Sunteți pe pagina 1din 2

...........................................................................................................................................................

Sarcină: Elaborati un eseu de minim 50 de rânduri pornind de la aprecierea: „fenomenul de


dezadaptare scolară poate fi consecinta unor greseli didactice ale educatorilor”.
...........................................................................................................................................................

Analizat din perspectiva învăţământului formativ-educativ rolul profesorului în şcoala


contemporană este de a selecta şi organiza metodic informaţia pentru procesul educativ, de a
transmite informaţii argumentate ştiinţific, de a coopera cu elevii, de crea situaţii problematice,
da a încuraja studiul individual, de a dialoga, de a evalua, de a inova şi optimiza activitatea
didactică.
Stilul educaţional este o sinteză de calităţi, capacităţi şi competenţe educaţionale,
manifestate în modalităţi de proiectare, organizare, desfăsurare şi evaluare a activităţilor
instructiv- educative. Există mai multe stiluri educaţionale:
⇒ stilul didactic generalizat, clasic sau modern, specific mai multor profesori cu
comportament didactic asemănător;
⇒ stilul individual specific unui cadru didactic;
⇒ stilul autoritar dominant, rece şi distant, care permite dialogul şi înţelegerea creând
tensiuni între profesor şi grupul şcolar;
⇒ stilul democratic, cooperant, empatic, afectiv, apropiat amabil şi integrat, centrat pe
dialog pe iniţiativa elevilor şi a grupului şcolar, pe comunicare şi dezbatere;
⇒ stilul laissez-faire, bazat pe libertatea deplină a elevilor, pe lipsa de autoritate
profesională şi morală a profesorului, care generază anarhie şi rezultate educaţionale
îndoielnice.

Atât profesorii dominanţi, aroganţi, agresivi, lipsiţi de obiectivitate şi onestitate, cât şi cei
de tip laissez-faire sunt priviţi de elevi cu antipatie şi dispreţ. Aceste stiluri sunt generatoare de
conflicte între profesori – elevi pe de o parte şi părinţi – profesori pe de altă parte.
Un profesor care nu stăpâneşte bine tematica lecţiei nu poate avea pretenţia ca elevii săi să
fie conştiincioşi. Şi totuşi s-a demonstrat că tocmai acesţi profesori sunt mai exigenţi în evaluare.
Rezultatele evaluării lor nu numai că-i nemulţumeşte pe elevi dar le creează impresia că trăiesc
într-o societate în care nonvaloarea e ridicată la rang înalt.
Profesorul care este rece, distant, care nu este interesat şi de sufletul elevului său pe lângă
faptul că nu este agreat de colectiv crează şi stări de repulsie faţă de activitatea şcolară. Elevul se
consideră că este doar un obiect fără nici un fel de semnificaţie, neînţeles, bun doar să memoreze
şi să relaţioneze cu noţiunile ce-i sunt transmise. Profesorii care doresc cu orice preţ să facă
performanţă la un anumit nivel fără să ţină seama de capacitatea copiilor de a asimila acele
cunoştinţe, pot crea de multe ori fără să dorească acest lucru, situaţii de neadaptare în rândul
celor care consideră că nu pot ţine pasul.
Foarte mare atenţie trebuie să acorde profesorul şi sistemului de notare, modalităţilor de
evaluare a cunoştinţelor elevilor, deoarece o notare subiectivă îl determină pe elev să nu mai
înveţe cu plăcere la o anumită materie.elevul care se simte nedreptăţit în urma evaluării va face
orice pentru a obţine note mari: va copia, va lipsi de la ore când consideră că nu este pregătit, va
minţi pentru a obţine credit din partea cadrului didactic.
Maltratarea, violentarea verbală a elevilor sunt adesea cauze ale inadaptării elevilor la
viaţa de şcolar. De asemnea incoerenţa cerinţelor şi supradimensionarea temelor de acasă crează
celor mai mulţi dintre copii sentimentul de incapacitate de a realiza eficient şi corect sarcinile.
Mai ales la şcolarii din ciclul primar impactul cu stilul profesorului este esenţial. Aceştia
sunt la vârsta când nu au învăţat încă să mintă şi-şi manifestă orice nemulţumire prin atitudini
negative faţă de diversele acţiuni ale celor din jur care-i nemulţumesc. Ei se adaptează uşor la
viaţa de şcolar în condiţiile în care profesorul îi înţelege, le acordă încredere şi nu-i suprasolicită.