DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

astfel încât să răspundă noilor provocări şi. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. ele pot îndemna către o gândire creativă. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. atât aspecte pozitive cât şi negative. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. prin respectarea câtorva condiţii. Deşi începuturile au fost timide. curriculumul. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. Stilul de învătare va trebui croit individual. abilităţile. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex. Astfel. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. acum. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. deprinderile de muncă. Vygotsky. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. insistă pe un învăţmânt individualizat. fiecare devenind un creator de conţinut. pentru fiecare elev. 2 . cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. colaborative şi interdisciplinare. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. practic. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. în acelaşi timp. de cele mai multe ori conectate la internet. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent. pe munca în echipe. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . Astfel. anul III. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. În societatea zilelor noastre.bidirectionale. noile atitudini şi mentalităţi. aşadar. cursanţii au la dispoziţie computere. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). spiritul inventiv şi pragmatic. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . Informaţia a devenit mult mai accesibilă. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. aptitudinile.

În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. fiind totuşi costisitoare. şi poate cel mai important. ca orice metodă didactică. Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. evitate. are avantaje şi dezavantaje. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. necesar pentru astfel de sarcini. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. Multimedia interactivă. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. având puterea de a se informa şi de a înţelege. proceselor şi fenomenelor. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . aflat în faţa monitorului. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. 3 . computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale.veţi avea exact contrariul . Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. renunţă la comunicare. În acest sistem. elevul este supus unor situatii concrete. supusă unei continue schimbări. În al doilea rând. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese. În ultimul rând.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. Astfel. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. în locul modelului actual . Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. dimpotrivă. este prin intermediul unui sistem al testelor. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. comparaţii. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională.în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . Elevul. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . precum şi deprinderi de muncă independentă. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . prin organizarea procesului de învăţare. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. e) stimularea • 4 . al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă. în ultimul timp. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. datorită formalizării procesului de instruire. la început. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor.. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. De asemenea. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. duce prea mult la .. ca orice model. instruirea programată prezintă. prin aceasta. De asemenea. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat.realizată/realizabilă de/prin calculator .evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare. al sistematizării şi continuităţii. dificultăţile fiind fragmentate. Totodată. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. Cu toate că. Pe lângă o serie de avantaje. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. cu timpul real de învăţare. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. în raport cu informaţia vehiculată. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active.asistenţă pedagogică imediată. Cu toate acestea. Valoarea instruirii programate constă în faptul că.tutelare. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate.

Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 . adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii . adică: planificări. 4.  realizarea unor bănci de date. figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro. de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. prelucrarea unor date . Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor . proiecte de lecţie. 3. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. mai mult sau mai puţin complicate. 2. Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. proiecte de unităţi de învăţare. El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului.  învăţarea unui limbaj de programare . pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator .  realizarea unor calcule numerice. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. imagini.

calculatorul simulează unele procese şi fenomene. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. şi poate cel mai important. riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. În ultimul rând. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. 6 . În al doilea rând. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. Instruirea asistată de calculator. fiind totuşi costisitoare. ca orice metodă didactică. are avantaje şi dezavantaje.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful