P. 1
Calcule de Suprafete Si Volume

Calcule de Suprafete Si Volume

|Views: 1,201|Likes:
Published by she_hex

More info:

Published by: she_hex on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Calcule de suprafeţe şi volume

1

Cuprins Noţiuni generale de geometrie plană .................................... 4 Unghiuri .................................................... 4 Triunghiuri................................................... 4 Patrulatere ................................................... 7 Cercul ...................................................... 8 Segmente proporţionale; Asemănare .................................. 9 Noţiuni generale de geometrie în spaţiu .................................. 9 Drepte şi plane ................................................ 9 Locuri geometrice ............................................. 10 Figuri plane. Ariile şi centrele de greutate ale acestora ..................... 11 Corpuri geometrice. Volumele, ariile şi centrele de greutate ale acestora ......... 13 Funcţii trigonometrice ............................................ 18 Reprezentarea grafică şi semnele funcţiilor trigonometrice în cele patru cadrane ale cercului cu raza R=1 ........................................... 18 Proprietăţi fundamentale: ........................................ 18 Valori ale funcţiilor trigonometrice: ................................. 18 Relaţii între funcţiile trigonometrice ale diferitelor arce: .................... 19 Funcţiile trigonometrice ale sumelor sau diferenţelor de unghiuri:.............. 20 Calculul trigonometric al triunghiurilor ............................... 20 Bibliografie:................................................... 23

2

astfel încât potenţialul beneficiar să poată cunoaşte implicaţiile financiare ale respectivului produs. Forma şi dimensiunile produsului trebuie să asigure: compatibilitatea cu funcţiile acestuia. design ambiental sau design industrial. indiferent cât este de complicată se poate descompune în suprafeţe şi volume “primare”. Orice formă creată. • dimensiunile şi forma produsului. Indiferent de domeniu în care se desfăşoară activitatea designerului: graphic design. designerul se confruntă cu situaţia de a efectua calcule de suparfeţe şi volume pentru a stabili: • necesarul de materiale. • capacitatea/volumul produsului proiectat. În calitate de proiectant. spaţiu necesar componentelor şi elementelor constructive. se impune calculul de necesar de materiale.Activitatea designerului presupune multiple cunoştinţe din diferite domenii. ale căror calcule se pot deduce cu ajutorul formulelor şi calculelor prezentate în capitolele ce urmează. echilibru. • habitaclu. 3 .

catete.) – deci două triunghiuri sunt egale când au câte o latură respectiv egală iar unghiurile alăturate acesteia sunt egale. triunghiul se numeşte dreptunghic. • Latura opusă unghiului de 900. înălţimile şi bisectoarele duse din vârfurile acestor unghiuri sunt egale. bisectoarea unghiului de la vârf este mediană şi înălţime. medianele. • Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’ .L. unghiurile de la bază sunt egale. • Dacă într-un triunghi unul din unghiuri este de 900 (unghi drept). • Într-un triunghi laturii mai mari i se opune unghiul mai mare şi reciproc. • În orice triunghi.U. suma celor trei unghiuri este de 1800. care au laturile necomune în prelungire. • Într-un triunghi isoscel. • Într-un triunghi isoscel. când aceasta taie două drepte paralele. Unghiurile care au laturi perpendiculare şi sunt ambele ascuţite sau optuze. • Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’. dintr-un triunghi dreptunghic. AC ≡ A’C’ şi BC ≡B’C’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (L. Unghiurile corespondente. • • • • • • • • • • Triunghiuri • Într-un triunghi. • Într-un triunghi isoscel. Unghiurile care au laturile perpendiculare. o latură este mai mică decât suma celorlalte două şi mai mare decât diferenţa lor. Unghiurile interne sau externe situate de aceeaşi parte a secantei. alterne interne şi alterne externe formate de două drepte paralele tăiate de o secantă. atunci B ≡ C şi reciproc (teorema triunghiului isoscel). dintre care un unghi este ascuţit iar celălalt este obtuz.L.) – deci două triunghiuri sunt egale când au câte un unghi egal cuprins între două laturi respectiv egale. Unghiurile suplementare (a căror sumă este de 1800) sunt: Unghiurile adiacente. • Teorema lui Pitagora: într-un triunghi dreptunghic.  ≡ Â’ şi B ≡ B’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (U. Unghiurile cu laturi paralele şi îndreptate în acelaşi sens. AB ≡ AC .Noţiuni generale de geometrie plană Unghiuri Unghiurile egale sunt: Unghiurile opuse la vârf. • Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’ . • Dacă într-un triunghi ABC.) – deci două triunghiuri sunt egale când au laturile respectiv egale.L. AC ≡ A’C’ şi  ≡ Â’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (L. Unghiurile complementare sunt cele a căror sumă este de 900. pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor: 4 .L. iar celelalte două. se numeşte ipotenuză.U. Unghiurile cu laturi paralele dintre care unul este ascuţit iar celălalt aste obtuz.

r= . AB = c. 5 . care respectă teorema lui Pitagora: a2 = b2 + c2 b 4 6 8 10 12 c 3 8 15 24 5 a 5 10 17 26 13 b 16 20 24 30 40 c 12 21 7 16 9 a 20 29 25 34 51 c B Notăm: A = 900. • Mediatoarele într-un triunghi sunt concurente în centrul cercului circumscris triunghiului. AC = b. este paralelă cu cea de-a treia latură şi are ca lungime ½ din lungimea celei de-a treia latură. AB2 + AC2 = BC2 AD = AB ⋅ AC a b+c−a b+c+a .a2 = c2 + b2 iar pătratul unei catete este egal cu diferenţa dintre pătratul ipotenuzei şi pătratul celeilalte catete: C c2 = a2 . • Două triunghiuri dreptunghice sunt egale. AD ⊥ BC. respectiv a. se obţin din formulele: a = m2 + n2. AB2 = BC ⋅ BD. • Două bisectoare exterioare şi cea de a treia interioară sunt concurente în centrul cercului înscris. b.b2 D a 2 2 2 sau b =a -c b A Numerele pitagorice sunt numere întregi. BC = a. Avem următoarele relaţii: AD2 = BD ⋅ DC. când au ipotenuzele şi câte o catetă respectiv egale. b = m2 – n2. unde m şi n pot lua orice valori care fac ca b > 0. determinată de mijloacele a două laturi. • Bisectoarele interioare ale unui triunghi sunt concurente în centrul cercului înscris. • Bisectoarea interioară şi exterioară a unui unghi dintr-un triunghi. c = 2 ⋅ m ⋅ n. R= . • Înălţimile unui triunghi sunt concurente într-un punct numit ortocentru. c. este paralelă cu o a treia şi egală cu jumătatea ei. • Într-un triunghi dreapta care uneşte mijloacele a două laturi. când au ipotenuzele şi câte un unghi ascuţit respectiv egale. împart latura opusă într-un raport egal cu raportul laturilor ce formează unghiul (teorema bisectoarei). • Două triunghiuri dreptunghice sunt egale. • Linia mijlocie a unui triunghi. ra = BC 2 2 2 Triunghiurile dreptunghice care au ca laturi numere întregi. AC2 = BC ⋅ DC.

mb. mc . b. Această teoremă dă posibilitatea de a imagina o metodă prin care să se demonstreze că trei drepte sunt concurente). medianele.• Dacă o dreaptă d ce nu trece prin nici unul din vârfurile unui triunghi ABC taie laturile acestuia BC. există următoarele relaţii: x A hb c a B • • • • • • hc b ha D C a ⋅ ha = p ⋅ ( p − a) ⋅ ( p − b) ⋅ ( p − c) = p ⋅ r = ( p − a) ⋅ ra = ( p − b) ⋅ rb = ( p − c) ⋅ rc . P sunt punctele de intersecţie ale lui AD cu BC. r = . • Medianele unui triunghi sunt concurente într-un punct numit centrul de greutate al triunghiului (baricentru) şi care este situat pe fiecare mediană la 2/3 de vârf. lui BD cu CA şi respectiv CD cu AB. hb. 2 4 b+c 4⋅ R S S a ⋅b⋅c 2 ha = ⋅ p ⋅ ( p − a ) ⋅ ( p − b ) ⋅ ( p − c ) . ma2= − . R= p p−a a 4⋅S S= A + B + C =1800 b–c<a<b+c a2 = b2 + c2 – 2bx (x este proiecţia lui c pe latura b) dacă A < 900 a2 = b2 + c2 + 2bx (x este proiecţia lui c pe latura b) dacă A > 900 Relaţia lui Stewart: AD2⋅ BC = AB2⋅ DC + AC2⋅ BD – BD ⋅ DC ⋅ BC Aria unui triunghi oarecare este: 6 . βa. ma. a. bisectoarele interioare. ra. iar M. care definesc triunghiul ABC. rc. hc. βb. CA. S aria triunghiului. atunci MB NC PA ⋅ ⋅ = −1 MC NA PB (teorema lui Ceva. N. c laturile. BC. atunci MB NC PA ⋅ ⋅ = 1 (teorema lui Menelaos. razele cercului înscris şi exînscris. AB respectiv în M. N. ha. B. ra = . Această teoremă dă posibilitatea de a MC NA PB imagina o metodă prin care să se demonstreze că trei puncte sunt coliniare). P. înălţimile. CA. C unghiurile. • Dacă D este un punct ce nu aparţine dreptelor AB. p semiperimetru. 2 a ⋅ b⋅ c 2 b2 + c2 a2 S = r ⋅ ra ⋅ rb ⋅ rc = . • Într-un triunghi oarecare: A. R raza cercului circumscris. rb. βa = ⋅ b ⋅ c ⋅ p ⋅ ( p − a) . r. βc.

Suma unghiurilor unui poligon (convex) cu n laturi este de (2⋅ n – 4) ⋅900. cele alăturate sunt suplementare. L2n = 3. înscris în cerc. 1. Dacă a + b + c + d = 2 ⋅ p AC a ⋅ d + b ⋅ c = BD a ⋅ b + c ⋅ d b C c D S = ( p − a ) ⋅ ( p − b) ⋅ ( p − c ) ⋅ ( p − d ) iar diagonala dusă prin intersecţia laturilor (a. • Într-un trapez isoscel (laturile neparalele sunt egale şi formează cu cele paralele perechi de unghiuri egale) diagonalele sunt egale şi egal înclinate pe baze. sau diagonalele patrulaterului se taie (intersectează) în părţi egale. atunci patrulaterul este un paralelogram. • Poligoane cu: n numărul laturilor. 2. 2 7 . R raza cercului circumscris poligoanelor regulate. An apotema aceluiaşi poligon. sau două laturi opuse sunt egale şi paralele. • Într-un romb diagonalele sunt perpendiculare. AC ⋅ BD = AB ⋅ DC + AD ⋅ BC (teorema d lui Ptolomeu) 3. diagonalele se taie în părţi egale. • Relaţii într-un patrulater inscriptibil: 1. este paralelă cu bazele trapezului şi are lungimea egală cu semisuma celor două baze. A2n = 2 ⋅ R ⋅ (R − an ) .Patrulatere • Într-un paralelogram unghiurile opuse la vârf sunt egale. • Linia mijlocie a unui trapez. • Porţiunea din linia mijlocie a trapezului cuprinsă între cele două diagonale ale trapezului. este egală cu semidiferenţa lungimilor celor două baze. • Într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare şi egale. 1 ⋅ 2 ⋅ R ⋅ ( R + an ) . punctul de intersecţie al diagonalelor este centrul de simetrie al paralelogramului. A + C = 1800 A a B 2. • Dacă într-un patrulater laturile opuse sunt egale două câte două. Ln latura poligonului regulat de n laturi. 2 n ⋅ R ⋅ Ln 4. S2n = . Sn aria. b): D = (a ⋅ b + c ⋅ d ) ⋅ (a ⋅ c + b ⋅ d ) a⋅d + b⋅c • Într-un dreptunghi diagonalele sunt egale. iar laturile opuse sunt paralele şi egale două câte două.

L = 2⋅π⋅R. 4 R ⋅ ( 5 − 1) . • Arcele cuprinse între coarde paralele sunt egale. • La arce egale care fac parte din acelaşi cerc sau cercuri egale. 8 . Decagon R ⋅ 2 ( ( . ) a10 = R ⋅ 10 + 2 ⋅ 5 . 4 convex: arcul laturii este 360.5. • Unghiul la centru are aceeaşi măsură ca şi arcul cuprins între laturi. 2 a5 = R ⋅ ( 5 + 1) . ) a10 = ' R ⋅ 10 − 2 ⋅ 5 . a4 = R⋅ 2 L = . 2 3 ⋅ R 2 ⋅ 3 L2 ⋅ 3 S3 = = . 4 4 6. 4 11. 4 stelat: arcul laturii este 1080. 7. lungimea L. 8. Decagon R ⋅ 2 5 +1 . • Coarda mai lungă dintr-un cerc este mai aproape de centru decât cea mai scurtă. L10’ = 10. 2 2 S 4 = 2 ⋅ R 2 = L2 . L5 = R ⋅ 10 − 2 ⋅ 5 . Cercul: raza R. aria S. Triunghiul echilateral: arcul laturii este de 1200. 5 −1 . Pătrat: arcul laturii este de 900. L4 = R ⋅ 2 . a3 = R . Pentagon ' a5 = L'5 = R ⋅ 10 + 2 ⋅ 5 . l = aria sectorului de n0 = π ⋅ R ⋅ n0 180 π ⋅ R 2 ⋅ n0 360 0 Cercul • Orice diametru împarte cercul în două părţi egale. L10= 9. • Unghiul cu vârful pe cerc are ca măsură jumătatea arcului cuprins între laturi. S = π⋅R2. • O tangentă la cerc este perpendiculară pe rază la punctul de contact. corespund coarde egale şi unghiuri la centru egale şi reciproc. L3 = R ⋅ 3 . 4 stelat: arcul laturii este 1440. Pentagon convex: arcul laturii este 720.

Asemănare • Mai multe drepte paralele care determină pe o secantă segmente egale. • O paralelă la latura unui triunghi determină pe celelalte două. • Două triunghiuri sunt asemenea când au câte două unghiuri egale. • Raportul perimetrelor a două poligoane asemenea este egal cu raportul a două laturi omoloage. Exterioare când d > r + r′. 3. determină pe cel de-al doilea. 2. • Unghiul format de o tangentă şi o coardă are ca măsură jumătatea arcului cuprins între ele. o dreaptă paralelă cu prima. vor determina pe oricare altă secantă tot segmente egale. Segmente proporţionale. 2. • Raportul ariilor a două poligoane asemenea este egal cu raportul pătratelor a două laturi omoloage. Concentrice când d = 0. în două segmente proporţionale cu laturi adiacente. iar unghiurile formate de diagonale. • Un plan dus printr-o dreaptă paralelă cu alt plan. Tangente exterioare când d = r + r′.r′ < d < r + r′ 4. cu două laturi opuse. Tangente interioare când d = r . Secante când r . 4. patru segmente proporţionale. două drepte paralele. determină un plan paralel cu primul. • Două triunghiuri sunt asemenea când toate laturile unuia sunt proporţionale cu ale celuilalt. • Două drepte paralele cu un plan. Noţiuni generale de geometrie în spaţiu Drepte şi plane • Un plan poate fi determinat de: 1. o dreaptă şi un punct exterior acesteia. • Unghiul cu vârful în interiorul cercului are ca măsură semisuma arcelor cuprinse între laturi. trei puncte necoliniare (nesituate pe aceeaşi dreaptă). • Două plane se intersectează după o dreaptă. egale. două drepte concurente.• Unghiul cu vârful în afara cercului are ca măsură semidiferenţa arcelor cuprinse între laturi. 9 . • Patrulaterul inscriptibil (are toate vârfurile pe acelaşi cerc) are unghiurile opuse suplementare. • Două cercuri de rază r şi r′ (r > r′) cu distanţa d între centrele lor pot fi: 1. • Două triunghiuri sunt asemenea când au câte un unghi egal cuprins între două laturi respectiv proporţionale. dacă coarda trece prin punctul de contact. 3. • Oricărui poligon regulat i se poate circumscrie şi înscrie un cerc. 5.r′. • Bisectoarea unui triunghi împarte latura pe care cade.

sunt paralele între ele. • Locul geometric al punctelor de unde un segment dat se vede sub un unghi dat este arcul de cerc capabil de unghiul dat. este o sferă cu centrul în punctul dat.• Două plane paralele intersectate de un al treilea. numit centru. • Mediatoarea unui segment (perpendiculara dusă pe segment în mijlocul său) este locul geometric al punctelor egal depărtate de capetele segmentului. care trece prin capetele segmentului. • Locul punctelor egal depărtate de o dreaptă dată. este un cerc care are centrul în mijlocul segmentului. • O dreaptă perpendiculară pe două drepte dintr-un plan. • Locul punctelor pentru care suma pătratelor distanţelor la două puncte fixe este constantă. • Locul punctelor din spaţiu egal depărtate de capetele unui segment. este planul bisector al diedrului format de cele două plane. • Locul punctelor pentru care diferenţa pătratelor distanţelor la două puncte fixe este constantă. • Unghiurile cu laturi paralele nesituate în acelaşi plan sunt egale dacă laturile sunt îndreptate în acelaşi sens şi suplementare dacă unul este ascuţit iar celălalt este obtuz. determină pe cel din urmă drepte paralele. Locuri geometrice Se numeşte loc geometric o figură plană sau un spaţiu ale cărei puncte se bucură toate de aceeaşi proprietate. • Două drepte perpendiculare pe acelaşi plan. • Locul punctelor egal depărtate de un punct dat. este o perpendiculară pe dreapta care uneşte punctele fixe. • Locul punctelor egal depărtate de un plan este format de două plane paralele cu planul dat. • Locul punctelor pentru care raportul distanţelor la două puncte fixe este constant. este un cilindru de rotaţie având dreapta dată ca axă de rotaţie a cilindrului. • Bisectoarea unui unghi este locul geometric al punctelor egal depărtate de laturile unghiului. • Locul punctelor egal depărtate de două plane care se intersectează. • Cercul este locul geometric al punctelor egal depărtate de un punct din interior. este perpendiculară pe orice dreaptă din acel plan. orice dreaptă care uneşte un punct de pe prima perpendiculară cu piciorul celei de a doua. 10 . dus prin mijlocul segmentului. este un plan perpendicular pe segment. este un cerc care are centrul pe dreapta care uneşte punctele fixe. este perpendiculară pe dreapta din plan. • Dacă o dreaptă este perpendiculară pe un plan şi dacă din piciorul ei se duce o perpendiculară pe o dreaptă din plan.

1 Denumire Forma geometrică Formule A Triunghi G C O a a⋅h 2 1 GO = AO 3 A= (CO = OB) A = a⋅a = a2 G este la intersecţia diagonalelor B 2 h G Pătrat a A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor 3 G Dreptunghi a a A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor 4 G Paralelogram a b b 11 . crt. Ariile şi centrele de greutate ale acestora Nr.Figuri plane.

5 a G A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor Romb b 6 A= b a O a+b ⋅h 2 1 2a + b GO = h 3 a+b h G b a Trapez 7 D r A = πr2 = (π/4)D2 G este în centrul cercului L = lungimea cercului = 2πr = πD G Cerc 8 A = (πr2 )/2 = =(π/8)D2 O G Semicerc GO = 4r = 0.43 r 3π r 12 .

Corpuri geometrice. crt. Volumele.r2) = π 4 (D2 – d2) G este în centrul cercurilor d C a 10 Sector circular G a⋅r α = ⋅⋅π⋅r2 0 2 360 2⋅r ⋅c GO = 3⋅ a A= α r C a O 11 Segment circular G f r (a − c ) + c ⋅ f 2 3 c GO = 12 ⋅ A A= α O r 12 A = π⋅a⋅b G este la intersecţia axelor G 2b Elipsă 2a Nr. ariile şi centrele de greutate ale acestora Figura geometrică Denumire Formule 13 .9 D Inel concentric A = π (R2.

1 d V = π⋅r2⋅h = π 4 ⋅ d 2 ⋅h G h Al = 2⋅π⋅r⋅h = π⋅d⋅h At = π⋅d⋅h + π⋅d2/2 GO = h/2 r O Cilindru 2 D d V = π⋅h (R2 – r2) Al = 2⋅π⋅⋅h (R +r) =π⋅h (D + d) At = π⋅[h (D + d) + GO = h/2 1 2 2 (D – d )] 2 G h Cilindru gol R O r V=a⋅b⋅h Al = 2 ⋅ (a + b)⋅ h At = 2 ⋅ [h (a + b) + a⋅ b] G este la intersecţia diagonalelor 3 b Paralelipiped G h a 14 .

n = nr. n = nr.4 V= h h ⋅B 3 a⋅I Al = n ⋅ 2 I G O a (I = înălţimea triunghiului. de laturi al poligonului ce reprezintă baza piramidei) 5 b Trunchi de piramidă dreaptă a⋅I +B 2 1 GO = h 4 h V= ⋅ (B + B1 + B ⋅ B1 ) 3 n⋅I Al = ⋅ (a + b) 2 At = n ⋅ Piramidă G O (I = înălţimea trapezului. B şi B1 reprezintă ariile celor două baze ale trunchiului de piramidă) At = I h H a n⋅I ⋅ (a + b) + B + B1 2 1 B + 2 ⋅ B ⋅ B1 + 3 ⋅ B1 GO = h⋅ 4 B + B ⋅ B1 + B1 6 V= π ⋅h 3 ⋅ r2 G Con O r Al = π ⋅ r ⋅ g (h = înălţimea conului. g = generatoarea conului) At = π ⋅ r ⋅ (g + r) GO = g h 1 h 4 15 . de laturi al poligonului ce reprezintă baza piramidei.

7 r V= π ⋅h 3 ⋅ (R2 + r2 + R⋅r) Trunchi de con G R O h Al = π ⋅ g ⋅(R + r) (h = înălţimea trunchiului de con. g = generatoarea trunchiului de con) At = π ⋅ [g ⋅ (R + r) + R2 + r2] GO = 2 2 1 ⋅ h ⋅ R + 2 R 2 r + 3r 4 R 2 + r + Rr g 8 V= O G r Sferă At = 4 ⋅ π ⋅ r2 G este în centrul sferei 4 π ⋅ π⋅ r2 = ⋅ d3 3 6 d C h V= 9 Sector sferic G r O 2 π ⋅ π⋅ r2⋅ h = ⋅ d2⋅ h 3 6 π ⋅r At = (4 ⋅ h + C) 2 3 h G = ⋅ (r .) 4 2 10 Segment sferic (calotă sferică) C G h V = π⋅ h2 ⋅ (r ⋅( h )=π⋅h 3 c2 h2 + ) 8 6 Al = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ h = π 4 ⋅ (C2 + 4 ⋅ h2) r O At = π 2 2 3 (2 ⋅ r − h ) G= ⋅ 4 3⋅ r − h (C2 + 2 ⋅ h2) 16 .

numărul de laturi.suprafaţa laterală.739⋅ R ⋅ r2 Al = 4 ⋅ π2⋅ R ⋅ r = π2⋅ D ⋅d= = 9. h.înălţimea.suprafaţa bazei mici.volumul corpului. n.suprafaţa totală. Al. B-suprafaţa bazei mari. B1. At.8696 ⋅ D ⋅ d d R D Notaţii: V. 17 .11 b V= π ⋅h 6 ⋅ 3⋅ a2 + 3⋅ b2 + h2 ( ) Al = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ h At = π ⋅ (2 ⋅ r ⋅ h + a2 + b2) Zonă sferică O a r V= h 12 4 ⋅π ⋅a ⋅b⋅c 3 Elipsoid a b A nu se poate calcula cu ajutorul unei formule simple c V ≅ π ⋅ l ⋅ (2 ⋅ D 2 + D ⋅ d + 0. G.75 ⋅ d 2 ) 13 D 15 A nu se poate calcula printr-o formulă simplă l Butoi d 14 Inel circular (tor) r V = 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ r2 = 19.centrul de greutate.

sec α = 1 / cos α. 4.3600 900 1800 2700 300 450 trigonometrică 0 1 0 -1 sin 1 1 600 2 cos tg 1 0 0 ∞ -1 0 0 ∞ 1 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 3 18 . cosec = 1 / sin α Valori ale funcţiilor trigonometrice: Tab. 4.1 Semnele funcţiilor trigonometrice Cadranul sin cos tg ctg BC OC AT DS I + + + + II + III + + IV + Proprietăţi fundamentale: sin2 α + cos2 α = 1. ctg α = cos α / sin α.4.1 C IV -y Reprezentarea grafică şi semnele funcţiilor trigonometrice în cele patru cadrane ale cercului cu raza R=1 Tab. tg α = sin α / cos α.2 Valori extreme şi valori particulare ale funcţiilor trigonometrice Funcţia 00 .Funcţii trigonometrice D y ct T I B sin tg S I I R -x O II I cos α x A fig.

cosec α e) Arce egale opuse şi de semne contrare: 19 . tg α = ctg ( ctg α = tg ( π π 2 2 . sec α = cosec ( cosec α = sec ( π π 2 2 .sec α.α).α). cos (π − α ) = .sec α.tg α. .cos α. 4. cosec [± (2K + 1)π + α ] = . cosec (± 2 Kπ + α ) = cosec α sin c) Arce suplementare: sin (π − α ) = sin α. ctg (± 2 Kπ + α ) = ctg α. tg (π − α ) = .α). ctg (π − α ) = . . cos [± (2K + 1)π + α ] = .3 Relaţii dintre funcţiile trigonometrice ale aceluiaşi unghi Funcţia sin α cos α tg α trigonometrică sin α sin α tgα 1− cos 2 α cos α tg α ctg α ctg α 1 1 + cot g 2α cot gα 1 + cot g 2α 1 cot gα ctg α 1 + tg 2α 1 1 + tg α 2 1− sin 2 α cos α sin α 1 − sin 2 α 1 − sin 2 α sin α 1 − cos 2 α cosα cosα 1 − cos 2 α tg α 1 tgα Relaţii între funcţiile trigonometrice ale diferitelor arce: a) Arce simple şi complemenatre: sin α = cos ( cos α = sin ( π π 2 2 . ctg [± (2K + 1)π + α ] = ctg α.sin α. cos (± 2 Kπ + α ) = cos α. sec [± (2K + 1)π + α ] = . . b) Arce mărite sau micşorate de un număr par de semicircumferinţe: (± 2 Kπ + α ) = sin α.α).ctg α.ctg ∞ 0 ∞ 0 3 1 1 3 3 Tab. sin [± (2K + 1)π + α ] = .cos α.α). tg (± 2 Kπ + α ) = tg α. sec (π − α ) = . sec (± 2 Kπ + α ) = sec α.α). cosec (π − α ) = cosec α d) Arce mărite sau micşorate de un număr impar de semicircumferinţe: tg [± (2K + 1)π + α ] = tg α.

a α = 90 0 -β β = 900 .tg α. tg ⎜ + α ⎟ = . ctg (− α ) = . ⎠ ⎠ ⎝2 ⎝2 ⎞ ⎛π + α ⎟ = .α c= A= a2 + b2 .sin α. tg (a ± b ) = tga ± tgb . c a b = . ⎠ ⎠ ⎝2 ⎝2 ⎞ ⎞ ⎛π ⎛π cos ⎜ + α ⎟ = . 4.cosec α ⎠ ⎝2 sec ⎜ Funcţiile trigonometrice ale sumelor sau diferenţelor de unghiuri: sin (a ± b ) = sin a cos b ± cos a sin b.ctg α. cos (a ± b ) = cos a cos b ± sin a sin b.cosec α π 2 : sin ⎜ ⎞ ⎞ ⎛π ⎛π + α ⎟ = cos α. 4.cosec α. b b tg β = . c α tg α = Rezolvare (fig. cosec (− α ) = .2) a .2 c α b Triunghi dreptunghic Elementele triunghiului Date cerute a. sin α cosα α = 900 .β 20 .sin (− α ) = . c = a ⋅b 2 a sin α = . cos (− α ) = cos α. b α β c A (aria) a.sin α.ctg α. f) Arce mărite cu tg (− α ) = . 1 ± tga ⋅ tgb ctg (a ± b ) = ctga ⋅ ctgb ± 1 ctgb ± ctga Calculul trigonometric al triunghiurilor β a fig.tg α. ctg ⎜ + α ⎟ = . ⎠ ⎝2 ⎞ ⎛π cosec ⎜ + α ⎟ = . sec (− α ) = sec α.

α c2 c2 A = sin α ⋅ cosα = sin 2α 2 4 fig. a . c β = 900 . tg β = . b = c ⋅ cos α. b .3 a Triunghi oarecare β γ b c α Elementele triunghiului Date cerute α a. c. γ sau a. γ β c A (aria) Rezolvare (fig. b − a ⋅ cos γ c b ⋅ sin γ b ⋅ sin γ .β b A cos β = b= A= a . sin α a2 ctgα A= 2 c= a = b ⋅ tg α. 4. α c A a b A b = a ⋅ ctg α.3) sin α = a ⋅ sin γ a ⋅ sin γ . tg α = . sin β = a − b ⋅ cos γ c c= a 2 + b 2 − 2 ⋅ a ⋅ b ⋅ cos γ . b. a ⋅b A= ⋅ sin γ 2 21 . 4.α c2 − a2 = a 2 (c + a )(c − a ) = c ⋅ cosα = c ⋅ sin β 2 (c + a )(c − a ) = 1 a ⋅ c ⋅ sin β b a. α c A a b. α. cosα b2 tgα A= 2 c= a = c ⋅ sin α.

b. γ sau a. b. c= sin α sin (β + γ ) a ⋅ b ⋅ sin γ a 2 ⋅ sin β ⋅ sin γ = . cos = . β b c A α = 1800 – (β + γ).pentru b < α) A a. A= 2 2 ⋅ sin α b ⋅ sin α sin β = . semnul . cos . γ = 1800 – (α + β) b= β = 1800 – (α + γ). a. sin α A= (semnul + pentru b > α. cos β = 2 2⋅a⋅c a⋅c cos γ = A= ( ) a2 + b2 − c2 γ p ⋅ ( p − c) .a. α. β. 2⋅b⋅c 2 b⋅c a2 + c2 − b2 β p ⋅ ( p − b) = . sin α sin (β + γ ) a ⋅ sin γ a ⋅ sin γ = . c α β γ A a ⋅ b ⋅ sin γ b ⋅ sin α = b ⋅ cos α ± a 2 − b 2 ⋅ sin 2 α 2 2 b2 + c2 − a2 α p ⋅ ( p − a) = cos α = . cos . a a ⋅ sin γ c= = b ⋅ cos α ± a 2 − b 2 sin 2 α . α β γ c a ⋅ sin β a ⋅ sin β = . 2⋅a ⋅b 2 a ⋅b p ⋅ ( p − a) ⋅ ( p − b) ⋅ ( p − c) 22 .

Bucureşti. M. ***.. .Rezistenţa materialelor”. Bucureşti 1990 23 . Editura Tehnică. 3. . 4... Bucureşti 1990. Editura Tehnică.. Ed. Buzdugan Gh. .. Bucureşti 1972. Prin labirintul geometriei”. 5.. 2. Albatros. Ed..1970. Duican L.. 6.. Tănăsescu Fl. Ed. Tehnică..Matematici moderne”. .... . Gheorghiu Th.Mic memorator matematic”. Enache. .Agenda Tehnică”... Ed.Îndrumar matematic şi tehnic”. Tehnică Bucureşti 1964.Bibliografie: 1. Ştiinţifică şi pedagogică Bucureşti 1983. T..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->