P. 1
ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE

|Views: 126|Likes:
Published by Roxana Opris

More info:

Published by: Roxana Opris on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. de cele mai multe ori conectate la internet. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. aşadar. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. deprinderile de muncă. fiecare devenind un creator de conţinut. practic. insistă pe un învăţmânt individualizat. Deşi începuturile au fost timide. atât aspecte pozitive cât şi negative. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. aptitudinile. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. 2 . conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. spiritul inventiv şi pragmatic. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. în acelaşi timp. ele pot îndemna către o gândire creativă. acum. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . pentru fiecare elev. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. noile atitudini şi mentalităţi. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei.bidirectionale. În societatea zilelor noastre. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. pe munca în echipe.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. Astfel. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. Vygotsky. prin respectarea câtorva condiţii. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. abilităţile. Stilul de învătare va trebui croit individual. curriculumul. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. colaborative şi interdisciplinare. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Astfel.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. cursanţii au la dispoziţie computere. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. anul III. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă.

computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. aflat în faţa monitorului. elevul este supus unor situatii concrete. dimpotrivă. proceselor şi fenomenelor. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. calculatorul simulează unele procese şi fenomene.veţi avea exact contrariul . Astfel. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. În al doilea rând. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. are avantaje şi dezavantaje. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. Multimedia interactivă. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. fiind totuşi costisitoare. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. necesar pentru astfel de sarcini. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. supusă unei continue schimbări.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. şi poate cel mai important. având puterea de a se informa şi de a înţelege. comparaţii. 3 . renunţă la comunicare. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. evitate. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . În ultimul rând. În acest sistem. este prin intermediul unui sistem al testelor. Elevul. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. în locul modelului actual . Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. ca orice metodă didactică. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect.

prin aceasta. Totodată. al sistematizării şi continuităţii. la început.realizată/realizabilă de/prin calculator . în raport cu informaţia vehiculată. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. precum şi deprinderi de muncă independentă. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi.. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale.. Cu toate că. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia.asistenţă pedagogică imediată. în ultimul timp.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . Cu toate acestea. cu timpul real de învăţare. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active.tutelare. datorită formalizării procesului de instruire.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. De asemenea. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. e) stimularea • 4 . ca orice model. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. De asemenea. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. Pe lângă o serie de avantaje. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. dificultăţile fiind fragmentate. duce prea mult la . adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . prin organizarea procesului de învăţare. instruirea programată prezintă.

3. Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul. adică: planificări. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 .  învăţarea unui limbaj de programare .  realizarea unor bănci de date. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. imagini. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. 2. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . mai mult sau mai puţin complicate. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor .  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe.  realizarea unor calcule numerice. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii .  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. prelucrarea unor date . proiecte de lecţie. 4. proiecte de unităţi de învăţare. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport.

dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. În ultimul rând. În al doilea rând. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. şi poate cel mai important. Instruirea asistată de calculator.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. fiind totuşi costisitoare. ca orice metodă didactică. are avantaje şi dezavantaje. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. 6 .

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->