UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE CATEDRA 2 DISCIPLINA DE FARMACOLOGIE

SIMPATOMIMETICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Care din următoarele simpatomimetice acţionează prin mecanism direct: A. nafazolina B. cocaina C. dobutamina D. amfetamina E. fentolamina 2. Care din următorii compuşi sunt agonişti alfa-1 selectivi: A. adrenalina B. salbutamolul C. fenilefrina D. ritodrina E. clonidina 3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice: A. salbutamol B. efedrina C. oximetazolina D. nafazolina E. isoxsuprina 4. Dobutamina: A. este o catecolamina B. are acţiune vasodilatatoare D1 dopaminergică C. se contraindică în infarctul miocardic D. are efect de lungă durată E. se administrează oral 5. Efedrina: A. este un simpatolitic B. nu se poate administra oral C. are numai un mecanism direct de acţiune D. produce deprimarea SNC E. se foloseşte în tratamentul hipotensiunii cronice şi posturale 6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca: A. vasoconstrictoare locale B. bronhoconstrictoare C. deprimante cardiace D. ocitocice E. vagolitice 7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. forma levogira este cea mai activa; B. are efect inotrop pozitiv; C. este bronhodilatator; D. se recomanda in cardiopatia ischemica; E. este un simpatomimetic. 8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. adrenergic neselectiv; B. stimuleaza centrul respirator bulbar; C. produce bradicardie; D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor. 9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este inactiva per os; B. este un beta-1-adrenomimetic; C. se indica in chirurgia cardiaca; D. este administrata i.v.; E. scade debitul cardiac. 10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic; B. vasoconstrictor; C. produce tahifilaxie; D. se administreaza intranazal in rinite; E. se administreaza in arterita. 11. Dopamina: A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic şi produce vasoconstricţie B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulând toate funcţiile miocardului D. este contraindicată în şocul cardiogen E. este contraindicată în şocul cu oligurie 12. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt următoarele, cu excepţia: A. edem Quincke B. şoc anafilactic C. stop cardiac D. HTA E. crize de astm bronşic 13. Nafazolina este utilizată ca: A. vasoconstrictor general B. stimulator cardiac C. bronhodilatator D. stimulator SNC E. exclusiv local, ca vasoconstrictor 14. Noradrenalina este indicată în: A. HTA B. insuficienţa circulatorie acută de tip hiperton C. insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton D. cardiopatie ischemică E. aritmii cardiace 15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este: A. metaproterenol B. albuterol C. fenoterol D. terbutalina E. isoprenalina 16. Următoarele substanţe sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepţia: A. adrenalina B. dopamina C. prenalterol D. fenoterol E. dobutamina 17. Contracţia muşchiului radial al irisului cu apariţia midriazei active este consecinţa stimulării receptorilor: A. alfa-1-postsinaptici B. ß-1-postsinaptici C. ß-2-postsinaptici D. ß-2-presinaptici E. ß-3-postsinaptici 18. Dobutamina:

alfa-2-presinaptici C. Este activă oral. 21. tolazolina B.m. nu trece bariera hemato-encefalica E. are mecanism de actiune mixt Este simpatomimetic beta-2 selectiv: A. 27. actioneaza selectiv. Stimularea SNC D. cu exceptia: A. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal. stimulare SNC B. cu exceptia : A. Relaxarea muşchilor netezi cavitari E. alfa-1-postsinaptici B. nicergolina C. metoxamina Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic: A. Este alfa-simpatomimetic selectiv B. oximetazolina C. Acţionează predominant ß-1-adrenergic C. stimularea miocardului excitoconductor D. in functie de doza D. fentolamina D. stimularea miocardului contractil C. Nafazolina C. stimularea lipolizei E. sau s. este inactiva oral B. Isoxsuprina D. 24. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu D. se administreaza i. datorită lipsei substituenţilor fenolici E. Fenilefrina B. AMPc (creştere prin inhibarea fosfodiesterazei)) Se utilizează ca vasoconstrictoare generale: A. cu secreţie consecutivă de renină se produce prin activarea receptorilor: A. Pătrunde uşor în SNC. ergometrina Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele. Contracţia capsulei splenice Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii. C. Lipoliza B.19. AMPc (creştere prin stimularea adenilat-ciclazei) C. prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici D. Creşterea secreţiei de renină C. ß-2-presinaptici Sunt efecte ale stimulării receptorilor alfa-2 adrenergici: A. ß-2-postsinaptici E. Bametanul Stimularea aparatului juxtaglomerular renal. astm bronsic B. scaderea secretiei de renina Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. prenalterol D. 22. izoprenalina B. A. 26. 20. AMPc (scădere prin inhibarea adenilat-ciclazei) B. ß-1-postsinaptici D. insuficienta circulatorie acuta hipertona . produce stimulare centrală Mesagerii secunzi implicaţi în efectele adrenomimetice rezultate în urma stimulării receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt: A. isoxuprina E. 25. 23. Izoprenalina E. nu este metabolizată de COMT.c. isoxuprina E. GMPc (creştere prin stimularea guanilat-ciclazei) E.

30. vasodilatatie C. alfa-1 B. hipotensiune posturala Dobutamina: A. nafazolina Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv: A.28. C. D. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. astm bronsic B. Este un simpatomimetic predominent beta. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. are proprietati vasodilatatoare D1 Simpatomimeticele nu pot produce: A. D. 32. se indica in soc cardiogen D. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite. 34. adrenomimetic. 35. se recomanda in cardiopatia ischemica. alfa-2 presinaptici D. hipotensiune cronica E. tahicardie paroxistica D. este un vasoconstrictor. bronchoconstrictie Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. colaps D. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. anxietetate B. tahicardie D. cromoglicatul de sodiu C. este medicatie de substitutie in parkinson C. 37. beta-1 E. E. C. adrenalina B. E. adrenergic neselectiv. C. stimuleaza centrul respirator bulbar. este bronhodilatator. 31. adrenalina D. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. hipotensiune posturala Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor: A. se administreaza in socul anafilactic. C. B. forma levogira este cea mai activa. B. 36. 33. se administreaza oral B. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta. insuficienta circulatorie acuta hipotona C. hipotensiune cronica E. este un simpatomimetic. are efect inotrop pozitiv. neostigmina E. E. fenoterolul E. alfa-2 C. . dopamina D. hiperglicemie E. D. 29. beta-2 Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. B. produce bradicardie. este agonist beta-2 adrenergic E. aspirina C. beclometazona Nafazolina: A. teofilina B.

se administreaza intranazal in rinite. hipercolesterolemie E. hipoglicemie D. vasoconstrictor. produce tahifilaxie. cu exceptia: A. orciprenalina B. hiperlactacidemie Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este: A. D. hiperglicemie 2. C. tremor B. este inactiva oral B.adrenergic neselectiv B. prenalterol E. palpitatii C. 44. insuficienta circulatorie periferica B. B.. bronhoconstrictie E. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. in stop cardiac si soc cardiogen C. cu exceptia: A. este beta. isoxuprina D. Adrenomimeticele se pot utiliza: A. este indicat in rinite si conjunctivite Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate. 40. 42. 41. B.v. scade debitul cardiac. cu exceptia: A. fenoterol C. hipotensiune arteriala E. este adrenomimetic cu predominanta alfa C.38. oximetazolina C. astm bronsic Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate. metoxamina E. E. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare . insuficienta circulatorie cerebrala C. travaliu prematur D. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic E. se indica in chirurgia cardiaca. mioza C. T1/2 aprox. vasoconstrictie prin alfa-1 D. D. in afectiuni alergice B. cu exceptia: A. 39. Adrenomimeticele produc: A. 43. este indicata in socul cardiogen INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. C. E. bametan Care dintre urmatoarele medicamente este beta. este un beta-1-adrenomimetic. 2 minute C. stimularea functiilor miocardice B. este administrata i.adrenomimetic neselectiv ? A. xilometazolina B. ritodrin D. izoprenalina Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele. se administreaza in arterita. este indicat exclusiv local E. este inactiva per os. determina tahifilaxie D. nu difuzeaza in SNC D.

10. stimuleaza lipoliza. au actiune bronhospastica. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound C. au efecte inhibitoare asupra inimii. 8. activeaza receptorii adrenergici. diminueaza efectul antidiabeticelor Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. 7. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice B. in hipertensiune arteriala E. B. 9. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace E. favoriza eliberarea noradrenalinei E. C. E. bronhoconstrictia B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale: A. au efect bronhodilatator. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton E. nafazolina Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor: A. se indica in hipertensiunea arteriala Simpatomimeticele pot: A. 6. scad efectul cardiotonic al digitalicelor C. 12. bronhoconstrictie. cresterea metabolismului bazal. este o catecolamina D. oximetazolina C. prezinta efecte beta-2-adrenomimetice B. pot agrava cardiopatia ischemica D. bametanul E. actioneaza in ganglionii simpatici. D. hipertensiune arteriala. are efecte selective pe beta 1 C. pot creste efectul anestezicelor locale E. este o catecolamina B. inhiba recaptarea noradrenalinei Simpatomimeticele: A. stimula receptorii alfa B. au actiune directa. B. bloca receptorii noradrenalinei D. se poate administra pe cale orala C. E. in caz de travaliu prematur Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. tolazolina B. . 5. D. C. se adminstreaza intravenos E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. hipoglicemie. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic B. D. este indicata in socul cardiogen D. efedrina D. bloca receptorii beta C. potenteaza efectul neurolepticelor Noradrenalina: A. 11. hipoglicemia D. 4. deprimarea miocardului Dopamina: A. tahicardie. B.3. vasoconstrictia E. relaxarea uterului C. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic D.

relaxeaza miometrul. scad tensiunea arteriala. B. inhiba SNC. E. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. C. E. scad efectul antihipertensivelor. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. C. 15. hipotensiune. produc mioza. contracta muschiul circular al irisului. astm bronsic. terbutalina. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. E. C. C. hipotensiune arteriala. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. fluvoxamina. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. E. D. D. C. propranolol. nizatidina.13. D. C. B. au actiune indirecta. hipercolesterolemie. scad forta de contractie a inimii. B. scad tensiunea arteriala. 19. C. adrenalina. au actiune mixta. cardiopatie ischemica. D. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. tahiaritmie. B. D. este utilizată în reanimarea cardiacă la înecaţi Adrenalina: A. hipertensiune arteriala. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. hipertensiune. dobutamina. creste forta de contractie a miocardului. fenoterol. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. B. B. diminua efectul hipoglicemiantelor. E. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. sunt bronhodilatatoare. creşte minut volumul respirator E. salbutamol. 21. neostigmina. difuzează în SNC . 14. D. 20. produc hipoglicemie. B. B. este medicaţia de elecţie în şocul anafilactic C. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. D. E. D. salbutamol. E. produc vasoconstrictie. produc hipertensiune arteriala. C. E. contractă musculatura netedă bronşică D. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. hipoglicemie. cu derivatii xantinici deprima SNC. 22. D. provoacă o deprimare a SNC B. E. 18. Adrenalina: A. 16. au efecte alfa adrenergice. 17. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor. rinita.

produce toleranţă acută (tahifilaxie) la utilizarea repetată frecvent în astmul bronşic D. hiperglicemie D. face parte din grupul parasimpatoliticelor D. 31. este forma de prezentare a nafazolinei D. nu are efecte adverse pe termen lung E. este predominent alfa adrenomimetic C. B. produce bronhoconstricţie E. produce bronhospasm C. este activă pe cale orală. se prezintă sub formă de fiole injectabile de 10 ml cu soluţie 1% Care dintre afirmaţiile de mai jos caracterizează dopamina: A.23. este un adrenomimetic alfa şi beta cu predominenţă alfa C. intră în compoziţia preparatului Rinofug E. hipotensiune ortostatică Adrenalina: A. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulând toate funcţiile miocardice C. nu are efecte D1 dopaminergice E. utilizată peste 7 zile poate induce tahifilaxie Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la dopamină este incorectă: A. este o substanţă autacoidă Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false: A. 26. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numără: A. este contraindicată în şocul cardiogen D. 30. 28. adrenalina antagonizează efectele antiparkinsonienelor Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează preparatul "Proculin”: A. tahiaritmii E. este selectiv alfa 1 adrenomimetic C. 24. paloarea tegumentară B. efedrina nu difuzează în SNC D. nu se utilizează în şocul cardiogen Efedrina: A. adrenalina este utilizată cu rezultate bune în insuficienţa circulatorie cerebrală C. cafeina are un efect sinergic de potenţare a acţiunii adrenalinei B. produce bronhodilataţie C. nu traversează bariera hematoencefalică C. este medicaţie de elecţie în HTA . având un T1/2 = 4-6 ore B. 25. se prezintă sub formă de soluţie ce se administrează în sacul conjunctival Dobutamina : A. antagonizează efectul antiparkinsonienelor Nafazolina: A. la doze mici activează receptorii D1 periferici producând vasodilataţie E. 29. este adrenomimetic selectiv alfa-1 B. în administrarea paravenoasa se produce ischemie şi necroză E. este un simpaticomimetic tocolitic B. reprezintă medicaţie de elecţie în şocul anafilactic D. are biodisponobilitate bună per os şi difuziune bună în SNC C. inhibă toate funcţiile miocardului B. este decongestiv al mucoasei nazale în rinite D. influenţează testele de laborator cu creşterea glicemiei şi a colesterolului E. 27. este în amestec racemic de doi enantiomeri D. are acţiune vasoconstrictoare locală E. calea de administrare a adrenalinei este per os E. are o difuziune bună în SNC D. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producând vasoconstricţie B. fotosensibilizarea C. se administrează numai prin injectare iv B. este predominent beta 1 adrenomimetic B.

metoxamina E. Efedrina: A. Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu: A. digoxina E. Efectele alfa-1 adrenergice sunt: A. Creşterea lipolizei D. ca stimulator al SNC 37. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic: A. mioză E. metoxamina D. Relaxarea miometrului C. mucoase. clonidina D. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic: A. contracţia muşchilor piloerectori D. fenilefrina C. Efectele beta-1 adrenergice sunt: A. Scăderea secreţiei pancreatice de insulină D. rinichi. declanşarea travaliului 38. produce excitaţia SNC D. nafazolina E. dobutamina D. contracţia muşchilor netezi ai ureterelor C. şoc anafilactic B. relaxarea miometrului 34. criza de astm bronşic E. Ejacularea C. are biodisponibilitate bună per os B. Isoxuprina este indicată în: A. stimularea miocardului contractil B. stimularea lipolizei E. stop cardiac D. muşchi B. relaxarea muşchilor netezi bronşici 35. etilefrina B. nafazolina 33. este vasoconstrictor general şi local 36. Care dintre următoarele substanţe sunt simpatomimetice vasoconstrictoare? A. antidepresive IMAO C. clonidina 39. Contracţia muşchiului neted ciliar . insuficienţa circulatorie de tip hipoton C. Contracţia uterului gravid B. antidepresive triciclice B. relaxarea miometrului D. stimularea aparatului juxtaglomerular C. produce bronhoconstricţie E. Relaxarea musculaturii netede vasculare B. guanetidina 40. rinite şi conjunctivite C. boala Raynaud B. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt: A.32. Glicogenoliza 41. nu difuzează în SNC C. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. adrenalina B. insuficienţa circulatorie cerebrală D. Stimularea miocardului contractil E. vasoconstricţie arteriolară în piele. dopamina C. viscere. iminenţa de travaliu prematur E.

Salmeterolul 45. Stimulează SNC E. Scăderea conducerii atrio-ventriculare 46. cu creşterea consecutivă a volemiei 43. Fenoterolul E. Efedrina: A. noradrenalina . Favorizează eliberarea şi acumularea noradrenalinei în fanta sinaptică D. care rezultă în urma stimulării receptorilor ß-2-adrenergici: A. utilă în rinite şi conjunctivite B. Impiedică hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO C. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare B. Situarea radicalului hidroxil în poziţia meta favorizează acţiunea metabolizantă a COMT E. Noradrenalina 44. Adrenalina produce următoarele efecte: A. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune E. Stimularea miocardului contractil C. Gliconenoliză hepatică E. Glicoliza anaerobă D. Terbinafina C. Cucreşterea mărimii radicalului grefat la gruparea aminică. relaxează musculatura netedă uterină 49.4 pe nucleul benzenic sunt grupări distribuitoare cu caracter hidrofil care limitează pătrunderea în SNC B. Se utilizează preponderent ca tocolitic. Sunt ß-2-adrenomimetice selective: A. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC 50. Substituirea în poziţia alfa împiedica acţiunea MAO D. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate E. Nafazolina: A. Glicogenoliza hepatică C. Terbutalina B. creşte selectivitatea pentru receptoriiß-2 C. sunt valabile afirmatiile: A. Stimularea lipolizei B. Are acţiune vasodilatoatore generală şi locală 48. Nafazolina B. Terfenadina D. Se utilizează ca vasoconstrictor sistemic. în insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton C. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de COMT si au durata medie de actiune C. Isoxsuprina D. Hidroxilii fenolici în poziţile 3. Se utilizează ca stimulator cardiac în bloc atrio-ventricular E. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT: A. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta D. Stimulează receptorii adrenergici alfa şi beta B.E. Retenţia de sodiu şi apă. Ritodrina C. Bronhodilataţie B. La administrare frecventă şi repetată produce tahifilaxie D. Care dintre următoarele afirmaţii privind relaţiile structură-activitate în seria simpatomimeticelor este adevărată? A. Lipoliză D. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice 47. Are acţiune vasoconstrictoare locală. Sunt efecte de tip metabolic. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic: A. Dobutamina E. Contracţia muşchilor netezi arteriolari 42.

etilefrina C. creste colesterolemia Comparativ cu adrenalina. hiperglicemie E. izoprenalina C. agitatie motorie C. efedrina prezinta: A. stimulare SNC mai intensa E. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton B. cat si indirect C. trece usor bariera hemato-encefalica C. glicogenoliza hepatica. 54. stimularea miocardului excito-conductor E. sunt folosite local. difuziune mai buna in SNC B. cu hiperglicemie C. B. stimularea lipolizei Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile: A. intravenos etilefrina . paloarea tegumentelor D. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton C. ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara 57. se poate administra per os B. infiltratiile locale cu cocaina C. derivati xantinici de tip teofilina B. nu are efecte de tip beta-2 E. adrenalina D. antihipertensive E. efedrina E. sunt folosite in astmul bronsic E. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular D. digitalice C. 56. 53. atat direct. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei: A. hipotensiunea cronica 58. orciprenalina E. adrenalina D.51. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina D. 52. bronhodilatatie absenta Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu: A. stimularea miocardului contractil D. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica: A. colaps D. dopamina 59. hipotensiunea posturala E. hipoglicemiante Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati: A. fenilefrina B. efecte beta-2 adrenomimetice intense B. tahiaritmii B. durata de actiune mai mare D. infiltratiile locale cu hialuronidaza B. hipocolesterolemie Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1: A. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i. D. antidepresive triciclice D. 55. efedrina Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare: A. contractia muschilor netezi ai ureterelor B. mecanism mixt de actiune. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei: A.v. central C.

Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. cardiotonica 61. efedrina C. hipotiroidie B.c E. parasimpatolitic B. se administreaza i. beta-2-adrenomimetic E. fenilefrina E. 67. beta-1. tocolitica E. salbutamol B. terbutalina 69. fenoterol D. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei: A. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii: A. beta2-adrenomimetic C. adrenalina B. stimularea miocardului . intravenos ser glucozat 60. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare: A. simpatomimetic C. nafazolina D. adrenalina B. alfa-adrenolitic E. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1: A.adrenomimetic D. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1: A. vasoconstrictoare generala B. salmeterol D. antihistaminic H1 64. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic D. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici B. suntcontraindicate in cardiopatia ischemica: A. cardiopatie ischemica D. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei: A.v. terbutalina 65. efedrina C. vasodilatator periferic B. izoprenalina C.E. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor: A. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale: A. dobutamina E. bronhodilatatoare D. salbutamolul D. terbutalina 62. diabet C. efedrina 68. vasoconstrictor local 63. prenalterol E. tocolitic D. vasoconstrictoare locala C. hipertensiune arteriala E. tahiaritmii 66. fenoterol C. salbutamol B. si s. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile: A. potenteaza efectele haloperidolului C. adrenalina E.

este favorizata difuziunea in SNC. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic E. Etilimidazoline. C. D. 73. Compusii au caracter hidrofob. B. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore. Acizi propionici. prezenta unor hidroxili fenolici in pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte: A. Acizi fenilpropionici. C. In cazul derivatilor feniletilaminici. E. scaderea secretiei de renina C. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. se administreaza oral D. este o catecolamina C. radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte: A. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß1. 77. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza D. B. D. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice? A. Largeste spectrul de activitate. stimularea lipolizei D.70. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß2. E. C. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT. bronhodilatatie E. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul. B. ß-feniletilamine. scad tonusul si peristaltismul intestinal C. produc bronhoconstrictie B. D. 71. produc contractia musculaturii vasculare Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2 E. este simpatomimetic B. 72. Substituirea in pozitia beta. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol). Substituirea in pozitia alfa. Imprima selectivitatea pentru receptorii ß. Amine aromatice primare. 78. produce tafilaxie La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele: A. cresterea excitabilitatii miocardului Ce deosebeste efedrina de nafazolina: A. D. C. cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi realizata prin urmatoarele modificari structurale: A. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. B. D. E. . 74. E. fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe ß2. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C B. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza C. B. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica. 76. stimuleaza miocardul E. Are structura de catecolamina. Xilometazolina. B. Fenilefrina. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica. 75. Noradrenalina: A. C. contracta detrusorul D. E. Efedrina. Nafazolina. Efedrina. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica? A.

Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe. Xilometazolina E. infarct miocardic. C. E. 82. avand biodisponibilitate orala foarte buna. C. 84. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop B. decompensare cardiaca. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie. 81. D. Nafazolina este administrata numai local. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate? A. E. Nu se absoarbe la administrare orala. Isoxuprina: A. B. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune. B. biodisponibilitatea fiind redusa. Dopamina Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? A. B. Este un derivat de imidazolina. Are efect predominant beta-1 adrenergic. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC. Adrenalina B. D. E. Efedrina: A. Noradrenalina C. C. Este indicata in stop cardiac. Efedrina: A. E. Este un deprimant neselectiv al SNC Isoxuprina: A. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina: A. Este indicat in soc cardiogen. 86. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC. 85.79. Prezinta efect tocolitic. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala. Se poate administra per os. si actioneaza prin mecanism mixt. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace? A. Este un adrenomimetic neselectiv. sublingual. Se administreaza oral. Este un alfa1 adrenomimetic. C. intravenos sau subcutan. D. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar. C. B. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. Nafazolina B. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic. C. Este inactivata la administrate orala. D. E. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic. Dobutamina C. Este stimulator la nivel SNC. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local. 87. D. D. E. Nafazolina D. periferic si central. 80. D. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala. B. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt. B. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica. Efedrina . B. Se poate administra per os. Dobutamina: A. Se poate utiliza si ca tocolitic. E. Nu se administreaza per os. Prezinta efect bronhodilatator. Adrenalina D. C. D. E. stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local. 83. C.

95. Izoprenalina E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. 93. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil. Scaderea secretiei de insulina. E. E. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. Relaxarea muschiului neted ciliar. C. C. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic? A. Stimularea lipolizei. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. 97. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului. Relaxarea miometrului. C. 96. D. Bametan E. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A.E. contracta muschiul circular al irisului. au efecte alfa adrenergice. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte? A. C. Isoxuprina B. B. D. Oximetazolina D. D. C. au actiune indirecta. relaxeaza miometrul. B. Este un derivat de beta-feniletilamina. actioneaza in ganglionii simpatici. Dilatarea muschilor netezi vasculari. produc hipertensiune arteriala. adrenalina. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. E. Adrenalina B. au efecte inhibitoare asupra inimii. dobutamina. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ? A. creste forta de contractie a miocardului. C. Xilometazolina C. au efect bronhodilatator. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. C. 92. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2. fluoxamina. Fenilefrina 90. B. B. B. E. Oximetazolina 88. D. D. Dobutamina. au actiune mixta. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie. au actiune directa. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. C. scad efectul antihipertensivelor. stimuleaza lipoliza. produc mioza. nizatidina. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale? A. cu derivatii xantinici deprima SNC. 91. activeaza receptorii adrenergici. E. salbutamol. B. 94. . D. D. produc hipoglicemie. B. B. au actiune bronhospastica. Efedrina C. Bufenina D. E. 89. E. scad tensiunea arteriala.

E. B. B. relaxarea miometrului. cresterea metabolismului bazal. midriaza.. vasodilatatie. E. vasoconstrictie. 106. 107. C. 105. vasoconstrictie. hipercolesterolemie. E. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca: A. C. relaxarea muschiului circular al irisului. E. B. bronhoconstrictie. E. hipertensiune arteriala. salbutamol. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. hipoglicemie. neostigmina. bronhodilatatie. 104. scad forta de contractie a inimii. stimularea glicogenolizei hepatice. 100. C. B. B. B. stimularea inimii. fenoterol. E. hipoglicemie. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. bronhoconstrictie. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind: A. D. cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor. hipertensiune. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. E. produc vasoconstrictie. D. 98. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza: A. C. B. D. D. 101.D. inhiba SNC. 103. B. tahicardie. D. stimularea SNC. . 102. scad tensiunea arteriala. B. C. hipotensiune arteriala acuta si cronica. astmul bronsic. scaderea secretiei de insulina. B. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului. midriaza. cardiopatie ischemica. C. terbutalina. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv. diminua efectul hipoglicemiantelor. E. D. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina: A. E. hipotensiune arteriala. rinita. C. hipotensiune. D. tahiaritmie. D. stimularea lipolizei. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce: A. sunt bronhodilatatoare. hipertensiune arteriala. E. C. scaderea secretiei de insulina. propranolol. D. C. cresterea secretiei de renina. stimularea lipolizei. 99. astm bronsic.

tahiaritmii cardiace C. aplicare de gheata local B. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. 108. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli 112. bradicardie D. este derivat de beta. paloarea tegumentelor C. sindrom Adams. Beta-blocantele neselective se indică în: A. aritmii cardiace. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton D. criza de astm bronsic D. hipotensiune arterială B. tahicardie D. adrenalina intravenos SIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. hipotensiune arteriala B.C. Efedrina: A. deprimarea respiratiei E. are actiune vasoconstrictoare generala C. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se trateaza cu: A. tulburări de circulaţie periferică . are structura chimica de catecolamina B. este indicata in socul cardiogen 109.feniletilamina B. prezinta biodisponibilitate per os buna B. Noradrenalina: A. insuficienta circulatorie cerebrala C. E. perfuzii cu bicarbonat de sodiu E. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt: A. nu difuzeaza in SNC C. ca miotic in oftalmologie D. narcolepsie 111. hipotensiunea posturala B. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala. este simpatomimetic cu mecanism mixt D. perfuziile cu alcalinizante îi cresc eliminarea urinara E. se administreaza intravenos in perfuzie 113. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC 110. infiltratii locale cu fentolamina D. stop cardiac E. travaliu prematur. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice E. D. Dobutamina: A. este indicata in aritmii cardiace E. infiltratii locale cu hialuronidaza C.Stokes C. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse: A. inactiva per os C. aritmii 114. indicata exclusiv local D. edem Quincke B. boala Raynaud E.

care stimulează receptorii β1 E. B. se asociază cu cafeina în preparate antimigrenoase 5. 8. favorizeaza procesele metabolice neuronale. propranolol. clonidina este antagonist α2 presinaptic C. E. Neurosimpatoliticele acţionează astfel: A. pentoxifilina B. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. rezerpina favorizează eliberarea noradrenalinei în sinapse B. nicergolina C. metil-dopa formează dobutamina. C. vasodilatator. 9. prazosin. B. agonist alfa2-adrenergic . blocheaza receptorii adrenergici. ergotamina D. au afinitate pentru receptorii adrenergici. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO 2. D. produce vasodilataţie cerebrală C. E. amelioreaza memoria. este un α-adrenolitic la doze terapeutice B. se indică în hipertensiunea arterială D. Care simpatolitice se folosesc în insuficienţa circulatorie cerebrală şi periferică: A. Beta-blocantele pot da: A. diminua zgomotele in urechi. E. scade fluxul sanguin cerebral. B. clonidina 4. au activitate intrinseca. mecanism direct de actiune. C. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. angina pectorală D. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. Prazosinul este un: A. bloc atrio-ventricular gradul I C. scade circulatia in creier. E. doxazosinul blochează receptorii β1 6. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1 D. aritmiile cardiace E. propranololul E. antiagregant plachetar. fenomene depresive B. glaucom E. Ergotamina A. scade rezistenta vasculara. alfa-adrenolitic. este alfa-adrenolitic. nicergolina. D. obisnuinta 3. hipertensiune arteriala B. C. C. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. B.E. hiperglicemie C. agonist beta1-adrenergic B. 7. glaucom 11. dihidroergotoxina. tahicardie D. fentolamina. D.adrenolitice: A. relaxează uterul gravid E. agonist beta2-adrenergic C. 10. Care dintre următoarele indicaţii nu sunt specifice medicaţiei beta1. D.

hipertensiunea arterială B. se administrează în doze mari la începutul tratamentului Reserpina: A. fenoxibenzamina E. cu excepţia: A. 16. determină agitaţie psihomotorie şi creşterea agresivităţii D. este vasodilatator D. moxonidina diminuă eliberarea noradrenalinei Acţionează prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1: A. clonidina produce tahicardie şi vasoconstricţie C. cefalee postrahianestezie Dihidroergotoxina este contraindicată în: A. având efecte adrenolitice de intensitate mare şi de durată lungă: A. hipertensiunea arterială În feocromocitom pentru diagnostic şi tratament se administrează: A. Fenoxibenzamina Sunt efecte de tip ß-1-adrenolitic: A. Terazosinul D. retinopatia de etiologie vasculară D. se administrează în insuficienţa hepatică E. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1 E. hipotensiune ortostatică E. este indicată în tratamentul HTA E. migrenă C. Tamsulosinul C. 15. 20. Tolazolina B. determină vasoconstricţie C. insuficienţa circulatorie cerebrală B. 18. Fentolamina E. Tolazolina B. clonidina are acţiune antihipertensivă D. dibenamina Nicergolina: A. este indicată în tratamentul stărilor depresive Următoarele afirmaţii sunt adevărate. antagonist beta1-adrenergic Tolazolina este indicată în: A.12. 14. are T 1/2 mic (circa o oră) B. hipotensiunea arterială E. metildopa produce efecte toxice hepatice B. nicergolina C. accidente cerebrale ischemice C. nu se administrează per os B. D. este adrenolitic alfa-1 selectiv D. 21. produce vasoconstricţie C. fentolamina D. 17. Moxonidina D. se administrează în hipotensiunea ortostatică E. antagonist alfa1-adrenergic E. nu se absoarbe per os B. Nafazolina C. Oximetazolina E. 19. insuficienţă circulatorie periferică D. nu suferă efect de prim pasaj hepatic C. Inhibarea secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular renal . ergotamina B. Dibenamina Alchilează ireversibil receptorii alfa-adrenergici. 13. este contraindicată în insuficienţa circulatorie cerebrală Prazosin: A.

24. Labetalol Sunt ß-adrenolitice cu activitate simpatomimetică intrinsecă (agonişti parţiali): A. 30. Diminuarea lipolizei. Glicogenoliza hepatică şi la nivelul ţesutului muscular E. naftidrofuril D. 27. scăderea concentraţiei plasmatice a acizilor graşi D. 31. dihidroergotoxina C. dihidroergotamina Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele. Pindolol E. salbutamol Este medicament indicat in migrena: A. terbutalina C. Relaxarea musculaturii netede bronhice B. cu exceptia: A. tulburarile ischemice periferice Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici: A. 26. Atenolol D. Scăderea presiunii intraoculare D. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2 C. Timolol Despre clonidina este valabila afirmatia: A. cardiopatia ischemica D. Creşterea lipolizei la nivelul ţesutului adipos Sunt ß-adrenolitice cu acţiune alfa-adrenolitică asociată: A. B. somnolenta B. Propranolol B. Antagonizarea competitivă a efectelor angiotensinei II C. Glicogenoliza E. cresterea presiunii intraoculare. Creşterea debitului cardiac Sunt efecte de tip ß-2-adrenolitic: A. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1 E. hipotensiune ortostatica C. Pindolol C. nicergolina B. cu agravarea glaucomului E. 28. dobutamina Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica: A. 23. 25. Relaxarea musculaturii netede vasculare C.22. este un beta-2 adrenomimetic Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2 B. terlipresina E. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1 D. prazosin C. Sotalol C. Timolol D. hipertensiunea arteriala B. pindolol E. prazosin B. hipertiroidismul E. Atenolol B. fenoxibenzamina D. clonidina B. 29. noradrenalina E. fenoterol D. tahiaritmiile C. Sotalol E. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului D. cu exceptia : . diminuarea potentei sexuale Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1: A.

cresterea secretiei de renina C. hipertensiune arteriala Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare: A. 35. propranolol. dihidroergotoxina. 39. Este un derivat xantinic. bloc atrio-ventricular E. angina pectorala Nicergolina: A. ergocornina. Dihidroergocornina. D. B. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici D. D. ergotamina E. D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. atenolol C. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. Dihidroergotamina. scaderea volemiei E. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic B. moxonidina Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin: A. A. coronarodilatatie Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate: A. B. 36. ergocriptina. Este un beta-adrenolitic. C. doxazosin D. 34. scaderea debitului cardiac B. dihidroergocornina si dihidroergotamina.32. . E. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale: A. Dihidroergocriptina. atenololul C. Ergocornina. dihidroergotoxina In care afectiuni se contraindica beta-blocantele: A. prazosinul B. ergocriptina si ergotoxina. Este un vasoconstrictor C. prazosin B. rezerpina D. astm bronsic D. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici C. au activitate intrinseca. C. bloc atrio-ventricular grad II C. Este un alfa-adrenolitic. diabet E. mecanism direct de actiune. C. 33. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice E. bradicardie B. E. D. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. E. dihidroergometrina si dihidroergocornina. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice D. 37. au afinitate pentru receptorii adrenergici. B. Ergotamina. nicergolina. fentolamina. Dihidroergotoxina este un amestec de: A. 38. tahiaritmii C. salbutamol E. hipertensiune arteriala B. glaucom D. 40. blocheaza receptorii adrenergici. B. dihidroergocristina si dihidroergocriptina.

stimuleaza miocardul C. prazosinul. B. dihidroergotoxina. Metildopa: A. D. este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop D. 44. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2 E. fentolamina. 42. E. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina D. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort C. D. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic. scade fluxul sanguin cerebral. amelioreaza memoria. antiagregant plachetar. face arteriolodilatatie la doze mari si medii C. favorizeaza procesele metabolice neuronale. tulburari ischemice periferice C. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. nu se asociaza cu saluretice INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. reducerea debitului cardiac B. se absoarbe bine per os C. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice E. D. tolazolina. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor D. scaderea tensiunii intraoculare 49. bronhospasm la astmatici B. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os B. stimuleaza functiile miocardului . deprima centrul respirator D. se administreaza exclusiv injectabil B. diminuarea lipolizei 48. nu are efecte toxice hepatice E. alfa-adrenolitic. Beta-blocantele: A. E. nu se administreaza pe nemancate E. Tolazolina: A. E. este contraindicat in hemoragii acute 46. scade circulatia in creier. C. are efecte centrale simpatomimetice C. diminua zgomotele in urechi. propranololul. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. este ocitocic puternic pe uterul gravid B. cu exceptia: A. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala E. B. cu exceptia: A. vasodilatator. se administreaza in ulcer gastroduodenal 47. Sunt beta-adrenolitice: A. C. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate. 41. B. este antiagregant plachetar E. prazosin. tendinta spre hipoglicemie D. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic. cu exceptia: A. C.E. este contraindicat in feocromocitom D. este alfa-adrenolitic. scade rezistenta vasculara. Notati afirmatia falsa despre nicergolina: A. se asociaza cu cafeina 45. 43.

beta-simpatomimetice . salbutamolul Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat: A.2. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute C. 3. 7. deprimarii miocardului C. prazosinul D. efect simpatolitic central D. se contraindica in angina pectorala Se evita asocierea beta-blocantelor cu: A. efectului hipocolesterolemiant E. le contraindica la diabetici Care din afirmatii sunt adevarate: A. influenteaza negativ profilul lipidic C. 5. inhibitori ai enzimei de conversie D. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca E. se contraindica in astm Propranololul: A. creşterea debitului cardiac B. ergotamina B. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase E. scaderii consumului de oxigen al miocardului B. fac parte din clasa I de antiaritmice E. atenololul C. 10. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin D. 9. 6. este un alfa-1 adrenolitic selectiv B. creste colesterolul si trigliceridele D. se pastreaza si la doze mari B. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic Prazosinul: A. are efect antihipertensiv C. este un alfa-1-adrenolitic B. creste postsarcina C. blocanti de calciu tip verapamil B. 8. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1 C. coronarodilatatiei D. produce hipotensiune intensa la prima doza E. scăderea secreţiei de renină C. se indica in hipertensiunea arteriala D. B. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei D. poate da fenomenul primei doze E. dopamina E. hipoglicemiante C. este un beta-adrenolitic selectiv C. coronarodilataţie Prazosinul: A. au proprietati antihipertensive D. este un inhibitor al enzimei de conversie B. efectului rebound Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explică prin: A. 4. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor B. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive: A. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii E. sunt contraindicate in angina pectorala Cardioselectivitatea beta-blocantelor: A. creşterea sintezei de bradikinină E. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici D.

propranolol. D. metoprolol. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. bronhoconstrictie. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. cresterea trigliceridelor. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. impiedica eliberarea mediatorilor. C. D. atenolol. . are actiune simpatomimetica. E. are actiune hipotensiva. oxprenolol. C. diminua actiunea simpatomimeticelor. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. produc hipertensiune. timolol. metoprolol. 18. diminua formarea umorii apoase. D. angina pectorala. D. alfa-adrenolitic. C. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. D. E. 19. D. betaxolol. B. E. impiedica recaptarea noradrenalinei. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. este un neurosimpatolitic. diuretice 11. 14. este un parasimpatomimetic. antihipertensiv. creste trigliceridele. C. hipertensiune arteriala. 16. E. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. E. B. C. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. este un antiparkinsonian. stari depresive. 13. D. blocheaza receptorii beta-adrenergici. atenolol. este beta-2-adrenolitic. nu se administreaza in sindromul Raynaud. tahicardie. 12. E. cresc presiune intraoculara. 17. activeaza receptorii adrenergici. E. B. este alfa-1-adrenolitic. B. B. are actiune hipotensiva. C. B. B. blocheaza receptorii beta-adrenergici. 15. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. au actiune cronotrop negativa. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. impotenta.E. B. C. este un antiulceros. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. aritmii cardiace. B. 20. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. B. astm bronsic. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. D. propranolol. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. D. blocheaza receptorii adrenergici. C. D. C. E.

produce tahicardie D. scăderii tensiunii arteriale sistolice E. este sedativă SNC 28. nu determină somnolenţă D. bronhodilataţie B. fentolamina B. se utilizează în tratamentul insuficienţei circulatorii cerebrale 27. aritmii cardiace. astm bronşic C. scăderea reninei C. se administrează la conducătorii auto E. Efectele beta-2 adrenolitice sunt: A. hipertiroidism B.adrenolitic se datorează: A. Actiunea antihipertensivă a clonidinei se realizează prin următoarele mecanisme: A. scăderea debitului cardiac D. un medicament simpaticomimetic B. gust metalic E. tahicardie reflexă D. D. astm bronsic. 22. un alfa adrenolitic E. astenie. inhibarea secreţiei de renină din aparatul juxta-glomerular renal 26. are acţiune antihipertensivă B. Fac parte din grupul simpatoliticelor: A. B. scăderea tensiunii intraoculare E. Care din următoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin: A. C. diminuării forţei de contracţie a miocardului C. nicergolina E. Clonidina: A. este ocitocică puternică pe uterul gravid B. tendinţă la hipoglicemie D. creşterea reninei B. tolazolina 29. 21. un beta adrenomimetic D. creşterea frecvenţei cardiace D. angina pectorala. ateroscleroza. se utilizează în tratamentul sindromului de abstinenţă la morfină 30. fenomen de rebound după întreruperea tratamentului 25. asociată cu cafeina se utilizează în tratamentul migrenei (în criză) C. bloc atrioventricular . risc de hipotensiune arterială posturală C. hipertensiunea arteriala. deprimarea respiraţiei B. nafazolina D. Contraindicaţiile beta-adrenoliticelor neselective: A. dobutamina C. forma de prezentare a dihidroergotoxinei C. Ergocepsul este: A. Ergotamina: A. vasodilataţiei coronariene 23.E. scăderea consumului de oxigen la nivel cardiac E. se administrează pe stomacul gol E. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. vasoconstricţie cu tulburări ischemice periferice C. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort B. E. determină efecte rebound la întreruperea bruscă a tratamentului C. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor 24. Acţiunea antianginoasă prin mecanism beta1.

reduce depozitele de noradrenalină B. are T 1/2 mare (câteva zile) C. nadolol C. scăderea tensiunii arteriale B. biodisponibilitate foarte mare per os D. T 1/2 relativ mic E. 36. scăderea debitului cardiac C. alprenololul este beta-adrenolitic cu acţiuni de tip simpatomimetic şi chinidinic E. absorbţie digestivă redusă B. reserpina D. 35. nu produce retenţie hidrosalină C. 34. Are efecte sedative la nivel SNC E.31. guanetidina Blocanţii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au următoarele efecte: A. se administrează în hipotensiunea arterială Notaţi afirmaţiile corecte: A. Retenţie de sodiu şi apă Dihidroergotamina: A. anxietate de stres E. inhibarea eliberării NA în fanta sinaptică Metildopa: A. excreţie renală în forma netransformată Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile: A. 40. Produce creşterea fluxului sanguin cerebral şi ameliorează metabolismul neuronal B. 37. biotransformare hepatică masivă D. atenololul este beta-1 adrenolitic pur D. Arteriolodilataţie. cu efect al primului pasaj ridicat C. 33. reducerea necesităţii de oxigen a miocardului B. coeficient de absorbţie digestivă mai redus B. Are acţiune vasoconstrictoare. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv B. scăderea secreţiei de renină D. este indicat în tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronşic. VLDL C. prin blocarea receptorilor alfa Dihidroergotoxina este utilizată în: A. biotransformare hepatică masivă. T 1/2 foarte mare (câteva zile) Următorii compuşi sunt medicamente neurosimpatolitice: A. este adrenolitic alfa-1 selectiv B. boala Raynaud B. 39. Scăderea fracţiunii plasmatice HDL E. activitate ce necesită mare atenţie (şoferi etc.) Mecanismul acţiunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor: A. Arteriopatii. hipercolesterolemie Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este: A. are efecte benefice pe metabolismul lipidic D. propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu acţiune de tip anestezic local C. Reducerea fracţiunilor lipoproteice LDL. D. are efecte toxice hepatice D. 38. se administrează în HTA forme medii şi severe E. absorbţia digestivă diminuată de alimente C. Retinopatii de origine vasculară . pindololul este beta-adrenolitic cu acţiune de tip chinidinic Prazosin: A. atenolol B. prazosin E. mai evidentă la nivelul venelor C. Are acţiune ocitocică marcată asupra uterului gravid D. difuziune bună prin bariera hematoencefalică E. Creşterea fracţiunii plasmatice HDL D. 32. este contraindicat în HTA cu insuficienţă cardiacă E. Are efecte deprimante asupra cordului. efect simpatolitic central E.

ergotamina Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A. Are acţiune antiagregantă plachetară E. are si efect antiagregant plachetar E. datorită efectului vasodilatator Neurosimpatoliticele pot acţiona prin: A. Hipotensiune arterială cu caracter ortostatic. dihidroergotoxina B. Accidente cerebrale ischemice Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt: A. Se utilizează în diagnosticul şi tratamentul feocromocitomului Prazosinul este antihipertensiv de elecţie în cazurile de hipertensiune arterială la bolnavii care suferă de: A. Metroragii post-partum D. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid. acebutolol E. musculotrop D. Inhibarea sintezei noradrenalinei C. Produce efecte de tip histaminergic Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate: A.41. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica Despre prazosin sunt valabile afirmatiile: . Blochează receptorii alfa-1-postsinaptici şi alfa-2-presinaptici B. au efect alfa-1 adrenolitic predominant: A. Are efect adrenomimetic. 44. ergotoxina C. Tahicardie reflexă C. 46. prin stimularea receptorilor alfa D. Astm bronşic D. datorită efectului adrenolitic C. 48. Vasoconstricţie mezenterială şi la nivel renal B. Produce vasodilataţie sistemică. labetalol B. Insuficienţă cardiacă Tolazolina: A. 42. Insuficienţă hepatică E. Are acţiune neurosimpatolitică E. 50. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. nicergolina D. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic C. Diabet B. Blocarea recaptării noradrenalinei din fanta sinaptică D. 45. Este utilă în retinopatii de origine vasculară. Gută C. Creşterea tonusului musculaturii netede a venelor Ergotamina: A. 49. Creşte fluxul sanguin cerebral E. produce vasoconstricţie la nivel cerebral B. Este vasodilatator prin efect direct. Blocarea eliberării noradrenalinei E. Vasodilataţie cu hipotensiune arterială D. C. timolol D. 43. Creşte eliberarea noradrenalinei în fanta sinaptică D. ergometrina E. Acţionează ca agonist parţial alfa-adrenomimetic B. Inhibarea biotransformării catecolaminelor Nicergolina: A. cu creşterea rezistenţei periferice E. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA D. pindolol Dintre alcaloizii din cornul secarei. Are efecte de tip parasimpatomimetic C. datorită efectului vasoconstrictor E. Arterioloconstricţie intensă. Depleţia depozitelor de noradrenalină B. metoprolol C. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic C. 47.

datorita riscului de coma hipoglicemica: A. anxietatea de stres E. tahiaritmiile C. fenoterol E. cardiopatie ischemica D. stari depresive D. timp de injumatatire relativ mic C. constipatie C. boli psihiatrice . atenolol C. insuficienta circulatorie cerebrala 57. este un alfa-adrenolitic neselectiv C. retentie hidrosalina 55. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica: A. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. timolol . Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei: A. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice: A. hipotensiune arteriala ortostatica B. efect asociat de tip chinidinic E. sindrom neurologic parkinsonian E. salbutamol 56. astm bronsic 59. hipotiroidismul 52. sunt contraindicate in astmul bronsic: A. propranolol D.psihoze D. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule E. metoprolol B. Sunt beta adrenolitice lipofile: A. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei: A. depletia depozitelor de dopamina si serotonina 58. propranolol B. Spre deosebire de atenolol. insuficienta cardiaca C. atenolol 54. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina C. biotransformare hepatica ridicata B. neurosimpatolitic B. propranololul prezinta: A. cardiopatia ischemica B. timolol B. neuroleptic D. efect asociat de tip alfa-adrenolitic 53. boli psihiatrice . are o biodisponibilitate mare per os B. timolol C. tahiaritmii cardiace B. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. hipertensiune arteriala. produce retentie hidrosalina E. stadiul II B. hipertensiune arteriala forme grave C. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic 51. glaucomul D.depresii E. atenolol C. sotalol E. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica D. insuficienta circulatorie periferica hipertona E. propranolol D.A. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat D.

potenta mare B. nicergolina D. fentolamina 69. adrenalina B. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare: A. bradicardie C. tolazolina C.D. clonidina D. ergotamina B. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic 68. creste tensiunea arteriala C. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici: A. antitahicardic 63. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica: . captopril 65. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice chinazoline: A. hipercolesterolemie 64. se contraindica in glaucom D. tahicardie 61. bloc atrio-ventricular D. timolol C. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective: A. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic: A. la intrerupere brusca apare efect rebound 67. produce sedare. alfa-1-adrenolitic C. diabet insipid E. alfa metildopa 66. cardiopatie ischemica B. beta-adrenolitice D. simpatolitic B. insuficienta cardiaca C. apare la asociere cu: A. antihipertensiv D. izoprenalina E. este un parasimpatomimetic B. tolazolina C. se prefera la diabetici E. Clonidina: A. adrenalina 60. amfetamina E. astm bronsic E. antidepresive triciclice E. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei. astm bronsic B. atenolol E. bloc atrio-ventricular D. lipsa efectului rebound C. dihidroergotoxina C. guanetidina B. oxprenolol B. dihidroergotamina E. antiastmatic E. propranolol D. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului: A. somnolenta E. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective: A. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic D. metoprolol 62.

Imidazoline. Fentolamina C. Actiune antiaritmica. isoxuprin D. Este un ß-blocant neselectiv. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi. ß-blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice: A. B. Chinazoline. B. Este utilizata ca antihipertensiv. E. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard. tolazolina Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica? A. 78. Actiune antiglaucomatoasa. C.70. Cresc presiunea intraoculara. Prazosin D. B. Reserpina. B. sunt contraindicate in glaucom. 73. C. B. nicergolina C. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate? A. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps. Dihidroergotoxina: A. Metildopa. E. Are actiune diuretica. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort. Are actiune antihipertensiva. D. E. Pindolol . Butirofenone. 72. Este un alfa-adrenolitic. Tolazolina. Au efect proaritmogen. dihidroergotoxina E. D. Este un alfa-adrenolitic. E. Actiune excitanta SNC. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat. B. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei. 71. E. C. 76. Pot fi administrate numai parenteral. D. Cresterea debitului cardiac. E. Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala. Actiune antihipertensiva. D. C. Efect inotrop negativ. C. D. 75. Efectele care apar dupa administrarea ß-blocantelor sunt: A. B. E. A. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici. ß-blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje: A. Esteri ai acidului nitric. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice. D. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice? A. Actiune antianginoasa. Xantene. Fenoxibenzamina B. B. Moxonidina: A. 77. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina? A. C. Este un ß-blocant. D. Efect inotrop pozitiv. D. C. Cimetidina. vincamina B. E. 74. C. Propranolol. Reducerea debitului cardiac. Are proprietati vasoconstrictoare.

Isoxuprin B. Cresc necesitatea de oxigen a inimii. 81. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile? A. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. Anxietate de stres D. Atenolol C. Clonidina este contraindicata in glaucom 82. Este conditionata in produsul Sermion. B. Clonidina B. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor? A. Hipertensiune arteriala C. C. Atenolol E. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic. Terazosin 79. Atenolol C. Sotalol D. E. B. Metoprolol E. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective? A. Clonidina produce retentie hidro-salina. Este indicata in hipotensiune ortostatica. ca medicament de prima alegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate: A. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor? A. Timolol D. Determina scaderea tensiunii arteriale. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic.E. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului. Diabet C. Paracetamol B. Mentionati afirmatiile corecte: A. . E. D. Propranolol 84. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure? A. Bradicardie 87. 80. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune. Propranolol C. Oxprenolol B. Astm bronsic D. Izoprenalina E. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1. Sedare la nivel central B. Reserpina E. Cardiopatie ischemica. Hipertiroidism B. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor? A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. Insuficienta hepatica E. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina. Metoprolol 86. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului. Ergotamina 88. 85. E. Hipercolesterolemie B. C. Pindolol C. Glaucom E. Timolol D. la efort. C. Alfa-metildopa D. D. D. Adrenalina 83. Clonidina are actiune antihipertensiva. Nicergolina: A. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici.

blocheaza receptorii beta-adrenergici. 91. oxprenolol. E. alfa-adrenolitic. atenolol. D. propranolol. E. antihipertensiv. 90. au actiune cronotrop negativa. C. D. B. . B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. 97. este beta-2-adrenolitic. este alfa-1-adrenolitic. are actiune hipotensiva. E. aritmii cardiace. E. B. activeaza receptorii adrenergici. E. are actiune simpatomimetica. astm bronsic. stari depresive. oxprenolol. 98. C. E. E. creste trigliceridele. C. D. hipertensiune arteriala. produc hipertensiune. este un antiulceros. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. blocheaza receptorii beta-adrenergici. C. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. D. impotenta. B. C. 92. este un parasimpatomimetic. aritmii cardiace. E. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. angina pectorala. 95. nu se administreaza in sindromul Raynaud. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. ateroscleroza. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. metoprolol. D. C. B. astenie. este un neurosimpatolitic. hipertensiunea arteriala. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. B. D. diminua actiunea simpatomimeticelor. C. cresc presiunea intraoculara. are actiune hipotensiva. E. impiedica recaptarea noradrenalinei. C. D. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. timolol. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. C. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. astm bronsic. D. bronhoconstrictie. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. diminua formarea umorii apoase. D. este un antiparkinsonian. B. E. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. D. B. cresterea trigliceridelor. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. impiedica eliberarea mediatorilor. angina pectorala. tahicardie.89. B. blocheaza receptorii adrenergici. 93. 96. 94.

este beta-adrenolitic lipofil C. nadolol E. scaderea secretiei de renina. C. antianginoase. C. T1/2 relativ mic (3-5 h) . are T1/2 mare (cca. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ C. E. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus D. guanetidina B. bradicardie reflexa. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree D. reserpina D. D. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic (anestezic local) ? A. metoprolol. propranolol. 100. E. 101. este beta-adrenolitic selectiv beta-1 B. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive C. D. mioza pasiva. se excreta renal 90% in forma netransformata E. E. diabet. atenolol. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca: A. insuficienta respiratorie. absorbtie digestiva inalta B. metoprolol D. antiaritmice. E. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica D. betaxolol. D. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1 A. C. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala. excretie renala in forma netransformata E. tulburari ischemice periferice. Propranolol: A. scaderea presiunii intraoculare. D. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde: A. hipotensiunea arteriala. C. 103. 102. guanfacina E. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt: A. propranolol C. C. B. E. bronhodilatatia. tocolitice. are efect chinidinic mediu 105. F2318157. 99. astm bronsic.B. Efecte de tip beta adrenolitic sunt: A. clonidina C. fentolamina 104. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor 106. mioza. B. 10 zile) datorita circuitului enterogastric B. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ? A. timolol 107. B. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive E. bronhodilatatoare. reducerea debitului cardiac. bradicardie. D. antihipertensive. labetalol B. vasodilatatia. B. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu: A.

A. produce hipersalivatie. E. 111. D. B. B. E. mioza.108. adrenalina D. A. Dihidroergotamina: este ocitocic are actiune venotonica se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei Dihidroergotoxina: creste fluxul sanguin cerebral se administreaza pe nemancate in urgente se administreaza in perfuzie i. E. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. . E. are efecte nicotinice. cicloplegie D. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc: A. B. sibutramina C. E. C. ipratropiu E. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. este un anticolinesterazic reversibil. B. diminuarea reflexului cornean E. B. C. scade presiune intraoculara. miotic. 110. D. D.v.v. bronhoconstrictie. E. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde: absorbtie digestiva inalta efect al primului pasaj hepatic ridicat biodisponibilitate per os redusa nu difuzeaza bariera hematoencefalica T1/2 relativ mic Fenoxibenzamina: este agonist alfa-2 este alfa-1 adrenolitic selectiv determina hTA intensa se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton se administreaza exclusiv i. 4. contracţia muşchilor radiari ai irisului 3. C. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. potenteaza curarizantele depolarizante. A. D. A. C. antagonizeaza efectele tubocurarinei. pirenzepina B. eficace in glaucom. 109. amelioreaza memoria se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate PARASIMPATOSMIMETICE ŞI PARASIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. C. B. se indica in atonia intestinala. D. este un anticolinesterazic ireversibil. 5. C. Care din următoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator: A. salbutamolul 2. B. D. midriază B. scăderea presiunii intraoculare C.

cu excepţia: A. antiinflamatoare nesteroidiene E. 14. greţuri. tulburări de vedere Care dintre următoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic: A. metacolina. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: A. bradicardie B. 7. paraoxon. antispastice ale tubului digestiv Ca bronhodilatator în astmul bronşic este indicat următorul compus parasimpatolitic: A. bloc atrio-ventricular B. emeproniu Contraindicaţiile parasimpatomimeticelor sunt următoarele. neostigmina. micţiuni frecvente E. vărsături C. eumidrina B. E. 9. bradicardie. Care anume? A. hiposecreţie salivară şi lacrimală D. antihistaminice D. cafeina E.6. bloc atrioventricular E. neuroleptice C. astm bronşic C. retenţie urinară E. T1/2 = 2-8 ore pentru atropină C. uscăciunea gurii. timolol C. atropina este eficace în oftalmologie ca midriatic E. constipaţia D. hipotensiune arterială . pilocarpina B. boală Parkinson În intoxicaţiile cu compuşi organofosforici antidotul este reprezentat de: A. pilocarpina. antidepresive triciclice B. C. colici gastrointestinale E. creste peristaltismul intestinal. C. D. reactivatorii de colinesterază Proprietăţile anticolinergice sunt întâlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu excepţia uneia. ipratropium E. naproxen. butilscopolamina C. E. atonia intestinală D. 12. 11. retenţie urinară Care dintre următoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei: A. glaucom D. 8. atropina difuzează prin placentă şi în sângele fetal B. astm bronşic B. B. 13. fizostigmină D. uscăciunea gurii B. diaree C. D. propantelina D. 10. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. transpiraţie În care dintre următoarele situaţii atropina este strict contraindicată: A. hiposalivatie. ca efecte adverse atropina produce constipaţie. hiperplazia gingivală C. scopolamina se utilizează în răul de mişcare D.

15. Efectele secundare muscarinice sunt următoarele, cu excepţia: A. bradicardie B. hipotensiune arterială C. hipersecreţie gastrică D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaţii, tremor) E. colici abdominale 16. În intoxicaţia cu atropină apar următoarele manifestări, cu excepţia: A. midriaza B. tulburarea vederii C. convulsii D. retenţie urinară E. bradicardie 17. Pilocarpina se administrează în: A. ulcer gastroduodenal B. diaree C. greţuri, vărsături D. glaucom E. colici abdominale 18. Următoarele substanţe sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă, cu excepţia: A. carbacol B. metacolina C. fizostigmina D. betanecol E. pilocarpina 19. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină? A. Relaxarea musculaturii netede intestinale B. Scăderea secreţiei gastrice C. Bronhodilataţie D. Mioză E. Stimularea respiraţiei prin mecanism central 20. Emeproniul: A. Se utilizează ca antiastmatic parasimpatolitic în aerosoli B. Are acţiune antispastică la nivel urinar, fiind util în incontinenţa urinară cu hipertonie vezicală C. Are acţiune de tip parasimpatomimetic, utilă în atonia intestinală postoperatorie D. Poate produce ulceraţii esofagiene E. Produce mioză, scade presiunea intraoculară 21. Stimularea receptorilor nicotinici produce: A. Activarea fosfolipazei C (printr-o proteină Gq) B. Inhibarea activităţii colinesterazei C. Deschiderea canalelor pentru cationi D. Deschiderea canalelor pentru anioni E. Stimularea activităţii adenilat-ciclazei (printr-o proteină Gs) 22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare: A. Fenoterolul B. Terbutalina C. Salmeterolul D. Pirenzepina E. Ipratropiu 23. Sunt anticolinesterazice ireversibile: A. Edrofoniu B. Oxifenoniu C. Piridostigmina D. Fluostigmina E. Neostigmina 24. Sunt derivaţi cuaternari de amoniu: A. Tropicamida B. Oxifenciclimina C. Propantelina

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

D. Pirenzepina E. Scopolamina Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina: A. examenul fundului de ochi B. colici gastro-intestinale C. intoxicatia cu atropina D. intoxicatia cu derivati organofosforici E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor: A. glaucom B. astm bronsic C. diaree D. bradicardie E. ulcer gastro-duodenal Care efect secundar nu este de tip muscarinic: A. arsuri epigastrice B. ileus paralitic C. mictiuni frecvente D. dispnee E. transpiratii Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic: A. atonie intestinala postoperatorie B. retentie urinara C. enurezis nocturn D. miastenia gravis E. antidot in curarizarea cu suxametoniu Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei: A. anticolinesterazic B. parasimpatomimetic direct C. colinergic central D. anticolinergic E. parasimpatolitic Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC): A. atropina B. scopolamina C. propantelina D. butilscopolamoniu E. pirenzepin Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu exceptia: A. glaucom B. ileus paralitic C. retentie urinara D. constipatie atona E. bradicardie sinusala Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. paraoxonul B. pilocarpina C. emeproniu D. suxametoniu E. acetilcolina Parasimpatomimeticele se pot indica in: A. diaree B. miastenia gravis C. examenul fundului de ochi D. intoxicatii cu curarizante depolarizante E. ulcer gastro-duodenal

34. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa? A. Fizostigmina. B. Neostigmina. C. Paraoxon. D. Pilocarpina. E. piridostigmina 35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca antispastice urinare? A. Ipratropiu. B. Pirenzepina. C. Emeproniu. D. Propantelina. E. Tropicamida. 36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice: A. ipratropiu B. salbutamol C. telenzepina D. teofilina E. tropicamida 37. Care antispastice au mecanism anticolinergic: A. pitofenona B. papaverina C. butilscopolamina D. neostigmina E. metamizolul 38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. bronhoconstrictie; B. mioza; C. bradicardie; D. hiposalivatie; E. creste peristaltismul intestinal. 39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. neostigmina; B. pilocarpina; C. naproxen; D. paraoxon; E. metacolina. 40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. este un anticolinesterazic ireversibil; C. antagonizeaza efectele tubocurarinei; D. potenteaza curarizantele depolarizante; E. se indica in atonia intestinala. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. are efecte nicotinice; B. produce hipersalivatie; C. miotic; D. scade presiune intraoculara; E. eficace in glaucom. 42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele grupe, cu o singura exceptie: A. antispastice digestive; B. antispastice urinare; C. hiposecretoare gastrice; D. antiastmatice bronhodilatatoare; E. antiglaucomatose. 43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic: A. emeproniu

ipratropium INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. este acetilcolinomimetic sintetic B. neostigmina B. bradicardie B. scaderea presiunii intraoculare D. betanecol Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala: A. ecotiofat E. ca antispastice D. oxifenoniu D. este un protector al mucoasei gastrice C. propantelina Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde: A. Atropina: A. creste peristaltismul tubului digestiv 4. mictiuni frecvente Pilocarpina: A. tropicamida E. intarzierea golirii stomacului E. in Parkinson 3. 47. in miastenia gravis E. tropicamida E. deprimarea miocardului B. Anticolinergicele se pot indica in: A. Anticolinesterazicele se utilizeaza: A. B. in tratamentul glaucomului B. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric Notati efectele secundare nicotinice: A. favorizeaza vederea de aproape D. astm bronsic C. miastenia gravis D. emeproniu C. voma din raul de miscare 2. 48. eumidrina B. Care din afirmatii sunt adevarate: A.44. produce relaxarea muschiului ciliar C. inhiba secretia glandelor exocrine E. colici abdominale C. produce midriaza insotita de cicloplegie E. hiosciamina D. fasciculatii si hipertonie musculara D. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii B. isopropamida C. edrofoniu D. transpiratii E. cresterea secretiei glandelor bronsice C. se indica in glaucom sub forma de colir 1% D. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila: A. piridostigmina C. atropina poate fi administrata in preanestezie B. 45. glaucom B. tropicamida este folosita ca antispastic C. constipatie atona E. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante C. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica . 46.

neurolepticele C. bronhodilatatie B. 7. se pot folosi în tratamentul glaucomului E. miastenia gravis Proprietati anticolinergice pot avea: A. . se poate indica în astmul bronşic E. sialoree D. retentie urinara C. 14. deprimă respiraţia când centrul respirator este uşor deprimat Parasimpatoliticele produc: A. acetazolamida C. ipratropiul este indicat in astmul bronsic Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie: A. B. D. scaderea secretiilor glandelor exocrine C. antiinflamatoarele nesteroidiene Reacţiile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt: A. hiposecretie a glandelor exocrine D. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante E. produce bronhoconstricţie C. timololul In ce priveşte anticolinesterazicele: A. bradicardie C. La nivelul aparatului respirator atropina: A. penicilinele D. 12. blochează colinesteraza întotdeauna ireversibil C. 13. antidepresivele triciclice B. se indică în tratamentul Parkinsonului In grupa anticolinesterazicelor: A. pilocarpina B. mioza E. ele au acţiune parasimpatomimetica B. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale D.5. tropicamida D. 8. bradicardie Parasimpatomimeticele produc: A. constipaţie C. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. creşte secreţia glandelor căilor respiratorii B. bronhoconstricţie E. cresterea presiunii intraoculare D. 6. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil B. 10. scaderea presiunii intraoculare Parasimpatomimeticele produc: A. emeproniul se foloseste in retentie urinara E. rrelaxarea musculaturii netede digestive B. mioza E. bronhodilatatie B. contractia musculaturii netede digestive D. antihistaminicele H1 E. acetilcolina este un mediator colinergic. mictiuni frecvente E. 11. cicloplegie B. atropina E. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis. unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului D. incontinenţă urinară Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. 9. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale C. se pot folosi în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D.

24. C. C. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. produce cicloplegie. scade secretia salivara. D. sunt agonisti. E. scade presiunea intraoculara. au efecte muscarinice. C. C. B. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. C. colici abdominale. relaxeaza musculatura neteda. deprima SNC. E. 22. E. hiposecretie salivara. stimulator cardiac. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. . scade presiune intraoculara. D.15. inhibitor al pompei de protoni. E. sunt antagonisti. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. inhiba acetilcolinesteraza. anticolinergic selectiv. C. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. scopolamina. midriaza. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. pirenzepina. B. B. produce midriaza. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. D. D. D. antihistaminic H2. inhiba secretia gastrica. 19. fenitoina. produce uscaciunea gurii. E. D. mioza. D. sunt antagonisti. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. C. 20. reste un anticolinesterazic reversibil. 18. 16. B. C. blocheaza receptorii nicotinici. 21. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? A. C. B. 23. au actiune miotica. bradicardie. B. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. sunt antispastice. activeaza receptorii muscarinici. B. D. midriaza. este un alcaloid. inhiba miocardul. E. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. activa in parkinsonism. E. carbamazepina. scaderea peristaltismului digestiv. blocheaza receptorii muscarinici. este un agonist. 17. E. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. eficace in raul de miscare. E. B. se indica in glaucom. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. bronhospasm. B. hipersecretia glandelor. C. E. D. D. propantelina. stimuleaza SNC.

are efectele parasimpatolitice ale atropinei.25. au durata de acţiune scurtă D. 27. glaucom B. C. fizostigmina D. creşterea presiunii intraoculare D. 32. uscăciunea gurii şi greutate în deglutiţie C. scade secreţia glandelor salivare producând uscăciunea gurii C. stimularea musculaturii vezicii urinare Atropina este indicată în: A. 31. se prezintă sub formă de colir 1% B. 28. stimularea SNC C. neostigmina E. se utilizează în răul de mişcare E. D. forma de prezentare este Pilocarpină colir 1‰ care se administrează: 1 picătură x 46/zi Scopolamina: A. ileus paralitic Care dintre următorii compuşi sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă? A. sunt derivaţi organofosforici C. la ester D. la nivelul ochiului produce midriază D. retenţie urinară E. dar de intensitate mai mare şi durată mai scurtă C. 29. acţiunea lor este reversibilă în prezenţa obidoximei Atropina determină: A. hipersecreţie salivară B. Efectele colinergice de tip muscarinic constau în: A. are un atom de azot cuaternar. mioză E. 33. are efecte antimuscarinice. metacolina Pilocarpina: A. 26. scopolamina C. spasme şi colici gastrointestinale D. sunt utilizate în glaucom E. retenţie urinară B. hipersecreţia glandelor endocrine În preanestezie pentru inhibarea hipersecreţiei bronşice produsă de unele anestezice generale se utilizează: A. suferă hidroliză enzimatică hepatică. se indică în intoxicaţia cu atropină E. E. betanecol Neostigmina se administrează în: A. carbacol B. miastenia gravis . B. 30. este indicată în glaucom B. atropina B. se recomanda in atonia intestinala. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. creşterea secreţiei de adrenalină D. mioză la nivelul muşchilor circulari ai irisului B. Parkinson C. sunt Neostigmina şi Piridostigmina B. este antidot al curarei. hipersialie C. pilocarpina D. fizistigmina C. pilocarpina E. relaxarea sfincterelor tubului digestiv E. este contraindicată în Parkinsonul postencefalitic Anticolinesterazicele ireversibile: A.

La indivizii cu tonus vagal normal. La indivizii cu tonus vagal crescut. 37. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă B. Stimulator al contracţiei musculaturii striate (în miastenia gravis) Neostigmina: A. constipaţie B. constipaţia atonă C. retenţie urinară Scopolamina este: A. având efecte de durată scurtă E. atonie intestinală E. se administrează în atonia musculară postoperatorie C. 38. Contracţia musculaturii netede digestive . atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă E. Contracţia muşchiului circular al irisului B. intoxicaţia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina) C. glaucom Neostigmina: A. Midriatic (examenul fundului de ochi) C. parasimpatomimetic C. Este contraindicată în astm bronşic Sunt efecte de tip muscarinic: A. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante E. Antispastic D. Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizaţi de către colinesterază Care dintre afirmaţiile următoare privind atropina este adevărată? A. utilizată în tratamentul răului de mişcare Care dintre afirmaţiile privind hidroliza esterilor colinei este falsă? A. Antisecretor (în ulcerul gastric) E. Metacolina este hidrolizată lent D. 40. 42. este derivat organofosforic Parasimpatomimeticele cu acţiune indirectă (anticolinesterazice) sunt indicate în: A. Antagonizează acţiunea curarizantelor de tip depolarizant E. 41. Miotic (în glaucom) B. 35. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă D.34. parasimpatoliticele sunt utilizate pentru următoarele efecte: A. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizaţi relativ rapid. Carbaminoil-esterii sunt rezistenţi la hidroliză şi au timp de înjumătăţire lung C. indicată în glaucom E. Contracţia muşchiului radial al irisului C. 36. 39. La indivizii cu tonus vagal normal. Se absoarbe bine oral şi are difuziune tisulară foarte bună (inclusiv la nivel central) B. hipersalivaţie C. diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. ulcer gastroduodenal Reacţiile adverse la administrarea de atropină sunt: A. astm bronşic E. Se utilizează pentru diagnosticarea şi în tratamentul miasteniei gravis D. D. parasimpatolitic B. Este utilă în atonia intestinală. utilizată în boala Parkinson D. Acetilcolina este hidolizată extrem de rapid B. se absoarbe foarte bine per os B. enurezis nocturn E. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă C. intoxicaţia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu) B. La indivizii cu tonus vagal crescut. este contraindicată în glaucom D. uscăciunea gurii D. Acţiunea anticolinergică centrală este utilă în tratamentul bolii Parkinson În practica medicală.

Contracţiile fasciculare ale musculaturii straite Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 şi M3 colinergici: A. mioza activa. Rinoreea C. Diacilglicerolul E. Creşterea frecvenţei micţiunilor E. 51. Erecţia E. Eliberarea de adrenalină de către medulosuprarenală E. Stimularea SNC C. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa D. 48. mioza pasiva. 49. Hipersalivaţia D.43. Stimularea contracţiei miocardice Sunt efecte secundare ale medicaţiei muscarinice: A. GMPc Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice: A. fizostigmina E. cu favorizarea vederii la distanta Sunt parasimpatomimetice directe: A. pilocarpina B. Relaxarea musculaturii netede C. diareea B. Hipersecreţia gastrică E. cu diaree B. 44. hipersecretie salivara E. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase E. Accelerarea tranzitului intestinal. deoarece are o structura polara B. carbacol Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile: A. AMPc D. D. prin relaxarea muschiului radiar al irisului B. Inozitoltrifosfatul C. piridostigmina D. relaxarea muschiului ciliar. Stimularea SNC D. 50. colici abdominale C. Ejacularea Sunt efecte de tip nicotinic: A. 46. hipersecretie gastrica. 47. este deprimanta SNC. dispneea B. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabila C. pilocarpina produce: A. relaxarea sfincterului anal. Retenţia de urină D. Ionii de calciu B. Bronhoconstricţia. relaxarea muschilor netezi gastrici D. Contracţia musculaturii striate B. 52. are o biodisponibilitate redusa per os. stimularea musculaturii scheletice Dupa administrare in sacul conjunctival. Uscăciunea gurii Sunt efecte secundare de tip nicotinic: A. potenteaza curarizantele antidepolarizante Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv: A. hiposecretie gastrica Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale: A. uscaciunea gurii E. mictiuni frecvente D. neostigmina C. relaxarea vezicii biliare C. este indicata in miastenia gravis E. 45. la doze mari . cu arsuri epigastrice B. este contraindicata in parkinson D. prin contractia muschiului circular al irisului C.

pot aparea hipertermie. bazate pe efectele de tip muscarinic: A. delir Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele: A. cresterea tensiunii intraoculare C. relaxarea muschilor striati E. astm bronsic C. atonia intestinala postoperatorie E. actiune antiglaucomatoasa mai redusa Despre emepronium sunt corecte afirmatiile: A. moarte Comparativ cu atropina. 55. 58. retentia urinara postoperatorie D. efect inhibitor SNC. hipersalivatie B. stimularea SNC Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct: A. hipertermie E. midriaza pasiva B. convulsii. in cazul intoxicatiei. la doze terapeutice. miastenia gravis E. cicloplegie D. midriaza activa E. actiune antiglaucomatoasa Notati simptomele intoxicatiei cu atropina: A. diagnosticul miasteniei Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placii motorii: A. tulburarea vederii pentru aproape C. 59. stimuleaza centrul vagal bulbar. hipersudoratie C. este un antispastic urinar D. retentie urinara D. mioza activa . cresterea tonusului muschilor intestinali C. 56. efect anticolinergic central. cresterea tonusului muschilor vezicii urinare D. 57. hipotensiune arteriala D. efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica B. scopolamina prezinta: A. miastenia gravis C. este un antispastic digestiv B. agitatie. cu deprimare respiratorie C.53. este un bronhodilatator C. la doze mici E. cu bradicardie si hipotensiune slaba D. scaderea presiunii intraoculare B. stimularea mai intensa a centrului respirator C. 60. este anticolinergica. mai intens decat atropina pe tremor D.duodenal B. este iritant puternic al mucoasei esofagiene E. antidot in curarizarea cu tubocurarina B. antidot anticurarizant C. retentia urinara Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor: A. 54. hipomotilitate digestiva E. B. tahicardie Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului: A. 61. hiposecretie gastrica D. cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice E. inhiba centrul respirator bulbar. midriaza activa B. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei. ulcer gastro . delir. glaucom E. diagnosticul miasteniei D. atonia intestinala postoperatorie B.

cresc secretia salivara B. . E. Paraoxon. pilocarpina C. sunt: A. scaderea presiunii intraoculare. ipratropium E. Parasimpatomimeticele: A. acetazolamida 68. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate? A. D. Este indicata in glaucom. 71. Este un parasimpatomimetic direct. Bronhodilatatie. fenotiazine neuroleptice E. B. produc bradicardie C. Stari de atonie intestinala. tahicardie 67. B. D. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal. antidepresive triciclice C. timololul E. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina. antiparkinsoniene anticolinergice B. 69. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt: A. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor? A. dispnee B. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare. Mioza. retentie urinara D. Metacolina. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului: A. C. D. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala. cresterea tonusului si peristaltismului B. fenotiazine antihistaminice 63.62. Fizostigmina. Carbacolina. hiposecretie gastrica slaba 64. antispastic intens D. clonidina D. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens. Glaucom. isopropamida B. hiposecretie gastrica E. produc midriaza E. sunt: A. Astm bronsic. E. C. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale. eumidrina 65. colici abdominale C. hiposecretie salivara C. C. produc contractia detrusorului 66. emepronium D. C. Este un anticolinesterazic. relaxarea sfincterelor. anticolinesterazice D. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor: A. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ? A. D. pirenzepin C. B. Miastenia gravis. scad tonusul musculaturii netede D. Neostigmina. Boala Parkinson. E. B. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei? A. E. 70. atropina B.

Atropina este un ester al tropinei. Atropina nu prezinta proprietati antispastice. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in: A. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt: A. Hiosciamina B. Scopolamina B. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile? A. mai activa a hiosciaminei. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului. efect antispastic la acest nivel. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza de tipul obidoximei. Hipersecretia glandelor salivare. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic? A. 74. Paraoxon B. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. C. B. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina. D. 75. Emeproniu. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil. Atropina este forma levogira. D. C. B. Bradicardie. B. E. Pilocarpina D. Atenolol. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune. Ulcer gastro-intestinal D. 73. Atropina C. Terazosin E. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? A. E. D. D. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica? A. Tropicamida. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor? A. La nivel bronsic produc bronhodilatatie. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune. B. D. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe? A. C. E. Carbacol E. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat. Hipertensiune arteriala E. Ipratropiu. Fizostigmina E. Determina scaderea tensiunii arteriale. E. C. 76. Scopolamina C. Metacolina 79. Ergotamina C. Arecolina . Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala? A. 81. Determina contractia vezicii urinare. Relaxarea musculaturii netede bronsice. 80. Nafazolina. E. Piridostigmina 78. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric. Neostigmina D. Astm bronsic B. C.72. Bronhospasm. B. Metacolina D. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom. Fisostigmina 77. Constipatie C. Stimuleaza secretia gastrica acida. Pilocarpina B.

Este un ester al tropinei. C. Pirenzepina E. Este conditionat in produsul Axid fiole. Scad secretia salivara Indicati afirmatiile corecte: A. E. B. este o substanta puternic activa Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? . C. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale. Are actiune midriatica. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic. Ipratropiu Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte: A. are actiune antiparkinsoniana C. 91. 89. Este un alcaloid. 84. activeaza receptorii muscarinici. 90. D. se indica in ulcerul gastric si duodenal Atropina: A. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica. In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina. sunt antagonisti.82. inhiba miocardul. au actiune miotica. fiind utilizat in glaucom. In enurezis nocturn se indica propantelina. Este un compus cu structura triciclica. 87. Emepronium este indicat in incontinenta urinara. 86. inhiba acetilcolinesteraza. Cresc secretiile gastrice D. C. E. E. C. intarzie golirea stomacului E. 85. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic Parasimpatoliticele: A. sunt antagonisti. Atropina D. este un antispastic musculotrop B. Atropina: A. Pirenzepina: A. 83. se poate utiliza in preanestezie E. D. E. sunt antispastice. scade secretia gastrica C. B. Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali B. relaxeaza muschii ciliari C. Contracta musculatura bronsica C. D. este esterul tropinei forma cis B. B. stimuleaza secretia gastrica D. deprima respiratia D. D. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale. C. Stimuleaza miocardul E. D. B. colir. C. Este conditionata sub forma de fiole. sunt agonisti. 88. are efect anticolinergic D. blocheaza receptorii muscarinici. relaxeaza musculatura neteda digestiva B. blocheaza receptorii nicotinici. actioneaza selectiv pe receptorii M2 E. Relaxeaza musculatura neteda viscerala B. E. cresc presiunea intraoculara Pirenzepina: A. ce se gaseste sub forma izomerului levogir.

Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. C.A. B. antihistaminic H2. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. 93. D. E. E. se indica in glaucom. D. 100. colici abdominale. E. scade presiunea intraoculara. produce midriaza. este un alcaloid. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. relaxeaza musculatura neteda. C. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. produce uscaciunea gurii. D. este un anticolinesterazic reversibil. scade presiune intraoculara. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. fizostigmina. este un agonist. B. . B. C. 96. atropina. C. B. stimuleaza SNC. B. D. midriaza. D. eficace in raul de miscare. 98. anticolinergic selectiv. inhibitor al pompei de protoni. 99. C. B. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. au efecte muscarinice. scopolamina. C. B. D. C. E. D. C. 92. deprima SNC. hipersecretia glandelor. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. inhiba secretia gastrica. pilocarpina. E. este antidot al curarei. B. activa in parkinsonism. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. are un atom de azot cuaternar. se recomanda in atonia intestinala. produce cicloplegie. D. C. carbacolul. tropicamida. fenitoina. 94. E. bronhospasm. pirenzepina. 97. E. E. scaderea peristaltismului digestiv. bradicardie. B. mioza. Se indica in oftalmologie. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. C. ca antiglaucomatose: A. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. 95. D. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. hiposecretie salivara. are efecte antimuscarinice. E. propantelina. carbamazepina. B. acetilcolina este un mediator colinergic. stimulator cardiac. midriaza. scade secretia salivara. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. E.

D. 106. 104. E. B. A. midriaza pasiva. C. 105. cresterea presiunii intraoculare. D. D. A. A. B. retentia urinara. C. 103. midriaza activa. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului: mioza. miastenia gravis.101. 102. D. scaderea presiunii intraoculare. C. C. E. ulcer gastro-intestinal. 108. C. C. C. B. E. A. midriaza. supradozarea curarizantelor depolarizante. hiposecretia glandelor exocrine. E. B. E. D. C. E. 107. A. bronhodilatatia. prin cresterea tonusului simpatic. B. A. cicloplegie. D. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt: examenul fundului de ochi boala Parkinson preanestezie epilepsie tahicardie paroxistica supraventriculara Scopolamina: este inhibitor SNC la doze mici se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina este indicata in boala Parkinson este antidot anticurarizant este miorelaxant Pirenzepin: blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrine blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric realizeaza in special bronhodilatatie are selectivitate hiposecretoare gastrica este utilizat de electie in enurezis Notati afirmatiile adevarate: acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurt exclusiv carbacolul. E. are efecte nicotinice metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare Neostigmina: este anticolinesterazic ireversibil la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu la doze mari produce paralizie este indicata in boala Parkinson este contraindicata in glaucom Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin: convulsii tahicardie dispnee expiratorie midriaza mictiuni frecvente. A. A. C. Reprezinta contraindicatii ale neostigminei: astmul bronsic. D. Care sunt efecte antimuscarinice? stimularea miocardului. A. 110. B. E. A. D. B. dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa. E. B. involuntare Notati indicatiile terapeutice ale atropinei: colici reno-ureterale bradicardie sinusala sincopa . 109. cu tulburarea vederii pentru aproape. B. B. C. D.

la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie D. Care dintre urmatoarele anestezicele locale este un ester alchilic: A. lidocaina D. tetracaina 3. morfina E. produce HTA D. Indicatiile anestezicelor locale sunt urmatoarele cu exceptia A. Care dintre afirmatiile urmatoare este falsa: A.111. nu are actiune anticolinergica centrala Derivatii organofosforici: A. spasmolitica E. manevre endoscopice E. proparacaina E. tetracaina are potenta si toxicitate mare C. Notati afirmatia falsa cu referire la cocaina: A. are actiune slaba in criza de astm bronsic B. retentia urinara E. D. se indica exclusiv local. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis C. Care dintre substantele de mai jos este un anestezic locale natural: A. 112. ulcere cutanate 7. pilocarpina 2. procaina B. tetracaina are debut lent si durata lunga E. Care dintre substantele de mai jos este anestezic local exclusiv de suprafata utilizat in oftalmologie: A. tehnici de investigare invaziva D. benzocaina C. la aplicarea pe tegumente si mucoase B. prezinta efecte secundare de stimulare a SNC C. in glaucom D. are actiune anestezica de infiltratie si de cunducere foarte buna 6. procaina are potential mare alergizant. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori ANESTEZICE LOCALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. arsuri. au exclusiv efecte muscarinice E. alcaloid din frunzele speciei Erythroxilon coca . benzocaina are absorbtie rapida si toxicitate mare D. cu exceptia: A. produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare E. benzocaina 4. Urmatoarele afirmatii cu referire la procaina sunt adevarate. bupivacaina E. cocaina C. procaina D. in plagi. interventii chirurgicale cu pierderea constientei C. lidocaina B. stimuleaza centrul respirator bulbar C. sunt anticolinesterazice ireversibile B. benzocaina este utilizata externsub forma de creme. lidocaina B. tetracaina D. ropivacaina C. farmacoterapia anemiei 5. tetracaina are actiune anestezica locala de suprafata B. ileus paralitic Atropina: A. are actiune antispastica. interventii chirurgicale fara pierderea constientei B.

lidocaina C. forma disociata este lipofila E. radical aromatic D. sunt baze organice insolubile in apa si solubile in lipide B. grupare aminica B. grupare ester B. anestezicele locale se distribuie in tesuturi bogat vascularizate . cand anestezicele locale au efect vasoconstrictor D. procaina E. lidocaina este indicata in aritmii INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. benzocaina D. bupivacaina 4. Care sunt anestezice locale cu structura ester: A. lidocaina D. cand anestezicele locale au efect vasodilatator C. grupare alcool D. Structura chimica a unui anestezic local cuprinde: A. actiune vasodilatatoare locala C. i. Notati afirmatia falsa: A. in urmatoarele situatii: A. grupare alcool 3. forma nedisociata (aminica) este liposolubila si difuzeaza usor in membrana fibrei nervoase C. aritmii ventriculare la adm. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu cimetidina B. D. grupare amina C. cu disparitia efectului anestezic local. anestezia locala de infiltratie C. tetracaina C. anestezia locala de suprafata B. lidocaina este contraindicata la pacientii cu antecedente convulsive D. bupivacaina E. forma nedisociata este hidrosolubila si nu difuzeaza in membrana fibrei nervoase D. grupare ester sau amida E. cloroprocaina B. cocaina B. radical aromatic 2. Lantul intermediar anesteziofor din structura chimica a unui anestezic local poate fi: A. actiune euforizanta D. lidocaina produce vasoconstricitie si HTA C. are viteza mai mare. stimulant SNC la doze mici E. cu exceptia: A.v. grupare amida E. benzocaina 5. solutii diluate in volum mare B. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. grupare hidrofila C. Care sunte anestezice cu structura amide A.B. tesut bogat vacularizat 7. stimulant SNC E. Care afirmatii referitoare la anestezicele locate sunt adevarate A. tinnitus 9. la aplicarea pe mucoase congestionate E. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu propranololul E. simpatomimetic prin inhibarea recaptarii noradrenalinei 8. forma disociata este hidrofila 6. Absorbtia in circulatia generala a anestezicelor locale. Indicatiile lidoccainei sunt urmatoarle.

cocaina produce toleranta si dependenta fizica redusa D. antiinflamatoare. antiaritmic (lidocaina) B. eficienta la administrate p. Notati afirmatiile corecte referitoare la mepivacaina A. antitermica D. Actiune antifibrilanta la administrarea i.v. toxicitate relativ mare la nou nascut C.v Actiunule farmacodinamicr ale procainei la administratea i. amidele sunt biotransformate hepatic prin N-dezalchilare Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate: A. 11. latenta foarte scurta (sub un minut) E.v. la cocainomani apare perforarea septului nazal E. cocaina produce tahicardie si HTA D. T ½ poate creste in insuficienta hepatica C. 16. 12. cocaina produce dependenta fizica mare B. Prezinta reactii alergice frecvente incrucisate cu procaina E. anestezic local de infiltratie si de conducere . Sufera biotransformare hepatica prin N. C. antihipertensiv Urmatoarele afirmatii referitoare la interactiunile medicamentoase ale procainei sunt adevarate: A. suxametoniu prelungeste durata de actiune a procainei Notati afirmatiile corecte cu privire la cocainomanie: A. are actiune relaxanta musculara prin mecanism musculotrop la administrate i. este hidrolizata rapid in sange B. i. anestezic local de infiltratie B. spasmolitic (benzocaina) Urmatoarele afirmatii referitoare la procaina sunt adevarate: A. are actiune antiaritmica la asministrarea i. sunt: A. lidocaina are efect spasmolitic. potenta mare D. antagonism de efect. prin mecanism musculotrop E. antihistaminica C. in geriatrie ca trofic tisular D. trofic tisular E. antagonism de efect cu suxametoniu D. anestezicele locare sufera redistribuire in tesutul adipos si muscular E. anticolinesterazicele permit acumulare procainei C. hiperglicemianta Procaina are urmatoarele indicatii: A. cocaina produce dependenta psihica mare C. cu sulfamidele (prin acidul PAB) B. 9. sinergism de potentate cu morfina E.v. difuzeaza prin placenta C. eficient ca anestezic local de suprafata B.v. 13. B. sunt: A. 14. cocaina are efecte simpatolitice C. 10. parasimpatolitica B. 15.v ca vasodilatator periferic in boala Raynaud E. toate anestezicele locale eu efect stimulant SNC B.dezalchilare B. anestezic general C. spasmolitic (procaina) E. se instaleaza sindrom de abstinenta semnificativ Lidocaina: A. antiaritnic (procaina) D.8.o ca spasmolitic. are actiune anestezica locala de supragata slaba D. E. are efect antiaritmic Indicatiile anestezicelor locale in administrare i. procaina la administrarea i. toxicitatea sistemica a anestezilcelor locale esteri este mai mare D.v. Asocierea cu deprimantele cardiace scade T ½ D. stimulant SNC (cocaina) C.o. p.

la adminstrare i.v. potenta si toxicitate mare B. toxicitate sistemica si cardiotoxicitate reduse C. posibilitatea utilizariii in obstetrica 19. toxicitate cardiaca marcata C. este necesara asocierea adrenalinei E. produc aritmiii si deprimare cardiaca D. Bupivacaina A. utilizat ca anestezic in chirurgie D. bloc semzitiv prelungit.17. durata lunga B.. cu analgezie postoperatorie C. anestezic local de tip ester B.. Avantajele administrarii bupivacainei constau in: A. debut lent si durata lunga 18. bloc motor D. este un anestezic general E. . Ropivacaina A. cardiotoxicitate E. actiune vasoconstrictoare .

enfluran) B. hexobarbital . toate reflexele absente B. Protoxid de azot C. reserpina B. este o reactie idiosincrazica 5. anticoagulante orale E. Perioada toxica a anestezicelor genrala cuprinde urmatoarele. tratamentul se face cu dantrolen (morelaxant) D. tiopental B. Anestezice generale inhalatorii lichide volatile sunt urmatoarele: A. poate fi produsa anestezicele halogenate (halotan. midazolamul produce euforie D. isofluran 2. Vare dintre urmatoarele substante este un anestezic general inhalator gazos: A. Urmatoarele afirmatii referitoare la hipertemia maligna produsa de anestezicele generale sunt adevarate cu exceptia: A.v sunt adevarate. enfluran B. eter etilic C. antidiabetice orale 4. sevofluran D. Urmatoarele afirmatiii referitoare la anestezicele generale i. halotan D. ketamia este un terivat barbituric INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. cu exceptia: A.v. puls imperceptibil D. Enfluran E. Anestezice generale administrate i. heparina D. midazolam D. cu exceptia: A. ketamina C. relaxarea sfincterelor 3. ciclopropan E. cu exceptia: A. Urmatoarele substante nu trebuiesc intrerupte inaintea anestezicelor generale. ciclopropan C. poate fi produsa de N2O C.ANESTEZICE GENERALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. paralizie bulbara C. acidoza si rigiditate musculara E. tiopentalul este indicat la pacientii cu insuficienta respiratorie E. De electie la astmatici si in pediatrie se foloseste ca anestezic general: A. Halotan D. protoxid de azot B. se manifesta prin cresterea dramatica a temperaturii. antibiotice aminoglicozice C. Eter etilic B. halotan E. derivati barbiturici: A. Sevofluran 2. tiopentalul este un anestezic general de inductie si durata urltrascurta C. midazolamul este un antagonist GABA –A B. N2O 6. miscari automate si intense ale globilor oculari E.

Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. tiamilal 3. paralizie bulbara D. isofluran D. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. faza de analgezie B. Relaxarea sfincterelor 7. faza de somn profund 6. Reactiile adverse cardiovasculare ale anestezicelor generale halogenate constau in: A. anticolinergice B. starea de constienta este perduta D. saluretice E. miastenia gravis B. halotanul are lopofilia cea mai inalta B. nicotinomimetice D. faza de somn superficial C. protoxid de azot C. Opioide E. deprimare cardiovasculara B. parasimpatomimetice? 5. Neuroleptanalgezia este o tehnica a anesteziei pe cale i. antihipertensive B. curarizante C. miorelaxante B. faza de alarma (pretoxica) D. aminoglicozide D. extrasistole ventriculare . TA si puls relativ normal E. N2O are lipofilia cea mai inalta C. enfluran B. se asociaza un morfinomimetic cu un neuropeltic C. atropina E. intoxicatii cu deprimante SNC D.v in care: A. pierderea sensibilitatii dureroase si a reactiei la durere E. Indicatiile anestezicelor generale A. Urmatoarele afirmatii referitoare la anestezicele generale inhalatorii sunt adevarate: A. ketamina 10. Sindromul anticolinergic central. faza de excitatie E. Unele substante pot produce sinergism la asocierea cu anestezice generale A. Sufera o distributie bifazica D. interventii chirurgicale C. simpatomimetice C. abolirea reflexului cornean C. Faza de somn profund a parioade de anestezie propriu-zisa cuprinde: A. benzodiazepine E. Inductia si revenirea din anestezie este scurta pentru N2O 12.E. deprimante SNC 11. deprimarea maduvei spinarii B. Deprimante cardiace 4. efect secundar al anesteziei generale. Inductia si revenirea din anestezie este curta pentru eterul etilic E. atiemetice? D. stimulante SNC C. interventii chirurgicale cand este necesasra pierderea constientei E. Perioada de inductie a anesteziei generale cuprinde: A. poate fi indus cu: A. endoscopii 8. apare starea de indiferenta (mineralizare) 9. starea de constienta este pastrata B.

esofluranul prezinta potential aritmogen C. anestezic i. isofluranul prezinta risc de precipitare a ischemiei miocardice la pacietii cu boala coronariana B. isofluranul sufera o metabolizare intensa B.13. anestezic local B. este un derivat benzodiazepinic Ketamina A. produce anestezie disociativa C. 17. indicat la pacientii cu AVC . isofluranul prezinta toxicitate hepatica si renala intensa C. enfluranul prezinta risc crescut de convulsii E. tratamentul hipertermiei maligne provocate de halotan se face cu dantrolen E. anestezie incompleta B. hipotensiune arteriale Farmacotoxicologia anestezicelor generale cuprinde urmatoarele efecte idiosincrazice: A. protoxidul de azot se foloseste pentru inductia anestezica B. Midazolamul A. este un derivat al acidului tiobarbituric B. 21. nu induce euforie B. Hepatotoxicitate provocata de metaboliti Avantajele anestezicelor generale constau in : A.v. este un agonist GABA-A C. analgezie buna Care afirmatii sunt corecte: A. eterul etilic se indica in anestezia generala la astmatici D. Deprimare cardiaca E. eterul etilic nu are efecte deprimante cardiace E. 16. C. Hipertermie maligna B. poate produce deprimare respiratorie si laringospasm E. desfluranul prezinta perioada de inductie si revenire scurta Tiopentalul: A. derivat barbituric C. enfluranul prezinta risc mic de hepatotoxicitate D. Deprimarea respiratiei D. 15. Toxicitate renala C. este indicat ca hipnotic E.v. metabolizarea halotanului conduce la metabolit hepatotoxic C. protoxidul de azot nu prezinta faza de excitatie C. 14. 19. este un anestezic general cu actiune de lunga durata D. isofluranul are o molecula instabila Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. scad debitul cadriac E. halotanul prezinta lipofilie inalta D. 20. i. vasoconstrictie D. inductie rapida C. eterul etilic nu are efecte toxice hepatice Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati halogenati sunt adevarate: A. miorelaxare buna D. desfluranul produce iritarea tractului respirator cu tuse si bronhospasm E. produce stimulare cardiaca D. 18. revenire rapida E. isofluranul nu prezinta potential epileptogen D. enfluranul prezinta acumulare redusa in tesutul adipos B. inductie si durata ultrascurte D. enfluranul este indicat la pacientii cu antecedente convulsive Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A.

C. pentobarbital. D. deplasarea de pe proteinele plasmatice. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. C.v. Flunitrazepam 4. 9. E. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). Zolpidem D. Care dintre următoarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A. inhibitie enzimatica.10 ore)? . Barbituricele produc dependenţă. tiopental. Care dintre următoarele substanţe se utilizează ca hipnoinductoare A. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. C. B. deprimare selectiva a SNC. Derivaţii barbiturici nu sunt indicaţi în insuficienţă hepatică gravă B. indometacina. "datorie" de somn paradoxal. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. B. C. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). amobarbital. fenobarbital. Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt corecte? A. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. D. Zopiclon 3. 8. In anestezia generală se administreaza ciclobarbital i. produc inductie enzimatica. Care dintre barbituricele hipnotice următoare are durată lungă de acţiune (8 . B. D. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. C. 2. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. fenobarbital.E. inductie enzimatica. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. mecanism farmacotoxicologic. produc datorie de somn paradoxal. D. ciclobarbital. C. E. hiperpolarizare postsinaptica. E. D. E. Tiopental D. B. B. Fenobarbital B. Amobarbital C. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. nitrazepam. E. 7. potentarea transmisiei GABA-ergice. Ciclobarbital C. durata scurta de actiune Hipnotice INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. mecanism farmacodinamic. E. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. B. obisnuinta. 10. 5. flunitrazepam. Cloralhidrat E. D. inhibitie enzimatica. C. D. deprimarea respiratiei. ciclobarbital. Triclofos E. 6. Fenobarbitalul este indicat şi în unele forme de epilepsie. au efecte gradate in functie de doza. Nitrazepam B.

amobarbital E. insuficienţă renală severă E. fenobarbital 11. pentobarbital C. preanestezie 14. Este ciclopirolonă hipnoinductoare: A. Metaqualona E. amobarbital E. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. anestezia generală B. Este hipnocoercitiv cu structură chinazolonică: A. inhibiţie enzimală D. insuficienţa hepatică E. Forma gravă a sindromului de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat cu barbiturice este caracterizată de: A. Care dintre următorii compuşi este barbituric cu durată ultrascurtă (10 .A. Amfepramona D. toleranţă încrucişată cu alte medicamente B. inducţie enzimatică C. secobarbital B. insuficienţă renală acută B.20 min) de acţiune? A. Meropenem B. Mecanismele instalării sindromului de abstinenţă la barbiturice sunt. toleranţa dobândită B. fenobarbital 12. Tigemonam 19. Indicaţiile barbituricelor sunt următoarele. Eliminarea renală a barbituricelor este favorizată de: A. Zolpidem C. insomnii D. epilepsie C. Carumonam E. Alcalinizante urinare B. insuficienţă hepatică 15. Zopiclona 20. secobarbital D. cu excepţia: A. . Hormon antidiuretic D. Butorfanolul D. Zopiclona C. Scăderea treptată a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. Nalbufina C. Naloxona E. Vasoconstricţia la nivel renal E. Acidifiante urinare C. Imipenem D. coma hepatică D. Buspirona B. hexobarbital B. Metaqualona B. sindromul de abstinenţă D. crize convulsivante de mare rău epileptic C. scăderea acuităţii vizuale 13. Canrenona 18. accident cerebral hemoragic E. sindrom de abstinenţă E. toleranţa încrucişată cu alte medicamente C. Administrarea de clorură de amoniu perfuzabil 17. hexobarbital C. insuficienţa renală 16. ciclobarbital D. La întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declanşează: A.

instalarea inhibitiei enzimatice B. cu vise dezagreabile 28. inductie enzimatica 29. cu o exceptie: A. reduc durata de somn N REM D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. Creşterea afinităţii GABA pentru situsul receptorial B. Sunt efecte adverse specifice după utilizarea bromurilor: A. deprima selectiv SNC B. Excitaţie centrală B. farmacodinamic B. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse. deplasare de pe proteinele plasmatice D. cu o exceptie: A. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. Impotenţă sexuală la bărbaţi D. Hidroxidiona D. cu exceptia: A. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. reduc somnul paradoxal REM D. produc "datorie" de somn paradoxal E. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv. obisnuinta C. "datorie" de somn paradoxal E. hetero "down" reglare D. dependenta fizica si convulsii în abstinenta B. Barbitalul C. obisnuinta D. inhibitie enzimatica D. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici 25. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. Carbamida 23. Creşterea activităţii aminopeptidazei M E. la oprire brusca 24. efect rebound. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. aparatul cardio-vascular si temperatura 30. potentarea transmisiei GABA C. hiperpolarizare postsinaptica 27. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicină D. farmacotoxicologic C. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C. Creşterea transmisiei inhibitoare prin glicină 21. inductie enzimatica E. cu exceptia: A. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice: . produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 26. au efecte gradate în functie de doza C. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. Zolpidemul B. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. produc "datorie de somn paradoxal" E. Bromizovalul E. inhibitie enzimatica E. deprimarea respiratiei B. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C. deprima gradat doza-dependent respiratia. efect rebound cu vise neplacute. Toleranţa 22. Hipertensiune arterială E.A. Convulsii epileptiforme C.

diureza osmotica cu solutie de manitol 5%. Triclofos C.v. indometacina. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. 40. D. Zolpidem E. este hipnoinductor C. Chinazolone. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. Precizati hipnoinductoarele: A. D. Nu prezinta efecte sedative. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. Secobarbital E. Glutetimida D. Glutetimid B.A. Bromuri. Compusi cuaternari de amoniu. nitrazepam. E. ciclobarbital. Amobarbital. B. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. B. Glutetimid 38. Barbital. Nu provoaca inductie enzimatica. B. Fenobarbital. amobarbital. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. Zolpidem C. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen 31. D. flunitrazepam. E. B. C. Nitrazepamul: A. E. Metaqualona C. Metaqualona D. ciclobarbital. oxazepam 32. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A. 34. medazepam E. nu sufera efectul primului pasaj hepatic 33. 35. . E. Nitrazepam 37. Ciclobarbital. Benzodiazepine. clordiazepoxid C. 39. analeptice respiratorii B. D. Zopiclon B. Barbiturice. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. E. C. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. Secobarbitalul B. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. Cloralhidrat E. Diazepam 36. Ciclobarbital D. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric. flunitrazepam D. fenobarbital. C. C. este hipnocoercitiv B. nitrazepam B. B. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. analeptice cardiovasculare C. Pentobarbital. i.

actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici 47. C. mecanism farmacodinamic. Glutetimida B. Alegeti afirmatiile corecte: A. Administrarea de furosemid i. D. Metaqualona . Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E. inhibitie enzimatica. D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A.v. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A.v. E. Metilpentinolul C. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. D. inductie enzimatica. potentarea transmisiei GABA-ergice. miorelaxanta. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). 43. tiopental. 44. Meprobamatul 50. produc datorie de somn paradoxal. tranchilizanta. hiperpolarizare postsinaptica. D. Zopiclona B. B. E. au efecte gradate in functie de doza. Hipnoinductoare sunt: A. C. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. produc inductie enzimatica. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). 46. Perfuzie cu glucoza hipertona E. Administrarea de metoclopramid i. Care afirmatii sunt false? A. E. 49. mecanism farmacotoxicologic. Benzactizina D. D. 45. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. B. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. deprimare selectiva a SNC. 41. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic 48. B. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. hipnoinductoare. fenobarbital. E. C. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. B. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. "datorie" de somn paradoxal. D. Administrare de excitante ale SNC D.4-benzodiazepina C. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. Bromizovalul E. E. C. benzodiazepina. inhibitie enzimatica. obisnuinta. C. fenobarbitalul are caracter slab bazic E. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. ciclopirolona. B. pentobarbital. 42.C. E. deplasarea de pe proteinele plasmatice. C. deprimarea respiratiei. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. scaderea pragului excitabilitatii neuronale.

Nu produc somn narcotic B. Hipnoinductoarele fac parte din următoarele clase structurale A. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D.C. Reduc durata somnului paradoxa REM 6. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata.Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E.4-benzodiazepina B. Trezirea din somn se face greu cu stări de obnubilare D. Creşte consumul de oxigen la nivelul creierului E. Deprimarea respiraţiei celulare B. cu durata lunga de actiune. are durata scurta de actiune D. C. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B. Derivaţii barbiturici determină A. Indicati afirmatiile corecte: A. Care afirmatii sunt corecte? A. 7. Acţionează selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. are actiune tranchilizanta C. se leaga de proteinele plasmatice in procent redus E. Benzodiazepine E. Aldehide C. Hipnoinductoarele A. Imipenem E. Efectele asupra SNV. Hipnocoecitivele: A. Nu modifică EEG nocturn E. E Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. 5. Accentuează oxidarea glucozei C. Imidazopiridine 8. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite. Naloxona D. Ureide ciclice B. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. B. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. . Blochează sinteza de ATP D. Ce modificări ale funcţiilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic? A. Starea de conştienţă este suprimată B. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B. Alcooli D. hipnotic. Motilitatea voluntară nu este abolită C. Pragul reflex este scăzut E. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune 2. B. 3. Deprimă respiraţia D. D. este derivat din 7-nitro-1. Amobarbitalul are efect sedativ. Metabolismul bazal este crescut 4. efect al primului pasaj hepatic redus INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Sunt inductori enzimatici. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului. Motilitatea reflexă este diminuată D. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D. Metilprilona 51. În funcţie de doză produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-comă-moarte C. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. circulaţie şi respiraţie sunt intense E. Produc o inducţie enzimatică marcată. Nitrazepamul: A.

16. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). B. D. Hipnotice D. D. 17. E. toleranta prin mecanism farmacocinetic. durata lunga de actiune. teofilina. cresterea metabolismului bazal. Durata şi profunzimea sa este mai mare în prima jumătate a nopţii D. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). este indicata administrarea timp indelungat. obisnuinta. haloperidol. Se caracterizează prin mişcări oculare rapide 10.9. E. Benzodiazepine. Ocupă 75% din totalul timpului de somn C. D. un diuretic osmotic. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. Terapia insomniilor constă în administrarea de A. 13. E. C. Somnul lent (NREM) are următoarele caracteristici: A. C. 18. anticoagulante cumarinice. fenobarbital. Imidazopiridine. C. medicamente antiacide. la oprirea brusca a tratamentului. Predomină în a 2-a jumătate a nopţii. propranolol. B. Pirazolon 11. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. Sedative C. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. alcalinizarea urinii. Ciclopirolone D. C. D. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). B. Barbiturice B. 15. B. E. E. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. B. blocarea receptorilor dopaminergici. D. potentarea efectului bauturilor alcoolice. Anxiolitice 12. E. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. C. Psihostimulente E. hexobarbital. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. 14. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. C. inhibitie enzimatica. E. amobarbital. E. alcool etilic. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). B. B. C. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. contraceptive orale. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. ciclobarbital. . latenta si durata a efectului scurte. Are unde EEG rapide şi de amplitudine mare B. D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. C. D. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. flumazenil. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). pentobarbital. E. Nootrope B.

