Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

1. Analizează atributele din versurile eminesciene, după modelul dat:


lung – atribut adjectival, exprimat prin adjectiv propriu-zis, acuzativ

a. „Pe drumul lung şi cunoscut / Mai trec din vreme-n vreme.”


b. „Un sultan dintre aceia [….] la pământ dormea…”.
c. „Apele lucinde-n dalbe diamande”.
d. „Speranţa a lor frunte o-ncunună…”
e. „Zile cu trei sori în frunte…”.
f. „Flori, juvaeruri în aer, sclipesc…”
g. „…văd fiinţa-i aeriană…”
h. „Traiul lumii alţii lese-l.”
i. „Preot deşteptării noastre…”
j. „Eu sunt luceafărul de sus…”

2. Selectează răspunsul corect:


În textul: „Printre crengi scânteie stele / Farmec dând cărării strâmte…” (M. Eminescu), atributul adjectival stă:
a. în cazul dativ;
b. în cazul genitiv;
c. în cazul acuzativ.

3. Formulează enunţuri pentru a exemplifica următoarele situaţii sintactice:


a. atribut verbal, exprimat prin verb la infinitiv;
b. atribut substantival genitival, exprimat prin substantiv propriu;
c. atribut pronominal prepoziţional, în cazul acuzativ.

4. Completează în exemplele următoare formele de genitiv ale pronumelui relativ.


a. Bărbaţi şi femei adunaţi cu sila, ………………..unic gând era fuga, pândeau un prilej potrivit.
b. Biserica…………………vitralii erau mândria satului fusese construită cu un secol în urmă.
c. Tânărul ……………….vorbe mă impresionaseră avea doar 25 de ani.
d. A fost prins hoţul de………………..urmă nu se putuse da vreme de un an.

5.Identificaţi atributele substantivale din textul următor , indicaţi felul acestora şi analizaţi părţile de vorbire prin
care se exprimă:

„ Câmpul este o explozie de maci asemenea unor pete de sânge ivite pe verdele ierburilor crude. Cerul de deasupra
ogoarelor se arcuieşte într-un albastru pur. În Bărăgan, şesul nostru cel mai întins, se coc încet recoltele bogate .”

1
5. Delimitează frazele, apoi precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a elementelor de legătură:

Fraza Val. morf. F. sint.


a)Aceasta este problema care ne frământă pe toţi.

b) Mă interesează cartea despre care mi-ai vorbit.

c) Întrebarea încotro se îndreaptă o cometă este îndrăzneaţă.

d) Cei patru, cărora le-am înlesnit pregătirea, vor fi învingători.

e) Ziua când s-a născut sora mea este de neuitat.

f) Felul cum ai rezolvat problema este original.

g) Ne preocupă gândul cine este vinovatul.

6. Construieşte câte o frază în care propoziţia atributivă să aibă ca termen regent:


• un substantiv propriu
………………………………………………………………………………………………………….
• un pronume posesiv
………………………………………………………………………………………………………….
• un numeral cardinal
……………………………………………………………………………………………………………
• o locuţiune substantivală
…………………………………………………………………………………………………………

7. Corectează greşelile din următoarele fraze:


a. Ea este prietena mea care ai remarcat-o şi tu………………………………………………………………………
b. Am renunţat la decizia ca să plecăm mâine pe munte……………………………………………………………..
c. Omul, care îl admiri, merită respectul tuturor……………………………………………………………………..
d. Am sădit o floare a cărei frunze sunt deosebite……………………………………………………………………

8. Identifică subordonatele atributive din următoarele fraze şi contrage-le în partea de


propoziţie corespunzătoare:
a. Îmi surâdea gândul că ne vei însoţi în călătorie.
……………………………………………………………………………………………………………
b. Mă frământă întrebarea cine a divulgat secretul nostru.
……………………………………………………………………………………………………………..
c. Modul cum ai procedat a fost corect.
……………………………………………………………………………………………………………..
d. Am cumpărat o agendă ale cărei coperte sunt din vinilin roşu.
……………………………………………………………………………………………………………..