DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010

ROLUL CALCULATORULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE

Student: OPRIŞ FLORENTINA - MARINELA MORAR LAURA - ANDREEA

aptitudinile. Calculatorul este un mijloc de învăţământ complex.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 IPM. cercetătorul MIT Seymour Papert şi psihologul rus Lev S. formele de organizare şi toate celelalte aspecte ce ţin de resursele materiale sunt relativ uşor de implementat şi de controlat. învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în sprijinul noii generaţii. astfel încât să răspundă noilor provocări şi. actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele. dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. Toate aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă tehnologică. Pătrunderea noilor tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical relatia care era fundamentată între profesori şi elevi. pentru fiecare elev. iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc. Informaţia a devenit mult mai accesibilă. Schimburile majore din sfera îvăţării asistate de calculator au condus la obţinerea unei noi tehnicii de învăţare: în locul realizării unui flux informational cu un singur sens . În primul rănd e nevoie de noi modele educaţionale. cursanţii au la dispoziţie computere. Astfel.bidirectionale. dintre care cea mai importantă se referă la evitarea exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. Stilul de învătare va trebui croit individual. şi pe o călăuzire a descoperiri informaţiei. Întreaga dezvoltare trece prin educaţie: valorile ştiinţei şi tehnicii. modelarea resurselor umane este un proces mai dificil şi de durată (aici intervin mentalităţile. rezistenţa în faţa schimbării şi alţi factori care pot frâna acest demers). practic. toate acestea sunt învăţate în cadrul sistemului educaţional. fiecare devenind un creator de conţinut. pe munca în echipe. de cele mai multe ori conectate la internet. Vygotsky. profesorii au trecut de la pozitia de conducători atot-ştiutori la cea de ghizi ai infosferei iar materialele instructive au evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile.de exemplu de la profesor către un grup pasiv de elevi noile tehnici de învăţare sunt ca şi internetul . cugetare în care regăsim ideea învăţării continue pe parcursul întregii vieţi. Utilizarea lui devine eficientă doar în momentul în care se face metodic. Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzători de răbdători. Important este rolul profesorului care trebuie să intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire. ele pot îndemna către o gândire creativă. să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. insistă pe un învăţmânt individualizat. Dacă schimbările în ceea ce priveşte planurile de învăţământ. În această lume în care singurul aspect nemodificat este schimbarea. Deşi începuturile au fost timide. Mediul educaţional al viitorului va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăsura orele de clasă. curriculumul. acum. 2 . Influenţa calculatorului în procesul de învăţământ are. Astfel. în aproape orice instituţie de învăţământ superior. în acelaşi timp. prin respectarea câtorva condiţii. abilităţile. deprinderile de muncă. aşadar. în care se va consulta biblioteca şi desigur unde vor avea loc contactele sociale. atât aspecte pozitive cât şi negative. noile atitudini şi mentalităţi. noile tehnologii îl vor transforma într-un proces mult mai productiv. pot promova spiritul întreprinzător sau curiozitatea. În societatea zilelor noastre. grupa 1b Acum 2000 de ani Seneca spunea: „Etiam seni esse discendum” (chiar şi cei bătrâni trebuie să înveţe). să pregătească „elemente surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia copiilor şi să sublinieze clar rolul calculatorului de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare – învăţare – evaluare. Cu toate acestea tehnologia singură nu reprezintă o soluţie. conceptele educationale moderne derivate din studiile unor savanţi cum ar fi psihologul elvetian Jean Piaget. cunoştinţele oamenilor au devenit cel mai valoros capital al lor. Un exemplu concret al influenţei transformărilor tehnice asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ este acela al impactului tehnologiilor informaţiei şi comunicării. modul de a fi şi de a evolua cerut de societatea modernă. colaborative şi interdisciplinare. iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. anul III. spiritul inventiv şi pragmatic. care ajută la instruirea sau autoinstruirea elevului. Desi modul de învătare traditional este în continuare relativ lent.

în care aveţi un singur profesor care stă în faţa clasei predând unui grup de elevi . În ultimul rând. Ele vă vor oferi şansa să învăţaţi fără să vă mai simţiţi încorsetaţi de părerea celor din jur.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 O altă problemă a educaţie actulale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri largi. evitate. Astfel. Calculatoarele vor deveni un fel de mentor electronic. dimpotrivă. Multimedia interactivă. aplicaţiile multimedia vor atrage elevii cu ajutorul imaginilor şi sunetului. proceselor şi fenomenelor.veţi avea exact contrariul . Această metodă depinde nu numai de calitatea calculatorului. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării de încurcătură. necesar pentru astfel de sarcini. Aceasta vă permite reapariţia unui mai vechi model educational: ucenicia. Avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate. ale lumii reale şi forţat să i-a decizii. merge mână în mână cu teoriile de învăţare constructiviste conform cărora în lumea de astăzi. care trebuie cunoscute de cadrul didactic pentru a putea fi valorificate sau. şi poate cel mai important. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. În plus se va realiza o implicare a acestora într-un mediu interactiv de date legate prin hiperconexiuni. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. în care exerciţiile de învăţare erau în cea mai mare parte mutate cuvânt cu cuvânt de pe paginile scrise pe ecran. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. Multimedia a captat imaginaţia profesorilor mai mult decât orice altă tehnologie. Toţi copiii sunt capabili de observaţii. în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor. abilitatea de a analiza şi rezolva o varietate de probleme în mod rapid este mult mai importantă decât o aplicare pură a informatiilor memorate. ci şi de condiţia pedagogică asumată la nivelul programelor elaborate special pentru : a) conştientizarea valorii interactive a informaţiei alese . ca orice metodă didactică. având puterea de a se informa şi de a înţelege. are avantaje şi dezavantaje. Ea pompează cu adevărat adrenalină în piaţa educatională. Faptul că eforturile de procesare educaţinală anterioare. în locul modelului actual . fiind totuşi costisitoare. renunţă la comunicare. indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin simulări. 3 . Acestea sunt obiectivele cognitive pe care ar trebuie să le dezvoltăm în elevii nostri. elevul este supus unor situatii concrete. Avantaje şi dezavantaje Aşadar şi instruirea asistată de calculator. este prin intermediul unui sistem al testelor. sortări şi unele analize bazate pe fenomene cauză-efect. comparaţii. Cea mai bună metodă de predare a unui mod de găndire conceptual. supusă unei continue schimbări. b) sistematizarea rapidă a unui volum mare de informaţii . riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de învăţare. în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor efectuate. Elevul. renunţă la relaţia directă cu colegii săi sau cu cadrele didactice. în capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. În al doilea rând. Ţelul pe care aceasta trebuie să-l urmărească este dezvoltarea aptitudinilor observaţionale. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. În acest sistem. aflat în faţa monitorului. Iar aici am ajuns la un alt subiect interesant: multimedia. Folosirea acestor tipurii de aplicatii ca şi resurse de învăţare. cu capacitatea sa de antrenare a utilizatorului ar putea fi suportul perfect penru astfel de procese.un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori înglobaţi. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau imposibil de realizat în realitate cum ar fi chirurgia sau pilotarea unui avion.

datorită formalizării procesului de instruire.evaluator şi îndeosebi formator preocupat de cultivarea atitudinilor superioare.realizată/realizabilă de/prin calculator . instruirea programată prezintă. pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea. cu timpul real de învăţare. Pe lângă o serie de avantaje. la început. această modernă şi eficientă formă de învăţare are şi anumite limite : • individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial . al accesibilităţii şi însuşirii temeinice a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare moment al activităţii elevului cu programa. Cu toate acestea. De asemenea. care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. Valoarea instruirii programate constă în faptul că. e) stimularea • 4 . prin aceasta. duce prea mult la . în raport cu informaţia vehiculată. al sistematizării şi continuităţii. prin organizarea procesului de învăţare. în ultimul timp. utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de asimilare a acestora. pentru că elevul nu are imaginea conturată a obiectului în ansamblul şi pentru că. capacităţii profesorului de a deveni un adevărat educator: ghid şi animator. De asemenea.tutelare. au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe însuşirea activă a cunoştinţelor. dificultăţile fiind fragmentate. În instruirea asistată de calculator rolul esenţial revine educatorului. pentru că accentuează verbalismul fără a dezvolta suficient intuiţia.’’dirijând pas cu pas activitatea mentală a subiectului şi. principiile didactice (al însuşirii conştiente şi active. dar şi pentru că nu toate obiectele de învăţămînt sau disciplinele ştiinţifice pot fi programate. integrarea noilor tehnologii – dependente de capacitatea de asistenţă pedagogică a calculatorului – în structura de acţiune specifică metodei didactice conferă activităţii elevului un caracter reactiv şi proactiv. ca orice model. Cu toate că. Totodată. Modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – învăţare. Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de predare de cunoştinţe noi. cu valoarea formativă a cunoştinţelor dobîndite. stimulînd formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale.. instruirea programată nu poate cuprinde întregul proces instructiv-educativ şi nu poate constitui o metodă generală şi universală în pedagogie. d) individualizarea reală şi completă a actului învăţării. împiedicându-l să-şi dezvolte capacităţile creatoare.asistenţă pedagogică imediată. adaptabilă la ritmul fiecărui elev prin . precum şi deprinderi de muncă independentă.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 c) difuzarea eficientă a unor informaţii esenţiale solicitate de un număr ridicat de participanţi la actul didactic . se reduc în mod simţitor timpul necesar însuşirii cunoştinţelor şi redundanţa inerentă procesului de transmisiune a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev. şi pericolul formalismului şi al standardizării cunoştinţelor. Acest lucru şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. în primul rînd din cauză că modelul cibernetic al procesului de învăţămînt pe care se bazează îl reprezintă. numai din anumite puncte de vedere şi nu cuprinde toate reacţiile elevului la perturbaţiile interne şi externe.. consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. • segmentează şi atomizează prea mult materialul de învăţat. se limitează formarea unor motivaţii superioare: spiritul critic şi gândirea independentă.

Calculatorul – instrument didactic Din acest punct de vedere remarcăm mai multe modalităţi de apariţie a calculatorului în demersul didactic:  utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare cum ar fi cele care reprezintă rezultate ale proiectării didactice la nivel micro.  realizarea unor laboratoare asistate de calculator Patru reguli de aur 1. Realizarea unei metodologii care să facă eficientă asistarea procesului de învăţămînt cu calculatorul a solicitat folosirea instrumentelor psihopedagogiei. 30% va fi cheltuit pe soft şi cel puţin 20%va fi investit pe suport. Nu mai mult de 50% din bugetul total acordat tehnologiei informaţiei va fi dedicat hard-ului. imagini.  utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe. Toate calculatoarele trebuie să fie legate la reţea cu un acces spre exterior. Calculatoarele vor fi folosite pentru a perfecţona şi nu pentru a înlocui profesorii. În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a teoremelor. 2.  învăţarea unui limbaj de programare . figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe. mai mult sau mai puţin complicate. Rezultatele apilcării noilor tehnologii • • • • • • o creştere a creativităţii schimbarea rolului profesorului reapariţia modelului uceniciei reducerea intimidităţilor şi a frustrărilor printre elevi un acces simnultan la mai multe informaţii un mediu de informatii mai bogat 5 . Găsiţi pareteneri locali care să vă ajute la achiziţionarea tehnicii de calcul. proiecte de lecţie. adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare întro modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii .  realizarea unor bănci de date.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. proiecte de unităţi de învăţare. 4. prelucrarea unor date . El nu este doar un mijloc de transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. cît şi a unor documente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la anumite activităţi didactice sau notarea evoluţiei elevilor la activităţile de verificare şi evaluare a cunoştinţelor .  realizarea unor calcule numerice. adică: planificări. 3. pentru a completa şi nu pentru a înlocui metodele tradiţionale de predare. în scopul formării deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme. pot să aibă pe ecran imaginea unor fenomene sau procese simulate pe calculator . de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport al unor sinteze.

riscând să producă dezumanizarea procesului de învăţământ. calculatorul simulează unele procese şi fenomene. 6 . şi poate cel mai important.DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 Concluzii În primul rând utilizarea calculatorului înseamnă o mare economie de timp. computerul duce la diminuarea relaţiilor interumane şi sociale. fiind totuşi costisitoare. Ceea ce rămâne de văzut este dacă acestă evoluţie va duce la o mai bună învăţare. dar nu înlocuieşte experimentele sau observarea lor directă. Instruirea asistată de calculator. În al doilea rând. În ultimul rând. ca orice metodă didactică. are avantaje şi dezavantaje.

DPPD USAMV Cluj-Napoca 2010 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful