P. 1
teste ceronav

teste ceronav

|Views: 728|Likes:
Published by lavrik

More info:

Published by: lavrik on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

Programul: MANIPULAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR PERICULOASE 1. Ce sunt m.p? a). substanţe ce pun in pericol viata umana b).

substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei, celorlalte mărfuri, mediului marin sau afecta starea de sănătate a echipajului c). substanţe ce produc îmbolnăvirea oamenilor si poluarea mediului 2. Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a). domeniul de aplicare, echipamentul special necesar, procedee de urgenta, acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate b) . masuri de protecţie a echipajului si mediului marin c) . metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord 3. Ghidul medical de prim ajutor este : a). o lucrare dedicata echipajului de pe nave in general b). lucrare dedicata intervenţiilor in cazul accidentelor implicând m.p ??? c). o lucrare de medicina pentru neiniţiaţi 4. Raportarea evenimentelor care implica m.p se face : a). conform procedurilor generale cuprinse in Codul IMDG b). conform procedurilor descris in vol. supliment al Codului IMDG capitolul 3 c). conform instrucţiunilor fabricanţilor si armatorului 5. Situaţiile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a). deratizarea, dezinfecţia, dezinsecţia b). deratizarea navei si fumigarea mărfurilor c). deratizarea, dezinsecţia, dezinfecţia si fumigarea 6. Posibilităţile de identificare a m.p sunt: a). numărul Naţiunilor Unite si denumirea comerciala b).denumirea tehnica corecta si formula chimica c). numărul Naţiunilor Unite si denumirea tehnica corecta 7. Numărul fisei de securitate se găseşte in : a). Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 15 b) . Dangerous Goods List (D.G.L) coloana 7 c) . volumul supliment secţiunea 4 8. Prin cantitate limitata a m.p se înţelege : a). cantitatea maxima totala de m.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b). cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c). cantitatea maxima de m.p admisa intr-un C.T.U 9. Ce se înţelege prin risc subsidiar al m.p ? a). un risc suplimentar adăugat riscului principal b). un risc suplimentar, complementar riscului principal după care s-a făcut clasificarea m.p. c). un risc semnificativ, potenţial nedefinit clar 10. Vol. I din Codul IMDG la cap. VII conţine obligaţii si îndatoriri pentru : a). armator si echipaj b). expeditor, destinatar, ambalator, incarcator, operator c). fabricanţii de m.p si de ambalaje 11. D.G.L este structurata pe un număr de coloane : a). 15 b). 17 c). 18 12.După riscul principal substanţele / m.p se împart : a). in grupe de rise major, mediu, minor b). in poluanţi marini, poluanţi marini severi si substanţe neutre c). in clase si diviziuni 13.Individualizarea, caracterizarea d.p.d.v al proprietatilor fizico-chimice a m.p se face in D.G.L coloana : a). nr.2 b). nr.l6 c). nr.17??? 14.Riscurile principale ale m.p determina : a). încadrarea acestora in clase si diviziuni b). poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c). masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 15.Clasa 1 (explozivi) cuprinde un număr de : a) . 3 diviziuni b) . 2 diviziuni c). 6 diviziuni

înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 18. acţiuni de urgenta si acordarea primului ajutor persoanelor accidentate.Standardele de siguranţa. dezinsecţia. transportul rutier.p? a). MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. c). b).Clasa 3 (lichide inflamabile) cuprinde : a). 22. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul. 21.Testele la care se supun ambalajele sunt determinate de : a). b). 1974. 20.Situaliile periculoase de utilizare a pesticidelor la bord sunt: a) deratizarea. feroviar. pe cale ferata. c). mediului marin sau pot afecta starea de sănătate a echipajului. gradul de risc si gradul de compatibilitate c) .16. IMDG Code.p b). c).C este reglementat in IMDG Code pentru : a) . oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj. semnificativ si condiţiile existente la nava 19. 4. prin UN No. pentru transporturile pe mare. starea fizica a m. Care document reglementează. c) deratizarea.etc. manipularea si transportul de m. b) . sunt conţinute in : a). c). c) uşurează identificarea. c). .Care sunt secţiunile unei fise de securitate ? a) domeniul de aplicare. fiecare tip de transport este reglementat separat in coduri specifice : codul rutier. separat longitudinal printr-un compartiment complet sau magazie de intervenţie b) . 3.Condiţiile de transport ale m.Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a). b) deratizarea navei si fumigarea mărfurilor. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). separat printr-un compartiment complet sau magazie. 28. substanţe ce produc poluarea mediului marin.2. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajele respective. riscul evident. 29. departe de. gradul de risc al m. de mărfuri in vrac.Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a). pe plan internaţional. as ammended in 1995. lichide care la o temperatura mai mica de 61 grade C emit vapori ce sunt inflamabili c). înscris pe eticheta. transportul pe mare a mărfurilor containerizate b) . b). citirea la intervale de timp fixe a temperaturii si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturii. lichide ce ard si/sau întreţin arderea când sunt iniţiate 17.Criteriile / condiţiile de separare / segregare a m. dezinsecţia. substanţe ce prin natura lor pot aduce prejudicii importante navei.C Code. echipamentul special necesar.2. 25. 24.p la bordul navelor maritime? a). dezinfecţia si fumigarea. procedee de urgenta.Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. maritim. 3. 27.B. celorlalte mărfuri.p c) .3. a coletelor ce trebuie recuperate din mare. pe mare si pe orice cale navigabila de transport c) .p. b). inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). substanţe ce pun in pericol viata umana. b). b) masuri de protecţie a echipajului si mediului marin.p sunt: a). citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m.3. dezinfecţia. SOLAS : International Convention for the Safety of Life at Sea. STCW Code.p b) . 26. 4. 5.p in containere I. B. lichide ce se autoaprind spontan la o anumita temperatura b).1. 4. b).Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. natura m. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc m.Ce sunt mărfurile periculoase ? a) . gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta. c) metode de intervenţie si de asigurare a navei si celorlalte mărfuri existente la bord.1. IMDG Code. separat de. c) . 23.

p se înţelege : a) cantitatea maxima totala de m. b) peroxizi organici. ».30.p.p ce poate fi încărcata pe o nava funcţie de tonajul acesteia b) cantitatea maxima de substanţa admisa intr-o unitate de ambalare primara c) cantitatea maxima de m. înregistrarea lor pe grafice locale si in comanda de navigaţie precum si in jurnalul de bord 33.dispunerea coletelor incompatibile se va face in compartimente diferite.Substente inflamabile aparţin: R a) clasei 2. b) citirea la intervale de timp fixe a temperaturilor si înregistrarea lor in jurnalul de temperaturi c) citirea la intervale fixe a temperaturilor. folosita la stivuirea m. Metoda de marcare a coletelor va permite ca informaţia oferita sa poată fi identificabila. cel puţin : a) 1 luna b) 6 luni c) 3 luni 36.p c) natura m.1. 39. c) substanţe corozive. c) o lista cu principalele m. Clasa 1 .p determina : a) încadrarea acestora in clase si diviziuni b) poziţia relativa a acestora in raport cu mediul marin c) masuri speciale de anihilare si combatere a accidentelor 32. b) clasei 3.Pentru o acţiune eficienta împotriva incendiilor la bordul navelor ce transporta m. 43. gradul de risc si normele de siguranţa a vieţii umane si mediului înconjurător.p se înţelege : a) In cazul stivuirii sub punte . Prin cantitate limitata a m. Principalul agent de combatere a incendiilor.p.p.U 31.Explozivi. conţine : a) 6diviziuni b) 3 diviziuni c) 7 diviziuni 35. b) substanţe sau articole care prezintă un risc nesemnificativ.p.p. 42. in condiţii de submersie in apa de mare.2.T. Diviziunea 1. fara risc de explozie in masa. sau in cazul stivuirii pe punte . Riscurile principale ale m. sunt: R a) agenţi oxidanţi. b) starea fizica a m.p admisa intr-un C. c) substanţe sau articole care prezintă riscul de expulzare. Prin expresia « SEPARAT DE . 34.2.o separare orizontala de minimum 3m intre colete b) o separare eficienta. Diviziunea 5. eficient pentru cele mai multe m. c) clasei 4. astfel incit substanţele incompatibile sa nu poată interacţiona periculos in cazul unui accident si sa asigure o separare orizontala de minim 3m intre colete c) o separare completa (in plan orizontal sau vertical) printr-un compartiment etanş 38. Substanţe corespunzătoare clasei 5...Codul IMDG este : a)culegere de legi si regulamente in domeniul manipulării si transportului m. .p pe mare b) o organizaţie maritima internaţionala care se ocupa de transportul m.Codul IMDG a fost întocmit si editat pentru prima data in anul: a) 1960 b) 1965 c) 1991 37. Modul de urmărire a evoluţiei temperaturilor la bord consta in : a) citirea periodica a temperaturilor la locul de depozitare a m. este : a) C02 b) apa c) gazul inert 41.p se impune : a) organizarea unui punct de prim ajutor medical b) instruirea echipajului pentru utilizarea echipamentului special de combatere a incendiilor si efectuarea exerciţiilor de antrenament pentru prevenirea si combaterea incendiilor c) stabilirea de responsabilitati concrete pe fiecare membru din echipaj pentru evacuarea persoanelor de la locul incendiului 40.p.. Explozivii din clasa 1.1. sunt: R: a) substanţe sau articole care prezintă riscul de explozie in masa.Testele la care sunt supuse ambalajele sunt impuse de : a) gradul de risc al m.1.

.3 In contact cu apa.. Clasa..... Clasa 4.... III. Definiţi "containerul închis" si "containerul deschis".. 47.. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………...Materialele aparţinând acestei clase se încing spontan si se autoaprind. Definiţi "umiditatea limita de transport" a mărfurilor in vrac.. b) conţine cel puţin 1% dintr-un poluant marin puternic. daca se cunoaşte numărul de înregistrare ONU... 52... daca intra in contact cu pielea sau daca sunt ingerate... Care este riscul specific al substanţelor radioactive? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. ţesuturile vii.. Clasa. Clasa 5. Clasa .Riscurile acestor substanţe sunt diferite de cele prezentate anterior..Substanţele acestei clase pot cauza pierderea de vieţi umane sau îmbolnăviri grave ale organismului daca sunt inhalate. 48.1... Clasa ..... Materialele acestei clase.02 µ Cr/gr... mai mult sau mai puţin.. Codul Mărfurilor Transportate in Vrac (BC Cade) stabileşte clasificarea acestora menţionând riscul pe care-l prezintă... Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează: R: a) Indexul General al Mărfurilor Periculoase din Codul IMDG... 50 . pot îmbolnăvi animale sau oameni. b) grupul de împachetare I.Aceste materiale se pot aprinde uşor datorita unor surse exterioare (flecari deschise sau scântei) prin aceasta devenind combustibile.. Clasa 4...... 46..... litera "Y" semnifica: R: a) grupul de împachetare III ............. dar nu pot depăşi: R: a) pentru mărfurile solide 6 kg. Care este conţinutul "Declaraţiei de mărfuri periculoase"? R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 55... b) Indexul Numeric. pot insa spori riscul si/sau intensitatea unui incendiu in contact cu alte materiale incompatibile..44. 51.... In marcajul ambalajelor. III. 49.Substanţe capabile prin natura lor coroziva sa distrugă. II. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. c) conţine cel puţin doua substanţe poluant marine in compoziţie..... pe recipiente: b) pentru mărfurile lichide 6 litri pe recipient: c) pentru tablete sau capsule sigilate 150 grame net: d) greutatea bruta a unui pachet nu va depăşi 100 kg..gazele emanate se pot autoaprinde.... Cantităţile admise a fi transportate ca mărfuri periculoase in cantitati limitate sunt stabilite pentru fiecare clasa in parte..... D-vstra veţi menţiona clasa corespunzătoare riscului prezentat mai jos.... c) grupul de împachetare II. Grupul de împachetare III se foloseşte: R: a) pentru mărfurile cu pericol mare. c) Tabelul riscurilor primordiale. Care este conţinutul fisei de securitate? R: ………………………………………………………………………………………………………………... c) cea m ai joasa temperatura la care descom punerea auto-acc poate surveni in cazul unei elerata substanţe... b) 200 µ Cr/cm2 c) 0.02 Cr/gr.. c)pentru marfuri cu pericol mic. b)pentru mărfuri cu pericol mediu. Acest gen de materiale conţine micro-organisme care împreuna cu toxinele pe care le produc.. 56 ..........2... Clasa. Clasa.Sunt materiale care emit radiaţii cu o activitate specifica mai mare de 70 kBq/kg.. 54 .. contribuind astfel la izbucnirea unui incendiu. Temperatura de control reprezintă: R: a) temperatura maxima la care anumite substanţe pot fi transportate in siguranţa pentru o perioada mai lunga detimp: b) temperatura la care se aplica masurile de siguranţa. Se considera marfa periculoasa si se declara ca atare orice substanţa cu activitate specifica mai mare de: R: a) 0.. O soluţie este considerate POLUANT MARIN când: R: a) conţine 10% sau mai mult dintr-un poluant marin.. aceste substanţe emana gaze inflamabile iar in anumite cazuri. 53 . 45.... chiar daca nu sunt combustibile.

Cum a fost realizata clasificarea mărfurilor periculoase ? a) avându-se in vedere cerinţele STCW Code? b) avându-se drept criteriu. per coletul cu recipient având mărfuri periculoase. N um erical Index and General Index. 4. R: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. 4. C a re este risc u l sp ecific p r im or d ia l la su b sta n ţe le a p arţin ân d claselo r si d iv iz iu n ilo r 2 1 . IMDG Code ? c).ara in care a fost confecţionat ambalajul? 66. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale mărfurilor ambalate in pachetul respectiv ? . Code ? 68. P entru o substanţa căreia i se recomnanda Packing group III" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a) Y ? b) Z? c) X ? 64. prin UN No. B. Dangerous Goods List . riscul primondia ? c) avându-se tem ei.1? 70. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b). Standardele de siguranţa. 57. pentru substanţe lichide ? b) m axim 6 kg per recipient. lichide ? 67. C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a) m axim 5 litri per recipient. 5.vol. 3.DGL .2 ? b). greutatea bruto. sunt conţinute in: a).. 5. Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 61. Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile.3 ? b). de m ărfuri in vrac.1 ? c). IMDG Code ? b). Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. STCW Code ? b). Ce conţine "SAFETY CHECK LIST" ? R: ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………. 59. a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? c).C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b) oferăgaranţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c) oferă toate informaţiile necesare carausului. 3. Proper Shipping Name and UN No ? c). Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma pătrata având culoarea albastra ? a).3? c).3? c).2 ? 71. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a). 2 IM DG Code ? 62. la bordul navelor maritime ? a). 1 IM D G Code ? b). 3. pentru transporturile pe m are. uşurează identificarea.C. 4. MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c).C are este utilitatea etichetării am balajelor care adăpostesc m ărfuri periculoase ? a) oferăinform aţii despre riscul prim ordial al m ărfii din acel am balaj ? b) oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c) oferă informaţii despre t. 4 . 1974.vol. pentru substanţe solide ? c) 30 kg.2 ? 69. 4.Carei clase aparţin substanţe care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). Care sunt indiciile care se folosesc la identificarea mărfurilor periculoase ? a). 58. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. înscris pe eticheta. Definiţi categoria de stivuire "B". 2 ? b).………………………………………………………………………………. Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). despre ambalajul respectiv ? 65.2. as amm ended in 1995 ? 60.3 ? a) inflam abilitatea ? b) combustibilitatea ? c) toxicitatea ? 63.

pentru substanţele solide ? c). W h at is th e m ean in g of th e ab b reviation „ E m S " ? a). „on/under deck" ? b). oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel ambalaj ? b). Emergency Schedule ? 75. Proper Shipping Name and UN No ? c). aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. la bordul navelor maritime ? a). IM D G Code? b).vol. SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea. despre ambalajul respectiv ? 85. C are este utilitatea m arcajelor aplicate pe am balajele m ărfurilor periculoase ? a). „on deck only" ? 74. toxicitatea ? 83. riscul primordial ? c). maxim 5 litri per recipient pentru substanţele lichide ? b). 0 eticheta de forma triunghiulara. 1 IM D G Code ? b). atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). in DGL. Pentru o substanţa căreia i se recom anda „packing group" se alege am balajul care este m arcat cu literele: a). Safety Management manual ? 79. Marine Fire Auxiliary Guards? b). înaintea începerii incarcarii mărfii ? a). combustibilitatea ? c). oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite in ambalajul respectiv ? c). înscrisa pe eticheta? 73. M arine F em ale A ssistance G uide ? 77. N um erical Index and G eneral Index. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 76. C are sunt indiciile care se folosesc ia identificarea m ărfurilor periculoase ? a). oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? c). maxim 6 kg per recipient. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.72. What is the meaning of the abbreviation „MFAG" ? a). as ammended in 1995 ? 80. 1974.3 ? a). poate reprezenta: a). sub punte ? b). necondiţionat. 3. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice.C are sunt valorile m axim e pentru "m ărfuri periculoase in cantitati lim itate" ? a). avertizarea riscului subsidiar de ``poluant marin`` ? b). Z ? c). Cum a fost realizata clasificarea m art urilor periculoase ? a)." Ship's plans and documents ? c).E m e r g e n c y S c h e d u l e ? c). greutatea bruto. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b). avându-se drept criteriu. MARPOL 73/78: Intematipnal Convention for the Prevention of Pollution from Ships ? c). Y ? b). acel container metalic. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfii adăpostite in ambalaj? b). Safety Check List ? b). C a re este u tilita tea etich etării a m b ala jelo r ca re a d ă p o stesc m ărfu ri p ericu lo a se ? a). inflamabilitatea ? b). Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. stowage category C ? a). per coletul cu recipiente având mărfuri periculoase. Dangerous Goods List. 4. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat l? ambalaju 86. 30 kg. avându-se temei.DGL .vol 2 IMDG Code ? 82. oferă toate informaţiile necesare carausului. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a). din punctul de vedere al Codului IMDG. Dangerous Goods Document ? c). X ? 84. închis? c). Medical First Aid Guide? c).1. E n e rg e tic S c h e d u le ? 78. avându-se in vedere cerinţele ST'CW ' Code? b). Regula 2 din capitolul VII din documentul SOLAS-60/74 ? 81. container închis ? a). informarea asupra temperaturii de control. E m e rg e n c y S c e n e ? b ) .2. C are este riscu l sp ecific prim ord ial la sub stanţele ap arţin ân d claselor si d iviziu n ilo r 2.Ce se considera. lichide ? . Care dintre următoarele documente conţin reglementari privitoare la manipularea si transportul de mărfuri periculoase. „under deck only" ? c).

1 ? c). pe plan International manipularea si transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor maritime ? a. B.Marine Fire Auxiliary Guards ? b Medical First Aid Guide ? c. retine atenţia in legătura cu riscuri subsidiare ale marturilor ambalate in pachetul respectiv ? 92. SO L A S. 3.1. International C onvention for the Safety of L ife at Sea.C. 4. under deck only ? c. informarea asupra temperaturi de control. 4 . Din care clasa pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt com bustibile. W hat is the m eaning of the abbreviation „M FAG”? a . W hat is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Ce se considera. pot spori riscul si intensitatea unu incendiu la alte mărfuri ? a). 4. necondiţionat. S tan d ard ele d e sigu ra n ţa.87. as am m endcd in 1995 ? b.3? b). Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a). on/under deck ? b. Safety Management manual ? 99. Safety Check List ? b.2? 89. in DGL. 5.3 ? aselor a . M A RPO L 73/78: International C onvention for the Prevention of f ro m S h ip s ? P o llu tio n 100. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa emana gaze inflamabile ? a). 3 ? c). Marine Female Assistance Guide ? 97. 5.înscris pe eticheta. primordial al substanţelor aparţinând cl si diviziunilor: 2.1 ? 90. 0 eticheta de forma triunghiulara. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. E m ergency Schedule ? c. Code ? 88. toxicitatea? . aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase.2. avertizarea riscului subsidiar de „poluant marin” ? b). 2 ? b). IMDG Code? c. stowage category C ? a.2? 91. 4. închis? c acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? 96. com bustibilitatea ? b. 3. atenţionarea faptului ca in respectivul ambalaj exista mărfuri care impun regim termic controlat ? c). din punctul de vedere al Codului IM DG.STCW Code? b). 1974.3? c). Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. 4. sub punte ? b. E m ergency Scene ? b. p en tru tra n sp o rtu rile p e m are. Care document reglementează. uşurează identificarea. su n t con tin u te in : a). Energetic Schedule ? 98. D a n g ero u s G o o d s D o c u m e n t ? c. înaintea începerii incarcarii m ărfii? a. Ship's plans and documents? c. prin No. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. Din care clasa fac parte substanţele adăpostite intr-un ambalaj pe aplicata o eticheta de forma pătrata având care este culoarea albastra ? a). on deck only ? 94. înscrisa pe eticheta? 93. inflamabilitatea? c. atenţionează despre fumigarea containerului pe care este aplicata eticheta? b).2 ? b). a coletelor ce trebuie recuperate din mare ? UN c). 3. W here can you fiind the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. Care este riscul specific. acel container metalic. Emergency Schedule ? 95. IM D G Code? c). d e m ă rfu ri in vra c. container închis ? a. poate reprezenta: a).

oferă toate informaţiile necesare carausului. ON/UNDER DECK c. Care sunt valorile maxime pentru "mărfuri periculoase in limitate" ? a. avertizarea riscului subsidiar de „poluant m arin" ? b.3 ? 109. B. Code ? c.Care este utilitatea marcajelor aplicate pe ambalajele mărfurilor periculoase ? a. 5.2 ? b. stowage category C? a. 5. greutatea bruto per colet cu recipiente având lichide ? m ărfuri 106. avându-se drept criteriu . m axim 5 litri per recipient ? c. pentru transporturile pe mare. Y ? b. 3. de mărfuri in vrac. pentru substanţe solide. Cum se va stivui o marfa căreia i se recomanda.Din care clasele pot face parte substanţele care chiar daca nu sunt combustibile. Dangerous Goods List -DGL. riscul primordial ? b. Care document trebuie înmânat comandantului sau ofiţerului responsabil. Care este utilitatea etichetării ambalajelor care adăpostesc mărfuri periculoase ? a. Safety Check List ? c. oferă garanţie ca ambalajul este corespunzător gradului de risc al mărfii adăpostite ? b. inscripţionata cu negru pe fond alb ? a . prin UN N o. poate reprezenta: a. 4. oferă informaţii despre natura si riscurile mărfii ce o adăposteşte ? 107. pot spori riscul si intensitatea unui incendiu la alte mărfuri ? a. atenţionarea faptului ca in respectivul am balaj exista m ărfuri care im pun regim term ic controlat ? c. oferă informaţii despre tara in care a fost confecţionat ambalajul? c.3? c. aplicata pe un ambalaj conţinând mărfuri periculoase. înaintea începerii incarcarii mărfii? a. Z ? c. Proper Shipping Name and UN No ? 103. a coletelor recuperate din m are ? ce trebuie 112. Standardele de siguranţa. O eticheta de forma triunghiulara. STCW Code ? 108.1? 110.2? c. 3. atenţionează despre fum igarea containerului pe care este aplicata eticheta? c. Cum sunt clasificate mărfurile periculoase ? a. înscrisa pe eticheta? ra 113. avându-se tem ei R egula 2 din cap.2? 111. ON DECK ONLY b. sunt conţinute in: a. uşurează identificarea. Dangerous Goods Document ? . Care poate fi semnificaţia unei etichete de forma dreptunghiulara. IM D G C ode? b. necondiţionat. 20 kg. 4.vol. despre ambalajul ? respectiv c. Din care clase fac parte substanţe adăpostite intr-un ambalaj pe care este aplicata o eticheta de forma" pătrata având culoarea verde ? a. V II al S O L A S ? c având u -se in vedere cerinţele C o d?e ST C W 102. Pentru o substanţa căreia i se recomanda „Packing group II” se alege ambalajul care este marcat cu literele: a.C. 4. oferă informaţii despre riscul primordial al mărfii din acel am balaj ? 105. 2 IMDG Code? c.3? b. 2 ? b.1? c. m axim 6 leg per recipient ? b.101. pentru substanţe lichide. Emergency Schedule ? b. in DGL. inform area asup tem peraturii critice. UNDER DECK ONLY 114.4. r e t in e a te n ţia in le g ă tu ra c u r is c u ri s u b s id ia r e a le m ă rf u r il oin pachetul respectiv ? am balate r b. înscris pe eticheta. N um erical Index and G eneral Index .Pentru identificarea mărfurilor periculoase se utilizează : a. 1 IM D G C ode ? b. Cărei clase aparţin substanţele care in contact cu apa se încing spontan si se autoaprind ? a. X ? 104. oferă informaţii despre riscurile subsidiare ale mărfurilor adăpostite respectiv ? in ambalajul b.vol.

Ship's plans and documents ? c. Safety Management manual ? . sub punte ? c. Marine Fire Auxiliary Guards ? c.115. Marine Female Assistance Guide ? b. acel container metalic. What is the meaning of the abbreviation . închis? 116. Energetic Schedule ? c. Emergency Procedures (Supplement of the IMDG Code) ? b. Where can you find the Fire Fighting Plan on your vessel ? a. What is the meaning of the abbreviation „ Em S" ? a. Emergency Scene ? b. Medical First Aid Guide ? 117. acel container încărcat intr-un spaţiu închis in magazii cu capace metalice. container închis ? a. din punctul de vedere al Codului IMDG. Emergency Schedule ? 118.. acel container încuiat si sigilat de către vameşi ? b. Ce se considera.MFAG"? a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->