DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. Stilul de învătare va trebui croit individual.bidirectionale. insistă pe un învăţmânt individualizat. abilităţile. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. aşadar. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. fiecare devenind un creator de conţinut. pe munca în echipe. ele pot îndemna către o gândire creativă. practic. curriculumul.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. noile atitudini şi mentalităţi. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. pentru fiecare elev. Deşi începuturile au fost timide. În societatea zilelor noastre. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. Astfel. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. atât aspecte pozitive cât şi negative. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. cursanţii au la dispoziţie computere. spiritul inventiv şi pragmatic. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). în acelaşi timp. prin respectarea câtorva condiţii. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. 2 . anul III. acum. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. deprinderile de muncă. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . colaborative şi interdisciplinare. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. Vygotsky. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. de cele mai multe ori conectate la internet. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. Astfel. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. aptitudinile.

în locul modelului actual . dimpotrivă. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. este prin intermediul unui sistem al testelor. şi poate cel mai important. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. elevul este supus unor situatii concrete. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. Astfel. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate.veţi avea exact contrariul . Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. supusă unei continue schimbări. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. În ultimul rând. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. necesar pentru astfel de sarcini. În acest sistem. comparaţii. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. fiind totuşi costisitoare. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Multimedia interactivă. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. Elevul. aflat în faţa monitorului. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. renunţă la comunicare. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. ca orice metodă didactică. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. 3 . proceselor şi fenomenelor. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. având puterea de a se informa şi de a înţelege. evitate. are avantaje şi dezavantaje.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. În al doilea rând. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul.

Cu toate că. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. datorită formalizării procesului de instruire. dificultăţile fiind fragmentate. al sistematizării şi continuităţii. instruirea programată prezintă. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. prin aceasta. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. la început. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. Cu toate acestea. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . ca orice model.tutelare.asistenţă pedagogică imediată. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. cu timpul real de învăţare. în ultimul timp. De asemenea. prin organizarea procesului de învăţare. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor.realizată/realizabilă de/prin calculator . duce prea mult la . În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. De asemenea. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe..evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. Pe lângă o serie de avantaje.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . precum şi deprinderi de muncă independentă. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. e) stimularea • 4 . Totodată. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare.. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. în raport cu informaţia vehiculată. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie.

2.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. proiecte de lecţie. Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. 4. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. adică: planificări. prelucrarea unor date . mai mult sau mai puţin complicate. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. imagini. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul.  realizarea unor calcule numerice. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 . 3. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator .  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1.  învăţarea unui limbaj de programare . În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. proiecte de unităţi de învăţare. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului.  realizarea unor bănci de date. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor .

riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. ca orice metodă didactică. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. fiind totuşi costisitoare. şi poate cel mai important. În ultimul rând. are avantaje şi dezavantaje. 6 . În al doilea rând.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. Instruirea asistată de calculator. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .