P. 1
tehnologii de depoluare

tehnologii de depoluare

|Views: 574|Likes:

More info:

Published by: Moldoveanu Andrei-claudiu on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

MEDIU-sistemul ce cuprine 3 componente:apa aer si sol .Pol.aerului: Poluarea repr.

orice activitate care,prin consecinţele sale, aduce modif echilibrelor biol, influenţând negativ ecosistemelecu urmări nefaste starea de sănătate şi confortul speciei umane.Prin pol aerului se înţelege prezenţa în atmosf a unor subst străine kre în funcţie de concentr şi timpul de acţiune provoacă tulburări în echilibrul nat,afectând sănătatea şi confortul omului sau mediul de viaţa al florei şi faunei.Princ subst ce contribuie la pol atmosf sunt:oxizii de sulf şi azot,clorofluoro-carbonii, dioxidul şi monoxidul de carbon;aceştia fiind doar o parte din miliardele de tone de materiale poluante pe care le genereaza în fiecare an dezvoltarea industriei,si kre afecteaza ecosist acvatice şi terestre în momentul în kre poluantii se dizolva în apa sau precipita sub forma de ploaie acida. Surse de pol: Reprez locul de producere si evacuare in m.înconj a unor emisii poluante.Sursele de pol sunt naturale si artificiale.S.naturale produc o pol accidentala kre se integreaza repede în ciclul ecologic.Vulcanii pot polua atmosf cu pulberi solide,gaze si vapori,subst toxice dat.continutului lor mare de compusi ai sulfului,ce rez in urma eruptiei.Furtunile de praf provocate de uragane,cicloane produc pol atmosf pe mari intinderi.Pulberea poate fi ridicata pâna la mare înalţime şi odata ajunsa întro zona anticiclonica,incepe sa se depuna..Cant mici de pulberi meteorice patrund în atmosf.Trasnetul şi temp ridicate sunt cauzele declansarii incendiilor din paduri,kre se intind pe supraf de sute de ha, formand nori de fum.Pol atmosf cu NH3,H2S,CO2 poate fi produsa şi de o serie de gaze rezult din descomp anaeroba/aeroba,a reziduurilor precum:deşeuri organice industriale sau alimentare,cadavre,dejecţii umane şi animale,frunze.Putrefacţia sau descomp anaeroba,elib în aer subst toxice,rau mirositoare si inflamabile.Particulele vegetale precum polenurile,sporii mucegaiurile,algele,ciupercile şi fermentii pot polua atmosf.Spre deoseb de praf,acestea sunt mai periculoase deoarece o sg particula poate provoca imbolnavirea unui organism viu.Aceste part veg alaturi de bacterii,microbi si virusi reprez princ pol patogeni ai aerului.S.artificiale sunt mai numeroase si cu emisii mult mai daunatoare,fiind întro dezvolt continua dat extinderii tehnologiei.Categ de materiale ce pot fi agenti poluanti sunt:materii prime (carbuni, minerale etc.),impuritaţi din materiile prime(sulf, plumb,mercur, arsen) produse finite(ciment,clor,negru de fum).Pol atmosf cu particule solide este cea mai veche şi mai evidenta categorie de pol artif.Dintre surse putem aminti procesele industriale si combustibilii. Pol industriala: Ind termoenergetica elimina în atmosf pol:praful,oxizii de sulf şi de azot,iar în cant mai mici hidrocarburi,funingine,sulfaţi şi ac.organici.Toţi combustibilii uzuali conţin cenuşa prov din subst solide necombustibile.Odata cu evoluţia capacitaţilor de productie de energ electr va creşte şi vol pol emişi în aer.Deasemenea şi dezv economica a combustibililor sup va duce la creşterea utiliz combustibililor inf şi odata cu aceştia şi a cant poluanţilor emişi.Ind siderurgica produce o imp pol a atmosf.In aceasta ind minereul de fier şi carbunele sunt materiile prime kre degaja în atmosf atât poluanţi solizi cât şi gazoşi.Princ pol sunt:prafurile,fumurile, în spec cele roşii ale oxidului de fier şi bioxidul de sulf.Ind met neferoase:contribuie la pol atmosf cu produse toxice.Multe dintre acestea poseda anumite prop fizicoch kre le fav rasp sub forma de aerosoli..Metalele nef utiliz în ind se împart în 2 grupe:grele şi uşoare.În afara de particulele solide,metalurgia nef produce şi imp emisii de gaze toxice,în spec vap de mercur şi compuşi de sulf.Dintre pol din metalurgia met nef grele cel mai imp este Pb,deosebit de toxic.Metalurgia met nef uşoare este caract în spec prin ind Al şi a beriliului.În cazul prelucrarii primului se emana în aer ac.fluorhidric şi fluoruri.Poluanţii atmosf rez din aceasta ind sunt:beriliul metalic,oxidul,sulfatul,fluorura hidroxidul şi clorura de beriliu.Ind mat de construcţie:are la baza prelucrarea,unor roci nat cele mai poluante fiind ind.cimentului,azbestului,Mg şi gipsului.Ind cimentului este una dintre cele mai imp în privinta poluarii atmosf.Ind Mg:este asemanatoare cu cea a cimentului. Ind gipsului are la baza prelucrarea sulfatului de calciu prin ardere şi macinare.Deasemenea este f. imp şi ind azbestului care,produce un praf cu o concentr ridicata şi f greu de reţinut în ap de epurare.Ind ch:are ca

poluanţi princ emisiile de gaze,ele fiind amestecate cu particule solide sau lichide..Prin interacţiunea ch a acestor subs din aer cu diversele forme fizice ale apei, şi prin intervenţia unor catalizari fiz-ch rezulta subst ch foarte toxice. Ind petrolului:este necesara deoarece creaza o sursa imp de energie,însa pe kt este de necesara,pe atât de periculoasa dpdv ecologic.Petrolul şi subst rezultate din prelucr acestuia contribuie la aparitia smogului.În afara dezastrului ecologic,evapor în atmosf este destul de intensa,astfel cca 25% din pelicula de petrol patrunde în aer sub forma de hidrocarburi.În concluzie,nu exista ramura industriala kre sa nu polueze cu:fum,pulberi,vapori,gaze,deşeuri toxice etc. Poluarea prin mijloacele de transport: O alta sursa imp de pol a aerului o constituie mijloacele de transport. În aceasta categ intra:autoveh,locomotivele,vapoarele,avioanele etc.Cea mai mare pondere de gaze ce pol aerul prov însa de la autoveh, dat nr f mare al acestora.Cum maj autoveh sunt concentrate în zonele urbane se poate înţelege rolul lor deosebit de imp în pol oraşelor.Indif de tipul motorului autoveh pol aerul cu oxizi de carbon şi de azot, hidrocarburi nearse,oxizi de sulf,aldehide,plumb,azbest,funingine etc.În prezent vehiculele polueaza de 8-10 ori mai puţin decât cele care au existat în circulaţie acum 30 de ani.Pol produsa de avioane prez caracteristici specifice combustiei şi extinderii zborului în stratosfera. Particularitaţile stratosf accentueaza pol, din cauza rarefierii aerului. Ag poluanţi au un timp mai lung de acţiune,iar vaporii de apa rez sunt solidificaţi în cristale fine de gheaţa,ce form o nebulozitate ce diminueaza rad.solara.Cu toate acestea avioanele produc o poluare mai redusă decât alte mijloace de transport, datorita utilizarii de turbine cu gaz şi a unui combustibil înalt rafinat.Vapoarele utiliz motoare cu ardere interna şi produc o pol asemenea autoveh, iar locomotivele fol motoare Diesel electrice care emit cei mai puţini poluanţi dintre toate vehiculele. Alte tipuri de poluare: Incinerarea deşeurilor:produce poluanti gazoşi urât mirositori şi particule solide ce polueaza neadmis atmosfera. Prin combustia ambalajelor din material plastic se elib ac clorhidric şi ag plastifianţi ca policlorobifenoli,deosebit de toxici.Arderea ierburilor uscate şi nefolositoare de pe câmpuri reprez o masura de distrugere a daunatorilor şi de mineralizare a terenurilor. Fumul de ţigara:prin arderea tutunului are loc o distilare uscata a acestuia,iar în fumul emis au fost identificaţi circa 3000 de subst,care sunt mutagene şi/sau cancerigene. Dintre acestea amintim:nicotina,oxidul de carbon,benzopirenul,acroleina,hidrocarburi, compuşi ai HCN şi ai ac organici,alcoolul metilic,fenolul,piridina,plumbul,plutoniul radioactiv etc.Acţiunile patogene ale fumului de ţigara pot fi:cardiovasculare,respiratorii şi cancerigene.Contaminarea radioactiva:a existat întotdeauna, dar sa accentuat at knd criza de hidrocarburi fosile a fost soluţionata cu energie electronucleara.Princ surse de polradioactiva sunt:mineritul uraniului şi plutoniului,uzinele de preparare a combustibilului nuclear,deşeurile centralelor nucleare,experienţele nucleare, avariile şi accidentele nucleare.Pol fonica:este o pol ce se produce dat unor zgomote sau emisii de sunete cu vibraţii de o anumita intensitate ce produce o senzaţie dezagreabila, jenanta şi chiar agresiva.Princ surse de poluare fonica sunt:transporturile terestre şi aeriene,şantierele de construcţii,complexele şi platformele industriale etc. Dispersia pol in atmsf: Din nefericire elem poluante nu ramân la locurile unde sunt produse, ci, dat unor fact influenţi,se departeaza. Aflate în concentr mare la sursa emitenta,pe masura ce se departeaza se împraştie şi dat unor fen fiz sau ch,cad sau se descompun realiz o autopurificare a atmosf.Princ fact kre contribuie la misc poluanţilor în atmosf sunt: temp,umiditatea,vântul,turbulenţa şi fen macrometeorologice.Temp aerului nu este o marime constanta,ea prez 2 feluri de variaţii:periodice şi accidentale. Variaţia aerului în funcţie de presiune şi de înalţime este un fact imp care intervine în deplasarea maselor de aer şi în raspândirea în atmosfera a impurifianţilor.Umidit crescuta duce la formarea ceţii,care produce concentrarea impuritaţilor. În zone poluate ceaţa se form dand naştere smogului.Vântul este

materiale şi substanţe cu care vin în contact prin fenomene fizicochimice complexe.Gradul de perturbare poate merge de la un simplu inconfort pâna la o acţiune toxica evidenta. cât şi prin prop sale fiz.Poluanţii din aer pot determina degradarea şi deteriorarea ulterioara a unor obiecte. Toate acestea au la baza nu numai fenomene naturale (care se integreaza în ciclurile normale ale naturii).care determina o continua stare de agitaţie interna.infectanta şi de scadere generala a rezistenţei organismului.în situaţia poluanţilor cumulativi (plumb.sonore etc. nivelul oceanului planetar creşte.Aceste efecte pot fi rezultatul acumulării poluanţilor în organism. În unele situaţii acţiunea nociva este data însa numai de particule solide sau numai de gaze.alergii. diferite dupa natura poluanţilor şi a stratului material afectat.Pol aerului cu aerosoli are ca efect o acţiune iritanta. Manifestările patologice pot fi:intoxicaţii cronice. Calmul atmosferic este cea mai nefav cond meteorologica pt pol aerului.. iar datorita acestui fapt el este considerat cel mai imp factor ce contribuie la împraştierea poluanţilor. În astfel de condiţii de încalzire globala.acţiunea toxica a petrolului deversat în oceane asupra peştilor. cancerigena. toxica.în care . animalelor şi plantelor sunt de cele mai multe ori sub forma unui complex de substanţe toxice în compoziţia carora intra atât particule solide cât şi gaze.sanguine. dar şi poluarea excesiva cu care ne confruntam în ultimul timp.rata mortalitaţii poate sa creasca în timpul de expunere la smog. Efectele directe sunt repr de modif care apar in starea de sănătate a populaţiei ca urmare a expunerii la agenţi poluanţi Aceste modif sunt:creşterea mortalităţii.Agenţii nocivi eliminaţi în atmosfera care pot provoca efecte daunatoare asupra felului de viaţa al oamenilor.aerul infl sănătatea atât prin compoz sa ch.Exista mai multe cai de deteriorare a confortului omului şi a senzatiilor sale vizuale. Consecintele majore ale pol aerului: Pamântul începe sa se încalzeasca. Gazele şi vaporii care au un efect daunator asupra organismului se împart în: toxice respiratorii. spre ex din actiunea smogului produs de industrie.Agenţii poluanţi altereaza şi perturba relaţiile normale ale omului cu mediul înconj şi pe cele formate între ecosisteme.sau indirect.creşterea morbidităţii.mişcarea orizontala a aerului.apariţia unor simptome sau modif fizio-patologice. ploile acide sunt din ce în ce mai frecvente.apariţia unor modif fiziologice directe şi/sau încărcarea organismului cu agenţii poluanţi. Efectele pol:Omul poate suferi direct de pe urma agenţilor poluanţi. O creştere de 5°C a temperaturii pe totPamântul poate topi complet calotele arctice crescând astfel nivelul oceanelor şi inundând o mare parte din uscat. decolorare şi spalare a unor materiale. stratul de ozon se subţiaza.mutagene şi teratogene sau pot fi caract prin apariţia unor îmbolnăviri.Smogul reduce vizibilitatea naturala şi adesea irita ochii şi caile respiratorii.În aşezarile urbane cu densitate crescuta. fier).Turbulenta este un fen care rezulta din dif de temp. deoarece pe masura producerii de poluanţi aceştia se acumuleaza în vecinatatea sursei şi concentraţia lor creşte progresiv.olfactive.Reducerea vizibilitaţii poate fi favorizata de anumite fen meteorologice (stagnarea aerului. unele state insulare pot fi acoperite complet de apa. până când încărcarea atinge pragul toxic.Studiile meteorologice au scos în evidenţa rolul maselor mari de aer ca factori de care depinde difuzia poluanţilor eliminaţi de surse aflate la sol. reducerea elasticitaţii şi rezistenţei unor compuşi organici.efecte carcinogene.hepatice şi neuroleptice. Pol aerului si sanatatea omului: Dpdv al igienei. gheţurile veşnice se topesc. alergica.De asemenea modif patologice pot fi determ de impactul agentului nociv asupra anumitor organe sau sist. iar plantele şi animalele vor migra sau vor avea mari greutaţi de adaptare. vânturi puternice şi umiditatea ridicata). Cele mai importante sunt fenomenele de coroziune.Acest fen fav repede amestecurile şi de aceea difuzia impuritaţilor în masa de aer turbulent se face mai repede. caderile de ploaie nu vor mai putea fi absorbite în timp util. recoltele nu vor mai putea creşte normal în unele zone.ce se poate transmite omului în urma utilizarii acestuia ca hrana.de o singura natura.

Tipuri de poluanti si actiunea lor: Pol.Cel mai imp este oxidul de carbon.nervoase ale creierului.Cadmiul se presup k ar avea şi efecte teratogene şi cancerigene.Toxicitatea azotaţilor şi a compuşilor rez din metabolizarea acestora se manif în tubul digestiv prin efecte iritante şi congestive asupra mucoaselor digestive. prov grave afecţiuni(orbire. Degenerescenţa fibroasă este numele dat acumulării de ţesut cicatrizat în plămân.Deoarece ficatul este organul cel mai imp care metabolizeaza pesticidele.responsabili de un nr f mare de alergii respiratorii sau cutanate. Bronşita severă poate conduce la emfizem.Substanţa cancerigenă este cunoscută de multă vreme iar prezenţa în aer indică un risc crescut de cancer pulmonar.cancerigeni:cei mai răspândiţi sunt hidrocarburile policiclice aromatice ca benzopiren. beriliul.acţiunea iritantă se manif asupra rinichiului prin congestii şi hemoragii.Pol.poluanţii să reprez unul dintre agenţii determinanţi sau agravanţi(boli respiratorii acute şi cronice. bariu etc.Dioxidul de sulf produce iritarea mucoaselor şi dilatarea bronhiolelor.Pesticidele prez o acţiune toxică puternică a sist nervos modif transmiterea influxului nervos. Pol.precum şi o sumă de gaze şi vapori ca dioxidul de sulf. la care se adaugă compuşii de cobalt. Bronşita este o inflamare persistentă a bronhiilor şi bronhiolelor ce cauzează o tuse dureroasă.anemii).Azotaţii şi azotiţi pot provoca efecte nocive asupra omului prin intoxicaţie.Efectele cronice ale intoxicaţiilor cu pesticide se obs asupra ficatului şi a sist nervos.Fen kre apar sunt de hipoxie sau anoxie. realizate de obicei prin deteriorarea membranelor celulare. Efectele pol asupra omului: Princ efecte asupra sănătăţii umane par a fi răni ale ţesuturilor delicate.benzontracen.acţionează toxic asupra măduvei osoase şi perturbă metabolismul. În timp ce plămânul se umple cu ţesut fibrotic.iritanţi realiz efecte iritative asupra mucoasei oculare şi asupra ap resp.azbestul şi oxizii de fier.rinichii şi maduva osoasa.Mercurul prov aberatii cromozomiale.Fosfaţii pot provoca efecte poluante ce se manif direct asupra omului prin apariţia intoxicaţiilor. amoniacul etc. arsenul.Pol.Cadmiul are o puternica actiune toxica asupra organism vii.moarte).Aici intră pulberile netoxice.ozonul şi subst oxidante.Pol.cauzate de episoade bruşte de spasme musculare în pereţii bronhiali.asfixianţi sunt cei care împiedică asigurarea cu oxigen a ţesuturilor organismului.alergenici:in cazul pol nat (polen) precum şi a prafului din casă.dioxidul de azot.Dintre poluanţii cancerigeni anorganici menţionăm azbestul.Astma este o boală supărătoare caract de insuficienţe respiratorii ce nu pot fi prevăzute.Fosforul împreună cu fluorul au un efect iritant asupra mucoasei t.Printre cei mai răspândiţi sunt dioxidul de siliciu. Unul dintre primele simptome ale inflamării este scurgerea de fluid (plasmă) din vasele de sânge.afect cel.o mare producţie de salivă şi spasme musculare involuntare care contractă căile respiratorii.anomalii psihice. În contact cu sângele form sulfhemoglobina kre imprimă sângelui o culoare roşu-brună. alterarea schimbului de gaze şi a procesului de oxigenare a sângelui.digestiv.care form cu hemoglobina un compus relativ stabil (carboxihemoglobina) şi împiedică astfel oxigenarea sângelui şi transportul de oxigen către ţesuturi.Cl.respiraţia este blocată şi persoana se sufocă treptat. decât în situaţiile în kre este împiedicată trecerea gazului din sângele venos în alveola pulm şi eliminarea lui prin aerul expirat.fen care se produce prin interm alimentelor şi a apei de băut.CO2 nu produce tulburări ale organismului uman.fibrozanţi produc modif fibroase la nivelul ap respirator.trec prin placenta din corpul mamei în cel al fatului. Poluanti ce trebuie sa ne ferim organismul: O2 poate infl sănătatea efectul fiind determ de scăderea pres la niv alveolei pulmonare.Pulberile induc disconfort şi boli specifice numite conioze.convulsii şi moarte.Apoi.apărând spasme. cobaltul.În unele . poate afecta sângele. nichelul şi seleniul.o boală pulmonară obstructivă şi ireversibilă ce constă în contractarea permanentă a căilor respiratorii şi deteriorarea sau chiar distrugerea alveolelor.Pb poate prov anemie şi intoxicaţii cronice ce duc la tulburarea sist nervos şi poate prov o boala num saturnism.el este cel mai lezat. cromul. benzofluoranten etc.

microelemente(S.acarienii vieţuiesc în toate casele (în covoare.In aceste cond toti poluantii „cuibăriţi” in acest spatiu. 50% din toate problemele noastre de sănătate sunt cauzate sau favorizate de poluarea aerului interior. care se realizeaza tot cu ajutorul microorganismelor (si a altor grupe de organisme).pe lângă elem benefice cunoscute(păstrarea temp si umiditătii aerului).Activitatile de bioremediere a solurilor se pot desfasura in situ cat si ex situ.locuri în care curăţarea profundă şi .cazuri creşterea celulară determinată de prezenţa materialelor străine din plămân poate cauza formarea unor tumori.adica majoreaza sensibilitatea organismului. ochii inflamaţi.ap de aer condiţionat care.introduc in spaţiul de locuit un element nou:activarea miscarii aerului in incapere.chimicale.Mg.Zn).de 8-10 ori mai poluat decât cel din exterior”. Modalit.Co.Cercetări recente au arătat că „aerul din interiorul incintelor noastre este.aşternuturi.odată introduse in organism produc alergii.Alergenii repr suma subst straine care.in doze crescute.perdele.în special de prezenţa aici a alergenilor.Ca.Fe.P).de biodegr.nutrienti.O alergie se declanseaza knd sist imunitar „consideră” unele subst inofensive k fiind periculoase generand anticorpi pentru apararea organismului în cauză.În plus.declansand reactia acestuia.mobilier.Cancerul de plămân este deseori mortal.In incinta sa produs o activare a circulaţiei aerului interior.În acelaşi timp. specialiştii în domeniul studiului mediului înconjurător au arătat recent că cca.polen). aceştia pot produce până la o jumătate de milion de cocoloaşe de excremente.Mo. acarieni).De regulă.Tulpinile izolate sunt pastrate in colectii de microorganisme din care se realizeaza biopreparate bacteriene pentru aplicarea lor in actiunile de bioremediere.fie în locuinţa noastră.Bioremedierea solului poluat cu produse petroliere este un process dirijat de catre om.Toate acestea.plus unele modif de comportament(fumatul .In procesul de bioremediere a solurilor poluate cu produse petroliere o serie de factori implicati in acest process sunt adusi in conditii optime pentru marire vitezei acestui process.introducerea animalelor în locuinte)au marit nr agenţilor care agreseaza corpul uman.raport echilibrat.in zonele ferite de curenţii de aer.prosoape)gradul de curăţenie fiind acela care poate diferenţia nr lor în locuinţa.K. drept unica sursa de carbon si energie.co-metaboliti.păr de animale.gaze(radon.fum de ţigară.emisii de ozon de la aparatura electronică)microorganisme(bacterii. Acarienii: Denumiti şi „căpuşe de praf” acarienii sunt un fel de micropurici kre sunt purtati aleator prin spatiul unei incaperi.care ocupă vol unei linguri de supă pot trăi câteva mii de acarieni.Odată cu activarea sistemului imunitar împotriva „intruşilor” apar şi efectele secundare atât de cunoscute precum: nasul care „curge”. Cum pastram aerul curat ? Factori poluanti: Azi asistăm la o modificare importantă a habitatului.Tulpinile izolate sunt testate în laborator pentru evidentierea capacitatii de degradare a hidrocarburilorpetroliere de catre microorganisme prin însamântarea acestora pe medii minerale la care s-a adaugat titei.Parametri optimizati sunt: aport O2.microorganisme hidrocarbon-oxidante.Aplicarea metodologiei de detoxificare prin bioremediere in situ a solurilor poluate cu compusi organici proveniti din titei necesita realizarea de biopreparate alcatuite din bacterii specifice.Tulpinile bacteriene sunt izolate si selectionate din microflora autohtona a solurilor puternic poluate cu titei .Cu.mirosuri(în bucătărie)etc.Aglomerările de acarieni pot fi găsite în crăpăturile de mobilă şi fisuri de materiale de construcţie.Se estimează ca întro grămadă de praf. spori de ciuperci.a petrolului din solurile poluate: Biodegradarea produselor petoliere este un process natural pe care microorganismele (si alte grupe de organisme) existente in sol il realizeaza.macroelemente(N.sunt „vânturaţi” şi inhalati de catre ocupantii incaperilor.Cei mai frecventi poluanti intâlniti în încăperile noastre:aerosoli (praf.Mn.fie la locul de muncă:există un adevărat asalt de materii si materiale noi fol in acest scop.monoxid de carbon.Na. strănuturile etc.depunanduse odată cu praful.

apa ca element de filtrare şi spălare a aerului aspirat din încăpere. ca şi folosirea unor substanţe de protecţie anti-microbiană a suprafeţelor curăţate.Chiar dacă există anumite rase de câini sau pisici care produc mai puţine descuamări (mătreaţă.Utiliz unor tratamente de şoc cu ozon pentru distrugerea ciupercilor şi bacteriilor.pt distrugerea amestecurilor volatile organice.Folos unor purificatoare de aer cu încărcare energetică ridicată pentru distrugerea aerosolilor alergenici (viruşi. Echipamentele de aer condiţionat Tendinţele actuale în domeniul ventilării caselor noastre arată necesitatea realizării până la patru trepte de filtrare şi purificare a aerului exterior introdus sau recirculat în încăperi de către aparatele de aer condiţionat cu care ne-am dotat. astfel:-prefiltrarea mecanică.. ciuperci. .Hrana uzuală a acarienilor provine din descuamarea pielii umane.. Influenţa animalelor de companie: Sunt cunoscute rolul şi importanţa existenţei animalelor de companie(câini.Împrăştierea unor aerosoli cu mare capacitate fungicidă.iar apa şio iau din vaporii de apă furnizaţi tot de om.Nu în ultimul rând. Aspiratoarele de praf În cazul aspiratoarelor de praf.evitarea mochetelor.îmbăierea frecventă a animalelor.prin respiraţie şi transpiraţie. folosirea unor aspiratoare performante pentru curăţenia incintelor. ulterior.se răspândeşte în aerul din incintă odată cu părul eliminat. tuşit sau respiraţie grea)la cele mai grave (astm bronşic. spori etc.îşi îmbibă blana cu propria salivă care.este vizibilă camera de spălare cu apă (în centru) şi priza de aer viciat în care se introduce tubul flexibil de captare. biocidă pentru echipamentele de aer condiţionat ale clădirii.. germicidă.Fol echipamentelor de aer condiţionat cu lămpi ultraviolete germicide pentru păstrarea suprafeţelor bateriilor de răcire neinfectate de ciuperci.generarea de oxidare fotocatalitică cu UV.) în viaţa oamenilor.ci anumite reziduuri produse de către acestea.nu se poate spune că aceste animale sunt complet no-alergenice.Aceste măsuri se iau în special în cazurile în care oamenii au fost declaraţi sensibili la alergii sau au malformaţii ale sistemului respirator.filtre de înaltă eficienţă (HEPA) pe circuitul de aer care reîntoarce aerul aspirat în încăpere.pt reţinerea particulelor mai mari de 25 de microni.strănut.Există o serie de măsuri care pot fi luate pentru limitarea influenţei fact alergenici asociaţi cu răspândirea părului animalelor ca de ex:desprăfuirea şi aspirarea prafului păstrarea pardoselilor de lemn fără covoare.).Cercetările au arătat că în cazul acestora nu animalele sau păsările.sunt alergenice.eczeme sau rinite alergice). .spălând aerul poluat cu apă prin barbotar (amestecare cu vânturare).În ceea ce priveşte pisicile studiile ne reamintesc de faptul că aceste animale „autocurăţindu-se” continuu.-trecerea prin raze UV.ptdistrugerea bio-aerosolilor.filtrarea mecanică pt reţinerea particulelor cupr între 1025 de microni..completă se face cu dificultate. .trb fol aspiratoare care utilizează: . Mijloace tehnice antialergice -Tratamente specifice de curăţare profundă a covoarelor şi cuverturilor. pisici. ..Pentru persoanele mai sensibile alergic putem explica în acest fel reacţiile tipice în caz de infestare:de la simptome mai uşoare (ochi înroşiţi.acestea fol princ epuratoarelor de gaze(scrubbers).dar apa barbotată de către aerul poluat este un excelent reţinător de agenţi poluanţi. păr). bacterii.Aspiratoarele cu spălare cu apă sunt ceva mai voluminoase.evitarea tapiţeriilor acumulatoare de praf. pasări de colivie etc.

sansa noastra – respectiv prevenirea poluarii mediului. de felul in care este mentinuta integritatea mediului depind practic sanatatea omului si calitatea vietii acestuia . si anume eliminarea produselor toxice introduse de om in mediul inconjurator. De-a lungul timpului prin ocuparea extensiva a planetei calitatea aerului si a apei s-a degradat. care să asigure prin aplicarea lor in-situ blocarea migrării poluanţilor din zona deversării de produs petrolier în subteran sau alte zone învecinate. protejarea sanatatii umane. cât şi pentru protecţia mediului înconjurător. Exista mai multe tipuri de poluare si anume: poluarea atmosferei. in special a apelor. In definitiv. Politici de mediu UE - - protectia si imbunatatirea calitatii mediului. I. ieftine şi eficiente. realizarea unor planuri de gestionare a deseurilor. punand intr-o stare critica intreaga planeta. Obiective relevante pentru protectia mediului: Aer : .limitarea poluarii punctiforme si difuze a bazinelor acvatice si mentinerea functiilor ecologice ale ecosistemelor acvatice. asupra mediului (1972). ca urmare a activitatii omului si care provoaca prin natura lor. prin concentratia in care se gasesc si prin timpul cât actioneaza. Combaterea poluarii mediului ambiant este una din problemele de mare actualitate ale intregii omeniri. utilizarea durabila a resurselor naturale. creaza disconfort sau impieteaza asupra diferitelor utilizari ale mediului la care aceasta putea servi in forma sa anterioara" Depoluarea este exact procesul invers. ca mijloc de creştere a resurselor de sol. Pe plan mondial se observă tendinţa de dezvoltare a unor metode simple. prin care poluarea semnifica: "modificarea componentelor naturale sau prezenta unor componente straine. grosimea stratului de ozon a scazut.mentinerea calitatii aerului in limitele concentratiilor maxime admisibile. rapide. distrugerea poluanţilor şi refacerea cadrului natural. una din temele fundamentale ale epocii contemporane si nerezolvarea ei poate avea efecte dezastruoase pentru omenire. asigurarea unei utilizari prudente si rationale a resurselor naturale. Sol .U. Ape : . MECANIS Tehnologii de depoluare 1. prevede printre altele utilizarea unor procedee şi tehnologii de depoluare menite să neutralizeze sau să blocheze fluxul de poluanţi şi care să asigure eficienţa dorită şi aplicarea legislaţiei privind protecţia calităţii solului. efecte nocive asupra sanatatii.DEPOLUARE Def a poluarii formulata la Conferinta Mondiala O. poluarea solurilor si poluarea apei Asigurarea protecţiei calităţii solurilor.N. Toate acestea au dus la cresterea ingrijorarii legate de deteriorarea mediului. Aplicarea principiilor “poluatorul plateste” si “pagubele asupra mediului trebuie rectificate la sursa” Aplicarea principiului “ viitorul nostru comun.

Poluarea fara limite se datoreaza : .Evitarea activitatilor cu impact asupra biodiversitatii . .sanatatea ca element al sigurantei nationale Managementul riscurilor de mediu . cu cat economia produce mai mult cu atat polueaza mai tare. In Anglia din anul 1700 se inlocuieste lemnul (energie regenerabila) cu carbunele (neregenerabil). faunei si habitatelor din ariile protejate . Factori (driveri) cu impact major asupra ecosistemelor -cresterea populatiei globului -Poluarea. 2. 3. 150.propagarea infrastructurilor la nivel planetar.colectarea selective si reciclare Sanatate: .limitarea poluarii solului . in 24 ore se produc : 70 mil tone de dioxid de carbon. . Europa produce 340 milioane tone/an din care sunt reciclate 14% 54% sunt depozitate si restul este incinerat.Riscuri naturale Constientizarea populatiei Peisajul si mostenirea culturala Turism/ recreere. Un zgarie nor consuma cat un oras de cca. Consumul creste fara limite : 1950 – 463 tone petrol.conservarea. 2 Evolutia ecosistemelor naturale 3. 1998 . .modelului consumerist de dezvoltare.Conservarea si protectia ecosistemelor acvative Deseuri: . deseuri 1.limitarea fenomenului de eroziune .3.pierderi energetice si de mediu..000 locuitori. . productia de deseuri creste proportional cu productia consumerista si numai o cantitate minima de materie prima este recuperate.4 miliarde tone. proclamandu-se era masinii cu abue si revolutia industriala. protejarea si reabilitarea zonei costiere a Marii Negre Paduri – limitarea reducerii suprafetelor impadurite Biodiversitate – Conservarea diversitatii naturale a florei.exploziei demografice.

MUL BIOREMEDIERII Orice compus chimic a cărui acumulare în natură devine periculoasă pentru mediu poate fi considerat drept POLUANT. • investigarea spectrului hidrodinamic al curgerii subterane. . • analiza proceselor fizice. deşi reprezintă o fracţiune minusculă din greutatea totală (0. • estimarea volumului poluanţilor din zonă.35%). Ea inseamna. • evaluarea riscului pentru mediu şi populaţie luând în considerare toţi poluanţii. lucrari agricole si in general unde solul este expus direct actiunii apelor de suprafata. Substantele respective ajung pe pamant. fie prin intermediul precipitatiilor care le antreneaza (datorita mobilitatii mari a atmosferei. s-au elaborat diverse tehnologii de bioremediere care presupun: cunoaşterea căilor de optimizare a condiţiilor biodegradării.poluarea atmosferei cu aerosoli si substante chimice nu este nociva numai pentru respiratie. meteorice sau vantului. actiunea unuia antrenand implicit influenta asupra celorlalti (cu efect local sau la distanta). fiind „motorul funcţiilor de fertilitate a solului . canalizari. prin intermediul vanturilor. Sunt de mentionat mai multe aspecte si anume: . poluarea secundara a atmosferei (prin transmiterea in atmosfera a substantelor volatile sau a celor . De aceea. Pe langa deteriorarea suprafetelor excavate creaza probleme secundare cum ar fi transportul de material in cursurile de apa. însă biodegradarea naturală are loc cu rate foarte scăzute. Epurarea apelor uzate Consideratii privind poluarea Una din problemele majore ale omenirii o constituie in prezent poluarea. • investigarea reacţiei sociale pentru metodele propuse. Eroziunea solului este cauza principala a deteriorarii siteurilor proaspete de constructii. O analiza a mecanismelor poluarii. a efectelor si implicatiilor include o stricta interdependenta intre partile componente ale mediului.poluarea primara a solurilor (depozitarea deseurilor pe sol) nu inseamna numai afectarea locala a solurilor respective. iar înlăturarea lui cu ajutorul microorganismelor poate fi considerată BIOREMEDIERE Adoptarea unei decizii privind alegerea unei anume metode de remediere trebuie să ţină seama de următoarele etape: • identificarea tuturor poluanţilor prezenţi în zonă. Controlul eroziunii solului Lucrarile de controlul eroziunii solului sunt lucrari specifice de protejare a suprafetelor de sol proaspat decopertate sau unde vegetatia a disparut. atragand astfel costuri suplimentare. chimice sau biochimice de degradare sau atenuare • calcularea duratei proceselor de remediere pentru toate metodele propuse. cunoaşterea comportării şi efectelor substanţelor chimice introduse în sol asupra ecosistemului selectarea unor microorganisme cu abilităţi degradative superioare. • alegerea şi aplicarea metodei de remediere potrivita Microorganismele capabile să degradeze substanţele xenobiotice sunt prezente. depunandu-se pe sol sau pe frunzele plantelor fie direct (in perioade de calm). procesele de revenire pe pamant se pot realiza la mari distante de locul unde ele au fost degajate in mediu). in functie de substanta poluanta. deopotriva. În sol. • analiza cost-eficienţă pentru toate metodele propuse. în respectivele medii poluate. microorganismele au o importanţă esenţială. peste plantatiile agricole. în general.

. . . datorita intensificarii poluarii globale a factorilor de mediu. respectiv utilizarea la irigatii a apelor uzate. . cu influente asupra florei si faunei marine si cu reactii consecutive din partea acestora . Tipuri de poluanti Poluarea sau poluantii care afecteaza sursele de apa pot fi clasificati : a).masuri ajutatoare la nivelul surselor de poluare.perfectionarea legislatiei in domeniul protectiei calitatii apelor. azotului. pentru imbunatatirea dilutiei si a gradului de amestec. dirijarea fenomenelor de autoepurare. . Principalele activitati si aglomerari umane care participa la poluarea apelor sunt: -industria. materiale plastice. Cernavoda) . metale grele. -cresterea continua a cantitatii de deseuri.criza globala actuala este o criza a dezvoltarii . lichide sau solide) .epurarea apelor uzate.poluarea fizica (termica – ex.) . respectiv sporirea debitelor de dilutie prin acumulare sau derivatie. fluoruri. fie mici consumatoare de apa.dejectii si reziduuri industriale (industria alimentara. chimica. iar din apele subterane influentarea dezvoltarii plantelor. reaerarea artificiala. . care presupune trecerea de la un model sociocultural la altul .pesticide si ingrasaminte rezultate din activitati agricole .antrenabile de vanturi). C. sulfului. la invadarea acestora cu substante poluante. .poluarea biologica (dejectii organice. de asemenea. . . prin intermediul precipitatiilor). etc. nutrienti vegetali.reziduuri vegetale (agricole sau forestiere. Cernavoda. dezvoltarea in numar mare a unor alge provoaca fenomenul de inflorire a apei cu consecinte destul de grave a ecosistemului.E. radioactiva. -ponderea mare pe care o are si poluarea difuza. mult peste aportul de saruri si suspensii rezultate din ciclul natural. la care se poate adauga in unele cazuri (prin poluarea cu substante petroliere). .supravegherea ( monitoringul ) dinamicii calitatii resurselor de apa . materii organice. pesticide.) .Criza dezvoltarii: .. Incheierea ciclului hidric. fie asupra solului si plantelor (prin straturile freatice alimentate de apa respectiva sau prin intermediul irigatiilor). agenti patogeni. bacterii si virusuri infectioase etc. respectiv gospodarirea calitatii resurselor de apa . . -agricultura si zootehnia . etc.interventii pe cursurile de apa receptoare ale apelor uzate. tehnologii nepoluante sau mai putin poluante.poluarea primara a apelor (introducerea deseurilor direct in ape). sau poluarea lor secundara (fie direct din atmosfera. caldura reziduala (mai ales din industria energetica – ex.poluarea chimica (derivati ai carbonului si hidrocarburilor. .masuri ajutatoare epurarii apelor uzate.planificarea masurilor de protectie a calitatii resurselor de apa la nivelul bazinelor sau subbazinelor hidrografice. C. EVOLUTIA ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE SI DEZVOLTAREA DURABILA EVOLUTIA ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE 1.sedimente rezultate din eroziunea solului. cu aceleasi efecte mentionate mai sus. -transporturile . in valoare absoluta si pe cap de locuitor. diminuarea intensitatii evaporatiei si deci a reciclarii (circuitului) apei in natura. etc. poate avea efecte multiple.materii radioactive . etc. . Componentele principale ale activitatii de protectie a calitatii apelor sunt urmatoarele : .N.N. poluarea apelor superficiale si subterane (prin dizolvarea si antrenarea substantelor respective din sol si subsol). care pot avea o actiune directa asupra sanatatii omului . -concentrarea punctelor de evacuare in mediu datorita aglomerarilor industriale si urbanizarii.) . metalurgica. etc. . cu particule solide) . fie direct asupra omului. dupa provenienta : . recircularea apelor uzate. respectiv adoptarea de tehnologii fie neconsumatoare. -aglomerarile urbane . . fie din sol. pentru diminuarea debitelor si incarcarilor.dezvoltarea este un proces discontinuu. prin apa folosita pentru baut.poluarea directa a marilor.E. . injectarea in straturile subterane etc. b). considerata ca avand in prezent ponderea cea mai mare. dupa natura lor : . .dejectii umane si animale . Sursele de poluare Poluarea ce se manifesta in prezent se remarca prin : -diversificarea deseurilor (gaze. prin varsarea apelor dulci in mare duce. .

-economice – fundamentarea valorii eficientei si pretului acesteia.Societatile agricole si noile crize . -morale – individ-colectivitate. -procese tehnologioce create de stiinta. iar perioadele intercrize presupun schimbari in cadrul aceluiasi model. apa. Au fost afectate pe rand calitatea aerului. . etc) . .Trecerea la societatea industriala nu s-a produs automat peste tot.asigurarea unei bune politici a resurselor umane. Au aparut noi tipuri de asezari umane .Evolutia ecosistemelor antropizate si noi concepte ale dezvoltarii Lucrarea considera ca principiile ecologice ale dezvoltarii trebuie integrate in procesele socioeconomice prin : .. . Dezvoltarea durabila implica o noua conceptie filozofica (armonia om–societate–natura). au determinat cresterea numarului de unitati de productie industriala si agricola. cu efect major asupra mediului .promovarea agriculturii ecologice. . . sunt bazate pe urmatoarele : -utilaje de forta. . financiare. .Trecerea de la societatea agricola (dezvoltata in special in Asia).Societatile ecologice si primele crize ale resurselor naturale : . biosferei. apei. 2.realizarea unui sistem economic echitabil .Dezvoltarea presupune capacitatea de a gasi permanent noi resurse. 18-20). marfuri. A crescut traficul de pasageri. mari consumatoare de energie. fara a afecta satisfactia generatiei viitoare. tehnologice. Apare modelul de viata bazat pe produse artificiale si utilizari noi de resurse naturale din subsol. din mers . 3. avand ca efect expansiunea in mediu. inainte si dupa 1989. . presupune o deplasare a centrului de promovare a dezvoltarii.perioadele de criza sunt fertile si benefice. . 4. -productia de bunuri artificiale. 6.Intre o societate si resursele proprii trebuie sa existe un echilibru permanent . la cea de tip industrial (Europa occidentala). vantului. interesat si motivat in inovare.reducerea impactului industriei Asupra mediului. modernizate rapid.evolutia oraselor spre securitate sociala. pentru crearea premizelor de trecere de la un model la altul. zonal si la scara planetara. cu urmatoarele aspecte: -politice – stat-societate-economie. . ci numai in societatile care au sesizat problema si au avut capacitatea de a gasi solutii prin mobilizaqrea resurselor umane. .rezolvarea problemei energetice. .asigurarea necesarului de hrana – combaterea foamei. . aer (forta apei. .Conceptul de resurse naturale exprima masura in care o bogatie naturala devine apta de utilizare.Nici o societate umana nu poate fundamenta dezvoltarea fara resurse regenerabile . Definirea si implementarea in Romania a conceptului de dezvoltare durabila prezinta aspecte particulare care maresc dificultatea acestei actiuni. -procese tehnologice dinamice. vizand cooperarea.Rezolvarea crizei societatii agricole inseamna inventia modelului industrial si societatii capitaliste. Anglia a avut conditiile socioculturale favorabile noului tip de activitate . Satisfacerea nevoilor de hrana si a exigentelor sporite ale oamenilor. promovarea si asigurarea unei dezvoltari care sa permita satisfactia generatiei prezente. 5. globala si sistematica. civilizatiile industriale clasice (sec. solului.Evolutia ecosistemelor antropizate si dezvoltarea durabila Dezvoltarea durabila reprezinta o orientare generala.Societatea industriala si crizele actuale ale dezvoltarii Din punct de vedere tehnico-economic.O dezvoltare bazata in exclusivitate pe consum nu poate supravietui .o noua politica de cooperare internationala. intreprinzator capitalist. datorita unei politici de dezvoltare lipsita de responsabilitate si coerenta . -modificari ample si ireversibile ale mediului.

intelegerea si consensul – instrumente de realizare a dezvoltarii durabile. în condiţiile în care anumite plante sunt cultivate an de an. bacteriile şi ciupercile care descompun substanţele organice. iar împreună cu aceasta sunt îndepărtate şi rădăcinile care fixau granulele de sol.-ecologice – etc. organisme vii nevertebrate. stratul superior. sunt abandonate din cauza proceselor de saraturare.Dezvoltarea economica – motor al progresului . Factorii naturali si antropici care modifica ecosistemele se numesc driveri. 3. solul este spălat uşor. Modificarile de habitat si supraexploatarea sunt driveri directi. formate prin sfărâmarea rocilor de bază. substanţe organice (rămăşiţe putrezite de plante şi animale) care acţionează asemenea unui „liant” care leagă granulele rocilor sfărâmate. EROZIUNEA SOLULUI Solul este materialul fragil şi afânat.Cooperarea internationala. 4. factorii sociopolitici si culturali. Aproximativ două cincimi din compoziţia lor este apă sau aer. Aceasta se datoreaza schimbarilor structurilor economice. 20 milioane ha. De exemplu populatia globului s-a dublat in ultimii 40 de ani iar cresterile importante s-au produs in tarile aflate in curs de dezvoltare. Pământul de cea mai bună calitate este de obicei plat. 7. Solul este un amestec de trei componente principale: mineralele. dar nu se face fertilizarea şi substanţele nutritive nu sunt reintroduse în sol. Care sunt cei mai critici factori care produc schimbari ale ecosistemelor 1. aflat în zone care nu sunt supuse catastrofelor naturale. . La nivel global exista trei probleme majore : -reducerea biodiversitatii – se estimeaza ca 5-10% din numarul total al speciilor vor dispare in urmatoarele decenii. alcalinizare. 2. 35% din terenul cultivat se afla in stadii avansate de desertificare.multiplica posibilitatile de optiune umana. are o grosime de numai 25 de centimetri. Fără el. 8. activitatile economice. Cea mai gravă formă de degradare a solului este eroziunea. 2.Justitia – pilon al coeziunii societatii. -degradarea solului – cca. aflată dedesubt. · Calitatea solului poate fi afectată şi de panta terenului. 3.Informarea. 7. care transformă mineralele. Grosimea solului variază între câţiva centimetri şi câţiva metri. conservarea resurselor si asigurarea unor venituri decente tuturor.Pacea ca fundament al deazvoltarii – optiuni pace – conflicte. în timp ce stratul cel mai productiv.permite extinderea bazei de resurse. Driverii indirecti afecteaza ecosistemele influentand driverii directi. precum viermi. 5. care acoperă într-un strat subţire mare parte a scoarţei terestre. .. cresterii eficientei si utilizarea inlocuitorilor pentru serviciile ecosistemelor. continentele ar fi lipsite de majoritatea faunei şi florei. Eroziunea solului se produce pe terenurile care au fost cultivate sau păşunate prea intens.Principii ale implementarii dezvoltarii durabile: 1. De pe un teren cu pantă abruptă. Suprasolicitarea solului. Principalii driveri indirecti sunt schimbarile in populatia globului. cca. -stratul de ozon – aparitia gaurilor care permit trecerea radiatiilor ultraviolete. care afecteaza procesele ecosistemelor explicit.Stabilirea prioritatilor si coordonarea. apare. 6. Fortele driverilor sunt intotdeauna multiple si interactive. cu soluri adânci şi fertile. Dezvoltarea durabila se bazeaza pe abordari legate de reducerea degradarii mediului. . roca-mamă. Eroziunea solului este provocată de întrebuinţarea incorectă şi nu trebuie confundată cu eroziunea naturală. · Eroziunea solului.Democratia – cadrul favorabil de desfasurare a actiunilor. tehnologii. odată ce vegetaţia iniţială a fost îndepărtată. Presiunea asupra ecosistemelor a crescut in termeni absoluti dar cresterea a fost mai mica decat cresterea PIB.

eroziune fluvială. din cele trei componente : desprindere. fenomenul respectiv situându-se pe primul loc în ceea ce priveşte totalitate proceselor de degradare a solului. Oamenii de ştiinţă au estimat că durata de erodare şi îndepărtare naturală a unui metru pătrat de pământ este aproximativ de 30. deoarece în situaţia în care. la desprinderea şi transportul (depăşirea rezistenţei particulei de sol. se formează solul nou. factorii de mediu. predomină elementele de acumulare). sub acţiunea factorilor subaerieni (factori exogeni). Acest fenomen are loc în condiţiile în care. Dar. De aceea. nu sunt modificaţi de intervenţia factorului uman (în consecinţă.îndepărtarea treptată a materiilor din alcătuirea zonei litorale de către mare. nu se iau măsurile corespunzătoare de atenuare a fenomenelor. eroziune marină . Prin eroziune se înțelege degradarea solului sau a rocilor. Eroziunea este de mai multe feluri: eroziune eoliană – îndepărtarea progresivă a fragmentelor de sol și roci prin acțiunea vântului.este acţiunea de desprindere.topirea unor bucăți de gheață încorporate în sedimentele de mal sau de albie.îndepartarea progresivă a rocilor de bază. Crustele împiedică infiltrarea apei de ploaie în sol şi în rocile de bază. materializat prin: defrişări masive. Eroziunea solului .reprezintă procesul de desprindere. între rata de desprindere. ce are loc în condiţiile în care. luarea în cultură a terenurilor cu pante necorespunzătoare. transport şi depunere. Eroziunea de . Eroziunea accelerată. de vegetaţie. spălare. odată cu această uzură naturală. În consecinţă. apei sau gheții sau ca urmare a acțiunii unor organisme vii (bioeroziune). de către picăturile de ploaie. se formează un dezechilibru. de degradare a mediului. arată că fenomenul erozional este un proces mecanic. cea mai mare parte a apei se va scurge pe suprafaţa pământului. ce antrenează Eroziunea solului . pe de o parte.definiţie . în limitele (normale). poate conduce la dispariţia orizontului de sol. rezultată prin izbirea solului.reprezintă procesul prin care. · Eroziunea accelerată . tasează solul formându-se o crustă compactă la suprafaţă acestuia. fenomenul de eroziune ce acţionează asupra terenurilor (a solurilor) reprezintă un proces distructiv. procesele de solificare. eroziune termică .fenomenul de eroziune a solului face parte din procesele de degradare a terenului. este o consecinţă a intervenţiei brutale. fără a se lua măsuri de prevenire şi conservare a solului. păşunat abuziv şi excesiv. Eroziunea solului este deplasarea particulelor de solid de la suprafața uscatului prin acțiunea vântului. împăduriri etc. transport. de acumulare a materiei organice şi procesele de desprindere şi transport (de dislocare a particulelor de sol) include şi o discordanţă. fie sub aspectul reducerii fenomenului respectiv şi a materializării lui. Deci. de acumulare a materiei organice. de transport şi rata de formare. procesul de acumulare.distrugerea progresivă a materialului din albia și din malurile unui râu.000 ani. Eroziunea normală . eroziune pluvială . care implică acţiunea unor forţe care să conducă. a solului și a altor materiale de către ghețari. în sensul că. Eroziunea poate fi combătută prin lucrări hidrotehnice.eroziune areolară incipientă. caracterizată prin desprinderea particulelor neconsolidate și îndepărtarea lor prin acțiunea ploii sau a vântului. transport şi depunere a particulelor de sol sau rocă. al apariţiei rocilor şi fundamentării procesului de deşertificare biologică. descoperit de vegetatie. Stabilizarea malurilor se poate face prin plantarea de copaci. Forţa izbiturilor picăturilor de ploaie. respectiv la atenuarea forţelor respective). în sensul că. neraţională a factorului uman asupra mediului de existenţă a acestuia. volumul transportat (cantitatea de sol sau de rocă transportată) depăşeşte volumul de acumulare (cantitatea de materie organică). eroziune glaciară . de formare a solului. este predominat faţă de procesul distructiv al solului.Eroziunea naturală este un proces lent care nu poate fi oprit. admisibile.

este un proces erozional ce se produce sub acţiunea scurgerilor superficiale (de la suprafaţa pământului).8 % din teritoriul republicii.este forma cea mai avansată de manifestare a eroziunii solului şi este cea mai distructivă. Suprafata solurilor de padure constituie 40 %. Republica Moldova a fost impartita in patru provincii: Provincia de silvostepa ce ocupa 38. Solurile cenusii de padure constituie circa 10 %. solul este format atit din substante organice. irigatii. neinfluientate de om. desecari. Un alt factor extrem de necesar in formarea solului este clima. a cernoziomurilor podzolite si celor lavigate – circa 30 %. Cernoziomul ca tip este reprezentat de 5 subtipuri – argiloiluvial. Formarea profilului este influientata de componenta rocii materne. suportate de argile la adimcimea de 150-200 cm. Cernoziomurile se deosebesc prin caracterul acumulativ. a solului este un rezultat al fenomenelor naturale (fizice. biologice). bine humificat (la adincimea de 80-100 cm continutul de humus depaseste 1%) structurat si afinat (molic). Ea depinde de aplicarea corecta a tehnicilor agricole corespunzatoare (lucrari agrotehnice. Ea se dezvolta continuu si este determinata de compozitia fizica si biochimica a solului. · Eroziunea de adâncime . apa si aer necesare dezvoltarii normale in perioada de vegetatie. tipic. Solul se formeaza la suprafata uscatului din stratul superior al rocilor pe anumite elemente de relief. chimice. Suprafata solurilor hidromorfe. Fertilitatea naturala (potentiala). levigat. Exista circa 720 de variatii de sol. cit si din substante minerale. Deci. Solurile cenusii vertice se formeaza sub padurile de quarcete. .carpinete. ingrasaminte. fiecare din ele avind ceva caracteristic. Fertilitatea economica (antropogena) a solurilor apare ca urmare a unor activitati modificatoare a omului. carbonatic si vertic. Ea conditioneaza formarea diferitor tipuri de soluri. Fertilitatea este si ea de doua tipuri: fertilitate naturala si fertilitate economica. S-au format sub padure in majoritate carpinete-quarcete Solurile cenusii molice (denumirea precedenta –cenusii inchise de padure) s-au format in conditiile padurilor de stejar cu invelis ierbos dezvoltat. . Cel mai important factor in formarea solului este alterarea rocilor. Provincia de paduri a Moldovei Centrale (Codrii) ocupa 16 % din teritoriul republicii. In aceasta provincie predomina cernoziomurile tipice si cele lavigate. Caracteristica fundamentală a eroziunii de adâncime. este: . care este conditionata de existenta atmosferei. de conditiile de clima si relief si se manifesta prin capacitatea de reproducere spontana a vegetatiei.suprafaţă .aceasta apare în urma scurgerilor concentrate. precum si a celor humice carbonate este neinsemnata. Prin fertilitate se intelege proprietatea solului de a asigura plantele cu substante nutritive (compusi ai elementelor chimice cu care se hranesc plantele). pe roci argiloase grele. Solurile cenusii albice (denumirea precedenta – cenusii deschise de padure) se intilnesc fragmentar pe rocile luto-nisipoase.

S-a majorat cu mult volumul de deseuri de diferita natura.Definirea echipamentelor pe tipuri si cantitãti.Echipamente specializate si fiabile. . coordonatori. care se deosebesc de componenta chimica a solului. . . a pelor de scurgere. constand in: . .). operatiuni Obiectivele principale ale interventiei sunt: . Pentru a putea trai intr un mediu ambient curat si nepoluat.Planificarea operatiunilor de interventie. Genetic. Folosirea nechibzuita a ingrasamintelor minerale. o strategie nationala de interventie. Provincia de stepa ucraineana cu cernoziomuri sudice.Formarea echipelor de interventie. . la acumularea in sol a substantelor toxice si modificarea componentei chimice initiale a solurilor. diferite substante numite fertilizanti.Concentrarea si colectarea petrolului pe suprafata apei. rezervatii etc. eruptiilor de gaze. mai contin si alte elemente si substrate ( asa-numitul balast ).Reabilitarea zonelor poluate astfel incât din punct de vedere ecologic acestea sa redevina la faza initiala. . Faza de pregãtire a interventiei este esentialã pentru limitarea rapidã si eficientã a pagubelor si a impactului ecologic. SURSE DE POLUARE Poluarea mediului inconjurator se produce de regula pe doua cai: Artificiala – se datoreaza activitatilor umane Naturala – survine in urma activitatii vulcanice. Poluarea solului cu materiale dure are loc datorita difuzarii. Elementele esentiale care stau la baza interventiei în caz de poluare marinã cu hidrocarburi sunt: . limitarea pe cat posibil a poluarii zonelor sensibile (economice.Plan national de contingentã. precum si a pesticidelor. . deseuri.pe alocuri se intilnesc cernoziomuri xerofite de padure si cernoziomuri compacte. Insa ingrasamintele minerale. raspindirii diferitelor substante toxice. dar si in imprejurimile localitatii in care traim -respectarea cantitatilor de ingrasaminte minerale sau naturale PRINCIPII GENERALE PRIVIND INTERVENTIA IN CAZ DE POLUARE MARINA CU HIDROCARBURI. .Procesele care actioneaza asupra peliculei de hidrocarburi deversate pe sol. . Metodele de interventie in cazul unei poluãri marine constau în: . nave de stocare. POLUAREA SOLULUI -In scopul restabilirii si sporirii productivitatii. Aici predomina cernoziomurile obisnuite si cele carbonatice.Dispersarea chimicã în masa apei. .Ardearea in situ.Procesele care actioneaza asupra peliculei de hidrocarburi deversate in mediul acvatic. -pastrarea curateniei nu numai in apropierea locuintei noastre. specialisti. care nimerescin solurile prelucrate.Protejarea tarmului.Personal specializat si antrenat.Provincia de stepa a Dunarii ocupa 34. de rind cu elemntele nutritive.Existenta unui organism de coordonare si de organizare national (legal). .Transferul poluantului din tankurile avariate în barje. .7 % din teritoriul republicii. conduce la poluarea chimica a solurilor.Recuperarea poluantului si a celorlalte deseuri provenite in urma poluarii. tine de vegetatia de stepa. Aplicarea metodelor de interventie este conditionatã de: . trebuie sa respectam niste reguli extrem de importante: -sairea a cator mai multi pomi si arbusti. turistice.Supravegherea evolutiei poluantului . in sol se introduc ingrasaminte minerale si organice. etc. . iar gunoiul de grajd contine tot mai multe componente neorganice.Degradarea naturalã (nu se intervine).

In urma determinarii indecsilor de risc de poluare.Rãspândire pe suprafatã.Bratul Musura). poate bloca total sau partial activitatile.) legat de aceasta activitate.conditiile hidro-meteo. activitati industriale. Procesele care actioneazã asupra unei pete de petrol în mediul acvatic sunt complexe.Evaporare. Nivelul redus de risc(III) se aflã situat in zonele de evacuare ale statiilor de epurare (atunci cand acestea nu se varsa in porturi). bunkeraj. a prioritatilor de dotare si monitorizare zonala. hoteliere. Toate aceste activitati care se constituie in factori economici de risc. alte facilitati polurea acestor zone. etc in cazul unei poluari. este evidentiat in porturile litorale si zonele adiacente (Mangalia.Penetrare în adâncime. economice. imense daune materiale.Sedimentare. timp pierdut.. Nivel maxim de risc (I) in cazul litoralului romanesc. vizibilitatea. disparitia unicei surse de venit in anumite zone. vizibilitate. a conductei de transport hidrocarburi si a platformelor de foraj si extractie apartinand PETROMAR Constanta. .Fotooxidare. – poluarea plajelor turistice si a zonelor de agrement provoaca daune pe termen lung afectand activitatea. santiere navale. . incarcare descarcare marfa. Ca si activitati economice sunt cuprinse: activitati turistice. .Fotooxidare. adancimea apei. desfiintarea unor societati. daune materiale deosebite. Factorii care contribuie la cresterea numarului de accidente insotite de poluari majore sunt: . Procesele care actioneazã asupra hidrocarburilor deversate pe sol sunt complexe constând în: .Conditiile hidro-meteo: starea de agitatie a mãrii. . activitati de pescuit industrial si sportiv – poluarea in zona poate duce la disparitia unor rezeve piscicole.Organizarea defectuasa a operatiunilor de: intrare /iesire din port. falimentul unor societati. Nivelul de risc mediu (II) a fost evidentiat in zonele traseelor navale. etc. a stabilirii mijloacelor si traseelor de actiune. consumuri marite de combustibili.Emulsionare apã în petrol. Constanta. .Deplasarea hidrocarburii pe suprafata apei. directia si intensitatea vântului. . Midia). se evidentiaza trei nivele.Lipsa sistemelor de avertizare/alarmare in caz de accident naval. pierderea personalului specializat.Biodegradare.Cantitatea si tipul poluantului deversat. .Evapoarare: . . a ancorajelor. activitatile de foraj si extractie – poluarea in zona poate duce la stoparea productiei si oprirea intregului lant economic(transport. Informatiile puse la dispozitie de aceste materiale sunt utilizate in faza stabilirii strategiei de interventie. a unor ocupatii profesionale.Dispersia hidrocarburii în masa apei. temperatura aerului si a apei.Eforie Nord) si zona rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (Corbu . unica sursa de venit si hrana pentru populatia respectiva.Biodegradare. devierea acestuia in alte zone. alimentatie publica. activitati de transport naval de marfuri si persoane – poluarea in zona duce la suspendarea traficului. etc. salinitatea apei.Cresterea cantitatii de petrol transportat.Caracteristicile locale defectuase de navigatie: densitatea traficului. pierderea locurilor de munca. . zonele de plaja turistica (Vama-Veche-2Mai. oilterminale. constând în: . Impactul economic se refera la efectele negative induse activitatilor industriale. rafinare. etc. nivelul I fiind apreciat ca nivel maxim de risc.Rãspândirea hidrocarburii pe suprafata apei. Hartile de evaluare a riscului sunt necesare in faza decizionala. operatiuni portuare. . . Neptun . . agrement. . . sunt cuantificati din punct de vedere valoric pentru fiecare zona in parte urmand a fi luati in calcul impeuna cu ceilalti factori. inexistenta unor norme clare de comunicare radio. rafinarii. directia si intensitatea -curentului. .

Impactul politic este mai accentuat in cazul in care tarile respective nu sunt nu au aderat. distanta de la baza de interventie este mare). gradul de vulnerabilitate al zonei fiind invers proportional cu cel de organizre al societatii. Clasificarea in ceea ce priveste gradul de vulnerabilitate : Zonele cu cel mai ridicat grad de vulnerabilitate sunt considerate cele cuprinse intre Midia Bratul Musura ( in caz de poluare majora cu hidrocarburi apar efecte negative majore asupra ecosistemului pe termen lung. aceasta trebuie evacuata din zona. schimbari in structurile de conducere ale societatii afectate. perioada din an in care se produce si amploarea. In functie de gradul de organizare al societatii din zona afectata. necesita o atentie deosebita in faza de stabilire a strategiei de interventie. se constituie in factori ecologici de risc. gradul de incarcare biologica. exista pericolul penetrarii in adancime si a raspandirii poluantului pe suprafete intinse. . In acest scop litoralul este analizat evidentiindu-se: . conventiilor. in schimb tarmul inalt cu faleze. raspunsul este mai eficient sau nu. in scopul protejarii poulatiei. scurt). tarmul este neprotejat cu inaltime redusa.zonele locuite in ordinea incarcarii demografice. Impactul politic se refera la efectele negative induse de o poluare pe plan politic. Relatiile existente intre doua state riverane pot avea de suferit in cazul in care intre ele nu exista o strategie comuna de reactie in caz de poluare. destituiri. demiteri. Exista cazuri in care datorita gestionarii defectuase a dezastrului. Din punct de vedere biologic. sa se produca tensiuni sociale. Poluarea cu hidrocarburi a zonelor locuite poate avea efecte negative asupra starii de sanatate a organismului uman. apele teritoriale. nu exista trasee navale si terestre de interventie.nisipos/mlastinos. efectele negative pot fi deosebit de grave pe termen lung afectand efectivul de pasari si peste prin distrugerea oualelor si respectiv a larvelor si puietului de peste din stratul de suprafata. a coloniilor de pasari. Studierea tipurilor de impact posibil a se produce pe un anumit tip de litoral este necesara in vederea calcularii gradului de vulnerabilitate zonal.zonele de frontiera. sanatate. Poluarea unei zone populate poate produce efecte negative de imagine asupra comunitatii respective. Totodata existenta rezervatiilor din zona litorala amplifica vulnerabilitatea acestuia. care constituie baza de date necesara stabilirii strategiei de interventie in caz de poluare a unei zone litorale. protectie juridica in caz de poluare. Toate aceste informatii sunt clasificate. gazele inhalate in doze peste limita admisa avand un efect cancerigen. Impactul social se refera la efectele negative induse societatii civile in cazul unei poluari. sistemelor internationale de asigurare care sa le acorde asistenta tehnica. efectele poluarii marine cu hidrocarburi se caracterizeaza prin manifestari complexe pe termene diferite( lung. a celor protejate. Existenta zonelor de reproducere. ajutor financiar. In cazul in care poluarea depaseste granite/frontiere apar pagube/reclamatii/despagubiri intre cele doua sau mai multe state implicate. sensibilitatea ecosistemului. Uneori in cazul unei poluari deosbit de grave. a bancurilor de peste. cuantificate si reprezentate grafic pe harti speciale. . nu sunt membre membre ale organizatiilor.zonele ecologice/rezervatii in ordinea importantei si incarcarii lor pe specii si anotimpuri. Factorii sociali de risc tin seama de aspectele prezentate urmand a fi luati in calcul impeuna cu ceilalti factori. zona economica. care sunt cuantificati din punct de vedere valoric pentru fiecare zona in parte urmand a fi luati in calcul impeuna cu ceilalti factori.zonele economice in ordinea potentialului lor economic.Impactul ecologic se refera la efectele negative induse ecosistemului in cazul unei poluari. In functie de localizarea poluarii. turistic. piscicol. Existenta unor specii rare de plante si animale in zonele cu risc de poluare contribuie la cresterea gradului de vulnerabilitate a zonei. Zonele cu grad de vulnerabilitate medie sunt cele cuprinse intre Constanta -Mamaia si zona Vama Veche (in caz de poluare majora cu hidrocarburi apar efecte negative asupra potentialului economic. constructii hidrotehnice si . din partea autoritatilor locale. prin mijloacele mass-media. .

. uleiul de motor tip 80w/90=500cST) Vascozitatea este in stransa relatie cu temperatura mediului fiind invers proportionala cu aceasta. Grupe de compusi care intra in componenta titeiurilor Parafine: hidrocarburi saturate cu punct de fierebere ridicat si volatolizare diminuata.titeiul Gloria L2 distileaza procentual pe un palier de temperaturi cuprins intre 100-300°C. vascozitatea creste astfel incat atunci cand se atinge temperatura Pc se ajunge la o stare semisolida.000cSt (nu mai curge). In cazul atingerii Pc poluantul devine persistent.evolutia probabila/posibila a peliculei de hidrocarburi COMPORTAMENTUL SI DEGRADAREA/MODIFICARILE CARE APAR IN STRUCTURA POLUANTULUI DEVERSAT IN MEDIUL ACVATIC Proprietatile hidrocarburilor Greutatea specifica/unitate de masura= g/cc sau °API: reprezinta densitatea. In functie de tipurile si procentajul de compusi. ex. in comparatie. * Stabilirea strategiei de interventie tinand cont si ceilalti factori cum ar fi: . avand la 12 °C (care este Pc) o vascozitate de circa 10. Aceste tipuri de titeiuri sunt foarte persistente. degradarea naturala desfasurandu-se pe o perioada lunga de timp(ani). urmand ca la temperaturi sub 20°C sa creasca logaritmic. Vascozitatea cinematica / unitate de masura = cSt : reprezinta rezistenta la curgere (vascozitatea apei=1 cSt. vascozitatea acestuia creste la 9 cSt. oxigen si metale cum ar fi nichel. oxigenul sau sulful. atomii de hidrogen putand fi inlocuiti de alte elemente cum ar fi azotul. traseele de acces terestru si naval permit deplasarea echipamentelor in zona) Informatiile existente in acest capitol sunt utilizate la: * Stabilirea prioritatilor de protectie/interventie. . rasini : influentaeaza tendinta de emulsionare fiind direct proportionale (continutul in asfaltene. De regula titeiul cu densitate mica are vascozitatea redusa si contine un procent ridicat de fractii volatile. bazele de interventie sunt in apropiere.cantitatea si tipul hidrocarburilor. (care la temperatura mediului ambiant +20 +25 °C. Continutul in asfaltene. Aceste componente sunt responsabile de fenomenul de emulsionare a petrolului.azot sau sulf.conditiile hidro-meteo. volatilizare foarte pronuntata.Constanta(in caz de poluare majora cu hidrocarburi apar efecte negative asupra activitatii piscicole. compusi care nu distileaza nici la temperaturi destul de inalte. Ca si un termen de comparatie temperatura de evaporare (punctul de fierbere) al apei are valoarea de 100°C. Zonele cu grad de vulnerabilitate scazut Mangalia . Transportul titeiurilor cu peste 10% parafine si un punct de curgere ridicat. motorina=2-4 cSt. majoritatea hidrocarburilor au densitatea mai mica decat cea a apei. Benzene: hidrocarburi aromatice cu punctul de fierbere scazut. Rasinile: compusi pe baza de molecule cu un continut bogat de atomi de oxigen. . vanadiu. traseele de acces terstru si naval permit deplasarea echipamentelor). rasini creste odata cu evaporarea). Naftene: hidrocarburi saturate. turism. Atunci cand temperatura scade parafinele din compunenta titeiului cristalizeaza. odata cu scaderea temperaturii. bazele de interventie fiind amplasate in zona. Unele titeiuri au in componenta asfaltene sau parafine. * Stabilirea si amplasarea dotarilor de interventie. Asfaltenele: gudroane cu punct de fierbere foarte ridicat continand: sulf.plaje cu nisip poate fi protejat partial cu baraje antipetrol. tarmul cu faleze inalte si plaje inguste la baza nu permite patrunderea poluantului in adancime. De exemplu titeiul Bonny Light la o temperatura de peste 30°C are o vascozitate de circa 7 cSt. azot. toxicitate ridicata/cancerigene. un titei distileaza in timp pe un palier de temperaturi destul de larg. deansitatea apei=1000kg/mc. se solidifica) se realizeaza cu tankuri prevazute cu instalatii de incalzire a marfii in scopul mentinerii acesteia in stare lichida. Caracteristicile de distilare se refera la capacitatea compusilor din titei de a se volatiliza odata cu cresterea temperaturii (evaporarea incepe cu compusii care au punctul de fierbere cel mai scazut). avand tendinta de volatilizare. intre 30-20°C. Punctul de curgere: reprezinta temperatura sub care poluantul nu mai curge avand valori cuprinse intre -35°+40°C.

Principalele strategii de interventie Monitorizarea si evaluarea 1.(procentul de fractii volatile). Procesul de combinare chimicã a hidrocarburilor cu oxigenul constituie fenomenul de oxidare. Monitorizarea/evaluarea situatiei se realizeaza atat la fata locului cat si prin modelarea fenomenelor pe PC. Procesul de dispersie este influentat de energia valurilor. marfa. Coeficientul de degradare este dependent de temperaturã. de disponibilitatea O2. Biodegradarea petrolului consta in descompunerea acestuia sub actiunea bacteriilor si a ciupercilor si transformarea în produse oxidate. necesitind echipamente cum ar fi : camere video/foto. vâscozitatea si volumul produsului petrolier rãmas pe suprafata apei. Monitorizarea la fata locului se desfasoara cu ajutorul navelor. a cantitatii si tipului de echipamente. scanare cu infrarosu. rupe particulele moleculare în unele mai mici. impact. ultraviolet. Evaporarea survine în primele ore ale deversãrii produsului petrolier. Viteza de dispersie este direct proportionalã cu starea de agitatie a mãrii. prin urmarire vizuala. acumularea a cat mai multor informatii legate de accident. schimbandu-i culoarea. Sedimentarea este un proces care reduce volumul de produs de pe suprafata apei. statii de comunicare. scanere.Volumul produsului emulsionat este cu 70-80% superior celui initial.000 cSt sau mai ridicate. 3. a nutrientilor si deasemeni de tipul hidrocarburii. mijloacelor aeriene. Observarea se realizeaza cu personal specializat. In consecintã procesul de emulsionare mãreste densitatea. Primul pas care se intreprinde in cazul unei deversari de produs petrolier consta in salvarea vietilor omenesti aflate in pericol imediat. produsul rãmas pe suprafata apei se poate reduce cantitativ la circa 60% în timp ce densitatea si vâscozitatea acestuia cresc atingând valori de circa 990 ÷ 1000kg/m3 si respectiv circa 10. 2. etc. La acest proces concurã fractiile grele din petrol si anume asfaltenele si rasinile (la un continut >0. etc. cu volumul de hidrocarburi deversate si invers proportionalã cu vâscozitatea acestora. dar nu în aceeasi mãsurã ca dispersia sau evaporarea. in vederea stabilirii strategiei optime de interventie. Emulsionarea – starea continuã de agitatie a mãrii creazã mici picãturi de apã care în prezenta hidrocarburilor se amestecã cu acestea formând o emulsie de apã în petrol. In cazul hidrocarburilor grele sau care au pierdut compusii usori. suprafata poluata si este dependentã de tipul hidrocarburii deversate. fapt care produce o mãrire a suprafetei poluate. Fotooxidarea. Viteza de evaporare a fractiilor volatile este direct proportionalã cu viteza vântului.Toxicitatea pe grupe de compusi se manifesta dupa cum urmeaza: parafine<naftene<asfaltene<benzene Dispersia hidrocarburilor în masa apei este un fenomen amplificat de starea de agitatie a acesteia. temperaturile cele mai favorabile dezvoltãrii microorganismelor se situeazã deasupra valorii de +250C. Componentele mai usoare se degradeazã mai rapid. Radiatiile solare ultraviolete accelereazã procesul de oxidare. Prin evaporarea fractiilor volatile. fotoxidarea favorizeazã reactiile de polimerizare care sunt defavorabile tratamentului de degradare ulterioarã. Procesul de evaporare produce schimbãri rapide în ceea ce priveste compozitia petrolului deversat. volumul de petrol deversat/unitatea de volum de apã si de valoarea vâscozitãtii produsului petrolier. zona. conditii hidro-meteo. temperatura aerului. temperatura apei.5% în asfaltene produsul petrolier tinde sã emulsioneze). astfel încât în câteva ore de la accident procentul de rãsini si asfaltene creste semnificativ. . Pasul urmator consta in evaluarea situatiei. Sedimentarea este definitã ca fiind un proces de aderare a particulelor de petrol la particulele solide din masa apei. Vâscozitatea si densitatea produsului emulsionat este superioarã produsului petrolier deversat initial. si a personalului care trebuie deplasat in zona.

Evaluarea dupa aspect si culoare ne poate da informatii despre stadiul de degradare. In aceste conditii se produce o degradare naturalã accentuatã prin dispersie în masa apei. cantitate de poluant conditii hidrometeo. Poluantul se biodegradeaza natural. zona fiind monitorizata permanent. -Despre zona de impact cu tarmul.truse de prim ajutor. temperaturi extreme. etc ). . -Despre predictiile hidro – meteo. suprafata. grosime. Ca o regula generala. distanta de tarm la care pot opera este mai mare. Prin survolare se poate evaluarea dupa aspect (culoare. In aceste conditii. tipul. In continuare sunt prezentate echipamentele necesare desfasurarii fiecarei operatiuni : . in conditii dure (eforturi variabile.Pe baza informatiilor primare si a predictiilor meteo. cantitatea de poluant. modul de acoperire in spatiu) suprafata poluata. neafectând zona de coastã. .recuperarea mecanicã a produsilor petrol si apãpetrol. evaluarea/ monitorizarea este obligatorie in orice caz de poluare atat in faza initiala cat si in fazele de inetrventie si dupa terminarea recuperarii poluantului. Caracteristicile tehnico/functionale specifice fiecarui tip. 7 – 10.Suprafata de poluata se poate calcula daca stim viteza aeronavei si timpii parcursi pe anumite directii. Cu cat aceste caracteristici sunt mai ridicate cu atat conditiile limta in care sistemele pot functiona sunt mai dure. Activitatea de recuperare mecanicã cu ajutorul skimerelor necesitã un set de echipamente specializate pe operatiuni.stocarea si separarea petrolului.limitarea extinderii si concentrarea peliculei de petrol. in unele cazuri. cantitatile de poluant ce pot fi recuperate sunt mai mari. datoritã conditiilor hidro-meteo. latimea frontului de deplasare. vectorul deplasarii. stancoasa. vectorul deplasarii. grosimea peliculei si volumul acesteia. pelicula de poluant fiind însã monitorizatã permanent. cu o bogata flora si fauna. socuri repetate. Mijloacele de transport navale si echipamentele de interventie nu pot fi utilizate in aceste conditii. expunere indelungata la UV. rezistente la apa. 4 – 5. echipament pentru prelevat probe. In aceste conditii pelicula se va degrada natural în timp sub actiunea factorilor de mediu. In concluzie nu se intervine. . limiteaza utilizarea lor in anumite conditii. 11 – 18. grosimea peliculei. tip tarm. 36. 6. Rezultatele obtinute in cadrul procesului de monitorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele date : -Despre poluant : cantitate.Observatii aeriene. umiditate. se realizeaza in prealabil un traseu de monitorizare pe care se va deplasa echipa de specialisti. exista pericolul amplificarii degradarii mediului prin interventie cu mijloace mecanice sau chiar manuale. locatia si momentul producerii accidentului. Pelicula de poluant ajunge intr-o zona mlastinoasa. caracteristici. harti cu zonele vulnerabile. Modelarea fenomenelor pe PC se realizeaza cu ajutorul unor programe care functioneaza pe baza unor date de intrare culese din teren: tip. evolutia /degradarea peliculei in timp. Degradarea naturalã Existã anumite cazuri în care nu se justificã interventia în momentul aparitei unei poluãri majore si anume: Starea de agitatie a mãrii peste 5-60Beaufort. 37. sedimentare si evaporare. 19 – 34. în larg. notebook. 35. creioane. evaluarea impactului. faleza. accidentata. tip. Echipamente de interventie Trei sisteme utilizate in operatiunile de concentrare/recuperare. care trebuie sa functioneze continuu. Pelicula de poluant este deplasata spre coasta intr-o zona periculoasa. Pelicula de poluant este deplasatã. coroziune. in orice moment la parametrii propusi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->