Ambalaje Si Design - Ambalajele

AMBALAJELE

În ultimele decenii ambalajele s-au diversificat mult, atât din punct de vedere al materialelor din care acestea sunt făcute, cât şi din punct de vedere funcţional. Ambalajele se clasifică în funcţie de mai multe criterii:  după materialul folosit în confecţionarea ambalajelor: o ambalaje din hârtie şi carton; o ambalaje din sticlă; o ambalaje din metal; o ambalaje din materiale plastice; o ambalaje din lemn, înlocuitori din lemn şi împletituri; o ambalaje din materiale textile; o ambalaje din materiale complexe.  după sistemul de confecţionare: o ambalaje fixe; o ambalaje demontabile; o ambalaje pliabile.  după tip: o plicuri; o pungi; o plase; o lăzi; o cutii; o flacoane; o borcane etc.  după domeniul de utilizare: o ambalaje de transport; o ambalaje de desfacere şi prezentare.  după specificul produsului ambalat: o ambalaje pentru produse alimentare; o ambalaje pentru produse nealimentare; o ambalaje pentru produse periculoase; o ambalaje individuale; o ambalaje colective.  după gradul de rigiditate: o ambalaje rigide; o ambalaje semirigide; o ambalaje suple.  după modul de circulaţie al ambalajului: o ambalaje refolosibile; o ambalaje nerefolosibile – tip pierdut.  după sistemul de circulaţie: o sistem de restituire a ambalajelor; o sistem de vânzare – cumpărare a ambalajelor.  după sistemul de confecţionare: o ambalaje fixe;

Federaţia Europeană pentru Ambalare. în el se pot identifica cheltuieli cu materiile prime şi cheltuieli de obţinere. o mărimea factorilor care pot acţiona asupra produsului pe timpul manipulării. calitatea produselor este influenţată de calitatea ambalajului prin fapul că un ambalaj necorespunzător poate atrage după sine deprecierea produsului. Dacă privim ambalajul ca un produs finit oarecare. după căile de transport: o ambalaje pentru transport terestru. cartonul şi mucavaua. o nivelul de dezvoltare şi puterea economică. ambalajul mărfurilor este alcătuit dintr-un ansamblu de materiale destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor. Cartonul duplex se fabrică în două tipuri: o tipul E . o domeniul de utilizare a ambalajului. transportului şi al depozitării. De aceea stratul superior (faţă 1) este fabricat din pastă chimică înălbită a cărei culoare albă şi netezire permit imprimarea ofset. o destinaţia produsului. o tehnica de ambalare utilizată. Cartonul triplex are o rezistenţă mare la plesnire. cum ar fi: Organizaţia Internaţională de Standardizare. o ambalaje pentru piaţa internă. ambalaje pliante. unite în stare umedă prin presare. De asemenea.  după destinaţie: o ambalaje pentru piaţa externă. Materialele care pot în viitor să ia locul ocupat de materialele celulozice sunt materialele plastice. pentru clasificarea şi standardizarea ambalajelor. Diversitatea materialelor folosite pentru ambalarea produselor este foarte mare. având o destinaţie precizată. Cartonul pentru ambalaje poate fi: 1. utilizat . facilitării operaţiilor de circulaţie a mărfurilor. Există o preocupare chiar şi la nivel de foruri internaţionale.o o  ambalaje demontabile. etc. o tipul O (obişnuit) .pentru ambalaje care se imprimă prin procedeul ofset. Alegerea materialului folosit pentru ambalaje depinde de mai mulţi factori dintre care am putea aminti: o caracteristicile produsului ce urmează a fi ambalat. se înregistrează sensibile fluctuaţii. Dintre materialele celulozice utilizate pentru confecţionarea diferitelor tipuri de ambalaje amintim: hârtia. cartonul triplex – este format din minim trei straturi diferite de material fibros. Materialele celulozice Ambalajele din materialele celulozice deţin ponderea principală în totalul ambalajelor. În funcţie de perioade şi de ţări. adică să contribuie la diminuarea calităţii lui. confecţii şi lucrări poligrafice 2. unite în stare umedă prin presare. Privit din punct de vedere tehnic. o ambalaje pentru transport aerian. carton duplex – este format din două straturi diferite de material fibros. o ambalaje pentru transport fluvial-maritim.pentru alte ambalaje.

masa. la razele solare. Aceste materiale influenteazã calitatea ambalajelor. modernizarea concepţiei şi a tehnicilor comerciale aduc în discuţie diversificarea ambalajelor în paralel cu creşterea exigenţelor faţă de acesta. lâna minerală. feroviar. dimensiunea. mãresc rezistenţa la coroziune. fiind subordonat mărfii şi deservind consumatorul. Dintre materialele noi de amortizare putem aminti: cartonul ondulat. la alegerea lui trebuie să se ţină cont de urmãtoarele aspecte:  proprietăţile produsului care trebuie ambalat: o natura. Materialele auxiliare pentru producerea ambalajelor Numărul acestora este foarte mare: coloranţi. atribuindu-le calitãti estetice si funcţionale. prin lipirea. numărul de unităţi de produs dintr-un ambalaj. FACTORII CARE DETERMINĂ ALEGEREA AMBALAJULUI Ambalajul este o componentă esenţială a activităţii comerciale. Acestea. Aceste materiale protejează împotriva şocurilor. . sensibilitatea la factori mecanici şi de mediu (prin miros. manipulare şi depozitare: o numărul operaţiilor de încărcare-descărcare. pigmenţi. cerneluri. a unui strat plat cu un strat ondulat. umiditate). 3. o interacţiunile de ordin fizic şi chimic ce pot apare între produs şi ambalaj (respectiv incompatibilităţile). naval. forma produsului. Acoperirea unui astfel de element sau a mai multor elemente suprapuse de obicei. Sortimentele de produse nou apărute pe piaţă. agenţi chimici. mărimea ondulelor folosite este diferită cu un strat plat determină obţinerea cartoanelor ondulate cu unul. O ultimă grupă de materialele auxiliare o constituie lacurile şi vopselele. o durata stocării. o durata operaţiilor de manipulare. două sau trei straturi de ondule. adică creşterea rezistenţei ambalajelor sunt benzile de balotare şi adezivii. unite între ele printrun adeziv. o fragilitatea produsului. adezivi. Pentru ca ambalajul să îndeplinească funcţiile sale. o importanţa şi valoarea produsului. Cartonul ondulat are o rezistenţă şi o elasticitate bună. pe lângă contribuţia care o au la creşterea rezistenţei ambalajelor la acţiunea factorilor atmosferici. o tipul mijloacelor de transport folosite: auto.  condiţii de transport. O altă grupă o constituie materialele pentru amortizare şi protecţie împotriva şocurilor. etc. a frecărilor şi în unele cazuri chiar pentru rigidizarea ambalajelor. Un alt material auxiliar utilizat de această dată pentru consolidarea. cartonul ondulat – este format din unul până la patru straturi netede şi unul sau trei straturi ondulate din hârtie inferioară sau superioară de ambalaj. Elementul de bază este obţinut prin asocierea. Se obţine astfel un obiect de tip sandwich uşor şi stabil. care determină măsuri de siguranţă în plus împotriva unor posibile furturi sau deteriorări intenţionate.în special pentru ambalaje de transport şi grupare şi mai puţin pentru ambalaje de desfacere – prezentare. la schimbările de temperatură etc. materialele expandate si cele cu bule de aer.

 valorificarea economică a ambalajului: o costul ambalajului. o valoarea de recuperare. o rezistenţă la presiuni mari. proprietăţi). La fel ca şi în cazul altor produse şi pentru ambalaje s-a impus introducerea standardizării care permite raţionalizarea producţiei şi comercializării ambalajelor. o modul de închidere. o existenţa posibilităţii de recuperare a ambalajului şi eventual refolosire. o materialul de ambalaj folosit (caracteristici. tipul şi funcţiile ambalajelor: o în funcţie de modul de vânzare: autoservire sau servire de către personalul angajat. o posibilitatea de protejare contra prafului. iar cheltuielile pentru utilizarea lui pot fi recuperate. o în funcţie de scopul ambalării: pentru transport sau desfacere. o modalitatea şi tipul inscripţionării.  metoda de ambalare. cu atât el va fi mai util.locul vânzării. Principalele cerinţe ce trebuie să le îndeplinească un ambalaj vor fi specificate în standarde. o . Cu cât ambalajul îndeplineşte mai multe din cerinţele enumerate mai sus. o rezistenţă la şocuri termice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful