Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

1. Introducere
1.1.Aspecte generale privind producţia, transportul si distribuţia
energiei electrice.

2. Calitatea energiei electrice si apariţia fenomenului de poluare armonică:


2.1.Calitatea energiei electrice;
2.2.Perturbaţii electromagnetice;
2.3.Scurt istoric al fenomenului de poluare armonică;
2.4.Definiţii privind regimul armonic în sistemul energetic.

3. Parametri regimului deformant si efectele poluării armonice:


3.1.Consideraţii generale;
3.2.Efectele poluării armonice in sistemul electro-energetic;
3.3.Consideraţii generale privind evaluarea regimului reţelei electrice
in condiţii de poluare armonică;
3.4.Concluzii.

4. Surse de armonici si evaluarea poluării armonice:


4.1.Perturbaţii de joasă frecvenţă;
4.2.Poluarea cu armonici;
4.3.Surse de armonici in sistemul energetic:
4.3.1.Consumatori industriali;
4.3.2.Surse de armonici si interarmonici în reţelele de joasă
tensiune;
4.4.Măsurarea armonicilor.

5. Soluţii clasice pentru reducerea poluării armonice:


5.1.Reducerea curenţilor armonici generaţi in sistem;
5.2.Limitarea zonei parcursă de curenţii armonici;
5.3.Modificarea raspunsului în frecvenţa al sistemului energetic;
5.4.Filtre de armonici.

6. Mijloace moderne pentru compensarea poluării armonice:


6.1.Convertoare statice cu absorbţie sinusoidală;
6.2.Filtrarea activă.

7. Poluarea electromagnetică a mediului:


7.1.Compatibilitatea electromagnetica a aparatelor de automatizare;
7.2.Influenţa câmpului electromagnetic asupra organismului uman.

8. Studiu de piaţă;

9. Bibliografie.