UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE CATEDRA 2 DISCIPLINA DE FARMACOLOGIE

SIMPATOMIMETICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Care din următoarele simpatomimetice acţionează prin mecanism direct: A. nafazolina B. cocaina C. dobutamina D. amfetamina E. fentolamina 2. Care din următorii compuşi sunt agonişti alfa-1 selectivi: A. adrenalina B. salbutamolul C. fenilefrina D. ritodrina E. clonidina 3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice: A. salbutamol B. efedrina C. oximetazolina D. nafazolina E. isoxsuprina 4. Dobutamina: A. este o catecolamina B. are acţiune vasodilatatoare D1 dopaminergică C. se contraindică în infarctul miocardic D. are efect de lungă durată E. se administrează oral 5. Efedrina: A. este un simpatolitic B. nu se poate administra oral C. are numai un mecanism direct de acţiune D. produce deprimarea SNC E. se foloseşte în tratamentul hipotensiunii cronice şi posturale 6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca: A. vasoconstrictoare locale B. bronhoconstrictoare C. deprimante cardiace D. ocitocice E. vagolitice 7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. forma levogira este cea mai activa; B. are efect inotrop pozitiv; C. este bronhodilatator; D. se recomanda in cardiopatia ischemica; E. este un simpatomimetic. 8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. adrenergic neselectiv; B. stimuleaza centrul respirator bulbar; C. produce bradicardie; D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor. 9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este inactiva per os; B. este un beta-1-adrenomimetic; C. se indica in chirurgia cardiaca; D. este administrata i.v.; E. scade debitul cardiac. 10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic; B. vasoconstrictor; C. produce tahifilaxie; D. se administreaza intranazal in rinite; E. se administreaza in arterita. 11. Dopamina: A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic şi produce vasoconstricţie B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulând toate funcţiile miocardului D. este contraindicată în şocul cardiogen E. este contraindicată în şocul cu oligurie 12. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt următoarele, cu excepţia: A. edem Quincke B. şoc anafilactic C. stop cardiac D. HTA E. crize de astm bronşic 13. Nafazolina este utilizată ca: A. vasoconstrictor general B. stimulator cardiac C. bronhodilatator D. stimulator SNC E. exclusiv local, ca vasoconstrictor 14. Noradrenalina este indicată în: A. HTA B. insuficienţa circulatorie acută de tip hiperton C. insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton D. cardiopatie ischemică E. aritmii cardiace 15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este: A. metaproterenol B. albuterol C. fenoterol D. terbutalina E. isoprenalina 16. Următoarele substanţe sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepţia: A. adrenalina B. dopamina C. prenalterol D. fenoterol E. dobutamina 17. Contracţia muşchiului radial al irisului cu apariţia midriazei active este consecinţa stimulării receptorilor: A. alfa-1-postsinaptici B. ß-1-postsinaptici C. ß-2-postsinaptici D. ß-2-presinaptici E. ß-3-postsinaptici 18. Dobutamina:

alfa-2-presinaptici C. 27. AMPc (creştere prin stimularea adenilat-ciclazei) C. Pătrunde uşor în SNC. produce stimulare centrală Mesagerii secunzi implicaţi în efectele adrenomimetice rezultate în urma stimulării receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt: A. insuficienta circulatorie acuta hipertona . 24.19. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu D. prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici D. GMPc (creştere prin stimularea guanilat-ciclazei) E. Contracţia capsulei splenice Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii. AMPc (scădere prin inhibarea adenilat-ciclazei) B. cu exceptia: A. stimularea miocardului excitoconductor D. Bametanul Stimularea aparatului juxtaglomerular renal. C. Relaxarea muşchilor netezi cavitari E. actioneaza selectiv. 20. 21. A.m. nu este metabolizată de COMT. prenalterol D. se administreaza i. Lipoliza B. stimularea lipolizei E. ergometrina Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele. nu trece bariera hemato-encefalica E. fentolamina D. cu exceptia : A. isoxuprina E. tolazolina B. 22. Acţionează predominant ß-1-adrenergic C. este inactiva oral B. AMPc (creştere prin inhibarea fosfodiesterazei)) Se utilizează ca vasoconstrictoare generale: A. Stimularea SNC D. in functie de doza D. izoprenalina B. Nafazolina C. Fenilefrina B. cu secreţie consecutivă de renină se produce prin activarea receptorilor: A. stimularea miocardului contractil C. alfa-1-postsinaptici B. Izoprenalina E. 26. 25. scaderea secretiei de renina Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. nicergolina C. isoxuprina E. datorită lipsei substituenţilor fenolici E. Isoxsuprina D. stimulare SNC B. astm bronsic B.c. ß-2-presinaptici Sunt efecte ale stimulării receptorilor alfa-2 adrenergici: A. Creşterea secreţiei de renină C. oximetazolina C. Este alfa-simpatomimetic selectiv B. metoxamina Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic: A. ß-2-postsinaptici E. 23. Este activă oral. are mecanism de actiune mixt Este simpatomimetic beta-2 selectiv: A. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal. ß-1-postsinaptici D. sau s.

C. se administreaza in socul anafilactic. . adrenergic neselectiv. are efect inotrop pozitiv. adrenalina B. B. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite. este bronhodilatator. 34. hipotensiune cronica E. forma levogira este cea mai activa. aspirina C. B. este medicatie de substitutie in parkinson C. C. adrenomimetic. E. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. 33. astm bronsic B. C. se indica in soc cardiogen D. beta-1 E. produce bradicardie. vasodilatatie C. 37. D. 32. E. este un simpatomimetic. tahicardie D. dopamina D. hipotensiune cronica E. teofilina B. alfa-2 presinaptici D. este agonist beta-2 adrenergic E. 31. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta. B. hiperglicemie E. cromoglicatul de sodiu C. hipotensiune posturala Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor: A. 35. se administreaza oral B. neostigmina E. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. Este un simpatomimetic predominent beta. colaps D. 29. alfa-2 C. insuficienta circulatorie acuta hipotona C. fenoterolul E. stimuleaza centrul respirator bulbar. este un vasoconstrictor. nafazolina Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv: A. se recomanda in cardiopatia ischemica. anxietetate B. D. E. are proprietati vasodilatatoare D1 Simpatomimeticele nu pot produce: A. alfa-1 B. hipotensiune posturala Dobutamina: A. bronchoconstrictie Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. beta-2 Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. adrenalina D. tahicardie paroxistica D.28. 30. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. C. 36. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. beclometazona Nafazolina: A.

B. insuficienta circulatorie cerebrala C. T1/2 aprox. cu exceptia: A. hipoglicemie D. hipotensiune arteriala E. se administreaza intranazal in rinite. bametan Care dintre urmatoarele medicamente este beta. se indica in chirurgia cardiaca.38. se administreaza in arterita. este indicata in socul cardiogen INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. hiperlactacidemie Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele. este inactiva per os. 2 minute C. E. palpitatii C.adrenomimetic neselectiv ? A.adrenergic neselectiv B. C. in afectiuni alergice B. prenalterol E. xilometazolina B. B. cu exceptia: A. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare . hiperglicemie 2. D. metoxamina E. hipercolesterolemie E. astm bronsic Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate. izoprenalina Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele. cu exceptia: A. ritodrin D. Adrenomimeticele se pot utiliza: A. este beta. vasoconstrictor. este indicat in rinite si conjunctivite Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate. E. Adrenomimeticele produc: A. 42. 41. travaliu prematur D. 43. determina tahifilaxie D. orciprenalina B. tremor B. in stop cardiac si soc cardiogen C. insuficienta circulatorie periferica B.. este administrata i. fenoterol C. 39. scade debitul cardiac. este adrenomimetic cu predominanta alfa C. 40. nu difuzeaza in SNC D. este indicat exclusiv local E. isoxuprina D. bronhoconstrictie E. produce tahifilaxie. 44. oximetazolina C. cu exceptia: A. C. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este: A. mioza C. este inactiva oral B. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic E. D. stimularea functiilor miocardice B. vasoconstrictie prin alfa-1 D. este un beta-1-adrenomimetic.v.

pot agrava cardiopatia ischemica D. tolazolina B. se adminstreaza intravenos E. este o catecolamina B. diminueaza efectul antidiabeticelor Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. au actiune bronhospastica. 10. bloca receptorii noradrenalinei D. bronhoconstrictia B. . bronhoconstrictie. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice B. se indica in hipertensiunea arteriala Simpatomimeticele pot: A. stimula receptorii alfa B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. nafazolina Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor: A. 12. E.3. oximetazolina C. bloca receptorii beta C. se poate administra pe cale orala C. prezinta efecte beta-2-adrenomimetice B. favoriza eliberarea noradrenalinei E. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic D. cresterea metabolismului bazal. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale: A. 11. D. are efecte selective pe beta 1 C. hipertensiune arteriala. B. C. activeaza receptorii adrenergici. D. scad efectul cardiotonic al digitalicelor C. 7. 9. 4. B. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound C. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace E. 5. inhiba recaptarea noradrenalinei Simpatomimeticele: A. au actiune directa. relaxarea uterului C. stimuleaza lipoliza. C. vasoconstrictia E. B. tahicardie. efedrina D. hipoglicemia D. actioneaza in ganglionii simpatici. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton E. deprimarea miocardului Dopamina: A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. D. potenteaza efectul neurolepticelor Noradrenalina: A. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic B. in caz de travaliu prematur Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. este o catecolamina D. in hipertensiune arteriala E. 6. E. au efecte inhibitoare asupra inimii. au efect bronhodilatator. pot creste efectul anestezicelor locale E. hipoglicemie. bametanul E. este indicata in socul cardiogen D. 8.

creste forta de contractie a miocardului. fenoterol. Adrenalina: A. contracta muschiul circular al irisului. D. C. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. 19. D. rinita. contractă musculatura netedă bronşică D. D. D. au actiune indirecta. D. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. C. 18. E. 16. B. B. B. inhiba SNC. hipercolesterolemie. diminua efectul hipoglicemiantelor. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. B. cu derivatii xantinici deprima SNC. creşte minut volumul respirator E. B. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. 17. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. adrenalina. produc hipertensiune arteriala. hipertensiune. C. E. 21. E. dobutamina. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. scad forta de contractie a inimii. nizatidina. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. D. au actiune mixta. 15. propranolol. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. hipotensiune arteriala. scad tensiunea arteriala. difuzează în SNC . C. este medicaţia de elecţie în şocul anafilactic C. B. D. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. E. hipertensiune arteriala. astm bronsic. 20. E. C. produc vasoconstrictie. fluvoxamina. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor. provoacă o deprimare a SNC B. B. relaxeaza miometrul. D. E. E. C. salbutamol. produc hipoglicemie. terbutalina. D.13. 22. este utilizată în reanimarea cardiacă la înecaţi Adrenalina: A. B. 14. scad tensiunea arteriala. tahiaritmie. neostigmina. hipotensiune. salbutamol. au efecte alfa adrenergice. C. E. C. scad efectul antihipertensivelor. hipoglicemie. cardiopatie ischemica. E. produc mioza. sunt bronhodilatatoare.

la doze mici activează receptorii D1 periferici producând vasodilataţie E. având un T1/2 = 4-6 ore B. se administrează numai prin injectare iv B.23. 27. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numără: A. se prezintă sub formă de fiole injectabile de 10 ml cu soluţie 1% Care dintre afirmaţiile de mai jos caracterizează dopamina: A. are o difuziune bună în SNC D. tahiaritmii E. este decongestiv al mucoasei nazale în rinite D. adrenalina antagonizează efectele antiparkinsonienelor Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează preparatul "Proculin”: A. este o substanţă autacoidă Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false: A. 26. este în amestec racemic de doi enantiomeri D. produce bronhospasm C. paloarea tegumentară B. este predominent beta 1 adrenomimetic B. este medicaţie de elecţie în HTA . nu are efecte adverse pe termen lung E. este contraindicată în şocul cardiogen D. 25. nu are efecte D1 dopaminergice E. face parte din grupul parasimpatoliticelor D. este forma de prezentare a nafazolinei D. efedrina nu difuzează în SNC D. influenţează testele de laborator cu creşterea glicemiei şi a colesterolului E. intră în compoziţia preparatului Rinofug E. este un simpaticomimetic tocolitic B. nu se utilizează în şocul cardiogen Efedrina: A. este selectiv alfa 1 adrenomimetic C. 28. fotosensibilizarea C. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulând toate funcţiile miocardice C. produce bronhodilataţie C. calea de administrare a adrenalinei este per os E. hipotensiune ortostatică Adrenalina: A. este predominent alfa adrenomimetic C. nu traversează bariera hematoencefalică C. reprezintă medicaţie de elecţie în şocul anafilactic D. inhibă toate funcţiile miocardului B. produce toleranţă acută (tahifilaxie) la utilizarea repetată frecvent în astmul bronşic D. 29. 30. adrenalina este utilizată cu rezultate bune în insuficienţa circulatorie cerebrală C. antagonizează efectul antiparkinsonienelor Nafazolina: A. produce bronhoconstricţie E. este activă pe cale orală. 24. are biodisponobilitate bună per os şi difuziune bună în SNC C. în administrarea paravenoasa se produce ischemie şi necroză E. hiperglicemie D. B. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producând vasoconstricţie B. este un adrenomimetic alfa şi beta cu predominenţă alfa C. are acţiune vasoconstrictoare locală E. cafeina are un efect sinergic de potenţare a acţiunii adrenalinei B. este adrenomimetic selectiv alfa-1 B. utilizată peste 7 zile poate induce tahifilaxie Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la dopamină este incorectă: A. se prezintă sub formă de soluţie ce se administrează în sacul conjunctival Dobutamina : A. 31.

Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic: A. rinite şi conjunctivite C. insuficienţa circulatorie cerebrală D. stimularea miocardului contractil B. metoxamina D. are biodisponibilitate bună per os B. clonidina 39. Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu: A. antidepresive IMAO C. stimularea aparatului juxtaglomerular C. Glicogenoliza 41. nu difuzează în SNC C. etilefrina B. Contracţia muşchiului neted ciliar . nafazolina 33. digoxina E. insuficienţa circulatorie de tip hipoton C. iminenţa de travaliu prematur E. viscere. Relaxarea miometrului C. Care dintre următoarele substanţe sunt simpatomimetice vasoconstrictoare? A. mucoase. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt: A. stop cardiac D. antidepresive triciclice B. declanşarea travaliului 38. adrenalina B. Scăderea secreţiei pancreatice de insulină D. relaxarea miometrului 34. stimularea lipolizei E. Relaxarea musculaturii netede vasculare B. dobutamina D. mioză E. Creşterea lipolizei D. ca stimulator al SNC 37. Contracţia uterului gravid B. Efectele beta-1 adrenergice sunt: A. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic: A. vasoconstricţie arteriolară în piele. Ejacularea C. produce excitaţia SNC D. clonidina D. metoxamina E. dopamina C. relaxarea muşchilor netezi bronşici 35. relaxarea miometrului D. contracţia muşchilor netezi ai ureterelor C. rinichi. guanetidina 40. Stimularea miocardului contractil E. nafazolina E. fenilefrina C. boala Raynaud B. Efectele alfa-1 adrenergice sunt: A. produce bronhoconstricţie E. muşchi B. criza de astm bronşic E. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. şoc anafilactic B. contracţia muşchilor piloerectori D.32. Efedrina: A. Isoxuprina este indicată în: A. este vasoconstrictor general şi local 36.

Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic: A. Retenţia de sodiu şi apă. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina. Terbinafina C. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta D. Impiedică hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO C. Glicogenoliza hepatică C. sunt valabile afirmatiile: A. Stimulează SNC E. Nafazolina B. Glicoliza anaerobă D. Lipoliză D. La administrare frecventă şi repetată produce tahifilaxie D. Are acţiune vasoconstrictoare locală. Bronhodilataţie B. Nafazolina: A. Stimulează receptorii adrenergici alfa şi beta B. Contracţia muşchilor netezi arteriolari 42. relaxează musculatura netedă uterină 49. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate E. Sunt ß-2-adrenomimetice selective: A. în insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton C. Are acţiune vasodilatoatore generală şi locală 48. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT: A. Sunt efecte de tip metabolic. Noradrenalina 44. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC 50.4 pe nucleul benzenic sunt grupări distribuitoare cu caracter hidrofil care limitează pătrunderea în SNC B. Dobutamina E. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune E. Adrenalina produce următoarele efecte: A. care rezultă în urma stimulării receptorilor ß-2-adrenergici: A. Terbutalina B. Se utilizează ca stimulator cardiac în bloc atrio-ventricular E. creşte selectivitatea pentru receptoriiß-2 C. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de COMT si au durata medie de actiune C. Isoxsuprina D. Stimularea miocardului contractil C. Gliconenoliză hepatică E. Stimularea lipolizei B. Situarea radicalului hidroxil în poziţia meta favorizează acţiunea metabolizantă a COMT E. Se utilizează preponderent ca tocolitic. noradrenalina . Scăderea conducerii atrio-ventriculare 46. utilă în rinite şi conjunctivite B. Care dintre următoarele afirmaţii privind relaţiile structură-activitate în seria simpatomimeticelor este adevărată? A. Hidroxilii fenolici în poziţile 3. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice 47. Efedrina: A. Terfenadina D. Salmeterolul 45. Fenoterolul E. cu creşterea consecutivă a volemiei 43.E. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare B. Ritodrina C. Favorizează eliberarea şi acumularea noradrenalinei în fanta sinaptică D. Cucreşterea mărimii radicalului grefat la gruparea aminică. Se utilizează ca vasoconstrictor sistemic. Substituirea în poziţia alfa împiedica acţiunea MAO D.

sunt folosite in astmul bronsic E. colaps D. efedrina prezinta: A. sunt folosite local. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina D. ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara 57. cat si indirect C. infiltratiile locale cu cocaina C. contractia muschilor netezi ai ureterelor B. 55. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i. stimularea miocardului excito-conductor E. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton B. cu hiperglicemie C. trece usor bariera hemato-encefalica C.51. izoprenalina C. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular D. hiperglicemie E. 52. efecte beta-2 adrenomimetice intense B. hipotensiunea cronica 58. hipotensiunea posturala E. stimularea lipolizei Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile: A. nu are efecte de tip beta-2 E. stimulare SNC mai intensa E. difuziune mai buna in SNC B. stimularea miocardului contractil D. intravenos etilefrina . glicogenoliza hepatica. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica: A. hipocolesterolemie Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1: A. 53. digitalice C. antihipertensive E. central C. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei: A. adrenalina D. dopamina 59. adrenalina D. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei: A. durata de actiune mai mare D. agitatie motorie C. bronhodilatatie absenta Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu: A. derivati xantinici de tip teofilina B. efedrina Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare: A. 56.v. B. etilefrina C. tahiaritmii B. fenilefrina B. orciprenalina E. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic. paloarea tegumentelor D. hipoglicemiante Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati: A. D. infiltratiile locale cu hialuronidaza B. 54. atat direct. mecanism mixt de actiune. efedrina E. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton C. se poate administra per os B. creste colesterolemia Comparativ cu adrenalina. antidepresive triciclice D.

tahiaritmii 66. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii: A. parasimpatolitic B. fenoterol C. dobutamina E. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici B. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1: A. si s. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic D. potenteaza efectele haloperidolului C. vasoconstrictoare generala B. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. salbutamolul D. izoprenalina C. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare: A. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile: A. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale: A. prenalterol E. fenilefrina E. beta-1. terbutalina 69. fenoterol D. adrenalina B. tocolitica E.c E. tocolitic D. simpatomimetic C. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic. intravenos ser glucozat 60. hipertensiune arteriala E. terbutalina 65. nafazolina D.v. alfa-adrenolitic E. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei: A.E. salmeterol D. efedrina C. efedrina 68. salbutamol B. hipotiroidie B. efedrina C.adrenomimetic D. salbutamol B. beta-2-adrenomimetic E. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei: A. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor: A. cardiopatie ischemica D. diabet C. vasodilatator periferic B. bronhodilatatoare D. beta2-adrenomimetic C. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1: A. stimularea miocardului . adrenalina E. adrenalina B. cardiotonica 61. se administreaza i. vasoconstrictor local 63. antihistaminic H1 64. suntcontraindicate in cardiopatia ischemica: A. terbutalina 62. 67. vasoconstrictoare locala C.

78. Nafazolina. 75. Xilometazolina. E. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza D. 77. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt. cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi realizata prin urmatoarele modificari structurale: A. D. B. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul. In cazul derivatilor feniletilaminici. fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe ß2. B. D. contracta detrusorul D. C. B. produc contractia musculaturii vasculare Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. C.70. Acizi propionici. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica? A. radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte: A. C. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic E. Fenilefrina. E. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C B. stimuleaza miocardul E. produce tafilaxie La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele: A. 71. este simpatomimetic B. B. Compusii au caracter hidrofob. Substituirea in pozitia alfa. D. E. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale. Imprima selectivitatea pentru receptorii ß. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol). E. Efedrina. 73. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. Are structura de catecolamina. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß1. este o catecolamina C. produc bronhoconstrictie B. C. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT. Efedrina. se administreaza oral D. Noradrenalina: A. 74. . stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice? A. B. stimularea lipolizei D. ß-feniletilamine. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica. Etilimidazoline. Amine aromatice primare. D. Acizi fenilpropionici. scaderea secretiei de renina C. Substituirea in pozitia beta. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica. E. prezenta unor hidroxili fenolici in pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte: A. este favorizata difuziunea in SNC. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2 E. scad tonusul si peristaltismul intestinal C. bronhodilatatie E. B. D. 72. Largeste spectrul de activitate. cresterea excitabilitatii miocardului Ce deosebeste efedrina de nafazolina: A. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza C. 76. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß2. C.

Dobutamina C. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop. Se poate administra per os. Este stimulator la nivel SNC. Nu se administreaza per os. Este un adrenomimetic neselectiv. E. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala. Se poate administra per os. E. Este un deprimant neselectiv al SNC Isoxuprina: A. C. Noradrenalina C. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC. Adrenalina B. stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local. E. C. E. Nafazolina este administrata numai local. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace? A. Nu se absoarbe la administrare orala. Prezinta efect bronhodilatator. Este inactivata la administrate orala.79. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop B. D. B. 80. Este un derivat de imidazolina. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5. 85. Este indicat in soc cardiogen. Nafazolina D. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic. C. C. Efedrina . D. B. 84. D. Are efect predominant beta-1 adrenergic. Dobutamina: A. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina: A. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala. C. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. Xilometazolina E. B. B. E. 87. Efedrina: A. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie. E. Se poate utiliza si ca tocolitic. E. C. D. 81. biodisponibilitatea fiind redusa. Prezinta efect tocolitic. Este indicata in stop cardiac. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar. 83. decompensare cardiaca. D. intravenos sau subcutan. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta. D. B. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe. B. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt. Efedrina: A. periferic si central. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune. Adrenalina D. Dopamina Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? A. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite. D. Nafazolina B. C. B. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate? A. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica. sublingual. Isoxuprina: A. Se administreaza oral. D. si actioneaza prin mecanism mixt. C. E. infarct miocardic. 86. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic. avand biodisponibilitate orala foarte buna. Este un alfa1 adrenomimetic. 82.

B. B. Este un derivat de beta-feniletilamina. E. E. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2. Xilometazolina C. au actiune indirecta. B. Bufenina D. C. D. Bametan E. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. fluoxamina. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. salbutamol. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte? A. D. actioneaza in ganglionii simpatici. produc hipertensiune arteriala. E. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. Adrenalina B. E. creste forta de contractie a miocardului. B. B. Dobutamina. scad efectul antihipertensivelor. B. cu derivatii xantinici deprima SNC. Fenilefrina 90. au efecte inhibitoare asupra inimii. C. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. Efedrina C. C. Relaxarea miometrului. 91. B. Isoxuprina B. au actiune directa. Relaxarea muschiului neted ciliar. au actiune mixta. 89. stimuleaza lipoliza. Izoprenalina E. E. 94. C. D. 92. C. E. 97.E. D. relaxeaza miometrul. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. D. Dilatarea muschilor netezi vasculari. nizatidina. D. E. Oximetazolina D. scad tensiunea arteriala. au efect bronhodilatator. produc mioza. B. 95. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic? A. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului. produc hipoglicemie. 93. contracta muschiul circular al irisului. Stimularea lipolizei. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. Oximetazolina 88. . adrenalina. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil. 96. Scaderea secretiei de insulina. dobutamina. C. activeaza receptorii adrenergici. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ? A. au actiune bronhospastica. C. au efecte alfa adrenergice. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale? A. C.

hipercolesterolemie. neostigmina. 103. scaderea secretiei de insulina. 100. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina: A. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv. vasodilatatie. scaderea secretiei de insulina. E. B. B. hipertensiune. astmul bronsic. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind: A. 102. hipoglicemie. 104. C. terbutalina. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati. E. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului. D. 99. B. rinita. hipotensiune arteriala acuta si cronica. midriaza. E. B. inhiba SNC. C. C. tahiaritmie. bronhodilatatie. midriaza. hipoglicemie. cardiopatie ischemica. scad forta de contractie a inimii. E. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. 105. C. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce: A. . D. vasoconstrictie. propranolol. relaxarea miometrului. astm bronsic. B. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza: A. bronhoconstrictie. D. C. produc vasoconstrictie. E. B. stimularea glicogenolizei hepatice. hipertensiune arteriala. cresterea metabolismului bazal. diminua efectul hipoglicemiantelor. hipotensiune arteriala. C. B. vasoconstrictie. D. cresterea secretiei de renina. E. D. salbutamol. C. D. E. relaxarea muschiului circular al irisului. hipertensiune arteriala. 101. stimularea lipolizei. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca: A. C. stimularea lipolizei. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. D. C. sunt bronhodilatatoare. D. B. cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor. E.D. tahicardie. E. scad tensiunea arteriala. fenoterol.. B. B. 106. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. E. D. stimularea SNC. 98. stimularea inimii. hipotensiune. bronhoconstrictie. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. 107.

indicata exclusiv local D. travaliu prematur. edem Quincke B. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice E. criza de astm bronsic D. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton D. tulburări de circulaţie periferică . hipotensiunea posturala B. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC 110. sindrom Adams. este simpatomimetic cu mecanism mixt D. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt: A. are structura chimica de catecolamina B. perfuziile cu alcalinizante îi cresc eliminarea urinara E.Stokes C. inactiva per os C. insuficienta circulatorie cerebrala C. aritmii cardiace. aplicare de gheata local B. adrenalina intravenos SIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. E. tahicardie D. Noradrenalina: A. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse: A. paloarea tegumentelor C. stop cardiac E. aritmii 114.C. D. nu difuzeaza in SNC C. Dobutamina: A. perfuzii cu bicarbonat de sodiu E. este derivat de beta. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli 112. este indicata in socul cardiogen 109. se administreaza intravenos in perfuzie 113. ca miotic in oftalmologie D. 108. hipotensiune arteriala B. deprimarea respiratiei E. Efedrina: A. infiltratii locale cu hialuronidaza C. boala Raynaud E. bradicardie D. are actiune vasoconstrictoare generala C. hipotensiune arterială B. prezinta biodisponibilitate per os buna B. este indicata in aritmii cardiace E.feniletilamina B. narcolepsie 111. Beta-blocantele neselective se indică în: A. tahiaritmii cardiace C. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se trateaza cu: A. infiltratii locale cu fentolamina D.

Ergotamina A. nicergolina. este un α-adrenolitic la doze terapeutice B. glaucom E. glaucom 11. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. pentoxifilina B. obisnuinta 3. Neurosimpatoliticele acţionează astfel: A. au activitate intrinseca.E. B. prazosin. B. bloc atrio-ventricular gradul I C. scade circulatia in creier. Care simpatolitice se folosesc în insuficienţa circulatorie cerebrală şi periferică: A. 10. doxazosinul blochează receptorii β1 6. Prazosinul este un: A. C. vasodilatator. agonist beta1-adrenergic B. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO 2. produce vasodilataţie cerebrală C. D. angina pectorală D. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. agonist beta2-adrenergic C. C. au afinitate pentru receptorii adrenergici. D. se indică în hipertensiunea arterială D. scade rezistenta vasculara. favorizeaza procesele metabolice neuronale. diminua zgomotele in urechi. C. 9. hipertensiune arteriala B. blocheaza receptorii adrenergici. fenomene depresive B. E. ergotamina D. agonist alfa2-adrenergic . E. dihidroergotoxina. se asociază cu cafeina în preparate antimigrenoase 5. aritmiile cardiace E. rezerpina favorizează eliberarea noradrenalinei în sinapse B. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. clonidina este antagonist α2 presinaptic C. fentolamina. mecanism direct de actiune. hiperglicemie C. D. propranolol. amelioreaza memoria. Beta-blocantele pot da: A. propranololul E. clonidina 4. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. scade fluxul sanguin cerebral. B. care stimulează receptorii β1 E. antiagregant plachetar. 7. Care dintre următoarele indicaţii nu sunt specifice medicaţiei beta1. 8. E. tahicardie D. E. este alfa-adrenolitic. alfa-adrenolitic. B. nicergolina C.adrenolitice: A. C. D. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1 D. metil-dopa formează dobutamina. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. relaxează uterul gravid E.

Tolazolina B. 18. nu se administrează per os B. se administrează în hipotensiunea ortostatică E. hipotensiunea arterială E. hipertensiunea arterială În feocromocitom pentru diagnostic şi tratament se administrează: A. Fentolamina E. Oximetazolina E. este adrenolitic alfa-1 selectiv D. moxonidina diminuă eliberarea noradrenalinei Acţionează prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1: A. Inhibarea secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular renal . este vasodilatator D. Nafazolina C. este contraindicată în insuficienţa circulatorie cerebrală Prazosin: A. 17. produce vasoconstricţie C. având efecte adrenolitice de intensitate mare şi de durată lungă: A. 16. antagonist beta1-adrenergic Tolazolina este indicată în: A. 21. D. retinopatia de etiologie vasculară D. clonidina produce tahicardie şi vasoconstricţie C.12. insuficienţă circulatorie periferică D. ergotamina B. 14. are T 1/2 mic (circa o oră) B. Tamsulosinul C. clonidina are acţiune antihipertensivă D. se administrează în insuficienţa hepatică E. este indicată în tratamentul stărilor depresive Următoarele afirmaţii sunt adevărate. cefalee postrahianestezie Dihidroergotoxina este contraindicată în: A. Dibenamina Alchilează ireversibil receptorii alfa-adrenergici. Moxonidina D. accidente cerebrale ischemice C. fentolamina D. antagonist alfa1-adrenergic E. Terazosinul D. determină agitaţie psihomotorie şi creşterea agresivităţii D. Fenoxibenzamina Sunt efecte de tip ß-1-adrenolitic: A. hipotensiune ortostatică E. determină vasoconstricţie C. este indicată în tratamentul HTA E. insuficienţa circulatorie cerebrală B. 15. cu excepţia: A. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1 E. nu se absoarbe per os B. se administrează în doze mari la începutul tratamentului Reserpina: A. 13. hipertensiunea arterială B. Tolazolina B. dibenamina Nicergolina: A. metildopa produce efecte toxice hepatice B. fenoxibenzamina E. migrenă C. nu suferă efect de prim pasaj hepatic C. 20. 19. nicergolina C.

este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2 B. Sotalol E. dihidroergotamina Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele. 30. fenoxibenzamina D. Sotalol C. Creşterea debitului cardiac Sunt efecte de tip ß-2-adrenolitic: A. Timolol Despre clonidina este valabila afirmatia: A. B. Antagonizarea competitivă a efectelor angiotensinei II C. 24. cresterea presiunii intraoculare. 31. fenoterol D. 28. Relaxarea musculaturii netede vasculare C. Pindolol C. Pindolol E. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2 C. dobutamina Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica: A. este un beta-2 adrenomimetic Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse. clonidina B. Timolol D. hipertiroidismul E. Relaxarea musculaturii netede bronhice B. 26. salbutamol Este medicament indicat in migrena: A. Propranolol B. prazosin B. Scăderea presiunii intraoculare D. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1 D. hipotensiune ortostatica C. cu agravarea glaucomului E. prazosin C. 25. tulburarile ischemice periferice Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici: A. pindolol E.22. cu exceptia: A. tahiaritmiile C. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului D. hipertensiunea arteriala B. Glicogenoliza hepatică şi la nivelul ţesutului muscular E. 27. Creşterea lipolizei la nivelul ţesutului adipos Sunt ß-adrenolitice cu acţiune alfa-adrenolitică asociată: A. Labetalol Sunt ß-adrenolitice cu activitate simpatomimetică intrinsecă (agonişti parţiali): A. terbutalina C. noradrenalina E. naftidrofuril D. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1 E. diminuarea potentei sexuale Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1: A. Diminuarea lipolizei. Glicogenoliza E. 23. Atenolol D. scăderea concentraţiei plasmatice a acizilor graşi D. terlipresina E. cu exceptia : . 29. dihidroergotoxina C. nicergolina B. Atenolol B. cardiopatia ischemica D. somnolenta B.

blocheaza receptorii adrenergici. Este un vasoconstrictor C. Dihidroergocriptina. E. C. prazosin B. bloc atrio-ventricular grad II C. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice D. B. 35. atenolol C. scaderea debitului cardiac B. salbutamol E. ergocriptina. C. . Ergotamina. dihidroergotoxina In care afectiuni se contraindica beta-blocantele: A. ergocornina. B. Dihidroergocornina.32. dihidroergotoxina. coronarodilatatie Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate: A. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice E. 39. 38. D. D. propranolol. astm bronsic D. cresterea secretiei de renina C. Dihidroergotamina. prazosinul B. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici D. angina pectorala Nicergolina: A. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. hipertensiune arteriala Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare: A. ergocriptina si ergotoxina. 34. atenololul C. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale: A. D. D. Dihidroergotoxina este un amestec de: A. mecanism direct de actiune. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic B. C. Este un alfa-adrenolitic. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici C. dihidroergocornina si dihidroergotamina. Ergocornina. tahiaritmii C. moxonidina Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin: A. nicergolina. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. fentolamina. Este un beta-adrenolitic. hipertensiune arteriala B. rezerpina D. 37. dihidroergocristina si dihidroergocriptina. B. 40. dihidroergometrina si dihidroergocornina. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive. ergotamina E. doxazosin D. diabet E. glaucom D. E. scaderea volemiei E. B. bloc atrio-ventricular E. 36. au activitate intrinseca. 33. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. au afinitate pentru receptorii adrenergici. Este un derivat xantinic. E. bradicardie B. A.

este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina D. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. cu exceptia: A. cu exceptia: A. C. 44. este contraindicat in hemoragii acute 46.E. scade rezistenta vasculara. prazosin. este contraindicat in feocromocitom D. 42. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. Beta-blocantele: A. E. antiagregant plachetar. Tolazolina: A. este ocitocic puternic pe uterul gravid B. propranololul. fentolamina. scaderea tensiunii intraoculare 49. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2 E. bronhospasm la astmatici B. nu se asociaza cu saluretice INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. prazosinul. alfa-adrenolitic. se asociaza cu cafeina 45. Notati afirmatia falsa despre nicergolina: A. D. nu se administreaza pe nemancate E. este alfa-adrenolitic. este antiagregant plachetar E. E. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort C. face arteriolodilatatie la doze mari si medii C. tolazolina. este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop D. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor D. deprima centrul respirator D. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. D. se absoarbe bine per os C. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala E. C. B. Sunt beta-adrenolitice: A. favorizeaza procesele metabolice neuronale. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os B. B. are efecte centrale simpatomimetice C. se administreaza exclusiv injectabil B. 43. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic. D. vasodilatator. cu exceptia: A. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice E. se administreaza in ulcer gastroduodenal 47. diminua zgomotele in urechi. C. scade circulatia in creier. Metildopa: A. amelioreaza memoria. scade fluxul sanguin cerebral. reducerea debitului cardiac B. B. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate. stimuleaza functiile miocardului . nu are efecte toxice hepatice E. tendinta spre hipoglicemie D. diminuarea lipolizei 48. dihidroergotoxina. stimuleaza miocardul C. tulburari ischemice periferice C. E.

3. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca E. prazosinul D. coronarodilataţie Prazosinul: A. este un inhibitor al enzimei de conversie B. creste postsarcina C. coronarodilatatiei D. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1 C. 6. B. au proprietati antihipertensive D. hipoglicemiante C. efectului rebound Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explică prin: A. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive: A. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase E. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor B. blocanti de calciu tip verapamil B. salbutamolul Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat: A. le contraindica la diabetici Care din afirmatii sunt adevarate: A. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin D. produce hipotensiune intensa la prima doza E. se contraindica in astm Propranololul: A. sunt contraindicate in angina pectorala Cardioselectivitatea beta-blocantelor: A. creşterea sintezei de bradikinină E. creste colesterolul si trigliceridele D. 10. beta-simpatomimetice . scăderea secreţiei de renină C. creşterea debitului cardiac B. este un alfa-1-adrenolitic B. 8. ergotamina B. dopamina E. efect simpatolitic central D. 4. influenteaza negativ profilul lipidic C. este un beta-adrenolitic selectiv C. se indica in hipertensiunea arteriala D. atenololul C. 7. poate da fenomenul primei doze E. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute C. scaderii consumului de oxigen al miocardului B. deprimarii miocardului C. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei D. 9. are efect antihipertensiv C. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici D. efectului hipocolesterolemiant E. 5. se contraindica in angina pectorala Se evita asocierea beta-blocantelor cu: A. fac parte din clasa I de antiaritmice E.2. este un alfa-1 adrenolitic selectiv B. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii E. se pastreaza si la doze mari B. inhibitori ai enzimei de conversie D. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic Prazosinul: A.

diminua formarea umorii apoase. D. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. E. este un antiparkinsonian. 18. diuretice 11. are actiune hipotensiva. B. C. 20. E. 15. B. cresc presiune intraoculara. propranolol. nu se administreaza in sindromul Raynaud. stari depresive. C. C. 17. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. blocheaza receptorii adrenergici. este un parasimpatomimetic. tahicardie. C. D. E. metoprolol. activeaza receptorii adrenergici. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. impiedica eliberarea mediatorilor. este beta-2-adrenolitic. D. B. C. B. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. E. C. B. creste trigliceridele. D. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. produc hipertensiune. B. 14. propranolol. D. oxprenolol. angina pectorala. 19. aritmii cardiace. este alfa-1-adrenolitic.E. impiedica recaptarea noradrenalinei. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. diminua actiunea simpatomimeticelor. blocheaza receptorii beta-adrenergici. D. D. E. hipertensiune arteriala. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. are actiune hipotensiva. atenolol. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. betaxolol. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. B. B. B. atenolol. este un antiulceros. . C. timolol. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. 12. 16. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. are actiune simpatomimetica. este un neurosimpatolitic. D. antihipertensiv. C. cresterea trigliceridelor. B. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. blocheaza receptorii beta-adrenergici. alfa-adrenolitic. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. D. C. astm bronsic. bronhoconstrictie. impotenta. metoprolol. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. au actiune cronotrop negativa. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. E. D. E. 13. E.

un beta adrenomimetic D. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort B.adrenolitic se datorează: A. B. D. vasoconstricţie cu tulburări ischemice periferice C. 22. diminuării forţei de contracţie a miocardului C. deprimarea respiraţiei B. bronhodilataţie B. scăderii tensiunii arteriale sistolice E. Care din următoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin: A. creşterea reninei B. este sedativă SNC 28. se utilizează în tratamentul sindromului de abstinenţă la morfină 30. ateroscleroza. tahicardie reflexă D. astm bronşic C. angina pectorala. inhibarea secreţiei de renină din aparatul juxta-glomerular renal 26. forma de prezentare a dihidroergotoxinei C. gust metalic E. hipertensiunea arteriala. creşterea frecvenţei cardiace D. tolazolina 29. se utilizează în tratamentul insuficienţei circulatorii cerebrale 27. se administrează pe stomacul gol E. Ergocepsul este: A. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor 24. scăderea consumului de oxigen la nivel cardiac E. nu determină somnolenţă D. astm bronsic. se administrează la conducătorii auto E. astenie. fentolamina B. tendinţă la hipoglicemie D. nicergolina E. un alfa adrenolitic E. bloc atrioventricular . E. Clonidina: A. asociată cu cafeina se utilizează în tratamentul migrenei (în criză) C. Contraindicaţiile beta-adrenoliticelor neselective: A. Acţiunea antianginoasă prin mecanism beta1. produce tahicardie D. 21. scăderea debitului cardiac D. determină efecte rebound la întreruperea bruscă a tratamentului C. are acţiune antihipertensivă B. Actiunea antihipertensivă a clonidinei se realizează prin următoarele mecanisme: A. scăderea tensiunii intraoculare E. Ergotamina: A. C. scăderea reninei C. Efectele beta-2 adrenolitice sunt: A. dobutamina C. hipertiroidism B. Fac parte din grupul simpatoliticelor: A.E. aritmii cardiace. vasodilataţiei coronariene 23. este ocitocică puternică pe uterul gravid B. fenomen de rebound după întreruperea tratamentului 25. risc de hipotensiune arterială posturală C. un medicament simpaticomimetic B. nafazolina D.

Retinopatii de origine vasculară . are efecte toxice hepatice D. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv B. mai evidentă la nivelul venelor C. reserpina D. inhibarea eliberării NA în fanta sinaptică Metildopa: A. D. Are efecte sedative la nivel SNC E. 39. Creşterea fracţiunii plasmatice HDL D. coeficient de absorbţie digestivă mai redus B. excreţie renală în forma netransformată Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile: A. reducerea necesităţii de oxigen a miocardului B.31. 35. Arteriolodilataţie. scăderea secreţiei de renină D. Are acţiune ocitocică marcată asupra uterului gravid D. are efecte benefice pe metabolismul lipidic D. este contraindicat în HTA cu insuficienţă cardiacă E. 40. T 1/2 relativ mic E. Are acţiune vasoconstrictoare. activitate ce necesită mare atenţie (şoferi etc. prin blocarea receptorilor alfa Dihidroergotoxina este utilizată în: A. 38.) Mecanismul acţiunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor: A. Scăderea fracţiunii plasmatice HDL E. guanetidina Blocanţii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au următoarele efecte: A. Are efecte deprimante asupra cordului. atenolol B. biotransformare hepatică masivă D. Retenţie de sodiu şi apă Dihidroergotamina: A. Reducerea fracţiunilor lipoproteice LDL. scăderea debitului cardiac C. anxietate de stres E. pindololul este beta-adrenolitic cu acţiune de tip chinidinic Prazosin: A. Arteriopatii. difuziune bună prin bariera hematoencefalică E. efect simpatolitic central E. scăderea tensiunii arteriale B. cu efect al primului pasaj ridicat C. 36. 32. absorbţie digestivă redusă B. T 1/2 foarte mare (câteva zile) Următorii compuşi sunt medicamente neurosimpatolitice: A. are T 1/2 mare (câteva zile) C. reduce depozitele de noradrenalină B. prazosin E. nu produce retenţie hidrosalină C. 37. VLDL C. 34. se administrează în hipotensiunea arterială Notaţi afirmaţiile corecte: A. absorbţia digestivă diminuată de alimente C. biotransformare hepatică masivă. este adrenolitic alfa-1 selectiv B. este indicat în tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronşic. hipercolesterolemie Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este: A. propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu acţiune de tip anestezic local C. atenololul este beta-1 adrenolitic pur D. 33. nadolol C. alprenololul este beta-adrenolitic cu acţiuni de tip simpatomimetic şi chinidinic E. biodisponibilitate foarte mare per os D. se administrează în HTA forme medii şi severe E. Produce creşterea fluxului sanguin cerebral şi ameliorează metabolismul neuronal B. boala Raynaud B.

Are efecte de tip parasimpatomimetic C. Gută C. Este vasodilatator prin efect direct. Acţionează ca agonist parţial alfa-adrenomimetic B. Creşte eliberarea noradrenalinei în fanta sinaptică D. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic C. Se utilizează în diagnosticul şi tratamentul feocromocitomului Prazosinul este antihipertensiv de elecţie în cazurile de hipertensiune arterială la bolnavii care suferă de: A. datorită efectului adrenolitic C. Produce vasodilataţie sistemică. 48. Astm bronşic D. Metroragii post-partum D. Blocarea recaptării noradrenalinei din fanta sinaptică D. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic C. dihidroergotoxina B. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid. 46. Depleţia depozitelor de noradrenalină B. timolol D. 45. pindolol Dintre alcaloizii din cornul secarei. 50. Are acţiune antiagregantă plachetară E. au efect alfa-1 adrenolitic predominant: A. musculotrop D. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica Despre prazosin sunt valabile afirmatiile: . Insuficienţă cardiacă Tolazolina: A. acebutolol E. Produce efecte de tip histaminergic Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate: A. Creşterea tonusului musculaturii netede a venelor Ergotamina: A. Diabet B. Hipotensiune arterială cu caracter ortostatic. cu creşterea rezistenţei periferice E. labetalol B. ergotamina Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A.41. ergometrina E. 47. 43. 44. Inhibarea sintezei noradrenalinei C. datorită efectului vasodilatator Neurosimpatoliticele pot acţiona prin: A. Creşte fluxul sanguin cerebral E. are si efect antiagregant plachetar E. 42. nicergolina D. metoprolol C. Accidente cerebrale ischemice Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt: A. Tahicardie reflexă C. Are efect adrenomimetic. 49. Inhibarea biotransformării catecolaminelor Nicergolina: A. C. Vasodilataţie cu hipotensiune arterială D. Blochează receptorii alfa-1-postsinaptici şi alfa-2-presinaptici B. datorită efectului vasoconstrictor E. Blocarea eliberării noradrenalinei E. Are acţiune neurosimpatolitică E. Este utilă în retinopatii de origine vasculară. Vasoconstricţie mezenterială şi la nivel renal B. Insuficienţă hepatică E. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. produce vasoconstricţie la nivel cerebral B. Arterioloconstricţie intensă. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA D. prin stimularea receptorilor alfa D. ergotoxina C.

psihoze D. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. stari depresive D. tahiaritmii cardiace B. Sunt beta adrenolitice lipofile: A. insuficienta circulatorie cerebrala 57. neurosimpatolitic B. hipertensiune arteriala forme grave C. hipertensiune arteriala. propranololul prezinta: A. hipotensiune arteriala ortostatica B. produce retentie hidrosalina E. constipatie C. datorita riscului de coma hipoglicemica: A. atenolol 54. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica D. biotransformare hepatica ridicata B. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat D. are o biodisponibilitate mare per os B. este un alfa-adrenolitic neselectiv C. hipotiroidismul 52. astm bronsic 59. fenoterol E. efect asociat de tip alfa-adrenolitic 53. timolol B. Spre deosebire de atenolol. atenolol C. propranolol D. retentie hidrosalina 55. timolol C. insuficienta cardiaca C. boli psihiatrice . anxietatea de stres E. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic 51. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule E. timolol . cardiopatia ischemica B. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei: A. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei: A. boli psihiatrice . sotalol E. insuficienta circulatorie periferica hipertona E. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina C. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice: A. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici. metoprolol B. sindrom neurologic parkinsonian E.A. neuroleptic D. atenolol C. stadiul II B.depresii E. depletia depozitelor de dopamina si serotonina 58. efect asociat de tip chinidinic E. glaucomul D. propranolol D. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. salbutamol 56. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica: A. propranolol B. timp de injumatatire relativ mic C. tahiaritmiile C. sunt contraindicate in astmul bronsic: A. cardiopatie ischemica D.

guanetidina B. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului: A. insuficienta cardiaca C. izoprenalina E. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici: A. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic: A. ergotamina B. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic D. captopril 65. dihidroergotoxina C.D. tolazolina C. somnolenta E. se prefera la diabetici E. diabet insipid E. cardiopatie ischemica B. lipsa efectului rebound C. astm bronsic B. antihipertensiv D. antitahicardic 63. amfetamina E. antiastmatic E. produce sedare. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective: A. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei. clonidina D. adrenalina 60. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare: A. apare la asociere cu: A. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective: A. adrenalina B. dihidroergotamina E. antidepresive triciclice E. fentolamina 69. la intrerupere brusca apare efect rebound 67. bloc atrio-ventricular D. bloc atrio-ventricular D. timolol C. oxprenolol B. potenta mare B. beta-adrenolitice D. astm bronsic E. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic 68. tolazolina C. Clonidina: A. atenolol E. metoprolol 62. simpatolitic B. tahicardie 61. creste tensiunea arteriala C. propranolol D. bradicardie C. se contraindica in glaucom D. alfa metildopa 66. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice chinazoline: A. este un parasimpatomimetic B. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica: . nicergolina D. alfa-1-adrenolitic C. hipercolesterolemie 64.

Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala. Reducerea debitului cardiac. E. Chinazoline. C. B. C. Cimetidina. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort. tolazolina Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica? A. Efect inotrop pozitiv. dihidroergotoxina E. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps. D. B. Tolazolina. Propranolol. nicergolina C. Reserpina. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard. A. D. E. C. Actiune antiglaucomatoasa. B. Are actiune diuretica. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice? A. E. ß-blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice: A. Fenoxibenzamina B. Efectele care apar dupa administrarea ß-blocantelor sunt: A. Au efect proaritmogen. Este un ß-blocant neselectiv. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina? A. E. B. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat. Este utilizata ca antihipertensiv. 77. B. D. 71. Fentolamina C. Pindolol . B. Dihidroergotoxina: A. C. 73. D. D. E. Cresterea debitului cardiac. Butirofenone. E. C. B. 76. Moxonidina: A. B. C. Actiune antianginoasa. Actiune antiaritmica. D. isoxuprin D. 74. Este un alfa-adrenolitic. C. Pot fi administrate numai parenteral. C. Actiune antihipertensiva. D. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici. ß-blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje: A. Are proprietati vasoconstrictoare. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei. Este un ß-blocant. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici. 78. 72. Are actiune antihipertensiva. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice. E. 75. Actiune excitanta SNC. D. Xantene. Metildopa. sunt contraindicate in glaucom. vincamina B. Efect inotrop negativ. Imidazoline. Este un alfa-adrenolitic. E. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi.70. Prazosin D. Esteri ai acidului nitric. Cresc presiunea intraoculara. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate? A.

Izoprenalina E. Cresc necesitatea de oxigen a inimii. B. Hipercolesterolemie B. Isoxuprin B. D. Propranolol 84. Sedare la nivel central B. ca medicament de prima alegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate: A. E. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului. Este indicata in hipotensiune ortostatica. Pindolol C. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor? A. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. Propranolol C. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului. 81. Terazosin 79. B. D.E. E. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile? A. Clonidina produce retentie hidro-salina. D. Cardiopatie ischemica. Atenolol C. Metoprolol E. Mentionati afirmatiile corecte: A. 80. 85. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective? A. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor? A. Ergotamina 88. E. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure? A. Glaucom E. C. C. Timolol D. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic. Sotalol D. Diabet C. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica. Astm bronsic D. Clonidina B. la efort. Hipertensiune arteriala C. Atenolol E. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor? A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. B. C. Reserpina E. Alfa-metildopa D. Metoprolol 86. Clonidina are actiune antihipertensiva. Oxprenolol B. Adrenalina 83. Este conditionata in produsul Sermion. Insuficienta hepatica E. Paracetamol B. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1. Hipertiroidism B. Bradicardie 87. Clonidina este contraindicata in glaucom 82. . Nicergolina: A. Timolol D. Determina scaderea tensiunii arteriale. Anxietate de stres D. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina. Atenolol C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A.

hipertensiune arteriala. diminua actiunea simpatomimeticelor. bronhoconstrictie. timolol. este beta-2-adrenolitic. este alfa-1-adrenolitic.89. D. B. cresterea trigliceridelor. este un neurosimpatolitic. blocheaza receptorii beta-adrenergici. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. angina pectorala. aritmii cardiace. 90. are actiune hipotensiva. angina pectorala. C. E. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. E. impiedica recaptarea noradrenalinei. 92. 97. impotenta. astm bronsic. E. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. E. 95. tahicardie. E. stari depresive. are actiune simpatomimetica. D. nu se administreaza in sindromul Raynaud. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. este un parasimpatomimetic. D. B. activeaza receptorii adrenergici. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. C. 93. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. este un antiparkinsonian. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. C. diminua formarea umorii apoase. B. E. . E. B. E. 98. C. aritmii cardiace. B. produc hipertensiune. ateroscleroza. C. D. creste trigliceridele. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. 96. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. hipertensiunea arteriala. blocheaza receptorii beta-adrenergici. antihipertensiv. este un antiulceros. E. 91. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. 94. astm bronsic. C. atenolol. oxprenolol. D. C. D. astenie. D. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. B. propranolol. D. blocheaza receptorii adrenergici. B. D. C. metoprolol. D. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. C. E. are actiune hipotensiva. alfa-adrenolitic. cresc presiunea intraoculara. au actiune cronotrop negativa. oxprenolol. impiedica eliberarea mediatorilor. C.

clonidina C. Propranolol: A. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica D. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic (anestezic local) ? A. hipotensiunea arteriala. 101. D. 99. metoprolol D. bradicardie. propranolol. antihipertensive. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree D. C. tocolitice. D. E. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1 A. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor 106. Efecte de tip beta adrenolitic sunt: A. C. F2318157. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ? A. absorbtie digestiva inalta B. bronhodilatatoare. diabet. guanetidina B. vasodilatatia. E. bradicardie reflexa. atenolol. antianginoase. excretie renala in forma netransformata E. propranolol C. scaderea secretiei de renina. bronhodilatatia. D. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive E. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde: A. C. betaxolol. antiaritmice. B. este beta-adrenolitic selectiv beta-1 B. are T1/2 mare (cca. 10 zile) datorita circuitului enterogastric B. D. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus D. D. 102. B. guanfacina E. E. reserpina D. mioza. B. 103.B. nadolol E. insuficienta respiratorie. E. are efect chinidinic mediu 105. este beta-adrenolitic lipofil C. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca: A. C. labetalol B. astm bronsic. fentolamina 104. T1/2 relativ mic (3-5 h) . are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive C. metoprolol. reducerea debitului cardiac. tulburari ischemice periferice. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu: A. B. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ C. C. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala. scaderea presiunii intraoculare. timolol 107. mioza pasiva. E. se excreta renal 90% in forma netransformata E. 100. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt: A.

D. produce hipersalivatie. B. midriază B. Care din următoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator: A. B. Dihidroergotamina: este ocitocic are actiune venotonica se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei Dihidroergotoxina: creste fluxul sanguin cerebral se administreaza pe nemancate in urgente se administreaza in perfuzie i. amelioreaza memoria se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate PARASIMPATOSMIMETICE ŞI PARASIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. sibutramina C. mioza. E. 109. B. 4. bronhoconstrictie. adrenalina D. B. este un anticolinesterazic reversibil. B. C. A. este un anticolinesterazic ireversibil. B. D. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. C. E. A. E. E. 110. scăderea presiunii intraoculare C. D. eficace in glaucom. A. miotic. C. 5. cicloplegie D. . contracţia muşchilor radiari ai irisului 3. potenteaza curarizantele depolarizante. C. E. 111. B.v. D. D. are efecte nicotinice. diminuarea reflexului cornean E. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. antagonizeaza efectele tubocurarinei. pirenzepina B.v. ipratropiu E. salbutamolul 2. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. C. D. E.108. C. scade presiune intraoculara. se indica in atonia intestinala. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde: absorbtie digestiva inalta efect al primului pasaj hepatic ridicat biodisponibilitate per os redusa nu difuzeaza bariera hematoencefalica T1/2 relativ mic Fenoxibenzamina: este agonist alfa-2 este alfa-1 adrenolitic selectiv determina hTA intensa se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton se administreaza exclusiv i. A. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc: A.

reactivatorii de colinesterază Proprietăţile anticolinergice sunt întâlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu excepţia uneia. uscăciunea gurii B. neuroleptice C. B. astm bronşic B. timolol C. greţuri. 13. eumidrina B. fizostigmină D. diaree C. D. uscăciunea gurii. hiperplazia gingivală C. 12. 10. atonia intestinală D. emeproniu Contraindicaţiile parasimpatomimeticelor sunt următoarele. naproxen. glaucom D. scopolamina se utilizează în răul de mişcare D. 9. C. cafeina E. C. pilocarpina. Care anume? A. 7. butilscopolamina C. tulburări de vedere Care dintre următoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic: A. transpiraţie În care dintre următoarele situaţii atropina este strict contraindicată: A. 8. atropina difuzează prin placentă şi în sângele fetal B. micţiuni frecvente E. E. ca efecte adverse atropina produce constipaţie. bradicardie. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: A. colici gastrointestinale E. boală Parkinson În intoxicaţiile cu compuşi organofosforici antidotul este reprezentat de: A. bloc atrio-ventricular B. bradicardie B. T1/2 = 2-8 ore pentru atropină C. vărsături C. neostigmina. 14. hipotensiune arterială . bloc atrioventricular E. antiinflamatoare nesteroidiene E. astm bronşic C. retenţie urinară E. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. hiposecreţie salivară şi lacrimală D. propantelina D. 11. retenţie urinară Care dintre următoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei: A. metacolina. antidepresive triciclice B. creste peristaltismul intestinal. D.6. hiposalivatie. ipratropium E. cu excepţia: A. antihistaminice D. atropina este eficace în oftalmologie ca midriatic E. constipaţia D. pilocarpina B. paraoxon. E. antispastice ale tubului digestiv Ca bronhodilatator în astmul bronşic este indicat următorul compus parasimpatolitic: A.

15. Efectele secundare muscarinice sunt următoarele, cu excepţia: A. bradicardie B. hipotensiune arterială C. hipersecreţie gastrică D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaţii, tremor) E. colici abdominale 16. În intoxicaţia cu atropină apar următoarele manifestări, cu excepţia: A. midriaza B. tulburarea vederii C. convulsii D. retenţie urinară E. bradicardie 17. Pilocarpina se administrează în: A. ulcer gastroduodenal B. diaree C. greţuri, vărsături D. glaucom E. colici abdominale 18. Următoarele substanţe sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă, cu excepţia: A. carbacol B. metacolina C. fizostigmina D. betanecol E. pilocarpina 19. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină? A. Relaxarea musculaturii netede intestinale B. Scăderea secreţiei gastrice C. Bronhodilataţie D. Mioză E. Stimularea respiraţiei prin mecanism central 20. Emeproniul: A. Se utilizează ca antiastmatic parasimpatolitic în aerosoli B. Are acţiune antispastică la nivel urinar, fiind util în incontinenţa urinară cu hipertonie vezicală C. Are acţiune de tip parasimpatomimetic, utilă în atonia intestinală postoperatorie D. Poate produce ulceraţii esofagiene E. Produce mioză, scade presiunea intraoculară 21. Stimularea receptorilor nicotinici produce: A. Activarea fosfolipazei C (printr-o proteină Gq) B. Inhibarea activităţii colinesterazei C. Deschiderea canalelor pentru cationi D. Deschiderea canalelor pentru anioni E. Stimularea activităţii adenilat-ciclazei (printr-o proteină Gs) 22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare: A. Fenoterolul B. Terbutalina C. Salmeterolul D. Pirenzepina E. Ipratropiu 23. Sunt anticolinesterazice ireversibile: A. Edrofoniu B. Oxifenoniu C. Piridostigmina D. Fluostigmina E. Neostigmina 24. Sunt derivaţi cuaternari de amoniu: A. Tropicamida B. Oxifenciclimina C. Propantelina

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

D. Pirenzepina E. Scopolamina Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina: A. examenul fundului de ochi B. colici gastro-intestinale C. intoxicatia cu atropina D. intoxicatia cu derivati organofosforici E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor: A. glaucom B. astm bronsic C. diaree D. bradicardie E. ulcer gastro-duodenal Care efect secundar nu este de tip muscarinic: A. arsuri epigastrice B. ileus paralitic C. mictiuni frecvente D. dispnee E. transpiratii Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic: A. atonie intestinala postoperatorie B. retentie urinara C. enurezis nocturn D. miastenia gravis E. antidot in curarizarea cu suxametoniu Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei: A. anticolinesterazic B. parasimpatomimetic direct C. colinergic central D. anticolinergic E. parasimpatolitic Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC): A. atropina B. scopolamina C. propantelina D. butilscopolamoniu E. pirenzepin Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu exceptia: A. glaucom B. ileus paralitic C. retentie urinara D. constipatie atona E. bradicardie sinusala Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. paraoxonul B. pilocarpina C. emeproniu D. suxametoniu E. acetilcolina Parasimpatomimeticele se pot indica in: A. diaree B. miastenia gravis C. examenul fundului de ochi D. intoxicatii cu curarizante depolarizante E. ulcer gastro-duodenal

34. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa? A. Fizostigmina. B. Neostigmina. C. Paraoxon. D. Pilocarpina. E. piridostigmina 35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca antispastice urinare? A. Ipratropiu. B. Pirenzepina. C. Emeproniu. D. Propantelina. E. Tropicamida. 36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice: A. ipratropiu B. salbutamol C. telenzepina D. teofilina E. tropicamida 37. Care antispastice au mecanism anticolinergic: A. pitofenona B. papaverina C. butilscopolamina D. neostigmina E. metamizolul 38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. bronhoconstrictie; B. mioza; C. bradicardie; D. hiposalivatie; E. creste peristaltismul intestinal. 39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. neostigmina; B. pilocarpina; C. naproxen; D. paraoxon; E. metacolina. 40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. este un anticolinesterazic ireversibil; C. antagonizeaza efectele tubocurarinei; D. potenteaza curarizantele depolarizante; E. se indica in atonia intestinala. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. are efecte nicotinice; B. produce hipersalivatie; C. miotic; D. scade presiune intraoculara; E. eficace in glaucom. 42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele grupe, cu o singura exceptie: A. antispastice digestive; B. antispastice urinare; C. hiposecretoare gastrice; D. antiastmatice bronhodilatatoare; E. antiglaucomatose. 43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic: A. emeproniu

hiosciamina D. isopropamida C. 47. voma din raul de miscare 2. scaderea presiunii intraoculare D. este un protector al mucoasei gastrice C. neostigmina B. deprimarea miocardului B. favorizeaza vederea de aproape D. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric Notati efectele secundare nicotinice: A. glaucom B. ca antispastice D. tropicamida este folosita ca antispastic C. astm bronsic C. produce midriaza insotita de cicloplegie E. fasciculatii si hipertonie musculara D. eumidrina B. Care din afirmatii sunt adevarate: A. creste peristaltismul tubului digestiv 4. in tratamentul glaucomului B. ecotiofat E.44. propantelina Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde: A. edrofoniu D. este acetilcolinomimetic sintetic B. constipatie atona E. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante C. inhiba secretia glandelor exocrine E. se indica in glaucom sub forma de colir 1% D. mictiuni frecvente Pilocarpina: A. in miastenia gravis E. miastenia gravis D. 46. tropicamida E. in Parkinson 3. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila: A. piridostigmina C. ipratropium INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Anticolinergicele se pot indica in: A. B. atropina poate fi administrata in preanestezie B. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii B. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica . Atropina: A. cresterea secretiei glandelor bronsice C. produce relaxarea muschiului ciliar C. colici abdominale C. 48. bradicardie B. transpiratii E. intarzierea golirii stomacului E. tropicamida E. betanecol Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala: A. Anticolinesterazicele se utilizeaza: A. 45. emeproniu C. oxifenoniu D.

D. antiinflamatoarele nesteroidiene Reacţiile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt: A. incontinenţă urinară Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. scaderea presiunii intraoculare Parasimpatomimeticele produc: A. . 10. constipaţie C. cresterea presiunii intraoculare D. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante E. mioza E. 8. 7. 6. creşte secreţia glandelor căilor respiratorii B. timololul In ce priveşte anticolinesterazicele: A. 14. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. se pot folosi în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. ele au acţiune parasimpatomimetica B. rrelaxarea musculaturii netede digestive B. acetilcolina este un mediator colinergic. sialoree D. bradicardie Parasimpatomimeticele produc: A. emeproniul se foloseste in retentie urinara E. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale C. mioza E. pilocarpina B. scaderea secretiilor glandelor exocrine C. se indică în tratamentul Parkinsonului In grupa anticolinesterazicelor: A. deprimă respiraţia când centrul respirator este uşor deprimat Parasimpatoliticele produc: A. antidepresivele triciclice B. bronhodilatatie B. bronhodilatatie B. 11. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale D.5. retentie urinara C. miastenia gravis Proprietati anticolinergice pot avea: A. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis. ipratropiul este indicat in astmul bronsic Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie: A. atropina E. unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului D. neurolepticele C. se poate indica în astmul bronşic E. tropicamida D. se pot folosi în tratamentul glaucomului E. cicloplegie B. 9. hiposecretie a glandelor exocrine D. bradicardie C. 13. bronhoconstricţie E. antihistaminicele H1 E. contractia musculaturii netede digestive D. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil B. produce bronhoconstricţie C. La nivelul aparatului respirator atropina: A. 12. B. mictiuni frecvente E. acetazolamida C. penicilinele D. blochează colinesteraza întotdeauna ireversibil C.

D. C. hiposecretie salivara. 17. eficace in raul de miscare. B. B. activeaza receptorii muscarinici. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. C. stimuleaza SNC. au actiune miotica. D. 18. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. 24. C. inhiba miocardul. mioza. deprima SNC. C. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. 21. D. inhiba secretia gastrica. reste un anticolinesterazic reversibil. D. D. anticolinergic selectiv. E. 16. E. blocheaza receptorii muscarinici. scade presiune intraoculara. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. produce uscaciunea gurii. scopolamina. 23. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? A. carbamazepina. D. 20. midriaza. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. pirenzepina. B. D. colici abdominale. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. 19. D. E. C. 22. E. activa in parkinsonism. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. . hipersecretia glandelor. sunt antispastice.15. B. E. E. E. C. sunt antagonisti. este un alcaloid. sunt antagonisti. inhibitor al pompei de protoni. relaxeaza musculatura neteda. antihistaminic H2. C. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. scade secretia salivara. propantelina. se indica in glaucom. B. bronhospasm. inhiba acetilcolinesteraza. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. E. midriaza. D. B. fenitoina. bradicardie. produce cicloplegie. scade presiunea intraoculara. au efecte muscarinice. scaderea peristaltismului digestiv. E. B. sunt agonisti. stimulator cardiac. blocheaza receptorii nicotinici. D. produce midriaza. este un agonist. B. C. E. B.

miastenia gravis . carbacol B. scade secreţia glandelor salivare producând uscăciunea gurii C. metacolina Pilocarpina: A. atropina B. stimularea SNC C. neostigmina E. are efecte antimuscarinice. acţiunea lor este reversibilă în prezenţa obidoximei Atropina determină: A. este indicată în glaucom B. se prezintă sub formă de colir 1% B. se indică în intoxicaţia cu atropină E. hipersecreţie salivară B. retenţie urinară B. pilocarpina D. sunt utilizate în glaucom E. 33. 27. la nivelul ochiului produce midriază D. Efectele colinergice de tip muscarinic constau în: A. relaxarea sfincterelor tubului digestiv E. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. 32. 29. glaucom B. creşterea presiunii intraoculare D. 28. se recomanda in atonia intestinala. fizostigmina D. 31. hipersecreţia glandelor endocrine În preanestezie pentru inhibarea hipersecreţiei bronşice produsă de unele anestezice generale se utilizează: A. dar de intensitate mai mare şi durată mai scurtă C. 30. Parkinson C. este contraindicată în Parkinsonul postencefalitic Anticolinesterazicele ireversibile: A. forma de prezentare este Pilocarpină colir 1‰ care se administrează: 1 picătură x 46/zi Scopolamina: A. suferă hidroliză enzimatică hepatică. creşterea secreţiei de adrenalină D. pilocarpina E. ileus paralitic Care dintre următorii compuşi sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă? A. D. betanecol Neostigmina se administrează în: A. scopolamina C. uscăciunea gurii şi greutate în deglutiţie C. are efectele parasimpatolitice ale atropinei. sunt derivaţi organofosforici C. la ester D. se utilizează în răul de mişcare E. E. mioză la nivelul muşchilor circulari ai irisului B. C. 26. stimularea musculaturii vezicii urinare Atropina este indicată în: A. au durata de acţiune scurtă D. fizistigmina C. mioză E. hipersialie C. retenţie urinară E. are un atom de azot cuaternar. este antidot al curarei. spasme şi colici gastrointestinale D. sunt Neostigmina şi Piridostigmina B. B.25.

atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă C. este derivat organofosforic Parasimpatomimeticele cu acţiune indirectă (anticolinesterazice) sunt indicate în: A. indicată în glaucom E. La indivizii cu tonus vagal crescut. 38. Stimulator al contracţiei musculaturii striate (în miastenia gravis) Neostigmina: A. retenţie urinară Scopolamina este: A. uscăciunea gurii D. Acţiunea anticolinergică centrală este utilă în tratamentul bolii Parkinson În practica medicală. enurezis nocturn E. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante E.34. având efecte de durată scurtă E. constipaţia atonă C. se absoarbe foarte bine per os B. Antispastic D. 39. La indivizii cu tonus vagal normal. atonie intestinală E. Se absoarbe bine oral şi are difuziune tisulară foarte bună (inclusiv la nivel central) B. Antisecretor (în ulcerul gastric) E. Se utilizează pentru diagnosticarea şi în tratamentul miasteniei gravis D. 35. utilizată în boala Parkinson D. Contracţia musculaturii netede digestive . 40. 42. 37. glaucom Neostigmina: A. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizaţi relativ rapid. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă B. D. Contracţia muşchiului radial al irisului C. Antagonizează acţiunea curarizantelor de tip depolarizant E. hipersalivaţie C. ulcer gastroduodenal Reacţiile adverse la administrarea de atropină sunt: A. Este utilă în atonia intestinală. parasimpatoliticele sunt utilizate pentru următoarele efecte: A. intoxicaţia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina) C. Midriatic (examenul fundului de ochi) C. La indivizii cu tonus vagal crescut. Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizaţi de către colinesterază Care dintre afirmaţiile următoare privind atropina este adevărată? A. utilizată în tratamentul răului de mişcare Care dintre afirmaţiile privind hidroliza esterilor colinei este falsă? A. parasimpatomimetic C. constipaţie B. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă E. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă D. 41. Este contraindicată în astm bronşic Sunt efecte de tip muscarinic: A. Metacolina este hidrolizată lent D. diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. La indivizii cu tonus vagal normal. este contraindicată în glaucom D. Acetilcolina este hidolizată extrem de rapid B. intoxicaţia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu) B. Contracţia muşchiului circular al irisului B. Miotic (în glaucom) B. se administrează în atonia musculară postoperatorie C. 36. Carbaminoil-esterii sunt rezistenţi la hidroliză şi au timp de înjumătăţire lung C. astm bronşic E. parasimpatolitic B.

Inozitoltrifosfatul C. mictiuni frecvente D. hipersecretie gastrica. 52. Relaxarea musculaturii netede C. dispneea B. Uscăciunea gurii Sunt efecte secundare de tip nicotinic: A. Stimularea SNC D. Stimularea SNC C. stimularea musculaturii scheletice Dupa administrare in sacul conjunctival. hipersecretie salivara E. Diacilglicerolul E. D. relaxarea sfincterului anal. cu arsuri epigastrice B. prin contractia muschiului circular al irisului C. Ejacularea Sunt efecte de tip nicotinic: A. pilocarpina B. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase E. Erecţia E. 48. 47. relaxarea muschilor netezi gastrici D. 49. AMPc D. prin relaxarea muschiului radiar al irisului B. 51. potenteaza curarizantele antidepolarizante Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv: A. pilocarpina produce: A. 45. Eliberarea de adrenalină de către medulosuprarenală E. carbacol Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile: A. la doze mari . Ionii de calciu B. cu diaree B. relaxarea vezicii biliare C. Hipersecreţia gastrică E. 44. cu favorizarea vederii la distanta Sunt parasimpatomimetice directe: A. colici abdominale C. uscaciunea gurii E. diareea B. Rinoreea C. fizostigmina E. relaxarea muschiului ciliar. Creşterea frecvenţei micţiunilor E. 46. Stimularea contracţiei miocardice Sunt efecte secundare ale medicaţiei muscarinice: A. Contracţia musculaturii striate B. mioza activa. mioza pasiva. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabila C. Retenţia de urină D. Bronhoconstricţia. piridostigmina D. Contracţiile fasciculare ale musculaturii straite Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 şi M3 colinergici: A. este contraindicata in parkinson D. are o biodisponibilitate redusa per os. este deprimanta SNC. Hipersalivaţia D. neostigmina C. GMPc Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice: A. 50. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa D. deoarece are o structura polara B.43. Accelerarea tranzitului intestinal. este indicata in miastenia gravis E. hiposecretie gastrica Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale: A.

relaxarea muschilor striati E. antidot in curarizarea cu tubocurarina B. retentia urinara postoperatorie D. hipertermie E. efect anticolinergic central. in cazul intoxicatiei. este un bronhodilatator C. 55. 58. ulcer gastro . diagnosticul miasteniei D. inhiba centrul respirator bulbar. cu deprimare respiratorie C. bazate pe efectele de tip muscarinic: A. B.duodenal B. hipersalivatie B.53. midriaza activa E. miastenia gravis E. midriaza pasiva B. stimularea SNC Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct: A. atonia intestinala postoperatorie E. hiposecretie gastrica D. 54. retentia urinara Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor: A. delir Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele: A. este un antispastic urinar D. actiune antiglaucomatoasa Notati simptomele intoxicatiei cu atropina: A. efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica B. cresterea tonusului muschilor intestinali C. stimularea mai intensa a centrului respirator C. agitatie. convulsii. tahicardie Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului: A. la doze mici E. cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice E. 57. cu bradicardie si hipotensiune slaba D. la doze terapeutice. este anticolinergica. diagnosticul miasteniei Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placii motorii: A. midriaza activa B. este un antispastic digestiv B. scaderea presiunii intraoculare B. mai intens decat atropina pe tremor D. miastenia gravis C. hipersudoratie C. stimuleaza centrul vagal bulbar. mioza activa . 61. 59. efect inhibitor SNC. 56. hipotensiune arteriala D. retentie urinara D. atonia intestinala postoperatorie B. astm bronsic C. cicloplegie D. pot aparea hipertermie. antidot anticurarizant C. glaucom E. cresterea tonusului muschilor vezicii urinare D. cresterea tensiunii intraoculare C. actiune antiglaucomatoasa mai redusa Despre emepronium sunt corecte afirmatiile: A. 60. moarte Comparativ cu atropina. scopolamina prezinta: A. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei. hipomotilitate digestiva E. este iritant puternic al mucoasei esofagiene E. tulburarea vederii pentru aproape C. delir.

hiposecretie gastrica slaba 64. D. C. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala. B. anticolinesterazice D. B. Boala Parkinson. C. hiposecretie gastrica E. tahicardie 67. cresc secretia salivara B. colici abdominale C. Este un anticolinesterazic. Glaucom. D. C. E. Carbacolina. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor: A. cresterea tonusului si peristaltismului B. Paraoxon. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor? A. emepronium D. Este indicata in glaucom. D. pirenzepin C. B.62. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ? A. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale. fenotiazine neuroleptice E. E. timololul E. fenotiazine antihistaminice 63. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina. produc bradicardie C. clonidina D. produc contractia detrusorului 66. 70. . isopropamida B. 69. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului: A. Fizostigmina. antispastic intens D. Stari de atonie intestinala. D. scad tonusul musculaturii netede D. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal. scaderea presiunii intraoculare. Parasimpatomimeticele: A. Metacolina. ipratropium E. Mioza. relaxarea sfincterelor. Este un parasimpatomimetic direct. E. C. sunt: A. hiposecretie salivara C. sunt: A. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens. Neostigmina. acetazolamida 68. Miastenia gravis. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei? A. antidepresive triciclice C. 71. E. Astm bronsic. pilocarpina C. dispnee B. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv. eumidrina 65. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate? A. produc midriaza E. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt: A. Bronhodilatatie. atropina B. B. retentie urinara D. antiparkinsoniene anticolinergice B.

B. Tropicamida. Neostigmina D. Ulcer gastro-intestinal D. Carbacol E. 80. 73. Metacolina D. 75. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in: A. Constipatie C. Piridostigmina 78. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Bronhospasm. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica? A. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt: A. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune. Hipersecretia glandelor salivare. D. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom. D. B. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal. La nivel bronsic produc bronhodilatatie. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina. D. Terazosin E. Emeproniu. 74. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? A. E. Paraoxon B. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat. Hiosciamina B. Atropina este forma levogira. Atenolol. mai activa a hiosciaminei. Ergotamina C. B. efect antispastic la acest nivel. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic? A. Arecolina . Ipratropiu. Atropina C. C. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric. D. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe? A. Determina contractia vezicii urinare. E. D. E. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza de tipul obidoximei. C. Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala? A.72. 76. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile? A. Fisostigmina 77. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor? A. Atropina este un ester al tropinei. Fizostigmina E. 81. Stimuleaza secretia gastrica acida. Pilocarpina B. C. C. Atropina nu prezinta proprietati antispastice. Relaxarea musculaturii netede bronsice. Astm bronsic B. Metacolina 79. E. B. C. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului. E. Pilocarpina D. B. Hipertensiune arteriala E. Nafazolina. Scopolamina B. Bradicardie. Scopolamina C. Determina scaderea tensiunii arteriale.

sunt agonisti. 85. blocheaza receptorii muscarinici. 84. deprima respiratia D. inhiba miocardul. fiind utilizat in glaucom. cresc presiunea intraoculara Pirenzepina: A. 83. 89. 86. sunt antagonisti. Este conditionata sub forma de fiole. E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. relaxeaza musculatura neteda digestiva B. E. D. 90. Relaxeaza musculatura neteda viscerala B. C. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? . este esterul tropinei forma cis B. este un antispastic musculotrop B. C. colir. activeaza receptorii muscarinici. D. Atropina D. C. In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina. sunt antagonisti. B. Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali B. este o substanta puternic activa Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. Este un alcaloid. Este un compus cu structura triciclica. B. E. Emepronium este indicat in incontinenta urinara. E. are efect anticolinergic D. are actiune antiparkinsoniana C. Stimuleaza miocardul E. se poate utiliza in preanestezie E. E. Cresc secretiile gastrice D. inhiba acetilcolinesteraza. Scad secretia salivara Indicati afirmatiile corecte: A. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale. 91. 88. stimuleaza secretia gastrica D. B. relaxeaza muschii ciliari C. intarzie golirea stomacului E. Ipratropiu Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte: A. Este un ester al tropinei. 87. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica. se indica in ulcerul gastric si duodenal Atropina: A. Contracta musculatura bronsica C. In enurezis nocturn se indica propantelina. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic Parasimpatoliticele: A. C. D. au actiune miotica. ce se gaseste sub forma izomerului levogir. actioneaza selectiv pe receptorii M2 E. Atropina: A. Pirenzepina: A. scade secretia gastrica C. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale. Pirenzepina E.82. C. Are actiune midriatica. blocheaza receptorii nicotinici. Este conditionat in produsul Axid fiole. D. D. sunt antispastice. B. C.

hipersecretia glandelor. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. D. E. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. C. se recomanda in atonia intestinala. eficace in raul de miscare. D. 97. stimulator cardiac. 95. E. E. bronhospasm. ca antiglaucomatose: A. scade presiunea intraoculara. 100. D. este un anticolinesterazic reversibil. tropicamida. 96. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. B. inhibitor al pompei de protoni. acetilcolina este un mediator colinergic. C. B. scade presiune intraoculara. D. C. D. E. midriaza. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. E. C. 99. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. produce midriaza. D. bradicardie. hiposecretie salivara. scopolamina. carbamazepina. stimuleaza SNC. este antidot al curarei. se indica in glaucom. este un agonist. E. 94. mioza. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. E. 93. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. fizostigmina. C. are efecte antimuscarinice. are un atom de azot cuaternar. fenitoina. 92. E. midriaza. E. pilocarpina. anticolinergic selectiv. . D. B. D. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. deprima SNC. scaderea peristaltismului digestiv. B. D. scade secretia salivara. produce uscaciunea gurii. B. C. pirenzepina. D. au efecte muscarinice.A. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. propantelina. este un alcaloid. B. C. inhiba secretia gastrica. B. Se indica in oftalmologie. C. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. activa in parkinsonism. E. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. colici abdominale. antihistaminic H2. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. C. 98. B. C. carbacolul. B. relaxeaza musculatura neteda. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. produce cicloplegie. atropina.

105. D. D. cresterea presiunii intraoculare. C. C.101. B. retentia urinara. ulcer gastro-intestinal. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului: mioza. D. D. B. D. C. Care sunt efecte antimuscarinice? stimularea miocardului. A. B. C. Reprezinta contraindicatii ale neostigminei: astmul bronsic. B. C. C. C. D. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt: examenul fundului de ochi boala Parkinson preanestezie epilepsie tahicardie paroxistica supraventriculara Scopolamina: este inhibitor SNC la doze mici se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina este indicata in boala Parkinson este antidot anticurarizant este miorelaxant Pirenzepin: blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrine blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric realizeaza in special bronhodilatatie are selectivitate hiposecretoare gastrica este utilizat de electie in enurezis Notati afirmatiile adevarate: acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurt exclusiv carbacolul. midriaza pasiva. midriaza. supradozarea curarizantelor depolarizante. E. B. 109. 106. B. 107. 108. B. A. E. bronhodilatatia. cu tulburarea vederii pentru aproape. E. prin cresterea tonusului simpatic. A. 110. hiposecretia glandelor exocrine. A. A. B. A. are efecte nicotinice metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare Neostigmina: este anticolinesterazic ireversibil la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu la doze mari produce paralizie este indicata in boala Parkinson este contraindicata in glaucom Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin: convulsii tahicardie dispnee expiratorie midriaza mictiuni frecvente. dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa. D. 103. A. 102. C. E. B. 104. midriaza activa. A. D. E. E. scaderea presiunii intraoculare. A. C. D. E. E. C. miastenia gravis. B. A. involuntare Notati indicatiile terapeutice ale atropinei: colici reno-ureterale bradicardie sinusala sincopa . E. cicloplegie.

produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare E. benzocaina C. cocaina C. ropivacaina C. alcaloid din frunzele speciei Erythroxilon coca . la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie D. procaina B. lidocaina B. pilocarpina 2. Care dintre afirmatiile urmatoare este falsa: A. ulcere cutanate 7. 112. prezinta efecte secundare de stimulare a SNC C. Indicatiile anestezicelor locale sunt urmatoarele cu exceptia A. farmacoterapia anemiei 5. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis C. tehnici de investigare invaziva D. are actiune antispastica. ileus paralitic Atropina: A. cu exceptia: A. nu are actiune anticolinergica centrala Derivatii organofosforici: A.111. tetracaina D. retentia urinara E. tetracaina are potenta si toxicitate mare C. produce HTA D. morfina E. tetracaina 3. D. Urmatoarele afirmatii cu referire la procaina sunt adevarate. arsuri. in glaucom D. manevre endoscopice E. la aplicarea pe tegumente si mucoase B. lidocaina B. are actiune slaba in criza de astm bronsic B. Care dintre substantele de mai jos este un anestezic locale natural: A. tetracaina are actiune anestezica locala de suprafata B. interventii chirurgicale cu pierderea constientei C. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori ANESTEZICE LOCALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Care dintre urmatoarele anestezicele locale este un ester alchilic: A. Notati afirmatia falsa cu referire la cocaina: A. benzocaina 4. bupivacaina E. procaina D. stimuleaza centrul respirator bulbar C. sunt anticolinesterazice ireversibile B. spasmolitica E. au exclusiv efecte muscarinice E. in plagi. proparacaina E. procaina are potential mare alergizant. are actiune anestezica de infiltratie si de cunducere foarte buna 6. benzocaina are absorbtie rapida si toxicitate mare D. se indica exclusiv local. benzocaina este utilizata externsub forma de creme. lidocaina D. tetracaina are debut lent si durata lunga E. Care dintre substantele de mai jos este anestezic local exclusiv de suprafata utilizat in oftalmologie: A. interventii chirurgicale fara pierderea constientei B.

toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu cimetidina B. cu exceptia: A. procaina E. Notati afirmatia falsa: A. anestezia locala de suprafata B. lidocaina este contraindicata la pacientii cu antecedente convulsive D. D. actiune euforizanta D. tetracaina C. grupare ester sau amida E. stimulant SNC E. cocaina B. cand anestezicele locale au efect vasodilatator C. cand anestezicele locale au efect vasoconstrictor D. benzocaina 5. Care sunt anestezice locale cu structura ester: A. actiune vasodilatatoare locala C. Lantul intermediar anesteziofor din structura chimica a unui anestezic local poate fi: A. cu disparitia efectului anestezic local.v. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu propranololul E. forma disociata este lipofila E. bupivacaina E. lidocaina produce vasoconstricitie si HTA C. Absorbtia in circulatia generala a anestezicelor locale. tesut bogat vacularizat 7. i. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. tinnitus 9.B. forma nedisociata (aminica) este liposolubila si difuzeaza usor in membrana fibrei nervoase C. grupare amina C. Structura chimica a unui anestezic local cuprinde: A. lidocaina D. anestezicele locale se distribuie in tesuturi bogat vascularizate . stimulant SNC la doze mici E. la aplicarea pe mucoase congestionate E. cloroprocaina B. Care sunte anestezice cu structura amide A. aritmii ventriculare la adm. benzocaina D. radical aromatic D. forma disociata este hidrofila 6. are viteza mai mare. radical aromatic 2. bupivacaina 4. Care afirmatii referitoare la anestezicele locate sunt adevarate A. grupare aminica B. anestezia locala de infiltratie C. simpatomimetic prin inhibarea recaptarii noradrenalinei 8. grupare hidrofila C. grupare alcool D. solutii diluate in volum mare B. Indicatiile lidoccainei sunt urmatoarle. in urmatoarele situatii: A. lidocaina C. grupare alcool 3. forma nedisociata este hidrosolubila si nu difuzeaza in membrana fibrei nervoase D. lidocaina este indicata in aritmii INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. grupare ester B. grupare amida E. sunt baze organice insolubile in apa si solubile in lipide B.

este hidrolizata rapid in sange B. cocaina produce toleranta si dependenta fizica redusa D. stimulant SNC (cocaina) C. are actiune anestezica locala de supragata slaba D. Asocierea cu deprimantele cardiace scade T ½ D. sinergism de potentate cu morfina E. 14. antagonism de efect. potenta mare D. 11. antitermica D. anestezic general C.o ca spasmolitic. 10. Prezinta reactii alergice frecvente incrucisate cu procaina E. toate anestezicele locale eu efect stimulant SNC B. i. sunt: A. in geriatrie ca trofic tisular D. antiaritmic (lidocaina) B. eficient ca anestezic local de suprafata B.v Actiunule farmacodinamicr ale procainei la administratea i. antihistaminica C. hiperglicemianta Procaina are urmatoarele indicatii: A. anestezicele locare sufera redistribuire in tesutul adipos si muscular E. toxicitate relativ mare la nou nascut C. B. cu sulfamidele (prin acidul PAB) B. spasmolitic (benzocaina) Urmatoarele afirmatii referitoare la procaina sunt adevarate: A. procaina la administrarea i. antiinflamatoare. are efect antiaritmic Indicatiile anestezicelor locale in administrare i. lidocaina are efect spasmolitic. difuzeaza prin placenta C.v ca vasodilatator periferic in boala Raynaud E. spasmolitic (procaina) E. anestezic local de infiltratie si de conducere . 15. Sufera biotransformare hepatica prin N. E. anticolinesterazicele permit acumulare procainei C. are actiune antiaritmica la asministrarea i.dezalchilare B. 13. antagonism de efect cu suxametoniu D. cocaina produce tahicardie si HTA D. toxicitatea sistemica a anestezilcelor locale esteri este mai mare D. antiaritnic (procaina) D.v. parasimpatolitica B.v.v. suxametoniu prelungeste durata de actiune a procainei Notati afirmatiile corecte cu privire la cocainomanie: A. 16. p. cocaina produce dependenta fizica mare B. eficienta la administrate p. la cocainomani apare perforarea septului nazal E. anestezic local de infiltratie B.v. cocaina are efecte simpatolitice C. 9. antihipertensiv Urmatoarele afirmatii referitoare la interactiunile medicamentoase ale procainei sunt adevarate: A. amidele sunt biotransformate hepatic prin N-dezalchilare Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate: A. C. latenta foarte scurta (sub un minut) E. prin mecanism musculotrop E.v. Notati afirmatiile corecte referitoare la mepivacaina A.o. T ½ poate creste in insuficienta hepatica C. Actiune antifibrilanta la administrarea i. 12. cocaina produce dependenta psihica mare C. se instaleaza sindrom de abstinenta semnificativ Lidocaina: A. sunt: A. trofic tisular E.8. are actiune relaxanta musculara prin mecanism musculotrop la administrate i.

17. . cu analgezie postoperatorie C. toxicitate cardiaca marcata C. produc aritmiii si deprimare cardiaca D. actiune vasoconstrictoare . debut lent si durata lunga 18.. Bupivacaina A. Ropivacaina A. este un anestezic general E. durata lunga B. anestezic local de tip ester B. bloc motor D. utilizat ca anestezic in chirurgie D. toxicitate sistemica si cardiotoxicitate reduse C. cardiotoxicitate E. posibilitatea utilizariii in obstetrica 19. este necesara asocierea adrenalinei E. potenta si toxicitate mare B.v. la adminstrare i. bloc semzitiv prelungit. Avantajele administrarii bupivacainei constau in: A..

tratamentul se face cu dantrolen (morelaxant) D. ketamina C. ketamia este un terivat barbituric INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Protoxid de azot C.v. antibiotice aminoglicozice C. anticoagulante orale E. midazolamul este un antagonist GABA –A B. ciclopropan E. puls imperceptibil D. Urmatoarele afirmatiii referitoare la anestezicele generale i. midazolamul produce euforie D. sevofluran D. poate fi produsa anestezicele halogenate (halotan. acidoza si rigiditate musculara E. miscari automate si intense ale globilor oculari E. toate reflexele absente B.v sunt adevarate. N2O 6. protoxid de azot B. relaxarea sfincterelor 3. enfluran B. Eter etilic B. poate fi produsa de N2O C. Enfluran E. Urmatoarele afirmatii referitoare la hipertemia maligna produsa de anestezicele generale sunt adevarate cu exceptia: A. ciclopropan C. Vare dintre urmatoarele substante este un anestezic general inhalator gazos: A. Anestezice generale administrate i. Halotan D. cu exceptia: A. cu exceptia: A. este o reactie idiosincrazica 5. reserpina B. De electie la astmatici si in pediatrie se foloseste ca anestezic general: A. tiopentalul este un anestezic general de inductie si durata urltrascurta C. derivati barbiturici: A. tiopentalul este indicat la pacientii cu insuficienta respiratorie E. Sevofluran 2. hexobarbital .ANESTEZICE GENERALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. isofluran 2. tiopental B. Anestezice generale inhalatorii lichide volatile sunt urmatoarele: A. halotan E. paralizie bulbara C. antidiabetice orale 4. heparina D. Perioada toxica a anestezicelor genrala cuprinde urmatoarele. cu exceptia: A. se manifesta prin cresterea dramatica a temperaturii. eter etilic C. Urmatoarele substante nu trebuiesc intrerupte inaintea anestezicelor generale. enfluran) B. midazolam D. halotan D.

Reactiile adverse cardiovasculare ale anestezicelor generale halogenate constau in: A. N2O are lipofilia cea mai inalta C. starea de constienta este pastrata B. simpatomimetice C. Inductia si revenirea din anestezie este scurta pentru N2O 12. miastenia gravis B. Inductia si revenirea din anestezie este curta pentru eterul etilic E. tiamilal 3. Unele substante pot produce sinergism la asocierea cu anestezice generale A. antihipertensive B. intoxicatii cu deprimante SNC D. Relaxarea sfincterelor 7. Perioada de inductie a anesteziei generale cuprinde: A. Indicatiile anestezicelor generale A. faza de excitatie E. interventii chirurgicale cand este necesasra pierderea constientei E. Sindromul anticolinergic central. deprimarea maduvei spinarii B. benzodiazepine E. apare starea de indiferenta (mineralizare) 9. enfluran B. extrasistole ventriculare . Sufera o distributie bifazica D. starea de constienta este perduta D. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. atropina E. interventii chirurgicale C. protoxid de azot C. aminoglicozide D. se asociaza un morfinomimetic cu un neuropeltic C. parasimpatomimetice? 5. stimulante SNC C. faza de alarma (pretoxica) D. anticolinergice B. Urmatoarele afirmatii referitoare la anestezicele generale inhalatorii sunt adevarate: A. deprimante SNC 11. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. efect secundar al anesteziei generale. TA si puls relativ normal E. isofluran D. faza de analgezie B. poate fi indus cu: A. Faza de somn profund a parioade de anestezie propriu-zisa cuprinde: A.E. ketamina 10. atiemetice? D. nicotinomimetice D. paralizie bulbara D. pierderea sensibilitatii dureroase si a reactiei la durere E. abolirea reflexului cornean C. miorelaxante B.v in care: A. deprimare cardiovasculara B. Deprimante cardiace 4. Opioide E. endoscopii 8. faza de somn profund 6. halotanul are lopofilia cea mai inalta B. faza de somn superficial C. curarizante C. Neuroleptanalgezia este o tehnica a anesteziei pe cale i. saluretice E.

scad debitul cadriac E. analgezie buna Care afirmatii sunt corecte: A. este un agonist GABA-A C. eterul etilic se indica in anestezia generala la astmatici D.13. enfluranul prezinta risc mic de hepatotoxicitate D. isofluranul prezinta risc de precipitare a ischemiei miocardice la pacietii cu boala coronariana B. enfluranul prezinta risc crescut de convulsii E. produce anestezie disociativa C. protoxidul de azot nu prezinta faza de excitatie C. isofluranul sufera o metabolizare intensa B. isofluranul are o molecula instabila Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. i. este un derivat al acidului tiobarbituric B. desfluranul prezinta perioada de inductie si revenire scurta Tiopentalul: A. metabolizarea halotanului conduce la metabolit hepatotoxic C. indicat la pacientii cu AVC . isofluranul nu prezinta potential epileptogen D. vasoconstrictie D. desfluranul produce iritarea tractului respirator cu tuse si bronhospasm E. hipotensiune arteriale Farmacotoxicologia anestezicelor generale cuprinde urmatoarele efecte idiosincrazice: A. isofluranul prezinta toxicitate hepatica si renala intensa C. anestezic i. anestezic local B. revenire rapida E. protoxidul de azot se foloseste pentru inductia anestezica B. Toxicitate renala C. anestezie incompleta B. eterul etilic nu are efecte deprimante cardiace E. Deprimare cardiaca E. inductie si durata ultrascurte D. halotanul prezinta lipofilie inalta D. 17. esofluranul prezinta potential aritmogen C. enfluranul prezinta acumulare redusa in tesutul adipos B.v. enfluranul este indicat la pacientii cu antecedente convulsive Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. 16. C. Midazolamul A. Hipertermie maligna B. poate produce deprimare respiratorie si laringospasm E. derivat barbituric C. eterul etilic nu are efecte toxice hepatice Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati halogenati sunt adevarate: A. inductie rapida C. miorelaxare buna D. produce stimulare cardiaca D. 14. este un derivat benzodiazepinic Ketamina A. nu induce euforie B. Deprimarea respiratiei D. 21. 20. 15.v. este un anestezic general cu actiune de lunga durata D. este indicat ca hipnotic E. tratamentul hipertermiei maligne provocate de halotan se face cu dantrolen E. Hepatotoxicitate provocata de metaboliti Avantajele anestezicelor generale constau in : A. 18. 19.

Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt corecte? A. C. 8. obisnuinta. D. 7. E. produc inductie enzimatica. 5. potentarea transmisiei GABA-ergice. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. ciclobarbital. Derivaţii barbiturici nu sunt indicaţi în insuficienţă hepatică gravă B. D. flunitrazepam. au efecte gradate in functie de doza. C. B. In anestezia generală se administreaza ciclobarbital i. C. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. deprimarea respiratiei. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. E. Nitrazepam B.v. 10. Zopiclon 3. D. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. C. inductie enzimatica. tiopental. durata scurta de actiune Hipnotice INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Barbituricele produc dependenţă. Fenobarbitalul este indicat şi în unele forme de epilepsie.10 ore)? . pentobarbital. produc datorie de somn paradoxal. inhibitie enzimatica. ciclobarbital. mecanism farmacotoxicologic. Triclofos E. mecanism farmacodinamic. B. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. indometacina. "datorie" de somn paradoxal. E. D. E. hiperpolarizare postsinaptica. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. D. nitrazepam. Flunitrazepam 4. Amobarbital C. inhibitie enzimatica.E. B. B. fenobarbital. Fenobarbital B. 2. Care dintre următoarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). E. Care dintre următoarele substanţe se utilizează ca hipnoinductoare A. E. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. C. Zolpidem D. D. C. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). B. D. 9. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. Care dintre barbituricele hipnotice următoare are durată lungă de acţiune (8 . fenobarbital. 6. Ciclobarbital C. Cloralhidrat E. B. C. Tiopental D. amobarbital. deprimare selectiva a SNC. deplasarea de pe proteinele plasmatice.

secobarbital D. insomnii D. Scăderea treptată a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. Zopiclona C. secobarbital B. sindromul de abstinenţă D. crize convulsivante de mare rău epileptic C. sindrom de abstinenţă E. Acidifiante urinare C. ciclobarbital D. Vasoconstricţia la nivel renal E. inhibiţie enzimală D. Nalbufina C. insuficienţă renală acută B. hexobarbital C. Metaqualona B. La întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declanşează: A.A. Tigemonam 19. insuficienţă hepatică 15. pentobarbital C. Metaqualona E. Zopiclona 20. Este ciclopirolonă hipnoinductoare: A. toleranţa dobândită B. Mecanismele instalării sindromului de abstinenţă la barbiturice sunt. amobarbital E. insuficienţa hepatică E. toleranţă încrucişată cu alte medicamente B. cu excepţia: A. epilepsie C. insuficienţă renală severă E. Canrenona 18. anestezia generală B. Indicaţiile barbituricelor sunt următoarele. Zolpidem C. coma hepatică D. fenobarbital 12. Buspirona B. . inducţie enzimatică C. Naloxona E. Este hipnocoercitiv cu structură chinazolonică: A. scăderea acuităţii vizuale 13. fenobarbital 11. Meropenem B. hexobarbital B. Eliminarea renală a barbituricelor este favorizată de: A. preanestezie 14. toleranţa încrucişată cu alte medicamente C. Carumonam E.20 min) de acţiune? A. Care dintre următorii compuşi este barbituric cu durată ultrascurtă (10 . insuficienţa renală 16. Imipenem D. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. Butorfanolul D. amobarbital E. Forma gravă a sindromului de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat cu barbiturice este caracterizată de: A. accident cerebral hemoragic E. Administrarea de clorură de amoniu perfuzabil 17. Hormon antidiuretic D. Amfepramona D. Alcalinizante urinare B.

cu o exceptie: A. "datorie" de somn paradoxal E. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse. Zolpidemul B. dependenta fizica si convulsii în abstinenta B. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C. Hipertensiune arterială E. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse. la oprire brusca 24. cu exceptia: A. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. efect rebound cu vise neplacute. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicină D. Creşterea afinităţii GABA pentru situsul receptorial B. hiperpolarizare postsinaptica 27. hetero "down" reglare D. cu o exceptie: A.A. potentarea transmisiei GABA C. Toleranţa 22. au efecte gradate în functie de doza C. produc "datorie de somn paradoxal" E. inhibitie enzimatica D. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. cu exceptia: A. deprimarea respiratiei B. Excitaţie centrală B. obisnuinta D. reduc somnul paradoxal REM D. Hidroxidiona D. aparatul cardio-vascular si temperatura 30. farmacotoxicologic C. farmacodinamic B. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. cu vise dezagreabile 28. Carbamida 23. Creşterea transmisiei inhibitoare prin glicină 21. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. inhibitie enzimatica E. produc "datorie" de somn paradoxal E. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. inductie enzimatica 29. Barbitalul C. instalarea inhibitiei enzimatice B. deprima gradat doza-dependent respiratia. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice: . deprima selectiv SNC B. efect rebound. Convulsii epileptiforme C. Creşterea activităţii aminopeptidazei M E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. Bromizovalul E. Sunt efecte adverse specifice după utilizarea bromurilor: A. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici 25. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv. Impotenţă sexuală la bărbaţi D. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. inductie enzimatica E. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. deplasare de pe proteinele plasmatice D. obisnuinta C. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 26. reduc durata de somn N REM D.

Precizati hipnoinductoarele: A. ciclobarbital. 35. Nu provoaca inductie enzimatica. Secobarbital E. 34. amobarbital. Benzodiazepine. nitrazepam B. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. Nitrazepamul: A. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. Zopiclon B. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. Amobarbital. nu sufera efectul primului pasaj hepatic 33. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. Fenobarbital. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A. Metaqualona C. D. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. ciclobarbital. . flunitrazepam. E. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. B. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%. E. Barbiturice. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric. oxazepam 32. indometacina. C. C. Metaqualona D. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. Zolpidem E. este hipnocoercitiv B. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen 31. Ciclobarbital. Glutetimid B. Triclofos C. D. B.v. Bromuri. B. Nu prezinta efecte sedative. flunitrazepam D. B. E. Chinazolone. C. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. medazepam E. clordiazepoxid C. D. analeptice respiratorii B. Glutetimida D. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. D. Pentobarbital. Barbital.A. 39. analeptice cardiovasculare C. Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. Zolpidem C. este hipnoinductor C. E. Glutetimid 38. Secobarbitalul B. Diazepam 36. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. fenobarbital. Cloralhidrat E. nitrazepam. E. Compusi cuaternari de amoniu. B. 40. i. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. C. Nitrazepam 37. Ciclobarbital D.

au efecte gradate in functie de doza. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. Zopiclona B. Administrarea de metoclopramid i. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1. mecanism farmacodinamic. Alegeti afirmatiile corecte: A. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A.4-benzodiazepina C. deplasarea de pe proteinele plasmatice. Glutetimida B. E. D. C. D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici 47. D. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. E. mecanism farmacotoxicologic.v. 41. C. E. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D. B. B. 42. fenobarbital. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri).v. fenobarbitalul are caracter slab bazic E. ciclopirolona. Perfuzie cu glucoza hipertona E. miorelaxanta. D. C. 46. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. deprimarea respiratiei. E. tiopental. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. B. pentobarbital. Bromizovalul E. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). marirea timpului de deschidere a canalelor de clor.C. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. inhibitie enzimatica. C. B. D. deprimare selectiva a SNC. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A. Administrarea de furosemid i. 45. produc inductie enzimatica. tranchilizanta. potentarea transmisiei GABA-ergice. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic 48. Meprobamatul 50. Care afirmatii sunt false? A. Metaqualona . C. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A. hipnoinductoare. inductie enzimatica. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. "datorie" de somn paradoxal. benzodiazepina. inhibitie enzimatica. 44. B. produc datorie de somn paradoxal. E. D. C. Benzactizina D. Administrare de excitante ale SNC D. 49. Hipnoinductoare sunt: A. hiperpolarizare postsinaptica. Metilpentinolul C. 43. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. E. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. obisnuinta.

hipnotic.C. se leaga de proteinele plasmatice in procent redus E. Amobarbitalul are efect sedativ. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. B. Acţionează selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. Imidazopiridine 8. Deprimarea respiraţiei celulare B. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata. 3.Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E. Ce modificări ale funcţiilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic? A. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului. Metabolismul bazal este crescut 4. Derivaţii barbiturici determină A. Deprimă respiraţia D. Indicati afirmatiile corecte: A. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. Accentuează oxidarea glucozei C. Hipnoinductoarele fac parte din următoarele clase structurale A. Produc o inducţie enzimatică marcată. Imipenem E. efect al primului pasaj hepatic redus INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. B. are durata scurta de actiune D. În funcţie de doză produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-comă-moarte C. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. C. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5. E Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata. . Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B. Alcooli D. 7. Reduc durata somnului paradoxa REM 6. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D. Benzodiazepine E. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune 2. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite. Efectele asupra SNV. Nu produc somn narcotic B.4-benzodiazepina B. are actiune tranchilizanta C. Hipnocoecitivele: A. cu durata lunga de actiune. Naloxona D. Aldehide C. Hipnoinductoarele A. Metilprilona 51. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. circulaţie şi respiraţie sunt intense E. Blochează sinteza de ATP D. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B. Pragul reflex este scăzut E. Care afirmatii sunt corecte? A. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. Sunt inductori enzimatici. Ureide ciclice B. Nitrazepamul: A. Nu modifică EEG nocturn E. este derivat din 7-nitro-1. D. Creşte consumul de oxigen la nivelul creierului E. Motilitatea reflexă este diminuată D. Starea de conştienţă este suprimată B. Motilitatea voluntară nu este abolită C. Trezirea din somn se face greu cu stări de obnubilare D. 5. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D.

medicamente antiacide. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. D. hexobarbital. 16. E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. Nootrope B. 17. flumazenil. Imidazopiridine. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. E. Ocupă 75% din totalul timpului de somn C. B. propranolol. E. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. ciclobarbital. fenobarbital. D. latenta si durata a efectului scurte. E. D. E. haloperidol. D. E. durata lunga de actiune. C. . Hipnotice D. 14. C. D. Somnul lent (NREM) are următoarele caracteristici: A. Are unde EEG rapide şi de amplitudine mare B. Terapia insomniilor constă în administrarea de A. C. Benzodiazepine. potentarea efectului bauturilor alcoolice. B. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). C. alcalinizarea urinii. 15. Predomină în a 2-a jumătate a nopţii. E. B. C. contraceptive orale. E. este indicata administrarea timp indelungat. 13. la oprirea brusca a tratamentului. C. un diuretic osmotic. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). Sedative C. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. pentobarbital.9. Ciclopirolone D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. Se caracterizează prin mişcări oculare rapide 10. Pirazolon 11. alcool etilic. amobarbital. blocarea receptorilor dopaminergici. Anxiolitice 12. C. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. inhibitie enzimatica. obisnuinta. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. B. Barbiturice B. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). E. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. D. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. B. cresterea metabolismului bazal. B. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). anticoagulante cumarinice. D. teofilina. B. Durata şi profunzimea sa este mai mare în prima jumătate a nopţii D. toleranta prin mecanism farmacocinetic. 18. Psihostimulente E. C.

la doze mari provoacă convulsii C. nu au risc alergizant D. epilepsie D. are şi efect inhibitor enzimatic D. Hipnoticele hipnoinductoare: A. produce somnolenţă diurnă reziduală B. E. diazepam.19. lorazepam C. are actiune hipnotica. bromazepam 24. medazepam B. preanestezie B. acţionează selectiv asupra unor receptori specifici . Care dintre următoarele medicamente au acţiune hipnotică: A. anestezie generală E. D. enurezis nocturn C. suferă intens efectul de prim pasaj hepatic E. 21. are latenţă şi durată scurtă D. are efect timoanaleptic B. alcool etilic. C. B. cimetidina. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. anticoagulante cumarinice. maprotilina B. Cloralhidratul: A. la bolnavii cu insuficienţă hepatică gravă B. reduce durata somnului paradoxal (REM). la conducătorii auto D. în insuficienţa renală severă 28. rifampicina. nitrazepam E. în preanestezie C. are durata scurta de actiune. are efect iritant pe mucoasă E. D. cloralhidratul D. se administrează exclusiv parenteral 26. C. Ciclobarbitalul: A. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. este derivat de 7-nitro-1. atacul de panică 29. E. se recomandă frecvent în prescripţii magistrale E. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă: A. dezvoltă farmacodependenţă 23. este o substanţă cu efect hipnotic D. este un hipnotic cu durată de acţiune ultrascurtă B. nitrazepam D. selegilina 25. 20. administrarea de NaCl le încetineşte eliminarea C. este indicat în insomnia incipientă datorată hiperexcitabilităţii nervoase C. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. flunitrazepam E. B.4-benzodiazepina. Hipnoticele barbiturice sunt indicate în: A. moclobemida C. se administrează în asociere cu mucilagiul de gumă arabică C. sunt indicate în enurezisul nocturn 22. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. nu se recomandă la bolnavii cu hipertrofie de prostată 27. Bromurile: A. la pacienţii epileptici E. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. administrate prelungit pot provoca impotenţă sexuală B. se administrează exclusiv oral E.

pe o durată de 6-8 ore C. Hipnoticele hipocoercitive: A. prezintă şi activitate timoanaleptică D. are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. fenobarbital D. trezirea din somn este uşoară E. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilităţii nervoase 39. se utilizează ca anestezic general E. produce un somn apropiat de somnul fiziologic. nu reduc durata de somn paradoxal (REM) 30. febră B. Sindromul de abstinenţă la hipnoticele barbiturice se manifestă prin: A. barbital E. amobarbital C.B. cianoză tegumentară C. Care dintre următorii compuşi sunt hipnotice benzodiazepine? A. stare de agitaţie psihică 34. este barbituric cu durată lungă de acţiune C. Tratamentul intoxicaţiei acute cu barbiturice se face cu: A. declanşează efectul de "rebound” cu vise neplăcute la oprirea bruscă a tratamentului E. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. tiopental B. deprimare respiratorie 33. cloralhidrat D. Fenobarbitalul: A. se administrează pe termen nelimitat C. Sunt barbiturice cu durată scurtă de acţiune: A. se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice 32. este lipsit de efecte adverse D. hipotensiune B. triclofos E. insomnie D. nitrazepam C. hexobarbital 37. tiopental B. soluţie de manitol 5% E. Simptomele intoxicaţiei acute cu barbiturice sunt: A. este barbituric cu durată scurtă de acţiune B. perfuzie cu glucoză hipertonă D. la oprirea bruscă a tratamentului nu produc "rebound” cu vise neplăcute B. trezirea din somn este dificilă şi însoţită de somnolenţă reziduală D. diaree E. hipotensiune arterială până la colaps E. flunitrazepam 38. amobarbital E. furosemid iv B. fenobarbital B. este utilizat ca antiepileptic . pentobarbital 35. provoacă inducţie enzimatică încrucişată C. Nitrazepamul: A. halucinaţii C. are latenţă şi durată de acţiune scurtă B. supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicidal 31. metoclopramid iv 36. ciclobarbital C. Ciclobarbitalul: A. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. perfuzie cu NaHCO3 C. flunitrazepam D. midriază D. Care dintre următorii compuşi sunt barbiturice narcotice? A.

modifică structura somnului C. inhibă eliberarea de GABA 41. Produc somn în orice condiţii şi la indivizii normali C. Acţiunea hipnotică a barbituricelor este crescută în intensitate de următoarele configuraţii structurale: A. anestezia generală 43. Favorizează instalarea unui somn asemănător celui fiziologic D. Hipnoticele benzodiazepine: A. toleranţă dobândită (obişnuinţa) pentru acţiunea hipnotică B. Cresc perioadele somnului paradoxal 47. Desfacerea nucleului pirimidinic E. Medicamentele sedative: A.D. sindrom de abstinenţă la scăderea treptată a dozelor D. Lipsa substituenţilor la C5 46. Hipnocoercitivele: A. potenţează transmisia inhibitoare GABA-ergică D. Reacţiile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat C. Sunt deprimante neselective ale SNC B. nu se absoarbe digestiv B. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în: A. Sunt deprimante SNC neselective care inhibă difuz diferitele segmente ale SNC B. Blocarea receptorilor glicinergici spinali 49. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. Blocarea receptorilor NMDA D. preanestezie B. determină hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală E. se asociază cu alte medicamente pentru a le creşte eficacitatea 40. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. Indicaţiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. Substituenţi simetrici la C5 B. În doze terapeutice produc o stare de liniştire C. toleranţă încrucişată cu alte medicamente 45. hipertensiune arterială E. nu se mai utilizează ca hipnotic 44. Substituenţi ramificaţi la C5 D. Halogeni C. miastenia gravis D. peste 20 de ore C. modifică structura somnului E. glaucom E. Produc scăderea funcţiilor fiziologice centrale şi periferice la nivel bazal 48. insomnii C. Diminuă hiperexcitabilitatea senzitivă şi psihomotorie D. este puternic inductor enzimatic E. Sunt deprimante neselective ale SNC C. Potenţarea acţiunii GABA C. Produc obişnuinţă cu tendinţa de creştere a dozelor E. Reduc perioadele somnului paradoxal D. sunt reprezentate de cloralhidrat B. are T 1/2 lung. Sunt deprimante selective ale SNC B. Hipnoticele barbiturice determină: A. cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor C. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor 42. În doze terapeutice produc o deprimare selectivă a SNC şi SNV . Nitrazepamul: A. Hipnoticele: A. Acţionarea unor receptori specifici B. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. cresc frecvenţa de deschidere a canalelor de clor E.

Sunt hipnocoercitive: A.E. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. bromizoval 54.nitro-1. hiperpolarizare postsinaptica 58. Amobarbitalul C. inductie enzimatica C. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Convulsii de tip epileptiform C. Hipotermie severă 51. Metaqualona D. anticonvulsivanta D. tiopental 59. amobarbital D. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. Aritmii cardiace E. Ciclobarbitalul B. Produc reacţii vegetative marcate 50. flunitrazepam B. hipnoinductor D. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D.4-benzodiazepina C. Glutetimida D. fenobarbital B. hipnoinductoare B. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. metohexital E. inhibarea transmisiei GABA C. Stupoare D. Sindromul de abstinenţă la barbiturice se manifestă prin: A. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. fenobarbital C. Excitaţie SNC B. Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. derivat de 7. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. se biotransforma la metaboliti activi E. Zolpidem E. Nitrazepam B. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. inhibitie enzimatica E. farmacocinetic B. sedativa C. antipsihotica E. hipnocoercitiv B. hipnocoercitiv E. antiepileptic 56. Sunt hipnoinductoare: A. imidazopiridina B. nu reduce durata somnului de tip REM 55. Zopiclon este: A. antidepresiva 57. Flunitrazepam C. ciclobarbital C. Glutetimida 53. Zolpidemul 52. Sunt hipnocoercitive: A. Zopiclona E. glutetimida E. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. stimularea activitatii SOMH . ciclopirolona C. zolpidem D.

la asocierea cu: A. tranchilizanta D. antidepresivele sedative E. rifampicina E.4-benzodiazepina B. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. reduc somnul paradoxal REM D. hetero-reglare "up" D. auto-reglare "down" E. anticonvulsivanta D. anticoagulante cumarinice D. hipnoinductor C. digoxina C. miorelaxanta 64. contraceptive orale 68. tranchilizantele dicarbamati C. antipsihotica E. imidazopiridina B.nitro-1. instalarea inductiei enzimatice 66.60. hipnoinductor D. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. Barbituricele: A. ciclopirolona C. antiepileptic 65. sunt hipnoinductoare E. hipnocoercitiv E. Hipnoticele: . sunt hipnocoercitive C. derivat de 7. alcool C. neurolepticele fenotiazine 61. benzodiazepina B. deprima selectiv SNC B. beta-adrenolitice B. produc "datorie" de somn paradoxal E. sedativa C. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. hipnoinductoare E. Zopiclona este: A. reduce durata somnului de tip REM 69. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. anticoagulante cumarinice 67. hipnoticele piperidindione B. diazepam B. hipnoticele barbiturice D. teofilina E. Zolpidem este: A. miorelaxanta 63. hipnotica B. au un mecanism de actiune GABA-ergic 70. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. Precizati hipnocoercitivele: A. T1/2 scurt si durata scurta E. cimetidina D. ciclopirolona C. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 62. au efecte gradate in functie de doza C.

A. care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. zolpidem B. produc pierderea temporara a cunostintei C. E. D. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice. produc analgezie E. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC. Barbituricele: A. B. cu tendinta de marire a dozelor. E. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC. D. 79. B. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. nitrazepam C. Hipnoticele. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. pot produce impotenta D. lidocaina D. potenteaza transmisia glutamatergica B. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. favorizeaza sinteza de ATP 75. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. 80. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini. D. in doze mici au efect sedativ D. Produc obisnuinta. sunt hipnocoercitive E. este un hipnocoercitiv E. Barbituricele. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. B. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. E. clorpromazina E. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. C. D. C. Bromurile E. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. E. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier 73. Produc inductie enzimatica. Ureidele aciclice. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. Hipnoticele. induce un somn de 6-8 ore 74. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. C. Bromurile: A. Nitrazepamul: A. C. 78. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. C. loratadina 72. 77. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. B. Benzodiazepinele. Sunt derivati ai acidului barbituric. . nu sufera un circuit enterohepatic C. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant. au eliminare rapida B. B. la doze mici au efect sedativ. aparatului cardiovascular si temperaturii. 76. la doze mici au efect stimulant SNC. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. D. Efectele deprimante SNC nu depind de doza. Produc inductie enzimatica. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. se utilizeaza in tratamentul insomniilor 71. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A.

Secobarbital E. C. Meprobamat 87. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM. dubla si tripla legatura. B. E. E. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). Nitrazepam C. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. Simptomatica B. C. Psihoterapie E. Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. 90. Terapia insomniilor consta in: A. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. Ciclobarbital E. D. in doze mici. Barbituricele se administreaza ca sedative. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. Administrarea de sedative. Nitrazepam C. Medazepam B. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. Neurologica 85. E. Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore. D. Masuri igieno-dietetice 84. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%). C. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. Prezinta un singur substituent la C5. 83. Zopiclon D. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. D. Bromura de sodiu 88. C. dubla si tripla legatura. D. Are durata lunga de actiune si latenta lunga. Cronica D. B. 86. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic. Flunitrazepam E. C. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi. B. Toxica C. Tratarea cauzelor (anxietate. D. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. Barbital C. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte? . Mentionati afirmatiile corecte A. Hexobarbital D. Amobarbital D. Are durata scurta de actiune si latenta scurta. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere. Sunt derivati de 7nitro 1. C. Pentobarbital B. depresie. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. D. Pasagera E. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. 82.5-benzodiazepina. 81. Tiopental 89. E. Zolpidem B.4 benzodiazepina B. durere) B. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. E. Diazepamul este un hipnocoercitiv.B. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A.

D. Tiobutabarbital D. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. Triclofos B. Barbituricele produc inductie enzimatica.Toleranta proprie si incrucisata. B. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. Tiopental C. Metaqualona este hipnocoercitiv C. Difuzeaza prin placenta. B. 93. Zoplicone este hipnoinductor. C. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice. E. C. Ketamina E. 95. Ciclobarbital B. Diazepam D. D.6-tricetohexahidropirimidina. B. Produc inductie enzimatica D.4. Glutetimida B. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. in cazul derivatilor barbiturici. Au timp de injumatatire scurt. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. C. D. Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. Sunt derivati de 2. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. C. substitienti ramificati 97. E. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. Sunt hipnocoercitive B. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. Nu dau toleranta E. Nitrazepam este hipnoinductor. Midazolam 91. Ciclobarbital 96. Ciclobarbital D. Durata de actiune nu este influentata de structura. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. Sunt derivati de 7-nitro-1. B. 100. 99. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice. C.4-benzodiazepina. Pentobarbital C. triple. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble. halogeni. 92. B. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor. E. Barbital 94. E. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute. Barbituricele sunt hipnocoercitive. Barbituricele: . Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Indicati afirmatiile corecte: A. Indicati afirmatiile corecte: A. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. E. Nu modifica structura somnului. B. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. D. Flunitrazepam E.A. Nitrazepam C. 98. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii. E. Fenobarbital E. D.

ciclobarbital. ciclobarbital. D. .A. 104. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. latenta si durata a efectului scurte. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. B. E. B. C. hipertensiune arteriala D. stimuleaza respiratia 103. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. la oprirea brusca a tratamentului. deprima respiratia la doze mari E. pot produce anestezie generala C. intoxicatia acuta cu alcool E. B. E. E. nu se pot administra intravenos 101. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D. B. C. 109. potentarea efectului bauturilor alcoolice. preanestezie 102. D. cresc durata somului REM C. C. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. alcool etilic. epilepsie C. 105. un diuretic osmotic. durata lunga de actiune. D. haloperidol. 110. toleranta prin mecanism farmacocinetic. anticonvulsivant (antiepileptic). C. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. B. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). nitrazepam. 107. Barbituricele se pot indica in: A. flumazenil. fenobarbital. sunt inhibitori enzimatici B. 106. imidazopiridina. glutetimida. zolpidem. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. obisnuinta. bromizoval. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A. ciclopirolona. tiopental. D. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). C. cresterea metabolismului bazal. E. C. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). D. blocarea receptorilor dopaminergici. zopiclona. forteaza somnul si la indivizii normali E. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. hipnoinductor. B. D. D. modifica EEG nocturna B. E. 108. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). inhibitie enzimatica. C. insomnii B. amobarbital. E. hipnocoercitiv. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. B. B. alcalinizarea urinii. inhiba actiunea GABA D. Hipnocoercitivele: A. E.

anticoagulante cumarinice.o. medicamente antiacide. si intrarectal E. este derivat de 7-nitro-1. hexobarbital. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C.4-benzodiazepina. reduce durata somnului paradoxal (REM). 116. anticoagulante cumarinice. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. rifampicina. se elimina lent 120. 113. B.C. 114. D. sedativa. are durata scurta de actiune. B. branzeturi fermentate C. alcool etilic B. Bromurile: A. se administreaza i. diazepam. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. D.v. teofilina. B. anticonvulsivanta (antiepileptica). reduc durata somnului NREM E. insomnii C. enurezis nocturn B. cimetidina . reduc durata somnului REM 119. incontinenta urinara 117. C. contraceptive orale. C. C. miorelaxanta. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. E. E. insomnia B. 111.. nu prezinta potential alergizant D. deprimarea respiratiei 118. D. alcool etilic. B. E. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. mioza D. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). D. Hipnocoercitivele: A. preanestezie D. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. are actiune hipnotica. D. hipnotica. este indicata administrarea timp indelungat. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. p. B. E. 112. ciclobarbital. E. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. propranolol. cianoza tegumentelor C. epilepsie E. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. antipsihotica. 115. C. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. E. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A. D. pentobarbital. cimetidina. HTA E. sunt deprimante SNC selective B. fenobarbital. amobarbital.

hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E. nootrope D. efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. pentobarbital D. fenotiazine E. Hipnoinductoarele: A. reduc durata somnului REM C. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse 122. insomnia este extrem de frecventa D. anxiolitice B. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. tiobutabarbital 123. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D. psihostimulente E. rifampicina 121.D. hexobarbital C. produc somn narcotic la doze mari B. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A. metohexital E. secobarbital B. nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute . somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. Alegeti afirmatiile corecte: A. hipnotice 124. neuroleptice C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful