile elementului. Elementul de tip fibra (Type 15 Drain 3DX) .3 . Elementul este considerat elastic la torsiune şi forfecare.Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 83 3.3.4 (modelare cu elemente plastice de tip shell43) şi cele obţinute în urma modelării cu fibră.descriere generală Acest tip de element poate utilizat pentru modelarea elementelor din oţel.3. Comportamentul elementului este monitorizat în fiecare segment în secţiunea transversală centrală (fâşie) (Figura 3-40). dar pot varia de la un segment la celălalt. nod j y x Segment x nod i y Fasie Fibra Figura 3-40: Elementul tip fibra Fiecare secţiune poate fi elastică sau poate fi împărţită într-un număr de fibre. Se poate realiza modelarea unei singure secţiuni aparţinând unei rigle sau a unui stâlp. Elementul definit între două puncte. în cadrul acestui paragraf se va prezenta modelarea unui cadru metalic portal cu ajutorul unor elemente de tip fibra şi analizarea acestuia sub influenta unei încărcări aplicate la coltul cadrului. păstrându-se constante pe lungimea unui segment. beton armat sau elemente mixte otel-beton. secţiunea fiecărui segment fiind la rândul său alcătuită dintr-un număr de fibre.4. Analiza neliniară dinamică Dacă în paragrafele anterioare s-a studiat comportamentul cadrelor metalice parter prin intermediul unor analize neliniare elasto-plastice. este alcătuit dintr-un număr de segmente. În final se va face o comparaţie între rezultatele obţinute în urma analizelor neliniare spaţiale realizate cu programul de elemente finite Ansys v5. . Fibrele pot avea un comportament neliniar pentru a modela corespunzător curba de material utilizată în analiză (Figura 3-41). a unui singur element (riglă sau stâlp) sau la modelarea riglelor şi stâlpilor într-o structură mai complexă.

3 3 2 1 1 2 3 Figura 3-41: Modelarea curbei de material Elementului „fibra” utilizat pentru modelarea elementelor structurale ţine cont atât de efectul forţei axiale în element cat şi de cel al momentului încovoietor. concentrând proprietăţile fiecărei fibre în centrul de greutate al acesteia. elementele componente ale cadrelor (rigle. Secţiunea elementului a fost împărţită într-un număr de fibre (Figura 3-42). Caracteristicile materialului folosit în analiză sunt prezentate în Figura 3-43. rigle vutate) elementul a fost împărţit într-un număr de segmente.84 Program de simulări numerice . Modelarea cadrelor Elementele cadrelor metalice portal sunt realizate din table sudate având secţiuni dublu T. în schimb proprietăţile au fost păstrate constante la toate segmentele aparţinând aceluiaşi element. Se poate observa astfel că s-a utilizat un material având o comportare elasto-plastică. proprietăţile secţiunii modificându-se de la segment la segment. care aproximează destul de bine comportarea reala a otelului. stâlpi) au fost modelate cu elementul prezentat anterior (Type 15). În cadrul analizelor neliniare. cu programul de calcul Drain 3DX. elementul s-a împărţit de asemenea în segmente. În cazul elementelor cu secţiune constantă. Figura 3-42: Modelarea cu fibra a unei secţiuni dublu T . efectele de ordinul doi sunt luate în considerare pe parcursul analizei numerice. Pe porţiunea cu secţiune variabila (stâlpi vutaţi.

Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 85 Figura 3-43: Curba de material Îmbinările riglă-stâlp şi riglă-riglă (coama cadrului) în cadrul analizelor au fost considerate ca fiind rigide. Rezultatele analizelor. .8 1 1. curba obţinută reprezentând deplasarea laterala a coltului cadrului în funcţie de valoarea forţei orizontale aplicate (Figura 3-44).3 . 200 180 160 140 Forta [kN] 120 100 80 60 40 20 0 0 0. Comparaţie Rezultatele obţinute sunt prezentate grafic.2 Deplasare laterala [m] Figura 3-44: Rezultate Drain 3DX 1c1pin 1c1sem 1c2pin 1c2sem 3c1rig 3c1sem 3c2rig 3c2sem Din graficul din Figura 3-44 se poate observa că valorile forţelor ultime obţinute se apropie mult de cele rezultate în urma analizelor spaţiale cu programul de elemente finite Ansys.3.6 0. prezentate în Figura 3-45.4 0.2 0. prinderile stâlpilor la baza modelându-se cu elemente care iau în considerare rigiditatea iniţiala la rotire a nodului.

JAPONIA 200 150 acceleratie [cm/sec ] 100 50 0 -50 -100 -150 -200 timp [sec] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2 Vrancea 1997.3 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1c1 pin 1c1 sem 1c2 pin Drain 3DX 1c2 sem 3c1 rig 3c1 sem Ansys 3c2 rig 3c2 sem Ansys Drain 3DX Figura 3-45: Rezultate comparative Ansys-Drain 3DX 400 300 scceleratie [cm/sec ] 2 EL Centro Site 200 100 0 -100 -200 -300 timp [sec] 0 10 20 30 40 50 60 800 600 acceleratie [cm/sec2] 400 200 0 -200 0 -400 -600 -800 -1000 timp [sec] 10 20 30 40 50 60 KOBE NS 1995.86 Program de simulări numerice . Romania Figura 3-46: Accelerograme utilizate în analize .

aceasta fiind aproape dublată în cazul cadrelor având stâlpi cu secţiune constantă.3.28) sunt trecuţi în Figura 4.21 comparaţi cu cei obţinuţi în urma analizei neliniare statice.9 0. 0. q.3 0.4 0.8 0. însă influenţa unghiului acoperişul fiind destul de redusă.7 0. utilizând un număr de trei înregistrări seismice (Figura 3-46). nu s-a înregistrat cedarea structurii sub încărcările aplicate.1 0 0 30 60 90 Sd [mm] 120 150 180 elastic spectrum 1c1pin 1c2pin 1c1sem 1c2sem 3c1sem 3c2sem 3c1rig 3c2rig Figura 3-47: Curbele de capacitate Drain 3DX Factorii de reducere a încărcării seismice.3 . q. Această metodă de determinare este mult mai apropiată de definiţia acestuia (raportul dintre factorul de amplificare dinamică corespunzător colapsului structurii şi cel corespunzător curgerii în fibra extremă).Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 87 Se remarcă faptul că rigiditatea la baza cadrului are un aport destul de mare în ce priveşte comportarea acestuia sub efectul încărcărilor seismice (aplicate static în acest caz). a fost determinat în urma unei analize neliniare dinamice. calculaţi pe baza formulei (3. Factorul de comportare seismica.2 0.28) .5 0. q= λu λel (3. De asemenea forma secţiunii stâlpului influenţează în mare măsura capacitatea portantă a cadrului la forţe orizontale. Astfel cedarea teoretica considerându-se a corespunde driftului rezultat din intersecţia curbei de capacitate cu spectrul de capacitate (Figura 3-47). Trebuie subliniat faptul că în nici unul din cazurile analizate prin analize neliniare elasto-plastice.6 Sa [g] 0.

este ceva mai redusă decât în cazul analizelor cu Ansys.15L.4-Drain 3DX 1C1 pin 1C1 sem 1C2 pin Ansys tip 4 Drain 3DX Din Figura 3-48 se poate observa că în toate cazurile.5 2 factorul q 1. unde s-au utilizat legături de tip 4 (Figura 3-9). iar riglele cadrului sunt vutate pe o lungime 0. Acestea au deschideri şi înălţimi diferite iar panta acoperişului este de 8o în toate cazurile.5. realizată pe capul stâlpului. 3.5 1 0.5 0 1C2 3C1 3C1 3C2 3C2 sem sem rig sem rig Cadru Figura 3-48: Compararea factorilor q Ansys v5. O explicaţie ar putea fi dată de acurateţea cu care au fost modelate secţiunile. Acestea fiind alese ca fiind oarecum echivalente cu cadrele testate. Figura 3-49: Prinderea articulată a stâlpului la bază . Cazuri practice de proiectare Rezultatele prezentate pana în momentul de faţă s-au referit la un număr de cadre derivate din unele calibrate pe baza unor teste de laborator.3 3 2.Totuşi valorile rezultata sunt foarte apropiate.3. înălţime şi pantă a acoperişului. Determinarea secţiunilor s-a realizat ţinând cont de ipotezele de încărcare permanentă şi zăpadă (ipoteze care conduc la combinaţia cea mai defavorabilă). Prinderea în fundaţie a acestor tipuri de cadre s-a considerat a fi articulată (Figura 3-49). păstrând aceiaşi deschidere.88 Program de simulări numerice . În continuare vor fi prezentate rezultatele obţinute pentru un număr de cadre utilizate în proiectarea curentă (Figura 3-16 şi Tabelul 3-8). rezultând în final secţiunile prezentate în Tabelul 3-8. Un element variabil modelat cu elemente de tip shell simulează mult mai bine realitatea decât un element modelat cu elemente de tip fibră. valoarea factorului q rezultată în urma analizelor neliniare dinamice pe cadre plane. Toate cadrele au stâlpii cu secţiune variabilă. îmbinarea riglă-stâlp fiind considerată rigidă.

60 203. pentru fiecare tip de cadru în parte.(3.21 4.37 4.96 480.58 8.Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile 89 Pentru determinarea încărcărilor aferente ipotezelor de calcul au fost considerate următoarele cazuri de încărcare: • • încărcare permanenta gp=1.1 şi nz=2.1.20 10. în cadrul căruia discretizarea cadrelor s-a realizat cu ajutorul elementelor de tip SHELL43.93 0.21 Fu [kN] 175.68 3.37 0.11 prindere prindere prindere 2 3 4 4.75 αcr prindere 1 0. cât şi pentru identificarea poziţiei articulaţiilor plastice punctuale.50 0.58 0. În ambele analize s-a considerat un comportament bilinear.54 T [sec] 0.19).89 75.01 224.12 0.18 6. panele de acoperiş şi contrafişe la talpa inferioară în unele cazuri. • analize modale pentru identificarea perioadelor corespunzătoare primului mod de oscilaţie.50 0.50 0. iar analizele 3D au fost realizate cu programul de elemente finite ANSYS. deplasările laterale ale riglelor si stâlpilor cadrului s-au considerat blocate la talpa exterioara a elementului de către de riglele de perete.54 5.10 163.47 0. al materialului.50 317.51 0.66 11.3.77 2.19) au fost realizate: • analize pushover plane pentru determinarea factorilor αu şi αy.41 8.53 0.66 86.47 249.96 8.60 148.83 334.71 501.58 107. Pentru determinarea factorilor care intra în ec. .35 0. care operează numai cu elemente de tip bară. utilizând valorile din Tabelul 3-14 sunt prezentaţi în Figura 3-50.80 10.50 var4x18pin var4x24pin var4x30pin var6x18pin var6x24pin var6x30pin var8x18pin var8x24pin var8x30pin Factorii q calculaţi conform Eq (3.70 6.07 10.81 0. Tabelul 3-14: Rezultatele analizelor Tip cadru Fe [kN] 169.2 kN/m (Bucureşti) Combinaţia de încărcare folosita a fost: n ⋅ P + nz ⋅ Pz în care coeficienţii parţiali de siguranţă au valorile n=1.19 309.54 0.65 0.83 6.70 219. (Figura 3-9). Rezultatele analizelor prezentate anterior sunt trecute în Tabelul 3-14. S-au simulat patru tipuri de blocaje laterale.11 0.69 8.00 5.3 . S-a utilizat OL37 (S235). Analizele plane s-au realizat cu programul Sap2000.5 kN/m încărcare din zăpada gz=7.51 7. În cazul analizei 3D.02 2.03 115.42 β’ 0.34 3. elastic-perfect plastic. • analize elastice de flambaj spaţiale pentru determinarea factorului critic de flambaj αc.50 3.83 8. cu limita de curgere fy=235 N/mm2.99 10.50 8.12 0.50 0.26 7.53 0.65 0.18 0.67 0.54 0.04 350.50 0.63 0.71 4.

90 Program de simulări numerice - 3

7 6 Factorul q 5 4 3 2 1 0
va r4 x va 18p r4 i x2 n va 4p r4 i x3 n va 0p r6 i x1 n va 8p r6 i x n va 24p r6 i x n va 30p r8 i x1 n va 8p r8 i x2 n va 4p r8 i x3 n 0p in

prindere tip 1 prindere tip 2 prindere tip 2 prindere tip 4

clasă de ductilitate redusă

Tip cadru
Figura 3-50: Factori q

Utilizând aceiaşi formulă de determinare a factorului de reducere a încărcării seismice, q, formulă care ţine cont şi de flambajul în afara planului cadrului, prin intermediul factorului elastic critic αcr, s-a determinat şi coeficientul αu (coeficient ce apare în formula lui q) în urma unor analize neliniare elasto-plastice utilizând MEF. În cadrul acestor analize s-a făcut o variaţie a grosimii inimii elementelor pentru a putea face trecerea de la secţiune de clasă 3 la secţiune de clasă 4. În Figura 3-51 şi Figura 3-52 sunt prezentate rezultatele obţinute în urma analizelor neliniare elastoplastice, în termeni de forţă-deplasare.

700 600 500 Fu [kN] 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Deplasare [mm] var4x18pin(3) var4x24pin(3) var4x30pin(3) var6x18pin(3) var6x24pin(3) var6x30pin(3) var8x18pin(3) var8x24pin(3) var8x30pin(3)

Figura 3-51: Curbe forţă-deplasare elemente cu secţiuni de clasă 3

3.3 - Ductilitatea cadrelor metalice parter având elemente cu secţiuni variabile

91

700 600 500 Fu [kN] 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800

var4x18pin(4) var4x24pin(4) var4x30pin(4) var6x18pin(4) var6x24pin(4) var6x30pin(4) var8x18pin(4) var8x24pin(4) var8x30pin(4)

1000

1200

Deplasare [mm]
Figura 3-52: Curbe forţă-deplasare elemente cu secţiuni de clasă 4

Factorii de comportare q, obţinuţi pe baza rel. (3.19) sunt prezentaţi în Figura 3-53 pentru cadrele realizate din elemente variabile de clasă 3 şi în Figura 3-54 pentru cadrele parter realizate din rigle şi stâlpi cu secţiune variabilă având secţiuni de clasă 4. Analizând cele două grafice, se observă că valoarea factorului q variază în funcţie de înălţimea şi deschiderea cadrului. De asemenea se poate observa o reduce a factorului q prin variaţia clasei secţiunii. Pentru tipul de prindere 2 (Figura 3-9), care este şi cazul cel mai întâlnit în practică, cadrele se în cadrează în clasa de ductilitate redusă ( conform P100/2006[55] şi EN 1998-1[22]).

7 6 Factorul q 5 4 3 2 1 0

prindere tip 1 prindere tip 2 prindere tip 3 prindere tip 4
clasă de ductilitate

redusă

va r

4x va 18p r4 i x n va 24p r4 i x3 n va 0p r6 i x n va 18p r6 i x n va 24p r6 i x n va 30p r8 i x n va 18p r8 i x2 n va 4p r8 i x3 n 0p in
Tip cadru
Figura 3-53: Factori q pentru elemente cu secţiuni de clasă 3

92 Program de simulări numerice - 3

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Factorul q

prindere tip 1 prindere tip 2 prindere tip 3 prindere tip 4
clasă de ductilitate redusă

va

3.4.

Rezultatele studiului de stabilitate demonstrează rolul major pe care îl au blocajele laterale, datorate panelor şi riglelor de perete. Aceste elemente împiedică în bună măsură instabilitatea laterală, care ar putea afecta comportamentul elementelor având secţiuni de Clasa 3 si 4. Modul de cedare înregistrat este flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei sau a stâlpului, in funcţie de zvelteţea lor. Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a cadrului, ar trebui prevăzute contrafişe la talpa comprimată a riglei, adoptând un mod de prindere laterală a cadrului de tip 4 (Figura 3-9d). Blocajele laterale elastice conduc la o scădere nesemnificativă a factorului elastic critic, fiind vorba în general de un procent de 5%. Mai mult dacă s-ar ţine cont şi de conlucrarea panelor cu învelitoarea această reducere ar fi şi mai mică. S-a observat o influenţă în general scăzută a imperfecţiunilor. Chiar şi în cazul elementelor de Clasa 4, unde voalarea locală apare înaintea flambajului local, influenţa imperfecţiunilor este nesemnificativă. Astfel este confirmat faptul că flambajul lateral prin încovoiere-răsucire, care reprezintă modul natural de cuplare între fenomenul de răsucire şi cel de încovoiere, este caracterizat de o eroziune scăzută datorită imperfecţiunilor (Dubină 1996[14]). Rezultatele studiului de ductilitate au scos în evidenţă eficienţa, chiar şi în acest caz a prinderii laterale a cadrului, realizată în practică prin panele de acoperiş, riglele de perete şi contrafişe. Aceste elemente împiedică pierderea stabilităţii laterale, care ar putea afecta comportamentul întregului cadru. Mai mult, rezultatele scot în evidenta rolul jucat de modul de prindere al stâlpului la bază în comportarea la forţe orizontale. Proiectarea structurilor metalice amplasate în zone seismice se face astfel încât elementele sistemului structural sa fie alese, proiectate şi detaliate pentru a

r4 x va 18p r4 i x n va 24p r4 i x n va 30p r6 i x n va 18p r6 i x n va 24p r6 i x3 n va 0p r8 i x n va 18p r8 i x n va 24p r8 i x3 n 0p in
Tip cadru
Figura 3-54: Factori q pentru elemente cu secţiuni de clasă 4

Concluzii

3.4 - Concluzii

93

putea disipa energia acumulată în timpul unui seism, iar celelalte elemente structurale să posede o rezistenţă suficientă, astfel încât ideea disipării energiei poate fi menţinută. În conformitate cu normele de proiectare antiseismică, structurile metalice rezistente la seism se proiectează astfel încât în timpul acţiunii seismice intense unele părţi ale lor sa poată depăşi domeniul de comportare elastic în scopul de a disipa energia seismică prin deformaţii postelastice. Aceste părţi din structură sunt denumite zone plastice potenţiale. Astfel pentru un calcul în domeniul plastic al structurilor metalice acţiunea seismică este redusă prin intermediul coeficientului q. Coeficientul de reducere a efectelor acţiunii seismice q, ţine seama de ductilitatea structurii, capacitatea de redistribuţie a eforturilor, de ponderea cu care intervin rezervele de rezistenta neconsiderate în calcul, precum şi de efectele de amortizare ale vibraţiilor, altele decât cele asociate structurii de rezistenta. Factorul de reducere a încărcării seismice, q, a fost evaluat prin două metode, una are la bază analiza statică neliniară şi una care are la bază analiza neliniară dinamică. Valorile factorului q obţinute în cazul tipului de prindere 3 (Figura 3-9c) sau superior, indică un comportament disipativ global destul de bun a acestor tipuri de cadre. Zonele plastice s-au dezvoltat în secţiunile riglelor constante în zona de racordare cu vuta, clasa secţiunii în acest caz fiind 2 sau 1. Rezultatele obţinute confirma valoarea de 1.5 a factorului de reducere a încărcării seismice propus în EN 1998-1 şi P100/2006. Oricum, dacă principiile proiectării anti-seismice sunt corect aplicate, şi structura este bine legată împotriva pierderii stabilităţii prin flambaj cu încovoiere răsucire, redundanţa şi suprarezistenţa rezultate, ar putea îmbunătăţii această valoare. Practic colapsul nu a apărut în nici unul din cazuri, sub efectul încărcărilor statice, chiar dacă au fost înregistrate deplasări mari ale colţului cadrului. În acest caz, starea limită ultimă ar putea fi exprimată fie prin raportul de plasticizare al secţiunilor, fie prin limitarea deplasării verticale inelastice.

4.PROGRAM EXPERIMENTAL PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR ÎMBINĂRILOR RIGLĂ-STÂLP LA CADRE METALICE PARTER CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4

4.1.

Introducere

Halele industriale moderne sunt realizate din cadre metalice portal având elemente cu secţiuni zvelte de Clasa 3 si 4. Elementele structurale au secţiuni variabile (stâlpi şi rigle vutate) în concordanţă cu starea de eforturi în elementele componente. Deoarece în riglă se dezvoltă eforturi de compresiune semnificative, comportamentul acestora este caracterizat de o sensibilitate ridicata la flambajul prin încovoiere-răsucire. Dacă nu se prevăd blocaje laterale, rezistenţa la flambaj lateral prin încovoiere-răsucire este in general scăzuta. Oricum, blocajele laterale care apar in practică datorită structurii secundare a închiderilor si a efectului de diafragmă îmbunătăţesc semnificativ stabilitatea lor. Proiectarea de rezistenta si stabilitate a cadrelor metalice parter, având secţiuni variabile de clasa 3 si 4, presupune o buna cunoaştere a modului de comportare a îmbinărilor riglă-stâlp, riglă-riglă şi a stâlpului la baza. Aceste îmbinări sunt caracterizate printr-un anumit nivel de rezistenta, rigiditate şi ductilitate. Datorita formei variabile a inimii la elementele componente, detaliul de îmbinare riglă-stâlp poseda anumite particularităţi. De obicei îmbinarea se realizează cu şuruburi cu placa de capăt extinsa pe capul sau la fata stâlpului. In cazul de fata va fi tratata îmbinarea pe capul stâlpului. Performantele acestor tipuri de îmbinări, sub efectul încărcărilor ciclice, sunt de interes major pentru clădiri parter, in special in zone seismice. In vederea determinării ductilităţii, rezistentei si rigidităţii, s-a iniţiat un amplu program experimental. Prin îmbinarea stâlpului si a riglei realizate din tălpi de clasa 2 sau 3 si inima de clasa 3 sau 4 au rezultat un număr de trei configuraţii pentru specimenele testate. S-a urmărit atât comportarea cat si mecanismul de cedare, la încărcări monotone si ciclice. În cadrul prezentului capitol se vor prezenta, de asemenea, rezultatele unei analize neliniare elasto-plastice realizate cu programul de elemente finite Ansys v8.0, simulate pe fiecare tip de îmbinare în parte, comparând rezultatele obţinute cu cele ale testelor experimentale. O simulare numerică, corect realizată, este mai puţin costisitoare atât din punct de vedere la timpului alocat cât şi al consumului de materiale.

2.2. Programul experimental 4.2 .4.. s-a efectuat un program experimental pe specimene având secţiuni de diferite zvelteţi ale pereţilor. Specimenele încercate au fost montate în cadrul standului de încercări din . rigidităţii şi ductilităţii îmbinărilor cu şuruburi realizate intre elemente cu secţiune variabilă.Programul experimental 95 4. Scopul încercărilor şi montajul În vederea determinării rezistentei.1.. Standul experimental pentru încercarea specimenelor este prezentat în Figura 4-1. Stand Articulaţie mobilă Actuator Specimen Articulaţie Blocaje laterale Figura 4-1: Standul experimental pentru încercarea specimenelor Figura 4-2: Vedere de ansamblu asupra standului de încercare .

Figura 4-3: Articulaţie mobilă la capătul grinzii Figura 4-4: Articulaţie la baza stâlpului .96 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp . De asemenea pentru a preveni deformarea în afara planului. au fost prevăzute blocaje laterale în punctele indicate în Figura 4-1.4 laboratorul Departamentului de Construcţii Metalice si Mecanica Construcţiilor. a fost realizată o articulaţie mobilă la capătul superior (Figura 4-3). La partea inferioară dreapta a fost prevăzută o articulaţie perfecta pentru a preveni apariţia momentelor încovoietoare la baza stâlpului (Figura 4-4). la capătul superior al specimenului. Pentru a împiedeca deplasarea specimenului pe verticală. Forţa orizontală a fost generata prin intermediul unui actuator Quiri. cu capacitatea de 1000 kN.

lăţimea şi înălţimea elementelor secţiunii a fost schimbată pentru a obţine aproximativ aceiaşi stare de eforturi si deformaţie.2 . a fost dimensionat un cadru parter. H varHxLpin L Figura 4-5: Geometrie cadre Tabelul 4-1: Dimensiuni cadre Dimensiuni h*b*tf*tw [mm] Denumire cadru C2-3 C2-4 C3-4 Greutate [kg] 1884.1). Materialul utilizat a fost S275 iar dimensionarea s-a realizat in conformitate cu prescripţiile din EN 1993-1-1[18]. vezi Figura 4-5.1).2.2 kN/m2 (γULS=2.25 kN/m2 (γULS=1.4.829 Stâlp [mm] (350…650)*240*15*8 (350…700)*240*15*6 (350…700)*280*12*6 grinda Vutată [mm] (360…650)*200*12*8 (360…700)*200*12*6 (360…700)*240*12*6 Constanta [mm] 360*200*10*6 360*200*10*6 360*240*10*6 Configuraţiile îmbinărilor si dimensiunea acestora sunt prezentate in Tabelul 4-2 şi Figura 4-6: Tabelul 4-2: Dimensiuni specimene Nod J2-3 J2-4 J3-4 Stalp (H*B*tf*tw) 650*240*15*8 700*240*15*6 700*280*12*6 Grinda (H*B*tf*tw) 650*200*12*8 700*200*12*6 700*230*10*6 . înălţimea H=5 m si unghiul acoperişului α=80.20 kN/m2 (γULS=1.Programul experimental 97 4.225 1784. În final a rezultat un număr de 3 cadre având elemente cu secţiuni de clasă diferită. Pentru dimensionare au fost considerate următoarele ipoteze de încărcări: • • • încărcarea proprie a închiderilor 0.2. încărcare tehnologică 0. Grosimea.2). având: deschiderea L=18 m. Specimenele Pentru a putea definii configuraţii realiste pentru specimene.79 1802. încărcare din zăpadă 1. travee T=6 m.

Rezultatele acestor teste au condus la concluzia ca fabricantul a folosit un material S275 în loc de S355 (cum era specificat în proiect). Pentru a putea identifica comportarea materialului utilizat au fost realizate teste de tracţiune pe epruvete extrase din zonele neafectate de deformaţii ale îmbinările testate.98 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp .4 în care H este înălţimea secţiunii transversale. respectiv sudură de colţ între inimă şi placa de capăt. J2-4 (rigla si stâlp cu tălpi de clasa 2 si inima de clasa 4). . tf este grosimea tălpii şi tw este grosimea inimii. Din acest motiv în continuare raportările se vor face pentru S275. J2-3 J2-4 Figura 4-6: Gabarite specimene J3-4 În Figura 4-7 sunt prezentate tipurile de suduri utilizate pentru realizarea specimenelor şi anume: sudură cu prelucrare în Y şi resudarea rădăcinii între placa de capăt şi tălpile elementelor. B este lăţimea tălpii. J3-4 (riglă si stâlp cu tălpi de clasa 3 si inimă de clasa 4). Figura 4-7: Tipuri de suduri utilizate pentru realizarea specimenelor Cele trei configuraţii de îmbinări rezultate sunt: J2-3 (riglă şi stâlp cu tălpi de clasa 2 şi inima de clasa 3).

prin aplicarea unui moment la cheie de 40 daNm. O particularitate a acestor tipuri de îmbinări este poziţionarea panoului de inima.2 .9 şi placă de capăt de 20 mm. Sudurile între tălpile elementelor realizându-se cu prelucrare în Y. La toate specimenele s-au folosit şuruburi M20 gr. Montaj .8[20]. echivalenta cu 20 N/mm2sec. folosind o maşină universala UTS RSA 250 (vezi Figura 4-9). 10. au fost efectuate încercări de tracţiune pe epruvete extrase din componentele principale.Programul experimental 99 Dimensionarea îmbinărilor s-a realizat în conformitate cu metoda componentelor din EN1993-1-1 Part1. Grinda Talpa exterioara Talpa interioara Inima grinda Imbinare cu suruburi Talpa interioara Stalp Panou Talpa exterioara Figura 4-8: Elemente componente nod testat 4. Încercările pe epruvete proporţionate au fost efectuate conform SE EN1002-1. epruvetă Figura 4-9: Încercarea de tracţiune. panou care lucrează la forfecare (vezi Figura 4-8). aplicând o viteza de încărcare quazistatică.4.9 între elemente au fost pretensionate la 50% din capacitatea lor.2.3. Caracteristicile materialelor Pentru determinarea caracteristicilor otelului folosit la fabricarea specimenelor. 1990[59]. din fiecare grosime de tabla utilizata. iar sudura între inimă şi placa de capăt cu sudură de colt de 4 mm. Şuruburile M20 gr 10.

99 45.40 20.558858 1.06 295.63 427.30 33.84 415.420467 1. materialele s-au încadrat în cerinţele standardelor propuse.05 420.50 37.37816 .410067 1.37 398.46 fu/fy 1.30 252. coloana 3 reprezentând lăţimea măsurată a specimenului în urma prelucrării.582328 1.88 377.46 293.58 35.319474 1.69 439.33075 1.11 37. Prima coloana din Tabelul 4-3 reprezintă denumirea specimenului. inimă.95 376. Din fiecare grosime de material au fost extrase un număr de 3 epruvete.07 38.64 381.44 22.31 34.23 325.13 401.50 40.22 292.90 33. Tabelul 4-3: Rezultate încercării la tracţiune pe materiale folosite la încercări Epruveta P1-1 P1-2 P1-3 P2-1 P2-2 P2-3 P3-1 P3-2 P3-3 P4-1 P4-2 P4-3 P5-1 P5-2 P5-3 P6-1 P6-2 P6-3 t mm 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 15 15 15 20 20 20 B0 mm 33.60 37.67 321.96 420.62 255.66 396.40 37.78 37.33 A % 37.57 287.47 426.100 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp .00 296.59 445.32 21.59 34.60 450.07 33. raportul dintre fu/fy şi alungirea la rupere A. pentru diferite grosimi de specimene.30 33.50 33.362898 1.46 280.13 313.64 fu(Rm) N/mm2 411.70 324.66 22. placă de capăt.53 414.10 27.439386 1.27 300.50 32.87 380.48 382.64 285.49 25.66 32.50 40.40 27.77 264. rezistenţa la rupere fu.18 37.45 30.459201 1. Figura 4-10: Definirea parametrilor din Tabelul 4-3 Analizând Tabelul 4-3 se observă o variaţie destul de mare a limitei de curgere.421874 1.90 20. Ulterior se va face un calcul analitic care va tine cont de valoarea limitei de curgere pentru fiecare componenta în parte: talpă.425513 1.50 20.68 322.00 fy(Reh) N/mm2 260.303403 1.20 40.360124 1.4 Caracteristicile principale ale încercărilor: limita de curgere superioară fy(Reh). rigidizare.389723 1.10 26.368491 1.50 31.493825 1. sunt prezentate în Tabelul 4-3.56 37.327875 1.93 275.

Deplasarea la curgere ey.4 1 0.2 -0.2ey (în loc de 2ey).2 . este necesară pentru determinarea pasului de încărcare la încercările ciclice. Acest lucru datorându-se în special clasei secţiunilor.8 e/e y time a) b) Figura 4-12: Procedura de aplicare a încărcării ciclice în conformitate cu prevederile ECCS: a) standard. după atingerea limitei de curgere. Deplasarea ey şi forţa Fy la curgere sunt obţinute la intersecţia dintre rigiditatea iniţială αy şi o tangentă la curba F-e având panta de 10% din rigiditatea iniţială (Figura 4-11b).Programul experimental 101 4. Procedura de încărcare Încărcarea specimenelor s-a făcut urmărind procedura completa recomandata de Convenţia Europeana pentru Construcţii Metalice (ECCS. s-a folosit un increment de 0.6 0. pentru trasarea relaţiei caracteristice forţă-deplasare. În cadrul încercărilor ciclice.4. Din acest motiv s-a adoptat o procedură de încărcare ECCS modificată (Figura 4-12b). În cadrul acestei proceduri. Aceasta prevede o încercare monotonă. F Fmax Fy α y /10 αy ey emax eu e Figura 4-11: Schema statică de încărcare şi procedura ECCS[16] pentru determinarea forţei de curgere a) b) 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 e/e y time 1.4. În timpul testelor ciclice s-a observat un aspect important şi anume că procedura ECCS standard (Figura 4-12a) se dovedeşte a fi nepotrivită datorită ductilităţii scăzute a specimenelor.2. Creşterea deplasării de la ey direct la 2ey este prea mare. făcând astfel imposibilă evaluarea caracteristicilor la încărcări ciclice. au fost folosite două proceduri alternative de încărcare: (1) procedura ECCS standard şi (2) procedura ECCS modificată. folosită pentru a determina limita de curgere.4 -1. aplicând schema statica din Figura 4-11a.6 -1 -1.8 1.2 -0. 1985)[16]. care se bazează de asemenea pe cea standard. în cazul de faţă pasul al doilea fiind după limita de cedare a specimenelor. b) modificată .

. pentru măsurarea deplasărilor absolute. Captorii au fost fixaţi fie pe elemente diferite ale ansamblului structural. Aceştia au fost amplasaţi atât în fata specimenului cât şi în spatele acestuia.. notaţi cu Ii (i=1. afectând în acelaşi timp şi valorile măsurate de înclinometre. unde acţionează forţa. Forţa aplicată s-a măsurat prin intermediul celulei de forţă a actuatorului. ceilalţi parametrii au fost monitorizaţi prin intermediul unor captori potenţiometrici (tip TRS si LWH) şi inductivi (LVDT). D1 D2 D3 D4 Drel6 I3 Drel5 D6 D5 D7 Lc Lr D9 Drel4 Drel2 I1 Drel3 I2 Drel1 H I4 D8 Figura 4-13: Aranjamentul experimental Deplasarea totală a nodului la partea superioară. Captorul de deplasare D9 a fost utilizat pentru a monitoriza deplasarea absolută a cadrului. pentru măsurarea deplasărilor relative între componente.1) Pe panourile de inimă au fost dispuşi înclinometrii.5. s-a determinat pe baza relaţiei: D = D1 − D9 − D8 (4. pentru a măsura rotirile relative între punctele indicate pe Figura 4-13.4 4. acesta afectând valoarea finală a deplasării absolute a specimenului.. la voalări locale.4).. Zvelteţea mare a panoului de inimă a condus. Captorii notaţi cu Drel. fie pe o structură secundară fără contact cu standul de încercare. această valoarea a fost considerată la interpretarea rezultatelor. Captorii de deplasare Di (i=1. Preluarea datelor si stocarea lor in format electronic efectuându-se prin intermediul unei staţii de achiziţie tip HP3852A.i au fost utilizaţi pentru a măsura deplasările relative în punctele indicate. mai mult Drel5 si Drel6 au monitorizat deformarea panoului de inima. în timpul testelor experimentale. În aceste condiţii valorile măsurate de aceştia au fost neglijate. Prelucrarea datelor experimentale Răspunsul specimenelor a fost monitorizat prin intermediul unor captori de deplasare. Aranjamentul experimental şi schema de dispunere a captorilor sunt prezentate în Figura 4-13.2.102 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp .8) au fost montaţi pentru a măsura deplasările absolute ale specimenului în punctele indicate pe Figura 4-13..

