P. 1
CRIMINOLOGIE Suport Curs Id an 2007 - Copy

CRIMINOLOGIE Suport Curs Id an 2007 - Copy

|Views: 114|Likes:
Published by dis_kordya

More info:

Published by: dis_kordya on Dec 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

MODULUI 1 CRIMINOLOGIA – ŞTIINŢĂ PLURII ŞI INTERDISCIPLINARĂ ETIMOLOGIE   Crimen = crimă, delict, infracţiune. Logos = ştiinţă, studiu ştiinţific.

CRIMINOLOGIA – ştiinţa care se ocupă cu studiul fenomenelor şi faptelor sociale de:  crimă,  delict,  infracţiune, din perspectiva determinismului şi a prevenirii lor. DEFINIŢII DOCTRINARE  Puncte de vedere ale unor autori străini.  Criminologia este studiul cauzelor genezei proceselor şi consecinţelor delicvenţei. C. Ştefani, S. Lenasseur, R. Jambu-Merlin.  Criminologia este o ştiinţă complexă, aidoma medicinei, care studiază factorii şi procesele criminale şi care determină, prin cunoaşterea acestor factori şi procese strategiile şi tehnicile cele mai bune pentru a stăpâni, pe cât posibil, şi a reduce acest rău social (Raymond Gassin).  Semnificaţii (ale criminologiei) în optica unor autori români:  Criminologia este ştiinţa care studiază fenomenul social al criminalităţii, în scopul prevenirii sale (Rodica Mihaela Stănoiu).

Criminologia este ştiinţa care studiază etiologia fenomenului infracţional, factorii care generează sau influenţează trecerea la act şi, pe baza acestora, elaborează tehnicile cele mai eficiente pentru limitarea, reducerea criminalităţii ca fenomen social - Gl. Div. (p.m.) Ion Sandu şi colaboratorii

o

Ramurile criminologiei (Jean Pinatel)

diverselor ştiinţe criminologice şi criminologii specializate şi prezintă o expunere sistematică a acestor rezultate. • Criminologia clinică – apropierea multidisciplinară a cazului individual şi formularea unui aviz asupra unui delicvent: diagnostic, pronostic şi, eventual, tratament. o Discipline subsumate criminologiei, cu obiectele de studiu, particulare (Şcoala enciclopedică austriacă) 2.2. CRITERIUL RELAŢIONĂRILOR CRIMINOLOGIEI CU ALTE ŞTIINŢE  Cu dreptul penal – concepţia imperialistă a criminologiei (Enrico Ferri) – criminologia – „rege fără regat” – Dreptul penal studiază criminalitatea din punct de vedere strict legalist, al încriminărilor

• Criminologia generală – coordonează, compară şi confruntă rezultatele

DIFERENŢE SPECIFICE ŞI INTERFERENŢE o Dr. Penal - studiază – normele juridice relative la infracţionalitate - ştiinţe – juridică

Criminologie - realitatea observabilă a criminalităţii (fapte şi persoane concrete) - ştiinţă nejuridică

CRITERIUL NIVELURILOR DE INTERPRETARE (Jean Pinatel) o Criminalitatea – totalitatea manifestărilor antisociale, în accepţia mai largă decât infracţionalitatea. o Criminalul – autorul actului delictuos. o Crima – ( actul criminal propriu-zis). o Victima. o Urmările crimei, în planul lezării normelor şi valorilor ocrotite de lege şi al altor impacturi negative posibile (n.ns) o Reacţia socială. POSIBILITĂŢILE DE ANALIZARE A CRIMEI (după Mandreas Correa şi Jean Pinatel) Personalitatea delicventului Condiţiile biologice şi sociale Situaţia criminală Actul criminal Condiţiile mediului fizic

    

CRITERIUL NIVELULUI DESCRIPTIV  MEDIUL  Fizic sau geografic;  Social • Trepte o macro medii; o micromedii; o de nivel mediu de generalizare (n.ns); • Profunzime o ecologic; o cultural; o economic; • După metoda de analiză descriptivă: o mediu general – circumstanţele generale ale lumii înconjurătoare, cu influenţe pentru toţi cetăţenii; o mediul personal specific anturajului;  ineluctabil - familia de origine, strada, cătunul, şcoala;  ocazional – unitatea militară, etc.  ales sau acceptat;  de referinţă – din care nu faci parte, dar ai dori să faci, identificându-te cu normele şi valorile sale.  TERENUL - ereditatea, înnăscutul, congenitalul, constituţionalul, terenul propriu-zis  PERSONALITATEA  SITUAŢIA • specifică sau periculoasă – ocazia de a comite infracţiunea nu trebuie căutată; • amorfă - ocazia trebuie căutată; • mixtă sau intermediară – ocazie căutată plus un stimul specific dintr-o stare de fapt care exercită presiuni; • cu caracter obiectiv – circumstanţe favorabile, modalităţii existente şi alte oportunităţii pentru trecerea la act;

2

cu caracter subiectiv – implică aprecierea şi subiectivitatea autorului crimei.

2.5. CRITERIUL EXPLICATIV  FACTOR CRIMINOGEN – elementul obiectiv care intervine în geneze şi manifestarea crimei şi criminalităţii;  CAUZĂ – condiţia necesară fără de care nu s-ar manifesta comportamentul criminal  CONDIŢIE - elementul care provoacă numai ocaziile sau stimulii suplimentari criminogeni.  MOBIL – elementele de ordin strict subiectiv care determină trecerea la act; efectele produse de cauzalitatea obiectivă în viaţa interioară a subiectului  INDICIU – semn sau simptom care permite un diagnostic criminologic  CONEXIUNE – interacţiunea obiectelor şi fenomenelor, corelaţia subsistemelor în sistem şi a sistemelor în context.  RELAŢIILE – legături în contextul conexiunii şi tipurile lor  REALITATEA CRIMINALITĂŢII  POSIBILITATEA CRIMINALITĂŢII ŞI CRIMEI – totalitatea stărilor virtuale prin care fenomenul infracţional poate trece, dar pentru care nu există suficiente condţii de realizare.  NECESITATEA CRIMINALITĂŢII ŞI CRIMEI – modalităţi de existenţă şi manifestare care se desfăşoară ca inevitabile, într-o manieră precisă şi nu fluctuantă.  ÎNTÂMPLAREA – modalitate de existenţă şi manifestare care decurge din factori periferici sau exteriori, caracterizată prin variabilitate şi inconstanţă.  PROBABILITATEA – raportul dintre numărul de cazuri de realizare efectivă a infracţiunilor şi numărul total de cazuri posibile. Are sens şi valoare numai în raport cu infracţiunile întâmplătoare.  FRECVENŢA – vizează ansamblul criminalităţii şi pune în valoare necesitatea acesteia, spre deosebire de probabilitate, circumstanţiată, în principal, nivelului individual şi întâmplării.

2.6 CRITERIUL SCOPULUI FINAL – prevenirea şi diminuarea criminalităţii şi crimei
2. SCURT ISTORIC AL FUNDAMENTĂRII ŞI AL ŞCOLILOR DE CRIMINOLOGIE .  Originile îndepărtate ale criminologiei • Izvorul biblic – înţelesul laic a celor zece porunci biblice • Retrospectivă în istoria apariţiei ideilor şi practicilor criminologice. • Justiţia privată nelimitată şi primele sale forme de estompare.Justiţia privată nelimitată presupunea că victima unei infracţiuni avea dreptul sa pedepsească pe autor cu orice fel de pedeapsă, inclusiv să-l omoare. Forme de estompare:  abandonul noxal – predarea autorului infracţiunii, grupului din care făcea parte victima, pentru ca acesta să-l judece.  legea talionului – „ ochi pentru ochi; dinte pentru dinte”  învoiala pecuniară.  şi jaloane ale evoluţiei şcolilor criminologice  Lombroso (1835-1909) Întemeietorii de facto ai Criminologiei Întemeietorii de facto – Cesare - Enrico Ferri (1856-1929) - Raffaele Garofalo (1851-1934)

3

ŞCOLI CRIMINOLOGICE  Şcoala clasică – hedonismul, principalul element al conţinutului explicativ; axarea pe studiul faptei;  Şcoala pozitivistă italiană – infractorul, principala sursă a criminalităţii şi crimei;  Şcoala cartografică – criminalitatea, expresie a particularităţilor mediului geografic şi social;  Şcoala socialistă – determinismul economic în geneza criminalităţii;  Şcoala testelor mentale – debilitatea mentală ⇒ criminalitatea  Şcoala psihiatrică – accentul criminogen al psihozelor, epilepsiilor, tulburărilor emoţionale etc.  Şcoala sociologică – criminalitatea expresia proceselor sociale care determină şi alte fenomene sociale. FUNCŢIILE CRIMINOLOGIEI  Funcţia teoretică, cognitiv descriptivă – dă răspuns la întrebările „CE?” „CÂT?” „CUM?” Exemplu – rata criminalităţii a crescut, succesiv, în intervalul 1990-1998, în judeţul X de la 397, în 1990, până la 2141, în anul 1998.

Funcţia explicativă, răspunde la întrebarea „DE CE?” există o anumită stare a criminalităţii şi a crimei, respectiv pune accentul pe cauzele criminalităţii.   Funcţia comprehensivă – explicitează comportamentul criminal individual, din perspectiva principiului de „raţionalitate” (sensul acţiunilor, credinţelor); - mobilul, în termenii dreptului penal, raportul intim care face ca o persoana concretă să comită o infracţiune concretă.   Funcţia critică – evidenţierea carenţelor şi disfuncţionalităţilor cu impact criminogen şi a factorilor care se fac vinovaţi de existenţa lor.   Funcţia prognotică – tendinţele de evoluţie, pentru viitor, a criminalităţii, din perspectivele o predicţiei – pe termen scurt; o previziunii – pe termen lung.

Funcţia aplicativ - militantă (de inginerie socială) – variante de soluţii, măsuri şi acţiuni preventive, care dacă se aplică au ca scop prevenirea şi reducerea criminalităţii.

MODULUL 2 METODOLOGIA CERCETĂRII CRIMINOLOGICE – METODE ŞI TEHNICI DE INVESTIGARE 1. DIMENSIUNI, INDICATORI, INDICI, VARIABILE ŞI IPOTEZE  DIMENSIUNEA – secvenţa cea mai largă din părţile constitutive ale unui fenomen, luat ca întreg, ca sistem de referinţă în studierea acestuia. Exemplu – dimensiunile fenomenului infracţional, din perspectiva titlurilor Codului penal român, de genul Titlului II „Infracţiuni contra persoanei”  INDICELE – subdiviziune a dimensiunii, o sinteză de indicatori Exemplul – capitolul I – Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, din structura Titlului II al Codului penal român.  INDICATORUL – semn exterior, observabil şi măsurabil Exemplu – starea criminalităţii, redată prin prisma ratei criminalităţii: 2141 infracţiuni, la 100.000 locuitori, într-un an în judeţul X.  VARIABILA – instrument de clasificare, atribute, calităţi ale obiectelor şi fenomenelor, ce permit urmărirea raportului dintre fenomene Exemplu – fluctuaţia ratei criminalităţii în funcţie de mediul social, urban sau rural

4

 IPOTEZA – enunţul unei relaţii cauzale între fenomene, în termenii „dacă - atunci” , „cu cât – cu atât”, etc.
2. METODOLOGIE, METODĂ ŞI TEHNICĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE ŞI PARTICULARITĂŢII DOCTRINARE DE ABORDARE.  METODOLOGIE – analiza metodelor şi tehnicilor folosite în realizarea studiului cauzalităţii criminalităţii şi a mecanismelor de prevenire a acestui fenomen.  METODA – modalitatea concretă folosită în scopul trecerii de la cunoaşterea spontană la cunoaşterea ştiinţifică, critică a obiectului şi problematicii criminologiei.  TEHNICA – felul practic, procedural în care se utilizează o metodă sau alta de cercetare. REGULILE DE CARE TREBUIE SĂ ASCULTE METODA ÎN CRIMINOLOGIE (JEAN PINATEL) REGULA NIVELULUI DE INTERPRETARE

  

Criminalitatea studiată prin metoda comparativă şi care se bazează pe istorie, etnografie şi statistică (raporturi criminalitate – fenomene demografice, economice, culturale, sanitare, politice etc.) Criminalul, studiat individual prin metode clinice, pentru apropieri transversale (caracteristicile la un moment dat) sau longitudinale (aceleaşi caracteristici ale individului, la date diferite).

Crima, actul delictuos studiat izolat în viaţa şi cariera criminală avută în vedere, bazat pe mărturisirea judiciară şi poliţienească, pentru sesizarea obiectivă a subiectivităţii. REGULA ÎNTÂIETĂŢII DESCRIERII – descrierea completă a faptelor, în toate modalităţile şi desfăşurările lor, pe două direcţii:  descrierea criminalităţii, criminalului şi crimei în general;  descrierea formelor şi manifestărilor deosebite. TIPOLOGIA CRIMINALILOR – descrisă de Enrico Ferri şi completată de către Pinatel:

  

criminalii alienaţii – atinşi de boală sau infirmitate mintală (idiotism, mania persecuţiei, mania furioasă, epilepsie ⇒ delicte atroce; zona intermediară- eliptoizii, constituţia epileptoidă, temperamentul epileptic) criminali născuţi - caracterizaţi prin nebunia morală, respectiv lipsa sau atrofierea sentimentului moral; criminali obişnuiţi sau din obişnuinţă dobândită; din cauza slăbiciunii lor morale, specifică lor comit, timpuriu, primul delict, aproape în exclusivitate împotriva proprietăţii, după care persistă în delict din diverse cauze – impulsul circumstanţelor, mediul corupt, nepedepsirea primelor greşeli. criminalii din pornire pasională, caracterizaţi de o chemare irezistibilă spre crimă, sangvinitate, nervozitate, de sentimentul asemănător nebunului sau epilepticului, de o pasiune violentă – dragoste gelozie, onoare înşelată; criminalii de ocazie, care nu au tendinţe spre rău, dar sunt determinaţi la crimă de circumstanţe exterioare, fortuite, cu subdiviziunile: pseudo-criminalii, care comit delicte involuntare sau politice. Crima - primitivă (furt din plăcere); utilitară (furt din nevoie); pseudo-judecare (furt altruist); crima organizată.

 

-

criminaloizii, ce comit delicte de drept comun;

REGULA ELIMINĂRII TIPURILOR DEFINITE, - vizează separarea delicvenţilor care din totalul delicvenţilor, nu se încadrează grupului bolnavilor şi anormalilor mentali, pentru a separa domeniul patologic de domeniul criminologic propriu-zis, vizând – criminalii profesionişti; – criminaloizii; – delicvenţii de ocazie. REGULA SEPARĂRII DIFERENŢIALE, ca regulă metodologică fundamentală are în vedere obiectivul fundamental al cercetării criminologice: individualizarea diferenţelor de grad, de praguri între delicvenţi

5

comparat cu eşantion din populaţia normala. cercetare de tip longitudinal prin elaborarea şi aplicarea acelor instrumente de cercetare la aceeaşi populaţie. apartenenţă la familii normale versus destramate etc) METODA grupurilor de control: eşantion format din infractori. bazată pe relaţia personală terapeut – subiect şi urmărind sporirea autocontrolului.).  METODE DE PROGNOZARE − Schemele de pronostic (Scheild. penitenciar. Schawaab) perfecţionate de către Gereke şi Eriwn Frey. neuroleptice s. la intervale diferite de timp. instanţe.). medicale (electroşocurile. administrate prin operatori de teren. psihoterapie raţională. medico-pedagogice (la minorii debili mintali şi motorii – educaţie senzorială specială.a. ESENŢĂ – corelaţia între 15 factori criminogeni şi recidivismul unui grup de delicvenţi (la primi trei autori) Tabele de prezicere (soţii Glueck)  METODE ŞI TEHNICI DE TRATAMENT tratamentul:   STUDIUL DE CAZ o     o        în mediul liber: în penitenciar (similare). post – cură (intermediar între viaţa carcerală şi cea liberă). autoadministrative. psihoterapia de grup. Meywerk.şi nedelicvenţi şi între delicvenţii însăşi. − − − − − − − simple. cu întrebări deschise. scolarizare. precum şi asupra altor documente de interes criminologic  AUTOBIOGRAFIILE METODA PANEL. în semi – libertate. pe baza comunicării verbale directe între anchetator şi anchetat. primul codificând şi înregistrându-le. asupra dosarelor penale de la poliţie. parchet. omnibuze. cu întrebării închise. fără ca între cei doi să existe raporturi de putere. CHESTIONARUL – succesiune logică şi psiholologică de întrebări scrise şi/sau imagini grafice. metode folosite chirurgicale. psiho-chirurgicale (loboctomie etc. cu funcţii de stimuli în raport cu ipotezele cercetării. 6 . TIPOLOGIE: − de date factuale.  ANALIZA DOCUMENTARĂ. la care subiecţii investigaţi sunt rugaţi să dea răspunsuri. mixte. INTERVIUL – obţinerea unor informaţii sistematice. psihanaliza pentru scoaterea în relief a conflictelor inconştiente. − de opinie. învăţarea limbajului etc.).( Exemple vizând gradul de cultură. pentru a urmări mutaţiile produse.

ş. Factorii antropologiei implicaţi în criminogeneză:  factorul fizionomico-morfologice. remuşcării.a. Valenţe şi limite ale teoriilor de inspiraţie biologică privind etiologia        criminalităţii. cruzimii iar educaţia nu are efect decât asupra celora fără tare ereditare. Factorul rasă. primitivi. o Fiziologice – diverse defecţiunii în funcţionarea unor organe. de trăsăturile oamenilor sălbatici.Teorii de orientare fiziologică – accentul pe existenţa unor relaţii determinante între modul de funcţionare a diferitelor organe ale persoanei umane şi existenţa ori inexistenţa criminalităţii.  factorul ereditar. Factorul vârstă.  Structurarea teoriilor de referinţă . inferiorităţi care-l apropie mai mult de organismul animal decât de omul născut normal. − Teza inferiorităţii criminalului faţă de omul normal: organismul criminalului prezintă stigmate. copiii sunt lipsiţi de sensibilitate morală. după naştere predispuşi agresivităţii. toxi-infecţiile şi traumatismele. prin constituţia lor biologică. − Teza tipului criminal – în baza stigmatelor specifice. de inspiraţie biologică.  tulburările organice şi funcţionale. psihodrama MODULUL 3 TEORII EXPLICATIVE DE ORIENTARE BIOLOGICĂ Principalele teze lombrosiene. uzura prematură a organelor. tipul criminalului este inferior omului normal şi acest prim tip diferă în raport cu particularităţile infracţiunilor comise. milei.  Principalele teze lombrosiene − Teza criminalităţii la oamenii sălbatici. craniul fruntea. . ASPECTE INTRODUCTIVE GENERALE  Esenţa teoriilor de orientare biologică . apariţia şi manifestarea criminalităţii de altă parte.rolul determinant al factorului biologic în apariţia şi manifestarea criminalităţii şi crimei. Factorul sex. 1. lipsei de afecţiune.  alţi factori biochimici: zahărul. o Psihologice. Substanţele toxice. calciul. iodul. − Teza stigmatelor – criminalul se deosebeşte de necriminal prin semne distinctive. deficienţe psihice (absenţa iubirii. fosforul şi magneziu. 7 .Teorii de orientare fizionomică şi morfologică – accentul pe existenţa unor relaţii de cauzalitate şi/sau condiţionare între particularităţile structurii organismului uman şi raporturilor diferitelor sale organe constitutive pe de o parte. urechile) o Constituţionale–efemizare sau masculinizare (împrumutul caracterelor specifice sensului opus).). primitivi şi la copii – criminalii se apropie. fizice şi psihice: o Anatomice: configuraţia şi mărimea specifică a diferitelor organe (faţa.

o asociaţia statistică între infracţiunile părinţilor şi cele ale delicvenţilor descendenţi (cine se naşte din pisică.1. ceea ce determină o dezvoltare somatică precoce. Teza identităţii criminalului cu nebunul moral. o arborii genealogici. inclusiv omoruri. determină criminalitatea şi chiar tipuri distincte de criminalitate. hoţul. recent. centru de concentrare a funcţiilor psihice care culeg şi filtrează presiunile sau influenţele lumii exterioare. ş. care nu depinde de cultura societăţii sale. de la nivelul: CREIERULUI  Mezencefalului (zona corticală). Esenţă – existenţa unor tipuri distincte de criminali. dar şi activarea altor regiuni cerebrale.  Teleencefalului (zona corticală). cu un cromozom X sau Y în plus în cariotipul persoanei.a. reţinându-se. Laicasagne. a căror alterare crează predispoziţii criminale. la nivelul căruia se acompaniază activitatea de analiză şi sinteză a funcţiei intelectuale. la rândul său îi pune pe tineri în contact cu un sistem de valori proprii altei vârste. Scheldon. H. lipsit de sensibilitate.  Metode utilizate în studiile de profil: o compararea infractorilor cu sălbaticii.4 Factorul – tulburări organice şi funcţionale. criminal”. Factorul fizionomico – morfologic în viziunea lui Cesare Lombroso. a cărui faptă ilegală este o maladie ce nu poate fi vindecată de societate. 2. şanţul temporal superior. aversiunea de a-l face pe altu să sufere sunt localizate în zone clar delimitate ale creierului. chiar în momentul când sunt în plină desfăşurare tendinţele agresive ale eu-lui egoist. fiinţa umană născându-se cu un nucleu moral dar. Aceasta. proveniţi din două ovule fecundate odată). Kretschmer şi William. îndeosebi: cortexul cingular posterior. al capacităţii de coordonare şi de sintetizare a proceselor chimice şi care ajută la înlocuirea conduitei instinctiv – emoţionale. cortexul prefrontal. cu explicaţiile de rigoare MITTWOCH – apariţia unui Y suplimentar duce la o sinteză mai rapidă de ADN. proveniţi dintr-un singur ovul) sau bivitelini (dizigoţi.simţul dreptăţii şi.zonele din creier care gestionează emoţiile. organul conştiinţei. o compararea gemenilor identici (univitelini. ruşine. FACTORII ANTROPOLOGICI IMPLICAŢI ÎN CRIMINOGENEZĂ 2. cu cea raţională. recente. printre altele. cromozomial propriu – zis Esenţă – aberaţiile cromozomiale. 2. mai ales. următoarele: . . Relaţionarea factorului genetic – factorul psihologic. criminogeni (aşchia nu sare departe de trunchi). sifilis – cauze exterioare).− Teza criminalului înnăscut „criminalul se naşte − − 2.2 Factorul ereditar – adevărata cauză a criminalităţii derivă din ereditate. ale cercetătorilor de la Universitatea din Zurich şi americani au condus la concluzia că simţul moral. că emotiile unui om sunt programate genetic. circumvoluţia frontală mediană. care la rândul lor pot afecta criminalitatea.subiecţii cu leziuni la nivelul cortexului prefrontal dau dovadă de o sensibilitate emoţională mai scazută în viaţa socială – compasiune. Hooton. de investigare a creierului. în general. cercetătorii americani au concluzionat. . 8 . vinovăţie – de unde sunt mai predispuşi la manifestări violente. * Studiile şi cercetările .) 2.  Lobului frontal. ucigaşul. şoareci mănâncă). care-i disting de necriminali şi de alţi criminali (violatorul. soluţia – eliminarea criminalului Teza naturii epileptice a crimei – epilepsia sorgintea crimei. individualizaţi prin anumite semne particulare. centrul vieţii afective (alcoolism. ce finalizează un acut conflict în interiorul structurii logice a persoanei şi determină formaţia sa asocială sau nonsocială => posibilă criminalitate. satanic.3 Factorul genetic. şi al dreptaţii reprezintă o caracteristică biologică a creierului uman evoluat. concluzie bazată pe utilizarea scannerului IRM. ale „raţiunii” sunt.

 respiraţia dificilă şi tremuratul mâinilor (Denis Szabo)  Penuria calciului. în hipersecreţia de hormoni tiroidieni endocrini. tentativele de suicid şi omucidere. la toate comunităţile din sânul unei naţiuni. care diferenţiază infractorii de neinfractori 2. violarea regulilor de circulaţie.  amnezia urmată. de genul durerii sau furiei. o Simptomatologia delictelor asociate hipoglicemiei:  absenţa motivelor aparente. tiroidelor şi genitalelor. Healy şi B.simţul dreptăţi poate să se piardă dacă sunt neutralizate regiunile cortexului frontal dorsolateral şi „insula anterioară” a creierului. MODULUL 4 TEORII CRIMINOLOGICE EXPLICATIVE DE ORIENTARE PSIHOLOGICĂ 9 . Concluzie de ansamblu – procentul infracţiunilor este mult mai mare la bărbaţi.8. respectiv neuroni. * Potrivit cercetărilor profesorului universitar de la Universitatea DUISBURG – ESSEN (Germania) în baza studiului prin rezonanţă magnetica asupra a 18 pedofili. să-şi pună amprenta asupra agresivităţii individului. ceea ce poate conduce la tulburării ce determină instabilitatea lor afectivă şi în ultimă instanţă. la toate grupele de vârstă. GLANDELOR CU SECREŢIE INTERNĂ.  La vârsta tânără. la toate perioadele istorice pentru care se dispun de date statistice şi pentru toate felurile de infracţiuni. precum şi alte ciocniri violente. decât la femei. furtul prin efracţie pentru obţinerea produselor zaharoase. cu invocări diferenţiate. fosforului şi magneziului Factorul rasă. particulare în funcţie de abordări. pe acest fond. funcţionarea glandelor cu secreţie internă este deosebit de puternică. sensibilităţi la cele mai mici remarci critice. în consecinţă. la toate naţiunile. pe când furtul mărunt s-ar explica prin activitatea slabă a glandelor din urmă şi un surplus de hormoni ereditari (Edward Podolski)  Di Tullio – dinamica celor mai grave crime nu va fi perfect înţeleasă decât în ziua în care se va cunoaşte în mod real funcţionarea glandelor în momentul crimei.  Majoritatea delictelor apar ca rezultat al tulburării glandelor cu secreţie internă ale autorilor lor sau ca o manifestare a defectelor lor intelectuale generate de boli endocrine ale mamei (Schalpp şi Smith). sifilisul. traumatismele craniene. toxiinfecţiile şi traumatismele – alcoolismul. tuberculoza. asupra unor copii de 14 ani. drogurile. cu explicaţiile de rigoare. precum şi reacţii violente faţă de alţii. care determină o iritabilitate extremă a sistemului muscular şi. care sunt susceptibile să provoace puternice variaţii ale masei energetice şi.  rolul hipoglicemiei în altercaţiile cu ofiţerii de poliţie..9. intrinsec sau în relaţionare cu alţi factori. în mod deosebit a suprarenalelor.  Variaţiile iodului. Alper)  Furtul de proporţii ar trebui căutat în slaba reacţie a paratiroidei şi a hipofizei. creşterea delicvenţei juvenile (W. cruzime faţă de copii. variază criminalitatea. cu excepţia celor specifice femeilor. a rezultat că aceştia aveau cu 2 – 4 % mai puţină „materie cenuşie” faţă de oamenii normali. în funcţie de ciclurile vieţii. afectând producerea unor emoţii. Alţi factori biochimici implicaţi în criminogeneză  Cantitatea şi calitatea zahărului în sânge în raport cu delicte specifice:  atacurile. la opoziţii ale altora faţă de propriile dorinţe şi proiecte. condamnaţi pentru abuzuri repetate. cea mai importantă caracteristică. Factorul vârstă. în anumite zone ale creierului – cortexul orbitofrontal. statistic vorbind. mergându-se de la extrema considerării sale drept cauză principală a criminalităţii. Factorul sex. şi până la negarea oricărei incidenţe. mai ales categoriile sale. Substanţele toxice. 2.

bazat pe forţa. * Studiul profesorului german Boris Schiffer. Sheldon) temperamentul sangvinic regăsit la „criminalii din pornire pasională” (Jean Pinatel) impactul criminogen al flegmaticului. echilibrul şi mobilitatea proceselor nervoase. ca mod de exprimare dinamico – energetic. fără a se fi ajuns la un stadiu de boală psihică (teorii de orientare psihologică propiu-zisă). îndeosebi INTELIGENŢA. factor criminogen. litigiu. indisciplină.  IPOSTAZE: 10 . că la cei 18 pedofili. criminalitatea politică. permiţându-i performanţe mai mult sau mai puţin ridicate.nici orientarea axată pe incidenţa mediului social asupra criminalităţii şi nici orientarea similară asupra factorului biologic nu pot explica. înclinaţia spre revoltă. o vinovăţia – element constitutiv al infracţiunii. • Tipuri temperamentale clasice o colericul o sangvinicul o flegmaticul o melancolicul  interes criminologic special: Ipostaze temperamentale de -  insuficienţa elementului temperamental viscerotonic a bunei dispoziţii. o individualizarea pedepsei şi factorul psihologic 2.1. o pericolul social al actelor bolnavilor psihici. determină „criminalitatea paranoidă” (William Scheldon) caracteristicile tipului paranoid . anormal de redus faţă de media umană de 100.  Quetelet – analfabetismul factor criminogen. ca însuşiri fizice şi psihice ale persoanei. a relevat recent.  Guerry – şcolarizarea. încăpăţânare – şi relaţionarea cu ultrajele. geneza criminalităţii şi crimei.1. RELAŢIONAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE ŞI PROCESELOR PSIHICE CU CRIMINALITATEA 2. de la Universitatea Duisburg – Essen.  criminalitatea şi crima efect al bolii psihice sau disfuncţiilor psihanalitice  Aspecte relevante privind cunoaşterea impactului factorului psihologic: o subiectivismul fiecărui act delictual. din perspectivă victimologică APTITUDINILE. agresive determină cele mai multe delicte (W. fanatici violenţi. temperamentul somatotonic. Trăsăturile de personalitate şi criminalitatea  TEMPERAMENTUL. al carenţelor structurilor şi funcţiilor psihice. sunt enumerate în complexitatea cauzală a criminalităţii.  Ipoteza de bază – adevărata cauză a criminalităţii se localizează la nivelul psihicului uman. psihocomportamental al persoanei. de a cunoaşte relaţiile dintre acestea şi realitatea dată. satisfăcător. care conferă capacitatea de a sesiza esenţialul şi generalul fenomenelor. condamnaţi pentru abuzuri repetate asupra unor copii de 14 ani. deformarea sau alterarea trăsăturilor psihice. orgoliul disproporţionat faţă de capacităţile reale. al persoanelor active. a funcţiilor şi proceselor psihice.  Ipoteze de impact (subsidiare)  criminalitatea derivă din dezvoltarea insuficientă. ASPECTE INTRODUCTIVE GENERALE  Premisa teoriilor de orientare psihologică.simţul exagerat al propriei personalităţii. dinamice. a relevat un coeficient de inteligenţă de circa 90. omuciderile din răzbunare.

inclusiv. mediază şi orientează fapta şi urmările sale. dacă este cazul.  culpa – cu prevedere (uşurinţă) prevede rezultatul faptei. impulsivitate şi agresivitate.  TULBURĂRILE CARACTERULUI – CRIMINALITATEA IPOSTAZE: o imaturitatea caracterologică: insuficient autocontrol. de muncă şi faţă şi de sine însuşi. că emoţiile permit persoanei umane să răspundă corespunzător situaţiilor în care se află. „cea mai de seamă cauză a criminalităţii este nivelul intelectual şi. nu-l urmăreşte şi crede. o 11 . relativ recent . o abordări diferenţiale privind discernământul în diferite legislaţii penale. o Alte aptitudini cu impact criminogen:  memorie redusă. supărarea. nr. deşi trebuia şi putea să-l prevadă. persoana debilă nefiind capabilă să aprecieze consecinţele faptei sale şi sensul legii. de alţii. avem emoţii. fiecare din noi. panica. ruşinea. o concepţia „delincventul debil mintal” – delincvenţa este generată de debilitatea mintală. o specificul orientării valorice a infractorilor faţă de neinfractori: . indolenţă şi dispreţ faţă de muncă.  Procesele emoţional – afective şi criminalitatea o Manifestări şi stări emoţional – afective cu impact criminogen:  afectele.  hiperexactă.  emoţiile complexe. violenţe ← nivel intelectual scăzut. în primul rând. în corelare cu manifestarea vinovăţiei. în inteligenţa scăzută.  intenţia indirectă – prevede şi. că nu se va produce  culpa – simplă (greşeală). Miercuri. în cele referitoare la supravieţuirea lor şi că.prevalenţa tendinţelor egocentrice şi puternic egocentrice (bani şi bunăstarea materială) şi poziţii reduse sociocentrice (cinstea. o dimensiunea cognitivă şi prevederea rezultatelor faptei. deşi nu-l urmăreşte. exacerbare motive egoiste etc. încrederea. fără temei. devenind predispusă la încălcarea ei. Anul III. mai mult. consternarea. (Vasile Preda) o particularităţile personalităţilor accentuate (cercetare proprie)  demonstrativă. respectiv cu voinţa:  intenţia directă – prevede şi urmăreşte rezultatul. nu a prevăzut rezultatul.13 „Ştiinţă”) . rezultatul.teoria „inferiorităţii spiritului” – cauza crimei se află în inferioritatea spiritului. Procesele psihice şi criminalitatea  Procesele cognitive în criminogeneză: o conştiinţa concepe. p. emoţiile primare de intensitate maximă şi de durată scurtă: groaza. 19 septembrie 2007. prietenia) 2. fiecare debil fiind un delicvent potenţial. înşeleciuni ← nivel intelectual ridicat. opoziţia şi respingerea normelor sociale. Dezvoltarea intelectuală a majorităţii delicvenţilor este cea de la nivelul copiilor de 10-12 ani.  hiperperseverentă. care sunt programate genetic (ziarul „Gândul” . o Abordări diferenţiale ale relaţionării inteligenţă – criminalitate privind recidiva (creştere versus scădere). mânia. acceptă.2. furia oarbă. o necunoaşterea legii penale nu poate fi invocată pentru exaperarea de răspundere penală. 731.  dexterităţii şi abilităţii fizice(hoţii de buzunare)  CARACTERUL. totuşi. demenţa” (Henry Godar). *Cercetătorii americani au concluzionat . ca sistem mai mult sau mai puţin închegat de atitudini şi convingeri ale persoanei faţă de societate.

în raport cu tipul de voinţă şi la influenţe externe. tendinţele refulate. „cenzura”. Instinctul sexual (libidoul).  motivaţiile de respect şi autorespect.  Teoria „incompetenţei sociale” – capacitatea redusă de adaptare la societate determină conflictul. persistenţa în inter criminis sau nu.  „EGOUL” (Eul) – conştiinţa de sine.1 Psihanaliza lui Sigmund Freud – premisa teoriilor de referinţă. absenţa capacităţii de autoevaluare.dispoziţiile afective – stări generale emoţionale şi de durată lungă. CONCEPŢIA ŞI TEORIILE PSIHANALITICE (ANALITICE) 3. COMPLEXELE  12 . cu creşterea sugestibilităţii.  conflictul afectiv. o labilitatea emoţională. o indiferenţa afectivă. în esenţa lor prin conflictele psihosexuale şi prin tulburările afectivităţii. forţa conştientă şi critică ce serveşte la estomparea conflictului dintre ID şi EGOU.  Procesele motivaţionale şi determinismul ilicitului penal: o mobilul o scopul o relaţionarea interese mobiluri – scopuri o piramida motivaţională (Abraham Maslow)  necesităţile de bază (subsistenţă). palierul pulsional al personalităţii. generând delictul.eul) – organul de control. de genul nervoşilor. atitudinile mai mult sau mai puţin conştiente faţă de cele mai importante interese şi valori.  insuficienta maturizare afectivă – lipsa autonomiei afective. făcând posibilă trecerea la actul criminal. Orientare spre antisociabilitate.  sentimentele – ca stări afectiv atitudinale de durată. pe fondul ciocnirii personalitate vicioasă – situaţia delictuoasă. Îl face pe viitorul infractor să treacă peste reţinerile derivate din realizarea posibilei pedepse.  Concepţia lui Jean Pinatel asupra nucleului central al personalităţii criminale o egocentrismul – intervine în prima fază a dinamicii crimei. apărute în relaţionarea cu mediul. îndeosebi morale. Esenţă – elementele conduitei umane sunt explicate. forţă determinantă de interdicţiile juridice. inadaptibilitatea. morale.  absenţa sentimentelor parentale sau decalarea lor majoră faţă de normal. 3. rolul determinant. autocontrolul afectiv redus. o agresivitatea. ca element fundamental al întregii activităţii umane.  nevoia de contacte sociale. ursuzilor etc. intervine în a doua fază a dinamicii crimei de acceptare a acţiunii criminale. emoţiile altruiste şi simpatetice.  „SUPEREGOUL” (supra .  pasiunile. religioase.  necesităţile de securitate.  instabilitatea emoţional – afectivă: discontinuitatea. determină trecerea peste obstacole ce pot să apară în comiterea faptei. de la o extremă la alta. slaba dezvoltare a emoţiilor şi sentimentelor superioare. eliberând subiectul de constrângerile aprobiului public. ce apar la o vârstă fragedă CONCEPTELE DE BAZĂ  „ID-UL” (Sinele) – instinctele subconştiente. Lupta permanentă dintre ID şi EGOU.  indiferenţa afectivă. face să dispară rezistenţa afectivă. Autolegitimarea hotărârii infracţionale – ipocrizia este universală şi legile sunt făcute pentru a fi încălcate. salturi nemotivate.  motivaţia de autorealizare:  Procesele voliţionale.

în acesta are loc. incestuoase şi de a-şi omorî tatăl.  Teoria „delictul – nevroză de conduită asimptomatică” (Grigore Zilburg) 13 . mama. după caz. a mediului social). Pe acest cadru. • delincvenţii care suferă de „sentimentul vinovăţiei”. întotdeauna. deci.ului”.  mediul familial prea indulgent. pentru a scăpa de el. fie îi neglijau şi. se comite infracţiunea. invers. de a-şi elimina adversarul – tatăl. lezarea super – ego . asupra excesului de tutelare. • dezvoltarea insuficientă → exteriorizare → delict  Tipologia delicvenţilor • nevrotici. „Ca urmare. S = situaţia de moment (favorizatoare sau nefavorabilă trecerii la act. delictul lipsit de sens fiind comis pentru a fi pedepsit pentru dorinţele anterioare.  Implicarea supra – ego – ului • dezvoltarea pronunţată nu permite comportamente exteriorizate. anterior şi consecutiv crimei (dorinţa de a fi pedepsit în urma sentimentului incestuos) Teorii post – freudiene  Teoria „fiinţei umane lipsite de Supra-eu” (August Aichhorn)  supra-eul slab dezvoltat la mulţi copii instituţionalizaţi. are tendinţe de a dori relaţii intime cu mama şi. SOLUŢIONARE – sublimarea energiilor sexuale. în timp se consolidează sentimentul de vinovăţie şi.– Oedip – la băieţi – Electra – la fete * Băiatul. La fete.  Cauzele delincvenţei juvenile:  fie familia nu i-a acordat atenţia cuvenită şi ulterior.  Teoria „lezarea supra . pentru crimă. pe fondul complexului Oedip sau Electra. prin delict.eului” şi incidenţa agresiunii (David Abrahamsen)  „Dacă omul comite un delict. prin delict.  Chiulul din copilărie – trăsătură a majorităţii delincvenţilor adulţi. C = controlul (rezistenţa supra – eului)  Conflictul afectiv din copilărie.  Orice conduită delictuoasă este o manifestare directă sau indirectă a agresiunii. generând nevroza. sursă a nevrozelor CRIMINALITATEA ŞI CRIMA – expresie a sentimentului de nevinovăţie specific nevrozelor. gradul de dezvoltare a acestuia din urmă nu-i mai permite să stăpânească instinctul agresiv”. T = tendinţele delictuaose ale persoanei. încă de la naştere.  D= T +S C D = delictul. fie generează nevroza. inconştient.  explicaţie: părinţii copiilor respectivi fie nu existau. încearcă să atragă atenţia asupra sa. prin redirecţionarea lor spre activităţii utile social – refularea lor în inconştient. de aici.  id-ul neregulat – sursa delincvenţei. sursă a supra eului prea dezvoltat şi. generând un nou conflict. fie se exteriorizează prin delict. din dorinţa de a fi pedepsit. • psihopatici. nu au avut condiţii pentru dezvoltarea normală a supra – eului.  fie protestează. de aici.

fără conflict între Eu şi Supra-eu.  delictul este o boală „suigeneris”. pentru compensare. instinctivă – afectivă. Alexander şi Hugo Staub:  din punct de vedere psihodinamic toţi oamenii sunt infractori înnăscuţi . cu problema criminalităţii. de genul infracţiunilor urmate şantajului. spre deosebire de neinfractorii. impulsive a individului. dacă nu poate depăşi acest complex. etc. • criminalii normali – psihic. trece la comiterea de infracţiuni. va comite acte de violenţă  o Tipologia criminalităţii şi criminalilor:  Criminalitatea obişnuită. morale şi etice. fiecare copil posedând de la naştere „înclinaţii delictuoase„ Teoria „delictul – formă a sublimării” (William Healy şi Augusta Bronner)  cauza criminalităţii: redirecţionarea spre delict a dorinţelor şi nevoilor rămase nesatisfăcute (dorinţa de securitate. cu alterării sau cu absenţa discernământului. sex. ca la infracţiunile din imprudenţă. Teoria psihodramei penale (Benjamin Karpman. rasă. Alexander şi Hugo Staub)  Benjamin Karpman:  cauzele criminalităţii decurg din rolul emoţiilor în conduita umană.  viitorul criminal eşuează în adaptarea socială. fără a găsi alte căi de influenţare pozitivă.  delicvenţii reprezintă „victimele absenţei congenitale a oricărei baze pentru formarea supraeului.  Criminalitatea ocazională. suportă un drenaj mai lent din expunerea lor la reconpense pentru un comportament pozitiv. din dorinţe de a atrage atenţia asupra sa.  individul copil.  Criminalitatea imaginară. mai redus printre infractori (funcţia intelectului redusă). Fr. pentru comportamente antisociale. în vise.. comisă de către: criminalii organici – bolnavi mintal. neadaptată social. sunt condiţionaţi foarte încet.  Extrovertiţii. fiinţa umană apărând pe lume ca un criminal. care îşi va reprima ostilitatea faţă de părinte.  problema psihopatiei este aproape identică. printre infractori.   Delictele sunt „nevroze de conduită” ca formă de nevroze asimptomatice. Teoria psihonormală a procesului criminogen (Etienne de Greef) •  14 . de afecţiune) Teoria „slabei condiţionării” (J Eysenk)  Infractorii. ci „în violarea normelor sociale şi a legilor scrise”  Delictele sunt lipsite de orice elemente volitive şi reprezintă o manifestare directă a „inconştientului”. sunt mai greu de condiţionat şi mai frecvenţi.  delicvenţii sunt personalităţii psihopatice  Nathanael Thoronton:  „personalitatea psihopatică” defineşte absenţa vizibilă a sensibilităţii generale.  Fr. spre deosebire de introvertiţi. de a simţi valoarea. înrădăcinată în natura biologică.  Teoria „complexului de inferioritate” (Alfred Alder)  Persoana care se simte inferioară altora din considerente de vârstă. a capacităţii de a face deosebirea între bun şi rău. astfel. consemnată în stării de revelaţii. în cazul căreia Supra-eul nu-şi mai exercită funcţia morală iar Eul nu mai dispune de echilibrul cuvenit. care nu se manifestă în dureri de cap şi în nevroza obişnuită.  Diferenţele de condiţionare depind de contextul cerebral. sau la pedepse. care comit faţă din cauza mediului viciat. Nathanael Thoronton. ameninţărilor etc. care i-ar feri de comiterea actelor delictuoase”. urmată de săvârşirea efectivă a faptelor. Lypton. a vieţii instinctive. clasă socială.

A. În prima perioadă a vieţii instabilitatea celor două instincte este marcată puternic de experienţele de viaţă.  Legea termică a delincvenţei • Regiunile calde – infracţiuni sângeroase. Quettelet)  Particularităţile criminalităţii în cadrul celor cinci secţiuni în care s-au încadrat departamentele franceze: o Zona bogată – rată ridicată a criminalităţii economice (contra proprietăţii) şi doar 1/3 din criminalitate cu violenţă. caută ocazia favorabilă trecerii la act • Între infractorii şi neinfractorii există o diferenţă de grad în referire la tolerarea şi acceptarea crimei.  Teza oportunităţii infracţionale – în provinciile bogate se află mai mult de furat şi de aceea se fură mai mult. • faza de criză.  Compensaţia.  Teoriile propriu-zis sociologiste – determinismul criminalităţii este exclusiv exogen (factori socioculturali.  Stigmatizarea. economici. nu pot explica.  Procesul criminogen se află la confluenţa dintre instinctele apăsarea şi simpatia. Şcoala cartografică (Andre Michel Guerry şi L.  Frustrarea. îndeosebi din sistemele instituţionalizate mari şi proceselor ce au în cadrul lor. FONDATORII TEORIILOR DE REFERINŢĂ 2. o Procesele sociale şi psihosociale prin care o persoană devine infractor:  Imitaţia. 2. un sentiment de frustare şi de injustiţie. 15 .1. • faza asentimentului formulat. Dacă prevalează viaţa zbuciumată.a. • Regiunile reci – infracţiuni contra proprietăţii. ş. ajunge la concluzia că mediul social este injust. pe fondul stării psihice periculoase. centrate pe studiul infractorului. cele două instincte se vor altera în măsură să determine o stare acută de indiferenţă. respectiv o degradare morală profundă. psihologică şi psihiatrică.  Asociaţia diferenţială. inclusiv trecerea într-un mediu favorabil. mediul social este bulionul de cultură a criminalităţii. satisfăcător.  Valoarea atitudinii. CARACTERIZARE GENERALĂ  Premisa – teoriile de inspiraţie biologică. un element care nu capătă importanţă decât în ziua în care el îşi găseşte bulionul ce-l va face să fermenteze” (Lacassagne)  Faţete ale relaţionării factorului social – criminalitatea: o Variaţia procentelor infracţiunilor în funcţie de variaţiile organizării sociale.). MODULUL 5 TEORII CRIMINOLOGICE EXPLICATIVE DE ORIENTARE SOCIOLOGICĂ 1.  Fazele procesului criminogen: • faza asentimentului temperat – individul marcat de frustare. microbul este criminalul. care-i determină degradarea progresivă a personalităţii încât respinge codul moral existent.  Esenţa – criminalitatea este un fenomen social rezultat al proceselor sociale care generează şi celelalte comportamente sociale. în care caută noi argumente pentru crimă.  Învăţarea socială. ce va determina trecerea la comiterea actului criminal. criminalitatea şi crima. etc.J. EXPRESIA PLASTICĂ: „Societăţile nu au altceva decât criminalii pe care îi merită. considerând necesară încălcarea valorilor sociale şi marcându-se ideea crimei. între personalităţile infractorilor şi cele ale neinfractorilor nefiind nici o deosebire care să influenţeze criminalitatea şi crima.

Legile imitaţiei: Indivizii imită pe alţii direct proporţional cu intensitatea şi frecvenţa legăturilor lor (în oraş mai mare). A.2. iar criminalii sunt oameni obişnuiţi care au învăţat să comită infracţiunile. Şcoala sociologică – Emile Durkheim • Criminalitatea. etc. o Când două tipare comportamentale se lovesc. lungimea nopţilor → atentate la proprietate)  Quettelet: → constanţa diferitelor comportamente într-o societate dată. aşa cum alţii au învăţat anumite meserii legale. iluminatul public..4. → nu sărăcia generează criminalitatea. (De corelat cu legea suprasaturaţiei criminale) 2. o Inferiorii imită superiorii. viitorii infractori (omucideri. după care revine la normalul din condiţii sociale normale.. sursă de „rele”. determinând izolarea socială şi pierderea identităţii ⇒ infracţiunea se poate dezvolta o Suicidul.5. criminalitatea ajunge la un maxim posibil. unul din ele poate lua locul celuilalt. • Anomaliile fiziologice sau patologice ale criminalilor provin din starea lor socială precară.. o Indivizii imită faptele comportamentale (criminale) în aceeaşi manieră în care se copiază felul de a se îmbrăca. criminalul este întotdeauna produsul acţiunii simultane a condiţiilor biologice. ci „discrepanţele dintre posibilităţile materiale şi nevoile. 2. societatea nemaifiind capabilă să regleze tendinţele crescânde ale individului spre idealuri materiale şi prestigiu social. în avans. privind „bulionul de cultură .Evoluţie. dinainte. altminteri avem de-a face cu un nebun şi nu cu un criminal. o Economice: economie de piaţă liberă. aspiraţiile oamenilor” → legea saturaţiei criminale – într-un mediu social dat. bănci de credit. 2. climat politic adecvat realizării aspiraţiilor individuale. 16 . adică biologică. Laccasagne • A se vedea expresia plastică. în condiţii individuale şi fizice date se comite un număr determinat de infracţiuni. Predominarea unuia sau altuia dintre aceşti factori determină variaţiile bio – psiho – sociologice ale criminalităţi. respectarea drepturilor omului de către guvernanţi. • Legea suprasaturaţiei criminale – în condiţii de „anomie socială”. → se pot enumera. pe fond de anomie socială. o • • • TIPOLOGIA SUBSTITUTIVELOR PENALE (Alternative preventive la asprimea pedepselor): o Politice – democratizarea societăţii. dinspre clasa superioară spre clasa inferioară. 2. o Crima – fenomen anormal. hoţi. alte schimbări rapide. locuinţe sociale. reducerea preţurilor. deja invocată. fizice şi sociale. „un rău”. puşcăriaşi) „aproape cum cineva poate enumera. Şcoala mediului social – dr. determinată de război.3. salarii bune funcţionarilor publici. revoluţii. Teoria imitaţiei (Gabriel Tarde) • Teze fundamentale: o Crima este o profesie care se învaţă ca oricare alta. dinspre oraş spre rural. fenomen social → normal → funcţional → util • Anomia şi criminalitatea o Anomia – starea obiectivă a mediului social caracterizată prin degradarea normelor sociale.” ⇒ factorul individual rol criminogen secundar. naşterile şi decesele”. creşte. ulterioară – clima afectează organizarea socială (cald → prelungire viaţă exterioară → infracţiuni contra persoanelor. Teoria multifactorială (Enrico Ferri) • Crima este un fenomen de origine complexă. fizică şi socială.

civile şi administrative: simplificarea legislaţiei civile şi comerciale. • Tendinţa de consolidare a poziţiei în societate şi de obţinere a popularităţii în mod ieftin. în funcţie de prezenţa sau absenţa condiţiilor favorizatoare de mediu fizic şi social. care amprentează criminalitatea prin absenţa locurilor de joacă. Raffaele Garofalo – „starea de temibilitate”. PROGRESUL ⇒ Diminuarea criminalităţii (educaţia morală) versus ⇒ Exacerbarea criminalităţii. şi de mortalitate. • Individualismul excesiv.  Teoria sectorială sau radială (Hoit) – concentrarea delicvenţei pe sectoare sau radial. se reduce la îndepărtarea de el. 3.1. cluburilor. a tripourilor.forma cea mai gravă . • Atitudinea nepăsătoare a adulţilor faţă de copii. de genul obiceiului portului cuţitului la şerpar în Oaş şi Maramureş 17 .6.forma uşoară 3. de-a lungul principalelor artere de comunicaţie. care reprezintă „predispoziţiile criminale” care pot sau nu să se traducă în comportamente criminale.incertă . • Cultul desfătărilor şi antoiertării. • Accentul pe poziţia ocupată în societate (Taft). o Ştiinţifice: metode şi tehnici moderne de studiere a criminalităţii şi de protecţie a victimelor. reglementarea prostituţiei şi accesul preoţilor la căsătorie.şi mai puţin gravă . abrogarea interdicţiei avortului. Teorii axate pe cultură şi învăţarea psihosocială şi socială  Teoria culturală a delicvenţei (Taft) ESENŢĂ – Caracteristicile culturii unei societăţi date şi la un moment dat determină criminalitatea. interdicţia spectacolelor obscene şi violente. treptat. cu impact asupra delicvenţei vârstei tinere: • Lupta permanentă a individului pentru realizarea sa materială.o Legislative.2.puternică . o Educaţionale: salarizare corectă a personalului didactic.foarte slabă . în acelaşi timp. educaţia copiilor abandonaţi. sărăcie şi condiţii proaste de locuit. ori absenţa caselor de cultură. facilitarea accesului la justiţie. faţă de schimbările din cultura materială.foarte ridicată . EXEMPLE – Trăsăturile specifice culturii americane.mai puţin gravă . • Anonimatul vieţii contemporane. prin apariţia de noi forme (la progresul economic) • Formele clinice ale stării periculoase (Jean Pinatel) TIP DE CAPACITATE TIP DE TIP DE STARE CRIMINALĂ ADAPTABILITATE PERICULOASĂ (TEMIBILITATE) . celeritate şi corectitudine.ridicată .  Teoria concentrică (Berges) – delicvenţa se concentrează în apropiere de centrul oraşului şi. dar. Teoriile de orientare ecologică – zonele care cultivă deteriorarea morală au un rol criminogen nociv.foarte slabă .scăzută .ridicată . etc.  Teza raioanelor delictuoase (Shaw şi McKay) – în interiorul oraşelor există raioane cu o mare concentrare de delicvenţă (cele care separă partea afacerilor şi comercială de cartierele de locuit). TEORII SOCIOLOGICE MODERNE 3. în special rămânerea în urmă a elementelor culturii spirituale (moravuri şi obiceiuri). Kwaraceus) – Particularităţi etno-culturale. 2.  Teoria centrată pe circumscripţie (areas). • Soluţionarea problemelor individuale şi sociale pe calea violenţei. • Setea de succes (W.C.

. de disponibilitatea inegală pentru atingerea scopurilor nelegitime chiar în interiorul lumii delicvente şi deviante:  Subcultura infracţională: absenţa modelelor convenţionale care vizează oameni ce pot obţine succese cu mijloace legale şi prezenţa modelelor de succes infracţional – modelul atitudinilor de cultivare a relaţiilor cu persoane dubioase. copiii din astfel de familii suportă mereu o stare de stres. Tipologia subculturilor delicvente (Rohen):  nonutilitară – fură „doar aşa”.  Teoria „oportunităţilor diferenţiale” (Cloward şi Ohlin) ESENŢĂ – Sursele criminalităţii derivă din însăşi formele particulare de subcultură. reprezintă cauza principală a criminalităţii. politicieni. deficit tradus în:  atitudini de comunicare scăzute. decât cele din interiorul bandei respective. din cauză că profesorii îi evaluează pe baza criteriilor şi valorilor specifice clasei mijlocii.  autonomie de grup. străine lor. aceeaşi cultură.  Teoria subculturilor delicvente (Albert K. mulţuminduse cu un status social scăzut. determinate. etc.  hedonism de scurtă durată – membri bandei de cartier se strâng şi întreprind ceva din considerente stricte de plăcere momentană. nu pentru că au nevoie. între normele culturale diferite ale grupurilor etnice diferite. • rămân în grupa „băieţilor de colegii”. în decursul evoluţiei generale a societăţii date se subdivide. corupte – avocaţii.  întârzieri şi inabilităţi în satisfacerea nevoilor şi trebuinţelor racordate aşteptărilor clasei de mijloc. Tipuri de conflicte de culturi  conflictul primar. motiv pentru care au următoarele variante de evoluţie: • rămân în categoria „băieţilor de cartier”. treptat întregul comportament se dezvoltă şi se manifestă conform noilor norme ale subculturii de grup. în raport cu particularităţile grupurilor sociale. tratamentul în instituţiile de învăţământ.Teoria conflictului de culturi (Thorsten Sellin) ESENŢA – în situaţia în care conduita omului este determinată de grup.  18 . • treptat. la rândul lor. • se strâng în „bandele băieţilor de cartier”. de a sfida tabuurile. accentul pe independenţa bandei faţă de instituţiile sociale şi pe neacceptarea altor presiuni.  nestatornică – fură o varietate largă de bunuri. determinată de diferenţele de clasă. ori între acestea şi cele ale societăţii în ansamblul său. cu mecanismul său specific de producere şi manifestare: ♦ familiile clasei muncitoare nu au capacitatea de socializare a propriilor copii pentru a putea accede în clasa mijlocie. apreciate corecte de către ei tocmai pentru că sunt opuse clasei superioare.  rămâneri în urmă în procesul instructiv-educativ. care fac ca presiunile sociale pentru conformarea individului să nu fie uniforme şi armonioase. care cultivă şi dezvoltă ostilităţi faţă de simbolurile şi standardele clasei de mijloc.  negativistă – diametral opusă normelor clasei dominante. tipurile de aspiraţii ale părinţilor şi procesul educativ familial.  maliţioasă – faptele sunt făcute din dorinţa de a deranja pe altul. ♦ în şcoală. tot mai numeroase. cu eforturi deosebit de mari ale lor şi familiilor. apărut atunci când. o adevărată subcultură. atunci conflictul dintre normele culturale ale grupului din care face parte un individ oarecare şi normele societăţii sau ale altui grup generează delictul. poliţişti care favorizează criminalitatea.  conflictul secundar. Cohen) ESENŢĂ: Subcultura delincventă.

în principal cele economice – industrializarea.  Subcultura de refugiu. asupra exploziei criminalităţii naţionale !  Teoria anomiei (Robert K. în lucrarea De la division du travail social (Diviziunea muncii sociale . 36-38)  Teoria autoconceptualizării (J. cu o coeziune foarte slabă. biserica. Durkheim. (Baldwin)  pe măsură ce se va cultiva anxietatea în anticiparea pedepsei. în termenii: originile agresiunii. D. generată de lipsa regulilor morale şi juridice.( Proverbul românesc: dă pe mine cât pe sac. Pe acest fond. de genul:  copii rămân devianţi.  Teoria „asociaţiei diferenţiale” (E. pe baza cărora să fie organizată viaţa economică. îşi dezvoltă o scăzută autoestimare şi. Bucureşti. persoana în cauză va renunţa la intenţia delictuală. urbanizarea – care.  astfel de forţe autodistructive îi împing spre droguri. din lipsa oportunităţilor specifice. având mai puţină grijă şi preocupare faţă de ce se va întâmpla cu ei. aceasta va persista şi se va amplifica chiar (Trasler)  concepţia lui Albert Bandura privind dimensiunea învăţării sociale a comportamentului agresiv şi mecanismului acestui proces. alcoolicii. Teoria propriu-zisă a învăţării sociale a comportamentului delicvent ESENŢĂ: Comportamentul criminal derivă din contextul interacţiunii dintre persoană şi mediul social. Sutherland. a celor care nu s-au realizat nici în cultura convenţională. de reducerea substanţială a rolului integrator în colectivitate a individului din partea instituţiilor – familia. în accepţia de patologie socială. insuficient de bine structurate. întărirea reacţiei de răspuns. crimă. care precumpănesc. formate din membri care nu s-au realizat nici în lumea convenţională şi nici în cea infracţională. cauzată şi de individualizarea excesivă a scopurilor. De urmărit impactul dezorganizării generalizate. Merton) Anomia – termen introdus de către É. nici în lumea infracţională şi nici în cea de conflict. Pe fondul parcelării treptate a muncii oamenilor. de aici. Casa de Editură şi Presă „Şansa” S. aplicabilă în urma unui eventual delict. p. de cele mai multe ori.1893). condiţionare socială. 1992. aceştia devin dependenţi unii faţă de alţii şi puternic diferenţiaţi. Tudorel Butoi.L. respectiv ruptura solidarităţii sociale. la rândul lor. Yablonski) ESENŢĂ: Factorul cauzal al crimei şi delicvenţei este însăşi autoconceptualizarea infractorului. sexual sau emoţional. ceea ce naşte starea de anomie. tot mai mai mare drac mă fac). (Paterson)  observarea experienţelor adultului oferă copiilor prilejul de a învăţa paternurile comportamentale ale acestuia. Altminteri. violenţă şi suicid. Teorii axate pe organizarea şi funcţionarea socială:  Teoria dezorganizării sociale (Şcoala de la Chicago) ESENŢĂ – Adevăratele cauze ale fenomenului infracţional constau în efectele secundare negative care însoţesc procesele de dezvoltare de la nivelul macrosocialului. care nu mai pot să-şi exercite corespunzător funcţiile de socializare şi control social asupra membrilor lor şi care favorizează criminalitatea. apar comunităţile umane eterogene. corporaţiile. 19 .R. Subcultura de conflict – violenţa între bandele rivale. sexualiştii deosebiţi. sunt în mai mare măsură să comită delicvenţă la vârsta adolescenţei. experienţă. valorile şi anxietăţile sale. modelare. devenind paria societăţii – drogaţii. cu accent pe grupurile de apartenenţă şi pe mecanismele definite în termenii de observare.. generează crize economice şi sociale. din cauza unui exces de definiţii favorabile violării legii. respectiv din cauza contactelor cu modele delicvente şi a izolării de modele antidelicvente. dacă nu sunt pedepsiţi. lipsite de sen  3. Voicu Zdrenghea.Cressey) ESENŢĂ: Comportarea delicventă este una învăţată prin interacţiune cu alte persoane.3. mobilitatea deosebită a populaţiei. instigatorii agresiunii şi regulatorii agresiunii (Apud Nicolae Mitrofan. actele lor fiind. Psihologie judiciară. înţeleasă astfel:  copiii care sunt maltrataţi fizic. inerent procesului noii organizări din România post-decembristă. în special de către părinţi.

• Tipologia modurilor de adaptare a persoanei în baza relaţionărilor pe care le realizează între scopurile.+ concomitent respingere şi înlocuire cu altele 3.  controale externe – care cultivă. Structura psihică internă asigură conştiinţa identităţii de sine şi a imaginii despre sine. ADAPTARE definite cultural instituţionalizate Conformitatea + + Inovaţia + Ritualismul + Evaziunea Rebeliunea . • nu orice comportament agresiv este rezultatul frustrării (agresiunea constituţională – determinată de epilepsii sau paranoia – ori cea determinată de părinţii bolnavi sau alcoolici). • idem. prin ea însăşi. . părerea despre sine. schimbările fiind rapide determină crize care modifică normele sociale. simţul responsabilităţii. ( ROBERT MERTON) MODURI DE SCOPURILE (ţelurile) Mijloacele legitime.a. un comportament agresiv ci suscită o stare de anxietate şi de tensiune afectivă care pot declanşa sau nu reacţia agresivă. carenţele sistemului de control extern privind consolidarea normelor. în interacţiunea şi intercondiţionarea lor. alte măsuri concordante scopurilor dezirabile social (inclusiv trimiteri şi responsabilităţi). nu declanşează. supraego-ul. scopurilor şi aşteptărilor. convingerea orientării spre scopuri dezirabile şi toleranţa la frustrare. sentimentul ruşinii. de către cei din jur. abilitatea de a găsii soluţii alternative – conduc la criminalitate.  situaţia frustrantă decurge din caracteristicile unui frustrator. cât şi angajarea sunt influenţate de:  controale interne – conştiinţa şi sentimentul de vină. • când slăbesc ataşamentul şi angajamentul se determină criminalitatea. • atât ataşamentul. 20 .4.(+) .În societăţile industriale.respingere. intenţiile şi interesele definite prin cultura şi civilizaţia dată şi mijloacele legitime pe care aceeaşi societate le oferă pentru realizarea acestor scopuri. • frustrarea duce la agresivitate mai ales atunci când:  actul frustrant poate fi atribuit unui frustrator.  Teoria înfrânării (reţinerii) sau „teoria rezistenţei la frustrare” (Walter C Reckless) ESENŢĂ: Sorgintea criminalităţii se află în absenţa sau handicapul unora sau mai multor componente ale structurii sociale externe şi structurii psihice interne.  în cultura dată (sau subcultura). MECANISMUL EXPLICATIV • cotele scăzute ale regulatorilor interni – autocontrolul. reacţia la frustrare „cere” un răspuns agresiv (lezarea onoarei unui spaniol). sentimentului identificării cu grupul ş. Gwyn NETTLER – PREMISE • omul necesită creştere şi educaţie. individul nemaiavând norme clare de raportare a atitudinilor şi comportamentelor. care şi aşa este privit astfel. Structura socială externă – dată de grupurile de apartenenţă în care persoana este socializată şi care-i oferă oportunităţile dobândirii unui statut social şi mijloacele realizării scopurilor. îndeosebi. toleranţa la frustrare. • variaţiile în ataşamentul faţă de alţii şi în angrenarea în modul de viaţă impus. idealuri. . supervizarea şi disciplinizarea afectivă (controlul social). în special în slaba rezistenţă la frustrare. LEGENDĂ: + acceptare. automat. • frustrarea. sunt determinate de diferenţele de educaţie.(+) VICIILE ŞI CRIMA cantonate la inovaţie. Abordări axate pe controlul social ESENŢĂ: Teoriile de referinţă susţin că principalele cauze ale criminalităţii derivă din carenţele şi disfuncţionalităţile în conceperea şi exercitarea autocontrolului şi controlului social.

în ele însele.a.  mecanismele stigmatizării reprezintă „instrumentele principale care creează devianţa socială” (S.5. De acum.  stereotipia delicventă atrage ura claselor de mijloc şi superioară. provocând regruparea lor într-o acţiune solidară contra claselor inferioare. se va întâlni în viaţă cu obstacole pe care nu este în măsură să le depăşească. prin etichetarea şi stigmatizarea celor care au comis acte deviante şi delicvente îi împing. Shoham). ale organizării structurale a capitalismului. acest caracter. • devianţa şi delicvenţa sunt o funcţie a reacţiei sociale. ci sunt deviante doar pentru că sunt definite astfel de către grupul care creează normele şi configurează situaţiile date în sensul devianţei (A se vedea ipostazele şi formele de încriminare – dezincriminare a homoxexualităţii. tocmai pe fondul stigmatizării. din nou.  etichetajul este un mijloc de desemnare a unei persoane plasate într-o structură generală a populaţiei în cazul dat de infractor. a etichetării şi stigmatizării ESENŢĂ: Criminalitatea nu există astfel ca atare. ci este rezultatul considerării sale de către grupurile dominante care. Teorii de orientare conflictuală Premisă: rolul cel mai important şi benefic pentru societate revine conflictelor şi nu consensului. inegalităţi economico-sociale. EDWIN M. LEMERT – etapele devianţei secundare rezultată din procesul de stigmatizare şi etichetare ∆ Teorii de orientare (marxistă) ESENŢĂ – Principala sursă a criminalităţii se regăseşte în proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie. 21 . argumente noi pentru criminalitate.  stigmatizarea unei persoane ca infractor duce la schimbări în statutul şi rolurile sale sociale.  determinarea statutului de delicvent în societate se realizează prin stigmatizare. după caz). şi pierde numeroase şanse (A se vedea. ∆ Teoria interacţionismului social. apărut pe baza stigmatizării şi etichetării. de luptă întrre clasele sociale. neacceptarea încadrării în muncă.  Karl Marx.. deosebită. • organele de control social condiţionează. la pierderea prestigiului avut înaintea faptei. Lenin – proprietatea capitalistă generează.  în consecinţă.I. hoţ. reacţie ce o îndepărtează şi mai mult de comunitate. MECANISM EXPLICATIV:  grupurile diferite din societate au concepţii diferite asupra valorii actelor comportamentale. cu ideile şi aşteptările lor. în existenţa claselor sociale antagonice şi în lupta dintre acestea. spre devianţă şi delicvenţă. prin manifestarea lor obiectivă. 3. alienarea socială generalizată.  delicvenţii reprezintă doar persoanele care sunt proclamate ca atare de organele de control social. situaţia concretă dată are o forţă de incitaţie  Teoria „legăturii sociale” (Travis Hirski) ESENŢĂ: Pe măsură ce legătura dintre individ şi societate slăbeşte. cea primară reprezentând-o tocmai inegalităţile economice. Însăşi formele de manifestare a criminalităţii şi dinamica fenomenului depind de formele inegalităţilor şi contradicţilor sociale. apare reacţia persoanei împotriva segregaţiei şi stigmatizării. din considerente de cazier judiciar). prin acţiunea lor. pe fondul acestor inegalităţi majore. probabilitatea delicvenţei creşte. cele cu o poziţie dominantă exercitând o influenţă primordială în varii domenii. iar sursa deviaţiei se situează în „interacţiunea dintre persoana care este autorul actului şi persoanele care condamnă aceste acte” (E.  mecanismul la care apelează grupurile sociale pentru crearea devianţei este cel al stigmatizării autorilor unor astfel de comportamente. de urmărire penală.  comportamentele definite ca deviante nu au. criminal ş. Reacţia faţă de autorii devianţei creează stereotipul delicvent. continuu. Becker). exploatarea omului de către om. deplasându-se spre grupuri deviante şi spre infracţionalitate. Friederic Engels şi V. toate aceste reprezentând surse principale generatoare de criminalitate.  grupurile dominante consideră ca deviante comportamentele care intră în conflict cu ele. contradicţii antagonice permanente.

NOILE ORIZONTURI EXPLICATIV – CRIMINOLOGICE TENDINŢE EVOLUTIVĂ diferiţi factori criminogeni acţionează în manieră particulară fiecare. + 22 . tipuri de cercetare criminologică: longitudinală. care este respins emoţional. în interacţiunea şi intercondiţionarea lor:  extravaganţa şi disciplina aspră a părinţilor. considerându-se că vârsta. care amprentează evoluţia sa spre criminalitate. înclinaţia spre criminalitate fiind relativ stabilă de la 4 – 5 ani în sus. nu determină variaţii criminogene.  caracteristici structurale aparte ale familiei: o aglomerarea gospodăriei. 4. TENDINŢA EVOLUTIVĂ ∆ Teoria evolutivă (Robert Sampson şi John Loub) ESENŢĂ – Există variaţii cantitative şi calitative în diferite faze ale aceluiaşi individ. care reglează competiţia dintre ei.  lipsa de supraveghere a mamei. transversală – compararea unor persoane şi / sau grupuri între ele.  respingerea parentală a copilului. forţele muncitoare ale societăţii industriale sunt controlate prin legea penală şi aplicarea ei – factorul economic – sursa conflictelor. o instabilitatea reşedinţei. anterior prezentate. sau ar trebui reunite într-o teorie unitară. fie că o altă parte se ocupă de aspecte diferite ale aceluiaşi fenomen. COMPORTAMENTUL INFRACŢIONAL ADULT o criminalitatea parentală. DELICVENŢA JUVENILĂ Factorii criminogeni. acelaşi individ şi comportamentul său sunt urmăriţi în evoluţia lor în timp. o dezbinarea familială. în funcţie de diferitele etape ale vieţii. ca atare. cum un comportament anterior amprentează comportamentele ulterioare. o mărimea. o statutul noilor veniţi. COMPORTAMENTUL ADOLESCENTIN DELICVENT  lipsa ataşamentului faţă de copil. sunt totalmente false. o ocupaţia mamei.Dacă patronii sunt legaţi doar prin legea civilă. INTEGRATIVĂ consideră fie că o parte din teoriile explicative.

stabilitatea slujbei şi angajamentul. ale „CAPITALULUI SOCIAL”. etc. ataşam entul şi performanţele şcolare scăzute Comportamentul infracţional de la această vârstă ancorat în comportamentul antisocial din copilărie. dar legăturile sociale pozitive pot preveni un astfel de comportament. care le-au redus oportunităţile pentru schimbări pozitive în viaţă şi probabilitatea legăturilor sociale pozitive. Depinde de carenţele şi disfuncţionalităţile legăturilor sociale. 23 . în accepţia de ataşament faţă de soţie. Poate fi ampretat de delicvenţa juvenilă.

cu atât mai mulţi oameni din ea au valori şi interese diferite. corect sau cel puţin scuzabil.  distribuirea oficială a criminalităţii. în mai mare măsură. colegiu.  când valorile şi interesele sunt contradictorii. angajarea în comportamentul delicvent.  aplicarea legilor penale.  modelele de acţiune individuală. propria sa cauză datorită abilităţii sale dea slăbi în continuare legăturile persoanei cu familia. angajamentul faţă de şcoală. pe vârste: 11 – 12 ani angajamentul faţă de şcoală şi asocierea cu alţi delicvenţi primează. la rândul său. asociaţiile cu anturajul delicvent. cu atât creşte riscul delicvenţei şi invers.  cu cât societatea este mai complexă. şcoala şi încrederea convenţională. încrederea în valorile convenţionale. drept şi just sau cel puţin scuzabil) şi interesele sale (ceea ce o recompensează şi de care beneficiază) sunt determinate de condiţiile în care se trăieşte.  Modelele (tiparele) de acţiune individuală:  oamenii tind să acţioneze într-o manieră profitabilă lor şi în concordanţă cu interesele şi valorile lor. corecte şi juste sau cel puţin scuzabile. încrederea în valorile convenţionale. controlului social şi învăţării sociale. cu timpul tind să creadă că acţiunile care sunt în beneficiul lor sunt cu adevărat bune.  în timp ce slăbirea legăturii cu societatea convenţională poate fi cauza iniţială a delicvenţei.  adoptarea legilor penale. dar şi acesta din urmă poate influenţa alegerea anturajului. la adolescenţa mijlocie (15 – 16 ani) ataşamentul faţă de părinţi joacă un rol mai redus. care înlocuiesc ataşamentul faţă de părinţi şi angajamentul faţă de şcoală. chiar conflictuale. TENDINŢA INTEGRATIVĂ ∆ Teoria conflictuală unificată ESENŢA – Cauzele criminalităţi se regăsesc în efectele interacţiunii şi interacondiţionării dintre:  valorile şi interesele din societăţile complexe. ei tind să acţioneze în felul în care consideră că este bine. în special conceptele aferente – ataşamentul faţă de părinţi. serviciu militar) şi angajamentul familial (căsătoria şi proprii copii). în activităţi exterioare casei. adolescentul fiind implicat. adoptarea valorilor delicvente. prin intermedierea influenţei sale asupra ataşamentului.Teoria interactivă (Terrence Thornberry) Premisă – combină valenţele teoriilor: legăturii sociale. delicvenţa va deveni. Ipostaze combinative  cu cât ataşamentul faţă de părinţi şi angajamentul faţă de şcoală sunt mai scăzute. în mod direct. ataşamentul faţă de părinţi şi angajamentul faţă de şcoală şi.  asocierea anturajului poate afecta comportamentul.  particularităţi. amprentate de CONFLICT MECANISMUL EXPLICATIV  Valorile şi interesele din societăţile complexe  valorile unei persoane (credinţele despre ce este bine. de ataşamentul faţă de părinţi şi angajamentul faţă de şcoală – pe care el îl afectează – facilitează indirect comportamentul delicvent.  comportamentul delicvent influenţează negativ.  deoarece condiţiile de viaţă ale unei persoane (deci şi valorile şi interesele sale) tind să devină relativ stabile în timp. la adolescenţa târzie prevalează angajamentul în activităţi convenţionale (angajarea în muncă.  încrederea în valorile convenţionale influenţată.  societăţile complexe. oamenii tind să-şi modifice (ajusteze) valorile pentru a fi conforme intereselor proprii. indirect. sunt formate din oameni care trăiesc în condiţii foarte diferite. indirect. cu un înalt grad de diferenţiere. oamenii tind să-şi dezvolte modelele de acţiune ∆ .

 în general. cu atât mai probabil infractorul va fi acuzat. (John Braitwaite). o combinaţie da valori şi interese ale mai multor grupuri. dezorganizarea socială. ∆ Teoria integrativă (Delbert S. continuarea Dezorganiza ∆rea socială 25 . teoria controlului social. controlului social. şi invers. decât pe cele cu mai multă astfel de putere. economic şi politic.  legile penale reprezintă. Altminteri. şi învăţării sociale. cu atât este mai capabilă să obţină intervenţia instituţiilor de aplicare a legii.relativ stabile. un compromis în care grupurile organizate încearcă să-şi promoveze şi să-şi apere valorile şi interesele proprii (vezi incriminarea faptelor care afectează dreptul de autor). a etichetării şi stigmatizării. atunci când ea înşeală pe cineva. Suzane S. Elliot. în condiţiile în care stresul este una din sursele controlului social slab şi slăbeşte legăturile convenţionale ale unei persoane. care sunt în beneficiul lor şi pe care le consideră bune. teoria învăţării sociale.  delicvenţa este mai ridicată când o persoană este supusă unui stres ridicat şi unui control slab. legăturii sociale. ca totalitate a proceselor sociale de exprimare a dezaprobării. decât interesele şi valorile unui singur grup. în continuare. teoria asociaţiei diferenţiale şi teoria subculturilor delicvente. în raport cu victima. atunci când este înşelată de către cineva. cu atât mai mult legea penală tinde să reprezinte valorile şi interesele acelui grup (A se vedea dezincriminarea homosexualităţii. CAUZA CRIMINALITĂŢII – eşecul proceselor blamării (ruşinării) MECANISM EXPLICATIV: • stigmatizarea. cei care au blamat asigură. care au intenţia şi efectul de a induce persoanei blamate şi / sau condamnate remuşcări pentru faptele sale. Cantor). cu toată opoziţia Bisericii Ortodoxe Române). de obicei. cu cât o persoană are mai multă putere politică şi economică. dacă este mai puternic. aceasta din urmă determinând creşterea stresului Stres Socializare inadecvată Legături convenţionale slabe Legături delicvente puternice Comportamentul delicvent Teoria reintegrării prin blamare (ruşinare). teoria oportunităţii. combină teoriile stresului. totuşi. • reintegrarea. cu cât puterea politică şi economică este mai mare.  cu cât o persoană are o putere politică şi economică mai mare. cu cât puterea politică şi economică ale unui grup sunt mai mari. PREMISA – Blamarea (ruşinarea). Ageton şi Rachelle J. indivizilor şi grupurilor tinde să fie invers proporţională cu puterea lor economică şi politică. atunci când blamarea conduce la sentimentul de deviant în cel blamat.  instituţiile de aplicare a legii tind să acuze persoanele cu mai puţină putere economică şi politică. dacă el are mai puţină putere decât victima şi cu atât mai probabil el va fi mai puţin acuzat. cu atât mai puţin probabil grupul respectiv va acţiona în sensul încălcării legii penale. cu atât este mai dificil pentru instituţiile de aplicare a legii să acuze acea persoană. rata oficială a criminalităţii. menţinerea legăturilor cu cel blamat şi îl susţin în remodelarea comportamentală.  Aplicarea legilor penale:  în general. alte surse ale controlului social redus sunt socializarea deficitară. etc. permiţându-i reintegrarea în grup. corecte şi juste sau cel puţin scuzabile  Adoptarea legilor penale (legiferarea)  legiferarea este o parte a procesului conflictual. combină teoria interacţionalismului social. Cu cât este mai mare diferenţa de putere dintre victimă şi infractor. independent de oricare alţi factori care ar putea-o influenţa.  Distribuirea oficială a ratei criminalităţii Din cauza proceselor de legiferare şi de aplicare a legii în maniera de mai sus.

 accepţie sintetică: totalitatea măsurilor destinate preîntâmpinării comiterii de (noi) infracţiuni. fără a-i permite reintegrarea. apariţia oportunităţilor ilegitime şi. are ca efect blocarea oportunităţilor pentru cel în cauză. Stricto sensu – prevenirea criminalităţii se referă. PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII – DELIMITĂRI CONCEPTUALE ŞI INTERFERENŢE ∆ o Lato sensu.  oportunitatea. lipsa comunitarismului conduce la stigmatizare care. pentru descoperirea infracţiunilor. prin sancţiunile preconizate. sau de a-şi continua acţiunile ori inacţiunile ilicite deja întreprinse. post – factum.• stigmatizării. rezultată din probabilitatea scăzută a exercitării efective a controlului potenţial propriu. Teoria echilibrului controlului (Carles R. prinderea. reprezintă un factor inhibator asupra intenţiei criminale şi trecerii la act.). etc. creşterea continuă a urbanizării şi mobilităţii populaţiei micşorează şansele „comunitarismului” (interdependenţei indivizilor din comunitatea şi cultura dată). atât prevenirea propriu-zisă cât şi combaterea criminalităţii. iar crima intervine atunci când se încearcă reechilibrarea acestui control dezechilibrat. TIPOLOGIA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII  Criteriul clasic.ns. • Probabilitatea devianţei este în raport direct proporţional cu gradul dezechilibrului controlului. la măsurile şi acţiunilor întreprinse înainte de comiterea de infracţiuni pentru preîntâmpinarea apariţiei şi manifestării lor.2. a numărului infracţiunilor. circumstanţele în care este posibilă trecerea la act (violul nu este posibil. ca principali factori criminogeni se asociază cu:  provocările – apariţia unor schimbări care invită la actul delicvent (insulte. Tittle) ESENŢĂ – Cauza criminalităţii derivă din dezechilibru între controlul la care o persoană este supusă din partea societăţii şi controlul pe care acea persoană îl exercită asupra altora şi în acea societate. treptată. pe deoparte. • Motivaţia astfel concepută. pentru preîntâmpinarea de a comite noi fapte penale. prin conţinutul său şi. reducerea. în caz de comitere a infracţiunii.  ansamblul demersurilor şi măsurilor formulate şi adoptate în baza concluziilor desprinse din studiul cauzalităţii fenomenului infracţional. victimelor şi al urmărilor unor asemenea fapte antisociale. îndeosebi. creşterea criminalităţii. exclusiv. legalist: o prevenirea generală – însăşi existenţa legii penale. Combatere sau reprimare a criminalităţii ? 2. şi de proporţia de control la care este supusă şi pe care el îl exercită). cu atât se asociază mai mult cu reintegrarea. a căror implementare are menirea de a asigura stăpânirea criminalităţii. de aici. identificarea. 26 . înglobează. de aici. concomitent. formarea subculturilor. infractorilor. Combaterea criminalităţii – ansamblul măsurilor şi acţiunilor întreprinse. dacă lipseşte victima potenţială) MODULUL 7 PREVENIREA CRIMINALITĂŢII – ABORDARE GLOBALĂ – 1. prin mijlocul măsurilor şi acţiunilor preventive şi represive. o 1. interdependenţa de referinţă cu cât este mai mare (ca la sate şi comune n. la rândul său. în scopul preveniri activităţilor lor ilicite şi tragerii la răspundere penală. face probabil ca cel ruşinat să participe la o subcultură delicventă şi. să comită noi infracţiuni.)  constrângerea. precum şi predispoziţia spre motivaţie (predispoziţie dată de dorinţa de autonomie a individului. această proporţie reprezentând şi principala bază a motivaţiei care conduce la delicvenţă. corelarea subiecţilor activi. în sensuri diferite de abordare:  ansamblul demersurilor ce decurg din dreptul suveran statului de apărare a existenţei sale legale şi materiale şi de solvgardare a ordinii publice.

prin prezenţa fizică în termen a dispozitivelor poliţieneşti (şi nu numai).  servicii de menţinere a ordinii. o prevenirea secundară. trecerea efectivă la aplicarea legii penale. PROFILAXIA CRIMINALITĂŢII. destinate activităţii de securitate.  prevenirea predelictuală. aplicate de către factorii direct implicaţi ori interesaţi de aceasta. potenţând comiterea lor (Sublinierea tezei a doua a aserţiunii deosebeşte prevenirea post-delictuală.  27 . • profilaxia specială. pentru preîntâmpinarea continuării activităţii lor ilicite ori a comiterii de alte fapte penale – depistare – cercetare şi tragere la raspundere penală. acţiunea asupra factorilor sociali implicaţi în criminogeneză. cu aplicarea de sancţiuni. dar şi vizând introducerea corecţiilor de rigoare asupra tuturor aspectelor care au concurat la complexitatea cauzală a acestor delicte.  prevenirea post-delictuală.  supravegherea foştilor deţinuţi şi grija pentru reabilitarea lor. de timpul:  educaţie. totalitatea măsurilor întreprinse pentru preîntâmpinarea comiterii delictelor. indirectă. o profilaxia criminală. • măsurilor de influenţare a costurilor şi beneficiilor infractorilor. ca factor inhibator prin:  servicii de ordine. pentru a include „orice încălcare a normei de conduită”.  Criteriul direcţiilor principale:  prevenţia socială. din perspectiva interacţiunii şi intercondiţionării reciproce. eventuală. cu activităţi de asigurare a securităţii. în ideea acţionării asupra tuturor elementelor de cauzalitate care conduc la delicvenţă.a. fără sarcina restabilirii ordinii publice (la cursă ciclistă). de genul: • măsurilor de securitate ( camere video. care se apleacă asupra legilor penale şi ameninţării cu pedeapsa.)  rolul important al dispoziţiilor privind drepturile omului.  relaţionarea prevenire generală – prevenire specială. Criteriul nivelurilor de realizare: o prevenirea primară. în cazul încălcării sale faţă de autorii activi. cu perspectiva.o prevenirea specială.  măsuri şi acţiuni pentru destinderea tensiunilor între grupuri umane (majoritare – minoritare. etc.  protecţia mediului înconjurător. ca ansamblu de măsuri aplicabile în raport cu persoanele care deja au comis delicte. suceptibilă să reducă riscurile criminalităţii.  Criteriul corelării modificării definiţiei legaliste cu fazele implementării măsurilor preventive: Premisa: extinderea definiţiei infracţiunii stipulată în cadrul penal. pentru orientarea şi influenţarea lor în sensul dorit – limitarea impactului lor cauzativ sau condiţionativ. ca ansamblul măsurilor care au ca scop reducerea ocaziilor care favorizează comiterea de infracţiuni şi sporirea riscului delicvenţilor de a fi descoperiţi şi traşi la răspundere penală. directă. în optica lui BENIGNO DI TULIO • profilaxia generală: o profilaxia generală. pentru limitarea sau eliminarea incidenţei lor. dacă va fi tulburată (la reuniuni publice. vizând prevenirea unor tipuri distincte de criminalitate. definită strict legalist).  prevenţia situaţională. bazată pe politica socială. prin demersuri specifice şi mecanisme asociate: o Poliţia pentru protecţia şi supravegherea subiecţilor şi claselor periculoase etc. a restabilirii ordinii. sisteme de alarmare).  prevenire socială. măsurile de ordin economico-social şi educativ fiind prioritare. meciuri de fotbal ş. de prevenirea specială.). ca orice formă de activitate legală.

• supravegherea transportului public. prin echipe poliţieneşti specializate. conferinţe publice. structurarea şi implementarea posibilităţilor societăţii pentru implementarea calităţii generale a vieţii şi. • broşuri şi publicaţii periodice cu tematică de prevenire şi reprimare a criminalităţii.  promovarea conceptului de „spaţiu de protecţie”. restrângerea câmpului de acţiune a criminalităţii. supravegherea şi. etc. cu publicul şi cu comunitatea. prin: • strategii cu măsuri tehnice:  iluminatul stradal. Finalitate. de prevenirea specială.  campanii ale departamentelor poliţieneşti de promovare a existenţei şi eficacităţii acestor sisteme.  ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor. jefuită de tânărul cu „pistolul” (brichetă. sisteme electronice de alarmă antifurt la autovehicule.  limitarea şomajului. celebrări.  Campanii publicitare. de prevenire a criminalităţii. • structuri mixte cu poliţişti.  Asociaţii cetăţeneşti pentru prevenire: • pentru sprijin reciproc. • structuri specializate poliţieneşti de relaţii publice. în fapt)). • „amicii poliţiei”. avioane. • instructaje tehnice asupra sistemelor de securitate şi prevenire.  Servicii de consultanţă antinfracţională. • îmbunătăţirea relaţiilor poliţiei cu publicul  Patrularea preventivă stradală şi zonală: • patrulări poliţieneşti pe străzi. astfel. • cursuri de autoapărare. Finalitate: identificarea. în final. transferarea lor în faţa autorităţilor judiciare competente şi pedepsirea acestora.  Echipamente tehnice audiovizuale în staţii de cale ferată. legalistă) Criteriul finalităţilor avute în vedere: o prevenirea fondată pe strategii indirecte. cu implicarea mass-media: • publicitate de cazuri. intersecţii sau pieţe. reperarea şi arestarea delicvenţilor. noi norme de securitate a construcţiilor şi centrelor comerciale (A se vedea decizia de completare a măsurilor tehnice de înregistrare de la benzinăria din Bucureşti.  28 . • servicii speciale de voluntari neînarmaţi. • ONG-uri de profil. cu participarea publicului. simpozioane. aeroporturi.  activităţi constructive de ocupare a timpului liber. • comitetele de prevenire şi de protecţie a copiilor. pe următoarele coordonate:  reducerea potenţialului de comitere a infracţiunilor. • marcarea individuală a obiectelor de valoare. asigurate de poliţie: • expoziţii. • protecţia fizică împotriva infracţiunilor:  încuietori cu siguranţă la locuinţe. vizând restrângerea posibilităţilor de comitere a actelor infracţionale. prin măsuri cu un pronunţat caracter practic-aplicativ. integrat în structura construcţiilor. prin măsuri în domeniile:  domeniul învăţământului şi protecţiei sociale.  intervenţii în timp de criză o prevenirea fondată pe strategii directe. • exerciţii demonstrative la sărbători. reabilitarea lor (Sublinierea diferenţiază acest tip. • pază particulară. servicii de restabilire a ordinii publice grav tulburate (Detaşamentele de Intervenţie Rapidă) o prevenirea terţiară.

bine. ⇨ Efectuarea de cercetării ştiinţifice criminologice.  Crearea. competiţii între zonele rezidenţiale privind asigurarea securităţii şi siguranţei publice. mai degrabă decât asupra unor domenii vaste. pe plan naţional şi local. ⇨ Implicarea concursului larg al colectivităţii şi coordonarea eforturilor poliţiei şi ale altor agenţii publice şi private. de criminalitate şi / sau pe ansamblu criminalităţii. Finalitate: abordări strategice. Criterii posibile: 29 . R (187) 19 referitoare la organizarea prevenirii criminalităţii. stabilirea de responsabilităţi precise în cadrul instanţelor guvernamentale. de profil). în toate programele guvernamentale de luptă împotriva criminalităţii stipularea de obligaţii concrete de acţiune şi prevederea creditelor (financiare). pe tipuri delicvente. pentru potenţarea eficacităţii acţionale. în acest sens. cu atenţie deosebită asupra evaluării programelor de prevenire. dacă are mai multe constatării. informarea populaţiei asupra lor şi determinarea ei să coopereze. • Identificarea obstacolelor în calea unei acţiunii preventive eficiente şi căutarea mijloacelor de a le depăşi (de exemplu. cu atribuţii şi sarcini specifice (A se vedea detaliile cuvenite din Recomandarea de referinţă.ns) nu împiedică funcţiile poliţiei şi nu compromit libertăţile individuale şi ordinea publică (A se vedea cazul Tepro – Iaşi. de activitate infracţională.  Măsuri necesare. UNELE STANDARDE ŞI MECANISME DE PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII 1 Cadrul general de prevenire.  Promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul prevenirii. lipsa creditelor. RECOMANDĂRI. ca misiune permanentă. al combaterii(reprimării infracţiunilor). cu caracter de inovaţie.  crearea şi implementarea structurilor comune. de genul:  organizarea şi implementarea măsurilor de protecţie juvenilă (A se vedea Legea protecţiei copilului şi programele poliţieneşti. • Internetul poliţiei. ⇨ Măsuri adecvate pentru a garanta că organismele de supraveghere şi securitate( societăţile de pază şi securitate – n. • Obţinerea sprijinului organismelor implicate în iniţiativele de prevenire. potrivit Recomandării Nr. încurajarea şi susţinerea pe plan naţional şi/sau pe plan regional şi local de organisme de prevenire a criminalităţii. ⇨ Acţiunea la toate nivelurile posibile. rivalităţile între diferite organisme). dacă a acţionat bine în plan preventiv. • Identificarea caracteristicilor criminalităţii şi victimelor într-un sector geografic determinat (Corelat cu cartografierea şi ecologia infracţiunilor). în care membri ai unei societăţii de pază au fost implicaţi în asasinarea liderului de sindicat incomod – 2001). • • 3. prevenirea fondată pe strategii specifice. • Identificarea infracţiunilor care sunt posibil de infuenţat prin măsuri preventive. specifice.o prezentare de persoane cu rezultate preventive notabile. care ar necesita: • O definire clară şi precisă a criteriilor de eficacitate (N. în domeniul prevenirii şi respectiv. precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ţinându-se cont de particularităţile locale şi de necesitatea concentrării lor pe anumite tipuri de criminalitate (A se vedea corupţia din România anului 2003). etc. ⇨ Dezvoltarea de politici privind prevenirea socială şi acordarea unei atenţii speciale prevenţiei situaţionale. adoptată de Consiliul Europei. apatia populaţiei. în baza cărora măsurile de prevenire să decurgă din cunoaşterea aprofundată a problemei. necesare acestui scop. PUNCTUALE. pentru sporirea riscului delicvenţilor de a fi descoperiţi: • Axarea studiului asupra unei criminalităţii specifice. corelate cu prevederile instituţiilor similare din România ). cu rol de coordonare şi planificare. care pot fi facilitate prin crearea unor organisme specializate de prevenire a criminalităţii.ns: Pentru a nu mai acuza poliţia că nu a acţionat. care nu sunt bine definite.  tematici preventive în învăţământ. ÎN REALIZAREA DEZIDERATELOR ANTERIOARE:  Includerea prevenirii. antiinfracţionale.

2 Organizarea prevenirii criminalităţii din perspectiva Recomandării (83)7 privind participarea publicului la politica în domeniul criminalităţii. se caută şi scăderea infracţiunilor de natură judiciară care. b. Potenţarea rolului cetăţenilor în aplicarea politicii referitoare la criminalitate. implicarea publicului în elaborarea acestor politici. incluzând şi anchete asupra victimizării. pentru reducerea stărilor de pericol derivate din infracţiunile continui sau continuate. 2.. cele din urmă să ajute poliţia în acţiunea de prevenire a criminalităţii  Conceperea. a conştientizării problemelor reale privitoare la criminalitate şi justiţia penală. cunoştinţe tehnice de supraveghere şi securitate. Informarea şi cercetarea: a. includerea noţiunilor de drept penal şi de criminologie în programele de învăţământ şi încurajarea prin cele mai potrivite mijloace. a evoluţiei sale.  Studierea deplasării criminalităţii. de maniera a le înlătura prejudecăţile privind criminalitatea şi justiţia penală. care să cuprindă noţiuni de drept penal. după intervenţie. transmiterea informaţiilor astfel obţinute spre cetăţeni. provocând îngrijorare. atunci să fie stabilite norme minime.financiare raportată la particularităţile zonale (judeţ de graniţă – contrabandă etc. adoptată de Consiliul Europei (1973)  Reexaminarea şi. globale şi pe tipuri distincte. prin intermediul comisiilor consultative ad-hoc. b. a orientărilor politicii referitoare la criminalitate şi depunerea eforturilor necesare strângerii observaţiilor cetăţenilor asupra acestei politici. concrete. − încurajarea relaţiilor pozitive între poliţie şi societăţile de supraveghere şi securitate. numărul şi puterea economică a agenţilor economici ş. explicitarea. la autorizările periodice şi la inspecţiile autorităţilor publice abilitate asupra societăţilor de securitate şi supraveghere. adoptată de Consiliul Europei în anul 1983. de către autorităţi. în special dezbateri publice. o creşterea constatărilor la infracţiunile economice(fraude) care. o reducerea ponderii restituirilor pentru completarea cercetărilor şi schimbărilor de soluţii propuse (la nivelul poliţiei şi parchetului). c. o ponderea constatărilor de infracţiunii economico . pe următoarele coordonate majore: 1. adoptarea şi implementarea măsurilor necesare pentru o cooperare eficientă internaţională în materie de prevenire. în limitele activităţilor. se reclamă şi includ un pronunţat sentiment de nesiguranţă civică. mai ales pentru portul uniformei diferite de cea a poliţiei. drepturile. extinderea şi ameliorarea calităţii statisticilor criminalităţii. pe plan naţional şi local. o realizarea unui optim al raportului număr de infracţiunii constante / număr de autori identificaţii. 3. avânduse în vedere: − dacă asemenea societăţi dispun de serviciile unui personal propriu. pentru documente de identificare specifice. în special în colaborare cu mass . o creşterea celerităţii înfăptuirii actului de justiţie pe traseul poliţie – parchet – instanţe de judecată. completarea reglementărilor juridice relative la abilităţile iniţiale. o ponderea soluţionării lucrărilor şi cauzelor penale. obligaţiile şi responsabilităţile acestui personal. o 3. ca şi norme de comportament adecvat. sau între situaţia anterioară şi cea posterioară introducerii măsurilor preventive.)  Introducerea şi valorificarea elementelor de compararea între un sector experimental şi un sector martor. în special în raporturile cu populaţia. îndeosebi prin: a. de regulă. de regulă.  Promovarea şi implementarea celorlalte măsuri punctuale statuate în Rezoluţia (73) 25 asupra metodelor de studiu perevizional al criminalităţii. Participarea cetăţenilor la elaborarea politicii în domeniul criminalităţii.reducerea ratei generale a criminalităţii.a.media. astfel încât. prin: 30 . al unor organisme cu caracter permanent şi prin vaste proceduri de consultare. precum şi dezvoltarea cercetărilor asupra criminalităţii şi justiţiei penale. pentru formarea adecvată. cu autori iniţial necunoscuţi. dacă este cazul.

momentan. în ansamblu sau pentru anumite grupuri sociale etc. cât şi prin mijloace de prevenire din punct de vedere constituţional. îndeosebi. o încurajarea experienţelor (pe bază naţională sau locală) medierii dintre delicvent şi victimă şi evaluarea rezultatelor vizând.  încurajarea autorităţilor locale în promovarea unui dialog cu cetăţenii.  luarea în consideraţie a sugestiilor asociaţiilor de cetăţeni privind întărirea coeziunii sociale în oraşe şi cartiere şi oferirea prilejului lor de a contribui la planificarea urbană.o sensibilizarea acestora. o efort maxim pentru prevenirea delicvenţei şi victimizării atât prin politici de dezvoltare socială. 31 . îndeosebi. pentru prevenirea victimizării şi încurajarea grupurilor cu risc pentru a lua măsuri de prevenire. care nu este favorabilă. promovarea formării profesionale a celor cu comportamente deviante. în cadrul cursurilor şi serviciilor de consultaţie pentru părinţi. poate duce la amplificarea conflictului şi a efectelor sale. o acordarea unui ajutor urgent victimelor şi familiilor.ns. pe problemele anterioare prezentate.3 Organizarea prevenirii criminalităţii din perspectiva aplicării Recomandării Nr. prin informaţii şi structuri corespunzătoare. în colaborarea cu autorităţile locale şi poliţia. a unei informaţii adecvate asupra delicvenţei juvenile. în familie şi în mediul social al victimei. R (87) 21 privind asistenţa victimelor şi prevenirea victimizării. Joyce New) o Aplanarea şi soluţionarea conflictelor – delimitări conceptuale. privind rolul esenţial pe care trebuie să-l joace în aplicarea politicii de prevenire a criminalităţii şi de reintegrare socială a delicvenţilor. în vederea ameliorării vieţii şi reducerii impactului criminogen al urbanismului.  formarea profesorilor. implicate. incluzând şi o protecţie contra răzbunării delicventului. să poată face faţă problemelor de comportament ale elevilor. de a evita. pe plan naţional şi local. o promovarea de programe de concentrare între vecini. − determină părţile să participe la negociere. sentimentele de frică şi insecuritate (N. în special privind cauzele. măsurile prin care pot fi apărate interesele victimei. valenţe. modalităţiile şi mijloacele de prevenire a sa. pe cât posibil. aplanarea şi soluţionarea conflictelor – mecanism important de prevenire a criminalităţii (Ms. 3. pentru a evita victimizarea). o evaluarea eficacităţii programelor puse în aplicare pentru prevenirea victimizării populaţiei.  acordarea de priorităţi încadrării în muncă a tinerilor. o asigurarea prevenirii sociale cu accent pe:  promovarea. în special celor vulnerabile. A se vedea controversa. în special după consultarea companiilor de asigurări şi specialiştilor din domeniu.4 Medierea. ambelor părţi implicate şi care presupune amânarea soluţionării • Efecte pozitive: − deschide calea soluţionării conflictului. − face sau nu apt pentru negociere pe cel reticent. locurile de acţiune a acestuia şi de a se deplasa în „zig – zag”. − crează timpul necesar găsirii de soluţii. „sfatului”. pentru a face faţă necesităţilor imediate. cu scopul de a le facilita obţinerea de posturi. pe coordonatele următoare: o facilitarea solidarităţii în comunitate şi. pentru a găsi soluţii. în cadrul funcţiilor lor. • Efecte negative: − amânarea soluţionării. inutil. a Consiliului Europei (1987). după şirul lung de victime făcut de către un lunetist.  încurajarea arhitecţilor şi urbaniştilor în promovarea. o difuzarea în public şi faţă de victime a tuturor informaţiilor şi sfaturilor de natură să evite victimizarea sau o nouă victimizare. precum şi încurajarea celorlalţi muncitori de a-i integra în colectivităţile de muncă. limite şi interferenţe  Aplanarea – găsirea unei soluţii de moment. a unei morfologii urbane mai umane şi de natură a preveni criminalitatea. 3. manifestările. urmărind să nu se alimenteze.  inventarierea ansamblului de elemente şi de mijloace tehnice de prevenire a ocaziilor de criminalitatea. cu scopul de a le permite ca. dat de către poliţia locală dintr-un mare oraş american. în special în asociaţie cu măsurile de înlocuire a pedepsei privative de libertate şi de sprijinire a victimelor.

străine de conflict. când o parte are o putere mai mare decât cealaltă din conflict. prezenţa numai a celor două părţi implicate în conflict  Medierea – presupune prezenţa şi implicarea unei terţe persoane.  Conflicte de natură etnică.  toate părţile din conflict care deţin puterea de decizie să fie de acord să intre într-un proces de aplanare şi soluţionare a conflictului.  toate părţile să accepte că procesul de soluţionare să aducă un câştig fiecăreia. spre deosebire de arbitraj şi acţiunea în justiţie. Nu întotdeauna poziţiile corespund intereselor şi nevoilor reale ale părţilor care le adoptă. În aplanarea şi soluţionarea unui conflict trebuie avut în vedere. politică.  Nivelul interpersonal: conflict între o persoană şi comunitatea din care face parte. implică. în primul rând. religioasă. din punctul de vedere al intereselor puse în joc. o Componente presupuse de căile de soluţionare a conflictelor:  Puterea o simetrică. derivat din sentimentul că guvernul nu rezolvă cum trebuie ccea ce oamenii are realmente nevoie.  toate părţile să-şi expună cu claritate interesele şi nevoile. căreia cele două părţi conflictuale ar trebui să i se supună. o Elemente ale reuşitei medierii şi mediatorului: o o 32 . acţiunea în justiţie.  Poziţiile părţilor • flexibile.  Negocierea. • inflexibile. lingvistică.  Conflictul bazat pe resurse o Relaţiomente care pot face posibilă soluţionarea conflictului:  părţile să fie încredinţate că lucrurile nu mai pot continua aşa cum sunt în prezent. Căile principale de soluţionare a conflictelor −  negocierea.  Nivelul internaţional: conflictul care implică cel puţin două state sau grupări de state. o Nivelurile de soluţionare a conflictelor:  Nivelul intrapersonal: conflictul are loc între persoane.  părţile să fie încredinţate că problemele nu vor dispare de la sine. care nu are putere de decizie. la care ce-a de-a treia parte are putere de decizie.o rezultatul poate diferi de cel al soluţionării Soluţionarea – rezolvarea efectivă a conflictului prin stingerea sa ca urmare a satisfacerii ambelor părţi. pe de o parte şi grupări teroriste. o asimetrică. interesele şi nevoile părţilor şi nu atât poziţia lor.  Interesele / nevoile     o vizibile invizibile Tipologia naturii conflictului  Conflict bazat pe guvernare.  toate părţile să manifeste o oarecare flexibilitate în poziţiile lor.  Nivelul intergrupuri: conflictul între două sau mai multe grupuri de persoane din acceaşi comunitate sau comunităţii diferite. arbitrajul. spre deosebire de celelalte trei căi. cel puţin similară. medierea.

 asumarea responsabilităţilor pentru interacţiune.  să aibă încredere personală în justeţea acţiunii sale. Strasbourg. în orice modalitate. a critica sete foarte uşor. Privarea delicvenţilor de produsele infracţiunilor – metodă modernă şi eficace de luptă contra criminalităţii grave. sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunilor.  să se manifeste toleranţă la ambiguităţi şi la punctele de vedere diferite.  capacitatea şi deprinderea mediatorului de a reformula ce s-a spus. capacitatea de a fi atent şi a reţine ceea ce expun ceilalţi.5. spălarea. în viziunea Convenţiei relative la descoperirea.  mediatorul să fie pentru concesii reciproce şi nu un arbitru ale cărui intervenţii să se bazeze strict numai pe norme şi pe lege.  când una din părţi are o putere mai mare decât cealaltă.1.  părţile să aibă credibilitate reciprocă. de orice natură:  corporal  incorporal  mobil  imobil. Instrumentul infracţiunilor – orice obiect folosit sau care se intenţionează a fi folosit. este mai bine de căutat şi invocat asemănările. Principii care trebuie respectate în cursul medierii:  în loc să se caute şi să se vadă diferenţele.5. sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunilor (Consiliul Europei şi alte state semnatare. 3. Produsul infracţiunilor – orice avantaj economic obţinut dintr-o infracţiune penală. percepţia ca neutru poate fi mai importantă decât însăşi realitatea. în totalitate sau în parte. Precizări terminologice.  să se asigure că toţi cei care au o miză în dispută se află la masa tratativelor pentru care va porni de la cunoaşterea categoriilor de interese vizate şi a celor mai reprezentative persoane care să le susţină. pentru a comite una sau mai multe infracţiuni penale. Aşa să facem şi cu ceilalţi! Caracteristici şi cerinţe ale interacţiunii din cadrul medierii:  ascultarea. din partea fiecărui participant.  este mai bine de a avansa propunerii constructive. pentru ca toate părţile să fie încredinţate că s-a reţinut ceea ce au vrut cu adevărat să spună.o o  mediatorul să fie perceput şi să acţioneze ca un neutru.  încurajarea regândirii soluţiilor. 8 noiembrie 1990). receptivitate. care poate consta în: orice bun.  să nu se manifeste pripeală în tragerea concluziilor. prin corectitudinea sa şi situarea de partea adevărului. conform Convenţiei relativă la spălarea. „greutatea” lor specifică.  toţi ne apreciem propria valoare. încredere şi empatie faţă de ceilalţi. mediatorul trebuie să fie mai puternic decât partea cea mai puternică. 33 . capacitatea de a menţine echilibrul şi de a nu crea sentimentul de complexare nici uneia dintre părţi. descoperirea. actele juridice sau documentele atestând un titlu sau un drept cu privire la un bun.  să cunoască interesele / nevoile reale ale părţilor. 3.

adoptate şi necesare pentru a se permite confiscarea instrumentelor şi produselor.6. de natură legislativă şi de altă natură. Participarea la una din infracţiunile de la literele a-c sau orice asociere. având în vedere natura sau gradul gravităţi infracţiunii ori statutul persoanei ale cărei mijloace de telecomunicaţii trebuie supravegheat. c. A se vedea Legea nr. fax (Internet n. conform Recomandării R(85) 10 a Comitetului Miniştrilor statelor membre ale Consiliului Europei relativă la aplicarea practica a Convenţiei europene de întrajutorare reciprocă penală. care conduc la privarea permanentă de bunul provenit din aceste infracţiuni. 3. Infracţiunea principală – orice infracţiune penală în urma căreia produsele sunt rezultate sau susceptibile de a deveni obiectul uneia din infracţiunile de spălare. c.Confiscarea – o pedeapsă sau o măsură ordonată de către un tribunal ca urmare a unei proceduri referitoare la una sau mai multe infracţiuni penale. în scopul punerii în aplicare a procedurilor de confiscare. prin măsuri legislative şi de altă natură li s-a conferit caracterul de infracţiune penală. ∆ interceptării telecomunicaţiilor. e. ∆ observări. dacă se ştie că aceste bunuri constituie produse ale infracţiunilor. relative la recursurile judiciare. o Parte neputând invoca secretul bancar pentru a refuza să dea curs acestor stipulaţii. investigare şi provizorii să-şi poată apăra drepturile. f. pentru ca persoanele afectate de măsurile de confiscare. financiare şi comerciale. • dacă. amplasării. Convertirea sau transferarea bunurilor fiecărei Părţi (la convenţia de referinţă). Supravegherea telecomunicaţiilor. precum şi de transmitere a înregistrărilor şi transcripţiilor. sau ajutorarea oricărei persoane care este implicată în comiterea infracţiunii principale să scape de consecinţele juridice ale faptelor sale. în momentul când le primeşte. 34 . d.2. publicată în Monitorul Oficial al României din 21. dispunerii. ca şi strângerea probelor necesare. incriminarea. ajutor sau sfaturi în vederea comiterii faptei. de genul: ∆ ordonanţelor de supraveghere a conturilor bancare.) sau prin alte mijloace de comunicare. • Sfera de cuprindere-supravegherea mijloacelor transmiteri prin telefon. din 18. Disimularea sau ascunderea naturii. ∆ ordonanţelor de obţinere a documentelor specifice. sau bunurilor a căror valoare corespund acestor produse. 21 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.01.1999. telex. despre care autorul ştie că aceste bunuri sunt produsul infracţiunilor. 3. că acestea constituie produsul unei infracţiuni. măsuri legislative şi de alta natură necesare împuternicirii tribunalelor sau altor autorităţi competente de a dispune de accesul şi consultarea dosarelor bancare. care să permită identificarea şi căutarea bunurilor supuse confiscării şi prevenirii oricărei operaţiuni. originii. mişcării sau proprietăţii reale a bunurilor sau drepturilor respective. d.5. conform dreptului intern. • Excepţii de la punerea în aplicare a comisiilor rogatorii în domeniu: o când legea statului în cauza nu permite recurgerea la această metodă. Măsuri la nivel naţional: a. Măsuri legislative şi de altă natură. a infracţiunilor de spălare.01. 1. b. oricărui transfer sau oricărei înstrăinări cu privire la aceste bunuri. b. deţine sau foloseşte ştie. ∆ accesul la sistemele computerizate. deţinerea sau folosirea bunurilor despre care cel care le achiziţionează. toate acestea patru numai dacă: • au fost comise cu intenţie. care să uşureze identificarea şi urmărirea produsului. în dreptul intern.1999. măsuri care să permită folosirea tehnicilor speciale de investigare. investigare şi provizorii.ns. înţelegere. Infracţiunile de spălare: a. tentativă sau complicitatea pentru oferirea de asistenţă. în scopul disimulării sau ascunderii ilicite a acestor bunuri. măsuri de investigare şi măsuri provizorii. în privinţa comisiilor regatori pentru supravegherea telecomunicaţiilor (28 iunie 1985) REGULI ŞI MECANISM DE REZOLVARE. sub rezerva principiilor constituţionale şi a sistemului juridic intern. Achiziţionarea. măsuri relative la confiscare.

 elemente din care să rezulte că obiectul cereri nu poate fi atins adecvat prin alte mijloace de anchetă.Obligaţiile anterioare au în vedere orice persoană care. autorităţile statului solicitant să informeze.14 din convenţia europeană de întrajutorare penală:  o descriere cât mai precisă a mijlocului de telecomunicaţii ce trebuie supravegheat.La cererea statului solicitant. conform legii şi politicii sale. • Dacă supravegherea este cerută pe o perioadă mai lunga decât cea permisă de dreptul intern al statului solicitat. punerea în executare a sancţiuni. în scopul căreia a fost făcută cererea. ţinând cont de circumstanţele afaceri luate în considerare.  perioada de efectuare a supravegheri. datorită obiectivului şi motivului cererii nu prezintă interes pentru procedura penală. care poate consta în:  măsuri menite să faciliteze îndreptarea lor şi readaptarea lor la viaţa socială. înainte de a comunica înregistrările sau transcrierile solicitate. . pe de altă parte.Obligaţia părţilor contractante şi excepţiilor corelative. să asigure pe teritoriul celorlalte redarea socială a delicvenţilor condamnaţi s-au eliberaţi condiţionat. fie pronunţarea sentinţei. Autorităţile sale judiciare să poată. . dacă infracţiunea care motivează cerere este precizată de legea ambelor state:  numai supravegherea. 35 . în principal. .  autorizarea supravegheri de către autoritatea competentă a Părţii solicitante.11. fie punere ei în executare Punerea în executare a pedepsei sau măsurii de siguranţa a privări de libertate pronunţate în statul de origine.Acordarea ajutorului mutual în vederea redării sociale a delicvenţilor. în cazurile în care condiţiile iniţiale prevăzute nu sunt satisfăcute de către cei vizaţi. pe teritoriul statului solicitat.  controlul conduitei lor. care a fost supravegheat sau orice altă persoana interesată. statele semnatare au datoria ca. . contra delicventului şi a căror aplicare a fost suspendată.După ce a fost efectuată supravegherea cerută. fie ulterior.când. atunci acesta din urmă ar trebui să informeze statul solicitant despre acest lucru şi să semnaleze. . Strasbourg 30. supravegherea nu s-ar justifica. potrivit dreptului intern al statului solicitat. dacă este cazul. Supravegherea persoanelor condamnate s-au eliberate condiţionat (Convenţia europeana pentru supravegherea persoanelor condamnate s-au eliberate condiţionat. iar copia procesului – verbal de distrugere să fie transmisă statului solicitant. în baza oricărei decizii ce emană de la unul dintre ele. asigură.Autorităţile judiciare ale statului statului solicitant să distrugă. fie în momentul condamnări.în lupta împotriva criminalităţi. suplimentar stipulaţilor art. pronunţată sub condiţie sau a cărei executare a fost suspendată condiţionat. dacă este cazul.Autorităţile statului solicitant să nu folosească probele conţinute în înregistrările şi transcripţiile care i-au fost remise decât în scopurile care au motivat cererea. statul solicitat pe teritoriul căruia delincventul şi-a stabilit reşedinţa obişnuită. posibilităţile de prelungire a perioadei de aplicare a măsuri de supravegheri. .  unei condamnări ce comportă o privare de libertate.Scop . abonatul din serviciile sale de telecomunicaţii. o Cererile de ajutor reciproc trebuie să conţină.7. pe teritoriul uneia dintre părţile contractante. prin efectuarea supravegherilor. . să distrugă acele părţi care. . a făcut obiectul:  unei decizi judiciare de vinovăţie însoţită de o suspendare condiţionată a pronunţării pedepsei. pe de o parte iar. de îndată ce este posibil. în total sau în parte. părţile înregistrării sau transcrierile care nu prezintă interes pentru procedura penală în scopul căreia a fost formatată cererea. Dacă din înregistrările sau transcripţiile rezultate din supraveghere va apare că infracţiunea pentru care s-a cerut ajutorul a fost comisă în întregime sau. acesta va trebui să examineze problema competenţei sale şi să o comunice statului solicitant o 3.  supravegherea şi eventual executarea.1964). care să permită.

.…. cauzele si conditiile criminalitatii…………………….victima .mecanismele de prevenire si combatere a criminalitatii…………………….icvent defineste: 4..specifica sau particulara………………………….1 .terenul . criminologia generala………………………….. care a comis o infractiune de delapidare din banii si bunurile aflate in gestiunea sa de serviciu: ... pronostic si. din punct de vedere strict legalist…………………………….cauza criminogena 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5.actul criminal . realizarea integrală a condamnării executări. cooperarea. tratamentul asupra unui de. confruntarea si prezentarea sistematica a rezultatelor diferitelor stiinte criminologice apartin: ..………….……………………………1 36 . 3...2 Studiul multidisciplinar al cazului individual si formularea unui diagnostic..reactia sociala .factorul criminogen .………………….determinismul.criminalitatea ..C..2 2.1 ... In care din urmatoarele situatii s-a regasit M..criminologiei generale……………………………………………………….criminologiei clinice…………………………………………………………. Criminologia este stinta care studiaza: .1 criminologia clinica…………………………………….. TEST TIP GRILA SI APLICATII PRACTICE GENERALE 1.mediul . eventual.…………………. in functie de criteriul la care se incadreaza fiecare in parte: Nivele Interpretativ Descriptiv Explicativ . Incercuiti cifrele din dreptul urmatoarelor elemente ce intra in obiectul analitic al Criminologiei.3 Coordonarea..….2 .infractiunile.

provenit dintr-o familie destramata s-a raliat la o banda de cartier cu care.3 cu caracter subiectiv………………………………………….2 ...4 . la realitatile Romaniei de astazi avem prezente unele prelungiri justitiare ale abandonului noxal si invoirii pecuniare. nu este interzisa? ..……….1 ..situatia amorfa……………………………………….2 .2 mixta sau intemediara…………………………………….situatia specifica sau periculoasa……………………………. 8..da………………………. Avem situatii in care.………………….. de a comite infractiunea.nu……………………………………. dupa criteriul descriptiv si cel al situatiei prezente: .1 ..Emile Durkhaim………………………………………………………………1 .1 . se incadra la: .…………….……………………………………………….2 ......………………………………………………5 10.1 .….micromediu……………………………….…………………………………….…………………………..invoiala pecuniara………………………….………………………………….nu…………………………………………………………………………….C. transmise din generatie in generatie? .mediul acceptat………………………….4 Situatia in care...mediu ecologic…………………………………………………………. incercuiti cifrele din dreptul fiecarei variante de raspuns.6 .2 7..…...3 .. cu orice pedeapsa ce o dorea.. inclusiv cu una mult mai aspra decat ea a suportat din partea infractorului.……………………………………. potrivit legii.2 . violat o tanara care a trecut...………………………………………….……3 Faptul ca T.……2 . Analizand cele de mai sus.……………………………………. …………………………………………………………………………1 . Printre primele forme de estompare a justitiei private nelimitate s-au inscris: ....……………….……………………………………….4 11.situatia cu caracter subiectiv…………………………………. pe la orele 24:00.…………………………….da…………………………………………………………………………….situatia amorfa…………………….specifica sau periculoasa……………………………….Enrico Ferri…………………………………………………………………. la inceputurile istoriei Criminologiei.…………………………………………………..Raffaele Garofalo………………. cauta ocazia favorabila de a realiza un furt din locuinte apartine de: .. Din cate cunoasteti.……………………………………………..mediul de referinta…………………………………...3 .7 9. amorfa…………………………………..….……………………………….justitia privata nelimitata…………………..abandonul noxal……………………….………………………………….cu caracter subiectiv……………………………………………………...………………………………... sunt de facto: . intr-o noapte....... Faptul ca victima unei infractiunii se putea razbuna..………………………………3 . ca stiinta distincta. Intemeietorii Criminologiei.. pentru unele infractiunii.3 .…………………………………..nu cunosc…………………….Segmund Freud…………………………. la care acestea se incadreaza obiectului Criminologiei.3 13.amorfa………………………………….legea talionului………………………….. exista ocazia.…………………………………………….2 37 .…………………….. este: .…. posibilitatea invoirii pecuniare dintre victima – infractor.2 .1 .situatia periculoasa………………….4 .…5 .……. Un tanar.……….…………………………………………………….1 .…………….4 12.. singura.legea talionului…………..…...………………………………….posibilitatea victimei de a aplica infractorului orice pedeapsa pe care acesta o dorea.6..invoiala pecuniara………………..Cesare Lombroso……………………………………………………………. prin parcul in care se gaseau respectivii tineri.abandonul noxal…….

pe fondul cotinuarii unor elemente de criza economica..2 .……………………….14.determinismului economic……………. educational. .explicativa…………………………………………………………….1 .1 .4 . criminalitatea reprezinta expresia.studiul faptei…………………………………………………………………3 15. Conform scolii sociologice de criminologie principala cauzalitate a criminalitatii se circumscrie: . Scrieti o scurta fraza sau o propozitie din care sa rezulte exclusiv existenta functiei prognotice a Criminologiei: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 22. dar si al particularitatilor sale de judet de cronica.. Scoala pozitivista italiana accentua pe studiul: . Scrieti o scurta fraza sau o propozitie din care sa rezulte exclusiv existenta functiei explicative a Criminologiei: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 21.1 . In scopul stapanirii si reducerii treptate a acelui fenomen s-au propus noi masuri de ordin legislativ privind combaterea coruptiei. utilizate in Criminologie: 38 .ambele variante de mai sus………………………………………………….3 16. In cursul anului 2006.fredonism………………………………….………. incercuiti cifrele din dreptul acelor functii ale Criminologiei care isi gasesc acoperirea cel putin printrun element: .cognitiv – descriptiva…………………………………………………. Scrieti o scurta fraza sau o propozitie din care sa rezulte exclusiv existenta functiei cognitiv – descriptive a Criminologiei: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 20.comprehensiva……………………………………………………………3 . Scoala clasica criminologica punea accentul pe: . cu 5% mai mult decat in anul precedent si s-a estiamt o crestere in acelasii ritm si pentru anul 2007.2 . In viziunea scolii sociologice de criminologie. simplificarea cadrului juridic. a: . de la nivel national.……………………………2 18.determinismului localizat la nivelul constiintei…………………………….…. …………5 19.…. prin excelenta. Analizand descrierea invocata.victimei……………………………………………………………………….faptei…………………………………………………………………………...……………………………………...studiul infractorului……………………….…………………………………2 .2 . au fost constatate 2110 infractiunii.1 . Scrieti o scurta fraza sau o propozitie din care sa rezulte exclusiv existenta functiei aplicativ -militante a Criminologiei: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 23.aplicativ militanta ( de inginerie sociala)……………………. Clasificarea infractiunilor in doua tipuri majore – cu violenta si fara violenta reflecta existenta urmatoarelor concepte.prognotica………………………………………………………………. introducerea politiei comunitare etc.3 17..1 .... in judetul ……….determinismului economic……………………. sociala.faptuitorului………………………………………………………………….proceselor sociale care determina si alte fenomene sociale………………….

somajul 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 26. in aceleasi conditii de saracie si de somaj s-a constatat ca existenta unui numar sporit de politisti sau. din utilizarea reguli. pe cand in al doilea caz mai mare.. Formulati o scurta fraza sau o propozitie din care sa rezulte..a separarii diferentiale………………………………………………………. Constatarea ca delicventii cu un nivel de instructie mai saczut sunt mai prezenti in comiterea infractiunilor cu violenta. explicit. Analizand aceasta descriere.. decat la savarsirea infractiunilor intelectuale rezulta. Totusi.repararea diferentiara………………………………………………………………….…………. din structura infractiunilor cu violenta. dimpotriva..2 dimensiuni……………………………………………………………………3 24. Mentionati.. Separarea delicventilor care.a eliminarii tipurilor definite……………………………………………….2 31. din care sa rezulte de ce in municipiul X s-au constata 1220 de infractiunii. Introduceti. incercuiti cifrele din dreptul variantelor de raspuns la care acestea se incadreaza la categoriile de variabile luate in considerare! Tip de variabila Independenta Dependenta Variabila test .1 .saracia . In Criminologie. cel putin o variabila independenta.eliminarea tipurilor definite…………………………………………………1 .indice……………………………………………………………. Mentionati.……………. sunt bolnavi mintali. privind relationarea dintre nivelul instructiei scolare si rata criminalitatii! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 30. pe cand in orasul Y 760 infractiunii! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 29. Subdivizarea “ Infractiunii contra vietii.numarul de politisti . care desfasoara activitati de prevenire a criminalitatii isi pune amprenta. privind: .2 25. …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 27. in scris. rata criminalitatii inalta este asociata existentei unei saracii ridicate si somajului crescut..rata criminalitatii .. reprezinta: . o ipoteza si nu un postul.. a unui numar prea mic de politisti. asupra rate criminalitatii. in Criminologie.. in scris. din totalul delicventilor. in scris. prevalent. in mod diferit. cel putin o variabila test.indicator………………………………………………………. in primul caz fiind mai mica. cel putin o variabila dependenta.- indici…………………………………………………………………………1 indicatori……………………………………………………………………. utilizata in explicarea cauzalitatii criminalitatii! ……………………………………………………………………………………………………………….2 39 . utilizata in explicarea cauzalitatii criminalitatii! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 28. integritatii corporale si sanatatii”.1 . de cei normal psihiatric este specifica regulii din criminologie: .

la momentul dat. ca apoi s-a afectat creierul in urma unei lovituri primite. in tinerete. sunt adevarate urmatoarele teze principale: Da .. si alunecarea pe “intercriminus”.2 .criminalul este un nebun moral 1 . pe de alta parte.6 . care a comis un omor deosebit de grav. Aplicarea. Modul concret.1 .1 . care a comis o unfractiune de omor deosebit de grav. o hipocalcemie si o boala a tiroidei.2 .……………………1 ....in penitenciar……………………………………………………………….. o labilitate emotionala si o imaturitate caracteriologica.. telefonica. Cesare Lombroso enumara: .apropierii transversale…………………………………………………………….……3 40 .fiziologica………………………………………………………………. un nivel de istructie scazut.1 ..2 34.organismul criminalului este diferit de cel al omului normal 1 Nu 2 2 2 2 2 40.….………….3 35.fizionomica si morfologica………………………………….…….……2 ..……………………3 33.criminalul are un nivel de inteligenta scolara redus 1 .………………………………. i s-au stabilit ca are. in ultimul timp consuma drofuri si a intrat intr-o banda de cartier.……………….1 .C. epileptic.efemizarea si/sau masculinizarea……………………………………….apropierii longitudinale………………………………………………. din punct de vedere clinic. defineste. la liceu.metodologia…………………………………………………………………. practic.……………………. din partea unui coleg.…2 .2 .1 .4 .…1 .…7 37.ambele variante de mai sus……………………………. o anumita metoda in Criminologie apartine: . este specific orientarilor de natura: . Accentul pus pe existenta unor relatii de cauzalitate si/sau conditionarea intre particularitatile struucturii organismului uman si raporturile diferitelor sale organe constitutive.2 39.interviul………………………………………………….. Printre stigmatele constitutionale ale criminalilor....configuratia si marimea a unor organe.metoda………………………………………………………………………. M.metodologiei…………………………………………………………………. pe de o parte. prin excelenta: . ca a fugit mereu de la scoala si din familie si ca.tehnica documentara…………………………………………………………3 . a unui chestionar de opinie privind coruptia si coruptibilitatea in Romania. Printre metodele si tehnicele de tratament al infractorilor se inscriu: ....……. se incadreaza la metoda clinica a: .. Potrivit lui Cesare Lombroso.………….ambele variante de mai sus………………………………………………3 38.defectuini in functionarea unor organe…………………………………. apartine.criminalul are un supra eu slab dezvoltat 1 . in viziunea lui Jean Pinatel: .32. Studiul clinic asupra numitului M.2 .in mediul liber…………………………………………………………….tehnicii………………………………………………………………………..fizionomica si morfologica………………………………………………1 .in libertate……………………………………………………………………5 .chestionarul criminologic……………………………………………………………….. in care se foloseste.apropierii loncitudinale………………………………. efectiv...apropierii transversale………………………………….C.thnica……………………………………….….in semilibertate………………………………………………. si care a aratat ca in cazul vietii acestuia el a fost. fata de omul normal…………. Accentul pus pe relatiile deterministe intre criminalitate si diferitele moduri de functionare a organelor fiintei umane revine orientarilor explicative de natura: . Metoda utilizata in acesta descriere.criminalul se naste criminal 1 .3 36.fiziologica……………………………………………………………….metodei……………………………………………………………………….

1 .2 . remuscarii……………………………………………..…. din cauza ca: .. Cesare Lombroso enumera: defenctiunile in functionarea unor organe umane………………………. potrivit lui Mittwoch.………………………3 calciului………………………………………….. remuscarii……………………………….lobul frontal…………………………………………….…………………….…………………3 .4 .organul constiintei 1 2 3 47.……….arborii genealogici……………………………………………………………3 .prezenta unui cromozom y sau x..compararea infractorilor cu salbaticii………….3 46.... Printre glandele cu secretie interna care alimenteaza alunecarea spre inter criminis se inscriu: ...……………………….existenta unui x sau unui y in plus in cariotipul persoanei……………….……………4 41.prezenta unui y sau x in plus..4 ..3 43. exceptind impactul cromozomial. Prezenta unor aberatii cromozomiale in cariotipul persoanei infractoare determina o crminalitate sporita in criminogeneza.……….compararea gemenilor univiteli cu cei bivitelini…………………….…………………………….2 ..mezencefalul………………………..6 48.. Enuntul..…………………………………….centrul concentrarii functiilor care culeg si filtreaza reflectele lumii externe 1 2 3 ..ambele variante de mai sus………………………………………………3 45...telencefalul……………………………………………….2 .….…4 iodului…………………………………………….2 .2 absenta iubirii.1 .5 .……….2 42.……….……...……………………………………….5 44..6 41 .ambele variante de mai sus……. se inscriu: ...asociatia statistica cu antecedenta penala a parintilor………………. milei. milei.- absenta iubirei. Prezenta tulburarilor organice si functionale de la nivelul creierului..cantitatea si calitatea in organism a: zaharului…………………………….…………………….. Factorul cromozomial propriu zis este prezent in criminogeneza sub forma: . conform caruia epilepsia sta la baza sorgintei crimei este o teza distincta a lui Cesare Lombroso: ..da…………………………………………………………………………….hipofiza………………………………………. suplimentar.nu…………………………………………………………………………….………………. afecteaza dupa caz: Mezencefalul Telencefalul Lobul frontal .…5 magneziului si fosforului………………………………. Ca factori biochimici implicati in criminogeneza sunt enumerati: ..centrul vietii afective 1 2 3 ....1 .….tiroida………………………………………….absenta unui y sau x in cariotipul persoanei…………………………….glandele sexuale……………………………………..…. determina o dezvoltare somatica precoce……………………………………………………………. Metodele utilizate in studiul incidentei factorului ereditar in criminogeneza. fata de normal……………………………1 ......…………………….tulburarile organice de la nivelul creierului……….1 efemizarea sau masculinizarea……………………………………………….2 . cu rol criminogen. La stigmatele psihologice ale criminalilor.glandele sexuale……………………………………………………………1 .…..absenta unui cromozom y sau x determina o dezvoltare somatica precoce……………………………………………………………….1 ..

. Metoda arborilor geneologici..viscerotonic……………………………………………………………….4 58.…...2 .…………..varsta…………………………………………………………….……1 .... dinamice si agresive…………………………………….asociatia statistica intre infractiunile parintilor si cele ale delicventilor descendenti………………………………………………………….…………………3 57. La care din categoriile de mai jos s-a constatat frecvente mai mari in criminogeneza: . o pondere semnificativa a “criminalilor din pornire pasionala” au un temperament: .temperamentul……………………………………………………………. Sheldon. presupune: .49. litigiu. Printre trasaturile principale ale personalitatii. Printre aptitudinile cu o prezenta mare in criminogeneza se inscriu: .3 ..biologic………………………………………………………………………..6 54.gemenii univitelini…………………………………………………….……….…1 . sunt considerati cu certa influenta in drumul spre criminalitate: .interactiunea factorilor bio-psiho-sociali…………………………………….1 .2 .viscerotonic…………………………………………………………………..rasa…………………………………………………………….3 . Care din urmatorii factori criminogeni.…….gemenii bivitelini…………………………………………………….3 50..5 .…2 51. Esenta teoriilor explicative asupra criminalitatii.1 .4 ..caracterul…………………………………………………………………….social…………………………………………………………………………..aptitudinile………………………………………………………………….urmarirea infractiunilor la toti ascendentii cunoscutii ai unui delicvent…..2 .somatotonic…………………………………………………………………..simtul exgearat al propriei personalitati……………………………….…………………3 .………………………………………2 ..procesul volutional………………………………………………….psihic…………………………………………………………………….ambele variante de mai sus……………………………………………….4 55. incapatanare…………………………......orgoliu disproportionat fata de capacitatile reale………………………. cele mai multe delicte sunt comise de persoanele cu un temperament: .coleric………………………………………………………………………..sagvinic…………………………………………………..4 56. cu impact criminogen.1 . Potrivit teoriei “inferioritatii spiritului” cauza criminalitatii deriva din: .capacitatea redusa a persoanei de a se adapta social…………………………2 42 ..sexul…………………………………………………………….1 .inteligenta…………………………………………………...….3 52.3 .. de orientare psihologica releva ca factorul etiologic principal este cel: .caracterul…………………………………………………………………….toate variantele de mai sus………………………………………………….…….procesul emotional – afectiv…………………………………………………2 .1 . luati in sine .1 ..……….temperamentul……………………………………………….4 53.1 . se circumscriu: .inclinatia spre revolta. Caracteristicile principale ale tipului paranoic care determina “criminalitatea paranoida” se refaera la : ... folosita in relevarea rolului criminogen al ereditatii..inteligenta scazuta……………………………………………………………1 .3 .persoanele active...somatotonic……………………….2 .………. Potrivit luiW.………. Potrivit lui Jean Pinatel.2 ..……………….sangvinic……………………………………………….2 .……………….procesul cognitiv……………………………………………………….

.2 groaza…………………………………………………………………….cresterea sugestibilitatii………………………………. Insuficienta maturizare afectiva (nu imaturitatea caracteriologica). Cele mai semnificative afecte implicate in etiologia criminala sunt: supararea………………………………………………………………….5 63. Aspecte ale tarelor caracteriale implicate in criminogeneza se refara la: .caracterul …………………………………………………………………...insuficientului autocontrol…………………………………………….temperamentul………………………………………………………………1 . fata de altii.lipsa autonomiei afective………………………………………. care pot amprenta drumul criminal. definit de Jean Pinotel.inteligenta redusa.………………….procesele emotional-afective…………………………………. care face ca persoana sa nu poata aprecia urmarile faptei sale si sensul legii…………………………………………………………1 . in optica lui Sigmund Freud: .egocentrismul…………………………………………………………….2 66.... include: ..1 43 .insusirile fizice si psihice ale persoanei care ii permit performante mai mult sau mai putin ridicate……………………………….4 ..autocontrolul afectiv redus…………………………………………. Teoria “incompetentei sociale” are in vedere: . prezente in criminogeneza.……….……………….agresivitatea………………………………………………………………....sistemul mai mult sau mai putin inchegat de atitudini si convingerii ale persoanei fata de societate.2 .4 .7 61.. tendintele refulate.……2 ..pasiunile………………………………………………………………….aptitudinile………………………………………………………………….……………5 .motivatia…………………………………………………………………….3 furia oarba……………………………………………………………….………………2 60. generand delictul……………........4 rusinea…………………………………………………………………..3 .5 ..3 59. …………. fata de munca si fata de sine insusi ………………………………………………………………...5 62..……………. Instinctele subconstiente..capacitatea redusa de adaptare la societate. se poate regasii sub forma: . sunt: panica……………………………………………………………………1 groaza……………………………………………………………………2 supararea…………………………………………….procesele cognitive…………………………………………………………..vointa……………………………………………………………………….6 .emotiile complexe…………………………………………………………3 . care detemna conflictul persoanlitate vicioasa – situatie delictuasa. Emotiile complexe...………….2 . Printre procesele psihice implicate in etiologia criminala se inscriu: .4 64. Nucleu central al persoanlitatii criminale.6 ...3 ..7 65.- persoana cu acest tare nu este capabila sa aprecieze consecintele faptei sale si sensul legii………………………………………………………………….id-ul (sinele)………………………………………………..labilitatea emotionala…………………………………………………….…………………3 mania…………………………………………………..imaturitatea caracteriologica………………………………………………1 .4 panica…………………………………………………………………….indiferenta afectiva……………………………………………………….…1 . palierul pulsional al personalitatii reprezinta.1 mania……………………………………………………………………..…… 1 ..

…….forta constienta si critica.1 .3 74. criminalitatea…………………….…. pe acest fond..id-ul(sinele)……………………………… ……………………….. tendintele refulate 1 2 3 . in faptul ca delictul reprezinta: .….. T= ………………………………………………….sublimarea…………………………………………….redirectionarea spre delict a dorintelor si nevoilor ramase nesatisfacute……1 44 .3 68.egoul (eul)……………………………………………… ……………2 ..refularea……………………………………………. religioase.redirectionarea energiilor sexuale spre activitatii utile social………………. S= ………………………………………………… C= ………………………………………………….. forta constienta si critica determinata de interdictiile juridice. reprezinta. Teoria post-freudiana privind “fiinta umana lipsita de Supra-eu” (August Aichhorn). din complexele OEDIP sau ELECTRA.3 67. 74. in viziunea lui Sigmund Freud: .egoul (eul)……………………………… ……….trecerea in inconstient.……………. criminalitatea si crima sunt o expresie a: .. generand un nou conflict.carente si disfunctionalitati al palierului constintei de sine……………. Scrieti. atitudinile mai mult sau mai putin constiente fta de cele mai importante interese si valori sociale. ca sursa de nevroza presupune: . morale si religioase 1 2 3 . Organul de control.1 .…………………1 ..refularii……………………………………………………………………2 73. are in vedere: . inconstient... determinata de interdictiile juridice.2 .2 72..…………………. reprezinta.1 .………………………3 69. incercuitii cifrele din dreptul componentei la care.1 . palierul pulsional.carente si disfunctionalitati ale palierului pulsional………………………. ……………….superegoul (supra-eul)…………………………………… ……. morale. morale si religioase………………………….sumlimarii…………………………………………………………………1 ..2 .. esential definirea elementelor formulei: T+S D= ------------C D= …………………………………………………... rezultata din interdictiile juridice. esentialmente. a energiilor sexuale ramase nesatisfacute generand nevroza si . Sublimarea ca forma tipica de solutionare a conflictelor rezultate.atitudinile mai mult sau mai putin constiente fata de cele mai importante interese si valori sociale 1 2 3 70.…………………. se localizeaza: Id-ul(sinele) egoul(eul) supraegoul(supra-eul) .carente si disfunctionalitatii in forta constient. fiecare in parte. Trecerea energiilor sexuale in inconstient. Potrivit lui Sigmund Freud. Teoria “delictul-nevroza de conduita asimptomatica” se traduce. potrivit lui Sigmund Freud: ..- egoul (eul)…………………………………………………. Urmarind elementele definitorii ale principalele concepte utilizate in psihoanaliza lui Sigmund Freud. Constiinta de sine. potrivit lui Sigmund Freud: .2 71.superegoul (supra-eul)…………………………… …………………….id-ul (sinele)…………………………………………………… ……. “cenzura”.instinctele. reprezinta. …………2 superegoul (supra-eul)……………………………….

