Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA „ I.L.

CARAGIALE” TULCEA
Profesor SURU ANETA

Rezumatul operei literare.

Definiţie:
Rezumatul constă în prezentarea sumară, logică şi obiectivă a subiectului operei literare; se
reţine esenţialul eliminându-se detaliile.

Etapele premergătoare realizării rezumatului:


- se citeşte, cu atenţie, textul literar ( opera / fragmentul ) pentru a înţelege informaţia
esenţială; se află răspunsuri la întrebările: cine? ce face? când? unde?
- se identifică şi se delimitează momentele subiectului / etapele naraţiunii
- se formulează ideile principale

Realizarea rezumatului constă în legarea ideilor principale prin cuvinte sau sintagme potrivite
pentru a asigura coerenţa exprimării şi respectarea întocmai a ordinii desfăşurării întâmplărilor.
În rezumat se prezintă ce se povesteşte, nu cine sau cum povesteşte. Informaţia esenţială este
concentrată şi simplificată.

Se recomandă :
- exprimarea prin verbe la persoana a III- a , modul indicativ, timp prezent, perfect compus,
mai-mult-ca-perfect,
- evitarea dialogului şi a descrierii,
- evitarea expresiilor autorului
- să nu se dea citate,
- să nu se caracterizeze personajele,
- să nu se exprime păreri personale,
- să nu se folosească noţiuni de teorie sau istorie literară,
- folosirea aspectului îngrijit al limbii române , fără expresii populare, fără arhaisme,
fără regionalisme,
- respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie