UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE CATEDRA 2 DISCIPLINA DE FARMACOLOGIE

SIMPATOMIMETICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Care din următoarele simpatomimetice acţionează prin mecanism direct: A. nafazolina B. cocaina C. dobutamina D. amfetamina E. fentolamina 2. Care din următorii compuşi sunt agonişti alfa-1 selectivi: A. adrenalina B. salbutamolul C. fenilefrina D. ritodrina E. clonidina 3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice: A. salbutamol B. efedrina C. oximetazolina D. nafazolina E. isoxsuprina 4. Dobutamina: A. este o catecolamina B. are acţiune vasodilatatoare D1 dopaminergică C. se contraindică în infarctul miocardic D. are efect de lungă durată E. se administrează oral 5. Efedrina: A. este un simpatolitic B. nu se poate administra oral C. are numai un mecanism direct de acţiune D. produce deprimarea SNC E. se foloseşte în tratamentul hipotensiunii cronice şi posturale 6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca: A. vasoconstrictoare locale B. bronhoconstrictoare C. deprimante cardiace D. ocitocice E. vagolitice 7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. forma levogira este cea mai activa; B. are efect inotrop pozitiv; C. este bronhodilatator; D. se recomanda in cardiopatia ischemica; E. este un simpatomimetic. 8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. adrenergic neselectiv; B. stimuleaza centrul respirator bulbar; C. produce bradicardie; D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor. 9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este inactiva per os; B. este un beta-1-adrenomimetic; C. se indica in chirurgia cardiaca; D. este administrata i.v.; E. scade debitul cardiac. 10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic; B. vasoconstrictor; C. produce tahifilaxie; D. se administreaza intranazal in rinite; E. se administreaza in arterita. 11. Dopamina: A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic şi produce vasoconstricţie B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulând toate funcţiile miocardului D. este contraindicată în şocul cardiogen E. este contraindicată în şocul cu oligurie 12. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt următoarele, cu excepţia: A. edem Quincke B. şoc anafilactic C. stop cardiac D. HTA E. crize de astm bronşic 13. Nafazolina este utilizată ca: A. vasoconstrictor general B. stimulator cardiac C. bronhodilatator D. stimulator SNC E. exclusiv local, ca vasoconstrictor 14. Noradrenalina este indicată în: A. HTA B. insuficienţa circulatorie acută de tip hiperton C. insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton D. cardiopatie ischemică E. aritmii cardiace 15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este: A. metaproterenol B. albuterol C. fenoterol D. terbutalina E. isoprenalina 16. Următoarele substanţe sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepţia: A. adrenalina B. dopamina C. prenalterol D. fenoterol E. dobutamina 17. Contracţia muşchiului radial al irisului cu apariţia midriazei active este consecinţa stimulării receptorilor: A. alfa-1-postsinaptici B. ß-1-postsinaptici C. ß-2-postsinaptici D. ß-2-presinaptici E. ß-3-postsinaptici 18. Dobutamina:

nicergolina C. C. stimularea miocardului contractil C. 25. are mecanism de actiune mixt Este simpatomimetic beta-2 selectiv: A. alfa-1-postsinaptici B. sau s. 27. isoxuprina E. nu trece bariera hemato-encefalica E. prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici D. 26. ergometrina Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele. Fenilefrina B. Este activă oral. Lipoliza B. izoprenalina B. Relaxarea muşchilor netezi cavitari E. ß-2-postsinaptici E. nu este metabolizată de COMT. ß-1-postsinaptici D. actioneaza selectiv. in functie de doza D. Bametanul Stimularea aparatului juxtaglomerular renal. prenalterol D. datorită lipsei substituenţilor fenolici E. alfa-2-presinaptici C. 24. tolazolina B. astm bronsic B. GMPc (creştere prin stimularea guanilat-ciclazei) E. AMPc (creştere prin stimularea adenilat-ciclazei) C. Creşterea secreţiei de renină C. Pătrunde uşor în SNC. Este alfa-simpatomimetic selectiv B. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu D. AMPc (creştere prin inhibarea fosfodiesterazei)) Se utilizează ca vasoconstrictoare generale: A. produce stimulare centrală Mesagerii secunzi implicaţi în efectele adrenomimetice rezultate în urma stimulării receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt: A. isoxuprina E. 22. Contracţia capsulei splenice Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii. cu exceptia: A. Acţionează predominant ß-1-adrenergic C. se administreaza i. fentolamina D. AMPc (scădere prin inhibarea adenilat-ciclazei) B. Isoxsuprina D. este inactiva oral B. stimularea miocardului excitoconductor D. stimulare SNC B. scaderea secretiei de renina Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. ß-2-presinaptici Sunt efecte ale stimulării receptorilor alfa-2 adrenergici: A. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal. 23. 21. oximetazolina C. Nafazolina C. Izoprenalina E. metoxamina Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic: A. stimularea lipolizei E.m. cu exceptia : A.19. A. 20. Stimularea SNC D. cu secreţie consecutivă de renină se produce prin activarea receptorilor: A. insuficienta circulatorie acuta hipertona .c.

. este un simpatomimetic. 32. E. 33. beta-1 E. colaps D. neostigmina E. adrenergic neselectiv. hipotensiune posturala Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor: A. E. cromoglicatul de sodiu C. este un vasoconstrictor. hipotensiune cronica E. dopamina D. teofilina B. hipotensiune posturala Dobutamina: A. tahicardie paroxistica D. E. 30. hipotensiune cronica E. este medicatie de substitutie in parkinson C. alfa-2 C. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite. fenoterolul E.28. 37. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. 34. adrenalina B. bronchoconstrictie Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. C. adrenalina D. C. tahicardie D. este bronhodilatator. are proprietati vasodilatatoare D1 Simpatomimeticele nu pot produce: A. insuficienta circulatorie acuta hipotona C. se administreaza oral B. 35. stimuleaza centrul respirator bulbar. D. are efect inotrop pozitiv. Este un simpatomimetic predominent beta. forma levogira este cea mai activa. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic. se recomanda in cardiopatia ischemica. 31. produce bradicardie. nafazolina Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv: A. C. D. se administreaza in socul anafilactic. beclometazona Nafazolina: A. D. beta-2 Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. alfa-2 presinaptici D. este agonist beta-2 adrenergic E. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite. C. astm bronsic B. B. hiperglicemie E. anxietetate B. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. B. B. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta. 29. alfa-1 B. vasodilatatie C. 36. aspirina C. se indica in soc cardiogen D.

vasoconstrictor. izoprenalina Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele.. este inactiva per os. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic E.v.adrenomimetic neselectiv ? A. insuficienta circulatorie cerebrala C. 39. metoxamina E. orciprenalina B. determina tahifilaxie D. este administrata i. vasoconstrictie prin alfa-1 D. hipoglicemie D. B. cu exceptia: A. prenalterol E. bronhoconstrictie E. este indicat exclusiv local E. este adrenomimetic cu predominanta alfa C. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. tremor B. Adrenomimeticele se pot utiliza: A. cu exceptia: A. este indicat in rinite si conjunctivite Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate. D. este beta. 43. mioza C. este un beta-1-adrenomimetic. este indicata in socul cardiogen INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. insuficienta circulatorie periferica B.adrenergic neselectiv B. C. isoxuprina D. E. palpitatii C. astm bronsic Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate. E. 44. xilometazolina B. B. nu difuzeaza in SNC D. este inactiva oral B. 41. 42. bametan Care dintre urmatoarele medicamente este beta. cu exceptia: A. oximetazolina C. hiperglicemie 2. scade debitul cardiac. fenoterol C. C. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare . travaliu prematur D. ritodrin D. Adrenomimeticele produc: A. hiperlactacidemie Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele. 40. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este: A. hipercolesterolemie E. se indica in chirurgia cardiaca. 2 minute C. se administreaza in arterita. in afectiuni alergice B. in stop cardiac si soc cardiogen C. T1/2 aprox. D. stimularea functiilor miocardice B. hipotensiune arteriala E. cu exceptia: A. produce tahifilaxie.38. se administreaza intranazal in rinite.

11. favoriza eliberarea noradrenalinei E. hipoglicemie. se poate administra pe cale orala C. 10. hipertensiune arteriala. stimuleaza lipoliza. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. au efecte inhibitoare asupra inimii. bronhoconstrictia B. B. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice B. scad efectul cardiotonic al digitalicelor C. bloca receptorii beta C. deprimarea miocardului Dopamina: A. nafazolina Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor: A. tahicardie. actioneaza in ganglionii simpatici. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace E. potenteaza efectul neurolepticelor Noradrenalina: A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. efedrina D. este o catecolamina D. 8. pot creste efectul anestezicelor locale E. C. activeaza receptorii adrenergici. prezinta efecte beta-2-adrenomimetice B. este o catecolamina B. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic B. E. B. au actiune bronhospastica. are efecte selective pe beta 1 C. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic D. cresterea metabolismului bazal. au efect bronhodilatator. in hipertensiune arteriala E. 5. au actiune directa. diminueaza efectul antidiabeticelor Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. 9. bloca receptorii noradrenalinei D.3. se adminstreaza intravenos E. oximetazolina C. 4. D. bronhoconstrictie. D. este indicata in socul cardiogen D. se indica in hipertensiunea arteriala Simpatomimeticele pot: A. 6. in caz de travaliu prematur Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. relaxarea uterului C. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton E. bametanul E. 7. E. tolazolina B. vasoconstrictia E. B. pot agrava cardiopatia ischemica D. . D. hipoglicemia D. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale: A. stimula receptorii alfa B. 12. inhiba recaptarea noradrenalinei Simpatomimeticele: A. C. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound C.

hipertensiune arteriala. inhiba SNC. 19. E. B. sunt bronhodilatatoare. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. C. E. au actiune indirecta. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. C. au efecte alfa adrenergice. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. contracta muschiul circular al irisului. creşte minut volumul respirator E. C. Adrenalina: A. este utilizată în reanimarea cardiacă la înecaţi Adrenalina: A. scad efectul antihipertensivelor. E. produc mioza. contractă musculatura netedă bronşică D. creste forta de contractie a miocardului. B. produc hipoglicemie. B. C. E. fenoterol. terbutalina. B. au actiune mixta. C. neostigmina. hipotensiune. difuzează în SNC . scad tensiunea arteriala. salbutamol. cu derivatii xantinici deprima SNC. 22. D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. nizatidina.13. relaxeaza miometrul. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. hipertensiune. cardiopatie ischemica. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor. 14. D. fluvoxamina. 18. 21. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. 20. C. produc hipertensiune arteriala. B. D. D. C. hipoglicemie. D. B. tahiaritmie. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. rinita. propranolol. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. E. E. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. 17. salbutamol. astm bronsic. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. provoacă o deprimare a SNC B. D. este medicaţia de elecţie în şocul anafilactic C. scad tensiunea arteriala. D. hipotensiune arteriala. E. 16. diminua efectul hipoglicemiantelor. adrenalina. produc vasoconstrictie. E. C. dobutamina. D. hipercolesterolemie. D. B. scad forta de contractie a inimii. 15. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. C. E. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. B.

28. produce bronhospasm C. are o difuziune bună în SNC D. 30. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulând toate funcţiile miocardice C. este în amestec racemic de doi enantiomeri D. face parte din grupul parasimpatoliticelor D. antagonizează efectul antiparkinsonienelor Nafazolina: A. reprezintă medicaţie de elecţie în şocul anafilactic D. nu are efecte adverse pe termen lung E. 25. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numără: A. efedrina nu difuzează în SNC D. 26. inhibă toate funcţiile miocardului B. paloarea tegumentară B. este decongestiv al mucoasei nazale în rinite D. este adrenomimetic selectiv alfa-1 B. produce bronhoconstricţie E. 29. tahiaritmii E. este predominent beta 1 adrenomimetic B. este un simpaticomimetic tocolitic B. se prezintă sub formă de soluţie ce se administrează în sacul conjunctival Dobutamina : A. calea de administrare a adrenalinei este per os E. este forma de prezentare a nafazolinei D. adrenalina este utilizată cu rezultate bune în insuficienţa circulatorie cerebrală C. la doze mici activează receptorii D1 periferici producând vasodilataţie E. se administrează numai prin injectare iv B. nu are efecte D1 dopaminergice E. având un T1/2 = 4-6 ore B. nu se utilizează în şocul cardiogen Efedrina: A. produce toleranţă acută (tahifilaxie) la utilizarea repetată frecvent în astmul bronşic D. B. utilizată peste 7 zile poate induce tahifilaxie Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la dopamină este incorectă: A. intră în compoziţia preparatului Rinofug E. este selectiv alfa 1 adrenomimetic C. adrenalina antagonizează efectele antiparkinsonienelor Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează preparatul "Proculin”: A. fotosensibilizarea C. cafeina are un efect sinergic de potenţare a acţiunii adrenalinei B. este o substanţă autacoidă Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false: A.23. nu traversează bariera hematoencefalică C. hipotensiune ortostatică Adrenalina: A. în administrarea paravenoasa se produce ischemie şi necroză E. are acţiune vasoconstrictoare locală E. produce bronhodilataţie C. 24. este activă pe cale orală. 27. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producând vasoconstricţie B. este un adrenomimetic alfa şi beta cu predominenţă alfa C. are biodisponobilitate bună per os şi difuziune bună în SNC C. este contraindicată în şocul cardiogen D. este medicaţie de elecţie în HTA . 31. hiperglicemie D. se prezintă sub formă de fiole injectabile de 10 ml cu soluţie 1% Care dintre afirmaţiile de mai jos caracterizează dopamina: A. influenţează testele de laborator cu creşterea glicemiei şi a colesterolului E. este predominent alfa adrenomimetic C.

iminenţa de travaliu prematur E. clonidina D. dopamina C.32. Efectele alfa-1 adrenergice sunt: A. şoc anafilactic B. vasoconstricţie arteriolară în piele. stimularea miocardului contractil B. guanetidina 40. etilefrina B. criza de astm bronşic E. dobutamina D. Relaxarea musculaturii netede vasculare B. Isoxuprina este indicată în: A. Stimularea miocardului contractil E. contracţia muşchilor netezi ai ureterelor C. este vasoconstrictor general şi local 36. Efectele beta-1 adrenergice sunt: A. metoxamina D. mucoase. Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu: A. Scăderea secreţiei pancreatice de insulină D. rinichi. Contracţia muşchiului neted ciliar . digoxina E. relaxarea miometrului 34. nafazolina 33. muşchi B. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic: A. fenilefrina C. boala Raynaud B. Creşterea lipolizei D. Ejacularea C. stop cardiac D. insuficienţa circulatorie cerebrală D. stimularea aparatului juxtaglomerular C. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. Contracţia uterului gravid B. rinite şi conjunctivite C. Glicogenoliza 41. nafazolina E. Relaxarea miometrului C. viscere. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt: A. are biodisponibilitate bună per os B. mioză E. relaxarea muşchilor netezi bronşici 35. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic: A. Care dintre următoarele substanţe sunt simpatomimetice vasoconstrictoare? A. adrenalina B. produce bronhoconstricţie E. clonidina 39. metoxamina E. nu difuzează în SNC C. insuficienţa circulatorie de tip hipoton C. antidepresive triciclice B. ca stimulator al SNC 37. declanşarea travaliului 38. stimularea lipolizei E. antidepresive IMAO C. contracţia muşchilor piloerectori D. produce excitaţia SNC D. Efedrina: A. relaxarea miometrului D.

Fenoterolul E. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta D. Situarea radicalului hidroxil în poziţia meta favorizează acţiunea metabolizantă a COMT E. Retenţia de sodiu şi apă. sunt valabile afirmatiile: A. Are acţiune vasoconstrictoare locală. Stimularea lipolizei B. Ritodrina C. Sunt ß-2-adrenomimetice selective: A. Sunt efecte de tip metabolic. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic: A. Efedrina: A. Adrenalina produce următoarele efecte: A. Stimulează SNC E. Stimulează receptorii adrenergici alfa şi beta B. Bronhodilataţie B. Impiedică hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO C. Dobutamina E. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de COMT si au durata medie de actiune C. Are acţiune vasodilatoatore generală şi locală 48. relaxează musculatura netedă uterină 49. Substituirea în poziţia alfa împiedica acţiunea MAO D. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare B. Terbinafina C. Se utilizează preponderent ca tocolitic. Noradrenalina 44. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice 47. Nafazolina B. în insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton C. noradrenalina . Stimularea miocardului contractil C. Nafazolina: A. La administrare frecventă şi repetată produce tahifilaxie D. creşte selectivitatea pentru receptoriiß-2 C.E. Glicogenoliza hepatică C. Lipoliză D. Care dintre următoarele afirmaţii privind relaţiile structură-activitate în seria simpatomimeticelor este adevărată? A. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT: A. Cucreşterea mărimii radicalului grefat la gruparea aminică. utilă în rinite şi conjunctivite B. Glicoliza anaerobă D. Terbutalina B. Contracţia muşchilor netezi arteriolari 42. care rezultă în urma stimulării receptorilor ß-2-adrenergici: A. Scăderea conducerii atrio-ventriculare 46. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune E. Isoxsuprina D. Se utilizează ca vasoconstrictor sistemic. Salmeterolul 45. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC 50. Terfenadina D. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina. Gliconenoliză hepatică E. cu creşterea consecutivă a volemiei 43. Se utilizează ca stimulator cardiac în bloc atrio-ventricular E. Hidroxilii fenolici în poziţile 3. Favorizează eliberarea şi acumularea noradrenalinei în fanta sinaptică D.4 pe nucleul benzenic sunt grupări distribuitoare cu caracter hidrofil care limitează pătrunderea în SNC B. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate E.

hipotensiunea posturala E. agitatie motorie C. difuziune mai buna in SNC B. cu hiperglicemie C. paloarea tegumentelor D. ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara 57. infiltratiile locale cu hialuronidaza B. hipocolesterolemie Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1: A. mecanism mixt de actiune. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica: A. D. cat si indirect C. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton C. etilefrina C. colaps D. nu are efecte de tip beta-2 E. efedrina Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare: A. B. 54. dopamina 59. se poate administra per os B. central C. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina D. 52. sunt folosite local. bronhodilatatie absenta Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu: A. trece usor bariera hemato-encefalica C. efedrina prezinta: A. contractia muschilor netezi ai ureterelor B. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular D. creste colesterolemia Comparativ cu adrenalina. adrenalina D. 56. hiperglicemie E. 55. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei: A. sunt folosite in astmul bronsic E.v. fenilefrina B. stimulare SNC mai intensa E. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i. antidepresive triciclice D. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic. stimularea miocardului excito-conductor E. stimularea miocardului contractil D. infiltratiile locale cu cocaina C. atat direct. orciprenalina E. efecte beta-2 adrenomimetice intense B. izoprenalina C. tahiaritmii B. antihipertensive E. adrenalina D. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei: A. durata de actiune mai mare D. hipotensiunea cronica 58. glicogenoliza hepatica.51. stimularea lipolizei Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile: A. 53. derivati xantinici de tip teofilina B. intravenos etilefrina . digitalice C. efedrina E. hipoglicemiante Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati: A. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton B.

beta-1. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei: A. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare: A. simpatomimetic C. efedrina 68. vasoconstrictor local 63. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic. tocolitica E. salbutamolul D. fenilefrina E. diabet C. parasimpatolitic B. salbutamol B. si s. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale: A. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1: A. nafazolina D. alfa-adrenolitic E. cardiopatie ischemica D.v. salbutamol B. potenteaza efectele haloperidolului C. se administreaza i. salmeterol D. vasodilatator periferic B. cardiotonica 61. tahiaritmii 66. adrenalina B. vasoconstrictoare generala B. beta2-adrenomimetic C. suntcontraindicate in cardiopatia ischemica: A. terbutalina 69. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic D. efedrina C. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile: A. izoprenalina C. antihistaminic H1 64. dobutamina E. terbutalina 62. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici B. adrenalina E. vasoconstrictoare locala C. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei: A. efedrina C. fenoterol C. beta-2-adrenomimetic E. adrenalina B. hipertensiune arteriala E. hipotiroidie B. intravenos ser glucozat 60. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor: A. terbutalina 65. 67.adrenomimetic D. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii: A. tocolitic D.c E. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. stimularea miocardului . Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1: A. prenalterol E.E. bronhodilatatoare D. fenoterol D.

C. este o catecolamina C. C. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT. Amine aromatice primare. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. Xilometazolina. E. produce tafilaxie La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele: A. se administreaza oral D. Acizi propionici.70. Substituirea in pozitia alfa. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C B. 78. cresterea excitabilitatii miocardului Ce deosebeste efedrina de nafazolina: A. B. scad tonusul si peristaltismul intestinal C. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. Acizi fenilpropionici. 72. Efedrina. Fenilefrina. C. Substituirea in pozitia beta. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica. B. In cazul derivatilor feniletilaminici. B. radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte: A. Nafazolina. este favorizata difuziunea in SNC. stimularea lipolizei D. E. stimuleaza miocardul E. D. D. D. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß1. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic E. E. 73. bronhodilatatie E. B. fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe ß2. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore. D. 76. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2 E. Efedrina. E. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol). 74. 71. produc contractia musculaturii vasculare Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. Largeste spectrul de activitate. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice? A. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza D. C. Imprima selectivitatea pentru receptorii ß. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale. produc bronhoconstrictie B. C. 77. Are structura de catecolamina. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica? A. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß2. . prezenta unor hidroxili fenolici in pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte: A. E. Compusii au caracter hidrofob. scaderea secretiei de renina C. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt. cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi realizata prin urmatoarele modificari structurale: A. Etilimidazoline. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza C. contracta detrusorul D. ß-feniletilamine. este simpatomimetic B. B. 75. B. D. Noradrenalina: A.

sublingual. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop B. C. E. 82. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar. C. E. si actioneaza prin mecanism mixt. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala. E. Este indicat in soc cardiogen. Isoxuprina: A. B. C. Se poate administra per os. 86. Dobutamina C. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta. D. avand biodisponibilitate orala foarte buna. Se administreaza oral. Dopamina Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? A. C. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt. 87. Nafazolina este administrata numai local. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica. Este indicata in stop cardiac. Este un adrenomimetic neselectiv. Nafazolina B. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina: A. stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local. C. D. E. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite. Adrenalina B. Noradrenalina C. decompensare cardiaca. Este un deprimant neselectiv al SNC Isoxuprina: A. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune. Prezinta efect bronhodilatator. Prezinta efect tocolitic. B. C. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace? A. B. periferic si central. E. Efedrina: A. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie. Este inactivata la administrate orala.79. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic. Are efect predominant beta-1 adrenergic. 81. D. D. Se poate utiliza si ca tocolitic. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop. intravenos sau subcutan. Se poate administra per os. Nu se absoarbe la administrare orala. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. Efedrina: A. D. E. B. D. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala. B. Nafazolina D. biodisponibilitatea fiind redusa. 85. Adrenalina D. D. E. Dobutamina: A. B. B. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala. Este stimulator la nivel SNC. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC. infarct miocardic. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate? A. C. 84. Este un derivat de imidazolina. E. Este un alfa1 adrenomimetic. Xilometazolina E. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug. Efedrina . Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe. D. 80. C. Nu se administreaza per os. 83.

au actiune bronhospastica. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului. Este un derivat de beta-feniletilamina. C. Scaderea secretiei de insulina. adrenalina. C. nizatidina.E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie. Oximetazolina 88. Relaxarea muschiului neted ciliar. au efecte inhibitoare asupra inimii. produc mioza. C. C. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. au actiune directa. D. C. 93. E. 91. actioneaza in ganglionii simpatici. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. B. Isoxuprina B. B. B. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil. fluoxamina. Izoprenalina E. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2. B. D. E. produc hipertensiune arteriala. cu derivatii xantinici deprima SNC. au efect bronhodilatator. Bametan E. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. D. 95. D. C. D. Fenilefrina 90. D. 96. E. Adrenalina B. contracta muschiul circular al irisului. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. stimuleaza lipoliza. 92. 89. Xilometazolina C. Efedrina C. E. Dilatarea muschilor netezi vasculari. 94. Bufenina D. creste forta de contractie a miocardului. C. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ? A. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic? A. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale? A. B. Stimularea lipolizei. Relaxarea miometrului. au efecte alfa adrenergice. activeaza receptorii adrenergici. produc hipoglicemie. D. E. scad efectul antihipertensivelor. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. au actiune indirecta. relaxeaza miometrul. B. scad tensiunea arteriala. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. au actiune mixta. salbutamol. . Dobutamina. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte? A. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. dobutamina. 97. B. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. E. E. Oximetazolina D. B.

E. C. tahicardie. . 101. hipertensiune arteriala. stimularea glicogenolizei hepatice. E. relaxarea muschiului circular al irisului. hipercolesterolemie. C. 102. E. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce: A. hipertensiune. C. vasodilatatie. D. E. 105. B. B. B. E. stimularea SNC. 104. D. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. bronhodilatatie. inhiba SNC. cresterea secretiei de renina. stimularea lipolizei. midriaza. B. neostigmina. C. D. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv. cardiopatie ischemica. produc vasoconstrictie. D. salbutamol. stimularea lipolizei. 103. terbutalina. hipotensiune arteriala acuta si cronica. bronhoconstrictie. hipoglicemie. 98. E. D. vasoconstrictie.. hipotensiune. B. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina: A. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza: A. B. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului. rinita. astm bronsic. B. B. E. C.D. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. hipoglicemie. E. D. 100. cresterea metabolismului bazal. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. C. propranolol. hipotensiune arteriala. E. E. relaxarea miometrului. diminua efectul hipoglicemiantelor. 106. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind: A. fenoterol. C. B. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca: A. D. stimularea inimii. sunt bronhodilatatoare. 99. bronhoconstrictie. cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor. C. scad tensiunea arteriala. scad forta de contractie a inimii. D. B. scaderea secretiei de insulina. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati. vasoconstrictie. midriaza. tahiaritmie. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. D. C. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. astmul bronsic. hipertensiune arteriala. 107. scaderea secretiei de insulina.

Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. bradicardie D. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice E. adrenalina intravenos SIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Dobutamina: A. are actiune vasoconstrictoare generala C. narcolepsie 111. aplicare de gheata local B. hipotensiune arterială B. aritmii 114. Noradrenalina: A.feniletilamina B. sindrom Adams. ca miotic in oftalmologie D. este indicata in socul cardiogen 109. Beta-blocantele neselective se indică în: A. criza de astm bronsic D. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse: A.C. nu difuzeaza in SNC C. este derivat de beta. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt: A. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli 112. 108. infiltratii locale cu hialuronidaza C. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se trateaza cu: A. tahicardie D. tulburări de circulaţie periferică . tahiaritmii cardiace C. se administreaza intravenos in perfuzie 113. Efedrina: A. infiltratii locale cu fentolamina D. indicata exclusiv local D. E. hipotensiunea posturala B.Stokes C. boala Raynaud E. D. travaliu prematur. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala. insuficienta circulatorie cerebrala C. paloarea tegumentelor C. este simpatomimetic cu mecanism mixt D. hipotensiune arteriala B. perfuzii cu bicarbonat de sodiu E. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC 110. este indicata in aritmii cardiace E. aritmii cardiace. inactiva per os C. perfuziile cu alcalinizante îi cresc eliminarea urinara E. edem Quincke B. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton D. stop cardiac E. are structura chimica de catecolamina B. prezinta biodisponibilitate per os buna B. deprimarea respiratiei E.

Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. D. pentoxifilina B. B. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1 D. mecanism direct de actiune. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO 2. C. E. ergotamina D. este un α-adrenolitic la doze terapeutice B. D. agonist beta2-adrenergic C. 9. B. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. care stimulează receptorii β1 E. amelioreaza memoria. hipertensiune arteriala B. propranolol. agonist alfa2-adrenergic . B. scade fluxul sanguin cerebral. Care simpatolitice se folosesc în insuficienţa circulatorie cerebrală şi periferică: A. nicergolina C. C. se indică în hipertensiunea arterială D. agonist beta1-adrenergic B. obisnuinta 3. propranololul E. scade rezistenta vasculara. diminua zgomotele in urechi. Neurosimpatoliticele acţionează astfel: A. glaucom 11. glaucom E. E. relaxează uterul gravid E. au afinitate pentru receptorii adrenergici. nicergolina. C. doxazosinul blochează receptorii β1 6. blocheaza receptorii adrenergici. clonidina este antagonist α2 presinaptic C. Ergotamina A. este alfa-adrenolitic. scade circulatia in creier. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. vasodilatator. 7. se asociază cu cafeina în preparate antimigrenoase 5. dihidroergotoxina. prazosin.adrenolitice: A. produce vasodilataţie cerebrală C. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. Beta-blocantele pot da: A. 10. B. metil-dopa formează dobutamina. hiperglicemie C. 8. D. favorizeaza procesele metabolice neuronale. E. bloc atrio-ventricular gradul I C. Prazosinul este un: A. fenomene depresive B. aritmiile cardiace E. antiagregant plachetar.E. angina pectorală D. rezerpina favorizează eliberarea noradrenalinei în sinapse B. au activitate intrinseca. E. tahicardie D. D. Care dintre următoarele indicaţii nu sunt specifice medicaţiei beta1. C. fentolamina. alfa-adrenolitic. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. clonidina 4.

moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1 E. determină vasoconstricţie C.12. se administrează în hipotensiunea ortostatică E. 17. 20. Dibenamina Alchilează ireversibil receptorii alfa-adrenergici. nicergolina C. insuficienţă circulatorie periferică D. este adrenolitic alfa-1 selectiv D. migrenă C. hipertensiunea arterială În feocromocitom pentru diagnostic şi tratament se administrează: A. clonidina are acţiune antihipertensivă D. Fenoxibenzamina Sunt efecte de tip ß-1-adrenolitic: A. 16. clonidina produce tahicardie şi vasoconstricţie C. moxonidina diminuă eliberarea noradrenalinei Acţionează prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1: A. se administrează în insuficienţa hepatică E. 15. Inhibarea secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular renal . antagonist alfa1-adrenergic E. hipotensiunea arterială E. 13. nu se absoarbe per os B. nu suferă efect de prim pasaj hepatic C. metildopa produce efecte toxice hepatice B. Terazosinul D. produce vasoconstricţie C. este contraindicată în insuficienţa circulatorie cerebrală Prazosin: A. 14. având efecte adrenolitice de intensitate mare şi de durată lungă: A. se administrează în doze mari la începutul tratamentului Reserpina: A. D. cu excepţia: A. este indicată în tratamentul stărilor depresive Următoarele afirmaţii sunt adevărate. Oximetazolina E. Moxonidina D. 19. 21. retinopatia de etiologie vasculară D. cefalee postrahianestezie Dihidroergotoxina este contraindicată în: A. insuficienţa circulatorie cerebrală B. hipertensiunea arterială B. antagonist beta1-adrenergic Tolazolina este indicată în: A. este vasodilatator D. Nafazolina C. Tamsulosinul C. este indicată în tratamentul HTA E. fenoxibenzamina E. accidente cerebrale ischemice C. are T 1/2 mic (circa o oră) B. Fentolamina E. Tolazolina B. ergotamina B. nu se administrează per os B. 18. hipotensiune ortostatică E. Tolazolina B. dibenamina Nicergolina: A. determină agitaţie psihomotorie şi creşterea agresivităţii D. fentolamina D.

29. Creşterea debitului cardiac Sunt efecte de tip ß-2-adrenolitic: A. Atenolol D. tahiaritmiile C. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1 E. hipotensiune ortostatica C. cu exceptia: A. prazosin B. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului D. noradrenalina E. Relaxarea musculaturii netede vasculare C. 24. Sotalol E. diminuarea potentei sexuale Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1: A.22. Glicogenoliza E. Timolol Despre clonidina este valabila afirmatia: A. hipertensiunea arteriala B. B. Pindolol E. Relaxarea musculaturii netede bronhice B. 30. somnolenta B. terlipresina E. Labetalol Sunt ß-adrenolitice cu activitate simpatomimetică intrinsecă (agonişti parţiali): A. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1 D. dihidroergotoxina C. 25. Propranolol B. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2 B. fenoxibenzamina D. Antagonizarea competitivă a efectelor angiotensinei II C. 26. este un beta-2 adrenomimetic Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2 C. cu agravarea glaucomului E. cresterea presiunii intraoculare. Atenolol B. Glicogenoliza hepatică şi la nivelul ţesutului muscular E. tulburarile ischemice periferice Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici: A. 27. 23. cardiopatia ischemica D. cu exceptia : . pindolol E. Timolol D. 28. scăderea concentraţiei plasmatice a acizilor graşi D. 31. Scăderea presiunii intraoculare D. nicergolina B. Diminuarea lipolizei. Sotalol C. prazosin C. clonidina B. Pindolol C. dobutamina Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica: A. naftidrofuril D. salbutamol Este medicament indicat in migrena: A. Creşterea lipolizei la nivelul ţesutului adipos Sunt ß-adrenolitice cu acţiune alfa-adrenolitică asociată: A. hipertiroidismul E. dihidroergotamina Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele. fenoterol D. terbutalina C.

scaderea volemiei E. au activitate intrinseca. blocheaza receptorii adrenergici. Este un derivat xantinic. . bloc atrio-ventricular grad II C. glaucom D.32. scaderea debitului cardiac B. atenololul C. 35. C. dihidroergocristina si dihidroergocriptina. dihidroergometrina si dihidroergocornina. doxazosin D. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici C. 36. ergotamina E. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. dihidroergocornina si dihidroergotamina. astm bronsic D. diabet E. mecanism direct de actiune. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici D. Dihidroergocornina. 40. D. au afinitate pentru receptorii adrenergici. E. angina pectorala Nicergolina: A. prazosin B. Dihidroergotamina. E. prazosinul B. Dihidroergocriptina. coronarodilatatie Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate: A. Este un vasoconstrictor C. Ergotamina. salbutamol E. Este un alfa-adrenolitic. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice E. hipertensiune arteriala B. dihidroergotoxina In care afectiuni se contraindica beta-blocantele: A. hipertensiune arteriala Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare: A. 39. B. ergocriptina. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice D. C. D. D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. ergocriptina si ergotoxina. B. 33. C. tahiaritmii C. Dihidroergotoxina este un amestec de: A. ergocornina. E. bradicardie B. 38. propranolol. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale: A. nicergolina. fentolamina. moxonidina Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin: A. rezerpina D. atenolol C. bloc atrio-ventricular E. 37. B. B. Ergocornina. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. D. dihidroergotoxina. Este un beta-adrenolitic. A. cresterea secretiei de renina C. 34. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic B.

se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala E. D. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice E. se administreaza exclusiv injectabil B. E. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. Tolazolina: A. stimuleaza functiile miocardului . se asociaza cu cafeina 45. tulburari ischemice periferice C. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic. alfa-adrenolitic. Notati afirmatia falsa despre nicergolina: A. dihidroergotoxina. fentolamina. scade fluxul sanguin cerebral. 44. prazosinul. D. favorizeaza procesele metabolice neuronale. tolazolina. prazosin. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os B. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina D. scade circulatia in creier. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic. amelioreaza memoria. nu se asociaza cu saluretice INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor D. se absoarbe bine per os C. Sunt beta-adrenolitice: A. nu are efecte toxice hepatice E. scaderea tensiunii intraoculare 49. Metildopa: A. C. 43. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. scade rezistenta vasculara. E. diminuarea lipolizei 48. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. C. cu exceptia: A. 42. C. 41. propranololul. este contraindicat in hemoragii acute 46. B. nu se administreaza pe nemancate E. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2 E. se administreaza in ulcer gastroduodenal 47. Beta-blocantele: A. este contraindicat in feocromocitom D. tendinta spre hipoglicemie D. este antiagregant plachetar E. cu exceptia: A. B. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate. D. este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop D. B.E. bronhospasm la astmatici B. are efecte centrale simpatomimetice C. este ocitocic puternic pe uterul gravid B. reducerea debitului cardiac B. face arteriolodilatatie la doze mari si medii C. E. deprima centrul respirator D. antiagregant plachetar. stimuleaza miocardul C. cu exceptia: A. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort C. diminua zgomotele in urechi. este alfa-adrenolitic. vasodilatator.

le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca E. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor B. creste colesterolul si trigliceridele D. coronarodilatatiei D. efectului rebound Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explică prin: A. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii E. inhibitori ai enzimei de conversie D. prazosinul D. scăderea secreţiei de renină C. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive: A. produce hipotensiune intensa la prima doza E. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin D. creşterea sintezei de bradikinină E. dopamina E. ergotamina B. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1 C. este un alfa-1 adrenolitic selectiv B. este un beta-adrenolitic selectiv C. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute C. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici D. au proprietati antihipertensive D.2. se contraindica in astm Propranololul: A. 10. deprimarii miocardului C. 7. blocanti de calciu tip verapamil B. 3. scaderii consumului de oxigen al miocardului B. creşterea debitului cardiac B. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei D. salbutamolul Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat: A. 4. 9. coronarodilataţie Prazosinul: A. poate da fenomenul primei doze E. 6. beta-simpatomimetice . efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase E. efect simpatolitic central D. atenololul C. are efect antihipertensiv C. este un alfa-1-adrenolitic B. hipoglicemiante C. se pastreaza si la doze mari B. influenteaza negativ profilul lipidic C. creste postsarcina C. 8. B. este un inhibitor al enzimei de conversie B. se indica in hipertensiunea arteriala D. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic Prazosinul: A. sunt contraindicate in angina pectorala Cardioselectivitatea beta-blocantelor: A. 5. se contraindica in angina pectorala Se evita asocierea beta-blocantelor cu: A. fac parte din clasa I de antiaritmice E. le contraindica la diabetici Care din afirmatii sunt adevarate: A. efectului hipocolesterolemiant E.

E. propranolol. E. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. E. . este beta-2-adrenolitic. blocheaza receptorii beta-adrenergici. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. B. B. impiedica eliberarea mediatorilor. atenolol. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. are actiune hipotensiva. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. blocheaza receptorii adrenergici. C. antihipertensiv. este un parasimpatomimetic. C. diuretice 11. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. B. blocheaza receptorii beta-adrenergici. diminua actiunea simpatomimeticelor. B. 12. este un neurosimpatolitic. este un antiulceros. diminua formarea umorii apoase. D. betaxolol.E. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. oxprenolol. metoprolol. D. B. B. 14. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. 13. 15. stari depresive. D. este un antiparkinsonian. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. E. 18. cresc presiune intraoculara. D. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. C. angina pectorala. C. are actiune simpatomimetica. B. creste trigliceridele. E. propranolol. impiedica recaptarea noradrenalinei. 17. bronhoconstrictie. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. D. alfa-adrenolitic. D. activeaza receptorii adrenergici. nu se administreaza in sindromul Raynaud. aritmii cardiace. C. C. B. au actiune cronotrop negativa. B. 19. E. C. D. timolol. D. C. C. atenolol. metoprolol. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. C. 20. E. astm bronsic. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. tahicardie. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. 16. cresterea trigliceridelor. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. impotenta. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. hipertensiune arteriala. D. are actiune hipotensiva. este alfa-1-adrenolitic. B. E. produc hipertensiune.

un medicament simpaticomimetic B. fenomen de rebound după întreruperea tratamentului 25. E. creşterea frecvenţei cardiace D. 21. se administrează la conducătorii auto E. Contraindicaţiile beta-adrenoliticelor neselective: A. bloc atrioventricular . un alfa adrenolitic E. C. tahicardie reflexă D. produce tahicardie D. gust metalic E. Efectele beta-2 adrenolitice sunt: A. nafazolina D. Care din următoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin: A. Actiunea antihipertensivă a clonidinei se realizează prin următoarele mecanisme: A. asociată cu cafeina se utilizează în tratamentul migrenei (în criză) C. angina pectorala. este sedativă SNC 28. deprimarea respiraţiei B. ateroscleroza. scăderea debitului cardiac D. forma de prezentare a dihidroergotoxinei C. se administrează pe stomacul gol E. aritmii cardiace. scăderii tensiunii arteriale sistolice E. hipertiroidism B. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor 24. bronhodilataţie B. nu determină somnolenţă D. creşterea reninei B. astm bronşic C. risc de hipotensiune arterială posturală C. se utilizează în tratamentul insuficienţei circulatorii cerebrale 27.E. Ergocepsul este: A. 22. determină efecte rebound la întreruperea bruscă a tratamentului C. diminuării forţei de contracţie a miocardului C. vasodilataţiei coronariene 23. Ergotamina: A. se utilizează în tratamentul sindromului de abstinenţă la morfină 30. B. dobutamina C. tendinţă la hipoglicemie D. inhibarea secreţiei de renină din aparatul juxta-glomerular renal 26. scăderea reninei C. astm bronsic. astenie. Acţiunea antianginoasă prin mecanism beta1. scăderea consumului de oxigen la nivel cardiac E. scăderea tensiunii intraoculare E. fentolamina B. are acţiune antihipertensivă B. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. nicergolina E. este ocitocică puternică pe uterul gravid B. hipertensiunea arteriala. un beta adrenomimetic D. Clonidina: A. D.adrenolitic se datorează: A. tolazolina 29. Fac parte din grupul simpatoliticelor: A. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort B. vasoconstricţie cu tulburări ischemice periferice C.

este contraindicat în HTA cu insuficienţă cardiacă E. propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu acţiune de tip anestezic local C. 34. mai evidentă la nivelul venelor C. are efecte toxice hepatice D. biodisponibilitate foarte mare per os D. biotransformare hepatică masivă D. Reducerea fracţiunilor lipoproteice LDL. prazosin E. scăderea debitului cardiac C. nu produce retenţie hidrosalină C. Retenţie de sodiu şi apă Dihidroergotamina: A. pindololul este beta-adrenolitic cu acţiune de tip chinidinic Prazosin: A. 38. reserpina D. Creşterea fracţiunii plasmatice HDL D. scăderea tensiunii arteriale B. Retinopatii de origine vasculară . este adrenolitic alfa-1 selectiv B. 37. atenolol B. nadolol C. cu efect al primului pasaj ridicat C. reduce depozitele de noradrenalină B. se administrează în hipotensiunea arterială Notaţi afirmaţiile corecte: A. 39. T 1/2 relativ mic E. T 1/2 foarte mare (câteva zile) Următorii compuşi sunt medicamente neurosimpatolitice: A. 33. guanetidina Blocanţii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au următoarele efecte: A. Are efecte sedative la nivel SNC E. are efecte benefice pe metabolismul lipidic D. atenololul este beta-1 adrenolitic pur D. biotransformare hepatică masivă. 40. Are acţiune ocitocică marcată asupra uterului gravid D. reducerea necesităţii de oxigen a miocardului B. D. excreţie renală în forma netransformată Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile: A. difuziune bună prin bariera hematoencefalică E. 35. are T 1/2 mare (câteva zile) C. coeficient de absorbţie digestivă mai redus B. 32. Arteriolodilataţie. Produce creşterea fluxului sanguin cerebral şi ameliorează metabolismul neuronal B. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv B. alprenololul este beta-adrenolitic cu acţiuni de tip simpatomimetic şi chinidinic E. activitate ce necesită mare atenţie (şoferi etc. absorbţia digestivă diminuată de alimente C. Scăderea fracţiunii plasmatice HDL E.) Mecanismul acţiunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor: A. boala Raynaud B. scăderea secreţiei de renină D. prin blocarea receptorilor alfa Dihidroergotoxina este utilizată în: A. Are acţiune vasoconstrictoare. 36. hipercolesterolemie Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este: A. VLDL C. se administrează în HTA forme medii şi severe E. anxietate de stres E. inhibarea eliberării NA în fanta sinaptică Metildopa: A. este indicat în tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronşic. absorbţie digestivă redusă B. Are efecte deprimante asupra cordului. Arteriopatii. efect simpatolitic central E.31.

Are efect adrenomimetic. au efect alfa-1 adrenolitic predominant: A. Gută C. Depleţia depozitelor de noradrenalină B. Inhibarea sintezei noradrenalinei C. are si efect antiagregant plachetar E. 46. timolol D. Se utilizează în diagnosticul şi tratamentul feocromocitomului Prazosinul este antihipertensiv de elecţie în cazurile de hipertensiune arterială la bolnavii care suferă de: A. 44. Insuficienţă cardiacă Tolazolina: A. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. Astm bronşic D. Diabet B. 47. Hipotensiune arterială cu caracter ortostatic. Produce efecte de tip histaminergic Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate: A. pindolol Dintre alcaloizii din cornul secarei. Metroragii post-partum D. metoprolol C. Vasoconstricţie mezenterială şi la nivel renal B. 49. datorită efectului vasodilatator Neurosimpatoliticele pot acţiona prin: A. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic C. 45. prin stimularea receptorilor alfa D. produce vasoconstricţie la nivel cerebral B. musculotrop D. datorită efectului adrenolitic C. Produce vasodilataţie sistemică. 42. Accidente cerebrale ischemice Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt: A. 43. Are acţiune neurosimpatolitică E. Vasodilataţie cu hipotensiune arterială D.41. Are efecte de tip parasimpatomimetic C. C. labetalol B. 50. Blochează receptorii alfa-1-postsinaptici şi alfa-2-presinaptici B. Creşterea tonusului musculaturii netede a venelor Ergotamina: A. nicergolina D. Creşte eliberarea noradrenalinei în fanta sinaptică D. ergometrina E. Inhibarea biotransformării catecolaminelor Nicergolina: A. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic C. Tahicardie reflexă C. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica Despre prazosin sunt valabile afirmatiile: . ergotoxina C. Arterioloconstricţie intensă. ergotamina Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A. datorită efectului vasoconstrictor E. Acţionează ca agonist parţial alfa-adrenomimetic B. Este utilă în retinopatii de origine vasculară. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA D. Insuficienţă hepatică E. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid. Are acţiune antiagregantă plachetară E. acebutolol E. Creşte fluxul sanguin cerebral E. cu creşterea rezistenţei periferice E. Blocarea recaptării noradrenalinei din fanta sinaptică D. 48. Blocarea eliberării noradrenalinei E. dihidroergotoxina B. Este vasodilatator prin efect direct.

efect asociat de tip alfa-adrenolitic 53. sindrom neurologic parkinsonian E. propranolol D. boli psihiatrice . timolol B. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei: A. salbutamol 56. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat D. glaucomul D. produce retentie hidrosalina E. efect asociat de tip chinidinic E. hipotensiune arteriala ortostatica B. Sunt beta adrenolitice lipofile: A. biotransformare hepatica ridicata B. tahiaritmiile C. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei: A. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina C. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule E.psihoze D. sunt contraindicate in astmul bronsic: A. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. boli psihiatrice . insuficienta circulatorie cerebrala 57. metoprolol B. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic 51. anxietatea de stres E. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica D. insuficienta cardiaca C. este un alfa-adrenolitic neselectiv C. neuroleptic D. timolol . timp de injumatatire relativ mic C. hipotiroidismul 52. neurosimpatolitic B. stari depresive D. sotalol E.A. depletia depozitelor de dopamina si serotonina 58. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici. insuficienta circulatorie periferica hipertona E. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice: A. astm bronsic 59. propranolol D. Spre deosebire de atenolol. timolol C. cardiopatie ischemica D. propranolol B. are o biodisponibilitate mare per os B. propranololul prezinta: A. cardiopatia ischemica B. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse: A.depresii E. fenoterol E. atenolol C. datorita riscului de coma hipoglicemica: A. stadiul II B. hipertensiune arteriala. atenolol C. hipertensiune arteriala forme grave C. constipatie C. atenolol 54. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica: A. retentie hidrosalina 55. tahiaritmii cardiace B.

D. tolazolina C. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic: A. bradicardie C. amfetamina E. astm bronsic B. nicergolina D. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective: A. adrenalina B. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective: A. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic 68. lipsa efectului rebound C. astm bronsic E. antitahicardic 63. cardiopatie ischemica B. simpatolitic B. clonidina D. alfa metildopa 66. propranolol D. captopril 65. adrenalina 60. la intrerupere brusca apare efect rebound 67. beta-adrenolitice D. izoprenalina E. antiastmatic E. atenolol E. apare la asociere cu: A. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare: A. antidepresive triciclice E. este un parasimpatomimetic B. se prefera la diabetici E. guanetidina B. antihipertensiv D. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului: A. timolol C. produce sedare. oxprenolol B. hipercolesterolemie 64. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica: . se contraindica in glaucom D. bloc atrio-ventricular D. fentolamina 69. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic D. metoprolol 62. creste tensiunea arteriala C. tahicardie 61. ergotamina B. diabet insipid E. bloc atrio-ventricular D. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici: A. dihidroergotoxina C. dihidroergotamina E. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice chinazoline: A. alfa-1-adrenolitic C. Clonidina: A. potenta mare B. insuficienta cardiaca C. tolazolina C. somnolenta E.

Actiune antihipertensiva. E. 73. Actiune antiglaucomatoasa. 74. Este utilizata ca antihipertensiv. 72. C. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi. C. C. C. E. Prazosin D. D. 78. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici. D. B. Este un ß-blocant. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort. B. tolazolina Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica? A. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina? A. B. Tolazolina. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate? A. Actiune antiaritmica. Actiune excitanta SNC. Metildopa. D. Cimetidina. Xantene. A. isoxuprin D. B. E. 76. D. Reserpina. C. Moxonidina: A. Are actiune diuretica. Este un alfa-adrenolitic. dihidroergotoxina E. ß-blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje: A. Fentolamina C. Propranolol. Au efect proaritmogen. Esteri ai acidului nitric. D. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice? A. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat. E. Are proprietati vasoconstrictoare. C. nicergolina C. Este un ß-blocant neselectiv. Efect inotrop pozitiv. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard. Dihidroergotoxina: A. Este un alfa-adrenolitic. Chinazoline. Cresterea debitului cardiac. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei. D. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps. Reducerea debitului cardiac. E.70. Pot fi administrate numai parenteral. Efectele care apar dupa administrarea ß-blocantelor sunt: A. Are actiune antihipertensiva. Imidazoline. 77. 71. Fenoxibenzamina B. D. Pindolol . Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala. 75. Efect inotrop negativ. B. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice. C. D. vincamina B. sunt contraindicate in glaucom. B. B. Butirofenone. B. E. Actiune antianginoasa. E. ß-blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice: A. C. E. Cresc presiunea intraoculara.

Reduc tahicardia datorata efortului si stresului. Oxprenolol B. Clonidina are actiune antihipertensiva. Isoxuprin B. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului. Paracetamol B. D. E. Astm bronsic D. C. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic. Sotalol D. B. Este conditionata in produsul Sermion. Adrenalina 83. Este indicata in hipotensiune ortostatica. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica. Ergotamina 88. Sedare la nivel central B. Bradicardie 87. Insuficienta hepatica E. Glaucom E. Hipercolesterolemie B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor? A. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune. Alfa-metildopa D. Determina scaderea tensiunii arteriale.E. E. Propranolol C. Timolol D. Clonidina B. la efort. C. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor? A. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina. Nicergolina: A. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure? A. D. B. 81. Izoprenalina E. Clonidina este contraindicata in glaucom 82. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1. C. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective? A. 85. ca medicament de prima alegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate: A. Anxietate de stres D. Hipertensiune arteriala C. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. Pindolol C. Hipertiroidism B. 80. Cardiopatie ischemica. E. Propranolol 84. Terazosin 79. D. Atenolol C. Clonidina produce retentie hidro-salina. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile? A. . Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic. Metoprolol 86. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor? A. Reserpina E. Mentionati afirmatiile corecte: A. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. Diabet C. Metoprolol E. Timolol D. Atenolol C. B. Cresc necesitatea de oxigen a inimii. Atenolol E.

metoprolol. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. E. diminua actiunea simpatomimeticelor. are actiune simpatomimetica. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. aritmii cardiace. C. D. astm bronsic. D. blocheaza receptorii adrenergici. B. D. propranolol. D. 93. 94. este alfa-1-adrenolitic. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. D. C. E. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. E. este un neurosimpatolitic. aritmii cardiace. E. au actiune cronotrop negativa. E. angina pectorala. este beta-2-adrenolitic. cresc presiunea intraoculara. creste trigliceridele. B. 98. hipertensiune arteriala. astenie. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. C. are actiune hipotensiva. timolol. B. B. impiedica eliberarea mediatorilor. bronhoconstrictie. este un antiulceros. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. . astm bronsic. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. oxprenolol. ateroscleroza. E. este un antiparkinsonian. C. blocheaza receptorii beta-adrenergici. are actiune hipotensiva. C. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. activeaza receptorii adrenergici. atenolol. D. diminua formarea umorii apoase. B. C. 90. E. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. nu se administreaza in sindromul Raynaud. 96.89. oxprenolol. 97. produc hipertensiune. blocheaza receptorii beta-adrenergici. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. 92. E. stari depresive. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. C. B. alfa-adrenolitic. 91. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. E. cresterea trigliceridelor. tahicardie. antihipertensiv. C. este un parasimpatomimetic. D. 95. E. angina pectorala. D. B. B. impiedica recaptarea noradrenalinei. D. D. impotenta. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. B. hipertensiunea arteriala.

E. are efect chinidinic mediu 105. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor 106. 99. antianginoase. absorbtie digestiva inalta B. scaderea secretiei de renina. F2318157. mioza. E. 101. T1/2 relativ mic (3-5 h) . este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive E. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus D. C. C. reducerea debitului cardiac. 102. nadolol E. E. 100. se excreta renal 90% in forma netransformata E. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ? A. tulburari ischemice periferice. este beta-adrenolitic selectiv beta-1 B. tocolitice. D. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica D. D. guanfacina E. excretie renala in forma netransformata E. clonidina C. betaxolol. bradicardie reflexa. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde: A. B. metoprolol D. antihipertensive. C. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive C. antiaritmice. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala. hipotensiunea arteriala. D. are T1/2 mare (cca. propranolol. bronhodilatatoare. propranolol C. diabet. guanetidina B. vasodilatatia. fentolamina 104. B. labetalol B. D. atenolol. E. bronhodilatatia. metoprolol. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt: A. reserpina D. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu: A. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree D. mioza pasiva. 10 zile) datorita circuitului enterogastric B. C. B. scaderea presiunii intraoculare. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ C. astm bronsic. E. timolol 107. Propranolol: A. 103. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic (anestezic local) ? A. D. B. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1 A.B. bradicardie. este beta-adrenolitic lipofil C. Efecte de tip beta adrenolitic sunt: A. insuficienta respiratorie. C. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca: A.

B. A. 5. este un anticolinesterazic reversibil. C. bronhoconstrictie. A. C. D. A. . B. 111. E. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. 109.108. D. produce hipersalivatie. D. B. E. cicloplegie D. D. B. se indica in atonia intestinala. C. C. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc: A. salbutamolul 2. diminuarea reflexului cornean E.v. E.v. E. D. este un anticolinesterazic ireversibil. B. E. eficace in glaucom. scade presiune intraoculara. Dihidroergotamina: este ocitocic are actiune venotonica se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei Dihidroergotoxina: creste fluxul sanguin cerebral se administreaza pe nemancate in urgente se administreaza in perfuzie i. Care din următoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator: A. B. contracţia muşchilor radiari ai irisului 3. adrenalina D. D. miotic. are efecte nicotinice. midriază B. amelioreaza memoria se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate PARASIMPATOSMIMETICE ŞI PARASIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde: absorbtie digestiva inalta efect al primului pasaj hepatic ridicat biodisponibilitate per os redusa nu difuzeaza bariera hematoencefalica T1/2 relativ mic Fenoxibenzamina: este agonist alfa-2 este alfa-1 adrenolitic selectiv determina hTA intensa se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton se administreaza exclusiv i. potenteaza curarizantele depolarizante. B. A. sibutramina C. pirenzepina B. antagonizeaza efectele tubocurarinei. mioza. 110. C. ipratropiu E. 4. C. E. scăderea presiunii intraoculare C.

uscăciunea gurii B. bloc atrio-ventricular B. bradicardie B. Care anume? A. astm bronşic C.6. bradicardie. T1/2 = 2-8 ore pentru atropină C. retenţie urinară Care dintre următoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei: A. antispastice ale tubului digestiv Ca bronhodilatator în astmul bronşic este indicat următorul compus parasimpatolitic: A. paraoxon. 8. constipaţia D. neuroleptice C. diaree C. bloc atrioventricular E. uscăciunea gurii. 14. ipratropium E. astm bronşic B. vărsături C. atonia intestinală D. atropina este eficace în oftalmologie ca midriatic E. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: A. eumidrina B. B. 13. neostigmina. 9. 12. 10. antiinflamatoare nesteroidiene E. scopolamina se utilizează în răul de mişcare D. hiposecreţie salivară şi lacrimală D. fizostigmină D. tulburări de vedere Care dintre următoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic: A. hipotensiune arterială . C. greţuri. metacolina. 11. hiposalivatie. antidepresive triciclice B. micţiuni frecvente E. propantelina D. E. pilocarpina. colici gastrointestinale E. E. retenţie urinară E. transpiraţie În care dintre următoarele situaţii atropina este strict contraindicată: A. cu excepţia: A. atropina difuzează prin placentă şi în sângele fetal B. ca efecte adverse atropina produce constipaţie. naproxen. D. creste peristaltismul intestinal. timolol C. butilscopolamina C. cafeina E. boală Parkinson În intoxicaţiile cu compuşi organofosforici antidotul este reprezentat de: A. 7. C. glaucom D. pilocarpina B. reactivatorii de colinesterază Proprietăţile anticolinergice sunt întâlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu excepţia uneia. hiperplazia gingivală C. antihistaminice D. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. emeproniu Contraindicaţiile parasimpatomimeticelor sunt următoarele. D.

15. Efectele secundare muscarinice sunt următoarele, cu excepţia: A. bradicardie B. hipotensiune arterială C. hipersecreţie gastrică D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaţii, tremor) E. colici abdominale 16. În intoxicaţia cu atropină apar următoarele manifestări, cu excepţia: A. midriaza B. tulburarea vederii C. convulsii D. retenţie urinară E. bradicardie 17. Pilocarpina se administrează în: A. ulcer gastroduodenal B. diaree C. greţuri, vărsături D. glaucom E. colici abdominale 18. Următoarele substanţe sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă, cu excepţia: A. carbacol B. metacolina C. fizostigmina D. betanecol E. pilocarpina 19. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină? A. Relaxarea musculaturii netede intestinale B. Scăderea secreţiei gastrice C. Bronhodilataţie D. Mioză E. Stimularea respiraţiei prin mecanism central 20. Emeproniul: A. Se utilizează ca antiastmatic parasimpatolitic în aerosoli B. Are acţiune antispastică la nivel urinar, fiind util în incontinenţa urinară cu hipertonie vezicală C. Are acţiune de tip parasimpatomimetic, utilă în atonia intestinală postoperatorie D. Poate produce ulceraţii esofagiene E. Produce mioză, scade presiunea intraoculară 21. Stimularea receptorilor nicotinici produce: A. Activarea fosfolipazei C (printr-o proteină Gq) B. Inhibarea activităţii colinesterazei C. Deschiderea canalelor pentru cationi D. Deschiderea canalelor pentru anioni E. Stimularea activităţii adenilat-ciclazei (printr-o proteină Gs) 22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare: A. Fenoterolul B. Terbutalina C. Salmeterolul D. Pirenzepina E. Ipratropiu 23. Sunt anticolinesterazice ireversibile: A. Edrofoniu B. Oxifenoniu C. Piridostigmina D. Fluostigmina E. Neostigmina 24. Sunt derivaţi cuaternari de amoniu: A. Tropicamida B. Oxifenciclimina C. Propantelina

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

D. Pirenzepina E. Scopolamina Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina: A. examenul fundului de ochi B. colici gastro-intestinale C. intoxicatia cu atropina D. intoxicatia cu derivati organofosforici E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor: A. glaucom B. astm bronsic C. diaree D. bradicardie E. ulcer gastro-duodenal Care efect secundar nu este de tip muscarinic: A. arsuri epigastrice B. ileus paralitic C. mictiuni frecvente D. dispnee E. transpiratii Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic: A. atonie intestinala postoperatorie B. retentie urinara C. enurezis nocturn D. miastenia gravis E. antidot in curarizarea cu suxametoniu Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei: A. anticolinesterazic B. parasimpatomimetic direct C. colinergic central D. anticolinergic E. parasimpatolitic Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC): A. atropina B. scopolamina C. propantelina D. butilscopolamoniu E. pirenzepin Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu exceptia: A. glaucom B. ileus paralitic C. retentie urinara D. constipatie atona E. bradicardie sinusala Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. paraoxonul B. pilocarpina C. emeproniu D. suxametoniu E. acetilcolina Parasimpatomimeticele se pot indica in: A. diaree B. miastenia gravis C. examenul fundului de ochi D. intoxicatii cu curarizante depolarizante E. ulcer gastro-duodenal

34. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa? A. Fizostigmina. B. Neostigmina. C. Paraoxon. D. Pilocarpina. E. piridostigmina 35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca antispastice urinare? A. Ipratropiu. B. Pirenzepina. C. Emeproniu. D. Propantelina. E. Tropicamida. 36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice: A. ipratropiu B. salbutamol C. telenzepina D. teofilina E. tropicamida 37. Care antispastice au mecanism anticolinergic: A. pitofenona B. papaverina C. butilscopolamina D. neostigmina E. metamizolul 38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. bronhoconstrictie; B. mioza; C. bradicardie; D. hiposalivatie; E. creste peristaltismul intestinal. 39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. neostigmina; B. pilocarpina; C. naproxen; D. paraoxon; E. metacolina. 40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. este un anticolinesterazic ireversibil; C. antagonizeaza efectele tubocurarinei; D. potenteaza curarizantele depolarizante; E. se indica in atonia intestinala. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. are efecte nicotinice; B. produce hipersalivatie; C. miotic; D. scade presiune intraoculara; E. eficace in glaucom. 42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele grupe, cu o singura exceptie: A. antispastice digestive; B. antispastice urinare; C. hiposecretoare gastrice; D. antiastmatice bronhodilatatoare; E. antiglaucomatose. 43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic: A. emeproniu

este un protector al mucoasei gastrice C. in tratamentul glaucomului B. este acetilcolinomimetic sintetic B. cresterea secretiei glandelor bronsice C. ecotiofat E. 46. oxifenoniu D. ipratropium INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Atropina: A. isopropamida C. Care din afirmatii sunt adevarate: A. produce midriaza insotita de cicloplegie E. intarzierea golirii stomacului E. atropina poate fi administrata in preanestezie B. produce relaxarea muschiului ciliar C. propantelina Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde: A. transpiratii E. creste peristaltismul tubului digestiv 4. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante C. scaderea presiunii intraoculare D. piridostigmina C. in Parkinson 3. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila: A. eumidrina B. Anticolinergicele se pot indica in: A. voma din raul de miscare 2. neostigmina B. se indica in glaucom sub forma de colir 1% D. 45. 48. betanecol Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala: A. colici abdominale C. bradicardie B. hiosciamina D. B. glaucom B. deprimarea miocardului B. miastenia gravis D. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii B. mictiuni frecvente Pilocarpina: A. 47. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica . constipatie atona E. astm bronsic C. tropicamida E. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric Notati efectele secundare nicotinice: A. Anticolinesterazicele se utilizeaza: A. fasciculatii si hipertonie musculara D.44. tropicamida E. edrofoniu D. inhiba secretia glandelor exocrine E. favorizeaza vederea de aproape D. emeproniu C. tropicamida este folosita ca antispastic C. ca antispastice D. in miastenia gravis E.

unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului D. antiinflamatoarele nesteroidiene Reacţiile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt: A. retentie urinara C. antidepresivele triciclice B. bronhodilatatie B. atropina E. creşte secreţia glandelor căilor respiratorii B. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis. 10. scaderea presiunii intraoculare Parasimpatomimeticele produc: A. mictiuni frecvente E. contractia musculaturii netede digestive D. D. . se pot folosi în tratamentul glaucomului E. acetilcolina este un mediator colinergic. se poate indica în astmul bronşic E. bronhoconstricţie E. deprimă respiraţia când centrul respirator este uşor deprimat Parasimpatoliticele produc: A. ipratropiul este indicat in astmul bronsic Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie: A. emeproniul se foloseste in retentie urinara E. miastenia gravis Proprietati anticolinergice pot avea: A. scaderea secretiilor glandelor exocrine C. blochează colinesteraza întotdeauna ireversibil C. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. timololul In ce priveşte anticolinesterazicele: A. 7. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale D. se pot folosi în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. pilocarpina B. La nivelul aparatului respirator atropina: A. B. 8. neurolepticele C. rrelaxarea musculaturii netede digestive B. sialoree D. cicloplegie B. ele au acţiune parasimpatomimetica B. bradicardie Parasimpatomimeticele produc: A. mioza E. mioza E. se indică în tratamentul Parkinsonului In grupa anticolinesterazicelor: A. 14. penicilinele D. 11. 6. hiposecretie a glandelor exocrine D. antihistaminicele H1 E. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil B. constipaţie C. tropicamida D. produce bronhoconstricţie C. acetazolamida C.5. 13. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale C. cresterea presiunii intraoculare D. 12. bronhodilatatie B. 9. incontinenţă urinară Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante E. bradicardie C.

hipersecretia glandelor. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. bronhospasm. D. stimulator cardiac. bradicardie. produce uscaciunea gurii. D. inhiba miocardul. E. deprima SNC. B. C. sunt antagonisti. D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. scade presiunea intraoculara. inhiba secretia gastrica. 20. C. 24. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. blocheaza receptorii muscarinici. activa in parkinsonism. au actiune miotica. C. D. scade secretia salivara. D. 18.15. anticolinergic selectiv. D. scopolamina. B. eficace in raul de miscare. B. 16. 19. midriaza. C. fenitoina. E. au efecte muscarinice. se indica in glaucom. C. scade presiune intraoculara. E. B. sunt antagonisti. pirenzepina. relaxeaza musculatura neteda. mioza. antihistaminic H2. este un alcaloid. D. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. B. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. este un agonist. 22. colici abdominale. scaderea peristaltismului digestiv. 23. C. B. E. C. E. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. produce midriaza. C. B. . E. stimuleaza SNC. 21. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. sunt agonisti. blocheaza receptorii nicotinici. E. hiposecretie salivara. carbamazepina. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? A. midriaza. C. E. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. D. inhibitor al pompei de protoni. propantelina. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. B. E. 17. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. D. reste un anticolinesterazic reversibil. inhiba acetilcolinesteraza. activeaza receptorii muscarinici. produce cicloplegie. sunt antispastice. B. C. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. E.

creşterea secreţiei de adrenalină D. uscăciunea gurii şi greutate în deglutiţie C. stimularea SNC C. sunt derivaţi organofosforici C. betanecol Neostigmina se administrează în: A. scade secreţia glandelor salivare producând uscăciunea gurii C. miastenia gravis . este contraindicată în Parkinsonul postencefalitic Anticolinesterazicele ireversibile: A. 30. Efectele colinergice de tip muscarinic constau în: A. are un atom de azot cuaternar. se utilizează în răul de mişcare E. se recomanda in atonia intestinala. pilocarpina D. dar de intensitate mai mare şi durată mai scurtă C. acţiunea lor este reversibilă în prezenţa obidoximei Atropina determină: A. au durata de acţiune scurtă D. hipersialie C. stimularea musculaturii vezicii urinare Atropina este indicată în: A. retenţie urinară E. este antidot al curarei. este indicată în glaucom B. se indică în intoxicaţia cu atropină E. metacolina Pilocarpina: A. creşterea presiunii intraoculare D. 28. are efectele parasimpatolitice ale atropinei. pilocarpina E. relaxarea sfincterelor tubului digestiv E. suferă hidroliză enzimatică hepatică. atropina B. 31. fizistigmina C. carbacol B. 29. spasme şi colici gastrointestinale D. la ester D. ileus paralitic Care dintre următorii compuşi sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă? A. retenţie urinară B. mioză la nivelul muşchilor circulari ai irisului B. fizostigmina D. 26. C. mioză E. hipersecreţie salivară B. neostigmina E. se prezintă sub formă de colir 1% B. sunt Neostigmina şi Piridostigmina B. sunt utilizate în glaucom E.25. hipersecreţia glandelor endocrine În preanestezie pentru inhibarea hipersecreţiei bronşice produsă de unele anestezice generale se utilizează: A. 27. 32. 33. E. scopolamina C. Parkinson C. B. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. D. la nivelul ochiului produce midriază D. forma de prezentare este Pilocarpină colir 1‰ care se administrează: 1 picătură x 46/zi Scopolamina: A. are efecte antimuscarinice. glaucom B.

utilizată în tratamentul răului de mişcare Care dintre afirmaţiile privind hidroliza esterilor colinei este falsă? A.34. Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizaţi de către colinesterază Care dintre afirmaţiile următoare privind atropina este adevărată? A. La indivizii cu tonus vagal crescut. constipaţia atonă C. Acţiunea anticolinergică centrală este utilă în tratamentul bolii Parkinson În practica medicală. indicată în glaucom E. parasimpatoliticele sunt utilizate pentru următoarele efecte: A. Carbaminoil-esterii sunt rezistenţi la hidroliză şi au timp de înjumătăţire lung C. glaucom Neostigmina: A. 42. 37. Metacolina este hidrolizată lent D. parasimpatolitic B. utilizată în boala Parkinson D. Contracţia muşchiului radial al irisului C. 41. La indivizii cu tonus vagal crescut. astm bronşic E. La indivizii cu tonus vagal normal. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizaţi relativ rapid. Este contraindicată în astm bronşic Sunt efecte de tip muscarinic: A. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă B. se absoarbe foarte bine per os B. Se absoarbe bine oral şi are difuziune tisulară foarte bună (inclusiv la nivel central) B. hipersalivaţie C. Midriatic (examenul fundului de ochi) C. se administrează în atonia musculară postoperatorie C. La indivizii cu tonus vagal normal. Este utilă în atonia intestinală. Miotic (în glaucom) B. Antagonizează acţiunea curarizantelor de tip depolarizant E. Acetilcolina este hidolizată extrem de rapid B. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă E. ulcer gastroduodenal Reacţiile adverse la administrarea de atropină sunt: A. diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. uscăciunea gurii D. Antispastic D. 36. parasimpatomimetic C. intoxicaţia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu) B. 38. retenţie urinară Scopolamina este: A. este derivat organofosforic Parasimpatomimeticele cu acţiune indirectă (anticolinesterazice) sunt indicate în: A. 35. 40. atonie intestinală E. constipaţie B. având efecte de durată scurtă E. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă C. Contracţia muşchiului circular al irisului B. Se utilizează pentru diagnosticarea şi în tratamentul miasteniei gravis D. Stimulator al contracţiei musculaturii striate (în miastenia gravis) Neostigmina: A. intoxicaţia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina) C. Contracţia musculaturii netede digestive . atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă D. 39. D. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante E. Antisecretor (în ulcerul gastric) E. enurezis nocturn E. este contraindicată în glaucom D.

este contraindicata in parkinson D. Diacilglicerolul E. Contracţia musculaturii striate B. este deprimanta SNC. Creşterea frecvenţei micţiunilor E. hipersecretie gastrica. relaxarea sfincterului anal. Ejacularea Sunt efecte de tip nicotinic: A. 48. 52. relaxarea vezicii biliare C. stimularea musculaturii scheletice Dupa administrare in sacul conjunctival. 51. 46. mioza pasiva. 45. relaxarea muschiului ciliar. Erecţia E. piridostigmina D. Stimularea SNC C. potenteaza curarizantele antidepolarizante Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv: A. AMPc D. 47. diareea B. 44. Ionii de calciu B. Contracţiile fasciculare ale musculaturii straite Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 şi M3 colinergici: A. deoarece are o structura polara B. GMPc Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice: A. Rinoreea C. cu diaree B. Hipersalivaţia D. Inozitoltrifosfatul C. Hipersecreţia gastrică E. Accelerarea tranzitului intestinal. Uscăciunea gurii Sunt efecte secundare de tip nicotinic: A.43. hiposecretie gastrica Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale: A. Relaxarea musculaturii netede C. uscaciunea gurii E. fizostigmina E. Retenţia de urină D. prin relaxarea muschiului radiar al irisului B. Stimularea contracţiei miocardice Sunt efecte secundare ale medicaţiei muscarinice: A. carbacol Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile: A. Eliberarea de adrenalină de către medulosuprarenală E. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabila C. Bronhoconstricţia. mioza activa. hipersecretie salivara E. este indicata in miastenia gravis E. pilocarpina B. 50. la doze mari . relaxarea muschilor netezi gastrici D. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa D. are o biodisponibilitate redusa per os. colici abdominale C. cu arsuri epigastrice B. cu favorizarea vederii la distanta Sunt parasimpatomimetice directe: A. neostigmina C. 49. Stimularea SNC D. mictiuni frecvente D. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase E. prin contractia muschiului circular al irisului C. pilocarpina produce: A. dispneea B. D.

relaxarea muschilor striati E. miastenia gravis E. midriaza activa B. este un antispastic urinar D. 59. este iritant puternic al mucoasei esofagiene E. efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica B. 61. tahicardie Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului: A. scaderea presiunii intraoculare B. la doze mici E. hipotensiune arteriala D. cresterea tensiunii intraoculare C. stimularea mai intensa a centrului respirator C. efect anticolinergic central. B. pot aparea hipertermie. este un bronhodilatator C. diagnosticul miasteniei Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placii motorii: A. efect inhibitor SNC. delir Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele: A. hipomotilitate digestiva E. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei. stimularea SNC Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct: A. midriaza activa E. actiune antiglaucomatoasa Notati simptomele intoxicatiei cu atropina: A. midriaza pasiva B. cresterea tonusului muschilor intestinali C. la doze terapeutice. diagnosticul miasteniei D. retentie urinara D. retentia urinara Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor: A. miastenia gravis C. 57. antidot in curarizarea cu tubocurarina B. atonia intestinala postoperatorie B. inhiba centrul respirator bulbar. cicloplegie D. cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice E. este un antispastic digestiv B. mai intens decat atropina pe tremor D. hiposecretie gastrica D. ulcer gastro . astm bronsic C. atonia intestinala postoperatorie E. scopolamina prezinta: A.duodenal B. actiune antiglaucomatoasa mai redusa Despre emepronium sunt corecte afirmatiile: A. 55. delir. 58. in cazul intoxicatiei. hipersalivatie B. 60. 54. hipersudoratie C. stimuleaza centrul vagal bulbar. retentia urinara postoperatorie D. tulburarea vederii pentru aproape C. cu deprimare respiratorie C. moarte Comparativ cu atropina. hipertermie E. mioza activa . glaucom E. antidot anticurarizant C. convulsii. bazate pe efectele de tip muscarinic: A.53. este anticolinergica. 56. cresterea tonusului muschilor vezicii urinare D. cu bradicardie si hipotensiune slaba D. agitatie.

62. hiposecretie salivara C. D. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei? A. antidepresive triciclice C. Mioza. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt: A. isopropamida B. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala. D. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor: A. Boala Parkinson. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ? A. fenotiazine neuroleptice E. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv. clonidina D. Neostigmina. fenotiazine antihistaminice 63. C. cresc secretia salivara B. produc contractia detrusorului 66. sunt: A. Este un parasimpatomimetic direct. atropina B. 70. C. E. anticolinesterazice D. B. B. Astm bronsic. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale. pilocarpina C. pirenzepin C. colici abdominale C. acetazolamida 68. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal. Stari de atonie intestinala. Este un anticolinesterazic. . C. Este indicata in glaucom. hiposecretie gastrica slaba 64. E. eumidrina 65. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate? A. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens. E. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare. antispastic intens D. Metacolina. Miastenia gravis. antiparkinsoniene anticolinergice B. 71. D. Bronhodilatatie. ipratropium E. scad tonusul musculaturii netede D. tahicardie 67. B. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor? A. Carbacolina. dispnee B. produc midriaza E. B. retentie urinara D. timololul E. emepronium D. Paraoxon. hiposecretie gastrica E. scaderea presiunii intraoculare. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina. relaxarea sfincterelor. Fizostigmina. Parasimpatomimeticele: A. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului: A. sunt: A. produc bradicardie C. C. Glaucom. D. 69. cresterea tonusului si peristaltismului B. E.

Ulcer gastro-intestinal D. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic? A. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica? A. Determina scaderea tensiunii arteriale. Nafazolina. D. E. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in: A. Bradicardie. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza de tipul obidoximei. Fisostigmina 77. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric. B. Scopolamina B. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? A. Hipersecretia glandelor salivare. Ergotamina C. D. Atropina este forma levogira. efect antispastic la acest nivel. 80. D. Tropicamida. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor? A. E. Atropina este un ester al tropinei. Hiosciamina B. Piridostigmina 78. Determina contractia vezicii urinare. Arecolina . Bronhospasm. Atropina nu prezinta proprietati antispastice. Scopolamina C. Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala? A. D. E. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe? A. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina. Pilocarpina B. C. E. D. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt: A. Pilocarpina D. Metacolina 79.72. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune. C. 73. Carbacol E. C. 76. Stimuleaza secretia gastrica acida. Constipatie C. Ipratropiu. Relaxarea musculaturii netede bronsice. Terazosin E. 81. C. La nivel bronsic produc bronhodilatatie. E. B. Metacolina D. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil. Neostigmina D. Hipertensiune arteriala E. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile? A. 74. C. B. 75. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal. Atropina C. Fizostigmina E. Astm bronsic B. Emeproniu. Atenolol. B. B. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat. Paraoxon B. mai activa a hiosciaminei.

E. este esterul tropinei forma cis B. Este conditionat in produsul Axid fiole. Ipratropiu Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte: A. Relaxeaza musculatura neteda viscerala B. 90. 87. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale. Atropina: A. D. inhiba miocardul. relaxeaza musculatura neteda digestiva B. este un antispastic musculotrop B. 83. Atropina D. Pirenzepina: A. actioneaza selectiv pe receptorii M2 E. Este conditionata sub forma de fiole. Are actiune midriatica. relaxeaza muschii ciliari C. Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali B. E. fiind utilizat in glaucom. 88. sunt agonisti. intarzie golirea stomacului E. E. stimuleaza secretia gastrica D. C. D. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? . In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina. Cresc secretiile gastrice D. E. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. colir. inhiba acetilcolinesteraza. Scad secretia salivara Indicati afirmatiile corecte: A. blocheaza receptorii muscarinici. D. deprima respiratia D. Emepronium este indicat in incontinenta urinara. Este un alcaloid. B. activeaza receptorii muscarinici. C.82. Pirenzepina E. are efect anticolinergic D. In enurezis nocturn se indica propantelina. Este un ester al tropinei. blocheaza receptorii nicotinici. scade secretia gastrica C. 85. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale. sunt antagonisti. ce se gaseste sub forma izomerului levogir. Contracta musculatura bronsica C. se poate utiliza in preanestezie E. 91. C. B. are actiune antiparkinsoniana C. 84. 89. 86. B. E. C. se indica in ulcerul gastric si duodenal Atropina: A. C. sunt antispastice. D. D. este o substanta puternic activa Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. Stimuleaza miocardul E. cresc presiunea intraoculara Pirenzepina: A. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic Parasimpatoliticele: A. sunt antagonisti. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica. Este un compus cu structura triciclica. au actiune miotica.

Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. carbacolul. C. carbamazepina. 93. midriaza. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. . 96. produce cicloplegie. anticolinergic selectiv. produce uscaciunea gurii. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. scade presiunea intraoculara. B. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. au efecte muscarinice.A. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. antihistaminic H2. midriaza. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. ca antiglaucomatose: A. 95. inhibitor al pompei de protoni. B. E. activa in parkinsonism. este un alcaloid. D. C. 97. D. E. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. D. 94. C. relaxeaza musculatura neteda. C. atropina. stimulator cardiac. 99. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. D. E. este un anticolinesterazic reversibil. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. 98. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. scade secretia salivara. tropicamida. 92. hipersecretia glandelor. mioza. E. B. este un agonist. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. fenitoina. C. scopolamina. B. C. E. se indica in glaucom. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. scaderea peristaltismului digestiv. E. pilocarpina. C. B. C. C. E. B. B. fizostigmina. inhiba secretia gastrica. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. stimuleaza SNC. D. pirenzepina. D. hiposecretie salivara. E. bradicardie. E. D. B. eficace in raul de miscare. acetilcolina este un mediator colinergic. este antidot al curarei. produce midriaza. deprima SNC. propantelina. 100. D. se recomanda in atonia intestinala. are efecte antimuscarinice. B. bronhospasm. D. D. Se indica in oftalmologie. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. scade presiune intraoculara. colici abdominale. B. E. are un atom de azot cuaternar.

C. B. E. C. involuntare Notati indicatiile terapeutice ale atropinei: colici reno-ureterale bradicardie sinusala sincopa . midriaza. A. C. B. E. retentia urinara. A. D. B. 104. E. B. B. B. C. C. 107. E. D. A. D. D. scaderea presiunii intraoculare. A. dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa. E. C. 110. are efecte nicotinice metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare Neostigmina: este anticolinesterazic ireversibil la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu la doze mari produce paralizie este indicata in boala Parkinson este contraindicata in glaucom Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin: convulsii tahicardie dispnee expiratorie midriaza mictiuni frecvente. D. 106. E. Care sunt efecte antimuscarinice? stimularea miocardului. A. C. cresterea presiunii intraoculare. D. E. C. B. ulcer gastro-intestinal. C. E. midriaza activa. miastenia gravis. supradozarea curarizantelor depolarizante. E. 103. prin cresterea tonusului simpatic. midriaza pasiva. 108. Reprezinta contraindicatii ale neostigminei: astmul bronsic. cicloplegie. D. 102. D. A. hiposecretia glandelor exocrine. bronhodilatatia. D. A. 105. A. A. C. B. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt: examenul fundului de ochi boala Parkinson preanestezie epilepsie tahicardie paroxistica supraventriculara Scopolamina: este inhibitor SNC la doze mici se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina este indicata in boala Parkinson este antidot anticurarizant este miorelaxant Pirenzepin: blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrine blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric realizeaza in special bronhodilatatie are selectivitate hiposecretoare gastrica este utilizat de electie in enurezis Notati afirmatiile adevarate: acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurt exclusiv carbacolul. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului: mioza. B. B. 109. cu tulburarea vederii pentru aproape. A.101.

benzocaina C. ileus paralitic Atropina: A. in plagi. tetracaina 3. spasmolitica E. retentia urinara E. tetracaina are actiune anestezica locala de suprafata B. la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie D. lidocaina D. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori ANESTEZICE LOCALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. benzocaina 4. Care dintre substantele de mai jos este un anestezic locale natural: A. Indicatiile anestezicelor locale sunt urmatoarele cu exceptia A. Urmatoarele afirmatii cu referire la procaina sunt adevarate. tetracaina are debut lent si durata lunga E. cu exceptia: A. cocaina C. Care dintre urmatoarele anestezicele locale este un ester alchilic: A. procaina D. ropivacaina C. farmacoterapia anemiei 5. manevre endoscopice E. lidocaina B. 112. tehnici de investigare invaziva D. D. produce HTA D. bupivacaina E. se indica exclusiv local. interventii chirurgicale cu pierderea constientei C. are actiune anestezica de infiltratie si de cunducere foarte buna 6. nu are actiune anticolinergica centrala Derivatii organofosforici: A. procaina B. tetracaina are potenta si toxicitate mare C.111. stimuleaza centrul respirator bulbar C. au exclusiv efecte muscarinice E. Care dintre afirmatiile urmatoare este falsa: A. tetracaina D. produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare E. are actiune antispastica. prezinta efecte secundare de stimulare a SNC C. benzocaina este utilizata externsub forma de creme. la aplicarea pe tegumente si mucoase B. alcaloid din frunzele speciei Erythroxilon coca . lidocaina B. are actiune slaba in criza de astm bronsic B. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis C. procaina are potential mare alergizant. interventii chirurgicale fara pierderea constientei B. arsuri. ulcere cutanate 7. benzocaina are absorbtie rapida si toxicitate mare D. pilocarpina 2. Care dintre substantele de mai jos este anestezic local exclusiv de suprafata utilizat in oftalmologie: A. in glaucom D. sunt anticolinesterazice ireversibile B. Notati afirmatia falsa cu referire la cocaina: A. morfina E. proparacaina E.

cloroprocaina B. lidocaina este contraindicata la pacientii cu antecedente convulsive D. aritmii ventriculare la adm. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu propranololul E. lidocaina produce vasoconstricitie si HTA C. grupare hidrofila C. cocaina B. forma disociata este lipofila E. lidocaina D. radical aromatic D. benzocaina D. forma nedisociata este hidrosolubila si nu difuzeaza in membrana fibrei nervoase D. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu cimetidina B. lidocaina C. grupare alcool 3. Lantul intermediar anesteziofor din structura chimica a unui anestezic local poate fi: A. anestezicele locale se distribuie in tesuturi bogat vascularizate . sunt baze organice insolubile in apa si solubile in lipide B. lidocaina este indicata in aritmii INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. actiune euforizanta D. Notati afirmatia falsa: A. i. D. grupare ester sau amida E. cu disparitia efectului anestezic local.B. cand anestezicele locale au efect vasoconstrictor D.v. bupivacaina 4. Care afirmatii referitoare la anestezicele locate sunt adevarate A. la aplicarea pe mucoase congestionate E. grupare amina C. tetracaina C. tesut bogat vacularizat 7. stimulant SNC E. cu exceptia: A. Structura chimica a unui anestezic local cuprinde: A. bupivacaina E. tinnitus 9. Care sunte anestezice cu structura amide A. in urmatoarele situatii: A. radical aromatic 2. Care sunt anestezice locale cu structura ester: A. are viteza mai mare. grupare ester B. Indicatiile lidoccainei sunt urmatoarle. benzocaina 5. grupare alcool D. forma disociata este hidrofila 6. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. stimulant SNC la doze mici E. Absorbtia in circulatia generala a anestezicelor locale. actiune vasodilatatoare locala C. forma nedisociata (aminica) este liposolubila si difuzeaza usor in membrana fibrei nervoase C. simpatomimetic prin inhibarea recaptarii noradrenalinei 8. anestezia locala de suprafata B. solutii diluate in volum mare B. procaina E. grupare aminica B. grupare amida E. cand anestezicele locale au efect vasodilatator C. anestezia locala de infiltratie C.

antiinflamatoare.v.o. sinergism de potentate cu morfina E. antagonism de efect cu suxametoniu D. potenta mare D. difuzeaza prin placenta C. Asocierea cu deprimantele cardiace scade T ½ D.o ca spasmolitic. 14. trofic tisular E. antiaritnic (procaina) D. cocaina produce tahicardie si HTA D. parasimpatolitica B. antagonism de efect.dezalchilare B. spasmolitic (benzocaina) Urmatoarele afirmatii referitoare la procaina sunt adevarate: A. eficient ca anestezic local de suprafata B. 13. sunt: A. spasmolitic (procaina) E. anestezicele locare sufera redistribuire in tesutul adipos si muscular E. toate anestezicele locale eu efect stimulant SNC B. 12. se instaleaza sindrom de abstinenta semnificativ Lidocaina: A.v ca vasodilatator periferic in boala Raynaud E. anestezic local de infiltratie B. antitermica D. anestezic local de infiltratie si de conducere . toxicitatea sistemica a anestezilcelor locale esteri este mai mare D. are efect antiaritmic Indicatiile anestezicelor locale in administrare i. T ½ poate creste in insuficienta hepatica C. cu sulfamidele (prin acidul PAB) B. cocaina are efecte simpatolitice C. 10. 15.v.v. hiperglicemianta Procaina are urmatoarele indicatii: A. E.v Actiunule farmacodinamicr ale procainei la administratea i. antihistaminica C. este hidrolizata rapid in sange B. C. anticolinesterazicele permit acumulare procainei C. are actiune anestezica locala de supragata slaba D. Sufera biotransformare hepatica prin N. cocaina produce toleranta si dependenta fizica redusa D. p. Actiune antifibrilanta la administrarea i. antihipertensiv Urmatoarele afirmatii referitoare la interactiunile medicamentoase ale procainei sunt adevarate: A. toxicitate relativ mare la nou nascut C. Notati afirmatiile corecte referitoare la mepivacaina A. are actiune antiaritmica la asministrarea i. anestezic general C. suxametoniu prelungeste durata de actiune a procainei Notati afirmatiile corecte cu privire la cocainomanie: A. lidocaina are efect spasmolitic. eficienta la administrate p. 11.8. prin mecanism musculotrop E.v. stimulant SNC (cocaina) C. B. Prezinta reactii alergice frecvente incrucisate cu procaina E. in geriatrie ca trofic tisular D. antiaritmic (lidocaina) B. amidele sunt biotransformate hepatic prin N-dezalchilare Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate: A. sunt: A. latenta foarte scurta (sub un minut) E. cocaina produce dependenta fizica mare B. are actiune relaxanta musculara prin mecanism musculotrop la administrate i.v. 16. cocaina produce dependenta psihica mare C. i. 9. procaina la administrarea i. la cocainomani apare perforarea septului nazal E.

cardiotoxicitate E. bloc semzitiv prelungit. la adminstrare i.. Avantajele administrarii bupivacainei constau in: A. toxicitate cardiaca marcata C. toxicitate sistemica si cardiotoxicitate reduse C.v. debut lent si durata lunga 18. Ropivacaina A. este un anestezic general E.17. Bupivacaina A. . posibilitatea utilizariii in obstetrica 19. cu analgezie postoperatorie C. potenta si toxicitate mare B. este necesara asocierea adrenalinei E. actiune vasoconstrictoare . bloc motor D. durata lunga B. anestezic local de tip ester B.. utilizat ca anestezic in chirurgie D. produc aritmiii si deprimare cardiaca D.

halotan D. acidoza si rigiditate musculara E. Urmatoarele afirmatiii referitoare la anestezicele generale i. miscari automate si intense ale globilor oculari E. cu exceptia: A. tiopentalul este un anestezic general de inductie si durata urltrascurta C. anticoagulante orale E. eter etilic C. Urmatoarele afirmatii referitoare la hipertemia maligna produsa de anestezicele generale sunt adevarate cu exceptia: A. este o reactie idiosincrazica 5. enfluran B.v. Eter etilic B. toate reflexele absente B. Protoxid de azot C. reserpina B. hexobarbital . tiopental B. halotan E. cu exceptia: A. ciclopropan E. isofluran 2. se manifesta prin cresterea dramatica a temperaturii. puls imperceptibil D. derivati barbiturici: A. protoxid de azot B. Anestezice generale inhalatorii lichide volatile sunt urmatoarele: A. heparina D. paralizie bulbara C.v sunt adevarate. antidiabetice orale 4.ANESTEZICE GENERALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Urmatoarele substante nu trebuiesc intrerupte inaintea anestezicelor generale. Perioada toxica a anestezicelor genrala cuprinde urmatoarele. cu exceptia: A. ketamia este un terivat barbituric INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. antibiotice aminoglicozice C. ketamina C. midazolamul este un antagonist GABA –A B. Halotan D. relaxarea sfincterelor 3. sevofluran D. enfluran) B. midazolam D. N2O 6. poate fi produsa anestezicele halogenate (halotan. poate fi produsa de N2O C. Sevofluran 2. tratamentul se face cu dantrolen (morelaxant) D. Enfluran E. De electie la astmatici si in pediatrie se foloseste ca anestezic general: A. midazolamul produce euforie D. ciclopropan C. Vare dintre urmatoarele substante este un anestezic general inhalator gazos: A. tiopentalul este indicat la pacientii cu insuficienta respiratorie E. Anestezice generale administrate i.

extrasistole ventriculare . Inductia si revenirea din anestezie este scurta pentru N2O 12. intoxicatii cu deprimante SNC D. N2O are lipofilia cea mai inalta C. Inductia si revenirea din anestezie este curta pentru eterul etilic E. anticolinergice B. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. Neuroleptanalgezia este o tehnica a anesteziei pe cale i. interventii chirurgicale cand este necesasra pierderea constientei E. starea de constienta este pastrata B. TA si puls relativ normal E. simpatomimetice C. nicotinomimetice D. faza de excitatie E. benzodiazepine E. paralizie bulbara D. tiamilal 3. abolirea reflexului cornean C. faza de analgezie B. Faza de somn profund a parioade de anestezie propriu-zisa cuprinde: A. deprimare cardiovasculara B. miorelaxante B. antihipertensive B. Sufera o distributie bifazica D. Urmatoarele afirmatii referitoare la anestezicele generale inhalatorii sunt adevarate: A. isofluran D. enfluran B. Sindromul anticolinergic central. se asociaza un morfinomimetic cu un neuropeltic C. atiemetice? D. atropina E. Opioide E. pierderea sensibilitatii dureroase si a reactiei la durere E. parasimpatomimetice? 5. deprimarea maduvei spinarii B. interventii chirurgicale C. stimulante SNC C.E. starea de constienta este perduta D. efect secundar al anesteziei generale. saluretice E. faza de somn superficial C. Perioada de inductie a anesteziei generale cuprinde: A. Indicatiile anestezicelor generale A. protoxid de azot C. curarizante C. faza de somn profund 6. poate fi indus cu: A. ketamina 10. Reactiile adverse cardiovasculare ale anestezicelor generale halogenate constau in: A. halotanul are lopofilia cea mai inalta B. deprimante SNC 11. Relaxarea sfincterelor 7. apare starea de indiferenta (mineralizare) 9. Unele substante pot produce sinergism la asocierea cu anestezice generale A. miastenia gravis B. aminoglicozide D. faza de alarma (pretoxica) D.v in care: A. endoscopii 8. Deprimante cardiace 4.

halotanul prezinta lipofilie inalta D. este indicat ca hipnotic E. 20. 17.v. Toxicitate renala C. metabolizarea halotanului conduce la metabolit hepatotoxic C. nu induce euforie B. produce anestezie disociativa C. protoxidul de azot nu prezinta faza de excitatie C. Hepatotoxicitate provocata de metaboliti Avantajele anestezicelor generale constau in : A. revenire rapida E. protoxidul de azot se foloseste pentru inductia anestezica B. analgezie buna Care afirmatii sunt corecte: A. enfluranul prezinta risc mic de hepatotoxicitate D. hipotensiune arteriale Farmacotoxicologia anestezicelor generale cuprinde urmatoarele efecte idiosincrazice: A.v. isofluranul sufera o metabolizare intensa B. enfluranul prezinta acumulare redusa in tesutul adipos B. poate produce deprimare respiratorie si laringospasm E. derivat barbituric C. anestezic local B. isofluranul nu prezinta potential epileptogen D. esofluranul prezinta potential aritmogen C. miorelaxare buna D. Deprimarea respiratiei D. 21. anestezic i. isofluranul are o molecula instabila Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. produce stimulare cardiaca D. 18. tratamentul hipertermiei maligne provocate de halotan se face cu dantrolen E. inductie si durata ultrascurte D. isofluranul prezinta risc de precipitare a ischemiei miocardice la pacietii cu boala coronariana B. scad debitul cadriac E. inductie rapida C. este un derivat benzodiazepinic Ketamina A. 19. 16. eterul etilic nu are efecte toxice hepatice Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati halogenati sunt adevarate: A. vasoconstrictie D. isofluranul prezinta toxicitate hepatica si renala intensa C. indicat la pacientii cu AVC . este un agonist GABA-A C. enfluranul este indicat la pacientii cu antecedente convulsive Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. 15. este un derivat al acidului tiobarbituric B.13. i. enfluranul prezinta risc crescut de convulsii E. eterul etilic se indica in anestezia generala la astmatici D. anestezie incompleta B. eterul etilic nu are efecte deprimante cardiace E. este un anestezic general cu actiune de lunga durata D. Hipertermie maligna B. 14. desfluranul produce iritarea tractului respirator cu tuse si bronhospasm E. Midazolamul A. Deprimare cardiaca E. desfluranul prezinta perioada de inductie si revenire scurta Tiopentalul: A. C.

Triclofos E. hiperpolarizare postsinaptica. pentobarbital. E. B. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). "datorie" de somn paradoxal. inhibitie enzimatica. B. C. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. In anestezia generală se administreaza ciclobarbital i. E. Barbituricele produc dependenţă. nitrazepam. D. obisnuinta. 2. C. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. 5. B. D. amobarbital. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt corecte? A. C. Derivaţii barbiturici nu sunt indicaţi în insuficienţă hepatică gravă B. deprimare selectiva a SNC. indometacina. D. B. inhibitie enzimatica. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. Care dintre următoarele substanţe se utilizează ca hipnoinductoare A. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. au efecte gradate in functie de doza. Nitrazepam B. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. Care dintre barbituricele hipnotice următoare are durată lungă de acţiune (8 . deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. Zopiclon 3. B. Fenobarbital B. D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. C. durata scurta de actiune Hipnotice INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. fenobarbital. 9. fenobarbital. 8. Cloralhidrat E. tiopental. C. Zolpidem D. 7. 10. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). D. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. Flunitrazepam 4. E. potentarea transmisiei GABA-ergice. deplasarea de pe proteinele plasmatice. inductie enzimatica. ciclobarbital. deprimarea respiratiei. 6. flunitrazepam. mecanism farmacodinamic. E. B. Fenobarbitalul este indicat şi în unele forme de epilepsie. ciclobarbital. Amobarbital C. Tiopental D. D. Care dintre următoarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A. C.10 ore)? . D.E. produc inductie enzimatica. E. mecanism farmacotoxicologic. produc datorie de somn paradoxal. E. C. Ciclobarbital C.v.

secobarbital B. Canrenona 18. Zopiclona C. Administrarea de clorură de amoniu perfuzabil 17. insuficienţă hepatică 15. . scăderea acuităţii vizuale 13. secobarbital D. ciclobarbital D. fenobarbital 12. preanestezie 14. Imipenem D. insuficienţa hepatică E. toleranţa încrucişată cu alte medicamente C. Tigemonam 19. crize convulsivante de mare rău epileptic C. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. Naloxona E. Nalbufina C. Care dintre următorii compuşi este barbituric cu durată ultrascurtă (10 . insuficienţă renală severă E. Carumonam E. Buspirona B. coma hepatică D. Metaqualona E. Eliminarea renală a barbituricelor este favorizată de: A. La întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declanşează: A. Metaqualona B. Este ciclopirolonă hipnoinductoare: A. sindromul de abstinenţă D.A. inducţie enzimatică C. Mecanismele instalării sindromului de abstinenţă la barbiturice sunt. accident cerebral hemoragic E. Zolpidem C. toleranţa dobândită B. Butorfanolul D. Indicaţiile barbituricelor sunt următoarele. Este hipnocoercitiv cu structură chinazolonică: A. Scăderea treptată a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. Acidifiante urinare C. fenobarbital 11. cu excepţia: A. toleranţă încrucişată cu alte medicamente B. Vasoconstricţia la nivel renal E.20 min) de acţiune? A. sindrom de abstinenţă E. amobarbital E. Hormon antidiuretic D. Alcalinizante urinare B. Zopiclona 20. epilepsie C. Forma gravă a sindromului de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat cu barbiturice este caracterizată de: A. anestezia generală B. Amfepramona D. insomnii D. amobarbital E. hexobarbital B. Meropenem B. insuficienţă renală acută B. insuficienţa renală 16. hexobarbital C. inhibiţie enzimală D. pentobarbital C.

Hidroxidiona D. aparatul cardio-vascular si temperatura 30. deprima gradat doza-dependent respiratia. hetero "down" reglare D. instalarea inhibitiei enzimatice B. Impotenţă sexuală la bărbaţi D. farmacotoxicologic C. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C. cu o exceptie: A. Zolpidemul B. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. Toleranţa 22. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. Creşterea transmisiei inhibitoare prin glicină 21. cu vise dezagreabile 28. Creşterea afinităţii GABA pentru situsul receptorial B. farmacodinamic B. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. Convulsii epileptiforme C. Excitaţie centrală B. Hipertensiune arterială E. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse. la oprire brusca 24.A. "datorie" de somn paradoxal E. efect rebound. cu exceptia: A. Sunt efecte adverse specifice după utilizarea bromurilor: A. deprimarea respiratiei B. Barbitalul C. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice: . Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. inhibitie enzimatica D. Bromizovalul E. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici 25. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 26. produc "datorie de somn paradoxal" E. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele. Carbamida 23. cu o exceptie: A. potentarea transmisiei GABA C. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. cu exceptia: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. reduc durata de somn N REM D. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. Creşterea activităţii aminopeptidazei M E. efect rebound cu vise neplacute. reduc somnul paradoxal REM D. dependenta fizica si convulsii în abstinenta B. produc "datorie" de somn paradoxal E. inductie enzimatica 29. hiperpolarizare postsinaptica 27. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. obisnuinta C. obisnuinta D. inductie enzimatica E. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicină D. deprima selectiv SNC B. inhibitie enzimatica E. au efecte gradate în functie de doza C. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C.

Zolpidem E. D. B. flunitrazepam D. Precizati hipnoinductoarele: A. oxazepam 32. Barbital. analeptice respiratorii B. i. Fenobarbital. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. Pentobarbital. Amobarbital. D. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. flunitrazepam. fenobarbital. C. Metaqualona C. Secobarbital E. B. B. ciclobarbital. Ciclobarbital D. C. amobarbital. 34. 35. Glutetimid 38. C.v. Barbiturice. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. Benzodiazepine. nitrazepam B. Bromuri. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. clordiazepoxid C. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. Cloralhidrat E. Zolpidem C. D. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. C. ciclobarbital. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. Nitrazepam 37. nitrazepam. Nu prezinta efecte sedative. Chinazolone. Nu provoaca inductie enzimatica. E. indometacina. Nitrazepamul: A. 39. Glutetimida D. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen 31. nu sufera efectul primului pasaj hepatic 33. Glutetimid B. E. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A.A. B. este hipnocoercitiv B. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. medazepam E. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric. este hipnoinductor C. Secobarbitalul B. E. . Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. Diazepam 36. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%. B. E. Triclofos C. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. Metaqualona D. Compusi cuaternari de amoniu. analeptice cardiovasculare C. Zopiclon B. D. Ciclobarbital. E. 40.

fenobarbitalul are caracter slab bazic E. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. deprimarea respiratiei. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. B. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. tranchilizanta. C. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri).4-benzodiazepina C. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. Metaqualona . deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. E. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. tiopental. Care afirmatii sunt false? A. C. Hipnoinductoare sunt: A. D. 46. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A. D. B. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic 48. Administrarea de metoclopramid i. miorelaxanta. 41. mecanism farmacodinamic. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A. 49. mecanism farmacotoxicologic. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. 45. D. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. potentarea transmisiei GABA-ergice. 42. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici 47. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). ciclopirolona. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E. E. E. Meprobamatul 50. Perfuzie cu glucoza hipertona E. Administrare de excitante ale SNC D. Administrarea de furosemid i. Zopiclona B. B. produc inductie enzimatica. E. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. Benzactizina D. E. Alegeti afirmatiile corecte: A.v. D. D. deplasarea de pe proteinele plasmatice. C. "datorie" de somn paradoxal. pentobarbital. Glutetimida B. benzodiazepina. E. C. C.C. Metilpentinolul C. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. inhibitie enzimatica. deprimare selectiva a SNC. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1. 43. hiperpolarizare postsinaptica. 44. fenobarbital. C. inductie enzimatica. produc datorie de somn paradoxal. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. B. D. obisnuinta. Bromizovalul E. au efecte gradate in functie de doza. B.v. hipnoinductoare. inhibitie enzimatica.

E Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata. Hipnoinductoarele fac parte din următoarele clase structurale A. Derivaţii barbiturici determină A. Imidazopiridine 8. 5. Trezirea din somn se face greu cu stări de obnubilare D. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata. 3. D. . Accentuează oxidarea glucozei C. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5. Motilitatea reflexă este diminuată D. Acţionează selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. Starea de conştienţă este suprimată B. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B. este derivat din 7-nitro-1. Nu modifică EEG nocturn E. Creşte consumul de oxigen la nivelul creierului E. C. B. Care afirmatii sunt corecte? A. are actiune tranchilizanta C.Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. Deprimarea respiraţiei celulare B. Pragul reflex este scăzut E. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. Metilprilona 51. Hipnoinductoarele A. hipnotic. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. Blochează sinteza de ATP D. În funcţie de doză produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-comă-moarte C. Amobarbitalul are efect sedativ. Aldehide C. Nu produc somn narcotic B.4-benzodiazepina B. Benzodiazepine E. Imipenem E. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. Metabolismul bazal este crescut 4. Sunt inductori enzimatici. Produc o inducţie enzimatică marcată. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune 2. 7. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului. Ureide ciclice B. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D. Efectele asupra SNV. cu durata lunga de actiune. circulaţie şi respiraţie sunt intense E. Naloxona D. Alcooli D. Reduc durata somnului paradoxa REM 6. efect al primului pasaj hepatic redus INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Hipnocoecitivele: A. Motilitatea voluntară nu este abolită C. Deprimă respiraţia D. B. Ce modificări ale funcţiilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic? A. are durata scurta de actiune D. Nitrazepamul: A. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. se leaga de proteinele plasmatice in procent redus E. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite.C. Indicati afirmatiile corecte: A. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D.

B. Barbiturice B. amobarbital. Terapia insomniilor constă în administrarea de A. E. B. blocarea receptorilor dopaminergici. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. D. inhibitie enzimatica. B. B. potentarea efectului bauturilor alcoolice. E. ciclobarbital. obisnuinta. Hipnotice D. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. Are unde EEG rapide şi de amplitudine mare B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. C. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). C. C. E. alcool etilic. D. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). latenta si durata a efectului scurte. 16. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. durata lunga de actiune. C. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. un diuretic osmotic. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. E. Imidazopiridine. Nootrope B. C. E. E. 15. propranolol. E. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. Ciclopirolone D. C. hexobarbital. toleranta prin mecanism farmacocinetic. anticoagulante cumarinice. alcalinizarea urinii. D. cresterea metabolismului bazal. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. B. Pirazolon 11.9. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). Benzodiazepine. la oprirea brusca a tratamentului. D. E. 14. C. C. pentobarbital. 13. D. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). Psihostimulente E. este indicata administrarea timp indelungat. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. Somnul lent (NREM) are următoarele caracteristici: A. E. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). fenobarbital. haloperidol. contraceptive orale. . Ocupă 75% din totalul timpului de somn C. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. flumazenil. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). Predomină în a 2-a jumătate a nopţii. Anxiolitice 12. medicamente antiacide. Durata şi profunzimea sa este mai mare în prima jumătate a nopţii D. Sedative C. D. 17. 18. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. B. Se caracterizează prin mişcări oculare rapide 10. teofilina. B. D.

enurezis nocturn C. C. acţionează selectiv asupra unor receptori specifici . 20. nu se recomandă la bolnavii cu hipertrofie de prostată 27. selegilina 25. la bolnavii cu insuficienţă hepatică gravă B. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă: A. 21. are actiune hipnotica. atacul de panică 29. la conducătorii auto D. C. bromazepam 24. anticoagulante cumarinice. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. produce somnolenţă diurnă reziduală B. în insuficienţa renală severă 28. rifampicina. D. are efect timoanaleptic B. Hipnoticele hipnoinductoare: A. suferă intens efectul de prim pasaj hepatic E. B. flunitrazepam E. sunt indicate în enurezisul nocturn 22. E. în preanestezie C. administrate prelungit pot provoca impotenţă sexuală B. se administrează exclusiv oral E. Bromurile: A. este un hipnotic cu durată de acţiune ultrascurtă B. Hipnoticele barbiturice sunt indicate în: A. este indicat în insomnia incipientă datorată hiperexcitabilităţii nervoase C.4-benzodiazepina. medazepam B. are efect iritant pe mucoasă E. nitrazepam D. Care dintre următoarele medicamente au acţiune hipnotică: A. cimetidina. are durata scurta de actiune. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. diazepam. este o substanţă cu efect hipnotic D. B. are şi efect inhibitor enzimatic D. epilepsie D. la pacienţii epileptici E. se administrează în asociere cu mucilagiul de gumă arabică C. nitrazepam E. alcool etilic. la doze mari provoacă convulsii C. D. cloralhidratul D. administrarea de NaCl le încetineşte eliminarea C. lorazepam C. dezvoltă farmacodependenţă 23. reduce durata somnului paradoxal (REM). E. anestezie generală E. preanestezie B. are latenţă şi durată scurtă D. moclobemida C. Cloralhidratul: A. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. maprotilina B. se recomandă frecvent în prescripţii magistrale E. este derivat de 7-nitro-1. Ciclobarbitalul: A. nu au risc alergizant D. se administrează exclusiv parenteral 26.19.

Ciclobarbitalul: A. este utilizat ca antiepileptic . prezintă şi activitate timoanaleptică D. se utilizează ca anestezic general E. supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicidal 31. perfuzie cu glucoză hipertonă D. deprimare respiratorie 33. Simptomele intoxicaţiei acute cu barbiturice sunt: A. amobarbital E. Tratamentul intoxicaţiei acute cu barbiturice se face cu: A. ciclobarbital C. barbital E. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. stare de agitaţie psihică 34. Nitrazepamul: A. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. este lipsit de efecte adverse D. Sindromul de abstinenţă la hipnoticele barbiturice se manifestă prin: A. Fenobarbitalul: A. se administrează pe termen nelimitat C. la oprirea bruscă a tratamentului nu produc "rebound” cu vise neplăcute B. furosemid iv B. este barbituric cu durată lungă de acţiune C. nu reduc durata de somn paradoxal (REM) 30. se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice 32. Care dintre următorii compuşi sunt hipnotice benzodiazepine? A. pe o durată de 6-8 ore C. midriază D. trezirea din somn este uşoară E. halucinaţii C. fenobarbital D. produce un somn apropiat de somnul fiziologic.B. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. hipotensiune B. tiopental B. trezirea din somn este dificilă şi însoţită de somnolenţă reziduală D. tiopental B. are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. Care dintre următorii compuşi sunt barbiturice narcotice? A. soluţie de manitol 5% E. triclofos E. amobarbital C. are latenţă şi durată de acţiune scurtă B. fenobarbital B. pentobarbital 35. hexobarbital 37. declanşează efectul de "rebound” cu vise neplăcute la oprirea bruscă a tratamentului E. hipotensiune arterială până la colaps E. cloralhidrat D. febră B. perfuzie cu NaHCO3 C. Sunt barbiturice cu durată scurtă de acţiune: A. nitrazepam C. este barbituric cu durată scurtă de acţiune B. cianoză tegumentară C. diaree E. metoclopramid iv 36. flunitrazepam D. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilităţii nervoase 39. flunitrazepam 38. insomnie D. Hipnoticele hipocoercitive: A. provoacă inducţie enzimatică încrucişată C.

induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. are T 1/2 lung. În doze terapeutice produc o stare de liniştire C. anestezia generală 43. nu se mai utilizează ca hipnotic 44. Hipnoticele benzodiazepine: A. toleranţă încrucişată cu alte medicamente 45. Produc obişnuinţă cu tendinţa de creştere a dozelor E. Hipnocoercitivele: A. Hipnoticele barbiturice determină: A. Blocarea receptorilor glicinergici spinali 49. Blocarea receptorilor NMDA D. Sunt deprimante SNC neselective care inhibă difuz diferitele segmente ale SNC B. Desfacerea nucleului pirimidinic E. sunt reprezentate de cloralhidrat B. glaucom E. modifică structura somnului E. insomnii C. Sunt deprimante neselective ale SNC B. Produc somn în orice condiţii şi la indivizii normali C. Sunt deprimante neselective ale SNC C. cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor C. miastenia gravis D. Lipsa substituenţilor la C5 46. peste 20 de ore C. Acţiunea hipnotică a barbituricelor este crescută în intensitate de următoarele configuraţii structurale: A. Favorizează instalarea unui somn asemănător celui fiziologic D. se asociază cu alte medicamente pentru a le creşte eficacitatea 40.D. Halogeni C. hipertensiune arterială E. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat C. potenţează transmisia inhibitoare GABA-ergică D. Sunt deprimante selective ale SNC B. nu se absoarbe digestiv B. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. Reduc perioadele somnului paradoxal D. Substituenţi ramificaţi la C5 D. inhibă eliberarea de GABA 41. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. Produc scăderea funcţiilor fiziologice centrale şi periferice la nivel bazal 48. Potenţarea acţiunii GABA C. Medicamentele sedative: A. determină hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală E. cresc frecvenţa de deschidere a canalelor de clor E. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. Indicaţiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. preanestezie B. Hipnoticele: A. este puternic inductor enzimatic E. sindrom de abstinenţă la scăderea treptată a dozelor D. Diminuă hiperexcitabilitatea senzitivă şi psihomotorie D. Acţionarea unor receptori specifici B. Substituenţi simetrici la C5 B. Nitrazepamul: A. Cresc perioadele somnului paradoxal 47. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. În doze terapeutice produc o deprimare selectivă a SNC şi SNV . Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în: A. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor 42. Reacţiile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. modifică structura somnului C. toleranţă dobândită (obişnuinţa) pentru acţiunea hipnotică B.

Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. farmacocinetic B. zolpidem D. ciclobarbital C. bromizoval 54. Convulsii de tip epileptiform C. ciclopirolona C. inhibarea transmisiei GABA C. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. Zolpidem E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. anticonvulsivanta D. Flunitrazepam C. amobarbital D. Sindromul de abstinenţă la barbiturice se manifestă prin: A. inductie enzimatica C. sedativa C. Glutetimida D. fenobarbital B. Hipotermie severă 51.4-benzodiazepina C. Sunt hipnocoercitive: A.nitro-1. Zopiclona E. antipsihotica E. tiopental 59. hipnoinductor D. Amobarbitalul C. Stupoare D. Sunt hipnoinductoare: A. Aritmii cardiace E. Produc reacţii vegetative marcate 50. Zolpidemul 52. derivat de 7. antidepresiva 57. fenobarbital C. inhibitie enzimatica E. Metaqualona D. hiperpolarizare postsinaptica 58. stimularea activitatii SOMH . Nitrazepam B.E. imidazopiridina B. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Sunt hipnocoercitive: A. Ciclobarbitalul B. hipnocoercitiv B. se biotransforma la metaboliti activi E. antiepileptic 56. Zopiclon este: A. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. Excitaţie SNC B. glutetimida E. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. hipnoinductoare B. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. Glutetimida 53. hipnocoercitiv E. flunitrazepam B. metohexital E. nu reduce durata somnului de tip REM 55.

nitro-1. teofilina E. imidazopiridina B. Zopiclona este: A. hetero-reglare "up" D. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. benzodiazepina B. ciclopirolona C. cimetidina D. reduce durata somnului de tip REM 69. diazepam B. auto-reglare "down" E. Zolpidem este: A. sunt hipnoinductoare E. hipnocoercitiv E. antiepileptic 65. tranchilizantele dicarbamati C. antipsihotica E. hipnoinductor D. hipnoinductor C. hipnotica B.60. reduc somnul paradoxal REM D. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. contraceptive orale 68. Hipnoticele: . tranchilizanta D. hipnoinductoare E. neurolepticele fenotiazine 61. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. anticoagulante cumarinice 67. digoxina C. anticoagulante cumarinice D. anticonvulsivanta D. au un mecanism de actiune GABA-ergic 70. deprima selectiv SNC B.4-benzodiazepina B. beta-adrenolitice B. hipnoticele piperidindione B. Precizati hipnocoercitivele: A. la asocierea cu: A. Barbituricele: A. T1/2 scurt si durata scurta E. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. sedativa C. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. miorelaxanta 64. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 62. hipnoticele barbiturice D. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. antidepresivele sedative E. instalarea inductiei enzimatice 66. alcool C. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. miorelaxanta 63. ciclopirolona C. au efecte gradate in functie de doza C. produc "datorie" de somn paradoxal E. rifampicina E. derivat de 7. sunt hipnocoercitive C.

blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. cu tendinta de marire a dozelor. produc analgezie E. C. Hipnoticele. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. clorpromazina E. B. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. la doze mici au efect sedativ. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. 80. 76. nitrazepam C. favorizeaza sinteza de ATP 75. la doze mici au efect stimulant SNC. B. Efectele deprimante SNC nu depind de doza. B. potenteaza transmisia glutamatergica B. C. B. au eliminare rapida B. Hipnoticele. C. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. E. Nitrazepamul: A.A. D. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. Bromurile E. D. aparatului cardiovascular si temperaturii. . produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. E. E. Sunt derivati ai acidului barbituric. D. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. sunt hipnocoercitive E. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC. Produc inductie enzimatica. Ureidele aciclice. Produc inductie enzimatica. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC. C. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. zolpidem B. 79. B. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei. Barbituricele. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. 77. loratadina 72. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. este un hipnocoercitiv E. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. Produc obisnuinta. lidocaina D. produc pierderea temporara a cunostintei C. in doze mici au efect sedativ D. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. nu sufera un circuit enterohepatic C. induce un somn de 6-8 ore 74. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. Benzodiazepinele. C. Barbituricele: A. D. D. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente. pot produce impotenta D. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. Bromurile: A. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier 73. se utilizeaza in tratamentul insomniilor 71. E. 78.

Barbituricele se administreaza ca sedative. D. Are durata lunga de actiune si latenta lunga. 83. Tratarea cauzelor (anxietate. Secobarbital E. E. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. C. Cronica D. Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. Meprobamat 87. Administrarea de sedative. Hexobarbital D. in doze mici. Ciclobarbital E. D. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. Zolpidem B. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Neurologica 85. 86. Pasagera E. Barbital C. Prezinta un singur substituent la C5. durere) B. 81. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1. E. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A. depresie. 90. E. Psihoterapie E. dubla si tripla legatura. D. C. D. C. dubla si tripla legatura. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere. Zopiclon D. Amobarbital D. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A. Masuri igieno-dietetice 84. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. Bromura de sodiu 88. Are durata scurta de actiune si latenta scurta. Flunitrazepam E. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. Toxica C. Mentionati afirmatiile corecte A. 82.B. E. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte? .5-benzodiazepina. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM.4 benzodiazepina B. Diazepamul este un hipnocoercitiv. Sunt derivati de 7nitro 1. B. D. Terapia insomniilor consta in: A. Pentobarbital B. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. C. Nitrazepam C. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. Tiopental 89. E. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%). Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. B. C. C. B. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). Medazepam B. D. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. Simptomatica B. Nitrazepam C.

Barbituricele produc inductie enzimatica. D. Difuzeaza prin placenta. Metaqualona este hipnocoercitiv C. Triclofos B. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. halogeni. Barbituricele sunt hipnocoercitive. C. Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1. C. E. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice. B. Sunt derivati de 2. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. D. D. Glutetimida B. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice.4. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor. E. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. C. in cazul derivatilor barbiturici. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat.6-tricetohexahidropirimidina. 98. E. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Pentobarbital C. C. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. Produc inductie enzimatica D. B. se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. E. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Indicati afirmatiile corecte: A. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. B. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. Tiopental C. C. Durata de actiune nu este influentata de structura.Toleranta proprie si incrucisata. triple. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. Diazepam D. Nitrazepam C.4-benzodiazepina. Barbital 94. Barbituricele: . Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. E. Sunt hipnocoercitive B. B. Indicati afirmatiile corecte: A. 100. 95. D. B. D. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. Nitrazepam este hipnoinductor. B. E. Au timp de injumatatire scurt. Ciclobarbital B.A. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute. Flunitrazepam E. Zoplicone este hipnoinductor. 93. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii. 92. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. Ciclobarbital D. 99. Nu dau toleranta E. Ciclobarbital 96. substitienti ramificati 97. Fenobarbital E. Ketamina E. Tiobutabarbital D. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. Sunt derivati de 7-nitro-1. Nu modifica structura somnului. Midazolam 91.

B. durata lunga de actiune. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. stimuleaza respiratia 103. C. amobarbital. epilepsie C. inhibitie enzimatica. E. un diuretic osmotic. haloperidol. C. modifica EEG nocturna B. zopiclona. tiopental. fenobarbital. 106. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. C. insomnii B. ciclopirolona. E. inhiba actiunea GABA D. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). blocarea receptorilor dopaminergici. latenta si durata a efectului scurte. D. B. sunt inhibitori enzimatici B. C. E. D. D. C. nu se pot administra intravenos 101. C. flumazenil. nitrazepam. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. B. C. E. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). deprima respiratia la doze mari E. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. 110. 104. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). alcalinizarea urinii. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. B. intoxicatia acuta cu alcool E. D. potentarea efectului bauturilor alcoolice. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). preanestezie 102.A. hipnoinductor. obisnuinta. ciclobarbital. ciclobarbital. D. B. alcool etilic. . D. D. imidazopiridina. E. cresterea metabolismului bazal. Barbituricele se pot indica in: A. pot produce anestezie generala C. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. hipnocoercitiv. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. hipertensiune arteriala D. glutetimida. zolpidem. Hipnocoercitivele: A. E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. B. 109. forteaza somnul si la indivizii normali E. B. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). B. anticonvulsivant (antiepileptic). toleranta prin mecanism farmacocinetic. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. 107. 108. bromizoval. 105. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D. E. la oprirea brusca a tratamentului. cresc durata somului REM C.

anticonvulsivanta (antiepileptica). C.v. amobarbital. anticoagulante cumarinice. alcool etilic. reduc durata somnului REM 119. are actiune hipnotica.o. C. E. sedativa. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. B. insomnia B. B. reduc durata somnului NREM E. p. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. hipnotica. E. are durata scurta de actiune. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A. E. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. se administreaza i. E. diazepam. si intrarectal E. este indicata administrarea timp indelungat. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. D. miorelaxanta. E. D. incontinenta urinara 117. pentobarbital. 116. anticoagulante cumarinice. alcool etilic B. 111. cimetidina. enurezis nocturn B. cimetidina . rifampicina. preanestezie D.C. D. nu prezinta potential alergizant D. se elimina lent 120. mioza D. propranolol. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. insomnii C. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. D. 115. hexobarbital. branzeturi fermentate C. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C. B. Bromurile: A. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. B. medicamente antiacide. D. sunt deprimante SNC selective B.4-benzodiazepina. 112. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). B. D. teofilina. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. reduce durata somnului paradoxal (REM). HTA E. este derivat de 7-nitro-1. cianoza tegumentelor C. C. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. C. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. 114. C. Hipnocoercitivele: A. epilepsie E. 113. antipsihotica. fenobarbital. E. ciclobarbital. contraceptive orale. deprimarea respiratiei 118..

metohexital E. anxiolitice B. hexobarbital C. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. tiobutabarbital 123. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse 122. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D. nootrope D. Hipnoinductoarele: A. neuroleptice C. reduc durata somnului REM C. produc somn narcotic la doze mari B. hipnotice 124. insomnia este extrem de frecventa D. secobarbital B. rifampicina 121.D. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. Alegeti afirmatiile corecte: A. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. psihostimulente E. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E. nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute . pentobarbital D. fenotiazine E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful