P. 1
ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE

|Views: 126|Likes:
Published by Roxana Opris

More info:

Published by: Roxana Opris on Dec 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. aşadar. În societatea zilelor noastre. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. cursanţii au la dispoziţie computere. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. pentru fiecare elev. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. ele pot îndemna către o gândire creativă. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. Vygotsky. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. pe munca în echipe. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. anul III. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. Astfel. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. abilităţile. curriculumul. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). în acelaşi timp. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. Stilul de învătare va trebui croit individual. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. prin respectarea câtorva condiţii. aptitudinile. practic. insistă pe un învăţmânt individualizat. atât aspecte pozitive cât şi negative. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. Deşi începuturile au fost timide. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. acum. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . Astfel. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. spiritul inventiv şi pragmatic. colaborative şi interdisciplinare. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). deprinderile de muncă. de cele mai multe ori conectate la internet.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. fiecare devenind un creator de conţinut. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. 2 . să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. noile atitudini şi mentalităţi.bidirectionale.

Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. renunţă la comunicare. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. Astfel. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. aflat în faţa monitorului. evitate. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. 3 . aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. supusă unei continue schimbări. în locul modelului actual . merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. este prin intermediul unui sistem al testelor. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. necesar pentru astfel de sarcini. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. dimpotrivă.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. elevul este supus unor situatii concrete. Elevul. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie.veţi avea exact contrariul . Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. şi poate cel mai important. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. comparaţii. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. fiind totuşi costisitoare. În ultimul rând. având puterea de a se informa şi de a înţelege. proceselor şi fenomenelor. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. În acest sistem. Multimedia interactivă. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. are avantaje şi dezavantaje. În al doilea rând. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. ca orice metodă didactică.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi .

în ultimul timp. De asemenea.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi.tutelare. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. De asemenea. precum şi deprinderi de muncă independentă. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. cu timpul real de învăţare.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . Cu toate acestea. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ.. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. Pe lângă o serie de avantaje. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. al sistematizării şi continuităţii.. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. instruirea programată prezintă. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. în raport cu informaţia vehiculată. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. prin organizarea procesului de învăţare.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. Cu toate că. la început. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. Totodată. e) stimularea • 4 .asistenţă pedagogică imediată. ca orice model. duce prea mult la .realizată/realizabilă de/prin calculator . utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. datorită formalizării procesului de instruire. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. dificultăţile fiind fragmentate. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. prin aceasta.

de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. adică: planificări. Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor.  învăţarea unui limbaj de programare . 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 . proiecte de unităţi de învăţare. 2. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. proiecte de lecţie.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. imagini. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. 4. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul.  realizarea unor bănci de date. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. prelucrarea unor date . 3.  realizarea unor calcule numerice.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . mai mult sau mai puţin complicate.

În ultimul rând. Instruirea asistată de calculator. şi poate cel mai important. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. 6 . fiind totuşi costisitoare. ca orice metodă didactică. are avantaje şi dezavantaje. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. În al doilea rând.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->