AMBALAJELE

În ultimele decenii ambalajele s-au diversificat mult, atât din punct de vedere al materialelor din care acestea sunt făcute, cât şi din punct de vedere funcţional. Ambalajele se clasifică în funcţie de mai multe criterii:  după materialul folosit în confecţionarea ambalajelor: o ambalaje din hârtie şi carton; o ambalaje din sticlă; o ambalaje din metal; o ambalaje din materiale plastice; o ambalaje din lemn, înlocuitori din lemn şi împletituri; o ambalaje din materiale textile; o ambalaje din materiale complexe.  după sistemul de confecţionare: o ambalaje fixe; o ambalaje demontabile; o ambalaje pliabile.  după tip: o plicuri; o pungi; o plase; o lăzi; o cutii; o flacoane; o borcane etc.  după domeniul de utilizare: o ambalaje de transport; o ambalaje de desfacere şi prezentare.  după specificul produsului ambalat: o ambalaje pentru produse alimentare; o ambalaje pentru produse nealimentare; o ambalaje pentru produse periculoase; o ambalaje individuale; o ambalaje colective.  după gradul de rigiditate: o ambalaje rigide; o ambalaje semirigide; o ambalaje suple.  după modul de circulaţie al ambalajului: o ambalaje refolosibile; o ambalaje nerefolosibile – tip pierdut.  după sistemul de circulaţie: o sistem de restituire a ambalajelor; o sistem de vânzare – cumpărare a ambalajelor.  după sistemul de confecţionare: o ambalaje fixe;

având o destinaţie precizată. Dacă privim ambalajul ca un produs finit oarecare. De aceea stratul superior (faţă 1) este fabricat din pastă chimică înălbită a cărei culoare albă şi netezire permit imprimarea ofset.o o  ambalaje demontabile.pentru alte ambalaje. se înregistrează sensibile fluctuaţii.  după destinaţie: o ambalaje pentru piaţa externă. carton duplex – este format din două straturi diferite de material fibros. Cartonul pentru ambalaje poate fi: 1. facilitării operaţiilor de circulaţie a mărfurilor. etc. o nivelul de dezvoltare şi puterea economică. Privit din punct de vedere tehnic. cartonul şi mucavaua. o tehnica de ambalare utilizată. utilizat . Cartonul duplex se fabrică în două tipuri: o tipul E . Materialele celulozice Ambalajele din materialele celulozice deţin ponderea principală în totalul ambalajelor. o domeniul de utilizare a ambalajului. transportului şi al depozitării. Cartonul triplex are o rezistenţă mare la plesnire. Materialele care pot în viitor să ia locul ocupat de materialele celulozice sunt materialele plastice. Diversitatea materialelor folosite pentru ambalarea produselor este foarte mare. o tipul O (obişnuit) . o ambalaje pentru piaţa internă. o ambalaje pentru transport aerian. pentru clasificarea şi standardizarea ambalajelor. unite în stare umedă prin presare. cum ar fi: Organizaţia Internaţională de Standardizare. o ambalaje pentru transport fluvial-maritim. unite în stare umedă prin presare. o mărimea factorilor care pot acţiona asupra produsului pe timpul manipulării.pentru ambalaje care se imprimă prin procedeul ofset. Dintre materialele celulozice utilizate pentru confecţionarea diferitelor tipuri de ambalaje amintim: hârtia. confecţii şi lucrări poligrafice 2. calitatea produselor este influenţată de calitatea ambalajului prin fapul că un ambalaj necorespunzător poate atrage după sine deprecierea produsului. o destinaţia produsului. în el se pot identifica cheltuieli cu materiile prime şi cheltuieli de obţinere. De asemenea. În funcţie de perioade şi de ţări. adică să contribuie la diminuarea calităţii lui. Există o preocupare chiar şi la nivel de foruri internaţionale. ambalajul mărfurilor este alcătuit dintr-un ansamblu de materiale destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor. Alegerea materialului folosit pentru ambalaje depinde de mai mulţi factori dintre care am putea aminti: o caracteristicile produsului ce urmează a fi ambalat. Federaţia Europeană pentru Ambalare. cartonul triplex – este format din minim trei straturi diferite de material fibros. ambalaje pliante. după căile de transport: o ambalaje pentru transport terestru.

Sortimentele de produse nou apărute pe piaţă. la razele solare. feroviar. două sau trei straturi de ondule. Acoperirea unui astfel de element sau a mai multor elemente suprapuse de obicei.  condiţii de transport. FACTORII CARE DETERMINĂ ALEGEREA AMBALAJULUI Ambalajul este o componentă esenţială a activităţii comerciale.în special pentru ambalaje de transport şi grupare şi mai puţin pentru ambalaje de desfacere – prezentare. masa. fiind subordonat mărfii şi deservind consumatorul. o tipul mijloacelor de transport folosite: auto. lâna minerală. o interacţiunile de ordin fizic şi chimic ce pot apare între produs şi ambalaj (respectiv incompatibilităţile). dimensiunea. modernizarea concepţiei şi a tehnicilor comerciale aduc în discuţie diversificarea ambalajelor în paralel cu creşterea exigenţelor faţă de acesta. Un alt material auxiliar utilizat de această dată pentru consolidarea. o durata stocării. care determină măsuri de siguranţă în plus împotriva unor posibile furturi sau deteriorări intenţionate. a unui strat plat cu un strat ondulat. Elementul de bază este obţinut prin asocierea. a frecărilor şi în unele cazuri chiar pentru rigidizarea ambalajelor. agenţi chimici. 3. la schimbările de temperatură etc. prin lipirea. manipulare şi depozitare: o numărul operaţiilor de încărcare-descărcare. naval. o durata operaţiilor de manipulare. Acestea. . forma produsului. numărul de unităţi de produs dintr-un ambalaj. cartonul ondulat – este format din unul până la patru straturi netede şi unul sau trei straturi ondulate din hârtie inferioară sau superioară de ambalaj. cerneluri. o fragilitatea produsului. umiditate). Cartonul ondulat are o rezistenţă şi o elasticitate bună. Materialele auxiliare pentru producerea ambalajelor Numărul acestora este foarte mare: coloranţi. Aceste materiale protejează împotriva şocurilor. sensibilitatea la factori mecanici şi de mediu (prin miros. Dintre materialele noi de amortizare putem aminti: cartonul ondulat. O ultimă grupă de materialele auxiliare o constituie lacurile şi vopselele. mărimea ondulelor folosite este diferită cu un strat plat determină obţinerea cartoanelor ondulate cu unul. pigmenţi. Se obţine astfel un obiect de tip sandwich uşor şi stabil. adezivi. Aceste materiale influenteazã calitatea ambalajelor. pe lângă contribuţia care o au la creşterea rezistenţei ambalajelor la acţiunea factorilor atmosferici. adică creşterea rezistenţei ambalajelor sunt benzile de balotare şi adezivii. unite între ele printrun adeziv. la alegerea lui trebuie să se ţină cont de urmãtoarele aspecte:  proprietăţile produsului care trebuie ambalat: o natura. etc. materialele expandate si cele cu bule de aer. atribuindu-le calitãti estetice si funcţionale. Pentru ca ambalajul să îndeplinească funcţiile sale. mãresc rezistenţa la coroziune. O altă grupă o constituie materialele pentru amortizare şi protecţie împotriva şocurilor. o importanţa şi valoarea produsului.

cu atât el va fi mai util. o modul de închidere. o valoarea de recuperare. o rezistenţă la şocuri termice. iar cheltuielile pentru utilizarea lui pot fi recuperate. o materialul de ambalaj folosit (caracteristici. Principalele cerinţe ce trebuie să le îndeplinească un ambalaj vor fi specificate în standarde. o rezistenţă la presiuni mari. o . Cu cât ambalajul îndeplineşte mai multe din cerinţele enumerate mai sus. o posibilitatea de protejare contra prafului.  metoda de ambalare. o existenţa posibilităţii de recuperare a ambalajului şi eventual refolosire. La fel ca şi în cazul altor produse şi pentru ambalaje s-a impus introducerea standardizării care permite raţionalizarea producţiei şi comercializării ambalajelor.  valorificarea economică a ambalajului: o costul ambalajului. tipul şi funcţiile ambalajelor: o în funcţie de modul de vânzare: autoservire sau servire de către personalul angajat.locul vânzării. o modalitatea şi tipul inscripţionării. proprietăţi). o în funcţie de scopul ambalării: pentru transport sau desfacere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful