DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

anul III. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. prin respectarea câtorva condiţii. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). ele pot îndemna către o gândire creativă. Stilul de învătare va trebui croit individual. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. În societatea zilelor noastre. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. colaborative şi interdisciplinare. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. curriculumul. 2 . de cele mai multe ori conectate la internet. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. pentru fiecare elev. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. Deşi începuturile au fost timide. spiritul inventiv şi pragmatic. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. insistă pe un învăţmânt individualizat. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători.bidirectionale. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. abilităţile. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). acum. în acelaşi timp. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. Astfel. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. aptitudinile. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. atât aspecte pozitive cât şi negative. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. deprinderile de muncă. fiecare devenind un creator de conţinut. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. Astfel. cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. aşadar. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . pe munca în echipe. Vygotsky. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. noile atitudini şi mentalităţi. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. cursanţii au la dispoziţie computere. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. practic.

Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . comparaţii. ca orice metodă didactică. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. În ultimul rând.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . are avantaje şi dezavantaje. Astfel. aflat în faţa monitorului. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. fiind totuşi costisitoare. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. Multimedia interactivă. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. În acest sistem. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. este prin intermediul unui sistem al testelor. în locul modelului actual . care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. Elevul.veţi avea exact contrariul . dimpotrivă. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. având puterea de a se informa şi de a înţelege. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. 3 . computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. În al doilea rând. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. renunţă la comunicare. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. proceselor şi fenomenelor. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. elevul este supus unor situatii concrete. şi poate cel mai important. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. evitate. supusă unei continue schimbări. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. necesar pentru astfel de sarcini. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie.

Pe lângă o serie de avantaje. duce prea mult la . principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active.tutelare. instruirea programată prezintă. e) stimularea • 4 . Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. prin aceasta. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. Cu toate că.. De asemenea. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv.realizată/realizabilă de/prin calculator . ca orice model.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic .’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. la început. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial .evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. al sistematizării şi continuităţii. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. Totodată. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. cu timpul real de învăţare. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. prin organizarea procesului de învăţare. în ultimul timp. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. De asemenea. precum şi deprinderi de muncă independentă.. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . dificultăţile fiind fragmentate. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. datorită formalizării procesului de instruire.asistenţă pedagogică imediată. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. în raport cu informaţia vehiculată. Cu toate acestea. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat.

Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul. mai mult sau mai puţin complicate. 4.  învăţarea unui limbaj de programare . imagini. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 . El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. 3. 2. adică: planificări. prelucrarea unor date .DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. proiecte de lecţie. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. proiecte de unităţi de învăţare. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator .  realizarea unor calcule numerice.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe.  realizarea unor bănci de date.

calculatorul simulează unele procese şi fenomene. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. În al doilea rând. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. are avantaje şi dezavantaje. În ultimul rând. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. 6 . fiind totuşi costisitoare. ca orice metodă didactică. şi poate cel mai important. Instruirea asistată de calculator. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful