DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

atât aspecte pozitive cât şi negative. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. În societatea zilelor noastre. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. aptitudinile. colaborative şi interdisciplinare. Astfel. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. curriculumul. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . fiecare devenind un creator de conţinut. practic. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. insistă pe un învăţmânt individualizat. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. 2 . În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. de cele mai multe ori conectate la internet. prin respectarea câtorva condiţii. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. deprinderile de muncă. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. acum. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. Deşi începuturile au fost timide. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. pentru fiecare elev. ele pot îndemna către o gândire creativă. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. aşadar. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. anul III. noile atitudini şi mentalităţi. în acelaşi timp. pe munca în echipe. Stilul de învătare va trebui croit individual. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. Vygotsky. abilităţile. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale.bidirectionale. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. spiritul inventiv şi pragmatic. Astfel. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. cursanţii au la dispoziţie computere. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe).

merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. fiind totuşi costisitoare. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. Multimedia interactivă. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . supusă unei continue schimbări. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. Astfel. este prin intermediul unui sistem al testelor.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. în locul modelului actual . Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. În al doilea rând. aflat în faţa monitorului. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. comparaţii. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ.veţi avea exact contrariul . Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. ca orice metodă didactică. elevul este supus unor situatii concrete. are avantaje şi dezavantaje. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. renunţă la comunicare. şi poate cel mai important. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. 3 . Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. având puterea de a se informa şi de a înţelege. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. proceselor şi fenomenelor. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . Elevul. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. dimpotrivă. În acest sistem. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. evitate. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. necesar pentru astfel de sarcini. În ultimul rând.

şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare.realizată/realizabilă de/prin calculator .tutelare. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. prin aceasta. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. Cu toate că. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . precum şi deprinderi de muncă independentă. dificultăţile fiind fragmentate. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. la început. duce prea mult la . consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. Totodată. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. prin organizarea procesului de învăţare. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate.. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . al sistematizării şi continuităţii. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. Pe lângă o serie de avantaje.. în raport cu informaţia vehiculată. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . De asemenea. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului.asistenţă pedagogică imediată. e) stimularea • 4 . Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. ca orice model. Cu toate acestea. instruirea programată prezintă. datorită formalizării procesului de instruire. De asemenea. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. în ultimul timp. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. cu timpul real de învăţare. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare.

El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. prelucrarea unor date . 2. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii .  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 . în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme.  învăţarea unui limbaj de programare . pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. mai mult sau mai puţin complicate. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor .  realizarea unor calcule numerice. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei.  realizarea unor bănci de date. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul. proiecte de lecţie. Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. proiecte de unităţi de învăţare. 4. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. imagini. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. 3. adică: planificări.

În al doilea rând. În ultimul rând. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. şi poate cel mai important. Instruirea asistată de calculator. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. 6 . calculatorul simulează unele procese şi fenomene. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. ca orice metodă didactică. are avantaje şi dezavantaje. fiind totuşi costisitoare.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful