Sunteți pe pagina 1din 5

Marimi fizice studiate in clasa a X-a

Unitatea de
Nr.crt. Denumirea Definitia Relatia de definitie Simbol
masura
Suma energiilor
cinetice si
Energia interna a unui potentiale ale
1 U joule
S.T. tuturor entitatlior
elementare ce
alcatuiesc S.T..
 
Fi = ma Produsul dintre
modulul fortei si
2 L=Fd L joule
Lucrul mecanic modulul
deplasarii.
Marimea fizica
scalara, care
masoara variatia
3 Caldura energiei interne a Q joule
unui S.T.,intr-o
interactiune
termica. Q =ΛU +L

(a unui
combustibil),
Q
reprezinta caldura q=
4 Puterea calorica obtinuta prin m q
arderea completa
j
a unui Kg din acel
combustibil. K
g

Eficienta
L
transformarii η =
caldurii în lucru Qabs η
5 Randamentul termic mecanic este
exprimata prin
randamentul
motorului termic.
Forta exercitata F
E=
de un camp q  N
E
Intensitatea campului asupra unei C
6
electric sarcini etalon,
egala cu unitatea
de sarcina
pozitiva.
Raportul dintre
lucrul mecanic
efectuat de fortele
campului la
deplasarea unui
7 Potentialul electric corp cu sarcina V V(volt)
de 1C, din acel
punct pana intr-un
punct de referinta,
foarte departat de
L∞
sursa de camp. V =
q
Raportul dintre
lucrul mecanic
efectuat de
campul electric
pentru deplasarea
8 Tensiunea electrica U V(volt)
unei sarcini
electrice intre cele
2 puncte si Lmn
U = Vm − Vn =
sarcina de q
deplasare.
Raportul dintre
sarcina electrica
ce strabate o
Intensitatea curentului
9 sectiune a unui I A(amper)
electric
conductor si
intervalul de timp Q
in care o strabate. I =
Λt
Raportul dintre
tensiunea
electrica aplicata
la capetele Ω
10 Rezistenta electrica conductorului si R
(ohm)
intensitatea
curentului care
circula prin
conductor. R= U
I
Marimea ce
caracterizeza
comportarea
11 Rezistivitatea electrica distincta a
R*S
materialelor, sub ρ = ρ Ω*m
actiunea unui l
curent electric.
Mărimea care
indică,
capacitatea unui
12 Energia electrica W joule
sistem fizic de a W = E * I *T
efectua lucru
mecanic W =( R +r ) I 2 * t
Puterea electrica
este egala cu
raportul dintre
13 Puterea electrica energia W P W(watt)
transferata sub P=
forma de caldura t
si timp.
(a unui conductor) P =( R +r ) * I 2
e este egala cu
raportul constant
14 Capacitatea electrica C F(farad)
dintre sarcina
electrica si
potentialul sau. Q
C=
V
Mărimea ce
caracterizeaza
producerea
inductiei
electromagnetice
intr-un circuit
electric, egala cu
15 Inductanta
raportul dintre L=ø/I L H(henry)
fluxul magnetic ce
strabate un circuit
si intensitatea
curentului electric
ce produce acest
flux.
Inductia
magnetica este
marimea fizica
vectoriala egala
cu forta cu care
campul magnetic
actioneaza asupra
16 Inductia magnetica B T(Tesla)
unui conductor cu
lungimea de 1 m
aflat in camp
magnetic si prin
care trece un
curent de 1
F
Amper.
Este o marime B=
fizica care I *L
caracterizeaza
campul magnetic
17 Fluxul magnetic din punct de ø= B * S * cos α ø Wb(Webber)
vedere al
intensitatii
interactiuni
magnetice.
“Un intelectual rezolva problemele. Un geniu le evita.” – Albert Einstein

“Să nu legi niciodată prietenie cu omul pe care nu-l poţi respecta.” - Charles Darwin

“Istorie se cheama ceea ce s-a intamplat cu adevarat, nu ceea ce am vrea sa se fi intamplat.”


-Nicolae Iorga

Profesor coordonator: Gheorghe Lipovan