suportarea unui dresaj mai lent din expunerea viitorilor infractori la recmpense sau pedepse.a unui dresaj mai lent.sentimentului indus de inferioritate..2 78..…….……………1 . varsta.2 79.suportarii unui dresaj mai lent din expunerea lor la sistemul de recompensa.. care nu se manifesta prin dureri de cap. etc…………………………….1 . ce nu se manifesta in dureri de cap.. pedaleaza pe urmatoarele instincte principale: .infractorii. varsta.apasare………………………………………………….ca mediul social este perceput ca injust. are in vedere.autoconservare……………………………………...………..cautarea de noi argumente pentru crima.1 . ci prin violarea normelor sociale…………………. comparativ cu oamenii normali…………………………….delictul este expresia redirectionarii spre aceasta a dorintelor si nevoielor ramase nesatisfacute…………………………………………………….. cea de a simti valoarea si cea de afectiune)……………..………………. de catre viitorii infractori . sex.delictul este o forma de nevroza asimptomatica.2 45 . cauza principala a criminalitatii decurge din: .. din considerente de clasa sociala.….pedeapsa (da pe mine cat pe sac tot mai are drac ma fac!)…………… …….…………….1 ... in principal: .….introvertitilor……………………………………………….1 . presupune: . Potrivit teoriei “slabei conditionari”. spre deosebire de neiinfractori supurta un dresaj mai lent din expunerea lor la recompense sau la pedepse………………….………1 . care nu se manifesta prin dureri de cap..2 .extrovertitilor…………………………………………. Potrivit teoriei “slabei conditionari”. a procesului criminogen. Esentialmente. rasa etc…………………………………………………………………... sex. Teoria “forma a sublimarii”.simpatie…………………………………………….…………….3 75.. cele mai multe persoane trec la delicte din cauza: .. in principal: .sexual………………………………………………….. sustine. din considerente de clasa sociala . inclusiv trecerea intr-un mediu favorabil savarsirii ei……………………………………………………2 81. regasita in “Teoria psihomorala a procesului criminogen”.……………….……….. ci prin sfidarea normelor sociale…………………………………………………1 .delictele sunt forme de nevroza. iar incalcarea normelor sociale este necesara…………………………………………………………………1 ..trecerea la delict a persoanei care nu poate depasi complexul de inferioritate suportat din considerente de rasa..ambele variante de mai sus………………………………………………. din expunerea lor la sistemul recompensa-pedeapsa……………………………………………2 77. ci in violarea normelor sociale……………………………. in esenta sa ca principala cauza a criminalitatii se regaseste in : .4 80. sex... etc…..redirectionarea spre delict a dorintelor si nevoilor ramase nesatisfacute…2 83..suportarea.2 .2 delictul este lipsit de orice element volitiv………………………. Teoria “slabei conditionari”are in vedere.. sustine ca: .. Faza asentimentului formulat.2 76.origine.. origine sociala.….. cei mai multi infractori provin din randul: .- delictul este o forma de nevroza..……………………. Teoria psihomorala a procesului criminogen.3 . Teoria “delictul forma a sublimarii”. Conform teoriei “complexului de inferioritate”.……………. prin teoria “delictul-nevroza de conduita asimptomatica”.redirectionarea spre delict a dorintelor si nevoilor ramase nesatisfacute ( cea de securitate...…1 .3 82.sentimentul de inferioritate pe care il resimte viitorul infractor.………………………………..

84.C..neutil………………………………………………………………………6 91.…1 .suprasaturatiei criminale…………………………………………………. Numitul M. s-a simtit mereu. formulata de reprezentantii Scolii cartografice franceze……………………………………………….3 88.3 85..ambelor variante de mai sus…………………………………. ci faptul ca aceasta afecteaza oragnizarea sociala diferita(in zonele calde se prelungeste viata exterioara. Potrivit lui Emile Durkheim.3 89. Potrivit Dr. Formulati un scurt enunt din care sa rezulte..saturatiei crimanale………………………………………………………. nu genereaza automat criminalitatea.disfunctional………………………………………………………………5 . Asertiunea potrivit careia intr-un mediu social dat si in conditii individuale si fizice date se comite. in sine.clasa superioara imita clasa superioara……………………………….. posibilitati sporite de infractiuni contra persoanei.ambele variante de mai sus……………………………………………..….………. provenit dintr-o familie destramata si foarte sarace. rolul criminogen principal revine: factorului individual………………………………………………………1 factorului social…………………………………………………. pentru ca se gasesc mai multe de furat.in regiunile calde predomina infractiunile sangeroase………………. motiv pentru care a trecut la comiteera de infractiuni.se propaga dinspre urban spre rural………………………………………2 . tocmai din dorinta de a atrage atentia asupra sa.2 .1 .normal………………………………………………………………….suprasaturatiei criminale………………………………………….4 46 .“tezei oportunitatii infractionale”. inferior majoritatii colegilor sai.functional…………………………………………………………………. apartine: .3 .teoriei “oportunitatilor diferentiale”………………………………….….saturatiei criminale………………………………………….………2 ambelor variante de mai sus………………………………………….clima. apartine de legea: . Laceasagne.…………3 . ca fenomen social este unul: . A...in regiunile reci predomina infractiunile contra proprietatii…………2 .util…………………………………………………………………………4 ..2 90. si de aici. 2 ..…. Afirmatia ca in provinciile bogate se fura mai mult.. pe cand lungimea noptilor din zonele mai reci favorizeaza furturile) …….1 .. apartine de legea: . Postulatul conform caruia in situatii de razboi.. un numar determinat de infractiunii.. o posibila cartografiere a infractiunilor constatate in judetul dumneavoastra in anul… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 86.. Prin legile imitatiei.se propaga dinspre rulal spre urban………………………………………1 . ca: . de regula.3 92.. in esenta..…….anormal……………………………………………………………………1 . de revolutii si de crize majore in societate se ajunge la un maxim al starii fenomenului criminalitatii dupa care.1 . formulate de Gabriel Torde se sutine. in conditii relativ normale acest fenomen se reduce la limitele normale..…2 . criminalitatea. Prin “Legea termica a delicventei” se sustine .1 . la teoria: . printre altele ca imitatia: .“complexului de inferioritate”……………………………………….“slabei conditionari”……………………………………… ………….inferiorii imita superiorii………………………………………..2 87. Aceasta prezentare se inscrie prin situatiile date.

In opinia lui Jean Pinotel.3 99.93. municipiul Arad si orasul Lipova..….6 94. in opinia publica aradeana... a taxei de 47 .…………………………………..……………………………………1 .salarii bune functionarilor publici…………………………………………1 .4 98. cum ar fi partea ce separa zona afacerilor si comerciala de zona cartierelor de locuit..………………………….interzicerea avortului………………………………………………. Asertiunea ca delicventa se concentreaza in apropiere de centrul orasului si se reduce treptat.8 95.2 .…………6 . Fenomenul schimbului ilegal de valuta.…….conditiile mediului fizic si social favorabile comiterii de infractiunii……. Enrico Ferri a enumerat: .. cluburilor. corelativ fenomenului perceptiei..…….teoria sectoriala sau radiala……………….……….teoria concentrata pe arial……………………. Printre substitutivele penale de natura economica . Constatarea ca. Studiul asupra starii si dinamicii criminalitatii din judetul X a relevat ca in interiorul oraselor sunt raioane cu o mare concentrare a delicventei.………. la indepartarea de el...4 . Conceptul de “stare de temibilitate” introdus de catre Raffaele Graofalo desemneaza: . al drumului national 7 trecand prin orasul Chisineu-Cris.7 .... pe acest fond. in care acestea se regasesc: .5 banci de credit…………………………………………………….1 . ca aceeasi concentrare se regaseste in apropiere de centrul orasului si treptat.teoria concentrica……………………………………………………………. de orientare ecologica: .1 .teoria centrata pe circumscriptie……………………………………………..teoria sectoriala sau radiala ………………………………………………….accesul preotilor la casatorie………………………………….…. se reduce la indepartarea de el.2 96. apartine de: .teoria sectoriala sau radiala……………….teza raioanelor delictuoase……………….1 simplificarea legislatiei……………………………………………………2 reducerea preturilor……………………………………………………….………. forma cea mai grava a starii periculoase este data de persoanele caracterizate prin: ..…………………………………1 . Enrrico Ferri enumera: .2 .…….………………………………3 100.celeritatea infaptuirii actului de justitie………………………..2 .2 97. de natura legislativa. ulterior.. In categoria substitutivelor penale. precum si in zonele marcate de absenta caselor de cultura.predispozitiile criminale ale persoanei…………………………………….capacitate criminala ridicata si adoptabilitate sociala crescuta…………..banci de credit………………………………….educatia copiilor abandonatii…………………………………….democratizarea societatii………………………………………. cea mai mare coruptibilitate si coruptie in randul politistilor din judet a fost indicata pe traseul punctului de frontiera Nadlac si. locurilor de joaca pentru copii. incercuiti cifrele din dreptul tezelor si teoriilor de orientare ecologica.teoria concentrica…………………………………………………………….. apoi spre limita cu judetul Hunedoara. apartine urmatoarelor teze si teorii explicative. civila si administrativa.2 ..teoria axata pe circumscriptie (areal)……………………………………….simplificarea legislatiei……………………………………………………3 ..teza raioanelor delictuoase………………………………………………….1 .reglementarea prostitutiei…………………………………………………5 .. ca exista o criminalitate mai mare de-a lungul principalelor artere de comunicatie. Analizati elementele descrierii de mai sus.capacitate criminala ridicata si adoptabilitate sociala scazuta…….3 salarii bune functionarilor publici…………………………………………4 iluminatul public………………………………………………………….3 .

4 101. Numitul G..3 102.……………………………………….3 102. abandonandu-si serviciul. dintr-o banda de cartier si dintr-un anturaj format din persoane cu antecedente penale.al carui tata a intretinut relatii cu persoane corupte din politie.subcultura infractionala…………….asociatiei diferentiale…………………………………………………………1 .P.. Faptul ca S.2 .subcultura de refugiu……………………………………………………….. iar membrii respectivei familii sunt cu antecedente penale se incadreaza la: . Aceasta realitate confirma cel putin. ca realitati a Romaniei imediat post-revolutie.teoria culturala a delicventei…………………………………………………1 . a facut parte dintr-o familie cu violente intrafamiliale curente. in timp ce.teoria sectoriala sau radiala…………………………………………………..teoria concentrica……………………………………………………………. se incadreaza la teoria explicativa a etiologicii criminale: ..T.teoria centrata pe circumscriptie……………………………………………. a individualismului excesiv.3 . autorul unui viol in grup a fost maltratat fizic si sistematic de catre tatal sau.teza raioanelor delictuoase…………………………………………………. accentului prevalent pe pozitia ocupata in societate. pe acest fond a reusit sa se sutraga de la raspunderea penala ce i se cuvenae – a incercat si el sa practice acelasi sistem ilegal ca si cel al parintelui sau.2 .3 . In cazul dat avem de-a face cu urmatoarele variante de subculturi in chiar interiorul lumii delicvente: .. cu o concentrare mare in apropierea centrelor municipale si orasenesti.subcultura infractionala……………………………………………………. Asertiunea ca prin cultivarea de catre o societate data a luptei permanente a individului pentru realizarea sa materiala si. in ansamblul sau. de 21 ani. normele si valorile altor grupuri si ale societatii.subcultura de refugiu……………………………………………………….1 . Aceasta descriere se poate incadra la teoriile explicative privind etiologia criminala: ..teoria culturala a delicventei……………………………………………………1 .3 104. poate fi incadrat la teoria explicativa a: .dezorganizarii sociale………………………………………………………4 48 . si pe acest fond... de: .. Faptul ca N. de 31 de ani .autoconceptualizarii…………………………………………………………. totalmente.. a comis un omor siprovine dintr-o familie dezorganizata.teoria subculturilor delicvente………. anonimatulu vietii contemporane. in context.subcultura de conflict………………………………………………………..………………………………………………2 .subcultura de conflict………………………………………………………. si-a dezvoltat o scazuta autoestimare..3 105.invatarii sociale a comportamentului delicvent……………………………1 .C.teoria subculturilor delicvente……………………………………………….2 . alcoolicilor si sexualilor deosebiti apartine.teoria conflictului de cultura…………………………………………………2 . prin excelenta.asociatiei diferentiale………………………………………………………2 .3 103.………………………………………….autoconceptualizarii……………………………………………………….invatarii sociale………………………………………………………………. ulterior nu s-a incadrat in colectivul de munca unde dorea sa lucreze. autorul unei infractiuni de tilharie..P. parchet si justitie si.2 . au fost constatate.. in care normele sociale sunt diferite. Lumea drogatilor. comisa in grup.1 .teoria conflictului de culturi……. in mod sistematic fugea de la scoala. M. oferind mita unui politist. o partedin urmatoarele teze sau teorii explicative de orientare ecologica: ..protectie. iar. avand mai putina grija de ce se va intimpla cu el.1 .

2 .important…………………………………………………………………….controlului social………….…………………………….se invata si nu este mostenita…………………………………………………2 110.4 .2 .etichetarea si stigmatizarea ca infractor impinge.1 .actul frustrant poate fi atribuit unui frustator concret…………………………2 .. mecanismul explicativ criminogen are in vedere.1 .. a etichetarii si stigmatizarii”. In contextul teoriei “legaturii sociale” potrivit careia pe masura ce stabileste legatura dintre individ si societate creste probabilitatea delicventei..……………………………………………. Potrivit teoriei “rezistentei la frustrare”: .implicarea……………………………….frustrarea a fost reala si nu imaginara…………………………………………1 . Conform teoriei “rezistentei la frustrare”.4 108.. ci numai pentru ca asa este catalogata de grupurile dominante din societate………………………………3 ..6 .………………………………………………. prin ea insasi nu are acest caracter.…………………………………………….atasamentul……………………………………………..principalul mecanism prin care se creaza devianta si delicventa este etichetarea autorilor unor fapte considerate astfel e catre grupurile sociale….. Merton.…………………………………………………………………….3 .angajamentul ……………..1 . din nou.reactia la frustrare……………………………. spre criminalitate. daca nu ar fi fost etichetata si stigmatizata ca infractor. teoriei “asociatiei diferentiale”..4 .dezorganizarii sociale………………………………………………………2 107.organele de control social conditioneaza prin insasi actiunea lor argumente noi pentru criminalitatea de viitor……………………………………….……………………………………4 .………………………………2 .…..grupurile diferite din societate au conceptii diferite asupra valorii actelor comportamentale………………………………………………………………1 ..5 112.……………………...frustrarea conduce... In conceptia promotorilor. in principal urmatoarele: .. in randul persoanelor cu urmatorul mod de adaprtare. prin raportarea lor atat la scopurile si titlurile de atins propuse cetatenilor prin cultura societatii date cat si la mijloacele legimite de utilizat: .. criminalitatea: .situatia concreta are o forta de incitatie deosebita……………………….putin important……………………………………………………………….2 .evaziune..este mostenita si nu se invata…………………………………………………1 .7 49 ..5 .foarte important……………….3 109..…….. defineste.106.2 111.……………………………………………….devianta....……….stigmatizarea si etichetarea reduce din sansele si oportunitatile pe care o persoana le-ar fi avut.….grupurile dominante din societate considera ca deviante comportamentele ce intra in cntradictie cu interesele si asteptarile lor……………………………. Potrivit teoriei “interactionismului social.5 113. frustrarea duce la agresivitate mai ales atunci cand: . viciile si crima se cantoneaza.rebeliune……………………….. Asertiune ca adevaratele cauza ale criminalitatii constau in efectele negative ce insotesc proecsele de dezvoltare macrosociale – crize de tot felul – si care determina aparitia de comunitati cu o coeziune foarte slaba si care nu mai pot sa-si indeplineasca in mod corespunzator functiile de civilizare si de control social.1 . cinematografele si alte mijloace de comunicare in masa au un rol criminogen: ..3 .frustrarea duce la agresivitate numai la anumite conditii………………..………..credinta in valorile si normele conventionale………………………. Potrivit lui Robert K.inovatie……………………. esenta teoriei explicative a: .ritualism………………………………………. se folosesc urmatoarele dimensiuni.in cultura data se cere un raspuns agresiv la frustrarea respectiva……….…3 . intotdeauna la delicventa…………………………………1 .. respectiv concepte principale: . Conform teoriei “asociatiei diferentiale”. mai ales.…………………………………………………...frustrarea este deosebit de profunda………………………………………...

propriu zise.2 116.. arestarea.2 122.114.……………………3 .5 118.prevenirea tertiara…………………………….prevenirii tertiare………………………………………………………. Prezenta fizica in teren a dispozitivelor politienesti apartine: ..4 119.…1 . din punct de vedere strict legalist al legii penale.trecerea la aplicarea legii impotriva persoanelor care au comis infractini……1 .2 115.4 .1 .………………………….... cat si cele de combatere sau reprimare.. Reperarea.prevenirea sociala…………………………………………………………….. iluminatul public sisteme video si de alarmare etc.prevenirii primare……………………………………………………………..3 .………………………………..…….preventia secundara…………………………………………………………. din punct de vedere strict legalist al legii penale.prevenirea secundara…………………………………………………………. dupa caz.. Folosirea masurilor de natura tehnica in prevenirea criminalitaii.axarea studiului asupra domeniilor vaste ale criminalitatii………………….2 50 . prevenirea criminalitatii vizaeaza: .……………………………….trecerea la aplicarea legii impotriva persoanelor care au comis infractini………………………………………………………………………1 .. a sanctiunilor prevazute de aceasta reprezinta un facto inhibator asupra institutiilor criminale………….preventia situationala…………………………………….3 121.axarea studiului asupra unei criminalitatii specifice…………….…………………………. in particular. Prevenirea generala.preventia tertiara………………………………….strategii indirecte………………………………….concentrarea masurilor de prevenire pe ansablul faptelor infractionale………………………………………………………………...…………………1 .prevenirea tertiara…………………………….preventiei sociale…………………………………………………………….3 120.insasi existenta legii penale si.2 .2 .atat masurile preventive. presupune: . Prevenirea speciala. Dupa criteriul nivelurilor de realizare a prevenirii criminalitatii intalnim: ..preventia situationala…………………………………………………………3 .. In viziunea Consiliului Europei este de preferat: . a sanctiunilor prevazute de aceasta reprezinta un facto inhibator asupra institutiilor criminale………… 2 116. prevenirii fondata pe : ...5 117.4 . Dupa criteriul directiilor principale ale activitatii de prevenire acesata se subdivide in: ...……………1 .………………………….………………….1 .strategii directe……………………………………………. Stricto sensu (in sens restrins). a criminalitatii………………………….concentrarea masurilor preventive pe anumite tipuri de criminalitate…………………………………………………………………..numai masurile preventive antefactum………………………………………..2 .insasi existenta legii penale si. presupune: ..preventia sociala………………………………………………………………1 ..…………….prevenirea sociala……………………………………………….ambele variante de mai sus……………………………….prevenirea primara……………………………………………………………1 .prevenirea secundara………………………………………………………….2 .prevenirii secundare…………………………………………………………. in particular. In viziune europeana este de preferat: .prevenirea primara……………………………………………………………1 . judecarea si condamnarea efectiva a infractorilor apartine de: .2 .

2 125. in spatiul european. printre altele: .da………………………………. este permisa medierea dintre delicvent si victima? .123.….extinderea si ameliorarea calitatii statisticilor criminalitati………………….incurajarea arhitectilor si ubanistilor de a procura o morfologie urbana mai umana si de natura a preveni criminalitatea…….... Organizarea prevenirii criminalitatii din persectiva participarii publicului la politica in domeniul criminalitatii presupune.. in conditii definite legal: .1 .3 .2 .……………………………………………..da………………………………………………………………………………1 .nu. ca regula generala..nu.……………………………4 124. Potrivit viziunii europene. din considerente de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului…………………………………………………………………………2 51 . ci trebuie aplicata legea…………. Supravegherea telecomunicatiilor este permisa.1 .includerea notiunilor de drept penal si de criminologie in programele de invatamant…………………………………………………………………..trasmiterea spre cetateni a informatiilor privind criminalitate in maniera de ale inlatura prejudecatile privind criminalitatea si justitia penala……………….……………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->