Hipnoticele hipnoinductoare: A. enurezis nocturn C. are efect timoanaleptic B. selegilina 25. C. la bolnavii cu insuficienţă hepatică gravă B. administrate prelungit pot provoca impotenţă sexuală B. este derivat de 7-nitro-1. bromazepam 24. are actiune hipnotica. Ciclobarbitalul: A. medazepam B. Cloralhidratul: A. epilepsie D. cloralhidratul D.19. E. nitrazepam E. nu se recomandă la bolnavii cu hipertrofie de prostată 27. este un hipnotic cu durată de acţiune ultrascurtă B. la pacienţii epileptici E. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. este indicat în insomnia incipientă datorată hiperexcitabilităţii nervoase C. sunt indicate în enurezisul nocturn 22. E. alcool etilic. se recomandă frecvent în prescripţii magistrale E. anticoagulante cumarinice. D. atacul de panică 29. C. B. are durata scurta de actiune. la conducătorii auto D. cimetidina. lorazepam C. 20. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. se administrează exclusiv parenteral 26. nitrazepam D. la doze mari provoacă convulsii C. acţionează selectiv asupra unor receptori specifici . D. rifampicina. anestezie generală E. reduce durata somnului paradoxal (REM). are latenţă şi durată scurtă D. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. are efect iritant pe mucoasă E. diazepam. se administrează în asociere cu mucilagiul de gumă arabică C. produce somnolenţă diurnă reziduală B. are şi efect inhibitor enzimatic D. se administrează exclusiv oral E. flunitrazepam E. suferă intens efectul de prim pasaj hepatic E. dezvoltă farmacodependenţă 23. Hipnoticele barbiturice sunt indicate în: A. Care dintre următoarele medicamente au acţiune hipnotică: A. 21. B. Bromurile: A. este o substanţă cu efect hipnotic D. maprotilina B. preanestezie B. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă: A. în insuficienţa renală severă 28.4-benzodiazepina. nu au risc alergizant D. moclobemida C. în preanestezie C. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. administrarea de NaCl le încetineşte eliminarea C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic.

are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. diaree E. perfuzie cu glucoză hipertonă D. febră B. supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicidal 31. perfuzie cu NaHCO3 C. hipotensiune B. fenobarbital D. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. Fenobarbitalul: A. prezintă şi activitate timoanaleptică D. insomnie D. Tratamentul intoxicaţiei acute cu barbiturice se face cu: A. nitrazepam C. trezirea din somn este dificilă şi însoţită de somnolenţă reziduală D. Simptomele intoxicaţiei acute cu barbiturice sunt: A. hexobarbital 37. furosemid iv B. este utilizat ca antiepileptic . amobarbital E. este barbituric cu durată lungă de acţiune C. flunitrazepam D. tiopental B. midriază D. deprimare respiratorie 33. Hipnoticele hipocoercitive: A. flunitrazepam 38. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilităţii nervoase 39. se administrează pe termen nelimitat C. are latenţă şi durată de acţiune scurtă B. barbital E. declanşează efectul de "rebound” cu vise neplăcute la oprirea bruscă a tratamentului E. Care dintre următorii compuşi sunt hipnotice benzodiazepine? A. pe o durată de 6-8 ore C. Sindromul de abstinenţă la hipnoticele barbiturice se manifestă prin: A. triclofos E. metoclopramid iv 36. nu reduc durata de somn paradoxal (REM) 30. se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice 32. stare de agitaţie psihică 34. produce un somn apropiat de somnul fiziologic. este barbituric cu durată scurtă de acţiune B. Care dintre următorii compuşi sunt barbiturice narcotice? A. halucinaţii C. soluţie de manitol 5% E. trezirea din somn este uşoară E. Ciclobarbitalul: A. se utilizează ca anestezic general E. ciclobarbital C. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. hipotensiune arterială până la colaps E. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. la oprirea bruscă a tratamentului nu produc "rebound” cu vise neplăcute B. fenobarbital B. amobarbital C. cloralhidrat D. Sunt barbiturice cu durată scurtă de acţiune: A. pentobarbital 35. provoacă inducţie enzimatică încrucişată C. Nitrazepamul: A. tiopental B.B. cianoză tegumentară C. este lipsit de efecte adverse D.

Produc somn în orice condiţii şi la indivizii normali C. Produc obişnuinţă cu tendinţa de creştere a dozelor E. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat C. este puternic inductor enzimatic E. În doze terapeutice produc o deprimare selectivă a SNC şi SNV . Hipnoticele barbiturice determină: A. potenţează transmisia inhibitoare GABA-ergică D. Hipnoticele benzodiazepine: A. Indicaţiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. se asociază cu alte medicamente pentru a le creşte eficacitatea 40. Reacţiile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. Sunt deprimante selective ale SNC B. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor 42. Favorizează instalarea unui somn asemănător celui fiziologic D. insomnii C. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. Hipnocoercitivele: A. Medicamentele sedative: A. Substituenţi ramificaţi la C5 D. Acţionarea unor receptori specifici B. Blocarea receptorilor NMDA D. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în: A. Halogeni C. are T 1/2 lung. Produc scăderea funcţiilor fiziologice centrale şi periferice la nivel bazal 48. glaucom E. anestezia generală 43. Diminuă hiperexcitabilitatea senzitivă şi psihomotorie D. toleranţă încrucişată cu alte medicamente 45. cresc frecvenţa de deschidere a canalelor de clor E. Substituenţi simetrici la C5 B. Sunt deprimante neselective ale SNC B. toleranţă dobândită (obişnuinţa) pentru acţiunea hipnotică B. Blocarea receptorilor glicinergici spinali 49. nu se mai utilizează ca hipnotic 44. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. miastenia gravis D. nu se absoarbe digestiv B. Hipnoticele: A. modifică structura somnului E. modifică structura somnului C.D. Lipsa substituenţilor la C5 46. Nitrazepamul: A. Acţiunea hipnotică a barbituricelor este crescută în intensitate de următoarele configuraţii structurale: A. Sunt deprimante neselective ale SNC C. Desfacerea nucleului pirimidinic E. determină hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală E. peste 20 de ore C. sunt reprezentate de cloralhidrat B. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. preanestezie B. Reduc perioadele somnului paradoxal D. Sunt deprimante SNC neselective care inhibă difuz diferitele segmente ale SNC B. inhibă eliberarea de GABA 41. Potenţarea acţiunii GABA C. În doze terapeutice produc o stare de liniştire C. sindrom de abstinenţă la scăderea treptată a dozelor D. hipertensiune arterială E. Cresc perioadele somnului paradoxal 47. cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor C.

flunitrazepam B. Zolpidemul 52. sedativa C. zolpidem D. Excitaţie SNC B. Flunitrazepam C. hipnoinductor D. inhibitie enzimatica E. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. nu reduce durata somnului de tip REM 55. se biotransforma la metaboliti activi E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. antipsihotica E. Sindromul de abstinenţă la barbiturice se manifestă prin: A. imidazopiridina B. fenobarbital C. farmacocinetic B.E. glutetimida E. stimularea activitatii SOMH . hipnoinductoare B. Zopiclona E. Amobarbitalul C. tiopental 59. Sunt hipnoinductoare: A. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. Glutetimida 53. Sunt hipnocoercitive: A. Glutetimida D. Nitrazepam B.4-benzodiazepina C. deplasare de pe proteinele plasmatice D. hipnocoercitiv E. inductie enzimatica C. Hipotermie severă 51. Produc reacţii vegetative marcate 50. derivat de 7. bromizoval 54. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. ciclopirolona C. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. Convulsii de tip epileptiform C. Metaqualona D. amobarbital D. Zolpidem E. hipnocoercitiv B. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. Zopiclon este: A. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. ciclobarbital C. Aritmii cardiace E. metohexital E. Sunt hipnocoercitive: A. fenobarbital B. anticonvulsivanta D. inhibarea transmisiei GABA C.nitro-1. hiperpolarizare postsinaptica 58. Ciclobarbitalul B. antidepresiva 57. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. antiepileptic 56. Stupoare D.

benzodiazepina B. digoxina C. miorelaxanta 63. neurolepticele fenotiazine 61. derivat de 7. sunt hipnoinductoare E. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. hipnoticele barbiturice D.4-benzodiazepina B. Hipnoticele: . activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. produc "datorie" de somn paradoxal E. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. anticoagulante cumarinice 67. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 62. imidazopiridina B. deprima selectiv SNC B. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. Barbituricele: A. diazepam B. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. hipnoinductor C. ciclopirolona C. Zolpidem este: A. tranchilizantele dicarbamati C. anticonvulsivanta D.nitro-1. sedativa C. hipnotica B. hipnocoercitiv E. auto-reglare "down" E. au un mecanism de actiune GABA-ergic 70. teofilina E. antipsihotica E. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. la asocierea cu: A. hipnoinductoare E. antidepresivele sedative E. anticoagulante cumarinice D. antiepileptic 65. reduc somnul paradoxal REM D. miorelaxanta 64. rifampicina E. hetero-reglare "up" D. cimetidina D. Zopiclona este: A. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. reduce durata somnului de tip REM 69. tranchilizanta D. Precizati hipnocoercitivele: A. beta-adrenolitice B. contraceptive orale 68. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. ciclopirolona C. hipnoticele piperidindione B.60. instalarea inductiei enzimatice 66. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor. hipnoinductor D. T1/2 scurt si durata scurta E. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. au efecte gradate in functie de doza C. alcool C. sunt hipnocoercitive C.

Barbituricele. Nitrazepamul: A. Bromurile E. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. loratadina 72. Ureidele aciclice. C. D. au eliminare rapida B. produc analgezie E. D. B. pot produce impotenta D. 78. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. D. Bromurile: A. Efectele deprimante SNC nu depind de doza. la doze mici au efect sedativ. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. 76. induce un somn de 6-8 ore 74. Produc inductie enzimatica. este un hipnocoercitiv E. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. E. Produc obisnuinta. 80. aparatului cardiovascular si temperaturii. Hipnoticele. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. B. E. C. 77. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A. C. potenteaza transmisia glutamatergica B. cu tendinta de marire a dozelor. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. Sunt derivati ai acidului barbituric. in doze mici au efect sedativ D. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant. B. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei. nu sufera un circuit enterohepatic C. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente. nitrazepam C. lidocaina D. . B. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. zolpidem B. clorpromazina E. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier 73. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. Barbituricele: A.A. produc pierderea temporara a cunostintei C. 79. Hipnoticele. favorizeaza sinteza de ATP 75. Produc inductie enzimatica. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. E. care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. B. Benzodiazepinele. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. se utilizeaza in tratamentul insomniilor 71. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini. D. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. C. la doze mici au efect stimulant SNC. D. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. C. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic. sunt hipnocoercitive E. E.

Diazepamul este un hipnocoercitiv. Are durata scurta de actiune si latenta scurta. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. Are durata lunga de actiune si latenta lunga. Sunt derivati de 7nitro 1.4 benzodiazepina B. E. D. Flunitrazepam E. Tratarea cauzelor (anxietate. B. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. D. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte? . 81. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore. Mentionati afirmatiile corecte A. dubla si tripla legatura. Secobarbital E. durere) B. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. Amobarbital D. Meprobamat 87. 90. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. depresie. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. in doze mici. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. Terapia insomniilor consta in: A. Masuri igieno-dietetice 84. Bromura de sodiu 88. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. E. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi. B. E. E. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%). Zopiclon D. Barbital C. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. Tiopental 89. C. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. E. D. Medazepam B. Nitrazepam C. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Pasagera E. Pentobarbital B. 86. Ciclobarbital E. C. 83. C. Simptomatica B.B. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1. Neurologica 85. Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. C. D. Prezinta un singur substituent la C5. Zolpidem B. Nitrazepam C. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A. Psihoterapie E. Barbituricele se administreaza ca sedative. D. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. 82. C. Cronica D. Toxica C. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere. Administrarea de sedative.5-benzodiazepina. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. C. D. Hexobarbital D. B. dubla si tripla legatura.

Nu dau toleranta E. substitienti ramificati 97.4. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. Barbituricele: . Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1. Nitrazepam C. B. Tiopental C.4-benzodiazepina. 95. D. 99. Au timp de injumatatire scurt. Produc inductie enzimatica D. Nitrazepam este hipnoinductor. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. triple. B. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice. D. E. B. Indicati afirmatiile corecte: A. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute. Indicati afirmatiile corecte: A. D. D. Ciclobarbital D. Sunt derivati de 2. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. B. 100. Triclofos B. C. E. in cazul derivatilor barbiturici. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. Ketamina E. Barbituricele sunt hipnocoercitive. 92. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Ciclobarbital 96. halogeni. Metaqualona este hipnocoercitiv C. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. Pentobarbital C. E. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. C. Flunitrazepam E. Nu modifica structura somnului. Barbituricele sunt hipnoinductoare. C.6-tricetohexahidropirimidina. se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. 98. Fenobarbital E. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Tiobutabarbital D. Zoplicone este hipnoinductor. Diazepam D. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice.Toleranta proprie si incrucisata. Barbital 94. Durata de actiune nu este influentata de structura. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. 93. Barbituricele produc inductie enzimatica. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat.A. C. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. E. C. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. Difuzeaza prin placenta. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble. Ciclobarbital B. E. Glutetimida B. Sunt hipnocoercitive B. B. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. Midazolam 91. D. B. Sunt derivati de 7-nitro-1. E.

B. C. D. potentarea efectului bauturilor alcoolice. ciclobarbital. 105. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. E. B. nitrazepam. intoxicatia acuta cu alcool E. nu se pot administra intravenos 101. D. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A. latenta si durata a efectului scurte. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). . 110. anticonvulsivant (antiepileptic). stimuleaza respiratia 103. 107. pot produce anestezie generala C. D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. alcalinizarea urinii. C. ciclobarbital. C. B. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. B. inhibitie enzimatica. ciclopirolona. D. C. modifica EEG nocturna B. 104. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. fenobarbital. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. deprima respiratia la doze mari E. Hipnocoercitivele: A. alcool etilic. un diuretic osmotic. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). tiopental. D. epilepsie C. D. 109. C. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). E. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. cresterea metabolismului bazal. hipnoinductor. amobarbital. B. zolpidem. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. 106. 108. insomnii B. glutetimida. forteaza somnul si la indivizii normali E. hipnocoercitiv. B. zopiclona. preanestezie 102. C. toleranta prin mecanism farmacocinetic. hipertensiune arteriala D. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). Barbituricele se pot indica in: A. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. obisnuinta. B. C. D. B. cresc durata somului REM C. E. la oprirea brusca a tratamentului. E. E. durata lunga de actiune. flumazenil. blocarea receptorilor dopaminergici. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). inhiba actiunea GABA D. haloperidol. imidazopiridina. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. E. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D.A. sunt inhibitori enzimatici B. E. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. bromizoval.

C.4-benzodiazepina. cianoza tegumentelor C. insomnia B. fenobarbital. cimetidina. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. 111. pentobarbital. reduc durata somnului REM 119. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. 112. rifampicina. Bromurile: A. B. enurezis nocturn B. anticoagulante cumarinice. C. mioza D. alcool etilic. cimetidina . actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. insomnii C. teofilina.C. 113. Hipnocoercitivele: A. E. nu prezinta potential alergizant D. alcool etilic B. B. este derivat de 7-nitro-1. 115. diazepam. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. p. D. E.v. D. se administreaza i. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. HTA E. D. C. C. propranolol. B. miorelaxanta. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. E. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. D. reduce durata somnului paradoxal (REM). hipnotica. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. deprimarea respiratiei 118. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A. medicamente antiacide. hexobarbital. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. E. C. 116. B. B. sedativa. D. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. si intrarectal E. contraceptive orale. are durata scurta de actiune. preanestezie D. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. ciclobarbital. D. incontinenta urinara 117. antipsihotica. E. sunt deprimante SNC selective B.o. anticoagulante cumarinice. amobarbital.. E. este indicata administrarea timp indelungat. epilepsie E. anticonvulsivanta (antiepileptica). este hipnocoercitiv (nu hipnogen). are actiune hipnotica. se elimina lent 120. 114. branzeturi fermentate C. reduc durata somnului NREM E.

efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse 122. anxiolitice B. reduc durata somnului REM C. metohexital E. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. insomnia este extrem de frecventa D. Hipnoinductoarele: A. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A. produc somn narcotic la doze mari B. hipnotice 124. psihostimulente E. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E.D. tiobutabarbital 123. nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute . secobarbital B. rifampicina 121. Alegeti afirmatiile corecte: A. pentobarbital D. nootrope D. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D. fenotiazine E. neuroleptice C. hexobarbital C.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.