UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE FARMACIE SPECIALIZAREA FARMACIE CATEDRA 2 DISCIPLINA DE FARMACOLOGIE

SIMPATOMIMETICE
INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU
1. Care din următoarele simpatomimetice acţionează prin mecanism direct: A. nafazolina B. cocaina C. dobutamina D. amfetamina E. fentolamina 2. Care din următorii compuşi sunt agonişti alfa-1 selectivi: A. adrenalina B. salbutamolul C. fenilefrina D. ritodrina E. clonidina 3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice: A. salbutamol B. efedrina C. oximetazolina D. nafazolina E. isoxsuprina 4. Dobutamina: A. este o catecolamina B. are acţiune vasodilatatoare D1 dopaminergică C. se contraindică în infarctul miocardic D. are efect de lungă durată E. se administrează oral 5. Efedrina: A. este un simpatolitic B. nu se poate administra oral C. are numai un mecanism direct de acţiune D. produce deprimarea SNC E. se foloseşte în tratamentul hipotensiunii cronice şi posturale 6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca: A. vasoconstrictoare locale B. bronhoconstrictoare C. deprimante cardiace D. ocitocice E. vagolitice 7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. forma levogira este cea mai activa; B. are efect inotrop pozitiv; C. este bronhodilatator; D. se recomanda in cardiopatia ischemica; E. este un simpatomimetic. 8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. adrenergic neselectiv; B. stimuleaza centrul respirator bulbar; C. produce bradicardie; D. se administreaza in socul anafilactic;

E. este un vasoconstrictor. 9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este inactiva per os; B. este un beta-1-adrenomimetic; C. se indica in chirurgia cardiaca; D. este administrata i.v.; E. scade debitul cardiac. 10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. adrenomimetic; B. vasoconstrictor; C. produce tahifilaxie; D. se administreaza intranazal in rinite; E. se administreaza in arterita. 11. Dopamina: A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic şi produce vasoconstricţie B. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergici C. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulând toate funcţiile miocardului D. este contraindicată în şocul cardiogen E. este contraindicată în şocul cu oligurie 12. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt următoarele, cu excepţia: A. edem Quincke B. şoc anafilactic C. stop cardiac D. HTA E. crize de astm bronşic 13. Nafazolina este utilizată ca: A. vasoconstrictor general B. stimulator cardiac C. bronhodilatator D. stimulator SNC E. exclusiv local, ca vasoconstrictor 14. Noradrenalina este indicată în: A. HTA B. insuficienţa circulatorie acută de tip hiperton C. insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton D. cardiopatie ischemică E. aritmii cardiace 15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este: A. metaproterenol B. albuterol C. fenoterol D. terbutalina E. isoprenalina 16. Următoarele substanţe sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepţia: A. adrenalina B. dopamina C. prenalterol D. fenoterol E. dobutamina 17. Contracţia muşchiului radial al irisului cu apariţia midriazei active este consecinţa stimulării receptorilor: A. alfa-1-postsinaptici B. ß-1-postsinaptici C. ß-2-postsinaptici D. ß-2-presinaptici E. ß-3-postsinaptici 18. Dobutamina:

Pătrunde uşor în SNC. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciu D. in functie de doza D. Izoprenalina E. A. cu exceptia: A. stimulare SNC B. ß-2-presinaptici Sunt efecte ale stimulării receptorilor alfa-2 adrenergici: A. fentolamina D. AMPc (creştere prin inhibarea fosfodiesterazei)) Se utilizează ca vasoconstrictoare generale: A. 22. are mecanism de actiune mixt Este simpatomimetic beta-2 selectiv: A. Acţionează predominant ß-1-adrenergic C.c. ß-2-postsinaptici E. 23. 25. stimularea miocardului excitoconductor D. tolazolina B.19. Stimularea SNC D. cu secreţie consecutivă de renină se produce prin activarea receptorilor: A. nicergolina C. Creşterea secreţiei de renină C. prenalterol D. Bametanul Stimularea aparatului juxtaglomerular renal. isoxuprina E. Este activă oral. ß-1-postsinaptici D. prin stimularea receptorilor dopaminergici periferici D. alfa-1-postsinaptici B. metoxamina Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic: A. datorită lipsei substituenţilor fenolici E. 24. 20. AMPc (creştere prin stimularea adenilat-ciclazei) C. oximetazolina C. actioneaza selectiv. nu trece bariera hemato-encefalica E. nu este metabolizată de COMT. insuficienta circulatorie acuta hipertona . ergometrina Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele. GMPc (creştere prin stimularea guanilat-ciclazei) E. Contracţia capsulei splenice Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii. sau s. 27.m. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal. scaderea secretiei de renina Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. cu exceptia : A. este inactiva oral B. C. Este alfa-simpatomimetic selectiv B. alfa-2-presinaptici C. produce stimulare centrală Mesagerii secunzi implicaţi în efectele adrenomimetice rezultate în urma stimulării receptorilor alfa-1-postsinaptici sunt: A. Fenilefrina B. stimularea lipolizei E. AMPc (scădere prin inhibarea adenilat-ciclazei) B. 21. isoxuprina E. se administreaza i. astm bronsic B. Relaxarea muşchilor netezi cavitari E. 26. izoprenalina B. Isoxsuprina D. stimularea miocardului contractil C. Nafazolina C. Lipoliza B.

este un vasoconstrictor. are proprietati vasodilatatoare D1 Simpatomimeticele nu pot produce: A. hipotensiune posturala Dobutamina: A. aspirina C. este medicatie de substitutie in parkinson C. alfa-2 C. fenoterolul E. E. beta-1 E. 30. adrenergic neselectiv. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite. este agonist beta-2 adrenergic E. hiperglicemie E. D. colaps D. E. beclometazona Nafazolina: A. adrenomimetic. D. 33. se recomanda in cardiopatia ischemica. 36. este bronhodilatator. cromoglicatul de sodiu C. 35. C. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina? A. tahicardie paroxistica D. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina? A. alfa-2 presinaptici D. astm bronsic B. adrenalina D. hipotensiune posturala Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor: A. B. . Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite. adrenalina B. tahicardie D. vasodilatatie C. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina? A. insuficienta circulatorie acuta hipotona C. se administreaza in socul anafilactic. bronchoconstrictie Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. D. produce bradicardie. alfa-1 B. neostigmina E. 29. 32. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. hipotensiune cronica E. C. Este un simpatomimetic predominent beta. B. B. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta. anxietetate B. C. beta-2 Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei: A. hipotensiune cronica E. stimuleaza centrul respirator bulbar. are efect inotrop pozitiv. 31. teofilina B. se indica in soc cardiogen D. se administreaza oral B. nafazolina Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv: A. E.28. forma levogira este cea mai activa. 34. este un simpatomimetic. dopamina D. 37.

fenoterol C. B. este adrenomimetic cu predominanta alfa C. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este: A. bametan Care dintre urmatoarele medicamente este beta. se administreaza intranazal in rinite. oximetazolina C. tremor B.v. metoxamina E. scade debitul cardiac. 39. este indicat in rinite si conjunctivite Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate. cu exceptia: A. hiperglicemie 2. E. isoxuprina D. T1/2 aprox. prenalterol E. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculare . hiperlactacidemie Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele. bronhoconstrictie E. 2 minute C. in stop cardiac si soc cardiogen C. este beta. in afectiuni alergice B. vasoconstrictor. se indica in chirurgia cardiaca. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergic E. este inactiva per os. produce tahifilaxie. stimularea functiilor miocardice B. determina tahifilaxie D. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina? A. este indicat exclusiv local E. Adrenomimeticele produc: A. este administrata i.adrenergic neselectiv B. insuficienta circulatorie cerebrala C. cu exceptia: A. insuficienta circulatorie periferica B. hipoglicemie D. nu difuzeaza in SNC D. ritodrin D. 41. este indicata in socul cardiogen INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. 43. orciprenalina B. travaliu prematur D. B. xilometazolina B. cu exceptia: A. izoprenalina Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele. Adrenomimeticele se pot utiliza: A. D. 42. este un beta-1-adrenomimetic. 40. vasoconstrictie prin alfa-1 D. hipotensiune arteriala E. C. este inactiva oral B.38. mioza C. C. hipercolesterolemie E.. cu exceptia: A.adrenomimetic neselectiv ? A. astm bronsic Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate. palpitatii C. E. D. se administreaza in arterita. 44.

nafazolina Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor: A. actioneaza in ganglionii simpatici. D. in caz de travaliu prematur Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. E. este o catecolamina D. se poate administra pe cale orala C. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton E. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale: A. scad efectul cardiotonic al digitalicelor C. favoriza eliberarea noradrenalinei E. deprimarea miocardului Dopamina: A. bloca receptorii beta C.3. 6. activeaza receptorii adrenergici. se adminstreaza intravenos E. hipertensiune arteriala. tolazolina B. stimula receptorii alfa B. 8. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. E. bametanul E. 10. izoprenalina este lipsita de efecte cardiace E. este indicata in socul cardiogen D. au actiune directa. bloca receptorii noradrenalinei D. se indica in hipertensiunea arteriala Simpatomimeticele pot: A. . in hipertensiune arteriala E. tahicardie. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. prezinta efecte beta-2-adrenomimetice B. D. are efecte selective pe beta 1 C. pot agrava cardiopatia ischemica D. 12. 5. este o catecolamina B. potenteaza efectul neurolepticelor Noradrenalina: A. 7. B. vasoconstrictia E. potenteaza efectul antidepresivelor triciclice B. au efect bronhodilatator. cresterea metabolismului bazal. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilactic B. hipoglicemia D. B. bronhoconstrictia B. stimuleaza lipoliza. oximetazolina C. 4. 9. C. hipoglicemie. D. dobutamina este un beta-1 adrenomimetic D. relaxarea uterului C. inhiba recaptarea noradrenalinei Simpatomimeticele: A. efedrina si nafazolina dau fenomene rebound C. C. 11. au actiune bronhospastica. pot creste efectul anestezicelor locale E. au efecte inhibitoare asupra inimii. bronhoconstrictie. B. efedrina D. diminueaza efectul antidiabeticelor Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A.

E. scad efectul antihipertensivelor. difuzează în SNC . provoacă o deprimare a SNC B. 21. 14. E. C. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. dobutamina. 18. D. B. E. 22. C. C. B. 19. neostigmina. B. produc mioza. C. D. 15. hipotensiune. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. E. fluvoxamina. 20. au actiune mixta. B. produc vasoconstrictie. B. C. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor. B. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. creşte minut volumul respirator E. produc hipoglicemie. hipertensiune arteriala. astm bronsic. C. E. D. salbutamol. scad forta de contractie a inimii. hipercolesterolemie. C. 17. C. D. Adrenalina: A. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. adrenalina. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. B. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. D. hipoglicemie. cardiopatie ischemica. D. contractă musculatura netedă bronşică D. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. produc hipertensiune arteriala. sunt bronhodilatatoare. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. scad tensiunea arteriala. inhiba SNC. C. fenoterol. E. este utilizată în reanimarea cardiacă la înecaţi Adrenalina: A. este medicaţia de elecţie în şocul anafilactic C. E. propranolol. au efecte alfa adrenergice. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. 16. D.13. E. nizatidina. salbutamol. D. hipertensiune. tahiaritmie. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. terbutalina. rinita. diminua efectul hipoglicemiantelor. cu derivatii xantinici deprima SNC. E. B. hipotensiune arteriala. au actiune indirecta. contracta muschiul circular al irisului. scad tensiunea arteriala. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. relaxeaza miometrul. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. creste forta de contractie a miocardului.

la doze mici activează receptorii D1 periferici producând vasodilataţie E. este forma de prezentare a nafazolinei D. este predominent alfa adrenomimetic C. este o substanţă autacoidă Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt false: A.23. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numără: A. este decongestiv al mucoasei nazale în rinite D. cafeina are un efect sinergic de potenţare a acţiunii adrenalinei B. calea de administrare a adrenalinei este per os E. inhibă toate funcţiile miocardului B. produce toleranţă acută (tahifilaxie) la utilizarea repetată frecvent în astmul bronşic D. reprezintă medicaţie de elecţie în şocul anafilactic D. este un simpaticomimetic tocolitic B. este selectiv alfa 1 adrenomimetic C. intră în compoziţia preparatului Rinofug E. în administrarea paravenoasa se produce ischemie şi necroză E. este un adrenomimetic alfa şi beta cu predominenţă alfa C. hiperglicemie D. influenţează testele de laborator cu creşterea glicemiei şi a colesterolului E. are biodisponobilitate bună per os şi difuziune bună în SNC C. are o difuziune bună în SNC D. 24. are acţiune vasoconstrictoare locală E. B. 27. este medicaţie de elecţie în HTA . adrenalina este utilizată cu rezultate bune în insuficienţa circulatorie cerebrală C. 26. 30. este adrenomimetic selectiv alfa-1 B. adrenalina antagonizează efectele antiparkinsonienelor Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează preparatul "Proculin”: A. se prezintă sub formă de soluţie ce se administrează în sacul conjunctival Dobutamina : A. produce bronhoconstricţie E. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulând toate funcţiile miocardice C. nu are efecte adverse pe termen lung E. paloarea tegumentară B. având un T1/2 = 4-6 ore B. se prezintă sub formă de fiole injectabile de 10 ml cu soluţie 1% Care dintre afirmaţiile de mai jos caracterizează dopamina: A. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producând vasoconstricţie B. este în amestec racemic de doi enantiomeri D. utilizată peste 7 zile poate induce tahifilaxie Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la dopamină este incorectă: A. este contraindicată în şocul cardiogen D. antagonizează efectul antiparkinsonienelor Nafazolina: A. nu se utilizează în şocul cardiogen Efedrina: A. nu are efecte D1 dopaminergice E. efedrina nu difuzează în SNC D. se administrează numai prin injectare iv B. fotosensibilizarea C. 31. produce bronhodilataţie C. nu traversează bariera hematoencefalică C. 29. este activă pe cale orală. 28. face parte din grupul parasimpatoliticelor D. este predominent beta 1 adrenomimetic B. 25. produce bronhospasm C. hipotensiune ortostatică Adrenalina: A. tahiaritmii E.

digoxina E. nafazolina E.32. boala Raynaud B. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic: A. stop cardiac D. Care dintre următoarele substanţe sunt simpatomimetice vasoconstrictoare? A. Relaxarea miometrului C. muşchi B. insuficienţa circulatorie cerebrală D. metoxamina D. clonidina D. nafazolina 33. relaxarea miometrului D. stimularea lipolizei E. contracţia muşchilor netezi ai ureterelor C. produce bronhoconstricţie E. ca stimulator al SNC 37. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic: A. Indicaţiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. rinichi. insuficienţa circulatorie de tip hipoton C. Potenţarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu: A. Contracţia muşchiului neted ciliar . mioză E. Efectele alfa-1 adrenergice sunt: A. mucoase. Contracţia uterului gravid B. clonidina 39. rinite şi conjunctivite C. Efectele beta-1 adrenergice sunt: A. şoc anafilactic B. metoxamina E. Stimularea miocardului contractil E. Creşterea lipolizei D. are biodisponibilitate bună per os B. antidepresive triciclice B. criza de astm bronşic E. antidepresive IMAO C. Relaxarea musculaturii netede vasculare B. relaxarea muşchilor netezi bronşici 35. iminenţa de travaliu prematur E. vasoconstricţie arteriolară în piele. etilefrina B. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt: A. Scăderea secreţiei pancreatice de insulină D. dopamina C. viscere. Efedrina: A. produce excitaţia SNC D. relaxarea miometrului 34. Glicogenoliza 41. Isoxuprina este indicată în: A. nu difuzează în SNC C. contracţia muşchilor piloerectori D. stimularea aparatului juxtaglomerular C. Ejacularea C. dobutamina D. guanetidina 40. este vasoconstrictor general şi local 36. stimularea miocardului contractil B. declanşarea travaliului 38. fenilefrina C. adrenalina B.

ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoare B. Stimulează receptorii adrenergici alfa şi beta B. Situarea radicalului hidroxil în poziţia meta favorizează acţiunea metabolizantă a COMT E. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecte neurosimpatomimetice 47. Nafazolina B. Are acţiune vasoconstrictoare locală. Salmeterolul 45. Favorizează eliberarea şi acumularea noradrenalinei în fanta sinaptică D. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic: A. Are acţiune vasodilatoatore generală şi locală 48. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii beta D. Stimulează SNC E. Hidroxilii fenolici în poziţile 3. sunt valabile afirmatiile: A. Fenoterolul E. care rezultă în urma stimulării receptorilor ß-2-adrenergici: A.E. Isoxsuprina D. Retenţia de sodiu şi apă. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT: A. Noradrenalina 44. Glicogenoliza hepatică C. Se utilizează ca stimulator cardiac în bloc atrio-ventricular E. Cucreşterea mărimii radicalului grefat la gruparea aminică. Nafazolina: A. Sunt ß-2-adrenomimetice selective: A. Stimularea lipolizei B. Care dintre următoarele afirmaţii privind relaţiile structură-activitate în seria simpatomimeticelor este adevărată? A. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striate E. Se utilizează ca vasoconstrictor sistemic. Substituirea în poziţia alfa împiedica acţiunea MAO D.4 pe nucleul benzenic sunt grupări distribuitoare cu caracter hidrofil care limitează pătrunderea în SNC B. Stimularea miocardului contractil C. Adrenalina produce următoarele efecte: A. în insuficienţa circulatorie acută de tip hipoton C. Se utilizează preponderent ca tocolitic. Ritodrina C. utilă în rinite şi conjunctivite B. La administrare frecventă şi repetată produce tahifilaxie D. Bronhodilataţie B. Sunt efecte de tip metabolic. Dobutamina E. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC 50. creşte selectivitatea pentru receptoriiß-2 C. Scăderea conducerii atrio-ventriculare 46. Efedrina: A. Lipoliză D. Glicoliza anaerobă D. relaxează musculatura netedă uterină 49. Impiedică hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAO C. Terfenadina D. Terbutalina B. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati de COMT si au durata medie de actiune C. Terbinafina C. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiune E. Contracţia muşchilor netezi arteriolari 42. noradrenalina . cu creşterea consecutivă a volemiei 43. Gliconenoliză hepatică E.

bronhodilatatie absenta Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu: A. intravenos etilefrina . trece usor bariera hemato-encefalica C. efecte beta-2 adrenomimetice intense B. fenilefrina B. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic. hipotensiunea cronica 58. cu hiperglicemie C. hiperglicemie E.v. creste colesterolemia Comparativ cu adrenalina. sunt folosite in astmul bronsic E. cat si indirect C. adrenalina D. antidepresive triciclice D. 56. colaps D. efedrina Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare: A. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina D. hipocolesterolemie Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1: A. nu are efecte de tip beta-2 E. B. ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara 57.51. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascular D. stimulare SNC mai intensa E. insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton C. hipotensiunea posturala E. derivati xantinici de tip teofilina B. 54. sunt folosite local. durata de actiune mai mare D. 52. atat direct. contractia muschilor netezi ai ureterelor B. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica: A. insuficienta circulatorie acuta de tip hipoton B. stimularea lipolizei Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile: A. central C. difuziune mai buna in SNC B. efedrina prezinta: A. dopamina 59. 53. efedrina E. stimularea miocardului excito-conductor E. izoprenalina C. hipoglicemiante Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati: A. infiltratiile locale cu hialuronidaza B. glicogenoliza hepatica. 55. infiltratiile locale cu cocaina C. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i. etilefrina C. antihipertensive E. orciprenalina E. tahiaritmii B. stimularea miocardului contractil D. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasa a noradrenalinei: A. adrenalina D. mecanism mixt de actiune. digitalice C. paloarea tegumentelor D. D. se poate administra per os B. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei: A. agitatie motorie C.

tocolitica E. simpatomimetic C. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 periferici B. vasoconstrictoare locala C. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile: A. vasodilatator periferic B. efedrina 68.v. beta-2-adrenomimetic E. parasimpatolitic B. adrenalina E.E. izoprenalina C. vasoconstrictor local 63. hipotiroidie B. terbutalina 62. fenoterol C. efedrina C. cardiopatie ischemica D. fenilefrina E. antihistaminic H1 64. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale: A. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei: A. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergic D. salmeterol D. bronhodilatatoare D. diabet C. vasoconstrictoare generala B. beta-1. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei: A. dobutamina E. terbutalina 69. suntcontraindicate in cardiopatia ischemica: A. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1: A. 67. adrenalina B. prenalterol E. tahiaritmii 66. si s. hipertensiune arteriala E. stimularea miocardului . intravenos ser glucozat 60. se administreaza i. beta2-adrenomimetic C. terbutalina 65. alfa-adrenolitic E. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. salbutamol B. salbutamolul D. cardiotonica 61.adrenomimetic D. salbutamol B. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor: A. adrenalina B. tocolitic D. nafazolina D. efedrina C. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare: A. potenteaza efectele haloperidolului C. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii: A. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1: A.c E. fenoterol D.

Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul. Fenilefrina. B. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß1. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica? A. produce tafilaxie La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele: A. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii ß2. produc contractia musculaturii vasculare Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. 78. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT. E. . E. Substituirea in pozitia beta. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclaza D. scad tonusul si peristaltismul intestinal C. E. 72. Nafazolina. scaderea secretiei de renina C. Efedrina.70. E. C. D. se administreaza oral D. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2 E. Imprima selectivitatea pentru receptorii ß. 77. stimuleaza miocardul E. Are structura de catecolamina. Efedrina. 73. Amine aromatice primare. Compusii au caracter hidrofob. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale. 75. D. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica. E. ß-feniletilamine. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclaza C. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. D. bronhodilatatie E. produc bronhoconstrictie B. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore. D. este o catecolamina C. 71. Noradrenalina: A. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiune simpatomimetice? A. Xilometazolina. contracta detrusorul D. se administreaza ca vasoconstrictor sistemic E. B. Acizi fenilpropionici. radicalii grefati pe gruparea aminica atrag urmatoarele consecinte: A. B. B. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt. Substituirea in pozitia alfa. B. 76. C. este simpatomimetic B. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza C B. cresterea excitabilitatii miocardului Ce deosebeste efedrina de nafazolina: A. B. este favorizata difuziunea in SNC. In cazul derivatilor feniletilaminici. 74. prezenta unor hidroxili fenolici in pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte: A. D. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica. Largeste spectrul de activitate. cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate fi realizata prin urmatoarele modificari structurale: A. fara substituent la gruparea amino si deci fara efecte pe ß2. Acizi propionici. stimularea lipolizei D. Etilimidazoline. C. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol). C. C.

Nafazolina D. 81. B. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite. Nafazolina B. E. stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local. D. Este un adrenomimetic neselectiv. C. D. intravenos sau subcutan. C. Adrenalina D. D. B. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie. 83. 84. C. B. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina: A. D. infarct miocardic. Prezinta efect bronhodilatator. Dobutamina: A. E. Este un derivat de imidazolina. 87. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala. Efedrina: A. Prezinta efect tocolitic. Se poate administra per os. avand biodisponibilitate orala foarte buna. Nafazolina este administrata numai local. 85. C. D. Se poate utiliza si ca tocolitic. Este stimulator la nivel SNC. D. Efedrina: A. Adrenalina B. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe. Isoxuprina: A. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic. Este indicat in soc cardiogen. Xilometazolina E. decompensare cardiaca. sublingual. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate? A. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic. C. biodisponibilitatea fiind redusa. E. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta. Are efect predominant beta-1 adrenergic. D. Dopamina Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte? A. B. Noradrenalina C. 86. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar. Se poate administra per os. Este un deprimant neselectiv al SNC Isoxuprina: A. Efedrina . C. periferic si central. D. 82. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotrop B. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC. E. si actioneaza prin mecanism mixt. B. Se administreaza oral. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt. Este un alfa1 adrenomimetic. B. E. Este inactivata la administrate orala. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic. E. B. C. Nu se absoarbe la administrare orala. C. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC. 80. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a le prelungi durata de actiune. Nu se administreaza per os. Este indicata in stop cardiac. E. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop. Dobutamina C.79. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace? A. E.

C. activeaza receptorii adrenergici. produc hipoglicemie. Fenilefrina 90. dobutamina. B. E. D. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate? A. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale? A. C. au actiune indirecta. Efedrina C. 89. D. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic? A. Oximetazolina 88. Bufenina D. B. 94. C. Relaxarea miometrului. Scaderea secretiei de insulina. relaxeaza miometrul. produc hipertensiune arteriala. C. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului. cu derivatii xantinici deprima SNC. au efecte alfa adrenergice. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive. E. 91. E. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice. B. scad efectul antihipertensivelor. Relaxarea muschiului neted ciliar. B. Adrenalina B. E. 95. D. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie. produc mioza. 93. adrenalina. Isoxuprina B. Dilatarea muschilor netezi vasculari. contracta muschiul circular al irisului. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil. D. B. C. 96. B. au actiune mixta. E. C. Oximetazolina D. fluoxamina. 92. Bametan E. E. creste forta de contractie a miocardului. Dobutamina. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice? A. scad tensiunea arteriala. Este un derivat de beta-feniletilamina. Stimularea lipolizei. B. au efect bronhodilatator. Xilometazolina C. nizatidina. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2. D. actioneaza in ganglionii simpatici. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A. D. stimuleaza lipoliza. au actiune bronhospastica. E. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc. au efecte inhibitoare asupra inimii. au actiune directa. Izoprenalina E. . Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice? A.E. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte? A. C. B. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza. salbutamol. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ? A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice? A. D. 97.

E. B. 99. B. stimularea inimii. 100. E. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina? A. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza: A. B. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati. E. E. D. D. B. B. vasodilatatie. astm bronsic. 106. diminua efectul hipoglicemiantelor. fenoterol. 102. hipotensiune arteriala. cresterea metabolismului bazal. 103. cardiopatie ischemica. bronhoconstrictie. D. relaxarea muschiului circular al irisului. B. B. neostigmina. relaxarea miometrului. stimularea lipolizei. hipertensiune arteriala. C. C. 98. D. midriaza. bronhodilatatie. C. hipertensiune arteriala. vasoconstrictie. stimularea lipolizei. hipoglicemie. scad tensiunea arteriala. scaderea secretiei de insulina. B. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce: A. D. vasoconstrictie.. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina: A. terbutalina. tahiaritmie. cresterea secretiei de renina. E. tahicardie.D. E. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului. salbutamol. E. produc vasoconstrictie. astmul bronsic. E. sunt bronhodilatatoare. 104. bronhoconstrictie. E. D. propranolol. C. 107. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte? A. E. scad forta de contractie a inimii. inhiba SNC. hipotensiune. 101. hipertensiune. D. B. D. 105. scaderea secretiei de insulina. . stimularea glicogenolizei hepatice. C. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina? A. rinita. midriaza. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare): A. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind: A. cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor. B. stimularea SNC. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv. hipotensiune arteriala acuta si cronica. C. hipoglicemie. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca: A. C. D. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice? A. hipercolesterolemie. C. C.

insuficienta circulatorie cerebrala C. narcolepsie 111. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli 112. adrenalina intravenos SIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. aplicare de gheata local B. tahicardie D. E. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC 110. tahiaritmii cardiace C. hipotensiune arterială B. inactiva per os C. boala Raynaud E. sindrom Adams. aritmii cardiace. tulburări de circulaţie periferică . La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse: A. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala. infiltratii locale cu fentolamina D. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergice E.Stokes C. este indicata in socul cardiogen 109. paloarea tegumentelor C. travaliu prematur. este simpatomimetic cu mecanism mixt D. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt: A. Noradrenalina: A.C. infiltratii locale cu hialuronidaza C. ca miotic in oftalmologie D. Dobutamina: A. indicata exclusiv local D. este derivat de beta. are actiune vasoconstrictoare generala C. Efedrina: A. bradicardie D. stop cardiac E. perfuziile cu alcalinizante îi cresc eliminarea urinara E. este indicata in aritmii cardiace E. nu difuzeaza in SNC C. aritmii 114. D. hipotensiunea posturala B. 108.feniletilamina B. prezinta biodisponibilitate per os buna B. perfuzii cu bicarbonat de sodiu E. hipotensiune arteriala B. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hiperton D. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa de noradrenalina se trateaza cu: A. deprimarea respiratiei E. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt: A. se administreaza intravenos in perfuzie 113. edem Quincke B. are structura chimica de catecolamina B. Beta-blocantele neselective se indică în: A. criza de astm bronsic D.

actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. C. doxazosinul blochează receptorii β1 6. B. D. care stimulează receptorii β1 E. D. diminua zgomotele in urechi. au afinitate pentru receptorii adrenergici. Ergotamina A. E. E. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. scade fluxul sanguin cerebral. Prazosinul este un: A.adrenolitice: A. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO 2. nicergolina. relaxează uterul gravid E. hiperglicemie C. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1 D. Beta-blocantele pot da: A. antiagregant plachetar. agonist beta1-adrenergic B. B. E. prazosin. este un α-adrenolitic la doze terapeutice B. blocheaza receptorii adrenergici. nicergolina C. pentoxifilina B. D. scade rezistenta vasculara. C. se indică în hipertensiunea arterială D. C. Neurosimpatoliticele acţionează astfel: A. fenomene depresive B. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. rezerpina favorizează eliberarea noradrenalinei în sinapse B. au activitate intrinseca. glaucom 11. favorizeaza procesele metabolice neuronale. metil-dopa formează dobutamina. agonist beta2-adrenergic C. 8. 9. B. C. propranololul E. ergotamina D. angina pectorală D. B. bloc atrio-ventricular gradul I C. mecanism direct de actiune. vasodilatator. clonidina 4. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. 10. glaucom E. Care simpatolitice se folosesc în insuficienţa circulatorie cerebrală şi periferică: A. se asociază cu cafeina în preparate antimigrenoase 5.E. D. este alfa-adrenolitic. produce vasodilataţie cerebrală C. tahicardie D. obisnuinta 3. propranolol. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. amelioreaza memoria. fentolamina. Care dintre următoarele indicaţii nu sunt specifice medicaţiei beta1. hipertensiune arteriala B. scade circulatia in creier. agonist alfa2-adrenergic . aritmiile cardiace E. 7. clonidina este antagonist α2 presinaptic C. E. dihidroergotoxina. alfa-adrenolitic.

moxonidina diminuă eliberarea noradrenalinei Acţionează prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1: A. Terazosinul D. Oximetazolina E. fentolamina D. antagonist beta1-adrenergic Tolazolina este indicată în: A. migrenă C. hipertensiunea arterială B. 19. nu suferă efect de prim pasaj hepatic C. are T 1/2 mic (circa o oră) B. antagonist alfa1-adrenergic E. având efecte adrenolitice de intensitate mare şi de durată lungă: A. fenoxibenzamina E. 13. 15. hipotensiunea arterială E. accidente cerebrale ischemice C. Nafazolina C. este vasodilatator D. nu se administrează per os B. se administrează în doze mari la începutul tratamentului Reserpina: A. Moxonidina D. cefalee postrahianestezie Dihidroergotoxina este contraindicată în: A. se administrează în hipotensiunea ortostatică E. Dibenamina Alchilează ireversibil receptorii alfa-adrenergici. hipotensiune ortostatică E.12. metildopa produce efecte toxice hepatice B. se administrează în insuficienţa hepatică E. produce vasoconstricţie C. 21. 18. determină vasoconstricţie C. 17. Inhibarea secreţiei de renină la nivelul aparatului juxtaglomerular renal . este indicată în tratamentul HTA E. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1 E. determină agitaţie psihomotorie şi creşterea agresivităţii D. nicergolina C. clonidina are acţiune antihipertensivă D. Tamsulosinul C. este indicată în tratamentul stărilor depresive Următoarele afirmaţii sunt adevărate. nu se absoarbe per os B. Fenoxibenzamina Sunt efecte de tip ß-1-adrenolitic: A. Tolazolina B. ergotamina B. hipertensiunea arterială În feocromocitom pentru diagnostic şi tratament se administrează: A. cu excepţia: A. insuficienţă circulatorie periferică D. 14. clonidina produce tahicardie şi vasoconstricţie C. retinopatia de etiologie vasculară D. este contraindicată în insuficienţa circulatorie cerebrală Prazosin: A. 16. insuficienţa circulatorie cerebrală B. dibenamina Nicergolina: A. este adrenolitic alfa-1 selectiv D. Fentolamina E. 20. Tolazolina B. D.

Glicogenoliza hepatică şi la nivelul ţesutului muscular E. tulburarile ischemice periferice Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici: A. Propranolol B. 24. nicergolina B. Antagonizarea competitivă a efectelor angiotensinei II C. dihidroergotamina Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele. hipertensiunea arteriala B. Glicogenoliza E. somnolenta B. 31. prazosin B. 23. Labetalol Sunt ß-adrenolitice cu activitate simpatomimetică intrinsecă (agonişti parţiali): A. Scăderea presiunii intraoculare D. Pindolol C.22. 26. 29. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentului D. dobutamina Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica: A. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1 D. Atenolol B. Relaxarea musculaturii netede bronhice B. hipertiroidismul E. terlipresina E. 28. 30. terbutalina C. noradrenalina E. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2 C. cu exceptia: A. clonidina B. Timolol Despre clonidina este valabila afirmatia: A. naftidrofuril D. Timolol D. este un beta-2 adrenomimetic Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse. cresterea presiunii intraoculare. 25. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2 B. fenoterol D. dihidroergotoxina C. 27. diminuarea potentei sexuale Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1: A. Relaxarea musculaturii netede vasculare C. cu exceptia : . tahiaritmiile C. pindolol E. Creşterea debitului cardiac Sunt efecte de tip ß-2-adrenolitic: A. salbutamol Este medicament indicat in migrena: A. hipotensiune ortostatica C. fenoxibenzamina D. cardiopatia ischemica D. B. Sotalol E. prazosin C. cu agravarea glaucomului E. scăderea concentraţiei plasmatice a acizilor graşi D. Creşterea lipolizei la nivelul ţesutului adipos Sunt ß-adrenolitice cu acţiune alfa-adrenolitică asociată: A. Pindolol E. Atenolol D. Diminuarea lipolizei. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1 E. Sotalol C.

atenololul C. Dihidroergotamina. dihidroergocornina si dihidroergotamina. ergotamina E. B. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale: A. . beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici C. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 de antiaritmice E. D. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive. Ergotamina. doxazosin D. fentolamina. scaderea volemiei E. dihidroergometrina si dihidroergocornina. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice? A. bloc atrio-ventricular E. dihidroergotoxina. C. Este un beta-adrenolitic. diabet E. mecanism direct de actiune. 38. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice? A. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepatic B. prazosinul B. ergocornina. atenolol C. 35. bloc atrio-ventricular grad II C. glaucom D. bradicardie B. C. D. ergocriptina. B. D. moxonidina Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin: A. rezerpina D. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidinice D. stimularea receptorilor beta 2 presinaptici D. tahiaritmii C. propranolol. prazosin B. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice. 37. Este un derivat xantinic.32. hipertensiune arteriala B. B. ergocriptina si ergotoxina. Dihidroergotoxina este un amestec de: A. D. 39. E. 36. dihidroergotoxina In care afectiuni se contraindica beta-blocantele: A. B. Dihidroergocriptina. E. 34. C. nicergolina. blocheaza receptorii adrenergici. angina pectorala Nicergolina: A. cresterea secretiei de renina C. 33. Dihidroergocornina. dihidroergocristina si dihidroergocriptina. coronarodilatatie Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate: A. A. Este un vasoconstrictor C. astm bronsic D. hipertensiune arteriala Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare: A. 40. au afinitate pentru receptorii adrenergici. E. scaderea debitului cardiac B. salbutamol E. Este un alfa-adrenolitic. Ergocornina. au activitate intrinseca.

face arteriolodilatatie la doze mari si medii C. E. Metildopa: A. nu are efecte toxice hepatice E. tolazolina. este antiagregant plachetar E. nu se asociaza cu saluretice INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. cu exceptia: A. favorizeaza procesele metabolice neuronale. C. este contraindicat in hemoragii acute 46. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic. alfa-adrenolitic. 44. D. Sunt beta-adrenolitice: A. deprima centrul respirator D. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitalice E. se administreaza in ulcer gastroduodenal 47. prazosinul. fentolamina. B. E. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina? A. bronhospasm la astmatici B. reducerea debitului cardiac B. este alfa-adrenolitic. cu exceptia: A. prazosin. are efecte centrale simpatomimetice C. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. tendinta spre hipoglicemie D. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebrala E. Notati afirmatia falsa despre nicergolina: A. amelioreaza memoria. 41. vasodilatator. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per os B. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic. B. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2 E. C. este ocitocic puternic pe uterul gravid B. antiagregant plachetar. propranololul. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelor D. cu exceptia: A. dihidroergotoxina. 43. stimuleaza miocardul C. Beta-blocantele: A. stimuleaza functiile miocardului . Tolazolina: A. diminua zgomotele in urechi. scade rezistenta vasculara.E. diminuarea lipolizei 48. se asociaza cu cafeina 45. este vasoconstrictor prin efect direct musculotrop D. 42. se absoarbe bine per os C. D. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effort C. B. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina? A. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalina D. E. nu se administreaza pe nemancate E. tulburari ischemice periferice C. C. este contraindicat in feocromocitom D. se administreaza exclusiv injectabil B. scade circulatia in creier. D. scade fluxul sanguin cerebral. scaderea tensiunii intraoculare 49.

fac parte din clasa I de antiaritmice E. prazosinul D. poate da fenomenul primei doze E. se contraindica in astm Propranololul: A. are efect antihipertensiv C. 7. ergotamina B. este un alfa-1-adrenolitic B. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive: A. salbutamolul Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat: A. creşterea sintezei de bradikinină E. le contraindica la diabetici Care din afirmatii sunt adevarate: A. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiaca E. creşterea debitului cardiac B. 10. 5. 8. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umorii apoase E. efectului hipocolesterolemiant E. deprimarii miocardului C. blocanti de calciu tip verapamil B. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelor B. B. este un beta-blocant de electie in tahiaritmii E. produce hipotensiune intensa la prima doza E. influenteaza negativ profilul lipidic C. este un inhibitor al enzimei de conversie B. este un beta-adrenolitic selectiv C. inhibitori ai enzimei de conversie D. este un alfa-1 adrenolitic selectiv B. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1 C. hipoglicemiante C. au proprietati antihipertensive D. creste postsarcina C. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic Prazosinul: A. 3. creste colesterolul si trigliceridele D. durata de actiune este mai lunga ca la terazosin D. scaderii consumului de oxigen al miocardului B. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si renina crescute C. dopamina E.2. beta-simpatomimetice . atenololul C. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatiei D. 4. efectului rebound Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explică prin: A. coronarodilatatiei D. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmatici D. se pastreaza si la doze mari B. 6. scăderea secreţiei de renină C. se indica in hipertensiunea arteriala D. coronarodilataţie Prazosinul: A. 9. sunt contraindicate in angina pectorala Cardioselectivitatea beta-blocantelor: A. efect simpatolitic central D. se contraindica in angina pectorala Se evita asocierea beta-blocantelor cu: A.

Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. este un antiparkinsonian. oxprenolol. B. D. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. 13. cresc presiune intraoculara. propranolol. astm bronsic. cresterea trigliceridelor. C. E. nu se administreaza in sindromul Raynaud. atenolol. D. bronhoconstrictie. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. diuretice 11. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. E. C. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. D. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. este un antiulceros. angina pectorala. D. C. impotenta.E. B. E. 19. 17. aritmii cardiace. diminua actiunea simpatomimeticelor. blocheaza receptorii beta-adrenergici. E. C. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. are actiune simpatomimetica. betaxolol. este beta-2-adrenolitic. are actiune hipotensiva. B. D. C. impiedica recaptarea noradrenalinei. C. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. D. impiedica eliberarea mediatorilor. B. B. D. activeaza receptorii adrenergici. stari depresive. blocheaza receptorii adrenergici. E. timolol. produc hipertensiune. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. alfa-adrenolitic. hipertensiune arteriala. E. metoprolol. blocheaza receptorii beta-adrenergici. antihipertensiv. . antagonizeaza actiunea adrenergicelor. 18. E. 14. este alfa-1-adrenolitic. propranolol. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. C. diminua formarea umorii apoase. au actiune cronotrop negativa. tahicardie. D. atenolol. D. are actiune hipotensiva. 15. B. C. este un parasimpatomimetic. 16. B. 12. este un neurosimpatolitic. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. metoprolol. creste trigliceridele. 20. B. C. E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. B. C.

22. Fac parte din grupul simpatoliticelor: A. scăderea debitului cardiac D. un alfa adrenolitic E. asociată cu cafeina se utilizează în tratamentul migrenei (în criză) C. Acţiunea antianginoasă prin mecanism beta1. ateroscleroza. fentolamina B. tolazolina 29. Care din următoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin: A. Ergotamina: A. scăderea tensiunii intraoculare E. se administrează la conducătorii auto E. nafazolina D. vasodilataţiei coronariene 23. este sedativă SNC 28. este ocitocică puternică pe uterul gravid B. astm bronşic C. E. risc de hipotensiune arterială posturală C. aritmii cardiace. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effort B. gust metalic E. fenomen de rebound după întreruperea tratamentului 25. scăderea reninei C. astm bronsic. astenie. nicergolina E. determină efecte rebound la întreruperea bruscă a tratamentului C. bloc atrioventricular . are acţiune antihipertensivă B. deprimarea respiraţiei B. creşterea frecvenţei cardiace D. un beta adrenomimetic D.adrenolitic se datorează: A. hipertensiunea arteriala. vasoconstricţie cu tulburări ischemice periferice C. D. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor 24. scăderii tensiunii arteriale sistolice E. 21. dobutamina C. angina pectorala. B. Efectele beta-2 adrenolitice sunt: A. nu determină somnolenţă D. Contraindicaţiile beta-adrenoliticelor neselective: A. forma de prezentare a dihidroergotoxinei C. scăderea consumului de oxigen la nivel cardiac E. inhibarea secreţiei de renină din aparatul juxta-glomerular renal 26. produce tahicardie D. C. un medicament simpaticomimetic B. se administrează pe stomacul gol E. bronhodilataţie B. diminuării forţei de contracţie a miocardului C. creşterea reninei B. Ergocepsul este: A. se utilizează în tratamentul sindromului de abstinenţă la morfină 30.E. Actiunea antihipertensivă a clonidinei se realizează prin următoarele mecanisme: A. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. se utilizează în tratamentul insuficienţei circulatorii cerebrale 27. tahicardie reflexă D. Clonidina: A. hipertiroidism B. tendinţă la hipoglicemie D.

propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu acţiune de tip anestezic local C. Creşterea fracţiunii plasmatice HDL D. are efecte toxice hepatice D. 32. coeficient de absorbţie digestivă mai redus B. inhibarea eliberării NA în fanta sinaptică Metildopa: A. reduce depozitele de noradrenalină B. se administrează în HTA forme medii şi severe E. prin blocarea receptorilor alfa Dihidroergotoxina este utilizată în: A. 33. prazosin E. Retinopatii de origine vasculară . Retenţie de sodiu şi apă Dihidroergotamina: A. cu efect al primului pasaj ridicat C. atenololul este beta-1 adrenolitic pur D. atenolol B. excreţie renală în forma netransformată Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile: A. are T 1/2 mare (câteva zile) C. este contraindicat în HTA cu insuficienţă cardiacă E. guanetidina Blocanţii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au următoarele efecte: A. absorbţia digestivă diminuată de alimente C. scăderea secreţiei de renină D. biodisponibilitate foarte mare per os D. are efecte benefice pe metabolismul lipidic D. T 1/2 foarte mare (câteva zile) Următorii compuşi sunt medicamente neurosimpatolitice: A. Arteriolodilataţie. 34. T 1/2 relativ mic E. Arteriopatii. Produce creşterea fluxului sanguin cerebral şi ameliorează metabolismul neuronal B. nadolol C. scăderea debitului cardiac C. hipercolesterolemie Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este: A. reserpina D. 38. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectiv B. anxietate de stres E. biotransformare hepatică masivă D. difuziune bună prin bariera hematoencefalică E. se administrează în hipotensiunea arterială Notaţi afirmaţiile corecte: A. efect simpatolitic central E. Are acţiune vasoconstrictoare. 39. 37. Are efecte sedative la nivel SNC E. Scăderea fracţiunii plasmatice HDL E. D. Reducerea fracţiunilor lipoproteice LDL. este adrenolitic alfa-1 selectiv B. mai evidentă la nivelul venelor C.31. pindololul este beta-adrenolitic cu acţiune de tip chinidinic Prazosin: A. activitate ce necesită mare atenţie (şoferi etc. Are efecte deprimante asupra cordului. 36. 35. VLDL C. alprenololul este beta-adrenolitic cu acţiuni de tip simpatomimetic şi chinidinic E.) Mecanismul acţiunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor: A. 40. reducerea necesităţii de oxigen a miocardului B. nu produce retenţie hidrosalină C. boala Raynaud B. Are acţiune ocitocică marcată asupra uterului gravid D. absorbţie digestivă redusă B. este indicat în tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronşic. scăderea tensiunii arteriale B. biotransformare hepatică masivă.

Vasoconstricţie mezenterială şi la nivel renal B. Blocarea recaptării noradrenalinei din fanta sinaptică D. are si efect antiagregant plachetar E. Este vasodilatator prin efect direct. Produce efecte de tip histaminergic Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate: A. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenolitic C. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic B. Blochează receptorii alfa-1-postsinaptici şi alfa-2-presinaptici B. Produce vasodilataţie sistemică. Astm bronşic D. datorită efectului vasoconstrictor E. Depleţia depozitelor de noradrenalină B. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid. Blocarea eliberării noradrenalinei E. Inhibarea sintezei noradrenalinei C. 43. Acţionează ca agonist parţial alfa-adrenomimetic B. Se utilizează în diagnosticul şi tratamentul feocromocitomului Prazosinul este antihipertensiv de elecţie în cazurile de hipertensiune arterială la bolnavii care suferă de: A. nicergolina D. 44. Accidente cerebrale ischemice Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt: A. au efect alfa-1 adrenolitic predominant: A. Diabet B. Are acţiune neurosimpatolitică E. Arterioloconstricţie intensă. Insuficienţă hepatică E. Hipotensiune arterială cu caracter ortostatic. ergometrina E. Are efect adrenomimetic. dihidroergotoxina B. Este utilă în retinopatii de origine vasculară. Tahicardie reflexă C. Vasodilataţie cu hipotensiune arterială D. 49. 48. prin stimularea receptorilor alfa D. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica Despre prazosin sunt valabile afirmatiile: . 47. Creşterea tonusului musculaturii netede a venelor Ergotamina: A. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenolitic C. acebutolol E.41. 42. ergotoxina C. Metroragii post-partum D. datorită efectului adrenolitic C. 45. Gută C. Creşte eliberarea noradrenalinei în fanta sinaptică D. musculotrop D. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTA D. 46. Inhibarea biotransformării catecolaminelor Nicergolina: A. datorită efectului vasodilatator Neurosimpatoliticele pot acţiona prin: A. labetalol B. C. timolol D. pindolol Dintre alcaloizii din cornul secarei. metoprolol C. Are efecte de tip parasimpatomimetic C. 50. ergotamina Nicergolina are urmatoarele caracteristici: A. Creşte fluxul sanguin cerebral E. cu creşterea rezistenţei periferice E. Are acţiune antiagregantă plachetară E. Insuficienţă cardiacă Tolazolina: A. produce vasoconstricţie la nivel cerebral B.

biotransformare hepatica ridicata B. hipotiroidismul 52. este un alfa-adrenolitic neselectiv C. anxietatea de stres E. stadiul II B. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei: A. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din vezicule E. constipatie C. neurosimpatolitic B. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV. sotalol E. atenolol C. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalina C. produce retentie hidrosalina E. timp de injumatatire relativ mic C. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica: A. sunt contraindicate in astmul bronsic: A.A. atenolol C. propranololul prezinta: A. metoprolol B. tahiaritmii cardiace B. stari depresive D. boli psihiatrice . tahiaritmiile C. neuroleptic D. cardiopatie ischemica D. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice: A. timolol B. Spre deosebire de atenolol. hipertensiune arteriala. timolol C. datorita riscului de coma hipoglicemica: A. cardiopatia ischemica B. insuficienta cardiaca C. are o biodisponibilitate mare per os B. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic 51. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse: A. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungat D. hipotensiune arteriala ortostatica B. astm bronsic 59.depresii E. sindrom neurologic parkinsonian E.psihoze D. atenolol 54. difuziune buna prin bariera hemato-encefalica D. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei: A. hipertensiune arteriala forme grave C. propranolol D. boli psihiatrice . fenoterol E. insuficienta circulatorie periferica hipertona E. insuficienta circulatorie cerebrala 57. propranolol D. efect asociat de tip alfa-adrenolitic 53. propranolol B. depletia depozitelor de dopamina si serotonina 58. Sunt beta adrenolitice lipofile: A. retentie hidrosalina 55. glaucomul D. salbutamol 56. timolol . efect asociat de tip chinidinic E.

creste tensiunea arteriala C. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective: A. la intrerupere brusca apare efect rebound 67. diabet insipid E. alfa-1-adrenolitic C. adrenalina B. lipsa efectului rebound C. bradicardie C. oxprenolol B. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenolitice chinazoline: A. tolazolina C. amfetamina E. antihipertensiv D. antiastmatic E. beta-adrenolitice D. Clonidina: A. tahicardie 61. captopril 65. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare: A. se contraindica in glaucom D. potenta mare B. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei. nicergolina D. metoprolol 62. alfa metildopa 66. se prefera la diabetici E. dihidroergotamina E. hipercolesterolemie 64. apare la asociere cu: A. antidepresive triciclice E. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective: A. ergotamina B. dihidroergotoxina C. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica: . simpatolitic B. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic 68. astm bronsic E. produce sedare. cardiopatie ischemica B. insuficienta cardiaca C. clonidina D. astm bronsic B. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului: A. atenolol E. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic: A. tolazolina C.D. fentolamina 69. este un parasimpatomimetic B. sunt de ales la persoanele cu astm bronsic D. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici: A. izoprenalina E. antitahicardic 63. bloc atrio-ventricular D. bloc atrio-ventricular D. adrenalina 60. timolol C. guanetidina B. somnolenta E. propranolol D.

Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina? A. E. Este utilizata ca antihipertensiv. C. Imidazoline. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate? A. C. Este un ß-blocant neselectiv. Fentolamina C. 75. 76. D. 72. B. 78. sunt contraindicate in glaucom. isoxuprin D. Actiune antihipertensiva. 77. Metildopa. Propranolol. Cimetidina. Este un ß-blocant. Butirofenone. Xantene. Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps. D. Actiune excitanta SNC. Moxonidina: A. vincamina B. D. Actiune antiglaucomatoasa. 71. 74. Are actiune diuretica. Efect inotrop pozitiv. Efect inotrop negativ. E. Actiune antiaritmica. Au efect proaritmogen.70. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice? A. Are actiune antihipertensiva. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi. Reserpina. E. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici. D. Pindolol . E. 73. D. Fenoxibenzamina B. D. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma de preparate retard. Pot fi administrate numai parenteral. Are proprietati vasoconstrictoare. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort. C. D. E. E. ß-blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice: A. Reducerea debitului cardiac. Este un alfa-adrenolitic. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei. Cresc presiunea intraoculara. Actiune antianginoasa. Dihidroergotoxina: A. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici. C. B. C. D. E. C. B. Este un alfa-adrenolitic. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice. B. Esteri ai acidului nitric. B. ß-blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje: A. Cresterea debitului cardiac. Tolazolina. Prazosin D. Efectele care apar dupa administrarea ß-blocantelor sunt: A. A. B. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat. nicergolina C. B. tolazolina Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica? A. C. B. Chinazoline. E. dihidroergotoxina E. C.

D. Ergotamina 88. Metoprolol 86. Paracetamol B. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor? A. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune. B. Glaucom E. Propranolol C. B. Atenolol C. B. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective? A. Insuficienta hepatica E. Este indicata in hipotensiune ortostatica. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic. Oxprenolol B. Clonidina B. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica. Determina scaderea tensiunii arteriale. ca medicament de prima alegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate: A. Atenolol E. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor? A. E. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic. Anxietate de stres D. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor? A. C. Clonidina produce retentie hidro-salina.E. Timolol D. la efort. . Timolol D. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure? A. Clonidina are actiune antihipertensiva. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1. Isoxuprin B. Atenolol C. Hipercolesterolemie B. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului. 80. Terazosin 79. Cardiopatie ischemica. Diabet C. E. Izoprenalina E. Sotalol D. Adrenalina 83. 85. Mentionati afirmatiile corecte: A. Cresc necesitatea de oxigen a inimii. Metoprolol E. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina. Astm bronsic D. 81. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului. Reserpina E. C. E. D. blocheaza receptorii alfa-adrenergici. Nicergolina: A. Propranolol 84. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice? A. C. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici. Clonidina este contraindicata in glaucom 82. Alfa-metildopa D. Hipertiroidism B. Hipertensiune arteriala C. Sedare la nivel central B. Bradicardie 87. Este conditionata in produsul Sermion. Pindolol C. D. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile? A.

D. E. este un neurosimpatolitic. tahicardie. C. nu se administreaza in sindromul Raynaud. angina pectorala. au actiune cronotrop negativa. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici. B. . metoprolol. are actiune hipotensiva. D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice? A. astenie. 98. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol? A. D. impiedica recaptarea noradrenalinei. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. aritmii cardiace. este alfa-1-adrenolitic. E. 94. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. stari depresive. creste trigliceridele. E. C. blocheaza receptorii beta-adrenergici. timolol. impiedica eliberarea mediatorilor. 96. C. C. 95. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza. diminua formarea umorii apoase. B. oxprenolol. D. E. blocheaza receptorii adrenergici. blocheaza receptorii beta-adrenergici. este un antiparkinsonian. produc hipertensiune. are actiune hipotensiva. 90. D. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei. atenolol. impotenta. 92. 93. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol? A. ateroscleroza. angina pectorala. are actiune simpatomimetica. B. C. antihipertensiv. hipertensiune arteriala. propranolol. C. bronhoconstrictie. C. hipertensiunea arteriala. cresc presiunea intraoculara. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte? A. E. D. E. D. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective? A. E. E. este beta-2-adrenolitic. B. este un parasimpatomimetic. 91. este un antiulceros. B. astm bronsic. B. cresterea trigliceridelor. C. D. aritmii cardiace. oxprenolol. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin? A. B. astm bronsic. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte? A. E. activeaza receptorii adrenergici. E. D. B.89. alfa-adrenolitic. 97. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina? A. antagonizeaza actiunea adrenergicelor. D. diminua actiunea simpatomimeticelor. C. B.

scaderea presiunii intraoculare. 10 zile) datorita circuitului enterogastric B. vasodilatatia. 99. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensive C. C. bradicardie. E. E. este beta-adrenolitic lipofil C. B. betaxolol. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ? A. D. labetalol B. are T1/2 mare (cca. propranolol. metoprolol. 103. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica D. D. hipotensiunea arteriala. guanetidina B. antihipertensive. C. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1 A. 100. F2318157. E. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca: A. 101. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresive E. antianginoase. excretie renala in forma netransformata E. 102. clonidina C. metoprolol D. propranolol C. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativ C. D. T1/2 relativ mic (3-5 h) . are efect chinidinic mediu 105. este beta-adrenolitic selectiv beta-1 B. reserpina D. mioza pasiva. bronhodilatatoare. Propranolol: A. E. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde: A. tulburari ischemice periferice. absorbtie digestiva inalta B. fentolamina 104. diabet. B. astm bronsic. tocolitice. poate produce deprimare tiroidiana si galactoree D. C. D. C. mioza. insuficienta respiratorie. se excreta renal 90% in forma netransformata E. bradicardie reflexa. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu: A. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic (anestezic local) ? A. atenolol. timolol 107. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redus D.B. C. guanfacina E. B. antiaritmice. reducerea debitului cardiac. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt: A. E. B. nadolol E. D. Efecte de tip beta adrenolitic sunt: A. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor 106. scaderea secretiei de renina. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala. bronhodilatatia.

se indica in atonia intestinala. B. eficace in glaucom. pirenzepina B. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc: A. bronhoconstrictie. diminuarea reflexului cornean E. E. midriază B. Dihidroergotamina: este ocitocic are actiune venotonica se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostatic se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertone se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei Dihidroergotoxina: creste fluxul sanguin cerebral se administreaza pe nemancate in urgente se administreaza in perfuzie i. 110. B. potenteaza curarizantele depolarizante. Care din următoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator: A. A. amelioreaza memoria se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate PARASIMPATOSMIMETICE ŞI PARASIMPATOLITICE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. C. antagonizeaza efectele tubocurarinei. B. B. E. D. contracţia muşchilor radiari ai irisului 3. 111. C. E. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. mioza. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde: absorbtie digestiva inalta efect al primului pasaj hepatic ridicat biodisponibilitate per os redusa nu difuzeaza bariera hematoencefalica T1/2 relativ mic Fenoxibenzamina: este agonist alfa-2 este alfa-1 adrenolitic selectiv determina hTA intensa se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipoton se administreaza exclusiv i. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. salbutamolul 2. C. este un anticolinesterazic ireversibil.v. produce hipersalivatie.108. scăderea presiunii intraoculare C. miotic. D. E. scade presiune intraoculara. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. E. 4. D. . A. C. 109. sibutramina C. 5. B.v. C. are efecte nicotinice. D. A. B. adrenalina D. B. cicloplegie D. ipratropiu E. este un anticolinesterazic reversibil. D. D. E. C. A.

antidepresive triciclice B. bloc atrio-ventricular B. 9. hiperplazia gingivală C. cu excepţia: A. hipotensiune arterială . C. 10. astm bronşic B. colici gastrointestinale E. atonia intestinală D.6. propantelina D. ca efecte adverse atropina produce constipaţie. retenţie urinară E. reactivatorii de colinesterază Proprietăţile anticolinergice sunt întâlnite la toate clasele medicamentoase de mai jos cu excepţia uneia. E. scopolamina se utilizează în răul de mişcare D. astm bronşic C. T1/2 = 2-8 ore pentru atropină C. pilocarpina B. neostigmina. hiposalivatie. vărsături C. metacolina. hiposecreţie salivară şi lacrimală D. diaree C. tulburări de vedere Care dintre următoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tip muscarinic: A. retenţie urinară Care dintre următoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei: A. E. timolol C. micţiuni frecvente E. greţuri. ipratropium E. uscăciunea gurii. cafeina E. C. 14. fizostigmină D. D. Care anume? A. antihistaminice D. bradicardie. 11. paraoxon. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă: A. uscăciunea gurii B. boală Parkinson În intoxicaţiile cu compuşi organofosforici antidotul este reprezentat de: A. bradicardie B. bloc atrioventricular E. atropina este eficace în oftalmologie ca midriatic E. transpiraţie În care dintre următoarele situaţii atropina este strict contraindicată: A. pilocarpina. D. emeproniu Contraindicaţiile parasimpatomimeticelor sunt următoarele. glaucom D. atropina difuzează prin placentă şi în sângele fetal B. butilscopolamina C. eumidrina B. naproxen. B. 8. antispastice ale tubului digestiv Ca bronhodilatator în astmul bronşic este indicat următorul compus parasimpatolitic: A. antiinflamatoare nesteroidiene E. neuroleptice C. creste peristaltismul intestinal. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. 13. constipaţia D. 12. 7.

15. Efectele secundare muscarinice sunt următoarele, cu excepţia: A. bradicardie B. hipotensiune arterială C. hipersecreţie gastrică D. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaţii, tremor) E. colici abdominale 16. În intoxicaţia cu atropină apar următoarele manifestări, cu excepţia: A. midriaza B. tulburarea vederii C. convulsii D. retenţie urinară E. bradicardie 17. Pilocarpina se administrează în: A. ulcer gastroduodenal B. diaree C. greţuri, vărsături D. glaucom E. colici abdominale 18. Următoarele substanţe sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă, cu excepţia: A. carbacol B. metacolina C. fizostigmina D. betanecol E. pilocarpina 19. Care dintre următoarele efecte nu este produs de atropină? A. Relaxarea musculaturii netede intestinale B. Scăderea secreţiei gastrice C. Bronhodilataţie D. Mioză E. Stimularea respiraţiei prin mecanism central 20. Emeproniul: A. Se utilizează ca antiastmatic parasimpatolitic în aerosoli B. Are acţiune antispastică la nivel urinar, fiind util în incontinenţa urinară cu hipertonie vezicală C. Are acţiune de tip parasimpatomimetic, utilă în atonia intestinală postoperatorie D. Poate produce ulceraţii esofagiene E. Produce mioză, scade presiunea intraoculară 21. Stimularea receptorilor nicotinici produce: A. Activarea fosfolipazei C (printr-o proteină Gq) B. Inhibarea activităţii colinesterazei C. Deschiderea canalelor pentru cationi D. Deschiderea canalelor pentru anioni E. Stimularea activităţii adenilat-ciclazei (printr-o proteină Gs) 22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare: A. Fenoterolul B. Terbutalina C. Salmeterolul D. Pirenzepina E. Ipratropiu 23. Sunt anticolinesterazice ireversibile: A. Edrofoniu B. Oxifenoniu C. Piridostigmina D. Fluostigmina E. Neostigmina 24. Sunt derivaţi cuaternari de amoniu: A. Tropicamida B. Oxifenciclimina C. Propantelina

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

D. Pirenzepina E. Scopolamina Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina: A. examenul fundului de ochi B. colici gastro-intestinale C. intoxicatia cu atropina D. intoxicatia cu derivati organofosforici E. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor: A. glaucom B. astm bronsic C. diaree D. bradicardie E. ulcer gastro-duodenal Care efect secundar nu este de tip muscarinic: A. arsuri epigastrice B. ileus paralitic C. mictiuni frecvente D. dispnee E. transpiratii Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic: A. atonie intestinala postoperatorie B. retentie urinara C. enurezis nocturn D. miastenia gravis E. antidot in curarizarea cu suxametoniu Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei: A. anticolinesterazic B. parasimpatomimetic direct C. colinergic central D. anticolinergic E. parasimpatolitic Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central (SNC): A. atropina B. scopolamina C. propantelina D. butilscopolamoniu E. pirenzepin Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cu exceptia: A. glaucom B. ileus paralitic C. retentie urinara D. constipatie atona E. bradicardie sinusala Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune: A. paraoxonul B. pilocarpina C. emeproniu D. suxametoniu E. acetilcolina Parasimpatomimeticele se pot indica in: A. diaree B. miastenia gravis C. examenul fundului de ochi D. intoxicatii cu curarizante depolarizante E. ulcer gastro-duodenal

34. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimetica directa? A. Fizostigmina. B. Neostigmina. C. Paraoxon. D. Pilocarpina. E. piridostigmina 35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate ca antispastice urinare? A. Ipratropiu. B. Pirenzepina. C. Emeproniu. D. Propantelina. E. Tropicamida. 36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice: A. ipratropiu B. salbutamol C. telenzepina D. teofilina E. tropicamida 37. Care antispastice au mecanism anticolinergic: A. pitofenona B. papaverina C. butilscopolamina D. neostigmina E. metamizolul 38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic? A. bronhoconstrictie; B. mioza; C. bradicardie; D. hiposalivatie; E. creste peristaltismul intestinal. 39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice? A. neostigmina; B. pilocarpina; C. naproxen; D. paraoxon; E. metacolina. 40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina? A. este un anticolinesterazic reversibil; B. este un anticolinesterazic ireversibil; C. antagonizeaza efectele tubocurarinei; D. potenteaza curarizantele depolarizante; E. se indica in atonia intestinala. 41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina? A. are efecte nicotinice; B. produce hipersalivatie; C. miotic; D. scade presiune intraoculara; E. eficace in glaucom. 42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza in urmatoarele grupe, cu o singura exceptie: A. antispastice digestive; B. antispastice urinare; C. hiposecretoare gastrice; D. antiastmatice bronhodilatatoare; E. antiglaucomatose. 43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic: A. emeproniu

48. tropicamida E. intarzierea golirii stomacului E. tropicamida este folosita ca antispastic C. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea gurii B. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizante C. betanecol Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala: A. glaucom B. isopropamida C. tropicamida E. 46. ca antispastice D. este acetilcolinomimetic sintetic B. Anticolinesterazicele se utilizeaza: A. mictiuni frecvente Pilocarpina: A. inhiba secretia glandelor exocrine E. eumidrina B. astm bronsic C. ipratropium INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. scaderea presiunii intraoculare D. se indica in glaucom sub forma de colir 1% D. hiosciamina D. este un protector al mucoasei gastrice C. emeproniu C. neostigmina B. Atropina: A. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric Notati efectele secundare nicotinice: A. transpiratii E. creste peristaltismul tubului digestiv 4. 45. bradicardie B. colici abdominale C. miastenia gravis D. in miastenia gravis E. fasciculatii si hipertonie musculara D. edrofoniu D. propantelina Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde: A. deprimarea miocardului B. cresterea secretiei glandelor bronsice C. in tratamentul glaucomului B. Anticolinergicele se pot indica in: A. atropina poate fi administrata in preanestezie B. oxifenoniu D. produce relaxarea muschiului ciliar C. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastrica . ecotiofat E. piridostigmina C.44. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila: A. Care din afirmatii sunt adevarate: A. 47. favorizeaza vederea de aproape D. produce midriaza insotita de cicloplegie E. B. constipatie atona E. in Parkinson 3. voma din raul de miscare 2.

9. atropina E. bradicardie Parasimpatomimeticele produc: A. antidepresivele triciclice B. cicloplegie B. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis. se pot folosi în diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. miastenia gravis Proprietati anticolinergice pot avea: A. scaderea presiunii intraoculare Parasimpatomimeticele produc: A. se pot folosi în tratamentul glaucomului E. penicilinele D. ele au acţiune parasimpatomimetica B. tropicamida D. cresterea presiunii intraoculare D. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinale C. bronhoconstricţie E. . bronhodilatatie B. retentie urinara C.5. mictiuni frecvente E. 12. sialoree D. antihistaminicele H1 E. constipaţie C. 14. scaderea secretiilor glandelor exocrine C. neurolepticele C. contractia musculaturii netede digestive D. se indică în tratamentul Parkinsonului In grupa anticolinesterazicelor: A. ipratropiul este indicat in astmul bronsic Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie: A. acetazolamida C. 6. 8. bradicardie C. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizante E. se poate indica în astmul bronşic E. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generale D. D. acetilcolina este un mediator colinergic. mioza E. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. deprimă respiraţia când centrul respirator este uşor deprimat Parasimpatoliticele produc: A. creşte secreţia glandelor căilor respiratorii B. incontinenţă urinară Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibil B. bronhodilatatie B. 13. produce bronhoconstricţie C. 11. blochează colinesteraza întotdeauna ireversibil C. emeproniul se foloseste in retentie urinara E. B. timololul In ce priveşte anticolinesterazicele: A. La nivelul aparatului respirator atropina: A. rrelaxarea musculaturii netede digestive B. hiposecretie a glandelor exocrine D. antiinflamatoarele nesteroidiene Reacţiile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt: A. 7. pilocarpina B. 10. mioza E. unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomului D.

sunt antispastice. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. activa in parkinsonism. 23. hipersecretia glandelor. midriaza. E. 20. E. anticolinergic selectiv. B. produce uscaciunea gurii. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? A. D. D. stimulator cardiac. 21. bradicardie. C. 17. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. 24. E. propantelina. scade secretia salivara. se indica in glaucom. C. B. blocheaza receptorii muscarinici. C. E. D. B. midriaza. mioza. carbamazepina. scade presiune intraoculara. colici abdominale. bronhospasm. B. au actiune miotica. C. 22. inhiba acetilcolinesteraza. C. scaderea peristaltismului digestiv. D. B. E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. inhiba secretia gastrica. D. E. activeaza receptorii muscarinici. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. E. D. scade presiunea intraoculara. deprima SNC. au efecte muscarinice.15. eficace in raul de miscare. B. C. stimuleaza SNC. produce cicloplegie. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. 19. blocheaza receptorii nicotinici. E. E. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. este un alcaloid. fenitoina. reste un anticolinesterazic reversibil. inhiba miocardul. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. sunt agonisti. D. 18. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. D. este un agonist. . B. E. sunt antagonisti. produce midriaza. pirenzepina. C. relaxeaza musculatura neteda. B. C. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. inhibitor al pompei de protoni. antihistaminic H2. D. hiposecretie salivara. scopolamina. sunt antagonisti. D. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. 16. C. B. C.

spasme şi colici gastrointestinale D. hipersecreţie salivară B. neostigmina E. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. Efectele colinergice de tip muscarinic constau în: A. hipersialie C. 27. suferă hidroliză enzimatică hepatică. C. creşterea presiunii intraoculare D. pilocarpina D. retenţie urinară B. la nivelul ochiului produce midriază D. dar de intensitate mai mare şi durată mai scurtă C. retenţie urinară E. pilocarpina E. scopolamina C. ileus paralitic Care dintre următorii compuşi sunt parasimpatomimetice cu acţiune directă? A. la ester D.25. uscăciunea gurii şi greutate în deglutiţie C. 32. acţiunea lor este reversibilă în prezenţa obidoximei Atropina determină: A. 28. 33. sunt Neostigmina şi Piridostigmina B. creşterea secreţiei de adrenalină D. carbacol B. stimularea musculaturii vezicii urinare Atropina este indicată în: A. se prezintă sub formă de colir 1% B. 26. fizostigmina D. sunt utilizate în glaucom E. hipersecreţia glandelor endocrine În preanestezie pentru inhibarea hipersecreţiei bronşice produsă de unele anestezice generale se utilizează: A. se utilizează în răul de mişcare E. 30. B. glaucom B. 29. este contraindicată în Parkinsonul postencefalitic Anticolinesterazicele ireversibile: A. se indică în intoxicaţia cu atropină E. mioză la nivelul muşchilor circulari ai irisului B. miastenia gravis . forma de prezentare este Pilocarpină colir 1‰ care se administrează: 1 picătură x 46/zi Scopolamina: A. relaxarea sfincterelor tubului digestiv E. 31. fizistigmina C. sunt derivaţi organofosforici C. metacolina Pilocarpina: A. betanecol Neostigmina se administrează în: A. este antidot al curarei. scade secreţia glandelor salivare producând uscăciunea gurii C. atropina B. E. stimularea SNC C. au durata de acţiune scurtă D. are efecte antimuscarinice. D. este indicată în glaucom B. are efectele parasimpatolitice ale atropinei. are un atom de azot cuaternar. Parkinson C. se recomanda in atonia intestinala. mioză E.

glaucom Neostigmina: A. constipaţie B. Acetilcolina este hidolizată extrem de rapid B. enurezis nocturn E. 39. diagnosticul şi tratamentul miasteniei gravis D. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizaţi relativ rapid. Stimulator al contracţiei musculaturii striate (în miastenia gravis) Neostigmina: A. astm bronşic E. atonie intestinală E. parasimpatomimetic C. hipersalivaţie C. Acţiunea anticolinergică centrală este utilă în tratamentul bolii Parkinson În practica medicală. intoxicaţia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu) B. Carbaminoil-esterii sunt rezistenţi la hidroliză şi au timp de înjumătăţire lung C. La indivizii cu tonus vagal crescut. ulcer gastroduodenal Reacţiile adverse la administrarea de atropină sunt: A. Contracţia muşchiului radial al irisului C. Metacolina este hidrolizată lent D. 42.34. Se absoarbe bine oral şi are difuziune tisulară foarte bună (inclusiv la nivel central) B. este derivat organofosforic Parasimpatomimeticele cu acţiune indirectă (anticolinesterazice) sunt indicate în: A. indicată în glaucom E. uscăciunea gurii D. este contraindicată în glaucom D. Este utilă în atonia intestinală. 40. La indivizii cu tonus vagal normal. Este contraindicată în astm bronşic Sunt efecte de tip muscarinic: A. Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizaţi de către colinesterază Care dintre afirmaţiile următoare privind atropina este adevărată? A. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă E. intoxicaţia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina) C. retenţie urinară Scopolamina este: A. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă D. având efecte de durată scurtă E. 41. Se utilizează pentru diagnosticarea şi în tratamentul miasteniei gravis D. D. La indivizii cu tonus vagal crescut. constipaţia atonă C. utilizată în tratamentul răului de mişcare Care dintre afirmaţiile privind hidroliza esterilor colinei este falsă? A. 38. Antisecretor (în ulcerul gastric) E. parasimpatoliticele sunt utilizate pentru următoarele efecte: A. 37. Midriatic (examenul fundului de ochi) C. se absoarbe foarte bine per os B. Miotic (în glaucom) B. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizante E. Antispastic D. Antagonizează acţiunea curarizantelor de tip depolarizant E. atropina produce bradicardie şi hipotensiune arterială slabă C. 36. Contracţia muşchiului circular al irisului B. Contracţia musculaturii netede digestive . 35. atropina produce tahicardie şi hipertensiune arterială slabă B. utilizată în boala Parkinson D. se administrează în atonia musculară postoperatorie C. parasimpatolitic B. La indivizii cu tonus vagal normal.

50. este deprimanta SNC. carbacol Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile: A. 47. dispneea B.43. 49. 48. Hipersecreţia gastrică E. stimularea musculaturii scheletice Dupa administrare in sacul conjunctival. prin relaxarea muschiului radiar al irisului B. mioza activa. mictiuni frecvente D. D. Hipersalivaţia D. Stimularea SNC D. prin contractia muschiului circular al irisului C. la doze mari . Bronhoconstricţia. Ionii de calciu B. deoarece are o structura polara B. 45. uscaciunea gurii E. relaxarea sfincterului anal. relaxarea vezicii biliare C. 44. Stimularea SNC C. Relaxarea musculaturii netede C. Contracţia musculaturii striate B. relaxarea muschilor netezi gastrici D. Accelerarea tranzitului intestinal. hipersecretie salivara E. piridostigmina D. pilocarpina produce: A. diareea B. relaxarea muschiului ciliar. hipersecretie gastrica. GMPc Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice: A. cu arsuri epigastrice B. AMPc D. Stimularea contracţiei miocardice Sunt efecte secundare ale medicaţiei muscarinice: A. Retenţia de urină D. este contraindicata in parkinson D. colici abdominale C. pilocarpina B. Rinoreea C. mioza pasiva. Inozitoltrifosfatul C. potenteaza curarizantele antidepolarizante Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv: A. neostigmina C. 51. Diacilglicerolul E. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasa D. fizostigmina E. cu favorizarea vederii la distanta Sunt parasimpatomimetice directe: A. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabila C. hiposecretie gastrica Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale: A. Uscăciunea gurii Sunt efecte secundare de tip nicotinic: A. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoase E. are o biodisponibilitate redusa per os. Contracţiile fasciculare ale musculaturii straite Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 şi M3 colinergici: A. cu diaree B. 52. Ejacularea Sunt efecte de tip nicotinic: A. Eliberarea de adrenalină de către medulosuprarenală E. Creşterea frecvenţei micţiunilor E. Erecţia E. este indicata in miastenia gravis E. 46.

retentia urinara Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor: A. tahicardie Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului: A. este un antispastic urinar D. efect anticolinergic central. delir. este iritant puternic al mucoasei esofagiene E. midriaza activa E. delir Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele: A. efecte parasimpatolitice de intensitate mai mica B. 57. retentie urinara D. astm bronsic C.53. hipotensiune arteriala D. diagnosticul miasteniei Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placii motorii: A. retentia urinara postoperatorie D. cresterea tonusului muschilor vezicii urinare D. cresterea tonusului muschilor intestinali C. scaderea presiunii intraoculare B. la doze mici E. 60. B. antidot anticurarizant C. agitatie. miastenia gravis C. cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesterazice E. 58. hipersalivatie B. convulsii. moarte Comparativ cu atropina. hipersudoratie C. actiune antiglaucomatoasa mai redusa Despre emepronium sunt corecte afirmatiile: A. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei. 59. atonia intestinala postoperatorie B. scopolamina prezinta: A. atonia intestinala postoperatorie E. 56. miastenia gravis E. relaxarea muschilor striati E. 61. stimularea mai intensa a centrului respirator C. stimularea SNC Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct: A. bazate pe efectele de tip muscarinic: A. tulburarea vederii pentru aproape C. cresterea tensiunii intraoculare C. midriaza pasiva B. diagnosticul miasteniei D. antidot in curarizarea cu tubocurarina B. hiposecretie gastrica D.duodenal B. inhiba centrul respirator bulbar. midriaza activa B. 54. 55. este anticolinergica. este un bronhodilatator C. efect inhibitor SNC. glaucom E. ulcer gastro . cu deprimare respiratorie C. mai intens decat atropina pe tremor D. hipomotilitate digestiva E. in cazul intoxicatiei. actiune antiglaucomatoasa Notati simptomele intoxicatiei cu atropina: A. pot aparea hipertermie. stimuleaza centrul vagal bulbar. cu bradicardie si hipotensiune slaba D. mioza activa . cicloplegie D. hipertermie E. este un antispastic digestiv B. la doze terapeutice.

timololul E. 70. Este un parasimpatomimetic direct. pilocarpina C.62. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate? A. D. sunt: A. Astm bronsic. E. hiposecretie salivara C. cresterea tonusului si peristaltismului B. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina. D. dispnee B. E. produc contractia detrusorului 66. acetazolamida 68. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor? A. retentie urinara D. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului: A. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala. C. Miastenia gravis. Stari de atonie intestinala. cresc secretia salivara B. E. emepronium D. D. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal. B. fenotiazine antihistaminice 63. atropina B. 71. eumidrina 65. Este un anticolinesterazic. pirenzepin C. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor: A. C. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare. B. Metacolina. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei? A. Glaucom. hiposecretie gastrica slaba 64. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ? A. colici abdominale C. antidepresive triciclice C. Boala Parkinson. Carbacolina. Mioza. B. isopropamida B. Este indicata in glaucom. fenotiazine neuroleptice E. produc bradicardie C. Bronhodilatatie. D. B. scaderea presiunii intraoculare. antiparkinsoniene anticolinergice B. 69. antispastic intens D. tahicardie 67. Paraoxon. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt: A. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale. C. Neostigmina. sunt: A. anticolinesterazice D. hiposecretie gastrica E. relaxarea sfincterelor. scad tonusul musculaturii netede D. . Parasimpatomimeticele: A. ipratropium E. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens. C. produc midriaza E. Fizostigmina. clonidina D. E.

Determina contractia vezicii urinare. E. La nivel bronsic produc bronhodilatatie. Emeproniu. C. Scopolamina C. Ergotamina C. C. Pilocarpina B. Atropina este un ester al tropinei. Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala? A. Determina scaderea tensiunii arteriale. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt: A. D. Hipertensiune arteriala E. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil. D. Hipersecretia glandelor salivare. Ipratropiu. B. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina. B. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Atropina nu prezinta proprietati antispastice. Neostigmina D.72. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilor de colinesteraza de tipul obidoximei. Arecolina . 81. 76. D. Carbacol E. Metacolina 79. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica? A. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat. Atenolol. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile? A. C. 73. Hiosciamina B. C. Atropina este forma levogira. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic? A. D. Fisostigmina 77. Piridostigmina 78. Atropina C. Metacolina D. 75. B. Scopolamina B. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe? A. Relaxarea musculaturii netede bronsice. mai activa a hiosciaminei. Bradicardie. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului. E. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate? A. Paraoxon B. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom. B. 74. E. efect antispastic la acest nivel. Terazosin E. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune. Stimuleaza secretia gastrica acida. E. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in: A. Fizostigmina E. E. C. D. Constipatie C. B. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune. Tropicamida. Pilocarpina D. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric. 80. Astm bronsic B. Nafazolina. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor? A. Bronhospasm. Ulcer gastro-intestinal D.

Este un ester al tropinei. Este conditionata sub forma de fiole. D. se indica in ulcerul gastric si duodenal Atropina: A. colir. B. inhiba acetilcolinesteraza. Cresc secretiile gastrice D. E. are efect anticolinergic D. fiind utilizat in glaucom. 83. intarzie golirea stomacului E. C. blocheaza receptorii muscarinici. Este un compus cu structura triciclica. Pirenzepina: A. este esterul tropinei forma cis B. C. 87. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica. D. 88. In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina. 91. In enurezis nocturn se indica propantelina. 84. are actiune antiparkinsoniana C. C. Stimuleaza miocardul E. 85. Este conditionat in produsul Axid fiole. au actiune miotica. actioneaza selectiv pe receptorii M2 E. B. 90. blocheaza receptorii nicotinici. Este un alcaloid. sunt antagonisti. D. Emepronium este indicat in incontinenta urinara. Are actiune midriatica. relaxeaza muschii ciliari C. B. E. relaxeaza musculatura neteda digestiva B.82. E. C. Contracta musculatura bronsica C. Scad secretia salivara Indicati afirmatiile corecte: A. Ipratropiu Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte: A. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina? . este un antispastic musculotrop B. C. C. Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominali B. inhiba miocardul. Atropina: A. este o substanta puternic activa Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice? A. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de unele anestezice generale. Relaxeaza musculatura neteda viscerala B. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale. scade secretia gastrica C. sunt antispastice. cresc presiunea intraoculara Pirenzepina: A. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic. D. D. sunt antagonisti. E. sunt agonisti. stimuleaza secretia gastrica D. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice? A. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic Parasimpatoliticele: A. ce se gaseste sub forma izomerului levogir. se poate utiliza in preanestezie E. B. activeaza receptorii muscarinici. 89. Atropina D. deprima respiratia D. Pirenzepina E. E. 86.

C. colici abdominale. B. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare. propantelina. 93. . B. 100. carbacolul. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice? A. inhiba secretia gastrica. se indica in glaucom. D. 98. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice. au efecte muscarinice. D. midriaza. B. B. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina? A. scade presiunea intraoculara. stimulator cardiac. C. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic? A. 99. are efecte antimuscarinice. scade secretia salivara. scade presiune intraoculara. E. C. 94. 95. 96. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate? A. B. D. are un atom de azot cuaternar. B. E. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine. Se indica in oftalmologie. E. B. hiposecretie salivara. E. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic? A. pilocarpina. hipersecretia glandelor. E. scopolamina. D. este un agonist. D. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false? A. relaxeaza musculatura neteda. E. eficace in raul de miscare. inhibitor al pompei de protoni. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate? A. scaderea peristaltismului digestiv. E. este antidot al curarei. tropicamida. stimuleaza SNC. C. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin? A. 97. mioza. C. antihistaminic H2. B. anticolinergic selectiv. produce midriaza. D. se indica in sindromul Zollinger-Ellison. deprima SNC. D. midriaza. B. D. C. E. C. 92. E. produce cicloplegie. D. este un anticolinesterazic reversibil. E. deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv. C. B. bradicardie. se recomanda in atonia intestinala. D.A. ca antiglaucomatose: A. produce uscaciunea gurii. pirenzepina. C. bronhospasm. fenitoina. este un alcaloid. fizostigmina. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice. acetilcolina este un mediator colinergic. carbamazepina. atropina. C. activa in parkinsonism.

E. C. D. C. are efecte nicotinice metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascular pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare Neostigmina: este anticolinesterazic ireversibil la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniu la doze mari produce paralizie este indicata in boala Parkinson este contraindicata in glaucom Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin: convulsii tahicardie dispnee expiratorie midriaza mictiuni frecvente. miastenia gravis. cu tulburarea vederii pentru aproape. B. D. scaderea presiunii intraoculare. ulcer gastro-intestinal. E. A. A. Care sunt efecte antimuscarinice? stimularea miocardului. 107. B. A. B. B. 106. A. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt: examenul fundului de ochi boala Parkinson preanestezie epilepsie tahicardie paroxistica supraventriculara Scopolamina: este inhibitor SNC la doze mici se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropina este indicata in boala Parkinson este antidot anticurarizant este miorelaxant Pirenzepin: blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrine blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezenteric realizeaza in special bronhodilatatie are selectivitate hiposecretoare gastrica este utilizat de electie in enurezis Notati afirmatiile adevarate: acetilcolina nu se poate utiliza ca medicament carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurt exclusiv carbacolul. B. A. B. cresterea presiunii intraoculare. 103. E. Reprezinta contraindicatii ale neostigminei: astmul bronsic. C. bronhodilatatia. midriaza pasiva. 105. midriaza. midriaza activa. 109. C. hiposecretia glandelor exocrine. 108. C. C. E. E. C. D. B. D. D. D. E. prin cresterea tonusului simpatic. D. 110. B. dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa. 104. D. A. 102. A. D. E. A. E. C. B. retentia urinara. A. A. C. C. E. cicloplegie. B.101. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului: mioza. supradozarea curarizantelor depolarizante. involuntare Notati indicatiile terapeutice ale atropinei: colici reno-ureterale bradicardie sinusala sincopa .

are actiune anestezica de infiltratie si de cunducere foarte buna 6. tetracaina 3. manevre endoscopice E. Care dintre urmatoarele anestezicele locale este un ester alchilic: A. produce HTA D. bupivacaina E. lidocaina B. procaina B. benzocaina are absorbtie rapida si toxicitate mare D. sunt anticolinesterazice ireversibile B. benzocaina este utilizata externsub forma de creme. tetracaina are potenta si toxicitate mare C. Care dintre substantele de mai jos este anestezic local exclusiv de suprafata utilizat in oftalmologie: A. interventii chirurgicale cu pierderea constientei C. ropivacaina C. Indicatiile anestezicelor locale sunt urmatoarele cu exceptia A. retentia urinara E. ulcere cutanate 7. Urmatoarele afirmatii cu referire la procaina sunt adevarate. la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardie D. produce midriaza si scaderea presiunii intraoculare E. Care dintre substantele de mai jos este un anestezic locale natural: A. tehnici de investigare invaziva D. ileus paralitic Atropina: A. se indica exclusiv local. in plagi. nu are actiune anticolinergica centrala Derivatii organofosforici: A. tetracaina D.111. in glaucom D. alcaloid din frunzele speciei Erythroxilon coca . interventii chirurgicale fara pierderea constientei B. Care dintre afirmatiile urmatoare este falsa: A. pilocarpina 2. benzocaina 4. lidocaina D. D. procaina are potential mare alergizant. tetracaina are actiune anestezica locala de suprafata B. benzocaina C. arsuri. proparacaina E. are actiune slaba in criza de astm bronsic B. procaina D. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori ANESTEZICE LOCALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. 112. morfina E. cocaina C. spasmolitica E. are actiune antispastica. farmacoterapia anemiei 5. lidocaina B. Notati afirmatia falsa cu referire la cocaina: A. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravis C. cu exceptia: A. prezinta efecte secundare de stimulare a SNC C. au exclusiv efecte muscarinice E. tetracaina are debut lent si durata lunga E. stimuleaza centrul respirator bulbar C. la aplicarea pe tegumente si mucoase B.

grupare amida E. forma disociata este hidrofila 6. aritmii ventriculare la adm. stimulant SNC E. cloroprocaina B. in urmatoarele situatii: A. actiune euforizanta D. cocaina B. anestezia locala de suprafata B. stimulant SNC la doze mici E. grupare amina C. are viteza mai mare. Care afirmatii referitoare la anestezicele locate sunt adevarate A. grupare alcool 3. tinnitus 9. cand anestezicele locale au efect vasoconstrictor D. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: A. solutii diluate in volum mare B. Care sunte anestezice cu structura amide A. procaina E. lidocaina este contraindicata la pacientii cu antecedente convulsive D. cu disparitia efectului anestezic local. grupare ester sau amida E. Lantul intermediar anesteziofor din structura chimica a unui anestezic local poate fi: A. benzocaina D. grupare alcool D. Structura chimica a unui anestezic local cuprinde: A. D. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu propranololul E. lidocaina C. Notati afirmatia falsa: A. lidocaina D. grupare aminica B. lidocaina produce vasoconstricitie si HTA C. anestezicele locale se distribuie in tesuturi bogat vascularizate . tesut bogat vacularizat 7. cu exceptia: A. forma nedisociata este hidrosolubila si nu difuzeaza in membrana fibrei nervoase D. Absorbtia in circulatia generala a anestezicelor locale. Indicatiile lidoccainei sunt urmatoarle. Care sunt anestezice locale cu structura ester: A. actiune vasodilatatoare locala C. sunt baze organice insolubile in apa si solubile in lipide B. radical aromatic D. i. forma disociata este lipofila E. toxicitatea lidocainei creste la asocierea cu cimetidina B.v. radical aromatic 2.B. simpatomimetic prin inhibarea recaptarii noradrenalinei 8. cand anestezicele locale au efect vasodilatator C. bupivacaina 4. bupivacaina E. forma nedisociata (aminica) este liposolubila si difuzeaza usor in membrana fibrei nervoase C. benzocaina 5. grupare hidrofila C. grupare ester B. tetracaina C. anestezia locala de infiltratie C. la aplicarea pe mucoase congestionate E. lidocaina este indicata in aritmii INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1.

toxicitatea sistemica a anestezilcelor locale esteri este mai mare D. sinergism de potentate cu morfina E. antagonism de efect. suxametoniu prelungeste durata de actiune a procainei Notati afirmatiile corecte cu privire la cocainomanie: A. sunt: A. T ½ poate creste in insuficienta hepatica C. anestezic local de infiltratie si de conducere . spasmolitic (benzocaina) Urmatoarele afirmatii referitoare la procaina sunt adevarate: A. Sufera biotransformare hepatica prin N. 15. Prezinta reactii alergice frecvente incrucisate cu procaina E. Actiune antifibrilanta la administrarea i. 9. antagonism de efect cu suxametoniu D. cocaina are efecte simpatolitice C.8. are efect antiaritmic Indicatiile anestezicelor locale in administrare i.v. anestezic general C. 13. antihipertensiv Urmatoarele afirmatii referitoare la interactiunile medicamentoase ale procainei sunt adevarate: A. lidocaina are efect spasmolitic. potenta mare D. eficienta la administrate p. antiaritmic (lidocaina) B.v. anestezicele locare sufera redistribuire in tesutul adipos si muscular E. anticolinesterazicele permit acumulare procainei C. este hidrolizata rapid in sange B. 12.dezalchilare B. anestezic local de infiltratie B. la cocainomani apare perforarea septului nazal E. sunt: A. C. eficient ca anestezic local de suprafata B. B. antitermica D. cocaina produce tahicardie si HTA D. procaina la administrarea i. cocaina produce toleranta si dependenta fizica redusa D. p. amidele sunt biotransformate hepatic prin N-dezalchilare Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate: A. cocaina produce dependenta psihica mare C.v Actiunule farmacodinamicr ale procainei la administratea i. parasimpatolitica B. are actiune relaxanta musculara prin mecanism musculotrop la administrate i.v ca vasodilatator periferic in boala Raynaud E. i. prin mecanism musculotrop E. antihistaminica C. cocaina produce dependenta fizica mare B. trofic tisular E. in geriatrie ca trofic tisular D.v.v. Notati afirmatiile corecte referitoare la mepivacaina A. toate anestezicele locale eu efect stimulant SNC B. hiperglicemianta Procaina are urmatoarele indicatii: A. 16.v. cu sulfamidele (prin acidul PAB) B. 10. E. difuzeaza prin placenta C. latenta foarte scurta (sub un minut) E. are actiune anestezica locala de supragata slaba D.o.o ca spasmolitic. spasmolitic (procaina) E. antiinflamatoare. are actiune antiaritmica la asministrarea i. stimulant SNC (cocaina) C. 14. toxicitate relativ mare la nou nascut C. 11. Asocierea cu deprimantele cardiace scade T ½ D. se instaleaza sindrom de abstinenta semnificativ Lidocaina: A. antiaritnic (procaina) D.

este un anestezic general E.v. produc aritmiii si deprimare cardiaca D. Ropivacaina A. Avantajele administrarii bupivacainei constau in: A. Bupivacaina A. la adminstrare i. toxicitate cardiaca marcata C. anestezic local de tip ester B.. bloc semzitiv prelungit. toxicitate sistemica si cardiotoxicitate reduse C. este necesara asocierea adrenalinei E. potenta si toxicitate mare B. debut lent si durata lunga 18. actiune vasoconstrictoare . bloc motor D. posibilitatea utilizariii in obstetrica 19. cu analgezie postoperatorie C. utilizat ca anestezic in chirurgie D.. durata lunga B. cardiotoxicitate E.17. .

eter etilic C. tiopental B. poate fi produsa de N2O C. midazolam D. Sevofluran 2. antibiotice aminoglicozice C. cu exceptia: A. De electie la astmatici si in pediatrie se foloseste ca anestezic general: A.v sunt adevarate. enfluran) B. Vare dintre urmatoarele substante este un anestezic general inhalator gazos: A. Urmatoarele substante nu trebuiesc intrerupte inaintea anestezicelor generale. tiopentalul este indicat la pacientii cu insuficienta respiratorie E. halotan D. cu exceptia: A. ciclopropan E. Urmatoarele afirmatii referitoare la hipertemia maligna produsa de anestezicele generale sunt adevarate cu exceptia: A. ketamia este un terivat barbituric INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. reserpina B. se manifesta prin cresterea dramatica a temperaturii. Halotan D. Anestezice generale inhalatorii lichide volatile sunt urmatoarele: A. heparina D.ANESTEZICE GENERALE INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. poate fi produsa anestezicele halogenate (halotan. midazolamul este un antagonist GABA –A B. Urmatoarele afirmatiii referitoare la anestezicele generale i. midazolamul produce euforie D.v. protoxid de azot B. miscari automate si intense ale globilor oculari E. tiopentalul este un anestezic general de inductie si durata urltrascurta C. este o reactie idiosincrazica 5. Eter etilic B. halotan E. paralizie bulbara C. ciclopropan C. sevofluran D. toate reflexele absente B. tratamentul se face cu dantrolen (morelaxant) D. Enfluran E. puls imperceptibil D. hexobarbital . antidiabetice orale 4. Protoxid de azot C. N2O 6. relaxarea sfincterelor 3. anticoagulante orale E. isofluran 2. Perioada toxica a anestezicelor genrala cuprinde urmatoarele. derivati barbiturici: A. Anestezice generale administrate i. ketamina C. enfluran B. cu exceptia: A. acidoza si rigiditate musculara E.

intoxicatii cu deprimante SNC D. pierderea sensibilitatii dureroase si a reactiei la durere E. faza de alarma (pretoxica) D. se asociaza un morfinomimetic cu un neuropeltic C. efect secundar al anesteziei generale. faza de somn profund 6. protoxid de azot C. Opioide E. Sindromul anticolinergic central.E. interventii chirurgicale C.v in care: A. deprimarea maduvei spinarii B. apare starea de indiferenta (mineralizare) 9. Deprimante cardiace 4. interventii chirurgicale cand este necesasra pierderea constientei E. faza de excitatie E. parasimpatomimetice? 5. stimulante SNC C. Urmatoarele afirmatii referitoare la anestezicele generale inhalatorii sunt adevarate: A. deprimante SNC 11. faza de somn superficial C. Neuroleptanalgezia este o tehnica a anesteziei pe cale i. halotanul are lopofilia cea mai inalta B. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. anticolinergice B. atropina E. faza de analgezie B. curarizante C. antihipertensive B. Relaxarea sfincterelor 7. N2O are lipofilia cea mai inalta C. poate fi indus cu: A. saluretice E. Sufera o distributie bifazica D. Reactiile adverse cardiovasculare ale anestezicelor generale halogenate constau in: A. starea de constienta este pastrata B. Inductia si revenirea din anestezie este scurta pentru N2O 12. Faza de somn profund a parioade de anestezie propriu-zisa cuprinde: A. Unele substante pot produce sinergism la asocierea cu anestezice generale A. atiemetice? D. isofluran D. TA si puls relativ normal E. starea de constienta este perduta D. Indicatiile anestezicelor generale A. Inductia si revenirea din anestezie este curta pentru eterul etilic E. aminoglicozide D. endoscopii 8. tiamilal 3. Medicatia adjuvanta a anesteziei generale cuprinde: A. deprimare cardiovasculara B. nicotinomimetice D. ketamina 10. enfluran B. paralizie bulbara D. simpatomimetice C. Perioada de inductie a anesteziei generale cuprinde: A. abolirea reflexului cornean C. benzodiazepine E. miorelaxante B. miastenia gravis B. extrasistole ventriculare .

isofluranul are o molecula instabila Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. miorelaxare buna D. isofluranul sufera o metabolizare intensa B. inductie si durata ultrascurte D. Hipertermie maligna B. desfluranul prezinta perioada de inductie si revenire scurta Tiopentalul: A. nu induce euforie B.v. esofluranul prezinta potential aritmogen C. eterul etilic se indica in anestezia generala la astmatici D. 21. 14. produce anestezie disociativa C.13. 17. Midazolamul A. este un agonist GABA-A C. isofluranul nu prezinta potential epileptogen D. produce stimulare cardiaca D. anestezic i. analgezie buna Care afirmatii sunt corecte: A. 18. isofluranul prezinta toxicitate hepatica si renala intensa C. 15. este un derivat al acidului tiobarbituric B. protoxidul de azot se foloseste pentru inductia anestezica B. vasoconstrictie D. tratamentul hipertermiei maligne provocate de halotan se face cu dantrolen E. i. enfluranul prezinta acumulare redusa in tesutul adipos B. enfluranul prezinta risc mic de hepatotoxicitate D. protoxidul de azot nu prezinta faza de excitatie C. metabolizarea halotanului conduce la metabolit hepatotoxic C. hipotensiune arteriale Farmacotoxicologia anestezicelor generale cuprinde urmatoarele efecte idiosincrazice: A. Deprimare cardiaca E. desfluranul produce iritarea tractului respirator cu tuse si bronhospasm E. este un anestezic general cu actiune de lunga durata D. Deprimarea respiratiei D. 19. isofluranul prezinta risc de precipitare a ischemiei miocardice la pacietii cu boala coronariana B. poate produce deprimare respiratorie si laringospasm E. anestezic local B. halotanul prezinta lipofilie inalta D. derivat barbituric C. Hepatotoxicitate provocata de metaboliti Avantajele anestezicelor generale constau in : A. Toxicitate renala C. 20. indicat la pacientii cu AVC . eterul etilic nu are efecte deprimante cardiace E. anestezie incompleta B. este un derivat benzodiazepinic Ketamina A. enfluranul este indicat la pacientii cu antecedente convulsive Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati alogenati sunt corecte: A. inductie rapida C. C. enfluranul prezinta risc crescut de convulsii E. revenire rapida E. 16. este indicat ca hipnotic E. scad debitul cadriac E.v. eterul etilic nu are efecte toxice hepatice Care afirmatii referitoare la anestezicele generale derivati halogenati sunt adevarate: A.

Fenobarbitalul este indicat şi în unele forme de epilepsie. 6. 10. 8. B. D. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. produc inductie enzimatica. E.10 ore)? . ciclobarbital. Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt corecte? A. C. 9. E. 7. inhibitie enzimatica. inhibitie enzimatica. C. mecanism farmacotoxicologic. Derivaţii barbiturici nu sunt indicaţi în insuficienţă hepatică gravă B. C. B. Care dintre barbituricele hipnotice următoare are durată lungă de acţiune (8 . C. E.v. E. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. D. inductie enzimatica. Nitrazepam B. deplasarea de pe proteinele plasmatice. fenobarbital. C. 2. D. C. D. E. durata scurta de actiune Hipnotice INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU 1. B. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea> A. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A. 5. ciclobarbital. Cloralhidrat E. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. fenobarbital. D. D. hiperpolarizare postsinaptica. In anestezia generală se administreaza ciclobarbital i. Care dintre următoarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor: A. obisnuinta. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric E. Zopiclon 3. B. Ciclobarbital C. B. produc datorie de somn paradoxal.E. D. Triclofos E. tiopental. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). Barbituricele produc dependenţă. au efecte gradate in functie de doza. Flunitrazepam 4. B. deprimare selectiva a SNC. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). "datorie" de somn paradoxal. indometacina. deprimarea respiratiei. nitrazepam. E. Tiopental D. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. mecanism farmacodinamic. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. pentobarbital. Zolpidem D. flunitrazepam. C. Care dintre următoarele substanţe se utilizează ca hipnoinductoare A. amobarbital. Fenobarbital B. potentarea transmisiei GABA-ergice. Amobarbital C.

hexobarbital C.20 min) de acţiune? A. . hexobarbital B. Metaqualona B. Metaqualona E. Este hipnocoercitiv cu structură chinazolonică: A. Alcalinizante urinare B. toleranţa dobândită B. insuficienţa renală 16. Zopiclona C. anestezia generală B. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor: A. Indicaţiile barbituricelor sunt următoarele. secobarbital B. inhibiţie enzimală D. Tigemonam 19. Scăderea treptată a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face pentru a preveni: A. fenobarbital 11. La întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declanşează: A.A. Care dintre următorii compuşi este barbituric cu durată ultrascurtă (10 . Forma gravă a sindromului de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat cu barbiturice este caracterizată de: A. accident cerebral hemoragic E. Administrarea de clorură de amoniu perfuzabil 17. insuficienţa hepatică E. Zopiclona 20. Buspirona B. secobarbital D. inducţie enzimatică C. epilepsie C. pentobarbital C. Naloxona E. crize convulsivante de mare rău epileptic C. sindrom de abstinenţă E. cu excepţia: A. amobarbital E. sindromul de abstinenţă D. Imipenem D. Carumonam E. Amfepramona D. amobarbital E. scăderea acuităţii vizuale 13. Este ciclopirolonă hipnoinductoare: A. Mecanismele instalării sindromului de abstinenţă la barbiturice sunt. Nalbufina C. toleranţă încrucişată cu alte medicamente B. toleranţa încrucişată cu alte medicamente C. Hormon antidiuretic D. Zolpidem C. Eliminarea renală a barbituricelor este favorizată de: A. coma hepatică D. Vasoconstricţia la nivel renal E. preanestezie 14. insuficienţă renală severă E. insomnii D. fenobarbital 12. Acidifiante urinare C. insuficienţă renală acută B. Butorfanolul D. insuficienţă hepatică 15. Meropenem B. Canrenona 18. ciclobarbital D.

Bromizovalul E. efect rebound cu vise neplacute. instalarea inhibitiei enzimatice B. cu o exceptie: A. Excitaţie centrală B. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici C. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicină D. cu exceptia: A. obisnuinta D. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici 25. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 26. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. dependenta fizica si convulsii în abstinenta B. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie C. Hidroxidiona D. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune: A. inhibitie enzimatica D. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. au efecte gradate în functie de doza C. Creşterea transmisiei inhibitoare prin glicină 21. deprimarea respiratiei B. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Creşterea afinităţii GABA pentru situsul receptorial B. la oprire brusca 24. efect rebound. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului C. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice: . Toleranţa 22. reduc durata de somn N REM D. "datorie" de somn paradoxal E. Barbitalul C. cu vise dezagreabile 28. inductie enzimatica 29. cu exceptia: A. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse.A. obisnuinta C. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice: A. Zolpidemul B. Creşterea activităţii aminopeptidazei M E. produc "datorie de somn paradoxal" E. deprima selectiv SNC B. cu o exceptie: A. Impotenţă sexuală la bărbaţi D. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici E. potentarea transmisiei GABA C. Sunt efecte adverse specifice după utilizarea bromurilor: A. aparatul cardio-vascular si temperatura 30. Hipertensiune arterială E. hetero "down" reglare D. reduc somnul paradoxal REM D. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl D. deprima gradat doza-dependent respiratia. Convulsii epileptiforme C. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent B. Carbamida 23. sensibilizarea receptorilor glutamatergici C. farmacotoxicologic C. produc "datorie" de somn paradoxal E. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice: A. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse. farmacodinamic B. inhibitie enzimatica E. hiperpolarizare postsinaptica 27. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele. inductie enzimatica E.

Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune? A. E. . Sunt derivati ai acidului tiobarbituric. ciclobarbital. i. Zolpidem E. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%. nu sufera efectul primului pasaj hepatic 33. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare? A. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare D. E. D. nitrazepam. Amobarbital. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic: A. C. Fenobarbital. Cloralhidrat E. Secobarbital E. Precizati hipnoinductoarele: A. Ciclobarbital D. D. Ciclobarbital. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore) D. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen 31.v. Barbiturice. analeptice cardiovasculare C. Zolpidem C. Glutetimid 38. D. 34.A. Nitrazepam 37. E. este hipnoinductor C. Compusi cuaternari de amoniu. B. Metaqualona D. B. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata: A. clordiazepoxid C. B. Nu provoaca inductie enzimatica. E. Nu prezinta efecte sedative. Benzodiazepine. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor? A. nitrazepam B. Bromuri. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice E. Secobarbitalul B. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona: A. B. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric. 39. analeptice respiratorii B. C. Barbital. indometacina. Metaqualona C. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina: A. D. ciclobarbital. Nitrazepamul: A. B. este hipnocoercitiv B. oxazepam 32. medazepam E. C. 40. Diazepam 36. flunitrazepam D. Pentobarbital. Triclofos C. Glutetimida D. amobarbital. E. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice: A. fenobarbital. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric. Chinazolone. C. flunitrazepam. 35. Glutetimid B. Zopiclon B.

45. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent D. miorelaxanta. deprimarea respiratiei. E. Meprobamatul 50. C. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici 47. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta B. fenobarbitalul are caracter slab bazic E. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice B. benzodiazepina. 43. pentobarbital. scaderea pragului excitabilitatii neuronale. B. E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. 49. au efecte gradate in functie de doza. mecanism farmacodinamic. D. C. deplasarea de pe proteinele plasmatice. Alegeti afirmatiile corecte: A. Zopiclona B. potentarea transmisiei GABA-ergice. D. E. Bromizovalul E. B. C. D. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor? A. C. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic 48. obisnuinta. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general D. Glutetimida B. D. Benzactizina D. Metaqualona . Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in: A. inhibitie enzimatica. produc datorie de somn paradoxal. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri). hiperpolarizare postsinaptica. hipnoinductoare. D. E. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici: A. B. Perfuzie cu glucoza hipertona E. deprimare selectiva a SNC. 44.C. "datorie" de somn paradoxal.4-benzodiazepina C. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1. Hipnoinductoare sunt: A. inductie enzimatica. E. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol): A. Administrarea de furosemid i. Metilpentinolul C. ciclopirolona. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt: A. inhibitie enzimatica. Care afirmatii sunt false? A. produc inductie enzimatica. Administrarea de metoclopramid i.v. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea: A. C. 42. 46. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie E. tranchilizanta. mecanism farmacotoxicologic. Administrare de excitante ale SNC D. C. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea: A.v. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare B. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice C. tiopental. B. B. D. E. 41. fenobarbital. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor.

Motilitatea reflexă este diminuată D. Naloxona D. 3. Creşte consumul de oxigen la nivelul creierului E. Metilprilona 51. Deprimarea respiraţiei celulare B. este derivat din 7-nitro-1. Pragul reflex este scăzut E. Aldehide C. C. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate? A. are durata scurta de actiune D. efect al primului pasaj hepatic redus INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU 1. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central B. Motilitatea voluntară nu este abolită C. Nu produc somn narcotic B. 5. Ce modificări ale funcţiilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic? A. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata D.Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul Dormicum E. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune 2. Amobarbitalul are efect sedativ. Acţionează selectiv pe receptorii specifici (GABA) C. Imipenem E. E Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai scurta durata. Care afirmatii sunt corecte? A. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata. Derivaţii barbiturici determină A. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic C. D. are actiune tranchilizanta C. B. Hipnoinductoarele A. Efectele asupra SNV. Sunt inductori enzimatici. Hipnoinductoarele fac parte din următoarele clase structurale A. Benzodiazepine E. Indicati afirmatiile corecte: A. . În funcţie de doză produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-comă-moarte C. hipnotic. Hipnocoecitivele: A. 7. circulaţie şi respiraţie sunt intense E. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii D. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune E. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot C. Metabolismul bazal este crescut 4. Imidazopiridine 8. Deprimă respiraţia D. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic B. B. Reduc durata somnului paradoxa REM 6. Alcooli D. Produc o inducţie enzimatică marcată.4-benzodiazepina B. Accentuează oxidarea glucozei C. Trezirea din somn se face greu cu stări de obnubilare D. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite. Blochează sinteza de ATP D. Nitrazepamul: A. Nu modifică EEG nocturn E. Starea de conştienţă este suprimată B. cu durata lunga de actiune. se leaga de proteinele plasmatice in procent redus E. Ureide ciclice B.C.

13. D. obisnuinta. teofilina. C.9. C. la oprirea brusca a tratamentului. 18. C. D. B. Predomină în a 2-a jumătate a nopţii. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). B. . anticoagulante cumarinice. B. E. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A. pentobarbital. cresterea metabolismului bazal. latenta si durata a efectului scurte. C. D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. 16. inhibitie enzimatica. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. B. Durata şi profunzimea sa este mai mare în prima jumătate a nopţii D. propranolol. Somnul lent (NREM) are următoarele caracteristici: A. Pirazolon 11. contraceptive orale. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele clase structurale: A. C. Benzodiazepine. E. alcool etilic. toleranta prin mecanism farmacocinetic. ciclobarbital. E. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. 14. C. un diuretic osmotic. E. E. Hipnotice D. haloperidol. Are unde EEG rapide şi de amplitudine mare B. este indicata administrarea timp indelungat. Terapia insomniilor constă în administrarea de A. Psihostimulente E. 17. B. E. Nootrope B. D. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. D. alcalinizarea urinii. Ciclopirolone D. fenobarbital. Ocupă 75% din totalul timpului de somn C. B. amobarbital. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. medicamente antiacide. flumazenil. Imidazopiridine. durata lunga de actiune. potentarea efectului bauturilor alcoolice. D. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). E. Barbiturice B. C. C. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). D. hexobarbital. E. Anxiolitice 12. E. B. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). Se caracterizează prin mişcări oculare rapide 10. Sedative C. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. 15. blocarea receptorilor dopaminergici. este hipnocoercitiv (nu hipnogen).

4-benzodiazepina. este un hipnotic cu durată de acţiune ultrascurtă B. 21. 20. maprotilina B. reduce durata somnului paradoxal (REM). Hipnoticele barbiturice sunt indicate în: A. alcool etilic. este indicat în insomnia incipientă datorată hiperexcitabilităţii nervoase C. este derivat de 7-nitro-1. în insuficienţa renală severă 28. Care dintre următoarele medicamente au acţiune hipnotică: A. are actiune hipnotica. administrarea de NaCl le încetineşte eliminarea C. suferă intens efectul de prim pasaj hepatic E. epilepsie D. produce somnolenţă diurnă reziduală B. se recomandă frecvent în prescripţii magistrale E. moclobemida C. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. acţionează selectiv asupra unor receptori specifici . B. bromazepam 24. cloralhidratul D. atacul de panică 29.19. anticoagulante cumarinice. are efect timoanaleptic B. anestezie generală E. rifampicina. medazepam B. nu au risc alergizant D. la pacienţii epileptici E. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice? A. B. nu se recomandă la bolnavii cu hipertrofie de prostată 27. sunt indicate în enurezisul nocturn 22. administrate prelungit pot provoca impotenţă sexuală B. are latenţă şi durată scurtă D. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. preanestezie B. la doze mari provoacă convulsii C. D. Cloralhidratul: A. în preanestezie C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. se administrează exclusiv parenteral 26. C. enurezis nocturn C. nitrazepam E. flunitrazepam E. nitrazepam D. dezvoltă farmacodependenţă 23. la conducătorii auto D. are efect iritant pe mucoasă E. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă: A. selegilina 25. are durata scurta de actiune. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate: A. lorazepam C. are şi efect inhibitor enzimatic D. E. se administrează exclusiv oral E. C. se administrează în asociere cu mucilagiul de gumă arabică C. diazepam. Hipnoticele hipnoinductoare: A. cimetidina. Ciclobarbitalul: A. D. Bromurile: A. la bolnavii cu insuficienţă hepatică gravă B. este o substanţă cu efect hipnotic D. E.

amobarbital E. pentobarbital 35. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilităţii nervoase 39. Care dintre următorii compuşi sunt barbiturice narcotice? A. reduc durata somnului paradoxal (REM) D. este utilizat ca antiepileptic . nu reduc durata de somn paradoxal (REM) 30. produce un somn apropiat de somnul fiziologic. supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicidal 31. nitrazepam C. Simptomele intoxicaţiei acute cu barbiturice sunt: A. se utilizează ca anestezic general E. pe o durată de 6-8 ore C. metoclopramid iv 36. se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice 32. la oprirea bruscă a tratamentului nu produc "rebound” cu vise neplăcute B. Nitrazepamul: A. perfuzie cu glucoză hipertonă D. deprimare respiratorie 33. furosemid iv B. trezirea din somn este uşoară E. Fenobarbitalul: A. tiopental B. amobarbital C. este lipsit de efecte adverse D. este barbituric cu durată lungă de acţiune C. soluţie de manitol 5% E. are un T1/2 scurt (6-8 ore) B. Care dintre următorii compuşi sunt hipnotice benzodiazepine? A. Tratamentul intoxicaţiei acute cu barbiturice se face cu: A. midriază D. ciclobarbital C. hipotensiune B. tiopental B. fenobarbital B. barbital E. febră B. halucinaţii C. are latenţă şi durată de acţiune scurtă B. Hipnoticele hipocoercitive: A. se administrează pe termen nelimitat C. flunitrazepam D. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat E. este barbituric cu durată scurtă de acţiune B.B. triclofos E. trezirea din somn este dificilă şi însoţită de somnolenţă reziduală D. nu induc somn narcotic nici la doze mari C. flunitrazepam 38. insomnie D. Ciclobarbitalul: A. fenobarbital D. stare de agitaţie psihică 34. hexobarbital 37. hipotensiune arterială până la colaps E. provoacă inducţie enzimatică încrucişată C. prezintă şi activitate timoanaleptică D. diaree E. cianoză tegumentară C. declanşează efectul de "rebound” cu vise neplăcute la oprirea bruscă a tratamentului E. cloralhidrat D. Sunt barbiturice cu durată scurtă de acţiune: A. perfuzie cu NaHCO3 C. Sindromul de abstinenţă la hipnoticele barbiturice se manifestă prin: A.

Diminuă hiperexcitabilitatea senzitivă şi psihomotorie D. În doze terapeutice produc o deprimare selectivă a SNC şi SNV . Indicaţiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. Produc somn în orice condiţii şi la indivizii normali C. hipertensiune arterială E. Blocarea receptorilor NMDA D. Reacţiile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt: A. modifică structura somnului C. Hipnoticele: A. Desfacerea nucleului pirimidinic E. Substituenţi simetrici la C5 B. glaucom E. Halogeni C. cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor C. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în: A. Sunt deprimante neselective ale SNC C. miastenia gravis D. insomnii C.D. Reduc perioadele somnului paradoxal D. potenţează transmisia inhibitoare GABA-ergică D. Medicamentele sedative: A. anestezia generală 43. cresc frecvenţa de deschidere a canalelor de clor E. Acţiunea hipnotică a barbituricelor este crescută în intensitate de următoarele configuraţii structurale: A. toleranţă încrucişată cu alte medicamente 45. peste 20 de ore C. Sunt deprimante selective ale SNC B. se asociază cu alte medicamente pentru a le creşte eficacitatea 40. Cresc perioadele somnului paradoxal 47. nu se absoarbe digestiv B. sunt reprezentate de cloralhidrat B. modifică structura somnului E. inhibă eliberarea de GABA 41. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor D. sindrom de abstinenţă la scăderea treptată a dozelor D. are T 1/2 lung. Potenţarea acţiunii GABA C. determină hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală E. Stimularea transmisiei icosanoidergice E. Nitrazepamul: A. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector B. Blocarea receptorilor glicinergici spinali 49. Acţionarea unor receptori specifici B. Substituenţi ramificaţi la C5 D. Hipnoticele barbiturice determină: A. La doze terapeutice au efect antipsihotic E. Favorizează instalarea unui somn asemănător celui fiziologic D. preanestezie B. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic D. În doze terapeutice produc o stare de liniştire C. Produc obişnuinţă cu tendinţa de creştere a dozelor E. toleranţă dobândită (obişnuinţa) pentru acţiunea hipnotică B. Sunt deprimante SNC neselective care inhibă difuz diferitele segmente ale SNC B. Sunt deprimante neselective ale SNC B. Produc scăderea funcţiilor fiziologice centrale şi periferice la nivel bazal 48. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat C. Lipsa substituenţilor la C5 46. Hipnocoercitivele: A. este puternic inductor enzimatic E. nu se mai utilizează ca hipnotic 44. Hipnoticele benzodiazepine: A. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor 42.

hipnoinductoare B. Convulsii de tip epileptiform C. fenobarbital C. nu reduce durata somnului de tip REM 55. Sunt hipnocoercitive: A. marirea timpului de deschidere a canalelor de ClD. Stupoare D. antipsihotica E. Aritmii cardiace E. Produc reacţii vegetative marcate 50.nitro-1. se biotransforma la metaboliti activi E. zolpidem D.E. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt A. glutetimida E. inhibitie enzimatica E. amobarbital D. Amobarbitalul C. Zolpidemul 52. farmacocinetic B. Sunt hipnocoercitive: A. flunitrazepam B. Zopiclon este: A. metohexital E. fenobarbital B.4-benzodiazepina C. Glutetimida 53. Excitaţie SNC B. ciclopirolona C. hiperpolarizare postsinaptica 58. hipnocoercitiv E. Zopiclona E. Flunitrazepam C. antiepileptic 56. sedativa C. hipnocoercitiv B. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare B. inductie enzimatica C. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol): A. Ciclobarbitalul B. Barbituricele au ca mecanism de actiune: A. stimularea activitatii SOMH . Metaqualona D. Hipotermie severă 51. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale: A. scaderea pragului de excitabilitate neuronala E. derivat de 7. Glutetimida D. anticonvulsivanta D. Nitrazepam B. imidazopiridina B. tiopental 59. Zolpidem E. bromizoval 54. deplasare de pe proteinele plasmatice D. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. ciclobarbital C. inhibarea transmisiei GABA C. Sindromul de abstinenţă la barbiturice se manifestă prin: A. antidepresiva 57. Sunt hipnoinductoare: A. hipnoinductor D.

ciclopirolona C. imidazopiridina B. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati: A. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor. T1/2 scurt si durata scurta E. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica B. antidepresivele sedative E. diazepam B. hipnoinductor D. teofilina E. hipnoticele piperidindione B.60. hipnocoercitiv E. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic D. Barbituricele: A. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt: A. deprima selectiv SNC B. derivat de 7. antiepileptic 65. au un mecanism de actiune GABA-ergic 70. cimetidina D. anticonvulsivanta D. miorelaxanta 64. alcool C. Precizati hipnocoercitivele: A. Zopiclona este: A. sunt hipnoinductoare E. benzodiazepina B. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice: A. au efecte gradate in functie de doza C. hipnoinductoare E. sensibilizarea receptorilor glutamatergici B. reduce durata somnului de tip REM 69. la asocierea cu: A. rifampicina E. tranchilizanta D. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza D. auto-reglare "down" E. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici C. beta-adrenolitice B. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. sunt hipnocoercitive C.nitro-1. neurolepticele fenotiazine 61. anticoagulante cumarinice 67. sedativa C. antipsihotica E. anticoagulante cumarinice D. hipnotica B. Hipnoticele: . contraceptive orale 68. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului: A. Zolpidem este: A. produc "datorie" de somn paradoxal E. ciclopirolona C. tranchilizantele dicarbamati C.4-benzodiazepina B. hipnoinductor C. instalarea inductiei enzimatice 66. hetero-reglare "up" D. digoxina C. hipnoticele barbiturice D. reduc somnul paradoxal REM D. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile 62. miorelaxanta 63.

. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor D. Benzodiazepinele. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente. D. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice. Produc obisnuinta. sunt hipnocoercitive E. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare C. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica: A. B. E. C. nu sufera un circuit enterohepatic C. se utilizeaza in tratamentul insomniilor 71. induce un somn de 6-8 ore 74. clorpromazina E. B. E. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid. Bromurile E. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale: A. D. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? A. Ureidele aciclice. care inhiba difuz diferite segmente ale SNC. B. Barbituricele. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive? A. B. 79. la doze mici au efect sedativ. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini. C. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici. E. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi E. C. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate? A. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic. pot produce impotenta D. Nitrazepamul: A. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte? A.A. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier 73. nitrazepam C. aparatului cardiovascular si temperaturii. D. Hipnoticele. cu tendinta de marire a dozelor. la doze mici au efect stimulant SNC. lidocaina D. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei. au eliminare rapida B. Bromurile: A. Efectele deprimante SNC nu depind de doza. Produc inductie enzimatica. este un hipnocoercitiv E. are un timp de injumatatire de peste 20 ore B. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare D. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC. D. potenteaza transmisia glutamatergica B. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica. 77. Barbituricele: A. 80. E. produc analgezie E. Sunt derivati ai acidului barbituric. favorizeaza sinteza de ATP 75. D. C. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor C. 78. B. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic. Hipnoticele. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate? A. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente. 76. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali. loratadina 72. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic B. Produc inductie enzimatica. in doze mici au efect sedativ D. C. zolpidem B. produc pierderea temporara a cunostintei C.

C. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice. Ciclobarbital E. Toxica C. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate? A. E. E. C. Are durata scurta de actiune si latenta scurta.4 benzodiazepina B. D. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale. Simptomatica B. 82. Diazepamul este un hipnocoercitiv. Hexobarbital D. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1. Care dintre afirmatii sunt corecte? A. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere. C. Mentionati afirmatiile corecte A. Neurologica 85.B.5-benzodiazepina. Masuri igieno-dietetice 84. Administrarea de sedative. Bromura de sodiu 88. D. In functie de etiologie hiposomniile pot fi: A. 83. Prezinta un singur substituent la C5. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti). Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice? A. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul. C. B. E. dubla si tripla legatura. Medazepam B. D. D. durere) B. Amobarbital D. Pasagera E. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare? A. C. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate. dubla si tripla legatura. Nitrazepam C. 86. E. Cronica D. in doze mici. E. In anestezia generala se administreaza fenobarbital. Psihoterapie E. Secobarbital E. Terapia insomniilor consta in: A. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. B. Zopiclon D. Tiopental 89. Tratarea cauzelor (anxietate. 90. B. Flunitrazepam E. Sunt derivati de 7nitro 1. Meprobamat 87. D. Nitrazepam C. Zolpidem B. Pentobarbital B. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive. Barbital C. depresie. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte? . Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore. D. 81. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate? A. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM. C. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%). Are durata lunga de actiune si latenta lunga. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati. Barbituricele se administreaza ca sedative. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de actiune? A.

Triclofos B. C. Barbituricele produc inductie enzimatica. Au timp de injumatatire scurt. E. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor: A. Indicati afirmatiile corecte: A. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice: A. Difuzeaza prin placenta. Barbituricele sunt hipnoinductoare.4-benzodiazepina. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor. Barbituricele sunt hipnoinductoare. 93. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5. Nu dau toleranta E. halogeni. 99. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice: A. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice. Sunt derivati de 7-nitro-1. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici: A. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice. Flunitrazepam E. E. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore) C. E. C.Toleranta proprie si incrucisata. C. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble. C. D. E. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii. Ciclobarbital B.6-tricetohexahidropirimidina. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica. D. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat. Sunt hipnocoercitive B. E. Zoplicone este hipnoinductor. Midazolam 91. B. E. Fenobarbital E. Ciclobarbital D. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici: A. Metaqualona este hipnocoercitiv C. D. C. Barbituricele: . Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice: A. Barbital 94. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute. 100. Nitrazepam este hipnoinductor.A.4. B. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor. Indicati afirmatiile corecte: A. B. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa. 98. substitienti ramificati 97. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice. Nu modifica structura somnului. B. B. Ciclobarbital 96. Tiobutabarbital D. Glutetimida B. Ketamina E. B. Sunt derivati de 2. Tiopental C. in cazul derivatilor barbiturici. Barbituricele sunt hipnocoercitive. triple. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor: A. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv D. Durata de actiune nu este influentata de structura. se poate explica prin fenomenul de inductie enzimatica. Nitrazepam C. Produc inductie enzimatica D. D. Diazepam D. 95. Pentobarbital C. 92. D.

efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri). B. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO). bromizoval. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice: A. E. flumazenil. actiunea deprimanta gradata asupra SNC. forteaza somnul si la indivizii normali E. haloperidol. hipertensiune arteriala D. D. 106. hipnoinductor. glutetimida. alcalinizarea urinii. cresc durata somului REM C. . D. la oprirea brusca a tratamentului. E. hipnocoercitiv. toleranta prin mecanism farmacocinetic. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului D. C. E. 105. 107. E. zopiclona. amobarbital. tiopental. C. zolpidem. C. B. C. B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor. B. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul: A. D. stimuleaza respiratia 103. D. sunt inhibitori enzimatici B. 109. B. ciclobarbital. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii). E. deprima respiratia la doze mari E. ciclobarbital. inhiba actiunea GABA D. durata lunga de actiune. D. blocarea receptorilor dopaminergici. inhibitie enzimatica. B. 108. D. 110. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce). C. imidazopiridina. E. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse: A. latenta si durata a efectului scurte. pot produce anestezie generala C. B. un diuretic osmotic. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive: A. anticonvulsivant (antiepileptic). 104. cresterea metabolismului bazal. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate. preanestezie 102. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde: A.A. C. Hipnocoercitivele: A. intoxicatia acuta cu alcool E. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA). nu se pot administra intravenos 101. epilepsie C. Barbituricele se pot indica in: A. D. obisnuinta. alcool etilic. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica: A. insomnii B. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin: A. E. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici: A. modifica EEG nocturna B. C. potentarea efectului bauturilor alcoolice. fenobarbital. B. nitrazepam. ciclopirolona.

si intrarectal E. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie D. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente: A. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt: A. E. sunt deprimante SNC selective B. pentobarbital. B. mioza D. alcool etilic. reduce durata somnului paradoxal (REM). anticoagulante cumarinice. contraceptive orale. hipnotica. C. D. are actiune hipnotica. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent C. E. C.. B. cianoza tegumentelor C. preanestezie D. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit B. cimetidina. incontinenta urinara 117. este hipnocoercitiv (nu hipnogen). HTA E. amobarbital. medicamente antiacide. este derivat de 7-nitro-1. miorelaxanta. deprimarea respiratiei 118. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu: A. hexobarbital. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului: A. C. este indicata administrarea timp indelungat. B. antipsihotica. nu prezinta potential alergizant D. reduc durata somnului NREM E. anticoagulante cumarinice. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic. alcool etilic B. teofilina. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte: A. se administreaza i. enurezis nocturn B. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice: A. E.4-benzodiazepina. B. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea C. E. propranolol. branzeturi fermentate C.C. D. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt: A. 112. fenobarbital. 113. D. D. C. sedativa. insomnii C. Hipnocoercitivele: A. anticonvulsivanta (antiepileptica). 116. reduc durata somnului REM 119. ciclobarbital. Bromurile: A. 111. 114. E. B. C. p. insomnia B. cimetidina . are durata scurta de actiune.v. se elimina lent 120. 115. D. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu: A. D. epilepsie E. E.o. diazepam. rifampicina.

nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute . rifampicina 121.D. neuroleptice C. secobarbital B. insomnia este extrem de frecventa D. Hipnoinductoarele: A. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate: A. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal D. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt: A. nootrope D. psihostimulente E. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse 122. efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii E. tiobutabarbital 123. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica C. anxiolitice B. metohexital E. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice E. Alegeti afirmatiile corecte: A. hexobarbital C. produc somn narcotic la doze mari B. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn B. pentobarbital D. reduc durata somnului REM C. hipnotice 124. fenotiazine E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful