Calcule de suprafeţe şi volume

1

Cuprins Noţiuni generale de geometrie plană .................................... 4 Unghiuri .................................................... 4 Triunghiuri................................................... 4 Patrulatere ................................................... 7 Cercul ...................................................... 8 Segmente proporţionale; Asemănare .................................. 9 Noţiuni generale de geometrie în spaţiu .................................. 9 Drepte şi plane ................................................ 9 Locuri geometrice ............................................. 10 Figuri plane. Ariile şi centrele de greutate ale acestora ..................... 11 Corpuri geometrice. Volumele, ariile şi centrele de greutate ale acestora ......... 13 Funcţii trigonometrice ............................................ 18 Reprezentarea grafică şi semnele funcţiilor trigonometrice în cele patru cadrane ale cercului cu raza R=1 ........................................... 18 Proprietăţi fundamentale: ........................................ 18 Valori ale funcţiilor trigonometrice: ................................. 18 Relaţii între funcţiile trigonometrice ale diferitelor arce: .................... 19 Funcţiile trigonometrice ale sumelor sau diferenţelor de unghiuri:.............. 20 Calculul trigonometric al triunghiurilor ............................... 20 Bibliografie:................................................... 23

2

• habitaclu. ale căror calcule se pot deduce cu ajutorul formulelor şi calculelor prezentate în capitolele ce urmează. indiferent cât este de complicată se poate descompune în suprafeţe şi volume “primare”. Forma şi dimensiunile produsului trebuie să asigure: compatibilitatea cu funcţiile acestuia. Orice formă creată. designerul se confruntă cu situaţia de a efectua calcule de suparfeţe şi volume pentru a stabili: • necesarul de materiale. astfel încât potenţialul beneficiar să poată cunoaşte implicaţiile financiare ale respectivului produs. Indiferent de domeniu în care se desfăşoară activitatea designerului: graphic design. se impune calculul de necesar de materiale. • dimensiunile şi forma produsului. 3 . design ambiental sau design industrial. • capacitatea/volumul produsului proiectat. În calitate de proiectant. spaţiu necesar componentelor şi elementelor constructive. echilibru.Activitatea designerului presupune multiple cunoştinţe din diferite domenii.

• Dacă într-un triunghi unul din unghiuri este de 900 (unghi drept). • Într-un triunghi isoscel. unghiurile de la bază sunt egale. suma celor trei unghiuri este de 1800. triunghiul se numeşte dreptunghic. • Latura opusă unghiului de 900.) – deci două triunghiuri sunt egale când au câte o latură respectiv egală iar unghiurile alăturate acesteia sunt egale. alterne interne şi alterne externe formate de două drepte paralele tăiate de o secantă. dintre care un unghi este ascuţit iar celălalt este obtuz. • Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’ .L. care au laturile necomune în prelungire. AB ≡ AC .U. Unghiurile suplementare (a căror sumă este de 1800) sunt: Unghiurile adiacente.L. se numeşte ipotenuză. atunci B ≡ C şi reciproc (teorema triunghiului isoscel). Unghiurile cu laturi paralele şi îndreptate în acelaşi sens. catete.L. Unghiurile interne sau externe situate de aceeaşi parte a secantei. Unghiurile cu laturi paralele dintre care unul este ascuţit iar celălalt aste obtuz.U. • Teorema lui Pitagora: într-un triunghi dreptunghic. AC ≡ A’C’ şi BC ≡B’C’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (L.L. • Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’ . • • • • • • • • • • Triunghiuri • Într-un triunghi. • Într-un triunghi isoscel. pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor: 4 . Unghiurile care au laturi perpendiculare şi sunt ambele ascuţite sau optuze. înălţimile şi bisectoarele duse din vârfurile acestor unghiuri sunt egale.) – deci două triunghiuri sunt egale când au câte un unghi egal cuprins între două laturi respectiv egale. Unghiurile corespondente. AC ≡ A’C’ şi  ≡ Â’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (L. • Dacă într-un triunghi ABC. • Într-un triunghi laturii mai mari i se opune unghiul mai mare şi reciproc. când aceasta taie două drepte paralele. Unghiurile care au laturile perpendiculare.  ≡ Â’ şi B ≡ B’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (U. dintr-un triunghi dreptunghic. • Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’. Unghiurile complementare sunt cele a căror sumă este de 900. • Într-un triunghi isoscel.Noţiuni generale de geometrie plană Unghiuri Unghiurile egale sunt: Unghiurile opuse la vârf. bisectoarea unghiului de la vârf este mediană şi înălţime.) – deci două triunghiuri sunt egale când au laturile respectiv egale. • În orice triunghi. iar celelalte două. medianele. o latură este mai mică decât suma celorlalte două şi mai mare decât diferenţa lor.

• Două triunghiuri dreptunghice sunt egale. 5 . AB2 + AC2 = BC2 AD = AB ⋅ AC a b+c−a b+c+a . AD ⊥ BC. c = 2 ⋅ m ⋅ n. b. unde m şi n pot lua orice valori care fac ca b > 0. este paralelă cu o a treia şi egală cu jumătatea ei. când au ipotenuzele şi câte un unghi ascuţit respectiv egale. R= . respectiv a. c. b = m2 – n2. AB = c. AC = b. BC = a. când au ipotenuzele şi câte o catetă respectiv egale. • Într-un triunghi dreapta care uneşte mijloacele a două laturi. • Înălţimile unui triunghi sunt concurente într-un punct numit ortocentru. împart latura opusă într-un raport egal cu raportul laturilor ce formează unghiul (teorema bisectoarei).b2 D a 2 2 2 sau b =a -c b A Numerele pitagorice sunt numere întregi. • Bisectoarea interioară şi exterioară a unui unghi dintr-un triunghi. r= . • Mediatoarele într-un triunghi sunt concurente în centrul cercului circumscris triunghiului. AB2 = BC ⋅ BD. Avem următoarele relaţii: AD2 = BD ⋅ DC. • Bisectoarele interioare ale unui triunghi sunt concurente în centrul cercului înscris.a2 = c2 + b2 iar pătratul unei catete este egal cu diferenţa dintre pătratul ipotenuzei şi pătratul celeilalte catete: C c2 = a2 . • Două bisectoare exterioare şi cea de a treia interioară sunt concurente în centrul cercului înscris. ra = BC 2 2 2 Triunghiurile dreptunghice care au ca laturi numere întregi. determinată de mijloacele a două laturi. care respectă teorema lui Pitagora: a2 = b2 + c2 b 4 6 8 10 12 c 3 8 15 24 5 a 5 10 17 26 13 b 16 20 24 30 40 c 12 21 7 16 9 a 20 29 25 34 51 c B Notăm: A = 900. se obţin din formulele: a = m2 + n2. • Două triunghiuri dreptunghice sunt egale. este paralelă cu cea de-a treia latură şi are ca lungime ½ din lungimea celei de-a treia latură. AC2 = BC ⋅ DC. • Linia mijlocie a unui triunghi.

r = . • Medianele unui triunghi sunt concurente într-un punct numit centrul de greutate al triunghiului (baricentru) şi care este situat pe fiecare mediană la 2/3 de vârf. AB respectiv în M. βa = ⋅ b ⋅ c ⋅ p ⋅ ( p − a) . iar M. a. ra. lui BD cu CA şi respectiv CD cu AB. ha. R= p p−a a 4⋅S S= A + B + C =1800 b–c<a<b+c a2 = b2 + c2 – 2bx (x este proiecţia lui c pe latura b) dacă A < 900 a2 = b2 + c2 + 2bx (x este proiecţia lui c pe latura b) dacă A > 900 Relaţia lui Stewart: AD2⋅ BC = AB2⋅ DC + AC2⋅ BD – BD ⋅ DC ⋅ BC Aria unui triunghi oarecare este: 6 . N. βc. hb. r. BC. 2 4 b+c 4⋅ R S S a ⋅b⋅c 2 ha = ⋅ p ⋅ ( p − a ) ⋅ ( p − b ) ⋅ ( p − c ) . N. atunci MB NC PA ⋅ ⋅ = 1 (teorema lui Menelaos. înălţimile. p semiperimetru. hc. atunci MB NC PA ⋅ ⋅ = −1 MC NA PB (teorema lui Ceva. R raza cercului circumscris. CA. P sunt punctele de intersecţie ale lui AD cu BC. S aria triunghiului. C unghiurile. există următoarele relaţii: x A hb c a B • • • • • • hc b ha D C a ⋅ ha = p ⋅ ( p − a) ⋅ ( p − b) ⋅ ( p − c) = p ⋅ r = ( p − a) ⋅ ra = ( p − b) ⋅ rb = ( p − c) ⋅ rc . βa. mb. ra = . Această teoremă dă posibilitatea de a MC NA PB imagina o metodă prin care să se demonstreze că trei puncte sunt coliniare). 2 a ⋅ b⋅ c 2 b2 + c2 a2 S = r ⋅ ra ⋅ rb ⋅ rc = . b. P. c laturile.• Dacă o dreaptă d ce nu trece prin nici unul din vârfurile unui triunghi ABC taie laturile acestuia BC. medianele. rb. Această teoremă dă posibilitatea de a imagina o metodă prin care să se demonstreze că trei drepte sunt concurente). ma. mc . βb. CA. ma2= − . bisectoarele interioare. • Într-un triunghi oarecare: A. B. rc. care definesc triunghiul ABC. • Dacă D este un punct ce nu aparţine dreptelor AB. razele cercului înscris şi exînscris.

2. • Într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare şi egale. sau diagonalele patrulaterului se taie (intersectează) în părţi egale. • Relaţii într-un patrulater inscriptibil: 1. R raza cercului circumscris poligoanelor regulate. Dacă a + b + c + d = 2 ⋅ p AC a ⋅ d + b ⋅ c = BD a ⋅ b + c ⋅ d b C c D S = ( p − a ) ⋅ ( p − b) ⋅ ( p − c ) ⋅ ( p − d ) iar diagonala dusă prin intersecţia laturilor (a. atunci patrulaterul este un paralelogram. înscris în cerc. este egală cu semidiferenţa lungimilor celor două baze. • Porţiunea din linia mijlocie a trapezului cuprinsă între cele două diagonale ale trapezului. A + C = 1800 A a B 2. sau două laturi opuse sunt egale şi paralele. L2n = 3. punctul de intersecţie al diagonalelor este centrul de simetrie al paralelogramului. • Dacă într-un patrulater laturile opuse sunt egale două câte două. AC ⋅ BD = AB ⋅ DC + AD ⋅ BC (teorema d lui Ptolomeu) 3. • Linia mijlocie a unui trapez. • Într-un romb diagonalele sunt perpendiculare. 2 7 . 2 n ⋅ R ⋅ Ln 4. • Într-un trapez isoscel (laturile neparalele sunt egale şi formează cu cele paralele perechi de unghiuri egale) diagonalele sunt egale şi egal înclinate pe baze. iar laturile opuse sunt paralele şi egale două câte două. • Poligoane cu: n numărul laturilor. b): D = (a ⋅ b + c ⋅ d ) ⋅ (a ⋅ c + b ⋅ d ) a⋅d + b⋅c • Într-un dreptunghi diagonalele sunt egale.Patrulatere • Într-un paralelogram unghiurile opuse la vârf sunt egale. Ln latura poligonului regulat de n laturi. 1 ⋅ 2 ⋅ R ⋅ ( R + an ) . Sn aria. A2n = 2 ⋅ R ⋅ (R − an ) . 1. cele alăturate sunt suplementare. S2n = . Suma unghiurilor unui poligon (convex) cu n laturi este de (2⋅ n – 4) ⋅900. diagonalele se taie în părţi egale. este paralelă cu bazele trapezului şi are lungimea egală cu semisuma celor două baze. An apotema aceluiaşi poligon.

4 R ⋅ ( 5 − 1) . a4 = R⋅ 2 L = . • La arce egale care fac parte din acelaşi cerc sau cercuri egale. 7. 5 −1 . Pătrat: arcul laturii este de 900. L5 = R ⋅ 10 − 2 ⋅ 5 . • Unghiul cu vârful pe cerc are ca măsură jumătatea arcului cuprins între laturi. Pentagon ' a5 = L'5 = R ⋅ 10 + 2 ⋅ 5 .5. Triunghiul echilateral: arcul laturii este de 1200. L10= 9. • O tangentă la cerc este perpendiculară pe rază la punctul de contact. • Coarda mai lungă dintr-un cerc este mai aproape de centru decât cea mai scurtă. ) a10 = ' R ⋅ 10 − 2 ⋅ 5 . a3 = R . 4 11. • Arcele cuprinse între coarde paralele sunt egale. Pentagon convex: arcul laturii este 720. l = aria sectorului de n0 = π ⋅ R ⋅ n0 180 π ⋅ R 2 ⋅ n0 360 0 Cercul • Orice diametru împarte cercul în două părţi egale. L3 = R ⋅ 3 . 2 3 ⋅ R 2 ⋅ 3 L2 ⋅ 3 S3 = = . S = π⋅R2. L4 = R ⋅ 2 . corespund coarde egale şi unghiuri la centru egale şi reciproc. 4 convex: arcul laturii este 360. aria S. Cercul: raza R. 8 . 4 stelat: arcul laturii este 1440. • Unghiul la centru are aceeaşi măsură ca şi arcul cuprins între laturi. 4 stelat: arcul laturii este 1080. L = 2⋅π⋅R. 8. Decagon R ⋅ 2 ( ( . L10’ = 10. 4 4 6. Decagon R ⋅ 2 5 +1 . 2 2 S 4 = 2 ⋅ R 2 = L2 . lungimea L. ) a10 = R ⋅ 10 + 2 ⋅ 5 . 2 a5 = R ⋅ ( 5 + 1) .

egale. • Oricărui poligon regulat i se poate circumscrie şi înscrie un cerc. două drepte paralele. • Bisectoarea unui triunghi împarte latura pe care cade. trei puncte necoliniare (nesituate pe aceeaşi dreaptă). Tangente exterioare când d = r + r′. • Două plane se intersectează după o dreaptă. iar unghiurile formate de diagonale. Secante când r . Segmente proporţionale. Concentrice când d = 0. 3. • Două triunghiuri sunt asemenea când au câte două unghiuri egale. 4. • Raportul ariilor a două poligoane asemenea este egal cu raportul pătratelor a două laturi omoloage.r′. • Raportul perimetrelor a două poligoane asemenea este egal cu raportul a două laturi omoloage.r′ < d < r + r′ 4. determină pe cel de-al doilea. două drepte concurente. dacă coarda trece prin punctul de contact. Tangente interioare când d = r . • Unghiul format de o tangentă şi o coardă are ca măsură jumătatea arcului cuprins între ele. Exterioare când d > r + r′. Noţiuni generale de geometrie în spaţiu Drepte şi plane • Un plan poate fi determinat de: 1. în două segmente proporţionale cu laturi adiacente. 3. • Patrulaterul inscriptibil (are toate vârfurile pe acelaşi cerc) are unghiurile opuse suplementare. 2. Asemănare • Mai multe drepte paralele care determină pe o secantă segmente egale. • O paralelă la latura unui triunghi determină pe celelalte două. • Două drepte paralele cu un plan. • Două triunghiuri sunt asemenea când toate laturile unuia sunt proporţionale cu ale celuilalt. • Două triunghiuri sunt asemenea când au câte un unghi egal cuprins între două laturi respectiv proporţionale.• Unghiul cu vârful în afara cercului are ca măsură semidiferenţa arcelor cuprinse între laturi. determină un plan paralel cu primul. 9 . • Unghiul cu vârful în interiorul cercului are ca măsură semisuma arcelor cuprinse între laturi. o dreaptă paralelă cu prima. o dreaptă şi un punct exterior acesteia. cu două laturi opuse. vor determina pe oricare altă secantă tot segmente egale. • Două cercuri de rază r şi r′ (r > r′) cu distanţa d între centrele lor pot fi: 1. 2. patru segmente proporţionale. 5. • Un plan dus printr-o dreaptă paralelă cu alt plan.

• Locul punctelor pentru care suma pătratelor distanţelor la două puncte fixe este constantă.• Două plane paralele intersectate de un al treilea. este un cerc care are centrul pe dreapta care uneşte punctele fixe. • Două drepte perpendiculare pe acelaşi plan. este un plan perpendicular pe segment. numit centru. 10 . • Cercul este locul geometric al punctelor egal depărtate de un punct din interior. • Locul punctelor din spaţiu egal depărtate de capetele unui segment. • Locul punctelor egal depărtate de un punct dat. este o perpendiculară pe dreapta care uneşte punctele fixe. • Locul punctelor egal depărtate de un plan este format de două plane paralele cu planul dat. • Locul punctelor pentru care raportul distanţelor la două puncte fixe este constant. determină pe cel din urmă drepte paralele. este un cilindru de rotaţie având dreapta dată ca axă de rotaţie a cilindrului. • Locul punctelor egal depărtate de o dreaptă dată. este perpendiculară pe orice dreaptă din acel plan. • Locul geometric al punctelor de unde un segment dat se vede sub un unghi dat este arcul de cerc capabil de unghiul dat. este o sferă cu centrul în punctul dat. • Locul punctelor egal depărtate de două plane care se intersectează. • O dreaptă perpendiculară pe două drepte dintr-un plan. • Unghiurile cu laturi paralele nesituate în acelaşi plan sunt egale dacă laturile sunt îndreptate în acelaşi sens şi suplementare dacă unul este ascuţit iar celălalt este obtuz. • Locul punctelor pentru care diferenţa pătratelor distanţelor la două puncte fixe este constantă. este perpendiculară pe dreapta din plan. este un cerc care are centrul în mijlocul segmentului. sunt paralele între ele. • Dacă o dreaptă este perpendiculară pe un plan şi dacă din piciorul ei se duce o perpendiculară pe o dreaptă din plan. • Mediatoarea unui segment (perpendiculara dusă pe segment în mijlocul său) este locul geometric al punctelor egal depărtate de capetele segmentului. • Bisectoarea unui unghi este locul geometric al punctelor egal depărtate de laturile unghiului. Locuri geometrice Se numeşte loc geometric o figură plană sau un spaţiu ale cărei puncte se bucură toate de aceeaşi proprietate. este planul bisector al diedrului format de cele două plane. care trece prin capetele segmentului. orice dreaptă care uneşte un punct de pe prima perpendiculară cu piciorul celei de a doua. dus prin mijlocul segmentului.

1 Denumire Forma geometrică Formule A Triunghi G C O a a⋅h 2 1 GO = AO 3 A= (CO = OB) A = a⋅a = a2 G este la intersecţia diagonalelor B 2 h G Pătrat a A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor 3 G Dreptunghi a a A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor 4 G Paralelogram a b b 11 . crt.Figuri plane. Ariile şi centrele de greutate ale acestora Nr.

43 r 3π r 12 .5 a G A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor Romb b 6 A= b a O a+b ⋅h 2 1 2a + b GO = h 3 a+b h G b a Trapez 7 D r A = πr2 = (π/4)D2 G este în centrul cercului L = lungimea cercului = 2πr = πD G Cerc 8 A = (πr2 )/2 = =(π/8)D2 O G Semicerc GO = 4r = 0.

ariile şi centrele de greutate ale acestora Figura geometrică Denumire Formule 13 .r2) = π 4 (D2 – d2) G este în centrul cercurilor d C a 10 Sector circular G a⋅r α = ⋅⋅π⋅r2 0 2 360 2⋅r ⋅c GO = 3⋅ a A= α r C a O 11 Segment circular G f r (a − c ) + c ⋅ f 2 3 c GO = 12 ⋅ A A= α O r 12 A = π⋅a⋅b G este la intersecţia axelor G 2b Elipsă 2a Nr. Volumele. Corpuri geometrice.9 D Inel concentric A = π (R2. crt.

1 d V = π⋅r2⋅h = π 4 ⋅ d 2 ⋅h G h Al = 2⋅π⋅r⋅h = π⋅d⋅h At = π⋅d⋅h + π⋅d2/2 GO = h/2 r O Cilindru 2 D d V = π⋅h (R2 – r2) Al = 2⋅π⋅⋅h (R +r) =π⋅h (D + d) At = π⋅[h (D + d) + GO = h/2 1 2 2 (D – d )] 2 G h Cilindru gol R O r V=a⋅b⋅h Al = 2 ⋅ (a + b)⋅ h At = 2 ⋅ [h (a + b) + a⋅ b] G este la intersecţia diagonalelor 3 b Paralelipiped G h a 14 .

n = nr. de laturi al poligonului ce reprezintă baza piramidei. de laturi al poligonului ce reprezintă baza piramidei) 5 b Trunchi de piramidă dreaptă a⋅I +B 2 1 GO = h 4 h V= ⋅ (B + B1 + B ⋅ B1 ) 3 n⋅I Al = ⋅ (a + b) 2 At = n ⋅ Piramidă G O (I = înălţimea trapezului. B şi B1 reprezintă ariile celor două baze ale trunchiului de piramidă) At = I h H a n⋅I ⋅ (a + b) + B + B1 2 1 B + 2 ⋅ B ⋅ B1 + 3 ⋅ B1 GO = h⋅ 4 B + B ⋅ B1 + B1 6 V= π ⋅h 3 ⋅ r2 G Con O r Al = π ⋅ r ⋅ g (h = înălţimea conului. g = generatoarea conului) At = π ⋅ r ⋅ (g + r) GO = g h 1 h 4 15 .4 V= h h ⋅B 3 a⋅I Al = n ⋅ 2 I G O a (I = înălţimea triunghiului. n = nr.

g = generatoarea trunchiului de con) At = π ⋅ [g ⋅ (R + r) + R2 + r2] GO = 2 2 1 ⋅ h ⋅ R + 2 R 2 r + 3r 4 R 2 + r + Rr g 8 V= O G r Sferă At = 4 ⋅ π ⋅ r2 G este în centrul sferei 4 π ⋅ π⋅ r2 = ⋅ d3 3 6 d C h V= 9 Sector sferic G r O 2 π ⋅ π⋅ r2⋅ h = ⋅ d2⋅ h 3 6 π ⋅r At = (4 ⋅ h + C) 2 3 h G = ⋅ (r .) 4 2 10 Segment sferic (calotă sferică) C G h V = π⋅ h2 ⋅ (r ⋅( h )=π⋅h 3 c2 h2 + ) 8 6 Al = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ h = π 4 ⋅ (C2 + 4 ⋅ h2) r O At = π 2 2 3 (2 ⋅ r − h ) G= ⋅ 4 3⋅ r − h (C2 + 2 ⋅ h2) 16 .7 r V= π ⋅h 3 ⋅ (R2 + r2 + R⋅r) Trunchi de con G R O h Al = π ⋅ g ⋅(R + r) (h = înălţimea trunchiului de con.

Al. 17 .75 ⋅ d 2 ) 13 D 15 A nu se poate calcula printr-o formulă simplă l Butoi d 14 Inel circular (tor) r V = 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ r2 = 19.suprafaţa totală.suprafaţa laterală. B1. h. At.11 b V= π ⋅h 6 ⋅ 3⋅ a2 + 3⋅ b2 + h2 ( ) Al = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ h At = π ⋅ (2 ⋅ r ⋅ h + a2 + b2) Zonă sferică O a r V= h 12 4 ⋅π ⋅a ⋅b⋅c 3 Elipsoid a b A nu se poate calcula cu ajutorul unei formule simple c V ≅ π ⋅ l ⋅ (2 ⋅ D 2 + D ⋅ d + 0.8696 ⋅ D ⋅ d d R D Notaţii: V.suprafaţa bazei mici.înălţimea.739⋅ R ⋅ r2 Al = 4 ⋅ π2⋅ R ⋅ r = π2⋅ D ⋅d= = 9.volumul corpului. n. B-suprafaţa bazei mari. G.numărul de laturi.centrul de greutate.

4.4. sec α = 1 / cos α.Funcţii trigonometrice D y ct T I B sin tg S I I R -x O II I cos α x A fig.1 Semnele funcţiilor trigonometrice Cadranul sin cos tg ctg BC OC AT DS I + + + + II + III + + IV + Proprietăţi fundamentale: sin2 α + cos2 α = 1. 4. cosec = 1 / sin α Valori ale funcţiilor trigonometrice: Tab.3600 900 1800 2700 300 450 trigonometrică 0 1 0 -1 sin 1 1 600 2 cos tg 1 0 0 ∞ -1 0 0 ∞ 1 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 3 18 . tg α = sin α / cos α. ctg α = cos α / sin α.1 C IV -y Reprezentarea grafică şi semnele funcţiilor trigonometrice în cele patru cadrane ale cercului cu raza R=1 Tab.2 Valori extreme şi valori particulare ale funcţiilor trigonometrice Funcţia 00 .

cos (± 2 Kπ + α ) = cos α.cosec α e) Arce egale opuse şi de semne contrare: 19 . cosec [± (2K + 1)π + α ] = . sec (π − α ) = . b) Arce mărite sau micşorate de un număr par de semicircumferinţe: (± 2 Kπ + α ) = sin α.ctg α. tg (± 2 Kπ + α ) = tg α. sec (± 2 Kπ + α ) = sec α. tg (π − α ) = .α). sec [± (2K + 1)π + α ] = . tg α = ctg ( ctg α = tg ( π π 2 2 .tg α. ctg (± 2 Kπ + α ) = ctg α. ctg [± (2K + 1)π + α ] = ctg α. 4.ctg ∞ 0 ∞ 0 3 1 1 3 3 Tab.cos α.α).α).sec α. sin [± (2K + 1)π + α ] = .α).sec α. sec α = cosec ( cosec α = sec ( π π 2 2 . . ctg (π − α ) = . cos [± (2K + 1)π + α ] = . .3 Relaţii dintre funcţiile trigonometrice ale aceluiaşi unghi Funcţia sin α cos α tg α trigonometrică sin α sin α tgα 1− cos 2 α cos α tg α ctg α ctg α 1 1 + cot g 2α cot gα 1 + cot g 2α 1 cot gα ctg α 1 + tg 2α 1 1 + tg α 2 1− sin 2 α cos α sin α 1 − sin 2 α 1 − sin 2 α sin α 1 − cos 2 α cosα cosα 1 − cos 2 α tg α 1 tgα Relaţii între funcţiile trigonometrice ale diferitelor arce: a) Arce simple şi complemenatre: sin α = cos ( cos α = sin ( π π 2 2 .α).α). . cosec (π − α ) = cosec α d) Arce mărite sau micşorate de un număr impar de semicircumferinţe: tg [± (2K + 1)π + α ] = tg α.sin α. cos (π − α ) = . cosec (± 2 Kπ + α ) = cosec α sin c) Arce suplementare: sin (π − α ) = sin α.cos α.

tg α. ctg ⎜ + α ⎟ = . ⎠ ⎝2 ⎞ ⎛π cosec ⎜ + α ⎟ = .α c= A= a2 + b2 . cos (a ± b ) = cos a cos b ± sin a sin b.ctg α.2) a . sec (− α ) = sec α.sin α. cos (− α ) = cos α. 4. 1 ± tga ⋅ tgb ctg (a ± b ) = ctga ⋅ ctgb ± 1 ctgb ± ctga Calculul trigonometric al triunghiurilor β a fig. b b tg β = . b α β c A (aria) a. tg ⎜ + α ⎟ = . c a b = . ⎠ ⎠ ⎝2 ⎝2 ⎞ ⎞ ⎛π ⎛π cos ⎜ + α ⎟ = . ⎠ ⎠ ⎝2 ⎝2 ⎞ ⎛π + α ⎟ = . f) Arce mărite cu tg (− α ) = . 4. c = a ⋅b 2 a sin α = .ctg α.cosec α π 2 : sin ⎜ ⎞ ⎞ ⎛π ⎛π + α ⎟ = cos α. a α = 90 0 -β β = 900 . sin α cosα α = 900 .tg α. c α tg α = Rezolvare (fig. ctg (− α ) = .sin α.cosec α ⎠ ⎝2 sec ⎜ Funcţiile trigonometrice ale sumelor sau diferenţelor de unghiuri: sin (a ± b ) = sin a cos b ± cos a sin b.cosec α.2 c α b Triunghi dreptunghic Elementele triunghiului Date cerute a.β 20 .sin (− α ) = . cosec (− α ) = . tg (a ± b ) = tga ± tgb .

b. sin α a2 ctgα A= 2 c= a = b ⋅ tg α. b . α c2 c2 A = sin α ⋅ cosα = sin 2α 2 4 fig. b − a ⋅ cos γ c b ⋅ sin γ b ⋅ sin γ .3 a Triunghi oarecare β γ b c α Elementele triunghiului Date cerute α a. α. γ sau a. tg β = . 4. c.β b A cos β = b= A= a . γ β c A (aria) Rezolvare (fig. sin β = a − b ⋅ cos γ c c= a 2 + b 2 − 2 ⋅ a ⋅ b ⋅ cos γ . cosα b2 tgα A= 2 c= a = c ⋅ sin α.3) sin α = a ⋅ sin γ a ⋅ sin γ . tg α = . b = c ⋅ cos α. α c A a b.α c2 − a2 = a 2 (c + a )(c − a ) = c ⋅ cosα = c ⋅ sin β 2 (c + a )(c − a ) = 1 a ⋅ c ⋅ sin β b a. c β = 900 . a . 4. α c A a b A b = a ⋅ ctg α. a ⋅b A= ⋅ sin γ 2 21 .

pentru b < α) A a. cos = . sin α sin (β + γ ) a ⋅ sin γ a ⋅ sin γ = . β b c A α = 1800 – (β + γ). 2⋅a ⋅b 2 a ⋅b p ⋅ ( p − a) ⋅ ( p − b) ⋅ ( p − c) 22 . cos . A= 2 2 ⋅ sin α b ⋅ sin α sin β = . α β γ c a ⋅ sin β a ⋅ sin β = . b. sin α A= (semnul + pentru b > α.a. c= sin α sin (β + γ ) a ⋅ b ⋅ sin γ a 2 ⋅ sin β ⋅ sin γ = . a. α. γ sau a. a a ⋅ sin γ c= = b ⋅ cos α ± a 2 − b 2 sin 2 α . cos β = 2 2⋅a⋅c a⋅c cos γ = A= ( ) a2 + b2 − c2 γ p ⋅ ( p − c) . semnul . b. cos . γ = 1800 – (α + β) b= β = 1800 – (α + γ). 2⋅b⋅c 2 b⋅c a2 + c2 − b2 β p ⋅ ( p − b) = . β. c α β γ A a ⋅ b ⋅ sin γ b ⋅ sin α = b ⋅ cos α ± a 2 − b 2 ⋅ sin 2 α 2 2 b2 + c2 − a2 α p ⋅ ( p − a) = cos α = .

. 2. Albatros.. . 6.Matematici moderne”. .Agenda Tehnică”.. Tănăsescu Fl.. Ed. Duican L... Bucureşti 1990.Bibliografie: 1.. . Tehnică. . Buzdugan Gh.. Enache.. . Ed.. Gheorghiu Th. Editura Tehnică.. Ed.Mic memorator matematic”. M. Prin labirintul geometriei”.. 4.. ***. . Ştiinţifică şi pedagogică Bucureşti 1983.Rezistenţa materialelor”. T. 5. Ed. 3.Îndrumar matematic şi tehnic”. Bucureşti.. Bucureşti 1972.. Tehnică Bucureşti 1964.. Bucureşti 1990 23 .1970. Editura Tehnică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful