UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE CATEDRA 2 DISCIPLINA DE FARMACOLOGIE

SIMPATOMIMETICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Care din următoarele simpatomimetice acţionează prin mecanism direct: A. nafazolina B. cocaina C. dobutamina D. amfetamina E. fentolamina 2. Care din următorii compuşi sunt agonişti alfa-1 selectivi: A. adrenalina B. salbutamolul C. fenilefrina D. ritodrina E. clonidina 3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice: A. salbutamol B. efedrina C. oximetazolina D. nafazolina E. isoxsuprina 4. Dobutamina: A. este o catecolamina B. are acţiune vasodilatatoare D1 dopaminergică C. se contraindică în infarctul miocardic D. are efect de lungă durată E. se administrează oral 5. Efedrina: A. este un simpatolitic B. nu se poate administra oral C. are numai un mecanism direct de acţiune D. produce deprimarea SNC E. se foloseşte în tratamentul hipotensiunii cronice şi posturale 6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca: A. vasoconstrictoare locale B. bronhoconstrictoare C. deprimante cardiace D. ocitocice E. vagolitice 7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. forma levogira este cea mai activa; B. are efect inotrop pozitiv; C. este bronhodilatator; D. se recomanda in cardiopatia ischemica; E. este un simpatomimetic. 8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. adrenergic neselectiv; B. stimuleaza centrul respirator bulbar; C. produce bradicardie; D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor. 9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este inactiva per os; B. este un beta-1-adrenomimetic; C. se indica in chirurgia cardiaca; D. este administrata i.v.; E. scade debitul cardiac. 10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic; B. vasoconstrictor; C. produce tahifilaxie; D. se administreaza intranazal in rinite; E. se administreaza in arterita. 11. Dopamina: A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic şi produce vasoconstricţie B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulând toate funcţiile miocardului D. este contraindicată în şocul cardiogen E. este contraindicată în şocul cu oligurie 12. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt următoarele, cu excepţia: A. edem Quincke B. şoc anafilactic C. stop cardiac D. HTA E. crize de astm bronşic 13. Nafazolina este utilizată ca: A. vasoconstrictor general B. stimulator cardiac C. bronhodilatator D. stimulator SNC E. exclusiv local, ca vasoconstrictor 14. Noradrenalina este indicată în: A. HTA B. insuficienţa circulatorie acută de tip hiperton C. insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton D. cardiopatie ischemică E. aritmii cardiace 15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este: A. metaproterenol B. albuterol C. fenoterol D. terbutalina E. isoprenalina 16. Următoarele substanţe sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepţia: A. adrenalina B. dopamina C. prenalterol D. fenoterol E. dobutamina 17. Contracţia muşchiului radial al irisului cu apariţia midriazei active este consecinţa stimulării receptorilor: A. alfa-1-postsinaptici B. ß-1-postsinaptici C. ß-2-postsinaptici D. ß-2-presinaptici E. ß-3-postsinaptici 18. Dobutamina:

c. Bametanul Stimularea aparatului juxtaglomerular renal. stimularea lipolizei E. se administreaza i. GMPc (creştere prin stimularea guanilat-ciclazei) E. Izoprenalina E. isoxuprina E. ergometrina Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele. Fenilefrina B. A. Acţionează predominant ß-1-adrenergic C. metoxamina Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic: A. nu trece bariera hemato-encefalica E. izoprenalina B. 22. Este alfa-simpatomimetic selectiv B. prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici D. Stimularea SNC D. cu secreţie consecutivă de renină se produce prin activarea receptorilor: A. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal. nicergolina C. 24. fentolamina D. Relaxarea muşchilor netezi cavitari E. Isoxsuprina D. datorită lipsei substituenţilor fenolici E. alfa-2-presinaptici C. isoxuprina E. Este activă oral. Nafazolina C. sau s. Pătrunde uşor în SNC. cu exceptia : A. astm bronsic B. insuficienta circulatorie acuta hipertona . AMPc (creştere prin inhibarea fosfodiesterazei)) Se utilizează ca vasoconstrictoare generale: A. are mecanism de actiune mixt Este simpatomimetic beta-2 selectiv: A. este inactiva oral B. Lipoliza B. stimularea miocardului contractil C. AMPc (creştere prin stimularea adenilat-ciclazei) C. ß-2-postsinaptici E. ß-2-presinaptici Sunt efecte ale stimulării receptorilor alfa-2 adrenergici: A. actioneaza selectiv. cu exceptia: A. tolazolina B. nu este metabolizată de COMT. Creşterea secreţiei de renină C. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu D. alfa-1-postsinaptici B.m. produce stimulare centrală Mesagerii secunzi implicaţi în efectele adrenomimetice rezultate în urma stimulării receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt: A. stimularea miocardului excitoconductor D. stimulare SNC B. C. scaderea secretiei de renina Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. 26. oximetazolina C. 20. in functie de doza D. ß-1-postsinaptici D. 21. prenalterol D. 23. 25. AMPc (scădere prin inhibarea adenilat-ciclazei) B. 27. Contracţia capsulei splenice Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii.19.

34. beclometazona Nafazolina: A. teofilina B. D. adrenergic neselectiv. C. se administreaza oral B. se administreaza in socul anafilactic. alfa-2 presinaptici D. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. astm bronsic B. tahicardie D. este un simpatomimetic. B. 37. are proprietati vasodilatatoare D1 Simpatomimeticele nu pot produce: A. tahicardie paroxistica D. insuficienta circulatorie acuta hipotona C. C. adrenomimetic. C. 30. bronchoconstrictie Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. este agonist beta-2 adrenergic E. produce bradicardie. stimuleaza centrul respirator bulbar. E. 29. D. hipotensiune posturala Dobutamina: A. beta-1 E. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. 33. 35. D. fenoterolul E. hipotensiune cronica E. hipotensiune posturala Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor: A. colaps D. adrenalina D. este un vasoconstrictor. vasodilatatie C. hiperglicemie E. anxietetate B. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite. hipotensiune cronica E. E. Este un simpatomimetic predominent beta. aspirina C. E. C. se indica in soc cardiogen D. dopamina D. alfa-2 C. B. beta-2 Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. este bronhodilatator. forma levogira este cea mai activa. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta. 32. nafazolina Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv: A. . are efect inotrop pozitiv. adrenalina B. alfa-1 B. 31. cromoglicatul de sodiu C. este medicatie de substitutie in parkinson C. B. neostigmina E. se recomanda in cardiopatia ischemica. 36.28.

cu exceptia: A. in stop cardiac si soc cardiogen C. T1/2 aprox. izoprenalina Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele. D. bronhoconstrictie E. 2 minute C. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este: A. oximetazolina C. D. B. palpitatii C. 43. produce tahifilaxie. isoxuprina D. este indicat exclusiv local E. se administreaza intranazal in rinite. astm bronsic Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate. E. xilometazolina B. determina tahifilaxie D. cu exceptia: A. insuficienta circulatorie cerebrala C. orciprenalina B. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este un beta-1-adrenomimetic. C. fenoterol C. este inactiva per os. hiperglicemie 2. scade debitul cardiac. este beta. ritodrin D. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare . Adrenomimeticele produc: A.adrenomimetic neselectiv ? A. este indicata in socul cardiogen INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. bametan Care dintre urmatoarele medicamente este beta.38. 41. metoxamina E.. 42. cu exceptia: A. hiperlactacidemie Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele. 44. tremor B. 40. este inactiva oral B. vasoconstrictie prin alfa-1 D.adrenergic neselectiv B. hipercolesterolemie E. prenalterol E. E. 39. este adrenomimetic cu predominanta alfa C. stimularea functiilor miocardice B. C. se indica in chirurgia cardiaca. este administrata i. insuficienta circulatorie periferica B. travaliu prematur D. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic E. B. cu exceptia: A. vasoconstrictor. hipoglicemie D. Adrenomimeticele se pot utiliza: A. se administreaza in arterita. hipotensiune arteriala E.v. nu difuzeaza in SNC D. mioza C. in afectiuni alergice B. este indicat in rinite si conjunctivite Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate.

bronhoconstrictie. au efect bronhodilatator. C. 6. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace E. 4. bloca receptorii noradrenalinei D. 11. deprimarea miocardului Dopamina: A. nafazolina Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor: A. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton E. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic B. actioneaza in ganglionii simpatici. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. in caz de travaliu prematur Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. pot creste efectul anestezicelor locale E. au actiune directa. oximetazolina C. favoriza eliberarea noradrenalinei E. stimula receptorii alfa B. are efecte selective pe beta 1 C. au efecte inhibitoare asupra inimii. 9. tolazolina B. se adminstreaza intravenos E. . diminueaza efectul antidiabeticelor Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. E. prezinta efecte beta-2-adrenomimetice B. bloca receptorii beta C. au actiune bronhospastica. scad efectul cardiotonic al digitalicelor C. stimuleaza lipoliza. hipoglicemie. 7. bronhoconstrictia B. este indicata in socul cardiogen D. 12. B. efedrina D. vasoconstrictia E. este o catecolamina B. hipertensiune arteriala. 10. bametanul E. B. este o catecolamina D. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale: A. B. pot agrava cardiopatia ischemica D. potenteaza efectul neurolepticelor Noradrenalina: A. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. C. D. D. E. inhiba recaptarea noradrenalinei Simpatomimeticele: A. in hipertensiune arteriala E. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice B. hipoglicemia D. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic D. se poate administra pe cale orala C. relaxarea uterului C.3. activeaza receptorii adrenergici. D. cresterea metabolismului bazal. 8. tahicardie. se indica in hipertensiunea arteriala Simpatomimeticele pot: A. 5.

dobutamina. 15. C. adrenalina. D. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. scad tensiunea arteriala. hipertensiune. produc hipoglicemie. difuzează în SNC . C. cu derivatii xantinici deprima SNC. E. hipotensiune. E. salbutamol. C. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. au efecte alfa adrenergice. D. hipertensiune arteriala. neostigmina. au actiune mixta. D. 17. D. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. Adrenalina: A. B. C. 16. scad efectul antihipertensivelor. este medicaţia de elecţie în şocul anafilactic C. creşte minut volumul respirator E. E. B. produc mioza. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. contractă musculatura netedă bronşică D. propranolol. hipercolesterolemie. hipoglicemie. C. creste forta de contractie a miocardului. scad forta de contractie a inimii.13. fluvoxamina. E. D. B. C. E. produc vasoconstrictie. produc hipertensiune arteriala. este utilizată în reanimarea cardiacă la înecaţi Adrenalina: A. hipotensiune arteriala. 18. B. B. 19. 14. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor. 20. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. E. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. rinita. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. contracta muschiul circular al irisului. diminua efectul hipoglicemiantelor. astm bronsic. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. D. D. salbutamol. C. 21. tahiaritmie. B. provoacă o deprimare a SNC B. relaxeaza miometrul. cardiopatie ischemica. D. B. nizatidina. scad tensiunea arteriala. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. terbutalina. 22. E. E. fenoterol. E. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. C. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. D. au actiune indirecta. C. sunt bronhodilatatoare. inhiba SNC.

25. 27. se prezintă sub formă de fiole injectabile de 10 ml cu soluţie 1% Care dintre afirmaţiile de mai jos caracterizează dopamina: A. B. cafeina are un efect sinergic de potenţare a acţiunii adrenalinei B. 29. intră în compoziţia preparatului Rinofug E. influenţează testele de laborator cu creşterea glicemiei şi a colesterolului E. 24. produce bronhodilataţie C. este un simpaticomimetic tocolitic B. calea de administrare a adrenalinei este per os E. este o substanţă autacoidă Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false: A. în administrarea paravenoasa se produce ischemie şi necroză E. nu traversează bariera hematoencefalică C. fotosensibilizarea C. este decongestiv al mucoasei nazale în rinite D. utilizată peste 7 zile poate induce tahifilaxie Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la dopamină este incorectă: A. paloarea tegumentară B. este activă pe cale orală. se prezintă sub formă de soluţie ce se administrează în sacul conjunctival Dobutamina : A. produce bronhospasm C. adrenalina este utilizată cu rezultate bune în insuficienţa circulatorie cerebrală C. are acţiune vasoconstrictoare locală E. 28. la doze mici activează receptorii D1 periferici producând vasodilataţie E. este contraindicată în şocul cardiogen D. 30. produce toleranţă acută (tahifilaxie) la utilizarea repetată frecvent în astmul bronşic D. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulând toate funcţiile miocardice C. antagonizează efectul antiparkinsonienelor Nafazolina: A. are biodisponobilitate bună per os şi difuziune bună în SNC C. reprezintă medicaţie de elecţie în şocul anafilactic D. este selectiv alfa 1 adrenomimetic C. efedrina nu difuzează în SNC D. este un adrenomimetic alfa şi beta cu predominenţă alfa C. hiperglicemie D. este medicaţie de elecţie în HTA . se administrează numai prin injectare iv B. este forma de prezentare a nafazolinei D. inhibă toate funcţiile miocardului B. 31. face parte din grupul parasimpatoliticelor D. 26. are o difuziune bună în SNC D. este adrenomimetic selectiv alfa-1 B. este predominent beta 1 adrenomimetic B. nu se utilizează în şocul cardiogen Efedrina: A. având un T1/2 = 4-6 ore B. este predominent alfa adrenomimetic C. produce bronhoconstricţie E. adrenalina antagonizează efectele antiparkinsonienelor Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează preparatul "Proculin”: A. hipotensiune ortostatică Adrenalina: A.23. este în amestec racemic de doi enantiomeri D. nu are efecte D1 dopaminergice E. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numără: A. tahiaritmii E. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producând vasoconstricţie B. nu are efecte adverse pe termen lung E.

relaxarea miometrului D. iminenţa de travaliu prematur E. etilefrina B. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. declanşarea travaliului 38. muşchi B. clonidina 39. stimularea aparatului juxtaglomerular C. Relaxarea miometrului C. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic: A. are biodisponibilitate bună per os B. nafazolina E. metoxamina D. Efectele beta-1 adrenergice sunt: A. relaxarea muşchilor netezi bronşici 35. dobutamina D. insuficienţa circulatorie cerebrală D. digoxina E. clonidina D. metoxamina E. şoc anafilactic B. este vasoconstrictor general şi local 36. Stimularea miocardului contractil E. viscere. Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu: A. nu difuzează în SNC C. adrenalina B. contracţia muşchilor piloerectori D. vasoconstricţie arteriolară în piele. nafazolina 33. stop cardiac D. criza de astm bronşic E. contracţia muşchilor netezi ai ureterelor C. antidepresive IMAO C. Contracţia muşchiului neted ciliar . Efectele alfa-1 adrenergice sunt: A. Care dintre următoarele substanţe sunt simpatomimetice vasoconstrictoare? A.32. Efedrina: A. Glicogenoliza 41. mucoase. Creşterea lipolizei D. Ejacularea C. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic: A. rinichi. insuficienţa circulatorie de tip hipoton C. relaxarea miometrului 34. antidepresive triciclice B. Contracţia uterului gravid B. stimularea miocardului contractil B. boala Raynaud B. ca stimulator al SNC 37. Scăderea secreţiei pancreatice de insulină D. Isoxuprina este indicată în: A. produce bronhoconstricţie E. produce excitaţia SNC D. guanetidina 40. stimularea lipolizei E. dopamina C. mioză E. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt: A. Relaxarea musculaturii netede vasculare B. fenilefrina C. rinite şi conjunctivite C.

Ritodrina C. Se utilizează ca stimulator cardiac în bloc atrio-ventricular E. Situarea radicalului hidroxil în poziţia meta favorizează acţiunea metabolizantă a COMT E. Glicoliza anaerobă D. Bronhodilataţie B. Isoxsuprina D. Gliconenoliză hepatică E. Glicogenoliza hepatică C. Terfenadina D. Stimulează receptorii adrenergici alfa şi beta B. Se utilizează ca vasoconstrictor sistemic. creşte selectivitatea pentru receptoriiß-2 C. Stimulează SNC E. Scăderea conducerii atrio-ventriculare 46. Noradrenalina 44. La administrare frecventă şi repetată produce tahifilaxie D. Sunt ß-2-adrenomimetice selective: A. Care dintre următoarele afirmaţii privind relaţiile structură-activitate în seria simpatomimeticelor este adevărată? A. utilă în rinite şi conjunctivite B. Nafazolina: A. în insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton C. Salmeterolul 45. Stimularea lipolizei B. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate E. noradrenalina . Se utilizează preponderent ca tocolitic. sunt valabile afirmatiile: A. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta D. Impiedică hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO C.E. Are acţiune vasodilatoatore generală şi locală 48. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT: A.4 pe nucleul benzenic sunt grupări distribuitoare cu caracter hidrofil care limitează pătrunderea în SNC B. cu creşterea consecutivă a volemiei 43. Retenţia de sodiu şi apă. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic: A. Cucreşterea mărimii radicalului grefat la gruparea aminică. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de COMT si au durata medie de actiune C. relaxează musculatura netedă uterină 49. Stimularea miocardului contractil C. Adrenalina produce următoarele efecte: A. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune E. Dobutamina E. Substituirea în poziţia alfa împiedica acţiunea MAO D. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC 50. Hidroxilii fenolici în poziţile 3. Fenoterolul E. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare B. Terbinafina C. Are acţiune vasoconstrictoare locală. Favorizează eliberarea şi acumularea noradrenalinei în fanta sinaptică D. Efedrina: A. Contracţia muşchilor netezi arteriolari 42. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice 47. Lipoliză D. Sunt efecte de tip metabolic. care rezultă în urma stimulării receptorilor ß-2-adrenergici: A. Terbutalina B. Nafazolina B. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina.

digitalice C.51. adrenalina D. 55. fenilefrina B. adrenalina D. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular D. antihipertensive E. infiltratiile locale cu cocaina C. cu hiperglicemie C. mecanism mixt de actiune. paloarea tegumentelor D. tahiaritmii B. colaps D. se poate administra per os B. efedrina prezinta: A. izoprenalina C. 52. hipotensiunea cronica 58. sunt folosite in astmul bronsic E. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic. 53. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica: A. atat direct. 56. agitatie motorie C. B. 54. ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara 57. nu are efecte de tip beta-2 E. stimularea miocardului excito-conductor E. difuziune mai buna in SNC B. D. stimulare SNC mai intensa E. glicogenoliza hepatica. efecte beta-2 adrenomimetice intense B. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina D. creste colesterolemia Comparativ cu adrenalina. orciprenalina E. stimularea lipolizei Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile: A. efedrina Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare: A. hipotensiunea posturala E. central C. durata de actiune mai mare D. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton C. trece usor bariera hemato-encefalica C. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton B.v. sunt folosite local. derivati xantinici de tip teofilina B. bronhodilatatie absenta Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu: A. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei: A. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i. intravenos etilefrina . hipocolesterolemie Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1: A. antidepresive triciclice D. efedrina E. infiltratiile locale cu hialuronidaza B. hipoglicemiante Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati: A. dopamina 59. hiperglicemie E. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei: A. contractia muschilor netezi ai ureterelor B. stimularea miocardului contractil D. cat si indirect C. etilefrina C.

salbutamol B. dobutamina E. cardiotonica 61. tahiaritmii 66. salmeterol D. vasoconstrictoare generala B. stimularea miocardului . terbutalina 69. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare: A. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii: A. beta-1. cardiopatie ischemica D. terbutalina 62.E. nafazolina D. bronhodilatatoare D. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor: A. potenteaza efectele haloperidolului C.adrenomimetic D. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic D. vasoconstrictoare locala C. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici B. alfa-adrenolitic E. izoprenalina C. fenilefrina E. vasoconstrictor local 63. simpatomimetic C. fenoterol D. beta2-adrenomimetic C. diabet C. intravenos ser glucozat 60. si s. terbutalina 65. prenalterol E. adrenalina B. antihistaminic H1 64. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1: A. hipertensiune arteriala E. salbutamol B. salbutamolul D. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei: A. efedrina C. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1: A. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei: A. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile: A. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. efedrina 68. efedrina C. se administreaza i. 67.c E. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale: A. tocolitica E. tocolitic D. parasimpatolitic B. suntcontraindicate in cardiopatia ischemica: A. adrenalina B. hipotiroidie B. beta-2-adrenomimetic E.v. fenoterol C. adrenalina E. vasodilatator periferic B.

C. este o catecolamina C. Substituirea in pozitia beta. se administreaza oral D. Etilimidazoline. Xilometazolina. Nafazolina. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt. B. Are structura de catecolamina. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore. E. bronhodilatatie E. Largeste spectrul de activitate. Efedrina. Acizi propionici. Compusii au caracter hidrofob. D. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß2. este simpatomimetic B. Fenilefrina. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza C. D. Acizi fenilpropionici. Substituirea in pozitia alfa. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C B. E. scad tonusul si peristaltismul intestinal C. 73. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica. contracta detrusorul D. cresterea excitabilitatii miocardului Ce deosebeste efedrina de nafazolina: A. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica.70. 72. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul. 71. C. 78. fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe ß2. D. produc contractia musculaturii vasculare Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. B. scaderea secretiei de renina C. Noradrenalina: A. produc bronhoconstrictie B. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2 E. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica? A. radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte: A. stimuleaza miocardul E. 75. ß-feniletilamine. E. B. 74. C. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. C. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic E. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol). E. prezenta unor hidroxili fenolici in pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte: A. produce tafilaxie La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele: A. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice? A. B. 77. B. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß1. B. . C. D. 76. In cazul derivatilor feniletilaminici. stimularea lipolizei D. cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi realizata prin urmatoarele modificari structurale: A. E. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza D. Efedrina. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. este favorizata difuziunea in SNC. Imprima selectivitatea pentru receptorii ß. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale. D. Amine aromatice primare.

Este un adrenomimetic neselectiv. infarct miocardic. biodisponibilitatea fiind redusa. D. Noradrenalina C. E. 81. Este stimulator la nivel SNC. C. Prezinta efect bronhodilatator. Este un derivat de imidazolina. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5. intravenos sau subcutan. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local. Are efect predominant beta-1 adrenergic. 82.79. B. C. Nafazolina B. Nafazolina D. 84. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug. E. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic. sublingual. Adrenalina D. B. Prezinta efect tocolitic. C. D. Nafazolina este administrata numai local. Este inactivata la administrate orala. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop. Este indicata in stop cardiac. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate? A. Este un alfa1 adrenomimetic. 85. 87. E. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic. D. 80. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace? A. D. C. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala. E. Xilometazolina E. Efedrina: A. E. C. decompensare cardiaca. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina: A. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt. D. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC. C. Este un deprimant neselectiv al SNC Isoxuprina: A. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite. D. Adrenalina B. Dobutamina: A. Se poate administra per os. Isoxuprina: A. E. Efedrina: A. D. avand biodisponibilitate orala foarte buna. 86. Se administreaza oral. Se poate utiliza si ca tocolitic. E. B. Nu se administreaza per os. si actioneaza prin mecanism mixt. Dopamina Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? A. C. D. B. E. B. 83. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop B. C. stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala. B. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune. Dobutamina C. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. Efedrina . B. Este indicat in soc cardiogen. periferic si central. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta. Se poate administra per os. Nu se absoarbe la administrare orala. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica.

E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. 93. Isoxuprina B. E. B. produc mioza. B. Adrenalina B. 97. 96. D. Izoprenalina E. 91. D. au efecte alfa adrenergice. Efedrina C. au actiune indirecta. au actiune directa. B. Fenilefrina 90. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2. Xilometazolina C. C. produc hipoglicemie. Bametan E. D. au actiune bronhospastica. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. adrenalina. B.E. Bufenina D. B. C. scad efectul antihipertensivelor. B. Relaxarea miometrului. C. . dobutamina. B. produc hipertensiune arteriala. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic? A. au actiune mixta. Oximetazolina D. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ? A. contracta muschiul circular al irisului. au efecte inhibitoare asupra inimii. D. E. D. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. B. Oximetazolina 88. stimuleaza lipoliza. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte? A. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. Stimularea lipolizei. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului. fluoxamina. C. actioneaza in ganglionii simpatici. C. 94. au efect bronhodilatator. 89. activeaza receptorii adrenergici. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. Dilatarea muschilor netezi vasculari. Este un derivat de beta-feniletilamina. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale? A. cu derivatii xantinici deprima SNC. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie. relaxeaza miometrul. E. Dobutamina. C. creste forta de contractie a miocardului. C. E. D. scad tensiunea arteriala. C. Scaderea secretiei de insulina. E. E. salbutamol. Relaxarea muschiului neted ciliar. 95. 92. nizatidina.

D. 103. E. D. hipertensiune arteriala. E. 104. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina: A. C. cardiopatie ischemica. cresterea metabolismului bazal. C. D. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. salbutamol. B. C. vasoconstrictie. 99. hipoglicemie. hipotensiune. sunt bronhodilatatoare. E. hipotensiune arteriala. tahicardie. B. B. 101. diminua efectul hipoglicemiantelor. C. vasoconstrictie. stimularea lipolizei. E. relaxarea miometrului. astmul bronsic. cresterea secretiei de renina. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca: A. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului. tahiaritmie. . E. hipoglicemie. hipotensiune arteriala acuta si cronica. D. scaderea secretiei de insulina. C. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. C. midriaza. fenoterol. B.D. scad tensiunea arteriala. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza: A. relaxarea muschiului circular al irisului. D. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. astm bronsic. produc vasoconstrictie. stimularea lipolizei. 98. D. hipercolesterolemie. propranolol. B. stimularea inimii. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce: A. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati. rinita. neostigmina. C. scaderea secretiei de insulina. vasodilatatie. stimularea SNC. D. bronhoconstrictie. E. bronhodilatatie. D. D. B. B. 100. 105. B. bronhoconstrictie. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. stimularea glicogenolizei hepatice.. 107. scad forta de contractie a inimii. E. hipertensiune. midriaza. hipertensiune arteriala. cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor. 102. terbutalina. E. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind: A. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv. B. E. E. inhiba SNC. 106. C. C. B. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A.

aritmii cardiace. perfuziile cu alcalinizante îi cresc eliminarea urinara E. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt: A. narcolepsie 111. insuficienta circulatorie cerebrala C. criza de astm bronsic D. este indicata in aritmii cardiace E. boala Raynaud E. Noradrenalina: A. edem Quincke B. travaliu prematur. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC 110. este derivat de beta. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli 112. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. E. 108. hipotensiunea posturala B. Efedrina: A. prezinta biodisponibilitate per os buna B. aplicare de gheata local B. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse: A. ca miotic in oftalmologie D. tahiaritmii cardiace C. adrenalina intravenos SIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. Beta-blocantele neselective se indică în: A. inactiva per os C. are structura chimica de catecolamina B. perfuzii cu bicarbonat de sodiu E. se administreaza intravenos in perfuzie 113. tulburări de circulaţie periferică . hipotensiune arterială B. indicata exclusiv local D. este simpatomimetic cu mecanism mixt D. este indicata in socul cardiogen 109. deprimarea respiratiei E. infiltratii locale cu hialuronidaza C. paloarea tegumentelor C. hipotensiune arteriala B. bradicardie D. Dobutamina: A. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se trateaza cu: A. stop cardiac E. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton D. D. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice E.feniletilamina B. aritmii 114. infiltratii locale cu fentolamina D. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala.C. tahicardie D. sindrom Adams.Stokes C. are actiune vasoconstrictoare generala C. nu difuzeaza in SNC C.

prazosin. 9. Neurosimpatoliticele acţionează astfel: A. agonist beta1-adrenergic B. alfa-adrenolitic. D. E. B. D. hipertensiune arteriala B. doxazosinul blochează receptorii β1 6. se asociază cu cafeina în preparate antimigrenoase 5. favorizeaza procesele metabolice neuronale. C. angina pectorală D. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. produce vasodilataţie cerebrală C. C. Care dintre următoarele indicaţii nu sunt specifice medicaţiei beta1. Ergotamina A. glaucom E. propranololul E. nicergolina C. au afinitate pentru receptorii adrenergici. agonist alfa2-adrenergic . scade circulatia in creier. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. rezerpina favorizează eliberarea noradrenalinei în sinapse B. glaucom 11. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. B. agonist beta2-adrenergic C. fenomene depresive B. antiagregant plachetar. E. bloc atrio-ventricular gradul I C. blocheaza receptorii adrenergici. obisnuinta 3. vasodilatator. nicergolina. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1 D. D.E. Care simpatolitice se folosesc în insuficienţa circulatorie cerebrală şi periferică: A. relaxează uterul gravid E. B. Prazosinul este un: A. hiperglicemie C. pentoxifilina B. scade fluxul sanguin cerebral. propranolol. diminua zgomotele in urechi. este un α-adrenolitic la doze terapeutice B. Beta-blocantele pot da: A. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. B. C. 10. care stimulează receptorii β1 E. aritmiile cardiace E. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO 2. au activitate intrinseca. 7. amelioreaza memoria. C. este alfa-adrenolitic. se indică în hipertensiunea arterială D. D. mecanism direct de actiune. ergotamina D. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. E. 8. metil-dopa formează dobutamina. clonidina 4. dihidroergotoxina. scade rezistenta vasculara. E. clonidina este antagonist α2 presinaptic C. tahicardie D. fentolamina.adrenolitice: A.

are T 1/2 mic (circa o oră) B. nu se administrează per os B. 19. se administrează în hipotensiunea ortostatică E. cu excepţia: A. insuficienţă circulatorie periferică D. Terazosinul D. cefalee postrahianestezie Dihidroergotoxina este contraindicată în: A. antagonist alfa1-adrenergic E. hipotensiunea arterială E. se administrează în doze mari la începutul tratamentului Reserpina: A. 16. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1 E. clonidina are acţiune antihipertensivă D. 17. hipotensiune ortostatică E. dibenamina Nicergolina: A. clonidina produce tahicardie şi vasoconstricţie C. determină vasoconstricţie C. 15. este adrenolitic alfa-1 selectiv D. 20. Tamsulosinul C. nicergolina C. moxonidina diminuă eliberarea noradrenalinei Acţionează prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1: A. Oximetazolina E. migrenă C. insuficienţa circulatorie cerebrală B.12. este vasodilatator D. Fenoxibenzamina Sunt efecte de tip ß-1-adrenolitic: A. D. Moxonidina D. hipertensiunea arterială B. fenoxibenzamina E. Dibenamina Alchilează ireversibil receptorii alfa-adrenergici. Tolazolina B. Fentolamina E. se administrează în insuficienţa hepatică E. Inhibarea secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular renal . retinopatia de etiologie vasculară D. metildopa produce efecte toxice hepatice B. ergotamina B. Tolazolina B. 21. este contraindicată în insuficienţa circulatorie cerebrală Prazosin: A. 18. este indicată în tratamentul HTA E. 14. accidente cerebrale ischemice C. 13. nu suferă efect de prim pasaj hepatic C. nu se absoarbe per os B. fentolamina D. antagonist beta1-adrenergic Tolazolina este indicată în: A. Nafazolina C. produce vasoconstricţie C. este indicată în tratamentul stărilor depresive Următoarele afirmaţii sunt adevărate. determină agitaţie psihomotorie şi creşterea agresivităţii D. având efecte adrenolitice de intensitate mare şi de durată lungă: A. hipertensiunea arterială În feocromocitom pentru diagnostic şi tratament se administrează: A.

este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1 D. este un beta-2 adrenomimetic Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse. dihidroergotamina Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2 B. hipertensiunea arteriala B. Timolol Despre clonidina este valabila afirmatia: A. tahiaritmiile C. naftidrofuril D. Relaxarea musculaturii netede bronhice B. Pindolol C. Creşterea lipolizei la nivelul ţesutului adipos Sunt ß-adrenolitice cu acţiune alfa-adrenolitică asociată: A. hipertiroidismul E. Relaxarea musculaturii netede vasculare C. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2 C. prazosin B. Timolol D.22. Pindolol E. 30. cresterea presiunii intraoculare. 27. Atenolol D. Atenolol B. 31. cu agravarea glaucomului E. somnolenta B. cardiopatia ischemica D. pindolol E. Glicogenoliza hepatică şi la nivelul ţesutului muscular E. cu exceptia: A. Sotalol C. salbutamol Este medicament indicat in migrena: A. diminuarea potentei sexuale Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1: A. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1 E. 28. tulburarile ischemice periferice Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici: A. Scăderea presiunii intraoculare D. Antagonizarea competitivă a efectelor angiotensinei II C. nicergolina B. Glicogenoliza E. clonidina B. dihidroergotoxina C. fenoterol D. 23. 25. 24. cu exceptia : . 29. terbutalina C. fenoxibenzamina D. terlipresina E. noradrenalina E. B. Propranolol B. scăderea concentraţiei plasmatice a acizilor graşi D. Diminuarea lipolizei. Labetalol Sunt ß-adrenolitice cu activitate simpatomimetică intrinsecă (agonişti parţiali): A. dobutamina Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica: A. 26. Sotalol E. hipotensiune ortostatica C. prazosin C. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului D. Creşterea debitului cardiac Sunt efecte de tip ß-2-adrenolitic: A.

Este un vasoconstrictor C. hipertensiune arteriala B. 33. doxazosin D. bloc atrio-ventricular E. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale: A. 38. astm bronsic D. hipertensiune arteriala Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare: A. ergocornina. E. blocheaza receptorii adrenergici. dihidroergocornina si dihidroergotamina. atenolol C. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. B. propranolol. moxonidina Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin: A. E. 40. 35. D. nicergolina. D. Dihidroergocriptina. au afinitate pentru receptorii adrenergici. E. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. Este un derivat xantinic. B. scaderea volemiei E. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice E. B. mecanism direct de actiune. cresterea secretiei de renina C. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice D. diabet E. D. Dihidroergocornina. ergotamina E. Ergocornina. dihidroergometrina si dihidroergocornina. fentolamina. Este un beta-adrenolitic. coronarodilatatie Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate: A. rezerpina D. 37. ergocriptina. C. salbutamol E. tahiaritmii C. atenololul C. Dihidroergotoxina este un amestec de: A. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive. A. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici D. ergocriptina si ergotoxina. dihidroergotoxina In care afectiuni se contraindica beta-blocantele: A. angina pectorala Nicergolina: A. bloc atrio-ventricular grad II C. dihidroergocristina si dihidroergocriptina. bradicardie B. . prazosin B. glaucom D. 36.32. prazosinul B. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici C. 34. Este un alfa-adrenolitic. 39. B. scaderea debitului cardiac B. C. C. D. au activitate intrinseca. dihidroergotoxina. Ergotamina. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic B. Dihidroergotamina.

antiagregant plachetar. face arteriolodilatatie la doze mari si medii C. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. este contraindicat in feocromocitom D. nu se administreaza pe nemancate E. reducerea debitului cardiac B. prazosin. C. 43. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort C. cu exceptia: A. B. este antiagregant plachetar E. D. cu exceptia: A. B. alfa-adrenolitic. C. Sunt beta-adrenolitice: A. prazosinul. scaderea tensiunii intraoculare 49. dihidroergotoxina. are efecte centrale simpatomimetice C. amelioreaza memoria. propranololul. E. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice E. diminuarea lipolizei 48. nu se asociaza cu saluretice INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1.E. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala E. tulburari ischemice periferice C. cu exceptia: A. C. stimuleaza miocardul C. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic. scade rezistenta vasculara. diminua zgomotele in urechi. se asociaza cu cafeina 45. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina D. E. Tolazolina: A. vasodilatator. 42. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate. stimuleaza functiile miocardului . tendinta spre hipoglicemie D. D. se administreaza exclusiv injectabil B. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor D. Notati afirmatia falsa despre nicergolina: A. deprima centrul respirator D. D. se absoarbe bine per os C. Metildopa: A. scade circulatia in creier. E. Beta-blocantele: A. fentolamina. 41. B. se administreaza in ulcer gastroduodenal 47. este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop D. este contraindicat in hemoragii acute 46. tolazolina. scade fluxul sanguin cerebral. bronhospasm la astmatici B. 44. este alfa-adrenolitic. nu are efecte toxice hepatice E. este ocitocic puternic pe uterul gravid B. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2 E. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os B. favorizeaza procesele metabolice neuronale. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic.

10. scăderea secreţiei de renină C. se contraindica in astm Propranololul: A. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei D. creste colesterolul si trigliceridele D. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute C. 7. blocanti de calciu tip verapamil B. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor B. sunt contraindicate in angina pectorala Cardioselectivitatea beta-blocantelor: A. au proprietati antihipertensive D. 9. salbutamolul Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat: A. are efect antihipertensiv C. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase E. 4. hipoglicemiante C. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1 C. produce hipotensiune intensa la prima doza E. creşterea sintezei de bradikinină E. 3. fac parte din clasa I de antiaritmice E. coronarodilatatiei D. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic Prazosinul: A. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici D. este un alfa-1-adrenolitic B. poate da fenomenul primei doze E. se pastreaza si la doze mari B. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca E. le contraindica la diabetici Care din afirmatii sunt adevarate: A. beta-simpatomimetice . efect simpatolitic central D. se contraindica in angina pectorala Se evita asocierea beta-blocantelor cu: A. este un alfa-1 adrenolitic selectiv B. efectului rebound Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explică prin: A. 8. inhibitori ai enzimei de conversie D. creste postsarcina C. 5. scaderii consumului de oxigen al miocardului B. dopamina E. se indica in hipertensiunea arteriala D. B. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive: A. atenololul C. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin D. este un beta-adrenolitic selectiv C. influenteaza negativ profilul lipidic C. creşterea debitului cardiac B.2. coronarodilataţie Prazosinul: A. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii E. deprimarii miocardului C. 6. ergotamina B. prazosinul D. este un inhibitor al enzimei de conversie B. efectului hipocolesterolemiant E.

E. D. E. impiedica eliberarea mediatorilor. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. activeaza receptorii adrenergici. cresterea trigliceridelor. propranolol. diminua formarea umorii apoase. D. blocheaza receptorii beta-adrenergici. impiedica recaptarea noradrenalinei. este un antiparkinsonian. C. B. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. 16. aritmii cardiace. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. E. C. este un parasimpatomimetic. alfa-adrenolitic. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. stari depresive. B. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. B. atenolol. C. 14.E. D. astm bronsic. D. C. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. diuretice 11. atenolol. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. propranolol. 13. betaxolol. 20. C. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. angina pectorala. are actiune simpatomimetica. oxprenolol. are actiune hipotensiva. este beta-2-adrenolitic. C. . E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. este un antiulceros. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. D. B. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. B. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. D. nu se administreaza in sindromul Raynaud. creste trigliceridele. D. C. C. B. diminua actiunea simpatomimeticelor. D. timolol. E. 17. 15. D. E. blocheaza receptorii adrenergici. D. 18. blocheaza receptorii beta-adrenergici. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. C. bronhoconstrictie. B. E. impotenta. B. este alfa-1-adrenolitic. B. metoprolol. tahicardie. 12. antihipertensiv. E. are actiune hipotensiva. 19. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. hipertensiune arteriala. au actiune cronotrop negativa. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. este un neurosimpatolitic. cresc presiune intraoculara. produc hipertensiune. metoprolol. C.

creşterea reninei B. B. fenomen de rebound după întreruperea tratamentului 25. astm bronşic C. 21. forma de prezentare a dihidroergotoxinei C. un medicament simpaticomimetic B. deprimarea respiraţiei B. scăderea debitului cardiac D. vasoconstricţie cu tulburări ischemice periferice C. scăderea reninei C. D. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor 24. Acţiunea antianginoasă prin mecanism beta1. ateroscleroza. astenie. produce tahicardie D. se administrează pe stomacul gol E. asociată cu cafeina se utilizează în tratamentul migrenei (în criză) C. hipertiroidism B. hipertensiunea arteriala. un beta adrenomimetic D. se utilizează în tratamentul insuficienţei circulatorii cerebrale 27. se administrează la conducătorii auto E. bloc atrioventricular . aritmii cardiace. 22. determină efecte rebound la întreruperea bruscă a tratamentului C. se utilizează în tratamentul sindromului de abstinenţă la morfină 30. creşterea frecvenţei cardiace D. gust metalic E. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort B. este ocitocică puternică pe uterul gravid B.adrenolitic se datorează: A. nu determină somnolenţă D. Actiunea antihipertensivă a clonidinei se realizează prin următoarele mecanisme: A. este sedativă SNC 28. astm bronsic. tendinţă la hipoglicemie D. un alfa adrenolitic E. Efectele beta-2 adrenolitice sunt: A. tolazolina 29. scăderea consumului de oxigen la nivel cardiac E. Fac parte din grupul simpatoliticelor: A. Ergocepsul este: A. risc de hipotensiune arterială posturală C. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. diminuării forţei de contracţie a miocardului C. dobutamina C. bronhodilataţie B. nafazolina D. E. nicergolina E. Care din următoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin: A. angina pectorala.E. fentolamina B. scăderea tensiunii intraoculare E. scăderii tensiunii arteriale sistolice E. vasodilataţiei coronariene 23. Clonidina: A. tahicardie reflexă D. are acţiune antihipertensivă B. inhibarea secreţiei de renină din aparatul juxta-glomerular renal 26. Contraindicaţiile beta-adrenoliticelor neselective: A. C. Ergotamina: A.

hipercolesterolemie Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este: A. cu efect al primului pasaj ridicat C. Creşterea fracţiunii plasmatice HDL D. reserpina D. Are acţiune ocitocică marcată asupra uterului gravid D. guanetidina Blocanţii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au următoarele efecte: A. alprenololul este beta-adrenolitic cu acţiuni de tip simpatomimetic şi chinidinic E. Arteriolodilataţie. VLDL C. 40. D. 37. se administrează în hipotensiunea arterială Notaţi afirmaţiile corecte: A. boala Raynaud B. are efecte toxice hepatice D. se administrează în HTA forme medii şi severe E. mai evidentă la nivelul venelor C. prazosin E. este adrenolitic alfa-1 selectiv B. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv B. absorbţia digestivă diminuată de alimente C. 36. scăderea debitului cardiac C. efect simpatolitic central E. reduce depozitele de noradrenalină B. are efecte benefice pe metabolismul lipidic D. Retinopatii de origine vasculară . T 1/2 foarte mare (câteva zile) Următorii compuşi sunt medicamente neurosimpatolitice: A. anxietate de stres E. absorbţie digestivă redusă B. coeficient de absorbţie digestivă mai redus B. 32. atenolol B. difuziune bună prin bariera hematoencefalică E. 39. activitate ce necesită mare atenţie (şoferi etc. biotransformare hepatică masivă. biotransformare hepatică masivă D. 35. Reducerea fracţiunilor lipoproteice LDL. 38. propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu acţiune de tip anestezic local C. T 1/2 relativ mic E. prin blocarea receptorilor alfa Dihidroergotoxina este utilizată în: A. are T 1/2 mare (câteva zile) C. Are acţiune vasoconstrictoare. scăderea tensiunii arteriale B. nu produce retenţie hidrosalină C. Are efecte sedative la nivel SNC E. biodisponibilitate foarte mare per os D. inhibarea eliberării NA în fanta sinaptică Metildopa: A. atenololul este beta-1 adrenolitic pur D.31. 34. pindololul este beta-adrenolitic cu acţiune de tip chinidinic Prazosin: A. reducerea necesităţii de oxigen a miocardului B. Arteriopatii. 33. Retenţie de sodiu şi apă Dihidroergotamina: A. scăderea secreţiei de renină D. excreţie renală în forma netransformată Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile: A. este indicat în tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronşic. este contraindicat în HTA cu insuficienţă cardiacă E. Produce creşterea fluxului sanguin cerebral şi ameliorează metabolismul neuronal B. nadolol C.) Mecanismul acţiunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor: A. Scăderea fracţiunii plasmatice HDL E. Are efecte deprimante asupra cordului.

este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic C. cu creşterea rezistenţei periferice E. C. 43. Creşte fluxul sanguin cerebral E. 47. musculotrop D. Diabet B. Are acţiune neurosimpatolitică E. timolol D. 50. Blocarea recaptării noradrenalinei din fanta sinaptică D. Vasodilataţie cu hipotensiune arterială D. Blochează receptorii alfa-1-postsinaptici şi alfa-2-presinaptici B.41. are si efect antiagregant plachetar E. datorită efectului vasodilatator Neurosimpatoliticele pot acţiona prin: A. Inhibarea biotransformării catecolaminelor Nicergolina: A. datorită efectului vasoconstrictor E. 44. pindolol Dintre alcaloizii din cornul secarei. Depleţia depozitelor de noradrenalină B. 46. Metroragii post-partum D. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA D. Are acţiune antiagregantă plachetară E. 49. Creşterea tonusului musculaturii netede a venelor Ergotamina: A. Insuficienţă cardiacă Tolazolina: A. Are efect adrenomimetic. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica Despre prazosin sunt valabile afirmatiile: . Accidente cerebrale ischemice Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt: A. Are efecte de tip parasimpatomimetic C. nicergolina D. Se utilizează în diagnosticul şi tratamentul feocromocitomului Prazosinul este antihipertensiv de elecţie în cazurile de hipertensiune arterială la bolnavii care suferă de: A. ergometrina E. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic C. Gută C. labetalol B. Acţionează ca agonist parţial alfa-adrenomimetic B. ergotoxina C. Hipotensiune arterială cu caracter ortostatic. Este vasodilatator prin efect direct. Arterioloconstricţie intensă. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid. Inhibarea sintezei noradrenalinei C. ergotamina Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A. 45. Tahicardie reflexă C. au efect alfa-1 adrenolitic predominant: A. Vasoconstricţie mezenterială şi la nivel renal B. 42. Produce vasodilataţie sistemică. Produce efecte de tip histaminergic Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate: A. Creşte eliberarea noradrenalinei în fanta sinaptică D. datorită efectului adrenolitic C. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. Astm bronşic D. produce vasoconstricţie la nivel cerebral B. 48. Blocarea eliberării noradrenalinei E. Insuficienţă hepatică E. metoprolol C. prin stimularea receptorilor alfa D. dihidroergotoxina B. Este utilă în retinopatii de origine vasculară. acebutolol E.

efect asociat de tip chinidinic E. Sunt beta adrenolitice lipofile: A. propranolol B. timp de injumatatire relativ mic C. atenolol C. fenoterol E. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica D. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei: A. produce retentie hidrosalina E. boli psihiatrice . anxietatea de stres E. hipotiroidismul 52. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica: A. propranolol D. timolol . blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule E. propranololul prezinta: A. tahiaritmii cardiace B. datorita riscului de coma hipoglicemica: A. propranolol D. hipertensiune arteriala forme grave C. este un alfa-adrenolitic neselectiv C. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. sindrom neurologic parkinsonian E. hipotensiune arteriala ortostatica B. neuroleptic D. sotalol E. biotransformare hepatica ridicata B. stari depresive D. efect asociat de tip alfa-adrenolitic 53. neurosimpatolitic B. tahiaritmiile C. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat D. insuficienta cardiaca C. astm bronsic 59. hipertensiune arteriala. cardiopatie ischemica D. atenolol 54. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic 51. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei: A. timolol B. timolol C. retentie hidrosalina 55. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice: A. metoprolol B.depresii E. atenolol C. boli psihiatrice . salbutamol 56. constipatie C. cardiopatia ischemica B. glaucomul D. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina C. sunt contraindicate in astmul bronsic: A. insuficienta circulatorie cerebrala 57. Spre deosebire de atenolol. depletia depozitelor de dopamina si serotonina 58. stadiul II B. are o biodisponibilitate mare per os B.A. insuficienta circulatorie periferica hipertona E.psihoze D.

captopril 65. metoprolol 62. bloc atrio-ventricular D. clonidina D. lipsa efectului rebound C. potenta mare B. cardiopatie ischemica B. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic 68. guanetidina B. hipercolesterolemie 64. antitahicardic 63. adrenalina 60. antidepresive triciclice E. dihidroergotamina E. astm bronsic B. astm bronsic E. atenolol E. nicergolina D. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei. creste tensiunea arteriala C. dihidroergotoxina C. timolol C. izoprenalina E. alfa-1-adrenolitic C. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica: . alfa metildopa 66. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului: A. bloc atrio-ventricular D. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare: A.D. beta-adrenolitice D. adrenalina B. fentolamina 69. oxprenolol B. Clonidina: A. tahicardie 61. diabet insipid E. apare la asociere cu: A. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic D. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective: A. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic: A. somnolenta E. antihipertensiv D. bradicardie C. produce sedare. la intrerupere brusca apare efect rebound 67. se prefera la diabetici E. tolazolina C. se contraindica in glaucom D. tolazolina C. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici: A. simpatolitic B. ergotamina B. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice chinazoline: A. este un parasimpatomimetic B. insuficienta cardiaca C. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective: A. propranolol D. antiastmatic E. amfetamina E.

ß-blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice: A. D. Actiune antianginoasa. Xantene. E. B. B. D. Imidazoline. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice. B. Esteri ai acidului nitric. D. Actiune antihipertensiva. Moxonidina: A. 73. Este utilizata ca antihipertensiv. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard. Dihidroergotoxina: A. Are actiune antihipertensiva. C. Chinazoline. Efectele care apar dupa administrarea ß-blocantelor sunt: A. Are actiune diuretica. A. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi. D. Efect inotrop pozitiv. E. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat. E. vincamina B. Butirofenone. E. Este un alfa-adrenolitic. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort. Este un ß-blocant. C. C. Pindolol . Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice? A. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici. B. isoxuprin D. sunt contraindicate in glaucom. Este un ß-blocant neselectiv. E. Are proprietati vasoconstrictoare. 72. E. E. B. 77. C. B. nicergolina C. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate? A. E. 75. Metildopa. D. Actiune antiaritmica. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei. Propranolol. 71. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina? A.70. Cimetidina. Prazosin D. tolazolina Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica? A. Tolazolina. D. dihidroergotoxina E. 74. B. D. B. Cresterea debitului cardiac. Pot fi administrate numai parenteral. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps. Reducerea debitului cardiac. Actiune excitanta SNC. Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala. Au efect proaritmogen. Cresc presiunea intraoculara. Este un alfa-adrenolitic. Fentolamina C. 78. 76. Reserpina. C. Actiune antiglaucomatoasa. D. Fenoxibenzamina B. C. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici. Efect inotrop negativ. C. ß-blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje: A. C.

Paracetamol B. Isoxuprin B. la efort. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune. ca medicament de prima alegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate: A. Metoprolol 86. Anxietate de stres D. E. Sedare la nivel central B. Este conditionata in produsul Sermion. 81. Terazosin 79. E. B. C. Atenolol E. Hipertiroidism B. Propranolol C. Hipertensiune arteriala C. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1. B. Metoprolol E. 80. Pindolol C. E. Atenolol C. Alfa-metildopa D. Clonidina are actiune antihipertensiva. C. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective? A. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica. Este indicata in hipotensiune ortostatica.E. D. Cardiopatie ischemica. Izoprenalina E. Atenolol C. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor? A. Mentionati afirmatiile corecte: A. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor? A. Determina scaderea tensiunii arteriale. Timolol D. Clonidina este contraindicata in glaucom 82. Diabet C. Oxprenolol B. D. 85. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului. Hipercolesterolemie B. . D. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure? A. Glaucom E. Insuficienta hepatica E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. C. Sotalol D. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. Ergotamina 88. Reserpina E. Propranolol 84. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor? A. Nicergolina: A. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina. Bradicardie 87. B. Astm bronsic D. Adrenalina 83. Timolol D. Clonidina produce retentie hidro-salina. Clonidina B. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile? A. Cresc necesitatea de oxigen a inimii.

C. E. E. este alfa-1-adrenolitic. D. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. este un neurosimpatolitic. D. angina pectorala.89. astm bronsic. atenolol. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. blocheaza receptorii beta-adrenergici. E. B. D. impotenta. 92. diminua actiunea simpatomimeticelor. E. produc hipertensiune. antihipertensiv. stari depresive. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. 97. angina pectorala. activeaza receptorii adrenergici. E. B. alfa-adrenolitic. B. propranolol. E. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. blocheaza receptorii adrenergici. B. au actiune cronotrop negativa. D. hipertensiune arteriala. astm bronsic. C. tahicardie. are actiune hipotensiva. astenie. B. D. metoprolol. 94. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. este un antiparkinsonian. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. 91. aritmii cardiace. D. cresc presiunea intraoculara. nu se administreaza in sindromul Raynaud. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. este un parasimpatomimetic. bronhoconstrictie. C. B. B. D. C. C. . este beta-2-adrenolitic. 98. E. C. C. are actiune hipotensiva. B. creste trigliceridele. cresterea trigliceridelor. E. ateroscleroza. D. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. oxprenolol. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. 93. aritmii cardiace. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. C. 90. 95. are actiune simpatomimetica. este un antiulceros. E. C. hipertensiunea arteriala. diminua formarea umorii apoase. E. timolol. impiedica recaptarea noradrenalinei. blocheaza receptorii beta-adrenergici. D. 96. oxprenolol. D. impiedica eliberarea mediatorilor. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor.

timolol 107. C. antianginoase. clonidina C. este beta-adrenolitic selectiv beta-1 B. C. are T1/2 mare (cca. B. hipotensiunea arteriala. antiaritmice. bronhodilatatoare. fentolamina 104. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus D. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt: A. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive C. nadolol E. scaderea presiunii intraoculare. 103. vasodilatatia. betaxolol. E. este beta-adrenolitic lipofil C. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde: A. reserpina D. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ C. insuficienta respiratorie. reducerea debitului cardiac. propranolol. D. metoprolol. metoprolol D. B. B. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica D. D. 10 zile) datorita circuitului enterogastric B. D. E. diabet. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca: A. scaderea secretiei de renina. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive E. antihipertensive. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu: A. D. E. se excreta renal 90% in forma netransformata E. tocolitice. Efecte de tip beta adrenolitic sunt: A. atenolol. 102. C. astm bronsic. C. mioza pasiva. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ? A. Propranolol: A. T1/2 relativ mic (3-5 h) . mioza. excretie renala in forma netransformata E. guanetidina B. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor 106. 99. tulburari ischemice periferice. are efect chinidinic mediu 105. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic (anestezic local) ? A. absorbtie digestiva inalta B. 100. bradicardie.B. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree D. F2318157. D. C. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1 A. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala. bronhodilatatia. propranolol C. B. labetalol B. E. bradicardie reflexa. 101. guanfacina E. E.

A. eficace in glaucom. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. C. E. B. potenteaza curarizantele depolarizante. D. cicloplegie D. D. scade presiune intraoculara. diminuarea reflexului cornean E. ipratropiu E. D.v. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. 109. B. C. contracţia muşchilor radiari ai irisului 3. 110. amelioreaza memoria se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate PARASIMPATOSMIMETICE ŞI PARASIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. este un anticolinesterazic ireversibil. E. E. 4. E. D. A. B. A. are efecte nicotinice.108. C. produce hipersalivatie. . salbutamolul 2. mioza. scăderea presiunii intraoculare C. B. este un anticolinesterazic reversibil. miotic. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde: absorbtie digestiva inalta efect al primului pasaj hepatic ridicat biodisponibilitate per os redusa nu difuzeaza bariera hematoencefalica T1/2 relativ mic Fenoxibenzamina: este agonist alfa-2 este alfa-1 adrenolitic selectiv determina hTA intensa se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton se administreaza exclusiv i. C. 111. antagonizeaza efectele tubocurarinei. bronhoconstrictie. A. Dihidroergotamina: este ocitocic are actiune venotonica se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei Dihidroergotoxina: creste fluxul sanguin cerebral se administreaza pe nemancate in urgente se administreaza in perfuzie i. B. D. midriază B. B. D. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc: A. adrenalina D. pirenzepina B. E.v. B. sibutramina C. Care din următoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator: A. C. E. 5. C. se indica in atonia intestinala.

paraoxon. pilocarpina. 9. antiinflamatoare nesteroidiene E. boală Parkinson În intoxicaţiile cu compuşi organofosforici antidotul este reprezentat de: A. reactivatorii de colinesterază Proprietăţile anticolinergice sunt întâlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu excepţia uneia. C. retenţie urinară Care dintre următoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei: A. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: A. E. colici gastrointestinale E. micţiuni frecvente E. antihistaminice D. bloc atrio-ventricular B. 12. pilocarpina B. creste peristaltismul intestinal. propantelina D. emeproniu Contraindicaţiile parasimpatomimeticelor sunt următoarele. D. B. greţuri. ipratropium E. atropina difuzează prin placentă şi în sângele fetal B. cu excepţia: A. butilscopolamina C. neostigmina.6. E. eumidrina B. cafeina E. T1/2 = 2-8 ore pentru atropină C. Care anume? A. 10. ca efecte adverse atropina produce constipaţie. bradicardie B. bradicardie. uscăciunea gurii B. astm bronşic C. hiposecreţie salivară şi lacrimală D. antispastice ale tubului digestiv Ca bronhodilatator în astmul bronşic este indicat următorul compus parasimpatolitic: A. hipotensiune arterială . atonia intestinală D. timolol C. astm bronşic B. diaree C. uscăciunea gurii. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. 7. glaucom D. 14. hiposalivatie. 13. naproxen. atropina este eficace în oftalmologie ca midriatic E. neuroleptice C. 11. constipaţia D. D. vărsături C. C. bloc atrioventricular E. hiperplazia gingivală C. retenţie urinară E. 8. fizostigmină D. metacolina. antidepresive triciclice B. tulburări de vedere Care dintre următoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic: A. transpiraţie În care dintre următoarele situaţii atropina este strict contraindicată: A. scopolamina se utilizează în răul de mişcare D.

15. Efectele secundare muscarinice sunt următoarele, cu excepţia: A. bradicardie B. hipotensiune arterială C. hipersecreţie gastrică D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaţii, tremor) E. colici abdominale 16. În intoxicaţia cu atropină apar următoarele manifestări, cu excepţia: A. midriaza B. tulburarea vederii C. convulsii D. retenţie urinară E. bradicardie 17. Pilocarpina se administrează în: A. ulcer gastroduodenal B. diaree C. greţuri, vărsături D. glaucom E. colici abdominale 18. Următoarele substanţe sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă, cu excepţia: A. carbacol B. metacolina C. fizostigmina D. betanecol E. pilocarpina 19. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină? A. Relaxarea musculaturii netede intestinale B. Scăderea secreţiei gastrice C. Bronhodilataţie D. Mioză E. Stimularea respiraţiei prin mecanism central 20. Emeproniul: A. Se utilizează ca antiastmatic parasimpatolitic în aerosoli B. Are acţiune antispastică la nivel urinar, fiind util în incontinenţa urinară cu hipertonie vezicală C. Are acţiune de tip parasimpatomimetic, utilă în atonia intestinală postoperatorie D. Poate produce ulceraţii esofagiene E. Produce mioză, scade presiunea intraoculară 21. Stimularea receptorilor nicotinici produce: A. Activarea fosfolipazei C (printr-o proteină Gq) B. Inhibarea activităţii colinesterazei C. Deschiderea canalelor pentru cationi D. Deschiderea canalelor pentru anioni E. Stimularea activităţii adenilat-ciclazei (printr-o proteină Gs) 22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare: A. Fenoterolul B. Terbutalina C. Salmeterolul D. Pirenzepina E. Ipratropiu 23. Sunt anticolinesterazice ireversibile: A. Edrofoniu B. Oxifenoniu C. Piridostigmina D. Fluostigmina E. Neostigmina 24. Sunt derivaţi cuaternari de amoniu: A. Tropicamida B. Oxifenciclimina C. Propantelina

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

D. Pirenzepina E. Scopolamina Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina: A. examenul fundului de ochi B. colici gastro-intestinale C. intoxicatia cu atropina D. intoxicatia cu derivati organofosforici E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor: A. glaucom B. astm bronsic C. diaree D. bradicardie E. ulcer gastro-duodenal Care efect secundar nu este de tip muscarinic: A. arsuri epigastrice B. ileus paralitic C. mictiuni frecvente D. dispnee E. transpiratii Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic: A. atonie intestinala postoperatorie B. retentie urinara C. enurezis nocturn D. miastenia gravis E. antidot in curarizarea cu suxametoniu Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei: A. anticolinesterazic B. parasimpatomimetic direct C. colinergic central D. anticolinergic E. parasimpatolitic Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC): A. atropina B. scopolamina C. propantelina D. butilscopolamoniu E. pirenzepin Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu exceptia: A. glaucom B. ileus paralitic C. retentie urinara D. constipatie atona E. bradicardie sinusala Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. paraoxonul B. pilocarpina C. emeproniu D. suxametoniu E. acetilcolina Parasimpatomimeticele se pot indica in: A. diaree B. miastenia gravis C. examenul fundului de ochi D. intoxicatii cu curarizante depolarizante E. ulcer gastro-duodenal

34. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa? A. Fizostigmina. B. Neostigmina. C. Paraoxon. D. Pilocarpina. E. piridostigmina 35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca antispastice urinare? A. Ipratropiu. B. Pirenzepina. C. Emeproniu. D. Propantelina. E. Tropicamida. 36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice: A. ipratropiu B. salbutamol C. telenzepina D. teofilina E. tropicamida 37. Care antispastice au mecanism anticolinergic: A. pitofenona B. papaverina C. butilscopolamina D. neostigmina E. metamizolul 38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. bronhoconstrictie; B. mioza; C. bradicardie; D. hiposalivatie; E. creste peristaltismul intestinal. 39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. neostigmina; B. pilocarpina; C. naproxen; D. paraoxon; E. metacolina. 40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. este un anticolinesterazic ireversibil; C. antagonizeaza efectele tubocurarinei; D. potenteaza curarizantele depolarizante; E. se indica in atonia intestinala. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. are efecte nicotinice; B. produce hipersalivatie; C. miotic; D. scade presiune intraoculara; E. eficace in glaucom. 42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele grupe, cu o singura exceptie: A. antispastice digestive; B. antispastice urinare; C. hiposecretoare gastrice; D. antiastmatice bronhodilatatoare; E. antiglaucomatose. 43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic: A. emeproniu

ecotiofat E. in miastenia gravis E. voma din raul de miscare 2. in tratamentul glaucomului B. este acetilcolinomimetic sintetic B. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila: A. neostigmina B. astm bronsic C. deprimarea miocardului B. Anticolinergicele se pot indica in: A. colici abdominale C. Atropina: A. favorizeaza vederea de aproape D. ca antispastice D. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica . creste peristaltismul tubului digestiv 4. glaucom B. fasciculatii si hipertonie musculara D. isopropamida C. 48. cresterea secretiei glandelor bronsice C.44. atropina poate fi administrata in preanestezie B. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric Notati efectele secundare nicotinice: A. este un protector al mucoasei gastrice C. edrofoniu D. 47. constipatie atona E. piridostigmina C. emeproniu C. Care din afirmatii sunt adevarate: A. tropicamida E. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii B. inhiba secretia glandelor exocrine E. bradicardie B. transpiratii E. intarzierea golirii stomacului E. scaderea presiunii intraoculare D. 46. miastenia gravis D. oxifenoniu D. 45. hiosciamina D. eumidrina B. tropicamida este folosita ca antispastic C. se indica in glaucom sub forma de colir 1% D. Anticolinesterazicele se utilizeaza: A. betanecol Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala: A. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante C. produce relaxarea muschiului ciliar C. in Parkinson 3. mictiuni frecvente Pilocarpina: A. propantelina Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde: A. B. produce midriaza insotita de cicloplegie E. ipratropium INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. tropicamida E.

bradicardie C. sialoree D. se indică în tratamentul Parkinsonului In grupa anticolinesterazicelor: A. cicloplegie B. emeproniul se foloseste in retentie urinara E. 10. produce bronhoconstricţie C. antihistaminicele H1 E. bronhodilatatie B. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante E. B. atropina E.5. scaderea presiunii intraoculare Parasimpatomimeticele produc: A. bradicardie Parasimpatomimeticele produc: A. tropicamida D. cresterea presiunii intraoculare D. penicilinele D. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale D. 9. 6. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale C. antiinflamatoarele nesteroidiene Reacţiile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt: A. bronhoconstricţie E. ipratropiul este indicat in astmul bronsic Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie: A. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis. retentie urinara C. mioza E. mictiuni frecvente E. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil B. scaderea secretiilor glandelor exocrine C. pilocarpina B. se pot folosi în tratamentul glaucomului E. . contractia musculaturii netede digestive D. se pot folosi în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. timololul In ce priveşte anticolinesterazicele: A. 13. unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului D. neurolepticele C. 7. bronhodilatatie B. constipaţie C. 14. 11. antidepresivele triciclice B. La nivelul aparatului respirator atropina: A. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. D. se poate indica în astmul bronşic E. creşte secreţia glandelor căilor respiratorii B. acetazolamida C. deprimă respiraţia când centrul respirator este uşor deprimat Parasimpatoliticele produc: A. acetilcolina este un mediator colinergic. miastenia gravis Proprietati anticolinergice pot avea: A. 8. 12. blochează colinesteraza întotdeauna ireversibil C. hiposecretie a glandelor exocrine D. mioza E. ele au acţiune parasimpatomimetica B. incontinenţă urinară Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. rrelaxarea musculaturii netede digestive B.

21. C. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. B. B. propantelina. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. B. C. eficace in raul de miscare. blocheaza receptorii nicotinici. se indica in glaucom. fenitoina. este un alcaloid. E. carbamazepina. produce uscaciunea gurii. este un agonist. scaderea peristaltismului digestiv. D. relaxeaza musculatura neteda. 22. inhiba secretia gastrica. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. D. D. E. B. inhiba miocardul. C. E. E. D. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. E. D. D. reste un anticolinesterazic reversibil. C. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. E. 16. sunt antispastice. scade secretia salivara. scopolamina. C. inhiba acetilcolinesteraza. C. sunt antagonisti. activa in parkinsonism. E. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. D. C. hipersecretia glandelor. sunt antagonisti. stimuleaza SNC. deprima SNC. C. pirenzepina. B. scade presiunea intraoculara. scade presiune intraoculara. B. sunt agonisti. 19. au actiune miotica. B. midriaza. B. D. C. produce midriaza. E. midriaza. inhibitor al pompei de protoni. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. 17. E. E. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. 23.15. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. blocheaza receptorii muscarinici. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. 20. antihistaminic H2. stimulator cardiac. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. produce cicloplegie. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. B. 24. C. 18. colici abdominale. hiposecretie salivara. D. bradicardie. bronhospasm. au efecte muscarinice. activeaza receptorii muscarinici. mioza. anticolinergic selectiv. .

E. 30. retenţie urinară E. scade secreţia glandelor salivare producând uscăciunea gurii C. glaucom B. 31. ileus paralitic Care dintre următorii compuşi sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă? A. 32. mioză la nivelul muşchilor circulari ai irisului B. creşterea presiunii intraoculare D. are un atom de azot cuaternar. Efectele colinergice de tip muscarinic constau în: A. stimularea SNC C. la ester D. neostigmina E. este indicată în glaucom B. scopolamina C. se recomanda in atonia intestinala.25. B. atropina B. carbacol B. miastenia gravis . Parkinson C. 29. forma de prezentare este Pilocarpină colir 1‰ care se administrează: 1 picătură x 46/zi Scopolamina: A. fizostigmina D. este antidot al curarei. mioză E. 33. la nivelul ochiului produce midriază D. au durata de acţiune scurtă D. se indică în intoxicaţia cu atropină E. este contraindicată în Parkinsonul postencefalitic Anticolinesterazicele ireversibile: A. sunt Neostigmina şi Piridostigmina B. hipersialie C. C. hipersecreţia glandelor endocrine În preanestezie pentru inhibarea hipersecreţiei bronşice produsă de unele anestezice generale se utilizează: A. 28. relaxarea sfincterelor tubului digestiv E. sunt utilizate în glaucom E. D. are efecte antimuscarinice. stimularea musculaturii vezicii urinare Atropina este indicată în: A. sunt derivaţi organofosforici C. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. metacolina Pilocarpina: A. suferă hidroliză enzimatică hepatică. betanecol Neostigmina se administrează în: A. uscăciunea gurii şi greutate în deglutiţie C. dar de intensitate mai mare şi durată mai scurtă C. acţiunea lor este reversibilă în prezenţa obidoximei Atropina determină: A. creşterea secreţiei de adrenalină D. are efectele parasimpatolitice ale atropinei. retenţie urinară B. 26. hipersecreţie salivară B. 27. fizistigmina C. spasme şi colici gastrointestinale D. se prezintă sub formă de colir 1% B. pilocarpina D. se utilizează în răul de mişcare E. pilocarpina E.

Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizaţi de către colinesterază Care dintre afirmaţiile următoare privind atropina este adevărată? A. Se absoarbe bine oral şi are difuziune tisulară foarte bună (inclusiv la nivel central) B. 39. intoxicaţia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu) B. parasimpatolitic B. Este contraindicată în astm bronşic Sunt efecte de tip muscarinic: A. Este utilă în atonia intestinală. La indivizii cu tonus vagal crescut. atonie intestinală E. La indivizii cu tonus vagal normal. Metacolina este hidrolizată lent D. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante E. 41. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizaţi relativ rapid. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă B. 37. intoxicaţia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina) C. enurezis nocturn E. parasimpatomimetic C. se absoarbe foarte bine per os B. Acetilcolina este hidolizată extrem de rapid B. astm bronşic E. Stimulator al contracţiei musculaturii striate (în miastenia gravis) Neostigmina: A. 38. Contracţia muşchiului radial al irisului C. Antispastic D. utilizată în tratamentul răului de mişcare Care dintre afirmaţiile privind hidroliza esterilor colinei este falsă? A. constipaţia atonă C. 36. se administrează în atonia musculară postoperatorie C. Midriatic (examenul fundului de ochi) C. D. uscăciunea gurii D. Antisecretor (în ulcerul gastric) E. Se utilizează pentru diagnosticarea şi în tratamentul miasteniei gravis D. ulcer gastroduodenal Reacţiile adverse la administrarea de atropină sunt: A. Carbaminoil-esterii sunt rezistenţi la hidroliză şi au timp de înjumătăţire lung C. La indivizii cu tonus vagal normal.34. 40. având efecte de durată scurtă E. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă C. 35. Contracţia musculaturii netede digestive . glaucom Neostigmina: A. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă D. parasimpatoliticele sunt utilizate pentru următoarele efecte: A. indicată în glaucom E. este contraindicată în glaucom D. 42. La indivizii cu tonus vagal crescut. diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. hipersalivaţie C. Acţiunea anticolinergică centrală este utilă în tratamentul bolii Parkinson În practica medicală. Miotic (în glaucom) B. retenţie urinară Scopolamina este: A. utilizată în boala Parkinson D. Contracţia muşchiului circular al irisului B. este derivat organofosforic Parasimpatomimeticele cu acţiune indirectă (anticolinesterazice) sunt indicate în: A. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă E. constipaţie B. Antagonizează acţiunea curarizantelor de tip depolarizant E.

stimularea musculaturii scheletice Dupa administrare in sacul conjunctival. Contracţiile fasciculare ale musculaturii straite Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 şi M3 colinergici: A. Bronhoconstricţia. mictiuni frecvente D. deoarece are o structura polara B. Ionii de calciu B. Creşterea frecvenţei micţiunilor E. 46. este indicata in miastenia gravis E. Hipersecreţia gastrică E. 48. hipersecretie salivara E. 50. carbacol Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile: A. cu diaree B. 45. Rinoreea C. relaxarea vezicii biliare C. relaxarea sfincterului anal. Diacilglicerolul E. dispneea B. fizostigmina E. GMPc Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice: A. Erecţia E. 44. mioza activa. AMPc D. Retenţia de urină D. diareea B.43. la doze mari . cu favorizarea vederii la distanta Sunt parasimpatomimetice directe: A. prin relaxarea muschiului radiar al irisului B. potenteaza curarizantele antidepolarizante Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv: A. Contracţia musculaturii striate B. este contraindicata in parkinson D. Stimularea contracţiei miocardice Sunt efecte secundare ale medicaţiei muscarinice: A. 52. pilocarpina B. piridostigmina D. Accelerarea tranzitului intestinal. relaxarea muschilor netezi gastrici D. Stimularea SNC C. mioza pasiva. pilocarpina produce: A. Stimularea SNC D. are o biodisponibilitate redusa per os. Eliberarea de adrenalină de către medulosuprarenală E. colici abdominale C. Uscăciunea gurii Sunt efecte secundare de tip nicotinic: A. relaxarea muschiului ciliar. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase E. D. hiposecretie gastrica Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale: A. hipersecretie gastrica. Relaxarea musculaturii netede C. Ejacularea Sunt efecte de tip nicotinic: A. uscaciunea gurii E. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa D. cu arsuri epigastrice B. neostigmina C. prin contractia muschiului circular al irisului C. Inozitoltrifosfatul C. 47. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabila C. este deprimanta SNC. 51. 49. Hipersalivaţia D.

tahicardie Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului: A. atonia intestinala postoperatorie B. este un antispastic urinar D. retentie urinara D. 58. diagnosticul miasteniei Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placii motorii: A. stimularea mai intensa a centrului respirator C. mioza activa . hipersalivatie B. antidot anticurarizant C. actiune antiglaucomatoasa mai redusa Despre emepronium sunt corecte afirmatiile: A. hipotensiune arteriala D. la doze terapeutice. scopolamina prezinta: A. atonia intestinala postoperatorie E. 60. 54. hipomotilitate digestiva E. midriaza pasiva B. 55. B. diagnosticul miasteniei D. 61. glaucom E. inhiba centrul respirator bulbar. este iritant puternic al mucoasei esofagiene E. hipertermie E. hipersudoratie C. delir Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele: A. 59. scaderea presiunii intraoculare B. este un bronhodilatator C. bazate pe efectele de tip muscarinic: A. tulburarea vederii pentru aproape C. convulsii. cresterea tonusului muschilor intestinali C. ulcer gastro . agitatie. midriaza activa E. hiposecretie gastrica D. moarte Comparativ cu atropina. este anticolinergica. 57. stimuleaza centrul vagal bulbar. antidot in curarizarea cu tubocurarina B. midriaza activa B. in cazul intoxicatiei. cresterea tensiunii intraoculare C. efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica B. actiune antiglaucomatoasa Notati simptomele intoxicatiei cu atropina: A. cresterea tonusului muschilor vezicii urinare D. retentia urinara postoperatorie D. cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice E. mai intens decat atropina pe tremor D. astm bronsic C. efect inhibitor SNC. relaxarea muschilor striati E. efect anticolinergic central.duodenal B. retentia urinara Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor: A. delir. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei. la doze mici E. pot aparea hipertermie. stimularea SNC Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct: A. cu deprimare respiratorie C.53. este un antispastic digestiv B. 56. miastenia gravis E. cicloplegie D. miastenia gravis C. cu bradicardie si hipotensiune slaba D.

E. antispastic intens D. antiparkinsoniene anticolinergice B. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale. Este indicata in glaucom. emepronium D. 71. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens. Metacolina. eumidrina 65. cresc secretia salivara B. pilocarpina C. sunt: A. produc contractia detrusorului 66. Glaucom. retentie urinara D. 69. atropina B. Astm bronsic. colici abdominale C. B. Stari de atonie intestinala. hiposecretie gastrica E. Parasimpatomimeticele: A. cresterea tonusului si peristaltismului B. C. E.62. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor: A. C. Fizostigmina. relaxarea sfincterelor. acetazolamida 68. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala. D. pirenzepin C. timololul E. Carbacolina. Boala Parkinson. D. B. B. Bronhodilatatie. Este un anticolinesterazic. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv. tahicardie 67. E. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului: A. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina. Mioza. B. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal. scaderea presiunii intraoculare. D. C. dispnee B. clonidina D. scad tonusul musculaturii netede D. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor? A. D. produc bradicardie C. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei? A. E. produc midriaza E. fenotiazine antihistaminice 63. C. . Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ? A. anticolinesterazice D. hiposecretie gastrica slaba 64. antidepresive triciclice C. sunt: A. ipratropium E. Este un parasimpatomimetic direct. 70. isopropamida B. fenotiazine neuroleptice E. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt: A. hiposecretie salivara C. Miastenia gravis. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare. Neostigmina. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate? A. Paraoxon.

Relaxarea musculaturii netede bronsice. Bronhospasm. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe? A. Carbacol E. C. Stimuleaza secretia gastrica acida. Hiosciamina B. E. Atropina C. 75. Astm bronsic B. Atenolol. efect antispastic la acest nivel. Determina scaderea tensiunii arteriale. Atropina este forma levogira. B. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza de tipul obidoximei. 76. Nafazolina. C. Arecolina . Terazosin E. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului. Atropina nu prezinta proprietati antispastice. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune. Constipatie C. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. B. B. D. 80. B. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica? A. E. Pilocarpina B. D. Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala? A. Fizostigmina E. Paraoxon B. mai activa a hiosciaminei. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat. E. 81. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile? A. Fisostigmina 77. Hipersecretia glandelor salivare. D. Ergotamina C. Metacolina D. La nivel bronsic produc bronhodilatatie. 74. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal. E. Atropina este un ester al tropinei.72. Bradicardie. Piridostigmina 78. E. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune. Pilocarpina D. Tropicamida. Emeproniu. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina. Ipratropiu. D. Ulcer gastro-intestinal D. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic? A. Scopolamina C. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom. Hipertensiune arteriala E. Metacolina 79. B. C. C. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in: A. Neostigmina D. 73. Scopolamina B. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor? A. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt: A. Determina contractia vezicii urinare. D. C. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? A.

se indica in ulcerul gastric si duodenal Atropina: A. scade secretia gastrica C. Este conditionata sub forma de fiole. 89. blocheaza receptorii nicotinici. 87. inhiba acetilcolinesteraza. au actiune miotica. este un antispastic musculotrop B. Este un alcaloid. sunt antagonisti. D. blocheaza receptorii muscarinici. B. 83. Cresc secretiile gastrice D. C. 85. 86. 90. ce se gaseste sub forma izomerului levogir. Este un compus cu structura triciclica. D. are efect anticolinergic D. relaxeaza muschii ciliari C. E. Este conditionat in produsul Axid fiole. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. E. E. Relaxeaza musculatura neteda viscerala B. B. Ipratropiu Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte: A. sunt antispastice. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale. Scad secretia salivara Indicati afirmatiile corecte: A. Pirenzepina E. inhiba miocardul. fiind utilizat in glaucom. stimuleaza secretia gastrica D. se poate utiliza in preanestezie E. activeaza receptorii muscarinici. are actiune antiparkinsoniana C. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic Parasimpatoliticele: A. 91. D. E. este esterul tropinei forma cis B. D. In enurezis nocturn se indica propantelina. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic. intarzie golirea stomacului E. Contracta musculatura bronsica C. C. deprima respiratia D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? . Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali B. Emepronium este indicat in incontinenta urinara. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica. cresc presiunea intraoculara Pirenzepina: A. B. este o substanta puternic activa Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. C. B. relaxeaza musculatura neteda digestiva B. Atropina: A. Este un ester al tropinei. C. Atropina D. C. Pirenzepina: A. Are actiune midriatica. 84. In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina. 88. C. actioneaza selectiv pe receptorii M2 E.82. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale. sunt agonisti. sunt antagonisti. colir. D. Stimuleaza miocardul E. E.

deprima SNC. produce midriaza. E. D. relaxeaza musculatura neteda. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. E. hipersecretia glandelor. B. scopolamina. D. E. B. D. Se indica in oftalmologie. fenitoina. B. E. D. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. 100. este un anticolinesterazic reversibil. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. acetilcolina este un mediator colinergic. bronhospasm. 92. C. E. carbacolul. 96. 93. D. C. au efecte muscarinice. mioza. scade presiune intraoculara. este antidot al curarei. propantelina. 97. stimulator cardiac. C. 99. B. scade presiunea intraoculara. ca antiglaucomatose: A. C. are efecte antimuscarinice. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. B. . se indica in glaucom. eficace in raul de miscare. C. D. activa in parkinsonism. B. inhiba secretia gastrica. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. produce uscaciunea gurii. B. antihistaminic H2. atropina. bradicardie. E. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. are un atom de azot cuaternar. scade secretia salivara. 95. D. D. carbamazepina. hiposecretie salivara. scaderea peristaltismului digestiv. este un alcaloid. B. E. stimuleaza SNC. B. C. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. colici abdominale. se recomanda in atonia intestinala. fizostigmina. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. tropicamida. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. C. C. C. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. C. B. pirenzepina. anticolinergic selectiv. este un agonist. E. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv.A. pilocarpina. produce cicloplegie. midriaza. D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. E. inhibitor al pompei de protoni. E. 94. midriaza. D. 98. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A.

105. A. D. C. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt: examenul fundului de ochi boala Parkinson preanestezie epilepsie tahicardie paroxistica supraventriculara Scopolamina: este inhibitor SNC la doze mici se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina este indicata in boala Parkinson este antidot anticurarizant este miorelaxant Pirenzepin: blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrine blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric realizeaza in special bronhodilatatie are selectivitate hiposecretoare gastrica este utilizat de electie in enurezis Notati afirmatiile adevarate: acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurt exclusiv carbacolul. A. are efecte nicotinice metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare Neostigmina: este anticolinesterazic ireversibil la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu la doze mari produce paralizie este indicata in boala Parkinson este contraindicata in glaucom Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin: convulsii tahicardie dispnee expiratorie midriaza mictiuni frecvente. D. A. C. Reprezinta contraindicatii ale neostigminei: astmul bronsic. C. midriaza. A. ulcer gastro-intestinal. A. B. 102. E. midriaza activa. E. E. A. D. A. E. prin cresterea tonusului simpatic. E. cicloplegie. A. C. E. D. B. C. A. supradozarea curarizantelor depolarizante. E.101. 107. 104. B. B. 109. C. involuntare Notati indicatiile terapeutice ale atropinei: colici reno-ureterale bradicardie sinusala sincopa . 108. C. B. midriaza pasiva. bronhodilatatia. A. B. E. retentia urinara. dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa. scaderea presiunii intraoculare. Care sunt efecte antimuscarinice? stimularea miocardului. B. D. B. C. 103. E. B. D. 106. hiposecretia glandelor exocrine. C. D. B. cu tulburarea vederii pentru aproape. C. D. cresterea presiunii intraoculare. D. miastenia gravis. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului: mioza. 110.

procaina D. lidocaina B. manevre endoscopice E. se indica exclusiv local. 112. ropivacaina C. benzocaina este utilizata externsub forma de creme. tetracaina are debut lent si durata lunga E. produce HTA D. interventii chirurgicale fara pierderea constientei B. Indicatiile anestezicelor locale sunt urmatoarele cu exceptia A. in plagi. morfina E. are actiune slaba in criza de astm bronsic B. retentia urinara E. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis C. farmacoterapia anemiei 5. alcaloid din frunzele speciei Erythroxilon coca . interventii chirurgicale cu pierderea constientei C. Care dintre substantele de mai jos este anestezic local exclusiv de suprafata utilizat in oftalmologie: A. tetracaina D. la aplicarea pe tegumente si mucoase B. Care dintre afirmatiile urmatoare este falsa: A. la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie D. cu exceptia: A. are actiune anestezica de infiltratie si de cunducere foarte buna 6. cocaina C. in glaucom D. Care dintre urmatoarele anestezicele locale este un ester alchilic: A. bupivacaina E. are actiune antispastica. tetracaina are potenta si toxicitate mare C. tehnici de investigare invaziva D. prezinta efecte secundare de stimulare a SNC C.111. benzocaina 4. procaina B. tetracaina are actiune anestezica locala de suprafata B. spasmolitica E. Urmatoarele afirmatii cu referire la procaina sunt adevarate. tetracaina 3. benzocaina are absorbtie rapida si toxicitate mare D. lidocaina D. pilocarpina 2. produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare E. ulcere cutanate 7. procaina are potential mare alergizant. Notati afirmatia falsa cu referire la cocaina: A. Care dintre substantele de mai jos este un anestezic locale natural: A. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori ANESTEZICE LOCALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. sunt anticolinesterazice ireversibile B. lidocaina B. ileus paralitic Atropina: A. stimuleaza centrul respirator bulbar C. benzocaina C. nu are actiune anticolinergica centrala Derivatii organofosforici: A. arsuri. D. proparacaina E. au exclusiv efecte muscarinice E.

are viteza mai mare. in urmatoarele situatii: A. cu exceptia: A. anestezia locala de suprafata B. Lantul intermediar anesteziofor din structura chimica a unui anestezic local poate fi: A. procaina E. anestezia locala de infiltratie C. grupare alcool D. stimulant SNC E. anestezicele locale se distribuie in tesuturi bogat vascularizate . grupare alcool 3.v. forma nedisociata este hidrosolubila si nu difuzeaza in membrana fibrei nervoase D. lidocaina C. radical aromatic D. Indicatiile lidoccainei sunt urmatoarle. grupare aminica B. grupare amina C. forma disociata este hidrofila 6. la aplicarea pe mucoase congestionate E. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu cimetidina B. Notati afirmatia falsa: A. lidocaina este indicata in aritmii INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. tinnitus 9. cand anestezicele locale au efect vasoconstrictor D. lidocaina este contraindicata la pacientii cu antecedente convulsive D. grupare ester sau amida E. cand anestezicele locale au efect vasodilatator C. forma disociata este lipofila E. benzocaina 5. Absorbtia in circulatia generala a anestezicelor locale. bupivacaina E. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. lidocaina D. bupivacaina 4. lidocaina produce vasoconstricitie si HTA C. actiune vasodilatatoare locala C. simpatomimetic prin inhibarea recaptarii noradrenalinei 8. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu propranololul E. cloroprocaina B. forma nedisociata (aminica) este liposolubila si difuzeaza usor in membrana fibrei nervoase C. Care sunte anestezice cu structura amide A. tesut bogat vacularizat 7. stimulant SNC la doze mici E. cocaina B. D. actiune euforizanta D. aritmii ventriculare la adm. Structura chimica a unui anestezic local cuprinde: A. Care sunt anestezice locale cu structura ester: A. grupare amida E. Care afirmatii referitoare la anestezicele locate sunt adevarate A. grupare ester B. benzocaina D. cu disparitia efectului anestezic local. tetracaina C. i. radical aromatic 2.B. solutii diluate in volum mare B. grupare hidrofila C. sunt baze organice insolubile in apa si solubile in lipide B.

are actiune anestezica locala de supragata slaba D. parasimpatolitica B. antitermica D. spasmolitic (benzocaina) Urmatoarele afirmatii referitoare la procaina sunt adevarate: A. la cocainomani apare perforarea septului nazal E. cocaina produce tahicardie si HTA D. 11. prin mecanism musculotrop E. procaina la administrarea i. cocaina produce dependenta fizica mare B. eficient ca anestezic local de suprafata B. p. in geriatrie ca trofic tisular D. antihistaminica C. cocaina produce toleranta si dependenta fizica redusa D. se instaleaza sindrom de abstinenta semnificativ Lidocaina: A. are efect antiaritmic Indicatiile anestezicelor locale in administrare i. eficienta la administrate p. Notati afirmatiile corecte referitoare la mepivacaina A. toxicitatea sistemica a anestezilcelor locale esteri este mai mare D.v. Actiune antifibrilanta la administrarea i. sunt: A.v ca vasodilatator periferic in boala Raynaud E.v Actiunule farmacodinamicr ale procainei la administratea i. anestezic general C.dezalchilare B. potenta mare D. anestezic local de infiltratie B. difuzeaza prin placenta C. cocaina are efecte simpatolitice C. hiperglicemianta Procaina are urmatoarele indicatii: A.v. trofic tisular E. toate anestezicele locale eu efect stimulant SNC B. Sufera biotransformare hepatica prin N. B. antagonism de efect cu suxametoniu D. antihipertensiv Urmatoarele afirmatii referitoare la interactiunile medicamentoase ale procainei sunt adevarate: A. Prezinta reactii alergice frecvente incrucisate cu procaina E.o. 9. suxametoniu prelungeste durata de actiune a procainei Notati afirmatiile corecte cu privire la cocainomanie: A. Asocierea cu deprimantele cardiace scade T ½ D. sinergism de potentate cu morfina E. amidele sunt biotransformate hepatic prin N-dezalchilare Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate: A. 12. antiaritmic (lidocaina) B. este hidrolizata rapid in sange B. anticolinesterazicele permit acumulare procainei C.v. sunt: A. antiinflamatoare. 16. 14. stimulant SNC (cocaina) C.o ca spasmolitic. T ½ poate creste in insuficienta hepatica C. anestezic local de infiltratie si de conducere . 15.v.v. E. are actiune antiaritmica la asministrarea i. antagonism de efect. lidocaina are efect spasmolitic. 10. toxicitate relativ mare la nou nascut C. latenta foarte scurta (sub un minut) E. are actiune relaxanta musculara prin mecanism musculotrop la administrate i. antiaritnic (procaina) D. i. anestezicele locare sufera redistribuire in tesutul adipos si muscular E. C. cu sulfamidele (prin acidul PAB) B. cocaina produce dependenta psihica mare C. spasmolitic (procaina) E. 13.8.

v. bloc semzitiv prelungit. toxicitate cardiaca marcata C. . produc aritmiii si deprimare cardiaca D. cu analgezie postoperatorie C. posibilitatea utilizariii in obstetrica 19. actiune vasoconstrictoare . Bupivacaina A. durata lunga B. bloc motor D..17. Avantajele administrarii bupivacainei constau in: A. la adminstrare i. anestezic local de tip ester B. debut lent si durata lunga 18. cardiotoxicitate E. este un anestezic general E.. potenta si toxicitate mare B. Ropivacaina A. este necesara asocierea adrenalinei E. utilizat ca anestezic in chirurgie D. toxicitate sistemica si cardiotoxicitate reduse C.

tiopentalul este indicat la pacientii cu insuficienta respiratorie E. eter etilic C. relaxarea sfincterelor 3. ciclopropan C. Urmatoarele substante nu trebuiesc intrerupte inaintea anestezicelor generale. enfluran B. ketamia este un terivat barbituric INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. anticoagulante orale E. antibiotice aminoglicozice C.v. miscari automate si intense ale globilor oculari E.ANESTEZICE GENERALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. midazolamul este un antagonist GABA –A B. tiopental B. midazolam D. enfluran) B. derivati barbiturici: A. halotan D. heparina D.v sunt adevarate. poate fi produsa de N2O C. Urmatoarele afirmatiii referitoare la anestezicele generale i. sevofluran D. Anestezice generale inhalatorii lichide volatile sunt urmatoarele: A. Perioada toxica a anestezicelor genrala cuprinde urmatoarele. isofluran 2. reserpina B. Protoxid de azot C. Urmatoarele afirmatii referitoare la hipertemia maligna produsa de anestezicele generale sunt adevarate cu exceptia: A. ketamina C. Halotan D. midazolamul produce euforie D. Vare dintre urmatoarele substante este un anestezic general inhalator gazos: A. puls imperceptibil D. protoxid de azot B. acidoza si rigiditate musculara E. paralizie bulbara C. Enfluran E. tiopentalul este un anestezic general de inductie si durata urltrascurta C. hexobarbital . se manifesta prin cresterea dramatica a temperaturii. cu exceptia: A. halotan E. Eter etilic B. N2O 6. ciclopropan E. poate fi produsa anestezicele halogenate (halotan. cu exceptia: A. Anestezice generale administrate i. tratamentul se face cu dantrolen (morelaxant) D. este o reactie idiosincrazica 5. cu exceptia: A. De electie la astmatici si in pediatrie se foloseste ca anestezic general: A. Sevofluran 2. toate reflexele absente B. antidiabetice orale 4.

Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. Unele substante pot produce sinergism la asocierea cu anestezice generale A. Indicatiile anestezicelor generale A.E. parasimpatomimetice? 5. faza de alarma (pretoxica) D. tiamilal 3. intoxicatii cu deprimante SNC D. Sindromul anticolinergic central. Perioada de inductie a anesteziei generale cuprinde: A. Reactiile adverse cardiovasculare ale anestezicelor generale halogenate constau in: A. extrasistole ventriculare . Relaxarea sfincterelor 7. anticolinergice B. protoxid de azot C. Inductia si revenirea din anestezie este curta pentru eterul etilic E. saluretice E. endoscopii 8. miorelaxante B. faza de analgezie B. TA si puls relativ normal E. atiemetice? D. Neuroleptanalgezia este o tehnica a anesteziei pe cale i.v in care: A. aminoglicozide D. atropina E. apare starea de indiferenta (mineralizare) 9. Sufera o distributie bifazica D. abolirea reflexului cornean C. se asociaza un morfinomimetic cu un neuropeltic C. nicotinomimetice D. Urmatoarele afirmatii referitoare la anestezicele generale inhalatorii sunt adevarate: A. Faza de somn profund a parioade de anestezie propriu-zisa cuprinde: A. interventii chirurgicale cand este necesasra pierderea constientei E. poate fi indus cu: A. starea de constienta este perduta D. faza de excitatie E. isofluran D. simpatomimetice C. starea de constienta este pastrata B. efect secundar al anesteziei generale. deprimarea maduvei spinarii B. curarizante C. pierderea sensibilitatii dureroase si a reactiei la durere E. enfluran B. deprimante SNC 11. stimulante SNC C. ketamina 10. deprimare cardiovasculara B. benzodiazepine E. faza de somn superficial C. Deprimante cardiace 4. paralizie bulbara D. faza de somn profund 6. Opioide E. antihipertensive B. N2O are lipofilia cea mai inalta C. miastenia gravis B. halotanul are lopofilia cea mai inalta B. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. Inductia si revenirea din anestezie este scurta pentru N2O 12. interventii chirurgicale C.

esofluranul prezinta potential aritmogen C. Hipertermie maligna B.v. isofluranul prezinta risc de precipitare a ischemiei miocardice la pacietii cu boala coronariana B. inductie si durata ultrascurte D. enfluranul este indicat la pacientii cu antecedente convulsive Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. 14. poate produce deprimare respiratorie si laringospasm E. protoxidul de azot nu prezinta faza de excitatie C. i. 17. hipotensiune arteriale Farmacotoxicologia anestezicelor generale cuprinde urmatoarele efecte idiosincrazice: A. isofluranul sufera o metabolizare intensa B. este un derivat benzodiazepinic Ketamina A. Hepatotoxicitate provocata de metaboliti Avantajele anestezicelor generale constau in : A. revenire rapida E. Deprimare cardiaca E. desfluranul prezinta perioada de inductie si revenire scurta Tiopentalul: A. anestezie incompleta B. enfluranul prezinta risc mic de hepatotoxicitate D. anestezic local B. halotanul prezinta lipofilie inalta D. 20. este un derivat al acidului tiobarbituric B. isofluranul prezinta toxicitate hepatica si renala intensa C. enfluranul prezinta acumulare redusa in tesutul adipos B. derivat barbituric C. 18. scad debitul cadriac E. 21.v. isofluranul are o molecula instabila Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. anestezic i. miorelaxare buna D. produce anestezie disociativa C. eterul etilic nu are efecte deprimante cardiace E. metabolizarea halotanului conduce la metabolit hepatotoxic C. isofluranul nu prezinta potential epileptogen D. 16. este indicat ca hipnotic E. produce stimulare cardiaca D. 19. eterul etilic se indica in anestezia generala la astmatici D. Deprimarea respiratiei D. Midazolamul A. este un anestezic general cu actiune de lunga durata D. eterul etilic nu are efecte toxice hepatice Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati halogenati sunt adevarate: A. protoxidul de azot se foloseste pentru inductia anestezica B. nu induce euforie B. desfluranul produce iritarea tractului respirator cu tuse si bronhospasm E. 15. analgezie buna Care afirmatii sunt corecte: A. vasoconstrictie D. tratamentul hipertermiei maligne provocate de halotan se face cu dantrolen E. Toxicitate renala C. inductie rapida C. este un agonist GABA-A C.13. indicat la pacientii cu AVC . enfluranul prezinta risc crescut de convulsii E. C.

Fenobarbital B. "datorie" de somn paradoxal. ciclobarbital. deprimarea respiratiei. Barbituricele produc dependenţă. B.v. 2. Care dintre următoarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A. Amobarbital C. pentobarbital. C. D. deplasarea de pe proteinele plasmatice. D. fenobarbital. Fenobarbitalul este indicat şi în unele forme de epilepsie. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. Derivaţii barbiturici nu sunt indicaţi în insuficienţă hepatică gravă B. Cloralhidrat E. Ciclobarbital C. Tiopental D. E.10 ore)? . C. E. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt corecte? A. C. B. D. inhibitie enzimatica. fenobarbital. E. E. obisnuinta. Triclofos E. D. B. C. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. durata scurta de actiune Hipnotice INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. 10. C. D. 6. mecanism farmacotoxicologic. E. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. 7.E. 8. inhibitie enzimatica. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. E. hiperpolarizare postsinaptica. C. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. inductie enzimatica. B. D. Flunitrazepam 4. mecanism farmacodinamic. ciclobarbital. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. Care dintre următoarele substanţe se utilizează ca hipnoinductoare A. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. 5. C. Care dintre barbituricele hipnotice următoare are durată lungă de acţiune (8 . D. 9. tiopental. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. Zopiclon 3. au efecte gradate in functie de doza. B. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). indometacina. Nitrazepam B. nitrazepam. potentarea transmisiei GABA-ergice. deprimare selectiva a SNC. B. amobarbital. flunitrazepam. produc datorie de somn paradoxal. In anestezia generală se administreaza ciclobarbital i. Zolpidem D. produc inductie enzimatica. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri).

Mecanismele instalării sindromului de abstinenţă la barbiturice sunt. accident cerebral hemoragic E. insuficienţa renală 16. Administrarea de clorură de amoniu perfuzabil 17. insomnii D. cu excepţia: A. toleranţa dobândită B. sindromul de abstinenţă D. Vasoconstricţia la nivel renal E. anestezia generală B. hexobarbital B. Zolpidem C. ciclobarbital D. Amfepramona D. amobarbital E. secobarbital B. Carumonam E. preanestezie 14. epilepsie C. Metaqualona B. toleranţa încrucişată cu alte medicamente C. Zopiclona 20. Scăderea treptată a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. toleranţă încrucişată cu alte medicamente B. insuficienţă hepatică 15. Metaqualona E. sindrom de abstinenţă E. Zopiclona C. Meropenem B. Este hipnocoercitiv cu structură chinazolonică: A. Forma gravă a sindromului de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat cu barbiturice este caracterizată de: A. Indicaţiile barbituricelor sunt următoarele. pentobarbital C. fenobarbital 11. hexobarbital C.A. inducţie enzimatică C. . Butorfanolul D. fenobarbital 12. Acidifiante urinare C.20 min) de acţiune? A. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. Nalbufina C. Alcalinizante urinare B. Imipenem D. insuficienţă renală severă E. Tigemonam 19. Este ciclopirolonă hipnoinductoare: A. insuficienţă renală acută B. Naloxona E. Care dintre următorii compuşi este barbituric cu durată ultrascurtă (10 . amobarbital E. inhibiţie enzimală D. Hormon antidiuretic D. Eliminarea renală a barbituricelor este favorizată de: A. crize convulsivante de mare rău epileptic C. secobarbital D. Canrenona 18. La întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declanşează: A. Buspirona B. scăderea acuităţii vizuale 13. coma hepatică D. insuficienţa hepatică E.

Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. inductie enzimatica E. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. deprima selectiv SNC B. hiperpolarizare postsinaptica 27. obisnuinta C. inhibitie enzimatica E. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C. inhibitie enzimatica D. farmacodinamic B. "datorie" de somn paradoxal E. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. cu o exceptie: A. cu exceptia: A. aparatul cardio-vascular si temperatura 30. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele. Creşterea afinităţii GABA pentru situsul receptorial B. Creşterea activităţii aminopeptidazei M E. cu vise dezagreabile 28. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse. hetero "down" reglare D. dependenta fizica si convulsii în abstinenta B. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice: . reduc somnul paradoxal REM D. Sunt efecte adverse specifice după utilizarea bromurilor: A. instalarea inhibitiei enzimatice B. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicină D. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. produc "datorie" de somn paradoxal E. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse. Carbamida 23. Impotenţă sexuală la bărbaţi D. au efecte gradate în functie de doza C. efect rebound. inductie enzimatica 29. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. efect rebound cu vise neplacute. deprimarea respiratiei B. cu exceptia: A. Creşterea transmisiei inhibitoare prin glicină 21. produc "datorie de somn paradoxal" E. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 26. Hidroxidiona D. farmacotoxicologic C. obisnuinta D. potentarea transmisiei GABA C. Bromizovalul E. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. Excitaţie centrală B. deprima gradat doza-dependent respiratia. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici 25. Zolpidemul B. la oprire brusca 24.A. Convulsii epileptiforme C. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. reduc durata de somn N REM D. Toleranţa 22. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Barbitalul C. Hipertensiune arterială E. cu o exceptie: A.

Glutetimid 38. analeptice cardiovasculare C. B. Metaqualona D. Zolpidem C. E. Secobarbital E.v. Metaqualona C. B. Nitrazepamul: A. Pentobarbital. Bromuri. analeptice respiratorii B. Diazepam 36. 34. Barbiturice. Glutetimid B. Chinazolone. Nu provoaca inductie enzimatica. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. nu sufera efectul primului pasaj hepatic 33. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. Nu prezinta efecte sedative. ciclobarbital. Nitrazepam 37. C. Benzodiazepine. flunitrazepam D. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric. fenobarbital. 35. . este hipnoinductor C. Compusi cuaternari de amoniu. i. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen 31. medazepam E. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. clordiazepoxid C. flunitrazepam. amobarbital. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. 39. Zopiclon B. Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. Precizati hipnoinductoarele: A. Ciclobarbital. E. C. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. indometacina. Barbital. Triclofos C. nitrazepam. 40. D. C. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. D. Ciclobarbital D. E. ciclobarbital. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. B. Zolpidem E. D. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. oxazepam 32. Cloralhidrat E. D. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. Secobarbitalul B. Glutetimida D. Fenobarbital. C. E. este hipnocoercitiv B. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. B. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A. E.A. Amobarbital. nitrazepam B. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. B.

C. Alegeti afirmatiile corecte: A. inhibitie enzimatica. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. 45. C. 49. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. au efecte gradate in functie de doza. tiopental. 44. C. 41. pentobarbital. ciclopirolona. Benzactizina D. Administrare de excitante ale SNC D. D. D. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. Perfuzie cu glucoza hipertona E. C. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic 48. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. B. potentarea transmisiei GABA-ergice. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). D. E. hipnoinductoare. produc inductie enzimatica. E. inhibitie enzimatica. Administrarea de furosemid i. C. Hipnoinductoare sunt: A. C. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A.v. Zopiclona B. hiperpolarizare postsinaptica. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. deplasarea de pe proteinele plasmatice. E. D. fenobarbitalul are caracter slab bazic E. Meprobamatul 50. scaderea pragului excitabilitatii neuronale.v. fenobarbital. "datorie" de somn paradoxal. deprimarea respiratiei. Glutetimida B. obisnuinta. benzodiazepina. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. Care afirmatii sunt false? A. 43. E. 42. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. miorelaxanta. Bromizovalul E. B. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E. E. produc datorie de somn paradoxal. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1. Metilpentinolul C. B. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A. mecanism farmacodinamic. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). tranchilizanta. mecanism farmacotoxicologic. B. B.4-benzodiazepina C. deprimare selectiva a SNC. D. 46. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici 47. Administrarea de metoclopramid i. D. Metaqualona .C. inductie enzimatica. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. E.

are actiune tranchilizanta C. B. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata. 3. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B. Imipenem E.Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E. Amobarbitalul are efect sedativ. Sunt inductori enzimatici. Starea de conştienţă este suprimată B. hipnotic. D. Pragul reflex este scăzut E. Benzodiazepine E. Indicati afirmatiile corecte: A. Creşte consumul de oxigen la nivelul creierului E. are durata scurta de actiune D. În funcţie de doză produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-comă-moarte C. Aldehide C. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. Efectele asupra SNV. E Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D.C. Reduc durata somnului paradoxa REM 6. Deprimă respiraţia D. Motilitatea voluntară nu este abolită C. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. Deprimarea respiraţiei celulare B. Hipnocoecitivele: A. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune 2. Accentuează oxidarea glucozei C. Hipnoinductoarele A. Nu produc somn narcotic B. este derivat din 7-nitro-1. Motilitatea reflexă este diminuată D. cu durata lunga de actiune. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite. Care afirmatii sunt corecte? A. C. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. Ce modificări ale funcţiilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic? A. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului. Imidazopiridine 8. Naloxona D. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. Metabolismul bazal este crescut 4. 7.4-benzodiazepina B. circulaţie şi respiraţie sunt intense E. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5. Hipnoinductoarele fac parte din următoarele clase structurale A. Metilprilona 51. Acţionează selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. Nitrazepamul: A. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B. B. 5. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. Alcooli D. Ureide ciclice B. Produc o inducţie enzimatică marcată. . Derivaţii barbiturici determină A. se leaga de proteinele plasmatice in procent redus E. Blochează sinteza de ATP D. Nu modifică EEG nocturn E. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D. efect al primului pasaj hepatic redus INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Trezirea din somn se face greu cu stări de obnubilare D.

cresterea metabolismului bazal. este indicata administrarea timp indelungat. B. fenobarbital. C. C. haloperidol. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. C. E. hexobarbital. un diuretic osmotic. durata lunga de actiune. D. 17. medicamente antiacide. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). E. amobarbital. C.9. B. teofilina. anticoagulante cumarinice. C. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. la oprirea brusca a tratamentului. Pirazolon 11. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). E. obisnuinta. Barbiturice B. blocarea receptorilor dopaminergici. E. Durata şi profunzimea sa este mai mare în prima jumătate a nopţii D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). D. latenta si durata a efectului scurte. B. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. pentobarbital. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). propranolol. toleranta prin mecanism farmacocinetic. D. D. B. C. C. D. alcool etilic. B. Ciclopirolone D. Somnul lent (NREM) are următoarele caracteristici: A. 15. E. . diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. C. Anxiolitice 12. ciclobarbital. D. Imidazopiridine. alcalinizarea urinii. E. Sedative C. E. contraceptive orale. E. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. 16. Benzodiazepine. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. 13. 18. E. Se caracterizează prin mişcări oculare rapide 10. Ocupă 75% din totalul timpului de somn C. Predomină în a 2-a jumătate a nopţii. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. Terapia insomniilor constă în administrarea de A. B. Psihostimulente E. Hipnotice D. B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. inhibitie enzimatica. flumazenil. potentarea efectului bauturilor alcoolice. Are unde EEG rapide şi de amplitudine mare B. D. Nootrope B. 14.

are şi efect inhibitor enzimatic D. medazepam B. cimetidina. reduce durata somnului paradoxal (REM). activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. diazepam. preanestezie B. anticoagulante cumarinice. 20. Hipnoticele barbiturice sunt indicate în: A. are efect timoanaleptic B. se recomandă frecvent în prescripţii magistrale E. produce somnolenţă diurnă reziduală B. suferă intens efectul de prim pasaj hepatic E. bromazepam 24. maprotilina B. la bolnavii cu insuficienţă hepatică gravă B. moclobemida C. E. se administrează exclusiv parenteral 26. acţionează selectiv asupra unor receptori specifici . are efect iritant pe mucoasă E. la conducătorii auto D. are latenţă şi durată scurtă D. B. administrarea de NaCl le încetineşte eliminarea C. D. la doze mari provoacă convulsii C. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă: A. administrate prelungit pot provoca impotenţă sexuală B. flunitrazepam E.19. la pacienţii epileptici E. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. atacul de panică 29. nu se recomandă la bolnavii cu hipertrofie de prostată 27. selegilina 25. sunt indicate în enurezisul nocturn 22. rifampicina. se administrează în asociere cu mucilagiul de gumă arabică C. anestezie generală E. se administrează exclusiv oral E. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. Ciclobarbitalul: A. Bromurile: A. C. enurezis nocturn C. are durata scurta de actiune. Cloralhidratul: A. Care dintre următoarele medicamente au acţiune hipnotică: A. 21. epilepsie D. nitrazepam E.4-benzodiazepina. este o substanţă cu efect hipnotic D. este derivat de 7-nitro-1. lorazepam C. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. în preanestezie C. are actiune hipnotica. C. în insuficienţa renală severă 28. dezvoltă farmacodependenţă 23. nu au risc alergizant D. E. B. Hipnoticele hipnoinductoare: A. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. D. este un hipnotic cu durată de acţiune ultrascurtă B. cloralhidratul D. nitrazepam D. alcool etilic. este indicat în insomnia incipientă datorată hiperexcitabilităţii nervoase C.

supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicidal 31. diaree E. este lipsit de efecte adverse D. cianoză tegumentară C. la oprirea bruscă a tratamentului nu produc "rebound” cu vise neplăcute B. se administrează pe termen nelimitat C. Simptomele intoxicaţiei acute cu barbiturice sunt: A. se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice 32. trezirea din somn este uşoară E. Hipnoticele hipocoercitive: A. hexobarbital 37. cloralhidrat D. ciclobarbital C. tiopental B. pe o durată de 6-8 ore C. halucinaţii C. barbital E. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. Sunt barbiturice cu durată scurtă de acţiune: A. hipotensiune arterială până la colaps E. declanşează efectul de "rebound” cu vise neplăcute la oprirea bruscă a tratamentului E. furosemid iv B. perfuzie cu NaHCO3 C. deprimare respiratorie 33. flunitrazepam 38. prezintă şi activitate timoanaleptică D. midriază D. provoacă inducţie enzimatică încrucişată C. soluţie de manitol 5% E. fenobarbital B. Ciclobarbitalul: A. Tratamentul intoxicaţiei acute cu barbiturice se face cu: A. metoclopramid iv 36. Care dintre următorii compuşi sunt hipnotice benzodiazepine? A. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilităţii nervoase 39.B. Fenobarbitalul: A. are latenţă şi durată de acţiune scurtă B. fenobarbital D. produce un somn apropiat de somnul fiziologic. insomnie D. Sindromul de abstinenţă la hipnoticele barbiturice se manifestă prin: A. hipotensiune B. perfuzie cu glucoză hipertonă D. tiopental B. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. este barbituric cu durată lungă de acţiune C. Care dintre următorii compuşi sunt barbiturice narcotice? A. este barbituric cu durată scurtă de acţiune B. are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. se utilizează ca anestezic general E. trezirea din somn este dificilă şi însoţită de somnolenţă reziduală D. amobarbital E. pentobarbital 35. amobarbital C. este utilizat ca antiepileptic . febră B. nu reduc durata de somn paradoxal (REM) 30. flunitrazepam D. Nitrazepamul: A. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. stare de agitaţie psihică 34. triclofos E. nitrazepam C.

Sunt deprimante neselective ale SNC C. Sunt deprimante neselective ale SNC B. cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor C. modifică structura somnului E. Indicaţiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. sunt reprezentate de cloralhidrat B. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor 42. Cresc perioadele somnului paradoxal 47. preanestezie B. anestezia generală 43. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. Acţionarea unor receptori specifici B. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. Reacţiile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. potenţează transmisia inhibitoare GABA-ergică D.D. Potenţarea acţiunii GABA C. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. toleranţă încrucişată cu alte medicamente 45. Diminuă hiperexcitabilitatea senzitivă şi psihomotorie D. sindrom de abstinenţă la scăderea treptată a dozelor D. Hipnocoercitivele: A. În doze terapeutice produc o deprimare selectivă a SNC şi SNV . determină hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală E. Nitrazepamul: A. Desfacerea nucleului pirimidinic E. Blocarea receptorilor glicinergici spinali 49. Medicamentele sedative: A. miastenia gravis D. cresc frecvenţa de deschidere a canalelor de clor E. Substituenţi simetrici la C5 B. insomnii C. În doze terapeutice produc o stare de liniştire C. Favorizează instalarea unui somn asemănător celui fiziologic D. are T 1/2 lung. nu se absoarbe digestiv B. Hipnoticele: A. Blocarea receptorilor NMDA D. peste 20 de ore C. glaucom E. Lipsa substituenţilor la C5 46. nu se mai utilizează ca hipnotic 44. Hipnoticele barbiturice determină: A. Substituenţi ramificaţi la C5 D. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat C. Produc scăderea funcţiilor fiziologice centrale şi periferice la nivel bazal 48. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. Hipnoticele benzodiazepine: A. se asociază cu alte medicamente pentru a le creşte eficacitatea 40. Sunt deprimante SNC neselective care inhibă difuz diferitele segmente ale SNC B. hipertensiune arterială E. Produc obişnuinţă cu tendinţa de creştere a dozelor E. toleranţă dobândită (obişnuinţa) pentru acţiunea hipnotică B. modifică structura somnului C. Sunt deprimante selective ale SNC B. este puternic inductor enzimatic E. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în: A. Acţiunea hipnotică a barbituricelor este crescută în intensitate de următoarele configuraţii structurale: A. inhibă eliberarea de GABA 41. Reduc perioadele somnului paradoxal D. Produc somn în orice condiţii şi la indivizii normali C. Halogeni C.

se biotransforma la metaboliti activi E. hipnocoercitiv B. nu reduce durata somnului de tip REM 55. Zolpidemul 52. hipnoinductoare B. hipnocoercitiv E. Zopiclona E. ciclobarbital C. Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. zolpidem D. Amobarbitalul C. Sunt hipnocoercitive: A. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. flunitrazepam B. Glutetimida D. Flunitrazepam C. Hipotermie severă 51. Produc reacţii vegetative marcate 50. farmacocinetic B. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. inhibarea transmisiei GABA C. antipsihotica E. metohexital E. Sunt hipnoinductoare: A. Zopiclon este: A. Sunt hipnocoercitive: A. tiopental 59. antidepresiva 57. Zolpidem E. sedativa C.4-benzodiazepina C. fenobarbital C. Metaqualona D. inhibitie enzimatica E. hiperpolarizare postsinaptica 58. amobarbital D. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Aritmii cardiace E. bromizoval 54. glutetimida E. ciclopirolona C. Convulsii de tip epileptiform C. inductie enzimatica C. Stupoare D. derivat de 7. anticonvulsivanta D.E. Excitaţie SNC B. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. Glutetimida 53. imidazopiridina B. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A.nitro-1. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. Ciclobarbitalul B. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. Sindromul de abstinenţă la barbiturice se manifestă prin: A. fenobarbital B. stimularea activitatii SOMH . antiepileptic 56. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. hipnoinductor D. Nitrazepam B.

4-benzodiazepina B. anticoagulante cumarinice 67. hipnotica B. tranchilizantele dicarbamati C. auto-reglare "down" E. anticoagulante cumarinice D. sedativa C. tranchilizanta D. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor. instalarea inductiei enzimatice 66. au un mecanism de actiune GABA-ergic 70. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. reduce durata somnului de tip REM 69. ciclopirolona C. cimetidina D. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. hipnoinductoare E. sunt hipnoinductoare E. beta-adrenolitice B. antiepileptic 65. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 62. antipsihotica E. contraceptive orale 68. la asocierea cu: A. alcool C. hipnoticele piperidindione B. hipnocoercitiv E. anticonvulsivanta D. hipnoinductor C. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. miorelaxanta 64.60. reduc somnul paradoxal REM D. T1/2 scurt si durata scurta E. Zolpidem este: A. Barbituricele: A. neurolepticele fenotiazine 61. ciclopirolona C. antidepresivele sedative E. Zopiclona este: A. hetero-reglare "up" D. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. teofilina E. miorelaxanta 63. hipnoinductor D. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. digoxina C. au efecte gradate in functie de doza C. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. imidazopiridina B. diazepam B. Hipnoticele: . Precizati hipnocoercitivele: A. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. hipnoticele barbiturice D. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. produc "datorie" de somn paradoxal E. benzodiazepina B.nitro-1. rifampicina E. derivat de 7. deprima selectiv SNC B. sunt hipnocoercitive C.

absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. 76. E. D. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. B. potenteaza transmisia glutamatergica B. C. Produc inductie enzimatica. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei. D. 79. C. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC. la doze mici au efect stimulant SNC. aparatului cardiovascular si temperaturii. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. B. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. D. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. C. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier 73. in doze mici au efect sedativ D. au eliminare rapida B. B. zolpidem B. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. Bromurile E. Efectele deprimante SNC nu depind de doza.A. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. D. Hipnoticele. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. E. E. Nitrazepamul: A. este un hipnocoercitiv E. lidocaina D. favorizeaza sinteza de ATP 75. nu sufera un circuit enterohepatic C. cu tendinta de marire a dozelor. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. pot produce impotenta D. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. 77. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic. la doze mici au efect sedativ. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. B. induce un somn de 6-8 ore 74. Sunt derivati ai acidului barbituric. B. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. produc pierderea temporara a cunostintei C. . E. produc analgezie E. nitrazepam C. Benzodiazepinele. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. Hipnoticele. loratadina 72. C. Barbituricele: A. sunt hipnocoercitive E. 78. D. 80. se utilizeaza in tratamentul insomniilor 71. Bromurile: A. C. clorpromazina E. Barbituricele. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC. Produc inductie enzimatica. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. Ureidele aciclice. Produc obisnuinta.

Tratarea cauzelor (anxietate. Meprobamat 87. E. Terapia insomniilor consta in: A. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere. C. Masuri igieno-dietetice 84.B. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. Tiopental 89. dubla si tripla legatura. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%). D. E. C. 81. dubla si tripla legatura.5-benzodiazepina. 86. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi. Ciclobarbital E. Medazepam B. C. Psihoterapie E. 82. Prezinta un singur substituent la C5. Toxica C. D. D. Simptomatica B. Pentobarbital B. Administrarea de sedative. Mentionati afirmatiile corecte A. Nitrazepam C. Hexobarbital D. 90. C. D. E. in doze mici. Are durata scurta de actiune si latenta scurta. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. 83. B. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. durere) B. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. Pasagera E. Nitrazepam C. Amobarbital D. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. Zopiclon D. B. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. Barbital C. C. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic. D. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. Barbituricele se administreaza ca sedative. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte? . Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. Flunitrazepam E. Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore.4 benzodiazepina B. depresie. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. E. Diazepamul este un hipnocoercitiv. E. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. Cronica D. B. Bromura de sodiu 88. Are durata lunga de actiune si latenta lunga. Neurologica 85. Sunt derivati de 7nitro 1. Secobarbital E. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). D. Zolpidem B. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM. C. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A.

95.4.6-tricetohexahidropirimidina.Toleranta proprie si incrucisata. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. Sunt derivati de 7-nitro-1. D. D. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble. Nitrazepam este hipnoinductor. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Triclofos B. Ciclobarbital B. 100.4-benzodiazepina. Fenobarbital E. 98. E. Barbituricele sunt hipnoinductoare. Ketamina E. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. Produc inductie enzimatica D. 93. B. Barbituricele: . E. Zoplicone este hipnoinductor. D. Tiopental C. Barbituricele sunt hipnocoercitive. triple. Tiobutabarbital D. D. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. B. E. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii. Pentobarbital C. halogeni. C. D. Ciclobarbital D. E. C. Barbital 94. Durata de actiune nu este influentata de structura. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. B. Sunt derivati de 2. E. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat. Nu dau toleranta E. Difuzeaza prin placenta. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. Sunt hipnocoercitive B. Glutetimida B. Indicati afirmatiile corecte: A. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice. B. Barbituricele produc inductie enzimatica. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. 99. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. substitienti ramificati 97. in cazul derivatilor barbiturici. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. E. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. C. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Metaqualona este hipnocoercitiv C. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice. Ciclobarbital 96. Diazepam D.A. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute. Flunitrazepam E. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. C. Nitrazepam C. Midazolam 91. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. B. Nu modifica structura somnului. Indicati afirmatiile corecte: A. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. 92. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. B. Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1. Au timp de injumatatire scurt. C.

Hipnocoercitivele: A. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A. potentarea efectului bauturilor alcoolice. hipnocoercitiv. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. D. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. pot produce anestezie generala C. ciclobarbital. tiopental. alcool etilic. C. zolpidem. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). cresc durata somului REM C. flumazenil. fenobarbital. intoxicatia acuta cu alcool E. alcalinizarea urinii. epilepsie C. forteaza somnul si la indivizii normali E. 106. D. sunt inhibitori enzimatici B. amobarbital. C. D. C. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. C. anticonvulsivant (antiepileptic). D. E. la oprirea brusca a tratamentului. D. B. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). C. ciclobarbital. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. B. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. 110. toleranta prin mecanism farmacocinetic. B. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). E. 105. deprima respiratia la doze mari E. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. inhiba actiunea GABA D. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. insomnii B. B. B. hipertensiune arteriala D. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). durata lunga de actiune. B. 107. B. blocarea receptorilor dopaminergici. E. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. latenta si durata a efectului scurte. inhibitie enzimatica. 109. 104. nitrazepam. E. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D. E. preanestezie 102. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. hipnoinductor.A. un diuretic osmotic. D. stimuleaza respiratia 103. B. cresterea metabolismului bazal. . D. C. modifica EEG nocturna B. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. nu se pot administra intravenos 101. zopiclona. imidazopiridina. glutetimida. haloperidol. bromizoval. 108. C. obisnuinta. E. ciclopirolona. Barbituricele se pot indica in: A. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). E.

D. amobarbital. reduc durata somnului REM 119. C. antipsihotica. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C. cianoza tegumentelor C. C. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. B. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. 114. anticoagulante cumarinice. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. E. alcool etilic B. si intrarectal E. E. 111.4-benzodiazepina. D. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. reduc durata somnului NREM E. B. insomnia B. mioza D. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. epilepsie E. E. incontinenta urinara 117. Bromurile: A. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. diazepam. se administreaza i. 116. D. D. este indicata administrarea timp indelungat. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. enurezis nocturn B. reduce durata somnului paradoxal (REM). E. anticonvulsivanta (antiepileptica). Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. are actiune hipnotica. B. ciclobarbital. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. cimetidina. fenobarbital. se elimina lent 120. anticoagulante cumarinice. insomnii C. deprimarea respiratiei 118. are durata scurta de actiune. preanestezie D. miorelaxanta. D. E. pentobarbital. nu prezinta potential alergizant D. alcool etilic. teofilina. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A. medicamente antiacide. 112.v. Hipnocoercitivele: A. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. C. C. este derivat de 7-nitro-1. contraceptive orale. D. C. rifampicina. branzeturi fermentate C.C. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. hipnotica. propranolol. hexobarbital. cimetidina .o.. HTA E. B. p. B. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). 113. sunt deprimante SNC selective B. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. E. sedativa. 115.

produc somn narcotic la doze mari B. neuroleptice C. metohexital E. tiobutabarbital 123. Hipnoinductoarele: A. nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute . efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. pentobarbital D. rifampicina 121. nootrope D. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D. anxiolitice B. hexobarbital C. reduc durata somnului REM C. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A.D. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. insomnia este extrem de frecventa D. hipnotice 124. Alegeti afirmatiile corecte: A. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. fenotiazine E. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse 122. secobarbital B. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E. psihostimulente E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful