DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . curriculumul. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. atât aspecte pozitive cât şi negative. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. acum. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele.bidirectionale. deprinderile de muncă. pe munca în echipe. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Astfel.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . Deşi începuturile au fost timide. ele pot îndemna către o gândire creativă. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. cursanţii au la dispoziţie computere. colaborative şi interdisciplinare. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. prin respectarea câtorva condiţii.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. 2 . Astfel. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. abilităţile. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. În societatea zilelor noastre. insistă pe un învăţmânt individualizat. noile atitudini şi mentalităţi. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. în acelaşi timp. anul III. aptitudinile. Stilul de învătare va trebui croit individual. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. Vygotsky. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). practic. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. aşadar. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. spiritul inventiv şi pragmatic. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. de cele mai multe ori conectate la internet. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. pentru fiecare elev. fiecare devenind un creator de conţinut. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex.

Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. proceselor şi fenomenelor.veţi avea exact contrariul . are avantaje şi dezavantaje. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. dimpotrivă. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. fiind totuşi costisitoare. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. 3 . necesar pentru astfel de sarcini. în locul modelului actual . care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. În acest sistem. elevul este supus unor situatii concrete. evitate. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. aflat în faţa monitorului. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. şi poate cel mai important.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . având puterea de a se informa şi de a înţelege. În al doilea rând. Astfel. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . Multimedia interactivă. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. renunţă la comunicare. ca orice metodă didactică. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. comparaţii. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. În ultimul rând. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. supusă unei continue schimbări. Elevul. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. este prin intermediul unui sistem al testelor.

la început. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. e) stimularea • 4 . integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. Cu toate acestea.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. Pe lângă o serie de avantaje. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. cu timpul real de învăţare. al sistematizării şi continuităţii. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării.. instruirea programată prezintă. duce prea mult la . în ultimul timp. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. dificultăţile fiind fragmentate.. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie.tutelare. precum şi deprinderi de muncă independentă. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . în raport cu informaţia vehiculată. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi.realizată/realizabilă de/prin calculator . prin aceasta. De asemenea. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. prin organizarea procesului de învăţare. datorită formalizării procesului de instruire. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. ca orice model. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului.asistenţă pedagogică imediată. Cu toate că. De asemenea. Totodată. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa.

Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. prelucrarea unor date . proiecte de unităţi de învăţare. 4. 2. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe.  realizarea unor bănci de date. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze.  realizarea unor calcule numerice.  învăţarea unui limbaj de programare . mai mult sau mai puţin complicate. 3.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 . imagini. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. adică: planificări. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. proiecte de lecţie. Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro.

Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. În ultimul rând. 6 . Instruirea asistată de calculator.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. are avantaje şi dezavantaje. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. şi poate cel mai important. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. În al doilea rând. ca orice metodă didactică. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. fiind totuşi costisitoare.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful