AMBALAJELE

În ultimele decenii ambalajele s-au diversificat mult, atât din punct de vedere al materialelor din care acestea sunt făcute, cât şi din punct de vedere funcţional. Ambalajele se clasifică în funcţie de mai multe criterii:  după materialul folosit în confecţionarea ambalajelor: o ambalaje din hârtie şi carton; o ambalaje din sticlă; o ambalaje din metal; o ambalaje din materiale plastice; o ambalaje din lemn, înlocuitori din lemn şi împletituri; o ambalaje din materiale textile; o ambalaje din materiale complexe.  după sistemul de confecţionare: o ambalaje fixe; o ambalaje demontabile; o ambalaje pliabile.  după tip: o plicuri; o pungi; o plase; o lăzi; o cutii; o flacoane; o borcane etc.  după domeniul de utilizare: o ambalaje de transport; o ambalaje de desfacere şi prezentare.  după specificul produsului ambalat: o ambalaje pentru produse alimentare; o ambalaje pentru produse nealimentare; o ambalaje pentru produse periculoase; o ambalaje individuale; o ambalaje colective.  după gradul de rigiditate: o ambalaje rigide; o ambalaje semirigide; o ambalaje suple.  după modul de circulaţie al ambalajului: o ambalaje refolosibile; o ambalaje nerefolosibile – tip pierdut.  după sistemul de circulaţie: o sistem de restituire a ambalajelor; o sistem de vânzare – cumpărare a ambalajelor.  după sistemul de confecţionare: o ambalaje fixe;

etc. Federaţia Europeană pentru Ambalare. o mărimea factorilor care pot acţiona asupra produsului pe timpul manipulării. o destinaţia produsului. o ambalaje pentru piaţa internă. o nivelul de dezvoltare şi puterea economică. Dintre materialele celulozice utilizate pentru confecţionarea diferitelor tipuri de ambalaje amintim: hârtia. o ambalaje pentru transport fluvial-maritim. În funcţie de perioade şi de ţări. pentru clasificarea şi standardizarea ambalajelor. De asemenea. Privit din punct de vedere tehnic. Dacă privim ambalajul ca un produs finit oarecare. în el se pot identifica cheltuieli cu materiile prime şi cheltuieli de obţinere.o o  ambalaje demontabile. Diversitatea materialelor folosite pentru ambalarea produselor este foarte mare. după căile de transport: o ambalaje pentru transport terestru. Alegerea materialului folosit pentru ambalaje depinde de mai mulţi factori dintre care am putea aminti: o caracteristicile produsului ce urmează a fi ambalat. Materialele care pot în viitor să ia locul ocupat de materialele celulozice sunt materialele plastice.  după destinaţie: o ambalaje pentru piaţa externă. Cartonul duplex se fabrică în două tipuri: o tipul E . ambalaje pliante. o domeniul de utilizare a ambalajului. utilizat . o ambalaje pentru transport aerian. Materialele celulozice Ambalajele din materialele celulozice deţin ponderea principală în totalul ambalajelor. având o destinaţie precizată. facilitării operaţiilor de circulaţie a mărfurilor. o tehnica de ambalare utilizată.pentru ambalaje care se imprimă prin procedeul ofset. cum ar fi: Organizaţia Internaţională de Standardizare. o tipul O (obişnuit) . Cartonul pentru ambalaje poate fi: 1.pentru alte ambalaje. cartonul triplex – este format din minim trei straturi diferite de material fibros. carton duplex – este format din două straturi diferite de material fibros. unite în stare umedă prin presare. transportului şi al depozitării. calitatea produselor este influenţată de calitatea ambalajului prin fapul că un ambalaj necorespunzător poate atrage după sine deprecierea produsului. se înregistrează sensibile fluctuaţii. unite în stare umedă prin presare. cartonul şi mucavaua. confecţii şi lucrări poligrafice 2. De aceea stratul superior (faţă 1) este fabricat din pastă chimică înălbită a cărei culoare albă şi netezire permit imprimarea ofset. Cartonul triplex are o rezistenţă mare la plesnire. adică să contribuie la diminuarea calităţii lui. ambalajul mărfurilor este alcătuit dintr-un ansamblu de materiale destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor. Există o preocupare chiar şi la nivel de foruri internaţionale.

Pentru ca ambalajul să îndeplinească funcţiile sale. două sau trei straturi de ondule. pigmenţi. Materialele auxiliare pentru producerea ambalajelor Numărul acestora este foarte mare: coloranţi. forma produsului. la schimbările de temperatură etc. umiditate). O altă grupă o constituie materialele pentru amortizare şi protecţie împotriva şocurilor. o durata stocării. o durata operaţiilor de manipulare. unite între ele printrun adeziv.în special pentru ambalaje de transport şi grupare şi mai puţin pentru ambalaje de desfacere – prezentare. la alegerea lui trebuie să se ţină cont de urmãtoarele aspecte:  proprietăţile produsului care trebuie ambalat: o natura. . naval. o tipul mijloacelor de transport folosite: auto. fiind subordonat mărfii şi deservind consumatorul. atribuindu-le calitãti estetice si funcţionale. Sortimentele de produse nou apărute pe piaţă. mărimea ondulelor folosite este diferită cu un strat plat determină obţinerea cartoanelor ondulate cu unul. materialele expandate si cele cu bule de aer. numărul de unităţi de produs dintr-un ambalaj. o fragilitatea produsului. 3. cerneluri. o importanţa şi valoarea produsului. mãresc rezistenţa la coroziune. dimensiunea. lâna minerală. agenţi chimici. feroviar. Aceste materiale protejează împotriva şocurilor. la razele solare. Acoperirea unui astfel de element sau a mai multor elemente suprapuse de obicei. Acestea.  condiţii de transport. Dintre materialele noi de amortizare putem aminti: cartonul ondulat. sensibilitatea la factori mecanici şi de mediu (prin miros. masa. adică creşterea rezistenţei ambalajelor sunt benzile de balotare şi adezivii. care determină măsuri de siguranţă în plus împotriva unor posibile furturi sau deteriorări intenţionate. manipulare şi depozitare: o numărul operaţiilor de încărcare-descărcare. Elementul de bază este obţinut prin asocierea. adezivi. Aceste materiale influenteazã calitatea ambalajelor. modernizarea concepţiei şi a tehnicilor comerciale aduc în discuţie diversificarea ambalajelor în paralel cu creşterea exigenţelor faţă de acesta. Se obţine astfel un obiect de tip sandwich uşor şi stabil. pe lângă contribuţia care o au la creşterea rezistenţei ambalajelor la acţiunea factorilor atmosferici. FACTORII CARE DETERMINĂ ALEGEREA AMBALAJULUI Ambalajul este o componentă esenţială a activităţii comerciale. Un alt material auxiliar utilizat de această dată pentru consolidarea. a unui strat plat cu un strat ondulat. Cartonul ondulat are o rezistenţă şi o elasticitate bună. a frecărilor şi în unele cazuri chiar pentru rigidizarea ambalajelor. cartonul ondulat – este format din unul până la patru straturi netede şi unul sau trei straturi ondulate din hârtie inferioară sau superioară de ambalaj. etc. O ultimă grupă de materialele auxiliare o constituie lacurile şi vopselele. o interacţiunile de ordin fizic şi chimic ce pot apare între produs şi ambalaj (respectiv incompatibilităţile). prin lipirea.

 valorificarea economică a ambalajului: o costul ambalajului. cu atât el va fi mai util. o rezistenţă la presiuni mari. o . La fel ca şi în cazul altor produse şi pentru ambalaje s-a impus introducerea standardizării care permite raţionalizarea producţiei şi comercializării ambalajelor. iar cheltuielile pentru utilizarea lui pot fi recuperate. o posibilitatea de protejare contra prafului. o în funcţie de scopul ambalării: pentru transport sau desfacere. proprietăţi). o rezistenţă la şocuri termice.locul vânzării. o existenţa posibilităţii de recuperare a ambalajului şi eventual refolosire. o materialul de ambalaj folosit (caracteristici. Principalele cerinţe ce trebuie să le îndeplinească un ambalaj vor fi specificate în standarde. tipul şi funcţiile ambalajelor: o în funcţie de modul de vânzare: autoservire sau servire de către personalul angajat. o modul de închidere.  metoda de ambalare. Cu cât ambalajul îndeplineşte mai multe din cerinţele enumerate mai sus. o modalitatea şi tipul inscripţionării. o valoarea de recuperare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful