Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT

RAPORT
CU PRIVIRE LA: ART. 79 DIN CODUL
CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

A controlat: A efectuat:
Natalia Botnaru, Melnic Iurie
magistru în drept, student al anului II
lector grupa 208

Chișinău 2010