92 mm Fy=365. În normele de calcul existente (e.ini Figura 4-14: Exemplu de determinare a limitei de curgere 4. rigiditatea.70 KN Sj. rezistenta şi ductilitatea. Momentul redus la fata îmbinării a fost determinat utilizând următoarea formulă: M = F ⋅ Lr (4. 500 450 400 350 forta [kN] 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 deplasare [mm] ey=38. EN1993-1-8[22] sau SR EN 19931-8[61]) clasificarea îmbinărilor se face după curba M-φ. H şi Lc sunt definiţi de asemenea în Figura 4-13. . Rotirea totală a nodului (ţinând cont atât de rotirea elastica şi de cea plastică a grinzii. F este forţa orizontală aplicată.3.2) în care M este momentul încovoietor la fata îmbinării.1Sj. cat şi de distorsiunea panoului de inimă) în raport cu capătul stâlpului este determinată folosind următoarea formulă: φtot = D1 H − D7 Lc (4. respectiv rotire (φ) si de construcţia curbei (M-φ).g. În Figura 4-14 este prezentată metodologia de determinare a acestui punct.ini 0. Pentru a putea prelucra aceste rezultate a fost nevoie de transformarea lor în moment (M).Rezultatele testelor experimentale 103 Deplasarea la curgere necesară aplicării încărcării ciclice a fost determinată pentru fiecare specimen în parte. D1 si D7 sunt deplasări măsurate şi indicate în Figura 4-13.3 .3) în care φtot este rotirea totală a nodului în raport cu capătul stâlpului.4. Curba moment-rotire este necesară pentru a urmări comportarea specimenelor sub efectul încărcărilor aplicate şi a determina. Rezultatele testelor experimentale Rezultatele preliminare înregistrate în timpul testelor au fost in termeni de forţă (F) şi deplasare (d). Lr este lungimea riglei (vezi Figura 4-13).

De asemenea se observă că pe lângă reducerea capacităţii portante prin creşterea clasei secţiunilor. Curbele experimentale. b) J2-4M c) J3-4M Modul de cedare este asemănător pentru toate specimenele testate şi anume: J2-3 cedare prin distorsiunea tălpii comprimate cuplată cu voalarea locală a inimii grinzii şi încovoierea tălpilor exterioare.1. moment-rotire.02 0. a) J2-3M Figura 4-16: Moduri de cedare – încărcări monotone.04 rotire [rad] Figura 4-15: Curbe comportament încărcări monotone J2-3m J2-4ml J3-4m Analizând Figura 4-15 se poate observa că rigiditatea iniţială are valori apropiate pentru cele trei specimene testate la încărcări monotone.2) şi (4. În toate cazurile specimenele au avut un comportament liniar.3). sunt prezentate în Figura 4-15. până la atingerea forţei elastice. Deformarea şi deplasarea cadrului a fost monitorizată pe parcursul încercării vizual şi cu ajutorul captorilor de deplasare. în control de deplasare prin intermediul actuatorului Quiri.3. J2-4 cedare prin distorsiunea tălpii comprimate cuplată cu voalarea locală a inimii grinzii şi încovoierea tălpilor .03 0. pentru specimenele testate la încărcări monotone.01 0.104 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp . prelucrate pe baza ecuaţiilor (4. Rezultate încercări monotone Încărcarea în cazul de faţă a fost aplicată monoton. 700 600 moment [kNm] 500 400 300 200 100 0 0 0. apare o reducere semnificativă a capacităţii postelastice.4 4.

72 440. MRth) . Mai multe detalii referitoare la simulările numerice vor fi prezentate în paragraful 4.65 548. MR. j [kNm] 495. momentul capabil experimental al îmbinării.r (exp) şi rotirea rigiditatea iniţială a îmbinării.56 457.0041 [rad] 0.Rezultatele testelor experimentale 105 exterioare. momentul capabil teoretic al grinzii în .14 532.0270 0.89 518. Tabelul 4-4: Valori rezultate: moment capabil. φu . În Tabelul 4-4 sunt prezentate: momentul capabil ( teoretic al îmbinării (de proiectare). au fost determinate pentru specimenele încărcate monoton. şuruburile au avut un comportament bun.0279 0.0 141644. rotirea (exp) (exp) corespunzătoare curgerii.0 (exp) φy (exp) φu [rad] 0.59 [kNm] 551. rotiri Specimen J2-3m J2-4m J3-4m ( MRthj) .66 [kNm] 573.ini. Analiza cu MEF Figura 4-17: Comparaţie FEM vs experimental experimental Rezultatele experimentale au fost comparate cu rezultatele obţinute în urma unor analize elasto-pastice neliniare prin modelarea specimenelor cu elemente de tip shell. ( (exp) vecinătatea îmbinării.0061 0.3 . Sj. j . (exp) Valoarea experimentală a momentului capabil al îmbinării. Ca o observaţie punctuală: analiza cu metoda elementelor finite reprezintă foarte bine modul de concentrare a eforturilor in elemente cat şi modul de cedare corespunzător configuraţiei alese. φy . J3-4 cedare prin distorsiunea tălpii comprimate cuplată cu voalarea locală a inimii grinzii şi încovoierea tălpilor exterioare. De asemenea sub efectul încărcării monotone. rigiditate iniţială.62 515. rotirea corespunzătoare curgerii φy (exp) ultimă φu . j . fără a apărea întinderi în tija şurubului.0060 0.22 Sj.ini [kNm/rad] 123069.0 123555. MRthj) . MR.r (exp) MR. ( MRth) . .0070 .4. S-a observat ca nu au apărut deformaţii ale plăcilor de capăt sau fisuri ale sudurilor dintre elementele componente.4. şi rotirea ultimă.

exp Mrd. cu ajutorul Ecuaţiei (4.005 -100 Φel 0. 800 700 600 moment [kNm] 500 400 300 200 100 0 -0.00 0.00 1.4) .035 0.50 1.50 0.50 μm=Φu/Φy 3.00 2.th rotire [rad] Figura 4-18: Modul de determinare a momentelor capabile şi a rotirilor 5. ca fiind punctul de intersecţie dintre dreapta definita de rigiditatea iniţială şi o dreaptă tangentă la curba având înclinaţia de 10% din rigiditatea iniţială.71 J2-3m J2-4m specimen J3-4m Figura 4-19: Ductilitate încărcare monotonă Pe baza datelor din Tabelul 4-4.ini Mrd.00 3.00 4.005 0. şi este reprezentată în Figura 4-19. μm. Orizontala corespunzătoare momentului capabil determină prin intersecţia cu curba experimentală punctele corespunzătoare rotirii elastice si ultime.025 0.106 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp .4 În Figura 4-18 este prezentată modalitatea de determinare a momentului capabil al specimenelor.045 Sj.50 2.015 Φu 0.50 4.50 1.00 4.ini 0.4) a fost determinată ductilitatea corespunzătoare încărcării monotone. μm = (exp) φu (exp) φy (4.57 4.1Sj.

conduce la o scădere drastică a ductilităţii globale a specimenului. Ca o concluzie preliminară. Reducerea zvelteţi pereţilor din care este realizata talpa elementului. Figura 4-20: Mecanismul de cedare la încărcări monotone 4.6ey. 1.2 ey. este distorsiunea tălpii comprimate cuplat cu voalarea inimii (Figura 4-20). determinată în urma încercărilor monotone.0ey. si 2. ductilitatea îmbinării nu este afectată în mare măsură de clasa inimii ci de clasa tălpilor. cedarea specimenelor s-a înregistrat prin distorsiunea tălpii interioare cuplată cu voalarea locală şi voalarea prin taiere a panoului de inimă fără a cauza însă degradarea ciclurilor pozitive (Figura 4-22). Comportarea îmbinărilor şi modul de cedare rezultat pentru fiecare specimen în parte sunt prezentate în Figura 4-22.0ey. şi câte trei cicluri la 1.3 . Curbele histeretice sunt stabile în cazul specimenelor J2-3c şi J2-4c şi sunt caracterizate de o degradare redusă a momentului capabil. Se remarcă faptul că specimenele cu tălpi de Clasa 2. Rezultate încercări ciclice Încercările ciclice au fost realizate de asemenea în control de deplasare. 1. 1. Însă.2. momentul capabil ultim nu a fost atins la încărcări negative în nici unul din cazuri. s-a înregistrat voalarea locală a panoului de inimă şi încovoierea plăcii de capăt. La încărcările negative.3. Datorită nesimetriei îmbinării. Se remarca un comportament diferit al specimenelor în funcţie de direcţia de . S-a efectuat câte un ciclu până la atingerea unei deplasări elastice de 1. indiferent de clasa inimii au o ductilitate satisfăcătoare. 2.Rezultatele testelor experimentale 107 (exp) în care φy este capacitatea de rotire corespunzătoare punctului de curgere iar (exp) φu reprezintă rotirea plastică ultimă.8ey a fost ciclul în care a fost atinsă capacitatea maximă a specimenelor.8ey. la cicluri repetate au apărut fisuri în panoul de inimă (mai exact cedare prin oboseala în domeniul plastic).4. 1. În cazul specimenului J2-4c. urmărind procedura modificată de încărcare a ECCS (Figura 4-12b).2ey. S-a remarcat ca în toate cazurile. această degradare este mult mai accentuată în cazul specimenului J3-4c.4ey. Mecanismul de cedare observat în toate cazurile. În cadrul încercărilor ciclice. la încărcări monotone.

01870 Ductilitatea ciclică a fost determinată pe baza datelor din Tabelul 4-5.4).01712 [rad] 0. Aceste valori sunt prezentate în Tabelul 4-5. j . urmărind aceiaşi procedură de determinare ca şi în cazul încărcărilor monotone. O soluţie optimă pentru îmbunătăţirea comportamentului ar fi. Se observă o reducere a rigidităţii şi a capacităţii portante a îmbinării. Rand de suruburi suplimentar Figura 4-21: Rând suplimentar de şuruburi pentru îmbunătăţirea comportamentului la acţiuni ciclice (exp) Valoarea momentului capabil al îmbinării. φy .39 [rad] 0. rotirea corespunzătoare (exp) (exp) curgerii. φu . comportamentul la încărcări negative este complet diferit datorită configuraţiei îmbinării. au fost determinate din înfăşurătoarea curbelor histeretice (primul ciclu) pentru toate cazurile.108 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp . j (exp) φy Specimen J2-3c J2-4c J3-4c (exp) φu [kNm] 613. Dacă în cazul încărcării pozitive (aceiaşi direcţie de aplicare a forţei ca şi încărcarea monotonă). Tabelul 4-5: Momente capabile. şi este prezentată în Figura 4-23. . şurubul de la exterior fiind foarte solicitat.02413 0. MR. Se observă o reducere semnificativă a ductilităţii faţă de cea obţinută în cazul încărcărilor monotone. în aceasta situaţie.02367 0.23 495. a Ecuaţiei (4. si rotirea ultima.00917 0.4 aplicare a încărcării. avem un comportament asemănător cu cel înregistrat în cazul testelor la încărcări monotone.00917 0. dispunerea unui şurub exterior (vezi Figura 4-21). rotiri încercări ciclice (exp) MR.42 468.

015 0.035 Figura 4-22: Comportarea specimenelor la încărcări ciclice: a) curba moment-rotire.015 0.025 -0.025 0.035 b) J2-4C J3-4C 800 600 400 200 0 -0.015 0.025 -0.3 .005 0. b) mod de cedare) a) c) J3-4C b) .025 0.035 -0.035 a) J2-3C J2-4C 600 400 moment [kNm] 200 0 -0.035 -0.015 0.015 0.005 0.005 -200 -400 -600 rotire [rad] 109 -0.005 -200 -400 -600 rotire [rad] moment [kNm] -0.005 0.025 -0.Rezultatele testelor experimentale J2-3C 800 600 400 moment [kNm] 200 0 -0.005 -200 -400 -600 rotire [rad] -0.035 -0.015 0.025 0.4.

Distorsiunea panoului de inimă la taiere.58 2.4 3. γ = a2 + b2 + (Drel 5 − Drel 6 ) 2⋅a⋅b (4. de aceia ughiul de distorsiune a panoului de inimă se va determina simplificat cu ajutorul ecuaţiei (4. γ1 şi γ2. Oricum este destul de dificil de estimat valoarea acestor componente separat.00 1.3. datorată distorsiunii tălpii comprimate cuplată cu voalarea locală a inimii.63 specimen Figura 4-23: Ductilitate încărcare ciclică 4.50 0.110 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp . are două componente.5). γ. Influenţa diferitelor componente în rotirea totală a îmbinării În urma testelor experimentale s-a observat că acele componente care influenţează rotirea totală a îmbinării sunt: rotirea panoului de inimă la tăiere şi rotirea grinzii.09 2. (Figura 4-24).00 0.50 1.3.00 2. printre care amintim Stratan (2004).50 μc=Φu/Φy 2.00 J2-3c J2-4c J3-4c 1.5) b 1 Drel6 a 2 Drel5 b a 2 Figura 4-24: Definirea rotirii panoului de inimă a nodului = 1+ . Validitatea formulei a fost demonstrată în repetate rânduri.

6) r Drel2 Drel1 h Figura 4-25: Definirea rotirii panoului de inimă a grinzii 60.00 50. se înregistrează o diferenţă .00 0. Mai mult.4. raportate la rotirea totală a nodului.3 .u/Φu (γu+Φr.00 40.00 10. Comparând valorile lui γ cu Φr se observă căa panoul de inimă al îmbinării are o contribuţie redusă în comparaţie cu cea a grinzii la rotirea totală a îmbinării.00 % 30.Rezultatele testelor experimentale 111 Rotirea grinzii.u)/Φu În Figura 4-26 sunt prezentate valorile rotirii panoului de inimă la tăiere şi rotirea grinzii. poate fi determinata folosind deplasările relative Drel1 si Drel2 (Figura 4-25). pe baza următoarei formule: φr = (Drel 1 − Drel 2 ) h (4.00 J2-3m J2-4m J3-4m J2-3c J2-4c J3-4c specimen Figura 4-26: Influenta diferitelor componente in rotirea totala a îmbinării γu/Φu Φr.00 20. datorata distorsiunii tălpii comprimate cuplata cu voalarea locala a inimii.

Discretizarea îmbinărilor pentru analizele neliniare este prezentată în Figura 4-27. şi prevăzute goluri pentru şuruburi. 4. O alternativă la testele experimentale o reprezintă simulările numerice care sa transpună în calcul. toate efectele ce intervin în derularea testelor experimentale. acestea fiind elemente cu caracteristici plastice şi capacităţi mari de deformare. Figura 4-27: Discretizarea îmbinărilor pentru analiza cu MEF . Specimenele analizate au fost aceleaşi ca şi în cazul programului experimental. Pentru a simulat cat mai bine realitatea. fiind prevăzute rigidizări ale plăcii de capăt. utilizând elemente de tip SHELL43 în cadrul programului Ansys 8.0. riglă şi stâlp. sunt în general costisitoare atât din punct de vedere al timpului alocat şi al forţei de muncă implicată. Între plăcile de capăt au fost introdu-se elemente de contact de tip Conta52. Program de simulări numerice Testele experimentale. În acest scop comportarea îmbinărilor s-a simulat prin analize elasto-plastice cu elemente finite.4. Elementele de tip SHELL43 au fost folosite pentru discretizarea specimenelor realizate din tablă. Contribuţia componentelor luate în calcul fiind mai mare în cazul încărcării aplicate ciclic.4 semnificativă între valorile componentelor la tipul de încărcare aplicat.112 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp . dar şi din punct de vedere al materialelor consumate. mai ales pe specimene cu gabarite mari ( adică la scară naturala). la modul cel mai realist. monoton sau ciclic. având dimensiunile prezentate în Tabelul 4-2. rigidizări ale inimii grinzii. Au fost discretizate plăcile de capăt pentru ambele elemente componente. care simulează un contact de tipul „point-to-point” (adică fiecărui punct de pe faţa unui element aflat în contact cu alt element îi corespunde un punct pe faţa celui de al doilea element). discretizarea s-a făcut la un nivel de detaliere ridicat.

la distanta de 2020 mm faţă de axa neutră a stâlpului. Figura 4-29: Imperfecţiuni considerate în analiza numerică Analizele realizate cu elemente finite au condus la moduri de cedare asemănătoare sub efectul încărcărilor monotone şi anume: distorsiunea tălpii comprimate a grinzii şi voalarea locală (mecanism local plastic) a inimii grinzii.Program de simulări numerice 113 Comportarea materialului – otel S275 (OL44) s-a modelat printr-o curba elastica-perfect plastică (Figura 4-28). experimental şi analiza nelinieară elasto-plastică se observă o similitudine foarte buna între acestea. În Figura 4-30 sunt prezentate modurile de cedare ale specimenelor in urma analizelor efectuate şi curbele de comportament ale acestora în termeni de forţă şi deplasare. magnitudinea acesteia fiind determinata în concordanta cu prevederile EN1993-13[19]. Nodurile au fost încărcate static cu forţă distribuita pe lăţimea tălpii.4. Imperfecţiunea specimenului a fost aplicată după primul mod propriu de flambaj elastic. pentru elemente cu pereţi subţiri. Figura 4-28: Curba de material σ-ε Schema statică este identică cu cea prezentată la testele experimentale (Figura 4-11a) şi anume a fost prevăzută o articulaţie fixă la baza stâlpului (dreapta) şi o articulaţie mobilă la capătul de sus al grinzii. Comparând rezultatele obţinute pe cele doua căi. .4 .

114 Program experimental pe îmbinări riglă-stâlp .4 Moduri de cedare MEF Comparaţie MEF-EXP 450 400 350 300 Force [kN] 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 displacement [mm] 80 100 120 J2-3 FEM J2-3 EXP Îmbinare J2-3 400 350 300 Force [kN] 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 displacement [mm] 80 100 120 J2-4 FEM J2-4 EXP Îmbinare J2-4 400 350 300 Force [kN] 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 displacement [mm] 80 100 120 J3-4 FEM J3-4 EXP Îmbinare J3-4 Figura 4-30: Moduri de cedare şi comparaţie MEF – experimental .

iar în cazul specimenelor cu inima de clasa 4 acestea au fost acompaniate de distorsiunea la taiere a panoului de inimă a nodului. Concluzii Testele experimentale prezentate in cadrul acestui capitol au fost efectuate pe specimene scara naturala in cadrul laboratorului de încercări al Departamentului de Construcţii Metalice si Mecanica Construcţiilor. . nici de tipul de încărcare.5. Acest aspect recomandă folosirea analizelor numerice detaliate (mai puţin costisitoare) ca o alternativă la încercările experimentale. după atingerea momentului capabil. Rigiditatea iniţială a îmbinării nu este influenţata nici de clasa inimii. rezultatele experimentale încurajând utilizarea unei asemenea configuraţii. În ce priveşte rotirea totală a îmbinării. sursa principală a deformaţiei plastice fiind grinda (distorsiunea tălpii cuplată cu voalarea locală a inimii).5 . influenţa rotirii panoului îmbinării este redusă. Cedarea a avut loc prin distorsiunea tălpii interioare cuplata cu voalarea locală a inimii grinzii.4.Concluzii 115 4. În toate cazurile cedarea îmbinărilor s-a înregistrat la ciclurile pozitive. Au fost înregistrate valori comparabile ale momentelor capabile la încercări monotone şi ciclice. Specimenul J2-4 a prezentat o ductilitate buna la încărcări ciclice. în raport cu cele obţinute la încărcări monotone. În urma analizelor neliniare s-au obţinut rezultate aproximativ identice atât din punct de vedere al modului de cedare cât şi din punct de vedere al curbei forţădeplasare. Au fot înregistrate valori mai reduse ale ductilităţii specimenelor la încărcări ciclice.

rigidizările de pe rigla la compresiune (7). inima riglei la întindere (5). Metoda componentelor poate fi prezentată ca o aplicaţie a binecunoscutei metode a elementelor finite pentru calculul îmbinărilor structurale. Ca o caracteristica a metodei. nodul este considerat ca un tot unitar. .5. Introducere Metoda componentelor este în momentul de faţă. metoda de calcul cea mai utilizată pentru dimensionarea îmbinărilor între elementele structurilor metalice. placa de capăt a stâlpului la încovoiere (2). fiind studiat în consecinţă. inima riglei la compresiune (4). Ea poate fi aplicată la majoritatea îmbinărilor realizate prin sudură şi/sau şuruburi. talpa stâlpului la compresiune (3). În cazul particular al cadrelor metalice portal (îmbinare cu placa de capăt extinsă.1.1.APLICAREA METODEI COMPONENTELOR PENTRU CARACTERIZAREA COMPORTĂRII ÎMBINĂRILOR RIGLĂ-STÂLP LA CADRE METALICE PARTER CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4 5. rândul de şuruburi din stânga la întindere (9). placa de capăt a riglei la încovoiere (6). principiile de aplicare regăsindu-se în EN1993-1. Metoda componentelor 5. Particularitatea metodei componentelor constă în considerarea oricărei îmbinări ca un set de „componente individuale”.8[20] (pentru structurile metalice) şi în EN1994-1[21] (pentru structurile mixte). panoul de inima al riglei la forfecare (8).1. supusă la moment încovoietor şi forţă axiala) componentele relevante sunt următoarele (vezi Figura 5-1): • • • • • • • • • inima stâlpului la întindere (1).

întindere şi forfecare. • evaluarea caracteristicilor de rezistenţă şi/sau rigiditate pentru fiecare componentă în parte (rigiditate iniţială. Etapele metodei componentelor Aplicarea metodei componentelor constă în mai mulţi paşi şi anume: • identificarea componentelor necesare studiului îmbinării intre elementele considerate. datorita eforturilor din elemente îmbinate. acestea corespunzând celor trei zone care apar in îmbinare. care este solicitat în acelaşi timp la compresiune. 5. Fiecare din componentele prezentate anterior posedă o rezistenţă şi o rigiditate la compresiune. În elementele îmbinării se disting trei tipuri de eforturi. .5. iar rezistenţa îmbinării nu trebuie să fie condiţionată de rezistenţa cordoanelor de sudură. si anume: o zona întinsă.1. o zona comprimată şi una forfecată. Coexistenţa câtorva componente în cadrul aceluiaşi nod (spre exemplu în cazul de faţă panoul de inimă al riglei. Deoarece deformarea acesteia este mult redusă în comparaţie cu cea a elementelor componente.2. tensiune şi forfecare) poate conduce la interacţiunea eforturilor rezultând în final o variaţie a rezistentei şi rigidităţii pentru fiecare componenta în parte.1 -Metoda componentelor 117 8 5 N M 6 2 4 7 9 M 1 N 3 Figura 5-1: Componentele unei îmbinări rigla-stâlp Se observă din cele prezentate anterior că sudura între elementele componente ale îmbinării nu este considerată ca o componentă a acesteia. rezistenţă de calcul).

5 • asamblarea componentelor în vederea determinării rezistentei şi/sau a rigidităţii si trasarea curbei de comportament moment-rotire pentru întreaga îmbinare. coexistenţa solicitărilor de forfecare. compresiune si întindere în cazul panoului de inimă al riglei şi interacţiunea dintre acestea este tratată în EN1993-1.1. iar cedarea nodului s-ar putea produce pe un tronson grupat şi nu pe unul individual. Prima etapă este direct dependentă de caracteristicile geometrice a ansamblelor şi identificarea celor trei zone: de compresiune. Cea de-a doua etapa presupune o cunoaştere suficient de amănunţită a modului de comportare a componentelor individuale. a) componente individuale Figura 5-2: Tipuri de mecanisme plastice b) componente grupate . nu depinde de valoarea acestei solicitări: Spre exemplu cazul şuruburilor.8[20] individual pentru fiecare componentă de bază în parte şi anume: panoul de inimă la forfecare. compresiune şi/sau forfecare independent de modul de solicitare a nodului. panoul de inimă la întindere şi panoul de inimă la compresiune. Mai mult.118 Aplicarea metodei componentelor . În general rezistenţa unei componente raportată la o anumită solicitare. Fiecare componentă a întregii îmbinări posedă rezistenţa proprie la întindere. valoarea indicată fără a fi determinată experimental sau analitic.8[20] este prevăzută o reducere a capacităţii portante a nodului cu 10%.8[20] sunt prezentate în paragraful 5. Pentru a ţine cont de interacţiunea dintre acestea în EN 1993-1. întindere si forfecare. De asemenea se consideră că rezistenţa anumitor componente ar putea fi condiţionată de aşa numitul fenomen „de grup”. Predominanţa apariţiei fenomenului „de grup” în detrimentul celui „individual” este în strânsa legătura cu distanta dintre şuruburi dar depinde în aceiaşi măsura şi de caracteristicile geometrice şi mecanice a componentelor nodului.3. Componentele tratate până în momentul de faţă de prevederile din EN1993-1. la care rezistenţa nu depinde de efortul de întindere la care şurubul este solicitat. În Figura 5-2 sunt ilustrate cele două tipuri de mecanisme de cedare şi anume „individual” şi „de grup”.

8 Part 1. Normativul propune de asemenea determinarea rezistenţelor caracteristice ăi a rigidităţii pentru fiecare componentă de bază. se bazează pe aşa numita „distribuţie a eforturilor interne în nod”. Asamblarea componentelor este după cum s-a descris mai sus. Proiectarea îmbinărilor”. iar din punct de vedere teoretic trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: • eforturile interne. în vederea determinării rigidităţii şi rezistenţei.8[20] fiind cea prezentată în Figura 5-3.5. primele două etape ale metodei componentelor au fost realizate (identificarea şi determinarea caracteristicilor). • nu va fi depăşită în nici un caz capacitatea de deformare a fiecărei părţi a secţiunii transversale. trebuie să fie în echilibru cu solicitările externe ce acţionează în secţiunea respectivă. se va determina modul în care aceste eforturi vor fi distribuite între componentele constituente.1 -Metoda componentelor 119 Ultima etapă constă în asamblarea componentelor. Metoda componentelor permite determinarea analitică a rigidităţii iniţiale şi a momentului rezistent de calcul. În acest fel. supuse la încovoiere. Distribuţia eforturilor interne se face pentru a determina rigiditatea şi nivelul de rezistenţă la încovoiere. această etapă constă în asamblarea componentelor individuale pentru a determina proprietăţile mecanice ale nodului. cât şi în orice secţiune transversală a grinzii sau stâlpului. efortul la care fiecare componentă de bază este supusă fiind denumit „efort intern”. torsiune şi/sau compresiune şi întindere axială.3. Componentele de bază în cazul îmbinărilor realizate cu şuruburi şi tratate în EN1993-1. Pentru un anumit set de eforturilor externe. Aceste două caracteristici sunt suficiente pentru definirea curbei moment-rotire a nodului. • compatibilitatea deplasărilor între părţile constituente ale secţiunii transversale .8 şi legea moment-rotire Metoda componentelor apare pentru prima dată în Anexa J a ENV 1993-1 iar mai apoi se transformă în EN1993-1. Componentele de bază conform EN1993-1. Distribuţia eforturilor interne trebuie făcută într-un mod raţional.denumite componente în cazul unui nod . . Armonizarea normelor romaneşti cu cele europene a condus la apariţia unei versiuni traduse în limba romană în anul 2006 şi publicată de ASRO: SR EN1993-1-8[61]: Proiectarea structurilor de otel. • fiecare parte a secţiunii transversale trebuie să poată transfera mai departe eforturile interne la care este supusă. rezultate în urma distribuţiei. Relaţia între proprietăţile componentelor şi cele ale nodului. 5. pe baza modelului mecanic considerat cel mai reprezentativ pentru îmbinarea considerată. ce acţionează în nod.1.8[20] sunt prezentate în Tabelul 5-1. ultima parte a metodei componentelor. se bazează pe distribuţia eforturilor interne în componentele de bază.trebuie respectată. După cum indică şi numele. pasul ultim constând în asamblarea componentelor în vederea determinării modului de comportarea a nodului studiat. curba convenţională de comportament adoptată de EN1993-1. Toate aceste se aplică nu doar nodurilor structurii.8 „Design of Joints”[20] şi tratează calculul îmbinărilor structurilor metalice. forfecare.

Ed .120 Aplicarea metodei componentelor .5 Evaluarea rezistenţelor de calcul şi a rigidităţilor pentru componentele prezentate în Tabelul 5-1 se face folosind formulele de calcul existente în EN19931.Ed Ft.Ed 3 Inima stâlpului transversală la întindere Ft.8) Nr. Tabelul 5-1: Componente de bază ale nodului (EN 1993-1. Componente VSd 1 Panoul inimii stâlpului la tăiere VSd 2 Inima stâlpului transversală la compresiune Fc.8[20].Ed 4 Talpa stâlpului la încovoiere 5 Placa de capăt la încovoiere 6 Corniera de talpă la încovoiere 7 Talpa şi inima grinzii sau stâlpului la compresiune Fc. crt.

placa de capăt sau corniere) 12 13 Grindă prevăzută cu vută Figura 5-3: Curba moment-rotire convenţională .Ed 10 11 Şuruburi la întindere Şuruburi la forfecare Şuruburi la presiune pe gaură (pe tălpile grinzii. Componente Ft.Ed 9 Tabla la întindere sau compresiune Fc. crt.1 -Metoda componentelor 121 Nr.Ed 8 Inima riglei la întindere Ft. tălpile stâlpului.5.

a) b) c) Figura 5-4: Modelul resorturilor pentru o îmbinare cu placa de capăt extinsă Figura 5-4 b) ilustrează resortul echivalent. Componenta elastică a fiecărei componente de bază este reprezentată de un resort. Momentul elastic este definit empiric şi este considerat ca fiind egal cu două treimi din momentul rezistent de calcul.ini se determină pornind de la deformarea componentelor de bază ale nodului. şurubului la întindere. Numerele asociate fiecărui resort corespund numărului de componentă regăsită în EN1993-1. În Figura 5-4 c) resorturile efective sunt înlocuite de un resort echivalent de rigiditate unica keq. E modulul de elasticitate a oţelului. În Figura 5-4 sunt ilustrate aceste resorturi pentru cazul unei îmbinări riglăstâlp realizată cu şuruburi şi placă de capăt extinsă.8.1) unde: Fi valoarea forţei în resortul i. Relaţia forţă-deplasare a unui resort este evaluată cu: Fi = E ⋅ k i ⋅ Δ i (5. ki coeficientul de rigiditate axială a resortului i. având o rigiditate keff. Astfel resorturile corespunzătoare plăcii de capăt la încovoiere.5 Rigiditatea secanta Sj este funcţie de momentul rezistent de calcul. acţionând la nivelul braţului de pârghie z. tălpii stâlpului la încovoiere şi inimii stâlpului la întindere sunt combinate pentru a forma un resort efectiv pentru fiecare rând de şuruburi.r (r reprezentând rândul de şuruburi considerat). Δi deformaţia resortului i. de momentul aplicat şi de un coeficient . . ψ. Determinarea rigidităţii iniţiale Rigiditatea iniţială Sj.1. ţinând cont de schema din Figura 5-4.4. de rigiditatea iniţială. În cele ce urmează sunt prezentate formulele pentru determinarea rigidităţii efective keff şi a rigidităţii echivalente keq. care înglobează resorturile corespunzătoare fiecărei componente de bază la nivelul unui rând de şuruburi. şi respectiv rândului de bulon considerat.122 Aplicarea metodei componentelor . la nivelul unui rând de şuruburi. care tine cont de tipul îmbinării. 5.

7) unde: ki z μ este coeficientul de rigiditate al componentei i a nodului braţul de pârghie.r 123 (5.6) Dacă forţa axială NEd în elementele îmbinate nu depăşeşte 5% din rezistenţa de calcul a secţiunii transversale Npl. corespunzător unui moment Mj.5.r ⋅ hr z (5.Rd ) ψ dacă M j .9) dacă Valorile coeficientului ψ sunt date in Tabelul 5-2 .ini / S j Raportul rigidităţilor μ se determină cu ajutorul următoarelor relaţii: μ =1 μ = (1.Ed mai mic decât momentul rezistent de calcul Mj.r eff .ini = Mj φ = F ⋅z F ⋅ z2 E ⋅ z2 = = ∑ Δi F ⋅ ∑ 1 ∑ 1 E ki ki z (5.Rd.5) S j .2) ∑k z = ∑k r r ⋅ hr 2 ⋅ hr (5.2) şi (5.4).Rd 2 / 3 ⋅ M j .r = 1 1 ∑k i i . rigiditatea iniţiala a nodului se obţine prin înlocuirea rotirii φ cu: φ = rezultând: Δ1 + Δ2 + Δ eq z (5.Rd (5.4) Pe baza rigidităţii determinate conform (5.Ed ≤ M j .r eff .Ed ≤ 2 / 3 ⋅ M j .Rd se obţine cu relaţia: Sj = E ⋅ z2 1 μ⋅∑ ki (5. este raportul dintre rigidităţile S j .1 -Metoda componentelor keff .5 ⋅ M j . rigiditatea la rotire Sj a unui nod grindăstâlp.Ed / M j .Rd < M j .8) (5.3) keq = ∑k r eff .

1. Determinarea momentului rezistent Determinarea momentului rezistent de calcul se bazează pe aplicarea teoremelor statice.5.7 2.5 Tabelul 5-2: Valorile coeficientului ψ Tipul îmbinării Sudată Placă de capăt cu şuruburi Corniere de tălpi cu şuruburi Placă de bază a stâlpului ψ 2. CC a) distribuţie „plastică” a eforturilor interne CC b) distribuţie „elastică-plastică” a eforturilor interne CC c) distribuţie „elastică” a eforturilor interne Figura 5-5: Distribuţia eforturilor interne .7 5. o distribuţie „elastică” (Figura 5-5 c).7 3. La nivelul şuruburilor pot fi identificate trei tipuri de distribuţie ale eforturilor interne şi anume: • • • o distribuţie „plastică” (Figura 5-5 a). o distribuţie „elastică-plastică” (Figura 5-5 b) Distribuţia va depinde în mare măsură de capacitatea de deformare a componentelor nodului.124 Aplicarea metodei componentelor .1 2.

11) Distribuţia „elastică” a eforturilor prezentată în Figura 5-5c este un caz particular al distribuţiei „elastice-plastice”.i se datorează cedării inimii stâlpului la întindere sau • rezistenţa de calcul FRd. Aceste braţe sunt determinate ca fiind distanţele de la centrul de compresiune (CC) la axa rândului de şuruburi considerat. doar că se vor lua în considerare un număr limitat de . În acest caz momentul rezistent de calcul se va determina similar pe baza formulelor de calcul prezentate anterior. distribuţia plastică a eforturilor este întreruptă datorita lipsei capacităţii de deformare a ultimului rând de şuruburi.9Bt.i ⎟ i = k +1 ⎝ hk ⎠ ∑ n (5. la care în primul rând de şuruburi a fost atinsă rezistenţa şi prezintă un comportament ne-ductil. 9Bt .10)). în care Bt.i ⋅ hi + ⎛h ⋅F ⎞ hi ⋅ min ⎜ i Rd .Rd reprezintă rezistenţa unui şurub.8[20] se presupune ca există o capacitate de deformare suficientă a unui rând de şuruburi dacă: • rezistenţa de calcul FRd. (5. Momentul rezistent în acest caz se evaluează cu: M j .i se datorează cedării inimii grinzii la întindere sau • rezistenţa de calcul FRd.10) În anumite cazuri (vezi Figura 5-5b).Rd = ∑F i =1 n Rd . asta numai dacă există o capacitate suficientă de deformare a componentelor.i ⋅ hi (5.i se datorează cedării plăcii de capăt şi • rezistenţa de calcul FRd . prezentată în Figura 5-5a se dezvoltă progresiv de la rândul superior de şuruburi spre rândul inferior de şuruburi.Rd = ∑F i =1 k Rd .Rd) şi este condiţionată de cedarea şurubului sau a plăcii de capăt.11) se aplică considerând k=1. în talpa şi inima grinzii sau la atingerea rezistenţei la compresiune a inimii grinzii şi a rezistenţei la forfecare a panoului de inimă. Această distribuţie se aplică cu precădere la nodurile având grosimi mari ale plăcii de capăt şi ale tălpii stâlpului. FRd . Cele trei tipuri de distribuţii ar putea fi limitate în cazul atingerii rezistenţei la compresiune. În acest caz ecuaţia (5.i ≤ 1. Momentul rezistent de calcul este determinat ca fiind suma produselor dintre efortul interior de la nivelul fiecărui bulon si braţul acestuia (eq. La rândurile de şuruburi situate sub rândul de şuruburi k.1 -Metoda componentelor 125 Distribuţia plastică a eforturilor interne. M j . În EN1993-1.5.k>1. în care s-a atins deja rezistenţa de calcul ( FRd.k . distribuţia eforturilor este liniară. Aceste criterii îşi au originea in cercetările realizate de Jaspart (1999)[38]. Fc.Rd .

dacă aceste componente sunt active. Proprietăţile mecanice a acestor componente cum ar fi deformaţia elastică. În cadrul metodei componentelor fiecare nod este considerat ca fiind alcătuit dintr-un set de elemente. Rezistenţa de calcul a unui rând de şuruburi i.126 Aplicarea metodei componentelor . trebuie limitată în acelaşi timp grosimea tălpii stâlpului cât şi grosimea plăcii de capăt. 5.2. Mai mult. Se consideră că un nod are o capacitatea de rotire suficientă pentru un calcul plastic dacă momentul de calcul rezistent al nodului este definit de una din următoarele componentele de bază: • • • unde: n panoul de inimă la forfecare.Rd şi a inimii grinzii. Această rezistenţă trebuie sa ţină cont şi de apariţia fenomenului de grupare la apariţia mecanismului de cedare.i. reprezintă rezistenţa minimă a componentelor la nivelul rândului de şuruburi considerat. Particularităţi ale îmbinărilor la forţă axială şi moment încovoietor 5. Metoda componentelor poate fi utilizată pentru evaluarea capacităţii de deformare a unui nod dacă se cunoaşte capacitatea de deformare a fiecărei componente active. În acest interval valoarea rezistentei la compresiune se determină: (5. rezistenţa de calcul şi capacitatea de . Generalităţi. În ultimele două cazuri. dar poate fi aplicată şi pentru alte tipuri de configuraţii a îmbinărilor. dintre rezistenţa de calcul la compresiune a inimii grinzii şi rezistenţa de calcul la forfecare a panoului de inimă. placa de capăt a grinzii la încovoiere. reprezintă efortul de întindere în rândul i. pentru a evita ruperea fragila a şurubului. Fl reprezintă minimul dintre rezistenţa de calcul la compresiune a tălpii Fc.2. Este folosită ca referinţă în EN 1993 şi EN 1994. rezistenţa resortului efectiv i (vezi Figura 5-4b) este condiţionată de componenta cea mai slabă. amplasate în serie (vezi Figura 5-4a). talpa stâlpului la încovoiere. pentru resorturile corespunzătoare fiecărei componente de bază. utilizată în formulele precedente. prezentat în paragrafele anterioare (Figura 5-2).12) ∑ Fl = Fc.1.5 rânduri de şuruburi.n este numărul ultimului rând de şuruburi în care apar eforturi de întindere. Distribuţia eforturilor la rândurile de şuruburi se face ţinând cont de faptul că aceluiaşi rând de şuruburi nu i se va atribui o încărcare mai mare decât cea pe care o poate transfera acel rândul de buloane.Rd l =1. denumite componente. FRd. Metoda componentelor reprezintă o procedură de calcul binecunoscută pentru evaluarea proprietăţilor de calcul a îmbinărilor structurale. pentru dimensionarea îmbinărilor structurilor metalice şi respectiv mixte.

13) este efortul axial de calcul. implică trei paşi succesivi: identificarea componentelor de bază. îmbinările riglă-stâlp sunt supuse pe lângă încovoiere şi forfecare.2.Rd (5. În consecinţă. NSd rezistenta de calcul la forţă axială a grinzii îmbinate. asupra momentului rezistent de calcul şi a capacităţii de rotire a nodului. Aceste este şi motivul pentru care aplicarea lui EN 1993-1. momentul rezistent de calcul. Îmbinări structurale supuse la moment încovoietor M şi forţă axială N În majoritatea cazurilor. Npl. Limitarea de 5% poate fi respectată în majoritatea cazurilor în care îmbinarea riglă-stâlp se realizează între elementele structurilor multietajate. Unde: Figura 5-6: Îmbinare riglă-stâlp la cadre metalice parter cu rigla în pantă .2 -Particularităţi ale îmbinărilor la forţă axială şi moment încovoietor 127 deformare sunt evaluate prin intermediul unor modele consacrate de calcul. caracterizarea proprietăţilor unui nod.2. utilizând metoda componentelor.Rd Se consideră că sub această limită comportarea nodului nu este influenţă semnificativ de forţa axială. 05 Npl . în final rezultând proprietăţile mecanice ale întregului nod. şi anume: rigiditatea la rotire. NSd. De asemenea trebuie subliniat faptul că această valoare a fost aleasă în mod arbitrar şi nu este justificată ştiinţific. trebuie să fie mai mică decât 5% din rezistenta de calcul la forţă axială a grinzii îmbinate. modul de cedare şi capacitatea de rotire. dar nu şi în cazul îmbinărilor elementelor cadrelor metalice parter cu rigla în pantă (Figura 5-6). Npl. evaluarea proprietăţilor mecanice a acestor componente şi asamblarea componentelor.Rd: NSd ≤ 0. Aceste eforturi suplimentare au o influenţă semnificativă asupra rigidităţii la rotire.8[20] este limitată pentru noduri în care forţa axială ce acţionează în îmbinare. la eforturi de compresiune şi întindere. Proprietăţile componentelor fiind mai apoi asamblate. 5.5.

talpa stâlpului la încovoiere.5 În cazul în care condiţia (5.Rd -1 Figura 5-7: Curba de interacţiune M-N Aceste prevederi sunt puse sub semnul întrebării. în EN 1993-1. . placa de capăt la încovoiere. NSd NRd 1 -1 1 MSd Mj. În cazul interacţiunii dintre momentul încovoietor şi forţa axială este important modul în care sunt activate componentele de bază în funcţie de intensitatea încărcărilor aplicate în nod. componentele activate fiind: inima stâlpului la întindere. cea de a doua corespunzând unei forţe axiale predominante (Figura 5-9b). Considerând o îmbinare riglă-stâlp cu placă de capăt extinsă supusă la moment încovoietor şi forţă axială ( Figura 5-8) există două distribuţii posibile ale eforturilor interne în nod: • • una corespunzând unui moment încovoietor predominant (Figura 5-9a). în concordanţă cu importanţa relativă a momentului încovoietor şi a forţei axiale şi bineînţeles în concordanţă cu semnele forţelor aplicate în nod. Pentru un moment încovoietor predominat. Dificultatea în acest sens rezultă din modificarea listei de componente active în nod.13) nu este satisfăcută. Aceste probleme au fost investigate la Universitatea din Liege prin intermediul unui amplu program experimental şi analitic de către Cerfontaine & Jaspart (2003)[8]. iar forţele de întindere sunt transferate prin intermediul şuruburilor întinse.128 Aplicarea metodei componentelor . forţele de compresiune se dezvoltă în vecinătatea tălpii inferioare a riglei îmbinate.8 se consideră că diagrama de interacţiune moment-forţa axială este definită de linia ce uneşte următoarele 4 puncte: rezistenţa la moment încovoietor pozitiv şi negativ în absenţa forţei axiale şi respectiv rezistenţa axială la întindere şi compresiune în absenţa momentului încovoietor (Figura 5-7). iar pentru a dezvolta o procedură de proiectare îmbunătăţită în concordanţă cu metoda componentelor care este încă valabilă atâta timp cât comportamentul componentelor este independent de tipul de încărcare aplicat întregului nod – se cere o nouă procedură de asamblare a componentelor pentru a acoperi acţiunea combinată a momentului încovoietor şi a forţei axiale.

Rândurile de şuruburi nu mai sunt active la întindere.2 -Particularităţi ale îmbinărilor la forţă axială şi moment încovoietor 129 şuruburile la întindere. inima stâlpului la compresiune. N M Figura 5-8: Îmbinare supusă la moment încovoietor şi forţă axială N M a) M predominant N M Figura 5-9: Distribuţia eforturilor interne în funcţie de raportul M/N b) N predominant . talpa grinzii la compresiune. componentele activate fiind: inima stâlpului la compresiune. talpa grinzii la compresiune.5. inima grinzii la întindere. În cazul unei forţe axiale predominate. partea superioară a îmbinării tinde să transfere eforturi de compresiune. inima stâlpului la întindere şi talpa grinzii la întindere.

în placa de capăt se dezvoltă un mecanism plastic de cedare.3. a răspunsului nodului riglă-stâlp. CWC – inima stâlpului la compresiune. unde F şi Δ reprezintă forţa ce acţionează în componenta considerată. BT – şurubul la întindere.talpa stâlpului la încovoiere. cauzând printre altele încovoierea plăcii de capăt şi/sau încovoierea tălpii stâlpului. BWT – inima grinzii la întindere. conducând la un mecanism individual de cedare (Figura 5-2a).2.8[20]. Exista două caracteristici particulare ale metodei componentelor ce trebuie analizate cu mare atenţie şi anume: • „efectele grupate” (Figura 5-2b): aceste efecte apar îndeosebi în cazul îmbinărilor realizate cu placă de capăt la care eforturile de întindere între elemente sunt transmise prin intermediul şuruburilor. BFC – talpa grinzii la compresiune. în placa de capăt vor apărea linii de curgere cuplate în jurul mai multor şuruburilor. CFB . realizat de asemenea la universitatea mai sus amintită de către Cerfontaine şi Jaspart (2003)[8] (Figura 5-10). conducând la un mecanism . EPB – placa de capăt la încovoiere. Dacă ar fi să urmăm definiţiile date în EN 1993-1. bazat pe utilizarea metodei componentelor.inima stâlpului la întindere. respectiv deplasarea acesteia. În acest model. la Universitatea din Liege s-a desfăşurat un amplu studiu experimental şi analitic. Dacă distanţa dintre rândurile de şuruburi este mică. Modelul mecanic dezvoltat în acest sens a fost utilizat şi în cadrul unui program de calcul al îmbinărilor. nodul ar fi alcătuit dintr-o îmbinare solicitată la moment încovoietor şi forţă axială şi panoul de inimă a stâlpului la forfecare. Modelul permite determinarea.5 5. solicitat la eforturi axiale şi încovoiere. intr-o manieră numerică. în placa de capăt vor apărea linii de curgere separate în jurul unui şurub. Dacă distanţa dintre rândurile de şuruburi este suficient de mare.130 Aplicarea metodei componentelor . CWT CFB BT EPB N CWC BFC îmbinare Panoul de inimă la forfecare M nod Figura 5-10: Modelul mecanic propus de Cerfontaine şi Jaspart Modelul propus conduce la activarea următoarelor componente: CWT . Datorită eforturilor de întindere din şurub. fiecare componentă a nodului este reprezentată de un resort elastic caracterizat de o curba neliniară F-Δ. Modelul mecanic propus de Cerfontaine & Jaspart (2003)[8] În vederea investigării comportamentului îmbinărilor cu şuruburi sub efectul cuplat al momentului încovoietor şi al forţei axiale.

şuruburi. şi eforturi transversale datorate încărcărilor aplicate nodului (inima stâlpului la întindere – CWT. În cele ce urmează se va face o scurtă trecere în revistă a modului de lucru a programului. rigidizările panoului de inimă a grinzii. • „interacţiunea componentelor”: acest fenomen are loc între componentele stâlpului unde interacţionează trei tipuri de eforturi: eforturile de forfecare în panoul de inimă. În mod convenţional forţele de întindere se asumă a fi pozitive sau egale cu zero. iar cele de compresiune negative sau egale cu zero. placa de capăt a grinzii. eforturi longitudinale datorate încărcărilor axiale şi a momentului încovoietor din stâlp. Definiţii şi convenţii Diagrama de interacţiune defineşte o suprafaţă limită dată de rezistenţa nodului. etc. La rândul ei curba moment-rotire este trasată utilizând un program de calcul dezvoltat de Cerfontaine şi Jaspart la Universitatea din Liege. În Figura 5-11 este ilustrată o îmbinare cu şuruburi realizată cu placă de capăt extinsă având un număr de Nb=4 şuruburi. Programul de calcul a fost dezvoltat în timp. individual pentru fiecare componentă a îmbinării în parte şi anume: talpa stâlpului.3. Toate rândurile de şuruburi se notează de la 1 la n începând cu primul rând de şuruburi (Figura 5-11). 131 grupat de cedare (Figura 5-2a). Apariţia efectelor grupate afectează în aceeaşi măsură şi următoarele componente: inima stâlpului la întindere – CWT şi inima grinzii la întindere BWT. este un program destinat în exclusivitate activităţilor de cercetare deoarece permite introducerea caracteristicilor mecanice a materialului.3 -Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor aplicând metoda componentelor. iar pentru a fi asigurată rezistenţa întregii îmbinări momentul încovoietor şi forţa axială. În prezenta lucrare se va prezenta cazul general al unei îmbinări realizate cu placă de capăt extinsă cu şuruburi. inima grinzii.1. talpa grinzii. Evaluarea caracteristicilor metoda componentelor.3. Cinematica problemei este . 5. şi panoul de inimă a stâlpului la forfecare).5. având un număr de Nb rânduri de şuruburi prin care sunt transferate eforturile de întindere. trebuie sa rămână în interiorul acestei diagrame. inima stâlpului. Mai mult decât atât. inima stâlpului la compresiune – CWC. respectiv inferioare a grinzii (Figura 5-10) şi care activează suplimentar următoarele componente: talpa şi inima grinzii la compresiune şi inima stâlpului la compresiune. Pot fi indetificate două zone active poziţionate la mijlocul tălpii superioare. placa de capăt a stâlpului. 5. are la bază metoda componentelor şi ţine cont de interacţiunea dintre momentul încovoietor şi forţa axială. ce formează o pereche de valori. Acest efect conduce la un număr convenţional de n=Nb+2 de rânduri de şuruburi prin intermediul cărora eforturile sunt transmise de la grindă la stâlp. Determinarea îmbinare diagramei de îmbinărilor interacţiune aplicând pentru Caracterizarea îmbinărilor riglă-stâlp a cadrelor metalice parter având secţiuni variabile de clasă 3 şi 4 se face prin intermediul curbei moment-rotire.

şi axa şurubului (valorile hi sunt pozitive pentru rândurile de şuruburi situate deasupra axei neutre a grinzii).14) în care Fi reprezintă forţa în rândul i de şuruburi iar hi fiind braţul forţei respective. Totul pare simplu atâta timp cât se consideră rezistenţa individuală a fiecărui rând de şuruburi. pentru fiecare componentă constitutivă α poate să fie scris: i =m ∑F p i Rd ≤ Fmp . în timp ce în rândul de şuruburi 1 şi 3 este diferită de zero. În concluzie.132 Aplicarea metodei componentelor . bazată pe aplicarea teoremei statice. necesită existentă unui echilibru la cedare între distribuţia eforturilor interne şi forţele externe aplicate.n (5.p. toate rândurile de şuruburi [m..4.p]. iar „mecanismul de grup” ia în considerare doar rândurile de şuruburi 1.3. criteriul de rezistenţă pentru fiecare rând aparţinând grupului fictiv [m. dar în realitate în nod se dezvoltă fenomenul de „grupare” e efectelor. rezistenţa fiecărui rând de şuruburi (care este egală cu rezistenţa celei mai slabe componente) nu poate fi depăşită.α m = 1.5 următoarea: forţa de compresiune din rândul nr. Braţul este definit ca fiind distanţa verticală dintre axa grinzii.15) Criteriul de rezistenţă În conformitate cu principiile teoremei statice..p] în care apar efectele de grupare sunt considerate ca un rând echivalent fictiv având un braţ de pârghie echivalent şi o rezistenţă a grupului egală cu cea a celei mai slabe componente. Pentru o îmbinare supusă la eforturi de încovoiere (M) şi axiale (N). 2 este egală cu zero. Momentul încovoietor şi forţa axială aplicată sunt conectate prin conceptul de excentricitate a încărcării după cum urmează (valorile pozitive ale momentului M şi ale forţei axiale N sunt definite în Figura 5-10): M = e⋅N (5. unde eforturile M şi N sunt aplicate...16) .. condiţia de echilibru static se va scrie: M = ∑h ⋅F i =1 i n i N = ∑F i =1 n i (5. Astfel s-a considerat că. p = m. Rand 1 Rand sup 2 Rand 3 Rand 4 Rand 5 Rand inf 6 Figura 5-11: Numerotarea rândurilor de şuruburi Ecuaţiile de echilibru pentru nod şi excentricitatea încărcării Evaluarea rezistenţei nodului. m + 1.

5. iar în lungul acestor segmente. poate fi definită ca fiind minimul valorilor Fmp . valoarea forţei (Fk) variază de la 0. în cazul în care m este egal cu p. Aplicarea teoremei statice conduce la următoarea definiţie şi trasarea diagramei de interacţiune M-N: Criteriul de interacţiune la cedare între momentul încovoietor (M) şi forţa axială (N) este descrisă de un set de 2n segmente paralele.p].α reprezintă rezistenţa individuală a componentei α a rândului m. Fmp .20) . 133 Rd în care Fmp . la unul din capete..α reprezintă rezistenţa componentei α corespunzătoare grupului de Rd şuruburi de la m la p. Diagrama de interacţiune se va obţine astfel: M = hk ⋅ N + ∑ (hi − hk ) ⋅ Fi c i =1 n k = 1. Acest criteriu de rezistenţă poate fi derivat pentru fiecare componentă constitutivă a unui rând de şuruburi. până la valoarea maximă a rezistenţei rândului de şuruburi respectiv la celălalt capăt.n (5.19) Fi c = min Fi Rd + .18) (5.3 -Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor aplicând metoda componentelor. iar rezistenţa finală pentru grupul de şuruburi Rd Rd [m. panta fiecărui segment fiind egală cu valoarea braţului de pârghie (hk)..2. a) model de interacţiune între doua rânduri de şuruburi b) model de interacţiune între trei rânduri de şuruburi Figura 5-12: Moduri de interacţiune între rândurile de şuruburi Definirea criteriului de cedare pentru întregul nod Detalii referitoare la aplicarea teoremei statice pentru o îmbinare cu n rânduri de şuruburi sunt date in Teza de doctorat a lui Cerfontaine (2003)[7] intitulată ”Etude de l’interaction entre moment de flexion et effort normal dans les assemblage boulonne”. notată cu Fmp .17) unde: Fi c = max Fi Rd + .α . În Figura 5-12 este ilustrată situaţia prezentată anterior pentru cazul interacţiunii între două rânduri de şuruburi (a) şi respectiv între trei rânduri de şuruburi (b) dar care acoperă şi cazul cel mai general al unei îmbinări cu n număr de şuruburi. 0 ( ) ( daca sau: Fi c = min Fi Rd − . 0 ) i <k (5. 0 ( ) daca i >k daca i <k (5.

5 Fi c = max Fi Rd − .2.22) j = i +1 ⎞ F jRd − . 0 ⎛ Rd Fi Rd + = min ⎜ Fmi − ⎝ ⎛ Rd Fi Rd − = min ⎜ Fim − ⎝ ( ) j =m daca i −1 i >k (5. 5. Comparaţie experimentale. Punctele din Figura 5-12 reprezintă paşii succesivi pentru evaluarea valorilor Fi Rd + şi Fi Rd − . m = 1. În Figura 5-12b este prezentată procedura de evaluare a valorilor Fi Rd + şi Fi Rd − în cazul unei îmbinări unde se grupează trei rânduri de şuruburi. De asemenea.. Figura 5-13: Exemplu de diagrama de interacţiune M-N (Cerfontaine 2003)[7]. metoda componentelor teste Pentru a putea face o comparaţie a rezultatelor obţinute prin utilizarea programului dezvoltat la Universitatea din Liege.n ⎟ ⎠ i >k (5. asemănătoare celei prezentate în Figura 5-11.. m = i... au fost selectate un număr de îmbinări pentru care există deja date experimentale.134 Aplicarea metodei componentelor . cu această .23) Rezistenţa rândului de şuruburi i ( Fi Rd + şi Fi Rd − ) diferă pentru i mai mic decât k (obţinând Fi Rd + ) sau mai mare decât k (obţinând Fi Rd − ).21) cu: ∑F ∑ m Rd + j ⎞ .3.i ⎟ ⎠ i <k (5. În Figura 5-13 este prezentată un exemplu de diagramă generală capabilă de interacţiune moment – forţă axială (M-N) corespunzătoare unei îmbinări cu 4 rânduri de şuruburi.

Caracteristicile de material au fost determinate în urma unor teste de tracţiune pe specimene extrase din nonele neafectate de deformaţii ale nodurilor încercate. bc – lăţimea tălpii stâlpului.c – grosimea inimii stâlpului.c 8 6 6 clts 2 2 3 clis 3 4 4 riglă hb 650 700 700 bb 200 200 230 tf. 135 ocazie s-a făcut o verificare suplimentară a testelor experimentale realizate pe noduri riglă-stâlp având secţiuni variabile zvelte. tf.b 12 12 10 tw.c – grosimea tălpii stâlpului. cl-ib – clasa inimii grinzii i.înălţimea grinzii. rezultatele acestor teste sunt prezentate detaliat în Capitolul 4 al prezentei lucrări.3 -Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor aplicând metoda componentelor. În acelaşi tabel sunt trecute şi clasa secţiunii elementelor componente: inima şi talpa stâlpului. cl-ts – clasa tălpii stâlpului. tf.b – grosimea tălpii grinzii.b – grosimea inimii grinzii. hb . Dimensiunile geometrice ale îmbinărilor analizate sunt prezentate în Tabelul 5-3 şi grafic în Figura 5-14. Figura 5-14: Caracteristici dimensionale îmbinări .c 15 15 12 tw.b 8 6 6 cltb 2 2 3 clib 3 4 4 unde: hc . Testele experimentale. tw. inima şi talpa grinzii. Tabelul 5-3: Dimensiuni geometrice Nod j2-3 j2-4 j3-4 stâlp hc 650 700 700 bc 240 240 280 tf. cl-is – clasa inimii stâlpului.5. cl-tb – clasa tălpii grinzii. realizate în laboratorul Departamentului de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor sunt prezentate detaliat în Capitolul 4 al prezentei lucrări.înălţimea stâlpului. În cadrul programului de calcul pentru fiecare grosime de material au fost folosite caracteristicile mecanice obţinute în urma testelor de tracţiune. bb – lăţimea tălpii grinzii. tw.

025 0. 900 800 700 600 moment [kNm] 500 400 300 200 100 0 -0.1Sj.62 moment [kNm] J2-4 800 700 600 Mrd.015 0. 0.02 0.ini 600 500 400 300 200 100 Φel.005 0.005 Mrd. chiar se suprapun în unele cazuri.01 0. sunt puţin diferite.015 0.0271839 Mrd.006075343 0 0 -100 rotire [rad] 0.03 0.004122 Φu. 0.035 0. cele experimentale având valori mai mari.ini 0.exp= 515.exp=573.22 500 moment [kNm] 400 300 200 100 0 0 -100 0.ini Mrd.025 0.th=495.ini 0.136 Aplicarea metodei componentelor .035 0. Se observă că valorile. 0.065 Sj.02 0.005 0.04 rotire [rad] Figura 5-15: Comparaţie analitic-experimental .045 0.89 Mrd.045 Φu.035 0.59 Sj.04 0.005 -100 Φel 0.th= 440.th=457.5 În Figura 5-15 şi Tabelul 5-4 sunt prezentate rezultatele obţinute pe cale experimentală şi analitic folosind metoda componentelor.01 0. oricum diferenţa dintre acestea este nesemnificativă.1Sj. în termeni de moment rezistent al îmbinării.0075266 0.72 0.025 0.ini Mrd. Daca ar fi să vorbim în termeni de rigiditate a îmbinării.03 0.exp=518. valorile experimentale şi cele analitice sunt comparabile.1Sj.055 0.ini J3-4 Φel.56 J2-3 rotire [rad] 700 Sj. 0.015 Φu 0.

Experienţa a arătat că în cazul nodurilor rigide.8[20] Elementele cadrelor metalice (rigle şi stâlpi) se îmbină în nodurile cadrului. Clasificarea îmbinărilor în conformitate cu EN19931.0 Curbele moment-rotire obţinute analitic cu ajutorul programului de calcul sunt prezentate în Figura 5-16.56 457.b (exp) MR.71 440.3 -Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor aplicând metoda componentelor. (th) Mpl . Tabelul 5-4: Rezultate: moment capabil-rigiditate iniţială 137 Nod J2-3m J2-4m J3-4m ( MRthj) .72 440. Atunci când sunt disponibile doar două cazuri extreme de modelare a nodurilor. . care să îndeplinească presupunerile făcute la calculul structurii.14 532. caracteristicile nodurilor proiectate trebuie să îndeplinească ipotezele asupra comportării făcute iniţial. majoritatea îmbinărilor practice vor avea un comportament semi-rigid.b.005 0.65 548. fie articulate.3. care tradiţional erau considerate fie perfect rigide. posibilităţile detaliilor de nod sunt limitate.0 123555. Această procedură poate conduce la soluţii neeconomice pentru detalii de nod cât şi pentru elementele cadrului.62 515.22 Sj. în care momentul capabil al nodului Mj este normalizat la momentul plastic al riglei Mpl.59 Figura 5-16: Curbele moment-rotire obţinute analitic 5.59 [kNm] 551.5.0 141644.66 [kNm] 573.3. Astfel. acestea trebuie să fie de multe ori rigidizate pentru a se asigura un comportament real al nodului.ini [kNm/rad] 123069.56 457.015 0. permiţând o rotire relativă între riglă şi stâlp şi având uneori o rezistenţă inferioară elementului îmbinat.01 rotire [rad] 0. Majoritatea nodurilor reale au însă o comportare intermediară între cele două extreme.02 J2-3 J2-4 j3-4 495. Necesitatea considerării îmbinărilor semi-rigide este impusă de faptul că în realitate. 600 500 moment [kNm] 400 300 200 100 0 0 0.89 518. j [kNm] 495. Relaţii moment-rotire pentru îmbinări riglă-stâlp tipice sunt prezentate în Figura 5-17. Raţiunea principală pentru care se recurge la idealizarea comportării nodurilor cadrului în noduri rigide şi articulate este dată de simplificarea majoră a calculului static al structurii.

8[20]. îndeplinind totuşi criteriul pentru noduri rigide. ceia ce conduce la o rigiditate ridicată şi o distribuţie mai echilibrată a eforturilor în elementele structurale.5 Acest fapt se poate întâmpla dacă nu sunt considerate în calcul anumite componente (cum ar fi panoul de inimă al stâlpului). Experienţa din diferite ţari europene a arătat că procesul de proiectare al cadrelor metalice necontravântuite este foarte delicat din punct de vedere economic. În general. Pot fi găsite soluţii economice folosind noduri semi-rigide iar comportamentul real al nodului trebuie luat în considerare la calculul structurii. 1998[64]). cum este Eurocode 3. Deciziile luate în faza de proiectare au un impact major asupra costurilor de fabricaţie ale structurii. Principalul avantaj al acestei abordări constituind-o simplitatea calculului static. În cazul în care costurile unei structuri metalice sunt calculate pe baza greutăţii acesteia. În consecinţă. Caracteristicile nodurilor vor influenţa răspunsul structurii. Diminuarea costurilor nodurilor trebuie comparată cu creşterea datorată . • Beneficii economice ale nodurilor semi-rigide. Dacă rigiditatea reală este semnificativ mai mare decât limita prevăzută de normă. astfel încât un nod considerat intuitiv rigid poate fi de fapt semi-rigid şi/sau parţial rezistent la un calcul mai atent. Rigiditatea reală a nodului poate fi evaluată în conformitate cu EN1993-1. Pe de altă parte. pot fi clasificate ca şi semi-rigide (cum ar fi cazul prinderii la baza stâlpului). 1998[67]): • Detalii optime pentru nodurile rigide. dimensiunea elementelor poate creşte faţă de soluţia cu noduri rigide. trebuie verificat dacă se pot omite anumite rigidizări. Figura 5-17: Relaţii moment-rotire pentru îmbinări tipice (Leon 1995)[42] Normele moderne de calcul a structurilor metalice. Prin utilizarea nodurilor semi-rigide pot fi identificate mai multe aspecte şi strategii pentru obţinerea unor beneficii economice (Weynard şi colab.138 Aplicarea metodei componentelor . care sunt considerate tradiţional ca şi articulate. proiectantul va optimiza structura pentru a obţine o greutate minimă. Studii efectuate în anii anteriori au arătat că soluţiile cu o greutate minimă pot ajunge cu până la 20 % mai scumpe decât soluţiile la care s-a ţinut cont de costurile de fabricaţie (Steenhuis şi colab. Nodurile rigide şi cele articulate nu prezintă decât nişte aproximări limită ale comportamentului real al nodurilor. permit considerarea comportamentului real al nodului. anumite tipuri de noduri cu şuruburi. Aceste noduri necesită rigidizări şi de aceia conduc la costuri de fabricaţie ridicate (datorate în special costului ridicat al manoperei). adică distribuţia momentelor şi a deplasărilor. soluţiile de greutate minimă se obţin atunci când nodurile structurii sunt rigide. adică rigiditatea şi/sau rezistenţa parţială.

ini ≥ kb ⋅ E ⋅ Ib / Lb ).8. Prima problemă este parţial rezolvată de prevederile de calcul existente în EN1993-1. influenţa rigidităţii nodurilor este mai importantă la cadrele necontravântuite ( kb = 25 ).3 -Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor aplicând metoda componentelor. • Zona 2 – noduri seimi-rigide . Această clasificare este importantă pentru a verifica dacă un nod se comportă ca unul rigid. Clasificarea nodului funcţie de rigiditate (Figura 5-18) ţine seama de trei aspecte şi anume: • • • nu este importantă rigiditatea absolută a nodului.8[20] prevede un sistem de clasificare a nodurilor funcţie de rigiditatea şi rezistenţa lor. ci rigiditatea relativă a acestuia faţă de elementul îmbinat ( S j . Soluţia optimă se poate determina numai în cazul în care se face o evaluare detaliată a costului.5. 139 costului rezultat din greutatea suplimentară de material şi al protecţiei anticorozive. EN1993-1. 1999[39]) pentru determinarea capacităţii portante şi a rigidităţii nodurilor. în consecinţă răspunsul structurii nu se va modifica substanţial din cauza rigidităţii reale a nodului. Cea de-a doua problemă dispare treptat.1 şi kb=8 pentru cadre contravântuite. importanţa rigidităţii nodului este funcţie de rigiditatea relativă riglă-stâlp ( Kb / Kc ) Figura 5-18: Clasificarea rigidităţii nodurilor în funcţie de rigiditate În Figura 5-18 se disting trei zone şi anume: • Zona 1 – noduri rigide S j . odată cu includerea unor modele de noduri semi-rigide în tot mai multe programe de calcul structural. având un sistem de clasificare se poate verifica dacă un nod cu o anumită rigiditate poate fi modelat ca şi rigid. Este important de subliniat faptul că un nod real nu este niciodată perfect rigid. dacă K b / Kc ≥ 0. Dificultatea folosirii nodurilor semi-rigide în proiectarea curentă a structurilor metalice este dictată de lipsa relativă a prescripţiilor de calcul pentru acestea şi de efortul suplimentar de calcul structural. Oricum. care foloseşte metoda componentelor (Jaspart şi colab. În plus faţă de procedura de calcul a caracteristicilor prin metoda componentelor.ini ≥ k b ⋅ E ⋅ Ib Lb cu: kb=25 pentru cadre necontravântuite.

rigiditatea iniţială a nodului.005 0.03 25*E*Ib/Lb Sj.02 0.5E*Ib/Lb limita rigidă limita articulată 0.ini ≤ 0.5E*Ib/Lb Sj.03 limita rigidă limita articulată 0.ini.01 0.5E*Ib/Lb 25*E*Ib/Lb Sj.015 rotire [rad] 0.005 0.exp 0.140 Aplicarea metodei componentelor .025 0.ini.03 25*E*Ib/Lb Sj. Ib – momentul de inerţie al riglei.ini.exp kb*E*Ib/Lb Figura 5-19: Clasificarea nodurilor în conformitate cu EN1993-1.exp kb*E*Ib/Lb J2-3 0.025 0.01 0.5E*Ib/Lb Sj.8[20] J3-4 .ini .5E*Ib/Lb Sj. Kb – rigiditatea riglei.01 0.5E*Ib/Lb limita rigidă limita articulată 0.ini.5 • Zona 3 – noduri articulate S j .025 0.005 0.exp kb*E*Ib/Lb J2-4 1000 900 800 moment [kNm] 700 600 500 400 300 200 100 0 0 0.ini. Lb – lungimea riglei. Kc – rigiditatea stâlpului.02 0. 1000 900 800 moment [kNm] 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1000 900 800 moment [kNm] 700 600 500 400 300 200 100 0 0 0.exp 0.02 0.015 rotire [rad] 0.exp 0.015 rotation [rad] 0.ini.5 ⋅ E ⋅ Ib Lb în care: Sj.

b = Mpl . respectiv de rezistenţă totală. Deoarece se face comparaţia cu rezultate experimentale.25 ⋅ Mpl . placă de capăt extinsă având grosimea de 20 mm. obţinute prin variaţia secţiunii grinzii şi anume: creşterea înălţimii secţiunii.b ≤ M j ≤ Mpl . Materialul utilizat în analizele numerice a fost S275 având limita de curgere fy=275 N/mm2. Îmbinările au fost analizate cu ajutorul programului de calcul al îmbinărilor.9. În funcţie de rezistenţă.b .1. utilizând în formula lui Mpl. În toate cazurile au fost folosite şuruburi de înaltă rezistentă M20 gr. coeficientul parţial de siguranţă în cazul de faţă s-a considerat γ M 0 = 1. Această concluzie trebuie însă limitată la îmbinările studiate. Pe parcursul analizelor gabaritele stâlpului au fost .3. nodurile sunt clasificate în: • • • unde: noduri cu rezistenţă totală noduri articulate noduri cu rezistenţă parţială M j ≥ Mpl . unde: Wel Weff 5. din punct de vedere al rigidităţii. 141 În Figura 5-19 este prezentată rigiditatea iniţială a nodurilor.24) (5. în comparaţie cu limita articulată şi cea rigidă.25 ⋅ Mpl .b M j ≤ 0. Se observă că în toate cele trei cazuri considerate.b este momentul capabil al riglei Momentul capabil al riglei a fost evaluat în conformitate cu prevederile din EN1993-1.b 0.4. nodurile se încadrează în categoria celor seimirigide. Studiu parametric privind comportarea îmbinărilor riglă-stâlp la cadre metalice parter aplicând metoda componentelor Rezultatele prezentate în paragraful anterior se limitează la un număr de 3 îmbinări. se poate concluziona: în toate cazurile studiate acestea au rezistenţă totală. 10.25) γ M0 modulul elastic de rezistenţă a secţiunii.3 -Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor aplicând metoda componentelor. modulul elastic efectiv al secţiunii. În continuare se prezintă un studiu parametric efectuat pe un număr de 25 de îmbinări riglă-stâlp. Aceste modificări s-au făcut în vederea variaţiei clasei în care talpa şi inima se încadrează.b = Wel ⋅ fy γ M0 Weff ⋅ fy inima de clasa 3 inima de clasa 4 (5. Mpl . Analizând rezultatele prezentate în Tabelul 5-4.b Mj este momentul capabil al nodului Mpl.5. se obţine ţinând cont că o parte a inimii voalează înainte de atingerea limitei de curgere în fibra extremă. Ca o concluzie preliminară: nodurile riglă-stâlp ale cadrelor metalice portal realizate între elemente cu secţiune variabilă zveltă pot fi clasificate ca fiind semirigide.0 . dezvoltat la Universitatea din Liege şi prezentat în paragrafele anterioare. Wel în cazul secţiunilor cu inimă de clasă 3 şi Weff în cazul secţiunilor cu inimă de clasă 4. respectiv creşterea lăţimii tălpii.

Tabelul 5-5: Dimensiuni şi clase de secţiuni grindă îmbinată Nod J1-1 J1-2 J1-3 J1-4 J1-5 J2-1 J2-2 J2-3 J2-4 J2-5 J3-1 J3-2 J3-3 J3-4 J3-5 J4-1 J4-2 J4-3 J4-4 J4-5 J5-1 J5-2 J5-3 J5-4 J5-5 h 650 675 700 725 750 650 675 700 725 750 650 675 700 725 750 650 675 700 725 750 650 675 700 725 750 Dimensiuni riglă [mm] b tf 220 12 220 12 220 12 220 12 220 12 230 12 230 12 230 12 230 12 230 12 240 12 240 12 240 12 240 12 240 12 250 12 250 12 250 12 250 12 250 12 260 12 260 12 260 12 260 12 260 12 tw 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 talpă 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Clasă inimă 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 Rezultatele obţinute în urma analizelor efectuate sunt prezentate în Tabelul 5-6 în termeni de moment capabil al îmbinării Mj.Rd. O procedură pentru determinarea clasei secţiunii este prezentată în Anexa 5. acest lucru poate fi explicat de influenţa pe care o are panoul de inimă în configuraţia îmbinării. considerată în toate cazurile egală cu cea a grinzii. În Tabelul 5-5 şi Figura 5-20 sunt prezentate dimensiunile îmbinărilor analizate. Se observă că atât momentul capabil al îmbinării.b şi rigiditate iniţială a îmbinării. moment capabil al grinzii. .Rd. deşi era de aşteptat o reducere a capacităţii portante datorată posibilităţii de voalare locală a inimii. Acest lucru se întâmplă chiar dacă inima secţiunii trece de la clasă 3 la clasă 4. Sj.1 pentru secţiuni dublu T supuse la încovoiere. Din punct de vedere al clasificării aveam de a face cu o îmbinare semirigidă şi de rezistenţă totală în majoritatea cazurilor. respectiv clasa de secţiune corespunzătoare tălpii şi inimii grinzii.142 Aplicarea metodei componentelor . singura variaţie făcându-se în cazul înălţimii secţiunii acestuia. Se observă de asemenea că o creştere a lăţimii tălpii nu conduce neapărat la creşterea capacităţii portante sau a rigidităţii iniţiale.5 considerate constante. Clasa secţiunii a fost evaluată în conformitate cu prevederile EN1993-1. Există şi cazuri în care s-a înregistrat rezistenţă parţială a îmbinărilor.ini. Mj. cât şi rigiditatea iniţială sunt influenţate în mare măsură de creşterea în înălţime a secţiunii. Mpl. asta cu preponderenţă în cazul grinzilor cu înălţime mare.

9 151640.3 115642.14 531.3 117776.b [kNm] Sj.37 579.55 619.30 620.3 129568.47 509.6 141957.3 107200.99 644.58 530.7 111524.8 129186.57 575.9 141792.4 126881.23 118160.41 645.9 155882.1 131009.68 621.4 142515.7 .Rd [kNm] Mpl.4 122445.5 146908.04 575.2 143434.0 119483.5 141869.ini [kNmrad] 438 478 522 597 617 441 481 525 597 617 443 483 527 616 637 445 486 529 623 656 447 488 532 635 675 558.4 155273.73 551.36 598.06 597.27 641.33 599.0 138998.48 574.3 -Evaluarea caracteristicilor îmbinărilor aplicând metoda componentelor.81 552.13 597.4 134225.99 573.8 138574.0 129452.27 621.6 134184. Tabelul 5-6: Rezultate analize numerice Nod J1-1 J1-2 J1-3 J1-4 J1-5 J2-1 J2-2 J2-3 J2-4 J2-5 J3-1 J3-2 J3-3 J3-4 J3-5 J4-1 J4-2 J4-3 J4-4 J4-5 J5-1 J5-2 J5-3 J5-4 J5-5 Mj. 143 Figura 5-20: Definiţie dimensiuni elemente.55 669.5.07 553.14 595.

Metoda componentelor poate fi prezentată ca o aplicaţie a binecunoscutei metode a elementelor finite pentru calculul îmbinărilor structurale. Ca o caracteristica a metodei. Mai multe rezultate comparative în acest sens sunt prezentate în Anexa 5. metoda de calcul cea mai utilizată pentru dimensionarea îmbinărilor între elementele structurilor metalice.8[20] (pentru structurile metalice) şi în EN1994-1[21] (pentru structurile mixte). Aplicarea metodei componentelor constă în mai mulţi paşi şi anume: • identificarea componentelor necesare studiului îmbinării între elementele considerate.4. respectiv lăţime talpă grindă). 700 600 500 Mj. Particularitatea metodei componentelor constă considerarea oricărei îmbinare ca un set de „componente individuale”. rezistenţă de calcul).144 Aplicarea metodei componentelor .Rd şi modul în care acesta variază in funcţie de creşterea unui parametru (înălţime grindă.Rd 400 300 200 S5 100 S3 S4 0 J5-1 J5-2 J5-3 S1 S2 creşte lăţimea creşte înălţimea J5-4 J5-5 Figura 5-21: Influenţa creşterii înălţimii inimii sau a lăţimii tălpii 5.5 În Figura 5-21 este prezentă o comparaţie a rezultatelor obţinute în termini de moment rezistent al îmbinării Mj. principiile de aplicare regăsindu-se in EN1993-1. evaluarea caracteristicilor de rezistenţă şi/sau rigiditate pentru fiecare • componentă în parte (rigiditate iniţială. Ea poate fi aplicată la majoritatea îmbinărilor realizate prin sudură şi/sau şuruburi. Concluzii Metoda componentelor este în momentul de faţă. nodul este considerat ca un tot unitar. şi este studiat în consecinţă. .

. din punct de vedere al rezistenţei. se poate afirma: • din punct de vedere al rigidităţii. De asemenea se consideră că rezistenţa anumitor componente ar putea fi condiţionată de aşa numitul fenomen „de grup”. Ca şi o clasificare preliminară a acestor îmbinări în conformitate cu specificaţiile din EN1993-1. Comparând rezultatele obţinute pe cele două căi (analitic şi experimental) sa observat o corespondenţa destul de bună a rigidităţii iniţiale a îmbinării.Rd).8 este limitată pentru noduri în care forţa axială ce acţionează în îmbinare (NSd) trebuie să fie mai mică decât 5% din rezistenta de calcul la forţă axială a grinzii îmbinate (Npl.Rd. la eforturi de compresiune şi întindere. cum este de fapt şi cazul îmbinărilor riglă-stâlp ale cadrelor metalice parter cu rigla înclinată. îmbinările riglă-stâlp sunt supuse pe lângă încovoiere şi forfecare. Predominanţa apariţiei fenomenului „de grup” în detrimentul celui „individual” este în strânsa legătura cu distanta dintre şuruburi dar depinde în aceiaşi măsura şi de caracteristicile geometrice şi mecanice a componentelor noduli. asupra momentului rezistent de calcul şi a capacităţii de rotire a nodului. care permite evaluarea caracteristicilor mecanice ale îmbinării riglă-stâlp utilizând metoda componentelor). îmbinările au rezultat semirigide. Acesta este şi motivul pentru care aplicarea lui EN 1993-1.5.ini. În cadrul prezentului capitol s-a făcut o descriere privind modul de lucru al unui program de calcul dezvoltat la Universitatea din Liege – Belgia (Jaspart şi colab 1999[38]). iar cedarea nodului s-ar putea produce pe un tronson grupat şi nu pe unul individual. Rezultatele au fost comparate cu cele obţinute în urma unor teste experimentale efectuate în laboratorul Departamentului de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor. Sj. Aceste eforturi suplimentare au o influenţă semnificativă asupra rigidităţii la rotire. Programul permite evaluarea acestor caracteristici pentru noduri supuse la efecte combinate de încovoiere şi forţă axial. În Figura 5-2 este ilustrat cele două tipuri de mecanisme de cedare şi anume „individual” şi „de grup”.4 -Concluzii 145 • asamblarea componentelor în vederea determinării rezistentei şi/sau a rigidităţii si trasarea curbei de comportament moment-rotire pentru întreaga îmbinare. În majoritatea cazurilor. îmbinările au rezultat ca fiind de • rezistenţă totală sau parţială. existând totuşi o diferenţă redusă în ce priveşte momentul rezistent capabil al îmbinării. Mj. Valoarea acestuia fiind mai redusă în cazul rezultatelor analitice.8[20].

6.METODOLOGII DE PROIECTARE BAZATE PE CRITERII DE PERFORMANŢĂ ALE CADRELOR METALICE PARTER CU SECŢIUNI VARIABILE DE CLASĂ 3 ŞI 4 ŢINÂND SEAMA DE COMPORTAREA REALĂ A ÎMBINĂRILOR

6.1.

Introducere

6.1.1. Noduri semirigide
Elementele de rezistenţă ale cadrelor metalice parter, având secţiuni variabile de clasă 3 şi/sau 4 se îmbină în nodurile cadrului, care tradiţional erau considerate fie perfect rigide fie articulate. Majoritatea nodurilor reale au însă o comportare intermediară între cele două extreme, permiţând o rotire relativă între riglă şi stâlp şi având uneori o rezistenţă inferioară elementului îmbinat. Raţiunea principală pentru care se recurge la idealizarea comportării nodurilor cadrului în noduri rigide şi articulate este dată de simplificarea majoră a calculului static al structurii, caracteristicile nodurilor proiectate trebuind să îndeplinească ipotezele asupra comportării făcute iniţial. Această procedură poate conduce la soluţii neeconomice pentru detalii de nod cât şi pentru elementele cadrului. Atunci când sunt disponibile doar două cazuri extreme de modelare a nodurilor, posibilităţile detaliilor de nod sunt limitate. Experienţa a arătat că nodurile rigide trebuie să fie de multe ori rigidizate pentru a se asigura un comportament real al nodului, în vederea îndeplinirii presupunerilor făcute la calculul structurii. Necesitatea considerării îmbinărilor semi-rigide este impusă de faptul că, în realitate, majoritatea îmbinărilor practice vor avea un comportament semi-rigid. Acest fapt se poate întâmpla dacă nu sunt considerate în calcul anumite componente (cum ar fi panoul de inimă al stâlpului), astfel încât un nod considerat intuitiv rigid poate fi de fapt semi-rigid şi/sau parţial rezistent la un calcul mai atent. Pe de altă parte, anumite tipuri de noduri cu şuruburi, care sunt considerate tradiţional ca şi articulate, pot fi clasificate ca şi semi-rigide (cum ar fi cazul prinderii la baza stâlpului). Nodurile rigide şi cele articulate nu prezintă decât nişte aproximări limită ale comportamentului real al nodurilor. Principalul avantaj al acestei abordări constituind-o simplitatea calculului static.

6.1.2. Metode de analiză structurală şi modelarea nodurilor pentru analiza structurală
Metodele curente de proiectare se bazează în mare parte pe analiza statică liniară, dar comportarea construcţiilor în timpul unui cutremur nu este nici statică şi nici elastică. Acest fapt limitează substanţial capacitatea metodei de a evalua corect performanţa structurilor sub acţiunea unui seism. Analiza dinamică liniară (modală) este încurajată în normele de proiectare antiseismică mai noi şi este văzută de mulţi

6.1 -Introducere

147

practicieni ca o metodă de vârf în analiza răspunsului seismic al structurilor. Cu toate că această metodă de analiză este dezvoltată suficient, ea nu este mult mai bună decât analiza statică a structurilor în cazul structurilor cu cerinţe mari de ductilitate, dar este mult mai exactă decât metoda statică echivalentă în cazul structurilor cu cerinţe mici de ductilitate. Metoda statică neliniară ("pushover") devine din ce în ce mai populară pentru evaluarea răspunsului seismic al structurilor atât noi, cât şi a celor existente (Fajfar, 1998[24]). Această metodă de analiză are la bază încărcarea progresivă a structurii cu o configuraţie constantă de forţe laterale până la atingerea unei deplasări ţintă. Modelul structurii trebuie să cuprindă răspunsul neliniar al elementelor structurale. Metoda statică neliniară permite prezicerea eforturilor şi deformaţiilor structurii, ţinând cont într-o manieră aproximativă de redistribuirea eforturilor în domeniul inelastic. Acest tip de analiză se bazează pe ipoteza că răspunsul structurii este dictat de un singur mod de vibraţie şi că acesta rămâne constant pe parcursul mişcării seismice. În cazul structurilor al căror răspuns este controlat de modul fundamental de vibraţie, analiza statică neliniară va furniza estimări bune ale deformaţiilor inelastice globale şi locale. De asemenea, va permite evidenţierea unor moduri de cedare nefavorabile care nu pot fi determinate cu ajutorul unei analize elastice. Cu toate acestea, în cazul în care răspunsul structurii este influenţat de modurile superioare de vibraţie, analiza statică neliniară reprezintă o estimare proastă a cerinţelor de eforturi şi deformaţii în structură. În plus, o analiză de acest fel va determina doar primul mecanism de cedare, nefiind în stare să determine corect răspunsul structurii după modificarea caracteristicilor acesteia. Pentru a depăşi aceste probleme ale analizei statice neliniare, s-au făcut propuneri de utilizare a mai multor distribuţii de forţe laterale pe înălţime, cât şi de utilizare a unor configuraţii adaptive ale forţelor laterale. Analiza dinamică neliniară ("time-history") reprezintă cea mai evoluată metodă de analiză structurală. Pentru ca o astfel de analiză să fie credibilă şi sigură este necesar să se îndeplinească mai multe condiţii: • utilizarea unui set de accelerograme înregistrate sau sintetice, reprezentative pentru amplasamentul dat şi pentru nivelul de hazard seismic ales; • un model realist al structurii;

• modele constitutive forţă-deformaţie pentru elementele structurale care să fie reprezentative pentru comportarea lor reală; • metodele de analiză şi interpretare a rezultatelor adecvate.

Ţinând cont de considerentele expuse mai sus, este cert că această metodă de analiză nu este dezvoltată suficient pentru a face posibilă utilizarea ei pe scară largă în birourile de proiectare. Idealizare curbei moment-rotire pentru calculul structural paote fi neliniară, triliniară sau biliniară (vezi Figura 6-1), efortul de calcul reducându-se de la prima la ultima. În general nodurile semi-rigide pot fi modelate prin specificarea unui resort de rotaţie între două noduri ale modelului cu elemente finite, având coordonate identice.

148 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă - 6

a) neliniară

Figura 6-1: Idealizarea relaţiei moment rotire

b) triliniară

c) biliniară

6.2. Analiza statică liniară ţinând cont de rigiditatea reală a îmbinării
Pentru a putea urmării comportarea cadrelor metalice parter având secţiuni variabile de clasă 3 şi 4 ţinând cont de comportarea reală a îmbinărilor, primul pas a constat in efectuarea unei analize statice liniare sub efectul încărcărilor gravitaţionale şi/sau laterale. Definirea configuraţiilor pentru cadrele analizate s-a făcut prin alegerea şi dimensionarea unui cadru parter, având deschiderea L=18 m, înălţimea h=5 m, şi o pantă a acoperişului de α=80 (Figura 6-2). Cazurile de încărcare considerate la dimensionare cadrului au fost: • încărcarea permanentă a acoperişului: 0.25 kN/m2 (γULS=1,1);

• încărcarea tehnologică datorată procesului de exploatare 0.20 kN/m2 (γULS=1,2); • încărcarea din zăpadă 1.20 kN/m2 (γULS=2,1);

H=5m

L=18 m
Figura 6-2: Dimensiuni cadru de referinţă

6.2 -Analiza statică liniară ţinând cont de rigiditatea reală a îmbinării

149

Materialul utilizat la modelarea cadrelor a fost S275, iar dimensionarea s-a făcut în concordanţă cu prevederile EN1993-1.1[18]. În final a rezultat un număr de 3 cadre având clase de secţiuni diferite. Grosimea, lăţimea şi înălţimea elementelor secţiunii au fost modificate în vederea obţinerii unei rigidităţi şi o distribuţie a eforturilor interne similare. Cele trei configuraţii ale cadrelor rezultate sunt: C2-3 ( stâlp şi grindă având tălpi de clasă 2 şi inimă de clasă 3); C2-4 ( stâlp şi grindă având tălpi de clasă 2 şi inimă de clasă 4); C3-4 ( stâlp şi grindă având tălpi de clasă 3 şi inimă de clasă 3). Proprietăţile geometrice ale cadrelor sunt prezentate în Tabelul 6-1.
Tabelul 6-1:Proprietăţile geometrice ale cadrelor Dimensiuni h*b*tf*tw [mm] Cadru C2-3 C2-4 C3-4 Stâlp vutat (350…650)*240*15*8 (350…700)*240*15*6 (350…700)*280*12*6 Vută grindă (360…650)*200*12*8 (360…700)*200*12*6 (360…700)*240*12*6 Grinda constantă 360*200*10*6 360*200*10*6 360*240*10*6

Rigidităţile iniţiale ale îmbinărilor considerate, determinate în urma unor teste experimentale realizate în laboratorul de Construcţii Metalice, verificate de asemenea prin metoda componentelor sunt trecute în Tabelul 6-2. Aceste valori au fost folosite la modelarea îmbinărilor în cadrul analizelor plane sub efectul încărcărilor verticale şi orizontale.
Tabelul 6-2: Rigiditate iniţială îmbinare Nod J2-3m J2-4m J3-4m Sj,ini [kNm/rad] 123069.0 123555.0 141644.0

În cadrul analizelor, prinderea stâlpului la bază a fost considerată perfect articulată. Parametrii monitorizaţi în cadrul acestor analize sunt raportaţi la cele două tipuri de încărcări: • analiză statică liniară sub efectul încărcărilor verticale (gruparea rig fundamentală): momentul la coltul cadrului Mmax,f − s (îmbinare riglă-stâlp perfect
sem rig rigidă), Mmax,f − s , (îmbinare riglă-stâlp semi-rigidă), momentul la coamă Mmax,f − c sem (îmbinare riglă-stâlp perfect rigidă), Mmax,f − c , (îmbinare riglă-stâlp semi-rigidă) şi

deplasarea

pe

verticală

(săgeata)

rig ez (îmbinare

riglă-stâlp

rigidă)

şi

e

sem z

(îmbinare riglă-stâlp semi-rigidă); aceşti parametrii sunt reprezentaţi grafic

în Figura 6-3. • analiză statică liniară sub efectul încărcărilor orizontale (gruparea specialărig seism): momentul la coltul cadrului Mmax,s − s (îmbinare riglă-stâlp perfect rigidă),
sem Mmax,s − s , (îmbinare riglă-stâlp semi-rigidă) şi deplasarea pe orizontală a colţului

cadrului

rig ex (îmbinare riglă-stâlp rigidă) şi

sem ex (îmbinare riglă-stâlp semi-

150 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă - 6 rigidă); aceşti parametrii sunt reprezentaţi grafic în (Figura 6-4).

Mmax,f-s ez Mmax,f-c

Figura 6-3: Parametrii monitorizaţi în gruparea fundamentală

Mmax,s-s ex

Figura 6-4: Parametrii monitorizaţi în gruparea specială

Rezultatele obţinute în urma analizelor statice liniare, pentru cele doua cazuri şi anume îmbinare riglă stâlp rigidă, respectiv îmbinare riglă-stâlp semirigidă, pentru parametrii monitorizaţi, sunt trecute în Tabelul 6-3 pentru gruparea fundamentală respectiv în Tabelul 6-4 pentru gruparea specială.
Tabelul 6-3: Rezultate grupare fundamentală rigid Cadru C2-3 C2-4 C3-4
rig Mmax,f − s rig Mmax,f − c

semi-rigid
rig ez
sem Mmax,f − s sem Mmax,f − c

variaţie
sem ez

Mmax,f − s
▼% 2.30 2.30 2.21

Mmax,f − c
▲% 9.68 9.97 8.84

ez
▲% 16.91 17.68 15.36

[kN] 473.01 475.38 469.16

[kN] 140.89 137.68 147.31

[mm] 66.75 64.51 63.14

[kN] 462.12 464.42 458.75

[kN] 154.53 151.42 160.34

[mm] 78.08 75.92 72.84

Analizând Tabelul 6-3 se poate concluziona că prin analiza statică liniară plană a unui cadru parter, ţinând cont de rigiditatea iniţială a îmbinărilor riglă-stâlp, sub efectul încărcărilor în gruparea fundamentală se obţine: • o reducere a momentului încovoietor la colţul cadrului cu aprox. 2.3 %;

88 273.23 11. s − s e Mmax. Tabelul 6-4: Rezultate gruparea specială rigid Cadru C2-3 C2-4 C3-4 semi-rigid variaţie sem x 151 M rig max. îmbinări riglă-stâlp semi-rigide. Valoarea factorilor elastici critici pentru cele doua cazuri.71 276.91 12.0 %.57 10.59 [mm] 65.65 54. noduri perfect rigide şi noduri semirigide sunt prezentate în Tabelul 6-5. 1.02 0.45 Analizând Tabelul 6-4 se poate concluziona că prin analiza statică liniară plană a unui cadru parter. Tabelul 6-5: Valoarea factorilor elastici critici (noduri rigide / noduri semi-rigide) Cadru C2-3 C2-4 C3-4 unde: rig λcr rig λcr sem λcr 11.71 11. Pentru a urmării influenţa nodurilor semi-rigide asupra flambajului în plan al cadrului s-au realizat analize de flambaj elastice pentru determinarea modurilor proprii.3 [mm] 58. influenţa rigidităţii îmbinării devine semnificativă atât în cazul grupării fundamentale. s − s e rig x M sem max.69 factorul elastic critic.47 273. 16%.01 1.28 276. cât şi în cazul grupării speciale. factorul elastic critic. deci pentru determinarea . Analizele statice liniare pe cadru plan conduc la trasarea următoarelor concluzii finale: • din punct de vedere al proiectării la starea limită ultimă (SLU) influenţa rigidităţii îmbinării este practic redusă. o creştere a deplasării laterale cu aprox. • din punct de vedere al proiectării la starea limită de serviciu (SLS). îmbinări riglă-stâlp rigide. λ sem cr Analizând Tabelul 6-5 se poate sublinia că influenţa nodurilor semi-rigide asupra instabilităţii în planul cadrului este nesemnificativă.13 11.69 11.2 63.57 56. 11%.21 60.98 ex ▲% 11.72 [kN] 274. ţinând cont de rigiditatea iniţială a îmbinărilor riglă-stâlp. o creştere a săgeţii cu aprox.47 [kN] 277.6.2 -Analiza statică liniară ţinând cont de rigiditatea reală a îmbinării • • o creştere a momentului încovoietor la coamă cu aprox.s − s ▼% 1.31 11. 9 %. sub efectul încărcărilor în gruparea specială se obţine: • • o reducere a momentului încovoietor la colţul cadrului cu aprox.

SLEN starea limita a exploatării normale Pas 5 DIMENSIONAREA ÎMBINĂRILOR NU Verificarea la stările limită OK? Pas 6 DA Tipul îmbinării (Det. capacităţi de rotire. rezistenţă) Tabele.6 modurilor proprii nu este necesară o determinare în prealabil a semi-rigidităţii nodurilor. software Pas 7 NU. schimbare element Schimbare rigiditate iniţială Dimensionare îmbinări OK? DA STOP Pas 8 NU. Metodologie de proiectare a cadrelor metalice parter având noduri semi-rigide Geometrie. riglăriglă şi bază stâlp PREDIMENSIONARE Pas 3 ANALIZA GLOBALĂ A STRUCTURII analiza de ordinul I liniar elastică Pas 4 RĂSPUNS STRUCTURAL Dimensionarea elementelor la stările limită SLU starea limită ultimă. 6.152 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă . altă îmbinare . IDEALIZAREA STRUCTURII Îmbinări Cadru Rigiditate Pas 1 EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR Pas 2 Alegerea elementelor şi preclasificarea lor Estimarea rigidităţii îmbinărilor riglă-stâlp. elemente. rigiditate.3. etc.

2001)[32]. Există o unanimitate tot mai puternică printre cercetători şi ingineri proiectanţi asupra faptului că normele viitoare de proiectare antiseismică trebuie să se bazeze pe PBP. Studiul prezintă conceptele şi stabileşte nivelele de performanţă atât pentru elementele structurale. Trei documente au încercat să dezvolte proceduri ce pot fi folosite drept prevederi antiseismice în normele de proiectare şi care stau la baza conceperii criteriilor de proiectare bazată pe performanţă: • • • SEAOC Vision 2000 (1995)[56] ATC 40 (1996)[3] FEMA 273 şi 274 (1996)[29] Scopul SEAOC Vision 2000 este de a dezvolta un cadru pentru nişte proceduri care ar permite proiectarea structurilor cu performanţe seismice previzibile şi care să verifice multiple obiective de performanţă. Se sugerează folosirea conceptelor oferite de proiectarea de capacitate pentru controlul comportamentului inelastic al structurii şi desemnarea componentelor ductile ale sistemului de rezistenţă la forţe laterale. cât şi a celor reziduale. Cu toate acestea. pierderile din punct de vedere economic au fost neaşteptat de ridicate. Criteriile de proiectare sunt definite de limitarea eforturilor unitare şi a forţelor interne evaluate din nivelele prescrise ale forţei tăietoare la bază.4. metodele convenţionale de proiectare antiseismică se rezumă la siguranţa vieţii (rezistenţă şi ductilitate) şi controlul distrugerilor (starea limită de serviciu). metode bazate pe deformaţii şi metode energetice. Un motiv important a fost că deşi unele clădiri.6. Forţele şi deplasările sunt convertite apoi în acceleraţii şi deplasări spectrale folosind un sistem echivalent cu un grad de libertate. proiectate în conformitate cu normele de calcul actuale. Pentru construirea spectrului de capacitate se foloseşte o analiză statică neliniară (pushover). cât şi pentru cele nestructurale.4 -Proiectarea bazată pe criterii de performanţă a cadrelor metalice parter 153 6. .1. În viziunea lui Ghobarah (2001)[32]. Metodele de proiectare includ diverse proceduri de calcul. Sunt descrise cinci nivele de performanţă. Procedura implică construirea spectrelor de capacitate şi de cerinţe. construindu-se o relaţie forţădeplasare a structurilor. Prevederile din ATC 40 se referă la o metodologie în care criteriile structurale sunt exprimate în termenii atingerii unor obiective de performanţă.4. Cerinţele asupra sistemului sunt reprezentate prin spectre elastice de răspuns puternic amortizate. părerile despre sensul acestuia şi a metodelor de implementare diferă substanţial (Ghobarah. atât celor tranziente. fiind definite limitări ale deplasărilor relative de nivel corespunzătoare. Documentul se limitează la structuri din beton armat şi utilizează pentru evaluarea comportării structurii metoda spectrului de capacitate. au avut o comportare bună din punct de vedere al pierderilor de vieţi omeneşti. Generalităţi Proiectarea Bazată pe criterii de Performanţă (PBP) a structurilor amplasate în zone seismice a devenite relevantă în urma cutremurelor devastatoare din Kobe (1995) şi Northridge (1994). fiind introdusă formal în SUA de documentele SEAOC (1995)[56] şi FEMA 273 (1996)[29]. Proiectarea bazată pe criterii de performanţă a cadrelor metalice parter 6. cum ar fi metodele convenţionale bazate pe rezistenţă.

din vânt. FEMA 356 (2000)[31] prezintă o suită de obiective de performanţă asociate cu diferite nivele ale acţiunii seismice determinate pe baze probabilistice. Proiectarea structurilor bazată pe criterii de performanţă (nivele de performanţă) nu este un concept nou.6 FEMA 273 şi urmaşul acesteia. Aceşti indici se exprimă pentru diferite nivele ale mişcării seismice (hazardului seismic). Sub efectul încărcărilor permanente. În acest scop se va evalua factorul de disipare q. În schimb în cazul încărcării seismice. aşa cum este cazul cadrelor metalice parter realizate din elemente cu secţiuni variabile cu pereţi zvelţi. Obiective şi nivele de performanţă Necesitatea proiectării construcţiilor în zone seismice a condus la apariţia unei noi filosofii de proiectare antiseismică. Principiul de bază al acestei filozofii se bazează pe considerentul că nu se justifică din punct de vedere economic ca în zone cu seismicitate activă toate structurile să supravieţuiască unui seism puternic fără a avea unele distrugeri. cât şi pentru cele nestructurale. de a rezista mişcărilor seismice mari fără a se atinge colapsul structurii. .2. 2004)[35]. disponibil la ora actuală. În cazul clădirilor. Normele de calcul actuale prezintă unele incertitudini privind raportarea capacităţii seismice a structurii la necesarul pentru un calcul seismic. care în fapt a fost dezvoltată pentru structuri disipative şi pentru proiectarea structurilor nedisipative. Proiectarea bazată pe performanţă (PBP) este o filozofie de proiectare mai generală. Metodele de analiză sunt relativ complete. în cadrul căreia criteriile de rezistenţă sunt exprimate în nivele de performanţă cum ar fi: deplasarea laterală. Este probabil cel mai complet document. trebuie avute în considerare diferite nivele ale obiectivelor de performanţă. pot fi acceptate unele distrugeri atâta timp cat colapsul clădirii este prevenit. din zăpadă. ductilitatea elementelor şi indicele de distrugere. de a rezista mişcărilor seismice moderate cu distrugeri reparabile. intenţia normelor de calcul este de a proiecta clădiri care să poată atinge următoarele nivele de performanţă: • • • de a rezista mişcărilor seismice mici (reduse) fără distrugeri semnificative. proiectarea se limitează la verificarea stării limite de serviciu şi a stării limite ultime de rezistenţă şi stabilitate. În lucrarea de faţă se prezintă o posibilă adoptare a proiectării bazate pe performanţă. propusă de SEAOC Vision 2000 (Figura 6-5). Este rezonabilă abordarea ca o clădire sa supravieţuiască unui cutremur moderat fără distrugeri. datorate în special necesităţii de a repara structurile cu un nivel de distrugere ridicat. Aceste combinaţii sunt reprezentate prin matricea obiectivelor de performanţă. Combinaţia dintre un nivel de performanţă seismică şi o intensitate a mişcării seismice la care să se verifice performanţa poartă denumirea de obiectiv de performanţă. tehnologice. dar în cazul unui cutremur de o magnitudine foarte ridicată. pentru a reduce costurile ridicate.4. şi propuse valori limită ale deformaţiilor elementelor pentru diverse soluţii structurale la nivele de performanţă diferite. Anterior această procedură a fost aplicată pentru structuri în cadre necontravântuite (Grecea şi colab.154 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă . asociat diferitelor nivele de performanţă. utile. Mai mult. care tratează proiectarea bazată pe performanţă. conţinând de la metode statice liniare până la dinamice neliniare. Sunt definite nivele de performanţă pentru elementele structurale. 6.

1995) Conform procedurilor proiectării bazate pe performanţă. cel al reparaţiilor şi cel cauzat de întreruperea activităţilor). conţinând mai multe variante de stabilire a unor obiective de performanţă (sau de reabilitare. acest normativ având ca şi obiectiv reabilitarea construcţiilor existente). hazardul expus. Figura 6-5: Matricea obiectivelor seismice (SEAOC Vision 2000. şi care pot periclita siguranţa unui segment important al populaţiei FEMA 356[31] este mai flexibilă. Nu există deocamdată o . dar care nu vor introduce un risc major pentru populaţie • Obiectivele critice sunt cele care conţin cantităţi importante de materiale periculoase.6. alegerea obiectivelor de performanţă de calcul se va face de către client. îmbunătăţite sau limitate. a unei analize economice şi a riscurilor acceptabile. ce conţin cantităţi importante de materiale periculoase. iar pe de altă parte beneficul de pe urma unei siguranţe sporite. Acestea sunt împărţite în obiective de bază. oferind beneficiarilor şi proiectanţilor opţiunea de a alege pe de o parte costul şi fezabilitatea proiectului. secţii de poliţie. cât şi eventuala valoare artistică sau culturală a clădirii. Primul pas în filozofia proiectării bazate pe performanţă îl reprezintă definirea unui nivel de avarie acceptabil în urma unei mişcări seismice. acesta fiind de fapt şi scopul normelor de proiectare antiseismică. în funcţie de aşteptările clientului. Sunt propuse trei nivele minime ale obiectivelor de performanţă. importanţa activităţilor care se desfăşoară în acestea. costul total (iniţial. staţii de pompieri. împreună cu proiectantul. reducerea degradărilor şi întreruperea utilizării.4 -Proiectarea bazată pe criterii de performanţă a cadrelor metalice parter 155 obiectivele de performanţă de calcul se vor alege funcţie de conţinutul acestora. pentru clădiri făcând parte din diferite categorii de folosire şi conţinut: • Obiectivele de bază sunt definite pentru clădirile obişnuite în ceea ce priveşte conţinutul şi folosirea lor • Obiectivele esenţiale şi cu risc sporit sunt cele minime acceptate pentru clădirile esenţiale în cazul producerii unui seism (spitale.) şi pentru clădirile cu risc sporit. etc. folosind matricea obiectivelor de calcul.

moderate sau mari. • prevenirea colapsului. poate fi distrusă parţial sau chiar poate ceda. Avariile au atins un nivel foarte ridicat astfel încât structura nu mai poate fi reparată. Figura prezintă o reprezentare schematică a apariţiei forţei tăietoare la bază în funcţie de creşterea deplasării laterale. în timp ce structura de rezistentă rămâne în domeniul elastic. La Nivelul de Siguranţa Vieţii. o clădire poate fi supusă la mişcări seismice reduse. Pierderea de vieţi omeneşti sau accidentarea în interiorul unei clădiri datorită unui cutremur. care este o cerinţă primordială. iar criteriul determinant în reprezintă ductilitatea locală a elementelor. 6. • siguranţa vieţii. există în schimb acceptate criterii de determinare a acestor performanţe: • complet operaţional. care pot fi remediate cu costuri reduse şi fără dificultăţi tehnice. Ea poate să traverseze aceste evenimente fără avarii. 1995[56]). Pe curba de comportament forţa-deplasare pot fi identificate 3 puncte distincte ( Figura 6-6): limita comportării elastice. iar dacă deplasarea creşte peste această limită. clădirea a atins un nivel ridicat al avariilor. dar trebuie să rămână „în picioare”. cu avarii reduse. EN1998-1. . siguranţa vieţii şi prevenirea colapsului.156 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă .3. iar structura a pierdut o parte importantă din rigiditatea ei iniţială. Nivele de performanţă pentru structuri slab disipative În Figura 6-6 este prezentat comportamentul structurilor slab disipative ca răspuns la creşterea deplasării laterale. sunt cauzate de obicei de cedarea elementelor clădirii. Clădirea prezintă avarii importante a elementelor nestructurale şi avarii moderate a elementelor structurale. proiectarea bazată pe trei nivele de performanţă (Bertero. se înregistrează un nivel substanţial al avariilor. care este în strânsă legătură cu prevenirea pierderii de vieţi omeneşti. elementele nestructurale prezintă avarii minore. Cele trei puncte indicate pe figură reprezintă cele trei nivele de performanţă prezentate anterior: complet operaţional. clădirea poate fi utilizată fără întrerupere. moderate sau de intensitate foarte mare. Structura se află în domeniul elastic-plastic. Structura se află în domeniul elastic-plastic. a accidentelor şi a avarierii componentelor clădirii. 1996[4]) şi proiectarea bazată pe două nivele de performanţă ( de ex.6 măsură generală privind nivelul acceptat de avarie. avariile sunt relativ limitate.4. În funcţie de adoptarea unor diferite stări limită pentru elementele structurale şi nestructurale este posibilă adoptarea mai multor nivele de proiectare: proiectarea bazată pe patru nivele de performantă (SEAOC Visio 2000. Structura păstrează o cantitate semnificativă din rigiditatea iniţială chiar şi toată rezistenţa posedată iniţial. În cazul Nivelului Complet Operaţional. iar criteriul determinant este rezistenţa secţiunii elementelor. La Nivelul de Prevenire a Colapsului. structura cedează prin pierdere stabilităţii. în cazul mişcărilor seismice frecvente şi de intensitate redusă. Nivelul avariilor depinde în mare măsură de nivelul intensităţii seismice. După cum a fost descris înainte. iar demolarea acesteia este iminentă. Structura clădirii poate suferii avarii importante în timpul unui cutremur de intensitate foarte ridicată. limita de avarie cu avarii majore şi limita colapsului.2003).

Nivelul de performanta Siguranta vietii Nivelul de performanta Prevenirea colapsului Forta taietoare la baza Nivelul de performanta Complet operational Colaps Controlul avariilor Siguranta limitata Deplasare laterala Cresterea cerintelor cutremurului Figura 6-6: Criteriile de performanţă pentru structuri slab disipative (FEMA 274. 1997[29]) 6. Definirea obiectivelor de performanţă propuse Pentru a putea defini factorul de reducere a încărcării seismice q. Sj. unde pot apărea limite reduse între răspunsul clădirii corespunzător celor trei nivele de performanţă. Acesta este şi cazul structurilor slab disipative. s-a făcut pe cale experimentală şi verificată analitic prin metoda componentelor (vezi cap. în Figura 6-7 fiind prezentată o secţiune dublu T modelată cu elemente de tip fibră.6. În cadrul analizelor. q. iar îmbinarea riglă-stâlp semi-rigidă. distanţele indicate pe grafic între nivelele de performanţă individuale. s-au efectuat analize neliniare „timehistory” şi „pushover” cu programul dedicat Drain 3DX. s-a folosit o comportare idealizată biliniară (Figura 6-1).ini. corespunzător fiecărui nivel de performanţă. Figura 6-7: Modelarea unei secţiuni dublu T cu elemente de tip „fibră” Factorul de reducere al încărcării seismice. Determinarea rigidităţii iniţiale.4. Pentru modelarea comportării îmbinărilor. pot varia semnificativ iar limitele între deformaţiile corespunzătoare nivelelor de performantă pot fi reduse considerabil. Modelarea elementelor cadrului parter în programul de calcul s-a făcut cu elemente de tip fibră.4 -Proiectarea bazată pe criterii de performanţă a cadrelor metalice parter 157 Trebuie subliniat faptul că pentru anumite clădiri. prinderea stâlpului la bază a fost considerată perfect articulată. a fost determinat pe baza unor analize neliniare dinamice „time-history” şi este definit ca fiind raportul dintre . 5).4.

factorul de amplificare corespunzător atingerii limitei de curgere în fibra extremă.6 factorul de amplificare pentru nivelul de performanţă ales şi cel corespunzător atingerii limitei de curgere în fibra extremă a secţiunii: q= unde: λNPi λel (6. acestea sunt prezentate în Figura 6-8.1) λNPi λel este factorul de amplificare corespunzător nivelului de performanţă Ni. 400 300 scceleratie [cm/sec2] 200 100 0 -100 -200 -300 timp [sec] 800 600 acceleratie [cm /sec2] 400 200 0 -200 0 -400 -600 -800 -1000 timp [sec] 10 20 30 40 50 60 KOBE NS 1995. JAPONIA EL Centro Site 0 10 20 30 40 50 60 200 150 acceleratie [cm/sec ] 100 50 0 -50 -100 -150 -200 timp [sec] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2 Vrancea 1997. Romania Figura 6-8: Accelerograme utilizate în analize . În analize au fost folosite un număr de 3 accelerograme.158 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă .

Punctul de intersecţie al curbei de capacitate (obţinută în urma unei analize neliniare push-over) şi spectrul de capacitate reprezintă acceleraţia şi deplasarea necesare pentru proiectarea antiseismică. Deplasarea laterală a colţului cadrului.2) este înălţimea cadrului factorul de reducere care ţine seama de perioada de revenire mai scurtă a acţiunii seismice. dDLS corespunzătoare acestui nivel de performanţă. Deci. ce pot fi reparate fără dificultăţi tehnice ridicate. iar pentru fiecare nivel de performanţă a fost definită valoarea corespunzătoare deplasării laterale a colţului cadrului (Figura 6-9).0075 ⋅ h unde: h ν (6.3. s-a adoptat metoda spectrului de capacitate (Figura 6-10). corespunzătoare acestui nivel de performanţă. a fost aleasă abordarea prin trei nivele de performanţă. Această stare limită presupune ca structura.3. împreună cu elementele nestructurale. • Starea limită de avarie (criteriu de rezistenţă – siguranţa vieţii) corespunzătoare cutremurelor ocazionale. În vederea determinării deplasării laterale a colţului cadrului. Această valoare a fot evaluată în concordanţă cu prevederile EN 19981[22]. dsls ⋅ ν = 0. structura trebuie să rămână în domeniul elastic sau poate suferi deformaţii plastice neimportante. a fost considerată ca fiind limita acceptată a deplasării la starea limită ultimă. pentru acest nivel de performanţă.6. Această stare limită corespunde unui cutremur ce ar putea produce avarii ale elementelor nestructurale şi avarii reduse ale elementelor structurale. să sufere avarii minore iar disconfortul ocupanţilor să fie redus la minim. pentru structuri având elemente neductile.4 -Proiectarea bazată pe criterii de performanţă a cadrelor metalice parter 159 Pentru a defini obiective de performanţă realiste. Metoda spectrului de capacitate este descrisă detaliat în paragraful 3. . F F F F 2 F 2 F F F H F 2 F F F 2 deplasarea laterală la colţul cadrului Figura 6-9: Definiţia deplasarea laterală la colţul cadrului În continuare se va face o descriere amănunţită a modului în care cele trei nivele de performantă vor fi definite pentru cazul de faţă: • Starea limită de serviciu (criteriul de rigiditate – complet operaţional) corespunzătoare unor cutremure frecvente.

6 0. însă trebuie garantată supravieţuirea ocupanţilor. Evaluarea capacităţii de rotire plastică s-a făcut cu programul de calcul DuctrotM. a fost considerată ca cea corespunzătoare punctului în care se atinge capacitatea de rotire plastică a elementelor structurale. demolarea reprezentând soluţia recomandată de proiectanţi. la dezvoltarea unei articulaţii plastice.2 0.1 0 0 30 60 90 Sd [mm] elastic spectrum C2-3 C2-4 C3-4 120 150 Figura 6-10: Metoda spectrului de capacitate • Starea limită ultimă (criteriul de ductiliate – nivelul de performanţă corespunzător prevenirii colapsului) în cazul cutremurelor foarte rare. În cazul acestor cutremure ar putea să apară avarii atât în cazul elementelor structurale cât şi al celor nestructurale.160 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă .3 0. reprezentând un nivel al mişcării seismice foarte ridicat. Cazul cel mai defavorabil s-a dovedit a fi cel al flambajului în afara planului.4 0.6 0.5 Sa [g] 0. dULS. Deplasarea laterală corespunzătoare acestui nivel de performanţă. În majoritatea cazurilor nivelul avariilor este foarte ridicat. Valorile capacităţilor de rotire plastică evaluate cu DuctrotM sunt prezentate în Tabelul 6-6. Figura 6-11: Determinarea capacităţii de rotire DuctrotM ( 1-flambaj în plan. dezvoltat de Gioncu şi Petcu (1997)[34]. acesta fiind cazul luat în considerare. Programul ia în considerare. la determinarea capacităţii de rotire a unui element atât posibilitatea de flambaj în plan cât şi cel în afara planului. 2 – flambaj în afara planului) .

0265 unde: dSLS . q. q. comparativ pentru cele trei tipologii de cadre alese. Aceste valori reprezintă factorul cu care este multiplicată accelerograma pentru atingerea deplasărilor laterale indicate în Tabelul 6-7.0254 0.0234 λULS 0. dDLS deplasarea laterală a colţului cadrului corespunzătoare stării limite de avarie (criteriul de rezistenţă).02311 161 Valorile deplasărilor obţinute.6.0309 0.0328 0. dULS deplasarea laterală a colţului cadrului corespunzătoare stării limite ultime (criteriul de ductilitate). Valorile factorilor de amplificare prezentaţi anterior.1).0142 0.0159 0. Aceste valori sunt prezentate grafic. Factorul de reducere al încărcării seismice. În urma evaluării acestor factori este posibilă determinarea factorilor de reducere a încărcării seismice. corespunzătoare celor trei nivele de performanţă propuse (starea limită de serviciu SLS.0149 λDLS 0.02751 0.02665 0. starea limită de avarie DLS şi starea limită ultimă ULS) sunt prezentate în Tabelul 6-7. Tabelul 6-7: Deplasările laterale corespunzătoare celor trei nivele de performanţă Deplasarea laterală[mm] Cadru C2-3 C2-4 C3-4 dSLS 75 75 75 dDLS 133 133 122 dULS 159 164 138 este deplasarea laterală a colţului cadrului corespunzătoare stării limite de serviciu (criteriul de rigiditate). Cadru C2-3 C2-4 C3-4 λel 0.0162 0. au fost evaluate în urma analizei neliniare dinamice şi sunt prezentate în Tabelul 6-8.4 -Proiectarea bazată pe criterii de performanţă a cadrelor metalice parter Tabelul 6-6:Capacităţile plastice de rotire a secţiunii grinzii Cadru C2-3 C2-4 C3-4 φu [rad] 0. Tabelul 6-8: Valorile factorilor de amplificare corespunzătoare nivelelor de performantă selectate.0179 λSLS 0.0142 0. este definit ca fiind raportul dintre factorul de amplificare pentru nivelul de performanţă ales şi cel corespunzător atingerii limitei de curgere în fibra extremă a secţiunii.0252 0. pe baza relaţiei (6.

Pentru a putea observa influenţa semi-rigidă a îmbinărilor asupra comportamentului cadrului.02 1.50 2. Sj.50 1. comportamentul semi-rigid este şi mai pronunţat datorită panoului de inimă foarte zvelt. efortul de calcul reducându-se de la prima la ultima. triliniar şi biliniar.31 1.00 1. obţinându-se valori considerabil mai mari.50 0. În acest scop a fost propusă o abordare care consideră trei nivele de performanţă şi anume: Starea Limită de . S-a observat că rigiditatea iniţială influenţează în mare măsură proiectarea cadrului la starea limită de serviciu. între riglă şi stâlp.00 1. În cazul unor analize neliniare elasto-plastice. În cazul îmbinărilor realizate între elemente cu secţiuni zvelte. pentru caracterizarea idealizată a comportării îmbinărilor pot fi adoptate trei tipuri de comportament şi anume: neliniar.60 clasă de ductilitate redusă 2. În cadrul acestor analize este suficient a cunoaşte rigiditatea iniţială a îmbinărilor.00 qSLS qDLS qULS C2-4 C3-4 Figura 6-12: Factori de reducere corespunzători nivelelor de performanţă considerate 6.6 2.57 1.94 1. Concluzii În majoritatea cazurilor de proiectare a structurilor metalice. Pentru o proiectare antiseismică ce ţine cont de comportamentul semi-rigid al îmbinărilor au fost propuse criterii de proiectare bazate pe performanţă a structurilor realizate din elemente cu ductilitate redusă. fie perfect articulate.00 0. în modelare considerându-se un resort de rotire având această rigiditate.00 C2-3 1. cum este şi cazul cadrelor metalice parter realizate din elemente cu secţiune variabilă.00 q factor 1.48 1. în timp ce nivelul de variaţie a eforturilor interne este scăzut. decât în cazul unui îmbinări perfect rigide.5. au fost realizate în prima fază analize liniare elastice pentru cazul grupării fundamentale şi a grupării speciale. Însă în majoritatea cazurilor nodurile au un comportament semi-rigid.162 Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă .ini. din considerente de simplificare şi uniformizare se consideră că îmbinările riglă-stâp sunt fie perfect rigide.

aceasta poate fi definit pentru orice număr ales al nivelelor de performanţă.0 la cadrele având elemente cu tălpi de clasă 2 ( C2-3 şi C2-4). sunt cuprinse în intervalele 1. În ce priveşte valoarea factorului q. Aceste valori corespund prevederilor din normele actuale de calcul (EN 1998-1[22] şi P100/2006[55]) şi clasifică aceste structuri ca având un comportament slab disipativ. ceea ce poate fi de asemenea caracterizat de o ductilitate redusă a elementelor componente. prin intermediul unor analize neliniare dinamice „time-history”.6. în cazul în care acestea sunt foarte bine definite şi delimitate. Au fost determinaţi factori de amplificare (multiplicatori ai acceleraţiei) şi factori de reducere a încărcării seismice asociaţi cu cele trei nivele de performanţă. . pentru starea limită de avarie şi starea limită ultimă.5-2.5 -Concluzii 163 Serviciu (criteriul de rigiditate). Starea Limită de Avarie (criteriul de rezistenţă) şi Starea Limită Ultimă (criteriul de ductilitate). Trebuie de asemenea subliniat faptul că în toate cazurile diferenţele dintre starea limită de avarie şi starea limită ultimă sunt foarte reduse. Valorile rezultate ale factorilor de reducere q.

Astron. Problema în majoritatea cazurilor este lipsa de informaţii. clădiri de birouri. etc. Introducere În cazul oricărei investiţii în domeniul construcţiilor în faza iniţială se pune problema fezabilităţii. Pot fi amintiţi aici Butler. săli de sport şi altele. clădiri industriale (spaţii de producţie).1. oferă un răspuns destul de clar investitorului. centre comerciale. depozite pentru diferite bunuri. organizaţia multinaţională Lindab a lansat ideea realizării unui set de proiecte cu caracter tipizat. Kontirom. O construcţie metalică în sistem tipizat înseamnă în general definirea într-un mod particular al subansamblelor de mai jos şi integrarea lor conform unor procese interne organizaţionale bine puse la punct: • • soluţie structurală optimizată. fapt ce împiedică elaboratorul studiului de a efectua comparaţii între soluţii.STRUCTURI TIPIZATE PENTRU HALE METALICE PARTER AVÂND CADRELE REALIZATE DIN ELEMENTE CU SECŢIUNI VARIABILE 7. profile formate la rece cu pereţi subţiri. ar înlătura din start lipsa informaţiilor în ceea ce priveşte consumul de materiale pentru structura în cauză. Un studiu de fezabilitate necesită o serie de informaţii care. într-un anumit scenariu. care în funcţie de tehnologia de fabricaţie folosesc sisteme tipizate de hale realizate având elementele principale realizate din table sudate.7. închideri (acoperiş şi perete) individualizate. puse cap la cap. Pe piaţa construcţiilor metalice există mai mulţi jucători importanţi care au în spate un sistem tipizat pentru realizarea halelor cu structură metalică. Din acest punt de vedere existenţa unui catalog complet de structuri tipizate. europrofile. În vederea atingerii acestui segment de piaţă. Frisomat. Construcţiile metalice parter îşi regăsesc în general aplicabilitatea în următoarele domenii: • • • • • • • saloane auto. clădiri în domeniul agro-zootehnic. .

1 -Introducere • accesorii şi detalii particulare. unicate în felul lor.7. având o personalitate distinctă. La rândul lor şi furnizorii de sisteme au exigenţe de genul: uşor de realizat şi livrat în condiţii de maximă profitabilitate. au ţinut cont în vederea realizării procesului de proiectare şi anume: oferte întocmite de Lindab. preţuri de referinţă. sigur şi durabil. proiecte elaborate anterior. care caută lucruri de calitate la un preţ cat mai scăzut. care sunt interesaţi de construcţii cu posibilitatea de execuţie rapidă şi uşoară – urmărind reducerea manoperei de şantier. • arhitecţii. În vederea corelării diferenţelor între punctele de vedere a fost nevoie de o serie de documente de care Partenerii de Proiect. . rapoarte de proiecte. • constructorii. care să le permită cât mai multă flexibilitate în exploatare. Dezvoltatorii sistemelor sunt puşi uneori în situaţia în care trebuie să răspundă la majoritatea acestor exigenţe. care aspiră către construcţii frumoase. 165 Figura 7-1: Sisteme structurale tipizate (Nagy 2003)[50] În faza de demarare a proiectului autorii s-au confruntat cu diferenţele punctelor de vedere ale diferitelor grupuri de interese ale ramurii industriale: • piaţa (cumpărătorii). care doresc să proiecteze rapid. în condiţiile în care unele dintre ele sunt în contradicţie cu celelalte. • proiectanţii de structuri. experienţa acumulată.

Elementele structurale principale de rezistentă (riglă.2. Încărcările de calcul au fost evaluate pentru un amplasament corespunzător zonei Bucureşti. Rolul riglelor longitudinale. realizate din ţeavă este şi de a reduce lungimea de flambaj a riglei şi a stâlpului. 6. 24. Structura de rezistenţă este alcătuită din cadre transversale pe sistem de grinzi şi stâlpi cu secţiuni variabile.1. α (unghi acoperiş) = 8 grade . grinzile se aşează pe capul stâlpului sau la faţa acestuia. Cadrele transversale sunt legate între ele printr-un sistem de contravântuiri la nivelul acoperişului şi pereţilor. Soluţia adoptată de prindere a stâlpului la bază acesta diferă în funcţie de înălţimea cadrului astfel: articulată şi semi-rigidă. În urma unei analize amănunţite a solicitărilor. 18. 7. H (înălţime la streaşină) = 4. vânt şi seism. cât şi prin intermediul unor rigle longitudinale. 15.20 m. Structura de rezistenţă este proiectată în conformitate cu normele româneşti în vigoare la data demarării activităţii de proiectare la următoarele ipoteze de încărcare: permanentă. zăpadă. 5. rezultând secţiuni de clasă 3 şi/sau chiar 4 în unele cazuri.2. Structura secundară de susţinere a închiderilor (pane de acoperiş şi rigle de perete) este realizată din oţel galvanizat SUB350 de tip Lindab (corespunzător OL52). bazate pe cererile de ofertă făcute de beneficiari în decursul anilor 1999-2002. a necesităţii grupurilor interesate în realizarea unor structuri metalice parter. având limita de curgere fy=350 N/mm2. având limita de curgere fy=350 N/mm2. Soluţia tipizată şi proiectarea ei conceptuală În urma analizei de către partenerii de proiect. 8 m. T (travee) = 6. 20. deoarece elementele principale ale structurii de rezistenţă sunt realizate din table sudate. s-a optat pentru un coeficient de reducere a acţiunii seismice ψ = 1 . 22. după caz. 80% din teritoriul ţării. Zona Bucureşti a fost aleasă din două considerente şi anume: pe de o parte se poate acoperi aprox.9 pretensionate. au fost selectate următoarele dimensiuni geometrice: • • • • L (deschidere) =12. 27. Închiderea (acoperiş şi perete) se realizează cu pane şi rigle de secţiuni Z (profile formate la rece) şi table cutate ambutisate. Sistemul de legături are menirea de a prelua eforturile orizontale din structura şi transmiterea acestora la infrastructură.7 7. 10. soluţia cea mai adecvată a fost conceperea unei structuri metalice tipizate din secţiuni compuse sudate. Cadrele structurii se montează prin retragere. Prinderea între elemente realizându-se cu şuruburi de înaltă rezistenţă gr. iar cererea pe piaţă de construcţii metalice este foarte mare. 7. tehnologică.0 m. Soluţiile de îmbinare au fost adoptate astfel încât în orice moment clădirea va putea fi complet demontabilă. Aceste ipoteze au fost grupate în combinaţii de încărcări afectate de coeficienţii parţiali de siguranţă corespunzători. Proiectarea conceptuală şi reguli de configurare Structura principală de rezistenţă este proiectată pe un modul de bază de 31. Închiderile sunt adaptabile la arhitectura dorită. stâlpi) sunt realizate din oţel OL52. 30 m. În cadrul calculului seismic.166 Structuri tipizate pentru hale metalice parter .

provenite din încărcările din vânt sau seism. sunt prevăzute contravânturi la nivelul acoperişului şi în planul pereţilior. Pentru a prelua eforturile orizontale. Valorile rezultate ale deplasării pe orizontală a colţului cadrului. Sistemul de contravântuiri este în X. Evaluarea semi-rigidităţii la baza stâlpului a fost evaluată aplicând metoda componentelor din EN 1993-1.2 -Soluţia tipizată şi proiectarea ei conceptuală 167 Prinderea stâlpilor la bază s-au realizat în soluţie articulată pentru înălţimile de 4. nu respectau valorile admise pentru nivelul de înalţime 7.0 şi 8.1.0 m în soluţie articulată. 5.0 şi 8. 6 m ( vezi Figura 7-2) şi semi-rigidă pentru înălţimile de 7.7. lucrând doar contravântuirea solicitată la întindere. . Regula de dispunere a contravântuirilor în pereţi este cea prezentată în Figura 7-4 şi anume: • contravântuirea frontoanelor – se dispun contravântuiri în panourile în care nu există porţi sau uşi.0 m (vezi Figura 7-3). la gruparea specială. Figura 7-2: Tipo-dimensiuni pentru cadre articulate Figura 7-3: Tipo-dimensiuni pentru cadre semi-rigide Criteriul care a stat la baza alegerii soluţiei semi-rigide a fost rigiditatea în plan a cadrului.

ţinând cont de numărul mare de cazuri s-au realizat mai multe proceduri de calcul în programul de calcul Mathcad pentru (Anexa 6): • verificarea riglei transversale şi a stâlpului cadrului (exemplu pe hala cu L=24 m şi H=7 m). • verificarea riglelor longitudinale de la streaşină. iar la cadrele semi-rigide la faţa stâlpului) şi la modul de fixare a stâlpului în fundaţie (cazul cadrelor articulate buloanele sunt grupate în interiorul . Diferenţele majore apar la modul de realizare a detaliului de îmbinare riglă-stâlp (cazurile articulate se realizează pe capul stâlpului. prevăzute în STAS 10108/0-78[63] şi P100/92[54].0). În Figura 7-5 şi Figura 7-6 sunt prezentate detaliile constructive pentru realizarea celor două tipuri de structuri distincte şi anume: detaliul de îmbinare riglă-stâlp. detaliu de îmbinare riglă-riglă la coamă. Pentru a uşura procedura de dimensionare şi verificare a elementelor componente. Analizele efectuate în vederea determinării eforturilor interne au fost: analize liniare statice. • verificarea contravântuirilor din pereţi şi acoperiş (exemplu numeric pentru D24). coamă şi intermediare (exemplu numeric pentru Tvrot 121/4.7 • contravântuirea pereţilor longitudinali: pentru fiecare 5 travei se foloseşte un panou de contravântuire. analize liniare dinamice (pentru determinarea modurilor proprii de vibraţie) şi analize elastice de flambaj. detaliul de prindere al riglelor longitudinale şi al contravântuirilor de la nivelul acoperişului şi din pereţi cât şi detaliul de prindere a stâlpului în fundaţie.168 Structuri tipizate pentru hale metalice parter . Figura 7-4: Reguli de contravântuire Dimensionarea elementelor componente ale structurii principale de rezistenţă s-a făcut pentru a respecta condiţiile de rigiditate şi rezistenţă sub efectul încărcărilor aplicate pe structură.

. Figura 7-5: Detalii constructive structură articulată.2 -Soluţia tipizată şi proiectarea ei conceptuală 169 secţiunii stâlpului. iar la cadrele semi-rigide buloanele de ancoraj sunt dispuse în afara secţiunii stâlpului).7.

170 Structuri tipizate pentru hale metalice parter .7 Figura 7-6: Detalii constructive structură semi-rigidă .

2. Factorii critici după care a fost realizată fezabilitatea au fost: termenul de realizare şi preţul pe mp.5 la pereţi. • tablele cutate sunt fixate cu şuruburi autofiletante de pane şi rigle în cute alternante. Principalii indicatori care au stat la baza studiului de fezabilitate au fost: • Termen de realizare : 7 săptămâni (de la contractarea lucrării până la predarea la cheie). Soluţia de închidere (acoperiş şi perete) Închiderile sunt realizate din table cutate acoperişului şi a peretelui astfel (vezi Figura 7-7): • • • cu stratificaţia clasică a tablă cutată exterioară: LTP45/0.4 atât la acoperiş cât şi la perete. Ilfov) (vezi Figura 7-8).0 m.20 m) Înălţime = 6.5 la acoperiş şi LTP20/0. tablă cutată interioară LVP20/0. elaborarea documentaţiei de execuţie a fost posibilă doar în 4 zile de la lansarea temei de proiectare.4 m (12x6.3 -Exemplu de aplicaţie 171 7. Trebuie subliniat faptul că pentru structura în cauză. Dimensiunile geometrice caracteristice ale lucrării sunt: • • • deschidere = 30.2.7. Exemplu de aplicaţie Aplicând regulile descrise anterior.3. ţeserea tablelor pentru asigurarea efectului de diafragmă. s-a realizat un complex comercial în localitatea Afumaţi (Jud. izolaţie termică (vată de sticlă). • pane de acoperiş Z150 sau Z200 şi rigle de pereţi Z100 sau Z/120 tablă interior termoizolaţie tablă exterior riglă de perete Figura 7-7: Soluţia de închidere 7.0 m lungime = 74. utilizând catalogul de structuri tipizate. .

7 • Preţul pe mp al furniturii (structură + închideri): 86 eur/mp 6. a) montaj structură b) montaj structură secundară c) montaj închideri Figura 7-9: Faze de montaj ale unei structuri tipizate d) structura finalizată . În Figura 7-9 sunt prezentate diferitele faze de montaj ale structuri tipizate în cauză.172 Structuri tipizate pentru hale metalice parter .0 m 12*6.0m Figura 7-8: Dimensiuni principale structură Structura de rezistenţă a fost integral realizată din cadrele proiectului tipizat.2 m=74.4 m 30. prindere articulată a stâlpului în fundaţie. fiind posibil a fi respectate regulile de detaliere şi configurare din ipoteză şi anume: cadrul realizat din elemente cu secţiuni variabile.

în condiţiile obţinerii unui volum mai mare de produse similare vândute. C Izolaţii. cu folosirea unor forţe de muncă cu calificare mai scăzută. C Izolaţii. Un alt aspect important. asistenţă 35. la care se raportează şi principalii lideri din ramura industrială a construcţiilor metalice de tip parter au scos în evidenţă o valoare medie de 95-110 Euro/mp pentru preţul pe mp şi un termen de realizare de 12-16 săptămâni de la contractare până la realizarea clădirii. folii Şorţuri Elem de legătură Jgheaburi Proiectare. nivelul de automatizare al procesului de realizare al produsului şi volumul de produse similare. asistenţă 6.00 40.00 20. este relaţia între gradul de standardizare. C Izolaţii.77 Componente -Eur/mp 11.94 1.00 15.7.4 -Performanţe tehnico-economice ale tipizării 173 7. nivelul de calificare al forţei de muncă.73 Structură Table cutate Profile uşoare Z.00 5. Performanţe tehnico-economice ale tipizării Experienţa de piaţă privind indicatorii amintiţi în paragrafele anterioare.4. C Izolaţii.00 25. folii 10% 31% Şorţuri Elem de legătură Jgheaburi Proiectare. folii Şorţuri Elem de legătură Jgheaburi Proiectare. cu efect asupra termenului de livrare dar cu implicaţii şi asupra preţului pe metru pătrat.00 15. ceea ce permite un nivel de automatizare al procesului ridicat. asistenţă Componente-procent greutate 0.00 25.43 2.00 35.93 10% 25% 57% Figura 7-10: Ponderea componentelor în cazul unei clădiri metalice parter . Conform teoriilor proiectării operaţiunilor relaţia între cei patru factori menţionaţi se poate defini conform graficului din Figura 7-11. S-a ales strategia deplasării produsului din situaţia redată la punctul 1 în punctul 2 (Figura 7-11) urmărind obţinerea unui produs cît mai standardizat.00 36.00 30.59 0.00 Componente -kg/mp Structură Table cutate Profile uşoare Z.00 20.60 33.00 10.00 5. asistenţă 45. Studii anterioare întreprinse de Nagy (2003)[50] au arătat că principala componentă în preţul unei astfel de clădiri o reprezintă structura principală de rezistenţă. că orice economie la cea mai importantă componentă poate să influenţeze indicatorul de preţ /mp. folii Şorţuri Elem de legătură Jgheaburi Proiectare.00 30.23 1.00 40.00 10.00 Structură Table cutate Profile uşoare Z.4% 4% 2% 2% 0% 40.67 6. Componente-procent valori Structură 6% 8% 4% 2% 3% 36% Table cutate Profile uşoare Z. Astfel devine inerent. Ponderea componentelor respectă în general distribuţia prezentată în Figura 7-10.25 15.00 8.78 1.75 3.76 3.

7. datorate unui nivel de încărcare efectivă mai redusă decât cele din ipotezele de calcul. economiile din simplificarea procesului de producţie şi caracterul repetitiv al operaţiunilor pot fi substanţiale • obţinerea unor costuri şi termene mai scăzute decât media pe ramură datorită eficienţei şi rapidităţii proceselor dezvoltate • tipurile dezvoltate au o aplicabilitate largă.5. autorii proiectului de dezvoltare au ajuns la concluzia că un set de avantaje clare pot fi valorificate prin tipizare: • dezvoltarea unor seturi de abace de referinţă pentru consumurile de oţel în structură permite oricărei persoane să întocmească o estimare rapidă.alegerea celei mai economice soluţii dintre cele existente .174 Structuri tipizate pentru hale metalice parter .7 Scăzut Nivel de automatizare Ridicat 1 2 Foarte personalizat Standardizare produse Foarte standardizat Figura 7-11: Strategia echipei de proiect – poziţionarea rezultatului în punctul 2 Rezultatele obţinute pe baza prelucrării datelor conform proiectelor tip sînt prezentate în diagramele din Anexa 7. Concluzii Deşi procesul de tipizare al unui produs prezintă şi unele dezavantaje. care acoperă mai mult de 80% din teritoriul ţării • posibilitate de benchmarking / optimizare . fără depunerea unui efort deosebit • chiar dacă în unele cazuri se pot obţine consumuri mai scăzute.

de modul de prindere a stâlpului în fundaţie.0. Concluzii Halele metalice uşoare sunt realizate cu preponderenţă pe un sistem structural în cadre parter. Utilizarea acestora este justificată de avantajele pe care le conferă: rapiditate şi acurateţe in execuţie şi montaj. O metodă mai exactă de evaluare a capacităţii elementelor cadrului este propusă în EN 1993-1.1. realizate cu preponderenţă din pereţi zvelţi. clasificarea acestora în conformitate cu P100/2006 (EN 1998-1) se face în clasa de ductilitate redusă. Având în general secţiuni zvelte. astfel factorul de reduce q. Cadrele metalice parter sunt realizate în mod frecvent din secţiuni zvelte. posibilitati multiple de amenajare si re-amenajare. însă toate acestea conduc la un calcul foarte laborios şi lasă loc la multiple interpretări. Stabilitatea cadrelor metalice parter. de flambajul local sau general. Proiectarea Bazată pe criterii de Performanţă (PBP) a structurilor amplasate în zone seismice a devenite relevantă în urma cutremurelor devastatoare din Kobe (1995) şi Northridge (1994). Rezistenţa elementelor structurii împotriva fenomenului de pierdere al stabilităţii este în general scăzută. datorită elementelor componente.1. sub titulatura de „Metoda generală de calcul”. un calcul în domeniul plastic nu este posibil. clasa secţiunii poate varia de la Clasă 2 la Clasa 3 şi chiar Clasă 4 în unele cazuri. Elementele cadrelor au secţiuni variabile în concordanţă cu distribuţia eforturilor. CONTRIBUŢII PERSONALE 8. O abordare oarecum nouă în proiectarea structurilor în zone seismice este proiectarea bazată pe criterii de performanţă. Astfel la calculul seismic nu se poate pune bază pe capacitatea de disipare a energiei seismice. sudate. poate lua valori în intervalul 1. de tipul de legături laterale.CONCLUZII. compatibilitatea cu orice sistem de placare interioara si exterioara. Panele de acoperiş şi riglele de perete. Verificarea la rezistenţă şi stabilitate a elementelor cadrului se poate face aplicând metodele de calcul din norme (STAS 10108/0-78 sau EN 1993-1. ductilitatea şi comportarea îmbinărilor. numai dacă este asigurată o bună legătură laterală a elementelor acestuia. un grad înalt de prefabricare. datorită capacităţii de rotire plastică redusă. Aceasta soluţie este adoptata în special pentru a reduce consumurile de materiale şi pentru o folosire cât mai eficientă a materialul. În ce priveşte ductilitatea. spatii deschise de dimensiuni variate.8. acesta Principale probleme cu care inginerul proiectant se confruntă la dimensionarea şi detalierea structurilor metalice parter. rigidizate între ele prin intermediul tablei cutate introduc un efect favorabil din acest punct de vedere. presupune o abordare pe mai multe direcţii şi anume: stabilitatea generală în planul cadrului. fiind introdusă formal în SUA de documentele SEAOC (1995) şi FEMA 273 (1996). dacă nu sunt prevăzute legături laterale adecvate (în planul învelitorii). Pentru acest tip de structuri. având secţiuni variabile zvelte sunt stabilitatea. stabilitatea generală în afara planului cadrului şi stabilitatea locală a elementelor componente.5-2. realizarea de construcţii ce pot fi demontate si relocate fără pierderi prea mari de materiale. Un .1). Această metodă ţine cont de modul real de comportare a cadrului în ansamblu.

În cazul în care acest unghi este diferit. fiind vorba în general de un procent de 5%. demonstrează rolul major pe care îl au blocajele laterale.176 Concluzii. in funcţie de zvelteţea lor. pierderile din punct de vedere economic au fost neaşteptat de ridicate. Aceste elemente împiedică în bună măsură instabilitatea laterală. realizat în Capitolul 3. În vederea validării acestei metode au fost întreprinse o serie de teste experimentale şi aplicaţii numerice. riglă-riglă şi a stâlpului la bază în termeni de rigiditate. Studiul comportării îmbinărilor este important atât din punct de vedere al proiectării în gruparea fundamentală cât şi în gruparea specială de acţiuni. Modul de cedare înregistrat este flambaj prin încovoiere-răsucire a riglei sau a stâlpului. unele din acestea constituind subiectul prezentei teze. ductilităţii şi rigidităţii. este caracterizat de o eroziune scăzută datorită imperfecţiunilor. Contribuţii personale . Mai mult dacă s-ar ţine cont şi de conlucrarea panelor cu învelitoarea această reducere ar fi şi mai mică. cum ar fi: • elaborarea unei metode simple şi corecte de verificare la flambaj lateral şi flambaj lateral prin încovoiere-răsucire a elementelor componente. Metoda s-a dovedit a fi destul de exactă pentru evaluarea caracteristicilor îmbinării între elemente riglă-stâlp realizate din profile dublu T cu secţiune constantă şi sub un unghi de incidenţă de 90 grade. principalul mod de cedare. adoptând un mod de prindere laterală a cadrului de tip 4. Astfel este confirmat faptul că flambajul lateral prin încovoiere-răsucire. Criteriile de proiectare sunt definite de limitarea eforturilor unitare şi a forţelor interne evaluate din nivelele prescrise ale forţei tăietoare la bază. Chiar şi în cazul elementelor de Clasa 4. unde voalarea locală apare înaintea flambajului local.8 motiv important al unei astfel de decizii a fost că deşi unele clădiri. Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a cadrului. Dimensionarea îmbinării în acest caz trebuie făcută ţinând cont de interacţiunea dintre momentul încovoietor şi forţa axială. au avut o comportare bună din punct de vedere al pierderilor de vieţi omeneşti. Acest lucru este posibil aplicând metoda componentelor din EN 1993-1. care reprezintă modul natural de cuplare între fenomenul de răsucire şi cel de încovoiere. S-a observat o influenţă în general scăzută a imperfecţiunilor. Rezultatele studiului de stabilitate. care ar putea afecta comportamentul elementelor având secţiuni de Clasa 3 si 4. problema devine mult mai complicată. influenţa imperfecţiunilor este nesemnificativă. metodele convenţionale de proiectare antiseismică se rezumă la siguranţa vieţii (rezistenţă şi ductilitate) şi controlul distrugerilor (starea limită de serviciu).1. Pentru calculul structural este necesară evaluarea caracteristicilor îmbinării riglă-stâlp. ductilitate şi rezistenţă. programe de cercetare care să rezolve problemele enumerate în prezentul capitol rămân totuşi de rezolvat câteva probleme de interes major. • caracterizarea din punct de vedere al ductilităţii globale al cadrelor metalice parter realizate din elemente cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. . deoarece în grindă se dezvoltă eforturi semnificative de compresiune. Blocajele laterale elastice conduc la o scădere nesemnificativă a factorului elastic critic. proiectate în conformitate cu normele de calcul actuale. ar trebui prevăzute contrafişe la talpa comprimată a riglei. În viziunea lui Ghobarah (2001). Deşi există preocupări în domeniu. • caracterizarea îmbinărilor riglă-stâlp din punct de vedere al rezistenţei. datorate panelor şi riglelor de perete.

În conformitate cu normele de proiectare antiseismică. Rezultatele obţinute confirma valoarea de 1. q. ar putea îmbunătăţii această valoare. . rezultatele experimentale încurajând utilizarea unei asemenea configuraţii. după atingerea momentului capabil. una are la bază analiza statică neliniară şi una care are la bază analiza neliniară dinamică. Valorile factorului q obţinute în cazul tipului de prindere 3. indică un comportament disipativ global destul de bun a acestor tipuri de cadre. în raport cu cele obţinute la încărcări monotone. ţine seama de ductilitatea structurii. de ponderea cu care intervin rezervele de rezistenta neconsiderate în calcul. precum şi de efectele de amortizare ale vibraţiilor. Aceste elemente împiedică pierderea stabilităţii laterale.8. În toate cazurile cedarea îmbinărilor s-a înregistrat la ciclurile pozitive. nici de tipul de încărcare. realizată în practică prin panele de acoperiş. chiar dacă au fost înregistrate deplasări mari ale colţului cadrului. iar în cazul specimenelor cu inima de clasă 4 acestea au fost acompaniate de distorsiunea la taiere a panoului de inimă a nodului. Specimenul J2-4 (elemente cu tălpi de clasă 2 şi inimă de clasă 4) a prezentat o ductilitate bună la încărcări ciclice. rezultatele scot în evidenta rolul jucat de modul de prindere al stâlpului la bază în comportarea la forţe orizontale. În ce priveşte rotirea totală a îmbinării. altele decât cele asociate structurii de rezistenta. dacă principiile proiectării anti-seismice sunt corect aplicate. În acest caz. chiar şi în acest caz a prinderii laterale a cadrului. starea limită ultimă ar putea fi exprimată fie prin raportul de plasticizare al secţiunilor. capacitatea de redistribuţie a eforturilor. redundanţa şi suprarezistenţa rezultate.1 -Concluzii 177 Rezultatele studiului de ductilitate di cadrul Capitolului 3 au scos în evidenţă eficienţa. şi structura este bine legată împotriva pierderii stabilităţii prin flambaj cu încovoiere răsucire. sau superior. Oricum. sub efectul încărcărilor statice. a fost evaluat prin două metode. Astfel pentru un calcul în domeniul plastic al structurilor metalice acţiunea seismică este redusă prin intermediul coeficientului q. Aceste părţi din structură sunt denumite zone plastice potenţiale. Zonele plastice s-au dezvoltat în secţiunile riglelor constante în zona de racordare cu vuta. Coeficientul de reducere a efectelor acţiunii seismice q. Factorul de reducere a încărcării seismice. Au fost înregistrate valori comparabile ale momentelor capabile la încercări monotone şi ciclice. fie prin limitarea deplasării verticale inelastice. care ar putea afecta comportamentul întregului cadru. Mai mult. Practic colapsul nu a apărut în nici unul din cazuri. influenţa rotirii panoului îmbinării este redusă. sursa principală a deformaţiei plastice fiind grinda (distorsiunea tălpii cuplată cu voalarea locală a inimii). riglele de perete şi contrafişe. Testele experimentale prezentate în cadrul Capitolului 4 au fost efectuate pe specimene scara naturală în cadrul laboratorului de încercări al Departamentului de Construcţii Metalice si Mecanica Construcţiilor. Au fot înregistrate valori mai reduse ale ductilităţii specimenelor la încărcări ciclice. structurile metalice rezistente la seism se proiectează astfel încât în timpul acţiunii seismice intense unele părţi ale lor sa poată depăşi domeniul de comportare elastic în scopul de a disipa energia seismică prin deformaţii postelastice.5 a factorului de reducere a încărcării seismice propus în EN 1998-1 şi P100/2006. Cedarea a avut loc prin distorsiunea tălpii interioare cuplata cu voalarea locală a inimii grinzii. Rigiditatea iniţială a îmbinării nu este influenţată nici de clasa inimii. clasa secţiunii în acest caz fiind 2 sau 1.

Metoda de calcul cea mai utilizată pentru dimensionarea îmbinărilor între elementele structurilor metalice este metoda componentelor. Valoarea acestuia fiind mai redusă în cazul rezultatelor analitice. rezistenţă de calcul). În cadrul Capitolui 5 s-a făcut o descriere privind modul de lucru al unui program de calcul dezvoltat la Universitatea din Liege – Belgia (Jaspart şi colab 1999[38]). Ea poate fi aplicată la majoritatea îmbinărilor realizate prin sudură şi/sau şuruburi. asupra momentului rezistent de calcul şi a capacităţii de rotire a nodului. Sj. Predominanţa apariţiei fenomenului „de grup” în detrimentul celui „individual” este în strânsa legătura cu distanta dintre şuruburi dar depinde în aceiaşi măsura şi de caracteristicile geometrice şi mecanice a componentelor noduli. Mj. existând totuşi o diferenţă redusă în ce priveşte momentul rezistent capabil al îmbinării. Aplicarea metodei componentelor constă în mai mulţi paşi şi anume: • identificarea componentelor necesare studiului îmbinării între elementele considerate. • asamblarea componentelor în vederea determinării rezistentei şi/sau a rigidităţii si trasarea curbei de comportament moment-rotire pentru întreaga îmbinare. Aceste eforturi suplimentare au o influenţă semnificativă asupra rigidităţii la rotire. iar cedarea nodului s-ar putea produce pe un tronson grupat şi nu pe unul individual.178 Concluzii. Particularitatea metodei componentelor constă considerarea oricărei îmbinare ca un set de „componente individuale”. În majoritatea cazurilor. care permite evaluarea caracteristicilor mecanice ale îmbinării riglă-stâlp utilizând metoda componentelor). şi este studiat în consecinţă.Rd. principiile de aplicare regăsindu-se în EN1993-1. îmbinările riglă-stâlp sunt supuse pe lângă încovoiere şi forfecare. • evaluarea caracteristicilor de rezistenţă şi/sau rigiditate pentru fiecare componentă în parte (rigiditate iniţială. Metoda componentelor poate fi prezentată ca o aplicaţie a binecunoscutei metode a elementelor finite pentru calculul îmbinărilor structurale. Acest aspect recomandă folosirea analizelor numerice detaliate (mai puţin costisitoare) ca o alternativă la încercările experimentale. la eforturi de compresiune şi întindere. De asemenea se consideră că rezistenţa anumitor componente ar putea fi condiţionată de aşa numitul fenomen „de grup”. cum este de fapt şi cazul îmbinărilor riglă-stâlp ale cadrelor metalice parter cu rigla înclinată.ini. Comparând rezultatele obţinute pe cele două căi (analitic şi experimental) sa observat o corespondenţa destul de bună a rigidităţii iniţiale a îmbinării.8 În urma analizelor neliniare s-au obţinut rezultate aproximativ identice atât din punct de vedere al modului de cedare cât şi din punct de vedere al curbei forţădeplasare. Rezultatele au fost comparate cu cele obţinute în urma unor teste experimentale efectuate în laboratorul Departamentului de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor. . Acesta este şi motivul pentru care aplicarea lui EN 1993-1. Contribuţii personale . nodul este considerat ca un tot unitar. Programul permite evaluarea acestor caracteristici pentru noduri supuse la efecte combinate de încovoiere şi forţă axial.8 este limitată pentru noduri în care forţa axială ce acţionează în îmbinare (NSd) trebuie să fie mai mică decât 5% din rezistenta de calcul la forţă axială a grinzii îmbinate (Npl.Rd).8[20] (pentru structurile metalice) şi în EN1994-1[21] (pentru structurile mixte). Ca o caracteristică a metodei.

8. ceea ce poate fi de asemenea caracterizat de o ductilitate redusă a elementelor componente. în timp ce nivelul de variaţie a eforturilor interne este scăzut. În cadrul acestor analize este suficient a cunoaşte rigiditatea iniţială a îmbinărilor. În majoritatea cazurilor de proiectare a structurilor metalice. În acest scop a fost propusă o abordare care consideră trei nivele de performanţă şi anume: Starea Limită de Serviciu (criteriul de rigiditate). pentru starea limită de avarie şi starea limită ultimă. cum este şi cazul cadrelor metalice parter realizate din elemente cu secţiune variabilă. pentru caracterizarea idealizată a comportării îmbinărilor pot fi adoptate trei tipuri de comportament şi anume: neliniar.ini. s-a ajuns la concluzia că un set de avantaje clare pot fi valorificate prin tipizare: • dezvoltarea unor seturi de abace de referinţă pentru consumurile de oţel în structură permite oricărei persoane să întocmească o estimare rapidă. se poate afirma: • din punct de vedere al rigidităţii. obţinându-se valori considerabil mai mari. • din punct de vedere al rezistenţei. în modelare considerându-se un resort de rotire având această rigiditate. au fost realizate în prima fază analize liniare elastice pentru cazul grupării fundamentale şi a grupării speciale. Sj. În ce priveşte procesul de tipizare. îmbinările au rezultat ca fiind de rezistenţă totală sau parţială. Valorile rezultate ale factorilor de reducere q. deşi prezintă şi unele dezavantaje. în cazul în care acestea sunt foarte bine definite şi delimitate. Trebuie de asemenea subliniat faptul că în toate cazurile diferenţele dintre starea limită de avarie şi starea limită ultimă sunt foarte reduse. din considerente de simplificare şi uniformizare. Au fost determinaţi factori de amplificare (multiplicatori ai acceleraţiei) şi factori de reducere a încărcării seismice asociaţi cu cele trei nivele de performanţă. decât în cazul unui îmbinări perfect rigide. fără . comportamentul semi-rigid este şi mai pronunţat datorită panoului de inimă foarte zvelt.0 la cadrele având elemente cu tălpi de clasă 2 ( C2-3 şi C2-4). Starea Limită de Avarie (criteriul de rezistenţă) şi Starea Limită Ultimă (criteriul de ductilitate).5-2. Pentru a putea observa influenţa semi-rigidă a îmbinărilor asupra comportamentului cadrului. Pentru o proiectare antiseismică ce ţine cont de comportamentul semi-rigid al îmbinărilor au fost propuse criterii de proiectare bazate pe performanţă a structurilor realizate din elemente cu ductilitate redusă. În ce priveşte valoarea factorului q. În cazul îmbinărilor realizate între elemente cu secţiuni zvelte. prin intermediul unor analize neliniare dinamice „time-history”. sunt cuprinse în intervalele 1. Aceste valori corespund prevederilor din normele actuale de calcul (EN 1998-1[22] şi P100/2006[55]) şi clasifică aceste structuri ca având un comportament slab disipativ. În cazul unor analize neliniare elasto-plastice. S-a observat că rigiditatea iniţială influenţează în mare măsură proiectarea cadrului la starea limită de serviciu. între riglă şi stâlp. aceasta poate fi definit pentru orice număr ales al nivelelor de performanţă. triliniar şi biliniar.1 -Concluzii 179 Ca şi o clasificare preliminară a acestor îmbinări în conformitate cu specificaţiile din EN1993-1. Însă în majoritatea cazurilor nodurile au un comportament semi-rigid.8[20]. îmbinările au rezultat semirigide. fie perfect articulate. efortul de calcul reducându-se de la prima la ultima. se consideră că îmbinările riglă-stâp sunt fie perfect rigide.

180 Concluzii. care acoperă mai mult de 80% din teritoriul ţării • posibilitate de benchmarking / optimizare . articulaţie mobilă. Programul a fost realizat în vederea determinării rezistenţei. Programul experimental este unic în România. Metoda generala de calcul a apărut ca o opţiune la formulele de interacţiune din EN 1993-1. q. Contribuţii personale .8 depunerea unui efort deosebit • chiar dacă în unele cazuri se pot obţine consumuri mai scăzute. care lasă loc la interpretări. experimentale şi a investigaţiilor efectuate de către autor şi a rezultatelor obţinute pot fi subliniate mai multe aspecte dintre care se evidenţiază următoarele contribuţii personale: • Adaptarea şi aplicarea „Metodei generale de calcul” din EN 1993-1. • Calibrarea unui model de calcul analizat prin metoda elementelor finite. • Aplicarea şi validarea metodei componentelor pentru îmbinări riglă-stâlp realizate cu placă de capăt extinsa şi şuruburi de înaltă rezistenţă. prin intermediul a două metode diferite şi anume: una care are la bază analiza statică ne-liniară şi una care are la bază analiza ne-liniară dinamică. realizarea şi interpretarea unui program experimental pe noduri riglă-stâlp a elementelor cu secţiune variabilă de clase diferite. • Analizarea posibilităţii de încadrare în „low dissipative structure” şi determinarea factorilor de reducere a încărcării seismice. care sa permită introducerea forţei axiale în specimenele testate.2. datorate unui nivel de încărcare efectivă mai redusă decât cele din ipotezele de calcul. iar la nivel european reprezintă de asemenea o premieră în domeniu. • Conceperea şi proiectarea unui dispozitiv. • Analiza influenţei diferitelor tipuri de imperfecţiuni datorate fie procesului de producţie fie unui montaj defectuos al structurii. rigidităţii şi ductilităţii nodurilor la încărcări monotone şi ciclice.alegerea celei mai economice soluţii dintre cele existente 8.1. economiile din simplificarea procesului de producţie şi caracterul repetitiv al operaţiunilor pot fi substanţiale • obţinerea unor costuri şi termene mai scăzute decât media pe ramură datorită eficienţei şi rapidităţii proceselor dezvoltate • tipurile dezvoltate au o aplicabilitate largă. Contribuţii personale Pe baza studiilor analitice.1 pentru cadre parter realizate din elemente cu secţiuni zvelte şi validarea ei pe baza analizelor cu MEF. aplicarea lor necesitând un calcul foarte laborios. • Conceperea. pe baza testelor experimentale. .

prin prisma unor analize statice liniare. din punct de vedere al rezistenţei şi rigidităţii. Contract Mec-CNCSIS. 8. pentru clădiri civile şi industriale in zone seismice (colaborator).3. • Propunerea unei proceduri de aplicare a proiectării bazată pe criterii de performanţă (PBP) la cadre metalice parter realizate din elemente cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. Alte contracte de cercetare la care autorul a participat ca şi colaborator şi in concordanţă cu tema tezei sunt: • Grant CNCSIS Tip A Tema 9 cod 164 . Studiul a fost condus pentru o abordare cu trei nivele de performantă şi anume: starea limită de serviciu.Ductilitatea structurilor din profile de otel formate la rece (colaborator). • Grant CNCSIS Tip At Cod 219 Factori de comportare a structurilor metalice in zone seismice pentru implementarea criteriilor de proiectare bazate pe performanta (colaborator). Contract MecCNCSIS. utilizând soluţii constructive şi detalii tip pentru cadre metalica parter. Metodologii de proiectare bazate pe criterii de performanţă a structurilor pentru hale metalice cu elemente structurale cu secţiuni de clasă 3 şi 4 amplasata în zone seismice. elastice de flambaj şi ne-liniare dinamice. • Grant CNCSIS Tip At Cod 222 . Studiul stabilităţii şi ductilităţii halelor metalice uşoare cu structuri în cadre cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. Valorificarea rezultatelor Studiile analitice şi experimentale efectuate în cadrul tezei de doctorat reprezintă şi temele mai multor contracte şi programe de cercetare la care autorul a fost director: • Grant CNCSIS Td (2002-2004) Cod CNCSIS 1.3 -Valorificarea rezultatelor 181 • Analizarea cadrelor ţinând cont de comportarea reală a îmbinărilor. . Adoptarea metodei componentelor pentru determinarea caracteristicilor structurale ale îmbinărilor riglă-stâlp la cadre cu secţiuni variabile de clasă 3 şi 4. • Grant CNCSIS Td (2006) Cod CNCSIS 87.8. starea limită de avarie şi starea limită ultimă.Încercări experimentale pe cadre portal cu profile din otel formate la rece. • Grant CNCSIS Tip E Tema 3 cod 31 . • Realizarea unui catalog de proiecte tip. Contract Mec-CNCSIS.Stand experimental pentru încercări ciclice/ (colaborator). • Grant CNCSIS Td (2005) Cod CNCSIS 155.

M. Cristuţiu I. 23 mai 2003. ICMS 2003. Dubină D. . Ungureanu V. Stabilitatea si ductilitatea cadrelor metalice portal pentru hale metalice usoare/ a13-a Conferinta nationala a AICPS Bucuresti .. . mai 2003. 2004. Cristuţiu I. Cristuţiu I. Cristuţiu I.43-iulie 2003 P22. – Performanţe tehnico-economice ale tipizării în domeniul halelor cu structură metalică. Nagy Zs. Dubină D. Cristuţiu I. Revista Constructii Civile si Industriale. . A VIII-a ediţie a Zilelor Academine Timişene. 27-29 September.. Coimbra..M. care au la bază rezultatele prezentate în teză: Dubină D..M. CIMS ’04 Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures. – Stability performances of pitched roof portal frames with tapered sections. – Design criteria for pitched roof portal frames of class 3 sections located in seismic zones. Steel Structures and bridges 2003. . Portugalia. Cristuţiu I. The 10-th International Conference on Metal Structures. 20-th Czech and Slovak National Conference with international participation. Fulop L.M. Dubină D. International Conference on Steel and Composite Structures .8 Pe parcusul elaborării tezei au fost publicate un număr apreciat de articole în reviste de specialitate din ţară sau în volumele unor cormferinţe naţionale şi internaţionale. Dubină D. Ungureanu V. 2003. . . Italy.. 3-rd European Conference on Steel Structures. Timişoara. Ungureanu V. EUROSTEEL 2002. Zilele Academice Timişene ediţia a IX-a.2001 . Cristuţiu I.M.M. Timisoara. Dogariu A. 07-11 iunie 2005. Zilele Academice Timişene ediţia a IX-a.Eurosteel 2005. Cristuţiu I. .. Tom 48(62) Constructii si Arhitectura...M. Buletinul stiintific al UPT.182 Concluzii. . 2003.: Stability and Ductility Performances of Light Steel Industrial Portal Frames.Simulări numerice si program experimental pentru studiul performantelor de rezistenta si ductilitate a îmbinărilor rigla-stâlp la cadre metalice portal. Contribuţii personale .Buletin AICPS 4/2002 -ISSN 1454-928x/ 2003.M.. 27 mai 2005.M. Cristuţiu I. Dubină D. Recent Advances and New Trends in Structural Design dedicated to the 70th anniversary of Prof. Conferinta Nationala Constructii-2003.M. Cristuţiu I. .. Timişoara. Ungureanu V. 1720 sept. 2003.M.Stability performances of pitched roof portal frames with tapered sections. Cluj Napoca P456.Ductility of portal frames used for industrial steel buildings made on elements with variable section of class 3. Dubină D. ... 2003. Dubină D. Buletinul stiintific al UPT. nr. Preocupări actuale în construcţii metalice şi sudură. Cristuţiu I. – Toleranţe şi imperfecţiuni în execuţia construcţiilor metalice: Studii de caz. – Ductility of portal frames used for industrial steel buildings made on elements with variable ection of class 3. – Seismic performance of thin-walled buildings. Muntean N.M. Nagy Zs. . Dubină D. – Buckling strength of pitched-roof portal frames of Class 3 and Class 4 tapered sections. Victor Gioncu. Dubină D. Timisoara 7-8 mai 2004 P343.M. 16-18 oct. P327. Cristuţiu I. P273 Cristuţiu I. – Hale metalice cu cadre portal cu sectiuni de clasa 3. 27 mai 2005. – Buckling strength of pitched-roof portal frames of class 3 and 4 tapered sections. P73.. 19-20 sept. Rome. Cristuţiu I.M. Maastricth-Olanda. Tom 48(62) Constructii si Arhitectura.

• Zilele Academice Timişene ediţia a IX-a.M.M. Cristuţiu I. Weimar. Timisoara 7-8 mai 2004. SDSS’06.. • A-XII-a Conferinta Nationala a Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri. mai 2003. pe baza proiectelor tip. Timisoara oct. în vederea prezentării rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate: • 10-th European Summer Academy 2002. Cluj-Napoca mai 2003. Grecea D. Germania. Yokohama Japonia. naţionale şi internaţionale. 2003. . • • Conferinta nationala Constructii 2003. 07-11 iunie 2005. Praga-Cehia sept 2003 . . SDSS’06. Timişoara. International Colloquium on Stability and Ductility of steel Structures. 27 mai 2005. Ungaria. aug. • 10-th International Conference on Metal Structures ICMS’2003. 6-8 sept 2006. • International Conference on Steel and Composite Structures . Weimar. 29iul. Lisabona – Portugalia.3 -Valorificarea rezultatelor 183 Cristuţiu I. Stratan A. şi care ar putea fi folosit şi in cadrul altor teste experimentale. Pecs. şi Grecea D. 2005. De asemenea ca şi valorificare a rezultatelor pot fi amintite aici următoarele: • Conceperea şi proiectarea unui dispozitiv.Eurosteel 2005. Bucuresti 14 martie 2003. 6-8 sept 2006. care sa permită introducerea forţei axiale în specimenele testate. • First International PhD Symposium in PÉCS. dispozitiv care se regăseşte în cadrul Laboratorului de Construcţii Metalice. Bauhaus University. Victor Gioncu. 2006 Cristuţiu I. articulaţie mobilă. Participarea la comunicări ştiinţifice. 2002.. 2005. . Dubină D. Maastricth-Olanda. • Realizarea unui număr însemnat de proiecte pentru structuri metalice parter.Moment-rotation characteristics of bolted beam-to-column connections of pitched-roof portal frames with class 3 and 4 sections.. First International PhD Symposium in PÉCS. Advanced Study in Structural Engineering and CAE. • International Colloquium on Stability and Ductility of steel Structures. oct. – 10 aug. Simpozionul de Stabilitate. Steel Structures in Seismic Area STESSA-2006. – Performance based design for low dissipative steel structures. Lisabona – Portugalia. • Recent Advances and New Trends in Structural Design dedicated to the 70th anniversary of Prof. Ungaria. ..8. oct. Pecs.Experimental study on the ductility and strength capacity of beam-to-column joints of Steel Pitch Roof Portal Frames under monotone and cyclic loading. • 20-th Czeck and Slovak National Conference with international participation : Steel Structures and Bridges. . Zilele Academice Timisene. Dubină D.M.

[12] Cuteanu. R. (1999). Oxford.M. In: Proceedings of 11th World Conference on Earthquake Engineering. Illinois. pp119-132.V. Vol. Timişoara 2003.D. [8] Cerfontaine F. 81-88. J. Engineering Structures. The Goverment of the Hong-Kong Special administrative Region. Mexico. 17-19 September 1998. 141-147.V. C. Jaspart. 1996. New Gersey. Inc. V. 68. (1999). Faculte des Science Appliquees 2003.K... London. Redwood City (CA). [10] Chung. The 10-th International Conference on Metal Structures. (1996). p. Coupled Instabilities in Metal Structures CIMS’96. [7] Cerfontaine F.. USA. 8.D. In-plane stability in portal frames.. (1998). 125. M. "Ductile Design of Steel Structures". 2005.. 1990 [14] Dubină D. Applied Technology Council. "Redundancy in Earthquake-Resistant Design". Whittaker. Prentice Hall. Universite de Liege. K. Control of semirigid behaviour of civil engineering structural connections. “Flexural-torsional buckling of portal frame rafter”. McGraw Hill. Imperial College Press. J. Uang. 611. R. “Etude de l’interaction entre moment de flexion et effort normal dans les assemblages boulonnes” PHd Thesis. "Dynamics of Structures: Theory and applications to earthquake engineering". (2003). pp.P. No. and Bertero. Teran-Gilmore. L. (2003).. (2005) “Resistance of joints submitted to combined axial force and bending” 4-th European Conference on Steel and Composite Structures. [2] Akiyama.F. N. "Seismic Provisions for Structural Steel Buildings". Netherlands. Pergamon.BIBLIOGRAFIE [1] AISC (2002).21. No. E. H. “General Report on Coupled Instabilities in bar members”. "Experimental investigation on bolted moment connections among cold formed steel members". 8-10 june. A. Acapulco. [9] Chopra. [11] Code of practice for the structural use of steel 2005. [4] Bertero. Liege. Proceedings of the international conference. A. Vol. V. 2005.. Chicago. Eurosteel 2005. COST C1. "Performance-based earthquake-resistant design based on comprehensive design philosophy and energy concepts".-M.. Paper no. . [13] Davies. A. "Seismic evaluation and retrofit of existing concrete buildings". şi Lau. [3] ATC 40. şi Băluţ. No. Bertero. "Behaviour of connections under seismic loads". (1996). Maastricht. [6] Bruneau. Journal of Structural Engineering. (1999). [5] Bertero. (1996).10: 898-911. Vol.1. American Institute of Steel Construction. (1995).. The Structural Engineer.

. [25] Fajfar. In: Proceedings of 11th European Conference on Earthquake Engineering. Rotterdam: AA Balkema: 237–249. CEN . Vol. [27] Fajfar. [18] EN 1993-1. (2000). M.3 (2002). "Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings". "Design of steel structures. CEN . P.1997 [24] Fajfar. Rutenberg (editor). "A nonlinear analysis method for performance-based seismic design". ASCE: 129-136. Earthquake Spectra.European Committee for Standardization. No. A. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. and Fajfar. "Commentary". P. [26] Fajfar. (2000). In Journal of Structural Engineering. [21] EN 1994-1. Journal of Constructional Steel Research. . "Seismic Design Methodologies for the Next Generation of Codes". "NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings".European Committee for Standardization.(1997). "Trends in seismic design and performance evaluation approaches".8 (2005).1 (2004). Part 1-3: General Rules and supplementary rules for cold-formed thin gauged members and sheeting". J. Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings". Federal Emergency Management Agency. June 24. (1994). p. seismic actions and rules for buildings". "Design of steel structures.27. "Seismic force reduction factors". „Equivalent Buckling Length of Non-uniform Members”. (2001): Cyclic tests of double-sided beamto-column joints. [20] EN 1993-1. Stratan. Part 1: General rules. [29] FEMA 273.. CEN .3 – Seismic Design. No. [30] FEMA 350.. P. Part 1-8: Design of joints". TWG 1. 28. International Workshop held in Bled. „Capacity spectrum method based on inelastic demand spectra”. 1999 [28] Fischinger. pp.1 (2005).127. SAC Joint Venture. Slovenia. FEMA 274. A. P. [19] EN 1993-1. CEN . "Basis of structural design". 2. Ciutină. "Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment. 141148. Technical Committee 1. Vol.. "Design of steel structures. 2. and Krawinkler.. A. CEN . "Recommended Testing Procedures for Assessing the Behaviour of Structural Elements under Cyclic Loads". Balkema. [22] EN 1998-1 (2004).45 [17] EN 1990 (2002).European Committee for Standardization.European Committee for Standardization.183 [15] Dubină. in Earthquake Engineering.Frame Buildings".279-296. "Design of structures for earthquake resistance. (1996). P. (1998). Rotterdam. CEN . Washington (DC). D. No. H. p.C. [23] Ermopoulos.European Committee for Standardization.European Committee for Standardization. 979-993. 16(3): 573-92. [16] ECCS (1985). European Convention for Constructional Steelwork. 42.. (1997). Balkema..

Welding.. Background Reports: Metallurgy. (2001).. The Steel Construction Institute. şi Nethercot. A. Anderson.4. "Concept of modelling. [39] Jaspart. Chapter 3 in: Recent advances in the field of structural steel joints and their representation in the building frame analysis and design process. 43 (1-3): 161217. şi Nethercot. D. No. "Available rotation capacity of wide flange beamcolumns". London and New York. COST C1. "Seismic performance of bolted and riveted connections".B. Fracture Mechanics. USA. J. Dubina D.M. “In-plane stability of portal frames to BS 5950:2000”. V. "Ultimate strength of bolted momentconnections between cold-formed members". M. Journal of Constructional Steel Research. Advances in Structural Engineer.11: 1019-1039 [45] Lim. Paper no. [35] Grecea D. The Steel Construction Institute. [42] Leon. & Ivany M. J. (2001). F. Vol. characterisation. (1996). J. D. (1978). V.O. J. R. Periodica Polytehnica. D. (2003). Washington (DC). Federal Emergency Management Agency. 60(2004). „Test with simple elastic-plastic frames”. (1995). Jaspart. [41] King. J. "Stiffness prediction for bolted momentconnections between cold-formed steel members".T. Luxembourg. Q. vol 5. Silwood Park. Acapulco. [40] King. 2004. Control of semi-rigid behaviour of civil engineering structural connections. (1999). Silwood Park. 2002.P.41. “Large-scale testing of steel portal frames comprising tapered beams and columns”. Journal of Constructional Steel Research. (2000). Liege.A. "Characterisation of the joint properties by means of the component method".J.B. and Petcu. Proceedings of the international conference.P. “Design of steel portal frames for Europe”. [44] Lim. Dinu F. [36] Hamburger. (2002). “Performance criteria for MR frames in seismic zones”. 739749. Mexico. Moment Connections and Frame Systems Behaviour.1: 85-107 .B. and Mazzolani. [33] Gioncu. idealisation and classification according to Eurocode 3".A. Ed. no. "Performance-based design in earthquake engineering: state of development". [32] Ghobarah....60. SAC-95-09. Brussels. Report No. 17-19 September 1998. Spon Press. Berkshire SL5 7QN. Vol. O. Ascot. D. Vol. (1999). 2121. [34] Gioncu. J. şi Li G.P. November 1978 [38] Jaspart. (1997). Steenhuis. (2004). Berkshire SL5 7QN.184 Bbiliografie [31] FEMA 356. California. Oxford: Pergamon.P.(2004). [37] Halasz. Engineering Structures. "Implementing performance-based seismic design in structural engineering practice". In: Proceedings of 11th World Conference on Earthquake Engineering.B. "Ductility of Seismic Resistant Steel Structures". Ascot. SAC Joint Venture. (2002). "Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings". R. Budapest. 23: 878-884. [43] Li J. Journal of Constructional Steel Research. No. (2002). Thin-Walled Structures.

may 2001. Japan. (1997). Building Research Establishment Ltd. I and II: Conceptual framework". 89-103. (1998). ForthLauderdale.B. [52] Nogueiro P. . Silva L.. (2003) “Sisteme de Construcţii Industriale – Studii de caz” Preocupări actuale în construcţii metalice şi sudură. „New investigation on the lateral torsional buckling of haunched single-storey frames”. Proceedings of Technical Annual Meeting of SSRC. Kyoto. V. “Cod de proiectare seismică Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”.M. Proceedings of the 1st European Conference on Steel Structures. „Non-linear behaviour of pitched roof frames with bi-linear semi-rigid connection”. agrozootehnice şi industriale". 18-20 May. „In-plane stability and 2-nd order effects in multi-bay pitched-roof steel frame”. Proceedings of Technical Annual Meeting of SSRC. 2nd International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas. Wald F. "The Influence of the Design Configuration on the Seismic Response of Moment-Resisting Frames". [59] SR EN 10002-1 (1990).M. România. (1999). vols. 2-nd European conference on Steel Structures. [53] Pasternak H.. Washington D. [48] Mazzolani. may 1999. construcţiilor şi turismului. V. E&FN SPON. Ernst& Sohn. USA.. European Committee for Standardisation – CEN (in Romanian). STESSA '97. Part 1 — Provisions and Part 2 — Commentary".104-116. F. Piluso. "Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test (at ambient temperature)". (1996). Eurosteel’99. BSSC (2001). F. Vision 2000. şi Camotim D. 2003. Steel Structures. "Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. [49] Moore D. (1992). România. Ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. Prague. September 2003 [50] Nagy Zs. Federal Emergency Management Agency. and Piluso. Athens. V. [47] Mazzolani. [51] NEHRP 2000. USA. [57] Silvestre N. p.. [55] P100-2006. p. "NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures.. Ministerul transporturilor. Watford. şi Schilling S. F. Building Seismic Safety Council. Camotim D. [54] P100-92. ForthLauderdale. [56] SEAOC. "Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames". Design of structural connections to Eurocode 3-Frequently asked questions. and Piluso.. (1995).185 [46] Mazzolani. Stahlbau 67. Zilele Academice Timişene. social-culturale.M. "Seismic Design Criteria for Moment Resisting Steel Frames". "Performance based seismic engineering of buildings. Silvestre N. (1995). „In-plane buckling behaviour of asymmetric pitched roof steel frames”. (2001). şi Camotim D. 1998. Sacramento (CA). may 2001.C. [58] Silvestre N. 3-8 August. Structural Engineers Association of California. (2001).

. Coimbra. Dubină D. construcţiilor şi turismului. K. [64] Steenhuis. Portugalia. 3-rd European Conference on Steel Structures. – Hale metalice cu cadre portal cu sectiuni de clasa 3. . "Proiectarea structurilor din oţel. Clasificarea şi gruparera acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale”.M. [61] SR EN 1993-1.F.2: 253-274. Cristuţiu I. [63] STAS 10108/0-78 (1978) “Calculul elementelor din oţel” 1978. 2006. Weynand.8 (2006). (1995) “Design of steel frames with slender joint panels” Journal of Constructional Steel Research. Revista Constructii Civile si Industriale.M. [65] UBC-97.58. Journal of Constructional Steel Research. "Structural behaviour of bolted moment connections in cold-formed steel beam-column sub-frames". – Design criteria for pitched roof portal frames of class 3 sections located in seismic zones. .. Journal of Constructional Steel Research. K. Ermopoulos J. Partea 1-8 Proiectarea îmbinărilor".M.. Stabilitatea si ductilitatea cadrelor metalice portal pentru hale metalice usoare/ a13-a Conferinta nationala a AICPS Bucuresti . 19-20 sept. Structural Engineering Design Provisions". Issue 2.. K. Cristuţiu I.. [67] Weynand. p165-187. Cristuţiu I. Paper No. Paper No. Cristuţiu I. M.F. International Conference of Building Officials. EUROSTEEL 2002... Gresnigt. . 2003. Vol. J. Lucrări realizate cu participarea autorului: Dubină D. (1998). Dubină D. Cristuţiu I.. . [66] Vayas I. A. mai 2003. Ungureanu V. and Chung.43-iulie 2003 P22. M.3. Volume 2. USA. California. [62] STAS 10101/0A-77 (1977) “Acţiuni în construcţii. 063.Ductility of portal frames used for industrial steel buildings made on elements with variable section of class 3. "Cod de proiectare pentru bazele proiectării structurilor în construcţii". nr. Steenhuis. Whittier. 2006.. .. 1977. 17-20 sept. Ungureanu V. Dubină D.M. 20-th Czech and Slovak National Conference with international participation.186 Bbiliografie [60] SR EN 1990 (2006). Pasternak H. (1998).-P. Dubină D. (2002). No. M.2001 . 069. P73. M. Cluj Napoca P456. Jaspart. Ungureanu V. "Uniform Building Code.Buletin AICPS 4/2002 -ISSN 1454-928x/ 2003. Conferinta Nationala Constructii-2003.M. Steel Structures and bridges 2003. "Strategies for Economic Design of Unbraced Steel Frames". [68] Wong..: Stability and Ductility Performances of Light Steel Industrial Portal Frames. 46:1-3. Journal of Constructional Steel Research. (1997).. Asro-Standard român. Nagy Zs. Ministerul transporturilor. "Economy Studies of Steel Building Frames with Semi-Rigid Joints".. Volume 35. 46:1.

– Performance based design for low dissipative steel structures..M. Dubină D. 2003.Stability performances of pitched roof portal frames with tapered sections. The 10-th International Conference on Metal Structures. – Ductility of portal frames used for industrial steel buildings made on elements with variable ection of class 3. . – Toleranţe şi imperfecţiuni în execuţia construcţiilor metalice: Studii de caz. . Italy. Fulop L. Dubină D. Timişoara. Cristuţiu I. 23 mai 2003. Muntean N.. Tom 48(62) Constructii si Arhitectura. CIMS ’04 Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures. Victor Gioncu. Lisabona – Portugalia.. Pecs. SDSS’06. 16-18 oct. P327.Experimental study on the ductility and strength capacity of beam-to-column joints of Steel Pitch Roof Portal Frames under monotone and cyclic loading.. 07-11 iunie 2005. Cristuţiu I. – Buckling strength of pitched-roof portal frames of Class 3 and Class 4 tapered sections.M. Maastricth-Olanda. 27 mai 2005. Dogariu A. . Ungaria. Dubină D.Moment-rotation characteristics of bolted beam-to-column connections of pitched-roof portal frames with class 3 and 4 sections.Simulări numerice si program experimental pentru studiul performantelor de rezistenta si ductilitate a îmbinărilor rigla-stâlp la cadre metalice portal. – Stability performances of pitched roof portal frames with tapered sections. Yokohama Japonia.Eurosteel 2005.. P273 Cristuţiu I. . Nagy Zs. International Conference on Steel and Composite Structures . – Performanţe tehnico-economice ale tipizării în domeniul halelor cu structură metalică. International Colloquium on Stability and Ductility of steel Structures. Cristuţiu I. 2004. Grecea D.M..M. Cristuţiu I.M. Preocupări actuale în construcţii metalice şi sudură. şi Grecea D. – Seismic performance of thinwalled buildings. 2003. 2006 Cristuţiu I.M. . . ICMS 2003. Rome.M..M. Stratan A. 2003. 6-8 sept 2006. First International PhD Symposium in PÉCS. Recent Advances and New Trends in Structural Design dedicated to the 70th anniversary of Prof. 2005. Buletinul stiintific al UPT. Dubină D. . Cristuţiu I. 27-29 September. Zilele Academice Timişene ediţia a IX-a. Timisoara 7-8 mai 2004 P343. aug. Tom 48(62) Constructii si Arhitectura. Cristuţiu I. Cristuţiu I. oct. Timisoara. Zilele Academice Timişene ediţia a IX-a. – Buckling strength of pitched-roof portal frames of class 3 and 4 tapered sections. Steel Structures in Seismic Area STESSA-2006.M. Dubină D.187 Cristuţiu I.. A VIII-a ediţie a Zilelor Academine Timişene. . . Dubină D. Cristuţiu I. Ungureanu V. Dubină D. 27 mai 2005. Timişoara. Cristuţiu I.M.M. Buletinul stiintific al UPT.M. . .

REZULTATELE ANALIZEI ELASTOPLASTICE DISTRIBUŢIA EFORTURILOR UNITARE ŞI MODURI DE CEDARE Cadrul 1C-1 pin (sem) Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Misses) în întreaga structură Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire (partea stângă) Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire (partea dreptă) Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire la coama cadrului .ANEXA 1 .

Anexa 1 189 Cadrul 1C-2 pin (sem) Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Misses) în intreaga structură Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire (partea stângă) Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire (partea dreptă) Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire la coama cadrului .

190 Anexa 1 Cadrul 3C-1 sem (rig) Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Misses) în întreaga structură Flambajul lateral al riglei şi stâlpului prin încovoiere răsucire (partea stângă) Flambajul lateral al riglei şi stâlpului prin încovoiere răsucire (partea dreaptă) Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire la coama cadrului .

Anexa 1 191 Cadrul 3C-2 sem (rig) Distribuţia tensiunilor echivalente (Von Misses) în întreaga structură Flambajul lateral al riglei şi stâlpului prin încovoiere răsucire (partea stângă) Flambajul lateral al riglei şi stâlpului prin încovoiere răsucire (partea dreaptă) Flambajul lateral al riglei prin încovoiere răsucire la coama cadrului .

1⋅ 10 ν := 0. .3 G := 2( 1 + ν ) 10 8 kN limita de curgere pt OL37 modulul de elasticitate (modulul lui Young) m 2 coeficientul lui Poisson E G = 8.1 lv Lc(m) L (m) Caracteristici ale cadrului: Deschidere: Înălţime: L := 18m .VERIFICAREA LA STABILITATE A ELEMENTELOR UNUI CADRU PORTAL CONFORM EN1993-1-1 A2. Date iniţiale Caracteristici ale materialului kN fy := 235000 2 m E := 2.077 × 10 Pa mudulul de taiere γ M1 := 1. Lc := 4m .1.ANEXA 2 .

h m.s tf.s⋅ b s 12 Iy.s hs 2 + h m.s := 0.s ⋅ 12 3 ( ) tw.m.s := W el.s Iy. (înălţimea stâlpului la capăt) (înălţimea stâlpului la baza) (lăţimea secţiunii) (grosimea tălpii) tw. b s := 0. vută: 193 lv := 0.s bs 2 .s := Iz.s := 2⋅ b s ⋅ tf.s ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅b ⋅t 2 ⎠ s f.Anexa 2 Lung.s ⋅ tw.s ⋅ 12 Iy.z.s + h s − 2⋅ tf. iy.7m L Lr := 2 Fundaţie: 0 .s := 0.s As .s⋅ h s − 2⋅ tf. (dist de la talpa superioara la axa riglei de perete) A s := 2⋅ b s ⋅ tf.010m .012m .s := tf.s 12 3 3 ( ) + 3 tw.m.s 12 b s ⋅ tf.s := 2⋅ W el.22m .s ⎝ 2 2 Iy.s 12 + ( )3 ⎛ h s tf.s 3 . iz.s As . tf.s ⎝ 2 2 tf.s := 2⋅ Iz.s := 2⋅ tw.s ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅b ⋅t 2 ⎠ s f.s − 2⋅ tf.125m .s⋅ b s 12 + h s − 2⋅ tf.8m .s 12 3 ( )3 ⎛ h m.s Iz.s⋅ h m.s − 2⋅ tf.15⋅ L lv = 2. ( ) tw.articulat 1 – încastrat fund := 0 Caracteristici secţionale ale stâlpului h s := 0. (grosimea inimii) d s := 0.s := Iz.35m .s := 0.y.

s 1 (1 + δ1.194 Anexa 2 1 3 3 It.s Ieq.993 δ1.s := Iz.s δ1.316 × 10 2 moment de răsucire împiedicată m −6 6 Determinarea momentului de inerţie echivalent a stâlpului (CTICM) le1.s := h s − tf.s − 1 ( ) (ξ1.s := Iy.s := X1.s := l1 l1 λ1.s = 8.s + h m.s⋅ ξ1.s := ⋅ ⎡ 2⋅ b s ⋅ tf.s = 3.621 × 10 −7 4 m h c.y.s distanta dintre centrele de taiere ale tălpilor ⎛ hc.y.s)2 − ξ1.s⋅ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ Iw.s + 2 ⋅⎡ξ − 1 − ⎡ 1 + ξ1.031 × 10 −4 4 m (momentul de inerţie echivalent al stâlpului) .s ⋅ 3 Rezultate caracteristici secţionale Ieq.s Iy.s ⎤ ⋅ ln ξ1.s := Iy.s − 1)3 ⎣ 1.m.s := 0m l1 := Lc le1.s ⎣ ⎦ ( )( ) ( )⎤ ⎦ X1.s 2 ξ1.s − 1 ⋅ 1 + δ1.s − 2⋅ t f.s ⎤ moment de răsucire liberă ⎦ 3 ⎣ ( ) It.s = 1.s − 1 X1.s := Lc ξ1.s = 3.s ⋅ tw.s ⎞ Iw.

209 × 10 −3 4 m .2m tf.z.012m tw.136 × 10 −5 4 m W el.01m (înălţimea mare a vutei) (înălţimea mica a vutei) (lăţimea tălpii) (grosimea tălpii) (grosimea inimii) A r := 2⋅ b r⋅ tf.v := 0.797 × 10 −3 3 m . iz.942 × 10 m −4 3 m iy.r := 0.y.s = 1.008m (înălţimea riglei constante) (lăţimea tălpii riglei constante) (grosimea tălpii riglei constante) (grosimea inimii riglei constante) rigla vutată h r.r.4m b r.v + h r.y. ieq.s As −4 4 Iy.y.s = 1.v ⋅ tw.r.r.01m tw.Anexa 2 195 A s = 0.v tf.r A r.s = 1.m.r ⋅ tw.s = 0.r := 0.023 × 10 W el.r.013m .s = 0.r + h r − 2⋅ tf. ieq.s = 2.y.v1 := 0.v ( ) ( ) .2m tf.305m .r.4m b r := 0.v1 := 2⋅ b r.s = 3.v := 0.8m h r.v1 − 2⋅ tf.248m Caracteristici seţionale ale riglei rigla constanta h r := 0. Iy.v := 0.s = 0.04m .v2 := 0. Iz.s := 2 Ieq.

v1 := Iy.v1 W el.v1 := Iz.v1 .v 2 .r⋅ h r − 2⋅ tf.v tf.v ⋅ tw.r.v ⋅ ( ( ) ) tw.r := + h r.v1 tf.v 12 tw. iz.v2 := 2⋅ b r.v 12 3 ( )3 ⎛ h r. iy. W el. iy.r⋅ b r 12 Iy.v2 − 2⋅ tf.r Iz.v 12 ( )3 ⎛ h r.r ⋅ 12 3 ( ) tw.r.v2 2 .v ⎝ 2 2 Iy.r := 2⋅ b r⋅ tf.v⋅ tf.v2 − 2⋅ tf.r.r⋅ b r 12 tf.v ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅b ⋅t 2 ⎠ r.r := Iz.r ⎝2 2 Iy.r.r.r.r.r.v2 tf.r.r := 2⋅ tf.v ⎤ ⎦ 3 ⎣ ( ) moment de răsucire liberă .r.v2 A r.r.v1 2 .v Iy.y.r.r⋅ b r 12 + h r − 2⋅ tf.r.v ⋅ tw.r.v f.r.r. iz.z.r.v2 − 2⋅ tf. iz.v1 br.r := Iz.r Ar W el.v2 := Iy.v + h r.v1 A r.v ⎝ 2 2 Iz.r.r.r.v⋅ h r.r := .r.v1 := 2⋅ tf. W el.v 12 3 3 + tw.r.r.r.v2 := Iz.v1 := Iy.v2 := Iy.y.v f.v1 hr.v2 hr.v1 := Iz.r.r.v 12 3 3 3 Iz.z.v ⋅ Iy.r.v2 := 2⋅ W el. iy.v1 − 2⋅ tf.r.r hr 2 + h r.r.r br 2 .v2 := 2⋅ b r.y.v⋅ h r.r 12 3 ( ) + tw.v⋅ tf.v 12 3 + tw.r.r.z.r.r.v 2 .v1 A r.v1 := 2⋅ b r.v2 A r.r.r.r.v ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅b ⋅t 2 ⎠ r.r.r.v2 br.v + h r.r Ar .v1 − 2⋅ tf.r ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅b ⋅t 2 ⎠ r f.v2 − 2⋅ tf.r := ⋅ ⎡ 2⋅ b r⋅ tf. W el.r.v2 .196 Anexa 2 A r.r 12 ( )3 ⎛ h r tf.r.v2 1 3 3 It.v2 := Iz.

r + 2 ⋅⎡ξ − 1 − ⎡ 1 + ξ2.r := l1.r le2.r⋅ ξ1.r .r − 1 ⋅ 1 + δ1.v2 Iy.r ⎤ ⋅ ln ξ2.r − 1)3 ⎣ 2.r) ξ1.Anexa 2 197 It.r 1 (1 + δ1.r − 1 ( δ2.r. δ2.r := Lr − lv lung vutei) le2.r ⎞ Iw.r := Lr − lv l2.r l2.r − 1 ξ2.r)2 − ξ2.r := Iy.082 × 10 2 moment de răsucire împiedicată −7 6 m Determinarea momentului de inerţie echivalent al riglei (CTICM) l1.r l2.r⋅ ξ2.r − 1 ⋅ 1 + δ2.r distanta dintre centrele de taiere ale tălpilor ⎛ hc.r := Lr Lr ξ1.r := δ1.r := Iz.r l1.r − 1 ( δ1.r := lv le1.r .r 1 + 2 ⋅⎡ξ − 1 − ⎡ 1 + ξ1.r := λ1.r := X1. λ2.r := (1 + δ2.r ⎤ ⎣ ⎦ ⎦ ( )( ) ( ) .r − 1 2 − ξ1.r = 5.r.r − 1)3 ⎣ 1.r := h r.v2 − tf.r := 0m (lungimea primului tronson = lungimea vutei) (lungimea celui de al doilea tronson = lungimea riglei- le1.r ⎤ ⋅ ln ξ1.v2⋅ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ Iw.r = 3.r 2 ) (ξ2.v1 Iy.r ⎤ ⎣ ⎦ ⎦ ( )( ) ( ) X2.r 2 ) (ξ1.r.v1 .557 × 10 −7 4 m h c.r.r := Iy. ξ2.

iy.v1 = 0.r. −4 3 W el.v2 = 0.r.v1 = 0.r. Iz.y.06 .r = 1.164m .y. W el.r = 0. Iz.v1 = 1.r + 3⎜ ⎟ ⎝ Iy.z.z.34 × 10 m .v1⋅ X1. iz.y.v2 = 1. −4 3 W el.r ⎠ Rezultate caracteristici secţionale Ieq.764 × 10 rigla constanta −4 4 m Iy.v1 = 2.r.r = 4.r.v2 = 1.836 × 10 m .r.r = 0.r.04m . iz.125 × 10 m .v2 = 1.336 × 10 m . X2.r.044m rigla vuta mare Iy.r.v1 = 1.r = 1. −4 3 W el.r = 0.v2 = 0.335 × 10 −4 3 −5 4 m .34 × 10 −3 3 −5 4 m .987 Ieq.r.v2 = 2.r = 1. W el. iy. iz.z.198 Anexa 2 X1.25 × 10 −4 4 m .r.r.v2⋅ X2.436 × 10 m .162m .y.336 × 10 −3 3 −5 4 m . Iz.r = 4.r Iy.r.135 × 10 −3 4 m .r := 1 3 ⎛ λ 3 ⎞ λ2.335 × 10 m .v1 = 1. iy.033m rigla vuta mica Iy. W el.r = 9.301m .r.r ⎜ ⎟ 1.887 × 10 −4 4 m .y.

2.s.Anexa 2 199 A2.66m A2.2.y.s .e = 12.y.1 Determinarea lungimii de flambaj a stâlpului-metoda Ermopoulos α := Lc⋅ h m.s h s − h m. cadre cu noduri deplasabile) Lcr.s.r 2Lr KB KB + K1 a A Ic x η 1 := η 1 = 0.2 Determinarea lungimii de flambaj a stalpului-En19931-1 Lc Kc := Ieq. Determinarea lungimii de flambaj a stâlpului A2.s 2 KB := ⋅ ( 1 + l) Lc K1 := Ieq.165 (valoarea lui Ermopoulos.984 η 2 := 1 (prindere articulata in fundaţie) O ke := 3.s Lc/2 Im Ix Lc/2 B I'c α = 3.2.111m l := Lc α Lc l = 1.286 Iy.e := ke⋅ Lc Lcr.

29) if 2 < k ≤ 3 ( −0.r Kc .49) if 1 < k ≤ 2 ( −0.2 = 12.0157 k + 2.y.5 ( −0.s.2.1 = 4.s.8( k1 + k2) + 0.116 k2 := 0.3 < k ≤ 0.s lungimii de flambaj a stalpului- k = 0.151m 0.16⋅ k + 2.1571 if 3 < k ≤ 10 ⋅ ) 2 if k > 10 rezulta valoarea coeficientului 10108/0-78 μ = 3.200 Anexa 2 2Lr K12 := Ieq.264 g ( k) := 3.2 := μ ⋅ Lc => Lcr.93) if 0.2( k1 + k2) − 0.153 μ := g ( k) din Tabelul 20 STAS .lungimiile de flambaj Lcr.85⋅ k + 3.3 Determinarea STAS10101/0-78 k := Ieq.06⋅ k + 2.5 A2.2⋅ k + 4.3 ( −1.r Lr ⋅ Lc Ieq.42 if k ≤ 0.55) if 0.2 ( −4. k = 0.611m .6k1⋅ k2 ⎦ Lcr.y.y.2 < k ≤ 0.1 := Lc⋅ ⎢ ⎥ ⎣ 1 − 0. k1 := Kc + K12 1 ⎡ 1 − 0.26) if 0.5 < k ≤ 1 ( −0.s.6⋅ k + 2.s.12k1⋅ k2 ⎤ Lcr.

Lcr.2.1 .s + M z.s := 157.Rd.747 .s M z.Ed. Lcr.s := W el.s M y.Ed.2 Lcr.Rd.s := 446.2 Verificarea la rezistenta NRd.3.3.s ⋅ M z.3.4 Lungimea de flambaj finala Lcr.s := A s ⋅ fy γ M1 fy γ M1 fy γ M1 M y.Ed.s + M y.y.s. M y.z.s.Rd.s.s := 0kN⋅ m A2.2.1 Eforturi de calcul NEd.e .23 kN .z.s = 4 m ( ) A2. Verificarea stâlpului A.y.Anexa 2 201 A2.Ed.Rd.s = 12.s := max Lcr.s = 0.s := W el.z.s := Lc Lcr.17 ⋅ m kN M z.y.66m Lcr.s⋅ NEd.s NRd.

y.s ⋅ γ M1 ⎟ ⎠ NEd.y.s := Lcr.s 1 λF.y.s λ1.3 buckling) Verificarea la flambaj prin încovoiere (flexural α y := 0.y.s ⎣ ( ) 2⎤ ⎦ φF.199 1 φF.s := φF.s ⋅ 1 λ1.2 + λF.s φF.y.z.918 kzy = 0.s + φF.9 1 φF.s = 0.3.s kzy := Cmy⋅ 0.5⎡1 + α y ⋅ λF.661 .y. fy ⋅ A s ⎟ χ F.s iz.z.s := 0.z.91 .s ⋅ ⎛ ⎜ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟.s = 1.z.s − 0.y.202 Anexa 2 A2.z.y.z.9 fy kN m 2 Lcr.s 2 2 .y.5⎡1 + α z⋅ λF.564 kyy := Cmy⋅ ⎜ 1 + 0.y.z.y.s 2 2 χ F.34 ⋅ 235000 λ1.s := 93.8⋅ kyy kyy = 0.y.z.s := 0. χ F.y.z.s φF.y.s + χ F.684 λF. Cmy := 0.6λF.2 + λF.s := ⋅ ieq.s = 0.s − λF.s = 0.z.s := χ F.z.s − λF.21 (coeficient de imperfecţiune se ia in funcţie de curba de flambaj) α z := 0.s ⎤ ⎣ ⎦ ( ) 2 φF.s − 0.

s := iy.557 A2.s .963 × 10 Pa 2 ⎛ ⎞ ⎜ G⋅ I + π ⋅ E⋅ Iw.Anexa 2 203 FBy.y.s ⎠ βs = 1 σcr.s A s ⋅ io.y.s ⎝ ⎠ 1 .s γ M1 γ M1 FBy.y.s 2 ⎟ lt.s ⎟ σcr.y.s := 1.s = 7.T.s := ⋅ 2 ⎜ t.s = 0.s := π E 2 ⎛ Lcr.y.s + y o.y.Ed.3.696 FBz. FBz.s χ F.z.s ⋅ M y.s := 0m 2 flambaj prin încovoiere-răsucire (distanta de la centrul de taiere la centru de greutate) 2 2 io.s + iz.s ⎞ β s := 1 − ⎜ ⎟ ⎝ io.4 Verificarea la (flexural-torsional buckling) lt.Ed.s ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ieq.s γ M1 γ M1 NEd.y.s := + kyy ⋅ fy ⋅ A s fy ⋅ Wel.s A eff := A s β A := A eff As 2 ⎛ y o.s ⎠ 8 2 σcr.s := NEd.0Lc y o.s + kzy⋅ fy ⋅ A s fy ⋅ Wel.s χ F.s⋅ M y.s = 0.

s := 2 ⋅ σcr.T.2 + λTF.TF.s = 3.63 φTF.T.Ed.s := C1⋅ ⋅ Iw.081 × 10 kN⋅ m .699 M y.y.s ⋅ σcr.s = 3.204 Anexa 2 σcr.y.s ⎤ ⎦ σcr.s − ⎣ 5 kN ⎡ ( ) (σcr.728 × 10 1 2⋅ β s 5 kN m σcr.878 FTBy.s χ TF.s := ⋅ βA 2 0.y.y.s := 0.y.s = 0.s = 0.y.y.744 χ TF.s ⋅ FTBy.s − λTF.s) 2 − 4⋅ β s ⋅ σcr.s + σcr.s π ⋅ E⋅ Iz.T.3.s = 2.s := NEd.TF.s 2 2 A2.5 Verificarea la flambaj lateral prin încovoiere-răsucite (lateral torsional buckling) C1 := 1.y.s Lc 2 3 M cr.y.y.728 × 10 fy σcr.y.y.s := φTF.1 prEN1993-1) π ⋅ E⋅ Iz.y.5⎡1 + α y ⋅ λTF.y.847 2 (Tabelul B.s = 0.s − 0.s 2 2 M cr.y.T.s + χ TF.s Iz.s ⎣ ( ) 2⎤ ⎦ φTF.s m λTF.s fy ⋅ A s γ M1 γ M1 1 φTF.s + kyy ⋅ fy ⋅ Wel.TF.y.s = 0.s + σcr.s + Lc ⋅ G⋅ It.5 ( ) λTF.

y.s λLTB.s := 0.y.s := NEd.s = 0.s ⋅ LTBy.s⋅ ⎛ ⎜ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ fy ⋅ A s ⎟ χ TF.y.6 1 φLTB.y.o + β ⋅ λLTB.s ⋅ fy M cr.y.s = 0.5⎡1 + α LTB⋅ λLTB.s + χ LTB.s χ TF.75 α LTB := 0.o := 0.y.s − λLTB.LTB = 0.564 A2.614 LTBy. β := 0.Anexa 2 205 λLTB.s 2 2 kyy.s ⎤ ⎣ ⎦ ( ) 2 φLTB.s := φLTB.LTB := CmLT⋅ ⎜ 1 + 0.s ⋅ γ M1 ⎟ ⎠ NEd.y.s kyy.s γ M1 .LTB⋅ M y.76 φLTB.y.y.4 .s − β λLTB.y.Ed.s = 0.s χ LTB.698 χ LTB.s⋅ fy ⋅ W el.y.y. Verificarea riglei cadrului fy ⋅ A s γ M1 + kyy.y.y.4.y.s := W el.y.6λLTB.848 CmLT := 0.

r W el.y.r A r.r1 W el.r⋅ fy γ M1 = 0.83 ⋅ m kN (momentul la streaşină) (momentul la începerea vutei ) (momentul la coama) A2.Ed.r A r.r := Lr ⋅ 235000 λ1.672 rigla vuta mare NEd.r.Ed.1 Eforturi de calcul rigla NEd.v1⋅ fy γ M1 + M y.y.58 ⋅ m kN M y.4.y.r := 93.r2 W el.Ed.r2 := 147.v2⋅ fy γ M1 = 0.r A r⋅ fy γ M1 + M y.206 Anexa 2 A2.z.y.9 fy kN m 2 la flambaj prin încovoiere (flexural .26 kN M y.Ed.3 Verificarea buckling) rigla Lcr.r := Lr Lcr.786 rigla vuta mica NEd.2 Verificarea de rezistenta rigla rigla constanta NEd.17 ⋅ m kN M y.r.r := 117.v2⋅ fy γ M1 + M y.4.r := 132.r1 := 446.686 A2.4.Ed.v1⋅ fy γ M1 = 0.Ed.

r⋅ FBz. χ F.y.r.r := Lcr.y.5⎡1 + α z⋅ λF.z.r 2 2 .y.y.y.y.r ⎤ ⎣ ⎦ ( ) 2 φF.6λF.r = 0.r φF.r = 3.y.917 kzy = 0.r iz.r := 0.v1 fy ⋅ A r.r⋅ M y.z.v1 γ M1 γ M1 FBy.r − 0.r1 .r ⋅ 1 λ1.r := χ F.895 .y.r := Lcr. + kyy ⋅ fy ⋅ Wel.r φF.y.r := NEd.r 2 2 χ F.73 FBz.y.v1 γ M1 γ M1 M y.y.r ⎤ ⎣ ⎦ ( ) 2 φF.z.66 FBy.r⋅ γ M1 ⎟ ⎠ NEd.8⋅ kyy kyy = 0.r = 0.5⎡1 + α y ⋅ λF.z. χ F.r − 0.r χ F.r = 0.2 + λF.y.r + 1 φF.z.r⋅ ⎛ ⎜ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟.r kzy := Cmy⋅ 0.z.176 Cmy := 0.z.z.r := 0.Ed.y.r − λF.y.z.r := NEd.z.r − λF.r = 0.766 . fy ⋅ A s ⎟ χ F.z.r.r := φF.r + φF.r χ F.712 λF.r ⋅ 1 λ1.y.Ed.r1 + kzy⋅ fy ⋅ Wel.y.v1 fy ⋅ A r.r = 0.9 kyy := Cmy⋅ ⎜ 1 + 0.2 + λF.Anexa 2 207 λF.r iy.262 1 φF.z.

r := iy.4.v2 + iz.r ⎞ ⎜i ⎟ ⎝ y.r − ⎣ 5 kN ⎡ ( ) (σcr.r 2 ⎟ lt.r = 6.y.y.y.208 Anexa 2 A2.v2 + y o.v2 β A := A eff.TF.s := 1.r)2 − 4⋅ β r⋅ σcr.r = 1.r A eff.y.v2 2 ⎛ y o.r.T.r + σcr.r ⎤ ⎣ ⎦ ( ) 2 φTF.0Lr y o.r m λTF.v2⋅ io.y.342 φTF.4 Verificarea la (flexural-torsional buckling) lt.y.r := ⋅ 2 ⎜ t.r = 1.r := 1 2⋅ β r ⋅ σcr.r.5 λTF.r = 1.r ⎞ β r := 1 − ⎜ ⎟ ⎝ io.521 .r := π E 2 ⎛ Lcr.r + σcr.y.5⎡1 + α y ⋅ λTF.y.y.T.v2 ⎠ 1 2 σcr.r ⎝ ⎠ σcr.T.r A r.T.751 × 10 fy σcr.r := A r.TF.r.r ⎠ βr = 1 σcr.r = 1.r⋅ σcr.y.r ⎟ σcr.r⎤ ⎦ σcr.r := 0m 2 flambaj prin riglă încovoiere-răsucire (distanta de la centrul de taiere la centru de greutate) 2 2 io.s A r.r := ⋅ βA 2 ( )0.751 × 10 5 kN m 2 σcr.y.TF.2 + λTF.y.r − 0.726 × 10 5 kN m 2 2 ⎛ ⎞ ⎜ G⋅ I + π ⋅ E⋅ Iw.r := 0.T.

r := NEd.5⎡1 + α LTB⋅ λLTB.r := 0.y.r = 0.4.y.r − β ⋅ λLTB.y.505kN⋅ m W el.o := 0.v1 ⎟ χ TF.r + Lr ⋅ G⋅ It.y. β := 0.y.r⋅ γ M1 ⎟ ⎠ NEd.y.r := φTF.5 Verificarea la flambaj lateral prin încovoiere răsucite (lateral torsional buckling) (Tabelul B.r⋅ ⎛ ⎜ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ fy ⋅ A r.r 2 2 χ LTB.072 ( ) 2 χ LTB.y.y.y.576 CmLT := 0.r = 0.r = 0.y.y.r ⎤ ⎣ ⎦ φLTB.y.LTB = 0.r χ TF.r1 + kyy ⋅ fy ⋅ Wel.6λLTB.v2⋅ fy M cr.r Iz.r = 279.r Lr λLTB.r 2 2 M cr.r − λTF.y.y.y.r := φLTB.r = 1.4 .r kyy.r λLTB.y.r⋅ 1 φTF.y.781 A2.r := C1⋅ ⋅ Iw.r.Anexa 2 209 χ TF.r + FTBy.r := 2 2 C1 := 2.6 kyy.75 α LTB := 0.447 M y.y.1 prEN1993-1) π ⋅ E⋅ Iz.y.Ed.639 .r + 1 φLTB.r − λLTB.341 M cr.o + β ⋅ λLTB.v1 fy ⋅ A s γ M1 γ M1 FTBy.r 2 2 χ TF.LTB := CmLT⋅ ⎜ 1 + 0.r.76 φLTB.y.r π ⋅ E⋅ Iz.

r := NEd.r = 0.r χ TF.926 .Ed.LTB⋅ M y.r.r⋅ fy ⋅ W el.r⋅ fy ⋅ A r.y.v1 γ M1 + kyy.v1 γ M1 LTBy.r1 χ LTB.y.y.210 Anexa 2 LTBy.

ANEXA 3 – ANALIZA PUSHOVER APARIŢIA ZONELOR PLASTICE Cadrul 1C-1 pin Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

212 Anexa 3 Cadrul 1C-2 pin Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

Anexa 3 213 Cadrul 1C-1 sem Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

214 Anexa 3 Cadrul 1C-2 sem Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

Anexa 3 215 Cadrul 3C-1 sem Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

216 Anexa 3 Cadrul 3C-2 sem Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

Anexa 3 217 Cadrul 3C-1 rig Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

218 Anexa 3 Cadrul 3C-2 rig Distribuţia tensiunilor echivalente în structură Plastificarea riglei ( partea stângă) Plastificarea riglei ( partea deaptă) Plastificarea stâlpului la bază .

x := A h b 2 2 ( ) tw Iy A ⎡⎛ h Sx := ⎢⎜ − ⎣⎝ 2 ⎡ b 2⋅ t ⎢ f Sy := ⎢ ⎣ 4 cf := 2 b − tw ⎛ h − t ⎞ ⋅ ⋅ ⎛ h − t ⎞⎤ ⎜ 2 f ⎟ 2 ⎜ 2 f ⎟⎥ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦ 2 ⎤ tw ( h − 2⋅ t f)⎥ + ⎥ 8 ⎦ ⎟ ⋅ b ⋅ tf + 2⎠ tw . eforturi.65m b := 0.012m tw := 0. ix := .CALCULUL CLASEI SECŢIUNILOR Exemplu: J1-1 Caracteristici secţionale. generalităţi Rezistenta de calcul a OL44: R := 245000 kN 2 Limita de curgere: Modulul de elasticitate: Eforturi de calcul: Dimensiunea secţiunii: m kN Rc := 275000 2 m 8 kN E := 2. tf ⎞ cf tf = 8.y := .ANEXA 4 .1⋅ 10 2 m N := 109.38 kNm h := 0.95 kN M x := 475.22m tf := 0. iy := W el.917 . W el.006m Caracteristici sectionale: A := 2⋅ b ⋅ t f + h − 2⋅ t f ⋅ t w Ix := 2⋅ + 12 tf⋅ b 3 ( ) b ⋅ tf 3 tw⋅ h − 2⋅ t f 12 ( )3 3 ⎛ h tf ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅ b ⋅ tf ⎝2 2⎠ 2 Iy := 2⋅ + h − 2⋅ t f ⋅ 12 12 Ix Ix Iy .

67 + 0.inimă inima := "Clasa1" if tempw ≤ "Clasa2" if "Clasa3" if (396ε) 13α − 1 < tempw ≤ < tempw ≤ 42ε 0. W el. .talpă talpi := "Clasa1" if tempf ≤ 9ε "Clasa2" if 9ε < tempf ≤ 10ε "Clasa3" if 10ε < tempf ≤ 14ε "Clasa4" if tempf > 14ε α := talpi = "Clasa2" Clasa secţiunii . tempw := ψ := tw σc Clasa secţiunii .934 cf tempf := tf h w := h − 3t f σc := N A + Mx .5) hw σt .33ψ (456ε) 13α − 1 "Clasa4" if tempw > inima = "Clasa3" .220 Anexa 4 240000 ε := Rc kN m 2 .x 5 kN 2 σc = 2.x 5 kN 2 σt := N A − Mx W el.219 × 10 m m σc R = 1.67 + 0.526 (la secţiuni comprimate α>0.33ψ (396ε) 13α − 1 ( 456ε) 13α − 1 42ε 0.463 × 10 σt = −2.005 σc σc + σt α = 0. ε = 0.

ANEXA 5 – REZULTATE COMPARATIVE STUDIU PARAMETRIC PRIVIND COMPORTAREA NODURILOR RIGLĂ-STÂLP LA CADRE METALICE PARTER APLICÂND METODA COMPONENTELOR J1-i 700 600 500 400 300 200 100 0 J1-1 J1-2 J1-3 J1-4 J1-5 creşte înălţimea secţiunii Mj.Rd Mpl.Rd Mpl.b .b J2-i 700 600 500 400 300 200 100 0 J2-1 J2-2 J2-3 J2-4 J2-5 creşte înălţimea secţiunii Mj.

b .222 Anexa 5 J3-i 700 600 500 400 300 200 100 0 J3-1 J3-2 J3-3 J3-4 J3-5 creşte înălţimea secţiunii Series1 Series2 J4-i 700 600 500 400 300 200 100 0 J4-1 J4-2 J4-3 J4-4 J4-5 creşte înălţimea secţiunii Mj.Rd Mpl.

Rd Mpl.Anexa 5 223 J5-i 700 600 500 400 300 200 100 0 J5-1 J5-2 J5-3 J5-4 J5-5 creşte înălţimea secţiunii Mj.b Ji-1 700 600 500 400 300 200 100 0 J1-1 J2-1 J3-1 J4-1 J5-1 creşte lăţimea tălpii Mj.Rd Mpl.b .

b Ji-3 700 600 500 400 300 200 100 0 J1-3 J2-3 J3-3 J4-3 J5-3 creşte lăţimea tălpii Mj.Rd Mpl.b .224 Anexa 5 Ji-2 600 500 400 300 200 100 0 J1-2 J2-2 J3-2 J4-2 J5-2 creşte lăţimea tălpii Mj.Rd Mpl.

b Ji-5 700 600 500 400 300 200 100 0 J1-5 J2-5 J3-5 J4-5 J5-5 creşte lăţimea tălpii Mj.Rd Mpl.Rd Mpl.b .Anexa 5 225 Ji-4 700 600 500 400 300 200 100 0 J1-4 J2-4 J3-4 J4-4 J5-4 creşte lăţimea tălpii Mj.

rig := 0.r := 831 Dimensiunea sectiunii: h r := 0.27 tf. generalitati rigla vuta M x.ANEXA 6 – DIMENSIONAREA ELEMENTELOR COMPONENTE LA HALE TIPIZATE A6.83 R := 3150 E := 2. eforturi. generalitati rigla constanta . eforturi.7 m b := 0. generalitati stalp Rezistenta de calcul a OL52: Modulul de elasticitate: Eforturi de calcul: R := 3150 E := 2.014 tw := 0.01 Lungimea elementului: lr := 12 Caracteristici sectionale.3 tf := 0.4 m Lungimea stalpului m ls := 7 Multiplicatorul fortei critice Rezistenta de calcul a OL52: Modulul de elasticitate: Eforturi de calcul: n cx := 80.014 tw.1⋅ 10 N := 225 Nb := 231 M x := 831 M baza := −231 8 daN/cm2 kN/m2 kN kN kNm kNm m m m Dimensiunea sectiunii: h := 0.1 Dimensionarea elementelor principale stâlp.85 h r1 := 0.45 b r := 0. eforturi.01 Inaltimea sectiunii de la baza stalpului h 2 := 0. riglă Caracteristici sectionale.rig := 0.1⋅ 10 Nr := 161 M r := 218 8 daN/cm2 kN/m2 kN kNm kNm m m m m m m Caracteristici sectionale.

014 t w = 0.227 Rezistenta de calcul a OL52: Modulul de elasticitate: Eforturi de calcul: R = 3. eforturi.3 m t f = 0.4 Lungimea stalpului m ls = 7 Verificarea la rezistenta a stalpului verificarea la rezistenta a stalpului se face cu formula: verificarea la vârful stâlpului .rc := 218 M rc := −277 M rci := 250 Nrci := 138 Nrcc := 131 Dimensiunea sectiunii: LM0 := 1.1 × 10 N = 225 Nb = 231 M x = 831 8 M baza = −231 Dimensiunea sectiunii: h = 0.15 × 10 E = 2.7 b = 0.rig.1 × 10 Nrc := 151 8 3 daN/cm2 kN/m2 kN kNm kNm kNm kNm kN m m m m m M x.4 h rcc := 0.rig.01 Inaltimea sectiunii de la baza stalpului h 2 = 0.27 tf.c := 0.15 × 10 3 daN/cm2 kN/m2 kN kN kNm kNm m m m m E = 2.008 m Verificarea elementelor structurii Verificarea stalpului cadrului Rezistenta de calcul a OL52: Modulul de elasticitate: Eforturi de calcul: Caracteristici sectionale.012 tw.6 b rc := 0.8 h rc := 0.c := 0. generalitati R = 3.

rig.492 × 10 σrez R⋅ 10 2 factorul de incarcare a stalpului = 0.489 × 10 σrez.STAS 10108/0-78) La halele cu o singura deschidere cand capatul stalpu.lui de la nivelul acoperisului este deplasabil in planul cadrului.228 Anexa 6 σrez := N A + Mx W el.473 Verificarea la stabilitate a stalpului M := M baza cx := 0. cx = 0.baza R⋅ 10 2 = 0.488 × 10 ls = 7 g h rig := h rc b rig := b rc 4 .baza 5 σrez. Caracteristici rigla .momentul la celalalt capat al stalpului ⎛ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ + 0.85.r := tw.baza = 1.c .x.3⋅ ⎜ 1 + kNm .rig.85 σ := N A σ = 1.x 5 kN/m2 σrez = 2.791 verificarea la baza stâlpului σrez.46 Obs: (pag 29 Obs 2 .coeficient de corectie care tine seama de modul de distributie a momentului pe bara.r := tf. cx := 0.baza := Nb Ab + M baza W el.lungimea stalpului.c tw. l := lr tf.lungimea riglei. coeficientul cx=0.4⋅ M Mx 2 Mx ⎟ ⎠ M 2 .

2 ( −4.considerând stâlpul articulat la baza lf.r ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅b ⋅t 2 ⎠ rig f.29) if 2 < k ≤ 3 ( −0.3 ( −1.49) if 1 < k ≤ 2 ( −0.55) if 0.26) if 0.r⋅ h rig − 2⋅ tf.16⋅ k + 2.85⋅ k + 3.013 k := Ig ls ⋅ k = 0. 3 3 2 b ⋅ tf tw⋅ h 1 − 2⋅ tf Ixs := 2⋅ + 12 12 tf⋅ b 3 ( ) + 2⋅ ⎜ 3 ⎛ h 1 tf ⎞ − ⎟ ⋅ b ⋅ tf ⎝ 2 2⎠ Iys := 2⋅ + h 1 − 2⋅ tf ⋅ 12 12 A s := 2⋅ b ⋅ tf + h 1 − 2⋅ tf ⋅ t w ( ) tw ( ) Ixs = 5. b ⋅ tf.087 μ y := 1 .r ⎝ 2 momentul de inertie al riglei (rigla 2 h − h2 3 .x := μ ⋅ ls lf.794 × 10 h 1 := h 2 + h 1 = 0.conform STAS 10108/0-78 .5 ( −0.r 12 ( )3 - Ig = 2.0157 k + 2.r 3 + tw.229 Ig := 2⋅ 12 constanta).5 < k ≤ 1 ( −0.Caracteristici geometrice echivalente ale stalpului (la 1/3 de la baza).1571 if 3 < k ≤ 10 ⋅ ) 2 if k > 10 rezulta valoarea coeficientului μ := g ( k) din Tabelul 20 STAS 10108/0-78 μ = 3.2⋅ k + 4.279 lg Ixs g ( k) := 3.93) if 0.06⋅ k + 2.304 × 10 A s = 0.838 × 10 −4 −5 Iys = 6.5 −4 ⎛ hrig tf.42 if k ≤ 0.x = 21.3 < k ≤ 0.612 .6⋅ k + 2.2 < k ≤ 0.lungimile de flambaj .

5 r iyt := b 12 .413 φ := min φx.raze de giratie si zvelteti echivalente ixs := Ixs As ixs = 0. Rasucirea este impiedecata la ambele capete μ := 0.x .y = 7 .986 => (curba B-36) φy := ⎛ 0.valoarea minima a coeficientului de flambaj ( ) .7506 + ⎟ − 2 2 2 ⎜ λy ⎟ λy ⎟ λy ⎠ ⎝ ⎠ 2 . iyt .083 × 10 (obs.Determinarea coeficientului φg -obs.determinata in urma unui calcul de stabilitate stalp semirigid la baza Pcr := 100⋅ n cx => Pcr = 8. λx := ixs rezulta zvelteţea λx = 58 => (curba A-36) φx := ⎛ 0. .1415 ⋅ Pcr lf.raza de inertie a talpii comprimate.x := 3.6465 + ⎜ φx = 0.6465 + ⎜ ⎟ − 2 2 2 ⎜ λx ⎟ λx ⎟ λx ⎠ ⎝ ⎠ rezulta zveltetea λy = 100.413 3900 ⎞ ⎜ ⎝ 3900 ⎞ 7801 ⎛ ⎟ − ⎜ 0. Forta aplicata este de 100 kN) => => 3 2 E⋅ Ixs lf. φy φ = 0.234 lf.7506 + ⎜ φy = 0.230 Anexa 6 .y := μ y ⋅ ls lf.211 lf.Determinarea φ .069 lf.82 Iys iys := As iys = 0.y λy := iys 3621 ⎞ ⎜ ⎝ 2 3621 ⎞ 7242 ⎟ − ⎛ 0.x = 12.

32 0.039⋅ 0.87 .087 1 3 3 Ir := ⎡ h − 2⋅ tf ⋅ tw + b ⋅ tf ⎤ ⎦ 3⎣ ( ) Ir = 4.5 γ = 0. s-a considerat cazul cel mai dezavantajos ⎛ ls ⎞ Ir ⎟ ⎝ h ⎠ Iy 2 cu μ=0.x ⎠ if > 0.25 + 0.15⋅ R⋅ 10 > 0.231 iyt = 0.794 γ ⋅ μ r⋅ ls λtr := iy λtr = 43.79 ⎝ h ⎠ Iy γ := 0.7506 + ⎜ 3900 ⎞ λtr 2 φg = 0.03 => (curba B-36) φg := ⎛ 0.7506 + 3900 ⎞ − 7801 ⎜ ⎟ 2 2 ⎜ λtr ⎟ λtr ⎝ ⎠ σe := π ⋅E λx 2 5 2 σe = 6.coeficient care tine seama de pierderea stabilitatii generale a stalpului ⎜ ⎝ ⎟ ⎟ ⎠ − 2 ⎛ 0.15⋅ R⋅ 10 2 2 OBS = "Se calculeaza cu formula (1)" .15⋅ R⋅ 10 2 OBS := "Se calculeaza cu formula (1)" if "Se calculeaza cu formula (2)" if N φ⋅ A N φ⋅ A ≤ 0.161 × 10 σst := N φ⋅ A N φ⋅ A + verificarea la stabilitate generala a stalpului se va face cu relatia: Mx φg ⋅ W el.5 ⋅ ⎜ 2 .x if N φ⋅ A ≤ 0.15⋅ R⋅ 10 N φ⋅ A 2 + cx⋅ M x φg ⋅ ⎜ 1 − ⎛ ⎝ σ σe ⎞W ⎟ el.984 × 10 −7 2 ⎛ ls ⎞ Ir ⎜ ⎟ ⋅ = 0.

x.r R⋅ 10 2 = 0.725 × 10 σst = 3. λy < 120 "Nu" ( ) if max( λx.082 × 10 σrez.605 × 10 2 4 4 kN/m2 0.801 1.r := 0.3⋅ ⎜ 2⎟ M x.r := Nr Ar + M x.055 × 10 σst R⋅ 10 2 5 = 0.15⋅ R⋅ 10 = 4.232 Anexa 6 N φ⋅ A = 3.4 Verificarea zvelteţii Ver := "Ok" if max λx. λy ) > 120 Ver = "Ok" Verificarea riglei cadrului (rigla vutata) Verificarea la rezistenta a riglei σrez.x 5 σfl = 2.r ⎝ ⎠ .r 5 kN/m2 factorul de incarcare a riglei σrez.r W el.661 Verificarea la stabilitate a riglei 2 ⎛ M ⎞ M ⎜ 1 + r ⎟ + 0.r M x.97 Verificarea la flambaj in planul cadrului verificarea la flambaj in planul cadrului se va face cu relatia: σfl := N φx⋅ A + Mx W el.525 × 10 σfl R⋅ 10 2 = 0.r = 2.4⋅ r cx.

r := 1. iyt.r := ⎛ 0.r = 10.7506 + ⎜ 2 3900 ⎞ 7801 ⎟ − ⎛ 0.7506 + ⎜ ⎟ − 2 2 2 ⎜ λr ⎟ λr ⎟ λr ⎠ ⎝ ⎠ iyt.r = 0. λtr.849 .coeficient care tine seama de pierderea stabilitatii generale a riglei ⎜ ⎝ lf.l1 este lungimea dintre doua legaturi a talpii l1 λtr.323 => (curba B-36) r φr := ⎛ 0.r2 rezulta lungimea de flambaj λ = 62.0 l1 := 0.r .r := iyt.707 .7506 + ⎜ ⎟ − 2 2 2 ⎜ λtr.r λx.r := ix.raza de inertie a talpii comprimate.r2 := tf.3⋅ lr comprimate 3900 ⎞ ⎜ ⎝ 2 3900 ⎞ 7801 ⎟ − ⎛ 0.iytr .r λr := iy.articulata la ambele capete lf.233 cx.72 μ y.188 => (curba B-36) φg.rig ⋅ tw.rig 12 3 lf.r = 3.rig ⋅ ( ) tw.r := br 12 .r2 A r2 3 + h r2 − 2⋅ tf.652 μ r := 1.rig + h r2 − 2⋅ tf.r ⎠ ⎝ ⎠ 3900 ⎞ φg.r = 46.rig⋅ b r 12 Iy.7506 + ⎜ φr = 0.r := μ r⋅ 0.3lr h r2 := ( ) ( => lf.Caracteristicile sectionale la 1/2 h r + h r1 2 A r2 := 2⋅ b r⋅ tf.r ⎟ λtr.rig ) Iy.6 m .r2 := 2⋅ iy.r = 0.r ⎟ λtr.r λx.078 .r = 0.0 .

r Nr Nr M x.r 2 7 2 σE.522 × 10 = 2.02 × 10 σE.rc R⋅ 10 2 = 0.rc 5 kN/m2 factorul de incarcare a riglei σrez.r = 1.546 .r = 1.417 × 10 4 φg.x.rc := Nrc A rc + M x.r⋅ M x.r⋅ ⎜ 1 − ⎜ ⎛ ⎝ ⎞ ⎟W el.r := 3.333 × 10 5 5 φg.15⋅ R⋅ 10 φr⋅ A r φr⋅ A r φg.786 Verificarea riglei cadrului (rigla constanta) Verificarea la rezistenta a riglei verificarea la rezistenta a riglei se face cu formula: σrez.r M x.r = 1.r φg.x.x.1415 ⋅ E λx.72 × 10 σrez.r σE.15⋅ R⋅ 10 2 σstr = 2.r⋅ W el.r⋅ M x.234 Anexa 6 σr := Nr Ar 4 σr = 1.475 × 10 σstr R⋅ 10 2 5 = 0.rc W el.r⋅ W el.rc = 1.808 × 10 Nr verificarea la stabilitate generala a riglei se va face cu relatia: φr⋅ A r cx.r Nr φr⋅ A r + cx.r⋅ W el.x.x.r 2 σstr := + if ≤ 0.r ⎟ ⎠ σr kN/m2 if Nr φr⋅ A r ≥ 0.

3⋅ ⎜ 1 + M x.rc := ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 2 2 ⎜ ⎜ λtr.rc := ix.rc λrc := iy.rc := b rc 12 .4⋅ rc cx.078 .rc λx.coeficient care tine seama de pierderea stabilitatii generale a lf.rc = 38.rc := μ rc⋅ 0.7506 + 3900 ⎞ − 7801 φrc := ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 2 2 2 ⎜ ⎜ λrc ⎟ λrc ⎟ λrc ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ μ y.4 m rezulta lungimea de flambaj λ = 130.rc ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ stalpului φg. i yt.rc ⎜ 2⎟ M x.rcc R⋅ 10 2 Nrci A rc + M rci W el. λtr.rc ⎟ λtr.raza de inertie a talpii comprimate.rc = 48.rc λx.rc ⎟ λtr.rc λtr.rc = 0.7506 + 3900 ⎞ − ⎛ 0.rc ⎝ ⎠ cx.525 μ rc := 1.rcc := σrez.rc = 0.382 => (curba B-36) rc φrc = 0.0 .272 2 ⎛ 0.iytrc .rc := iyt.7lrc lf.rc := 1.49 => (curba B-36) 2 ⎛ 0.rc = 0.897 .x.7506 + 3900 ⎞ − 7801 φg.235 σrez.l1 este lungimea dintre doua legaturi a talpii l1c .bara articulata la ambele capete lf.2 comprimate iyt.0 l1c := LM0 + 1.rc = 0.rc = 8.7506 + 3900 ⎞ − ⎛ 0.614 Verificarea la stabilitate a riglei 2 ⎛ M rc ⎞ M ⎟ + 0.rc ( ) => l f.95 .rc := 0.

739 × 10 = 9.rcc := 2⋅ + tw.rc = 8.311 × 10 4 M x.517 × 10 σstc R⋅ 10 2 5 = 0.rc φg.rc φg.c ⎞ + 2⋅ ⎜ − ⎟ ⋅b ⋅t 2 ⎠ rc f.855 × 10 cx.1415 ⋅ E λx.rc 4 φg.649 × 10 Nrc φrc⋅ A rc verificarea la stabilitate generala a riglei se va face cu relatia: = 5.rc⋅ M x.rig.236 Anexa 6 σrc := Nrc A rc 4 σrc = 1.rig.rc ⎟ ⎠ σrc = 1.rc := 3.rig.481 Verificarea de rezistenta la coama rigla vutata A rcc := 2⋅ b rc⋅ tf.rc⋅ W el.rig.rc if Nrc φrc⋅ A rc ≤ 0.rig.c ⋅ t w.rc σE.rc⋅ ⎜ 1 − ⎜ ⎛ ⎝ ⎞ ⎟ ⋅W el.rc σE.c 12 ( )3 2 ⎛ h rcc tf.c 12 3 ( ) Ix.c + h rcc − 2⋅ t f.rc⋅ M x.x.rc 2 5 σE.x.x.c⋅ h rcc − 2⋅ t f.15⋅ R⋅ 10 Nrc 2 + cx.rig.15⋅ R⋅ 10 2 σstc = 1.rc σstc := 5 Nrc φrc⋅ A rc Nrc φrc⋅ A rc + M x.rig.x.rc⋅ W el.rig.rc φg.rc⋅ ⎜ 1 − ⎜ ⎛ ⎝ ⎞ ⎟W el.c ⎝ 2 .c b rc⋅ tf.591 × 10 2 σE.rc ⎟ ⎠ σrc kN/m2 if φrc⋅ A rc > 0.

r R⋅ 10 σstr 2 σrez .473 2 R⋅ 10 σst = 0.rcc hrc 2 σrcc := Nrcc A rcc + M rc W el.661 .x.rcc rezistenta (c) = 0.rc rezistenta (v) = 0.801 2 R⋅ 10 σrez.rcc 4 σrcc = 9.RIGLA VUTATA .rezistenta = 0.546 2 R⋅ 10 σstc stabilitate = 0.791 2 R⋅ 10 σrez.stabilitate .STALP .rezistenta = 0.614 2 R⋅ 10 RIGLA VUTA COAMA ` .x.239 × 10 σrcc R⋅ 10 2 = 0.237 W el.293 Sinteza verificărilor .stabilitate - - - = 0.786 2 R⋅ 10 RIGLA CONSTANTA σrez.97 2 R⋅ 10 σfl = 0.baza = 0.481 2 R⋅ 10 σrez.rcc := Ix.

3k R := 300000 d := 0.89 ⋅ A b A net = 3.583 × 10 −4 m2 kN 2 Efortul cap: Ncap := R⋅ A net Ncap = 107.rezistenta σrcc R⋅ 10 2 = 0.2 Dimensionarea contravântuirilor D24 Material: Rezistenta: Dimensiune: OL52.498 .1415 A b := π⋅ d 4 −4 2 kN/m2 m Aria bruta: A b = 4.524 × 10 Aria neta: m2 A net := 0.238 Anexa 6 .024 π := 3.293 A6.

139 .058 Lungimea minima de sudura: a := 0.s ls = 0.048 tman := 0.8 kN/m2 (nr. de suruburi) m kN/m2 (OL52) Rf.037 m Dimensionarea mansonului de strangere m Teava: Dman := 0. sectiunilor de forfecare) m (nr.f := n b ⋅ n f⋅ π⋅ d b 4 2 ⋅ Rf.239 Dimensionarea imbinarilor Suruburi: gr.b.b.149 × 10 −4 m2 Ncap.01 Rp.man = 129.b.7⋅ tg m (grosimea sudurii) Rf.f = 191.b kN Ncap.b := 305000 n f := 1 Diametru: Guseu prindere: d b := 0.b Ncap.p := n b ⋅ d b ⋅ tg ⋅ Rp.man := 210000A man ⋅ Ncap.02 n b := 2 tg := 0.632 Ncap.0045 2 m A man := ⎡Dman − Dman − 2⋅ t man ⎣ ( )2⎤ ⋅ 4 ⎦ π A man = 6.p = 192 kN Efortul capabil la presiune pe peretele gaurii: Determinarea latimii minime a guseului: b min := A net + tg ⋅ d b + 0.7⋅ R Ncap ls := 2⋅ a⋅ Rf.002 tg m ( ) b min = 0.b := 480000 Efortul capabil la forfecare: Ncap.s := 0.b.8.

048 m A o.357 × 10 −3 m2 A6.0 Material: Rezistenta: Mat := "OLT45" N R := 210 if Mat 2 mm "OLT35" 240⋅ N mm 2 if Mat "OLT45" 315⋅ Dimensiune: sectiunii N 2 if Mat "OL52" se va introduce dimensiunea mm D := 121mm t := 4mm π := 3.39mm 6 3 2 Mom.0m.1415 Aria : A s := Is := is := π⋅ ⎡D − ( D − 2⋅ t) ⎣ 2 2⎤ ⎦.Curba A-Rc .man := ⎛ d man − d ⎝ 2 2⎞ π ⎠⋅ 4 A o. 4 4 4⎤ A s = 1.3 Dimensionarea riglei longitudinale TVrot 120/4. Inertie: Raza giratie: Lungimea: elementului π⋅ ⎡D − ( D − 2t) ⎣ 64 Is As .47 × 10 mm Is = 2. ⎦.man = 1.240 Anexa 6 Otel rot: d man := 0.963 Coeficientul de flambaj . is μ := 1 se va introduce lungimea Zveltetea: λ = 144.519 × 10 mm is = 41. lf := μ ⋅ l lf λ := . 4 l := 6.

b Efortul capabil la presiune pe peretele gaurii: Ncap.853kN Dimensionarea imbinarilor Suruburi: gr.b := 305 n f := 1 Diametru: Guseu prindere: N mm 2 (nr.6465 + 5667 ⎞ − ⎛ 0.b = 3.84 × 10 2 m Efortul capabil la forfecare: Ncap.f = 122.b := 2 se va introduce nr de randuri de suruburi se va introduce nr de coloane de suruburi .6⋅ R Rp.b.p = 122.6465 + 5013 ⎞ − 10026 if Mat ⎜ ⎜ 2 ⎟ 2 ⎟ 2 λ ⎠ λ ⎠ λ ⎝ ⎝ 2 ⎛ 0.241 φ := 2 ⎛ 0.b Ncap.t = 352.6465 + 3621 ⎞ − ⎛ 0.c = 117.t := R⋅ A s.b.332 Efortul cap: Ncap.p := n b ⋅ d b ⋅ tg ⋅ Rp.644kN ⋅ Rf.8.f := n b ⋅ n f⋅ π⋅ d b 2 4 Ncap. de suruburi) m (OL44) 5 kN d b := 16mm n b := 2 tg := 10mm Rp. sectiunilor de forfecare) (nr. Ncap.b := 1.8 Rf.6465 + 3621 ⎞ − 7242 if Mat ⎜ ⎜ 2 ⎟ 2 ⎟ 2 λ ⎠ λ ⎠ λ ⎝ ⎝ "OLT35" "OLT45" "OL52" φ = 0.037kN Ncap.6465 + 5013 ⎞ − ⎛ 0. Ncap.6465 + 5667 ⎞ − 11335 if Mat ⎜ ⎜ 2 ⎟ 2 ⎟ 2 λ ⎠ λ ⎠ λ ⎝ ⎝ 2 ⎛ 0.c := R⋅ φ⋅ A s.b.b := 2 n c.b.88kN Efortul capabil in arie neta a guseului se va introduce latimea guseului de prindere lg := 140mm n r.

242 Anexa 6 A n.b.2kN Efortul capabil al ansamblului ( ) Ncap := min Ncap.g = 1. Ncap.anet := A n.037kN se va trece efortul de calcul ( ) Efortul de calcul N := 80kN Verificare:= "OK" if Ncap ≥ N "NO" if Ncap < N Verificare = "OK" Lungimea cordonului de sudura a := 0.g ⋅ R ⋅ n c.7⋅ t Rf.b⋅ tg ⋅ d b + 2mm A n. Ncap.p .b Ncap.7⋅ R m (grosimea sudurii) Ncap ls := 4⋅ a⋅ Rf.g := tg ⋅ lg − n r. Ncap.anet = 499.s := 0.c .s .anet Ncap = 117.04 × 10 mm 3 2 ( ) Ncap.f .b.

00 27.00-24.8m L=62m L=68.6m L=24.00-31.00 26.00 35.2m L=43.00-34.00-27.00 23.00 28.00 34.00 27.6m L=55.00 29.00 34.ANEXA 7 – CONSUM DE MATERIAL PENTRU STRUCTURI TIPIZATE KG/MP ŞI KG/MC Grafic consum pentru structuri articulate cu H = 4 m.00 31.00 30 27 24 22 Deschidere L=93m 20 L=99.00-30.00 L=74.00 L=18.00 33.00-32.00 29.2m 18 15 12 Lungim e 24.00-26.00-29.00 31.00 23.00 24.00 30.00 26.2m .4m 22.00-23.8m 21.4m L=49.00 28.00 33.00-28.00 32.00 L=80.00-36.6m L=86.00 25.00 35.00 25.00 30.00-22. kg/mp 36.00 21.00 22.8m L=31m L=37.00-25.00 32.00-33.00-35.

00 L=68.00-35.00 37.00-36.00 24.00 33.00 31.2m L=74.00 31.4m L=80.00 23.00-27.00-31.00 30 27 24 22 Deschidere L=93m 20 L=99.00 28.00 27.00 34.00-34.00 35.6m L=86.00 30. kg/mp 38.00 25.00 32.00 37.00-32.00 29.00-25.8m 24.2m L=43.4m L=49.00 29.00 34.00 36.00 30.00 25.00-30.00 23.8m L=62m .00 28.00 32.6m L=55.8m L=31m L=37.00-29.246 Anexa 7 Grafic consum pentru structuri articulate cu H = 5 m.00-24.00 36.00 26.00-28.00 33.00 L=18.2m 18 15 12 Lungim e 26.00-38.00 27.00-26.00-33.6m L=24.00 35.00-37.

00 40.6m L=24.6m L=86.00-34.00-28.2m L=74.00 28.00-40.00 25.2m 18 15 12 Lungim L=18.00 34.00-32.4m L=49.4m L=80.00 39.Anexa 7 Grafic consum pentru structuri articulate cu H = 6 m.00-41.00 32.00 39.00 33.00 27.00-27.00-35.00-29.6m L=55.8m L=93m 20 L=99.8m L=31m L=37.00 34.00 30.00 32.00 40.00-39.00 29.00-37.00 36.00 27.00 25.00-33.00 26.00 35.00 30 27 24 22 Deschidere L=68.00 31.00 38.8m L=62m e .00-31.00 38.00 30.00 26.00 29.00 33.00 37.00-38.00 36.00 28.00-36.00-26.00 31.00-30. 247 kg/mp 41.00 35.2m L=43.00 37.

00-44.00 42.00-39.00 44. kg/mp 47.00-41.00 35.00 36.2m 18 15 12 Lungim e .4m 34.00-40.00 42.6m L=86.00 40.00 L=93m 20 L=99.8m L=62m L=68.00 41.6m L=55.8m 33.00-43.00 40.00-36.00 L=18.00 44.248 Anexa 7 Grafic consum pentru structuri încastrate cu H = 7 m.2m L=74.00 46.00-34.00 30 27 24 22 Deschidere 37.00 38.4m L=49.00 35.00 33.8m L=31m L=37.00-37.00-47.00 L=80.00-45.00 37.00 36.00-38.00 46.00 45.00 41.00-42.00 34.00 39.00 39.00 43.2m L=43.00 45.00 38.00-46.00-35.6m L=24.00 43.

00-40.00-39.00 L=18.00 39.00-50.00 36.00 48.00 49.00 42.00 38.2m L=43.00 41.00-48.6m L=86.00-44.00 44.00 37.00 50.00 49.6m L=55.00 45.00 42.00-41.4m L=49.00 43.00 44.00-38.00 40.2m 18 15 12 Lungim e 39.6m L=24.00 50.00 43.8m L=62m .00 L=68.00-43.00 47.00 36.00 48.00-45.00 38.8m L=31m L=37.Anexa 7 Grafic consum pentru structuri încastrate cu H = 8 m.00 45.00-51.00 47.00 40. 249 kg/mp 51.00 46.00 46.8m 37.00 41.4m L=80.00-37.00-42.00-46.2m L=74.00-47.00-49.00 30 27 24 22 Deschidere L=93m 20 L=99.

40-5.2m L=74.6m L=55.20-5.60-5.20-6.2m L=43.8m 4.00-5.60-6.60 6.40 5.20 kg/mc 7.8m L=31m L=37.80-5.80 L=80.00 6.60 5.60 6.40 5.00 L=68. 7.250 Anexa 7 Grafic consum pentru structuri articulate cu H = 4 m.00-7.20 5.80 5.80-7.00 6.20 6.20 5.80 6.8m L=62m im e .20 4.4m L=49.80 5.80 6.00-6.40-6.2m 18 15 12 Lung L=18.00 6.6m L=24.20 4.4m 4.00 5.80 6.40 5.6m L=86.60 30 27 24 22 Deschidere L=93m 20 L=99.00 7.40 6.80-6.60 5.60-4.

20-5.80 5.Anexa 7 Grafic consum pentru structuri articulate cu H = 5 m.00-5. 251 kg/mc 6.6m L=86.60 e .40-5.80-6.2m L=43.60 4.00 6.20 5.80 L=93m 20 L=99.20 5.20-6.2m 18 15 12 Lungim 4.20 6.60-5.20-4.6m L=24.40 6.40 L=74.80 5.80 5.2m 4.8m 4.40-4.20 4.00 L=18.40 4.00 5.8m L=62m L=68.00 4.4m L=80.8m L=31m L=37.80-5.40 5.40 6.6m L=55.4m L=49.20 30 27 24 22 Deschidere 4.40 5.60 5.60 5.00-6.60-4.

252 Anexa 7 Grafic consum pentru structuri articulate cu H = 6 m.50 5.30 4.50-5.30 4.50-4.70-5.6m L=55.10 4.6m L=86.10-5.90-5.10 L=74.90 3.2m L=43.6m L=24.4m L=80.50 4.30-5.70 5.70-4.8m L=31m L=37.30 4.8m L=62m .70 4.10 4.2m 18 15 12 Lungim e 4.90-4.30 L=18.70 5.50 5.2m 4.90 5.30-4.8m 3.90 4.70 5.50 L=68.10-4.10 5.90 5.4m L=49. kg/mc 5.90 30 27 24 22 Deschidere L=93m 20 L=99.

30-5.6m L=86.90 5.10 5.2m 18 15 12 Lungim e .10 4.6m L=55.50-5.30 30 27 24 22 Deschidere L=93m 20 L=99.50-4.70 4.90 5.90-6.70 5.70-5.6m L=24.90 5.2m L=74.4m L=49.30 5.90-5.10-5.2m L=43.90 4.8m 4.30 4.70 5.4m L=80.Anexa 7 Grafic consum pentru structuri încastrate cu H = 7 m.50 L=18.50 5.8m L=31m L=37. 253 kg/mc 6.70-4.10 4.50 4.50 5.70 4.8m L=62m L=68.30-4.10 5.

80-5.20-4.2m L=43.6m L=86.40-5.40 L=93m 20 L=99.4m L=80.60-4.2m L=74.6m L=55.00 5.60 5.8m 4.8m L=31m L=37. kg/mc 5.80 5.20 4.40 5.254 Anexa 7 Grafic consum pentru structuri încastrate cu H = 8 m.80 4.60 4.40-4.40 5.6m L=24.20 30 27 24 22 Deschidere 4.00-5.20-5.60 5.60 4.60-5.40 5.80 5.20 4.8m L=62m L=68.00 4.4m L=49.2m 18 15 12 Lungim e .80 L=18.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->